GROEP HOP ERMELO ©

Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

De CDA PR commissie eiste meermalig geld van Hop om mee te mogen doen aan politiek debat. Antwoord Hop: Donder op! De CDA PR commissie eiste verwijdering van de CDA brieven aan Hop van internet. Antwoord Hop: Eed van een raadslid. Raadsleden moeten alvorens hun functie te kunnen uitoefenen een ambtseed afleggen, waarin zij trouw aan de Grondwet beloven. Ze moeten verklaren dat ze om tot lid van de raad te worden benoemd geen gift of gunst hebben gegeven of beloofd en dat ze bij de uitoefening van hun ambt 'rechtstreeks noch middellijk' enig geschenk of enige belofte hebben aangenomen of zullen aannemen.

Alleen Hop maakte bezwaar tegen de totaal verrotte CDA mentaliteit het knippen en plakken in verkiezingsformulieren. Alleen Hop maakte steeds bezwaar tegen de verrotte mentaliteit die heerste in het Ermelose gemeentehuis waarbij leden van de stembureaus zelf ook kandidaat waren voor de gemeenteraad om verkiezingsuitslagen te kunnen manipuleren.

Stem Wijzer! Stem Groep Hop.Kent u iemand in Ermelo vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien en/of wil helpen met het snel verkrijgen van het wettelijk aantal benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met de verkiezingen in Ermelo?

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

Bedrijvenkring Ermelo. Op 17 november 2005 12:20 uur schreef Johan Roseboom (SGPer) namens Navobi onderdeel van Drie Groep aan Hop Citaat: Ik vertrouw de Ermelo's samenleving zo , dat ik er 100 % van uit ga, dat je (Hop) geen enkele zetel krijg. Navobi is een producent van kalvermelk, kalverhouderij, voedselproductie, kalverslachterij, vleesverwerking en kalfsvellen

 

 

 

(340) Posteroorlog provincie Gelderland op journaal Omroep Gelderland

http://rtvgelderlandarchief.nl/playlist.php?id=47196

Uitzending plakoorlog begint op 04:10

Omroep Gelderland, dinsdag 13 februari 2007 Veluwe in de ban van plakoorlog

ERMELO - Op de Veluwe is te merken dat de provinciale verkiezingen voor de deur staan. Op diverse plaatsen woedt een heuse plakoorlog.

Campagneposters van partijen worden overplakt met andere posters, allemaal om de gunst van de kiezer. De politieke partij Groep Hop is het zat en heeft aangifte gedaan. De partij heeft als bewijs video-opnamen en foto's gemaakt van overplakte posters. Dit was het werk van het CDA, dat als grootste partij een plekje links in de bovenhoek op de borden heeft opgeŽist.

Het Openbaar Ministerie bekijkt of er sprake is van een strafbaar feit.

 

 

 

Programma Groep Hop in 100 woorden voor de provincie Gelderland tijdens provinciale verkiezingen 2007

 

 

Het arrogante CDA wil het plakken van verkiezingsposter in de APV gaan opnemen met het CDA op plaats 1 op de verkiezingsborden

Groep Hop. Het CDA is begonnen met het verwijderen van Groep Hop posters op de verkiezingsborden
in Gelderland om te beginnen in de gemeente Putten om op de vrijgekomen plaats
vervolgens een CDA verkiezingsposter te plakken. Deel 2!
 
 
Hoe komt de politieke groepering CDA aan haar stemmen in Gelderland?
Antwoord: Door de verkiezingsposters van Groep Hop van de verkiezingsborden te rukken! 
De onderstaande fotoreportage van de man die namens het CDA de Groep Hop verkiezingsposters in Putten van de verkiezingsborden   
afhaalt zijn op internet gezet met toestemming van deze persoon. Hij vond het allemaal prima en ook volkomen terecht dat hij de
Groep Hop verkiezingsposters in Putten van de borden afhaalde om Groep Hop posters op die plaatsen te vervangen door CDA
verkiezingsposters.
Het CDA is sociaal en aanspreekbaar staat op de CDA verkiezingsposters. Wat we er bij Groep Hop ook van vinden het CDA doet er niet   
moeilijk en komt er ook open en eerlijk voor uit dat zij de Groep Hop posters van de verkiezingsborden verwijderen om de Groep Hop
verkiezingsposters op die plaatsen te vervangen door CDA verkiezingsposters.
Toelichting bij de onderstaande foto's:
Groep Hop had als eerste politieke groepering in Putten de posters geplakt. De poster van Groep Hop zat geplakt op de
verkiezingsborden op de plaats waar nu op de CDA poster staat afgebeeld. Op zeven plaatsen in Putten heeft het CDA de
Groep Hop poster verwijderd/overplakt. Jan Hop van Groep Hop is op 080207 bij het gemeentehuis en de politie in Putten
geweest en verteld dat hij de CDA posters ging overplakken met Groep Hop posters om de schade voor Groep Hop zo snel en zoveel
mogelijk te beperken. Zie toelichting bij emailverkeer deel 1.
In de onderhavige zaak is aan de orde of artikel 350 Wetboek van Strafrecht niet op het CDA van toepassing is met als gevolgschade
voor Groep Hop dat Groep Hop posters in heel Gelderland ongestoord door het CDA van de verkiezingsborden kunnen worden afgehaald........ 
 

 

 

Groep Hop. Het CDA is begonnen met het verwijderen van Groep Hop posters op de verkiezingsborden
in Gelderland om te beginnen in de gemeente Putten om op de vrijgekomen plaats
vervolgens een CDA verkiezingsposter te plakken. Deel 3!
 
Terug naar:     
Deel 1     
Deel 2      
Deel 3
Deel 4
 
Hoorzitting gemeente Putten 9 februari 2007 15:00 uur inzake verzoek J. Hop 9 februari 2007
Verslag hoorzitting kort samengevat.
Aanwezig: Gemeente Putten, CDA heer Colijn (de heer Colijn staat op de foto's en heeft zelf de Groep Hop verkiezingsposters van de   
borden in Putten verwijderd en op de vrijgekomen plaats een CDA poster geplakt), J. Hop 
Aan de orde: Verzoek J. Hop 9 februari 2007 m..b.t. de verwijderde verkiezingsposters van Groep Hop op de verkiezingsborden.
De gemeente Putten: Er zijn geen regels verbonden aan het plakken van posters en dat willen we ook zo houden. De gemeente gaat uit   
van wie het eerst komt die heeft zijn plaatsje op het bord. We zijn hier bij elkaar omdat beide partijen de intentie hebben om tot een oplossing te komen.
   
