Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Netwerk Ermelo
Actueel Activiteiten Hop ter verbetering van de rechtspraak voor burgers

 

 

(32) Internet register nevenfuncties rechterlijke macht met de beginletter L

 

 N.L.H.M.0158
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 3175
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 100890
C220904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Advocaat Oldenzaal kantoor Kienhuis Plaggemars beŽdiging 1983
Voorzitter Raad van Toezicht van Stichting Woonzorg Twente te Hengelo
Lid sponsorcommissie van de Stichting Horsedriving Twente te Oldenzaal
C1997-250904 Hop bijbanenregister RotterdamA. van 't
Rotterdam Rechter 01012003
C250904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-250904 Hop bijbanenregister Rotterdam


L. de mw.
NLRM
NU
Dordrecht Raio
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
260697M.C.M.0546 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Utrecht
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 190692
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 210294
Gerechtsauditeur Utrecht 10994
Rechter Utrecht 31095-GOG280904
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam GOG041104
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENE.W.A.M. van 0348 mw.
NLRM 80
Raio 150975M.A. van de dr.
Rotterdam Rechter 08-09198
NEVENFUNCTIES
Correspondent redactie vervoer en recht SDU 01012000
Lidredactie tijdschrift schip en schade Kluwer Deventer 01011996
C250904 Hop bijbanenregister Rotterdam


J.J.M. de 0749
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3180
Kantonrechter Rotterdam 220791
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 110592
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 110592
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 110592
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 110592
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 291092-GOG010704
Utrecht kantonrechter 091293-GOG010704
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 100985-GOG010704
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 010197
Utrecht vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Voorzitter ontslagcommissie ingevolge art 43 Arbeidsvoorzieningswet van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie
Voorzitter Sociale commissie ex CAO Particuliere Beveiligingsorganisaties
Voorzitter Commissie Opleiding kandidaat-gerechtsdeurwaarders
Voorzitter vereniging voor arbeidsrecht Amsterdam
voorzitter bestuur gemeenschappelijk beheersinstituut ondernemingsraden Utrecht 01-0700
voorzitter bestuur Vereniging voor Arbeidsrecht Amsterdam 01011997 12-0404
lid commissie van beroep pensioenfonds gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen Zeist 0101199901012006
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht

Labohm, dhr.mr. A.N.
Arnhem ?
C2004-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmJ.C. van 0409
NLRM 71
Advocaat en Procureur te Amsterdam 1935
Werkzaam in bedrijfsleven 0840
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 200169
Rechter idem 41269M.H.M. van 0351 mw.
NLRM 80 87 88/89 90
Raio 10978
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissement Amsterdam 10185

Laethem, dhr. mr. J.J.H. van
Arnhem ?
C2004-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmL.C.A.H.J.0633 (of L.Ch.A.H.J.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam verschillende gemeenten, II. gemeentesecretaris te Hoorn 1953
Waarnemend griffier rechtbank Roermond 180574
Gerechtsauditeur Roermond 90575
Rechter-plaatsvervanger Roermond 190975
Rechter Roermond 110777
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 201179
Kantonrechter Enschede 30584
Rechter-plaatsvervanger Almelo 120386-GOG221003
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 30786
Vice-president rechtbank Assen 150992
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 250893
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 250893
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 250893
CoŲrdinerend vice-president rechtbank Assen 70896-GOG221003
NU
Assen Kantonrechter-plaatsvervanger
Emmen Kantonrechter-plaatsvervanger
Meppel Kantonrechter-plaatsvervanger
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

mw. mr. C.M.E. Lagarde
Arnhem Rechter 2006-09-01
Betrokkene heeft geen opgave gedaan.
C2004-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm
GETUIGSCHRIFT
Deze kan gelinkt worden aan Leenders/Nienhuis tegen SBJG/Stichting Lindenhout/rechtbank Arnhem www.burojeugdzorg.nl/3.htm 
Stockholmsyndroom! www.burojeugdzorg.nl/124.htm
Onderonsjes tussen rechters, SBJG en RVDK buiten de hoorzittingen om! www.burojeugdzorg.nl/180.htm
DENKSPORT
Welk woord krijgt u als u drie letters toevoegt aan de initialen van de Arnhemse kinderrechter Cools-Weebers?

LAGASbijbanenregister Amsterdam
H.0559
NLRM 94 95 96 97 98
Voorzitter Stichting causa nostrae laetitiae: woonzorgcomplex Vredenbergh Breda 01012002-01-0304
Advocaat en Procureur te Valkenswaard
Rechter-plaatsvervanger Breda 140294
Rechter Breda 10195
NU
Breda Vice-president 010403
NEVENFUNCTIES
Lid Commissie van Toezicht P.I.V. Breda 01-11197
C310197-270804 Hop bijbanenregister Breda
E.F. mw.
Secretaris Stichting Plane Bloemendaal 010101
Rotterdam Rechter 01-0802
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Klachtencommissie Zorgcentrum De Riederborgh Ridderkerk 01-0304
LidRaad van Advies ChristelijkeHogeschool Ede 01-0903
Secretaris EvangelischeHogeschool Amersfoort 01-0402
Plaatsvervangend lid Commissiegelijke behandeling Utrecht 01-02195-01-0204
C250904 Hop bijbanenregister RotterdamD.H.0922
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 91247
Ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 111248H.0922
NLRM 71 80
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 91247
Ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 111248
Gedetacheerd substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam0460 -0462
Substituut-officier van Justitie arrondissement Haarlem 181256
Advocaat-generaal Hof Amsterdam 200772F.E.
NLRM 71 80
Raad Hoog Militair Gerechtshof 301265
H.1139 mw.K.0650 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
De helft van de werktijd gedetacheerd bij de SSR
Raio Assen 170984
Gerechtsauditeur Groningen 270890
Rechter Groningen 100492
NU
Groningen Vice-president 091298
Groningen Kantonrechter-plaatsvervanger 280193
Winschoten Kantonrechter-plaatsvervanger 280193
Zuidbroek Kantonrechter-plaatsvervanger 280193
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-150504 Hop bijbanenregister GroningenE. 0755 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3185
Gemeenteraadslid VVD uit den hoofde van ?? AR en DB bestuur Dr Nassaucollege
Algemeen bestuurslid Drs. Chr. van der reestichting (van der reeschool, Orthopedagogisch onderwijsinstituut Smilde 010501
Gastdocent SSR i.s.m. introductiemodules administratief personeel
Lid Gemeenteraad Assen
Raio Assen 50279
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Assen 180685
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 260686
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 300102-GOG150504
NU
Assen rechter 010902
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger 010304
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Juridisch genootschap voor Drenthe Assen 010501
Algemeen bestuurslid Openbare Stichting Voortgezet Onderwijs Noord- en Midden Drenthe Dr. Nassaucollege
Stadsgids Asser Historische Vereniging Assen
C1997-150504 Hop bijbanenregister AssenW.F.J.0612
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 250536
Substituut-griffier idem 13094
Rechter Almelo 100642
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 150346
Verlof buiten bezwaar van 's Rijks schatkist i.v.m. werkzaamheden:
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Haarlem 10747-160852
Lid Centrale Commissie voor de onteigeningszaken Rotterdam 160851-0155
NU
Rechter Amsterdam 190559
Kantonrechter Amsterdam 40167
G. 0262 mw.
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Groningen 230195
NU
Groningen Rechter 180997
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Senior juridisch medewerker bij de rijksdienst voor radiocommunicatie
Hoofddirectie Telecommunicatie en Post Ministerie van Verkeer en Waterstaat
C1997-150504 Hop bijbanenregister Groningen
C.
Groningen bijzonder hoogleraar bouwrechtJ.J.0346 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Assen 1985-05-06
Bestuurslid Stichting Ars et Mathesis GOG160807
Lid Platform WVG Marum-Grootegast GOG160807
Lid raad van advies technisch doe-centrum Aeolus GOG160807
C160807 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.
C1997-160807 Hop bijbanenregister Assen

 K.H.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger Assen 130450J.M.H.
NLRM
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Kolonel Kon. Landmacht bd
C000497 Hop bijbanenregisterL.J.P.0264
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio Middelburg 011092
Rechter-plaatsvervanger Middelburg 251095-GOG050203
Gerechtsauditeur Middelburg 10297-GOG050203
NU
Zutphen rechter 011100
Voorzitter Bestuur Stichting Just Kids Zutphen
C1997-010704 Hop bijbanenregister ZutphenE.A.1163 mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Raio Rotterdam 10491
Amsterdam parket Substituut-officier van Justitie 11296
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?R.J.G.0347
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3193
Regent Stichting Het Weeshuis Breda
Voorzitter adviescommissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Breda
Werkzaam Raad voor do Kinderbescherming Breda
Gerechtsauditeur Breda 170982
Rechter-plaatsvervanger Breda 170982
Rechter Breda 111084
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 170691
Vice-president rechtbank Breda 261092
NU
Middelburg Vice-president 160902
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Stichting 't arm kinderhuys en het arme weeshuys der kercken Breda
Secretaris Commissie van beroep voor de traktementen, salarissen en pensioenen van de Nederlands Hervormde Kerk Breda
Lid Commissie voor de geestelijke verzorging Inrichtingen van Justitie Utrecht
Lid Klachtencommissie sexuele intimidatie Gemeente Breda Breda
Lid werkgroep justitiepastoraat SOW kerken Utrecht
Lid bestuur Nassau Scholengemeenschap Breda
C1997-090504 Hop bijbanenregister MiddelburgJ.0249
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3198
Hoofdredacteur/Auteur van Fiscindex binnen kluwers' fiscale databank Uitgeverij Kluwer Arnhem
Lid Begeleidingscommissie VNG Gemeentelijke belastingen 21e eeuw Den Haag
Plaatsvervangend Lid Commissie van Beroep voor de Studiefinanciering
Hoofdredacteur Auteur Kluwer Fiscale Databank
Auteur bij Gouda Quint
Docent "Beroepsregels" bij de Federatie Belastingacademie van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs
Plaatsvervangend Lid Commissie van Beroep Studiefinanciering
Medewerker cursus Belastingrecht Uitgeverij Gouda Quint
Redacteur Kluwer Datalex van CD-ROM fiscale Bibliotheek
Gerechtsauditeur Hoge Raad 220884
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 130587
Rechter Arnhem 120290
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 221094
Raadsheer Hof Den Bosch 190595
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 40297
Raadsheer hof Arnhem 240997
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 190595
Arnhem Hof vice-president 010902
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Lid werkgroep Geschiedenis van de OverheidsfinanciŽn in Nederland Rijksarchief/Universiteiten Nederland/BelgiŽ
Lid Centrale Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming Arnhem
Vaste medewerker van het Echtscheidingsbulletin van Kluwer BV
Lid Redactieraad Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht SDU Arnhem/Amersfoort
C1997-020406 Hop bijbanenregister ArnhemC.D.M.1153 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Chef juridische zaken van het GAK te Helmond
Lid raad voor rechtsbijstand
Rechter-plaatsvervanger Breda 230793
Rechter Breda 80794-GOG010704
NU
Den Bosch Hof Vice-president 010903
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Bureau voor rechtshulp Eindhoven/Helmond
Bestuurslid Raad voor de rechtsbijstand Hofressort Den Bosch
Voorzitter commissie bezwaren en beroep van de Raad voor de rechtsbijstand te Den Bosch
Voorzitter klachtencommissie, welke klachtencommissie wordt niet opgegeven 010199
C1997-010704 Hop bijbanenregister Den BoschE.A.M. 0702
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Den Bosch 301227
Substituut-griffier idem 310730
Auditeur-militairplaatsvervanger Krijgsraad Den Bosch 270631
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 250335
Rechter Amsterdam 210438
Rechtsgeleerd raadsheer bijzonder Hof Amsterdam 240745
Vice-president idem 30747 tot 10548
Directeur-generaal van het Gevangeniswezen 160148
Raad Hoog Militair Gerechtshof 270258
President idem 160566E.J.M. mw.
NEVENFUNCTIES
ScholingscoŲrdinator NOS Journaal
Lid Raad voor de Journalistiek niet-journalist C230106
Lid RvdJ hoorzitting 170206 om 14.15 uur in de klachtzaak J. Hop tegen Jeanne Dijkstra eindredactie Ermelo's WeekbladG.W.A.J.0413
NLRM 71
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Arnhem 250345
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Arnhem 220650
Ambtenaar Openbaar Ministerie Arnhem 280451
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Bosch 181256M.J.L.0646 mw.
NLRM 98
Senior-gerechtssecretaris
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 190198
NU
Rotterdam Rechter 19-01198
Lid Commissie van Arbitrage SociaalFonds voor de Maatschappijvisserij 010102
C250904 Hop bijbanenregister RotterdamA. mw.
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger Assen 31176J.C.J.
NLRM 80 87 88/89 90
Lid Ambtenarengerecht Haarlem 31107M.0257 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Utrecht 11087
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 231192
Gerechtsauditeur Den Bosch 10193
Rechter Den Bosch 220694
NU
Den Bosch rechter
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C280197-100506 Hop bijbanenregister Den BoschM.I.0744 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 80678
Plaatsvervanger voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 141188
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 10190
Rechter Zwolle 10792
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 270696
NU
Zwolle Vice-president 040297
C010704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-010704 Hop bijbanenregister ZwolleP.P.0440 3217
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bestuurslid Stichting Studiecentrum Rechtspleging
Lid Redactie van het tijdschrift voor de rechtelijke macht TREMA
Lid de Tuchtcommissie van de Ned. Golf Federatie
Lid diverse commissies (als Lid van de vergadering van rechtbankpresidenten)
Lid Raad van advies van de stichtingen Erven A de Jager en Groninger Historische Publicaties
Werkzaam bij verzekeringsmaatschappij 10764
Raio Groningen 10265
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Groningen 10665
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Groningen 160967
Idem rechtbank Arnhem 10669
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Arnhem 10669
Substituut-griffier rechtbank Arnhem 280471
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 50672
Rechter Arnhem 81073
Buitengewoon verlof i.v.m. benoeming Nederlandse Antillen en Aruba 210277
Vice-president rechtbank Zwolle 310882
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 31182-GOG150704
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 31182-GOG150704
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 31182-GOG150704
President rechtbank Groningen 10886-GOG150704
President rechtbank Maastricht 100596-GOG150704
NU
CoŲrdinerend vice-president senior 010102
C150704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C220897-150704 Hop bijbanenregister Maastricht
G.W.A.
NLRM 03 04 5965
NU
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger 170502
C240304 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C000002-240304 Hop bijbanenregister AlkmaarJ.A.0839
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3222
Griffie der Staten van Zeeland
Voorzitter Alliance FranÁaise de Walcheren
Lid van de Conseil Generaal van de Alliance FranÁaise des Pays Bas
Bestuurslid scholengemeenschap De Wellinge te Middelburg opgaand in de nieuwe scholengemeenschap Nekelennia
NU
Middelburg Rechter-plaatsvervanger 050882
C090504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-090504 Hop bijbanenregister MiddelburgJ.H.1118
NLRM 80 87 88/89 90 91
Advocaat en procureur te Rotterdam 1943
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 90361
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 250862
Kantonrechter Gouda 211071
R. van 0738 mw.A. de 1054
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 10590
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 310591
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 10592-GOG010704
NU
Den Bosch Raadsheer 010902
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Slachtofferzorg Zeeland
Lid werkgroep Duinbehoud Walcheren
Medewerker tijdschrift Milieu en recht
Lid van de redactie Tijdschrift Milieu & Recht utrecht 01012002
docent strafrecht academie voor wetgeving den haag 01012003
medewerkers tijdschrift onderneming en strafrecht deventer 01012003
Lid van de raad van advies milieujuristen vereniging rechtshulporganisaties utrecht 01011999
C281097-010704 Hop bijbanenregister Den BoschC.C.W.0866 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Raio Assen 11093
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 280996
NU
Amsterdam Rechter
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam

bijbanenregister AmsterdamLANGE
D.J.
Den Bosch Rechter
C100506 Hop bijbanenregister Den Bosch

