CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

Informant advocatuur: Hop moet bloeden schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.

 

Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop

Lees verder

 

 

Wraking de heer P. Struyk tegen mevrouw mr. A.E.H. Sutorius-Joekes

Zaaknummer: 186464 JE 09-16235

 

Wrakingskamer:

mr. P.J. Wiegman, voorzitter

mr. D.S.M. Bak

mr. J.C.E. Ackermans-Wijn

mr. S. Westerdijk, griffier

 

Arnhem, 2 juli 2009 om 10:00 uur.

 

Edelachtbare Heer/Vrouwe,

 

 

Geschiedenis 1.

Op 8 oktober 1997 bevestigde de President van de rechtbank Arnhem aan J. Hop dat ongeveer twee weken geleden alle griffieformulieren van de rechtbank Arnhem waarop stond voorgedrukt Voogdij: De moeder waren weggehaald.

Toelichting www.burojeugdzorg.nl/143.htm

 

Geschiedenis 2.

Op 9 oktober 1997 bevestigde de President van de Rechtbank Arnhem de heer mr. D.J. van Dijk aan J. Hop dat medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming niet meer voor, na, tijdens schorsing bij de kinderrechter achter gesloten deuren bleven zitten.

Toelichting www.burojeugdzorg.nl/12.htm

 

Geschiedenis 3.

Op 18 november 1997 sloeg de publicatie van de bijbanenregisters rechterlijke macht op internet in als een bom bij de rechters in Nederland. De kinderrechters waren nog steeds verbijsterd een dag later op het congres kinderrechter 75 jaar.

Toelichting www.burojeugdzorg.nl/184.htm

 

Geschiedenis 4.

In de periode erna schreef de President van de rechtbank Arnhem aan J. Hop een brief waarin de President een ontslaggolf meldde van 29 rechtersplaatsvervangers bij de rechtbank Arnhem. Mr. Van Dijk stelde zich als eerste krachtig op achter de minister van Justitie, die eist dat de nevenfuncties bekendgemaakt worden en dat advocaten geen plaatsvervangend-rechter in het eigen gebied mogen zijn.

Toelichting www.burojeugdzorg.nl/326.htm

 

Geschiedenis 5.

In de zaak Nienhuis/Leenders tegen SBJG en stichting Lindenhout wraakte J. Hop Ermelo namens de ouders vanaf UHP A. vijf keer de kinderrechter van de rechtbank Arnhem.

Wraking 1. mevrouw X, er werd een andere kinderrechter op de zaak gezet

Wraking 2. mevrouw M.A.F. Cools-Weebers

Wraking 3. mevrouw Mr. I. de Waal-van Wessem

Wraking 4. mevrouw mr. G.W. Brands-Bottema

Wraking 5. mevrouw mr. R.M.H. Pennings

Kern van alle wrakingen was de zeer ernstige partijdigheid van de Arnhemse kinderrechters voor de Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland en Stichting Lindenhout en het keiharde gegeven dat de kinderrechters van Arnhem NIET TOETSEN c.q. in het bijzonder indicatiebesluiten NIET TOETSEN. Het niet toetsen van de procedures in de zaak Nienhuis/Leenders werd afgedekt door de verschillende wrakingskamers van Arnhem STELSELMATIG in het voordeel van de gewraakte kinderrechter dus “jeugdzorg” en de kinderrechter ging steeds vrijuit en kon ook steeds wegkomen met NIET TOETSEN en de kinderrechters bevoordeelden SBJG waar dat maar mogelijk bleek.

Toelichting www.burojeugdzorg.nl/44.htm

Geschiedenis 6.

In de zaak Nienhuis/Leenders en Struyck werden/worden door de rechtbank Arnhem andere DOORLOOPTIJDEN gehanteerd voor Nienhuis/Leenders en Struyck dan voor SBJG en SGJ en Stichting Lindenhout. Indien Nienhuis/Leenders en Struyck procedures inleverden bleven/blijven die liggen bij de rechtbank Arnhem. In het omgekeerde geval waren stiekeme telefoontjes tussen kinderrechters en “jeugdzorg” al voldoende om snelle uitspraken te krijgen.  Het staat vast dat de zaken van de “jeugdzorg” snel worden behandeld en de zaken van burgers gewoon op de plank blijven liggen bij de rechtbank Arnhem.

