Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Netwerk Ermelo
Actueel Activiteiten Hop ter verbetering van de rechtspraak voor burgers

 

 

(40) Internet register nevenfuncties rechterlijke macht met de beginletter T


S. Mw
Almelo rechter-plaatsvervanger 220103
NU
Almelo Rechter 011005
C300504-040906 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen
C221003-040906 Hop bijbanenregister AlmeloJ.J.M.G.0327
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Waarnemend griffier kantongerecht Venlo 141054
Waarnemend griffier kantongerecht Den Bosch 260455
Griffier kantongerecht Heerlen 211255
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 180458
Mede benoemd griffier kantongerecht Venlo 81058
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 40659
Rechter Maastricht 270262
Kantonrechter Heerlen 180467S. 0539
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 260581
NU
Kantonrechter Den Haag 80585
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend Voorzitter tuchtgerecht Pluimveehandel en industrie
Plaatsvervangend Voorzitter Kamer van Geschillen Ned. Orde van Accountants- en Administratieconsulenten NOvAA
Plaatsvervangend Voorzitter Commissie van Toezicht Jeugdhuis van Bewaring De Sprang Den Haag
Lid Kamer van Toezicht over de Notarissen en kandidaat-notarissen arrondissement Den Haag
Lid Raad van Commissarissen van de Wassenaarsche BouwstichtingW.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat te Den Haag kantoor De Brauw Blackstone Westbroek beŽdiging 1966 GOG100605
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 230480-GOG100605
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Deken Orde van Advocaten bij de Hoge Raad der Nederlanden
Bestuurslid Stichting tot steun van het VCL Vereniging Vrijzinnig Christelijk Museum 011196
C1997-100605 Hop bijbanenregister Den Haag
Memo Hop
Klopt bovenstaande informatie over de (neven)functies van Taekema over de periode 1997-100605?
Heeft deze wel eens een functie bij de consumentenbond gehad? Zo ja wat voor functie?
Ik wijs er expliciet op dat ik in 1997 en 1998 ook het bijbanenregister van het kantongerecht Den Haag meermalig heb overgeschreven en niets anders dan het bovenstaande in 1997 en 1998 heb aangetroffen.A.Q.C.
NLRM 87 80 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 160676
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 220284
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 10792
Centrale Raad van Beroep Utrecht Raadsheer-plaatsvervanger 10494
Den Haag kantonrechter
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar Maastricht Rijks Universiteit Limburg, staats- en administratief recht
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Den Haag
St tot steun van het VCL Ver Vrijzinnig Christelijk Museum
Voorzitter College van Beroep van de Universitaire examens Open Universiteit Haarlem
Directeur Bureau Bestuursjuridische Advisering B.V. Meersen 010998
C1997-280904 Hop bijbanenregister UtrechtP.J.P. prof.
NLRM 80 87 88/89 90
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Arnhem 30479
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar Katholieke Universiteit Nijmegen Inleiding tot de rechtswetenschap Dekaan 1998J.G.0313
NLRM 71
Surnumerair registratie en domeinen 10135
Ontvanger directe belastingen, Registratie en Domeinen 110642
Inspecteur van 's-Rijksbelastingen 160146
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 50647
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 261147
Rechter Idem 10448
Raadsheer Hof Den Bosch 220955
Lid (tevens voorz,) Raad van Beroep (d.b.) Den Bosch 281155-10857
Vice-president Hof Den Bosch 100358J.C.F.1250 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 4384
Redactielid van de door VUGA uitgegeven losbladige bundel Passende Arbeid
Bestuurslid Woningbouwcorporatie Stichting De Zuidrandflat te Gouda
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 100486
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 100486
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 10290
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 170691
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 10494
Utrecht Rechter-plaatsvervanger Utrecht 50889-GOG040906
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 020594
Centrale Raad van Beroep Vice-president 010494
NEVENFUNCTIES
bestuurslid Stichting Openbare Bibliotheek Gouda 01-11-2004
redactielid Trema, tijdschrift voor de rechterlijke macht 01-12-2004
C1997-040906 Hop bijbanenregister Centrale Raad van BeroepH.P. 0821
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur Den Haag 0748
Werkzaam bedrijfsleven 10154
Directeur R. M. Teldersstichting prof.
Rechter-plaatsvervanger Almelo 100769
Rechter Idem 231072
Vice-president Idem 160675
Rechter-plaatsvervanger Zutphen 210673
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 90879
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 50782
Rechter-plaatsvervanger Groningen 290187

Prof.Dr. A.H.M. Taminiau
Lid-geneeskundige CMT 368
Hoogleraar Orthopedie, Leids Universitair Medisch Centrum
S.0159 mw.
NLRM 98
onderzoeker bij de Nationale Ombudsman
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 270897
Amsterdam Rechter
NEVENFUNCTIES
Onderzoeker bij de Nationale Ombudsman
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdammw. mr. I.A. Tan
NU
Hoge Raad Gerechtsauditeur 2007-09-18
C031108 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen
C031108 Hop bijbanenregsiter Hoge Raadmw. mr. M.A.F.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid Raad van Toezicht Museum Gouda 2006-01-01-2007-06-01
Ondervoorzitter commissie Schadefonds geweldsmisdrijven 1996
Raio Den Haag 10877
Gerechtsauditeur Den Haag &1283
Rechter Den Haag 100185
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 250291
Den Haag Vice-president Den Haag 111291
NU
Den Haag Hof Vice-president 2007-03-01
NEVENFUNCTIES
Voorzitter van de Begeleidings en Adviescommissie Landelijke instelling Hulp en Recht (BAC) 2008-02-20
ondervoorzitter Regionaal Medisch Tuchtcollege Den Haag 1998-10-01
C1996-031108 Hop bijbanenregister Den Haag
Memo
27 september 2007 uitzending Netwerk RK kerk en seksueel misbruik www.netwerk.tv/node/1010
BAC nevenfunctie. Is er sprake van "damage control" toegepast op klagers tegen kerkelijke functionarissen?M.L. 0543 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam gemeente Ouderkerk aan de Amstel 1975
Lid klachtencommissie Stichting Woonzorg Nederland Amsterdam
Raio Amsterdam 10377
Gerechtsauditeur Amsterdam 121182
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 270183
Rechter Amsterdam 270784
Kantonrechter Amsterdam 281290
Amsterdam Vice-president 01-01-2002-GOG031108
C1503007 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-GOG031108 Hop alle bijbanenregisters gerechtenT.L. 0458 mw. mr.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 4387
Raio Leeuwarden 10486
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 60392
Gerechtsauditeur Rotterdam 10492
Rotterdam Rechter 90993
NU
Den Haag Raadsheer 2006-03-01
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 2006-03-01
C280904-031108 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.
C000697-031108 Hop bijbanenregister Rotterdamdhr. mr. G. 0367
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat te Den Haag kantoor Houthoff Advocaten beŽdiging 1996-GOG031108
Raio Den Haag 10492
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 300395-GOG031108
NU
Leeuwarden Sectorvoorzitter 2006-09-01
Leeuwarden Vice-president 2006-04-21
NEVENFUNCTIES
Lid Medezeggenschapsraad O.B.S. De Finneblom Boornbergum 2007-11-07
gastdocent SSR/Nederlands Helsinki Comite/CILC/Raad van Europa/Europese Unie/EVRM/ handelsrecht/ burgerlijk recht) Zutphen/ 's-Gravenhage/ Leiden 2000-01-01
gastdocent Nederlandse Orde van Advocaten (faillissementsrecht) 's-Gravenhage 2000-01-01-2007-12-31
C1997-031108 Hop bijbanenregister LeeuwardenT.H. mw.
6001
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
C221003 Hop bijbanenregister Hof Den Haag
  TARLAVSKI-REURSLAG

