Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Hop geeft u op onnavolgbare wijze inzicht in de jeugdzorg mentaliteit.
Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school. Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat jeugdzorg op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

 

 

Openbaar register nevenfuncties bestuurders gemeenten, leden bezwaarcommissie op internet

Beginletter I BSC, 147=A, 190=B, 207=C, 243=D, 248=E, 287=F, 295=G, 304=H, 313=I, 315=J, 396=K, 405=L, 493=M, 494=N, 495=O, 496=P en Q, 501=R, 503=S, 507=T, 553=U, 554=V, 570=W, 571=X, 589=Y, 675=Z, Griffier, Gemeentesecretaris.

Dhr. drs. P.C. van den Brink (CDA) burgemeester gemeente IJsselstein
nevenfuncties
lid AB Veiligheidsregio Utrecht
lid Regionaal College Politieregio Utrecht
lid DB Bestuursregio Utrecht
2009 vice voorzitter De Hollandsche Molen
2009 lid kernredactie “Brand en Brandweer”; vakblad voor brandweermensen
2006 bestuurslid J.H. Donnerschool. Cluster 4 (ZMOK) school met vestigingen in De Glind en Hilversum
Bron 19-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid comitť van Aanbeveling Landelijke Stichting Ten Zinloos Geweld

P.C. van den Brink MEMO is dit dezelfde? Memo Hilversum?
lid van de Raad voor Werk en Inkomen
voorzitter VNG subcommissie Regionaal Platform Arbeidsmarkt
lid VNG Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
lid Regionale Commissie Werk en Inkomen
voorzitter van het Platform Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek
lid Algemeen bestuur Werkvoorzieningschap Tomingroep
voorzitter Beleidsplatform Sociale Activering
voorzitter CliŽntenraad Sociale Zaken
voorzitter van de Stadsbank
lid van het dagelijks bestuur van de Stichting Matchpoint
bestuurslid Federatief Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School
lid van het gemeenschappelijk orgaan van de gemeenschappelijke regeling Educatie Gooi en Vechtstreek
voorzitter Lokaal Onderwijsoverleg
lid dagelijks bestuur Regionaal Bureau Leerplichtzaken
vertegenwoordiger gemeente aandeelhoudersvergadering B.V. Dudok Arena
lid Platform Middelgrote Gemeenten
vertegenwoordiger gemeente in de aandeelhoudersvergadering Waterleidingbedrijf Hydron N.V.
vertegenwoordiger gemeente in de Algemene Vertegenwoordiging. Aandeelhouders Bank Nederlandse Gemeenten

Dhr. J.C. Simons, gemeentesecretaris gemeente Hellevoetsluis

 
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Hellevoetsluis Friday, December 19, 2008 9:15 AM  

  hr. H.J. van der Wel raadsgriffier gemeente Hellevoetsluis
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Hellevoetsluis Friday, December 19, 2008 11:41 AM

 

OUD: H.J. van der Graaff raadsgriffier gemeente Hellevoetsluis  
Geen nevenfuncties opgegeven (bestuurlijke nevenfuncties worden geweigerd!)
Bron gemeente Hellevoetsluis 31 juli 2008

 

Klopt de onderstaande lijst van bestuurders met al hun nevenfuncties? Indien neen, wilt u een recent overzicht aan de redacteur sturen?


?

 

burgemeester Burgemeester C.A. Kleijwegt PvdA

De heer C.A. Kleijwegt wordt de nieuwe burgemeester van Hellevoetsluis. De benoeming gaat per 16 juni in. De heer Kleijwegt (53 jaar, PvdA) is sinds 1991 burgemeester van Sliedrecht. In Hellevoetsluis is de heer Kleijwegt de opvolger van burgemeester mevrouw drs. M. van Rossen (PvdA) die per 1 januari jl. burgemeester van Alkmaar is geworden.

Nevenfunctie: Lid van Raad van Toezicht Rijndam revalidatiecentrum Bron: Jaarverslag Rijndam revalidatiecentrum 2006 Samenstelling Dr. M.P. Bergen (Michael), lid Geboortejaar: 1951 Nevenfuncties: vice-voorzitter bestuur Revalidatie Nederland, secretaris bestuur Stichting Beheer der Gebouwen Adriaanstichting/Gemeentelijke Mytylschool De Brug, lid bestuur Samenwerkingsverband Onderzoek Revalidatiegeneeskunde Rotterdam (SORR) In dienst sinds: 1 januari 1995 Drs. H.J.A. van Dijk (Hans), lid Geboortejaar: 1949 Nevenfuncties: lid dagelijks bestuur Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen, adviseur van het bestuur Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting, voorzitter bestuur Stichting Beheer der Gebouwen Adriaanstichting/Gemeentelijke Mytylschool De Brug, voorzitter bestuur Stichting Bureau Advies en CoŲrdinatie Hersenletsel, voorzitter raad van toezicht Stichting Bijzondere Tandheelkunde Rijnmond, secretaris/penningmeester Stichting Vroeghulp Rotterdam In dienst sinds: 1 november 1998

 

 

De raad van toezicht heeft de jaarverslaggeving 2005 en de begroting 2007 op advies van de financiŽle commissie goedgekeurd. De financiŽle commissie van de raad, bestaande uit de heren Kleijwegt en Westendorp, Samenstelling J. Franssen (Jan), voorzitter Geboortejaar: 1951 Benoemd sinds: 15 september 2004 J.R.M. Nijman (Rob), vice-voorzitter Geboortejaar: 1950 Benoemd sinds: 20 september 2001 C.A. Kleijwegt (Corstiaan), lid Geboortejaar: 1947 Benoemd sinds: 24 september 2002 Drs.ir. R.H.G. van Neerbos (Roel), lid Geboortejaar: 1947 Benoemd sinds: 9 december 2003 Mevrouw mr. C.M.E. Russell-van der Hoeven (Cornely), lid Geboortejaar: 1954 Benoemd sinds: 31 mei 2005 Mevrouw W.G. van Vliet-Mangert (Wil), lid Geboortejaar: 1944 Benoemd sinds: 21 september 1999 Mr. B. Westendorp (Bert), lid Geboortejaar: 1952 Benoemd sinds: 20 september 2001 Jaardocument 2006 Rijndam revalidatiecentrum      

Nevenfunctie: Lid van Raad van Toezicht Rijndam revalidatiecentrum  (bestuurlijke nevenfuncties worden geweigerd!) Bron gemeente Hellevoetsluis 31 juli 2008

 

Wethouder W. Bouma (PvdA)

Geen nevenfuncties!? (bestuurlijke nevenfuncties worden geweigerd!)

Bron gemeente Hellevoetsluis 31 juli 2008

Wethouder L. van Prooijen (IBH)

Nevenfuncties: l21
Voorzitter Landarbeidersvereniging te Dirksland l21
Lid adviescommissie Stadsregio, Regionaal Economomisch Overleg l21
Adviseur Economische Raad l21
DB-lid NaAtuur en Recreatieschap, Haringvliet

Bron gemeente Hellevoetsluis 31 juli 2008

Wethouder H.T. Joosten (PvdA)

Geen nevenfuncties!? (bestuurlijke nevenfuncties worden geweigerd!)

Bron gemeente Hellevoetsluis 31 juli 2008

Wethouder J.D. de Jongh (IBH)

Geen nevenfuncties!? (bestuurlijke nevenfuncties worden geweigerd!)

Bron gemeente Hellevoetsluis 31 juli 2008

Gemeentesecretaris Mr. W. Huurman

Geen nevenfuncties opgegeven (bestuurlijke nevenfuncties worden geweigerd!)

Bron gemeente Hellevoetsluis 31 juli 2008

Geen nevenfuncties opgegeven (bestuurlijke nevenfuncties worden geweigerd!)

 

 

Raadsleden

mevr. A. Lagendijk PvdA
(fractievoorzitter)

Raadslid gemeente Hellevoetsluis op 31 juli 2008 l52
Organisatie 8 maart Internationale Vrouwendag l52
Vrijwilliger Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis

Bron gemeente Hellevoetsluis 31 juli 2008

dhr. H. Tamboer PvdA

Raadslid gemeente Hellevoetsluis op 31 juli 2008 l133
Adviseur van het NIVL te Amsterdam l133
Voorzitter ver, van eigenaren Residence PC Hooft

Bron gemeente Hellevoetsluis 31 juli 2008

dhr. Y. Uzuner PvdA

Raadslid gemeente Hellevoetsluis op 31 juli 2008 l154
Project teamleider bij Valve Reconstruction Service l154
Vice voorz. Alg . coord. Bestuur Turkse werknemersvereniging

Bron gemeente Hellevoetsluis 31 juli 2008

dhr. N.J. van Straaten PvdA

Raadslid gemeente Hellevoetsluis op 31 juli 2008 l35
Woonmaatschappelijk werker Maasdelta

Bron gemeente Hellevoetsluis 31 juli 2008

dhr. J.A. Provily PvdA

Raadslid gemeente Hellevoetsluis op 31 juli 2008 l66
Directeur obs de Brandaris

Bron gemeente Hellevoetsluis 31 juli 2008

mevr. S. Bijleveld PvdA

Raadslid gemeente Hellevoetsluis op 31 juli 2008 l207
Leerkracht basisonderwijs

Bron gemeente Hellevoetsluis 31 juli 2008

dhr. T.J. van Amersfoort PvdA

Raadslid gemeente Hellevoetsluis op 31 juli 2008 l78
Bestuurslid bedrijfstakpensioenfonds Bouw l78
Voorzitter stichting hout en meubel l78
Voorzitter bedrijfscommissie hout l78
Bestuurslid nationaal coŲperatiemuseum Schiedam

Bron gemeente Hellevoetsluis 31 juli 2008

dhr. C.A. Jurgens PvdA

Raadslid gemeente Hellevoetsluis op 31 juli 2008 l19
Lid/wnd vz. Afdelingsbestuur breedtesport van het Watersportverbond (KNWV)

Bron gemeente Hellevoetsluis 31 juli 2008

Willem de Hoog Inwonersbelang
(fractievoorzitter)

Raadslid gemeente Hellevoetsluis op 31 juli 2008 l1610
De Hoog Management Consultancy (eenmanszaak

Bron gemeente Hellevoetsluis 31 juli 2008

Manon Brandt Inwonersbelang

Geen nevenfuncties opgegeven op 31 juli 2008

Bron gemeente Hellevoetsluis 31 juli 2008

Dhr. P.M. van der Kooij Inwonersbelang

Raadslid gemeente Hellevoetsluis op 31 juli 2008 l911
Directeur/eigenaar Videotheek l911
Bestuurslid winkeliersver. Struytse Hoeck l911
Commissaris Ver. Appartementseigenaren Struytse Hoeck

Bron gemeente Hellevoetsluis 31 juli 2008

dhr. L.E.C. van Beesten Inwonersbelang

Raadslid gemeente Hellevoetsluis op 31 juli 2008 l1412
Bestuurslid Oudheidkamer l1412
Vrijwilliger stichting anders spelen l1412
Voorzitter personeelsvereniging, ambtenaar bij Koninklijke Marechaussee

Bron gemeente Hellevoetsluis 31 juli 2008

Johan van Leeuwen Inwonersbelang

Raadslid gemeente Hellevoetsluis op 31 juli 2008

Geen nevenfuncties opgegeven op 31 juli 2008

Bron gemeente Hellevoetsluis 31 juli 2008

Jan Meijnders Inwonersbelang

Raadslid gemeente Hellevoetsluis op 31 juli 2008

Geen nevenfuncties opgegeven op 31 juli 2008

Bron gemeente Hellevoetsluis 31 juli 2008

Agnes Hubert Inwonersbelang

Raadslid gemeente Hellevoetsluis op 31 juli 2008 l013
Direckt Zorg

Bron gemeente Hellevoetsluis 31 juli 2008

dhr. A.J. Spoon VVD
(fractievoorzitter)

Raadslid gemeente Hellevoetsluis op 31 juli 2008 l1014
Zelfstandig akkerbouwer l1014
Ledenraad Nedato Oud Beijerland (medebeheerder)

Bron gemeente Hellevoetsluis 31 juli 2008

dhr. C.G.D. van Leeuwen VVD

Raadslid gemeente Hellevoetsluis op 31 juli 2008 l815
Ambtenaar Rijksoverheid l815
Directeur Dijkpan Vastgoed BV l815
Directeur K.P.L. Vastgoed BV l815
Commissie lid Watersportver, Hellevoetsluis

Bron gemeente Hellevoetsluis 31 juli 2008

mevr. M. Roza - de Pijper VVD

Raadslid gemeente Hellevoetsluis op 31 juli 2008 l1816
Medisch secretaresse Ruwaard van Putten ziekenhuis

Bron gemeente Hellevoetsluis 31 juli 2008

Dhr. H.A. van der Wiel VVD

Raadslid gemeente Hellevoetsluis op 31 juli 2008

Geen nevenfuncties opgegeven op 31 juli 2008

Bron gemeente Hellevoetsluis 31 juli 2008

dhr. P.D. Hofman VVD

Raadslid gemeente Hellevoetsluis op 31 juli 2008 l417
Politiek verlof Gemeente Cromstrijen l417
Zelfstandig ondernemer Helius Consult l417
Bestuurslid stichting Bevordering Eigen Woningbezit l417
Bestuurslid Stichting Activiteiten Mixed Lions Club

