SLAVERNIJ IN NEDERLAND & POM ©
Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Informant jeugdzorg advocaat: Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen van ouders (met Hop) te onderdrukken.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

 

Politicus J. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is (financiŽle) fraude. U kunt hiervan aangifte doen.

Politicus J. Hop Ermelo: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is (financiŽle) fraude. U kunt hiervan aangifte doen.
Bekijk eerst mijn website over gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Uw BSN-nummer is uw BurgerSlavenNummer! Veel succes toegewenst in een voor u wellicht emotioneel moeilijke en lastige situatie.

De CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat: Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

(609) Voorbeeld Wob verzoek om de namen van meer dan 800 Officieren van Justitie die werken voor het Openbaar Ministerie te verkrijgen
(566) Voorbeeld Wob verzoek om de naam, titel, initialen, afschrift Koninklijk Besluit en nevenfuncties van de officier van justitie in uw zaak te verkrijgen

Stem Groep Hop in 2018.
U kunt iedereen die u kent in  de gemeenten waar Groep Hop mee doet aan verkiezingen vragen Groep Hop te stemmen. Dank u wel.

 

 

 

Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger

mw. mr. B.M.R.M. Bernadette
NLRM 99
Breda parket functie ?, GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN bij controle Hop bijbanenregister OM Breda
NU
Rotterdam parket Officier 1999-03-01, Controle 140608 Hop
Dordrecht Rechterplaatsvervanger 2008-05-01, Controle 140608 Hop
Controle 140608 Hop Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen bijbanenregister rechtbank Dordrecht
Aandachtsvestiging
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?
449 De 5e Balkenende-norm en de moordzaak Nienke Kleiss.  De NFI’ers twijfelden aan de schuld van Cees B. Zij wezen officier van justitie Bernadette Edelhauser erop dat het vreemd is dat van B. geen enkel DNA-spoor is gevonden na zo’n gewelddadige misdaad. Eikelenboom wijst met nadruk op de sporen die zijn gevonden op het moordwapen. Volgens hem zijn ze bruikbaar. Zijn collega Kloosterman denkt van niet. Hij besluit, als eindverantwoordelijke, de sporen niet in het NFI-rapport te zetten. Toen Edelhauser niet overtuigd was, zocht het tweetal het hogerop. Procureur-generaal Hulsebek, toenmalige topman van het OM, arrangeerde een tweede ontmoeting met Edelhauser. Die was opnieuw niet overtuigd, net als even later haar collega voor het hoger beroep MariŽtte Renckens. Wat vervolgens met al die discussie over het DNA-materiaal wordt gedaan, vormt een van de grootste pijnpunten van het hele rapport ‘Posthumus’. Edelhauser noch Renckens maakt in het strafdossier melding van hun gesprekken bij het NFI in het strafdossier. Zij melden die ook niet rechtstreeks aan de rechters. Hetzelfde verwijt treft NFI-onderzoekers Kloosterman en Eikelenboom. Ondanks hun inspanningen om gehoor te krijgen voor hun twijfel, zwijgen zij daarover bij rechtbank en hof. Bron: Advocaat-generaal Frits Posthumus Rapport OM 179 pagina inzake kleine en grove fouten in het onderzoek inzake de moord op Nienke Kleiss
Aandachtsvestiging
Aanklager Bernadette Edelhauser in de ‘Schiedammer parkmoord’ nu ook geschikt voor de functie Rechter-plaatsvervanger in Dordrecht.
Voor de moord op de 10-jarige Nienke Kleiss op 22 juni 2000 zat de Vlaardinger Cees Borsboom vier jaar onschuldig vast.

 

 

 

    GELDER

J.C.F. van 0449 mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2100
Docent SSR 2003-10-01-2006-01-01
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 10490
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 310591
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 10993
389 C221004 Officier eerste klasse Landelijk Parket 011001-GOG151008
389 C221004 Officier Arrondissementsparket Den Haag 010993-GOG151008
389 C221204 Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 131201-GOG151008
NU
389 C151008 Den Haag Hof Raadsheer 2008-02-01
389 C151008 Amsterdam Raadsheer-plaatsvervanger 2001-12-13
389 C221204 C151008 Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 1998-11-24
389 C221204 C151008 Den Haag Ressortsparket Waarnemend advocaat-generaal 010197
C151008 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1998-151008 Hop bijbanenregister Den Haag

 

 

Project 389. Als het Openbaar Ministerie contact opneemt met een burger dan verzoekt u gelijk om de naam, initialen, titel, functie en afschrift Koninklijk Besluit benoeming Officier van Justitie en doet u onderzoek naar nevenfuncties en de werkwijze van deze rechterlijk ambtenaar werkzaam voor het Openbaar Ministerie in eerdere zaken

  

Het gevaar! De Officier van Justitie als rechter, het zal eraan te komen aan u mijn publicaties vanaf 1997 heeft gevolgd

Nu de Officier van Justitie ook rechter is zou je hem ook moeten kunnen wraken? Of heeft de Tweede Kamer jaren geleden al de mogelijkheid om de Officier van Jusititie te wraken afgeschaft om het rechtssysteem voor het gewone volk steeds verder uit te hollen?

Telegraaf 4 juli 2006. OM mag zelf straffen opleggen.
DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) mag binnenkort zelf straffen opleggen. Nu is dat nog voorbehouden aan de rechter. De Eerste Kamer ging dinsdag akkoord met het wetsvoorstel daartoe van minister Piet Hein Donner (Justitie), dat ook de werkdruk van rechters moet tegengaan. GroenLinks en de SP stemden tegen. De nieuwe regeling, die naar verwachting vanaf maart gaat gelden, geeft het OM de mogelijkheid zaken af te handelen voor delicten waarop maximaal zes jaar celstraf staat, zoals vernielingen, winkeldiefstal en rijden onder invloed. Een officier van justitie kan dan direct een geldboete of een taakstraf van maximaal 180 uur opleggen of iemands rijbewijs voor maximaal een half jaar innemen. De zogeheten strafbeschikking, die in de plaats komt van de huidige transactie, kan ook bepalen dat iemand moet deelnemen aan een afkickprogramma of een straat- of contactverbod krijgt. In de nieuwe opzet is het OM niet meer afhankelijk van de medewerking van de verdachte. Nu is het nog zo dat als iemand weigert de transactie te betalen, de officier van justitie hem moet dagvaarden. Na een veroordeling wordt de straf dan ten uitvoer gelegd. Dat is tijdrovend, vooral als het gaat om eenvoudige strafzaken die veel voorkomen en waarbij de verdachte vaak verstek laat gaan. Straks krijgt betrokkene een strafbeschikking. Is hij het daar niet mee eens, dan kan hij zich ertegen verzetten en naar de strafrechter stappen. De nieuwe wet moet het rechtssysteem efficiŽnter maken, zodat de strafrechter zich alleen nog met de zwaardere zaken bezig hoeft te houden. Een schatting in 2002 wees uit dat in dat jaar ongeveer 65.000 zaken zonder tussenkomst van de rechter afgedaan hadden kunnen worden. Ook opsporingsambtenaren krijgen de bevoegdheid een lage geldboete op te leggen. Gemeenten mogen in sommige gevallen overtredingen in de openbare ruimte met een strafbeschikking afdoen.

 

 

389 De P.C.E. van Wijmen-norm. Wantrouwen past bij rechtspraak waar de Officier van Justitie, Advocaat-generaal of een rechter met twee petten opzit in de zittingzaal als voorbeeld van "onafhankelijke polderrechtspraak" in strijd met de Trias politica

De norm! "Het Nederlands Staatsbestel in Kort Bestek"
De Trias Politica norm: "De Grondwet gaat uit van de leer van de Trias Politica, dit is de leer van de scheiding van -of beter gezegd het evenwicht tussen- de staatsmachten, te weten de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechtsprekende macht"

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba. Wat de Grondwet is voor Nederland, is het Statuut voor het staatsverband van de drie landen. De Grondwet bevat de grondregels voor de organisatie en inrichting van de staat en voor de taak en het gezag van de belangrijkste overheidsorganen. De Grondwet gaat uit van de leer van de Trias Politica, dit is de leer van de scheiding van -of beter gezegd het evenwicht tussen- de staatsmachten, te weten de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechtsprekende macht. De Grondwet vormt tevens de basis voor belangrijke wetten waarin dit wordt uitgewerkt. In het eerste hoofdstuk van de Grondwet zijn de grondrechten van de burger opgenomen. Het Koningschap wordt erfelijk vervuld door wettige opvolgers uit het Huis van Oranje Nassau. De Koning is het staatshoofd. Koning en kabinet (de ministers) vormen samen de regering van Nederland. De regering wordt gecontroleerd door en is verantwoording verschuldigd aan de Staten-Generaal. Die verantwoording wordt gedragen door de ministers. De Koning is onschendbaar. De Staten-Generaal, ons parlement, vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk en bestaan uit de Tweede Kamer van 150 leden die rechtstreeks worden gekozen door de Nederlanders van achttien jaar en ouder en de Eerste Kamer van 75 leden die worden gekozen door de leden van provinciale staten. De zittingsduur van de kamers is vier jaar. Regering en Parlement tezamen vormen de centrale wetgever. Zij stellen gezamenlijk de Grondwet en de formele wetten vast, zoals de wetboeken, de organieke wetten die betrekking hebben op de inrichting van de staat, zoals de Kieswet, de Provinciewet, de Gemeentewet en tal van andere wetten die niet gemist kunnen worden in de moderne rechtsstaat. Het grondpatroon van de centrale staatsorganen (staatshoofd, regering, parlement) vindt men min of meer terug in onze provincies en gemeenten. In de provincies: de commissaris van de Koningin, gedeputeerde staten en provinciale staten; in de gemeenten: burgemeester, wethouders en gemeenteraad. Provincies en gemeenten hebben enerzijds deel aan de uitvoering van het centrale bestuur, anderzijds hebben zij ook eigen bestuurlijke en regelgevende bevoegdheden (verordeningen).

