Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Netwerk Ermelo
Actueel Activiteiten Hop ter verbetering van de rechtspraak voor burgers

 

 

(36) Internet register nevenfuncties rechterlijke macht met de beginletter P


P.R.C.M.0143
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Breda 170968
Kantonrechterplaatsvervanger Zevenbergen 181076-GOG280804
Rechter rechtbank Breda 60577
Vice-presidentrechtbank Breda 150483
President rechtbank Breda 150494
NU
Breda CoŲrdinerend vice-president
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Causa Nostrae Laetitiae (Vredenbergh) + Stichting Pastoor v. Duyse (nevenstichting van Vredenbergh)
Bestuurslid VVV Breda
Bestuurslid Streek VVV, in liquidatie
Bestuurslid Stichting Mr Jacobs Pensioenfonds
Bestuurslid Stichting Amarant Tilburg
Bestuurslid Stichting Pensioenfonds Otten
BestuurslidStichting Administratiekantoor Pensioen Luijckx 01011976
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Houdstermaatschappij Otten 010198-010104


A.M.P. mw.
Breda Rechter-plaatsvervanger 010904
Breda Gerechtsauditeur010904
C280804 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


H.J.
NLRM 71 80
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 50365
Hoogleraar Leiden


H.N.0653 mw
NLRM 87 88/89 90 97 98
Raio 10580
NU
Rotterdam Rechterplaatsvervanger 010996
C280904-031204 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-031204 Hop bijbanenregister Rotterdam

 


M.A.1245 mw
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter Stichting Etty Hilleseum Centrum Deventer
Bestuurslid Stichting Internationaal Performing Arts Desk te Amsterdam
Lid overlegorgaan Centrum 45 Landelijk centrum voor de behandeling van verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
Plaatsvervangend -griffier Centrale Raad van Beroep Utrecht 10973
Idem Raad van Beroep Groningen,1173
Gerechtssecretaris Idem 10174
Als stagiaire werkzaam op het terrein van de sociale wetgeving 10175
Gerechtssecretaris Raad van Beroep Den Haag 10675
Idem Centrale Raad van Beroep,0676
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 200577
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 241177
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 70280
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 230382
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 121187
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 70990
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10792
Rechterplaatsvervanger rechtbank Zwolle 10792
Rechterplaatsvervanger rechtbank Almelo 231192
Rechter rechtbank Zwolle 10793
Kantonrechterplaatsvervanger Deventer 180795
Kantonrechterplaatsvervanger Lelystad 180795
Kantonrechterplaatsvervanger Zwolle 180795
NU
Zwolle Vice-president 150301
NEVENFUNCTIES
Lid 4 mei comitť Deventer
Mediator
Docent conflictbeslechting Universiteit van Amsterdam 010302
Lid bezwarencommissie Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken 010101
C1997-221003 Hop bijbanenregister Zwolle-Lelystad


A.M. van der 0667 mw
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 10492
NU
Amsterdam rechterplaatsvervanger 080595
Amsterdam Gerechtsauditeur
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Amsterdam kantoor Kennedy Van der Laan beŽdiging 1996
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


G.M. mw.
Breda Rechter 291100
C280804 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


W. van der Palm
Lid Reclame Code Commissie aangewezen door de media, Ster, Hilversum
Het gevaar! Memo Reclame Code Commissie en deskundigenrapport 185.
363 De Mw. Hees van Walraven-norm. Het doel van de Reclame Code Commissie is klachtzaken tegen reclame te onderdrukken. Bijvoorbeeld met een oneerlijk rechtsproces waarbij geen proces-verbaal van de hoorzitting wordt opgemaakt om een vitale uitspraak van beklaagde die de klacht ondersteunt te onderdrukken. Bron 050149 klachtzaak Hop tegen Rijksmuseum Amsterdam.

 


N.1147 mw
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 180972-180177
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 80481
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 161081
Rechter rechtbank Rotterdam 210982
NU
Rotterdam Vice-president 040294
NU
C280904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

 


E.F.
NLRM 71
Rechterplaatsvervanger rechtbank Maastricht 280848

 


C.M.
NU
Den Haag Hof Raadsheer 010100
NEVENFUNCTIES 
Voorzitter klachtencommissie Vereniging van Familierecht Advocaten en -Scheidingsbemiddelaars
Lid van de Commissie Bezwaar van de Raad voor Rechtsbijstand Den Haag
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline NOvA
C160306 Hop bijbanenregister Hof Den Haag

M.
Memo 362

 


J.C. van 0711 Baron van ECK
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 210138
Advocaat en Procureur 110238
Substituut-griffier rechtbank Breda 220842-010146
Officier commissaris respectievelijk President Krijgsraad IndonesiŽ
Rechterplaatsvervanger rechtbank Haarlem 60748
Rechter rechtbank Rotterdam 11049
Vice-president Idem 190359

 


D.J.M.W. mw.
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 280803
NEVENFUNCTIES
Plv.directeur Handhaving, tevens hoofd cluster strafrechtelijk beleid Directoraat-Generaal Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie
C150704 Hop bijbanenregister Hof Amsterdam


M. van 0361 mw
NLRM 94 95 96 97 98
Adjunct-chefjurist bij de Raad van State
Rechterplaatsvervanger rechtbank Haarlem 150394
Rechter rechtbank Haarlem 10595-GOG020904


N.M. mw.
Lid Regionale klachtencommissie v. verpleeg- en verzorgingspersoneel Stichting zorgnetwerk Salland Deventer 011103-GOG151207
Lid familiecommissie overlegorgaan Zwolse balie/ Rechtbank Zwolle Zwolle 010103-010103
Verzorging/hulp ledenadministratie Hockeyclub Zutphen 010403-010403
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 2000-10-12
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Scheidingsbemiddelaar (VAS/VPFA) De Jonge, Peters, remmelink Deventer
Vrijwilliger Stichting Post Organisatie van culturele Evenementen Zutphen 2004-09-01
Hulpmoeder Walter Fillijnschool (basisschool) Zutphen
C221003-151207 Hop bijbanenregister Utrecht


R.J.1046
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Benoemd door de Minister van Justitie als adviseur van de landsadvocaat
Lid Raad van Toezicht Bouwerst Hippolytus Delft
Vice-voorzitter Kon. Vereniging van Ned. Reserveofficieren afdeling Den Haag
Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Delftwonen
Lid Raad van Toezicht Stichting Centraal Bureau voor Genealogie
Werkzaam bij de A.B.N.
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 210188
Rechter rechtbank Den Haag 120489
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 191291
NU
Den Haag Vice-president 170892
NEVENFUNCTIES
C310105 Voorzitter raad van commissarissen Stichting Woonbron Maasoevers Rotterdam 120504
C310105 Voorzitter geschillencommissie bankzaken 010102
C310105 Voorzitter SER Geschillencommissie fusiegedragsregels 010102
C310105 Voorzitter Raad van Commissarissen Kristal N.V. Amsterdam 010102
C310105 Voorzitter geschillencommissie ziekenhuizen 010202 Een bekende truc is niet te vermelden waar!
C310105 Voorzitter geschillencommissie openbare nutsbedrijven
C310105 Plaatsvervangend voorzitter Kamer van Toezicht Notariaat Den Haag 010700
C310105 Rechter-commissaris mobiele rechtbank als reserve Luitenant Kolonel Militair Juridische Dienst
C001296-310105 Hop bijbanenregister rechtbank Den Haag
Bijzonderheden!
179 De rechtspraak in Nederland is is een voorbeeld van zwendel en corruptie van coalities
422 Hop ziet ongekende mogelijkheden om met het vonnis tegen de oud-commando's, om commandotroepen hun groene baret af te nemen, hervormingen in de rechtspraak door te voeren, de rechtspraak goedkoper te maken


M.G.J.1047 mw Rotterdam 091047
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Leiden
European young lawyers law course te Londen en Edinburgh
Legal executive te Londen
NU
Den Haag rechterplaatsvervanger 291183
20 Raad van State Staatsraad i.b.d.2000
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Den Haag Den Haag kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn beŽdiging 1988
Voorzitter generale commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen in de Nederlandse Hervormde Kerk
Voorzitter Bestuur van de beheersstichting Duinzicht Vredeskapel
Voorzitter Bestuur van de Nederlandse Hervormde Wijkstichting Duinzichtkerk
Voorzitter Bestuur van de Wijkstichting Eben HaŽzer
C1997-150702 Hop bijbanenregister Den Haag
Bijzonderheden!
Accepteert deze Staatsraad in voorgelegde zaken combinaties (lands)advocaat en Staatsraad beiden afkomstig van hetzelfde advocatenkantoor? Specifiek noem ik de combinatie landsadvocaat Mr. E.J. Daalder in combinatie met mevrouw M.G.J. Parkins de Vin als Staatsraad beiden van hetzelfde advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Indien ja, wat in zulke gevallen de uitspraak? J. Hop.

109 De norm! "Voor iedere topcrimineel is het van 't grootste belang dat hij in de publiciteit niet in zijn ware gedaante wordt geportretteerd"
104 Het gevaar! De overheid zet haar medewerkers aan om te sjoemelen en valsheid in geschrifte te plegen door met voorbedachte rade tegen medewerkers die als klokkenluider durven te fungeren een ontslagprocedure te starten wegens verstoorde verhoudingen


J.1049 mw


  PAS-RUTGERS VAN DER LOEFF

C.E. van de 1056 mw
NLRM 94 95 96
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 250294-010197
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Vlaardingen kantoor H.M.M. van de Pas of Wieringe Advocaten


  PAS

J.G. van der 1222
NLRM 88/89 90 91 92
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 241287
Kantonrechterplaatsvervanger Eindhoven 50788


  PASMAN

H.0155
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Utrecht
Rechterplaatsvervanger Utrecht 210992-GOG280904
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Utrecht kantoor Wijn & Stael beŽdiging 1979
Te Utrecht Lid van het College van afgevaardigden van de Orde van Advocaten
Ministerie JUS, Raad voor de Kinderbescherming Zutphen, secretaris? Lid Raad van Toezicht Utrechtse Orde van Advocaten
Voorzitter scheidsgerecht van de Grafische Industrie
Memo Hop
Is dit familie van Directeur Pasman van Raad voor de Kinderbescherming Directie Oost?


  PASTOOR

J.J.L.0435
NLRM 93 94 95 96 97 98
Lid raad van commissarissen van het energiebedrijf EDON te Zwolle
Lid raad van commissarissen van het elektriciteitsproductiebedrijf EPON te Zwolle
Voorzitter landelijke CDA bestuursvereniging
Lid college van gedeputeerde Staten van Drenthe
Waarnemend Commissaris der Koningin Drenthe
Rechterplaatsvervanger rechtbank Assen 170692
Rechterplaatsvervanger rechtbank Groningen 10792
Rechterplaatsvervanger rechtbank Zwolle 10792
NU
Leeuwarden rechterplaatsvervanger 170692
NEVENFUNCTIES
Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag 130699-300603
C1997-221003 Hop bijbanenregister Leeuwarden
Bijzonderheden!
340  HP De Tijd Als we Trias politica serieus nemen dan is Nederland een bananenrepubliek "Boven de wet"
356  HP de Tijd 061202 Schijn van partijdigheid bij tuchtrechtsysteem advocatuur ligt er duimendik op
LidEerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag 13-0699-30-0603


  PATIJN

A.E.1246
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter Politieklachtencommissie Kennemerland Haarlem
Voorzitter Cie van Toezicht P.I., Haarlem
Voorzitter Kerkvoogdij Hervormde gem. Bloemendaal/Overveen/Aerdenhout, Haarlem/Bloemendaal
Bestuurslid Samenwerkingsstg. Voor Openbaar en Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs Kennemerland, Bloemendaal/IJmuiden
Advocaat en procureur Amsterdam 1971
Werkzaam gemeente Amsterdam 1975
Rechterplaatsvervanger rechtbank Haarlem 230481
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 200581
Rechter rechtbank Haarlem 180882
Kantonrechterplaatsvervanger Haarlem 180388
Haarlem rechterplaatsvervanger 160689-GOG080806
Haarlem kantonrechter 160689-GOG080806
Zaandam kantonrechterplaatsvervanger 180388-GOG080806
NU
Haarlem Vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Plv. later lid Kamer van Toezicht (kand)-notarissen, Haarlem
Adviserend Lid Generale Commissie Nederlandse Hervormde Kerk voor het opzicht Utrecht 010103
Adviserend Lid Generale College voor het Opzicht Protestantse Kerk van Nederland Utrecht 010103
C100801-08080606 Hop bijbanenregister Haarlem


  PATIJN

H.M.0465 mw
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat te A'dam kantoor Houthoff beŽdiging 1995
Raio rechtbank Alkmaar 130890
Rechterplaatsvervanger rechtbank Haarlem 60996
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 11096-GOG180706
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 111196-GOG180706
Den Haag rechter -GOG180706
Haarlem gerechtsauditeur -GOG180706
NU
Amsterdam Rechter
C180706-080806 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen
C1997-080806 Hop bijbanenregister Amsterdam


  PAULUS

A.J M.0367 mw
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Alkmaar 10493


  PAULUSSEN

C.M.E.M.1145
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 983990
Bestuurslid Stichting Dierenpark Maastricht
Secretaris zijn Reinardsstichting Maastricht
Kantonrechterplaatsvervanger Maastricht 301281-GOG030703
NU
Maastricht rechterplaatsvervanger 160195
NEVENFUNCTIES
Secretaris Lťon Stichting Maastricht 011276
Voorzitter Klachtencommisie seksueel misbruik en seksuele intimidatie
Stichting Sint Anna Heel 190900
Bestuurslid Stichting R.K. Weeshuis Maastricht 010600
Bestuurslid Stichting Sint Gillis Gasthuis Maastricht 010600
247 Plaatsvervangend lid Hof van Discipline NOvA 010100
C080197-210304 J. Hop bijbanenregister Maastricht
Bijzonderheden!
Op 030703 heeft hij zijn bijbaan advocaat bij Paulussen Advocaten Maastricht niet opgegeven.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 16-0195
Voorzitter Klachtencommisie seksueel misbruik en seksuele intimidatie Stichting Sint Anna Heel 19-0900
Bestuurslid Stichting Sint Gillis Gasthuis Maastricht 01-0600
Bestuurslid Stichting R.K. Weeshuis Maastricht 01-0600
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline Utrecht 010100
Secretaris Lťon Stichting Maastricht 01-12-1976


  PAULUSSEN

H.A.J.M.0437
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 03 04 3979
Secretaris Stichting KAVOM Maastricht (Voortgezet onderwijs) 010197-311001
Vice-voorzitter Klachtencommissie Stichting Sint Jan Baptist Maastricht (Verzorging geestelijke gehandicapten)010197-311201
Advocaat en Procureur te Maastricht 301265
Rechterplaatsvervanger rechtbank Roermond 190375
Rechter rechtbank Roermond 110378
Kantonrechterplaatsvervanger Roermond 161285
Kantonrechterplaatsvervanger Venlo 20490
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond, 191291
NU
Roermond Vice-president 210684
Roermond kantonrechterplaatsvervanger
Venlo kantonrechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Voorzitter wettelijke klachtencommissie Academisch Ziekenhuis Maastricht 011200
Bestuurslid Stichting Vrienden Rechtsgeleerde Bibliotheek Maastricht RUL 010197
Bestuurslid Stichting Werner Mantz zetel man. Sittard (Kunst)010197
Voorzitter Leo XIII Stichting Maastricht 010197
Vice-voorzitter Ed. Hustinx Stichting Maastricht 010197
C000498-060404 Hop bijbanenregister Roermond


  PAULUSSEN

P.G.H.0417
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Maastricht
Waarnemend griffier rechtbank Maastricht 120940
Tijdelijk ambtenaar Ministerie van Justitie 21104
Waarnemend griffier rechtbank Maastricht 90242
Griffier kantongerecht Sittard 91242
Substituut-griffier bijzonder Hof Den Bosch 280845-010249
Substituut-griffier rechtbank Maastricht 20747
Rechterplaatsvervanger rechtbank Maastricht 241253
Rechter rechtbank Maastricht 120155
Vice-president rechtbank Maastricht 70858
President rechtbank Maastricht 41170
Voorzitter Hof van Discipline NOvA 81276


  PAUW

J.M.H.0247
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 290386
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 120887
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 70488
Rechterplaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 180590
Vice-president rechtbank Leeuwarden 41091
Kantonrechterplaatsvervanger Leeuwarden 270593
Kantonrechterplaatsvervanger Beetsterzwaag 20793
Kantonrechterplaatsvervanger Heerenveen 20793
Kantonrechterplaatsvervanger Sneek 20793
NU
Leeuwarden vice-president/kantonrechterplaatsvervanger
Sneek kantonrechterplaatsvervanger
Beetsterzwaag kantonrechterplaatsvervanger
Heerenveen kantonrechterplaatsvervanger
Assen rechter
Assen Vice-president 01012002
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Voorzitter Commissie voor bezwaar- en beroepschriften van de gemeente Eemsmond 01-0502
Plv. voorzitter Beroepscommissie Studenten Hanze Hogeschool Groningen 01-0500
Bestuurslid Stichting Ondersteuning Bevordering Gezondheid en Welzijn Winsum 12-0304
C0596-221003 Hop bijbanenregister Assen


