CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

STOP MAIL GEWEIGERD RETOUR

Uitnodiging van J. Hop, redacteur websites Censuur in Nederland en Groep Hop

Als u wat minder te besteden hebt dan nodigt de redacteur u uit wat beter op het milieu te letten door al het ongevraagde drukwerk wat u ontvangt geweigerd aan de afzenders te retourneren.

 

Denk eens na?

O Van al het ongevraagd ontvangen geadresseerd drukwerk streept u uw adres door en u schrijft op dat drukwerk: "GEWEIGERD RETOUR! Verzoek mijn adres uit uw bestand te verwijderen."

De redacteur doet dit al tien jaar en hij krijgt vrijwel geen post/drukwerk meer. Zijn adres verdwijnt uit steeds meer adressystemen. De bedrijven die deze mail sturen krijgen gelijk antwoord dat de geadresseerde geen interesse heeft in mailing en kunnen vervolgens direct geld besparen aan kosten voor verdere mailings.

Denk eens na? Wat zou er gebeuren als steeds grotere aantallen burgers al het geadresseerde drukwerk gelijk GEWEIGERD RETOUR gaan sturen?

Helpt u mee?

 

 

Denk eens na?

O De Raad voor de Kinderbescherming of de jeugdzorg komt bij u aan de deur en wil een klachtenfolder aan u uitreiken en/of de Raad voor de Kinderbescherming of de jeugdzorg sturen u een klachtenfolder per post.

Als u de klachtenfolder van de medewerker RvdK of de jeugdzorg krijgt en u geeft die klachtenfolder vervolgens gelijk terug met als antwoord Ik GA IN GEEN GEVAL EEN KLACHT INDIENEN!

Als u de klachtenfolder van de medewerker RvdK of de jeugdzorg per post krijgt retourneert u deze klachtenfolder vervolgens gelijk terug GEWEIGERD RETOUR! Ik GA IN GEEN GEVAL EEN KLACHT INDIENEN!

Denk eens na? Wat zou er gebeuren als steeds grotere aantallen burgers alle klachtfolders van de RvdK en de jeugdzorg gelijk GEWEIGERD RETOUR gaan sturen?

Denk eens na? Wat zou er gaan gebeuren als burgers gaan weigeren om klachten in te dienen tegen "jeugdzorg" en RvdK? Hoeveel gesubsidieerde klachtondersteuners gaan hun baantje verliezen? Hoeveel klachtencommissies en hoeveel bijbaantjes van kinderrechters in klachtencommissie gaan er dan verdwijnen?

Helpt u mee?

 

 

Denk eens na?

O U krijgt enquÍte formulieren van de gemeente, school of weet ik wat voor onderzoek waarbij u wordt gevraagd dit formulier in te vullen. U streept u uw adres door en u schrijft op dat drukwerk: "GEWEIGERD RETOUR! Verzoek mijn adres uit uw bestand te verwijderen."

Denk eens na? Wat zou er gebeuren als steeds grotere aantallen burgers enquÍte formulieren van de gemeente, school of weet ik wat voor onderzoek gelijk GEWEIGERD RETOUR gaan sturen?

Helpt u mee?

 

 

Denk eens na?

O U krijgt een bedelbrief! U streept u uw adres door en u schrijft op dat drukwerk: "GEWEIGERD RETOUR! Verzoek mijn adres uit uw bestand te verwijderen."

De redacteur doet dit al tien jaar en hij krijgt vrijwel geen bedelbrieven meer. Zijn adres verdwijnt uit steeds meer bedelbrieven adressystemen. De bedrijven die deze bedelbrieven sturen krijgen gelijk antwoord dat de geadresseerde geen interesse heeft in mailing en kunnen vervolgens direct geld besparen aan kosten voor verdere mailings.

Denk eens na? Wat zou er gebeuren als steeds grotere aantallen burgers alle bedelbrieven gelijk GEWEIGERD RETOUR gaan sturen?

Helpt u mee?

 

 

Denk eens na?

O U krijgt een collecte aan de deur en u zegt nee ik geef niet aan collectes!

De redacteur doet dit al tien jaar (Hij besteedt zijn centjes aan het in stand houden van de onafhankelijke informatie op de website Censuur in Nederland)

Denk eens na? Hoeveel kapitaal, grond en gebouwen bezit de instelling die aan de deur collecteert?

Denk eens na, hoeveel subsidie(s) (van uw belastingcentjes) krijgt de instelling die aan de deur collecteert? 

Denk eens na? Wat zou er gebeuren als steeds grotere aantallen burgers geen geld meer gaan geven aan collectes aan de deur. Als vervolgens ook al uw familie en vrienden mee gaan doen en ook geen geld meer gaan geven aan collectes omdat iemand in hun omgeving problemen heeft met RvdK, jeugdzorg of rechtersleger?

