SLAVERNIJ IN NEDERLAND & POM ©
Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Informant jeugdzorg advocaat: Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen van ouders (met Hop) te onderdrukken.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

 

Politicus J. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is (financiŽle) fraude. U kunt hiervan aangifte doen.

Politicus J. Hop Ermelo: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is (financiŽle) fraude. U kunt hiervan aangifte doen.
Bekijk eerst mijn website over gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Uw BSN-nummer is uw BurgerSlavenNummer! Veel succes toegewenst in een voor u wellicht emotioneel moeilijke en lastige situatie.

De CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat: Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

(609) Voorbeeld Wob verzoek om de namen van meer dan 800 Officieren van Justitie die werken voor het Openbaar Ministerie te verkrijgen
(566) Voorbeeld Wob verzoek om de naam, titel, initialen, afschrift Koninklijk Besluit en nevenfuncties van de officier van justitie in uw zaak te verkrijgen

Stem Groep Hop in 2018.
U kunt iedereen die u kent in  de gemeenten waar Groep Hop mee doet aan verkiezingen vragen Groep Hop te stemmen. Dank u wel.

 

 

 

 

De H.P.H. van Griendsven-norm. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft op 14 mei 2004 ook in hoger beroep als norm vastgesteld dat een advocaat MET OPZET mag liegen en bedriegen om de vrijheid van meningsuiting van burgers te onderdrukken om kritiek van buitenaf op jeugdzorg en hun handlangers te kunnen censureren. Bron: Zaak Hop tegen advocaat X Raad van Discipline Den Haag no. 3876.

218 Rechter-plaatsvervanger, vaste civiele advocaat NRC Handelsblad en hoogleraar informatierecht Prof? Dr. Mr. E. J. Dommering (24): "De geschiedenis van de vrijheid van meningsuiting leert dat het inzetten van strafrechtelijke of daarmee vergelijkbare middelen een methode is om de media af te schrikken"

Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

 
 
 

 

bjz39077988 Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland, Maerlant 16 b, Postbus 1011, 8200 BA Lelystad
bjz39077988 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Flevoland, Noorderwagenstraat 2, 8223 AM Lelystad

Overleg Stichting Jeugd en Gezin met kinderrechters
Een a twee keer per jaar is er een overleg met kinderrechters. Doel van dit overleg is van de kinderrechters te vernemen of de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden voldoet aan de aan de verwachtingen ten aanzien van de vorm en inhoud van de rapportage, die de basis vormt voor de juridische toetsing door de kinderrechters. Het overleg en de samenwerking met de kinderrechters wordt door de Stichting Jeugd en Gezin Flevoland als constructief en zinvol ervaren. Bron: Jaarverslag 1999 Stichting Jeugd en Gezin Flevoland.

2008 Na Vedivo hetze tegen Hop van 60 naar 2000 medewerkers. Flevoland: Zorginstelling Triade komt dit jaar in de rode cijfers. De instelling verwacht een tekort van minstens ťťn miljoen euro. Dat komt voornamelijk doordat Triade meer jeugdzorg heeft verleend dan het budget van de provincie toeliet. Daarnaast is de organisatie de afgelopen jaren gegroeid van 60 naar 2000 medewerkers. Triade heeft Hans Voogt aangetrokken als interim-bestuurder. Hij is op zoek naar een nieuwe directeur voor de afdeling Jeugdzorg en er is een vacaturestop ingevoerd. Daarnaast is de fusie met Coloriet voorlopig van de baan.

 

 

 

De H.P.H. van Griendsven-norm. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft op 14 mei 2004 ook in hoger beroep als norm vastgesteld dat een advocaat MET OPZET mag liegen en bedriegen om de vrijheid van meningsuiting van burgers te onderdrukken om kritiek van buitenaf op jeugdzorg en hun handlangers te kunnen censureren. Bron: Zaak Hop tegen advocaat X Raad van Discipline Den Haag no. 3876.

