Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Netwerk Ermelo
Actueel Activiteiten Hop ter verbetering van de rechtspraak voor burgers

 

 

(31) Internet register nevenfuncties rechterlijke macht met de beginletter K

 

 

 


J.J. van der 0351
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00
Wetenschappelijk medewerker Erasmus Universiteit Rotterdam 1972
Werkzaam Ministerie van Justitie Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum 1973
Hoofddirectie Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp 1980
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 10385
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 240386
Advocaat-generaal ressortparket Den Bosch 11292-GOG010704
NU
Den Bosch Hof Raadsheer 010404
C010704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
BBC1997-010704 Hop BBR Den Bosch


G.
Assen Rechter-plaatsvervanger 091100
NEVENFUNCTIES
Advocaat Procureur en Mediator Boonstra Rademakers Advocaten en Notarissen Leeuwarden
Lid commissie Gemeenteljk Muziekinstituut Leeuwarden 010101
Bestuurslid Stichting Parnas Leeuwarden 010101
Lid Programmaraad G.C.O. Fryslan GemeentelijkCentrum voor Onderwijsbegeleiding 010101
Voorzitter gemeentelijk bezwaar- en beroepschriftencommissie Gemeente Noorderveld 010101
Praktijkdocent Beroepsopleiding NOvA Den Haag 010101
docent Stichting Studiecentrum Rechtspleging Zutphen
C221003-150504 Hop bijbanenregister Assen


H.J.M. VAN DER mw
6361
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 010403
C220904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
221003-220904 Hop bijbanenregister RotterdamTh.J.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 250462
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Haarlem 10768J.C.N.B.0749
NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98
NU
Wageningen Kantonrechter-plaatsvervanger 120686
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Arnhem kantoor Nysingh Bitter & De Vries Robbť beŽdiging 1973
Lid Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten in het arrondissement Arnhem.
Bestuurslid Vereniging van Onteigeningsadvocaten
Bestuurslid Rotaryclub Arnhem
BBC1997 Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 01012002
Advocaat Nysingh Dijkstra de Graaff Advocaten en Notarissen
secretaris Rotaryclub Arnhem Arnhem01012001 010702H.J. van 140436
NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98 ?
Rechter-plaatsvervanger Almelo 80683-GOG221003
NotarisE.A.G.M.0149 mw.
NLRM 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 140294-OntslagProf. Mr J.J.C.
Voorzitter Reclame Code Commissie
Het gevaar! Memo Reclame Code Commissie en deskundigenrapport 185.
363 De Mw. Hees van Walraven-norm. Het doel van de Reclame Code Commissie is klachtzaken tegen reclame te onderdrukken. Bijvoorbeeld met een oneerlijk rechtsproces waarbij geen proces-verbaal van de hoorzitting wordt opgemaakt om een vitale uitspraak van beklaagde die de klacht ondersteunt te onderdrukken. Bron 050149 klachtzaak Hop tegen Rijksmuseum Amsterdam.M.M. van der 1053 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2996
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 290586
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 260287
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 200488
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 200589
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 190490
Rechter rechtbank Rotterdam 10792
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 210992
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 10494
NU
Centrale Raad van Beroep Vice-president 220202
C130604 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-130604 Hop bijbanenregister Centrale Raad van BeroepA.M.A.M.1160 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend lid bezwaar- en beroepschriftencommissie gemeente Pekela 010194-300602
Plaatsvervangend lid commissie rechtsbescherming Gemeente Stadskanaal 010198-300602
Adjunct-secretaris van het College van Beroep Studiefinanciering
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 20793
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 111194
NU
Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger 110996
Assen rechter 270598
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend voorzitter Provinciale Klachtencommissie Jeugdzorg Drenthe Assen 011201
Kascontrole commissielid Bridgeclub de Schakel Groningen
BBC1997-150504 Hop bijbanenregister AssenM.A. mw. prof
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 30561P.0147
NLRM 80 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98
Hij studeerde Nederlands recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Lid begeleidingscommissie De Praktijk van het omgangsrecht
Advocaat en Procureur te Arnhem en Haarlem 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 30179
Rechter rechtbank Haarlem 230480
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 110385-GOG310503
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 220986-GOG310503
Vice-president rechtbank Den Haag 220986
CŲrdinerend vice-president rechtbank Den Haag 40894
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 210497-GOG310503
NU
Den Haag coŲrdinerend Vice-president 040894
NEVENFUNCTIES
(187) Directeur-generaal Nederlandse Mededingingsautoriteit 220903
Lid Commissie van Beroep BV. KNVB
Commissaris Vomar Voordeelmarkt BV. te IJmuiden
Bestuurslid Pensioenfonds Nederlands Toneel
BBC1997-310503 Hop bijbanenregister Den Haag
Bijzonderheden!
Telegraaf 170503 Rechters op de Pijnbank
Grimmige verhoren in langstlopende faillissementszaak van Nederland, Arend Solleveld eist tientallen miljoenen van de Staat

KALF
Amsterdam
Aandachtsvestiging!
375 JUSTITIE NEGEERT MEINEED! Aannemer Karel de Werd vecht al 28 jaar tegen liegende vakbondsbestuurders
Informatie en toelichting: K.H. de Werd, Postbus 36157, 1020 MD AmsterdamJ.1213
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Amsterdam 1014
Hoofd afdeling rechtszaken Deviezeninstituut 10144
Waarnemend Hoofd P.O.D. district Doetinchem en Zutphen 0445
Advocaat-fiscaal Hof Arnhem 101145-0849
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 20148
Idem rechtbank Zwolle en Almelo 210749
Idem rechtbank Arnhem 151249
Rechter rechtbank Zutphen 70552
Vice-president Idem 230664
Raadsheer Hof Amsterdam 200465
Vice-president Idem 190774L.E.0437
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 20681
Rechter rechtbank Breda 60582
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 290187
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 290187
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 290187
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 290187
Kantonrechter Zevenbergen 220788
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 150888
Kantonrechter Bergen op Zoom 91190
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 91190
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 51092
Kantonrechter Hilversum 10493
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 91293-GOG041104
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger Ontslag 010597
Breda Kantonrechter-plaatsvervanger
Hilversum kantonrechter
Tilburg Kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen Kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam Vice-president
NEVENFUNCTIES
Lid Provinciale commissie Landelijk Gebied Provincie Utrecht
Voorzitter Raad van Discipline van de Raad van Beheer op kynologisch Gebied in Nederland
BBC1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam

 

(31) Kalff, mr. Peter Jan
Netwerk onderzoek, behoort tot de machtige personen in het bedrijfsleven
ex-voorzitter RvB ABN AMRO
NU
v Schiphol
v Hagemeyer
c Volker Wessels
Buitenland AONCh.P.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 220142A.A.0351 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 03 3008
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 121084
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 10390
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20490
Vice-president rechtbank Den Haag 10792-GOG220904
NU
Rotterdam Vice-president 010903
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Klachtencommissie Michaeleshoeve en Overkemepe resp. heilpedagogisch instituut en
sociaal-therapeutisch leefwerkgemeenschap voor verstandelijk gehandicapten
BBC1997-220904 Hop bijbanenregister RotterdamE.S.1127 mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 94 95 96 97
Directiesecretaris verzekeringsmaatschappij. Den Haag 1953
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Haag 10462
Substituut-griffier Idem 190363
Rechter-plaatsvervanger Idem 61069
Rechter Idem 230470
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10492
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Gepensioneerd rechter
Voorzitter van een Vereniging van Eigenaren (waarvan staat niet vermeld in bijbanenregister)
Secretaris van een Stichting die een bejaardentehuis heeft geŽxploiteerdE.A.M. van der 0943 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3011
Advocaat en Procureur te Amsterdam 1967
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 140881
Raadsheer Hof Den Bosch 190188
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893-GOG050104
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993-GOG050104
NU
Zutphen Vice-president 070593
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger 070593
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Juridisch Genootschap Zutphen
Penningmeester Soroptimistclub Doetinchem-IJsseloever Doetinchem 011002
BBC1997-010704 Hop BBR Den BoschJ.H.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 230658


S.M. VAN DER mw Sabrina 070661
NLRM?
Ministerie van Justitie Directie Staats- en Strafrecht afdeling Internationale Rechtshulp m.b.t. kinderontvoering
Plaatsvervangend hoofd Staatsalmanak 9596 niet meer in 1998
Den Haag parket plaatsvervangend Officier vanJustitie NJB 211197 afl. 42
Den Haag parket Arrondissementsofficier van Justitie NJB 211197 afl 42
Den Haag Officier van Justitie in de rang van arr Officier van Justitie dvb 170697 benoeming KB 97003763
NU
Den Haag parket arr OvJ
INFO
Vrije tijd schrijven van aantekeningen op de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen t.b.v. commentaar op Wetboek van Strafvordering
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?? mw
NLRM ?
Rechter-plaatsvervanger Den Haag
NEVENFUNCTIES
Advocaat bij Stibbe & Blaisse
C160701 J. Hop geen opgave van bijbanen gevonden bijbanenregister Den HaagA.M. VAN mw.
NU
Rotterdam Gerechtsauditeur 010905
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 010905
C040406-200806 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.


G.C. van mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3013
Voorzitter klachtencommissie Nederlandse Vereniging voor vrijgevestigde Psychotherapie Utrecht
Vicevoorzitter parochiebestuur O.L.V. van altijd durende bijstand Bilthoven
Plaatsvervangend griffier Hof van Discipline NOvA
Utrecht Kantonrechter-plaatsvervanger 270488-GOG280904
Rechter-plaatsvervanger 010102 en 060192-GOG040406
Advocaat te Utrecht kantoor Advocaten Frisostraat of kantoor Berculo Van Kalmthout beŽdiging 1965
Lid Adviescommissie Wetgeving van de NOvA Echtscheidingsrecht
Penningmeester Katholieke Vrouwenkring II Utrecht
BBC1997-GOG040406 Hop bijbanenregister Utrecht
Memo.
Zus van de directeur van Royal Nederland Verzekeringen
Memo.
179 De zaak Joop van den Hemel (gewone volk) tegen de verzekeringsmaatschappij Royal Nederland als norm voor de werkwijze en "integriteit" van het rechtersleger met al hun bijbaantjes bij verzekeringsmaatschappijenM.L.C.M. van mw
NU
Almelo Rechter-plaatsvervanger 190603
NEVENFUNCTIES
Advocaat Enschede
Bestuurslid VAARA (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Ressort Arnhem 010203
C300504-200806 Hop bijbanenregister AlmeloH.1246
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Leeuwarden 10978
Verkeersschout arrondissementsparket Leeuwarden 230781
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 180388
Advocaat-generaal ressortparket Leeuwarden 10992
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Assen 11092
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 11092
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 11092
NU
Leeuwarden Hof raadsheer 190296
NEVENFUNCTIES
Voorzitter commissie van toezicht P.I. Noord, locatie de Marwei 01012002
Voorzitter beklagcommissie P.I. Noord, locatie de Marwei
BBC1997-150504 Hop bijbanenregister LeeuwardenA.J.0931
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Raio rechtbank Leeuwarden 160957
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Leeuwarden 160178
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Breda 30661
Substituut-officier van Justitie arrondissement Breda 61263
Auditeur-militairplaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem, Den Bosch en Den Haag 230665
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Arnhem 11072
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 50177
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Breda 140483
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?E.A.A. van 0368 mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Lid ouderraad Kinderdagverblijf Amersfoort
Raio rechtbank Zwolle 030991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 071194
Gerechtsauditeur/Rechter-plaatsvervanger Den Haag 160997
Utrecht Rechter 010200-GOG100908
NU
Utrecht Vice-president 2008-03-01
C200706-100908 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen
BBC1997-100908 Hop bijbanenregister Utrecht
Memo deskundigenrapport 185
133 De mw. mr. E.A.A. van Kalveen-norm. De rechtbank is, in tegenstelling tot de bijzonder curator, van oordeel dat een minderjarige gebaat is bij een juridische vader, zelfs als die geen contact met hem wil. Het juridisch vaderschap ziet immers onder meer ook op financiŽle verplichtingen.
Aandachtsvestiging
J. Hop zoekt uitspraken van deze rechter waarbij de RvdK en/of jeugdzorg partij zijn.
J. Hop zoekt een kopie van het artikel: "Kalveen, E.A.A. van, M.R.A. van IJzendoorn, Ook prive een magristraat? De eerbied waardig? Een bezinning op de positie van de rechter en de Officier van Justitie Arnhem Gouda Quint 1996 85-96 Bundel raio congres 1996"?

 


KAM
W.A.G. van de 0843
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 100283-GOG250606
NU
Den Bosch Rechterplaatsvervanger 010102
C250606 BETROKKENE HEEFT GEEN OPGAVE NEVENFUNCTIES GEDAAN
C260606 Hop Advocaat Van de Kam Advocaten
, Spoorstraat 75, 5831 CK BOXMEER beŽdiging 060274
BBC1997-250606 Hop BBR Den Bosch

  KAMERBEEK

W.G.0147 mw. drs.M.A.0839 mw.

A.W.0710
NLRM 71
Advocaat en procureur Groningen en Alkmaar 11051A1
Toegevoegd Inspecteur Prijsbeheersing Leeuwarden en Deventer0142
Tuchtrechter van de Prijzen Groningen0845
Rechter rechtbank Roermond 80951
Idem rechtbank Amsterdam 260955
Raadsheer Hof Amsterdam 230364

M.C.E.G. mw.
NLRM 03 3021 mw.
Roermond Gerechtsauditeur GOG060404
C221003-GOG060404 Hop bijbanenregister RoermondA. van de 0670 mw.
NLRM 98
Raio Dordrecht 11098
  KAMP-NANNINGA

C.A.H.
NLRM
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam GOG041104
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Herman Snellen Fonds te Leiden
  KAMP

M, e.v. den HOLLANDER1150 mw.
NLRM 87 88/89 90
Raio 10181
  KAMP

M.A.0135
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 231079
Rechter rechtbank Den Haag 170681
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 110288
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 150191
Kantonrechter Leiden 250191
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 80291
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Alphen aan de Rijn Kantonrechter-plaatsvervanger
Leiden kantonrechter
Den Haag Kantonrechter-plaatsvervanger
Rechtbank Den Haag
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
  KAMP

M.J.C. van e.v. Verhaar 1153 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio 0179
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 100685
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 100685
Rechter rechtbank Amsterdam 100387-GOG041104
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 181289
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 230290-GOG280904
NU
Amsterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam Vice-president
NEVENFUNCTIES
Lid Commissie van Toezicht Havenstraat
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie ongewenste intimiteiten Hogeschool Amsterdam
BBC1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamM.
NU
Lelystad-Zwolle Officier van Justitie
C220703-190105 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C220703-190105 Hop bijbanenregister parket Lelystad-Zwolle
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?M.K.0422
NLRM 80 87 88/89 90 91 92
Werkzaam Ministerie van FinanciŽn, II hoofdinspecteur-titulair 's-Rijksbelastingen 1945
Raadsheer Hof Arnhem 221172
Vice-president Idem 60679
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 70280C.H.M.0244 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 03 3026
Docente beroepsopleiding advocatuur landelijk
Docente opleidingen sociaalrecht te Utrecht
Werkzaam Tariefcommissie Amsterdam II. adjunctsecretaris 10377
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 21077
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 210479
Rechter rechtbank Haarlem 190286-GOG220904
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 260593-GOG220904
Kantonrechter plaatsvervanger Zaandam 260593-GOG220904
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 200695-GOG220904
Kantonrechter Rotterdam 10496-GOG220904
NU
Rotterdam Vice-president 010102
C220904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
BBC1997-220904 Hop bijbanenregister RotterdamT.I.1146 mw.
NLRM 92 93 94 95
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10291
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 310792T.P.W.M.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3027
Advocaat te Breda kantoor Houben Advocaten beŽdiging 1966-GOG010704
Bestuurslid Vereniging IJsvermaak
Commissaris Eltron BV. te Dongen
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 180573
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 211284-GOG010704
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 40388-GOG010704
NU
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger 250394
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Stichting Cavea Breda
Directeur Mr T. Kamphuisen BV. (advocatuur)
Commissaris Godijn Beheer BV. te Dongen
Bestuurder Venero B.V. Breda
Bestuurder Cortez B.V. Breda
secretaris Stichting Catella Amsterdam
Bestuurder PLS Investments B.V. Breda
Bestuuder(zaakvoerder) Wilrijk Properties BVBA Antwerpen
Bestuurder Hanli B.V. Breda
Bestuurder Kellerberg GmbH DŁsseldorf
Bestuurder Stichting De Klokkenbeijen Breda
BBC1997-010704 Hop BBR Den BoschA.J.H.1027
NLRM 90 91 92
Gewoon Lid Tariefcommissie 161188T.N.M.0674 mw.
NLRM 98
Raio rechtbank Den Haag 11098H.A.G. van 0647 mw.W.A. de 0117
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Amsterdam 1941
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 100253
Rechter Idem 40654
Raadsheer Hof Amsterdam 200566
Vice-president Idem 60376E.A.1244 mw.M.S.
NU
Zwolle-Lelystad parket persofficier van justitie (IJsselland) C251104-GOG190105
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?P.0502
NLRM 71
Advocaat en procureur Zwolle 1926
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 271228
Secretaris-ontvanger waterschap "De Noorder Vechtdijken" 1937
Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Zwolle 250837-010158
Raadsheer Hof Leeuwarden 300158
Vice-president Idem 260868A.J.M.0456 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3038
C101104 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Voorzitter Stichting G71 sinds 010196 een stichting die tot doel heeft het exploiteren van een
expositieruimte voor beroepskunstenaars en kunstgalerie. De Stichting is gevestigd in de gemeente
Bernisse alwaar ook de kunstgalerie gevestigd is.
Raio rechtbank Den Haag 150983
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 150290
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 170691
Den Haag Ressortsparket Advocaat-generaal 010797-GOG101104
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 091198
Rotterdam Rechterplaatsvervanger
Den Haag Hof Raadsheer 010704
NEVENFUNCTIES
Lid-jurist CMT 368
Mediator
Haarlem


  KAPTEIN

M.C.1162 mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 10489
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 10495
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 10497
NU
Den Haag parket arrondissementsparket 97
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Stichting G71 exploitatie expositieruimte gemeente Beunisse waar ook een kunstgalerie is
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?
  KAR

M.A.J.
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
C041104 Hop bijbanenregister Amsterdam

  KARREMAN

S.N.W.0750
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 250394
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
BBC1997 Hop bijbanenregister Den Haag
  KARSKENS

A.J.T.0244
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Beverwijk
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 180278
Kantonrechter Amsterdam 10995
NU
Amsterdam kantonrechter
Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam Vice-president
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Beverwijk kantoor Smithuijsen Vermeulen & Karskens beŽdiging 1969
BBC1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamA.C.M.1042 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 291084
NU
Amsterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam Vice-president
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Amsterdam kantoor Geerling Advocaten beŽdiging 1968
Advocaat, Lid maatschap Derks Star Busmann Hanotiau Amsterdam
Lid Raad van Discipline NOvA ressort Amsterdam
BBC1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamC.G.0445 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3048
Werkzaam Raad van State 10869
Plaatsvervangend -griffier Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 10477
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 100877
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 70280
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 70584
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 300785
Ondervoorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht 170691
CŲrdinerend vice-president Centrale Raad van Beroep Utrecht 40894
NU
Centrale Raad van Beroep Vice-president 120399
C221003-130604 bijbanenregister Centrale Raad van Beroep
Voorzitter Scheidsgerecht Nederlandse Spoorwegen 01011993
Voorzitter van het Scheidsgerecht
Stichting Risicofonds voor het Onderwijs Zeist 01011989A.T.E. (of A.Th.E.)
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 230665
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 200178H.J.
Utrecht Raio 010101
Lid bezwaarschriftencommissie Gemeente Schijndel 01011996
C101104 Hop bijbanenregister UtrechtY.E. mw.

Den Haag Vice-president 23-07-2002
Bestuurslid Stichting Claes Claesz Hofje 01-01003
Bestuurslid Stichting Diogenes 01-01-1998
Bestuurslid Stichting Het West Indisch Huis 01-01-1994
Bestuurslid Stichting Hilwis 01-01-1994
C101104 Hop bijbanenregister Den HaagL.Th. mw.
NLRM 02 03 04 6128
NU
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger 210802
C240304 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C000002-240304 Hop bijbanenregister AlkmaarW. Dr.
NLRM 80
Raad Hoog Militair Gerechtshof 171073A.M.1042 mw.C.H. de 0215
NLRM 71 80 87 90 91
Afdelingschef G.A.B. Nijmegen 10345
Adjunct-secretaris tribunaal Nijmegen 11045 tot 10348
Waarnemend griffier rechtbank Arnhem 80448
Substituut-griffier Idem 130351
Rechter plaatsvervanger Idem 71053
Rechter rechtbank Dordrecht 190157
Idem rechtbank Arnhem 130564
Vice-president Idem 200772
Lid Ambtenarengerecht Arnhem 220573
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 40383J.H. april 19 15
NLRM 80
Werkzaam bij de administratie van 's-Rijksbelastingen, II. Hoofdinspecteur-titulair te Nijmegen 1948
Raadsheer Hof Den Bosch 15027
Vice-president Idem 190778B.G. ten
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 120966J. TEN
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
C041104 Hop bijbanenregister AmsterdamT.B. ten0631 (of Th.B.)
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Militair Juridische Dienst te Den Haag 281255
Assistent Rijks Universiteit Leiden 11156
Werkzaam Ministerie van Justitie als medewerker Burg. Wetboek1258
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Haag 10161
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 310762
Rechter rechtbank Den Haag 110165
Gedetacheerd Ministerie van Justitie, nieuw Burgerlijk Wetboek 10165
Advocaat-generaal Hoge Raad70772
Procureur-generaal Hoge Raad91291-GOG221003
Lid Commissie Kerkordelijke Aangelegenheden Generale Synode Nederlandse Hervormde Kerk
Lid van de Raad van Toezicht op het schadeverzekeringsbedrijf
Lid Algemeen Bestuur Vereniging voor Burgerlijk Recht Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
Lid Adviescommissie Burgerlijk Rechtsvordering
Lid van de Vereniging van de vergelijkende studie van het recht in Nederland en BelgiŽ
Advocaat-Generaal bij het Benelux-hof
Directeur ( contribuerend lid) van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Vice-voorzitter Adviesraad Herziening Rechterlijke Organisatie
Lid van de Raad van Toezicht van de Carnegiestichting
Lid Comitť van Aanbeveling van de Jonge Balie bij de Hoge Raad
Lid Redactieraad van het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
Ministerie van Justitie, Lid adviescommissie voor het burgerlijk procesrecht 95/96
Bijzonderheden!
Bron Katholiek Nieuwsblad 'Een democratie is zo sterk als de mate van de openbaarheid die zij aankan.'
Mr. Ten Kate is Procureur-generaal bij de Hoge Raad. Volgens zijn tegenstanders misbruikt hij zijn toch al te grote bevoegdheden. Als poortwachter van de Hoge Raad houdt hij alle klachten tegen. Zelfs de premier mag hij desgewenst vervolgen. Niemand kan hem wat maken.

Henk Rijkers
Goede lezers van KN herinneren zich de naam van mr. H.A.A.G. Vermeulen, vice-president van de Centrale Raad van Beroep. Hij maakte in 1997 het ontslag van Fred Spijkers bij het ministerie van Defensie definitief. Het gedrag van de rechter leek zo partijdig ten gunste van de Landsadvocaat dat kranten er de volgende dag over schreven. Het had alle schijn van een politiek proces. Een jaar later kon KN in samenwerking met Dick Berts melden dat H.A.A.G. Vermeulen vanwege zijn vroegere functie bij Binnenlandse Zaken met allerlei personen uit het dossier Spijkers in verbinding had gestaan. Het harde bewijs dat Vermeulen politiek aangestuurd werd, is dan al niet meer nodig: de schijn was aanwezig. Volgens de wet had Vermeulen zich daarom moeten 'verschonen', zich terugtrekken en de zaak aan een andere rechter overlaten. De affaire leidde tot Kamervragen die toenmalig minister Peper onbevredigend afdeed. De Tweede Kamer slikte zijn antwoorden. Dat dit niet terecht was, bleek later, in 1999, toen de Nationale Ombudsman vaststelde dat Spijkers in zijn conflict met Defensie alle gelijk van de wereld had en dat het ministerie in die zaak "onthutsend" was opgetreden. Achteraf maakt dit het luchtje aan Vermeulen nog pregnanter. Nu is het 2001. Spijkers vecht nog iedere dag voor zijn recht. Niet meer via een gerechtelijke procedure want die mogelijkheid heeft Vermeulen hem ontnomen. En Vermeulen? Die is nog gewoon vice-president bij de Centrale Raad voor Beroep. Al is hij nog zo over de tong gegaan, niemand maakt hem wat.

Klagen heeft geen zin
Schrijnende toestanden en minder uitzonderlijk dan wordt gedacht. Kun je dan nergens in Nederland een klacht indienen over een rechter? Jawel, dat kan, maar het heeft totaal geen zin. Jaarlijks komen er gemiddeld zo'n honderd klachten over rechters binnen bij de Procureur-generaal (PG) bij de Hoge Raad. Dit ambt wordt sinds 1991 bekleed door mr. Theo ten Kate. Dat Ten Kate werkelijk klachten doorgeleidt naar de Hoge Raad komt echter vrijwel niet voor. In het beste geval stelt hij zich in verbinding met de president van de rechtbank waar zich het incident heeft voorgedaan. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij een eerdere klacht tegen rechter Vermeulen in 1996 in een ontslagzaak waarvan vaststond dat hij er als ambtenaar direct mee te maken had gehad. Deze zaak werd beŽindigd doordat Ten Kate de klacht terugstuurde naar Vermeulens baas, de president van de Centrale Raad van Beroep, H. Bekker. Deze schreef aan de klagende burger "niet te zien" dat mr. Vermeulen iets te verwijten viel: "Ik ben dan ook van oordeel dat die kwestie als afgedaan moet worden beschouwd." Subjectief en onwelwillend
Maar zelfs al leefden we in een ideaal land waar PG en hoge rechters volkomen integer zijn, dan nog is het klachtrecht zo geformuleerd dat je er in ieder geval in je eigen zaak niets mee opschiet. De Hoge Raad zelf verklaart in een brochure dat je alleen maar kunt klagen over de rechter voor zover dat in diens uitspraak niet tot uiting is gekomen. Als een rechter bijvoorbeeld, zoals bij Spijkers gebeurde, een belangrijke getuige kleineert en nauwelijks aan het woord laat, dan heet ook dat 'rechterlijke beslissing'. Daarover kun je niet klagen. Desondanks diende Spijkers, toen de banden van Vermeulen met de overheid waren onthuld, een klacht in. Ten Kate wees de klacht af met als motivering dat er meer dan een jaar sinds de bewuste zitting verstreken was. 'Een democratie is zo sterk als de mate van de openbaarheid die zij aankan.' Die termijn van een jaar staat nergens. Ten Kate hanteert een zelfbedachte termijn van een jaar. Dit is strijdig met de wet, die juist geen vaste, maar een "redelijke" termijn verlangt. Daar komt nog bij dat je pas kunt klagen wanneer er uitspraak gedaan is. Spijkers klaagde binnen een jaar na de uitspraak. In de hantering van het klachtrecht door Ten Kate zat dus een sterk subjectief en onwelwillend element. Dit laatste werd nog onderstreept door de houding die Ten Kate tegenover KN aannam. Gevraagd en nog eens aangemaand om een reactie, schreef de PG een geÔrriteerde brief terug waarin hij KN de kritische "toonzetting" van de Vermeulen-artikelen verweet als ook het "construeren van een feitelijke grondslag". Hij weigerde daarom inhoudelijk te reageren. Daarmee was het proces tegen Spijkers definitief gedekt. Integriteit
"Typisch Ten Kate", zegt X. een van de felste en geduchtste critici van de rechtspraak in Nederland. Mede door zijn toedoen moeten rechters tegenwoordig hun bijbanen opgeven. "Hij dekt iedere rechter en wie daar commentaar op heeft, kan een sneer na krijgen. Wat wil je ook? Hij is totaal ongecontroleerd, de machtigste man van Nederland. Er is niemand die vat op hem heeft. Doordat hij de rechterlijke macht afdekt, komt die in zijn geheel boven de wet te staan." Doordat op het ambt van de PG geen democratische controle bestaat, komt alles af te hangen van de integriteit waarmee het wordt bekleed. De laatste tijd is de Hoge Raad in opspraak geraakt doordat raadsheren met bijbanen in het verzekeringswezen onbeschoft optraden tegen een burger die hen wilde wraken. Zelfs minister Korthals liet kritiek op de Hoge Raad horen. Maar niet alleen raadsheren hebben bijbanen, ook PG Ten Kate heeft die: hij zit in de Raad van Toezicht Verzekeringen (overigens samen met een advocaat-generaal en twee raadsheren van de Hoge Raad). Geen wonder, zeggen tegenstanders, dat verzekeringszaken bij de Hoge Raad doorgaans in het voordeel van de verzekeraar worden beslecht. Ook geen wonder, dat de PG niet veel oren heeft naar klachten over CENSUUR. Geen wonder, zeggen weer anderen, dat bij deze PG overheidsdienaren zich door de beruchte Pikmeerarresten nagenoeg immuun voor rechtsvervolging hebben kunnen maken. Mr. Spong
Democratische controle heeft mr. Ten Kate dus niet te duchten, maar kan hij op andere manieren worden bijgestuurd? "Nee, iedereen is bang voor deze man", zegt Harry Teernstra van de stichting Advocadur, die belangeloos bijstand geeft bij 'juridisch letsel': "Ik noem een voorbeeld. In zijn boek Leugens om bestwil schreef de bekende strafpleiter Gerard Spong dat vervolging en berechting van de frauderende Nederlandse EuroparlementariŽrs een fluitje van een cent is. Wij van Advocadur hebben hem daaraan gehouden: maak dat maar eens waar. Uiteindelijk moesten we Spong pressen om cassatie in belang der wet aan te vragen bij de PG van de Hoge Raad. Maar Ten Kate deed eenvoudigweg niets. Dat kan hij zich veroorloven, want de wet zegt wel dat hij in bepaalde gevallen in actie moet komen, maar niet hoe snel. Dat is een machtig wapen om zaken te laten versloffen waar hij om wat voor reden dan ook niet zo warm voor loopt. Ook als Spong een braaf herinneringsbriefje schrijft wanneer de PG nu eindelijk eens iets gaat doen, krijgt hij gewoon geen antwoord. Dat blijft dan zo, totdat wij Spong opnieuw onder druk zetten. Die wordt dan boos, zo van: 'Ik ben niet gewend zo behandeld te worden.' Daar zie je dat Spong niet het lef had de PG aan te pakken, en zich daarom maar tegen ons keert. Maar ook een volgende brief van Spong werd door Ten Kate weer domweg niet beantwoord. 'Tja', zegt Spong dan, glamourboy van de strafpleiters, 'hij heeft er kennelijk geen zin in.' Daar blijft het dan bij in de Nederlandse rechtsstaat. Einde oefening. Overigens rekende Spong voor zijn spaarzame activiteit wel een tarief van ƒ16,23 per minuut. Dat was voor ons aanleiding de hele zaak maar af te blazen. We konden het financieel niet volhouden. Zo zijn er legio voorbeelden hoe Ten Kate als een soort uitsmijter fungeert en als een Cerberus voor de hellepoort van de Hoge Raad ligt."

