Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Netwerk Ermelo
Actueel Activiteiten Hop ter verbetering van de rechtspraak voor burgers

 

 

(34) Internet register nevenfuncties rechterlijke macht met de beginletter N

 

 

 


G.S. mw.
Amsterdam Rechter
C041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


D. 1016
NLRM 71
Waarnemend griffier kantongerecht Rotterdam 11146
Substituut-griffier kantongerecht Den Haag 30948
Kantonrechterplaatsvervanger Den Haag 130151
Griffier kantongerecht Enschede 280553
Kantonrechterplaatsvervanger Enschede 100853
Idem Almelo 90659
Idem Groenlo 200761
Kantonrechter Brielle 130162
Opdracht kantonrechter werkzaam Sommelsdijk
Kantonrechterplaatsvervanger Oud-BeijerlandJ.H.M.0244
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Ministerie van Buitenlandse Zaken 10170
Werkzaam Ministerie van Justitie, II. hoofd afdeling Algemene Aangelegenheden 10372
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 120776
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 80677
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 190778
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 231181
Plaatsvervanger hoofd Officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 11095
NU
Roermond parket
Memo van Hop aan de burgers van Nederland inzake bijbanenregisters rechterlijke ambtenaren Openbaar Ministerie.
Onderwerp: Het Openbaar Ministerie probeert zo oncontroleerbaar en ondoorzichtig mogelijk te werken door juiste informatie over namen, juiste initialen, titels en functies van rechterlijke ambtenaren werkzaam voor het OM met hun bijbanen zo verborgen mogelijk te houden. Zie OM-norm!
501 Welke burger wil een kopietje vragen van een OM-bijbanenregister of indien dit niet mogelijk is dit register even over schrijven?
270 Toelichting! Brief Hop aan MINISTER-PRESIDENT om normen en waarden bij Openbaar Ministerie in te voeren
037 Toelichting! Persbericht Ministerie van Justitie, rechterlijke macht moet bijbaantjes beter registrerenH.1130
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Utrecht Kantonrechterplaatsvervanger 090688C.C.M.1043 mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Arnhem Rechterplaatsvervanger 140590-GOG27-04-2010
NEVENFUNCTIES
Universitair docent aan de juridische faculteit Universiteit Utrecht, Vakgroep Privaatrecht
Vice-voorzitter Commissie van Beroep van de Kon. Ned. Genootschap voor Fysiotherapie KNGF
C1997-040904 Hop bijbanenregister ArnhemW.H. prof
NLRM 71
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 171060C.M.1051 mw.
NLRM 93 94
Advocaat en Procureur te Utrecht (of Dordrecht)
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 10493
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 10494A.H. van1013
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Amsterdam 1938-1942
Secretaris Stichting 1940-19451044
Directeur Stichting Vrij Nederland0545
Advocaat en procureur Amsterdam1046
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam0866
Rechter rechtbank Amsterdam 140959R.S.0550 mw.
NLRM 80 87 88/89 90
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 70379
NU
Utrecht
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Alkmaar kantoor Leijen & Nandoe beŽdiging 1990S.J.0938
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 211284
Rechter rechtbank Amsterdam 180687
Kantonrechterplaatsvervanger Amsterdam 181289
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 230290-GOG290804
Amsterdam Kantonrechterplaatsvervanger GOG041104
Amsterdam rechter GOG041104
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Parochie Charitas Instelling van de gezamenlijke RK parochies te IJmuiden
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamN.J. mw.
NLRM 71 80 87
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 210766C.A.H.A.J.H.D.1149 mw.
NLRM 80
Raio 200677
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
C041104 Hop bijbanenregister AmsterdamJ.G.M.
NLRM 71 80
Raad Hoog Militair Gerechtshof 301265M.M. van der
6266
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 010103
C020904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-020904 Hop bijbanenregister HaarlemP. van der 0547
NLRM 91 93 94 95 96 98
Studeerde rechten aan de Vrije Universiteit te A'dam.
Directie van een schadeverzekeringsmaatschappij.
Werkzaam in het verzekeringsbedrijf tot 1983
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 130293
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger GOG041104
Amsterdam rechter GOG041104
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
In 1990 was hij betrokken bij de oprichting van de Vereniging van Letselschade Advocaten.
De eerste jaren van het bestaan van de vereniging maakte hij ook deel uit van het Bestuur.
Advocaat en Procureur te A'dam kantoor Goudsmit & Branbergen sinds 1983, partner
Lid van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Bond van Assurantie-Bemiddelaars NBvA
Doceert sedert circa 10 jaar steevast tweemaal per jaar aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Doceert
met enige regelmaat voor Universiteiten of andere opleidingsinstituten
Lid van de redactie van het Handboek Personenschade
Buiten gewoon Lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS)
Voorzitter Parochie Charitas Instelling van de gezamenlijke RK parochies te IJmuiden
Docent Rijks Universiteit van Leiden. Doceert met enige regelmaat voor Universiteiten of andere opleidingsinstituten
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamJ.W.0645 mw.
NLRM 94
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 70693Chr. P. van der 0910 mw.

 

  NAUS

E.A. mw.
6749
Roermond Raio 011004
C041204 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C041204 Hop bijbanenregister Roermond 2236C.J.0561 mw.
NLRM 95 96 97 98 3816
Rotterdam CoŲrdinerend vice-president GOG250904
NU
Rotterdam Rechterplaatsvervanger 210395
NEVENFUNCTIES
Werkzaam bij de Dutch Invention BV. Rotterdam
Commissaris van Taat Rotterdam Holding BV. Leiden
C1997-250904 Hop bijbanenregister RotterdamJ.0850 mw.H.C.1159
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzittervertrouwenscommissie gereformeerde kerk GereformeerdeKerk Waddinxveen Waddinxveen 01-01-1997-01-0904
Voorzitter Landelijke Werkgroep Bestuursprocesrecht 01-01002-01-01004
redacteurvademecum arbeidsrecht bij de overheid Kluwer BV Alphena/d Rijn 01-01-1993-01-01004
redacteurjurisprudentie ambtenarenrecht Kluwer BV Alphen a/d Rijn 01-01-1990-01-01004
Lid Plaatsingscommissie Rijksuniversiteit Leiden Leiden 01-12001-01-01003
redacteur maandblad rechtspositie overheidspersoneel SamsomBV Alphen a/d Rijn 010100-01-01003
medewerkertijdschrift school&wet Kluwer BV Alphen a/d Rijn 01-01-1998-01-01003
voorzitter commissie voor bezwaar en beroep GemeenteSliedrecht 010100-31-12001
plaatsvervangendvoorzitter commissie voor bezwaar en beroep Gemeente Waddinxveen Waddinxveen 01-01-1998-31-1201
auteur praktijkboek ambtenarenontslag 01-01-1998-31-12001
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 11088
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 280891
Rechter rechtbank Den Haag 261092
Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 20395
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 240495-GOG250904 NU
Rotterdam CoŲrdinerend vice-president 01-11001
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Federatie Kerkenraad Protestantse Gemeente i.w. (PKN) Waddinxveen 01-09004
Plaatsvervangend voorzitter Kamervan Toezicht notariaat Rotterdam 01-07004
Bestuurslid Stichting bijzondere leerstoelen onderwijsrecht Voorburg 01-01003
LidDagelijks Bestuur Landelijk Overvleg Sectorvoorzitters bestuursrecht 01-11001
docent Euroforum Eindhoven 01-01-1999
voorzitter landelijke klachtencommissie po, vo en bve Besturenraad PCO Voorburg 01-01-1998
plaatsvervangend voorzitter commissie voor advies en arbitrage bve St. Geschillencommissies Onderwijs Woerden 01-01-1998
lidcommissie voor geschillen interconfessioneel bve StichtingRechtspraak en Geschillenregeling Voorburg 01-01-1995
vice-voorzitter commissie voor advies en arbitrage dgo-geschillen Besturenraad PCO Voorburg 01-01-1995
vice-voorzitter Commissie voor geschillen wet medezeggenschap onderwijs BesturenraadPCO Voorburg 01-01-1995
docent Stichting Studiecentrum Rechtspleging Zutphen 01-01-1994
LidAdviesraad Opleidingen Sociaal Recht Utrecht 01-01-1993
docent Opleidingen Sociaal Recht Utrecht 01-01-1993
lid commissie voor geschillen Besturenraad PCO Voorburg 01-01-1990
C1997-250904 Hop bijbanenregister Rotterdam


  NEDERPELT

A.T. van 0559 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 10985
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 200891
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 10992
NU
Den Haag parket
NEVENFUNCTIES
Lid redactie tijdschrift voor politie
Memo van Hop aan de burgers van Nederland inzake bijbanenregisters rechterlijke ambtenaren Openbaar Ministerie.
Onderwerp: Het Openbaar Ministerie probeert zo oncontroleerbaar en ondoorzichtig mogelijk te werken door juiste informatie over namen, juiste initialen, titels en functies van rechterlijke ambtenaren werkzaam voor het OM met hun bijbanen zo verborgen mogelijk te houden. Zie OM-norm!
501 Welke burger wil een kopietje vragen van een OM-bijbanenregister of indien dit niet mogelijk is dit register even over schrijven?
270 Toelichting! Brief Hop aan MINISTER-PRESIDENT om normen en waarden bij Openbaar Ministerie in te voeren
037 Toelichting! Persbericht Ministerie van Justitie, rechterlijke macht moet bijbaantjes beter registreren


  NEDERVEEN

S.M.M.T.0969 mw.
NLRM 87 88/89 90
Raio rechtbank Alkmaar 150983

dhr. mr. J.M. Neefe
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
C2004-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


  NEELISSEN Zie BERGH-NEELISSEN

M.J.A. van den mw.