Hoor en wederhoor de heer Colijn (CDA):
Ik heb zelf de verkiezingsposters van Groep Hop verwijderd en op de vrijgekomen plaats een CDA poster geplakt. Ik heb dat gedaan
omdat het de gewoonte is in om op lijstnummer te plakken in Putten. Groep Hop is geen lokale partij. Groep Hop moet zich maar aanpassen!
Het CDA is van mening dat zij recht heeft op de plaats linksbovenaan op de verkiezingsborden. Groep Hop moest zich maar aanpassen!

Hoor en wederhoor J. Hop
Gemeente Putten: Meneer Hop wat is uw oplossing.
Het CDA verwijderd haar poster van de 7 plaatsen waar het CDA Groep Hop posters heeft verwijderd en plakt op die 7 plaatsen de Groep Hop poster
Als dat gebeurt is trek ik dit verzoek in en hoef ik maandag geen aangifte te doen. Dit probleem is dan in Putten opgelost.

Hoor en wederhoor de heer Colijn (CDA):
Gemeente Putten: Meneer Colijn wat vind u van deze oplossing.
Nee dat doen we niet! Wij hebben recht op deze plaats (linksbovenaan) op de verkiezingsborden
Zoals is het altijd gegaan. Groep Hop moet zich maar aanpassen.

Hoor en wederhoor J. Hop
Gemeente Putten: Meneer Hop wat vind u hiervan.
Nou dan zijn we snel klaar. Het heeft geen zin om hier verder over te gaan praten. Dit probleem gaat zich dus overal voordoen.
Gemeente Putten: Als gemeente hebben wij hierin verder geen taak. De gemeente zal een beschikking geven op het verzoek van Hop.

 

Nawoord Hop
Wat duidelijk is geworden dat het hier een maatschappelijk probleem betreft waarbij het CDA plaatsen op de verkiezingsborden vooraf claimt
en niet uitgaat van wie het eerst komt die heeft zijn plaatsje en verkiezingsposter op het verkiezingsbord.

Duidelijk is ook geworden dat met deze CDA mentaliteit overal in Gelderland de kans bestaat dat Groep Hop posters overal in Gelderland van de borden worden verwijderd en vervangen worden door CDA posters omdat wij eerder dan het CDA hebben geplakt in de eerste 26 gemeentes waar Groep Hop al geplakt heeft. Het CDA is van mening dat Groep Hop zich maar aan het CDA moet aanpassen en dat het CDA het recht heeft om de Groep Hop poster indien die linksbovenaan op de verkiezingsborden is geplakt van de borden af te trekken. Het gaat hier om grote aantallen posters van Groep Hop.

Alles bij elkaar een goed voorbeeld waarom het interessant is voor burgers om ook eens een nieuwkomer kansen te geven

 

 

Verzoek J. Hop aan de gemeente Putten inzake de door het CDA verwijderde   
Groep Hop posters van de verkiezingsborden

College van Burgemeester en Wethouders

te

Putten

 

Ermelo, 9 februari 2007.

 

Geacht College ,

 

Betreft: Verzoek van J. Hop om binnen 48 uur na heden op zeven plaatsen in de gemeente Putten het verkiezingsbord links bovenaan schoon te maken door de CDA poster te verwijderen en op die plaats de Groep Hop poster aan te brengen

Van toepassing is:

Art. 350 van het wetboek van strafrecht houdt in dat beschadiging, wegmaken en/of onbruikbaar maken van eigendommen strafbaar is. Dit wetsartikel geldt voor de geplakte affiches van deelnemende politieke groeperingen. Als deze regels overtreden worden moet rekening gehouden worden met eventueel hieruit voortkomende kosten. De gemeente controleert op naleving van de geldende voorschriften.

Toelichting en onderbouwing.

1. Verzoeker is lijsttrekker van Groep Hop. Groep Hop is een politieke groepering die meedoet met de provinciale verkiezingen Gelderland 7 maart 2007.  

2. Groep Hop heeft op de dag dat de verkiezingsborden in Putten werden geplaatst gelijk de Groep Hop verkiezingsposters aangebracht op zeven plaatsen linksbovenaan en op twee plaatsen rechtsbovenaan op de verkiezingsborden in Putten.

Lijst van adressen en toelichting www.groephop.nl/putten.htm welke informatie hier als herhaalt en ingelast wordt beschouwd.  

3. Op 8 februari 2007 werd geconstateerd dat op zeven plaatsen de Groep Hop verkiezingsposters waren verwijderd en op die plaats een CDA verkiezingsposter was aangebracht.  

4. Op 8 februari is gelijk door J. Hop contact opgenomen met de gemeente Putten en de politie Putten met de melding dat J. Hop de CDA poster met een Groep Hop poster op die zeven plaatsen ging overpakken om de schade voor Groep Hop zoveel mogelijk te beperken.  

5. Er is op 8 februari gelijk een email verstuurd naar het CDA in Putten met het verzoek aan het CDA Putten om vanaf nu van de Groep Hop posters af te blijven.  

6. Aan dit verzoek is geen gehoor gegeven en het CDA heeft opnieuw de Groep Hop posters op zeven plaatsen in Putten linksbovenaan van de verkiezingsborden verwijderd.  

7. Er is/wordt aangifte gedaan tegen het CDA en de vernieler met als grondslag Art. 350 van het wetboek van strafrecht bij de politie Putten met een verzoek om schadevergoeding voor de gelede schade en nog te lijden schaden omdat nog niet valt in te zien hoeveel schade Groep Hop door de beschadiging, wegmaken en/of onbruikbaar maken van eigendommen in casu de verkiezingsposters gaat leiden.  

