SLAVERNIJ IN NEDERLAND EN UW PRIVACY ©

CDA, VVD, Christen-Unie, D66 en de PvdA, willen dat Nederlandse burgers ongecontroleerd kan worden afgeluisterd als praktijkvoorbeeld van de respectloze bejegening van iedere politicus en medewerker van deze vijf politieke partijen jegens gewone burgers en hun privacy.

CDA, VVD, Christen-Unie en D66 willen het referendum voor gewone Nederlanders afschaffen als praktijkvoorbeeld van de respectloze bejegening van iedere politicus en medewerker van deze vier politieke partijen jegens gewone burgers.

CDA, VVD, Christen-Unie en D66 willen het lage BTW tarief voor groenten en fruit flink verhogen zodat gewone Nederlanders nog meer geld voor hun voedsel moeten betalen.

Referendum Sleepwet? Stem wijzer! Stem Groep Hop! Stem TEGEN de Sleepwet!

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

Stem Wijzer! Stem Groep Hop.Kent u iemand in Ermelo vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien en/of wil helpen met het snel verkrijgen van het wettelijk aantal benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met de verkiezingen in Ermelo?

 

 

Bolkenstein: "Het ziet er echter naar uit dat het OM, gesteund door de rechters, verenigd in de belangenvereniging NVvR (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak), zich en bloc tegen de minister en de Tweede Kamer keren"

Top van openbaar ministerie woedend Door onze redacteuren MARCEL HAENEN en TOM-JAN MEEUS
DEN HAAG, 26 JAN. Het college van procureurs-generaal heeft de hele top van het openbaar ministerie gemobiliseerd uit woede over de wijze waarop men zich door minister Sorgdrager (Justitie) behandeld voelt in de kwestie rond procureur-generaal Steenhuis.

Alle twintig hoofdofficieren van justitie en de vijf plaatsvervangend procureurs-generaal (die leiding geven aan de parketten van het hof) zijn vanmiddag in Utrecht bijeengekomen voor spoedberaad. De procureurs-generaal Docters van Leeuwen, Blok, Ficq en Steenhuis hebben gisteren na urenlang beraad in Den Haag een vertrouwelijke brief gestuurd naar de top van het OM waarin ze uitleggen dat Sorgdrager willens en wetens en ,,in strijd met de feitelijke gang van zaken'' het beeld naar buiten heeft gebracht dat de PG's ,,muiterij'' zouden hebben overwogen tegen 'hun' minister. De fractieleiders van PvdA, D66 en VVD voerden afgelopen weekeinde de druk bij Sorgdrager op om maatregelen tegen de PG's te nemen. PvdA en D66 richten zich op Docters van Leeuwen. De VVD suggereerde dat de positie van het voltallige college van PG's in het geding is. Premier Kok verweet de PG's vrijdag ,,kinderachtig en onvolwassen gedrag''.

Politici van alle 'paarse' fracties spraken zich dit weekeinde zeer negatief uit over de PG's. Wallage (PvdA) zei zondag dat het college zich te weinig rekenschap geeft van het politieke gezag. ,,Alsof er weinig is tussen hen en de hemel'', zei hij. Bolkestein noemde het conflict tussen Sorgdrager en de PG's onduldbaar. ,,De gezagsverhoudingen op het ministerie zijn zoek.'' Het ziet er echter naar uit dat het OM, gesteund door de rechters, verenigd in de belangenvereniging NVvR (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak), zich en bloc tegen de minister en de Tweede Kamer keren. ,,Het OM is verbijsterd over de procedure die Sorgdrager volgt en de reactie van minister-president Kok. We hopen maar dat Kok verkeerd geÔnformeerd is'', aldus een van de leden van het OM die vanmiddag in Utrecht ging vergaderen. ,,Het staat voor mij vast dat de minister de premier onjuist heeft ingelicht'', aldus een hoofdofficier van justitie. ,,De minister wil blijkbaar oorlog. Die kan ze krijgen. Het college heeft een ijzersterke positie in het OM.'' Hij sprak de verwachting uit dat een ruime meerderheid van het OM zich achter de handelwijze van het college zal scharen. Of ook steun wordt uitgesproken aan de handelwijze van Steenhuis is minder zeker.

