Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Netwerk Ermelo
Actueel Activiteiten Hop ter verbetering van de rechtspraak voor burgers

 

 

(35) Internet register nevenfuncties rechterlijke macht met de beginletter O

 

    OBBES Zie ROBERS-OBBES

H.G.1146 Mw.J.M.C.0949
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid Klachtencommissie Drenthe College Emmen
Bestuurslid Ned. Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) Den Haag
Kantonrechterplaatsvervanger Emmen 260187
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 160387
Rechter rechtbank Assen 161188
Kantonrechterplaatsvervanger Assen 200589
Kantonrechterplaatsvervanger Meppel 200589
Kantonrechter Meppel 270593
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 20793
NU
Assen CoŲrdinerend vice-president 010102
Assen Kantonrechterplaatsvervanger
Emmen Kantonrechterplaatsvervanger
Meppel kantonrechter
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Stichting De Bargeres Bejaardencentrum te Emmen
Secretaris Stichting Vrienden Boddaertcentra
Bestuurslid Kring van Kantonrechters Den Haag 01011996
C1997-150504 Hop bijbanenregister AssenF.M.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Kantonrechterplaatsvervanger Haarlem 51260-ontslag 010197
Advocaat te Haarlem kantoor Pot Jonker Hoogendoorn beŽdiging 1955J.M. Dhr!
NLRM niet in NLRM aangetroffen 88-97! 03 03 5834
NU
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger 010178
NEVENFUNCTIES
Vakdocent lid werkgroep Burgerlijk Procesrecht Beroepsopleiding Advocatuur 010101
C221003-240304 Hop bijbanenregister AlkmaarJ.M. Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechterplaatsvervanger Amsterdam 260674
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 90579
NU
Amsterdam Kantonrechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Haarlem kantoor Pot Jonker Hoogendoorn beŽdiging 1960
Docent burgerlijk procesrecht en vermogensrechtJ.J. Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 230480F.0261
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 02 03 04 3837
Bestuurslid Kynologen Club Roermond en Omstreken
Secretaris Nova Scotia Dutch Tolling Retriever Club Nederland
Raio rechtbank Roermond 11086
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 10992
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 11092
NU
Roermond rechter 250893
NEVENFUNCTIES
Voorzitter geschillencommissie voor kynologie in Nederland
Secretaris Stichting Theater Snater Woerden
C000498-060404 Hop bijbanenregister RoermondR.H.M. van 0244 Mw.


A. van den mw.
Assen Raio 01-1002
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C150504 Hop bijbanenregister AssenJ. van den
NLRM 80
Kantonrechterplaatsvervanger Alkmaar 220476
Kantonrechterplaatsvervanger Hoorn 221277
Kantonrechterplaatsvervanger Den Helder 221277J. van den 0511
NLRM 71
Surnumerair gemeentepolitie Amsterdam 150237
Inspecteur van politie 2e klasse Amsterdam 160438
Ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 151247
Substituut-officier van Justitie arrondissement Haarlem 181256S. van den 1262 Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Hoge Raad gerechtsauditeur 010692
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 270897-GOG150604
NU
C150604 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-2150604 Hop bijbanenregister Hoge RaadM.H.0933 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 180984
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 10590
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 20191
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 151191
Rechter rechtbank Maastricht 10792-ontslag 010197
Plaatsvervangend Lid van de commissie geschillen Stichting Welzijnszorg HeerlenP.A. 100442 Almelo
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3841
Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Leiden
Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
Voorzitter Herman Simon Stichting
Voorzitter Hervormde Stichting Flatgebouw Arendsdorp
Lid van de bestuurscommissie van het Postacademisch Onderwijs van de faculteit der
Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam
Raio rechtbank Assen 10170
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Assen 10570
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Assen 10971
Gerechtssecretaris rechtbank Den Haag 10174
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Den Haag 10574
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 260376
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 171276
Rechter rechtbank Den Haag 171177
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 21181
Vice-president rechtbank Den Haag 271184
President rechtbank Dordrecht 210691
President rechtbank Zutphen
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 010101
NU
Den Haag Hof Raadsheerplaatsvervanger 280301
20 Raad van State Staatsraad 2000
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Regionaal Medisch tuchtcollege Den Haag 010187
Plaatsvervangend voorzitter Codecommissie geneesmiddelenreclame OB 010199
Medewerker Kort Geding OB 010199
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Zorggroep de Residentie Den Haag 010102
C1997-221003 Hop bijbanenregister Den Haag
Bijzonderheden 1!
(12) Steunde Hop in zijn project verbetering uiterlijke kenmerken van de rechtspraak. Kinderbescherming niet meer bij rechter aan tafel.
Bijzonderheden 2!
(62) President rechtbank Zutphen in een kort geding dat tegen Hop was aangespannen door een pseudo-secretaris van een pseudo-provinciale klachtencommissie e.e.a. in strijd met de Wet op de jeugdbescherming in de Provincie UtrechtG.A.
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 15-0803
Advocaat Wieringa Advocaten Amsterdam
C150904M.A.B.0266 Mw.
NLRM 95 96 97 98
NU
Raio rechtbank Assen 11094-GOG150504
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-221003 Hop bijbanenregister AssenJ.H.M. van1256
NLRM 95 96 97 98
Staffunctionaris Hogeschool West-Brabant te Breda
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 10994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10994
Rechter rechtbank Den Bosch 240296-GOG280804
NU
Breda rechter 010400
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
090697
Voorzitter Stichting Groot Bredase Revue Breda 01-0802
Voorzitter Vertrouwenscommissie lekenpersoneel secretariaat Bisdom Breda 010100

Okhuizen, mw. mr. E.C.G.
Arnhem ?
C2004-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmD.H.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 210649C.J.G.1045
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3845
Plaatsvervanger hoofd Stafafdeling Constitutionele Zaken, Ministerie van Binnenlandse Zaken
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 40789
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 281293
NU
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 010494
C150604 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-150405 bijbanenregister Centrale Raad van BeroepG. 0765
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Alkmaar 10491C.J. van 0215
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Utrecht 311241
Juridisch ambtenaar parket P.G. Leeuwarden 160342
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 180243
Ambtenaar Openbaar Ministerie Assen 300943
Substituut-officier van Justitie arrondissement Assen 181256
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Idem 11072J. van1200
NLRM 71
Advocaat en procureur te Semarang 1923
Secretaris, respectievelijk ondervoorzitter Ondernemersraad voor Ned. IndiŽ 1939
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 100242-50947
Voorzitter Ondernemersraad voor IndonesiŽ 1950
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 281245
Rechter Idem 190561J.W.D. van1134
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat Loeff & van de Ploeg
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 291288
NU
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Procureur te Rotterdam kantoor Loeff Claeys Verbeke beŽdiging
Advocaat Scheidingsbemiddelaar
Directeur Van Oldenborgh Advocatuur BV
Lid van de redactie Echtscheidingsbulletin
Voorzitter van de Stichting Williamfonds
Lid commissie herziening scheidingsprocedure commissie de Ruiter
C1997 Hop bijbanenregister Den HaagA.H. Mw.
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam OntslagF.W.0461
NLRM 98C.J.
NLRM
Middelburg parket Officier van Justitie
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENF.T.1150
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Universitair hoofddocent aan de Rijks Universiteit Groningen
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger 250293
Groningen Rechter-plaatsvervanger 141186
NEVENFUNCTIES
Universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen vakgroep privaatrecht en notarieel recht
Lid adviesraad MER (Management Economie en Recht) van de Hogeschool Groningen
auteur en docent Quod Iure Zeist
auteur Open Universiteit
docent Kluwer Opleidingen
Adviseur Diverse Instanties 010101
C1997-010704 Hop bijbanenregister Arnhem

OLDEN-SMIT
C.F.E. VAN mw.
Den Bosch Rechter
C100506 Hop bijbanenregister Den BoschG.H.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Utrecht Kantonrechterplaatsvervanger 151276
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Utrecht kantoor Van Benthem & Keulen beŽdiging 1975. Lid van de maatschap.
Lid  Vereniging van Milieurecht Advocaten Voorzitter Ondernemerskring Rijnsweerd die zorg draagt voor de praktische belangenbehartiging van de in Rijnsweerd gevestigde bedrijven. Organisatie op het gebied van bereikbarheid en gebiedsbeveiliging.
Lid bestuur Kring van Utrechtse Ondernemingen KUO die de belangen in brede zin behartigd en waarvan het bestuur is samengesteld uit bestuursleden van de diverse bedrijven kringen in de stad Utrecht aangevuld met vertegenwoordigers van enkele grote bedrijven en organisaties.
C301199 bijbanenregister kantongerecht Utrecht bijgewerkt tot 301199.H.J.
NLRM 71
Kantonrechterplaatsvervanger Groningen 190347I.1031 Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam sociaal gebied 10955
Werkzaam kantongerecht Utrecht, II. parttime gerechtssecretaris 10474
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 120779
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 10381
Kantonrechterplaatsvervanger Harderwijk 20982
Kantonrechterplaatsvervanger Steenwijk 20982
Kantonrechterplaatsvervanger Zwolle 20982
Vice-president rechtbank Zwolle 21286
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 61089
Kantonrechterplaatsvervanger Lelystad 10194H.0949
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Ambtenaar van Staat bij de Raad van State
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 30588
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 280988
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 120290
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 271191
NU
Den Haag rechter 010792
NEVENFUNCTIES
Ouderling Gereformeerde Kerk Den Haag
Secretaris Vriendenkring Mytylschool Den Haag
C1997 Hop bbijbanenregister Den HaagJ.1266 Mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 10495B.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 40576H.W.M.0862
NLRM 96 97 98
Hoofd Stafbureau Openbaar Ministerie te Breda
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 10695
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 10696
NU
Dordrecht Arrondissementsofficier van Justitie
Dordrecht parket Arrondissementsofficier van Justitie
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Memo van Hop aan de burgers van Nederland inzake bijbanenregisters rechterlijke ambtenaren Openbaar Ministerie.
Onderwerp: Het Openbaar Ministerie probeert zo oncontroleerbaar en ondoorzichtig mogelijk te werken door juiste informatie over namen, juiste initialen, titels en functies van rechterlijke ambtenaren werkzaam voor het OM met hun bijbanen zo verborgen mogelijk te houden. Zie OM-norm!
501 Welke burger wil een kopietje vragen van een OM-bijbanenregister of indien dit niet mogelijk is dit register even over schrijven?
270 Toelichting! Brief Hop aan MINISTER-PRESIDENT om normen en waarden bij Openbaar Ministerie in te voeren
037 Toelichting! Persbericht Ministerie van Justitie, rechterlijke macht moet bijbaantjes beter registreren