 

 

Het gevaar! Het CDA-beleid inzake de dubbelfunctie Officier van Justitie tevens rechter-plaatsvervanger

CDA: Tweede Kamer : Beleid nzake de rechter-plaatsvervanger (090699)

Beleid inzake de rechter-plaatsvervanger (090699)

Den Haag, 9 juni 1999

Fractiecommissie: Justitie

AO. 9 juni 1999 met de minister en de staatssecretaris van Justitie over het beleid inzake de rechter-plaatsvervanger (26 352, nr. 3).

De brief van de minister van 1 februari 1999 over de rechter-plaatsvervanger bevat ten eerste een historisch overzicht. Daarin wordt o.a. verwezen naar de wettelijke regeling over onverenigbaarheden en het kennisgeven en registreren van nevenfuncties door rechterlijke ambtenaren (art. 44 Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren). Daaruit blijkt dat thans het zijn van advocaat of notaris niet onverenigbaar is met het rechter-plaatsvervangerschap. Nadat tijdens de vorige kabinetsperiode enkele incidenten waren voorgevallen (van concrete misstanden was overigens geen sprake), heeft de ambtsvoorgangster van de huidige minister een concept-wetsvoorstel opgesteld, houdende een wettelijk verbod voor de advocaat om in het eigen rechtsgebied op te treden als rechter-plaatsvervanger.

Het bleek echter dat de schijn van onpartijdigheid niet alleen bij advocaten kon ontstaan en dat er eigenlijk meer sprake was van een kwantiteits- dan van een integriteitsprobleem, in dier voege dat de rechtsprekende macht voor ongeveer 101 % afhankelijk is van plaatsvervangers om rechtszaken binnen redelijke tijd te kunnen afdoen. In feite is hier dus sprake van een capaciteitstekort.

De CDA-fractie koestert overigens twijfel aan deze opgave. Sommige rechtsbanken doen er een half jaar of langer over om een civiel vonnis te wijzen en dit kan in gemoede niet meer als redelijk worden beschouwd. Zou men (uitzonderingen daargelaten) een termijn van bijvoorbeeld twee maanden tussen fourneren van de stukken en vonnis redelijk achten, dan wordt het capaciteitstekort waarvan hierboven sprake was, aanzienlijk groter dan 10%. De CDA-fractie stemt overigens van harte in met de opvatting van de minister (blz. 3 van zijn brief) dat de rechterlijke macht niet structureel afhankelijk mag zijn van de inzet van plaatsvervangers. Anderzijds verdient volle instemming, s ministers stelling, dat elke schijn van belangenverstrengeling voorkomen moet worden.

In dit verband is o.a. de wettelijke plicht ingevoerd tot verandering van alle (neven) functies, ook door rechters-plaatsvervanger in een openbaar register. Er bestaat inmiddels op internet bij Censuur in Nederland een antecedentenregister van leden van de rechterlijke macht, waarin ook de bijbanen en nevenfuncties zijn opgenomen.

Het bekend zijn van deze gegevens maakt het beter mogelijk om een toedelingsbeleid te voeren van (bepaalde) zaken aan (bepaalde) rechters. Ook daaraan wordt gewerkt. Volgens de minister wordt gewerkt aan het formuleren van criteria voor dit beleid. Daarenboven geldt uiteraard de persoonlijke verantwoordelijkheid van iedere rechter (plaatsvervanger), naar ook mijn eigen ervaring uitwijst: er kunnen zich altijd onvoorspelbare situaties voordoen, die aanleiding kunnen zijn om zich onmiddellijk uit een zaak terug te trekken.

Als gevolg van gevoerd beleid is de inzet van rechter-plaatsvervangers inmiddels verminderd en is er voorshands vanaf gezien advocaten als rechter-plaatsvervanger voor te dragen in het eigen rechtsgebied. Voorts wordt er onderzoek ingesteld met het doel te komen tot criteria voor het opstellen van toetsingskaders voor het benoemen en inzetten van rechters-plaatsvervanger.

In zijn brief kondigt de minister ook aan welk beleid hij thans wil gaan voeren. Het instituut van rechter-plaatsvervanger wordt niet afgeschaft. Dit heeft de cordiale steun van de CDA-fractie. Er zijn immers diverse voordelen aan dit instituut verbonden (de brief vermeldt deze ook): het voorkomen van achterstand; de mogelijkheid om over de gewenste specialistische kennis te beschikken; de vorming tot beroepsrechter via o.a. het plaatsvervangerschap en, last but not laest, het uiterst wenselijk contact tussen (beroeps) rechter en samenleving, juist ook in de contekst van concrete rechtszaken.

De afhankelijkheid van de rechterlijke macht van plaatsvervangers wordt verkleind door de strafsector van de rechtbanken structureel te versterken. Elke schijn van partijdigheid moet worden vermeden, o.a. door de registers van nevenfuncties goed bij en op orde te houden. De minister wil verder bevorderen dat via een wettelijke bepaling zo concreet mogelijk kan worden getoetst welk rechterlijk handelen (het vervullen van nevenfuncties) ongewenst is met het oog op een goede ambtsvervulling door de rechter en de daarvoor vereiste onpartijdig- en onafhankelijkheid, een norm die, zo zegt de minister, specifieker is, dan die uit de art. 11 en 14 Wet Rechterlijke Organisatie. Ook dit alles heeft de instemming van de CDA-fractie, hetgeen ook geldt de ontwikkeling van nader integriteitsbeleid en een gedragscode.

De minister kondigt ten slotte aan het huidige benoemingsbeleid ook advocaten kunnen in het eigen rechtsgebied rechter-plaatsvervanger zijn - te handhaven. Aanbevelingen tot benoeming moeten aangeven waarom iemand als rechter-plaatsvervanger wordt voorgedragen; de aanbeveling wordt in beginsel gehonoreerd. Toch zou in de toekomst naar de neming van de CDA-fractie de meer-ideale situatie nagestreefd moeten worden dat de rechter-plaatsvervanger in alle geval niet in de eigen arrondissementsrechtbank optreedt.

De CDA-fractie prijst zich gelukkig, dat het waardevolle instituut van de rechter-plaatsvervanger niet is prijsgegeven in de modieuze neiging om direct toe te geven aan de waan van de dag. De positieve aspecten van het instituut zijn hierboven al weergegeven. Het belangrijkste daarbij is, zo komt het de CDA-fractie voor, de mogelijkheid om zinvolle verbindingen aan te brengen tussen rechterlijke macht en samenleving. Moge het ambt van rechter op zich tot enige isolatie kunnen leiden, via deelname van andere juristen niet rechters aan de rechtspraak wordt een interne dialoog tussen rechter en samenleving op gepaste wijze mogelijk gemaakt.

P.C.E. van Wijmen, (43)
Tweede-Kamerlid

 

 

 

Emailbericht 2 februari 2005 van J. Hop aan de heer Zuilhof publieksvoorlichting Openbaar Ministerie

Geachte heer Zuilhof,

Beleefd verzoek ik u mijn verzoeken door te sturen naar de persoon die wel de beschikking heeft over de complete bijbanenregister van alle Officieren van Justitie in Nederland?

Beleefd verzoek ik u mijn verzoeken door te sturen naar de persoon die wel de beschikking heeft over alle Koninklijke Besluiten van benoemingen van rechterlijke ambtenaren bij het Openbaar Ministerie.

Beleefd verzoek ik u aan mij mede te delen aan welke persoon met welk adres u al mijn verzoeken heeft doorgestuurd?

