Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ę

Netwerk Rheden
Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

 

 

De Velpse Verhoormethode bij de politierechter begon met eerst vragen om compleet dossier door Ron Nienhuis en vervolgens uitstel behandeling van de zaak

Discriminatie in Nederland.
Advocaten die namens burgers procederen tegen het Openbaar Ministerie krijgen automatisch complete dossiers in OM zaken tegen burgers toegestuurd
DISCRIMINATIE!
Burgers die zelf tegen het Openbaar Ministerie procederen krijgen GEEN complete dossiers. Zie moeten er om vragen waarbij flink wordt tegengewerkt. Praktijkvoorbeeld in 2018 hoe discriminerend de rechtspraak in Nederland met vriendjespolitiek jegens advocaten (die ook rechter zijn) nog steeds is! Lees verder

 

 

 

POM De Velpse verhoormethode! Respectloze behandeling van een burger door de politie

Mijn naam is Ron Nienhuis. Ik ben een Groep Hop politicus en woon in Dieren. Gemeente Rheden. Ik publiceer hieronder mijn praktijkervaringen met politie, Openbaar Ministerie en rechtbank op internet zodat andere burgers na mij hiermee hun voordeel kunnen doen. Verzoeken om afgifte dossiers snel en gemakkelijk met voorbeeld brieven kunnen indienen. Ik de werkwijze van politie, Openbaar Ministerie en rechtbank in kaart kan brengen door hierover te publiceren. Informatie in kennis en kennis in informatie voor ander burgers om te zetten. Ik doe mee aan de verkiezingen gemeenteraad in Rheden. Ik nodig u uit om iedereen die u kent in de gemeenten waar Groep Hop mee doet aan verkiezingen gemeenteraad Groep Hop te stemmen en in die gemeenten mee te helpen met het snel verkrijgen van de voor meedoen aan verkiezingen benodigde ondersteuningsverklaringen.

Ik nodig een ieder uit die voor verhoor naar een politiebureau gaat een kopie van deze website aan de verhoorambtenaar te geven en/of naar nummer 367 op de website www.burojeugdzorg.nl te verwijzen en door het lezen van informatie op die website zich zich goed mogelijk op verhoor te kunnen voorbereiden.

 

POM De Velpse verhoormethode! Nienhuis wordt aangereden door een bekende dader op kerstavond 25 december 2016

De aanrijding van Nienhuis door de dader - een mannelijk persoon met een klein kind op de voorbank niet in een kinderzitje- vond dus plaats op 25 december 2016 omstreeks 22:30 uur. De dader reed mij aan en reed over mijn voeten. Omdat ik veiligheidsschoenen aanhad hebben mijn schoenen lichamelijk letsel gelukkig beperkt. Impulsief en uit noodweer heb ik op de voorruit van het busje geslagen dat op mij inreed. De dader stopte echter niet en reed door na deze aanrijding. De dader die mij aanreed wordt nu door het OM als slachtoffer aangemerkt omdat zijn voorruit kapot is gegaan. Nienhuis slachtoffer van deze aanrijding wordt nu als dader aangemerkt in de wondere wereld van politie en Openbaar Ministerie.

Op 11 September 2017 een Tom zitting is voor mij gepland. Ik ben dus niet gegaan. Het Openbaar Ministerie als rechtbank. Bij niet gaan naar een TOM zitting stond dat de zaak dan aan politierechter dhr. mr. D.R. Sonneveldt 14 december 2017 om 14:25 uur wordt voorgelegd. De eerste aanklacht tegen mij voor de TOM zitting was vernieling art 350 sr. Omdat ik niet naar de TOM zitting ben gegaan is de aanklacht tegen mij uitgebreid met Tenlastelegging art 141 lid 1 Wetboek van Strafrecht ,inhoudende openlijke geweldpleging,te weten op of aan de openbare weg ,Spoorstraat,in elk geval op of aan een openbare wegen/of voor het publiek toegankelijke plaats In Vereniging Geweld heeft gepleegd tegen een bus (Volkswagen,welk geweld bestond uit het trappen/schoppen op/tegen die bus en/of het slaan op de voorruit van die bus.