Bron gemeente Hellevoetsluis 31 juli 2008

dhr. J.W. de Leeuw van Weenen GroenLinks
(fractievoorzitter)

Raadslid gemeente Hellevoetsluis op 31 juli 2008 l1918
Manager back-office bij woningbouwcorperatie Woonbron

Bron gemeente Hellevoetsluis 31 juli 2008

Mevr. A.E. Koster GroenLinks

Raadslid gemeente Hellevoetsluis op 31 juli 2008

Geen nevenfuncties opgegeven op 31 juli 2008

Bron gemeente Hellevoetsluis 31 juli 2008

de heer W.M.C. Ferber GroenLinks

Raadslid gemeente Hellevoetsluis op 31 juli 2008 l2119
Voorzitter stichting Woonlasten l2119
Voorzitter VU de Vogelvriend Hellevoetsluis

Bron gemeente Hellevoetsluis 31 juli 2008

dhr. K. Schaafsma CDA
(fractievoorzitter)

Raadslid gemeente Hellevoetsluis op 31 juli 2008 l1220
Bureauhoofd Verkeer en Vervoer provincie Zuid Holland l1220
Lid 4 mei comite

Bron gemeente Hellevoetsluis 31 juli 2008

mevr. C.M. Meerman - van Benthem CDA

Raadslid gemeente Hellevoetsluis op 31 juli 2008 l1121
Voorzitter Raad van Curatoren van het Penta college CSG jacob van liesveldt l1121
Voorzitter Curatorium Penta college CSG l1121
Voorzitter Advies Raad Geinder bij PJ Partners l1121
Bestuurslid CDAV-Zuid Holland l1121
Lid werkgroep Mantelzorg l1121
Lid Interreligieus Platform Hellevoetsluis

Bron gemeente Hellevoetsluis 31 juli 2008

mevr. L.W.C. van Balen Lijst van Baalen
(fractievoorzitter)

Raadslid gemeente Hellevoetsluis op 31 juli 2008 l1722
Directeur Groenteboerin BV, expl landbouwbedrijf l1722
Bestuurder samenwerkingsverband ivm verhuur woning Cape Helius l1722
Bestuurder Le Cri de Coeur ivm verhuur boot l1722
Lid Raad van Commissarissen Badhotel Domburg

Bron gemeente Hellevoetsluis 31 juli 2008

mevr. N.D. Bakker (PERSOONLIJKE TITEL!)

Bron gemeente Hellevoetsluis 31 juli 2008

 

 

 
Verdana; color: black">Bellingwedde

Bellingwedde

LET OP! Artikel 13 van de gemeentewet! Een raadslid kan geen lid van de rekenkamer zijn!
Welke personen zijn lid van de rekenkamercommissie van uw gemeente met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?
Welke personen zijn griffier/secretaris van de rekenkamercommissie met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?  

 

mw. mr. A.E. Schiphuis-PiŽl, voorzitter

Voorzitter van de Rekenkamercommissies van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Voorzitter van de Rekenkamercommissie van de gemeente Opsterland

Voorzitter van de  Rekenkamercommissie van de gemeente De Wolden

Plv. voorzitter van de Rekenkamercommissies van de gemeenten Heerenveen, Lemsterland en Skasterl‚n

Lid van de Raad van Commissarissen Woningstichting Wierden en Borgen

Lid van de Raad van Toezicht Woonzorgcentrum Raffy te Breda

Lid (secretaris) van het bestuur van de CDA Drenthe

Lid (secretaris) van het partijbureau CDA Drenthe

Lid  van het bestuur van ENOVA (emancipatie adviesbureau Drenthe)

 

H. Zomer, lid

Lid rekenkamercommissie Bellingwedde en Vlagtwedde

Lid rekenkamercommissie Appingedam

Lid rekenkamercommissie Delfzijl

Lid rekenkamercommissie Midden Drenthe

 

Mw. drs. G. Paas Broekman, lid

Lid rekenkamercommissie Bellingwedde en Vlagtwedde

 

 

Bellingwedde, Dhr. mr. J. Beekman gemeentesecretaris gemeente Bellingwedde
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Bellingwedde Sent: Thursday, February 19, 2009 2:18 PM 

 

Pekela, Dhr. J. van der Woude gemeentesecretaris gemeente Pekela
Bellingwedde, Dhr. J. van der Woude loco-gemeentesecretaris gemeente Pekela
NEVENFUNCTIES
Penningmeester Sportstichting Pekela
Bron: Gemeente Pekela Sent: Thursday, February 19, 2009 8:51 AM

 

mw. H. G. Stoel-Snater, raadsgriffier gemeente Bellingwedde
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Vereniging Dorpsbelangen Gieterveen
Directeur Mooi Werk BV
Lid Provinciale Staten Drenthe, Lid Statencommissie Omgevingsbeleid
Plv. voorzitter Provinciale Staten Drenthe
NEVENFUNCTIES GELINKT AAN "JEUGDZORG" en/of ELEKTRONISCH KINDDOSSIER?
?

 

Erik Triemstra, burgemeester gemeente Bellingwedde
 Iedere burgemeester behoort te weten dat in Nederland burgers door het rechtersleger worden genaaid zonder aanklacht op schrift en de burger krijgt geen (compleet) procesdossier!
NEVENFUNCTIES
Directeur/eigenaar RijsGoed B.V.
NEVENFUNCTIES GELINKT AAN "JEUGDZORG" en/of ELEKTRONISCH KINDDOSSIER?
?

 

Klopt de onderstaande lijst van bestuurders met al hun nevenfuncties? Indien neen, wilt u een recent overzicht aan de redacteur sturen?  

 

Rinus Michels, wethouder gemeente  Bellingwedde

CDA

Nevenfunctie(s)

Kerkrentmeester van de PKN gemeente Blijham

 

 

Melle Wachtmeester, wethouder gemeente  Bellingwedde

 PvdA

Nevenfunctie(s)

Bestuurslid Stichting 400 jaar VeenkoloniŽn

 

Raadleden

 

Dirk van der Wal, raadslid gemeente  Bellingwedde

CDA

(fractievoorzitter) 

Pensioen

Nevenfunctie(s)

Alg. adj. interkerkelijke jeugdraad Blijham

 

 

mr. Wiebe W.P.Claus, raadslid gemeente  Bellingwedde

Raadslid CDA gemeente Bellingwedde

Rechter bij de Rechtbank Assen

Nevenfunctie(s)

Voorzitter bezwaarschriftencommissie gemeente Groningen.

Lid/plv. voorzitter bezwaarschriftencommissie gemeente Vlagtwedde
penningmeester schoolcommissie VPCBO Oost-Groningen
(plv) lid regionale klachtencommissi gemeente Zuidhorn, Grootegast en Marum

lid sociale kamer bezwaarschriftencommissie gemeente Ooststellingwerf

C190808 Hop rechtbank Assen

 

 

Aswin Geerdes, raadslid gemeente  Bellingwedde

Groen Links

(fractievoorzitter) 

Nevenfunctie(s)

IJsfederatie Bellingwedde

RvT Blanckenborg

 

 

Marja Bos, raadslid gemeente  Bellingwedde

Groen Links

Nevenfunctie(s)

Belastingconsulent bij de FNV. (leden van de FNV helpen bij het invullen van hun belastingformulieren)

 

 

Sonja Schreuder, raadslid gemeente  Bellingwedde

Plaatselijk Belang Bellingwedde

Zelfstandig, organisator van (grote) evenementen

Nevenfunctie(s)

geen openbare betrekkingen

 

 

Hendrik van der Veen, raadslid gemeente  Bellingwedde

Plaatselijk Belang Bellingwedde

Landbouwer

Nevenfunctie(s)

Voorzitter Schuttersvereniging Wedde

 

 

Lodewijk Schiltkamp, raadslid gemeente  Bellingwedde

PvdA

(fractievoorzitter) 

Nevenfunctie(s)

Lid medezeggenschapsraad o.b.s. De Wiekslag Blijham

 

 

Roelof Arends, raadslid gemeente  Bellingwedde

PvdA

Nevenfunctie(s)

geen openbare betrekkingen

 

 

Henk Brouwer, raadslid gemeente  Bellingwedde

PvdA

Nevenfunctie(s)

geen openbare betrekkingen

 

 

Diana Gruben-Abbas, raadslid gemeente  Bellingwedde

PvdA

Nevenfunctie(s)

 

 

Stienus Melis, raadslid gemeente  Bellingwedde

PvdA

Nevenfunctie(s)

Bestuursfunctie Speeltuinvereniging “Spanjaardstoene”

 

 

Albert Schutrups, raadslid gemeente  Bellingwedde

VVD

(fractievoorzitter) 

Nevenfunctie(s)

geen openbare betrekkingen

 

 

Renť Caderius van Veen, raadslid gemeente  Bellingwedde

Heerlijk Bellingwedde

(fractievoorzitter) 

Nevenfunctie(s)

geen openbare betrekkingen

 

 

Diana Gruben-Abbas, raadslid gemeente  Bellingwedde

Voorzitter

PvdA

Nevenfunctie(s)

geen openbare betrekkingen

 

 

 

 

 

Haaksbergen

Nevenfuncties van B en W op 19 februari 2008 ontvangen en moeten nog op internet worden gezet!

 

 

NEVENFUNCTIES RAADSLEDEN 2006-2010

NAAM

NEVENFUNCTIE VERGOEDING

Dhr. H.B.M. Belshof ∑ verkoopmedewerker Postkantoren

BV Utrecht

Dhr. A. Grevink ∑ geen -

Dhr. G.H.S. ten

Hagen

hoofd productiebesturing Howden

voorzitter AriŽnsvereniging

instructeur FNV belastingservice

lid deelnemersraad Stork

Pensioenfonds

onbezoldigd

onbezoldigd

onbezoldigd

Dhr. K. Kosar ∑ stafmedewerker Alifa sector

jongerenwerk

V.V. Haaksbergen leider

onbezoldigd

Dhr. H.G.J.M.

Laarman

uitvoerder/calculator fa. Vossebeld

C+C Oldenzaal

Dhr. J.G. Noordink ∑ leerplanontwikkelaar/vakinhoudelijk

medewerker SLO, Instituut voor

Leerplanontwikkeling

Mw. C. Ophuis ∑ traffic manager afdeling marketing

Grolsche Bierbrouwerij Nederland

BV

Dhr. J.A.M. Oude

∑ senior manager Trade/Food enHardenberg, Dhr. mr. W.G.C. Rebergen gemeentesecretaris gemeente Hardenberg
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Hardenberg Sent: Tuesday, February 17, 2009 9:56 AM

 

Mw. J.M.G. Waaijer raadsgriffier gemeente Hardenberg
NEVENFUNCTIES
Nevenfuncties: Secretaris Bestuur Vereniging van Griffiers; Voorzitter CliŽntenraad Ziekenhuisgroep Twente.
Burgemeester Mr. W. Meulman

1.
Lid VNG-beleidscommissie FinanciŽn   Lid Bestuur VNG Overijssel

3.
Lid Stuurgroep Stedelijk Netwerk Zuid-Drenthe

4.
Lid Stuurgroep Stedenkring Zwolle-Emsland

5.
Lid Regionaal College Politie IJsselland   Lid DB en AB samenwerkingsverband Regio IJssel Vecht

7.
Lid Euregioraad

8.
Lid dagelijks bestuur Euregio

9.
Lid (namens cluster Hardenberg/Twenterand) Raad van Commissarissen Cogas

Lid bestuur van een stichting t.b.v. hulpverlening aan mensen in noodsituaties 

Lid bestuur stichting bijzondere leerstoel onderwijsrecht aan de Vrije Universiteit

Lid ledenraad VU/Windesheim >Wethouder D.T. Prinsse
Lid van de Raad van Commissarissen Rendo   Lid van het bestuur Ribo

3.
Lid dagelijks bestuur Oversticht

4.
Eigenaar Prinfo (gťťn bedrijfsactiviteiten)

5.
Adviseur van de Trainings- en Adviesgroep hogeschool Windesheim te Zwolle
Wethouder J. Liese

1.
Lid Algemene vergadering van Aandeelhouders Cogas   Voorzitter Gemeenschappelijke Regeling Vechtdal

3.
Lid deelcommissie (cluster Hardenberg/Twenterand) Cogas Cultuurfonds

4.
Voorzitter Stichting Werk & Scholing

5.
Lid bestuurlijk Overleg Unit Sociale Recherche   Lid Algemene Ledenvergadering Yarden ethouder J. Janssen
Voorzitter Samenwerkingsverband Rondom de Vonder   Voorzitter coŲrdinatiecommissie Vecht-Regge

3.
Voorzitter plaatselijke groep Leader

4.
Lid Algemene vergadering van Aandeelhouders Rendo

5.
Plv. lid Raad van Commissarissen Rendo   Plv. lid Algemene vergadering van Aandeelhouders Cogas

(bijgewerkt, juli 2006) © 2006 Gemeente Hardenberg RAADSLEDEN: J.H. Amsink, raadslid  gemeente Hardenberg 09-03-2006
Installatiebeheerder SPHERE Nederland BV

Bestuurslid OPV Kaderlid FNV Bondgenoten bij OWASE Leider SV Gramsbergen 6 Jeugdleider SV Gramsbergen meisjes E5 P.M. Baarslag-de MŲnnink, raadslid  gemeente Hardenberg
Lid raad van toezicht Alfacollege H.J. Bosch, raadslid  gemeente Hardenberg Quality Assurance Manager bij Fresenius HemoCare Netherlands B.V. te Emmer-Compascuum J.W.A. Bosman, raadslid  gemeente Hardenberg CDA Lid algemeen bestuur waterschap Velt en Vecht J.A. van Dijk-Bakker, raadslid  gemeente Hardenberg CDA
Stichting Trias Jeugdhulp Emmawijk Zwolle Geen W.H. Dogger, raadslid  gemeente Hardenberg
Ministerie van FinanciŽn, controlemedewerker landelijke doelgroep energiebedrijven te Arnhem. J.H. van den Dolder-Soeten, raadslid  gemeente Hardenberg ChristenUnie
Eigen praktijk Psychosociaal Therapie
Bestuurslid Praktijkschool de Hoeksteen te Hardenberg.