Met vriendelijke groet,

J. Hop.

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: post@openbaarministerie.nl [mailto:post@openbaarministerie.nl]

Verzonden: woensdag 2 februari 2005 16:35

Aan: j.hop3@chello.nl

Onderwerp: RE: Verzoek om afschrift Konininklijke Besluiten OvJ

 

Geachte heer J Hop,

U doet het verzoek om het complete bijbanen register van alle OM medewerkers. Eveneens doet u een verzoek voor toezending Koninklijke Besluiten van alle Officieren van Justitie die bij het OM zijn benoemd.

Helaas kan ik niet aan dit verzoeken voldoen daar deze informatie niet tot mijn beschikking heb.

Ik hoop dat ik u van dienst heb kunnen zijn.

Met vriendelijke groet,

Dick Zuilhof

Publieksvoorlichting Openbaar Ministerie

 

> Dit is een formulier van . Het werd verstuurd door

> j.hop3@chello.nl op woensdag 2 februari 2005 om 15:50:26

> ---------------------------------------------------------------------------

>

> email: j.hop3@chello.nl

>

> naam: J.Hop, J.Hop

>

> tekst: Beleefd verzoek ik u om toezending van een compleet afschrift van

> het bijbanenregister van het arrondissementsparket Rotterdam?

>

> , Beleefd verzoek ik u om toezending van complete afschriften van alle

> Koninklijke Besluiten van Officieren van Justitie die bij het OM Rotterdam

> zijn benoemd?

 

 

Project 190 Bijbanenregister arrondissementsparket Alkmaar

Arrondissementsparket Alkmaar, Kruseman van Eltenweg 2, 1817 BC Alkmaar, Postbus 94, 1800 AB Alkmaar, telefoon : 072 - 527 46 46, fax : 072 - 527 47 24 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het arrondissementsparket Alkmaar per e-mail. Ik heb van het OM-Alkmaar nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Alkmaar ook om afschrift van een compleet bijbanenregister te vragen en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het arrondissementsparket Alkmaar per e-mail. Ik heb van het OM-Alkmaar nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Alkmaar ook om afschrift van alle Koninklijke Besluiten te vragen van benoemingen Officieren van Justitie bij het OM Alkmaar en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

 

 

Project 219 Bijbanenregister arrondissementsparket Almelo

Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Almelo, Egbert Gorterstraat 5, 7607 GB Almelo, Postbus 419, 7600 AK Almelo, telefoon : 0546 - 83 27 27, fax: : 0546 - 82 40 75, E-mail ?

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het arrondissementsparket Almelo per e-mail. Ik heb van het OM-Almelo nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Almelo ook om afschrift van een compleet bijbanenregister te vragen en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het arrondissementsparket Almelo per e-mail. Ik heb van het OM-Almelo nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Almelo ook om afschrift van alle Koninklijke Besluiten te vragen van benoemingen Officieren van Justitie bij het OM Almelo en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

 

Project 242 Bijbanenregister arrondissementsparket Amsterdam

Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Amsterdam, Parnassusweg 220, 1076 AV Amsterdam, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam, telefoon: 020 - 541 21 11, E-mail ?

November 2004 belde Hop meermalig met het arrondissementsparket Amsterdam. Afgesproken werd dat het OM een maand nodig had om alle bijbaantjes uit de dossiers van rechterlijke ambtenaren te halen en deze gegevens zouden aan Hop worden toegestuurd. Dat is tot op heden nog steeds niet gebeurt.

De norm voor de werkwijze van het OM Amsterdam is dus burgers aan het lijntje houden om inzage in de bijbaantjes van OvJ te voorkomen.

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het arrondissementsparket Amsterdam per e-mail. Ik heb van het OM-Amsterdam nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Amsterdam ook om afschrift van een compleet bijbanenregister te vragen en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het arrondissementsparket Amsterdam per e-mail. Ik heb van het OM-Amsterdam nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Amsterdam ook om afschrift van complete Koninklijke Besluiten van benoemde Officieren van Justitie te vragen en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

 

Project 283 Bijbanenregister arrondissementsparket en ressortsparket Arnhem met KB-informatie op internet

Ressortsparket Arnhem

Openbaar Ministerie Ressortsparket Arnhem

Openbaar Ministerie, Ressortsparket Arnhem

Bedrijfsbureau

Postadres Postbus 30200, 6803 AE Arnhem

Bezoekadres Paleis van Justitie, Walburgstraat 2-4, 6811 CD Arnhem, telefoon 026-3592000, fax 026-3593390

Onderdeel Bedrijfsbureau
Contactpersoon Inez Bosman, management assistente,
Doorkiesnummer 026-3593381
Datum 9 september 2004
Ons kenmerk IBO
Bijlagen --
Onderwerp inzage nevenfunctie register

 

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het ressortsparket Arnhem per e-mail. Ik heb van het OM-Arnhem nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Arnhem ook om afschrift van een compleet bijbanenregister te vragen en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het ressortparket Arnhem per e-mail. Ik heb van het OM-Arnhem nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Arnhem ook om afschrift van alle Koninklijke Besluiten te vragen van benoemingen rechterlijke ambtenaren bij het OM Arnhem en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

 

 

 

283 De Nielen-norm. Ressortsparket Arnhem weigert Hop op 6 september 2004 inzage in het openbaar bijbanenregister, eist nu identificatieplicht voordat inzage in het openbaar bijbanenregister wordt gegeven

Productie 1, brief aan de MINISTER-PRESIDENT

 

Openbaar Ministerie, Ressortsparket Arnhem

Bedrijfsbureau

Postadres Postbus 30200, 6803 AE Arnhem

Bezoekadres Paleis van Justitie, Walburgstraat 2-4, 6811 CD Arnhem, telefoon 026-3592000, fax 026-3593390

 

De heer J. Hop
Joubertstraat 24,
3851 DM Ermelo

 

Onderdeel Bedrijfsbureau
Contactpersoon Inez Bosman, management assistente,
Doorkiesnummer 026-3593381
Datum 9 september 2004
Ons kenmerk IBO
Bijlagen --
Onderwerp inzage nevenfunctie register

Geachte heer Hop,

Van mijn collega, de heer Nielen, begreep ik dat u op 6 september jongstleden verzocht hebt om inzage in het nevenfunctieregister. Aangezien u die inzage op dat moment niet verleend kon worden, verzocht u een kopie van het register aan u toe te sturen.

Hiermee deel ik u mede dat het niet mogelijk is een kopie van het register toe te sturen. Indien u inzage wenst in het register, kunt u daartoe een afspraak maken via bovenvermeld telefoonnummer.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende geÔnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten,

Inez Bosman

Management assistente

 

Arrondissementsparket Arnhem

 

Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Arnhem Algemeen adres: Walburgstraat 2 - 4

Postbus 9032

6800 EP Arnhem

telefoon : 026 - 359 20 00

fax : 026 - 359 35 99
E-mail ?

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het arrondissementsparket Arnhem per e-mail. Ik heb van het OM-Arnhem nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Arnhem ook om afschrift van een compleet bijbanenregister te vragen en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het arrondissementsparket Arnhem per e-mail. Ik heb van het OM-Arnhem nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Arnhem ook om afschrift van alle Koninklijke Besluiten te vragen van benoemingen Officieren van Justitie bij het OM Arnhem en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

 

Project 333 Bijbanenregister arrondissementsparket Assen

Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Assen, Brinkstraat 4, 9401 HZ Assen, Postbus 30004, 9400 RA Assen, telefoon : 0592 - 33 92 22, fax : 0592 - 318 104, E-mail ?

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het arrondissementsparket Assen per e-mail. Ik heb van het OM-Assen nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Assen ook om afschrift van een compleet bijbanenregister te vragen en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het arrondissementsparket Assen per e-mail. Ik heb van het OM-Assen nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Assen ook om afschrift van alle Koninklijke Besluiten te vragen van benoemingen Officieren van Justitie bij het OM Assen en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

 

 

Project 343 Bijbanenregister arrondissementsparket Breda

Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Breda, Sluissingel 20, 4811 TA Breda, Postbus 90112, 4800 RA Breda, telefoon : 076 - 531 13 11, fax : 076 - 531 16 50, E-mail ?

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het arrondissementsparket Breda per e-mail. Ik heb van het OM-Breda nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Breda ook om afschrift van een compleet bijbanenregister te vragen en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het arrondissementsparket Breda per e-mail. Ik heb van het OM-Breda nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Breda ook om afschrift van alle Koninklijke Besluiten te vragen van benoemingen Officieren van Justitie bij het OM Breda en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

 

Project 367 Bijbanenregister arrondissementsparket Den Bosch

Openbaar Ministerie Arrondissement 's-Hertogenbosch, Leeghwaterlaan 8, 5223 BA 's-Hertogenbosch, Postbus 70581, 5201 CZ 's-Hertogenbosch, telefoon : 073 - 620 20 20, E-mail ?

