CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Informant! Raad voor de Kinderbescherming doet onderzoek naar de achtergronden van de man, met name de huidige woon en leef/werk-situatie van de man

Rechtbank Zwolle: "Moeder kan van vader verlangen meer begrip te hebben voor spanningen bij de vrouw, welke de omgangsregeling tussen vader en kind met zich meebrengt"

 

Uit de beschikking van zaaknummer 50553 FARK 99-2678 L 17 mei 2002 van kinderrechter G.J.J. Smits van de rechtbank Zwolle haalde ik de volgende passages:

O    Bij tussenbeschikking heeft de rechtbank de Raad verzocht een aanvullend onderzoek te doen naar de achtergronden
       van de man, met name de huidige woon en leef/werk-situatie van de man.

O    Uit het rapport van de Raad leidt de rechtbank af dat: "De man beschikt over zelfstandige woonruimte"

O    Uit het rapport van de Raad leidt de rechtbank af dat: "De man heeft aparte kamers voor zijn minderjarige kind"

O    Uit het rapport van de Raad leidt de rechtbank af dat: "De man werkt"

O    Uit het rapport van de Raad leidt de rechtbank af dat: "De Raad heeft bij de huisarts en politie geÔnformeerd naar de
       door de vrouw gestelde alcoholproblematiek van de man, daaruit komt naar voren dat er
       geen aanwijzing is voor alcoholmisbruik van de man"

O    De weerslag bij de minderjarige, waarvan de vrouw spreekt, na het contact tussen de minderjarige en de man, is door de Raad niet zodanig geoordeeld dat deze een omgang in de weg staat. Het is overigens gebruikelijk, merkt de rechtbank nog op, dat kinderen "reageren" op een omgangsregeling, zeker wanneer zoals in dit geval, contact langdurig afwezig is geweest en er sprake is van grote spanningen tussen de ouders.

O    De rechtbank zal bepalen dat de omgang tijdelijk onder begeleiding van de ouders van de man zal plaatsvinden. Waar het daarbij om gaat is dat de vrouw tot haar geruststelling de verzekering heeft dat de minderjarige en de man in de beginperiode een vorm van toezicht hebben. De rechtbank hecht er aan op te merken dat de spanningen, welke de omgangsregeling bij de vrouw teweegbrengt, alleszins verklaarbaar en begrijpelijk zijn. Van de man kan worden verlangd daarvoor meer begrip te hebben en de oorzaak daarvan niet te bagatelliseren. De man beklaagt zich ten onrechte over het feit dat hij zo lang geen contact heeft gehad met de minderjarige. Naar het oordeel van de rechtbank doet de man er verstandig aan eens goed naar zijn eigen rol in het geheel te kijken en zich verantwoordelijk te stellen voor zijn eigen gedrag.

 

Toelichting Hop:

In onderhavige zaak heb ik vanaf de start van het raadsonderzoek drie keer (namens vader) een klachtzaak gestart tegen de betrokken raadsmedewerker van de Vestiging Lelystad. De Raad wilde toen geen onderzoek meer doen in deze zaak. Van de rechtbank kreeg de Raad opdracht dat onderzoek toch te doen en vervolgens werd de betrokken raadsmedewerker vervangen door twee "bonafide" raadsmedewerkers. Door deze twee nieuwe medewerkers werd vader wel netjes behandeld.

De rechtbank Zwolle etaleert vervolgens in deze beschikking volgens mij opnieuw de vooringenomenheid voor moeder door eenzijdig onderzoek naar de huidige woon en leef/werk-situatie van vader, door vader "onder toezicht" te stellen ter geruststelling van moeder en van vader te verlangen meer begrip te hebben voor spanningen bij de vrouw, welke de omgangsregeling tussen vader en kind met zich meebrengt.

Een uitnodiging van Jan Hop (met meer dan tien jaar praktijkervaring in dit soort zaken) om over de volgende stelling na te denken.  Geld en de waarde welk er aangehecht wordt is een illusie. Besluit men zich anderzijds op te stellen, is het terstond onbruikbaar. Het hele systeem van Nederland en elders staat of valt domweg of er voldoende 'mensen' zijn die meewerken. Is men bewust heeft men de macht.