8. Competentie. De gemeente Putten is verantwoordelijk voor de verkiezingsborden. J. Hop verzoekt om binnen 48 uur na heden op de genoemde zeven plaatsen in de gemeente Putten het verkiezingsbord links bovenaan schoon te maken en de door de CDA poster te verwijderen en op die plaats de Groep Hop poster aan te brengen.

Als bijlage bij dit verzoek treft u aan: 7 nieuwe verkiezingsposters van Groep Hop.  

Gelet op het spoedeisende karakter van dit verzoek wordt verzocht om een onverwijlde beslissing van de gemeente Putten op dit verzoek.  

Toelichting.

www.groephop.nl/putten.htm

www.groephop.nl/putten2.htm

Fotoreportage van het verwijderen van een Groep Hop poster door het CDA  

In afwachting van een zeer snelle beslissing van de gemeente Putten op dit verzoek.

 

Hoogachtend,

 

J. Hop.

 

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.

 

 

  
 
Het arrogante CDA wil het plakken van verkiezingsposters nu in de APV
Algemene Plaatselijke Verordening gaan opnemen 
 
Inleiding.
De Groep Hop kandidaten moeten de campagne, het plakken van verkiezingsposters in 56 gemeentes in Gelderland uit eigen zak betalen!
In de onderhavige zaak is sprake van VERNIELING VAN EIGENDOMMEN in dit geval verkiezingsposters Groep Hop door het CDA!
Als je 56 gemeentes moet gaan plakken in Gelderland en je doet over sommige gemeentes drieŽnhalf uur dus maar drie gemeentes
per dag dan zal het iedereen duidelijk zijn dat het CDA moet afblijven van de posters die eigendom zijn van Groep Hop.
Bij dit CDA in Putten ontbreekt ieder inzicht dat je met je vingers van een ander zijn spullen moet afblijven. Gij zult niet stelen!

Tijdens het overleg gemeente Putten/CDA Putten heer Colijn/J. Hop Groep Hop deed Hop het voorstel om de kwestie simpel en
adequaat op te lossen waarbij het CDA haar poster weggehaalde en het CDA op dezelfde plaats de Groep Hop poster moet
terug plakken zodat Hop zijn verzoek bij de gemeente Putten kon intrekken en ook geen aangifte tegen het CDA hoefde te doen.

Het arrogante CDA wees dit voorstel van J. Hop gelijk af en eiste dat Hop aan de rechterkant van de verkiezingsborden
de Groep Hop verkiezingsposter moest plakken. Niet zo slim van het CDA denk ik dan maar.
Een eenvoudige en simpele oplossing weigeren.................

Ondertussen wordt de ware gedaante van het CDA steeds beter zichtbaar door de reactie van het CDA naar de media
over deze affaire. Met verbazing lees ik dan ook in media dat het CDA van plan is om het plakken van verkiezingsposters
in de APV Algemene Plaatselijke Verordening op te nemen in die zin dat geplakt moet gaan worden op lijstnummer.

 

Hoe gefrustreerd moet je eigenlijk zijn als grootste politieke CHRISTELIJKE PARTIJ van Nederland
dat je kost wat kost je poster op het eerste plaatsje wil kunnen plakken en om dat zeker te stellen je dit in
de APV wil opnemen zodat alle andere partijen bij nieuwe verkiezingen eerst na moeten gaan of er een APV is
voor het plakken van posters en op welk plaatsje je dan mag plakken.

 

Het CDA wil minder regels voor burgers. Dat is natuurlijk misleiding van burgers
en dat blijkt ook uit deze affaire weer.
Het is gewoon lachwekkend wat het CDA nu weer wil aan nieuwe regels.
Ondertussen blijft het CDA weigeren voor de eenvoudige en simpele oplossing van Groep Hop te kiezen.

 

Mijn mening over de CDA campagneleider Wim Colijn in Putten.
Wat een zielig figuur is dat toch om op deze manier via de APV in de toekomst je gelijk te willen krijgen.

Misschien een tip voor CDA campagneleider Wim Colijn als er inderdaad een APV komt. Nemen jullie in het vervolg dan
wel een centimeter mee want jullie CDA poster is veel te groot voor het Puttense verkiezingsbord.
Natuurlijk wel TWEE VERKIEZINGSBORDEN plaatsen of mogen de laatste lijstnummers in Putten dan niet eens
meer plakken om op die manier nieuwkomers in Putten uit te schakelen.

 

Hoog tijd voor vernieuwing dus.

Groep Hop is voor VRIJHEID om posters te plakken op verkiezingsborden. Wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Stem Groep Hop.

 

 

 

Politie Ermelo/Putten.

Op 120207 omstreeks 15:00 uur deed

 

 

 

J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

aangifte tegen:

 

CDA Putten

CDA campagneleider Wim Colijn te Putten

Er is sprake van bekennende daders.

 

 

 

Van toepassing is wetsartikel:
Art. 350 van het wetboek van strafrecht
houdt in dat beschadiging, wegmaken en/of onbruikbaar maken van eigendommen strafbaar is. Dit wetsartikel geldt voor de geplakte affiches van deelnemende politieke groeperingen. Als deze regels overtreden worden moet rekening gehouden worden met eventueel hieruit voortkomende kosten. De gemeente controleert op naleving van de geldende voorschriften.

 

 

 

Ondergetekende beroept zich op de onderstaande toespraak van CDA Minister-President J.P. Balkenende van 11 september 2003:

 

110903 BALKENENDE:  MENSEN MAKEN EEN BETROKKEN SAMENLEVING. We zijn in Nederland verknocht aan onze individuele vrijheid. Maar voor het oplossen van de onaangename gevolgen daarvan kijken we naar de overheid. Terwijl we best eens wat vaker in de spiegel mogen kijken. We kunnen zelf enorm veel doen om de wereld een stapje dichter bij onze idealen te brengen. Dat zei minister-president Balkenende vanmorgen op een congres van het Platform Waarden en Normen. De minister-president maakte de resultaten bekend van een onderzoek in het kader van de Belevingsmonitor Rijksoverheid, waarin met groepen mensen werd doorgepraat over waarden en normen. Daaruit blijkt dat mensen in het dagelijks leven een groot gebrek aan respect en goede omgangsvormen ervaren. Veel mensen voelen een gebrek aan vertrouwen, of zelfs angst voor anderen. Ze zien daarom voor zichzelf geen rol weggelegd bij het verbeteren van de omgangsvormen in de samenleving. “Wat mij opvalt is dat mensen steeds het gedrag van de ander als onwenselijk ervaren. Feilloos weten we de splinters in het oog van de buurman aan te wijzen. De hand in eigen boezem steken komt veel minder voor”, aldus de minister-president. Volgens de minister-president zijn het mensen zelf die uiteindelijk het verschil maken tussen een kille maatschappij en een betrokken samenleving. De overheid dient te zorgen voor een hecht fundament door een stevige handhaving van regels. Mensen hebben groot gelijk als ze de overheid daarop aanspreken. Bron: RIJKSVOORLICHTINGSDIENST Persbericht 11 september  2003.

