CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Telegraaf: Weigering inzage dossier wordt financiŽle ramp voor arts

 

 

Het geheugen is geen videorecorder. Ik ken gevallen waarin de vals beschuldigde ouder zelfmoord heeft gepleegd. Bedenk eens wat voor schuldgevoel die kinderen hun verdere leven mee moeten torsen

Volkskrant 15 oktober 1997

Amerikaanse psychologe gelooft niet in hervonden incestherinneringen

De Amerikaanse psychologe prof. dr. E. Loftus pleit voor een verbod op de hervonden - herinneringen - therapie. 'Gelukkig komen er steeds meer therapeuten die vinden dat ze met het heden aan de slag moeten gaan in plaats van in het verleden te wroeten'.

Van onze verslaggeefster
Ellen de Visser
ENSCHEDE

Steeds meer therapeuten in de Verenigde Staten worden aangeklaagd door hun voormalige patiŽnten omdat zij hun een incestverleden hebben aangepraat. Na de hausse aan rechtszaken van volwassen vrouwen die na psychotherapie plotseling familieleden beschuldigen van afschuwelijke seksuele misdrijven, treedt er langzaam een kentering op, zegt de Amerikaanse psychologe prof. dr. E. Loftus. 'Er zijn al verzekeringsmaatschappijen die therapeuten niet meer verzekeren als ze zich met dat soort zaken bezighouden. Tientallen vrouwen hebben het afgelopen jaar miljoenen guldens schadevergoeding toegewezen gekregen omdat hun therapeut hun leven verwoest heeft. De vrouwen gingen in therapie vanwege bijvoorbeeld eetproblemen en kregen door te horen dat zij in hun jeugd seksueel misbruikt moesten zijn. Om ze dat misbruik te laten herinneren, pasten de therapeuten uiteenlopende technieken toe, zoals hypnose en droominterpretaties. Die hervonden herinneringen leidden tot drama's in families en vaak tot veroordeling van de 'daders'. Ook in Nederland zijn valse beschuldigingen van incest een groot probleem. De politie werd de afgelopen twee jaar met tientallen aangiftes geconfronteerd. Minister Sorgdrager van Justitie wil richtlijnen voor de politie opstellen om te voorkomen dat onderzoek wordt ingesteld in zaken die al op voorhand 'verdacht' lijken. De afgelopen jaren werd in twintig Amerikaanse staten speciaal voor hervonden herinneringen de wet veranderd: de verjaringstermijn ging voortaan pas in vanaf het moment dat het 'slachtoffer' zich het seksueel misbruik herinnerde. Maar steeds meer rechters raken er nu van overtuigd dat hervonden herinneringen niet betrouwbaar zijn, zegt Loftus. Ze vertelt over de 59-jarige George Franklin die vorig jaar vrij kwam na zes jaar onschuldig te hebben vastgezeten. Zij dochter had hem er na een hervonden herinnering van beschuldigt twintig jaar eerder een vriendinnetje te hebben verkracht en vermoord. De rechter die zich opnieuw over zijn zaak boog, zag geen reden hem langer vast te houden. Franklin heeft schadeclaims lopen tegen twee therapeuten, de openbare aanklager, de politie en tegen zijn dochter. Van zijn dochter vraagt hij een dollar. Loftus is in Nederland op uitnodiging van de universiteiten van Groningen, Enschede en Maastricht. Ze houdt deze week lezingen over het onderwerp waarnaar ze al ruim twintig jaar fanatiek onderzoek doet: het geheugen. Haar theorie: herinneringen zijn flexibel.

'Soms zijn ouders al dood als hun kind tot inkeer komt'

