GROEP HOP LELYSTAD ©

(124) Wraking Kamer van Toezicht Notarissen Zwolle in zaak Weber Lelystad GEGROND!
Handelt de notaris in het belang van de burger of in belang van de belastingdienst?
Waarom zitten er vertegenwoordigers van de belastingdienst in de Kamers van Toezicht notarissen?
Testament/erfenis: Belasting vrijstelling voor een kind is ruim 48000 euro
Testament/erfenis: Belasting vrijstelling voor een pleegkind minder dan 5 jaar in het gezin is 2000 euro
Testament/erfenis: Waarom wordt in de praktijksituatie een pleegkind langer dan 5 jaar in het gezin niet als kind aangemerkt?
Testament/erfenis: Hoe wordt de juridische situatie van UHP kinderen met criteria en welke termijnen aangemerkt?
Testament/erfenis: Hoe wordt de juridische situatie van kinderen aangemerkt als ouders uit het gezag zijn gezet?
Testament/erfenis: Hebben kinderen recht op (kinds)deel erfenis als hun ouders uit het gezag zijn gezet?
Waarom mag een "Koninklijke" notaris een akte van verdeling opmaken in strijd met een testament om van kind een erfenis af te pakken?

 

Wilt u zelf meedoen aan de verkiezingen gemeenteraad in uw gemeente Lelystad

Contact: lees verder

 

Aandachtsvestiging!
Tijdens het verwerken van gegevens viel het J. Hop op dat veelvuldig de nevenfunctie leden en plv. leden Kamer van Toezicht over notarissen en kandidaat-notarissen niet door rechters werd opgegeven. Beleefd verzoek om het onderstaande overzicht te vergelijken met het bijbanenregister (184) rechters op internet. Indien u verschillen tegenkomt laat het de redacteur onverwijld even weten om beide registers met de laatste gegevens op elkaar af te stemmen zojuist een juist beeld wordt gegeven. Indien u ontdekt dat bepaalde gegevens niet (meer) kloppen laat het gelijk even weten dan wordt die opgave gelijk bijgewerkt.
J. Hop E-mail

 

Waarom hoeven leden Kamers van Toezicht notarissen werkzaam bij de belastingdienst hun nevenfuncties NIET op te geven en alle andere leden wel?

 

Nevenfuncties leden en plv.Kamer van Toezicht over de Notarissen en Kandidaat-notarissen te Alkmaar

Molen Mr. EJ. van der
Voorzitter Kamer van Toezicht
Lid Bedrijfsadviescommissie Economie van het Horizon College te Alkmaar
President Rechtbank Alkmaar
Lid Commissie van Aanbeveling IMMUNA 2009 Alkmaar

Vollebregt Mr. L.G.
Namens de Belastingdienst
Lid Kamer van Toezicht over de Notarissen en Kandidaat-Notarissen te Haarlem
Voorzitter Vereniging GabriŽl Matthea

Wolzogen KŁhr Mr. E.E. von
Notaris te Hoorn (kantoor Abma Schreurs)
Penningmeester Loge West Friesland, te Hoorn

Winter Mr. R.H.C.
Notaris te Heiloo (Winter & Van Leersum Notarissen) Heiloo, te Heiloo
Voorzitter Geschillencommissie Woningstichting

Vroom Mr. P.G.
Kantonrechter te Alkmaar
Geen neventrekkingen

Nevenfuncties leden en plv.Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Almelo

Winkel Mr. A.R. van der ,

voorzitter. bestuur OSR Juridische opleidingen.

Jue Mr. RJ.,

plv voorzitter.
Voorzitter klachtencommissie van het NVPA.

Eerden Mr. G. van .

lid.
Geen.

Vos Mr. H,J.,

plv lid.
Vice-voorzitter college van beroep Saxion hogeschool/IJssellandcollege.

Meijling, Mr. W.

notarieel lid.
Bestuurslid Stichting Steunfonds Praktisch Humanisme.
Bestuurslid Stichting Pensioenfonds Johma.
Docent erfrecht, beroepsopleiding Notariaat.
Voorzitter Stichting Uitgeverij de Tweede Jas.
Bestuurslid Stichting Humanitas voor ouderen.
Voorzitter Losserse Tennisclub.

Spijkerboer Mr. H.W.C. . notarieel lid.
Geen.

Hordijk Mr. W.J. .

plv notarieel lid.
Secretaris Stichting Hartcentrum te Enschede.
Secretaris vereniging Volabiliteit is onze drijfveer.

Numan, Mr. G.J.

plv notarieel lid.
Bestuurslid Stichting Heim.
Voorzitter Samenwerkingsverband Twentse Notarissen.

Mulder, Mr. F.M.J.

lid (Belastingdienst) Geen registratie. Omdat zij werken bij de belastingdienst

Roesink, A.

plv lid (Belastingdienst) Geen registratie. Omdat zij werken bij de belastingdienst
 

Nevenfuncties leden en plv.Leden kamer van toezicht over notarissen en kandidaat notarissen te Amsterdam

Rechter Voorzitter, leden en plaatvervangende leden 1t/m 8

Eradus Mw. Mr. C.M.T.

Voorzitter van het bestuur Rechtbank Amsterdam Datum ingang: 01-04-2009
senior rechter A Rechtbank Amsterdam Datum ingang: 01-01-2011
Voorzitter Kernteam Programma Herziening Gerechtelijke Kaart Plaats: Den Haag Datum ingang: 17-03-2010
Lid Dagelijks Bestuur Presidentenvergadering Den Haag Datum ingang: 01-01-200
Voorzitter stichting Rudolf Lehmannfonds Datum ingang: 01-09-2003
Lid selectiecommissie MD-traject Raad voor de Rechtspraak ’s Gravenhage ingang: 01-09-2002

36 Peeters Mr. J.A.J.

senior rechter A Rechtbank Amsterdam Datum ingang: 01-01-2011
plv.voorzitter : Code Commissie voor de Geneesmiddelenreclame Datum ingang: 01-09-2007
Plaatsvervangend voorzitter Kamer van Toezicht Amsterdam ingang: 01-09-2005
arbiter NAI Nederlands Arbitrage Instituut Datum ingang :01-01-2002
plv. voorzitter college van toezicht van het ned. instituut voor psychologen Amsterdam Datum ingang: 01-11-1998
Voorzitter Reclame Code Commissie Amsterdam Datum ingang: 01-01-1983

Poelmann Mw.mr .M.Y.C.

Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam Datum ingang: 01-06-2011
Voorzitter raad van tucht Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Datum ingang: 01-01-2003

Blankevoort. Mr. N.C.H

senior rechter Rechtbank Amsterdam Datum ingang: 01-07-2007
Arbiter Result ADR B.V. Amsterdam Datum ingang: 01-01-2012
Bestuurslid Stichting Vier Gebroeders Haarlem Datum ingang: 01-01-2005
Arbitrage werkzaamheden Result ADR Amsterdam Datum ingang:01-10-2005
Bewindvoerder Vermogen van L.E. Burgos-De Josselin de Jong Datum ingang:20-11-1996
Kerk rentmeester Protestantse Gemeente i.w. Bloemendaal en Overveen Datum ingang:01-05-2003

Jongeneel Mr. R.H.C.

senior rechter Rechtbank Amsterdam Datum ingang: 01-01-2011
Lid Kamer van Toezicht notarissen en kandidaat-notarissen Amsterdam Datum ingang: 01-01-2011
Docent SSR Zutphen 01-01-2007
Auteur diverse juridische publicaties Amsterdam Datum ingang: 01-01-1997

Marres Mr. E.R.S.M

lid klachtencommissie NIVRE Datum ingang: 01-07-2006
lid kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen Datum ingang: 01-01-2003
voorzitter Commity of Experts HSL-zuid Datum ingang: 01-01-2003
voorzitter Concern geschillencommissie Delta Lloyd Datum ingang: 01-07-2001
bestuurslid Stichting Rooms Catholyk Oude Armenkantoor Datum ingang: 01-02-2001
Ombudsman Vereniging Letselschade advocaten Datum ingang: 01-10-2000
voorzitter Begeleidingscommissie Fusie Delta Lloyd-Nuts Ohra Datum ingang: 01-07-2000
bestuurslid Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche Datum ingang: 01-07-1999
voorzitter Stichting Ontwikkeling Laela Datum ingang: 01-07-1980

Leeuwen Mr. O.J. van

senior rechter Rechtbank Amsterdam Datum ingang:01-01-2011
Plaatsvervangend lid kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen Amsterdam Datum ingang: 01-11-2008 Datum eind: 31-10-2012
advocaat Loyens & Loeff Amsterdam Datum ingang: 01-01-2004 Datum eind: 31-08-2006

Ulrici Mw. Mr. M.V.

senior rechter Rechtbank Amsterdam Datum ingang: 01-01-2011
Lid COR Hervormd Lyceum Zuid Datum ingang: 01-01-2010
Lid NVvR WeCO Datum ingang: 01-01-2009
Bestuurslid kring van Kantonrechters Datum ingang: 01-07-2008
Lid Commissie van Beroep Pinokť A.M.H.C. Amsterdam Datum ingang:01-01-2002
Docent Kluwer Deventer Datum ingang: 01-01-2001
Docent VSO Datum ingang: 01-01-2001
Gastdocent RUL Datum ingang: 01-01-2001
Gastdocent UvA Amsterdam Datum ingang: 01-01-2001
Lid Commissie van Toezicht Grenshospitium De Stadspoort (P.I. Overamstel) Amsterdam Datum ingang:01-01-2001
voorzitter tichting Culturele & Maatschappelijke Belangen Amsterdam Datum ingang: 01-01-2001
voorzitter stichting SOLO Haarlem Datum ingang: 01-01-1998

Nevenfunctie notarissen en kandidaat-notarissen

Bijkerk. Mw. Mr. M.

Directeur Bij Law B.V
Directeur Bij All Means Holding B.V
Bestuurder Terpwerk Holding B.V
Bestuurder Terpwerk B.V
Lid Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat notarissen
Bestuurder Gerard van der Wal Beheer B.V
Bestuurder Gerard van der Wal Praktijk B.V
Bestuurder lid S.t VSB vermogensfonds
Lid raad van toezicht Stichting van Fonds

Meppelink. Mr. R.H.