M.G.
Haarlem Rechter 230801
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C100801 J. Hop bijbanenregister HaarlemJ. van der
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 25076
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
160298F.
NLRM 01
NU
Rechter-plaatsvervanger Zutphen GOG221003 Zie F.J.W.M.?
NEVENFUNCTIES
Docent Nederlands recht aan de Ned. Pol. Academie, Apeldoorn
Voorzitter klachtencommissie stichting Entree, Nijmegen
Voorzitter commissie van beroep Nederlandse Triathlonbond
Deeltijd zelfstandige bureau "Tantade"
C070801 J. Hop bijbanenregister ZutphenF.J.W.M.
NLRM 03
Zutphen rechterplaatsvervanger 280200
C221003-030704 Hop bijbanenregister Zutphen
Docent recht Nederlandse Politie Academie : Apeldoorn
Extern lid Klachtencommissie Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen 010101
Voorzitter Klachtencommissie Stichting Enserve (inzake woonruimteverdeling regio Arnhem-Nijmegen) Nijmegen + Arnhem 010101
Voorzitter Klachtencommissie Woningbouwcorporaties Nijmegen 010103
Extern lid Klachtencommissie Politieoptreden Regio Brabant-Noord Den Bosch 010104M. mw.
NLRM 03 04 6381
NU
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger 020403
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Klachtencommissie Het Spaarneziekenhuis Haarlem Heemstede
C000002-240304 Hop bijbanenregister AlkmaarB.G.0832 prof. ir.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 40392
NEVENFUNCTIES
Deeltijd hoogleraar aan de Faculteit Technische Aardwetenschappen
Technische Universiteit Delft 8/97 pensioen
Lid tevens plaatsvervangend Voorzitter van het College van Beroep voor de examens technische Universiteit Delft
Lid van de Mijnraad
C1997-J.C.W.0548 mw.
NLRM 802
Werkzaam advocatenkantoor Rotterdam 197
Advocaat en procureur Rotterdam 1974
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 1075
Gerechtsauditeur Utrecht 0279M.A. mw.
Breda Rechter-plaatsvervanger 01-0504
Kandidaat-notaris Middelburg C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENA.0142
NLRM 94 95 96 97 98
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 200187R.C.0462
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raio Zwolle 10491
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Haarlem 150596
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Haarlem 150597
NU
Haarlem parket arrondissementsofficier van justitie
C220305 INZAGE OPENBAAR BIJBANENREGISTER PARKET HAARLEM WORDT GEWEIGERD!
385 Arrondissementsparket Haarlem WEIGERT inzage van het openbaar bijbanenregister om de bijbaantjes van de Officieren van Justitie in Haarlem voor burgers verborgen te houden.
Memo!
Informanten! Oma Sanne en vader Jansen tegen Raad voor de Kinderbescherming Haarlem. De norm als moeder een kind ontvoert dan beschermen "kinderbeschermers" samen met Justitie en gezinsvoogdij de kinderontvoerder en zien vader en oma het ontvoerde (klein)kind niet meer terug om de financiŽle samenzwering tegen vaders in stand te houden.P.A.J.Th. van 0743
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 4395
Voorzitter Commissie van Toezicht van de penitentiaire inrichting voor vrouwen Breda
Vice-voorzitter van het bestuur van de VBO school De Beemden te Prinsenbeek
Voorzitter Stichting Rechtsbijstand asiel Den Bosch
Raio Alkmaar 10968
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Alkmaar 10169
Gerechtssecretaris 1e klasse Almelo 10371
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Hengelo 10173
Gerechtsauditeur Breda 201174
Rechter-plaatsvervanger Breda 50975
Rechter Breda 140776
Vice-president Breda 121085
NU
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 171291
Raadsheer Hof Den Bosch 290993
Rechter-plaatsvervanger Breda 101193
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 110894
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof Vice-president 270798
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting De Beukenhof te Breda Therapeutisch woon- en werkgemeenschap voor licht-geestelijk gehandicapten
Redactiemedewerker Tijdschrift voor Familie en Jeugdrecht alsmede echtscheidingsbulletin
Redactiemedewerker Tijdschrift Echtscheidingsbulletin
Voorzitter van de Provinciale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening Noord-Brabant
voorzitter stichting de lightbergh haaren 01-01-2111
C1997-030704 Hop bijbanenregister Den Bosch
Memo Hop 1
Uitspraak "Ik heb een tamelijk machtige positie, maar daar ben ik niet vies van. Die kan ik ten goede gebruiken" 12/88 Perspectief 12/97 pagina 8
Memo Hop 2
000 Hop verliest bij van Teefelen "Procureurstelling verplicht bij hoger beroep na kinderrechter zaakjes tegen gezinsvoogdij-instellingen"
Memo Hop 3
050 De commissie met als voorzitter van Teeffelen heeft een belangrijke rol gespeeld in de strijd van Hop inzake afgifte contactjournaal gezinsvoogd
137 Hop krijgt beroepsverbod na zitting in achterkamertje van Vedivo zonder hoor en wederhoor
051 Hop wint klachtzaak tegen gezinsvoogdij inzake weigering van Hop als gemachtigdeM.
NLRM 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 50472F.H.W.0553 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98

Lid klachtencommissie CAD Twente GOG300504
Staffunctionaris parket Almelo
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Almelo 10692
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Almelo 10683
NU
Almelo rechter 010201
NEVENFUNCTIES
Lid klachtencommissie Tactus Twente 010101
C1997-221003 Hop bijbanenregister AlmeloM.D.J.0962
NLRM 94 95 96 97 98
Raio Groningen 10494J.D.
NLRM
Den Haag rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Werkzaam bij de Kon. Landmacht
0497E.P.C.M.0746
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Maastricht 160195
NU
Maastricht rechter-plaatsvervanger 160195
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Maastricht kantoor Paulussen beŽdiging 1972 partner
Secretaris Stichting Limburgs Kunstbezit te Maastricht
Secretaris Stichting RK Armenhuis In den Nieuwenhof te Maastricht
Bestuurslid Stichting Jeugdhulp Maastricht te Maastricht
Bestuurslid Stichting Algemeen vormend en beroepsonderwijs en Volwassenen en
Basiseducatie te Maastricht
deken Orde van Advocaten in Arrondissement Maastricht Maastricht 19-1001
lid college van afgevaardigden Nederlandse Orde van Advocaten 19-1001
mede bestuurder Zuid-Limburgse Openluchtrecreatie BV Wittem
bestuurslid Stichting Kanunnik Salden/Nieuwenhof Maastricht
co-docent burgerlijk procesrecht beroepsopleiding advocatuur
Lid strafcommissie KNHB Hockeybond
170996-040704 Hop bijbanenregister MaastrichtA.E.0936 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bestuurslid Stichting Schone Kunsten rond 1900 ?? te Assen
Lid de adviesraad van de Stichting Het Nederlandse Bakkerij Museum te Hattem
Secretaris van de vereniging Het Groene Kruis Hattem te Hattem
Advocaat en Procureur Zwolle
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 160888
NU
Arnhem Rechter 191291
NEVENFUNCTIES
Lid geschillencommissie inzake declaraties van de pilot kosten Buiten Rechten van de Stichting Personenschade (PIV)
C1997-040904 Hop bijbanenregister ArnhemJ.G.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat te Zwolle kantoor Nysingh Bitter & De Vries Robbť beŽdiging 1963
(Oud-Advocaat (Zwolle) Nysingh Bitter & de Vries Robbe)
Ondervoorzitter geschillencommissie Garantiefonds Reizen
Lid Commissie van Bijstand "Verkeersrecht ANWB")
Voorzitter ruitersportcentrum Wapenveld eo
Voorzitter Klachtencommissie RINEE??? Zwolle
Voorzitter Klachtencommissie Franciscushof Raalte
Voorzitter Klachtencommissie Regionale instelling voor beschermd wonen, Zwolle
Voorzitter bestuur Slachtofferhulp IJsselland
Voorzitter Stichting Admin. kantoor Berghuizer papierfabriek Wapenveld
Docent Stichting opleidingen sociale rechtshulp
Advocaat en Procureur te Zwolle
Rechter-plaatsvervanger Zwolle 130677
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 110783
NU
Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger 110783
Zwolle rechter-plaatsvervanger 130677
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-010704 Hop bijbanenregister Hof ArnhemF.0858
NLRM 94 95 96 97 98 99 00 01 02
Douanerecherche van de F.I.O.D.
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 10194
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 10195
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Tweede Kamerlid Leefbaar Nederland
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.A
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 010403
C150904-031204 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmI.A.M. mw.
Haarlem Rechter 06-1002
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 11-1001
C280904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

