GROEP HOP ERMELO ©

Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

De CDA PR commissie eiste meermalig geld van Hop om mee te mogen doen aan politiek debat. Antwoord Hop: Donder op! De CDA PR commissie eiste verwijdering van de CDA brieven aan Hop van internet. Antwoord Hop: Eed van een raadslid. Raadsleden moeten alvorens hun functie te kunnen uitoefenen een ambtseed afleggen, waarin zij trouw aan de Grondwet beloven. Ze moeten verklaren dat ze om tot lid van de raad te worden benoemd geen gift of gunst hebben gegeven of beloofd en dat ze bij de uitoefening van hun ambt 'rechtstreeks noch middellijk' enig geschenk of enige belofte hebben aangenomen of zullen aannemen.

Alleen Hop maakte bezwaar tegen de totaal verrotte CDA mentaliteit het knippen en plakken in verkiezingsformulieren. Alleen Hop maakte steeds bezwaar tegen de verrotte mentaliteit die heerste in het Ermelose gemeentehuis waarbij leden van de stembureaus zelf ook kandidaat waren voor de gemeenteraad om verkiezingsuitslagen te kunnen manipuleren.

Stem Wijzer! Stem Groep Hop.Kent u iemand in Ermelo vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien en/of wil helpen met het snel verkrijgen van het wettelijk aantal benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met de verkiezingen in Ermelo?

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

Bedrijvenkring Ermelo. Op 17 november 2005 12:20 uur schreef Johan Roseboom (SGPer) namens Navobi onderdeel van Drie Groep aan Hop Citaat: Ik vertrouw de Ermelo's samenleving zo , dat ik er 100 % van uit ga, dat je (Hop) geen enkele zetel krijg. Navobi is een producent van kalvermelk, kalverhouderij, voedselproductie, kalverslachterij, vleesverwerking en kalfsvellen

 

 

 

Kontakt Ermelo, Lilian Verdoorn, journalist Het Kontakt:

Groep Hop en G.D.U. lopen raad weer mis

ermelo

 • 

Net als vier jaar geleden is het de partijen Groep Hop en G.D.U. niet gelukt een zetel in de raad te veroveren. Wel boekten beide partijen winst ten opzichte van 2006.

De G.D.U. kreeg dertig stemmen meer dan in 2006 en kwam uit op 169 stemmen. Groep Hop mocht er 69 extra opschrijven ten opzichte van 2006 en eindigde met 442 stemmen. “We hebben in ieder geval winst geboekt”, concludeert lijsttrekker Jan Hop. “We hebben flink campagne gevoerd, daarom hebben we misschien meer stemmen gekregen.” Hop ziet leerpunten voor de verkiezingen in 2014, waaraan zijn partij beslist weer mee zal doen. “Dan moeten we meer jonge kandidaten op de lijst hebben, vanaf achttien jaar. Daarnaast moeten we wellicht een stichting ‘Vrienden van Groep Hop’ oprichten om sponsorgelden binnen te halen.” Want het meedoen aan verkiezingen kost een lieve duit, verzekert Hop. “Wat dat betreft heb ik respect voor Henk Kraaij van de G.D.U.. Hij deed dit jaar al voor de vierde keer mee. Respect dat hij dit doet en blijft volhouden.”

Kraaij op zijn beurt is erg teleurgesteld dat hij wederom geen plek in de raad krijgt. Ik kan het niet begrijpen. Ik had gedacht dat het deze keer zou lukken. Maar alle goede dingen komen langzaam.” De 442 stemmen voor Groep Hop vindt hij onbegrijpelijk. “Hoe krijgt Hop dat voor elkaar?” Ook verbaast het hem dat het CDA nog steeds vijf zetels heeft. “Ik had er op drie voor het CDA gerekend.”

Lilian Verdoorn

 

 

 

(379) (362) LOSGELD IN ERMELO! Alleen Groep Hop ging NIET akkoord met betaling van LOSGELD voor deelname aan (CDA)verkiezingsdebatten Ermelo 2010 aan CDA PR-commissie! Alleen Groep Hop weigerde een bedrag per gekozen raadslid aan het CDA te betalen. Zijn deze betalingen in overeenstemming eed (362) die zittende raadsleden hebben afgelegd en de eed (362) gekozen raadsleden gaan afleggen? Wat zegt de WET hierover?

Groep Hop ging NIET akkoord met betaling aan CDA PR-commissie per gekozen raadslid in Ermelo

CDA PR-commissie,

T.a.v. de heer H. Scholts,

Tuinfluiterstraat 17,

3851 WB Ermelo.

 

Ermelo, 14 november 2009.

 

Onderwerp: CDA lijsttrekkersdebat 1 maart 2010.

 

Geachte heer Scholts,

 

Dank voor ons plezierig verlopen gesprek donderdagmorgen 12 november 2009 met de heer J. Hop waarin u Groep Hop uitnodigde om mee te doen met het lijsttrekkersdebat op 1 maart 2010 in de Dialoog.

 

U vertelde kort samengevat dat het CDA lijsttrekkersdebat “anders” gaat worden en dat de kosten worden gedeeld door aan het debat deelnemende partijen die na de verkiezingen gemeenteraad in de gemeenteraad worden gekozen. Ermelo heeft 21 zetels dus de rekening wordt gedeeld in 21 stukjes. Als Groep Hop NIET gekozen wordt in de gemeenteraad betaald Groep Hop NIETS voor deelname aan dit debat op 1 maart 2010.

 

Vandaag is de uitnodiging voor het debat 1 maart 2010 zorgvuldig besproken.

 

Na zorgvuldige afweging van de (financiële) voor- en nadelen voor de Groep Hop om WEL of NIET mee te doen aan dit in Ermelo bekende lijsttrekkersdebat is vandaag besloten om NIET mee te doen met het CDA lijsttrekkersdebat 1 maart 2010.

 

Met vriendelijke groet,

 

Groep Hop

namens deze,

 

Jan Hop

 

 

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

 

(379) LOSGELD IN ERMELO! Alleen Groep Hop ging NIET akkoord met betaling van LOSGELD voor deelname aan (CDA)verkiezingsdebatten Ermelo 2010 aan CDA PR-commissie! Alleen Groep Hop weigerde een bedrag per gekozen raadslid aan het CDA te betalen. Zijn deze betalingen in overeenstemming eed die zittende raadsleden hebben afgelegd en gekozen raadsleden gaan afleggen? Wat zegt de WET hierover?

Gezocht reacties op de betaling van LOSGELD door raadsleden in Ermelo  NADAT ZE ZIJN GEKOZEN aan de CDA PR-commissie?

Inzake mijn bezwaar tegen de verkiezingsuitslag verkiezingen gemeenteraad Ermelo nog het volgende.
 
Voor de zitting Hoofdstembureau kwam de persoon van de CDA PR-commissie naar me toe.
Hij wilde dat er tekst van mijn website zou worden verwijderd m.b.t. het CDA debat in Ermelo en betalingen aan het CDA NADAT raadsleden in Ermelo zijn gekozen.
Ik antwoordde hem gelijk dat het alleen maar erger wordt en dat hij dat kon vergeten.
 
Wat is er aan de hand.
Groep Hop deed NIET met het CDA lijsttrekkersdebat omdat Groep Hop weigerde LOSGELD
te betalen eeneenentwintigste deel van de kosten van het CDA debat per gekozen raadslid.
Groep Hop heeft dit geweigerd en vervolgens werd Groep Hop ook uitgesloten bij het
Grootgroevenbeek scholierendebat georganiseerd door CDA en deze school.
 
CENSUUR Wat is er aan de hand.
CENSUUR De krantjes in Ermelo beloofden wel te schrijven waarom we niet meededen maar dat is niet gebeurd.
CENSUUR Dat is vreemd in combinatie met het verzoek om verwijdering gegevens van internet.
 
IS ER MEER AAN DE HAND? WELKE IMPACT?
Is het in overeenstemming met de eed die een raadslid heeft afgelegd om geld te beloven aan de CDA PR-commissie
als je (weer) gekozen wordt in de gemeenteraad van Ermelo?
 
Mag je geld beloven als kandidaat raadslid aan derden als je gekozen wordt door die activiteiten van derden?
Is dit in overeenstemming met de eed die een raadslid al heeft afgelegd en/of de eed die kandidaat-raadslid/nieuwe raadsleden gaan afleggen bij installatie?
 
Wat staat hier over in de WET?
 
Uw reactie zie ik gaarne tegemoet?
 
Jan Hop, cinermelo@hotmail.com

 

 

Groep Hop doet niet mee aan CDA lijsttrekkersdebat

Bron: Dorpsbode Ermelo / Het Kontakt 22 december 2005.

Ermelo. Groep Hop doet niet mee aan het verkiezingsdebat in De Dialoog op maandag 20 februari 2006. De manier waarop Groep Hop werd uitgenodigd bevalt lijsttrekker Jan Hop niet. "Dat debat wordt georganiseerd door de PR-commissie van het CDA. De uitnodigende mail heb ik zaterdagavond om 19:30 uur ontvangen. In dat mailtje staat dat de kosten gezamenlijk gedeeld worden en dat gekeken wordt naar de omvang en draagkracht van de verschillende partijen. Na de verkiezingen wordt de rekening toegestuurd.

Zo gaan wij dat niet doen zegt Hop. Groep Hop gaat niet betalen aan de PR-commissie van het CDA. Jan Hop interpreteert de uitnodiging als "het CDA dat als grootste partij gezag wil uitoefenen op andere kleine partijen. Zo lees ik dat aldus Hop. Vindt hij het dan geen gemiste kans om het partijprogramma bekend te maken. Nee zegt hij: : Ik heb dat debat met de Bedrijvenkring Ermelo meegemaakt. Dat heeft geen meerwaarde.

 

 

 

Geschiedenis in Ermelo 17 december 2005. Uitnodiging CDA PR-commissie aan Groep Hop voorbeeld hoe het CDA gebruikt maakt van de menselijke conditionering in marketing om mensen (lijsttrekkers van andere partijen) tegen betaling iets aan te smeren. Groep Hop weigerde echter mee te werken aan deze CDA-mentaliteit in Ermelo waarbij de CDA-PR commissie gezag over de andere partijen wil kunnen uitoefenen. Groep Hop doet dus niet mee aan het CDA-lijsttrekkersdebat omdat wij weigeren te accepteren dat de CDA-PR commissie GEZAG over Groep Hop gaat uitoefenen en wij moeten betalen om mee te mogen doen aan een debat.

 

Groep Hop is TEGEN het uitoefenen van gezag door de CDA PR-commissie over andere partijen in de aanloop naar en tijdens het CDA-lijsttrekkersdebat. Alle andere partijen in de gemeenteraad van Ermelo zijn VOOR het uitoefenen van gezag door de CDA-PR-commissie over de andere partijen. 

Antwoord CDA Wijbe Bekkema aan Hop 4 januari 2006 10:05 uur: Citaat: "Toen u de hele uitnodiging van het CDA op uw website plaatste met onderstreping en uitvergroting in kleur, was ik daarover verbaasd. Met zo'n handelswijze ga ik liever niet serieus om. Vandaar mijn besluit nergens richting Hop op te reageren."

Beste Wijbe, het is de enorme arrogantie van het CDA die in jullie uitnodiging aan een nieuwkomer werd blootgelegd. Het ontbreekt jullie goede communicatietechnieken jegens nieuwkomers. Acht wat zielig nou dat ik jullie uitnodiging op internet heb gezet hoor ik je nu weer klagen. Van mijn kant adviseer ik je een cursus communicatie met nieuwkomers te gaan volgen en ik herkende dan ook onmiddellijk jullie totaal verrotte CDA-mentaliteit jegens Groep Hop ook in de communicatie van Balkenende richting Jan Marijnisse na afloop van de landelijke verkiezingen in 2006. Balkenende was veel slimmer dan jij en nam zijn woorden snel terug nadat Marijnisse net als ik direct weerwerk tegen deze totaal verrotte CDA-mentaliteit leverde. Jij bent een zielig mannetje want jij kunt niet anders dan klagen en samen met jouw CDA maatje wethouder Vliek niet meer uitbrengen dan mij als natuurterrorist aanmerken omdat ik opkom voor het natuurgebied De Zanderij.

 

De CDA uitnodiging van zaterdagavond 17 december 2005 om mee te doen aan het CDA-lijsttrekkersdebat werd door ons direct beantwoord met: "Wij doen niet mee." De Groep Hop nodigt u uit onderstaande uitnodiging van het CDA begrijpend te lezen en na te denken.........................

 

---Oorspronkelijk bericht-----

Van: j.hop3 [mailto:info@groephop.nl]

Verzonden: zondag 18 december 2005 7:39

Aan: Wijbe Bekkema

Onderwerp: RE: 20 februari

 

CDA, T.a.v. campagneleider,

De heer Wijbe Bekkema.

Geachte heer Bekkema,

Uw emailbericht met een uitnodiging om deel te nemen aan een lijsttrekkersdebat op 20 februari 2006 in goede orde ontvangen. Namens de Groep Hop bericht ik u omgaand dat wij NIET aan dit lijsttrekkersdebat zullen deelnemen.

Met vriendelijke groet,

Jan Hop.

(Groep Hop)

 

Lijsttrekkersdebat.

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Wijbe Bekkema [mailto:wijbebekkema@hotmail.com]

Verzonden: zaterdag 17 december 2005 19:21

Aan: groephop@groephop.nl

Onderwerp: 20 februari

hierbij de uitnodiging om deel te nemen aan het lijsttrekkersdebat. Evenals bij voorgaande gemeenteraadsverkiezingen organiseert het CDA een lijsttrekkersdebat. Graag wel even een reactie wanneer u er zeker van bent dat u mee doet.

vr gr Wijbe Bekkema, campagneleider CDA

 

 

 

Eerste uitnodiging pr team CDA aan Groep Hop om aan het CDA-lijsttrekkersdebat deel te nemen

CDA Ermelo PR Commissie CDA

Tweede versie van onze uitnodiging.

Geachte heer/mevrouw,

Evenals vier jaar geleden voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen organiseert het pr team van het CDA een politieke avond (lijsttrekkersdebat) in de dialoog. Deze keer is die avond gepland op maandagavond 20 februari 2006. Aanvang 20.00 uur. We maken weer een soort politiek café, met stamtafel als centrale discussieplaats. Jeanne Dijkstra is bereid gevonden om de discussie in goede banen te leiden.

We willen voor de pauze de lijsttrekkers volop gelegenheid geven om de idealen van hun partij uit te leggen aan het publiek. Na de pauze willen we de schriftelijk ingeleverde vragen bundelen tot enkele hoofdthema’s welke onderling door de lijsttrekkers worden besproken. Radio Veluwe FM gaat de hele avond uitzenden. Dat betekent wel dat we iets voor tien uur een goede afronding moeten hebben.

We stellen u voor om, zoals we in het verleden ook deden, de kosten gezamenlijk te delen, zij het dat we gaan kijken naar de omvang en dus de draagkracht van de verschillende partijen. U krijgt na de verkiezingsavond van ons een rekening toegestuurd.

Uiteraard rekenen we op uw medewerking en uw aanwezigheid op deze verkiezingsavond. Wanneer u instemt en deelneemt aan deze avond dan graag even een berichtje sturen naar ondergetekende. U wordt dan ook op de hoogte gehouden van een preciezere invulling van het avondprogramma. 

Namens het pr team van het CDA

Wijbe Bekkema

Dokter Scheurerlaan 8

3853 KB Ermelo

tel 0341 – 557045

e-mail :  wijbebekkema@hotmail.com

 

 

Een uitnodiging om na te denken over geld betalen voor "debat" en de waarde die eraan gehecht wordt als een illusie.

In de lokale media werden de lijsttrekkers van de politieke partijen al een beetje opgewarmd. Het CDA-lijsttrekkersdebat komt eraan. Dit debat was ook door mij al als datum genoteerd op de website actueel van de Groep Hop site. Ik ging er dus vanuit dat ik mee mocht doen en hield deze datum alvast vrij.

Op zaterdagavond 17 december 2005 kwam bij mij de eerste, kennelijk voor anderen de tweede, uitnodiging binnen in mijn e-mail brievenbus. Wat een verassing. Het CDA-lijsttrekkersdebat werd georganiseerd door de PR-commissie van het CDA. En laten we eerlijk zijn, ze zijn best wel slim bij de PR-commissie van het CDA. Ik kan daar ook wel om glimlachen. De lijstrekkers van de andere partijen laten betalen voor de PR-activiteiten van het CDA. Ze probeerden dat dus ook bij mij citaat:  "We stellen u voor om, zoals we in het verleden ook deden, de kosten gezamenlijk te delen, zij het dat we (PR-commissie CDA) gaan kijken naar de omvang en dus de draagkracht van de verschillende partijen. U krijgt na de verkiezingsavond van ons een rekening toegestuurd."

Ik trapte daar niet in en antwoordde gelijk dat ik niet meedeed. Een rekening toegestuurd krijgen zonder het bedrag te weten wat je moet betalen? Geld betalen voor de illusie van een debat? Geld betalen aan de PR-commissie van het CDA? De CDA PR-commissie gezag over de Groep Hop laten uitoefenen? "We gaan kijken naar de omvang en dus de draagkracht van de verschillende partijen" Het lijkt de sociale dienst wel vertelde ik de enigste journalist die mij hierover opbelde en hier een stukje over schreef. We willen voor de pauze de lijsttrekkers volop gelegenheid geven om de idealen van hun partij uit te leggen aan het publiek staat in de uitnodiging. Moet ik betalen om andere lijsttrekkers volop de gelegenheid te geven hun idealen uit te leggen?