Directeur Praktijkvennootschap R.N Meppelink B.V te Amsterdam ∑Datum ingang 27-03-1997
Directeur R.H Meppelink Beheer B.V te Amsterdam Datum ingang 27-03-1997
Secretaris st. Maria Maier te Amsterdam Datum Ingang 27-03-1997
Voorzitter ontroerend goed commissie Ring Amsterdam (KNB)∑Functie: Lid algemeen bestuur st. Ubbo Emmius Fonds Groningen
bestuurslid st. Administratie Priores te Amsterdam
Voorzitter managementteam Loyens & Loeff Amsterdam
Bewaarder NotariŽle Archieven in Arrondissement Amsterdam∑Functie: Directeur Notarispraktijk R.H Meppelink B.V te Amsterdam
Directeur mr. J.C Posch Holding B.V
Bestuurslid Vereniging kunst cultuur recht
Secretaris Troense Stichting te Bilthoven
Bestuurslid Stichting onamika gemeente Haarlemmermeer
Vice voorzitter maatschapelijke raad st. Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse kanker
Voorzitter notariŽle ambassadeur rijksmuseum Amsterdam
Secretaris dr. A.H. Heineken stichting voor geneeskunde
Secretaris dr .A.H Heineken stichting voor de milieu wetenschap
Secretaris dr .A.H Heineken stichting voor de Historische wetenschap
Lid van de Raad van commissarissen Ver. Ned. Historische scheepsvaart museum in Amsterdam
Secretaris dr .A.H Heineken stichting
Secretaris dr .A.H Heineken stichting voor de Kunst
Bestuurder st. Adm. Landelijke wonen/st. Keijzer Frankema Leen
Directeur bestuurder Vennootschap Curia B.V/St Adm. Curia
Lid Landelijke veiling commissie Kon. Not. Beroepsorganisatie

Harselaar. Mr. J.P. van

Bestuurslid St. museumplein te Amsterdam
Lid kamer van toezicht
Lid Raad van toezicht Amsterdam van de Makelaarsvereniging
Commissaris Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling
Bestuurslid Agrarische St. Blaricum
Lid raad van toezicht St. Puurzuid groep

Graaff
. Mr. F.L.M. van de

Voorzitter St. Cultureel en Maatschappelijke Activiteiten Lions
Kvt over de notarissen en kandidaat notarissen te Amsterdam
Secretaris St. Toonderhuis
Lions club Bussen Godelinda

Janssen. Mr. A.J.H.M.

Namens de belastingdienst
Belasting ambtenaar te Zwolle intensief toezicht Zwolle speciale werstromen groepsfunctie 1
Functie: bestuurslid Lokale welzijnsinstelling ∑Functie: Bestuurslid St. Sensoor en rechter van een kerkelijke rechtbank RK

Veen. Mr. P.J. van

Namens de belastingdienst
Belastingambtenaar
Vrijwilliger bij een voetbalvereniging en de KNVB

 

Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Arnhem

Emden-Geenen mw. mr. M.L.J.C. van

Plv Voorzitter van het bestuur Rechtbank Arnhem 01-03-2006
CoŲrdinerend vice-president senior Rechtbank Arnhem 01-03-2006

Nevenbetrekkingen

Lid Commissie van Beroep Nederlandse Golffederatie 01-03-2011
Voorzitter Raad van Advies vanuit de Rechtspraktijk Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen Nijmegen 01-01-2010
Voorzitter tuchtcommissie Nederlandse Golf Federatie 01-03-2004 01-03-2011
Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Administratiekantoor Exploitatiemaatschappij Golfstein Maarsbergen 01-06-2006

Steenbeek dhr. mr. D.A. van

Sectorvoorzitter Rechtbank Arnhem 01-01-2011
Senior rechter A Rechtbank Arnhem 01-01-2011

Nevenbetrekkingen

Voorzitter Adviescommissie Tuchtrecht Betaald Voetbal KNVB 01-01-2007
Begeleider (patroon) studenten Rota Carolina Katholieke Universiteit

Son mw. mr. L.A. van

Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 01-03-2011

Nevenbetrekkingen
Plaatsvervangend voorzitter Kamer van Toezicht Notarissen Arnhem 01-01-2009
Lid (plaatsvervangend) Kamer van toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen Arnhem 01-10-2003

Kester mw. mr.drs. H.P.M.

senior rechter Rechtbank Arnhem 01-01-2011

Nevenbetrekkingen
Plv. voorzitter Kamer van Toezicht Arnhem 01-01-2006
Voorzitter Stadionverboden v.d. KNVB 01-10-2003 .

Quispel mr. H.

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting behoud dorpskerk Ellecom
Voorzitter Stichting Ondersteuningsfonds Rotaryclub Rheden-Rozendaal
Voorzitter Watersportvereniging en jachthaven "De Engel" Rheden/De Steeg

Notaris/Kandidaat-notaris:

Castrop, de heer mr. J.G.T.M.

Penningmeester Vereniging Tweestroom te Gendt (volleybal en gymn.)Datum begin 16-10-2009 Datum gemeld 28-10-2009
Lid Kamer van Toezicht 12-06-2007 Datum gemeld Datum gemeld12-06-2007
Plv. lid Kamer van Toezicht Datum begin16-04-2002 Datum einde 12-06-2007
Docent Stichting Opleiding medew. in het notariaat te Den Haag Datum begin 01-09-1997 Datum einde 01-06-2005 Datum gemeld 08-02-2008

Engberts dhr. mr. B.J.

senior rechter Rechtbank Arnhem 01-01-2011 Patroon Rota Carolina Radboud Universiteit Nijmegen 01-09-2010

Nevenbetrekkingen
Patroon Rota Carolina Radboud Universiteit Nijmegen Datum ingang 01-09-2010
Redacteur Wsnp Periodiek (tijdschrift) 01-05-2010
Secretaris Stichting Kennisoverdrachte Wsnp Amsterdam 01-05-2010
Lid Kamer van Toezicht Notarissen Arnhem 01-01-2009
Auteur Tekst & Commentaar Insolventierecht Kluwer 01-10-2008
Redactie Praktijk boek Insolventierecht van Kluwer 01-10-2006
Docent CPO Nijmegen Nijmegen 01-11-2005
Docent Studiecentrum Rechtspleging (SSR) Zutphen 01-01-2006 01-05-2010
Kamer van Toezicht over de Notarissen en Kandidaat-Notarissen te Arnhem

Notaris/Kandidaat-notaris:

Ton, de heer mr. F.

Voorzitter Ver. van Netwerk notarissen regio Amersfoort Datum begin 01-01-2011 Datum gemeld 28-12-2010
Lid Kamer van Toezicht Arnhem Datum begin 15-06-2009 Datum gemeld 15-09-2009
Voorzitter Ledenraad KNB Datum begin begin 01-10-2005 Datum einde 12-06-2007 Datum Gemeld 14-10-2005 Datum gemeld 19-06-2007
Voorzitter ring Arnhem (KNB) Datum 14-04-2003 Datum einde12-06-2007 Datum gemeld 28-04-2003 Datum gemeld 19-05-2007
Bestuurslid Stichting voor Christelijk voortgezet onderwijs Datum begin 01-04-2002 Datum einde 01-11-2004Datum gemeld 13-06-2003 Datum gemeld 03-11-2004
Lid Ringbestuur Datum begin 14-06-2001 Datum einde 14-04-2003 Datum gemeld 14-06-2001 datum gemeld 28-04-2003
Voorzitter van het bestuur(te Culemborg)Stichting voor Christelijk voortgezet Onderwijs Datum begin 28-09-1999 datum einde 01-04-2002 datum gemeld 28-04-2003
Bestuurslid St.Steunfonds Christelijk Nat.Schoolonderwijs te Culemborg Datum begin 28-09-1999
LidKascommissieGereformeerde Kerk van Culemborg Datum begin 28-09-1999 begin einde 30-12-1999 datum gemeld 13-06-2003

Empel dhr. mr. W.H. van

senior rechter Rechtbank Arnhem 01-01-2011
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 06-09-2000

Nevenbetrekkingen

Plaatsvervangend Lid Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen Arnhem 01-01-1997 l
id bestuur van de Van Heumen-de Sitter Stichting Tiel 01-01-1993 Datum eind: 01-04-2010

Boks mw. mr. D.T.

Rechter Rechtbank Arnhem 01-10-2008

Nevenbetrekkingen:
Voorzitter medezeggenschapsraad Openbare Basisschool Oosterhuizen in Oosterhuizen 27-10-2010

Notaris/Kandidaat-notaris:

Lekkerkerker, de heer mr. T.K.

Penningmeester Stichting Gohi Gezondheid en onderwijs voor Kinderen Datum begin 15-04-2009
Penningmeester Stg Goki "Gezondheid en Onderwijs voor kinderen" Datum begin 15-04-2009 Datum gemeld 29-09-2009
Penningmeester Vereniging Vrienden voor het Stedelijk Gymnasium Arnhem Datum begin 09-12-2006
Penningmeester Vereniging Vrienden vh stedelijk Gymnasium Arnhem Datum begin 09-12-2006 Datum gemeld 29-09-2009
Plv. lid Kamer van Toezicht te ???? Datum begin 28-05-2006 Datum gemeld 28-05-2006
Bestuurslid Stichting Iddink Studie Stimuleringsfonds Datum begin 31-12-2004 Datum einde24-09-2008
Bestuurslid Stichting Vrienden van de Daklozen Datum begin 27-05-2004
bestuurslid Stichting Vrienden Stoelenproject "De Duif" te Arnhem Datum begin 23-03-2004 Datum gemeld 31-03-2004
bestuurslid Ries Kassens Stichting te Arnhem Datum begin 23-03-2004 Datum gemeld 31-03-2004 Datum einde 27-05-2004
Bestuurslid Stichting Vrienden van de Stichting Telefonische Hulp diens Datum begin 14-06-2002 Datum gemeld 18-06-2002
Bestuurslid Stichting Ex Animo Datum gemeld 10-12-1999 Datum einde 01-01-2006
Penningmeester Stichting Telefonische Hulpdienst te Arnhem Datum begin 08-09-1999 Datum einde 13-03-2001 Datum gemeld 12-04-2001
Bestuurslid Stichting Samenwerkende Telefonische Hulpdiensten in Gld. Datum begin 08-09-1999 Datum einde 28-03-2001 Datum gemeld 12-04-2001
Mede-redacteur Handboek BV ln Praktijk (Kluwer)Datum begin 01-01-1996 Datum gemeld 13-09-2001
Bestuurslid Stichting Arnhemsche Zwemclub 1882-1982 28-07-1995 Datum gemeld 28-07-1995Datum gemeld01-09-1998

Notaris/Kandidaat-notaris:

Nevenbetrekkingen:

Tierolff, de heer mr. A.J.V.

lid Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen Datum begin 18-04-2006 Datum gemeld 18-04-2006
voorzitter Stichting serviceprojecten Tafelronde 66 Wageningen Datum begin 07-02-2006 Datum einde 21-08-2006 Datum gemeld 13-02-2006 Datum gemeld 21-08-2006
Bestuurslid Vereniging van Vastgoedjuristen te Utrecht Datum begin 01-06-2004 Datum gemeld 26-10-2004
Lid van het Koninklijke Ringbestuur NotariŽle Beroepsorganisatie Datum begin15-11-1999 Datum einde 13-02-2006 Datum gemeld 13-02-2006
 

Notaris/Kandidaat-notaris:

Nevenbetrekkingen:

Heuff, mevrouw mr. P.F.

Plaatsvervangend Lid Kamer van Toezicht Datum begin 12-06-2007 Datum gemeld 11-07-2007
Lld Raad van Toezicht v.d. Stg. Stichting Rijnstad Arnhem Datum begin 30-01-2007 Datum gemeld 11-07-2007
Voorzitter Stichting Marie Muntendamfonds, gelieerd aan Soroptimist Datum begin 01-10-2006 Datum einde 01-10-2009
Secretaris Vereniging Commissie Service/Interservice Soroptimist Int.,Cub Arnhem te ArnhemDatum begin 01-10-1997 Datum einde 01-10-2003

 

Namen en nevenfuncties van de leden en plaatsvervangende leden van de Kamer van Toezicht te Assen.

Duinkerken dhr. mr. P.J.

