Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Netwerk Ermelo
Actueel Activiteiten Hop ter verbetering van de rechtspraak voor burgers

 

 

(38) Internet register nevenfuncties rechterlijke macht met de beginletter R


C.M.G. ten 0826
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 140286
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENW.T.M.0563 mw.
NLRM 96 97 98 4037
Advocaat te Eindhoven kantoor Nauta Dutilh beŽdiging 1992
Lid Stichting Kinderopvang Nederweert
Advocaat en Procureur te Eindhoven
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 10995
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 11095
NU
Roermond Rechter 270397
NEVENFUNCTIES
Commissaris bij Woningstichting Hertog Hendrik van Lotharingen te Eindhoven
Plaatsvervangend voorzitter Raad van Discipline ressort Den Bosch
Bestuurslid Stichting Het Limburgs Landschap
C000498-060404 Hop bijbanenregister RoermondC. van 0846 prof.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
NU
Den Bosch Hof Raadsheerplaatsvervanger 80390
Den Haag Hof Raadsheerplaatsvervanger 240100
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar Rijks Universiteit Leiden internationaal belastingrecht
intern adviseur (of counsel) Loyens & Loeff incidenteel extern adviseur
C1997-150704 Hop bijbanenregister Den BoschR. van 0659
NLRM 93 94 95 96 97 98 99
Beleidsmedewerker Kabinet van de Commissaris van de Koningin provincie Gelderland
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Arnhem 10692
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Arnhem 10793
NU
Arnhem parket functie ? KBnr ? dvb ?
C2004 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C2004 Hop - 000305 X bijbanenregister ArnhemM.A.M.0634
NLRM
NU
Eindhoven kantonrechter
NEVENFUNCTIES
Voorzitter College van Medisch tuchtrecht te Eindhoven
Voorzitter College van Beroep voor de examens van de Pedagogische Hoogeschool de Kempel te HelmondM.J.G.C.1144 prof.
NLRM 93 94 95 96 97 98
NU
Arnhem hof Raadsheerplaatsvervanger 250991
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, Tilburg Katholieke Universiteit Brabant, ondernemingsrecht
Lid commissie van discipline Ned. genootschap voor bedrijfsjuristen
Arbiter van De Princkaert regionale ontwikkelingsmaatschappij Nuenen te Eindhoven bij geschillen
Lid-plaatsvervanger SER commissie voor fusieaangelegenheden
lid Juridische Adviescommissie VEUO
Juridisch adviseur NV. Philips Electronics te Eindhoven
Curator Stichting Maatschappij en Onderneming te Den Haag
Lid Commissie Openbare Biedingen Autoriteit-FM
C1997-010704 Hop bijbanenregister ArnhemN. van 0239
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Rotterdam 150962
Middelburg Raio 190864
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Middelburg 191264
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 191267
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 271169
Rechter rechtbank Arnhem 261170
Vice-president rechtbank Arnhem 20278
Vice-president Hof Arnhem 30591-GOG221003
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 080791 ONTSLAG KB 180497 miv010497
Utrecht rechter-plaatsvervanger 290570-GOG280904
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENG.B.1058
NLRM 94 95 96 97 98
rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 150394
NU
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger 171100
NEVENFUNCTIES
Ministerie van Justitie Directeur Directie Bestuurszaken
Lid Raad van Toezicht Centraal Justitieel Incasso Bureau
Lid van de regeringsdelegatie bij de Financial Action Task Force van de G7
Lid begeleidingscommissie van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties
Voorzitter stuurgroep automatisering Preventief Toezicht Vennootschappen
Voorzitter justitiŽle Werkgroep invoering euro en witwassen van wederrechtelijk verkregen geleden
Directeur Natuurbeheer Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Den Haag
lid raad van toezicht RIAGG Rijnmond Zuid
lid Raad voor Ruimte, Milieu en Natuuronderzoek
C0497-01000704 Hop bijbanenregister DordrechtM.A.M. 0634
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Amsterdam Raio 170260
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 170660
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Roermond 10962
Griffier Boxmeer 70765
Griffier Den Bosch 70765
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 200766
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 50966
Rechter rechtbank Breda 81267
Kantonrechter Helmond 220176
Kantonrechter Eindhoven 21296M.J.G.C.1144 prof
NLRM 87 88/89 90 91 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 20480
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 250991

 

(38) Bert Radder (1957)
Netwerk onderzoek, behoort tot de machtige personen in het bedrijfsleven
Directielid Aon Nederland
Directeur Operations
Directievoorzitter Aon Verzekeringen
Bert Radder is sinds november 2002 in dienst van Aon Nederland. Als Directielid van Aon Nederland is hij verantwoordelijk voor het realiseren van de gewenste kwaliteit en efficiency van alle operationele processen van Aon Nederland. Tevens is hij verantwoordelijk voor de aansturing van de afdelingen Organisatie & Informatisering, Facility Services, eSolutions en het volmachtbedrijf Jacobs & Brom. Bert Radder is daarnaast als portefeuillehouder in Directie Nederland verantwoordelijk voor Aon Verzekeringen, een bedrijfsonderdeel dat zich specifiek richt op het kleinbedrijf, particuliere klanten en affinitymarketing.D. 0862
NLRM 94 95 96 97 98
Secretaris beroep VU (Geschillen CAO Uitleg)
Bestuurslid BOA (Bewonersondersteuning Alkmaar)
Raio rechtbank Amsterdam 11093
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 10497
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10497
NU
Amsterdam rechter 260598
NEVENFUNCTIES
Lid adviesraad kleine uitgeverij KSU Amsterdam
Commissaris aangeerfden van het Schapenburgerpad Amsterdam 010998
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamJ.M.0753 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Student-assistent Katholieke Universiteit Nijmegen 1974
Medewerker wetswinkel Deurne 1975
Raio rechtbank Maastricht 131080
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 130287
Rechter rechtbank Maastricht 40590E.H.T.1164
NLRM 93 94 95 96 97 98
bestuurslid Stichting Openbare Biliotheek Zutphen
bestuurslid stichting Openbare Bibliotheek Warnsveld
Raio rechtbank Zutphen 10492
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 210395
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 10496-141196
NU
Almelo rechter 011099
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Arnhem kantoor Noppen & De Vries beŽdiging 1996
penningmeester Psychiatrisch Juridisch Genootschap Oost-Nederland Zutphen
C1997-300504 Hop bijbanenregister Almelo

(38) J. Rademaker, Lid College van Beroep Reclame Code Commissie aangewezen door de VEA/Vereniging van communicatie-adviesbureaus, Euro RSCG Human-I, Schiphol
Het gevaar! Memo Reclame Code Commissie en deskundigenrapport 185.
363 De Mw. Hees van Walraven-norm. Het doel van de Reclame Code Commissie is klachtzaken tegen reclame te onderdrukken. Bijvoorbeeld met een oneerlijk rechtsproces waarbij geen proces-verbaal van de hoorzitting wordt opgemaakt om een vitale uitspraak van beklaagde die de klacht ondersteunt te onderdrukken. Bron 050149 klachtzaak Hop tegen Rijksmuseum Amsterdam.J.B.0144
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Referendaris 2e klasse centrale Raad van Beroep 10983
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 210385
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENE.M.J.0770 mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 10495A.C.M.1147 mw.
NLRM 95
Gerechtssecretaris bij de Centrale Raad van Beroep
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 10994

Rakhan, dhr.mr.J.
Arnhem ?
C2004-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmH.G.1009
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag0134
Ambtenaar Crisistuchtrechtspraak Den Haag0635
Ambtenaar Openbaar Ministerie Maastricht 80939
Tuchtrechter van de Prijzen arrondissement Roermond en Maastricht 150246
Rechter rechtbank Haarlem 150850L.F.1026
NLRM 71
Werkzaam gouvernementsdienst Suriname0246
Ambtenaar ter griffie 1e kanton Suriname0946
Hoofd Bureau Kosteloze Rechtsbijstand Suriname0552
Waarnemend griffier kantongerecht en rechtbank Utrecht0261
Lid-plaatsvervanger Hof van Justitie Suriname1261
Lid Idem0963E.C.M.0342 mw.
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Stagiaire Commissie Europese Gemeenschappen te Brussel 10967
Administratief Secretaris Generaal Benelux Economische Unie 10368
Raio rechtbank Almelo 10169
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 100381
Rechter rechtbank Almelo 121182
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 190386
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 41196
NU
Almelo Vice-president 020591
Almelo kantonrechter-plaatsvervanger 211284
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Eye-opener Lochem met zicht op kunst en cultuur
C1997-150704 Hop bijbanenregister AlmeloR.C.P.0655
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 GOG221003
Raio rechtbank Almelo 10386
Gerechtsauditeur Middelburg
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 10390
Rechter Middelburg 170691-GOG221003
Plaatsvervangend Lid Ombudscommissie van de gemeente MiddelburgC. VAN mr.
260905 Commissie voor bezwaarschriften gemeente Ermelo
Zittingen bezwaarcommissie Ermelo
121106 Verzoek Hop aan College: Wat zijn de exacte taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de onderstaande ambtelijk secretaris, afgesproken met het College van Burgemeester en Wethouders?
230106 Geschiedenis in Ermelo. Advies Commissie bezwaarschriften bezwaarschrift 190106 J. Hop tegen sloopvergunning gemeentehuis KENNELIJK niet ontvankelijk
031005-010906 Geschiedenis Ermelo J. Hop Ermelo eiser tegen college van Burgemeester en Wethouders gemeente Ermelo verweerder. Beslissing. De rechtbank (Mr. E.J.J.M. Weyers) recht doende: verklaart het beroep van Hop gegrondC.H.1051 mw.O.E. van 0266 mw.
NLRM 94 95 96 98
Raio rechtbank Utrecht 10494R.J.C. graaf van 0737
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Dordrecht Raio 190564
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Dordrecht 190964
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 10167
Als stagiair werkzaam advocatenkant. te Rotterdam 190968
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 240770
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 111073
Gedetacheerd Ministerie van Justitie Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht 10974
Idem Waarnemend plaatsvervanger Hoofd Directie gevangeniswezen 180875
Auditeur-militairplaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 150375
Advocaat-generaal ressortparket Den Haag 100877
Hoofd officier van justitie arrondissementsparket Den Haag 181181
Hoofd officier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 10190
Procureur-generaal ressortparket Amsterdam 220391
Bijzonderheden!
345 Van Randwijck moet van Suyver na de IRT-affaire het veld ruimenC.W.0950 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 10978
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 260685
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 260685
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht A'dam 290886
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 270990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 210191
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 271191
Amsterdam Vice-president 010792
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam Coordinerend Vice-president
NEVENFUNCTIES
Lid geschillencommissie VU en VU Ziekenhuis
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamD.L.0822
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Werkzaam Sociale Verzekeringsbank, II. referendaris 1948
Griffier Raad van Beroep Haarlem 201256
Plaatsvervangend Voorzitter Idem 160560
Ondervoorzitter Raad van Beroep Arnhem 190664
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Bosch, Roermond en Zwolle 150764
Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 250869
Lid Centrale Raad van Beroep 270673
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 10285J.C.W.0264 mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat te Haarlem kantoor Koster Van Schalk & Koets beŽdiging 1994
Raio rechtbank Haarlem 11089
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 11095
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11095
Rechter Amsterdam 281196-GOG041104
NU
Amsterdam Hof Raadsheer 111002
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamO.L.08Z2
NLRM 71
Werkzaam Sociale Verzekeringsbank, II. referendaris 2e klasse 1948
Griffier Raad van Beroep Haarlem 201256
Ondervoorzitter Raad van Beroep Arnhem 190664
Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 250869
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Haarlem 160560
Idem Raad van Beroep Den Bosch, Roermond en Zwolle 150764
Idem Raad van Beroep Arnhem 250869R.W. de Jkvr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 201174E.B.0759 mw.
Universitair hoofddocent privaatrecht Erasmus Universiteit Rotterdam GOG010704
NLRM 94 95 96 97 98
NU
Dordrecht rechter-plaatsvervanger 300893
Arnhem hof raadsheerplaatsvervanger 280803
C0100704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-010704 Hop bijbanenregister Arnhem

RAPMUND I.K. Mw
NU
College van Beroep voor het bedrijfsleven gerechtsauditeur 010101
NEVENFUNCTIES
Selecteur Nederlands Juristenblad 010101
Selecteur Jurisprudentie bestuursrecht 010101
Secretaris en penningmeester Eurogroep 310802
Secretaris Eurinfra 010802
C1997-221003 Hop bijbanenregister College van Beroep voor BedrijfslevenH.E.0321
NLRM 71 80 87 88/89
Werkzaam Districtsleiding P.O.D. Haarlem mei1945
Advocaat en procureur Apeldoorn0845
Waarnemend griffier rechtbank Arnhem 11146
Substituut-griffier Idem 200347
Rechter-plaatsvervanger Idem 230751
Rechter Idem 100753
Raadsheer Hof Arnhem 70164
Idem Hoge Raad 130666
Vice-president Idem 130776
President Hoge Raad 10687
Als president opgevolgd door ROYER 1089P.L.J.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 190562J.J.0539
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 94 95 96 97 98
Haarlem Raio 011166
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Haarlem 10367
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 10968
Gerechtssecretaris 1e klasserechtbank Almelo 151070
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Enschede 151070
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 40172
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 270273
Rechter rechtbank Den Haag 81073
Raadsheerplaatsvervanger Hof Leeuwarden 200788
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 130596
NU
Den Bosch Hof raadsheer 200983
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-150704 bijbanenregister Den BoschW.G. van
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 60279F.P. van
NLRM 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 200454H.W.1030
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 100393
NU
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Gepensioneerd octrooijurist Koninklijke Gist Brocades
Adviseur voor Industriele Eigendomssectie bij Hocker Rueb en de Doeleman Advocaten Amsterdam
Voorzitter van de commissie Industriele en Agrarische Biotechnologie te Leidschendam
Bemiddelaar in een bestuursfunctie bij de Woningbouwcorporatie Ter Gouw te Gouda
Docent Industrieel Eigendomsrecht bij het Instituut voor Farmaceutische Bedrijfskunde te Laren
Lid Raad van Advies voor het Patenting and Licensing Bureau Zernike Science Park RUGH. van 1043
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 210394-GOG221003
Advocaat te Arnhem kantoor Hekkelman, Terheggen & Rieter beŽdiging 1971
Voorzitter geschillencommissie woonruimteverdeling HA Lorentzhuis HSHB, Broekerhave en HSHB de UlenpasW.H.J.0132
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 20776
Kantonrechter Den Helder 41187
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 20288
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 20288
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 210191-GOG221003
NU
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Den Helder kantonrechter
Hoorn kantonrechter-plaatsvervangerF.P. van
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 200454-GOG000506
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 20394-GOG000506
Advocaat en Procureur te Eindhoven kantoor Boskamp & Willems 1979
Te Den Bosch Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van Advocaten

dhr. mr. C.A.M.J. Raymakers
NU
Haarlenm Rechter-plaatsvervanger
Advocaat Amsterdam
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

REAH A.
Assen Raio 01-0404
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN Assen 457E.N.J.H.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 4089
Advocaat te Hulst kantoor De Rechter beŽdiging 1963
Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 61276-GOG090504
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 61276-GOG090504
NU
Middelburg Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Voorzitter raad van commissarissen Hulster Woonstichting Hulst 010189
Bestuurslid Stichting Redt de Basiliek Hulst 01-1094
Lid Orde van de Prince Hulst 010176
C000797-090504 Hop bijbanenregister MiddelburgH.B.L. de
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 20535 rechtsgeschiedenis van de Limburgse territoriaJ.
Amsterdam Rechterplaatsvervanger
C041104 Hop bijbanenregister AmsterdamJ.C.1063 mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Haarlem 11091
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Den Haag 11096
NU
Raio
Den Haag parket substituut-Officier van Justitie
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Klopt deze opgave? Gezocht actuele opgave (nevenfuncties) van deze OvJ vanaf 1 januari 2010?
Project 389 Het gevaar! Openbaar Ministerie probeert namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden!W.H.M.0457 prof.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 161188-GOG221003
NU
?
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar Rijks Universiteit Groningen privaatrechtW.A.J.P. van den 0467
NLRM 97 98 03 4092
Lid Boekenraad van Ars Aequi Libri sector privaat recht Uitgeverij Ars Aequ Libri Nijmegen 010199-211003
Gerechtsauditeur Hoge Raad 10996-GOG221003
NU
Alkmaar Rechter 011102
NEVENFUNCTIES
Lid redactie Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging Uitgeverij Boom Juridische Uitgeveres Den Haag 010199
Lid later voorzitter algemeen bestuur HLTV Juliana Hoorn 111102
Lid Commissie van Toezicht PI NHN, locatie Zwaag Zwaag 011003
C000002-240304 Hop bijbanenregister AlkmaarD.C.
NLRM 03 6160
Rechter-plaatsvervanger Middelburg
NU
Middelburg Rechter 010803
NEVENFUNCTIES
Lid werkgroep Praktijkleer Nederlandse Orde van Advocaten Den Haag 01-0700
Mede-docent vak Praktijkleer Nederlandse Orde van Advocaten Den Haag 01-0994
C000797-090504 Hop bijbanenregister MiddelburgN.0903
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Haarlem 170928
Substituut-griffier Idem 60735
Rechter Idem 60544
Vice-president Idem 90665M.D.J. van 0842 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 31091
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 151191
Rechter rechtbank Den Haag 261092
NU
Den Haag rechter
NEVENFUNCTIES
Lid en Voorzitter commissie van Beroep Beoordelingen en Salarisbesluiten van het College van
Toezicht Sociale Verzekeringen
Redactiesecretaris Tijdschrift Ambtenarenrecht Kluwer/VUFA
C0995 Hop bijbanenregister Den HaagG.B.C.M. van der 050851 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 150279
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 230585
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 121085
Rechter rechtbank Utrecht 240786
Raadsheer Hof Amsterdam 10894
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 141196
Rechter-plaatsvervanger Alkmaar dvb BENOEMING KB 97004208 50997-GOG221003
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie III De Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord-West Vice-president Gerechtshof Amsterdam 01-0402 voorzitter bestuur Stichting Richard Holfonds Utrecht ingang 20-0503 lid Raad van Toezicht van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht ingang 14-0403 voorzitter geschillencommissie Nederlands Genootschap van Vertalers 311098
C1997-280904 Hop bijbanenregister UtrechtH.J.F.
NLRM 93 94 95 96 97 98
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger 010792
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht

 

  REGELING

I.J.E.H.C.0959 mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Bureau voor Rechtshulp te Rotterdam
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 40491
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 60192
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 170692
Rechter rechtbank Dordrecht 10792-GOG211204
Secretaris Vereniging Openbare Bibliotheken te Dordrecht
Voorzitter Geschillencommissie woninginrichting Den Haag
Lid College van Arbiters KNVB te Zeist


W.I.0857 mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 110189
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 240492
Rechter rechtbank Rotterdam 10792
Kantonrechterplaatsvervanger Rotterdam 61094-GOG211204
Vice-president rechtbank Rotterdam 200295-GOG211204
Lid van de Raad van Commissarissen van Allpac BV. te Raamsdonksveer
Plaatsvervangend Voorzitter van een regionale klachtencommissie in de zwakzinnigenzorg(ROZ te Rotterdam slapende functie)
Lid van de medezeggenschapsraad van de Montessorischool aan de Essenburgsingel te RotterdamG.J.1137
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Inspecteur Gemeente Politie te Renkum
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 11082
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 281083
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 220788
Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Bosch 120988
NU
Den Bosch ressortsparket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Klopt deze opgave? Gezocht actuele opgave (nevenfuncties) van deze OvJ vanaf 1 januari 2010?
Project 389 Het gevaar! Openbaar Ministerie probeert namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden!M.B.L.M.0118
NLRM 80
Advocaat en procureur resp te Nijmegen en te Amsterdam0842
Waarnemend griffier rechtbank Den Bosch 260345
Advocaat en procureur Amsterdam0446
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 60560
Lid Ambtenarengerecht Haarlem 190265
Rechter rechtbank Amsterdam 190664-10774
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 110674
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 13sep 1976
Raadsheer Idem 131276M.C. de 0250
NLRM 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 240685-GOG090504
NU
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
Middelburg Rechter-plaatsvervanger 010803
Breda Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Breda kantoor Van Wijmen & Koedam beŽdiging 1976
Directeur M.C. de Regt Beheer B.V. 01-0197
Secretaris Stichting Steunfonds St. Joost Breda 01-0199-18-1102
C1997-090504 Hop bijbanenregister Middelburg Rechter Rechtbank Middelburg 01-0604 Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 01-0102 Directeur M.C. de Regt Beheer B.V. 010197 secretaris Stichting Steunfonds St. Joost Breda 010199-18-1102 mw. mr. D. Regts Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 29-1099 bestuurslid "De Paleiswinkel" museumwinkel Haags Gemeente Museum 010195 bestuurslid Maatschappij voor Nijverheid en Handel ingang 01-0300 Secretaris Radio TV West, regionale omroep ingang 01-0701 voorzitter Toneelgroep Stella Den Haag Den Haag ingang 01-0702S.E. mw.
NLRM 02 03 04 6255
NU
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger 011202
C240304 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C000002-240304 Hop bijbanenregister AlkmaarT.0551 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 20180
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 220486-GOG280904
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 220486-GOG280904
Rechter rechtbank Zutphen 290688-GOG221003
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120190-GOG280904
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120190-GOG280904
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120190-GOG280904
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 120190-GOG280904
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893-GOG280904
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993-GOG280904
NU
Utrecht Rechter 01-0100
C280904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-280904 Hop bijbanenregister UtrechtJ.S.0268
NLRM 97 98 03 4104
Raio rechtbank Alkmaar 11095
NU
Alkmaar Rechter 091102
NEVENFUNCTIES
Co-auteur Cartoon Fokke & Sukke 010101
Docent OSR Juridische Opleidingen Utrecht 280103
C000002-240304 Hop bijbanenregister Alkmaar