03 6237mw. mr. E.E. van Oosterom Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht
C000797-221003 Hop bijbanenregister DordrechtJ.H.1254
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Almelo 10979
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 260685
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 260685
Rechter rechtbank Almelo 250686
Kantonrechterplaatsvervanger Almelo 140488
Almelo Rechter-plaatsvervanger 080992
NU
Almelo kantonrechter 150792
Enschede Kantonrechterplaatsvervanger 140488
Almelo vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid RIAGG Almelo
Voorzitter Klachtencommissie verzorgingstehuis Het Wedervoort te Wierden
Lid Klachtencommissie discriminatie en ongewenste intimiteiten van een aantal samenwerkende Prot. Chr. Scholengemeenschappen
Lid sponsorcommissie vv Delo te Vriezenveen
Secretaris Stichting De Roggekamp te Almelo (fonds)
Lid werkgroep Oecumenische Raad Wierden
Voorzitter stuurgroep voor het Project Begeleide omgangsregeling
C1997-300504 Hop bijbanenregister AlmeloM.M.0953 Mw.
NU
Arnhem Hof Raadsheer 010102
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 250400
NEVENFUNCTIES
Auteur Uitgeverij Kluwer 010100
C221003-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamA.E. Mw
NU
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger 010800
NEVENFUNCTIES
Vice-voorzitter Soroptimistclub Friesland-Zuid
Lid klachtenadviescommissie Gerechtshof/rechtbank Leeuwarden
Voorzitter klachtencommissie Sanquin Bloedvoorziening Amsterdam
Voorzitter Koninklijk Fries Genootschap Leeuwarden
Lid Raad van Toezicht Revalidatie Friesland Beetsterzwaag
Bestuurslid Stichting beheer Het Fries museum keramiek museum het Princessehof Leeuwarden
Voorzitter college van regenten Stichting Van Teijens Fundatie Beetsterzwaag
Lid Commissie van Bezwaren en Geschillen in Friesland van de samen op weg kerken Leeuwarden
Lid Raad van Advies VSB Fonds Friesland
C221003 Hop bijbanenregister LeeuwardenJ.H.0450
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 71082-GOG221003
Raadsheerplaatsvervanger hof Leeuwarden GOG221003A.C.0644
NLRM 91
Kantonrechterplaatsvervanger Delft 111086
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 161189
Kantonrechterplaatsvervanger Delft (parttime) 20390
Rechter rechtbank Arnhem 101090H. VAN Mw
Almelo rechter 011202
C300504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-300504 Hop bijbanenregister AlmeloL.W.F.H.1205
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 250132 tot 11033
Volontair gemeentesecretarie Abcoude
Advocaat en procureur te Amsterdam
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 170941
Substituut-griffier idem 200843
Rechter Idem 210153Sien Hien1047
NLRM 87 88/89 90 91
Raio1275
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Hogeschool Tilburg 1977
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 11082
Substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 101083
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Rotterdam 71184


De redacteur zoekt info waar deze werkzaam is (geweest) met zijn nevenfuncties?