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het arrondissementsparket Den Bosch per e-mail. Ik heb van het OM-Den Bosch nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Den Bosch ook om afschrift van een compleet bijbanenregister te vragen en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het arrondissementsparket Den Bosch per e-mail. Ik heb van het OM-Den Bosch nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Den Bosch ook om afschrift van alle Koninklijke Besluiten te vragen van benoemingen Officieren van Justitie bij het OM Den Bosch en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

 

Project 379 Bijbanenregister arrondissementsparket Den Haag

Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Den Haag, Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, telefoon : 070 - 381 31 31, E-mail ?

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het arrondissementsparket Den Haag per e-mail. Ik heb van het OM-Den Haag nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Den Haag ook om afschrift van een compleet bijbanenregister te vragen en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het arrondissementsparket Den Haag per e-mail. Ik heb van het OM-Den Haag nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Den Haag ook om afschrift van alle Koninklijke Besluiten te vragen van benoemingen Officieren van Justitie bij het OM Den Haag en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

 

Project 380 Bijbanenregister arrondissementsparket Dordrecht

Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Dordrecht, Burgemeester de Raadtsingel 93c (kantoor), Steegoversloot 36 (publieksfuncties), 3311 PP Dordrecht, Postbus 7005, 3300 GE Dordrecht, telefoon : 078 - 639 13 91, fax : 078 - 639 15 90, E-mail ?

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het arrondissementsparket Dordrecht per e-mail. Ik heb van het OM-Dordrecht nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Dordrecht ook om afschrift van een compleet bijbanenregister te vragen en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het arrondissementsparket Dordrecht per e-mail. Ik heb van het OM-Dordrecht nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Dordrecht ook om afschrift van alle Koninklijke Besluiten te vragen van benoemingen Officieren van Justitie bij het OM Dordrecht en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

 

Project 381 Bijbanenregister arrondissementsparket Groningen

Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Groningen, Guyotplein 1, Groningen, Postbus 577, 9700 AN Groningen, telefoon : 050 - 316 61 66, fax : 050 - 316 62 79, E-mail ?

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het arrondissementsparket Groningen per e-mail. Ik heb van het OM-Groningen nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Groningen ook om afschrift van een compleet bijbanenregister te vragen en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het arrondissementsparket Groningen per e-mail. Ik heb van het OM-Groningen nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Groningen ook om afschrift van alle Koninklijke Besluiten te vragen van benoemingen Officieren van Justitie bij het OM Groningen en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

 

 

Norm 385 Arrondissementsparket Haarlem weigert inzake in het OPENBAAR register nevenfuncties rechterlijke ambtenaren

20 Macht is recht! Wie meer macht heeft, heeft meer rechten, en eigent zich ongestraft meer rechten toe (Rene Diekstra 22-5-2000)

Mr. H.P. Wooldrik Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem: "Eigenlijk zijn wij toch een volk van dominees en regenten. Van boven ons gesteld gezag, en daar hoort ook de rechtspraak bij. De volksrechtbank met jury drukten wij meteen de kop in, terwijl de Duitsers, Belgen, Fransen en Engelsen er allemaal iets van hebben. De rechtspraak laat je niet over aan het gewone volk, vindt men, daar heb je autoriteiten voor." Bron: Groene Amsterdammer.

Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Haarlem, Stationsplein 80, 2011 LM Haarlem, Postbus 601, 2003 RP Haarlem, telefoon: 023 - 512 61 26, fax : 023 - 5126440,  E-mail ?

 

 

Het VELDKAMP-syndroom staat voor de partners van Justitie medewerkers die gaan klagen als op internet wordt vermeldt dat hun echtgenote burgers aan de telefoon netjes en correct conform de wet behandeld

De Annelies Veldkamp-norm voor inzage openbaar bijbanenregister arrondissementsparket Haarlem Ermelo. Vrijdag. Hop belt met het arrondissementsparket Haarlem. "Goede middag, mag ik de secretaresse van de Hoofdofficier? Moment.  Met Annelies Veldkamp. Goede middag met Hop. Ik wil graag een afspraak maken voor inzage in het bijbanenregister Officieren van Justitie dinsdag einde morgen, begin van de middag. Ik weet niet precies hoe laat ik in Haarlem ben. Heeft u hiervoor toestemming van het College van procureurs-generaal? Nee, dat is niet nodig het is een openbaar registers dat gewoon ingezien kan worden. Ik weet het niet mag ik wat gegevens van u noteren dan bel ik u terug. Even later wordt Hop netjes terug gebeld. Met Annelies Veldkamp. U heeft gelijk deze toestemming is niet nodig. Ik weet niet of het lukt dinsdag? Hop: Het is altijd hetzelfde. Als het dinsdag niet lukt dan wil ik graag een afspraak met u maken dat u mij deze gegevens even toestuurt. Kan het niet later? Nee ik ben dinsdag in Haarlem. Veldkamp: Mag ik u hierover maandag weer even terug bellen? Ok. Met Annelies Veldkamp is op maandag afgesproken dat  zij de bijbanen gegevens naar Hop zal toesturen. 

 

De Mandy Jacobs-norm. Het is nu donderdag 24 maart 2005. U bent dus net in Haarlem geweest. U heeft nu echter te maken met Mandy Jacobs afdeling personeelszaken van het parket Haarlem Telefoon 023-5126424. Ik bericht u dat het toezenden van een afschrift van het bijbanenregister toch niet zal gebeuren. U moet toch eerst een schriftelijk verzoek indienen bij het College van Procureurs-generaal voor inzage in het bijbanenregister. U vroeg mij dit schriftelijk aan u te bevestigen. Dat ga ik niet doen want dan moet u eerst een schriftelijk verzoek hiertoe indienen. U krijgt van mij dus GEEN INZAGE in het openbare bijbanenregisters van het Openbaar Ministerie te Haarlem. U wijst op de wetgeving waarin dit wettelijk is geregeld en dat inzage in het bijbanenregister openbaar is. Kort samengevat bericht ik u dat ik geen sodemieter te maken heb met wetgeving want ik, MANDY JACOBS van het OPENBAAR MINISTERIE HAARLEM maak uit dat ik maling heb aan de wet en ik geef u de inzage in het openbare bijbanenregister niet om u nog eens duidelijk te maken dat het OM in Nederland boven de wet staat. De WET geldt niet voor het OM. Meneer Hop ondertussen moet u dat toch weten. De Mandy Jacobs-norm is vastgesteld op 24 maart 2005 omstreeks 15:00 uur in een telefoongesprek.

 

De MALAFIDE Mandy Jacobs-norm is niet van toepassing op Maclean! Zoals de wet dat voorschrijft zijn haar bijbaantjes wel netjes openbaar via het bijbanenregister van de rechtbank Alkmaar

    MACLEAN


B.L.0557 mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 3195
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Arnhem 81090
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Haarlem 191291
Buitengewoon verlof arrondissementsparket Haarlem 10592
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Haarlem 10795
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Haarlem 010296
NU
389 Haarlem parket Officier eerste klasse 010704
389 Alkmaar Rechter-plaatsvervanger 041202
NEVENFUNCTIES
C230304-260305 Voorzitter Protestants Koopvaardijwerk Amsterdam 010498
C230304-260305 Jeugdouderling Westerkerk Amsterdam 010502
C230304-260305 Columnist Recherche Magazine Monnickendam 010102
C230304-260305 Hop bijbanenregister Alkmaar
C220305 INZAGE OPENBAAR BIJBANENREGISTER PARKET HAARLEM WORDT GEWEIGERD!
385 Arrondissementsparket Haarlem WEIGERT inzage van het openbaar bijbanenregister om de bijbaantjes van de Officieren van Justitie in Haarlem voor burgers verborgen te houden.

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het arrondissementsparket Haarlem per e-mail. Ik heb van het OM-Haarlem nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Haarlem ook om afschrift van een compleet bijbanenregister te vragen en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het arrondissementsparket Haarlem per e-mail. Ik heb van het OM-Haarlem nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Haarlem ook om afschrift van alle Koninklijke Besluiten te vragen van benoemingen Officieren van Justitie bij het OM Haarlem en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

Project 246 Bijbanenregister arrondissementsparket Leeuwarden

Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Leeuwarden, Zaailand 102, 8911 BN Leeuwarden, Postbus 21035, 8900 JA Leeuwarden, tel.: 058 - 234 16 10, fax: 058 - 234 16 00, E-mail ?