Ledenraadslid van de Besturenraad te Voorburg.

Voorzitter vacature Commissie ledenraad van de Besturenraad te Voorburg. A.R. van Faassen, raadslid  gemeente Hardenberg CDA
Hydro-Carbon Allocations System engineer bij de Shell/NAM
Kerkelijk bureau Gereformeerde Kerk Dedemsvaart
Dirigent Jeugdorkest “Jubal” Dedemsvaart M.E. Grimmerink-Jongeling, raadslid  gemeente Hardenberg ChristenUnie Lid Contactgroep ChristenUnie vrouwen Bergentheim Secretaris Bestuursvereniging ChristenUnie J. Ijzerman, raadslid  gemeente Hardenberg ChristenUnie R.P. Jonkhans, raadslid  gemeente Hardenberg PvdA
Ambtenaar
Consultant hernieuwbare energie
Bestuurslid Plaatselijk Belang Radewijk H.F. Juurlink-Nijhuis, raadslid  gemeente Hardenberg PvdA
Senior Medewerker Facilitaire Zaken Woonconcept, een woningcorporatie in Drenthe en Overijssel.
Lid regioconvenant PvdA Noordwest Overijssel A Kelder-Ranter , raadslid  gemeente Hardenberg Pvda
raadslid namens OpKoers.nu v.a. 9-03-2006
Werkzaam in eigen akkerbouwbedrijf en is daarnaast 1 van de ondernemers van streekproductenwinkel de Baander. A.A. Kerssies, raadslid  gemeente Hardenberg ChristenUnie D. Kesselaar, raadslid  gemeente Hardenberg
Saxenburgh Groep personeelsadviseur/coŲrdinator Care
Voorzitter Stichting Personeelsfonds Saxenburgh Groep
Redactioneel medewerker weekblad De Toren
Fotograaf H.G.
Geen H. Meulink, raadslid  gemeente Hardenberg
Directeur Faber Pallets BV, in Assen
Directeur Halbertsma Pallets “Maastricht” in Bunde
Directeur Phoenix Pallets, in Hasselt
Docent Universiteit Amsterdam, Logistiek Management Directeur/aandeelhouder Rozenloui B.V. K.C. Mulder, raadslid  gemeente Hardenberg ChristenUnie
Gemeente Coevorden J.M. Perlot, raadslid  gemeente Hardenberg
London Verzekeringen N.V. Amsterdam
Accountmanager Lid sectorraad FNV H.B. Peters, raadslid  gemeente Hardenberg
Hoofd van de afdeling Communicatie en Juridische Zaken van de gemeente Emmen
Geen A. Ruitenberg-Nijboer, raadslid  gemeente Hardenberg CDA
Werkzaam bij Isala klinieken te Zwolle A. Schipper, raadslid  gemeente Hardenberg
S.P.A. Balkbrug C.F. Slingerland, raadslid  gemeente Hardenberg Beleidsmedewerker Carinova
Contactbestuurslid BLG-Carinova H.J. Steenbergen, raadslid  gemeente Hardenberg Wavin B.V. Zwolle Treasury Operations Manager
Voorzitter Stichting B.P.O  (Beheer Personeelszaken OWASE) Hardenberg
Bestuurslid Onderlinge Waarborg Maatschappij OWASE u.a. Hardenberg

 


  Lid Raad van Commissarissen Dimpact U.A.

J.J. Beintema (CDA)
secretaris/penningmeester Stichting Straatpromotie Nijverdal-Hellendoorn;
bestuurslid Stichting CAO-Fonds Kinderopvang A. Berkhof-Protzman (CDA
lid jeugdraad PKN gemeente Daarlerveen
leidster kinderkerk
bestuurslid kinderkerk
bestuurslid VPCO Hellendoorn
liturgiecommissie kerk

  


G.A.I. Blikman (CDA)

Redacteur wijkkrant Noetsele
PR + secretaris Diepe Hel Holterbergloop margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt
-
medewerker redactie

www.cultuurpleinhellendoorn.nl  


A. Endeman (BurgerBelang)

bestuurslid zorgboerderij de Eschrand
bestuurslid jeugdclub Prinsessewijk
   


-

ambtenaar gemeente Zwolle
begeleider vakantie MEETwente
   


D.G. Goossen (BurgerBelang)   


-

manager BVE
secretaris stichting BIT
penningmeester Stichting Engine

  


A.J. Haan (ChristenUnie)


-
medewerker studiehuis

   


A. ter Harmsel (PvdA/GL)

coŲrdinator Planning & Control
bestuurslid PSVO
lid regioraad
bestuurslid REGIO-bad
 


 

 

 

 

 - 32 uur


T.H.M. ten Have (BurgerBelang)

rozenkweker/-verkoper
bestuurslid Stichting Vrijwillige Thuishulp
bestuurslid multifunctioneel centrum
Kruuspunt

  


H.A.J. Hobert (BurgerBelang)

ambtenaar rijksbelastingen
voorzitter toneelvereniging Ons Genoegen Haarle
lid algemeen bestuur Dorpshuis Haarle
   


J.H. Immink (CDA):

adviseur PB Daarle
   

-

operator CAVV Zuid Oost Salland
voorzitter Stichting Jeugdraad Haarle
bestuurslid multifunctioneel centrum Haarle
   

-

telecommanager
vrijwilliger spoortheater

  


M.M.T. Knobben-Tijhaar (GemeenteBelangen):

sociaal psychiatrisch verpleegkundige
vrijwilliger wijkvereniging Groot Lochter

  

H.G. van Lenthe (CDA)

 melkveehouder
lid De Derde Kamer
lid NAJK (werkgroep met Nicaragua)
lid LTO (werkgroep met Uruguay)
  

  


A.J. Limbeek (ChristenUnie 


 


   


J. Piksen (CDA) 


 


   

F.J.B. Runneboom (BurgerBelang):


  
 


-
zelfstandige in de bouw

   

G.J. Scholten (CDA)

 


 


-
innovatieadviseur Syntens

   

H.J. Stokvis-Scholten (CDA)


  leerkracht basisonderwijs Stichting PCO Noord Twente
   

J.G. Stuut (BurgerBelang)
directeur Prins Clausschool


- 
directeur Prinses Irene-school

 

-
bezoldigd

-
bezoldigd


-
20 uur

-
20 uur

J. Veneman (GemeenteBelangen)


  bestuurslid PB Hulsen
lid sponsorcommissie Hulsense Boys
   

C. Vos-IJsselstijn (PvdA/GL)


 

voorzitter platform huisvesting Stichting Welzijn Ouderen
lid Raad van Advies Stichting Welzijn Ouderen
lid werkgroep Gele cursusboekje (tot 1 sept. 2007)

Ir. W.J. Licht, gemeentesecretaris gemeente Hengelo

 
NEVENFUNCTIES

Secretaris van het bestuur van Europan Rotterdam

Lid van de Raad van Advies HEIM

Voorzitter Kring Twente van de Vereniging van Gemeente
Secretarissen (VGS) 

Internationaal vertegenwoordiger van de VGS in de ICMA (International City Managers Association) 

Lid van het landelijk bestuur van de gebruikersvereniging

Centric (namens de VGS) 

President mixed lionsclub Hengelo

Bron gemeente Hengelo 1 december 2008

 

Dhr. drs. G.J. (Gerrit-Jan) Eeftink  raadsgriffier gemeente Hengelo

NEVENFUNCTIES
Lid bestuur Hengelose Oranjevereniging
Lid Vereniging van griffiers
Lid van de adviesraad bestuursacademie Nederland (Bestuursacademie Nederland wil graag samen met griffiers discussiŽren over het aanbod van de Bestuursacademie)
Bron Hop/gemeente Hengelo 31 december 2008/"meneer google" 2008-3 september 2009 
Jouke Vis - Boxtel 
Jan Bouke Zijlstra - Raalte
Marin de Zwarte - Zeeland

 

Anke Haarhuis-Oude Luttikhuis, raadslid gemeente Tubbergen
NEVENFUNCTIES
Adjunct-Griffier Gemeente Hengelo
Bron: Gemeente Tubbergen

 


Hengelo, 17 mei 2006


Drs. G.J. Eeftink nieuwe raadsgriffier gemeente Hengelo


De heer drs. Gerrit-Jan Eeftink is benoemd tot raadsgriffier van de gemeente Hengelo. Dit gebeurde tijdens de gemeenteraadsvergadering van 16 mei jl. Zijn voorganger drs. Wiert Wiertsema is, op eigen verzoek, eervol en met dankzegging voor de bewezen diensten ontslagen als raadsgriffier. Hem wordt een andere functie binnen de gemeente aangeboden.


De door de raad ingestelde werkgeverscommissie, bestaande uit de raadsleden mevrouw M.A. ten Heuw, de heer P.G. Rutgers en de heer W. Dragt, heeft de heer Eeftink voorgedragen als meest geschikte kandidaat voor de griffiersfunctie. De heer Eeftink was tot dat moment werkzaam als hoofd van de afdeling Projecten van de gemeente Hengelo. De gemeenteraad heeft hem gisterenavond benoemd. De benoeming gaat per direct in.

 

Adjunct-griffiers:
Anke Haarhuis
telefoon (074) 245 99 78
Leo Nijland
Telefoon (074) 245 99 79

 


Commissie bezwaarschriften gemeente Hengelo


Nieuwenhuis, F.J. Voorzitter


Aaftink, B.G.


Wolsink, H.E.M. Spoolder, M.P.M. Secretari


Commissie bezwaarschriften gemeente Hengelo


Nieuwenhuis, F.J. Voorzitter


Aaftink, B.G.


Wolsink, H.E.M.

Burgemeester

Kerckhaert drs. F.A.M.

Nevenfuncties op persoonlijke titel Bezoldiging

Lid Raad voor het Openbaar Bestuur (adviesraad t.b.v. regering), Den Haag

(benoemd door kabinet; 2001- heden)

 

Bestuurslid Introdans te Arnhem (Topdansgezelschap, 2001- heden) On

Voorzitter Jury Saxionprijs, Enschede (Jaarlijkse beoordeling beste

afstudeerscripties). Gevraagd voor CvB Saxion, 2003 tot heden)

On

Voorzitter Raad van Advies IGS (Institute for Government Studies), Enschede,

UT. Gevraagd door CvB UT, 2005 tot heden)

On

Lid Raad van Advies Van Spaendonck B.V., Tilburg. Gevraagd door RvB en RvC

bedrijf, 2006 tot heden.

 

Voorzitter CDA-werkgroep Verdana;

“Inkomensbeleid”. Gevraagd door Landelijk

partijbestuur CDA, start 2007

On

Nevenfuncties gekoppeld aan burgemeestersfunctie Bezoldiging

Portefeuillehouder van het G27-project Verdana;

”Aanval op de

Uitval Verdana;

”. Gevraagd

namens de G27, 2005 tot heden.

On

Bestuurslid KISS, Kennis Instituut Stedelijke Samenleving Overijssel, Enschede.

Gevraagd door de vijf steden in Overijssel, 2001 tot heden

On

Overheidsvertegenwoordiger in het Innovatieplatform Twente (als voorzitter

Stuurgroep Netwerkstad). Gevraagd door Innovatieplatform, 2006 tot heden

On

Bestuurslid Universiteitsfonds UT, Enschede. Gevraagd door CvB UT, 2001 tot

heden.

On

Voorzitter Begeleidingscommissie bijzondere leerstoel Intercultureel Beleid

(thans vacant). Gevraagd door Universiteitsfonds UT, 2001 tot heden.

On

Regio Twente; lid van DB en AB en vice-voorzitter Regio,

sinds mei 2007

On

Voorzitter Bestuurscommissie Netwerkstad Twente Regio Twente On

Lid (ook DB) Regionaal College Politie Twente On

Voorzitter District Midden en Noordoost Twente Politie Twente On

Lid 'Board of Ambassadors' van het Orkest van het Oosten, Enschede.

Gevraagd door het bestuur OvhO, 2004 tot heden.