ONGENAE, dhr. mr. L.A.A.
Arnhem ?
C2004-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmDr. J.M.
Lid-tandarts CMT 368
Kaakchirurg in eigen praktijkO.B.0847
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Amsterdam Hof raadsheer 140389
NU
Amsterdam Hof Vice-president 19-1201
NEVENFUNCTIES
penningmeester Pro Juventute Steunstichting 's-Gravenhage 010101
Plv. voorzitter klachtencommissie Stichting Bureau's jeugdzorg Haaglanden/Zuid Holland Voorburg 010100
Medewerker Kluwer Rechtswetenschappen B.V. Den Haag 010185
C1997-140904 Hop bijbanenregister AmsterdamM.M.A. Mw
Plaatsvervangend voorzitter klachtencommissie WKCZ/BOPZ van 's Heeren Loo Opmaat Bedum
NU
Groningen rechter 141101
NEVENFUNCTIES
Lid medezeggenschapsraad CSG (Chr. Scholengemeenschap VMBO Beilen 071102
C221003-161005 Hop bijbanenregister Groningen
439 Op vordering van een gemeente (Zuidhorn) kan een ouder verboden worden vragen te stellen, opmerkingen te maken en klachten tegen een school in te dienenI. Mw
NLRM 03
Hoge Raad gerechtsauditeur
C221003 Hop bijbanenregister Hoge RaadH.C. van 0362 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 10488
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 10695
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 10696
NU
Amsterdam parket Officier van Justitie arrondissementsparket 97
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Memo van Hop aan de burgers van Nederland inzake bijbanenregisters rechterlijke ambtenaren Openbaar Ministerie.
Onderwerp: Het Openbaar Ministerie probeert zo oncontroleerbaar en ondoorzichtig mogelijk te werken door juiste informatie over namen, juiste initialen, titels en functies van rechterlijke ambtenaren werkzaam voor het OM met hun bijbanen zo verborgen mogelijk te houden. Zie OM-norm!
501 Welke burger wil een kopietje vragen van een OM-bijbanenregister of indien dit niet mogelijk is dit register even over schrijven?
270 Toelichting! Brief Hop aan MINISTER-PRESIDENT om normen en waarden bij Openbaar Ministerie in te voeren
037 Toelichting! Persbericht Ministerie van Justitie, rechterlijke macht moet bijbaantjes beter registrerenM. van 1047 Mw.
NLRM 87 88/89 90
Medewerker rechtswinkel Friesland 1972
Docente rechtskennis Zwolle 1971
Waarnemend griffier (ter opleiding) rechtbank Arnhem 30480
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 20681
Gerechtsauditeur Idem 220781
Rechter Idem 260781
Raadsheer gerechtshof Arnhem 220488
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 190588
Kantonrechterplaatsvervanger Nijmegen ?
NU
Nijmegen Kantonrechterplaatsvervanger
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
280198 in NijmegenC.P.C.M. (of C.P.Chr.M.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 210575
Kantonrechterplaatsvervanger Leiden 180277
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 20594
NU
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger
Leiden Kantonrechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Oud-voorzitter college van bestuur Rijksuniversiteit te Leiden
Voorzitter commissie van advies inzake de toekenning van de Schilthuispenning waterstaats- en waterschapsrecht
Algemeen Voorzitter van de Kon. Vereniging Het Nederlandsche Trekpaard en De Haflinger In verband daarmee plaatsvervangend Lid van de afdeling paardenhouderij en Lid van de werkgroep Paardenfokkerij van het Landbouwschap alsmede Bestuurslid van de stichting VOPP verrichtingsonderzoek Paarden en Pony's
Voorzitter van de Tuchtcommissie van de Stichting Nederlandsche Hippische Sportbond
Bestuurslid Stichting Valk Vliegangstbestrijding Leidse Universiteit KLM
Bestuurslid Stichting Handboek Nederlandse Postwaarden
Adviseur voor de Utrechtse School Universiteit Utrecht inzake een verkenning voor rechterlijke opleidingen
Voorzitter bestuur van de Stichting Poldermuseum Nieuwland
Lid van het Veterinair Beroepscollege
Member of the Committee of Patronage of the Leiden Institute of Anglo-American Law
Lid Raad van Toezicht van de Veerstichting
Lid van het comitť van aanbeveling van de stichting Teeuw Fonds
Lid van het comitť van aanbeveling van het Ronald Mc Donald Huis te Leiden
C1997- bijbanenregister Den HaagH.R. VAN
NLRM ?
NU
Sittard KantonrechterplaatsvervangerW.C. van 0521
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Rotterdam 1946
Assistent Ned. Economische Hogeschool Rotterdam 10548
Werkzaam Provinciale Griffie Drenthe, II. hoofdadministrateur A 15025
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 130853
Rechter rechtbank Assen 110270
Kantonrechterplaatsvervanger Meppel 51174
Lid Ambtenarengerecht Groningen 120767
Kantonrechterplaatsvervanger Assen 60172
Idem Emmen 150776F.1246 Mw.
NLRM 91 92 93 94
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 170490
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 20591H.1225
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Advocaat en Procureur te Schiedam 151050
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie te Rotterdam 180253
Ambtenaar Openbaar Ministerie te Rotterdam 300154
Waarnemend Substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 10157
Substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 80260
Rechter rechtbank Rotterdam 131261
Auditeur-militairplaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 100568
Raadsheer Hof Leeuwarden 260972
Raadsheerplaatsvervanger Hof Leeuwarden 180388M.Q.M.0858
NLRM 94 95 96 97 98
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 200194
NEVENFUNCTIES
Ministerie VROM, Directie Afvalstoffen, Instrumentarium Specifieke Afvalstoffen, Planning en Beheer, hoofd
Wetgevingsjurist bij de Hoofddirectie Telecommunicatie en Post HOTP van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Vice-voorzitter kerkbestuur van de Sint Agnesparochie te Den Haag
Bestuurslid Hardrijder Den Haag Westland tevens Voorzitter van de jeugdschaatssectie Vereniging X
C000497 Hop bijbanenregister Den HaagC.M.M. mw.
5851
Rotterdam Rechter 01-1202
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend lid Commissie voor Beroep- en Bezwaar Gemeente Delft Delft 01-0600
C221003-270904 Hop bijbanenregister RotterdamE.J.0753 mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid klachtencommissie FNV Ledenservice tevens geschillencie. FNV Bouw Amsterdam
Secretaris Soroptemistenclub Groningen Oost
Voorzitter kerkenraad SOW gemeente Eelde Paterswolde
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 181289
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 170691
Kantonrechterplaatsvervanger Assen 150995
Kantonrechterplaatsvervanger Emmen 150995
Kantonrechterplaatsvervanger Meppel 150995
Kantonrechterplaatsvervanger Groningen 10996
Kantonrechterplaatsvervanger Winschoten 10996
Kantonrechterplaatsvervanger Zuidbroek 10996
Groningen Rechter 100492-GOG100306
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger 121202-GOG100306
NU
Groningen CoŲrdinerend vice-president 010206
NEVENFUNCTIES
Vice-voorzitter Geschillencommissie FNV Bouw Amsterdam 010105
President Soroptemistenclub Groningen 011004
Lid bestuur Grand Theatre Groningen 0100401
Voorzitter klachtencommissie I Raad Kinderbescherming directie Noord Leeuwarden 010202
C1997-100306 Hop bijbanenregister GroningenT.J.M.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3893
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 260381
Kantonrechterplaatsvervanger Heerlen 100183
Kantonrechterplaatsvervanger Maastricht 21287
Kantonrechterplaatsvervanger Maastricht 140488
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger 260381
Heerlen Kantonrechterplaatsvervanger
Maastricht Kantonrechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
advocaat en procureur Maastricht
bestuurslid stichting administratiekantoor aandelen P.L. van Wijnsberge 010102
Voorzitter Handicap- en Regelcommissie Golf en Countryclub Hoenshuis Voerendaal 010102
Voorzitter Stichting mijnschadevoorziening Willem Sophia 230896
directeur mr. T.J.M. Oostdijk BV
Voorzitter vereniging van eigenaren flats Via Regia 131 - 137
C1997-030704 Hop bijbanenregister MaastrichtA.A.M. van 0446
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
C1997, 1998 en 041104 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN!
directeur grootaandeelhouder Antatolius II BV 010101-280202
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 180281
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 140581-GOG221003
Rechter rechtbank Zutphen 131282
Vice-president rechtbank Zutphen 200488
Kantonrechterplaatsvervanger Apeldoorn 120190
Kantonrechterplaatsvervanger Deventer 120190
Kantonrechterplaatsvervanger Groenlo 120190
Kantonrechterplaatsvervanger Zutphen 120190
Kantonrechterplaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechterplaatsvervanger Harderwijk 150993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 101094-GOG221003
NU
Zutphen Kantonrechterplaatsvervanger
Harderwijk Kantonrechterplaatsvervanger
Apeldoorn Kantonrechterplaatsvervanger
Terborg Kantonrechterplaatsvervanger
Deventer Kantonrechterplaatsvervanger
Amsterdam Vice-president 010703
NEVENFUNCTIES
directeur grootaandeelhouder Antatolius I BV
bestuurslid Stichting Camit
bestuurslid ACB
C1997-100505 Hop bijbanenregister AmsterdamC.E. van 0451 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 3908
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 150885
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 11085
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 270788
Rechter rechtbank Rotterdam 70990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 21291
Rechter rechtbank Haarlem 270994
Haarlem rechterplaatsvervanger
Haarlem kantonrechter
NU
Haarlem rechter 270994
C100801-020904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C100801-020904 Hop bijbanenregister Haarlem
J.D.C.J. van 0825 Mw.M.S. van1009
NLRM 71
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 50733
Ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 190439
Substituut-officier van Justitie rechtbank Rotterdam 170342
Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Rotterdam 250549-10357
Advocaat-generaal Hof Arnhem 251054
Raadsheer Idem 300157
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden 41157R.J. van 0749
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Den Haag
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 280792
NU
Den Haag Hof raadsheer
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Den Haag kantoor Trenitť Van Doorne beŽdiging 1991
Bestuurder Stichting Zeggenschap Certificaathouders
C1997- Hop bijbanenregister Den HaagJ.J. prof.
NLRM 94 95 96 97 98
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 10191
Raadsheerplaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 10494W.R.0867 Mw.
NLRM 97 98
Lid commissie bestaande uit drie raio's en 2 leden jonge balie die in het kader
Van het 750-jarig bestaan van Den Haag in 1998 een soort court organiseert initiatief B. van Delden
Lid congrescommisie die het 3-jaarlijke raio congres organiseert in 1999
Raio rechtbank Den Haag 10495
Den Haag parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Memo van Hop aan de burgers van Nederland inzake bijbanenregisters rechterlijke ambtenaren Openbaar Ministerie.
Onderwerp: Het Openbaar Ministerie probeert zo oncontroleerbaar en ondoorzichtig mogelijk te werken door juiste informatie over namen, juiste initialen, titels en functies van rechterlijke ambtenaren werkzaam voor het OM met hun bijbanen zo verborgen mogelijk te houden. Zie OM-norm!
501 Welke burger wil een kopietje vragen van een OM-bijbanenregister of indien dit niet mogelijk is dit register even over schrijven?
270 Toelichting! Brief Hop aan MINISTER-PRESIDENT om normen en waarden bij Openbaar Ministerie in te voeren
037 Toelichting! Persbericht Ministerie van Justitie, rechterlijke macht moet bijbaantjes beter registrerenM.C.1061 Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 140890
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 281196
NU
Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden gerechtsauditeur
Amsterdam Rechter
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamA.1214
NLRM 71
Waarnemend griffier kantongerecht Groningen 141047
Idem kantongerecht Utrecht 10452
Substituut-griffier Idem 81252
Idem rechtbank Amsterdam 100756
Rechter Idem 200963W.C.0262 Mw.
NLRM 95 96 97 98 02 03 04 3915
Lid klachtencommissie ongewenste omgangsvormen politie
Stafjurist Raad van State
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 10894
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 10894
Alkmaar rechter 090895
NU
Alkmaar senior rechter 01-01-2011
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Klachtencommissie Jeugdriagg Haarlem 01-01-2007
Lid Commissie van Toezicht Zuyderbos en Amerswiel Heerhugowaard 10-10-2006
C2002-16-10-2011 Hop bijbanenregister AlkmaarG. 1145
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit te Leiden
Gerechtsauditeur Hof Den Haag 180388
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 110592
NU
Den Haag Hof raadsheer 040995
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997- Hop bijbanenregister Den HaagJ.0246 ing.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
bedrijfsleven 1968
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Den Bosch 10177
Verkeersschout arrondissementsparket Maastricht 141279
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 240286
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 70688
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Almelo 70391
Buitengewoon verlof arrondissementsparket Almelo 180495
Memo van Hop aan de burgers van Nederland inzake bijbanenregisters rechterlijke ambtenaren Openbaar Ministerie.
Onderwerp: Het Openbaar Ministerie probeert zo oncontroleerbaar en ondoorzichtig mogelijk te werken door juiste informatie over namen, juiste initialen, titels en functies van rechterlijke ambtenaren werkzaam voor het OM met hun bijbanen zo verborgen mogelijk te houden. Zie OM-norm!
501 Welke burger wil een kopietje vragen van een OM-bijbanenregister of indien dit niet mogelijk is dit register even over schrijven?
270 Toelichting! Brief Hop aan MINISTER-PRESIDENT om normen en waarden bij Openbaar Ministerie in te voeren
037 Toelichting! Persbericht Ministerie van Justitie, rechterlijke macht moet bijbaantjes beter registrerenP.F. 0309
NLRM 71
Secretaris Havenraad van Dantzig 1935-1939
Assistent-secretaris Staatscommissie Zuiderzeesteunw. Amsterdam 10640
Afdelingschef Gewestelijke Centrale Dienst Arbeidsbureau Leiden0541
Toegevoegd Inspecteur b.d. Prijsbeheersing0642
Tuchtrechter van de Prijzen Assen 1945
Kantonrechterplaatsvervanger Assen 11149
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 121051
Rechter Idem 60952R.
NLRM 71
Kantonrechterplaatsvervanger Den Haag 160256W.J.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 281245J.E.0431 Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Werkzaam bedrijfsleven 10455
Raio rechtbank te Den Haag 10760
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Haag 11160
Substituut-griffier Idem 260962
Rechter Idem 290967
Kantonrechter Delft 30778
Rechter rechtbank Den Haag 290967
Kantonrechter Delft 30778
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 50878
Kantonrechterplaatsvervanger Alphen a/d Rijn 11179F.1246 Mw.
NLRM 95 96 97 98
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 170490
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 20591
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 10694
NU
Haarlem parket
C220305 INZAGE OPENBAAR BIJBANENREGISTER PARKET HAARLEM WORDT GEWEIGERD!
385 Arrondissementsparket Haarlem WEIGERT inzage van het openbaar bijbanenregister om de bijbaantjes van de Officieren van Justitie in Haarlem voor burgers verborgen te houden.G.J.1119
NLRM 87 88/89
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 180483H.F.0114
NLRM 71 80
Jurist afwikkelingsbureau Departement van Oorlog 1940
Jurist Departement van Sociale Zaken094
Hoofd juridische afdeling bedrijfsbureau Metaalverwerkende industrieŽn124
Directiesecretaris naamloze vennootschap te Utrecht0745
Advocaat en procureur Den Haag0846
Werkzaam secretaris Parlementaire EnquÍtecommissie0948
Kantonrechterplaatsvervanger Den Haag 240356
Kantonrechter Meppel en Steenwijk 301157
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 110762
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 230665
Kantonrechter Utrecht 10468
Kantonrechterplaatsvervanger Amersfoort 110669K.
NLRM 71
Kantonrechterplaatsvervanger Leeuwarden 220165M.Chr. 0141 Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Haarlem Rechter-plaatsvervanger130293
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Den Haag kantoor Kortman Advocaten beŽdiging 1972
C100801-020904 Hop bijbanenregister HaarlemA.C.0747 Mw. dr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Geregistreerd Mediator
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 201291-GOG150704
NU
Maastricht Vice-president 010102
Maastricht Kantonrechterplaatsvervanger 110497
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Landelijke beroepscommissie klachtrecht voor instellingen van algemeen maatschappelijk werk
C1997-080705 bijbanenregister Maasstricht
plaatsvervangend voorzitter regionaal tuchtcollege Eindhoven 27-0104
Bestuurslid Forum ad Mosam 010101mr.drs. A.W.
Maastricht Rechter-plaatsvervanger 01-0903
NMI-MediatorR.A. Mr.
Secretaris Commissie voor bezwaarschriften gemeente Ermelo C230106
230106 Commissie bezwaarschriften bezwaarschrift 190106 Hop tegen sloopvergunning gemeentehuis KENNELIJK niet ontvankelijk