 

POM De Velpse verhoormethode! Weigering slachtoffer Nienhuis om zich in zijn eigen huis te identificeren als slachtoffer

Een kwartier later stonden agenten aan mijn deur om Mijn Verhaal te horen, de toon was echter al direct gezet door een mannelijke agent die beval mijn legitimatiebewijs te laten zien. Dat weigerde ik , ik vertelde dat ik mij als slachtoffer mij niet hoefde te legitimeren notabene In mijn Eigen woning! De agent ging door met zijn intimidatie en dreigde met mij aan te houden als ik niet meewerkte! Ik zeg u heeft het hier tegen een slachtoffer ,maar werd niet geloofd omdat ik RUSTIG in de deuropening stond van mijn eigen woning aan de Spoorstraat 31 De vrouwelijke agente zij dat ik mijn houding moest veranderen, ik zij tegen de 2 agenten dat moeten jullie doen want jullie zijn nu al vooringenomen als de pest , u heeft het hier met een slachtoffer te maken en ik ga van dit voorval aangifte doen.. Dat was mijn goed recht , de agenten vertrokken onverrichter zake ,maar de mannelijke agent vertelde bij het verlaten bij de voordeur dat ze melding zouden gaan maken van mijn houding.

 

POM De Velpse verhoormethode! De aangifte van slachtoffer Nienhuis tegen de dader wordt netjes door de politie opgenomen: PL0600-2016627382-2 A.M. Veldkamp (GLM03834)

De norm! Direct daarna belde ik politie Midden Gelderland in Arnhem kantoor Beekstraat waar ik aangaf een afspraak te willen maken om aangifte te doen van doorrijden na een aanrijding en poging tot zware mishandeling . De aangifte werd keurig netjes opgenomen door de dienstdoende agent A.M. Veldkamp in de Beekstraat te Arnhem.

Het gevaar! Deze agent A.M. Veldkamp vertelde mij echter na het afsluiten en ondertekenen van de aangifte dat ik er rekening mee moest houden dat deze zaak waarschijnlijk geseponeerd zou worden daar er een tegen aangifte tegen mij was gedaan door de bestuurder van een Volkswagen bus type T5.

 

POM De Velpse verhoormethode! De intimidatie begint al gelijk op het politiebureau Velp

2017-03-03 Verhoor slachtoffer Nienhuis door politie Velp als dader door P. Jansen (GLM 92541) Op 3 maart 2017 voldeed ik netjes aan de "uitnodiging" voor het verhoor van mij in persoon als "verdachte". Om ca. 10:30 meldde ik mij op Politiebureau Velp. Ik werd binnen gelaten en moest blijven wachten op de gang. Enige tijd later kwam er een agent uit een verhoorkamer cq de ""slavenstraat"" de gang op lopen. Ik wilde achter hem aanlopen richting de verhoorkamer. Hij beval mij op intimiderende toon het politiepand via de voordeur weer te verlaten. Hij beval mij een stuk naar links rond het pand te lopen. De politieambtenaar stond mij daar op te wachten bij een elektronisch schuifhek waar de verhoor agent mij stond op te wachten bij een elektronisch schuif hek wat langzaam voor mij open ging en direct daarna weer met een klap gesloten werd. Ik zag overal camera's hangen. Zo wordt je dus van te voren al geintimideerd en gekleineerd door de politie in Velp.

 

POM De Velpse verhoormethode! Scannen ID-kaart Nienhuis duurt tien minuten

2017-03-03 Verhoor slachtoffer Nienhuis door politie Velp als dader door P. Jansen (GLM 92541) Ik betrad de verhoorkamer cq de ""slavenstraat"" waar een identificatie proces inwerking werd gezet. Op minutieuze wijze werd mijn ID kaart op de computer gescand wat zeker 10! minuten in beslag nam.

 

POM De Velpse verhoormethode! Intimidatie en bedreiging Nienhuis door politie Velp. Weigering Nienhuis om door de "slavenstraat" te gaan.

2017-03-03 Verhoor slachtoffer Nienhuis door politie Velp als dader door P. Jansen (GLM 92541) Vervolgens beval P. Jansen (GLM 92541) mij om beide handen op een hand scan apparaat te leggen om alle 10 mijn vingers te kunnen scannen. Ik vertelde P. Jansen (GLM 92541) dat ik daar niet aan mee ging werken omdat een "verdachte" buiten heterdaad hier niet mee hoefde te werken. Ik toonde hem het wetsartikel. Reactie P. Jansen (GLM 92541). Hij intimideerde mij dat hij mij dan als verdachte buiten heterdaad zou gaan aanhouden. Ik vertelde hem dat moet je dan vooral doen en liet hem nogmaals het stuk lezen van een advocaat waarin duidelijke jurisprudentie stond dat een verdachte buiten heterdaad niet door de "slavenstraat" behoefde omdat zijn identiteit al voldoende vastgesteld had kunnen worden door het tonen van zijn ID kaart. P. Jansen (GLM 92541) ging vervolgens weg en bleef ongeveer vijf minuten weg en kwam terug met een soort wetboek waar dit inderdaad in stond. CONCLUSIE! P. Jansen (GLM 92541) wist dat de gang door de "slavenstraat" niet nodig was maar ging er op een intimiderende en bedreigende manier toch mee door. Er is een uitgebreide handscan gemaakt van alle 10 de vingers en gelaat's foto met nummer als verdachte en daar voorafgaande een minutieuze scan van het ID bewijs tussen 10:30 en 11:00 uur.