Mijn reactie was anders dan de mensen gewend waren en ik kreeg natuurlijk vragen waarom ik niet meedeed. Ik legde het de mensen netjes uit. Tot nu toe gaf iedereen mij gelijk om niet mee te doen aan een "debat" waar ik voor moet betalen als lijsttrekker van de Groep Hop en een rekening toegestuurd krijg waarvan het bedrag niet bekend is.

 

Aanzetten tot nadenken. De Groep Hop’ wil aanzetten tot nadenken stond in Het Kontakt van 29 september 2005. Dat doen wij dus ook bijvoorbeeld door de beslissing om niet mee te doen met het CDA lijsttrekkersdebat op 20 februari 2006 omdat wij hiervoor moeten betalen.

Betalen voor dit debat is een voorbeeld hoe het CDA gebruikt maakt van de menselijke conditionering in marketing om mensen (lijsttrekkers van andere partijen) tegen betaling iets aan te smeren. Wat zijn mijn alternatieven?

Ik kan met de mensen in "debat" gaan door ze op straat aan te spreken. Dat kost niets.

Ik kan natuurlijk ook op de tribune gaan zitten en luisteren naar het "debat". Dat kost ook niets.

Ik kan ook een vraag inleveren. Misschien wordt die vraag wel gebundeld tot een van de hoofdthema's. Dat kost ook niets.

Hoeveel geld moet ik de CDA PR-commissie betalen voor ieder woord dat ik misschien mag zeggen? Zou Balkenende moeten betalen voor deelname aan een verkiezingsdebat.................... 

Het is een illusie om te denken dat je geld voor "debat" moet betalen en als niemand daar meer aan mee doet dan is dat gelijk afgelopen. Creatief en anders denken om geen geld voor "debat" uit te geven maakt het "debat" daarover ook steeds leuker.

Je houdt dan vanzelf geld over. Ik denk erover om voor het bespaarde geld een wit T-shirt van 2 Euro bij de Action te kopen. Met een goedkope viltstift Groep Hop erop. Als de mensen mij in dat 2 euro T-shirt zien lopen gaan ze misschien wel met mij in "debat".

Jan Hop, lijsttrekker Groep Hop.

 

 

 

Mag ik uit uw eigen CDA-persbericht over het lijsttrekkersdebat opmaken dat het CDA het lijsttrekkersdebat organiseert uitsluitend met de bedoeling om het democratisch gezicht van het CDA te laten zien? 

Vraag Hop per e-mail aan CDA 3 januari 2006 14:24 uur.

Waarom is het eigenlijk traditie dat het CDA dit lijsttrekkersdebat organiseert? Is het niet democratischer als de andere in de gemeenteraad gevestigde politieke groeperingen ook kansen zouden krijgen om "het lijsttrekkersdebat" te organiseren? 

Antwoord CDA Wijbe Bekkema aan Hop 4 januari 2006 10:05 uur. De essentie van zijn antwoord hieronder weergegeven:

Citaat: "Het CDA is als grootste partij met de meeste menskracht het beste in staat om die avond te organiseren. Zo is het ontstaan".

Citaat: "Toen u de hele uitnodiging van het CDA op uw website plaatste met onderstreping en uitvergroting in kleur, was ik daarover verbaasd. Met zo'n handelswijze ga ik liever niet serieus om. Vandaar mijn besluit nergens richting Hop op te reageren."

Citaat: "Voor ons graag een gesloten boek. Hou hier toch over op."

Citaat: "Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geďnformeerd, dat was het, graag geen reactie.

Met vriendelijke groet, Wijbe Bekkema.

 

 

 

Het publiceren van de complete CDA uitnodiging voor het CDA-lijsttrekkersdebat op internet wordt als niet serieus aangemerkt. Is hier sprake van een incident? Het antwoord is neen.

Eerste voorbeeld. Het publiceren van de complete CDA uitnodiging voor het CDA-lijsttrekkersdebat op internet wordt als niet serieus aangemerkt. Is de grondslag voor het CDA-besluit nergens richting Hop op te reageren met uitzondering van publicatie van twee feitelijke onjuistheden over Hop op de CDA website om heel kort citaat: "conflict heel zakelijk even recht te zetten". Bron: Twee e-mails Hop 020106 en 020106/CDA Wijbe Bekkema 040106.

Is hier sprake van een incident? Het antwoord is neen.

Tweede voorbeeld. Hop wijst expliciet op op de weigering van het College van B en W om aan hem tegen betaling de begroting 2006-2009 digitaal toe te sturen voor publicatie op internet zodat de burgers van Ermelo deze begroting gratis op internet kunnen lezen. 

Derde voorbeeld. De dertig geheime projecten in Ermelo waarvoor een VROM ambtenaar wordt gezocht die gezag over bestuurders moet kunnen uitoefenen.

Vierde voorbeeld. Hop wijst ook expliciet op de reactie van CDA-er Arno Goessen op de inspraak en vragen van Hop bij de Commissie Samenleving

Het gevaar! Citaat: "De voorzitter merkt nog op dat met name de financiële uitwerking zoals die nu voorligt uiteraard niet openbaar is. De tekorten die het met zich meebrengt en de dekking hiervan zijn getallen die natuurlijk wel naar buiten gaan, maar de onderbouwing van de cijfers moet vertrouwelijk blijven want anders zouden anderen hier misbruik van kunnen maken." Uiteraard zullen eventuele vertrouwelijke gegevens uit de notulen weggelaten worden lees ik (Hop) in de 10 pagina’s van de notulen van deze besloten vergadering.  Bron: Notulen besloten vergadering over verplaatsing DVS'33..  

De vraag van Hop tijdens inspraak bij de Commissie Samenleving Gemeente Ermelo: Welke vertrouwelijke gegevens zijn dat wil ik van u weten en waarom moeten deze gegevens vertrouwelijk blijven?   

De Commissie Samenleving (met CDA-er Arno Goessen voorop) vond de inspraak van Hop absurd en belette Hop om verder te spreken.

 

 

 

 

Hop nodigt u uit aan de hand van bovenstaande vier voorbeelden in onderlinge samenhang over de CDA democratie in Ermelo en "openbaarheid" na te denken

De stelling. Organiseert het CDA het lijsttrekkersdebat uitsluitend met de bedoeling om het democratisch gezicht van het CDA te laten zien maar is het de ware gedaante van (CDA) (kandidaat) bestuurders om zoveel mogelijk informatie voor het gewone volk verborgen te  houden..................

Mag ik u uitnodigen voor "debat"?

Jan Hop (Groep Hop)

 

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: j.hop3 [mailto:j.hop3@chello.nl]

Verzonden: dinsdag 3 januari 2006 14:24

Aan: CDA.Ermelo@planet.nl

Onderwerp: RE: persberichten uw website

http:home.planet.nl/~cda.ermelo/Nieuws.htm

 

Aan het CDA te Ermelo,

Gisteren verzocht ik de redactie van uw website twee feitelijke onjuistheden over de Groep Hop van uw website te verwijderen.

Vanmiddag bezocht ik opnieuw de CDA website. De feitelijke onjuistheden in het CDA persbericht over de Groep Hop zijn op 3 januari 2005 niet verwijderd. Ik concludeer hiermee dat het tot de normen en waarden van het CDA in Ermelo behoort om in een persbericht kennelijk met opzet onjuiste informatie over de Groep Hop te verspreiden.

Tijdens dit tweede bezoek aan de CDA website bekeek ik ook uw persbericht over het "lijsttrekkersdebat" citaat:

Lijsttrekkers debat
Op 20 februari is er weer het traditionele lijsttrekkersdebat in de dialoog. Het is inderdaad een traditie dat het CDA deze avond organiseert. Maar dit niet met andere bedoelingen dan het democratische gezicht te laten zien.  Alle partijen kunnen zich daar profileren. De avond wordt rechtstreeks uitgezonden door radio Veluwe fm. Maar toch zien we u graag in de dialoog.

Een zin trok nu mijn aandacht. Citaat: "Maar dit niet met andere bedoelingen dan het democratische gezicht te laten zien."

Maar dit niet met andere bedoelingen dan het democratisch gezicht te laten zien. Dat zinnetje stond niet in mijn uitnodiging.

Mag ik uit uw eigen CDA-persbericht over het lijsttrekkersdebat opmaken dat het CDA het lijsttrekkersdebat organiseert uitsluitend met de bedoeling om het democratisch gezicht van het CDA te laten zien?

Dat het tot het democratisch gezicht van het CDA behoort om feitelijke onjuistheden in een persbericht te verspreiden over de politieke groepering die niet aan dat CDA-lijsttrekkersdebat wil meedoen?

Waarom is het eigenlijk traditie dat het CDA dit lijsttrekkersdebat organiseert? Is het niet democratischer als de andere in de gemeenteraad gevestigde politieke groeperingen ook kansen zouden krijgen om "het lijsttrekkersdebat" te organiseren.

Dat noemen wij bij de Groep Hop democratie. Ik nodig u, andere politieke groeperingen in Ermelo en de burgers uit hier eens over na te denken.

Met vriendelijke groet,

Jan Hop (Groep Hop)

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: j.hop3 [mailto:j.hop3@chello.nl]

Verzonden: maandag 2 januari 2006 19:50

Aan: CDA.Ermelo@planet.nl

Onderwerp: persberichten uw website http:home.planet.nl/~cda.ermelo/Nieuws.htm

Geachte redactie,

Ik bezocht op 2 januari 2006 de website van het CDA en vond op bovengenoemde website een bericht over de Groep Hop.

In de drie regels over de Groep Hop op uw CDA website staan twee feitelijke onjuistheden.

Ik verzoek u beleefd ONVERWIJLD de onjuistheden over de Groep Hop van uw CDA-website te verwijderen.

Feitelijke onjuistheid 1.

Bij de Groep Hop bestond het vermoeden dat de organisatoren (de pr commissie van het CDA) er aan zouden verdienen.

Dit is feitelijk onjuist.

Feitelijke onjuistheid 2.

en vervolgens werd wel direct de pers ingeschakeld.

Dit is feitelijk onjuist.

Ik ga ervan uit dat het CDA Ermelo ONVERWIJLD zorg draagt voor verwijdering van onjuiste gegevens over de Groep Hop

van hun website.

Met vriendelijke groet,

Jan Hop. (Groep Hop)

 

 

 

CDA Ermelo Wijbe Bekkema: "Toen u de hele uitnodiging van het CDA op uw website plaatste met onderstreping en uitvergroting in kleur, was ik daarover verbaasd. Met zo'n handelswijze ga ik liever niet serieus om. Vandaar mijn besluit nergens richting Hop op te reageren 

De norm voor CDA-debat in Ermelo.  Als een CDA-uitnodiging op internet wordt gezet besluit het CDA nergens meer op te reageren. Jeanne Dijkstra is bereid gevonden om de discussie VOOR HET CDA in goede banen te leiden........................

Eerste uitnodiging pr team CDA aan Groep Hop om aan het CDA-lijsttrekkersdebat deel te nemen

De eerste versie van de uitnodiging is niet aan Groep Hop toegestuurd.

 

CDA Ermelo PR Commissie CDA

Tweede versie van onze uitnodiging.

Geachte heer/mevrouw,

Evenals vier jaar geleden voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen organiseert het pr team van het CDA een politieke avond (lijsttrekkersdebat) in de dialoog. Deze keer is die avond gepland op maandagavond 20 februari 2006. Aanvang 20.00 uur. We maken weer een soort politiek café, met stamtafel als centrale discussieplaats. Jeanne Dijkstra is bereid gevonden om de discussie in goede banen te leiden.

We willen voor de pauze de lijsttrekkers volop gelegenheid geven om de idealen van hun partij uit te leggen aan het publiek. Na de pauze willen we de schriftelijk ingeleverde vragen bundelen tot enkele hoofdthema’s welke onderling door de lijsttrekkers worden besproken. Radio Veluwe FM gaat de hele avond uitzenden. Dat betekent wel dat we iets voor tien uur een goede afronding moeten hebben.

We stellen u voor om, zoals we in het verleden ook deden, de kosten gezamenlijk te delen, zij het dat we gaan kijken naar de omvang en dus de draagkracht van de verschillende partijen. U krijgt na de verkiezingsavond van ons een rekening toegestuurd.

Uiteraard rekenen we op uw medewerking en uw aanwezigheid op deze verkiezingsavond. Wanneer u instemt en deelneemt aan deze avond dan graag even een berichtje sturen naar ondergetekende. U wordt dan ook op de hoogte gehouden van een preciezere invulling van het avondprogramma. 

Namens het pr team van het CDA

Wijbe Bekkema

Dokter Scheurerlaan 8

3853 KB Ermelo

tel 0341 557045

e-mail :  wijbebekkema@hotmail.com

 

Reactie CDA Wijbe Bekkema 3 januari 2006

Citaat: "Toen u de hele uitnodiging van het CDA op uw website plaatste met onderstreping en uitvergroting in kleur, was ik daarover verbaasd. Met zo'n handelswijze ga ik liever niet serieus om. Vandaar mijn besluit nergens richting Hop op te reageren."

Citaat: "Voor ons graag een gesloten boek. Hou hier toch over op."

Citaat: "Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geďnformeerd, dat was het, graag geen reactie.

Met vriendelijke groet, Wijbe Bekkema.

 

 

 

(JH5) (JH9) (Voor)geschiedenis

1. Het gevaar!

RIOOLJOURNALISTIEK van de EINDREDACTEUR van het CDA krantje Ermelo's Weekblad Jeanne Dijkstra. Zij deed ook het CDA lijsttrekkersdebat (JH9) in Ermelo.

Zij was persoonlijk niet aanwezig bij deze persconferentie maar schrijft vervolgens aan de Raad voor de Journalistiek.

1. Citaat uit schriftelijk verweer Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo's Weekblad inzake klacht van J. Hop.

Hop drong op zeer onbehoorlijke wijze binnen tijdens een persbijeenkomst en schreeuwde dat hij ook pers was. De heer Oerlemans verzocht hem te vertrekken, wat Hop weigerde met als argument censuur schrijft mevrouw Dijkstra in haar verweer aan de Raad voor de Journalistiek om Hop in een kwaad daglicht te stellen en te demoniseren.

 

Beste Jeanne Dijkstra,

Jij bent het type journalist dat gewone burgers kunnen missen als kiespijn en ik zet dit zaakje nog even voor je op een rijtje.

1. Ik ben NIET ( op een onbehoorlijke wijze) binnengedrongen op een persbijeenkomst!

2. De heer Oerlemans heeft mij ook niet verzocht om te vertrekken op een persbijeenkomst!

3. Jij bent niet eens bij deze gebeurtenis geweest!

4. Alle aanwezigen zaten buiten in de gang voor de persruimte te wachten op de komst van CDA wethouder Bilder. Oerlemans kwam samen met CDA-wethouder Bilder naar de persbijeenkomst. Hop werd gewoon samen met de verslaggevers van kranten toegelaten tot deze OPENBARE PERSBIJEENKOMST. 

Er is maar een woord voor jouw werkwijze: RIOOLJOURNALISTIEK!

 

 

 

 

 

 

 

2. Objectieve berichtgeving in het "onafhankelijke weekblad" Het Kontakt

Hop mag blijven

Bron: Dorpsbode Ermelo / Het Kontakt 13 oktober 2005.

Ermelo. De persconferentie afgelopen maandag verliep overigens niet zonder slag of stoot. Ermeloer Jan Hop, die namens de Groep Hop volgend jaar bij de raadsverkiezingen wil meedingen naar een of meerdere zetels in de gemeenteraad wilde perse aanwezig zijn op de persconferentie. Maar dat mocht niet van persvoorlichter Sjef Oerlemans "omdat Hop niet tot de media behoort." Ik was in het gemeentehuis in gesprek met persvoorlichter Sjef Oerlemans aldus Jan Hop. Hij praatte zijn mond voorbij door te zeggen dat er een persconferentie was over de verhuizing van DVS33. Dat vind ik interessant. Maar Oerlemans weigerde mij de toegang tot de persconferentie. Hop wilde van geen wijken weten. Hoezo een besloten persconferentie? Dan gaan we hier nog wat meemaken. Haal de politie er dan maar mij om mij uit het gemeentehuis te laten verwijderen. Oerlemans verdween, kwam weer terug en Hop werd toegelaten tot de persconferentie......

 

 

 

Groep Hop Hoe staat het in 2006 met de vrijheid en democratie in Nederland? Een openbaar onderzoek naar de rol van de media gebaseerd op basis van feiten met als grondslag de klachtzaak J. Hop tegen Jeanne Dijkstra eindredacteur van Wegeners Ermelo's Weekblad bij de Raad voor de Journalistiek

 

WERKAANTEKENINGEN J. Hop bijgewerkt tot 12 december 2006

 

Secretariaat van de Raad voor de Journalistiek
Mevrouw mr.
D.C. Koene
p/a Joh.
Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Onderwerp: Boemerangeffect!  