NEDERLOF
J. Drs. mw.
Den Bosch Raio
C100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


  NEERVOORT-BRIňT

H.L.L.0554 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 10879
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 60286
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 60286
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10390
NU
Amsterdam rechter 010895
NEVENFUNCTIES
Commissie van Toezicht Huis van Bewaring de Schouw
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


  NELEMAN

P.0736
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend -Voorzitter Centraal Medisch Tuchtcollege
Plaatsvervangend -rechter Benelux-Gerechtshof
Voorzitter Studiekring Burgerlijke Rechtspraak NVvR 010191-311203
Lid Wetenschappelijke Commissie NVvR (1992)
Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Wetgeving, Sector Vermogensrecht 1995-1996
Regeringscommissaris Nieuw Burgerlijk Wetboek, boeken 7, 8 en 10
Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Wetgeving, Sector Personenrecht en Ondernemingsrecht
Regeringscommissaris Nieuw Burgerlijk Wetboek boek 9, 95/96
Redacteur serie MonografieŽn nieuw BW (1979)
Redacteur tekstuitgave Cremers BW (1991)
Plaatsvervangend Voorzitter Centraal Medisch Tuchtcollege
Plaatsvervangend rechter Benelux-Gerechtshof
Ministerie van Justitie
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 240578
Raadsheer Hof Den Haag 70582
Raadsheer Hoge Raad 170489
NU
Hoge Raad vice-president 190600
NEVENFUNCTIES
C221204 Plaatsvervangend voorzitter centraal tuchtcollege Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 240284
C221204 Redacteur serie MonografieŽn nieuw B.W. Deventer 010179
C221204 Redacteur tekstuitgave Cremers B.W. 010191
C221204 Rechter Benelux-Gerechtshof Brussel 0101000
C221204 Plaatsvervangend voorzitter Raad voor de Scheepvaart Amsterdam 010191
C221204 Regeringscommissaris Boeken 7, 8 en 10 nieuw BW Ministerie van Justitie 010195
C221204 Voorzitter Haags Juridisch Genootschap 010196
C221204 Redacteur BIE 010196
C1997-221204 Hop bijbanenregister Hoge Raad
Memo deskundigenrapport 185.
264 De Numann-norm. Bij beschikking van 29 februari 2000 heeft de rechtbank Raad voor de kinderbescherming verzocht gedurende het onderzoek van het PAR twee contacten tussen de vader en het kind op het Bureau van de Raad te laten plaatsvinden. Bij beschikking van 5 september 2000 heeft de rechtbank beslist dat, voor het geval de vader niet meewerkt aan het door de Raad voor de kinderbescherming geadviseerde traject van het Ambulant Bureau Jeugdwelzijnszorg (het ABJ-traject), het verzoek tot het vaststellen van een omgangsregeling zal worden afgewezen

Memo deskundigenrapport 185.
228 De Neleman-norm. De rechtbank heeft tussen partijen weliswaar een omgangsregeling bepaald, maar een dergelijke regeling levert, hoe zeer de moeder ook gehouden is deze uit te voeren, nog geen voldoende aanknopingspunt voor een dwangsom op als bedoeld in artikel 1 Eenvormige Wet betreffende de dwangsom. De omstandigheid dat de moeder zich tot nu toe weinig gelegen heeft laten liggen aan de eerder vastgestelde omgangsregeling, maakt dat niet anders.

188 Werkaantekeningen! Hoe schrijft de rechterlijke macht toe naar de conclusie om vaders steeds te naaien en te onderdrukken en de overheid lees gezinsvoogdij steeds gelijk te geven?


  NEPP…RUS

L.L.0918
NLRM 71 80 87 88/89
Volontair secretaris Raad van Beroep (d.b.) Amsterdam 1941
Werkzaam kantoor belastingconsulent Amsterdam0942
(1e) Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Amsterdam0945
Raadsheer Hof Den Haag 300157
Vice-president Hof Den Haag 51170
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 160681


  NER…E tot BABBERICH

M.F.F.A. de
NLRM 71 80
Plaatsvervanger Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 120763


  NES

A.R. van
NLRM 71
Kantonrechterplaatsvervanger Den Haag 30166


  NET

B.J. van der1144
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3815
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 170382
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 170183
Ondervoorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht 170691
NU
Centrale Raad van Beroep Vice-president 010494
NEVENFUNCTIES
Lid commissie van beroep Protestantse Christelijke V.o en HBO
Lid commissie van beroep (Inter-) confessioneel M.B.O.
Lid commissie van advies voor de geschillen inzake medezeggenschap en rechtsbescherming Vrije Universiteit
C221003-150604 Hop bijbanenregister Centrale Raad van Beroep
  NETZE

O.0626
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 210688


  NEUT

J.L. van der 0850 drs.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 100985-GOG221003
Raadsheerplaatsvervanger Leeuwarden Hof 091293-GOG221003
Universitair hoofddocent strafrecht Vakgroep Strafrecht en Criminologie RU Groningen
Voorzitter Commissie van Toezicht Gevangenis Esserheem
Inleidercursusleider Stichting Studiecentrum Rechtspleging te Zutphen


  NEVELSTEIN

P.J.1250
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3833
Kantonrechterplaatsvervanger Maastricht 311088
NU
Maastricht Rechterplaatsvervanger 160195
Maastricht Kantonrechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Heerlen kantoor Adelmeijer Hoyng Advocaten beŽdiging 1976
Secretaris Vereniging voor arbeidsrecht in het arrondissement Maastricht
C1997-221003 Hop bijbanenregister Maastricht


  NG-A-THAM

F.F.E.0434
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 03 04 3844
Werkzaam Departement van FinanciŽn, Suriname 1952
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Haag 160172
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 190775
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 120975-GOG240304
Rechterplaatsvervanger rechtbank Alkmaar 271178
Rechter rechtbank Alkmaar 260979
Vice-president rechtbank Alkmaar 290587-GOG221003
NU
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger 140198
NEVENFUNCTIES
Lid commissie van Toezicht Hus van Bewaring Schutterswei 010101
Bestuurslid Stichting SKWO Ouderenwerk Alkmaar 010101
C1997-240304 Hop bijbanenregister Alkmaar


  NICASTIA

C.A.A.0727
NLRM 80 87 88/89 90
Werkzaam griffie Hof van Justitie Nederlandse Antillen0845
Substituut-griffier van het gerecht in eerste aanleg CuraÁao0764
Idem Hof van Justitie Nederlandse Antillen0169
Griffier Idem0576
Lid-plaatsvervanger Lid Hof van Justitie Nederlandse Antillen0576

mw. mr. J.G. Nicholson Gerechtsauditeur
C2004-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


  NIEBOER

W. mw. drs. prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 260679
NU
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, oud-hoogleraar, Tilburg Katholieke Universiteit Brabant


  NIEMEIJER

H.0822
NLRM 71 80 87
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 61248
Ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 280451
Substituut-officier van Justitie arrondissement Leeuwarden 181256
Arrondissementsofficier van Justitie Idem 11072
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Idem 41274
Advocaat-generaal Hof Leeuwarden 61076


  NIEMEYER

A.W.M., geb,1210
NLRM 71
Volontair gemeentesecretarie Gorinchem0134
Werkzaam bedrijfsleven1034
Volontair gemeentesecretarie Langbroek 1937
Waarnemend griffier kantongerecht Utrecht0439
Secr. Centraal Overleg in Arb. Z. voor Werkgevers-bonden0440
Hoofd Juridische Afdeling Rijksbureau voor Papier1240
Werkzaam Vakgroep Meubelindustrie en Meubelstoffeerderijen, thans Centrale Bond van
Meubelfabrikanten, II. algemeen secretaris1041
Griffier Raad van Beroep Zwolle 230867


  NIEROP

W. van 1246
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3834
Werkzaam bedrijfsleven 220763
Gerechtssecretaris rechtbank Amsterdam 10169
Raio rechtbank Middelburg 11278
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg, 21mei 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 100481
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 240683
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 260790
NU
Den Bosch Hof Raadsheer 180199
NEVENFUNCTIES
Lid Commissie van Beroep Golfvereniging Spaarnwoude
C250199-020704 Hop bijbanenregister Den Bosch


  NIERS

J.L.M.0725
NLRM 93 94 95
Rechterplaatsvervanger rechtbank Almelo 10792
Rechterplaatsvervanger rechtbank 2wol1e 10792


  NIESKENS-ISPHORDING

B.W.M.0937 mw.
NLRM 95 96 97 98
Kantonrechterplaatsvervanger Boxmeer 230195-GOG100506
Kantonrechterplaatsvervanger Eindhoven 230195-GOG100506
Kantonrechterplaatsvervanger Helmond 230195-GOG100506
Kantonrechterplaatsvervanger Den Bosch 230195-GOG100506
NEVENFUNCTIES
Universitair Hoofddocent KUB Tilburg
Klachtencommissies Gezondheidscentrum Mercuur Eindhoven
C1997-100506 Hop


  NIESKENS

J.J.H.0324
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Repetitor Nijmegen 1947-1954
Werkzaam R.K. universiteit Nijmegen, II. hoofdassistent juridische faculteit 1955
Werkzaam dagbladbedrijf in Eindhoven, II. juridisch medewerker en adviseur 1961
Kantonrechterplaatsvervanger Eindhoven 51162
Substituut-griffier rechtbank Maastricht 90764
Rechterplaatsvervanger rechtbank Maastricht 40766
Rechter rechtbank Maastricht 290967
Kantonrechter Eindhoven 230974
Kantonrechterplaatsvervanger Maastricht 300170