 

POM De Velpse verhoormethode! Intimidatie en bedreigingen van Nienhuis door politie Velp als Nienhuis gebruik van ZWIJGRECHT wil maken

2017-03-03 Verhoor slachtoffer Nienhuis door politie Velp als dader door P. Jansen (GLM 92541) Ik was vrij om te gaan en mocht terugkomen met een advocaat als ik dat wilde maar hij bedreigde en intimideerde mij wederom dat ik dan op IEDER moment buiten heterdaad voor verhoor aangehouden kon worden. Het bedreigen en intimideren door P. Jansen (GLM 92541) hielp en ik besloot aan het verhoor "mee te werken" om niet op ieder moment weer aangehouden te kunnen worden voor verhoor. Er werd mij als verdachte tijdens het twee uur durende verhoor geen koffie of water aangeboden. Het verhoor vond plaats door voor het verhoor opgestelde vragen aan mij te stellen die al in de computer van hem zaten. Tijdens dit verhoor merkte P. Jansen (GLM 92541) meerdere malen op dat ik niet erg meewerkend was. Ik gaf hem steeds repliek dat een verdachte nimmer verplicht is aan zijn eigen veroordeling mee te werken en benoemde steeds dat ik hier als slachtoffer zat.

 

POM De Velpse verhoormethode! Nienhuis eist verbetering PV op door politie Velp gemaakte fouten

2017-03-03 Verhoor slachtoffer Nienhuis door politie Velp als dader door P. Jansen (GLM 92541) Bij het afronden van het verhoor kreeg ik een uitgeprint exemplaar voor mijn neus gedrukt en begon dit aandachtig en minutieus door te lezen, Het wemelde van de fouten in het verhoor verslag en noemde de door P. Jansen (GLM 92541) gemaakte fouten punt voor punt en eiste dat dit verbeterd moest worden. Zichtbaar ge´rriteerd kwam P. Jansen (GLM 92541) na enige tijd terug met een verbeterde versie. Ik las de verbeterde versie wederom zeer aandachtig door. P. Jansen (GLM 92541) was zeer ge´rriteerd gelet op zijn non verbale reacties.

 

POM De Velpse verhoormethode! Slachtofferhulp OM: De dader die Nienhuis aanreed wordt niet vervolgd!

Slachtofferzorg OM aan Nienhuis: De dader wordt niet vervolgd door het OM. Ondertekeningblok deugt niet! Beroep tegen deze beslissing artikel 12 Sv! Nienhuis ontvangt een niet ondertekende beslissing namens de Officier van Justitie ZOEK naam OvJ door een medewerker slachtofferzorg OM ZOEK naam medewerker slachtofferzorg

 

POM De Velpse verhoormethode! Nienhuis levert beklag artikel 12 Sv in tegen beslissing OM dader die Nienhuis aanreed niet te vervolgen

2017-05-23 Slachtofferhulp OM aan Nienhuis: De dader wordt niet vervolgd door het OM.
Ondertekeningblok deugt niet! Beroep tegen deze beslissing met artikel 12 S.v!
2017-11-26 Inlevering beklag artikel 12 Sv bij Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden tegen niet vervolgen van de dader die Nienhuis aanreed. Kenmerk 17/210939
2017-11-28 Ontvangstbevestiging beklag artikel 12 Sv door Gerechtshof Arnhem Leeuwarden Kenmerk K17/2102392017-12-04 ingeleverd balie rechtbank Arnhem in persoon met ontvangstbevestiging
2017-12-04 Reactie: Nienhuis wil gehoord worden.

 

POM De Velpse verhoormethode! Repressie OM na het niet bijwonen van de TOM zitting door Nienhuis, hij is geen dader


2017-? Oproep voor TOM zitting. De aanklacht tegen Nienhuis voor de TOM zitting is Openlijke geweldpleging in vereniging (art 141 lid 1 Wetboek van Strafrecht)
2017-09-11 TOM zitting vernieling art 350 sr. Slachtoffer Nienhuis gaat niet naar de TOM zitting omdat hij door het OM ten onrechte als dader wordt aangemerkt
2017-09-24 Verzet wordt ingesteld tegen het voorwaardelijk Sepot Vlinder. Vlinder hoort niets meer van het OM.
2017-09-25 Repressie OM: Aanklacht tegen Nienhuis wordt na de TOM zitting verzwaard omdat Nienhuis niet naar de TOM zitting is geweest. OM stuurt daags na Verzet voorwaardelijk Sepot Vlinder kennisgeving benadeelde partij gevoegd! de hoogte van de schadevordering bedraagt 2035,- Euro

 

POM De Velpse verhoormethode! POM tegen Nienhuis. Nienhuis als slachtoffer wordt wel vervolgd.