A.0956
NLRM 95 96 97 98 02 03
Bestuurslid bejaardenoord De Haverathe te Zwolle
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 71194
NU
Zwolle rechter 011096
NEVENFUNCTIES
lid Raad van Toezicht Driezorg Zwolle
lid klachtencommissie sexuele intimidatie gemeente Zwolle en regio IJsselvecht 010101
lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Zwolle 010101
Lid Klachtencommissie seksuele intimidatie van de gemeente Zwolle 010101
Lid Klachtencommissie seksuele intimidatie van de regio IJsselvecht 010101
Lid Commissie van Toezicht Penintentiaire Inrichting Zwolle 010101
C1997-010704 Hop bijbanenregister Zwolle

E.J.0867 Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 10492-GOG100506
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Utrecht kantoor Derks, Star Busmann Hanotiau beŽdiging 1996J.F.
NLRM 71 80
Kantonrechterplaatsvervanger Heerenveen 60368

M. Mr. Dr. Winschoten 111143
Sociologiestudie aan de Rijksuniversiteit Utrecht
Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Utrecht
Wetenschappelijk (hoofd)medewerker aan de (toenmalige) Technische Hogeschool Twente in Enschede (faculteit bestuurskunde)
Hoogleraar bestuursrecht en bestuurskunde aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen
Nationale ombudsman
NU
Raad van State staatsraad 2000
Voorzitter van de Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelminafonds
Voorzitter van het Studie- en informatiecentrum mensenrechten / Netherlands Institute of Human Rights te UtrechtZ.J. Mw
NU
Utrecht Rechter 010401
C2809004 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C2001-280904 Hop bijbanenregister Utrecht

Memo uithuisplaatsing kinderen
214
De mr. A.C. Quik-Schuijt-norm. De Wet geeft pleegouders geen recht een verzoek in te dienen tot (verlening van de) plaatsing of terugplaatsing van hun pleegkind bij hen. Dit is in strijd met art. 6 en art. 8 EVRM. De pleegouders zijn ontvankelijk verklaard. (mr. A.C. Quik-Schuijt , Z.J. Oosting en P. Putters)


N.C. van mw.
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 250403
NEVENFUNCTIES
Docent-onderzoeker NotariŽle vakgroep van de Universiteit Utrecht
C221003-280904 Hop bijbanenregister UtrechtC.G.1147 Mw.G.J. van
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 260153J.J. van 0837
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Assistent Gemeente Universiteit Amsterdam 11162
Raio rechtbank Arnhem 190765
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 191165
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 110967
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Bennekom 160985
Substituut-griffier rechtbank Zutphen 71271
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 231172
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 281273
Rechter rechtbank Zutphen 30574
Vice-president rechtbank Assen 210479
Vice-president rechtbank Zutphen 111280
Kantonrechterplaatsvervanger Groenlo 270483-GOG010704
Kantonrechterplaatsvervanger Zutphen 270483-GOG010704
President rechtbank Zutphen 71085-GOG010704
Kantonrechterplaatsvervanger Groenlo 40388-GOG010704
Kantonrechterplaatsvervanger Zutphen 40388-GOG010704
Kantonrechterplaatsvervanger Deventer 120488-GOG010704
Kantonrechterplaatsvervanger Apeldoorn 120190-GOG010704
Kantonrechterplaatsvervanger Terborg 300893-GOG010704
Kantonrechterplaatsvervanger Harderwijk 150993-GOG010704
President rechtbank Zutphen 10199-GOG010704
NU
Arnhem rechterplaatsvervanger 010199-GOG27-04-2010
Zwolle rechter-plaatsvervanger 010102
Zutphen rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid David Evekink Stichting te Zutphen
Lid Selectiecommissie Raio's
Voorzitter bestuur Stichting Oude en Nieuwe Gasthuis Zutphen
Voorzitter beroepscommissie tuchtrechtspraak KNLTB
C1997-030704 Hop bijbanenregister ArnhemM.J.0457 Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Leeuwarden
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 151091
Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 30194
? Assen GOG150504
NU
Groningen rechter 201299
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-150504 Hop bijbanenregister Groningen