Voorzitter van het bestuur Rechtbank Assen Datum ingang:01-01-2010
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam Datum ingang:01-09-2008

Nevenbetrekkingen

Voorzitter Juridisch Gezelschap Drenthe Assen Datum ingang:01-04-2010
Lid van het bestuur Groningsche Muziekvereniging Groningen Datum ingang:01-01-2007
Lid van de adviescommissie tuchtrecht betaald voetbal KNVB Zeist Datum ingang:01-11-2006
Voorzitter Vereniging Wanna Be Productions Zuidbroek Datum ingang: 02-12-1999

Rossum, mevrouw mr. M.E. van

senior rechter Rechtbank Assen Datum ingang: 01-01-2011
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam Datum ingang:23-11-2010

Nevenbetrekkingen

Lid Kamer van Toezicht Notariaat Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen Assen Datum ingang: 01-09-2011
Raadsheer PLV Gerechtshof Amsterdam Amsterdam Datum ingang: 23-11-2010
plv. lid Ledenraad NVVR Den Haag Datum ingang:01-01-2004
voorzitter Raad van Toezicht Stichting MEE Groningen Datum ingang:01-01-2006 Datum eind: 31-01-2011

ObenhuijsenDhr. mr. I.M.C. ,

senior rechter A Rechtbank Assen Datum ingang:01-01-2011

Nevenbetrekkingen

voorzitter stichtingsbestuur Josephinastichting (goede doelen stichting) Emmen Datum ingang: 01-10-2005
 

Kager,mevrouw mr. A.M.A.M.


senior rechter Rechtbank Assen Datum ingang:01-01-2011

Nevenbetrekkingen

plaatsvervangend voorzitter senior rechter Rechtbank Assen 01-01-2011
plv. lid Kamer van Toezicht over notarissen en kandidaat-notarissen in het arrondissement Assen 15-05-2010
plv. voorzitter Kamer van Toezicht over notarissen en kandidaat-notarissen in het arrondissement Assen 01-01-2005
voorzitter klachtencommissie Stichting Jeugdzorg Drenthe en Bureau Jeugdzorg Drenthe Assen 01-01-2005 01-01-2011

Meer, Dhr. mr. A. van der

Sectorvoorzitter Rechtbank Assen Datum ingang: 17-05-2005
senior rechter A Rechtbank Assen Datum ingang: 16-05-2011

Nevenbetrekkingen
 

Voorzitter De12Landschappen De Bilt (Utrecht)01-10-2010
voorzitter Vereniging It Fryske Gea Olterterp 31-05-2008
Voorzitter geschillencommissie RBON (Regeling Beheersovereenkomsten en Natuurontwikkeling)Utrecht 01-01-2001
Secretaris Stichting Munt- en Penningkabinet Surhuisterveen Surhuisterveen 01-10-1995
Secretaris Vereniging SPAVO Surhuisterveen 01-10-1995
Bestuurslid Kring van kantonrechters Utrecht 01-10-1999 01-01-2011

Pauw Dhr. mr. I.M.H. ,

Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Assen Datum ingang:01-02-2012

Nevenbetrekkingen

plaatsvervangend lid senior rechter Rechtbank Assen 01-01-2011
Bestuurslid Stichting Ondersteuning Bevordering Gezondheid en Welzijn Winsum 12-03-2004
plv. voorzitter Beroepscommissie Studenten Hanze Hogeschool Groningen Groningen 01-05-2000
Gastdocent Hanzehogeschool Groningen Groningen 01-01-2007 01-06-2010
Voorzitter Commissie voor bezwaar- en beroepschriften van de gemeente Eemsmond Uithuizen 01-05-2002 01-06-2010

Vink mr. N.T. ,

Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch Datum ingang:22-01-2003

In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

geen overige nevenfuncties

Tillema, mr. J.

plaatsvervangend lid,
voorzitter van de medezeggenschapsraad van basisschool 't Kofschip te Hoogeveen;
lid van de medezeggenschapsraad van Vereniging voor Protestants Christelijk onderwijs te Hoogeveen;
bestuurslid van Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen en Omstreken;
bestuurslid van Stichting Pecunia te Hoogeveen.

Entingmr. H.A. ,

plaatsvervangend lid,
secretaris van het Platform van ondernemersverenigingen in de gemeente De Wolden;
voorzitter van de Jan & Minie de Wilde Stichting te Ommen;
secretaris Stichting Vrienden Tonckenhuys Zuidwolde.

Jong mr. J.F.H. de

Posthumus, lid,
bestuurslid van Stichting 'DeKolk"te Assen;
voorzitter van het bestuur van de Stichting Muziekkamer te Assen;
vertrouwensnotaris KNB.

Bongers-Kuipers Mw. mr. H.A.
Werkzaam bij belastingdienst
Andere nevenfuncties worden geweigerd omdat deze werkzaam is voor de belastingdienst!

Nevenfuncties leden en plv. leden Kamer van Toezicht over notarissen en kandidaat-notarissen Breda

Nevenfuncties

Naves mr. H.C.

(voorzitter)
Plv. voorzitter Adviescommissie ongeschiktheidsontslag rechterlijke ambtenaren
Lid Taskforce Mensenhandel
Expert Centre for International Legal Cooperation te Leiden
Voorzitter Bestuur Stichting Vrienden van Korbis te Waddinxveen
Lid Adviesraad Opleidingen Sociaal Recht te Utrecht
Plv. voorzitter commissie voor advies en arbitrage bve St. Geschillencommissies Onderwijs te Voorburg
Voorzitter landelijke klachtencommissie christelijk onderwijs Besturenraad te Voorburg
Vice-voorzitter commissie voor advies en arbitrage dgo-geschillen Besturenraad te Voorburg
Voorzitter commissie voor geschillen interconfessioneel bve Stichting Rechtspraak en Geschillenregeling te Voorburg
Docent Stichting Studiecentrum Rechtspleging te Zutphen
Docent Opleidingen Sociaal Recht te Utrecht

Nevenfuncties

Hooff mr. P.P.M.H. van(plv. voorzitter)
Bestuurslid Nederlandse Vereniging tot bestudering van het recht betreffende de bescherming van de financiŽle belangen van de EG
Voorzitter interne beroepscommissie Regionaal Opleiding Centrum West-Brabant

Nevenfuncties
Weide mr. C.J.G.M. van der

(plv. voorzitter)
Lid Bezwaarcommissie Stichting toetsing verzekeraars te Den Haag
Plv. voorzitter Kamer van Toezicht over notarissen en kandidaat-notarissen te Breda
Bestuurslid Stichting Perspekt te Utrecht
Bestuurslid Golfclub De Haenen
Voorzitter geschillencommissie makelaardij De Geschillencommissie
Lid College van Beroep Stichting Milieukeur te Den Haag
Docent Burgerlijk Procesrecht Nederlandse Orde van Advocaten te Breda
Voorzitter geschillencommissie recreatie Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken

Nevenfuncties

Wallis mr. C. (lid)
Bestuurder Stichting Zwaan Producties te Arnhem
Lid Kamer van Toezicht over notarissen en kandidaat-notarissen te Breda
Lid Bisschoppelijke scheidsgerecht voor rechtspositionele aangelegenheden te Utrecht

Nevenfuncties notaris

Kos mr. J. (lid)
Voorzitter bestuur St. Begraafplaats Godesakker te Hilvarenbeek
Notaris-lid Kamer van toezicht over notarissen en kandidaat-notarissen te Breda
Lid bestuur Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) in de Protestantse kerk in Nederland
Voorzitter College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Hilvarenbeek
Bestuurslid(kerkenraad) van de Protestantse Gemeente Hilvarenbeek

Nevenfuncties notaris

Teunissen mr. L.J.M. (lid)
Notaris-lid Kamer van Toezicht over notarissen en kandidaat-notarissen te Breda
Bestuurslid (penningmeester) Juridisch Genootschap voor het arrondissement Breda
Bewaarder NotariŽle archieven

Nevenfuncties

Quispel mr. H. (belastingdienst-lid)
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting behoud dorpskerk Ellecom
Voorzitter Stichting Ondersteuningsfonds Rotaryclub Rheden-Rozendaal
Voorzitter Watersportvereniging en jachthaven "De Engel" Rheden/De Steeg

Nevenfuncties

Trippenzee-Braaksma mw. mr. M.L. (plv.lid)
Voorzitter Geschillencommissie Garantiewoningen (Stichting Geschillencommissie voor Consum entenzaken )
Voorzitter Geschillencommissie Verbouw (Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken)
Plv. lid Kamer van Toezicht over notarissen en kandidaat-notarissen Breda

Poppel Mw. mr. e.M. van (plv.lid)
Heeft op dit moment geen nevenfuncties.

Hanser Mr. A. (plv.lid)
Heeft op dit moment geen nevenfuncties.

Scherphof Drs. M. (plv. belastingdienst-lid) Heeft op dit moment geen nevenfuncties.

Vink Mr. NT (plv. belastingdienst-lid)
Heeft op dit moment geen nevenfuncties.

Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Dordrecht

Zuidema. de heer mr. T. Voorzitter:waarnemend president Rechtbank Dordrecht

Beroepsgegevens

Voorzitter van het bestuur Rechtbank Dordrecht Datum ingang 01-12-2010

Nevenbetrekkingen

Lid examencommissie Vereniging huurrechtadvocaten Utrecht Datum ingang: 01-12-2006
Buitengewoon lid Vereniging Huurrechtadvocaten Utrecht Utrecht Datum ingang: 01-01-2002

Plaatsvervangend voorzitter:

Visser de heer mr. J. . wnd. sectorvoorzitter private sectoren rechtbank Dordrecht

Beroepsgegevens

senior rechter Rechtbank Dordrecht Datum ingang:01-01-2011
Nevenbetrekkingen

Voorzitter Geschillencommissie voor Consumentenzaken Den Haag Datum ingang:01-12-2007
Lid Vakgroep/examencommissie beroepsopleiding NOVA, BPR Den Haag Datum ingang:01-09-2005
Docent Burgerlijk Procesrecht NOVA Den Haag Datum ingang: 01-01-2001
 

Leden:

Cartigny de heer mr. drs. ir. A.J.E. , vice-president te Dordrecht

Beroepsgegevens

senior rechter Rechtbank Dordrecht Datum ingang:01-01-2011

Nevenbetrekkingen
Lid Kamer van Toezicht Notariaat Dordrecht Datum ingang: 01-01-2009
Voorzitter Vereniging van eigenaars Breda Datum ingang: 04-11-1996

Hoppel. de heer mr F. Hoofdambtenaar Belastingdienst /Beleidsmedewerker, Ministerie van FinanciŽn

Heiden. de heer mr W.c.A. van der notaris te Streefkerk

Barendse.de heer mr W. J. notaris te Dordrecht

Plaatsvervangende leden:

Roukema . de heer mr. R.R. vice-president te Dordrecht

Beroepsgegevens

Senior rechter Rechtbank Dordrecht Datum ingang: 01-01-2011

Nevenbetrekkingen

Voorzitter Commissie Contact Hoge Overheid (CCHO) Utrecht Datum ingang:01-06-2000
lid klachtencommissie seksueel misbruik in pastorale relaties Datum ingang:01-02-1999
voorzitter klachtencommissie SVG/GEMIVA Leiden Datum ingang:01-06-1995


aliŽn. de heer mr. R. van der
Hoofdambtenaar bij de Belastingdienst Rotterdam Groepsfunctie 1 Unit 16

Oudhof mevrouw mr. O.M. kandidaat-notaris te H.I.Ambacht

Kuijp. de heer mr. R.Y. van der notaris te Strijen

Nevenfuncties belastingsdienst-leden (naast hun (plv.) lidmaatschap van de Kamer van Toezicht te Dordrecht):

Hoppel De heer mr. F.