Denk eens na? Als u toch aan een goed doel wilt geven controleer dan eerst even of die instelling al subsidie (van uw belastingcentjes) krijgt? 

Helpt u mee?

 

 

Denk eens na?

O U maakt geen schulden en koopt niet op krediet!

Denk eens na? Wat zou er gebeuren als steeds grotere aantallen burgers geen schulden meer maken en niet op krediet kopen! Al die rente die niet meer betaald wordt, geen incassokosten meer, u voelt zich veel prettiger omdat u geen schulden heeft en niet koopt op krediet. U meer vervolgens meer geld over om bijvoorbeeld te kunnen besteden bij onafhankelijke bedrijven?

Denk eens na, RvdK, jeugdzorg en rechtersleger kunnen dit niet meer als "risicosignaal" tegen u gebruiken om uw kind af te pakken.

Helpt u mee?

 

 

Denk eens na?

O U stopt met roken? Toelichting (409)

Denk eens na? Wat zou er gebeuren als steeds grotere aantallen burgers stoppen met roken? De Staat steeds minder accijns binnen krijgt om al die organisaties te subsidiŽren die actie voeren tegen roken. Hoeveel gesubsidieerde baantjes gaan verdwijnen als steeds grotere aantallen burgers stoppen met roken?

Denk eens na, RvdK, jeugdzorg en rechtersleger kunnen roken ook niet meer als "risicosignaal" tegen ouders gebruiken om hun kinderen af te pakken.

Helpt u mee?

 

 

Denk eens na?

O U zegt al uw lidmaatschappen op! Alleen de belangrijkste houdt u in stand.

Wat zou er gebeuren als al die gesubsidieerde (milieu)organisaties steeds minder leden krijgen op de teldata en dus steeds minder subsidiegeld krijgen welke subsidiegelden per lid worden uitbetaald.

Bent u eigenlijk al benaderd door een (milieu)organisatie om EEN MAAND LID TE WORDEN op de teldatum leden zodat die organisatie zoveel mogelijk subsidiegelden kan binnenhalen?

Wat zou er gebeuren als u geen geld meer geeft aan een (milieu)organisatie maar gewoon GRATIS in uw eigen omgeving OPLET WAT ER OM U HEEN GEBEURT? Dus gewoon opletten op het "milieu"in uw eigen omgeving?

Gratis "lastige vragen" gaat stellen aan de gemeente(raad)? Gewoon vragen geen subsidie aan een (milieu)organisatie te geven maar dat geld gewoon direct aan de verbetering van het "milieu" in uw eigen woonomgeving te gaan besteden?

Helpt u mee?

 

 

Denk eens na?

O Heeft u nog een goed idee om geld te besparen zonder dat het u als burger geld kost wanneer u minder te besteden heeft en toch goed op het milieu wilt letten?

Helpt u mee?

 

 

 

Interpay betrokken bij commerciŽle adrescontrole: het op systematische wijze opschonen en actualiseren van adressenbestanden van organisaties die zich bezig houden met bedelacties

Interpay onzorgvuldig met persoonsgegevens. Zeer terecht kaart het College Bescherming Persoonsgegevens het gedrag van Interpay aan met betrekking tot de controle van adresgegevens. Buiten ons medeweten wordt, zo blijkt ook nu weer, van alles en nog wat gedaan met onze persoonsgegevens. Interpay handelt in haar betaalde dienstverlening aan zogenoemde liefdadige instellingen in strijd met de privacy en met een overeenkomst met de banken. Kennelijk bewust, systematisch en met zeker winstoogmerk wordt hier een fundamentele fatsoensregel overtreden. Hopelijk mag het College Bescherming Persoonsgegevens hoge boetes opleggen en gebeurt dat hier ook. Zogeheten liefdadige geldinzamelaars horen gewoon zelf hun donateursbestand op orde te hebben en te houden. Met vanzelfsprekend respect voor de vrijheid van de donateur om bij verhuizing al dan niet het nieuwe adres door te geven