  Pauw Gerlings-DŲhrn

S.B. de 0347 mw
C280904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Lid commissie discussie kerntaken van de raden voor de kinderbescherming bij rechtelijke
beslissingen over voogdij en omgangsregelingen in verband met (echt)scheiding 200494.
Rapport moest klaar zijn voor 011194
Voorzitter Klachtencommissie IV De Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuid West
Voorzitter vereniging FJR te Den Haag en Utrecht
Gastdocent incidenteel Erasmus Universiteit Rotterdam
Plaatsvervangend Lid Klachtencommissie ongewenste intimiteiten te Rotterdam
Stichting P?? Chr Onderwijs Rotterdam e.o. Adviseur en bestuurslid Children at Risk in Russia Amsterdam
Docent SSR te Zutphen
Voorzitter geschillencommissie PTT en Stichting Lesch?? commissie consumentenzaken te Den Haag/Utrecht
Lid Wetenschappelijke Commissie NVvR
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Docente Instituut Praehep 1973
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 30380
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 100982
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 100982
Rechter rechtbank Rotterdam 80285
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 180190
NU
Rotterdam Vice-president 021291 KIR
NEVENFUNCTIES
Lid Raad van Advies Nederlandse Gezinsraad 010102
Bestuurslid Stichting Holland Skipool 010101
Commissielid Rotary Rotterdam-Alexander 010101
Lid doping beroepscommissie NskiV 010101
Lid Adviescommissie Sophia Kinderziekenhuis 010100
Lid externe klachtencommissie Krimpenerwaard College 010100
Lid Statutencommissie Nederlandse Skivereniging 01011998
Deelnemer Regulier overleg MvJ betreffende Jeugdzaken 01011996
Bestuursvoorzitter Stichting Children at Risk in Russia (ter implementatie jeugdstrafrechtspraak Moskou regio 01011994
Inleider, dagvoorzitter Studiedagen (Elsevier, Vermande) 01011994
Afgevaardigde NVvR in de Association international des magistrats de la jeunesse en de la famille 01011992
Penningmeester Studiekring Familie- en Jeugdrechtspraak NVvR 01011992
Docent EUR, SSR en FPD 01011990
C1997-180607 Hop bijbanenregister Rotterdam
Aandachtsvestiging!
Stond naam KIR in uitnodiging hoorzitting? Indien neen, verzoek op de hoorzitting om uitstel om "onderzoek" naar KIR te kunnen doen
J. Hop zoekt afschrift beschikkingen van deze KIR met RvdK of "jeugdzorg" als procespartij


  PAWLIKOWSKI

L.Y.0151 mw
NLRM 95 96 97 98
NU
Den Bosch rechterplaatsvervanger 301194-GOG100506
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Waalwijk kantoor MR Advocaten beŽdiging 1974
Plaatsvervangend Lidmaatschap College van Afgevaardigden in arrondissement Den Bosch
Voorzitter Stichting Business Club De Ondernemende Leest in nabije toekomst
130697-100506 Hop


  PECHLER

E.B.0951
NLRM 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98
Ambtenaar / fiscaal-jurist bij het Hof Amsterdam 10985
Amsterdam Hof gerechtsauditeur 010193-GOG140904


  Peeck

mw. mr. D.C.J.
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 24-0403
C280904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-280904 Hop bijbanenregister Rotterdam

  PEEK-van DITZHUIJZEN

M.M.0840 mw zie DITZHUYZEN
NLRM 80 87 88/89 93
Advocaat en procureur Amsterdam en Rotterdam 1966-1971
Docente Ned. Politie Academie te Apeldoorn 0971-1272
Advocaat en procureur te Arnhem 0272
Waarnemend griffier (ter Opleidings) rechtbank Zutphen 30473
Rechterplaatsvervanger Idem 260376
Kantonrechterplaatsvervanger Apeldoorn 170584
Kantonrechterplaatsvervanger Arnhem 70285
Kantonrechterplaatsvervanger Utrecht 61285

Peerdeman, mw. mr. S.J.
Arnhem ?
C2004-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


  PEEPERKORN

D.H.M.0737
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
C030703 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Lid Raad van Toezicht Verzekeringen Klachteninstituut Verzekeringen Den Haag 01011998
Voorzitter Stichting S.E.N.A.(Stichting Exploitatie Naburige Rechten) te Hilversum
Bestuurslid Vereniging voor Auteursrecht te Amsterdam
Lid Museumcommissie Singermuseum Laren
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 241287
Raadsheer Hof Amsterdam 250592
Amsterdam Hof Vice-president 060201-GOG030906
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 010104
NEVENFUNCTIES
Waarnemend voorzitter Hof van Discipline Den Bosch 010100
Arbiter NAI Rotterdam 01011995
Lid Commissie van Bijstand Vereniging Letsel Schade Advocaten 01011994
C1997-030906 Hop bijbanenregister Amsterdam


  PEETERS

C.M.J.0350
NLRM 91 92 93 94 96 97 98 99 00 01
Lid Raad van Toezicht Orde van Advocaten arrondissement Breda
Secretaris dagelijks bestuur Stichting Bejaardenzorg Oosterhout
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor van aandelen Kok BV. te Oosterhout
Secretaris Raad van Toezicht Psychiatrisch Ziekenhuis t Hooghuis te Etten Leur
Bestuurslid commissie middelbare school Newmancollege Breda
Advocaat en Procureur te Oosterhout
Rechterplaatsvervanger rechtbank Breda 210191
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger 210191
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Procureur te Oosterhout kantoor Rijppaert & Peeters beŽdiging 1976
Lid Raad van Discipline NOvA ressort Den Bosch
Lid Raad van Toezicht Rabobank Prinsenbeek BA
Voorzitter klachtencommissie Cambuurcollege Dongen
Lid Raad van Toezicht Stichting Huisvesting Bejaardenzorg Oosterhout
C270601 J. Hop bijbanenregister rechtbank Breda
Lid Raad van Discipline Den Bosch 010100
voorzitter Bestuur Rabobank Prinsenbeek B.A. Prinsenbeek 01-0300 02-060


  PEETERS

G.J.B.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Rechterplaatsvervanger rechtbank Breda 230480


  PEETERS

E.M.D.J. Dr. mw.
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 070104
NEVENFUNCTIES
Beleidsadviseur Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting
Lid NIROV - werkgroep volkshuisvestingsrecht Den Haag 01-01-1989
C1997-140906 Hop bijbanenregister Amsterdam


  PEETERS

0543 dhr. mr. J.A.J.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Voorzitter Medisch Tuchtcollege en/of C280205 plv. voorzitter Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 010189-2007-02-01
C041104 Redacteur Sociaal Maandblad Arbeid
Voorzitter begeleidingscommissie sociaal plan Sociaal Plan Nissan Europe 010100-010304 GOG van deze bijbaan gevonden op 041104
Werkzaam K.L.M. 1970
Docent privaatrecht Utrechtse Bestuursacademie 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 40979
Rechter rechtbank Amsterdam 101180
Kantonrechter Amsterdam 61285
Vice-president rechtbank Amsterdam 280992
Amsterdam coŲrdinerend Vice-president 300894-GOG281105-011205
NU
Amsterdam senior rechter Amsterdam
Onderzoeksvraag Hop bijbaneninformatie over deze rechter was niet te vinden op 281105 (Zaak Rietveld bij Rechtbank Alkmaar) Hoe kan dit?
Op 020807 vond ik weer nav informanteninformatie: Amsterdam Vice-president 2005-05-01
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend voorzitter Kamer van Toezicht Amsterdam
Voorzitter Reclame Code Commissie Amsterdam
Plv.voorzitter : Code Commissie voor de Geneesmiddelenreclame
Arbiter NAI Nederlands Arbitrage Instituut 2002-01-01 Memo Hop deze bijbaan was niet opgegeven op 041104!
Plv. voorzitter college van toezicht van het ned. instituut voor psychologen Amsterdam 1998-11-01 Memo Hop deze bijbaan was niet opgegeven op 041104!
C1997-GOG281105-020807 Hop bijbanenregister Amsterdam
Het gevaar! Memo Reclame Code Commissie en deskundigenrapport 185.
363 De Mw. Hees van Walraven-norm. Het doel van de Reclame Code Commissie is klachtzaken tegen reclame te onderdrukken. Bijvoorbeeld met een oneerlijk rechtsproces waarbij geen proces-verbaal van de hoorzitting wordt opgemaakt om een vitale uitspraak van beklaagde die de klacht ondersteunt te onderdrukken. Bron 050149 klachtzaak Hop tegen Rijksmuseum Amsterdam.
ONDERZOEKSVRAAG HOP N.A.V. ZAAK RIETVELD BIJ RECHTBANK ALKMAAR!
Gezocht informatie over de kort gedingrechter Mr. J.A.J. Peeters n.a.v. de zaak Rietveld bij de rechtbank Alkmaar!
Vraag 1. Bestaat deze rechter?
Vraag 2. Indien ja, waarom is er niets over deze rechter bekend?
Vraag 3. Indien ja, wie heeft een afschrift Koninklijk Besluit van de benoeming van deze rechter?
Vraag 4. Indien neen, worden er nu in Nederland beschikkingen afgegeven door niet bestaande rechters?
Vraag 5. Klopt alle informatie over rechterlijk ambtenaar J.A.J. Peeters zoals hierboven weergegeven? Indien neen, waarom niet? Wie heeft aanvullende informatie?
Onderzoeksvraag Hop!
Wie heeft de uitspraak van deze rechter in het kort geding Roy van Zuydenwijn m.b.t. boek over het koningshuis?


  PEETERS

J.F.M.
NLRM 87 88/89 90 91 92
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 60281
Lid Tariefcommissie 181280
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 51182
Ondervoorzitter Tariefcommissie 161282


  PEIFFER

A.O.0118
NLRM 71
Werkzaam Ministerie van Landbouw en Visserij, II. hoofdadministrateur 1942
Substituut-officier van justitie arrondissement Rotterdam 260269
Substituut-officier van justitie arrondissement Den Haag 60173


  PEIJNENBURG

J.H.A.M.0625
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 220754
Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 70756
Waarnemend substituut-officier van justitie arrondissement Breda 10157
Substituut-officier van justitie Idem 201260
Officier van justitie arrondissement Den Bosch 110968
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse Idem 11072
Officier van justitie hoofd arrondissementsparket Arnhem 211180
Raadsheer-plaatsvervanger Hof te Den Bosch 120488
Officier van justitie arrondissement Den Bosch 10988
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 10792
Arnhem ontslag wegens pensioen


  PEIJPE

T. van 0346
NLRM 93 94 95 96 97 98
Universitair hoofddocent Rijks Universiteit Leiden
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10792
Rechter Amsterdam 010994-GOG041104
NU
Amsterdam Vice-president
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend Lid Lokale Advies en Arbitragecommissie
Plaatsvervangend Voorzitter Geschillencommissie Personeelszaken NWO Redacteur SMA
Hoofddocent parttime Universiteit van Leiden
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


  PEILING

A.D.0550 mw
NLRM 91 92 95
Raio rechtbank Alkmaar 10480
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 10886
Rechterplaatsvervanger rechtbank Alkmaar 10886
Rechter rechtbank Alkmaar 21287
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 110589
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 110589
Kantonrechterplaatsvervanger Alkmaar 10690
Kantonrechterplaatsvervanger Den Helder 150291
Kantonrechterplaatsvervanger Hoorn 150291
Kantonrechter Amsterdam 300883
Rechterplaatsvervanger. rechtbank Alkmaar 231093


  PEKELHARING

C.A.0409
NLRM 71
Advocaat en procureur Amsterdam 1934
Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Amsterdam 180246
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 290748
Lid Hof van Justitie Nederlandse Antillen 181149
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 180656
Raadsheer Hof Amsterdam 300157
Vice-president Idem 280266 dhr. mr. J. Pel
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 01-0403
Advocaat en procureur Amsterdam
Lid van het Bestuur Randmeer Klasse Organisatie 01012002
Lid van het Bestuur Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten Amsterdam e.o. Amsterdam 01011996


  PEL Zie van OOIJEN-PEL

M.1047 mw
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Bestuurslid Hogeschool van de Kunsten te Arnhem
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 20681
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 220781
Rechter rechtbank Arnhem 260782 Ontslag KB 180497 m.i.v. 010597
Raadsheer Hof Arnhem 220488
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 190588
NU
Arnhem Hof Vice-president 010794
NEVENFUNCTIES
Lid voor de Raad voor de rechtsbijstand te Arnhem, tevens van de commissie voor bezwaar en beroep
Lid van de Raad van toezicht van Aertz (Kunsthogescholen in Arnhem, Zwolle, Enschede en kampen
C1997-221003 Hop bijbanenregister Arnhem
N.M.I.-mediator 01011997
Trainer van mediators Amsterdams ADR Instituut, het Centrum voor Conflicthantering en de Hogeschool Arnhem/Nijmegen 010100
Lid hoofdredactie serie Monografieen Mediation (SDU) 01-0703
Lid Waarborgcommissie Certificering Mediators 01012003


PELL

  PELS RIJCKEN

L.D.
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 30953


  PELSER Zie MOOLENBURGH-PELSER

M.M.0746 mw


  PELT

L.E. van1150 mw
NLRM 80 87
Secretaris arrondissementsparket Amsterdam 151171
Kandidaat-verkeersschout arrondissementsparket Alkmaar 10177
Verkeersschout Idem 190780 mw. mr. M. Pellikaan
Breda Rechter 01-0403
Lid/secretaris Medezeggenschapsraad SBO "De Leije" (basisschool) Breda 01-0402 dhr. mr. L.Th.L.G. Pellis
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 27-0502
Universitair hoofddocent Katholieke Universiteit Brabant Tilburg
vakreferent internationaal privaatrecht nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (nwo) 010100
medewerker tijdschrift voor civiele rechtspleging (boom) 01011997
lid redactie niprct.m.c.asser press 010100
auteur praktijkreeks internationaal privaatrecht (kluwer) onder hoofdredactie van mr.l.strikwerda en prof.mr.dr p.vlas 01011994
lid landelijke commissie internationaal privaatrecht vanwege de universiteit van tilburg 01011994
lid wetenschappelijke raad t.m.c. asser instituut vanwege de universiteit van tiburg 010100
universitair hoofddocent internationaal privaatrecht aan de universiteit van tilburg 01011999
universitair hoofddocent katholieke universiteit brabant tilburg 01012111

  PENDERS

dhr. mr. A.S.
Voorzitter Zangvereniging 't Akkoord Utrecht 010102-010904
Hoofd juridische ondersteuning Sectorhandels- en familierecht Utrecht GOG210806
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 010104
NU
Utrecht Rechter 010106
NEVENFUNCTIES
Mediator The Lime Tree Bilthoven 010101
Voorzitter klachtencommissie Montessori Lyceum Herman Jordan Zeist 011099
C1997-210806 Hop bijbanenregister Utrecht

  PENDERS

J.G.A.1145
NLRM 93 94 94
Advocaat en Procureur te Roermond
Rechterplaatsvervanger te Roermond 200493
NU
Roermond
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Maastricht kantoor Menger beŽdiging 1986


  PENDERS-JANSSEN

P.A.M.0958 mw
NLRM 95 96 97 98
Beleidsmedewerker Contactorgaan Waarnemend Org. Ziektekostenverzekeringen.
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 10994
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10994
Rechter rechtbank Den Bosch 21095
NU
Den Bosch rechter
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
070797-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


  PENNING

Dhr. mr. J.J. 0456
NLRM 93 94 95 96 97 98
Voorzitter van de medezeggenschapsraad Basisschool de Wiekslag te Duiven 010796-010702
Adjunct-chefjurist Afdeling Rechtspraak van de Raad van State
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 170892
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 10793
Rechter rechtbank Arnhem 270594
NU
Arnhem Vice-president 2004-02-01
GEEN NEVENFUNCTIES
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


  PENNING

M.E.H.0250 mw
NLRM 87
Advocaat en procureur Rotterdam
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 251082
Gerechtsauditeur Rotterdam 251082
Rechter Idem 80285-GOG290309


  PENNING

W.E.A.J.
NLRM 71
Rechterplaatsvervanger rechtbank Roermond 291248-GOG290309


  PENNINGS

dhr. prof.mr. F.J.L. 0357
Universitair hoofddocent sociaal recht aan de KU Brabant tot 01-09-2008
Redacteur Europees Sociale zekerheidsrecht van het blad Sociaal recht Kluwer Deventer 010101-2009-01-01
NLRM 93 94 95 96 97 98
Universitair docent te Tilburg
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 20493-GOG150604
NU
Centrale Raad van Beroep Raadsheer-plaatsvervanger 1997-04-28
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar Sociaal recht miv 01-09-2008
Bestuurslid Stichting Rechtsbijstand te Den Bosch Bureau voor Rechtshulp
Redacteur van 'Codex' en 'Case law' van het deel Social Security Law van de International Encyclopeda of Laws (losbladig) Kluwer Law International Alphen aan de Rijn 010101
Annotator AB (Administratieve Beslissingen, afdeling bestuursrecht) W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 2001-01-01
Redactielid Arbeidsrechtelijke Annotaties Boom Juridische Uitgevers Den Haag 2001-01-01
Redacteur van European Journal of Social Security Intersentia Kluwer Law International Antwerpen 2001-01-01
Hoogleraar Internationaal Sociaal Zekerheidsrecht
Redacteur van het Tijdschrift recht & arbeid Kluwer Deventer 2009-01-01
Voorzitter Nederlands Instituut voor Sociale Zekerheid 2006-01-01
Redacteur van het blad Sociaal recht
280297-290309 Hop bijbanenregister Centrale Raad van Beroep


  PENNINGS

R.M.H. mw mr.
Zwolle rechter 010502
C010704 J. Hop GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN, zij bleek toen wel een nevenfunctie te hebben op dat moment niet opgegeven!
MR-lid Basisschool 2004-05-01-2006-05-16
(Bestuurs)lid functie penningmeester Vereniging Ouderraad Basisschool 2001-08-01-2008-12-10
NU
Arnhem rechter 2006-06-01
C290309 GEEN NEVENFUNCTIES
C2000-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm
GETUIGSCHRIFT
Deze kan gelinkt worden aan Leenders/Nienhuis tegen SBJG/Stichting Lindenhout/rechtbank Arnhem www.burojeugdzorg.nl/3.htm 
Stockholmsyndroom! www.burojeugdzorg.nl/124.htm
Onderonsjes tussen rechters, SBJG en RVDK buiten de hoorzittingen om! www.burojeugdzorg.nl/180.htm
DENKSPORT
Welk woord krijgt u als u drie letters toevoegt aan de initialen van de Arnhemse kinderrechter Cools-Weebers?


