Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Netwerk Ermelo
Actueel Activiteiten Hop ter verbetering van de rechtspraak voor burgers

 

 

(33) Internet register nevenfuncties rechterlijke macht met de beginletter M 


A.T.0125
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 140286E. 1071 mw.
NLRM 98
NU
Roermond raio 011097-GOG221003
0498 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENA.C.0159
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Raio Utrecht 150282
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Utrecht 280289
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Utrecht 60490
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 10395
NU
Amsterdam parket
NEVENFUNCTIES
Lid Commissie van Toezicht Huis van Bewaring Het Spoor Utrecht
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?E.A.0244
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter Regelingscommissie Jaarvergadering Nederlands Juristenvereniging Almere
Lid Board of Advisors Ukranian Legal Foundation Kiev Ukraine
docent Voortgezette Stage Opleiding Nijmegen
Voorzitter centrale commissie werklastmeting Ministerie van Justitie
Voorzitter Zwolsch Juridisch Genootschap
Voorzitter begeleidingscommissie Evaluatie Nieuwe Vreemdelingenwet
Lid commissie Rechtspositie Ned. Vereniging voor Rechtspraak
Regent Oude RK Aalmoezenierskamer te Utrecht
Voorzitter stuurgroep meting doorlooptijden vreemdelingenzaken
Regent van de Stichting Oud-katholieke Aalmoezenierskamer te Utrecht
Voorzitter Werkgroep Bulgarije Nederlands Helsinki Comitť
Raio Breda 201169
Gerechtssecretaris 1e klasse Breda 200370
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Dordrecht 200374
Gerechtssecretaris Breda 200374
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor Breda 200374
Gerechtsauditeur Breda 30276
Rechter-plaatsvervanger Breda 181176
Rechter Breda 111177
Vice-president Breda 50484
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 170691
President Zwolle 111292
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161293
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 10194
NU
Zwolle CoŲrdinerend vice-president senior 010102
NEVENFUNCTIES
Voorzitter geschillencommissie Openbaar vervoer NS en Verhuizen
Voorzitter commissie Kerkrecht en lid college kerkelijke aangelegenheden Oud Katholieke kerk 010101
Voorzitter College van Regenten van de Stichting Oud-Katholieke Aalmoezeniers Kamer te Utrecht
Expert Raad van Europa, Nederlands Helsinki Comitť, Centrum voor Internationale Juridische Samenwerking inzake Midden- en Oost Europa 010101
Voorzitter Geschillencommissie Taxivervoer Den Haag 010403
Voorzitter Raad van Toezicht voor de Internationale Juridische Samenwerking Leiden 270504
C1997-010704 Hop bijbanenregister Zwolle-Lelystad
Memo
367 Commissie van Wijmen en het procesmonopolie van de voor de vrijheid van meningsuiting gevaarlijke beroepsgroep (300) (84) Nederlandse Orde van Advocaten
Zoekplaatje:
Vind de link tussen Kranenburg, Maan en het censuurvonnis (300) (84) tegen Hop. Toeval dat deze twee in de Commissie Wijnen zitten?A. van
6758
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 011204
C091204 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C091204 Hop bijbanenregister UtrechtG.E. van prof.
1391
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 270798
Hoogleraar privaatrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht
Adviseur op incidentele basis aan sommige advocaten Maastricht 010190
C221003-020704 Hop bijbanenregister Den BoschJ.H. 0918
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 160446
Ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 260347
Idem Den Haag 51056
Substituut-officier van justitie arrondissement Den Haag 181256C.J.J. van 0546
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 96 97 98
Redactielid Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging Den Haag
Bestuurslid/voorzitter Stichting Vrienden van het Barlaeus Gymnasium Amsterdam
Advocaat en procureur te Amsterdam 0672-0677
Gerechtsauditeur Hof Amsterdam 250879
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 160781
Rechter Amsterdam 70682
Vice-president Haarlem 10692
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 310792
Haarlem Vice-president GOG130604
Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger GOG130604
Zaandam Kantonrechter-plaatsvervanger GOG130604
Hof Amsterdam raadsheer-plaatsvervanger GOG130604
NU
Hoge Raad raadsheer 081101
NEVENFUNCTIES
Voorzitter van de Commissie van Beroep voor de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond (KNSB),
AmersfoortLid van de redactie van het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging Den Haag
Lid van het Bestuur van de Stichting Vrienden van het Barlaeus Gymnasium
Voorzitter Commissie van Beroep/ Geschillencommissie Koninklijke Nederlandse Schaatsbond Amersfoort
C1997-130604 Hop bijbanenregister Hoge Raad


D.J.
5678
Secretaris Raad van Arbitrage Bouwbedrijven Nederland Utrecht 010193-280203
NU
Alkmaar rechter-plaatsvervanger 010303
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 171100-GOG041104
NEVENFUNCTIES
Secretaris Raad van Arbitrage Utrecht
Secretaris Geschillencommissie Patientenfonds Haarlem 010197
Bestuurslid Stichting Welzijn Westerpark Amsterdam 010193
Penningmeester Stichting RK-onderwijs Naarden 010199
Secretarisplaatsvervanger Raad van Arbitrage Bouwbedrijven Nederland Utrecht 010303
C221003-240304 Hop bijbanenregister AlkmaarF.M. van 0257
NLRM 91 92 93 94 96 97 98 1397
Lid Klachtencommissie Franciscusoord Mytylschool Valkenburg aan de Geul
Raio Maastricht 10386
Gerechtsauditeur tevens Rechter-plaatsvervanger Maastricht 050292
NU
Maastricht rechter 010393
NEVENFUNCTIES
Lid Klachtencommissie Franciscusoord Mytylschool Valkenburg aan de Geul
C221003-160704 Hop bijbanenregister MaastrichtR.M.
Zutphen rechter-plaatsvervanger 020502
NEVENFUNCTIES
Advocaat Nieuwegein
Onderwijzer strafrecht Nederlandse Orde van Advocaten
C070704 Hop bijbanenregister ZutphenJ.M. de1147 mw.H.A. van
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 170968C.C. de 0545 mw.J.R.1149
NLRM 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 60896-GOG250904
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 60896-GOG250904
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger 150995-GOG250904
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat te R'dam kantoor Van den Herik & Verhulst beŽdiging 1977
Te Rotterdam Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van Advocaten
Lid Raad van Toezicht Orde van Advocaten in het arrondissement Rotterdam
Lid Raad van Toezicht van het Sint Clara Ziekenhuis te Rotterdam
Lid stichtingsbestuur Stichting MBP Ridderkerk
C1997-250904 Hop bijbanenregister RotterdamP.L.M.0758
NLRM 93 94 95 96 97 98
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 210992
NEVENFUNCTIES
Hoofd Juridische Zaken De Lage landen Internationaal BV
DirecteurJuridische Zaken Europa, Midden Oosten & Afrika Oracle Corp., Oracle Financing Division. De Meern
Voorzitter juridische commissie Ned. Ver. Leasemaatschappijen Amersfoort 010195
juridisch adviseur Nederlandse Vereniging Leasemaatschappijen (NV Amersfoort 010193
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmA.R. VAN Mw
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger 280503
Advocaat procureur Eindhoven
Redacteur Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht 010196
Voorzitter Junior Kamer Peelland 010198
Voorzitter seniorencompetitie Commissie van de Juniorkamer 010199
Docent VPFA 010196
C221003-010704 Hop bijbanenregister ArnhemA.M.A.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger Roermond 10475V.M.1147 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Referendaris Hof te Amsterdam 220483
Gerechtsauditeur Hof Amsterdam 30786-GOG140904K.0744
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Arnhem
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 120887
Gerechtsauditeur Den Bosch 10293-GOG1000506
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 10293-GOG100506
NU
Arnhem Kantonrechter-plaatsvervanger
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
160298 Geen opgave van bijbanen bij kantongerecht ArnhemF.H.0358
NLRM 95 96 97 98 03 04 3191
Voorzitter klachtencommissie bij Stichting woningbeheer Limburg
Redactie lidmaatschap Zakboek Ambtenarenpensioenen Uitgave Samson H.H. Tjeenk Willink
Voorzitter functieclassificatie-commissie bij de Stichting Woningbeheer Limburg
Stafmedewerker Beleidsontwikkeling en Juridische Zaken bij het ABP
Rechter-plaatsvervanger Maastricht 240594
Gerechtsauditeur Maastricht 10794
Rechter Maastricht 210695-GOG060404
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 110497-GOG060404
NU
Roermond Vice-president 010702
NEVENFUNCTIES
Secretaris Atlethiekvereniging Unitas Sittard
040297-060404 Hop bijbanenregister RoermondA.J.M.0948 prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 20683
Rechter Amsterdam 31085
Raadsheer Hof Arnhem 160289
Vice-president Hof Arnhem 151193
Raadsheerschap 010996 ??
BeŽindigd door benoeming als Advocaat-Generaal Hoge Raad
NU
Hoge Raad Advocaat-Generaal 240196
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar Katholieke Universiteit Nijmegen, strafrecht en strafprocesrecht
C1997-130604 Hop bijbanenregister Hoge Raad
Hoogleraar straf- en strafprocesrecht
Katholieke Universiteit Nijmegen Nijmegen 0112-1986
Redacteur
Losbladige uitgave "Het Wetboek van Strafrecht" (Noyon/Langemeijer/Remmelink) Deventer 010101
Lid Commissie van Beroep Nederlandse Volleybal Bond (NeVoB0)Woerden 010189B.L.0557 mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 3195
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Arnhem 81090
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Haarlem 191291
Buitengewoon verlof arrondissementsparket Haarlem 10592
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Haarlem 10795
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Haarlem 010296
NU
389 Haarlem parket Officier eerste klasse 010704
389 Alkmaar Rechter-plaatsvervanger 041202
NEVENFUNCTIES
C230304-260305 Voorzitter Protestants Koopvaardijwerk Amsterdam 010498
C230304-260305 Jeugdouderling Westerkerk Amsterdam 010502
C230304-260305 Columnist Recherche Magazine Monnickendam 010102
C230304-260305 Hop bijbanenregister Alkmaar
C220305 INZAGE OPENBAAR BIJBANENREGISTER PARKET HAARLEM WORDT GEWEIGERD!
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?F. van der 0269 mw.
NLRM 98
Raio Zwolle 11097J.V.0772 mw.
NLRM 98
Raio Maastricht 11097S.P. mr. mw.
260905 Commissie voor bezwaarschriften gemeente Ermelo
Zittingen bezwaarcommissie Ermelo
121106 Verzoek Hop aan College: Wat zijn de exacte taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de onderstaande ambtelijk secretaris, afgesproken met het College van Burgemeester en Wethouders?
230106 Geschiedenis in Ermelo. Advies Commissie bezwaarschriften bezwaarschrift 190106 J. Hop tegen sloopvergunning gemeentehuis KENNELIJK niet ontvankelijk
031005-010906 Geschiedenis Ermelo J. Hop Ermelo eiser tegen college van Burgemeester en Wethouders gemeente Ermelo verweerder. Beslissing. De rechtbank (Mr. E.J.J.M. Weyers) recht doende: verklaart het beroep van Hop gegrondJ.M.M. prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 100572
NU
Den Bosch Raadsheer-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, oud-hoogleraar, Katholieke Universiteit Nijmegen, handelsrecht
Ministerie Justitie, Commissie Vennootschapsrecht, Voorzitter
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den BoschM.F.G. mw.
NLRM 3210
Centrale Raad van Beroep Gerechtsauditeur 010100
C130604 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003 bijbanenregister Centrale Raad van Beroep

dhr. mr. H.J. van der Maesen
Breda Rechter-plaatsvervanger 060301
Lid Militaire kamer rechtbank Arnhem 25-1197-010801
C270906 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.
221003-270906 bijbanenregister BredaP.L.E. van der 0819 Jhr.
NLRM 71 80 87 88/89
Waarnemend griflier Breda 41246
Advocaat en procureur Breda 260246
Substituut-griffier Breda 30746
Rechter Almelo 150152
Raadsheer Hof Den Bosch 10260
Vice-president Idem 260675
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 60482P.M.H. van der 1045 mw.R.M.L.M.0741
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3200
Secretaris Raad van Toezicht Stichting Pepijn
Lid begeleidingscommissie ontwikkeling landschapsbeleid Gemeente Haelen
Verenigde Naties New York 1967
Gerechtsauditeur Roermond 200181
Rechter-plaatsvervanger Roermond 50782
Rechter Roermond 180584
Rechter-plaatsvervanger Maastricht 40386-GOG060404
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 20490-GOG060404
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 20490-GOG060404
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 191291
NU
Roermond Vice-president 120290
NEVENFUNCTIES
Lid algemeen bestuur Stichting Limburgse Kastelen
Lid Raad Stichting Leids Universiteitsfonds
Voorzitter Juridisch Genootschap in arrondissement Roermond
Bestuurslid Stichting Monumentenwacht Limburg
Bestuurslid Stichting XII apostelen Maastricht
Bestuurslid Stichting Lambert van Middelhoven Maastricht
C0498-060404 Hop bijbanenregister RoermondA.P.M.0653 mw.
NLRM 91 92 95 96 97 98 3202
Bedrijfsjuriste bij Shell Intern. Petroleum Maatschappij B.V.
Raio Rotterdam 230276
Gerechtsauditeur Rotterdam 110682
Rechter Rotterdam 240883
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 230283
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 100393
NU
Den Haag Hof Raadsheer 10396
NEVENFUNCTIES
Lid van de Ouderraad van de R.K. Basisschool Willibrordus te Breukelen
Afgevaardigde van de VVAO (Nederlandse Vereniging van vrouwen met academische opleiding)
Voor een landelijk forum (de groep)
C000697-221003 Hop bijbanenregister Hof Den HaagW. Le
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 250358W.A. mw
NLRM 03
Hoge Raad gerechtsauditeur 010901
C130604 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-130604 Hop bijbanenregister Hoge RaadK.M.0255 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Hoge Raad 240786
Rechter-plaatsvervanger Zwolle 20591
Rechter Zwolle 240492
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161293
Rechter Den Haag 150994
Rechter Zwolle 10197
NU
Arnhem raadsheer 121200
Zwolle rechter-plaatsvervanger 010102
Leeuwarden raadsheer 121200
NEVENFUNCTIES
Lid van de Generale commissie van de behandeling van bezwaren en geschillen van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk
C1997-010704 Hop bijbanenregister Zwolle-LelystadJ.J.1141
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bestuurslid Studiekring Strafrechtspleging van de Ned. Vereniging voor Rechtspraak
Werkzaam bedrijfsleven 10876
Waarnemend griffier (ter Opleidings) Zutphen 191273
Gerechtsauditeur Arnhem 140876
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 140876
Rechter Arnhem 200677
Vice-president Zutphen 201282
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 240183
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120190-GOG200706
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120190-GOG200706
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120190-GOG200706
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 120190-GOG200706
Vice-president Hof Den Haag 170691-GOG200706
Den Haag Hof coŲrdinerend Vice-president 030894-GOG200706
NU
Arnhem Hof coŲrdinerend vice-president 150698
Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.
C1997-200706 Hop bijbanenregister Arnhem
Aandachtsvestiging
J. Hop zoekt afschrift van zijn beschikkingen waarin een gemeente partij is?R.M. van 1249 prof.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3213
Hoogleraar Staat Bestuursrecht Erasmus universiteit
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 110889
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 10494

NU
Centrale Raad van Beroep Utrecht Raadsheer 210695
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, Rotterdam Erasmus Universiteit, staats- en bestuursrecht
C221003-130604 bijbanenregister Centrale Raad van Beroep
Lid redactie Ned. Tijdschrift voor Bestuursrecht
Lid redactie Commentaar Awb
Lid redactie Bestuursrechtelijke schadevergoeding
Lid bestuur Stichting Rechtsbijstand 011095
Lid besliscommissie Schadeschap Schiphol 011098M.0456 mw.
NLRM 98 3216
Senior wetenschappelijk onderzoeker
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 140897
NEVENFUNCTIES
Senior wetenschappelijk onderzoeker Ned. Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving Leiden
C000001020904 Hop bijbanenregister Haarlem

dhr. mr. R.A.C.G. Martens
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 010102
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEND.H. Baron von0145
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en procureur te Den Haag0170
Werkzaam Ministerie van Buitenlandse Zaken0773
Amsterdam Raio 010775
Secretaris arrondissementsparket Amsterdam 11175
Gerechtssecretaris Den Haag 10577
Gerechtsauditeur Den Haag 261078
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 150579
Rechter Den Haag 250980
Vice-president Den Haag 211288
NU
Den Haag Vice-president
Lid Raad van bestuur van het Internationaal Juridisch Instituut Den Haag
Bestuurslid Vereniging Vrijzinnig Chr Lyceum Den Haag
Lid Raad van Toezicht Stichting Chr Hoger Beroepsonderwijs Rijn-Delfland gevestigd te Den Haag
Bestuurslid Stichting Ned. Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael Den Haag
Lid College van regenten van de Stichting Fundatie van Beyeren van Schragen Den Haag
Lid commissie van Bezwaar Dienst Buitenlandse ZakenDhr. M.J.C.M.0359
NLRM 98
C010704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN senior rechter 01-01-2011
Lid van de oudercommissie bassisschool de Klokbeker Zwolle
Secretaris gworden van de medezeggenschapsraad van basisschool de klokbeker
Senior-gerechtssecretaris bij de te Zwolle
Rechter-plaatsvervanger Leeuwarden 180997
Zwolle rechter 180399-GOG010704
Zwolle Vice-president 010104
NU
Zwolle-Lelystad senior rechter 01-01-2011
NEVENFUNCTIES
Bestuurssecretaris Rotary Club Zwolle-IJsselland 01-03-2011
Plv lid Kamer van Toezicht Notarissen Zwolle 01-03-2011
Wedstrijdsecretaris Tempo 41 01-09-2009
Zorgvrijwilliger Zorgspectrum Het Zand, locatie Zandhove Zwolle 01-01-2006
Arbitrage-coŲrdinator Hockeyclub Tempo '41 Zwolle 01-09-2006/01-09-2009
C1997-25-11-2011 Hop bijbanenregister Zwolle-LelystadC.A.
Den Bosch Raio
C100506 Hop bijbanenregister Den BoschC.J.J. van 0546
NLRM 95
Gerechtsauditeur Hof Amsterdam 250879
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 16078t
Rechter Amsterdam 70682
Vice-president Haarlem 10692
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 310692
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 260593
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 260593F.M. van 0257
NLRM 95
Raio Maastricht 10386
Gerechtsauditeur tevens Rechter-plaatsvervanger recht. Maastricht 50292
Rechter Maastricht 10393F.O. van mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Alkmaar 60678
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
NU
Amsterdam Hof raadsheer 260290
C1997-140904 Hop bijbanenregister Hof Amsterdam
Amsterdam Hof Vice-presiden 21-1299
Voorzitter klachtencommissie
Stichting kankerpreventie IKA Amsterdam 011197M.M. mw.
Zutphen Kantonrechter-plaatsvervangerG.J.M. geb.0933
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Lid Hof van Discipline NOvA
Rechter-plaatsvervanger Breda 20284
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 40292
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
Tilburg Kantonrechter-plaatsvervanger 190572
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Tilburg kantoor Janse, Gerritse & Mannaerts c.s. beŽdiging 1960
Voorzitter Stichting Serviceflat Molenwijck Loon op Zand
Commissaris BV. Aannemingsmaatschappij Heerkens van Bavel, Tilburg
Commissaris Heerkens Holding BV. Tilburg
Voorzitter Stichting Administratiekantoor AVM Smits Holding BV
Bestuurslid Stichting De Leeuw Gilze
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor De Leeuw Gilze
C000697-000098 Hop bijbanenregister kantongerecht Tilburg/Hof Den Bosch

