CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ę

Informant advocatuur: Hop moet bloeden schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Co÷rdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.

 

Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop

Lees verder

 

"Met Balkenende (CDA) en een (gereformeerde) Minister Rouvoet (Christen-Unie) aan het bewind met een (gereformeerd) rechtersleger dat niet meer correct functioneert kan het ook niet anders dat de problemen met jeugd en ADHD medicijngebruik de afgelopen jaren EXPLOSIEF is toegenomen!

 

Anders kijken naar de mogelijkheid van ADHD bij kinderen door kinderen te beschermen tegen een ADHD etiketje op basis van huis-, tuin- en keukenlogica, normen en gevaren

Zijn er scholen in Nederland aan te wijzen die dienen als verzamelplaats voor kinderen met ADHD of een aangeboren afwijking zoals PDD-NOS waar het kennelijk de bedoeling is van die school om in geheim overleg met "jeugdzorg" actief mee te werken aan het stelselmatig uithuis plaatsen van kinderen?

 

ADHD. De afkorting ADHD staat voor ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’, ofwel ‘aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit’. Deze term of classificatie is afkomstig uit het Diagnostical and Statistical Manual IV (DSM-IV): een diagnostisch psychiatrisch handboek dat wereldwijd in gebruik is bij psychiaters, psychologen en pedagogen. Er worden hierin diverse typen ‘aandachtstekortstoornis’ onderscheiden, een type met zowel aandachts- als hyperactiviteitsproblemen (het gecombineerde type), een type met uitsluitend problemen rondom hyperactiviteit/impulsiviteit, en een type zonder hyperactiviteit/impulsiviteitsproblemen, oftewel met alleen aandachtsproblemen. Op deze site wordt NIET naar de mogelijkheid van ADHD bij kinderen gekeken vanuit een diagnostisch psychiatrisch handboek voor psychiaters!

De redacteur nodigt uit anders te kijken naar de mogelijkheid van ADHD bij kinderen op basis van huis-, tuin- en keukenlogica en het toepassen van normen en gevaren. Hoe ouders zich kritisch en weerbaar kunnen opstellen tegenover school en het steeds sneller groeiende leger gesubsidieerde hulpverleners in de jeugdzorg om te voorkomen dat kinderen een ADHD etiketje opgeplakt krijgen. 

Hoe groot zijn de economische belangen van allerlei hulpverleners en onderzoekers bij een diagnose ADHD? Welke "christelijke" (pleegzorg) organisaties willen steeds meer geld om kinderen van het gewone volk op te sluiten in "christelijke" pleeggezinnen en 24-uurs voorzieningen? 

Zijn uw kinderen ook van gewone basisscholen afgehaald en worden deze kinderen via de jeugdzorg verzameld in "bijzondere scholen" als voorportaal voor uithuisplaatsing van die kinderen? Wat betekent het voor een kind om op zo'n bijzondere verzamelschool te zitten en steeds opnieuw mee te moeten maken hoe je schoolvriendjes en vriendinnetjes om je heen uithuis worden geplaatst? Wanneer ben jij aan de beurt om slachtoffer te worden van de zoveelste geheime jeugdzorg operatie met de schooldirecteur als handlanger om kinderen van hun ouders te jatten om de jeugdzorg steeds verder te verrijken?

Zijn er scholen in Nederland aan te wijzen die dienen als verzamelplaats voor kinderen met ADHD of een aangeboren afwijking zoals PDD-NOS waar het kennelijk de bedoeling is van die school om in geheim overleg met "jeugdzorg" actief mee te werken aan het stelselmatig uithuis plaatsen van kinderen?

Wat kunnen ouders zelf doen om te voorkomen dat hun kinderen ten onrechte een ADHD etiketje opgeplakt krijgen door systematisch te werken primair mogelijke oorzaken van buitenaf te elimineren secundair kinderen te beschermen tegen steeds meer "psychologische jeugdzorg onderzoekjes".

