Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Netwerk Ermelo
Actueel Activiteiten Hop ter verbetering van de rechtspraak voor burgers

 

 

(37) Internet register nevenfuncties rechterlijke macht met de beginletter Q

 

 

 

Quaadvlieg, prof.mr.A.A.
Arnhem ?
C2004-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm 03 4023 dhr. mr.dr. H.M.J. Quaedvlieg Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht
C221003 Hop bijbanenregister Maastricht
Rechter in opleiding Rechtbank Maastricht ingang 01-0204
Gerechtsauditeur Rechtbank Maastricht ingang 01-0204
Lid Boekenraad strafrecht Ars Aequi Libri ingang 01-0503 dhr. prof.mr. A.A. Quaedvlieg
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch ingang 03-0790
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem ingang 08-0791
hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder handels- en economisch recht, industriŽle eigendom en aute Katholieke Universiteit Nijmegen Nijmegen
lid programmacommissie Nationaal Programma Informatietechnologie en Recht
adviseur Clifford Chance Advocaten, soms ook voor andere kantoren of partijen met vragen op vakgebied Amsterdam ingang 01012002
bestuurslid Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen
medewerker/coordinator post-doctoraal onderwijs
adviseur casus.com ingang 01-1100
bestuurslid Vereniging voor Auteursrecht
redactielid AMI en BIE<
adviseur Genootschap Onafhankelijke Nederlandse Geluidsproducers ingang 01012002 dhr. mr. W.G.H.M. van der Putten
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 04-0995
directeur
Grafzorg Nederland B.V. Wassenaar
zelfstandig juridisch adviseur
Juridisch Adviesbureau Van der Putten/Internet rechtshulp Wassenaar 01012002
Plv. voorzitter commissie bezwaar- en beroepschriften
gemeente Noordwijkerhout
Voorzitter
Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen
Lid raad van commissarissen
Zorg Diensten Groep BV.
Lid raad van bestuur
Vastgoed Maatschap AKROned Rotterdam
W.E.J. Tjeenk Willink (Kluwer)/Koninklijke Vermand Deventer/Lelystad
Adviseur
Vermande Studiedagen BV Lelystad
commissaris
Logistiek Dienstencentrum Uitvaartzorg BV Geldermalsen
Rechter-plaatsvervanger
Rechtbank Utrecht ingang 07-0403
Senior-jurist/coŲrdinator
Afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken van de Rijkswaterstaat
Voorzitter Medezeggenschapsraad
dr. Polanoschool, school voor doven Rotterdam 01011998
Voorzitter bezwarencommissie
Gemeente Werkendam Werkendam 01011995
frellance juridisch adviseur
zelfstandig Gorinchem 01011994
freelance docent
Bestuurs Academie Nederland Maarssen 010100-31-1204
Voorzitter bezwaarcommissie
Gemeente Aalburg Aalburg 01011996-311204

Quaadvliet, mw.mr.F.M.T.
Arnhem ?
C2004-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


I.P.E.0234 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Hoogleraar Nijmegen
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 30582
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 30582
Rechter rechtbank Den Bosch 120783
Vice-president rechtbank Den Bosch 310190
NU
Den Bosch CoŲrdinerend Vice-president 190894
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


F.M.T. mw.
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 011203
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


F.J.A.0144
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 95 96 97 98
Medewerker Instituut van Bestuurswetenschappen 1971
Burgerraadsman Leiden 1974
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 190580
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 191181
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 240382
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 250783
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 20790
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 301190
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10792
NU
Den Haag Vice-president 100492
C1997 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENA.A.0558 prof.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Arnhem rechterplaatsvervanger 080791
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger 030790
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, Katholieke Universiteit Nijmegen, Privaatrecht in het bijzonder handels- en economisch recht industriŽle eigendom en auteursrecht
Adviseur bij Clifford Chance Advocaten te Amsterdam alsmede incidenteel voor andere kantoren en
partijen
C1997-040904 Hop bijbanenregister ArnhemA.P.J.H.
NLRM 71 80
Kantonrechterplaatsvervanger Heerlen 300162P.C.0464
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Arnhem 10489
Substituut-Officier van justitie arrondissementsparket Almelo 11094
NU
Almelo parket arrondissementsofficier van justitie 011095
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.