J.E.R.A.0106
NLRM 71
Advocaat en procureur Wageningen en Arnhem 1935
Jurist naamloze vennootschap te Tilburg 1940
Werkzaam jurist afdeling Militaire Commissie Tilburg 1944
Jurist Commissie Vooronderzoek economische collaboratie 1945
Diverse betrekkingen rechterlijke macht IndonesiŽ 1947
Jurist naamloze vennootschap te Tilburg 1951
Lid Hof van Justitie Ned. Nieuw-Guinea0554
Substituut-griffier Hof Leeuwarden 120662G. 1140
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter-plaatsvervanger Medisch Tuchtcollege
Voorzitter Raad van Toezicht Zwolle van de Ned. vereniging van makelaars in onroerende goederen
Voorzitter-plaatsvervanger commissie voor gebiedsaanwijzing Flevoland
Voorzitter Raad van Toezicht Zwolle van de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM
Werkzaam juridisch medewerker N.V.V. 10766
Raio Zutphen 10170
Gerechtssecretaris 1e klasse Zutphen 10570
Verlof zonder behoud van bezoldigd. i.v.m. werkzaam gerechtsreferendaris Hof van Justitie.Nederlandse Antillen 201172
Gerechtsauditeur Zutphen 10174
Substituut-griffier Zutphen 20174
Gerechtsauditeur Idem 180475
Rechter-plaatsvervanger Zutphen 160475
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 20875 70379
Rechter Zutphen 70379
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 161079-GOG010704
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161079-GOG010704
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 161079-GOG010704
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 161079-GOG010704
Vice-president Zwolle 40681-GOG010704
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 31181-GOG010704
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 20982-GOG010704
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 20982-GOG010704
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 61089-GOG010704
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 80590-GOG010704
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 31292-GOG010704
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 10194-GOG010704
CoŲrdinerend vice-president Zwolle 80794-GOG221003
Rechter-plaatsvervanger Zwolle 10996-GOG010704
Vice-president Hof Arnhem 10996-GOG010704
Raadsheer Arnhem GOG010704
NU
Arnhem Hof coŲrdinerend vice-president 150698
C010704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-010704 Hop bijbanenregister ArnhemK. 0570 mw.
NLRM 97 98
Raio Maastricht 11095
Parket Maastricht officier van justitie
Begeleidster bij vaste recreatieavond voor verstandelijk gehandicapten
NU
Amsterdam Rechter 010104
C070806 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.
C1997-070806 Hop bijbanenregister AmsterdamR.J.1144
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Assen 111170
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Assen 110371
Gerechtssecretaris 1e klasse Rotterdam 110373
Secretaris arrondissementsparket Amsterdam 110378
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Amsterdam 110375
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 20277
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 200279
Advocaat-generaal ressortparket Amsterdam 70585
Hoofdofficier van justitie arrondissementsparket Almelo 11095
NU
Almelo parket hoofdofficier van justitie
NEVENFUNCTIES
(459) Lid College van toezicht op de kansspelen C191205
(459) Hoofdofficier van Justitie belast met internationale aangelegenheden C191205
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?H.
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 200302
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Christen Juristenvereniging (C.J.V.) Amersfoort 010500
Int. Forum of Travel and Tourism Advocates (IFTTA) Amsterdam 010991F.W. du 0847
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Griffier college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 10781
Plaatsvervanger Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 230687
NU
College van Beroep voor het bedrijfsleven Raadsheerplaatsvervanger 010494
C1997-130604 Hop bijbanenregister College van Beroep voor Bedrijfsleven
Jurist College van Beroep voor het bedrijfslevenI.G.M.T. van der 1059 mw.G.H.0253
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Leeuwarden 50889
Rechter Leeuwarden 120290-GOG221003
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 270593-GOG200506
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 20793-GOG200506
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 20793-GOG200506
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 20793-GOG200506
NU
Amsterdam Vice-president 300102
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-200506 Hop bijbanenregister AmsterdamH.J.M. van 0548 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Dordrecht 60976
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Dordrecht 141283
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Dordrecht 270284
Advocaat-generaal ressortparket Amsterdam 160997
NU
Dordrecht parket
NEVENFUNCTIES
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?A.H. Mw
Almelo rechter 010702
C300504-101204 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-101204 Hop bijbanenregister AlmeloM.M.1246 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 111084
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Zutphen kantoor Nysingh Bitter & De Vries Robbť beŽdiging 1978
C1997-221003 Hop bijbanenregister ZutphenA.G.0223
NLRM 80 87 88/89 90
Werkzaam Ministerie van Economische Zaken 10947
Advocaat en procureur Jakarta 10349
Werkzaam bedrijfsleven 10954
Advocaat en procureur Arnhem en Den Bosch 10956
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 260273
Rechter Arnhem 30574
Raadsheer Hof Arnhem 70379
Vice-president Gerechtshof Arnhem 301187M.J.M. van der 0754 mw.
NLRM 93 94 95 96 98 99
Advocaat en Procureur te Nijmegen
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 10593
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 10594
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Arnhem 10797
NU
Arnhem parket arrondissementsofficier van justitie functie ? KBnr ? dvb ?
NEVENFUNCTIES
C2004 Bestuurslid verslavingskliniek Arnhem de Grift
C2004 Hop - 000305 X bijbanenregister ArnhemQ.J.
NU
Den Haag Rechterplaatsvervanger 010102
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C200506 bijbanenregister Den HaagR.P.F. van der 0954
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 30790-GOG200506
NU
Utrecht Rechterplaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Utrecht kantoor Kramer, Bijkerk & Steenberghe beŽdiging 1979
Te Utrecht Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van Advocaten
Lid Raad van Toezicht Orde van advocaten Utrecht
Secretaris ereraad Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde Houten 010193
C2004-200506 Hop bijbanenregister UtrechtJ.A.0513
NLRM 71
Waarnemend griffier Utrecht 1936-1938
Commies gemeentesecretarie Amsterdam 11042
Substituut-griffier Alkmaar 220447
Rechter-plaatsvervanger Idem 40349
Rechter Idem 60555
Vice-president Idem 40761D.J.0846 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
lid medezeggenschapsraad Stedelijk Gymnasium Haarlem
C041104 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Gerechtsauditeur Amsterdam 130886
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 130886
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 80988
Rechter Amsterdam 10390-GOG041104
Rechter-plaatsvervanger Alkmaar 270990-GOG200506
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 270990-GOG200506
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 270990-GOG280904
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 20491-GOG200506
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 20491-GOG200506
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
Zaandam Kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam Vice-president 280799
Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
plv. voorzitter college van toezicht NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)
Voorzitter Raad van Discipline in het ressort Amsterdam Amsterdam
C1997-200506 Hop bijbanenregister AmsterdamC.J.G.H. van 0715 mw.H.A.0146
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Ministerie van Buitenlandse Zaken 151171
Raio Den Haag 10273
Gerechtssecretaris 1e klasse Den Haag 10673
Secretaris arrondissementsparket Maastricht 150375
Gerechtssecretaris Maastricht 150377
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Maastricht 150377
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Maastricht 50878
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Maastricht 181279
Officier van justitie Nederlandse Antillen 40280
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Maastricht 10883
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Assen 241086
NU
389 Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 170400
389 Leeuwarden Ressortsparket Advocaat-Generaal 010197
389 Arnhem Auditeur-militair plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad 030287 Raadsheer-plaatsvervangerGerechtshof Amsterdam 17-0400 Raadsheer-plaatsvervanger
Gerechtshof Den Haag 31-0502 Advocaat-generaal
Ressortsparket Leeuwarden 010197
Secretaris-Generaal
The international Association of Prosecutors 's Gravenhage
Voorzitter
Stichting Treasury International Association of CIMIC Officers Den Haag 31-0303-010108
Voorzitter
Stichting Treasury IAP Den Haag 31-1095 010108<
Secretaris-Generaal
Int. Ass. of Prosecutors Den Haag 010995 010108
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?A.W.J.Th. 0538
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat te Nijmegen kantoor Dirkzwager Advocaten beŽdiging 1966
Lid Raad van Discipline NOvA ressort Arnhem
Lid Raad van Toezicht woningstichting Nijmegen 110497
Lid van de Vereniging Milieurecht Advocaten (VMA)
Voorzitter vereniging voor de Stille Arme Nijmegen 040995
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 110892 GOG030703
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 230299
NEVENFUNCTIES
Secretaris Stichting Europart. the Netherlands Nijmegen 01-04-2003
Voorzitter van het college van beroep voor de examens Katholieke Universiteit Nijmegen 0111000
C1997-290706 Hop bijbanenregister Den BoschE.R.S.M.
NLRM 94 95 96 97 98
Advocaat te A'dam kantoor Houthoff beŽdiging 1974
Hilversum Kantonrechter-plaatsvervanger 010191
NU
Amsterdam Vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
plv. lid Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen
Voorzitter Commity of Experts HSL-zuid
Bestuurslid Stichting Rooms Catholyk Oude Armenkantoor
Voorzitter Stichting Ontwikkeling Laela
Bestuurslid Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche
Voorzitter Begeleidingscommissie Fusie Delta Lloyd-Nuts Ohra
Voorzitter Concern geschillencommissie Delta Lloyd
Ombudsman Vereniging Letselschade advocaten
Vicevoorzitter Klachtencommissie Ziekenhuis Gooi Noord Laren
C1997-290706 Hop bijbanenregister Amsterdammw. B.T.
NU
Den Haag Militair lid 01-08-2000
NEVENFUNCTIES
Nevenbetrekkingen: Betrokkene heeft geen opgave gedaan op 200506
C2000506 Hop bijbanenregister Den HaagM.L. ter1244 mw. drs.
NLRM 87
Griffier Alkmaar 280684A.T.
NU
Groningen Rechter-plaatsvervanger 26-1103
Universitair docent Rijksuniversiteit Groningen
C150504 Hop bijbanenregister GroningenM.J.M. mw.
3251
Dordrecht Rechter 120901
NEVENFUNCTIES
secretaris Stichting kinderopvang Vlaardingen
C221003-020704 Hop bijbanenregister DordrechtH.J.O.1043
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3255
Voorzitter Klachtencommissie woningcorporaties Midden-Limburg te Roermond ?
Voorzitter Sectie Monumenten Limburg Geschied en Oude Genootschap Maastricht
Lid PAO adviescommissie juridische faculteit Universiteit Maastricht
Juridisch medewerker Provinciale Griffie Arnhem0869
Juridisch Hoofdmedewerker GAK Amsterdam0272
Wetenschappelijk medewerker 1e klasse juridische faculteit Leiden1274
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 40576
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 60678
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 200778
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 70280
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 110783-GOG160704
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 301183
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 170584
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 100185
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 61089-GOG160704
Maastricht Vice-president 020392-GOG200506
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger 011105
NEVENFUNCTIES
Lid college van Beroep voor het Hoger Onderwijs te Den Haag
Voorzitter vereniging van eigenaren Casa Montana Berg aan de Maas
Voorzitter geschillencommissie Woningcorporaties Noord- en Midden Limburg Roermond 010102
C1997-200506 Hop bijbanenregister MaastrichtJ.C.M.0345
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Rijksbelastingen 1971
Raadsheer Hof Den Bosch 20585
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger 010495
C020704-200506 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C020704-200506 Hop bijbanenregister Den BoschL.H.C.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 301145-GOG200506P.B.1070
NLRM 97 98 99
Raio Amsterdam 10496
Amsterdam parket functie ?
NU
Amsterdam Rechter 010403
041104-200506 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-200506 Hop bijbanenregister AmsterdamR.J.A. mw.
NLRM 91
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 140181
Rechter Utrecht 190486R.A.C.G.
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 010102
200506 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C200506 Hop bijbanenregister HaarlemS.K.0330
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Den Haag 10255
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 80471
Raadsheer Hoge Raad 200176
Vice-president Hoge Raad 21187
President Hoge Raad 11096-GOG221003
Rechter in het Europees Hof voor de rechten van de mens
Rechter in het Benelux-Gerechtshof (1983) Eerste Vice-president
Beschermheer van Kuyl's Fundatie R'damB. van 1219
NLRM 71 87 88/89 90 91 92
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 260157
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 31285
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 240888J.J.H. 1241
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 191186

MASSIER-PEREZ S.J.C. mw.

Den Bosch parket

C150304 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?M.J.L.0847
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Ministerie van Sociale Zaken
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 281082
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 10883
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 230585
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 40288
Rechter Amsterdam 290789
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 280889
Vice-president Amsterdam 111292
NU
Amsterdam Coordinerend Vice-president
NEVENFUNCTIES
Voorzitter buurthuis De Tichel in de Jordaan
Voorzitter Klachtencommissie Kennemer Gasthuis te Haarlem
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamH.J.0548 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven 1968
Werkzaam advocaten kantoor 1978
Raio Den Bosch 11080
Gerechtsauditeur Den Bosch 140285
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 140285
Rechter Den Bosch 200286
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 170691
NU
Den Bosch Vice-president 031292-GOG100506
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid HSHB Erasmushuis Den Bosch
Voorzitter Klachtencommissie ongewenste intimiteiten Gemeente Den Bosch
Voorzitter Klachtencommissie ongewenste intimiteiten Stadsgewest Den Bosch
Bestuurslid Raad van Toezicht van Toezicht Stichting Numens
1997-100504 Hop

mw. mr. M. Mateman
Haarlem Rechter 15-0304
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C2004 Hop bijbanenregister HaarlemE.P.1044
NLRM 96 97 98
Gerechtsauditeur Almelo 10395
Rechter-plaatsvervanger Almelo 110495
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 41196
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 41196
NU
Almelo Rechter 190296
C300504-200506 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-200506 Hop bijbanenregister AlmeloT.E.E.H.
NLRM 71
Raad Hoog Militair Gerechtshof 10361

mw. drs. M.G.N. Mathot
redactiecoŲrdinator, redacteur Gooi en Eembode, eindredacteur Wijdemeren Journaal
Lid Raad voor de Journalistiek niet-journalist
C230106, bijgewerkt n.a.v. klachtzaak J. Hop tegen Jeanne Dijkstra eindredactie Ermelo's Weekblad

mw. drs. J.X. Nabibaks
coŲrdinerend eindredacteur FEM Business
Lid Raad voor de Journalistiek niet-journalist
C230106, bijgewerkt n.a.v. klachtzaak J. Hop tegen Jeanne Dijkstra eindredactie Ermelo's WeekbladJ.K.M.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 100351W.C.J.A.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 90568J.J.0330
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en procureur te Rotterdam en Zwolle0556
Werkzaam in bedrijfsleven 10160
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 60868
Rechter Haarlem 50672
Vice-president Haarlem 250779
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 61089
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 260583
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 260593
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Haarlem Vice-president Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam Kantonrechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
C1997 Hop bijbanenregister Den HaagT.J.0346
NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98
Docent cursus procesvoering t.b.v. Ned. Federatie van Belastingconsulenten Den Haag
Lid werkgroep belangenvereniging "Austerlitz Belang"
Inspecteur 's-Rijksbelasting te Utrecht
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 150187
NU
Arnhem Hof Raadsheer 011182
C010704-070806 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.
C1997-070806 Hop bijbanenregister Arnhem


P.E.1256
NLRM 94 95 96 97 98
NU
Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger 040294
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Leeuwarden kantoor Trip & De Goede beŽdiging 1983
Advocaat en procureur Groningen
directeur Leon Vastgoed B.V.
secretaris Fiscaal Regtsgeleerd Leesgezelschap Themis
C1997-150504 Hop bijbanenregister Hof LeeuwardenJ.H.M. van1224
NLRM 80 87 88/89 90
Werkzaam administratieve functies gemeentepolitie0347
Directie R.K. Vereniging voor Kinderbescherming Bisdom Breda0757
Stafdocent Katholieke Sociale Academie te Breda0965
Directie Regionaal Opleidingsinstituut Verplegende en Verzorgende beroepen te Breda1170
Substituut-officier van justitie arrondissement Roermond 60972
Arrondissementsofficier van justitie Idem 170674
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse Idem 111281A.J.0564 mw.
NLRM 98
Eurinfra CBb Den Haag
Gerechtsauditeur college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 20897
Haarlem Rechter 010703

dhr. mr.drs. C.G. Meeder
Amsterdam Rechter 01-08-2006
C101006 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.
C101006 Hop bijbanenregister Amsterdamdhr. mr. H.J.H. van 0366
NLRM 97 98
Lid (key-person)
Internationale Rotaryclub in oprichting Utrecht 010702
Voorzitter commissie van toezicht penitentiaire inrichting Wolvenplein Utrecht 010101-01-07-2010
penningmeester Rotaryclub Utrecht-International Utrecht 01-07-2007-01-07-2010
penningmeester Stichting Community Service Rotaryclub Utrecht-International Utrecht 01-07-2007 01-07-2010
Raio Utrecht 11095
Utrecht Rechter 010401
NU
Utrecht Vice-president 01-05-2006
Voorzitter Beroepscommissie van St. Instituut van Gerechtstolken en - Vertalers 01-01-2006
lid Rotaryclub Utrecht-International Utrecht 01-07-2003
C1997-09-01-2011 Hop bijbanenregister UtrechtC.J.M.0444
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Vice-voorzitter en secretaris tuchtgerecht Controlebureau pluimvee en eieren Barneveld
Lid/Secretaris van het tuchtgerecht voor de groothandel in eieren en eiproducten Zeist
Lid/Secretaris van het tuchtgerecht CPE te Zeist
Secretaris tuchtgerecht Productschap pluimvee en eieren/Kamer eieren en eiprodukten Zoetermeer 011289
Gerechtsauditeur Utrecht 231183
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 231183
Rechter Utrecht 40285
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 40788-GOG280904
Kantonrechter Amersfoort 30790-GOG280904
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 301090-GOG280904
NU
Utrecht Vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Controlebureau pluimvee en eieren Barneveld 010905
C1997-110206 Hop bijbanenregister UtrechtJ.G.M. van
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Alkmaar Kantonrechter-plaatsvervanger 130976
Den Bosch Vice-president
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Alkmaar kantoor Schenkeveld & Sluis Advocaten beŽdiging 1974
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den BoschA. van der 0452
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid Provinciale Staten Friesland
Raio Leeuwarden 10282
Gerechtsauditeur Leeuwarden 140386
Rechter-plaatsvervanger Leeuwarden 220486
Rechter Leeuwarden 130787
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 270593-GOG221003
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 20793-GOG221003
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 20793-GOG221003
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 20793-GOG221003
Kantonrechter Leeuwarden 60893-GOG221003
Rechter-plaatsvervanger Leeuwarden 240893-GOG221003
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Haag 101297
NU
Leeuwarden vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Voorzitter geschillencommissie RBON (Regeling Beheersovereenkomsten en Natuurontwikkeling) Utrecht 010101
Bestuurslid Kring van kantonrechters Utrecht 011099
Plaatsvervangend lid Kamer van Toezicht van het Notariaat Leeuwarden 010195
Secretaris Vereniging SPAVO Surhuisterveen tevens Stichting Munt en Penningkabinet Surhuisterveen
Commissaris van de Spaar en Voorschotbank NV
C1997-221003 Hop bijbanenregister LeeuwardenA.J. van der 1047
NLRM 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Leeuwarden
Rechter Leeuwarden 100993-GOG221003
Rechter Haarlem 071096
NU
Haarlem vice-president 010899
NEVENFUNCTIES
Voorzitter van de Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Haarlem Unit 1 1999
C2001 Hop bijbanenregister Haarlem
tweede plv. voor zitter
Kamer van Toezicht voor het notariaat Haarlem 011203
Coordinator/docent van cursus kort geding
SSR Zutphen 010101
Voorzitter van de commissie van toezicht
Penitentiaire Inrichting Midden-Holland, locatie Haarlem Haarlem 010499A.K.M. van1151
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 100389
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 100389
NU
Eindhoven Kantonrechter-plaatsvervanger
Helmond Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Rechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Procureur te Eindhoven kantoor Holla & Van Dooren beŽdiging 1978
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den BoschA.W.M. van1216
NLRM 71
Advocaat en Procureur te Heerlen 160845
Juridisch adviseur Algemeen Mijnwerkersfonds 1962
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 120656
Rechter-plaatsvervanger Maastricht 221068
Kantonrechter Heerlen 60569Chr. P. van der 0910 mw.
NLRM 71
Werkzaam Armenraad Den Haag
Werkzaam Kinderrechter Den Haag 1942
Waarnemend griffier Den Haag 200750
Substituut-griffier Idem 170347D.R.
6207
NU
Middelburg rechter-plaatsvervanger 111002
NEVENFUNCTIES
Senior consultant juridische zaken KLM NV (Vliegdienst)
Mediator Nederlands Mediation Instituut Rotterdam 010701
C1997-090504 Hop bijbanenregister MiddelburgG.M. van der 0660 mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Hof Leeuwarden 161091
Rechter-plaatsvervanger Leeuwarden 110894-GOG221003
NU
Leeuwarden Hof Raadsheer 200801
NEVENFUNCTIES
Parttime docente bestuursacademie NNed. ?? te Groningen
Lid commissie van advies BB ?? RUG
Medewerker aan de nog te verschijnen uitgave praktijkboek Curatoren Kluwer BV. Deventer
Annotator FED
Auteur bij de door uitgeverij kluwer b.v. losbladige uitgave Praktijkboek Curatoren Deventer
Lid adviescommissie voor bezwaar en beroep Rijksuniversiteit Groningen
Voorzitter adviescommissie voor bezwaar en beroep gemeente Leeuwarden (belastingzaken)
Lid Raad van Toezicht Stichting het Achterkant Gemeente Achtkarspelen 010102
C1997-150504 Hop bijbanenregister Hof Leeuwarden

(33) H. van der Meer, Lid College van Beroep Reclame Code Commissie aangewezen door de media, PCM Dagbladen, Amsterdam
Het gevaar! Memo Reclame Code Commissie en deskundigenrapport 185.
363 De Mw. Hees van Walraven-norm. Het doel van de Reclame Code Commissie is klachtzaken tegen reclame te onderdrukken. Bijvoorbeeld met een oneerlijk rechtsproces waarbij geen proces-verbaal van de hoorzitting wordt opgemaakt om een vitale uitspraak van beklaagde die de klacht ondersteunt te onderdrukken. Bron 050149 klachtzaak Hop tegen Rijksmuseum Amsterdam.H.Th. van der 0358
NLRM 95 96 97 98 5720
Secretaris Kring van Kantonrechters 1997-01-01-2007-02-09
Lid Onderzoekscommissie kampvuurincident CSG Jan Arentsz Alkmaar 2007-01-01-2007-04-01
Gastdocentschap Euroforum Eindhoven
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Kantonrechter Amsterdam 10794-GOG130604
NU
Amsterdam CoŲrdinerend vice-president 010102
Amsterdam Sectorvoorzitter Rechtbank Amsterdam 2001-09-01
Centrale Raad van Beroep Raadsheer-plaatsvervanger 260500
NEVENFUNCTIES
Docent arbeidsrecht bij de Stichting Opleidingen Sociaal Recht te Utrecht
Voorzitter landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs (LKC)VOS/ABB Woerden 010101
Secretaris Kring van Kantonrechters 010101
Gastdocentschap Vrije Universiteit Amsterdam
Gastdocentschap Kluwer Juridische Opleidingen
Plv. voorzitter Landelijk Klachtencommissie voor Beroeps- en volwasseneneducatie (LKC-BVE) SGO Woerden
Plv. voorzitter van de Geschillencommissie voor het Uitzendwezen ABU Badhoevedorp
gastdocentschap Universiteit Leiden
plv. voorzitter commissie van Beroep voor de examens Vrije Universiteit Amsterdam
Gastdocentschap SSR Zutphen
Free-lance docent Arbeidsrecht Stichting OSR Juridische Opleidingen Utrecht
Lid DB LOK 2007-01-01
lid van de reglementscommissie KNVB Zeist 2004-06-08
Lid adviesraad arbeidsrecht OSR Juridische Opleidingen Utrecht 2004-01-01
Gastdocentschap SDU 2002-01-01
C1997-060907 Hop bijbanenregister Amsterdam
Aandachtsvestiging!
375 JUSTITIE NEGEERT MEINEED! Aannemer Karel de Werd vecht al 28 jaar tegen liegende vakbondsbestuurders
Informatie en toelichting: K.H. de Werd, Postbus 36157, 1020 MD AmsterdamJ.A.P.M. van 0353 mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Dordrecht 10590
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Dordrecht 10593
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Breda 10194
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Breda 10794
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Breda 10795
NU
Breda parket
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Katholieke Basisschool De Steiger Stampersgat
Lid structuurcommissie van de Sticht het Barlave voor het Katholiek Primair Onderwijs
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?J.H.B. VAN DER Mw. Naaldwijk 021243
NU
Rechtenstudie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Accountantskantoor
Gemeente Naaldwijk
Algemeen burgerlijk pensioenfonds
Gemeente Maassluis
Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de PvdA
Staatsraad in buitengewone dienst (199200)

NU Staatsraad, sedert 2000
NEVENFUNCTIES Commissaris bij de Stichting Exploitatie Staatsloterij (SENS);
Bestuurslid van de Vereniging van Eigenaren Delflandseweg;
Lid Bestuur Stichting "Dr. DaniŽl den Hoed";
Lid van de Raad van Toezicht van het Academisch Ziekenhuis te Utrecht, AMC-Utrecht
Uitspraken:
387 Multiple sclerose, geldzaken en bestuursrecht Stichting "Stichting MS projecten", thans "Stichting Nationaal MS Fonds" Maassluis tegen "Stichting PatiŽnten Fonds", thans "Stichting Fonds PGO" Haarlem mr. P. van Dijk (24), Voorzitter, en mr. J.H.B. van der Meer (33) mr. R.P. Hoogenboom (28), ambtenaar van Staat.