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het arrondissementsparket Leeuwarden per e-mail. Ik heb van het OM-Leeuwarden nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Leeuwarden ook om afschrift van een compleet bijbanenregister te vragen en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het arrondissementsparket Leeuwarden per e-mail. Ik heb van het OM-Leeuwarden nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Leeuwarden ook om afschrift van alle Koninklijke Besluiten te vragen van benoemingen Officieren van Justitie bij het OM Leeuwarden en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

 

 

Project 246 Bijbanenregister ressortsparket Leeuwarden 

Openbaar Ministerie Ressortsparket Leeuwarden, Adres ?, Postcode en woonplaats ?, Telefoon ?, E-mail ?

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het ressortsparket Leeuwarden per e-mail. Ik heb van het OM-Leeuwarden nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Leeuwarden ook om afschrift van een compleet bijbanenregister te vragen en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het ressortparket Leeuwarden per e-mail. Ik heb van het OM-Leeuwarden nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Leeuwarden ook om afschrift van alle Koninklijke Besluiten te vragen van benoemingen rechterlijke ambtenaren bij het OM Leeuwarden en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

 

Project 394 Bijbanenregister arrondissementsparket Maastricht

Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Maastricht, St. Annadal 1, 6214 PA Maastricht, Postbus 1987, 6201 BZ Maastricht, telefoon : 043 - 346 54 65, fax : 043 - 343 04 95, E-mail ?

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het arrondissementsparket Maastricht per e-mail. Ik heb van het OM-Maastricht nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Maastricht ook om afschrift van een compleet bijbanenregister te vragen en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het arrondissementsparket Maastricht per e-mail. Ik heb van het OM-Maastricht nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Maastricht ook om afschrift van alle Koninklijke Besluiten te vragen van benoemingen Officieren van Justitie bij het OM Maastricht en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

 

 

Project 384 Bijbanenregister ressortsparket Den Haag

Openbaar Ministerie Ressortsparket Den Haag, Adres ?, Postcode en woonplaats ?, Telefoon ?, E-mail ?

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het ressortsparket Den Haag per e-mail. Ik heb van het OM-Den Haag nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Den Haag ook om afschrift van een compleet bijbanenregister te vragen en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het ressortparket Den Haag per e-mail. Ik heb van het OM-Den Haag nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Den Haag ook om afschrift van alle Koninklijke Besluiten te vragen van benoemingen rechterlijke ambtenaren bij het OM Den Haag en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

 

Project 411 Bijbanenregister arrondissementsparket Middelburg

Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Middelburg, Kousteensedijk 2, 4331 JE Middelburg, Postbus 5012, 4330 KA Middelburg, telefoon : 0118 - 67 70 00, E-mail ?

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het arrondissementsparket Middelburg per e-mail. Ik heb van het OM-Middelburg nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Middelburg ook om afschrift van een compleet bijbanenregister te vragen en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het arrondissementsparket Middelburg per e-mail. Ik heb van het OM-Middelburg nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Middelburg ook om afschrift van alle Koninklijke Besluiten te vragen van benoemingen Officieren van Justitie bij het OM Middelburg en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

 

Project 365 Bijbanenregister arrondissementsparket Roermond

Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Roermond, Publieksfunctie, Willem II Singel 6, 6041 HR Roermond, Vestigingsadres:, Buitenop 8 C-D, 6041 LA Roermond, Postadres:, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, Tel. (0475) 35 22 22, Fax. (0475) 35 24 40, E-mail ?

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het arrondissementsparket Roermond per e-mail. Ik heb van het OM-Roermond nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Roermond ook om afschrift van een compleet bijbanenregister te vragen en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het arrondissementsparket Roermond per e-mail. Ik heb van het OM-Roermond nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Roermond ook om afschrift van alle Koninklijke Besluiten te vragen van benoemingen Officieren van Justitie bij het OM Roermond en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

 

 

Project 403 Bijbanenregister arrondissementsparket Rotterdam

Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Rotterdam, Wilhelminaplein 100/125, 3072 AK Rotterdam, Postbus 50956, 3007 BT Rotterdam, telefoon : 010-8888000, E-mail ?

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het arrondissementsparket Rotterdam per e-mail. Ik heb van het OM-Rotterdam nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Rotterdam ook om afschrift van een compleet bijbanenregister te vragen en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het arrondissementsparket Rotterdam per e-mail. Ik heb van het OM-Rotterdam nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Rotterdam ook om afschrift van alle Koninklijke Besluiten te vragen van benoemingen Officieren van Justitie bij het OM Rotterdam en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

 

 

Project 418 Bijbanenregister arrondissementsparket Utrecht

Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Utrecht, Vrouwe Justitiaplein 1, 3511 EX Utrecht, 3500 DA Utrecht, telefoon : 030 - 2233000, fax : 030 - 2235649, E-mail ?

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het arrondissementsparket Utrecht per e-mail. Ik heb van het OM-Utrecht nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Utrecht ook om afschrift van een compleet bijbanenregister te vragen en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het arrondissementsparket Utrecht per e-mail. Ik heb van het OM-Utrecht nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Utrecht ook om afschrift van alle Koninklijke Besluiten te vragen van benoemingen Officieren van Justitie bij het OM Utrecht en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

 

 

Hop verzoekt op 2 september 2005 om inzage in het openbaar register nevenfuncties Openbaar Ministerie Zutphen. Het bleek echter een openbaar register nevenfuncties uit 2003 te zijn waarbij gegevens waren bijgewerkt tot 22 oktober 2003. Het register was twee jaar oud zonder te zijn bijgewerkt

 

Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Zutphen,

Martinetsingel 2, 7201 DT Zutphen.

Ermelo, 11 september 2005.

Geachte mevrouw Meijer (Secretaresse Hoofdofficier)

Betreft: Klacht en verzoek inzake openbaar register nevenfuncties.

Ondergetekende bezocht het arrondissementsparket Zutphen op 2 september 2005 en vroeg bij de informatiebalie om inzage in het openbaar register nevenfuncties rechterlijke ambtenaren Openbaar Ministerie. De persoon bij de balie kon mij onmiddellijk een afschrift van dit register geven. Het bleek echter een openbaar register nevenfuncties uit 2003 te zijn waarbij gegevens waren bijgewerkt tot 22 oktober 2003. Mijn verzoek dateerde echter 2 september 2005 dus dit register was twee jaar oud zonder te zijn bijgewerkt.Klager verzocht om een kopie van het register. De baliemedewerker belde met mevrouw Meijer om toestemming. Mevrouw Meijer vroeg de naam van de persoon die om afschrift van een kopie vroeg. Ik vertelde de baliemedewerker dat identificatie niet verplicht is voor inzage in openbare OM bijbanenregisters maar ik vertelde dat mijn naam Hop was omdat ik sowieso een klacht over het oude bijbanenregister wilde indienen.

Klacht. 1.

Hierbij dien ik dus een klacht in dat aan ondergetekende op 2 september 2005 op zijn verzoek om inzage in het openbaar register nevenfuncties rechterlijke ambtenaren OM ten onrechte een register uit 2003 werd overlegd. Het arrondissementsparket Zutphen ten onrechte geen actueel bijgewerkt aan klager heeft overlegd. Verzocht wordt de ingediende klacht gegrond te verklaren?

Klacht 2. Het OM Zutphen ten onrechte een kopie van het openbaar register nevenfuncties OM Zutphen aan klager (Hop) weigerde.

Klacht 3. Het OM Zutphen ten onrechte vroeg om identificatie van een burger toen die burger om een afschrift van het OM openbaar register nevenfuncties vroeg.

Ondergetekende verzoekt hierbij om:

1. Afschrift van een complete lijst rechterlijke ambtenaren OM Zutphen met juridisch juiste namen, titels, initialen en functies?

2. Afschrift van een compleet openbaar register nevenfuncties inclusief raio’s

3. Afschrift van alle en complete Koninklijke Besluiten van alle rechterlijke ambtenaren die per 2 september 2005 bij het arrondissementsparket Zutphen zijn benoemd.

In afwachting van uw beslissing op de ingediende klacht en het ingediende verzoek.

Hoogachtend.

J. Hop.

Auteur website Censuur in Nederland www.burojeugdzorg.nl

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

 

Project 425 Bijbanenregister arrondissementsparket Zutphen

Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Zutphen, Martinetsingel 2, 7201 DT Zutphen, Postbus 9013, 7200 GP Zutphen, telefoon : 0575 - 59 35 00, fax : 0575 - 51 82 49, E-mail ?