 

Actuele praktijkvoorbeelden van zaken van Nienhuis/Leenders die op de plank blijven liggen en waar NIET op wordt beslist door de rechtbank Arnhem vanaf indiening van die zaak tot vandaag 2 juli 2009.

Voorbeeld 1.

160608-2 juli 2009 GEEN BESCHIKKING Rb Arnhem beroepschrift Nienhuis/Leenders tegen BESLUIT Stichting Lindenhout Lindenhout op bezwaarschrift HVP ZORGVERLENER Stichting Lindenhout

Voorbeeld 2.

230608-2 juli 2009 GEEN BESCHIKKING Rb Arnhem VERZOEKSCHRIFT 643 ouders  Nienhuis/Leenders beŽindiging UHP kind wegens gewijzigde omstandigheden!  Zaaknr 173968 In die zaak werd bovendien een klacht gegrond verklacht

230608-040808 KLACHT 190708 GEGROND Rb Arnhem termijn overschrijding ontvangstbev.210808 173968/JZRK08-8008

 

Geschiedenis 7.

Ouders zijn vogelvrij verklaard bij de rechtbank Arnhem. (Nederland)

Bezwaar maken tegen indicatiebesluit GGZ behandeling BJZ bij OTS/UHP kan niet!

Kinderrechters kijken nergens naar. Beeldvorming & willekeur is kenmerk jeugdzorg.

In de zaak Struyk heeft de vader (concept) indicatiebesluiten GGZ behandeling nooit gekregen.

 

Geschiedenis 8.

Ouders zijn vogelvrij verklaard bij de rechtbank Arnhem. (Nederland)

Bezwaar maken tegen Plan van Aanpak BJZ bij OTS/UHP kan niet!

Kinderrechters kijken nergens naar. Beeldvorming & willekeur is kenmerk jeugdzorg.

Klopte de handtekening van de gezinsvoogdijwerker in het Plan van Aanpak dat werd ingeleverd met het verzoek verlenging OTS/beschikking OTS 29 mei 2009 zaakgegevens 183945/JERK 09-15806

 

Geschiedenis 9.

Ouders zijn vogelvrij verklaard bij de rechtbank Arnhem. (Nederland)

Bezwaar maken tegen HVP BJZ bij OTS/UHP kan niet!

Kinderrechters kijken nergens naar. Beeldvorming & willekeur is kenmerk jeugdzorg.

De dochter van Nienhuis/Leenders A. kreeg een spoed UHP van Sutorius-Joekes en deze kinderrechter had niet eens het indicatiebesluit gelezen. Zij had ook het HVP bij OTS niet gelezen want het was er helemaal niet terwijl SBJG beweerde dat het bij de stukken zat. De kinderrechter kijkt dus BEWIJSBAAR nergens naar! HET MAAKT DUS OOK NIETS UIT WAT “jeugdzorg” opschrijft in een Plan van Aanpak of indicatiebesluit want een kinderrechter kijkt er toch niet naar. Praktijkvoorbeeld UHP dochter A. van Nienhuis/Leenders  

 

 

Geschiedenis 10.

CRvB 08/3969 ONBEK R01193. Hoger beroep Struyk tegen niet-ontvankelijk bezwaarschrift tegen HVP ZORGVERLENER is vanaf UHP zoon Struyk na jaren UHP nog steeds niet behandeld door CrvB. Wordt het onderhavige UHP verzoek met kind naar moeder is even snel doorheen gejaagd om dit hoger beroep onder uit te halen? Afstemming Rb/CRvB zoals ook in de zaak Nienhuis/Leenders gebeurde bij MTC/uitspraak CRvB?

Beroepschrift Nienhuis/Leender bij de rechtbank Arnhem tegen niet-ontvankelijk bezwaarschrift tegen HVP ZORGVERLENER is nog steeds niet behandeld door de rechtbank Arnhem.

ALLES WORDT UIT DE KAST GEHAALD om uitspraken tegen bezwaarschrift niet-ontvankelijk HVP ZORGVERLENER te voorkomen terwijl onomstotelijk vast staat dat een ZORGVERLENER een bestuursorgaan is zoals J. Hop in alle procedures heeft betoogd.

Een Stasi werkwijze in strijd met het negende gebod is representatief voor de werkwijze van “jeugdzorg” in dit soort zaakjes.

 

Geschiedenis en steeds nog actueel 11.

Het verrottingsproces van de rechtspraak bij kinderbeschermingsmaatregelen mist zijn uitwerking natuurlijk niet.