Drs. W.J. van der Meer
CMT 368
Verpleegkundige te Apeldoorn, werkzaam op een Intensieve Zorgafdeling St Jansdal Ziekenhuis Harderwijk
Voorzitter Ondernemingsraad Ziekenhuis Harderwijk
Verplegingswetenschapper

(33) W.L.Th.A. van der Meer Lid College van Beroep Reclame Code Commissie aangewezen door de BVA bond van adverteerders
Het gevaar! Memo Reclame Code Commissie en deskundigenrapport 185.
363 De Mw. Hees van Walraven-norm. Het doel van de Reclame Code Commissie is klachtzaken tegen reclame te onderdrukken. Bijvoorbeeld met een oneerlijk rechtsproces waarbij geen proces-verbaal van de hoorzitting wordt opgemaakt om een vitale uitspraak van beklaagde die de klacht ondersteunt te onderdrukken. Bron 050149 klachtzaak Hop tegen Rijksmuseum Amsterdam.Y.A. van der 0459 mw.
NLRM 95 96 97 98
Centrale Recherche Informatiedienst
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 10894
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 10895
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Arnhem 10797
NU
Den Haag parket Arrondissementsofficier van justitie
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?A. prof
NLRM 80 87 88/89
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 251078H.E. mw.
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 070603
Advocaat Rotterdam
C221204 Hop bijbanenregister RotterdamH.M.S.0852 mw.
NLRM 95 96 97 98
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger 290794
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Breda kantoor Ruijgrok, Van Iersel & Luchtman beŽdiging 1984M.B. van 0332
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Den Haag 1956
Werkzaam Centrale Directie PTT 1959
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 60667
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 210579
Raadsheer Hof Den Haag 10380
Vice-president Hof Den Haag 110989
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger 010795
Gepensioneerd Vice-president Gerechtshof Den Haag
NEVENFUNCTIES
Lid commissie van advies en bijstand van het Koninklijk Conservatorium te Den Haag
Bestuurslid van de Stichting Studentenhuisvestiging van het Koninklijk Conservatorium
Arbiter bij de raad van arbitrage voor Metaalnijverheid en Handel
bijbanenregister Den HaagR.J.A.1244 mw.
NLRM 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98
Lid klankbordgroep ontwikkeling Juridisch centrum Slot Loevestein
Voorzitter Klachtencommissie seksuele en verbale intimidatie van de Hogeschool Utrecht
Lid Centrale Raad voor Strafrechttoepassing
Lid klankbordgroep Nieuw Profiel Slot Loevestein
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Universiteit Nijmegen
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 140181
Rechter Utrecht 190486
Vice-president Utrecht 190491
Raadsheer-plaatsvervanger hof Amsterdam 20897
Raadsheer-plaatsvervanger hof Arnhem 240997
CoŲrdinerend Vice-president Utrecht
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger GOG130604
NU
Utrecht Vice-president 190491
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger 280100
C120105 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-120105 Hop bijbanenregister Utrechtdhr. M.0146
NLRM 94 95 96 97 98
Bestuurslid Stichting Subsidie Medisch Wetenschappelijk Onderzoek GOG161008
Bestuurslid Beheer Landgoed GOG 161008
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger 1993-12-16
NEVENFUNCTIES
Advocaat te A'dam kantoor Houthoff beŽdiging 1989, later advocaat Den Haag
bestuurslid Stichting "De Drie Lichten" (medisch-wetensch.onderz.) 2006-01-01
bestuurslid Stichting "De Kleine Duintjes" (natuurbeheer) 2006-01-01
C1997-161008 Hop bijbanenregister Den HaagR.A.J.1034 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
President Soroptemistenclub Deventer bijbaan register 1996
Lid Soroptemistenclub Deventer
Voorzitter klachtencommissie St. Adhesie GGZ, Midden Overijssel
Rechter-plaatsvervanger Zutphen 120184
Apeldoorn Kantonrechter-plaatsvervanger 120190
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger 120190
Groenlo Kantonrechter-plaatsvervanger 120190
Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger 120190
Rechter Zutphen 10290-GOG071202
Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger 300893
Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger 150993
Zutphen rechter-plaatsvervanger C070801-GOG221003
C070801 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Memo's bij Mees.
Hop uit Ermelo breekt bij de rechtbank Zutphen door weigering inzage rechtbankdossiers door gewone burgers heen
De R.A.J. Mees-norm. Liegen en bedriegen is representatief voor de werkwijze van een kinderrechter om kinderen van hun ouders te jatten en toekomstige hulpverlening te kunnen blijven verkopen. Hoeveel kinderen hebben na de bemoeienis van kinderrechter Mees, President van de Soroptemistenclub hun vader niet meer terug gezien?
Ook vader Lukic zag zijn kinderen na bemoeienis van kinderrechter Mees, de Raad voor de Kinderbescherming Directie Oost en de Stichting Jeugdbescherming Jeugdhulpverlening Gelderland niet meer terug
Ook vader Zander zag zijn kinderen na bemoeienis van kinderrechter Mees, Raad voor de Kinderbescherming Directie Oost niet meer terugdhr. mr. A.
NU
Zwolle Rechter-plaatsvervanger 01-09-2005
C140906 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.
C140906 Hop bijbanenregister Zwolle-LelystadF.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid eerste kamer Staten Generaal PvdA
Lid vaste commissie voor Justitie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Voorlopig verslag 130597 i.v.m. wijziging van onder meer Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met invoering van medevoogdij en gezamenlijke voogdij
Voormalig Deken Rotterdam van de Orde van Advocaten
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 100174
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 80777-030703GOG
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 10792-GOG250904
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 101074-GOG250904
NEVENFUNCTIES
Advocaat te R'dam kantoor Loeff Claeys Verbeke, later kantoor Landwell beŽdigd 040762
Lid Hof van Discipline NOvA 010190
Lid Adviescommissie Wetgeving NOVA faillissementscommissie
en woordvoerder van de faillissementscommissie in het ressort
Voorzitter Stichting Vereffening RotterdamW.D.1223
NLRM 71 87 88/89 90 91
Inspecteur Voogdijraad Groningen0255
Plaatsvervangend secretaris Raad van de Kinderbescherming Leeuwarden0556
Secretaris Idem Dordrecht0957
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 10762
Substituut-officier van justitie arrondissement Rotterdam 281262
Rechter-plaatsvervanger Dordrecht 221264
Arrondissementsofficier van justitie arrondissement Rotterdam 11072
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 280884C.P.E. mw.
Amsterdam Rechter
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamM.P. mw.
NLRM 01 02 03 04 3314
NU
Middelburg rechter 111001
C090504-031005 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C090504-031005 Hop bijbanenregister MiddelburgM.C. VAN DER Mw.
? Zwolle GOG221003
Zutphen rechter 050603
NEVENFUNCTIES
Lid tuchtcommissie Koninklijke Nederlands Hockey Bond Bunnik
Lid gebruikersraad Stichting Kinderopvang Leeuwarden
Voorzitter Oudercommissie Kinderdagverblijf SKL Leeuwarden
C2000-010704 Hop bijbanenregister Zutphen


  MEIDE

J.H. van der 0621
NLRM 71 80
Werkzaam Vereniging van Nederlandse Gemeenten 1947
Werkzaam Ministerie van Binnenlandse Zaken, II. administrateur 1951
Werkzaam Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, II. hoofdadministrateur 1962
Lid Centrale Raad van Beroep 61069
Ondervoorzitter Idem 200976


  MEIHUIZEN

J.1032
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Haarlem 120362
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Leeuwarden 120762
Gerechtssecretaris 1e klasse Rotterdam 120764
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Rotterdam 10966
Substituut-griffier Rotterdam 220668
Rechter Dordrecht 110270
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 80374
Kantonrechter Dordrecht 120477
Rechter-plaatsvervanger Dordrecht 120477
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 100478
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 231179
Kantonrechter Den Haag 211283
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 150191
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 10194
NU
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger
Utrecht Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag Kantonrechter-plaatsvervanger JA
NEVENFUNCTIES
Incidenteel Voorzitter Raad van Toezicht Nederlandse Incasso-ondernemingen
Voorzitter klachtencommissie Huisartsen districten Delfland Westland en Schieland
Voorzitter klachtencommissie Stichting Oldeslo zorg en wooncentrum voor ouderen Den Haag
C001097 Hop bijbanenregister


  MEIJ

A.W.H.1244
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Roermond 130184
Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 210885
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 110592
Vice-voorzitter college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 10394
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht, 10494
CoŲrdinerend vice-president college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 80794
Plaatsvervanger Lid Tariefcommissie Amsterdam 161194
Raadsheer Hoge Raad 10996-GOG221003
Lid van de Commissie van Bijstand van de Vereniging van Milieurecht Advocaten


  MEIJ

P. DE
NLRM 03
Hoge Raad gerechtsauditeur 010901
C221003 Hop bijbanenregister Hoge Raad
Adjunct-secretaris Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht Den Haag 010503


  MEIJ

W. van der 0524
NLRM 80 87 88/89 90 91 92
Advocaat en Procureur Den Haag 70753
Rechter Den Haag 241079
  MEIJDE

K. van der
NLRM 03 04 5968
NU
Roermond Rechter 010902
C060404 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-060404 Hop bijbanenregister Roermond


  MEIJDEN

H. van der 0162
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Dordrecht 10388
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Breda 150891
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Breda 10992
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 10295
NU
Den Bosch parket
NEVENFUNCTIES
Lid CoŲperatieve Rabobank Sint Oederode
Lid klankbordgroep particulieren Sint Oederode
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


  MEIJENVELD

C. von
NLRM 94
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 10792


  MEIJER

A.E.C.0647 mw.
NLRM 88/89 92 93 94 95 96 97 98
Raio Arnhem 10474
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 300780
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 81180
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 260782
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 160387
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 60292-GOG041104
NU
Arnhem rechter 010792-GOG27-04-2010
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Lid Soroptemistenclub
C1997-040904 Hop bijbanenregister Arnhem


  MEIJER

A.M.J.
NLRM 91
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 70668
Rechter-plaatsvervanger Maastricht 140386
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 1988


  MEIJER Zie BIJL-MEIJER

C.C.0961 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92
Raio Den Haag 11086


  MEIJER Zie CLERCQ-MEIJER

C.M.0249 mw.


  MEIJER

E.G.J.M.1253
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 70488


  MEIJER

E.T.0352
NLRM 94 95 96 97 98
NU
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger 161293
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Procureur te Rotterdam kantoor Nauta Dutilh beŽdiging 1982
Bestuurslid Stichting Vrienden Capelse Muziekschool
40897
Lid van de Adviescommissie wetgeving van de NOvA belastingrecht
C020704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-020704 Hop bijbanenregister Dordrecht


  MEIJER

F.F.0566 mw.
NLRM 95 96 97 98 99
Raio Rotterdam 11094
Rotterdam parket raio
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


  MEIJER

F.W.J
Hoge Raad Gerechtsauditeur 270502
NEVENFUNCTIES
Mederwerker Rechtspraak v/d Week, Nj, NJB Kluwer
C130604 Hop bijbanenregister Hoge Raad


  MEIJER

F.N.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 30166
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 160169
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger 260686-GOG140904
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Den Haag kantoor Ekelmans & Meijer beŽdiging 1956
Lid van de Commissie Disciplinaire Rechtspraak van de NOvA


  MEIJER

F.W.J.
NLRM 03
Hoge Raad gerechtsauditeur
C221003 Hop bijbanenregister Hoge Raad


  MEIJER

G.H.0558
NLRM 93 94 95 96 97 98
Freelance docent bij de Veluwse Assurantie Club VAC
Unit-coŲrdinator sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank Zwolle
Rechter-plaatsvervanger Zwolle 60193
Gerechtsauditeur Zwolle 011093
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 10194
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 270696
NU
Zwolle Rechter 040794
NEVENFUNCTIES
Docent verzekeringsbrache NIBE-SVV Groningen
Lid Commissie van Beroep KNVB
Docent SSR 010102
C1997-010704 Hop bijbanenregister Zwolle-Lelystad

Meijer-Hartog, mw.mr. G.J.
Arnhem ?
C2004-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


  MEIJER

H.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Alkmaar 41274-GOG221003
Advocaat te Amsterdam kantoor de Lairessestraat 65 beŽdiging 1973


  MEIJER

H.A.H.W.
NU
Lid Raad van Discipline NOvA ressort Den Haag
Advocaat bij Ten Holter Advocaten Dordrecht, beŽdigd 310786
C220603 J. Hop advocatenregister
WAARSCHUWING EXSTREEM GEVAARLIJK EN EEN ZEER ERNSTIGE BEDREIGING VOOR DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING!
300 Namenlijst Raad van Discipline verantwoordelijk voor liegen en bedriegen als norm voor de NOvA om vrijheid van meningsuiting van het gewone volk te onderdrukken
Mr. B.J.R.P. Verhoeven, voorzitter Raad van Discipline en coordinerend vice-president rechtbank Middelburg
Mr. P.G. Gilhuis, lid Raad van Discipline tevens advocaat te Dordrecht en rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht
Mr. C.C.J. Hiebendaal, lid Raad van Discipline en tevens advocaat
Mevrouw Mr. E.M. van Hilten-Kostense, lid Raad van Discipline, advocaat en raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam
Mr. H.A.H.W. Meijer, lid Raad van Discipline en tevens advocaat

  MEIJER

J.A.0546 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rijksbelastingdienst 1968
Raadsheer Hof Den Bosch 180684
Vice-president Hof Den Bosch 190595
NU
Den Bosch Hof CoŲrdinerend vice-president 241197
NEVENFUNCTIES
Penningmeester Stichting De Sterne Instituut voor geestelijk gehandicapten te Clinge
Voorzitter Adviescommissie van de BB-schriften Gemeente Sluis-Aardenberg
Plaatsvervangend Voorzitter adviescommissie voor de bezwaar- en beroepschriften van de Provincie Zeeland
Lid van de schadebeoordelingscommissie van de Gemeente Sluis-Aardenburg
docent cursussen Procesvoering Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs
voorzitter klachtencommissie Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Oostburg 010101
lid Raad van Toezicht Stichting Tragel Clinge 010101
voorzitter klachtencommissie Gemeente Sluis 010101
voorzitter adviescommissie voor de bezwaar- en beroepschriften Provincie Zeeland 010101
voorzitter adviescommissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Sluis
lid commissie aantrekken leden rechterlijke macht
C1997-020704 Hop bijbanenregister Den Bosch


  MEIJER Zie VELT-MEIJER

J.M.E. in 't1141 mw.


  MEIJER

J.W.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 40780
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Den Haag kantoor Buruma Maris beŽdiging 1957
Voorzitter vereniging van Onteigeningsadvocaten
Lid redactieraad Bouwrecht
Lid van de Vereniging Milieurecht Advocaten (VMA)


  MEIJER

R.
College van Beroep voor het bedrijfsleven Gerechtsauditeur 010103
C130604 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C130604 Hop Bijbanenregister College van Beroep voor het bedrijfsleven


  MEIJER-CAMPFENS

Voorzitter Justitieel Overleg Platform Arrondissement Leeuwarden Leeuwarden
NU
Leeuwarden Rechter 06-0100
Voorzitter Klachtencommissie Zorggroep Almere
  MEIJER-DELLAERT

M.A.A. mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Roermond 250979
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 81288
Rechter Den Bosch 10190
NU
Den Bosch Vice-president 040491
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Curatorium plaatselijk tehuis ons middel t.b.v. onderwijs Tilburg
280197 Hop bijbanenregister Den Bosch


  MEIJER

R.
NLRM 03
College van Beroep voor het Bedrijfsleven Gerechtsauditeur
C1997-221003 Hop bijbanenregister College van Beroep voor Bedrijfsleven.


  MEIJER

R.J.
Groningen rechter-plaatsvervanger
NU
Groningen Rechter 011103
C221003 Hop bijbanenregister Groningen
Lid
Raad van Discipline in het ressort Leeuwarden 010700 011002 dhr. mr. S. Meijer
Rechter-plaatsvervanger
Rechtbank Breda 010403
Gerechtsauditeur
Rechtbank Breda 010903
Projectleider
Stichting Rechtsbijstand Tilburg
Lid
Tuchtcommissie van de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB)06-0903
Lid College van Arbiters van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB)06-0903
Penningmeester Regionaal Unicef Comitť Tilburg 011202


  MEIJER

S.Y.Th
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
C041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


  MEIJER

W.A.M.J.
NLRM 71 80 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98 3323
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 70668
Rechter-plaatsvervanger Maastricht 140396
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 40383
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 121096-GOG100506
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger strafsector
Zevenbergen Kantonrechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat Breda
Voorzitter commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Geertruidenberg
Bewindvoeder van de heer Nijs te Breda
Zaakvoerder de heer van Nordheim e.o. bedrijfspand in Maastricht
C1997-221003 Hop bijbanenregister Maastricht


  MEIJER-CAMPFENS

G.M. Mw
NLRM03
Leeuwarden rechter
C221003 Hop bijbanenregister Leeuwarden


  MEIJER Zie LUIJTEN-MEIJER

W.R.0345 mw. prof. e.v. prof. LUIJTEN, E.A.A.


  MEIJERE

C.A. de 0508
NLRM 71
Advocaat en Procureur Leiden 1941
Raadadviseur ministerie van Justitie 1946
Rechter Rotterdam 250848
Raadsheer Hof Den Haag 80256
Raadsheer Hoge Raad 30561


  MEIJERING

K.H.0933
NLRM 80
Secretarie Reclasseringsraad Dordrecht 1967
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 11172
Substituut-officier van justitie arrondissement Den Bosch 121073
Arrondissementsofficier van justitie idem 211075
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m. werkzaam officier van justitie hoofd
Arrondissementsparket CuraÁao 270976
Arrondissementsofficier van justitie arrondissement Rotterdam 140979


  MEIJERINGH

J.R.0735
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Groningen0563
Rechter-plaatsvervanger Groningen 81073
Rechter Groningen 10976
Rechter-plaatsvervanger Leeuwarden 291079
Vice-president Assen 20781
Rechter-plaatsvervanger Groningen 110881
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 290385
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel, Assen 200688
President Assen 10592-GOG221003
Raadsheer-plaatsvervanger hof Leeuwarden 50298
Rechter-plaatsvervanger Assen 50298
NU
Assen Kantonrechter-plaatsvervanger
Emmen Kantonrechter-plaatsvervanger
Meppel Kantonrechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger 291079
Leeuwarden Hof raadsheer 010800
NEVENFUNCTIES
Lid centrale raad van advies
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Discipline NOvA ressort Leeuwarden
Voorzitter Drents Juridisch Genootschap
C000496-150504 Hop bijbanenregister Leeuwarden
Plaatsvervangend lid
Centrale Raad voor Strafrechtstoepassingen 010901
Lid commissie bezwaar en beroep
Lid commissie bezwaar en beroep Leeuwarden 010198
Lid klachtencommissie
Stichting GGZ Groningen en AZG Groningen 010198


  MEIJERINK-BROKKEN

C.M.1232
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Laren
Gerechtsauditeur Den Bosch 220488
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 281188
Rechter Den Bosch 130990
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 151191


  MEIJERS

L.C.M.0829 prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam R.K. Kerkgenootschap 1959
Werkzaam Ministerie van Justitie, II. hoofd afdeling Staat- en Strafrecht, hoofdadministrateur 010768
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Den Haag 20373
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Assen 160877
Hoofd officier van justitie arrondissementsparket Assen 120380
Advocaat-generaal Hoge Raad 140285-GOG221003
Lid Beoordelingscommissie klachtenregeling Gemeentepolitie Emmen
Bestuurslid geriatrische verpleeginrichting "Nieuw Graswijk" te Assen
Voorzitter Bestuur Stichting Studiecentrum Rechtspleging
Hoofdredacteur Nederlandse Jurisprudentie
Bijzonder hoogleraar Strafrecht aan de Rijksuniversiteit te Groningen
Lid Studiecommissie tuchtrechtspraak KNVB
Voorzitter College van Advies Politieregio Lelystad
Lid College van Advies Politieregio Utrecht


  MEIJERS

V.A.E.M.0364
NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervanger Breda 300197
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Rijksuniversitair docent RU Limburg
Secretaris redactie van Vennootschap & Onderneming
160497


  MEIJJES

P.1202
NLRM 71
Werkzaam Ministerie van Justitie, II. raadadviseur 1931
Rechter Den Haag 110442
Vice-president Idem 3 me 1 1952
Raadsheer Hof Den Haag 300157
Vice-president Idem 210458


  MEIJKNECHT

P.A.M.0642
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger 201189
NEVENFUNCTIES
Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Wetgeving, Sector Rechtspleging Raadadviseur 95/96
Ministerie van Justitie Lid adviescommissie voor het burgerlijk procesrecht
C1997-020704 Hop bijbanenregister Den Bosch


  MEIJLINK

P.W.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger Middelburg 301058


  MEIJRING

K.H.0933
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Secretaris Reclasseringsraad te Dordrecht 1967
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 11172
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 121073
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 211075
Hoofd officier van justitie Nederlandse Antillen 270976
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 140979
Advocaat-generaal Hof Den Haag 141281
Raadsheer Hof Den Bosch 200788
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 80791
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 311091
Vice-president Hof Den Bosch 150694
NU
Den Bosch Hof Vice-president
NEVENFUNCTIES
Lid adviescommissie Tuchtrechtspraak KNVB
C1997-100704 Hop bijbanenregister Den Bosch


  MEILLO

E.C.0174 mw.
NLRM 98
NU
Raio Zwolle 11098
NEVENFUNCTIES
Adjunct-secretaris Studiekring Strafrechtspraak NVvR 010499
C1998-010704 Hop bijbanenregister Zwolle-Lelystad


  MEIN

J.0921
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 230648
Waarnemend ambtenaar Groningen 2!90449
Ambtenaar Openbaar Ministerie Groningen 28045
Substituut-officier van justitie arrondissement Groningen 181256
Rechter Groningen 10265
Vice-president idem 120276
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 210884


  MEISSEN

I.C.M.E.0169 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Raio Assen 10494
NU
NEVENFUNCTIES
Lid ledenraad NVvR
171197


  MEISSEN

M.P.A.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 180757


  MELAARD

M. 0763
NLRM 94 95 96 97 98
Raio Almelo 11093
Gerechtsauditeur Almelo 11093
Rechter-plaatsvervanger Almelo 11096
NU
Almelo rechter 050997
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Ponyclub "deHertruitertjes" Hellendoorn 130204
C1997-091204 Hop bijbanenregister Almelo


  MELAI

A.L.0518 prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 210884
NU
NEVENFUNCTIES
Oud-hoogleraar Rijksuniversiteit Leiden


  MELENS

A.L.R.0550
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3351
Voorzitter Klachtencommissie Sint Clara Ziekenhuis te Rotterdam
Advocaat en procureur
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 100889
Kantonrechter Terneuzen 211190
Rechter-plaatsvervanger Middelburg 211190
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg B0791
Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 80791
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 80791
NU
Middelburg vice-president 010102
Middelburg Kantonrechter-plaatsvervanger
Zierikzee Kantonrechter-plaatsvervanger
Terneuzen kantonrechter
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Moolenburg Bent Zierikzee 010192
Plaatsvervangend Lid Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen Middelburg
Directeur Pensioen B.V. Middelburg 010192
C000797-090504 Hop bijbanenregister Middelburg


  MELISSEN

E.A.H.0966 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Raio Arnhem 11093
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 11096
NU
Arnhem raio
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 97
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-040904 Hop bijbanenregister Arnhem


  MELKERT

C.N.0458
NLRM 95 96 97 98
Wetgevingsjurist bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 240594
NU
Rotterdam rechter 010995
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Ombudscommissie gemeente Pijnacker te Pijnacker
Vice-voorzitter van het parochiebestuur van de parochie H. Johannes de Dooper te Pijnacker
C1997-250904 Hop bijbanenregister Rotterdam


  MELLEMA

S.R.1154
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Secretaris Hervormde Wijkgemeente VI/VII Leiden
Raio Den Haag 10183
Gerechtsauditeur Den Haag 280686
Rechter-plaatsvervanger Idem 280686
Rechter Den Haag 200788
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 240492-GOG251006
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 10494-GOG251006
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 010494-GOG251006
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 010494-GOG251006
Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger-GOG251006
Zaandam kantonrechter 010494-GOG251006
Haarlem kantonrechter-GOG251006
Alphen aan de Rijn Kantonrechter-plaatsvervanger 240492-GOG251006
NU
Haarlem Vice-president 010102
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 200405
NEVENFUNCTIES
Voorzitter klachtencommissie Philadelphia Vierhouten Gelderland
bestuurslid St. toezicht beheer cliŽntengelden Hartekamp 010105
C1997-251006 Hop bijbanenregister Den Haag
Memo:
(441) Kantonrechter Mr. S.R. Mellema (33) stelde echter vast dat de verzuimbegeleiding niet was verzorgd door een zelfstandig gecertificeerde arbodienst. Volgens de kantonrechter komt daarom aan de bevindingen van dit bedrijf geen betekenis toe. Dit betekent dat niet is vastgesteld of de werknemer tot enige werkhervatting in staat was. Omdat er daarom van werkweigering geen sprake kan zijn, heeft de kantonrechter het ontbindingsverzoek afgewezen.