On

Ere-voorzitter Koninklijk HengeloVerdana;

’s Mannenkoor, 2000 tot

heden On

2

Lid Regiegroep GSB- Overijssel On

Lid (ook DB) Veiligheidsberaad Regio Twente On

Lid Bestuur HALT Twente, sinds 2006 On

 

Nevenfuncties gekoppeld aan het wethouderschap

Vice-voorzitter DB VNG-Overijssel On

Lid bestuur De Overijsselse Ombudsman (stichting) On

Lid bestuur Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders

binnen Noord-Nederland (VEGANN) On

Lid bestuurlijk Afstemmingsberaad NT pijler economie On

Lid portefeuillehoudersoverleg EZ Regio Twente On

Lid portefeuillehoudersoverleg Fin. Regio Twente On

Lid Bestuurscommissie R&T Regio Twente On

DB- en AB lid openbaar lichaam RBT On

Lid Stuurgroep "De Veldkamp" (Borne/Hengelo) On

Lid Regionaal Platform Bedrijventerreinen On

Lid AB Crematorium On

AB

 

Nevenfuncties op persoonlijke titel:

Lid Raad van Commissarissen VAOP 

Uit hoofde van het wethouderschap:

Forumlid Eurocities Mobility On

Lid Algemeen Bestuur St. Bodemsanering Bedrijventerreinen On

Lid Algemeen Bestuur Regionaal Bedrijventerrein Twente On

Lid portefeuillehoudersoverleg RO/VH Regio Twente On

Lid portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit Regio Twente On

Bestuurslid Stichting Huis voor Europa On

 

Gekoppeld aan wethouderschap:

Voorzitter Kamer Gesubsidieerde arbeid VNG On

Voorzitter Commissie Rechtspositie raadsleden en wethouders

VNG On

Voorzitter Stichting Werken in Midden Twente (SWIMT) On

Voorzitter SWB On

Lid bestuurscommissie GGD On

Secretaris Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid On

Lid bestuurlijke kern GSB pijler Sociaal On

Lid DB Stadsbank Oost Nederland On

Lid Stuurgroep Overijssels Bureau fraudebestrijding On

Lid Raad van Advies Zorgkantoor On

Lid College van arbeidszaken van de VNG

On

Voorzitter bestuurlijk afstemmingsberaad pijler sociaal

Netwerkstad On

Lid Bestuurscommissie Netwerkstad Twente RegioTtwente On

Voorzitter Stuurgroep Twente in Balans On

 

Nevenfunctie op persoonlijke titel:

Bestuurslid Verdana;

“Het Debat” On

Nevenfuncties gekoppeld aan het wethouderschap:

Kerngroep GSB pijler sociaal On

Voorzitter stuurgroep Rotonde 12-23 jarigen On

Voorzitter stuurgroep 0-12 jarigen On

Voorzitter stuurgroep Onderwijs (p.o.) On

Voorzitter stuurgroep onderwijs (v.o.) On

Voorzitter huisvestingsoverleg onderwijs On

Voorzitter op overeenstemming gericht overleg On

Lid Klankbordgroep Eergerelateerd geweld On

Nevenfuncties o.b.v. art. 41b

Gemeentewet

Datum:

01-04-2007

Wethouder Partij

Weber G.A.Th. CDADatum: 12-03-2007


Raadslid Partij
R.J. Fens VVD
 
Docent VMBO/HAVO/VWO Nederlands, Maatschapijleer
en Culturelel en Kunstzinnige vorming 
Docent/assessor Instituur Elan Universiteit Twente 
Voorzitter lokaal bestuur Prinses Beatrixfonds On
Plaatsvervangend voorzitter Euregioraad On
Lid Euregioraad On
Voorzitter werkgroep Onderwijs van de Euregioraad On
de heer Y. Gouriye, geen opgave gedaan van nevenfuncties op 16 juni 2008
De heer F. van Grouw


Datum: 11-02-2007


Partij
F. van Grouw SP
 
Automatiseringesadviseur Saxion Hogeschool 
De heer J.W.M. Harink

Verdana;

’t AssinkMevrouw M.G. Heidkamp, geen nevenfuncties op 2 april 2007
De heer J.T.J. Heijstek

Datum: 31-01-2007


Raadslid Partij
Mw. M.A. ten Heuw SP
 
Seniormedewerker ABJZ/voorlichting gemeente Hof van
Twente 
Lid G.O. gemeente Hof van Twente,
werknemersdelegatie On
Bestuurslid Stichting Fractieondersteuning SP Hengelo On
Mevrouw J.H. ter Hofte-Visser


Datum: 26-01-2007


Raadslid Partij
J.H. HŲfte-Visser CDA
 
Beleidsmedewerker stafbestuur Streekziekenhuis Midden
Twente 
Secretaris Stichting Fractieondersteuning CDA Hengelo
On
Bestuurslid Stichting Steunpunt Informele Zorg Twente
(SIZT On
De heer S.M.A. Horsthuis, geen nevenfuncties op 31 januari 2007
Mevrouw M.C.M. Huiskes


Datum: 29-01-2007


raadslid Partij
mw M.C.M. Huiskes PvdA
 
Projectleider Woningcorporatie Domijn Enschede 
De heer W. Jager

Verdana;

“Bellevue” (apartementengebouw) ODatum: 28-01-2007


Raadslid Partij
G. Knegt Hengelo.nu
 
Directeur verzorgingshuis Herfstzon Goor 
Voortzitter bestuur Stichting voor Kinderopvang On
Mevrouw M. Koopman

Datum: 18-06-2007


Raadslid Partij
W. Miedema
ChristenUn
ie
 
Ondernemer &S” met als handelsnamen: “TollVerdana;

Verdana;

“Joest Koets” en “De Twentse Huiszorg”Verdana;

‘God is liefde’ aan de Marskant, projectgroep vooDatum: 26-01-2007


Raadslid Partij
A. Otten VVD
 
Directeur Conflict adviesgroep 
Buitengewoon ambtenaar van de burgelijke stand Babs 
Archiefconsulent Protestantse Kerken Nederland On
Bestuurslid DIVA (cultuurkoepel OC en W) On
Voorzitter Ouderenplatform VVD Hengelo On
Vice-voorzitter Liberaal Ouderen Platform Overijssel VVD On
Lid RvT Veiligheidszorg Twente On
Voorzitter Stichting Nationaal Business Archief (NBA) On
Mevrouw E.Y. Prent

Datum: 29-01-2007


raadslid Partij
M.B. Rouwet-Smits SP
 
Medewerker Bibliotheek Hengelo 
Vrijwilleger voor Atletiekvereniging MPM On
De heer P.G. Rutgers

Datum: 27-01-2007


Raadslid Partij
M. Vondeling Hengelo.nu
 
Nuvvon Advies Hengelo 
NzvZ SMS en Internetdiensten
On
Mevrouw G.M. Weenink-Poorthuis


Datum: 27-01-2007


Raadslid Partij
G.M. Weenink-Poorthuis CDA
 
Docent wiskunde Parkcollege De Grundel 
Kwaliteitsfunctionaris Trombosedienst Hengelo en Almelo 
Secretaris DMR deel medezeggenschapsraad Parkcollege De Grundel 


de heer W.A. Winter, geen nevenfuncties 5 februari 2007

 

 

 

Hof van Twente

Hof van Twente, Dhr. drs. G. (Gerard) Twickler gemeentesecretaris gemeente Hof van Twente miv 010208
GEEN NEVENFUNCTIES 
Bron gemeente Hof van Twente Wednesday, February 18, 2009 12:18 PM directeur Middelen en pro≠grammadirecteur gemeente Bussum.

 

Dhr. A.W. Averink raadsgriffier gemeente Hof van Twente


NEVENFUNCTIES


Arial;voorzitter van de St. beheer VVV kantoor Markelo. Bron:griffier 10 november 2008


Register nevenfuncties college van burgemeester en wethouders d.d. januari 2008


Lid


College


Functie Organisatie Bezoldigd Bijzonderheden


Burgemeester Gemeente Hof van


Twente


ja


Commissaris CoŲperatieve


vereniging VAOP


onkosten


H. Kok


Wethouder Gemeente Hof van


Twente


ja


Aandeelhoudersverg Ontwikkelingsmij.


Zenkeldamshoek


neen Namens gemeente


Lid Best. Cie


recreatie en


toerisme


Regio Twente neen Namens gemeente


Voorzitter St. Museum


buurspoorweg


neen


B.J. Sijbom


Wethouder Gemeente Hof van


Twente


Ja


Lid AB Regio Twente neen Names gemeente


Lid best. Cie. GGD Regio Twente neen Namens gemeente


Lid AB SWB Midden Twente neen Namens gemeente


Lid AB Openb. Licheam


Crematoria Twente


neen Namens gemeente


Bestuurslid St. Cogas cultuurfonds neen Namens gemeente


Bestuurslid St. De Zwaan neen Namens gemeente


Aandeelhoudersverg Cogas NV neen Namens gemeente


Aandeelhoudersverg Essent NV neen Namens gemeente


Aandeelhoudersverg Twente Milieu NV neen Namens gemeente


Aandeelhoudersverg Twence BV neen Namens gemeente


Commissaris Zenkeldamshoek


Beheer BV


neen Namens gemeente


Aandeelhoudersverg BNG neen Namens gemeente


Aandeelhoudersverg WMO-beheer/Wadinko neen Namens gemeente


Aandeelhoudersverg Vitens NV neen Namens gemeente


H.R.M.


Knuiman


Wethouder Gemeente Hof van


Twente


Ja


Lid AB en DB SWB midden Twente Neen Namens gemeente


Lid AB Hameland Groep Neen Namens gemeente


Lid AB Stadsbank Oost


Nederland


Neen Namens gemeente


Bestuurslid SWIMT Neen Namens gemeente


Voorzitter Fagotclub Nederland Neen


Buitengewoon


ambtenaar


burgerlijke stand


Gemeente Hof van


Twente


Ja


J.W.


Titshof-


Leushuis

 


Register nevenfuncties raadsleden d.d. januari 2008


Raadslid Functie Organisatie Bezoldigd Bijzonderheden


Bestuursmanager


Openbaar Onderwijs


Gemeente Hengelo (o) Ja


Bestuurslid Ver. Openbaar Onderwijs Delden/Ambt


Delden


Neen


Lid Adviescommissie Primair Onderwijs


VOS/ABB


Neen


J.W.M. ter Avest


Medewerker Trivium Zorggroep Twente Hengelo JM.A.J Baak-Schreijer a


Lid


Maatschap agrarisch bedrijf Ja


Vrijwilliger Belastingconsulent FNV Neen


Vrijwilliger TenniscoŲrdinator GFC Neen


R. Bergman


R.A.E. Beens Voorzitter Audioclub Twente en Hengelo Neen


Monteur/machinist


energievoorziening


Eternit BV Ja


Voorzitter Mirreweenterhoornbloazers Goor-


Diepenheim


Neen


Vice -voorzitter Gemeente Belangen Hof van Twente Neen


B.J.H. Bomans


G. Bruins-Veltkamp Secretaris Fed.
Helvetica">Folkloristische Groepen in Nederland Reiskosten


AgrariŽr Zelfstandig ondernemer Ja


St. Privon Programmaleider Ja


R.H.J. Buschers


H.B. Hoekstra Zelfstanding ondernemer Adviseur Cash en Property ja


AgrariŽr Zelfstandig ondernemer Ja


Voorzitter Hervormde Vrouwenver. Markelo Neen


B.G.G. Hoevink-


Maneschijn


Raadslid Functie Organisatie Bezoldigd Bijzonderheden


Raadslid Functie Organisatie Bezoldigd Bijzonderheden


CoŲrdinator vrijwilligers


activiteitenbegeleidster


Verpleegtehuizen Delden Ja


Bestuurslid Rode Kruis Hof van Twente Neen


F.H. van der Meer-Everts


Onderzoeker Landbouw en ruimte, Alterra Wageningen JW.J.H. Meulenkamp a


Voorzitter Prot. Chr. Ouderenbond Delden Neen


Vrijwilliger Leider computercursus ouderen Neen


Vrijwilliger Budgetbegeleider Omslag,


maatschappelijk werk


Reiskosten


Vrijwilliger Hulp bij belastingaangifte ouderenbonden Onkosten


Lid Bestuursadviescie SWO Stad & Ambt


Delden


geen


Vrijwilliger Stadsgids VVV Delden Onkosten


A.R. Mulder


Vrijwilliger PKN gemeente Delden geen


AgrariŽr Zelfstandig ondernemer Ja


Bestuurslid St. Veehouderijbelangen Neen


B.J. Nijenhuis


Maatschappelijk werker Carint Ja


Buitengewoon ambtenaar


burgerlijke stand


Gemeente Hof van Twente Ja


Bestuurslid St. Cultureel Straatfestival Delden Neen


Bestuurslid St. Jumage Delden-Hilter Neen


M.J.S. Oude Geerdink


Wetenschappelijk


Onderzoeker


Universitair Medisch Centrum St.