218 Rechter-plaatsvervanger, vaste civiele advocaat NRC Handelsblad en hoogleraar informatierecht Prof? Dr. Mr. E. J. Dommering (24): "De geschiedenis van de vrijheid van meningsuiting leert dat het inzetten van strafrechtelijke of daarmee vergelijkbare middelen een methode is om de media af te schrikken"

 

 

Inhoudsopgave.
Liegen en bedriegen is de norm voor de werkwijze van een advocaat om kritiek van buitenaf op de jeugdzorg (overheid) en hun handlangers te onderdrukken
Namenlijst Raad van Discipline verantwoordelijk voor liegen en bedriegen als norm voor de NOvA om vrijheid van meningsuiting van het gewone volk te onderdrukken
Namenlijst Hof van Discipline verantwoordelijk voor liegen en bedriegen als norm voor de NOvA om vrijheid van meningsuiting van het gewone volk te onderdrukken
Kracht van een ongegrond verklaarde klacht geeft inzicht in de denk en werkwijze van advocatuur en rechtersleger om het gewone volk te onderdrukken
Hop moet bloeden schrijft de advocaat van de jeugdzorg! Dus als Hop wat overkomt is het voor iedereen duidelijk waar de daders gezocht moet worden
Angst voor advocaten neemt toe!
Het rechtersleger wil uitspraken in klachtzaken tegen hun handlangers bij de advocatuur voor het gewone volk verborgen te houden

 

 

Liegen en bedriegen is de norm voor de werkwijze van een advocaat om kritiek van buitenaf op de jeugdzorg (overheid) en hun handlangers te onderdrukken

Het kenmerk van de jeugdzorg (overheid) is liegen en bedriegen om kritiek van buitenaf te onderdrukken en de gesubsidieerde hulpverlening op kosten van belastingbetalers te kunnen blijven verkopen afgedekt door hun handlangers bij het rechtersleger en de Nederlandse Orde van Advocaten.

Het gevaar! De gezinsvoogdij in Nederland weigerde afschrift contactjournalen gezinsvoogd aan burgers af te geven om controleerbaar en doorzichtig werken te voorkomen. De heer Hop voerde voor het gewone volk anderhalf jaar strijd tegen de gezinsvoogdij voor afgifte van deze contactjournalen. Hop won deze strijd maar representatief voor de werkwijze van overheden en hun handlangers jegens onafhankelijke en lastige tegenstanders werd Hop met liegen en bedriegen gedemoniseerd en uitgeschakeld om de financiŽle belangen van de (gesubsidieerde) hulpverleners veilig te stellen. De jeugdzorg agressie jegens Hop wordt door de De H.P.H. van Griendsven-norm op een prachtige manier verwoord en openbaar gemaakt. Als het aan NOvA had gelegen dan had het gewone volk nog steeds geen inzage in contactjournalen gezinsvoogd gekregen.

De H.P.H. van Griendsven-norm. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft op 14 mei 2004 ook in hoger beroep als norm vastgesteld dat een advocaat MET OPZET mag liegen en bedriegen om de vrijheid van meningsuiting van burgers te onderdrukken om kritiek van buitenaf op jeugdzorg en hun handlangers te kunnen censureren. Bron: Zaak Hop tegen advocaat X Raad van Discipline Den Haag no. 3876.

Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

 

 

Namenlijst Raad van Discipline verantwoordelijk voor liegen en bedriegen als norm voor de NOvA om vrijheid van meningsuiting van het gewone volk te onderdrukken


WAARSCHUWING EXSTREEM GEVAARLIJK EN EEN ZEER ERNSTIGE BEDREIGING VOOR DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING!
300 Namenlijst Raad van Discipline verantwoordelijk voor liegen en bedriegen als norm voor de NOvA om vrijheid van meningsuiting van het gewone volk te onderdrukken
(42) Mr. B.J.R.P. Verhoeven
(27) Mr. P.G. Gilhuis
(28) Mr. C.C.J. Hiebendaal
(28) Mevrouw Mr. E.M. van Hilten-Kostense
(33) Mr. H.A.H.W. Meijer

 

 

Namenlijst Hof van Discipline verantwoordelijk voor liegen en bedriegen als norm voor de NOvA om vrijheid van meningsuiting van het gewone volk te onderdrukken