prof. dr. J.J. de Lange
plv. lid-arts CMT 368
hoogleraar anesthesiologie aan het VU Medisch Centrum Amsterdam
oud-voorzitter Centraal College Medische Specialismen
Luitenant-Kolonel (R) bij de Koninklijke Landmacht
Lid van verdienste van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
secretaris Cursuscommissie van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
voorzitter Examencommissie van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
lid Concilium Anesthesiologicum Academician van de European Academy of Anaesthesiology
Lid van de American Society of Anesthesiologist
lid van The History of Anaesthesia Society
lid International Anaesthesia Research Society
lid Vereniging Nederlands Tijdschrift voor GeneeskundeJ.O. de 1127
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 94 95 96 97
Officier Koninklijke Landmacht, II. brigadegeneraal Militair Juridische Dienst 1950
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 10670
Lid hoog militair Gerechtshof Den Haag 251080
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 220883
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 271083
Rechtsgeleerd Lid Hoog Militair Gerechtshof 190184
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 200788
Raad hoog militair Gerechtshof Den Haag 180189
Raadsheerplaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 10494
NEVENFUNCTIES
Gepensioneerd beroepsofficier (generaal-majoor) Koninklijke Landmacht
Raadsheerplaatsvervanger bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht
Voorzitter van de Stichting 'Nationaal Katholiek Thuisfront' te Utrecht
Voorzitter van de Kerkelijke Instelling 'Centrale van Katholieke Militaire Tehuizen' te Utrecht
Lid van de Raad Overleg Militair Ordinariaat
Lid (namens de Nederlandse Officieren-Vereniging) van het Algemeen Bestuur van de Stichting 'Veteranen-Platform' te DoornM.J. DE Mw
NLRM 03
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger 270502
NEVENFUNCTIES
Docent recht Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Leeuwarden
Lid Klachtencommissie Stichting kinderopvang Leeuwarden
Bestuurslid SOS telefonische hulpdienst Friesland Leeuwarden
C221003-150504 Hop bijbanenregister LeeuwardenO.M. de 0350 drs.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3223
Voorzitter adviescommissie van Algemene en Sociale Zaken Gemeente Maasbracht
Lid Raad van Toezicht Stichting TBS Kliniek Venray
Voorzitter Commissie bezwaarschriften gemeente Maasbracht
Voorzitter Commissie bezwaarschriften gemeente Roerdalen
Advocaat en Procureur te Heerlen
Gerechtsauditeur Hoge Raad 280187
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 261090-GOG060404
Rechter Roermond 210193
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 110495-GOG060404
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 110495-GOG060404
NU
Roermond rechter 070602
C060404 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1998-060404 Hop bijbanenregister RoermondR.G. de 0862 mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3230
Docent SSR Zutphen
Raio Den Haag 10489
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 231192
Gerechtsauditeur Den Haag 10493
Rechter Den Haag 10494
NU
Den Haag Vice-president 210802
NEVENFUNCTIES
Secretaris Stichting Vrienden van de Bloemcampschool Wassenaar 011001
Lid ledenraad Stichting Reunistenfonds Minerva Leiden 010101
Plv voorzitter Klachtencommissie Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Delfland Delft 010101
Lid bestuur Stichting Papefonds Den Haag
C1997-031204 Hop bijbanenregister Den HaagK.0540
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 130885-Ontslag 010197J.0143
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Enschede Kantonrechter-plaatsvervanger 120283
Almelo rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat procureur te Hengelo kantoor Damstť/Spoor, Sanders & Vermeulen beŽdiging 1971
Vice-voorzitter Stichting Muziekschool Goor
Bestuurslid woon en zorgcentrum de Stoevelaar Goor
Lid strafcommissie KNVB
Lid Raad van Discipline NOvA ressort Arnhem
Bestuurslid Rotary Hengelo
Voorzitter Stichting Beheer derden gelden daspo??
Voorzitter Klachtencommissie Stichting Woonzorg Twente
Stichting Woonzorg Twente
Secretaris Penningmeester Stichting Hulpfonds Het Roessingh
Lid Provenicale Commissie Bond Heemschut
C1997-300504 Hop bijbanenregister AlmeloJ.W.0454
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Dordrecht 70688
Rechter-plaatsvervanger Dordrecht 70683-GOG040704
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 291092-GOG250904
NEVENFUNCTIES
Advocaat R'dam kantoor Van Anken Knuppe Damstra beŽdiging 1981R.C.0348 mw.
NLRM 80 90 95 96 97 98
Raio Haarlem 41174
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 90281
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 300382
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 150483
NU
C031203-260305 Arnhem Ressortsparket Advocaat-generaal 070490 KBnr ? dvb ?
C090904-260305 Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 280503 KBnr ? dvb ?
C1998-260305 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-260305 bijbanenregister ArnhemF.F.0453
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Voorzitter gezamenlijke geschillencommissie ziekenfondsen en zorgverzekeraars
Plaatsvervangend Lid College van Beroep Studiefinanciering
Plaatsvervangend voorzitter overige instanties, welke instanties voor burgers verborgen moeten blijven!
Reserve-Officier Kon. Landmacht 01011973-31-1203
redacteur losbladige uitgave Militair Straf- en Tuchtrecht
medische beroepsbeoefenaren te Utrecht
Secretaris Juridische Genootschap Den Bosch
Lid ledenraad NVvR
Medewerker Ned. Jurisprudentie
Reserveofficier Kon. Landmacht Mobiele Rechtbank
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Ned. Vereniging van Makelaars Eindhoven 110397
Wetenschappelijk medewerker Rijksuniversiteit leiden 10974-11176
Raio Den Bosch 10378
Gerechtsauditeur Den Bosch 251182
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 251182
Rechter Den Bosch 280484
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 280486
Raadsheer Hof Den Bosch 200788
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 10792 ONTSLAG 010997 KB 97003764
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 250196 ONTSLAG 010997 KB 97003764
Vice-president Hof Den Bosch 10197
NU
Hoge Raad Advocaat-generaal 050697
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Raad van Toezicht NVM O.G. Regio Eindhoven (verenigingstuchtrechtelijk orgaan)
Plv. Advocaat-Generaal Benelux Gerechtshof Brussel 01-0302
Lid Commissie voor de rechtspraak Zorgverzekering Utrecht
Voorzitter wetenschappelijke commissie Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Bestuurslid Kerkbestuur San Salvatorkerk Orthen
Redacteur losbladige uitgave Militair Straf- en Tuchtrecht 010101
Voorzitter Raad van Toezicht Ned. Vereniging van Makelaars OG Regio Eindhoven 010101
C1997-130604 Hop bijbanenregister Hoge RaadG.E.1103
NLRM 71
Advocaat en procureur Den Haag0528
Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 91029
Idem Den Haag 301233
Rechter Amsterdam 240139
Advocaat-fiscaal Bijzondere Raad van Cassatie 120645-010152
Advocaat-generaal Hoge Raad 290847
Procureur-generaal idem 161057H.K. de Dr.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 280848
Idem Steenwijk 270663A.W.0863 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3239
Raio Middelburg 11087
C090504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-090504 Hop bijbanenregister MiddelburgE.C.A.M.0250 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Arnhem 10984
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 10890
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 191291
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Arnhem 191291
NU
Arnhem parket functie ? KBnr ? dvb ?
NEVENFUNCTIES
C2004 Bestuurslid basisscholen Elst
C2004 Voorzitter klachtencommissie seksuele intimidatie
C2004 Hop - 000305 X bijbanenregister Arnhem
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?C.J.0448 prof.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Amsterdam
Buitengewoon hoogleraar Rijksuniversiteit Leiden
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 140287
NU
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat en belastingadviseur te A'dam kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot beŽdiging 1985
Hoogleraar, Rijksuniversiteit Leiden, deeltijd hoogleraar Nederlands BelastingrechtM.J.M.
Amsterdam Rechter
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamH. Drs. Mr.
Oud lid Raad van Bestuurs ABN Bank
432 Bestuurslid stichting "Nederlands Arbitrage Instituut"J.H.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 90361
Idem Schiedam 250862
N.M. mw.C.J.H. mw.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 220160

dhr. mr.dr. G.H. Lankhorst
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 01-12199
Beleidsjurist Directie Toegang Rechtsbestel (DTR) Ministerie van Justitie Den Haag
Auteur Wet op de Rechtsbijstand Schuurman & Jordens 01012004
Auteur Burgerlijk Wetboek Boeken 1 t/m 7 Schuurman & Jordens Den Haag 01-0300
Redacteur Tijdschrift Schuldsanering Kluwer Utrecht 01-07199
Auteur Faillissementswet Schuurman & Jordens Den Haag 01-03199 Docent Schuldsanering bewindvoerdersopleiding OSR Utrecht 010299
Lid Adviescommissie Schuldsanering Raad voor Rechtsbijstand Amersfoort/Den Bosch< 01011998 Auteur Tekst & Commentaar boek 6 en boek 8 Kluwer Den Haag 01011990
C040904 Hop bijbanenregister ArnhemC.M. van
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger 20-1003
NEVENFUNCTIES
Strafjurist Bureau van de orde van Advocaten Breda 01-0303
C290804 Hop bijbanenregister BredaR.0631
NLRM 97 98
NU
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger 281196
NEVENFUNCTIES
Gepensioneerd Advocaat en procureur Den Haag Barents en Krans Advocaten en Notarissen
Adviseur Maatschap Barents en Krans Advocaten Notarissen
Voorzitter Stichting Administratiekantoor VeenmanH.A.0747
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Leeuwarden 270586-GOG221003
NU
Zwolle Rechter-plaatsvervanger 250693
NEVENFUNCTIES
Secretaris Penningmeester van de VNG afdeling Overijssel
Voorzitter van de Parabool Stichting Opvang en begeleiding van verstandelijk gehandicapten in Zuidwest-Overijssel
Secretaris Stichting Terminale Thuiszorg Raalte e.o. ??
Penningmeester Stichting Vrienden van de Sint Franciscushof te Raalte
Voorzitter commissie van Beroep KNVB district oost
Lid van de Algemene commissie van Beroep Amateurvoetbal
Lid en plaatsvervangend Voorzitter Commissie van BB gemeenten Hasselo Genemuiden, IJsselmuiden en Zwartsluis
C1997-010704 Hop bijbanenregister Zwolle
Secretaris/penningmeester VNG-afdeling Overijssel Raalte 01-07191
Secretaris/penningmeester provinciale ombudsman Overijssel Stichting Overijsselse ombudsman Raalte 010101
Plaatsvervangend lid en plaatsvervangend voorzitter adviescommissie voor behandeling van bezwaren Waterschap Groot Salland Zwolle 24-04197
Penningmeester Stichting Vrienden van de Zwolse Poort Raalte 01-08195
Gemeentesecretaris Gmeente Raalte Raalte 01-03-1986
Bestuurslid Stichting Kasisi (tehuis voro wezen-, aids en zerfkinderen Lusaka (Zambia) Raalte 30-1101
Plaatsvervangend voorzitter Overlegvergadering Beroepszaken Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Deventer/Zeist 01-08196
Voorzitter Commissie van Beroep KNVB District Oost Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Devnter/Zeist 01-08196
Voorzitter schadeadviescommissie Waterschap Groot Salland Zwolle 24-04197
Lid commissie bezwaarschriften Gemeente Kampen Kampen 010101 31-0506
Lid commissie bezwaarschriften Zwartewaterland Gemeente Zwartewaterland Hasselt 010101 31-0506
Voorzitter raad van toezicht Parabool stichting voor opvang en begeleiding van verstandelijk gehandicapten in Zuidwest-Overijssel Stichting De Parabool Deventer (Schalkhaar)01-09197 31-1206H.A. de1009
NLRM 71
Stuurman grote handelsvaart 1929
Werkzaam Departement van Scheepvaart te Batavia, II. havenmeester 2e kl. 11040
Ambtenaar Provinciale Waterstaat Groningen 11151
Expert Bureau Inspecteur Scheepvaart III-e district Groningen 10456
Griffier kantongerecht Den Haag 181065
Belast met werkzaamheden van griffier kantongerecht te Delft tijdens vacatureC. mw.
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 010404
Rotterdam Gerechtsauditeur 010404
NU
Rotterdam Rechter 010405
C250904-190506 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-190506 Hop bijbanenregister Rotterdam


H.J.0838
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3253
Werkzaam bedrijfsleven 1957
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 10880
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 140881
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 310882
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Roermond 120190
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 11293
Rechter Maastricht 101096
NU
Maastricht rechter 101096
NEVENFUNCTIES
Parttime docent rechten opleidingen van de Kring ?? van Utrechtse Repetitoren en de Ring van
Rotterdamse Repetitoren. Beide instituten zijn gevestigd in Zeist
Repetitor voor studentenopleiding Universiteit van Maastricht
'Ik treed tegenwoordig regelmatig op als onderzoeker bemiddelaar bij problemen die zijn gerezen
tussen onderwijsinstelling en docenten'
C250897-150704 Hop bijbanenregister Maastricht
voorzitter commissie van toezicht op de politiecellencomplexen in de politieregio limburg-zuid Regiopolitie Limburg-Zuid 010101
onderzoeker/bemiddelaar bij problemen gerezen binnen onderwijsinstellingen wisselend per onderzoek 01-07198
voorzitter klachtencommissie katholiek onderwijs zuid-nederland Algemeen Bureau Katholiek Onderwijs (ABKO) 01-07198
parttime docent Instituut de Kroon Valkenswaard 010197M.L.0848
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Middelburg 10284
NU
?
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Procureur te A'dam kantoor Laumen Advocaten beŽdiging 1991
Secretaris van de tuchtcommissie van de AEX (de beurzen)
C1997-050203 Hop bijbanenregister rechtbank MiddelburgC.J.0454 mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 241189
Rechter Amsterdam 161091
NU
Amsterdam Vice-president
NEVENFUNCTIES
Docent KUR Onderwijsgroep moeder BV. van de rechtspersonen Ring van Rotterdamse Repetitoren
en Kring van Utrechtse Repetitoren Freelance Docent Quid Jure
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamI.W.M. mw.
Arnhem raio 01-1001
Freelance violiste Kamerorkest Camerata Antonio Lucio 01012003
Lid uitvoeringsraad Uitgeverij Ars Aequi Libri01012003
C2004-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmP.H.
NLRM 03 04 6313
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar
NU
Alkmaar Rechter 010204
NEVENFUNCTIES
Lid algemene bezwaar en beroepcommssie Amsterdam Oud-Zuid Amsterdam 010902
Auteur uitgeverij Kluwer 010599
C000002-240304 Hop bijbanenregister AlkmaarTh.G. mw.
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 02-0704
C270804 NEVENFUNCTIES
Stafjurist Vliegende Brigade
C280804 Hop bijbanenregister Den Haag

bijbanenregister AmsterdamLAVRIJSSEN
O.A.J.M. mw.
Den Bosch Rechter
C100506 Hop bijbanenregister Den BoschF.C.0143
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 230980
Rechter Amsterdam 70682
Amsterdam Vice-president 260790
NU
Amsterdam Coordinerend Vice-president 260790
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend Voorzitter toetsingscommissie buitenreclame
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamH.R.0637
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Assistent Criminologisch Instituut te Utrecht 10462
Raio Arnhem 10365
Secretarie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 10765
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 160967
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 100769
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 11072
Gedetacheerd Ministerie van Justitie, Hoofd afdeling Staats- en Strafrecht 11175 10578
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 100380
Raadsheer Hof Arnhem 230991
NU
Arnhem Hof Raadsheerplaatsvervanger 270202
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Stichting Ondersteuning activiteiten asielzoekers Dreyerheide
Bestuurslid Stichting Zomerconcerten gemeente Renkum
C1997-010704 Hop bijbanenregister ArnhemR.H. Rotterdam 100840
NLRM
NU
Raad van State Staatsraad 1994
Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Leiden
Assistent Europa Instituut Rijksuniversiteit Leiden
AKZO N.V. te Arnhem
Hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam
Hoogleraar Universiteit van Amsterdam
NEVENFUNCTIES
Lid Redactie van "Sociaal-Economische Wetgeving";
Lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen;
Voorzitter bestuur van de Stichting Europa Beheer
C000703 Hop bijbanenregister Raad van State
A.E.M. van der 1043 mw.J.0409 mw.
NLRM 71
Chef de bureau. Bureau Bijzondere Jeugdzorg Afdeling Amsterdam 10446
Assistent-officier fiscaal voor jeugdzaken ressort Amsterdam 10846
Waarnemend provinciaal inspectrice Stichting Toezicht Politieke delinquenten 10247
Waarnemend griffier kantongerecht Amsterdam 101147
Substituut griffier idem 61247
Idem rechtbank Amsterdam 20656
Idem Hof Amsterdam 40762A.L. van 0565 mw.
NLRM 95 96 97 98
Raio Maastricht 11091
Substituut officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 160997
Officier van Justitie te Dordrecht ?
NU
Dordrecht parket Officier van Justitie 090298
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?M.J.M.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 121262C.G.0746 mw.F.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 60667M.H.S. 0652 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Vice-voorzitter Klachtencommissie seksuele intimidatie Gemeente Apeldoorn 311298-311299
Rechter-plaatsvervanger Zwolle 30984
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 70688-Ontslag
Rechter Zwolle 010190
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161293-GOG010704
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 10194-GOG010704
NU
Zwolle Vice-president 240694
NEVENFUNCTIES
Vice-voorzitter van de Commissie (College) van Beroep bij de Hogeschool Windesheim
Voorzitter bezwarencommissie veranderingsprocessen Provincie Overijssel
Voorzitter bezwarencommissie personeelsbeoordeling Provincie Overijsse
Voorzitter Klachtencommissie seksuele intimidatie Provincie Overijssel
Voorzitter Klachtencommissie seksuele intimidatie Gemeente Zwolle
SSR docent Zutphen
Voorzitter Klachtencommissie seksuele intimidatie EPON (Electrabel)
Lid Raad van Toezicht Isala-klinieken Zwolle
C1997-231104 Hop bijbanenregister Zwolle
Toelichting op het netwerk van 4 rechterlijke ambtenaren gelinkt aan de Isala Klinieken met verzoek om aanvullende informatie
Raad van Toezicht
De heer prof. dr. A.F. Casparie, lid RvT, Medische Staf en Isala Ouderenzorg
De heer mr. J.W. Fabius, lid RvT, Auditcommissie Medische Staf
De heer ir. L.M.J. van Halderen, vice-voorzitter RvT, Commissie Benoeming en Honorering, Auditcommissie Ondernemingsraad
(32) Mevrouw mr. M.H.S. Lebens- de Mug, lid RvT Isala Ouderenzorg
De heer mr. W.G.N.M. Smit, secretaris RvT, Commissie Benoeming en Honorering, Ondernemingsraad
De heer ir. M. Ververs, voorzitter RvT Commissie Benoeming en Honorering
Mevrouw J.J. Zandbergen-de Zeeuw, lid RvT PatiŽnten/Consumentencontacten/CliŽntenraden
Raad van Bestuur
Drs. L.M.J.L. Lodewick, voorzitter a.i. Raad van Bestuur
Dr. G.S.J. Bunnik, lid Raad van Bestuur
Dr. D.J. Vermeer, lid a.i. Raad van Bestuur
Klachtencommissies Wie kan mij complete ledenlijst van klachtencommissies toesturen?
(22) Mw M.H.P. Beukelman Voorzitter klachtencommissie Isala klinieken verpleeg- en reactiveringscentrum Het Zand Zwolle 010101-311203
(22) Mw. S.E. Bins-van Waegeningh Voorzitter klachtencommissie Isalaklinieken Zwolle
(30) Mw. B.J. de Jong, Voorzitter commissie seksuele intimidatie Isala klinieken lokatie Weezenlanden 010100-010101
Vraag van Hop?
Wie weet hoeveel rechterlijke ambtenaren verdienen met hun bijbaantjes bij de samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen?Th.0918
NLRM 71 80
Adjunct-secretaris tribunaal Breda 150545 tot maart 1947
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Middelburg 190247
Substituut-officier van Justitie arrondissement Middelburg 181256
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Middelburg 11072W.E.M.1245
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 200688
Rechter Den Bosch 10690
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 150494
Eindhoven kantonrechter 150494
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend Voorzitter van de adviescommissie BB van de Technische Universiteit Eindhoven
C110697-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch

(32) D.C. van der Lecq, Lid Reclame Code Commissie aangewezen de VEA/Vereniging van communicatie-adviesbureaus, Van Walbeek Etcetera, Amsterdam
Het gevaar! Memo Reclame Code Commissie en deskundigenrapport 185.
363 De Mw. Hees van Walraven-norm. Het doel van de Reclame Code Commissie is klachtzaken tegen reclame te onderdrukken. Bijvoorbeeld met een oneerlijk rechtsproces waarbij geen proces-verbaal van de hoorzitting wordt opgemaakt om een vitale uitspraak van beklaagde die de klacht ondersteunt te onderdrukken. Bron 050149 klachtzaak Hop tegen Rijksmuseum Amsterdam.dhr. M.J. van 0856
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter vrijwillige Hulpdienst De Kap te Apeldoorn
Voorzitter Markant Centrum voor Amateurkunstbeoefening Apeldoorn
Bestuurslid Terese van Attekumstichting Doornenburg
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 160883
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 251089
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 290690
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 290690
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 220791
Rechter-plaatsvervanger Zutphen 10692
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 200493-GOG010704
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 200493-GOG010704
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 200493-GOG010704
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893-GOG010704
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993-GOG010704
Zutphen Rechter 010792
NU
Zutphen senior rechter 01-01-2011
Leeuwarden Raadsheer-plaatsvervanger 31-05-2010
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Stichting Fonds Apeldoornse Historische Publicaties 18-03-2010
Lid Accountantskamer Zwolle 16-04-2009
Voorzitter klachtencommissie Gelreziekenhuizen, locaties Apeldoorn 01-01-2009
Lid Raad van Toezicht Samenwerkingsstichting Veluwse Scholengroep & Christelijk Voortgezet Onderwijs Apeldoorn 01-01-2009
C1997-11-02-2012 Hop bijbanenregister ZutphenM.L. van der 0541 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam juridische afdeling ANWB Den Haag 1966
Medewerker Rechtswinkel Enschede 1974
Waarnemend griffier rechtbank Breda 11179
Gerechtsauditeur Breda 210381
NU
Breda gerechtsauditeurN.J. van der1233
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3275
Gerechtsauditeur Den Haag 150982
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 150982
Rechter Den Haag 250783
Kantonrechter Haarlem 180590
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 70391
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
Haarlem kantonrechter
C000001-221003 Hop bijbanenregister HaarlemL.J.M. de prof.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Gemeenschappelijk Administratie Kantoor te Rotterdam 0253
Assistent hoofd pers. zaken Staatsbedrijf Art. Inrichtingen 0656
Griffier Raad van Beroep Haarlem 71064
Ondervoorzitter Raad van Beroep Rotterdam 280269
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Haarlem 50167
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 150970
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 160972
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 31273
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 10792
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 10792-GOG221003
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 10792-GOG280904
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar Sociaal recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
3 bijbanen
C290797-221099 Hop bijbanenregister rechtbank Utrecht
Bijzonderheden!
46 Hop moest (290797) van de rechtbank Utrecht genoteerde bijbanengegevens in zijn laptop wissen!D.T. van der 0862
NLRM 95 96 97 98
Adjunct-secretaris College van Beroep Studiefinanciering
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 10994
NU
Amsterdam Gerechtsauditeur
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamN.0349
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Gemeente Politie te Nijmegen
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 260882
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 191083
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 31084
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 80791
NU
Arnhem parket functie ? KBnr ? dvb ?
NEVENFUNCTIES
C2004 Gedetacheerd bij CVE Utrecht
C2004 Hop - 000305 X bijbanenregister Arnhem
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?
334 BOPZ Misbruik van bevoegdheden  door de overheid is van alle tijden. Wie zich niet coŲperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt. Memo BOPZ Burgemeester Zijlmans/OvJ's Leeman/Stikkelman/Vast.
Twee officieren van justitie in Arnhem spreken elkaar volstrekt tegen in het onderzoek naar ambtsmisbruik door burgemeester Zijlmans van het Gelderse Beuningen. De ene magistraat meent dat Zijlmans zijn positie heeft misbruikt. De andere heeft op voorspraak van de burgemeester actief meegewerkt aan het oppakken van een zakelijke tegenstander van Zijlmans. De burgemeester gebruikte in 1997 zijn positie om een relatie van een afvalbedrijf in Weurt, waar hij destijds commissaris was, met behulp van een krankzinnigverklaring te laten oppakken. Daartoe werd de Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) toegepast.
Toelichting Telegraaf 141205
Beuningen. Burgemeester Huib Zijlmans van de gemeente Beuningen wil dat de Nederlandse staat zijn naam zuivert. De staat moet verantwoordelijkheid nemen voor de uitspraken van een rechter, die volgens Zijlmans ongepast waren. De rechter had gezegd dat de burgemeester de schijn van belangenverstrengeling heeft gewekt toen hij Jan Burgers, een afvalverwerker, gedwongen liet opnemen in een psychiatrische inrichting. De gedwongen opname, waar een burgemeester voor moet tekenen, bleek volgens hulpverleners achteraf helemaal niet nodig. De afvalverwerker diende daarop een klacht in tegen de burgemeester. Zijlmans was naast burgemeester namelijk ook commissaris van afvalverwerker ARN en had met de directie onder een hoedje gespeeld om Burgers weg te werken.

J.C.C.0457
NLRM 91 94
Ambtenaar bij het College van beroep bedrijfsleven Den Haag 10190
Gerechtsauditeur het College van beroep bedrijfsleven Den Haag 10394
M.J.H.J. de1055 mw.W.F.0512
NLRM 71 80
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep (s.v.) Arnhem 290939
Griffier idem 270845
Plaatsvervangend Voorzitter idem 70846
Voorzitter idem 170949
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 10750
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 210658
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Zwolle 50359
Idem Roermond 140359
Idem Den Bosch 240859
Raadsheer Hof Arnhem 220863
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 130963
Vice-president idem 250976A.R.0642
NLRM 94 95 96 97 98
Penningmeester Stichting Autoped
Belastingadviseur Rotterdam
Bestuurder van een B.V. die Lid is van de maatschap Moret Ernst & Young, Belastingadviseurs
Lid van de Raad van Beheer van Heineken Holding N.V.
Overige functies betreffen bestuurslidmaatschappen van non-profit instellingen
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger 161293
NU
Hoge Raad raadsheer 280801/010901?
NEVENFUNCTIES
Lid van de redactie Het Verzekerings-Archief 010185
Lid Stichting Domestica
Penningmeester Stichting Akademie Beeldende Kunst en Technische Wetenschappen
Secretaris-penningmeester Stichting Harten Fonds
Bestuurder mr. A.R. Leemreis Beheer B.V. en mr. A.R. Leemreis B.V.
Voorzitter van de sectie raadsheren Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) Den Haag
Bestuurslid Stichting Vrienden van het Erasmiaans Gymnasium 010804
Voorzitter Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest 231105
C1997-080605 Hop bijbanenregister Hoge RaadF.F.1132
NLRM 80 87 88/89 90 91 93 94 95 96 92
Medewerker Fiscale Zaken AKZO NV. 1954
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 130279
Raadsheer Hof Den Bosch 240881
Vice-president Hof Den Bosch 150191J.M. van 0315 mw.A.P.A.0745 mw.S.M.0946 mw.M.H.D.M. van 1164
NLRM 94 95 96 97 98
Raio Alkmaar 10494A.A.M.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 230762A.V.M.
NLRM 71 80 87 88/89
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 290368A.B.0935 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Amsterdam 250961
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 90974
Rechter Amsterdam 10976
Vice-president rechtbank Amsterdam 220283
NU
Amsterdam Vice-president
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Clara stichting
Lid CoŲrdinatie Alternatieve Sancties
Voorzitter Onderzoekscommissie klachtenregeling seksuele intimidatie van de VU
Commissaris Diamant Association BV
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam
267 Politiek en "onafhankelijke rechtspraak" in Nederland. Het verdwenen strafdossier in de zaak Khan bij de rechtbank Amsterdam
M.M.M. van mw.
6238 mw.
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
C000001-221003 Hop bijbanenregister HaarlemR.C.C. van 1061
NLRM 93 94 95 96 97 98 99
Raio Rotterdam 11092
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 10496
Arrondissementsofficier van Justitie Groningen
NU
Groningen parket arrondissementsofficier van justitie
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Bureau Slachtofferhulp Groningen
Voorzitter golfclub De Compagnie te Veendam
Docent Open Universiteit
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?R.G.0849
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 080191
NEVENFUNCTIES
Ministerie van Justitie, DG Rechtspleging, Raadadviseur en plaatsvervangend hoofd Directie Ontwikkeling Rechtspleging
Ministerie van Justitie Voorzitter hoorcommissie bezwaarschriften.
Bestuurslid Stichting Sportlaan e.o.
Bedrijfsjuridisch adviseur algemene leiding Ministerie van Justitie
arbiter St. Geschillen Oplossing Automatisering
Voorzitter Stichting De Vogelwijk geen Sluipwijk
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmG.J.W.M. van de
Plaatsvervangend lid Scheidsgerecht voor het bankbedrijf 010303-011003
Den Bosch Rechter 010704
C151204 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C151204-100506 Hop bijbanenregister Den BoschL.E. van der 1170 mw.
NLRM 98
Raio Den Haag 11098
C1998-151204 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENM. de 0455 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bestuurslid Stichting bevordering van de Cabaretkunst in Nederland
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 010100
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 080487
NEVENFUNCTIES
Advocaat Procureur te Den Haag later te Amsterdam kantoor De Brauw Blackstone Westbroek beŽdigd 090279
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline NOvA 010194
C1997-151204 Hop bijbanenregister bijbanenregister Den Haag
C.H.J. van (1982)
Derks.Star Busmann, HanotiauA.S. van 0457 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3295
Raio Leeuwarden 11085
Gerechtsauditeur Alkmaar 90991
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 30392-GOG240304
NU
Alkmaar rechter 090993
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend voorzitter klachtencommissie huisartsen DNHN
Secretaris Stichting Gan Hasjalom 010101
Lid bezwarencommissie Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa Den Hag 011102
C000002-240304 Hop bijbanenregister AlkmaarC.M. van
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 30952
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 280267E.G.M. van 0665 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio Utrecht 11092G.A.M. van 0417
NLRM 71 80 87
Advocaat en procureur Den Bosch
Waarnemend griffier rechtbank Den Bosch 10146
Substituut-griffier rechtbank Haarlem 281046
Rechter-plaatsvervanger idem 50852
Rechter Zutphen 240957
Raadsheer Hof Den Bosch 151272
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 50285H. van 1147
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3293
Wetenschappelijk medewerker Erasmus Universiteit Rotterdam 1971
Juridisch medewerker algemene zaken en kabinet gemeente Enschede 1972
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Universiteit Nijmegen 1974
Arbeidscontractant Raad van Beroep Arnhem 11177
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 300378
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 201278
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 120380
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 121187
Vice-president Centrale Raad van Beroep Utrecht 20395
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger 140395
Centrale Raad van Beroep coŲrdinerend Vice-president 051296
NEVENFUNCTIES
Lid redactie van de losbladige editie gehandicapten en arbeidsongeschikten rechten en regelingen Samson H.D. Tjeenk Willink
C1997-010704 Hop bijbanenregister ArnhemH.J. van
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 290558
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 31279
NU
Amsterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof raadsheerplaatsvervanger
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-140904 Hop bijbanenregister AmsterdamJ.M. van 0420
NLRM 71 80
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 191049
Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 60251
Substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 181256
Gedetacheerd Directie Politie Ministerie van Justitie 160968
Waarnemend (subst.) officier van Justitie arrondissement Dordrecht0170
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse idem1072
Idem arrondissement Breda 91172
Arrondissementsofficier van justitie, hoofd arrondissementsparket Breda 230379K. van 0662 mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid oudercommissie Kinderdagverblijf
Lid ouderraad buitenschoolse opvang onderdak 010101-310302
Raio Almelo 140890
Raio Almelo 11090
Gerechtsauditeur Zwolle 11095
Rechter-plaatsvervanger Zwolle 11095
NU
Zwolle rechter 130597
NEVENFUNCTIES
Penningmeester Oudervereniging van de openbare Montessori basisschool Zwolle 01-1002
lid ouderraad Buitenschoolse opvang Onderdak 010101 31-0302
C1997-010704 Hop bijbanenregister ZwolleR.A.J. VAN
5766
NU
Maastricht Rechter 010702
C221003 Hop bijbanenregister Maastricht
Voorzitter Nederlandse H-Boot klasse vereniging 01012003
Voorzitter Clubbadcommissie Zeilvereniging Thorn 01011999 01012004
Lid Wedstrijdcommissie Zeilvereniging Thorn Thorn 01012002 01-0203
Lid Introductiecommissie Zeilvereniging Thorn Thorn 01012002 01-0203R.T. van (of R.Th.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 31079
Rechter Den Haag 150885
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 90689
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 220390
Alphen aan de Rijn Kantonrechter-plaatsvervanger 090689
Leiden kantonrechter 090689
NEVENFUNCTIES
C1997 Hop bijbanenregister rechtbank Den Haag

bijbanenregister AmsterdamLEEUWMA
A.G. mw.
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
C100506 Hop bijbanenregister Den BoschM.F.1226
NLRM 90 91 92 93 94 95 96
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 71288
Raadsheerplaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 10494J.M. mw.
6441
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 280503
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 160603
Advocaat procureur Amsterdam
C221003-280904 Hop bijbanenregister UtrechtY.F. van 0961 mw.
NLRM 90 91
Raio Arnhem 11089J.B.J. VAN DER Dr
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger 160102
NEVENFUNCTIES
Universitair docent Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Groningen
C221003-150504 Hop bijbanenregister LeeuwardenM.J. mw.
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 01-0904
Inspecteur vennootschapsbelasting Belastingdienst Amsterdam
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEND. van1218
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Haarlem 260543
Griffier Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Haarlem 131145
Substituut-griffier rechtbank Haarlem 281046
Rechter-plaatsvervanger idem 40751
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 210859
Rechter idem 110261
Rechter-plaatsvervanger Dordrecht 130779J.H.M. van
NLRM 99
Amsterdam parket functie ?
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?R.J.
NU
Lelystad-Zwolle parket Teamleider
C210800-190105 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C210800-190105 Hop bijbanenregister parket Lelystad-Zwolle
Aandachtsvestiging.
Koninklijk Besluit. Wie wil bij dit parket KB-informatie geboortedatum, Kb-nummer, juridisch juiste functie en dvb e.a. info overschrijven?
450 Klassenjustitie en malafide rechtspraak is de norm in het arrondissement Lelystad-Zwolle 

 Ruud Leijenaar
Haarlem parket officier van justitie JiB Haarlem
Bron: De stille revolutie is een beschrijving van de praktijk van de bestaande JIB-kantoren. Drie jaar geleden, in 1997, openden de eerste lokale bureaus van justitie hun deuren in wijken als Malburgen (Arnhem), Delfshaven (Rotterdam) en wittevrouwenveld (Maastricht), die kampten met grote veiligheids-problemen.
C220305 INZAGE OPENBAAR BIJBANENREGISTER PARKET HAARLEM WORDT GEWEIGERD!
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?

 

 

LEIJENHORST dhr. mr. A.C. van
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 1998-12-28
fiscaal jurist
directeur-aandeelhouder enige eigen besloten vennootschappen
commissaris scheepswerf Bodewes BV Hoogezand
bestuurslid De Ploeg kunststichting
Lid Raad van Toezicht Heijmanstichting Groningen 010101
Bestuurslid Stichting Service Vondelflat Groningen 010101
Commissaris Twee Haven b.v. Hoogezand 010101
100506-220909 Hop bijbanenregister Den Bosch

Nog verwerken 220909

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie: fiscaal jurist

Nevenbetrekkingen

Functie: Lid Raad van Toezicht
Instantie: Stichting Service Vondelflat
Plaats: Groningen
Datum ingang: 2009-01-01

Functie: Lid Raad van Toezicht
Instantie: Lentis V/M GGZ
Plaats: Zuidlaren
Datum ingang: 2008-01-01

Functie: Lid Raad van Toezicht
Instantie: SFPC Dr. S. van Mesdag TBS-Kliniek
Plaats: Groningen
Datum ingang: 2008-01-01

Functie: commissaris
Instantie: Bodewes Group BV
Plaats: Hoogezand
Datum ingang: 2007-01-01

Functie: Commissaris
Instantie: Twee Haven b.v.
Plaats: Hoogezand
Datum ingang: 2001-01-01

Functie: bestuurslid
Instantie: De Ploeg kunststichting
Datum ingang: 1992-07-07

Functie: directeur-aandeelhouder
Instantie: enige eigen besloten vennootschappen
Datum ingang: 1980-01-01

 

LEIJENHORST

bijbanenregister Amsterdam6200 dhr. mr. G.J. van Leijenhorst Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag
C1997-220909 Hop bijbanenregister Hof Den Haag

 
Nog verwerken 220909

Beroepsgegevens

Functie: Vice-president
Instantie: Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang: 2007-07-01

Nevenbetrekkingen

Functie: Lid van de Commissie belastingen lagere overheden van de Vereniging voor Belastingwetenschap
Instantie: COBLO
Datum ingang: 2007-01-01

Functie: Docent
Instantie: Stichting Studiecentrum Rechtspleging
Plaats: Zutphen
Datum ingang: 2006-01-01

Functie: Wetenschappelijk docent
Instantie: Pwc Tax Academy in samenwerking met Universiteit Leiden
Plaats: Leiden
Datum ingang: 2006-01-01

Functie: Inleider
Instantie: Congressen en seminars
Datum ingang: 1990-01-01

Functie: Redactie- en auteursswerkzaamheden
Instantie: Hoofdredacteur Belasting Advies in de praktijk, Redacteur Vakstudienieuws, Annotator van B-N-B en Belastingblad, Auteur van incidentele bijdrage diverse vaktijdschriften
Datum ingang: 1978-01-01

 