H.J. van der Reijden
Lid-geneeskundige CMT 368
Voorzitter SIGRA (koepel org) Samenwerkende Instellingen Gezond heidszorg Regio Amsterdam
Lid Raad van Toezicht STG/Hmf
Lid Client Council Brederijn Management Advies
Voorzitter Begeleidings Commissie Informatisering KNMG
College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen, Commissie Bouw
Directeur PatiŽntenzorg Stichting Dianet Dialysecentra
Lid bestuur Alarmering Thuiszorg Amsterdam (ATA)
Lid Regiocommissie Kamer van KoophandelM.J.Chr.1212
NLRM 71
Waarnemend griffier kantongerecht Den Haag 181140
Substituut-griffier Hoge Raad 170342
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 40554
Griffier Idem 300858Ph.L.J.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 270760I.0468 mw.
NLRM 98
Gerechtsauditeur Hoge Raad Den Haag 241097
NU
Den Haag Hoge Raad GerechtsauditeurJ.M.0247 prof.
NLRM 80 87
Raio Roermond 0472
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Roermond 40872
Gerechtssecretaris rechtbank Haarlem 0675
Als stagiair werkzaam Directie Politie 40876
Secretaris arrondissementsparket Maastricht1177
Substituut-officier van justitie arrondissement Maastricht 100178
Arrondissementsofficier van justitie arrondissement Maastricht 110979
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m. werkzaamheden Nederlandse Antillen 20982
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissement Maastricht 70886
Hoogleraar Heerlen Open Universiteit, strafrecht
NU
Arnhem hof raadsheer-plaatsvervanger 070801
hoogleraar strafrecht Open Universiteit Nederland Lid redactie Verzameling Nederlandse Wetgeving SDU Den Haag 010194 Lid Editorial Board The Law Teacher London (UK) 0101-1982 vast medewerker Tijdschrift voor Antilliaans Recht/Justicia Willemstad (curaÁao. Nederlandse Antillen) 0101-1982 Lid redactie Pareltjes Strafrecht 01-0199
C1997-010704 Hop bijbanenregister Arnhem

REIJSEN
P.P.M. mw.
Den Bosch rechter
C100506 Hop bijbanenregister Den BoschF.A. van der 0440
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Tilburg
Voorzitter Stichting Nederlands Gendercentrum Amsterdam
Voorzitter Stichting Jan van de Mortelfonds te Tilburg
Voorzitter Stichting Vrienden van Maria Goretti te Tilburg
Lid dagelijks bestuur van de Stichting RK Gasthuis te Tilburg
Voorzitter Stichting Tweestedenziekenhuis te Tilburg
Bestuurslid Stichting Tilburgse schouwburg en concertzaal te Tilburg
Curator Bijzondere Leerstoel Transsexuologie aan de VU Amsterdam
Curator Bijzondere leerstoel Genderontwikkeling en psychopathologie van kinderen en jeugdigen aan
de Rijksuniversiteit Utrecht
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 201077
Rechter rechtbank Den Bosch 181292
NU
Den Bosch Rechterplaatsvervanger
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch

  REILING

A.D.0550 mw.
Bestuurslid Stichting rechtsbijstand Amsterdam
NLRM 87 88/89 90 93 94 96 97 98
Raio rechtbank Alkmaar 10480
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 10886
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 10886
Rechter rechtbank Alkmaar 21287
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 110589-GOG041104
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 110589-GOG211204
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 10690-GOG211204
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 150291-GOG211204
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 150291-GOG211204
Kantonrechter Amsterdam 300893-GOG211204
Rechter-plaatsvervanger Alkmaar 231093-GOG221003
NU
Amsterdam Vice-president 010102
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 020502
NEVENFUNCTIES
Senior Judicial Specialist Legal & Judicial Practice Group v/d Wereldbank Washington DC 010104-311205
C1997-211204 Hop bijbanenregister AmsterdamR.C.M.0549 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 4117
Parttime docent SSR te Zutphen
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichtingen te Middelburg
Plv. voorzitter Commisie van Toezicht P.I. Torentijd Middelburg
Voorzitter Beklagcommissie P.I. Torentijd Middelburg
Voorzitter klachtencommissie sexuele intimidatie Lťte (Arbeidsintegratiebedrijf Walcheren)Middelburg
Rechter-plaatsvervanger Middelburg 291092
Rechter Middelburg 241193
Rechter-plaatsvervanger Middelburg
NU
Middelburg Vice-president 300102
NEVENFUNCTIES
Voorzitter klachtencommissie sexuele intimidatie Werkvoorzieningschap De Zuidhoek Zierikzee 010600
Voorzitter klachtencommissie sexuele intimidatie Werkvoorzieningschap Binnenhof Middelharnis 011100
Lid De Doorbraak Leerorkest o.l.v. Dies le Duc Vlissingen 010196
Voorzitter intramurale klachtencommissie Zorgstroom (Jacob Roggeveen) Middelburg 010499
C000397-090504 Hop bijbanenregister MiddelburgG.C.J.0662 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zutphen 11092J.0233
NLRM 71 80 88/89 90 91 92 93 94 95
Officier-secretaris krijgsraad Den Bosch 10158
Almelo Raio 10360
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Almelo 10760
Secretaris 1e klasse parket Almelo 160462
Auditeur-militairplaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch 230665
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Arnhem 80765
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Arnhem 11072
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Breda 301172
Advocaat-generaal ressortparket Arnhem 310778
Plaatsvervanger Hoofd van de HDORR, Ministerie van Justitie 10983
Advocaat-generaal ressortparket Amsterdam 40588
Hoofd officier van justitie arrondissementsparket Almelo 271288J.M.C. mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 60279
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 260686M.P.M.0969 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zutphen 11093
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 11096-GOG221003R.W.0411
NLRM 71 80
Werkzaam bedrijfsleven 1935
Werkzaam Gemachtigde van de Prijzen Den Haag0742
Tuchtrechter van de Prijzen Almelo 11145
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 210648
Waarnemend griffier Idem 230249
Rechter Idem 13045
Economisch rechter rechtbank Zutphen
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 230665
Vice-president rechtbank Zutphen 200765W.0651
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 250584-GOG280904
NU
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Etten Zeddamseweg 30 beŽdiging 1974 Rechter Rechtbank Rotterdam 01-0902 Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 01-0102 Commissaris Kiwitz Mechgelen Junioren B.V. Gendringen 01-0704J.M.0260
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Ambtenaar i.v.d. Hof Den Haag
Gerechtsauditeur Hof Den Haag 10189
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 150992
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 200295
Rechter rechtbank Arnhem 310395
Rechter rechtbank Den Haag 60597
NU
Arnhem Rechter
Den Haag rechter
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid steunfonds Stichting Kinderzorg Den Haag
C1997-040904 Hop bijbanenregister ArnhemM.0239 mw.
Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving Sector Personenrecht en ondernemingsrecht
Raadadviseur 95/96
Lid commissie discussie kerntaken van de raden voor de kinderbescherming bij rechtelijke
beslissingen over voogdij en omgangsregelingen in verband met (echt)scheiding 200494 Rapport moest klaar zijn voor 011194
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsadviseur Stafafdeling N.B.W. Ministerie van Justitie
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 90187
NU
Amsterdam Hof raadsheerplaatsvervanger 090187
C140904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-140904 Hop bijbanenregister AmsterdamM.
NLRM 80
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 9jun 1976D.1021
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Werkzaam provinciale griffie Gelderland
Werkzaam provinciale waterstaat Noord-Holland, II. Hoofdadministrateur 10159
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 280163
Rechter rechtbank Alkmaar 270268
Idem Den Haag 19 mei1978
Vice-president Idem 130281A.W.M.0538 mw.M.J.C.0453 mw. drs.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam DETAM Utrecht
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 160383G.J.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 231187J.0422
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Waarnemend griffier rechtbank Dordrecht 151046
Waarnemend ambten. Openbaar Ministerie Dordrecht 110947
Ambten. Openbaar Ministerie Dordrecht 111248
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 160253
Substituut-officier van justitie arrondissement Dordrecht 181256
Hoogleraar Rijks Universiteit Groningen 160963
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 30164
Advocaat-generaal Hoge Raad 191267
Procureur-generaal Hoge Raad 110388
NU
Pensioen
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, oud-hoogleraar, Amsterdam Vrije UniversiteitJ.P.L.M.0767
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Dordrecht 11091
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 11094
Substituut officier van justitie arrondissementsparket Den Haag 140198
Klopt deze opgave? Gezocht actuele opgave (nevenfuncties) van deze OvJ vanaf 1 januari 2010?
Project 389 Het gevaar! Openbaar Ministerie probeert namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden!H.W.P.0729
NLRM 71 80 87 88/89 92 93 94 95 96 97 98
Waarnemend ambten. Openbaar Ministerie Leeuwarden 171056
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Leeuwarden0157
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 230762
Substituut-officier van justitie arrondissement Amsterdam 280962
Auditeur-militairplaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 230665
Gedetacheerd Ministerie van Justitie 10270 -0272
Arrondissementsofficier van justitie Idem 11072
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissement Haarlem 280175
Advocaat-generaal Hof Amsterdam 270478
Officier van justitie Hoofd parket Haarlem 40681
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 141091-GOG041104
Raadsheerplaatsvervanger Hof Leeuwarden 230783-GOG221003
Voorzitter Stichting Het Rozenhofje te Amsterdam
Voorzitter Fonds K ??, zie KvK te Amsterdam
Secretaris Fonds Honore te Amsterdam zie KvK te Amsterdam

RENCKENS C.E.M. mw. mr.
lid adviescommissie familie- en jeugdrecht Nederlandse Orde van Advocaten 1998-01-01 2006-01-01
bestuurslid Stichting Via D'icte Eindhoven 2001-01-11 2006-01-01
Bestuurslid Stichting Het Muziekcentrum 's-Hertogenbosch Den Bosch 2004-05-10 2007-05-10
lid raad van toezicht Stichting Openbare Bibliotheek 's-Hertogenbosch 2001-05-21 2007-05-21
NU
Arnhem hof raadsheerplaatsvervanger 2001-10-09
Advocaat 's-Hertogenbosch
lid Raad voor de Rechtsbijstand 's-Hertogenbosch 010101
bestuurslid Vereniging One Down 2005-09-01
Bestuurslid Stichting Productiehuis Brabant 's-Hertogenbosch 2004-11-23
plaatsvervangend lid Hof van Discipline 2004-01-01
lid Raad voor de Rechtsbijstand 's-Hertogenbosch 2001-01-01
C2001-230708 Hop bijbanenregister ArnhemM.T.0553 mw. (of M.Th.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 11077
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Den Haag 120184
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Haag 140285
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Den Haag 10787
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Haag 10494
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 11095
NU
Den Haag parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Klopt deze opgave? Gezocht actuele opgave (nevenfuncties) van deze OvJ vanaf 1 januari 2010?
Project 389 Het gevaar! Openbaar Ministerie probeert namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden! 455 De 5e Balkenende-norm en de moordzaak Nienke Kleiss.  De NFI’ers twijfelden aan de schuld van Cees B. Zij wezen officier van justitie Bernadette Edelhauser erop dat het vreemd is dat van B. geen enkel DNA-spoor is gevonden na zo’n gewelddadige misdaad. Eikelenboom wijst met nadruk op de sporen die zijn gevonden op het moordwapen. Volgens hem zijn ze bruikbaar. Zijn collega Kloosterman denkt van niet. Hij besluit, als eindverantwoordelijke, de sporen niet in het NFI-rapport te zetten. Toen Edelhauser niet overtuigd was, zocht het tweetal het hogerop. Procureur-generaal Hulsebek, toenmalige topman van het OM, arrangeerde een tweede ontmoeting met Edelhauser. Die was opnieuw niet overtuigd, net als even later haar collega voor het hoger beroep MariŽtte Renckens. Wat vervolgens met al die discussie over het DNA-materiaal wordt gedaan, vormt een van de grootste pijnpunten van het hele rapport ‘Posthumus’. Edelhauser noch Renckens maakt in het strafdossier melding van hun gesprekken bij het NFI in het strafdossier. Zij melden die ook niet rechtstreeks aan de rechters. Hetzelfde verwijt treft NFI-onderzoekers Kloosterman en Eikelenboom. Ondanks hun inspanningen om gehoor te krijgen voor hun twijfel, zwijgen zij daarover bij rechtbank en hof.
Bron: Advocaat-generaal Frits Posthumus Rapport OM 179 pagina inzake kleine en grove fouten in het onderzoek inzake de moord op Nienke KleissD.J.0145
NLRM 87
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 101285L.M. van1051 mw.E.W.H. van
NLRM 71
Raad Hoog Militair Gerechtshof 101170H.E., van 0715
NLRM 71 80
Tweede luitenant Artillerie 150740
Luitenant-adjudant School Verbindingstroepen te Den Haag 1945-1948
Eerste-luitenant Artillerie 200947
Kapitein Artillerie 50249
Majoor Militair Juridische Dienst 10756
Substituut-officier van justitie arrondissement Dordrecht 110258
Idem arrondissement Amsterdam 290160
Officier van justitie Idem 280266
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse Idem 11072A.A. Mw
Zwolle rechter-plaatsvervanger 010103
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-221003 Hop bijbanenregister ZwolleJ.W.H.0450
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Sociale Verzekeringsraad 10475
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 140982
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 40485
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 40483
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 160586
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 170691
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 200891
NU
Breda Vice-president 060192
Den Bosch Vice-president
NEVENFUNCTIES
Docent Orde van Advocaten
Lid Kascommissie Ned. Vereniging voor Rechtspraak
180297-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


A.A.T. VAN
Haarlem Gerechtsauditeur
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
NU
Haarlem rechter 150102
NEVENFUNCTIES
Commissaris bij UNC Holding B.V. coŲperatieve uitvaartorganisatie Heemskerk
C100801-020904 Hop bijbanenregister HaarlemE.A.G.M. van 1256 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat te Leiden
Raio rechtbank Amsterdam 10386
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 301090
Rechter rechtbank Den Haag 161091
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 191291
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen aan den Rijn 181297
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 181297
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 181297
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 181297
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 181297
NU
Den Haag rechter
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Beklagcommissie Penitentiaire Inrichting Zoetermeer
Lid commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Zoetermeer
Lid werkgroep aanpassing DNA Wetgeving van het Ministerie van Justitie
Plaatsvervangend Voorzitter ontslagcommissie arbeidsvoorzieningsorganisatie
Lid schrijfgroep van het CITO t.b.v. cursus Algemeen Juridisch Kader
Voorzitter stichtingen Stichting Exploitatie Eigen Huis en Stichting Eigen Huis te Leiden
C1296 Hop bijbanenregister Den HaagJ. 280732 Slochteren
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Doorliep de HBS-B en studeerde fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit te Groningen en aan de Rijksbelastingacademie te R'dam.
Inspecteur 's Rijksbelastingen 1958
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit te Groningen 1971
Raadsheerplaatsvervanger Hof Leeuwarden 160877
Raadsheer Hof Amsterdam 240380
Vice-president Hof Amsterdam 60989-GOG140904
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 10996-GOG140904
President Hof Amsterdam GOG140904
NEVENFUNCTIES
Lid van de Eerste Kamer Staten Generaal, sedert 130695 Lid van de VVD
Medewerker fiscaal weekblad FED
Lid van de Raad van Beroep NIVRA
Plaatsvervangend Lid van de Raad van de Federatie van Belastingconsulenten
Lid van de jury voor de Staatsprijs voor fiscaalwetenschappelijke publicaties 1991
Lid van de Examencommissie van de Vereniging van Letselschade Advocaten LSA
Voorzitter van de Ombudscommissie van de gemeente Hoorn
Is Lid Raad van Beroep van NOVRA.
Lid Raad van Toezicht Ziekenhuis WFG te Hoorn
Bijzonderheden!
340  HP De Tijd Als we Trias politica serieus nemen dan is Nederland een bananenrepubliek "Boven de wet"
356 HP de Tijd 061202 Schijn van partijdigheid bij tuchtrechtsysteem advocatuur ligt er duimendik opdhr. mr. E.D. 0650
NLRM 93 94 95 96 97 98
Secretaris Stichting Contactraad verpleeghuizen Regio Dordrecht (VRD)
Voorzitter Stichting Psycho-Geriatrisch Verpleeghuis Het Parkhuis te Dordrecht
bestuurslid Nederlandse Instituut Voor Conflictbemiddeling 1996-01-01-2006-06-01
Secretaris Stichting Rotary Ter Mouwe Dordrecht
Voorzitter regent Wilhelminastichting (Hofje) Dordrecht
Advocaat te Dordrecht kantoor Van Anken Knuppe Damstra beŽdiging 1978
Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Dordrecht
Penningmeester VRAA (Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht advocaten)
Advocaatlid Raad van Discipline NOvA ressort Den Haag
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 170892-GOG150904
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 40794-GOG150904
Den Haag Vice-president 010103-GOG040708
NU
Dordrecht Vice-president 2006-03-01
NEVENFUNCTIES
Arbiter Scheidsgerecht Gezondheidszorg Amersfoort 2007-04-01
Lid Raad van Toezicht APZ De Grote Rivieren Dordrecht 2005-10-01
bestuurslid Nederlandse Rode Kruis Dordrecht 2005-01-01<
bestuurslid Stichtinge PACE, cardiologen opleidingen Dordrecht 2005-01-01
Directeur praktijkvennootschap Oldambt Beheer B.V. en Oldambt B.V. 06-02-2003
Arbiter Nederlandse Arbitrage Instituut
bestuurslid stichting Administratiekantoor HAES Dordrecht
regent Familiefonds Bemolt Dordrecht
regent Studiefonds Bemolt Dordrecht
C1997-040708 Hop bijbanenregister Dordrecht
Aandachtsvestiging 020708 Bron RTL
Advocaat Tripels uit Maastricht eist ontslag kantonrechter Rentema uit Dordrecht omdat hij een kennis zou hebben bevoordeeld.
Volgens Tripels deed Rentema in een zaak over sluiting van een Grieks restaurant uitspraak in voordeel projectontwikkelaar die hij kende.G.A.0313
NLRM 71 80
Advocaat en procureur, II. te Goes 1945
Werkzaam juridische afdeling Sociale Verzekeringsbank te Amsterdam 10365
Werkzaam Gemeenschappelijk Administratie Kantoor te Amsterdam 10767
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 250269
Gedetacheerd plaatsvervanger griffier Raad van Beroep Amsterdam 260269M.C. de 0250
NLRM 91
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 240685P.H.S. van 0363
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 210494
ontslag gevraagd na brief Hop
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Assen 241197
NU
Groningen parket Persofficier van justitie C261104
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid van de Walfried-parochie (Beyum-de Huze-Leuvenborg ea)
Lid werkgroep regio Groningen van de "Ouders van een overleden kind"
Voorzitter van de Stichting Pastorale Zorg Dekanaat Groningen
Voorzitter werkgroep verliezen verwerken Bisdom Groningen
Lid programmacommissie CDA gemeenteraadsverkiezingen
Contactpersoon Stichting Mensen in Nood t.b.v. de jaarlijkse kledinginzamelingsactie
Lid Commissie S-Opleiding SSR Zutphen
Klopt deze opgave? Gezocht actuele opgave (nevenfuncties) van deze OvJ vanaf 1 januari 2010?
Project 389 Het gevaar! Openbaar Ministerie probeert namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden!C.A.M. van de mw.
Haarlem Rechter 010804
C030904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C030904 Hop bijbanenregister HaarlemJ.G.L.0309
NLRM 71
Advocaat en procureur Rotterdam 1932
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 250140
Rechter Idem 41046
Vice-president idem170356
President Idem 40858J.
NLRM 80
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 60376
NU
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar Rijks Universiteit LeidenL.
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 010603
Universitair docent Universiteit Leiden
C030904 Hop bijbanenregister HaarlemM.G. mw.
NLRM
Gerechtsauditeur Hoge Raad 120796-GOG221003F.A. van der 0440
NLRM 97
Advocaat en procureur te Tilburg
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 201077
Rechter rechtbank Den Bosch 181292
NU
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENM.R.0220 dr.
NLRM 87 88/89
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 40385C.J.P.M.0649
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 10486
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 10687
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 70688
Arrondissementsofficier van justitie Den Bosch GOG150304
NU
Den Bosch Ressortsparket Advocaat-generaal
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Klopt deze opgave? Gezocht actuele opgave (nevenfuncties) van deze OvJ vanaf 1 januari 2010?
Project 389 Het gevaar! Openbaar Ministerie probeert namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden!

