CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

Sportvrouw van het jaar mw Laura Dekker zeilde in haar eentje de hele wereld rond en Hop wenst haar verder heel veel succes toe.

Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

Groep Hop is ontstaan op de Veluwe en in de periode 2006 - 2018 is er nog niets veranderd en moet Groep Hop kost wat kost worden doodgezwegen. In 2006 deden we mee in Ermelo, in 2007 in de provincie Gelderland, in 2010 in Ermelo, Rheden, Zoetermeer en in 2014 in negen gemeenten, Dronten, Ermelo, Harderwijk, Putten, Lelystad, Zoetermeer, Oldambt, Rheden en Purmerend.

Bedankt alle kandidaten voor uw inzet.
Bedankt alle kiezers die op ons gestemd hebben en/of geholpen hebben met het verkrijgen van de benodigde ondersteuningsverklaringen.
Bedankt alle sponsors van Groep Hop.

 

Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop

Lees verder
Lees verder
Lees verder

 

 

Hop ontving op 3 augustus 2000 een uitnodiging voor een gesprek met Bureau Jeugdzorg Utrecht "ten einde tot overeenstemming te komen over de wijze waarop u bijstand verleent in zaken van onze cliŽnten"

 

Bureau Jeugdzorg Utrecht
Centraal Bureau
Postbus 9076
3506 GB Utrecht
Bezoekadres Nijenoord 2-4
Utrecht

Aan de heer
J. Hop
Joubertstraat 24
3851 DM Ermelo

Kenmerk: EN/mh/0803/342

Onderwerp: Uitnodiging voor gesprek.

Utrecht, 03-08-00

Geachte heer Hop,

De interne klachtencommissie van Bureau Jeugdzorg Utrecht heeft kennis genomen van de uitspraak van de Provinciale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening Utrecht met betrekking tot de klacht van de heer en mevrouw X, waarbij u als ondersteuner hebt opgetreden.

Mede naar aanleiding van deze uitspraak willen wij u uitnodigen voor een gesprek op 16 augustus 2000 om 11:00 uur ten einde tot overeenstemming te komen over de wijze waarop u bijstand verleent in zaken van onze cliŽnten. Dit gesprek zal plaatsvinden op het kantoor van Bureau Jeugdzorg Utrecht te Utrecht, Nijenoord 2-4. Een routebeschrijving is bijgevoegd.

Bij dit gesprek zullen aanwezig zijn:

de heer mr. H.C. van den Bosch (hoofd jeugdbescherming)

de heer J. Monster (lid van de interne klachtencommissie)

mevrouw mr. J.C. Nieuwenhuis (secretaris van de interne klachtencommissie)

Hoogachtend,

Mr. J.G. Nieuwenhuis

secretaris klachtencommissie

 

 

 

Beste Harry met al jouw intimidatiepraktijken jegens klagers.

Jij gaat de dag NOOIT MEEMAKEN dat ik de jeugdzorg laat uitmaken hoe ik klagers bijsta.

Integendeel ik adviseer ouders geen enkele klacht meer tegen "jeugdzorg" in te dienen maar BEZWAAR te maken!

Welke maatjes heb je in jullie bezwaarcommissie zitten of hou je hun namen liever geheim?

Hoogachtend,

Jan Hop

bjz41177220 Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht, Nijenoord 2-4, 3552 AS UTRECHT,
Uitnodiging Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop
338 Laura Dekker zeilt de wereld rond en Hop wenst haar heel veel succes toe
134 Jeugdzorgmentaliteit: Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent en steeds adequaat toepast in communicatie met "jeugdzorg"
067 Jeugdzorgmentaliteit: Ik leefde in een hel bij Bureau Jeugdzorg Utrecht en toen ik jou (Hop) tegenkwam kwam ik in de hemel
270 Jeugdzorgmentaliteit: Klager moet hetzelfde klachttraject overnieuw doen als de jeugdzorg niets heeft gedaan met gegrond verklaarde klachten
335 Jeugdzorgmentaliteit: Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht weigerde afgifte contactjournaal
398 Jeugdzorgmentaliteit: Klacht gegrond tegen Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht na klagen over gebruik van een juridisch onjuiste naam
397 Jeugdzorgmentaliteit: Record aantal klachten gegrond verklaart na intimidatie van klaagster door medewerker Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht
062 Jeugdzorgmentaliteit: Inzicht in netwerken van gesubsidieerde klachtondersteuners en hoe elkaar zaakjes toegespeeld worden
413 Jeugdzorgmentaliteit: Ten einde tot overeenstemming te komen over de wijze waarop u bijstand verleent in zaken van onze cliŽnten
211 Jeugdzorgmentaliteit: Vedivo terreur tegen Hop betekende ook het einde van alle Provinciale Klachtencommissies in Nederland
680 Jeugdzorgmentaliteit: NEP Parlement in Den Haag veranderd klachtwetgeving tegen jeugdzorg om effectief klagen te onderdrukken
PERS Persberichten van Hop over de jeugdzorgmentaliteit in Nederland doodgezwegen door het NEP Parlement in Den Haag

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
Referenties J. Hop
Activiteiten