2017-12-14 om 14:25 uur. Openbare hoorzitting politierechter dhr. mr. D.R. Sonneveldt 14 december 2017 om 14:25 uur rechtbank Arnhem, u bent welkom om deze hoorzitting bij te wonen. ZOEK naam OvJ
2017-12-14 om 14:25 uur. Pleitnotities Nienhuis hoorzitting politierechter in heel Nederland te bekijken op internet

 

POM De Velpse verhoormethode! Pleitnotities Nienhuis Openbare hoorzitting politierechter 14 december 2017 om 14:25 uur

Onderzoek naar nevenfuncties politierechter dhr. mr. D.R. Sonneveldt 14 december 2017 om 14:25 uur Eerste openbare hoorzitting politierechter dhr. mr. D.R. Sonneveldt 14 december 2017 om 14:25 uur. Hop was bij deze openbare hoorzitting POM tegen Ron Nienhuis. Na wat juridisch gehakketak tussen Nienhuis/rechter/OvJ ging de inhoudelijke behandeling niet door omdat door Nienhuis aangetoond werd dat Nienhuis -met mijn voorbeeld verzoeken afschrift onderliggende dossiers bij politie, OM en rechtbank- alle dossiers wel had opgevraagd bij deze organisaties maar (nog) niet had gekregen. Na ontvangst kopie rechtbankdossier ter plekke werd een nieuwe datum voor een hoorzitting aan Nienhuis AANGEZEGD. Dat betekent dat Nienhuis geen nieuwe oproep krijgt maar dat hij door deze aanzegging deze nieuwe datum behoort te weten. Ron nu wel de tijd en faciliteiten krijgt om zijn verdediging tegen GEFABRICEERD BEWIJS EN VERZONNEN VERHALEN van POM tegen Nienhuis zo goed mogelijk voor te bereiden. Hop nodigt iedereen uit deze zaak verder te volgen en iedereen die u kent op deze zaak attent te maken hoe POM van een slachtoffer (wederom) een dader maakt.

2017-12-?? Verwacht publicatie van een woordelijk verslag van de hoorzitting op internet website 367.
 

VOORVRAGEN:
- Geen naam OvJ/geen identiteitsgegevens.
- Geen afschrift politie dossier
- Geen afschrift OM dossier
- Geen afschrift rechtbankdossier, Voorvraag Nienhuis uitstel inhoudelijke behandeling "geen rechtbankdossier ontvangen" wordt door politierechter toegewezen!
- Artikel 12 Sv procedure, dader die Nienhuis aanreed wordt niet vervolgd. Voorvraag Nienhuis uitstel inhoudelijke behandeling totdat op artikel 12 Sv procedure is beslist wordt door politierechter afgewezen.

Beslissing op verzoek Nienhuis rechtbankdossier met voorbeeld verzoek (548):
2017-12-04 Verzoek per fax politierechter dhr. mr. D.R. Sonneveldt aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
2017-12-14 Geen afschrift rechtbankdossier, Voorvraag Nienhuis uitstel inhoudelijke behandeling "geen rechtbankdossier ontvangen" wordt door politierechter toegewezen!
2017-12-14 Nienhuis ontvangt ter plekke kopie rechtbankdossier politierechter.

 

POM De Velpse verhoormethode! Tweede openbare hoorzitting politierechter 23 februari 2018 om 12:15 uur rechtbank Arnhem

U bent uitgenodigd om mee te kijken op deze openbare hoorzitting.

AANDACHTSVESTIGING!
De informatie op deze website en de onderliggende websites in deze zaak worden zo zorgvuldig mogelijk actueel bijgewerkt om kennis in informatie en informatie in kennis (voor andere burgers) om te zetten.
De gepubliceerde informatie is (nog) NIET COMPLEET omdat de inhoudelijke behandeling van de zaak POM tegen Nienhuis nog niet aan de orde is geweest
ONDERZOEKSVRAGEN t.b.v. waarheidsvinding en publicaties op internet.
1. Hoe hard moet die auto op Nienhuis hebben ingereden als er kennelijk barsten in de voorruit van die auto zijn gekomen op de plek van die voorruit wanneer de hand van Nienhuis op die plaats op de voorruit wordt geraakt?
2. Met hoeveel kracht moet je met je blote hand op een voorruit van een auto slaan zodat er op die plaats op die voorruit allerlei barsten in de voorruit zijn ontstaan?

