CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Een bekende jeugdzorg truc om kinderen te jatten zijn de onbevoegde medische conclusies van een gezinsvoogd over ouders die vervolgens door de landelijk beruchte door de koningin benoemde INTEELT kinderrechters als de waarheid wordt aangenomen om vervolgens kinderen te kunnen jatten na verzonnen verhalen zoals onbevoegde medische conclusies over ouders

 

Betreft: Hoger beroep tegen uitspraak 153083/JZ RK 07-8015 van 27 maart 2008 (verzonden op 27 maart 2008) van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem.  

 

Aan: De Raad van State,

Afdeling bestuursrechtspraak,

Postbus 20019,

2500 EA ’s-Gravenhage

 

Dieren, 8 juni 2008.

 

Geacht College,

 

 

Ontvankelijkheid.

Appelanten verzoeken een beslissing op dit beroepschrift door de Raad van State. Appellanten maken bezwaar tegen doorzending van dit hoger beroep naar de Centrale Raad van Beroep.

 

 

Hierbij teken ik hoger beroep aan tegen de volgende overwegingen uit de uitspraak 153083/JZ RK 07-8015 van 27 maart 2008 (verzonden op 27 maart 2008) van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem en wel op grond van de volgende motivatie:

 

 

 

Overwegingen waartegen ik hoger beroep aanteken.

 

 

1.  Op blz. 2 en 3 staat de volgende overweging:

 

Overweging

 

De rechtbank is van oordeel dat: “Verweerder had namelijk naar aanleiding van eisers verzoek zich als bestuursorgaan onbevoegd kunnen verklaren dan wel naar aanleiding van eisers bezwaarschrift tegen de brief van 26 januari 2007 dit bezwaarschrift niet-ontvankelijk dienen te verklaren. Immers blijkens artikel 105 van de wet op de jeugdzorg is een beslissing van verweerder op een verzoek als bedoeld in artikel 36 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geen beslissing door een bestuursorgaan.

 

Hoger beroep op deze overweging.

 

Eisers hebben BEZWAAR gemaakt tegen het BESLUIT van verweerder

 

De rechtbank is van oordeel dat: “Verweerder had namelijk naar aanleiding van eisers verzoek zich als bestuursorgaan onbevoegd kunnen verklaren dan wel naar aanleiding van eisers bezwaarschrift tegen de brief van 26 januari 2007 dit bezwaarschrift niet-ontvankelijk dienen te verklaren. Immers blijkens artikel 105 van de wet op de jeugdzorg is een beslissing van verweerder op een verzoek als bedoeld in artikel 36 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geen beslissing door een bestuursorgaan.

De Rechtbank verklaart het bezwaar van eisers tegen de beslissing van 26 januari 2007 niet-ontvankelijk en bepaald dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit.

 

De Rechtbank verklaart het bezwaar van eisers tegen de beslissing van 26 januari 2007 niet-ontvankelijk en bepaald dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit.

 

1. De Rechtbank ten onrechte op de stoel van het bestuursorgaan is gaan zitten. De Rechtbank verklaart het bezwaar van eisers tegen de beslissing van 26 januari 2007 niet-ontvankelijk en bepaald dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit.

 

2. De Rechtbank ten onrechte van oordeel is dat: “Verweerder had namelijk naar aanleiding van eisers verzoek zich als bestuursorgaan onbevoegd kunnen verklaren dan wel naar aanleiding van eisers bezwaarschrift tegen de brief van 26 januari 2007 dit bezwaarschrift niet-ontvankelijk dienen te verklaren. Immers blijkens artikel 105 van de wet op de jeugdzorg is een beslissing van verweerder op een verzoek als bedoeld in artikel 36 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geen beslissing door een bestuursorgaan.

 

3. Het bezwaarschrift is gericht tegen HET BESLUIT van SBJG d.d. 1 augustus 2006. Appellanten hebben verzocht dit BESLUIT te vernietigen en uit de dossiers te verwijderen.

 

4. Er is geen sprake geweest van hoor en wederhoor.

 

5. Het besluit is genomen in strijd met de in Nederland maatschappelijk aanvaardde algemene beginselen van behoorlijk bestuur zoals o.a. het zorgvuldigheidsbeginsel, motiveringsbeginsel, onpartijdigheidbeginsel, rechtszekerheid, evenredigheidsbeginsel alsmede de eis van minimale belangenaantasting etc.

