SLAVERNIJ IN NEDERLAND EN UW PRIVACY ©

CDA, VVD, Christen-Unie, D66 en de PvdA, willen dat Nederlandse burgers ongecontroleerd kan worden afgeluisterd als praktijkvoorbeeld van de respectloze bejegening van iedere politicus en medewerker van deze vijf politieke partijen jegens gewone burgers en hun privacy.

CDA, VVD, Christen-Unie en D66 willen het referendum voor gewone Nederlanders afschaffen als praktijkvoorbeeld van de respectloze bejegening van iedere politicus en medewerker van deze vier politieke partijen jegens gewone burgers.

CDA, VVD, Christen-Unie en D66 willen het lage BTW tarief voor groenten en fruit flink verhogen zodat gewone Nederlanders nog meer geld voor hun voedsel moeten betalen.

Referendum Sleepwet? Stem wijzer! Stem Groep Hop! Stem TEGEN de Sleepwet!

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

Stem Wijzer! Stem Groep Hop.Kent u iemand in Ermelo vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien en/of wil helpen met het snel verkrijgen van het wettelijk aantal benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met de verkiezingen in Ermelo?

 

 

Persverklaring College van Procureurs-generaal: Reorganisatie Openbaar Ministerie is een onomkeerbaar proces dat hoe langer hoe meer op de parketten gestalte krijgt

Citaat: "Opmerkelijk is het ook dat zijn komst van buiten in korte tijd was vergeten. op de jaarvergadering 1996 in Leeuwarden repte de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak al van ònze Arthur!!"

Citaat: "Op de OM-conferentie van 4 tot 6 februari jongstleden in Schoorl is gesproken over de voortgang van het reorganisatieproces. Daar is nog eens geconstateerd dat de reorganisatie een onomkeerbaar proces is, dat hoe langer hoe meer op de parketten gestalte krijgt. Ook is gesproken over concrete activiteiten om te komen tot normalisering van de relatie tussen het OM en het Ministerie van Justitie, waarvoor inmiddels, na bespreking in de Overlegvergadering, de eerste stappen ter uitvoering zijn gezet."

 

ANP286 3 BIN 381
APSO10:

ANP Pers Support: Openbaar Ministerie

Dit is een origineel persbericht.
Niet het ANP, maar de afzender van dit bericht is verantwoordelijk voor de inhoud.

H e r h a l i n g in juiste rubriek

18 februari 1998

PERSVERKLARING COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL


Tussen de Minister van Justitie en de voorzitter van het College van Procureurs-generaal, Mr. A.W.H. Docters van Leeuwen, is inmiddels sprake van een blijvende verwijdering. De Tweede Kamer heeft in het debat met de minister ingestemd met het door de minister gemaakte afweging.

In het Openbaar Ministerie leven gevoelens van sterke persoonlijke verbondenheid met Arthur Docters van Leeuwen. In het algemeen is binnen de organisatie sprake van een grote verslagenheid. Het ontslagbesluit wordt door velen blijkens hun reactie als onterecht beleefd. Steeds hoort het College binnen de organisatie de vraag: hoe kan het dat de gebeurtenissen van één avond leiden tot een onherstelbare vertrouwensbreuk?

Het College begrijpt de gevoelens binnen de organisatie. Toch doet het een beroep op alle medewerkers van het OM om in het belang van de rechtshandhaving loyaal en waardig zijn plicht te blijven doen.

De grote verdiensten van Docters van Leeuwen voor reorganisatieprocessen als dat van het OM hebben bij de ontwikkelingen van de afgelopen weken nooit ter discussie gestaan. Het OM heeft Docters van Leeuwen leren kennen als een toegewijd en integer ambtsdrager, als een mens voor wie de wetten spreken. Docters van Leeuwen is in staat over de horizon heen te kijken. Zijn daadkracht is binnen het OM bijna spreekwoordelijk, zijn overtuigingskracht wordt door velen als adembenemend ervaren. Opmerkelijk is het ook dat zijn komst van buiten in korte tijd was vergeten. op de jaarvergadering 1996 in Leeuwarden repte de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak al van ònze Arthur!!

Bovenal is hij bezielend, heeft de gave mensen, medewerkers van een organisatie het geloof in eigen kunnen te geven. In dit en ook in veel breder verband dringt een citaat van Docters van Leeuwen uit Opportuun van november 1997 zich op: "Het belangrijkste dat we tot nu toe hebben bereikt bij de reorganisatie is dat het OM zich er veel meer dan een jaar terug van bewust is één organisatie te zijn, en dat die organisatie een opdracht heeft die zich concentreert op rechtmatigheid; rechtmatigheid van het gedrag van burgers, van opsporing en van de adviezen die het OM aan de rechter geeft. De mensen moeten het gevoel hebben dat het OM ze helpt om te bereiken dat recht wordt gedaan."

In dit licht betreuren wij het dat geen voor zowel de Minister van Justitie als de Collegevoorzitter aanvaardbare uitweg gevonden is kunnen worden. Wij blijven een sterk gevoel van verbondenheid voelen met Arthur Docters van Leeuwen als persoon en als collega.

Op de OM-conferentie van 4 tot 6 februari jongstleden in Schoorl is gesproken over de voortgang van het reorganisatieproces. Daar is nog eens geconstateerd dat de reorganisatie een onomkeerbaar proces is, dat hoe langer hoe meer op de parketten gestalte krijgt. Ook is gesproken over concrete activiteiten om te komen tot normalisering van de relatie tussen het OM en het Ministerie van Justitie, waarvoor inmiddels, na bespreking in de Overlegvergadering, de eerste stappen ter uitvoering zijn gezet. Het College van Procureurs-generaal wil aan de voortzetting van deze processen in nauwe samenwerking met de hoofden van de parketten leiding blijven geven.


ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaande bericht.
191634 feb. 98
ANP277 2 BIN 86 KUYPERS 951
JUSIS COLLEGE; DEN-HAAG-REACTIE-DOCTERS

DOCTERS VAN LEEUWEN

Verslagenheid bij OM na ontslag Docters van Leeuwen

Den Haag (ANP) - Binnen het Openbaar Ministerie heerst grote verslagenheid na het ontslag van Docters van Leeuwen na de instemming van de Tweede Kamer donderdag, definitief is. Dit laat het college van procureurs-generaal in een eerste reactie na het Kamerdebat over de ontslagen voorzitter van het college van procureurs-generaal weten.

"in het OM leven gevoelens van sterke persoonlijke verbondenheid met Docters van Leeuwen. In het algemeen is binnen de organisatie sprake van grote verslagenheid", zo staat in een schriftelijke verklaring. Het college roept alle medewerkers echter op in het belang van de rechtshandhaving "loyaal en waardig zijn plicht te blijven doen.
191623 feb. 98 p> 

 

 

 

Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!


PAR POM Met groot materieel en politie wordt op 19 maart 2014 in Ermelo uitgerukt om een paar Groep Hop verkiezingsborden weg te halen
(562) POM Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!
(224) POM Groep Hop is tegen De Sleepwet om iedere burger ongecontroleerd af te kunnen luisteren
(114) POM De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is de beroepsvereniging van rechters en officieren van Justitie in Nederland
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(305) POM Hoofdofficier van Justitie van Gend weigert strafvervolging in te stellen tegen het feit dat 200 rechters van de rechtbank Den Haag nevenfuncties niet hebben opgegeven
(306) POM Op 27 januari 1998 stelt Hop de vraag in een persbericht: Is er een complot van het Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht tegen de democratische rechtsstaat?
(323) POM Bolkenstein: "Het ziet er echter naar uit dat het OM, gesteund door de rechters, verenigd in de belangenvereniging NVvR (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak), zich en bloc tegen de minister en de Tweede Kamer keren"
(307) POM Persverklaring College van Procureurs-generaal: Reorganisatie Openbaar Ministerie is een onomkeerbaar proces dat hoe langer hoe meer op de parketten gestalte krijgt
(188) POM Opslaan internetsporen 'erger dan de Stasi, Met EU richtlijn om op grote schaal verkeersgegevens op te slaan is Europa een grote politiestaat geworden
(273) POM Mobiele telefoon. Wetsvoorstel en besluit vorderen gegevens telecommunicatie
(292) POM Iemand die 'foute' denkbeelden of activiteiten heeft of 'foute' mensen kent, loopt de grootste kans om door de overheid afgeluisterd te worden. Afhankelijk van de overheid kan 'fout' crimineel, te sociaal, te kritisch, te nieuwsgierig, buitenlands of simpelweg 'politiek anders georiënteerd' betekenen,
(334) POM Misbruik van bevoegdheden door de overheid en Justitie is van alle tijden. Wie zich niet coöperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
(370) POM Het Openbaar Ministerie, de politie en de veiligheidsdiensten willen wetten aanpassen en oprekken om het opslaan en uitwisselen van gegevens, die op geen enkele manier op onjuistheid getoetst zullen worden, over niet-verdachte burgers mogelijk te maken
(414) POM Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden 27 mei 1997 geeft inzicht in werkwijze openbaar ministerie en politie en het opslaan van gegevens over burgers in allerlei geheime dossiers
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
(475) POM Politie en camera's: Verkeerscamera's kunnen ook mooi gebruikt worden om te bepalen welke voertuigen zich waar in het land bevinden
(508) POM & Sleepwet VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(622) POM VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(623) POM Van alle elektronische akten burgerlijke stand kan direct een dubbel worden gestuurd naar Justitiële Informatiedienst (JustID) Almelo
(624) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil de vrijheid om het doen en laten van de hele bevolking vast te leggen"
(626) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil dat de politie gegevens opslaat over alle burgers ook die niet worden verdacht worden van strafbaar feit
(627) POM Nederlanders worden massaal afgeluisterd met keur aan middelen voor politie en Justitie om mobiele telefoons af te tappen
(628) POM De 'geheime' internet tapkamer van de overheid. Hoe weet je als burger dat je internetverkeer afgetapt wordt?
(629) POM Verdrag Draft Convention on Cybercrime voor betere wetgeving vooral goed voor politie en justitie maar niet voor de industrie en de samenleving
(630) POM Nieuwe ontwikkelingen in Amerika tonen aan hoe burgers nog verder in de gaten gehouden gaan worden door overheden
(631) POM Echelon, Amerika luistert mee ook met de meest geheime bedrijfseconomische informatie.
(688) POM Hop: Koopkracht burgers daalt opnieuw bij invoering kilometerheffing voor vrachtverkeer! De Staat wil burgers nog beter de gaten houden door invoering van kilometerheffing
(239) POM De staat mag complete woonwijk afluisteren, communicatie gegevens van alle bewoners opslaan en uitwisselen met buitenlandse veiligheidsdiensten.
(203) POM Politie wil identificatieplicht op anoniem communiceren De politie wil dat anoniem internetten en het anoniem kopen van prepaid telefoonkaarten verboden wordt
(609) POM Transparant Openbaar Ministerie: "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(216) Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de CDA/CDA-PR en Communicatie
(90) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Buurtvereniging Speuld en Omstreken
(215) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de ErmeloNieuws.nl
(103) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelose Jongerenraad
(75) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelo's Weekblad
(199) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Christelijk College Groevenbeek
(128) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Bedrijvenkring Ermelo (BKE)
(332) Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.