  PENNINK

Dhr. mr. E.1159
NLRM 96 97 98
Gerechtssecretaris bij de rechtbank Amsterdam
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 150196
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 10296
Amsterdam rechter 110397
NU
Amsterdam Vice-president 2005-09-01
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger 2001-04-04
NEVENFUNCTIES
Redactielid maandblad proces
commissielid van Hockeyvereniging
Voorzittercommissie Commissie van toezicht Nieuwe Lloyd Amsterdam 01-0599
Bestuurslid Sportvereniging 2006-06-01
Arbitrage werkzaamheden Result ADR Amsterdam 2005-10-01
C1997-290309 Hop bijbanenregister Amsterdam


  PENTERS

C.M.J0350
NLRM 95
Rechterplaatsvervanger rechtbank Breda 210191


  PEPELS

M.L.H.0666 mw
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Maastricht 10491


  PEPER

dhr. mr. C.G.
Arnhem Rechter 2003-01-01
NEVENFUNCTIES
Lid Raad van Toezicht van Hera Vrouwenopvang Gelderland 2004-01-01
C221003-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm
GETUIGSCHRIFT
Deze kan gelinkt worden aan Leenders/Nienhuis tegen SBJG/Stichting Lindenhout/rechtbank Arnhem www.burojeugdzorg.nl/3.htm 
Stockholmsyndroom! www.burojeugdzorg.nl/124.htm
Onderonsjes tussen rechters, SBJG en RVDK buiten de hoorzittingen om! www.burojeugdzorg.nl/180.htm
DENKSPORT
Welk woord krijgt u als u drie letters toevoegt aan de initialen van de Arnhemse kinderrechter Cools-Weebers?


  PEPER

mw. mr. G.A.M.
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Leeuwarden rechter 2002-07-01
Voorzitter van de regionale klachtencommissie voor de intramurale zorginstellingen van Zorggroep Westerkwartier Samenwerkende zorgorganisaties Zorggroep Westerkwartier Zuidhorn 2005-05-18
C221003-040707 Hop bijbanenregister Leeuwarden


  PEPER

mw. mr. S.H. Peper
NU
Centrale Raad van Beroep Gerechtsauditeur 2007-07-01
C0407007 Betrokkene heeft geen opgave gedaan.
C040707 Hop bijbanenregister Centrale Raad van Beroep


  PEREIRA HORTA

A.P.0668
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 10494
Rechterplaatsvervanger Den Haag
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 10497
NU
Den Haag rechter 040401
NEVENFUNCTIES
Lid kascommissie Stichting overblijf van basisschool de Winde Nootdorp 010103
C1997-130105 bijbanenregister rechtbank Den Haag
Memo 362


  PERFORS

M. mw.
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 291002
Advocaat Geelkerken & Linskens Leiden
C150904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C150904 Hop bijbanenregister Hof Amsterdam


  PERK

A. van der 0747
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 984025
Raio rechtbank Haarlem 30576
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Haarlem 160282
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Haarlem 230383
Advocaat-generaal ressortparket Amsterdam 290688
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 260593
Vice-president rechtbank Amsterdam 230195-GOG240304
NU
Alkmaar Vice-president 010499
C240304-200506 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C2002-200506 Hop bijbanenregister Alkmaar


  PERQUIN

F.J.1246
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Nijmegen kantonrechterplaatsvervanger 281085
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Nijmegen kantoor Dirkzwager beŽdiging 1972


  Perrick

mw. mr. G.
Docent (incidenteel) PAO Universiteit van Utrecht 010104
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 010104
Arnhem Gerechtsauditeur 010104
NU
Arnhem Rcehter 010405
NEVENFUNCTIES
Lid Adviescommissie Voorwaarden en Tarieven NVM 010104
C2004-030906 Hop bijbanenregister Arnhem


  Perrick

S.0149 prof.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat te A'dam kantoor Loeff Claeys Verbeke
voorzitter redactieraad NIBE Bankjuridische reeks Amsterdam 010101
commissaris Reed Elsevier N.V. Amsterdam 010101
non executive director Reed Elsevier Plc Londen 010101
voorzitter raad van commissarissen Reed Elsevier Nederland BV Amsterdam 010101
lid bestuur Parochie Sint Joseph Haarlem 010101
lid raad van bestuur Oorlogsgravenstichting Den Haag 010101
commissaris Elsevier Reed Finance BV Amsterdam 010101
bijzonder hoogleraar recht van effecten- en geldverkeer Erasmus Universiteit Rotterdam 010101
voorzitter Hendrika Stichting Bloemendaal 17-1298
Examenjaar 1977
Notaris, tevens Advocaat en Procureur te Amsterdam beŽdiging 010184
NU
Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger 110592
NEVENFUNCTIES
Advocaat, notaris, partner Freshfields Bruckhaus Deringer Amsterdam
lid bestuur Stichting Restauratiefonds RK-kerk Overveen 010101
lid Adviesraad Asser-serie
lid bestuur Stichting Anemoon Bloemendaal 010101
C1997-030906 Hop bijbanenregister Arnhem


  PERRON

A.E. du 0435
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat te Amsterdam
Raadsheer Hof Leeuwarden 100185
Raadsheer Hof Leeuwarden 10592
Vice-president Hof Leeuwarden 191197
NU
Leeuwarden Hof raadsheerplaatsvervanger 050298
NEVENFUNCTIES
Bestuurder Pauliana Holding BV Amsterdam 010101
Bestuurder Praktijkvennootschap mr A.E. du Perron BV Amsterdam 010101
Bestuurder Pauliana Pensioenbeheer BV Amsterdam 010101
C1997-150504 Hop bijbanenregister Leeuwarden
Bijzonderheden!
115Op 030703 wordt de bijbaan Plaatsvervangend lid Hof van Discipline NOVA Utrecht ten onrechte niet opgegeven


  PERRON

C.E. du 0465
NLRM 94 95 96 97 98
Ambtenaar bij de Hoge Raad
Gerechtsauditeur Hoge Raad 10294-GOG221003
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 241198
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 010999
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar privaatrecht, juridische faculteit Universiteit Amsterdam
Vice-voorzitter klachtencommissie Dutch Securities Institute Amsterdam 01-0903
Lid bestuur Stichting Corporate Governance Amsterdam 010101
Docent insolventierecht Grotius Academie Universiteit Nijmegen Nijmegen 01011998
Diverse publicatiewerkzaamheden Uitgeverij Kluwer Deventer 01011998
Redacteur Bedrijfsjuridische Berichten Uitgeverij Kluwer Deventer 01011998
Plaatsvervangend lid klachtencommissie Dutch Securities Institute Amsterdam 010101 eind 01-0903


  PERSIJN VAN MEERTEN

E.J.A. van 0863
NLRM 97 98
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 180796


  PESCH

P.
NLRM 71
Rechterplaatsvervanger rechtbank Roermond 210264


  PESKI

M.A. van 0733
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 20274-GOG280904
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 221295
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat te R'dam kantoor Nauta Dutilh beŽdiging 1958
Lid Stichting Ondersteuningsfonds Nederlandse Orde van Advocaten
Secretaris Stichting Rotterdamse Bond voor Lichamelijke Opvoeding te Rotterdam
Bestuurslid Stichting Vrienden van het Mariniersmuseum te Rotterdam
Bestuurslid Stichting Rotterdam en de Mariniers te Rotterdam
Voorzitter Tuchtcollege Nederlandse Draf- en Rensport te Den Haag
Lid Tuchtcommissie Ned. Hippische Sportbond te Baarn
Bestuurslid Stichting tot Instandhouding van de Rotterdamse ManŤge


  PESSERS

L.C.A.M.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechterplaatsvervanger Helmond 280776
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 40294
NU
Den Bosch rechterplaatsvervanger
Helmond kantonrechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Procureur te Eindhoven kantoor Pessers beŽdiging 1964
Secretaris Medisch Tuchtcollege in eerste aanleg te Eindhoven
Lid vaste Arbitragecommissie voor de zand en grintbedrijven welke samenwerken binnen de Panheel Groep te Heel
Bestuurslid Stichting HTC Son te Son exploitatie en beheer hal voor binnensporten
Voorzitter CoŲperatieve Vereniging Muziekleraren Collectief te Son en Breugel
060697-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


  PETERS

A.M.H.G.1167 mw
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Roermond 11092


  PETERS

A. mw (Anne)
Is dit dezelfde als hierboven staat vermeld?
NU
Haarlem parket
C220305 INZAGE OPENBAAR BIJBANENREGISTER PARKET HAARLEM WORDT GEWEIGERD!
385 Arrondissementsparket Haarlem WEIGERT inzage van het openbaar bijbanenregister om de bijbaantjes van de Officieren van Justitie in Haarlem voor burgers verborgen te houden.
Memo OvJ's B. Beune (Betty)/A. Peters (Anne)/Persovj J. Hartjes/Rechter R.E.A. Toeter/Burgemeester F. IJsselmuiden/CDA-wethouder W. Visscher
417 Het gemeentebestuur en ambtenaren (autoriteiten) kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. Verdachten (het gewone volk) cafebrand Volendam voor de rechter. De cafťbrand heeft ook het gemeentebestuur van Edam-Volendam niet ongemoeid gelaten. Burgemeester F. IJsselmuiden en CDA-wethouder W. Visscher traden eind maart 2001 af na de harde kritiek van een onderzoekscommissie op de rol van de gemeente.
Anne Peters Ik ben gebiedsofficier in Edam/Volendam en ken de situaties en gevoeligheden
Langdurig tijdverloop heeft een 'risico' van strafvermindering voor de verdachte in zich. Maar daar is bij de cafťbrand Volendam volgens Ed Hartjes absoluut geen sprake. ,,Dat gebeurt als een relatief eenvoudige zaak lang stilligt. Maar ook al heeft het lang geduurd; deze zaak is voortdurend in beweging geweest.


  PETERS

B.D.0164 mw
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 280291
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 240595
NU
Rotterdam rechter 240595
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C280904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-280904 Hop bijbanenregister Rotterdam


  PETERS

C.M.J. mw drs
NU
Arnhem rechter 010302-GOG27-04-2010
C040904-031006 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.
C271102-GOG27-04-2010 bijbanenregister rechtbank Arnhem
GETUIGSCHRIFT
Deze kan gelinkt worden aan Leenders/Nienhuis tegen SBJG/Stichting Lindenhout/rechtbank Arnhem www.burojeugdzorg.nl/3.htm 
Stockholmsyndroom! www.burojeugdzorg.nl/124.htm
Onderonsjes tussen rechters, SBJG en RVDK buiten de hoorzittingen om! www.burojeugdzorg.nl/180.htm
DENKSPORT
Welk woord krijgt u als u drie letters toevoegt aan de initialen van de Arnhemse kinderrechter Cools-Weebers?

mw. mr. F.G.F. Peters
Gerechtsauditeur Hoge Raad 01-0903
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN 

 

PETERS, H.A., gegevens verwacht 121 Werkaantekeningen: Uitspraak Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming IV Directie Zuid-West 

 

dhr. mr. H.E.G. Peters
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 11-0302
Advocaat en procureur Peters, EliŽns, Sivirsky Advocaten Sittard- Geleen
Lid Huurcommissie Ressort Den Bosch Sittard, Heerlen, Maastricht 01012002
Lid/Plv voorzitter Klachtencommissie Vincent van Gogh Instituut Venray 01012002
Plv lid Klachtencommissie Personele Zaken Gemeente Sittard-Geleen Sittard-Geleen 01012002
Bestuurslid PvdA afdeling Sittard-Geleen-Born Sitttard, Geleen, Born 01012002
Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Vixia B.V. 01012002
Vice-voorzitter Stjadsvastelaovesvereniging "De Flaarisse" Geleen 01012002


  PETERS

J.0512
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Tilburg 100336
Waarnemend griffier kantongerecht Tilburg 130536
Toegevoegd inspecteur prijsbeheersing0441
Tuchtrachter van de prijzen Amsterdam0146
Kantonrechterplaatsvervanger Amsterdam 21146
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 161249
Rechter Idem 130451
Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 30655
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 60755
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 200459
Raadsheer Idem 161160
Plaatsvervanger Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 161160
Raadsheer Hoge Raad 130162
Vice-president Idem 50975


  PETERS

J.A. 0446
NLRM 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 110894
NU
Rechterplaatsvervangerrechtbank Den Haag
NEVENFUNCTIES
Ministerie VROM, DG Milieubeheer, Directie Internationale Milieuzaken, directeur
C270601 J. Hop bijbanenregister rechtbank Den Haag
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 11-0102
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag 11-0894
Hoogleraar Universiteit Amsterdam
Advies- en arbitrage commissie Arbeidsvoorwaarden V.N.G. 01012003
Geschillen commissie Certificatie Milieukeur Stichting Milieukeur 01011997 dhr. mr.dr. J.A.F. Peters
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Rechtbank Rotterdam 16-0404
Universitair hoofddocent
Universiteit van Tilburg Tilburg
C280904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

  PETERS

J.A.J.
NLRM 93 94
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10792


  PETERS

J.L.A.J.1164
NLRM 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Breda 11091
Rechterplaatsvervanger rechtbank Breda 221094
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 230597
NU
Breda rechter 191098 BR>C280804 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

(36) Mr J.T. Peters Lid Reclame Code Commissie aangewezen de Consumentenbond
Het gevaar! Memo Reclame Code Commissie en deskundigenrapport 185.
363 De Mw. Hees van Walraven-norm. Het doel van de Reclame Code Commissie is klachtzaken tegen reclame te onderdrukken. Bijvoorbeeld met een oneerlijk rechtsproces waarbij geen proces-verbaal van de hoorzitting wordt opgemaakt om een vitale uitspraak van beklaagde die de klacht ondersteunt te onderdrukken. Bron 050149 klachtzaak Hop tegen Rijksmuseum Amsterdam.


  PETERS

M.C.J. mw
NLRM 02
NU
Zutphen rechterplaatsvervanger 110901
NEVENFUNCTIES
C071202-0300704 Hop bijbanenregister Zwolle-Lelystad
Advocaat Hekkelman Terheggen en Rieter advocaten en notarissen Arnhem
Co-redacteur Handboek Personenschade Samson Uitgeverij - 010101
Docent Grotius Academie Nijmegen 010100
Docent Opleidingen Sociaal Recht Utrecht 01011998 01012003 mw. mr. M.J.H.T. Peters
Rechter Rechtbank Maastricht 01-0303
Bestuurslid Stichting filmtheater Lumiere Maastricht 01-1103
Bestuurslid Ouderraad Montesori College Maastricht 01011999
Lid medezeggenschapsraad Montessori College Maastricht 01011999


  PETERS

P.J.0660
NLRM 95 96 97 984047
Rechterplaatsvervanger rechtbank Middelburg 240694
Rechter-plaatsvervanger Breda GOG090504
NU
Middelburg rechterplaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Procureur te R'dam kantoor Van Wijmen Nouwen beŽdiging 1986
Lid maatschap AKD Prinsen Van Vlijmen advocaten en Notarissen te Rotterdam en Breda
Secretaris Stichting HaBeWo (protestants-christelijk onderwijs basisischolen West-Brabant)010104
C1997-090504 Hop bijbanenregister rechtbank Middelburg
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 01012002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Middelburg 24-0694
Advocaat en procureur Maatschap AKD Prinsen Van Wijmen Advocaten en Notarissen Rotterdam
secretaris Stichting HaBeWo (protestants-christelijk onderwijs basisischolen West-Brabant) 010104


  PETERS

R.M.0746
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 151171
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 150372
Secretaris arrondissementsparket Den Bosch 150374
Gerechtssecretaris rechtbank Den Bosch 10578
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Den Bosch 1 mei
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 20278
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 61179
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Breda 280486
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 250291
Fungerend hoofdofficier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 10494
Plaatsvervangend Procureur-generaal ressortparket Den Bosch 10994
NU
Den Bosch Ressortsparket advocaat-generaal
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving Zeist
Voorzitter Genootschap Den Bosch 800 een vereniging van 25 Bossche Heren van diverse beroepen die eens per maand een avond middels onderlinge lezingen gevolgd door debat hun horizon verbreden
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.

dhr. mr. Th. Peters
Rechter Rechtbank Breda 01-0902
Universitair docent Vakgroep Staats- en bestuursrecht Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit van Tilburg Tilburg 01-09-1989
Lid Monumentencommissie gemeenteTilburg Tilburg 01-0994 eind 01-0504


  PETERSEN

J.P.0501
NLRM 71
Advocaat en procureur Amsterdam
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 231227
Substituut-griffier Idem 200734
Rechter rechtbank Haarlem 90243
Vice-president Idem 261062


