CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Namenlijst leden van de Regionale Medisch Tuchtcolleges in Groningen, Zwolle, Amsterdam,  Eindhoven en Den Haag

 

Regionaal Tuchtcollege Groningen

Het rechtsgebied van dit college bestrijkt de provincies Groningen, Friesland en Drenthe

Adres:

Regionaal Tuchtcollege Groningen
Postbus 11144
9700 CC Groningen

 

Regionaal Tuchtcollege Zwolle

Het rechtsgebied van dit college omvat de provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland

Regionaal Tuchtcollege Zwolle
Postbus 10067
8000 GB Zwolle

Regionaal Tuchtcollege Amsterdam

Het rechtsgebied van dit College omvat de provincies Noord-Holland en Utrecht

Regionaal Tuchtcollege Amsterdam
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam

Regionaal Tuchtcollege Den Haag

Het rechtsgebied van dit college omvat de provincies Zuid-Holland en Zeeland

Regionaal Tuchtcollege Den Haag
Postbus 97831
2509 GE Den Haag

Regionaal Tuchtcollege Eindhoven

Het rechtsgebied van dit college omvat de provincies Noord-Brabant en Limburg

Tuchtcollege Eindhoven, (Noord-Brabant en Limburg), Postbus 615600 AB Eindhoven

Regionaal Tuchtcollege Eindhoven
Keizersgracht 5
Postbus 61,
5600 AB Eindhoven

 

 

Nieuwe zaken

Aandachtsvestiging voor een verbijsterende zaak. Geachte heer Hop, Als ik uw site lees, kan ik me voorstellen dat het om mensen gaat die lastig zijn, maar in mijn geval ging het erom dat ik een correcte medische behandeling voor mijn echtgenoot wenste Ik wil graag mijn verhaal geanonimiseerd op internet zetten

Vanaf 1992 kreeg ik door nekklachten te maken met medische keuringen en met de gezondheidszorg. Aan de hand van mijn (geanonimiseerde) dossier maak ik mijn belevenissen openbaar.

385 De gekwalificeerde gedragswetenschapper van Bureau Jeugdzorg

 

Samenstelling van het Centraal Tuchtcollege
Aaldriks, Drs. A.A. (21)
Aalsvoort, Dr. G.M. van der (21)
Asscher-Sonius, Dr. C.G.I. (21)
Altena, Mr., C.H.M. van (21)
Bakker, Mr J.J.R. (22)
Bauer, Dr. A.G.C., internist(22)
Blok, H.J., huisarts (22)
Boersma,M.T.L.W., verzekeringsarts (22)
Boumans,Mr. A.D.R.M. (22)
Brilman, Mr. P.M.(22)
Brinkhorst, G. kinderarts/pulmonoloog (22)
Bulder-van Beers, M.A.P.E. huisarts,(22)
Christie-Groenenberg, C.,Administratief medewerkster (23)
Coevering-de Graaff, J.C.A. van de (23)
Dalewijk, H.J., psychiater/ psychotherapeut
Dam-Horowitz, Drs S. van (24)
Defoer, J.M.A. (24)
Derks, Dr. W.H.J., orthopedisch chirurg (24)

Derksen-Lubsen, Dr. G., kinderarts (24)
Doop, S.R. (24)
Doorne, Dr. J.M. van (24) Duyvestijn-Van Nieuwkerk, M.R.,
CoŲrdinator administratie (24)
Dupain, Mr. A. (24)

Dungen, Mr. G.P.M. van den (24)
Exter, F.M.M. van, huisarts (25)
Faas, Mr. W.A., verzekeringsarts (26)

Ferwerda, Dr. J., internist (26)

Gerretsen-Visser, Mr. L.F. (27)
Gerritzen-Gunst, Mr. M.M.A. (27)
Gevers, Prof. mr. J.K.M. (27)
Gosker, S.C. (27)
Haan
, J.A. de, Administratief medewerker (28)
Hagenaars, Drs. M.A.J. (28) Hanedoes, P. (28)

Harting, Drs. J.W. (28)
Hauwert, W.J.B. (28)
Hermann, Mw Dr C. (28)
Hermans, Prof. mr. H.L.C. (28)
Heyboer, A. (28)

Hodiamont, Prof. dr. P.P.G., psychiater (28)
Hoekstra, Prof. dr. J.B.L. internist (28)
Houtman, Mr. A.P.M. (28)

Hulshof, Dr. J.H., KNO-arts (28) Huijgen, R.E.F., plastisch chirurg (28)
Jonge-Pauw, N.A. de (30)
Jonghe, Prof.Dr F.E.R.E.R de (30)

Jonkers, Mr. W. (30)
Kaptein, Mr. A.M.J. (31) Keizer, A.A., verpleeghuisarts (31)

Kelder, Mr. M.J., bedrijfsarts (31)
Klomp, F.P.A.J. (31)
Looten, Mr. D.M. (32)

LOOTSMA-OUDE NIJEWEME, J.G.W. 0663 mw. (32) Plv. voorzitter Regionaal Tuchtcollege Groningen 011105

Lutgert, Mr. H.J. (32)
Menke, Drs. H.G.M. (33)
Mensing, Drs. G.A.M. (33)
Michiels van Kessenich-Hoogendam, Mr. I.P. (33)
Mollema, Mr. K.E. (33)
Neleman, Mr. P. (34)
Onland, Dr. J.M., kaakchirurg (35)

Ottow, Dr. R.T., chirurg (35)
Polhuis, Drs. D.A. (36)
PŲll, J.S., anesthesioloog (36)

Pruiksma, Mr H.S. (36)
Reijden, Dr. H.J. van der, arts (38)