 

POM De Velpse verhoormethode! Routing in de zaak POM tegen slachtoffer Nienhuis


2016-12-25 Nienhuis wordt aangereden door de dader
2016-12-25 Huisbezoek politie Velp aan slachtoffer Nienhuis ZOEK namen agenten?
2016-12-2? De aangifte van slachtoffer Nienhuis tegen de dader wordt netjes door de politie opgenomen: PL0600-2016627382-2 A.M. Veldkamp (GLM03834)
2017-03-03 Verhoor slachtoffer Nienhuis door politie Velp als dader door P. Jansen (GLM 92541)
2017-08-13 Oproep voor TOM zitting. De aanklacht tegen Nienhuis voor de TOM zitting is Vernieling art 350 Strafrecht
2017-09-11 TOM zitting vernieling art 350 sr. Slachtoffer Nienhuis gaat niet naar de TOM zitting omdat hij door het OM ten onrechte als dader wordt aangemerkt
2017-09-18 Repressie OM: Aanklacht tegen Nienhuis wordt na de TOM zitting verzwaard omdat Nienhuis niet naar de TOM zitting is geweest.
2017-09-18 Oproep voor zitting politierechter. De aanklacht tegen Nienhuis na de TOM zitting wordt uitgebreid te weten openlijk geweld in Vereniging Art 141 lid 1 Wetboek van Strafrecht
2017-05-23 Slachtofferzorg OM aan Nienhuis: De dader wordt niet vervolgd door het OM. Ondertekeningsblok deugt niet! Beroep tegen deze beslissing met artikel 12 Sv!
2017-09-24 Verzet wordt ingesteld tegen het voorwaardelijk Sepot Vlinder. Vlinder hoort niets meer van het OM.
2017-09-25 Repressie OM: Aanklacht tegen Nienhuis wordt na de TOM zitting verzwaard omdat Nienhuis niet naar de TOM zitting is geweest. OM stuurt daags na Verzet voorwaardelijk Sepot Vlinder kennisgeving benadeelde partij gevoegd! de hoogte van de schadevordering bedraagt 2035,- Euro
2017-11-26 Inlevering beklag artikel 12 Sv bij Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden tegen niet vervolgen van de dader die Nienhuis aanreed. Kenmerk 17/210939
2017-11-28 Ontvangstbevestiging beklag artikel 12 Sv door Gerechtshof Arnhem Leeuwarden Kenmerk K17/2102392017-12-04 ingeleverd balie rechtbank Arnhem in persoon met ontvangstbevestiging
2017-12-04 Reactie: Nienhuis wil gehoord worden.
2017-12-14 Onderzoek naar nevenfuncties politierechter dhr. mr. D.R. Sonneveldt hoorzitting 14 december 2017 om 14:25 uur en info bijgewerkt op internet bijbanenregister.
2017-12-14 om 14:25 uur. Eerste openbare hoorzitting politierechter rechtbank Arnhem, voorvraag Nienhuis uitstel inhoudelijke behandeling, geen rechtbankdossier, wordt toegewezen.
2017-12-?? Verwacht publicatie van een woordelijk verslag van de hoorzitting op internet website 367.

Nog geen beslissingen door politie en OM op verzoeken Nienhuis om o.a. om afschrift dossier:
Verzoek 206.
2017-12-02 Verzoek per fax (206) aan politie lukte niet om afschrift dossier door verdachte. Fax was niet meer van deze tijd vertelde een politiebeambte Faxnummer op website politie Gelderland stond vermeld. Overleg over het informatieverzoek met de politie.
2017-12-03 Verzoek 206 per reguliere post aan politie om afschrift dossier door verdachte.
2017-12-07 Ontvangstbevestiging politie GLM 18844 verzoek 206 van Nienhuis
2017-12-07 - heden. Geen reactie OM
2017-12-20 Bericht politie aan Nienhuis bezwaarschrift 690 wordt als verzoek naar OM doorgestuurd om de behandeling over te nemen.
2017-11-14 Verzoek per fax (343) aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
2017-12-04 Herhaald verzoek 343 per fax en per mail 2017-12-23 Klacht Nienhuis tegen bejegening politie inzake voorval d.d. 25 december 2016 omstreeks 22:40 uur.

STATUS tussen 2017-12-20 en heden (2017-2-23 geen documentatie ontvangen.