een panorama-achtig schoolbord met een eindeloze voorraad krijgt en wissers. Het geheugen is geen videorecorder maar een mengsel van feiten en fantasie. De afgelopen jaren trad ze op als getuige-deskundige in honderden rechtszaken. Keer op keer stelde ze dat voor verdrongen herinneringen geen enkel wetenschappelijk bewijs bestaat. 'Ik geloof niet dat mensen emotionele gebeurtenissen kunnen verwijderen uit hun bewustzijn en die later, als ze er beter tegen opgewassen zijn, weer kunnen opdiepen'. Het kwam haar op massa's scheldbrieven en dreigtelefoontjes te staan. Onlangs kreeg het congrescentrum waar ze een lezing zou geven een telefoontje met de mededeling 'We'll kill the bitch'. Sindsdien staan er soms bodyguards in de zaal als ze spreekt. 'De controverse in de Verenigde Staten tussen gelovigen en sceptici wordt steeds verbitterder', zegt ze. Sceptici die het voor beschuldigde ouders opnemen worden 'smeerlappen' genoemd. De ouders liegen, zeggen gelovigen. Daders van seksueel misbruik ontkennen immers altijd. 'Iemand is onschuldig totdat het tegendeel is bewezen', zegt Loftus. 'Niemand mag worden veroordeeld op basis van een waarheid die nooit heeft bestaan'. 'Alle negatieve publiciteit over hervonden herinneringen is schadelijk voor echte slachtoffers', zegt Loftus. 'Zij hebben steeds meer moeite om gehoor te vinden'. Een verbod op de omstreden therapie, zoals de Britse beroepsorganisatie van psychiaters onlangs uitvaardigde, juicht ze toe. 'Maar de controle op zo'n verbod is lastig omdat de therapeuten vaak ontkennen dat ze de therapie toepassen'. Volgens Loftus houdt een kwart van de Amerikaanse therapeuten zich wel eens bezig met hervonden herinneringen.'Collega's van mij beweren dat ze alleen op geld uit zijn. Ik denk dat ze er werkelijk van overtuigd zijn. Ik denk dat ze er werkelijk van overtuigd zijn dat alle problemen van het leven zijn terug te voeren op seksueel misbruik. Gelukkig komen er steeds meer therapeuten die vinden dat ze met het heden aan de slag moeten in plaats van in het te verleden te wroeten. Loftus vindt dat therapeuten zich de komende jaren moeten richten op de begeleiding van de groeiende groep spijtoptanten die zich realiseren wat ze met hun pseudo herinneringen hebben aangericht. 'Soms zijn ouders al dood als hun kind tot inkeer komt. Ik ken gevallen waarin de val beschuldigde ouder zelfmoord heeft gepleegd. Bedenk eens wat voor schuldgevoel die mensen hun verdere leven mee moeten torsen'.

 

Procureur-generaal vraagt vrijspraak wegens gebrek aan bewijs voor incest door Shell-topman'

Bron: Onbekend.

DEN HAAG - De aanklager bij het gerechtshof in Den Haag vindt dat een 49-jarige topman van de Shell moet worden vrijgesproken van incest. Volgens hem valt niet te bewijzen dat de verdachte in 1994 in Nigeria zijn inmiddels 15-jarige dochter seksueel heeft misbruikt. De Haagse rechtbank kwam vorig jaar al tot de conclusie dat er onvoldoende bewijs voor een veroordeling was. Het openbaar ministerie (OM) ging tegen die vrijspraak in beroep, maar bleek gisteren dus van zijn standpunt te zijn veranderd. Fungerend procureur-generaal mr. Duindam zei, dat er te veel twijfel is om daarvoor iemand 2 Š 2.5 jaar in de gevangenis te zetten. Theoretisch kan het gerechtshof nog altijd tot een schuldigverklaring komen. Erg waarschijnlijk lijkt dit echter niet. Tijdens de zitting werden twee getuige-deskundigen gehoord, die geen spaan heel lieten van een rapport van dr. R. Bullens, directeur van het Ambulant Bureau Jeugdwelzijnszorg (ABJ) in Leiden. Bullens noemde de verklaringen, die het meisje tegenover hem over de vermeende incest had afgelegd, 'zeer betrouwbaar'. Het scherpst in zijn kritiek was dr. J.H.C. van Schoten uit Velserbroek. Deze deskundige op het gebied van de werking van de menselijke hersenen betitelde de verklaring van het meisje als 'een leugen'. "Het perspectief van haar verhaal klopt niet; ze beschrijft de gebeurtenissen als een toeschouwer". Van Schoten vind het onbegrijpelijk dat Bullens de verklaringen zeer betrouwbaar had genoemd: "Bullens is een blamage. Hij heeft tijdens het interview niet voldaan aan de eisen van betrouwbaarheid". De beweringen over incest zouden volgens Van Schoten te verklaren zijn door het gebrek aan geestelijke belangstelling van de vader voor zijn dochter. Daardoor verschoof haar roep om aandacht naar het lichamelijke en zou ze op zeker moment zelf in het seksuele misbruik zijn gaan geloven. Het meisje en haar gescheiden moeder dachten er anders over. Ze vorderden via hun raadsvrouw mr. T. Trotman van de verdachte een schadeclaim van 10.000 gulden. Na afloop van de zitting raakte het meisje volledig over haar toeren; ze schold haar vader uit en dreigde hem aan te vliegen. Het hof doet op 11 mei uitspraak.