  NIESSEN

A.1214
NLRM 71
Advocaat en procureur Rotterdam 50739
Kantonrechterplaatsvervanger Rotterdam 90361
Substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 171066


  NIESSEN

R.E.C.M.
04
NU
Hoge Raad Advocaat-generaal 010104
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Commissie Terbeschikkingstellingsregeling Ned.Vereniging voor Belastingwetenschap 01-01004
Voorzitter Belastingcommissie Ned. Federatie van Belastingadviseurs 01-01002
Lid Raad van Advies Federatie Belasting Academie 010100
Lid Raad en Advies Tribuut SDU Fiscale en Financiele Uitgevers 010100
Lid Examencommissie Beroepsopleiding College van Belastingsadviseurs 01-01-1999
Lid Redactie Fiscale hand- en studieboeken Kluwer 01-01001
Lid Redactie Ned. Documentatie Fiscaal Recht-Inkomstenbelasting SDU 01-01003
Lid Redactie Fiscale geschriften SDU 010100
C090504-150604 Hop bijbanenregister Hoge Raad


  NIESSEN-COBBEN

R.M.P.G. mw
NLRM 3849
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger 291101
C221003 Hop bijbanenregister Maastricht
Universitair hoofddocent belastingrecht FdR Universiteit Maastricht Maastricht
Adviseur fiscale procestechniek
Nauta Dutilh Rotterdam 01-01003
Hoofdredacteur
Tijdschrift formeel belastingrecht 01-02002
Vaste medewerker
Fiscaal weekblad FED 01-10000
Vaste medewerker
Nederlands tijdschrift fiscaal recht 01-05000
Vaste medewerker
Jurisprudentie Bestuursrecht 01-10-1999
Vaste medewerker
Losdelige Bestuursprocesrecht 01-07-1999
Vaste medewerker
Checkboek voor Advocaten 01-01-1989


  NIESTEN

M.A.J.J.0660
NLRM 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Breda 20594-GOG221003
NU
Breda Rechterplaatsvervanger


  NIEUWENHUIJS

J.0359 mw.
NLRM 87 88/89 90 91
Ambtenaar Hoge Raad 10786
Gerechtsauditeur Hoge Raad 61189


  NIEUWENHUIJSEN

J.W.A0742
NLRM 90 92 93 94 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 131088
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 10289
Rechter Utrecht 031091-GOG280904


  NIEUWENHUIS

G.P.0148
NLRM 97 98
Secretaris van het bestuur sector Algemene Zorg van het Gelders Instituut voor Welzijn en
Gezondheid
Adviseur bij Reinoud Adviesgroep te Arnhem, betaald en eigenlijk werk
Onafhankelijk Voorzitter van de bezwarencommissie Sociale Zekerheid van de gemeente Deventer
tegen vergoeding
Onafhankelijk Voorzitter van de Klachtencommissie Instituut voor Verslavingszorg Oost-Nederland
Voorzitter bestuur Stichting Centrum voor Kunsteducatie te Deventer
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 230496
Rechterplaatsvervanger rechtbank Zwolle 120896
College van Beroep Studiefinanciering Rechterplaatsvervanger
NU
Zwolle Rechter 191197
NEVENFUNCTIES
Onafhankelijk Voorzitter van de Regionale Instellingen voor beschermd wonen Arnhem en Doetinchem 180297
Secretaris algemene Deventer Sinterklaas Commissie Deventer 170102
C1997-010704 Hop bijbanenregister Zwolle


  NIEUWENHUIS

J.H.1044 prof
NLRM 87 88/89 90 91 92 94 93 95 96
Hoogleraar Rijks Universiteit Groningen, privaatrecht i.h.b. het verbintenissenrecht
Oud-hoogleraar Tilburg Katholieke Universiteit Brabant
Redacteur R.M. Themis
Lid Raad van advies International Instituut voor Energierecht (Rijksuniversiteit Leiden)
Hoogleraar aan de Rijks Universiteit Leiden
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 150478
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 210684
Raadsheer Hoge Raad 301291-GOG221003
NU
Leeuwarden Hof raadsheerplaatsvervanger 010101
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-150504 Hop bijbanenregister Hof Leeuwarden


  NIEUWENHUIS-OOSTERHOF

M.C.H. Mw
Groningen rechterplaatsvervanger 031100
NEVENFUNCTIES
Secretaris Stichting "Kind in een Buurt"
Voorzitter Titus Heiko Fuitel Stichting
C221003-150504 Hop bijbanenregister Groningen


  NIEUWENHUIS

M.J.M.1166 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Groningen 11092


  NIEUWENHUISEN

J.W.A.0742
NLRM 91 96 97
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 131088
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 10289
Rechter rechtbank Utrecht 31091


  NIEUWENHUIZEN

A.J.A.M.0858
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Breda 11083
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 11092
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 11093
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 10695
NU
Breda parket
NEVENFUNCTIES
College van Gecommiteerden van Vereniging Vrienden van devan het Chasse Theater
Memo van Hop aan de burgers van Nederland inzake bijbanenregisters rechterlijke ambtenaren Openbaar Ministerie.
Onderwerp: Het Openbaar Ministerie probeert zo oncontroleerbaar en ondoorzichtig mogelijk te werken door juiste informatie over namen, juiste initialen, titels en functies van rechterlijke ambtenaren werkzaam voor het OM met hun bijbanen zo verborgen mogelijk te houden. Zie OM-norm!
501 Welke burger wil een kopietje vragen van een OM-bijbanenregister of indien dit niet mogelijk is dit register even over schrijven?
270 Toelichting! Brief Hop aan MINISTER-PRESIDENT om normen en waarden bij Openbaar Ministerie in te voeren
037 Toelichting! Persbericht Ministerie van Justitie, rechterlijke macht moet bijbaantjes beter registreren


  NIEUWENHUIJSEN

J.W.A.
Secretaris oecumenisch studie- en actiecentrum zuidelijk afrika Kairos Utrecht 01-01-1992-01-08002
NU
Den Bosch Hof Raadsheer 010104
NEVENFUNCTIES
lid juristencommissie Remonstrantse Broederschap Utrecht 01-01-1989
Secretaris oecumenisch studie- en actiecentrum zuidelijk afrika Kairos Utrecht 01-01-1992-01-08002
C020704 Hop bijbanenregister Den Bosch

  NIEUWENHUIZEN

W.A.P. Drs.
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger 110501
C221003-010704 Hop bijbanenregister Hof Arnhem
Belastingadviseur Ernst & Young
auteur bij diverse uitgevers Kluwer/SDU/FFE Deventer/Amersfoort
docent opleiding belastingadviseurs (college belastingadviseurs)
docent docent op diverse seminars en lezingen Kluwe, EVO, Renedex, Euroforum, e.a.
Adviseur eerst en tweede kamerleden Belastingdienst VVD 01-01001
bestuurslid St. Hortus Botanicus Amsterdam
bestuurslid Vrijmetselaarsvereniging Loge Anna Paulowna Zaandam
Universitair Docent Universiteit van Amsterdam 01-01001


  NIEUWENHUYS

J.0359 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
NU
Den Haag Rechterplaatsvervanger 281293
NEVENFUNCTIES
C1997 J. Hop bijbanenregister rechtbank Den Haag


  NIEUWENHUYSEN

W.1207
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Amsterdam0333
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 120433
Advocaat en procureur Zierikzee0434
Kantonrechterplaatsvervanger Zierikzee 160738
Voorzitter kamer Tribunaal Middelburg 150546
Rechtsgeleerd raadsheer bijzonder Hof Den Haag 40646 tot 10749
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam en Dordrecht 210649
Rechter rechtbank Rotterdam 200650
Vice-president rechtbank Rotterdam 20959
Raadsheer Hof Arnhem 110562
Vice-president Idem 200374


  NIEUWENKAMP Zie van ERP TAALMAN KIP-NIEUWENKAMP

G.G.0736 mw.


  NIEUWERHUIS

J.H.
NLRM 80
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 150478


  NIEUWKAMP Zie van ERP TAALMAN KIP-NIEUWKAMP

T.G.G. mw.


  NIEUWKUYK

J.F. van 0836
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 3863
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Raadsheer Hof Den Haag 201282
NU
Den Haag Hof raadsheer
NEVENFUNCTIES
Lid Raad van Toezicht Stichting Revalidatiecentrum Rijndam Adriaan Stichting te Rotterdam
Bestuurslid (Voorzitter) van de Stichting Rotterdams
Kinderrevalidatie Fonds Adriaan Stichting te Rotterdam
Directeur mr J.F. Nieuwkuyk BV. te Rotterdam
Administrateur Stichting Harris-Fonds gevestigd te Den Bosch
Bestuurslid Stichting Vrienden van Rijndaal te Rotterdam
C1997-221003 Hop bijbanenregister Hof Den Haag


  NIEUWSTRATEN Zie ROMBOUTS-NIEUWSTRATEN

A.0446 mw.