 

POM De Velpse verhoormethode! Besluitvorming door welke personen in de zaak POM tegen Nienhuis


Namenlijst:
Welke agenten kwamen aan de deur op kerstavond bij Nienhuis? Welke verslagen hebben zij gemaakt?
A.M. Veldkamp (GLM03834), opnemen aangifte Nienhuis als slachtoffer van aanrijding door een VW bus
P. Jansen (GLM 92541), verhoor Nienhuis als verdachte vernieling voorruit VW-bus tijdens de aanrijding door VW bus
Wie besloot Nienhuis is geen slachtoffer en op welk moment?
Wie besloot Nienhuis is een dader en op welk moment?
Politierechter dhr. mr. D.R. Sonneveldt eerste openbare hoorzitting rechtbank 14 december 2017 om 14:25 uur
Naam OvJ een mevrouw nog niet bekend.....

 

 

 

Weerwerk van gewone burgers tegen het doorlopen van een "slavenstraat" op een politiebureau

Uw BSN-nummer is uw Burger SlavenNummer. Politieagenten proberen u als burger te intimideren om uw identiteit vast te stellen waarbij het tonen van een ID-bewijs voor zo'n intimiderende agent niet voldoende is. Geprobeerd wordt u de "slavenstraat" op het politiebureau door te jagen door foto's en vingerafdrukken van u te nemen.

Alle politiebureau's worden daarom ingericht met een "slavenstraat" om naast het vaststellen van uw identiteit d.m.v. een ID-kaart steeds meer foto's van u te maken en vingerafdrukken te nemen. WAARSCHUWING: Met een sponsje wordt ook geprobeerd om DNA af te nemen en op te slaan in een DNA-bank. Dit is niet alleen een enorme inbreuk op uw privacy maar het openbaar Ministerie wil met nieuwe en toekomstige technologische ontwikkelingen van alles met deze gegevens met u en uw familie uithalen om u als slaaf onder de duim te kunnen houden.

Primair. Hoe kunt u het doorlopen van een "slavenstraat" op een politiebureau voorkomen?


1. Zorg dat u een kopie van deze website 367 bij u heeft of verwijs ernaar indien de politie u probeert door een "slavenstraat" te jagen op een politiebureau
2. Een niet-aangehouden verdachte hoeft sowieso niet door een "slavenstraat" heen te gaan en kan gewoon het politiebureau uitlopen.
3. De politie zal u bij weigering wellicht gaan intimideren met aanhouding ter plekke. U vertelt de betrokken agent dat u zijn/haar naam wil hebben om aangifte tegen hem te doen wegens intimidatie en misbruik van macht en gezag en dat u gelijk een afspraak voor deze aangifte wil maken.
3. De politie zal u bij weigering wellicht gaan intimideren met aanhouding op een later moment. U vertelt de betrokken agent dat u zijn/haar naam wil hebben om aangifte tegen hem te doen wegens intimidatie en misbruik van macht en gezag en dat u gelijk een afspraak voor deze aangifte wil maken.
3. De (hulp)Officier van Justitie zal u bij weigering wellicht gaan intimideren ter plekke of met aanhouding op een later moment. U vertelt de betrokken (hulp)Officier van Justitie dat u zijn/haar naam wil hebben met een kopie van het compleet KB-besluitom van zijn/haar benoeming om aangifte tegen hemhaar te doen wegens intimidatie en misbruik van macht en gezag en dat u gelijk een afspraak voor deze aangifte wil maken. 4. U verteld de betrokken (hulp)Officier van Justitie dat u zich verder beroept op uw ZWIJGRECHT en zegt en ondertekent vervolgens helemaal niets meer. U verwijst naar website 367 op www.burojeugdzorg.nl 5. Indien de politie u ondanks dit alles toch door de "slavenstraat" te jagen verzoekt om de agent om u van handboeien te voorzien omdat u het er gelet op het bovenstaande niet mee eens bent en u weigert vervolgens ook maar iets te zeggen en u beroept zich op uw zwijgrecht. U herhaald dit steeds opnieuw als zij toch doorgaan met vragen blijven stellen. Immers niets staat een agent in de weg om u vragen te blijven stellen terwijl u zich beroep op uw zwijgrecht en dat u nook niets ondertekent. 6. U verzoekt de politie op schrift te stellen van welk misdrijf met welke maximale straf u verdacht wordt zodat u dit eerst kunt controleren.