WAARSCHUWING EXSTREEM GEVAARLIJK EN EEN ZEER ERNSTIGE BEDREIGING VOOR DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING!
300 Namenlijst Hof van Discipline verantwoordelijk voor liegen en bedriegen als norm voor de NOvA om vrijheid van meningsuiting van het gewone volk te onderdrukken
(27) Mr H.P.H. van Griendsven, voorzitter
(27) Mr P.M.A. de Groot-van Dijken
(42) Mr F.M. Vermeulen
(32) Mr H. van Loo
(38) Mr. R.W. de Ruuk

 

 

Kracht van een ongegrond verklaarde klacht geeft inzicht in de denk en werkwijze van advocatuur en rechtersleger om het gewone volk te onderdrukken

De Raad van Discipline in het ressort Den Haag, waarin advocaten, rechters en advocaten met de dubbelfunctie rechter zitten, heeft op 16 juni 2003 met de uitspraak R2098/03.03 de volgende norm vastgesteld voor advocaten om burgers op verzoek van overheden conform het tuchtrecht te demoniseren, rechters te misleiden om informatie op internet te censureren.

Kort samengevat.

C. "Zelfs indien uitingen en gegevens aan klager (Hop) zijn toegerekend die NIET in verband te brengen zijn met klager (Hop), maar uitsluitend in verband met burger X, dan volgt daaruit het oordeel van de Raad dat verweerder advocaat X NIET de grenzen van hetgeen tuchtrechtelijk oorbaar is heeft overschreden" De norm! Hop (lees burgers) mogen door een advocaat (lees overheid) aangepakt worden met uitingen en gegevens die uitsluitend een specifiek genoemde andere burger betreffen!

C. "Zelfs indien uitingen en gegevens aan klager (Hop) zijn toegerekend die NIET in verband te brengen zijn met klager (Hop), maar ook NIET met burger X, dan volgt daaruit het oordeel van de Raad dat verweerder advocaat X NIET de grenzen van hetgeen tuchtrechtelijk oorbaar is heeft overschreden" De norm! Hop (lees burgers) mogen door een advocaat (lees overheid) aangepakt worden met uitingen en gegevens die uitsluitend andere burgers betreffen!

D. "Naar het oordeel van de Raad valt niet in te zien dat het innemen van het standpunt van advocaat X dat een dwangsom van Hop zeker kan worden ingevorderd (voor internetsites die niet van Hop zijn en welke dwangsommen in hoger beroep door het Gerechtshof Arnhem ongedaan zijn gemaakt) tuchtrechterlijk verwijtbaar zou zijn, ook al zou dit standpunt onjuist zijn. De norm! Een advocaat mag burgers met dwangsommen blijven bestoken ook nadat die in Hoger Beroep ongedaan zijn gemaakt.

E. Slotsom van de Raad inzake uitingen van advocaat X aan het adres van klager (Hop) ook al zal zulks wat betreft klager ten onrechte zijn geweest, NIET "de grenzen van het betamelijke zijn overschreden", NIET tuchtrechterlijk laakbaar is gehandeld.

Conclusie Hop. De norm is dat een advocaat (overheden) alle soorten uitingen en gegevens, pertinente leugens waarvan de advocaat weet of kan weten dat het pertinente leugens zijn, mag gebruiken om burgers (op verzoek van overheden) te demoniseren en rechters te misleiden. Bron: Raad van Discipline Den Haag Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) Uitspraak R2098/03.03 

 

 

Hop moet bloeden schrijft de advocaat van de jeugdzorg! Dus als Hop wat overkomt is het voor iedereen duidelijk waar de daders gezocht moet worden

Zaak Hop tegen advocaat X -Raad van Discipline Den Haag no. 3876

Hof van Discipline Nederlandse Orde van Advocaten,

Griffie: Markt 44, Postbus 132, 4840 AC Prinsenbeek.

Zitting 15 maart 2004 om 10:45 uur Paleis van Justitie, Leeghwaterlaan 8 (5223 BA) Den Bosch

Samenstelling van het Hof: Mr H.P.H. van Griendsven (27), voorzitter, Mr P.M.A. de Groot-van Dijken (27), Mr F.M. Vermeulen (42), Mr H. van Loo (32), Mr R.W. de Ruuk, Mr A.A.H. Zegers (44), plv griffier

PLEITNOTITIES EN TOELICHTING.