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het arrondissementsparket Zutphen per e-mail. Ik heb van het OM-Zutphen nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Zutphen ook om afschrift van een compleet bijbanenregister te vragen en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het arrondissementsparket Zutphen per e-mail. Ik heb van het OM-Zutphen nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Zutphen ook om afschrift van alle Koninklijke Besluiten te vragen van benoemingen Officieren van Justitie bij het OM Zutphen en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

 

 

 

 

Project 243 Bijbanenregister ressortsparket Amsterdam

Openbaar Ministerie Ressortsparket Amsterdam, Adres ?, Postcode en woonplaats ?, Telefoon ?, E-mail ?,  

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het ressortsparket Amsterdam per e-mail. Ik heb van het OM-Amsterdam nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Amsterdam ook om afschrift van een compleet bijbanenregister te vragen en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het ressortparket Amsterdam per e-mail. Ik heb van het OM-Amsterdam nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Amsterdam ook om afschrift van alle Koninklijke Besluiten te vragen van benoemingen rechterlijke ambtenaren bij het OM Amsterdam en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

 

 

 

 

Project 310 Bijbanenregister ressortsparket Den Bosch

Openbaar Ministerie Ressortsparket Den Bosch, Adres ?, Postcode en woonplaats ?, Telefoon ?, E-mail ?

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het ressortsparket Den Bosch per e-mail. Ik heb van het OM-Den Bosch nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Den Bosch ook om afschrift van een compleet bijbanenregister te vragen en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

Op 2 februari 2005 verstuurde J. Hop onderstaand 2e verzoek aan het ressortparket Den Bosch per e-mail. Ik heb van het OM-Den Bosch nog geen antwoord op mijn verzoek ontvangen. U kunt mijn werk steunen door het OM-Den Bosch ook om afschrift van alle Koninklijke Besluiten te vragen van benoemingen rechterlijke ambtenaren bij het OM Den Bosch en een kopietje hiervan naar mij toe te sturen. 

U delete mijn naam en emailadres en vermeld op die plaats vervolgens uw naam en emailadres en klik op verzenden.

 

Hieronder kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt

Onderwerp:Reactie/vraag:Uw naam:   

Uw emailadres:   


 

Verzenden

Wijzigen

 

 

 

14 maart 2004 Het gevaar! Het kopiŽren van de bijbanenopgaven van ambtenaren van het Openbaar Ministerie ressortparket Den Bosch door burgers wordt niet toegestaan! 

Tijdens mijn inzage op 15 maart 2004 in het bijbanenregister van het ressortparket in Den Bosch vond ik het onderstaande protocol inzake "werkinstructie inzage bijbanenregister" wat ik vervolgens even heb overgeschreven en nu publiceer op mijn internetsite: 

Arrondissementale Stafdienst, Facilitair bedrijf, Documentaire Informatievoorziening Centrale Informatiebalie

1. Bij de portier van het paleis van justitie wordt een verzoek om inzage in het register nevenfuncties van het ressortparket gedaan

2. De portier verwijst verzoeker door naar de Centrale Informatiebalie

3. De medewerk(st)er verstrekt het register met de mededeling dat inzage slechts is toegestaan binnen de ruimte van het CIB.

4. Tevens wordt desgevraagd meegedeeld dat kopiŽren niet is toegestaan, notities maken of overschrijven daarentegen wel.

5.  De medewerk(st)er CIB noteert op een daartoe beschikbare lijst het feit en de datum van inzage op een turflijst

6. De medewerker bergt het register op.

Twan Koks, 27 september 2000.

 

Toelichting Hop!

Bijbanen medewerkers ressortsparket kunnen nu steeds gemakkelijk op mijn internetsites worden ingezien, veel valt er dus niet te turven omdat nadat ik persoonlijk weer even langs ben geweest de bijbaantjes makkelijker en buiten de CIB ruimte op internet ingezien kunnen worden en dus WEL gekopieerd kunnen worden door burgers. Toch heb ik veel respect voor de heer Twan Koks dat hij deze regeling, binnen zijn mogelijkheden, zo goed mogelijk voor burgers probeert te regelen. Zulke medewerkers zouden er meer bij Justitie moeten rondlopen. Ik heb op 15 maart 2004 voor het laatst de bijbanen bij het ressortsparket Den Bosch overgeschreven. J. Hop, 18 maart 2004.

LOOPBAANMOGELIJKHEDEN OFFICIER VAN JUSTITIE Een officier van justitie heeft de mogelijkheid om zich zowel inhoudelijk als in de managementlijn te ontwikkelen. Inhoudelijke ontwikkeling Het aantal jaar ervaring, de deskundigheid in het werk en de ervaring met complexe zaken zijn bepalend voor het functieniveau van de officier van justitie. Het Openbaar Ministerie kent vijf inhoudelijke functieniveaus. •Officier van justitie enkelvoudige zittingen •Officier van justitie •Senior officier van justitie •Senior A officier van justitie •Advocaat-generaal Officier van justitie enkelvoudige zittingen De officier van justitie enkelvoudige zittingen is een startersfunctie voor senior parketsecretarissen en beleidsmedewerkers bij het OM die officier van justitie willen worden. Hij of zij behandelt standaardzaken die worden behandeld in de enkelvoudige kamer, dat wil zeggen een rechtkamer met ťťn rechter, zoals de politierechter of de kantonrechter. Na twee jaar als officier van justitie enkelvoudige zittingen is er de mogelijkheid om door te stromen naar de (allround) functie van officier van justitie. Officier van justitie De officier van justitie verricht zelfstandig reguliere en ook meer specialistische zaken. Daarnaast participeert hij of zij in omvangrijke of complexe zaken en/of voert deze uit. Dit zijn zaken die worden behandeld in de meervoudige kamer, dat wil zeggen een rechtszitting met meerdere rechters. Senior officier van justitie De senior officier van justitie heeft ervaring met zowel specialistische zaken als generieke zaken die bijvoorbeeld een grote politieke, persoonlijke en/of maatschappelijke impact hebben. Behandelt ook zaken die een grote precedentwerking hebben of die een grote diversiteit van complex samengestelde omgevingsfactoren hebben. Senior A officier van justitie De senior A officier van justitie doet zaken met een grote (landelijke) impact, waarvoor een groot diplomatiek vermogen is vereist. Bijvoorbeeld met zeer grote of uitzonderlijke politiek-bestuurlijke en sociaal-maatschappelijke belangen. Evenals zaken met een uitgesproken en brede precedentwerking of een diversiteit van complex samengestelde, niet eerder voorgekomen omgevingsfactoren. De functie van senior A officier van justitie kent dezelfde salarisschaal als die van een hoge leidinggevende positie binnen het OM. Hiermee geeft het OM aan dat het evenveel belang hecht aan loopbaanmogelijkheden voor officieren met leidinggevend talent als voor officieren met inhoudelijk talent. Voor officieren die vooral inhoudelijk willen excelleren is specialisatie noodzakelijk. Advocaat-generaal Het is mogelijk om door te groeien naar de functie van advocaat-generaal bij een van de vijf ressortsparketten van het OM. Bij een ressortsparket worden de hoger beroepszaken behandeld. Als een verdachte en/of de officier van justitie niet tevreden is met het vonnis van de rechtbank, dan wordt de zaak overgedragen aan het gerechtshof. Binnen het OM neemt een advocaat-generaal de zaak van de officier van justitie dan over. Een advocaat-generaal heeft een vergelijkbaar niveau als een senior officier van justitie. Verdieping in expertisegebied Doordat het werk van de officier van justitie steeds complexer en meer divers wordt, worden expertises steeds meer gebundeld. De officier van justitie kan zich dan ook vanaf een bepaald deskundigheidsniveau voor langere tijd verdiepen in een bepaald expertisegebied. Voorbeelden zijn discriminatie, milieu, fraude, cybercrime en mensenhandel/mensensmokkel.

 

 

Opstand Openbaar Ministerie tegen de rechtstaat! De moord op Pim kost Nederlanders veel vrijheid (van meningsuiting) en een Fortuyn

1. Pim Fortuyn over Openbaar Ministerie: "Ik zal mij na 15 mei 2002 zeker ook inspannen om het OM een halt toe te roepen en zo mogelijk op de terugweg te dwingen"

2. Ministerie van Justitie: Toch wist justitie zo ongeveer een uur na de moord al te melden, dat Folkert van der G. in zijn eentje opereerde.

3. Openbaar Ministerie: Politie en de voormalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) hebben een zeer vergevorderd onderzoek naar links-radicale dierenactivisten moeten staken omdat het openbaar ministerie de geldkraan vorig jaar pardoes dichtdraaide.