  REYNDERS

J.J.0412
NLRM 71
Werkzaam Centrale Controle Dienst 40246
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 170447L.J.M.0214
NLRM 71 80
Werkzaam kandidaat-notaris te Eindhoven 1937
Werkzaam Beheersinstituut II. Administrateur 10446
Rechter rechtbank Maastricht 150959
Raadsheer Hof Leeuwarden 270568
Raadsheer Hoge Raad 90774A.J. van 1102
NLRM 71
Advocaat en procureur Den Haag
Waarnemend griffier kantongerecht Den Haag 230734
Idem rechtbank Den Haag 30135
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 300841
Idem bijzonder Hof Amsterdam 280845 tot 80847
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 50646
Rechter Idem 120247
Vice-president Idem 170962M.H. van 0347
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 10883
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 211284-GOG300504
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 280187
Kantonrechter Arnhem 140287-GOG300504
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer200688
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 40491-GOG300504
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 40491
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 40491-GOG300504
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 40491-GOG300504
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 30591-Ontslag
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem GOG300504
NU
Almelo vice-president 160502
NEVENFUNCTIES
voorzitter Stichting Werkgroep Bergkwartier Stichting Werkgroep Bergkwartier Deventer
voorzitter beroepscommissie van de Hoge School Saxion Enschede
voorzitter beroepscommissie van de Hogeschool Saxion vestigingen Enschede en Deventer Hogeschool Saxion Deventer
Voorzitter Commissie van Beroep voor de Examens Rijkshogeschool IJsselland (Art 760 Lid 5
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek)
Voorzitter tuchtraad van de Stichting certificering Raad Administratie Consultants te Zeist
Secretaris Vereniging 'De Waag' Deventer
Bestuurslid Stichting Oud Deventer
Lid adviescommissie gemeentemusea Deventer
C1997-300504 Hop bijbanenregister AlmeloR.J.P.
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 010101
NEVENFUNCTIES
Advocaat
Lid klachtencommissie Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) 031001
Bestuurslid Stichting Grenzeloos Geluid 151100
C221003-280904 Hop bijbanenregister UtrechtM.C.P. de 0860 drs.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Haarlem 10489
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 11094
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11094
Rechter rechtbank Amsterdam 191295
NU
Amsterdam Vice-president
NEVENFUNCTIES
Freelance Unix programmeur
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamC.P.A.C. van 0141
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam reclassering II secretaris Reclasseringsraad Alkmaar 10768
Reclasseringsraad te Alkmaar 10768
Waarnemend griffier rechtbank Alkmaar 291269
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Haarlem 50974
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Haarlem 290875
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Haarlem 70976
Advocaat-generaal ressortparket Amsterdam 110182
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Alkmaar 41187
Plaatsvervanger hoofd officier van justitie arrondissementsparket Alkmaar 11196
NU
Alkmaar parket plaatsvervangend hoofdofficier van justitie
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Klopt deze opgave? Gezocht actuele opgave (nevenfuncties) van deze OvJ vanaf 1 januari 2010?
Project 389 Het gevaar! Openbaar Ministerie probeert namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden!S.0962 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 10493
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 10497
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10497
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10497
NU
Den Bosch gerechtsauditeur
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Den Haag rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den BoschJ.1034
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Werkzaam gemeentepolitie, II. hoofdinspectie Steenwijk 10859
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Leeuwarden 10478
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Leeuwarden 10479
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Leeuwarden 10992B.W.F.0539 Jhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Den Bosch Raio 010667
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 11067
Secretaris 1e arrondissementsparket Den Bosch 11069
Verlof zonde behoud van bezoldiging i.v.m. werkzaam subst, officier van justitie te CuraÁao 260670
Substituut-officier van justitie arrondissement Den Bosch 20174
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Almelo 290875
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Zwolle 11085
Officier van justitie Nederlandse Antillen 80694
NU
Officier van Justitie NA
Klopt deze opgave? Gezocht actuele opgave (nevenfuncties) van deze OvJ vanaf 1 januari 2010?
Project 389 Het gevaar! Openbaar Ministerie probeert namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden!P.K. van 0464
NLRM 97 98 99
Raio rechtbank Arnhem 10495
Parket Arnhem
NU
Amsterdam Rechter
NEVENFUNCTIES
Lid van de Commissie van Toezicht van penitentiaire inrichting 'De Berg' te Arnhem
(sinds april 1997, de formele benoeming door het Ministerie van Justitie dient nog
plaats te vinden)
Roulerend Voorzitter van de beklagcommissie in voornoemde inrichting, (sinds april 1997, de
formele benoeming door het Ministerie van Justitie dient nog plaats te vinden)
Lid van het bestuur van de sectie raio's van de Nederlandse vereniging voor Rechtspraak, sinds
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamJ.A. van 0136
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid hoofdbestuur Vereniging voor Kerkvoogdijen in de Nederlands Hervormde Kerk Dordrecht
Groningen Raio 010960
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Groningen 10161
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Groningen 10763
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Groningen 150365
Substituut-griffier rechtbank Assen 11166
Aangewezen hoofd griffie kantongerecht Assen 11168
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 180768
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 180768-GOG221003
Rechter-plaatsvervanger kantongerecht Emmen 140169
Rechter rechtbank Groningen 110270
Vice-president rechtbank Groningen 311078
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 10883
President Mobiele Krijgsraad Buitenland Luchtmacht10883
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 100191
CoŲrdinerend vice-president rechtbank Groningen 30894-GOG221003
NU
Assen kantonrechter-plaatsvervanger
Assen Rechter-plaatsvervanger 180768
NEVENFUNCTIES
Plv nu voorzitter Raad van Discipline NOvA ressort Leeuwarden
Voorzitter commissie BB Gemeente Haren
Voorzitter vereniging van kerkvoogdijen bij de Ned. Herv Kerk
Plaatsvervangend Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Tuchtrecht Jacht- en Wildbeheer
voorzitter commissie voor bezwaarschriften gemeente Haren 010598
Lid klachtenadviescommissie Regiopolitie Groningen Groningen 010400
Lid ledenraad Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Donatus Rosmalen 010699
C1997-150504 Hop bijbanenregister AssenN.M. van 0235 mw
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Vice Voorzitter Hendrik van Boeyenoord Raad van Toezicht Assen
Ondervoorzitter College van Beroep Studiefinanciering Groningen 280489
Plaatsvervangend voorzitter Regionaal Medisch Tuchtcollege Groningen
Lid Medisch-Ethische Commissie Martiniziekenhuis te Groningen
Plaatsvervangend voorzitter A.W.B. Commissie Rijksuniversiteit Groningen
Secretaris steunfonds kinderzorg Vries
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 250893
Rechter rechtbank Leeuwarden 101094-010197
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 250697
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 250697
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 250697
Assen rechter-plaatsvervanger 000000-GOG221003
NU
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger 010197
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger 010197
NEVENFUNCTIES
Voorzitter College van Beroep examens Rijksuniversiteit Groningen
Voorzitter klachtencommissie Martiniziekenhuis Groningen 010301
Voorzitter commissie van advies voor de beroeps- en bezwaarschriften Rijksuniversiteit Groningen
C1997-150504 Hop bijbanenregister LeeuwardenA.J.M. van
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger 151276
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Utrecht Van Riet & Associees beŽdiging 1989
Lid en secretaris Raad van Toezicht Rabobank Utrecht
Lid Raad van Toezicht Ziekenhuis Hilversum
Lid Raad van Bestuur Ziekenhuis Zonnestraal Exploitatie
Commissaris Verenigde van Elst Bedrijven BV Veenendaal
Commissaris Bouwbedrijf Rivon BV Utrecht
Commissaris Oog en Al BV Utrecht
Commissaris Ruisveld BV Utrecht (Commissaris Ruiselet BV Utrecht)
Commissaris Midden-Nederland BV Utrecht
Commissaris De Steltenberg Groep BV Leusden
Commissaris Hi Tech Components BV Maarssen
Commissaris Rotbal Bouwbureau BV Lage Nierde
Commissaris Beaufort Bogaard Makelaardij BV Utrecht
Commissaris Goldkrone Lederwaren Nieuwegein

C1997 Hop bijbanenregister UtrechtJ. van
Breda Rechter-plaatsvervanger 150803
NEVENFUNCTIES
Advocaat Rotterdam
C150904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENA.J. Mw
Leeuwarden rechter 060100
Bijzonderheden!
Is dit dezelfde als Rietveld-Rodenhuis?
Voorzitter Klachten commissie gezondheidscentrum Leeuwarden 240901
Voorzitter Klachtencommissie Revalidatie Friesland Leeuwarden 21-0102
C221003-150504 Hop bijbanenregister LeeuwardenA.J.0162 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Arnhem 10493
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10493
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Utrecht kantoor CoŲperatief Advocatenkantoor Oudenoord Utrecht beŽdiging 1997P.M.M.0455 mw. drs.
NLRM 95
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 101094J.P. van 0553
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 270890
NU
Delft kantonrechter-plaatsvervanger JA
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Zoetermeer kantoor Vereniging FME-CWM beŽdiging 1995
Secretaris Vereniging Buurtbewoners voormalig perceel en pand Maria Moll te Rotterdam
Mede-auteur Databank Burgerlijk Procesrecht Uitgeverij Gouda Quint/Kluwer, freelanceA.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Secretaris generale commissie van de Opzicht Nederlands Hervormde Kerk
College van Toezicht Financieel Beheer Nederlands Hervormde Kerk
Commissie Gebouwen en Monumenten Kerkelijk kunstbezit
Arbiter Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 140881-GOG280904
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger 040485 en 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Utrecht kantoor Utrecht Bosselaar beŽdiging 1971
Lid Geschillencommissie Int. Ontwikk. Cie. ICCO Zeist 010102
Lid Raad van Discipline Raad van Discipline voor advocaten Hofressort Amsterdam 010199
Bestuurder vereniging van Kerkvoogdijen Nederlands Hervormde Kerk Dordrecht 010193
Secretaris Centrale commissie van Arbitrage voor Hooi, stro en Fouragehandel Den Haag 010188
secretaris tuchtrechtspraak Hoger Beroep Nederlands Hervormde Kerk Utrecht 010184
C1997-250904 Hop bijbanenregister UtrechtJ.A.0528
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Delft 1950
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 111170
Rechter rechtbank Den Haag 50173
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 210677
Kantonrechter Leiden 230184
NU
Alphen aan de Rijn kantonrechter-plaatsvervanger 170584Tj. VAN
Arnhem hof raadsheerplaatsvervanger 070403
C1997-010704 Hop bijbanenregister Arnhem
Directeur Advies en procesmanagement Tj. van Rij b.v., in associatie met Boer & Croon Process Managers Amsterdam
Lid bestuur Stichting Pieterskerk Leiden Leiden 011100
Voorzitter Raad van Commissarissen Woningstichting Ons Doel 011100
Voorzitter Stichting Schouwenhove 011100
Penningmeester Stichting Openbare Bibliotheek Leiden Leiden 010501
Penningmeester Stichting Het Lucas van Leyden Mecenaat Leiden 011001
Voorzitter Raad van Toezicht ROC Leiden eo Leiden 011101
Lid bestuursraad Stichting Hogeschool Leiden 010502
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Vlietlanden 011102
C010704 Hop bijbanenregister Hof ArnhemA.
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 21-1200
C280904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-280904 Hop bijbanenregister RotterdamA.M. van 0562 mw.R.M.J. de 0158
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Raio rechtbank Alkmaar 11086
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 11092
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 11093
NU
Rotterdam parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Klopt deze opgave? Gezocht actuele opgave (nevenfuncties) van deze OvJ vanaf 1 januari 2010?
Project 389 Het gevaar! Openbaar Ministerie probeert namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden!

(38) RIJCKEVORSEL-NETWERK-Verdeling van functies onder de elite conform de uitgangsformule van Groep Hop
1981-1987        Jonkheer Reinder van Rijckevorsel burgemeester van Ammerzoden
1987-eind 2004  Jonkheer Reinder van Rijckevorsel burgemeester van Lichtenvoorde
011205-000000  Jonkheer Reinder van Rijckevorsel waarnemend burgemeester van Neerijnen

 


J.E.F.M. den 0444 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 250893
NU
Den Haag Rechterplaatsvervanger 250893
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Procureur kantoor Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn Advocaten te Den Haag
Lid Bestuur Nederlandse Adelsvereniging Den Haag 010497
Auteurswerkzaamheden Kluwer Deventer 010175
Bestuurder Flotanti Pensioen B.V. Den Haag 161092
C1997-090107 Hop bijbanenregister Den HaagJ.M. van 0515 Jhr.
NLRM 71 80
Substituut-griffier Landgerecht te Batavia 1945
Landrechter Idem te Bandoeng 1947
Werkzaam B.P.M. in IndonesiŽ 1949
Idem Shell Nederland 1956
Rechter rechtbank Leeuwarden 170265
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Beetsterzwaag 130668
Rechter rechtbank Den Bosch 120672
Vice-president Idem 180177L.E.C. van 1046 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Juridisch medewerker bij de gemeente Amsterdam
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 70682
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 190583
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 150584
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 270696
NU
Zwolle Rechter 010792
NEVENFUNCTIES
Voorzitterplaatsvervanger van de Klachtencommissie Ergonomisch Adviesbureau Zwolle 010195
Lid van Bestuur van pastoraal centrum 'de Hezenberg' te Hattem 010198
Voorzitter klachtencommissie Centrum voor revalidatie Vogellanden Zwolle 010195
Bestuurslid Stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle 010198
C1997-090107 Hop bijbanenregister Zwolle
Memo Hop 090107 inzake samenstelling bestuur Stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle KvK 41022791
Voorzitter de heer drs. G.G. Callenbach
Secretaris mevrouw A.C. Weenink-Minnaar
Penningmeester de heer A. Westerholt RA
mevrouw mr. L.E.C. van Rijckevorsel-Besier
de heer prof. dr. J.A. Eefsting
Accountant Deloitte, kantoor Zwolle
Administrateur de heer J.W. van Zomeren te Zwolle
Rentmeester de heer ing. M.R. te Nuyl te Dalfsen
  RIJEN

A.J.J. van
NU
Rotterdam Vice-president 01-0203
NEVENFUNCTIES
Directeur Kolffstad B.V. Stad aan 't Haringvliet
Lid commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Goedereede
Juridisch adviseur Stichting Holland Basketbal Week Haarlem
directeur Kolffstad B.V. Stad aan 't Haringvliet
C1997-280904 Hop bijbanenregister Rotterdam
dhr. mr. A.J.J. van Rijen

Beroepsgegevens

Functie: Vice-president
Instantie: Rechtbank Rotterdam
Datum ingang: 2003-02-01

Functie: Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie: Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang: 2007-07-10

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie: advocaat en procureur

Nevenbetrekkingen

Functie: Lid
Instantie: Raad voor Rechtsbijstand
Plaats: 's-Gravenhage
Datum ingang: 2005-08-01

C041007 Hop, op het eerste gezicht lijkt deze het niet zo nauw te nemen met een juiste opgave van zijn nevenfuncties! Volgens mij klopt niet niet!

  RIJKE-MAAS

C.C. de 0545 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Directeur Bureau N.V.v.R. te Den Haag
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 10188
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 280988
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 61089
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 190490
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 290192
Rechter rechtbank Den Haag 10792
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 140294
Vice-president rechtbank Den Haag 140395
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 70896
NU
Den Haag Vice-president Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENJ.S.0835
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 210191-GOG140904G.J.0449 prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid Commissie tarieven Gerechtsdeurwaarders 01-0999-31-0501
Hoogleraar Rijks Universiteit Limburg consumentenrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 140386-GOG090504
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 100889
NU
Arnhem Hof Raadsheer 291092
NEVENFUNCTIES
Medewerker Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht Kluwer Uitgeverij Deventer 010186
Docent Stichting Studiecentrum Rechtspleging Zutphen 010190
Docent Voortgezette Stagiaire Opleiding Katholieke Universiteit Nijmegen 010195
Medewerker Nederlandse Jurisprudentie Kluwer Uitgeverij Deventer 010198
C1997-200706 Hop bijbanenregister Arnhem
Aandachtsvestiging
J. Hop zoekt afschrift van zijn beschikkingen waarin een gemeente partij is?J.P.F.0350
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid van het plaatselijk bestuur Rosmalen van de Vereniging OMO te Tilburg
Bestuurslid van de Rotaryclub Den Bosch met annex nog een regionaal secretariaat
Raio rechtbank Den Bosch 10375
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 40681
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 120881
Rechter rechtbank Den Bosch 180582
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 111187-GOG090504
Vice-president rechtbank Den Bosch 310190-GOG090504
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 70990-GOG090504
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 70990-GOG090504
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 70990-GOG090504
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 311091-GOG090504
NU
Den Bosch Raadsheer 220103
NEVENFUNCTIES
Lid College van Advies Rodenborchcollege Rosmalen 01-0197
Secretaris Stichting Steunfonds Rodenborch College te Rosmalen
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Nieuwebrug 's-Hertogenbosch 08-0102
Lid bestuur Rotaryclub 's-Hertogenbosch 01-0702
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den BoschM.M. mw.
NLRM
NU
Arnhem Raio
140697J.W.0156
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Raio rechtbank Rotterdam 11084
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Arnhem 11088
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Arnhem 11089
NU
Arnhem parket functie ? KBnr ? dvb ?
NEVENFUNCTIES
C2004 Docent Rechercheschool Zutphen
C2004 Hop - 000305 X bijbanenregister Arrondissementsparket Arnhem
Klopt deze opgave? Gezocht actuele opgave (nevenfuncties) van deze OvJ vanaf 1 januari 2010?
Project 389 Het gevaar! Openbaar Ministerie probeert namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden!
In maart 2005 zijn de OM-bijbanenregisters bij het arrondissementsparket en het ressortsparket in Arnhem overgeschreven door een vader waarvan een omgangsregeling met zijn kinderen door het rechtersleger is afgewezen. Tijdens deze inzage is de OM-nevenfunctie Lid Raad van Toezicht Bureau Jeugdzorg Gelderland bij Officier van Justitie A. Verhaar aangetroffen. Beleefd verzoek ik alle lezers van mijn website alle namen van leden van Raad van Toezicht bij de Bureaus Jeugdzorg op te vragen en overal in het land OM-bijbanenregisters over te schrijven om de infiltratie van het Openbaar Ministerie in de Bureaus Jeugdzorg in kaart te kunnen brengen.
Recht op correctie. Het OM wordt expliciet verzocht onverwijld te reageren indien bovengenoemde gegevens onjuist zijn door juiste gegevens toe te sturen!M.0956 mw.
NLRM 95 96 97 98
Universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 270594
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 10195
NU
Den Haag gerechtsauditeur
Den Haag rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
C1997 J. Hop bijbanenregister rechtbank Den HaagJ.W. van 1258
NLRM 96 97 98
Lid dagelijks bestuur SOW-centrumgemeente Utrecht 010301 010903
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 10895-GOG280804
Rechter rechtbank Breda 11196-GOG280804
NU
Utrecht Vice-president 010204
C280904-070105 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-070105 Hop bijbanenregister UtrechtK.1226
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Advocaat en Procureur te Rotterdam 1949
Werkzaam bedrijfsleven 1953
Raadsheer Hof Amsterdam 200577
Vice-president Hof Den Haag 130683
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 150187
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 10195
Ontslag PensioenG.A.1267 mw.J.W.0551
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 02 03 04 4163
Bestuurslid Stichting Limburgs Landschap Arcen en Velden
Plaatsvervangend voorzitter klachtencommissie Stichting voortgezet onderwijs Midden Limburg Roermond
Advocaat en Procureur Leeuwarden 1979
Raio rechtbank Breda 10481
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 70886
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 70886
Rechter rechtbank Breda 21087
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 151289
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 151289-GOG060404
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 151289-GOG060404
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 151289-GOG060404
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 170691-GOG060404
Rechter rechtbank Roermond 150891-GOG060404
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 60892-GOG060404
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 60892-GOG060404
Kantonrechter Venlo 300894-GOG060404
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 270994-GOG060404
NU
Roermond Vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Lid Raad van Toezicht Stichting Daelzicht Heel
C000498-090504 Hop bijbanenregister RoermondL.M.1159
NLRM 87 88/89 91 92 93 95 96 97 98
Docent Vreemdelingenrecht
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 30984
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 220890
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 20491
Rechter rechtbank Almelo 20392
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 270696
NU
Zwolle Rechter 250294
NEVENFUNCTIES
Lid Beroepscommissie voor examens ROC Landstede Zwolle 010104
C1997-010704 Hop bijbanenregister Zwolle
Memo deskundigenrapport 185.
236 De Rijksen-norm. "Anders dan de man is de rechtbank van oordeel dat de door de vrouw verzochte omgangsregeling meer in het belang van de minderjarige is te achten dan continuering van de bestaande regeling. De rechtbank "kent doorslaggevende betekenis toe aan de omstandigheid dat de minderjarige recentelijk leerplichtig is geworden en daarmee in toenemende mate een eigen sociaal netwerk gaat opbouwen, hetgeen activiteiten in het weekend met zich meebrengt. Tevens is bekend dat het bezoeken van een basisschool veel van een kind vergt. De omstandigheid dat er geen verklaring van school is overlegd en dat inmiddels de reisduur is bekort, leiden niet tot een ander oordeel. Niet in discussie is dat de minderjarige de contacten met de man op prijs stelt en dat de man een goede invulling geeft aan zijn contacten met de minderjarige"  Zaaknummer 65903FARK011407C.M.E.0167 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio Amsterdam 10493A.P.M.1259 mw.
NLRM 87 88/89 90
Raio Den Haag 10286
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 010904
Universitair docent Erasmus Universiteit
NU
Haarlem Rechter 010605
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 070104
NEVENFUNCTIES
Auteur Kluwer
C2004-050606 Hop bijbanenregister Den HaagM.A. van 1202
NLRM 71
Ambtenaar Ministerie van Waterstaat 160326 tot 150229
Waarnemend griffier rechtbank Haarlem 180229
Rechter-plaatsvervanger Idem 181029
Rechter Idem 90231
Idem rechtbank Den Haag 80736
Raadsheer Hof Den Haag 21147
Idem Hoge Raad 141249
Vice-president Idem 31268C.G.M van 0155 mw.
NLRM 98
Raadsheer hof Den Haag 110497
beŽdiging 97
NU
Den Haag Hof raadsheer 110497
NEVENFUNCTIES
Hoofdinspecteur belastingdienst
Bestuurslid Art et Industriare kunstenaarsvereniging
Voorzitter vereniging Eigenaren Thorbeckeplein 581/583/585/587/589 Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 09-0102 Lid Raad van advies Art et Industiae Den Haag 010197 Voorzitter Vereniging van Eigenaren Thorbeckelaan nrs. 581- 589 Den Haag 01-0197I.L.0963 mw.
NLRM 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 11094
Rechter-plaatsvervanger rechtbank 's-Hertogenbosch 241097
NU
Den Bosch parket functie ?
Den Bosch Rechter
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN C1997-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch

RIJNCKE
A. mw.
Den Bosch Rechterplaatsvervanger
C100506 Hop bijbanenregister Den BoschJ.L.0917
NLRM 71 80
Werkzaam gemeentesecretarie Deventer 150342
Waarnemend griffier rechtbank Zwolle 24 mei 7944
Adjunct-secretaris tribunaal Zwolle 151045 tot 150147
Substituut-griffier rechtbank Zwolle 60147
Griffier Idem 130564
Gerechtsauditeur Idem 40577

 

RIJNEKE, A.V. 04

Den Bosch parket


C150304 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Klopt deze opgave? Gezocht actuele opgave (nevenfuncties) van deze OvJ vanaf 1 januari 2010?
Project 389 Het gevaar! Openbaar Ministerie probeert namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden!A.A.0154 mw. drs.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 30790
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 220791
Rechter rechtbank Den Haag 161091
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 191291
Rechter rechtbank Rotterdam 11094-GOG280904
NU
Rotterdam Vice-president 01-0403
C280904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-280904 Hop bijbanenregister RotterdamJ.H.0450
NLRM 94 95 96 97 98
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 90388? Astrid
NLRM 04
NU
Den Haag parket Officier van Justitie
Klopt deze opgave? Gezocht actuele opgave (nevenfuncties) van deze OvJ vanaf 1 januari 2010?
Project 389 Het gevaar! Openbaar Ministerie probeert namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden!E.J. VAN mw
Jurist Bureau Nationale Ombudsman
Utrecht rechter-plaatsvervanger 010603
NU
Utrecht Rechter 150704
C280606 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen
C221003-280606 Hop bijbanenregister UtrechtG. VAN
NLRM 02 03
Rechter-plaatsvervanger Zwolle 010102
NU
Zwolle rechter 071201
Arnhem Raadsheer-plaatsvervanger 050905
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Klachtencommissie Azusa Hogeschool 010100
Docent verbintenissenrecht Quod lure opleidingen 010101
lid klachtcommissie Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL) 010703
Voorzitter Stichting Koepelorganisatie Stadspromotie Hattem 22052006
C2002-280606 Hop bijbanenregister Zwolle

mw. mr. E.B.E.M. Rikaart-Gerard
Zwolle Rechter 030798
Voorzitter/bestuurslid Stichting kinderopvang Hattem Hattem 010100-30-0901
C Hop bijbanenregister Zwolle


A.M.0754
NLRM 93 94 95 96 97 98
Vice-voorzitter raad van toezicht Verpleegtehuis Kronnenzommer Hellendoorn
Hoofd bureau maatschappelijk zorg van de gemeente Hellendoorn
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 310792
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 10992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 60193-GOG080502
Rechter rechtbank Almelo 90693
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 20394
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 41196
NU
Almelo vice-president 160502
NEVENFUNCTIES
Lid tevens vice-voorzitter raad van toezicht verpleeghuis Zorgaccent Hellendoorn 30-0102
Voorzitter klachtencommissie VSO-ZMOK school de lakestenen en SG Harreveld Lichtenvoorde
Voorzitter ouderraad scholengemeenschap PIUS X college te Rijssen Scholengemeenschap PIUS X college Rijssen 30-0103
Gastdocent Opleidingen Sociaal Recht Utrecht 30-0103
C1997-300504 Hop bijbanenregister AlmeloE.B.E.M.
NLRM 98
Voorzitter en bestuurslid Stichting Kinderopvang Hattem 010100-300901
NU
Zwolle rechter 030798
C1997-221003 Hop bijbanenregister ZwolleJ.A.H.0132
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Advocatenkantoor te Maastricht1257
Werkzaam N.V. Nederlandse Staatsmijnen1258
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 40273
Rechter rechtbank Maastricht 280574
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 61078
Kantonrechter Maastricht 241079
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 41279
NU
Maastricht rechter-plaatsvervanger
Maastricht kantonrechter
NEVENFUNCTIES
Voorzitter van de te Maastricht gevestigde vereniging naar kerkelijk recht
'Broederschap van de Onbevlekte Ontvangenis van OL Vrouwe Sterre der Zee'
C1997-100704 Hop bijbanenregister MaastrichtK.D. van 1153 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Gerechtssecretaris rechtbank Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 240692
Gerechtsauditeur, rechtbank Alkmaar 10892
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 40593
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 40593
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 40593
Rechter rechtbank Alkmaar 240893-GOG221003
NU
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Den Helder kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam Rechter
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamL.F.0763 mw.

RINKES J.G.J.
03
Arnhem hof raadsheerplaatsvervanger 010900
C1997-010704 Hop bijbanenregister Arnhem hoogleraar privaatrecht Open Universiteit Nederland medewerker wetenschappelijk bureau Baker & McKenzie advocaten, notarissen en belastingadviseurs Amsterdam 010101 redactielid Tijdschrift voor Consumentenrecht (Uitgeverij Kluwer) 010101 medewerker Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (Uitgeverij Kluwer) 010101 docent leergang Bedrijfskunde docent Kamer van Koophandel Maastricht/Zuid-Limburg docent diverse cursussen SSR, CES, PAO e.d. bijzonder hoogleraar Europees Consumentenrecht Universiteit van Maastricht Maastricht 010101 redacteur Jaarboeken Consumentenrecht (Uitgeverij Kluwer) 010101 Redactielid Praktisch procederen 01-0103W.F.R.0759
NLRM 94 95 96 97 98
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger 020793-GOG150906
Arnhem hof Raadsheer-plaatsvervanger 280700
NEVENFUNCTIES
Advocaat te A'dam kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot beŽdiging 1987
Arbiter Stichting Geschillen Oplossing Automatisering
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut 010101
C1997-150906 Hop bijbanenregister Utrecht

 G.H.0361
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zutphen 130890
Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 10494
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 10494
Rechter rechtbank Middelburg 310395-GOG050203
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENS.B.0653
NLRM 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Hoorn
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 10188
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 10188
Rechter rechtbank Alkmaar 150689
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 10690
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 150291
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 150291
Kantonrechter Utrecht 20897
NU
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Den Helder kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar Vice-president 240292
Amsterdam vice-president
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamJ.1047 prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gymnasium A, rechten RUL, promotie (1985)
Afdeling juridische zaken SFB (1973-1976), Rijksuniversiteit Leiden 1976-1987
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 120985
Ondervoorzitter Raad van Beroep Rotterdam200187
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 281188
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 200589 050203 GOG
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 190430
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 100890
Rechter rechtbank Rotterdam 10792
Vice-president rechtbank Rotterdam 200295
NU
Rotterdam Vice-president 200295
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, Amsterdam Universiteit van A'dam, sociaal verzekeringsrecht, sinds 1988
Functies Lid hoofdredactie Rechtspraak Sociale Verzekering Amsterdam
Annotator AB
Bestuurslid HSI
Bestuurslid Hugo Sinzheimer Instituut Amsterdam
Lid programmaraad AWSB Amsterdam
Werkzaamheden als auteur Amsterdam betaling afhankelijk van uitgever, blad, omvang etc.
C1997-280904 Hop bijbanenregister RotterdamP.1029
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Werkzaam verzekeringsmaatsch. 10955
Adjunct-secretaris Generaal FinanciŽle Raad Ned. Hervormde Kerk 11156
Werkzaam bij N.V.V.J. Juridisch adviseur Registratie Bureau voor Arbeidsrecht Groningen 010466
Ondervoorzitter Raad van Beroep Groningen 221172
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen, Winschoten en Zuidbroek 90677
Kantonrechter Groningen 100284
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Groningen 20584 

 

dhr. mr. G. Ris
Breda Rechter-plaatsvervanger 07-0403
Advocaat SRAA Rotterdam
C280804 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENW.0629
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Assistent Rijks Universiteit Leiden 11057
Den Haag Raio 310358
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Den Haag 310758
Idem Dordrecht 161258
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam310760
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Hilversum 11262
Griffier idem10763
Kantonrechter Meppel221068
Opdracht kantonrechter werkzaam Steenwijk221068
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 71064
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 60170
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 100271
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 300186-GOG221003
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 200589
NU
Assen kantonrechter-plaatsvervanger
Emmen kantonrechter-plaatsvervanger
Meppel kantonrechter-plaatsvervangerM.1241
NLRM 88/89 90 91 92 02 03 04 4180
Voorzitter klachtencommissie St. Katholek Onderwijs voor Midden Limburg
Adjunct-arrondissementsgriffier rechtbank Roermond
Griffier rechtbank Roermond 190588
NU
Roermond Rechter-plaatsvervanger 010102
C060404 GEEN NEVENFUNCTES OPGEGEVEN
C221003-060404 Hop bijbanenregister RoermondC.H.0452 mw. (of Chr. H.)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam GOG280804
NU
Breda rechter-plaatsvervanger 080595
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Procureur te Dordrecht kantoor Van Anken Knuppe Damstra beŽdiging 1994
Lid commissie Rechtspraktijk van de Nederlandse Orde van Advocaten
Voorzitter bestuur van de Stichting Alliance FranÁaise te Dordrecht
Lid Raad van Toezicht Orde van Advocaten te Dordrecht advocaat en procureur lid van de raad van toezicht Orde van Advocaten Dordrecht 010197 lid commissie rechtspraktijk Orde van Advocaten 01-0190I.1248 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 300382
Rechter rechtbank Den Haag 280486
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 100191
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 250291
Raadsheer Hof Den Haag 30591
Raadsheerplaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 200295
NU
Den Haag Hof raadsheer
NEVENFUNCTIES
Militair RC bij de rechtbank Arnhem
Plaatsvervangend Lid centrale Raad van Beroep Utrecht Vice-president Gerechtshof Den Haag 01-0400 Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 20-0295 Plv Centrale Raad van Beroep Utrecht 01-0199P.F.J.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 151276-GOG280804
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Utrecht kantoor Derks, Star Busmann, Hanotiau beŽdiging 1964
bestuurslid Stichting Vrienden van de Oude Hortus
Utrecht Advocaat te Utrecht bij Derks Star Busmann
Lid Ereraad Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
Voorzitter Weumandfonds gelieerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht
Lid bestuur Utrechtse Kastelen Stichting
Lid Raad van Beheer Nederlandse kastelen Stichting
Directeur Herinckhave BV (Landgoed Herinckhave te Tubbergen)
Lid bestuur Vrienden van de Oude Hortus
directeur
Herinckhave B.V.
Lid raad van beheer
Nederlandse Kastelen Stichting
bestuurslid Utrechtse Kastelen Stichting
voorzitter Weumandfonds
Lid ereraad Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
C1997-280904 Hop bijbanenregister UtrechtP.P.E. van de 0553
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Alkmaar 11084
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Haarlem 180388
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Haarlem 10489
NU
Haarlem parket
C220305 INZAGE OPENBAAR BIJBANENREGISTER PARKET HAARLEM WORDT GEWEIGERD!
385 Arrondissementsparket Haarlem WEIGERT inzage van het openbaar bijbanenregister om de bijbaantjes van de Officieren van Justitie in Haarlem voor burgers verborgen te houden. dhr. mr. J.B.H. RŲben Vice-president Gerechtshof Arnhem 01-0102 Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 02-02-1983 vice-voorzitter Stichting De Leiboom Deventer ingang 01-0400 lid commissie van beroep betaald voetbal KNVB Zeist 010195 lid raad van commissarissen NV Bergkwartier Deventer 010100 lid commissie van beroep Federatie Belastingadviseurs 010195 lid bestuur Dr. Wittenberg Stichting (nazorg ex-psychiatrische patiŽnten) ingang 01-0702-01-1202


G.P.N.0965
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 04

Voorzitter medezeggenschapsraad Motessoribasisschool Nijmegen

Lid aktiviteitenfonds Bottendael Nijmegen
Raio rechtbank Arnhem 10490
Advocaat te Zutphen kantoor De Jonge, Peters & Leppink beŽdiging 1994
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Zutphen 10496
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Zutphen 10497
NU
Rotterdam parket
Zutphen parket Officier van Justitie

Den Bosch parket
C150304 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Klopt deze opgave? Gezocht actuele opgave (nevenfuncties) van deze OvJ vanaf 1 januari 2010?
Project 389 Het gevaar! Openbaar Ministerie probeert namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden!F.C.H.M.0734
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter Raad van Discipline NOvA ressort Den Haag
Lid wetenschappelijke commissie NVvR
Advocaat en Procureur te Den Haag 1962
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 60669
Rechter rechtbank Rotterdam 40671
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 20274
Rechter rechtbank Den Haag 230781
Vice-president rechtbank Den Haag 111281
CoŲrdinerend vice-president rechtbank Den Haag 40894
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 010401
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C001296-201003 J. Hop bijbanenregister Den Haag
  R÷BBEN

J.B.H.0846
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Inspecteur 's Rijksbelastingen 1973
Werkzaam Kluwer B.V. Deventer 1978
Gerechtsauditeur Hof Arnhem 40281
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 20283
Raadsheer Hof Den Bosch 20584
Raadsheer Arnhem 250189
NU
Arnhem Hof vice-president
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger 250195
NEVENFUNCTIES
Voorzitter bestuur verzorgingstehuis Stichting Sparrenheuvel te Diepenveen
Lid Commissie van Beroep betaald voetbal YW KNVB Zeist
Secretaris bestuur Stichting Arsenaal/Mariakerk Deventer
Penningmeester Algemene Deventer Sinterklaascommissie
Fiscaal publicist YW
Lid en plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Beroep van de Nederlandse Federatie van
Belastingadviseurs (opgave januari 1999 door de Ned. Fed. van Belastingadviseurs)
C1997-010704 Hop bijbanenregister Den BoschH.G.1146 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtssecretaris
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 251083
Rechter rechtbank Den Bosch 210385
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger 100890
Den Bosch Vice-president 271191
Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger 140488
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger 070990
Helmond kantonrechter-plaatsvervanger 070990
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger 081188
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Klachtencommissie Bosch medisch centrum en Carolus/Lidwinaziekenhuis
Bestuurslid Stichting Valkenhof
Bestuurslid Juridisch Genootschap Eindhoven
C040297-100506 Hop bijbanenregister Den BoschW.C.J. 0550
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 270885
Rechter rechtbank Haarlem 181289
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 260593-GOG201003
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 260593-GOG201003
Haarlem vice-president C100801-GOG201003
NU
Haarlem rechter 181289
C020904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C100801-020904 Hop bijbanenregister HaarlemN.O.P.0262 mw.
NLRM 95 96 97 98 4191
Stafjurist bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 240694
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 10994
Rechter rechtbank Den Haag 150995-GOG240304
NU
Alkmaar rechter 010802
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-240304 Hop bijbanenregister AlkmaarP.W.A.0342 mw.P.0148
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 4192
Voorzitter beroepscommissie huisvesting van de Gemeente Almere en Voorzitter van de Commissie
bezwaarschriften woonruimtezaken van de gemeente Almere
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 221286
Rechter rechtbank Amsterdam 10189
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 160692
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 160692-GOG280904
Raadsheer Hof Amsterdam 10994-GOG140904
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger GOG160904
NU
Amsterdam Hof Vice-president 010703
Utrecht rechter-plaatsvervanger 160692
C280904-250305 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-250305 Hop bijbanenregister UtrechtA.J.0162 mw.

Mr P.R. Rodrigues Lid College van Beroep Reclame Code Commissie aangewezen door de Consumentenbond
Het gevaar! Memo Reclame Code Commissie en deskundigenrapport 185.
363 De Mw. Hees van Walraven-norm. Het doel van de Reclame Code Commissie is klachtzaken tegen reclame te onderdrukken. Bijvoorbeeld met een oneerlijk rechtsproces waarbij geen proces-verbaal van de hoorzitting wordt opgemaakt om een vitale uitspraak van beklaagde die de klacht ondersteunt te onderdrukken. Bron 050149 klachtzaak Hop tegen Rijksmuseum Amsterdam.J.L.H.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10792-GOG100506
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENL.L.H.0668 mw.
NLRM 98
Raio rechtbank Middelburg 11097A.G.H.M.1009 ?? Initialen ??
NLRM 71
Advocaat en procureur Haarlem 1935
Voorzitter kamer tribunaal Haarlem 91145-10648
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 110847
Idem Tilburg 160251
Kantonrechter Eindhoven 160251Y.J.C.A. Mw
NLRM 00 01 02 03 04 5971
Roermond Raio
NU
Roermond Rechter-plaatsvervanger 071103
C060404 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-060404 Hop bijbanenregister Roermond

I. Roefs, Lid Reclame Code Commissie aangewezen de VEA/Vereniging van communicatie-adviesbureaus, DDB Amsterdam, Amstelveen
Het gevaar! Memo Reclame Code Commissie en deskundigenrapport 185.
363 De Mw. Hees van Walraven-norm. Het doel van de Reclame Code Commissie is klachtzaken tegen reclame te onderdrukken. Bijvoorbeeld met een oneerlijk rechtsproces waarbij geen proces-verbaal van de hoorzitting wordt opgemaakt om een vitale uitspraak van beklaagde die de klacht ondersteunt te onderdrukken. Bron 050149 klachtzaak Hop tegen Rijksmuseum Amsterdam.J.0148
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 10291-GOG281204
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Heerlen kantoor Adelmeijer Hoyng Advocaten beŽdiging 1979
C1997-281204 Hop bijbanenregister Maastricht


dhr. mr. W.F.
Zwolle-Lelystad Rechter-plaatsvervanger 24-10-2008
Nevenbetrekkingen
Advocaat Lexington Advocaten Postbus 562, 2130 AN Hoofddorp
Reserve-Officier 13 Mechbrig
Voorzitter Nederlandse Reservisten Federatie Krijgsmacht 07-10-2010
Voorzitter Algemene Vereniging Reserve Militairen 01-01-2008
Bestuurslid Schietvereniging reserve-officieren Kennemerland 01-01-2002
Secretaris Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie 01-04-2005-13-09-2011
CHop24112010-28112012 bijbanenregister rechtbank Zwolle-LelystadE.E. baronesse van 1153 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Ambtenaar Hof Amsterdam 10585
Gerechtsauditeur Hof Amsterdam 280686
Bezoldigd rechter-plaatsvervanger Breda 11094
Rechter-plaatsvervanger Haarlem
Rechter Breda GOG280804
NU
Amsterdam Hof Raadsheer 220302
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Cultureel Erfgoed Heeze (Noord-Brabant) 010197
C1997-221204 Hop bijbanenregister Amsterdam HofH.A.M.0654 mw.
NLRM 96 97 98
Bedrijfsjurist bij ABN-AMRO Bank NV. te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 150995
NU
Amsterdam rechter 011197
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger 040402?
NEVENFUNCTIES
Voorzitter stichting Heemsteedse Trekkers Heemstede 09-1099
Lid ouderraad Coornhertlyceum Haarlem 01-0903
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamT.S.0252 Jhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 160787
Rechter rechtbank Haarlem 30289
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 260593
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 260593
NU
Haarlem Vice-president 160594
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Haarlems Juridisch gezelschap Haarlem 230101
bestuurslid stichting Admiraal van Kinsbergenfonds Den Haag 010189
C2001-150904 Hop bijbanenregister HaarlemE.A.F.0251
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Wetenschappelijk ambtenaar Rijks Universiteit Leiden 1977
Raio rechtbank Breda 10980
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Breda 250387
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Breda 150488
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Utrecht 10193
NU
Utrecht parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Klopt deze opgave? Gezocht actuele opgave (nevenfuncties) van deze OvJ vanaf 1 januari 2010?
Project 389 Het gevaar! Openbaar Ministerie probeert namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden!M.E.H. 0466 mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Haarlem 11093R.H.M.1051
NLRM 93 94 95 96 97 98
Juridisch beleidsmedewerker Provincie Noord-Holland
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 40392
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 10492
Gerechtsauditeur tevens rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10792
Rechter rechtbank Den Bosch 250893-GOG100506
NU