 

6. Het ondertekeningblok onder het genomen besluit klopt niet.

 

7. Het is een onbevoegd genomen besluit omdat plv. gezinsvoogd ten onrechte in een valse hoedanigheid onbevoegd medische conclusies heeft getrokken over de moeder van de minderjarige

 

8. Het is een onbevoegd genomen besluit omdat plv. gezinsvoogd ten onrechte in een valse hoedanigheid onbevoegd medische conclusies heeft getrokken over de vader van de minderjarige

 

9. De plv. ten onrechte niet met de ouders heeft gesproken en ten onrechte de vader heeft doorverwezen naar de Gelderse Roos voor hulpverlening met als grondslag onbevoegd getrokken medische conclusies over de vader.

 

10. De plv. ten onrechte niet met de ouders heeft gesproken en ten onrechte de moeder heeft doorverwezen naar de Gelderse Roos voor hulpverlening met als grondslag onbevoegd getrokken medische conclusies over de moeder.

 

11. Het kind van appellanten wordt op school gepest en in elkaar geslagen en vervolgens

Worden er door SBJG onbevoegd medische conclusies over de ouders getrokken

Dochter A. 9 jaar van Nienhuis/Leenders wordt ernstig gepest en zwaar mishandeld met letselschade op/na school!

540

Het gevaar! De Staat wil van ieder kind een risico analyse maken met de school als leverancier van kinderen voor "jeugdzorg"

566

A. wordt gepest op school! Wij (ouders) zijn genoodzaakt haar (A) van de vlinder af te halen omdat ze met buikpijn naar school gaat!

567

Na indienen modelverzoek 465 wordt eerst afschrift dossier geweigerd! Later wordt een "geschoond dossier" aan ouders gegeven!

568

De Vlinder (Arnhemse rechter in bestuur) weigert het pesten te stoppen en ouders melden hun dochter A. bij andere school aan

 

12. Er is sprake van een gezinsvoogd die niet aan de norm voor kwaliteitseisen gezinsvoogd voldoet.

Productie 132. Exploitatie kinderen door jeugdzorg: Arbeidsvoorwaarden Jeugdbeschermer mei 2008. De CAO-jeugdzorg is van toepassing. Het salaris bedraagt op basis van schaal 10, maximaal € 3.437,07 bruto per maand bij een fulltime dienstverband met een eindejaarsuitkering met een vast deel van 5,15% en een resultaatafhankelijk deel van 3,15%.

 

 

 

2.  Op blz. 4 staat de volgende overweging:

 

Overweging

 

2.  Op blz. 4 staat de volgende overweging:

 

De Rechtbank verklaart het bezwaar van eisers tegen de beslissing van 26 januari 2007 niet-ontvankelijk en bepaald dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit.

 

 

Hoger beroep op deze overweging.

 

Eisers hebben BEZWAAR gemaakt tegen het BESLUIT van verweerder

 

De rechtbank is van oordeel dat: “Verweerder had namelijk naar aanleiding van eisers verzoek zich als bestuursorgaan onbevoegd kunnen verklaren dan wel naar aanleiding van eisers bezwaarschrift tegen de brief van 26 januari 2007 dit bezwaarschrift niet-ontvankelijk dienen te verklaren. Immers blijkens artikel 105 van de wet op de jeugdzorg is een beslissing van verweerder op een verzoek als bedoeld in artikel 36 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geen beslissing door een bestuursorgaan.

De Rechtbank verklaart het bezwaar van eisers tegen de beslissing van 26 januari 2007 niet-ontvankelijk en bepaald dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit.

 

De Rechtbank verklaart het bezwaar van eisers tegen de beslissing van 26 januari 2007 niet-ontvankelijk en bepaald dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit.

 

1. De Rechtbank ten onrechte op de stoel van het bestuursorgaan is gaan zitten. De Rechtbank verklaart het bezwaar van eisers tegen de beslissing van 26 januari 2007 niet-ontvankelijk en bepaald dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit.