Binnen het OM wordt er op gewezen dat het onzinnig is dat Blok en Ficq vanuit het departement worden afgeschilderd als muiters omdat zij door hun jarenlange staat van dienst ,,een keurige reputatie van integer en magistratelijk'' hebben opgebouwd. ,,Het zijn geen wildebrassen die zo maar met een kort geding tegen de minister dreigen'', aldus een topman van het OM.

In de gisteren verzonden brief schrijven de PG's dat ze afgelopen donderdagmiddag overvallen werden door mededelingen van de secretaris-generaal van justitie, Borghouts. Hij liet Docters telefonisch weten dat het onderzoek van Dolman over vermeende belangenverstrengeling bij nevenfuncties van Steenhuis ,,niet een geruststellende uitkomst had; het was ernstiger''.

De top van het OM zegt in het geheel niet te begrijpen waarom de politiek nu opeens zo fel uithaalt naar de hoogste vertegenwoordigers van het openbaar ministerie. Steenhuis wist toen dat de minister hem vermoedelijk van zijn functie wilde ontheffen en kreeg maar anderhalf uur de tijd om het rapport te lezen voorafgaande aan een gesprek met Sorgdrager. ,,De heer Steenhuis stond aldus oog in oog met het gegeven dat hij hooguit anderhalf uur de tijd zou krijgen voor kennisneming van een rapport dat hij nog niet kende maar kennelijk ernstige uitkomsten bevatte, alsmede voor beraad en juridisch advies over zijn rechtspositie bij een oordeel dat hij nog niet kende maar dat naar buiten gebracht zou worden. Daarom besloot Steenhuis een voorlopige voorziening te laten voorbereiden'', aldus Docters van Leeuwen. Een voorlopige voorziening is een bestuursrechtelijke versie van een kort geding.

Docters schrijft overdonderd te zijn door Borghouts, die hem liet weten dat de pers donderdagavond voor de deur van het departement op de loer lag om de ,,muiterij'' te verslaan terwijl de PG's naar eigen zeggen keurig overleg voerden over ,,een rechtspositionele aangelegenheid''. Dat alle PG's aanwezig waren, komt volgens Docters omdat Ficq (Amsterdam) en Blok (Den Bosch) ,,op de dag dat zijn adviseurschap bekend werd Steenhuis hadden duidelijk gemaakt dat van verdere samenwerking in het College alleen sprake zou kunnen zijn indien uit het (..) onderzoek niet zou blijken van op daadwerkelijke belangenverstrengeling wijzende feiten''. Docters spreekt in zijn brief de hoop uit dat Sorgdrager zijn lezing van de feiten in haar oordeel wil betrekken. Een hoofdofficier wees er op dat Sorgdrager een ,,crisismanagement uit het jaar nul'' hanteert. ,,Zij heeft het vuurtje zelf aangestoken door in de Kamer te roepen dat haar de oren van het hoofd vielen. Als ik de brief van Docters nu lees, vallen mij de schoenen uit. Deze minister is blijkbaar niet eens in staat eenvoudig hoor- en wederhoor toe te passen.'' Binnen het OM lijkt iedereen het erover eens dat de PG's procedureel onfatsoenlijk zijn behandeld door Sorgdrager. Er wordt echter een onderscheid gemaakt voor wat betreft het oordeel over het handelen van Steenhuis als PG in het onderzoek naar de toedracht van de rellen in Groningen. Sommige officieren van justitie vinden dat Steenhuis de schijn van belangenverstrengeling niet heeft kunnen wegnemen. p> 

 

 

 

Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!


