CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Novacap Tulpenfraude, de extra betaling van Novacap aan SBC

Geachte heer Hop,

Op uw website staan vragen over de extra betaling van Novacap aan SBC. 

Mag ik u een simpele vraag stellen?

Als je geen extra aankopen doet, waarom maak je dan wel het geld daarvoor over?

Even technisch: als het echt om btw en een aantal overige kosten ging, zou het maar om 6 miljoen zijn gegaan.

Pikant is ook dat na de ontkenning van de aankoop Novacap zelfs 1.6 miljoen terugeist van SBC omdat dat teveel betaald zou zijn." 

Hop vraagt lezers te reageren op deze vragen?

 

 

In september duurt deze onbalans voort. ‘Niet relevant,’ vindt Novacap-advocaat Sydney Berendsen. De onbalans komt volgens hem doordat Novacap een grote partij bollen overnam die een stroman als ‘anti-frontrunning’ stiekem voor de start van het fonds had ingeslagen met goedkeuring van het fonds. Het prospectus verzwijgt dit.

 

Als het fonds de anti front running goedkeurde waarom wordt dan tegen de anti front runner aangifte gedaan wegens fraude?

Met de garantstellingsbrief van 2 juli 2003 op zak is maandenlang een koper op de tulpenbollenmarkt actief is geweest met een geldbuidel van €72,5 mln, zonder dat die koper zelf verkocht. De verstoring van een markt van amper €200 mln groot laat zich raden. Novacap meent in elk geval dat zij voor minstens 70% te duur heeft ingekocht.

Het verweer van Franken is nu dat vóór 31 oktober 2003 geen definitieve aankoop is verricht door Agricola. ‘Alle aankopen voor die datum waren voorlopig, onder voorwaarde dat de aankoop alleen door ging als Agricola een partij had om aan te verkopen.’ Op de koop- en verkoopcontracten ontbreekt deze voorwaarde, maar dat maakt niet uit, meent Franken. ‘Alle marktpartijen wisten dit.’

 

 

 

 

 

Novacap Tulpenfraude, de extra betaling van Novacap aan SBC (421) (140) (167) (221)

 

Gezocht uitspraak Hof Den Haag

Gerechtshof Den Haag. Verwoede pogingen van de ABN Amrodochter om een groep gedupeerde klanten in het duister te houden over de kredietverlening voor een tulpenbeleggingsfonds, zijn door het Haagse gerechtshof getorpedeerd. De bank moet betrokken beleggers alle verzochte informatie verstrekken, zo stelt het hof. Gebeurt dat niet op tijd, dan hangt HBU een dwangsom van €600.000 boven het hoofd. HBU eiste toen het fout ging direct alle leningen van de door de fraude getroffen beleggers op. Volgens de beleggers zal echter uit de bij de bank opgeëiste informatie, waaronder cliëntenprofielen en telefoongesprekken, blijken dat de bank in gebreke is gebleven bij het verstrekken van de kredieten. Zo zou in vrijwel alle dossiers informatie over het inkomen en de vermogens van klanten ontbreken.

 

‘ABN-dochter hielp groep van fraudeurs’

 

door BART MOS

 

 
  
AMSTERDAM – De Hollandsche Bank-Unie, onderdeel van ABN Amro, heeft een groep van frauderende bollenhandelaren op meerdere fronten geholpen bij het leegroven van tulpenbeleggingsfonds Novacap in 2003.
Dit valt op te maken uit recent afgerond onderzoek van het forensisch onderzoeksbureau Holland Integrity Group (HIG) en uit telefoontaps van betrokkenen, ingebracht door het openbaar ministerie (OM), dat de kwestie eveneens onderzoekt.
De bewuste onderzoeken richten zich op de achtergronden van de fraude waarvan beleggingsfonds Novacap het slachtoffer werd. Het fonds bevatte oorspronkelijk E 85 miljoen, ingelegd door particulieren en bedoeld voor het beleggen in nieuwe tulpenrassen. Inmiddels is het fonds nagenoeg leeg, op vorderingen van ruim E 110 miljoen na.
Volgens de onderzoekers heeft de Hollandsche BankUnie (HBU) „de fraude in de hand gewerkt, gefaciliteerd en in omvang vergroot”. De aan HBU toegedichte rol is saillant, aangezien zij destijds huisbankier van Novacap was. Onduidelijk is of de bank willens en wetens de fraudeurs heeft geholpen, of dat dit gebeurde doordat zij niet goed oplette. Achteraf is in ieder geval duidelijk, dat er niet of nauwelijks sprake was van controle.