C1997-280904 Hop bijbanenregister UtrechtC.H.0109
NLRM 71
Advocaat en procureur Den Haag 1933
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 200756
Raadsheer Hoge Raad 51168N.B.F.
6742 GOG voor 281004
Lid Utrechtsche Studenten Roeivereniging Triton
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 011104
NEVENFUNCTIES
389 Advocaat Van Riet en Associees Advocaten Utrecht, beŽdigd 130592
Huurrechtadvocaat werkzaam in Utrecht?
C281004 Hop bijbanenregister RotterdamY.0843 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 140982
Gerechtsauditeur Hoge Raad 240286
Rechter-plaatsvervanger Alkmaar 100389
Rechter Alkmaar 301190
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 150291
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 150291
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 150291
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 160997
NU
Zwolle vice-president 270897
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend lid Commissie Gelijke Behandeling Utrecht 01-0192
Bestuurslid Stichting ACB (Stischting ADR Conflictmanagement voor het Bedrijfsleven) Den Haag 01-0197
Mediatior Mediations In en om Amsterdam 01-0197
C1997-010704 Hop bijbanenregister ZwolleJ.W.C.
NLRM 71
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Zwolle 180657
Rechter-plaatsvervanger Zutphen 150959
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 100963G.H.J.
Rotterdam rechter-plaatsvervanger GOG280904
NEVENFUNCTIES
Wetgevingsjurist bij het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen
Plaatsvervangend Voorzitter commissie voor de BBschriften van de gemeente Gouda
Lid vaste commissie van advies voor de BBschriften van het
Intergemeentelijk Samenwerkingsbedrijf Midden-Holland
C1997-280904 Hop bijbanenregister RotterdamC.M. Drs. Mw
Bestuurslid Koziarkal Leeuwarden
Bestuurslid/secretaris Stichting Welzijn Achtkarspelen Surhuisterveen
Lid van de bezwaarschriftencommissie voor de Algemene bijstandswet van de gemeente Groningen
Commissie voor de bezwaarschriften sociale zaken en werk, kamer I)
Bestuurslid van Koziarkal, vereniging voor de collectieve ziektekostenverzekering in het arrondissment Leeuwarden
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting Welzijn Achtkarspelen Surhuisterveen
NU
Leeuwarden rechter 280700
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger 010705
C040906 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C060801-150504 Hop bijbanenregister LeeuwardenG.J.M.1215
NLRM 71 80
Adjunct-Inspecteur Prijsbeheersing 20342
Toegevoegd Inspecteur Prijsbeheersing 200144
Tuchtrechter van de Prijzen Leeuwarden 250645
Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 30448
Substituut-officier van justitie Breda 21045
Idem arrondissement Zutphen 41267
Officier van justitie Idem 110769
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse Idem 11072A.J. van den prof. dr.
NLRM 71 80
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 271260S. 0646
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Groningen 210674
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Groningen 211080
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Groningen 291081
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Middelburg 10186
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Assen 260393
Plaatsvervangend hoofdofficier van justitie arrondissementsparket Assen 11094
NEVENFUNCTIES
Leeuwarden Ressortparket waarnemend Advocaat-Generaal 171197
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.M.C. 0364 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio Breda 10492
Rechter-plaatsvervanger Breda 10995
NU
Breda Rechter 010492
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENJ.J.M.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 70175R.1058
NLRM 93 94 95 96 97 98 99
Belastingadviseur te Utrecht
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Utrecht 10593
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Utrecht 10594
NU
Utrecht parket
NEVENFUNCTIES
Lid examencommissie Rijksverkeersinspectie BOA plusopleiding
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.R.Tj. 0958
NLRM 97 98
Lid klachtencommissie rechtsbijstand Asiel
Advocaat en Procureur en belastingkundige te Gouda
Mediator te Gouda
Bedrijfsmatig verhuurder van een onroerende zaak te Reeuwijk
Rechter-plaatsvervanger Leeuwarden 30796
Rechter-plaatsvervanger Groningen 61097
Rechter Leeuwarden
NU
Leeuwarden vice-president 010102
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C060801-150504 Hop bijbanenregister Leeuwarden

mw. mr. S. Terstal
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 010102 C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENC.A. 0335 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01
Werkzaam V.U. Amsterdam0758
Werkzaam V.U. te Amsterdam, wetenschappelijk hoofdmedewerker 0970
Rechter Haarlem 030573
Vice-president Haarlem 300682
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 260291
President Haarlem 020591
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 260593
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 260593
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger 010299
NEVENFUNCTIES
Staatsraad i.b.d.
Lid comitť van aanbeveling Stichting voor verslavingszorg De Regenboog 1991
Directeur Hollandsche Maatschappij der wetenschappen 1993
Lid Raad van Commissarissen Stichting Woonzorg Nederland Amsterdam 1997
Lid algemeen bestuur Stichting stadsschouwburg en concertgebouw Haarlem Haarlem
Bestuurslid stichting Rosenstock Huessy HaarlemM.E.B. mw.
Amsterdam Rechter
C041104 Hop bijbanenregister AmsterdamA.C. 0248 mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99 00 01
Adjunct-chefjurist bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 230793
NU
Haarlem Rechter 10295
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Stichting Vrienden van de Reumakliniek 'Sole Mio' en de Stichting Reumakliniek 'Sole mio'
C060801 J. Hop bijbanenregister Haarlem
Bestuurslid
Stichting vrouwennetwerk Hoger Overheids Management, Hom Bussem 01-0301
Bestuurslid
Netherlands Fulbright Alumni Association Amsterdam 130500
voorzitter stichting vrienden van de reumakliniek sole mio/stichting reumakliniek sole mio 010100D.W. van 0642
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkkring Leeuwarden, woonplaats Leeuwarden, examenjaar 1969, datum van benoeming 110173
Gewoon bestuurslid Ottema-Kingma Stichting Leeuwarden
NU
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger 160877
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-150504 Hop bijbanenregister Hof LeeuwardenD.A.W. van Jhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 290573J.H.A.0435
NLRM 87 88/89 90 93 94 97 98 03 4416
Rechter-plaatsvervanger Dordrecht 181286
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 10589
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 10792
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 200695 en 010102
NEVENFUNCTIES
Ministerie VW Hoofddirectie, Hoofd afdeling wetgeving bestuurlijke en juridische zaken Directoraat
Generaal Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat
C000697-221003 Hop bijbanenregister Hof Den Haag
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 18-12-1986W.D.H.W.
NLRM 71 80
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 211168B.D.0244
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 230290