De kracht van een door de Raad voor de Journalistiek ongegrond verklaarde klacht 
- Selectie van klachtonderdelen door de Raad voor de Journalistiek om de klacht ongegrond te kunnen verklaren
- Feitenweergave: onjuiste berichtgeving door de Raad voor de Journalistiek
- Censuur bij de Raad voor de Journalistiek

Het werk van de Raad voor de Journalistiek kenmerkt zich door geen beslissing op de belangrijkste klacht "de journalist heeft de uitspraken van Hop tijdens het lijsttrekkerdebat CORRECT in haar werkaantekeningen staan maar KENNELIJK MET OPZET op een onjuiste manier in haar berichtgeving over Hop in haar CDA-PR-krantje gezet als voorbeeld hoe gewone burgers tijdens de (gemeenteraad)verkiezingen ook door de journalistiek worden genaaid!

Datum: Vandaag

Geachte leden van de Raad voor de Journalistiek,

Voordat ik (J. Hop klager) een klacht indiende bij de Raad voor de Journalistiek ben ik eerst nagegaan wat de Raad voor de Journalistiek is. Ik kopieerde de onderstaande tekst van de website van de Raad voor de Journalistiek

Citaat: Wat is de Raad voor de Journalistiek?
De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instelling voor burgers die klachten hebben over journalistieke activiteiten en niet(of niet alleen) de gang naar de rechter wensen. De Raad is een orgaan van zelfregulering voor de media. De Raad is voor de helft samengesteld uit journalisten en voor de helft uit andere deskundigen, afkomstig uit onder andere de rechterlijke macht, de advocatuur, de voorlichtingsdiensten van ministeries, de academies voor journalistiek, directies van uitgeverijen en de omroep-leiding. Per zitting bestaat de Raad uit één jurist-voorzitter, twee journalisten en twee niet-journalisten. Zij worden bijgestaan door een onafhankelijk secretaris. De Raad voor de Journalistiek is een instantie, die alleen een oordeel geeft en geen sancties kan opleggen. Het gaat bij de Raad dus niet zoals bij de Medische Tuchtcolleges, die falende vakgenoten desnoods kunnen verbieden om nog verder hun beroep uit te oefenen. De Raad voor de Journalistiek kan een journalist of een medium ook niet verplichten om in een vervolgpublicatie of een rectificatie verkeerde berichtgeving recht te zetten. Evenmin kan de Raad schadevergoedingen toekennen. Dat is in Nederland voorbehouden aan de rechter. Het college buigt zich vooral over de vraag of een journalist zorgvuldig zijn werk heeft gedaan en of een medium met een publicatie of uitzending 'geen grenzen heeft overschreden van wat, gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is'. Het oordeel van de Raad wordt gepubliceerd in het vakblad De Journalist De klager krijgt aldus een gezaghebbend oordeel over de gedraging van de journalist(en) waarover hij klaagde. De uitspraken van de Raad dragen bij aan de meningsvorming over de journalistieke gedragsregels. De Raad heeft ook de bevoegdheid om te bemiddelen tussen een klager en een krant, tijdschrift of omroep. Dat kan het geval zijn als het overleg tussen een burger en een medium over een publicatie of een voorgenomen publicatie niet tot het voor de burger gewenste resultaat leidt. De Raad kan dan een bemiddelingspoging doen. Het voordeel daarvan is dat de Raad niet alleen achteraf in actie komt en daarmee wellicht een onbevredigend lange procedures kan voorkomen. De Raad voor de Journalistiek kan ook zonder dat een klacht is ingediend zich uit eigen beweging met uitgesproken standpunten mengen in de openbare discussie over actuele kwesties met betrekking tot de journalistieke ethiek en de beroepsmoraal van journalisten, zoals bijvoorbeeld het gebruik van verborgen camera's. Daarmee heeft de Raad voor de Journalistiek ook een actieve rol gekregen in de publieke meningsvorming. Bron: website rvdj.

Hoor en wederhoor. Na uw uitspraak heb ik de onderstaande tekst van de website van de Raad voor de Journalistiek gehaald inzake de uitspraak van de Raad voor de Journalistiek in de klachtzaak J. Hop tegen Jeanne Dijkstra eindredacteur van Wegeners Ermelo's Weekblad.

Citaat: J. Hop / J. Dijkstra (Ermelo’s Weekblad)
Uitspraak: ongegrond. De klacht betreft het artikel
“Debat ondernemers en politiek niet uit de verf”. Het gaat om een verslag van een debatavond waar veel mensen het woord hebben gevoerd. Het is begrijpelijk en niet onzorgvuldig dat een journalist in een dergelijk kader zijn verslaggeving beperkt tot een compilatie van naar voren gebrachte standpunten, aldus de Raad. Voor zover de klacht is gericht tegen het feit dat in het artikel niet de volledige stelling van klager is weergegeven is de klacht ongegrond. Gelet op hetgeen partijen verder hebben aangevoerd, kan klager worden nagegeven dat het artikel op bepaalde punten niet geheel strookt met hetgeen hij op de debatavond werkelijk heeft gezegd. De berichtgeving had op die punten wellicht iets nauwkeuriger kunnen zijn. Bezien in de context van het gehele artikel, is dit echter niet van zodanige aard dat daarmee jegens klager journalistiek onzorgvuldig is gehandeld.
Trefwoorden:
- Journalistieke werkwijze: selectie van nieuws
- Feitenweergave: onjuiste berichtgeving
- Aard van de publicatie: citaat
Publicatie op www.rvdj.nl onder nr. 2006/20

Van de volledige uitspraak in de onderhavige zaak op de website van de Raad voor de Journalistiek heb ik ook een kopietje gemaakt en op de website www.groephop.nl/groephop2.htm gepubliceerd. 

Aldus vastgesteld door de Raad op 14 april 2006 door mr. A. Herstel, voorzitter, T.G.G. Bouwman, drs. C.M. Buijs, mw. E.J.M. Lamers en mw. mr. H.M.A. van Meurs, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.

Met het ongecensureerd weergeven van gekopieerde teksten van de website van de Raad voor de Journalistiek ga ik ervan uit dat ik daarmee nauwkeurig heb gehandeld. De werkwijze en klachtafhandeling van de Raad voor de Journalistiek goed heb weergegeven.

 

Laten we eerst eens gaan kijken naar de nevenfuncties van bovengenoemde leden van de Raad voor de Journalistiek met als grondslag citaat:

Citaat: Wat is de Raad voor de Journalistiek?
De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instelling voor burgers die klachten hebben over journalistieke activiteiten en niet(of niet alleen) de gang naar de rechter wensen. De Raad is een orgaan van zelfregulering voor de media. De Raad is voor de helft samengesteld uit journalisten en voor de helft uit andere deskundigen, afkomstig uit onder andere de rechterlijke macht, de advocatuur, de voorlichtingsdiensten van ministeries, de academies voor journalistiek, directies van uitgeverijen en de omroep-leiding. Per zitting bestaat de Raad uit één jurist-voorzitter, twee journalisten en twee niet-journalisten. Zij worden bijgestaan door een onafhankelijk secretaris.

Is er in de onderhavige klachtafhandeling sprake geweest van een klachtafhandeling door een Raad die per zitting bestaat de Raad uit één jurist-voorzitter, twee journalisten en twee niet-journalisten. Zij worden bijgestaan door een onafhankelijk secretaris?

Het antwoord is NEEN! Er zaten geen journalisten in de Raad die de klacht van Hop heeft afgehandeld. Onomstotelijk bewijst Hop hiermee dat de Raad voor de Journalistiek helemaal geen orgaan is van zelfregulering voor de media.

Onderbouwing van deze stelling op basis van feiten:

 

mr. A. Herstel, voorzitter

HERSTEL


A.0935
NLRM 71 80 87 88/89 93 94 95 96 97 98
Bestuurslid Stichting Lezen 011193-301101
Voorzitter Stichting Dr. C. Rijnsdorpprijs 010195-010402
Voorzitter Hugo Wolf Society Hoevelaken 010102-010103
Secretaris Stichting RIM 010198-010303
Vice-voorzitter Vereniging voor Christelijk Wetenschappelijk Onderwijs 011299-010503
Voorzitter Sching Jo Bollekamp Fonds Ermelo 010596-010503
Voorzitter NCRV
Lid NOS Bestuur
Lid Ster bestuur
Penningmeester COBO-fonds
Penningmeester Stichting Raad voor de Journalistiek
Lid identiteitsraad Stichting Philadelphia Voorzieningen
Bestuurslid Stichting Nationale Omroep Congres
Voorzitter Stichting Kinderrechtswinkel Support Utrecht
Bestuurslid Muziekcentrum van de Omroep
Voorzitter Begeleidingscommissie Onderzoek Illegaal Kansspel 010100-010101
Raio Utrecht 100663
Gerechtssecretaris 1e klasse Utrecht 101063
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 11065
Gedetacheerd Ministerie van Justitie 20168
Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 250969
Idem arrondissement Utrecht 40671
Gedetacheerd Ministerie van Justitie, Hoofdafdeling Rechterlijke Organisatie 11071-261073
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Utrecht 11072
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Groningen 111077
Idem arrondissement Utrecht 250779
Officier van Justitie hoofd van het parket Utrecht 40981
Officier van Justitie hoofd van het parket Rotterdam 11087
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 210992-GOG240503
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 010792-GOG110206
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 060398-GOG110206
OPGAVE NEVENFUNCTIES UIT LAATSTE CONTROLE BIJBANENREGISTERS GERECHTEN
Voorzitter Stichting Collage Kortenhoef 011290
Voorzitter Vereniging Vrienden Museum Catharijnenconvent 011201
Lid Commissie van Aandeelhouders ROTO Smeets-de Boer 010101
Lid Raad van advies Nederlandse Handelsvereniging Naarden 010496
Voorzitter bezwarencommissie Regiopolitie Utrecht 010498
Secretaris Vereniging Rudolph Stichting Barneveld 010497
Lid Raad van toezicht Leo-Stichting (koepel jeugdzorg) Apeldoorn 011298
Lid Raad van Toezicht Muziekgroep Nederland Amsterdam 010400
Lid Adviescommissie bezwaarschriften commissariaat voor de media Hilversum
Lid Lude Kerk Soest 010602
Lid Jury Cultuurprijs Gemeente Soest 010101
secretaris Vereniging Rudolph Stichting Barneveld 01-04-1997
C1997-GOG230106 gevonden in bijbanenregisters gerechten.
Memo
Rechtbank Utrecht laat bijbanengegevens in computer van Hop wissen!
Voorzitter Raad voor de Journalistiek niet-journalist C230106
Lid RvdJ hoorzitting 170206 om 14.15 uur in de klachtzaak J. Hop tegen Jeanne Dijkstra eindredactie Ermelo's Weekblad

Bron: www.burojeugdzorg.nl/28.htm 

 

T.G.G. Bouwman
voorzitter Raad van Bestuur PCM
Lid Raad voor de Journalistiek niet-journalist C230106
Lid RvdJ hoorzitting 170206 om 14.15 uur in de klachtzaak J. Hop tegen Jeanne Dijkstra eindredactie Ermelo's Weekblad

Bron: www.burojeugdzorg.nl/22.htm 

drs. C.M. Buijs

drs. C.M. Buijs
Opinieredacteur De Gelderlander
Lid Raad voor de Journalistiek niet-journalist C230106
Lid RvdJ hoorzitting 170206 om 14.15 uur in de klachtzaak J. Hop tegen Jeanne Dijkstra eindredactie Ermelo's Weekblad

Bron: www.burojeugdzorg.nl/22.htm 

mw. E.J.M. Lamers

LAMERS


E.J.M. mw.
NEVENFUNCTIES
Scholingscoördinator NOS Journaal
Lid Raad voor de Journalistiek niet-journalist C230106
Lid RvdJ hoorzitting 170206 om 14.15 uur in de klachtzaak J. Hop tegen Jeanne Dijkstra eindredactie Ermelo's Weekblad

Bron: www.burojeugdzorg.nl/32.htm 

mw. mr. H.M.A. van Meurs

MEURS


H.M.A. VAN mw. mr
hoofd concern juridische zaken, secretaris Raad van Bestuur Telegraaf Media Groep N.V.
Lid Raad voor de Journalistiek niet-journalist C230106
Lid RvdJ hoorzitting 170206 om 14.15 uur in de klachtzaak J. Hop tegen Jeanne Dijkstra eindredactie Ermelo's Weekblad

Bron: www.burojeugdzorg.nl/33.htm 

 

 

Journalistieke normen

Ik (Hop, klager) heb de journalistieke normen van de website van de Raad voor de Journalistiek gekopieerd en hieronder op mijn internet gezet. Citaat:

Datum: 10-02-2006

JOURNALISTIEKE NORMEN

Er is de laatste tijd veel te doen over de werkwijze van journalisten. Zowel naar aanleiding van de Deense cartoons van de profeet Mohammed als, in heel ander verband, door PvdA-voorzitter Van Hulten is de vraag opgeworpen of journalisten onderworpen zouden moeten worden aan een code. Diverse media hebben laten weten daar geen voorstander van te zijn.
Door deze discussie zou bij het grote publiek de indruk kunnen zijn ontstaan dat er momenteel helemaal geen gedragsregels voor journalisten bestaan. Voor zover nodig wil de Raad voor de Journalistiek die indruk graag wegnemen.
De Raad voor de Journalistiek is een instantie die klachten van burgers en instellingen over journalistieke gedragingen behandelt. De Raad beoordeelt of de journalist met zijn gedrag grenzen van, kort gezegd, journalistieke ethiek heeft overschreden. De volledige uitspraken van de Raad staan op de website www.rvdj.nl. Samenvattingen van de uitspraken verschijnen in het vakblad De Journalist en worden via een persbericht verspreid. Ook de betrokken media publiceren steeds vaker de uitspraken van de Raad als de klacht gegrond is verklaard.
De Raad brengt
‘de lijn’ in zijn oordelen in toenemende mate tot uitdrukking in zijn uitspraken, door daarin te verwijzen naar eerdere uitspraken in vergelijkbare gevallen. Zo heeft de Raad bijvoorbeeld algemene uitgangspunten geformuleerd met betrekking tot het toepassen van wederhoor, het gebruik van anonieme bronnen, het omgaan met privacygevoelige gegevens en de werkwijze van columnisten en cartoonisten.
Met zijn uitspraken beoogt de Raad gedragsnormen voor journalisten te verwoorden en aan de ontwikkeling van die normen een zekere richting te geven. De normen die de Raad formuleert zijn totnogtoe niet op een rij gezet. De Raad onderzoekt momenteel de mogelijkheden om zijn algemene uitgangspunten te codificeren.

Voor nadere informatie: mr. Daphne C. Koene,
secretaris Raad voor de Journalistiek
tel.: 020-6735727 - e-mail: raad@rvdj.nl

 

Gelet op bovenstaande bevindingen van Hop concludeert Hop dat: "De Raad voor de Journalistiek gedragsnormen voor journalisten probeert te verwoorden en aan de ontwikkeling van die normen een zekere richting wil geven terwijl de Raad voor de Journalistiek zelf in strijd met hun eigen normen werkt en er geen journalisten in de Raad zitten. 

Ik nodig de Raad voor de Journalistiek en alle journalisten in Nederland uit tegen mijn bevindingen dat de Raad voor de Journalistiek in strijd met hun eigen normen heeft gewerkt bij de afhandeling van deze klachtzaak iets in te brengen?

 

Wie is Jeanne Dijkstra eindredacteur van Wegeners Ermelo's Weekblad?

Hoor en wederhoor. Citaat uit de uitspraak Raad voor de Journalistiek:

"Verweerster benadrukt dat zij geen lid is van een politieke partij en volkomen neutraal is. Zij is al 15 jaar werkzaam voor Ermelo’s Weekblad en staat bekend als een betrouwbare verslaggever."

Hoor en wederhoor. Citaat uit haar verweerschrift naar de Raad voor de Journalistiek:

 Van alle kanten in Ermelo wordt de roep gehoord om deze politieke partij (Groep Hop) dood te zwijgen en ik ben er helaas achter gekomen dat dit waarschijnlijk waar is” schrijft mevrouw Jeanne Dijkstra eindredacteur van het Ermelo's Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek.

 

De norm. Laten we eerst een norm vaststellen voor het werk en de werkwijze van Jeanne Dijkstra eindredacteur van Wegeners Ermelo's Weekblad?

Is een redactie vrij in haar selectie van nieuws? Het antwoord is JA!

Als Jeanne Dijkstra van alle kanten de roep hoort om deze politieke partij (Groep Hop) dood te zwijgen en zij erachter is gekomen dat dit wellicht waar is is zij dan vrij in haar selectie van nieuws om Groep Hop dood te zwijgen? Het antwoord is JA!

Er heeft dan ook geen enkel interview gestaan met een van de kandidaat raadsleden van Groep Hop in Wegeners Ermelo's Weekblad in de aanloop naar de verkiezingen gemeenteraad van 2006!