PAR POM Met groot materieel en politie wordt op 19 maart 2014 in Ermelo uitgerukt om een paar Groep Hop verkiezingsborden weg te halen
(562) POM Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!
(224) POM Groep Hop is tegen De Sleepwet om iedere burger ongecontroleerd af te kunnen luisteren
(114) POM De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is de beroepsvereniging van rechters en officieren van Justitie in Nederland
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(305) POM Hoofdofficier van Justitie van Gend weigert strafvervolging in te stellen tegen het feit dat 200 rechters van de rechtbank Den Haag nevenfuncties niet hebben opgegeven
(306) POM Op 27 januari 1998 stelt Hop de vraag in een persbericht: Is er een complot van het Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht tegen de democratische rechtsstaat?
(323) POM Bolkenstein: "Het ziet er echter naar uit dat het OM, gesteund door de rechters, verenigd in de belangenvereniging NVvR (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak), zich en bloc tegen de minister en de Tweede Kamer keren"
(307) POM Persverklaring College van Procureurs-generaal: Reorganisatie Openbaar Ministerie is een onomkeerbaar proces dat hoe langer hoe meer op de parketten gestalte krijgt
(188) POM Opslaan internetsporen 'erger dan de Stasi, Met EU richtlijn om op grote schaal verkeersgegevens op te slaan is Europa een grote politiestaat geworden
(273) POM Mobiele telefoon. Wetsvoorstel en besluit vorderen gegevens telecommunicatie
(292) POM Iemand die 'foute' denkbeelden of activiteiten heeft of 'foute' mensen kent, loopt de grootste kans om door de overheid afgeluisterd te worden. Afhankelijk van de overheid kan 'fout' crimineel, te sociaal, te kritisch, te nieuwsgierig, buitenlands of simpelweg 'politiek anders georiŽnteerd' betekenen,
(334) POM Misbruik van bevoegdheden door de overheid en Justitie is van alle tijden. Wie zich niet coŲperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
(370) POM Het Openbaar Ministerie, de politie en de veiligheidsdiensten willen wetten aanpassen en oprekken om het opslaan en uitwisselen van gegevens, die op geen enkele manier op onjuistheid getoetst zullen worden, over niet-verdachte burgers mogelijk te maken
(414) POM Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden 27 mei 1997 geeft inzicht in werkwijze openbaar ministerie en politie en het opslaan van gegevens over burgers in allerlei geheime dossiers
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
(475) POM Politie en camera's: Verkeerscamera's kunnen ook mooi gebruikt worden om te bepalen welke voertuigen zich waar in het land bevinden
(508) POM & Sleepwet VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(622) POM VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(623) POM Van alle elektronische akten burgerlijke stand kan direct een dubbel worden gestuurd naar JustitiŽle Informatiedienst (JustID) Almelo
(624) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil de vrijheid om het doen en laten van de hele bevolking vast te leggen"
(626) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil dat de politie gegevens opslaat over alle burgers ook die niet worden verdacht worden van strafbaar feit
(627) POM Nederlanders worden massaal afgeluisterd met keur aan middelen voor politie en Justitie om mobiele telefoons af te tappen
(628) POM De 'geheime' internet tapkamer van de overheid. Hoe weet je als burger dat je internetverkeer afgetapt wordt?
(629) POM Verdrag Draft Convention on Cybercrime voor betere wetgeving vooral goed voor politie en justitie maar niet voor de industrie en de samenleving
(630) POM Nieuwe ontwikkelingen in Amerika tonen aan hoe burgers nog verder in de gaten gehouden gaan worden door overheden
(631) POM Echelon, Amerika luistert mee ook met de meest geheime bedrijfseconomische informatie.
(688) POM Hop: Koopkracht burgers daalt opnieuw bij invoering kilometerheffing voor vrachtverkeer! De Staat wil burgers nog beter de gaten houden door invoering van kilometerheffing
(239) POM De staat mag complete woonwijk afluisteren, communicatie gegevens van alle bewoners opslaan en uitwisselen met buitenlandse veiligheidsdiensten.
(203) POM Politie wil identificatieplicht op anoniem communiceren De politie wil dat anoniem internetten en het anoniem kopen van prepaid telefoonkaarten verboden wordt
(609) POM Transparant Openbaar Ministerie: "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(216) Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de CDA/CDA-PR en Communicatie
(90) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Buurtvereniging Speuld en Omstreken
(215) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de ErmeloNieuws.nl
(103) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelose Jongerenraad
(75) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelo's Weekblad
(199) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Christelijk College Groevenbeek
(128) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Bedrijvenkring Ermelo (BKE)
(332) Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.