  PETERZON

C.A.1267 mw
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Arnhem 10494
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 10497
NU
Zwolle rechter 211201
C010704-030906 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.
C1997-030906 Hop bijbanenregister Zwolle-Lelystad

  PETRI

J.H.M.012
NLRM 71 80 87 88/89 90
Adjunct-secretaris tribunaal Utrecht 50347 tot 10648
Waarnemend griffier kantongerecht Utrecht
Substituut-griffier Idem 191148
Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Utrecht0950 tot0657
Griffier kantongerecht Eindhoven 81252
Kantonrechterplaatsvervanger Eindhoven 51253
Kantonrechter Boxmeer, tevens opdracht kantonrechter werkzaam Nijmegen 280555
Kantonrechterplaatsvervanger Boxmeer 161162
Kantonrechter Nijmegen 190960
Opdracht kantonrechter, werkzaam Boxmeer 240866
Kantonrechterplaatsvervanger Tiel 161285


  PEURSEM

G.R.B. VAN
Rechterplaatsvervanger Utrecht 97-GOG280904
NEVENFUNCTIES
Universitair docent RU Leiden
Docent VSD cursus contracten maken en beoordelen.
Medewerker tijdschrift "contracten"


  PEUTZ

H.F.W.0346
NLRM 94 95 96 97 98
Adviseur Oost-Europa
Rechterplaatsvervanger rechtbank Breda 90893
NU
Breda rechter 010394
NEVENFUNCTIES
Plv. voorzitter Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 01-0703
Lid Medezeggenschapsraad Scholengemeenschap 01-0402 eind 26-0404
Lid Ouderraad middelbare school 01-1000 01-0304
C1997-280804 Hop bijbanenregister Breda


  PFEIL

A.J.J.0321
NLRM 71 80 87 88/89 90
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 250648
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 160649
Substituut-officier van justitie arrondissement Arnhem 181256
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 170156
Officier van justitie hoofd parket Den Bosch 290476
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 120286


  PFEIL

E.A.A.M.
Arnhem Vice-president 010702
C030904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C2004-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


  PFEIL

A.J.L.J.0449
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Advocaat te Maastricht kantoor Van der Reijden, Pfeil & Van der Heijden beŽdiging 1977
Maastricht rechterplaatsvervanger 140386
NEVENFUNCTIES Advocaat
voorzitter stichting reservefonds capaciteitsgroep dermatologie Maastricht
lid raad van toezicht Stichting Beheer Groote Societeit Maastricht


  PFEIL

E.A.A.M.1155
NLRM 90 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Almelo 10487
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 40990
Rechter rechtbank Breda 210192
NU
Breda rechter
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
090697


  PHAFF

H.1266 mw
NLRM 97 98
Raio rechtbank Arnhem 11095
NU
Arnhem raio
140697
Utrecht Rechter 01-0403
C280904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


  PHILIPPART

R.C.A.M.0758
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Maastricht 10985
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Maastricht 121090
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Maastricht 151191
Rechter rechtbank Maastricht 11194
Kantonrechterplaatsvervanger Maastricht 240497
Vice-president rechtbank Maastricht 240298
Plv Officier van Justitie in het arrondissement Arnhem belast met militaire zaken ?
NU
Maastricht rechter
Maastricht kantonrechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Voorzitter vereniging 'geen oost tracť voor de A2'
Secretaris sectie rechters van de NVVR tevens Lid van de ledenraad
Plaatsvervangend Voorzitter Commissie van Beroep van DSM Limburg BV
Plaatsvervangend Officier van Justitie in het arrondissement Arnhem belast met militaire zaken
Lid commissie rechtspositie van de NVVR
Lid centraal bestuur van de Stichting Basisonderwijs Maastricht
C180997-000000 J. Hop bijbanenregister rechtbank Maastricht
CoŲrdinerend vice-president Rechtbank Maastricht 06-0100
Plaatsvervangend-officier van Justitie Arrondissementsparket Arnhem 010101
Lid Bestuur Landelijk overleg voorzitters strafsectoren 01-0204
lid dagelijks bestuur redactie rechtspraak.nl 010101
plaatsvervangend voorzitter geschillencommissie DSM Limburg BV
plaatsvervangend voorzitter commissie van beroep DSM Limburg BV
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.


  PHILIPPART

W.O.M. 1029
NLRM 80 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98
Werkzaam 's Rijks belastingen, II inspecteur directie belastingen te Venlo 0556
Adjunct-directeur gemeentelijke belastingen te Amsterdam 10369
Raadsheer Hof Arnhem 50377
Vice-president Hof Arnhem 180783
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 10191-GOG221003
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


  PHILIPS

A. mw.
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


  PHILIPSE

G.0208
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Dordrecht 10938
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 31042
Rechterplaatsvervanger Idem 8052
Rechter Idem 210956
Vice-president Idem 91264 dhr. Kol.mr. G.J.J.M. Pick
Rechter Rechtbank Breda 010104
Officier Koninklijke Luchtmacht 010101 010104 PIEROEN A.0424 ir.
NLRM 90
Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Den Haag 291288


  PIETERS-BOUMANS

A.D.R.M.0851 mw
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Maastricht 10476
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 300682
Rechterplaatsvervanger rechtbank Maastricht 300682
Rechter rechtbank Maastricht 120983
Raadsheer Hof Amsterdam 170789-GOG140904
Rechterplaatsvervanger rechtbank Maastricht 251083-GOG290897
Kantonrechterplaatsvervanger Haarlem 20491
Kantonrechterplaatsvervanger Zaandam 20491
NU
Haarlem kantonrechterplaatsvervanger
Zaandam kantonrechterplaatsvervanger


  PIETERS

E.M.H. 291240
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Examenjaar 1964
Kandidaat-notaris te Gennep 10965
Gerechtsauditeur Hoge Raad 210674
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 11276
Rechter rechtbank Den Haag 280779
Raadsheer Hof Den Haag 80481
Raadsheer Hof Den Bosch 150187
Vice-president Hof Den Haag 270990
Vice-president Hof Den Haag 270990
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Raad van Tucht voor Registeraccounts en Accountants/administratie consulenten te Den Haag
Redactielid en auteur Bundel Bestuursprocesrecht Woonplaats Leidschendam,

  PIETERS

G.F.0438
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 140989
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 200891
Raadsheer college van beroep Voor het bedrijfsleven Den Haag 10494
NU
Den Haag rechterplaatsvervanger
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


  PIETERS

J.H.C.0625
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur Rotterdam 1954
Ambtenaar ter besch. Departement van Justitie en Politie Suriname 1957
Substituut-officier van justitie Suriname 1958
Substituut-officier van justitie arrondissement Arnhem 40762
Arrondissementsofficier van justitie Idem 11072
Idem arrondissement Amsterdam 100174
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse Idem 160779


  PIETERS

J.J.T.M.0356
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 04
Raio rechtbank Den Bosch 10282
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 180388
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 10483
NU
Den Bosch parket arrondissementsofficier van justitie
NEVENFUNCTIES
Gastdocent rechercheschool Zutphen
Gastdocent SSR Zutphen
Gastdocent LSOP Zutphen
Bestuurslid St. Josephschool
Lid Criminologisch en strafrechterlijk platform Nijmegen
Gastdocent katholike Universiteit Nijmegen
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.


  PIETERS
T.S. mw
4071
NU
Alkmaar Rechter Alkmaar 030501-GOG280904
NEVENFUNCTIES
Arbiter voorzitter Kamer van Koophandel Amsterdam Amsterdam 010102
Utrecht Vice-president 01-0404
C2000-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


  PIETERSE Zie SMITS-PIETERSE

A.J.A.1052 mw


  PIňTTE

H.M.J.F.
NLRM 98 03 04 4076
Raio Roermond
NU
Roermond Rechter 260803
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend voorzitter klachtencmmissie Districtshuisartsenvereniging district Utrecht
C000498-060404 Hop bijbanenregister Roermond


  PIJL-VAN DER ANDEL

J.N. van der1238 mw
NLRM 87 88/89 91 92 93 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Haarlem 301281
Rechter rechtbank Haarlem 10982
Rechterplaatsvervanger rechtbank Alkmaar 110589
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 110589-GOG
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 110589-GOG221099
Rechter rechtbank Haarlem (part-time) 10290
Vice-president rechtbank Haarlem 110391
Kantonrechterplaatsvervanger Haarlem 260593
Kantonrechterplaatsvervanger Zaandam 260593
NU
Haarlem kantonrechterplaatsvervanger
Haarlem Vice-president
Zaandam kantonrechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid van de stg. Welzijn Ouderen, HeemstedeLid van de kerkelijke commissie (Hervormd/Gereformeerd), Zending-Werelddiakonaat Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) 
C290797-221099 Hop bijbanenregister Utrecht
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 01-0204
Diaken Samen Op Weg Gemeente Heemstede Heemstede 01012002
Bestuurslid Stichting Welzijn Ouderen Heemstede Heemstede 01-0400
Lid Kerkelijke Commissie Zending Werelddiakonaat Ontwikkelingssamenwerking Heemstede 010100


  PIJLS

H.M0534
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Gemeente Politie te Nijmegen 10857
Stafdocent Politie Academie te Apeldoorn 11165
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Universiteit te Nijmegen 11169
Rechterplaatsvervanger rechtbank Roermond 70672
Rechter rechtbank Roermond 260774
Vice-president rechtbank Maastricht 100379
Raadsheer Hof Den Bosch 190684
Vice-president Hof Den Bosch 10289
NU
Den Bosch Hof Vice-president
Auteur Stapel en Koning
Handboek van de Politie uitg VUGA Den Haag
Beschermheer Kon. Schutterij Sint Joris te Wessen
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 01-0300
beschermheer Koninklijk Erkende Schutterij St. Joris Wessem
voorzitter V.v.E. Parkstaete 't Harde dhr. mr. E.H. Pijnacker Hordijk
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 08-1101
Advocaat / Partner De Brauw Blackstone Westbroek
docent Grotius Academie 01012002
lid redactie modellen voor de Rechtspraak 01012002
lid redactie Markt & Mededinging 01012002
bestuurslid Vereniging voor Mededingingsrecht 01012002
lid algemeen bestuur instituut voor internationale betrekking Clingendael 01012002
C1997 Hop bijbanenregister Den Bosch

 

  PIJNENBURG

J.H.A.M.0625
NLRM 71
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 220754
Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 70756
Waarnemend substituut-officier van justitie arrondissement Breda 10157
Substituut-officier van justitie Idem 201260
Officier van justitie Den Bosch 110968


  PIKET

F.H.0827
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Den Haag
Kantonrechterplaatsvervanger Den Haag 260793
Kantonrechter Schiedam 60482
Kantonrechterplaatsvervanger Rotterdam 10883
Kantonrechterplaatsvervanger Rotterdam 200688
Kantonrechterplaatsvervanger Brielle 290789
Kantonrechterplaatsvervanger Gouda 29078u
Kantonrechterplaatsvervanger Sommelsdijk 290789
Schiedam kantonrechter Ontslag 010997


  PILON

P.0320
NLRM 71 80 87 88/89 90
Werkzaam Crediet verz. Mij. Amsterdam 10347
Secretaris Vereniging Ned. Fabrikaat 150847
Substituut-griffier kantongerecht Hilversum 50551
Griffier kantongerecht Dordrecht 60555
Opdracht werkzaam griffier kantongerecht Oud Beijerland, Gorinchem 100855
Kantonrechterplaatsvervanger Dordrecht 241155
Idem Oud-Beijerland 211255
Kantonrechter Winschoten 301157
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Groningen 270680
Kantonrechter Apeldoorn 300164
Kantonrechterplaatsvervanger Deventer 190270
Kantonrechterplaatsvervanger Apeldoorn 10489


  PINCKAERS

B.J.A.W.V.M.1232
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Assistent Rijks Universiteit Utrecht11056 tot 11059
Raio rechtbank Zutphen 150361
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Zutphen150761
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Zutphen11061
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 150763
Substituut-griffier Idem 120765
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 180467
Rechter rechtbank Den Bosch 271268
Vice-president rechtbank Den Bosch 121280-GOG100506
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 61089
NU
Den Haag rechterplaatsvervanger
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
280397


  PINCKAERS

H.A.M.0961 mw
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 11085
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 200891
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 11091
Kantonrechter of kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht
NU
Utrecht rechter 231192-GOG280904 NEVENFUNCTIES
Lid en secretaris Studentenvereniging Punch te Leiden
C301199 bijbanenregister kantongerecht Utrecht bijgewerkt tot 301199.
Vice-president Rechtbank Utrecht 01012002
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-0303
lid en secretaris studentenvereniging Punch Leiden
lid en voorzitter ad-hoc Beroepscommissie Nederlandse Rode Kruis Den Haag 30-0601
Voorzitter Raad van Beroep Stichting Vereveningsfonds Medische Specialisten Mesos Medisch Centrum Utrecht 01-1001
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht

mw. mr. H.A.M. Pinckaers
Utrecht Vice-president 01012002
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Voorzitter Raad van Beroep
Stichting Vereveningsfonds Medische Specialisten Mesos Medisch Centrum Utrecht 01-1001
Lid en voorzitter ad-hoc
Beroepscommissie Nederlandse Rode Kruis Den Haag 30-0601
Lid en secretaris
Studentenvereniging Punch Leiden
C1997-280904 Hop bijbanenregister Den Bosch


  PINCKAERS

P.H.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechterplaatsvervanger Maastricht 210671 mw. mr.drs. J.W.E Pinckaers-Smink
Centrale Raad van Beroep Gerechtsauditeur 01-0900
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


  PIT Zie KOCK-PIT

L.A.0762 mw
NLRM 94 95 96
Raio rechtbank Rotterdam 11093
Rotterdam rechterplaatsvervanger
NU
Rotterdam rechter 240298
C280904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-280904 Hop bijbanenregister Rotterdam


  PLAAT

J. van der 0544 mw
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Raio rechtbank Amsterdam 120576
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 61282
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 10284
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 10294
NU
Amsterdam parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.

PLAISIER M.J.A.
03
Hoge Raad gerechtsauditeur 010500
C221003-050704 Hop bijbanenregister Hoge Raad
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 08-0202
C050704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


  PLANQUE

J.H.W. de 0550
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 190583
Lid College van Beroep Bedrijfsleven210885
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 120386-GOG150604
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 120488
Plaatsvervanger Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 180190
Rechter rechtbank Rotterdam 70798
Rotterdam Vice-president 200295-GOG150604
NU
Den Haag Hof Raadsheer 160504
College van Beroep voor het bedrijfsleven Raadsheer-plaatsvervanger 010102
C150604 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-150604 Hop bijbanenregister College van Beroep voor Bedrijfsleven


  PLANTENGA

J.0637
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechterplaatsvervanger Amsterdam 100986
NU
Amsterdam kantonrechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Amsterdam kantoor Geerling Advocaten beŽdiging 1972 of
Advocaat en Procureur Amsterdam Lid maatschap Derks Star Bussmann Hanotiau 1972


  PLANTENGA

M.P.
NLRM 71
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 270543
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 51156


  PLANTENGA

W.B.1010
NLRM 71 80
Surnumerair werkzaam Ministerie van FinanciŽn 1932
Ontvanger Registratie en Domeinen Nijkerk en Alphen 1936
Werkzaam directie Registratie en Domeinen te Den Haag, respectievelijk Ministerie van FinanciŽn
1938-1945
Hoofdinspecteur-titulair 's Rijksbelastingen werkzaam bij Ministerie van FinanciŽn 1946
Raadsheer Hof Amsterdam 300157
Idem Hof Den Haag 90758
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 210263
Vice-president Den Haag 190872
Voorzitter Raad van Beroep ex Wet Registeraccountants 10176


  PLAS

L.0756
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Raio rechtbank Maastricht 10487
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 10493
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 10494
NU
Amsterdam parket
NEVENFUNCTIES
M. secretaris medezeggenschapsraad Openbare Basisschool Henri Dunant Amstelveen
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.