Roth, Drs. P.B. (38)
Rotte, Dr. A.A. de, cardioloog (38)
Ruizeveld de Winter, Drs. B. (38)

Sandick, Mr. E.J. van (39)
Sauer, Prof. dr. P.J.J., kinderarts (39) Schaasberg Batenburg-de Jong, N.C. (39) Schimmel, P.J., verpleeghuisarts (39)
Scholten, Mr. A.H.A. (39) Schweitzer, B.P.M., huisarts (39)

Slooten, Drs. J. (39)

Sluyters-Hamburger, Mr H.J. (39)
Smakman-Nossbaum, Drs. E.C. (39) Smid-Oostendorp, M.G.M., huisarts (39)
Son , Prof. dr. M.J.M. van (39)
Swen, Drs. L. (39) Taminiau, Prof. dr. A.H.M., orthopedisch chirurg (40)
Tobť, Dr. T.J.M., internist (40)

Torrenga, Mr. R.A. (40)
Trijsburg, Prof. dr. R.W. (40)

Tulleken, Prof. dr. C.A.F., neurochirurg (40)

Uhlenbeck-Lagerweij, Mr. H. (40)
Veering, Dr. M.M., neuroloog (42)
Verweij, Dr. R.A., gynaecoloog (42)
Visser, Prof. dr. G.H.A., gynaecoloog (42)
VŲlker-Dieben, Prof. dr. H.J.M., oogarts (42)

Vries, T.L. DE (42)

Vries Lentsch-Kostense, Mr. C.L. De (42)

Walter-Ebbenhout, Mr. H.J. (43)

Wigleven, Mr. M. (43)

Wuisman-Jansen, Mr. C.M.J. (43)

Wurzer, Mr. P.J. (43)


Zonnevylle, Dr. J.A., chirurg (44)

Zwartendijk, Prof. J., uroloog (44)


Jaarverslag 2005

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord voorzitter

1. Inleiding

2. Transitie en beheer in 2005

3. Evaluatie van de Wet BIG

4. Bemensing van de staf

5. Openheid

6. De instroom van beroepszaken 2001 t/m 2005

7. Herkomst van de aan het Centraal Tuchtcollege voorgelegde zaken

8. De uitstroom van beroepszaken 2001 t/m 2005

9. Doorlooptijden 2001 t/m 2005

10. Voorraad 2001 t/m 2005

11. Aantallen in de Staatscourant gepubliceerde zaken

12. Relatie met de uitspraken in eerste aanleg

13. De wijze waarop de beroepszaken zijn behandeld (in raadkamer of ter terechtzitting)

14. Aantallen door de Inspectie voor de Gezondheidszorg aanhangig gemaakte beroepen

15. De specialismen waartegen de klachten (in beroep) waren gericht

16. De benoemingen en het vertrek van de leden-beroepsgenoten en de leden-juristen in 2005

17. Samenstelling van het Centraal Tuchtcollege

18. Samenstelling van het secretariaat van het Centraal Tuchtcollege

 

VOORWOORD

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg voorziet in de rechtspraak in hoogste feitelijke en rechtsinstantie in tuchtzaken en zaken van Medisch Toezicht. De tuchtrecht-spraak bestrijkt acht beroepsgroepen in de individuele gezondheidszorg: artsen, tandartsen, apothekers, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen. Naast juristen, die in het algemeenhun hoofdfunctie hebben binnen de gewone Rechterlijke Macht, maken tientallen beroepsgenoten uit de genoemde categorieŽn deel uit van het College. Wanneer geconstateerd kan worden dat het College ook in het verslagjaar 2005 zijn taak naar behoren heeft vervuld, is dat in de eerste plaats te danken aan de grote inzet van al deze betrokkenen. Het rechtsbedrijf staat en valt met een beheersmatig goed georganiseerde ondersteuning, die zorgt voor administratieve ondersteuning van het procesverloop, behoorlijke zittingzalen, toereikende beveiliging, toegewijde bodediensten in het gerechtsgebouw, bekwame secretariŽle rechtsgeleerde ondersteuning en een financiŽle middelenvoorziening, die dit alles mogelijk maakt. Juist op dit beheersmatig terrein is het tuchtrecht in de gezondheidszorg het stiefkindje geweest van het Ministerie van Justitie en de rechterlijke organisatie. Het Ministerie van VWS betaalde weliswaar, maar de uitvoering en invulling van taken berustte bij Justitie. Bij de reorganisatie van de gewone rechterlijke macht en de invoering van de Raad voor de Rechtspraak is het wettelijk tuchtrecht in de gezondheidszorg tussen wal en schip geraakt. Er bestond weliswaar een convenant tussen de Ministers van Justitie en VWS op grond waarvan Justitie de beheersmatige aansturing van de tuchtcolleges ter hand zou nemen, maar aan dit convenant is niet of nauwelijks uitvoering gegeven mede omdat Justitie de beheersmatige aansturing van de gewone rechtspraak had overgedragen aan de Raad voor de Rechtspraak, aan welk orgaan door de wet geen taken en bevoegdheden ten aanzien van de tuchtcolleges zijn opgedragen. Dat de continuÔteit van de tuchtrechtspraak door het Centraal Tuchtcollege nooit in gevaar is gekomen is te danken aan het bestuur van het Gerechtshof te Den Haag, dat enerzijds geen verantwoordelijkheid meer kon dragen, maar anderzijds op basis van zaakwaarneming ervoor gezorgd heeft dat wij niet verstoken bleven van het hoogst noodzakelijke. De altijd attente en goedgeluimde boden die ervoor gezorgd hebben dat wij steeds de beschikking hadden over zittingzalen in het Paleis van Justitie en die ook nog kans zagen op het juiste moment de rechtzoekenden binnen te leiden, verdienen in dit verband een bijzondere en eervolle vermelding. Inmiddels - en dat is het belangrijkste wapenfeit van het jaar 2005 - is het convenant tussen VWS en Justitie beŽindigd en is men bij VWS en het onder VWS hangende agentschap dat ook het BIG-register en de regionale euthanasie toetsingscommissies faciliteert, in minder dan een jaar erin geslaagd van de grond te krijgen wat bij Justitie nooit gelukt is: het opzetten van een behoorlijke beheersstructuur voor de tuchtcolleges. Dit bouwwerk is nog niet uit de steigers, maar de contouren zijn voldoende afgetekend om de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden. Bijzondere waardering is op zijn plaats voor allen binnen VWS, Justitie, het agentschap CIBG en de tuchtcolleges, die deze vooruitgang hebben bewerkstelligd.
Mr. R.A. Torrenga, voorzitter

