CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

In Memoriam Tjerk Bakker (13 juli 1953 - 12 juni 2006)

Tjerk Bakker was de oprichter, initiatiefnemer en oud voorzitter van de Stichting Dwaze Vaders. "Zijn Stichting Dwaze Vaders" werd een begrip en werd door hem gevormd naar analogie van de Argentijnse Dwaze Moeders die de Argentijnse Junta elke zondag trotseerden door op het Playo de Mayo (Meiplein) in Buenos Aires te protesteren tegen het verdwijnen van hun zonen en opheldering vroegen over wat hen is overkomen.

Ik ontmoet Tjerk voor het eerst in zijn woning in Scheveningen en kwam via hem in aanraking met de Stichting Dwaze Vaders. Ik procedeerde bij de rechtbank Zutphen voor een omgangsregeling bij kinderrechter R.A.J. Mees. Tjerk maakte "een rapport" over mijn zaak welk rapport als productie werd ingeleverd. Dat hielp natuurlijk niets. Tjerk voorspelde hoe het met mijn zaak zou aflopen. Ik kon het (in die tijd) niet geloven dat de rechtspraak in Nederland zo verrot zou zijn. Ik begrijp dus ook als geen ander dat vaders in deze tijd ook niet kunnen geloven hoe verrot de rechtspraak in Nederland is jegens vaders na een scheiding.

Ik kreeg van Tjerk het boekje "OmgangsONrecht, de Nederlandse situatie 1994" dat hij geschreven had waarin hij voor "OmgangsONrecht ONrecht" aandacht vroeg.

Nadat Tjerk bij de Stichting Dwaze Vaders was weggegaan heb ik geen contact meer met hem gehad. Ik had vervolgens veel meer contact met Joep Zander en de vele anderen mensen die in die tijd bij  "Dwaze Vaders" actief waren en acties voerden die in de media als acties van "Dwaze vaders" werden omschreven.

Mijn eerste contact met Tjerk Bakker kan dus aangemerkt worden als mijn start van een "bewustwordingsproces" hoe vaders in Nederland in de rechtspraak behandeld worden. Het is maar de vraag of ik ooit het verhaal "Klop klop" zou hebben geschreven, of ik overal in Nederland acties zou hebben gevoerd samen met andere burgers. De auteur van de website Censuur in Nederland zou zijn geworden als ik Tjerk Bakker in die tijd niet ontmoet zou hebben. Het kan raar lopen................................

Tjerk Bakker overleden. Het bericht bereikte mij pas nadat hij was begraven. Het zet aan tot nadenken. Dit is vader nummer drie die ik persoonlijk kende uit de tijd van "Dwaze Vaders" die nu is overleden.

Is dit toeval of is dit het gevolg van de totaal verrotte rechtspraak in Nederland en hetgeen jegens vaders door het rechtersleger na een scheiding wordt aangericht?

Tjerk Bakker, iemand om nooit te vergeten.

Jan Hop, auteur website Censuur in Nederland

 

 

Ook Albert Streep kende ik uit de tijd van Dwaze Vaders. Hij heeft het onderstaande over Tjerk geschreven.

In Memoriam voor Tjerk Bakker door Albert Streep (voorzitter Stichting Wijze Vaders):

In Memoriam = Tjerk Bakker

(1953 - 2006)

Een der Mohikanen, de nestor van de vaderbeweging in Nederland, is heengegaan naar zijn oorsprong; zijn Schepper, Die het hem gegeven had om "zijn mond te openen voor den stomme, voor de rechtzaak van allen, die omkomen zouden. Tjerk opende zijn mond; oordeelde gerechtelijk en deed de verdrukte en nooddruftige recht" zoals het bijbelse Spreuken 31:8-9 vermeldt.

Ook hij werd zoals zovelen niet gehoord, in de natuurlijke noch in de geestelijke strijd; een der roependen in de woestijn. Voor zijn waterdoop in Jezus Christus (toepasselijk op Vaderdag 20-6-1993) verscheen hij strijdbaar; wit shirt als teken van zijn reinheid; legergroene lange broek als teken van strijdvaardigheid.

Jarenlang waren onze gedachte op een lijn, zowel in de natuurlijke als in de geestelijke strijd. Tjerk vond dat het natuurlijke omgangs-on-recht niet met het geestelijke verbonden diende te worden i.v.m. het ondoorgrondelijke ervan. ‘Wanneer men nu nieteens het natuurlijke proces begrijpt, hoe zal men dan het geestelijke ooit begrijpen’, vroeg hij zich af... Waarlijk alles diende volgens hem ingezet te worden voor de natuurlijke omgangs-on-recht situatie. Hierin verschilden wij zozeer van visie (daar mijn "Vader mist kind."-bord wel degelijk vanaf het begin ook een geestelijke betekenis had), dat er na begin 2003 een verwijdering tussen ons in kwam.

Het heeft Tjerk pijn, veel pijn gedaan toen zijn ‘kindje’ de Stichting Dwaze Vaders hem werd ontfutseld. Dit middel had hij toch wel nodig om zijn mond te roeren. Hij werd - als motor zijnde - hieruit verwijdert eind 1995 en voorspelde de ‘dood’ van de stichting al. Nu, een decennia later, wordt er inderdaad niet veel meer vernomen van deze stichting.