  PLAS

L.C. van der 1128
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Amsterdam 11256
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 220362
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 210263
Rechter rechtbank Breda 220965
Vice-president rechtbank Breda 81174
Vice-president gerechtshof Den Bosch 280989
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10792
Rechterplaatsvervanger rechtbank Breda 101193
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 11293
Rechterplaatsvervanger Amsterdam GOG041104
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Den Bosch rechterplaatsvervanger
Breda rechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Lionsclub Breda Horst
240397 Hop bijbanenregister Den Bosch


  PLAS

M.E. van der 0268 mw
NLRM 97 98
Raio rechtbank Den Haag 11095
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


  PLAS

T.S.0738
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Groningen 190877-GOG221003
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 281087-GOG221003
Advocaat te Groningen kantoor Vos, Seidel & Plas beŽdiging 1966
Vice-voorzitter Commissie van Beroep van Studenten Hanzehogeschool te Groningen
Adviseur Kon. Hoitsema Universeeldruk BV. te Groningen
Voorzitter Ned. Maatschappij voor Handel en Nijverheid Departement, Groningen
Bestuurslid Stichting Het Roode Weeshuis te Groningen


  PLATE Zie HEYNING-PLATE

L.S.C.1030 mw


  PLATSCHORRE Zie B‹HRS-PLATSCHORRE

J.0163 mw


  PLEIJSIER

A.J.H. 80739
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Arnhem rechterplaatsvervanger 220280
NEVENFUNCTIES
Wetenschappelijk hoofdmedewerker Rijksuniversiteit Leiden
Redacteur de Notarisklerk en Bedrijfsjuridische Berichten
C1997-040904 Hop bijbanenregister Arnhem
Lid Commissie voor de geschillen en beroepschriften Waalse Hervormde Kerken Waalse Classis PKN Delft 30-0103
Wetenschappelijk hoofdmedewerker Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden Leiden 01011959


  PLESMAN

M.L.1251 mw
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 70489
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 290890
Rechter rechtbank Utrecht 190293-GOG280904
NU
Utrecht rechter
NEVENFUNCTIES
Voorzitter klachtencommissie Stichting Delta te Almere
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


  PLOCHG

P.C.0141
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Arnhem
Kantonrechterplaatsvervanger Arnhem 80587
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Arnhem kantoor De Kempenaer Advocaten beŽdiging 1969
NU
Arnhem kantonrechterplaatsvervanger 080587
C170298 J. Hop bijbanenregister kantongerecht Arnhem
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 01012002
Advocaat en Procureur Arnhem
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


  PLOEG

N. Mw
NLRM 03 4115 GOG090504
Middelburg rechterplaatsvervanger GOG090504
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C000797-GOG090504 Hop bijbanenregister rechtbank Middelburg


  PLOEG-HOGERVORST

N. VAN DER Mw
NLRM 03 04 4116
NU
Middelburg rechter 010301
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Vlissingse Schoolvereniging Vlissingen 191102
Scriba SOW-wijkgemeente Open Hof Vlissingen 010999
050203-090504 Hop bijbanenregister Middelburg
  PLOEG

T.J. van der 0847
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 ? 02
Rechterplaatsvervanger rechtbank Haarlem 120983
NU
Haarlen Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar Amsterdam Vrije Universiteit privaatrecht
C020904 Hop bijbanenregister Haarlem
  PLOEGER

L.F.0424
NLRM 87 88/89 90 91
Inspecteur's Rijksbelastingen Breda 1948
Werkzaam Ministerie van FinanciŽn 1956
Raadsheer Hof Den Haag 190780
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 150187
Vice-president gerechtshof Den Haag 11189


  PLOMP

B.0922
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 31286


  PLOMP

C.G.L.1028
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bedrijfsleven 1952
Griffier Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 260172
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 100174
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 270674
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 50382
Ondervoorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht11087
Vice-president Centrale Raad van Beroep Utrecht10494


  PLOMPEN

P.M.A.L. Mr
Directeur Juridische Zaken Philips International BV
432 Bestuurslid stichting "Nederlands Arbitrage Instituut"


  PLOOS VAN AMSTEL

G.J. jhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechterplaatsvervanger Den Haag 91176
Kantonrechterplaatsvervanger Delft 50877
NEVENFUNCTIES
Pensioen
Was griffier van de Commissie Verzoekschriften van de Tweede Kamer


  PLOOY

J. 0962
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 10985
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Utrecht 200891
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Utrecht 10992
NU
Utrecht parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.


  PLUGGE Zie VERSCHUER-PLUGGE

H.C.0159 mw
NLRM 87
Raio rechtbank Utrecht 11084


  PLUYMAEKERS

P.J.M.0809
NLRM 71
Ambtenaar Openbaar Ministerie Roermond 190440
Substituut-officier van justitie rechtbank Roermond 231046
Substituut-officier van justitie rechtbank Den Bosch 51252
Rechter rechtbank Breda 90959
Kantonrechter Maastricht 40470


  PLUYMAEKERS

T.P.M.1144 (of Th.P.M.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 02 03 04 4123
Zwolle Raio 220372
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Zwolle 220772
Secretaris arrondissementsparket Roermond 220774
Gerechtssecretaris rechtbank Utrecht 220776
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor Utrecht 220776
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 30578
Rechterplaatsvervanger rechtbank Roermond 60279
Rechter rechtbank Roermond 130880
Kantonrechterplaatsvervanger Roermond 270387
Kantonrechterplaatsvervanger Venlo 270387-GOG060404
Kantonrechter Roermond 200988-GOG060404
Rechterplaatsvervanger rechtbank Roermond 301090
NU
Roermond Vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting 1880 Roermond
Secretaris Kerkbestuur St. Andreasparochie Melick
Lid Raad van Toezicht Lions Nederland
Bestuurslid Stichting Keerpunt Maastricht
C000498-060404 Hop bijbanenregister Roermond


  POEDERBACH Zie BROUWER-POEDERBACH

J.D.E.0247 mw


  POEIERT

B.0549
NLRM 92 95 96
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 220391


  POEL

dhr. E.J. van der 0253
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bijzonder verlof voor de duur van zijn benoeming sinds 1 augustus 1994 Lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie
Voorzitter Splash Klasse Organisatie Nederland 010403
Werkzaam Ministerie van Justitie Directie Vreemdelingenzaken 10776
Raio rechtbank Rotterdam 10179
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 180783
Rechter rechtbank Rotterdam 131184
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 70886
Raadsheer Hof Arnhem 170691
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 21291
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 10894
NU
Arnhem Hof Sectorvoorzitter 2002-01-01
Arnhem Hof vice-president 1998-08-24
Rotterdam rechterplaatsvervanger 1991-12-02
Plaatsvervangend lid Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba 2007-10-31
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Nationaal Jeugdzeilplan 2006-03-06
Lid Raio Selectiecommissie 2005-10-01
Vice-voorzitter Stichting Dutch Youth Regatta 2005-01-19
Voorzitter Vereniging Splash Flash Klasse Organisatie Nederland 2004-03-16 Deze bijbaan niet opgegeven bij CHop op 280904!
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht 2004-01-15 Deze bijbaan niet opgegeven bij CHop op 280904!
Arbiter Stichting Arbitrage Instituut Nederlandse Antillen en Aruba 2002-11-21
C1997-161008 Hop bijbanenregister Arnhem
Memo
Telegraaf 25 oktober 2008 op pagina 5 een artikel over een rechter die reeds 10 jaar een vakantie bungalow bewoond op Gelders vakantie park Riverparc in Lathum van der Poel is hoofd van Civiele zaken. Deze Edelachtbare blijft buiten schot wanneer de spionnen van de gemeente mensen met dwangsommen uit hun vakantiehuizen jagen. (007 sluipt rond in Gelderland om verboden permanente bewoning aan te tonen)


  POEL

mw. mr. F.J. van de
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 2008-01-01
NEVENFUNCTIES
Advocaat-senior medewerker
Lid commissie van beroep Dierenbescherming Den Haag 2005-01-01
C161008 Hop bijbanenregister Amsterdam


  POEL

J.W. van de
NLRM 71
Hoofd juridische afdeling Rijksbureau Chem. Producten 0840
Inspecteur Prijsbeheersing in algemene dienst 1141
Werkzaam P.O.D. Nijmegen en officier-fiscaal Arnhem 0645
Waarnemend griffier kantongerecht Deventer 1949
2e secretaris Katholieke Volkspartij 0450
Griffier rechtbank Amsterdam 10357
Rechterplaatsvervanger Idem 160360
Kantonrechterplaatsvervanger Hilversum 20364
Hoofd griffie kantongerecht Hilversum 201268
Rechter rechtbank Amsterdam 21269


  POEL of De Kerpel-van De Poel

L.J. van de 0269 mw
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Maastricht 10494
Rechterplaatsvervanger rechtbank Maastricht 241097
NU
Maastricht Rechter 2001-09-01
C161008 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.
C1998-161008 Hop bijbanenregister Maastricht


  POEL

M.A.C. van de 0453 mw
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 98
KascontroleCommissie Stedelijk Gymnasium Breda 010101-011002
Raio rechtbank Den Haag 10282
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 10487
Rechter rechtbank Den Haag 220788
Breda Rechter 130990
NU
Breda Vice-president 2007-07-01
Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.
C310197-161008 Hop bijbanenregister rechtbank Breda


  POELERT

B.0549
NLRM 93 94 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 220391-GOG041104
NU Den Bosch Rechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Hoofdcommissaris-korpschef van het regionaal politiekorps Drenthe vanaf 011295
Hoofdredacteur van het Tijdschrift voor de Politie (b)
Lid van de Raad van Hoofdcommissarissen
Portefeuillehouder Kwaliteitszorg namens voor voornoemde Raad en Lid van het kwaliteitsplatform
met enige korpsbeheerders en hoofdofficieren van justitie
Lid namens de politiekorpsen van het auditteam van het College van Brandweercommandanten. Dit
team audits de mate van geoefendheid van de parate diensten in de brandweerregio's.
Lid van enkele overlegplatforms binnen de politieorganisatie.
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


  POELJE

S.O. van dr.
NLRM 80
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 91176


  POELL

J.P.G.0441
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Nijmegen
Kantonrechterplaatsvervanger Arnhem 121078
Kantonrechterplaatsvervanger Nijmegen 190279
Kantonrechter Arnhem 100282
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem19 mei1982
Kantonrechterplaatsvervanger Boxmeer12 okt J9B4
Kantonrechterplaatsvervanger Wageningen161285
Raadsheer Hof Amsterdam 190886
Vice-president rechtbank Rotterdam 40294
Rotterdam coŲrdinerend Vice-president 251095
NU
Rotterdam Vice-president 010904
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Commissie van Toezicht van de tbs-kliniek De Kijvelanden te Poortugaal
Bemiddelaar Nederlandse Franchise Vereniging te Hilversum
Voorzitter geschillencommissie recreatie te Den Haag
Voorzitter Schadefonds Geweldsmisdrijven Den Haag
Voorzitter geschillencommissie recreatie Elektro/Uneto en Thuiswinkel Den Haag
bemiddelaar Nederlandse Franchise Vereniging Hilversum
C1997-280904 Hop bijbanenregister Rotterdam

 

  POELMAN

A.J.M.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechterplaatsvervanger Tilburg 210769-GOG221003
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Procureur te Tilburg kantoor Poelman, Denneman & Bruinsma beŽdiging 1962
Lid Raad van Discipline NOvA
Redacteur VUGA uitgave arbeidsrecht
Bestuurslid Hogescholen West en Midden Brabant
Voorzitter Klachtencommissie instellingen gehandicaptenzorg
Lid Raad van toezicht Hogeschool Brabant
C090697-030904 Hop bijbanenregister Breda

POELMAN
D.H.
Den Bosch Rechterplaatsvervanger
C100506 Hop bijbanenregister Den Bosch

 

  POELMAN

H.M.0847
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Leeuwarden Hof raadsheer 030786
Assen rechter-plaatsvervanger 120882
NEVENFUNCTIES
Penningmeester Debatingclub Leeuwarden
C1997-150504 Hop bijbanenregister Hof Leeuwarden

POELMAN
M.G.H.
Den Bosch Rechterplaatsvervanger >BR>C100506 Hop bijbanenregister Den Bosch

 

  POELMANN Zie JORDENS-POELMANN

M.Y.C.0646 mw
NLRM 88/89 90 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam l0174
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 71179
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 141279
Rechter rechtbank Amsterdam 110881
NU
Amsterdam Vice-president 161187
Den Haag rechterplaatsvervanger 110592
NEVENFUNCTIES
Onafhankelijk Lid Stichting Geschillencommissie voor consumentenzaken
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Tucht voor de Ned. Orde van Advocaten van
Belastingadviseurs
Voorzitter vereniging van Eigenaren Boulevard van Zandvoort
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


  POERINK

A.L.0949
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zwolle 160876
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Zwolle 121182
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Zwolle 221283
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Assen 101286
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 270990
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag
NU
Zutphen parket Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.


  POERINK

G.J.E.0915
NLRM 71
Waarnemend griffier kantongerecht Den Bosch 40542
Advocaat en Proc1142
Waarnemend griffier Hof Den Bosch 161142
Substituut-griffier kantongerecht Amsterdam 201243
Secretaris Krijgsraad te velde 201144
Rechtsgeleerd Lid respectievelijk officier commissaris Krijgsraad te velde 0245
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 50850
Rechter rechtbank Rotterdam 190857
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch 230665
Vice-president rechtbank Rotterdam 310369


  POERINK

G.J.E.0355
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bestuur RIAGG Breda
Raio rechtbank Breda 90680
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 10886
Rechterplaatsvervanger rechtbank Breda 10883
Rechter rechtbank Breda 21087
Breda Vice-president 140294
NU
Breda CoŲrdinerend vice-president 291199
NEVENFUNCTIES
Lid Commissie van Toezicht Heijacker 010192
Lid Raad van Toezicht Stichting G.G.Z. regio Breda 011298
C1997-111006 Hop bijbanenregister Breda


  POERINK

J.E.0248
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Alkmaar (of Den Bosch) 10774
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 11180
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 60181
Rechter rechtbank Den Bosch 210981
NU
Den Bosch Vice-president 190587-GOG100506
Den Haag Rechterplaatsvervanger 61089-GOG111006
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Grondkamer Noord-Brabant
Strafcommissie Kon. Ned. Hockey Bond
Voorzitter Grondkamer Limburg
Lid adviescommissie Hockeyclub MUP Vught
030697-GOG111006 Hop


  POERINK

W.0220
NLRM 71 80 87
Officier-secretaris krijgsraad te velde 100645
Waarnemend griffier rechtbank Den Bosch 170147
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 160547
Rechterplaatsvervanger Idem 230455
Rechter rechtbank Den Bosch 280356
Vice-president Idem 30664
Raadsheer Hof Den Bosch 5017
Vice-president Idem 100178
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 240582


  POETH

H.L.L.0850
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Tilburg
Rechterplaatsvervanger rechtbank Breda 240491
Rechter rechtbank Breda 240392
Kantonrechter Tilburg 10994
Breda rechterplaatsvervanger  10994
Tilburg kantonrechterplaatsvervanger
Breda kantonrechterplaatsvervanger
NU
Breda Vice-president 010102
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 030798 
NEVENFUNCTIES
Lid Commissie van Toezicht Justitieel Complex Koning Willem II te Tilburg
Voorzitter van de Beklagcommissie uit die Commissie van Toezicht
C1997

 

mw. mr. S.H. Poiesz
Rotterdam Rechter 01-0201
C280904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-280904 Hop bijbanenregister Rotterdam

  POL
A.H.E.
NLRM 01 02 03 04 4322
NU
Alkmaar rechter 080201
C240304 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C000002-240304 Hop bijbanenregister Alkmaar


  POL

B.P.J.A.M. van der 0747
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Discipline NOvA ressort Arnhem
Bestuurslid Stichting Sint Christophorus
Lid kerkenraad Parkstraat Gemeente Arnhem en van de Remonstrantse Gemeente
Plaatsvervangend Voorzitter registratiekamer Rijswijk
Advocaat en procureur te Veenendaal
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 110879
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 141279
Rechter rechtbank Arnhem 290481
NU
Arnhem Vice-president 070489
Nijmegen kantonrechterplaatsvervanger
Arnhem Hof Raadsheer  010404
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 01-0404
NEVENFUNCTIES
Lid van de Rotaryclub Arnhem Rijn
Adviseur van Staalimex BV. Konijnenberg te Breda
Auteur alimentatie rekenprogramma Inudex non Aestimat
C000397-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


  POL

R.A. van der 0760 mw
NLRM 95 96 97 98
Lid commissie van toezicht HvB De Geniepoort Alphena/d Rijn 0101200-010104
Advocaat en Procureur Den Haag
Rechterplaatsvervanger rechtbank Haarlem 281094
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 10395
Rechter rechtbank Haarlem 50396
NU
Arnhem rechter 01012002
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


  POL

R.O.E.W. van de 1222
NLRM 71 80 87 88/89
Ambtenaar kinderwetten Vereniging Pro Juventute te Utrecht 1949
Plaatsvervangend secretaris raad voor de kinderbescherming te Den Haag 1952
Secretaris raad voor de kinderbescherming te Dordrecht 1962
Rechterplaatsvervanger rechtbank Dordrecht60170
Rechter rechtbank Maastricht230875
Vice-president rechtbank Maastricht220788


  POL

S. van der
NLRM 80 87
Raad Hoog Militair Gerechtshof 110178


  POL

U. van de 220648
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker strafrecht V.U. Amsterdam
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 90583
Rechter rechtbank Amsterdam 20885-GOG041104
Kantonrechterplaatsvervanger Amsterdam 190887
Rechterplaatsvervanger rechtbank Alkmaar 110589
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 110589-GOG280904
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 250291
Raadsheer-plaatsvervanger hof Den Haag 251197 dvb BENOEMING KB97005640
NU
Utrecht rechterplaatsvervanger
Amsterdam kantonrechterplaatsvervanger
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend Voorzitter Registratiekamer
Voorzitter van Commissie van Toezicht en de beklagcommissie van de penitentiaire inrichting voor
Vrouwen Amerswiel te Heerhugowaard.
Auteur van Vademecum strafzaken onderdeel tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf
Lid van de deelredactie De Vrijheidsstraf van Delikt en Delinkwent
Auteur van de commentaar Wetboek van Strafvordering
Voorzitter van de commissie voor bezwaar en beroepschriften van de gemeente Heerhugowaard
Voorzitter van de Ombudscommissie van de gemeente Heerhugowaard
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


  POLAK

C.E.0551 mw
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 4323
Bestuurslid Medisch psychosociaal Plantinghuis Zandvoort
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 240685
Rechter Amsterdam 080791-GOG131204
NU
Alkmaar Vice-president 010102
Alkmaar Kantonrechter, deze functie werd op 131204 in haar bijbanenopgave verzwegen!
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Hulp na Onderzoek Amsterdam 191103
Lid klachtencommisse GGZ Noord-Holland-Noord en van Dijk en Duin 010603
Plaatsvervangend jurist Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 010601
Voorzitter Algemene Bezwaar- en Beroepscommissie Stadsdeelraad Amsterdam Oud Zuid 010194
Voorzitter Vereniging Gymclub maandagavond Amsterdam
Voorzitter klachtencommissie ongewenste intimiteiten Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid Amsterdam
C1997-131204 Hop bijbanenregister Alkmaar
Memo deskundigenrapport 185.
102 De Polak-norm. De rechter gaat ervan uit dat partijen zich - wanneer een van hen de wens daartoe aan de ander kenbaar maakt - tezamen zullen laten begeleiden door een (door de moeder aan te wijzen) deskundige in verband met de problemen bij hun communicatie. De rechter gaat er voorts vanuit dat er ten aanzien van de verblijfssituatie van X bij moeder geen verandering zal worden gebracht. Bron: Uitspraak 167952-04-3009 van rechter mevrouw mr. C.E. Polak op 18 november 2004. rechtbank Alkmaar.