1. Inleiding
Conform artikel 78 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) brengen de vijf Regionale Tuchtcolleges en het Centraal Tuchtcollege jaarlijks voor 1 april verslag uit omtrent hun werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar. Met deze jaarverslagen wordt de openheid van de tuchtrechtspraak bevorderd.

2. Transitie en beheer in 2005

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft, toen bleek dat er in de voorge-nomen transitie van beheertaken van het Ministerie van VWS naar het Ministerie van Justitie geen enkele vooruitgang werd geboekt terwijl de Raad voor de Rechtspraak geen wettelijke taak en bevoegdheid had ten aanzien van de tuchtcolleges, in het najaar van 2004 het conve-nant met Justitie, met instemming van de Minister van Justitie, opgezegd. Het jaar 2005 heeft geheel in het teken gestaan van de overgang van de ondersteuning van de tuchtcolleges van het Ministerie van Justitie naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Na een “Verkennend onderzoek tuchtcolleges” is een plan van aanpak opgesteld. Er vonden regelmatig bijeenkomsten plaats en er zijn vele overleggen gevoerd door de projectgroep en de klankbordgroep. Werkprocessen zijn beschreven en er is een agentschaponderzoek gedaan. Vele medewerkers van de tuchtcolleges en van beide Ministeries alsmede van externe organisatiebureaus hebben hier met veel enthousiasme hun tijd en energie ingestoken. Dit alles heeft uiteindelijk geresulteerd in de overgang van het beheer van de Tuchtcolleges naar het Centraal Informatiepunt Beroepen in de Gezondheids-zorg (CIBG), een agentschap van het Ministerie van VWS, met ingang van 1 januari 2006. De verwachtingen van deze beheerovergang zijn bij de tuchtcolleges hoog gespannen.

3. Evaluatie van de Wet BIG

In oktober 2002 is de – conform artikel 95 Wet BIG – voorgeschreven evaluatie van de Wet BIG door ZonMW in boekvorm uitgebracht (ISBN 90-5763-054-0). Deze evaluatie diende er onder meer toe om vast te stellen hoe de Wet BIG in de praktijk functioneert en/of in hoeverre de doelstellingen van deze (relatief jonge) wet worden bereikt. Nagenoeg alle aanbevelingen van de tuchtcolleges zijn in deze rapportage opgenomen. Ondanks kritische artikelen in bijvoorbeeld Medisch Contact (6 mei 2005, nummer 18 “Tuchtrecht in de revisie: komt er nog wat van?” van Monique Biesaart, beleidsmedewerker gezondheidsrecht KNMG) moet nog steeds worden afgewacht welke aanbevelingen uiteindelijk door de wetgever zullen worden geÔmplementeerd. Helaas kwam ook in 2005hierover geen duidelijkheid.

4. Bemensing van de staf

In 2005 zag de vaste bezetting van het Centraal Tuchtcollege er als volgt uit:

Formatie

- Voorzitter 36 uur (detachering)

Secretariaat:


- Secretaris 36 uur
- Plv. secretaris/ Stafjurist 25 uur
- Plv. secretaris/ Stafjurist 20 uur

- Plv. secretaris/ Stafjurist niet ingevulde vacature
- CoŲrdinator Administratie 36 uur
- Adm. Medewerker 36 uur
- Adm. Medewerker
24 uur
- Adm. Medewerker niet ingevulde vacature

Totaal : 213 uur per week = 5,92 FTE

(full-time equivalent)

5. Openheid

5.1 Internetsite
De internetsite www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl is sinds eind 2002 operationeel. Op deze website staat onder meer informatie over de taak en de werkwijze van het Centraal Tuchtcollege en over het tuchtrecht in de gezondheidszorg in het algemeen. Voorts bevat de site de meest recente jaarverslagen, het op 1 januari 2003 in werking getreden Reglement van het Centraal Tuchtcollege alsmede de samenstelling van het College. Daarnaast zijn op deze site de nevenfuncties van de stafleden, van de leden-beroepsgenoten en van de leden-juristen te vinden. Alle uitspraken van het Centraal Tuchtcollege vanaf 1998 kunnen in geanonimiseerde vorm worden geraadpleegd. De beslissingen zijn gerubriceerd naar beroepsgroep en zijn met behulp van een zoekmachine te ontsluiten. Tenslotte is er ook een aparte rubricering van de meest recente uitspraken hetgeen het zoeken vereenvoudigt. Uit het oogpunt van optimale transparantie is er voor gekozen alle uitspraken, ook de juridisch en vaktechnisch wellicht minder interessante, op de site te plaatsen. In 2003 heeft het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam aansluiting gezocht bij de internetsite en inmiddels zijn ook alle geanonimiseerde uitspraken van dit Regionaal Tuchtcollege via de site te ontsluiten. Over deelname van het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven zijn met de nieuw benoemde voorzitter in 2004 al vergevorderde afspraken gemaakt. Mede gelet op de verwachte organisatorische veranderingen zijn deze plannen in 2005 wat op een laag pitje gezet. Ook de andere Regionale Tuchtcolleges zoeken aansluiting. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle Regionale Tuchtcolleges deze initiatieven zullen volgen en dat er door middel van een hyperlink een verbinding tot stand wordt gebracht tussen de beslissingen in eerste aanleg en in hoger beroep.