  NIEVELT

C. van 0547
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid Commissie van Toezicht bij unit 1,2 en 5 van het Penitentiair Complex Scheveningen
Plaatsvervangend Lid later lid van de Raad van Beroep inzake het toezicht op octrooigemachtigden Den Haag
Rechterplaatsvervanger rechtbank Haarlem 170883
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 70584
Rechter rechtbank Haarlem 130685
Rechterplaatsvervanger rechtbank Alkmaar 110589
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 110589
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 110589
Den Haag Hof Raadsheer 191291
Haarlem Rechterplaatsvervanger 191291
NU
Den Haag Hof Vice-president 010400
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 110589
NEVENFUNCTIES
Secretaris van het curatorium van de stg. 'Huis te Warmond', Warmond
C1997-021204 Hop bijbanenregister Utrecht


  NIEVELT

M.E. van
NLRM 71 80
Kantonrechterplaatsvervanger Utrecht 108


  NIEZINK

G.J.1043
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid Hof van Discipline NOvA
Advocaat een Procureur te Groningen
NU
Groningen Rechterplaatsvervanger 160382
Leeuwarden Hof raadsheerplaatsvervanger 040294
NEVENFUNCTIES
Secretaris Vereniging van Locatiehouders (VLCD)
Secretaris Vereniging van Oevereigenaren en Gebruikers
Voorzitter Stichting Curatoren Groninger Balie
Voorzitter Raad van Toezicht PAO Insolventierecht
Lid diverse verenigingen op maatschappelijk, cultureel, natuurbeschermings en beroepsgebied
Secretaris Raad van Toezicht NVM Leeuwarden
Reserve ritmeester der Cavalerie
Deken Orde van advocaten arrondissement Groningen
Advocaat en Procureur te Groningen kantoor Bout Advocaten beŽdiging 1972
Secretaris Rotaryclub Groningen-Zuid
Lid Adviescommissie Wetgeving van de NOvA Faillissementsrecht
Lid adviescommissie Onteigeningsrecht
Lid van de ad hoc Commissie Herziening Rechterlijke Macht van de NOvA
C1997-150504 Hop bijbanenregister Groningen


  NIFTERIK

H.W.L. van
NLRM 80 81 82 83 84 85 86 87 99/89 90 91 92 93 94 95 96 97
NU
Zwolle Rechterplaatsvervanger 251080
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-221003 Hop bijbanenregister Zwolle


  NIFTRIK

H.M. van 0146
NLRM 93 94 95 96 97 98
GAK te Amsterdam
NU
Amsterdam Rechterplaatsvervanger 190692
NEVENFUNCTIES
Hoofd Centrale Afdeling bedrijfsjuridische zaken van het GAK Nederland BV. Hoofdkantoor Amsterdam
Voorzitter van de Stichting Rechtsbijstand/Bureau voor Rechtshulp te Amsterdam
Voorzitter van de Stichting tot Steun aan Pro Juventute Amsterdam
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam mw. mr. L.A.C. van Nifterick
Rotterdam Rechter 01-06002
Docent Bestuursrecht 01-01001
voorzitter kamer II van de bezwaaradviescommissie rechtspositionele besluiten politieregio rotterdamRotterdam 17-07000-01-04002
C250904 Hop bijbanenregister Rotterdam


  NIHOT

P.K.0855
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3872
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 40388
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 140294
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 10994
Rechter rechtbank Utrecht 180795
NU
Dordrecht Vice-president 010603
NEVENFUNCTIES
Auteur redactielid praktijkboek Sociale Verzekeringen SDU Juridische en fiscale Uitgeverijen
Voorzitter Kamer I commissie Bezwaar- en Beroepschriften gemeente Hilversum en Ombudscommissie gemeente Baarn
docent bestuursprocesrecht NOvA 01-01001
C1997-020704 Hop bijbanenregister Dordrecht
Bijzonderheden!
(46) Hop moest (290797) van de rechtbank Utrecht genoteerde bijbanengegevens in zijn laptop wissen!
docent bestuursprocesrecht NOvA 01-01001


  NIJBOER

J.F.0651 dr.prof.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3875
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 210688
NU
Amsterdam Hof raadsheer 060201
C1997-140904 Hop bijbanenregister Hof Amsterdam
LidExamenberoepscommissie StichtingGerechtstolken en Vertalers 01-09000
Bestuurslid
Studiekring Deskundigen en Rechtspleging 010100
Directeur (ťťnmansbedrijf)
J. Nijboer, Research & consultancy (t.b.v. ondermeer advisering Raad van Europa) 01-01-1998
Bestuurslid
Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking 01-01-1995
Adviseur Raad van Europa
R.v.E (straatsburg) 01-01-1994
Member Board of Directors
The International Society for the Reform of Criminal Law 01-01-1993
Director
International Network for Research on (the Law of) Evidence and Procedure - INREP - 01-01-1992
Docent
Stichting Studiecentrum Rechtspleging 010187
Hoogleraar bewijs en bewijsrecht Universiteit Leiden 010176
Hoofddocent (criminalistiek)Universiteit Leiden 010999

  NIJEHUIS

I.M.
NU
Lelystad-Zwolle Officier van Jusutitie
C220800-190105 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C220800-190105 Hop bijbanenregister parket Lelystad-Zwolle
Aandachtsvestiging.
Koninklijk Besluit. Wie wil bij dit parket KB-informatie geboortedatum, Kb-nummer, juridisch juiste functie en dvb e.a. info overschrijven?
450 Klassenjustitie en malafide rechtspraak is de norm in het arrondissement Lelystad-Zwolle

  NIJEN

S.S. van mw.
Rotterdam Rechter 010902 C250904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C250904 Hop bijbanenregister Rotterdam

  NIJENHOF

J.T.M.0445
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3888
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 111086
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 130787
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 50889
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 290690
Vice-president rechtbank Utrecht 210192
Kantonrechterplaatsvervanger Utrecht 10692
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10792
Vice-presidentrechtbank Arnhem 190293
CoŲrdinerend vice-president rechtbank Arnhem 301194
NU
Haarlem CoŲrdinerend Vice-president
Utrecht Rechterplaatsvervanger
Utrecht Kantonrechterplaatsvervanger
? Raadsheerplaatsvervanger ?
NEVENFUNCTIES
Lid en Secretaris hoofdbestuur NVvR ca
Lid sectoroverleg RM
Voorzitter stuurgroep ZM 2000
Voorzitter gebruikersraad bestuursrecht
Lid initiŽrend Beraad RM
Lid begeleidingscommissie evaluatie herziening RO slapende Commissie
Lid adviesraad voor de herziening RO idem
Lid Commissie van Beroep voor het Hoger Onderwijs
Lid bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden van de Raad van State
Voorzitter Stichting Vermogen Valckenbosch te Zeist
Voorzitter Werkgroep samenwerking ouderenzorg te Zeist
Voorzitter stichting Anthroposofische Ouderenzorg te Zeist (Kraaybeek,Valckenhof, Valckenbosch, Leendert Meeshuis)
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


  NIJENHUIS Zie JULSING-NIJENHUIS

E.J. mw.


  NIJENHUIS

M.J.
04
NU
Den Bosch parket
C150304 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Memo van Hop aan de burgers van Nederland inzake bijbanenregisters rechterlijke ambtenaren Openbaar Ministerie.
Onderwerp: Het Openbaar Ministerie probeert zo oncontroleerbaar en ondoorzichtig mogelijk te werken door juiste informatie over namen, juiste initialen, titels en functies van rechterlijke ambtenaren werkzaam voor het OM met hun bijbanen zo verborgen mogelijk te houden. Zie OM-norm!
501 Welke burger wil een kopietje vragen van een OM-bijbanenregister of indien dit niet mogelijk is dit register even over schrijven?
270 Toelichting! Brief Hop aan MINISTER-PRESIDENT om normen en waarden bij Openbaar Ministerie in te voeren
037 Toelichting! Persbericht Ministerie van Justitie, rechterlijke macht moet bijbaantjes beter registreren


  NIJGH Zie SAMPAYO GARRIDO-NIJGH

D.M.E. de 0841 mw.


  NIJGH

E.W.
NLRM 93 94
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10390 of 10792
GOG101204 bijbanenregisters rechtbanken


  NIJGH

Y.H.M.
NLRM 71
Kantonrechterplaatsvervanger Den Haag 150546
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 260763
Raad Hoog Militair Gerechtshof 50664
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch, Arnhem, Den Haag 230665
GOG101204 bijbanenregisters rechtbanken


  NIJHUIS

M.T.0161 mw.
NLRM 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 61094
Rechter Amsterdam 011296-GOG041104
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
GOG101204 bijbanenregisters rechtbanken


  NIJHUlS

dhr. mr. O. 1056
NLRM 98 5982
Kamervoorzitter Kamer Sociale zaken van de Commissie voor Bezwaar Doetinchem 01-01004-01-05-2007
Lid Oudercommissie Stichting Peuteropvang De Kangoeroe Lathum 01-03003
Voorzitter Stichting Administratiekantoor Kropman Nijmegen 01-05-1999-26-11-2008
Secretaris Raad van Beroep van de Stichting Ned.Algemene Keuringsdienst voor zaaigoed en pootgoed van landbouwgewassen Emmeloord 01-06-1989
Advocaat te Barneveld kantoor Van Veen Advocaten beŽdiging 1983
Voorzitter Medezeggenschapsraad van de Ds. Jonkersschool Lathum 01-06002 01-08004
Lid Gebruikersraad Stichting Peuteropvang De Kangoeroe Lathum 01-03003 01-09003
Rechter Den Bosch 190198
Arnhem Rechter 010302
Arnhem Sectorvoorzitter
NU
Arnhem vice-president 01-01-2005
NEVENFUNCTIES
Lid commissie van beroep kamer 5 KNVB districht Oost Deventer 21-05-2007
Bestuurslid St. Confessioneel Basisonderwijs De Liemers Doetinchem 270504
Vice-voorzitter Raad van Toezicht van de NVM Arnhem 01-01004
Lid Commissie van Toezicht van P.I. De Oosterhoek Grave 01-06000
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


  NIJLAND

A.0748 mw.
NLRM 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 261095
NU
Leeuwarden rechter 010597
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend Voorzitter Provinciale Klachtencommissie Jeugdzorg Overijssel, Gelderland en Flevoland
Lid Geschillencommissie Golfclub Havelte
Lid Raad van Toezicht 't Heeschhout, Beetsterzwaag
Universitair docent Universiteit Groningen
C1997-150504 Hop bijbanenregister Leeuwarden
Memo deskundigenrapport 185
220 De Brons-norm. Kinderrechter Brons gaf als voorzitter van de Provinciale Klachtencommissie Overijssel, Gelderland en Flevoland Hop een beroepsverbod na zijn weigering om klachten tegen overheden op maximaal een A4-tje in te dienen. Op een prachtige manier etaleert rechter mevrouw E.N. Brons hiermee hoe partijdig het rechtersleger is voor de overheid en de gesubsidieerde hulpverlening om onafhankelijke producerende personen en bedrijven kapot te maken.