  POLAK

C.J.0260 mw
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter Klachtencommissie seksuele intimidatie en discriminatie Stadsdeel Zuid
Lid Commissie van Toezicht Demersluis 130597-010301
World ORT Union Nederland 010192-311201
Stichting Pharos Huis 010193-010301
Raio rechtbank Alkmaar 11088
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 11094
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11094
NU
Amsterdam Rechter 191295
NEVENFUNCTIES
Stichting Nutsschool voor beeldende Expressie Amsterdam 010194
Bestuusrlid Maatschappij tot Nut van het 't Algemeen Amsterdam 010195
C1997-131204 Hop bijbanenregister Amsterdam


  POLAK

E. mw.
6704
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 030804
Advocaat/fiscalist Baker& McKenzie
C110904-131204 Hop bijbanenregister Hof Amsterdam


  POLAK-POSTHUMA

E.J. mw
NLRM 87 88/89 90 91
Kantonrechterplaatsvervanger Wageningen 291280


  POLAK

E.M. mw
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bestuurslid Tijdschrift voor Psychotherapie, eenmaal per maand een gesproken Column in het zondagse actualiteitenprogramma Buitenhof sinds april 1999, Utrecht
NU
Haarlem rechterplaatsvervanger 130990
NEVENFUNCTIES
Advocaat Amsterdam kantoor Nauta Dutilh beŽdiging 1981 Bestuurslid Van Bijleveltstichting Utrecht stichting ter bevordering van de kunsten 010196
Bestuurslid Stichting Nederlands Toneelverbond Amsterdam 010185
Lid Slagzinnencommissie van het Genootschap voor Reclame Amsterdam 010185
Lid Adviesgroep tijdschrift OR-informatie, Amsterdam
C100801-131204 Hop bijbanenregister Haarlem


  POLAK

H.C.G.L.0528
NLRM 71 80 87 88/89 90
Kantonrechterplaatsvervanger Rotterdam 170764
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 170874
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 110576
Kantonrechterplaatsvervanger Rotterdam 40186


  POLAK

J.A.0208
NLRM 71
Advocaat en Procureur Den Haag 1932
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 170350
Rechter rechtbank Den Haag 110851
Vice-president rechtbank Den Haag 41262
Raadsheer Hof Den Haag 170764


  POLAK

J.E.M. Leiden 220955
NLRM 95 96 97 98
Rechtenstudie aan de Universiteit Leiden
Lid van de Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving
Bestuurslid van de Stichting De Kleine Komedie
Lid van de Vereniging Milieurecht Advocaten (VMA)
Advocaat en procureur te Amsterdam Stibbe Simont Monahan Duhot lid van de maatschap met een
Praktijk op het terrein van het bestuursrecht
Deeltijd hoogleraar Algemeen bestuursrecht aan de Universiteit Leiden
Amsterdam rechterplaatsvervanger 070794-GOG041104
NU
Raad van State Staatsraad i.b.d 2001
NEVENFUNCTIES
CoŲrdinerend-redacteur van het Praktijkboek Administratief recht
thans Praktijkboek bestuursrecht;
Redacteur van Overheid en aansprakelijkheid;
Lid van het bestuur van de Stichting Grotius academie;
Medewerker van het Nederlands Juristenblad;
Lid van de Raad van Toezicht van het Amsterdamse theater De Kleine Komedie;
Lid van de door de Minister van BZK ingestelde Commissie tegemoetkoming bij rampen en calamiteiten (CTRC) Hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden en in verband daarmee onder meer lid van het departementsbestuur publiekrecht en (hoofd)docent Grotiusopleiding algemeen bestuursrecht)
Bijzonderheden!
340  HP De Tijd Als we Trias politica serieus nemen dan is Nederland een bananenrepubliek "Boven de wet"
356  HP De Tijd 061202 Schijn van partijdigheid bij tuchtrechtsysteem advocatuur ligt er duimendik op

109 De norm! "Voor iedere topcrimineel is het van 't grootste belang dat hij in de publiciteit niet in zijn ware gedaante wordt geportretteerd"
104 Het gevaar! De overheid zet haar medewerkers aan om te sjoemelen en valsheid in geschrifte te plegen door met voorbedachte rade tegen medewerkers die als klokkenluider durven te fungeren een ontslagprocedure te starten wegens verstoorde verhoudingen


  POLAK

J.M. prof.
NLRM 71 80
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 240866


  POLAK

K.M.1054
NLRM 91 92
Rechterplaatsvervanger rechtbank Haarlem 130990


  POLAK

N.J.0704
NLRM 71
Advocaat en Procureur Groningen0928
Rechterplaatsvervanger rechtbank Groningen 281046
Voorzitter Raad van Beroep (d.b.) Groningen 161255
Vice-president Hof Leeuwarden 300157
Raadsheer Hoge Raad 230768


  POLDER

P.L. van de
NLRM 71
Kantonrechterplaatsvervanger Dordrecht 190448


  POLDERMANS

F.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Raad Hoog Militair Gerechtshof 110178


  POLKAMP

G.E.M.
Maastricht Rechter-plaatsvervanger 120901
C1507 04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


  POLL

J.M. van de 0459 mw
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 10286
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Den Haag 60292
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Haag 10293
NU
Den Haag parket
NEVENFUNCTIES
Lid contactgroep clandestiene zenders
Lid werkgroep hulpofficier van Justitie
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.

J.S. PŲll
Lid-geneeskundige CMT 368
Anesthesioloog MCH
Reserve luitenant-kolonel arts Koninklijke Landmacht
Lid advies commissie Opleiding en Registratie KNMG

Prof.Dr. R.G. Poll CMT 368
orthopedisch chirurg te Amsterdam, hoofd afdeling en
opleider Slotervaart Ziekenhuis Amsterdam
hoogleraar orthopaedie VU MC Amsterdam

  POLL

T. van de 0771 mw
NLRM 984328
Raio Breda 11098
NU
Middelburg Gerechtsauditeur 011003
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C000797-090504 Hop bijbanenregister Middelburg
Bijzonderheden!
Linken! Collega van CoŲrdinerend vice-president Mr. B.J.R.P. Verhoeven.


  POLL

W.Ch.J.M. van de jhr. geboren0212
NLRM 71
Werkzaam afdeling Algemene Zaken Ned. Clearingsinstituut 10938
Ambt-Tuchtrechtspraak Voedsel Voorzitter Den Haag 10140
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 40746
Substituut-officier van justitie rechtbank Den Haag 210451
Idem arrondissement Den Haag 10157


  POLLERT

B.0549
NLRM 97
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 220391


  POLMAN

G.J.0238 mw
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Hof Amsterdam, II. gerechtssecretaris 0120576-010576
Substituut-griffier Hof Amsterdam 170779
Gerechtsauditeur Hof Amsterdam 310591-GOG140904


  POLS

J.F.M.0872 mw
NLRM 98
Raio rechtbank 's-Hertogenbosch 11097
NU
Den Bosch Rechter
C1998-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch

POMMER
F.A.M.0458
NLRM 93 94 95 96 98
Juridisch medewerker Kabinet van de Commissaris der Koningin provincie Limburg
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Maastricht 150692
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Maastricht 150693
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Maastricht 150694
NU
Maastricht parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.


  POMPE

J.M.L.0833
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 95 96 97 98
Raio rechtbank Breda 30259
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Brede 30659
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 30661
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Rotterdam 10963
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 310565
Rechter rechtbank Rotterdam 290967
Kantonrechter Rotterdam 10574
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 80375
Kantonrechterplaatsvervanger Schiedam 260977
Kantonrechterplaatsvervanger Brielle 160178
Kantonrechterplaatsvervanger Sommelsdijk 160178
Kantonrechterplaatsvervanger Schiedam 170789
Kantonrechterplaatsvervanger Brielle, Sommelsdijk en Gouda 290789
Kantonrechterplaatsvervanger Rotterdam 10495
NU
Rotterdam kantonrechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
1x is onleesbaar op de opgave


  POMPE

S.P.0766 mw
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 270291
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 10497
NU
Den Haag rechterplaatsvervanger 010494
Amsterdam Rechter
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


  POMPEN

B.N.J.0932
NLRM 88/89 90 91 92 93
Algemeen secretaris van de Sociaal Economische Raad
Plaatsvervangend Lid Centrale Raad van Beroep 180288


  POMPER

M.P.0452
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Arnhem 10590
Fiscaal-plaatsvervanger bij de permanente krijgsraad Ned. voor de zeemacht 190790
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Arnhem 170691
NU
Utrecht parket
C000199 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.


  PON

H. du 0244
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechterplaatsvervanger Amersfoort 131082
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 40485-GOG280904
Kantonrechterplaatsvervanger Amersfoort 40987
Kantonrechterplaatsvervanger Haarlem 260593
Kantonrechterplaatsvervanger Zaandam 260593
NU
Amersfoort kantonrechterplaatsvervanger
Utrecht rechterplaatsvervanger
Haarlem kantonrechterplaatsvervanger
Zaandam kantonrechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Utrecht kantoor Derks. Star Busmann beŽdiging 1970
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


  PON

J.W. du 0352
NLRM 80 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Haarlem 11175
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 20282
Rechterplaatsvervanger rechtbank Haarlem 20282
Rechter rechtbank Haarlem 300583
Vice-president rechtbank Haarlem 230390
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 260291
coŲrdinerend vice-president rechtbank Haarlem 300894
NU
Den Haag rechterplaatsvervanger
Haarlem coŲrdinerend Vice-president
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

 

  POOLE

F. le1140 e.v. Griffiths mw
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Was onder meer werkzaam aan de Universiteit van Ghana, bij het Advocatenkantoor Norwich,
Raggio, Jaffe en Kayser te New York. Was Voorzitter Stichting RBS en van het bestuur van
Voorlichtingsproject Delinquentie en Samenleving.
Was Lid van het College van Advies Nederlands Juristen Comitť voor Mensenrechten en Lid Reclasseringsraad.
Bekleedde diverse functies binnen de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.
Was Lid van de Werkgroep Magistratuur en van het bestuur van de Vereniging voor Oprichting voor
Oprichting en Instandhouding van Kinderdagverblijven.
Voorzitter Stichting RBS en van het bestuur voorlichtingsproject Delinquentie en Samenleving
Bestuurslid Van Beekfonds (Stichting die giften doet aan familieleden en algemene nuttige doeleinden)
Voorzitter Stichting Toevluchtsoord te Groningen
Voorzitter Klachtencommissie I De Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord
Lid Curatorium Stichting Het Parool te Amsterdam
Lid 1e kamer Staten Generaal fractie PvdA
Lid vaste commissie voor Justitie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Voorlopig verslag 130597 i.v.m. wijziging van onder meer Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
in verband met invoering van medevoogdij en gezamenlijke voogdij 
Bestuurslid Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling Groningen 01011996
LidpatiŽntenvertrouwenscommissie Stichtingen Toevluchtsoord, Thuis en Eikelaar Groningen
Lid Eerste Kamer Staten-Generaal Fractie Partij van de Arbeid Den Haag
Doorliep het gymnasium-A (1952-1958) en studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit te Leiden en de
Universiteit van A'dam (1958-1964). Studeerde rechten aan de Yale Law School 1967-1969
Rechterplaatsvervanger rechtbank Assen 220978
Kantonrechterplaatsvervanger Assen 290385-GOG150504
Kantonrechterplaatsvervanger Emmen 290385-GOG150504
Kantonrechterplaatsvervanger Meppel 290385-GOG150504
Vice-president rechtbank Assen 61089-GOG150504
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 151191-GOG200506
Assen coŲrdinerend Vice-president 080794-GOG200506
NU
Assen Vice-president 011205
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 170903
NEVENFUNCTIES
Lid stichtingsbestuur NOVIB Den Haag
Voorzitter klachtencommissie Bureau Jeugdzorg Groningen 010404
Voorzitter Stichting Fonds Familie van Beek
C1997-150504 Hop bijbanenregister Assen
Memo!
093 De Le Poole norm. Vaste Kamercommissie voor Justitie: "Kinderbescherming laat belang moeder zwaarder wegen dan belang vader"


  POORTER of DIBBETS DE POORTER

B.F. de 0446 mw
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 10189
Rechter rechtbank Amsterdam 220390
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 010998
Den Bosch Hof Vice-president 010902
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Stichting Mickery
Bestuurslid Theater combinatie en nevenstichting
Commissie van Toezicht Huis van Bewaring de Weg
Bestuurslid afdeling familie en jeugdrecht NVvR
BestuurslidNUTS Academie Creatieve vormgeving Amsterdam 01011990
Voorzitter (EKWC) Europees Keramisch Werk Centrum's-Hertogenbosch 01-1103
C1997-041104 Hop bijbanenregister Den Bosch


  POORTINGA

E.1246 mw
NLRM 96 97 98
NU
Arnhem rechterplaatsvervanger 191295
NEVENFUNCTIES
Universitair hoofddocent bij de vakgroep Encyclopedie der rechtsgeleerdheid aan de juridische faculteit Universiteit Amsterdam
C1997-040904 Hop bijbanenregister Arnhem


  POORTVLIET Zie DRIESSEN-POORTVLIET

G.J.0948 mw


  POOT

A.H.0620
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechterplaatsvervanger Almelo 50285 mw. mr. E.A. Poppe-Gielesen
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 16-0404
CoŲrdinator juridische zaken/juridisch adviseur Handhavingsdienst Divisie Luchtvaart, Inspectie Verkeer en Waterstaat Schiphol
C280904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C280904 Hop bijbanenregister Rotterdam

  POPPE

P.E.F.0656 mw
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Bestuurslid Stichting De Garve Lochem
Bestuurslid Stichting Kringloopbedrijf De Cirkel Lochem
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Assen 231090
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Assen 11191
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Alkmaar 10492
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Zutphen 100197-GOG190105
NU
Lelystad-Zwolle parket Officier van Justitie
NEVENFUNCTIES
C190105 Lid Raad van Toezicht de Meerpaal Dronten
C151204-190105 Hop bijbanenregister parket Lelystad-Zwolle
Aandachtsvestiging.
Koninklijk Besluit. Wie wil bij dit parket KB-informatie geboortedatum, Kb-nummer, juridisch juiste functie en dvb e.a. info overschrijven?
450 Klassenjustitie en malafide rechtspraak is de norm in het arrondissement Lelystad-Zwolle


  POPPELIERS

W.A.H.J.0243
NLRM 93 94 95 96 97 98 03 04 4340
Juridisch advies voor familieleden en vrienden
Hoofd sectie Juridische Zaken Staf Commando Opleiding KL Utrecht
Roermond rechterplaatsvervanger 060892
NEVENFUNCTIES
Juridisch adviseur 'Kart' rijdend Nederland/Lid Ned. Kartsport Bond (Raad)
C000498-060404 Hop bijbanenregister Roermond


  PORTER

C.0162 mw
NLRM 96
Raio Den Bosch 10492


  PORTHEINE

R.R.0423
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Werkzaam bedrijfsleven 1951
Referendaris Ministerie van Justitie 10957
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10261
Rechter rechtbank Den Haag 170764
Vice-president rechtbank Den Haag 41177
Met pensioen


  PORTIER

P.A.0668 mw
NLRM 98
Raio rechtbank Haarlem 11098


  POS

A.G.0341
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 10569
Medewerker juridische faculteit Rijks Universiteit Leiden 10965
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 10969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Zwolle 10971
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Zwolle 10971
Substituut-griffier rechtbank Zwolle 80873
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 281273
Rechterplaatsvervanger rechtbank Zwolle 30574-GOG221003
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 180674
Rechter rechtbank Arnhem 250675
Vice-president rechtbank Arnhem 280981
coŲrdinerend vice-president rechtbank Arnhem 30295
Raadsheer Hoge Raad 10296
NEVENFUNCTIES
Secretaris studiekring burgerlijke rechtspraak NVvR (1991)
Mentor cursus vonnissen maken civiel recht (voor secretariaat en administratieve rechters) (1991)
Oprichter, vervolgens bestuurslid Stichting behoud Martinikerk Doesburg (1988)
Lid permanente begeleidingscommissie vaststelling vernietigingslijsten archiefbescheiden Rechterlijke Macht (1992)
NU
Hoge Raad vice-president 010903
C1997-221003 Hop bijbanenregister Hoge Raad
188 Werkaantekeningen! Hoe schrijft de rechterlijke macht toe naar de conclusie om vaders steeds te naaien en te onderdrukken en de overheid lees gezinsvoogdij steeds gelijk te geven?
Lid academische raad Foundation internationale de la justice Alicante 01012002
penningmeester Rotaryclub Doesburg 010100 31-1201
secretaris Studiekring burgerlijke rechtspraak NVvR Den Haag 01011991 31-1203
voorzitter studiecommissie Union Internationale des Magistrats Rome010100- 31-1203


  POS

G.J.0645
NLRM 94 95 96 97 98
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 231093
Raadsheer plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 10494
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 19-0692
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 01-0494
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Rijksambtenaar Ministerie van SZW, directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden Den Haag
Lid Commissie van Beroep VUT-fonds Sociale Werkvoorziening Amsterdam  01011992
Lid Commissie van Beroep Stichting Pensioenfonds Sociale werkvoorziening Amsterdam 01011992

 

POS Hl. Th Hugro Theodorus, 200657, Zaandam
Beleidsmedewerker Arrondissementsparket Zwolle-Lelystad
Zwolle rechter-plaatsvervanger 270103
NU
Zwolle Rechter 010106
NEVENFUNCTIES
Tweede voorzitter Stichting Gereformeerde Jeugdzorg Amersfoort 280600
sgj41025318 Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort
Verkorte naam Sgjb. (KvK 41025318)
Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming is geen Bureau Jeugdzorg, maar zij kan namens de Bureaus Jeugdzorg de maatregelen uitvoeren.
C1997-111006 Hop bijbanenregister Zwolle-Lelystad
Memo Hop
Is dit de Pos die betrokken was bij de afhandeling door het OM van de klacht van Joep Zander nadat Zander de rechtbank Zwolle werd uitgeslagen omdat het inzage wilde in zijn dossier?
Memo Hop
Is dit de reden dat de NEGEN beroepschriften tegen SGJ in de zaak L. niet behandeld worden bij de rechtbank Utrecht?
Memo Hop
Is dit de reden dat de TWEE beroepschriften tegen Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland in de zaak L. niet behandeld worden bij de rechtbank Arnhem?