NEVENFUNCTIES
Redacteur jurisprudentiekroniek van tijdschrift 'Sociaal Besten'
Mederedacteur Handboek Algemene Bijstandswet
Docent SSR
300197 Raadsheer Centrale Raad van Beroep 18-0501 co-auteur handboek abw (losbladig) Kon. Vermande ingang 14-0595 voorzitter ZVV Hintham 's-Hertogenbosch 01-1201J.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 160148P.M.0432
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Officier Koninklijke Luchtmacht II. Kapitein 10856
Substituut-auditeur-militair arrondissementskrijgsraad Den Bosch 160566
Auditeur-militair -Plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Haag en Arnhem 300667
Fiscaal-plaatsvervanger Permanente Krijgsraad Nederland voor de Zeemacht 11069
Substituut-auditeur-militair arrondissementskrijgsraad Arnhem 161271
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 51173
Auditeur-militairplaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 51173
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 140180
Advocaat-generaal ressortparket Leeuwarden 250686
Plaatsvervangend Procureur-generaal ressortparket Leeuwarden 10994-010597
Klopt deze opgave? Gezocht actuele opgave (nevenfuncties) van deze OvJ vanaf 1 januari 2010?
Project 389 Het gevaar! Openbaar Ministerie probeert namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden!mw. mr. A.
Haarlem Rechter 01-05-2005
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 04-08-2010
Nevenbetrekkingen
Voorzitter Haarlem Juridisch Genootschap 18-11-2009
Amsterdam Hof Raadsheerplaatsvervanger 13-04-2004
CHop 24-11-2010 bijbanenregister HaarlemH.L.J.0930
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ?
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 60777
Raadsheer Hoge Raad 251181
Vice-president Hoge Raad 11096
Raadsheer Hoge Raad GOG221003
Rechter in het Benelux-Gerechtshof (1986)
Voorzitter Curatorium beroepsopleiding advocatuur (1989)
Voorzitter College van Beroep van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (1993)
Lid Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht (1977) vice-Voorzitter (1995)
Lid van de Adviescommissie Vennootschapsrecht (1987)
Lid Raad van Toezicht Westeinde Ziekenhuis (1989)
Bestuurslid Vereniging 'Handelsrecht' (1987)
Lid Curatorium bijzondere leerstoel humanitair oorlogsrecht Rijksuniversiteit Leiden (1991)
Memo deskundigenrapport 185.
197 De Roelvink-norm. Ook met opgelegde dwangsommen van DM 50.000,-- en dwangsommen van DM 2000,-- per overtreding van het niet nakomen van een omgangsregeling kan de moeder in Nederland ongestoord wegkomen als representatief voorbeeld dat de rechtspraak in familiezaken  een schijnvertoning is.
  Roelvink-Verhoeff

mw. mr. A.
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 01-0404
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 15-0804
Advocaat/belastingadviseur Rotterdam
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
  ROELVINK

J.G.J.0351
NLRM 96 97 98 ? 02 03 04 4201
Voorzitter Adviescommissie Rechtsbijstand AAW/WAO
Elftalleider voetbalteam (zoon)s
Sectorhoofd algemene en Juridische zaken Dienst Sociale Zaken te Nijmegen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 180795
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 10995
Rechter rechtbank Almelo 260396-GOG221003
Kantonrechter plaatsvervanger Almelo 41196
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 41198
NU
Zutphen rechter 070602
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Klachtencommissie Psychiatrisch Centrum Overwaal te Lent 01-01-2000
Voorzitter Stichting Beheer en Exploitatie v.v. Orion 01-07-2006
Lid Commissie van Beroep van de KNVB< Zeist 01-06-2005
Voorzitte Strafcommissie v.v. Orion 01-01-2002 voorzitter klachtencommissie
C071202-24-11-2010 Hop bijbanenregister Zutphen
Kinderrechter!
Heeft u tegen elk BESLUIT RvdK BEZWAAR gemaakt en/of verweerschriften ingediend tegen ieder verzoek RvdK?
Toelichting www.burojeugdzorg.nl/445.htmA.J.1119
NLRM 71 80
Werkzaam krijgsraad te velde Arnhem 10846
Waarnemend officier-commissaris en secretaris krijgsraad IndonesiŽ 11046
Werkzaam militair juridische dienst 201049
Waarnemend griffier rechtbank Assen 19065
Idem rechtbank Rotterdam 220153
Substituut-griffier Idem 250253
Rechter Idem 170360
Raadsheer Hof Amsterdam 220469
Vice-president Idem 80777
Lid Ambtenarengerecht Amsterdam 40673D.0943
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht Den Haag
Lid College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Lid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
Bestuurslid Stichting Vooruit te Hoofddorp
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 40282
Rechter rechtbank Rotterdam 300683
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 10885
Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 190788
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 191288
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 8079t
Vice-president college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 160195
College van Beroep voor het bedrijfsleven coŲrdinerend vice-president 230998
NU
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger 080791
College van Beroep voor het bedrijfsleven Raadsheer-plaatsvervanger 010704
NEVENFUNCTIES
Lid van Council The Association of European Competition Law Judges Londen
Lid Board of Trustees van de ERA (Academy of European Law) Trier
Vice-voorzitter Raad van Appel Ned. Draf- en Rensport Den Haag
Plaatsvervangend Voorzitter van de Raad voor de Scheepvaart
Voorzitter College van Beroep van de Stichting 'Green Award' Rotterdam
C1997-150604 Hop bijbanenregister College van Beroep voor Bedrijfsleven
dhr. mr. D. Roemers

Beroepsgegevens

Functie: Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie: College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang: 01-07-2004

Functie: Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie: Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang: 08-07-1991

Nevenbetrekkingen

Functie: voorzitter college van beroep
Instantie: Stichting Green Award
Plaats: Rotterdam
Datum ingang: 01-01-1992

Functie: Bestuurslid
Instantie: Stichting Vooruit
Plaats: Hoofddorp
Datum ingang: 01-01-1996
Datum eind: 01-01-2004

Functie: Bestuurslid
Instantie: Vereniging Vooruit
Plaats: Hoofddorp
Datum ingang: 01-01-1996
Datum eind: 01-01-2004

Functie: Vice-voorzitter
Instantie: Raad van Appel Nederlandse Draf- en Rensport
Plaats: 's-Gravenhage
Datum ingang: 01-01-1996
Datum eind: 01-11-2005

Functie: Plaatsvervangend voorzitter
Instantie: Raad voor de Scheepvaart
Plaats: Amsterdam
Datum ingang: 09-01-1989

Functie: Lid
Instantie: Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
Plaats: Den Haag
Datum ingang: 15-01-2004
Datum eind: 01-07-2004

Functie: Lid van Council
Instantie: The Association of European Competition Law Judges
Plaats: Londen
Datum ingang: 15-05-2003
Datum eind: 01-07-2004

Functie: Lid
Instantie: Board of Trustees van de ERA (Academy of European Law)
Plaats: Trier
Datum ingang: 15-11-2002

C240806G.M.0843 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bestuursfunctie portefeuille jeugdzaken van de hockeyvereniging Union Nijmegen
Lid Commissie van Toezicht op de Hunnerberg te Nijmegen RIJ?? Berg en Dalsenweg
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 200485
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 200485
Rechter rechtbank Arnhem 31086
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30191
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 10195
NU
Arnhem Rechter 031086
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Raad voor de Kinderbescherming
C040904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-040904 Hop bijbanenregister ArnhemG.N.
Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger 080802
Plv Directeur-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand Ministerie van Justitie Den Haag
Adviseur Civiel Military CoŲperation 011101
Bestuurslid vereniging van Wetgeving en Wetgevingsbeleid 010898
Lid selectiecommissie Openbaar Ministerie 010197
Lid tuchtcollege Raad Interim Management 010192
Bestuurslid vereniging officieren Koninklijke Marechaussee 011186
Reserve-luitenant kolonel Koninklijke Marechaussee 011099
C221003-171004 Hop bijbanenregister Leeuwarden

 

dhr. mr. G.N. Roes

Beroepsgegevens

Functie: Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie: Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang: 08-08-2002

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie: Plv Directeur-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand
Instantie: Ministerie van Justitie
Plaats: Den Haag

Nevenbetrekkingen

Functie: Lid
Instantie: tuchtcollege Raad Interim Management
Datum ingang: 01-01-1992

Functie: Lid
Instantie: selectiecommissie Openbaar Ministerie
Datum ingang: 01-01-1997

Functie: Bestuurslid
Instantie: vereniging van Wetgeving en Wetgevingsbeleid
Datum ingang: 01-08-1998

Functie: Reserve kolonel
Instantie: Koninklijke Marechaussee
Datum ingang: 01-10-1999

Functie: Bestuurslid
Instantie: vereniging officieren Koninklijke Marechaussee
Datum ingang: 01-11-1986

Functie: Adviseur
Instantie: Civil Military CoŲperation
Datum ingang: 01-11-2001

 


  ROESSEL

B.C.C. van 0969 mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Den Haag 10496
NU
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


  ROESSEL

J.C.M. van 0559
NLRM 95 96 97 98
NU
Breda rechter-plaatsvervanger 110494
NEVENFUNCTIES
Secretaris gemeente West Maas en Waal
Juridische adviseur Streekmuziekschool Oisterwijk ea
Lid commissie Vorming Opleiding en Training van de Vereniging voor gemeentesecretarissen
Voorzitter bezwarencommissie functieherwaardering gemeente Werkendam
Lid algemeen bestuur Bestuursacademie Oost-Gelderland
CoŲrdinator Mobiele Leerstoel vereniging voor gemeentesecretarissen
180397 coordinator Mobiele Leerstoel vereniging voor gemeentesecretarissen 010102 secretaris gemeente West Maas en Waal lid bezwarencommissie functiewaardering gemeente Werkendam lid commissie vorming, opleiding en training Vereniging voor Gemeentesecretarissen voorzitter commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Maasdriel lid algemeen bestuur Bestuursacademie Oost Gelderland


  ROESSEL Zie LITJENS-ROESSEL

M.I.0134 mw.
NLRM 80
Werkzaam bedrijfsleven Amsterdam 1953
Advocaat en procureur Amsterdam 1960
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 240275
Rechter Idem 20776
Idem rechtbank Utrecht 140379


  ROESSINGH-BAKELS

M.L.H.E.0655 mw.
NLRM 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98
Ambtenaar Ref. 2e klasse, Hoge Raad
Gerechtsauditeur Hoge Raad 281184
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Almelo 10586
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Almelo 10587
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Almelo 110388
Arrondissementsofficier van justitie arrondissement Almelo 180590
NU
Almelo parket arrondissementsofficier van justitie?
Arnhem hof raadsheer 04-0702
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Klopt deze opgave? Gezocht actuele opgave (nevenfuncties) van deze OvJ vanaf 1 januari 2010?
Project 389 Het gevaar! Openbaar Ministerie probeert namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden!


  ROEST

O.A.P. van der 0155
NLRM 94 95 96 97 98
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger 240893
NEVENFUNCTIES
Docent Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Universitair docent open universiteit vakgroep staats en bestuursrecht
Auteur boeken en losbladige edities uitgeverij Samson HD Tjeenk Willink te Alphen aan de Rijn
Lid adviescommissie Dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek Geleen
Lid Awb bezwarencommissie Burgemeester en Wethouders van de gemeente IJsselstein
Olderman?? Stichting Anthonie Gilde te Epe
Adviseur Qoler Tech BV Vaassen 010198
olderman sint anthonie gilde Epe 010192
(hoofd) auteur boeken/losbladige edities uitgeverij Samson H.D. Tjeenk Willink en Wolters Noordhoff 010192
Lid Awb-Bezwarencommissie Burgemeester en Wethouders van de gemeente IJsselstein IJsselstein 01-0190
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


  ROETERDINK

G.J.0855
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Breda of Den Bosch 150982
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 151188
Rechter rechtbank Den Bosch 60390
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 70990
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 70990
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 70990
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 70990
Kantonrechter Eindhoven 101096
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 291096
NU
Den Bosch rechter
Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven kantonrechter 97
Helmond kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


  ROGGEN

P.A.1219
NLRM 71 80 87 88/89
Adjunct-secretaris tribunaal Den Haag 270446 tot 10648
Advocaat en procureur Den Haag0649
Rechter rechtbank Rotterdam170360
Raadsheer Hof Den Haag 160168
Vice-president idem30379


  ROGIER

L.J.J.1249 dr.
NLRM 94 95 96 97 98
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger 250893
NEVENFUNCTIES
Hoofddocent bestuursrecht Faculteit der rechtsgeleerdheid Erasmus Universiteit Rotterdam
Hoogleraar staats-en bestuursrecht en Dekaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Nederlandse Antillen
Voorzitter van de Examencommissie Nederlands recht van de Faculteit der rechtsgeleerdheid
Plaatsvervangend Voorzitter van de Vakgroep Staats- en Bestuursrecht van de Faculteit
der Rechtsgeleerdheid Erasmus Universiteit Rotterdam
Lid van de Universitaire Commissie van Beroep voor de Examens
Docent Post Academisch Onderwijs, Faculteit der rechtsgeleerdheid, Erasmus Universiteit Rotterdam
Docent SSR voor bestuurssanctierecht
Docent Euroforum voor bestuursrecht
Docent Euromodule t.b.v. Fraudespecialisten RM/Ministerie van Justitie
Voorzitter commissie van Beroep Auto Recycling Nederland BV
Lid boekenraad Ars Aequi Libri sector staats en bestuursrecht
Gastannotator Administratiefrechtelijke Beslissingen AB voor uitspraken inzake de Wet Adm.
rechterlijke handhaving verkeersvoorschriften
Gastannotator Tijdschrift voor Ambtenarenrecht TAR voor uitspraken inzake disciplinaire sancties
2e Voorzitter van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften van de Rotterdamse Kunst-Stichting
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 25-0893
C1997-280904 Hop bijbanenregister Rotterdam
bijzonder hoogleraar bestuursstrafrecht, hoofddocent en onderwijsdecaan
Erasmus Universiteit RotterdamRotterdam
C280904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


  ROGMANS

B.G.P.0427
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 271178
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 140585-GOG041104
Voorzitter CDA


  ROHM

M.Chr.I.1219 mw.
NLRM 80 87 88/89 90
Adjunct-secretaris tribunaal Groningen 10946 tot 10648
Waarnemend griffier kantongerecht Rotterdam 20249
Substituut-griffier Idem 20749
Idem rechtbank Den Haag 100855


  ROIJAKKERS

L.P.V.A.
NLRM 93 94 95 96 97 98
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger 010792-GOG221003
Almelo rechter-plaatsvervanger 010792-GOG221003
NEVENFUNCTIES
Hoofd Sociale Zaken DCW gemeente Enschede
Juridisch adviseur Medezeggenschapsraad Instituut voor leerplanontwikkeling SLO Enschede
Lid ANWB bezwarencommissie SLO

ROKE
A.J. Roke 6702
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 01-0904
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


  R÷LING

B.V.A. prof
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 60650


  ROLL
F.E. mw.
Den Bosch Raio 01-04-2002 31-05-2005
Den Bosch Gerechtsauditeur 01-04-2006
NU
Den Bosch Rechter 01-04-2007
Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen
C100506-25-05-2011 Hop bijbanenregister Den Bosch


  ROLLINGSWIER

P.1045
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Groningen rechter-plaatsvervanger 060985
NEVENFUNCTIES
Lid raad van advies van de Stichting VUT Fonds voor Kunst en Cultuur Amsterdam 300197
Te Groningen lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van Advocaten
secretaris Stichting De Particulier Groningen
voorzitter Vereniging Mediators Noord-Nederland
Advocaat te Groningen kantoor Rollingswier Advocaten beŽdiging 1971
Lid van de Commissie ex artikel 7.2 Redactiestatuut Advocatenblad NOvA
Plaatsvervangend lid van de NOvA-Commissie tot Nazien van het financieel beheer Ordejaar 1997
C1997-221003 Hop bijbanenregister Groningen


  ROMBACH

J.
NLRM 71 80 87 88/89
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 150959
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 50772


  ROMBACH

J.0506
NLRM 71
Advocaat en procureur Rotterdam1231
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 80738
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 31042
Advocaat en Procureur Utrecht 260143
Waarnemend-griffier rechtbank Utrecht 20745
Substituut-griffier Idem 120546
Rechter-plaatsvervanger i den 70549
Griffier Hof Amsterdam 70858


  ROMBOUT

G.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 230867


  ROMBOUTS-NIEUWSTRATEN

A.0446 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven Den Haag 1964
Werkzaam secretaris T.H. Delft 1965
Gerechtssecretaris rechtbank Rotterdam 1969
Raio rechtbank Assen 10480
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Assen 10883
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Assen 70984
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 151191
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 60194
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 60194
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 60194
NU
Assen rechter 140287
Assen kantonrechter-plaatsvervanger
Emmen kantonrechter-plaatsvervanger
Meppel kantonrechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Voorzitter KC maatschappelijk werk gemeente Sleen
Voorzitter Provinciale beroepscommissie gespecialiseerd maatschappelijk werk, gemeentelijk
maatschappelijk werk
en jeugdhulpverlening
Lid Ned. OrchideeŽn Vereniging
C1997-221003 Hop bijbanenregister Assen Lid Externe Klachtencommissie Discriminatie, Agressie en Seksuele Intimidatie Drenthe College Assen 01-0101


  ROMBOUTS

C.H.0868 mw.
NLRM 97 98
Raio Groningen 10495
NU
Amsterdam Rechter
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam dhr. mr. P.C. RŲmer Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 17-0703 Advocaat en procureur Duijnstee van der Wilk Advocaten Den Haag Vice-voorzitter Buurtvereniging Park Den Deyl Wassenaar 010101 secretaris Commissie van Toezicht Stichting gedragscode Farmaceutische bedrijfstak Den Haag 010101 Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting Welzijn Ouderen Wassenaar 010101 Vice-voorzitter Stichting Nationale Dierenzorg Wassenaar 010100 Voorzitter Stichting bevordering onderzoek Medische Chronobiologie Wassenaar 010199 Secretaris Stichting Biometeorologisch Onderzoek Wassenaar 010199 secretaris College van Medisch Toezicht Den Haag 010198 secretaris Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg Den Haag ingang 01-0592 Lid Lions Club Wassenaar 01-0191 dhr. mr. P.H.J.G. RŲmers Rechter Rechtbank Breda 20-0801 Deelnemer schrijfacties Amnesty International 010198 Aspirant lid Kerkbestuur St. Martinusparochie Breda ingang 01-0902 01-0203 Vrijwilliger Nederlandse Rode Kruis 010199-01-0901 Senior jurist Ministerie van Verkeer & Waterstaat, departement Goederenvervoer 01-0201-01-0801


dhr. mr. P.C. RŲmer

Beroepsgegevens

Functie: Raadsheer
Instantie: Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang: 01-10-2004

Nevenbetrekkingen

Functie: secretaris
Instantie: College van Medisch Toezicht
Plaats: Den Haag
Datum ingang: 01-01-1998

Functie: Secretaris
Instantie: Stichting Biometeorologisch Onderzoek
Plaats: Wassenaar
Datum ingang: 01-01-1999

Functie: Voorzitter
Instantie: Stichting bevordering onderzoek Medische Chronobiologie
Plaats: Wassenaar
Datum ingang: 01-01-1999

Functie: Vice-voorzitter
Instantie: Stichting Nationale Dierenzorg
Plaats: Wassenaar
Datum ingang: 01-01-2000

Functie: Voorzitter
Instantie: Bestuursraad Stichting Welzijn Ouderen Wassenaer
Plaats: Wassenaar
Datum ingang: 01-01-2001

Functie: Vice-voorzitter
Instantie: Buurtvereniging Park Den Deyl
Plaats: Wassenaar
Datum ingang: 01-01-2001
Datum eind: 01-11-2005