  THATE

J.O.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger Zutphen 10546

THEUNISSEN
R.G.A.M.
Den Bosch Rechterplaatsvervanger
C100506 Hop bijbanenregister Den BoschA.E.0660 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Den Bosch 11185
Gerechtsauditeur tevens rechter-plaatsvervanger Den Bosch 71091
Rechter Den Bosch 70593
NU
Zwolle rechter 011102
NEVENFUNCTIES
C000097-010704 Hop bijbanenregister Zwolle
Bestuurslid schoolbestuur RK PWA Ermelo Ermelo 01-0700
Bestuurslid Stichting Compassion N1 01-0500H.S.0537 drs
NLRM 80 87 88/89
Officier Koninklijke Luchtmacht. II. kapitein 1962
Griffier Den Bosch 161275
Griffier kantongerecht Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Boxmeer
Griffier Raad van Beroep Den BoschJ.G.
NLRM 96
Rechter-plaatsvervanger Zwolle 130677
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 110783J.A.C.0127
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 30785H.1113
NLRM 71
Advocaat en Procureur Zwolle 231236
Griffier kantongerecht Steenwijk 281141
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 91246
Griffier kantongerecht Emmen 130352
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 280553
Griffier Hof Leeuwarden 50956
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 40858J.M.1016
NLRM 80
Werkzaam bedrijfsleven in Suriname 1946
Advocaat Hof van justitie te Suriname 1252
Rechter-plaatsvervanger Assen 50173
Rechter Assen 131274
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 0776R.G.A.M.0749
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Geldrop
NU
Eindhoven Kantonrechter-plaatsvervanger 200788
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Eindhoven kantoor Boskamp & Willems beŽdiging 1979
Secretaris Burgemeester van der Puttschool voor speciaal onderwijs te Geldrop
Lid Raad van Toezicht van de Stichting WZR (Peppelrode) te Eindhoven
Lid College van Afgevaardigden van de Ned. Orde van Advocaten
Secretaris Stichting Weverijmuseum te Geldrop
060697A.A.0122
NLRM 87 88/89 90 91 92
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 140185A.B.H.M. van 0243
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 03 4420
Bedrijfsjurist te Rotterdam
NU
Rotterdam Rechter 81191
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Directie Pensioenfonds Nedschroef, meestal Den Haag
C1997-280904 Hop bijbanenregister RotterdamM.J.A. van 0462 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio Den Bosch 11092
Den Bosch parket Substituut-officier van justitie 10497
Begeleidingscommissie binnestageordning parketten SSR
C150304 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.prof.mr. S. van
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 11-0403
Hoogleraar Internationaal Belastingrecht Brussel C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Hop bijbanenregister Den BoschD.M.
NLRM 03 C221003 Hop bijbanenregister Hoge Raad
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 06-1003 C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENR.J.F.0959
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 4423
Gerechtsauditeur Hoge Raad 10389
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 131191
Rechter Haarlem 240892-GOG060801
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 260593-GOG0806
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 260593-GOG0806
Amsterdam Hof Raadsheer 230698
Haarkem Rechter-plaatsvervanger 010102
NU
Amsterdam Hof Vice-president 010106
NEVENFUNCTIES
Lid comitť van aanbeveling St. Vrienden Geleidehonden Opleiding Ans L'abee
lid Commissie van beroep Dutch Securities Institute (DSI) Amsterdam 180305
C1997-000806 Hop bijbanenregister Amsterdam
185 De R.J.F. Thiessen-norm Geconditioneerde marketing in de rechtspraak inzake omgang en gezag na echtscheiding.
(Indien er sprake is van het gevaar "angst van het kind voor vader" na echtscheiding is het niet nodig na te ga te gaan of de moeder iets te verwijten is!)
Het is met oog op bij het kind levende angst voor vader en de omstandigheid dat er reeds lange tijd geen omgang heeft plaatsgevonden met vader raadzaam omgang onder professionele begeleiding van kind en vader plaats te laten vinden zodat in een neutrale omgeving contact tussen kind en vader kan worden hersteld. Partijen dienen zich te wenden tot het omgangshuis voor begeleide omgang op de door het omgangshuis te stellen data, tijdstippen en voorwaarden.  Het gevaar! Hop waarschuwt voor dit soort geconditioneerde marketing in de rechtspraak. Er sprake van "doorgestoken kaart in de rechtspraak" en de waarde die aan zo'n uitspraak gehecht moet worden is een illusie. De moeder die hier vervolgens niet aan wil meewerken komt hier stelselmatig ongestoord mee weg zolang het rechtersleger blijft weigeren na te gaan of de moeder inzake het gevaar "angst van het kind voor vader" na echtscheiding iets te verwijtenE. VAN Prof. Drs.
Lid Raad voor de Journalistiek (C010704 bijbanenregisters rechterlijke macht GOG onder naam THIJN)
bijzonder Hoogleraar aan de UvA, lid Eerste Kamer, procesmanager
Lid Raad voor de Journalistiek niet-journalist
C230106, bijgewerkt n.a.v. klachtzaak J. Hop tegen Jeanne Dijkstra eindredactie Ermelo's WeekbladC.D.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 280161G.W. 0145
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Den Bosch 10474
Gerechtsauditeur Den Bosch 180180
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 180180
Rechter Den Bosch 121280
Vice-president Den Bosch 140287
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger 061089
Den Bosch coŲrdinerend Vice-president 160894
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
190297-100506 Hop bijbanenregister Den BoschE.H.1220
NLRM 71 80
Werkzaam Hoofdkantoor Beheersinstituut 81145
Werkzaam Ministerie van Justitie II, referendaris 10946
Substituut-griffier Breda 171257
Rechter-plaatsvervanger Breda 23086
Rechter Breda 10262
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem, Den Bosch en Den Haag 230665J.A.M.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 230656J.W.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Raad Hoog Militair Hof Den Haag 120968K.M.A.0214
NLRM 71
Advocaat en procureur Nijmegen
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 300645
Substituut-griffier bijzonder Hof Den Bosch 280845-190546
Ambtenaar Openbaar Ministerie Maastricht 60346
Idem Breda 300849
Substituut-officier van justitie arrondissement Breda 181256H.W.B. geboren 0646 mw.
NLRM 94
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 50889J.
lid Commissie van Toezicht Rijksinrichting voor Jongens 't Nieuwe Lloyd Amsterdam 01-01-2003-05-04-2005
NU
Amsterdam Rechter 150800
NEVENFUNCTIES
Commissaris McDeere Consultancy B.V. Rotterdam 08-07-2002
C221003-130906 Hop bijbanenregister AmsterdamR.A.J.M.0154
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Zutphen 10186
C0221003 Hop bijbanenregister ZutphenT. 0551 mw.
NLRM 87 90
Raio 20180
Gerechtsauditeur Zutphen 220486
Rechter-plaatsvervanger Zutphen 220486
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn, Deventer, Groenlo en Zutphen 120190W.M.E. 0949 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 4426
Advocaat en Procureur te Den Haag en Rotterdam 240475
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 80179
Raio 10984
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 300785
Rechter Den Haag 280486
NU
Den Haag Vice-president 170892
Den Haag Hof Raadsheer Hof 10997
Rechter Europees Hof voor de Rechten van deMens
NEVENFUNCTIES
Lid redactie tijdschrift Familie en Jeugdrecht
Lid redactie raad kennissyteem rechtshulp in strafzaken KRIS
Plaatsvervangend Voorzitter tuchtcollege loodsen te Den Haag
Plaatsvervangend Voorzitter Lid commissie van Beroep bedoeld in artikel 70 1e lid
collectieve arbeidsovereenkomst loodswezen Nederland bv
Voorzitter landelijke vergadering rechters-commissaris in strafzaken Steeringcommittee Moldova
C000697-230106, nog nakijken, Hop bijbanenregister Hof Den Haag

mw. mr. W.M.E. Thomassen
raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden
Vice-voorzitter Raad voor de Journalistiek
C230106, bijgewerkt n.a.v. klachtzaak J. Hop tegen Jeanne Dijkstra eindredactie Ermelo's WeekbladA.W.1018
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Rotterdam0543
Werkzaam Ministerie van Oorlog 1945
Werkzaam bedrijfsleven 10347
Waarnemend griffier Rotterdam 30551
Substituut-griffier Idem 230452
Rechter Middelburg 20658
Raadsheer Hof Amsterdam 10868
Vice-president Idem 70576M.G.W.
NLRM 01 03 6010-GOG230304 in geen enkel bijbanenregister bij rechtbanken
Rechter-plaatsvervanger Arnhem GOG221003
Alkmaar rechter-plaatsvervanger GOG240304
Adviseur ambtenaren- en arbeidsrecht bij Leeuwendaal advies BV te Rijswijk
Redacteur Zakdoek Arbeidsrecht, losbladig, Samson
Directeur Thorborg Holding BV Heemstede, een papieren functie in de BV die uitsluitend mijn aandelen in Leeuwendaal Advies BV beheert
C070801-GOG240304 Hop bijbanenregister rechtbank AlkmaarJ.1104
NLRM 71
Advocaat en procureur Amsterdam 50128
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 270947
Kantonrechter Rotterdam 20952F.M.H.0443
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 20480
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Heerlen kantoor Thuis & Partners beŽdiging 1968
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 010102
Bestuurder Stichting administratiekantoor Mercurius 23-04-1987
   

  THUNNISSEN

F.H.A.M..
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline NOvA
NEVENFUNCTIES
Advocaat
432 Vice-voorzitter stichting "Nederlands Arbitrage Instituut"H.O. 0818
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur Den Haag 0940
Plaatsvervanger Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 220362
Lid Idem 100870
Vice-voorzitter idem 290779
Voorzitter Idem 290883R.F. 0351
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 100889
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 290192-GOG280904
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Delft kantonrechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Den Haag kantoor Stevens Thunnissen Vos beŽdiging 1976
Raadslid Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting van de gemeente Leiderdorp
Docent privaatrecht Haagse Hogeschool te Den Haag
Docent privaatrecht Studiecentrum Opleidingen Makelaardij te Nieuwegein
Secretaris Adviescommissie Wetgeving Nederlandse Orde van Advocaten te Den Haag Burgerlijk Procesrecht
C1997-280904 Hop bijbanenregister RotterdamH.J.Q.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 160277
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 160277P.L.C.0529
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Werkzaam bedrijfsleven 1956
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Arnhem 10577
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Zwolle 10877
Arrondissementsofficier van justitie arrondissement Zwolle 270278
Arrondissementsofficier van justitie arrondissement Arnhem 150781W.T. 0557 mw.
NLRM 87 88/89 90
Raio Amsterdam 11086A.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 70170