5.2 De (schrijvende) pers

Het streven van het Centraal Tuchtcollege naar meer openheid uit zich voorts onder meer in de goede contacten met de schrijvende pers en andere media (radio/ televisie). Maandelijks worden ten behoeve van de pers geanonimiseerde overzichten gemaakt van de geplande zittingen met een beknopte weergave van de betreffende casusposities onder vermelding van de samenstelling van het dan zittende college. Deze persoverzichten worden ruim van tevoren op aanvraag kosteloos aan de pers toegezonden en stellen de pers in staat zelf een selectie te maken van de uit journalistiek oogpunt interessante zaken. De pers kan voorts op basis hiervan beslissen of zij een zitting al dan niet wil bijwonen. Slechts bij hoge uitzondering worden zaken door het Centraal Tuchtcollege achter gesloten deuren behandeld (zie artikel 74 lid 2 juncto artikel 70 Wet BIG).Daarnaast worden ten behoeve van de pers, nadat uitspraak is gedaan, de geanonimiseerde beslissingen gedurende een week ter inzage gelegd in de persruimte van het Paleis van Justitie “De Ganzenveer”.

6. De instroom van beroepszaken 2001 t/m 2005

6.1 Overweging

Jaarlijks vinden er naar schatting tientallen miljoenen contacten plaats tussen patiŽnten en de ongeveer 360.000 BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren. Dat wil zeggen contacten tussen de hulpzoekende (patiŽnt) en de artsen (bijvoorbeeld huisartsen en medisch specialisten zoals chirurgen en psychiaters) respectievelijk tandartsen, apothekers, verloskundigen, fysiothera-peuten, verpleegkundigen, psychotherapeuten of gezondheidszorgpsychologen. Ondanks dit grote aantal contacten worden bij de vijf Regionale Tuchtcolleges (Den Haag, Amsterdam, Eindhoven, Zwolle en Groningen) “maar” Ī 1000 klachten per jaar ingediend. Van de uitspraken van de Regionale Tuchtcolleges op deze klachten komt ongeveer een derde deel van de klagers of aangeklaagden (derhalve ongeveer 300) in hoger beroep. Indien het aantal beroepszaken wordt gerelateerd aan het aantal patiŽntencontacten kan de conclusie worden getrokken dat dit slechts een zeer bescheiden deel is. De vraag dringt zich op of het bestaan van de klachtmogelijkheid bij de Tuchtcolleges voor de gezondheidszorg ondanks de belangstelling van de journalistiek voor dit publieke terrein, wel voldoende bekendheid geniet.

6.2 Instroom aantal beroepszaken:

De instroom van beroepszaken bedroeg in 2005 exact 290 beroepszaken. Dat is een stijging ten opzichte van 2004 van 25 zaken.

Jaar Aantal

2001 308

2002 260

2003 310

2004 265

2005 290

Uit bovenstaande staafdiagrammen valt (onder meer) af te lezen hoe wisselend de instroom over de jaren, maar ook over de maanden is verdeeld.

Uit de gegevens betreffende de instroom van beroepszaken over de periode 2001-2005 valt af te leiden dat deze blijft schommelen rond de 300 zaken. Een hausse wordt meestal gevolgd door een baisse. Detoename van zaken in 2003 (50 beroepszaken meer dan 2002) werd gevolgd door een afname van zaken in 2004 (45 beroepszaken minder dan 2003). En in 2005 kwamen er weer 25 beroepen meer binnen dan in 2004. Naar de oorzaken van deze schommelingen valt slechts te gissen.

7. Herkomst van de aan het Centraal Tuchtcollege voorgelegde zaken

Van de in de jaren 2001 tot en met 2005 ingekomen beroepen bij het Centraal Tuchtcollege waren de daaraan ten grondslag liggende beslissingen gewezen door de volgende Regionale Tuchtcolleges:

2001 2002 2003 2004 2005

Amsterdam 88 68 73 68 79
's-Gravenhage 101 66 103 80 63
Eindhoven 48 48 66 57 87
Zwolle 49 48 38
27 35
Groningen
22 27
29 32 26
College Medisch
Toezicht - 3 1 1 -
Totaal 308 260 310 265 290

8. De uitstroom van beroepszaken 2001 t/m 2005

8.1 Uitstroom overzicht 2001 t/m 2005

Jaar Aantal

2001 436

2002 317

2003 242

2004 318

2005 257


De uitstroom van zaken over het jaar 2005 is ten opzichte van 2004 afgenomen met 61 zaken. Dit is (mede) het gevolg van het temporiseren ten behoeve van het verkrijgen van een efficiŽnte werkvoorraad. Als de uitstroom wordt afgezet tegen de instroom dan blijkt dat er 33 zaken meer zijn ingestroomd dan zijn afgedaan hetgeen resulteert in een toename van de voorraad.

Uit bovenstaande staafdiagrammen is af te leiden wat de meest productieve maanden van het jaar zijn geweest. Kennelijk is dat elk jaar toch enigszins verschillend.