Functie: secretaris
Instantie: Commissie van Toezicht Stichting gedragscode Farmaceutische bedrijfstak
Plaats: Den Haag
Datum ingang: 01-01-2001
Datum eind: 01-11-2005

Functie: secretaris
Instantie: Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg
Plaats: Den Haag
Datum ingang: 01-05-1992
Datum eind: 01-11-2005

Functie: Lid
Instantie: Lions Club
Plaats: Wassenaar
Datum ingang: 01-12-1990

  C240806 Hop bijbanenregister Amsterdam

   

  ROMIJN


B.C. (of B. Ch.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 4215
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 250474-GOG240304
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 250474-GOG240304
NU
Alkmaar rechter-plaatsvervanger 090475
NEVENFUNCTIES
Advocaat Haarlem Smithuijsen Vermeulen & Karskens beŽdiging 1964
Voorzitter Tuchtgerecht Bloembollenkeuringsdienst
Lid Tariefcommissie NOvA
Regent Hofje van Heythuijsen Haarlem 180179
Directeur Madaus Nederland BV
Lid Raad van Discipline NOvA ressort Amsterdam 271196-310104
Lid van de Tariefcommissie van de NOvA
C000001-240304 Hop bijbanenregister Alkmaar


  ROMMERT

Ch.O.0117
NLRM 71
Werkzaam ter gemeentesecretarie Leeuwarderaal 1934-1944
Werkzaam ter Provinciale griffie Friesland, II. hoofdadministrateur A 1946
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 170267
Rechter rechtbank Arnhem 251169


  RONDEEL

A.J.0231
NLRM 71
Werkzaam als kandidaat-notaris 210663
Werkzaam Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, respect. Justitie en Politie te Suriname 131263
Substituut-griffier Hof Amsterdam 150470


  ROOD

A.A.A. van
NLRM 92
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 110567


  ROOD

J.G.M.0331
NLRM 95 96 97 98
NU
Raadsheerplaatsvervanger Hof Leeuwarden 220694-GOG150504 

mw. mr.drs. J.I. Rood Rechter Rechtbank Haarlem 01-1102
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

mw. mr.drs. J.I. Rood

Beroepsgegevens

Functie: Rechter
Instantie: Rechtbank Haarlem
Datum ingang: 01-10-2002

Nevenbetrekkingen

Functie: Bestuurslid
Instantie: St. Medwerk Zuid-Holland i.o.
Plaats: Zuid-Holland
Datum ingang: 09-08-2005
Datum eind: 23-08-2005

 


  ROOD

M.G.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 220265
NU
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, oud-hoogleraar, Rijks Universiteit Leiden


  ROODVELDT

B.0965 mw
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Haarlem 10491
NU
Haarlem
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Alkmaar kantoor Veraart De Granada & Partners beŽdiging 1996


  ROOIJ

A.A.A. van
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 110567
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Tilburg kantoor Van Rooij c.s. beŽdiging 1967
Voorzitter ledenraad Aldelbert-vereniging Nederland te Utrecht
Voorzitter Adelbertvereniging Midden Brabant te Tilburg
Vice-voorzitter EESV Euravacat gev om te Frankfurt BRD
Europees Verband van Advocaten met vestigingen in twaalf steden in Europa
090697


  ROOIJ

C.R. de 1044
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Beroepsmilitair, II. kapitein Koninklijke Landmacht 0962
Werkzaam bedrijfsleven 0873
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Zwolle 10177
Verkeersschout arrondissementsparket Almelo 290580
Verkeersschout arrondissementsparket Amsterdam 10589
Klopt deze opgave? Gezocht actuele opgave (nevenfuncties) van deze OvJ vanaf 1 januari 2010?
Project 389 Het gevaar! Openbaar Ministerie probeert namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden!


  ROOIJ

H.J.I.M. de 0357
NLRM 90
Gerechtsauditeur Hoge Raad 61189
Rechter-plaatsvervanger Den Haag ?
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend directeur/afdelingshoofd Nationale Ombudsman, Den Haag
Bestuurslid Stichting Haags Fonds voor het Gelders Kind
Voorzitter van de Klachtencommissie sexuele intimidatatie en discriminatie van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
C1997 Hop bijbanenregister


  ROOIJ

M. de 0449 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerechtAmsterdam 280685
Plaatsvervanger Voorzitter idem141186
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 150288
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 10290
Rechter rechtbank Amsterdam 10792
NU
Amsterdam Vice-president 230195
NEVENFUNCTIES
Lid commissie gelijke behandeling mannen en vrouwen bij de arbeid
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam

ROOIJAKKERS
P.L.M.J.
Assen rechter 010102
NEVENFUNCTIES
?
C221003 Hop bijbanenregister Assen Voorzitter Continentale Staande Honden Vereeniging Den Haag 11-0501 Voorzitter Koninklijke Nederlandse Kennelclub Cynophilia Driebergen 11-0501 Lid klachtencommissie Dr. Nassaucollege/ICO Assen Assen 15-1001 Voorzitter van het Tuchtcollege voor de Kynologie Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland Amsterdam 01-0104 Lid van het Tuchtcollege voor de Kynologie Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland Amsterdam 11-0501 31-1203 Voorzitter Field Trial Comitť technisch subcie. van Commissie Jachthonden Amersfoort 11-0501 19-0104 Lid van de Commissie Jachthonden Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland en de Koninklijke Nederlandse jagersvereniging Amersfoort 11-0501 19-0104 Voorzitter van de Commission pour Chiens d'ArrÍt Continentaux Fťdťration Cynologique Internationale Thuin (BelgiŽ) 11-0501 15-0204


mw. A.J. Rooijen
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 01-1003
Advocaat
Aegon
Lid
Geschillencommissie Schadeverzekeraars 16-0799
C1997-280904 Hop bijbanenregister Rotterdam

  ROOIJEN Zie DRION-VAN ROOIJEN

E.J. van1230 mw.


  ROOK

Andrť, Mr. Drs
Ministerie van Justitie, Directeur Directie Strafrechterlijke Handhaving
INFO
Betrokken bij de zaak Lancee
  ROOKHUIJSEN

J.H. van 0151
NLRM 87 88/89 90 91
Raio 10275
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 200581
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 200581
Rechter rechtbank Zutphen 100683


  ROOMANS

B.G.P.0427
NLRM 95
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 140585


  ROON

R. de 0952
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Leeuwarden 10883
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Leeuwarden 270784
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Leeuwarden 310785
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Haag 10492
Officier van justitie Nederlandse Antillen 10792
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Haag 10794
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Zutphen 11096
NU
Zutphen parket arrondissementsofficier van justitie
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Klopt deze opgave? Gezocht actuele opgave (nevenfuncties) van deze OvJ vanaf 1 januari 2010?
Project 389 Het gevaar! Openbaar Ministerie probeert namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden!


  ROOS Zie RUTTEN-ROOS

A. 190641 mw.


  ROOS

B.F.T.
03 04 6480
NU
Middelburg Rechter-plaatsvervanger 170703
NEVENFUNCTIES
Advocaat Breda
C000697-090504 Hop bijbanenregister Middelburg


  ROOS

C.J.0240
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Hoorn
NU
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger 200787
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Hoorn kantoor Sluis & Roos beŽdiging 1978

  ROOS

J.G.0426
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Raad Hoog Militair Hof 150785


  ROOS

J.J.
NLRM 00 01

NU
Haarlem Gerechtsauditeur
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
NU
Haarlem rechter 250401
NEVENFUNCTIES
Secretaris College van Toezicht van de Bond van Nederlandse Architecten, vanaf 15-800, Amsterdam 
C100801-020904 Hop bijbanenregister Haarlem
Lid bestuur recofa (werkgroep faillissementen NVvR) - ingang 24-1103 Lid bestuur Christelijke Schoolvereniging Amsterdam-Zuid Amsterdam ingang 01-1003 freelance docent Stichting Studiecentrum Rechtspleging Zutphen ingang 01-0903 Selecteur jurisprudentie Kluwer B.V. Deventer ingang 01-0902 secretaris college van toezicht Bond van Nederlandse Architecten Amsterdam ingang 15-0800-01-0203


  ROOS, T.H.P. de 0742


NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Inleider bij het instituut "Opleidingen Sociaal recht" te Utrecht 2 a 3 dagen per jaar BOPZcursus advocatuur, landelijk
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam240782
Rechter rechtbank Rotterdam 220889
Rechter Utrecht ?
NU
Utrecht rechter
Rotterdam rechter (kinderrechter)
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Arnhem Vice-president
1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm

mw. mr. W.J. Roos-Van Toor
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger 28-1194
C030704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


  ROOS

Th. A. DE
C221003-150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C220605 levert vervolgens een lange lijst nevenfuncties op die op 150504 nog door hem verborgen gehouden werden
NU
Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger 120901
NEVENFUNCTIES
Lid redactie Het Strafblad (kwartaaltijdschrift) SDU Den Haag 010103
Voorzitter begeleidingscommissie Evaluatie Wet BOB en Wet GVO 01-01-2002
Voorzitter jury Publicatieprijs SMVP 01-01-2001
Medewerker Juridisch up to date Kluwer 01-01-2000
Lid Raad van Advies Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie 010199
Lid commissie selectie leden Openbaar Ministerie 010199
Voorzitter bestuur Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) Leiden 010198
Lid bestuur Stichting Slachtofferhulp Nederland 010198
Lid redactie Militairrechtelijk Tijdschrift 010192
Annotator Ars Aequi 010191
Lid redactie Losbladige Commentaar Wetboek van Strafvordering Melai c.s., Gouda Quint 010188
Lid deelredactie advocatuur Delikt en Delinkwent 010188
Lid adviescommissie strafrech Nederlandse Orde van Advocaten 010186
Advocaat De Roos & Pen Amsterdam 010177
C221003-220605 Hop bijbanenregister Hof Leeuwarden
Memo Hop.
In  dagblad Trouw van 21 juni 2005 jl schreef hij de verdieping/podium pag 7 een artikel getiteld': TBS-systeem verdient het om  te blijven Prof.mr. Th.A. de Roos is hoogleraar Strafrecht aan de universiteit van Tilburg maar waarom geeft hij deze bijbaan op 22 juni 2005 niet op in het bijbanenregister Leeuwarden?


  ROOS

T.H.P. de 0742
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
voorzitter stichting Esther Dina Polak- van Vollenhoven Den Haag 010499-051102
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 240782-GOG041104
NU
Rotterdam rechter 220889
Arnhem Vice-president 010603
NEVENFUNCTIES
Inleider bij het instituut 'Opleidingen Sociaal recht' te Utrecht


  ROOS

W.A.
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 210502
AdvocaatAmsterdam
penningmeester International Association of Entertainment Lawyers 010196-310303
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


  ROOS-VAN TOOR

W.J.0555 mw.
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 281194
NU
Dordrecht rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat te R'dam kantoor Houthoff beŽdiging 198 ??
Manager Office support bij het management adviesbureau OC & C
Strategy Consultants Rotterdam
Voorzitter bestuur vereniging de Kralingsche School te Rotterdam
C40897 J. Hop bijbanenregister rechtbank Rotterdam


  ROOSENDAAL

W. van 0604
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 210329
Substituut-griffier rechtbank Roermond 250538
Rechter Idem 21143
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 291248
Raadsheer Hof Den Bosch 90451
Vice-president Idem 130162


  ROOSMALE NEPVEU

A.H.L.0158
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 10283
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 11088
Rechter rechtbank Den Bosch 300390
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 70990
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 70990
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 70990
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 70990
Vice-president rechtbank 's-Hertogenbosch 190198
NU
Den Bosch rechter
Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger
Helmond kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend Voorzitter Commissie van Beroep en College van Beroep voor de examens
Hogeschool te Den Bosch
Voorzitter Commissie van Toezicht HvB ?? te Grave
Reserveofficier Koninklijke Landmacht
050297-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


  ROOSMALE NEPVEU

W.F.T.0426
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Beroepsofficier II. luitenant-kolonel 1948
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem en Wageningen 27027
Arrondissementsofficier van justitie arrondissement Arnhem 280273
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 10586
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 70990
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 70990
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 70990
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 70990
Raadsheerplaatsvervanger Arnhem GOG221003

  ROOSMALEN

J.J.G. van
NLRM 71 80 88/89 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 290759

  ROOVERS

dhr. mr. J.T.G.
Arnhem Rechter 070301
C030904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C030904-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


  ROOY

C.R. DE
NLRM 99
Amsterdam parket functie ?
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Klopt deze opgave? Gezocht actuele opgave (nevenfuncties) van deze OvJ vanaf 1 januari 2010?
Project 389 Het gevaar! Openbaar Ministerie probeert namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden!


  ROOY

E. de 0663 mw.
NLRM 95 96 97 98
Voorzitter oudercommissie kinderdagverblijf Pippeloen, Haarlem
Advocaat en Procureur te Eindhoven
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 300894
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 11194
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10995
Rechter rechtbank Den Bosch 221295
Rechter rechtbank Haarlem 140198-GOG030904
NU
Haarlem Vice-president 010702
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Vrienden van het Bachzaalkoor te Amsterdam vanaf 1997
Lid Medezeggenschapsraad v.d. Prinses Beatrixschool Heemstede 011004
C100801-120606 Hop bijbanenregister Haarlem
185 De R.J.F. Thiessen-norm Geconditioneerde marketing in de rechtspraak inzake omgang en gezag na echtscheiding.
(Indien er sprake is van het gevaar "angst van het kind voor vader" na echtscheiding is het niet nodig na te ga te gaan of de moeder iets te verwijten is!)
Het is met oog op bij het kind levende angst voor vader en de omstandigheid dat er reeds lange tijd geen omgang heeft plaatsgevonden met vader raadzaam omgang onder professionele begeleiding van kind en vader plaats te laten vinden zodat in een neutrale omgeving contact tussen kind en vader kan worden hersteld. Partijen dienen zich te wenden tot het omgangshuis voor begeleide omgang op de door het omgangshuis te stellen data, tijdstippen en voorwaarden. 

Het gevaar! Hop waarschuwt voor dit soort geconditioneerde marketing in de rechtspraak. Er sprake van "doorgestoken kaart in de rechtspraak" en de waarde die aan zo'n uitspraak gehecht moet worden is een illusie. De moeder die hier vervolgens niet aan wil meewerken komt hier stelselmatig ongestoord mee weg zolang het rechtersleger blijft weigeren na te gaan of de moeder inzake het gevaar "angst van het kind voor vader" na echtscheiding iets te verwijten valt.


  ROOYEN Zie WESTERMANN-VAN ROOYEN

M.L. van 0151 mw.


  ROP

S.B.0653
NLRM 90
Advocaat en Procureur Hoorn
Gerechtsauditeur arrondissementsrechtbank Alkmaar 10188
Rechter-plaatsvervanger idem
Rechter rechtbank Alkmaar 150689


  ROS

A.W.J.0255
NLRM 80 87 88/89 9091 93 94 95 96 97 98
docent OSR Utrecht
Raio rechtbank Amsterdam 11179
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 200286
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 200286
Rechter rechtbank Amsterdam 180687
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 110589
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 110589-GOG041204
NU
Amsterdam Vice-president 200498
C041204 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Lid Commissie van Toezicht Huis van Bewaring de Schans
C1997-041204 Hop bijbanenregister Amsterdam


  ROSCAM ABBING

P.J.V.1006
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 240433
Ambtenaar Openbaar Ministerie Utrecht 130439
Toegevoegd Inspecteur Prijsbeheersing Den Haag 10541
Substituut-officier van justitie rechtbank Den Haag 241042
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10644
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 280646
Tuchtrechter van de Prijzen Arnhem 1947
Rechter rechtbank Arnhem 130451
Officier van justitie arrondissement Utrecht 181256
Auditeur-mil-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch, Arnhem en Den Haag 230665
Officier van justitie hoofd arrondissementsparket Middelburg 140366
Officier van justitie hoofd arrondissementsparket Dordrecht 140269


  ROSE

N.Y. mw.
NLRM 03 04 6591
NU
Roermond Raio
C060404 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C060404 Hop bijbanenregister Roermond


  ROSELAAR

A.1214
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Arnhem1045
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 51056
Rechter Idem 60565
Vice-president Idem 140274


  ROSEN JACOBSON

E.J. 0916
NLRM 71 80
Reserve 1e luitenant artillerie Prinses Irene Brigade1142
Plaatsvervangend secretaris Krijgsraad te velde Ned. Troepen Gr. Br., N.-Ierl. en Canada 1943
Secretaris Krijgsraad te velde Militair Gezag Eindhoven1044
Plaatsvervanger auditeur-militair Krijgsraad te velde Nijmegen, Arnhem, Den Haag Londen 1244
Advocaat en procureur Rotterdam1047
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 141253
Rechter rechtbank Rotterdam 191257
Raadsheer Hof Den Haag 170764
Vice-president Idem 270976


  ROSEVAL

L.F.1065 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 11092
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10996
Haarlem welke rechterlijke functie?
GEEN NEVENFUNCTIES C100801 J. Hop bijbanenregister rechtbank Haarlem Rechter Rechtbank Haarlem 12-1000
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


  ROSIER

A.L.G.1219 Mej.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Werkzaam Internationaal Instituut Sociale Geschiedenis te Amsterdam 1948
Werkzaam Centraal Sociaal Werkgeversverbond te Den Haag 1953
Werkzaam internationaal Instituut Sociale Geschiedenis te Amsterdam 1955
Inspectrice van de Arbeid bij Arbeidsinspectie Den Haag 1956
Griffier kantongerecht Leeuwarden, Sneek en Heerenveen 20662
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 40664
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek en Heerenveen 140565
Kantonrechter Sneek 21166
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 170267
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 170267
Kantonrechter Haarlem 251170
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 221184


  ROSINGH

A.W.1116
NLRM 71 80
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 10341
Ambtenaar Openbaar Ministerie Almelo 220842
Ambtenaar Openbaar Ministerie Arnhem 90644
Ambtenaar Openbaar Ministerie Almelo 21045
Substituut-officier van justitie rechtbank Almelo 70547
Officier van justitie arrondissement Maastricht 181256
Officier van justitie hoofd arrondissementsparket Middelburg 70361
Officier van justitie hoofd arrondissementsparket Den Haag 310765


  ROSINGH

W.R.0443
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichtingen Zwolle
Lid Begeleidingscommissie Landelijk Selectiecentrum voor de Politie te Hilversum
Lid Raio selectiecentrum te Den Haag
Plaatsvervangend Lid Ledenraad NVvR te Den Haag
Lid Rotaryclub Arnhem Oost te Arnhem
Breda Raio 230968
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Breda 230169
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Breda 10371
Verlof zonder behoud bezoldiging i.v.m. Werkzaam Openbaar Ministerie op CuraÁao 21272
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Groningen 270275
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Groningen 171276
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Assen 190580
Advocaat-generaal ressortparket Leeuwarden 270183
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Zwolle 250291
Fungerend hoofdofficier van justitie arrondissementsparket Zwolle 10494
Ressortparket Arnhem plaatsvervangend procureur-generaal 011195
NU
Arnhem ressortparket advocaat-generaal
NEVENFUNCTIES
Lid klachtencommissie KLPD
Lid Commissie van Teozicht ophoudruimtes KLPD
Klopt deze opgave? Gezocht actuele opgave (nevenfuncties) van deze OvJ vanaf 1 januari 2010?
Project 389 Het gevaar! Openbaar Ministerie probeert namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden!


  ROSMULLER Zie BEUKERING-ROSMULLER

E.J.M. van 0664 mw.


  ROSSEM

A.A. van
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 140950


  ROSSEM

E. van1038
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur respectievelijk te Rotterdam en Utrecht1164
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 191272
Rechter rechtbank Arnhem 180577
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30191-GOG030904
CoŲrdinerend vice-president rechtbank Arnhem 10197
NU
Arnhem Vice-president 030984
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend Voorzitter van de Kamer van Toezicht over de notarissen
Voorzitter van de Stichting Rijnstad te Arnhem
Vice-voorzitter Gelderse Stichting tot beheer en bewindvoering ter bescherming van meerderjarigen
Lid de Commissie van Beroep van de Kon. Ned. Hockey Bond
Lid van de Arnhemse Lionsclub Arentheem
C000397 J. Hop bijbanenregister Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 01-0101 Voorzitter St. Administratiekantoor Gamma Dienstverlening Utrecht 010102 voorzitter St. Gamma Dienstverlening Utrecht ingang 01-0401 lid commissie van beroep Koninklijke Nederlandse Hockey Bond Bunnik 010197 lid Lionsclub Arentheem Arnhem 0101-1980


  ROSSEM-BROOS

R.S.T. van 0844 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voordat zij binnen het Openbaar Ministerie werkte, was mr. Van Rossem advocaat te Utrecht, docente aan de Sociale Academie in Culemborg, medewerker aan de Rijksuniversiteit Leiden en cursuscoŲrdinator bij de Opleiding voor de Rechterlijke Macht (raio-opleiding) bij de SSR te Zutphen.
Advocaat en Procureur Utrecht 10468
Docente Sociale Academie Culemborg 20172
Waarnemend griffier rechtbank Zutphen 11078
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Zutphen 10182
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Zutphen 11289
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Zutphen250991-011194
Plaatsvervangend hoofd officier van justitie arrondissementsparket Almelo 11194
NU
Assen parket Hoofdofficier van Justitie 010599
NEVENFUNCTIES
Lid van de Recherche Adviescommissie RAC
Bestuurslid Stichting Slachtoffer in Beeld Utrecht
Lid Raad van Bestuur Stichting Het Dorp Arnhem
Lid Projectgroep ABRIO
Voorzitter en/of lid van diverse commissies binnen het Openbaar Ministerie
Klopt deze opgave? Gezocht actuele opgave (nevenfuncties) van deze OvJ vanaf 1 januari 2010?
Project 389 Het gevaar! Openbaar Ministerie probeert namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden!