 

Ook zeker is dat HBU de frauderende groep financierde met tientallen miljoenen, vaak zelfs op basis van uiterst verdachte transacties. De bank kon uit deze transacties opmaken dat enkelele fraudeurs het deden voorkomen dat zij voor ten minste €100 miljoen tulpenbollen aan het fonds verkochten. Aangezien HBU wist dat het fonds maximaal €70 miljoen te besteden had, had de bank onraad moeten ruiken. Desondanks verstrekte HBU de fraudeurs op basis van deze overzichten kredieten en hield zij hierover haar mond tegenover het fonds. Moederconcern ABN Amro zegt zich niet in de conclusies van het onderzoek te herkennen en noemt bovendien de betrokken onderzoekers niet onafhankelijk

 

 

Nieuwsbron Telegraaf   03 Oktober 2006

 

 

ABN Amro ontslaat topman bij dochter HBU

 

• door BART MOS

 

 
   
       ROTTERDAM – ABN Amro heeft Pascal van den Boogerd gisteren per direct geschorst als directeur van haar dochterbedrijf HBU. Een publicatie in De Telegraaf van gisteren met gespreksverslagen van hem, vormt hiervoor de aanleiding.
        Genoemde publicatie brengt de bank naar verluidt zóveel schade toe, dat de directeur is gedwongen te vertrekken. Dit melden diverse goed ingelichte bronnen bij de bank. ABN Amro wilde gisteren niet reageren. „Wij zeggen nooit iets over individuele werknemers”, aldus een zegsman.
       Het gewraakte gespreksverslag betreft een opgenomen telefoongesprek, waarin directeur Van den Boogerd toegeeft dat de HBU-bank in 2003 fouten heeft gemaakt bij kredietverstrekking aan investeerders in een door fraude omgetrokken tulpenbeleggingsfonds. Dat, terwijl HBU in lopende juridische procedures tegen de bank juist volhoudt daarbij helemaal geen fouten te hebben gemaakt.
  
       In het bewuste gesprek beaamt de bankdirecteur onder meer dat zijn HBU veel te makkelijk kredieten heeft verstrekt aan de beleggers. Omdat het tulpenfonds in problemen komt, wordt Van den Boogerd hierop aangesproken door de ABN Amro-top en interne controlediensten. In het nauw gedreven vraagt hij in het gesprek de achteraf ontbrekende informatie over klanten op om „hier in huis mijn dossiertjes in orde te maken”.
       HBU is zowel door individuele beleggers als door het betrokken beleggingsfonds ’Novacap’ voor de rechter gesleept. Beleggers menen dat de bank regels heeft overtreden. Novacap beweert zelfs dat HBU al vroegtijdig op de hoogte was van de fraude. Desondanks bracht de bank haar klanten hiervan niet op de hoogte.

 

Nieuwsbron Telegraaf 8 September 2006

 

Tulpfraude blijft HBU plagen

 

door BART MOS

 

 
   
       ROTTERDAM – De top van de ABN Amro-dochter Hollandsche Bank-Unie (HBU) blijkt zélf van mening dat de bank fouten heeft gemaakt bij het verstrekken van kredieten aan beleggers die investeerden in het door fraude omgetrokken tulpenfonds Novacap. Dat is opmerkelijk, aangezien de bank in lopende juridische procedures juist alle verantwoordelijkheid van zich af schuift.
        Dit blijkt uit gespreksverslagen van HBU-topman Pascal van den Boogerd en een accountmanager van de bank, in bezit van deze krant. De bewuste gesprekken zijn zonder medeweten van de HBU-medewerkers opgenomen. Het betreft onder meer een telefoongesprek dat Van den Boogerd begin 2004 voert met Marco Vrijburg, directeur van het beleggingsfonds Novacap. Die heeft dan net door dat het fonds slachtoffer is geworden van een miljoenenfraude, waarbij de ruim €85 miljoen aan inleg is verdwenen.
       Vrijburg informeert in het gesprek naar de situatie bij HBU, aangezien de bank zo’n E 40 miljoen aan kredieten had verstrekt aan beleggers in het fonds. Van den Boogerd zegt dat hij onder vuur ligt van zijn meerderen (de top van ABN Amro), die interne controlediensten op hem afsturen. Daarbij gaat het er hard aan toe. „Dexia-achtige discussies. Hoe actief zijn we geweest in het promoten van het fonds”, vertelt Van den Boogerd, die bovendien aangeeft dat zijn meerderen „helemaal panisch” zijn voor nieuwe publicaties in De Telegraaf over de betrokkenheid van HBU bij de kwestie.
       „Mijn probleem is dat de (interne) accountants vinden, en daar kan ik me iets bij voorstellen, dat wij de leningen, tussen jou en mij gezegd, wat lichtzinnig verstrekt hebben (…) Dus ik moet jullie vragen: jongens, licht voor mij een tipje van de sluier op en geef me wat inzage in jullie financiële positie, dan kan ik hier in huis mijn dossiertjes in orde maken.”