Radbouw te Nijmegen


T.A. Peters Ja


Mededirecteur Bouwonderneming Ja


Zelfstandig AgrariŽr Ja


Bestuurslid Bouwvereniging Ambt Delden Ja


Voorzitter VV Bentelo Nee


Vice-voorzitter CDA afd. Twente Nee


J. Pierik


H.L.M. Rikkert Groepscontroler Roto Smeets De Boer ja


Raadslid Functie Organisatie Bezoldigd Bijzonderheden


Raadslid Functie Organisatie Bezoldigd Bijzonderheden


Schoolmaatschappelijk


werkster


Bonhoeffercollege te Enschede ja


Voorzitter EHBO Markelo-Diepenheim


Lid jubileumcommissie Jeugd- en jongerenwerk 2008 Nee


J. Rohaan-Vijm


Lid comitť Oprichting Ornajever. Diepenheim Nee


Afdelingshoofd beheer en


uitvoering


Gemeente Twenterand Ja


R.J.M. Ros


Ambtenaar Gemeente Montferland Ja


Directeur Fedderijk BV Ja


Collector Christoforieleen tot Oldenhove Nee


F. Rijkens


Vice-voorzitter Bibliotheek Hof van Twente Nee


Lid Commissie Vrijwilligersprijs Hof van


Twente


Nee


Lid Werkgroep Proeftuin Hof van Twente Nee


I.W.M. van Rijswijk-


Haarhuis


Voorzitter Familieraad Woonzorgcentrum voor


mensen met een verstandelijke handicap


van Havezathe Heeckeren te Goor


Neen


Voorzitter Studiebeleggingsclub ’t Wegdam Neen


Penningmeester Voetbalvereniging WVV’34 Hengevelde Neen


Lid Fin. commissie Zomerfeesten Hengevelde Neen


Financieel Manager HGM Boenders Beckum te Hengelo Ja


H.J. Scholten


Adviseur Internationale Luchtvaart Organisatie VN Ja


Secretaris SociŽteit eensgezindheid te Hengelo Neen


J.H. Snijder


Voorzitter St. Kinderopvang Triangel Ja


Voorzitter St. Vrienden van de Wozoco Diepenheim Neen


Vrijwilliger FNV belastingservice Reiskosten


Voorzitter St. Vrijwillige hulpdienst Diepenheim Neen


Voorzitter St. Herdenk. en manifestaties Diepenheim Neen


B.J. Ziel


Mede-organisator 4 mei herdenking Diepenheim Nee


Raadslid Functie Organisatie Bezoldigd Bijzonderheden


Raadslid Functie Organisatie Bezoldigd Bijzonderheden


P. van Zwanenburg Afdelingschef Twenterand, district Noord-West Twente,


Regiopolitie Twente
Hoogezand-Sappemeer rekenkamercommissie

Voorzitter:

J.E. (Hans) de Graaf

 

Leden:

J. (Jaap) van Middelkoop

P.J.A.M. Vriends

 

 

Hoogezand-Sappemeer, Dhr. drs. F.J.G. (Frank) Wiertz gemeentesecretaris gemeente  Hoogezand-Sappemeer
NEVENFUNCTIES Algemeen Bestuur Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) Lid Platform Goed Werkgeverschap (commissie VGS) Lid Dagelijks Bestuur Broederschap van gemeentesecretarissen provincie Groningen (Kring van gemeentesecretarissen)
Bron gemeente Hoogezand-Sappemeer Sent: Friday, February 13, 2009 8:39 AM

Mw. mr. C.A.M. Bodewes, raadsgriffier gemeente Hoogezand-Sappemeer 
NEVENFUNCTIES
11.0pt;
font-size:lid van de commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Haren en lid van de commissie voor de be-zwaar- en beroepschriften van het Samenwerkingsverband Noord Nederland
Bron gemeente Hoogezand-Sappemeer 24 november 2008

 

Stannie van den Besselaar, plv. raadsgriffier gemeente Hoogezand-Sappemeer en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft deze TOPambtenaar?

mw mr. Y.P van Mastrigt, PvdA burgemeester gemeente Hoogezand-Sappemeer en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft de burgemeester?
Worden de (bestuurlijke) nevenfuncties van de burgemeester geweigerd? Indien ja, waarom dan?
 Iedere burgemeester behoort te weten dat in Nederland burgers door het rechtersleger worden genaaid zonder aanklacht op schrift en de burger krijgt geen (compleet) procesdossier!
NEVENFUNCTIES
Stand van zaken 11 september 2008
Lid DB Regionaal College Politie
Lid AB en bestuurscommissie brandweer/GHOR van het samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Regeling voor Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg (H&OG)
Afgevaardigde in raad van deelnemers van de Stichting Groninger Bedrijfslocaties (GBL)
Lid Stuurgroep Regiovisie Groningen-Assen 2030
Lid DB en AB Regio Centraal Groningen
Commissie Meijerman (Integraal Veiligheidsbeleid in Groningen)
Portefeuillehouder Crisismanagement binnen het DB van H&OG regeling
Raad MIV (Multidisciplinaire Informatievoorziening Veiligheid) regionaal portefeuillehouder binnen
Voorzitter Bestuur Stichting Veiligheidszorg Groningen
Voorzitter Stuurgroep GMG (Gemeenschappelijke Meldkamer Groningen)

Taskforce Gemeentelijke Processen

Stuurgroep MKNN (Meldkamer Noord Nederland)

AB Stichting Huis voor thuis- en daklozen

’68 (filmhuis in Groningen

Klopt de onderstaande lijst van bestuurders met al hun nevenfuncties? Indien neen, wilt u een recent overzicht aan de redacteur sturen?


R.E. Stābler , wethouder  gemeente Hoogezand-Sappemeer

Wethouder   Voorzitter Stichting Baanvak Plaatsvervangend vertegenwoordiger bestuursstemmingen waterschap Plaatsvervangend vertegenwoordiger vergadering van ingelanden waterschap Plv. lid stuurgroep VeenkoloniŽn Lid samenwerkingsverband Zuidlaardermeergemeente Plv. lid AB SOZOG Plv. lid DB RCG Plv. lid AB bedrijvenpark Rengers Plv. lid AB TRIO Lid DB en Stuurgroep Regiovisie Groningen-Assen 2030 Plv. vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering NV Waterbedrijf Groningen Plaatsvervangend voorzitter Huis v/d Sport Lid AB BANN Plaatsvervangend voorzitter Vereniging Sport Gemeenten Noord (VSG) Lid raad van advies VSG Lid VNG-commissie FinanciŽn Voorzitter Marianne Timmer Fanclub

 

 
C.J. Drost , wethouder  gemeente Hoogezand-Sappemeer

Wethouder

  Vice-voorzitter DB VGG Lid bestuur Stichting samenwerkingsverband WSNS H-S en Slochteren 2e vertegenwoordiger in raad Eems Dollard Regio (EDR) Lid bestuurscommissie Volksgezondheid/Zorg RCG (Plv)lid AB en plv. voorzitter bestuurscommissie GGD Samenwerkingsverband Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg (H&OG) Lid portefeuillehoudersoverleg Educatie RCG Lid Raad van Advies Zorgkantoor Groningen Voorzitter Projectgroep WWZ Voorzitter stuurgroep Jong Lid cliŽntenraad Biblionet Lid stuurgroep Provincie-gemeenten jeugdhulpverlening Lid overleg OGGZ (OGOO) Voorzitter begeleidingscommissie Meldpunt Overlast

 

 
P. Struik , wethouder  gemeente Hoogezand-Sappemeer

Wethouder

  Plv. lid DB en Stuurgroep Regiovisie Groningen-Assen 2030 Voorzitter bestuur TRIO Plv. lid stuurgroep BAG/STOV (Bereikbaarheid Assen Groningen/Stadsgewestelijk Openbaar Vervoer)

 

 
F.J.A. Luijckx , wethouder  gemeente Hoogezand-Sappemeer

Wethouder

  Lid deelgebiedscommissie en stuurgroep Oude VeenkoloniŽn Herinrichting van Oost-Groningen en de Gronings-Drentse VeenkoloniŽn Vertegenwoordiger vergadering van ingelanden waterschap Lid AB bedrijvenpark Rengers Gemeentelijk vertegenwoordiger bestuursstemmingen waterschap Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering NV Waterbedrijf Groningen Plv. lid AB BANN Plv. lid samenwerkingsverband Zuidlaardermeergemeente Lid Algemeen Bestuur Sozog Lid stuurgroep BAG/STOV (Bereikbaarheid Assen Groningen/Stadsgewestelijk Openbaar Vervoer) Afgevaardigde in Raad van deelnemers Stichting Groninger Bedrijfslocaties Lid bestuur Stichting Acquisitie Glastuinbouw Noord Nederland (SAGGN) Lid DB Regio Centraal Groningen (RCG) Freelance redacteur

 

 
F.J. Bakker ,

raadslid  gemeente Hoogezand-Sappemeer Raadslid

  Lid raads- en bestuurscommissie B&M Lid raads- en bestuurscommissie Zuidzijde Lid AB bedrijvenpark Rengers Plv. lid AB Trio Pensioenadviseur bij TKP Pensioen b.v.

 

 
H.J. Brouwer ,

raadslid  gemeente Hoogezand-Sappemeer Raadslid

  Lid raads- en bestuurscommissie Welzijn Medewerker bureau OCSW gemeente Menterwolde

 

 
M. Vos ,

raadslid  gemeente Hoogezand-Sappemeer Raadslid

  Voorzitter raads- en bestuurscommissie Ruimte Plv. voorzitter raads- en bestuurscommissie Zuidzijde Lid samenwerkingsverband Zuidlaardermeergemeenten Lid Comitť voor Internationale Uitwissenlingen

 

 
C.D. Djaoedji , raadslid  gemeente Hoogezand-Sappemeer Raadslid

  Lid van de raads- en bestuurscommissie Ruimte Notarieel medewerker bij Veldkamp & Elzinga Notarissen Hoogezand Bestuurslid vv Ansar Hoogezand Adviserend lid SCV Perukunan Sedulur Groningen Comitťlid Herdenking & Viering Javaanse Immigratie Programmamaker bij Radiocompagnie Vrijwilliger Stichting Bansa Jawa Hoogezand Vrijwilliger Moskee An-Noer Vrijwilliger SCV Serekat Islam Hoogezand Vrijwilliger Siaran Jawa Hoogezand

 


  


N. Ilhan ,

raadslid  gemeente Hoogezand-Sappemeer Raadslid

  Lid raads- en bestuurscommissie Welzijn Onderwijzer op de Tweemaster Bestuurslid Humanitas

 

 
M. Dekker , raadslid  gemeente Hoogezand-Sappemeer Raadslid

  Lid raads- en bestuurscommissie B&M Lid raads- en bestuurscommissie Ruimte Lid raads- en bestuurscommissie Zuidzijde Lid begeleidingsgroep accountant Lid werkgroep vergaderstructuur Vrijwilliger voor invulling (belasting)formulieren van de Ouderenbonden in POSO verband en als ondersteuning van de ouderenadviseurs (Prisma) Vrijwilliger bij de Stichting Present Hoogezand-Sappemeer

 

 
M.L.M. Vermeend ,

raadslid  gemeente Hoogezand-Sappemeer Raadslid

  Lid raads- en bestuurscommissie B&M Voorzitter raads- en bestuurscommissie Zuidzijde Voorzitter werkgroep vergaderstructuur Voorzitter begeleidingsgroep accountant Planning en control Noorderpoortcollege

 

 
A.M.W. Plagge , raadslid  gemeente Hoogezand-Sappemeer Raadslid

  Lid raads- en bestuurscommissie Welzijn Lid werkgroep vergaderstructuur Trajectbegeleider bij Jobber ArbeidsreÔntegratie (schuldhulpverlener) Project Manager Jobber flex

 

 
J. de Jong , raadslid  gemeente Hoogezand-Sappemeer Raadslid

  Lid raads- en bestuurscommissie B&M Voorzitter raads- en bestuurscommissie Welzijn Lid raads- en bestuurscommissie Zuidzijde Lid werkgroep vergaderstructuur Beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteitszorg Noorderpoortcollege

 

 
B.H.M. Lenders , raadslid  gemeente Hoogezand-Sappemeer Raadslid

  Lid raads- en bestuurscommissie Ruimte Lid raads- en bestuurscommissie Zuidzijde

 

 
G.A. Zuiderveen , raadslid  gemeente Hoogezand-Sappemeer Raadslid

  Plaatsvervangend voorzitter raads- en bestuurscommissie Welzijn Lid raads- en bestuurscommissie B&M Lid raads- en bestuurscommissie Zuidzijde Fractievoorzitter Groen Links Officemanager CGL Therapeut Invalkracht basisonderwijs

 

 
S.F.H. Meiring ,

raadslid  gemeente Hoogezand-Sappemeer Raadslid

  Lid raads- en bestuurscommissie B&M Lid raads- en bestuurscommissie Ruimte Lid raads- en bestuurscommissie Zuidzijde Lid AB Trio Plv. lid AB RCG Hoofd Vastgoed/Adjunct Directeur Woonstade Hoogkerk Noorddijk

 

 
G.G. Olthof , raadslid  gemeente Hoogezand-Sappemeer Raadslid

  Lid raads- en bestuurscommissie Welzijn Plv. lid samenwerkingsverband Zuidlaardermeergemeente Senior werkadviseur bij AGENS De Werkende Kracht B.V.