Persoonlijke indrukken
Prof. mr. A.Q.C. Tak van de Universiteit Maastricht bevestigt dat de PG bij de Hoge Raad aan geen enkele democratische controle onderhevig is. "Hij heeft een vertrouwensfunctie. Daar heeft men in de Grondwet voor gekozen. Het is de top van het vervolgingsapparaat. De PG bij de Hoge Raad heeft de plicht, mocht het nodig zijn, tot vervolging van de hoogste functionarissen in de staat. Men achtte het dus niet mogelijk hem onder een minister te stellen." De kritiek uit de samenleving op de PG roept volgens Tak een dilemma op. "Je kunt het nooit hard maken met een gezaghebbende beslissing of uitspraak. Die zou immers van de instantie zelf moeten komen. Je komt dus niet verder dan het ventileren van persoonlijke indrukken." Terzijde voegt prof. Tak er een opmerking aan toe, die de zaak Vermeulen weer in herinnering roept: "Wat naar mijn mening nog meer zorgen zou moeten baren, zijn de betrekkingen tussen de Landsadvocaat en de rechterlijke macht. Die vertegenwoordigt de partij van de overheid, maar treedt in overleg met rechters alsof het niets is." Kleed van geheimhouding
Over het niet werkelijk toepassen van het klachtrecht door de PG zegt prof. Tak laconiek: "Precies hetzelfde geldt in dit land voor alle presidenten van rechtbanken en voor alle voorzitters van en presidenten van de hoogste bestuursrechters." Maar iemand moet toch de controleur controleren? "Tja, dat is niet Nederlands. Dat wenst men hier niet. In het buitenland kent men het constitutionele hof, iets waar ik voor zou zijn." Is de controle op rechters niet op een andere manier uit te oefenen, bijvoorbeeld via de in oprichting zijnde Raad voor de Rechtspraak? Prof. Tak: "Eerlijk gezegd sta ik daar sceptisch tegenover. Het zit hem niet in organen maar in mensen. Het heeft te maken met een bepaalde Nederlandse mentaliteit. Met een constructie verhelp je dat niet. De dingen verplaatsen zich toch steeds van de officiŽle zittingen en overlegorganen naar de wandelgangen, en de kamertjes daarachter. Ik geloof dat ze dat het poldermodel noemen, is het niet? Dat wil niets weten van openbare verantwoording. Zodra iets echt interessant wordt, trekken wij er een kleed van geheimhouding over, al dan niet onder aanroeping van het algemeen belang. Altijd vinden we wel een reden om datgene te verbergen wat voor het volk interessant zou zijn om te zien. Of daar iets voor te zeggen is? Zelf heb ik als devies dat een democratie zo sterk is als de mate van de openbaarheid die zij aankan." Mr. Ten Kate zijn de kernvragen van dit artikel voorgelegd. Deze wilde niet zelf antwoorden. Wel reageerde de griffier van de Hoge Raad, jhr. mr. Van Nispen tot Sevenaer "omdat ik de perscontacten verzorg". Deze verwees naar de meegestuurde jaarverslagen van de Hoge Raad, waarin een globaal overzicht staat van de afhandeling van de klachten. Op de vraag hoe mr. Ten Kate staat tegenover de kritiek dat hij niet democratisch wordt gecontroleerd, is niet geantwoord. Wat de wijze betreft waarop mr. Ten Kate met het klachtrecht omgaat, wijst mr. Van Nispen tot Sevenaer er slechts op dat hiertegen volgens de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar kan worden gemaakt.W.J.B. ten 0757
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Raio rechtbank Assen 11087
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 90991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 11092-GOG190105
NEVENFUNCTIES
Incidenteel docent penitentiair recht opleidingsinstituut OJI,
Ministerie van Justitie Den Haag
Plaatsvervangend lid bezwaarschriftencommissie gemeente Steenwijk
Voorzitter Commissie van Toezicht beklagcommissie Penitentiaire Inrichting de Grittenborgh
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?R.R.0962 mw.
NLRM 88/89 90 93 94
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 11086
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 11092
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 200493
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 200493
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 200493
Rechter rechtbank Utrecht 60194-GOG280904
NU
Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo Kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
BBC1997-280904 Hop bijbanenregister UtrechtI.A.0153 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid van de raad van toezicht (Secretaris) van het Gelders Centrum voor Verslavingszorg
Raio rechtbank Arnhem 10378
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 10684
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 111084
Rechter rechtbank Arnhem 21085
Raadsheer Hof Arnhem 230991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 81191 Ontslag KB 180497 m.i.v. 010497
Vice president Hof Arnhem
NU
Arnhem Hof Vice-president 220999
NEVENFUNCTIES
Voorzitter College van beroep in de zin van artikel 7.60 van de wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek (WHW) bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
BBC1997-010704 Hop bijbanenregister ArnhemA.E.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 271045J.J.M.
NLRM 71 80 87 88/89 90
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 260157
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 280274
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 51076B.H.1007 prof
NLRM 71
Werkzaam Ministerie van Justitie, II. raadadviseur in algemene dienst 90239
Raadsheer Hoge Raad 50455
Raad Hoog Militair Gerechtshof 300158
Buitengewoon hoogleraar Economische Hogeschool RotterdamPh.A. 0626 mw.
NLRM 71 80 87 88/89
Waarnemend griffier kantongerecht Den Haag1149
Substituut-griffier idem 260352-260954
Substituut-griffier Hof Den Bosch 190364
Idem Hof Arnhem 110777

M. Keijning
Lid-verloskundige CMT 368
Verloskundige 1e lijn


A.L.M. Mw. Dr.
6748
Groningen Rechter-plaatsvervanger 031104
Universitair docent Rijksuniversiteit Groningen Groningen
C041204 Hop bijbanenregister GroningenJ.A.M.P.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 110775
Ontslag KB 130397
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Nijmegen kantoor Hekkelman Terheggen & Rieter beŽdiging 1969C.L.060548 mw. Charlotte Louise
NLRM 97 98
Lid stuurgroep ZM2000
Lid begeleidingscommissie 'Toekomstverzekering zittende magistratuur'
Voorzitter platform alternatieve geschillenbeslechting AOR
Lid redactieraad Tijdschrift voor Mediation
Voorzitter Begeleidingscommissie rechtsvergelijking voorprocedures bestuur en privaatrecht
Lid waarderingskamer
Voorzitter bestuur JH de Cock-Stichting
Ministerie van Justitie, Hoofd sector Beleid Rechtspleging Ministerie van Justitie Directeur ontwikkeling rechtspleging 199396 Assistent-belasting consulent Amsterdam 1972-1974 Jurist op kantoor registeraccountant 1974-1980
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 220180
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 220180
Rechter rechtbank Amsterdam 91081
Vice-president rechtbank Amsterdam 161187
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 61089-GOG300506
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 220694-GOG300506
President rechtbank Groningen 271196
NU
Groningen CoŲrdinerend vice-president 010196
NEVENFUNCTIES
Lid klachtencommissie Stichting Stofwisseling en gedrag Amsterdam
Teamlid Matra Project on Achieving greater Efficiency in the Slovene Courts
Lid commissie aantrekken leden rechtelijke macht
Voorzitter bestuur Stichting Groninger Historische Publicatie
Voorzitter Amersfoorts Vocaal Ensemble (AVE)
Coach InterCoach interdepartementale coachingsorganisatie
C050297-300506 Hop bijbanenregister Groningen
Info J. Hop.Het wordt door mij buitengewoon op prijs gesteld dat President mevrouw Mr. C.L. Keijzer schriftelijk aan mij wilde bevestigen dat de vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming in de rechtbank Groningen de zittingszaal samen met partijen binnenkomt en verlaat.Info J. Hop, citaat uit artikel uit Nieuwsblad van het Noorden 031098 Waar het in wezen om gaat is dat een rechter het moet hebben van zijn maatschappelijk gezag. Dit betekent dat je het klassieke gezag overeind moet houden door openheid en een andere wijze van bejegening.N.0435
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid Redactieraad Handboek Strafzaken, Kluwer
Hoogleraar strafrecht aan de VU Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 141279
Raadsheer Hoge Raad 150786
NU
Hoge Raad raadsheer in buitengewone dienst 101096
Hoogleraar Tilburg Katholieke Universiteit Brabant internationaal strafrecht en internationaal
strafprocesrecht
NEVENFUNCTIES
Lid redactieraad van het Vademecum Strafzaken, uitgegeven bij Gouda Quint, Arnhem 1983)
Lid van het 'Conseil' van de Sociťtť Internationale de Droit Militaire et de Droit de la Guerre (1982)
Vast medewerker aan het Militair Rechtelijk Tijdschrift
BBC1997-130604 Hop bijbanenregister Hoge Raad
A.A. Keizer
Lid-geneeskundige CMT 368
Verpleeghuisarts
SchrijverG. 1242
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 190282
Kantonrechter Den Haag 220284
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 230585
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 230585
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 100389
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10792-GOG041104
NU
Alphen aan de Rijn Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag kantonrechter
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Geschillencommissie Verhuizen van de Stichting Geschillencommissie voor
Consumentenzaken te Den HaagI.B.N.1263
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3065
Advocaat te Boxtel kantoor Bogaerts & Groenen beŽdiging 1993
Raio rechtbank Den Bosch 11089-GOG010704
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 11095-GOG010704
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11095-GOG010704
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 11095-GOG010704
Rechter rechtbank Den Bosch 210197-GOG010704
NU
Den Bosch Hof Raadsheer 010902
NEVENFUNCTIES
Voorzitter klachtencommissie regio zuid stichting Slachtofferhulp Nederland
Voorzitter overkoepelende klachtencommissie voor jongeren en volwassenen Bronlaak te Oploo, Heimdal te Waalre en De Beukenhof te Breda Oploo, Waalre en Breda
Lid Commissie van Toezicht van het Huis van Bewaring te Grave
BBC1997-010704 Hop BBR Den BoschG.C. VAN
Utrecht rechter GOG280904
Utrecht Vice-president 091202
NU
Amsterdam Vice-president 01-03-2005
C280904-040806 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.
C221003-040806 Hop bijbanenregister AmsterdamE.J. van 0663 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid ouderraad Openbare basisschool Haarlem
Raio rechtbank Utrecht 10488
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 10494
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 10495
Haarlem Rechter 010104
NU
Haarlem senior rechter 01-01-2011
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 16-09-2009
NEVENFUNCTIES
Annotator JVGGZ SDU Uitgevers Den Haag 01-06-2010
C030904-26-04-2012 Hop HaarlemMr. M.J.
Lid-geneeskundige CMT 368
Bedrijfsarts Arbo Unie West Nederland
Lid Commissie Klachten Behandeling Aanstellingskeuringen
Secretaris Commissie Beroepsuitoefening en Ethiek NVAB (Nederlandse Vereniging Arbeids en Bedrijfsgeneeskunde)
Docent Netherlands School Occupational and Public Health
Lid Commissie Wet en Regelgeving Nederlandse Vereniging voor Arbeids en Bedrijfsgeneeskunde
  KELK

C.1043 prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3071
NU
Amsterdam Hof raadsheerplaatsvervanger 080683
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, Rijksuniversiteit Utrecht, straf- en strafprocesrecht
Ministerie van Justitie Voorzitter Commissie Toezicht Penitentiaire Inrichtingen, Gevangenis het Schouw
BBC1997-140904 Hop bijbanenregister Amsterdam
Voorzitter Brongersma-stichting voor Wetenschapelijk sexuologisch onderzoek Amsterdam010701
Vice-voorzitter Toetsingscommissie Euthanesie regio Noord-Brabant en Limburg Ministerie V.W.C. Den Haag01011998
Voorzitter Herzieningscommissie klachten politie Politie regio Utrecht01011994
Voorzitter Psychiatrisch Juridisch Gezelschap Amsterdam01011986 r>
Voorzitter redactie Delikt en delinkwent Den Haag0104-1985
Hoogleraar straf(proces)recht en penitentiair recht Universiteit Utrecht 01011980J.A.R.0441
NLRM 98 03 04 3072
Lid ontslagcommissie van het RBA Oss-Cuijk 1997-01-01-2007-10-01
Vertegenwoordiger hoofdirectie Interpolis in Polen
Algemeen directeur Rabobank Land van Cuijk-Noord.
Voorzitter IndustriŽle Mill
Lid hoofd Bestuur Industrie Kring Land van Cuyk en Noord-Limburg
Voorzitter Stichting De??ommers (Cultuur en bedrijfsleven) Cuijk
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 260697-GOG060404
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 260697-GOG060404
Rechter-plaatsvervanger Roermond C0498-GOG060404
NU
Roermond Rechter-plaatsvervanger 2002-01-01
NEVENFUNCTIES
Adviseur districtshuisartsenvereniging Groot-Gelre
Lid Commissie bezwaar- beroepschriften gemeente Boxmeer 2001-01-01
Voorzitter Hockeyclub Mill 1999-11-01
Adviseur Internationaal Transportbedrijf Verhoeven te Uden
Voorzitter Stichting Lobade NGO Ontwikkelingssamenwerking met Kenia Grave 1997-07-01
Voorzitter Stichting De Cinquant Haps (Zorgboerderij voor gehandicapten) 1997-01-01
Voorzitter muziekvereniging Stichting Willebrord Mill
Raadslid CDA Gemeente Mill en St. Hubert 2002-04-04
Lid ontslagcommissie Centrum voor Werk en Inkomen
Kantonrechter plv. Ministerie van Justitie
Voorzitter Muziekvereniging St. Willibrord) 1997-02-01
Voorzitter Joekskapel "de Kneut" Mill
Voorzitter Gepens. Rabo Afd. N.O.N.-Brabant
Voorzitter Vereniging van Gepensioneerden van Rabobanken 2008-04-24
Voorzitter Geschillencommissie Branche orgaisatie bedrijfsovernamebemiddelaars 2008-03-25
C000498-260708 Hop bijbanenregister Roermond en gemeente Mill en St. HubertJ.M.J.0659
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 10489
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 11094
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11094
Rechter rechtbank Den Haag 11095
Den Haag rechter
Vice-president 's-GravenhageDatum 01-09-2004 31-12-2013
Den Haag senior rechter 01-01-2013
NEVENFUNCTIES
Secretaris cursus strafvonnis en Proces-verbaal ter Terechtzitting SSR
Aandeelhouder Moha Holding B.V. Moha Holding B.V. Amsterdam 06-05-2014 Bioscoop: De Movies & de Filmhallen
Directeur Internationaal Juridsch Instituut Den Haag 01-11-2011 Internationaal Juridsch Instituut
C1997-16-05-2016D.T. van1034 mw.
NLRM 80 87 88/89 90
Werkzaam Hoogheemraadschap Rijnland juriste algemene zaken 11160
Idem Secretarie gemeente Amsterdam, juriste personeelszaken 11164
Idem Ministerie C.R.M, juridisch bureau zaken Algemene Bijstandswet 10772
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 30775F.A. van 0741
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 210494
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Eindhoven kantoor Banning, Van Kemenade & Holland beŽdiging 1969
Lid Raad van Toezicht van de Stichting Verzorging en Verpleging Eindhoven
Lid Stichting Euro 2000 voorbereiding Europees voetbal Eindhoven
Lid Orde van de Prince Vlaams/Ned. cultureel Gezelschap
Lid Lions Club Nuenen
220797-100506 Hop BBR Den BoschH.A.1070 mw.
NLRM 98
Raio rechtbank Almelo 11098R.G.
? Rechter
NEVENFUNCTIES
Penningmeester Stg. H. Nijdam Fonds96
Rechter Rechtbank Haarlem 28-1298
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 15-0304
penningmeester Stg. H. Nijdam Fonds01011998mw. mr. J.M. van Kempen
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 27-0504
Adviseur Maatschap Loyens & Loeff
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

KEMPEN
P.H.P.H.M.C. VAN
Den Bosch Rechterplaatsvervanger
C100506 Hop BBR Den Bosch


C.H.1051 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3084
Voorzitter Commissie Preventieve toetsing instroom wachtgeld landelijke organen beroepsonderwijs
Raio rechtbank Dordrecht 11181
Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht 10186
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 10186
Rechter rechtbank Dordrecht 100387
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 210489
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 250291
Kantonrechter Dordrecht 90791
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 200891
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 200891-GOG020704
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 131191-GOG020704
Kantonrechter Gorinchem 290794-GOG020704
NU
Dordrecht Vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Voorzitter van de Stichting steunfonds politie Zuid Holland-Zuid
Plaatsvervangend Lid van de Commissie van B hoger beroepsonderwijs
Plaatsvervangend Lid van de Commissie van B art 257 WBO beroepsonderwijs
Lid Commissie van Beroep voor Islamitische scholen Woerden
BBC1997 Hop bijbanenregister-020704 Hop bijbanenregister Dordrecht

03 3085 mw. mr. M.W. Kempe Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam
C000697-221003 Hop bijbanenregister Rotterdam
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 010102
Advocaat In 't Veen Advocaten Alphen a/d Rijn
voorzitter Geschillencommissie Wonen Den HaagA.M.T. van 0634 mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 ?
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 110589
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 10795-GOG221003
Voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van Stolkweg 9,9a etc.
Bestuurslid van de Smickers-de Bruijnstichting te RotterdamJ.A. van 0460 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 10985
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 150891
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 150891
Rechter rechtbank Den Haag 261092
NU
Den Haag rechter
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C250101 J. Hop dhr. mr.dr. P.H.P.H.M.C. van Kempen
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 02-0704
Universitair docent strafrecht KU Nijmegen Vakgroep strafrecht, Universiteit van Nijmegen Nijmegen
C270804 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


A.E.F. de 0661
NLRM 93 94
Zie HILLEN, A.E.F.G.J. geboren 000448
NLRM 87
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 010284
NU
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Amsterdam kantoor HŲcker, Rueb & Doeleman beŽdiging 1975
Lid van de Commissie Disciplinaire Rechtspraak van de NOvA
INFO
Schreef onder Lex Dura in Vrij Nederland
BBC1997-310501 bijbanenregister rechtbank Amsterdam en andere infoJ.H.0907
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Assen 280541
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 230942
Substituut-officier van Justitie rechtbank Den Haag 210451
Advocaat-generaal Hof Amsterdam 200362A.N.1138 mw.J.J.A.M.0544
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 03 3090
Lid Tariefcommissie Amsterdam 161188
NU
Amsterdam Hof Raadsheer 010102
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
BBC1997-140904 Hop bijbanenregister Amsterdam

Keppels, mw. mr. M.
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
NU
Arnhem Rechter 2004-01-01
NEVENFUNCTIES
Lid Oudercommissie Kinderdagverblijf Okidoki (SKAR) Arnhem 2008-09-01
C2004-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


A.O. van der 0153
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Raio rechtbank Amsterdam 10778
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 260484
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 170685
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 230991
Plaatsvervanger hoofd officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 11194
NU
Utrecht parket
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Oranje Nassauschool Badhoevedorp
Lid begeleidingscommissie Rechercheschool
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?C.P.M. van de 0748 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Ambtenaar Raad van Beroep Rotterdam 10484
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 30485
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 21187
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 50789
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 10390
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 190490
Rechter rechtbank Dordrecht 10792
NU
Rotterdam rechter 010497
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
BBC1997-220904 Hop bijbanenregister Rotterdam

03 3096 dhr. mr. P.L. KerkhofsVice-president Rechtbank Breda
221003 Hop bijbanenregister Breda
Breda Vice-president 010802
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 010102
Voorzitter Adviescommissie Bezwaar- en beroep gemeente Reusel-De Mierde Reusel-De Mierde010903
Voorzitter Adviescommissie bezwaar- en beroep gemeente Best Best 010403
Bestuurslid Aalst-Waalre Belang Waalre010602
Lid Ombudscommissie Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Eindhoven 01012001
Lid Advies-bezwaren en beroepscommissie gemeente Son en Breugel Son en Breugel011099 mw. mr. C.P.M. van de Kerkhof
Rotterdam Rechter 010497
lid Adviescommissie AAW/WAO Raad voor de Rechtsbijstand010102
voorzitter bezwarencommissie reorganisatie woningstichting VZOS 's-Gravenhage 010102
BBC1997-220904 Hop bijbanenregister Rotterdam


R.H.H.M.
NLRM
Den Bosch rechter
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN 

dhr. mr. L.S. Kerkman
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 131201
Advocaat
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN KERSSEMAKERS J.H.M.0738
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ? 02 03
Werkzaam Katholieke Universiteit Nijmegen, II. wetenschappelijk medewerker 1e klasse 10162-10171
Advocaat en procureur Nijmegen 10164
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 101169
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 81269
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 210673
Rechter rechtbank Zutphen 30574
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 120279
Raadsheer Hof Arnhem 111286
NU
Arnhem Hof Raadsheerplaatsvervanger 010802
NEVENFUNCTIES
Penningmeester afdeling Arnhem van (Nederlands-Vlaams Genootschap) Orde van de Prince 010999
Lid Commissie van Beroep Katholieke Universiteit Nijmegen / Katholieke Universiteit Brabant 010187
Bestuurslid cŲperatie 'Buitendaals Schouwe' te Burgh-Haamstede 010198
Voorzitter Klachtencommissie ziekenhuis Rijnstate Arnhem 010196
BBC1997-010704 Hop bijbanenregister Arnhem
Bijzonderheden!
(340)(356N.E.0759 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 10487
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 11193
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11193
NU
Utrecht rechter 101094-GOG280904
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

mw. mr.drs. H.H. Kersten
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 07-1103
Advocaat Amsterdam
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

mw. mr. H.L.J.M. Kersten
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 12-0901
Advocaat Nysingh, Dijkstra, De Graaff Advocaten en Notarissen Zwolle
Lid Beklagcommissie Penitentiaire Inrichtingen Achterhoek Zutphen 010402
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichtingen Achterhoek Zutphen 010402
2003-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmP.0925
NLRM 80 87 88/89 90 91
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 210973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 60482
Rechter rechtbank Den Bosch (parttime) 10190mw. mr.drs. H.H.
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 07-11-2003
Advocaat Amsterdam kantoor Stibbe Simont Monahan Dubot
150906 Hop bijbanenregister AmsterdamL.H.A.0524
NLRM 87 88/89 90 91 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 20480
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 200683
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 200983
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 50484
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 210385
Kantonrechter Maastricht 10487H.P.M.0554 mw. drs.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Arnhem 40280
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 280486
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 201086
Rechter-plaatsvervanger arrondissement rechtbank Arnhem 180789
Rechter rechtbank Arnhem 10190
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30191
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 81297
NU
Arnhem Vice-president 20-07-1998
Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Gastdocent beroepsopleiding advocatuur
Docent bewijsrecht SSR secretarissen opleiding 1995
Bestuurslid basisschool De Biezenkamp in Beek
Lid oudercommissie Peuterspeelzaal Bolke in Beek
Voorzitter Stadionverboden v.d. KNVB 011003
Gastdocent Rechtbanktrainingen rechercheschoolZutphen01012002-010603
Plv. lid bestuur WSNS verband Groesbeek/Heumen/Ubbergen/Millingen 01011997-31-1201
BBC1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmC.M.A. van 1042 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 100487
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 110987
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
Utrecht Kantonrechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Utrecht kantoor Strengers Advocaten of kantoor Bosselaar & Strengers beŽdiging 1976
Lid Raad van Discipline NOvA ressort Amsterdam
Secretaris Stichting Richard Holfens te Utrecht
Plaatsvervangend Lid College van Beroep als bedoeld in de CAO voor waterleidingsbedrijven
aangesloten bij de werkgeversvereniging Waterleidingsbedrijven WWB-CAO
Plaatsvervangend voorzitter van de bezwarenadviescommissie van de regiopolitie Utrecht
Plaatsvervangend lid Raad van Discipline NOvA ressort Amsterdam
C030397-100506 Hop BBR Den BoschH.W.M. prof.dr.
6483
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 150803
NEVENFUNCTIES
Hoofd vaktechniek Adviesgroep Verbruiksbelastingen en Douane van Ernst & Young Nederland Amsterdam
C221003-010704 Hop BBR Den BoschP. van 0457
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Ambtenaar Centrale Raad van Beroep te Utrecht 11086
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 190188
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 10590
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 11191
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 11192
Advocaat-generaal ressortparket Leeuwarden 181297
Parket Almelo arrondissementsofficier van justitie
NU
Arnhem ressortparket Hoofdadvocaat-generaal
NEVENFUNCTIES
Lid Commissie van toezicht Politiecellen
Bestuurslid slachtofferhulp Twente
Lid hoofdbestuur NVvR
Lid dagelijks bestuur NVvR
Lid adviescommissie politiŽel vuurwapengebruik
BBC1997-011203 Hop bijbanenregister Ressortparket Arnhem

A.G. Ketel
Plv. lid-arts CMT 368
Algemeen kinderarts
Plv. opleider kindergeneeskunde cluster AMC/LUMC
Lid VMS Spaarne ziekenhuis Haarlem
drs. C.G.M. Ketels
Plv. lid-verpleegkundige CMT 368
parttime werkzaam als docent verpleegkunde op een ROC
parttime werkzaam als verpleegkundige in de zorg voor verstandelijk gehandicapten


J.H.A.0958 mw.
NLRM 91 92 93 94 95
Gerechtsauditeur Hof Arnhem 30790L.J.M.1046
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat te Deventer kantoor De Jonge Peters & Leppink beŽdiging 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 260883
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 210487
NU
Zwolle Rechter-plaatsvervanger 010102
C010704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
BBC1997-010704 Hop bijbanenregister Zwolle-Lelystad

  KETWICH VERSCHUUR

F.W. van
NLRM 71 80
Lid Ambtenarengerecht Groningen 170857
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 241257
Idem Ambtenarengerecht Utrecht 61174A.M.A.0466 mw.
NLRM 95 96 97 98 99
Raio Amsterdam 11094
Amsterdam parket functie ?
Bestuurslid Het Houten Huijs centrum voor vorming en pastoraat Amsterdam
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?B.F. Berend 000447
NLRM 93 94 95 96 97 98
Secretaris van Stichting De Vechtsebanen te Utrecht
Secretaris Ondernemerskring Rijnsweerd
Griffier Hof van Discipline NOvA
Secretaris Raad van commissarissen Recreatiecentrum De Vechtsebanen B.V.
President-commissaris van Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V. te Utrecht
Voorzitter bestuur Stichting Stadsherstel Droste Fonds
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 170692-GOG280904
Rechter Utrecht 170692 ONTSLAG KB 97004543 per 240997
Advocaat bij kantoor Van Benthem & Keulen Advocaten te Utrecht, beŽdigd 120375, Lid van de maatschap
Praktijkgebieden Verzekeringsrecht, letselschade (aanrijdingen, bedrijfsongevallen, medische aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid), tussenpersonenrecht, beroepsaansprakelijkheid.
Praktijkprofiel Berend Keulen studeerde rechten terwijl hij werkzaam was in het verzekeringsbedrijf. Hij adviseert en voert procedures voor verzekeraars, zakelijke dienstverleners en particulieren. Opleiding Erasmus Universiteit Rotterdam
NU
Arnhem Raadsheer-plaatsvervanger 20-11-2006
NEVENFUNCTIES
Lid Commissie van Beroep Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars vFAS 01-05-2010
Lid Geschillencommissie Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening 01-10-2009
Voorzitter bestuur Stichting Fundatie De EleŽmosynae van Oud-Munster 01-01-1998
Voorzitter bestuur Stichting Fundatie Kamer van het voormalig Gerecht van Hoogelanden 01-01-1998
Voorzitter bestuur Stichting Fundatie Sint Margaretenhof 01-01-1998
Voorzitter bestuur Tullingh's Stichting 01-01-1998
C290797-18-08-2011 Hop bijbanenregister Arnhem
Aandachtsvestiging
www.burojeugdzorg.nl/3.htmB.F.0163
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Leeuwarden 080794-GOG310105
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Ministerie van Justitie Raadadviseur wetgeving
Lid boekenraad Ars Aequi 010102
BBC1997-310105 Hop bijbanenregister bijbanenregister Hof Den Haag
Bijzonderheden!
Bij inzage door Hop in het bijbanenregister in Leeuwarden bleek daar een brief in te zitten met de volgende tekst:
Ministerie van Justitie, Directoraat wetgeving Den Haag 070- 3707155, 060297 'Hartelijk dank voor uw goede wensen t.a.v. mijn nieuwe functie en uw bereidheid positieve inlichtingen te verschaffen over mijn taakvervulling bij uw rechtbank. Inderdaad heb ik het voornemen in Den Haag of Rotterdam een Rechter-plaatsvervanger te verwerven. Ontslag gevraagd heb ik niet. Het kan nog wel even duren voor dat zijn beslag gekregen heeft. Mijn nevenfuncties betreffen een niet geformaliseerd voortzetten van de werkzaamheden voor de RU Groningen, alsmede het lidmaatschap van de fractie-adviescommissie voor Justitie van de PvdA.'B.M.0328
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur Amersfoort 10283
Waarnemend griffier kantongerecht Harderwijk 231054
Waarnemend griffier kantongerecht Hilversum 280455
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Hilversum 10157
Griffier kantongerecht Leeuwarden en Heerenveen 210358
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 160659
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 31059
Mede benoemd griffier kantongerecht Sneek 111060
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 11160
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 220461
Kantonrechter Sneek 130162
Kantonrechter Haarlem 40566
Opdracht kantonrechter werkzaamheden kantongerecht Zaandam 210579
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 21080
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 260593
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
Haarlem kantonrechter
Zaandam Kantonrechter-plaatsvervangerC.E.M. van 0665
NLRM 91
Ambtenaar in tijdelijke dienst Hoge Raad 250790F.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 10859
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 170883J.A. van 0755 mw.
NLRM 94 95
NU
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 240893-Ontslag KB 220396
Advocaat te Den Haag kantoor Duijnstee Van der Wilk beŽdiging 1978F.W.M.0445
NLRM 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 20190J.J.1118
NLRM 87 88/89
Raadsheerplaatsvervanger Hof Leeuwarden 221184J.W.
NLRM 03
Leeuwarden rechter 010303
NEVENFUNCTIES
Webmaster Pelikaankerk Gereformeerde Kerk Leeuwarden-West 220902
C081103 Hop bijbanenregister LeeuwardenK.A.0916
NLRM 80 87 88/89 90 91
Advocaat en Procureur Burgh-Haamstede 1945
Waarnemend griffier Hof Leeuwarden 240876
Griffier Hof Leeuwarden 70976D.J. 0651
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter Beheerscommissie Dorpshuis Kubaard
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie I De Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord
Secretaris Stichting Windenergie Kubaard
Medewerker Stichting Radio Bolsward
Bestuurslid van de VWF (Vereniging Windturbine exploitanten Friesland)
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 51285
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 51285
Rechter rechtbank Leeuwarden 130787-GOG150504
Leeuwarden Kantonrechter-plaatsvervanger 270393-GOG150504
Sneek Kantonrechter-plaatsvervanger 020793-GOG150504
Beetsterzwaag Kantonrechter-plaatsvervanger 020793-GOG150504
Heerenveen Kantonrechter-plaatsvervanger 020793-GOG150504
NU
Leeuwarden Vice-president 030295
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger 150805
NEVENFUNCTIES
Medewerker bij het tijdschrift SEW (tijdschrift Sociaal Economische wetgeving)
Plaatsvervangend Voorzitter Commissie van Beroep noordelijke hogeschool Leeuwarden
Vereniging Doarpsbelang Kubaar Kubaard 161105
BBC1997-280806 Hop bijbanenregister Leeuwarden
(074) De D.J. Keur-norm. Geen klachtschrift maar bezwaarschrift indienen tegen de werkwijze Raad voor de Kinderbescherming zodat er wel direct toegang tot de bestuursrechter isR.B.M.0454
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 230585
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 230585
Rechter rechtbank Zutphen 120887
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120190
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120190
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120190
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 120190
Vice-president rechtbank Zutphen 290891-GOG221003
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
NU
Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo Kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Vice-president
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting de Kruisberg te Doetinchem
C190897-100506 Hop BBR Den BoschA.L.D.
Directeur Keus Pensioen BV 081293
Directeur Keus Praktijk BV 30-03-1988
NU
Hoge Raad Advocaat-generaal 031100 later staat er 010901
NEVENFUNCTIES
Voorzitter klachtencommissie Stichting Peuterspeelgroepen op Protestants-Christelijke grondslag 01011998
Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Europees Recht 200595
Redacteur Nederlandse Jurisprudentie 010499
Redactielid Tijdschrift voor civiele rechtspleging 010904
Vice-president Commissie van Beroep van de Nieuwe of Littťraire SociŽteit de Witte Den Haag 290502
BBC1997-151005 Hop bijbanenregister Hoge Raad
Bijzonderheden! Uitspraken inzake omgangsregelingen:
264 Hoeveel verdienen advocaten, rechters, kinderbeschermers en onderzoekers aan vaders die nog steeds zo gek zijn om zinloos te procederen?J.H.1047
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 240383
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 20394
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 41196
Almelo Rechter 241193
NU
Almelo Vice-president 010404
C300504-310105 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
BBC1997-310105 Hop bijbanenregister AlmeloC.G.S.F.0743
NLRM 71
Kandidaat-assistent Universiteit van Amsterdam 011167
Raio Middelburg 160270
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Idem 160670L.F.0763 mw.
NLRM 95 96 97 98
Docent strafrecht aan de VU Amsterdam
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 10894
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 10895
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 10896
NU
Alkmaar parket arrondissementsparket persofficier C250105
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?M. de 0513 mw.
NLRM 71
Secretaresse Kinderrechter Haarlem 150138
Waarnemend griffier rechtbank Haarlem 161044
Substituut-griffier Idem 300147
Rechter-plaatsvervanger Idem 80251
Idem rechtbank Alkmaar 50852
Rechter rechtbank Alkmaar 290454
Vice-president Idem 111b7I.M.C.V.T.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10792-GOG040904E.F.0640
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 10386
Auditeur-militairplaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 10386
Substituut-auditeur-militair arrondissementskrijgsraad Arnhem 10387
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 10390
Auditeur-militairplaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 10390
Officier van Justitie Nederlandse Antillen 150896
NU
Breda parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?A.D. 0558 mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 110690
Rechter rechtbank Den Haag 270791
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 191291
Den Haag rechter 000000
NU
Den Haag Hof Raadsheer 060398
NEVENFUNCTIES
Lid werkgroep Modernisering Procesrecht van de Studiek
Docent beroepsopleiding advocatuur burgerlijk procesrecht
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline NOvA
C001296-040703 Hop bijbanenregisters Den HaagL.R.
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 291002
Advocaat partner Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 's-Gravenhage
C220904 Hop bijbanenregister RotterdamB.A. 0143
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervanger districtsdirecteur GAK Winschoten
Rechter-plaatsvervanger Dordrecht 050285
Plaatsvervanger lid College van Beroep studiefinanciering Groningen 111292
Lid College van Beroep studiefinanciering Groningen 150594
NU
Assen rechter 050595
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
BBC1997-150504 Hop bijbanenregister AssenA.F.C.L.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 231171B.P.0147
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 240284
Vice-voorzitter college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 30289
CŲrdinerend vice-president college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 80794
Buitengewoon verlof college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 10896
NU
College van Beroep voor het Bedrijfsleven CoŲrdinerend vice-president 080794
BBC1997-221003 Hop bijbanenregister College van Beroep voor Bedrijfsleven.
Voorzitter Communautair bureau voor plantenrassen 010896L.M.E.0946 mw.
NLRM 95 96 97 98
CŲrdinator sectie familie- en jeugdrecht van de rechtbank Leeuwarden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 160195-GOG221003
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 40496
NU
Groningen Kantonrechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger
Groningen rechter 260396
NEVENFUNCTIES
Voorzitter college van beroep voor de examens aan de Chr Hogeschool Noord Nederland gevestigd te Leeuwarden
Lid van de Raad van Toezicht Stichting Ziekenhuis 'De Tjongerschans' te Heerenveen
plaatsvervangend voorzitter Regionaal Tuchtcollege Groningen
BBC1997-150504 Hop bijbanenregister GroningenH.P.
Amsterdam Rechter
C041104 Hop bijbanenregister Amsterdam
G.M.T.0953 mw.dhr.mr. S.W.S.
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 15-0104
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENdhr. mr. J.P.
Voorzitter Stichting Pensioenfonds Kruitvat Holding Renswoude 011200
Hoofd personeelszaken Kruidvat Holding / A.S. Watson Renswoude 010799
Bestuurslid Stichting Peuterspeelzalen Hoogland 010798
NU
Utrecht Rechter 011003
NEVENFUNCTIES
Lid Commissie van Toezicht Justitiele Inrichting Zeist 010105
C221003-280706 Hop bijbanenregister UtrechtC. de1057 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Raio rechtbank Dordrecht 150985
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 71091
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10593
NU
Rotterdam parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?J.B.A.C.M.0546
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 210494-GOG100506
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Procureur te Eindhoven Prinsen van der Putt beŽdiging (1972)
Deken arrondissement Den Bosch
Te Den Bosch Lid College van afgevaardigden van de Orde van Advocaten
Te Den Bosch Deken van de Orde van Advocaten
Zitting adviescommissies van de Nederlandse Orde van Advocaten uit hoofde van Dekenaat
Commissaris Stichting Prioriteit NEWAYS Electronics BV. Eindhoven
Lid Raad van Advies Stichting Eurobuilding Eindhoven
100697-100506 HopD. 0561
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Almelo 10492
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 300395
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 10496
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10496
Rechter rechtbank Den Haag 220597
NU
Den Haag gerechtsauditeur
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Den Haag rechter
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C250101 J. Hop