8.2 Uitsplitsing uitstroom 2001 t/m 2005

Jaar Aantal Herkomst naar jaar

2001 436 waarvan 2 zaken uit 1998

89 zaken uit 1999

243 zaken uit 2000

102 zaken uit 2001

2002 317 waarvan 2 zaken uit 1999

28 zaken uit 2000

195 zaken uit 2001

92 zaken uit 2002

2003 242 waarvan 10 zaken uit 2001

130 zaken uit 2002

102 zaken uit 2003

2004 318 waarvan 1 zaakuit 2001

37 zaken uit 2002

187 zaken uit 2003

92 zaken uit 2004

2005 257 waarvan 2 zaken uit 2002

21 zaken uit 2003

140 zaken uit 2004

94 zaken uit 2005

In het belang van partijen wordt er naar gestreefd – waar mogelijk – de oudste zaken het eerst af te doen.

9. Doorlooptijden 2001 t/m 2005

Jaar instroom

Jaar herkomst

Aantal zaken

Uitgestroomd

Gemiddelde

Doorlooptijd in dagen

2001

1998

2

965

2001

1999

89

570

2001

2000

243

341

2001

2001

102

183

Totaal

436

2059

Totaal 2059 : 4 =

514,75

Jaar instroom

Jaar herkomst

Aantal zaken

Uitgestroomd

Gemiddelde

Doorlooptijd in dagen

2002

1999

2

1093

2002

2000

28

626

2002

2001

195

294

2002

2002

92

167

Totaal

317

2180

Totaal 2180 : 4 =

545

Jaar instroom

Jaar herkomst

Aantal zaken

Uitgestroomd

Gemiddelde

Doorlooptijd in dagen

2003

2001

10

648

2003

2002

130

312

2003

2003

102

151

Totaal

242

1111

Totaal 1111 : 3 =

370,33

Jaar instroom

Jaar herkomst

Aantal zaken

Uitgestroomd

Gemiddelde

Doorlooptijd in dagen

2004

2001

1

1137

2004

2002

36

548

2004

2003

187

311

2004

2004

94

169

Totaal

318

2165

Totaal 2165 : 4 =

541,25

Jaar instroom

Jaar herkomst

Aantal zaken

Uitgestroomd

Gemiddelde

Doorlooptijd in dagen

2005

2002

2

1037

2005

2003

21

577

2005

2004

140

334

2005

2005

95

119

Totaal

257

2067

Totaal 2067 :4 =

516,75

 


Teneinde de verschillende jarenmet elkaar te kunnen vergelijken is bekeken hoeveel zaken er in een jaar werden afgedaan en vervolgens hoe lang de procedure in zijn totaliteit heeft geduurd. Uiit de weergave blijkt dat de gemiddelde doorlooptijd ongeveer 500 dagen is. Factoren die de doorlooptijd bekorten zijn onder meer: automatisering, een continu beschikbare voorzitter, efficiŽnt werkende concipiŽnten, een efficiŽnt werkende administratie en een terughoudend aanhoudingsbeleid. Factoren die daarentegen de doorlooptijd in negatieve zin kunnen beÔnvloeden zijn onder meer: de proceshouding van partijen, het inzetten van specifieke deskundigen alsmede het gegeven dat de leden-juristen en leden-beroepsgenoten over heel Nederland verspreid hun hoofdbetrekking hebben en derhalve niet altijd op korte termijn beschikbaar zijn.

10. Voorraad 2001 t/m 2005

2001 213 beroepszaken

2002 181 beroepszaken

2003 233 beroepszaken

2004 191 beroepszaken

2005 227 beroepszaken

De voorraad op 31 december 2005 bedroeg 227 beroepszaken. Van dit aantal waren al 27 zaken op zitting geweest maar nog niet uitgesproken, 127 zaken reeds voor een zitting ingeroosterd, 24 zaken weliswaar zittingsrijp maar nog niet ingeroosterd en 49 zaken nog niet zittingsrijp.

11. Aantallen in de Staatscourant gepubliceerde zaken.

In de Staatscourant van 2001 48 zaken

In de Staatscourant van 2002 33 zaken

In de Staatscourant van 2003 19 zaken

In de Staatscourant van 2004 43 zaken

In de Staatscourant van 2005 28 zaken
(Opmerking verdient dat publicatie in de Staatscourant een later jaar kan plaatsvinden dan de uitspraak is gedaan.) Deze publicatiemogelijkheid is geregeld in artikel 71 juncto artikel 74 lid 2 Wet BIG. De hier bedoelde publicatie heeft een voorlichtende en instructieve functie. De door de tuchtrechtspraak aangedragen jurisprudentie speelt een belangrijke rol bij de handhaving en verdere ontwikkeling van de normen van beroepsethiek. Het betreft hier een geanonimiseerde publicatie omdat het uitsluitend gaat om de merites van de zaak en niet om de identiteit van personen die bij de aangelegenheid betrokken zijn. Dit staat overigens los van de publicatie in de Staatscourant door het BIG-register van de drie zwaarste maatregelen (schorsing, gedeeltelijke ontzegging en doorhaling) en waarbij de beroepsbeoefenaar wel bij naam wordt genoemd ( zie artikel 11 juncto artikel 9 Wet BIG). Met name de z.g. “nieuwe” beroepsgroepen (verpleegkundigen, fysiotherapeuten, psychotherapeuten en gezondheidszorgpsychologen) hebben expliciet aangegeven behoefte te hebben aan publicatie door het Centraal Tuchtcollege van uitspraken die hun beroepsgroep betreffen.

12. Relatie met de uitspraken in eerste aanleg

De instroom vanuit de verschillende Regionale Tuchtcolleges in 2005 bedroeg 290 zaken.