 

 

en verzoekt de overheid om een stevige handhaving van regels voor het CDA van dezelfde Minister-President J.P. Balkenende.

 

 

 

 

 

De feiten.

Op dezelfde dag dat de verkiezingsborden in Putten werden geplaatst heb ik (J. Hop) persoonlijk de verkiezingsposters van Groep Hop opgeplakt op de verkiezingsborden in Putten. Twee posters aan de rechterbovenkant van het bord, zeven posters aan de linkerkant van het bord.

 

Op 8 februari 2007 constateerde ik (J. Hop) dat op zeven plaatsen de verkiezingsposters van Groep Hop waren beschadidigd, weggemaakt en/of onbruikbaar waren gemaakt en op dezelfde plaats hingen nu zeven CDA verkiezingsposters.

Overzicht van negen verkiezingsborden in Putten met info welke posters waar zijn verwijderd.

 1. Aan de hoek Voorthuizerstraat bij de bushalte tegenover Albert Heyn; Groep Hop poster door het CDA VERWIJDERD/OVERPLAKT!
 2. Op de hoek Engweg/Roosendaalseweg tegenover De Schauw;Groep Hop poster door het CDA VERWIJDERD/OVERPLAKT!
 3. Aan de Bilderdijkstraat nabij de P.C. Hooftstraat;Groep Hop poster door het CDA VERWIJDERD/OVERPLAKT!
 4. Bij de schaapskooi op de hoek Stationsstraat/Husselsesteeg;Groep Hop poster door het CDA VERWIJDERD/OVERPLAKT!
 5. Nabij de school in Stenenkamer aan de Waterweg;Groep Hop poster door het CDA VERWIJDERD/OVERPLAKT!
 6. Nabij de school in Hoef aan de Nijkerkerstraat; Deze poster hing er nog op 080207!
 7. Op de hoek Brinkstraat/Kelnarijstraat;Groep Hop poster door het CDA VERWIJDERD/OVERPLAKT!
 8. Op de hoek Veenhuizerveldweg/Schoonhoverweg; Deze poster hing er nog op 080207!
 9. Aan de Garderenseweg tegenover “Mooi Veluwe”. Groep Hop poster door het CDA VERWIJDERD/OVERPLAKT!

 

 

Genomen schadebeperkende maatregelen met eerste voorstel Hop om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Ik heb gelijk contact opgenomen met de gemeente Putten/Politie Putten dat ik deze CDA posters op 7 plaatsen weer ging overplakken om de schade voor Groep Hop te beperken. Ik heb ook gelijk het CDA Putten een email gestuurd en verzocht om vanaf nu van de Groep Hop posters af te blijven. Daar werd door de daders geen gehoor aan gegeven en voor de tweede keer werden Groep Hop posters door de dader(s) van de verkiezingsborden verwijderd. Van het verwijderen van de Groep Posters door de dader is op een plaats een fotoserie gemaakt. Lokatie: Nabij de school in Stenenkamer aan de Waterweg;

 

Emailverkeer Groep Hop met het CDA in Putten met een kopietje naar Bureau Verkiezingen Gelderland en de Commissaris van de Koningin in Gelderland hielp niet. Het CDA in Putten gaat gewoon door met het verwijderen van Groep Hop posters van de verkiezingsborden in Gelderland.

 

----- Original Message -----

From: J. Hop

To: cda@regio-putten.nl

Cc: Ruud Wille ; Griffie ; griffier@putten.nl

Sent: Thursday, February 08, 2007 3:52 PM

Subject: Het met opzet vernielen en/of overplakken van Groep Hop verkiezingsposters door CDA in Putten!

 

Aan het CDA in Putten,

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Op de dag dat de verkiezingsborden in Putten zijn geplaatst heb ik persoonlijk gelijk de verkiezingsposters geplakt op de mooiste plaatsjes op de verkiezingsborden in Putten. Ik was immers de eerste die in Putten plakte.

 

Gisteravond kreeg ik een melding dat een Groep Hop verkiezingsposters verdwenen was van een verkiezingsbord in Putten.

Bij controle vanmiddag bij alle negen borden bleek dat het CDA de verkiezingsposters van Groep Hop op zeven plaatsen van de negen plaatsen Putten heeft vernield/cq overplakt.

 

Wij hebben van de vernieling van Groep Hop posters op zeven plaatsen in Putten door CDA medewerker(s) en/of het overplakken van Groep Hop posters in Putten door het CDA onverwijld melding gemaakt bij het gemeentehuis in Putten en dit ook gemeld bij de politie in Putten.

 

Gelijktijdig heb ik bij het gemeentehuis en de politie gemeld dat ik de Groep Hop poster over de CDA poster zou gaan plakken indien die CDA poster op het plaatsje van de Groep Hop poster heeft gezeten om de schade die het CDA heeft aangericht zo snel mogelijk te herstellen

 

Het kenmerk van de vernielde posters is dat de vernielde/overplakte verkiezingsposters van Groep Hop op de linkerkant boven op de verkiezingsborden hebben gezeten. De twee Groep Hop posters die ongemoeid zijn gelaten zitten nog steeds op de rechterkant van het verkiezingsbord.