(32) Drs. R.C. Leijns, , Lid Reclame Code Commissie aangewezen door de BVA bond van adverteerders,  ABN/Amro Bank NV, Amsterdam
Het gevaar! Memo Reclame Code Commissie en deskundigenrapport 185.
363 De Mw. Hees van Walraven-norm. Het doel van de Reclame Code Commissie is klachtzaken tegen reclame te onderdrukken. Bijvoorbeeld met een oneerlijk rechtsproces waarbij geen proces-verbaal van de hoorzitting wordt opgemaakt om een vitale uitspraak van beklaagde die de klacht ondersteunt te onderdrukken. Bron 050149 klachtzaak Hop tegen Rijksmuseum Amsterdam.A.G.P.0937 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en procureur Rotterdam 1974
Gerechtsauditeur Den Haag 131080
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 280481
Rechter Den Haag 50782
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 260790
NU
Den Haag Vice-president 211293
Delft Kantonrechter-plaatsvervanger
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENJ.C.G.0952
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Penningmeester Tennisclub Goutum   Goutum 29-01-2007/31-01-2011
Bestuurslid Stichting Partoer Leeuwarden 01-07-2005/01-10-2009
Voorzitter Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting De Marwei te Leeuwarden
Lid Klachtencommissie ongewenste intimiteiten in het katholiek primair onderwijs te Meppel
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 300785
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 50292-GOG150504
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 50292-GOG150504
Kantonrechter Sneek 280992-GOG150504
Rechter-plaatsvervanger Leeuwarden 30194
Leeuwarden coŲrdinerend vice-president 010102
Leeuwarden Hof raadsheerplaatsvervanger 101193
NU
Leeuwarden Sectorvoorzitter 01-01-2011
Leeuwarden senior rechter 01-01-2011
NEVENFUNCTIES
Lid Kamer van Toezicht notariaat arrondissement Leeuwarden
Lid adviescommissie sociale begeleiding GGZ Friesland te Leeuwarden
Voorzitter subcommissie administratieve overtredingen en protesten KNLTB Leeuwarden
Kamer van Arbitrage Noord-Nederland Leeuwarden
C1997-20-11-2011 Hop bijbanenregister LeeuwardenJ.C.M.0126
NLRM 94 95 96
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 10771
Advocaat-generaal in buitengewone dienst Hoge Raad 10983
NU
NEVENFUNCTIES
Oud-hoogleraar NijmegenJ.P.0248
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Mentor Commissie Aantrekken Rechterlijke Macht 010199-010102
Raio Breda 130574
Gerechtsauditeur Breda 61179
Rechter Breda 60181
Vice-presidentrechtbank Breda 70886
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 170691
NU
Breda coŲrdinerend Vice-president 030894
NEVENFUNCTIES
Docent SSR ??
Bestuurslid Stichting Het Voormalig Gasthuis Breda 230604
C310197-280804 Hop bijbanenregister BredaM.E. 0356 mw.
NLRM 97
C041104 HOP GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Juridisch beleidsmedewerker Stichting Fonds voor Letteren
Rechter-plaatsvervangerrechtbank A'dam 70693
Gerechtsauditeur A'dam 10294
NU
Amsterdam rechter 080794
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Reclame Code Commissie Amsterdam 010105
Vice-voorzitter Raad voor de Journalistiek 090903
Docent bewijsrecht OSR Utrecht 221102
Klachtencommissie seksuele intimidatie Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) Amsterdam 010102
C1997-230106, nog nakijken, Hop bijbanenregister Amsterdam
Het gevaar! Memo Reclame Code Commissie en deskundigenrapport 185.
363 De Mw. Hees van Walraven-norm. Het doel van de Reclame Code Commissie is klachtzaken tegen reclame te onderdrukken. Bijvoorbeeld met een oneerlijk rechtsproces waarbij geen proces-verbaal van de hoorzitting wordt opgemaakt om een vitale uitspraak van beklaagde die de klacht ondersteunt te onderdrukken. Bron 050149 klachtzaak Hop tegen Rijksmuseum Amsterdam.
C230106, bijgewerkt n.a.v. klachtzaak J. Hop tegen Jeanne Dijkstra eindredactie Ermelo's Weekblad
M.R.0356 mw.O.E.M.0163 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio Rotterdam 10493
Gerechtsauditeur Rotterdam 10197
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 10197
NU
Rotterdam Rechter 010298
NEVENFUNCTIES
Vice-president De Lions 21-0604
Eigenaar van de besloten vennootschap OEM Rust Leinarts Holding BV. KvK Rotterdam Beneden-Maas dossiernummer 271440
C1997-250904 Hop bijbanenregister RotterdamH.P. van der
6423
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
NU
Haarlem Rechter 010204
Luitenant-kolonel der mariniers KMR 011203
C221003-051204 Hop bijbanenregister HaarlemP.C.J. van der
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger Dordrecht 221264W.M.M. van der 0547
NLRM 93 94 95 96 97 98 3317
NU
Assen Rechter-plaatsvervanger 170692
NEVENFUNCTIES
Regiodirecteur Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) Amsterdam
Advies Stichting Opleidingen Sociale Verzekering Almere
C1997-061204 Hop bijbanenregister AssenC.0847 mw.
NLRM 95 96 97 98
Gerechtssecretaris bij de rechtbank Rotterdam
Rechter Arnhem 80847
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 110894
Gerechtsauditeur Arnhem 281194
NU
Arnhem Gerechtsauditeur
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Arnhem Rechter 10-06196
Voorzitter klachtencommissie II Raad voor de Kinderbescherming 01-0402
Voorzitter Onderzoeks- en Adviescommissie (op incidentele basis) Directie Jeugdinstelling Harreveld
Lid Klachtencommissie Jeugdzorg en De Waarden Nijmegen 01-0401
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm
GETUIGSCHRIFT
Deze kan gelinkt worden aan Leenders/Nienhuis tegen SBJG/Stichting Lindenhout/rechtbank Arnhem www.burojeugdzorg.nl/3.htm 
Stockholmsyndroom! www.burojeugdzorg.nl/124.htm
Onderonsjes tussen rechters, SBJG en RVDK buiten de hoorzittingen om! www.burojeugdzorg.nl/180.htm
DENKSPORT
Welk woord krijgt u als u drie letters toevoegt aan de initialen van de Arnhemse kinderrechter Cools-Weebers?J. 1246
NLRM 80
Raio 120977P.S. van der
NLRM 80 87 88/89 90 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger te Amersfoort 110272J. van 0918
NLRM 71 80
Juridisch assistent Hoge Autoriteit Amsterdam 150546
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 20848
Substituut-griffier idem 13035
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 300164
Rechter idem 160266M.A.M. mw.
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger 29-1101
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENA.J.J.
Almelo rechter 150301
C300504-310105 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-310105 Hop bijbanenregister Almelo

P.A.H.0762
NLRM 91 92 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 110495
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Adjunct directeur Verzekeringskamer (Afdeling Onderzoek en advies)
Redacteur Stichting Vakontwikkeling Verzekeringsbedrijf SVV
Redacteur Schuurman + Jordens (dl 62)
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm

C.F. de
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 22-0704
Senior fiscalist Loyens & Loeff Amsterdam
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
NU
Amsterdam Rechter 01-07-2008
lid redactie praktijkboek sociale verzekeringen SDU Den Haag 01-01-1992
C14-05-2011 Hop bijbanenregister Amsterdam
AANDACHTSVESTIGING 14-05-2011
Verzwijgt deze zijn bijbaantje bij de BSC AMSTERDAM STADSDEEL OOST-WATERGRAAFSMEER?
Wie wil een klacht hierover indienen bij de President van de rechtbank Amsterdam?
Wie zitten nog meer in deze BSC commissie met welke nevenfuncties?Den Bosch parket

GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?
E.K. van der 0663 mw.
Lid ouderraad van het kinderdagverblijf Nijntje te Middelburg
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 3332
Raio Roermond 11091
Rechter-plaatsvervanger Middelburg 11094
Gerechtsauditeur Middelburg 11095
NU
Middelburg Rechter 011096
NEVENFUNCTIES
Lid Initiatiefgroep/klankbordgroep project hulp bij scheidings- en omgangsproblemen Middelburg
Plv. voorzitter klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuid-West 01-0202
C1997-090504 Hop bijbanenregister MiddelburgJ.M.1266 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Raio Roermond 11093J.E.0345
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 180282
NU
Den Bosch Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Rechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat Den Bosch kantoor Van Leeuwen/Van der Eerden beŽdiging 1975
Den Bosch Lid College van Afgevaardigden van de Orde van Advocaten
Lid van de Vereniging Milieurecht Advocaten (VMA)
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch
M.M.0953 mw.A.H.J.1153
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raad van Toezicht van de Stichting Interzorg Noord Nederland
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 40986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 140287
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 241287
Rechter-plaatsvervanger Groningen 151189
Vice-president rechtbank Assen 200891
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 110991
NU
Assen CoŲrdinerend Vice-president 020299
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Wijkkoor Hoorngeschal Groningen
Redacteur Sociale Verzekeringswetten Kluwer Deventer
redacteur Sociaal Zakboek Kluwer Alphen aan de Rijn
C1997-150504 Hop bijbanenregister AssenE.E.V. mw.
Amsterdam Rechter
C041104 Hop bijbanenregister AmsterdamB.J.
C130604 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Hoge Raad gerechtsauditeur 011102
Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger 160606
NEVENFUNCTIES
Medewerker losbladige Intelectuele Eigendom Commentaar Elsevier Juridisch 01-01-2000
Medewerker rechtspraak NJ, RvdW, NJB Kluwe 01-01-2006
Voorzitter Vereniging van Eigenaren Langebrug 83-89/Pelgrimspoort 3/4 Leiden
C221003-080906 Hop bijbanenregister ArnhemJ.A.W.1256
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Maastricht 230290-GOG221003
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 40294
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 010103
Arnhem Hof raadsheer 040702
NEVENFUNCTIES
Universitair hoofddocent Straf(proces)recht KU Nijmegen
auteur verschillende (vak) wetenschappelijke publicaties
lid redactie Trema/Straftoemetingsbulletin 010101
Voorzitter Beklagcommissie Prof.mr. W.P.J. Pompekliniek 01-0901
Lid Commissie van Toezicht Prof. mr. W.P.J. Pompekliniek 01-0901
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmR.C.0727 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur Rotterdam0252
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 170774
Rechter Rotterdam 270675
Vice-president rechtbank Rotterdam 100382
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 261092-010704
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 10133-GOG250904
NEVENFUNCTIES
Vice-voorzitter van de Bekker la Bastide Fonds
Vice-voorzitter Landelijke Klachtencommissie Thuiszorg
Voorzitter verwantenraad GVT Chrizona
Lid jury gemeentelijke Rotterdamse VrijwilligersprijsF.M. van1266 mw.
NLRM 94 95 96 97 98 04
Raio Den Bosch 10494
NU
Den Bosch parket functie ?
Secretaris bestuurssector Den Haag Utrecht
Raio NVVR
C150304 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?G.B. mw.
NLRM 80
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 180577G.J.H.
NLRM 80 87 88/89
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede70175J.H.
NLRM 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 120377A.W.P.1151
NLRM 93 94 95 96 97 98
Stafjurist afdeling Geschillen van Bestuur van de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 210992
NU
Amsterdam rechter 070693
NEVENFUNCTIES
Juridisch adviseur artiesten reŁnieclub
Bestuurslid Tolkencentrum NH
Bezoldigd tekstschrijversvereniging BUMA-STEMRA
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamF.O.0916
NLRM 71 80
Wnd-griffier rechtbank Arnhem 200945
Hoofdambtenaar van bijzondere diensten Procureur-generaal Leeuwarden 291046
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 60247
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle 281147
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m. werkzaam Lid Openbaar Ministerie op CuraÁao
Ambtenaar Openbaar Ministerie Arnhem 190755
Substituut-officier van Justitie arrondissement Arnhem 311256
Officier van Justitie idem 260564
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse idem 11072dhr. mr. C.A.R.M. van 1253
NLRM 94 95 96 97 98
Bestuurslid Stichting IMFO Den Haag 2000-10-01
Voorzitter Ponyclub Julianaruitertjes Bavel 2000-10-01
bestuurder Jabalis pensioen bv 1996-01-01 is dit dezelfde: Bestuurslid Jabalis BV praktijkvennootschap 010196
Voorzitter Stichting Nederlands Instituut voor Conflictbemiddeling 1995-01-01
advocaat Mannaerts en Appels advocaten en notarissen Breda 01-01-2002-01-01-2006
Advocaat procureur te Breda kantoor Janse, Gerritse & Mannaerts c.s. beŽdiging 1982 GOG170607
Secretaris Stichting RIAGG te Breda 120488-011100
Directeur Lebro Beheer BV. Beleggingsmaatschappij GOG170607
Directeur Industrie en handelsonderneming Lebro Oirschot BV CHop97-GOG170607
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 230195-GOG171203
Directeur Jabalis BV GOG170607
Secretaris Vereniging Advocaat-Scheidingsbemiddelaars GOG170607
Directeur Industrie- en handelsonderneming Lebro Oirschot BV 010199-011100
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger 221295
NU
Den Haag Hof raadsheer 2006-01-01
Breda Rechter-plaatsvervanger 1993-10-23
NEVENFUNCTIES
Lid externe klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming Den Haag 01-05-2006
Bestuurder, voorzitter PaardEnRecht Den Haag 01-01-2006
Voorzitter Stichting Forensische Mediation Den Haag 2005-04-14
Plaatsvervangend lid klachtencommisie Stichting KOMM Breda 01-01-2000
Bestuurder Jabalis BV Molenschot 01-01-1996
Secretaris Stichting Museum Kruysenhuis Oirschot 1995-01-01
Bestuurder Lebro Beheer BV 1990-01-01
C1997-04-10-2011 J. Hop bijbanenregister Den Haag
Aandachtsvestiging!
Wordt op 180408 deze bijbaan door deze rechter verzwegen? Indien ja, kloppen nog meer bijbanengegevens van deze rechter niet?
Voorzitter van de Klachtencommissie van de GGZ WNB
C1997-210408 Hop bijbanenregister Breda
Aandachtsvestiging!
J. Hop zoekt afschriften van deskundige rapporten van C.A.R.M. van Leuven waarin hij zich opwerpt als "forensisch mediator" in familiezaken en van rechterlijke beschikkingen die naar aanleiding van zijn rapporten zijn gegeven?
411 Mr. C.A.R.M van Leuven Raadsheer Den Haag Als ouders het binnen gezamenlijk gezag niet eens zijn met elkaar dan hakt de rechter in dit geval, na afweging van alle belangen (primair die van het kind, maar niet uitsluitend) de knoop ten gunste van de moeder door
AANDACHTSVESTIGING
Klachtencommissie V RvdK Hoorzitting 20 oktober 2011 om 14.00 uur Vergadercomplex Hooghuis, Keizersgracht 5, Eindhoven
Hoorzitting klachtencommissie V RvdK klachtzaak (758)  (759) Hop tegen RvdK Eindhoven
Onderzoek Hop naar leden RvdK klachtencommissie V: Voorzitter (32) dhr. C.A.R.M. van Leuven, leden (570) mw. drs. Y. Bouwman-Bakker,  (570) dhr. mr. J.W. Rauh.W.M.0934 mw.
NLRM 96 97 98 3361

NU
Raadsheerplaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 161195
Lid arbitrage commissie Centraal Beheer
C221003-130604 bijbanenregister Centrale Raad van BeroepJ.A.1127
NLRM 71 80 87
Advocaat en procureur Amsterdam 1955
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 190165
Kantonrechter idem 301179J.M.1127
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Advocaat en Procureur Amsterdam 1955
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 300661
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 190165
Kantonrechter Amsterdam 301179A.B.0559
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 10995-Ontslag011097
Advocaat te Zutphen Zutphen Nysingh Bitter & De Vries RobbťG.
NLRM
NU
Middelburg parket Officier van Justitie
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?G.C.C.0566 drs.
NLRM 97 98
Raio Middelburg 10495
Gerechtsauditeur Rotterdam 140298
NU
Rotterdam Rechter 10-05199
C250904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-250904 Hop bijbanenregister Rotterdam
S.W.0656 mw.J.C.M.0126
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Juridisch medewerker en personeelschef verzekeringskantoor te Nijmegen 1951
Assistent R.K. Universiteit Nijmegen0952
Advocaat en procureur Nijmegen0952
Substituut-griffier rechtbank Arnhem 130162
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 100763
Rechter Den Bosch 30464
Hoogleraar R.K. Universiteit Nijmegen 10969
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 40969
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 10771
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 190775
Raadsheer Hof Arnhem 211075
Advocaat-generaal Hoge Raad 280381
W.C.E.0848 mw.W.A. van Jhr.
NLRM 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 281152W.C.C. van Jhr.
NLRM 71
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 240668J.M.H. mw
6744
Den Bosch Raio 010404-GOG100506
NU
Roermond Raio 010404
C101104-120305 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEVEN
C101104-120305 Hop bijbanenregister Roermond

B.J.1032
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Advocaat en Procureur te Arnhem
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 160682
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 40883
Officier van Justitie Aruba 231089dhr. mr. J.H.
Lid Bestuur Stichting Stadsmuseum Doetinchem 1997-01-01-2005-01-01
Notaris Doetinchem
Zutphen rechter-plaatsvervanger 010803
Zutphen Gerechtsauditeur 010803
NU
Zutphen Rechter 2004-04-01
NEVENFUNCTIES