  NIJLAND

H.
Lid Provinciale klachtencommissie Jeugdzorg Groningen
NEVENFUNCTIES
Info gevraagd over zijn nevenfuncties?
Bijzonderheden
057 Derde bonafide uitspraak inzake contactjournaal gezinsvoogd


  NIJMAN

H.A.G.0170
NLRM 98
Raio rechtbank Den Haag 10498


  NIJMAN

O.H.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 280779-GOG221003
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


  NIJMAN

W.A.0724
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Advocaat en procureur te Veghel 1951
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 110768
Rechter Idem 141071
Raadsheer Hof Den Bosch 261077
Kantonrechterplaatsvervanger Helmond, 170975
Kantonrechterplaatsvervanger Den Bosch 271175
Vice-president Hof Den Bosch 270186
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 200789


  NIJMANN

E.J.0950
NLRM 97
Advocaat en Procureur te Den Haag
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 20782
Rechter rechtbank Den Haag 120983
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 10888
Vice-president rechtbank Den Haag 170892
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

dhr. mr. A.G.A. Nijmeijer Rechter-plaatsvervanger -160508 Rechtbank Arnhem
C2004-080409 Hop bijbanenregister Arnhem -27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


  NIJMEIJER

C.M.P.
NLRM 71 80 87 88/89 90 94
Fiscaal-plaatsvervanger Permanente Krijgsraad Nederl. van de Zeemacht 101165
Fiscaal Permanente Krijgsraad Nederlandse Antillen 151070
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 10778
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 10978
Arrondissementsofficier van Justitie Idem 240180
Waarnemend advocaat-fiscaal Hoog Militair Gerechtshof 70379
Fiscaal Permanente Krijgsraad Ned. voor de Zeemacht 0282
Rechterplaatsvervanger rechtbank Breda 10390 dhr. mr. W.W. de Nijs Bik
Utrecht Rechter 01-01004
voorzitter Stichting Kastelen Lexicom Nederland Wijk bij Duurstede 22-02002
secretaris NederlandseStichting Gehandicapte Kind Amsterdam 21-03-1996
bestuurslid (NOC) gelieerd aan Nat. Jeugdfonds Jantje Beton Utrecht 01-05-1995
bestuurslid Stichting Herman Snellen Fonds Leiden 11-01-1995
penningmeester NederlandseKastelenstichting Wijk bij Duurstede 26-05-1994
penningmeester Melchersstichting Wijk bij Duurstede 26-05-1994
lidcie fondsenwerving en communicatie Prins Bernhard Cultuurfonds Amsterdam 01-02-1994
voorzittervery special arts Nederland Stichting Kunst & handicap Doorn 27-01-1994
penningmeester Stichting Nationaal sportvormingscentrum Het zilveren Schor (slapende) Amsterdam 01-11-1988
penningmeester/secretaris Stichting Het Zilveren Schor (slapende) Amsterdam 01-06-1985
penningmeester Steunfonds Stichting Vrienden van Groot Klommendaal 06-10-1982
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


  NIJSSEN
M.E.A. Mw
Rotterdam rechter 070202
C250904-280606 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.
C041103-280606 Hop bijbanenregister Rotterdam

 


  NIJST

L.M.M.0212
NLRM 71 80
Advocaat en procureur respectievelijk te Den Haag en Eindhoven1034
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 70768
Raadsheer Den Bosch 160378


  NIJSTEN

G.J.J.0252
NLRM 88/89 90 91 92 93 94
Advocaat en Procureur Sittard
Kantonrechterplaatsvervanger Sittard 151087


  NIKKELS Zie WEDUWEN-NIKKELS

J.P. den 0730 mw.


  NIKS Zie NORTIER-NIKS

J.J.1244 mw.


  NIKS Zie BOON-NIKS

M.C.D. mw.


  NIMWEGEN

M.C.W.M. van 0358 Mark
NLRM 93 94 95 96 97 98
Lid coordinatiecommsisie Stichting Almere Opleidingen Sociale Verzekeringen
Staffunctionaris bij het arrondissementsparket te Breda
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 150692
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 150693
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 150694
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 61097
NU
Utrecht parket Plaatsvervangend hoofdofficier
C150304 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Memo van Hop aan de burgers van Nederland inzake bijbanenregisters rechterlijke ambtenaren Openbaar Ministerie.
Onderwerp: Het Openbaar Ministerie probeert zo oncontroleerbaar en ondoorzichtig mogelijk te werken door juiste informatie over namen, juiste initialen, titels en functies van rechterlijke ambtenaren werkzaam voor het OM met hun bijbanen zo verborgen mogelijk te houden. Zie OM-norm!
501 Welke burger wil een kopietje vragen van een OM-bijbanenregister of indien dit niet mogelijk is dit register even over schrijven?
270 Toelichting! Brief Hop aan MINISTER-PRESIDENT om normen en waarden bij Openbaar Ministerie in te voeren
037 Toelichting! Persbericht Ministerie van Justitie, rechterlijke macht moet bijbaantjes beter registreren


  NISPEN tot SEVENAER

H.J.M. van 0147 Jhr.
NLRM 80
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit R.O. te Rotterdam 30067
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 301071
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 301073
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor 1 Den Haag 301075
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Haag 61077
Arrondissementsofficier van Justitie Idem 10979


  NISPEN TOT SEVENAER

O.J.L. van Jhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechterplaatsvervanger Dordrecht 40779
Rechterplaatsvervanger rechtbank Dordrecht 190184
Kantonrechterplaatsvervanger Dordrecht 40779
Rechterplaatsvervanger rechtbank Dordrecht 190184
NU
Overleden0697
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Dordrecht kantoor Ten Holter Van Nispen Hoogenboom beŽdiging 1964


  NISPEN TOT SEVENAER

W.E.M. van
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 210802
NEVENFUNCTIES
Belastingadviseur Amsterdam
Docent Universiteit Utrecht
C020704 Hop bijbanenregister Den Bosch

  NISPEN TOT SEVENAER

W.J.C.M. van 0237 Jhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Centrale directie Staatsbosbeheer te Utrecht
Griffier/Kabinetschef President Hoge Raad 290181-GOG221003
Vice-voorzitter van het Bestuur van de 'Stichting Kasteel Heeze' (1981 )
Bestuurslid Stichting Steunfonds Nederlands Lyceum (1990)
Bestuurslid Stichting (voorheen: Vereniging) Nederlands Lyceum (1983)
Bestuurslid Stichting Onderwijs aan het minder valide kind te A'dam (1992), Voorzitter (1994)


  NIVARD

F.J.M.0722
NLRM 71 80 87
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 11046
Substituut-griffier Idem 270547
Rechter Idem 100753
Vice-president Idem 180662
Lid Ambtenarengerecht Rotterdam 170367
President Idem 40179

Drs L. de Nobel
CMT 368
psychotherapeut te Amstelveen
bestuursvoorzitter van de Stichting Hoogleraarstoel Psychotherapie
voorzitter van het Curatorium van de Bijzondere Leerstoel Psychotherapie Universiteit Amsterdam
bestuurslid van de Stichting Frijlings Prins Fonds (steunvoorziening voor kinderpsychiatrische projecten)
lid klachtencommissie Nederlands Psychoanalytisch Instituut
docent postdoctorale beroepsopleidingen voor psychologen

(34) Th.D. Nobels, Lid Reclame Code Commissie aangewezen de VEA/Vereniging van communicatie-adviesbureaus, PMSvW/Young & Rubicam, Amsterdam
Het gevaar! Memo Reclame Code Commissie en deskundigenrapport 185.
363 De Mw. Hees van Walraven-norm. Het doel van de Reclame Code Commissie is klachtzaken tegen reclame te onderdrukken. Bijvoorbeeld met een oneerlijk rechtsproces waarbij geen proces-verbaal van de hoorzitting wordt opgemaakt om een vitale uitspraak van beklaagde die de klacht ondersteunt te onderdrukken. Bron 050149 klachtzaak Hop tegen Rijksmuseum Amsterdam.