  KINGMA BOLTJES

H.0104
NLRM 71
Repetitor Leiden 1928
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 200941
Rechter Idem 91242
Raadsheer Hof Leeuwarden 110746
Vice-president Idem 240857
President Idem 300158Tj. H.
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 20114
Raadsheerplaatsvervanger Hof Leeuwarden 20174W.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 280464F. van 0624 Jhr. (F. of F.H.)
NLRM 88/89 90 91 92 94
Werkzaam Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directeur-generaal Openbaar Bestuur
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 281087H.H.0112
NLRM 71 80
Waarnemend griffier kantongerecht Rotterdam 19034
Waarnemend rechtbank Arnhem 1114
Griffier kantongerecht Gouda 150443
Idem bijzonder Hof Arnhem 80447-0849
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 250549
Opdracht kantonrechter werkzaamheden te Den Haag 150352-130460
Kantonrechter Alphen a/d Rijn 150352
Idem Amsterdam 310576
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 140660
Lid ambtenarengerecht Haarlem 20470A.H.1048
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 04 3402
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Mentor cursus vonnissen maken te Utrecht
Voorzitter College voor rechtspraak van Actuarieel Genootschap
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 250287
Rechter rechtbank Amsterdam 270488
NU
Amsterdam Vice-president 091293
NEVENFUNCTIES
Voorzitter bestuur stichting Familiefonds Van Dusseldorp Haarlem 010100
BBC1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamA.W.0345
NLRM 94 95 96 97 98 3405
Advocaat te Den Haag kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn beŽdiging 1990 GOG220404
NU
Amsterdam Hof raadsheerplaatsvervanger 220694
NEVENFUNCTIES
Lid Raad van Advies Amsterdams ADR Instituut 010101
Lid Raad van Toezicht Stichting Rijksmuseum voor Volkenkunde
Voorzitter Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Holland Midden 010101
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut 010101
Voorzitter Raad van Toezicht Autoriteit voor FinanciŽle Markten 010101
BBC1997-140904 Hop bijbanenregister AmsterdamA.W. 0415 dr.
NLRM 80
Advocaat en procureur Rotterdam 1939
Directeur Stichting Kerk en Wereld Driebergen 1945
Directeur Oecumenisch Vormingscentrum Oud-Poelgeest te Oegstgeest 1955
Rechter Rechtbank Arnhem 150771F.C.0809
NLRM 71 80
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 10532
Ambtenaar Crisistuchtrechtspraak 010634
Ambtenaar Openbaar Ministerie Maastricht 280537
Verlof buiten bezwaar van 's Rijks Schatkist i.v.m. werkzaam als Hoofdambtenaar voor de Crisis
Tuchtrechtspraak respectievelijk Tuchtrechtspraak 150639-010551
Advocaat-generaal Hof Den Haag 130451
Waarnemend Advocaat-generaal Hoge Raad 90867
Advocaat-generaal Hoge Raad 111169J.1145
NLRM 93 94 95 96 97 98 3404 GOG220404
Advocaat en Procureur te Rotterdam kantoor Nauta Dulith beŽdiging 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 020493-GOG220404
C000697-GOG220404 Hop bijbanenregister Rotterdam

mw. prof.mr. C.J.M. Klaassen
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 11-10-2001
Hoogleraar Burgerlijk Recht en Burgerlijk Procesrecht Katholieke Universiteit Nijmegen Nijmegen
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Kropman01012002


B.I.0753 mw.
NLRM 95 96 97 98
Advocaat te Groningen kantoor Rijpkema & Miedema beŽdiging 1981
Lid Adviescommissie wetgeving administratief recht
NU
Assen rechter 100100
Raadsheerplaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 200295
NEVENFUNCTIES
Redactielid Dorpskrant Midlaren
Voorzitter Commissie ongewenste intimiteiten Provincie Drenthe
Lid oudercommissie Atheneum+ Zernike College Haren
BBC1997-010105 Hop bijbanenregister Assen

Klappe, dhr.Kol.mr. B.F.M.
Arnhem ?
27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmM.J.M.0852
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3408
Gerechtssecretaris arrondissementsrechtbank Utrecht 10678
Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 10987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 91287
Rechter rechtbank Middelburg 31188
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 60292
Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 60292
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 60292-GOG090504
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 60292-GOG090504
Kantonrechter Middelburg 51193-GOG090504
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 51193
NU
Middelburg CoŲrdinerend vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Penningmeester later voorzitter van het Middelburgse Kamerkoor
BBC1997-090504 Hop bijbanenregister MiddelburgR. van de 0658
NLRM 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 140994
NU
Den Haag Kantonrechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Den Haag kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn beŽdiging 1983
Te Den Haag Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van Advocaten
Bestuurslid Stichting Instrumentenfonds Den Haag
Lid commissie van Advies en Bijstand Kon. Conservatorium te Den Haag
Secretaris Raad van Toezicht Stichting Hoge School van Beeldende Kunsten Muziek en Theater Den Haag
Lid protestcommissie Kon. Ned. Wielunie te Woerden
Plaatsvervangend Lid College van Afgevaardigden Haagse Orde van AdvocatenW.C.A.0137
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3415
Lid Raad van Toezicht van de Stichting Sint Anna Centrum voor zwakzinnigenzorg gevestigd te Heel
Advocaat en Procureur te Haarlem 151264
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 90475-GOG240304
Rechter rechtbank Maastricht 50479
Raadsheer Hof Den Bosch 190684
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 151191-GOG010704
Vice-president Hof Den Bosch 30593-GOG010704
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 010201
Maastricht Rechter-plaatsvervanger 060784
C010704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
BBC1997-010704 Hop bijbanenregister MaastrichtH.?
Amsterdam parket ?Bron: Verongelijkte veelpleger: wat doe ik hier?
R.M.M.
6166
Lid Landelijk Geschillencollege D66 Den Haag
NU
Maastricht Rechter 010503
NEVENFUNCTIES
Lid CliŽntenraad KDV/BSO Maastricht 24-09-1998
C221003-050704 Hop bijbanenregister MaastrichtP.J.0407
NLRM 71
Advocaat en Procureur Amsterdam 1930
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 0339
Toegevoegd Inspecteur Prijsbeheersing Den Haag, Amsterdam en Deventer 0941
Tuchtrechter van de Prijzen Utrecht 0645
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 281245
Rechter Idem 130451S.J. van 0541
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bestuurslid Historisch genootschap Roterodamum te Rotterdam -GOG04-04-2010
Secretaris Stichting Stadsherstel Historisch Rotterdam te Rotterdam -GOG04-04-2010
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 100786
Rechter rechtbank Rotterdam 150488
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 100191
Rotterdam Vice-president 200295-GOG04-04-2010
BBC1997-220904-GOG04-04-2010 Hop bijbanenregister RotterdamJ.0615
NLRM 71 80
Werkzaam Departement van Landbouw 1942
Afdeling hoofd Bureau Nationale Veiligheid 1945
Advocaat en Procureur te Den Haag en Almelo 1946
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 261263
Kantonrechter Almelo 270865R.1170
NLRM 97 98
Raio Utrecht 10496

Prof. Dr. J.W. van Kleef CMT 368
hoogleraar anesthesiologie LeidenC.G.0848 mw.
NLRM 97 98
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 281196
NEVENFUNCTIES
Hoofdbedrijfsjurist bij Hoechst Holland NV
C250101 Hop bijbanenregister Den Haag
Raadsheer Gerechtshof Amsterdam 01012003
geen nevenfuncties 23-01004H.J. ten 0430
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 210283
Raadsheer Hof Amsterdam 110385
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 280187
Raadsheer Amsterdam Hof GOG221003
Commissaris NBM/AMSTELLAND N.V. te Den Haag
Voorzitter Oranje SociŽteit te Warmond
Voorzitter College van Beroep van de Koninklijke Watersportvereniging De Kaag te WarmondG.P. 0258
NLRM 95 96 98 ? ? ? 02
Universitair docent aan de Rijksuniversiteit te Leiden
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 10195
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10195
Rechter rechtbank Den Haag 120196
NU
Den Haag vice-president 210802
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend voorzitter bezwaarschriftencommissie Awb Ministerie van VWS (in beginsel niet betrokken
in zaken waarvan beroep open staat bij de rechtbank Den Haag 270392
Lid geschillencommissie Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector SKV p/a Productschap Diervoeder Den Haag 010794
Bijzonderheden!
Er wordt expliciet op gewezen dat bovengenoemde bijbanen niet in het bijbanenregister werden vermeld tijdens
mijn controles van het bijbanenregister in 1997 en 1998, twee van deze bijbanen wel bij bij Prof. W.M. Kleijn
BBC1997-051202 Hop bijbanenregister Den HaagL.F.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen aan de Rijn 201262
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen aan de Rijn 40987W.M. prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 98
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 80572 Ontslag 010397 pensioen
NU
Den Haag rechter
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, oud-hoogleraar, Leiden
Lid adviescommissie bezwaarschriften Awb voor het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Lid geschillencommissie van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector SKV
Lid van de redactie Handboek Algemene Wet Bestuursrecht Alphen aan de Rijn, Samson HD Tjeenk Willink
Annotator NJB voor arresten van de Hoge Raad
C001296 Hop bijbanenregister Den Haag


A.
NLRM 71
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 160969
B.A.0147 mw.H.D.W.0841
NLRM 80 92 93 94 95 96 97 98
Beroepsmilitair, II. majoor Koninklijke Marechaussee 1959
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 10973
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Den Haag 140979
Manager marketing communications Unisys Nederland N.V.
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 191291
Raadsheer Hof Den Haag 161293
NU
Den Haag Hof raadsheer
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Zomerland Wassenaar
1097A.K. mw.
NLRM 02 03 04 3618
NU

Roermond Rechter 010102
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Maaspoort Venlo
C221003-060404 Hop bijbanenregister Roermond

Klein Egelink, dhr. mr. H.J.
Medevennoot Bureau Van Dongen en Klein Egelink Nijmegen 01011999
Arnhem Rechter 0111003
NU
Arnhem vice-president 01-06-2007
NEVENFUNCTIES
Docent Marienburggroep Opleidingen Nijmegen 01-04-2007
Voorzitter BSC Venray 01-03-2005
Docent SSR Zutphen 01012004
Auteur Kluwer B.V. Deventer 01-05-1993
Docent Opleidingen Sociaal Recht Utrecht 01011992

C010704-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm
GETUIGSCHRIFT
Deze kan gelinkt worden aan Leenders/Nienhuis tegen SBJG/Stichting Lindenhout/rechtbank Arnhem www.burojeugdzorg.nl/3.htm 
Stockholmsyndroom! www.burojeugdzorg.nl/124.htm
Onderonsjes tussen rechters, SBJG en RVDK buiten de hoorzittingen om! www.burojeugdzorg.nl/180.htm
DENKSPORT
Welk woord krijgt u als u drie letters toevoegt aan de initialen van de Arnhemse kinderrechter Cools-Weebers?

mw. mr.drs. L.B.M. Klein Tank
Arnhem Rechter 17-11-2000
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


H.J.W. prof. dr.
NLRM 71 80
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 270570J.W.0656
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 11184
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 200788
Rechter rechtbank Rotterdam 20490
NU
Rotterdam Vice-president 010701
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Vereniging Een school met de bijbel te Dordrecht
Bestuurslid van de TM Gilhuisstichting te Dordrecht
Lid Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Noordsingel te Rotterdam
Voorzitter beklagcommissie bij de Penitentiaire Inrichting Noordsingel te Rotterdam
Bestuurslid Bureau voor Rechtshulp Dordrecht
BBC1997-220904 Hop bijbanenregister RotterdamC.0754
NLRM 94 95 96 97 98
Voorzitter klachtencommissie bij het Psychiatrisch Centrum Groot Graffel in Warnsveld 010195
Verzorgen van colleges en optreden als examinator bij de St Instituut gerechtstolken en vertalers 010193
Voorzitter ouderraad van de Stedelijke Scholengemeenschap Zutphen
Voorzitter Commissie Toewijzing vrijwilligersbudget van de reclassering Ned. in Den Bosch
Meewerken als inleider aan SSR cursussen (wordt betaald volgens het gebruikelijke tarief
Bestuurslid Stichting Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening in Ned. JJG in Arnhem 010194-311201
Unit-cŲrdinator strafsector arrondissementsrechtbank Zutphen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 150993
Rechter rechtbank Zwolle 130994
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 270696-GOG070606
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 270696-GOG070606
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 270696-GOG070606
NU
389 Zwolle vice-president 150301 C070606 J. Hop
389 Amsterdam ressortsparket Plv. Advocaat-Generaal 140901 C070606 J. Hop
NEVENFUNCTIES
Plv. voorzitter Klachtencommissie Politie Gelderland Zuid
Examinator Stichting Instituut voor Gerechtstolken en -vertalers 010193
Voorzitter Klachtencommissie bij het Psychiatrisch Spectrum Gelderland Oost Warnsveld 010195
Voorzitter zevental BOPZ-Klachtencommissie bij verpleegtehuizen in oostelijk Gelderland 010196
Voorzitter Commissie van Toezicht en Beklagcommissie Huis van Bewaring Lunetten Zutphen
Docent bij cursus "Het Strafvonnis"van Stichting Studiecentrum Rechtspleging Zutphen 010199
Voorzitter Stichting Zozijn; bezwaarschriftencommissie Zutphen 010206
BBC1997-070606 Hop bijbanenregister Zwolle
Memo W. Wedzinga
174 De rechtbank (Zwolle Kleinrensink/Heeregrave/Schimmel) houdt er rekening mee dat het voor een voormalig lid van de rechterlijke macht extra pijnlijk is om publiekelijk te moeten terechtstaan en met het feit dat verdachte nooit meer als lid van de rechterlijke macht actief zal kunnen zijn.
Memo W. Wedzinga
NOVA ontdekte dat de Nederlandse ex-vrouw van de rechter al in 2001 aangifte deed van mishandeling en bedreiging met de dood. Het proces verbaal kunt u lezen op deze en deze pagina. Door op of naast het plaatje te klikken verschijnt een icoontje waarmee u op de pagina kunt inzoomen. De aangifte lag vijf jaar in een bureaula bij de politie en al die tijd werkte rechter Wedzinga gewoon door.
Memo W. Wedzinga
Wedzinga schreef een brief aan de politie om een aangifte tegen hem door een "bestelbruid" in de papierversnipperaar te laten verdwijnen
OM gaat hem toch vervolgen. Deze zaak wordt behandeld door rechtbank Zwolle.
De Wedzinga-norm. Interessante uitspraak van Wedzinga over waarheidsvinding door het OM tijdens zijn proces in Zwolle
Oud rechter Wicher Wedzinga beklaagde zich erover dat justitie onder meer om financiŽle redenen nooit heeft onderzocht of Tatiana’s bewering: „Alles was besmeurd met bloed”, wel op waarheid berustte. „Het gaat toch om waarheidsvinding? Als dit het openbaar ministerie is in Nederland, ben ik blij dat ik er niet werk…!”
De C.C.S. Bordenga-Koppes norm. Klassenjustitie OM kenmerk voor de rechtspraak in Nederland
Het OM eist geen celstraf voor een rechter na mishandeling, gewelddadigheden, zelfs poging tot doodslag omdat een rechter al hard wordt getroffen doordat een rechter nooit meer zijn rechtersvak kan uitoefenen en het voor een rechter extra zwaar is publiekelijk terecht te staan.
Uitspraak 6 juni 2006


C.A.0753 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Raio rechtbank Zwolle 11084
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 160888
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 160888
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 210191
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10292
NU
Rotterdam parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?R.B. Drs. mw.
Amsterdam Rechter
C041104 Hop bijbanenregister Amsterdam

P. Klene
Plv. lid-apotheker CMT 368
Openbaar apotheker gevestigd in Haarlem
Bestuurslid van de S.S.A.O.
Lid van de C.G.R. (codecommissie geneesmiddelreclame)

Klep, mw. mr.drs. J.M.
Arnhem ?
27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmJ.J. de 0605
NLRM 71
Werkzaam inspectie directe belastingen Amsterdam
Hoofd Directie Wetgeving directe belastingen Ministerie van FinanciŽn 010154
Raadsheer Hof Den Haag 300157
Vice-president Idem 191064A.M.G. de, e.v. de VRIES 0350 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter Rotary Zeewolde
Raio rechtbank Rotterdam 10780
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10286
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 91190
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 191291
NU
Lelystad-Zwolle parket arrondissementsofficier van justitie
NEVENFUNCTIES
C190105 Bestuurslid Stichting Apollo
C291104-190105 Hop bijbanenregister parket Lelystad-Zwolle
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?A.P.A.0745 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3449
Werkzaam bedrijfsleven 250865
Advocaat en procureur te Breukelen 10176
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 261078
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 261078
Rechter rechtbank Rotterdam 80880
Rotterdam Vice-president 101188-GOG010704
NU
Den Bosch Hof Raadsheer 210802
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 011002
NEVENFUNCTIES
Ministerie van Justitie Lid adviescommissie voor het burgerlijk procesrecht
Lid van de Centrale Bibliotheekcommissie voor de gerechten te Den Haag
Medewerking aan wetenschappelijke publicaties te Den Haag en Amsterdam
Hoofd/redacteurshonorarium schrijfwerk thuis-buiten werktijd)
Bijzondere Contracten: als hoofdredacteur samen met prof. mr B. Wessels voor de gehele uitgave
Bijzondere Overeenkomsten: artikelsgewijs commentaar op Boek 7 BW, eveneens samen met prof.
Wessels hoofdredacteur voor de gehele uitgave
Juridisch Zakboek: Lid van de (vijfhoofdige) hoofdredactie, zelf tevens auteur voor het hoofdstuk Ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht: samen met mr R. Klomp onderdeel 6.1.12 BW (Verrekening), in voorbereiding
Eveneens in voorbereiding, samen met mr R. Klomp Monografie Nieuw BW B40, Verrekening
Redacteur Kluwer: Verbintenissenrecht
Lid bestuur van de Duits-Nederlandse Juristenconferentie
Voorzitter bestuur van de stichting appelvink amsterdam
Bestuurslid vereniging van eigenaren oosterhem zaandam
BBC1997-220904 Hop bijbanenregister RotterdamE.C.M. de 0756 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
C100506 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
docent Vermande Studiedagen
Lid begeleidingscommissie Omgangsbemiddeling 23-07-1998
Raio rechtbank Den Bosch 11084
Gerechtsauditeur tevens Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 40990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 160692
Rechter rechtbank Den Bosch 31293
NU
Den Bosch Vice-president 150203
NEVENFUNCTIES
Docent SSR
Mede-voorzitter Klachtencommissie Bureau Jeugdzorg Utrecht Utrecht 010102
Lid Oudercommissie stichting 'buitenschoolse opvang' Utrecht 01-01-2005
Lid Commissie van Toezicht bij de penitentiaire inrichtingen De Leuvense Poort 's-Hertogenbosch 01-05-1998
C280197-021006 Hop BBR Den BoschH. de 0545
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3439
Werkzaam Verzekeringsmaatschappij. Amsterdam 1971
Raio rechtbank Utrecht 10976
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 151280
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10781-GOG240304
Rechter rechtbank Utrecht 20982
Kantonrechter Amersfoort 280286
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 160586
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 240292-GOG240304
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 240292
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 240292-GOG240304
Vice-president rechtbank Alkmaar 240292
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 240392-GOG240304
NU
Alkmaar Vice-president 010403
NEVENFUNCTIES
Lid klankbordgroep Functioneel ontwerp/geintegreerd Processysteem Strafrecht Utrecht 010102
Lid/plaatsvervangend voorzitter Kamer van Toezicht Notarissen en kandidaat-notarissen Alkmaar 010195
C290797-021006 Hop bijbanenregister AlkmaarS. de 0664 mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Advocaat te Amsterdam kantoor Van Asperen Seegers & Wassenberg beŽdiging 1994
Raio rechtbank Maastricht 10490
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 10496
NU
Amsterdam parket persofficier C251104
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?
   

  KLERK


Lid Conciliair beraad SoW-kerken Utrecht
Scriba/Diaken Protestantse Gemeente Engelen
Y.S. mw.
Den Bosch Rechter 010702
C021006 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C100506-021006 Hop BBR Den BoschG.P. 0258
NLRM 97
Universitair docent aan de Rijks Universiteit te Leiden
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 10195
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10195
Rechter rechtbank Den Haag 120196
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENdhr. mr. J.H. 0258
NLRM 98 5648
C150704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
J.J. Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 190198
Roermond Rechter 051200
Maastricht Rechter 010704
NU
Maastricht senior rechter 01-01-2011
voorzitter van de klachtencommissie Riagg Maastricht 01-10-2011
Lid adviescommissie Post Academisch Onderwijs Universiteit Maastricht Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Maastricht 01-01-2007
C221003-18-01-2012 Hop bijbanenregister MaastrichtD.J. Mw
NLRM 03
Groningen rechter 070801
NEVENFUNCTIES
Voorzitter bestuursvereniging Kinderboerderij de Beestenborg Groningen
C221003 Hop bijbanenregister GroningenK.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 170576-Ontslag KB 180497L.P.M.1252 dr.
NLRM 94 95 96 97 98
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 290993
NEVENFUNCTIES
Directeur Klijn Adviseurs voor arbeidsrecht BV
Aandeelhouderbestuurder Common Sense BV
Zakelijke conflictbemiddeling
Directeur Klijn-Heering Opleidingen VOF
Commissariaat bij Biohorma BV. (Dr Vogel) te Elburg
BBC1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamN. 0442 mw.
NLRM 97
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 240685
Plaatsvervangend Lid Klachtencommissie III De Raad voor de Kinderbescherming Noord West
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENG.R. van 0447 mw.Y.J.1053 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Chefjurist Stafafdeling Geschillen van Bestuur, Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 240692
Rechter rechtbank Haarlem 250893
Buitengewoon verlof rechtbank Haarlem 10794
Rechter rechtbank Den Bosch 190198
NU
Haarlem rechter
Den Bosch Rechter
BBC1997-100506 Hop BBR Den BoschM.M.0657 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 150386
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 50292
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 150383
NU
Den Bosch parket
NEVENFUNCTIES
Docent L.S.O.P. Zutphen
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?E.C.G.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger 200679
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Breda kantoor Nauta Dutilh beŽdiging 1992
BBC1997-020704 bijbanenregister DordrechtA.H.0165
NLRM 96 97 98 3461
Docent straf en procesrecht Universiteit Utrecht
Lid Commissie van toezicht Grenshospitium Amsterdam
Lid permanente Commissie van Deskundigen Internationaal Vreemdelingen Vluchtelingen en Strafrecht (Commissie Meijers)
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 010396
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 131102
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht Universiteit Maastricht
Vice-voorzitter Permanente Commissie van Deskundigen Internationaal Vluchtelingen-, Vreemdelingen- en Strafrecht
Lid redactie Commentaar Internationale en Interregionale Samenwerking in Strafzaken
Lid redactie Maastricht Journal of International and Comparitive Law
Editor Annotated Leading Cases of Internationa Criminal Tribunals
BBC1997-280904 Hop bijbanenregister UtrechtN.1064 mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99
Raio rechtbank Rotterdam 30991
Rotterdam parket Substituut-officier van Justitie 50997
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?M.J.V.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 280267C.
Amsterdam Rechter 010303
NEVENFUNCTIES
incidenteel docent Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) Zutphen 010197
C041104-280806 Hop bijbanenregister AmsterdamC.G.1150
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 231183
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 60988-GOG C280806
Advocaat te Tiel kantoor Bierman Advocaten beŽdiging 1977R.J.Q.
redacteur Tijdschrift voor Auteurs- media- en informatierecht (AMI) 010902-011005
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 040500
NEVENFUNCTIES
advocaat Stibbe Amsterdam
Auteur c.q. redacteur losbladigen van Kluwer 010101
Auteur/redacteur/algemeen adviseur Ars Aequi Libri 010101
Voorzitter Stichting "Bij Gebrek" 010101
Uitgever Editions Richard 010101
honorair hoofddocent privaatrecht Universiteit Amsterdam 010101
honorair hoofddocent privaatrecht Universiteit Utrecht 010105
C2002-280806 Hop bijbanenregister HaarlemW.G.0928
NLRM 71 80 87 88/89 90
Werkzaam Sociale Verzekeringsbank 10153
Griffier Raad van Beroep Zwolle 201256
Plaatsvervangend Voorzitter Idem 220682
Ondervoorzitter Raad van Beroep Amsterdam 30566
Voorzitter Raad van Beroep Roermond 120369
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 30272
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 270673
Ondervoorzitter Idem 251182B.B.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11276-GOG280904
Raad hoog militair Gerechtshof Den Haag 20786J.M. van der 0660
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 10586
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 240431
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 240491
NU
Rotterdam rechter 010592
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
BBC1997-220904 Hop bijbanenregister RotterdamM. van 't mw
NU
Centrale Raad van Beroep Gerechtsauditeur 010801
Den Bosch
C130604 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C130604-100506 Hop BBR Den BoschJ.0366
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Leeuwarden 11091
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 221094
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 10497
Den Haag gerechtsauditeur
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
NU
Amsterdam Rechter
NEVENFUNCTIES
BBC1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamJ.0142
NLRM 96 97 98
NU
Arnhem Hof militair Lid 010195
C010704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
BBC1997-010704 Hop bijbanenregister ArnhemP.E.0619
NLRM 71 80
Reserveofficier Koninklijke Landmacht 1945
Beroepsofficier Koninklijke Luchtmacht 1950
Officier commissaris Krijgsraad West 1956
Idem Krijgsraad Zuid 1957
Secretaris en president plaatsvervanger Idem 1959
President Krijgsraad 3e militair arrondissement Den Bosch 240863
President arrondissementskrijgsraad Den Bosch 10765
Idem arrondissementskrijgsraad Arnhem 161271
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 290561
President-plaatsvervanger krijgsraad Arnhem en Den Haag 230665E.W.0449
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 04

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Thuiszorg Brabant NO Uden
Stichting Gezondheid Uden
Stichting Thuiszorg Uden
Stichting Vastgoed
Commissie Beroepschriften Gemeente Barheuze
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 10981
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 260882
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 240883
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 80781
NU
Den Bosch parket
C150304 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