Ook de Raad voor de Journalistiek heeft herhaaldelijk overwogen dat een redactie vrij is in haar selectie van nieuws. Ik verwijs als jurisprudentie naar de ongegrond verklaarde klacht in de zaak:

mr. J.J.L. de Soeten / Oegstgeester Courant en Uitgeverij Verhagen
Uitspraak: ongegrond
Klager maakt bezwaar tegen het feit dat zijn ingezonden brieven niet zijn geplaatst. Volgens het vaste oordeel van de Raad heeft de redactie in beginsel de vrijheid een ingezonden brief van een lezer al dan niet te plaatsen. Gelet op die vrijheid, dient de Raad het beleid van een redactie ter zake marginaal te toetsen.
Het beleid van de redactie van de Oegstgeester Courant, zoals uiteengezet in een door klager overgelegde brief, is niet onaanvaardbaar. Dat beleid biedt enerzijds de lezer voldoende houvast en anderzijds de redactie de haar toekomende ruimte. Het besluit van verweerders om de brieven van klager niet te plaatsen, is niet in strijd met het beleid van de redactie. Verweerders hebben geen grenzen overschreden. (vgl. RvdJ 2003/5)
Verder heeft de Raad herhaaldelijk overwogen dat een redactie vrij is in haar selectie van nieuws. Daartoe behoort ook de vrijheid van de redactie om aan een bepaald onderwerp geen c.q. niet langer aandacht te besteden. Ook voor zover de klacht erop is gericht dat verweerders ten onrechte de discussie hebben gesloten, is de klacht ongegrond.
Trefwoorden:
- Journalistieke werkwijze: selectie van nieuws
- Rectificatie/weerwoord: ingezonden brieven
Publicatie op www.rvdj.nl onder nr. 2006/18

 

Conclusie Hop. De norm is dus dat mevrouw Jeanne Dijkstra eindredacteur van Ermelo's Weekblad Groep Hop in haar krantje mag doodzwijgen omdat de redactie vrij is in selectie van nieuws. Alle gevestigde politieke partijen en die in de gemeenteraad zitten en die VOOR verplaatsing van DVS33 naar Natuurgebied Zanderij waren werden aan het woord gelaten. Groep Hop FEL TEGENSTANDER van verplaatsing van DVS33 naar natuurgebied Zanderij werd door Ermelo's Weekblad doodgezwegen om voor de Ermelose kiezers EEN ALTERNATIEF VOOR DE GEVESTIGDE ORDE IN DE ERMELOSE GEMEENTEPOLITIEK DOOD TE ZWIJGEN! 

 

 

Hoe staat het in 2006 met de vrijheid en democratie in Nederland met als praktijkvoorbeeld de verkiezingen gemeenteraad Ermelo in 2006?

Wat waren de grootste tegenstellingen tussen Groep Hop en de gevestigde politieke partijen in de gemeenteraad van Ermelo?

Hoe kan het klimaat c.q. de bejegening van Groep Hop tijdens de aanloop naar de gemeenteraad verkiezingen worden aangemerkt in twee woorden?

 

Geschiedenis in Ermelo 4 augustus 2005. Jan Hop van Groep Hop publiceert de nevenfuncties van de bestuurders van de gemeente Ermelo op internet en daar zijn ze in Ermelo niet zo blij mee. Hop krijgt vooral kritiek omdat hij bezwaar maakt tegen de nevenfunctie van de burgemeester voorzitter van Stichting de Schapedrift. De Schaapskudde van Ermelo.

Groep Hop is TEGEN nevenfuncties van de burgemeester bij organisaties die subsidie ontvangen van de gemeente Ermelo. Alle partijen in de gemeenteraad van Ermelo zijn VOOR nevenfuncties van de burgemeester bij organisaties die subsidies van de Gemeente Ermelo ontvangen.

Memo let bijvoorbeeld op de agressie tegen Hop tegen nevenfunctieonderzoek van Hop bijvoorbeeld in het emailbericht van kandidaatraadslid van de SGP Johan Roseboom aan Hop!

 

Geschiedenis in Ermelo 22 september 2005. Inspraak Jan Hop (Groep Hop) bij de gemeenteraad van Ermelo met het verzoek om niet akkoord te gaan met het voorstel van het College inzake de voorgestelde benoeming leden welstandscommissie maar burgerleden in de welstandscommissie te benoemen.

Groep Hop is VOOR invoering burgerleden in de welstandcommissie. Alle partijen in de gemeenteraad van Ermelo waren TEGEN de invoering van burgersleden in de welstandscommissie.

 

Geschiedenis in Ermelo 29 september 2005. Hop verzoekt de gemeente Ermelo het ambtenarenleger in de gemeente NIET met een 221-ste ambtenaar met een salaris van 65.000,-- euro uit te breiden

en vervolgens met een 222-ste medewerker want ook Stichting de Schapedrift wil een nieuwe medewerker met een salaris van 50.000,-- euro laten betalen door de gemeente Ermelo

Groep Hop is TEGEN de uitbreiding van het ambtenarenleger in Ermelo met een 221-ste ambtenaar met een salaris van 65.000,-- Euro.  Alle partijen in de gemeenteraad van Ermelo waren VOOR uitbreiding van het ambtenarenleger met een 221-ste ambtenaar met een salaris van 65000,-- Euro

 

Geschiedenis in Ermelo 3 oktober 2005. Hop verzoekt om gratis publicatie op internet van de jaarlijkse begroting en alle raadsstukken zodat burgers deze informatie gratis, gemakkelijk en snel op internet kunnen vinden

Groep Hop is VOOR gratis publicatie van de jaarlijkse begroting en alle raadsstukken van de gemeente Ermelo op internet. Alle partijen in de gemeenteraad van Ermelo waren TEGEN gratis publicatie van de jaarlijkse begroting en raadsstukken van de gemeente Ermelo op internet en willen deze informatie alleen tegen betaling aan burgers verkopen.

 

Geschiedenis in Ermelo 7 oktober 2005. Vragen van Hop aan het College van Ermelo inzake verkeer, verkeersforum op internet en verkeerssituaties in Ermelo

Hoe vaak en hoeveel paaltjes zijn er bij wegchicanes in de gemeente Ermelo inmiddels omver gereden. Bevorderen de paaltjes bij de chicanes wel of niet de verkeersveiligheid? Graag motivering en onderbouwing van het antwoord?  Wat is de norm en motivering om een wegchicane in welke richting van de weg te plaatsen? Wat kost het aanbrengen van een chicane op een openbare weg?

 

 

Geschiedenis in Ermelo 7 oktober 2005. Hop verzoekt om maatregelen tegen de mentaliteit van het ambtenarenleger om GEZAG OVER DE BESTUURDERS uit te oefenen.

Groep Hop is TEGEN het uitoefenen van gezag door het ambtenarenleger over de bestuurders. Alle partijen in de gemeenteraad van Ermelo zijn voor het uitoefenen van gezag door het ambtenarenleger over de bestuurders.

 

Geschiedenis in Ermelo 10 oktober 2005. Hop laat zich niet door gemeente ambtenaar Oerlemans tegenhouden.  Breekt door het Ermelose systeem van de GESLOTEN PERSCONFERENTIES heen en heeft de primeur met een publicatie over de in een onderonsje overeengekomen verplaatsing van DVS'33 naar het Natuurgebied Zanderij

Groep Hop is TEGEN de verplaatsing van DVS'33 naar natuurgebied de Zanderij. Alle partijen in de gemeenteraad van Ermelo waren VOOR verplaatsing van DVS'33 naar Natuurgebied Zanderij.

 

Geschiedenis in Ermelo 10 oktober 2005. Kritische burgers worden in Ermelo door raadsleden van CDA, VVD en Progressief Ermelo eensgezind monddood gemaakt tijdens bijeenkomst van de Commissie Samenleving. De inspraak van Hop inzake het openbaar maken van de financiële onderbouwing voor de verplaatsing van DVS'33 naar natuurgebied de Zanderij.wordt absurd genoemd!

"En de natuurterreur beperkt zich niet tot het buitengebied, ook binnen de bebouwde kom is alles wat groen is “natuur”, geschreven door CDA wethouder Rikkert Vliek waarmee deze CDA wethouder  een rechtstreeks verband legt tussen natuurterreur, Jan Hop en de andere kandidaten van Groep Hop die zich verzetten tegen de verplaatsing van DVS'33 naar Natuurgebied de Zanderij

Groep Hop is VOOR het openbaar maken van de financiele onderbouwing voor de verplaatsing van DVS'33 naar natuurgebied de Zanderij. Alle partijen in de gemeenteraad van Ermelo waren TEGEN het openbaar maken van de financiële onderbouwing voor de verplaatsing van DVS'33 naar natuurgebied de Zanderij.

 

Geschiedenis in Ermelo 18 oktober 2005. Nevenfuncties,subsidies, VROM en "andere belangen" in de gemeente Ermelo. Brief 12 oktober 2005 aan het College van Burgemeester en Wethouders te Ermelo over de bijbanen van de CDA burgemeester in Ermelo bij Stichting de Schapedrift en het Gelders Genootschap

Groep Hop is TEGEN nevenfuncties van de burgemeester bij organisaties die subsidie ontvangen van de gemeente Ermelo. Alle partijen in de gemeenteraad van Ermelo zijn VOOR nevenfuncties van de burgemeester bij organisaties die subsidies van de Gemeente Ermelo ontvangen.

Memo let bijvoorbeeld op de agressie tegen Hop tegen nevenfunctieonderzoek van Hop bijvoorbeeld in het emailbericht van kandidaatraadslid van de SGP Johan Roseboom aan Hop!

 

Geschiedenis in Ermelo 18 oktober 2005. Ook CDA-burgemeester Omta belet Hop de onderstaande inspraak volledig uit te spreken. Een risicoanalyse faunawetgeving door J. Hop (Groep Hop) inzake bescherming natuurgebied Zanderij Noord tegen de gemeente Ermelo door verplaatsing sportvelden en het vervangen van natuurgebied door kunstgrasvelden. Een risicoanalyse jeugdzorg. Hoeveel geld gaat de jeugdzorg nog meer kosten als de jeugd bijgebracht wordt dat je natuurgebieden rustig kan vervangen door kunststof grasmatten?

Groep Hop is VOOR de bescherming van het natuurgebied Zanderij en TEGEN vervanging van dit natuurgebied door kunststofgrasvelden. Alle partijen in de gemeenteraad van Ermelo waren TEGEN de bescherming van natuurgebied Zanderij en VOOR vervanging van dit natuurgebied door kunststofgrasvelden.

 

Geschiedenis in Ermelo Het BKE-debat 2005. Programma onderdeel Groep Hop Lijsttrekkersdebat. Bedrijvenkring Ermelo (BKE) Project 31 Van kalvergier naar schone energie. Economische ontwikkelingen in Ermelo. Ondernemers hebben belang bij goed gemotiveerde medewerkers. De Groep Hop geeft daarom de hoogste prioriteit om in Ermelo eerst de woningnood voor starters op te lossen door snel betaalbare woonruimte te realiseren.

Groep Hop is VOOR het geven van hoogste prioriteit om in Ermelo eerst de woningnood voor starters op te lossen door snel betaalbare woonruimte te realiseren. Alle partijen in de gemeenteraad van Ermelo waren TEGEN het geven van de hoogste prioriteit om eerst de woningnood voor starters op te losse door snel betaalbare woonruimte te creëren. 

SGP-er Johan Roseboom (Navobi) en kandidaat raadslid voor de Staatkundig Gereformeerde Partij in Ermelo over de deelname van Groep Hop aan de verkiezingen gemeenteraad in Ermelo. Navobi Johan Roseboom: Een verkiezings programma wat begint met DWS, is in mijn optiek een partij die bezig is met hype's.Ik ben absoluut niet geintereseerd in mensen die schoppen tegen bestaande structuren. Ik vertrouw de ermelo's samenleving zo , dat ik er 100 % van uit ga, dat je geen enkele zetel krijg.

 

Geschiedenis in Ermelo 17 december 2005. Uitnodiging CDA PR-commissie aan Groep Hop voorbeeld hoe het CDA gebruikt maakt van de menselijke conditionering in marketing om mensen (lijsttrekkers van andere partijen) tegen betaling iets aan te smeren. Groep Hop weigerde echter mee te werken aan deze CDA-mentaliteit in Ermelo waarbij de CDA-PR commissie gezag over de andere partijen wil kunnen uitoefenen. Groep Hop doet dus niet mee aan het CDA-lijsttrekkersdebat omdat wij weigeren te accepteren dat de CDA-PR commissie GEZAG over Groep Hop gaat uitoefenen.

Groep Hop is TEGEN het uitoefenen van gezag door de CDA PR-commissie over andere partijen in de aanloop naar en tijdens het CDA-lijsttrekkersdebat. Alle partijen in de gemeenteraad van Ermelo zijn VOOR het uitoefenen van gezag door de CDA-PR-commissie over de andere partijen. 

Antwoord CDA Wijbe Bekkema aan Hop 4 januari 2006 10:05 uur: Citaat: "Toen u de hele uitnodiging van het CDA op uw website plaatste met onderstreping en uitvergroting in kleur, was ik daarover verbaasd. Met zo'n handelswijze ga ik liever niet serieus om. Vandaar mijn besluit nergens richting Hop op te reageren."

Beste Wijbe, het is de enorme arrogantie van het CDA die in jullie uitnodiging aan een nieuwkomer werd blootgelegd. Het ontbreekt jullie goede communicatietechnieken jegens nieuwkomers. Acht wat zielig nou dat ik jullie uitnodiging op internet heb gezet hoor ik je nu weer klagen. Van mijn kant adviseer ik je een cursus communicatie met nieuwkomers te gaan volgen en ik herkende dan ook onmiddellijk jullie totaal verrotte CDA-mentaliteit jegens Groep Hop ook in de communicatie van Balkenende richting Jan Marijnisse na afloop van de landelijke verkiezingen in 2006. Balkenende was veel slimmer dan jij en nam zijn woorden snel terug nadat Marijnisse net als ik direct weerwerk tegen deze totaal verrotte CDA-mentaliteit leverde. Jij bent een zielig mannetje want jij kunt niet anders dan klagen en samen met jouw CDA maatje wethouder Vliek niet meer uitbrengen dan mij als natuurterrorist aanmerken omdat ik opkom voor het natuurgebied De Zanderij.

 

Geschiedenis in Ermelo ? 2005. Groep Hop doet mee met de verkiezingen gemeenteraad en krijgt lijstnummer 7 toegewezen bij de loting.

 

Geschiedenis in Ermelo ? 2005. Groep Hop voor legalisering Ermelose motorsportclub Vol Gas na het sluiten van een nieuw contract tussen de gemeente Ermelo en defensie waarbij de geluidsbelasting enorm zal toenemen

Onderbouwing inspraak Hop inzake defensiecontract

De hetze van Ermelo's Weekblad tegen Groep Hop gaat onverminderd door. Iedere week worden stellingen gepubliceerd in Ermelo's Weekblad waarop alle partijen mochten reageren. Groep Hop wordt niets gevraagd en op de meest smerige manier staat er vervolgens bij Groep Hop zeer effectief. Geen reactie van Groep Hop.

Het staat vast dat deze zeer effectieve maar zeer smerige praktijken van Ermelo's Weekblad jegens Groep Hop de Groep Hop veel stemmen heeft gekost omdat bewoners van Ermelo niet gingen stemmen op en partij die niet eens de moeite deed om op de stellingen van Ermelo's Weekblad te reageren.

 

Geschiedenis in Ermelo ? 2005. Raad voor de Journalistiek weigert de klacht van Hop tegen Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo's Weekblad te behandelen dat Jeanne Dijkstra WEL de juiste informatie project 31 van Groep Hop in haar werkaantekeningen had staan maar KENNELIJK MET OPZET onjuiste berichtgeving over Groep Hop in haar CDA-PR-krantje Ermelo's Weekblad onder de inwoners van Ermelo heeft verspreid.

 

Geschiedenis in Ermelo 28 maart 2006. De Bedrijvenkring Ermelo (BKE) eist verwijdering van de informatie op internet over de bejegening van Groep Hop door het BKE en/of leden BKE voor, tijdens en na het BKE-lijsttrekkersdebat

 

 

Met bovenstaande geschiedenis voor tijdens en na de verkiezingen voor de gemeenteraad Ermelo 2006 wordt met keiharde voorbeelden de agressie jegens Groep Hop en de bewering van Jeanne Dijkstra onderbouwd dat:

Van alle kanten in Ermelo wordt de roep gehoord om deze politieke partij (Groep Hop) dood te zwijgen en ik ben er helaas achter gekomen dat dit waarschijnlijk waar is” schrijft mevrouw Jeanne Dijkstra eindredacteur van het Ermelo's Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek.

 

 

Het gevaar! Laten we vervolgens het gevaar vaststellen voor het werk en de werkwijze van Jeanne Dijkstra eindredacteur van Wegeners Ermelo's Weekblad?

Laten we voor het vaststellen van het gevaar eerst naar wat geschiedenis kijken en vervolgens naar twee nieuwe uitspraken van de Raad voor de Journalistiek waarin verwezen wordt naar vaste jurisprudentie.

218 De geschiedenis van de omroepbijdrage en het doorgeslagen Haagse subsidiebeleid, door H.J. Hoogeveen Putten

Van belang hierbij is een uitspraak van de voormalige Duitse minister van propaganda tussen 1933 en 1945 t.w. J.Goebbels, en deze luidt als volgt:

ALS JE EEN LEUGEN MAAR VAAK GENOEG HERHAALT, GAAT IEDEREEN HET VANZELF ALS DE WAARHEID BESCHOUWEN.