 

2. De Rechtbank ten onrechte van oordeel is dat: “Verweerder had namelijk naar aanleiding van eisers verzoek zich als bestuursorgaan onbevoegd kunnen verklaren dan wel naar aanleiding van eisers bezwaarschrift tegen de brief van 26 januari 2007 dit bezwaarschrift niet-ontvankelijk dienen te verklaren. Immers blijkens artikel 105 van de wet op de jeugdzorg is een beslissing van verweerder op een verzoek als bedoeld in artikel 36 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geen beslissing door een bestuursorgaan.

 

3. Het bezwaarschrift is gericht tegen HET BESLUIT van SBJG d.d. 1 augustus 2006. Appellanten hebben verzocht dit BESLUIT te vernietigen en uit de dossiers te verwijderen.

 

4. Er is geen sprake geweest van hoor en wederhoor.

 

5. Het besluit is genomen in strijd met de in Nederland maatschappelijk aanvaardde algemene beginselen van behoorlijk bestuur zoals o.a. het zorgvuldigheidsbeginsel, motiveringsbeginsel, onpartijdigheidbeginsel, rechtszekerheid, evenredigheidsbeginsel alsmede de eis van minimale belangenaantasting etc.

 

6. Het ondertekeningblok onder het genomen besluit klopt niet.

 

7. Het is een onbevoegd genomen besluit omdat plv. gezinsvoogd ten onrechte in een valse hoedanigheid onbevoegd medische conclusies heeft getrokken over de moeder van de minderjarige

 

8. Het is een onbevoegd genomen besluit omdat plv. gezinsvoogd ten onrechte in een valse hoedanigheid onbevoegd medische conclusies heeft getrokken over de vader van de minderjarige

 

9. De plv. ten onrechte niet met de ouders heeft gesproken en ten onrechte de vader heeft doorverwezen naar de Gelderse Roos voor hulpverlening met als grondslag onbevoegd getrokken medische conclusies over de vader.

 

10. De plv. ten onrechte niet met de ouders heeft gesproken en ten onrechte de moeder heeft doorverwezen naar de Gelderse Roos voor hulpverlening met als grondslag onbevoegd getrokken medische conclusies over de moeder.

 

11. Het kind van appellanten wordt op school gepest en in elkaar geslagen en vervolgens

Worden er door SBJG onbevoegd medische conclusies over de ouders getrokken

Dochter A. 9 jaar van Nienhuis/Leenders wordt ernstig gepest en zwaar mishandeld met letselschade op/na school!

540

Het gevaar! De Staat wil van ieder kind een risico analyse maken met de school als leverancier van kinderen voor "jeugdzorg"

566

A. wordt gepest op school! Wij (ouders) zijn genoodzaakt haar (A) van de vlinder af te halen omdat ze met buikpijn naar school gaat!

567

Na indienen modelverzoek 465 wordt eerst afschrift dossier geweigerd! Later wordt een "geschoond dossier" aan ouders gegeven!

568

De Vlinder (Arnhemse rechter in bestuur) weigert het pesten te stoppen en ouders melden hun dochter A. bij andere school aan

 

 

12. Er is sprake van een gezinsvoogd die niet aan de norm voor kwaliteitseisen gezinsvoogd voldoet.

Productie 132. Exploitatie kinderen door jeugdzorg: Arbeidsvoorwaarden Jeugdbeschermer mei 2008. De CAO-jeugdzorg is van toepassing. Het salaris bedraagt op basis van schaal 10, maximaal € 3.437,07 bruto per maand bij een fulltime dienstverband met een eindejaarsuitkering met een vast deel van 5,15% en een resultaatafhankelijk deel van 3,15%.

 

 

 

4.  Op blz. 3 staat de volgende overweging:

 

Overweging

 

De rechtbank is evenwel niet gebleken van proceskosten nu geen sprake is geweest van een door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand als bedoeld in artikel 8.75 van de Awb en het Besluit proceskosten bestuursrecht

 

Hoger beroep op deze overweging.