  MELLEMA-KRANENBURG

T.J.0955 mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 040590
NEVENFUNCTIES
Universitair docent aan de RUL
Kandidaat-notaris te Katwijk
Kandidaat-Notaris Landwell Advocaten Rotterdam
Plaatsvervangend lid Kamer van Toezicht Rechtbank Rotterdam Rotterdam 010402
Universitair Hoofddocent Universiteit Leiden Leiden 010101
Auteur c.q. Redacteur Tijdschrift Fiscaal Vermogen Leiden 010999
Lid Commissie Erfrecht Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie 's Gravenhage 010999
docent SSR Zutphen 011196
Lid Examencommissie Secretarissenopleiding SSR Zutphen 010195
Auteur c.q. Redacteur Tekst en Commentaar Leiden 010190
Auteurc.q. redacteur JuridischeBerichten voor het Notariaat 'Gravenhage 010190
Auteurc.q. Redacteur< Tijdschrift voor Agrarisch Recht Leiden 010190
Auteur c.q.Redacteur Verbintenissenrecht(losbladig) Leiden 01011980
Auteur c.q. Redacteur Vermogensrecht(losbladig) Leiden 01011980
Docent juridische PAO/Kluwer/Instituut voor Agrarisch Recht 01011980
C1997-250904 Hop bijbanenregister Rotterdam


  MELISSEN

W.A.H. mw.
Amsterdam Rechter
C041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


  MELSSEN

B.J.J.0852
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter personeelsvereniging RESPONZ tot 130396
Lid van Commissie van Toezicht van de penitentiaire inrichting "De Grittenborgh" te Hoogeveen
Raio Zutphen 11280
Rechter Zutphen 101188
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120190-GOG221003
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120190-GOG221003
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120190-GOG221003
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 120190-GOG221003
Rechter Zwolle 91190
Rechter-plaatsvervanger Zutphen 150191-GOG221003
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 260291-ontslag
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 260291-GOG221003
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 260291-GOG221003
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161293-GOG221003
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 10194-GOG221003
Vice-president Zwolle 040297-GOG221003
NU
Leeuwarden Hof raadsheer 300102
NEVENFUNCTIES
Docent Koninklijke Marechaussee Apeldoorn 160796
Docent Rechercheschool Zutphen 010189
Bestuurslid Nationaal Fonds Kinderhulp te Deventer 050900
C1997-150504 Hop bijbanenregister Hof Leeuwarden
Memo deskundigenrapport 185.
110 De B.J.J. Melssen-norm. De vader verzoekt een omgangsregeling vast te stellen die een loyaliteitsconflict vermijdt en conform de wil van Desiree is. De kinderrechter ziet thans geen aanleiding, gezien de grote spanningen die nog immer tussen de vader en de moeder aanwezig zijn en de strijd die nog steeds tussen hen wordt gevoerd, een wijziging aan te brengen in de omgangsregeling. De kinderrechter wijst dit verzoek derhalve af. B.J.J. Melssen 23 juni 1997 31101/JZ RK 97230 Zwolle. Memo Hop! Melssen is bestuurslid van Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp Deventer 050900 waar ook meneer Veringmeier van het AKJ inzit.
  MENALDA

A.0630 prof. dr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 111185
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 130387
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Oud-hoogleraar Wiskunde
C1997-040904 Hop bijbanenregister Arnhem


  MENDEL

M.M.0439 prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetens. medewerker Rijks Universiteit Leiden 1963
Hoofd Juridische afdeling Estel Hoogovens BV. 1971
Buitengewoon. Hoogleraar T.H. Delft 1974
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 300971-GOG041104
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 180679
Raadsheer Hof Amsterdam 90481
NU
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger 151087
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar Rijks Universiteit, handelsrecht en sociaal-economisch privaatrecht
C1997-140904 Hop bijbanenregister Hof Amsterdam
Adviseur
Wiersma Mendel Prakke Advocaten Santpoort/Amsterdam 010903
Lid
Commissie Vennootschapsrecht Santpoort e.a. 010195
Vice-voorzitter
Raad van toezicht Verzekeringen Den Haag 010190
Bestuurslid
Vereeniging Handelsrecht Santpoort e.a. 010190
Bestuurslid
Vereniging voor Verzekeringswetenschap Santpoort e.a. 010190
Voorzitter
Stichting Van Eijck Bibliotheek (Universiteit Leiden, verzekeringsrecht) Santpoort, Leiden, Rotterdam 010190


  MENDLIK

J. 1035
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter Stuurgroep Raad voor de Rechtspraak i.o. Den Haag 010600-310301
432 Bestuurslid stichting "Nederlands Arbitrage Instituut"
Lid Raad van Advies van de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam
Lid Raad van Advies van het WODC
Secretaris krijgsraad Arnhem 010461
Raio Breda 151161
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Breda 150362
Gerechtssecretaris Breda 010964
Als Stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Breda 010966
Substituut-griffier Breda 260268
Rechter-plaatsvervanger Breda 260369
Rechter Breda 140770
Vice-president Breda 40478
Pres-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Buitenland Landmacht 180179
Pres-plaatsvervanger Mobiele krijgsraad Buitenland Landmacht 180179
President Breda 10886
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Bosch 090991
President Rotterdam 10394
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 290200
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid vroeger voorzitter van het Rotterdams Juridische Genootschap
Voorzitter van de Kruijne de Bruijne Stichting
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline NOvA 230701
C000697-221003 Hop bijbanenregister Hof Den Haag
Bijzonderheden!
12 Project van Hop leidt tot verbetering van de uiterlijke kenmerken van de rechtspraak
Bijzonderheden!
230 Uitspraak President van de rechtbank Rotterdam Mr. Mendlik (33) in de zaak: "Dagbladen tegen Eureka"


  MENGELBERG

R.H.W.0135
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bedrijfsjurist te Utrecht
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 121085
Kantonrechter Utrecht 30386
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 290596
NU
Utrecht kantonrechter

Drs. H.G.M. Menke
Lid-verpleegkundige CMT 368
Hoofdverpleegkundige UMC St Radboud
Lid Ondernemingsraad UMC St Radboud


  MENS Zie BRANDSMA-MENS

B.M.0148 mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter werkgroep alimentatienormen NVvR
deelnemer Interdepartementaal Beleidsonderzoek Alimentatiebeleid
docent cpo nijmegen specialisatieopleiding Familierecht Nijmegen 010197
Voorzitter commissie van beroep VGC (golfclub) Hoog Soeren 010100
Lid Raad van Toezicht Spatie 010302
Rechter-plaatsvervanger Zutphen 61089
Rechter Zutphen 51192-GOG221003
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 60193-GOG010704
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 60193-GOG010704
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 60193-GOG010704
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 60193-GOG010704
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893-GOG010704
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993-GOG010704
NU
Arnhem Hof raadsheer 230998
NEVENFUNCTIES
Lid van de Klachten-Commissie ongewenste intimiteiten/seksuele intimidatie van het Apeldoorn College Beroeps en volwassenen onderwijs
Voorzitter klachtencommissie belast met onderzoek van klachten terzake sexuele intimidatie, discriminatie, racisme of geweld ROC Aventus Apeldoorn
Coauteur Praktijkboek Scheidingsrecht 010101
Docent Stichting Studiecentrum Rechtspleging 010102
Lid werkgroep alimentatienormen NVvR 25-01-2002
C1997-070806 Hop bijbanenregister Arnhem
GETUIGSCHRIFT
Deze kan gelinkt worden aan Leenders/Nienhuis tegen SBJG/Stichting Lindenhout/rechtbank Arnhem www.burojeugdzorg.nl/3.htm 
Stockholmsyndroom! www.burojeugdzorg.nl/124.htm
Onderonsjes tussen rechters, SBJG en RVDK buiten de hoorzittingen om! www.burojeugdzorg.nl/180.htm
DENKSPORT
Welk woord krijgt u als u drie letters toevoegt aan de initialen van de Arnhemse kinderrechter Cools-Weebers?


  MENS

K.L.H. van 1245 prof.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Commissaris bij: charistatieve instelling Administratiekantoor Stichting Walbosch Doorn 010101-311204
Commissaris Winkelman & Van Hessen adviesbureau voor Marketing en Public Relations Den Haag 010101-311204
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger 120390
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, Rijks Universiteit Utrecht, belastingrecht
Advocaat te Utrecht kantoor Van Mens & Wisselink advocaten en belastingadviseurs beŽdiging 1985 Amsterdam
Bestuurder Stichting Instituut Nationale en Internationale Estate Planning Utrecht 261199
Bestuurder Nederlandse Vereniging van Advocaten Belastingskundigen Den Haag 010101
Commissaris Drukkerij Kostverloren B.V.
Commissaris Kanaka International B.V. Utrecht 111095
Commissaris CHeSS Beheer B.V. Haarlem 220592
Commissaris Winkelman & van Hessen, Beheer B.V. Den Haag
Commissaris Proda B.V. Breda 190700
Commissaris Henex B.V. Voorburg 010600
Commissaris Heflex B.V. Beekbergen 280799
Commissaris bij: charistatieve instelling Stichting Het Enge Land Beekbergen 191297
Commissaris bij: charistatieve instelling Stichting Four Seasons Amsterdam 010101
Commissaris bij: charistatieve instelling Stichting Artsen voor Kinderen te Utrecht Utrecht 010101
Commissaris bij: charistatieve instelling Stichting Thunderbird Amsterdam 091189-010705
Commissaris bij: charistatieve instelling Stichting Sionshulp Utrecht 010594
Commissaris E. & A. Scheer Amsterdam 231192
Commissaris bij: charistatieve instelling Stichting Boet Bilthoven 300399
Commissaris Megaset Aalsmeer 01-01-1987
Commissaris Delta Instruments Drachten 10-03-2004
Bestuurslid St. Administratiekantoor Chess Soest 12-11-1998
Commissaris Baja Innovations Oegsgeest 110701
Voorzitter RvT Stichting Terra Vitalis Oosterhout 16-06-2004
Voorzitter Nederlandse Vereniging van Advocaten Belastingskundigen Den Haag 26-11-2004
C1997-070806 Hop bijbanenregister Den Bosch

Drs. G.A.M. Mensing
Lid-gezondheidszorgpsycholoog CMT 368
Raad Penitentiaire Kamer van het Bijzondere Gerechtshof Arnhem

N.A. Mensing van Charante
Lid-arts CMT 368
Huisarts
Nmi-gecertificeerd mediator
Voorzitter van de boksvereniging Jan Huppen


  MENTHON BAKE

C.F.G. de1219
NLRM 87 88/89 90
Plaatsvervangend Lid Centrale Raad van Beroep 160783

mw. mr. E.I. Mentink
Rotterdam Rechter 010104
Lidvan de Beroepsgroep Juristen Amnesty International 01100130-0903
C250904 Hop bijbanenregister Rotterdam

  MENTINK

J.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 130668

 

(42) Velde-Menting, Mevrouw mr. K.M. van der, voorzitter bezwaarcommissie gemeente Nunspeet. Info bezwaarschrift verzoek www.burojeugdzorg.nl/466.htm ?


  MERBEL

L.W. van de 1238
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3376
Voorzitter Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Gemeente Geertruidenberg
Lid generale commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen Ned. Herv Kerk
Voorzitter generale commissie van het opzicht van de NH kerk
Juridisch Adviseur Commando Stichting Roosendaal 010104-000000 Opgevolgd door kapitein Mr E Pouw
Plaatsvervangend Lid bij de Gemeente Geertruidenberg van de commissie AWB
Bestuurslid Stichting Beheer derdengelden "Amarant" (Gehandicapten)
Bestuurslid kerkenraad van de NH gemeente Raamsdonk
Rechter-plaatsvervanger Breda 90583
Rechter Breda 310785
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 170691
Vice-president Breda 010895-GOG090504
NU
Middelburg Rechter-plaatsvervanger 090688
C090504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C000797-090504 Hop bijbanenregister Middelburg


  MERENS

W.E.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid van de Algemene Raad van de Orde van Advocaten portefeuille Opleiding
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 140881-GOG200506
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 70989-GOG200506
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat te R'dam kantoor Van Anken KnŁppe Damstra beŽdiging 1972. Lid maatschap
lid raad van advies Bookmap International Oegstgees
lid Raad van Discipline Den Haag
secretaris/penningmeester Rotterdams Juridisch Genootschap< Rotterdam
penningmeeste Stichting voor Authentieke Muziek Delft
C1997-200506 Hop bijbanenregister Den Haag


  MERLINI-VAN ZEBEN

A.D.1248 mw.
NLRM 88/89 90 91
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 90388


  MERTENS-STEEGHS

J.H.J.M.0954 mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 01 02 03 04 3388
Bestuurslid Stichting Slachtofferhulp Noord en Midden-Limburg (tot 230197)
Voorzitter Klachtencommissie ongewenste intimiteiten Stichting Zorgverlening Verst ???? Venlo
Bestuurslid Stichting Katholiek Onderwijs Overkwartier Sevenum
Plaatsvervangend voorzitter Raad van Discipline Den Bosch
Gerechtsauditeur Roermond 301190
Rechter-plaatsvervanger Roermond 150891
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 191291
Rechter Roermond 240692
NU
Roermond Vice-president 210201
C060404 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C000498-060404 Hop bijbanenregister Roermond


  MERTENS

T.W.0421
NLRM 80 87 88/89 90
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 140274
Rechter Utrecht 010190 dhr. mr. J. van der Merwe
Raadsheer-plaatsvervanger
Gerechtshof Amsterdam 11-1002
Rechter-plaatsvervanger
Rechtbank Haarlem 010604
Stafjurist bij de belastingkamer
Gerechtshof Amsterdam Amsterdam
Medewerker Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht Sdu Fiscale en financiŽle uitgevers 010100
Bewerker Vakstudie Loonbelasting Kluwer 010194

  MERWIJK

S.F. van drs.
C1997-041104 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Den Bosch raio
Amsterdam Rechter 010403
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Stichting Alia Amsterdam 010102
C1997-130606 Hop bijbanenregister Amsterdam


  MERX

C.H.J.1049
NLRM 80 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven 1970
Werkzaam gemeente Schaesberg, afdeling bevolking 230778-230179
Waarnemend / Kandidaat verkeersschout arrondissementsparket Maastricht 10180
Verkeersschout arrondissementsparket Roermond 150383
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Roermond 10886
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Roermond 170388
Officier van justitie Aruba 10790
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Haag 10793
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 10296
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?
MEMO
Jaloerse topman OM misbruikt zijn functie, bron Christel van Bebber
PHILIPSBURG Een jaloerse officier van justitie die de telefoongegevens van zijn vriendin en haar vermeende minnaar opvraagt. Het lijkt een aflevering uit een soapserie, maar op Sint-Maarten gebeurde het echt. De 56-jarige Nederlandse officier van justitie Cor Merx stond gisteren terecht voor valsheid in geschrifte en het gebruiken daarvan. Hij zou dat hebben gedaan toen hij nog in functie was als hoofd van het openbaar ministerie (OM) op de Bovenwinden.


  MESDAG


M.0412 mw.
NLRM 71
Waarnemend griffier Groningen 301037
Juriste bureau Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Almelo 11242
Leidster toezicht vrijwillig geÔnterneerden Civil Internment Camp te Esterwegen (Dld.) 10645
Maatschappelijk werkster gemeente Almelo 11245
Substituut-griffier Amsterdam 170747


  MESKERS

H.P.M.0163
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Almelo 10490
Gerechtsauditeur Amsterdam 10495-GOG041104
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 10495-GOG041104
Rechter Amsterdam 180796-GOG041104
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Den Haag kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn beŽdiging 1994


  MESSCHAERT

A.N.0817
NLRM 71 80 87
Werkzaam Nederlandse Veehouderij Centrale 10741
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Zutphen 160242
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zutphen 160346
Substituut-officier van justitie arrondissement Zutphen 181256
Werkzaam Ministerie van Justitie waarnemend Hoofd Hoofdafdeling Rechterlijke. Organisatie 0257-150159
Officier van justitie arrondissementsparket Roermond 300362
Idem arrondissementsparket Den Bosch 291269
Idem Amsterdam 190775
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 190682


  MESSER

E.A.
Lid commissie van toezicht PI Utrecht, locatie Nieuwegein
Utrecht gerechtsauditeur
NU
Utrecht Vice-president 010603
NEVENFUNCTIES
Lid strafcommissie Karate-do Bond Nederland
Voorzitter Vereniging van vechtoevers te Maarssen
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


  MESSER-DINNISSEN

P.E.M.0167 mw.
NLRM 97 98
Medewerker tijdschrift USZ
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 10296
NU
Arnhem Rechter 010303
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Bezwarencommissie AMC Amsterdam
C221003-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


  METS Zie SPRUIJT-METS

S.M.0345 mw.


  METZEMAEKERS

A.D.M.0627
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Werkzaam bedrijfsleven0449
Arbeidscontractant raad van beroep Rotterdam 10677
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 131277
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 250378
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 70280
Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 120581
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 150482
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 140287
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 190490
Vice-president Rotterdam 10792
CoŲrdinerend vice-president Rotterdam 10494


  MEULDER

G.C.J.A. de
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 180757


  MEULEMANS

E.W.M.0646
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Zwolle kantoor Nysingh Bitter & De Vries Robbť beŽdiging 1978
NU
Zwolle Rechter-plaatsvervanger 221286
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend Lid Raad van Discipline NOvA ressort Arnhem
Lid Raad voor rechtsbijstand Arnhem
Lid Raad van Toezicht van de Hoogeland Zorggroep te Beekbergen
Plaatsvervangend lid van het College van Beroep van de Ned. Kledingconventie 010101
Plaatsvervangend Voorzitter van het LHV Scheidsgerecht vestigingsbeleid
432 Arbiter stichting "Nederlands Arbitrage Instituut"
Voorzitter Stichting Administratiekantoor Faget Holding Steenwijk
Lid van de redactie van tijdschrift voor gezondheidsrecht
C1997-010704 Hop bijbanenregister Zwolle-Lelystad
  MEULEMEESTER Zie SCHAAP-MEULEMEESTER

C.A.M.0152 mw.


  MEULEMEESTER Zie STRENS-MEULEMEESTER

J.A.M.1150 mw.


  MEULEN van den ENDE-VAN DER MEULEN

C.A.J. van der1050 mw.
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger 130489
NEVENFUNCTIES
Advocaat, waar zij advocaat is wordt door haar verborgen gehouden
C030904-191204 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C2001-191204 Hop bijbanenregister Haarlem


  MEULEN-FONTEIJN

C.P.E.M. van der mw. Zie FONTEIJN-VAN DER MEULEN C.P.E.M.


  MEULEN

J.P. van der 0912
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 220240
Ambtenaar Openbaar Ministerie Dordrecht 131142
Substituut-officier van justitie Dordrecht 60952
Idem arrondissement Dordrecht 10157


  MEULEN

J.W. van der 0545
NLRM 94 95 96 97 98
Lid adviesorgaan Bestuursrechtelijke geschillen Koninklijke Marine
Arnhem militair Lid Arnhem 010195-GOG191204
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 210394
C030904-191204 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-191204 Hop bijbanenregister Arnhem


  MEULEN

R. van der1222
NLRM 80 87 88/89 90 91 92
Werkzaam Rijkspolitie, II. wachtmeester 10146
Administratief ambtenaar burgerlijke gerechten, II. hoofdcommies kantongerecht Enschede 010652
Gerechtsauditeur Zwolle 140576
Rechter-plaatsvervanger Idem 160277
Rechter Zutphen 40778
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn, Deventer, Groenlo en Zutphen 161079
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 231183
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 60988


  MEULENBELD-OOSTERMAN Zie OOSTERMAN-MEULENBELD

A.C.0747 mw.


  MEULENBROEK

B.A.0849
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3397
Voorzitter begeleidingscommissie Dialoog van de Ned. Bisschoppenconferentie te Utrecht
Voorzitter bisschoppelijk gedelegeerde bij de procedure inzake seksueel misbruik in pastorale relaties RK kerkprovincie te Utrecht
Voorzitter bestuur parochiale Caritas instelling te Middelburg
Plaatsvervangend Voorzitter scheidsgerecht Kon. NotariŽle Broederschap te Den Haag
Gerechtsauditeur Middelburg 10783
Rechter-plaatsvervanger Middelburg 100184
Rechter Middelburg 230884
Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 311084-GOG010704
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 311084-GOG010704
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 70388-GOG010704
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 70388-GOG010704
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 70489
Vice-president Middelburg 40491
NU
Middelburg Rechter-plaatsvervanger 250202
Den Bosch raadsheer 080998
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Katholieke Noden te Hilversum
Lid Diocesaan Bureau voor geschillen te Rotterdam
Bestuurslid Stichting Welzijn en Innovatiefonds De Voorde Hilversum 17-1201
Bestuurslid De Pater van Ruthstichting Hilversum 110401
C1997-010704 Hop bijbanenregister Den Bosch


  MEULENKAMP

W.J.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 69 97 98 3403 GOG060404
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Roermond GOG060404
Raadsheer-plaatsvervanger Den Bosch Hof 010289-GOG060404
NU
Venlo Kantonrechter-plaatsvervanger 010365-GOG060404
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Venlo kantoor Meulenkamp, Ament & Van Haren beŽdiging 1963
Vast Lid commissie van beroep en bezwaarschriften Waarvan?
Vast Lid commissie van Politieklachten regio Noord-Limburg


  MEULMEESTER

J.H.0765
NLRM 95 96 97 98
NU
Den Haag raio 11094
NEVENFUNCTIES
Lid ledenraad NVVR
Lid cabaretcommissie SSR raiocongres 1999
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


  MEURS

H.M.A. VAN mw. mr
hoofd concern juridische zaken, secretaris Raad van Bestuur Telegraaf Media Groep N.V.
Lid Raad voor de Journalistiek niet-journalist C230106
Lid RvdJ hoorzitting 170206 om 14.15 uur in de klachtzaak J. Hop tegen Jeanne Dijkstra eindredactie Ermelo's Weekblad


  MEURSING

J.1116
NLRM 71 80
Werkzaam Provinciale Voedselcommissie Zwolle 1054
Secretaris Bedrijfschap voor Zuivel 10742
Secretarie Beheersinstituut Assen 1946-1947
Juridisch adviseur Provinciale Voedselcommissie Drenthe0646
Waarnemend griffier Assen 140347
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Almelo0448
Substituut-griffier Amsterdam 20046
Rechter Rotterdam 140959
Raadsheer Hof Leeuwarden 270369
Vice-president Idem 2308716 dhr. mr. G.Th.K. Meussen
Raadsheer-plaatsvervanger
Gerechtshof Amsterdam 09-1298
Hoogleraar belastingrecht
Katholieke Universiteit Nijmegen Nijmegen
Lid redactie
Ned. Documentatie Fiscaal Recht Sdu B.V. Amersfoort 010103
Diverse auteurswerkzaamheden
Kluwer, Sdu etc. 010101
Docent
European Tax College Leuven (BelgiŽ) 010101
diverse incidentele docentschappen
Kluwer Opleidingen en Erusmusuniversiteit Rotterdam 010101
Lid examencollege
College voor Belastingadviseurs Culemborg 010198
Medewerker bureau vaktechniek
Ernst & Young belastingadviseurs Rotterdam 010196
Auteur (diverse publicaties)
Uitgeverij Kluwer01011987


  MEVIS

P.A.M.0759
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 200891-GOG040904
NU
Arnhem Hof Raadsheerplaatsvervanger 180797
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 221094
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, Erasmus Universiteit Rotterdam EUR, straf- en strafprocesrecht 230297
C1997-250904 Hop bijbanenregister Rotterdam


  MEYBOOM

T.N.E.0869 mw.
NLRM 95 96 97 98
Raio Breda 11094
Rechter-plaatsvervanger Breda 241197
NU
Breda Rechter 200302 (KIR)
C1997-090706 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-090706 Hop bijbanenregister Breda


  MEYENFELDT

C. von 0549
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter vorderingscommissie gemeente Amsterdam
Raio Amsterdam 10976
Gerechtsauditeur Amsterdam 240782
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 280982
Rechter Amsterdam 270284
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 70391
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 141091
Amsterdam kantonrechter 270791-GOG170806
NU
Amsterdam Vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Vereniging "Behoud Raphaelpleinkerk", Raphaelplein 9, 1077PW Amsterdam, KvK 40539187 per 010102
C1997-170806 Hop bijbanenregister Amsterdam
170806 Onderzoeksvraag Hop?
Tijdens de presentatie van het boek (Boerenland en Natuur) is onder meer door de heer C. von Meyenfeldt van het ministerie van LNV en door prof. G. Borger het belang van Oral History voor de onderbouwing van begrippen als kwaliteit en streekeigenheid van natuur en landschap geschetst.
Vraag Hop is deze presentatie een aanwijzing dat VON MEYENFELDT niet al zijn bijbanen heeft opgegeven of is hier sprake van een andere C. VON MEYENFELDT?
  MEYENFELDT

F.H. von0817
NLRM 71 80 87
Substituut-officier van justitie Landgerechten in Zuid-Celebes en substituut-auditeur-militair
Krijgsraad te Velde Oost 11246
Werkzaam scheepvaart-mij. te Jakarta, Singapore en Amsterdam 260550
Substituut-officier van justitie arrondissement Dordrecht 91166
Waarnemend (subst.) officier van justitie arrondissement Amsterdam0270
Substituut-officier van justitie Idem 60172
Arrondissementsofficier van justitie Idem1072
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse Idem 151176
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 121082


  MEYENFELDT

G.W. von0115
NLRM 71 80
Inspecteur van Politie Amsterdam0840 tot 1943
Officier-fiscaal bijzonder Hof Amsterdam 11145
Ambtenaar Openbaar Ministerie Alkmaar 200347
Procureur Generaal Hof van Justitie Ned. Nieuw-Guinea 181159 -0296
Substituut-officier van justitie arrondissement Utrecht 181256
Officier van justitie Idem 130666
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse Idem1072


  MEYENFELDT Zie HORSTINK-VON MEYENFELDT

S.J.E. von0851 mw.
NLRM 80
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 11077


  MEYER

A.E.C.0647 mw.
NLRM 80 87 90 91
Raio 10474
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Arnhem 300780
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 81180
Ondervoorzitter Raad van Beroep Arnhem 260782
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Amsterdam 160387


  MEYER-DELLAERT

M.A.A. mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger Roermond 250979
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 81288
Rechter Den Bosch 10190
Vice-president Den Bosch 40491


  MEYER

W.H.A.0217
NLRM 71 80
Secretaris Voogdijraad Den Bosch 150449
Substituut-griffier Hof Den Bosch 21016
Idem Hof Arnhem 180662


  MEYJER

E.P.J.0250 dr.
NLRM 94 95
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 130984
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 130984


  MEYST-MICHELS

J.0453 mw.
Advocaat en Procureur te R'dam kantoor Houthoff beŽdiging 1984
Voorzitter van de Vereniging van Letselschade Advocaten LSA
NLRM 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 170394-GOG250904
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
C250904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-250904 Hop bijbanenregister Rotterdam


  MICHELS Zie MEYST-MICHELS

J.0453 mw.