Lid Geschillencommissie / Klachtencommissie Slingeland Ziekenhuis Doetinchem 010103
Lid Bestuur stichting Hulpfonds Zandewierde Hummelo 010100
Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor verkerk Holding BV. Zevenaar 010197
C221003-250407 Hop bijbanenregister Zutphen
Aandachtsvestiging!
Stond naam KIR in uitnodiging hoorzitting? Indien neen, verzoek op de hoorzitting om uitstel om "onderzoek" naar KIR te kunnen doen
J. Hop zoekt afschrift beschikkingen van deze KIR met RvdK of "jeugdzorg" als procespartijM.
Lid Reclame Code Commissie aangewezen de VEA/Vereniging van communicatie-adviesbureaus, DDB Amsterdam, Amstelveen
Het gevaar! Memo Reclame Code Commissie en deskundigenrapport 185.
363 De Mw. Hees van Walraven-norm. Het doel van de Reclame Code Commissie is klachtzaken tegen reclame te onderdrukken. Bijvoorbeeld met een oneerlijk rechtsproces waarbij geen proces-verbaal van de hoorzitting wordt opgemaakt om een vitale uitspraak van beklaagde die de klacht ondersteunt te onderdrukken. Bron 050149 klachtzaak Hop tegen Rijksmuseum Amsterdam.M. van 1048
NLRM 88/89 90 91 92 93 95 96 97 98 3364
Juridisch medewerker Sociale Verzekeringsbank

bijbanenregister AmsterdamNU
Raadsheerplaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 100387
NEVENFUNCTIES
Interim manager
Voorzitter Stichting Platvorm zelfstandige ondernemers
C221003-130604 bijbanenregister Centrale Raad van BeroepP.G. van
NLRM 71 80 87 88/89
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 190165
Raad Hoog Militair Gerechtshof 290670
Werkzaam bedrijfsleven
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 100963
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 80965
Raadsheer idem 60776
President-plaatsvervanger Permanente Krijgsraad Nederland voor de Zeemacht 90282W.A.J. van1255
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 3365
Rechter-plaatsvervanger Maastricht 201291
Rechter Maastricht 10992
NU
Maastricht rechter-plaatsvervanger 010102
Den Haag Hof Raadsheer 010499
NEVENFUNCTIES
Sinds 130197 Voorzitter Stichting Forum ad Mosam gevestigd te Maastricht. Deze stichting
organiseert congressen voor euregionale ?? magistraten
1997-150704 Hop bijbanenregister Maastricht
C150704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENH.J.M. van 0648
NLRM 87 88/89 90 91 92
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 300982
Kantonrechter Alkmaar 61284
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 130187M.E.J. van 0449 mw.
NLRM 95 96 97 98 3368
Advocaat Alkmaar
Rechter-plaatsvervanger Alkmaar 100195
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 240496
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 240496
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 240496
NU
Alkmaar Rechter 191197
NEVENFUNCTIES
Voozritter klachtenbehandelingscommissie Districhts Huisartsen Vereniging Holland Noord Alkmaar 230903
C000002-240304 Hop bijbanenregister AlkmaarS.M. van1060
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Den Haag 11087
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 31292
Gerechtsauditeur Den Haag 10493
Rechter Den Haag 10494
NU
Den Haag rechter
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997 Hop bijbanenregister
Utrecht Vice-president 01-0802
C280904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-280904 Hop bijbanenregister UtrechtC.P.0149
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 251182-GOG100506
NEVENFUNCTIES
Advocaat Eindhoven kantoor Banning, Van Kemenade & Holland beŽdiging 1975
C280297-100506 HopR.M.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 100963
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 80965C.M.0442 mw. Temanggoeng (IndonesiŽ) 070442
NLRM 80 87 88/89 90 5998
Secretaresse-opleiding Instituut Schoevers
Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Utrecht
Werkzaam juridische afdeling Gemeenschappelijk Administratiekantoor Amsterdam 0868
Advocaat en procureur Rotterdam 0967
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 50173
Rechter Den Haag 271273
Raadsheer Hof Den Haag 50380
NU
Den Haag Hof Raadsheerplaatsvervanger 010199
Raad van State Staatsraad 1990
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Prins Bernardfonds Amsterdam 010196-010106
C060703-180105 Hop bijbanenregister Hof Den HaagE. 0829
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven 1956
Werkzaam op sociaal gebied 1969
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep Den Bosch 170377
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 230279
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 120880
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 111281
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 210884
Rechter Den Haag 10792
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 10792
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 11195-GOG180105
Raadsheerplaatsvervanger Den Haag GOG180105
Voorzitter commissie bezwaarschriften personeel ingevolge de Awb bij het Min van Volksgezondheid
Vice-voorzitter commissie van Toezicht Dr Henri van der Hoeven kliniek te Utrecht
Vice-voorzitter beklagcommissie Dr Henri van der Hoeven kliniek te UtrechtJ. 0122
NLRM 71
Medewerker advocatenkantoor te Haarlem 001046
Advocaat Registratie Bureau Arbeidsrecht N.V.V. Groningen 010747
Werkzaam Registratie Bureau Arbeidsrecht N.V.V. Amsterdam II. adviseur 000950
Hoofd rechtskundige dienst N.V.V. Amsterdam 010457
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 260763
Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 161164
Overleden 1976
020203 op verzoek gegevens bijgewerktH.A.F.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 270760M.J.H.A.0756 mw.
NLRM 9091 92 93
Gerechtsauditeur Den Bosch 301288
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 10989
Rechter Den Bosch 50291T.H.0360
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Middelburg of Den Haag 10586
Gerechtsauditeur tevens Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11191
Rechter Amsterdam 231192
NU
Amsterdam rechter
NEVENFUNCTIES
Raad van Toezicht Delinquent en Samenleving
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamD.A. van der1206
NLRM 71
Advocaat en procureur Rotterdam 0930
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 40750
Rechter idem 210856
Raadsheer Hof Amsterdam 80260
Raadsheer Hoge Raad 51266E.M. van der 0464 mw.
NLRM 98 3377
Rechter-plaatsvervanger Alkmaar 60896
Gerechtsauditeur Alkmaar 10996
NU
Alkmaar Rechter 260598
NEVENFUNCTIES
Lid Commissie van toezicht PI Zuyuderbos Heerhugowaard 011000
C000002-240304 Hop bijbanenregister AlkmaarG. van der 0827
NLRM 80 87 88/89 90
Werkzaam 's-Rijksbelastingen te Almelo, II. hoofdinspecteur-titulair 10448
Raadsheer Hof Arnhem 170175
Raadsheer Hoge Raad 170781
NEVENFUNCTIES
Examinator Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten
Lid Onderwijsontwikkelingsgroep Belastingrecht van het Nederlands Instituut van Registeraccountants
Bestuurslid van de Stichting Tehuis voor Slechtzienden en Blinden te Wolfheze
Lid van de redactie van het Praktijkboek Administratief Recht, uitgave Kluwer
Lid van de redactie van (BNB) Beslissingen in belasting zaken/Nederlandse belastingrechtspraak
J.M. van der 0159 mw.K.M. van der 0464 mw.
NLRM 97
Rechter-plaatsvervanger Alkmaar 60896
Gerechtsauditeur Alkmaar 10996R.A.J. van der 1243
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Rotterdam en Utrecht 1971
Gerechtsauditeur Amsterdam 120980
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 120980
Rechter Amsterdam 220182
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 190887
Kantonrechter Amsterdam 101188
NU
Amsterdam kantonrechter
NEVENFUNCTIES
Voorzitter geschillencommissie voor het uitzendwezen
Plaatsvervangend Lid Raad van Toezicht Afdeling Amsterdam NVM
A.H.E.C.0664 mw.P.G.T.0644 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Den Bosch 10770
Gerechtsauditeur Den Bosch 90676
Rechter Den Bosch 200478
Rechter Almelo 251180
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 050782-GOG020704
Rechter Den Bosch 20583-GOG020704
Kantonrechter Den Bosch 20185-GOG020704
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 10291-GOG020704
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 30593-GOG020704
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger 240595
Den Bosch vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Secretaris Stichting Liduina Lindelust te Den Bosch
Lid bezwaarschriftencommissie van de huisartsenpraktijk te Boxtel
Voorzitterplaatsvervanger van de beroeps- en bezwarencommissie van de gemeente Boxtel
Lid van de kamer van toezicht te Den Bosch
Secretaris van het bestuur van de Sint Carolus Liduina Ziekenhuis en Verpleeghuis Den Bosch
Plaatsvervangend Voorzitter ANWBcommissie gemeente Boxtel
Lid Klachtencommissie Huisartsengroepspraktijk te Boxtel
Voorzitter klachtencommissie Nederlandse Vereniging Psychomotorische Kindertherapie (N.V.P.M.K.T.) 02-0302
Lid Damesbestuur SociŽteit Amicitia & De Zwarte Arend Den Bosch 01-0401
Bestuurslid Stichting Het Voormalig Roomsch armenweeshuis Den Bosch Den Bosch 01-1100
Lid Klachtencommissie Huisartsengroeppraktijk Boxtel 01011994
Lid Kamer van Toezicht (Vakatiegelden) Den Bosch 01011993
plaatsvervangend voorzitter regionaal tuchtcollege Eindhoven 15-0303
plaatsvervangend lid-jurist Regionaal Tuchtcollege Eindhoven 15-0303
Plaatsvervangend voorzitter AWB commissie (Vakatiegelden) Gemeente Boxtel Boxtel 010190 01-0703
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den BoschA.P. van der 000145
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter klachtencommissies binnen de ambulante en residentiŽle vrijwillige en justitiŽle jeugdhulpverlening 010101
Lid dagelijks bestuur Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht 01-1201
Lid Raad van Toezicht en advies Evangelische Hogeschool Amersfoort
Advocaat Leerdam kantoor Boogaard Fabisch Meijer beŽdiging 1993
Ministerie van Justitie Voorzitter Commissie van Toezicht Rijksjeugdinrichtingen Amsterdam
Lid College van Advies voor de JustitiŽle Kinderbescherming wordt samengevoegd met de Centrale Raad voor Strafrechttoepassing.
Lid Commissie van Advies Bezwaar- en Beroepschriften ex art 7.13 Awb en artikel 11.12 RWOO Universiteit Utrecht
Voorzitter Commissie van Toezicht Rijksinrichting 't Nieuwe Lloyd Amsterdam
Voorzitter interne klachtencommissie Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (Ambulante Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening)
Voorzitter Commissie van Onderzoek ingeval van meldingen seksueel misbruik cliŽnt/hulpverlener Medisch Kleuterdagverblijf Bethanie Soesterberg en Zevenster Veenendaal
Lid College van de Raad voor de Kinderbescherming
Vicevoorzitter medische klachtencommissie voor de asielzoekerscentra in Nederland
Lid redactieraad maandblad Reveil
Lid kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Amersfoort
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 271191
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 051200
Amsterdam rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Docent en onderzoeker Familie- en Jeugdhulpverleningsrecht Universiteit Utrecht
Bestuurslid Stichting Ds H.J. ter Haar Romeny Fonds Utrecht 01-12-2001
Lid adviescommissie en commissie van advies voor beroep en bezwaarschriften UU, VU en VU-ziekenhuis 01-12-2001
Lid Raad voor strafrechttoepassing en jeugdbescherming 01-12-2001
Redacteur en auteur verschillende publicaties op het terrein van het familie- en jeugd(straf)recht 01-12-2001
Secretaris van de LNJ Kampstichting te Utrecht beheert onderzoeksgelden 01-12-2001
Voorzitter adviescommissie buitenlandse pleegkinderen
C1997-05-09-2011 Hop bijbanenregister Amsterdam
Aandachtsvestiging
(317) (318) Deze heeft een voorkeur voor gesubsidieerde klachtondersteuners!
Aandachtsvestiging
(317) (318) Deze heeft een bloedhekel aan procedureel klagen. (217) Tegen de werkwijze van zijn klachtencommissie zijn klachten gegrond verklaard door de Nationale Ombudsman inzake toegang interne klachtencommissie Leger des Heils via verplichte bemiddeling
Bijzonderheden!
Info Auteur De Kinderrechter 75 jaarM. van der 0846 mw.R.A.J.
Amsterdam Vice-president
C041104 Hop bijbanenregister AmsterdamR.B.J.M. van der1056
NLRM 95 96 97 98
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 
NEVENFUNCTIES
Advocaat Horst kantoor Bernards Tilman Van der Corput beŽdiging 1993
Bestuurslid Stichting Katholiek Onderwijs Waalre
Bestuurslid Stichting Katholiek Onderwijs Zuid-Oost Kempen
Bestuurslid CDA-afdeling Waalre
120697-100506 Hop bijbanenregister Den BoschL.A.D. 0437 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Gerechtsauditeur Leeuwarden 50785
Rechter-plaatsvervanger Leeuwarden 50785
Rechter Leeuwarden 170892-GOG050203
Bijzonderheden
Eiste per E-mail 060600 "Ter voorkoming van verdere schending van mijn privacy verzoek ik u deze gegevens onmiddellijk te verwijderen". Kennelijk dacht zij dat bijbanenwetgeving niet op haar van toepassing is....S.D.
3384
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger 270798
NEVENFUNCTIES
Universitair hoofddocent universiteit te Leiden
Docent bij diverse cursusorganisaties VSO, Grotius, SSR
C000001-280804 Hop bijbanenregister HaarlemG.L.1128
NLRM 87 88/89 90 91
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 140285G.A.M.
NLRM
NU
Roermond raio
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Hockeyclub Kerkrade
C0498 HopM.J. van 0562 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 010493
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 010494
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 010495
NU
Haarlem parket
C220305 INZAGE OPENBAAR BIJBANENREGISTER PARKET HAARLEM WORDT GEWEIGERD!
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?
Memo!
Informanten! Oma Sanne en vader Jansen tegen Raad voor de Kinderbescherming Haarlem. De norm als moeder een kind ontvoert dan beschermen "kinderbeschermers" samen met Justitie en gezinsvoogdij de kinderontvoerder en zien vader en oma het ontvoerde (klein)kind niet meer terug om de financiŽle samenzwering tegen vaders in stand te houden.G.R. VAN mw.
NU
Leeuwarden Rechterplaatsvervanger 111002
NEVENFUNCTIES
Hoofd afdeling personeelsmanagement Politie Friesland
Voorzitter Klachtencommissie LGOP 01-01-2001
Lid Bezwarenadviescommissie Wetterskip Frysl‚n Leeuwarden 01-01-2005
Aandachtsvestiging
Bij C221003 en latere bijbanencontroles tot 120606 haar niet aangetroffen in het bijbanenregister Leeuwarden!
C120606 Hop bijbanenregister Leeuwarden


bijbanenregister Amsterdam
N. van 0544
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Regeringscommissaris bij de Stichting De Thuiskopie Hoofddorp
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie III bij de Raden voor de Kinderbescherming
Lid College van Toezicht bij de Stichting SENA
Regeringscommissaris vereniging BUMA Hoofddorp
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 31083-GOG041104
Rechter Amsterdam 20888-GOG041104
Raadsheer Hof Amsterdam 250592
NU
Amsterdam Hof Vice-president 060201
NEVENFUNCTIES
Lid Algemeen Bestuur Stichting Reprorecht Hoofddorp
Lid Redactie Juridische Zakboek Deventer
Lid Commissie Auteursrecht Den Haag 01012004
voorzitter Commissie Museale Gedragslijn (NMV) Amsterdam 01-01-2005
Bestuurslid Johannes Vermeer Stichting Amsterdam
Bestuurslid Vereniging voor Auteursrecht
C1997-120606 Hop bijbanenregister Amsterdam
185 De R.J.F. Thiessen-norm Geconditioneerde marketing in de rechtspraak inzake omgang en gezag na echtscheiding.
(Indien er sprake is van het gevaar "angst van het kind voor vader" na echtscheiding is het niet nodig na te ga te gaan of de moeder iets te verwijten is!)
Het is met oog op bij het kind levende angst voor vader en de omstandigheid dat er reeds lange tijd geen omgang heeft plaatsgevonden met vader raadzaam omgang onder professionele begeleiding van kind en vader plaats te laten vinden zodat in een neutrale omgeving contact tussen kind en vader kan worden hersteld. Partijen dienen zich te wenden tot het omgangshuis voor begeleide omgang op de door het omgangshuis te stellen data, tijdstippen en voorwaarden. 

Het gevaar! Hop waarschuwt voor dit soort geconditioneerde marketing in de rechtspraak. Er sprake van "doorgestoken kaart in de rechtspraak" en de waarde die aan zo'n uitspraak gehecht moet worden is een illusie. De moeder die hier vervolgens niet aan wil meewerken komt hier stelselmatig ongestoord mee weg zolang het rechtersleger blijft weigeren na te gaan of de moeder inzake het gevaar "angst van het kind voor vader" na echtscheiding iets te verwijten valt.L.J.M. mw.
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 03-0703
NEVENFUNCTIES
Raadadviseur Directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie Den Haag
Medewerker Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht Deventer 01-1002
Plv.kid klachtencommissie seksuele intimidatie en rassendiscriminatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag 01-0900
Medewerker NJCM-bulletin Nederlands Juristen Comitť voor de mensenrechten Leiden 01011999
C221003-280904 Hop bijbanenregister Utrechtdhr. mr. C. van 1152 (of Ch.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid bestuur Christengemeenschap gemeente Arnhem (2e penningmeester)
Voorzitter Commissie van Toezicht Detentiecentrum Zeist 2002-09-01-2007-02-01
Voorzitter Commissie van Toezicht JJI De Heuvelrug locatie Overberg 01-0703
Raio Leeuwarden 10977
Gerechtsauditeur Leeuwarden 260685
Rechter-plaatsvervanger Leeuwarden 110985
Rechter Leeuwarden 240786
Utrecht rechter 060787-GOG080409
NU
Arnhem rechter 2007-02-01
C080409 GEEN NEVENFUNCTIES
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm
GETUIGSCHRIFT
Deze kan gelinkt worden aan Leenders/Nienhuis tegen SBJG/Stichting Lindenhout/rechtbank Arnhem www.burojeugdzorg.nl/3.htm 
Stockholmsyndroom! www.burojeugdzorg.nl/124.htm
Onderonsjes tussen rechters, SBJG en RVDK buiten de hoorzittingen om! www.burojeugdzorg.nl/180.htm
DENKSPORT
Welk woord krijgt u als u drie letters toevoegt aan de initialen van de Arnhemse kinderrechter Cools-Weebers?