Tielemans, mw.mr.K.
Arnhem ?
27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmJ.G. 1041
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 170883 C060801 J. Hop
NEVENFUNCTIES
Gepensioneerd secr. KvK
Voorzitter van het Bestuur van de Stg. Circuitpark sinds 1997, Zandvoort
President-commissaris van circuitpark Zandvoort Exploitatie Mij, Zandvoort
Lid van de Raad van Toezicht Forteiland, Velsen
Lid van het comitť van aanbeveling van de Vrijwilligers Centrale Haarlem, Haarlem
Voorzitter van het Bestuur van Rabobank Zuid-Kennemerland sinds 1985 (vanaf 1-999), Haarlem
Bestuurslid van de stg. Archeologisch Museum, Haarlem
C060801 J. Hop bijbanenregister Haarlem
Rechter
Rechtbank Haarlem ingang : 25-0403
Lid van het bestuur
Rabobank Zuid-Kennemerland Haarlem 01-0700
Lid
Raad van Toezicht Forteiland Velsen 01-0799
voorzitter bestuur
Stg. Circuitpark Zandvoort 01-0798
Lid Kamer I
Stichting 'Het Gebaar jegens de Indische Gemeenschap' Den Haag 01-0801-010104
Lid comitť van aanbeveling
Vrijwilligers Centrale Haarlem Haarlem 01-0195-31-1201H.J.H.033
NLRM 71 80
Advocaat en procureur te Amsterdam en Den Haag 0558
Substituut-griffier Den Haag 240365
Rechter Groningen 310568
Vice-president Breda 081174S.M.A.F.0970 mw.
NLRM 97 98
Raio Roermond 10496W. 0651
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio arrondissementsparket Breda 180875
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Breda 291081
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Breda 221282
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Breda 220791
Officier van justitie Nederlandse Antillen 10994
NU
Breda parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.J.A.
6043
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 270502
Advocaat Breda
C1997-280904 Hop bijbanenregister RotterdamB.S.0813
NLRM 71 80
Werkzaam gemeentesecretarie Huizen en Breda 1940
Werkzaam Centraal Adviesbureau voor Publiekrecht en administratie, II, directeur 010647
Lid Ambtenarengerecht Den Haag 190561
Lid Centrale Raad van Beroep 320765
Plaatsvervangend Lid Raad van Beroep Den Haag 10279D.S. drs.
NLRM 90
Directeur Gerechtelijke Ondersteuning LeeuwardenJ.W.M.0247
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 03 4433
Gerechtsauditeur Hof Den Haag 30784
Rechter-plaatsvervanger Dordrecht 150885
Rechter Dordrecht 190586
Lid Tariefcommissie Amsterdam 130887
Raadsheer Hof Den Haag
NU
Den Haag Hof CoŲrdinerend vice-president 270689
Lid Tariefcommissie Amsterdam 150989
College van beroep voor het bedrijfsleven Raadsheer-plaatsvervanger 10692
NEVENFUNCTIES
Lid tariefcommissie Amsterdam
C000097-221003 Hop bijbanenregister College van Beroep voor Bedrijfsleven. en Hof Den Haag
Raadsheer Gerechtshof Amsterdam 010102
Voorzitter van de vaste commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften van de regio Zuid- Holland Zuid Dordrecht 01-1099
Voorzitter van de commissie voor beroep- en bijzondere bezwaarschriften Gemeente Dordrecht Dordrecht 02-0399
Voorzitter van een van de twee Raden van Tucht Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs Den Haag 27-0599
Lid Adviescommissie Literatuurvoorziening Rechtelijke Organisatie 01-0199
Penningmeester Stichting Behoud Pietermankerk Zwijndrecht 01-1002 
Raadsheer
Gerechtshof Amsterdam 010102H.J. 0458
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 11088
Gerechtsauditeur Amsterdam 11094
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 11094
NU
Amsterdam Rechter Amsterdam 191295
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam

Tikken, mw.mr. P.J.
Arnhem ?
27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmA.M. van 1242
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 160282-GOG010704
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 010102
Breda Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Vught kantoor Van Tilburg & Beks beŽdiging 1976
Voorzitter Vereniging SociŽteit Festina Lente Waalwijk 220302
Directeur Bergmans Leder Import B.V. 290399
Directeur mr. A.M. van Tilburg B.V. 270392
Bestuurslid Stichting Derdengelden Van Tilburg & Beks advocaten Vught
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den BoschL.E.J. van mw.
Maastricht Raio 010400
010704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

Tillema, dhr.mr.A.J.P.
Arnhem ?
27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


B.L.W. Drs. mw.
Lid Raad voor de Journalistiek (C010704 bijbanenregisters rechterlijke macht GOG onder naam B.L.W. TILLEMA)
freelance-journalist
Lid Raad voor de Journalistiek niet-journalist
C230106, bijgewerkt n.a.v. klachtzaak J. Hop tegen Jeanne Dijkstra eindredactie Ermelo's Weekblad


J.J.F. Tillema mw.
Zutphen Gerechtsauditeur 010105
Zutphen Rechter-plaatsvervanger 010105
C110505-080805 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENM.M.M.0760 mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 181289
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 181289-GOG060801
Rechter Haarlem 100993-GOG060801W.M.C.0257 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Amsterdam 10487
Gerechtsauditeur Amsterdam 70391-GOG010704
Rechter Amsterdam 210992-GOG010704
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 81297-GOG010704
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 191201
Amsterdam Hof Raadsheer 081101
C010704-080805 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-08080505 Hop bijbanenregister Amsterdam
   

  TILMAN


E.R.1013
NLRM 71 80
Werkzaam Stichting Wetensch onderz. op beleggingsgeboren Den Bosch1139
Belastingconsulent Den Bosch 1942
Politiedienst Ned. Binnenlandse Strijdkrachten Den Bosch1044
Juridisch assistent Hoge Autoriteit Den Bosch0545
Werkzaam Missie opsp. vermiste militair en agenten 10946
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep (s.v.) Den Bosch 40150
Griffier Idem 171254
Plaatsvervangend Voorzitter Idem 281152
Ondervoorzitter Idem 270774
  TILMAN-KNOESTER

M.P. mw.
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger 01-0303
C280804 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-280804 Hop bijbanenregister BredaH.J.
NLRM 71 80 87 88/89
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 250967
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Delft kantoor Timman, Van Vliet & Elshof beŽdiging 1953

 


Mevr. P.A. Timman 30/10/2003 30/10/2007 (herbenoeming) 30/10/2011
Lid Raad van Toezicht Ziekenhuis St. Jansdal
Bezoldiging  4.200 3.500
Voorzitter remuneratiecommissie
Projectmanager Provincie Utrecht
Interim adviseur Provincie Utrecht
Personal coach Provincie Utrecht
Manager Projectmanagement Bureau Provincie Gelderland

 J.S. 0647
NLRM 80
RechterIijk ambtenaar in opleiding 101273
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Amsterdam kantoor Derks.Star Busmann.Hanotiau beŽdiging 1978A.N. mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 140881
Rechter-plaatsvervanger Almelo 151082
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 310792
NU
Almelo Rechter 011084
Almelo kantonrechter-plaatsvervanger 310792
C300504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-300504 Hop bijbanenregister AlmeloL.0450 prof.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99
Lid commissie economische mededinging
Voorzitter redactie van TVVS
Bestuurslid Forum Internationale
Bestuurslid Stichting Rechtsgeleerdheid
Bestuurslid Stichting Veryn Groningen
Rechter-plaatsvervanger Groningen 40491-GOG221003
NU
Hoge Raad advocaat-generaal 010403
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, Rijks Universiteit Groningen, handels- en ondernemingsrecht
lid commissie vennootschapsrecht Ministerie van Justitie Den Haag 01-0190
Lid SER-fusiecommissie
voorzitter redactie van ondernemingsrecht Kluwer Den Haag 01-0193
Voorzitter vereniging handelsrecht
Bestuurslid Stichting Effectenrecht Groningen
Bestuurslid Stichting Intellectuele Eigendom Groningen
Dekaan van de juridische faculteit
Voorzitter van de Stichting Administratiekantoor NAGRON
Voorzitter van de Stichting Preferente Aandelen NAGRON
Voorzitter van de Stichting Administratiekantoor FUGRO
Voorzitter van de Stichting Preferente Aandelen FUGRO
Lid van de adviescommissie fondsenreglement van de Amsterdam Exchanges
C000097-221003 Hop bijbanenregister Hoge Raad
lid Koninklijke Akademie voor Wetenschappen Amsterdam 010101
Secretaris sectie Rechtswetenschappen Kon. Ned. Academie voor Wetenschappen Amsterdam 01-0503
lid commissie arbeid/onderneming/medezeggenschap SER Den Haag 01-0403
vice-voorzitter Raad van toezicht van de Stichting Communicatiekanaal Amsterdam 010104
hoogleraar ondernemingsrecht Universiteit van Leiden 010104A.P.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger Roermond 151272E. 0744 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Den Haag 1971
Arbeidscontractant Den Haag 101077
Gerechtsauditeur Den Haag 241077
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 20678
Rechter Den Haag 20580
Vice-president Den Haag 50889
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 250291
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Academisch Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Curium te Oegstgeest
Bestuurslid Ambulant Bureau Jeugdwelzijnszorg te LeidenE.C.W.
Lid Reclame Code Commissie aangewezen door de media, N.U.V., Amsterdam
Het gevaar! Memo Reclame Code Commissie en deskundigenrapport 185.
363 De Mw. Hees van Walraven-norm. Het doel van de Reclame Code Commissie is klachtzaken tegen reclame te onderdrukken. Bijvoorbeeld met een oneerlijk rechtsproces waarbij geen proces-verbaal van de hoorzitting wordt opgemaakt om een vitale uitspraak van beklaagde die de klacht ondersteunt te onderdrukken. Bron 050149 klachtzaak Hop tegen Rijksmuseum Amsterdam.I.R.A. mw.
NLRM 00 01 02 03 04 6434
NU
Roermond Rechter-plaatsvervanger 060603
C060404 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-060404 Hop bijbanenregister RoermondM.0337 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Griffier Hof Amsterdam 20283
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Utrecht 10586
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Utrecht 10587

NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger 25-0299
Rotterdam parket Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 10194
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting RMPI Barendrecht medisch pedagogisch behandelcentrum
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.C.T.
NLRM
Assen raio
Assen parket functie ?
NEVENFUNCTIES
Lid van de Raio begeleidingscommissie advies voor de rector van de Stichting Studiecentrum Rechtspleging
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.C.G. 0536
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bedrijfsleven te Den Haag en Hengelo 1964
Substituut-griffier Almelo 270971
Gerechtsauditeur Almelo 10174
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 160175
Rechter-plaatsvervanger Almelo 60673-GOG221003
NU
Den Haag Rechter 210476
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENH.D. Amsterdam 230142
Wetenschappelijk medewerker aan de Rijksuniversiteit Leiden
Ministerie van Algemene Zaken / Kabinet Minister-President
Adviseur Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst
Regeringscommissaris reorganisatie Rijksdienst
Buitengewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant
Kabinetsinformateur
Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de PvdA
Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
NU
20 Raad van State Vice President 1997
Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Leiden
Universiteit van Parijs
NEVENFUNCTIES
Voorzitter van de Stichting Fondation Nouvelles Images;
Lid van het Bestuur van het Nexus Institute;
Lid van de Stichting Stop Aids Now;
Lid van de Raad van Toezicht Anne Frank StichtingL.H.0844 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98
Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 120285
Vice-voorzitter college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 10692
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 10792
Vice-president college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 10494
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENR.P.J.L 0767
NLRM 95 96 97 98
Ambtenaar bij de Hoge Raad
Gerechtsauditeur Hoge Raad 10294
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 190296
Arnhem hof raadsheer 010499
NEVENFUNCTIES
C1997-140904 Hop bijbanenregister Hof Amsterdam
Deeltijd-hoogleraar Privaatrecht Vrije Universiteit Amsterdam 01-1295
Redacteur Rechtsgeleerdheid Magazijn Themis uitgave Paris Zutohen 010101
hoofdredacteur serie recht & praktijk Kluwer Deventer
Lid Raad van Advies Nederlands Instituut voor Kennismanagement Zeist 01-0499
Directeur The Law Factory b.v. Terwolde 01-0499
lid raad van toezicht Rabobank Apeldoorn 01-0901
Bestuurslid St. Vrienden van de Kerk van Terwolde Terwolde 01-0701
lid dagelijks bestuur Rechtspraak.nl 010101
Voorzitter Stichting Woon- en zorgcentrum gemeente Voorst
C1997-010704 Hop bijbanenregister Hof Arnhem dhr. mr. P.A.H. Tjong-A-Hung
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 06-1003
Advocaat en procureur Amsterdam C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENP.L.C.0529
NLRM 80
Werkzaam bedrijfsleven 1956
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket, Arnhem 10577
Idem arrondissementsparket Zwolle 10877
Arrondissementsofficier van justitie arrondissement Zwolle 270278

Dr.T.J.M. Tobť
Lid-geneeskundige CMT 368
Internist Diakonessenhuis UtrechtJ.M.T.E. 0242 drs.
NLRM 87 88/89 90
Werkzaam Ministerie van Justitie, Directie Kinderbescherming 1968
Stafdocent Ned. Pol, Academie te Apeldoorn 1989
Griffier Maastricht 10384
Griffier Kantongerecht Maastricht, Heerlen en Sittard 10384W.1058
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Almelo 11089
Gerechtsauditeur Breda 60796
Rechter-plaatsvervanger Breda 180796

NU
Rechter Breda 101297
NEVENFUNCTIES
Lid examencommissie Stichting Instituut van gerechtstolken en vertalers Diemen 01-0501
Medewerker loopbaanadviescentrum (lac) Universiteit van Amsterdam Amsterdam 01-0194
180297-290804R.E.A.0846
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Haarlem 110570
Gerechtssecretaris 1e klasse Haarlem 110970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 10372
Secretaris arrondissementsparket Groningen 110974
Als stagiair werkzaam Gemeente politie Groningen 110974
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Amsterdam 10475
Secretaris arrondissementsparket Rotterdam 11275
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Utrecht 230876
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Utrecht 110578
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 101285
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 140386
NU
Rechter-plaatsvervanger Alkmaar 10792
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 10792
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 220694
Rechter Haarlem 301194
Haarlem Vice-president Haarlem 130397
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger 180203 en 121202
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-150504 Hop bijbanenregister Hof LeeuwardenM.B.
NU
Assen rechter-plaatsvervanger 270502
C221003 Hop bijbanenregister Assen Senior jurist Gereformeerd Maatschappelijk Verbond Zwolle docent recht Chr. Hogeschool Windesheim Zwolle010102

Tomassen, mw.mr. G.M.L.
Arnhem ?
27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmW.B.M.0958
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Almelo 10985
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Den Haag 200891
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Haag 10992
Officier van justitie Aruba 10198
NU
Den Haag parket
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.G.F.L.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 50167W. 0309
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Groningen 300633
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Assen 70635
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 110241
Substituut-officier van justitie Den Haag 90243
Substituut-officier van justitie Amsterdam 130455
Officier van justitie arrondissement Amsterdam 181256V.H. mw.
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
C041104 Hop bijbanenregister AmsterdamJ.H.0996 drs.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio Rotterdam 10492
Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Memo van Hop.
Omstreeks 13 oktober 2004 heeft het college van procureurs-generaal een verzoek van Officier van Justitie Tonino om hem uit zijn
functie te ontheffen geaccepteerd. Tonino was in opspraak geraakt na een programma van Peter de Vries die aantoonde dat hij zijn computer
met gevoelige gegevens zoals codes om zijn emailtjes binnen te halen op straat had gezet in strijd met regeltjes bij het OM. Het is representatief voor het OM om overtreding van regels door eigen medewerkers niet strafbaar te stellen. Meestal volgt er een promotie als iemand daar een blunder heeft gemaakt. Ik ben dan ook benieuwd wat voor baantjes Tonino vanaf nu zal krijgen om hogerop te komen.
Informant.
383 Tonino studeerde met Mr J Franken beheerder Novacap Fonds op dezelfde Universiteit van Utrecht hetzelfde jaar dezelfde richting
Memo 362J.D.A. den 1251
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter medezeggenschapsraad OBS Daalhuizen Velp
Lid-plaatsvervanger van de Provinciale commissie voor de behandeling van bezwaren
en geschillen in Gelderland der NH Kerk
Medewerker Nederlands Jurisprudentie (tot 1-1-95)
Medewerker losbladig Verbintenissenrecht
Idem Zakelijke rechten
Idem Vermogensrecht
Lid redactie losbladige artikelsgewijze commentaren op de boeken 35 en 6 BW Kluwer
Lid adviesraad Juridischetaakbaak (Bahn/SDtafleu/van Loghum)
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit Leiden
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 300683
Gerechtsauditeur Arnhem 311083
Rechter Arnhem 220886
Vice-president Zutphen 290891
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 110991
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 110991
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 110991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 110991
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 250991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
NU
Amsterdam ?
Vice-president Arnhem 301194
NEVENFUNCTIES
Redacteur NJ Feitenrechtspraak 010903
Redacteur Tekst en Commentaar Ondernemingsrecht 010102
Auteur Tekst en Commentaar Ondernemingsrecht 010100
Auteur Tekst en Commentaar Burgelijk Wetboek 010193
Lid Raad van het Leids Universiteits Fonds Leiden 010185
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm
GETUIGSCHRIFT
Deze kan gelinkt worden aan Leenders/Nienhuis tegen SBJG/Stichting Lindenhout/rechtbank Arnhem www.burojeugdzorg.nl/3.htm 
Stockholmsyndroom! www.burojeugdzorg.nl/124.htm
Onderonsjes tussen rechters, SBJG en RVDK buiten de hoorzittingen om! www.burojeugdzorg.nl/180.htm
DENKSPORT
Welk woord krijgt u als u drie letters toevoegt aan de initialen van de Arnhemse kinderrechter Cools-Weebers?W. 1245 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid College van Geschillen Vrije Universiteit 010199-311200
Lid Commissie van Beroep HBO Raad
Medewerker Nederlandse Jurisprudentie Den Haag 010101 -311201
432 Arbiter stichting "Nederlands Arbitrage Instituut" 
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 80580
Rechter Amsterdam 111084
NU
Amsterdam Vice-president 141188
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Star VU reunistenvereniging juridische faculteit VU 010101
Bestuurslid theatercombinatie Amsterdam Bellevue Nieuwe de la Mar 010101
Medewerker tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 010101
Bestuurslid vereniging voor procesrecht 010101
Lid comite voor aanbeveling Nederlands Toonkunstkoor Amsterdam 010101
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline NOvA 010101
Lid PAO-commissie Vrije Universiteit 010101
Lid Raad van Advies OSR (civiel) Utrecht 010101
Voorzitter NVvR Den Haag 100901
Lid commissie aantrekken leden rechterlijke macht Amsterdam 010101
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam
Bijzonderheden!
340  HP De Tijd Als we Trias politica serieus nemen dan is Nederland een bananenrepubliek "Boven de wet"
356 HP de Tijd 061202 Schijn van partijdigheid bij tuchtrechtsysteem advocatuur ligt er duimendik op
007 Het gevaarlijke voorstel van wet van het Tweede-Kamerlid Halsema, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de grondwet door de rechterA.0736
NLRM 98
Rechter-plaatsvervanger 's-Hertogenbosch 270897
C1998-100506 Hop bijbanenregister Den BoschR.L.H. van 0161
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Almelo 11087
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Zutphen 11193
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Zutphen 11194
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid slachtofferhulp IJsselstreek-Achterhoek
Redactie en P Trema
Bestuurslid en P PvdA afdeling Gorssel
Bestuurslid Chr School De Borgerweide te Eefde
Aanklager Sectie Betaald Voetbal
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.M.J.0451 mw. Zie SMIT, M.J. voor 1998
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Secretaris adviescommissie vluchtelingenzaken
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 121090
Gerechtsauditeur Haarlem 80791
Rechter Haarlem 240692-GOG060801
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 260593
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 260503
NU
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervangerR.A. 11145
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit te Groningen
Rechter-plaatsvervanger Groningen 111180
Rechter Groningen 300382
Raadsheer Hof Amsterdam 200984
Rechter-plaatsvervanger Groningen 221184
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 10887
Vice-president Hof Amsterdam 291093
NU
Amsterdam Hof coŲrdinerend vice-president 291093
Amsterdam rechter-plaatsvervanger 100393
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 010101
NEVENFUNCTIES
Lid geschillencommissie voor bankzaken St. Geschillencommissie voor consumentenzaken Den Haag
Ministerie van Justitie Lid Commissie van advies voor zaken betreffende burgerlijke staat en de nationaliteit
Voorzitter Medisch Tuchtcollege voor de gezondheidszorg Den Haag 010701
Voorzitter (plv) Geschillencommissie Gedragscode hypothecaire financieringen Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken
Voorzitter van de rechtspraakcommissie van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Plaatsvervangend voorzitter College van Toezicht Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam
Memo!
110 Klacht gegrond! Nico Mul tegen een arts in zijn hoedanigheid van zenuwarts-psychiater tevens vaste deskundige bij de rechtbank Zwolle
Memo deskundigenrapport 185.
312 De Ottolander-norm. De grootouders m.z. hebben hun kleindochter enige uren per dag opgevangen in het laatste stadium van de ziekte van moeder. Geen omgangsregeling tussen grootouders en kleinkind na het overlijden van moeder. Geen afschrift van een kopie schoolrapport van het kleinkind omdat dit te belastend is voor de kleindochter. Beschikking 8 juli 1999 in de zaak met rekestnummer 506/98 Hof AmsterdamK. mw.
Amsterdam Rechter
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamM.0843 mw. drs.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Groningen 230585
Rechter-plaatsvervanger Assen 21085
Rechter Assen 251186
Assen Vice-president 10995-GOG180906
Lid onderwijsraad geschillen commissie
Voorzitter Bestuur Stichting Hoger Onderwijs Groningen
Lid van de Raad voor de rechtsbijstand te Leeuwarden
Memo
Gaf leiding aan rapport over misstanden bij de politie Gelderland.P.G.
Lid College van Beroep Reclame Code Commissie aangewezen door de VEA/Vereniging van communicatie-adviesbureaus, DDB Amsterdam, Amstelveen
Het gevaar! Memo Reclame Code Commissie en deskundigenrapport 185.
363 De Mw. Hees van Walraven-norm. Het doel van de Reclame Code Commissie is klachtzaken tegen reclame te onderdrukken. Bijvoorbeeld met een oneerlijk rechtsproces waarbij geen proces-verbaal van de hoorzitting wordt opgemaakt om een vitale uitspraak van beklaagde die de klacht ondersteunt te onderdrukken. Bron 050149 klachtzaak Hop tegen Rijksmuseum Amsterdam.J.J. 0946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger 100686
Alphen aan de Rijn kantonrechter-plaatsvervanger 140897
Delft kantonrechter-plaatsvervanger140897
Gouda kantonrechter-plaatsvervanger 140897
Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger 140897
Leiden kantonrechter-plaatsvervanger 140897