 

Ik lees op de CDA verkiezingsposter SOCIAAL! Het spijt me zeer maar dat is natuurlijk misleiding van de kiezers want het is natuurlijk ASOCIAAL als de de verkiezingsposters van Groep Hop door het CDA als grote gesubsidieerde partij gaat overplakken terwijl de kandidaten van Groep Hop de campagne en het plakken van verkiezingsposters uit eigen zak moeten betalen.

Deze CDA handelwijze heeft natuurlijk ook niets met democratie te maken!

 

Ik ga ervan uit dat ik u tijdig heb geinformeerd dat ik de CDA posters op 7 plaatsen met een Groep Hop poster heb overgeplakt.

 

Ik ga ervan uit dat het CDA-Putten na dit bericht de Groep Hop posters verder ongemoeid laat en dat wij niet nog een keer naar Putten moeten afreizen om schade aan verkiezingsposters van Groep Hop te herstellen.

 

Tenslotte verzoek ik u vriendelijk alle CDA leden in Putten te informeren waarom de Groep Hop posters in Putten op zeven plaatsen over de CDA poster is heengeplakt.

 

Een kopie van dit bericht is verzonden naar:

1. Bureau Verkiezingen Arnhem de heer Wille (email)

2. Commissaris van de Koningin Gelderland (email)

3. Gemeente College van B en W Putten (email)

4. Politie Putten per brief met een begeleidend schrijven.

 

Hoogachtend,

 

J. Hop

(Groep Hop)

 

Een kopie van dit emailbericht wordt vermeld op de website www.groephop.nl/putten.htm

 

 

Verzoek gemeente Putten. Ik hierna een verzoek ingediend bij de gemeente Putten om de schade te herstellen. Dezelfde dag nog werd een hoorzitting gehouden bij de gemeente Putten.

 

Tweede voorstel Hop om in onderling overleg de zaak te regelen. Op de hoorzitting heb ik voorgesteld dat het CDA hun poster op de zeven plaatsen zou weghalen en op dezelfde vrijgekomen plaats gelijk een Groep Hop poster te plakken. Dit was dus de tweede keer dat ik J. Hop het CDA een voorstel deed om in onderling overleg de vernieling van de Groep Hop posters te regelen.

 

Daar wilde het CDA niets van weten. Zij hadden recht op de plek linksboven aan de verkiezingsborden en J. Hop/Groep Hop moest zich maar aanpassen. Op de hoorzitting bleek dus dat de dader geen en/of onvoldoende inzicht heeft wat de consequenties zijn van het vernielen van eigendommen van iemand anders en dit klemt des te meer omdat het hier om de grootste christelijke politieke partij van Nederland gaat.

 

Inmiddels heeft het CDA in Putten over de zaak vergaderd en zijn ze er bij het CDA achter gekomen dat ze juridisch geen zaak hebben en dat de Groep Hop posters ten onrechte door het CDA=dader zijn verwijderd op bovengenoemde zeven plaatsen waar de verkiezingsborden in Putten staan.

 

Ik heb inmiddels gezien dat geprobeerd is om op de gewraakte zeven plaatsen de CDA poster linksbovenaan van de borden te verwijderen maar dat is niet overal gelukt.

 

Ik heb nog niet gezien dat de daders de Groep Hop poster op de vrijgekomen plaats hebben aangebracht om de kwestie in onderling overleg op te lossen zonder bemoeienis van de politie.

 

Wel is mij inmiddels bekend via de media dat het CDA een verzoek gaat indienen om het plakken van verkiezingsposters onder de APV te brengen in die zin dat in de gemeente alleen nog maar op lijstnummer mag worden geplakt om het eerste plaatsje van het CDA op de verkiezingsborden in de toekomst wel veilig te stellen.

 

De daders zijn dus drukker bezig met nadenken hoe ze dat de volgende keer juridisch kunnen dichtspijkeren met nieuwe regelgeving dan met het herstel van de door het CDA aangerichte schade. Er is dus sprake van een verkeerde prioriteitstelling en een verkeerde mentaliteit van de grootste christelijke politieke partij in Nederland en omdat de schade voor maandagmiddag 15:00 uur niet hersteld is doe ik aangifte.

 

Geen incident! Dit klemt des te meer nu ook in Nunspeet de Groep Hop posters door het CDA aan de linkerkant van de verkiezingsborden zijn verwijderd/onbruikbaar zijn gemaakt en vervangen zijn door CDA posters.

 

Schade. Verzocht wordt de schade in de procedure op de daders te verhalen, waarbij verzocht wordt de dader(s) te veroordelen in het aanbrengen van de verkiezingsposters van Groep Hop op dezelfde plaats waar de posters door de daders zijn verwijderd.

 

Er is een spoedeisend belang bij deze zaak omdat er momenteel verkiezingen zijn. Er is sprake van een bekennende dader. Wellicht is het mogelijk dat de politie/OM deze zaak met de hoogste prioriteit snel willen af handelen om de provinciale verkiezingen in Gelderland verder op een eerlijker manier te laten verlopen.

 

Op 12 februari 2007 heeft Groep Hop al in 29 gemeentes in Gelderland op alle locaties Groep Hop posters geplakt en we hebben er een rechtstreeks belang bij dat er snel een einde wordt gemaakt aan het weghalen van Groep Hop posters van de verkiezingsborden in Gelderland door een snelle en stevige handhaving van regels en een snel herstel van de schade door de daders.

 

 

Jan Hop

Ermelo, 12 februari 2007.

 

 

 

 

Hoe betrouwbaar is de StemWijzer tijdens verkiezingen gemeenteraad 3 maart 2010 en Provinciale Verkiezingen Gelderland 2007? Uw uitnodiging om na te denken over de ROL van GROEP HOP in deze CAMPAGNES met een STIMULANS voor een EDUCATIEF DEBAT

19-01-10 Groep Hop doet weer niet mee met de StemWijzer omdat het IPP de programmapunten van Groep Hop die zeer onderscheidend zijn van alle andere partijen niet opneemt in de stellingenlijst die de burgers na de lancering kunnen gaan invullen. Hierdoor is een ReŽle uitkomst van de stellingen niet aan de orde. Hetzelfde gebeurde ook al bij de verkiezingen Provinciale Staten. Hier werd het programmapunt "opheffen van de provincies als bestuurslaag" door het IPP niet in de StemWijzer  opgenomen . Groep Hop nodigt de kiezers uit NA TE DENKEN over wat er om hen heen gebeurt. Menselijke conditionering in marketing en de waarde die eraan gehecht wordt als een illusie: " Hoe betrouwbaar is de StemWijzer tijdens de Verkiezingen in Nederland? Uw uitnodiging om na te denken over de ROL van GROEP HOP in deze CAMPAGNES met een STIMULANS voor een EDUCATIEF DEBAT.