 

 

Inventarisatie en benoemen van gevaren die kinderen bedreigen om een ADHD-etiketje opgeplakt te krijgen gezien vanuit het diagnostisch psychiatrisch handboek dat wereldwijd in gebruik is bij psychiaters of allerlei andere hulpverleners en "kinderbeschermers"

Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteitsproblemen
Ik nodig ouders uit onderwijzers, hulpverleners en kinderbeschermers te vragen schriftelijk 1. de definitie 2. de norm 3. de gevaren van aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteitsproblemen aan hen schriftelijk te bevestigen. Aan mij (anoniem) afschriften van zulke definitie(s), norm(en) en gevaren toe te sturen op basis van door hen verstrekte informatie vanaf 2004?

Aandachtsproblemen
Ik nodig ouders uit onderwijzers, hulpverleners en kinderbeschermers te vragen schriftelijk 1. de definitie 2. de norm 3. de gevaren van aandachtsproblemen aan hen schriftelijk te bevestigen. Aan mij (anoniem) afschriften van zulke definitie(s), norm(en) en gevaren toe te sturen op basis van door hen verstrekte informatie vanaf 2004?

Impulsiviteitproblemen
Ik nodig ouders uit onderwijzers, hulpverleners en kinderbeschermers te vragen schriftelijk 1. de definitie 2. de norm 3. de gevaren van impulsiviteitproblemen aan hen schriftelijk te bevestigen. Aan mij (anoniem) afschriften van zulke definitie(s), norm(en) en gevaren toe te sturen op basis van door hen verstrekte informatie vanaf 2004?

 

 

Inventarisatie en benoemen van gevaren die kinderen bedreigen om een ADHD-etiketje opgeplakt te krijgen gezien vanuit de "beleving" van ouders

Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteitsproblemen
Wanneer is een aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit GEEN probleem? 1. voor het kind 2. voor de ouder(s)? Wanneer is een aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit WEL een probleem 1. voor het kind 2. voor de ouder(s)?

Aandachtsproblemen
Wanneer is aandacht GEEN probleem 1. voor het kind 2. voor de ouder(s)? Wanneer is aandacht WEL een probleem 1. voor het kind 2. voor de ouder(s)?

Impulsiviteitproblemen
Wanneer is impulsiviteit GEEN probleem 1. voor het kind 2. voor de ouder(s)? Wanneer is impulsiviteit WEL een probleem 1. voor het kind 2. voor de ouder(s)?

 

 

Inventarisatie, benoemen en elimineren van gevaren die kinderen bedreigen om een ADHD-etiketje opgeplakt te krijgen gezien vanuit de manier waarop voedsel wordt geproduceerd en klaargemaakt gezien vanuit de "beleving" van ouders?

Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteitsproblemen
Is er een link te leggen tussen aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit en bepaalde kleurstoffen in (of) voedselproducten die het betrokken kind te eten krijgt? Is er een link te leggen tussen aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit en het bereiden of verwarmen van voedsel in een magnetron?

Aandachtsproblemen
Is er een link te leggen tussen aandachtsproblemen en bepaalde kleurstoffen in (of) voedselproducten die het betrokken kind te eten krijgt? Is er een link te leggen tussen aandachtsproblemen het bereiden of verwarmen van voedsel in een magnetron?

Impulsiviteitproblemen
Is er een link te leggen tussen impulsiviteitproblemen en bepaalde kleurstoffen in (of) voedselproducten die het betrokken kind te eten krijgt? Is er een link te leggen tussen impulsiviteitproblemen het bereiden of verwarmen van voedsel in een magnetron?

Kort samengevat als een kind aantoonbaar na het drinken van een (paar) glaasjes cola of het eten van (een paar) spekkies aantoonbaar "onhandelbaar" wordt dan kan dit een signaal zijn voor verstandige ouders om dit gevaar, het drinken van cola of eten van een spekkies, voor het betrokken kind te elimineren door het kind geen cola of spekkies te (door anderen te laten) geven om adequaat problemen met dit kind op te lossen. Met dit soort huis, tuin- en keukenlogica kunnen bovengenoemde problemen wellicht niet alleen voorkomen worden maar het kind kan ook een etiketje "jeugdzorg" en "mogelijke ADHD" worden bespaard.......