  MICHELS

P.L.0428
NLRM 71 80 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98
Reclasseringsambtenaar Instituut voor Maatschappelijk Werk te Helmond 11256
Rijksreclasseringsambtenaar in algemene dienst 10957
Raio Den Bosch 10959
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 10160
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Den Bosch 10462
Idem kantongerecht Roermond 120662
Griffier Idem 270263
Idem kantongerecht Venlo 210564
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 40664
Rechter-plaatsvervanger Roermond 290165
Rechter Amsterdam 300567
Vice-president Amsterdam 120377
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 260582
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 250889
CoŲrdinerend vice-president Amsterdam 300894
NU
Amsterdam coŲrdinerend Vice-president
Amsterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Commissie van Toezicht Huis van Bewaring Havenstraat
Voorzitter Stichting School en beroepskeuze "Van Hengel-Idemburg" Gooi en Vechtstreek, Adam,
Almere en Leiden


  MICHIELS VAN KESSENICH-HOOGENDAM

I.P., geb 220140, te Subanjerigi mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 280472
Rechter Den Haag 210573
Rechter-plaatsvervanger Maastricht 90475
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 260686
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 250889
Raadsheer Hof Den Haag 10990
Vice-president Hof Den Haag 10197
NU
Den Haag Hof vice-president
Maastricht Rechter-plaatsvervanger GOG221003
NEVENFUNCTIES
Doorliep het gymnasium-A en deed doctoraal-examen recht aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
Was advocaat te A'dam en docent burgerlijk recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
Is sinds 1972 Lid van de rechterlijke macht, straf- en civiele sectie (R'dam, Den Haag en Maastricht).
Is raadsheer in het Gerechtshof te Den Haag.
Is Voorzitter van de Commissie Medische Aansprakelijkheid en Bestuurslid van instellingen op de
terreinen cultuur en monumentenzorg. Is auteur van boeken over beroepsfouten van onder andere artsen
En advocaten en over de aansprakelijkheid van banken. Heeft daarnaast publicaties over onder andere
Euthanasie op haar naam staan.
Lid van de Eerste Kamer (CDA)
Lid vaste commissie voor Justitie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Voorlopig verslag 130597 i.v.m. wijziging van onder meer Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
in verband met invoering van medevoogdij en gezamenlijke voogdij
Lid van de Commissie van Advies inzake Medische Aansprakelijkheid, Utrecht
Lid van het bestuur van de Stichting Nieuwland, Geysteren
Adviseur van het Algemeen Bestuur van de CDA-Kamerkring te 's Gravenhage
Lid van de Commissie van Advies en Bijstand van het Koninklijke Conservatorium te 's Gravenhage
Voorzitter van het bestuur van de Stichting Instrumentenfonds bij het Conservatorium te Den Haag
Lid van het Algemeen Bestuur van de Stichting PatiŽntenbelangen Orthopedie, Amsterdam

1. CoŲrdinerend vice-president Gerechtshof Den Haag

2. Voorzitter Kapittel voor de Civiele Orden

3. Voorzitter Stichting Instrumentenfonds Koninklijk Conservatorium

4. Lid Raad van Toezicht Medisch Centrum Haaglanden

5. Lid bestuur Stichting Nieuwland

6. Lid algemeen bestuur stichting PatiŽntenbelangen Orthopedie


  MICHON

L.C.1263 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Raio Utrecht 11093
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 11096-GOG280904
NU
Utrecht Raio
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Rechter
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


  MIDDENDORP

J.C.M.1257 mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Rotterdam 30790
NU
Rechter Rotterdam 161091
NU
C250904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-250904 Hop bijbanenregister Rotterdam


  MIEDEMA

J.F.0956 mw.
NLRM 96 97 98 ? 01
Rechter Den Haag 241197
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 010995
Haarlem rechter 010400
NEVENFUNCTIES
Advocaat te A'dam ??
Lid Ouderraad naschoolse opvang 'De Kikkert' (valt onder Stg. Welzijn Oud-West)Amsterdam(Oud-West)
C1997 Hop bijbanenregister Den Haag
Vice-voorzitter beroepscie kwaliteitstoets tolken en vertalers010904
Bestuurslid
Organisatie humanistisch Overleg Mensenricht 010904
Lid Medezeggenschapsraad
Basisschool Tweede Montessorischool Het Winterkoninkje Amsterdam 010101
Lid van de Ouderraad
Naschoolse Opvang De Kikkert (valt onder Stg. Welzijn Oud-west Amsterdam010101

dhr. mr. D. Mientjes
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 010103
Arnhem Hof Senior-secretaris
C040904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C2004-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


  MIERLO

A.I.M. van 0757
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 60297
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam GOG250904
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger ?
Ontslag verzoek ingezonden 010797
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, Rotterdam Erasmus Universiteit, Burgerlijk recht Burgerlijk Procesrecht en Handelsrecht
Voorzitter opleidingscentrum voor recht en praktijk EvR
Lid commissie herijking verplichte procesvertegenwoordiging
Lid adviescommissie Burgerlijk Procesrecht
Plaatsvervangend Lid beroepscommissie WTZ (Wet op toegang op de ziektekostenverzekering)
Bestuurslid Stichting Preferente Aandelen Sligro-groep
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor aandelen Koninklijke Frans Maas Groep
Bestuurslid TMC Assen Instituut Den Haag
Bestuurslid Ned. vereniging voor Procesrecht
Bestuurslid Stichting rechtsbijstand
Bestuurslid Rotterdams Juridisch Genootschap
Bestuurslid stuurgroep Insolad
Bestuurslid werkgroep Deltaplan modellen De Brauw Blackstone Westbroek
Redactie Tijdschrift voor Civiele rechtspleging
Lid redactie Nb BW
Medewerker vademecum Burgerlijk Procesrecht executie en beslag, algemeen deel, losbladig blad verbintenissenrecht
C1997-040904 Hop bijbanenregister Arnhem mw. mr. E.C.M. van Mierlo
Haarlem Rechter 010204
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


  MIERLO

H.J.M. van 0548
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 200983
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 200688
NEVENFUNCTIES
Breda Rechterplaatsvervanger 010102
Advocaat te Breda kantoor Van Wijmen Nouwen beŽdiging 1989
Secretaris Adviescommissie wetgeving administratief recht
Lid van de Vereniging Milieurecht Advocaten (VMA)
C280804 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


  MIERLO

J.H.H.L.M van 0728
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 94 95 96 97 98
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 230754
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 160655
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 10157
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 71161
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 11072
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 100382
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger 010191
C Hop bijbanenregister Den Bosch


  MIERLO Zie ter KUILE-VAN MIERLO

J.M.H.A. van 0648 mw.


  MIERLO

P.O.A.M. van 0614
NLRM 71
Advocaat en Procureur Ned. IndiŽ0938
Hoofdcommies Weeskamer Semarang 280940
Adjunct-Lid Idem Medan 150641
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 311246
Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 61247
Idem Maastricht 280451
Substituut-officier van justitie Maastricht 181256


  MIJNSBERGE

E.1260
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid landelijke commissie Justitie VVD
Lid landelijke VVD commissie Evaluatie en Updaten Reglementen
Ambtenaar Hoge Raad 260790
Gerechtsauditeur Hoge Raad 21291
Rechter-plaatsvervanger Dordrecht 60892
Rechter Dordrecht 010195-GOG010704
NU
Amsterdam Hof Raadsheer 011001
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Commissie toetsing verenigbaarheid van functies Den Haag 060602
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting BOOG Den Haag 010401
Lid Provinciale Commissie en Verenigingsraad van de AVRO Den Haag/Hilversum 010198
Voorzitter Vereniging van eigenaren (VVE) Den Haag 010197
C1997-010704 Hop bijbanenregister Hof Amsterdam


  MIJNSSEN

A.N.G.N.E.1238
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Amsterdam 1967
Wetensch. medewerker Rijks Universiteit Groningen 1974
Wetenschappelijk hoofd medewerker Universiteit te Amsterdam 1977
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 10380
Raadsheer Hof Amsterdam 91081
Buitengewoon verlof i.v.m. benoeming Nederlandse Antillen en Aruba 10888
Vice-president Hof Amsterdam 291093-GOG041103
NU
Amsterdam Hof raadsheerplaatsvervanger 110102
C140904-180305 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-180305 Hop bijbanenregister Hof Amsterdam


  MIJNSSEN

F.H.J.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 171276-GOG221003
Raadsheer Hoge Raad 150786-GOG221003
Buitengewoon hoogleraar Vrije Universiteit A'dam, faculteit der rechtsgeleerdheid, vakgroep privaatrecht
Voorzitter van de Raad van Toezicht op het schadeverzekeringsbedrijf
Rechter-plaatsvervanger in het Benelux-Gerechtshof
Commissaris van het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. (NECiGEF)
Lid van de adviesraad voor de door W.E.J. Tjeenk Willink B.V. uitgegeven Asser-serie
Voorzitter redactieraad NIBE, bank-juridische reeks
Voorzitter Bestuur van de te A'dam gevestigde Stichting Alexander van der Leeuwkliniek in liquidatie
Memo deskundigenrapport 185.
228De Neleman-norm. De rechtbank heeft tussen partijen weliswaar een omgangsregeling bepaald, maar een dergelijke regeling levert, hoe zeer de moeder ook gehouden is deze uit te voeren, nog geen voldoende aanknopingspunt voor een dwangsom op als bedoeld in artikel 1 Eenvormige Wet betreffende de dwangsom. De omstandigheid dat de moeder zich tot nu toe weinig gelegen heeft laten liggen aan de eerder vastgestelde omgangsregeling, maakt dat niet anders.
Memo deskundigenrapport 185.
196De Hammerstein-norm. De Raad voor de Kinderbescherming is als de wettelijke tweedelijns landelijk onderzoeks- en adviesinstelling van de rechterlijke instanties en de overheid, niet gehouden is c.q. kan worden verplicht tot het daadwerkelijk (doen) uitvoeren dan wel begeleiden van door de rechter getroffen omgangsregelingen tussen ouders en hun kinderen
Memo.
179 De zaak Joop van den Hemel (gewone volk) tegen de verzekeringsmaatschappij Royal Nederland als norm voor de werkwijze en "integriteit" van het rechtersleger met al hun bijbaantjes bij verzekeringsmaatschappijen


  MIJNSSEN

J.H.P.E.
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 80470-GOG221003


  MIJNSSEN

W.G.C.0541
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam advocatenkantoor te Rotterdam 111166
Breda Raio 010170
Gerechtssecretaris 1e klasse Breda 10570
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Middelburg 10572
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Middelburg 140274
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Middelburg 200176
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 130580
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 210395-GOG041103
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 40496-GOG041103
Ministerie van Justitie, Staffunctionaris
Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Wetgeving Sector Strafrecht en
Sanctierecht 199596, Gedetacheerd Raadadviseur
Bestuurder van de Stichting Adriaan Blok te Amsterdam
Voorzitter van het kerkgenootschap de Remonstrantse Broederschap te Utrecht
Bestuurder van de Stichting Centraal Service Bureau voor het Vrijzinnige Protestantisme te Utrecht
Vertegenwoordiger van de Remonstrantse Broederschap, almede lid van het moderamen van het
Interkerkelijk Contact in Overheidszaken


  MIJS

A.C.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger Zutphen 91042


  MIJS

A.D.1123
NLRM 80 87 88/89 90 92 93
Advocaat en procureur Rotterdam 1948
Rechter Rotterdam 230875
Vice-president Rotterdam 130577
Rechter-plaatsvervanger Dordrecht 130779
President Dordrecht 40981
Rechter-plaatsvervanger Dordrecht 260291


  MILAR

O.G.H.1157
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Breda 11184
Gerechtsauditeur Den Bosch 10289
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 220289
Rechter Den Bosch 130990
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 200695
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 200695
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 200695
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 200695
NU
Den Bosch rechter
Den Bosch Kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven Kantonrechter-plaatsvervanger
Helmond Kantonrechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting De Leuvense Poort te Den Bosch
Lid van het plaatselijk bestuur Den Bosch van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
Curatorium Sint Jans Lyceum en Jeroen Bosch College
C280197-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


  MILDNER

B.E.1065 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio Roermond 10492
Rechter-plaatsvervanger Alkmaar 240495-GOG221003
NU
Amsterdam Rechter
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


  MILIUS

A.J.0153
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Haarlem 10979
Gerechtsauditeur Haarlem 101285
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 101285
Rechter Haarlem 140287
Rechter-plaatsvervanger Alkmaar 110589
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 110589-GOG041104
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 110589
Vice-president Haarlem 160594
NU
Haarlem coŲrdinerend Vice-president 260593
Zaandam Kantonrechter-plaatsvervanger 260593
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger 260593
C280904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


  MILLAARD

J.1239
NLRM 87 88/89 90 91
Werkzaam Ministerie van FinanciŽn 1971
Gerechtsauditeur Hof Leeuwarden 30180


  MILO

R.B.0751
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Tilburg Kantonrechter-plaatsvervanger 270286
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Procureur te Tilburg kantoor Poelman, Denneman & Bruinsma beŽdiging 1976
Lid Adviescommissie strafrecht in het arrondissement Breda
Bestuurslid Ned. vereniging van Strafrechtadvocaten
Breda Rechter-plaatsvervanger 010102
Docent Procesrecht Nederlandse Orde van Advocaten 010199
090697


  MILO

R.F.0145
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 010396
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Procureur te Alkmaar kantoor Boddaert Milo de Groot beŽdiging 1975
plv. lid-jurist CMT 368
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


  MILTENBURG-DEKKING

J.F.0359 mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 70389
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 10390
NU
Amsterdam parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


  MILTENBURG

W.0148
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Zwolle 280685
Rechter-plaatsvervanger Zwolle 111286
Rechter Zwolle 250889
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 260291
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 260291
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 260291
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161293
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 10194
NU
Raadsheer-plaatsvervanger hof Leeuwarden 50298
Zwolle vice-president 010902
C010704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-010704 Hop bijbanenregister Zwolle-Lelystad


  MINDERHOUD

A.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger Almelo 251157
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 290361


  MINDERHOUD

A. 1949
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline NOvA
NEVENFUNCTIES
Advocaat Adriaanse & Van der Weel Advocaten, Kousteensedijk 3, 4331 JE MIDDELBURG, beedigd 08/04/75
Candidaat notaris
Bijzonderheden!
Geen rechterbijbaan gevonden op 030703 in registers bij rechtbanken, gerechtshoven en Hoge Raad
Het is niet mij bekend of deze ergens wel een kantonrechterplaatsvervanger is, indien ja, gaarne info naar J.Hop
Bijzonderheden!
Voornaamste werk-/aandachtsgebied:
Bestuursrecht, Ruimtelijke ordening en milieu, Ambtenarenrecht, Bouwrecht, PPP/PPS, Overheidsschadevergoedingsrecht, Onroerend-goedrecht,
Auteursrecht
Lidmaatschappen:
Vereniging Bouwrecht Advocaten
Vereniging Milieurecht Advocaten (bestuurslid)
Vereniging Onteigeningsrecht Advocaten
Publicaties/presentaties:
Mr Minderhoud publiceerde sedert 1973 onder meer in het Nederlands Juristen Blad, het tijdschrift WPNR en het Advocatenblad over verschillende privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke onderwerpen.
Hij maakte een aantal jaren deel uit van de redactie van het Advocatenblad.
In 1986 schreef hij een preadvies voor de jaarvergadering van de Nederlandse Orde van Advocaten over "De advocaat: generalist of specialist?". In Netlaw-verband verzorgde hij presentaties over onder meer onrechtmatige overheidsdaad. Voor de landelijke notariŽle beroepsorganisatie hield hij een voordracht over ruimtelijk ordeningsrecht. Voor relaties en als docent van de Bestuursacademie Zuid-Nederland gaf hij cursussen over precontractuele contacten en onderhandelingen, in het bijzonder met betrekking tot PPS-contracten.
Mr Minderhoud studeerde behalve Nederlands recht ook notarieel recht (eveneens in Leiden). Hij was eerder advocaat in Breda. Mr Minderhoud is als adviseur betrokken bij het bestuur van de Zeeuwse Bibliotheek en is voorzitter van de Adviescommissie Studiecentrum Zeeland van de Open Universiteit.


  MINDERHOUD

E.A.0758
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 90893
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat te A'dam kantoor Nauta Dutilh beŽdiging 1982
Advocaat en procureur te Amsterdam
Compagnon van de maatschap Nauta Dutilh 1990
Directeur Lesswood BV 1990, Rotterdam
Directeur Leswood Pensioen I BV 1990 Rotterdam
Directeur Leswood Pensioen II BV 1993 Rotterdam
Docent opleidingen Sociaal Recht OSR) 1993 Utrecht
C000001 Hop bijbanenregister rechtbank Haarlem
Rechter-plaatsvervanger
Rechtbank Haarlem 09-0893
Advocaat en procureur Amsterdam
docent
opleidingen Sociaal Recht (OSR) Utrecht 010193
directeur
Directeur Leswood Pensioen II BV Rotterdam 010193
directeur
Leswood Pensioen I BV Rotterdam 010190
directeur
Lesswood BV Rotterdam 010190
Compagnon
maatschap Nauta Dutilh 010190


  MINDEROP

E.M.J.1110
NLRM 71 80
Werkzaam advocatenkantoor Rotterdam 1938-1943
Repetitor Staats- en Administratief recht0940
Juridisch adviseur handelsvennootschap Amsterdam 1947
Advocaat en Procureur Haarlem 1949
Voorzitter Raad van Beroep Haarlem 160359
Kantonrechter plaatsvervanger Haarlem 300371


  MINDEROP Zie GELDERMANS-MINDEROP

J.S.J.M.0247 mw. mw. mr. E.A. Mink
Rechter
Rechtbank Haarlem 08-0101
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


  MINKENHOF

A.A.L.0709 Mej.
NLRM 71
Hoofd Juridische Afdeling P.0.D. Groningen 1945
Adjunct-secretaris tribunaal Groningen 210146 tot 300946
Wetenschappelijk medewerker Universiteitsbibliotheek Groningen
Advocaat en procureur te Groningen 1947
Rechter Den Haag 70857
Advocaat-generaal Hof Amsterdam 130564
Als zodanig aangewezen waarnemend advocaat-generaal Hoge Raad
Advocaat-generaal Hoge Raad 221165
Raadsheer Idem 191267
Lid Ambtenarengerecht Den Haag 241169


  MINNAAR

J.J.0449
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Zutphen 270488
Rechter Zutphen 30490-GOG221003
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 30790-GOG020704
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 30790-GOG020704
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 30790-GOG020704
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 30790-GOG020704
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 10196-GOG020704
NU
Breda Vice-president 010102
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 040900
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Redacteur en auteur Stapel en De Koning (Elsevier) 01011985
Voorzitter-plaatsvervanger klachtencommissie Stichting Informatiedientstecode (STIC) Woerden 08-1101
Vice-president
Rechtbank Breda 010102
Raadsheer-plaatsvervanger
Gerechtshof Den Bosch 04-0900
Voorzitter-plaatsvervanger klachtencommissie
Stichting Informatiedientstecode (STIC) Woerden 08-1101
Redacteur en auteur
Stapel en De Koning (Elsevier) 01011985
C Hop bijbanenregister Den Bosch


  MINNE

C.A. van der 0926 (of Chr.A.)
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Werkzaam bedrijfsleven 1952
Substituut-griffier Den Haag 170166
Substituut-griffier Zutphen 221167
Griffier Groningen 180372
Griffier kantongerecht Winschoten en Zuidbroek 31276
Aangewezen hoofd griffie kantongerecht Groningen 60972
Rechter-plaatsvervanger Groningen 230876
Griffier Raad van Beroep Groningen 70976
Rechter-plaatsvervanger Breda 220986


  MINNE

J.J. van der. geboren0823
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Advocaat en Procureur Groningen 1949
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 180370
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 241074
Raadsheer Hof Leeuwarden 110280
Vice-president Hof Leeuwarden 220486


  MINTJES

G.0956 mw.
NLRM 87 88/89 90
Gerechtsauditeur Hoge Raad 10782
Referendaris 2e klasse
Ambtenaar Hoge Raad 10784
Gerechtsauditeur Hoge Raad 290688
NU
Arnhem Hof raadsheer 010703
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 280700
C010704-140904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-140904 Hop bijbanenregister Hof Amsterdam


  MIRANDA

M.G. de1021
NLRM 71
Werkzaam bij overheid en in bedrijfsleven 1941
Werkzaam Korps Gewapende Politie in Suriname 1949
Inspecteur van Politie in Suriname 220952
Substituut-officier van justitie in Suriname 200754
Officier van justitie in Suriname 10957
Advocaat-generaal Hof van Justitie Suriname 240962
Plaatsvervangend Procureur-generaal Hof van Justitie Suriname 150763
Auditeur-militair arrondissementskrijgsraad Suriname 230665
Procureur-generaal Hof van Justitie Suriname 140965


  MISDORP

J.H.H.0746
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Lochem
Gerechtsauditeur Arnhem 151282
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 210183
Rechter Arnhem 60683
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 30191
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30191
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 30191
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 30191
Kantonrechter Nijmegen 50291
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 110391
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
Arnhem Kantonrechter-plaatsvervanger + coŲrdinerend kantonrechter
Wageningen Kantonrechter-plaatsvervanger
Tiel Kantonrechter-plaatsvervanger
Nijmegen kantonrechter
Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem Vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Adviserend Lid Cmmissie Opzicht in de kerkprovincie Overijssel-Flevoland en Gelderland Ned. Herv. Kerk
Voorzitter Klachtencommissie seksuele intimidatie van de Vereniging van Protestants Chr.Basisonderwijs gemeente Rheden
Lid Kamer van Toezicht over de Notarissen en kandidaat-notarissen
Secretaris Kerkvoogdij Hervormde gemeente Dieren Dieren 010901
Lid Beheerraad Protestante Kerkgemeenschap Dieren 010901
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


  MOBACH

H.0829
NLRM 94 95 96 97 98
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger 230793
CHop bijbanenregister Den Bosch


  MOBRON Zie HOVING-MOBRON

E.N.0957 mw.