332 POM & Fortuyn Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"
193 POM & Fortuyn Toeschrijven naar conclusie bekende truc overheid om de aandacht af te leiden van zaken waar het werkelijk om gaat
482 POM & Fortuyn Confrontatie LPF met CDA Minister van Justitie Donner over norm voor meenemen of wepmeppen van winkeldief
487 POM & Fortuyn Hans Smolders: "Als je er zelf inzit dan zie je pas hoe de mensen door Den Haag belazerd worden"
183 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie III, Vetorecht CDA/VVD over LPF'ers
182 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie II, Lijst Pim Fortuyn razendsnel ingepolderd
288 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie I, waarschuwing voor kamerleden/onderhandelaars LPF
178 POM & Fortuyn De kunst van het liegen, tevens waarschuwing voor Hoekstra in onderzoekscommissie Haak 
281 POM & Fortuyn Hetze en taalgebruik tegen Fortuyn. Partij van de Arbeid krijgt pak slaag van kiezers
280 POM & Fortuyn Informatie over de commissie en het (overheid)onderzoek naar de beveiliging rond Pim Fortuyn
282 POM & Fortuyn Westbroek: …ťn mistdruppel voel je niet, maar komt het van alle kanten dan zorgt dat voor een ander politiek klimaat 
275 POM & Fortuyn Demmink zou LPF-minister Nawijn hebben gewaarschuwd geen lijsttrekker te worden omdat LPF uit criminelen zou bestaan
485 POM & Fortuyn Rene Diekstra op zoek waarom gevestigde politiek geen afdoende antwoord had op Fortuyn
486 POM & Fortuyn Pim Fortuyn van Nederlandse Le Pen tot Kennedy 
286 POM & Fortuyn Volkert leek vooral berekenend. Klacht Milieu-Offensief bij Raad voor de Journalistiek ongegrond
391 POM & Fortuyn Openbaar Ministerie: "Van der G. is een calculerende dader" 
105 POM & Fortuyn Toelichting officier ter terechtzitting Amsterdam in strafzaak verdachte moord Fortuyn
483 POM & Fortuyn Schending ambtsgeheim ex art. 272.1 Sr door loco-burgemeester op de avond van de moordaanslag op Pim Fortuyn

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hijheeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!


PAR POM Met groot materieel en politie wordt op 19 maart 2014 in Ermelo uitgerukt om een paar Groep Hop verkiezingsborden weg te halen
(562) POM Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!
(224) POM Groep Hop is tegen De Sleepwet om iedere burger ongecontroleerd af te kunnen luisteren
(114) POM De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is de beroepsvereniging van rechters en officieren van Justitie in Nederland
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(305) POM Hoofdofficier van Justitie van Gend weigert strafvervolging in te stellen tegen het feit dat 200 rechters van de rechtbank Den Haag nevenfuncties niet hebben opgegeven
(306) POM Op 27 januari 1998 stelt Hop de vraag in een persbericht: Is er een complot van het Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht tegen de democratische rechtsstaat?
(323) POM Bolkenstein: "Het ziet er echter naar uit dat het OM, gesteund door de rechters, verenigd in de belangenvereniging NVvR (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak), zich en bloc tegen de minister en de Tweede Kamer keren"
(307) POM Persverklaring College van Procureurs-generaal: Reorganisatie Openbaar Ministerie is een onomkeerbaar proces dat hoe langer hoe meer op de parketten gestalte krijgt
(188) POM Opslaan internetsporen 'erger dan de Stasi, Met EU richtlijn om op grote schaal verkeersgegevens op te slaan is Europa een grote politiestaat geworden
(273) POM Mobiele telefoon. Wetsvoorstel en besluit vorderen gegevens telecommunicatie
(292) POM Iemand die 'foute' denkbeelden of activiteiten heeft of 'foute' mensen kent, loopt de grootste kans om door de overheid afgeluisterd te worden. Afhankelijk van de overheid kan 'fout' crimineel, te sociaal, te kritisch, te nieuwsgierig, buitenlands of simpelweg 'politiek anders georiŽnteerd' betekenen,
(334) POM Misbruik van bevoegdheden door de overheid en Justitie is van alle tijden. Wie zich niet coŲperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
(370) POM Het Openbaar Ministerie, de politie en de veiligheidsdiensten willen wetten aanpassen en oprekken om het opslaan en uitwisselen van gegevens, die op geen enkele manier op onjuistheid getoetst zullen worden, over niet-verdachte burgers mogelijk te maken
(414) POM Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden 27 mei 1997 geeft inzicht in werkwijze openbaar ministerie en politie en het opslaan van gegevens over burgers in allerlei geheime dossiers
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
(475) POM Politie en camera's: Verkeerscamera's kunnen ook mooi gebruikt worden om te bepalen welke voertuigen zich waar in het land bevinden
(508) POM & Sleepwet VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(622) POM VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(623) POM Van alle elektronische akten burgerlijke stand kan direct een dubbel worden gestuurd naar JustitiŽle Informatiedienst (JustID) Almelo
(624) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil de vrijheid om het doen en laten van de hele bevolking vast te leggen"
(626) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil dat de politie gegevens opslaat over alle burgers ook die niet worden verdacht worden van strafbaar feit
(627) POM Nederlanders worden massaal afgeluisterd met keur aan middelen voor politie en Justitie om mobiele telefoons af te tappen
(628) POM De 'geheime' internet tapkamer van de overheid. Hoe weet je als burger dat je internetverkeer afgetapt wordt?
(629) POM Verdrag Draft Convention on Cybercrime voor betere wetgeving vooral goed voor politie en justitie maar niet voor de industrie en de samenleving
(630) POM Nieuwe ontwikkelingen in Amerika tonen aan hoe burgers nog verder in de gaten gehouden gaan worden door overheden
(631) POM Echelon, Amerika luistert mee ook met de meest geheime bedrijfseconomische informatie.
(688) POM Hop: Koopkracht burgers daalt opnieuw bij invoering kilometerheffing voor vrachtverkeer! De Staat wil burgers nog beter dan in de DDR in de gaten kunnen houden door invoering van kilometerheffing
(239) POM De staat mag complete woonwijk afluisteren, communicatie gegevens van alle bewoners opslaan en uitwisselen met buitenlandse veiligheidsdiensten.
(203) POM Politie wil identificatieplicht op anoniem communiceren De politie wil dat anoniem internetten en het anoniem kopen van prepaid telefoonkaarten verboden wordt
(609) POM Transparant Openbaar Ministerie: "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(332) POM Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

 

De zevende WET van Hop: Rechtersleger en POM-ambtenaren zijn partijdig voor personeel van de overheid en deinzen niet terug voor fraude

POM 1. Overheid tegen de burger:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat hielp natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