Misschien zijn bepaalde kinderen wel zeer gevoelig voor melkproducten of bepaalde graanproducten en kunnen ouders aanleren welke graanproducten zij niet meer moeten kopen door eerst even op het etiketje te lezen wat voor graanproduct er in het voedsel wat u voor uw kind wilt kopen verwerkt is........

 

Wat kunnen ouders met de informatie op deze site bereiken?

Primaire doelstelling door systematisch werken inventariseren, gevaren benoemen en deze gevaren elimineren door kinderen bepaalde voedselproducten niet (op een bepaalde manier klaargemaakt) te geven.

Secundaire doelstelling door systematisch werken inventariseren, gevaren benoemen en deze gevaren elimineren door kinderen bepaalde voedselproducten niet (op een bepaalde manier klaargemaakt) te geven en als dat niet helpt andere gevaren inventariseren en benoemen?

Als derde doel wordt gesteld het kritisch (leren) kijken naar geheim overleg tussen school, jeugdzorg en gemeente en het in stand houden van geheime dossiers over uw kinderen door het indienen van modelverzoeken. Welke gegevens over kinderen proberen scholen, "jeugdzorg" en gemeente voor ouders verborgen te houden?

 

 

 

Uitnodiging om na te denken over geld, voeding, woonruimte en 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop

101 Geld! CDA Terroristen Gesignaleerd in de gemeente Ermelo!
379 Geld! CDA PR commissie in Ermelo eist geld van Hop om mee te mogen doen aan debat. Antwoord Hop: DONDER OP!
288 Geld! Professor Daud: "De regentenstand speelt elkaar baantjes toe, parlement oefent nauwelijks controle uit
365 Geld! De grootste grondtransactie in Nederland! Wie verdienen hier veel geld aan? Wie betalen hiervoor de rekening?
217 Geld! Koop niets op krediet! Maak geen schulden! Geef geen geld aan gesubsidieerde goede doelen!
547 Geld! Hoe wordt je genaaid door de notaris bij een erfenis als pleegkind? Welke belangen heeft de belastingdienst?
P31 Woonruimte! Project 31 van Hop sloeg in als een bom bij de ondernemers van Ermelo tijdens en na het verkiezingsdebat
424 Woonruimte! Het schetsen van een beeld is een door de overheid aangereikte onorthodoxe methode om burgers te naaien
585 Woonruimte! Om nieuwe kindertehuizen te vullen met kinderen word toegeschreven naar de gewenste conclusie
400 Voeding! Is voedsel opgewarmd in een magnetron gezond? Indien ja, waarom babymelk niet opwarmen in een magnetron?
544 Voeding! Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op
375 Voeding! Welke familie(s) en bedrijven beheersen met hoeveel subsidies de markt rondom vleeskalveren in Nederland?
401 Voeding! Waarom mogen boeren in Nederland geen gratis melk geven aan arme kinderen en moeten ze boetes betalen?
253 Voeding! Is gentechnologie gevaarlijk voor kleine winkeliers/bakkers en boeren in arme landen die zelf hun voedsel verbouwen?
181 Voeding! Ethische ondernemingen met smerige streken, "schone schijn" achter PR?
047 Voeding! Waarom deed de Raad voor de Kinderbescherming niets tegen giftig afval in houten speeltoestellen?
392 Voeding! Wie controleren media en jeugdzorg met berichtgeving over ADHD en toedienen van kindercoca´ne?
319 Voeding! Waarom is gebruik medicatie voor ADHD onder CDA Balkenende en ChristenUnie Roevoet explosief gestegen?
406 Voeding! Wie hebben belangen bij arbeidsproductiviteit (BurgerSlavenNummer) om burgers in de gaten te houden?

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ę
Referenties J. Hop
Activiteiten