LINSSEN, mw. mr.I.
Arnhem Rechter 01-10-2006
Nevenbetrekkingen
Bestuurslid ouderraad Pieter Brueghelschool Arnhem 15-10-2009
Auteur fiscale uitgave samenwonen Kluwer Deventer 01-01-2002
Fiscaal Jurist Gerechtshof Arnhem 01-01-2002
C2004-11-11-2011 BBC HopJ.H.A.
NLRM 80 87 88/89 90
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 130675G.J. de 0508
NLRM 71
Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 270136
Substituut-officier van Justitie rechtbank Den Haag 220442
Officier van Justitie arrondissement Den Haag 181256
Advocaat-generaal Hof Leeuwarden 310765
Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Haag 260865
Advocaat-generaal idem 150768A.P.1218
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur Eindhoven 0750
Substituut-griffier rechtbank Breda 70361
Rechter-plaatsvervanger Breda 20161
Rechter Breda150563R.0633
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02
Lid commissie voor Arbitrage OKRA Arnhem
Advocaat en Procureur te Den Haag en Arnhem
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 310566
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 230669
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 160376
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem220379
Raadsheer Hof Arnhem 100487
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 10792 ontslag KB 130597
Vice-president Hof Arnhem 010794-GOG221003
Lid Commissie van Beroep van het Katholiek basis- speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Noord-Nederland te Utrecht
Voorzitter Stichting 'De markt op' te Enschede
Bijzonderheden!
(340) (356)A.J.H.M.1148
NLRM 94 95 96 97 98
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 020394
NEVENFUNCTIES
Advocaat Eindhoven kantoor Banning Van Kemenade & Holland beŽdiging 1977
Bestuurslid BKH
Bestuurslid stuurgroep BKH/Mey/Moret Ernst & Young belastingadviseurs
Lid Raad van Toezicht van het Sint Joseph Ziekenhuis te Veldhoven
Bestuurslid Stichting beheer administratie bewonersgeleden De Donksbergen te Duizel ??
Bestuurslid Stichting voor een wetenschapsfonds voor gynaecologie
Lid Klachtencommissie KNLTB
Bestuurslid Stichting ter bevorderingen van het roeien
Reserve-officier van de Kon. Marechaussee
060697-100506 Hop bijbanenregister Den BoschE.C.0144
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 190188
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 241197
C1997-020704 Hop bijbanenregister Den Haag
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 241197
docent procesvaardigheid Federatie belastingacademie
lid van de kernredactie en rubriekmedewerker Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht
lid boekenraad sectie Sociaal-economisch recht van Uit
Hop bijbanenregister Den BoschE.0342
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 220284R.J.F.M.0129
NLRM 71
Advocaat en Procureur Maastricht 1955
Griffier kantongerecht Heerlen 230964
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 200365
Rechter Utrecht 110567M.I.0134 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven Amsterdam 1953
Advocaat en Procureur Amsterdam 1960
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 240275
Rechter Arnhem 20776
Rechter Utrecht 140379
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 121084
Kantonrechter Nijmegen 101284
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 161285
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 30191
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 30191
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 30191
NU
Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
Tiel Kantonrechter-plaatsvervanger
Nijmegen kantonrechter
Boxmeer Kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem Kantonrechter-plaatsvervanger
Wageningen Kantonrechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Stichting Openbare Bibliotheek te Doetinchem
280198 in NijmegenP.H.B.0950
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3643
Advocaat en Procureur te Alkmaar
Rechter-plaatsvervanger Alkmaar 270387
Gerechtsauditeur Alkmaar 180388
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 10688
Rechter Alkmaar 100890-GOG240304
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 130990-GOG240304
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 130990-GOG240304
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 130990
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 150291-GOG240304
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 150291-GOG240304
NU
Alkmaar Vice-president 180796
NEVENFUNCTIES
Voorzitter klachtencommissie III Raad voor de Kinderbescherming Amsterdam, Haarlem, Utrecht, Alkmaar
Lid Commissie bezwaar- beroep Raad voor Rechtsbijstand Amsterdam
Bestuurslid Steunfonds Vereniging voor Rechtshulp
C1997-140105 Hop bijbanenregister Alkmaar
Aandachtsvestiging.
383
402 Novacap verheugd! Alkmaarse rechtbank heeft besloten dat er voldoende gronden zijn om beslag te leggen op de vermoedelijke fraudeurs. Het beleggingsfonds uit Lisse heeft bij 53 bedrijven voor 44 miljoen euro beslag gelegd op onroerend goed, bankrekeningen en materialen.mw. mr. R.J. van Rechtbank Zutphen senior rechter 01-01-2011 Bestuurslid Stichting Muziekkoepel Worpplantsoen Deventer 09-07-2012
AANDACHTSVESTIGING
Soms kom je ook nog wel eens een bonafide rechter tegen met het normbesef dat een burger recht heeft op een compleet dossier om gronden van bezwaar compleet in te kunnen dienen. Het is leuk om ook eens wat positiefs over een rechter te kunnen vermelden. Uitspraak mr. R.J. van Lochem (546) 9 mei 2012 rechtbank Zutphen.  Zaaknummer 11/1206 BESLU.F.J.P. mr.drs.
NU
Lid klachtencommissie Driestar College Gouda 010101-011103
Lid commissie (Mivo)Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten Woerden 010101-310804
Lid klachtencommissie Stichting hulpverlening "De Vluchtheuvel" Woerden 010101-310804
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger 010603
Dordrecht Gerechtsauditeur 010404
NU
Dordrecht Rechter 010405
NEVENFUNCTIES
Lid commissie behandeling bezwaar- en beroepschriften (vice-voorzitter)Gemeente Zoetermeer 010101
Lid ombudscommissie Gemeente Sint- Oedenrode Sint-Oedenrode 010101
Lid commissie bezwaar- en beroepschriften Gemeente Sint-Oedenrode 010101
Waarnemend voorzitter klachtencommissie Stichting Eleos Nieuwegein 121203
Bestuurslid Stichting Hulpverlening De Vluchtheuvel Goes/Woerden 01-09-2004
Waarnemend voorzitter klachtencommissie Stichting Eleos Nieuwegein 12-12-2003
Bestuurslid Stichting ZOA-internationale vluchtelingenzorg Apeldoorn 13-10-2004
Gastdocent Burgerlijk Procesrecht Beroepsopleiding Nederlandse Orde van Advocaten Den Haag 24-06-200
C221003-090806 Hop bijbanenregister Dordrecht

bijbanenregister Amsterdam

LOLKEMA
M. mw.
Docente beroepsopleiding advocatuur NOvA 010195-010101
NLRM 02 03 04 3681
NU
Alkmaar Rechter 011102
NEVENFUNCTIES
Docente OSR Opleidingen Utrecht 010203
Docente SSR Zutphen
C000002-240304 Hop bijbanenregister AlkmaarM.M. Mw
Almelo rechter 011102

C300504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003 Hop bijbanenregister AlmeloC.0246
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Rotterdam 60274
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 60580
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 300681
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 70886
Rechter Rotterdam 261187
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 10991
Rechter-plaatsvervanger Roermond 80595-GOG020704
NU
Roermond Rechter-plaatsvervanger 010994
Den Bosch Hof raadsheer
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend Voorzitter Landelijke Klachtencommissie Thuiszorg
C1998-020704 Hop bijbanenregister Den BoschH.H.J.M.0212
NLRM 71
Surnumerair Directe Belastingen 1938
Ontvanger Directe Belastingen Registratie en domeinen Utrecht 1945
Inspecteur 's Rijksbelastingen Rotterdam 1946
Hoofdinspecteur-titulair idem 1952
Hoofdinspecteur idem 1963
Raadsheer Hof Amsterdam 170764A.D.P.V. van1030
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Amsterdam 230456
Griffier kantongerecht Sittard 70164
Kantonrechter-plaatsvervanger kantongerecht Sittard 150265
Rechter-plaatsvervanger Roermond 91166
Rechter Roermond 110567
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 150271
Kantonrechter Hilversum 180573
Kantonrechter Deventer 250882
Opdracht kantonrechter Groenlo 250882
Kantonrechter Zutphen 221283
Rechter-plaatsvervanger Zutphen 280685-GOG221003
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120587
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120587
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120887
NU
Apeldoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo Kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Voorzitter KC Bouwvereniging Gorssel
C190897 Hop bijbanenregisterT.M.A.
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
C041104 Hop bijbanenregister AmsterdamA.J.A.0416
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Deventer0541
Waarnemend griffier rechtbank Dordrecht 60246
Griffier Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Dordrecht 10247
Substituut-griffier rechtbank Dordrecht 30647
Griffier rechtbank Leeuwarden 91258
Gerechtsauditeur Leeuwarden 40777R.J. VAN Mw
JurisprudentiecoŲrdinator Bureau Justex Zutphen
Zutphen rechter-plaatsvervanger
Zutphen Rechter 010104
NU
senior rechter 01-01-2011
Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.
C221003-110212 Hop bijbanenregister ZutphenC.J.R. DE Drs
NLRM 03
Assen rechter 2002-02-22 (KIR)
NEVENFUNCTIES
Voorzitter klachtencommissie Doktersdiensten (DDG) Groningen2002-09-01
Voorzitter klachtencommissie Hoeve Boschoord2004-05-01
C221003-120808 Hop bijbanenregister AssenE.C.0767 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio Utrecht 10493
NU
Utrecht Raio
NEVENFUNCTIES
Advocaat Amsterdam kantoor SjŲcrona van Stigt de Roos beŽdiging 1997
N.M. de 0423 mw.P.0459
NLRM 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 210394-Ontslag KB 010597R.W.L. Amsterdam 050444
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam
LLM, Columbia University School of Law, New York
Wetenschappelijk (hoofd)medewerker Universiteit van Amsterdam
Staatsraad in buitengewone dienst
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 40681
Rechter Haarlem 170383
Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 240284
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 240284-GOG221003
Vice-voorzitter college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 150688-GOG010704
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 200688-GOG010704
Advocaat-generaal Hoge Raad 101193-GOG010704
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 140286-GOG010704
20 Raad van State staatsraad 1997
NEVENFUNCTIES
Lid (plaatsvervangend Voorzitter) van het College van beroep voor het Hoger Onderwijs
Lid van de beoordelingscommissie van het Wachtgeldfonds Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea
Vice-Voorzitter Raad voor de Journalistiek (C010704 bijbanenregisters rechters GOG)
C1997-070603 Hop bijbanenregister rechtbank Den Haag/Raad van StateC.D.0765 mw.
NLRM 96 97 98
Ambtenaar Hoge Raad
Gerechtsauditeur Hoge Raad 11295-GOG221003


bijbanenregister Amsterdam
M. VAN
NU
Den Haag Rechterlijk ambtenaar GOG120506
C120506 NIET GEVONDEN IN bijbanenregister Den Haag
GEZOCHT INFORMATIE of deze wel rechter is, zo ja wat zijn de gegevens?
Aandachtsvestiging! Gevraagd afschrift van haar beschikkingen waarin wordt verwezen naar:
Stichting RMPI, Psychiatrisch, psychotherapeutisch centrum voor kind jeugd en gezinE.
Universitair Docent Burgerlijk Recht, PAO-docent, CPO-docent, Grotuis-docent Universiteit
Den Bosch Rechter 010503-GOG100506
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 01012002
Gast-docent Katholieke Universiteit Nijmegen
Docent Post-academisch onderwijs (o.a. Grotius, CPO-KUN, Kluwer opleidingen, Vermande Studiedagen)
C1997-040904 Hop bijbanenregister ArnhemN.
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger Groningen 130477J.E.
NLRM 93 94
Rechter-plaatsvervanger Roermond 10792P.R.
NU
Groningen Rechter-plaatsvervanger 01012004
NEVENFUNCTIES
Beleidsmedewerker Gemeente Terschelling
C150504 Hop bijbanenregister Groningen 419
J.G. van mw.Ph.A. van 0867 mw.
NLRM 95 96 98
Raio Utrecht 11094M.0243
NLRM 80
Den Bosch Raio 011070-GOG100506
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 1027
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 10273
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Eindhoven 10275
Gerechtsauditeur Den Bosch 151276
Rechter-plaatsvervanger idem 20977
Rechter Haarlem 60179
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m. werkzaam Hof van Justitie Nederlandse Antillen 190778J.A.0854
NLRM 96 97 98
Redacteur woningwet WRO uitgave Samson
Redacteur bestuursrechtelijk Bouwmacht uit VUGA
Rechter-plaatsvervanger Zutphen 10398
Zutphen Senior juridisch medewerker bij de sector bestuursrecht Rechtbank Zutphen
NU
Zutphen rechter 220597
C010704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-010704 Hop bijbanenregister ZutphenW.0345
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Hof Den Haag 270484
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 270484-GOG250904
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 131088
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam111291
NU
Rotterdam rechter 040590
NEVENFUNCTIES
Secretaris en concipiŽnt Raad van Beroep van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de zuivel te Utrecht
C1997-250904 Hop bijbanenregister RotterdamP.E.M.1046 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Assen 170692
Rechter-plaatsvervanger Leeuwarden 170692-GOG221003
Rechter-plaatsvervanger Groningen 10792-GOG221003
Rechter-plaatsvervanger Zwolle 10792-GOG221003
NU
Assen Rechter-plaatsvervanger 170692
NEVENFUNCTIES
Universitair docent RUG Faculteit der Rechtsgeleerdheid vakgroep staatsrecht
Voorzitter College van advies m.b.t. overleg met dienstcommissie RUG
Uitgeefster directeur vennoot uitgeverij Chimaira v.o.f. later een BV Groningen
Secretaris Elisabeth Stichting familiestichting te Genunde
Voorzitter Stichting Vincentvereniging afdeling Groningen
C1997-150504 Hop bijbanenregister AssenH. van mw.
Rotterdam Rechter 01-0802
NEVENFUNCTIES
Lid (plv. voorzitter) Commissie van Toezicht JJI de Heuvelrug Overberg 01-02196
Voorzitter Klachtencommissie Meander Medisch Centrum Amersfoort 01-07192
C250904 Hop bijbanenregister Rotterdam


S. van mw.
NU
Zutphen Rechter-plaatsvervanger 280501
Zutphen Gerechtsauditeur 010404
C020704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C020704 Hop bijbanenregister ZutphenA.C.
Amsterdam Rechter
C041104 Hop bijbanenregister AmsterdamG.P.
NLRM 02 03
NU
Zwolle rechter 010502
NEVENFUNCTIES
Lid adviescommissie bezwaar en beroepschriften Gemeente De Bilt 010194
C000002-010704 Hop bijbanenregister ZwolleC.J.G.H. van 0715 mw.
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Amsterdam
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 1006..
Rechter idem 210656
Vice-president idem 161067
Idem Hof Arnhem 260179M.C.J.
5940
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 010101
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C000001-221003 Hop bijbanenregister HaarlemJ.M.J.0545 mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 70489
Rechter Rotterdam 271191
Rechter Amsterdam 140294-GOG041104
NU
Amsterdam Vice-president
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamG.J. te 0928
NLRM 94 95 96 97 98
Raadsheerplaatsvervanger Hof Leeuwarden 101193-GOG221003H. van 0151
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Penningmeester Juridisch Genootschap Nijmegen
Secretaris Archiefcommissie SociŽteit De Harmonie Nijmegen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 120786
Gerechtsauditeur Arnhem 190886
Rechter rechtbank Arnhem 200788
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30191-GOG030703
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 240496-GOG030703
NU
Arnhem Hof Raadsheer 100195
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 100195
NEVENFUNCTIES
Secretaris Vereniging Centrale Praktische Hulpverlening Groesbeek Groesbeekse Tehuizen 010181
(Plv) Voorzitter Commissie van Beroep Hogeschool Gelderland Arnhem/Nijmegen
Plaatsvervangend kroonlid Hof van Discipline NOvA 031100
Lid Rotaryclub "Rijk van Nijmegen"
Lid van ballotagecommissie SociŽteit De Harmonie Nijmegen 100604
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm
Aandachtsvestiging
J. Hop zoekt afschrift van zijn beschikkingen waarin een gemeente partij is?
WAARSCHUWING EXSTREEM GEVAARLIJK EN EEN ZEER ERNSTIGE BEDREIGING VOOR DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING!
300 Namenlijst Hof van Discipline verantwoordelijk voor liegen en bedriegen als norm voor de NOvA om vrijheid van meningsuiting van het gewone volk te onderdrukken
Mr H.P.H. van Griendsven, voorzitter
Mr P.M.A. de Groot-van Dijken
Mr F.M. Vermeulen
Mr H. van Loo
Mr. R.W. de RuukJ.B.A. van de 0322
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Waarnemend griffier rechtbank Den Bosch 70851
Substituut-griffier rechtbank Den Bosch 250755
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 50663
Rechter Den Bosch 200465
Vice-president rechtbank Den Bosch 191179
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 10587J.M.G. van 0130
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Beroepsofficier, als zodanig Openbaar Ministerie 11253
Officier commissaris arrondissementskrijgsraad Den Bosch 1165
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 120668
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen aan de Rijn 120672
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 110173
Rechter Rotterdam 90874
President-plaatsvervanger krijgsraad Arnhem 70476
Rechter Den Bosch 200479
Raadsheer Hof Den Bosch 190582
Vice-president Hof Den Bosch 290190
Officier commissaris arrondissementskrijgsraad te Den Bosch
Raadsheer plaatsvervanger Hof Den Bosch 10992
NU
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Hop bijbanenregister Den BoschJ.O. van der Arnhem 291264
Directeur Wetgeving
Rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam
Ambtenaar van Staat bij de Raad van State
Unithoofd bij de directie Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Directeur Wetgeving ad interim van de Raad van State
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENM.J. van 0733 mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98
Waarnemend griffier rechtbank Arnhem 50967
Rechter-plaatsvervanger Zutphen 30568
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 170584
Rechter Zutphen 191184
Vice-president rechtbank Zutphen 30786
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120190
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120190
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 120190
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger 010102
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-221003 Hop bijbanenregister ZwolleO.M.J.J. van de 0859
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Stafjurist Raad van State
Lid Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 120290
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 11191
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 111291
Gerechtsauditeur Den Bosch 10792
Den Bosch rechter 020493-GOG010704
NU
Den Bosch Hof Raadsheer 300102
NEVENFUNCTIES
Lid Commissie van Toezicht tevens Voorzitter beklagcommissie bij Penitentiaire Inrichting
Voorzitter commissie van toezicht penitentiaire trainingskamp De Corridor Zeeland
C1997-020704 Hop bijbanenregister Den Bosch
Y.M.T.L. de 0751 mw.H.L. van 0459
NLRM 92 94 95
Ambtenaar in tijdelijke dienst bij de Hoge Raad 160191
Gerechtsauditeur Hoge Raad 11293