2007 Groep Hop doet niet mee met de StemWijzer tijdens de provinciale verkiezingen Gelderland maart 2007 omdat het Groep Hop programmapunt "opheffen van de provincies als bestuurslaag" niet in de StemWijzer voor de provincie Gelderland opgenomen mocht worden. Groep Hop nodigt de kiezers uit NA TE DENKEN over wat er om hen heen gebeurt. Menselijke conditionering in marketing en de waarde die eraan gehecht wordt als een illusie: " Hoe betrouwbaar is de StemWijzer tijdens de provinciale verkiezingen 2007 in Nederland als het tegengestelde programmapunt Groep Hop wil de provincie als bestuurslaag opheffen niet in de Stemwijzer opgenomen wordt. Uw uitnodiging om na te denken over de ROL van GROEP HOP in deze CAMPAGNES met een STIMULANS voor een EDUCATIEF DEBAT.

 

 

28 februari 2007 Uitzending TV Gelderland elk uur na het nieuws vanaf 18:00 uur Actueel Portret van Jan Hop (Groep Hop) op de zeepkist,  gemaakt door Sandrina Hadderingh en Petra Engelfriet. 

Dertig seconden tekst van Jan Hop op de zeepkist: "Mijn naam is Jan Hop van Groep Hop en sta hier op de zeepkist om mijn mogelijk toekomstige baan om zeep te helpen. Wij willen de provincie als bestuurslaag opheffen. Dertig procent van de burgers zijn het met ons eens maar zullen nooit via de StemWijzer bij Groep Hop uitkomen omdat dit programmapunt buiten de StemWijzer werd gehouden, waardoor wij wegens deze censuur niet mee doen met de StemWijzer. Deze achterkamertjes politiek staat in contrast tot het openlijk onderdrukken van Groep Hop door het overplakken en verwijderen van onze verkiezingsposters door het CDA. Programma www.groephop.nl  

Hierna een interview met Jan Hop waarbij vervolgens over de deelname van Groep Hop vragen werden gesteld aan de Commissaris van de Koningin. Hoor en wederhoor toelichting Jan Hop op internet op vraaggesprek Erik van de Pol (TV Gelderland) met de Commissaris van de Koningin over de deelname van Groep Hop. Groep Hop wil de provincie als bestuurslaag opheffen. In de Eerste en Tweede Kamer Staten-Generaal wordt wetgeving veranderd. Om in de Eerste Kamer te komen moet je meedoen met provinciale verkiezingen. Het opheffen van de provincie als bestuurslaag is sowieso een provinciaal onderwerp waar, blijkens onderzoek van TV Gelderland, tenminste 30 % van de kiezers het mee eens zijn.

 

 

Provincie Gelderland,

Aan de Commissaris van de Koningin,

Arnhem.  

Ermelo, 3 januari 2007.  

Betreft: Groep Hop doet niet mee aan de StemWijzer in de Provincie Gelderland.

 

Geachte Commissaris van de Koningin,

Hierbij berichten wij u dat Groep Hop NIET zal meedoen aan de StemWijzer in de Provincie Gelderland omdat wij er GEEN ENKEL VERTROUWEN in hebben dat de doelgroep die Groep Hop in Gelderland wil bereiken Groep Hop via de StemWijzer in Gelderland zou kunnen vinden.  

Wij verzoeken u dan ook, als financier van de StemWijzer in Gelderland, erop toe te zien dat Groep Hop NIET in de StemWijzer wordt opgenomen omdat wij zeer ernstige bezwaren hebben tegen de werkwijze van de StemWijzer. In geen geval geÔdentificeerd willen worden aan de StemWijzer in Gelderland.  

Hoe betrouwbaar is de StemWijzer tijdens de Provinciale Verkiezingen in Gelderland. Ondergetekende nodigt u uit om na te denken over de ROL van GROEP HOP in deze CAMPAGNE met een STIMULANS voor een EDUCATIEF DEBAT. 

Op 20 december 2006 had ondergetekende, J. Hop, een "workshop" voor het meedoen aan de Stemwijzer in het Provinciehuis van Gelderland. 

Hop kreeg een grafiek te zien met alle 4,7 miljoen gegeven stemadviezen tijdens de landelijke verkiezingen. Het viel Hop direct op dat er bij Lijst 14 maar 46 stemadviezen stonden. Hop wist exact wat Lijst 14 betekende en wat de bedoeling van Lijst 14(Blanco Lijst) was. Hop had immers in Ermelo Lijst 14 Andre Fleere gestemd om nieuwkomers ook kansen te geven. Hop vroeg dus: "Waarom staan er bij Lijst 14 maar 46 van de 4.7 miljoen stemadviezen?" 

Antwoord. Eerst wilden ze niet meedoen. Vervolgens wilden ze per kandidaat meedoen met de stemwijzer. Daar kunnen we niet aan beginnen werd er vervolgens door de gespreksleider gezegd op een manier waarop hij de instemming van de aanwezigen uitlokte. Daarom staat bij Lijst 14 bij ieder onderdeel geen mening 

Hop reageerde er verder niet meer op maar was dus gewaarschuwd dat er kennelijk iets aan de hand is met het maken van de Stemwijzer en dat essentiŽle en/of discriminerende verschillen met andere partijen kennelijk met opzet buiten de stemwijzer gehouden worden. 