  NOBIS

mw. mr. C.M.W.
NLRM 03 04 3895
Secretaris Stichting huisvestingsfonds Trajekt 1999-07-01 2007-09-18
Secretaris Raad van Toezicht Stichting Traject Maastricht 1999-07-01-2007-09-18
Docent Instantie Opleidingen sociaal recht Utrecht GOG110608
NU
Roermond Rechter 2000-12-05
NEVENFUNCTIES
Lid CALRM Den Haag 2008-01-01
Voorzitter Vereniging v. Eigenaren Vroenhof Maastricht 2006-05-29
C221003-110608 Hop bijbanenregister Roermond


  NOLET

J.A.0137
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur 11260
Raio rechtbank Maastricht (en/of Den Bosch) 160462
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 160862
Verlof i.v.m. werkz. Openbaar Ministerie Nederlandse Antillen, CuraÁao Plaatsvervanger Lid Aruba 11
okt 1963
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 160866
(als zodanig tewerkgesteld arrondissementsparket Maastricht)
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 10767
Substituut-griffier rechtbank Den Bosch 200368
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 120769
Rechter rechtbank Maastricht 60870
Kantonrechterplaatsvervanger Maastricht 271174
NU
Maastricht Vice-president 241086
NEVENFUNCTIES
Lid adviescommissie PAO Juridische Faculteit RUM
Voorzitter genootschap kunst in de kamer ter bevordering van beoefening van toneel, muziek en
voordrachten door onder meer in opleiding zijnde executanten ca 50 leden en 67 uitvoeringsavonden
per jaar. Sedert 9/94 Voorzitter het genootschap bestaat thans 4 jaren.
040996


  NOLLEN

E.W.J.M.1145 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3900
Werkzaam Criminologisch Instituut Katholieke Universiteit Nijmegen, II. wetenschappelijk
medewerker 10172
Raio rechtbank Breda 110274
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 130580
Rechterplaatsvervanger rechtbank Breda 130580
Rechter rechtbank Breda 161081
NU
Breda Vice-president 250288
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie, De Raad voor de Kinderbescherming Directie-Zuid
C1997-221003 Hop bijbanenregister Breda
Aandachtsvestiging!
J. Hop zoekt afschrift uitspraken wrakingsverzoeken?


  NOMES

G.H.0723
NLRM 71 80 87 88/89 90
Werkzaam Nat. Trustmaatschappij Amsterdam
Secretaris Tariefcommissie Amsterdam 11052
(2e) Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Amsterdam 290554
Substituut-griffier Hof Den Bosch 20457
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 100560
Rechter rechtbank Leeuwarden 260561
Idem rechtbank Amsterdam 190664
Vice-president Idem 101171
Rechter rechtbank Middelburg 150480
Vice-president Idem 60683
Rechterplaatsvervanger arrondissementsrechtbank Middelburg 120288


  NOMES

G.H geboortedatum?
NLRM 03 04 3896
NU
Middelburg rechter 151199
C060404 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C050203-090504 Hop bijbanenregister Middelburg
  NOOIJEN

M. van 0463 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
ARAG rechtsbijstand
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 10793
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg, 11094
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 11095
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 10397
NU
Den Haag arrondissementsparket 97
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Memo van Hop aan de burgers van Nederland inzake bijbanenregisters rechterlijke ambtenaren Openbaar Ministerie.
Onderwerp: Het Openbaar Ministerie probeert zo oncontroleerbaar en ondoorzichtig mogelijk te werken door juiste informatie over namen, juiste initialen, titels en functies van rechterlijke ambtenaren werkzaam voor het OM met hun bijbanen zo verborgen mogelijk te houden. Zie OM-norm!
501 Welke burger wil een kopietje vragen van een OM-bijbanenregister of indien dit niet mogelijk is dit register even over schrijven?
270 Toelichting! Brief Hop aan MINISTER-PRESIDENT om normen en waarden bij Openbaar Ministerie in te voeren
037 Toelichting! Persbericht Ministerie van Justitie, rechterlijke macht moet bijbaantjes beter registreren


  NOORD

R.L. van
NLRM 71
Kantonrechterplaatsvervanger Groningen 110848


  NOORD

T. van 0153
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Leeuwarden 30979
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 160885
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 140886
Parket Arrondissementsofficier van Justitie Zwolle GOG190105
Project 389
GOG190105 Hop bijbanenregister parket Lelystad-Zwolle, wie weet waar deze nu werkzaam is en wil daar zijn bijbanen overschrijven?
450 Klassenjustitie en malafide rechtspraak is de norm in het arrondissement Lelystad-Zwolle


  NOORDAM

B.0749 mw.
NLRM 88/89 90
Raio 150977
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 100184
Rechterplaatsvervanger rechtbank Idem 220284
Rechter rechtbank Amsterdam 230185
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10288
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 230290


  NOORDAM

F.M.1042 prof.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 250188
NU
NEVENFUNCTIES
Bijzonder hoogleraar Rijks Universiteit Groningen, sociaal zekerheidsrecht


  NOORDAM
L. volgens Rb Adam, geboren 0749
NLRM97
Raio rechtbank Amsterdam 150977
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 100184
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 220284
Rechter rechtbank Amsterdam 230185
Bijzonder Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10288
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 230290-GOG280904
Rechter rechtbank Amsterdam g0390
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht Grenshospitium en Hof van Beroep Tafelbergweg te Amsterdam
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099


  NOORDAM

R.0749 mw.
NLRM 80 87 91 92 93 94 95 96 97 98 3906
Raio rechtbank Amsterdam 150977
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 100184
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 220284
Rechter rechtbank Amsterdam 230185
Bezoldigd Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10288
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 230290-GOG280904
Rechter rechtbank Amsterdam 90390
NU
Amsterdam rechter
Den Haag Hof Raadsheer
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Commissie van Toezicht Grenshospitium


  NOORDEN

J.J.A.M. van 0712
NLRM 71 80
Waarnemend griffier Maastricht 200843
Substituut-griffier Maastricht 0644
Rechterplaatsvervanger Maastricht 220559


  NOORDHOEK

E.W.0458
NLRM 94 95 96 97 98
Belastingdienst Ondernemingen te Den Haag
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 11183
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 11194
NU
Amsterdam parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Memo van Hop aan de burgers van Nederland inzake bijbanenregisters rechterlijke ambtenaren Openbaar Ministerie.
Onderwerp: Het Openbaar Ministerie probeert zo oncontroleerbaar en ondoorzichtig mogelijk te werken door juiste informatie over namen, juiste initialen, titels en functies van rechterlijke ambtenaren werkzaam voor het OM met hun bijbanen zo verborgen mogelijk te houden. Zie OM-norm!
501 Welke burger wil een kopietje vragen van een OM-bijbanenregister of indien dit niet mogelijk is dit register even over schrijven?
270 Toelichting! Brief Hop aan MINISTER-PRESIDENT om normen en waarden bij Openbaar Ministerie in te voeren
037 Toelichting! Persbericht Ministerie van Justitie, rechterlijke macht moet bijbaantjes beter registreren


  NOORDHOEK Zie OTTING-NOORDHOEK

I.0754 mw.


  NOORDHUIZEN

W.J.0764
NLRM 98
Gerechtsauditeur Hoge Raad 010296
Gerechtsauditeur Hoge Raad 120697-GOG221003


  NOORDIJK

D.J.M.
NLRM 71 80 87 88/89
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10763
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 40777


  NOORDIJK

G.D.0443
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechterplaatsvervanger Den Bosch 310577-GOG020704
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 010102
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger 231089
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Den Bosch kantoor Van Leeuwen / Van der Eerden beŽdiging 1969
voorzitter commissie voor bezwaren en geschillen Nederlands Hervormde Kerk Provincie Noord-Brabant
lid bestuur Stichting tot Ondersteuning van Jeugdzorg Noord-Brabant 01-01002
lid beroepcommissie Maurick-College/RK Gymnasium Beekvliet Vugt/Beekvliet
deken Orde van Advocaten in Arrondissement 's- Hertogenbosch 01-11001
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


  NOORDIJK

W.
NLRM 71
Kantonrechterplaatsvervanger Rotterdam 220759
Idem Oud-Beijerland 61069
Idem Sommelsdijk 151069 mw. mr. M.N. Noorman
Utrecht Rechter 06-12001
lid Technische Commissie Stepbridge (internetbridge) 01-04003
redactielid clubblad Amersfoort 010100
medewerker redactie jurisprudentie ambtenarenrecht uitgeverij Samson 01-01-1999
jurylidstudentenrechtbank Rijksuniversiteit Groningen Groningen
Vertrouwenspersoon integritiet Directie particulieren Belastingdienst Utrecht 01-01002-31-12002
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


  NOORDRAVEN

dhr. mr. G. 1254
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3911
Hoofddocent aan de Rijks Universiteit te Groningen
Programmaleider SSR 010301-150502
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 241189
NU
Arnhem Rechter 120593
Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger 041202
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Nijmeegse schoolvereniging
Docent SSR 01-07001
Docent NOVA 010100
C1997--160508 Rechtbank Arnhem
C2004-080409 Hop bijbanenregister Arnhem -27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


  NOORT

A.R. van den
NLRM 80
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 291276


  NOORT

C. van den 0852 (Op 221003 wordt G. als initiaal gebruikt is dit dezelfde?
Advocaat te Groningen kantoor Van Lelyveld, Van den Noort & Buijtenhuijs beŽdiging 1979
of: Yspeert & van Houtum Advocaten, Ubbo Emmiussingel 110 9711 BK Groningen ??
Bestuurslid Bureau Slachtofferhulp Groningen
Bestuurslid van de Stichting en afdeling Groningen van de BOSK
NLRM 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Assen 51295-GOG221003
NU
Groningen rechter 150800
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-150504 Hop bijbanenregister Groningen


  NOORT Zie FLINT-VAN NOORT

C.M.P. van 0445 mw.