NEVENFUNCTIES
Advocaat te A'dam kantoor Simont Monahan Duhot beŽdiging 1977
Lid van de Ad-hoc Commissie Herziening Rechterlijke Macht van de NOvAJ.G. Kruiningen 300349
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Rechtenstudie aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Gerechtsauditeur bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht
Plaatsvervangend voorzitter van de toenmalige Raad van Beroep te Utrecht
Plaatsvervangend voorzitter van de toenmalige Raad van Beroep te ‘s-Hertogenbosch
Onder-voorzitter van de toenmalige Raad van Beroep te ‘s-Hertogenbosch
Lid van de Centrale Raad van Beroep
Onder-voorzitter van de Centrale Raad van Beroep
Vice-President van de Centrale Raad van Beroep
CoŲrdinerend Vice-President van de Centrale Raad van Beroep
Raio Utrecht 10974
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 210580
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 280881
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 240782
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 221082
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 250185
Ondervoorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht 170691
CoŲrdinerend vice-president Centrale Raad van Beroep Utrecht 40894
Raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het bedrijfsleven
NU
College van Beroep voor het bedrijfsleven President
20 Raad van State Staatsraad i.b.d.2002
NEVENFUNCTIES
Penningmeester van de Stichting Openbare Bibliotheek Culemborg te Culemborg
President Centrale Raad van Beroep 01-0701
Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven 010102
Lid in buitengewone dienst Raad van State 18-0202
Lid Commissie aantrekken leden rechterlijke macht 18-0202
C1997-150504 Hop bijbanenregister College van Beroep voor Bedrijfsleven