Memo. Geschiedenis in 1989 in de Stemwijzer ontwikkeld als een psychotest op papier en internet Kamerverkiezingen 2006 4,7 miljoen adviezen. Vervolgens werd ingegaan hoe die stemadviezen gegeven worden en hoe dit vervolgens gecontroleerd wordt. De man vertelde, zonder dat hij kennelijk besefte wat hij aan het vertellen was,  dat de stemadviezen gekoppeld worden aan het IP-nummer. Ze controleren waarom vanaf een bepaald IP nummer veel stemadviezen worden gevraagd. Hij vertelde vervolgens dat bij een controle bleek dat veel adviezen vanuit een bepaald gemeentehuis werden gevraagd.

Zonder dat hij het zelf in de gaten had vertelde hij dus dat de stemadviezen gekoppeld worden aan IP nummer en dat de gebruiker van het IP-nummer door de stemwijzer getraceerd wordt.  Met andere woorden er is dus een database waar stemadviezen gekoppeld worden aan IP-nummers die kennelijk weer gekoppeld worden aan de gebruikers. Er kan vervolgens dus nagegaan worden welke IP-gebruiker welk stemadvies heeft gekregen en die informatie over burgers is in een database opgeslagen.

De workshop ging verder met het door partijen bepalen van de onderwerpen die een rol spelen in de Provinciale Verkiezingen 2007. 

Voor de Stemwijzer wordt uit de programma's een lijst van zogenaamde discriminerende stellingen gedestilleerd waarmee de partij zich duidelijk onderscheidt van de andere partij. Toen werd het pas echt interessant. 

Groep Hop wil de Provincie opheffen de eerste en tweede kamer samenvoegen tot een Parlement van 225 zetels met een stemcomputer. Ieder Kamerlid is dan een echte volksvertegenwoordiger. Voordeel: Meer democratie. Minder bureaucratie en minder regels en enorme geldbesparingen welke geldbesparingen aan bijvoorbeeld het oplossen van de woningnood voor starters besteed kan worden. 

De Stemwijzer in Gelderland wordt gefinancierd door de Provincie Gelderland. Een interessante situatie dus waarbij Groep Hop de financier van de stemwijzer wil opheffen. Dat gaat de Stemwijzer als direct belanghebbende dus geld en omzet kosten. 

Er bleek nog een partij aanwezig die ook de provincie wil opheffen dus het waren nu twee partijen die de provincie willen opheffen in Gelderland. 

Uit de zaal kwam nu GELIJK PROTEST. Het opheffen van de provincie is geen onderwerp voor de provinciale verkiezingen werd er geroepen. De gespreksleider van de Stemwijzer was het hier mee eens en zei dat ze inderdaad nog eens even goed over moesten nadenken of het opheffen van de provincie wel een onderwerp was tijdens de provinciale verkiezingen. 

Hop maakte gelijk bezwaar tegen de gang van zaken en was van mening dat het opheffen van de provincie een essentieel onderwerp was van nieuwkomer Groep Hop welk onderwerp essentieel verschilde van de andere partijen. Hop wilde als nieuwe partij die deelneemt aan de Provinciale Verkiezingen in Gelderland dat in ieder geval dit discriminerende verschil met de andere partijen in de stemwijzer voor de provinciale staten Gelderland zou komen.  

Het was vervolgens de enorme arrogantie van de gespreksleider waarmee het voor Hop direct duidelijk werd dat de StemWijzer niet gemaakt wordt voor een goede voorlichting over de keuzes die de kiezers in Gelderland hebben maar voor de StemWijzer zelf als exportproduct naar andere landen en het geleiden van kiezers naar een keuze voor de gevestigde politieke elite die de StemWijzer financieren. 

De gespreksleider van de Stemwijzer was al een beetje geprikkeld door mijn wat kritischer vragen maar reageerde nu als door een wesp gestoken. Wij maken de Stemwijzer en wij bepalen wat erin komt. Als u het daar niet mee eens bent meneer Hop dan moet u niet meedoen met de stemwijzer en op andere manieren maar gaan proberen om het programma onder de aandacht van de kiezers te brengen. 

Deze agressie verraste mij en bij mij begint nu de indruk te ontstaan dat de Stemwijzer een instrument is van de gevestigde politieke elite om de StemWijzer met een PR-programma aan de bevolking te presenteren om vooral van de Stemwijzer gebruik te maken. Niet bevorderlijk voor het zelfstandig denken van gewone burgers! Memo. Geschiedenis in 1989 in de Stemwijzer ontwikkeld als een psychotest. 

Dat belooft dus niet veel goeds voor Groep Hop als een wat kritischer partij in de provincie Gelderland. Welke "PSYCHO TRUCJES zal de Stemwijzer bij Groep Hop gaan uithalen om te voorkomen dat kiezers met een stemadvies bij Groep Hop terechtkomen? 

Ik heb aan deze bijeenkomst een naar gevoel over de Stemwijzer overgehouden. 

Citaat uit documentatie workshop 20 december 2006 over de StemWijzer op pagina 7":

"Rol in de campagne

- educatief

-stimulans debat  

Hoe betrouwbaar is de StemWijzer tijdens de Provinciale Verkiezingen in Gelderland. Ondergetekende nodigt u uit om na te denken over de ROL van GROEP HOP in deze CAMPAGNE met een STIMULANS voor een EDUCATIEF DEBAT.   

Groep Hop wil de Provincie opheffen de eerste en tweede kamer samenvoegen tot een Parlement van 225 zetels met een stemcomputer. Ieder Kamerlid is dan een echte volksvertegenwoordiger. Voordeel: Meer democratie. Minder bureaucratie en minder regels en enorme geldbesparingen welke geldbesparingen aan bijvoorbeeld het oplossen van de woningnood voor starters besteed kan worden.  

Met vriendelijke groet,

 

Jan Hop

Lijsttrekker Groep Hop, Provinciale Verkiezingen 7 maart 2007.

 

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.  

 

Per kopie van deze brief naar:  

Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) Makers van de Programvergelijking en de StemWijzer  

Marijnisse, Bureau voor Training en Advies, Laagstraat 41, 6611 CD Overasselt  

Berichten wij deze twee organisaties dat Groep Hop NIET GEINDENTIFICEERD wil worden met de StemWijzer en de werkwijze van het Instituut voor Publiek en Politiek IPP m.b.t. het maken van de StemWijzer en Programvergelijking. Wij volgen hiermee dus ook nadrukkelijk het advies op van de IPP gespreksleider tijdens de workshop op 20 december 2006 in het Provinciehuis Gelderland. WIJ DOEN HIER NIET AAN MEE!  