In de zaak Nienhuis/Leenders zijn na het uitspraken van verlenging OTS en UHP helemaal geen Plan van Aanpak BJZ en geen HVP ZORGVERLENER meer. Waarom zou je die ook maken kinderrechters kijken nergens naar.

1 OUDERS KUNNEN GEEN BEZWAAR MAKEN tegen GEEN PLAN VAN AANPAK bij OTS/UHP

2 OUDERS KUNNEN GEEN BEZWAAR MAKEN tegen GEEN HVP ZORGVERLENER bij OTS/UHP.

Bezwaarschriften Nienhuis/Leenders tegen besluiten GEEN Plan van Aanpak en GEEN HVP ZORGVERLENER worden NIET-ONTVANKELIJK verklaard

Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/44.htm

Uitspraak commissie bezwaarschriften Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland in de zaak Nienhuis/Leenders d.d. 23 juni 2009. Kenmerk 2009/AW/032

 

Geschiedenis en steeds nog actueel 12.

Het verrottingsproces van de rechtspraak bij kinderbeschermingsmaatregelen mist zijn uitwerking natuurlijk niet.

De bende wordt steeds groter. De kinderrechter geeft de jeugdzorg altijd gelijk

 

Het is dus belangrijk voor kinderrechters en jeugdzorg om beschikkingen te verkrijgen waar de jeugdzorg en kinderrechter alle kanten mee opkan. Dat gebeurt ook.

 

De vader wijst op de PUINHOOP in de beschikking OTS 29 mei 2009 zaakgegevens 183945/JERK 09-15806. Het is een smerige bende bij uw rechtbank omdat in deze beschikking staat op pagina 1 dat de UHP wordt verlengd tot 19 juli 2009. Op pagina 2 staat vervolgens dat het verzoek UHP door de stichting wordt ingetrokken. En onderaan staat onder beslissing helemaal niets over UHP wat volgens vader dus betekent dat de minderjarige zonder UHP beschikking in een SGJ kindertehuis zit.

 

Geschiedenis en steeds nog actueel 13.

Het verrottingsproces van de rechtspraak bij kinderbeschermingsmaatregelen mist zijn uitwerking natuurlijk niet.

De bende wordt steeds groter. De kinderrechter geeft de jeugdzorg altijd gelijk

 

In de beschikking OTS 29 mei 2009 zaakgegevens 183945/JERK 09-15806 op pagina 2 staat dat het verzoek UHP door de stichting wordt ingetrokken.

 

Ondertussen heeft de Stichting zich bedacht en wil toch nog een UHP-tje van een kind en wie kun je voor zulke smerige zaakjes nu het beste als kinderrechter hebben om zo’n zaakje er in een sneltreinvaart door te jagen.

 

Het antwoord: mevrouw mr. A.E.H. Sutorius-Joekes

 

1. Razendsnel wordt weer even een hoorzitting voor dit UHPtje geregeld.

2. O ja, een naam noemen van de gezinsvoogdij-medewerker in Plan van aanpak is niet nodig want de kinderrechter kijkt toch nergens naar dus een naam ontbreekt.

3. Indicatiebesluit daar kijken de kinderrechters van Arnhem al jaren niet naar blijkens de wrakingen in de zaak Nienhuis/Leenders dus een indicatiebesluit zit NIET bij de stukken.

4. Wat valt verder op.

De UHP wordt gevraagd om FINANCIELE REDENEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kind naar moeder met een OTS en UHP bij moeder want allemaal willen ze aan zo’n zaakje verdienen terwijl de betrokken minderjarige is UITBEHANDELD zo staat in de stukken te lezen.

5. De mening van de vader staat nergens in stukken want concepten krijgt hij niet.

De gouden tijden uit de periode met de voorgedrukte griffieformulieren Voogdij: De moeder beginnen weer te leven maar nu met een bende hulpverleners er omheen.

 

Geschiedenis en steeds nog actueel 14.

Het verrottingsproces van de rechtspraak bij kinderbeschermingsmaatregelen mist zijn uitwerking natuurlijk niet.  De samenwerking tussen jeugdzorg en rechtbank Arnhem verloopt steeds beter. Er wordt stiekem overleg gevoerd door de rechtbank Arnhem en de jeugdzorg wie de ouders als procesvertegenwoordiger hebben.

Stiekem overleg tussen kinderrechter Rechtbank Arnhem en Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland over Hop in 2009

 

Geschiedenis en steeds nog actueel 15.