L.H.M.
NU
Alkmaar rechter-plaatsvervanger 170502
NEVENFUNCTIES
Secretaris klachtencommissie Verpleeg- en verzorgingshuizen in Bergen, Egmond Schoorl, St. Westerhout te Alkmaar 011102
Bestuurssecretaris Vereeniging De Prins Hendrik Stichting sedert 1874 Amsterdam 010403
Voorzitter Stichting De Kunst Alkmaar 010795
Voorzitter klachtencommissie Politieregio NHN Alkmaar 011203
C000002-240304 Hop bijbanenregister AlkmaarL.H.A.J.M.0339
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 96 97 98
NU
Utrecht kantonrechterplaatsvervanger 191287
Rechterplaatsvervanger Utrecht 120988-GOG280904
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, bijzonder hoogleraar, Amsterdam Universiteit van A'dam, Advocatuur (Vanwege de Nederlandse Orde van Advocaten)
Advocaat te Utrecht kantoor Derks, Star Busmann, Hanotiau beŽdiging 1967T.F.W.M. 80639 Mw.
NLRM 87 88/89 90
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Den Haag 40986H.Ph.J.0729 Jhr.
NLRM 95 96 97 98
NU
Breda kantonrechterplaatsvervanger 080595
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Breda kantoor Quarles & Jurgens beŽdiging 1956mw. mr. A.C. 1142
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter Landelijk Beraad tussen kinderrechters en gezinsvoogdij-instellingen Raad voor de Kinderbescherming 01012001
docent opleiding Family Mediator NIP
docent juridische opleidingen OSR Utrecht
Lid commissie van beroep Vereniging van Advocaat-scheidingsbemiddelaars
Plaatsvervanger voorzitter klachtencommissie Nederlandse Vereniging van vrij-gevestigde psychotherapeuten
Privaatrechtelijk afgestudeerd in Leiden met kinderrecht als keuzevak.
Stage gelopen bij de Raad voor de kinderbescherming Utrecht
In 1967 afgestudeerd
Den Haag Raio 101067
Buitenstage een jaar op een advocatenkantoor
Klaar met raio-opleiding in 1973
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Haag 100268
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 10970
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 230475
Rechter rechtbank Utrecht 10290
NU
Utrecht Vice-president 1990-04-25
NEVENFUNCTIES
Lid, incidenteel adviserend SP 2002-01-01
docent opleiding Family Mediator Edumonde 2001-01-01
C1997-250407 Hop bijbanenregister Utrecht
Aandachtsvestiging
De raad vroeg haar om kritiek op de missietekst Zie raadsnieuws 6/97
De Raad voor de Kinderbescherming sprak haar met haar voornaam aan en gaat zeer vriendschappelijk met haar om!
Trema 1999, nr 5 (mei) Kinderrecht, voer voor specialiste Quik-Schuijt
68 Kinderrechter Nanneke Quick, uit Utrecht, stond sceptischer tegenover de overgang. "Voor ons is het het belangrijkste dat de bureaus jeugdzorg de zorg overnemen zonder bureaucratische procedures. Voorlopig is voor ons nog steeds een zorg dat de indicatiestelling een dubbele check krijgt."
Uitspraken mevrouw mr. A.C. Quik-Schuijt
214 De mr. A.C. Quik-Schuijt-norm.  De Wet geeft pleegouders geen recht een verzoek in te dienen tot (verlening van de) plaatsing of terugplaatsing van hun pleegkind bij hen. Dit is in strijd met art. 6 en art. 8 EVRM. De pleegouders zijn ontvankelijk verklaard. (mr. A.C. Quik-Schuijt, Z.J. Oosting en P. Putters)I.M.E.A de 0264 Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 10493
NU
Den Bosch rechter
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid De Vugtse IJsclub De IJzeren Man
Bestuurslid Stichting Salomon beheer begraafplaats Groendaal te Den Bosch
070797A.W. Ir.
NLRM 71
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Amsterdam 100446

QUINT H.R.
Arnhem hof raadsheerplaatsvervanger 070801
C1997-010704 Hop bijbanenregister Arnhem
Advocaat en procureur Zwolle
Secretaris raad van toezicht Nederlandse Vereniging van Makelaars Zwolle
Plaatsvervangend-secretaris Centrale Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars 010102
Lid adviescommissie it Nederlandse Orde van AdvocatenL.H.A.J.M. 0339
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 191287
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 120988-GOG280904
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Utrecht advocaat en procureur Derks Star Busmann
Voorzitter Stichting Juridische Bijstand OHRA
Nederlandse Orde van Advocaten lid adviesraad opleiding
Docent gedragsrecht op de beroepsopleiding
Bijzonder hoogleraar advocatuur Universiteit Amsterdam
Beheerder en voorzitter van Bijleveldtstichting te Utrecht
Voorzitter Stichting Arkhousing
Lid bestuur Stichting huisvesting Arbeidsvoorziening Middelburg, Hengelo, Doetinchem
Lid bestuur Stichting Landelijke Huisvesting RIAGG Utrecht 
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht

 

 

Publicatie nevenfuncties rechters & Officieren van Justitie op internet door Hop sloeg in als een bom


(210) 1998 CDA Minister van Justitie adviseerde Hop om tegen rechters te procederen om bijbanenwetgeving te handhaven
(329) CDA Minister van Justitie: "Door de activiteiten van Hop zijn registers nevenfuncties rechters beter gaan functioneren"
(276) Met de publicatie van hun rechter bijbanen is de(CHRISTELIJKE) advocaat die ook het bijbaantje rechter vervuld niet zo blij
(50) Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen). Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan......... schrijft vervolgens de volgende CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(53) Jeugdzorgindustrie Nederland opende zelfs een helpdesk om jeugdzorgpersoneel tegen Hop bij te staan met gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen
(griffier) Nederlandse Vereniging van Gemeenten VNG opende ook al een helpdesk tegen Hop om ambtenaren en gemeenten bij te staan
Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat (Groep) Hop moet worden doodgezwegen".
Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.
Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.
Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.
Informant Mr. H.P. Wooldrik Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem: "Eigenlijk zijn wij toch een volk van dominees en regenten. Van boven ons gesteld gezag en daar hoort ook de rechtspraak bij. De volksrechtbank met jury drukten wij meteen de kop in, terwijl de Duitsers, Belgen, Fransen en Engelsen er allemaal iets van hebben. De rechtspraak laat je niet over aan het gewone volk, vindt men, daar heb je autoriteiten voor." Bron: Groene Amsterdammer.
(21) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter A
(22) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter B
(23) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter C
(24) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter D
(25) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter E
(26) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter F
(27) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter G
(28) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter H
(29) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter I
(30) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter J
(31) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter K
(32) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter L
(33) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter M
(34) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter N
(35) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter O
(36) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter P
(37) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Q
(38) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter R
(39) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter S
(40) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter T
(41) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter U
(42) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter V
(43) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter W
(45) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Y
(46) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Z
(Contact) Hop per E-mail voor verbetering van onjuiste gegevens van ťťn vermelding

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hij heeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 2018 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.