 


Volgende kolom
  
• Interne kritiek op tulpkrediet zet HBU te kijk.
FOTO: ROEL DIJKSTRA

 

       Van den Boogerd zegt verder in het gesprek blij te zijn over een aantal grote bedragen die aan de bank zijn terugbetaald, vlak voordat een bij de fraude betrokken handelshuis failliet ging. „Anders had ik natuurlijk een ’fucking’ groot probleem gehad”, zegt de topman daarover. Later zou de betrokken curator opheldering eisen van HBU over deze opmerkelijke betalingen.
       Volgens goed ingelichte bronnen bij HBU zou Van den Boogerd zich ’genaaid’ voelen, nu blijkt dat zijn gesprekken zijn vastgelegd. Een zegsman van ABN Amro bleef gisteren volhouden dat de kredietverstrekking door HBU „de toets der kritiek kan doorstaan”. Op de inhoud van de gespreksverslagen wil hij niet reageren. Het gerechtshof in Den Haag bepaalde onlangs dat HBU de gedupeerde klanten informatie moet verstrekken over hun kredietdossiers. De klanten in kwestie vermoeden dat de bank steken heeft laten vallen bij de kredietverstrekking. HBU ontkent dat. 

 

 

Namenlijst van investeerders in Novacap met ingeschreven bedragen

De auteur van de website Censuur in Nederland verzoekt de lezers van zijn site onderstaande namenlijst met de bedragen op juistheid te controleren, correcties en/of aanvullende informatie aan hem door te geven?

 

Naam                              Initialen                                    Ingeschreven bedrag                 

Adriaanse

A.P.M.

200.000

Al

B.P.F.

300.000

Andriessen

R.

1.000.000

Baars

G.

300.000

Bakker

M.J.

1.000.000

Bie, de

J.O.H.N.

200.000

Bloemhoff

G.

300.000

Blumex Tulip Select b.v.

Bas van der Velden

5.000.000

Boogerd, van den

P.F.F.

200.000

Boonstra (Telegraaf180804)

C.

200.000

Borst

J.

200.000

Bosman

F.J.T.

100.000

Bospoort, van de

W.A.

100.000

Bredzé

A.

200.000

Bree, van

M.J..I.

100.000

Breugel, van

R.J.B.M.

200.000

Bruin, de

C.H.J.F.

200.000

Bulbquest

Piet Koopman

400.000

Burger

L.J.

100.000

Buunk

Frank

100.000

Campagne-De Rijcke

E.

1.000.000

CH Global Balanced Fund

 

500.000

Claushuis

E.P.M.

100.000

Corpeleijn

W.F.Th.

200.000

Deerenberg

J.M.E.

100.000

Dijkman

L.A.L.

100.000

Dornbos

P.R.H.

2.200.000

Dur

J.F.G.L.

100.000

Ebbing

D.R.J.

1.000.000

Franken

J.

400.000

Franken

G:J.

300.000

Fris

H.P.

1.000.000

Gebbink

J.A.

100.000

Gelderen, van

W.E.

100.000

Gelderen, van

H.B.

100.000

Groendijk

A.P.

200.000

Grotenhuis

A.L.J.

200.000

Hageman

G.F.

100.000

Hedel, van

T.J.M.

1.000.000

Hofland

D.A.

100.000

Hol

 

1.000.000

Hoogt, de

W.P.

100.000

Hul, van den

P.J.

100.000

Interbulb

 

4.500.000

Invex SARL

D. van Luijk

300.000

Jacobs

H.H.A.

100.000

Jong, de (Telegraaf180804)

J.M.

300.000 

Joosten

H.A.C.