  NOORT

E. van mw. drs.
NLRM
NU
Breda raio
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

03 3904 dhr. mr.drs. E. van NoortRechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda
221003 Hop bijbanenregister Breda
Breda Rechter 01-04004
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN 

dhr. mr. R.A.E. van Noor
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 19-06003
Utrecht Gerechtsauditeur 01-04004
C280904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


  NOOY Zie PRINS-NOOY

C.A., e.v. PRINS0552 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 97
Raio 10981
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 10686
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 10592
NU
Dordrecht parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Memo van Hop aan de burgers van Nederland inzake bijbanenregisters rechterlijke ambtenaren Openbaar Ministerie.
Onderwerp: Het Openbaar Ministerie probeert zo oncontroleerbaar en ondoorzichtig mogelijk te werken door juiste informatie over namen, juiste initialen, titels en functies van rechterlijke ambtenaren werkzaam voor het OM met hun bijbanen zo verborgen mogelijk te houden. Zie OM-norm!
501 Welke burger wil een kopietje vragen van een OM-bijbanenregister of indien dit niet mogelijk is dit register even over schrijven?
270 Toelichting! Brief Hop aan MINISTER-PRESIDENT om normen en waarden bij Openbaar Ministerie in te voeren
037 Toelichting! Persbericht Ministerie van Justitie, rechterlijke macht moet bijbaantjes beter registreren Bedreigingen
Het onderzoek van de werkgroep-Nooy sluit aan op dat van een tweede werkgroep die recent door het College in het leven is geroepen. Deze tweede werkgroep, onder voorzitterschap van de Haagse hoofdofficier Han Moraal, buigt zich over de consequenties van het stelsel van bewaken en beveiligen, zoals dat vorig jaar in werking is getreden. Deze werkgroep moet vragen beantwoorden die van strategisch-organisatorisch belang zijn voor de werkzaamheden van officieren en OM-medewerkers en daarnaast vragen die het stelsel betreffen. Het gaat dan om vragen als: zijn er trends waar te nemen in de bedreiging van OM-ers, hebben deze trends te maken met ontwikkelingen in de criminaliteit en wat betekent dit voor de opleiding, organisatie en werkwijze van officieren en andere OM-ers? Ook de werkgroep-Moraal streeft ernaar nog voor de zomer met een rapportage aan het College te komen.

Roermond


  NORDEN
G.D. van
6218
Den Bosch Hof Raadsheer 291002
NEVENFUNCTIES
auteurswerkzaamheden kluwer, deventer Nieuwerkerk aan de IJssel 01-05-1993
C1997-020704 Hop bijbanenregister Den Bosch
auteurswerkzaamheden kluwer, deventer Nieuwerkerk aan de IJssel 01-05-1993


  NORTIER-NIKS

J.J.1244 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
NU
Utrecht Rechterplaatsvervanger 120392-GOG280904
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


  NOTA

J.A.
NLRM 71 80 87 88/89 91 92 93 94 95
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 60669
NU
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, oud-hoogleraar, Leiden


  NOTEBOOM

S.W.C.1226 Mej.
NLRM 71 80 87
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 230152
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 210856
Rechter rechtbank Middelburg 130162
Vice-president Idem 191076


  NOTENBOOM

P.P.A.M.0860
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 11091
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10795
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10796
NU
Rotterdam parket arrondissementsparket
NEVENFUNCTIES
Lid medezeggenschapsraad
Memo van Hop aan de burgers van Nederland inzake bijbanenregisters rechterlijke ambtenaren Openbaar Ministerie.
Onderwerp: Het Openbaar Ministerie probeert zo oncontroleerbaar en ondoorzichtig mogelijk te werken door juiste informatie over namen, juiste initialen, titels en functies van rechterlijke ambtenaren werkzaam voor het OM met hun bijbanen zo verborgen mogelijk te houden. Zie OM-norm!
501 Welke burger wil een kopietje vragen van een OM-bijbanenregister of indien dit niet mogelijk is dit register even over schrijven?
270 Toelichting! Brief Hop aan MINISTER-PRESIDENT om normen en waarden bij Openbaar Ministerie in te voeren
037 Toelichting! Persbericht Ministerie van Justitie, rechterlijke macht moet bijbaantjes beter registreren


  NOTERMANS

F.J.J.M.C.
NLRM 80
Rechterplaatsvervanger rechtbank Roermond 151270


  NOUWEN

A.0520
NLRM 71 80
Administratief ambtenaar bij de gerechten, II. gerechtssecretaris 1e klasse griffie kantongerecht Amsterdam1140
Griffier kantongerecht Middelburg, Zierikzee, Terneuzen en Oostburg 220765
Kantonrechterplaatsvervanger Middelburg, Zierikzee, Terneuzen en Oostburg 300367
Rechterplaatsvervanger Breda 300179
Rechter Breda 15037


  NOUWEN-KRONENBERG

H.H.0244 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Hoogheemraad van het Hoogheemraadschap van Schieland
Vice-voorzitter van de Stichting Kunstzinnige vorming Rotterdam SKVR
Vice-voorzitter van de Stichting Buitenhuis Teteringen
Oud-plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie V, van de Raad voor de Kinderbescherming Directie-Zuid
Advocaat te Rotterdam
Rechterplaatsvervanger rechtbank Dordrecht 190880
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam, 70489
Vice-president rechtbank Dordrecht 120290
Kantonrechterplaatsvervanger Gorinchem 100492-GOG210405
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10792-GOG210405
Kantonrechter Dordrecht 10793-GOG210405
Rechterplaatsvervanger rechtbank Dordrecht 231083-GOG210405
C210405 GOG Hop familienaam NOUWEN in bijbanenregisters van de gerechten


  NOUWEN

L.J.M. prof
NLRM 71
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 190166


  NOUWEN

W.L.M.0244
NLRM 94 95 96 98 3922
Secretaris Henri Nouwen Stichting
Voorzitter Nouwen Ramselaar Stichting Rotterdam 010101
Bestuurslid Stichting Hans Verweeg Rotterdam 010101
Bestuurslid Stichting Dolf Henlees 100 jaar Rotterdam 010101
Lid commissie Beeldspoor van de Schouwburg te Rotterdam
Advocaat te Rotterdam kantoor Nauta Dutilh beŽdiging 1974
Middelburg Rechterplaatsvervanger 030384-GOG210405
C210405 GOG Hop familienaam NOUWEN in bijbanenregisters van de gerechten


  NOUWT

J.C.0846 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Diaken Hervormde gemeente Maassluis-west Maassluis 270800-011001
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 270581
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 280981
Rechter rechtbank Rotterdam 061285
Kantonrechterplaatsvervanger Rotterdam 170691-GOG250904
Kantonrechterplaatsvervanger Schiedam 300893-GOG250904
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 060397-GOG250904
Kantonrechter Rotterdam 010497-GOG251004
NU
Rotterdam vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Adviserend juridisch Lid regionale commissie. voor het opzicht in de kerkprovincie Zuid-Holland Nederlandse Hervormde Kerk te Vlaardingen
Lid klachtencommissie. 'Ongewenste intimiteiten in het onderwijs', ingesteld door het bestuur van de St. Protestants Chr. Onderwijs Rotterdam-Charlois e.o. te Rotterdam
Werkgroep Uitwisseling Kameroen, ingesteld door de Raad voor de Zending (NHK) en de Provinciale
Commissie voor Zending en Missionaire Toerusting in Zuid-Holland te Vlaardingen dan wel Oegstgeest
Lid van de redactie van de Modellen voor de Rechtspraak, losbladige uitgave Wolters/Kluwer te Den Haag
C1997-251004 Hop bijbanenregister Rotterdam


  NOWES

H.C.1159
NLRM 88/89 90
Raio Raad van Beroep Den Haag 11088


  NUB…

G.R.0811
NLRM 71 80
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 280439
Ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 300841
Idem Leeuwarden 170444
Advocaat-fiscaal bijzonder Hof Leeuwarden 280845 tot 10749
Substituut-officier van Justitie rechtbank Amsterdam 191249
Rechterplaatsvervanger rechtbank Haarlem 80251
Officier van Justitie arrondissement Amsterdam 280562
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Leeuwarden 60965
Rechterplaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 50377


  NUBOER

F.W.R.0627
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam advocatenkantoor te Rotterdam 1952
Werkzaam bedrijfsleven 1954
Waarnemend griffier (volledige dagtaak) rechtbank Amsterdam 71071
Substituut-griffier Idem 260172
Gedetacheerd als waarnemend griffier rechtbank Utrecht 210973-210975
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 281273
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 110775
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 131175
Rechter rechtbank Utrecht 121176
Kantonrechter Amersfoort 220384
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 270784-ontslag 010197


  NUGH

V.H.M.
NLRM 80
Raad Hoog Militair Gerechtshof 50664
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 230665