Geacht College,

Pagina 1, 2 en 3

Ik vind het niet meer nodig om pagina 1, 2 en 3 van mijn pleitnotitie hier te publiceren omdat advocaat X, gelet op het bovenstaande, in een paar zinnen in zijn eigen pleitnotitie perfect heeft geformuleerd wat Hop is overkomen .......

Pagina 4 pleitnotitie Hop

 

Vervolg geleden schade die Hop door werkwijze van advocaat X heeft opgelopen

Advocaat X heeft in zijn memorie van antwoord d.d. 30 januari 2004 onder 2 gewezen op mijn bezwaren tegen leden en plaatsvervangende leden van uw Hof. Mijn bezwaar betrof elf rechterlijke ambtenaren die hun bijbaan lid van uw Hof van Discipline niet hebben opgegeven. Ik heb van alle leden van het Hof van Discipline een individuele internetsite gemaakt. In zijn memorie van antwoord op pagina 16 verwijst advocaat X vervolgens naar twee van mijn internetsites te weten een site over advocaat X waarbij ik zijn internetsite heb gekopieerd en naar een gekopieerde site van zijn kantoorgenoot die ook een lid van uw Hof van Discipline is. Een advocaat die gelinkt kan worden aan advocaat X en het Hof van Discipline! Ik acht hiermee genoegzaam bij uw Hof van Discipline aangetoond dat het mogelijk is internetsites te kopieren zonder dat iemand de codes van zo'n site heeft. Ik zal daarom alle overige individuele internetsites van leden van het Hof van Discipline die wel netjes al hun bijbanen hebben opgegeven vervangen door nieuwe internetsites. Zo is de oude site 294 over plv griffier Mr A.A.H. Zegers vervangen door een nieuwe site waarnaar ik verwijs in mijn pleitnotities in de laatste alinea van pagina 1.

Advocaat X heeft in zijn memorie van antwoord d.d. 30 januari 2004 onder 3 gewezen op de werkwijze van de heer Hop citaat: "zijn werkwijze is systematisch en procedureel procederen eventueel met hulp van internet (media)". In dit verband is het merkwaardig te lezen dat de heer Hop de zaak wederom omdraait door te stellen dat: "de gezinsvoogdij een hetze is begonnen tegen Hop met een lawine aan pertinente leugens om Hop te demoniseren". Ik verwijs naar de zesde alinea op pagina 2 in mijn pleitnotitie. De gezinsvoogdij begon een hetze tegen mijn persoon toen ik namens klagers systematisch en procedureel begon te procederen om afgifte van het contactjournaal gezinsvoogd (50) om deze beroepsgroep controleerbaar en doorzichtig te krijgen. Ik wijs er EXPLICIET OP dat ik hiermee gelijk gekregen heb en dat ik meerdere advocaten op mijn pad tegenkwam die alles deden om afgifte van het contactjournaal gezinsvoogd te voorkomen. Ik stel dan ook vast dat als het aan de beroepsgroep advocatuur gelegen had er nog steeds geen inzage en afgifte van het contactjournaal gezinsvoogd mogelijk was geweest. Op mijn internetsites konden burgers gemakkelijk gegrond verklaard uitspraken inzake contactjournalen vinden en deze uitspraken vervolgens gebruiken om daar in hun klachtzaken naar te verwijzen. Zonder internet denk ik dat het niet gelukt zou zijn om afgifte van het contactjournaal gezinsvoogd te verkrijgen omdat de GESUBSIDIEERDE MEDIA nog steeds blijven zwijgen over de mogelijkheid van burgers om contactjournalen op te vragen. Hop verwijst verder naar de volgende citaten uit eigen werk van advocaat X bij het Hof van Discipline Nederlandse Orde van Advocaten ingebracht tegen twee gegrond verklaarde klachten van Hop, passages uit correspondentie met zijn opdrachtgevers:

Citaat: "Ik acht het rechtvaardig dat de heer Hop moet bloeden." 
Citaat: "Met betrekking tot de dwangsommen bespraken wij het risico mede gezien het arrest." 
Citaat: "Echter ik meen ook dat het niet in uw voordeel is (zeker PR-matig) om tot het uiterste te gaan."

Niet beter kan advocaat X met zijn laatste citaat etaleren dat een advocaat zijn klantjes (bij de overheid) ook adviseert rekening te houden met PR om niet tot het uiterste te gaan.

