CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

Stichting Bureau Jeugdzorg Drenthe

bjz04075970 bjz04075970 Stichting Bureau Jeugdzorg Drenthe, Noorderstaete 10, Postbus 263, 9400 AG Assen
bjz04075970 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Drenthe, Groningerstraat 107, 9402 LA Assen
OUDERS LET OP! Wat er ook gebeurt blijf altijd rustig en kalm en procedeer systematisch en procedureel.
Ga NIMMER met jeugdzorg in gesprek als u niet eerst over alle stukken beschikt.
Verwijs systematisch naar: Schending 6 EVRM, schending Equality of arms, schending HVRM Mc. Michael door SBJNB.

 

 

 

Ambulant Meldpunt Kindermishandeling Assen: "Geen omgang tussen kinderen en hun vader is geen emotionele kindermishandeling"

 

Op basis van gevoerde klachtzaken heb ik onderstaande checklijst gemaakt met argumenten (normen en gevaren) van het AMK waarom geen omgang tussen kinderen en hun vader geen "emotionele kindermishandeling" is.

O    De kinderen hebben laten weten: "Pas als u, als hun vader, stopt met het voeren van juridische procedures
       zal er mogelijk een opening voor contact-herstel tussen kinderen met hun vader ontstaan".

O    De kinderen hebben laten weten: "Pas als u, als hun vader, stopt met het voeren van klachtzaken
       zal er mogelijk een opening voor contact-herstel tussen kinderen met hun vader ontstaan".

O    De kinderen hebben laten weten: "Pas als u, als hun vader, stopt met het voeren van vormen van negatieve publiciteit
       zal er mogelijk een opening voor contact-herstel tussen kinderen met hun vader ontstaan".

O    Vader zal de kinderen moeten respecteren in hun wensen en behoeftes.

O    Pas als de kinderen ervaren dat vader de kinderen zal respecteren in hun wensen en behoeftes zal er ruimte
       ontstaan waarbinnen de kinderen kunnen gaan nadenken over de plek die hij als vader in hun leven kan gaan hebben.

O    Vader trekt de kinderen ongewild in een strijd die zij niet willen voeren.

O    Als vader voorbij blijft gaan aan de wens van de kinderen, lijkt vader degene te zijn die kinderen emotioneel in het nauw drijft

 

Conclusie onderzoek Advies & Meldpunt Kindermishandeling Drenthe, Groningerstraat 107, 9402 LA Assen:

Het AMK heeft, na onderzoek van de melding door de heer H. geen aanwijzingen gevonden waaruit zou blijken dat de kinderen in hun huidige situatie emotioneel mishandeld zouden worden. Eerder lijkt de familiegeschiedenis van de echtscheiding belastend te zijn geweest. De niet aflatende strijd van hun vader om na de echtscheiding tot een omgangsregeling te komen legt een enorme druk op zijn kinderen. Onomwonden geven zij aan dat zij door hem met rust gelaten willen worden.

Bron AMK Assen 6 november 2001 mevrouw M.A. Hart de Ruyter Hoofd AMK in de zaak H. met Hop als gemachtigde.

J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.

 

 

 

bjz04075970 bjz04075970 Stichting Bureau Jeugdzorg Drenthe, Noorderstaete 10, Postbus 263, 9400 AG Assen
bjz04075970 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Drenthe, Groningerstraat 107, 9402 LA Assen
UITNODIGING U kunt GRATIS meehelpen door uitnodigingen te verspreiden om te beginnen in uw eigen netwerk, in flatgebouwen
met veel brievenbussen, in wachtkamers, voor de ingang van scholen, kinderdagverblijven, rechtbanken of buro jeugdzorg enz.
PERS Persberichten en aandachtsvestigingen! Wilt u meehelpen om aan deze informatie zoveel mogelijk bekendheid te geven?
134 Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent en steeds adequaat toepast in communicatie met "jeugdzorg"
000 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Drenthe
320 AMK Assen: Geen omgang tussen vader en zijn kinderen is geen kindermishandeling

 

 

top
Activiteiten
Startpagina Raad voor de Kinderbescherming
Censuur en organisatiecriminaliteit in Nederland
De website(s) www.burojeugdzorg.nl (org, net, com) www.bureaujeugdzorg.nl (org, net, com) zijn het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op al deze websites van Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland (dan weet ik immers van tevoren dat ik vrijwel zeker wordt genaaid zoals bijvoorbeeld ook weer in 2014 met het een jaar lang onbehandeld laten liggen van mijn beroepschriften Hop tegen de gemeente Ermelo waarbij de partijdige smeerlappen van die rechtbank Gelderland niet eens gekeken hebben tegen welk besluit ik beroep instelde maar weerzinwekkend partijdig als papegaaien de gemeente Ermelo bleven napraten. Ik heb mijn beroepschriften vervolgens na een jaar ingetrokken. IK WIL HET DOOR MIJ BETAALDE GRIFFIEGELD (721) HOP TEGEN ERMELO VAN DIE RECHTBANK GELDERLAND TERUG) met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.