Het verrottingsproces van de rechtspraak bij kinderbeschermingsmaatregelen mist zijn uitwerking natuurlijk niet.  De samenwerking tussen jeugdzorg en rechtbank Arnhem verloopt steeds beter. Er wordt stiekem overleg gevoerd door de rechtbank Arnhem en de jeugdzorg over verlenging OTS en UHP.

 

Wraking 5. mevrouw mr. R.M.H. Pennings werd natuurlijk ongegrond verklaard in de zaak Nienhuis/Leenders tegen SBJG met Hop als procesvertegenwoordiger en aan het eind van de hoorzitting nam Pennings snel het nieuwe verzoekschrift OTS/UHP van SBJG aan en sloot gelijk de hoorzitting als voorbeeld hoe je genaaid wordt door een kinderrechter na een ongegrond verklaarde wraking KIR. De uitspraak OTS/UHP was VOOR DE HOORZITTING natuurlijk al bekend d.m.v. stiekem overleg met SBJG steeds als lachende procespartij.

 

 

 

 

Stiekem overleg tussen kinderrechter Rechtbank Arnhem en Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland waarbij de rechtbank Arnhem aan Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland vraagt om een verzoekschrift machtiging uithuisplaatsing in te dienen in de zaak Nienhuis/Leenders 

datum contact                             07-04-2009

medewerker                                Janneke de Voogd

wijze contact                               Bureau Kinderrechter (brief, fax of email ontvangen)

tijdstip contact                             16:45 uur

duur contact                                0 minuten

contact met                                 geen opgave goedemiddag.

ik probeer u telefonisch te bereiken, maar dat lukt me niet vandaar dat ik u even mail.

ik wil u even de stand van zaken doorgeven in de zaak Nienhuis.

omdat de uhp 12 april afloopt wordt er op dit moment een wrakingskamer samengesteld. De bedoeling is dat daarna de zaak inhoudelijk plaatsvindt, echter, mocht het niet lukken de wrakingskamer samen te stellen dan is het mogelijk dat wij u vragen een spoedverzoek in te dienen zodat de uhp verlengd kan worden.

Indien u vragen heeft kunt u bellen of mailen met mijn collega Annemarie Vonk 026-3592516/ annemarie.vonk@rechtspraak.nl

<mailto:annemarie.vonk@rechtspraak.nl> Ik ben er nl. woensdag en donderdag niet.

ik hoop u hiermee voldoende geÔnformeerd te hebben.

vriendelijke groet lngrid Kallin griffier

Geschiedenis en steeds nog actueel 16.

Het verrottingsproces van de rechtspraak bij kinderbeschermingsmaatregelen mist zijn uitwerking natuurlijk niet.  De samenwerking tussen jeugdzorg en rechtbank Arnhem verloopt steeds beter.

 

Er wordt stiekem overleg gevoerd door de kinderrechter rechtbank Arnhem en de jeugdzorg over ingediende verweerschriften (met Hop als procesvertegenwoordiger buiten de hoorzitting om.

 

Er wordt stiekem overleg gevoerd door de kinderrechter rechtbank Arnhem en de jeugdzorg over GEHEIME processtukken van SBJG in de zaak Nienhuis/Leenders (met Hop als procesvertegenwoordiger buiten de hoorzitting om.

 

 

 

STIEKEM OVERLEG kinderrechter Arnhem met Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland over contactjournaal om op verweerschrift met Hop als procesvertegenwoordiger van Nienhuis/Leenders te reageren in 2008

De niet onafhankelijkheid van de kinderrechter wordt middels dit stukje uit het contactjournaal gezinsvoogd toch echt weergegeven. Een KINDERRECHTER die adequaat op verweer van Dhr. Hop moet reageren terwijl dit de taak is van Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland

datum contact   25-06-2008

medewerker       M. G.

wijze contact      .KR Sutorius Joekes (telefoon)

tijdstip contact   11:16 uur

duur contact      0 minuten

contact met       geen opgave

KR gesproken n.a.v. de vraag overleggen van contactjournaals.

Het is niet geheel duidelijk welke periode de KR graag zou zien.

Mevr. geeft aan dat ze de stukken wil lezen zodat ze adequaat op verweer van dhr Hop kan reageren.

Ze heeft de relevante contactjournaals nodig waar Dhr Hop in zijn verweer aan refereert.

Zal deze naar de KR faxen.

 

 

 

 

In de onderhavige zaak is kinderrechter mevrouw mr. A.E.H. Sutorius-Joekes.