  MOEL

S.J. DE Mw
Groningen rechter-plaatsvervanger 010803
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-150504 Hop bijbanenregister Groningen


  MOERINGS

L.M. dr.
Wnd. voorzitter Herzieningscommissie politie-optreden 010196-311203
Voorzitter Redactie van Proces Tijdschrift voor Berechting en Reclassering 010100-010702
Voorzitter Commissie van Toezicht Beklagcommissie Penitentiaire inrichting Amsterdam 010100-010702
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 280501
Lid Commissie Antisociale Persoonlijkheidsstoornis v.d. Gezondheidsraad 011203
Lid Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming 010103
Buitenlid Beroepscommissie Nederlandse Vereniging van Sexuologie 010100
C221003-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


  MOERKOERT

B.T.0545
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 291092-GOG250904
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Amsterdam kantoor Trenitť Van Doorne Advocaten beŽdiging 1976
Nevenfuncties spelen zich af in de sfeer van auteurschap en docentschap op het terrein van verzekeringsrecht
Lid van de geschillencommissie en commissie van Beroep van de Staatsbond KNSB


  MOES

M.H.H.A.0855 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Lid medezeggenschapsraad basisschool Sint Joseph Lochem
Secretaris werkgroep alimentatienormen NVvR
Raio Arnhem 10985
Gerechtsauditeur Almelo 200891
Rechter Almelo 10992
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 140193-GOG300504
NU
Almelo vice-president 010702
Enschede Kantonrechter-plaatsvervanger 140193-GOG300504
C300504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-300504 Hop bijbanenregister Almelo


  MOESKER

H.C.W.M.0853
NLRM 93 94 95 96 97 98
Hoofd van de Afdeling Juridische Zaken van de gemeente Delft
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 240492
Rechter-plaatsvervanger Dordrecht 181297
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Hoofd afdeling Juridische Zaken bestuursdienst gemeente Delft
Voorzitter commissie behandeling bezwaar- en beroepschriften gemeente Zoetermeer
Lid Subcommissie juridische bouwzaken van de VNG Den Haag
040397-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


  M÷GER

W.0624
NLRM 71 80 87 88/89 90
Werkzaam bij Koninklijke Luchtvaart Mij 1946-1963
Gedetacheerd Ministerie van Justitie 1968-1969
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 10368
Substituut-officier van justitie arrondissement Haarlem 50472
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 60778
Gerechtsauditeur Hof Amsterdam 191186


  M÷HLMANN

S.J.G.0952
NLRM 80
Kandidaat-verkeersschout parket Utrecht 10180


  MOHR

A.L.0539 prof.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger 210191
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, Amsterdam Universiteit van A'dam, Ondernemingsrecht
C1997-140904 Hop bijbanenregister Hof Amsterdam
C140904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


  MOK

M.0850 mw.
NLRM 80
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 11076


  MOK

M.R.0232 prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Ministerie van Economische Zaken 1957
Werkzaam Commissie Europese Gemeenschap 1960
Raadadviseur Ministerie van Justitie 1967
Advocaat-generaal Hoge Raad 270278-GOG221003
Deeltijd-hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen recht der economische ordening
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie Effectenbedrijf, Klachtencommissie
Optiebeurs Klachtencommissie FinanciŽle Termijnmarkt A'dam,
Commissie van Beroep Vereniging voor de Effectenhandel
Commissie van Beroep vereniging European Options Exchange en Commissie van Beroep FTA
Hoofdredacteur SEW
Lid redactie TVVS
Vaste medewerker Nederlandse Jurisprudentie
Correspondent Wirtschaft und Wettbewerb


  MOL-BRONKHORST

C.B.0143 mw.
Bedrijfsjurist Ned. Philipsbedrijven BV
Bestuurslid Juridisch Genootschap te Eindhoven
NLRM 96 97 98
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 260495
NEVENFUNCTIES
Secretaris Stichting kamermuziek Plus 050404
Regio bestuur ReŁnistenvereniging UVSV< Utrecht 010699
Lid ontslagcommissie van het RBA Zuid-Oost Brabant
240397-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


  MOL

G.J.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 161162


  MOL

H. Mw
Leeuwarden rechter 010702
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-150504 Hop bijbanenregister Leeuwarden


  MOL

H.
Almelo Raio 011002
221003-150504 Hop bijbanenregister Almelo

  MOL VAN OTTERLOO

J.C. de 1219
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Advocaat en procureur Amsterdam 10648
Waarnemend griffier Den Haag 291252
Substituut-griffier Idem 10255
Rechter-plaatsvervanger Idem 200859
Rechter Idem 291260
Vice-president idem270274
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 270784
Kantonrechter plaatsvervanger Delft 31084


  MOL

H.M. de
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 270103
NEVENFUNCTIES
Advocaat Amsterdam
Voorzitter Muziekschool Gemeente Bloemendaal 010103
Secretaris bestuur Stichting Floreat, Floreat is "steunstichting" van Kennemer Lyceum Overveen 011102
Vice-voorzitter Stichting Kennemer Lyceum Overveen 010402
Secretaris Stichting Future Golf B.V. Haarlem 011297


  MOL VAN CHARANTE Zie OBERMAN-MOL VAN CHARANTE

J.M. mw.


  MOL

M.A.W.0267 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Raio Dordrecht 11093


  MOL

M.C.0753 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Den Bosch 10678
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 11085
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 10590
Advocaat-generaal ressortparket Den Bosch 80791
Arrondissementsofficier van justitie 1e kl. arrondissementsparket Den Bosch 160997
NU
Den Bosch parket
NEVENFUNCTIES
Mediator NMI
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


  MOL

M.P.C.A.0431
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger 050285
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Den Bosch kantoor Holla & Van Dooren beŽdiging 1957


  MOL

P.J.M.
plv. voorzitter en lid van de commissie van beroep Kwaliteitstoets Tolken en Vertalers
Utrecht Rechter 010401
Lid Beroepscommissie Tolken Justitie Den Haag 010101
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


  MOL
Y.W.
Den Bosch parket
Gastdocent LSOP en SSR Zutphen
NEVENFUNCTIES
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


  MOLEMA

P.
NLRM03
Groningen rechter 011100
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-150504 Hop bijbanenregister Groningen


  MOLEN
B.E. van der
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 150803
NEVENFUNCTIES
Advocaat Bodegraven/Woerden
C0200704-270906 Hop bijbanenregister Den Bosch

  MOLEN

E.J. van der 0255
NLRM 94 95 96 97 98 3507
Bestuurslid Stichting Opleidingen Sociaal Recht te Utrecht 010196
Lid Commissie van toezicht P.I,. Westlinge Heerhugowaard 010701010303
Directeur Rechtskundige Dienst FNV. te Utrecht
Bestuurslid Vereniging voor Rechtshulp te Den Haag
Lid commissie Bezwaar en Beroep van de Raad voor de rechtsbijstand te Amsterdam
Lid Platform Alternatieve Geschillen Beslechting te Den Haag
Lid klachtencommissie Bureaus Rechtshulp ressort Amsterdam Amsterdam 010197
Lid begeleidingscommissie Sociaal Plan FNV Ledenservice 011000
Rechter-plaatsvervanger Alkmaar 011293
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 221094-GOG240304
Alkmaar Rechter 111001
NU
Alkmaar Vice-president 010105
NEVENFUNCTIES
Lid Raad voor Rechtsbijstand Amsterdam 010102
Lid Commissie van Toezicht Kamer van Koophandel Nederland 01-08-2006
Plaatsvervangend voorzitter Raad van Discipline ressort Amsterdam Amsterdam 01-10-2006
C2002-270906 Hop bijbanenregister Alkmaar


  MOLEN

H. van der 0249
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid bestuur rdc Samen -op-Weg-kerken Noord-Holland Zaandam 010199-010102
Voorzitter commissie bezwaar en beroep Gemeente Bergen
NU
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger 250485-GOG270906
Senior beleidsmedewerker Dienst Milieu en Water van de Provincie Noord-Holland
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Woningbouwvereniging Haarlemmermeer
Secretaris Stichting Museumgemaal De Cruquius
Hoofdingeland ?? waterschap Groot-Haarlemmermeer
Lid bezwaarschriftencommissie ex Awb ?? van het Hoogheemraadschap van Delftland
Lid commissie bezwaar en beroep Hoogheemraadschap van Delfland Delft 010196
Lid commissie bezwaar en beroep Hoogheemraadschap van Rijnland Leiden 010100
Lid Raad van Advies Museum De Cruquius Hoofddorp 010101
Vice-voorzitter Commissie bezwaar en beroep Zwolle 010103
C1997-GOG270906 Hop


  MOLEN-MAESEN

P.M.H. van der1045 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Gemeente Politie te Heerlen 1971
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 11279
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 11280
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 50182
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Utrecht 210182
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 241189
NU
Utrecht parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


  MOLEN

R. van der 0247
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 20487
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 120196-GOG270906
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 120196-GOG270906
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 120196-GOG270906
Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger 020487-GOG270906
Advocaat en Procureur te Assen bij Van der Molen beŽdiging 1970
Bestuurslid omroep Drenthe
Plaatsvervangend secretaris Raad van Toezicht NMI Mediator
Docent praktijkleer Ned. Orde van Advocaten
Adjunct secretaris Raad van Toezicht Tucht NVM (noordelijke provinciŽ
Enkele functies S.O.W. gemeente Assen
trainer praktijkleer Nederlandse Orde van Advocaten Den Haag
Ad-hoc arbiter, bindend adviseur, mediator, eigenaar van der Molen Mediation (eenmanszaak) Assen
Lid vereniging Mediators Noord Nederland
Bestuurslid stichting musical kapitein Hazewinkel
C1997-GOG270906 Hop


  MOLENAAR Zie BROEKHUIJSEN-MOLENAAR

A.M.L.0858 mw.


  MOLENAAR

F. prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 270274
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger 010191
C020704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-020704 Hop bijbanenregister Den Bosch


  MOLENAAR

J.E.1059
NLRM 91
Ambtenaar Hoge Raad 10187
Amsterdam Hof Raadsheer 010904
Lid van de redactie van NJF (nederlandse jurisprudentie feitenrechtspraak) Kluwer 010904


  MOLENAAR

J.G.A.0638
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Werkzaam bankwezen te Amsterdam 1964
Idem belastingconsulent Amsterdam 10367
Advocaat en procureur Amsterdam 10871
Gerechtsauditeur Hof Amsterdam 40777
Rechter-plaatsvervanger Alkmaar 151278
Gerechtsauditeur Alkmaar 30180
Rechter Alkmaar 100980
Verlof i.v.m. benoeming Lid Hof van justitie Nederlandse Antillen 180882
President-plaatsvervanger Permanente krijgsraad Nederlandse Antillen voor de Zeemacht250584
Kantonrechter Enschede 100786
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 171187
Rechter-plaatsvervanger arrondissement Almelo 280488


  MOLENAAR

J.J.0241
NLRM 93 94 95 96 97 98
Luitenant-kolonel der Koninklijke Luchtmacht
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 181292-GOG040904
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


  MOLENDIJK

P.J.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 80570


  MOLEVELD

Prof W.P.
Hoogleraar Universiteit Nijenrode
432 Bestuurslid stichting "Nederlands Arbitrage Instituut"


  MOLHOEK

A.J.1246 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Den Haag 10593
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Haag 10594
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 311097
NU
Amsterdam parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


  MOLKENBOER

J.F.M.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 190857


  MOLKENBOER

V.W.A.M.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Den Bosch Kantonrechter-plaatsvervanger 260977
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Oss kantoor V.W.A.M. Molkenboer beŽdiging 1969


  MOLHOEK

T. mw.
NLRM
NU
Den Haag parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


  MOLL VAN CHARANTE

D.G.0940
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kandidaat-notaris
Juridisch Medewerker gemeente Epe 1981
Gerechtsauditeur Hof Den Bosch 281082
NU
Den Bosch Hof gerechtsauditeur
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


  MOLLEE

A.A.M.0543
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam op het gebied van het onderwijs0369
Arbeidscontractant raad van beroep Den Haag 10977
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 230279
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 230279
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 70280
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 280981
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 280981
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 100486
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 20490
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 10792
NU
Den Haag Vice-president 100492
NEVENFUNCTIES
Lid commissie van Beroep Katholiek Beroepsonderwijs
Lid Centrale commissie van Beroep van de Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen de??
Stichting Katholieke Universiteit Brabant de Stichting Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht
Lid geschillencommissie van de Vereniging Onderwijsbureau Zuid Holland-West
Voorzitter raadgevende commissie van de Ned. Taalunie te Den Haag
Voorzitter commissie van Beroep van de Stichting Waterloopkundig Laboratorium Delft
Lid commissie van Beroep van de HBO Rad Den Haag
Lid commissie Geschillen Functieherwaardering Vereniging ??
Besturenorganisaties Katholiek Onderwijs te Den Haag
Secretaris en Penningmeester van de Leo Riemensstichting
C1997


  MOLLEMA-DE JONG

H.0354 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 140187
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120488
NU
Groenlo Kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat Lelystad kantoor La Gro c.s. beŽdiging 1993

Mevr. H. Mollema-de Jong 19/3/2002 19/3/2006 (herbenoemd) 19/3/2010

Lid Raad van Toezicht Ziekenhuis St. Jansdal

Bezoldiging  5.300 4.400

Lid auditcommissie

Advocaat Liefferink & Partner

Voorzitter Klachtencommissie Stichting Meerkanten

Voorzitter Klachtencommissie sexuele intimidatie Gemeente Harderwijk

Voorzitter Klachtencommissie sexuele intimidatie Stichting Philadelphia Zorg

 


  MOLLEMA

K.E.1149
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend voorzitter Centraal Medisch Tuchtcollege 010798-140200
Voorzitter Stichting Vormingscentrum De Essenburgh te Harderwijk 010100 -311200
Voorzitter Stichting SISKO te Soesterberg 010100-311200
Platsvervangend voorzitter Arbitragecommissie van de Kon. Vereniging Gerechtsdeurwarders 010800-310801
Voorzitter Klachtencommissie GGD IJsselland-Vecht 010401310302
Voorzitter Klachtencommissie ziekenhuis Sint-Jansdal 011099-300902
Voorzitter Stichting Kasteel de Essenburg te Harderwijk
Bestuurslid Stichting SEK te Soesterberg
Voorzitter Stichting 2001 te Harderwijk
Plaatsvervangend Voorzitter bezwaar en beroepcommissie gemeente Ermelo
Voorzitter Landelijke werkgroep Classificaties Civielrecht
Voorzitter klachtencommissie politieregio IJsselland/Zwolle 280895-01-07-2004
Raio Zutphen 180777
Gerechtsauditeur Zutphen 20583
Rechter-plaatsvervanger Zutphen 280683
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 200884
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 311084
Rechter Zutphen 191184
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 290187
Kantonrechter Harderwijk 300687
Rechter-plaatsvervanger Zutphen 120887
Rechter-plaatsvervanger Zwolle 310588
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 290688
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 290688
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 40491
Raadsheer Hof Leeuwarden 270593
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 70693
Rechter-plaatsvervanger Leeuwarden 130694
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 20395
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 20395
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 20395
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 20395
NU
Leeuwarden Hof coŲrdinerend vice-president 211100
Zwolle Rechter-plaatsvervanger 310598
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Stichting Gehandicaptenzorg Polen te Harderwijk 130494
Voorzitter BOPZ (bijzondere opname psychiatrische ziekenhuizen) klachtencommissie 's-Heerenloo-Loozenoord 080997
Voorzitter BOPZ klachtencommissie verpleeghuis Het Huis Harderwijk 100501
Lid ledenraad NVvR 01-01-2002
Vice-voorzitter Scheidsgerecht Gereformeerde Kerken Nederland 010102
Lid Raad van Tucht Norea (Beroepsorganisatie) van IT Auditors Amsterdam 270599
Voorzitter klachtencommissie GGD/CPA intergemeentelijk samenwerkingsverband Noord-West Veluwe 110598
Voorzitter klachtencommissie gemeente Harderwijk 15-05-1994
Lid adviescommissie Burgerlijk procesrecht MvJ
Voorzitter bezwaar en beroepcommissie gemeente Harderwijk 15-05-1994
Redactie Kluwer Burgerlijke rechtsvordering Kluwer Deventer 170599
Plaatsvervangend lid Centrale Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging voor Makelaars 180900
plaatsvervangend voorzitter Centraal Medisch Tuchtcollege Den Haag 140200
Voorzitter Landelijke Commissie Vertrouwenslieden Ziekenhuizen, LSR (Land. Steunpunt CliŽnten Raden) NVZ (Ned. Ver. van Ziekenhuizen), 01-04-2004
Appelarbiter voor nl. domeinnaamgeschillen WIPO Arbitration and Mediation Center, World Intellectual Property Organisation (WIPO), Geneve, Zwitserland 01-01-2004
Voorzitter Steunfonds "De Essenburgh, Stichting Steunfonds "De Essenburgh 01-01-2005
Buitengewoon lid van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, Raad van Arbitrage voor de Bouw 01-04-2004
C1997-261106 Hop bijbanenregister Zwolle-Lelystad


  MOLLER

E.R.0541
NLRM 87 98
Rechter-plaatsvervanger Alkmaar 120983


  MOLLER

H.G.0751
NLRM 88/89 90 91
Hoofd Juridische Stafafdeling Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Utrecht


  MOLLERUS-GUYOT VAN DER HAM

E.N.A.1028 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Secretaris-plaatsvervanger griffier Raad van Beroep Zwolle 11275
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle260880
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle151281
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 150584
Rechter Zwolle 10792
NU
Zwolle Rechter-plaatsvervanger 201295
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-221003 Hop bijbanenregister Zwolle-Lelystad


  MOLLERUS

G.W. baron0902
NLRM 71
Advocaat en Procureur Enschede 1926
Waarnemend griffier Almelo 140826
Substituut-griffier Idem 131028
Rechter Idem 160634
Idem Arnhem 90342
Rechtsgeleerd raadsheer bijzonder Hof Arnhem 280845-010849
Raadsheer Hof Arnhem 141150
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 91250
Vice-president Hof Arnhem B0260
President Idem 61070


  MOLLERUS

J.A.0832 Jhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven 140676
Plaatsvervangend-griffier Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 140676
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 290977
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 40778
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 161280
Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 110783
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 270788
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 160692
Rechter Haarlem 10792
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 260593
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 260593
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam Kantonrechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Gepensioneerd ad-interim voorzitter van de wijkraad 'De Krim' 000399
C000001 Hop bijbanenregister rechtbank Haarlem


  MOLLERUS

L.E.0761 mw. Jkvr.
NLRM 95 96 97 98
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 10395


  MOLS

G.P.M.F.0651
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3533
Hoofddocent Rijks Universiteit Limburg te Maastricht
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger 290587
NEVENFUNCTIES bij C290897 Hop bijbanenregister Maastricht:
Hoogleraar Maastricht Universiteit Limburg, straf- en strafprocesrecht
Advocaat te Maastricht kantoor Tripels Advocaten beŽdiging 1994
Hoogleraar straf- en procesrecht Universiteit Maastricht
Docent beroepsopleiding advocatuur 010101
Docent VSO cursus Nederlandse Orde van Advocaten
Hoofdredacteur Nieuwsbrief Strafrecht, uitgever SDU
Medewerker blad rechtshulp
Medewerker advocatenblad
Lector St. Martinusparochie Neer
Lid subcommissie Moneylaundring European Criminal Bar Association
Voorzitter Specialisten Vereniging van Strafrechtadvocaten
Decaan Faculteit rechtsgeleerdheid Uiniversiteit Maastricht
Advocaat verbonden aan kantoor Tripels Maastricht
Lid adviescommissie strafrecht Nederlandse Orde van Advocaten
Docent PAO Universiteit Maastricht
Lid Raad van Toezicht Nederlands Forensisch Instituut 010101
C1997-160704 Hop bijbanenregister Maastricht

Bijzonderheden!
340 HP De Tijd Als we Trias politica serieus nemen dan is Nederland een bananenrepubliek "Boven de wet"
356 HP de Tijd 061202 Schijn van partijdigheid bij tuchtrechtsysteem advocatuur ligt er duimendik op
lid raad van toezicht Nederlands Forensisch Instituut 010101
docent Beroepsopleiding advocatuur 010101
docent PAO Universiteit Maastricht Maastricht
lid adviescommissie strafrecht Nederlandse Orde van Advocaten
advocaat verbonden aan het kantoor Tripels Maastricht
decaan faculteit rechtsgeleerdheid U.M.
voorzitter Specialisten Vereniging van Strafrecht Advocaten
lid subcommissie Moneylaundring European Criminal Bar Association
lector St. Martinusparochie Neer
medewerker Advocatenblad
medewerker blad Rechtshulp
hoofdredacteur Nieuwsbrief Strafrecht, uitgever SDU
docent VSO cursus Nederlandse Orde van Advocaten

  MOLS

P.J.0929
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam verzekeringswezen 1955-1957
Kandidaat-notaris respectievelijk Den Haag, Pijnacker en Rotterdam0160
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 170275
Rechter Den Haag 260376
Overleden 080497


  MOLTMAKER

J.K.0233 prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 210973
Advocaat-generaal Hof Den Haag 131282
Advocaat-generaal Hoge Raad 10884
Plaatsvervangend Lid Gemeenschappelijk Hof van Justitie Nederlandse Antillen en Aruba 20689
Advocaat-generaal in buitengewone dienst Hoge Raad 70593
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, oud-hoogleraar, Amsterdam Vrije Universiteit, notarieel/fiscaal recht
Voorzitter van Stichting Studiecentrum Rechtspleging ( tot 10590)
Plaatsvervangend Lid Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba (in
het bijzonder belast met de rechtspraak in belastingzaken van de Raad van Beroep)
Voorzitter van de Commissie Jurisprudentiedocumentatie
Uitspraken inzake omgangsregelingen
196 De Raad voor de Kinderbescherming is als de wettelijke tweedelijns landelijk onderzoeks- en adviesinstelling van de rechterlijke instanties en de overheid, niet gehouden is c.q. kan worden verplicht tot het daadwerkelijk (doen) uitvoeren dan wel begeleiden van door de rechter getroffen omgangsregelingen tussen ouders en hun kinderen
188 Werkaantekeningen! Hoe schrijft de rechterlijke macht toe naar de conclusie om vaders steeds te naaien en te onderdrukken en de overheid lees gezinsvoogdij steeds gelijk te geven?