Adrescontrole voor direct marketing door Interpay in strijd met gedragscode banken. Naar aanleiding van een klacht heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) een onderzoek ingesteld naar de wijze waarop een landelijk bekende charitatieve stichting en Interpay BankGiroCentrale (Interpay) samenwerken om het adressenbestand van de stichting op te schonen en te actualiseren voor het kunnen versturen van donatieverzoeken. Het CBP komt tot de conclusie dat een dergelijke adrescontrole in strijd is met de sectorbrede gedragscode voor financiŽle instellingen. Interpay dient haar werkwijze daarom aan te passen. Interpay beschikt over de naam- en adresgegevens van cliŽnten van banken ten behoeve van de afwikkeling van het betalingsverkeer. Interpay is door de aangesloten banken gemachtigd om namens hen deze gegevens op verzoek van cliŽnten van andere banken te verstrekken voor verificatie- en/of reconstructiedoeleinden bij de uitvoering van een betalingsopdracht. Deze gegevens werden echter ook gebruikt voor commerciŽle adrescontrole: het op systematische wijze opschonen en actualiseren van adressenbestanden van derden zoals de stichting. Hiertoe wordt een overeenkomst gesloten tussen de partij die adrescontrole wenst, een bij Interpay aangesloten bank en Interpay zelf. De betreffende charitatieve stichting had een dergelijke overeenkomst gesloten met haar bank en Interpay. De stichting kon volgens de overeenkomst van alle personen die tot drie jaar geleden geld hadden gedoneerd, op basis van het bankrekeningnummer recente naam- en adresgegevens opvragen bij Interpay. Op grond van de Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiŽle instellingen van de Nederlandse vereniging van banken en het verbond van verzekeraars (2003) is het CBP van oordeel dat deze systematische controle van een adressenbestand niet kon plaatsvinden in het kader van de afwikkeling van het betalingsverkeer. Tevens mag Interpay op grond van deze gedragscode geen gegevens namens de financiŽle instelling waarvan klager cliŽnt is, aan de stichting verstrekken voor direct-marketingdoeleinden, aangezien de stichting geen onderdeel is van het betreffende financiŽle concern. Over gedragscodes Organisaties die een bepaalde sector vertegenwoordigen, kunnen voor hun leden een gedragscode vaststellen. In de gedragscode wordt aangegeven hoe die leden met persoonsgegevens zullen omgaan. Er bestaat geen verplichting tot het vaststellen van een gedragscode. Het CBP kan op verzoek van de organisaties de ontwerpgedragscode toetsen en verklaren dat deze voldoet aan de WBP. De verklaring van het CBP is ten hoogste vijf jaar geldig. Meer informatie over gedragscodes is te vinden in de brochure Gedragscodes. Bescherming van persoonsgegevens door zelfregulering.

Over het CBP. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) houdt -onder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)- toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Bij het CBP moet het gebruik van persoonsgegevens worden gemeld, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt.
Het CBP adviseert de regering en organisaties over de bescherming van persoonsgegevens en onderwerpen die daarmee samenhangen. Het CBP toetst gedragscodes en bemiddelt in geschillen tussen burgers en gebruikers van persoonsgegevens. Op eigen initiatief of op verzoek van een belanghebbende kan het CBP onderzoeken of de manier waarop persoonsgegevens in een bepaalde situatie zijn gebruikt, in overeenstemming is met de wet en daaraan zonodig gevolgen verbinden. Voor in gebreke blijven bij de melding kan een boete worden opgelegd. Bij overtreding van de wet of daarop gebaseerde regelingen kan het CBP overgaan tot bestuursdwang of een dwangsom opleggen.

Gedragscode Verwerking Persoongegevens FinanciŽle Instellingen. De gedragscode voor de verwerking van persoonsgegevens van de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars is door het College bescherming persoonsgegevens (CBP) voorzien van een goedkeurende verklaring. Het CBP stelt dat de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens FinanciŽle Instellingen een nadere en juiste uitwerking bevat van de WBP en andere wettelijke bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij beoogt de gedragscode bij te dragen aan een grotere doorzichtigheid van het gebruik van persoonsgegevens in de financiŽle sector. De verklaring van geen bezwaar en de gedragscode zijn vandaag gepubliceerd in de Staatscourant. Belangrijkste aandachtspunt binnen de gedragscode is de doelbinding: persoonsgegevens die voor bepaalde activiteiten zijn verkregen, mogen binnen eenzelfde instelling voor andere activiteiten worden verwerkt, mits dit niet op gespannen voet staat met het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens verzameld zijn. Zo heeft een verzekeringsmaatschappij bijvoorbeeld in het kader van een ziektekostenverzekering bepaalde medische gegevens van iemand nodig, maar die mag zij niet gebruiken om te beslissen of ze deze persoon vervolgens al dan niet een levensverzekering aanbiedt. Daarnaast gaat de gedragscode ook in op enkele bijzondere onderwerpen, zoals het gebruik van cameratoezicht en het opnemen van telefoongesprekken. Al in 1995 gaf de Registratiekamer een verklaring van overeenstemming voor de Privacy Gedragscode Banken. In 1998 werd daar een Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf aan toegevoegd. Gelet op de toenemende verwevenheid tussen banken en verzekeraars en met het oog op de invoering van de Wet bescherming persoonsgegevens besloten de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars beide bestaande gedragscodes samen te voegen tot ťťn code: de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens FinanciŽle Instellingen.