M.A.J.0345 Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Arbeidscontractant Haarlem
Gerechtssecretaris 2e klasse kantongerecht Den Bosch 10175
Arbeidscontractant kantongerecht Haarlem 10177
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 180178
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 180178
Rechter rechtbank Haarlem 100379
Kantonrechterplaatsvervanger Hoorn 141180
Kantonrechterplaatsvervanger Haarlem, Zaandam 221282
Kantonrechter Haarlem 100383
Kantonrechterplaatsvervanger Zaandam 40987
Raadsheer Hof Amsterdam 260290-GOG140904
Kantonrechterplaatsvervanger Haarlem 60490
NU
Haarlem Kantonrechterplaatsvervanger
Zaandam Kantonrechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Donateurs K(oninklijke) C(oncertgebouw) O(rkest)
Voorzitter Commissie van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVvRA)
Voorzitter van Stichting Openlucht Theater Bloemendaal, Voorzitter van Stichting Muzenforum 
Lid diagnosewerkgroep Congenitale MyopathiŽn van de Vereniging Spierziekten Nederland
Lid van het bestuur van de Stichting Nieuw Unicum te Zandvoort (Woon- en Voorzieningencentrum voor gehandicapten)H.W.M.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechterplaatsvervanger Sittard 200263H.P.J.0739 prof. drs.
NLRM 93 94 95 96 97 98 3934
Hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 260393-GOG270904
NEVENFUNCTIES
Advocaat te R'dam kantoor Nauta Dutilh beŽdiging 1994
Commissaris van Kon. Boom Pers Bestuur BV. te Meppel
Commissaris van Maars Holding BV. te Harderwijk
Commissaris van Herbel Beleggingen NV. te Rotterdam
Commissaris van Movir u.a. ?? te Nieuwe te Nieuwegein
Commissaris van O.B.O.G. BV. te Zwijndrecht
Commissaris van Robein Bank N.V. te Den Haag
Redactie Lid TVVS
Redactie Lid van Sanering en Herstructurering van Ondernemingen (Kluwer)
Bestuurslid Stichting Mandeville te Rotterdam
Bestuurslid Stichting Philharmonisch Fonds te Rotterdam
Bestuurslid Administratiekantoor Wave International te Rotterdam
Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam
Stichting BVG/Detam Holding (Voorzitter)
Deeltijd-hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Lid Hogeschool van de Erasmus Universiteit Rotterdam
Lid Comitť van Aanbeveling Stichting Kunst- en Cultuurfestival Arboretum Trompenburg
Lid Comitť van Aanbeveling van het Ondernemings Rechtelijk Dispuut van de Erasmus Universiteit R'damB. van 0953
NLRM 95 96 97 98
Kantonrechterplaatsvervanger Schiedam 240594
NU
Schiedam Kantonrechterplaatsvervanger
Advocaat te Schiedam kantoor Baars & Van Opijnen beŽdiging 1979
NEVENFUNCTIES
Voorzitter van de Vereniging van Eigenaren Lumeystraat 24 RotterdamH.1257
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Raio rechtbank Middelburg 11085
Substituut-officier van Justitie rechtbank Amsterdam 200891
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 11092
NU
Amsterdam parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Memo van Hop aan de burgers van Nederland inzake bijbanenregisters rechterlijke ambtenaren Openbaar Ministerie.
Onderwerp: Het Openbaar Ministerie probeert zo oncontroleerbaar en ondoorzichtig mogelijk te werken door juiste informatie over namen, juiste initialen, titels en functies van rechterlijke ambtenaren werkzaam voor het OM met hun bijbanen zo verborgen mogelijk te houden. Zie OM-norm!
501 Welke burger wil een kopietje vragen van een OM-bijbanenregister of indien dit niet mogelijk is dit register even over schrijven?
270 Toelichting! Brief Hop aan MINISTER-PRESIDENT om normen en waarden bij Openbaar Ministerie in te voeren
037 Toelichting! Persbericht Ministerie van Justitie, rechterlijke macht moet bijbaantjes beter registrerenW.M.
NLRM 71
Raadsheerplaatsvervanger Hof Leeuwarden 90665H.R. van 0827
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechterplaatsvervanger Heerlen 201268
Kantonrechter Heerlen 51182
Kantonrechterplaatsvervanger Sittard 51182
Kantonrechterplaatsvervanger Sittard 40987
Kantonrechterplaatsvervanger Heerlen 10197
NU
Heerlen KantonrechterplaatsvervangerJ.P. van 0936
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bedrijfsleven Schiedam 1953
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Den Haag 221176
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Breda 170178
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 41279
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 210181
NU
Maastricht parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENP.J. van
NLRM 80
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Breda 10178H.E. van1112
NLRM 71 80
Juridisch ambtenaar Registratie bureau uitvoeringen L.E.W. 1933
Juridisch adviseur Nederlandse Turfcentrale Assen 1940
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 180642
Kantonrechterplaatsvervanger Assen 280548
Rechter rechtbank Rotterdam 170250-71169
Vice-president rechtbank Rotterdam 20959S.N. van prof
NLRM 71
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 200459mw. mr. H.M.A.
Den Bosch Rechter 09-04-1999-01-04-2009
NU
Den Bosch Vice-president 02-04-2009
Bestuurslid Stichting de Kunsthal Rotterdam 08-04-2005
Bestuurslid Stichting Vrienden van het Erasmiaans Gymnasium Rotterdam 08-04-2005
Bestuurslid Stichting kerkgebouw museumpark 01-01-2001
Bestuurslid Juliana welzijnsfonds 01-01-2000
Bestuurslid St. Bekker La Bastide 01-01-2000
Bestuurslid Stichting Sophia Kinderziekenhuisfonds 01-01-2000
C100506-15-01-2011 Hop bijbanenregister Den BoschC.J.0629
NLRM 94 95 96 97 98
NU
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger 230793