  MONDT-SCHOUTEN

M.A.A. mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Administratief ambtenaar Raad van Beroep Utrecht 10271
Gerechtssecretaris Raad van Beroep Utrecht 10275
Idem Centrale Raad van Beroep 10475
Als stagiaire werkzaam kantongerecht Utrecht 280676
Idem op terrein van de sociale wetgeving 11077
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Den Haag 80578
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 120479
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 11285
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 60189
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 10390
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 20490
NU
Den Haag Vice-president 010792
NEVENFUNCTIES
Redacteur Tijdschrift Ambtenarenrecht TAR
Secretaris arbitragecommissie Pensioenfonds Nederlands Pensioenfonds Nederlandse Bisdommen
C1994


  MONN…

L.0346
NLRM 80 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam 's Rijksbelastingen, II. inspecteur 10871
Gerechtsauditeur Hof Den Haag 50479
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 200384
Raadsheer Hof Den Haag 60985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 150187
Vice-president Hof Den Haag 261092
CoŲrdinerend vice-president Hof Den Haag 30894
Vice-president Hof Den Haag 10996
NU
Hoge Raad Raadsheer 220797
NEVENFUNCTIES
Secretaris en Penningmeester van de Pro Juventute Steunstichting te Den Haag
Redacteur BNB Beslissingen belastingzaken
C1997-130604 Hop bijbanenregister Hoge Raad
Redacteur BNB (Beslissingen in belastingzaken-Nederlandse Belastingrechtspraak) Kluwer


  MONSMA

I.J.M.0348
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Lid Koninklijke Ned. Vereniging Res Officieren
Lid schietvereniging Reserve Officieren Arnhem EO
Beroepsmilitair Koninklijke Landmacht 1968
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Zwolle 10978
Verkeersschout arrondissementsparket Zwolle 230781
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Zwolle 40388
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Arnhem 240491
NU
Arnhem parket functie ? KBnr ? dvb ?
NEVENFUNCTIES
C2004 Reserve-officier Koninklijke landmacht
C2004 Hop - 000305 X bijbanenregister Arnhem


  MONSMA

J.A.0853 prof.
NLRM 95 96 97 98
secretaris Vereniging Platform Waardering onroerende zaken 010197-220502
Bestuurslid (vice-voorzitter) Vereniging Platform Waardering onroerende zaken 220502-010902
docent belastingrecht Hogeschool Den Bosch 010197-010902
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger 101094
NU
Arnhem Hof raadsheer 010902
Lid redactie Vakstudie Lokale belastingen en Milieuheffingen 010195
Lid redactie Belastingblad 011087
medewerker Maandblad Belastingbeschouwingen 010185
redactielid Praktijkhandboek Wet WOZ (PBNA)010197
directeur Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale overheden Rotterdam 010299
docent Academie Lokale Belastingen Arnhem 010900
Bijzonder hoogleraar lokale belastingen Erasmus Universiteit Rotterdam Rotterdam 010799
medewerker Fiscaal weekblad FED 010100
Docent belastingrecht SSR 010404
Beroepscollege licentiezaken KNVB 010604
C1997-010704 Hop bijbanenregister Arnhem


  MONSTER

A.C.0346
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid Interkerkelijk Contact Overheidszaken (justitiepastoraat)
Lid van Stichtingsbestuur Interkerkelijke Stichting Nazorg aan gedetineerden
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 230780
Rechter Amsterdam 70682
Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger 260593-GOG300305
Zaandam Kantonrechter-plaatsvervanger 280593-GOG300305
Vice-president Haarlem 10692
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 211293
Parket Haarlem Fungerend Hoofdofficier van justitie arrondissementsparket Haarlem politieregio Zaanstreek Waterland 10494-GOG300305
NU
Haarlem Vice-president Haarlem 291096 en 010197
NEVENFUNCTIES
C300305 Lid van Bestuur Christelijke Vereniging voor de verpleging van lijders aan epilepsie
C300305 Lid Beroepscommissie van de Nederlandse Bridgebond
C300305 Voorzitter Denksportcentrum Leiderdorp 290304
C300305 Lid Raad van Toezicht Stichting Epilepsie instellingen Nederland 260204
C300305 Lid hoofdbestuur Stichting Exodus Nederland 010104
C300305 redactielid Stapel en De Koning Leerboek voor de politie 010199
C2000-300305 Hop bijbanenregister Haarlem


  MONTFORT

A.J.G.M. VAN
Vice-voorzitter parochiebestuur Onze Lieve Vrouw Visitatie-parochie Hoogeveen
Contactpersoon Rooms-katholieke parochie Hoogeveen voor stichting Inlia Hoogeveen
Bestuurslid Afdelingsbestuur PvdA Hoogeveen
Lid Inlia-werkgroep noodopvang dakloze asielzoekers Hoogeveen
NU
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger 280700
NEVENFUNCTIES
C300305 Universitair hoofddocent Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam
C300305 Redacteur Wetenschappelijk tijdschrift Bestuurskunde Den Haag
C300305 Freelance-medewerker rubriek boeken Vaktijdschrift Binnenlands Bestuur Amsterdam
C300305 Secretaris Stichting Humanitaire Hulp Eritrea Groningen
C300305 Lid raad van toezicht Stichting Welzijnswerk Hoogeveen
C300305 Voorzitter Afdelingsbestuur PvdA Hoogeveen
C221003-300305 Hop bijbanenregister Leeuwarden


  MONTFOORT

A.J. van 0955 (Adri)
NLRM 97 98
C300305 Lid gemeenteraad gemeente Woerden 2002-03-07-2006-12-01
Lid College van Advies voor de JustitiŽle Kinderbescherming
Bestuurslid Pedagogisch Instituut
Lid redactie Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg
Correspondent Kinderbescherming Maandblad Geestelijke Gezondheid
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger 1996-12-11
NEVENFUNCTIES
Directeur adviesbureau Kinderbescherming en jeugdzorg met eigen bureau
Lector Jeugdzorg en Jeugdbeleid Hogeschool Leiden 2007-10-01
Lid Raad van Commissarissen De Sluisgroep NV (WSW-bedrijf) Woerden 2006-08-01
Voorzitter College van Toezicht NVO (vereniging van pedagogen) Utrecht 2004-09-01
Directeur Het ITV, Bureau voor toegepaste communicatiewetenschap Woerden 2003-12-01
Directeur Adviesbureau Van Montfoort Woerden 1996-04-01
C1997-140309 Hop bijbanenregister Hof Den Haag
Aandachtsvestiging
(55) Werkaantekeningen: Eerste bonafide uitspraak door College Advies JustitiŽle Kinderbescherming
Aandachtsvestiging
Auteur Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. De nieuwe methode voor de uitvoering van de
ondertoezichtstelling. Versie 2, april 2008 geschreven samen met Prof. dr. N.W. Slot.


  MONTIJN-SWINKELS

J.C.M. mw.
Haarlem Rechter 010903
C030904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


  MONTIJN

L.R.0325
NLRM 80 87 88/89 90
Bedrijfsjurist te Den Haag 1951
Werkzaam bedrijfsleven te Delft, Brussel, Rotterdam. Wonen, Hamburg en Deventer 1952
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Zutphen 11072
Arrondissementsofficier van justitie arrondissement Zutphen 11073


  MONTULET- VAN DER MEER

N.H.W. mw.
6545
NU
Roermond Rechter-plaatsvervanger 290903
NEVENFUNCTIES
Universitair docent Universiteit Maastricht
C060404 Hop bijbanenregister Roermond


  MOOIJ Zie CAPPON-MOOIJ

E.0753 mw.


  MOOIJ

H.J. de 0158
NLRM 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 10692
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 10494
Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 140395
NU
Rechter Assen 031097
C1997-150504 Hop bijbanenregister Assen
Voorzitter Klachtencommissie Hulpverleningsdiensten/GGD gemeente Groningen
VoorzitterGevechtssportvereniging Bao Trieu Blijd Groningen 01010131-1203

Mr W.M. Mooij CMT 368
fysiotherapeut te Leiderdorp
fysio-manueel therapeut lid CVT van het KNGF


  MOOIJEN

J.0556 mw.
NLRM 95 96 97 98
Raio Rotterdam 150680
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 171086
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 171087
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Haag 10395
NU
Den Haag parket
NEVENFUNCTIES
Secretaris dagelijks bestuur Stichting Lantaarn theater in Rotterdam
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


  MOOLENBURGH

A.A.1115
NLRM 71 80
Werkzaam Commissariaat Militair Gezag te Deventer0445
Werkzaam bedrijfsleven1145
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 280558
Rechter Idem 61261
Kantonrechter Haarlem 90774


  MOOLENBURGH

J.A.0548
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 220284
NEVENFUNCTIES
Bedrijfsjurist Unilever Rotterdam
Bestuurslid Stichting Capelse Verpleeghuizen GOG250904
Secretaris en Penningmeester Rotterdams Juridisch genootschap
Bestuurslid StichtingRotterdams Unilever Pensioenfonds "Progress" Rotterdam 010101
C1997-250904 Hop bijbanenregister Rotterdam


  MOOLENBURGH-PELSER

M.M.0746 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie IV De Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuid-West
Rechter-plaatsvervanger Dordrecht 170584
Rechter-plaatsvervanger Dordrecht 200989
NU
Dordrecht rechter 010290
C020704-240706 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-240706 Hop bijbanenregister Dordrecht


  MOOLHUYSEN

B.L.G.
NLRM 03 04 6382
NU
Roermond Rechter-plaatsvervanger 020403
Roermond Gerechtsauditeur 010603
NEVENFUNCTIES
Bedrijfsjurist Vodafone NV
Lid Rotaty Roermond
Lid Ronde Tafel Roermond
Voorzitter Huurderbelangen Arlo Roermond
Lid Tuchtcommissie KNVB Districht Zuid II
C221003-060404 Hop bijbanenregister Roermond


  MOONEN

H.A.G. drs.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 240247


  MOONS

Ch.M.J.A.0517
NLRM 71 80
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Roermond 101040
Idem Maastricht 19064
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Arnhem 10242
Ambtenaar Openbaar Ministerie Maastricht 10742
Secretaris Tribunaal Maastricht 110145 tot0648
Substituut-officier van justitie Den Bosch 270649
Idem Roermond 51252
Officier van justitie arrondissement Breda 181256
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 250458
Idem Hoge Raad 130361
Raadsheer Idem 150366
Vice-president Idem 130776
NU
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, oud-hoogleraar, Rijks Universiteit Leiden


  MOONS

J.M.A.V.0624
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 111247
Waarnemend ambtenaar Roermond 10748
Ambtenaar Openbaar Ministerie Roermond 111248
Ambtenaar Den Bosch 51252
Substituut-officier van justitie arrondissement Den Bosch 181256
Advocaat-generaal Hof Leeuwarden 221165
Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Bosch 151069
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 121070
Raadsheer Hof Den Bosch 61071
Vice-president Hof Den Bosch 101180
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 10188


  MOOR

A.E. de 0231
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam 's-Rijksbelastingen, II. inspecteur 010554
Idem bedrijfsleven10664
Hoofd fiscale zaken Verbond Ned. Ondernemingen 10868
Buitengewoon hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam 10975
Lid Tariefcommissie Amsterdam 90676
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 90676
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 80776
Raadsheer Hof Den Bosch 140776
Vice-president Hof Den Bosch 200984
Raadsheer Hoge Raad 100890-GOG221003
Commissaris van de Holding/Beleggingsmaatschappij P.P. de Leeuw en Zoon B.V. te Bussum
Lid redactie Fiscale MonografieŽn
Medewerker FED fiscaal weekblad
Redacteur Maandblad belastingbeschouwingen


  MOOR-VAN VUGT

A.J.C. de 0359 mw.
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Breda 251095
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Lid wetenschapsraad Tilburg Foreign Law Review
Bestuurslid Centruim voor wetenschap en Levensbeschouwing KU Brabant
180297 Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven 21-0704 Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 25-1095 Hoogleraar Europees Bestuursrecht KvT 010803 Voorzitter Afdelingbestuur Humanistisch Verbond 010203 Lid Visitatiecommissie Onderwijs Rechtsgeleerdheid VSNU 15-0902 Hoogleraar Bestuurlijk Handhavingsrecht Universiteit van Tilburg 150595-010903 Lid Afdelingbestuur Humanistisch Verbond 010199-310103 Voorzitter Onderwijsbestuur FRW KUB Tilburg 010100 010202


  MOOR

J.C.P. de 0549 ing.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven 1973
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Den Haag 10978
Verkeersschout arrondissementsparket Den Haag 230781
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Haag 10194
NU
Den Haag parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


  MOOR

R.R.M. de 000460
NLRM 94 95 96 97 98
Lid Commissie van Toezicht P.I. Nieuw Vosseveld Vught 010799-300601
Jeugdelftalleider/medetrainer V.V. UNA Veldhoven 011099-310302
Beoogd auteur Monografie NBW Order- en Toonderpapieren 010191-310302
Advocaat te Eindhoven kantoor Poelman, Denneman & Bruinsma beŽdiging 1987
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 20394
Rechter Den Bosch 50298
NU
Den Bosch vice-president 010103
NEVENFUNCTIES
Mederedacteur rechtspraak bankrecht 010195, deze bijbaan niet opgegeven bij eerste 2 controles
Mede-auteur Inleiding in het privaatrecht voor HBO-onderwijs 011087, deze bijbaan niet opgegeven bij eerste 2 controles
Mede-auteur goederenrecht geschetst, tweede druk Ars Equi 010100
Examinator WSNP Opleiding OSR Juridische Opleidingen 010500
C060697-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


  MOORMAN

H.C.1049
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Ambtenaar Ministerie van VROM
Voorzitter gebruikersraad bestuursrecht (Justitie) 01-01-2000- 01-07-2004
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 30789
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 20490
Rechter-plaatsvervanger Zwolle 260291
Rechter Almelo 90991
Vice-president Almelo 250693
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 20394
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 41196
NU
Zwolle coŲrdinerend vice-president 100898
NEVENFUNCTIES
Voorzitter kerkbestuur Christelijke Basisgemeente Kampen 010905
C1997-220307 Hop bijbanenregister Zwolle-Lelystad


  MOORS

J.W.0260
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Alkmaar 10488
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 60392
Gerechtsauditeur Haarlem 10492
Gerechtsauditeur Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 10893
Amsterdam rechter 100993
NU
Amsterdam Vice-president
NEVENFUNCTIES
Commissie van Toezicht Demersluis
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


  MOORS

W.A.G.0519
NLRM 71 80
Griffier tuchtrechter prijzen Almelo 150347
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 230747
Ambtenaar Openbaar Ministerie kantongerecht Maastricht 90248
Substituut-officier van justitie arrondissement Maastricht 181256
Officier van justitie arrondissement Den Bosch 11037
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse Idem 11072


  MOORSEL

A.J.M. van 0304
NLRM 71
Advocaat en Procureur Den Haag 1928
Rechtsgeleerd raadsheer bijzonder Hof Den Haag 280845 tot 10749
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 210649
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 291250
Raadsheer Idem 110255
Vice-president Idem 90362
President Idem 301269
Lid Ambtenarengerecht Den Haag 190561


  MOORSEL

J.L.F. van
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 60574

J.A. Mooten
Plv. lid-fysiotherapeut CMT 368
Fysiotherapeut
Acupuncturist
fytotherapeut
secretaris van de regionale vereniging fysiotherapie (RGF Randmeren


  MOOY

A.R.O.1259
NLRM 95 96 97 98 99
Hoofd Opsporing bij het Hoogheemraadschap van Delfland
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 150894
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 150895
NU
Den Bosch Hof Raadsheer 010304
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid sectie OM NVvR
Docent Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
Docent Landelijk Selectie en Opleiding Politie (LSOP)
Docent Post Academisch Onderwijs Erasmus Universiteit
C250199-020704 Hop bijbanenregister Den Bosch


  MOOY

E. juli 1953 mw.
NLRM 88/89 90
Gerechtsauditeur
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Den Haag
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Haarlem 270887


  MOOYEN

J.0556 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Raio Rotterdam 150680
Substituut-officier van justitie arrondissement Rotterdam 171086
Arrondissementsofficier van justitie arrondissement Rotterdam 171087


  MORAAL

H.J.0756
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Rotterdam 11081
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 10787
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 240888
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Zwolle 10294
Fungerend hoofdofficier van justitie arrondissementsparket Zwolle 10396-GOG190105
NEVENFUNCTIES
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Lelystad
Plaatsvervangend Voorzitter beklagcommissie Penitentiaire Inrichting Lelystad
Lid commissie m.b.t. veiligheid KNVB
Aanklager tuchtzaken KNVB
Lid medezeggenschapsraad openbare basisschool Zwolle
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?
Bedreigingen
Het onderzoek van de werkgroep-Nooy sluit aan op dat van een tweede werkgroep die recent door het College in het leven is geroepen. Deze tweede werkgroep, onder voorzitterschap van Han Moraal, buigt zich over de consequenties van het stelsel van bewaken en beveiligen, zoals dat vorig jaar in werking is getreden. Deze werkgroep moet vragen beantwoorden die van strategisch-organisatorisch belang zijn voor de werkzaamheden van officieren en OM-medewerkers en daarnaast vragen die het stelsel betreffen. Het gaat dan om vragen als: zijn er trends waar te nemen in de bedreiging van OM-ers, hebben deze trends te maken met ontwikkelingen in de criminaliteit en wat betekent dit voor de opleiding, organisatie en werkwijze van officieren en andere OM-ers? Ook de werkgroep-Moraal streeft ernaar nog voor de zomer met een rapportage aan het College te komen.

Benoeming hoofdofficier van Justitie Den Haag

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie mee ingestemd om mr. G. Th. Hofstee (49) voor te dragen voor benoeming tot hoofdofficier van Justitie in Den Haag.

De heer Hofstee is sinds 2005 hoofdofficier van Justitie in Breda en was in de periode 2001 - 2005 plaatsvervangend hoofdofficier van Justitie bij het parket in Amsterdam. Hofstee voltooide in 1987 zijn Raio-opleiding en startte in hetzelfde jaar als officier van Justitie bij het parket Amsterdam om in 1991 plaatsvervangend hoofd van het stafbureau bij het Openbaar Ministerie te worden. Tussen 1992 en 2001 werkte hij respectievelijk als officier van Justitie 1ste klasse en plaatsvervangend hoofdofficier van Justitie bij het parket Utrecht.

De heer Hofstee volgt in Den Haag mr. H.J. Moraal op, die onlangs werd benoemd tot procureur-generaal, lid van het college van procureurs-generaal.

RVD, 05.04.2007

 


  MORET

B.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 281149


  MORET

J.W.E.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 160869


  MORSHUIS

H.B.M.0526
NLRM 71 80 87 89 90 91 92 93 94 95 96
Ambtenaar Pensioenraad0460
Werkzaam Ministerie van FinanciŽn II. referendaris1252
Waarnemend griffier Rotterdam 70262
Substituut-griffier Idem 290362
Griffier Roermond 210563
Rechter-plaatsvervanger Roermond 10964
Rechter Roermond 20 apr 1565
Lid Hof van justitie Nederlandse Antillen en Aruba 101167
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 301269
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 291070
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 291070
Kantonrechter Oud-Beijerland 271170
Kantonrechter Delft 30573
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 30573
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 11179
Kantonrechter Leiden 300381
Den Haag Rechter-plaatsvervanger


  MORSINK

G.H.
Secretaris Samen op Weg Kerken Westerbork
NU
Assen rechter-plaatsvervanger 200601
NEVENFUNCTIES
Gastdocent Oefenrechtbank Universiteit van Maastricht
Voorzitter Stichting Gezondheidszorg Westerbork
Lid Stichting Twents Psalmbook Aalten
C221003 Hop bijbanenregister Assen


  MORSINK

H.L.0314
NLRM 71 80
Werkzaam gemeente Zwolle0739
Werkzaam Algemene Vereniging Melkvoorziening Den Haag 16104
Werkzaam bedrijfschap voor Zuivel1143
Jurist in algemene dienst toegevoegd aan de Hoofdambtenaar van de Tuchtrechtspraak 160844
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Den Haag 50946
Substituut-griffier Hoge Raad 220950
Substituut-griffier Breda 17 april 1956
Rechter-plaatsvervanger Idem 110556
Rechter Idem 271157
Vice-president Idem 160270


  MORSINK Zie WILLEMS-MORSINK

J.G.W.0844 mw.


  MORTEL

P.G.M. van den
6316
Maastricht Rechter-plaatsvervanger 270103
NEVENFUNCTIES
VakgroepcoŲrdinator omzetbelasting Belastingdienst Eindhoven
C221003-160704 Hop bijbanenregister Maastricht


  MORZER BRUYNS

R.A.
NLRM 71 80
Kantonrechter- plaatsvervanger Amsterdam 111060


  MOS-VERSTRATEN

A.E.0153 mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Ambtenaar in tijdelijke dienst bij de Hoge Raad 121089
Ambtenaar Wetenschappelijk bureau bij de Hoge Raad
Gerechtsauditeur Hoge Raad 10992
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 270493
Rechter Rotterdam 80794-GOG250904
Commissie Kerkordelijke aangelegenheden Classis Schiedam van de Ned. Herv. Kerk sedert 1992 te Schiedam


  MOS

H.F.0259
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Raio Dordrecht 10985
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Middelburg 150891
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Middelburg 10992
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 10695
NU
Rotterdam parket
Plaatsvervangend lid sectie OM
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?

MOSHEUVEL
A.F.C.J.
Den Bosch Rechter
C100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


  MOSLER

G.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Amsterdam Kantonrechter-plaatsvervanger 280464
NEVENFUNCTIES
Advocaat te A'dam kantoor Stibbe Simont Monahan Dubot beŽdiging 1956

  MOSTERMANS

P.M.M.0159 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 280193
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Bezoldigd universitair docente juridische faculteit Universiteit. Amsterdam
040697-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


  MOURIK Zie GONGRIJP-VAN MOURIK

M. van 0155 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Centrale Raad van Beroep Utrecht 11183
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Utrecht 10987
Plaatsvervangend -Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 10987
Ondervoorzitter Raad van Beroep Utrecht 110189
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 50889
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Bosch 290690
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 10792
NU
Amsterdam rechter 240892
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


  MOUSSAULT

M.0967 mw.
NLRM 97 98 02
Raio Zwolle 11095
Zwolle gerechtsauditeur 011001-GOG221003
Zwolle rechter-plaatsvervanger 011001-GOG221003
  MOUT

A.M.
NLRM 97 98
NU
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger 010101-GOG170506
Advocaat kantoor ??
Adviseur Algemeen Verbond Bouwbedrijf AVBB Waterweggebied


  MOUT

C.Ch.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat te A'dam kantoor Nauta Dutilh beŽdiging 1968 GOG170506 CHop
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 250675
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 10289
NU
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger 010289
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Raad van Beroep ROA/OOA Amsterdam
Voorzitter Stichting Verenigd bezit Den Haag
Directeur Vliegtuigexploitatiemaatschappij V.X.M. B.V. Amsterdam
Voorzitter Stichting Wereld Muziektheater Festival Amsterdam
Voorzitter Stichting Horizon Den Haag/Naarden
Vice-voorzitter Vereniging vrienden van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest Amsterdam
Lid Raad van Advies Vereniging entree Vereniging jong publiek Amsterdam
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Asko Ensemble Amsterdam
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Schoenberg Ensemble Amsterdam
General Counsel De Nederlandsche Bank B.V. Amsterdam
C1997-170506 Hop bijbanenregister Amsterdam


  MOUT-BOUWMAN

E.A. mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid Comitť Exťcutif ALAI (Association Littťraire et Artistique Internationale)
Bestuurslid Vereniging voor Auteursrecht
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 010903
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 091100
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 040780-GOG041104
NEVENFUNCTIES
216 Plaatsvervangend Lid Hof van Discipline NOvA
Bestuurslid Stichting Hulp na Onderzoek
Lid van de Raad van Beroep voor het Personeel der Koninklijke Hofhouding
C1997-150904 Hof Amsterdam
Bijzonderheden!
Op 030703 werd de bijbaan advocaat Amsterdamkantoor Nauta Dutilh beŽdigd 161268niet in het bijbanenregister opgegeven!
Lid hoofdbestuur Comitť executif asociation Littťraire et Artistique Parijs 01-01-1993


  MOUT

M.
NLRM 95 96
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 10101


  MOUT

P.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Advocaat te Den Haag
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 81168
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 60777
Raadsheer Hoge Raad 150585


  MOUTHAAN

N.F.R.
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 24-08-1998
C280904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


  MOUTON

Ch.W. Utrecht 140541
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Lid van het College van Beroep CAO elektriciteitsbedrijven aangesloten bij de WEB als zodanig benoemd door de WEB
Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Utrecht
Assistent bij het Criminologisch Instituut te Utrecht
Rechterlijk ambtenaar in opleiding te Alkmaar en Middelburg
Substituut-griffier rechtbank te Den Haag
Rechter-plaatsvervanger Den Haag
Rechter in de rechtbank te Alkmaar
Lid van het toenmalige Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen, standplaats CuraÁao
Raadsheer in het gerechtshof te
''s-Hertogenbosch
Vice-President in het gerechtshof te
''s-Hertogenbosch
Lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba, standplaats Aruba
Vice-President in het gerechtshof te
''s-Hertogenbosch

Assistent Criminologisch Instituut Utrecht 150564
Werkzaam Militair Juridische Dienst 300964
Raio Alkmaar 170166
Gerechtssecretaris 1e klasse Alkmaar 170566
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Middelburg 220768
Gerechtssecretaris 1e klasse Middelburg 10770
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Middelburg 10770
Substituut-griffier Den Haag 180372
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 260473
Rechter Alkmaar 181073
Lid Hof van Justitie Nederlandse Antillen en Aruba 201179
Raadsheer Hof Den Bosch 10982
Vice-president Hof Den Bosch 200688
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 010302
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 60473
Staatsraad in buitengewone dienst 2002
C020704-050505 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-050505 Hop bijbanenregister Den Bosch
376 Wet openbaarheid bestuur(Wob) Beroep gegrond omdat de rechtbank Amsterdam de aan de beslissing op bezwaar ten grondslag gelegde motivering weergegeven en voor de motivering van haar oordeel in wezen volstaan met een (korte) weergave van de door de Minister ingeroepen afwijzingsgronden


  MOUWEN

W.L.M.0244
NLRM 97
Rechter-plaatsvervanger Middelburg 30384


  MOVIG

J.P.J.M
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 110480


  MUG Zie LEBENS-DE MUG

M.H.S. de 0652 mw.