Plv. lid van de Kamer van Toezicht te Rotterdam
(2") plv. lid van de Kamer van Toezicht te Middelburg
Voorzitter van een Vereniging van eigenaars. te Zwijndrecht, vanaf 2000.

GaliŽn De heer R. van der

Lid van de Kamer van Toezicht te Rotterdam
Lid (plv.) van de Kamer van Toezicht te Den Haag

Heiden, de heer mr. W.C.A. van der Kandidaat-notaris

Nevenbetrekkingen:

Bestuurslid stichting voor chr. onderw op Ref. grondslag Datum begin 01-12-1998 Datum einde 01-01-2003 Datum gemeld 27-07-1999
Bestuurslid chr. voortgezet onderw. op Ref. grondslag Datum 01-12-1998 Datum gemeld 27-07-1999 Datum einde 01-01-2003
Scriba Kerkenpast van de Hervormde Gemeente te streefkerk Datum begin 01-01-1993 Datum gemeld 27-07-1999

Barendse, de heer mr. w.J. kandidaat-notaris

Nevenbetrekkingen

Bestuurslid/voorzitter St. Monumentenbehoud Amicitia Datum begin 01-10-1998 Datum gemeld 03-11-2003
Voorzitter ring Dordrecht KNB Datum begin 01-01-1998 Datum einde 01-10-2001 Datum gemeld 27-09-1999 Datum gemeld 03-11-2003
Lid ledenraad KNB Datum begin 01-01-1998 Datum einde 01-01-2001 Datum gemeld 27-09-1999 Datum gemeld 03-11-2003
vice-voorzitter commissie voorlichting ver. werkgevers Drechtsteden Datum begin 01-01-1996 Datum einde 01-01-2001 Datum gemeld 27-09-1999 datum gemeld 03-11-2003
Past. president Kiwanis Datum begin 01-01-1995 Datum gemeld 27-09-1999
vice-president vereniging societeit Amicitia Datum begin 01-01-1992 Datum gemeld 27-09-1999

Kuijp, de heer mr. R.V van der Notaris en Kandidaat-Notarissen
Nevenbetrekkingen:

Stichting JCI Water Toolkit Datum begin 01-09-2008 Datum einde 31-12-2010 Datum gemeld 26-04-2010
secretaris St. vrienden Radio Hoeksche Waard Datin begin 01-01-2008 Datum gemeld 26-04-2010

Penningmeester St. Letterenhuis Rotterdam Datim begin 07-04-2005 Datum gemeld 12-04-2005
voorzitter VVE Robert Baeldestraat 61-210 Rotterdam Datum begin 01-01-2005 Datum gemeld 26-04-2010

Oudhof, mevrouw mr. D.M. Notaris kandidaat-notaris

Nevenbetrekkingen:

Docent Klerkenopleiding Datum begin 30-08-2003 datum gemeld 31-10-2003

Kamer van Toezicht over de Notarissen en Kandidaat-Notarissen , s-Gravenhage

Samenstelling van de Kamer van Toezicht te 's-Gravenhage

Voorzitter:
Bakker mr. F.C. ,president van de rechtbank te 's-Gravenhage.

Plaatsvervangend voorzitters:
Paris, mr. RJ.
Koppen, mr. drs. P.A.
Os-Brand, mr. M.G.L den

ieder vice-president rechtbank te 's-Gravenhage. Lid uit de rechterlijke macht, benoemd door de Minister van Veiligheid en Justitie:

mr. G.P. van Ham, vice-president rechtbank te 's-Gravenhage.

Plaatsvervangend lid uit de rechterlijke macht, benoemd door de Minister van Veiligheid en Justitie:

Burg mr. O. van der , vice-president rechtbank te 's-Gravenhage.

Notarisleden, door de ringvergadering in dit arrondissement benoemd:

Moree mr. 1.Z., notaris te Wateringen,

Smal mr. J. , notaris te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Plaatsvervangend notarisleden, door de ringvergadering in dit arrondissement benoemd:

Gorsira, mr. P.H.B.notaris te Wassenaar,

Voskamp, mr. E.S.notaris te Rijswijk.

Lid uit de belastingdienst, benoemd door de Minister van Veiligheid en Justitie:

GaliŽn, mr. R. van der rijksambtenaar bij de Belastingdienst,

nevenfunctie:

lidmaatschap van de Kamers van Toezicht te Dordrecht en Rotterdam.

Plaatsvervangend lid uit de belastingdienst, benoemd door de Minister van Veiligheid en Justitie:

Vollebregt, mr. L.G. rijksambtenaar bij de Belastingdienst,

nevenfunctie:

voorzitter van de vereniging GabriŽl Matthea (ondersteuningsvereniging),
lidmaatschap van de Kamers van Toezicht te Alkmaar en Haarlem.

Notaris/Kandidaat-notaris:
Moree, de heer mr. J.Z.
Lid Kamer van Toezicht Not. en Kand. not Datum begin : 22-04-2003 Datum gemeld : 22-04-2003

Plaatsvervangend lid
Kamer van Toezicht Notarissen en Kand. Notarissen Den Haag Datum begin : 09-11-1999 Datum einde : 22-04-2003 Datum gemeld 09-11-1999 Datum gemeld : 22-04-2003

Docent Omzetbelasting notariŽle beroepsopleiding.(Jonge Knot) Datum begin : 16-09-1999 Datum gemeld: 02-02-2004
Voorzitter Beleggingsvereniging .Blue Chip, Naaldwijk Datum begin : 16-09-1999 Datum gemeld : 02-02-2004
Voorzitter Comm.Registergoed vd samenwerkende notarissen Datum begin: 16-09-1999 Datum einde : 01-12-2000 Datum gemeld : 02-02-2004
Voorzitter: Heren sociŽteit De Kleine Witte, Naaldwijk Datum begin: 16-09-1999 Datum einde: 12-12-2000 Datum gemeld: 02-02-2004
Secretaris IndustriŽle Kring, Naaldwijk Datum begin 16-09-1999 Datum einde: 15-04-2002 Datum gemeld 02-02-2004
Enig bestuurder Not. Praktijkvennootschap. v. aandeel VMV Netwerk. Not. Naaldwijk Datum begin 27-03-1998 Datum gemeld : 23-07-2009
Enig bestuurder Instelling : Not. Praktijkvennootschap. v. aandeel VMV Netwerk. Not. Naaldwijk Datum begin: 27-03-1998 Datum gemeld: 23-07-2009

Notaris/Kandidaat-notaris:
Smal, de heer mr. J.
Nevenbetrekkingen:


Voorzitter Ringbestuur 's-Gravenhage KNB Datum begin 11-09-2001 Datum gemeld 06-02-2002, Datum gemel02-02-2004
Voorzitter Instelling : Rotaryclub Nieuwerkerk aan den IJssel Datum begin: 01-07-2001 Datum gemeld: 06-02-2002 Datum gemeld02-02-2004
voorzitter Rotaryclub Nieuwerkerk aan den IJssel Datum begin: 01-07-2000 Datum einde 30-06-2001 Datum gemeld : 06-02-2002
Lid van het bestuur Gebruikersver. Hansco, Woerden Datum begin 01-10-1999 Datum einde 01-07-2001 Datum gemeld 06-02-2002
Raad van commiss.Vector Aandr.Techn.B.V. Rot-dam Datum begin 01-10-1999 Datum einde 03-10-2000 Datum gemeld : 06-02-2002
Lid College van Beroep KNB. 's Gravenhage Datum begin 01-10-1999 Datum einde 15-11-2000 Datum gemeld 06-02-2002 Functie
Plv.lid Comm.Makelaardij KVK Rotterdam,Gouda Datum begin 01-10-1999ld Datum einde 01-02-2001 Datum gemeld 06-02-2002
Voorzitter bestuur Ver.van Aandeelhouders Stadion Feijenoord, Rottedam Datum begin 01-10-1999 Datum gemeld : 02-02-2004
Voorzitter bestuur St. De Parel, Texel Datum begin 01-10-1999 Datum gemeld 02-02-2004
plv.voorzitter Ringbestuur 's-Gravenhage KNB. Datum begin :01-10-1999 Datum einde 11-09-2001 Datum gemeld 06-02-2002

Notaris/Kandidaat-notaris:
Gorsira, de heer mr. P.H.B.
Nevenbetrekkingen:

Bestuurder van de Stichting Administratiekantoor E Invest 4Me te Wassenaar Datum begin 22-12-2003 Datum einde :28-01-2004 Datum gemeld 14-01-2004
Bestuurder Stichting Vrienden Kijken Samen Verder Datum begin 23-05-2002 Datum gemeld: 15-10-2008
Directeur Henderson Investors International Holdings BV Datum begin 10-02-2000 Datum einde 01-07-2002 Datum gemeld 22-12-2000 Datum gemeld 13-01-2004
Directeur Henderson French Property Fund B.V. te Amsterdam Datum begin 10-02-2000 Datum einde 15-07-2007 Datum gemeld 22-12-2000 Datum gemeld 15-10-2008

Notaris/Kandidaat-notaris:
Voskamp, mevrouw mr. E.S.

nevenbetrekkingen:
onbez.p1v lid KvT over de notarissen en kandidaat-notarissen Den Haag Datum begin 13-02-2011 Datum gemeld 14-02-2011
Klachtencommissie Stichting Vluchtel.werk Rijswijk Datum begin 01-10-2010 Datum gemeld 05-08-2010
Voorzitter Rotaryclub Rijswijk- Ypenburg Datum begin 01-07-2010 Datum einde 30-06-2010 Datum gemeld
bestuurslid Jachtclub Scheveningen Datum begin 16-06-2009 Datum gemeld 07-01-2009.
Bestuurslid Ring 's-Gravenhage Datum begin 25-06-2002 Datum einde 31-08-2009 Datum gemeld : 26-01-2004 Datum gemeld 07-01-2009

Saab Mr A. KvT Secretaris

 

KAMER VAN TOEZICHT OVER DE NOTARISSEN en KANDIDAAT-NOTARISSEN te GRONINGEN

De kamer van toezicht te Groningen bestaat uit vijf leden Namens de rechtelijke macht zijn dat

Keurentjes mr. R.B.M voorzitter
Baak/Klijnsma mrs. G.R

Namens het Notariaat

Kuhlman K.H.H.J
Rijntjes C.M

Namens de belastingdienst

Drost F.