Juist in deze tijd mochten wij elkander tot steun zijn, ook elkander bemoedigende door ons geloof in Jezus Christus. Waarlijk uren hebben wij - soms tot in het holst van de nacht - telefonisch contact gehad. In feb.1996 was hij mede-oprichter en secr. van de geestelijke Stichting Wijze Vader te Heemskerk.

"Vader mist kind" - niet meer! Zijn kind Tjerk Bakker is bij Hem. De troost die door de achterblijvers hieruit gehaald kan worden is sterk. Geniet van je samenzijn, Tjerk.

2 Korinthe 5 : 1 ! Tot gauw!

St. Wijze Vader - Heemskerk

- Voorz./ Ev. Albert Streep

 

 

Ook in het buitenland was Tjerk Bakker bekend.  Ghislain Duch‚teau heeft het onderstaande over Tjerk geschreven.

In Memoriam voor Tjerk Bakker door Ghislain Duchateau (Goudi, BelgiŽ):

In Memoriam Tjerk Bakker

Beste Medestanders,

Ook in Vlaanderen - BelgiŽ is het vreselijke nieuws toegekomen dat Tjerk Bakker is overleden. Bij het eerste bericht kon ik niet geloven dat het wel degelijk de Tjerk Bakker was, die wij al zo lange jaren kennen als de voortrekker en de voorvechter van de vaderbeweging in Nederland.

Wij hebben Tjerk gelezen, toen hij zijn boek over OmgangsONrecht publiceerde. We hebben Tjerk ontmoet en met hem gepraat bij herhaalde gelegenheden in Nederland en in BelgiŽ. Vele jaren geleden toen in Nederland de vaderbeweging met een grote daadkracht opkwam, hebben wij Tjerk uitgenodigd naar Hasselt om te komen spreken over zijn streven en zijn acties in het belang van vaders en kinderen bij de Belangenverdediging van Gescheiden Mannen en hun Minderjarige Kinderen. Hij deed dat met verve, met bezieling, met een intense gedrevenheid, omdat hij voluit overtuigd was dat hij streed tegen onrecht, tegen willekeur, tegen volslagen onbegrip voor de aspiraties van gescheiden vaders. Hij besefte de volle draagwijdte van de maatschappelijke problematiek van het zorgrecht van gescheiden vaders in de Nederlandse maatschappij. Jarenlang heeft hij ervoor geijverd om het tij te doen keren. Ik weet niet in welke mate hij soms ontmoedigd raakte, maar zijn streven en zijn strijd heeft nu nog steeds niet de vruchten opgeleverd die ervan te verwachten waren. In Nederland beseffen rechters en verantwoordelijken nog steeds niet dat het eerste belang van het kind is dat het zijn twee ouders behoudt na hun scheiding en dat vaders en moeders tegenover hun kinderen op gelijkwaardige wijze behandeld moeten worden. Tjerk Bakker heeft alles gedaan wat in zijn vermogen lag, om voor die verongelijkte vaders op te komen. De leden van zijn vereniging van Dwaze Vaders waren helemaal geen dwaze vaders. Zij wisten verduiveld goed voor welke waarden zij in het gelid traden. Maar de harde strijd is niet af, moet verder worden gezet. Tjerk Bakker zal er niet meer bij kunnen zijn. Anderen zullen met des te meer daadkracht en inzet van verstand en gemoed het levenswerk van Tjerk moeten voortzetten, tot eens de dag komt dat ook vaders ernstig worden genomen in hun verantwoordelijkheden voor hun kinderen als ze niet meer bij die kinderen kunnen wonen. De gedachtenis aan Tjerk Bakker en dat waarvoor hij gerechtvaardigd opkwam, zullen de strijders van nu en morgen ondersteunen in hun gedrevenheid om billijkheid en redelijkheid de bovenhand te laten krijgen in een beter Nederland dat begrip moet krijgen en houden voor het ware belang van de kinderen bij scheiding: de volwaardige voortzetting van de omgang en de zorg vanwege beide ouders, moeders en vaders.

Tjerk, je hebt gedaan wat je kon. Je verdient alle eer voor wat je gedaan hebt. Wij zullen je blijven gedenken en waarderen.

Ghislain Duch‚teau -

namens de Nederlandstalige vadergroeperingen in BelgiŽ

 

 

top
Activiteiten
Startpagina Raad voor de Kinderbescherming
Censuur en organisatiecriminaliteit in Nederland ©
De website(s) www.burojeugdzorg.nl (org, net, com) www.bureaujeugdzorg.nl (org, net, com) zijn het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op al deze websites van Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland (dan weet ik immers van tevoren dat ik vrijwel zeker wordt genaaid zoals bijvoorbeeld ook weer in 2014 met het een jaar lang onbehandeld laten liggen van mijn beroepschriften Hop tegen de gemeente Ermelo waarbij de partijdige smeerlappen van die rechtbank Gelderland niet eens gekeken hebben tegen welk besluit ik beroep instelde maar weerzinwekkend partijdig als papegaaien de gemeente Ermelo bleven napraten. Ik heb mijn beroepschriften vervolgens na een jaar ingetrokken. IK WIL HET DOOR MIJ BETAALDE GRIFFIEGELD (721) HOP TEGEN ERMELO VAN DIE RECHTBANK GELDERLAND TERUG) met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.