Hop adviseert vaders (en moeders) niet meer te procederen voor gezag en omgang bij de rechtbanken in Nederland! De afgelopen tien jaar heb ik gezien dat er niets veranderd is in dit soort zaken. Integendeel, het wordt alleen maar erger want de jeugdzorg ligt op de loer om uw kinderen te kunnen jatten. Geef al die (christelijke) rechters (met hun al hun bijbaantje bij de Soroptemistenclubs) dus gewoon hun zin. Laat uw kinderen dus naar de moeder gaan ook al ziet u uw kinderen daarna nooit meer terug. Besteed geen cent meer aan onderzoek van vader door de RvdK en/of procederen met een dure advocaat voor contact met uw kind. Denkt u dat u kunt begrijpen wat voor impact dit heeft als in Nederland vaders (en moeders) massaal gaan weigeren om te procederen voor gezag en omgang met als argument dat de rechtspraak in Nederland in zaken m.b.t. omgang en gezag niet deugt. Ouders hun geld, tijd en energie gaan besteden an hun kinderen en/of aan het meedoen met gemeenteraad verkiezingen om locale belastingen af te schaffen. Meedoen aan landelijke verkiezingen om in het Parlement te komen om lekenrechtspraak in te voeren en de Raad voor de Kinderbescherming af te schaffen?

Mocht mijn argument "omdat de rechtspraak in Nederland in dit soort zaken niet deugt (1) (16) (143) (467) (259) (222) enz." u (nog) niet aanspreken dan kan ik mijn stelling nog wel wat verder aanscherpen met de volgende twee argumenten. 1. Een bekende truc tegen vader (320) (322) is de strafeis van de OvJ 2x 1000 euro smartegeld en 100 uur taak straf en 3 maand voorwaardelijk en 2 jaar proef tijd als vader toch blijft doorgaan om zijn kinderen te willen zien. 2. De jeugdzorg in Nederland heeft de markt "echtscheiding" en/of "huwelijksproblemen" ontdekt en u wordt gewoon kindermishandeling verweten. De jeugdzorg zal kost wat kost proberen uw kinderen in handen te krijgen vooral wanneer het jongere kinderen betreft om de stagnerende import van adoptiekinderen te vervangen door levering van kleine kinderen uit eigen land onder het mom van "kindermishandeling" en/of "huwelijksproblemen" en/of "ernstige opvoedingsproblemen". Nou denkt u natuurlijk die Hop is helemaal gek we hebben toch rechtspraak in Nederland en/of er is toch wel management bij de jeugdzorg die op basis van gezond verstand redeneert. Neen, beste vaders en moeders in Nederland maakt niet het management de dienst uit in de jeugdzorg met als grondslag waarheidsvinding op basis van documentatie, logica en gezond verstand maar het snel toenemende leger van pedagogen en psychiaters die al die vaders, moeders en kinderen dolgraag willen onderzoeken en dat beste mensen is weer in overeenstemming met de wens van de Staat om van ieder kind een risicoanalyse (540) te kunnen maken.

Gelet op mijn bovenstaande argumenten adviseer ik iedereen niet meer te procederen voor omgang en gezag. Besteed geen cent meer aan de partijdige rechtspraak voor moeder in Nederland. Besteed geen cent aan onderzoek van vader door de RvdK terwijl voor de scheiding vader niet door de RvdK onderzocht hoefde te worden. Besteed geen cent aan zogenaamde "jeugdzorg hulpverlening" na echtscheiding of huwelijksproblemen en/of omgangshuizen en/of psychiaters en pedagogen. Deze industrie heeft slechts een doel u financieel uit te kleden, psychologisch kapot te maken en als u dan nog niet wil luisteren (100 uur) gratis dwangarbeid gevolg door opsluiting in een gevangenis net zo lang tot ook bij u het kwartje gaat vallen.

Tenslotte als door wat voor reden dan ook na een scheiding kinderen bij hun vader wonen dan dient vader er continu rekening mee te houden dat het rechtersleger en de jeugdzorg net zo lang zitten te donderjagen met "valse aanklachten" tegen het gezin van de vader om dit gezin binnen te kunnen dringen en kapot te kunnen maken onder het mom "de jeugdzorg moet zicht krijgen op de opvoedingssituatie". Vervolgens de kinderen met mega dwangsommen van 20.000 euro, ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen de kinderen vader afhandig te maken zodat de kinderen met een bende hulpverleners erom heen toch bij moeder kunnen gaan wonen. En als ook dat niet lukt dan worden uw kinderen gewoon uithuis geplaatst als de jeugdzorg industrie er maar aan kan verdienen. U bent nu dus expliciet gewaarschuwd!