 

 

s41052011 Stichting Lindenhout, Heijenoordseweg 1, 6813GG Arnhem
800 Nienhuis/Leenders tegen Stichting Lindenhout geeft zicht op denk- en werkwijze die heerst bij de Stichting Lindenhout
598 Getuigschrift ouder(s) over medewerkers ZORGVERLENER inzake uitvoering van hulpverleningsdoelen in een HVP ZORGVERLENER
HVP Startpagina HVP ZORGVERLENER
641 Bezwaarschrift tegen HVP Zorgverlener
499 Beroepschrift tegen BESLUIT NIET-ONTVANKELIJK bezwaarschrift HVP Zorgverlener
177 Woonruimte! Na uithuisplaatsing worden kinderen opgeslagen in kamertjes van paar vierkante meter zonder raam (Cel 12)
585 Woonruimte! Om nieuwe kindertehuizen snel te vullen met de benodigde kinderen wordt toegeschreven naar de conclusie
424 Woonruimte! Het schetsen van een beeld is een door de overheid aangereikte onorthodoxe methode is om een einde te maken aan de bewoning van recreatiewoningen blijkt als men de notitie onorthodoxe methodes van VROM leest. Het beeld hoeft niet te beantwoorden aan de werkelijkheid, het is al voldoende als men dit beeld uitdraagt.
602 Woonruimte! Jeugdzorg mag ouders VALS beschuldigen van ernstige kindermishandeling om kindertehuizen met kinderen te vullen
NBG Nevenfuncties bestuurders gemeenten, commissies bezwaarschriften en leden van stembureaus
380 Het is organen van de overheid niet toegestaan leiding te geven aan verboden gedragingen!
381 Modelklacht tegen politie bij weigering om uw aangifte op te nemen met een verzoek om rechtsbescherming bij de burgemeester
288 Geld is Macht! Professor Daud: "De regentenstand speelt elkaar baantjes toe, parlement oefent nauwelijks controle uit
217 Geld is Macht! Geef mij de controle over de valuta van een natie en het maakt me niet meer uit wie de wetten maakt
365 De grootste grondtransactie in Nederland! Wie verdient hier het meeste geld aan en wie betaald hiervoor de rekening?
400 Geld is Macht! Is voedsel opgewarmd in een magnetron gezond? Indien ja, waarom babymelk niet opwarmen in een magnetron?
544 Geld is Macht! Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op
375 Geld is Macht! Welke familie(s) en bedrijven beheersen met hoeveel subsidies de markt rondom vleeskalveren in Nederland?
401 Geld is Macht! Waarom mogen boeren in Nederland geen gratis melk geven aan arme kinderen en moeten ze boetes betalen?
253 Geld is Macht! Is gentechnologie gevaarlijk voor kleine winkeliers/bakkers en boeren in arme landen die zelf hun voedsel verbouwen?
181 Geld is Macht! Ethische ondernemingen met smerige streken, denk eens na over "schone schijn" achter de PR?
047 Geld is Macht! Waarom deed de Raad voor de Kinderbescherming niets tegen giftig afval in houten speeltoestellen?
282 Geld is Macht! Systemen moet  je altijd van binnenuit aanvallen! Henk Westbroek: "Een kleine druppel voel je niet"
267 Geld is Macht! CDA Minister Donner: "Iedere kritiek afzonderlijk is NIET gevaarlijk"!
383 Stemwijzer! Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! STEM NIET OP CDA, Christen-Unie, SGP en VVD! Stem WEL op andere partij!
290 Drukwerk! Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Stuur al uw ongevraagd drukwerk DIRECT geweigerd retour!
290 Goede doelen! Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Geef geen geld aan collectes, andere (gesubsidieerde) goede doelen!
070 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Weiger onderzoek door Raad voor de Kinderbescherming, hou ze buiten de deur!
445 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Weiger onderzoek door Raad voor de Kinderbescherming, ga ook niet naar de RvdK!
445 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Weiger telefoongesprekken met personeel RvdK! Gooi gelijk de hoorn op de haak!
633 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Dien tegen ieder RvdK BESLUIT gelijk een bezwaarschrift in!
459 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Annuleer uw abonnement op uw (gesubsidieerde) krant! Plaats ook GEEN advertenties!
445 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Publiceer uw praktijkervaringen met personeel van de RvdK ook op internet!
091 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Verzoek om gemeentegarantie vingerafdrukken bij nieuw paspoort of identiteitskaart!
445 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Doe zelf mee met provinciale verkiezingen 2011 en verkiezingen gemeenteraad 2014!
PRO De Raad voor de Kinderbescherming is een overbodig bestuursorgaan want er zijn nu ook Centra voor Jeugd en Gezin!