 

110506 Raad voor de Journalistiek. Klacht gegrond onjuiste berichtgeving. Citaten uit de beoordeling van de klacht. Inzake het verwijt eenzijdige en onvolledige en daardoor misleidende berichtgeving het publiek met betrekking tot het voor veel mensen belangrijke probleem. Dat brengt voor verweerders de journalistieke verantwoordelijkheid mee om in hun berichtgeving een zo evenwichtig mogelijk beeld te geven van het betreffende onderwerp. Door de eenzijdig positieve wijze van berichtgeving, waarbij relevante en aanwezige tegengestelde meningen achterwege zijn gelaten, hebben verweerders hun lezers een onvolledig en daardoor onjuist beeld voorgehouden. Alle omstandigheden in aanmerking genomen, is de Raad van oordeel dat verweerders ten onrechte met stelligheid in positieve zin over X hebben bericht. Zij hebben hun lezers onvolledig en daardoor onjuist geďnformeerd. Aldus hebben verweerders de grenzen overschreden van hetgeen, gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is. Bron: Vereniging tegen de Kwakzalverij tegen M. Koolhoven en de hoofdredacteur van De Telegraaf

070406 Raad voor de Journalistiek. Klacht gegrond tendentieuze berichtgeving. Citaten uit de beoordeling van de klacht. Dat neemt niet weg, dat een journalist bij zijn onderzoek zorgvuldig te werk moet gaan en dat door hem gepubliceerde feiten moeten zijn gebaseerd op voldoende deugdelijk materiaal. Verder dient, volgens het vaste oordeel van de Raad, een journalist bij het publiceren van ernstige beschuldigingen met bijzondere zorgvuldigheid te werk te gaan. Die bijzondere zorgvuldigheid brengt in het algemeen onder meer mee dat wederhoor dient te worden toegepast. Voorts heeft de Raad herhaaldelijk overwogen dat - voor zover wederhoor is geboden - uit een oogpunt van evenwichtige berichtgeving bij voorkeur in een en dezelfde publicatie tot uitdrukking dient te komen dat met betrekking tot hetgeen daarin aan de orde is, wederhoor is toegepast. Verweerders hebben gehandeld in strijd met deze normen, terwijl is gesteld noch gebleken dat sprake is van bijzondere omstandigheden die dat rechtvaardigen. Dat verweerders na de uitzending klaagster alsnog de gelegenheid hebben geboden haar visie op de zaak te geven, kan daaraan niet afdoen. (vgl. onder meer: Guijt en Guijt Holding tegen de Volkskrant, RvdJ 2001/48) De Raad komt derhalve tot de slotsom dat verweerders grenzen hebben overschreden van hetgeen – gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid – maatschappelijk aanvaardbaar is, door over klaagster te berichten op de wijze zoals zij hebben gedaan en na te laten klaagster vooraf wederhoor te bieden. Bron: OSV B.V. tegen de producent van ‘Opgelicht’ PS Media Producties B.V. en omroepvereniging TROS

 

Anders kijken met Hop, met als grondslag keiharde feiten, publicaties over Hop in het (CDA-PR-krantje) Ermelo's Weekblad met als eindredacteur mevrouw Jeanne Dijkstra

Citaat uit bovengenoemde uitspraak van de Raad voor de Journalistiek: "Dat brengt voor verweerders de journalistieke verantwoordelijkheid mee om in hun berichtgeving een zo evenwichtig mogelijk beeld te geven van het betreffende onderwerp. Door de eenzijdig positieve wijze van berichtgeving, waarbij relevante en aanwezige tegengestelde meningen achterwege zijn gelaten, hebben verweerders hun lezers een onvolledig en daardoor onjuist beeld voorgehouden"

Hoor en wederhoor. Een uitnodiging om samen met Hop eens wat kritischer te kijken naar de "betrouwbare", "volkomen neutrale" verslaggever al 15 jaar werkzaam voor het Ermelo's Weekblad

 

VERWACHT

 

Indien van mening bent dat " Dat de journalistieke verantwoordelijkheid van Ermelo's Weekblad/mevrouw Jeanne Dijkstra met zich meebrengt om in hun berichtgeving een zo evenwichtig mogelijk beeld te geven van het betreffende onderwerp. Door de eenzijdig negatieve wijze van berichtgeving, waarbij relevante en aanwezige tegengestelde meningen achterwege zijn gelaten, Ermelo's Weekblad/mevrouw Jeanne Dijkstra hun lezers een onvolledig en daardoor onjuist beeld hebben voorgehouden" 

Indien u van mening bent dat u door dit onjuiste en onvolledige beeld van Groep Hop/Kandidaat raadsleden Groep Hop in het Ermelo's Weekblad u in 2006 niet op (een van de kandidaat-raadsleden) van Groep Hop heeft gestemd maar op een van de gevestigde politieke partijen die al in de gemeenteraad zaten dan nodig ik u uit deze klachtzaak Hop tegen Jeanne Dijkstra niet te vergeten en in 2010 wel op een van de kandidaat raadsleden van Groep Hop te stemmen.

Ik nodig u uit een kopietje van deze website te maken en deze informatie verder in uw netwerk te verspreiden.

Dank u wel voor uw aandacht.

J. Hop.

Lijsttrekker Groep Hop - Auteur website Censuur in Nederland

Bijlage 1. Het basisprogramma van de Groep Hop tijdens de verkiezingen gemeenteraad Ermelo 2006 bestond uit de twee woorden BURGER CENTRAAL en vijf kernpunten welke Groep Hop in Ermelo zo snel mogelijk voor de burgers wil realiseren

Bijlage 2. Emailverkeer 1/7-5/7 tussen J. Hop en eindredacteur Jeanne Dijkstra met het verzoek van J. Hop aan mevrouw Jeanne Dijkstra om in onderling overleg tot een oplossing te komen

Bijlage 3. Emailverkeer 6/7 en 7/7 tussen eindredacteur Jeanne Dijkstra en J. Hop. Representatief voor de werkwijze van Jeanne Dijkstra blijft ze doorgaan Hop in een kwaad daglicht te stellen nu weer door te insinueren dat Hop gerommeld heeft met het emailverkeer 1/5 tot en met 5/5 en staat ze erop dat haar mening over Hop door Hop op zijn website wordt geplaatst. Mevrouw Dijkstra wordt door Hop op haar wenken bediend!

Bijlage 4. Klacht J. Hop tegen Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo's Weekblad naar Raad voor de Journalistiek.

Bijlage 5. Uitspraak Raad voor de Journalistiek kenmerkt zich door censuur op ingediende klachten en de weigering van de Raad om op ernstige klachten een uitspraak te doen.

 

 

BIJLAGEN

 

Bijlage 1. 

Het basisprogramma van de Groep Hop tijdens de verkiezingen gemeenteraad Ermelo 2006 bestond uit de twee woorden BURGER CENTRAAL en vijf kernpunten welke Groep Hop in Ermelo zo snel mogelijk voor de burgers wil realiseren 

1. De woningnood voor starters maatschappelijk verbonden aan Ermelo oplossen.
Toelichting.
Project 31     -     Ouderendebat

2. Het A4-tje met actiepunten van de wijkplatforms wordt volledig overgenomen en door de Groep Hop zo snel mogelijk uitgevoerd.

3. Zorg en wonen. Ouderen, ernstig zieken en gehandicapten.
Toelichting.
project 32     -     project 36

4. Koopkracht. Geen rioolheffing! Geen onroerend zaakbelasting voor eigenaars eerste huis.
Toelichting.
Uitgangsformule Groep Hop

5. Van kalvergier naar schone energie. Van Ermelo een voorbeeld gemeente maken voor waterstof als dé energie-oplossing.
Toelichting.
Waterstof als dé energie-oplossing.

Financiële onderbouwing op een A4-tje.

Dit basisprogramma van uitgangspunten van de Groep Hop is vastgesteld op 17 december 2005.

Groep Hop

Jan Hop          Ronald Pieper  

 

Het A4-tje met actiepunten van de wijkplatforms wordt volledig overgenomen en door de Groep Hop zo snel mogelijk uitgevoerd

071205 Ten dienste van alle politieke partijen hebben de wijkplatforms een lijst met actiepunten samengesteld, waarvan zij hopen dat aan deze punten, in de verkiezingsprogramma’s voor het komend jaar, aandacht zal worden geschonken. De wijkplatforms in Ermelo hebben de Groep Hop hun actiepunten voor de komende vier jaar toegestuurd. Alle actiepunten heeft de Groep Hop conform en in zijn geheel overgenomen.

Verkeer.

Zwerfvuil en vernielingen.

Kapvergunningen.

Overlast vliegverkeer.

Woningbouw.

Handhaving.

 

 

Bijlage 2.

Emailverkeer tussen J. Hop en eindredacteur Jeanne Dijkstra met het verzoek van J. Hop aan mevrouw Jeanne Dijkstra om in onderling overleg tot een oplossing te komen

Email 1/7

 

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: j.hop3 [mailto:j.hop3@chello.nl]

Verzonden: woensdag 14 december 2005 15:31

Aan: ermelo@whk.wegener.nl

Onderwerp: Verzoek om rectificatie berichtgeving door Jeanne Dijkstra Ermelos Weekblad, T.a.v. Eindredactie mevrouw Jeanne Dijkstra.

Geachte mevrouw Jeanne Dijkstra,

Betreft: Rectificatie berichtgeving over de Groep Hop pagina 51 Ermelos Weekblad woensdag 14 december 2005.

Geachte mevrouw,

Met aandacht heb ik uw berichtgeving gelezen onder "Debat ondernemers en politiek niet uit de verf".

Er staan in dit artikel drie zinnen over J. Hop en de Groep Hop.

Iedere zin is echter FEITELIJK ONJUIST.

Ik nodig u uit om VOOR DONDERDAG 15 DECEMBER 12:00 uur met mij een afspraak te maken op welke manier

Ermelos Weekblad deze onjuiste berichtgeving volgende week gaat rectificeren.

Indien ik voor donderdag 15 december 12:00 uur geen bericht van u ontvang inzake het maken van een afspraak

hoe uw krant dit volgende week wil gaan rectificeren ga ik ervan uit dat u geen belangstelling heeft om in

onderling overleg tot een rectifitie in uw krant van volgende week te komen.

Dit bericht dient aangemerkt te worden als een poging om in onderling overleg snel tot een oplossing te komen

om onjuiste berichtgeving over J. Hop en de Groep Hop zo snel mogelijk te rectificeren.

Met vriendelijke groet,

J. Hop

(Groep Hop)

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.

 

Email 2/7

 

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Dijkstra, Jeanne [mailto:J.Dijkstra@whk.wegener.nl]

Verzonden: donderdag 15 december 2005 8:51

Aan: 'j.hop3@chello.nl'

Onderwerp: onjuist

Geachte heer Hop,

Ik nodig u uit om de onjuistheden aan te geven via de mail.

Ik heb enige citaten van u in mijn opschrijfboekje. Mochten deze onjuist zijn dan hoor ik van u om welke onjuistheid het gaat.

Daarna zal ik eventueel over gaan tot rectificatie van de uiitspraken.

met vriendelijke groet,

Jeanne Dijkstra

Chef redactie

Wegener Huis-aan-huiskranten B.V.

Deventerweg 6, 3843 GD Harderwijk of

Postbus 320, 3840 AH Harderwijk

T 0341 369884

F 0341 369739

M 06 20879592

E j.dijkstra@whk.wegener (prive)

ermelosweekblad@whk.wegener.nl

www.wegenerhuisaanhuiskranten.nl

 

Email 3/7

 

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: j.hop3 [mailto:j.hop3@chello.nl]

Verzonden: donderdag 15 december 2005 11:37

Aan: Dijkstra, Jeanne

Onderwerp: RE: onjuist

 

Geachte mevrouw Dijkstra,

Dank voor uw bericht.

Zin 1.

Citaat: De heer Hop (Groep Hop) nam de hele vinger en las niet alleen zijn stelling voor maar ook het hele verkiezingsprogramma.

Dit is feitelijk onjuist!

Onderbouwing.

1. Ik heb niet het verkiezingsprogramma voorgelezen. Het verkiezingsprogramma staat op de website www.groephop.nl/ermelo.htm

U kunt de inhoud op internet controleren.

2. Ik heb alleen mijn stelling voorgelezen conform de gemaakte afspraken met BKE en de gespreksleider.

De stelling die voorgelezen is kunt u vinden op de website

www.groephop.nl/project31.htm

3. De stelling die ik heb voorgelezen is in overleg VOORAF TOEGEZONDEN ter controle naar de gespreksleider. Het emailverkeer met de gespreksleider staat op internet. De inhoud van de stelling die door mij werd voorgelezen was dus vooraf bij de gespreksleider bekend en voor het debat blijkens email gespreksleider aan panel bekend gemaakt. Daarmee is er dus geen sprake van citaat: "de heer Hop nam de hele vinger" maar de heer Hop las zijn stelling voor conform de per email gemaakte afspraak.

Samengevat in deze ene zin is sprake van TWEE feitelijke onjuistheden van uw zijde.

Zin 2.

Citaat: Het woningprobleem in Horst en Telgt loste hij op door recht op

eerste koop te eisen door de bewoners uit dat gebied.

Dit is feitelijk onjuist.

Het woningprobleem in Horst en Telgt loste hij op met zijn stelling project

31 Van kalvergier naar schone energie.

De stelling kunt u vinden op www.groephop.nl/project31.htm

Zin 3.

Citaat: Volgens hem werd er niet gebouwd in Ermelo.

Dit is feitelijk onjuist.

Dat heb ik niet gezegd.

1. Voor de pauze stelde Bilder kort samengevat dat de gemeente 8 jaar niet had kunnen bouwen omdat de provincie de gemeente straf had gegeven omdat de gemeente Ermelo niet wilde meewerken aan woningbouw Harderwijk richting Ermelo.

2. Voor de pauze heb ik niets gezegd/niets mogen zeggen tijdens het BKE-debat.

3. Na de pauze ging het weer over woningbouw en mocht ik wel wat zeggen over woningbouw. Onder verwijzing naar hetgeen kort is samengevat onder 1 zei ik tegen de heer Bilder citaat: "Dat hij creatiever met de straf van de provincie om had moeten gaan om onder de straf van de provincie uit te komen."

4. Het antwoord van Bilder was vervolgens dat hij toch had gebouwd door het noemen van aantallen als verdediging.

5. Door deze manier van verdedigen ontging het Bilder dat hij zichzelf tegensprak.

Door uw manier van verslaggeving citaat "Volgens hem werd er niet gebouwd in Ermelo" draait u de zaak om en beweert u in uw artikel dat ik gezegd heb dat er niet gebouwd werd maar het was Bilder die zei dat hij niet kon bouwen vanwege straf van de provincie.

Ik ga ervan uit dat ik u zorgvuldig en goed onderbouwd heb uitgelegd waarom u berichtgeving over mij onjuist was.

U schrijft citaat:

"Daarna zal ik eventueel over gaan tot rectificatie van de uitspraken"

1. Beleefd vraag ik u mij te berichten of wilt wilt rectificeren. Indien neen, laat het mij zo snel mogelijk weten.

2. Indien ja, kunnen we daar in goed overleg een goede afspraak overmaken tot beider tevredenheid.

Ik stel in overleg voor dat het Ermelo's Weekblad volgende week mijn complete stelling afdrukt

zoals u de tekst kunt vinden op de website www.groephop.nl/project31.htm

Aangevuld met de toelichting waterstof als de energie oplossing welke toelichting u ook kunt vinden op mijn website.

Samengevat stel ik dus voor als goede oplossing in onderling overleg "geen rectificatie" maar publicatie van deze twee artikelen in uw krant.

Ik probeer daarmee te bereiken dat niet de aandacht wordt gevestigd op iets negatiefs een rectificatie maar de aandacht wordt gevestigd op iets positiefs een mooi artikel over oplossing woningnood voor starters gekoppeld aan schone energie en werkgelegenheid en behoud van het weidelandschap in Telgt en Horst.

Mag ik zo snel mogelijk uw reactie horen?

Met vriendelijke groet,

Jan Hop.

(Groep Hop)

 

 

Email 4/7

 

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Dijkstra, Jeanne [mailto:J.Dijkstra@whk.wegener.nl]

Verzonden: donderdag 15 december 2005 15:50

Aan: 'j.hop3'

Onderwerp: RE: onjuist

 

Geachte heer Hop,

U heeft letterlijk voorgelezen (naast de stelling van kalvergier naar schone energie ....) uit paragraaf 31 van het verkiezingsprogramma: quote

Ondernemers hebben belang bij goed gemotiveerde medewerkers. De Groep Hop geeft daarom de hoogste prioriteit om in Ermelo eerst de woningnood voor starters op te lossen door snel betaalbare woonruimte te realiseren. Om te voorkomen dat rijke welgestelde en projectontwikkelaars grond in Horst en Telgt gaan opkopen dient de gemeente onmiddellijk een recht van eerste koop op alle boerderijen in Horst en Telgt uit te gaan oefenen. Er dient een gemeentelijk woningbouwbedrijf te komen dat zich in eerste aanleg alleen bezig gaat houden met het oplossen van starters woningnood. De gemeente nodigt de eigenaars van boerderijen in Telgt en Horst uit hun boerderijen aan de gemeente te koop aan te bieden. Na overname wordt de complete bebouwing op die percelen afgebroken en vervangen door kleine woonruimtes op dezelfde oppervlakte voor starters van 18 tot 25 jaar welke burgers maatschappelijk verbonden aan Horst en Telgt dienen te zijn''

Der eerste alinea daaruit heb ik ingekort tot:

het woningprobeem in Horst en Telgt loste hij op door recht op eerste koop te eisen in het buitengebied door de bewoners uit dat gebied.