Denk eens na over mijn stelling? Stoppen met procederen en tijd, geld en energie steken in uw kinderen en/of om bij de landelijke verkiezingen in 2010 in het Parlement proberen te komen om de Raad voor de Kinderbescherming af te schaffen. Ze schrikken zich helemaal kapot in de ivoren torens bij (advocatenkantoren) rechtbanken en het Haagse pluche als dit weerwerk en netwerk steeds beter zichtbaar gaat worden.

Als mij wat overkomt (300) (JH15) dan begrijpt u natuurlijk wel waar de daders gezocht moeten worden.

Ermelo, 7 september 2007. 

J. Hop.

 

 

Ouders BOYCOT het beruchte bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming

Een boycot is, in de oorspronkelijke zin, het verbreken van (handels)relaties met een land, een bedrijf of een individu. In de brede zin is het ook een verzaking om iets te doen, bijvoorbeeld een verkiezing boycotten om een statement te maken. De redenen van een boycot kunnen van politieke aard zijn of dienen om een vorm van wraak uit te oefenen of iemand te isoleren. Het woord ontstond in Ierland, waar de hardvochtige Engelse rentmeester Charles Cunningham Boycott (1832–1897) zo door zijn pachters werd gehaat, dat zij hem in 1879 volledig isoleerden.

Bekende (oproepen tot) boycots in de geschiedenis zijn o.a.
- de oproep van de Indiase leider Mahatma Gandhi om geen Engelse producten te kopen.
- de Montgomery-busboycot die begon in 1955 en leidde tot het einde van de rassenscheiding in bussen.
- de olieboycot van OPEC-landen tegen westerse landen die IsraŽl hadden bijgestaan in de Jom Kippoeroorlog, wat in 1973 leidde tot de oliecrisis,
- en de boycot van Zuid-Afrikaanse producten ten tijde van de apartheidspolitiek.
- de boycot van joodse winkels in Duitsland en Oostenrijk, tijdens en in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog.
- Olympische Spelen 1956 in Melbourne vanwege de rol van de Sovjet-Unie in de Hongaarse opstand.
- de boycot van de Raad voor de kinderbescherming in Nederland na onderonsjes met BARRAU om Leenders/Nienhuis uit het gezag te zetten.
- de boycot van de Raad voor de Kinderbescherming in Nederland na onderonsjes met SBJNB om moeder D. uit het gezag te zetten
In Nederland rekent de jeugdzorg op medeplichtigheid van de RvdK om ouders met kritiek op de werkwijze van de jeugdzorg
in hun zaak zo snel mogelijk uit het gezag te zetten om kritiek van ouders op de jeugdzorg met deze werkwijze te onderdrukken.
Het beruchte bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming heeft dan ook volkomen terecht in de volksmond de bijnamen
Raad voor de Leugenbescherming, Raad voor de Oudermishandeling en Raad voor de Kindermishandeling opgelopen.
Groep Hop eist per ouder tien miljoen euro schadevergoeding voor iedere ouder die procedeert tegen jeugdzorg
om vervolgens door RvdK en kinderrechters uit het gezag te worden gezet en een beroepsverbod voor de betrokken medewerkers van
jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming en kinderrechters op welke zaken door een volksjury dient te worden beslist.

 

 

Wilt u meehelpen om de boycot Kinderbescherming bekendheid te geven?


UITNODIGING U kunt GRATIS meehelpen door uitnodigingen te verspreiden om te beginnen in uw eigen netwerk, in flatgebouwen
met veel brievenbussen, in wachtkamers, voor de ingang van scholen, kinderdagverblijven, rechtbanken of buro jeugdzorg enz.
091 Verzoek om gemeentegarantie vingerafdrukken bij nieuw paspoort of identiteitskaart!
685 Leer zelf procederen! Dien een Wob verzoek (bestuurlijke) nevenfuncties van een burgemeester in bij meerdere gemeenten
102 Leer zelf procederen! Dien een of meer Wob verzoeken in bij Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Troonrede 2010
Troonrede 2009
Troonrede 2008
Troonrede 2007
Troonrede 2006
Troonrede 2005
Troonrede 2004
Troonrede 2003
Troonrede 2002
Troonrede 2001
Troonrede 2000
Troonrede 1999
Troonrede 1998
Troonrede 1997
Troonrede 1996
Troonrede 1995
Troonrede 1994
Troonrede 1993
Troonrede 1992
Troonrede 1991
Troonrede 1990
Troonrede 1989
Troonrede 1988
Troonrede 1987
Gezocht Troonredes 1986 en ouder

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014