100.000

Kempen, van

C.H.

100.000

Kessler

A.C.

100.000

Klijnstra

M.

1.100.000

Knighthood

 

2.500.000

Konijnenberg

H.A.

100.000

Koning, de

G.J.

1.300.000

Kooten, van

H.A.

100.000

Kranenburg, van

M.T.H.

100.000

Kroes, de

G.

600.000

Kroft, van der

R.T.W.

300.000

Kuile, ter

T.C.P.

200.000

Kuiper

J.

100.000

Lancée

J.A.L.

12.000.000

Leeuwen, van

T.

100.000

Ligt, van der

M.S.B.M.

100.000

Luxen

R.

200.000

M.M.I.

 

2.500.000

Malherbe

R.

1.000.000

Mandersloot

J.

100.000

Meijer

P. & G.

100.000

Menten

E.E.

100.000

Mulder-Kramer

C.M.

100.000

Nieborg

R.O.

300.000

Nieborg

R.P.

3.700.000

Nieborg

I.G.

100.000

Nieuwe Weme

G.J.M.

100.000

Ong A Swie

S.R.

200.000

Oosterling

R.A.M.

2.000.000

Oudshoorn

F.

100.000

Pannevis

M.

100.000

Pater

H.

100.000

Poll, van der

M.

1.000.000

Poort

J.K.

100.000

Poort

J.

100.000

Poot

P.J.

300.000

Rafund c/o Cial

 

1.000.000

Recourt

F.

100.000

Rijcke

P.W.J.

11.000.000

Rooijen, van

J.

200.000

Ruijsch

C.R.

100.000

Ruijsch

 

300.000

Ruller, van

D.H.E.

100.000

Schaab-Van den Berkhof

A.W.

300.000

Schaik, van

W.M.

100.000

Sijthoff

W.F.

800.000

Smit

I.C.

100.000

Solleveld

P.G.J.

200.000

Spaans

R.J.

500.000

Stibbe

F.

200.000

Stolwijk

Chr.

2.300.000

Storimans

R.L.P.

1.000.000

Teske

H.D.

200.000

Theagpa b.v.

T.J.J.M. Snelders

100.000

Toetenel

C.A.

100.000

Tomorrow's Tulips

Van der Velden

5.000.000

Tummers

J.

100.000

Velden, van der

P. & D.

1.000.000

Velden, van der

J.

100.000

Veldhuizen, van

E.W.

100.000

Velthuizen

J.

100.000

Vet, de

B.A.

100.000

Visser

W.P.M.

200.000

Vlugt, van der

R.M.A.

100.000

Vries, de

D.F.

100.000

Vrijburg

J.H.T.

1.300.000

Vromen/Janshen

G.F.A.M.

100.000

Wanninkhof

C.

400.000

Wanninkhof-De Groodt

J.M.

100.000

Wassenaar

D.R.M.

200.000

Weerens

T.J.V.N.M.

200.000

Welling

J.W.A.M.

100.000

Zijden, van der,

J.J.C.

200.000

Zwaan

J.N.

100.000

 

 

Totaalbedrag   85.200.000 

 

 

Van der Poll stelt dat SBC failliet ging door overtredingen van Novacap

De Autoriteit Financiële Markten heeft bij Novacap ingegrepen en een stille curator benoemd

Bij het Openbaar Ministerie is aangifte gedaan door Mark van der Poll, oud-directeur van failliete Sierteelt Bemiddelings Centrum, van strafbare feiten die de beheerders van het in opspraak geraakte tulpenbollenbeleggingsfonds Novacap zouden hebben gepleegd. 

Eerste reden om aangifte te doen. Van der Poll zelf heeft het afgelopen najaar een tijd vast gezeten voor verhoor. Daarbij kreeg hij een hersenbloeding waarvan hij nog altijd aan het herstellen is. Een paar weken geleden kregen hij en zijn advocate S. Koerselman de beschikking over de verslagen van afgetapte telefoongesprekken uit november 2003. Van der Poll is toen bedreigd, waarna de politie zonder zijn medeweten besloot om zijn telefoon af te tappen. De opgenomen gesprekken met onder meer Vrijburg, Van der Voort en HBU-employees bewijzen volgens Van der Poll onomstotelijk het gelijk van zijn lezing. Daarom heeft hij ook besloten om de aangifte te doen tegen Vrijburg en Franken. Franken is overigens onlangs teruggetreden uit de directie van Novacap.