I.E.0550 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 201173
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 220280
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 100481
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 31086
Fungerend hoofd officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 10494
Hoofd officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 10195
NU
Utrecht parket Hoofdofficier van Justitie 011198
NEVENFUNCTIES
Voorzitter van het Hoofdofficierenberaad
Secretaris Stichting Zilveren Kruis Verzekeringen Rechtsbijstand
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?S.0157 mw.
NLRM 95 96 97 98
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 130694
NEVENFUNCTIES
Universitair Hoofddocent bij de sectie sociale recht van de Universiteit Utrecht
Gastdocent bij de Medische Faculteit van de Katholieke Universiteit Leuven
Actief in enige redactie en adviesraden op het terrein van arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht
C000797 Hop bijbanenregisterR.1265
NLRM 95 96 97 04 3481
Raio rechtbank Zutphen 11094
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 20897-GOG221003
NU
Roermond rechter 280799
C060404 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
BBC1997-221003 Hop bijbanenregister RoermondH.J. de 1056 prof.
NLRM 96 97 98
Hoogleraar Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht, handels- en ondernemingsrecht
Voorzitter bestuur van het Bureau voor rechtshulp Zuid-Limburg
Lid Raad voor rechtsbijstand te Den Bosch
Voorzitter van de beroepscommissie van het woningbureau Maastricht
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger 210695
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 091298
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Bureau voor rechtshulp Zuid-Oost Nederland Eindhoven 010191
Lid redactie WPNR Den Haag 010102
Hoogleraar Universiteit van Amsterdam 010103
Advocaat De Brauw Blackstone Westbroek Den Haag 010399
BBC1997-080805 Hop bijbanenregister Maastricht>J.P.0552
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 10490
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 30591
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 80791
Plaatsvervangend officier van justitie, arrondissementsparket Zwolle 10490
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zwolle 10996-GOG190105
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Stichting Anne Frankbasischool Doesburg Ellecom
Kernteam NOM
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?
Memo!
Telegraaf 200299. Er is een nieuwe IRT affaire. Misdaadbestrijding is nog steeds een groot zwart gat. Waarschuwing van advocaat mr. A. Westendorp. In deze zaak gaat iedereen inclusief de op de desksel van de beerput staan. De Officier van Justitie heeft de ware gang van zaken verdoezeld. Er is bij de politie sprake van allerlei constructies!P.M.0851
NLRM 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 90186
Rechter rechtbank Den Bosch 240987
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 70990
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 70990
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 70990
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 70990
Kantonrechter Eindhoven 231192
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsparket Den Bosch 231192
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 10895
NU
Den Bosch Kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven kantonrechter TEVENS
Helmond Kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer Kantonrechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen
Docent bedrijfsrecht aan de Zeelandia Opleidingsgroep (ZOG) CuraÁao
Docent in de vakken Inleiding recht en Rechterlijke Organisatie aan de Stichting Juridische Beroeps
Opleiding JBO te CuraÁao
Docent inleiding Recht aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen
BBC1997-100506 Hop BBR Den BoschM.0513 mw.
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Amsterdam-130438
Directie Stichting Bewindvoering afwezigen Amsterdam 1945-1948
Adjunct-secretaris tribunaal 241045-10648
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 290847
Substituut-griffier Raad voor het Rechtsherstel 190348-201055
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 241253
Rechter rechtbank Amsterdam 260955
Vice-president idem 130467
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 110979J.C.F.
NLRM 93 94 95 96 97 98
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 010792-GOG280904
NEVENFUNCTIES
Min Defensie Kon Landmacht Directie Materieel KLstaf Souschef verwerving
Hoofd militaire Inlichtingendienst Den Haag
Loco burgemeester/wethouder Noordwijkerhout
Lid Raad van bestuur Rabobank Noordwijkerhout
Voorzitter Stichting bestuur Sport en Cultuurcentrum De Schelft te Noordwijkerhout
Lid College van Beheer Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek VoorhoutE.J.J.M.0752
NLRM 93 95 96 97 98 04
Advocaat Procureur Maastricht kantoor Boels, Van Eijndhoven & Coenegracht beŽdiging 1981
Secretaris Vereniging Instituut Sportgeneeskunde Limburg Maastricht
Secretaris Stichting Instituut voor beweging wetenschappen zetel Maastricht
Voorzitter Ouderraad basisschool Petrus en Paulus Maastricht Ver
Voorzitter sponsorklankbordgroep MVV voetbvalvereniging 060195-010701
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger 160195
C020404-150704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
BBC1997-150704 Hop bijbanenregister MaastrichtE.J.P.J.M.0448 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 94 95 96 97 98 04
Lid landelijke beroepscommissie klachtrecht algemeen maatschappelijk werk
Secretaris Klachtencommissie Bureau voor rechtshulp te Den Bosch 1997-150502
Lid van de Klachtencommissie van de Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen te Den Bosch 010199-140502
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger 240786
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Den Bosch kantoor E.J.P.J.M. Kneepkens beŽdiging 1980
lid Klachtencommissie Consumentenbond01011999
lid Geschillencommissie Wonen en van de Openbare Nutsbedrijven01011992
Lid klachtencommissie consumentenbond 010199
Voorzitter van de Stichting Kijk op Krabbels 1997
Bestuurslid stichting De Uitlok 260902
C180297-020404 Hop bijbanenregister BredaE.M.0751 mw.
NLRM 94
Plaatsvervanger Lid college van beroep studie financiering Groningen 80888G.0250 prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Groningen Rechter-plaatsvervanger 161184
Leeuwarden Hof raadsheerplaatsvervanger 060292
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, Rijksuniversiteit Groningen, Strafrecht en Strafprocesrecht
Voorzitter Geschillencommissie CAO-reclassering
Plaatsvervangend Voorzitter geschillencommissie CAO verslavingszorg
Bestuurslid Stichting Gronings Studentenpastoraat
Bestuurslid Nederlandse Juristenvereniging
BBC1997-150504 Hop bijbanenregister LeeuwardenG.J.0547
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lidmaatschap examencommissie kandidaat deurwaarders
Auteurschap Uitgeverij Fuga te Den Haag
Docent vermogensrecht t.b.v. cursussen Vereniging van Gerechtsdeurwaarders
Redactie-voorzitter Nieuwsbrief BW
Docent Ned. Politie Academie te Apeldoorn
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 10987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 10987
Rechter rechtbank Almelo 20289
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 310792
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 310792
Raadsheer Hof Leeuwarden 270593
NU
Almelo Kantonrechter-plaatsvervanger
Enschede Kantonrechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Hof vice-president 190102
NEVENFUNCTIES
auteurschap uitgeverij Vuga Kluwer en Gouda Quint Den Haag, Deventer
Docent en cursusmedewerker Hafkamp juridische opleidingen
medewerker maandblad "Executief"
Docent vermogensrecht t.b.v. cursussen Ver. van gerechtsdeurwaarders, SSR en PAO
Lid van het Curatorium Mr.dr. Terheus Stichting, instituut voor permanente educatie voor gerechtsdeurwaarders
BBC1997-150504 Hop bijbanenregister LeeuwardenH.J.A.0951
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3498
NU
Advocaat te Den Haag kantoor De Brauw Blackstone Westbroek beŽdiging 1975 GOG010704
Te Den Haag Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van Advocaten GOG010704
Deken van de Orde van Advocaten te Den Haag sinds circa 11198 GOG010704
Voorzitter Stichting Holland Casino Scheveningen Festwae GOG010704
Voorzitter Stichting bevordering Cabaretkunst in Ned GOG010704
Voorzitter Stichting bevordering Topvoetbal Den Haag GOG010704
Commissaris Chemolanda Beheer BV GOG010704
Bestuurder Stichting Administratiekantoor IPM Holding BV GOG010704
Bestuurslid Stichting Hector Treub GOG010704
Lid Raad van Toezicht Orde van Advocaten bij de Hoge Raad GOG010704
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 010883 GOG010704
NU
Expliciet wordt erop gewezen dat Hop op 010704 geen opgave van Knijff kon vinden in het bijbanenregister op 190806 weer wel:
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 0108983
NEVENFUNCTIES
Penningmeester Stichting Psychosomatische Obstetrie en Gynaecologie 01012002
Lid Commissie Disciplinaire Rechtspraak Nederlandse Orde van Advocaten 01012002
Bestuurslid Stichting Stadion Ontwikkeling B.V. 01012002
Voorzitter Stichting Voor de Stad-Voor de Club 01012002
(buiten-)lid Selectiecommissie RAIO 01012002
Voorzitter Bevordering Topvoetbal Den Haag 01012002
Bestuurslid Stichting Hector Treub 01012002
Bestuurder Stichting Administratiekantoor IPM Holding B.V. 01012002
Directielid Stadion Ontwikkeling B.V. 01012002
Voorzitter Stichting Adama Zijlstra Fonds 01012002
Aandachtsvestiging C190806 Hop
Expliciet wordt erop gewezen dat deze KNIJFF tussen mijn controle van 010704 en mijn laatste controle 190806 geen enkele wijziging in zijn bijbanen heeft doorgegeven. Dat intrigeert mij. Is er inderdaad geen wijziging bijbanen geweest bij KNIJFF in deze periode of probeert deze KNIJFF al zijn bijbaantjes over de periode 010704-190806 te verzwijgen? Info gevraagd door J. Hop.
BBC1997-190806 Hop bijbanenregister Den Haag


J.W.0844
NLRM 95 96 97 98
Plaatsvervangend lid Raad van Discipline NOvA ressort Amsterdam 010101?-010102
Bestuurslid Vereniging voor Auteursrecht Amsterdam 010101?-240502
Voorzitter Stichting Crediam Kredietbank Amsterdam
Voorzitter Mondriaan Stichting Amsterdam
Penningmeester Stichting Nederlands Vormgevingsinstituut Amsterdam
Voorzitter commissie Modellen Beneluxvereniging voor Merken en Modellenrecht Den Haag
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 090594
NEVENFUNCTIES
Advocaat en procureur Amsterdam kantoor Boekel De Nerťe beŽdiging 1971
Bestuurslid stichting Europees Keramisch Werkcentrum Den Bosch
BBC1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamW.L.M.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 240163
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 240173G.0562
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99
Raio Breda 10491
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 11096
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 190198
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
NU
Rotterdam parket
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?J.W. baron van1153
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Ambtenaar Hof Den Haag 10785
Gerechtsauditeur Hof Den Haag 290789
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 210191
Rechter rechtbank Dordrecht 100492
Raadsheer Hof Den Haag 10497
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 10497
NU
Dordrecht rechter
Den Haag Hof raadsheer
NEVENFUNCTIES
Penningmeester vereniging Dante Alighieri afdeling Den Haag/Leiden
BBC1997-020704 Hop bijbanenregister Hof Den Haag Raadsheer Gerechtshof Den Haag ingang : 01-04-1997
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht ingang : 01-04-1997
Plaatsvervangend voorzitter/lid Raad van Tucht voor Registeraccountants en accountants-administratieconsulenten01012002
Bestuurslid Familievereniging Van Knobelsdorff01012001
Bestuurslid Stichting De ColckhofM.P.1166 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 10492
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 300395
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Utrecht kantoor Van Benthem & Keulen beŽdiging 1996
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
BBC1997 Hop bijbanenregister Den HaagD.M.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 170664H.H.J.1164
NLRM 96 97 98
Ambtenaar bij de Hoge Raad
Gerechtsauditeur Hoge Raad10995-GOG221003J.1252
NLRM 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 140193
NU
Almelo Rechter 291092
Enschede Kantonrechter-plaatsvervanger 140193
Amsterdam Rechter
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Commissie van Beroep kunstacademie 'AKI' Enschede
Voorzitter Stichting geschillencommissie auto te Den Haag
BBC1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamM.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 210741P.H.A.
Amsterdam Rechter
C041104 Hop bijbanenregister AmsterdamR.F. de
Rotterdam Rechter 01-12-2002
PatiŽntenbegeleider Vlietlandziekenhuis (via UVS) 01-07-1996


S.W.0949
NLRM 91 92 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Zutphen
NU
Zutphen Rechter-plaatsvervanger 250490
Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger 031292
Apeldoorn Kantonrechter-plaatsvervanger 031292
Groenlo Kantonrechter-plaatsvervanger 031292
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger 031292
Zwolle Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Zutphen kantoor Nysingh Bitter & De Vries Robbť beŽdiging 1976
Lid Adviescommissie wetgeving administratief recht
Bestuurslid Stichting behoud Synagoge Zutphen
Deputaat kerk en IsraŽl SOW kerken
Lid van de Vereniging Milieurecht Advocaten (VMA)C190897 Hop bijbanenregister
BBC1997-010704 Hop bijbanenregister Zwolle-Lelystad
advocaat
Bestuurder Caryolan B.V. Zutphen03-06-1998
Bestuurder Button Hole B.V. Zutphen31-03-1998
Bestuurslid Leverstichting Nederland Amersfoort01-09-2002
Lid Commissie bestuursrecht Nederlandse Orde van Advocaten01011996
Bestuurslid Stichting Behoud Synagoge Zutphen Zutphen15-08-1982
Deputaat Kerk & IsraŽl SOW-kerken01011900 eind: 01012003T.
NLRM 03
Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger 020502
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-150504 Hop bijbanenregister LeeuwardenP.M.0851
NLRM 92
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 90186
Rechter rechtbank Den Bosch 240987
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer, Eindhoven, Helmond, Den Bosch 70990J.0330
NLRM 87
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 181286E.B.0456 mw. Raadsheer Gerechtshof Arnhem ingang : 01-04-2000
lid Vrouwen Advies Commissie voor de Woningbouw in Uit
Plaatsvervangend Lid Hof van Discipline03-11-2000
Bestuurslid Stichtng Burgemeester Kootfonds Uithoorn 09-04-2001J.0434
NLRM 93 94 95 96 97 98
Universitair hoofddocent Erasmus Universiteit te Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 250592
NU
Breda Rechter-plaatsvervangerE.B. 0456 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Bestuurslid Stichting Jenaplan onderwijs Uithoorn
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 150888
Rechter rechtbank Arnhem 80794
NU
Arnhem Hof Raadsheer 010400
NEVENFUNCTIES
Lid Vrouwen Advies Commissie voor de Woningbouw in Uit
Plaatsvervangend Lid Hof van Discipline NOvA 031100
Bestuurslid Stichting Burgemeester Kootfonds Uithoorn 090401
BBC1997-010704 Hop bijbanenregister ArnhemG.I.M.1222
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 140547
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 130351
Substituut-griffier rechtbank Zwolle 170756
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 80856
Rechter rechtbank Zwolle 120760
Lid Ambten. gen Zwolle 290164
Vice-president rechtbank Zwolle 50772
Raadsheer Hof Arnhem 190775
Vice-president Hof Arnhem 260381
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 10188H.J.
NLRM 80 87
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 280370
Idem Den Helder 90281B.A.M.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 221254
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Bestuur Stichting Pensioenfonds Nederlandse Orde van AdvocatenH.J.
NLRM 71 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 280370
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 90281
NU
Den Helder Kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn Kantonrechter-plaatsvervangerM.H.0454 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Juridisch medewerker Stafafdeling Algemeen Wetgevingsbeleid Ministerie van Justitie
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 240692
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 10992
Rechter rechtbank Den Bosch 40294
NU
Den Bosch rechter
NEVENFUNCTIES
Medewerker Commentaar op de AWB van Fuga
BBC1997-100506 Hop BBR Den BoschN.Chr.M.0252
NLRM 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 80595
NEVENFUNCTIES
Advocaat Breda kantoor Koch & Van den Heuvel beŽdiging 1982
NU
Breda Kantonrechter-plaatsvervanger
BBC1997 Hop bijbanenregister Breda
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 01012002
Advocaat en procureur Breda
Commissaris Holding Opleidingshotels Breda BV23-05-2003
Voorzitter Raad van Toezicht ROC Regio Breda01-08-1996
voorzitter Raad van Toezicht ROC Regio Breda Breda01-08-1996

P.G.J. Koch
Plv. lid-arts CMT 368
Bedrijfsarts


P.1050 mw.
NLRM 80
Werkzaam Raad voor de Kinderbescherming Haarlem1176
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 10978L.A. de 0762 mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 11093
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 11096
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 10197
NU
Rotterdam gerechtsauditeurM.0844
NLRM 95
Ministerie van Justitie
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 140880
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 190881
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 181287P.
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger 01-06-2003
Lid / voorzitter van commissies voor bezwaar- en beroepschriften van de Gemeente Maassluis Gemeente Maassluis Maassluis01-03-1998
Bewerker van de fiscale encyclopedie Vakstudie Invorderingswet (Kluwer) Kluwer

KOEIJERS


R.P.0535
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Waarnemend griffier gerecht in eerste aanleg CuraÁao 1961
Substituut-griffier gerecht in eerste aanleg CuraÁao 1970
Substituut-griffier Hof van Justitie Nederlandse Antillen 1971
Lid-plaatsvervanger Hof van Justitie Nederlandse Antillen0774
Lid Hof van Justitie Nederlandse Antillen1076M.W.0661 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 10386
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 50292
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 50292
Rechter rechtbank Den Haag 200493
NU
Den Haag rechter
Den Haag vice-president civiele sector
NEVENFUNCTIES
CMT 368
BBC1997 Hop bijbanenregister Den Haag

mw. mr. J.F. Koekebakker
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 01-10-2003
Gerechtsauditeur Rechtbank Rotterdam 01-10-2003
C220904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENA.K.0145 prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3525
Kamerlid (CDA) 1994-1998
Bestuurslid Nederlandse Verenging voor Rechtsvergelijking van de Stichting Reformatorische Wijsbegeerte
Redactieraad Kluwer Nederlandse Wetgeving Basiseditie en Collegebundel
Voorzitter Vereniging tot stichting en instandhouding van de scholen met de Bijbel Tilburg
Kerndocent staat en recht Nederland, school voor openbaar bestuur
Lid redactieraad Kluwer Nederlandse wetgeving Studenteneditie en collegebundel
Voorzitter Commissie van Toezicht bijzondere leerstoel onderwijsrecht Stichting de katholieke school
Voorzitter van de Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel te Tilburg
NU
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger 010284
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar Tilburg Katholieke Universiteit Brabant Staats- en Bestuursrecht
Lid redactieraad Kluwer Collegebundel
Redacteur Cremers Grondwet
Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Rechtvergelijking
Lid van het Curatorium Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte
Bestuurslid De Staatsrechtkring
Lid van de redactie Philosophia Reformata
Voorzitter Commissie van Toezicht bijz. leerstoelen onderwijsrecht Stichting de Katholieke School
BBC1997-010704 Hop BBR Den Bosch
Lid College van Curatoren Stichting Bijzondere Leerstoel OnderwijsrechtE.C.1261 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 03 04
Raio rechtbank Dordrecht 61086
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 61092
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 11093
NU
Dordrecht Rechter 011101
C010704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C260199-010704 Hop bijbanenregister Dordrecht

E.C. Koel
Plv. lid-tandarts CMT 368
Tandarts


J.H.0927
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 95 96 97
Advocaat en Procureur te Zwolle 1953
Werkzaam in het bedrijfsleven 1954
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 10972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 300173
Rechter rechtbank Amsterdam 80374
Vice-president rechtbank Amsterdam 141279
Raadsheer Hof Arnhem 140982
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 10191-GOG221003
Bestuurslid van de Raad voor Rechtsbijstand in het ressort Arnhem tevens
Voorzitter van de Commissie van Bezwaar en Beroep van die raad
Lid commissie bezwaar en beroep in de provincie Gld.
Secretaris Raad van Commissarissen van de BV. ABC Logitrans BV. te DuivenM. mw.
NLRM 03 04 6119
NU
Roermond Rechter-plaatsvervanger 050802
NEVENFUNCTIES
Universitair docent Universiteit Maastricht
C221003-060404 Hop bijbanenregister RoermondM.I.1160 mw.
NLRM 95 96 97 98
Contract manager bij Neddril Nederland B.V.
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 10495
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 10496
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10497
NU
Rotterdam parket arrondissementsparket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?G.C. Drs. Mw
NLRM 03 04
NU
Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger 010903
Leeuwarden Gerechtsauditeur 010903
C090504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-090504 Hop bijbanenregister LeeuwardenN.S.J.0449 prof.
NLRM 96 97 98
Lid van de VMA Vereniging Milieurecht Advocaten
NU
Leeuwarden Hof raadsheerplaatsvervanger 071096
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Procureur te Amsterdam kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot beŽdiging 1974
Directeur Mekano Holland Beheer B.V.
Bestuurslid Grotius Academie
Lid Redactieraad Bouwrecht
Redacteur diverse bestuursrechtelijke en milieurechtelijke
Hoogleraar, Amsterdam Universiteit van Amsterdam, Milieurecht en recht ruimtelijke ordening
Wetenschappelijk directeur Centrum voor Milieurecht, UvA Amsterdam
Lid Referdumadviescommissie Gemeente Amsterdam Amsterdam
Lid Adviescommissie wetgeving administratief recht van de Nederlandse CENSUUR
Lid commissie Administratief recht van de Nederlandse CENSUUR
Lid Adviesraad Euroforum
Bestuurslid Vereniging van Bouwrechtadvocaten
BBC1997-150906 Hop bijbanenregister LeeuwardenA.M.0766 mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Lid locatieraad Kinderdagverblijf De Til Zwolle
Voorzitter cliŽntenraad stichting De Til Zwolle 010101
Voorzitter Commissie Toewijzing Vrijwilligersbudget Stichting Reclassering Nederland Utrecht 010202
Raio rechtbank Groningen 11091
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 61094-GOG221003
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 180997
NU
Zwolle rechter 281298
NEVENFUNCTIES
Lid Bestuur van de Stichting Pedagogische Dienst West-Overijssel Zwolle-Deventer
plv. voorzitter Bezwarencommissie Personeel van Chr. Hogeschool Windesheim Zwolle
BBC1997-010704 Hop bijbanenregister Zwolle-LelystadD.C.
Secretaris Raad voor de Journalistiek (C010704 bijbanenregisters rechterlijke macht GOG)M.J.C.0649
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3536
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Universiteit te Tilburg 1969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 191279-GOG0100704
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 61082-GOG0100704
Rechter rechtbank Breda 290284-GOG0100704
Raadsheer Hof Den Bosch 50783-GOG0100704
NU
Den Bosch Hof CoŲrdinerend vice-president 270798
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, bijzonder hoogleraar, Maastricht Universiteit Limburg, familie- en jeugdrecht Rijksuniversiteit
Voorzitter adviescommissie vreemdelingenzaken
Voorzitter bestuur MOGA-stichting. Stichting ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek personen- familie- en jeugdrecht
Medewerker 'Het Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht'
Voorzitter stichting Ondersteuning Jeugdhulpverlening Tilburg
Lid begeleidingscommissie 'De Praktijk van het omgangsrecht'
Voorzitter Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht
BBC1997-010704 Hop BBR Den BoschJ. 0150
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Universitair docent in Nederland, BelgiŽ en Engeland
In 2001 betrokken bij programma mensenrechtentraining Turkije.
Voorzitter Platform Internationale Rechtshulp
Auteur van artikelen of een gedeelte van Vademecum Strafzaken
Werkzaam verzekeringswezen te Winschoten en Assen 1969
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Almelo 10975
Verkeersschout rechtbank Amsterdam 260177
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 250680
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 80682
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 291288
Parket Amsterdam Fungerend hoofdofficier van Justitie 010797
Den Haag Hoofdadvocaat-generaal
Arnhem ressortparket advocaat-generaal, geschorst in 2007
C. Hop 011203 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C. Hop 1997-011203 Hop bijbanenregister ressortparket Arnhem
Koers werd gehoord door Commissie Van Traa Toelichting: 278  296  297
Rijksrecherche doorzoekt huis advocaat-generaal Koers september 2007, als verdachte van schenden van zijn geheimhoudingsplicht.

 M.0846 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 11070
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 180177
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 10778
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10183
Advocaat-generaal ressortparket Amsterdam 291085-GOG170506
Waarnemend advocaat-generaal ressortparket Den Haag 150594
NU
Leeuwarden Hof Raadsheer 310305
C170506 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1998-170506 bijbanenregister Leeuwarden


J.A.
Lid Raad voor de Journalistiek
NEVENFUNCTIES
Bijzonderheden!
Aanvullende informatie over nevenfuncties wordt op prijs gesteld om beeld compleet te maken
Bijzonderheden!
286 Volkert leek vooral berekenend. Klacht Milieu-Offensief bij Raad voor de Journalistiek ongegrondDrs A.J.M. Koeter CMT 368
Verpleegkundige te Nieuwegein
SR opleider-adviseur CAMERA Opleidingscentrum St Antonius
Ziekenhuis te Nieuwegein


J.0143
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 80695
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Procureur te Amsterdam kantoor ??
Arbiter bij wat?
BBC1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamJ.G.0830
NLRM 80 87 88/89 90
Leraar Middelbaar Onderwijs te Harderwijk 1956
Griffier rechtbank Amsterdam 60275
Griffier kantongerecht Hilversum 60275
Idem Raad van Beroep Amsterdam 160376
Idem kantongerecht Amsterdam 230876
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Roermond 40183
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Roermond 30985
Ondervoorzitter Idem 140287P.R.0545
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 221086
Ontslag 010197A.D.
NLRM 79 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van Advocaten te Zutphen
Lid commissie van Geschillen in het Hoger beroepsonderwijs Den Haag
Rechter-plaatsvervanger Den Haag ?
NU
Arnhem Auditeur-militairplaatsvervanger arrondissementskrijgsraad 250779
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Procureur Ermelo kantoor Kok Advocaten beŽdigd 1984
Lid Geschillencommissie HBO-raad Den Haag 010102 klopt deze datum? J. Hop
Lid geschillencommissie Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector SKV Den Haag 010102 klopt deze datum? J. Hop
BBC1997-051202 Hop bijbanenregister Den HaagC.P.W.1055
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 11085
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 10390
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 30591
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10895
NU
Utrecht parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?G.Chr. 151035 (G.C. of G.Chr.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid-jurist Centraal Medisch Tuchtcollege tot 2005
Kandidaat-notaris te Rotterdam 230362
Advocaat, tevens Kandidaat-notaris Rotterdam 180865
Advocaat, tevens notaris te Rotterdam 170571
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 301172
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 191273
Raadsheer Hof Den Haag 110576
Lid Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 61081
Vice-president Hof Den Haag 260685
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 40987
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 60988
President Hof Den Bosch 30289
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 30289
Lid Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 110489
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 181289-GOG100506
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 10792-GOG100506
President Hof Den Haag 240296
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 70896
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 70896
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 60996
NU
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag Hof president
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
Gouda Kantonrechter-plaatsvervanger
Alphen aan de Rijn Kantonrechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Raad voor Rechtsbijstand Den Bosch
Juridisch Genootschap Den Bosch
Hoofdbestuurslid en penningmeester Vereniging voor Rechtspraak te Den Haag
Lid College van Beroep Genootschap Bedrijfsjuristen te Den Haag
Lid raad van adviescommissie Postacademisch Onderwijs van de juridische faculteit van de Erasmus-Universiteit R'dam
Voorzitter Commissie Literatuurvoorziening Rechterlijke Organisatie, Den Haag
Voorzitter Vereniging Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam en aanverwante stichtingen
Bestuurslid Anjerfonds Rotterdam
Penningmeester Bekker la Bastide fonds, Rotterdam (fonds voor sociale- en studie uitkeringen)
Lid van de algemene Raad van de Stichting Leids Universiteitsfonds, Leiden
Bestuurslid pensioenstichtingen Arion en Aristophanes, Rotterdam
Lid College van Advies Stichting Kasteel Heeswijk
Bestuurslid Volksuniversiteitsfonds Rotterdam
Lid Raad van Advies Stichting Charity en Sport, Rotterdam
Penningmeester en moderamen Lid van de Raad van Kerken in Nederland, Amersfoort (tevens van
de daaraan verbonden stichtingen)
Voorzitter Stichting Oud-katholiek Seminarie, Amersfoort en penningmeester van de daaraan verbonden Stichting Studiefonds Rens
Bestuurslid Stichting Vrienden Kunstbezit Paradijskerk, Rotterdam
Lid Raad van Toezicht Academisch Ziekenhuis Rotterdam
Voorzitter Volksuniversiteitsfonds Rotterdam
Secretaris Stichting Grote of St. Laurenskerk
Bestuurslid Stichting uitgaaf bronnen oud-vaderlands recht
Voorzitter commissie van beroep Nederlands Instituut voor Accreditatie van ziekenhuizen

362 Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak de gesubsidieerde vereniging van rechters en Officieren van Justitie adviseert het verbod op telefoneren ook te richten tot diegenen die een invalidenvoertuig en wellicht zelfs een fiets besturen
215 NVvR: "Door een te snelle openbaarheid van het AMK-onderzoek wordt in specifieke gevallen de waarheidsvinding ernstig in gevaar gebracht"
408 NVvR: Het gevaar van het NVvR-advies inzake wet collectieve afhandeling massaschade
159 NVvR: Waarom rust op het bestuursorgaan, dat zijn verplichting om tijdig te beslissen niet nakomt, niet de verplichting de rechtzoekende op de mogelijkheden te wijzen die daartegen openstaan?
Memo deskundigenrapport 185.
259 De G.Chr. Kok-norm. Als in dit advies wordt gesproken over alimentatieverplichtingen, wordt ervan uitgegaan dat de man alimentatie betaalt en dat de vrouw alimentatie ontvangt"G.M.J.0669 mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 10495
NU
Breda Rechter 01-02-2001
C280804 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENH.G.F.M. de 0538
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3541
Voorzitter Raad van Toezicht SVVE Stichting Verpleging en Verzorging Eindhoven e.o.
Voorzitter Stichting SWW Stichting Welzijn Eindhoven
Voorzitter Stichting W van Doornekiosk
Voorzitter Juridisch Genootschap Eindhoven
Voorzitter commissie rechtspositie NVvR
Advocaat Eindhoven 1964
Wethouder Eindhoven 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 090173?
Rechter rechtbank Den Bosch 10987? GOG040703
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 250183-GOG040703
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 70990-GOG040703
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 70990-GOG040703
Raadsheer Hof Den Bosch 130591? GOG040703
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 010102-GOG100506
Den Bosch Hof Vice-president 030501
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Commissie Bezwaar- en Beroepschriftencommissie gemeente Eindhoven
Lid Raad van Toezicht Rabobank Eindhoven
Bestuurslid Stichting Vrienden van het Abbemuseum
Voorzitter Stichting Emmasingel Eindhoven
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline NOvA
C110397-010704 Hop BBR Den BoschJ.G.0648 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker VU te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 130787
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 200589
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 260593-GOG080606
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 260593-GOG080606
NU
Haarlem rechter 010290
2001-080606 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C2001-080606 Hop bijbanenregister Haarlem
Aandachtsvestiging
Hop vraagt afschrift van haar beschikkingen kinderbeschermingsmaatregelen met Stichting William Schrikker Groep als partij?K.0137
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Juridisch adviseur bedrijfsleven Haarlem 11064
Werkzaam gemeente Den Haag 10977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 230281
Gerechtsauditeur Hof Arnhem 210981
Rechter rechtbank Arnhem 20983
Raadsheer Hof Arnhem 171186
NU
Arnhem Hof Vice-president 010295
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 171186
NEVENFUNCTIES
President-kerkvoogd van de Hervormde Gemeente Veenendaal tevens ouderling kerkvoogd
Lid van het algemeen bestuur van het Ichtus College te Veenendaal (Scholengemeenschap voor
MAVO, HAVO en Atheneum)
Lid van het algemeen bestuur van de Stichting 'De Pietersberg' te Oosterbeek
Lid van de Klachtencommissie woonruimteverdeling van de gemeente Veenendaal
Secundus Lid van de generale commissie van de behandeling van bezwaren en geschillen in de Ned. Herv. Kerk
Voorzitter bestuur van de Stichting Vrienden Boveneind te Veenendaal (verzorgingstehuis)
Voorzitter Klachtencommissie Stichting Interkerkelijk Bejaardenwerk Veenendaal en Omstreken Veenendaal
Medewerker van het tijdschrift Agrarisch Recht
Lid bezwarencommissie van Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten
C1997-040904 Hop bijbanenregister Arnhem
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 01-02-2002
Lid Algemeen Bestuur Ichthus College Veenendaal 01-09-1982
Lid Algemeen Bestuur Stichting De Pietersberg Oosterbeek01-05-1993
Secundus-lid Generale Commissie voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen Nederlandse Hervormde Kerk01-09-1995
Voorzitter Bestuur van de Stichting Vrienden van het Bovenein Veenendaal 01011996
Lid Klachtencommissie Woonruimteverdeling van de Gemeente Veenendaal Veenendaal01011997
Voorzitter Klachtenadviescommissie Stichting Interkerkelijk Bejaardenwerk Veenendaal01-11-1995
Lid Wetenschappelijke Raad Instituut voor Agrarisch Recht Wageningen01011997
President-Kerkvoogd Hervormde Gemeente Veenendaal Veenendaal01011987
Lid dagelijks bestuur Stichting de Pietersberg Oosterbeek01012001
Lid Commissie van advies Beheer Kampereiland Kampen28-08-2003
Lid Geschillencommissie Vereniging voor Agrarisch Recht Advocaten01-05-1997 eind: 01-02-2002
medewerker Tijdschrift Agrarisch Recht01-07-1988 eind: 01-03-2002 dhr. mr. K. Kok
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 17-11-1986
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 01-02-2002
Lid Commissie van advies Beheer Kampereiland Kampen28-08-2003
Lid dagelijks bestuur Stichting de Pietersberg Oosterbeek 01012001
Lid Wetenschappelijke Raad Instituut voor Agrarisch Recht Wageningen01011997
Lid Klachtencommissie Woonruimteverdeling van de Gemeente Veenendaal Veenendaal 01011997
Voorzitter Bestuur van de Stichting Vrienden van het Bovenein Veenendaal01011996
Voorzitter Klachtenadviescommissie Stichting Interkerkelijk Bejaardenwerk Veenendaal01-11-1995
Secundus-lid Generale Commissie voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen Nederlandse Hervormde Kerk01-09-1995<
Lid Algemeen Bestuur Stichting De Pietersberg Oosterbeek01-05-1993
President-Kerkvoogd Hervormde Gemeente Veenendaal Veenendaal 01011987
Lid Algemeen Bestuur Ichthus College Veenendaal01-09-1982
medewerker Tijdschrift Agrarisch Recht01-07-1988 01-03-2002
Lid Geschillencommissie Vereniging voor Agrarisch Recht Advocaten01-05-1997 01-02-2002dhr. mr. R.G. 0747
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid secretaris commissie aantrekken leden rechterlijke macht GOG 290609
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 140488
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 30289
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 271191
Rechter rechtbank Den Haag 10792
NU
Den Haag Vice-president 1993-12-21
NEVENFUNCTIES
plv. voorzitter Kamer van Toezicht voor de Notarissen Den Haag 2003-01-01
C000995-290609 Hop bijbanenregister Den Haag
Aandachtsvestiging kinderrechter juni 2009
www.burojeugdzorg.nl/startjeugdzorg.htm 
www.burojeugdzorg.nl/startamk.htm W.C.E.0848 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 260686
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 190986
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 10190
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 180590
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 131191
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 260593
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 260593
NU
Haarlem rechter 010792
Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam Kantonrechter-plaatsvervanger
Lid Raad van Toezicht Rabobank Santpoort/Spaarndam
C000001 Hop bijbanenregister rechtbank Haarlem
Rechter Rechtbank Haarlem 01-07-1992
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
  KOKEE