bijbanenregister Amsterdam
N.C. van 0268 Drs
C010704 Hop GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
NLRM 97 98
Raio Almelo 11097
Zwolle gerechtsauditeur 011002
Zwolle rechter-plaatsvervanger 011002-GOG221003
NU
Zutphen rechter 011003
NEVENFUNCTIES
Lid Raad van Advies Stichting Het Geldersch Landschap
Lid Raad van Advies Stichting Vrienden der Geldersche Kastelen
C1997-240506 Hop bijbanenregister ZutphenJ.F.J.W.0609
NLRM 71
Waarnemend griffierrechtbank Den Bosch 10936
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 250140
Rechter Den Bosch 90447
Rechter Maastricht 241258
Vice-president Maastricht 300164D. van 0450
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat te Soest kantoor Van Loon & Van der Wolf beŽdiging 1975
NU
Zwolle Rechter-plaatsvervanger 040292
C010704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-010704 Hop bijbanenregister ZwolleJ.H.A. van 0448
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 90784
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Ministerie BUZA, Staatscommissie Internationaal Privaatrecht secretarisP.M.F. van 0854
NLRM 98
Cassatiemedewerker
Amsterdam hof Raadsheer 110697
Lid ledenraad Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak 010101
docent PAO belastingwetenschap (incidenteel) PAO belastingwetenschap010100
docent (incidenteel) UniversiteitTilburg 010100
Lid subcommissie belastingrecht examencommissie Stichting federatieve examens belastingadviseur01011991
Bewerker/redacteur verschillende uitgaven Kluwer/Elsevier01011980
C1997-140904 Hop bijbanenregister AmsterdamC.J.1057
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 3705
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 150891
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Universitair hoofddocent Erasmus Universiteit
Voorzitter Adviescommissie Personeelsaangelegeheden Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek
Gastdocent Koninklijk NotariŽle Broederschap
Bestuurslid Stichting samenwerking aan de Maas EUR Rechtbank Rotterdam Rotterdan 01012003
Adviezen Boontje Smits Hulkenberg Boontje Smits en Hulkenberg Amsterdam 01012002
Adviezen arbeidsrecht Arbeidsrecht bureau loonstra Gouda 01012002
Lid raad van Toezicht OOgziekenhuis Rotterdam 010101
Voorzitter landelijke commissie functiewaardering gezondheidszorg NVZ Utrecht 010100
Vice-voorzitter bezwaren commissie Binnenlandse zaken Den Haag 010100
Voorzitter Cinatorium Portdeadermische leergang arbeidsrechten EUR Rotterdam 01011999
Voorzitter Bezwarencommissie Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek Den Haag 01011995
Rechter plaatsvervanger Haarlem 01011991
Redacteur diverse tijdschriften arbeidsrecht Kluwer, Boomq Deventer, Den Haag 0101190
C1997-280904 Hop bijbanenregister UtrechtA.J. de 0665 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio Maastricht 10493
Assen parket functie ?
NEVENFUNCTIES
Lid werkgroep Amnesty International
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?Annelet de
NU
Lelystad-Zwolle parket Officier van Justitie
C171204-190105 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C171204-190105 Hop bijbanenregister parket Lelystad-Zwolle
Aandachtsvestiging.
Koninklijk Besluit. Wie wil bij dit parket KB-informatie geboortedatum, Kb-nummer, juridisch juiste functie en dvb e.a. info overschrijven?
450 Klassenjustitie en malafide rechtspraak is de norm in het arrondissement Lelystad-ZwolleA.M. de mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92
Rechter-plaatsvervanger Groningen 220480
Rechter Groningen 150389
Rechter Zwolle 161091D.0267
NLRM 94 95 98
Raio Den Haag 10494
Raio Den Haag 10497
NEVENFUNCTIES
C1997 Hop bijbanenregister rechtbank Den HaagL. de mw.
NLRM 95 96 97 98
Lid inspraakcommissie GemeenteLeiden Leiden 01-06197-01-1003
Lidombudscommissie Gemeente Leiden Leiden 01-06197-01-1003
Raio Dordrecht 31096
NU
Rotterdam Rechter 01-0303
NEVENFUNCTIES
Lid commissie van toezicht voor de arrestantenzorg Regio Hollands-Midden 010103
Lid klachtencommissie politie Regio Hollands-Midden 01012003
C1997-250904 Hop bijbanenregister RotterdamJ.D. 0647
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 40590
NU
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat R'dam kantoor Nauta Dutilh beŽdiging 1971
Rotterdam Lid College van Afgevaardigden van de Orde van Advocaten
Te Rotterdam Deken van de Orde van Advocaten (1998)
Deken van de Raad van Toezicht der Orde van Advocaten te Rotterdam
Lid college van afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten
Lid van de commissie van de Orde van Advocaten tot wijziging van de Verordening op de advocaat
diens betrekking
Lid van de Overlegcommissie Gedragsregels van de NOvA
Bestuurslid van NOC/NSF
Bestuurslid van de Vereniging van Sport en Recht
Voorzitter van de Stichting tot in stand houding van de leerstoel voor sport en recht aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam
Memo
367 Commissie van Wijmen en het procesmonopolie van de voor de vrijheid van meningsuiting gevaarlijke beroepsgroep (300) (84) Nederlandse Orde van Advocaten
Zoekplaatje:
Vind de link tussen Kranenburg, Maan en het censuurvonnis (300) (84) tegen Hop. Toeval dat deze twee in de Commissie Wijnen zitten?C.J.M.0759
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Raio Den Bosch 11084
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 40990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 191291
NU
Den Bosch parket
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Klimop kinderopvang te Rosmalen
Gastdocent Rechercheschool Zutphen
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?H.Th.A. van der 0104
NLRM 71
Advocaat en procureur Alkmaar 280229
Waarnemend griffier kantongerecht Alkmaar 170431
Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Alkmaar 180534-90239
Rechter Alkmaar 240139
Rechter Amsterdam 160342
Rechtsgeleerd raadsheer bijzonder Hof Amsterdam 120645-110347
Raadsheer Hof Den Bosch 41246
Raadsheer Hof Den Haag 130250
Rechtsgeleerd raadsheer Bijzondere Raad van Cassatie 130750-10152
Raadsheer Hoge Raad 110850
Vice-president idem 161069

bijbanenregister AmsterdamLOOS
M.B.M. Dr.
Den Bosch Rechterplaatsvervanger
C100506 Hop bijbanenregister Den BoschA.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 10863Mr. D.M.
Plv. secretaris CMT 368
Advocaat en procureur te AmsterdamJ.G.W. (Jolanda) 0663 mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3717
Lid jurist Regionaal Tuchtcollege Groningen 010101-311005
Advocaat Zwolle kantoor Nysingh, Bitter & De Vries Robbť beŽdiging 1995
Voorzitter Stichting peuterspeelzaal 't Blokje Wolvega
Lid medezeggenschapsraad De Dorpsschool Wolvega
Raio Groningen 10490
Gerechtsauditeur Leeuwarden 151096
Rechter-plaatsvervanger Leeuwarden 151096
Leeuwarden vice-president 010702 (KIR)
NU
Leeuwarden CoŲrdinerend vice-president 011105
NEVENFUNCTIES
Plv. voorzitter Regionaal Tuchtcollege Groningen 011105
C1997-160806 Hop bijbanenregister Leeuwarden
Aandachtsvestiging bron Netwerk TV 150806
Jan Witteveen ondernemer Sint Anna Parochie : "Ik heb geen enkel vertrouwen in de rechtspraak. Absoluut niet. Ik doe ook absoluut geen aangifte meer! Ik ga er zelf op af en haal zelf mijn materiaal terug. Aanleiding Lootsma-Oude Nijeweme verklaarde ondernemer Jan Witteveen niet ontvankelijk in zijn schadeclaim en probeerde deze ondernemer opnieuw de rechtspraak in te jagen na diefstal van zijn spullen. Ondernemer Jan Witteveen trapte daar zoals steeds meer ondernemers niet meer in als representatief voorbeeld van "Het vertrouwen in de rechtspraak is minimaal. Sinds 1999 heeft de bevolking geen vertrouwen meer in de rechtspraak" was in de uitzending van Netwerk te horen.
Aandachtsvestiging!
Stond naam KIR in uitnodiging hoorzitting? Indien neen, verzoek op de hoorzitting om uitstel om "onderzoek" naar KIR te kunnen doen
J. Hop zoekt afschrift beschikkingen van deze KIR met RvdK of "jeugdzorg" als procespartijE.R.0461
NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervanger Zutphen 280297-GOG221003
Advocaat Procureur Arnhem kantoor Hekkelman Terheggen & Rieter beŽdiging 1985
Adjunctpenningmeester van woningbouwvereniging De Eenvoud te Arnhem

Lorenzo van rooij, dhr.mr. C.W.J.
Arnhem ?
C2004-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmC.M.T.0232 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 100492
NEVENFUNCTIES
Advocaat Procureur te Naarden kantoor Los Advocaten beŽdiging 1980
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamJ.V.M.0344
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid commissie BB Raad voor de Rechtsbijstand Den Haag te Den Haag
Lid commissie van goede diensten Drinkwaterleidingsbedrijf Europoort NV. Rotterdam Amsterdam
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 91190-GOG250904
Rechter Rotterdam 161091-GOG250904
Kantonrechter Rotterdam 281293-GOG250904
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 250294-GOG250904
NU
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger 010102
Rotterdam Vice-president 01012002
C250904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-250904 Hop bijbanenregister RotterdamW.J.J.1063 drs. mr. 
NLRM 94 95 96 97 98
Voorzitter van de Wijkkerkraad van de Gereformeerde Kerk te Ermelo
Advocaat en Procureur te Harderwijk
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 210394
Gerechtsauditeur Arnhem 10694
Rechter Arnhem 150196
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger 121000
Amsterdam hof raadsheer 081101 en 240403 wordt op 031005 als dvb opgegeven
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 240403
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Bezwaarschriftencommissie Gemeenteraad Nijmegen 010103
C1997-031005 Hop bijbanenregister Utrecht

Ph.A. van 0867 mw.
NLRM 97
Raio Utrecht 11094M.A.1056 dr. Prof.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 181289
Rechter Den Haag 170691
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 191291
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 11193
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger 220597
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar Rotterdam Erasmus Universiteit, inleiding tot de rechtswetenschappen en rechtstheorie
C1997-140904 Hop bijbanenregister Amsterdam
Amsterdam hof Raadsheer-plaatsvervanger 20-0601
hoogleraar inleiding tot de rechtswetenschap en rechtstheorie Erasmus Universiteit Rotterdam Rotterdam
Lid redactieraad Rechtstreeks
Raad voor de rechtspraak Den Haag 01012004
Voorzitter
Vereniging voor de Wijsbegeerte des Rechts 01-1003
Hoogleraar, inleiding rechtswetenschap en rechtstheorie
Erasmus Universiteit Rotterdam Rotterdam 01012003
Lid curatorium Esloo groep
Scholen voor voorgezet onderwijs 01012003
Lid
Commissie Aantrekken leden Rechterlijke Macht 01-0302
Gast hoogleraar Rechtsfilosofie
Universiteit van de Nederlandse Antillen 010100
Redactie Serie rechtsvinding
Kluwer 010100
Redactie Collegebundel Nederlandse Wetgeving
Kluwer 01011998
Redactielid Rechtsfilosofie en Rechtstheorie
Kluwer 01011998
Redactielid
Trema 01011998-01-0404
Memo
367 Commissie van Wijmen en het procesmonopolie van de voor de vrijheid van meningsuiting gevaarlijke beroepsgroep (300) (84) Nederlandse Orde van Advocaten
Zoekplaatje:
Vind de link tussen Kranenburg, Maan en het censuurvonnis (300) (84) tegen Hop. Toeval dat deze twee in de Commissie Wijnen zitten?F.W. van 0573
NLRM 98
Raio Dordrecht 11097
NU
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger 201100
Dordrecht Gerechtsauditeur 011003
C030704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C030704 Hop bijbanenregister DordrechtJ.C.0510
NLRM 71
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Utrecht 281136
Ambtenaar Openbaar Ministerie Groningen 230641
Substituut-officier van Justitie rechtbank Groningen 150849
Substituut-officier van Justitie rechtbank Amsterdam 191249
Substituut-officier van Justitie rechtbank Groningen 110850
Substituut-officier van Justitie rechtbank Rotterdam 130154
Officier van Justitie arrondissement Breda70858F.J. mw.
NLRM 03 04 6331
NU
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger 010303
NEVENFUNCTIES
Advocaat en procureur Amsterdam
C000002-240304 Hop bijbanenregister AlkmaarP.0346
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 280290
Raadsheer college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 10494
Raadsheerplaatsvervanger centrale Raad van Beroep Utrecht 50396
NU
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 010792-GOG130604
Den Haag Hof Raadsheerplaatsvervanger 300393-GOG130604
Hoge Raad raadsheer 211298
NEVENFUNCTIES
Raadsheer college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag
Raadsheerplaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht
Deputaat voor diaconale zaken van de synode van de Gereformeerde Kerken
Plaatsvervangend Voorzitter bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden Raad van State
secundair-lid deputaatschap voor appŤlzaken zaken Generale synode van de gereformeerde kerken
C1997-130604 Hop bijbanenregister Hoge Raad
E.J. van 0841 mw.P.H.0850
NLRM 95 96 97 98
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 210494
NEVENFUNCTIES
Advocaat Procureur te Den Bosch kantoor Van Leeuwen/Van der Eerden beŽdiging 1979
Secretaris Stichting Rechtsbijstand asiel te Den Bosch
300697-100506 Hop bijbanenregister Den BoschL.W.
NU Rechter Rechtbank Breda 01-0304
Docent basiscursus Letselschade OSR 010101-010203
Griffier Raad van Discipline Amsterdam 01011999 01-0203

mw. mr. J.M.C. Louwinger-Rijk
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 01-1003
Den Haag Hof Senior secretaris
C250904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C250904 Hop bijbanenregister Rotterdam

Louwerse, dhr. mr. W.E.
Arnhem ?
C2004-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm

dhr. mr.drs. J.W.H.G. Loyson
Rotterdam Rechter 01-0902
NEVENFUNCTIES
Voorzitter StichtingKatholiek Studenten Pastoraat Amsterdam Amsterdam 03-03195
Lid Beoordelings- en Adviescommissie LandelijkeInstelling Hulp & Recht Utrecht 27-0202-26-0206
C250904 Hop bijbanenregister RotterdamH.G.1151 Goor 031151
NLRM 94 95 96 97 98 3725
Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Groningen
Wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep bestuursrecht van de Rijksuniversiteit Groningen
Medewerker Juridisch Adviseur Ministerie van Binnenlandse Zaken
Medewerker van de Parlementaire EnquÍtecommissie Bouwsubsidies
Adjunct-Juridisch Adviseur Ministerie van Binnenlandse Zaken
Secretaris van de Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht
BeleidsveldcoŲrdinator bij de stafafdeling Constitutionele Zaken
en Wetgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
Vice-president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 40294
Raadsheerplaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht10494
Raadsheer college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 11094
NU
College van Beroep voor het Bedrijfsleven Raadsheer-plaatsvervanger 010901
Centrale Raad van Beroep Raadsheer-plaatsvervanger 010494
20 Raad van State Staatsraad i.b.d. 2001
NEVENFUNCTIES
Lid College van Beroep voor het hoger onderwijs
Plaatsvervangend lid van de Commissie integriteit rijksoverheid
Plaatsvervangend voorzitter Commissie van Bezwaar Dienst Buitenlandse Zaken
Lid wetenschappelijke commissie NVvR
Lid redactie van het Nederlands tijdschrift voor het Europees Recht
Docent PAO-cursussen
C1997-13604 Hop bijbanenregister College van Beroep voor Bedrijfsleven
J.0956 mw.W.F.0351
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Haarlem 81073
Gerechtsauditeur Haarlem 280180
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 280180-GOG221003
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 170789-GOG250904
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 50889-GOG250904
Kantonrechter Schiedam 270791-GOG250904
Kantonrechter Rotterdam 61094-GOG250904
NU
Rotterdam Vice-president 01012002
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Stichting Sportbelang Gehandicapten SGK te Den Haag
Voorzitter adviesraad Burgerlijke Reserve organen Provincie Noord Holland
Secretaris badmintonclub in Haarlem
Secretaris Stichting Plane Bloemendaal 010101
C1997-250904 Hop bijbanenregister RotterdamA.G.
NLRM 71 87
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 220160-GOG031103
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 50173-GOG031103
Advocaat te Haarlem kantoor Smithuijsen Advocaten beŽdiging 1985A.O.
NLRM 95
Gerechtsauditeur Hoge Raad 010995-GOG221003
NU
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger 2002-05-17
NEVENFUNCTIES
Adviseur fiscaal Instituut Katholieke Universiteit Brabant/Arthur Andersen
Griffier Raad van Beroep Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 010101
Redactielid Fiscaal Praktijkblad 010101
Vaste medewerker Tijdschrift formeel belastingrecht, vakstudie Nieuws en Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en registratie 010101
C1997-160807 Hop bijbanenregister Amsterdam
Adviseur Fiscaal Instituut van de Katholieke Universiteit Brabant/Arthur Andersen
Hoogleraar belastingrecht
Universiteit Leiden Leiden 01-0803
Senior Manager Wetenschappenlijk Bureau
Deloitte 010101
bijbanenregister Amsterdamdhr. prof.dr. A.O. Lubbers

bijbanenregister AmsterdamBeroepsgegevens

Functie: bijbanenregister AmsterdamRaadsheer-plaatsvervanger
Instantie: bijbanenregister AmsterdamGerechtshof Amsterdam
Datum ingang: bijbanenregister Amsterdam2002-05-17

bijbanenregister AmsterdamFunctie buiten de rechterlijke macht

Functie: bijbanenregister AmsterdamSenior Manager Wetenschappelijk Bureau

bijbanenregister AmsterdamNevenbetrekkingen

Functie: bijbanenregister AmsterdamRedacteur NDFR
Instantie: bijbanenregister AmsterdamSFFU
Datum ingang: bijbanenregister Amsterdam2004-06-01

bijbanenregister AmsterdamFunctie: Hoogleraar belastingrecht
bijbanenregister AmsterdamInstantie: Universiteit Leiden
bijbanenregister AmsterdamPlaats: Leiden
bijbanenregister AmsterdamDatum ingang: 2003-08-01

 A.S.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 1010570-GOG031103C.M.
NLRM 02 03
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger 210802
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend secretaris Veterinair Beroepscollege
C031103-160807 Hop bijbanenregister Den Bosch
bijbanenregister Amsterdamdhr. mr. C.M. Lubbers

bijbanenregister AmsterdamBeroepsgegevens

Functie: bijbanenregister AmsterdamRechter-plaatsvervanger
Instantie: bijbanenregister AmsterdamRechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang: bijbanenregister Amsterdam2002-08-21

bijbanenregister AmsterdamFunctie buiten de rechterlijke macht

Functie: bijbanenregister AmsterdamPlaatsvervangend secretaris

bijbanenregister AmsterdamNevenbetrekkingen

Functie: bijbanenregister AmsterdamPlaatsvervangend secretaris
Instantie: bijbanenregister AmsterdamKamer voor de Binnenvisserij
Datum ingang: bijbanenregister Amsterdam2004-01-01

bijbanenregister AmsterdamFunctie: Secretaris
bijbanenregister AmsterdamInstantie: Grondkamers Noord, Zuid en Zuidwest
bijbanenregister AmsterdamDatum ingang: 2004-01-01