  MUIJ

A.L.A.H. de 0448
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Haarlem 10177
Verkeersschout ressortparket Amsterdam 141279
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Haarlem 150985
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Haarlem 150986
Officier van justitie Nederlandse Antillen 10587
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Haarlem 10891
Parket Zwolle arrondissementsofficier van justitie GOG190105
NEVENFUNCTIES
Incidenteel gastdocent SSR en LSOP milieucursussen
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


  MUIJDEN-KALF

T. VAN mw.
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
C041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


  MUIJEN

G.J. van (Gerrit Jan)1048
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 3600
Lid redactie-raad belastingmagazine sedert 1991
Bestuurslid Diaconessen
Lid Raad van Toezicht Diaconessenziekenhuis te Meppel
Ondernemerschap (sedert 1992)
Vice-voorzitter Koninklijke Vereniging Warmbloed Paardenstamboek
Nederland (sedert 1992), (plaatsvervangend) partijraadslid voor de kamerkieskring Drenthe
Lid van de vaste commissies voor Nederlands- Antilliaanse en Arubaanse Zaken, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Publicaties columnist bij diverse bladen en co-auteur van diverse boeken op fiscaal-juridisch gebied
Lid van de MK Arbitrage Tuchtcommissie Ned. Rugby Bond
Voorzitter van de overkoepelende organisatie van stamboeken de World Breeding Association for
Sport Horses
HBS A (1967), KMA Breda (1967-1969), fiscaal recht Leiden (1969-1974), aanvullend doctoraal
strafrecht, Groningen (1989)
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 10291
Raadsheer Hof Den Bosch 231192
NU
Den Bosch Hof Vice-president 030501
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 240596
NEVENFUNCTIES
Docent bij het opleidingsinstituut voor de Rijksbelastingdienst, enige malen per jaar meewerken aan
Een cursus procesvoering
Voorzitter Ombudscommissie Gemeente Hoogeveen
Voorzitter Ombudscommissie gemeente Assen
directeur Eigen beleggings-B.V.
Columnist Diverse bladen
penningmeester Stichting DIMO, Drents Instituut voor Minderheden
Voorzitter Zorgkoepel ZW Drenthe en Noord-Overijssel
Lid Gemeenteraad Westerveld
Voorzitter Commissie voor de externe klachtenbehandeling gemeente Midden-Drenthe
Vice-voorzitter raad van appel koninklijke nederlandse hippische sportfederatie
Voorzitter certificerinscommissie hengstenhouderij
plaatsvervangend lid Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba 011103
Voorzitter Ombudscommissie Midden-Drente
C1997-020704 Hop bijbanenregister Den Bosch


  MUIJEN

P.J.D.J.1059
NLRM 98 04
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket 's-Hertogenbosch 50997
Den Bosch parket arrondissementsparket
NU
Voorzitter Bezwaar- en beroepschriften commissie gemeente Laarbeek
Redactielid Handboek Hoofdofficier van Justitie Uitgave VUGA
NEVENFUNCTIES
Auteur bij Reed Elsevier
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


  MUISWINKEL

H.E. van mw.
NLRM 80 87 88/89
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 280475


  MUL

H.A.R. de 0324
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 50365
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 50167
Opdracht kantoor werkzaamheden te Oostburg, Middelburg, Zierikzee 170582
Rechter-plaatsvervanger Middelburg 41082
Kantonrechter Terneuzen 170582


  MUL

J.J.P. de
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 300867


  MUL

J.M.0573
NLRM 98
Raio Leeuwarden 10498


  MUL

V. dhr. mr.dr.
C250904-050906 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen. Bron controle Hop.
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 111001
NU
Rotterdam Rechter 2005-09-01
Nevenfuncties
Bestuurslid SBAW buro voor projectontwikkeling Rotterdam 2006-02-07
Gastdocent voor het Opleidingscentrum voor Recht en Praktijk Erasmus Universtiteit Rotterdam Rotterdam 2006-02-07
C250904-280708 Hop bijbanenregister Rotterdam


  MULDER (of M‹LDER) Zie SCHEELE-MULDER (of SCHEELE-M‹LDER)

A.G.0544 mw.


  MULDER Zie SCHIMMELPENNINCK-MULDER

A.M.L.0635 mw.


  MULDER

A.M.L.0635 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91
Werkzaam bedrijfsleven0559
Substituut-griffier Haarlem 19117
Gerechtsauditeur Haarlem 120377
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 120377
Gerechtsauditeur Rotterdam 30578
Rechter Rotterdam 100379
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 40684
Rechter Arnhem 41187


  MULDER

B.W.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 31273
Amsterdam Kantonrechter-plaatsvervanger 280988-GOG041104
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Amsterdam bij De Koning & Mulder beŽdiging 1964
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam

  MULDER Zie SILLEVIS SMIT-MULDER

D.1030 mw.


  MULDER

E.0311
NLRM 71 80
Administratief ambtenaar griffie Raad van Beroep (s.v.) Den Haag, II bureauschef 10547
Griffier Raad van Beroep Den Haag 201256
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Haarlem 291258
Ondervoorzitter Raad van Beroep Utrecht 270660
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Groningen 270660
Idem Raad van Beroep Utrecht 171161
Idem Raad van Beroep Den Haag 220463
Idem Raad van Beroep Den Haag 150966
Voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 190363
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 110769


  MULDER

F.A. Mulder
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 06-09-2002
Advocaat en procureur Den Haag
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


  MULDER SMIT Zie LENDE-MULDER SMIT

E.K. van der Lende 0663 mw.


  MULDER

G.E. prof.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 261170
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 180372
NU
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, oud-hoogleraar, Katholieke Universiteit Nijmegen


  MULDER Zie R÷ELL-MULDER

H.A.M.0654 mw.


  MULDER Zie BORGERHOFF-MULDER

H.R.0346 mw.


  MULDER

H.W.0727
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Advocaat en Procureur te Arnhem en Breda 1950
Werkzaam Juridische dienst KLM 1957
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 30164
Rechter Den Haag 170764
Raadsheer Hof Den Haag 280574
Lid Hof justitie Nederlandse Antillen 11078
Raadsheer Hof Den Haag 11081
Vice-president Hof Den Haag 180684
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 91190


  MULDER

J.H.1228
NLRM 71 80 87
Advocaat en procureur Rotterdam 150657
Griffier kantongerecht Arnhem260783
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem26 mei1964
Griffier kantongerecht Terborg260664
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 70865
Griffier kantongerecht Wageningen 10866
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 100467
Rechter Middelburg 180169
Lid Ambtenarengerecht Rotterdam 170474
Vice-president idem241078


  MULDER

J.P.0229
NLRM87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 220480
Rechter Den Haag 110784
Raadsheer Hof Den Haag 180590
NU
Den Haag Hof raadsheer
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Ned. Kamerkoor te Amsterdam
C001097 Hop bijbanenregister


  MULDER

L.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 180646
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 220461


  MULDER

M.W.0727
NLRM 71
Advocaat en Procureur te Arnhem en Breda 1950
Werkzaam Juridische dienst Koninklijke Luchtvaart mij. 1957
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 30164
Rechter Den Haag 170764


  MULDER

O.E.0659
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Zutphen 10489
Rechter-plaatsvervanger 2wol1e 260393
Gerechtsauditeur Zwolle 10693
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 10194
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 270696
Zwolle Rechter 080794-GOG010704
NU
Zwolle Vice-president010803
C010704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-010704 Hop bijbanenregister Zwolle-Lelystad


  MULDER

R.J.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 241155


  MULDER

S.J.A.1148
NLRM 91 92 95 96 97 98
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 240694
NEVENFUNCTIES
Universitair Hoofddocent RUL
C1997-250904 Hop bijbanenregister Rotterdam


  MULDERS

C.J.M.1123 mw.
NLRM 71 80 87 88/89
Werkzaam Ministerie van Justitie, II. referendaris 190547
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep (e.v.) Arnhem 150157
Griffier Idem 18031967
Rechter-plaatsvervanger Zutphen270660
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Arnhem201064
Ondervoorzitter Idem 250869
Voorzitter Raad van Beroep Utrecht20174
Voorzitter Raad van Beroep Arnhem211274
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Utrecht211274
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk12 mei1987
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Amsterdam 260287


  MULLEMEISTER

J.N.
NLRM 71 80 87 88/89 90 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 90361


  MULLEMEISTER

J.Ph.0208
NLRM 71
Advocaat en Procureur Bandung0132
Directie-secretaris CoŲperatieve Vereniging te Den Haag0239
Advocaat en Procureur Surabaja mei1940
Idem Bergen op Zoom0658
Kantonrechter-plaatsvervanger Idem 290759
Rechter Haarlem 30361
Vice-president Idem 190766


  MULLER

A. mw.
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 061003
NEVENFUNCTIES
Onderzoeker Bureau Nationale Ombudsman
C221003-130105 Hop bijbanenregister Utrecht


  MULLER

D.1116
NLRM 71 80
Waarnemend griffier kantongerecht Rotterdam 180346
Substituut-griffier Idem 220148
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 100551 tot 10153
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 250752
Kantonrechter Oud-Beijerland tevens opdracht werkzaam kantonrechter Zwolle 271052
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 190355
Kantonrechter Rotterdam 190458
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 30758
Idem Oud-Beijerland 250959
Idem Schiedam 260977
Idem Sommelsdijk 160178


  MULLER

E.0718
NLRM 71 80 87
Werkzaam Centrale Dienst In- en Uitvoer 1943
Idem Ministerie voor Overzeese Gebiedsdelen 1945
Diverse rechterlijke betrekkingen Ned. IndiŽ 1946
Administrateur PTT Den Haag 1953
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 180162
Rechter Dordrecht 170764
Vice-president Idem 280575
Rechter-plaatsvervanger Dordrecht 80481

E.M.J. Muller
Plv. lid-tandarts CMT 368
Orthodontist


  MULLER

E.N. Eelke
Advocaat bij Geelkerken & Linskens ; beŽdiging 1975, Postbus 2020, 2301 CA Leiden
383 Curator van het failliette Sierteelt Bemiddelings Centrum (SBC)
383 Bewindvoerder van het in surceance van betaling verkerende Sierteelt Bemiddelings Centrum (SBC)


  MULLER

E.R.0541
NLRM 83 84 85 86 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3611
Voorzitter Kamer Luchtvaart Raad voor Transportveiligheid Den Haag 300799-010703
NU
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger 120983
C130105 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C2002-130105 Hop bijbanenregister Alkmaar


  MULLER Zie BRAKEL-MULLER

G.E. van 0250 mw.


  MULLER

I.M.
NU
Lelystad-Zwolle parket Officier van Justitie
NEVENFUNCTIES
C190105 Lid Commissie van Toezicht P?, betaald met risico contact met veroordeelden verdachten uit regionale strafzaken
C291104-190105 Hop bijbanenregister parket Lelystad-Zwolle
Aandachtsvestiging.
Koninklijk Besluit. Wie wil bij dit parket KB-informatie geboortedatum, Kb-nummer, juridisch juiste functie en dvb e.a. info overschrijven?
450 Klassenjustitie en malafide rechtspraak is de norm in het arrondissement Lelystad-Zwolle


  MULLER-PARSSER

J.1049 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 95 96 97 98
Werkzaam Provinciale griffie Noord-Holland 1976
Raio 10281
Gerechtsauditeur Amsterdam 260985
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 260985
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Den Haag 11285
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Haarlem 101087
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 50788
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 210693-GOG140904


  MULLER

J.W.0312
NLRM 71 80 87 88/89
Plaatsvervangend procuratiehouder Nederlandse Handels Mij. 1937
Volontair gemeenteadministratie Oegstgeest 1940
Werkzaam Ned. Industrie- en Handelsraad voor land- en tuinbouw124
Chef Juridische Zaken, Vakgroep groothandel in vee 1944
Substituut-griffier Den Haag 141246
Griffier recht. Middelburg 130154


  MULLER-FERIZ

M.J.0433 mw.
NLRM 90 91 93 94 95 96 97 98
NU
Wageningen Kantonrechter-plaatsvervanger 170789
NEVENFUNCTIES
Lid Algemeen bestuur Stichting Algemeen Hulpfonds Renkum
C180897 Hop bijbanenregister kantongerecht Wageningen


  MULLER

N.M.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 260564


  M‹LLER-PARSSER

J.1049 mw.
NLRM 87 94 96
Werkzaam Provinciale griffie Noord-Holland 1976
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 10281
Gerechtsauditeur Amsterdam 260985
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 260985-010597
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Den Haag 11285
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 210693
C140904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C140904 Hop bijbanenregister Hof Amsterdam


  MUNNICHS

G.M.1053
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Den Haag 290890
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Rotterdam11291
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Rotterdam11292
NU
Rotterdam parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


  MUNNICHS

S.A.J.M.0148
NLRM 94 95 96 97 98 3615
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 040294
Eindhoven Kantonrechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Eindhoven kantoor Prinsen Van der Putt beŽdiging 1981
Voorzitter maatschap Prinsen van de Putt Advocaten en Notarissen
Aspirant-Bestuurslid van de stichtingen Stichting Administratiekantoor Coppelmans Bouwbeheer BV.
En Stichting Administratiekantoor Coppelmans
Projectontwikkeling BV. beide te Eindhoven
230697-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


  MUNNIK

N.J.M. de1253
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat te R'dam kantoor Nauta Dutilh beŽdiging 1982
Lid van de Vereniging Milieurecht Advocaten (VMA)
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 230290-GOG250904
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 01-01-2002
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Reservaten Prezwalski Paard te Rotterdam
C1997-250904 Hop bijbanenregister Rotterdam


  MUNS en/of HILLEN-MUNS

M.I.W.E. mw.
NLRM niet in NLRM 1998
Gerechtsauditeur Hoge Raad 150196-GOG221003


  MUNSTERMAN

M. mw.
NLRM
Gerechtsauditeur Hoge Raad 160195-GOG221003


  MUNTENDAM

J.0315
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Groningen 51143
Ambtenaar Openbaar Ministerie Groningen 170846
Substituut-officier van justitie arrondissement Groningen 181256
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 71162


  M‹NZEBROCK

J.E.1045
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid adviescommissie dagtrainingscentrum Leger des Heils te Groningen
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Assen 10886
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Assen 10887
Rechter-plaatsvervanger Groningen 010792-GOG221003
Rechter-plaatsvervanger Leeuwarden 170692-GOG221003
NU
Assen rechter 011293
NEVENFUNCTIES
Lid Commissie van Toezicht Norgerhaven/Bankenbosch
Voorzitter Beklagcommissie Norgerhaven/Bankenbosch
Voorzitter Bemiddelingscommissie Samenwerkende kerken Borger
Secretaris Bestuur Stichting Muziekinstrumentenmuseum Vosbergen Paterswolde
Vertrouwenspersoon Provincie Drenthe
C1997-150504 Hop bijbanenregister Assen
Memo deskundigenrapport 185.
257De Schoemaker-norm. De rechtbank rekent verdachte zwaar aan dat hij halsstarrig blijft weigeren mee te werken aan een terugkeer van de minderjarige, blijft weigeren openheid van zaken te geven, en dat hij er blijk van geeft de belangen van de moeder en het kind ernstig te minachten en dat hij een arrest van het Gerechtshof Leeuwarden van 20 september 2000 naast zich neerlegt. Verklaart verdachte tot een gevangenisstraf voor de tijd van zes jaren. LJN-nummer: AL8411 Zaaknr: 19.830372-02


  MUS

A.D.1123
NLRM 91
Rechter Rotterdam 230875
Vice-president Rotterdam 130577
Rechter-plaatsvervanger Dordrecht 130779
President Dordrecht 40981
Rechter-plaatsvervanger Dordrecht 260291


  MUSKENS

F.L.0448
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Ministerie van Justitie 180772
Raio Amsterdam 10173
Gerechtsauditeur Amsterdam 260679
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 250879
Rechter Amsterdam 10581-GOG041104
Buitengewoon verlof Amsterdam 10793
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


  MUSKENS

M.E.W.1256 mw.
NLRM 94 95 96 97 98 `
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger 210693
NEVENFUNCTIES
Universitair docent aan de Katholieke Universiteit Brabant
C1997-280804


  MUSTINX

F.P.J.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 30166


  MUUSSE

N.P.0524
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 94
Werkzaam politie Eindhoven, II. Inspecteur 10345
Werkzaam gemeentepolitie Rijswijk, II. hoofdinspecteur 10447
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 220275
Rechter Rotterdam 210677
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 290688

mw. mr. Y.E. de Muynck
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 29-03-2004
Refendaris Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
C250904 Hop bijbanenregister Rotterdam


  MYJER

B.E.P.0747 Bernard Egbert Paul, gehuwd met Rijnders M.F. 1947 sociaalpedagoge docente MDGO 3 kinderen
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter voorlichtingsproject Delinquentie en Samenleving
Redacteur deelrubriek Rechten van de Mens Delikt en delinquentie
Lid bestuur Buro Rechtshulp Zutphen
Lid Commissie van Toezicht Penententiaire Inrichting Doetinchem
Voorzitter beklagcommissie Penententiaire Inrichting Doetinchem
Voorzitter Landelijk overleg Economische Politierechters
Persrechter
Lid Commissie jurisprudentiedocumentatie commissie Moltmaker
Voorzitter commissie toewijzing landelijke vrijwilligersbudget Reclassering Nederland
Oud lid Commissie Werkbelasting Hoge Raad commissie Haak
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit te Leiden 11072
Gerechtsauditeur Zutphen 310579
Rechter-plaatsvervanger Zutphen 100380
Rechter Zutphen 160781
Vice-president Zutphen 30786
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120190
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120190
Advocaat-generaal ressortparket Den Haag 20491
Rechter-plaatsvervanger Zutphen 240491
Utrecht rechter-plaatsvervanger 080595-GOG221099
Plaatsvervangend Procureur-generaal ressortparket Amsterdam 10196
Plaatsvervangend Procureur-generaal ressortparket Den Haag 10196
Amsterdam Ressortparket Amsterdam hoofdadvocaat-generaal
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger 120190-GOG031203
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger 120190-GOG031203
Lid bestuur Sticht Beroepsmoreel en Criminaliteitspreventie
Strafrecht en mensenrechten
Organisator excursies Straatsburg SSR
Hoofd ressort parket
Lid adviescommissie wetgeving Openbaar Ministerie
Lid beheerscommissie opleidingen Openbaar Ministerie
Voorzitter ontwikkelteam gedragscode Openbaar Ministerie
Voorzitter reorganisatieproject Openbaar Ministerie informatievoorziening advocatuur
Lid bestuur stichting Strafrecht Praktijk
Gastdocent Passin
CoŲrdinator Opleiding Rechten van de Mens t.b.v. rechterlijke macht MoldaviŽ VNOP
Lid screening Committee samenwerking rechten van de mens MoldaviŽ
Lid Nederlandse Juristenvereniging
Lid Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Nederlands Juristencomitee voor de Mensenrechten
Juridisch Genootschap "Door Tijd en Vlijt" 1777
Vereniging voor vergelijkende studie van het recht van BelgiŽ en Nederland 1948 afd Strafrecht
International Association of Prosecutor

Redacteur Nieuwsbrief Strafrecht SDU
Hoofd van verzorgingstehuis te Amsterdam

NU
389 Amsterdam ressortparket Plv. procureur-generaal 010196
389 Zutphen vice-president 030786
NEVENFUNCTIES
Redacteur NJCM bulletin Tijdschrift voor mensenrechten
Lid later voorzitter College van Advies NJCM Nederlands Juristen Comitee Mensenrechten
Diverse docentschappen SSR Rechercheschool
Vast gastdocent St. Strafrechtpraktijk
Voorzitter Human right Forum Internationaal Association of Prosecutors
Redacteur Nieuwsbrief Strafrecht
Lid executive committe international association of prosecutors IAP
Bijzonder hoofleraar rechten van de mens VU Amsterdam
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden? 


  MYJER

E.P.J.0250 dr.
NLRM 96 97 98 02 03
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 130984
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 130984
NEVENFUNCTIES
Universitair hoofddocent recht internationale organisaties Universiteit Utrecht
Lid Confidentiality Commission Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons Den Haag 230597
Lid regeringsadvies commissie Internationale Vraagstukken Commissie van Advies Volkenrechtelijke Vraagstukken 171198
Co hoofdredacteur Journal of Conflict and security Law Oxford University Press 010799
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht

 

 

Publicatie nevenfuncties rechters & Officieren van Justitie op internet door Hop sloeg in als een bom


(210) 1998 CDA Minister van Justitie adviseerde Hop om tegen rechters te procederen om bijbanenwetgeving te handhaven
(329) CDA Minister van Justitie: "Door de activiteiten van Hop zijn registers nevenfuncties rechters beter gaan functioneren"
(276) Met de publicatie van hun rechter bijbanen is de(CHRISTELIJKE) advocaat die ook het bijbaantje rechter vervuld niet zo blij
(50) Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen). Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan......... schrijft vervolgens de volgende CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(53) Jeugdzorgindustrie Nederland opende zelfs een helpdesk om jeugdzorgpersoneel tegen Hop bij te staan met gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen
(griffier) Nederlandse Vereniging van Gemeenten VNG opende ook al een helpdesk tegen Hop om ambtenaren en gemeenten bij te staan
Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat (Groep) Hop moet worden doodgezwegen".
Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.
Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.
Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.
Informant Mr. H.P. Wooldrik Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem: "Eigenlijk zijn wij toch een volk van dominees en regenten. Van boven ons gesteld gezag en daar hoort ook de rechtspraak bij. De volksrechtbank met jury drukten wij meteen de kop in, terwijl de Duitsers, Belgen, Fransen en Engelsen er allemaal iets van hebben. De rechtspraak laat je niet over aan het gewone volk, vindt men, daar heb je autoriteiten voor." Bron: Groene Amsterdammer.
(21) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter A
(22) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter B
(23) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter C
(24) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter D
(25) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter E
(26) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter F
(27) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter G
(28) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter H
(29) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter I
(30) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter J
(31) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter K
(32) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter L
(33) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter M
(34) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter N
(35) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter O
(36) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter P
(37) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Q
(38) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter R
(39) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter S
(40) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter T
(41) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter U
(42) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter V
(43) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter W
(45) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Y
(46) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Z
(Contact) Hop per E-mail voor verbetering van onjuiste gegevens van ťťn vermelding

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hij heeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 2018 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.