 

Onomstotelijk is hierboven aangetoond dat deze kinderrechter mevrouw mr. A.E.H. Sutorius-Joekes een kind uithuis plaatst zonder het indicatiebesluit gelezen te hebben, zonder het HVP gelezen te hebben, zonder naar ondertekeningsblokken op juistheid te controleren.

 

Onomstotelijk is hierboven aangetoond dat deze kinderrechter mevrouw mr. A.E.H. Sutorius-Joekes overleg voert met de jeugdzorg om op het verweer van ouders te reageren terwijl dit de taak van de jeugdzorg is.

 

Onomstotelijk is hierboven aangetoond dat deze kinderrechter mevrouw mr. A.E.H. Sutorius-Joekes overleg voert met de jeugdzorg over geheime processtukken die de ouders niet kennen.

 

Onomstotelijk is aangetoond met de beschikking OTS 29 mei 2009 zaakgegevens 183945/JERK 09-15806 dat op pagina 2 de stichting het verzoek UHP heeft ingetrokken.

 

Onomstotelijk is aangetoond dat er een nieuw verzoek UHP door de stichting is ingeleverd met een zeer snelle datum hoorzitting met mevrouw mr. A.E.H. Sutorius-Joekes als kinderrechter. ER MOET OVERLEG GEWEEST ZIJN tussen de kinderrechter en jeugdzorg over die snelle datum hoorzitting.

 

Onomstotelijk is aangetoond dat er een nieuw verzoek UHP door de stichting is ingeleverd met een zeer snelle datum hoorzitting met Plan van Aanpak zonder NAAM medewerker jeugdzorg met mevrouw mr. A.E.H. Sutorius-Joekes als kinderrechter. ER MOET OVERLEG GEWEEST ZIJN tussen de kinderrechter en jeugdzorg over nieuw verzoek UHP met een Plan van Aanpak zonder NAAM medewerker jeugdzorg

 

Onomstotelijk is aangetoond dat er een nieuw verzoek UHP door de stichting is ingeleverd met een zeer snelle datum hoorzitting ZONDER INDICATIE BESLUIT VOOR EEN UHP MET ALS GRONDSLAG FINANCIELE OVERWEGINGEN voor dat indicatiebesluit met mevrouw mr. A.E.H. Sutorius-Joekes als kinderrechter. ER MOET OVERLEG GEWEEST ZIJN tussen de kinderrechter en jeugdzorg over nieuw verzoek UHP ZONDER INDICATIE BESLUIT VOOR EEN UHP MET ALS GRONDSLAG FINANCIELE OVERWEGINGEN voor dat indicatiebesluit.

 

Onomstotelijk is aangetoond dat er een nieuw verzoek UHP door de stichting is ingeleverd met een zeer snelle datum hoorzitting ZONDER MENING VADER IN ALLE STUKKEN met mevrouw mr. A.E.H. Sutorius-Joekes als kinderrechter. ER MOET OVERLEG GEWEEST ZIJN tussen de kinderrechter en jeugdzorg over nieuw verzoek UHP ZONDER MENING VADER IN ALLE STUKKEN.

 

De zaak heeft alle kenmerken van een voor de jeugdzorg weer een partijdige kinderrechter en de gouden tijden uit de periode met de Arnhemse griffieformulieren Voogdij: De Moeder zijn in Arnhem weer te beleven.

 

Als de wraking ONGEGROND wordt verklaart komt vader niet naar de hoorzitting. De partijdigheid van de kinderrechter Arnhem voor de jeugdzorg en de moeder is WEERZINWEKKEND geworden en de vraag kan gesteld worden wanneer de jeugdzorg in Nederland kinderen OTS en UHP zonder tussenkomst van een rechter kan opleggen want wie ziet nog het verschil……………………………………………………….

 

Verzocht wordt de wraking van mevrouw mr. A.E.H. Sutorius-Joekes GEGROND TE VERKLAREN om orde op zaken te stellen bij de rechtbank Arnhem en met harde hand STIEKEM OVERLEG tussen kinderrechters en jeugdzorg te onderdrukken en met harde hand de jeugdzorg te gaan dwingen procedures in te leveren die aan de minimale eisen te gaan voldoen om in ieder geval aan de UITERLIJKE KENMERKEN VAN PARTIJDIGE KINDERRECHTERS een einde te gaan maken.