 

1. In de beschikking staat dat eisers, vertegenwoordigd zijn door J. Hop.

 

2. Bezwaar- en beroepschriften zijn opgesteld door J. Hop.

 

3. Op de hoorzitting rechtbank Arnhem zijn eisers door Hop bijgestaan.

 

4. Er is sprake van beroepsmatige bijstand.

 

5. Er is sprake van meer dan tien jaar praktijkervaring van Hop.

 

6. Er is sprake van een deskundige en lastige tegenstander omdat het met bijstand van Hop in grotere aantallen procedures gelukt is, klachten ook in beroep gegrond verklaart te krijgen, ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen te beŽindigen, Awb procedures gegrond verklaard te krijgen, hoger beroep Raad van State gegrond verklaard te krijgen.

 

7. Ten aanzien van de deskundigheid van Hop wordt de inhoud van de website Censuur in Nederland www.burojeugdzorg.nl hier als herhaald en ingelast beschouwd.

 

Op grond van het vorenstaande zijn eisers van mening voldoende aannemelijk te hebben gemaakt dat wel gebleken is van proceskosten nu er wel sprake is geweest van een door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand als bedoeld in artikel 8.75 van de Awb en het Besluit proceskosten bestuursrecht

Ik richt aan U daarom het verzoek deze overweging in de bestreden uitspraak te vernietigen en proceskostenveroordeling toe te wijzen.

 

 

 

 

Conclusie.

 

Nu op grond van vorenstaande is vast komen te staan dat de Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland eisers in hun bezwaarschrift ontvankelijk hadden moeten verklaren verzoek ik u de bestreden uitspraak van de rechtbank op deze punten te vernietigen.

 

Tevens verzoek ik u alle onderliggende besluiten van Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland te vernietigen en hen op grond van artikel 8:73; 8:74 en 8;75 Awb te veroordelen tot betaling van alle door mij gemaakte kosten en schade.

 

Ik richt aan U daarom het verzoek deze overweging in de bestreden uitspraak te vernietigen en bezwaarschrift van eisers tegen SBJG besluit 1 augustus 2006 alsnog gegrond te verklaren.

 

Ik richt aan U daarom het verzoek deze overweging in de bestreden uitspraak te vernietigen en hoger beroep van eisers tegen besluit 1 augustus 2006 en het beschikking rechtbank Arnhem 27 maart 2008 alsnog gegrond te verklaren.

 

Ook verzoek ik u mij in dit hoger beroep in ieder geval te horen.

 

 

Machtiging procesvertegenwoordiging. Ondergetekenden machtigen de heer J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo om haar/hem te vertegenwoordigen bij het instellen en verder behandelen van verzoekschriften, verweerschriften, bezwaarschriften, beroepschriften, aanvraag voorlopige voorzieningen en verzoek wraking kinderrechter zulks met het recht van vervanging.

 

 

 

Hoogachtend.

 

J. LEENDERS, de moeder belast met het gezag

R.J.C. NIENHUIS, de vader belast met het gezag

wonende Spoorstraat 31, 6953 BW Dieren, gemeente Rheden

 

 

 

 

Bijlagen:

 

Proforma hoger beroep 8 mei 2008

 

Uitspraak 153083/JZ RK 07-8015 van 27 maart 2008 (verzonden op 27 maart 2008) van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem.

 

Besluit SBJG 1 augustus 2006

 

22 december 2006 verzoek vernietiging BESLUIT 1 augustus 2006

 

Besluit SBJG 26 januari 2007 weigering BESLUIT 1 augustus 2006 te vernietigen

 

Bezwaarschrift 28 januari 2007

 

Beslissing op bezwaar 21 februari 2007

 

Beroepschrift 7 maart 2007.

 

Verweerschrift SBJG 27 maart 2007  

Rechtbank Arnhem Schorsing hoorzitting 16 mei 2007  

Hoorzitting rechtbank Arnhem 29 januari 2008

 

 