Dat komt dus overeen met bovengenoemde alinea alleen verkort verwoord in enkele zin. Geenszins onjuist (zie de laatste zin) Wel ben het met u eens dat ''door de bewoners uit het gebied vervangen had moeten worden ''voor bewoners uit het buitengebied''. Eén letter verschil dus.

Daarnaast trachtte de discussieleider u vergeefs de mond te snoeren hetgeen niet lukte omdat u door bleef lezen uit de paragraaf, hetgeen niet de bedoeling was. U mocht uw stelling verdedigen, meer niet.

Vervolgens maakte u tijdens het debat de opmerking dat er ''in Ermelo niets (voor jongeren) wordt gebouwd'' waarop de heer E. Bilder tamelijk geagiteerd reageerde dat er ''500 woning zijn gebouwd en dat Ermelo dus wel degelijk bouwt ook in de goedkopere klasse (dus voor jongeren). Een telefoontje naar de heer Bilder of een van de aanwezigen zal dit alleen maar bevestigen dat ik woordelijk heb geciteerd. Ik heb het overigens ook letterlijk zo in mijn opschrijfboekje staan.

Hierbij heb ik denk ik voldoende aangegeven hoe ik door middel van korte citaten tot mijn artikel ben gekomen. Dat het onvolledig is, is juist. Daarvoor is er nu eenmaal niet voldoende ruimte in een krant beschikbaar.

Zou overigens ook onleesbaar worden.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en sluit hiermede de discussie.

Met vriendelijke groet

Jeanne Dijkstra

chef Redactie

 

Email 5/7

----Oorspronkelijk bericht-----

Van: j.hop3 [mailto:j.hop3@chello.nl]

Verzonden: donderdag 15 december 2005 16:27

Aan: Dijkstra, Jeanne

Onderwerp: RE: onjuist

 

Ermelos Weekblad,

Chef redactie.

Geachte mevrouw Jeanne Dijkstra,

Ons emailverkeer wordt door mij niet als discussie aangemerkt maar als een poging om in onderling tot een oplossing te komen over feitelijk onjuiste berichtgeving van uw zijde.

Ik constateer dat het niet alleen niet mogelijk is tot een oplossing te komen maar dat u in uw email opnieuw ten onrechte een uitspraak VANUIT DE ZAAL aan mij toeschrijft citaat:

Vervolgens maakte u tijdens het debat de opmerking dat er ''in Ermelo niets (voor jongeren) wordt gebouwd''

Opnieuw laat uw geheugen u in de steek en/of heeft u verkeerd in uw boekje genoteerd.

Ik denk dat ik nu aantoonbaar voldoende heb gedaan om met u in onderling overleg tot een oplossing te komen en dat dit gelet op de inhoud van uw emailbericht in onderling overleg ook niet gaat lukken.

Met vriendelijke groet,

J. Hop.

 

 

Bijlage 3. 

Emailverkeer 6/7 en 7/7 tussen eindredacteur Jeanne Dijkstra en J. Hop. Representatief voor de werkwijze van Jeanne Dijkstra blijft ze doorgaan Hop in een kwaad daglicht te stellen nu weer door te insinueren dat Hop gerommeld heeft met het emailverkeer 1/5 tot en met 5/5 en staat ze erop dat haar mening over Hop door Hop op zijn website wordt geplaatst. Mevrouw Dijkstra wordt door Hop op haar wenken bediend!

 

Email 6/7

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Dijkstra, Jeanne [mailto:J.Dijkstra@whk.wegener.nl]

Verzonden: woensdag 28 december 2005 15:08

Aan: 'groephop@groephop.nl'

Onderwerp: vrijheid

Geachte heer Hop,

U treedt het begrip vrijheid met voeten. Ongevraagd e-mailverkeer, dat bovendien uit de context is gehaald en door u is aangevuld, plaatsen op internet is waarschijnlijk uw interpretatie van ultieme vrijheid. Het is niet de mijne. Uw manier van met mensen omgaan is de Ermelose politiek onwaardig. Dat is mijn mening. U mag deze mening vanzelfsprekend op internet plaatsen, ik sta er zelfs op.

met vriendelijke groet,

Jeanne Dijkstra

Chef redactie

Wegener Huis-aan-huiskranten B.V.

Deventerweg 6, 3843 GD Harderwijk of

Postbus 320, 3840 AH Harderwijk

 

E-mail 7/7

 

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: j.hop3 [mailto:info@groephop.nl]

Verzonden: woensdag 28 december 2005 17:10

Aan: Dijkstra, Jeanne

Onderwerp: RE: vrijheid

Geachte mevrouw Jeanne Dijkstra,

Onderwerp: Vrijheid.

Uw manier van met mensen omgaan in de Ermelose politiek is volgens mij de journalistiek onwaardig. 

Uw journalistieke zwijgen over "het de mond snoeren van Hop tijdens het BKE-debat" en blijkens uw werkaantekeningen NA HET BKE-DEBAT terwijl mijn stelling vooraf ter controle naar de gespreksleider was toegestuurd zegt mij veel hoe u tegen "vrijheid" van meningsuiting en "vrijheid" van juiste informatie voor de burgers in Ermelo aankijkt.

Fijntjes wijs ik u ook op klacht 6 die tegen u wordt ingediend "hoe verschillend u met mensen in de ermelose politiek in een zelfde situatie in hetzelfde artikel omgaat".

Uw klacht. Ongevraagd e-mailverkeer, dat bovendien uit de contekst is gehaald en door u is aangevuld, plaatsen op internet. Mevrouw Dijkstra kennelijk ontbrak het u aan voldoende inzicht om in te zien dat ik met het (ongevraagde) emailverkeer aan u handelde conform de bedoeling van de Raad voor de Journalistiek om eerst te proberen in onderling overleg tot een oplossing te komen. Dat u dat met uw arrogantie "discussie" noemde en zelf een einde aan de "discussie" maakte dat is uw keuze geweest.

Morgen gaat de klacht tegen u naar de Raad voor de Journalistiek. De klacht bestaat uit 7 pagina's waarbij de tekst van ons emailverkeer niet alleen EXACT is overgenomen in de klacht maar ook als onderbouwing van aanvullende klachten is gebruikt. Anders dan u dat heeft gedaan met uw werkaantekeningen gebruik ik wel exacte teksten.

De originele klacht komt na verzending van de klacht naar de Raad op internet te staan. Zoals u weet zijn de klachtzaken bij de Raad voor de Journalistiek openbaar.

Bovendien heb ik, na ons overleg, nog twee weken gewacht om te kijken of u misschien toch niet de gevraagde artikeltjes als oplossing plaatste om te voorkomen dat ik een klacht tegen u indiende terwijl u toch de gevraagde rectificatie/artikeltjes plaatste. Ik heb zojuist het nummer Ermelo's Weekblad 28 december 2005 doorgekeken. Ook nu staat er niets in. De klacht gaat nu naar de Raad voor de Journalistiek omdat ik vind dat u nu kansen genoeg heeft gehad om in onderling overleg tot een oplossing te komen.

U staat erop om uw bericht op internet te plaatsen. Ook daar kan ik gelijk aan voldoen. Over enkele minuten kunt u dit emailverkeer lezen op de website www.groephop.nl/ermelo44.htm

Anders dan in uw krantje geef ik U op de website (ook media) wel alle ruimte om uw inzichten kenbaar te maken. Door juist ook kritiek op mijn persoon op de website te publiceren is er sprake van hoor en wederhoor en daarmee sprake van objectieve berichtgeving.

Met vriendelijke groet,

J. Hop

Lijsttrekker Groep Hop.

 

 

 

Bijlage 4. Klacht J. Hop tegen Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo's Weekblad naar Raad voor de Journalistiek.

Klacht J. Hop tegen mevrouw Jeanne Dijkstra journalist/eindredactie Ermelo’s Weekblad inzake publicatie over klager Ermelo’s Weekblad woensdag 14 december 2005

 

Secretariaat van de Raad voor de Journalistiek
Mevrouw mr. D.C. Koene
p/a Joh.
Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam 

Ermelo,  29 december 2005. 

Betreft: Klacht J. Hop tegen mevrouw Jeanne Dijkstra journalist/eindredactie Ermelo’s Weekblad inzake publicatie over klager Ermelo’s Weekblad woensdag 14 december 2005. 

Geachte mevrouw Koene, 

Ondergetekende, J. Hop,  dient hierbij een klacht in tegen mevrouw Jeanne Dijkstra journalist/eindredactie Ermelo’s Weekblad. 

Ontvankelijkheid van de klacht.

  1. Klager vindt dat hij in zijn belang is getroffen.
  2. In bemiddeling ziet klager geen heil omdat de bemiddelingsfase is afgerond c.q. door beklaagde zelf is stopgezet. Zie toelichting.
  3. Verwijzend naar uw klachtenprocedure wordt nu een klacht ingediend.
  4. Indiener is een 'rechtstreeks belanghebbende'

 

Toelichting op de bemiddelingsfase die is afgerond c.q. door beklaagde zelf is stopgezet.

Bron: E-mailverkeer tussen klager en beklaagde.

 

14 december 2005 E-mail klager aan beklaagde.

Ermelos Weekblad, T.a.v. Eindredactie mevrouw Jeanne Dijkstra. Geachte mevrouw Jeanne Dijkstra, Betreft: Rectificatie berichtgeving over de Groep Hop pagina 51 Ermelos Weekblad woensdag 14 december 2005. Geachte mevrouw, Met aandacht heb ik uw berichtgeving gelezen onder "Debat ondernemers en politiek niet uit de verf". Er staan in dit artikel drie zinnen over J. Hop en de Groep Hop. Iedere zin is echter FEITELIJK ONJUIST. Ik nodig u uit om VOOR DONDERDAG 15 DECEMBER 12:00 uur met mij een afspraak te maken op welke manier Ermelos Weekblad deze onjuiste berichtgeving volgende week gaat rectificeren. Indien ik voor donderdag 15 december 12:00 uur geen bericht van u ontvang inzake het maken van een afspraak hoe uw krant dit volgende week wil gaan rectificeren ga ik ervan uit dat u geen belangstelling heeft om in onderling overleg tot een rectifitie in uw krant van volgende week te komen. Dit bericht dient aangemerkt te worden als een poging om in onderling overleg snel tot een oplossing te komen om onjuiste berichtgeving over J. Hop en de Groep Hop zo snel mogelijk te rectificeren. Met vriendelijke groet, J. Hop (Groep Hop) Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. 

15 december 2005 8:51 E-mail beklaagde aan klager

Aan: 'j.hop3@chello.nl' Onderwerp: onjuist. Geachte heer Hop, Ik nodig u uit om de onjuistheden aan te geven via de mail. Ik heb enige citaten van u in mijn opschrijfboekje. Mochten deze onjuist zijn dan hoor ik van u om welke onjuistheid het gaat. Daarna zal ik eventueel over gaan tot rectificatie van de uiitspraken. met vriendelijke groet, Jeanne Dijkstra Chef redactie Wegener Huis-aan-huiskranten B.V. Deventerweg 6, 3843 GD Harderwijk of Postbus 320,  3840 AH Harderwijk T 0341 369884 F 0341 369739 M 06 20879592 E j.dijkstra@whk.wegener (prive) ermelosweekblad@whk.wegener.nl www.wegenerhuisaanhuiskranten.nl 

15 december 2005 11:3 7 E-mail klager aan beklaagde

Aan: Dijkstra, Jeanne Onderwerp: RE: onjuist Geachte mevrouw Dijkstra, Dank voor uw bericht. Zin 1. Citaat: De heer Hop (Groep Hop) nam de hele vinger en las niet alleen zijn stelling voor maar ook het hele verkiezingsprogramma. Dit is feitelijk onjuist! Onderbouwing. 1. Ik heb niet het verkiezingsprogramma voorgelezen. Het verkiezingsprogramma staat op de website www.groephop.nl/ermelo.htm U kunt de inhoud op internet controleren. 2. Ik heb alleen mijn stelling voorgelezen conform de gemaakte afspraken met BKE en de gespreksleider. De stelling die voorgelezen is kunt u vinden op de website www.groephop.nl/project31.htm 3. De stelling die ik heb voorgelezen is in overleg VOORAF TOEGEZONDEN ter controle naar de gespreksleider. Het emailverkeer met de gespreksleider staat op internet. De inhoud van de stelling die door mij werd voorgelezen was dus vooraf bij de gespreksleider bekend en voor het debat blijkens email gespreksleider aan panel bekend gemaakt. Daarmee is er dus geen sprake van citaat: "de heer Hop nam de hele vinger" maar de heer Hop las zijn stelling voor conform de per email gemaakte afspraak. Samengevat in deze ene zin is sprake van TWEE feitelijke onjuistheden van uw zijde. Zin 2. Citaat: Het woningprobleem in Horst en Telgt loste hij op door recht op eerste koop te eisen door de bewoners uit dat gebied. Dit is feitelijk onjuist. Het woningprobleem in Horst en Telgt loste hij op met zijn stelling project 31 Van kalvergier naar schone energie. De stelling kunt u vinden op www.groephop.nl/project31.htm Zin 3. Citaat: Volgens hem werd er niet gebouwd in Ermelo. Dit is feitelijk onjuist. Dat heb ik niet gezegd. 1. Voor de pauze stelde Bilder kort samengevat dat de gemeente 8 jaar niet had kunnen bouwen omdat de provincie de gemeente straf had gegeven omdat de gemeente Ermelo niet wilde meewerken aan woningbouw Harderwijk richting Ermelo. 2. Voor de pauze heb ik niets gezegd/niets mogen zeggen tijdens het BKE-debat. 3. Na de pauze ging het weer over woningbouw en mocht ik wel wat zeggen over woningbouw. Onder verwijzing naar hetgeen kort is samengevat onder 1 zei ik tegen de heer Bilder citaat: "Dat hij creatiever met de straf van de provincie om had moeten gaan om onder de straf van de provincie uit te komen." 4. Het antwoord van Bilder was vervolgens dat hij toch had gebouwd door het noemen van aantallen als verdediging. 5. Door deze manier van verdedigen ontging het Bilder dat hij zichzelf tegensprak. Door uw manier van verslaggeving citaat "Volgens hem werd er niet gebouwd in Ermelo" draait u de zaak om en beweert u in uw artikel dat ik gezegd heb dat er niet gebouwd werd maar het was Bilder die zei dat hij niet kon bouwen vanwege straf van de provincie. Ik ga ervan uit dat ik u zorgvuldig en goed onderbouwd heb uitgelegd waarom u berichtgeving over mij onjuist was. U schrijft citaat: "Daarna zal ik eventueel over gaan tot rectificatie van de uitspraken" 1. Beleefd vraag ik u mij te berichten of wilt wilt rectificeren. Indien neen, laat het mij zo snel mogelijk weten. 2. Indien ja, kunnen we daar in goed overleg een goede afspraak overmaken tot beider tevredenheid. Ik stel in overleg voor dat het Ermelo's Weekblad volgende week mijn complete stelling afdrukt zoals u de tekst kunt vinden op de website www.groephop.nl/project31.htm Aangevuld met de toelichting waterstof als de energie oplossing welke toelichting u ook kunt vinden op mijn website. Samengevat stel ik dus voor als goede oplossing in onderling overleg "geen rectificatie" maar publicatie van deze twee artikelen in uw krant. Ik probeer daarmee te bereiken dat niet de aandacht wordt gevestigd op iets negatiefs een rectificatie maar de aandacht wordt gevestigd op iets positiefs een mooi artikel over oplossing woningnood voor starters gekoppeld aan schone energie en werkgelegenheid en behoud van het weidelandschap in Telgt en Horst. Mag ik zo snel mogelijk uw reactie horen? Met vriendelijke groet, Jan Hop. (Groep Hop) 