De "slavenruimte" op een politiebureau.
Om de identiteit van slaven vast te stellen worden op alle politiebureau's slavenstraten ingericht. Na het (langdurig) scannen van uw ID-kaart probeert de politie foto's van u te maken, vingerafdrukken te nemen en uw DNA te verzamelen met een wangsponsje met nieuwe en toekomstige technologische ontwikkelingen van alles met deze gegevens met u en uw familie uit te halen om u als slaaf onder de duim te kunnen houden. Wanneer deze gegevens zijn verzameld krijgt u een strafketennummer toegekend om u verder in de gaten te kunnen houden. Geprobeerd wortdt van iedereen die naar een politiebureau komt deze informatie te verzamelen om een snel groeiende databank van iedere burger maximaal te vullen. Om een zogenaamd strafketennummer aan iemands identiteit te verbinden zullen opsporingsambtenaren ook de identiteit van verdachten willen vaststellen.

Iedereen is verplicht om een identiteitsbewijs te kunnen tonen. Niet alleen verdachten, maar bijvoorbeeld ook getuigen kan worden gevraagd deze te tonen. Op basis van artikel 27a Sv kan aan een verdachte naast het stellen van vragen over zijn identiteit tevens een onderzoek plaatsvinden naar zijn identiteitsbewijs.

Echter wanneer u verdacht wordt van een iets zwaarder misdrijf kan worden geprobeerd u op basis van artikel 55c, tweede lid Sv door de "slavenstraat" te jagen. Indien u een verdachte bent van een delict naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaar of meer staat. Zorg dat altijd dat u weet waarvan u verdacht wordt welke wetsartikel met welke maximum straf. Indien u als een verdachte wordt aangehouden, valt de "slavenstraat" vrijwel niet te ontlopen.

Indien u wordt opgeroepen om een verhoor te ondergaan als verdachte bent u niet aangehouden. Geen sprake van een heterdaad situatie. Er is geen noodzaak om u buiten heterdaad aan te houden mits aan de oproeping om te verschijnen gehoor kan worden gegeven. U kunt verzoeken om niet in een politiebureau gehoord te worden. Wordt u wel op een politiebureau gehoord dan bent u vrij om te gaan en te staan. Omdat een niet aangehouden verdachte elk moment het politiebureau uit mag stappen, kan een niet aangehouden verdachte dus ook niet worden gedwongen om een ronde door de "slavenstraat" te ondergaan.

Ten behoeve van het vaststellen van de identiteit kan een verdachte echter wel apart worden aangehouden. Op het moment echter dat ten behoeve van het vaststellen van de identiteit een verdachte zijn identiteitsbewijs toont is dit afdoende.

Uitlokking door politie en OM medewerkers.
Verzet tegen de identificatie anders dan door het tonen van een identiteitsbewijs er wel toe kan leiden dat een officier van justitie tˇch overgaat tot het aanhouden buiten heterdaad. Indien de verdachte op dat moment al weer terug naar huis is, zou dit in een extreem geval kunnen betekenen dat iemand in de vroege ochtend wordt opgehaald door de politie om te worden getransporteerd naar een politiebureau om na identificatie alsnog te worden verhoord. Bij dit soort uitlokking door politie en OM uitsluitend omdat een verdachte geen foto's wilde laten maken en vingerafdrukken wilde laten nemen, geen DNA wilde laten afnemen verzoekt u ter plekke om 25.000,00 euro schadevergoeding per gebeurtenis en om ontslag op staande voet van de betrokken medewerkers politie en OM. Dit klemt des te meer omdat u als verdachte wel gehoor heeft gegeven aan een oproep om te verschijnen op het bureau, maar, na geconfronteerd met de voorgenomen toepassing van de bevoegdheden, besloten heeft van zijn recht om rechtsomkeert te maken gebruik heeft gemaakt. Als u kopie van deze website 367 heeft ingeleverd of er ter plekke naar heeft verwezen is het maar de vraag of agenten en Officieren van Justitie dit risico wensen te nemen om u met extra inspanning, tijd en mankracht als verdachte thuis op te laten halen of van de weg te halen met cameratoezicht op al het autoverkeer in Nederland.

Tenslotte.
Bij een oproep voor verhoor als verdachte stuurt u alvast bij voorbaat een kopietje van website 367 als onderdeel van het dossier waarnaar in het PV verhoor dient te worden verwezen en u verzocht voor verhoor om een kopietje van alle interne richtlijnen voor opsporingsambtenaren om alle verdachten door een "slavenstraat" te leiden waarvoor nadrukkelijk geen wettelijke verplichting bestaat.