 

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland Stichting Fora

Dossiernummer: 41167437 Blad 00001

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland

Deze gegevens zijn bijgewerkt tot 19-07-2002 16:59:58

Rechtspersoon: Rechtsvorm :Stichting Statutaire naam :Stichting Fora Statutaire zetel :Leiden Adres :Herensingel 3, 2316JS Leiden Correspondentieadres :Postbus 216, 2300AE Leiden Telefoonnummer :071-5227355 Faxnummer :071-5214768 E-mailadres :centraalbureau@fora.nl Oprichting :05-06-1987 Akte laatste statuten- wijziging :27-06-2001

Bestuurder(s):

Naam : KORVING, Albert / 8 Geboortedatum en -plaats :05-07-1944, 's-Gravenhage Adres :XXXXX Infunctietreding :22-10-1991 Titel :Penningmeester Bevoegdheid :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten) Aanvang (huidige) vertegen- woordigingsbevoegdheid :22-10-1991

Naam : HEEREN, Robert Pieter / 9 Geboortedatum en -plaats :09-09-1962, Gorinchem Adres :XXXXXnfunctietreding :17-02-1993 Titel :Secretaris Bevoegdheid :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten) Aanvang (huidige) vertegen- woordigingsbevoegdheid :17-02-1993

Naam : BAARTMAN, Hermanus Eduard Maria / 13 Geboortedatum en -plaats :29-05-1945, Borne Adres :XXXXX Infunctietreding :03-06-1997 Titel :Voorzitter Bevoegdheid :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten) Aanvang (huidige) vertegen- woordigingsbevoegdheid :03-06-1997

Naam : AARTS, Joseph Marinus Laurentius / 15 Geboortedatum en -plaats :10-08-1955, 's-Hertogenbosch Adres :XXXXX Infunctietreding :23-09-1998 Bevoegdheid :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten) Aanvang (huidige) vertegen- woordigingsbevoegdheid :23-09-1998

Naam : MEIJERS, Johannes Petrus Maria / 16 Geboortedatum en -plaats :07-04-1945, Utrecht Adres :XXXXX Infunctietreding :01-01-2001 Bevoegdheid :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten) Aanvang (huidige) vertegen- woordigingsbevoegdheid :01-01-2001

Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening. 30,00 Woerden, 22-07-2002 Voor uittreksel

Bron: Uittreksel-informatie Internet. Geldt niet als uittreksel in de zin van artikel 15 lid 1 van de Handelsregisterwet 1996.

 

 

Zicht op denk- en werkwijze arts/ziekenhuis/GGD/RIAGG/BJZ/RVDK jegens burgers die procederen tegen overheden
003 De kinderrechter-norm 9 mei 2008. "Zolang de ouders zich alleen maar richten op procedures en niet openstaan voor hulpverlening en samenwerking met de gezinsvoogd is er geen vooruitgang mogelijk. Beslissing verlenging OTS en UHP" Bron: Beschikking 166506/JERK 08-15274 9 mei 2008 Kinderrechter mevrouw Brands-Bottema in de zaak Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland tegen de familie Nienhuis/Leenders met Hop als procesvertegenwoordiger.
180 Vraag: Wat was het doel en de kern van het VOPO verzoek RVDK? (101) (124) (180)

Antwoord: Het afdekken van "smerige praktijken" in de jeugdzorg waarbij gezinsvoogden zich als voogd van een kind in ziekenhuizen uitgeven.

De Raad voor de Kinderbescherming is dus een bestuursorgaan kennelijk met als enig doel "smerige streken" van de jeugdzorg afdekken ten koste van kinderen. Waarom wordt het proces-verbaal van de VOPO hoorzitting aan Leenders/Nienhuis geweigerd?

075

(134) (75) © DDD Denksport De Deur! Radboud Ziekenhuis Nijmegen weigert afschrift dossier! Radboud Ziekenhuis Nijmegen wil dossier achter De Deur houden om in gezellig onderonsje met SBJG en RVDK met een VOPO-verzoekschrift de ouders van A. Leenders/Nienhuis UIT HET GEZAG te zetten. Nienhuis/Leenders zijn NIET IN HET ZIEKENHUIS geweest! Welke "smerige streken" van dit Radboud Ziekenhuis Nijmegen moeten kost wat kost achter De Deur blijven dat hiervoor "OUDERS UIT HET GEZAG GEZET" worden?

354

Verzoek aan een ziekenhuis om toezending afschrift compleet (elektronisch) dossier van een kind 

124

Als A. niet uithuis was geplaatst na valse aanklachten VERWAARLOZING/MISHANDELING (575) (581) (101) tegen de ouders dan had A. op 14 oktober 2009 NIET in het ziekenhuis gelegen!