M.T.Y.0758 mw.
NLRM 95 96 97
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 121294
NEVENFUNCTIES
C1997 Hop bijbanenregister Den HaagH.W.0247
NLRM 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Amstelveen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 20491
NU
Utrecht rechter 250893
Arnhem Hof Raadsheer 040702
NEVENFUNCTIES
Arbiter Zorgaanbieder van de commissie rechtspraak te Utrecht
Commissie geschillenbeslechting Ziekenfondsen-Fysiotherapeuten
Arbiter Stichting Arbitrage Gezondheidszorg (Geschillenbeslechting in de apra medische sector
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht
arbiter Stichting Arbitrage Gezondheidszorg (geschillen in (para)medische sector)01011999
arbiter-zorgaanbieder Commissie voor de Rechtspraak (geschillenbeslechting Ziekenfondsen-Fysiotherapeuten)01011992J.C.N.B.0749
NLRM 91 92
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 120686E.C.1064 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 11092
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 150397
NU
Den Haag parketofficier van Justitie 270198
NEVENFUNCTIES
Lid ouderraad van de Aecke
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?Th.J.M.0747
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Almelo 10275
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 271080
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 271080
Rechter rechtbank Almelo 181181
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 50782
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 251085
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 190386
President-plaatsvervanger permanente krijgsraad Nederlandse Antillen en Aruba voor de Zeemacht 160986
President-plaatsvervanger permanente krijgsraad Nederlandse Antillen en Aruba voor de Zeemacht 200788
Kantonrechter Den Bosch 211190
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 271191
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 30593
NU
Den Bosch Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
Den Bosch kantonrechter
Boxmeer Kantonrechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Lid Algemeen bestuur Stichting Kasteel Heeswijk en van het dagelijks bestuur van de
Stichting exploitatie Kasteel Heeswijk alsmede Voorzitter van het bestuur van de stichting Vrienden
en Beschermers van Kasteel Heeswijk
Secretaris begeleidingscommissie project Gids Procesgang gewestelijke Hoven van de Stichting tot
uitgave der bronnen van het Oud Vaderlands recht
Commissie belast met het afnemen van de examens en eventueel daaropvolgende herexamens ter
Verkrijging van het getuigschrift vereist voor benoembaarheid tot deurwaarder bij de burgerlijke gerechten
Plaatsvervangend Voorzitter arbitragecommissie van de Kon. Vereniging van Gerechtsdeurwaarders
Plaatsvervangend Voorzitter Commissie van Beroep VO en BVE en van de commissie van Beroep
HBO werkzaam onder auspiciŽn van de Stichting Geschillencommissie ?? Onderwijs
240397-100506 Hop BBR Den BoschA.G.P.0937 mw.A.M.L. van der 1261 mw.
NLRM 94 95 96 97
Jurist bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven Den Haag
Gerechtsauditeur college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 10394J.M.A. van der 0351 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
GAK te Utrecht0475
Raio rechtbank Den Bosch 11277
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 60782
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 60782
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 160184
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 170789

NU
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 010494
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Commissie Advies en Arbitrage Hogeschool Eindhoven
Vertrouwenspersoon Klachten- en geschillen commissie van "De Kreite" Berkel-Enschot
Lid Vertrouwenscommissie 'De Kreite' Berkel-Enschot


J.S. van der 0755
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
adviseur (secundus) Regionale Commissie voor het Opzicht voor Gelderland en Overijssel/Flevoland voor de Nederlands Hervormde Kerk
Lid commissie werklastmeting sector bestuursrecht
Voorzitter begeleidingscommissie Rapsodyrecht bestuursrecht
Lid centrale adviescommissie gerechtsbibliotheken
Lid Juristenkring RRQR/CSFR
Scriba Kerkenraad Hervormde Gemeente Baardwijk (Waalwijk)
Lid klassikale vergadering Hervormde Kerk
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 131184
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 30485
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 160586
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 20289
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 80791
Vice-president rechtbank Breda 80791
CoŲrdinerend vice-president rechtbank Breda 30894
NU
Assen CoŲrdinerend vice-president senior 010102
NEVENFUNCTIES
Lid Werkveld Adviescommissie-SJD Hanzehogeschool Groningen
Voorzitter Juridisch gezelschap voor Drenthe Assen
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (CALRM) Den Haag
juridisch adviseur Regionale College voor het Opzicht Overijssel-Flevoland-Gelderland van de Protestantse Kerk in Nederland 01-05-2004
Bestuurslid C.S.G. Dingstede Meppel
C1997-150504 Hop bijbanenregister AssenM.C. van der 0471 mw.
NLRM 97
Raio rechtbank Rotterdam 10496
NU
Rotterdam Rechter 01-01003
C220904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-220904 Hop bijbanenregister RotterdamP. van der 1052 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 140287
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 10987
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 231189
Delft kantonrechter 121089
NEVENFUNCTIES
Voorzitter commissie van Advies voor de Geschillen van de Technische Universiteit te Delft
Lid Raad van Toezicht van de Van der Woudenstichting te Delft
Lid Raad van Toezicht van de Sociaal Pedagogische Dienst Zuid Holland Noord te Den Haag
Selecteur van de Nederlandse Jurisprudentie voor de kantongerechten in het ressort Den Haag
C1997 Hop bijbanenregister Den HaagA.M.C.0248 mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 150390
Den Bosch Rechter
C1997-100506 Hop BBR Den BoschM.0844
NLRM 87 88/89 91 92 93 94 96 97
Werkzaam bedrijfsleven 1972
Werkzaam Ministerie van Justitie 1974
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 140880
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 190881
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 181287
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Den Bosch 260989
NU
Maastricht parket

Den Bosch Ressortsparket Advocaat-generaal
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


W.J.0130
NLRM 71 91 92 93 94 95 96 97
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Utrecht 70942
Ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 40746
Substituut-officier van Justitie rechtbank Amsterdam 210451
Substituut-officier van Justitie rechtbank Utrecht 181256
Officier van Justitie arrondissement Den Haag 140366
Officier van Justitie hoofd arrondissement parket Middelburg 90670
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 260989
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Den Bosch kantoor Van Leeuwen / Van der Eerden beŽdiging 1972
Lid examencommissie beroepsopleiding advocaten van de Ned. Orde van Advocaten
Lid Adviescommissie Wetgeving van de Ned. Orde van Advocaten Burgerlijk Procesrecht
Secretaris Stichting Hogeschool voor beroepsonderwijs Den Bosch
Bestuurslid Stichting Regionaal Onderwijs Bureau Brabant Sint Oedenrode
240397-100506 Hop BBR Den BoschJ.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 220460
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 40365
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 291172
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee, Terneuzen en Oostburg 281272C.M.H.0222 Mej.
NLRM 80 87
Werkzaam bij Militaire Vrouwenafdeling o.m. als secretaris Krijgsraad te velde (Oost) Arnhem 1948
Substituut-griffier Hof Den Bosch 271256
Idem Hof Den Haag 150171
Gerechtsauditeur Idem 140379H.J. van 0436
NLRM 91 92
Rechter-plaatsvervanger Almelo 80683W. prof. Nijverdal 290341
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechtenstudie aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Bankjurist
Wetenschappelijk medewerker staats- en administratiefrecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam
Kabinet Burgemeester van Amsterdam
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Lector aan de Katholieke Hogeschool Tilburg
Hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool Tilburg
Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam
Bijzonder hoogleraar gemeentekunde (Thorbeckeleerstoel) aan de Rijksuniversiteit Leiden
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 90187
Lid van de Raad van State
NU
Amsterdam Hof raadsheerplaatsvervanger
20 Raad van State Staatsraad 1993
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, Amsterdam Universiteit van Amsterdam, bestuursrecht, in het bijzonder Frans administratief recht.
Voorzitter van de Vereniging voor Wetgeving en Wetgevingsbeleid.
Lid later voorzitter Redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht.
Lid van de Redactie van Regelmaat.
Lid van de Redactieraad van de Gemeentenstem.
Correspondent van Revue FranÁaise de droit administratif.
Lid-voorzitter Commissie van Beroep Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten.
Lid van het Bestuur van de Stichting Maarten Altena Ensemble te Amsterdam
Lid van de Commissie van Beroep Huisartsgeneeskunde en Verpleeghuis geneeskunde
Voorzitter van de Vereniging Genesis 4:9b;
Lid van de Raad van advies van de …cole doctorale van de Faculteit der rechtsgeleerdheid en der politieke wetenschappen van de Universiteit Aix-Marseille III te Aix-en-Provence
C1997-140904 Hop bijbanenregister Amsterdam Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 09-01-1987
Staatsraad
Staatsraad Raad van State Den Haag01-12-2003
Voorzitter bestuur Vereniging Genesis 2:4b Breda01012002
Lid Raad van Advies  cole doctorale, Fac. rechtsgeleerdheid Universiteit-3 Aix-Marseille Aix-en-Provence 01012002
Lid redactieraad De Gemeente Stem (uitg. Kluwer) Den Haag01011995
Lid voorzitter commissie van beroep onderzoeksbeoordelingen Ver. samenwerkende Ned. Universitieiten Den Haag01011995
voorzitter redactie Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht Uitgeverij Kluwer Den Haag01011987
Hoogleraar Universiteit van Amsterdam Amsterdam 01011986 01012006


  KONIJNENBURG

C.J. van 0512
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Maastricht
Substituut-officier Idem
Idem rechtbank Den HaagJ. van
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger AmersfoortA.H.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger GroningenC.J.A.0721
NLRM 71 80 87
Substituut-griffier Centrale Raad van Beroep 170747
Voorzitter Raad van Beroep Roermond 250756
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 40359
Idem Raad van Beroep Den Bosch 240859
Lid Centrale Raad van Beroep 260763
Ondervoorzitter Idem 4067
Voorzitter Idem 180474
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 90184C.M.E. de 0561 mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio Amsterdam 10490
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10696
Amsterdam gerechtsauditeur 010696
NU
Amsterdam Rechter
NEVENFUNCTIES
Oudercommissie Carolus Vrijschool te Adam
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam

drs. C.T.J. de Koning
Plv. lid-verpleegkundige CMT 368
VerpleegkundigeE.C. de 0342 mw.E.W.0944
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur Rotterdam 11270
Dordrecht Raio 41174
Gerechtssecretaris rechtbank Dordrecht 40375
Secretaris arrondissementsparket Dordrecht 40376
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 160277
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 210279
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 61282
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 261188
Rechter rechtbank Rotterdam 210294-GOG220904
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Bevordering van Volkskracht te Rotterdam
Regent van de JE Jurriaanse Stichting te Rotterdam
Lid Commissie van Toezicht Rijksinrichting voor jongens De Hartelborgt te Spijkenisse tevens
inhoudend Voorzitter van de meervoudige klachtencommissieH.E.0633
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 200390-GOG221003
NEVENFUNCTIES
President Algemene Rekenkamer
Extern controleur van de World Trade Organisation functie qualitate qua
Bestuurslid Stichting Dr DaniŽl den Hoed Kliniek Rotterdam
Voorzitter Nationaal Rampenfonds Den Haag
Voorzitter van de Stichting tot instandhouding van het Museum van de kanselarij der Nederlandse Orde Apeldoorn
Lid Raad van Toezicht Rijksmuseum Paleis het Loo te Apeldoorn
Voorzitter van de Stichting Rotterdam Congres Bureau Rotterdam
Voorzitter van de Vereniging Vrienden van het Nederlands Spoorwegmuseum Utrecht
Voorzitter B Stichting Interkerkelijk OriŽntatiecentrum Eindhoven
Vice-voorzitter van de Governing Board van de Europese organisatie van rekenkamers EUROSAI
European Supreme Audit Institutions. Functie qualitate qua.
Bestuurslid van het RO theater Rotterdam
Bestuurslid van de Anne Frank Stichting Amsterdam
Bestuurslid Vereniging Vrienden van Thorn, Thorn
Lid commissie gemeentemuseum Het land van Thorn, Thorn
Lid algemeen bestuur van de Vereniging Effectenbezitters den haag
Lid Raad van advies van Protecta Stichting voor Bewindvoering en Beheer Amsterdam
Penningmeester van Liberaal Reveil Den Haag
Lid werkgroep Geschiedenis voor overheidsfinanciŽn
Voorzitter van de jury voor de BNG gemeenteprijs
Voorzitter comitť van aanbeveling Unicef Nederland Den Haag
Lid comitť van aanbeveling van het Ned. uitvaart Museum Den haag
Lid comitť van aanbeveling voor de Alzheimerstichting ?? Bunnik
Lid comitť van aanbeveling voor het Viotta Jeugdorkest Den Haag
Lid uitnodigingscomitť van de Stichting Prinsjesdag Ontbijt Zevenhuizen
Lid commissie van aanbeveling ter restauratie van de abdijkerk Thorn
Lid comitť van aanbeveling Vredehofborrel ?? Den haag
Lid comitť van aanbeveling Stichting Fondswerving Juliana kinderziekenhuis Den Haag
Lid comitť van aanbeveling van de Stichting Sint Stephan voor wees en tehuiskinderen in Hongarije
Lid comitť vaan aanbeveling in Apeldoorn ter gelegenheid van de herdenking van de inhuldiging
Van Koningin Wilhelmina 1898
Voorzitter Raad van de Commissarissen Hotel Okura Amsterdam
Lid comitť van aanbeveling in verband met de sponsoractie van de doelen te Rotterdam
Commissaris van de Siers Groep BV. OldenzaalH.G. de 0969 mw.
NLRM 93 94 95 96 97
Raio Almelo 10493H.M.
NLRM 80 87 88/89 90 91 93
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 40772H.M.H. de 0561
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 10392
C1997-100506 Hop BBR Den BoschI.A.0335 mw.
NLRM 80 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam verzekeringswezen te Groningen 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 300173
Rechter rechtbank Leeuwarden 180577
Rechter rechtbank Groningen 210183
Raadsheer Hof Leeuwarden 30786
NU
Leeuwarden Hof raadsheerplaatsvervanger 010496
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-150504 Hop bijbanenregister LeeuwardenJ.A. de 0839
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Officier Koninklijke Landmacht, II. bij Militair Juridische Dienst 1962
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 260376
Auditeur-militairplaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 110378
Substituut-auditeur-militair en. krijgsraad Arnhem 140680
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 10981
Substituut-auditeur-militair Mobiele Krijgsraad Bultenland Landmacht/Luchtmacht 181181
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 171290
Officier van Justitie Nederlandse Antillen 10894
INFO
Arnhem parket functie ? KBnr ? dvb ?
C2004 - 000305 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C2004 Hop - 000305 X bijbanenregister Arrondissementsparket Arnhem
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?M.G. de 1030
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Gemeenschappelijk Administratie Kantoor te Venlo 160652
Werkzaam Raad van Arbeid te Venlo 10163
Griffier kantongerecht Breda en Bergen op Zoom 110166
Ondervoorzitter. Raad van Beroep Utrecht 61170
Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 190775
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Bosch 11270
Plaatsvervangend Voorzitter raad van beroep Groningen, Zwolle en Roermond 141271
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 141271
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 141271
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 141271
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 140379
Lid Centrale Raad van Beroep 140379
Ondervoorzitter Centrale Raad van Beroep 220986
NU
Zwolle Rechter-plaatsvervanger 141271
C010704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-010704 Hop bijbanenregister Zwolle-LelystadP.P de
NLRM 93 94 95 96 97
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 010792
NEVENFUNCTIES
Algemeen Directeur van SPF Beheer BV. te Utrecht
Voorzitter beroepscommissie PEO
Lid scheidsgerecht voor spoorwegpersoneel
Lid College van Beheer van de Herv Gereformeerde Kerkgemeenschap te Odijk
Lid van de Raad voor de Predikantstraktementen en pensioenen in de Ned. Herv Kerk
Lid van de generale raad i.o. voor facilitaire zaken van de samen op weg kerken
Voorzitter Raad van Commissarissen van de Woningstichting Tuindorp BANS Utrecht
Lid College van Advies van de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen
Directeur Finrail BV. Utrecht
Voorzitter Bezwarencommissie ORBA t.b.v. organisatie arbeidsvoorziening Nederland
Lid van de aandeelhouderscommissie van Kon. Nedlloyd NV
170697-100506 Hop BBR Den BoschR.H.0271 mw.
NLRM 97
Raio rechtbank Arnhem 11095
NU
Arnhem raio 140697
Arnhem Rechter 27-09-2002
Examinator tolkenexamens Stichting Instituut van Gerechtstolken en Vertalers (SIGV)01-04-2003S.C.H.0539
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Ministerie van Justitie
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 280884
NU
Den Haag Hof raadsheer 090288
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger 281293
NEVENFUNCTIES
Rechter-plaatsvervanger Dordrecht
Voorzitter (sinds0596) van de adviescommissie bezwaar en beroep van de Raad voor de
Rechtsbijstand alhier
Lid Raad van Tucht voor registeraccountants en accountant-administratieconsulenten te Den Haag m.i.v. 1 januari 1996
Lid van de (landelijke) Raad van Tucht van de Vereniging
Accountants-en Belastingadviesbureaus 'VLB' sinds '96
Medewerker wetswinkel Voorburg (sinds 1980)
Voorzitter van de bewonersvereniging Mallemolen 55 te 's GravenhageVice-president Gerechtshof Den Haag ingang : 01011999
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht ingang : 28-12-1993
Medewerker Wetswinkel Voorburg01011980
Co-auteur Tekst en Commentaar BW en Rv.01011992
Vice voorzitter Raad van tucht voor registeraccountants en accountants-administratieconsulenten Den Haag01-02-1994
plaatsvervangend Lid Het College van Medisch Toezicht Den Haag01-11-2002
Voorzitter adviescommissie bezwaar en beroep Raad voor Rechtsbijstand Den Haag01-05-1996 eind: 31-10-2001W. de 0212
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Haarlem 80642
Idem kantongerecht Leiden 10745
Adjunct-secretaris tribunaal Den Haag 201045 tot 0248
Griffier kantongerecht Leiden 29115
Kantonrechter-plaatsvervanger leiden 230852
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen aan den Rijn 230976
Kantonrechter Idem 50980W.L. de 1128 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam Rijks Universiteit Leiden 1950
Advocaat en procureur respectievelijk te Den Haag en Amsterdam 1954
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 240671
Rechter rechtbank Utrecht 190674
Vice-president rechtbank Utrecht 181181
NU
Utrecht rechtbank Vice-president
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend voorzitter Raad van Discipline NOvA ressort Amsterdam
C000797 Hop bijbanenregister rechtbank Utrechtdhr. mr. E.W. Koning
Rotterdam Vice-president 01-04-2003
Bestuurslid Leeuwen van Lignac StichtingRotterdam01-01002
lid Commissie van Toezicht/tevens inhoudend voorzitter meervoudige klachtencommissie Rijksinrichting voor jongen De Hartelborgt Spijkenisse01-01002
bestuurslid Stichting Kamermuziek vereniging Rotterdam01-01-1999
regent J.E. Jurriaanse Stichting Rotterdam01-01-1995
bestuurslid Stichting Bevordering van Volkskracht Rotterdam 01-01-1995
C220904 Hop bijbanenregister Rotterdam

I.H.J.
Secretaris Raad voor de Journalistiek
NEVENFUNCTIES

Bijzonderheden!
Aanvullende informatie over nevenfuncties wordt op prijs gesteld om beeld compleet te maken
Bijzonderheden!
286 Volkert leek vooral berekenend. Klacht Milieu-Offensief bij Raad voor de Journalistiek ongegrond


I.H.J. mw.
Amsterdam Rechter
C041104 Hop bijbanenregister AmsterdamP.0623 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 210273
Rechter rechtbank Den Haag 90774
Vice-president rechtbank Den Haag 111281
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 160689dhr. mr. F.J.
Volgens de opgave van de rechtbank Rotterdam 0p 09-04-2010
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 07-12-2005
Advocaat
Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Dag President rechtbank Rotterdam
Wanneer gaat u eindelijk in beweging komen en rechters die bijbanen niet opgeven de rechtbank UITTRAPPEN!!!
EEN ADVOCAAT DIE OOK RECHTER IS DIE MAG (ALS ADVOCAAT) LIEGEN EN BEDRIEGEN!
Na 13 jaar is het management van de rechtbank Rotterdam nog steeds niet in staat om op 09-04-2010
voor het gewone volk een correct bijbanenregister rechters te publiceren dus alle reden om een paar
rechters de rechtbanken uit te trappen als hun bijbanenopgaven niet klopt net zo lang tot AL HET STRONT UIT DE
OGEN van iedere rechter is verdwenen en de bijbanenopgaven rechters gewoon gaan kloppen en namen rechters in de
uitnodigingen voor hoorzittingen staan vermeld. Rechters met STRONT IN HUN OGEN de rechtbanken uitrappen!!!!
Nevenwerkzaamheden KONINGSVELD op zijn eigen website 09-04-2010 kennelijk om KLANTEN met zijn rechterbijbaantjes binnen te halen:
Advocaat Raetsluys Advocaten Breda
Rechter plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam, sector Strafrecht
Rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Den Bosch, sector Kanton, locaties Eindhoven en Helmond
Lid commissie van toezicht penitentiaire inrichting Dordtse Poorten te Dordrecht
Lid commissie van toezicht penitentiaire inrichting voor vrouwen te Breda
Voorzitter beklagcommissie penintentiaire inrichting Dordtse Poorten te Dordrecht
Bestuurslid opleidingsstichting voor advocaten in de arrondissementen Breda, Den Bosch en Middelburg
Lid klankgroep administratief juridisch medewerker Florijncollege
Lid werkgroep expertmeeting jeugdstrafrecht Rechtbank Breda
Lid vereniging van strafrechtadvocaten
Lid vereniging van jeugdrechtadvocaten
Tenslotte.
Frankie je mag dan wel rechter zijn en met al je gladde praatjes je eigen website
met al je rechterbijbaantjes vullen om klanten binnen te halen met je rechterbaantjes maar voor
mij ben jij op 09-04-2010 een voorbeeld van een advocaat die ook rechter is en al zijn
bijbaantjes bij de rechtbank NIET hebt opgegeven en daarom moeten rechters die ook advocaat zijn
alle rechtbanken uitgetrapt worden om de rechtspraak te ZUIVEREN van dit soort belangenverstrengeling.
O ja ik heb een kopietje gemaakt van:
1. Je bijbanenopgave bij de rechtbank Rotterdam
2. Je mooie website om klanten binnen te halen met je rechter bijbaantjes
Met vriendelijke groet, Jan Hop Ermelo 09-04-2010.
BBC Hop 09-04-2010Y. van der 0463 mw.P.A.C.E. van der 0196
NLRM 92
Universitair docent RU Leiden
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Universitair docent RU Leiden
Lid Kamer van beroep van het Communautair Bureau van Plantenrassen
C1997 Hop bijbanenregister Den HaagJ.J.A. 0755
NLRM 93 94 95 96 97 98
Lid van de faculteitsraad van de Katholieke Universiteit te Nijmegen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 170892-GOG221003
Universitair hoofddocent sociaal recht KUN
Docent OSR Opleidingen Sociaal recht Utrecht
Rechter Den Bosch 010903-GOG100506
NEVENFUNCTIES
Lid redactieraad Sociale Zekerheid Opleidingen Sociaal Recht OSR Utrecht 010197
Medewerker juridisch zakboek Kluwer Dventer 010197
Auteur Elsevier Bedrijfsinformatie BV Amsterdam 010103
C1997-100506 HopK.1141
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid Raad van Bestuur Shell Swiss Expatriate Pension Fund Zug-Zwitzerland 050598-010602
Raadadviseur Ministerie van Financien Dir. Generaal Fiscale Zaken Den Haag 241000-010403
Buitengewoon Lid Tariefcommissie Amsterdam 130887
Plaatsvervanger Lid Tariefcommissie Amsterdam 10195
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 201100
NEVENFUNCTIES
Lid algemeen bestuur Vereniging voor belastingwetenschap 010196
Project leider International Bureau Fiscal Documentation Amsterdam 250702
C1997-140904 Hop bijbanenregister Amsterdam Project leider International Bureau Fiscal Documentation Amsterdam25-07-2002
Lid Algemeen Bestuur Vereniging voor belastingwetenschap01011996
Raadadviseur Ministerie van Fiancien Dir.Generaal Fiscale Zaken Den Haag24-10-200001-04-2003
lid Raad van Bestuur Stiftung "Shell Swiss Expatriate Pension Fund" Zug-Zwitserland05-05-1998P.0950
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Lid plaatselijk bestuur van de OMO scholen voor Tilburg e.o.
Voorzitter commissie seksuele intimidatie agressie en geweld O.M.O. scholen Tilburg e.o.
Voorzitter Klachtencommissie Baronie ziekenhuis
Advocaat en Procureur te Breda
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 80791
Rechter Breda 210992
NU
Breda vice-president 091099
NEVENFUNCTIES
Secretaris Stichting Culturele Accomodaties Goirle 010399
Voorzitter Provinciale klachtencommissie GGD's Brabant en Zeeland 010600
Directeur Kobel BV 010189
C310197-020606 Hop bijbanenregister Breda
Memo wraking.
Het Openbaar Ministerie verdenkt het duo volgens de definitieve beschuldigingen van inbraak en vernieling van computers. Met een zelfgeschreven virus probeerden ze reclame- en spionagesoftware op miljoenen computers te installeren. Het daarmee ontwikkelde netwerk computers zouden ze bovendien hebben misbruikt voor afpersing en oplichting van enkele buitenlandse softwarebedrijven. De jongste verdachte zou verder rekeningen van het online betalingssysteem PayPal hebben geplunderd. Zo bestelde hij op kosten van anderen dure apparatuur zoals mp3-spelers, draagbare spelcomputers, laptops, digitale videocamera's en sieraden. Zijn advocaat diende donderdag tevergeefs een verzoek tot wraking van de rechtbank in. De raadsman betichtte de rechters van partijdigheid. Ze zouden zijn cliŽnt al schuldig hebben verklaard aan grootschalige computerinbraak. Rechtbankvoorzitter P. Kooijman verdedigde zich door te stellen dat hij alleen de ernst van de verdenkingen heeft willen duidelijk maken. De wrakingskamer oordeelde dat de rechtbank zich inderdaad ‘ongelukkig’ had uitgelaten maar wees het verzoek af.J.P.M.
Arnhem Hof raadsheer 240899
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 11-04-2002
Lid bezwaar- en beroepschriftencommissie Gemeente Oisterwijk Oisterwijk 01-06-1994
C1997-100506 Hop BBR Den Bosch

KOOIJMANS-DE KORT
A.M. mw.
Den Bosch Rechter
C100506 Hop BBR Den BoschT.
Hoge Raad Gerechtsauditeur 010104
NEVENFUNCTIES
auteur losbladige handboeken Kluwer
auteur studiepocket Kluwer
C130604 Hop bijbanenregister Hoge Raad?
Arnhem parket functie ? KBnr ? dvb ?
C000305 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C000305 X bijbanenregister Arrondissementsparket Arnhem
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


B.E.0925 Mej.
NLRM 71 80 87 88/89
Assistent directiesecretaris 1953 verzekeringsbank
Waarnemend griffier respectievelijk kantongerecht O. Beijerland, Alphen a/d Rijn, Den Haag,
Tilburg 11154
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Den Haag 10157
Griffier kantongerecht Apeldoorn 180158
Mede benoemd griffier kantongerecht Terborg en Zutphen 180158
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 171058
Idem Zutphen 220160
Rechter rechtbank Zwolle 270262
Kantonr--plaatsvervanger Zwolle 210472
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 270673
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 51274
Raadsheer Hof Den Bosch 90381


C.0758
NLRM 93 94 95 96 97 98 04 3641
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 240692
Rechter rechtbank Middelburg 100393
NU
Middelburg vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Lid provinciale Commissie van Behandeling van bezwaren en geschillen in de kerkprovincie
Zeeland van de Ned. Herv Kerk Middelburg 010184
Plaatsvervangend Lid klachtencommissie bejaardenoorden in Zeeland Middelburg 010190
Lid commissie belast met het ontwerpen van een plaatselijk reglement voor de federatie van de herv
Gemeente en de Gereformeerde Gemeente te Middelburg
Lid commissie belast met behandeling bezwaren en geschillen in de gemeente Zeeland waar een
federatie bestaat tussen de plaatselijke hervormde kerk en de gereformeerde kerk Middelburg 010195
Lid Provinciale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening Zeeland Middelburg
Secretaris Algemeen college van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Middelburg (federatie van de Hervormde gemeente Middelburg en de Gereformeerde kerk Middelburg)Middelburg 11-12-2000
Lid Commissie van Toezicht P.I. Torentijd Middelburg 01-04-2002
Plaatsvervangend lid Kamer van Toezicht over notarissen en kandidaat-notarissen Middelburg 21-02-2001
C000797-090504 Hop bijbanenregister Middelburg


R.S.B. mw. dr.
Lid medezeggenschapsraad Mytylschool Ariane de Ranitz Utrecht
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 01-10-1999
universitair docent
Redactielid Nemesis, Tijdschrift voor Vrouwen en Recht Nemesis
Lid Gezondheidsraadcommissie Fictieve Herinneringen
C221003-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


M. mw
advocaat Willems Advocaten Almere
NU
Haarlem Rechter 010404
NEVENFUNCTIES
Voorzitter De Voorhof Amsterdam
Lid Commissie Behandeling bezwaarschriften Synode Holland-N gereformeerde kerken
Penningmeester Stichting Cherom Ede
Voorzitter klachtencommissie Woningstichting Goede Stede Almere
Voorzitter klachtencommissie< Woningstichting Groene Stad Almere, De Alliantie Almere
C2004-200506 Hop bijbanenregister HaarlemW.J.J.0418
NLRM 71 80 87
Adjunct-secretaris respectievelijk secretaris Tribunaal Middelburg 10146
Substituut-griffier rechtbank Breda 260248
Rechter Idem 280852
Lid Hof van Justitie Suriname 270257
President Idem 140766
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 280773
Raadsheer Idem 41273
Vice-president Idem 120377
President Idem 230278A.E.Th.1202
NLRM 71
Advocaat en Procureur Den Haag en Amersfoort
Rechter rechtbank Utrecht 20 mei
J.E.A.A. ten0641 mw.W.F.0262
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99 04
Advocaat te Nijmegen kantoor Van den Wildenberg & Van Halder beŽdiging 1995
Bestuurslid Bureau Jeugdzorg Brabant
Raio rechtbank Arnhem 140890
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 10796
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 200897
NU
Den Bosch parket
C150304 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?

mw. mr. A.M. Koolen-Zwijnenburg
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 01-06-2004
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

 