(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee aan de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!
Mijd andere Koninklijke organisaties probeer uw aankopen steeds ergens anders te doen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_organisaties_met_het_predicaat_Koninklijk
Ahold is bijvoorbeeld Albert Heijn, ga dus lekker boodschappen doen bij andere supermarkten en mijd Albert Heijn
Als steeds meer burgers meedoen gaan prijzen ook dalen neemt uw koopkracht toe! Tankt u nu ergens anders?
(003) Judith Leenders en Ron Nienhuis tegen Staat der Nederlanden krijgt vervolg bij Europees Hof
(800) Judith Leenders, Ron Nienhuis over de ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters
(801) Rancuneuze gezinsvoogd van Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland grondslag voor crisisuithuisplaatsing:
"Hoe verliep de eerste kennismaking tussen ABN meisje Anne-Marie en de rancuneuze SBJG gezinsvoogd?"
(802) Reden crisisuithuisplaatsing: "Anne-Marie genoot van haar vakantie op Nawaka waterkamp
(803) Verklaring directeur Piekschool na uithuisplaatsing: "Met Anne-Marie is niets aan de hand!"
(804) Verzonnen verhalen: "Gedragswetenschapper Zwartjes wil gaan toeschrijven naar een jeugdzorgconclusie"
(805) ACTIE! Boycot Scouting Nederland deze organisatie werkt mee aan uitlevering van kinderen aan jeugdzorg
(806) ACTIE! Boycot Basisschool De Vlinder in Dieren gemeente Rheden
(807) ACTIE! Boycot Raad voor de Kinderbescherming, raadsrapport niet sterk en overtuigend
(808) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg voor UHP Anne-Marie"
(809) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over omgangsregeling Anne-Marie en haar ouders"
(810) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging UHP Anne-Marie"
(811) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over adequaat verweer tegen Hop"
(812) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over schorsing ouders gezag"
(813) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over opsluiting Anne-Marie in kindergevangenis"
(814) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging opsluiting Anne-Marie in kindergevangenis"
(815) Raad van State: "Hoger beroep ouder tegen niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond!
(816) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen hulpverleningsplan bij CRvB
(817) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen indicatiebesluiten jeugdzorg bij CRvB
(818) Openbaar Ministerie: "Jeugdige daders die Anne-Marie mishandelen worden niet vervolgd
(819) Basisschool De Vlinder Dieren beschuldigd ouders ten onrechte van kindermishandeling in geheim overleg
(820) Basisschool De Vlinder Dieren weigert ouders afschrift compleet schooldossier
(821) Basisschool De Vlinder Dieren, ouders ontdekken Arnhemse rechter zit in het Delta schoolbestuur
(822) SBJG gezinsvoogd geeft zich ten onrechte uit voor voogd/wettelijke vertegenwoordiger van Anne-Marie
(823) Geheim overleg tussen jeugdzorg en Gelderse Roos over onderzoek Anne-Marie
(824) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na vervallen verklaarde SA-tjes
(825) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na winnen procedure over briefadres
(826) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet omdat ze procederen tegen de jeugdzorg
(827) Geheim overleg Radboud Ziekenhuis Nijmegen met Gelderse jeugdzorg over Anne-Marie
(828) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politiegeweld wordt ingezet bij jatten van kinderen
(829) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie Dieren weigert aangifte van ouders op te nemen!
(830) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert ouders informatie over ongeval kind!
(831) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie achtervolgd ouders bij verkiezingsposters plakken!
(832) Politie niet dienstbaar aan ouders! Huiszoeking bij Nienhuis Leenders met acht man politie!
(833) Politie en OM weigeren ouders afschrift Justitieel Documentatie Register
(834) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert aangifte van ontvoering Anne-Marie op te nemen
(835) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Zwolle met rechters in dit College
(836) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Den Haag met rechters in dit College
(837) Onderonsjes rechtspraak: Namenlijst rechters wrakingskamer die over hun collega beslissen
(838) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 1
(839) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 2
(840) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 3
(841) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 4
(842) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 5
(843) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem
(844) Ongelijke doorlooptijden voor ouders regel bij kinderrechters
(845) Klagen tegen griffie rechtbank Arnhem is zinloos
(846) Klagen tegen de jeugdzorg Gelderland is zinloos
(847) Raad van State: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen besluiten RvdK"
(848) Onderaannemers in de jeugdzorg in de zaak Nienhuis/Leenders
(849) Honderden "hulpverleners" bemoeiden zich met Anne-Marie! Resultaat: Kindergevangenis!
(850) Gedragsgestoorde kinderrechter: "Slachtoffer loverboys wordt opgesloten daders gaan vrijuit!"
(851) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag naam kinderrechter met afschrift benoeming Koninklijk Besluit
(852) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd om een openbare hoorzitting met voldoende toeschouwers