Notaris/Kandidaat-notaris:

Kuhlmann, de heer mr. K.H.H.J.
Nevenbetrekkingen

Voorzitter Stichting Franciscus Centrum Datum begin 01-01-2004 Datum gemeld 23-02-2005

Bestuurslid Astronomisch Studiefonds J.C Kapteyn (Stichting ) Datum begin 01-01-2002 Datum einde 01-01- 2011 Datum gemeld 25-02-2002 Datum gemeld 22-02-2011

Bestuurslid Pastoor schrneltz fonds voor sterrenkunde (Stichting) Datum begin 01-01-2002 Datum einde 01-01-2011 Datum gemeld 25-02-2002 Datum gemeld 22-02-2011

Bestuurslid Stichting Administratie kantoor Aandelen Nonezak / Libau Datum begin 13-12-1999 Datum gemeld 13-12-1999

Bestuurslid Stichting Fransciscus Centrum Datum begin 13-12-1999 Datum einde 31-12-2003 Datum gemeld 13-12-1999 Datum gemeld 23-02-2005 Secretaris Vereniging Stad-Groningen Notarissen Datum begin 13-12-1999 Datum einde 31-12-2003 Datum gemeld 13-12-1999 Datum gemeld 23-02-2005

Notaris/Kandidaat-notaris:
Reijntjes, de heer mr. C.M.

lid College van Toezicht Vereniging voor Psychosynthese-therapie Nederland Datum begin 01-04-2009 Datum gemeld 22-02-2010 Datum gemeld
Directeur van het leiderschapsteam(vz bestuur) Chapter Emsland van Business Network International (BNI) Datum begin 01-04-2009 Datum gemeld 22-02-2010 16-06-2009 Datum gemeld 22-02-2010 22-02-2010
Secretaris bestuur Busiiness Club Eemsdelta Datum begin 23-01-2007 Datum gemeld 22-02-2010 Datum gemeld
Vice -voorzitter Stichting Vrienden Delf zicht Delfzijl, te Delfzijl Datum begin 28-02-2006 Datum gemeld 09-06-2006 • 03-03-2009 Datum gemeld 22-02-2010
Voorzitter Stichting Noordelijke Vastgoedveiling te Groningen Datum begin 07-12-2005 Datum gemeld 31-01-2006 07 -12-2009 Datum gemeld 22-02-2010
Lid "Vereniging Lionsclub Slochteren – Skiramere te Slochteren Datum begin 01-07-2002 Datum gemeld 22-07-2002 01-07 -2003 Datum gemeld 31-01-2006
Lid Bestuur van de Vereniging van Netwerk notarissen te Bussum Datum begin 22-06-2001 Datum gemeld 29-01-2002 .01-01-2006 Datum gemeld 31-01-2006
Voorzitter Vereniging Notarieel Samenwerkingsverband Noord/West Groning Datum begin 10-03-1999 Datum gemeld 14-12-1999 03-11-2005 Datum gemeld 31-01-2006
Voorzitter Vereniging Nieuwe Appingedammer Handelsvereniging 15-02-1999 Datum gemeld 14-12-1999 20-11-1999 Datum gemeld

F. Drost namens de belastingdienst (per 30 augustus 2011) Naast de hoofdfunctie werkzaam bij de Belastingdienst) en het. lidmaatschap van de kamer van Toezicht heeft F. Drost twee nevenfuncties
docent. auteur LOI hogeschool
secretaris voetbalverenging FC Meppel

Keurentjes dhr. mr.dr. R.B.M.
voorzitter Voorzitter van het bestuur Rechtbank Groningen Datum begin 01-04-2007
senior rechter A Rechtbank Groningen Datum begin 01-01-2011
Lid Adviesraad SSR Zutphen 01-01-2007
Lid Raad van Advies Khonraad Software Engineering bv (BOPZ-online)Soest 01-01-2006
Lid vertrouwenscommissie wetenschappelijke ethiek Technische Universiteit Eindhoven 01-01-2006
Lid Redactieraad Koninklijke uitgeverij Vermande/SDK voor praktijkreek wet BOPZ 01-01-2000 Docent SSR 01-01-1990

Baak-Klijnsma mw. mr. G.R. van
senior rechter Rechtbank Groningen 01-01-2011
Voorzitter Stichting Rikkens Lubbers Groningen 01-01-2008
Lid Kamer van Toezicht over de kandidaat-notarissen en notarissen Groningen 01-09-2007
Voogdes Roode of Burger Weeshuis Groningen 01-01-2001 Plaatsvervangend voorzitter Commissie van Advies beroep- en bezwaarschriften, Rijksuniversiteit Groningen Groningen 01-02-1997
Voorzitter Vereniging Vrienden van het Groninger Museum Groningen

Nevenfuncties leden en plv.Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Haarlem

???????????????????/

 

KAMER VAN TOEZICHT OVER DE NOTARISSEN EN KANDIDAAT-NOTARISSEN TE 'S-HERTOGENBOSCH

Snijders. Mr. H.A.W. voorzitter
Ham. Mr. J.P.M. van der plaatsvervangend-voorzitter
Willard. Mr. SJ.G.N.M. plaatsvervangend-voorzitter
Rullmann. Mr. J.H.W. plaatsvervangend-voorzitter

Robers, Mr H.G.plaatsvervangend-kantonlid
Knaapen. Mr. P.M. plaatsvervangend-kantonlid

De nevenfuncties van de leden uit de rechterlijke macht kunt u vinden op de site van rechtspraak. nl

De leden van de belastingdienst zijn:
Kuijpers Mr. J.J.G.M.
Pooters Mr. G.M.H.M. Werkzaam Belastingdienst kantoor'S-HERTOGENBOSCH
Quispel Mr. H.

Het is niet aan de kamer van toezicht om informatie te geven over de nevenfuncties van de leden van de belastingdienst. U dient hiervoor contact op te nemen met de belastingdienst.

De leden uit het notariaat zijn:

Kessels. Mr. M.A.M. notaris-lid
Giesbers. Mr. M,H.G. notaris-lid
Mertens. Mr. J.LG.M. plaatsvervangend notaris-lid
Heeringa. Mr. P.G.
plaatsvervangend notaris-lid
Meijers. Mr. L.C.A.M.
plaatsvervangend notaris-lid

Notaris kandidaat-notaris
Kessels, de heer mr. M.A.M.
Nevenbetrekkingen:
Lid Kamer van toezicht over de notarissen 's-Hertogenbosch Datum begin 01-07-2010 Datum gemeld 09-06-2010
Adviseur Sint Joris Gilde te Asten Datum begin 01-01-2009 Datum gemeld 09-06-2010
Commissaris Astens gemengd koor Puur Sangh Datum gemeld 01-01-2008 Datum gemeld 09-06-2010
Voorzitter Ring KNB Den Bosch Datum gemeld 01-07-2006 Datum einde 01-07-2009 Datum gemeld 02-01-2007Datum gemeld 01-01-2009
Vice-voorzitter Ring Den Bosch KNB Datum begin 01-07-2003 Datum einde 30-06-2006 Datum gemeld 03-12-2003 datum gemeld 02-01-2007
Lid St. Beheer Hockey accommodatie (Stiba) Datum begin 09-02-2001 Datum einde 01-01-2004 Datum gemeld 09-02-2001 Datum gemeld 03-12-2004 Bestuurslid te Asten-Someren Stichting Welzijn Ouderen 2 Datum begin 9-09-1999 Datum einde 01-07-2004 Datum gemeld 29-09-1999 datum gemeld 04-12-2004
Bestuurslid Curatorium te Deurne St. Willibrord Gymnasium Datum begin 28-09-1999 Datum einde 01-08-2005 Datum gemeld 28-09-1999 Datum gemeld 04-12-2004
Lid Rotaryclub Deurne-Asten-Someren Datum begin 28-09-1999 Datum gemeld 28-09-1999
Lid te Asten Beleggingsvereniging Fundex Datum begin 28-09-1999 Datum gemeld 28-09-1999

notarissen en kandidaat-notarissen
Giesbers, de heer mr. M.H.G.
Nevenbetrekkingen:

notarislid Kamer van toezicht over het notariaat arr. Den Bosch Datum begin 19-06-2006 Datum gemeld 19-06-2006
Plaatsvervangende notarislid kamer van toezicht over het notariaat arr. Den bosch Datum begin 14-07-2004 Datum einde 18-06-2006 Datum gemeld 09-12-2004 datum gemeld 18-06-2006

Notaris/Kandidaat-notaris:
Mertens, de heer mr. J.L.G.M.
Nevenbetrekkingen:
Voorzitter RV Liempde Datum begin 01-01-2003 Datum einde 01-01-2008 Datum gemeld 08-12-2003 Datum gemeld 01-01-2008
Notaris-lid Kamer van toezicht over het notariaat Datum begin 25-07-2002 Datum gemeld 25-07-2002

Notaris/Kandidaat-notaris:
Heeringa, de heer mr. P.G.
Nevenbetrekkingen:
Member of the board of trusters Liliane Fonds Registered Trustees Nairobi Kenya Datum begin 07-04-2005 Datum gemeld 06-01-2006
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting Liliane Fonds Datim begin 03-02-2003 Datum gemeld 04-02-2003
Secretaris Stichting tot ontwikkeling Liliane Fonds Datum begin 03-02-2003 Datum gemeld 04-02-2003
Voorzitter Stichting Escrow-agent Datum begin 21-10-1999 Datum gemeld 21-10-1999
Lid comite van aanbeveling Stichting Leven met CF Datum begin 21-10-1999 Datum gemeld 21-10-1999

Notaris/Kandidaat-notaris:
Meijers, de heer mr. L.C.A.M.
Nevenbetrekkingen:
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Pastoor Vekemansfondste VeldhovenDatum begin11-05-2010 Datum gemeld 09-06-2010
Lid Stichting Dodenherdenking Veldhoven Datum begin 01-05-2008 Datum gemeld 09-06-2010
Lid van het bestuur Stichting ASML Trust te Veldhoven Datum begin 01-01-2007 Datum gemeld 02-01-2007
Plaatsvervangend notarislid Kamer van toezicht over de notarissen en kand. notarissen . Datum gemeld 14-06-2004 Datum gemeld 08-12-2004
Secretaris-penningmeester Ver. samenwerkingsverband notarissen ZOBrabant Datum gemeld 24-01-2002 Datum einden 01-01-2003 Datum gemeld 24-01-2002 Dat gemeld 21-01-2003
Directeur Locam Beheer B.V. te Veldhoven Datum gemeld 24-01-2002 Datum gemeld 24-01-2002
Voorzitter geschillencommissie woningbouwver. Aert Swaens te Veldhoven Datum begin 24-01-2002 datum einde 01-09-2007 Datum gemeld 24-01-2002 datum gemeld 01-01-2008
Lid van het bestuur St. Onderz. en stimulatie sport/bewegen kanker Datum begin 24-01-2002 Datum gemeld 24-01-2002

 

Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Leeuwarden


27 De heer mr. R. Giltay, rechter
28 De heer mr. T.K. Hoogslag, rechter
32 De heer mr.J.C.G. Leijten, rechter
39 De heer mr. P. Schulting, rechter

Nevenfuncties van de leden van de Kamer afkomstig van de Belastingdienst
De heer mr. N. Vink geen nevenbetrekking
mr. J.G. de Beer secretaris is van de Evangelische Commissie van de Koningskerk te Zwolle.