KOOLMOES H.0114
NLRM 71
Adjunct-secretaris tribunaal Amsterdam
Griffier kantongerecht Deventer
Kantonrechter-plaatsvervangerJ.H.
NLRM 87
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 271080P.1050 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Kinderbescherming te Haarlem 11176
Raio rechtbank Haarlem 10978
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 240284
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 150385
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 10188
Advocaat-generaal ressortparket Amsterdam 200891
NU
Amsterdam Hof raadsheer 010296-GOG150504
Leeuwarden Hof raadsheer 010202
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-140904 Hop bijbanenregister AmsterdamR.
Centrale Raad van Beroep Raadsheer 180501
NEVENFUNCTIES
annotator De Gemeentestem 010901
C130604-040906 Hop bijbanenregister Centrale Raad van BeroepM.G.1215
NLRM 71 80
Lid en secretaris Krijgsraad te velde (Oost) 190946
Auditeur-militair plaatsvervanger Idem0248
Auditeur-militair Krijgsraad te velde in Korea0253
Secretaris Krijgsraad te velde (Oost)0454
Tijdelijk advocaat-generaal Hof van Justitie van Suriname 260756
Substituut-officier van Justitie arrondissement Zutphen 40257
Idem arrondissement Alkmaar 71168
Idem arrondissement Breda 40470
Arrondissementsofficier van Justitie Idem1072
Auditeur-militairplaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem, Den Bosch, Den Haag 230665H.0844
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3647
Lid commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Dongen 170394-010502
Voorzitter Commissie van Beroep Hogeschool West Brabant
Voorzitter Commissie Bezwaren Waterschap Mark & Weerijs 040697
Werkzaam AKZO, II. adjunct-secretaris van de Raad van Bestuur 1970
Griffier rechtbank Almelo 10977
Griffier Enschede 10977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 41182
Rechter rechtbank Breda 111084
Rechter rechtbank Zutphen 31286
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 140287
Rechter rechtbank Breda 70188
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 120288
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 181289-GOG020404
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 181289-GOG020404
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 181289-GOG020404
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 181289-GOG020404
Kantonrechter Breda 111291-GOG020404
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 111291-GOG020404
NU
Breda vice-president 010102
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 221101
NEVENFUNCTIES
Voorzitter klachtencommissie Stichting informatiedienstencode 150801
Voorzitter Commissie Opleiding Kandidaat Gerechtsdeurwaarders 210400
Plaatsvervangend lid Kamer van Toezicht (van een geheime instelling) 011099
Voorzitter klachtcommissie Stichting Reclassering Nederland 010195
Voorzitter College van Beroep voor de examens Hogeschool Brabant 060292
Voorzitter College van Beroep bijzonder onderwijs Hogeschool Brabant 270198
Voorzitter Comissie Bezwaarschriften Waterschap Brabantse Delta 01-04-2004
C230897-010704 100506 Hop BBR Den Bosch
Voorzitter Comissie Bezwaarschriften Waterschap Brabantse Delta01-04-2004
Voorzitter Klachtencommissie Stichting Informatiedienstencode15-08-2001
Voorzitter Commissie Opleiding Kandidaat-Gerechtsdeurwaarders21-04-2000
Plaatsvervangend Lid Kamer van Toezicht01-10-1999
Voorzitter College van Beroep Bijzonder Onderwijs Hogeschool Brabant27-01-1998
Voorzitter Klachtencommissie Stichting Reclassering Nederland01011995
Voorzitter College van Beroep voor de Examens Hogeschool Brabant06-02-1992
Voorzitter Commissie Bezwaren Waterschap Mark & Weerijs04-06-1997 31-12-2003
Lid Commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften Gemeente Dongen Dongen 17-03-199401-05-2002M.J.M. mw.
NLRM 02 03 04
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 13-11-2002
C090504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C090504 Hop bijbanenregister HaarlemP.M.1248 mw.P.M.C.0351 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Secretaris arrondissementsparket Maastricht0276
Raio rechtbank Maastricht 10477
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 160783
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 160783
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 10787
Rechter rechtbank Maastricht 10590
NU
Maastricht rechter
NEVENFUNCTIES
Voorzitter plaatselijk bestuur basisschool Scharn te Maastricht
aug 1997R.J.0662
NLRM 98 6075
Universitair docent universiteit Amsterdam
Raadsheerplaatsvervanger hof Den Bosch 241197
NU
Den Bosch Hof Raadsheer 011199
NEVENFUNCTIES
Columnist voor het blad "Fiscaal rendement" Rendement Uitgeverij B.V.
Lid boekenraad sectie Sociaal-economisch recht Uitgeverij Ars Aequi Libri
Lid kernredactie en rubrieksmedewerker tijdschrift voor Formeel Belastingrecht Uitgeverij Koninklijke Vermande
Docent procesvaardigheid federatie belastingacademie
Vaste medewerker Nederlands Tijdschrift van Fiscaal Recht SDU Fiscale en Financiele Uitgevers
Plaatsvervangend voorzitter Raad van Tucht voor Accountants Amsterdam
C1997-010704 Hop BBR Den BoschTh.0214
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Arnhem 1946
Substituut-griffier Hof Arnhem 280277
M.W.E. mw.
NU
Amsterdam Hof Raadsheer 01011996
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 01011979
NEVENFUNCTIES
Lid commissie van beroep Stichting '40-'45 Amsterdam 01012000
Lid Raad van Advies Law and Work b.v. 01012000
Lid Raad van Advies Law and Work b.v. 01012000
lid commissie van beroep Stichting '40-'45 Amsterdam 01012000
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamI.M. mw.
Universitair docent strafrechtswetenschappen Katholieke Universiteit Brabant Tilburg 01-02-1995-01-11-2003
Dordrecht Rechter 27-12-2001
NEVENFUNCTIES
Docent NIVOO Maartensdijk 01-02-2000
Docent SOSV Almere 01-07-1999
C090504 Hop bijbanenregister Dordrecht
universitair docent strafrechtswetenschappen Katholieke Universiteit Brabant Tilburg 01-02-1995M.0370 mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Haarlem 10495
C090504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C090504 Hop bijbanenregister HaarlemM.L.J.1258
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid ledenraad Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak 01011999-31-08-2001
Raio rechtbank Almelo 10184
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 160689
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 160683
Rechter rechtbank Almelo 301090
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 10592
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 41198
Vice-president rechtbank Almelo 141196
NU
Almelo coŲrdinerend vice-president 300102
Almelo Kantonrechter-plaatsvervanger 080791-GOG300504
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Geschillencommissie Consumentenzaken voor Installerende Bedrijven 03-04-1998
Docent Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) Zutphen 01011997
Voorzitter Geschillencommissie Consumentenzaken voor het Schilders-, Glaszet- en Stukadoorsbedrijf 01-04-1999
Arbiter Abitrage/bindend advies op ad hoc basis
C1997-300504 Hop bijbanenregister AlmeloR.J.0662
NLRM 91
Ambtenaar Hoge Raad 11086R.W.L.0159
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Incidenteel docent SSR
Incidenteel docent Orde van Advocaten VSO
Incidenteel docent Opleidingen Sociaal recht OSR
Incidenteel docent Netherlands School for Public Health post-doctoraal opleiding sociale geneeskunde gezamenlijke universiteiten
Voorzitter van de Klachtencommissie Toewijzing Corporatiewoningen Amsterdam
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 150885
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 270791
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 200192
Rechter Amsterdam 060193
NU
Amsterdam Vice-president 201100
NEVENFUNCTIES
Vice-voorzitter bezwaarschriftencommissie Universitair Medisch Centrum Utrecht 010795
Lid hoofdbestuur Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) IJsselstijn 23-06-1999
Voorzitter Beroep Klachten en Geschillen Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten Medemblik 20-04-2002
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamT.0829
NLRM 80 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur 1953
Ministerie van justitie, referendaris 10256
Conseilleur juridique EEG 120262
Hoogleraar inleiding RU Leiden 10565
Hoogleraar Staats- en administratief recht 1967
Raadsheer Hoge Raad120878
Rechter Hof van Justitie EEG 91079
Advocaat-generaal Hoge Raad170789
Raadsheer Hoge Raad10490
Hoogleraar Staats- en adm. recht
Advocaat-Generaal Hoge Raad der Ned. Den Haag 170789
Raadsheer Hoge Raad der Ned. Den Haag 10490
PG advocaat-generaal Hoge Raad 000000-GOG221003
Voorzitter redactie Rechtsgeleerd Magazijn Themis
Lid Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen Voorzitter sectie rechtsgeleerdheid
Redactielid SEW
Fellow commoner, Trinity College, Cambridge
Voorzitter bestuur Asser-Instituut
Honorary bencher Lincoln's Inn, London
Lid Programmaraad Hugo Sinzheimerinstituut Amsterdam
Member, Advisory Board Centre for European Legal Studies, Cambridge
Trustee Cambridge European Trust
C1997-221003 Hop bijbanenregister Hoge RaadW.1139
NLRM 80 88/89 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Werkzaam in Afrika t.b.v. International Labour Office 280467
Breda Raio 150572
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Breda 150972
Secretarie arrondissementsparket Breda 10174
Gerechtssecretaris rechtbank Breda 150375
Substituut-officier van Justitie arrondissement Breda 100276
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Breda 110378
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Breda 190684
NU
Breda parket
NEVENFUNCTIES
Lid Commissie van bezwaar- en beroepschriften gemeente Breda
Bestuurslid Juridisch Genootschap Breda
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?H.C.0525
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Werkzaam administratief ambtenaar griffie kantongerecht Den Haag en Amsterdam 011095
Amsterdam Raio 10259
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Den Bosch 10659
Substituut-griffier rechtbank Den Bosch 40562
Rechter Idem 50466
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 170364
Rechter rechtbank Amsterdam 60466
Vice-president rechtbank Amsterdam 80981C. van1254 mw.H.G. van 0153
NLRM 95 96 97 98
NU
Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger 300994
NEVENFUNCTIES
Productmanager Rechtsbijstand Univť Verzekeringen, tevens Hoofd Stichting Unive rechtshulp
Als zodanig Lid van het managementteam van de divisie schade/brand
Lid dagelijks bestuur tevens secretaris ondernemingspensioenfonds Unive verzekeringen
C1997-150504 Hop bijbanenregister LeeuwardenJ.V.M. van1211
NLRM 71
Diverse rechterlijke betrekkingen Ned. IndiŽ0738 -0748
Waarnemend griffier rechtbank Den Bosch 310352
Substituut-griffier Hof Den Bosch 100853
Griffier Idem 190254
Rechter rechtbank Breda 10856
Lid Hof van Justitie Nederlandse Antillen 20760
Vice-president rechtbank Roermond 301165C.W. van Mw
Zwolle Rechter-plaatsvervanger 010203
Zwolle Gerechtsauditeur 010203
C010704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-010704 Hop bijbanenregister Zwolle-LelystadC.J.0454 mw.S.F.0221
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Werkzaam gemeente Rotterdam 50738
Werkzaam Ministerie van Justitie, II. referendaris 10346
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 170754
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 70361
Rechter Den Haag 141262
Vice-president Idem 260376P.C.1046
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 11081
Rechter rechtbank Arnhem 20284
Raadsheer Hof Amsterdam 200488
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 50588-ontslag
Vice-president Hof Amsterdam 40297
NU
Hoge Raad raadsheer 151098
C130604 en 090506 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-090506 Hop bijbanenregister Hoge Raad
Memo deskundigenrapport 185.
264 De Numann-norm. Bij beschikking van 29 februari 2000 heeft de rechtbank Raad voor de kinderbescherming verzocht gedurende het onderzoek van het PAR twee contacten tussen de vader en het kind op het Bureau van de Raad te laten plaatsvinden. Bij beschikking van 5 september 2000 heeft de rechtbank beslist dat, voor het geval de vader niet meewerkt aan het door de Raad voor de kinderbescherming geadviseerde traject van het Ambulant Bureau Jeugdwelzijnszorg (het ABJ-traject), het verzoek tot het vaststellen van een omgangsregeling zal worden afgewezen
Memo deskundigenrapport 185.
228 De Neleman-norm. De rechtbank heeft tussen partijen weliswaar een omgangsregeling bepaald, maar een dergelijke regeling levert, hoe zeer de moeder ook gehouden is deze uit te voeren, nog geen voldoende aanknopingspunt voor een dwangsom op als bedoeld in artikel 1 Eenvormige Wet betreffende de dwangsom. De omstandigheid dat de moeder zich tot nu toe weinig gelegen heeft laten liggen aan de eerder vastgestelde omgangsregeling, maakt dat niet anders.
   

  KOPP


J.A.0321
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Waarnemend secretaris Vakgroep Groothandel Minerale Olieproducten.11245
Jurist Ned. Beheersinstituut te Den Haag 10247
Werkzaam openbaar ministerie te CuraÁao 10647 11250
Secretaris Ned. Verg.?? Bevordering Levensverzekeringswezen 10452
Substituut-officier van Justitie arrondissement Arnhem 210665
Arrondissementsofficier van Justitie Idem 11072
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Idem 120477
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 80884
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 101284J.N.0846
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Utrecht Kantonrechter-plaatsvervanger 260984
Utrecht Rechter-plaatsvervanger GOG280904
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Utrecht kantoor Van Benthem & Keulen beŽdiging 1978. Lid van de maatschap.
Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten
LSA Vereniging van Letselschade Advocaten
Lid Raad van Toezicht Algemene Vereniging van Aannemers en Installateurs in de Glastuinbouw AVAG en als zodanig tevens vaste arbiter van de arbitragecommissie
432Arbiter Bestuurslid stichting "Nederlands Arbitrage Instituut"A.T.
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank- Dordrecht 200675P.A. 0952 dhr. mr.drs.
NLRM 92 94 93 94 95 96 97 98
Raadslid gemeente Heemstede 150398
Plaatsvervanger hoofd afdeling Juridische Beleidszaken Ministerie van VROM
Lid hoofdbestuur Ned. Klassiek Verbond
Plaatsvervangend voorzitter van het college van beroep Stichting Informatiedienstencode 090103
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 310591-GOG200605
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 231093
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 10694
Den Haag rechter 301194-GOG200605
Den Haag Hof Raadsheer 160902-GOG270707
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 160902-GOG270707
NU
Den Haag Vice-president 2004-09-01
C270707 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.
C1997-270707 Hop bijbanenregister Den Haag
Memo!
309 Tips tegen trucs van de overheid om onder schadeclaims van burgers na een vuurwerkramp uit te komen
  KOPPERT

J.M.0944 ing.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Werkzaam bedrijfsleven0866
Werkzaam versch. gemeenten. II. bij de Dienst Openbare Werken van de gemeente Kapelle a/d IJssel 10768
Waarnemend / Kandidaat verkeersschout arrondissementsparket Utrecht 10978
Verkeersschout arrondissementsparket Breda 230781
Verkeersschout arrondissementsparket Rotterdam 10693
Rotterdam parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?
  KOPPES

C.C.S.0167 mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Zutphen 10495
NU
Zutphen parket functie ?
Nakijkwerk BOA examens voor CITO Arnhem
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?
  KOREMAN

W.J.0250
NLRM 93 94 95 96 97 98 99
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10993
NU
Utrecht parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


  KORSTEN

W.H.M.0524
NLRM 71 80 88/89 90 91 92 93
Ondervoorzitter Raad van Beroep Roermond 111141
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep Roermond 230751
Griffier Idem 140853
Plaatsvervangend Voorzitter Idem 70662
Ondervoorzitter Idem 140767
Plaatsvervangend Voorzitter raad van beroep. Den Bosch 140767
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem en Zaandam
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Roermond 230687


  KORSTEN-KRIJNEN

M.M. mw.
Hoge Raad Gerechtsauditeur 010300
C130604 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


  KORT

G.A.P. de
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 250474
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 250474
NU
Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam Kantonrechter-plaatsvervanger
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 01012002
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


  KORT

J.F.J. de1017
NLRM 71
Waarnemend griffier kantongerecht Nijmegen 181140
Advocaat te Nijmegen0542
Werkzaam P.O.D. en P.R.A. Nijmegen0944
Werkzaam bedrijfsleven1145
Substituut-griffier rechtbank Almelo 21246
Rechter-plaatsvervanger Idem 281250
Rechter rechtbank Utrecht 10357


  KORT

P.E. de
griffier Raad van Discipline voor de Advocatuur in het ressort Amsterdam Amsterdam
NU
Maastricht Rechter 010302
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Fotoarchief Cor van Weele Amsterdam
C150704 Hop bijbanenregister Maastricht dhr. mr. D.J. de Korte
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 05-08-2002
Belastingadviseur Zeeland
Lid van de Raad van Tucht Ned. Fed. van belastingadviseurs01012001
Hoofdredacteur Tribuut 01012001 dhr. mr. G.G.C. de Korte
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 21-05-2002
Lid commissie van beroep
NVA (Nederlandse Vereniging van Assurantie Adviseurs) Amersfoort29-11-2002
docent/examinator
Belastingacademie vd Ned. Federatie van Belastingadviseurs Den Haag01-01-1984
C221003-280904 Hop bijbanenregister Utrecht

  KORTE

O.L.H.W.I.0160
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 3682
Gerechtsauditeur Hoge Raad270890
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 11293
Rechter Haarlem 071194-GOG240304
NU
Alkmaar Vice-president 010802
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid H. Nicolaasparochie Muiden 010503
Bestuurslid H. Laurentiusparochie Weesp 010503
C000002-240304 Hop bijbanenregister Alkmaar


  KORTENHORST

B.M.1146 mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Hoge Raad 240491-011196
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 60892-010197
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 270594
Rechter rechtbank Den Haag 151097
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
  KORTENHORST

P.C.0953
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Raio rechtbank Amsterdam 11078
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 50285
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 40386
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 20491-GOG221003
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 10294
NU
Amsterdam parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Raadsheer Gerechtshof Amsterdam 19-09-2002
Lid commissie van beroep KNKF Amsterdam01-03-2003
Docent SSR/EU RoemeniŽ 01-03-2004 01012005
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


  KORTEWEG

K.N.0612
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Dordrecht0436
Waarnemend griffier rechtbank Dordrecht 10436
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 10639
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 100341
Substituut-griffier Idem 25094
Rechter Idem 31242 11146
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 200348
Rechter Idem 110851
President Krijgsraad 2e militaire arrondissement Arnhem 31076
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 15096
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 40562
President arrondissementskrijgsraad Arnhem 10765
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 60365
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch en Den Haag 230665
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 21170
Raadsheer Hof Arnhem 70770
Vice-president Idem 30578


  KORTEWEG-WIERS

M.J.S.0846 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam als stagiaire E.E.G. 1971
Wetenschappelijk Medewerker Rijks Universiteit Leiden 1972
Medewerker F.N.V. Juridische en Rechtskundige Dienst 1973
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 221280
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 10687
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 10687
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 11189
Rechter rechtbank Amsterdam 10792-GOG041104
NU
Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger 200891
Zwolle Kantonrechter-plaatsvervanger 200891
Leiden Kantonrechter-plaatsvervanger 060793
NEVENFUNCTIES
Auteurs/redactie werkzaamheden Samsom Uitgeverij (ambtenarenprocesrecht)-1984
Incidenteel docent ambtenarenrecht PAO-1990 (UvA)
NMI mediator-1999
Mediator ADR-1999


  KORTEWEG

W.W.1057
NLRM 96 97 98
Kantonrechter plaatsvervanger Breda 80595
NU
Breda Kantonrechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Breda, kantoor Nauta Dutilh beŽdiging 1984
C100897 Hop bijbanenregister rechtbank Breda
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 01012002
Advocaat en procureur Dirkzwager advocaten en notarissen Arnhem<
Landelijk secretaris Nationale Vereniging De Zonnebloem01011999mw. mr. M.J.S. Korteweg-Wiers
Rechter Rechtbank Haarlem 12-10-2000
voorzitter (externe) bezwarencommissie Politie Hollands-Midden Leiderdorp01012001
mediator NMI01012000
docent Mediation en conflictenleer Mediation Trainingsinstituut Amersfoort 01-11-200101012003


  KORTHALS ALTES

A. 0431
NLRM 71 88/89 90
Advocaat en Procureur Rotterdam en Amsterdam 1105
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 24126
Substituut-griffier Idem 2401
Hoogleraar Universiteit Amsterdam
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 90187


  KORTHALS ALTES

A.
NLRM 80 87 88/89 90
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 210277


  KORTHALS ALTES

E. 270733 (Everhard)
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bestuurslid Vereniging Administratief Recht 000088-000596
Rechtsgeleerdheid UvA 1958
Advocaat en procureur te Den Haag
Raadsheer Hoge Raad250887
Vice-president GOG221003
NEVENFUNCTIES
Lid van de redactie van Burgerlijke Rechtsvordering, Editie Kluwer 1980
Staatsraad in buitengewone dienst 011089
Publicaties:
De Hoge Raad en het ongeschreven Internationaal Privaatrecht, tien jaren (1976)
Absolute nietigheid van rechterlijke beslissingen in bundel Quid Iuris (1977)
La reaction de la doctrine ŗ la creation de droit par les juges en droit international privť
Rapport pour l'Association Henri Capitant (1980)
De cassatie rechter op de grens van recht en feit in bundel de hanteerbaarheid van het recht (1980)
Belangenafweging en doelmatigheidsoverwegingen in kort geding (1985)
Cassatie in burgerlijke zaken, bewerking van Veegens 3e druk, co-auteur (1989)
C250887-230403 Hop bijbanenregister Hoge Raad
NEVENFUNCTIES RAAD VAN STATE
Staatsraad i.b.d. van het Koninkrijk?
C060703 Hop bijbanenregister 20 Raad van State

  KORTHALS ALTES

W.F.1249
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter Stichting Kunst en Samenleving Amsterdam 010197-051102
Adjunct professor New York Law School Tweejaarlijks college law en Ned. omroepen
communicatierecht 1x per jaar 4 weken naar New York met vakantie.
Secretaris Vereniging Media & Communicatierecht
Bestuurslid combattimento Amsterdam
Voorzitter Stichting Oud Nereus
Universitair docent en onderzoeker Universiteit van Amsterdam
Adjunctdirecteur Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam
NU
Arnhem Hof Raadsheer 010104
Rechter aMSTERDAM 200295-GOG041104
NEVENFUNCTIES
Visiting professor o.a. verzorging jaarlijks keuzevak euriopean broadcasting and telecommunications law New York Law School New York 010192
Bestuurslid Stichting tot bevordering van een richtig mediabeleid Amsterdam 010187
Voorzitter Stichting Beetshuis Amsterdam 010190
C1997-010704 Hop bijbanenregister Arnhem
voorzitter Stichting Combattimento Consort Amsterdam Diemen 01012001
docent SSR Zutphen 15-04-2003
voorzitter Stichting Kunst en Samenleving Amsterdam 01011997-05-11-2002


  KORTMANN

C.A.J.M.0344 prof.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Vice-voorzitter bezwaarschriftencommissie Awb van het Ministerie OC&W
Plaatsvervangend Lid College van beroep Studiefinanciering Groningen 130397
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 010792
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, Katholieke Universiteit staatsrecht en algemene staatsleer 010177
Voorzitter bezwaarschriften Abw van het Ministerie VWS 010196
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmS.C.J.J.0750 prof. mr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3696
Voorzitter Raden van commissarissen van Gerritse Beheer Brummen BV en Gerritse Holding Brummen BV
Voorzitter bestuur Stichting administratiekantoor Nagron? en?
Voorzitter bestuur Stichting continuÔteit Nagron
Voorzitter bestuur Stichting administratiekantoor Samas
Voorzitter bestuur Stichting administratiekantoor FUGRO
Lid stuurgroep voortgezette stagiaire opleiding VSO
Bestuurslid Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis Canisius-Wilhelmina
Bestuurslid Stichting preferente aandelen KBB
Bestuurslid Stichting aandelenbeheer BAM groep (tot 0597)
Bestuurslid Stichting VNV
Bestuurslid Stichting administratiekantoor voor aandelen NV. Twentsche Kabel Holding
Bestuurslid Stichting continuÔteit Twentse Kabel Holding
Lid-plaatsvervanger beroepscommissie WTZ
Lid Managerial Board van het Pallas Consortium
Lid Raad van Commissarissen SNS Reaal Groep NV
Lid raad van Commissarissen Dela CŲperatie
Voorzitter Raad van Commissarissen van HGDK Holding BV
Bestuurslid Stichting VNU
Hoogleraar, Katholieke Universiteit Nijmegen, burgerlijk recht
Lid Mangerial Board van het Pallas Consortium
Voorzitter Raad van Commissarissen van G.D.K. B.V. Brummen
Lid Raad van Commissarissen Dela CoŲperatie
Voorzitter bestuur Stichting Samas
Bestuurslid Stichting preferente aandelen Internationale Nederlanden Groep NV
Bestuurslid Stichting preferente aandelen Koninklijke Nedlloyd Groep
plaatsvervangend lid Beroepscommissie WI
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 120582-GOG010704
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 60193-GOG221003
NU
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger 050285
Arnhem Raadsheer-plaatsvervanger 011004
NEVENFUNCTIES
hoogleraar burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
C010704 Decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid Katholieke Universiteit Nijmegen
C010704 Lid bestuur Stichting Bescherming TPG 011004
C010704 Voorzitter Bestuur Stichting Preferente Aandelen KPN 011004
C010704 Lid bestuur Vereniging voor Burgelijk Recht 011004
C010704 Voorzitter Commissie Insolventierecht 011004
C010704 Lid Raad van Beroep Nederzand Projectmanagement BV 011004
C010704 Voorzitter Bestuur Stichting Beschermingspreferente Aandelen Fugro 011004
C010704 Voorzitter Stichting Parochiehuis Sint Dominicus 011004
C010704 Bestuurslid Stichting preferente aandelen DSM
C010704 lid bestuur Administratiekantoor Wolters Kluwer NV
C010704 voorzitter bestuur Stichting Administratiekantoor Preferente Aandelen Randstad Holding
C010704 Lid raad van commissarissen (SNSoud) Reaal Groep NV
C010704 Bestuurslid Stichting Administratiekantoor van aandelen Grolsch NV
C010704 lid bestuur Stichting Continuiteit Aandelen Internationale Nederlanden Groep N.V. 010190
C010704 vereffenaar (ontbonden) Stichting Preferente Aandelen KBB
C010704 lid Raad van Commissarissen Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis Canisius Wilhelmina
C010704 Lid Raad van commissarissen Kropman BV
C010704 Bestuurslid Stichting beroepsopleiding Notariaat (SBN)
C010704 Voorzitter Stichting Grotius Academie
C120198-010704 Hop BBR Den Bosch
Memo
367 Commissie van Wijmen en het procesmonopolie van de voor de vrijheid van meningsuiting gevaarlijke beroepsgroep (300) (84) Nederlandse Orde van Advocaten
Zoekplaatje:
Vind de link tussen Kranenburg, Maan en het censuurvonnis (300) (84) tegen Hop. Toeval dat deze twee in de Commissie Wijnen zitten?A.G.1139 mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3706
Medewerker advocatenkantoor te Rotterdam0164
Rotterdam Raio 30487
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Rotterdam 10867
Idem rechtbank Rotterdam 161268
Secretaris 1e klasse parket Rotterdam 11069
Substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 290471
Arrondissementsofficier van Justitie Idem 111073
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Idem 190778
Advocaat-generaal Hof Amsterdam 20680-GOG041204
NU
Den Haag Raadsheer-plaatsvervanger 180199
Amsterdam Raadsheer-plaatsvervanger 010999
NEVENFUNCTIES
Lid centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing (sectie gevangeniswezen) 01-01-2002
nationaal rapporteur mensenhandel
C1997-041204 Hop bijbanenregister Hof Den HaagH.C.D.1055
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zutphen 180880
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 181286
Rechter rechtbank Rotterdam 120488
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 240492
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 270493-GOG041204
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 270493-GOG041204
Kantonrechter Leiden 10993-GOG041204
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10993-GOG220904
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 31293-GOG041204
Kantonrechter Gouda 230195-GOG041204
Fungerend hoofdofficier van justitie voor de politieregio Hollands Midden met standplaats Den Haag
NU
Dordrecht parket Hoofdofficier van Justitie
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid studiekring strafrecht NVvR
Afgevaardigde ledenraad NVvR Sectie kantonrechters
Beoogd Voorzitter Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting De Geniepoort Alpen aan de Rijn
Docent SSR-cursus Het Strafvonnis secretarissen)
Docent NovA Strafprocesrecht
Ad hoc Lid werkgroep Verhouding OM-ZM NVvR
Lid Commissie van Beroep KNLTB (tennis)
Voorzitter vereniging Beheer Villapark Groenhoven te GoudaL.M.
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 290304
NEVENFUNCTIES
Senior jurist UWV Amsterdam
C030904 Hop bijbanenregister HaarlemF. mw.
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 270504
NEVENFUNCTIES
Advocaat Utrecht
C150704 Hop bijbanenregister Den HaagE.M. van Mw Mr
NLRM 96 97 98
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 210901
Lid Raad van Discipline NOvA ressort Den Haag
C1997-140904 Hop bijbanenregister Amsterdam
Bijzonderheden!
Deze heeft meegewerkt aan (89) (190) (300) het formuleren van de nieuwe NOvA-norm en NRM-norm op 160504!
Deze geeft op 220603 haar bijbanen (beŽdigd 063076) bij Krans & van Hilten advocaten te Den Haag en Lid Raad van Discipline in het ressort Den Haag niet op. Zij is dus een mooi voorbeeld van een rechter die maling heeft aan bijbanenwetgeving en een representatief voorbeeld van de naÔviteit van de (389) CDA-politiekH.E.
NU
Amsterdam Hof raadsheerplaatsvervanger 010901
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C150203-140904 Hop bijbanenregister Amsterdam Raadsheer Gerechtshof Amsterdam 01-09-2001
medewerker fiscaal weekblad Vakstudie Nieuws Kluwer Rechtswetenschappen B.V. Den Haag 01011998P.J.0721
NLRM 71 80 87 88/89 90
Werkzaam Ministerie van FinanciŽn, II. Hoofdinspecteur-titulair 's-Rijks belastingen 1947
Raadsheer Hof Den Haag 30467
Vice-president Idem 40277
Voorzitter Tariefcommissie 170578
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 200985A.0858 mw.
secretaris Stichting Jeugdcircus Bombari Assen 010902-011004
Hoofd afdeling bestuurlijke en Juridische Zaken bij de provincie Drenthe
Voorzitter externe Awb-commissie in de gemeenten Diever Dwingeloo Vledder en Havelte
Op freelance basis juridisch cursus geven van de bestuursacademie Noord Ned. te Groningen
NLRM 95 96 97 98
NU
Groningen Rechter-plaatsvervanger 070794
NEVENFUNCTIES
Hoofd productgroep milieubeheer Provincie Drenthe Assen
Voorzitter externe Awb-commissie in de gemeente Westerveld
Voorzitter ombudscommissie in de gemeente Westerveld
cursusleider Bestuursacademie Noord-Nederland Groningen
secretaris regiobestuur D66 Drenthe
Adviesbureau, Interferens Advies BV. i.o. Assen 01-01-2003
Raadsgriffier Gemeente Appingedam Appingedam 01-04-2005
C1997-150906 Hop bijbanenregister Groningen

KOSTER-VAN DER LINDEN
A.M. mw.
Den Bosch Rechter 121200
C170506 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C100506-170506 Hop BBR Den Bosch