  POS

H.1113
NLRM 71 80
In militaire dienst, II. reserve kapitein Militair Juridische Dienst 1941-1948
Werkzaam Nederlandse Bank en als advocaat te Den Haag 1948
Plaatsvervanger Lid Hof van Justitie Suriname0550045
Procureur-generaal Hof van Justitie Suriname0160
Rechter rechtbank Amsterdam 190654
Raadsheer Hof Den Haag 28097


  POSCH

B.0426
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Werkzaam bedrijfsleven 1945
Werkzaam gemeentesecretarie Amsterdam, II. referendaris 11055
Kantonrechterplaatsvervanger Amsterdam 111060
Rechter rechtbank Alkmaar 250964
Kantonrechterplaatsvervanger Alkmaar 241070
Vice-president rechtbank Alkmaar 171276


  POSSEN

F.H.M.0344
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid Tariefcommissie Amsterdam 150989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 210690
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 11093
Raadsheer-plaatsvervanger college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 40794
Ondervoorzitter Tariefcommissie Amsterdam 10195
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
College v beroep voor het bedrijfsleven raadsheer-plaatsvervanger 40794
NEVENFUNCTIES
Ondervoorzitter Tariefcommissie te Amsterdam
Redacteur UTC Kluwer
Docent Internationaal Recht, Ministerie van FinanciŽn
C1997-140904 Hop bijbanenregister Amsterdam CoŲrdinerend vice-president Gerechtshof Amsterdam ingang 01-1093
Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven ingang 04-0794
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag ingang 21-0690
redacteur Douanerechtspraak Ten Hagen & Stam Deventer ingang 01011981
docent Rijksuniversiteit Leiden Leiden ingang 01011990
Docent EVO Zoetermeer ingang 01012002


  POST UITERWEER

A.M.J.0217
NLRM 71 80
Plaatsvervangend secretaris Voogdijraad Rotterdam 1940
Secretaris Voogdijvereniging 'Tot Steun' Amsterdam 1945
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 221248
Secretaris Voogdijraad Middelburg0949
Rechter rechtbank Zutphen 190652
Opdracht werkzaam kinderrechter rechtbank Zwolle 120554


  POST

D.J.0262
NLRM 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 130694
Rechter rechtbank Rotterdam 200295-GOG280904
NU
Arnhem rechter 010998
NEVENFUNCTIES
Docent beroepsopleiding Orde van Advocaten te Rotterdam
Docent opleidingen Sociaal recht te Utrecht
Lid van de adviescommissie AAW/WAO van de Raad voor Rechtsbijstand in ressort Den Haag
Plaatsvervangend Lid van de ledenraad NVvR
C040904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C2004-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


  POST

J.1228
NLRM 87 88/89 90 91
Werkzaam 's-Rijks belastingen, II. hoofdinspecteur te Rotterdam 1954
Lid Tariefcommissie te Amsterdam 90676
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 90676
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden80776


  POST

K.
Leeuwarden rechter 011001
Lid commissie van toezicht
P.I. Noord, lokatie "De Grittenborgh" 22-0201
C221003-150504 Hop bijbanenregister Leeuwarden


  POST

R.H.L.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Amsterdam kantonrechterplaatsvervanger 181074
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Amsterdam kantoor Houthoff & Notarissen beŽdiging 1965 Lid maatschap
Advocaat Rotterdam
432 Arbiter stichting "Nederlands Arbitrage Instituut"
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


  POSTEMA

H.
NLRM 80
Rechter- plaatsvervanger rechtbank Assen 120273


  POSTEMA-VAN DER KOOGH

Y.0463 mw
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Hoge Raad 10293
Gerechtsauditeur Hof Den Haag 121294
NU
Den Haag gerechtsauditeur
Den Haag Hof gerechtsauditeur
NEVENFUNCTIES
Griffier Raad van Tucht van de Ned. Orde van Belastingadviseurs
Vaste medewerker Echtscheidingsbulletin


  POSTHUMA Zie POLAK-POSTHUMA

E.J. mw


  POSTHUMUS

F.0862
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Raio rechtbank Roermond 10490
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 10695
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 10696
NU
Amsterdam parket arrondissement parket 97
NEVENFUNCTIES
Bewindvoerder over mevrouw G.A. Van Felbert Amsterdam welk bewind is ingesteld door de
kantonrechter in Amsterdam
Bestuurslid Stichting Slachtofferhulp Gooi en Vechtstreek
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.


  POSTMA

E.0637 drs.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bedrijfsleven 1963
Waarnemend griffier rechtbank Dordrecht 100879
Rechterplaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 260281
Rechter rechtbank Leeuwarden 240782
Kantonrechterplaatsvervanger Hilversum 70285
Raadsheer Hof Leeuwarden 201285-GOG221003 Zie E.J.


  POSTMA
E.J. Zie E.
03
Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger 090600
C221003-150504 Hop bijbanenregister Leeuwarden
Voorzitter Stichting Chronika Leeuwarden 23-05-1980
Voorzitter
Stichting Vrienden van de Archieven in Friesland Leeuwarden 03-1297 eind 09-0302


  POSTMA Zie ZEVEN-POSTMA

M.J.F.0934 mw


  POSTMA

R.G.
NLRM 71 80
Kantonrechterplaatsvervanger Groenlo101046


  POT

C.W.F.1210
NLRM 71 80
Werkzaam assurantiekantoor Den Haag 1936
Advocaat en procureur Den Haag 1937
Chef Juridische en Economische afdeling Rijksbureau Grafische Industrie0441
Directiesecretaris Idem0942
Waarnemend Griffier kantongerecht Haarlem 10246
Kantonrechterplaatsvervanger Haarlem 110847
Opdracht kantonrechter werkzaam Alkmaar 60156 tot 171273 Kantonrechter
Den Helder 170554
Kantonrechterplaatsvervanger Hoorn 171062
Idem Alkmaar 171274


  POT

H.
NLRM 71
Kantonrechterplaatsvervanger Harderwijk 120647


  POT

H.J.
NLRM 71 80
Rechterplaatsvervanger rechtbank Haarlem 130460


  POT

M.A.0953 mw
NLRM 94 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 70693
Rechterplaatsvervanger rechtbank Zwolle 160894
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 11294
Kantonrechterplaatsvervanger Deventer 270696
Kantonrechterplaatsvervanger Lelystad 270696
Kantonrechterplaatsvervanger Zwolle 270696
NU
Zwolle Rechter 190595
C010704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-010704 Hop bijbanenregister Zwolle-Lelystad
Memo deskundigenrapport 185.
KIR mw. M.A. Pot was er weer eentje van het soort KIR dat zo partijdig was voor de moeder als de pest en ze had maling aan vaders en deed er ook niet moeilijk over door haar mening over vaders in haar beschikkingen te schrijven als voorbeeld hoe vaders GENAAID werden/worden door het rechtersleger in Nederland.
Potje werd ook gewraakt wegens objectieve partijdigheid maar haar maatjes mrs. R. Weenink, H.C. Moorman en mr. C.W. Bianchi verklaarden het wrakingsverzoek niet ontvankelijk omdat de zitting nog niet was geweest. Dit trucje wordt stelselmatig uitgehaald door het rechtersleger maar ook hoorzittingen kijkt deze KIR nergens naar en wordt vader door haar GENAAID!
222 De 1-ste Pot-norm. Citaat: "De rechter is van oordeel, dat als uitgangspunt geldt dat een moeder het gezag heeft over een kind. " Nummer 107315 VG 99-297.
195 De 2e Pot-norm.Hierbij wordt nog opgemerkt dat verzoeker en de moeder gezamenlijk het ouderlijk gezag over de minderjarige uitoefenen, zodat zij, nu de minderjarige bij de moeder verblijft, in onderling overleg een bezoekregeling voor verzoeker kunnen afspreken

  POTHOF

J.W.M.0848
NLRM 95 96 97 98
Kantonrechterplaatsvervanger Apeldoorn 221194
Kantonrechterplaatsvervanger Groenlo 221194
Kantonrechterplaatsvervanger Harderwijk 221194
Kantonrechterplaatsvervanger Terborg 221194
Kantonrechterplaatsvervanger Zutphen 221194
NU
Zutphen kantonrechterplaatsvervanger
Harderwijk kantonrechterplaatsvervanger actief
Apeldoorn kantonrechterplaatsvervanger
Terborg kantonrechterplaatsvervanger
Groenlo kantonrechterplaatsvervanger
Zutphen rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Utrecht kantoor Derks, Star Busmann, Hanotiau beŽdiging 1977
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen ingang 01012002
Lid Raad van Commissarissen Rentex Interlin Beheer BV VAASSEN ingang 01011998
Voorzitter Verzorgingshuis PBG Amersfoort 01011990
C071202-221003 Hop bijbanenregister Zutphen


  POTHOF

Th.F.M.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Utrecht kantonrechterplaatsvervanger 180881
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Utrecht kantoor Derks, Star Busmann, Hanotiau beŽdiging 1970
Lid Raad van Commissarissen van Pon Holdings BV Nijkerk
Lid bestuur Stichting Fondswerving Kinderhartcentrum te Utrecht
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


  POTT HOFSTEDE

H.A. mw.
Haarlem Rechter 011203
C030904-171204 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


  POTTER

C.0162 mw
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 10492
NU
Den Bosch rechtbank GOG100506
Advocaat te Nijmegen kantoor Van den Wildenberg & Van Halder beŽdiging 1996

Den Bosch parket


C150304 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.


  POTTERS

E.H.B.M.0957 mw
NLRM 93 94 95 96 97 98
Adjunct chefjurist bij de Raad van State
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 250293
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 10493
Rechter rechtbank Den Bosch Z50294
NU
Den Bosch rechter
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C310197-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


  POUSTOCHKINE

P.0251
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
C1997 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Chefjurist Raad van State
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 121088
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 61089
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 280590
Kantonrechterplaatsvervanger Utrecht 10692-GOG130105
Rechter rechtbank Utrecht 10792-GOG130105
Rechter rechtbank Den Haag 100993-GOG130105
NU
Den Haag Vice-president 300798
NEVENFUNCTIES
Lid Raad van Advies Nederlands Forensisch Instituut Rijswijk 010101
Voorzitter Klachtencommissie Seksuele Intimidatie Wassenaarse basisscholen Gemeente Wassenaar 010898
C1997-130105 Hop bijbanenregister Den Haag


  POUW

E.0251
Juridische adviseur lijfsblad de Groene Baret van de Commando Stichting Kapitein Mr. E. Pouw.
Info 001205


  POVEL

F.R.0706
NLRM 71
Waarnemend griffier Hof Amsterdam 10937
Substituut-griffier Idem 160841
Lid Hof van Justitie Nederlandse Antillen 90446
President Idem 230856
Raadsheer Hof Amsterdam 40858
Vice-president Idem 91264


  POVEL

M.F.A.M.0843
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 180369
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 180769
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 180771
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 180773
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Den Bosch 180773
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 180675
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 120176
Rechter rechtbank Den Bosch 190177
Vice-president rechtbank Den Bosch 10883
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 61089
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 70691
coŲrdinerend vice-president rechtbank Den Bosch 160894
Kantonrechterplaatsvervanger Boxmeer 31097
Kantonrechterplaatsvervanger Eindhoven 31097
Kantonrechterplaatsvervanger Helmond 31097
Kantonrechterplaatsvervanger 's-Hertogenbosch 31097
NU
Den Haag rechterplaatsvervanger
Den Bosch coŲrdinerend Vice-president
NEVENFUNCTIES
Onbezoldigd secretaris Stichting Rode Kruis
Bloedbank NO-Brabant te Den Bosch
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


  PRAAG SIGAAR

J.I. van
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 140770-GOG041104
Advocaat te A'dam kantoor Boekel De Nerťe beŽdiging 1965
Vice-voorzitter van de Stichting Toezicht Effectenverkeer
Voorzitter Arbitragecommissie Sportsponsoring
Voorzitter Arbitrage Instituut Sponsoring
Lid Adviescommissie Wetgeving van de NOvA Verzekeringsrecht mw. mr. R.J. Praamstra
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 07-0603
Utrecht Gerechtsauditeur 01-0404
Secretaris
Stichting BAM Amersfoort 07-1201
C221003-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


  PRAKKE

L.0238 prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 250477
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10792-GOG041104
Hoogleraar Amsterdam Universiteit van A'dam, Nederlands en vergelijkend staatsrecht


  Prakke-Nieuwenhuizen
R. mw. mr.drs
Voorzitter Stichting JustKids Zutphen
NU
Arnhem Vice-president 010403
Arnhem Hof 010106
Voorzitter Commissie van Toezicht FPK Oldenkotte Rekken 120702
C221003-080606 Hop bijbanenregister Arnhem


  PRAKTIEK

J.H.1038
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter grondkamer van Groningen
Rechterplaatsvervanger rechtbank Groningen 190582
Rechter rechtbank Leeuwarden 250783
Rechter rechtbank Groningen 21085
Rechterplaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 310189-GOG221003
NU
Groningen Vice-president 030591
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Grondkamer Noord
Voorzitter beklagcommissie Commissie van Toezicht Huis van Bewaring Groningen
Lid raad van toezicht PAO Insolventierecht
Lid bestuur Stichting curatoren Groninger Balie
Voorzitter schadebegeleidingscommissie grondwaterbeschermingsgebieden Provincie Groningen
Lid geschillencommissie maatschappij tot nut van het algemeen
Lid commissie van toezicht Huis van Bewaring Ter Apel
C1997-150504 Hop bijbanenregister Groningen


  PR…

F.M. du 000247
NLRM 87
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 170882
Rechterplaatsvervanger rechtbank Roermond 300785


  PRICKARTZ

H.J.A.
NLRM 71 80
Kantonrechterplaatsvervanger Heerlen 201268


  PRIES

B.
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 111002
NEVENFUNCTIES
Bedrijfsjurist Shell Pensioenfonds Beheer B.V. 010102
Legal Advisor Shell International BV 010102
C130405-310506 Hop bijbanenregister Den Haag


  PRINS-NOOY

C.A.0552 mw
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Dordrecht 10981
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Dordrecht 10686
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Dordrecht 10592
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.


  PRINS Zie CEHA-PRINS

D.M.C.0533 mw


  PRINS

F.G. mw
NLRM 87
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 181157


  PRINS

H.C.0533
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven 1964
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 270373
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 170874
Rechter rechtbank Rotterdam 210477
Vice-president rechtbank Rotterdam 20185
NU
Rotterdam Vice-president
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


  PRINS

H.M.A.0458 mw
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Zutphen 290890
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Zutphen 191291
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Haarlem 10392
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Haarlem 11092
NU
Haarlem parket
C220305 INZAGE OPENBAAR BIJBANENREGISTER PARKET HAARLEM WORDT GEWEIGERD!
385 Arrondissementsparket Haarlem WEIGERT inzage van het openbaar bijbanenregister om de bijbaantjes van de Officieren van Justitie in Haarlem voor burgers verborgen te houden.