  ROSSUM
M.E. VAN
Assen rechter 220202
NEVENFUNCTIES
Penningmeester Lionsclub Groningen 010702
Lid Raad van Toezicht Stichting Pedagogische Dienstverlening (SPD), thans MEE Groningen 15-0302
Voorzitter Vereniging Appartementseigenaren Groningen 01-0398-01-0303
C221003-150504 Hop bijbanenregister Assen


  ROSSUM

R.A.C. van 1146
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Haarlem Raio 270172
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 11173
Gerechtssecretaris rechtbank Amsterdam 270176
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Amsterdam 270176
Gerechtssecretaris rechtbank Den Haag 270777
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 130178
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20678
Rechter rechtbank Den Haag 91079
NU
Den Haag vice president 220986
NEVENFUNCTIES
Lid commissie van Beroep Katholiek Speciaal en voortgezet onderwijs in Noord Nederland Groningen Utrecht 010195
Friesland, Drenthe Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord Holland, Zuid-Holland
Lid geschillencommissie Vereniging tot Instandhouding van het Onderwijsbureau Zuid-Holland West Den Haag 010193
Bestuurslid Frans Eenhorst Stichting Den Bosch 010195
Reserve Luitenant Kolonel van de Militair Juridische Dienst Den Haag 010794
C000995-281203 Hop bijbanenregister Den Haag


  ROTHUIZEN-VAN DIJK

T.0350 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid Commissie van Toezicht Rijksinrichting voor Jongeren Eikenstein de Lindenhorst te Zeist
Voorzitter Klachtencommissie
Inspecteur's-Rijksbelastingen te Zeist
Gerechtsauditeur Hof Den Bosch 280881
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11283
Rechter rechtbank Utrecht 40285
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10586
Rechter rechtbank Utrecht 10290
Raadsheer Hof Den Bosch 240292
NU
Den Bosch Hof Vice-president 240292
NEVENFUNCTIES
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut
buitengewoon lid Raad van Arbitrage voor de Bouw 010111
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


  ROTSHUIZEN

E.J.
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 150803
NEVENFUNCTIES
Advocaat Leeuwarden
Voorzitter Stichting Opera Rixt Leeuwarden 01-0503
Lid van het Dagelijks Bestuur namens de Minister Het Openbaar Lichaam Tresoar (bibliotheek en rijksarchieven) Leeuwarden ingang 22-0702 Lid van de Board Euro-Link for Lawyers Bristol (Groot-Brittannie) ingang 14-0602 bestuurslid St. Je Maintiendrai Leeuwarden ingang 09-1199 Voorzitter Stichting Sympathisanten Stedelijk Gymnasium Leeuwarden ingang 23-1193 Lid (plaatsverangend) Raad van Discipline in het Hofressort Leeuwarden Leeuwarden 010192 Voorzitter Faillissementscommissie van de Orde van Advocaten in het arrondissement Leeuwarden Leeuwarden 010192 Adviseur van de Vereniging De Vereniging It Fryske Gea (Het Friese Landschap) Olterterp 03-05-1988

Dr. A.A. de Rotte
Lid-geneeskundige CMT 368
Hoogleraar Kindergeneeskunde RUG
Hoofd Afd. Kindergeneeskunde, AZG
Lid Gezondheidsraad
Lid Beraadsgroep Voeding, Gezondheidsraad
Adviseur Numico Research
Lid van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Voorzitter Foundation for Aviation Medicine Research te Oegstgeest


  ROTTGERING

A.E.M.0760 mw.
NLRM 87 88/89 90 91
Raio rechtbank Rotterdam 10985
NU
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Amsterdam kantoor SjŲcrona van Stigt de Roos beŽdiging 1989

  ROTTIER

H.G.1156
NLRM 96 97 98
Senior wetgevingsjurist Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 10695
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 10695
Rechter rechtbank Almelo 260396
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 41196
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 41196
NU
Rechtbank Almelo Rechter
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Klachtencommissie Stichting Thuiszorg Stad Utrecht
Redacteur van de losbladige bundel arbeidsomstandigheden recht en praktijk van Kluwer
Medewerker van het losbladig zakboek van uitgeverij Kluwer dhr. mr. H.G. Rottier Raadsheer Centrale Raad van Beroep 01-0102 Voorzitter klachtencommissie Thuiszorg Stad Utrecht Utrecht 0101-1988 voorzitter fusiecommissie Twents jeugdsymfonieorkest en jeugdsymfonieorkest Symfonia ingang 01-0802 Bestuurslid Stichting Muziekschool Noord-Twente Almelo 01-0100 31-1203


  ROTTINGHUIS

J.H.B.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger 031280
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat te A'dam kantoor Rottinghuis beŽdiging 1976
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam

  ROUBOS

J.L.0870 mw.
NLRM 98 4243
Voorzitter Diakonaat & Missionair Werk Gereformeerde Kerk Broek op Langedijk 01-05-2007 01-05-2011
C240304 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Raio rechtbank Alkmaar 11098
Alkmaar rechter-plaatsvervanger 010903
Alkmaar gerechtsauditeur 010903
NU
Alkmaar Rechter 210504
NEVENFUNCTIES
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichtingen Westlinge Heerhugowaard 01-10-2005-01-10-2015
C221003-16-10-2011 Hop bijbanenregister Alkmaar


  ROUKEMA

R.R.0457
NLRM 88/89 90 91 92 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 10488
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 10494
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10494
Rotterdam rechter 120196
NU
Dordrecht Vice-president 010903
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Klachtencommissie SVG/GEMIVA Leiden
lid klachtencommissie seksueel misbruik in pastorale relaties
C1997-280904 Hop bijbanenregister Rotterdam


  ROUSSEAU

P.P.H.1161
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 10489
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 11294
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 11294
NU
Den Bosch rechter 240296
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
1997-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


  ROUWEN

P.J.M.
Stafjurist Min.v. Justitie, Dienst JustitiŽle Inrichtingen, Penitentiaire Inrichting Tilburg
NU
Breda Rechter 010103
NEVENFUNCTIES
Lid bestuur Stichting Bijzonder Neutraal Onderwijs Tilburg-West Tilburg
Free-lance docent Fontys Hogeschool Tilburg
Free-lance docent Opleidingsinstituut Dienst JustitiŽle Inrichtingen
C221003-050904 Hop bijbanenregister Breda


  ROWEL-VAN DER LINDE

J.M.0159 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zutphen 10487
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 220390
Rechter rechtbank Zutphen 210192
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 270493-GOG010704
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 270493-GOG010704
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 270493-GOG010704
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 270493-GOG010704
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893-GOG010704
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993-GOG010704
NU
Zutphen vice-president 010102
Arnhem hof Raadsheer-plaatsvervanger 211098
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid PC Basisschool De Schotse te Raalte
Lid externe regionale KC Verpleeghuizen (betreft Hartkamp raalte PW Jansen en Sint Jozef Deventer
Lid Rotary Club Salland
C1997-010704 Hop bijbanenregister Arnhem
Plaatsvervangend Lid Kamer van Toezicht van de Notarissen Zutphen 010101 Voorzitter Klachtencommissie Adhesie GGZ Deventer en Omstreken ingang 01-0903 voorzitter klachtencommissie Zorggroep Solis 010101-31-1202 Lid van de Commissie van Toezicht Jeugdinrichtingen De Sprengen Zutphen en Wapenveld ingang 01-0702 31-1202 Voorzitter Rotary Club Raalte ingang 01-0702-30-0603

ROYAKKERS C.H.M. Mw
03
Hoge Raad gerechtsauditeur 011001
C011102-041103 Hop bijbanenregister Hoge Raad Gerechtsauditeur Hoge Raad 01-1001
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


  ROY VAN ZUYDEWIJN Zie de VRIES ROBB…-DE ROY VAN ZUYDEWIJN

M.A.J.S. de1045 mw. (of A.J.S.)


  ROYEN

A.J.W. van 0806
NLRM 71
Advocaat en Procureur Amsterdam en Den Haag0331
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 281245
Rechter rechtbank Middelburg 170746
Vice-president idem240957
Raadsheer Hof Den Haag 40358
Vice-president Idem 200368


  ROYER

S.0629
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Rotterdam Raio 130259
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 130659
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 230661
Rechter rechtbank Rotterdam 131261
Hoogleraar Ned. Economische Hogeschool te Rotterdam10964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 191064
Raadsheer Hof Amsterdam 160869
Raadsheer Hoge Raad 91275
Vice-president Hoge Raad 90686
President Hoge Raad 11089
Als president opgevolgd door MARTENS
Raadsheer in buitengewone dienst Hoge Raad der 11096
Den Haag Hoge Raad president
Lid van het Permanent Hof van Arbitrage, Den Haag (1986)
Voorzitter van de Adviesraad voor de herziening van de rechterlijke organisatie, Den Haag (1991)
Lid van de Raad van Toezicht van de Carnegie-Stichting, Den Haag (1989)
Lid van het Algemeen Bestuur van de Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie, Leiden/Antwerpen (1992)
Directeur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Haarlem(1989)
Lid van de Academia dei Giusprivati Stichting Europei, Pavia (1994)
Titulair Lid van het Comitť Maritime International, Antwerpen(1972)
Beschermheer van Kuyl's Fundatie, R'dam (1989)
Lid van de Raad van Advies van de Juridische Faculteits-vereniging R'dam(1991)

  ROZEMOND

K.
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger 150500
NEVENFUNCTIES
Docent strafrecht UvA
C100801-020904 Hop bijbanenregister Haarlem

ROZENBRAND R.P.H.
03
Collehge van Beroep voor het bedrijfsleven gerechtsauditeur 011200
C221003-150604 Hop bijbanenregister College van Beroep voor Bedrijfsleven
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

  ROZIJN

M.C.J.
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
C041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


  RUBBENS

A.A.A.M.0633
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Breda 1958
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 210965
Kantonrechter Tilburg 80481
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 260684
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 10794
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 10994
NU
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


  RUEB

A.S.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 40288-GOG041104
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger 311079
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 210802
NEVENFUNCTIES
Advocaat te A'dam kantoor Hocker, Rueb & Doeleman beŽdiging 1971
Universitair docent VU Amsterdam
Bestuurslid Amsterdamse Vereniging voor opvoeding en onderwijs ASVO
Reactie Tijdschrift 'Woonrecht'
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


  RUEB

R.A.0411
NLRM 71
Advocaat en Procureur Den Haag0634
Ambtenaar Crisistuchtrecht arr. Den Haag1234


  RUEB

Th.E.0321
NLRM 71 80
Advocaat en procureur respectievelijk advocaat Den Haag 130951 tot 1955
Werkzaam Ned. Economische Hogeschool te Rotterdam, II. wetenschappelijk hoofdambtenaar
1953
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 190962
Rechter rechtbank Den Haag 220463
Vice-president Idem 160877


  RUESINK

H.0352
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Utrecht
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 150187
Kantonrechter Rotterdam 61089
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 290190
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 290190
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 290190
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 290190
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 21291-GOG280904
NU
Rotterdam kantonrechter
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


  RUIGE

A.M. Drs. mw.
Amsterdam Rechter
C041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


  RUIJGROK

T.C.0636
NLRM 87 88/89 90 93 94 96 97 98
NU
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger 080282
Breda Rechter-plaatsvervanger 01-0102
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Breda kantoor Ruijgrok, Van Iersel & Luchtman beŽdiging 1962


  RUIJPERS

M.P.J.0966 mw.
NLRM 97 98
Gerechtsauditeur Hoge Raad 10197
NU
Haarlem Rechter 010197
NEVENFUNCTIES
C100801 J. Hop bijbanenregister rechtbank Haarlem medewerker Tijdschrift voor civiele rechtspleging 011102


  RUIJS

H.G.1131
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Directeur Jaarbeurs
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 150891
NU
Utrecht rechter 020392
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


  RUIJTER

H. de1048
NLRM 88/89 90
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 20283
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 211284
Rechter rechtbank Breda 280286
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom, Gouda, Tilburg, Zevenbergen 290187
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 21287
Plaatsvervangend voorzitter raad van beroep ambtenarengerecht Den Bosch 170691
Vice-president rechtbank Breda 270493


  RUIJTER

H.J. de1048 (of H. )
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur Breda (of Assen ?) 10375
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 20283
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 211284
Rechter rechtbank Breda 280286
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 290187
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 290187
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 290187
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 170691
NU
Breda Vice-president 270493
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Voorzitter bestuur Nassau Scholengemeenschap
Voorzitter Stichting KITE
Lid commissie Toezicht Huis van Bewaring voor vrouwen Breda
Voorzitter bezwarencommissie ambtenarenzaken gemeente Oosterhout
Voorzitter commissie rechtsbijstand asiel hof ressort Den Bosch
180297 dhr. mr. H. de Ruijter CoŲrdinerend vice-president Rechtbank Breda 24-1198 Voorzitter Stichting K.I.T.E. Breda 010190 Voorzitter bezwarencommissie (ambtenarenzaken) Gemeente Oosterhout Oosterhout 010195 01-1103 Voorzitter Commissie rechtsbijstand asiel hofressort Den Bosch 010196-01-0702 Voorzitter Adviescie. Federatie Breda Breda 01-0197 31-1201


  RUIJTER

H.J. de1146
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Breda 10375
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 120882-GOG221003
NU
Assen kantonrechter-plaatsvervanger 050788
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Procureur te Assen kantoor Trip & De Goede beŽdiging 1975
Bestuurslid Stichting Sociaal Fonds Masalco
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Faber Faber
Voorzitter commissie gebiedsaanduiding in Drenthe
C170398


  RUIJTER

J.W. de 0950
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtssecretaris rechtbank Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 80191
Rechter Utrecht GOG280904
Rechter rechtbank Rotterdam 100393
NU
Rotterdam rechter 010200
C280904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-280904 Hop bijbanenregister Rotterdam


  RUIJTER

N.J. de 0240 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger 220883
NU
Utrecht rechter
NEVENFUNCTIES
Beleidsmedewerker bij het Nederlands Politie instituut NPI in de rang van Commissaris van Politie
C1997 Hop bijbanenregister Utrecht


  RUIJTER

R. de 0335
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger 250490
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


  RUIJTERS

C.M.J.
Almelo rechter-plaatsvervanger
C1997-221003 Hop bijbanenregister Almelo


  RUINAARD

E.C.1063 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 11092
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 240496-GOG280904
NU
Utrecht Rechter 01-0902
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid van de sectie raio's van de NVvR
Lid van de commissie Rechtspositie van de NVvR
Lid van de ledenraad van de NVvR
Lid Raad van Toezicht Stichting Centrum BOA Utrecht 01-0702
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


  RUIS

H.1119
NLRM 71
Advocaat en procureur Amsterdam 1941
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 141145
Ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 170846
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 220351
Kantonrechter Idem 190456


  RUISSAARD

R. 70955
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger 030790
Zutphen rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat Doetinchem kantoor Remmelink beŽdiging 1981
C071202-221003 Hop bijbanenregister Zutphen

mw. mr. I. Ruitenberg
Maastricht Rechter-plaatsvervanger 07-0603
Raio Rechtbank Maastricht 01-0602
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


  RUITER

E.I. de 1168
NLRM 97 98
Raio Middelburg 10496


  RUITER

E.I. de 0158 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Senior-secretaris bij het arrondissementsparket Amsterdam
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 10693
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 10694
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 10695
NU
Amsterdam parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Klopt deze opgave? Gezocht actuele opgave (nevenfuncties) van deze OvJ vanaf 1 januari 2010?
Project 389 Het gevaar! Openbaar Ministerie probeert namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden!


  RUITER

J. de 0430
NLRM 87 88/89 90 94 95 96 97 98
Oud Minister van Justitie
Oud Minister van Defensie
Procureur-generaal Hof Amsterdam 230986
Hof Amsterdam raadsheerplaatsvervanger 170691-GOG140904
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, oud-hoogleraar, Universiteit van Utrecht, jeugdrecht Emiraat 10595
Lid commissie herziening scheidingsprocedure Commissie de Ruiter
Voorzitter College van Advies voor de JustitiŽle Kinderbescherming


  RUITER

S.W.E. de 0456 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Repetitor straf- en strafprocesrecht te Voorschoten
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 130293-041104
NEVENFUNCTIES
Repetitor Strafrecht
Bestuurslid Stichting Nutschool te Voorschoten
Secretaris van de Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten 


  RUITER-PHAFF

T.W.J.0653 mw
NLRM 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 10792
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 181292
Rechter rechtbank Den Bosch 130994
NU
Den Bosch rechter 130994
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1998-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


  RUITINGA

D.P. 1251
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 270387
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 50687
Rechter rechtbank Amsterdam 270788
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 270990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 270990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 270990
Haarlem rechter
NU
Haarlem Vice-president 170404
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 010904
NEVENFUNCTIES
Lid tuchtcommissie KNSB
Lid Centrale Raad van Beroep KNBB (Biljart Bond)
Lid Commissie van Beroep KNWU
Medewerker Nederlandse Jurisprudenten
Lid Hof van Discipline Nederlandse Orde van Advocaten 010103
Lid commissie van beroep KNWU
Lid tuchtcommissie KNSB
C100801-020904 Hop bijbanenregister Haarlem


  RULLMANN

J.H.W.0245
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Tilburg
Advocaat en Procureur te Alkmaar/Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 90186
Rechter rechtbank Den Bosch 220886
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 140488-GOG190506
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 81188-GOG190506
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 180590-GOG190506
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 70990-GOG190506
NU
Den Bosch Vice-president 271191
NEVENFUNCTIES
Lid College van Advies Gymnasium Beekvliet 011100
C1997-190506 Hop bijbanenregister Den Bosch
AANDACHTSVESTIGING
(47) Hop vraagt op 14 september 1998 de Raad voor de Kinderbescherming om kinderen te beschermen tegen vergiftigde speeltoestellen

Tekst laatste email J. Hop aan familie van Rooij

Van J. Hop aan fam. Van rooij Vrijdag 9 juni 2006 11:54 uur

Onderwerp: Rullman vonnis inzake emailverkeer.

Beste Ad, andere familieleden van Rooij,
 
Hierbij stuur ik je/jullie een bevestiging dat ik geen emailverkeer meer naar je toestuur. Je emailadres en de laatste emailberichten zijn uit mijn computer verwijderd. Conform je wens heb ik het geschoonde vonnis tegen jou op internet gezet www.burojeugdzorg.nl/384.htm  en op de website Censuur in Nederland verwerkt. Dit betekent dus dat na verzending van dit emailbericht Hop aan dit emailadres van de familie van Rooij alle volgende emailberichten van mij als vervalsingen aangemerkt dienen te worden. Met vriendelijke groet en sterkte toegewenst in deze voor gewone burgers steeds gevaarlijker wordende tijden. J. Hop. Auteur website Censuur in Nederland


  RULLMANN

Sj.A.1247 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 95 96 97 98
lid bestuur afdeling Zuideramstel van de PvdA Amsterdam 010100-010903
Voorzitter Oudervereniging Johan de Witt-Gymnasium te Dordrecht
Lid commissie bezwaarschriften Dordrecht
Advocaat en Procureur te Tilburg
Rechter rechtbank Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 280982
Rechter rechtbank Amsterdam 220886
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 120489
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 90991-GOG190506
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 311091-GOG190506
NU
Amsterdam Vice-president 280992
NEVENFUNCTIES
lid raad van toezicht Rino Noord-Holland Amsterdam 010101
Voorzitter Commissie van Toezicht Demersluis Amsterdam 010801
lid college van geschillen Vrije Universiteit Amsterdam 010900
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


  RUNIA-ALLON

C.P.H.0748 mw.
NLRM 95 96
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 111194-010197


  RUNIA

D.0532
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Lid Hof van Discipline NOvA
Advocaat en Procureur te Utrecht1058
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 221270
Kantonrechter Gorinchem 270575
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 280276
Opdracht kantonrechter werkzaam Oud-Beijerland 200778
Kantonrechter Utrecht 20580
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 260581
Plaatsvervanger Lid Hof van Discipline NOvA 290688
Raadsheer Arnhem 060893-GOG221003
NU
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 240594
Arnhem Hof raadsheer sector civiel lid pachtkamer
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Commissie van Toezicht en Beklagcommissie Van de Hoevekliniek
Kerkelijke functies

Plaatsvervangend lid Hof van Discipline NOvA
C1997-010704 Hop bijbanenregister Arnhem

  RUS-VELDE

M. van der mw.
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 15-0800
C280904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-280904 Hop bijbanenregister Rotterdam

  RUSSEL

M.T.A.C. mw.
Maastricht Rechter 011202
Voorzitter Beroepscommissie Klachtrecht Algemeen Maatschappelijk Werk
C2003 bijbanenregister Maastricht

  RUSSELL-VAN DER HOEVEN

C.M.E.0554 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid raad van toezicht Rmpi Psychiatrisch Therapeutisch Centrum voor Jeugd en Gezin Rotterdam 010999-010901
Plv. voorzitter commissie van toezicht Penitentiaire Inrichting de Schie Rotterdam 010998-01-0901
Raio rechtbank Rotterdam 10582
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 10487
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10487
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 70389
Rotterdam rechter 200390
NU
Rotterdam Vice-president 110901
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-280904 Hop bijbanenregister Rotterdam


  RUST Zie WIGGERS-RUST

L.F.1051 mw.