B.
NLRM XX
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Zelfstandig Organisatie Adviseur
C1997 Hop bijbanenregister Den Haagdhr. mr. D.A.C.
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger 03-03-2005/01-01-2007
Rechter Rechtbank Utrecht 01-02-2008/31-12-2012
NU
Rechter Rechtbank Midden-Nederland01-01-2013
Lid Oudercommissie Kinderdagverblijf Bolleke Hillegom 01-01-2005
Lid Schoolraad Basisschool 15-10-2009
DocentInstantieSSR 01-06-200
Stafmedewerker Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel Den Haag 01-06-2000/31-01-2008
C150906-06112013 Hop bijbanenregister Rechtbank Midden-NederlandReinoud
Betrokken bij de zaak Lancee
Bijzonderheden!
243 Renť Lancee, oud-politiechef, ziet vanuit Spanje wat er mis is in Nederland
163 Renť Lancee, schandaal op Schiermonnikoog, hoe de affaire Lancee Justitie in opspraak bracht
232 Antecedentenregister van medewerkers van Justitie betrokken bij incest aanklachten jegens vadersE.P.0646 mw.
NLRM 80 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 50378
Raio rechtbank Dordrecht 51173
Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht 70280
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 70280
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 140789
Rechter rechtbank Dordrecht 10190-GOG220904
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 20490-GOG220904
Rechter rechtbank Rotterdam 280590-GOG220904
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 170691-GOG220904
Kantonrechter Delft 161091-GOG220904
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 40392-GOG220904
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 240393-GOG220904
Kantonrechter Rotterdam 10397-GOG220904
NU
Rotterdam Vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs VOO afdeling Berkel & Rodenrijs en Bergschenhoek
Voorzitter Stichting Pacific Enterprises Movement Center te Rotterdam
Lid Geschillencommissie Beagle Club Nederland te Utrecht
Lid van de Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting De IJssel
Plaatsvervangend Voorzitter van de beklagcommissie Penitentiaire Inrichting De IJssel te Krimpen aan de IJssel.
C1997-220904 Hop bijbanenregister RotterdamF.0463
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bestuurslid Koninklijk Toonkunstkoor Concordia te Leeuwarden
Raio rechtbank Almelo 11088
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 10494
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 10494
Rechter rechtbank Leeuwarden 180795
NU
Zwolle rechter 010102
NEVENFUNCTIES
Lid Lokale wijkkerkenraad Protestante Kerk Nederland 011103
Docent OSR Utrecht 010104
C1997-150906 Hop bijbanenregister Zwolle-LelystadF.H.1048
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Lid Hof van Discipline NOvA
Advocaat en Procureur te Leeuwarden
Hoge Raad raadsheer 051291
NU
Hoge Raad Vice-president 010504
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Alumni Faculteit der Rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit Groningen 010193
Secretaris-Penningmeester Nederlandse Juristen Vereniging 1987-GOG150906
C1997-150906 Hop bijbanenregister Hoge RaadJ.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 180370J.C.1242 mw. (of J.Ch.)
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3716
Lid Raad van toezicht APZ 't Hogehuys te Etten-Leur
Voorzitter Raad van Discipline NOvA ressort Den Bosch
Bestuurslid Anjerfonds Noord-Brabant
Raio rechtbank Rotterdam 290769
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 291169
Secretarie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 10272
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 291173
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Rotterdam 291173
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 251075
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 260676
Rechter rechtbank Breda 131178
Kantonrechter Zevenbergen 51184
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 70285-GOG010704
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 190887
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 281087
Kantonrechter Rotterdam 250288
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 220488-GOG010704
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 70789-GOG010704
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 290789-GOG010704
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 290789-GOG010704
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 290789-GOG010704
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 21291-GOG010704
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 261092
Raadsheer Hof Den Bosch 290993-GOG010704
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 241193-GOG010704
Breda kantonrechter GOG010704
NU
Den Bosch Hof Vice-president 280300
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 010792
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Golf Teteringen
Lid Ledenraad Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Bestuurslid Vereniging Pro Senectute Amsterdam
Bestuurslid Stichting Amantius
Lid Raad van ToezichtPsychotherapeutisch centrum "De Viersprong" Halsteren
C1997-100506 Hop BBR Den BoschL.J.L.0950 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plv. Voorzitter Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen Haarlem 010102-311003
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 140386
Rechter rechtbank Haarlem 10290
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 260593-GOG240304
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 260593-GOG240304
Vice-president rechtbank Haarlem 260396-GOG240304
NU
Alkmaar coordinerend vice-president senior 011103
NEVENFUNCTIES
Lid van de Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht 011103
Lid Commissie van Toezicht R.I.J. De Doggershoek Den Helder 01-07-2005
Voorzitter Kamer van Toezicht over de Notarissen en Kandidaat-Notarissen Alkmaar 01-11-2003
C2002-150906 Hop bijbanenregister Alkmaar
Memo uitspraak inzake vrijheid van meningsuiting
402 STICHTING NIJMEEGS INTERCONFESSIONEEL ZIEKENHUIS CANISIUS-WILHELMINA en MEDIRISK B.A. TEGEN de besloten vennootschap STORMS FACTORY B.V. en de besloten vennootschap SBS BROADCASTING B.V.dr. R.W.
Plv-lid-arts CMT 368
cardioloog Academisch Medisch Centrum Amsterdam
Lid bestuur Stichting Het Zedelijk Lighaam Charitas, Amsterdam
Lid bestuur Nederlands Reanimatieraad
Lid Medical Advisory Board Medtronic Physio Control Corporation, Redmond, WA,USAH.K. prof
NLRM 71
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 161165
A. Oegstgeest 090138
Rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam
Fractiemedewerker in de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de PvdA
Bedrijfsjurist
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de PvdA
Staatssecretaris respectievelijk Minister van Justitie
NU
20 Raad van State Staatsraad 1994
NEVENFUNCTIES
Voorzitter van de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen
Commissaris Unichema B.V. Gouda
C060703 Hop bijbanenregister Raad van StateR.J.P.0653
NLRM 88/89 90 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 200688
M.G.W. 19-01-1931 mw.
A.E.0660 mw.E.1158 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 10986
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 10593
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10593
Rechter rechtbank Den Haag 150694
NU
Den Haag rechter
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997 Hop bijbanenregister Den HaagE.C.H. mw.
Centrale Raad van Beroep Gerechtsauditeur 010100
C130604 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENJ.1263 mw.
NLRM 95 96 97 98 99
Raio rechtbank Amsterdam 11094
Amsterdam parket functie ?
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?P.W.0356
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Gouda Kantonrechter-plaatsvervanger 220391-GOG040906
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 240595
NEVENFUNCTIES
Hoofd sector privaatrecht HDJZ Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Leraar St. Antoniuscollege Gouda 011101
C1997-040906 Hop bijbanenregister Den Haag
  KRAAN

K.J.0149
NLRM 96 97 98
directeur Juridische Zaken Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Lid hoofdredactie van het Juridische Zakboek Wolters Kluwer
Centrale Raad van Beroep Raadsheerplaatsvervanger 040995
NU
Centrale Raad van Beroep Raadsheer 010905
NEVENFUNCTIES
directeur Juridische Zaken Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Lid hoofdredactie van het Juridische Zakboek SDU 010190
C221003-040906 Hop bijbanenregister Centrale Raad van Beroep

KRAATS
J.Y. VAN DE mw.
Den Bosch Raio
C100506 Hop BBR Den Bosch


R. van der 0749
NLRM 93 94 95 96 97 98
Hoofd bestuursdienst Politieregio Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 170692-GOG221003
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 10792-GOG221003
NU
Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger 170692
NEVENFUNCTIES
Lid Beroepscommissie Koninklijke Nederlandse Voetbal B
C1997-150504 Hop bijbanenregister LeeuwardenM.M. 0745
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 041284
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamH.G.M.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 250281
Raadsheerplaatsvervanger Hof Leeuwarden 200788-040297
Universitair hoofddocent strafrecht Rijksuniversiteit GroningenB.F.A. van der 0448
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Beroepsmilitair Koninklijke Landmacht 140867
Kandidaat-verkeersschout arrondissementsparket Assen 0978
Verkeersschout rechtbank Zutphen 230781
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 11085
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 121186
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 290690
Auditeur-militairplaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 210890
NU
Arnhem parket functie ? KBnr ? dvb ?
NEVENFUNCTIES
C000305 Parochielid
C000305 X bijbanenregister Arrondissementsparket Arnhem
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?M.
NLRM 03 3738
NU
Alkmaar Rechter 010402
NEVENFUNCTIES
Voorzitter klachtencommissie jeugdhulpverlening Noord-Holland 011102
C2002-240304 Hop bijbanenregister Alkmaar

dhr. mr. G. Krale
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 22-11-2000
Advocaat Driehoek Houten
Lid Raad van Commissarissen Woningstichting Rivierenland Beneden-Leeuwen01012004
Voorzitter Medezeggenschapsraad Basisschool De Viersprong Wijchen 01-07-2001
Mede-auteur Handboek Agrarisch Ondernemen n.v.t.01012001
Voorzitter Geschillencommissie Regiotaxi K.A.N. Nijmegen 01012001


D. van 1061
NLRM 90 91 93 94 95 96 97 98
Ambtenaar in tijdelijke dienst Centrale Raad van Beroep Utrecht 271189
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 10692
Breda Rechter 22-12-1999


G.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 200454


dhr. mr. J. 1057
NLRM 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter Klachtencommissie Rode Kruis Ziekenhuis 's-Gravenhage 2002-01-01-2005-06-01
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 11087
Raio Raad van Beroep Den Haag 10491
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 110391
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 80791
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 100492
Rechter rechtbank Den Haag 10792-GOG060907
NU
Den Haag Raadsheer 2003-05-01
NEVENFUNCTIES
Secretaris Raad van beroep voor het personeel van de Koninklijke hofhouding 2002-01-01
C1997-060907 Hop bijbanenregister Den Haag


mw. mr. M. Kramer
Den Haag Rechter 2001-01-01
lid Commissie van Bezwaar Ministerie van Buitenlandse Zaken< Den Haag 2007-04-02
060907 Hop bijbanenregister Den Haag


M.E. 0357 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 10983
Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht 200988
Rechter rechtbank Dordrecht 100890
NU
Maastricht rechter 2002-12-01
C150704-060907 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.
C1997-060907 Hop bijbanenregister Maastricht
  KRAMER

M.F.IJ.J.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 290481-GOG060907 Hop
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 20284 en 01012002-GOG060907 Hop
NEVENFUNCTIES
Advocaat en procureur te Breda kantoor Janse Gerritse Mannaerts beŽdiging 1972
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Brabantse Hogescholen Stichting Hogeschool West en Midden Brabant te Breda
Commissaris van de Zuid-Nederlandse Zeemlederfabriek BV. en de Handelsmaatschappij Oosterhout
BV, beide gevestigd te Oosterhout
Secretaris Stichting Transfer en Contractactiviteiten Hogeschool West Brabant te Breda
Bestuurslid Stichting Speciale Opleidingen van de Hogeschool West Brabant te Breda
C1997-GOG060907 Hop bijbanenregister Breda
  KRAMER

Q.L.M.
NLRM 80
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 10475
  KRAMER-DE VRIES

T.G.0738 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 181284
Rechter rechtbank Leeuwarden 290688
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 270593
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 207D3
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 20793
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 20793
Vice-president rechtbank Groningen 11093mw. mr. N.E.M. Kranenbroek
Utrecht Rechter01-09-2003
C280904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


  KRANENBURG

?mw
Secretaris interne klachtencommissie Stichting Leger des Heils Welzijns- en gezondheidszorg
Secretaris interne klachtencommissie Ambulante Jeugdhulpverlening Leusden
Bijzonderheden!
Is dit soms familie van rechter Kranenburg tevens oud bestuurder Stichting Jeugd en Gezin Flevoland?
(186) (317) (318)


  KRANENBURG


J.C. mw. NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3749
Voorzitter Commissie Behandeling CliŽntenklachten van Rivas Medizorg Gorinchem
Lid Raad van Toezicht Stichting Verpleeghuis Alblasserdam-west waerthove Sliedrecht
Voorzitter commissiebehandeling cliŽnten klachten van RIVAS Medizorg te Gorinchem waaronder 't Nieuwe Beatrixziekenhuis en verpleeghuis Gasthuis te Gorinchem en Lingepolikliniek en Verpleeghuis Lingestijn te Leerdam
(Oud bestuurder Stichting Jeugd en Gezin Flevoland S41246798 240696-151297 gezamenlijk bevoegd)
Raio rechtbank Utrecht 10982
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 280286
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 280286
Rechter rechtbank Utrecht 81286
Vice-president rechtbank Utrecht 110394
Utrecht Rechter-plaatsvervanger dvb BENOEMING KB97005580
Den Bosch Hof raadsheer KB 97005054 241097
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger GOG280904
Den Bosch Hof Vice-president 010902
NEVENFUNCTIES

plv voorzitter commissie voor de bezwaarschriften en de gemeentelijke ombudscommissie Leerdam
Lid Raad van Toezicht Rivas Zorggroep Gorinchem
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht
Memo
367 Commissie van Wijmen en het procesmonopolie van de voor de vrijheid van meningsuiting gevaarlijke beroepsgroep (300) (84) Nederlandse Orde van Advocaten
Zoekplaatje:
Vind de link tussen Kranenburg, Maan en het censuurvonnis (300) (84) tegen Hop. Toeval dat deze twee in de Commissie Wijnen zitten?

  KRANENBURG

V.W.
NLRM 71
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Zwolle 180657


  KRANS

H.B.
NU
Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger 140504
NEVENFUNCTIES
Universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen
C010704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-010704 Hop bijbanenregister Arnhem

  KRANS

H.L.1037
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Rijks Belastingen0665
Werkzaam gemeentebelastingen, Den Haag1071
Raadsheer Hof Den Haag 270678
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 150187
Vice-president Hof Den Haag 10993
NU
Den Haag Hof Vice-president
NEVENFUNCTIES
Selectie fiscale uitspraken voor publicatie t.b.v. Kluwer


  KRANS

J.A.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Lid Hof van Discipline NOvA 250394-010701
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 201087-GOG221003
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger 140590
Assen Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Emmen kantoor Homveld Oudman Heuzeveldt beŽdiging 1968
Secretaris Raad van Commissarissen Scherperziekenhuis Emmen
Secretaris Afdeling Raad Drenthe van de Ned. Maatschappij tot bevordering Tandheelkunde
Lid Adviescommissie Wetgeving van de NOvA Verzekeringsrecht
Voorzitter Stichting de Springplank 010997
C1997-010704 Hop bijbanenregister Arnhem

KREGTEN
H.F. VAN
Den Bosch Rechterplaatsvervanger
C100506-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm

Kremer
dhr. mr. M.
Amsterdam Raadsheer-plaatsvervanger 2006-08-25
Advocaat
(plv.) secretaris Arbibrage Instituut Bouwkunst 2000-01-01
(gast) Docent voor diverse instellingen Euroforum, CPO, SSR, RU Groningen 1998-01-01
C0609007 Hop bijbanenregister Amsterdam

  KREVELD

J.H. van
NU
Centrale Raad van Beroep Raadsheer-plaatsvervanger 010404
College van Beroep voor het bedrijfsleven Raadsheer-plaatsvervanger 090102
NEVENFUNCTIES
Lid redactie Studiepockets staats- en bestuursrecht
Redactielid Trema
  KREKEL

P.C. 0851
NLRM 94 95 96 97 98
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 260593
NEVENFUNCTIES
Ministerie BIZA, D.G. Management en Personeelsbeleid Directie Arbeidszaken
Overheid Afdeling Arbeidsverhoudingen en Juridische Zaken plaatsvervangend hoofd
Docent cŲrdinatie vakgroep rechten bij het instituut voor
Sociale Wetenschappen opleiding hoger management voor non-profitorganisaties
Plaatsvervangend Lid van de raadgevende commissie ter uitvoering van de bepalingen van het
protocol betreffende rechtsbescherming en personen in dienst van het BENELUX-merkenbureau
Plaatsvervangend Voorzitter bezwarencommissie Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij
Redactielid arbeidsrecht bij de overheid Samson HD Tjeenk Willink
Lid algemeen bestuur van de Vereniging voor Chr Onderwijs Zoetermeer
C1997 Hop bijbanenregister Den Haag


  KREMERS

?
Arnhem parket functie ? KBnr ? dvb ?
C000305 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C000305 X bijbanenregister Arrondissementsparket Arnhem
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


  KREPEL

P.0753
NLRM 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Stadhouder Advocaten Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 22119d
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 11095
NU
Utrecht Rechter 011096
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Procureur te Utrecht kantoor Stadhouders Advocaten beŽdiging 1980
Lid commissie van Toezicht Penententiaire Inrichting Het Sticht Unit Wolvenplein te Utrecht
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


  KREVELD

J.H. van 1144
NLRM 98
Plaatsvervangend directeur Wetgeving Ministerie van Justitie
Raadsheerplaatsvervanger centrale raad van beroep Utrecht 241197
NU
College van Beroep voor het Bedrijfsleven Raadsheer
C1997-221003 Hop bijbanenregister College van Beroep voor Bedrijfsleven.

mr. drs. M.M.P.M. Kreyns
directiesecretaris Koninklijke BDU
Lid Raad voor de Journalistiek niet-journalist
C230106, bijgewerkt n.a.v. klachtzaak J. Hop tegen Jeanne Dijkstra eindredactie Ermelo's Weekblad

  KRIEKEN

J.T.F.M. van 0357
NLRM 94 95 96 97 98 99 04

Lid Raad van Toezicht voor het Centraal Justitieel Incasso Bureau
Bestuurslid Stichting Peuterspeelzaalwerk Berkel-Enschot
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Breda 190493
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 190494
NU
Breda parket
NEVENFUNCTIES
Aanklager betaald voetbal Zeist
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


  KRIEMER

W.E.0107
NLRM 71
Hoofdinsp.-titulair 's Rijksbelastingen Groningen
Raadsheer Hof Leeuwarden 300157
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 30568


  KRIJGER

R. 0253
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Alkmaar
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 31292
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 10193
Rechter Alkmaar 110394-GOG221003
Zutphen rechter 230299-GOG110208
Zutphen Vice-president 2006-08-01 KIR-GOG18-08-2011
NU
Arnhem raadsheer 01-01-2011
C020704-18-08-2011 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.
C1997-18-08-2011 Hop bijbanenregister Arnhem
Aandachtsvestiging
www.burojeugdzorg.nl/3.htm


  KRIJNEN

M.M. Mw
NLRM 03
Hoge Raad gerechtsauditeur
C1997-221003 Hop bijbanenregister Hoge Raad


  KRIKKE

A.0844
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter rechtbank Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 200478 Ontslag 231297
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 231282-GOG220904
Rechter rechtbank Rotterdam 240186-GOG220904
Raadsheer Hof Amsterdam 81191-GOG220904
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 100393-GOG220904
NU
Amsterdam Hof Vice-president 260500
NEVENFUNCTIES
Stichting Instituut voor gerechtstolken en vertalers docent Rechtskennis opleiding gerechtstolken
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Professie en pensioen te Amsterdam
Lid Commissie Kwaliteitseisen tolken en vertalers (cie-Jurgens) 011203
Voorzitter Stichting Instituut Gerechtstolken en -vertalers (SISV) Zaandam 010103
plv. voorzitter Tuchtcommissie Nederlands Genootschap Tolken en Vertalers (NSTV) Driebergen 010100
C1997-140904 Hop bijbanenregister Amsterdam


  KRIPS

F.J.E.
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 01-12-2000
Raadadviseur Directie Wetgeving
Ministerie van Justitie
Redacteur losbladige editie Nederlandse Politie Organisatie
Kluwer Alphen a/d Rijn01-06-1996
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


  KRIS

A.I. VAN mw.
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
C041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


  KROESEN

J.H.0313
NLRM 71
Advocaat Leiden 1937
Directiesecretaresse 1938
Werkzaam advocatenkantoor te Breda
Directiesecretaresse 194
Plaatsvervanger secretaresse Voogdijraad Rotterdam 1942
Werkzaam sociaal adviseuse in bedrijfsleven
Medewerkster advocatenkantoor Den Haag 1946
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 290653
Rechter rechtbank Amsterdam 110355
Vice-president Idem 290666


  KROESKAMP

D.J.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 180859
Idem Nijmegen 181159
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 190168

mr. A.M.J.A. Kroeze, plv. secretaris CMT 368
stafjurist bij de Handelsunit van de Rechtbank te Amsterdam

  KROL

E.H.A.F.M. (MPA)
Lid adviesraad ouderenbeleid Gemeente Sittard - Geleen
NU
Maastricht Rechter 150900
C150704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C150704 Hop bijbanenregister Maastricht
  KROL

H.084
NLRM 80
Beroepsmilitair Koninklijke Luchtmacht, II. reservekapitein0862
Werkzaam bedrijfsleven0870
Kandidaat-verkeersschout parket Groningen0180


  KROL

J.A.0648
NLRM 90
Werkzaam Ministerie van Defensie 1971
Docent MEAO Zwolle 1976
Advocaat en procureur Ermelo 1979
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 10181
Substituut-officier van Justitie arrondissement Zwolle 171281
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Zwolle 110183
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Utrecht 241189


  KROL

J.R.0648
NLRM 87 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Ministerie van Defensie 1971
Docent MEAO Zwolle 1976
Advocaat en procureur Ermelo1979
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 10181
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 171281
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 110183
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 240190
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 51295
NU
Utrecht kantonrechter 140396
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 290596 Code NA21
TEVENS
Voorzitter Stichting Interkerkelijk Omroep Nijkerk ISOW Nijkerk
Voorzitter Stichting Steun Reformatie Oostenrijk SSRO te Dalfsen
Plaatsvervangend voorzitter commissie van beroep voor gereformeerd onderwijs
Voorzitter commissie van beheer van de gereformeerde kerk vrijgemaakt te Nijkerk
Lid adviescommissie Justitie van de Tweede Kamerfractie van het GPV
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht
Utrecht Vice-president 01-01002
Voorzitter
Stichting Steun Reformatie Oostenrijk Dalfsen01-01001
tweede voorzitter klachtencommissie
Stichting Jeugdwelzijn/Stichting gereformeerde jeugdbescherming01-01001
Voorzitter College van Beroep voor studenten
gereformeerde hogeschool Zwolle01-01001
plaatsvervangend voorzitter Commissie van Beroep voor het gereformeerd onderwijs01-01001
Lid commissie voor geschillen als bedoeld in de Wet medezeggenschap onderwijs01-01001
Stichting Interkerkelijke Omroep Nijkerk Nijkerk 01-01001-20-02-2003


  KROL

J.W. van der
NLRM 71 80 87
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 170958

D.P. Krom
Plv. lid-apotheker CMT 368
Apotheker/eigenaar De Meeuwen Apotheek

  KROM

J.B. de
NLRM
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger GOG220904
Werkt bij Deutsche Bahn AG Brussel


  KROM

J.D. de 0950
NLRM 88/89
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 180288


  KROMHOUT

A.J.
NU
Breda Rechter 010605
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 270804
Breda Rechter-plaatsvervanger 010904
NU
Breda Rechter 010605
NEVENFUNCTIES
Medewerker Tijdschrift "Fiscaal Praktijkblad"
Redacteur NDFR - loonbelasting 010705
C040406-200806 Hop bijbanenregister Breda

KROMWIJK SMITS-PIETERSE
A.J.A. mw.
Den Bosch Rechter
C100506 Hop BBR Den Bosch

  KR÷NER-THOE SCHWARTZENBERG EN HOHENLANSBERG

H.W.B.0646 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Raio Den Haag 10186
Rechter-plaatsvervanger arrondissement rechtbank Rotterdam 50889
NEVENFUNCTIES
Lid van de examencommissie Beroepsopleiding Advocatuur


  Kronenberg

M.J.
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
NU
Haarlem Rechter 011203
NEVENFUNCTIES
Docent strafrecht Vrije Universiteit Amsterdam 010296
C2001-141106 Hop bijbanenregister Haarlem


  KRONIG

N.1244
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Griffier rechtbank Roermond 20681
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 31096
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 30599
Rechter rechtbank Roermond 260588
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 20490
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 20490
Plaatsvervangend Voorzitter raad van beroep ambtenarengerecht Roermond240492
Vice-president rechtbank Roermond 90993
NU
Roermond coŲrdinerend Vice-president 010396
Roermond Kantonrechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie 5 Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuid 010290.
C0498


  KROODE

F.H.J. ten 0918
NLRM 71 80
Adjunct-secretaris tribunaal Arnhem 130546-0447
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 230647
Substituut-griffier Idem 101050
Rechter Idem 10357


  KROON

A.C.J.M. de 0751
NLRM 87 88/89 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 180584
Rechter-plaatsvervanger Almelo 10792-GOG221003
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 010792
C310504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-100506 Hop BBR Den Bosch


  KROON

A.S.W. mw
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 010104-30-04-2005
Stafjurist Vreemdelingenkamer Rechtbank Arnhem
Auteur Secretary Management Institute van Uitgeverij Euroforum Eindhoven 010104
Secretaris Oudercommissie Allio Arnhem 20-01-2010-15-12-2011
Lid van de externe klachtencommissie Stichting KOMM (Klachten Over MachtsMisbruik) regio Den Bosch 01-12-2005-01-02-2010
NU
Arnhem Rechter 01-05-2005
NEVENFUNCTIES
WAARSCHUWING! Een kinderrechter!
Lid oudercommissie kinderdagverblijf Elst, wat is de juridisch juiste naam van dit kinderdagverblijf?
C310504-22-12-2012 Hop BBR Arnhem
INFORMATIEVERZOEK REDACTEUR HOP 1000
Zijn kenmerken organisatiecriminaliteit jeugdzorg op deze kinderrechter in uw zaak van toepassing?
Zo ja, welke kenmerken?


  KROON-KROPVELD

E. mw.
NLRM 80
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 10979

F.S. Kroon
Plv. lid-tandarts CMT 368
tandarts te Utrecht
Kaakchirurg
gastmedewerker afdeling mondziekten en kaakchirurgie/orale pathologie, VU medisch centrum/ ACTA
Vast beŽdigd forensisch geneeskundige/odontoloog

  KROON

M.C.M. DE mw
Arnhem Hof raadsheer 270799
C310504 C010704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-010704 Hop bijbanenregister Arnhem


  KROON

R. de
NLRM XX
NU
Den Haag parket arrondissementsofficier van justitie
Zutphen parket arrondissementsofficier van Justitie 1996/1997
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?

mw. mr. H.H. de Kroon-Biewenga
Rechter Rechtbank Breda 01-03-2004
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


  KROONEMAN

M.J.0339 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92
Wetenschappelijk Medewerker Rijksuniversiteit Groningen 1971
Werkzaam Erasmus Universiteit Rotterdam, II. wetenschappelijk hoofdmedewerker 1974
Gerechtsauditeur Hoge Raad260680
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam Ontslag 010197


  KROOT

T.W. van der
NLRM 91 92
Griffier Hof Den Bosch 40481
Griffier rechtbank Den Haag 151185  KRUIF Zie BROUWER-DE KRUIF

A.J.M. de 0451 mw.
NLRM 94 95 96
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 311086


  KRUIJER

A.H.N.0553 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 61184
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 251089
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 210690
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 270791
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 290192
Rechter rechtbank Den Bosch 10792
Vice-president rechtbank Den Bosch 190595
NU
Den Bosch Vice-president 190595
NEVENFUNCTIES
Raio selectie commissie Den Haag 010999
Lid CALRM 010902
C1997-100506 Hop BBR Den Bosch


  KRUIJFF-BRONSING

J.E.0742 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 121085
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 30286
NU
Utrecht rechter 261090
NEVENFUNCTIES
Lid commissie van Toezicht Penententiaire Inrichting Het Sticht Unit II Penententiaire Inrichting Het Spoor te Utrecht
Bestuurslid Stichting Mooi Baarn Baarn 01-01000
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


  KRUIJK

R. DE ?
Utrecht parket Officier van Justitie
NEVENFUNCTIES
Info over nevenfuncties gevraagd?


  KRUIJS

M.J. van 't 1118
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Waarnemend griffier rechtbank Arnhem 10347
Substituut-griffier rechtbank Arnhem 130351
Substituut-griffier Hof Arnhem 300175
Aangewezen hoofd griffie kantongerecht Boxmeer, Wageningen, Nijmegen en Terborg 300569


  KRUIJSSEN
  N.M. van 0472 mw.
  NLRM 98
  Raio Maastricht 11098


   KRUIJTHOF

  G.M.J.0646
  NLRM 93 94 95 96 97 98
  Luitenant-kolonel der Koninklijke Luchtmacht
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 270493
  Militair Lid rechtbank Arnhem 10195
  NU
  Arnhem Rechter-plaatsvervanger
  NEVENFUNCTIES
  Militair Ministerie van Defensie
  Commissie van Toezicht Huis van Bewaring Scheveningen
  Voorzitter beklagcommissie Huis van Bewaring Scheveningen
  C1997-040904 Hop bijbanenregister Arnhem


   KRUIMEL

  D.E.1066 mw.
  NLRM 94 95 96 97 98
  Raio rechtbank Alkmaar 11093
  NU
  Amsterdam parket persofficier C251104
  NEVENFUNCTIES
  Info over nevenfuncties gevraagd?


   KRUIMEL

  J.P.
  adviseur Directeur lokale belastingen / Kruimel Advies B.V. en J.P.Kruimel Beheer B.V.
  NU
  Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 180400
  Dordrecht Rechterplaatsvervanger 030605
  NEVENFUNCTIES
  Medewerker Vakstudie Nieuws
  Medewerker Weekblad voor Fiscaal Recht
  Redacteur/auteur Belastingblad
  Redacteur/auteur Fiscale Encyclopedie de Vakstudie, Lokale Belastingen en Milieuheffingen
  Docent vakopleiding WOZ-taxateur NVM/SOM
  Lid redactiecommissie Decorare (tijdschrift van de Studiekring Ridderorderden en Onderscheidingen)
  Docent Academie Lokale belastingen
  Docent Stichting Opleiding Belastingadviseurs
  Bestuurslid Stichting Vertrouwenspersoon
  C2003-110206 Hop bijbanenregister Amsterdam


   KRUISDIJK

  R.0460
  NLRM 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 31095
  NU
  Rotterdam rechter 060896
  NEVENFUNCTIES
  Juridisch medewerker afdeling beleid en juridische zaken bij het fonds bouwnijverheid
  Docent Opleidingen Sociaal Recht Utrecht
  Lid Oefenrechtbank K.U.B. Tilburg
  Voorzitter beklagcommissie, Commissie van Toezicht P.I. de Schie Rotterdam
  Voorzitter VVE De Twee Zonen Amsterdam
  parcourscoŲrdinator 5/10/15 kilometerloop De Roze Loop Amsterdam 01-07-1993
  C1997-220904 Hop bijbanenregister Rotterdam


   KRUK

  W.J.0144 drs.
  NLRM 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 120496
  GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


   KRUYER

  Y.A.T.1043 mw.
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Begeleidingscommissie binnenstageordning parketten SSR
  Werkzaam verzekeringswezen 10568
  Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 11076
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 230877
  Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 150995-GOG041104
  NU
  Amsterdam ressortparket Advocaat-generaal 010196-GOG230907
  Utrecht arrondissementsparket Officier van Justitie 1e klasse 270282-GOG230907
  Utrecht Rechterplaatsvervanger 2004-11-01
  NEVENFUNCTIES
  Lid Commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Doorn C230907
  C1997-230907 Hop bijbanenregister Utrecht
  WAARSCHUWING
  Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


   KRUYFF

  E.W. de 0736
  NLRM 71 87 80 88/89 90 91 92 93 94 95
  Raio rechtbank Maastricht 10164
  Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 10564
  Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Maastricht 10167
  Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 11168
  Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Amsterdam 11168
  Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 190370
  Rechter rechtbank Maastricht 260972
  Vice-president rechtbank Amsterdam 40179
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 210688
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 210688


   KUETHE

  F.Ph.
  NLRM 71
  Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 100259


   KUIJK

  M. VAN mw.
  Secretaris/Directeur Raad voor de Rechtspraak 01-01-2002
  Voorzitter Klachtencommissie Gemeente Delft
  Plaatsvervangend voorzitter Bezwaarschriftencommissie Sociale voorzieningen Schiedam
  Coach Intercoach Den Haag
  Lid Commissie aantrekken leden rechterlijke macht
  Lid Raioselectiecommissie
  Lid bestuur Sichting Eerstelijns Samenwerkingsverband Oude Westen & Cool Rotterdam
  Lid bestuur Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Centrum Rotterdam


   KUIJCK

  A.C.A. van 0920
  NLRM 71 80 87 88/89 90
  Advocaat en procureur Nijmegen 1948
  Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen181253
  Kantonrechter Nijmegen 130367
  Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 70667
  Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 50686