 

Na jaren van partijdige rechtspraak voor de jeugdzorg en moeder in de zaak Struyck een begin te maken met een eerlijk rechtsproces.

 

Machtiging procesvertegenwoordiging. Ondergetekende de vader machtigt de heer J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo om hem te vertegenwoordigen m.b.t. verzoek wraking kinderrechter zulks met het recht van vervanging.

 

 

Hoogachtend,

 

Dhr. P. Struyk

 

wonende  Delwijnsestraat 24, 5315 AV Kerkwijk, gemeente Zaltbommel

 

 

 

 

SPOED WRAKING KINDERRECHTER Sutorius-Joekes

Zaaknummer: 185803/JERK09-16136 hoorzitting 24 juni 2009 om 16:00 uur

 

Aan de President van de Arrondissementsrechtbank Arnhem

te

Arnhem.

 

Kerkwijk, 24 juni 2009.

 

Geachte President,

 

Ondergetekende wraakt de kinderrechter mevrouw Sutorius-Joekes wegens objectieve partijdigheid in

 

Zaaknummer: 185803/JERK09-16136 hoorzitting 24 juni 2009 om 16:00 uur

Verzoek machtiging uithuisplaatsing minderjarige (verzoek lezen als kind gaat naar moeder onder het mom van UHP uit financiŽle overwegingen zodat moeder geen proceskosten hoeft te maken en de jeugdzorg nog steeds aan OTS/UHP kan verdienen.)

 

Grond 1.

De vader van de minderjarige wraakt de kinderrechter wegens objectieve partijdigheid omdat de kinderrechter de stukken van SGJ/SBJG niet toetst.

 

De vader beschikt nog steeds niet over alle stukken.

1. Geen indicatiebesluit bij de stukken UHP

2. Geen contactjournaal vanaf UHP

3. Geen enkel HVP zorgverlener nadat tegen eerste HVP zorgverlener hoger beroep is ingediend bij Centrale Raad van Beroep welke zaak na bijna 2 jaar nog steeds niet door CRvB is behandeld met Hop als procesvertegenwoordiger.

4. Nimmer indicatiebesluit GGZ behandeling kind ontvangen

5. Nimmer psychologisch onderzoek kind ontvangen

M.a.w. het is een grote bende bij de jeugdzorg afgedekt de afgelopen jaren door de kinderrechters van de rechtbank Arnhem die nergens naar kijken en stelselmatig weigeren om te toetsen en alleen maar afgaan op de beeldvorming SBJG/SGJ over vader en zijn gezin waartegen vader geen juiste gegevens tegenover kan stellen omdat stelselmatig alle stukken door SBJG/SGJ zonder inzicht vader onder inzage staan vermeld omdat stelselmatig geweigerd wordt CONCEPTEN aan vader toe te sturen.

 

Het is dus een grote bende omdat ieder kinderrechter tot op heden zo partijdig is voor SBJG/SGJ als de pest en dat klemt des te meer nu ook nu weer er GEEN INDICATIEBESLUIT bij de stukken zit UHP kind naar moeder om moeder financiŽle voordelen te bezorgen onder het mom en MISBRUIK van “SBJG/SGJ hulpverlening”

 

 

Grond 2.

De ouders wraken de kinderrechter wegens objectieve partijdigheid omdat de kinderrechter het Indicatiebesluit van Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland niet toetst.

Er zit immers geen indicatiebesluit bij de stukken en verwacht kan worden dat zoals dat gebruikelijk is bij de rechtbank Arnhem de kinderrechter weer op de stoel van het bestuursorgaan gaat zitten en alle fouten van de stichtingen weer gaat herstellen als zoveelste voorbeeld van ernstige partijdigheid Arnhemse kinderrechter en ook weer deze kinderrechter Sutorius-Joekes.

Het indicatiebesluit. Dit besluit is een voor beroep vatbare beschikking die door de behandelend kinderrechter zou moeten worden getoetst. De praktijk leert echter dat hieraan bijna altijd aan voorbij wordt gegaan. De evaluatie van de Wjz voor 2005 gaf al aan dat kinderrechters meer moesten gaan toetsen. Met de invoering van de Wjz 2005 zou de rechtsbescherming van de jeugdige alsmede zijn/haar ouders verbetert moeten worden omdat de kinderrechters ook als bestuursrechter zouden moeten gaan toetsen. Dat dit niet gebeurt blijkt uit het feit dat indien een ouder zegt dat er bezwaren zijn ingediend tegen een besluit de kinderrechter dit ter zitting even gaat oplossen terwijl hij/zij daar als bestuursrechter niet toe bevoegd is omdat dit een taak is en blijft van het bestuursorgaan. Dat de kinderrechters nog niet voldoende als bestuursrechters optreden blijkt uit de praktijk. 