Blijkens de brief van Marijnisse van 20 december blijkt dat zij samenwerken bij het verzamelen van informatie met het IPP. Alle reden voor Groep Hop om dus ook niet aan het project van Marijnisse mee te werken.

 

 

 

 

894 Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden!"
(665) Ermelose CDA bestuurders laten Hop met buurtonderzoeken in de gaten houden!
(686) Honden van Dutroux kregen meer te vreten dan Ermelose 70+ mevrouw na weerzinwekkende CDA (bestuurders) terreur
(599) Ermeloer George Elsing: Ik begrijp het (CDA)niet zo goed..........
(303) Ermelo Krijgt u dezelfde kilometervergoeding als ambtenaren van de CDA gemeente Ermelo?
(PAR) Ermelo Hop tegen chefje gemeente Ermelo: Ga jij maar lekker klagen bij je CDA burgemeester"
(CHR) Ermelo Hop mag van CDA niet meedoen aan politiek debat Christelijk College Groevenbeek
mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"
Stemwijzer Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. CDA en andere gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
(175) Hop tegen Ermelo: Hop ontdekt dat de Ermelose gemeente ambtenaar een natuurlijk gezag moet kunnen uitoefenen over burgers en bestuurders
(265) Hop tegen Ermelo. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
(512) Stemfraude? Dubbelfunctie lid stembureau en kandidaat raadslid bij Ermelose verkiezingen mag wel van CDA burgemeester
(648) Stemfraude? Strijd Hop met Ermelose ambtenaren levert bewijs op dat alleen originele formulieren ingeleverd mogen worden
(201) Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van de Ermelose CDA burgemeester
(98)   Stemfraude? Nieuwsbrief 4 verkiezingen, Ministerie van Binnenlandse Zaken roept gemeenten op fraude te plegen in vastgestelde verkiezingsformulieren
(340) CDA medewerkers vernielen overal in Gelderland de verkiezingsposters van Groep Hop
(362) Alleen Groep Hop weigerde losgeld te betalen aan CDA-PRcommissie voor debat
(379) CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR-commissie
(425) "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". CDA vernield overal de Groep Hop verkiezingsposters
(638) Bedrijvenkring Ermelo doet ook mee aan doodzwijgen Hop. Het bedrijf Navobi valt hierbij zeer negatief op
(544) Ermelo. Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op
(375) Welke familie(s) en bedrijven beheersen met hoeveel subsidies de markt rondom vleeskalveren in Nederland?
(781) Bedenkingen na speeddaten met Ermelose Jongerenraad. Voorstel Hop om vaker te speeddaten wordt door CDA-ers doodgezwegen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum levert meer bedenkingen op
(511) Een sfeerverslag uit Ermelo. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
(541) Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
(452) CDA-ers betrapt op vernielen van Groep Hop verkiezingsposters
(561) "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
(646) Groep Hop deed in alle 55 gemeenten mee aan provinciale verkiezingen Gelderland 2007
(459) Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
(218) Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen
(601) Ermelo CDA "In de raadsvergadering is er geen mogelijkheid tot inspreken van burgers en andere betrokkenen"
(729) Felle succesvolle campagnes tegen vernietiging natuur door CDA-ers leverde Hop de bijnaam natuurterrorist op
(718) Stemfraude? Ermelo bezwaarschrift Hop tegen uitslag verkiezingen in Ermelo waarbij Hop verkiezingsfraude in stemlokaal bewijst
(894) Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden".

(3) De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt burgers in iedere procedure tegen de overheid
(742) Ermelo Alleen Groep Hop wil kwaliteitshandvest voor ambtenarij gemeente Ermelo invoeren
(623) Akten burgerlijke stand worden elektronisch opgeslagen dus kan eenvoudig een "dubbel" worden verstuurd
(145) Ermelo. Een lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo richting Hop
(470) Modelbrief Klacht GEGROND n.a.v. modelklacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(664) Modelbrief klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(20) Ermelo. WOB werkt niet. Macht is recht! Wie meer macht heeft heeft meer rechten!
(615) Ermelo Hop voorspelt: "Wet dwangsom wordt uitgehold om burgers te naaien en uit te zuigen"
(504) Klacht tegen gemeente Ermelo is bekend bij de Europese Commissie
CBS Ermelo. Commissie bezwaarschriften Ermelo weigert nevenfuncties openbaar te maken
(687) Heeft u namen en nevenfuncties leden en secretarissen commissie bezwaarschriften CBS)ontvangen?
(520) Werkt de secretaris BSC bij de gemeente? Behandeld zij ook het onderhavige dossier voor de gemeente?
(506) Ermelose commissie bezwaarschriften gaat gewoon door na wraking Hop van weerzinwekkend partijdige BSC
(86) Publicatie namen medewerkers werkzaam bij de overheid met hun telefoonnummer bij de overheid is niet in strijd met de privacy
(358) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Welke boom is hier ziek?
(424) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
(698) Modelbrief bezwaarschrift tegen WOZ beschikking gemeente Ermelo
DIS Ermelo CDA burgemeester discrimineerd Nederlanders tov buitenlanders
(576) Ermelo Wob van Hop mbt convenanten gemeente Ermelo met Uwoon
(125) Modelbrief Verzoek 125 aan de gemeente om uw kind weer in te schrijven in het GBA
Gemeentesecretaris Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes gemeentesecretaris
Griffier Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes griffier
Suwinet Modelbrief Heeft u al een kopietje van Suwinet Inkijk over u ontvangen?
(91) Bezwaar maken tegen de afname vingerafdrukken en opslag in digitale overheidsdatabank.
Stem Wijzer! Stem Groep Hop! Landelijk Verkiezingsprogrammapolitieke groepering Groep Hop

Hop analyseert kenmerken van CDA-ers: "Geen zelflerend vermogen, fouten wegredeneren, elkaar leuke baantjes geven, werken met gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking van andere burgers en politieke tegenstanders doodzwijgen.lees verder

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.