581

AANDACHTSVESTIGING!
Aan ALLE burgemeesters, gemeentesecretarissen, raadsgriffiers en gemeente ambtenaren in Nederland
Aan ALLE rechters in Nederland
Aan ALLE rechters in Nederland
Aan ALLE medewerkers van scholen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van ziekenhuizen in Nederland
Aan ALLE gedragsdeskundigen en psychologen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van verzekeringsmaatschappijen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van kindertehuizen, kindergevangenissen of andere instellingen actief in de jeugdzorg
Aan ALLE politie agenten en hun leidinggevenden in Nederland
Indien u personen tegen komt bij OTS of VOTS die zich ten onrechte uitgeven voor de VOOGD wordt u vriendelijk verzocht deze persoon GELIJK AAN TE HOUDEN en over te dragen aan het BEVOEGD GEZAG voor een WAARHEIDSVINDING ONDERZOEK. Indien deze persoon zich inderdaad ten onrechte heeft uitgegeven voor een VOOGD bij OTS of VOTS aangifte tegen deze persoon te doen wegens "het vervullen van een beroep in valse hoedanigheid" met het verzoek aan het BEVOEGD GEZAG deze persoon onverwijld een BEROEPSVERBOD op te leggen om ooit nog met kinderen te werken om jeugdzorg voor kinderen en hun OUDERS BELAST MET HET GEZAG VEILIGER te maken!

208

Stevig weerwerk bij KIR Dordrecht gegrond! Geen VOTS na stevig weerwerk in zaak  MŁnchhausen syndroom by proxy!

076 Ouders VOORBARIG tijdelijk geschorst uit ouderlijk gezag op verzoek Raad voor de Kinderbescherming voor pijnbestrijding bij kind
095 RST SPIONAGE IN HET GEZIN OP VERZOEK VAN SGJ! De zaak van der Vee tegen RvdK en SGJ: "Nadat een ernstige ziekte bij TWEE van de kinderen uit het gezin eindelijk tot staan is gebracht november 2006 worden VIER kinderen eind maart 2007 bij hun ouders weggehaald zodat het na de UHP ook steeds beter gaat met die kinderen om toe te schrijven naar deze conclusie. De RST correspondentie m.b.t. SPIONAGE in het gezin wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd! In deze zaak werd eerst de UHP beschikking gegeven. Na UHP van de VIER kinderen kon SGJ rapporten TOESCHRIJVEN naar de UHP beschikking als voorbeeld van die geweldige onafhankelijke rechtspraak in Nederland met weer VIER KINDEREN op weg naar SCHAALVERGROTING in de jeugdzorg. 
344 Telegraaf: Weigering inzage dossier financiŽle ramp voor arts  
195 Klacht GEGROND met Hop als gemachtigde inzake (on)doorzichtigheid indicatiebureau en openbaarheid NAMEN indicatiecommissie  
195 Klacht GEGROND met Hop als gemachtigde van Geert van Spronsen tegen PAR psycholoog 
108 Ernstige klachten GEGROND met Hop als gemachtigde familie M. (67) tegen RIAGG Amersfoort 
687 Klacht GEGROND met Hop als gemachtigde in zaak P. tegen GGD Twente na weigering dossier en onzorgvuldig handelen
322 De zaak H. tegen GGZ Klacht gegrond Hop tegen psychiater van GGZ Assen, diverse klachten gegrond
334 Misbruik bevoegdheden! Op patiŽntenkaart Defensiemedewerker Fred Spijkers werden stiekem psychiatrische aantekeningen gezet
285 Man moest succesvolle DSM loopbaan afbreken! Welk belang had DSM bij opsluiten van zijn vrouw?
283 Strijd werknemer tegen Gemeente Amsterdam een waarschuwing voor anderen die tegen gemeente procederen
572 Ad Bos verklapte in 2001 het geheim van de bouwfraude en eindigt in camper in de gemeente Bergen Noord-Holland
104 Ontslag werknemer wegens verstoorde verhoudingen na valsheid in geschrifte gepleegd door directeur
278 Openbaar Ministerie! De IRT-affaire leert dat "klokkenluiders" bij het Openbaar Ministerie hun baan zullen kwijtraken
005 Bedrijf van K.H. de Werd werd na problemen met werknemers van de vakbond met hulp van OM en rechtersleger KAPOT gemaakt
557 Politiek gekonkel, handjeklap rechtersleger met gemeente! Pikmeer I, OM niet-ontvankelijk bij vervolging gemeente als verdachte
558 Politiek gekonkel, handjeklap rechtersleger met gemeente! Pikmeer II, OM niet-ontvankelijk bij vervolging gemeente als verdachte
020 Wat zijn de kansen van de gemiddelde Nederlander die door de overheid wordt gedwarsboomd en getreiterd?
   

top