Regionale Tuchtcolleges Centraal Tuchtcollege

Afgewezen 161 Ingetrokken 6

Niet-ontvankelijk 16

Verwerpt het beroep 21

Nog in behandeling 116

Vernietigt, waarschuwing 1

Staakt de behandeling 1

Berisping 7

Ingetrokken 1

Nog in behandeling 3

Vernietigt, verwijst de klacht terug naar het RTG Groningen 1

Niet-ontvankelijk 2

Deels gegrond, geen maatregel 1

Nog in behandeling 1

Deels gegrond, waarschuwing 8 Nog in behandeling 6

Ingetrokken 2

Waarschuwing 40 Nog in behandeling 26 Niet-ontvankelijk 4 Ingetrokken 5 Verwerpt het beroep 3

Vernietigt, afgewezen 2

Niet ontvankelijk 51 Ingetrokken 2

Niet ontvankelijk 18

Nog in behandeling 15 Verwerpt het beroep 16

Ongegrond 14 Nog in behandeling 9

Verwerpt het beroep 5

 

Staakt de behandeling 1 Abusievelijk aangemaakt 1

Onvoorwaardelijke schorsing BIG

Voor 6 maanden 1 Nog in behandeling 1

Schorsing BIG voor 1 maanden 2 Nog in behandeling 2

Schorsing BIG voor 3 maanden 1 Nog in behandeling 1

Schorsing BIG voor 6 maanden 1 Doorhaling van inschrijving 1

in het BIG register

Voorwaardelijke schorsing BIG Doorhaling van inschrijving 1

voor 6 maanden 1 in het BIG register

Voorwaardelijke schorsing BIG 1 Niet-ontvankelijk in herziening 1

voor 1 jaar van de beslissing van het RTG

Groningen

Het college verklaart de inspecteur 1 Niet-ontvankelijk 1

ontvankelijk in zijn klacht en heropent

het vooronderzoek met bepaling dat hij

binnen 6 weken na dagtekening van het

verweerschrift in de klachtzaak met

nummer (….) zal repliceren

13. De wijze waarop de beroepszaken zijn behandeld (in raadkamer of ter terechtzitting)

Jaar Raadkamer Zitting Raadkamer Zitting

Oude wet Oude wet BIG BIG

2000 4 33 78 225

2001 0 1 26 337

2002 - 1 61 230

2003 - - 66 216

2004 - - 56 202

2005 - - 69 177
Toelichting: De behandeling in Raadkamer Oude wet en op Zitting Oude wet geeft aan dat de zaak behandeld is volgens de tot 1997 geldende Medische Tuchtwet. In 2000 werden in totaal nog 37 van zulke “oude” zaken behandeld. In 2001 nog maar 1 en in 2002 de laatste. Raadkamer BIG houdt in dat er conform artikel 74 lid 1 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg ( Wet BIG) op voorstel van de voorzitter in raadkamer, d.w.z. buiten aanwezigheid van partijen, een beslissing is gegeven. Zitting BIG houdt in dat er een terechtzitting heeft plaatsgevonden waarbij partijen in de gelegenheid zijn gesteld om mondeling te worden gehoord.

14. Aantallen door de Inspectie voor de Gezondheidszorg aanhangig gemaakte beroepen

Jaar Aantal

2001 2

2002 10

2003 1

2004 5

2005 10

Opvallend is dat het aantal beroepszaken dat sinds de invoering van de Wet BIG bij het Centraal Tuchtcollege door de Inspectie voor de Gezondheidszorg wordt aangebracht weliswaar toeneemt maar toch (relatief) gering blijft. Gelet op het aantal en de ernst van de incidenten die de Inspectie ongetwijfeld onder ogen krijgt betreurt het Centraal Tuchtcollege dat de Inspectie niet vaker het initiatief neemt. Het is jammer dat het aldus aan het betrekkelijk willekeurig mechanisme van de individuele klager, die geen vrede kan vinden in de wijze waarop zorg is verleend, wordt overgelaten of het Centraal Tuchtcollege als voornaam instrument van kwaliteitsbewaking in de Gezondheidszorg wordt ingeschakeld.

15. De specialismen waartegen de klachten (in beroep) waren gericht

Beroepsgroep

2001

2002

2003

2004

2005

Allergoloog

-

-

-

-

-

Anesthesist

3

-

4

3

4

Apotheker

1

1

1

-

-

Arts i.o

1

-

-

-

-

Arts-assistent

7

5

3

2

4


Artsen algemeen

31

28

35

31

32

Bedrijfsarts

9

3

8

6

3

Cardioloog

7

6

11

4

5

Cardiothoraal chirurg

-

-

-

-

1

Chemicus

-

-

-

-

-

Chiropractor

-

-

-

-

-

Chirurg

21

11

8

7

8

Dermatoloog

3

1

-

-

1

Fysiotherapeut*

8

4

2

3

4

Gastro-enteroloog

3

1

1

-

2

Geneticus

-

-

-

-

-

Geriater

-

-

-

-

-

Gestichts-/ Inrichtings-/ Verpleeghuisarts

3

-

2

2

5

Gezondheidszorgpsycholoog*

3

2

3

4

5

Gynaecoloog

4

16

5

13

8

Hematoloog

-

-

-

1

-

Huisarts

64

66

70

50

63

Huisarts i.o.

-

1

1

1

1

Inspecteur VGZ

-

2

1

-

2

Instelling

-

-

-

-

-

Internist

19

11

10

13

6

Internist-endocrinoloog

-

1

-

-

-

Kaakchirurg

6

3

2

1

3

Keuringsarts

-

-

-

-

-

Kinderarts

4

3

3

2

5

KNO-arts

6

8

4

4

2

Longarts

1

7

2

5

1

Medisch directeur

2

1

-

1

1

Neonatoloog

-

-

-

-

-

Neurochirurg

-

-

-

2

1

Neuroloog

6

7

9

4

14

Neuroloog i.o.