Een tweede reden voor de aangifte is een bijeenkomst voor alle Novacap-beleggers eind februari in de Lissese Nachtegaal. Daar heeft Vrijburg erkend dat Novacap in strijd met de eigen reglementen al bij voorbaat voor tientallen miljoenen euro’s tulpen had ingekocht. Volgens de prospectus zou Novacap pas bollen kopen als er een nieuwe koper was gevonden. Van die bijeenkomst is een bandopname gemaakt. Toen advocate Koerselman, die ook bij die bijeenkomst aanwezig was, de band opvroeg, meldde Novacap een dag na de vergadering dat de opname gedeeltelijk was mislukt.

De beheerders Marco Vrijburg en Jeannette Franken worden in de aangifte beschuldigd van onder meer meineed, valsheid in geschrifte, oplichting, btw-fraude en overtreding van de Wet toezicht beleggingsinstellingen. Van der Poll stelt echter dat SBC failliet ging door toedoen van Novacap. Vrijburg en Franken kochten volgens hem met geld van de beleggers voor zeven miljoen extra bollen voor zichzelf om zodoende extra te verdienen aan het fonds. Het fonds kwam daardoor geld tekort om aan alle verplichtingen te voldoen. En dáárdoor kwam SBC in de problemen, zegt hij.

Volgens Vrijburg en Franken van Novacap is de €85 mln die de fondsparticipanten in tulpenbollen belegden zoek geraakt door samenzwerende bollenhandelaren, fouten van huisbank HBU en fraude bij SBC. Ook ABN-Amro dochter de Hollandsche Bank Unie zou een kwalijke rol hebben gespeeld. De HBU financierde een groot deel van de beleggingen in Novacap. De bank eiste en kreeg in november plotseling meer dan veertig miljoen van SBC, waarvan een groot deel onterecht. De bank wist dat of had dat kunnen weten, stelt Novacap. De betalingen aan de HBU waren een van de redenen waardoor SBC in financiële problemen kwam en vervolgens Novacap in het slop raakte.

De Autoriteit Financiële Markten heeft inmiddels een zogeheten stille curator benoemd bij Novacap. Daarbij blijft het bestuur in functie, maar moet het zijn plannen wel eerst voorleggen aan deze functionaris en daarvoor diens toestemming krijgen. Volgens woordvoerster R. Berghorst gaat de financiële toezichthouder over tot de benoeming van zo’n bewindvoerder als er twijfels zijn of de belangen van de beleggers wel het beste gediend worden met de werkwijze van de fondsbeheerders. Ze wilde verder niet ingaan op de situatie bij Novacap en al evenmin officieel bevestigen dat er een stille curator is benoemd.

Een bandopname van de laatste participantenvergadering, waarop Vrijburg volgens aanwezigen informatie gaf die strijdig is met zijn eerder afgelegde verklaringen, is volgens Novacap door technische oorzaken mislukt. Op deze vergadering zou Vrijburg onder meer hebben erkend, zoals Novacap eerder al tegenover een krant (Vasco van der Boon) verklaarde, dat een stroman voor Novacap al voor de officiële start van het fonds voor tientallen miljoenen euro’s posities had ingenomen op de kleine markt van bollen van nieuwe tulpenrassen. Het prospectus van het fonds verzwijgt dit.

De participanten van het fonds zouden dit weekeinde worden geïnformeerd over de aangifte.

 

ABN Amro zette hefboom in tulpenfonds. Fonds kocht bollen zonder contract

DEN HAAG — ABN Amro-dochter HBU heeft een grotere rol gespeeld in het verstrekken van leningen aan speculanten in het in problemen geraakte tulpenbollenbeleggingsfonds Novacap dan tot nu toe bekend was.

Dit bleek vrijdag bij het getuigenverhoor van HBU-directeur Pascal van den Boogerd in een procedure die de gedupeerde in bollen handelende gebroeders Ziengs voeren tegen de voormalige directie van Novacaps bollenmakelaar SBC.

Ook Novacap-directeur Marco Vrijburg werd gehoord. Hij bevestigt dat er géén getekende overeenkomst was tussen SBC en Novacap. Dit terwijl het fonds massaal bollen liet opkopen en verkopen via de later failliet gegane bollenbemiddelaar SBC. Volgens het prospectus van het fonds was er wel een overeenkomst tussen SBC en Novacap.