 

 
A.A.M. Perdon-pancras ,

raadslid  gemeente Hoogezand-Sappemeer Raadslid

  Lid raads- en bestuurscommissie B&M Plv. lid AB bedrijvenpark Rengers Lid AB RCG Administrateur Facilitair Bedrijf/RUG

 

 
E.U. Luiken , raadslid  gemeente Hoogezand-Sappemeer Raadslid

  Lid raads- en bestuurscommissie Ruimte Voorzitter radio compagnie Voorzitter Comitť Internationale uitwisseling Penningmeester Stichtingsbestuur Borg Welgelegen Bestuurslid John Welch Loge H-S Voorzitter Commissie Arbitrage Nevobo regio N-O Regiobestuurder competitie/arbitrage Nevobo N-O CursuscoŲrdinator Arbitrage Nevobo N-O Volleybalscheidsrechter Lid landelijke werkgroep efficiencyverbetering Nevobo Lid landelijke werkgroep Arbitrage Nevobo Penningmeester a.i. Dorpshuis De Klabbe Foxhol

 


  


Mevrouw S.J. Seljee , raadslid  gemeente Hoogezand-Sappemeer Raadslid

  Lid raads- en bestuurscommissie B&M Plv. voorzitter raads- en bestuurscommissie Ruimte Lid raads- en bestuurscommissie Welzijn Plv. lid AB Trio Lid werkgroep vergaderstructuur

 

 
H. ten Wolde , raadslid  gemeente Hoogezand-Sappemeer Raadslid

  Lid raads- en bestuurscommissie B&M Lid raads- en bestuurscommissie Ruimte Lid raads- en bestuurscommissie Welzijn Lid raads- en bestuurscommissie Zuidzijde Lid AB bedrijvenpark Rengers Directeur/Eigenaar Dutch Western Canada Connection B.V. Docent Hogeschool Drenthe

 

 
R. «ig ,

raadslid  gemeente Hoogezand-Sappemeer Raadslid

  Lid raads- en bestuurscommissie Ruimte Lid raads- en bestuurscommissie Welzijn Lid raads- en bestuurscommissie Zuidzijde Constr. 2 (tekenaar) bij Vicoma B.V.

 

 
I. Wijchers ,

raadslid  gemeente Hoogezand-Sappemeer Raadslid

  Lid raads- en bestuurscommissie Ruimte Lid raads- en bestuurscommissie Welzijn Lid raads- en bestuurscommissie Zuidzijde Plv. lid AB bedrijvenpark Rengers Lid AB Trio Metaalbewerker/onderhoudsmonteur bij Pool industriŽle dienstverlening

 

 
J.G. Lindeman , raadslid  gemeente Hoogezand-Sappemeer Raadslid

  Lid raads- en bestuurscommissie Ruimte Lid raads- en bestuurscommissie Zuidzijde Lid AB Trio Interim Jurist SARGAS-GROEP Voorzitter Stichting Wereldwinkel Hoogezand-Sappemeer

 

 
M.M. Rietveldt , raadslid  gemeente Hoogezand-Sappemeer Raadslid

  Lid raads- en bestuurscommissie B&M Lid raads- en bestuurscommissie Welzijn Lid raads- en bestuurscommissie Ruimte Lid raads- en bestuurscommissie Zuidzijde Directeur Rietveldt Advocatuur Voorzitter Vereniging tot Plaatselijk Nut te Hoogezand-Sappemeer Voorzitter Districtsbestuur Oost-Groningen Maatschappij tot Nut van Verdana;

’t Algemee

n Bestuurslid Stichting Historisch Scheepswerf Hoogezand-Sappemeer Voorzitter Stichting 350 jaar Hoogezand-Sappemeer Vice-voorzitter Historische Vereniging Hoogezand-Sappemeer e.o. Voorzitter Werkgroep Psychiatrische PatiŽnten Piket Groningen Voorzitter Stichting Vrienden van Aletta Jacobs te Hoogezand-Sappemeer

 

 
G.B. Maagd , raadslid  gemeente Hoogezand-Sappemeer Raadslid

  Plv.voorzitter van de raads- en bestuurscommissie B&M Lid raads- en bestuurscommissie B&M Lid raads- en bestuurscommissie Welzijn Lid raads- en bestuurscommissie Zuidzijde Plv. lid AB Trio Lid begeleidingsgroep accountant Lid AB van de RCG

Secretaris R-K Parochie St. Martinus Verdana;

St. Willibordus

 

 
M.H. Stiekema-Zweep , raadslid  gemeente Hoogezand-Sappemeer Lid raads- en bestuurscommissie Ruimte Lid raads- en bestuurscommissie Zuidzijde Bestuurslid CDA bestuurdersvereniging Bestuurslid Ondernemers SociŽteit (te Groningen) Bestuurslid filmclub Groningen

Gemeente IJsselstein

Raadsgriffier

Dhr. J.A.M. Kleene  ()
Mw. drs. F.E.H.M. Backerra  ()
Raadslid

Dhr. L.A.J. Nievelstein  (BBIJ)
Mw. A.T. de Neijs-van Rossum  (BBIJ)
Dhr. A. Kwakkel  (CDA)
Dhr. J.C.M. Klomp  (CDA)
Dhr. R.J. van den Berg  (CDA)
Dhr. drs. M.G.M. de Jong  (CDA)
Dhr. R.H. Pape  (ChristenUnie)
Mw. M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts  (D66)
Dhr. J. Huizinga  (GroenLinks)
Dhr. drs. M.P.F. Spanjers  (GroenLinks)
Dhr. R.J. Leutscher  (LDIJ)
Dhr. C. van der Tier  (PvdA)
Dhr. D. Ketting  (PvdA)
Dhr. H. Panhuyzen  (PvdA)
Dhr. H. ter Horst  (PvdA)
Dhr. R.P.A.M. Meijne  (PvdA)
Dhr. drs. M. KŲktas  (PvdA)
Mw. A. van de Haar  (PvdA)
Dhr. D.R. Brand  (VVD)
Dhr. H.C.V. Veldhuijsen  (VVD)
Dhr. mr. A.R. van Roo  (VVD)
Dhr. mr. S.M. Sijbrandij  (VVD)
Mw. S. Udo-Eenink  (VVD)
Secretaris

Dhr. J. van Delden  ()
Wethouder

Dhr. J.H. Lappee  (GroenLinks)
Dhr. mr. N.P.L.M. Doesburg  (PvdA)
Mw. M.C. Overkamp-van den Berg  (PvdA)
Dhr. ing. F.J.L.M. Cremer  (VVD)


 

 

LET OP! Artikel 13 van de gemeentewet! Een raadslid kan geen lid van de rekenkamer zijn!

Welke personen zijn lid van de rekenkamercommissie van uw gemeente met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?
Welke personen zijn griffier/secretaris van de rekenkamercommissie met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd? drs. S.H. (Steven) Dijk
voorzitter
Niet minder dan 30 jaar was Steven Dijk betrokken bij het gemeentebestuur van zijn woonplaats Diemen. In die periode was hij vier jaar fractieassistent, zestien jaar raadslid en ruim tien wethouder. Daarnaast was hij enkele jaren hoofdredacteur van de bladen Lokaal Bestuur (van de Wiardi Beckman Stichting) en de  Nieuwsbrief Gemeenteraadsleden (Kluwer). Zijn studie algemene economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam rondde hij af met een scriptie over de gemeentefinanciŽn, die onder de titel ‘Het geld is bijna op’ als boek werd uitgegeven. Hij is partner van het bureau Public Finance groep, een bureau gespecialiseerd in de overheidsfinanciŽn. Hij is voorzitter van de rekenkamercommissie van de gemeente IJsselstein en bekleedt dezelfde functie in de gemeente Duiven.
drs. P.E.H. (Petra) Habets EMIA
Petra Habets is eigenaar van Petra Habets Coaching en Advies. Middels begeleiding van personen en advisering van organisaties wil ze mensen inspireren vastzittende patronen te doorbreken, zichzelf te ontwikkelen en daarmee het functioneren van organisaties op een hoger plan te brengen. Zij heeft de afgelopen jaren bij de gemeente Apeldoorn en de < provincie Utrecht haar sporen verdiend op het terrein van onderzoek naar effectiviteit en efficiency. Naast haar lidmaatschap van de rekenkamercommissie IJsselstein is zij voorzitter van de rekenkamercommissies van Culemborg, Amsterdam-Osdorp en Zwijndrecht. Ook is zij lid van de commissie beleidsevaluatie van de provincie Noord-Brabant en van de rekenkamercommissie van Tilburg. Ze heeft gestudeerd in Tilburg (Beleids- en organisatiewetenschappen) en Amsterdam (postdoctorale opleiding Operational Auditing) G.J. (Geert-Jan) Put
Na zijn opleiding Bestuurskunde, met een afstudeerproject bij de Algemene Rekenkamer, en een aanvullende opleiding op het gebied van overheidsfinanciŽn heeft Geert-Jan Put diverse functies binnen de gemeentelijke overheid bekleed. Een aantal jaren is hij werkzaam geweest als financieel beleidsambtenaar bij een kleine gemeente. Vervolgens een aantal jaren hoofd belastingen en verzekeringen bij een middelgrote gemeente. Daarna sectorhoofd middelen en tevens loco-secretaris. Op dit moment is hij werkzaam als hoofd Bedrijfsvoering bij een gemeente met veel veranderingen binnen de eigen organisatie en op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Naast het lidmaatschap van de rekenkamercommissie van de gemeente IJsselstein is Geert-Jan Put tevens lid van de lokale rekenkamer van de gemeente Kampen en bestuurslid van een gebruikersvereniging van financiŽle software.

 

 

Jan Hop Ermelo breekt door de geŽiste IDENTIFICATIEPLICHT gemeente IJsselstein heen op 17 februari 2009!

Dhr. J. (Jeroen) van Delden, CDA-gemeentesecretaris gemeente IJsselstein
Verdana;  
NEVENFUNCTIES
Raadslid en fractievoorzitter CDA gemeente Houten
Lid seniorenconvent
Arial">Hoofd concernstaf / concerncontroller gemeente Lelystad GOG gemeente Houten op 170209
Arial">Bestuurslid Peters van der Laanstichting
Arial">Plaatsverv. Lid algemeen bestuur Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Bron: gemeente IJsselstein From: "bestuurssecretariaat" <bestuurssecretariaat@ijsselstein.nl> Sent: Thursday, February 12, 2009 10:52 AM 


Bron: Jan Hop Ermelo breekt door de geŽiste IDENTIFICATIEPLICHT gemeente IJsselstein heen op 17 februari 2009!

j.hop3@chello.nl>
> Sent: Friday, February 13, 2009 12:05 PM
> Subject: Betr.: Waarom heeft de gemeente IJsselstein een IDENTIFICATIEPLICHT
> ingesteld voor toezending nevenfuncties gemeentesecretaris?
>
>
> Geachte heer Hop,
>
> Naar onze mening is het niet verplicht om aan iedereen zomaar de
> nevenactiviteiten van de secretaris door te geven.
>
> Vandaar nogmaals het vriendelijke verzoek ons aan te geven wat u van plan
> bent met deze gegevens te gaan doen. >
>
> Gemeente IJsselstein
> Bestuurssecretariaat
>
> Tel: 030-6861793
> Email: bestuurssecretariaat@ijsselstein.nl

 

Dhr. J.A.M. Kleene, raadsgriffier gemeente IJsselstein


GEEN NEVENFUNCTIES Bron: Griffier 10 november 2008

M.C. Overkamp-van den Berg Wethouder

  Lid AB bestuur regio Utrecht Lid AB Welstand en Monumenten Midden Nederland Plaatsvervangend lid AB Gemeentelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU) Lid Landinrichtingscommissie Groengebied Utrecht-West   Lid van het college van regenten van de Stichting Maria Duyst van Voorhout, Utrecht

 

 
N.P.L.M. Doesburg

Wethouder


  

  Plaatsvervangend lid AB GGD Midden-Veluwe Plaatsvervangend lid AB Recreatieschap Stichtse Groenlanden Plaatsvervangend lid AB Sociale Werkvoorzieningen Gasbedrijf Centraal Nederland (GCN) Vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering Hydron Vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering Bank Nederlandse Gemeente (BNG)   Secretaris-rentmeester Stichting Fundatie van Renswoude, Utrecht

 

  Lid
AB GGD Midden Nederland Lid AB Sociale Werkvoorziening Pauw Bedrijven Plaatsvervangend lid Bestuur Regio Utrecht   Voorzitter bezwarencommissie FuWa RVA Lid beroepscommissie FuWa College van Ziekenhuisdirecteuren Voorzitter projectgroep Lagere overheden RVA Lid beroepscommissie FuWa Ziekenfondsraad College van Zorgverzekeringen

 

 
J.H. Lappee

Wethouder  

  Lid AB Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU) Lid AB Bestuur Regio Utrecht Plaatsvervangend lid AB Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) Lid AB Recreatieschap Stichtse Groenlanden   Zelfstandig hovenier

 


  


R.J. van de Berg

Raads-/commissielid gemeente IJsselstein   Zelfstandig ondernemen adviesbureau AFI