  R‹TER

C.F.1138 prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 171075
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, Amsterdam Universiteit van A'dam, strafrechtswetenschappen


  RUTGERS

C.A.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 190349
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Bosch 211259


  RUTGERS

? Heleen
NU
Arnhem parket Officier van Justitie functie ? KBnr ? dvb ?
C2004 Hop - 000305 bijbanenregister Arnhem


  RUTGERS

M.
NU
Den Bosch Ressortsparket Advocaat-generaal
C150304 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Klopt deze opgave? Gezocht actuele opgave (nevenfuncties) van deze OvJ vanaf 1 januari 2010?
Project 389 Het gevaar! Openbaar Ministerie probeert namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden!


  RUTGERS VAN DER LOEFF Zie PAS-RUTGERS VAN DER LOEFF

C.E. van de1056 mw.


  RUTGERS VAN DER LOEFF

F.J.H.0939
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Rotterdam 10968
Arnhem Raio 10570
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 10970
Gedetacheerd parket Procureur-generaal Hof Den Bosch 10173
Gerechtssecretaris rechtbank Arnhem 10774
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Arnhem 91275
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Arnhem 211277
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 231184
Raadsheer Hof Arnhem 220788
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10792
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 10792
NU
Arnhem Hof vice-president 250697
C010704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-010704 Hop bijbanenregister Arnhem


  RUTGERS van ROZENBURG

G.C.D. Jhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 10855
Lid Ambtenarengerecht Rotterdam 30261


  RUTGERS

G.R.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Studeerde rechten aan de VU
Rechter-plaatsvervanger Amsterdamn 250775-010197
Hoogleraar, Rijks Universiteit Groningen, privaatrecht i.h.b. het burgerlijk procesrecht
Na zijn diensttijd werd hij advocaat te Amsterdam, later is hij verbonden geweest aan de juridische
faculteit van de VU, waar hij ook promoveerde.
Vanaf 1981 is hij hoogleraar burgerlijk recht, in het bijzonder het burgerlijk procesrecht en sinds
kort ook hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen.


  RUTGERS Zie BOCKWINKEL-RUTGERS

H.E.0445 mw.


  RUTGERS

H.G.M. Helena 220664 mw.
NLRM 92 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 11091
NU
Utrecht parket Officier van Justitie dvb011097 BENOEMING KB97004417
Mevr. mr. H.(Heleen) Rutgers is vanaf 1 oktober 2003 plaatsvervangend persofficier van justitie. Hiervoor was zij persofficier op het Utrechtse parket. Heleen Rutgers werkt thans als officier van justitie in Team Utrecht Stad, en is onder meer belast met de stadsdriehoek
Klopt deze opgave? Gezocht actuele opgave (nevenfuncties) van deze OvJ vanaf 1 januari 2010?
Project 389 Het gevaar! Openbaar Ministerie probeert namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden!
  RUTGERS

J.F.B.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 160256


  RUTGERS

J.W.0719
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur Gouda en Haarlem 0243
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 140252
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 130460
Kantonrechter Haarlem 260967
Lid Ambtenarengerecht Haarlem 250657
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 120670
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 21080
Verlof zonder behoud van bezoldiging Lid Gedeputeerde Staten van de provincie


  RUTGERS

M.
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 190775


  RUTGERS van der LOEFF

M.0620
NLRM 71 80 88/89 90
Werkzaam gemeente secretarie Assen 10147
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 130450
Idem rechtbank Rotterdam 190654
Waarnemend griffier Idem 230654
Rechter rechtbank Almelo 180155
Vice-president Idem 221172
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 27027
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 100387


  RUTGERS

M.1259 mw. dr.
NLRM 94 95 96 97 98
Docent aan de Rijks Universiteit te Leiden
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Den Haag 10893
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Haag 10894
NU
Den Haag parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Klopt deze opgave? Gezocht actuele opgave (nevenfuncties) van deze OvJ vanaf 1 januari 2010?
Project 389 Het gevaar! Openbaar Ministerie probeert namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden!


  RUTGERS van der LOEFF

P.J.0709
NLRM 71
Werkzaam Raad van Beroep (O) Amsterdam 10134
Adjunct-inspecteur Directe Belastingen Amsterdam 10834
Griffier Raad van Beroep (s.v.) Amsterdam 50939
Plaatsvervangend Voorzitter Idem 50945
Lid Centrale Raad van Beroep 210747
Ondervoorzitter Idem 190562


  RUTH-VAN HEUVEN GOEDHART

K.S. van 0534 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91
Werkzaam Ministerie van Justitie, II. hoofd afdeling Psychopatenzorg 1957
Secretaris Centrale Raad van Advies Gevangeniswezen 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 170277
Rechter rechtbank Rotterdam 230680
Vice-president rechtbank Rotterdam 170485


  RUTS-HOUTMAN

P.K.0746 mw.
NLRM 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 261185
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 261185
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 20288
NU
Utrecht rechter 010792
NU
Lid Commissie van Toezicht Rijksinrichting voor Jongens Den Engh Den Dolder
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


  RUTTEN-ROOS

A. 190641 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Opleiding rechten UvA (1967) promotie rechten UvA (1975)
Wetenschappelijk medewerker V.U. Amsterdam 10967-1979
Hoogleraar Rijks Universiteit Leiden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 80378-GOG041104
Rechter rechtbank Amsterdam 70679-GOG041104
Raadsheer Hof Amsterdam 200984
NU
Amsterdam Hof Vice-president 240893
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, Rijks Universiteit Leiden
Vice-voorzitter College van Advies JustitiŽle Jeugdbescherming, publikaties, dissertatie, Jeugdigen in
Burgerrechtelijke relaties (1975) oratie: Waar haalt de jeugd het recht vandaan (1992)
Diverse artikelen bijdragen in bundels, boekbespreking en dergelijke
Publicaties dissertatie Jeugdigen in burgerrechtelijke relaties (1975)
Oratie: Waar haalt de jeugd het recht vandaan 1992
Diverse artikelen bijdragen in bundels boekbespreking
Voorzitter College van Advies voor de JustitiŽle Kinderbescherming
Lid redactieraad Juridisch zakboek
Bestuurslid van de Bregstein-Stichting
vice-voorzitter commissie van beroep Dutch Security Institute Amsterdam 010100
C1997-140904 Hop bijbanenregister Amsterdam


  RUTTEN

A.C.M.0950
NLRM 94 95 96 97 98
Hoofd afdeling Bestuurscont. Sociale Verzek. bij het GAK Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 150394
Haarlem rechter 10894
Haarlem Vice-president 010702
? Raadsheer-plaatsvervanger
NU
Haarlem senior rechter 01-01-2011
NEVENFUNCTIES
Voorzitter van de bezwaaradviescommissie Veiligheidsrisico Noord-Holland-noord Alkmaar 01-09-2008
Voorzitter van de gemeenschappelijke bezwarencommissie Rechtbanken Alkmaar, Amsterdam en Haarlem en het gerechtshof Amsterdam 01-10-2006
Voorzitter van het College van Beroep voor de Examens Hoge school Inhholland Alkmaar 01-11-2003
Voorzitter van de dopingkamer v.d commissie van beroep Instituut Sportrechtspraak 01-09-2003
C100801-C18-10-2011 Hop bijbanenregister Haarlem


  RUTTEN

mw. mr. A.W.
Amsterdam Raadsheer-plaatsvervanger 24-09-2008
advocaat en counsel
Docent pensioenrecht Grotius specialisatie opleiding Fusies en overnames Grotius Academie 01-01-2009
Redactielid Handboek 'Pensioenen, Regelingen en Jurisprudentie' Kluwer B.V. 01-01-2008
Lid Raad van Advies Pensioenbestuur en Management 01-01-2008 - 01-01-2014
Lid Redactieraad Pensioenbestuur en Management 01-08-2007- 01-08-2013
Penningmeester I pebla; International Pension & Employee Benefits Lawyers Association 26-05-2009- 01-05-2013
Docent studiedag Pensioenrecht voor arbeidsrechtjuristen Kluwer opleidingen 01-01-2006-01-04-2010
Penningmeester Vereniging voor Pensioenrecht 01-03-2003 01-04-2009
C18-10-2011 Hop


  RUTTEN

E.J.1161 mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 10490
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 10496
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 10496
Rotterdam Rechter 01-1002
Breda rechter-plaatsvervanger
Breda gerechtsauditeur
NU
Rotterdam senior rechter 01-07-2007
NEVENFUNCTIES
Secretaris European Hockey Federation (EHF) Umpire Development Committee Brussel (BEL) 01-01-2009
Official (Beoordelaar / Bondsgedelegeerde) KNHB Nieuwegein 01-01-2003
Tournament Official European Hockey Federation (EHF)Brussel (BEL) 01-01-2003
Tournament Official International Hockey Federation (FIH) Lausanne (CH)01-01-2003
C1997-C18-10-2011 Hop bijbanenregister Rotterdam


  RUTTEN

E.P.J.0770 mw.
NLRM 98 4284
C060404 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Raio rechtbank Roermond 11098
Roermond rechter 011003
NU
Maastricht senior rechter 01-01-2011
Penningmeester Samba Douro (Brazilliaanse percussieband) Swalmen 26-03-2008
Voorzitter Klachtencommissie woningstichting Wooninc. Eindhoven 30-01-2007
Plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie V van de Raad voor de Kinderbescherming n.v.t. 01-12-2006
Plaatsvervangend lid klachtencommissie Thuiszorg Midden-Limburg 01-08-2007 17-09-2009
plaatsvervangend lid Klachtencommissie Stichting Land van Gelre en Gulick 01-10-2004 17-09-2009
C000498-C18-10-2011 Hop bijbanenregister Roermond
AANDACHTSVESTIGING
294 Ontnemingsvordering. Openbaar ministerie niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de redelijke termijn ex artikel 6 EVRM.
AANDACHTSVESTIGING

Hop 6 oktober 2011: "Het maatschappelijk besef bij rechtbanken en hun (kinder)rechters is helemaal weggeslagen

Hop 6 oktober 2011: "Het maatschappelijk besef bij rechtbanken en hun (kinder)rechters is helemaal weggeslagen en het doel heiligt alle middelen bij kinderbeschermingsmaatregelen waarbij in Nederland met "verzonnen verhalen" kinderbeschermingsmaatregelen worden uitgesproken tegen kinderen en/of hun ouders."


Lees verder Nadere toelichting wraking kinderrechter Roll door Hop op 6 oktober 2011!
Lees verder Rekening Hop naar bestuur rechtbank Den Bosch voor schorsing gezag na typefout gemeente Ermelo en verzonnen verhaal!
Lees verder Rekening Hop naar kinderrechter Roll privť voor schorsing gezag na typefout gemeente Ermelo en verzonnen verhaal!
Hop heeft niets misdaan alleen een briefadres aangevraagd en wordt vervolgens door Roll geschorst in gezag na typefout gemeente Ermelo en verzonnen verhaal van RvdK en SBJNB. Hop is niet in hoger beroep gegaan tegen de schorsing maar heeft een rekening gestuurd voor deze schorsing gezag naar het bestuur rechtbank Den Bosch en kinderrechter Roll. Hop is van mening dat het bestuur van de rechtbank Den Bosch en kinderrechter Roll privť aangesproken kunnen worden voor deze weerzinwekkende gang van zaken bij de rechtbank Den Bosch. Hop adviseert andere ouders ook rekeningen te gaan sturen naar rechtbanken en kinderrechters privť voor kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen en roept iedereen op deze nieuwe manier van procederen door Hop aan iedereen bekend te maken en waar mogelijk ook toe te passen met de rekeningen en wrakingen van Hop als voorbeeld.

Klachtencommissie V RvdK Hoorzitting 20 oktober 2011 om 14.00 uur Vergadercomplex Hooghuis, Keizersgracht 5, Eindhoven
Hoorzitting klachtencommissie V RvdK klachtzaak (758)  (759) Hop tegen RvdK Eindhoven
Onderzoek Hop naar leden RvdK klachtencommissie V: Voorzitter (32) dhr. C.A.R.M. van Leuven, (Bericht verhindering 17-10-2011) 38) mw. mr. E. Rutten, vervangster Leuven.
Leden (570) mw. drs. Y. Bouwman-Bakker,  (570) dhr. mr. J.W. Rauh.
Onderzoeksvraag Hop
Kloppen de nevenfuncties? Wie heeft meer info over nevenfuncties uitspraken in eerdere zaken?
Waarom wordt Leuven vlak voor de hoorzitting vervangen door Rutten en wie is Rutten en kloppen de initialen ALLEEN R.?


  RUTTEN

L.E.H.0709 prof
NLRM 71
Advocaat en procureur Roermond en Den Bosch 1932
Waarnemend griffier rechtbank Roermond 241236
Idem rechtbank Den Bosch 281141
Substituut-griffier Idem 121241
Rechter-plaatsvervanger Idem 281245
Rechter Idem 260846
Raadsheer Hof Den Bosch 211248
Vice-president Idem 220559
President Idem 130569
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, buitengewoon hoogleraar, nu oud-hoogleraar, Katholieke Universiteit Nijmegen


  RUTTEN

S.W.E. mw.
Den Bosch Raadsheer-plaatsvervanger 27-0798
universitair docent privaatrecht Universiteit Maastricht
Maastricht secretaris Vereniging tot bestudering van het recht van de Islam en het Midden-Oosten (RIMO) 010187
redacteur serie recht van de islam 010187
medewerker tijdschrift nederlands internationaal privaatrecht 010199
voorzitter commissie rechtsbijstand asiel, hofressort den bosch 010403
Den Bosch Raadsheer-plaatsvervanger 25-10-2006
Mediator Zelfstandige 01-03-2011
Bestuurslid Kinderen en Jongeren Rechtswinkel Maastricht 01-01-2009
voorzitter commissie rechtsbijstand asiel, hofressort den bosch 01-04-2003
bestuurslid Vereniging tot bestudering van het recht van de Islam en het Midden-Oosten (RIMO) 01-01-1987
C18-10-2011 Hop bijbanenregister Den Bosch


  RUTTEN

mw. mr. J.O.
Amsterdam Rechter Rechtbank Amsterdam 01-07-2010
C18-10-2011 Betrokkene heeft geen opgave gedaan.
C18-10-2011 Hop bijbanenregister Amsterdam


  RUTTEN Zie ook HOFMEIJER-RUTTEN

P.F.G.T.0159 mw.
Rotterdam senior rechter 01-01-2011
Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.
18-10-2011 Hop


R.W. DE RUUK

Lid Hof van Discipline NOvA


WAARSCHUWING EXSTREEM GEVAARLIJK EN EEN ZEER ERNSTIGE BEDREIGING VOOR DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING!
300 Namenlijst Hof van Discipline verantwoordelijk voor liegen en bedriegen als norm voor de NOvA om vrijheid van meningsuiting van het gewone volk te onderdrukken
Mr H.P.H. van Griendsven, voorzitter
Mr P.M.A. de Groot-van Dijken
Mr F.M. Vermeulen
Mr H. van Loo
Mr. R.W. de Ruuk

  RUYS

E.A.K.G.0552
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Den Haag parket plaatsvervangend officier van justitie
Rotterdam plaatsvervangend officier van justitie 96/97
Dordrechtparket plaatsvervangend officier van justitie 96/97
Middelburg plaatsvervangend officier van justitie 96/97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 210689
Rechter rechtbank Den Haag 70990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 250291
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 191291
Advocaat-generaal ressortparket Den Haag 10896
NU
Den Haag Ressortsparket Advocaat-Generaal
Rotterdam rechter-plaatsvervanger 250291
Arnhem Hof raadsheer 040302
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Commissie van Toezicht Penintentiaire Inrichting Zoetermeer
Voorzitter Stichting Spoor- en tramverzamenlingen Den Haag-Zoetermeer
Externe medewerker Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem Secretaris Bestuur Stichting Vrienden van het Legermuseum Delft ingang 17-0200 Lid Regionale Commissie van Toezicht Politiecellen Haaglanden ingang 10-0495 10-0402
Klopt deze opgave? Gezocht actuele opgave (nevenfuncties) van deze OvJ vanaf 1 januari 2010?
Project 389 Het gevaar! Openbaar Ministerie probeert namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden! dhr. mr. E.A.K.G. Ruys
Vice-president
Gerechtshof Arnhem 01-0904
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 25-0291
Lid Geschillencommissie
Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwezen 24-0404
voorzitter
Stichting Spoor- en Tramwegverzamelingen Den Haag
Secretaris Stichting Vrienden van het Legermuseum Delft 17-0200-260804
Lid Regionale Commissie van Toezicht Politiecellen Haaglanden 100495-100402


  RUYTER

H. de 1048
NLRM 87 88/89
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 20283
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 211284
Rechter Idem 280286


  RUYTER de WILDT

Ph.J. de
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 290746


  RUYTERS

N.J.M.
6493
NU
Roermond Rechter-plaatsvervanger 230603
C060404 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-060404 Hop bijbanenregister Roermond


  RYCK VAN DER GRACHT

E.C.M. de 0748 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Juridisch medewerker bij de T.N.O. te Amsterdam
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 150793
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 150794
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 150795
NU
Amsterdam parket
Bestuurslid Stichting Slachtofferhulp Amsterdam Amstelland
Aandachtsvestiging!
Wie wil een kopietje van het bijbanenregister parket Amsterdam opvragen of dit bijbanenregister even overschrijven en naar de redacteur toesturen?
Klopt deze opgave? Gezocht actuele opgave (nevenfuncties) van deze OvJ vanaf 1 januari 2010?
Project 389 Het gevaar! Openbaar Ministerie probeert namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden!


  RYPKEMA

J.H.0450 mw.
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 240594-GOG221003
Plaatsvervangend Lid College van beroep Studiefinanciering
Lid bezwarencommissie personeelszaken gemeente Achtkarspelen
Hoofd Personeels en organisatiezaken van de gemeente Sneek

 

 

Publicatie nevenfuncties rechters & Officieren van Justitie op internet door Hop sloeg in als een bom


(210) 1998 CDA Minister van Justitie adviseerde Hop om tegen rechters te procederen om bijbanenwetgeving te handhaven
(329) CDA Minister van Justitie: "Door de activiteiten van Hop zijn registers nevenfuncties rechters beter gaan functioneren"
(276) Met de publicatie van hun rechter bijbanen is de(CHRISTELIJKE) advocaat die ook het bijbaantje rechter vervuld niet zo blij
(50) Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen). Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan......... schrijft vervolgens de volgende CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(53) Jeugdzorgindustrie Nederland opende zelfs een helpdesk om jeugdzorgpersoneel tegen Hop bij te staan met gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen
(griffier) Nederlandse Vereniging van Gemeenten VNG opende ook al een helpdesk tegen Hop om ambtenaren en gemeenten bij te staan
Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat (Groep) Hop moet worden doodgezwegen".
Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.
Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.
Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.
Informant Mr. H.P. Wooldrik Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem: "Eigenlijk zijn wij toch een volk van dominees en regenten. Van boven ons gesteld gezag en daar hoort ook de rechtspraak bij. De volksrechtbank met jury drukten wij meteen de kop in, terwijl de Duitsers, Belgen, Fransen en Engelsen er allemaal iets van hebben. De rechtspraak laat je niet over aan het gewone volk, vindt men, daar heb je autoriteiten voor." Bron: Groene Amsterdammer.
(21) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter A
(22) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter B
(23) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter C
(24) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter D
(25) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter E
(26) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter F
(27) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter G
(28) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter H
(29) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter I
(30) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter J
(31) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter K
(32) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter L
(33) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter M
(34) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter N
(35) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter O
(36) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter P
(37) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Q
(38) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter R
(39) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter S
(40) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter T
(41) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter U
(42) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter V
(43) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter W
(45) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Y
(46) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Z
(Contact) Hop per E-mail voor verbetering van onjuiste gegevens van ťťn vermelding

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hij heeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 2018 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.