Van den Boogerd stelt in zijn verhoor aanvankelijk dat HBU alleen ‘op incidentele basis’ bereid was om participanten in het fonds te financieren. Eerder was al bekend geworden dat HBU €49 mln voor heeft gefinancierd van de €85 mln die Novacap heeft opgehaald. Vrijdag overhandigde advocaat Saskia Koerselman van de van fraude verdachte oud-SBC-directeur Mark van der Pol kopieën van door HBU-medewerkers getekende kredietovereenkomsten voor een tweede financieringsronde door HBU van de speculatie in bollen voor nog eens €29 mln. Van den Boogerd zegt deze kredietovereenkomsten niet te kennen, terwijl dat volgens hem wel had gemoeten.

Van den Boogerd, die privé ook met een HBU-lening in Novacap belegde, bevestigt dat HBU als onderpand voor de kredieten tot 60% van de waarde van de Novacap-participaties accepteerde. Zo kreeg een belegger met alleen een inkomen van €55.000 een krediet van €2,3 mln van HBU om participaties in Novacap te kopen.

Ook buitenlandse vennootschappen konden om te beleggen in Novacap geld lenen bij HBU na overhandiging van kopieën van de paspoorten van bestuurders en de kamer van koophandelgegevens. Voor leningen aan twee hele grote buitenlandse bolleninvesteerders, MMI en Knighthood van Ton de Krtoes, accepteerde HBU een borg van SBC. SBC was geen bankrelatie van HBU. HBU had geen due diligence-onderzoek bij SBC verricht.

Bureau DPMA van een oud-HBU-manager bracht Novacap-beleggers die geld moesten lenen aan bij HBU. Novacap-directeur Vrijburg blijkt mede-eigenaar van DPMA te zijn. HBU heeft €5 mln à €10 mln schade door de affaire.

 

 

Hoe schreef de Telegraaf over het tulpenfonds Novacap?