(853) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd of je beeld en geluidsopnamen mag maken
(854) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen indicatiebesluit?
(855) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen plan van aanpak?
(856) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen hulpverleningsplan?
(857) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen indicatiebesluit als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(858) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen plan van aanpak als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(859) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen hulpverleningsplan als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(860) VOORVRAAG: Heeft u een compleet contactjournaal ontvangen?
(861) VOORVRAAG: Heeft u iedere 14 dagen om afschrift compleet contactjournaal gevraagd?
(862) Wraking kinderrechter direct nadat geweigerd wordt op een VOORVRAAG te beslissen!
(863) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter weigert u afschrift compleet dossier!
(864) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter: "Met alleen procederen is geen vooruitgang mogelijk!"
(865) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg als boodschapper berichten voor ouders gebruikt"
(866) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg tegen hun ouders opgezet"
(867) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden opgesloten in kamertje paar vierkante meter zonder raam
(868) Stockholmsyndroom: Voor jeugdzorg onderzoek kind wordt omgangsregeling met ouders gefrustreerd!
(869) Stockholmsyndroom: Gezinshuisouders worden als pleegouders aangemerkt in procedures
(870) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte voogd en wettelijk vertegenwoordiger kind
(871) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte jeugdbeschermer
(872) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(873) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(874) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(875) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(876) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(877) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(878) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(879) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(880) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(881) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(882) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(883) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(884) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(885) Doelen SBJG "behandelplan" Anne-Marie 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(886) Jeugdzorg in Nederland is knippen en plakken en het geld blijft ongecontroleerd binnenstromen!
(887) Volg het geld in de jeugdzorg: "Hoeveel kost de cursus een verkeersboete betalen?"
(888) Volg het geld in de jeugdzorg: "Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op schaalvergroting!"
(889) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om targets begroting te halen!"
(890) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om jeugdzorgbonussen te halen!"
(891) Een gestolen generatie, Aboriginal kinderen op grote schaal gejat voor staatsopvoeding in AustraliŽ
(892) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv staatsopvoeding/onroerend goed
(893) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv onderzoek medicijngebruik
(894) Alweer een gestolen generatie, ouders worden op steeds grotere schaal uit gezag gezet om controles te voorkomen
(895) Kinderrechters worden door de Koningin benoemd, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(896) In de zittingzaal hangt een portret van de Koningin, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(897) Bij de gratie Gods bij wetgeving en benoeming staatshoofd waaruit blijkt die gratie Gods?
(898) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
(899) Politieke discussie: Koningshuis afschaffen! (Leken)rechters benoemen door Parlement!
Burgers zelf hun staatshoofd=President laten kiezen!
(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee aan de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!
Mijd andere Koninklijke organisaties probeer uw aankopen steeds ergens anders te doen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_organisaties_met_het_predicaat_Koninklijk
Ahold is bijvoorbeeld Albert Heijn, ga dus lekker boodschappen doen bij andere supermarkten en mijd Albert Heijn
Als steeds meer burgers meedoen gaan prijzen ook dalen neemt uw koopkracht toe! Tankt u nu ergens anders?

 

Moderne media worden nu ook ingezet om Anne-Marie te bevrijden uit de jeugdzorg
(Twitter met Ron en Judith)
(Hyves site Ron en Judith)
(Facebook Ron en Judith)
(Stem Groep Hop Rheden) Vraag iedereen die u kent om op Ron en Judith (Groep Hop) te stemmen mbt verkiezingen gemeenteraad Rheden
Vraag iedereen die u kent of zij ondersteuningsverklaringen willen tekenen die in Rheden nodig zijn om mee te mogen doen met verkiezingen gemeenteraad
Kloppen nevenfuncties bestuurders BSC gemeenten A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Waarom werden tot 2012 nergens bijbaantjes in het Centraal Stembureau en alle andere stembureaus opgegeven?
 

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2012 disclaimer" van toepassing.
Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen
met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media.