Als mij wat overkomt dan is het voor iedere burger mogelijk om na te gaan in welke hoek men de dader moet zoeken "Ik acht het rechtvaardig dat de heer Hop moet bloeden." schrijft advocaat X zwart op wit in een van zijn stukken die hij heeft ingeleverd bij uw Hof van Discipline!

J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo Angst voor advocaten neemt toe!

Bron: US Today: Artsen in Amerika weigeren advocaten bij niet levensbedreigende klachten nog te behandelen om te voorkomen dat zij aangeklaagd worden als zij, volgens deze advocaten, hun werk niet goed zouden hebben gedaan. Zo moest een verpleegkundige ontslag nemen omdat haar man bij een advocatenkantoor werkt. De website DoctorsKnow.Us hield een lijst bij waar werd bijgehouden welke patiŽnten met welke advocaten ziekenhuizen aanklaagden. De website werd verwijderd nadat vastgesteld werd dat artsen mensen op die lijst weigerden te behandelen.

 

 

Het rechtersleger wil uitspraken in klachtzaken tegen hun handlangers bij de advocatuur voor het gewone volk verborgen te houden

Informantenverklaring mr. P. Ruijs

"In zijn onlangs verschenen boek, Wij zien u wel in de rechtszaal beschrijft juridisch adviseur mr P. Ruijs hoe hij in 1998 samen met enkele medestanders inzage probeerde te krijgen in de verzamelde uitspraken van het advocatentuchtrecht over de voorafgaande tien jaar.

Hoewel die officieel openbaar zijn, weigerde de Nederlandse Orde van Advocaten hun inzage; de persoonlijke levenssfeer van haar leden zou gevaar lopen. Daar was de Rotterdamse rechtbankpresident mr J. Mendlik het niet mee eens. "Gezien het feit dat de klachten het professioneel optreden van de advocaat betreffen, snijdt het beroep op de privacybescherming geen hout," concludeerde hij.

Maar het Hof van Discipline ging in hoger beroep bij het Haagse gerechtshof. Daar werd het kortgeding vonnis van Mendlik vernietigd. Het Haagse gerechtshof bepaalde dat de uitspraken alleen volledig geanonimiseerd mogen worden ingezien. Er zouden klachten tussen kunnen zitten met betrekking tot "gedragingen van de advocaat buiten de eigenlijke uitoefening van zijn taak". In dat geval kan de privacy van advocaten wel worden aangetast, redeneerde het Hof.

Ruijs plaatst achteraf ernstige vraagtekens bij de onpartijdigheid van de betrokken raadsheren. "Een van de drie was een advocaat die dienst deed als raadsheer-plaatsvervanger," zegt Ruijs. "Omdat het ook om inzage in klachten tegen het kantoor van de bewuste raadsheer-plaatsvervanger ging, was de schijn van partijdigheid niet te vermijden. Hij had zich dus moeten terugtrekken. Daarbij kwam nog dat een van de andere raadsheren ooit ook advocaat op hetzelfde kantoor was. Op zijn zachtst gezegd een merkwaardige gang van zaken."

Maar voor het Hof van Discipline ging de uitspraak van het gerechtshof blijkbaar nog niet ver genoeg. Het stelde zich op het standpunt dat zelfs het verlenen van inzage in geanonimiseerde uitspraken een bedreiging voor de privacy is, en ging daarom in hoger beroep tegen de uitspraak van het Haagse gerechtshof. En met succes: ook de inzage in de geanonimiseerde uitspraken is inmiddels verboden. Omdat er ook geen rol of agenda is waarop te behandelen zaken worden aangekondigd, blijft er van het openbare karakter van de tuchtrechtspraak voor advocaten in de praktijk weinig over

 

 

Nevenfuncties Op de pagina zijn vermeld de nevenfuncties in het maatschappelijk
verkeer van de leden en plaatsvervangende leden van het Hof van Discipline per 1 juni 2007.