Opsporingsambtenaren zijn tot het vaststellen van de identiteit slechts bevoegd. Zoals bij toepassing van elke bevoegdheid zijn ook bij het vaststellen van de identiteit de beginselen van evenredigheid en noodzakelijkheid van toepassing. Indien er niet voldoende noodzaak bestaat om tot de toepassing van dwangmiddelen over te gaan en er een andere, minder ingrijpende mogelijk bestaat, dient daarvoor te worden gekozen.

Indien iemand al eerder is ge´dentificeerd (en wellicht zelfs al een strafketennummer toebedeeld heeft gekregen), bestaat er niet langer de noodzaak om deze persoon door de "slavenstraat" te leiden. Ook indien deze identificatie slechts heeft plaatsgevonden door middel van het tonen van een identiteitskaart.

Maak gebruik van uw zwijgrecht.

 

 

Inleiding voorbeeld brieven

Succesvol weerwerk tegen jeugdzorg bemoeienis begint met zicht krijgen op de denk- en werkwijze van jeugdzorg personeel
(732) RT. PROACTIEF systematisch leren denken en werken. Dien een Wob verzoek in.
(10) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten hoe een raadsrapport wordt geschreven
(11) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten dat wanneer een raadsrapport niet deugt, "kinderbeschermers" toch blijven doorgaan
(137) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is weten hoe beslissingen in de jeugdzorg in achterkamertjes genomen worden
(50) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is eerbetoon voor ouders die in een emotioneel vaak moeilijke en lastige situatie meededen aan de strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd
(80) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is weten dat rechters meestal partijdig zijn voor overheidsdienaren
(338) Laura Dekker zeilt -na contact met "jeugdzorg"- de wereld rond en veel Nederlanders wensen haar veel succes toe
(804) Voorbeeld geheim overleg om toe te kunnen blijven schrijven naar steeds meer omzet in de jeugdzorgindustrie
(521) Aapjes kijken in een jeugdzorgkooi om toe te kunnen schrijven naar de door jeugdzorg gewenste conclusie
 

 

U begint met procedureel en systematisch leren denken en werken

(7) U begint met ieder document systematisch en chronologisch in een word document vast te leggen
(134) POM Leer de omschrijving van een verdachte zoals in de wet omschreven uit uw hoofd
(367) U zorgt dat u eerst over complete dossiers beschikt. U bestudeert "De Velpse Verhoormethode"
(123) Kinderbeschermingsmaatregelen na gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen is fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt
(276) U begrijpt hoe u als burger kan worden genaaid door een rechter die ook advocaat is
(815) Hoger beroep met Hop tegen beschikking rechtbank Arnhem inzake niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond
(50) Hop moet bloeden schrijft een CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met bijbaantjes bij kerk en school na strijd om afgifte contactjournaal
(1000) Netwerken in Nederland om informatie in kennis en kennis in informatie om te zetten
 

 

Voorbeeld brieven

(465) Voorbeeld brief 465 school inzake afschrift complete dossiers
(464) Voorbeeld brief 464 school inzake welzijn en ontwikkeling minderjarige
(173) Voorbeeld brief 173 school na jeugdzorg bemoeienis met de minderjarige

(206) Voorbeeld brief 206 verzoek aan politie om afschrift alle dossiers
(343) Voorbeeld brief 343 verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
(548) Voorbeeld 548 brief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte

(102) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier jeugdzorg
(110) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier gemeente
(575) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier Voorziening voor Pleegzorg
 

 

Zicht op de exploitatie van kinderen door de jeugdzorg industrie

Lees verder.........

 

 

Na contact met politie of Openbaar Ministerie als verdachte begint u gelijk met procedureel en systematisch leren denken en werken

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Co÷rdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.

(367) POM Vrijspraak Nienhuis! Bestudeer de zaak Nienhuis wanneer u onverhoopt met politie of OM in aanraking komt!
(206) POM Voorbeeld brief 206 verzoek aan politie om afschrift alle dossiers
(134) POM Leer de omschrijving van een verdachte zoals in de wet omschreven uit uw hoofd
(690) POM Na contact met politie of Openbaar Ministerie als verdachte begint u gelijk PROACTIEF met procedureel en systematisch leren denken en werken
(343) POM Voorbeeld brief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
(548) POM Voorbeeld brief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(609) POM & Wob & RT. PROACTIEF leren denken en werken. U verzoekt om alle namen van de 800+ Officieren van Justitie die werken voor het Openbaar Ministerie
(566) POM & Wob & RT. PROACTIEF leren denken en werken. U verzoekt om naam, titel, initialen, afschrift Koninklijk Besluit en nevenfuncties van de Officier van Justitie in uw zaak
(732) RT. PROACTIEF systematisch leren denken en werken. Dien een Wob verzoek in.

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright ę 2018 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.