 

 
M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts

Raads-/commissielid gemeente IJsselstein   Directeur van CO-Support Secretaris Nationale Bond voor EHBO Instructeur EHBO, Reanimatie (BLS), kinderreanimatie(PBLS, Automatische Externe Defibrillator) Lid klachtencommissie Nederlandse Organisatie Docenten EHBO (node) Secretaris Badmintonclub de Poortdijk EvenementencoŲrdinator EHBO-vereniging Ijsselstein

 

 
Mw. A. van de Haar

Raads-/commissielid gemeente IJsselstein   Sociaal verpleegkundige GG en GD gemeente Utrecht

 

 
H. ter Horst

Raads-/commissielid gemeente IJsselstein   Leraar Economie bij het Oosterlicht college Lid van de raad van commissarissen bij de chronisch zieken en gehandicaptenraad te Utrecht Lid bestuur Stadsmuseum Ijsselstein

 

 
D. Ketting

Raads-/commissielid gemeente IJsselstein   Bestuurslid Spoorwegpensioenfonds Bestuurslid Pensioenfonds Openbaar Vervoer Bestuurslid VUT fonds Openbaar Vervoer Lid OSV fonds (Organisatie Scholings en Vormingsfonds van het Openbaar Vervoer) Lid Scheidsgerecht Openbaar Vervoer Lid geschillencommissie aanbesteding taxi Lid ontslagcommissie PBO sector (Publiekrechterlijke Bedrijfs Organisaties) Lid SAGB (Stichting Arbeid en Gezondheid Beroepsvervoer) Adviseur/onderhandelaar tbv de Rode Draad

 

 

 
J.C.M. Klomp

Raads-/commissielid gemeente IJsselstein   Voorzitter Stichting Historische Kring Ijsselstein

 

 
Drs. M. KŲktas

Raads-/commissielid gemeente IJsselstein   Senior oracle data base administrator bij Price Waterhouse Coopers Penningmeester van de ULU Moskee te Utrecht

 

 

 
A. Kwakkel

Raads-/commissielid gemeente IJsselstein   Voorzitter Nederlandse Federatie Stotteren Voorzitter VVE Frankrijkstraat 197-172 Voorzitter Rode Kruis afdeling Ijsselstein Bestuurslid Stichting Groen en Handicap Vrijwillig medewerker bij de regionale radiozender RTV9 Voorzitter Wmo-raad

 

 

 
R.J. Leutscher

Raads-/commissielid gemeente IJsselstein   Voorzitter Stichting Hergebruik Verkeersborden Nederland

 

 
R.P.A.M. Meijne

Raads-/commissielid gemeente IJsselstein   Voorzitter Stichting Topsport Nieuwegein Voorzitter theaterstichting Ydolon Amsterdam Lid Raad van Commissarissen zwembad ‘De Hooghe Waerd’ Lid Strakonicecomitť

 

 
A.T. de Neijs-van Rossum

Raads-/commissielid gemeente IJsselstein   Ziekenverzorgende ziekenhuis Mesos Utrecht Partner in Delfoi Consultany VOF, adviesbureau op het terrein van Mens, Arbeid en Organisatie

 

 
Mw. L. Ouari

Raads-/commissielid gemeente IJsselstein   Onderwijsambtenaar gemeente Nijmegen ProjectcoŲrdinator Stichting Welzijn Ouderen Ijsselstein Voorzitter van de Sportvereniging Ladysport Ijsselstein

 

 
H. Panhuyzen

Raads-/commissielid gemeente IJsselstein   Eigenaar/consultant van pandoreleven consultancy (met activiteiten: advies, begeleiding en organisatie op het gebied van HRM/P&O, relaties en events) en orchard angel (met activiteiten: scouting en casting)

 

 
R.H. Pape

Raads-/commissielid gemeente IJsselstein  
Business Information Analyst Sitel Semiconductor BV
 
 
Mr. A.R. van Roo

Raads-/commissielid gemeente IJsselstein   Advocaat bij Van As advocaten te Nieuwegein

 

 
Mr. S.M. Sijbrandij

Raads-/commissielid gemeente IJsselstein   Ambtenaar Ministerie van Defensie Medezeggenschapsraad Christelijke basisschool De Brug

 

 
M.P.F. Spanjers

Raads-/commissielid gemeente IJsselstein   Voorzitter “FNV Zelfstandigen in: Diensten-groen-handel-ict-industrievervoer-zorg” Lid Federatieraad FNV Penningmeester Stichting HBO certificaat ondernemerschap Bestuurslid Hoofdbedrijfschap Ambachten

 

 
S. Udo-Eenink

Raads-/commissielid gemeente IJsselstein   Bestuurder Kon. Horeca Nederland Dagelijks bestuurslid Stichting Kenwerk Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Voorzitter Ethisch centrum Horeca Lid algemeen bestuur van het Centraal Overleg Landelijke Organen (COLO)
Lid Madd (Make a difference day) comitť Ijsselstein
 
 
H.C.V. Veldhuijsen

Raads-/commissielid gemeente IJsselstein   Communicatieadviseur a.i. gemeente Dronten tot 14-02-2008 Bestuurslid Stichting Jazz Ijsselstein

 

 
T. Wedda

Raads-/commissielid gemeente IJsselstein   Directeur NEC Philips Unified Solutions Gecommitteerde Fontys Hogeschool Adviseur Channelstrategy diverse IT bedrijven

top

 

 

 

Hilversum moet nog naar H
 
 

LET OP! Artikel 13 van de gemeentewet! Een raadslid kan geen lid van de rekenkamer zijn!
Welke personen zijn lid van de rekenkamercommissie van uw gemeente met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?
Welke personen zijn griffier/secretaris van de rekenkamercommissie met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?

Nevenfuncties leden rekenkamercommissie gemeente Hilversum

10 januari 2008

Vivien van Geen: l261
Voorzitter Adviescommissie Ouderenbeleid gemeente Utrecht l261
Lid Strategische Adviesraad Wooncorporatie Portaal l261
Voorzitter Utrechtse Volksdansvereniging Dospovo l261
Lid Raad van Toezicht van De Bilthuysen in Bilthoven l682
Eigenaar-directeur organisatieadviesbureau Elenbaas advies (Hilversum) l682
Lid rekenkamercommissie Soest

Richard Wielinga:

Sjef Coenen:  

Frans van Osch: l795
Docent bestuurlijke informatieverzorging Vrije Universiteit Amsterdam Hilversum, Mw. dr. ir. I.C. de Vries gemeentesecretaris gemeente Hilversum
NEVENFUNCTIES
Lid Raad van Toezicht van Portes, overkoepelend orgaan voor welzijnsinstellingen in de gemenete Utrecht
Lid Raad van toezicht Ludens kinderopvang Utrecht
Lid van Divosa,platform van directeuren van Sociale Diensten
Lid van netwerk grote stedenbeleid, sociale pijler
Bron gemeente Hilversum 6 maart 2009


Arial;Voorzitter van de Vereniging Beter WonenBestuurslid van Gezondsheidscentrum OvervechtBestuurslid van Het Utrechts ArchiefBestuurslid van Emmaus Haarzuilens, Emmaus Utrecht en Emmaus Domstad34) Dhr. R.C. van Nunspeet
Gemeentesecretaris gemeente Zeewolde
Raadslid gemeente Huizen
Lid bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Almere
Lid bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Hilversum
Lid commissie bezwaarschriften gemeente Eemnes
Lid algemeen bestuur Vereniging gemeentesecretarissen (VGS)

 

Nevenfuncties leden college van burgemeester en wethouders
N.b: de plaatsvervangende lidmaatschappen zijn niet genoemd; deze vloeien voort uit de vervangingsregeling ingevolgde de portefeuilleverdeling. Lidmaatschappen van gremia die niet een duidelijke formele status hebben zijn niet genoemd (bijv. verschillende afstemmingsoverleggen, zonder rechtspersoonlijkheid).

Burgemeester de heer E.C. Bakker l06korpsbeheerder Regiopolitie Gooi en Vechtstreek l06lid agendacommissie Landelijk Korpsbeheerdersberaad l06lid Bovenregionaal Rechercheoverleg l06voorzitter algemeen en dagelijks bestuur Regionale Brandweerorganisatie in het Gooi en de Vechtstreek l06voorzitter dagelijks en algemeen bestuur Gewest Gooi en Vechtstreek l06lid CoŲrdinatiecommissie Regionale Samenwerking Amsterdam


Wethouder de heer B. Hammer l127lid algemeen bestuur gewest Gooi en Vechtstreek (benoemd door de raad op 12 april 06) l127lid Dagelijks Bestuur van het Gewest

Wethouder dhr. E. Boog 
 
Wethouder dhr. J.J.M.P. Rensen l468vertegenwoordiger gemeente aandeelhoudersvergadering B.V. Dudok Arena


Wethouder mw. K.J. Walters l479lid van het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek l479lid Algemeen bestuur Werkvoorzieningschap Tomingroep l479lid raad van toezicht Stadsbank MiddenNederland l479lid van het dagelijks bestuur van de Stichting Matchpoint (in liq.) l479vertegenwoordiger gemeente aandeelhoudersvergadering B.V. Dudok Arena l479vertegenwoordiger gemeente in de aandeelhoudersvergadering Waterleidingbedrijf Hydron N.V. l479vertegenwoordiger gemeente in de Algemene Vertegenwoordiging Aandeelhouders Bank Nederlandse Gemeenten


Wethouder dhr. A.H. Roerig l2010lid van het algemeen en dagelijks bestuur van de Stichting het Goois Natuurreservaat l2010lid van het gemeenschappelijk orgaan van de gemeenschappelijke regeling Educatie Gooi en Vechtstreek l2010voorzitter Lokaal Onderwijsoverleg l2010lid dagelijks bestuur Regionaal Bureau Leerplichtzaken l2010lid Commissie MilieuhygiŽne Vliegveld Hilversum (voordracht aan minister V en W) l2010lid stuurgroep en commissie I. Landelijk Gebied (ILG) l2010lid BOT/NV Utrecht l2010lid Bestuurlijke Kerngroep Metropoolregio Amsterdam l2010Voorzitter Raad van Toezicht St. UNA Scholengroep Zoetermeer l2010Lid Raad van Toezicht i.o. fusie SKOZ/UNA l2010Voorzitter St. Jazz-in-Haaglanden l2010Lid Raad van Toezicht welzijnsorganisatie St. MOOI! l2010Lid Raad van Advies Holland Hall (tijdelijk) l2010Wethouderstrainer/coach Steenkamp-instituut CDA l2010Voorzitter Toezichthouder Obligatiefondsen I en II DWD l2010Gastdocent Bestuursacademie l2010Gastdocent Publiek Domein l2010Eigenaar "Roerig Advies (beheer)"


Andere functies raadsleden
 
PVDA
H. Haselager:

l3811Uitvoerder bij Strukton Railinfra Randstad Noord (Projecten)


F.F. van Drooge: l5112Student Kunstmatige Intelligentie aan de Universiteit van Amsterdam l5112Freelance lichttechnicus in verscheidene poppodia l5112Zangeres/Toetseniste in de band 'Black Balloon' l5112Aandeelhoudster 'Walk in business'


H. van Dijk l1013Trafficmanager Beiersdorf l1013Vice voorzitter OR Beiersdorf l1013Kaderlid FNV


J.C.M. van der Heyden l4814Netwerk/Systems administrator WordHouse locatisation BV Amsterdam


W.P.C. Hendrikx: l4515Vennoot Hendrikx Van der Spek, Bureau voor Bedrijfs l4515Voorzitter Medezeggenschapsraad Montessorischool Centrum in Hilversum


I.E.J. Zielhorst: l3416Hoofd Personeel & Organisatie Artsenlaboratorium en trombosedienst te Utrecht


J.B. van Rooijen: l7617geen openbare betrekkingen l7617voorzitter Nike Hilversum City Run l7617Student master politicologie


P.H.A. Hermans: l4318Student natuurwetenschap & innovatiemanagement Universiteit Utrecht


J.J.M. Coenen: l3719Docent Economie, Economisch College Maarssen


VVD
M. Meijer: l5320Commissaris Euler Hermes Interborg NV l5320Adviseur E-village Zeist l5320Aandeelhouder/adviseur db Europe l5320Directeur/aandeelhouder adviesgroep Meynik BV


E.M. Zeeuw van der Laan: l6621Advocaat en procureur van Hout advocaten in Hilversum, advocaat-ondernemer l6621E.M. Zeeuw van der Laan interim management l6621oprichter en voorzitter van St. Het Ondernemershuys Hilversum


B.M. Moojen: l5922Humanistisch Raadsman Min. van Defensie l5922Leraar VMBO Amsterdam l5922B. Paauw Directeur Sportbedrijf Leiden


J.P.H.M. van Gilse: l2723Directeur en partner van Denc Netherlands BV te Bussum l2723Directeur en partner van Gooivast BV te Hilversum l2723Lid van de Advisory Board van Eurocer


F. Baldewpersad Tewarie-Abdoelhak: l5424geen openbare betrekkingen


F. van Osch: l5225Registeraccount en organisatieadviseur d.m.v. Van Osch organisatie- en accountancyadviseurs BV. l5225Docent bestuurlijke informatieverzorging Vrije Universiteit Amsterdam