Mr. A.J.M.E. Arpeau
Raadsheer in het Gerechtshof te ’s-Gravenhage Sedert 28 januari 2000 plv. lid van het hof


Prof. mr. P.J. Baauw
Advocaat te Utrecht, Sedert 30 november 2001 plv. lid van het hof, Sedert 1 januari 2006 lid van het hof

Mr. J.P. Balkema
Raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden te ’s-Gravenhage Sedert 5 juni 1997 plv. lid van het hof

Mr. A. Beker
Advocaat te Rotterdam, Sedert 25 maart 1994 plv. lid van het hof, Sedert 1 september 1996 lid van het hof

Mr. S.A. Boele
Raadsheer Gerechtshof te ’s-Gravenhage, Sedert 1 januari 2003 plv. kroonlid van het hof

Mr. B.J.Th. Bouma
Advocaat te Enschede, Sedert 1 januari 2009 plv. lid van het hof

Mr. A.D.R.M. Boumans
CoŲrdinerend vice-president in het Gerechtshof te Amsterdam, Sedert 19 juni 2000 plv. lid van het hof

Mr. G.J.S. Bouwens
Advocaat te 's-Hertogenbosch. Sedert 1 januari 2009 plv. lid van het hof

Mr. G. Creutzberg
Advocaat te Den Helder, Sedert 14 september 2001 plv. lid van het hof

Mr. G.J. Driessen-Poortvliet
Raadsheer in het gerechtshof te Amsterdam, Sedert 21 mei 2002 plv. lid van het hof, Sedert 1 november 2005 lid van het hof

Mr. W.K. van Duren
Advocaat te Leiden, Sedert 1 januari 2006 plv. lid van het hof

Mr. M.A. Goslings
Raadsheer in het Gerechtshof te Amsterdam, Sedert 9 april 1999 plv. lid van het hof

Mr. H.P.H. van Griensven
Voorzitter Regionaal Medisch Tuchtcollege, Sedert 1 januari 1994 plv. lid van het hof, Sedert 1 september 1996 lid van het hof, Sedert 1 januari 2002 plv. voorzitter van het hof

Mr. H.M.A. de Groot
Raadsheer in het Gerechtshof te ‘s-Gravenhage, Sedert 16 mei 2000 plv. lid van het hof

Prof. mr. G.R.J. de Groot
Advocaat te ’s Gravenhage, Sedert 1 oktober 2004 plv. lid van het hof

Mr. P.M.A. de Groot-van Dijken
Vice President in het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, Sedert 1 oktober 1999 plv. lid van het hof, Sedert 1 januari 2003 lid van het hof

Mr. drs. P.T. GrŁndemann
Raadsheer in het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, Sedert 2 november 1999 plv. lid van het hof

Mr. W.H.B. den Hartog Jager
Vice-president Gerechtshof 's-Hertogenbosch, sedert 1 oktober 2008, Sedert 10 oktober 2007 plv. lid van het hof, Sedert 1 januari 2008 lid van het hof, Sedert 1 september 2008 plv. voorzitter van het hof
Mr. P. Heidinga
Oud-raadsheer plv. Gerechtshof  ‘s-Hertogenbosch, Sedert 25 maart 1994 plv. advocaatlid van het hof, Sedert 24 juni 1998 advocaatlid van het hof, Sedert 24 juni 2003 plv. kroonlid van het hof, Sedert 1 januari 2005 lid van het hof

Mr. P.H. Holthuis
Plaatsvervangend raadsheer in het Gerechtshof te ‘s-Gravenhage

Mr. J.H. Homveld
Advocaat te Emmen, Sedert 14 september 2001 plv. lid van het hof

Mr. W. van Houtum
Advocaat te Groningen, sedert 31 maart 1999 plv. lid van het hof

Mr. A.D. Kiers-Becking
Raadsheer in het Gerechtshof te ’s-Gravenhage, Sedert 28 januari 2000 plv. lid van het hof

Mr. E.B. Knottnerus
Vice-president in het Gerechtshof in Arnhem, Sedert 3 november 2000 plv. lid van het hof

Mr. M. de Leeuw
Advocaat te Amsterdam, Sedert 1 januari 1994 plv. lid van het hof

Mr. H. van Loo
Raadsheer in het Gerechtshof te Arnhem, Sedert 3 november 2000 plv. lid van het hof

Mr. C.J.J. van Maanen
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Sedert 1 september 2008 kroonlid van het hof