LISSE, zaterdag

Enkele honderden kwekers in de bollenstreek dreigen in grote financiële problemen te raken als gevolg van het tulpenbollenschandaal dat zich momenteel afspeelt in Lisse. Ook prominente particuliere beleggers in het NovaCap Floralis Termijnfonds en de Hollandsche Bank Unie (HBU), onderdeel van ABN Amro, lijken slachtoffer te worden van wat veel weg heeft van een herhaling van de zeventiende-eeuwse 'tulpomanie' Het is bijna vierhonderd jaar geleden dat brede lagen van de Nederlandse bevolking hun hoofd op hol lieten brengen door de oplopende prijzen van tulpenbollen. In de herfst en winter van 1636 liepen de prijzen voor het op dat moment zéér exclusieve bolgewas razendsnel op, om in de maand februari van 1637 scherp onderuit te gaan. Op dat moment hadden velen - rijk en arm - zich echter al diep in de schulden gestoken om te kunnen meedoen aan de koortsachtige handel, die sindsdien bekend staat als tulpomanie. Zij verloren huis en haard en werden veroordeeld tot het levenslang aflossen van schulden. De huidige paniek in de bollenstreek is goed te vergelijken met de chaotische situatie die zich in de zeventiende eeuw op vrijwel dezelfde plek moet hebben voorgedaan. Kwekers en beleggers dreigen meegesleept te worden in het op handen zijnde faillissement van SBC, één van de drie grootste bemiddelingsbedrijven uit Lisse. SBC treedt op als makelaar bij de handel in bloembollen, maar blijkt nu op grote schaal valse koopovereenkomsten te hebben opgesteld. De omzet schoot hierdoor binnen één jaar van €200 miljoen omhoog tot €900 miljoen. Bovendien zou het bedrijf tegen alle regels in zelf posities hebben ingenomen in de zéér speculatieve bollenhandel. SBC-bestuurder Mark van der P., die volgens zijn collega-bestuurder verantwoordelijk is voor de onregelmatigheden, werd om deze reden geschorst. Eerder deze week werd surseance van betaling verleend aan SBC, en de daarbij behorende 'Stichting Derdengeld', waarlangs de betalingen voor de bloembollenhandel lopen. Schuldeisers zijn onder meer handelaren en kwekers die nog grote bedragen van SBC tegoed hebben. De door de Haagse rechtbank aangestelde bewindvoerder Eelke Muller tracht sinds afgelopen woensdag het bedrijf overeind te houden, maar volgens goed ingevoerde bronnen is er geen redden meer aan. "Vrijwel alle handelaren komen terug op hun koopcontracten. Iedereen beweert dat hun zogeheten koopbriefjes vals zijn, of dat nou juist is of niet. Afnemers vrezen dat het schandaal een ineenstorting van de bollenprijzen tot gevolg zal hebben en hebben daarom geen zin meer om de eerder overeengekomen prijs te betalen", aldus een ingewijde. Voorzitter Sjaak Langeslag van de belangenvereniging van kwekers KAVB (Koninklijke Algemene Vereniging van Bloembollencultuur) bevestigt de angst onder kwekers voor de gevolgen van de deconfiture van het bemiddelingsbedrijf. "De telefoon staat hier al een week roodgloeiend. Veel kwekers wachten al weken op een betaling uit de Stichting Derdengeld van SBC voor reeds verkochte partijen bollen, maar die betalingen blijven nu uit als gevolg van de liquiditeitsproblemen van het bemiddelingsbureau", aldus Langeslag. Volgens de belangenvereniging gaat het daarbij om vorderingen die kunnen oplopen tot miljoenen euro's, waardoor faillissementen van betrokken kwekers niet worden uitgesloten. Volgens handelaren kan dit een forse knauw voor de export van Nederlandse bollen tot gevolg hebben. Een aanslag op onze exportpositie zou nieuwe aanbieders uit onder meer Chili, Frankrijk en Nieuw-Zeeland in de kaart spelen. Volgens Connie van der Berg, tot voor kort actief als tulpenhandelaar in New York, staan deze landen te dringen om hun marktaandeel in de VS te vergroten. Volgens Joop Zwetsloot, voormalig directeur van het concurrerende bemiddelingsbureau Hobaho in Lisse, is het bollenschandaal aangezwengeld door de komst van het beleggingsfonds NovaCap Floralis eerder dit jaar. "Dat fonds, op zich een uitstekend initiatief om de ontwikkeling van nieuwe tulpensoorten te financieren, bracht in korte tijd zo'n tachtig miljoen euro aan vreemd vermogen in de sector. Uit de geschiedenis blijkt telkens weer dat de handel in dat soort situaties op hol slaat. Na de tulpomanie uit de zeventiende eeuw hebben we namelijk soortgelijke drama's meegemaakt. Eerst met de opkomst van hyacinten en korter geleden met het populair worden van de leliebol. Je ziet dat er zich in zulke situaties plotseling verkeerde mensen mee gaan bemoeien. Dan weet je dat het fout gaat eindigen." Bestuurders Marco Vrijburg en Jeannette Franken van het beleggingsfonds NovaCap Floralis zijn nog vol goede moed over de goede afloop voor de beleggers van wie zij geld geïnvesteerd hebben in tulpen. Het wankelende SBC zorgde voor de aan- en verkoop van de tulpenbollen van NovaCap. Inmiddels is gebleken dat ook van deze transacties er tenminste één ongeldig is. Het fonds deed hiervan aangifte bij de politie. Gevreesd mag worden dat eveneens (een deel van) de overige contracten nietig zal blijken. Aangezien het beleggingsfonds inmiddels betaald heeft aan SBC voor de transacties, bestaat de kans dat ook de NovaCap-beleggers zich zullen moeten voegen bij het groeiend aantal schuldeisers van SBC. Een groot deel van de beleggingen werden gefinancierd door de Rotterdamse bank HBU. Naar verluidt heeft de bank nog een vordering van €5,4 miljoen op SBC. HBUzelf zegt uitsluitend vorderingen op individuele beleggers te hebben. "Er is maar één verklaring voor de huidige chaos, en dat is hebzucht", zegt ex-tulpenhandelaar Corrie van der Berg. "Het kweken van nieuwe tulpensoorten is een zeer risicovolle onderneming. Want je weet nooit hoe de tulp uiteindelijk uitpakt en bovendien duurt het bijna twintig jaar voordat de nieuwe soort daadwerkelijk klaar is voor de markt. Op dat moment kunnen de marktomstandigheden alweer gewijzigd zijn, waardoor het gissen is naar de prijs die dan voor de tulp in kwestie gevraagd kan worden", aldus Van der Berg. Van der Berg zit aan de stamtafel van het restaurant 'Den Oude Heere' in het centrum van Lisse en spot met de beleggers die hun geld in het tulpenfonds hebben gestopt. "Ik hoor dat er diverse prominente Nederlanders zijn ingestapt. Een duidelijker voorbeeld van 'schoenmaker houd je bij je leest' kun je je eigenlijk niet voorstellen." Ook Leo van Duijn, voormalig kweker uit Rijnsburg die een fortuin verdiende met zijn bollen, werd eerder dit jaar benaderd om te beleggen in het tulpenfonds. "Het rendement van ruim dertig procent deed me direct vermoeden dat het daar niet pluis zat. Daarom heb ik ze voorgesteld om mij slechts tien procent te geven en de rest van de opbrengst zelf te houden. In ruil daarvoor wilde ik echter wel een bankgarantie van ze hebben. Vervolgens heb ik er nooit meer iets van gehoord."