 J.
NLRM
Maastricht parket Officier van Justitie
NU
Maastricht parket Officier van Justitie
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?J.J.A.0364
NLRM 94 95 96 97 98
Raio Den Bosch 11093Dhr. J.S.W.
NU
Zutphen Rechter?
Aandachtsvestiging! Rechtbankverslag Verslag rechtbankjournalisten Ron Nienhuis en Judith Leenders over hoorzitting 22 oktober 2012 rechtbank Zutphen m.b.t. schadeclaim Adwin en Katja Den Hartog tegen Stichting Bureau Jeugdzorg Overijssel, Rentray, Leger des Heils en de Staat der NederlandenL.J.M.0745
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid College van afgevaardigden NOVA voor het arrondissement Breda
Lid Ouder-adviesraad Intercollege te Den Haag
Lid Adviescommissie Wetgeving van de NOvA faillissementsrecht
Advocaat Breda kantoor Ruijgrok Van Iersel & Luchtman beŽdiging 1969
Advocaat procureur te Rijen
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 190483
Kantonrechter-plaatsvervanger Brede 40388-GOG020704
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger 020284 en 010102
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger 270594
NEVENFUNCTIES
Advocaat Breda
Voorzitter Club van 100 BHBC hockeyclubBreda 010499
lid Raad van Discipline 0101199
Voorzitter commissie van beroep van STEK (Stichting Erkenningsregeling voor de uitoefening van
het Koeltechnisch Installatiebedrijf te Den Haag
C1997-280804 Hop bijbanenregister Den Bosch
M.L.C.C.0554 mw.I.M.1055 mw.
NLRM 94 95 96 97 98 3743
Adjunct-chefjurist bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 140294
NU
Haarlem Rechter 010595
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 010595 en
?160604
C280804 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-140904 Hop bijbanenregister AmsterdamM.S.C.0929 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam GAK te Amsterdam 1954
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Hogeschool Tilburg 11268
Rechter-plaatsvervanger Breda 70175
Rechter Breda 80678
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 130983
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 130484
Kantonrechter Breda 130484
Rechter-plaatsvervanger Breda 270784
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 190887
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 200688
Kantonrechter Breda 10788
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter
Tilburg Kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen Kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom Kantonrechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Secretaris bestuur van verpleeghuis De Hazelaar
Lid algemeen bestuur van verpleeghuis Hazelaar
Lid algemeen bestuur van de Stichting Het RK Gasthuis
Lid algemeen bestuur van hert PF Bergmansfonds
Lid dagelijks bestuur van het PF Bergmansfoinds
Voorzitter beroepscommissie voor de uitvoering van het klachtenregelement kruiswerk van de
Provinciale Noord-Brabantse Kruisvereniging te Tilburg
Lid Kamer van toezicht over notarissen en kandidaat notarissen
Lid commissie Van Schendel
Lid beroepscommissie Stichting Kompaan te Tilburg
C1997B.W.M. van der 0843
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Gevangeniswezen Ministerie van Justitie
Raio Almelo 10573
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 60279
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 90480
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Leeuwarden 21285
Advocaat-generaal ressortparket Leeuwarden 80791
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Leeuwarden151094
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 110102
389 Leeuwarden parket Plaatsvervangend hoofdofficier 010995
NEVENFUNCTIES
Directeur Bijzonder Onderzoek en Integriteitsadvies bij Deloitte
Voogd Ritske Boelema Gasthuis Stichting RBG 010101
Plaatsvervangend lid KlachtencommissieRegio politie Frysl‚n regioFriesland 010100
Voorzitter Rechtsgeleerd Leesgezelschap "Themis" Leeuwarden 010100
Voorzitter Stichting Beroepsmoraal en Misdaadpreventie 0101199
C1997-140904 Hop bijbanenregister Amsterdam
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?M.H.A.M. van der 0548 mw.
NLRM 96 97 98
Advocaat scheidingsbemiddelaar kantoor Buise Advocaten beŽdiging 1980
Docent praktijkleer familierecht en schrijfvaardigheid voor beroepsopleiding stagiaires van de
Nederlandse Orde van Advocaten
Secretaris Klachtencommissie PatiŽntenvertrouwenspersonen
Lid van de Klachtencommissie en bezwaarschriften commissie van de gemeenten Strijen, Oud Beijerland en Cromstrijen
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger 010995-GOG250904
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
advocaat advocaat, scheidingsbemiddelaar Strijen
C1997-250904 Hop bijbanenregister RotterdamT.F. van der 0442 drs.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Griffier rechtbank Utrecht 170484
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 10590
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 191291
Rechter Rotterdam 010792-GOG020704
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 240893-GOG020704
NU
Dordrecht Vice-president 151101
NEVENFUNCTIES
Docent S-cursus diverse modulen te Zutphen
Docent Randstadt Bestuursacademie ambtenaren en procesrecht te Maarssen
Ouderling en 2e scriba Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Gouda te Gouda
2e PresesGereformeerdeKerk Vrijgemaakt Gouda 010100
samenroeper/deputaat appelzaken particulieren synode Holland-Noord Gereformeerde Kerken in Nederland 010100
Lid Generaal Deputaatschap Diaconale zaken Gereformeerde Kerken in Nederland 01-0802
docent beroepsopleiding advocatuur 0101198-31-1201
voorzitter Werkgroep evaluatie Landelijk Diaconaat steunpunt Gereformeerde Kerken in Nederland 0101199 31-1201A.L.
NLRM 80
Raadsheerplaatsvervanger Hof Leeuwarden 050778
M.J.0544 mw.M.0243
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Den Bosch 11070
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 10271
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 10273
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Eindhoven 10275
Gerechtsauditeur Den Bosch 151276
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 210977
Lid Hof van Justitie Nederlandse Antillen en Aruba 190778
Rechter Haarlem 60179
Rechter Breda 130181
Kantonrechter Eindhoven 160783
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 30593
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
Eindhoven kantonrechter
NEVENFUNCTIES
Voorzitter geschillencommissie Reizen bij de Stichting Geschillencommissie te Den Haag
Voorzitter Lionsvereniging
Voorzitter Pensioenstichting Fmenco II
Voorzitter geschillencommissie Reizen Stichting geschillencommissie Consumentenzaken Den Haag
C120697-100506 Hop bijbanenregister Den BoschT.1048
NLRM 91 93 94 95 96 97 98 01 02 03 04 3759
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 270890
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 201291
NU
Alkmaar Rechter 011001
C240304 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C000002-240304 Hop bijbanenregister AlkmaarA.F.
NLRM
Zwolle Rechter-plaatsvervanger GOG221003
Almelo Rechter-plaatsvervanger GOG250697
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENF.H.I.0126
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 110272
Kantonrechter Amersfoort 310882
Kantonrechter Amsterdam 270885
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 120385-GOG280904C.T.M.
NU
Breda Rechter 01-0703
NEVENFUNCTIES
Lid Vereniging voor Handelsrecht 01-0800
Lid Vereniging voor Effectenrecht 01-0800
Docent Nederlandse Orde van Advocaten Insolventierecht 01-08198
Lid Commissie van Beroep KNVB 01-08197H.0923
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Advocaat en Procureur respectievelijk te Zwolle, Rotterdam en Haarlem 1949
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 40165
Kantonrechter Amsterdam 60472
Advocaat en Procureur te Haarlem 10176
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 10176
Rechter Amsterdam 180177
Vice-president rechtbank Amsterdam 141279
Raadsheer Hof Amsterdam 160387B.H.M.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 280262J. van 0453 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Gerechtsauditeur Amsterdam 120887
389 Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 120887-GOG041104
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 130990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 240492
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 150196-GOG221003
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 10597
NU
389 Haarlem parket, arrondissementsparket
389 Amsterdam parket
C220305 INZAGE OPENBAAR BIJBANENREGISTER PARKET HAARLEM WORDT GEWEIGERD!
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


E.A.A. prof.
NLRM 71 80 87 88/89
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 300162
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 120286
NU
NEVENFUNCTIES
Oud-hoogleraar Nijmegen, huwelijksgoederenrechtW.R.0345 mw. prof. e.v. prof. LUIJTEN, E.A.A.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger 200789
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, Open Universiteit Heerlen, privaatrecht
Onderwijsactiviteiten t.b.v. de Koninklijke notariŽle broederschap de Ned. Orde van advocaten en
individuele of samenwerkende notaris en/of advocatenkantoren verspreid over het gehele land
Voorzitter Provinciale klachtencommissie jeugdhulpverlening Limburg 01-1202
C1997-020704 Hop bijbanenregister Den BoschM.E.T.1249 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Bestuurslid forensisch psychiatrisch kliniek Oldenkotte Instituut voor tbs gestelden
Waarnemend griffier rechtbank Almelo 10281
Gerechtsauditeur Almelo 310382
Rechter Almelo 310382
Rechter-plaatsvervanger Almelo 310382
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 211284-GOG010704
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 190386-GOG010704
NU
Arnhem Hof raadsheer 250690
C010704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-010704 Hop bijbanenregister ArnhemJ.G.1049
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Zutphen 130293-GOG221003
Advocaat Rijssen kantoor Lamping & Luiten beŽdiging 1984
Advocaat Almelo kantoor Lamping & Luiten
Advocaat Ede kantoor Luiten & Van der Heiden beŽdiging 1992
Bestuurslid Stichting Dagverblijven ZW Veluwe te Ede
Bestuurslid Stichting Ateliers Zeist te Zeist
Bestuurslid Stichting Rick Beheer te Ede
Bestuurslid Stichting Grafica te Bemerveld
Lid Klachtencommissie De Hardenberg te Ede
NU
Arnhem rechter01-0703
NEVENFUNCTIES
Lid Klachtencommissie Ziekenhuis Rijnstate Arnhem 01-0903
Voorzitter werkgroep alimentatienormen NVvR DenHaag 01-0402
Voorzitter Commissie Bezwaar en Beroepschrift Sociaal Werkvoorzieningschap Zeiste.o 010102
lid klachtencommissie's Heeren Loo Midden Nederland Ermelo 01-07198
Bestuurslid Stichting Grafica Barneveld 0101195
Voorzitter Stichting Ateliers Zeist 0101-1900
penningmeester Lionsclub Oosterbeek 0101-1900-01-0802
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmE.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Amsterdam Hof raadsheerplaatsvervanger 031279
NEVENFUNCTIES
Ministerie van Justitie Voorzitter commissie van Advies Burgerlijke Staat en de nationaliteit
Plaatsvervangend lid European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) 010101
Voorzitter Commissie van advies betreffende de burgerlijke stand en de nationaliteit Den Haag 0101195
C1997-140904 Hop bijbanenregister AmsterdamJ.D.0908
NLRM 71
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 190440
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Haag 250848C.J.0948 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Nunspeet kantoor Lunenberg beŽdiging 1975
NU
Zwolle Rechter-plaatsvervanger 280193
NEVENFUNCTIES
Lid Raad van Commissarissen van de Woningbouwvereniging De Goede Woning te Nunspeet
C1997-010704 Hop bijbanenregister ZwolleJ.F.E.0445
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Zwolle Rechter-plaatsvervanger 050889
NEVENFUNCTIES
Advocaat Procureur te Nunspeet kantoor Lunenberg Advocaten beŽdiging 1972
Waarnemend Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Zutphen
Voorzitter van de Stichting Sport Medisch Advies Centrum Veluwe
C1997-010704 Hop bijbanenregister ZwolleA.0144
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 10282
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 10283
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Almelo 291283
Plaatsvervanger hoofd officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 11195-GOG300504
NU
Almelo rechter-plaatsvervanger 090499
NEVENFUNCTIES
Secretaris Stichting fietsen voor een ander 011093
Overijsselse Ombudscommissie
Bestuurslid 3VO afdeling Almelo 3VO Almelo
Lid van de Raad van Commissarissen Stadstoezicht Almelo
C1997-300504 Hop bijbanenregister Almelo

Lunnemann, mw.mr.dr. K.D.
Arnhem ?
C2004-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmA.G.
NLRM 80
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 50173P.1132 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven 171256
Advocaat en Procureur te Rotterdam 150759
Rechter-plaatsvervanger Dordrecht 260977
Rechter Dordrecht 60673
Raadsheer Hof Den Haag 220584
Rechter-plaatsvervanger Dordrecht 120984Mr. H.J.
Secretaris CMT 368
Secretaris van de Rechtspraakcommissie van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde

Lutjes, mw. mr. W.R.H.
Arnhem ?
C2004-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmE. mw.
6743 GOG voor 281004
Secretaris bestuur NVvR Sectie raio's 2002
Almelo Rechter-plaatsvervanger 160404
C281004 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C281004 Hop bijbanenregister Almelo
WAARSCHUWING!
Deze kwam ik voor het eerst tegen in een bijbanenregister op 281004! Ik checkte de naam in andere gegevens en kwam haar tegen in het jaarverslag 2002 van de NVvR als secretaris sectie raio's. Betekent dit dat deze dus al twee jaar actief is in de rechterlijke macht en dat deze twee jaar lang niet opgenomen is de bijbanenregisters? Hoeveel andere namen worden er nog verzwegen in strijd met de bijbanenwetgeving. Burgers die met deze te maken gaan krijgen weten in ieder geval dat zij kennelijk denkt boven de wet te kunnen staan. J. Hop 281004.A.M.1042 mw. prof.
NLRM 95 96 97 98
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 030295
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger 270202
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, Rijksuniversiteit Groningen, sociaal recht
Lid scheidsgerecht CTSV
Vice-voorzitter Vereniging van vrouwen met een hogere opleiding (VVAO) 01-0502
redacteur Losbladige arbeidsovereenkomst (Kluwer)010188
C1997-040904 Hop bijbanenregister Arnhem

bijbanenregister Amsterdam

bijbanenregister Amsterdam
A.F.1226
NLRM 93 94 95 96
Oud-directeur Draka Polva te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger Almelo 130293
Rechter-plaatsvervanger Zwolle 260593J.M.
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger 280302
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Stichting Vermogensbeheer cliŽnten Prisma Waalwijk 010100
Voorzitter Bestuur Stichting VVV Oisterwijk 1404192
Directeur Advocatenkantoor mr. J.M. van Luyck B.V. Oisterwijk 0101190
lid Maatschap Bogaerts en Groenen Advocaten Boxtel en Oisterwijk 0101190
penningmeester Winkeliersvereniging Stationstraat Oisterwijk 230688-010104
VoorzitterBestuur CoŲperatieve Rabobank Oisterwijk 031095-240603

bijbanenregister Amsterdam

bijbanenregister Amsterdam
H.J.L.M. van de 0563
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 270994-GOG041104
Rechter-plaatsvervanger Leeuwarden 281196
NU
Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Universitair docent rechtsfilosofie encyclopedie Universiteit Utrecht
Binnen deze taakstelling Lid van diverse commissies en bestuursorganen
Gasthoogleraar philosophy of human right and constiutionalism aan het Phrnesis ?? Applied Ethics
centre Karelsuniversiteit te Praag
Lid kerkbestuur van de Utrechtse Studentenbond Parochie
Lid van de Kerkenraad van de EUG studentengemeente te Utrecht
C1997-150504 Hop bijbanenregister Leeuwarden
A.A.0437
NLRM 93 94 95 96 97 98
Bestuurslid Stichting Friese Poort/Flevo Poort (onderwijs)
Bestuurslid Vereniging PCRO (onderwijs)
Lid van de Woningbouw Vereniging Talma
Voorzitter Diaconaal werkverband Tietjerkstradeel
Voorzitter verzorgingstehuizen Hardegarijp en Kollum
Lid RvC van de BV. Exploitatiemaatschappij Havenwerken Lauwersoog
Voorzitter provinciaal overlegorgaan voor de zorg
Rechter-plaatsvervanger Assen 170692-GOG221003
Rechter-plaatsvervanger Groningen 10792-GOG221003
Directeur hoofdgroep bestuurlijke-economische- en welzijnzaken van de provincie Friesland
Lid klachtencommissie personele aangelegenheden Waterschappen Friesland
Secretaris Landelijk Stichting 1940-1945 Amsterdam
Lid van de Raad van Toezicht Stichting Centrum '45 Oegstgeest
NU
Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger 170692
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Erebegraafplaats Bloemendaal Amsterdam
Voorzitter commissie van bezwaar en beroepschriften Gemeente Tietjerkstradeel Burgum
Bestuurslid Verzetsmuseum Friesland Leeuwarden
Vice-voorzitter Landelijke Klachtencommissie Onderwijs Voorburg
Plaatsvervangend Commissie bodemdaling Tiettjerkstradeel Assen
Lid Raadkamer buitengewoon pensioen Pensioen en Uitkeringsraad Leiden
Vice-voorzitter later voorzitter tuchtgerecht Produktschap Vee en Vlees Zoetermeer
Lid klachtencommissie personele aangelegenheden Waterschap Noorderzijlvest Groningen
Voorzitter bestuur Stichting Friesland Leeuwarden 1940-1945
Voorzitter klachtencommissie personele aangelegenheden Gemeente Aa en Hunze Gieten
Voorzitter klachtencommissie personele aangelegenheden Provincie Groningen
Voorzitter klachtencommissie personele aangelegenheden gemeente Menaldumadeel Gemeente Menaldumadeel Menaldum 010704
C1997-290706 Hop bijbanenregister Leeuwarden

bijbanenregister Amsterdam

bijbanenregister Amsterdam
A.H.0919
NLRM 71 80 87 88/89
Werkzaam provinciale griffie Zuid-Holland1039
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 20946
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 220648
Rechter Den Haag 70857
Vice-president Den Haag 220965
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 100784G.F.H. 0666
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 3790
Raio Zutphen 280390
Gerechtsauditeur Den Haag 10496
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 10496
Rechter Den Haag 200497
NU
Haarlem Rechter 010102
C290804-290706 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.
C1997-021204 Hop bijbanenregister Haarlem

bijbanenregister Amsterdam

bijbanenregister Amsterdam
F.W.B. Baron van
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 260157G.Th.A. Baron van
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger Dordrecht 110460

bijbanenregister AmsterdamK.C.H. Lyppens
lid-arts CMT 368
Neuroloog

 

 

Publicatie nevenfuncties rechters & Officieren van Justitie op internet door Hop sloeg in als een bom


(210) 1998 CDA Minister van Justitie adviseerde Hop om tegen rechters te procederen om bijbanenwetgeving te handhaven
(329) CDA Minister van Justitie: "Door de activiteiten van Hop zijn registers nevenfuncties rechters beter gaan functioneren"
(276) Met de publicatie van hun rechter bijbanen is de(CHRISTELIJKE) advocaat die ook het bijbaantje rechter vervuld niet zo blij
(50) Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen). Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan......... schrijft vervolgens de volgende CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(53) Jeugdzorgindustrie Nederland opende zelfs een helpdesk om jeugdzorgpersoneel tegen Hop bij te staan met gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen
(griffier) Nederlandse Vereniging van Gemeenten VNG opende ook al een helpdesk tegen Hop om ambtenaren en gemeenten bij te staan
Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat (Groep) Hop moet worden doodgezwegen".
Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.
Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.
Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.
Informant Mr. H.P. Wooldrik Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem: "Eigenlijk zijn wij toch een volk van dominees en regenten. Van boven ons gesteld gezag en daar hoort ook de rechtspraak bij. De volksrechtbank met jury drukten wij meteen de kop in, terwijl de Duitsers, Belgen, Fransen en Engelsen er allemaal iets van hebben. De rechtspraak laat je niet over aan het gewone volk, vindt men, daar heb je autoriteiten voor." Bron: Groene Amsterdammer.
(21) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter A
(22) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter B
(23) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter C
(24) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter D
(25) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter E
(26) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter F
(27) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter G
(28) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter H
(29) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter I
(30) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter J
(31) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter K
(32) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter L
(33) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter M
(34) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter N
(35) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter O
(36) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter P
(37) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Q
(38) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter R
(39) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter S
(40) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter T
(41) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter U
(42) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter V
(43) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter W
(45) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Y
(46) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Z
(Contact) Hop per E-mail voor verbetering van onjuiste gegevens van ťťn vermelding

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hij heeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 2018 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.