H.J. Hettema Secretaris Voetbal vereniging Dronrijp

P. Nijenhuis Penningmeester VVV Langweer-Joure

G.J. de Jong Examencommissie Stichting op1eiding medewerkers in het Notariaat Bestuurslid Lions Lionss Drachten Raad van Toezicht Bib1iotheek Sma11inger1and Lid bestuur van de Stichting literaire activiteiten Smallingerland Nij Smellinghe (ziekenhuis te Drachten)

H.P.H.Breuker lid landelijke Pub1ic Re1ationscie KNB secretaris St. Pub1ieksvoor1ichting Notariaat Frys1an
Secretaris St.Beheer en Bewind vellinga Wiersma Netwerk Notarissen Stichting Ondernemerskring Opsterland (OKO)
Lid Kamer van Toezicht Leeuwarden secretaris St. Het Van den Veen & Hoekstrafonds A.W. Drijver Geen nevenbetrekking

Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen in het arrondissement Maastricht

Gent mr .R.J.M vanNotaris
Plv. kantonrechter rechtbank Mstr.
Vice voorzitter Lions Club te Valkenburg
Penningmeester Cercle D'Artagnan
Secretaris Lions Club te Valkenburg
Bestuurslid Dr. P.G.M.J. Jansens
Voorzitter Raad van Toezicht St. Drielanden Thuiszorg
Lid kamer van toezicht over de notarissen en knd. notarissen

Steegmans mr R.L.GNotaris
Zitting hebbend in bestuur Stg. Gespreide betaling "Sint Maartenscollege"
Lid bestuur Wildbeheereenheid Savelsbos
Lid kamer van toezicht over de notarissen en knd.notarissen
Voorzitter Liturgisch beraad; Parochie vld Heilige Kruisverheffing Cad ier en Keer
Accomodatiecommissaris hockeyclub Hockeer te Cadier en Keer
Lid v/h Kerkbestuur Parochie vld Heilige Kruisverheffing Cad ier en Keer
Materiaal-commissaris hockeyclub Hockeer te Cadier en Keer
Bestuurder Stg. Louis Spet
Voorzitter tafelronde 174
Bestuurder Afd. Maastricht en omstreken v/h Ned. Rode Kruis
Secretaris scheidsgerecht KNB
Bestuurder Stg. Servicefonds Tafelronde 174 Mstr.
Reserve-officier Koninklijke Landmacht

Huenges Wajer mr A.C.J Notaris
Voorzitter newerk Limburg
Voorzitter Broederschap H. Barbara
Voorzitter Ring Mstr. Der Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie
Vice-voorzitter centrum voor Beeldende Kunsten te Mstr.
Voorzitter Belgisch-Nederlandse Vereniging Benev-Maasland te Mstr.
Voorzitter Basilicakoor O.L.V. Sterre der Zee te Mstr.
Bestuurslid Stg. L'aigle Noir te Mstr.
Vice-voorzitter stg. Behoud van Leven te Heerlen
Lid Raad voor economische aangelegenheden Bisdom Roermond
Voorzitter Servatius Academie te Kerkrade
Bestuurslid Vereniging Vrienden v/h Limburgs Dagblad te Heerlen

Meer mr H.H.van der Kandidaat- Notaris
1 e plv. lid kamer van toezicht
Lid Tuchtcommissie Nederlandse Jeu de Boules Bond

Oosterveen mr R.J.M.GBelastingdienst :
nevenwerkzaamheden: geeft les aan de Hogeschool Zuyd (3x per jaar) Belastingdienst Geen nevenfuncties

Pooters mr G.M.H.M.Belastingdienst : mr H.Quispel
Voorzitter Raad van Toezicht Stg. Behoud dorpskerk Ellecom
Voorzitter Stg. Ondersteuningsfonds Rotaryclub Rheden-Rozendaal
Voorzitter Watersportvereniging en jachthaven "De Engel" Rheden/De Steeg

Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat- notarissen te Middelburg

Dijke Mr. L.A.M van voorzitter. tevens president rechtbank Middelburg
Kool Mr. C. . lid. kantonrechter
Loof.Mr. J.P. notaris-lid
Leuinga, Mr. S. notaris-lid
Quispel. Mr. H. Lidvan de belastingdienst

Dijke dhr. mr. L.A.M van

Voorzitter van het bestuur Rechtbank Middelburg Datum ingang 01-09-2002
Nevenbetrekkingen

Vice- voorzitter Selectiecommissie Rechterlijke Macht Den Haag Datum ingang 01-04-2006
Voorzitter raad van toezicht Nederlandse Vereniging van makelaars Breda Datum ingang 01-01-1989Datum eind 01-08-2010
Plaasvervangend voorzitter Commissie van advies woningvoorziening Duitsland secretariaat 's-Gravenhagc Datum ingang 01-01-2000 Datum eind 01-01-2010

kool Dhr mr. C. senior rechter Rechtbank Middelburg Datum begin 01-01-2011
Nevenbetrekkingen

Ouderling (voorzitter van de kerkenraad van de Oostkerk wijk) Protestantse Gemeente Middelburg Datum begin 03-10-2010
Bestuurslid Vereniging van Eigenaren Merwedekade 132. 132bis en 132 bis A Utrecht Datum begin 31-12-2009
Lid Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen Middelburg Datum begin 01-01-2007
Lid Provinciaal College I oor de behandeling van bezwaren en geschillen in de kerkprovincie Zeeland van de Protestantse kerk in Nederland Goes Datum begin 01-05-2001
Lid Commissie van Toezicht P.l Torentijd Middelburg Datum begin 01-0-1-2002
Plaatsvervangend lid Provinciale klachtencommissie bejaardenoorden in Zeeland Datum begin 01-01-1990
Secretaris College van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Middelburg Datum begin 11-12-2000 Datum eind 01-01-2010
 

Loof, de heer mr. J.P.
voorzitter Stichting Zeeuwse Veiling en Zuidelijk Zuid-Hollandse Eilanden Vastgoed Datum begin 04-12-2009 Datum gemeld24-02-2010
lid Kamer van Toezicht te Middelburg Datum begin 19-04-2009 Datum gemeld 17-04-2009
lid Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Terneuzen Datum begin 01-06-2008 Datum gemeld 27-01-2009
lid Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Terneuzen Datum begin 01-06-2003 Datum einde 31-05-2006Datum gemeld 17-01-2005 Datum gemeld 08-01-2007
voorzitter Kiesvereniging Zeeuws-Vlaanderen Christen Unie Datum begin 01-01-2002 Datum einde 01-08-2007 Datum gemeld 25-03-2002 Datum gemeld 18-01-2008
president Lions Club Oost Zeeuws-Vlaanderen Datum begin 01-06-2001 Datum gemeld 01-06-2002
werkgeverslid St. Bedrijfpensoenfonds medewerker s Notariaat Datum begin 01-01 1994 datum gemeld 06-05-1999

Lettinga, de heer mr. S.
Secretaris Stichting Dierenasiel Schouwen-Duiveland Datum begin 18-08-2011 Datum gemeld 19-08-2011
Lid Kamer van Toezicht te Middelburg Datum begin 01-02-2010 Datum gemeld 09-02-2010
Secretaris Stichting Museumhaven Zierikzee Datum begin 28-03-2008 Datum gemeld 20-06-2008
Bestuurslid Vereniging van Netwerk Notarissen te Baarn Datum begin 01-01-2008 Datum gemeld 22-01-2008
Penningmeester Stichting Benefiet Evenementen Schouwen-DuivelandDatum begin 29-12-2005 datum gemeld 04-01-2006
Bestuurslid Stichting Benefiet Evenementen Schouwen-DuivelandDatum begin 29 12-2005 Datum einde 31-12-2006 Datum gemeld 04-01-2006 Datum gemeld 22-01-2007
Penningmeester Stichting Benefiet Evenementen Schouwen-Duiveland Datum begin 29-12-2005 Datum einde 31-12-2006 Datum gemeld 30-05-2006 Datum gemeld 22-01-2007
Bestuurslid Stichting Nie Praete Ma Doe Datum begin 20-03-2003 Datum einde 01-03-2010 Datum gemeld Datum gemeld 11-06 2003 datum gemeld 22-02-2010 Secretaris/Penningmeester Met Reserve B.V. datum begin 30-08-2002 Datum gemeld 05-03-2009
Voorzitter Stichting Burger Weeshuis Zierikzee datum begin 24-07-2001 Datum gemeld 28-03-2002
Penningmeester Stichting Beschermingsbewind Schouwen-DuivelandDatum begin 01-06-2001 Datum gemeld 07-02-2003
Bestuurslid Stichting Podium voor Muziek en Theater Brogum datum begin 01-09-1998 Datum gemeld 29-09-1999 Datum gemeld 04-02-2009

Ouispel mr. H.
nevenfuncties
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting behoud dorpskerk Ellecom
Voorzitter Stichting Ondersteuningsfonds Rotaryclub Rheden-Rozendaal
Voorzitter Watersportvereniging en jachthaven "De Engel" Rheden/Oe Steeg

Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Roermond

Pulles mr. P.W.E.C. Voorzitter van de kamer van toezicht

en de leden zijn

Dooren, mrs. M.P.F. Van

Kuijpers J,J.G.M.,

Boerhof I.M.W.

Dings. J.A.P.

De heer Kuijpers, hoofdambtenaar bij de belastingdienst, heeft geen nevenfuncties.

Mevrouw Boerhof en de heer Dings zijn notaris en de nevenfuncties die zij hebben of hebben gehad, treft u aan in de bijlagen bij deze brief.

Boerhof I.M.W mr.

Lid bestuur Ring Roermond KNB aanvaard op 15-09-1997 beŽindigd 0p 24-01-2005
Lid bestuur Stichting Martinus Monumentaal Tegelen Aanvaard op: 26-03-1999 BeŽindigd op 24-01-2995
Lid bestuur Stichting Stijlvol Steijl Aanvaard op: 01-02-2001
Plaatsvervangend lid van de kamer van toezicht over de notarissen te Roermond Aanvaard op: 04-04-2005 BeŽindigd op: 04-04-2009
Secretaris federatie Parochie's Tegelen-Steijl - Belfeld Aanvaard op: 01-01-2005
Lid van de kamer van toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen Aanvaard op: 08-06-2009

Dings mr. J.A.P.