-

-

-

-

1

Neuropsycholoog

-

-

-

-

-

Niet-arts/Niet-bekend

6

11

23

11

17

Nucleair Geneeskundige

-

1

-

-

-

Oncoloog

-

-

-

1

-

Oogarts

3

1

2

3

4

Orthopedisch chirurg

3

5

7

5

13

Plastisch chirurg

4

-

5

2

2

Psychiater

27

25

23

27

24

Psycholoog/psychotherapeut

-

-

-

1

1

Psycholoog

-

-

1

3

-

Psychotherapeut*

2

-

5

5

9

Radioloog

7

1

3

6

2

Radiotherapeut

-

1

-

-

-

Revalidatiearts

1

-

2

1

-

Tandarts

15

9

17

13

10

Uroloog

7

1

4

1

1

Verloskundige

1

1

1

3

3

Verpleegkundige*

14

7

17

18

16

Vertrouwensarts

-

1

1

-

-

Verzekeringsarts

5

8

14

6

7

Deze disciplines zijn eerst vanafinvoering van de Wet BIG aan het Tuchtrecht onderworpen. Wat betreft deze nieuwe beroepsgroepen (verpleegkundigen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten en gezondheidszorgpsychologen) valt met name op dat de aantallen beroepszaken gericht tegen genoemde beroepsgroepen de laatste jaren redelijk stabiel blijven. De bij de invoering van de Wet BIG verwachte groei - gerelateerd aan de grootte van deze beroepsgroepen - blijft sterk achter bij de prognose.

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg is krachtens artikel 84 van de Wet BIG tevens beroepsinstantie van het College van Medisch Toezicht. Laatstgenoemd college, dat ook is gevestigd in ’s-Gravenhage, oordeelt over de geschiktheid tot beroepsuitoefening van de BIG-geregistreerden

 

 

Zorgorganisaties bundelen krachten in nieuw College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG) Het CBOG zal - op basis van een subsidieverzoek - door het ministerie van VWS worden bekostigd.


Op donderdag 20 juli 2006 hebben AVVV, KNMG, GGZ-Nederland, NFU en NVZ-STZ een gezamenlijk college voor zorgberoepen in het leven geroepen. Dit College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG) gaat zich bezighouden met het bevorderen en bewaken van een optimale personeelsbezetting in de gezondheidszorg. Het CBOG werkt aan de innovatie van beroepen(structuur) en opleidingen. De beoogde samenhang tussen beroepen en opleidingen krijgt eveneens binnen het CBOG gestalte. De oprichtende organisaties zien in het CBOG een belangrijk instrument om vraag naar en aanbod van zorg beter op elkaar af te stemmen en daarmee de gezondheidszorg beter en efficiŽnter te maken. Het CBOG zal de minister van VWS adviseren over de benodigde opleidingscapaciteit en over de toewijzing van opleidingsplaatsen. Winnie Sorgdrager, interim-voorzitter van het CBOG: Het is duidelijk dat partijen de urgentie van de samenhang en samenwerking inzien en een geweldige prestatie dat men in relatief korte tijd tot overeenstemming is gekomen. Men wil er echt gezamenlijk de schouders onder zetten.

Netwerk. De organen die zich nu al bezighouden met beroepen en opleidingen in de zorg komen in het netwerk onder de paraplu van het CBOG. Daarmee is het CBOG hťt aanspreekpunt voor zowel veldpartijen als het ministerie van VWS voor zaken die behoren tot het taakveld van het CBOG.

Samenwerken. Het CBOG gaat nauw samenwerken met de Colleges en Registratiecommissies waarvan de taken wettelijk zijn vastgelegd in artikel 14-17 van de Wet BIG. Bij voorstellen van deze Colleges en Registratiecommissies aan de minister heeft het CBOG een adviserende functie.

Taken. Tot het taakgebied van het CBOG behoren de cure, de care en de publieke gezondheidszorg. De taken van het CBOG zijn: - sturen: innoveren, initiŽren en adapteren van initiatieven van elders - besluiten en adviseren: beslissen over voorstellen, kaders formuleren, toetsen aan kaders, voorstellen doorgeleiden naar de minister van VWS - stimuleren: wijzen op samenhang, op ontwikkelingen op andere gebieden, aanzetten tot activiteit.

Oprichtende partijen. Het CBOG is een stichting, opgericht door AVVV, KNMG, GGZ-Nederland, NFU en NVZ-STZ. De oprichtende partijen wijzen de leden van de benoemingscommissie die het bestuur benoemt.

Inrichting CBOG. Het CBOG bestaat uit een bestuur, een ondersteunend bureau, een Raad van Advies en een Benoemingscommissie. Het bestuur zal bestaan uit 5 tot 7 leden. De Raad van Advies zal in ieder geval bestaan uit de organisaties die het CBOG hebben opgericht. De Benoemingscommissie bestaat uit drie leden en heeft tot taak het benoemen van de bestuursleden. In de Benoemingscommissie zitten: Winnie Sorgdrager (39), Pauline Meurs en Otto Bleker. Het CBOG zal - op basis van een subsidieverzoek - door het ministerie van VWS worden bekostigd.