   KUIJCK

  Y.A.J.M. van 0451
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  C110206 Voorzitter Stichting Straatkinderen BraziliŽ te Breda 010100
  C110206 Voorzitter sectie TBS Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming 010700
  C110206 Bestuurslid Mr. Frans Perrick Stichting Nijmegen 260301
  C110206 Lid Beoordelings en Adviescommissie Landelijke Instelling "Hulp en Recht na seksueel misbruik in pastorale relaties" Rooms Katholiek Kerkgenootschap) 010104
  C110206 Voorzitter ReŁnistenvereniging Faculteit der rechtsgeleerdheid KUN Nijmegen
  Lid Raad van Toezicht Pompe Instituut Nijmegen GOG170605
  Lid bestuur Lionsclub Arnhem GOG170605
  Lid Landelijke Adviesraad Beraad inzake ParochiŽle Aangelegenheden GOG170605
  Vice-voorzitter bestuur parochie Stichting Bernulphus Oosterbeek GOG170605
  Bestuurslid ReŁnistenvereniging Faculteit der rechtsgeleerdheid KUN Nijmegen
  Raio rechtbank Maastricht en/of Breda 31175
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Breda 40282
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 30383
  Advocaat-generaal ressortparket Arnhem 291288
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 110595-GOG280904
  Arnhem Advocaat-generaal ressortparket
  Arnhem Hof vice-president 010902
  NU
  Arnhem Hof senior raadsheer 01-01-2011
  NEVENFUNCTIES
  Voorzitter Stichting Forum TBS Utrecht 17-01-2011
  Penningmeester Stichting Forum Levenslang 24-09-2008
  Plaatsvervangend lid Adviescollege Verloftoetsing Terbeschikkinggestelden 01-01-2008
  Voorzitter ReŁnistenvereniging Faculteit der rechtsgeleerdheid Radbouduniversiteit Nijmegen 06-10-2002
  Bestuurslid Stichting Bouwmaatschappij AC Van Deventer te Oosterbeek later Renkum 11-12-2001
  Bestuurslid Stichting Rechtenalumni Nijmegen Nijmegen 26-03-2001
  Voorzitter Stichting Christelijk Erfgoed Zorginstellingen te Breda 201283
  C1997-15-11-2011 Hop bijbanenregister Arnhem
  AANDACHTSVESTIGING!  INZAKE DE VERNIETIGING VAN DE MINDERJARIGE R. DOOR JEUGDZORG (592)Commissie van onderzoek seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Op 14 januari 2004 benoemde kardinaal A.J. Simonis mr. Y.A.J.M. van Kuijck tot voorzitter van de Beoordelings- en Adviescommissie. Hij was het jaar daarvoor als lid tot de BAC toegetreden
  AANDACHTSVESTIGING!  INZAKE DE VERNIETIGING VAN DE MINDERJARIGE R. DOOR JEUGDZORG
  669 Politicus Hop: "De vernietiging van de minderjarige R. door SWSG zichtbaar voor mij in beeld na het bijwonen straf hoger beroep hoorzitting Gerechtshof Arnhem. Ik kende R. uit eerdere zaken en was verbijsterd hoe hij er uit zag na ca. zes jaar opsluiting na contact met "jeugdzorg". Hoeveel minderjarigen worden ieder jaar vernietigd door de jeugdzorg vraag ik mij af. De advocaat van R. benoemde de frustraties van R. dat besluiten MET OPZET niet op papier gezet werden zodat hij zich niet kon verweren een bekende truc van de jeugdzorg welke truc ik heel goed ken in het kader van de psychologische oorlogsvoering van jeugdzorg tegen ouders en hun kinderen. Wordt R. de rest van zijn leven opgesloten als represaille maatregelen van jeugdzorg tegen stevig weerwerk van zijn (stief)ouders? Zou me niet verbazen!
  15-11-2011 Bericht Hop aan Kuijck/Caminida/Smedema Minderjarigen worden EERST VERNIETIGD door jeugdzorg en dan gaan/mogen jullie nog langer opsluiten!
  Klacht gegrond familie Fleerť met Hop tegen SWSG: "ONBEGRIJPELIJK na bijna een jaar OTS nog geen Plan van Aan pak gemaakt"
  Klacht Andre Fleerť: "William Schrikker gezinsvoogd kende na ťťn jaar OTS nog steeds de achternaam van het gezin niet
  Memo Hop inzake netwerk achter de mr. Frans Perrick Stichting (KUN) Nijmegen
  Bekkers W.M.J., Kuijck Y.A.J.M. van
  Wie wil de doelstelling van deze stichting met alle bestuursleden uit verleden en heden voor mij overschrijven bij de KvK?
  AANDACHTSVESTIGING!
  170605 Trouw TBS-rechter ergert zich aan indianen verhalen. In dagblad Trouw hedenochtend vrijdag 17 juni 2005 jl pag 2 getiteld: "TBS- rechter ergert zich aan indianen verhalen'' hedenochtend door Louis Cornelissen las ik het vraaggesprek met TBS- Rechter Mr.Y.A.J.M. van Kuijck . Mr .Y.A.J.M. van Kuijck schiet uit zijn heup over de TBS indianen verhalen. Ik heb even het doopceel van deze rechter geraadpleegd op www.burojeugdzorg.nl van dhr. Hop uit Ermelo. En wat schetst mijn verbazing deze rechter heeft oa als nevenfuncties, lid van de raad van toezicht Pompe instituut te Nijmegen en voorzitter van Sectie TBS Raad voor strafrechttoepassingen jeugdbescherming . Ik vind dat zeer stuitent Ik begrijp uit het vraaggesprek dat Mr. Y.van Kuijck ook TBS zaken in hoger beroep behandeld en banden heeft in de TBS wereld!!! . Hij is dus beinvloedbaar door deze TBS raden. De rechter dient onafhankelijk te zijn. Ik vind dat deze ''barmhartige Katholieke'' Rechter indien hoger beroep zaken van TBS'ers op zijn bordje komen nooit mag behandelen. Mijn verzoek aan de Tweedekamer leden om weereens de nevenactiviteiten en bijbanen van onze ''onafhankelijke'' rechtersonder de loep te nemen. Oud minister van Justitie Sorgdrager (D'66) heeft een wet ingevoerd, dat rechters al hun bijbanen/ nevenfuncties dienen te publiceren .Er zijn nog steeds een groot aantal Rechters die opgave van alhun bijbanen en nevenfuncties wijgeren. Rechters die de wet aan hun laars lappen daar moet als wetgever eens naar kijken. Peter Weij Soest.
  AANDACHTSVESTIGING! Artikel 3 Instelling Commissie TBS en Sanctietoepassing Geestelijk Gestoorde Delinquenten In de Commissie te benoemen: voorzitter: prof. mr. J. W. Fokkens, advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden en hoogleraar strafrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam; leden : dr. J. H. Blankstein, algemeen directeur van de prof. mr. W. P. J. Pompekliniek te Nijmegen en voorzitter van het onderling overleg van directeuren van TBS-inrichtingen mr. E. P. von Brucken Fock, raadsheer in het Gerechtshof te Den Haag (tot 1 oktober 1992 gedetacheerd bij de stafafdeling Wetgeving Publiekrecht van het ministerie van Justitie); mr. E. J. Hofstee, universitair docent aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en rechter-plaatsvervanger in de arrondissementsrechtbank te Haarlem; drs. L. J. Joele, algemeen directeur van het Psychiatrisch Centrum Bloemendaal Den Haag mr. Y. A. J. M. van Kuijck, advocaat-generaal bij het Gerechtshof te Arnhem; prof. drs. H. J. M. van Marle, geneesheer-directeur van het Pieter Baan Centrum te Utrecht en bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen; mr. P. L. Michels, vice-president van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam; mw. mr. C. L. van den Puttelaar, advocaat te Rotterdam en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Den Haag mw. dr. J. Smit, beleidscoŲrdinator TBS, Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstellingen; adviserende leden: mr. C. van der Hooft, psychiatrisch adviseur van het ministerie van Justitie; mw. mr. G. Mintjes, medewerker van de stafafdeling Wetgeving Publiekrecht van het ministerie van Justitie; adviserend lid/secretaris: drs. J. L. van Emmerik, beleidsmedewerker/coŲrdinator TBS, afdeling Beleidsontwikkeling, directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen van het ministerie van Justitie; adjunct-secretaris : mw. mr. M. F. M. de Groot, juridisch medewerker van de afdeling Juridische Zaken, directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen van het ministerie van Justitie.


   KUIJER

  A.
  Plv voorzitter van de Beroepscommissie doelgroepbepaling van de Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland
  NU
  Den Haag Rechter 3001002
  NEVENFUNCTIES
  Voorzitter Commissie Vreemdelingenrecht en Asielrecht van de Raad voor Rechtsbijstand Den Haag 010703
  Lid permanente commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen-, en strafrecht Utrecht 010195
  Mede-auteur/lid van de redactie van de uitgaven: Modellenboek voor de rechtspraktijk (kluwer); Praktijkboek bestuursrecht; Handboek Buitenlandse Werknemers in Nederland; Tekst en Toelichting op de Vreemdelingenwet 2000; Journaal Vreemdelignenrecht; Den Haag en Deventer 010195
  C101104-110206 Hop bijbanenregister Den HaagBR>
   Kuijk

  mw. mr. M. van
  Secretaris/Directeur Raad voor de rechtspraak 2002-01-01
  Nevenbetrekkingen
  Lid van het bestuur Sichting Eerstelijns Samenwerkingsverband Oude Westen & Cool Rotterdam 2005-12-07
  Lid van het bestuur Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Centrum< Rotterdam 2005-12-07
  Voorzitter Klachtencommissie Gemeente Delft Delft 2004-02-01
  Coach Intercoach 's-Gravenhage 2003-05-01
  Lid Commissie aantrekken leden rechterlijke macht Commissie aantrekken leden rechterlijke macht 2002-08-01
  Plaatsvervangend voorzitter Bezwaarschriftencommissie Sociale voorzieningen Gemeente Schiedam< 2002-05-01
  Lid Raioselectiecommissie Raioselectiecommissie 1996-09-01
  BBC Hop


   KUIJK

  M.H. van 0454 mw.
  NLRM 87 88/89 90 91 92
  Griffier rechtbank Rotterdam 231183


   KUIJL

  mw. mr. M.M.E. van der Kuijl
  NU
  Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 2007-09-04
  NEVENFUNCTIES
  advocaat-mediator
  C050709 Hop bijbanenregister Den Haag


   KUIJL

  M.S. van der 0268 mw. drs.
  NLRM 98 99
  C041104GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
  Raio rechtbank Haarlem 10496
  Amsterdam parket functie ?
  Amsterdam Rechter GOG 050709
  NU
  Leeuwarden Rechter 2006-01-01
  NEVENFUNCTIES Docent OSR Utrecht 2005-09-01
  C1997-050709 Hop bijbanenregister Amsterdam


   KUIJPER

  A.A.0123
  NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
  Werkzaam administratief ambtenaar kantongerecht Den Bosch, II. hoofdcommies (gemeentesecretarie)1939
  Substituut-griffier rechtbank Roermond 150168
  Griffier Idem 70769
  Hoofd griffie kantongerecht Roermond en Venlo1069
  Idem Raad van Beroep Roermond 150470
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 150470
  Rechter Idem 280372
  Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond en Venlo 190975
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 10284


   KUIJPER-KEIJZER

  C.L.0548 mw.
  NLRM 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Werkzaam bedrijfsleven Amsterdam 10572
  Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 220180
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 220180
  Rechter rechtbank Amsterdam 91081
  Vice-president rechtbank Amsterdam 161187
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 61089
  Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 220694


   KUIJPER

  H.
  NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3794
  Lid DB en sectie TBS van de centrale Raad voor strafrechttoepassing
  Commissaris Partek beton Ned. en submaatschappijen Ver Bouwstoffen Industrie VBI BV
  Schokbeton BV Spanbeton BV
  Commissaris beheermaatschappij Schaarsbergen
  Lid College van arbiters van de Artsen Ouderlinge
  Voorzitter Arbitragecommissie Goodwill-fondsen Huisartsen
  Lid geschillencommissie Ziekenhuis-Fysiotherapeuten Stichting Rechtspraak Zorgverzekering
  Bestuurslid Stichting Koningsheide
  Bestuurslid Hendrika Johanna Stichting
  432Arbiter stichting "Nederlands Arbitrage Instituut"
  Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 230669-GOG010704
  NU
  Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger 120286
  Hoofd Staatsraad in buitengewone dienst
  Arnhem Rechter-plaatsvervanger 010102
  C010704-040904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
  C1997-040904 Hop bijbanenregister Arnhem


   KUIJPERS

  J.C.A.F.
  NLRM 71
  Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 300355


   KUIJS

  dhr. mr. C.P.C. Kees 1959 Anna Paulowna
  NLRM 6574
  Lid Rampenidentificatieteam RIT van het KLPD 1995
  Hoofd Sector Technische Identificatie RIT
  Commandant District Noord-Holland/Utrecht Koninklijke Marechaussee Amsterdam 010903
  KMA cavalerieofficier 1980
  Marechaussee (Kmar) 1983
  Commandant 103 EskKMar 1984-1987
  Officier toegevoegd District Gelderland 1987-1989
  Diverse functies bij de staf KMar 1989-1990, 1992-1995 en 2002-2003
  Rechtenstudie Universiteit Amsterdam 1990-1992
  Hoofd Centrale Recherche 1995-1996
  Liaisonofficier KMar bij het arrondissementsparket OM Haarlem 1994-1996
  Hoofd JustitiŽle Dienst District Schiphol 1996-1998
  Hoofd politietaken Districht Schiphol 1998-2002
  NU
  Den Bosch Rechterplaatsvervanger 2003-11-26
  NEVENFUNCTIES
  Kolonel Koninklijke Marechaussee
  Lid Raad van Toezicht Stichting Regio Mortuaria Nederland 010102
  Lid redactiecommissie Militair Rechterlijk Tijdschrift Ministerie van Defensie 01010
  C290404-050709 Hop BBR Den Bosch


   KUIKEN

  K.R.0344
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Vice-voorzitter bestuur Stichting Michaelhoeve Overkempe
  Bestuurslid Stichting Vrienden Overkempe
  (290) Voorzitter Geschillencommissie Stichting Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Gelderland
  Voorzitter Geschillencommissie BD-bedrijf Neander Brummen
  Raio rechtbank Almelo 150573
  Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Almelo 150573
  Secretaris arrondissementsparket Breda 10375
  Gerechtssecretaris rechtbank Breda 151076
  Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Breda 751076
  Secretaris arrondissementsparket Zutphen 10878
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 80978
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 60580
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 90983
  Rechter rechtbank Zwolle 51084
  Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 311084
  Kantonrechter Harderwijk 230689
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 230689-GOG221003
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 20790
  Kantonrechter Apeldoorn 60292-GOG150504
  Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 60292-GOG150504
  Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 60193-GOG150504
  NU
  Zutphen Vice-president 010102
  Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger 241198
  NEVENFUNCTIES
  Arbiter Stichting voor geschillenbeslechting Zeist
  Voorzitter Interne bezwarencommissie FWG St. Urtica Vorden
  Voorzitter Interne bezwarencommissie FWG St. MichaŽlshoeve Overkempe
  Voorzitter Vereniging tot bevordering der Toonkunst Zutphen e.o.
  C1997-010704 Hop bijbanenregister Zutphen


   KUILE

  B.H. ter prof.
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 290778
  NU
  Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger
  NEVENFUNCTIES
  Hoogleraar Erasmus, Universiteit R'dam, Europees recht, Europees institutioneel recht
  Advocaat te Den Haag kantoor De Brauwe Blackstone Westbroek beŽdiging 1962
  Nu waarschijnlijk met pensioen
  Voorzitter van het Veterinair Beroepscollege
  Lid van de Beroepscommissie van de Koninklijke Maatschappij van Geneeskunst
  Lid en secretaris van de Raad van Commissarissen van Wolters Kluwer
  Lid en secretaris van de Raad van Commissarissen van Verenigd Streekvervoer Nederland
  Directeur van Lingerije
  Lid van de werkgroep Kartelrecht van het Europa Instituut van de Rijksuniversiteit te Leiden
  Lid van de werkgroep Mededinging van de Vereniging VNO/NCW
  Lid van de werkgroep Competition van International Chambers of Commerce
  Lid van de adviescommissie van de Vereniging Huize Boschzicht
  Lid van de VVD-commissie Justitie
  Lid adviescommissie praktijkuitgaven op het gebied van Europees Recht, Kluwer
  Emeritus hoogleraar Europees Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
  Docent leergang Stichting Bedrijfskunde

  KUIL, mw.mr. V. van der
  Arnhem ?
  27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
  COMPETENTIES 12-04-2010
  Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
  Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


   KUILE-VAN MIERLO

  J.M.H.A. ter 0648 mw.
  NLRM 87 88/89 90 91 92
  Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 40986
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 40986


   KUILE

  L.F.D. ter 1028
  NLRM 71 80 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98
  Advocaat en procureur te Amsterdam 1955
  Bedrijfsjurist te Rotterdam
  Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 300661
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 240969
  Rechter rechtbank Rotterdam 150670
  Vice-president rechtbank Rotterdam 60778
  President rechtbank Rotterdam 150288
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 10394-GOG2-2004
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10394-GOG220904
  NEVENFUNCTIES
  Bestuurslid Stichting administratiekantoor Landgoed De Moeren te Zundert
  B bestuur Stichting Juridisch Woordenboek Spaans te Den Haag
  Plaatsvervangend Voorzitter commissie binnenvaart-rampenwet te Rotterdam
  Plaatsvervangend Voorzitter RvB Ned. Orde van Belastingadviseurs
  Voorzitter Klachtencommissie politieregio Rotterdam/Rijnmond


   KUILE

  R.J. ter 0452
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Penningmeester Stichting het Ter Kuile-fonds te Enschede
  Voorzitter bezwarencommissie van Energiebedrijf Noord-West Amsterdam NV
  Lid ledenraad van de Vereniging Vogelbescherming Nederland
  Voorzitter medezeggenschapsraad van de openbare basisschool De Meent Maarn
  Advocaat en Procureur te Amsterdam
  Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 50285
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 50285
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 250787
  Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 41187
  Rechter rechtbank Den Bosch 20688
  Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 70990-GOG100506
  Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 70990-GOG100506
  Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 70990-GOG100506
  Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 70990-GOG100506
  Kantonrechter Den Haag 130694-GOG120906
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 130694-GOG100506
  NU
  Den Haag Vice-president 010102
  NEVENFUNCTIES
  Gastdocent Stichting Opleiding Sociaal Recht Utrecht 010197
  Lid VVD-fractie Gemeenteraad Maarn 010399
  Penningmeester Stichting het Hoedemakersfonds te Enschede
  Lid klachtencommissie personele aangelegenheden Provincie Flevoland Lelystad 010603
  180297-120906 Hop bijbanenregister Den Haag
  Aandachtsvestiging.
  284 Gevraagd afschrift van zijn uitspraken waarbij AON partij is?


   KUIN VAN DEN AKKER

  J.M.G. Mw
  NLRM 03
  Assen Rechter-plaatsvervanger 010102
  NEVENFUNCTIES
  advocaat procureur Plas & Bossinade advocaten en notarissen Groningen
  Voorzitter Commissie van Toezicht 't Poortje Groningen 01011996
  Lid commissie Stimuleringsfonds Rabobank Groningen 01012000
  Lid Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Smallingerland Drachten
  C221003-150504 Hop bijbanenregister Assen


   KUIP

  S.W.
  NU
  Utrecht Kantonrechter-plaatsvervanger
  NEVENFUNCTIES
  Rotterdam advocaat
  Redacteur losbladig Arbeidsovereenkomst Kluwer
  Redacteur losbladige Praktijkboek Ontslagrecht Kluwer
  Lid werkgroep ontslagrecht Vereniging voor Arbeidsrecht
  Vice-president Rechtbank Rotterdam 01-01002
  Lid Werkgroep Herziening Ontslag Vereniging voor Arbeidsrecht01-01001
  Docent Stichting Opleiding Sociale Rechtshulp Utrecht01-01001
  Lid kernredactie tijdschrift Arbeidsrechtelijk Annotaties01-01001
  Lid redactie tijdschrift Praktisch Procederen 01-01001
  Lid ondernemingsraad 01-01001
  C1997-220904 Hop bijbanenregister Rotterdam


   KUIPER-KEIJZER

  C.L.0548 mw.
  NLRM 88/89
  Werkzaam bedrijfsleven Arnsterdam 10572
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 220180
  Gerechtsauditeur Idem 220180
  Rechter Idem 91081
  Vice-president rechtbank Amsterdam 161187


   KUIPER-TWAALFHOVEN

  D.F.M.0133 mw.
  NLRM 87
  Werkzaam bedrijfsleven 1953-1956
  Stage E.E.G. 1962
  Advocaat en procureur Den Haag en Amsterdam 1963
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 70379
  Rechter Idem 60186


   KUIPER-SMEELE

  E.F.1254 mw.
  NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
  Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 10490
  Ondervoorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 270791
  Vice-voorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 80794
  NU
  Zwolle Vice-president 010500
  Leeuwarden Hof raadsheerplaatsvervanger 010101
  NU
  Lid plaatsvervanger College van beroep Studiefinanciering 010101
  Lid Raad van Toezicht Woningstichting De Volmacht Gieten 010101
  C1997-010704 Hop bijbanenregister Zwolle-Lelystad
  Lid -plaatsvervanger College van Beroep studiefinanciering Groningen 01012001
  Lid Raad van Toezicht Woningstichting De Volmacht Gieten


   KUIPER

  J.H.0363 drs.
  NLRM 92 93 94 95 96 97 98
  Voorzitter Christelijke Oratoriumvereniging Assen
  Advocaat te Groningen kantoor Bout Advocaten beŽdiging 1995
  Bestuurslid Vereniging voor Chr Basisonderwijs en Speciaal Voortgezet Onderwijs Assen e.o.
  Raio rechtbank Assen 11091
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 101094
  Gerechtsauditeur rechtbank Assen 10497
  Leeuwarden Hof Raadsheerplaatsvervanger 150800
  NU
  Assen Rechter-plaatsvervanger 010497 en 311202
  Leeuwarden Hof Raadsheer 311202
  NEVENFUNCTIES
  Plv. voorzitter College van Beroep voor studenten van de Hanzehogeschool
  C1997-150504 Hop bijbanenregister Assen


   KUIPER

  M.J.0340
  NLRM 93 94 95 96 97 98
  Voorzitter Eurogroep
  Lid raad van advies EURINFA Raad voor de rechtspraak
  Plaatsvervangend lid Ledenraad Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
  Plaatsvervangend lid Tariefcommissie
  Gebruikersprojectleider Porat Europaea (EURINFA) Raad voor de rechtspraak
  Adjunct- directeur Ministerie van Landbouw
  Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 230190
  Raadsheer college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 10494
  NU
  College van Beroep voor het Bedrijfsleven Vice-president 231001
  Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 010102
  NEVENFUNCTIES
  Plaatsvervangend lid Gerechtshof Amsterdam Douanekamer
  Plaatsvervangend lid Veterinair Beroepscollege Den Haag
  C1997-2005 Hop bijbanenregister Amsterdam
  Plaatsvervangend lid Gerechtshof 's-Gravenhage 01-04-2005


   KUIPER

  R.
  NU
  Hoge Raad Gerechtsauditeur 011103
  NEVENFUNCTIES
  adjunct-secretaris Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten Amsterdam
  adjunct-secretaris Raad voor geschillen van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants
  C130604 Hop bijbanenregister College van Beroep voor Bedrijfsleven


   KUIPERS

  A.M.S. Mw
  Almelo rechter 010600
  Lid oudercommissie van kinderdagverblijf Piccolo Enschede 01012003
  C221003-300504 Hop bijbanenregister Almelo


   KUIPERS-TIMMER

  A.N. mw.
  NLRM 87 88/89 90
  Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 140881
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 151082
  Rechter Idem 11084


   KUIPERS

  D.J.A. (Derk) 0850
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Vice voorzitter Stichting Bredervoort Jeugdhulpverlening GOG260305
  Voorzitter bestuur J.H. Donnerschool GOG260305
  Rechterlijk ambtenaar in opleiding 10179
  Substituut-officier van Justitie arrondissement Zutphen30985
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Zutphen70886
  Juristlid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 Tafel Zutphen
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 10494-GOG260305
  NU
  Utrecht Rechter-plaatsvervanger 050700
  384 Den Haag Ressortsparket Waarnemend advocaat-generaal 011001
  403 Rotterdam parket Arrondissementsofficier van justitie eerste klasse KBnr ? dvb 011001
  NEVENFUNCTIES
  C260305 Lid tuchtcommissie betaald voetbal KNVB
  C260305 Voorzitter Rudolphstichting Jeugdhulpverlening (de Glind)
  C260305 Voorzitter Kinderhospice De Glind Barneveld 010102
  C260305 Docent SSR-Opleidingen 010101
  C221003-260305 Hop bijbanenregister rechtbank Utrecht


   KUIPERS

  H.W.0913
  NLRM 71
  Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 270142
  Ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 301042
  Substituut-officier van Justitie arrondissement Leeuwarden 210451
  Officier van Justitie Idem 220363


   KUIPERS

  J.P.
  NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Raad Hoog Militair Gerechtshof Den Haag 120968


   KUIPERS

  M.C.0744
  NLRM 7 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Raio rechtbank Almelo 10969
  Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Almelo
  Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Almelo
  Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Almelo 10174
  Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 261175
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 60276
  Rechter rechtbank Almelo 130577
  NU
  Almelo Kantonrechter-plaatsvervanger 270285
  Enschede kantonrechter 270582
  GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
  C090797


   KUIPERS

  S.A.L.0664 mw.
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Raio rechtbank Den Bosch 11088
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Roermond11094
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond11095
  NU
  Roermond parket
  WAARSCHUWING
  Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?

  dr. T. Kuipers
  Plv.lid- arts CMT 368
  psychiater Symfora groep GGZ, locatie Zon en Schild

   KUITERT

  J.C.J.G.B.0957 mw.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Advocaat en Procureur te Amsterdam
  Raio rechtbank Haarlem 11285
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 130489
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 30790
  NU
  Haarlem parket
  C220305 INZAGE OPENBAAR BIJBANENREGISTER PARKET HAARLEM WORDT GEWEIGERD!
  385 Arrondissementsparket Haarlem WEIGERT inzage van het openbaar bijbanenregister om de bijbaantjes van de Officieren van Justitie in Haarlem voor burgers verborgen te houden


   KUIZENGA

  B.0241
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Voorzitter Directie Divisie Particulieren van Centraal Beheer te Apeldoorn
  Bestuurslid tevens commissaris van het Jonge Centrum te Groningen
  Voorzitter bestuur van de Dr K van Dijk Stichting te Eelde (Nieuw Hoog-Muller-CAD-Friesland)
  Voorzitter Nat?? begeleidingscommissie Centrum chronische ziekten
  Voorzitter bestuur van het psycho-geriatrisch verpleeghuis De Twaalf Hoven te Winsum
  Voorzitter Raad van Toezicht interim stichting ter voorbereiding van de samenwerking St
  Thuisdialyse en dialyseafdeling Beatrixoord
  Lid Raad van Toezicht Stichting Thuisdialyse te Haren
  Bestuurslid Sector Schadeverzekeringen van het Verbond van Verzekeraars te Den Haag
  Vice-voorzitter Federatie Onderlinge Verzekeraars (FOV) te Bunnik
  Lid Raad van Toezicht van de Stichting KITTZ voor toegepast thuiszorgvernieuwing te Groningen
  Voorzitter Stichting Universitair Algemeen Kinder- en Jeugdpsychiatrie te Groningen
  onafhankelijk voorzitter Toetsingscommissie Unive-Verzekeraar 01011998-30-06-2002
  Voorzitter Raad van Toezicht Zorginstelling "De Hoven" Winsum 01011992-01012003
  Voorzitter bezwaren advies commissie Regiopolitie IJsselland Zwolle 01-09-2002 01012005
  Werkzaam bedrijfsleven te Groningen 1960
  Werkzaam ontvanger directe belastingen te Groningen 196
  Werkzaam gemeentepolitie respectievelijk Voorburg en Stadskanaal 1963
  Werkzaam AGO-verzekeringen II. districtsinspecteur 1969
  Kandidaat-verkeersschout arrondissementsparket Leeuwarden0975
  Verkeersschout arrondissementsparket Groningen 260177
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 151082-GOG221003
  NU
  Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger 270202
  NEVENFUNCTIES
  adviseur strategische en andere vraagstukken
  C1997-150504 Hop bijbanenregister Leeuwarden


   KUIZENGA

  W.
  NLRM 80 87 88/89
  Plaatsvervanger Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 170576


   KULLBERG

  C.
  NLRM 71
  Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 90867


   KUMMELING

  H.R.B.M.
  NLRM 93 94 95 96 97 98
  NU
  Utrecht Rechter-plaatsvervanger 010792-GOG280904
  NEVENFUNCTIES
  Hoogleraar Tilburg Katholieke Universiteit Brabant, staatsrecht
  Hoogleraar Rijksuniversiteit Utrecht, staatsrecht met inbegrip van het vergelijkend staatsrecht


   KUNST

  M.A.J.
  NLRM 03
  Arnhem ressortparket Advocaat-generaal
  Lid klachtencommissie psychotherapeuten in stedendriehoek Arnhem, Apeldoor en Deventer
  Bestuurslid Soroptimistenclub
  C011203 Hop bijbanenregister Ressortparket Arnhem   KURSTJENS

  H.M.E.1170
  NLRM 98
  Raio rechtbank Alkmaar 11097


   KURSTJENS

  M.W.I.
  NLRM 71
  Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 241264


   KUSTER

  P.H.M.0660 mw.
  NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Raio rechtbank Utrecht 10489
  Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 10494
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10494
  Amsterdam rechter 180795-GOG041104
  NU
  Amsterdam Vice-president
  NEVENFUNCTIES
  Commissie van Toezicht de Schans
  C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


   KUUS

  A.H.J.1082
  NLRM 87 88/89 90
  Raio 10682


   KUYPERS

  S. mw.
  NU
  Zwolle Rechter-plaatsvervanger 160404
  NEVENFUNCTIES
  Senior-secretaris Rechtbank Zutphen
  010704 Hop bijbanenregister Zwolle-Lelystad

   KUYT

  M.J.R.0661
  NLRM 94 95 96
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 281293
  NEVENFUNCTIES
  C1997 Hop bijbanenregister Den Haag


   KWAAK

  D.J. van der 1050
  NLRM 93 94 95 96 97
  Raadsheerplaatsvervanger hof Arnhem
  NU
  Groningen Rechter-plaatsvervanger 280792
  Arnhem Hof Raadsheer 230200
  NEVENFUNCTIES
  Universitair hoofddocent vakgroep privaatrecht RUG
  Cursusleider en docent VSO cursus beslag en executierecht Ned. Orde van Advocaten
  C1997-010704 Hop bijbanenregister Arnhem


   KWAASTENIET
   A.T. de 0858
   NLRM 92 93 94 95 96 97 98
   Voorzitter van de Stichting Rechtsbijstand Bureau voor Rechtshulp Groningen
   Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 150891
   Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 240692
   Rechter rechtbank Assen 10792
   Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 281196
   Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 281196
   Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 281196
   NU
   Assen Vice-president 040500
   NEVENFUNCTIES
   Voorzitter klachtencommissie voor medewerkers Stichting De Zijlen (zorg- en dienstverleningsinstantie voor mensen met een verstandelijke handicap in de provincie Groningen Tolbert
   Lid klachtencommissie medewerkers Buro's Rechtshulp Leeuwarden
   plv. voorzitter overige klachtencommissies Stichting De Zijlen Tolbert
   C1997-150504 Hop bijbanenregister Assen


    KWAK

   N.E.0369 mw.
   NLRM 94 95 96 97 98
   Raio rechtbank Haarlem 10494
   NU
   Haarlem Rechter-plaatsvervanger
   C000001 Hop bijbanenregister Haarlem
   Rechter Haarlem01-04-2001
   C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
    KWAKMAN

   E.H.G. Mw
   Assen Raio 010400
   NU
   Assen Rechter-plaatsvervanger 010603
   NEVENFUNCTIES
   Voorzitter Kamerkoor Consortium Locale Groningen
   C221003-150504 Hop bijbanenregister Assen


    KWANTES

   J.N.A.0645
   Voorzitter Bewonersvereniging leefbare binnenstad Den Bosch 01-07-1997-30-06-2001
   Amsterdam Hof raadsheer 181292
   NLRM 93 94 95 96 97 98
   Inspecteur's Rijksbelastingen
   NU
   Amsterdam Hof CoŲrdinerend vice-president 150301
   Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 100492
   NEVENFUNCTIES
   Redacteur van het Maandblad Juridische Berichten voor het Notariaat Den Haag
   Bestuurslid juristenfonds personae miserabiles in Den Haag
   Lid redactie maandblad berichten voor het notariaat te Den Haag
   C1997-100506 Hop BBR Den Bosch

   M.P. van der Kwast
   Plv. lid-verloskundige CMT 368
   Verloskundige
   CoŲrdinator Verloskundig Centrum West Friesland
   Bestuurslid Algemeen Bestuur K.N.O.V.
   Bestuurslid Stichting Pensioenfonds Verloskundigen
   Lid van de Privacy Commissie van de Stichting Perinatale Registratie Nederland

    KWIJL

   M.S. van der 0268 mw.
   NLRM 97
   Raio Haarlem 10496

    

    

   Publicatie nevenfuncties rechters & Officieren van Justitie op internet door Hop sloeg in als een bom


   (210) 1998 CDA Minister van Justitie adviseerde Hop om tegen rechters te procederen om bijbanenwetgeving te handhaven
   (329) CDA Minister van Justitie: "Door de activiteiten van Hop zijn registers nevenfuncties rechters beter gaan functioneren"
   (276) Met de publicatie van hun rechter bijbanen is de(CHRISTELIJKE) advocaat die ook het bijbaantje rechter vervuld niet zo blij
   (50) Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen). Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan......... schrijft vervolgens de volgende CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
   (53) Jeugdzorgindustrie Nederland opende zelfs een helpdesk om jeugdzorgpersoneel tegen Hop bij te staan met gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen
   (griffier) Nederlandse Vereniging van Gemeenten VNG opende ook al een helpdesk tegen Hop om ambtenaren en gemeenten bij te staan
   Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat (Groep) Hop moet worden doodgezwegen".
   Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.
   Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.
   Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.
   Informant Mr. H.P. Wooldrik Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem: "Eigenlijk zijn wij toch een volk van dominees en regenten. Van boven ons gesteld gezag en daar hoort ook de rechtspraak bij. De volksrechtbank met jury drukten wij meteen de kop in, terwijl de Duitsers, Belgen, Fransen en Engelsen er allemaal iets van hebben. De rechtspraak laat je niet over aan het gewone volk, vindt men, daar heb je autoriteiten voor." Bron: Groene Amsterdammer.
   (21) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter A
   (22) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter B
   (23) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter C
   (24) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter D
   (25) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter E
   (26) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter F
   (27) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter G
   (28) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter H
   (29) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter I
   (30) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter J
   (31) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter K
   (32) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter L
   (33) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter M
   (34) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter N
   (35) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter O
   (36) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter P
   (37) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Q
   (38) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter R
   (39) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter S
   (40) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter T
   (41) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter U
   (42) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter V
   (43) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter W
   (45) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Y
   (46) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Z
   (Contact) Hop per E-mail voor verbetering van onjuiste gegevens van ťťn vermelding

   Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
   285 Mr. Moszkowicz: Hij heeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
   160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
   212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
   089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
   332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"


   www.bureaujeugdzorg.nl
   www.burojeugdzorg.nl
   Referenties
   Disclaimer
   Contact
   Copyright © 2018 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.