LEEFBAAR HILVERSUM
H.C. Heerschop: l826geen openbare betrekkingen


D.J. Klees: l6927Avro-Hilversum - verslaggever (tot 01-08-2007 vrijgesteld van werkzaamheden) l6927Incidenteel: Leiden discussies, dagvoorzitterschap, medewerking aan audio-visuele producties, radiopresentatie (op uitnodiging, free-lance)


M.A.B. Berenschot: l7028Juridisch adviseur bij Leeuwendaal (Rijswijk)


A.L. Decker: l4229Geen openbare betrekkingen


M.G. Kooloos l7430Administratief medewerkster Kath. Lyceum in 't Gooi


CDA
A. Zijlstra-van Galen: l2231Kerkrentmeester Prot. Gemeente Bussum l2231Secretaries St. Interkerkelijk Werk De Fransche Kamp l2231FPU sinds 1 april 2005 directeur basisonderwijs

E.C.N.G. Reijn: l1432Adviseur CNV Publieke Zaak


J.F.W. Cornielje: l3133Ambtenaar bij de gemeente Amsterdam


M.E. Hillen: l1734Productieleider bij IDTV


SP
J. van Otterloo: l1335Projectmedewerker FNV-bondgenoten


J.W.A. Meddens: l7336Wettelijk vertegenwoordiger (coŲrdinator) Landelijk Overleg Fracties (LOF) l7336Student Nederlands Recht


A.W. Iwema: l6037in algemene dienst van het Rijk als Adviseur bij SenterNovem


E. de Braber: l7238ZorgplancoŲdinator De Basis/Hilverzorg l7238OR lid De Basis/Hilversorg


D66
B. Smit: l1639Free-lance Consultant l1639lid Raad van Commissarissen van Tomingroep BV l1639voorzitter Stichting Educatief Museum l1639M.L. van der Veen Docent aan de Universiteit van Amsterdam l1639Lector aan de Hogeschool van Amsterdam


E. van den Berg l8440Voorzitter HHK Albertus Perk l8440Enkele kerkelijke functies van de Regenboogkerk 


GroenLinks
J.P. van Damme: l8041Hoofd adviesgroep juridische diensverlening Arcadis, Ruimte en Milieu BV


A. Polat: l642Projectleider bij GGD in Utrecht l642Bestuurslid Maatjesproject l642MR lid basisonderwijs l642Vennoot Senia (Bureau)


H.C.L. Logtenberg: l443Docent Hogeschool van Amsterdam l443Voorzitter medezeggenschapsrad KinderCampus te Hilversum l443Voorzitter OR creche


DLPHILVERSUM
L. Sazias: l6244Presentatrice l6244Beeldend kunstenaar

 


GRIFFIER
K.E. Driehuijs:

l5845Bestuurslid Stichting Emmaus Utrecht/Haarzuilens l5845Bestuurslid Het Utrechts Archief

 

Wethouder mw. H.C. Heerschop l6346
bestuurslid van de Stichting VVV l6346
lid van het dagelijks en algemeen bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat l6346
bestuurslid Stichting Hilversum On Air l6346
lid van de Commissie Culturele Zaken en Mediabeleid VNG

Wethouder E.C.N.G. Reijn
lidmaatschap Commissie Sociale Begeleiding Stichting De Basis l3548
lid Commissie MilieuhygiŽne Vliegveld Hilversum l3548
docent Vakbondschool l3548
adviseur Vakorganisatie l3548
lid div. commissies personele aangelegenheden bij gemeenten, waterschappen, nutsbedrijven zorginstelling e.d. l3548
vertrouwensman IJsselmeergroep  Emmeloord l3548
lid commissie fondswerving Heilige Hart / St. Joseph

Wethouder de heer B. Hammer l3349
vertegenwoordiger bestuursoverleg ISV Hilversum l3349
lid Gewestelijke Stuurgroep Huisvestingsmodel Gooi en Vechtstreek l3349
voorzitter van het wethoudersoverleg maatschappelijke aangelegenheden Gooi en Noordelijke Vechtstreek

Wethouder de heer M. Koopman l550
vertegenwoordiger gemeente aandeelhoudersvergadering B.V. Dudok Arena l550
lid van de adviesgroep Naar een andere publieke omroep l550
Koopman Beheer BV 

 

Leefbaar Hilversum

B.B. Dijkman l8251
Rabobank Ned. Rabobank Group Treasury l8251
lid van Medezeggenschapsraad van de Fabritiusschool

W.J. Elbert l3052
Medewerker Inter Acces l3052
Lid Stichting De Clemenskerk l3052
Voorzitter Stichting Doky l3052
Lid bewonerspanel Atrium

J. Nagel l2953
Bestuurslid Max Euwe Stichting l2953
Secretaris/penningmeester politieke partij PRDV

Y. Nagel l4454
Geen

M. Polak l4955
DGAeMPacity (Juridisch en HR Management en media & entertainment) l4955
lid van Rotary Hilversum-West l4955
lid van Netwerk MediaVrouwen l4955
lid van Broadcast Business Club l4955
lid van Jonag (Joodse naoorlogse generatie)

J.F. Spaans l3656
geen openbare betrekkingen

L.N. Usman l7557
Directeur, Groot Aandeelhouder L.N. Usman Holding BV l7557
Directeur Hooymeijers Boekhandel B.V. l7557
Directeur Voorhoeve & Dietrich Rozenbeek BV l7557
Bestuurslid winkeliersver. 'Rond de Kei'

A.W.A.M.P. Wijnands van Daal l5058
Medewerker afd. Pensioenbeheer St. BPF. PNOmedia

CDA

S. Babacan l2859
Vertaler/Tolk - Nederlands/Turks l2859
Eigenaar Kiosk Sportpark (Turkse Pizza en DŲner) l2859
CoŲrdinator van de Algemene Buurt- en Speeltuin Stichting "Jong
Leven" l2859
Lid Raad van Toezicht, Islamitische Universiteit Rotterdam l2859
Adviseur Moslim Turks Cultureel centrum Infoned (Informatie Onderwijs
Educatie)

G.A. Karssenberg l2460
Medewerker gemeente Lelystad l2460
Directeur Karssenberg Advies en Karssenberg Interim l2460
Lidmaatschap Commissie Sociale Begeleiding Stichting De Basis, Hilversum

W.D.L. Klaassen l4061
eigenaar Enter computeropleidingen l4061
docent Instituut Scheidegger computeropleidingen

O.J.M.E. Meuwissen l5762
projectleider Gemeente Amsterdam l5762
ouderlid Medezeggenschapsraad Wilhelminaschool

W.A. van der Spek l8363
projectmanager Teleac/NOT l8363
illustrator Gooi- en Eembode / Woonbode

P.V.J. Wasmann l8164
Directeur Equimi Beheer BV, Amsterdam l8164
Leidersfunctie Gezelschap Stille Omgang, Amsterdam

VVD

M. Meijer l1965
Adviesbureau Meijnik B.V.

J.H. Molendijk l1166
zelfstandig communicatieadviseur

B.M. Moojen l767
Humanistisch Raadsman Min. van Defensie

H.A. Mreijen l968
Docent bestuursrecht aan de Hogeschool voor Economische Studies te Amsterdam l968
Adviseur via ' l968
Bestuurspraktijk Mreijen' l968
Lid Commissie voor bezwaar en beroep van de Gem. De Bilt l968
Lid Werkgroep Herdenking mei 40 - 45, Hilversum l968
Voorzitter Rode Kruis, afd. Hilversum l968
Voorzitter Rode Kruis, District Gooi- en Vechtstreek l968
Voorzitter bestuur Stichting Louisa State te Baarn (internaat) l968
Voorzitter bestuur Louisa Stichting (hulp aan kinderen) l968
Verschillende (bestuurs)functies Orde van Vrijmetselaren

J.A.E. van Olm-Koenen l2569
Trouwambtenaar van de Burgerlijke Stand, Hilversum l2569
Vice-voorzitter Landelijk Bestuur Vrouwen in de VVD l2569
Algemeen bestuurslid Kamercentrale Haarlem van de VVD l2569
Penningmeester Provinciaal Contact Noord-Holland Vrouwen in de VVD l2569
Hoofdredacteur 'De Liberale Vrouw' l2569
Lid Euro Contact l2569
Delegatielid Liberale Internat. Groep Nederland l2569
Lid LCV Haya van Someren Stichting l2569
Vr. in de VVD afd. 't Gooi e/o toegevoegd bestuurslid l2569
Algemeen bestuurslid Vrouwen Alliantie l2569
Algemeen bestuurslid Goois Natuur Reservaat l2569
Algemeen bestuurslid NVR (Ned. Vrouwenraad) l2569
Organisator Jaarlijkse gemeentelijke Vrijetijds- en Verenigingsmarkt Hilversum l2569
Vrijwilligster Egelopvang

E. Post l6570
DGA Copains Consulting BV l6570
DGA Bodine Beheer BV l6570
Procuratiehouder Form & Draw

GroenLinks

A. GenÁ-Polat l1571
Directeur St. voor Vluchtelingen en Nieuwkomers, Almere l1571
Bondsraadlid ABVAKABO l1571
Beoordelingscommissie Sociaal Integratie Fonds, Gem. Utrecht

W. van de Rotte l6772
Vennoot bureau Senia

H.W. de Lange l2373
woonconsulent bij Portaal - Utrecht l2373
penningmeester Amnesty International Hilversum l2373
lid werkgroep 40-45 (namens Amnesty International) 

M.C. van Stralen l6474
Docent op Sociaal Agogische Opleiding Hogeschool de Horst in Driebergen l6474
Lid van het Nationaal College ter Advies en Toepassing op het Opbouwwerk (Landelijk Centrum Opbouwwerk te Den Haag) l6474
Voorzitter Charitatieve Stichting Ombu (Argentina) l6474
Ambassadeur humanright organisatie Crear Vale La Pena te Buenos Aires, Argentina l6474
Freelance-trainer/Consulent in het Opbouwwerk op het gebied van Sociaal Projectmanagement, Groepsdynamica, Particiapieprogramma's (Nationaal en Internationaal)

I. de Vries l4175
Kaderlid journalistenvakbond NVJ l4175
Bestuurslid Vluchtelingenwerk Hilversum e.o. l4175
Platform voor Verdraagzaamheid en tegen racisme l4175
Adviseur Van 't Net BV, Soest l4175
Medewerker Wereldomroep

PvdA

J.J.M. Coenen l176
Docent Economie, Economisch College Maarssen

H. van Dijk l6177
Relaunch manager bij Beijersdorf l6177
Bestuurslid kader netwerk Midden Ned. FNV Bondgenoten

K. Griffioen l2178
Lid deskundigenpool ABVAKABO/FNV/NOVON l2178
Bestuurslid Stichting Vrijburg (De Rode Hoed te A'dam) l2178
Onafhankelijk adviseur / taxateur / mediator AVVN (landelijke organisatie voor hobbytuinders) l2178
Trainer G.A.C. l2178
Plaatsvervangend lid bezwarencommissie PZ Gem. Utrecht l2178
Bestuurslid Personeelsfonds Gem. Utrecht

H. Haselager l7879
Uitvoerder bij Strukton Railinfra Randstad Noord (Projecten)

J.J.M.P. Rensen l280
Zelfstandig journalist

D66

B. Smit
senior consultant onderwijs (freelance)
lid Raad van Commissarissen van Tomingroep BV
voorzitter Stichting Educatief Museum

E. Boog l5582
Zelfstandig beleidsadviseur

T.W.C. van Doorn l383
Beleidsmedewerker Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

M.C. van Oort
HR manager bij TW4

ChristenUnie/SGP
Groep Munnik

D.H.A. Munnik
Directeur Stebaro B.V. te Hilversum

 

 

 

Tot uw dienst. J. Hop Ermelo publiceert alle troonredes 1900-2019 voor u op internet!

Maar heeft u inmiddels ook heel goed begrepen?
50 Hop moet bloeden schrijft een "CHRISTELIJKE" jeugdzorgadvocaat in de landelijke strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd

Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Een FRONTALE OPSPORINGSACTIE op Hop, OPHALEN, DOEN BEKENNEN EN VERVOLGEN!
Ik beken geen letter! Hebben jullie dat allemaal heel goed begrepen!

581 Troonrede 2019
579 Troonrede 2018
562 Troonrede 2017
560 Troonrede 2016
514 Troonrede 2015
247 Troonrede 2014
567 Troonrede 2013
254 Troonrede 2012
477 Troonrede 2011
660 Troonrede 2010
616 Troonrede 2009
662 Troonrede 2008
Troonrede 2007
Troonrede 2006
Troonrede 2005
Troonrede 2004
Troonrede 2003
Troonrede 2002
Troonrede 2001
Troonrede 2000
Troonrede 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991,1990
Troonrede 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980
Troonrede 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970
Troonrede 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960
Troonrede 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950
Troonrede 1949, 1948, 1947 1946, 1945, geschiedenis omroepbijdrage
Troonrede 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930
Troonrede 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920
Troonrede 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910
Troonrede 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900

 

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 1997-2019 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.