Voorzitter PR-commissie Ring Roermond van de KNB Aanvaard op: 01-03-1998 BeŽindigd op: 01-10-2003
Opleider bij de Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat Aanvaard op: 01-09-1 992 BeŽindigd op: 30-06-2001
Secretaris Lions Club Helden Aanvaard op: 01-09-2001
Raadsheer Koninklijk Schuttersgilde Lambertus Helden Aanvaard op: 01-05-2001 Beťindigd op: 01-08-2005
Lid van de examencommissie bij de Stichting Opleiding Medewerker Aanvaard op : 01-09-2002 BeŽindigd op: 01-07-2007
Secretaris Stichting Centrum Promotie Panningen Aanvaard op: 01-07-2003
Penningmeester Stichting Cultuursponsoring Dok 6 Panningen Aanvaard op: 16-01-2007
Plaatsvervangend lid van de kamer van toezicht over de notarissen en Kandidaat-notarissen Aanvaard op: 25-04-2008 BeŽindigd op: 01-02-2011 Lid van de Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-nota Aanvaard op: 01-02-2011

Pulles dhr. mr. P.W.E.C. Voorzitter van het bestuur Rechtbank Roermond 01-08-2010 senior rechter A Rechtbank Roermond 01-01-2011

 

Nevenfuncties leden en plv.Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Rotterdam

De Kamer van Toezicht over de Notarissen en Kandidaat-notarissen Rotterdam bestaat uit de volgende leden:
Veen, mr. W. van voorzitter: president van de rechtbank Rotterdam
plaatsvervangend voorzitters:
Laarschot mr. M.A van de , sector voorzitter kanton
Geerdes, mr. A.F.L. vice president civielrecht
Lieshout, mr. S.M. van sector voorzitter strafrecht mr. AH. van Rijen, rechter civielrecht
leden:
Veenendaal, mr. R. vice-president kanton mw. mr. H.M. Kolster, notaris
Loon, mw. mr. I.P. van notaris
GaliŽn, mr. R. van der hoofdambtenaar Belastingdienst
plaatsvervangend leden:
Kemp-Randewijk, mw. mr. C.H. vice-president kantonrecht
Buitenen, mr. E.F.A van kantonrechter


Hoppel, mr. F. hoofdambtenaar Belastingdienst
Jong mr. W.H_J. de , notaris
Stricker, mr. W.F.O. notaris
Roos, mr. F.E. notaris
Hartog, mr. K.A. den notaris
Krans, mr. M.R.H. notaris
 

Voor wat betreft de nevenfuncties van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitters, alsmede de leden mr. R. Veenendaal, mw. mr. C.H. Kemp¨Randewijk en mr. E.F.A. van Buitenen verwijs ik u naar het register van de nevenfuncties van de rechters op de website van de rechtspraak, www.rechtspraak.nl.


Veen W. van Secretaris

De hoofdfunctie van mr. R. van der GaliŽn is hoofdambtenaar bij de Belastingdienst De nevenfuncties van mr. R. van der GaliŽn zijn:
- (plv.) lid van de Kamer van Toezicht over de Notarissen en Kandidaat-notarissen te Rotterdam, Den Haag en Dordrecht.


Hoppel Mr. F. De hoofdfunctie van mr. F. Hoppel is hoofdambtenaar bij de Belastingdienst. De nevenfuncties van mr. F. Hoppel zijn:
- lid van de kamer van Toezicht over de Notarissen en Kandidaat-notarissen te Dordrecht,
- plv. lid van de Kamer van Toezicht over de Notarissen en Kandidaat-notarissen te
Rotterdam,
- (2e) plv. lid van de Kamer van Toezicht over de Notarissen en Kandidaat-notarissen te Middelburg, en
- voorzitter van een Vereniging van eigenaars, te Zwijndrecht, vanaf 2000.


Kamer van Toezicht over de Notarissen en Kandidaat-Notarissen te Rotterdam
Notaris/Kandidaat-notaris:
Kolster, mevrouw mr. H.M.
Nevenbetrekkingen:
Lid Kamer van Toezicht
Functie : bestuurslid
Instelling : Stichting VastgoedsociŽteit Rotterdam Rijnmond
Datum begin : 24-11-2009 Datum gemeld : 21-07-2010
Datum einde : Datum gemeld :
Functie : Bestuurder
Instelling : Stichting Vastgoed AKRONned VI te Rotterdam
Datum begin : 01-02-2008 Datum gemeld : 04-08-2011
Datum einde : Datum gemeld :
Functie : Bestuurder
Instelling : Stichting SouthEast Partners-Madison/Bailey te Rotterdam
Datum begin : 01-02-2008 Datum gemeld : 04-08-2011
Datum einde : Datum gemeld :
Functie : Bestuurder
Instelling : Stichting Vastgoed AKRONned VII te Rotterdam
Datum begin : 01-02-2008 Datum gemeld : 04-08-2011
Datum einde : Datum gemeld :
Functie : plaatsvervangend lid
Instelling : Kamer van Toezicht
Datum begin : 03-05-2005 Datum gemeld : 03-05-2005
Datum einde : 11-11-2010 Datum gemeld : 22-07-2011


Kamer van Toezicht over de Notarissen en Kandidaat-Notarissen te Rotterdam
Notaris/Kandidaat-notaris:
Loon, mevrouw mr. J.P. van
Nevenbetrekkingen:
Functie : lid FinanciÍle Commissie
Instelling : Fonds Willem van Rede (Museum Boijmans)
Datum begin : Datum gemeld : 27-02-2006
Datum einde : Datum gemeld :
Functie : Lid bestuur
Instelling : Maatschap Ploum Lodder Princen
Datum begin : Datum gemeld : 27-02-2006
Datum einde : 01-01-2008 Datum gemeld : 29-06-2009
Functie : Lid Bestuur
Instelling : Kinderfonds Adriaan Stichting
Datum begin : Datum gemeld : 27-02-2006
Datum einde : Datum gemeld :
Functie : Lid Medezeggenschapsraad
Instelling : Basisschool "De Stelberg"
Datum begin : Datum gemeld : 27-02-2006
Datum einde : 01-08-2011 Datum gemeld : 21-07-2011
Functie : Lid Bestuur
Instelling : Stichting Revalidatiefonds Rijndam
Datum begin : Datum gemeld : 27-02-2006
Datum einde : 02-07-2010 Datum gemeld : 04-08-2010
Functie : bestuurslid
Instelling : Jeugdcommissie Golfclub Kralingen
Datum begin : 01-01-2010 Datum gemeld : 04-08-2010
Datum einde : Datum gemeld :
Functie : lid
Instelling : Kamer van Toezicht
Datum begin : 03-05-2005 Datum gemeld : 03-05-2005
Datum einde : Datum gemeld :
Functie : Vice-voorzitter Raad van Toezicht
Instelling : Stichting SWK Groep
Datum begin : 20-04-2004 Datum gemeld : 25-07-2011
Datum einde : Datum gemeld :
Functie : lid Raad van Advies Instelling : Stichting Beukenhof
Datum begin : 01-11-2003 Datum gemeld : 31-10-2003
Datum einde : 01-01-2009 Datum gemeld : 29-06-2009
Functie : lid Raad van Toezicht
Instelling : Stichting SWK Groep
Datum begin : 01-05-2001 Datum gemeld : 01-05-2001
Datum einde : 19-04-2004 Datum gemeld : 25-07-2011

Kamer van Toezicht over de Notarissen en Kandidaat-Notarissen te Rotterdam
Notaris/Kandidaat-notaris:
Jong, de heer mr. W.H.J. de
Nevenbetrekkingen: geen
Functie : Penningmeester
Instelling : Ronde Tafel 165, Krimpenerwaard
Datum begin : Datum gemeld : 11-06-2009
Datum einde : 01-04-2011 Datum gemeld : 29-07-2011


Kamer van Toezicht over de Notarissen en Kandidaat-Notarissen te Rotterdam
Notaris/Kandidaat-notaris:
Stricker, de heer mr. W.F.O.
Nevenbetrekkingen:
Functie : Bestuurslid
Instelling : Internationaal Juridisch Instituut
Datum begin : Datum gemeld :
Datum einde : Datum gemeld : 13-07-2009
Functie : Bestuurslid
Instelling : Stichting Grondzicht
Datum begin : Datum gemeld :
Datum einde : Datum gemeld :
Functie : Bestuurslid
Instelling : Stichting Vrienden van er Erasmiaans Gymnasium
Datum begin : Datum gemeld : 13-07-2009
Datum einde : Datum gemeld :
Functie : Bestuurslid
Instelling : Stichting Vesta
Datum begin : Datum gemeld :
Datum einde : Datum gemeld :
Functie : plaatsvervangend lid
Instelling : Kamer van Toezicht
Datum begin : 03-05-2005 Datum gemeld : 03-05-2005
Datum einde : Datum gemeld :
Functie : Directeur
Instelling : Short Legs Holding B.V.
Datum begin : 28-03-2003 Datum gemeld :
Datum einde : Datum gemeld : 13-07-2009
Functie : Directeur
Instelling : Short Legs Services B.V.
Datum begin : 28-03-2003 Datum gemeld :
Datum einde : Datum gemeld : 13-07-2009

Kamer van Toezicht over de Notarissen en Kandidaat-Notarissen te Rotterdam
Notaris/Kandidaat-notaris:
Roos, de heer mr. F.E.
Nevenbetrekkingen:
Functie : secretaris/penningmeester
Instelling : Rotterdams Juridisch Genootschap
Datum begin : Datum gemeld : 16-07-2010
Datum einde : Datum gemeld :
Functie : bestuurslid/voorzitter
Instelling : Rotary Rotterdam Delfshaven
Datum begin : Datum gemeld : 16-07-2010
Datum einde : Datum gemeld :
Functie : secretaris
Instelling : Stichting Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Datum begin : Datum gemeld : 16-07-2010
Datum einde : Datum gemeld :
Functie : bestuurslid
Instelling : Stichting Fonds tot Instandhouding Grote of Laurenskerk
Datum begin : Datum gemeld : 16-07-2010
Datum einde : Datum gemeld :
Functie : bestuurslid
Instelling : Historische Vereniging Roterodamum
Datum begin : Datum gemeld : 16-07-2010
Datum einde : Datum gemeld :
Functie : voorzitter
Instelling : Stichting Stadsherstel Rotterdam
Datum begin : Datum gemeld : 16-07-2010
Datum einde : Datum gemeld :
Functie : voorzitter
Instelling : Societeit de Harmonie/Doelenclub
Datum begin : 01-01-2003 Datum gemeld : 01-01-2003
Datum einde : Datum gemeld :
Functie : bestuurslid
Instelling : Stichting Grote Kerk
Datum begin : 01-01-2003 Datum gemeld : 01-01-2003
Datum einde : Datum gemeld :
Functie : Bestuurslid
Instelling : Stichting Beleggingsfonds Hervormde Gemeente
Datum begin : 01-01-2003 Datum gemeld : 01-01-2003
Datum einde : Datum gemeld :
Functie : bestuurslid
Instelling : Stichting Gemeentenfonds Hervormde Gemeente
Datum begin : 01-01-2003 Datum gemeld : 01-01-2003
Datum einde : Datum gemeld :
Functie : bestuurslid
Instelling : Vereniging De Kralingsche School
Datum begin : 01-01-2000 Datum gemeld : 01-01-2000
Datum einde : Datum gemeld : 16-07-2010
Functie : bestuurslid
Instelling : Stichting vrienden van het Park
Datum begin : 01-01-1999 Datum gemeld : 01-01-1999
Datum einde : Datum gemeld : 27-07-2009

Kamer van Toezicht over de Notarissen en Kandidaat-Notarissen te Rotterdam
Notaris/Kandidaat-notaris:
Hartog, de heer mr. K.A. den
Nevenbetrekkingen:
Functie : lid
Instelling : Commissie Verkooparrangementen Netwerk Notarissen
Datum begin : 01-01-2008 Datum gemeld : 16-06-2009
Datum einde : 05-08-2011 Datum gemeld : 05-08-2011
Functie : bestuurder
Instelling : Stichting Notarisparticipatie DigiNotar
Datum begin : 01-11-2001 Datum gemeld : 01-11-2001
Datum einde : Datum gemeld :
Functie : plaatsvervangend bewaarder
Instelling : Protocollen in het arrondissement Rotterdam
Datum begin : 03-07-1991 Datum gemeld : 03-07-1991
Datum einde : Datum gemeld :

Kamer van Toezicht over de Notarissen en Kandidaat-Notarissen te Rotterdam
Notaris/Kandidaat-notaris:
Krans, de heer mr. M.R.H.
Nevenbetrekkingen:
Functie : Lid
Instelling : Ondernemingsraad van Loyens & Loeff
Datum begin : Datum gemeld :
Datum einde : 01-06-2003 Datum gemeld : 30-06-2009
Functie : Voorzitter
Instelling : Kring Rotterdam van Jong Management
Datum begin : 01-01-2006 Datum gemeld : 04-09-2006
Datum einde : 01-01-2008 Datum gemeld : 30-06-2009


 

 

Kamer van Toezicht over de Notarissen en Kandidaat-Notarissen te Utrecht

Uniken Venema.mr. H.A.E.
voorzitter (president van de rechtbank Utrecht)
Pinekaers. mr H.A.M.

plaatsvervangend voorzitter (vice-president rechtbank Utrecht. sector civiel)
Steenberghe.mr. H.M.M. plaatsvervangend voorzitter (vice-president rechtbank Utrecht. sector civiel)
Creutzberg mr. A.R. .. lid (v ice-president rechtbank Utrecht. sector kanton
Krepel. mr. P. plaatsvervangend lid ( vice-president rechtbank Utrecht. sector kanton)
Heuvel.mr. R.J.M . van den lid. (hoofdambtenaar bij de Belastingdienst)
Hilbers. mr. H. plaatsvervangend lid. (hoofdambtenaar bij de Belastingdient)
Kerpen. mr. EJ.M. lid (notaris) mr. BJ.M. Gehlen (lid (notaris)
Stein. mr. W.C plaatsvervangend lid (notaris)
Beens. mr. G.H. plaatsvervangend lid (notaris).