15 december 2005 15:50 beklaagde aan klager

Aan: 'j.hop3' Onderwerp: RE: onjuist Geachte heer Hop, U heeft letterlijk voorgelezen (naast de stelling van kalvergier naar schone energie ....) uit paragraaf 31 van het verkiezingsprogramma:  quote Ondernemers hebben belang bij goed gemotiveerde medewerkers. De Groep Hop geeft daarom de hoogste prioriteit om in Ermelo eerst de woningnood voor starters op te lossen door snel betaalbare woonruimte te realiseren. Om te voorkomen dat rijke welgestelde en projectontwikkelaars grond in Horst en Telgt gaan opkopen dient de gemeente onmiddellijk een recht van eerste koop op alle boerderijen in Horst en Telgt uit te gaan oefenen. Er dient een gemeentelijk woningbouwbedrijf te komen dat zich in eerste aanleg alleen bezig gaat houden met het oplossen van starters woningnood. De gemeente nodigt de eigenaars van boerderijen in Telgt en Horst uit hun boerderijen aan de gemeente te koop aan te bieden. Na overname wordt de complete bebouwing op die percelen afgebroken en vervangen door kleine woonruimtes op dezelfde oppervlakte voor starters van 18 tot 25 jaar welke burgers maatschappelijk verbonden aan Horst en Telgt dienen te zijn'' Der eerste alinea daaruit heb ik ingekort tot: het woningprobeem in Horst en Telgt loste hij op dooer recht op eerste koop te eisen in het buitengebied door de bewoners uit dat gebied. Dat komt dus overeen met bovengenoemde alinea alleen verkort verwoord in enkele zin. Geenszins onjuist (zie de laatste zin) Wel ben het met u eens dat ''door de bewoners uit het gebied vervangen had moeten worden ''voor bewoners uit het buitengebied''. Eén letter verschil dus. Daarnaast trachtte de discussieleider u vergeefs de mond te snoeren hetgeen niet lukte omdat u door bleef lezen uit de paragraaf, hetgeen niet de bedoeling was. U mocht uw stelling verdedigen, meer niet. Vervolgens maakte u tijdens het debat de opmerking dat er ''in Ermelo niets (voor jongeren) wordt gebouwd'' waarop de heer E. Bilder tamelijk geagiteerd reageerde dat er ''500 woning zijn gebouwd en dat Ermelo dus wel degelijk bouwt ook in de goedkopere klasse (dus voor jongeren). Een telefoontje naar de heer Bilder of een van de aanwezigen zal dit alleen maar bevestigen dat ik woordelijk heb geciteerd. Ik heb het overigens ook letterlijk zo in mijn opschrijfboekje staan. Hierbij heb ik denk ik voldoende aangegeven hoe ik door middel van korte citaten tot mijn artikel ben gekomen. Dat het onvolledig is, is juist. Daarvoor is er nu eenmaal niet voldoende ruimte in een krant beschikbaar. Zou overigens ook onleesbaar worden. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geďnformeerd en sluit hiermede de discussie. Met vriendelijke groet Jeanne Dijkstra chef Redactie

15 december 2005 16:27 klager aan beklaagde

Aan: Dijkstra, Jeanne Onderwerp: RE: onjuist Ermelo’s Weekblad, Chef redactie. Geachte mevrouw Jeanne Dijkstra, Ons emailverkeer wordt door mij niet als discussie aangemerkt maar als een poging om in onderling tot een oplossing te komen over feitelijk onjuiste berichtgeving van uw zijde. Ik constateer dat het niet alleen niet mogelijk is tot een oplossing te komen maar dat u in uw email opnieuw ten onrechte een uitspraak VANUIT DE ZAAL aan mij toeschrijft citaat: Vervolgens maakte u tijdens het debat de opmerking dat er ''in Ermelo niets (voor jongeren) wordt gebouwd'' Opnieuw laat uw geheugen u in de steek en/of heeft u verkeerd in uw boekje genoteerd. Ik denk dat ik nu aantoonbaar voldoende heb gedaan om met u in onderling overleg tot een oplossing te komen en dat dit gelet op de inhoud van uw emailbericht in onderling overleg ook niet gaat lukken. Met vriendelijke groet, J. Hop.

 

Een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht. 

Inleiding klacht. Beklaagde heeft per e-mail de volgende werkaantekeningen naar klager toegestuurd citaat: quote Ondernemers hebben belang bij goed gemotiveerde medewerkers. De Groep Hop geeft daarom de hoogste prioriteit om in Ermelo eerst de woningnood voor starters op te lossen door snel betaalbare woonruimte te realiseren. Om te voorkomen dat rijke welgestelde en projectontwikkelaars grond in Horst en Telgt gaan opkopen dient de gemeente onmiddellijk een recht van eerste koop op alle boerderijen in Horst en Telgt uit te gaan oefenen. Er dient een gemeentelijk woningbouwbedrijf te komen dat zich in eerste aanleg alleen bezig gaat houden met het oplossen van starters woningnood. De gemeente nodigt de eigenaars van boerderijen in Telgt en Horst uit hun boerderijen aan de gemeente te koop aan te bieden. Na overname wordt de complete bebouwing op die percelen afgebroken en vervangen door kleine woonruimtes op dezelfde oppervlakte voor starters van 18 tot 25 jaar welke burgers maatschappelijk verbonden aan Horst en Telgt dienen te zijn''

 

De norm. Beklaagde (Dijkstra) heeft de juiste tekst in haar werkaantekeningen staan.

Het gevaar! Beklaagde (Dijkstra) heeft in strijd met haar eigen werkaantekeningen onjuist over klager (Hop) in haar krant geschreven.

 

Klacht 1 betreft zin 1 met feitelijk onjuiste informatie in de krant over klager

Zin 1. Citaat: De heer Hop (Groep Hop) nam de hele vinger en las niet alleen zijn stelling voor maar ook het hele verkiezingsprogramma.

Dit is feitelijk onjuist! Onderbouwing.

1. Ik heb niet het verkiezingsprogramma voorgelezen. Het verkiezingsprogramma staat op de website www.groephop.nl/ermelo.htm U kunt de inhoud op internet controleren.

2. Ik heb alleen mijn stelling voorgelezen conform de gemaakte afspraken met BKE en de gespreksleider. De stelling die voorgelezen is kunt u vinden op de website www.groephop.nl/project31.htm  

3. De stelling die ik heb voorgelezen is in overleg vooraf toegezonden ter controle naar de gespreksleider. Het emailverkeer met de gespreksleider staat op internet. De inhoud van de stelling die door mij werd voorgelezen was dus vooraf bij de gespreksleider bekend en voor het debat blijkens email gespreksleider aan panel bekend gemaakt. Daarmee is er dus geen sprake van citaat: "de heer Hop nam de hele vinger" maar de heer Hop las zijn stelling voor conform de per email gemaakte afspraak. Samengevat in deze ene zin is sprake van TWEE feitelijke onjuistheden van uw zijde.

4. De tekst, onder inleiding geciteerd vanuit werkaantekeningen beklaagde, die door klager werd voorgelezen stond NIET in het verkiezingsprogram. Was immers alleen bij de gespreksleider bekend en aan hem ter controle toegestuurd.

 

Klacht 2 betreft zin 2 met feitelijk onjuiste informatie in de krant over klager

Zin 2. Citaat: Het woningprobleem in Horst en Telgt loste hij op door recht op eerste koop te eisen door de bewoners uit dat gebied.

Dit is feitelijk onjuist.

1. Het woningprobleem in Horst en Telgt loste hij op met zijn stelling project 31 Van kalvergier naar schone energie. De stelling kunt u vinden op www.groephop.nl/project31.htm

2. De tekst, onder inleiding geciteerd vanuit werkaantekeningen beklaagde.

In de werkaantekeningen van beklaagde staat NIET citaat “recht op eerste koop te eisen door de bewoners uit dat gebied”

3. Citaat uit werkaantekeningen beklaagde: “De eerste alinea daaruit heb ik ingekort tot: het woningprobleem in Horst en Telgt loste hij op dooer recht op eerste koop te eisen in het buitengebied door de bewoners uit dat gebied. Dat komt dus overeen met bovengenoemde alinea alleen verkort verwoord in enkele zin. Geenszins onjuist (zie de laatste zin) Wel ben het met u eens dat ''door de bewoners uit het gebied vervangen had moeten worden ''voor bewoners uit het buitengebied''. Eén letter verschil dus.”

Door de eerste alinea in te korten en door niet goed te lezen wat er staat door beklaagde zelf is de onjuiste publicatie over klager ontstaan.

 

Klacht 3 betreft zin 3 met feitelijk onjuiste informatie in de krant over klager

Zin 3. Citaat: Volgens hem werd er niet gebouwd in Ermelo.

Dit is feitelijk onjuist.

Dat heb ik niet gezegd. 1. Voor de pauze stelde Bilder kort samengevat dat de gemeente 8 jaar niet had kunnen bouwen omdat de provincie de gemeente straf had gegeven omdat de gemeente Ermelo niet wilde meewerken aan woningbouw Harderwijk richting Ermelo.

2. Voor de pauze heb ik niets gezegd/niets mogen zeggen tijdens het BKE-debat.

3. Na de pauze ging het weer over woningbouw en mocht ik wel wat zeggen over woningbouw. Onder verwijzing naar hetgeen kort is samengevat onder 1 zei ik tegen de heer Bilder citaat: "Dat hij creatiever met de straf van de provincie om had moeten gaan om onder de straf van de provincie uit te komen."

4. Het antwoord van Bilder was vervolgens dat hij toch had gebouwd door het noemen van aantallen als verdediging.

5. Door deze manier van verdedigen ontging het Bilder dat hij zichzelf tegensprak. Door uw manier van verslaggeving citaat "Volgens hem werd er niet gebouwd in Ermelo" draait u de zaak om en beweert u in uw artikel dat ik gezegd heb dat er niet gebouwd werd maar het was Bilder die zei dat hij niet kon bouwen vanwege straf van de provincie.

6. Citaat werkaantekeningen beklaagde: Vervolgens maakte u tijdens het debat de opmerking “dat er 'in Ermelo niets (voor jongeren) wordt gebouwd' In de werkaantekeningen van beklaagde staat tussen haakjes (voor jongeren). Dit is duidelijk een uitspraak vanuit de zaal die door beklaagde ten onrechte aan klager is toegeschreven.

7. Informanten. Beklaagde adviseert informanten te horen. Bilder en mensen van de tribune. Klager heeft daar geen probleem mee en stelt dan de burgemeester als informant voor. Hij zat linksonder op de tribune en draaide zich helemaal om naar achteren om te kijken wie die uitspraak “dat er 'in Ermelo niets (voor jongeren) wordt gebouwd' deed. Vanzelfsprekend ook de persoon die deze uitspraak vanaf de tribune deed kan als informant worden gehoord.

 

Klacht 4.

Citaat uit e-mail beklaagde: “Ik heb het overigens ook letterlijk zo in mijn opschrijfboekje staan. Hierbij heb ik denk ik voldoende aangegeven hoe ik door middel van korte citaten tot mijn artikel ben gekomen. Dat het onvolledig is, is juist. Daarvoor is er nu eenmaal niet voldoende ruimte in een krant beschikbaar. Zou overigens ook onleesbaar worden.” 

Beklaagde ten onrechte als argument gehanteerd heeft om de onderstaande passage niet compleet in de krant te vermelden citaat: “Daarvoor is er nu eenmaal niet voldoende ruimte in een krant beschikbaar.”

: quote Ondernemers hebben belang bij goed gemotiveerde medewerkers. De Groep Hop geeft daarom de hoogste prioriteit om in Ermelo eerst de woningnood voor starters op te lossen door snel betaalbare woonruimte te realiseren. Om te voorkomen dat rijke welgestelde en projectontwikkelaars grond in Horst en Telgt gaan opkopen dient de gemeente onmiddellijk een recht van eerste koop op alle boerderijen in Horst en Telgt uit te gaan oefenen. Er dient een gemeentelijk woningbouwbedrijf te komen dat zich in eerste aanleg alleen bezig gaat houden met het oplossen van starters woningnood. De gemeente nodigt de eigenaars van boerderijen in Telgt en Horst uit hun boerderijen aan de gemeente te koop aan te bieden. Na overname wordt de complete bebouwing op die percelen afgebroken en vervangen door kleine woonruimtes op dezelfde oppervlakte voor starters van 18 tot 25 jaar welke burgers maatschappelijk verbonden aan Horst en Telgt dienen te zijn'' 

Klager voert aan dat het hier om een lokale krant voor Ermelo gaat waarop op de voorpagina staat gemeente nieuws. Het onderhavige nummer bestaat uit 56 pagina’s en klager is van mening dat er in die 56 pagina best een paar zinnetjes extra afgedrukt hadden kunnen worden om de stelling van klager juist weer te geven.

 

Klacht 5.

Citaat uit e-mail beklaagde: “Ik heb het overigens ook letterlijk zo in mijn opschrijfboekje staan. Hierbij heb ik denk ik voldoende aangegeven hoe ik door middel van korte citaten tot mijn artikel ben gekomen. Dat het onvolledig is, is juist. Daarvoor is er nu eenmaal niet voldoende ruimte in een krant beschikbaar. Zou overigens ook onleesbaar worden.” 

Beklaagde ten onrechte als argument gehanteerd heeft om de onderstaande passage niet compleet in de krant te vermelden citaat: “Zou overigens ook onleesbaar worden.””

: quote Ondernemers hebben belang bij goed gemotiveerde medewerkers. De Groep Hop geeft daarom de hoogste prioriteit om in Ermelo eerst de woningnood voor starters op te lossen door snel betaalbare woonruimte te realiseren. Om te voorkomen dat rijke welgestelde en projectontwikkelaars grond in Horst en Telgt gaan opkopen dient de gemeente onmiddellijk een recht van eerste koop op alle boerderijen in Horst en Telgt uit te gaan oefenen. Er dient een gemeentelijk woningbouwbedrijf te komen dat zich in eerste aanleg alleen bezig gaat houden met het oplossen van starters woningnood. De gemeente nodigt de eigenaars van boerderijen in Telgt en Horst uit hun boerderijen aan de gemeente te koop aan te bieden. Na overname wordt de complete bebouwing op die percelen afgebroken en vervangen door kleine woonruimtes op dezelfde oppervlakte voor starters van 18 tot 25 jaar welke burgers maatschappelijk verbonden aan Horst en Telgt dienen te zijn''

 

Klacht 6.

Beklaagde ten onrechte de lijsttrekkers van de partijen die al in de gemeenteraad van Ermelo zitten anders in het artikel bejegend dan de twee lijsttrekkers van partijen die in 2006 de gemeenteraad van Ermelo proberen te komen.

Onderbouwing. Het artikel waaruit het verschil in bejegening duidelijk blijkt.

 

Klacht 7.

Beklaagde ten onrechte niets over waterstof als dé energie oplossing van de Groep Hop heeft geschreven. Alle aandacht van het Ermelo’s Weekblad gaat naar het energieproject van de gemeente. Beklaagde ten onrechte niet objectief is in berichtgeving door waterstof als dé energieoplossing te censureren in het Ermelo’s Weekblad. Dit klemt des te meer omdat innovatieve duurzame oplossingen voor energie ook kansen dienen te krijgen in de media.

 

Klacht 8.

Het gevaar! Als je leugens maar vaak genoeg herhaald dan gaan mensen het vanzelf geloven.

Beklaagde in drie zinnen vier feitelijke onjuistheden over klager publiceert. Dit kan haast geen toeval meer zijn en het begint erop te lijken dat het Ermelo’s Weekblad systematisch bezig is klager bij de burgers van Ermelo door op een verfijnde manier suggestief te schrijven in een kwaad daglicht te plaatsen kennelijk om te voorkomen dat klager kans gaat maken om in de gemeenteraad van Ermelo te komen.

 

Klacht 9.

Klager vraagt de Raad voor de Journalistiek eerst na te gaan of beklaagde een baantje heeft bij de PR-commissie van het CDA als gespreksleider op het CDA lijsttrekkersdebat februari 2006. Bron: Uitnodiging debat waarin Jeanne Dijkstra als gespreksleider wordt genoemd. Indien dat zo is dient klacht 9 als ingediend beschouwd te worden.

De klacht. Jeanne Dijkstra journalist en eindredactie is niet objectief in berichtgeving jegens klager waarbij zij de belangen van de grotere gevestigde partijen zoals het CDA waar zij een baantje heeft zwaarder laat wegen dan het belang van klager door, kennelijk met opzet, onjuiste berichten over klager te publiceren, door suggestieve publicaties in dit lokale krantje probeert klager in een kwaad daglicht te plaatsen. Innovatieve ontwikkelingen en ideeën van klager uit de krant probeert te houden.

 

Klacht 10.

Beklaagde door haar handelwijze verwoord onder de klachten 1 tot en met 9 burgers van Ermelo, in het bijzonder die groep burgers die geen toegang tot internet hebben benadeeld door het onthouden van innovatieve en creatieve informatie over de nieuwkomer Hop in de gemeentelijke politiek inzake oplossingen m.b.t. woningnood, duurzame energie enz.

 

Klacht 11.0 Inleiding. Op woensdag 28 december 2005 15:08 stuurde beklaagde klager per e-mail de volgende tekst n.a.v. emailverkeer om in onderling overleg tot een oplossing te  komen. Citaat: “”U treedt het begrip vrijheid met voeten. Ongevraagd e-mailverkeer, dat bovendien uit de context is gehaald en door u is aangevuld, plaatsen op internet is waarschijnlijk uw interpretatie van ultieme vrijheid. Het is niet de mijne. Uw manier van met mensen omgaan is de Ermelose politiek onwaardig. Dat is mijn mening. U mag deze mening vanzelfsprekend op internet plaatsen, ik sta er zelfs op.”

Klacht 11.1 Met deze opmerking wordt door beklaagde (Jeanne Dijkstra) geďnsinueerd dat ik e-mailberichten vóór publicatie op internet zou aanvullen en daarmee uit z'n context zou halen. Ik ontken ten stelligste dat ik op welke wijze dan ook in emailberichten van haar hand heb "gerommeld". Ik heb echter alleen gereageerd op de betreffende emailberichten.

Klacht 11.2 Met deze opmerking wordt door beklaagde (Jeanne Dijkstra) geďnsinueerd dat ik e-mailberichten welke in deze klacht (ingediend bij de Raad voor de Journalistiek) zijn weergeven en heb gebruikt in de klachtzaak tegen beklaagde zou aanvullen en daarmee uit z'n context zou halen. Ik ontken ten stelligste dat ik op welke wijze dan ook in emailberichten van haar hand heb "gerommeld". Ik heb echter alleen gereageerd op de betreffende emailberichten.