  PRINS

J.F.1220
NLRM 71 80
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 120247
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 71047
Advocaat en procureur te Rotterdam, respectievelijk Den Haag 10153
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 140767
Rechter Idem 120769
Kantonrechterplaatsvervanger Den Haag 60673
Kantonrechterplaatsvervanger Delft 41273
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 300775
Kantonrechter Delft 300776
Kantonrechter Den Haag 31277
Kantonrechterplaatsvervanger Delft 31277


  PRINS-JACOBS

L.0118 mw
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Den Haag 1942
Substituut-griffier Hof Idem 240370


  PRINS

M.A.C. Mw.
Dordrecht Rechter 011003
NEVENFUNCTIES
Griffier Commissie van Beroep van het CDA 010897


  PRINS

P.G. mw
NLRM 71 80 88/89 90 93
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 181157


  PRINS

R.1006
NLRM 71
Advocaat en Procureur Breda 1931-1946
Kantonrechterplaatsvervanger Breda 250838
Hoofd Juridische Afdeling Directeur-Generaal Bijzondere rechtspleging 10146
Rechter rechtbank Den Haag 210747
Vice-president Idem 71057
Raadsheer Hof Den Haag 190762
President-plaatsvervanger permanente krijgsraad Nederland voor de Zeemacht 71262
Raad Hoog Militair Gerechtshof 50664


  PRINS

W.F. prof
NLRM 71
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 250357


  PRISSE

W.L.F.0953 jhr.
NLRM 91 92 95 96 97 98
Advocaat te Zutphen kantoor De Jonge, Peters & Leppink beŽdiging 1979
Rechterplaatsvervanger rechtbank Zutphen 40294
NU
Zutphen rechter 011099
NEVENFUNCTIES
Lid stichtingsbestuur Stichting Landgoed Huize Den Bosch Leuvenheim
Lid bestuur L.U.F. afdeling Gelderland Zutphen
commissaris Stichting genaamd Fonds Stoop Dordrecht
Lid bestuur David Evekinkstichting
C071202-010704 Hop bijbanenregister Zutphen


  PRONK

B.0521
NLRM 71 80
Assistent Rijks Universiteit Leiden 1946
Ambtenaar ter beschikking Procureur-generaal Hof van Justitie Suriname 210647
Ambtenaar van de wetgeving Suriname0948
Advocaat-generaal Hof van Justitie Suriname 10553
Lid Idem 30358
Rechter rechtbank Den Haag 1026
Vice-president rechtbank Den Haag 71069
President rechtbank Breda 101176
Bijzonderheden!
Telegraaf 170503 Rechters op de Pijnbank
Grimmige verhoren in langstlopende faillissementszaak van Nederland,
Arend Solleveld eist tientallen miljoenen van de Staat


  PRONK

W.P.H.0660
NLRM 97 98
NU
Utrecht Rechterplaatsvervanger 240496
NEVENFUNCTIES
Ministerie van Justitie medewerker directe strategie rechtspleging
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


  PRONT-VAN BOMMEL

S.0964 mw
NLRM 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Haarlem 40297


  PROPPER

H.H.L.
NLRM 71 80
Raad Hoog Militair Gerechtshof 101170


  PRUIKSMA

H.S.1247
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid Provinciale Staten Provincie Friesland 060391-190303
Lid Provinciale Staten Provincie Fryslan
Voorzitter Stichting REPO
Bestuurslid Stichting Ploegpers
Annotator Fiscaal Weekblad FED Uitgeverij FED
Annotator Belastingblad Uitgeverij Kluwer
Medisch Tuchtcollege voor de gezondheidszorg Den Haag
Inspecteur 's-Rijksbelastingen te Leeuwarden 160273
Gerechtsauditeur Hof Leeuwarden 110881
Rechterplaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 141183-GOG221003
Rechter rechtbank Leeuwarden 71184
Raadsheer Hof Leeuwarden 20988
Rechterplaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 300988-GOG221003
NU
Leeuwarden Hof coŲrdinerend vice-president 011099
NEVENFUNCTIES
Medewerker Belastingblad Uitgeverij Kluwer
Lid bestuur Stichting Ploegpers
Plaatsvervangend lid-jurist Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Voorzitter klachtencommissie Gemeente Achtkarspelen
Voorzitter adviescommissie bezwaarschriften Gemeente Achtkarspelen
Lid Commissie Aantrekken leden Rechterlijke Macht
Voorzitter Stichting REPO
Medewerker Fiscaal Weekblad FED Uitgeverij FED
C1997-150504 Hop bijbanenregister Leeuwarden
Memo!
110 Klacht gegrond! Nico Mul tegen een arts in zijn hoedanigheid van zenuwarts-psychiater tevens vaste deskundige bij de rechtbank Zwolle


  PRUIM

J.0131
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Den Haag0959
Kantonrechterplaatsvervanger Den Haag 230966
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 111170
Kantonrechter Terborg 200778
Opdracht kantonrechter werkzaamheden Wageningen 270479
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 301281
President-plaatsvervanger Mobiele Krijgsraad Buitenland Landmacht301281
Kantonrechterplaatsvervanger Groenlo 220883
Opdracht te Nijmegen 130484
Kantonrechterplaatsvervanger Groenlo 200688
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 301190
Kantonrechterplaatsvervanger Arnhem 30191
Kantonrechterplaatsvervanger Tiel 30191
Rechterplaatsvervanger rechtbank Zutphen 291093-GOG221003
NU
Arnhem rechterplaatsvervanger Ontslag KB 010597
Arnhem kantonrechterplaatsvervanger
Groenlo kantonrechterplaatsvervanger Ontslag info griffie
Terborg kantonrechterplaatsvervanger Ontslag tot 0497
Den Haag rechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
C1997-040904 Hop bijbanenregister Arnhem


  PUITE

K.H.J.0347
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter geschillencommissie recreatie Surinamestraat 24 Den Haag
Bestuurslid Stichting Bewindvoering Van der Woudenstichting Delft Drie Akerstraat 4
Plaatsvervangend Lid Ledenraad NVvR Den Haag
Ministerie van Justitie Lid BIRO (Beleidsraad informatisering rechterlijke organisatie Ministerie van Justitie Den Haag)
Lid ARIZ (adviesraad informatisering rechtelijke macht)
Lid bewonersorganisatie Stadionsbuurt Den Haag
Raio rechtbank Zutphen 190874
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Groningen 141180
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Groningen 130182
Rechter rechtbank Groningen 70783
Kantonrechterplaatsvervanger Groningen 250490
Kantonrechterplaatsvervanger Winschoten 250490
Kantonrechterplaatsvervanger Zuidbroek 250490
Kantonrechter Delft 250231--GOG070706
Rechterplaatsvervanger Groningen 20491-GOG221003
Rechterplaatsvervanger Den Haag 200192-GOG070706
Vice-president rechtbank Dordrecht 230597
NU
Dordrecht CoŲrdinerend vice-president 190500
C2004-070706 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen
C000207-070706 Hop bijbanenregister Dordrecht


  PUITELAAR

C.L. van den0952 mw
NLRM 95
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 251089


  PUL

F.M. van 0930
NLRM 87 88/89 90 91 92
Raad Hoog Militair Gerechtshof 150785


  PULLES

P.W.E.C. 0255 dhr. mr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
C1997-040904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN Bron: Meerdere bijbanen controles van Hop!
Docent OSR 2000-11-01-2004-12-01
Docent VSO 2000-11-01-2004-12-31
Raio rechtbank Arnhem 220980
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 220187
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 60487
Rechter rechtbank Arnhem 200788-GOG011007
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 10893-GOG011007
Vice-president rechtbank Rotterdam 230597-GOG011007
NU
Amsterdam Sectorvoorzitter
Amsterdam CoŲrdinerend vice-president 2005-05-01
NEVENFUNCTIES
Docent SSR 2002-06-01
Selecteur NJ Amsterdam 2001-10-01
C1997-011007 Hop bijbanenregister Amsterdam


  PULSKENS

H.W.M.
Seniorjurist Servicebedrijf Juridische Zaken gemeente Tilburg
Lid/ondersteuner Steunpunt Sociale Zekerheid Breda
NU
Breda Rechter 010403
C030904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C030904 Hop bijbanenregister Breda


  PUNT

B.C.0142
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit Leiden10868-220770
Advocaat te Den Haag 10572
Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 180177
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 100677
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 90481
Vice-president rechtbank Den Haag 130984
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 20787
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 10494
NU
Den Haag coŲrdinerend Vice-president 040894
NEVENFUNCTIES
Ministerie van Justitie, Secretaris-Lid adviescommissie voor het burgerlijk procesrecht 95/96
Plaatsvervangend Lid College van Beroep Bedrijfsleven
Lid commissie werklastmeting rechtbanken
Voorzitter gebruikersrecht CiVIEL automatisering
Voorzitter gemengde commissie Nederlandse Orde van Advocaten/NVvR Verhoging efficiency in civiele procedures
Lid raad van advies van de Vereniging van aanbestedingsrecht
Lid Curatorium Beroepsopleiding Advocatuur van de NOvA


  PUNT

E.N. mw.
Amsterdam Hof Raadsheer 010901
NEVENFUNCTIES
Redacteur handboek in- en uitvoer Kluwer B.V. Den Haag 010100
Adviesraad Douane Update Fiscaal up to date B.V. Eindhoven 010996
C150704 Hop bijbanenregister Hof Amsterdam


  PUNT

H.G.0951
NLRM 96 97 98
(mede) bewindvoeder
NU
Groningen rechterplaatsvervanger 010396
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 110901
NEVENFUNCTIES
Werkzaam bij het buro ontnemingswetgeving openbaar ministerie als civiel juridisch medewerker
Secretaris Stichting Projecten Kiwanis Leeuwarden
Adviseur Stichting Successie en Insolventie
Secretaris Deborah Stichting Leeuwarden 140703
Auteurswerkzaamheden
Docent bij diverse cursussen
C1997-140904 Hop bijbanenregister Amsterdam


  PUNT

L.A.0921
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Beroepsofficier, II. majoor Militair Juridische Dienst 1946
Secretaris Krijgsraad Arnhem0158
Hoofdofficier sectie Juridische Zaken Staf 1e Legerkorps Apeldoorn 11161
Officier-Commissaris Krijgsraad Arnhem 10562
Rechterplaatsvervanger rechtbank Zutphen 151165
Substituut-officier van justitie arrondissement Zutphen 1511671072
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissement Alkmaar 60476
Rechterplaatsvervanger rechtbank Zutphen 210965
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Alkmaar 10384
Rechterplaatsvervanger rechtbank Alkmaar 30286


  PUNT

M.C.0863 mw
NLRM 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Arnhem 11092


  PUNT

R.C.0142
NLRM 80
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit Leiden 220770
Advocaat en procureur Den Haag 10572
Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 180177
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 100677


  PUT Zie KAKEBEEKE-van der PUT


  PUTT-LAUWERS

A.E.M. van der 1043 mw
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Juridisch medewerker notaris kantoor Eindhoven 1969
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Hogeschool Tilburg 1972
Rechterplaatsvervanger rechtbank Roermond 260379
Rechter rechtbank Roermond 300681
Raadsheer Hof Den Bosch 290587
Raadsheer Hoge Raad 10992
NU
Hoge Raad vice-president 010803
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid van de Stichting het Ritahuis te Eindhoven, tehuis voor dakloze vrouwen
Bestuurslid van de Stichting Thomas van Villanova te Eindhoven. Deze Stichting heeft als doel het
ontwikkelen en steunen van initiatieven op het gebied van opvang van daklozen alsmede op het gebied
Van kinderdagverblijven 
Bestuurslid 'Heimdal' medisch kinderdagverblijf op antroposofische grondslag te Waalre
Bestuurslid Stichting Nemo te Eindhoven. De Stichting houdt een netwerk maatschappelijk opvang
in stand en beheert een opvanghuis voor daklozen
C000097-150604 Hop bijbanenregister Hoge Raad
Memo deskundigenrapport 185.
196 De Hammerstein-norm. De Raad voor de Kinderbescherming is als de wettelijke tweedelijns landelijk onderzoeks- en adviesinstelling van de rechterlijke instanties en de overheid, niet gehouden is c.q. kan worden verplicht tot het daadwerkelijk (doen) uitvoeren dan wel begeleiden van door de rechter getroffen omgangsregelingen tussen ouders en hun kinderen

Memo deskundigenrapport 185.
197 De Roelvink-norm. Ook met opgelegde dwangsommen van DM 50.000,-- en dwangsommen van DM 2000,-- per overtreding van het niet nakomen van een omgangsregeling kan de moeder in Nederland ongestoord wegkomen als representatief voorbeeld dat de rechtspraak in familiezaken  een schijnvertoning is.
Bestuurslid Stichting Heilpedagogisch Instituut Bronmlaak Heimdal ingang 01-0703
Lid commissie van beroep Nederlandse Golf Federatie De Meern ingang 01011996
Bestuurslid Stichting theater 't Klein Eindhoven ingang 01012002
Voorzitter klachtencommissie Heimdal (medisch kinderdagverblijf), beukenhof (boerderij/werkgemeenschap), Bronlauk (verblijfs-werkgemeenschap voor verstandelijk gehandicapten Heimdal, medisch kinderdagverblijf Waalre/Breda 010101-311203

Putten-de Waard, mw.mr.D.W.van
Arnhem ?
C2004-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


  PUTT

H.J.M. van der 0139
NLRM 95 96 97 98 03 4376
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 70794-GOG060404
Rechterplaatsvervanger rechtbank Roermond 121096-GOG060404
Advocaat te Eindhoven kantoor Prinsen Van der Putt beŽdiging 1967
Docent echtscheiding en gedragsrecht beroepsopleiding Ned. Orde van Advocaten
Praktijkdocent Vereniging Advocaat-scheidings-bemiddelaars VAS
Lid Adviescommissie Wetgeving van de NOvA Verzekeringsrecht
Voorzitter Arbitragecollege Tandtechniek
Voorzitter Stichting Administratiekantoor PRISM Investments te Eindhoven
Voorzitter Stichting Kerkconcerten te Eindhoven
C1997-GOG060404 Hop bijbanenregister Roermond
en andere registers


  PUTTELAAR

C.L. van den 0952 mw
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 251089
NEVENFUNCTIES
Advocaat te R'dam kantoor Wybenga van den Puttelaar beŽdiging 1975
Lid Centrale Raad voor de Strafrechttoepassing 010102
C1997-271102 Hop bijbanenregister Hof Den Haag


  PUTTEN

A.J. van Mw
Haarlem Rechter 01-0803
C030904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


  PUTTEN

B.J.1147
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Rechterplaatsvervanger rechtbank Middelburg 220283


  PUTTEN-G÷BBELS

M.P.J.G. van der 0857 mw
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Den Haag
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 110391
Rechter rechtbank Den Haag 10892
NU
Den Haag rechter
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Vereniging Rechtshistorische Kring te Nijmegen
Secretaris Kieviet School Wassenaar

  PUTTEN

W.G.H.M. van der 0956
NLRM 96 97 98
Rechterplaatsvervanger Rotterdam 040995-GOG280904
NEVENFUNCTIES
Directeur Grafzorg Nederland BV. io te Wassenaar
Zelfstandig juridische adviseur uit dien hoofde als eenmanszaak ingeschreven bij KvK
Directeur Juridisch Adviesbureau Van der Putten Wassenaar
Directeur Internet Rechtshulp
Commissaris bij Logistiek Dienstencentrum Uitvaartzorg BV Geldermalsen
Adviseur Vermande Studiedagen BV Lelystad
Auteur van 3 boeken en wettenbundels bij de uitgeverijen WEJ
Tjeenk Willink Kluwer en Kon. Vermande Onderdeel SDU

 

P. Putters
Memo uithuisplaatsing kinderen
214 De mr. A.C. Quik-Schuijt-norm. De Wet geeft pleegouders geen recht een verzoek in te dienen tot (verlening van de) plaatsing of terugplaatsing van hun pleegkind bij hen. Dit is in strijd met art. 6 en art. 8 EVRM. De pleegouders zijn ontvankelijk verklaard. mr. A.C. Quik-Schuijt , Z.J. Oosting en P. Putters)

 

 

Publicatie nevenfuncties rechters & Officieren van Justitie op internet door Hop sloeg in als een bom


(210) 1998 CDA Minister van Justitie adviseerde Hop om tegen rechters te procederen om bijbanenwetgeving te handhaven
(329) CDA Minister van Justitie: "Door de activiteiten van Hop zijn registers nevenfuncties rechters beter gaan functioneren"
(276) Met de publicatie van hun rechter bijbanen is de(CHRISTELIJKE) advocaat die ook het bijbaantje rechter vervuld niet zo blij
(50) Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen). Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan......... schrijft vervolgens de volgende CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(53) Jeugdzorgindustrie Nederland opende zelfs een helpdesk om jeugdzorgpersoneel tegen Hop bij te staan met gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen
(griffier) Nederlandse Vereniging van Gemeenten VNG opende ook al een helpdesk tegen Hop om ambtenaren en gemeenten bij te staan
Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat (Groep) Hop moet worden doodgezwegen".
Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.
Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.
Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.
Informant Mr. H.P. Wooldrik Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem: "Eigenlijk zijn wij toch een volk van dominees en regenten. Van boven ons gesteld gezag en daar hoort ook de rechtspraak bij. De volksrechtbank met jury drukten wij meteen de kop in, terwijl de Duitsers, Belgen, Fransen en Engelsen er allemaal iets van hebben. De rechtspraak laat je niet over aan het gewone volk, vindt men, daar heb je autoriteiten voor." Bron: Groene Amsterdammer.
(21) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter A
(22) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter B
(23) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter C
(24) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter D
(25) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter E
(26) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter F
(27) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter G
(28) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter H
(29) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter I
(30) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter J
(31) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter K
(32) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter L
(33) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter M
(34) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter N
(35) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter O
(36) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter P
(37) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Q
(38) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter R
(39) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter S
(40) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter T
(41) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter U
(42) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter V
(43) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter W
(45) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Y
(46) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Z
(Contact) Hop per E-mail voor verbetering van onjuiste gegevens van ťťn vermelding

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hij heeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 2018 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.