ORANJE
F.J.
Den Bosch Rechterplaatsvervanger
C100506 Hop bijbanenregister Den BoschA.M.M.1147
NLRM 95 96 97 98 02 03
Deken geweest
Advocaat te Den Haag Den Haag Wladimiroff & Spong '80
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 61094-GOG040703
NU
Hoge Raad Raadsheer 040297
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend kroonlid Hof van Discipline NOvA010198 en 120503
Lid bestuur Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht Den Haag 010195
Voorzitter Gezelschap voor Internationaal Strafrecht (tevens Nederlandse Groep van de Association Internationale de Droit Pťnal)010181
Directeur Blind Law B.V. 010101
Lid college van advies Nederlands Juristen Comitť voor de Mensenrechten 010100
Lid comitť van aanbeveling Stichting Internationaal F. Liszt Concours 010101
lid Cie van Beroep Schoolvereniging Wolters Den Haag
C1997-150604 Hop bijbanenregister Hoge RaadD.C.
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 19-0602
NEVENFUNCTIES
advocaat Amsterdam
directeur Lente-Waas BV 010102
directeur mr. Orobio de Castro praktijk BV Amsterdam 010102
bestuurslid Stichting ARCAM Amsterdam 010102-010103
C221003-280904 Hop bijbanenregister UtrechtR.0538
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 141267
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 140468
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 10770
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Utrecht 140472
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 230374
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 150475
Rechter rechtbank Amsterdam 50476
Vice-president rechtbank Amsterdam 71281
NU
Amsterdam coŲrdinerend Vice-president 300894
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Toezicht Ned. Orde van Belastingadviseurs
Voorzitter Raad van Discipline NOvA
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamM.L.J.P.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Kantonrechterplaatsvervanger Heerlen 30980
NU
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Kerkrade kantoor M.L.J.P. l'Ortye beŽdiging 1948H.J. den 0535
NLRM 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98 3952
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 271077
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 181181
Auditeur-militairplaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 150683
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 220486
Advocaat-generaal ressortparket Den Haag 11291-GOG270904
NU
Den Haag Hof Raadsheer 010401
Arnhem Auditeur-militair-plaatsvervanger Arrondissementskrijgsraad Arnhem 15-06-1983
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 09-0102
NEVENFUNCTIES
Lid commissie van toezicht HVB Scheveningen unit 3+4 010101
C1997-270904 Hop bijbanenregister Den HaagM.G.L.1050 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 210483
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 260485
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 010187-GOG270904
Rechter Rotterdam 200390-GOG270904
C1997 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENP.J.N. van 1237
NLRM 93 94 95 96 97 98
examenjaar 1960 datum van benoeming 281070
Notaris in Amsterdam woonplaats Amstelveen
NU
Amsterdam Hof raadsheerplaatsvervanger 291092
NEVENFUNCTIES
DGA Notaris Van Os Holding B.V. 23-06-1999
Bestuurder Stichting Ceres Laren 15-12-1997
Bestuurder Stichting Administratiekantoor De Bron Geleen 23-01-1997
Lid/voorzitter Raad van toezicht NVM Amsterdam 01011997
Bestuurder/voorzitter Stichting Labouchere Winkelmaatschap I Amsterdam 13-02-1995
Bestuurder/voorzitter Stichting Vrienden van Amstelrade en Nifterlake Amstelveen 01-12-1987
Bestuurder Stichting tot Beheer van Prioriteitsaand. Blokker Amsterdam 28-12-1979
Bestuurder Stichting Administratiekantoor Blokker Amsterdam 20-11-1979
Bestuurder Stichting tot Beheer van Prioriteitsaand. Beheer- en Handelmij. Blokker Amsterdam 01-02-1979
C1997-140904 Hop bijbanenregister AmsterdamR. van 0738 Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter klachtencommissie sexuele intimidatie bij de Universiteit van Amsterdam 01-10-1997-12-1203
Raio rechtbank Amsterdam 61167
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 60368
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 10970
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Amsterdam 40472
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 160274
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 91274
Rechter rechtbank Amsterdam 10978
Vice-president rechtbank Amsterdam 180684
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 110589
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 110589
Amsterdam Vice-president GOG280904
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 021001
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 01-0903
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Voorzitter klachtencommissie Stichting Mathemathisch Centrum Amsterdam 010102
C1997-041104 Hop bijbanenregister Den HaagT.J.P. van 0348
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Juridisch stafmedewerker College voor ziekenh. Voorzitter te De Bilt 10274
Arbeidscontractant Raad van Beroep Amsterdam 10977
Gerechtssecretaris Idem 10178 10680
Raio rechtbank Groningen 10178
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 150581
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 20981
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 201282
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 20485
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Ambtenarengerecht Groningen 220986
Voorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 220986
Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 281188
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 151189
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 40491
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 271191
Vice-president rechtbank Amsterdam 10792
NU
Amsterdam coŲrdinerend Vice-president 010494
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamM.F.J.N. van 0956
NLRM 95 96 97 98
medewerker Nederlands Juristenblad 2002-01-01- 2005-12-21
C260706 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Voorzitter ouderraad OBS Pieter Breughel Arnhem
Advocaat te Nijmegen kantoor Van den Wildenberg & Van Halder beŽdiging 1983
Lid college van afgevaardigden Ned. Orde van Advocaten
Lid van de Vereniging Milieurecht Advocaten
Voorzitter Stichting 't Kader Den Bosch
Medewerker Nederlands Juristenblad
Rechter-plaatsvervanger Zutphen 221194
Zutphen Rechter 221194 en 230299-GOG260706
Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger 011004
NU
Arnhem Hof Raadsheer 2005-10-01
NEVENFUNCTIES
plaatsvervangend voorzitter Raad van Discipline Arnhem 2007-09-01
plaatsvervanger voorzitter Raad van Discipline Orde van adv. Arnhem 2007-08-01
C1997-151008 Hop bijbanenregister Arnhem
Memo (3)S.W. van 0656 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 10987
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 150989
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 70990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 60292
Centrale Raad van Beroep Raadsheer-plaatsvervanger 2004-01-01-2006-01-01
Arnhem Rechter 1992-07-01
Bestuurslid Stichting Soroptimistclub ArnhemDatum 01-10-2015-01-10-2017
NU
Gelderland rechter 01-04-2013
C090404-151008 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-31-10-2017 BBC HopA.J.V.1030
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Advocaat en Procureur te Rotterdam en Eindhoven
Kantonrechterplaatsvervanger Eindhoven 161264
Kantonrechter Rotterdam 270384
Kantonrechterplaatsvervanger Schiedam 41284
Kantonrechterplaatsvervanger Brielle en Sommelsdijk 300687
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 120288
Kantonrechterplaatsvervanger Gouda 290789
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 250490-GOG270904
Kantonrechterplaatsvervanger Rotterdam 11294
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam Kantonrechterplaatsvervanger
Eindhoven Kantonrechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Directeur van zijn pensioen BV. Advocatenkantoor Osinga Eindhoven BV
C1997- bijbanenregister Den HaagJ.E.R.0872
NLRM 98
Raio Amsterdam 10498P.0160
NLRM 93 94 95 96 97 98 99
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10892
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10893
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10894
NU
Rotterdam parket
Scheidsrechter betaald voetbal
Docent scheidsrechtersopleiding KNVB
Docent Rechercheschool vuurwapenopleiding
Docent Instituut voor Sociaal Recht opleiding HALT en de wet
Memo van Hop aan de burgers van Nederland inzake bijbanenregisters rechterlijke ambtenaren Openbaar Ministerie.
Onderwerp: Het Openbaar Ministerie probeert zo oncontroleerbaar en ondoorzichtig mogelijk te werken door juiste informatie over namen, juiste initialen, titels en functies van rechterlijke ambtenaren werkzaam voor het OM met hun bijbanen zo verborgen mogelijk te houden. Zie OM-norm!
501 Welke burger wil een kopietje vragen van een OM-bijbanenregister of indien dit niet mogelijk is dit register even over schrijven?
270 Toelichting! Brief Hop aan MINISTER-PRESIDENT om normen en waarden bij Openbaar Ministerie in te voeren
037 Toelichting! Persbericht Ministerie van Justitie, rechterlijke macht moet bijbaantjes beter registrerenP.J.G. van
(plv)Lid commissie voor beroep- en bezwaarschriften Gemeente Naarden Naarden 01011997-03-0203
Utrecht Rechter 010403
C280904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-280904 Hop bijbanenregister UtrechtT.P.M.1224
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 71085M.0361 dr.
NLRM 95 96 97 98 02 03
Universitair docent Rijks Universiteit Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 121294
NU
Assen rechter 250196
Arnhem Hof Vice-president 010902-GOG27-04-2010
NEVENFUNCTIES
wetenschappelijk medewerker vakgroep Strafrecht Rijksuniversiteit Groningen
Hoogleraar interdisciplinaire aspecten Verkeersrecht en Verkeerskunde Rijksuniversiteit
C1997-010704 Hop bijbanenregister ArnhemA.C.0644
NLRM 88/89 90 87 92 93 94 95 96 97 98
Parttime docent (avonduren) HEAO te Arnhem keuzevak ondernemingsrecht
Kantonrechterplaatsvervanger Delft 111086
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 161189
Kantonrechterplaatsvervanger Delft 20330
Rechter rechtbank Arnhem 101090
Kantonrechterplaatsvervanger Terborg 30191-GOG040904
Kantonrechterplaatsvervanger Arnhem 111292-GOG040904
NU
Arnhem Rechter GOG27-04-2010
Den Bosch hof Raadsheer 30-0102
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
plv. voorzitter commissie beroep en beklag gemeente Venray 01011999
plv. voorzitter commissie beroep en beklag Gemeente Meerlo-Wandssum 01011999
C1997-040904 Hop bijbanenregister Den BoschJ.0553
NLRM 92
Advocaat en Procureur Leeuwarden
Gerechtsauditeur College van Beroep studiefinanciering 10192
NU
Leeuwarden
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Zwolle kantoor Stein Advocaten Zwolle beŽdiging 1994R.A.0455 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 11183
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 10189
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 10190
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 151191
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 10896-GOG020904
NU
Haarlem Rechter
C020904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C100801-020904 Hop bijbanenregister HaarlemR.P. den
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 010104
Oudste (ouderling) Baptistengemeente Amersfoort 150502
bestuurslid Stichting Open Huis Amersfoort 010901
lid ledenraad NVVR 010401
C280904 Hop bijbanenregister UtrechtB.L.M. van 0449
NLRM 80 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter Enschedese Hockeyvereniging EHV
Raio rechtbank Den Bosch 11079
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 160184
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 160184
Rechter rechtbank Den Bosch 210385
Lid Gemeenschappelijk Hof van Justitie Nederlandse Antillen en Aruba 260888
Enschede kantonrechter 120392-GOG030205
Boxmeer Kantonrechterplaatsvervanger 020392-GOG030205
NU
Den Bosch Vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend lid Kamer van Toezicht voor Notarissen 's-Hertogenbosch 020300
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den BoschW.H. van 0445
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 181285
NEVENFUNCTIES
advocaat procureur Amsterdam Warners van Otterloo Sandberg beŽdiging 1970
Bestuurslid Stg. Nederlands Impresariaat Amsterdam
Bestuurslid Stg. Elisabeth Everts Fonds Amsterdam
Lid van de Raad van Toezicht van de makelaarsvereniging Amsterdam
C100801-020904 Hop bijbanenregister HaarlemM.G.W. 190131 Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven te Rotterdam 1954
Advocaat en procureur Alkmaar 1955
Docente hoger beroepsonderwijs Utrecht 1955
Kandidaat-notaris Zeist 1961
Kantonrechterplaatsvervanger Den Helder 40668
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 200169
Kantonrechterplaatsvervanger Alkmaar 280569
Rechter rechtbank Alkmaar 181073
Vice-president rechtbank Alkmaar 31182
Kantonrechterplaatsvervanger Den Helder 200688
NU
Alkmaar Kantonrechterplaatsvervanger
Alkmaar Vice-president Ontslag 010697
NEVENFUNCTIES
Lid College van Advies voor de JustitiŽle KinderbeschermingT.R. Dhr.
Advocaat bij Loeff Weys Verbeke ; beŽdiging 1974
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 26-06-1997
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 260697
NEVENFUNCTIES
Advocaat Allen & Overy Amsterdam
Voorzitter appeals committee Amsterdam power exchange te Amsterdam van 01-01-2001
Redacteur "Markt en mededinging", Tijdschrift voor privatisering van 01-01-2001
Curator 'Europa instituut' Universiteit Leiden te Leiden van 01-01-2001
Bestuurslid Stichting Museumjaarkaart van 01-01-2001
Lid Raad van Toezicht Madurodam , Den Haag van 01-06-2004
Bestuurslid Nijenrode Institute for Competition , Breukelen van 01-01-2003
C1997-130906 Hop bijbanenregister Den Haag


S.U. 0340 drs.
NLRM 95 96 97 98
NU
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger 180195
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Den Haag kantoor Mars & Oostenbroek beŽdiging 1983
Octrooigemachtigde te Den Haag tevens Voorzitter van de maatschap Verenigde Octrooibureau's.
Voorzitter contactgroep Vrije Octrooigemachtigden te Den Haag
Secretaris Raad van Toezicht van de Orde van Octrooigemachtigden te Rijswijk
Lid van de Counsel van het European Patent Institute te MŁnchen
Penningmeester van de VVD afdeling Voorschoten
Voorzitter Bonds Documentatie Centrum Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen Utrecht
Beheerder Fonds Informatie Bureau van de Ned. Bond van Filatelisten Verenigingen te Utrecht
Voorzitter van de landelijke vereniging Studiegroep Velrand
Voorzitter raad van toezicht Orde van Octrooigemachtigden te Rijswijk 010193-260402
Voorzitter disciplinary comitť European Patent Institute te MŁnchen  010185- 270502
Voorzitter Stichting Filatelie van 06-08-1999
Bestuurslid Stichting Handboek Postwaarden Nederland van 18-11-2000
C1997-130906 Hop bijbanenregister Den HaagI.0754 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94
Plaatsvervanger Hoofd Onderafdeling Rechtspraak Directie Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 280788

dhr. mr. R.H.J. Otto
Maastricht Vice-president 01-0204
Medewerker/selecteur Kluwer 01-0703
bestuurslid schermvereniging La Rapiere Maastricht

mw. mr. W.P. Otto
Amsterdam hof Raadsheer-plaatsvervanger 23-0102
director kennismanagement en vaktechniek PriceWaterHouseCoopers 01-0401
redacteur Kluwer/BTW brief 01011995