 

Waarom klager vindt dat hij rechtstreeks belang heeft bij een oordeel van de Raad.

1. Klager is lijsttrekker van de nieuwe groepering Groep Hop in Ermelo en doet mee aan de gemeenteraadverkiezingen. Klager heeft er dus een rechtsreeks belang bij dat juiste informatie over hem wordt gepubliceerd en als er onverhoopt onjuiste informatie over hem wordt gepubliceerd dat dit wordt gerectificeerd.

2. Klager heeft geprobeerd in onderling overleg met beklaagde tot een oplossing te komen. Beklaagde heeft hiervan geen gebruik gemaakt.

3. Klager heeft beklaagde zelfs aangeboden als oplossing om niet te rectificeren maar de stelling in een nieuwe uitgave wel juist te publiceren gekoppeld aan een artikel waterstof als dé energie oplossing welke artikel beklaagde kant en klaar van de internetsite van klager kon halen. Klager bood beklaagde dus een uitweg om zonder gezichtverlies “rectificatie”  met de zaak weg te komen.

4. Klager heeft belang bij een uitspraak over de suggestieve en insinuerende manier van schrijven over beklaagde in zijn functie van eindredacteur van de lokale krant over klager.

Hoogachtend, 

J. Hop. 

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

Bijlage: Publicatie van het artikel.

De klacht is in achtvoud naar de Raad voor de Journalistiek gestuurd.

 

 

 

Bijlage 5. Uitspraak Raad voor de Journalistiek kenmerkt zich door censuur op ingediende klachten en de weigering van de Raad om op ernstige klachten een uitspraak te doen.

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek inzake de klacht van J. Hop tegen J. Dijkstra (Ermelo’s Weekblad)

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

J. Hop

tegen

J. Dijkstra (Ermelo’s Weekblad)

Bij brief van 29 december 2006 met een bijlage heeft J. Hop te Ermelo (hierna: klager) een klacht ingediend tegen J. Dijkstra (hierna: verweerster). Hierop heeft verweerster gereageerd in een brief van 12 januari 2006 met een bijlage.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 17 februari 2006 in aanwezigheid van klager. Verweerster is daar niet verschenen.

DE FEITEN

Op 14 december 2005 is in Ermelo
’s Weekblad een artikel van de hand van verweerster verschenen onder de kop “Debat ondernemers en politiek niet uit de verf”. De intro van het artikel luidt:
Het eerste debat voor de gemeenteraadsverkiezingen dat woensdagavond tussen de lijsttrekkers en ondernemers werd gehouden kwam niet echt uit de verf. Er waren te veel stellingen, waardoor er wel vragen werden gesteld maar er onvoldoende tijd was voor de antwoorden. Het vuur in het debat ontbrak eveneens waardoor een aantal bezoekers tijdens de pauze afhaakte.
Onder de subkop
“Recht eerste koop in buitengebied” is over klager het volgende bericht:
De heer Hop (Groep Hop) nam de hele vinger en las niet alleen zijn stelling voor maar ook het hele verkiezingsprogramma. Het woningprobleem in Horst en Telgt loste hij op door recht op eerste koop te eisen in het buitengebied door de bewoners uit dat gebied. Volgens hem werd er niet gebouwd in Ermelo wat natuurlijk fel bestreden werd door Bilder. “We hebben volop gebouwd, namelijk 500 woningen. Daarvan is eenderde deel goedkope woningbouw.””

Naar aanleiding van het artikel heeft klager in een e-mail van 14 december 2005 aan verweerster zijn bezwaren tegen de publicatie kenbaar gemaakt en rectificatie verzocht. In reactie daarop heeft verweerster in een e-mail van 15 december 2005 klager uitgenodigd om de onjuistheden in het artikel aan te geven. Klager heeft diezelfde dag in een e-mail gereageerd en voorgesteld dat in Ermelo
’s Weekblad zijn complete stelling en een toelichting daarop, beide gepubliceerd op zijn website, zouden worden afgedrukt.
Verweerster heeft in een e-mail, eveneens van 15 december 2005, onder meer aan klager bericht dat zij de eerste alinea van klagers stelling heeft ingekort. Verder heeft verweerster aan klager geschreven:
Wel ben (ik) het met u eens dat “door de bewoners uit het gebied” vervangen had moeten worden (door) “voor bewoners uit het buitengebied”. Eén letter verschil dus. Daarnaast trachtte de discussieleider u vergeefs de mond te snoeren hetgeen niet lukte omdat u door bleef lezen uit de paragraaf, hetgeen niet de bedoeling was. U mocht uw stelling verdedigen, meer niet. Vervolgens maakt u tijdens het debat de opmerking dat er “in Ermelo niets (voor jongeren) wordt gebouwd” waarop de heer E. Bilder tamelijk geagiteerd reageerde dat er 500 woningen zijn gebouwd en dat Ermelo dus wel degelijk bouwt ook in de goedkopere klasse (dus voor jongeren). Een telefoontje naar de heer Bilder of een van de aanwezigen zal dit alleen maar bevestigen dat ik woordelijk heb geciteerd. Ik heb het overigens ook letterlijk zo in mijn opschrijfboekje staan.
Hierbij heb ik denk ik voldoende aangegeven hoe ik door middel van korte citaten tot mijn artikel ben gekomen. Dat het onvolledig is, is juist, Daarvoor is er nu eenmaal niet voldoende ruimte in een krant beschikbaar. Zou overigens ook onleesbaar worden. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geďnformeerd en sluit hiermede de discussie.


DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klager stelt dat het artikel diverse onjuistheden bevat. Zo heeft hij niet het hele verkiezingsprogramma voorgelezen, maar alleen zijn stelling die hij vooraf in overleg ter controle heeft toegestuurd aan de gespreksleider. Ook is niet juist dat hij het woningprobleem oploste door recht op eerste koop te eisen door bewoners uit het buitengebied. Hij verwijst ter zake naar zijn website waarop zijn stelling is gepubliceerd onder de kop
“Programma onderdeel Groep Hop. Project 31 Van kalvergier naar schone energie. Economische ontwikkelingen in Ermelo.” De eerste passage van de stelling luidt:
Ondernemers hebben belang bij goed gemotiveerde medewerkers. De Groep Hop geeft daarom de hoogste prioriteit om in Ermelo eerst de woningnood voor starters op te lossen door snel betaalbare woonruimte te realiseren. Om te voorkomen dat rijke welgestelden en projectontwikkelaars grond in Horst en Telgt gaan opkopen dient de gemeente onmiddellijk een recht van eerste koop op alle boerderijen in Horst en Telgt uit te gaan oefenen. Er dient een gemeentelijk woningbouwbedrijf te komen dat zich in eerste aanleg alleen bezig gaat houden met het oplossen van starters woningnood. De gemeente nodigt de eigenaars van boerderijen in Telgt en Horst uit hun boerderijen aan de gemeente te koop aan te bieden. Na overname wordt de complete bebouwing op die percelen afgebroken en vervangen door kleine woonruimtes op dezelfde oppervlakte voor starters van 18 tot 25 jaar welke burgers maatschappelijk verbonden aan Horst en Telgt dienen te zijn.
Volgens klager heeft verweerster deze passage niet goed gelezen en onjuist samengevat. Klager meent dat best een paar zinnen extra afgedrukt hadden kunnen worden om zijn stelling juist weer te geven. Verder stelt klager dat de zinsnede
Volgens hem werd er niet gebouwd in Ermelo” onjuist is. Ten onrechte is een opmerking vanuit de zaal aan hem toegeschreven. Klager heeft de indruk dat verweerster de lijsttrekkers van de partijen die al in de gemeenteraad van Ermelo zitten anders heeft bejegend dan de twee lijsttrekkers van partijen die in 2006 in de gemeenteraad proberen te komen. Klager stelt ten slotte dat verweerster ten onrechte niets heeft geschreven over waterstof als dé energie-oplossing van de Groep Hop.
Klager betoogt dat sprake is van onjuiste, subjectieve berichtgeving. Verweerster heeft met haar handelwijze de burgers van Ermelo benadeeld door hen innovatieve en creatieve informatie te onthouden over de Groep Hop in de gemeentelijke politiek inzake oplossingen met betrekking tot woningnood en duurzame energie, aldus klager.

Verweerster stelt dat tijdens het verkiezingsdebat 16 stellingen werden geformuleerd, waarop de acht lijsttrekkers en acht bedrijven kort mochten reageren. Toen klager werd verzocht zeer kort te reageren op zijn stelling ging hij echter de hele paragraaf voorlezen, waarin een groot stuk van zijn verkiezingsprogramma is verwerkt. De leider van het debat probeerde klager de mond te snoeren, maar dat lukte niet, aldus verweerster.
Aangezien zij aan alle stellingen slechts enkele regels kon wijden, heeft verweerster die stellingen in enkele zinnen verwoord. Het standpunt van klager ten aanzien van de woningnood kan zij niet anders uitleggen dan
‘eigen buitengebiedbewoners eerst’.
Verder stelt verweerster dat zij de reactie van wethouder Bilder letterlijk in haar opschrijfboekje heeft staan als citaat op het gezegde van Hop dat er in Ermelo niets voor jongeren werd gebouwd.
Verweerster benadrukt dat zij geen lid is van een politieke partij en volkomen neutraal is. Zij is al 15 jaar werkzaam voor Ermelo
’s Weekblad en staat bekend als een betrouwbare verslaggever.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

Kern van de klacht is dat verweerster op onjuiste en onvolledige wijze verslag heeft gedaan van hetgeen klager tijdens een openbare bijeenkomst naar voren heeft gebracht. De Raad zal zich tot deze kern beperken.

Het gaat hier om een verslag van een debatavond waar veel mensen het woord hebben gevoerd. Het is begrijpelijk en niet onzorgvuldig dat een journalist in een dergelijk kader zijn verslaggeving beperkt tot een compilatie van naar voren gebrachte standpunten en die standpunten niet volledig weergeeft. Voor zover de klacht is gericht tegen het feit dat in het artikel niet de volledige stelling van klager is weergegeven en dat verweerster heeft nagelaten te schrijven over waterstof als dé energie-oplossing van de Groep Hop, is de klacht ongegrond.

Klager heeft voorts gesteld dat ten onrechte is vermeld dat hij zijn hele verkiezingsprogramma heeft voorgelezen, dat zijn stelling onjuist is samengevat en dat ten onrechte een citaat aan hem is toegeschreven. Ter zitting heeft klager desgevraagd meegedeeld dat de aan hem toegeschreven opmerking
“Volgens hem werd er niet gebouwd in Ermelo” waarschijnlijk afkomstig was van zijn partijgenoot de heer Pieper.
Gelet op hetgeen partijen verder ter zake hebben aangevoerd, kan klager worden nagegeven dat het artikel op deze punten niet geheel strookt met hetgeen hij op de debatavond werkelijk heeft gezegd. De berichtgeving had op die punten wellicht iets nauwkeuriger kunnen zijn. Bezien in de context van het gehele artikel, acht de Raad dit echter niet van zodanige aard dat daarmee jegens klager journalistiek onzorgvuldig is gehandeld.

Een en ander leidt tot de slotsom dat verweerster geen grenzen heeft overschreden van hetgeen
– gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid – maatschappelijk aanvaardbaar is, door over klager te berichten op de wijze zoals zij heeft gedaan.

BESLISSING

De klacht is ongegrond.

De Raad verzoekt verweerster deze beslissing integraal of in samenvatting in Ermelo
’s Weekblad te (laten) publiceren.

Aldus vastgesteld door de Raad op 14 april 2006 door mr. A. Herstel, voorzitter, T.G.G. Bouwman, drs. C.M. Buijs, mw. E.J.M. Lamers en mw. mr. H.M.A. van Meurs, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.

 

 

 

 

894 Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden!"
(665) Ermelose CDA bestuurders laten Hop met buurtonderzoeken in de gaten houden!
(686) Honden van Dutroux kregen meer te vreten dan Ermelose 70+ mevrouw na weerzinwekkende CDA (bestuurders) terreur
(599) Ermeloer George Elsing: Ik begrijp het (CDA)niet zo goed..........
(303) Ermelo Krijgt u dezelfde kilometervergoeding als ambtenaren van de CDA gemeente Ermelo?
(PAR) Ermelo Hop tegen chefje gemeente Ermelo: Ga jij maar lekker klagen bij je CDA burgemeester"
(CHR) Ermelo Hop mag van CDA niet meedoen aan politiek debat Christelijk College Groevenbeek
mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"
Stemwijzer Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. CDA en andere gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
(175) Hop tegen Ermelo: Hop ontdekt dat de Ermelose gemeente ambtenaar een natuurlijk gezag moet kunnen uitoefenen over burgers en bestuurders
(265) Hop tegen Ermelo. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
(512) Stemfraude? Dubbelfunctie lid stembureau en kandidaat raadslid bij Ermelose verkiezingen mag wel van CDA burgemeester
(648) Stemfraude? Strijd Hop met Ermelose ambtenaren levert bewijs op dat alleen originele formulieren ingeleverd mogen worden
(201) Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van de Ermelose CDA burgemeester
(98)   Stemfraude? Nieuwsbrief 4 verkiezingen, Ministerie van Binnenlandse Zaken roept gemeenten op fraude te plegen in vastgestelde verkiezingsformulieren
(340) CDA medewerkers vernielen overal in Gelderland de verkiezingsposters van Groep Hop
(362) Alleen Groep Hop weigerde losgeld te betalen aan CDA-PRcommissie voor debat
(379) CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR-commissie
(425) "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". CDA vernield overal de Groep Hop verkiezingsposters
(638) Bedrijvenkring Ermelo doet ook mee aan doodzwijgen Hop. Het bedrijf Navobi valt hierbij zeer negatief op
(544) Ermelo. Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op
(375) Welke familie(s) en bedrijven beheersen met hoeveel subsidies de markt rondom vleeskalveren in Nederland?
(781) Bedenkingen na speeddaten met Ermelose Jongerenraad. Voorstel Hop om vaker te speeddaten wordt door CDA-ers doodgezwegen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum levert meer bedenkingen op
(511) Een sfeerverslag uit Ermelo. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
(541) Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
(452) CDA-ers betrapt op vernielen van Groep Hop verkiezingsposters
(561) "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
(646) Groep Hop deed in alle 55 gemeenten mee aan provinciale verkiezingen Gelderland 2007
(459) Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
(218) Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen
(601) Ermelo CDA "In de raadsvergadering is er geen mogelijkheid tot inspreken van burgers en andere betrokkenen"
(729) Felle succesvolle campagnes tegen vernietiging natuur door CDA-ers leverde Hop de bijnaam natuurterrorist op
(718) Stemfraude? Ermelo bezwaarschrift Hop tegen uitslag verkiezingen in Ermelo waarbij Hop verkiezingsfraude in stemlokaal bewijst
(894) Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden".

(3) De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt burgers in iedere procedure tegen de overheid
(742) Ermelo Alleen Groep Hop wil kwaliteitshandvest voor ambtenarij gemeente Ermelo invoeren
(623) Akten burgerlijke stand worden elektronisch opgeslagen dus kan eenvoudig een "dubbel" worden verstuurd
(145) Ermelo. Een lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo richting Hop
(470) Modelbrief Klacht GEGROND n.a.v. modelklacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(664) Modelbrief klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(20) Ermelo. WOB werkt niet. Macht is recht! Wie meer macht heeft heeft meer rechten!
(615) Ermelo Hop voorspelt: "Wet dwangsom wordt uitgehold om burgers te naaien en uit te zuigen"
(504) Klacht tegen gemeente Ermelo is bekend bij de Europese Commissie
CBS Ermelo. Commissie bezwaarschriften Ermelo weigert nevenfuncties openbaar te maken
(687) Heeft u namen en nevenfuncties leden en secretarissen commissie bezwaarschriften CBS)ontvangen?
(520) Werkt de secretaris BSC bij de gemeente? Behandeld zij ook het onderhavige dossier voor de gemeente?
(506) Ermelose commissie bezwaarschriften gaat gewoon door na wraking Hop van weerzinwekkend partijdige BSC
(86) Publicatie namen medewerkers werkzaam bij de overheid met hun telefoonnummer bij de overheid is niet in strijd met de privacy
(358) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Welke boom is hier ziek?
(424) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
(698) Modelbrief bezwaarschrift tegen WOZ beschikking gemeente Ermelo
DIS Ermelo CDA burgemeester discrimineerd Nederlanders tov buitenlanders
(576) Ermelo Wob van Hop mbt convenanten gemeente Ermelo met Uwoon
(125) Modelbrief Verzoek 125 aan de gemeente om uw kind weer in te schrijven in het GBA
Gemeentesecretaris Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes gemeentesecretaris
Griffier Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes griffier
Suwinet Modelbrief Heeft u al een kopietje van Suwinet Inkijk over u ontvangen?
(91) Bezwaar maken tegen de afname vingerafdrukken en opslag in digitale overheidsdatabank.
Stem Wijzer! Stem Groep Hop! Landelijk Verkiezingsprogrammapolitieke groepering Groep Hop

Hop analyseert kenmerken van CDA-ers: "Geen zelflerend vermogen, fouten wegredeneren, elkaar leuke baantjes geven, werken met gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking van andere burgers en politieke tegenstanders doodzwijgen.lees verder

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.