  NUIJTEN

L.A.J.0653
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 250288
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 11288
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 30789
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 230290
Kantonrechterplaatsvervanger Utrecht 10692
Rechter rechtbank Utrecht 10792
Kantonrechter Tilburg 240893
Rechterplaatsvervanger rechtbank Breda 240893
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 240893-GOG290904
NU
Utrecht Kantonrechterplaatsvervanger
Tilburg kantonrechter
Breda Rechterplaatsvervanger
Breda Kantonrechterplaatsvervanger
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Auteur redactielid praktijkboek Sociale Verzekeringen SDU Juridische en fiscale Uitspraken
Voorzitter Kamer I Commissie Bezwaar en beroepschriften gemeente Hilversum en Ombudscommissie gemeente Hilversum
Voorzitter adviescommissie bezwaarschriften Sociale Zekerheid Gemeente Oosterhout
C290797-221099 J. Hop bijbanenregister rechtbank Utrecht
Bijzonderheden!
(46) Hop moest (290797) van de rechtbank Utrecht genoteerde bijbanengegevens in zijn laptop wissen!
Breda Vice-president
Rechtbank Breda 01-01002
Lid Bestuur Kring Kantonrechters 01-09002
Plv. voorzitter
Codecommissie KOAG/KAG Badhoevedorp/Utrecht 01-03002
Lid Rotary Tilburg 01-07000
Lid bestuur Stichting Mater Miserecordiae Tilburg 010100
Voorzitter Adviescommissie bezwaarschriften Sociale Zekerheid Oosterhout 01-10-1999


  NUIS

C.H.0915
NLRM 71 80
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 230642
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 270544
Substituut-officier van Justitie rechtbank Maastricht 230852
Idem arrondissement Almelo 181256
Officier van Justitie arrondissement Almelo 280961
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Idem 11072
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 250173
Waarnemend advocaat-generaal Hof Arnhem 250173


  NUIS

J.D.L.0155
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3935
Raio rechtbank Amsterdam 10982
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 241086
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 11187
NU
389 Amsterdam Hof raadsheerplaatsplaatsvervanger 230695
389 Den Bosch Rechterplaatsvervanger 240688
380 Den Haag Ressortsparket Advocaat-generaal 011294
Amsterdam Hof Raadsheer 010499
NEVENFUNCTIES
Inleider cursussen SSR
Inleider seminars SSR Kluwer
Begeleider NIBE cursus bankleer Plaatsvervangend-officier van Justitie
Arrondissementsparket Middelburg 19-08-1997
Plaatsvervangend-officier van Justitie
Arrondissementsparket 's-Gravenhage 17-04-1996
Rechter-plaatsvervanger
Rechtbank 's-Hertogenbosch 24-06-1988
docent SSR/Kluwer/Kerckebosch 010100
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch
dhr. mr. J.D.L. Nuis

Beroepsgegevens

Functie: Raadsheer
Instantie: Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang: 01-04-1999

Functie: Plaatsvervangend-officier van Justitie
Instantie: Arrondissementsparket Middelburg
Datum ingang: 19-08-1997

Functie: Plaatsvervangend-officier van Justitie
Instantie: Arrondissementsparket 's-Gravenhage
Datum ingang: 17-04-1996

Functie: Rechter-plaatsvervanger
Instantie: Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang: 24-06-1988

Nevenbetrekkingen

Functie: docent
Instantie: SSR/Kluwer/Kerckebosch
Datum ingang: 01-01-2000

C291206 Hop


  NUMANN

E.J.0950
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 98
Voorzitter Klachtencommissie Stichting Joods Maatschappelijk Werk Amsterdam
Bestuurslid Stichting Centraal Meldpunt Joodse Oorlogsclaims
Vice-voorzitter Centraal Joods Overleg Externe Belangen Amsterdam
Adviseur mentor bestuur Liberaal Joodse Gemeente Den Haag
Voorzitter Examencommissie Beroepsopleiding Nederlandse Orde van Advocaten
Voorzitter Kerkgenootschap Verbond van Liberaal-Religieuze Joden in Nederland, Amsterdam
Medewerker Ned. Jurisprudentie
Advocaat en Procureur te Den Haag
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 20782
Rechter rechtbank Den Haag 120983
Verlof zonder behoud bezoldigd. als Lid Gemeenschappelijk Hof van Jus. Nederlandse Antillen en Aruba 10888
Den Haag Vice-president rechtbank 170892
NU
Hoge Raad raadsheer 080800
NEVENFUNCTIES
Redacteur Tijdschrift IER 010100
Lid Commissie Auteursrecht 010800
Secretaris Stichting individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa Den Haag 010100
Bestuurslid Stichting Geestelijke Verzorging Studenten Universiteit Amsterdam 010197
Lid dagelijks bestuur en redactieraad website www. rechtspraak.nl Elektronisch Loket Rechterlijke Organisatie Utrecht 010101
Lid Raad van Advies St. Herinneringskamp Westerbork 010101
Lid Comitť van Aanbeveling St. Nationaal Monument Kamp Vught 010101
Lid Court of Appeal/Appellationshof B'nai B'rith Europa Brussel 010101
Lid Academische Commissie Levisson Instituut Amsterdam 010303
Voorzitter Rotaryclub Den Haag 270603
Lid Raad van Toezicht Verzekeringen Den Haag 010104
Lid Commissie aantrekken leden rechterlijke macht Den Haag 150104
Voorzitter Curatorium Beroepsopleiding Advocatuur 010404
C1997-150604 Hop bijbanenregister Hoge Raad
Memo deskundigenrapport 185.
264 De Numann-norm. Bij beschikking van 29 februari 2000 heeft de rechtbank Raad voor de kinderbescherming verzocht gedurende het onderzoek van het PAR twee contacten tussen de vader en het kind op het Bureau van de Raad te laten plaatsvinden. Bij beschikking van 5 september 2000 heeft de rechtbank beslist dat, voor het geval de vader niet meewerkt aan het door de Raad voor de kinderbescherming geadviseerde traject van het Ambulant Bureau Jeugdwelzijnszorg (het ABJ-traject), het verzoek tot het vaststellen van een omgangsregeling zal worden afgewezen


  NUNNIKHOVEN

C.G.1144
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit te Utrecht
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 160880
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 50981
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 300765
Rechter rechtbank Utrecht 190986
Kantonrechterplaatsvervanger Amersfoort 110892
Rotterdam Vice-president 040294
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 011002
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 010102
Arnhem Hof raadsheer 040702
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend Voorzitter en lid commissie van Advies voor de bezwaar- en beroepschriften Rijks Universiteit Utrecht
Docent strafrecht bij de beroepscommissie van de Ned. Orde van Advocaten te Utrecht en Den Haag
Lid van de Lionsclub Utrecht
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht

 

(34) Dhr. R.C. van Nunspeet
Gemeentesecretaris gemeente Zeewolde
Raadslid gemeente Huizen
Lid bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Almere
Lid bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Hilversum
Lid commissie bezwaarschriften gemeente Eemnes
Lid
algemeen bestuur Vereniging gemeentesecretarissen (VGS)

NUSSELDER
H.D. mw.
Den Bosch Raio
C100506 Hop bijbanenregister Den Bosch

NUSSELDER
I.M. mw.
Den Bosch Gerechtsauditeur
C100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


  NUVER

E.H.0511
NLRM 71
Werkzaam advocatenkantoor en in de gemeente administratie 1937-1945
Directiesecretaris Ned. Bond van Gemeenteambtenaren 150845
Griffier Centrale Raad van Beroep 270147
Lid Idem 130956
Ondervoorzitter Idem 81168


  NUYTINCK

A.J.M.0256
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3945
Examenjaar 1979
NU
Arnhem Rechterplaatsvervanger 241189
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar KU Nijmegen burgerlijk recht in het bijzonder personen en familierecht
Hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam personen familie en erfrecht
Bijzonder griffier bij de Vaste commissie voor Justitie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
C1997-040904 Hop bijbanenregister Arnhem


  NYSINGH

F.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechterplaatsvervanger Zwolle 280377
NU
Harderwijk Kantonrechterplaatsvervanger 180180

 

 

Publicatie nevenfuncties rechters & Officieren van Justitie op internet door Hop sloeg in als een bom


(210) 1998 CDA Minister van Justitie adviseerde Hop om tegen rechters te procederen om bijbanenwetgeving te handhaven
(329) CDA Minister van Justitie: "Door de activiteiten van Hop zijn registers nevenfuncties rechters beter gaan functioneren"
(276) Met de publicatie van hun rechter bijbanen is de(CHRISTELIJKE) advocaat die ook het bijbaantje rechter vervuld niet zo blij
(50) Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen). Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan......... schrijft vervolgens de volgende CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(53) Jeugdzorgindustrie Nederland opende zelfs een helpdesk om jeugdzorgpersoneel tegen Hop bij te staan met gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen
(griffier) Nederlandse Vereniging van Gemeenten VNG opende ook al een helpdesk tegen Hop om ambtenaren en gemeenten bij te staan
Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat (Groep) Hop moet worden doodgezwegen".
Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.
Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.
Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.
Informant Mr. H.P. Wooldrik Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem: "Eigenlijk zijn wij toch een volk van dominees en regenten. Van boven ons gesteld gezag en daar hoort ook de rechtspraak bij. De volksrechtbank met jury drukten wij meteen de kop in, terwijl de Duitsers, Belgen, Fransen en Engelsen er allemaal iets van hebben. De rechtspraak laat je niet over aan het gewone volk, vindt men, daar heb je autoriteiten voor." Bron: Groene Amsterdammer.
(21) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter A
(22) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter B
(23) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter C
(24) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter D
(25) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter E
(26) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter F
(27) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter G
(28) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter H
(29) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter I
(30) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter J
(31) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter K
(32) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter L
(33) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter M
(34) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter N
(35) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter O
(36) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter P
(37) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Q
(38) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter R
(39) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter S
(40) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter T
(41) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter U
(42) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter V
(43) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter W
(45) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Y
(46) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Z
(Contact) Hop per E-mail voor verbetering van onjuiste gegevens van ťťn vermelding

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hij heeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 2018 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.