 

 

Grond 3.

De ouders wraken de kinderrechter wegens objectieve partijdigheid omdat de kinderrechter het COMBI Indicatiebesluit van Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland niet toetst.

 

De ondertekeningblokken van SGJ/SBJG kloppen niet onder:

 

1. Verzoek UHP en in strijd met mandateringsbesluiten stichting

2. Plan van Aanpak. De jeugdzorg is door de falende en zeer partijdige kinderrechters bij de rechtbank Arnhem zo brutaal geworden dat de naam van de voogdijmedewerker niet eens meer in het Plan van Aanpak wordt vermeld.

 

Grond 4.

Tijdens vorige zittingen van kinderrechter Sutorius-Joekes in de zaak Nienhuis/Leenders bleek ook al meermalig dat deze kinderrechter weigert om te toetsen, overleg voert met SBJG buiten de zitting om hoe op verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger te reageren. Een een andere kinderrechter van de rechtbank Arnmhem voerde overleg buiten de hoorzitting om over data zitting en indienen van nieuwe verzoeken.

 

In de onderhavige zaak heeft ook kinderrechter Sutorius-Joekes overleg gevoerd met SBJG/SGJ buiten de zitting om KENNELIJK MET OPZET

1. SBJG/SGJ te bevoordelen door een snelle afhandeling van het onderhavige UHPverzoek binnen 2 weken zonder indicatiebesluit.

2. Deze snellere afhandeling gebeurt kennelijk om SBJG/SGJ weer de hand boven het hoofd te houden met ongelijke doorlooptijden van stukken die SBJG/SGJ indienen bij de rechtbank Arnhem.

3. In het omgekeerde geval blijven stukken die vader indient weerzinwekkend lang bij de rechtbank Arnhem liggen zoals het beroepschrift tegen eerste HVP ZORGVERLENER dat nu twee jaar later zonder uitspraak in hoger beroep nog steeds bij CRvB ligt.

 

Als vader heb ik sinds de OTS/UHP van mijn kind alleen maar zeer ernstige partijdigheid van Arnhemse kinderrechters die weigeren om te toetsen meegemaakt en ik vraag mij af of er geen griffieformulier bij de rechtbank Arnhem in omloop zijn waarop staat SBJG/SGJ krijgen altijd gelijk zoals dat vroeger bij uw rechtbank gebruikelijk was met de griffieformulieren waarop stond voorgedrukt Voogdij: De moeder.

 

Verzocht wordt de wraking van kinderrechter Sutorius-Joekes GEGROND te verklaren en haar te vervangen door een kinderrechter die alle verzoeken van SBJG/SGJ gelijk afwijst indien er geen indicatiebesluit bij de stukken zit zoals als ook nu weer het geval is.

 

Het spreekt voor zich zelf dat ik als vader GEEN ENKEL VERTROUWEN HEB in de partijdige rechtspraak van de rechtbank Arnhem jegens SBJG/SGJ waarbij ik als vader fijntjes wijs op de PUINHOOP in de beschikking OTS 29 mei 2009 zaakgegevens 183945/JERK 09-15806. Het is een smerige bende bij uw rechtbank omdat in deze beschikking staat op pagina 1 dat de UHP wordt verlengd tot 19 juli 2009. Op pagina 2 staat vervolgens dat het verzoek UHP door de stichting wordt ingetrokken. En onderaan staat onder beslissing helemaal niets over UHP wat volgens vader dus betekent dat de minderjarige zonder UHP beschikking in een SGJ kindertehuis zit opgesloten en gelet op de inhoud van het wrakingsverzoek Sutorius-Joekes in een onderonsje met SBJG/SGJ het zaakje wel even snel voor SBJG/SGJ gaat rechtzetten en herstellen. Het is om kostmisselijk van te worden van de bende bij uw rechtbank met de ernstige partijdigheid van Sutorius-Joekes die in een onderonsje dit zaakje er weer even snel doorheen wil jagen om de bende die heerst in de jeugdzorg weer even af te dekken.

 

 

Machtiging procesvertegenwoordiging. Ondergetekende de vader machtigt de heer J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo om hem te vertegenwoordigen m.b.t. verzoek wraking kinderrechter zulks met het recht van vervanging.