Mevr. drs. S.A.M.P. Eigeman, communicatieadviseur MOBG
Dhr. drs. N. Wassenaar, beleidsmedewerker MOBG

 

 

 

Overheid & werknemer, ziekteverzuim, arbeidsongeschikt, re-integratieprojecten, ontslag, concurrentiebeding
688 

STASI NEDERLAND! De Staat wil burgers nog beter dan in de DDR in de gaten houden door invoering van kilometerheffing

623 

Doordat akten van de burgerlijke stand elektronisch worden opgeslagen, kan er direct een zogeheten 'dubbel' worden gestuurd naar de centrale bewaarplaats van de JustitiŽle Informatiedienst (JustID) in Almelo.

419 

Hoe bont moet je het maken voordat je als RECHTER wordt ontslagen?

655 

Hoe rancuneus is een jeugdzorg medewerker die in de bezwaarcommissie zit en in hoger beroep een zaak verliest?

406 De ontwikkeling van Nederland als informatie samenleving cruciaal voor arbeidsproductiviteit en sociale cohesi
352 Bent u ziek? Let op een verzuimverzekeraar die als arbodienst fungeert en op medeplichtigheid werkgever rekent
192  Jaarverslag 2005 Nederlands Instituut van Psychologen, de beroepsvereniging van psychologen
368 Medisch Tuchtcollege
160 Moszkowicz sr. waarschuwt voor "Andere tijden" Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Moszkowicz sr: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
195 Klacht gegrond met Hop als gemachtigde tegen Mw Drs C. Snijder pedagoog PAR Amsterdam. Maatregel waarschuwing!
322 Klacht gegrond tegen psychiater in de zaak van vader H. met Hop als gemachtigde tegen GGZ Drenthe
285 Bedrijfsleven! Man moest succesvolle DSM loopbaan afbreken! Welk belang had DSM bij opsluiten van zijn vrouw?
005 Bedrijfsleven! Procederen tegen het Openbaar Ministerie met K.H. de Werd na problemen met werknemers van de vakbond
283 Overheid! Strijd werknemer tegen Gemeente Amsterdam een waarschuwing voor anderen die tegen gemeente procederen
104 Overheid! Ontslag werknemer wegens verstoorde verhoudingen na valsheid in geschrifte gepleegd door directeur
278  Openbaar Ministerie! De IRT-affaire leert dat "klokkenluiders" bij het Openbaar Ministerie hun baan zullen kwijtraken
572  Ad Bos verklapte in 2001 het geheim van de bouwfraude en eindigt in camper in de gemeente Bergen Noord-Holland
334 Op patiŽntenkaart Defensiemedewerker Fred Spijkers werden stiekem psychiatrische aantekeningen gezet
379  Ongeval! Whiplash, ziekte niet door overheid erkend, verzekeringsbedrijven scharen zich achter beslissing U.W.V. 
020 Wat zijn de kansen van de gemiddelde Nederlander die door de overheid wordt gedwarsboomd en getreiterd?
690 De wetgever is er indertijd vanuit gegaan dat de gebrekkige toegang tot de kinderrechter zou kunnen worden gecompenseerd door een interne klachtenprocedure. Die route is echter voor de veelal in de duistere maatschappelijke jungle voortstrompelende justitiabelen niet gemakkelijk te vinden
680 KLANTEN wisten Hop via het internet te vinden en dit noopte de jeugdzorg om zich tot het Parlement en de Minister te wenden om recente klachtwetgeving weer aan te passen. De Vedivo hetze tegen Hop leidde tot afschaffing van alle Provinciale Klachtencommissies Jeugdzorg in Nederland
387 ONBEVOEGD MEDISCHE CONCLUSIE OVER OUDERS DOOR "JEUGDZORG"! Hoger beroep tegen BESLUIT Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland: "Het is een onbevoegd genomen besluit omdat plv. gezinsvoogd ten onrechte in een valse hoedanigheid onbevoegd medische conclusies heeft getrokken over de vader en de moeder van de minderjarige "
270 ONBEVOEGD PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK KIND IN OPDRACHT "JEUGDZORG"! Klacht tegen psycholoog Gelderse Roos Ede, met Hop als gemachtigde, bij Medisch Tuchtcollege Zwolle inzake onderzoek kind A. zonder toestemming ouders belast met het gezag over hun dochter
125 ONBEVOEGD UITSCHRIJVEN KIND UIT GEMEENTE DOOR DE "JEUGDZORG"! Bezwaar- en beroep tegen BESLUIT College Burgemeester en wethouders gemeente Rheden, met Zijlstra als gemachtigde, om dochter in te schrijven op adres ouders
003 De kinderrechter-norm 9 mei 2008. "Zolang de ouders zich alleen maar richten op procedures en niet openstaan voor hulpverlening en samenwerking met de gezinsvoogd is er geen vooruitgang mogelijk. Beslissing verlenging OTS en UHP" Bron: Beschikking 166506/JERK 08-15274 9 mei 2008 Kinderrechter mevrouw Brands-Bottema in de zaak Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland tegen de familie Nienhuis/Leenders met Hop als procesvertegenwoordiger.
470 Ongelijke doorlooptijden procedures ouders tegen "jeugdzorg" kenmerk ernstige partijdigheid rechtbanken voor de Staat!
557 Politiek gekonkel, handjeklap rechtersleger met gemeente! Pikmeer I, OM niet-ontvankelijk bij vervolging gemeente als verdachte
558 Politiek gekonkel, handjeklap rechtersleger met gemeente! Pikmeer II, OM niet-ontvankelijk bij vervolging gemeente als verdachte
095 Omroep Gelderland 180608 Alles uit de kast, informatieve TV uitzending over het wraken van de kinderrechter
STEM Stem NIET op CDA, PVDA, VVD en GroenLinks als u TEGEN kilometerheffing en TEGEN STASI NEDERLAND bent
   

top