F.W.J. den1244
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam assistent Ned. Economische Hogeschool te Rotterdam 10169
Wetenschappelijk medewerker Vrije Universiteit te Amsterdam 10470
Werkzaam Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, hoofd rechtspositiebeleid 10477
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 20180
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 20180
Rechter rechtbank Alkmaar 271082
Raadsheer Hof Amsterdam 70787
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 70787
NU
Amsterdam Hof raadsheer 070787
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 100393
NEVENFUNCTIES
Docent Staatspraktijkdiploma voor Bedrijfsadministratie te Alkmaar
Lid College van Beroep CAO Energie en Nutsbedrijven te Arnhem
Lid Commissie van Beroep Vereniging voor Gereformeerd schoolonderwijs te Ridderkerk
Lid Commissie van Beroep Waterloopkundig Laboratorium te Delft
Lid Geschillencommissie Reclassering te Leiderdorp
Lid Commissie van Beroep Vrije Universiteit te A'dam
Vice-voorzitter Stichting International Taekwondo te R'dam
Vice-voorzitter Federatie voor Oosterse Gevechtskunsten te Den Haag
Voorzitter Tuchtcommissie Nationale Federatie van werkers in de sport Utrecht 28-0503
Voorzitter Culturele Vechtsport Stichting Utrecht 15-0203
Bestuurslid Wereld Martial Arts Stichting Utrecht 15-1102
Voorzitter Bezwaren Advies Commissie Politie Noord-Holland Noord Alkmaar 010102
Secretaris Stichting Wushu Nederland Rotterdam 27-0701
Voorzitter Ned. Ver. van Budo Leraren 's-Gravenhage 19-06-1999
Voorzitter commissie van beroep Judo Bond Nederland Nieuwegein 01011998
Voorzitter Bezwaren Advies Commissie/Heroverweging Functiewaardering Politie Zaanstreek-Waterland Zaandam 01011995
lid geschillencommissie Reclassering/verslavingszorg 's-Gravenhage 01-09-1970
lid commissie van beroep Vereniging voor Gereformeerd schoolonderwijs Ridderkerk 01-09-1970
lid college van beroep CAO Energie en Nutsbedrijven Arnhem 01-09-1970
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam
Memo deskundigenrapport 185.
312 De Ottolander-norm. De grootouders m.z. hebben hun kleindochter enige uren per dag opgevangen in het laatste stadium van de ziekte van moeder. Geen omgangsregeling tussen grootouders en kleinkind na het overlijden van moeder. Geen afschrift van een kopie schoolrapport van het kleinkind omdat dit te belastend is voor de kleindochter. Beschikking 8 juli 1999 in de zaak met rekestnummer 506/98 bij Hof Amsterdam

R.T. Ottow
Lid-geneeskundige CMT 368
Chirurg te Gouda
CursuscoŲrdinator Nederlandse Vereniging van HeelkundeJ.M.C. van der1060 Mw.H.W.H.0670 Mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Zutphen 10496
NU
Almelo rechter 011202
C300504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-300504 Hop bijbanenregister AlmeloH.0548
NLRM 93 94 95 96 97 98
Universitair hoofddocent Rijks Universiteit Leiden
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 250293
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamR. den 1166
NLRM 97 98
Gerechtsauditeur Hoge Raad 10596
NU
Arnhem Hof raadsheer 030502
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 17-1100
NEVENFUNCTIES
Auteur Fiscindex Kluwers Fiscale Databank 01-0903
medewerker Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 010102
griffier bij de raad van tucht Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 01-03-1996 010103
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmR.G.P.0952
NLRM 93
Chef-jurist bij de Raad van State
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 10692
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger 010792
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Den Haag kantoor Veldhoven Advocaten beŽdiging 1996M.A.
NLRM 99
Rotterdam parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Memo van Hop aan de burgers van Nederland inzake bijbanenregisters rechterlijke ambtenaren Openbaar Ministerie.
Onderwerp: Het Openbaar Ministerie probeert zo oncontroleerbaar en ondoorzichtig mogelijk te werken door juiste informatie over namen, juiste initialen, titels en functies van rechterlijke ambtenaren werkzaam voor het OM met hun bijbanen zo verborgen mogelijk te houden. Zie OM-norm!
501 Welke burger wil een kopietje vragen van een OM-bijbanenregister of indien dit niet mogelijk is dit register even over schrijven?
270 Toelichting! Brief Hop aan MINISTER-PRESIDENT om normen en waarden bij Openbaar Ministerie in te voeren
037 Toelichting! Persbericht Ministerie van Justitie, rechterlijke macht moet bijbaantjes beter registrerenJ.G.W.0663 Mw.E.A.G. van der 0855
NLRM 97 98
NU
Amsterdam Hof raadsheer 051296
NEVENFUNCTIES
Inspecteur van 's Rijksbelastingen
C1997-140904 Hop bijbanenregister Amsterdam Vice-president
Gerechtshof Amsterdam 01-0903
Voorzitter examencommissie
Opleiding tot Fiscaal Adviseur van het Fiscaal Studie- en Documentatiecentrum 01-10-1997
bewerker
Fiscale Encyclopedie De Vakstudie Deel Vennootschapsbelasting 01011991
mede-auteur
Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, Fed's fiscale studiereeks 01011991S.1222
NLRM 71 80 87
Werkzaam advocatenkantoor Amsterdam 1949
Werkzaam Rijks Universiteit te Utrecht, II. wetenschappelijk hoofdambtenaar0354
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 230455
Rechter rechtbank Groningen 280560
Idem rechtbank Rotterdam 270268
Vice-president Idem 60669N.J.0329
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Leraar M.O. Geschiedenis 10458
Raio rechtbank Amsterdam 10461
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 10861
Secretarie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag0963
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Haarlem 10465
Griffier kantongerecht Leiden 80765
Kantonrechterplaatsvervanger Alphen a/d Rijn 120766
Kantonrechterplaatsvervanger Leiden 100267
Rechter rechtbank Roermond 270268
Kantonrechterplaatsvervanger Roermond 150271
Kantonrechter Alkmaar 171273
Kantonrechterplaatsvervanger Den Helder 160474
Kantonrechterplaatsvervanger Hoorn 130187
Kantonrechterplaatsvervanger Alkmaar 220791
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 10693-GOG221003
NU
Alkmaar Kantonrechterplaatsvervanger
Hoorn KantonrechterplaatsvervangerP.K.0746 Mw.
NLRM 88/89
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Utrecht 261185
Plaatsvervangend Voorzitter idem 261185
Ondervoorzitter Raad van Beroep Utrecht 20288A. van prof.
NLRM 71 80
Plaatsvervanger Lid college van beroep voor het bedrijfsleven 200559G.J.W. van 0648
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Part-time assistent P.P.R.-fractie gemeenteraad Amsterdam0974
Raio rechtbank Amsterdam 10576
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 10183
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 10290
Fiscaal bij de Permanente Krijgsraad Nederlandse Antillen en Aruba voor de Zeemacht 260790
Advocaat-generaal Nederlandse Antillen 10890
Buitengewoon verlof arrondissementsparket Amsterdam 170594
NU
Amsterdam parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Memo van Hop aan de burgers van Nederland inzake bijbanenregisters rechterlijke ambtenaren Openbaar Ministerie.
Onderwerp: Het Openbaar Ministerie probeert zo oncontroleerbaar en ondoorzichtig mogelijk te werken door juiste informatie over namen, juiste initialen, titels en functies van rechterlijke ambtenaren werkzaam voor het OM met hun bijbanen zo verborgen mogelijk te houden. Zie OM-norm!
501 Welke burger wil een kopietje vragen van een OM-bijbanenregister of indien dit niet mogelijk is dit register even over schrijven?
270 Toelichting! Brief Hop aan MINISTER-PRESIDENT om normen en waarden bij Openbaar Ministerie in te voeren
037 Toelichting! Persbericht Ministerie van Justitie, rechterlijke macht moet bijbaantjes beter registreren

Beroepsgegevens

dhr. mr. G.J.W. van Oven


Raadsheer
Gerechtshof 's-Gravenhage
2005-10-01
Functie:
Instantie:
Datum ingang:


NevenbetrekkingenLid van het DB van het Helsinki-Comitť
Helsinki-Comitť
2008-08-01
Functie:
Instantie:
Datum ingang:Redactielid van Nestor ( Blad van de vereniging van oud Tweede en Eerste Kamerleden)
-
2007-03-15
Functie:
Plaats:
Datum ingang:Lid van het bestuur
Stichting Coen van Oven
2006-11-05
Functie:
Instantie:
Datum ingang:Lid
Commissie Meijers (subcommissie Strafrecht)
2006-01-01
Functie:
Instantie:
Datum ingang:Lid van het bestuur
Stichting Exodus, afdeling Leiden (opvang ex-gedetineerden)
Leiden
2000-01-01
Functie:
Instantie:
Plaats:
Datum ingang:

C160908J.C. VAN
Secretaris van de commissie van beroep Nieuwe of Littťraire SociŽteit 'De Witte' 's-Gravenhage
Penningmeester Stichting Coen van Oven
NU
Hoge Raad raadsheer 280801
NEVENFUNCTIES
Bestuurder Fornacis BV (Pensioen BV)
Lid van de commissie van Bijstand Stichting Coen van Oven
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline Utrecht 010104
C221003-160908 Hop bijbanenregister Hoge Raad

Beroepsgegevens

dhr. mr. J.C. van Oven


Raadsheer
Hoge Raad
2001-09-01
Functie:
Instantie:
Datum ingang:


NevenbetrekkingenRegent
Heilige Geesthofje
Den Haag
2005-08-29
Functie:
Instantie:
Plaats:
Datum ingang:Plaatsvervangend lid
Het Hof van Discipline
Utrecht
2004-01-01
Functie:
Instantie:
Plaats:
Datum ingang:Lid van de commissie van Bijstand
Stichting Coen van Oven
2002-11-01
Functie:
Instantie:
Datum ingang:Bestuurder
Fornacis BV (Pensioen BV)
1998-05-01
Functie:
Instantie:
Datum ingang:

 K.G.W. van
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 230276
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Den Haag kantoor Scheer & Sanders beŽdiging 1969
Bestuurder Stichting Derdengelden Mr KGW van Oven Advocaat Den Haag
Bestuurslid Stichting WG van der Boor's Ondersteuningsfonds te Den Haag
Commissaris van Graphe Inquiries Ned. BV. te Zwijndrecht
Bestuurder van de Stichting Moya Stova Morena Stichting gevestigd Den Haag
C000497 Hop bijbanenregisterJ.H. van 0126
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Beroepsmilitair Koninklijke Landmacht0651
Griffier Hoog Militair Gerechtshof 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 231172
Rechter rechtbank Den Haag 160877
Raad Hoog Militair Gerechtshof 110178W.H. 0413
NLRM 71
Ambtenaar Openbaar Ministerie Groningen 301239
Substituut-officier van Justitie rechtbank Assen 30444
Voorzitter kamer tribunaal Assen 260945 tot 140447
Substituut-officier van Justitie rechtbank Den Haag 220247
Advocaat-generaal Hof Amsterdam 251054
Officier van Justitie rechtbank Utrecht 160655
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Utrecht 10157L.M.0318
NLRM 71 80 87
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 141047
Substituut-griffier Idem 61051
Lid Hof van Justitie Suriname 200658
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 30963
Rechter-plaatsvervanger Idem 221063
Rechter rechtbank Den Bosch 231164
Lid Hof van Justitie Nederlandse Antillen 201267
Rechter rechtbank Den Bosch 26037
Vice-president Idem 110272
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 80283H.W.1242
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 11071
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 10272
Secretaris arrondissementsparket Arnhem 10274
Secretaris arrondissementsparket Den Haag 10276
Als stagiair werkzaam Ministerie van Justitie 10276
Secretaris arrondissementsparket Utrecht 10277
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 100178
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 110979
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 231184
Fungerend hoofd Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 10494
Hoofd Officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 10495
NU
Maastricht parket
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Lid platform politieke informatie voorziening
Bestuurslid Impact
Bestuurslid IT-Organisatie in oprichting
Lid platform justitiŽle informatievoorziening
Lid overleggroep OM-Volksgezondheid
Lid landelijke executie-overleg
Lid begeleidingscommissie politieschool in Heerlen
Plaatsvervangend Bestuurslid Ien Dales Stichting
Lid Lions-Club Arentheem Arnhem
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den BoschR.A.0564
NLRM 93 94 95 96 97 98 4001
Raio rechtbank Utrecht 10492
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 110595-GOG270904
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 160997-GOG270904
NU
Rotterdam Rechter 161298
C270904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-270904 Hop bijbanenregister Rotterdam
Bijzonderheden!
(46)Hop moest (290797) van de rechtbank Utrecht genoteerde bijbanengegevens in zijn laptop wissen!G.0319
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Assen 130743
Substituut-griffier rechtbank Groningen 311246
Rechter-plaatsvervanger Idem 200755
Rechter Idem 140156
Vice-president Idem 201167
President Idem 100775 mw. mr.dr. D.A.J. Overdijk
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 08-0503
Jurist Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 's-Gravenhage
Voorzitter Stichting Leidse Autistensoos Leiden 01-0302
C221003-280904 Hop bijbanenregister UtrechtR.0744
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 200192
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Den Haag kantoor Ekelmans & Meijer beŽdiging 1990
Medewerker Advocatenblad
Medewerker Verzekeringsrechtelijke Berichten
C1997 Hop bijbanenregister Den HaagM.M.0747 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid Commissie van Beroep KNSB
Kantonrechterplaatsvervanger Groningen 270686
Kantonrechterplaatsvervanger Zuidbroek 270686
Kantonrechter Groningen 101287
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 240495
Winschoten Kantonrechterplaatsvervanger 270686
NU
Groningen Vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Stichting Fonds Bijzondere Voorzieningen Martinini Groningen
Bestuurslid Stichting Helpman
Lid Raad van Toezicht Martini-ziekenhuis Groningen
Voorzitter klachtencommissie Stichting NOVO
Lid Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat Groningen
Lid Commissie van Beroep voor het eindexamen Willem Lodewijk Gymnasium
C1997-120505 Hop bijbanenregister GroningenJ.A.C.A.
Voorzitter Commissie ter bestudering van de fiscale aspecten
Lid adviesraad vaktechniek Directoraat generaal der Belastingen
Bestuurslid Vereniging voor Belastingwetenschap
NU
Hoge Raad advocaat-generaal 010502
Plaatsvervangend Lid Gemeenschappelijk Hof van de Nederlandse Antillen en Aruba 011003
NEVENFUNCTIES
Voorzitter hoofdredactie Fiscale Encyclopedie De Vakstudie
Voorzitter redactie Editie Schuurmans en Jordens
C221003-280405 Hop bijbanenregister Hoge Raadmw. mr. A.E.M.
Bestuurslid Buurtvereniging 't Durp 280401-GOG230101
NU
Arnhem Rechter 27-09-2002
NEVENFUNCTIES
Lid Selectiecommissie Rechterlijke Macht (SRM) Den Haag 01-01-2008
Voorzitter Stichting Gemeenschapshuis 01-01-2004
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmW.J.
Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger 190603
NEVENFUNCTIES
Bedrijfsjurist Koninklijk Emballage Industrie Van Leer B.v. Amstelveen
C221003-150504 Hop bijbanenregister Hof LeeuwardenM.C.E.1044 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Arnhem 290886
Plaatsvervangend -Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 110987
Ondervoorzitter Raad van Beroep Arnhem 141188W.M.0934 Mw.A.J.M. van 0320
NLRM 71
Adjunct-secretaris tribunaal Arnhem en Breda 260745 tot 300945
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 301047
Idem Breda 140248
Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 50848
Substituut-officier van Justitie arrondissement Breda 181256
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 120961
Procureur-generaal Den Bosch 281065S.1223
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Advocaat en procureur Breda 80850
Secretaris -penningmeester Hoogheemraadschap Groot-Alblasserwaard 10954
Kantonrechter plaatsvervanger Gorinchem 100264
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 200568
Secretaris -rechtmeester Hoogheemraadschap Groot-Alblasserwaard 10173
Raadsheer Hof Den Bosch 240675
Vice-president Hof Den Bosch 121084
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 200789H. Hans Drs
Burgemeester van Groningen
Burgemeester van Almere
INFO
Betrokken bij de zaak LanceeJ.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Secretaris Raad van Toezicht Vereniging Bartolomeus of Bartimťus te Zeist en Doorn
Kantonrechterplaatsvervanger Utrecht 40278
Kantonrechterplaatsvervanger Utrecht 21287-GOG280904
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Utrecht kantoor Schorer & Stox beŽdiging 1968
Lid Raad van Toezicht HC Rumke Streftig te Utrecht
Secretaris Raad van Toezicht Stichting Dr Henri van der hoevenkliniek Utrecht
Lid bestuur zorgcentrum De Brug Driebergen
bestuurslid Interkerkelijke Stichting Zorgvoorzieningen De Brug Driebergen-Rijsenburg 01011994
C221003-280904 Hop bijbanenregister Utrecht

 

 

Publicatie nevenfuncties rechters & Officieren van Justitie op internet door Hop sloeg in als een bom


(210) 1998 CDA Minister van Justitie adviseerde Hop om tegen rechters te procederen om bijbanenwetgeving te handhaven
(329) CDA Minister van Justitie: "Door de activiteiten van Hop zijn registers nevenfuncties rechters beter gaan functioneren"
(276) Met de publicatie van hun rechter bijbanen is de(CHRISTELIJKE) advocaat die ook het bijbaantje rechter vervuld niet zo blij
(50) Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen). Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan......... schrijft vervolgens de volgende CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(53) Jeugdzorgindustrie Nederland opende zelfs een helpdesk om jeugdzorgpersoneel tegen Hop bij te staan met gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen
(griffier) Nederlandse Vereniging van Gemeenten VNG opende ook al een helpdesk tegen Hop om ambtenaren en gemeenten bij te staan
Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat (Groep) Hop moet worden doodgezwegen".
Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.
Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.
Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.
Informant Mr. H.P. Wooldrik Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem: "Eigenlijk zijn wij toch een volk van dominees en regenten. Van boven ons gesteld gezag en daar hoort ook de rechtspraak bij. De volksrechtbank met jury drukten wij meteen de kop in, terwijl de Duitsers, Belgen, Fransen en Engelsen er allemaal iets van hebben. De rechtspraak laat je niet over aan het gewone volk, vindt men, daar heb je autoriteiten voor." Bron: Groene Amsterdammer.
(21) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter A
(22) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter B
(23) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter C
(24) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter D
(25) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter E
(26) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter F
(27) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter G
(28) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter H
(29) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter I
(30) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter J
(31) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter K
(32) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter L
(33) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter M
(34) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter N
(35) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter O
(36) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter P
(37) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Q
(38) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter R
(39) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter S
(40) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter T
(41) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter U
(42) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter V
(43) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter W
(45) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Y
(46) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Z
(Contact) Hop per E-mail voor verbetering van onjuiste gegevens van ťťn vermelding

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hij heeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 2018 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.