 

De heer J. Hop doet ook het hoger beroep bij CRvB inzake HVP ZORGVERLENER en hij heeft al meermalig o.a. 5 keer in de zaak Nienhuis/Leenders kinderrechters gewraakt bij de rechtbank Arnhem omdat kinderrechters rechtbank Arnhem stelselmatig weigeren om te toetsen en de rechtbank Arnhem deze wrakingen wel steeds afdekt met allemaal mooie praatjes maar de praktijk deugt niet in Arnhem. Ook de praktijkervaring van Hop leert dat op hoorzittingen kinderrechters na ongegrond verklaarde wrakingen kinderrechters rechtbank Arnhem nog steeds blijven weigeren om te toetsen en in onderonsjes buiten de hoorzitting(en) om de zaakjes van jeugdzorg alvast door de kinderrechters van Arnhem worden geregeld zoals blijkt uit bewijsmateriaal te weten de contactjournalen van SBJG waarin melding wordt gemaakt van contacten tussen SBJG en Arnhemse kinderrechters buiten de hoorzitting om.

 

Het is dus uitermate ongewenst om ook nu weer een kinderrechter in dit geval Sutorius-Joekes de hand boven het hoofd te houden welke kinderrechter kennelijk in een onderonsje buiten de hoorzitting om in een spoedzaakje zonder indicatiebesluit een UHP kind erdoor heen probeert te jagen.

 

Indien de wraking ONGEGROND wordt verklaard komt de vader NIET naar de hoorzitting kinderrechter uit protest tegen het afdekken van wrakingen van kinderrechters door de rechtbank Arnhem welke kinderrechters in een onderonsje met de jeugdzorg in een spoedzitting zonder indicatiebesluit UHP kind met verblijfplaats tijdens UHP kind naar moeder belast met gezag uit financiŽle overwegingen zoals te lezen is in het verzoek UHP ingekomen op de rechtbank Arnhem 9 juni 2009 met hoorzitting 24 juni 2009 zonder indicatiebesluit waarbij de derde alinea op pagina 2 van het UHP verzoek hier als herhaald en ingelast wordt beschouwd.

 

 

Hoogachtend,

 

Dhr. P. Struyk

 

wonende  Delwijnsestraat 24, 5315 AV Kerkwijk, gemeente Zaltbommel 

 

 

 

 

 

Hallo!!!!!!!!

Centrale Raad van Beroep bent u daar nog?????????????????????????????????????????????????

Wanneer wordt het hoger beroep tegen NIET-ONTVANKELIJK BEZWAARSCHRIFT HVP ZORGVERLENER in de zaak Struyck behandeld?

Of heeft er inmiddels TOP OVERLEG tussen uw MANAGEMENT TEAM en de jeugdzorg plaatsgevonden zoals gebruikelijk in de NL-rechtspraak?

Als voorbeeld van die fantastische onafhankelijke rechtspraak in Nederland waarin iedere partij gelijk is behalve de jeugdzorg natuurlijk want die krijgt altijd gelijk en het verbaasd me niets al de Centrale Raad van Beroep al onderonsjes heeft gehad en gaat afstemmen met hun uitspraken zoals dat al vaker is gebeurd.

Onafhankelijke rechtspraak met als representatief voorbeeld hoger beroep Struyck?

Laat me niet lachen!!!!!

De doorgestoken kaart bij het rechtersleger druipt er weer vanaf door dit hoger beroep in de zaak S. nog steeds niet te behandelen

 

 

SGJ heeft in alle zaken met Hop als procesvertegenwoordiger steeds in BESLUITEN beweerd GEEN COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN te hebben maar die hebben ze dus wel blijkens deze bijbanenopgave van E. Klein! 

Dit verschijnsel heb ik veel vaker gezien bij de SGJ! Wat niet past in het toeschrijven door SGJ naar de conclusie VERDWIJNT!

E. Klein (Eppie) SGP

Provincie Gelderland, fractievoorzitter SGP

Voorzitter Commissie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu
Lid Commissie Algemeen Bestuur en Financi
br>Lid Commissie Landelijk Gebied en Water
Lid Commis sie Mobiliteit en Economische Zaken
Lid EUREGIO-raad (Gronau)
Lid Euregioraad Rhein-Waal
Lid Procedurecommissie
Plv. Lid Commissie Jeugd, Gezin, Zorg, Welzijn en Cultuur