De nevenbetrekkingen/nevenfuncties van de leden die deel uitmaken van de rechterlijke macht kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Met betrekking tot de leden die deel uitmaken van de Belastingdienst geldt dat vanuit de Belastingdienst bezien. hun lidmaatschap van de Kamer van Toezicht als nevenfunctie geldt. De Belastingdienst kent. voor zover mij bekend geen openbaar register met neven- betrekkingen/functies. Voor zover voor u van belang. is de heer Hilbers naast zijn functie als hoofdambtenaar bij de Belastingdienst. voorzitter van de Zandvoortse Hockeyclub. ZHC
De heer Van den Heuvel. is in zijn functie als hoofdambtenaar bij de Belastingdienst. Landelijk coŲrdinator klachten management bij de Belastingdienst. Daarnaast is hij Bestuurslid van de Vereniging voor Klachtrecht in de publieke sector en is hij bevoegd op te treden als mediator.

De hiervoor genoemde notarisleden hebben de volgende nevenbetrekkingen:
Kerpen mr. secretaris van de RK parochie St. Martmus te Utrecht.
bestuurder van de Stichting Vrienden van Sonnenborgh te Utrecht.
secretaris van de Service Rotary Club te Utrecht
voorzitter van de Stichting Havenfeest te Utrecht
bestuurder van de Stichting Jan Noyons
lid van de Commissie Preventief Toezicht KNB
bestuurder Stichting Statenjacht Utrecht
voorzitter van de vereniging Harmonie de Vriendschap te Woerden
algemeen directeur van Ejamak Holding BV en Ejamak BV.

Gehlen mr. heeft naast haar lidmaatschap van deze Kamer verder geen nevenfuncties.

Stein mr. is: lid van de Raad van Advies van de Maatschappij tot stadsherstel te Vianen, Vrijstad Vianen BV.
adviseur / administrateur van de Stichting het Oude Mannenhuis en de Huisarmen. te Vianen.

Voor de nevenbetrekkingen van mr. Beens verwijs ik naar bijgevoegd afschrift uit het register van notarissen en kandidaat-notarissen. Ik hoop u met bovenstaande voldoende informatie te hebben verstrekt.

mr. M.E. Hoogendorp - secretaris " '

Beens, mr. G.H.

Notaris Kandidaat-notaris: Nevenbetrekkingen:

Secretaris Stichting Promotie en Ontwikkeling ID Voetbal
Bestuurslid Stichting De Nieuwe Amersfoortse Vastgoed SociŽteit te Amersfoort
Commissaris Pon Holdings B.V. te Leusden
Bestuurslid Stichting Behoud van het Veluws Platteland te Ede
Bestuurslid Stichting Exploitatie Elleboogkerk Amersfoort
Bestuurslid Stichting Vriendenkring van de Drie Ringen te Amersfoort
Commissaris Theater en congrescentrum De Flint N.V. te Amersfoort
bestuurssecretaris Stichting Amersfoort New Art
Voorzitter Stichting Vrienden van de Sint Joriskerk te Amersfoort
Secretaris Stichting Open Oog te Amersfoort
lid raad van toezicht bewonersgelden stichting Abrona te Huit er Heide
Bestuurslid/Secretaris Stichting AMPHoraest (voorheen St. Jorisstichting) te Leusden
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Verzorgingshuis De Koperhorst te Amersfoort
Bestuurslid Stichting Service en zorgwoningen De Koperhorst te Amersfoort
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting De Koperhorst te Amersfoort
Bestuurslid Stichting Seniorenwoningen De Koperhorst te Amersfoort
Bestuurder/Voorzitter Stichting Meldpunt Bouwschaden Puntenburg
begin Secretaris Stichting Historie Amersfoort
Bestuurder/Secretaris Stichting Collectie Kamerbeek
Directeur Veldhuizen Beens van de Castel notarissen Holding B.v.
bestuurder Stichting Administratiekantoor de vierde Soeverein b.V. te Amersfoort
Bestuurslid/Voorzitter Stichting Steunfonds De Lichtenberg/Nijenstede
Plaatsvervangend lid Kamer van Toezicht te Utrecht
Bestuurslid/Secretaris Stichting Het Amersfoorts Klokkenluiders gilde het luiden van het zevengelui van onze lieven vrouwen Toren te Amersfoort
Voorzitter Stichting Administratiekantoor van L.W. Renes te Naarden
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Bewindvoering ABRONA te Zeist
Bestuurder/Secretaris/Peningmeester Stichting Administratiekantoor Thorbecke te Barneveld
Voorzitter Stichting Vrienden Museum Flehite te Amersfoort
Bestuurslid Kuno Schieffer Stichting te Zutphen
Bestuurslid/Secretaris Stichting Amersfoort Beiaardstad te Amersfoort
Bestuurslid Stichting Etcetera te Amersfoort
Directeur G.H. Beens B.V. te Amersfoort |
Lid Commissie Kwaliteitszorg KNB te Den Haag
Lid Raad van Toezicht Stichting Beheer de Lichtenberg te Amersfoort
Bestuurslid Stichting Bewonersgelden Abrona te Woerden

Nevenfuncties leden en plv.Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Zutphen

 

 

??????????????????

 

 

Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat - notarissen Zwolle- Lelystad


Van rechters die lid zijn van de Kamer kunt u nevenfuncties opzoeken op de website www.bureaujeugdzorg.nl
21 mr. J.A.O.M. van Aerde, rechter
23 mr. A.H. Cantť, rechter
23 mr. Mr. R.S. Croll, rechter
28 mr. J. van der Hulst, rechter
28 mr. C.M.M. Hoogland-Kelkboom, rechter
28 mr. C.L. Hofman, rechter
33 mr. M.J.C.M. Manders, rechter
Indien een opgave van rechters niet meer klopt onverwijld de redacteur waarschuwen voor verwerking actuele gegevens

mr. T. van Dijk Flevium Notariaat notaris Dronten
(Flevium Notariaat is een samenwerkingsverband tussen Van Dijk De Jongh Notarissen en Estate planners en Notaris mr. M.R. de Wilde de Ligny, beiden te Dronten.)
redactieraad SOU uitgevers:
docent recht en wet Agrarisch Opleidingscentrum Dronten. Emmeloord.

mr. J.T.J. Heijstek (kandidaat notaris te Deventer);
lid Raad van Toezicht dr. A. Fuldauerstichting Hengelo:
vice voorzitter commissie van beroep Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond Amersfoort;
lid gemeenteraad, gemeente Hengelo:
voorzitter klachtencommissie stichting Woon- en Zorgcentrum Herfstzon. Goor;
bestuurder stichting Hasseler Borgh. Hengelo.

mr. J. van der Weele (notaris te Lelystad);
auditeur KNB;
secretaris rotaryclub Lelystad-Batavia:

mr. D.E.M.l. Eggels (notaris te Almere)
penningmeester vereniging van mediators en scheidingsbemiddelaars in het notariaat.

mr. W.R. Bruinink Lid/ambtenaar (Namens de belastingdienst appeldoorn )

 

 

 

 

 

 

 

"De aanklagers anders bekeken" J. Hop ©

Het Openbaar Ministerie beschermd overheidspersoneel in "foute" zaakjes. Burgers -slachtoffers in zulke zaakjes- worden door het OM aangepakt met "gefabriceerd bewijs"en "succesvolle tegenwerking".
1. Waarom werd Weber de rechtbank Assen uitgezet na het maken van een foto van een "foute" bode? Waarom werd die bode de rechtbank niet uitgezet nadat die bode een tegen hem ingediende klachtzaak in een OM-zaak weggooide?
Lees verder lees verder
2. Waarom werd Weber opgesloten omdat hij -volgens politie Lelystad- zijn naam niet had willen geven maar stond zijn naam op wel op het detentiezakje met geboortedatum en handtekening?
Lees verder lees verder
3. Waarom mag een "Koninklijke" notaris een akte van verdeling opmaken in strijd met een testament om van kind een erfenis af te pakken?
Lees verder lees verder
4. Wraking Kamer van Toezicht Notarissen GEGROND! Waarom stond er vervolgens politie in de zaal bij afhandeling van een klacht tegen bovengenoemde notaris en werd filmen verboden?
Lees verder lees verder
5. Waarom werd er niet opgetreden tegen ambtenaren gemeente Lelystad na belemmering politieke activiteiten mbt verkrijgen stempels op ondersteuningsverklaringen?
Lees verder lees verder


aangifte Weber bewijst improductieve ambtelijke bureaucratie na belemmering politieke activiteiten door ambtenaren in Lelystad
((44)) Observaties Hop: Voorzitter Kamer van Toezicht Koninklijke notarissen Zwolle werd steeds agressiever na wraking op 41 onderdelen
(124) Geert Weber wraking Kamer van Toezicht notarissen Zwolle met Hop op de hoorzitting GEGROND
(80) Waarom werd Weber de rechtbank Assen uitgezet na het maken van een foto van een "foute" bode?
(300) Jeugdzorg Flevoland stuurt christelijke advocaat met bijbaantjes bij kerk en school op Weber af
(NOT) Handelt de notaris in het belang van belastingdienst of in belang van de burger?
((741) Zicht op hebzucht notarissen bij gedwongen verkoop woningen
((258) De onverenigbaarheid van de dubbelfunctie rechter/notaris
((356) Schijn van partijdigheid bij tuchtrechtsysteem notaris ligt er duimendik op
((359) Alle namen en nevenfuncties leden Kamer van Toezicht notarissen niet snel te bekijken op internet
((466) Kamer van Toezicht notarissen Breda geen probleem met publicatie nevenfuncties voor 1 januari 2013

top
Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
Lelystad 2018
Lelystad 2014
Activiteiten