Aanhouding:
(550) POM Onschuldig geboren maar jouw gegevens worden door de gemeente gelijk naar het Justitieel Documentatiecentrum gestuurd
(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(409) Voorbeeld verzoek burger bij aanhouding en/of na een staande houding
(597) POM Waarom werd de witte Iphone van Weber in beslag genomen voor NFI onderzoek omdat Weber het politieoptreden gelijk filmde?
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
Verhoor:
(420) POM Openbare meningsvorming inzake "natuurlijk persoon"
(263) POM Hop klachten over onvolledig PV horen verdachte/hoorzitting rechter voorkomen door zelf opnames te maken
(347) POM Videoconferentie heeft ten opzichte van een directe confrontatie een geringere communicatiewaarde!
(367) POM & verhoor De Velpse verhoormethode! Respectloze behandeling van een burger door de politie
(289) POM & verhoor De Gelderse Verhoormethode! Een vader mocht een minderjarige niet bijstaan bij verhoor door de politie
PV:
(747) POM & PV Klacht tegen politie Lelystad inzake opmaken proces-verbaal
(241) POM & PV Waarom mocht Weber het door de politie Lelystad opgemaakte PV niet lezen?
(284) POM & PV Waarom weigerde de politie Lelystad Weber afschrift kopie PV met zaaknummer?
(225) POM & verhoor Politie Lelystad tegen Weber Lelystad inzake identificatieplicht
Aangifte POM & dossier Politie weigert Hop dossier! Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(596) POM Hoeveel personen zijn inmiddels betrokken bij een eenvoudig zaak dat escaleert door politiegeweld uit de polder?
(435) POM & PV Indien je als opsporingsambtenaar een strafbaar feit vaststelt, moet je een proces-verbaal opmaken
DNA:
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(560) POM Het Openbaar Ministerie probeert, na de sleepwet, ook van iedere burger DNA te verzamelen met een sponsje
Aangifte tegen ambtenaren overheid:
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie, inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie, geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren van uw aangifte
Voorbeeldbrieven dossiers
(112) POM Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
(206) POM & dossier politie. Voorbeeldbrief verzoek aan politie om afschrift dossier door verdachte
(343) POM & dossier OM. Voorbeeldbrief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
Hoorzitting rechtbank
(205) POM Verweer Weber tegen termijnoverschrijding Openbaar Ministerie wordt genegeerd door de "onafhankelijke rechter"
(548) POM & dossier rechtbank. Voorbeeldbrief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(510) POM & dossier Wet openbaarheid van bestuur Betreft een verzoek van een burger om overlegging van stukken welk verzoek door de Officier van Justitie is afgewezen
Vrijheid ontneming
(115) POM Vormverzuim onrechtmatige vrijheid ontneming verdachte door Openbaar Ministerie Rechtbank & Rechtbank dossier:
(242) POM Bij voortzetting van het vooronderzoek na het betekenen van de dagvaarding in eerste aanleg en na schorsing van het onderzoek ter terechtzitting, ook in geval van onderzoek onder leiding van de officier van justitie, aan de verdediging, in het belang van het onderzoek, kennisneming van processtukken kan worden onthouden.
(294) POM Openbaar ministerie niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de redelijke termijn ex artikel 6 EVRM.
Partijdigheid rechters voor ambtenaren overheid:
(210) Verwijs steeds naar jurisprudentie over "procederen" om nevenfuncties m.b.t. rechtspraak te verkrijgen!
(341) POM Voorstellen RECHTERSLEGER om tot verbetering strafproces tegen burgers in het voordeel van de Staat te komen
(179) POM & rechtersleger "Rechters deinzen er tegenwoordig niet terug voor fraude om de staat, als deze partij is in een proces, aan het langste eind te laten trekken"
partijdigheid POM Politie gelijk partijdig voor CDA gemeente Ermelo tijdens Ermelose verkiezingen gemeenteraad!
(267) POM CDA Minister van Justitie: Een druppel is niet gevaarlijk maar een stroom holt de steen uit
(246) POM & jeugdzorg maatje CDA-er Donner: "Het is misplaatst en onverantwoord te zoeken naar de schuldigen in de zaak Savannah. We moeten ons verzetten tegen negatieve beeldvorming over de gezinsvoogdij!"
(229) POM & Jeugdzorg Korpschef Nationale politie niet goed genoeg voor de politie en wordt daarom directeur bij de jeugdzorg
(557) POM De Pikmeerarresten voorbeeld van politiek gekonkel en handjeklap rechtersleger met gemeente
(417) POM Waarom worden/kunnen, onder verwijzing naar de Pikmeerarresten, het gemeentebestuur en ambtenaren (autoriteiten) kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd.
(558) POM Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in zijn vervolging van de verdachte ter zake van het primair telastegelegde bewezenverklaard in die zin dat is aangenomen dat de verdachte, als hoofd van de afdeling nieuwe werken van de gemeente Boarnsterhim feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging van die gemeente.
(201) POM Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van Ermelose CDA burgemeester
(104) POM College van procureurs-generaal (hierna: het College) geweigerd appellant inzage te verstrekken in het rapport van de Rijksrecherche
(105) POM & Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
(109) POM Criminoloog Cyrille Fijnaut onderzocht de georganiseerde misdaad voor Van Traa
(129) POM Veroordeling journalist Undercover in Nederland
(194) POM en afhandeling strafzaken tegen CDA elite "achter gesloten deuren"..... Fotomodel tegen CDA-er Eurlings. Welke bijbaantjes met VOG heeft deze Eurlings?
(515) POM Rechtbank Den Haag: "Geen straf voor bevoorrading coffeeshop met drugs in Nederland
(309) POM Geheime brief vuurwerkramp kraakt bewijs, Mogelijk geknoei Tolteam
(278) POM IRT klokkenluiders van Belzen en Limmen tegen Justitie Haarlem
(296) POM Eindrapport Commissie Traa HOOFDSTUK 4 OBSERVATIE
(449) POM Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking kenmerk werkwijze Openbaar Ministerie in de zaak Nienke Kleiss
(260) POM & Novacap tulpenfraude 1
(274) POM & Novacap tulpenfraude 2
(221) POM & Novacap tulpenfraude 3
(223) POM & Novacap tulpenfraude 4
(314) POM & Novacap tulpenfraude 5
(402) POM & Novacap tulpenfraude 6
(421) POM & Novacap tulpenfraude 7

 

 

 

POM 2. Burger tegen overheid:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat helpt natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.<
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie na geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren aangifte
(354) POM U kunt bij de politie alleen nog maar met DigiD aangifte doen via internet en inloggen op Mijn Politie.
(625) POM Checklist voor gewone Nederlander om aangifte te doen tegen personeel van de overheid
(381) POM Voorbeeldbrief klacht 381 tegen politie bij een weigering om een aangifte van een gewone Nederlander op te nemen met een verzoek om rechtsbescherming bij de burgemeester met een dwangsom van 1000 Euro per dag
(609) POM "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(377) POM De mr. T.K. Hoogslag-norm (28) inzake de pseudo-Officier van Justitie
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(74) POM & jeugdzorg Hop adviseert niet klagen tegen kinderbescherming! Bezwaar en beroep wordt toch onderdrukt. Dus aangifte doen!
(270) Jeugdzorgmentaliteit: Klager moet hetzelfde klachttraject overnieuw doen als de jeugdzorg niets heeft gedaan met gegrond verklaarde klachten. Dus aangifte doen!
(380) POM Wijziging van het Wetboek van Strafrecht strekkende tot het strafrechtelijk vervolgbaar maken van het opdracht geven tot en het feitelijke leiding geven aan verboden gedragingen van overheidsorganen
Informanten:
Aangifte POM Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(269) POM & jeugdzorg De moeder van zeilmeisje Laura Dekker heeft de jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming in het Algemeen Dagblad criminele organisaties genoemd
Na GBA fraude gemeente Ermelo wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
(818) POM & jeugdzorg Jeugdige daders die "Vlinder" zeer ernstig met lichamelijk letsel mishandelden worden niet vervolgd omdat die vervolging niet past in de Gelderland jeugdzorg conclusies
(111) POM Waar de overheid de enkeling niet beschermt in zijn vrijheid tegen de meerderheid of die juist zelf aantast zien we dictatuur
(559) Actie vaders tegen kinderbescherming in Zutphen! Medewerkers kinderbescherming onderworpen aan "verhoor" door vaders. Politie greep niet in!
Beroepschriften verkeersboetes:
(308) POM Commercieel belang bij verkeersboetes Een politiebeambte moet boeten voor te weinig bonnen!
(681) POM Agent mag bezwaar tegen zichzelf beoordelen en beslissen
(418) POM Productie 418 Jurisprudentie: Vervang parkeerbedrijf door de jeugdzorg of kinderbescherming waar u mee te maken heeft!
(232) Voorbeeldbrief bezwaar naheffingsaanslag parkeerbelasting
(191) POM Voorbeeld beroepschrift 191 tegen verkeersboete inzake "bestemmingsverkeer"
(235) POM Voorbeeld beroepschrift 235 verkeersboete inzake APK-boete inzake de overtreding voor het motorrijtuig zijn geldigheid heeft verloren
(330) POM Voorbeeld beroepschrift 330 verkeersboete inzake "gesimuleerde wegsituaties"
(331) POM Voorbeeld beroepschrift 331 tegen verkeersboete inzake "overschrijding maximum snelheid"
(364) POM Voorbeeld beroepschrift 364 verkeersboete inzake "verkeersboete voetganger (voornemens) op voetgangersoversteekplaats (over te steken) niet voor laten gaan, feitcode R482
(372) POM Voorbeeld beroepschrift 372 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) onder overlegging van aantoonbare feiten dat ik niet op die plaats geweest ben
(373) POM Voorbeeld beroepschrift 373 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) voor een verkeersovertreding inzake handmatig bellen met een mobiele telefoon
(412) POM Voorbeeld beroepschrift 412 verkeersboete inzake "identificatieplicht"
(423) POM Openbaar Ministerie blijft gebruikers van lasershield of laserecho – indien de meting daadwerkelijk wordt verstoord – vervolgen voor “het belemmeren van een opsporingshandeling”
(240) POM Strafbaarstelling van het rijden onder invloed van bepaalde drugs en geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen verminderen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum gemeente Ermelo levert nog meer bedenkingen op


Voorbeeld aangiften:
(441) Voorbeeld aangifte tegen jeugdzorg medewerkers inzake een jeugdzorgrapportage
(442) Voorbeeld aangifte tegen psycholoog jeugdzorg inzake psychologenrapportage
(513) Voorbeeld aangifte tegen politiemedewerkers inzake politie-PV
(462) Voorbeeld aangifte tegen medewerker kinderbescherming inzake kinderbeschermingrapportage
(516) Voorbeeld aangifte tegen griffier rechtbank inzake rechtbankgriffier-PV
(555) Voorbeeld aangifte tegen gerechtsdeurwaarder
(561) Voorbeeld aangifte tegen POM medewerkers, indien vervolging medewerkers overheden daadwerkelijk wordt verstoord, vervolgen voor belemmeren van een opsporingshandeling

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.