Mr. M. Meerman-Padt
Advocaat te Haarlem, Sedert 28 november 2003 plv. lid van het hof

Mr. A. Minderhoud
Advocaat te Middelburg, Sedert 31 maart 1999 plv. lid van het hof

Mr. E.A. Mout-Bouwman
Raadsheer-plv. in het Gerechtshof te Amsterdam, Sedert 1 april 1991 plv. advocaatlid van het hof, Sedert 1 januari 2004 plv. kroonlid van het hof

Mr. G.J. Niezink
Advocaat te Groningen, Sedert 1 juli 2004 plv. lid van het hof

Mr. J.C. van Oven
Raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden te 's-Gravenhage, Sedert 1 januari 2004 plv. lid van het hof

Mr. C.M. Pannekoek-Dubois
Raadsheer in het Gerechtshof te ’s-Gravenhage, Sedert 23 juli 2001 plv. lid van het hof

Mr. Ch.M.E.M. Paulussen
Advocaat te Maastricht, Sedert 1 januari 2001 plv. lid van het hof

Mr. D.H.M. Peeperkorn
Raadsheer plv. Gerechtshof te Amsterdam, Sedert 1 januari 1996 plv. lid van het hof, Sedert 1 januari 2002 plv. voorzitter van het hof

Mr. W.M. Poelmann
Advocaat te Nijmegen, Sedert 1 juli 2004 Advocaatlid plv. van het hof, Sedert 1 januari 2006 Advocaatlid  van het hof

Mr. C.A.M.J. Raymakers
Advocaat te Amsterdam, Sedert 1 januari 2009 plv. lid van het hof


Mr. C.E.M. Renckens
Advocaat te 's-Hertogenbosch, Sedert 1 augustus 2003 plv. lid van het hof

Mr. D.P. Ruitinga
Vice-President in de rechtbank te Haarlem, Sedert 1 januari 2003 plv. lid van het hof

Mr. R. de Ruuk
Advocaat te Amsterdam, Sedert 27 maart 2003 plv. lid van het hof, Sedert 1 januari 2006 lid van het hof

Mr. G.J.L.F. Schakenraad
Advocaat te Eindhoven, Sedert 1 januari 2009 plv. lid van het hof

Mr. A.G. Scheele-MŁlder
Vice-president in de rechtbank te Rotterdam (sector Kanton), Sedert 7 december 2001 plv. lid van het hof


Mr. W.A.M. van Schendel
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Sedert 2 november 2007 plv. kroonlid van het hof


Mr. J.S.A.M. Schokkenbroek
Rechter in de Rechtbank te Haarlem (sector Kanton), sedert 28 januari 2000 plv. lid van het hof, Sedert 1 juli 2003 lid van het hof

Mr. A.H.A. Scholten
Vice-president van het Gerechtshof te Amsterdam, Sedert 9 oktober 2001 plv. lid van het hof

mw. mr. E. Schutte
Advocaat te Amsterdam, Sedert 1 januari 2009 plv. lid van het hof

Prof. mr. T.A.W. Sterk
Raadsheer-plv. in het Gerechtshof te ’s-Gravenhage, Sedert 28 januari 2000 plv. lid van het hof, Sedert 1 september 2001 lid van het hof

Mr. G.A.M. Stevens
voorzitter van het bestuur/coŲrdinerend vice-president Gerechtshof 's-Hertogenbosch sedert 1 november 2002,  Sedert 7 juni 2007 plv. kroonlid van het hof

Mr. R. Veenendaal
Vice-president rechtbank Rotterdam (sector Kanton), Sedert 1 januari 2003 plv. lid van het hof

Mr. J.G. Vegter-Fieten
Vice-president Rechtbank Amsterdam, kroonlid van het hof


Mr. G.J. Visser
Vice-president in het Gerechtshof te Amsterdam, Sedert 9 oktober 2001 plv. lid van het hof

Mr. M. Wigleven
Raadsheer in het Gerechtshof te Amsterdam, Sedert 1 juli 1998 plv. lid van het hof

Mr. J.H.C. Zwitser-Schouten
Vice-president in het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, Sedert 24 november 1998 plv. lid van het hof, Sedert 1 juni 1999 voorzitter van het hof