  TRIJBITS

A.H.0826
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Advocaat en Procureur te Arnhem 1955
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 220564
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 190774
Raadsheer Hof Arnhem 120977
Vice-president Hof Arnhem 191186
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 151193
Aaadsheer-plaatsvervanger Arnhem GOG221003
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger Pensioen 70 jaar
Advocaat te Arnhem
Voorzitter Raad van Discipline NOvA ressort Arnhem
C000097-221003 Hop bijbanenregister Hof ArnhemD.F.G.A.0854
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 150891
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Maastricht kantoor Tripels Advocaten beŽdiging 1982
290897
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 010102
Advocaat en Procureur Tripels Advocaten : Maastricht
Bestuurslid Stichting Tongerse Hof - 25-0303
voorzitter mr. Max Tripels Stichting - 25-0303
Statutair directeur Maritime Financiering BV 120802M.J.M.1120
NLRM 71 80 87 88/89 90
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 210948
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Maastricht 290177
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 60988dhr. mr. B.R.
Advocaat Groningen
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
NU
Leeuwarden Hof raadsheerplaatsvervanger 2002-12-12
Assen rechter 2007-08-01
Bewerker jurisprudentie Uitgeverij Kluwer Deventer 2009-05-01
C1997-301109 Hop bijbanenregister Hof LeeuwardenChr.0830
NLRM 71 80
Arnhem Raio 010959Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 10160
Gerechtssecretaris 1e klasse Arnhem 10762
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Arnhem 130164
Substituut-griffier Arnhem 201265
Gerechtsauditeur Idem 281273dhr. mr. J.W.M.0660
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Arnhem 10487
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 60392
Gerechtsauditeur Arnhem 10492
Rechter Arnhem 270594
NU
Arnhem Vice-president 2001-02-23
NEVENFUNCTIES
Voorzitter van de geschillencommissie van de Stichting Woonstede te Ede
Voorzitter Klachtencommissie RIAGG Veluwe-vallei
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie ziekenhuis Gelderse Vallei
voorzitter klachtencommissie De Gelderhorst Ede 01-0900
vice-voorzitter klachtencommissie rechtsbijstandasiel Rade voor Rechtsbijstand Arnhem 1999-06-01
voorzitter commissie voor bezwaar schuldsanering natuurlijke personen Raad voor Rechtsbijstand Den Bosch 01-0699
Docent faillissementsrecht en andere rechtsgebieden Diverse Cursusorganisaties 1996-01-01
voorzitter geschillencommissie Woonstede Ede 1995-01-01-2006-12-31
voorzitter klachtencommissie RIAGG Veluwe-vallei 01-0196 010103
bestuurslid ouderraad Canisus College Nijmegen 2008-10-21
Lid Verkeerscommissie Wijkraad Brakkenstein Nijmegen 2004-06-01-2008-01-01
Vice-voorzitter Stichting Clubhuis Union Voetbal Nijmegen 2005-11-07-2008-01-27
Vice-voorzitter Voetbalvereniging Union Nijmegen 2005-11-07-2008-01-27
0397-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmdhr. mr U.E.1053
NLRM 96 97 98 03 4677
NU
Den Haag Hof Raadsheer Hof 1995-09-01
Haarlem Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 2007-04-01
NEVENFUNCTIES
Redactie en auteurswerkzaamheden t.b.v. uitgeverij Kluwer Samson Delwel
C000697-301109 Hop bijbanenregister Hof Den Haagmw. mr. J.A.
Groningen rechter-plaatsvervanger 0100503
Groningen Gerechtsauditeur 01-0503
Juridisch medewerker Deloitte & Touche Leeuwarden
NU
Leeuwarden Rechter 2008-04-01
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-301109 Hop bijbanenregister LeeuwardenDhr. J.M. Tromp 29/11/2006 29/11/2010 (herbenoeming) 29/11/2014
Lid Raad van Toezicht Ziekenhuis St. Jansdal
Lid Raad van Bestuur GGZ Breburggroep
Lid stuurgroep prestatieindicatoren GGZ Nederland
Lid werkgroep MEDI-del NVZD
Lid comitť van aanbeveling Stichting het Joods Hospice
Voorzitter bestuurlijke Regiegroep Dubbele Diagnose GGZ midden Brabant/westelijk noord Brabant, Novadic-Kentron en GGZ regio Breda
Voorzitter OGGZ-convenant met diverse ketenpartners van het Stadsgewest Breda OGGZ
Bestuurslid RINO Zuid Voorzitter/lid postacademische Raad van Advies RINO Zuid
Lid commissie Zorgvisie en Normering GGZ Nederland Reglement Raad van Toezicht30/10/2003 30/10/2007 (herbenoeming) 30/10/2011
Secretaris Raad van Toezicht Ziekenhuis St. Jansdal (vanaf 1/7) Bezoldiging 5.300 4.400
Voorzitter auditcommissie
Organisatie-adviseur Corona Consultancy
Intern consultant KPMG
Docent/CoŲrdinator Opleiding Bedrijfswetenschappen Zwolle-VU Faculteit der
economische wetenschappen en bedrijfskundeA.C.F.1043
NLRM 90 92 94 95 96 97 98 99 00 01
NU
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 100889
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 100889
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 100889
Groningen rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Procureur te Groningen kantoor Overes Advocaten beŽdiging 1974
Bestuurslid Stichting Angelslo te Groningen
Bestuurslid Stichting Jongerenhuisvesting te Groningen
Voorzitter Stichting Risicofonds voor de graanhandel te Groningen
Voorzitter Stichting Bosrand te Groningen
C1997-150504 Hop bijbanenregister GroningenE. Mw
Zutphen rechter-plaatsvervanger 141202
Zutphen Gerechtsauditeur 011003 C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-030704 Hop bijbanenregister ZutphenR.M.0771 mw.
NLRM 98 4688
Raio Amsterdam 11097
NU
Alkmaar rechter-plaatsvervanger 011003
Amsterdam rechter-plaatsvervanger 011200
Alkmaar gerechtsauditeur 011003
Amsterdam Rechter
C240304 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamH. Groningen 221254 Mw
NLRM 93 94 95 96 97 98
Universitair docent Universiteit van Amsterdam
Rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam
Juridisch medewerker Ruimtelijke ordening Provincie Noord-Holland
Wetenschappelijk medewerker bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger Alkmaar 10792-GOG050505
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 10792-GOG-060801
Gerechtsauditeur Amsterdam 10394-GOG050505
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 10394-GOG050505
Rechter Amsterdam 310395-GOG050505
NU
Raad van State Staatsraad i.b.d. 2000
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Hachsjara en Aliya
Bestuurslid Stichting Muziek-en Dansschool Amstelveen e.o.
Plaatsvervangend lid Commissie voor de bezwaarschriften Joods Humanitair Fonds
C060801-230106, nog nakijken, Raad van State
376 Wet openbaarheid bestuur(Wob) Beroep gegrond omdat de rechtbank Amsterdam de aan de beslissing op bezwaar ten grondslag gelegde motivering weergegeven en voor de motivering van haar oordeel in wezen volstaan met een (korte) weergave van de door de Minister ingeroepen afwijzingsgronden

mw. mr. H. Troostwijk
lid Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
Vice-voorzitter Raad voor de Journalistiek
C230106, bijgewerkt n.a.v. klachtzaak J. Hop tegen Jeanne Dijkstra eindredactie Ermelo's WeekbladM. prof
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 90665T.B. mw.
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 15-0304
Advocaat Den Haag
C280904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-280904 Hop bijbanenregister RotterdamJ.F.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 280262I. 0964 mw.
NLRM 93 94 96 98 99 00 01
Advocaat te Groningen kantoor Trip Advocaten & Notarissen beŽdiging 1996
Raio Groningen 10492
Rechter-plaatsvervanger Groningen 240495
NU
Groningen rechter 010499
NEVENFUNCTIES
Lid commissie van toezicht Poortje
Voorzitter beklagcommissie Poortje
Lid gezamenlijke klachtenadviescommissie voor de woningcorporaties Westerkwartier
C1997-150504221003 Hop bijbanenregister Groningen

Tubbing, mw.mr.A.M.C.C.
Arnhem ?
27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmA.
NU
Den Bosch parket ?
NEVENFUNCTIES
Secretaris Stichting buurtpreventie Maarn/Maarsbergen
Lid Jubileumcommissie LTV
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.N.J.L.M.1154
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 19593 96 97 98
Raio Roermond 11085
Gerechtsauditeur Roermond 10489
Rechter-plaatsvervanger Roermond 21089

NU
Rechter Roermond 301090
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 191291
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 110495
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 110495
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Raadsheer 011002
NEVENFUNCTIES
Lid Nationale Strafkamer Koninklijke Nederlandse Biljardbond (tuchtrechtspraak)
Lid Commissie Behandeling bezwaar en beroepschriften Gemeente Den Bosch
Voorzitter Commissie Behandeling Bezwaar en Beroepschriften Gemeente Hunsel en Thorn
Bestuurslid Stichting Lokale Omroep Roer en Maas Posterholt 010598
Lid commissie bezwaar- en beroepschriften Gemeente Susteren Susteren01-1298
bestuurslid billiards world cup association 010103
C1997-040904 Hop bijbanenregister Den BoschL.H.0844 mw.
NLRM 92
Lid college van Beroep voor het bedrijfsleven 120285

Prof.Dr. C.A.F. Tulleken
Lid-geneeskundige CMT 368
Hoogleraar neurochirurgie (UMC)
Reviewer “Acta Neurochirurgica”
Lid Editional Board “Advances and Technical Standars in Neurosurgery”
Lid Editional Board “Clinical Neurology and Neurosurgery”
Lid “Wetenschappelijke Adviesraad van de Hersenstichting Nederland”
Lid “Wetenschappelijke Adviesraad van de Nederlandse Hartstichting”C.P.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 50377

Tukker, mw.mr.A.
Arnhem ?
27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmG.1257
Ministerie EZ Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland secretaris
NLRM 94 95 96 97 98 4706
NU
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger 150394
C240304 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C060801-240304 Hop bijbanenregister Alkmaar

 

 

Publicatie nevenfuncties rechters & Officieren van Justitie op internet door Hop sloeg in als een bom


(210) 1998 CDA Minister van Justitie adviseerde Hop om tegen rechters te procederen om bijbanenwetgeving te handhaven
(329) CDA Minister van Justitie: "Door de activiteiten van Hop zijn registers nevenfuncties rechters beter gaan functioneren"
(276) Met de publicatie van hun rechter bijbanen is de(CHRISTELIJKE) advocaat die ook het bijbaantje rechter vervuld niet zo blij
(50) Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen). Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan......... schrijft vervolgens de volgende CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(53) Jeugdzorgindustrie Nederland opende zelfs een helpdesk om jeugdzorgpersoneel tegen Hop bij te staan met gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen
(griffier) Nederlandse Vereniging van Gemeenten VNG opende ook al een helpdesk tegen Hop om ambtenaren en gemeenten bij te staan
Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat (Groep) Hop moet worden doodgezwegen".
Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.
Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.
Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.
Informant Mr. H.P. Wooldrik Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem: "Eigenlijk zijn wij toch een volk van dominees en regenten. Van boven ons gesteld gezag en daar hoort ook de rechtspraak bij. De volksrechtbank met jury drukten wij meteen de kop in, terwijl de Duitsers, Belgen, Fransen en Engelsen er allemaal iets van hebben. De rechtspraak laat je niet over aan het gewone volk, vindt men, daar heb je autoriteiten voor." Bron: Groene Amsterdammer.
(21) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter A
(22) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter B
(23) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter C
(24) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter D
(25) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter E
(26) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter F
(27) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter G
(28) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter H
(29) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter I
(30) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter J
(31) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter K
(32) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter L
(33) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter M
(34) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter N
(35) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter O
(36) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter P
(37) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Q
(38) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter R
(39) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter S
(40) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter T
(41) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter U
(42) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter V
(43) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter W
(45) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Y
(46) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Z
(Contact) Hop per E-mail voor verbetering van onjuiste gegevens van ťťn vermelding

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hij heeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 2018 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.