Telegraaf 11 november 2004. ABN wijst miljoenenclaim af in Lissense bollenfraude

AMSTERDAM, donderdag

ABN Amro heeft een schadeclaim van enkele tientallen miljoenen afgewezen, die het door fraude geplaagde beleggingsfonds Novacap afgelopen juni bij een dochterbedrijf van de bank heeft neergelegd. De bank acht zich niet schuldig noch aansprakelijk voor de ruim €116 miljoen schade die het fonds door de fraude met tulpenbollen heeft geleden. In reactie daarop heeft het fonds de betrokken ABN Amro-dochter Hollandsche Bank Unie (HBU) deze week gedagvaard. De fraudeaffaire rond het beleggingsfonds Novacap, met bekende participanten zoals Cor Boonstra, ABN-topman Jan Maarten de Jong en Willem Sijthoff, breidt zich met de dagvaarding van de ABN Amro-dochter steeds verder uit. HBU bank zou volgens Novacap op de hoogte zijn geweest van onregelmatigheden bij het inmiddels failliete commissionairshuis Sierteelt Bemiddelings Centrum (SBC) uit Lisse, maar greep desondanks niet in. Dat heeft de Novacap-directie gisteren bevestigd. Het SBC speelde een sleutelrol bij een constructie van fake -handelsposities waarmee een aantal grote bollenhandelaren het beleggingsfonds uitkleedden. Zij zetten een carrousel van bollenhandel op, waarbij de bollenprijzen binnen enkele maanden extreem werden opgedreven en het fonds daar uiteindelijk voor opdraaide. Het betaalde daardoor ruim €41 miljoen teveel voor de tulpenbollen. Afgelopen maand werden negen personen aangehouden en verhoord door de FIOD-ECD in een strafrechtelijk onderzoek van het openbaar ministerie. Onder hen bevonden zich twee bestuurders van SBC. De verdenkingen aan het adres van HBU kwamen al in een eerder stadium naar boven. De curator in het faillissement van SBC noemde het eind vorig jaar 'opvallend' dat er enkele dagen voor het omvallen van SBC vele miljoenen werden overgemaakt aan HBU. De curator heeft sindsdien nog niet aangegeven of er in zijn ogen daadwerkelijk sprake was van strafbaar 'paulianeus' handelen (geld wegsluizen in het zicht van een faillissement) door HBU. HBU was één van de grootste schuldeisers van SBC, doordat het voor €50 miljoen leningen had verstrekt aan een groot aantal participanten in het fonds, waaronder aan de genoemde handelaren met fake -posities. Deze posities dienden ook nog eens als zekerheid van deze leningen. Volgens betrokkenen werd kort voor het faillissement van SBC duidelijk dat de nepposities voor enkele tientallen miljoenen waren verrekend met schemerige ondernemingen in Engeland en Zwitserland. Kort daarna zou HBU bij SBC op betaling van - naar verluidt €40 miljoen - hebben aangedrongen. Een woordvoerder van HBU ontkent de aantijgingen van Novacap. Verder commentaar kan de bank niet geven.

Telegraaf 010904. Inval Fiod bij verdachten tulpenfraude in Lisse

LISSE, woensdag

De fiscale opsporingsdienst Fiod/ECD heeft gisteren in Lisse invallen gedaan bij twee verdachten van een miljoenenfraude met handel in tulpenbollen. De betrokkenen zijn ingerekend en worden momenteel verhoord. Tot de gedupeerden van de fraude behoort onder meer voormalig Philips-topman Cor Boonstra, die waarschijnlijk kan fluiten naar een groot deel van zijn ingelegde €200.000. Tijdens de invallen, waarbij tientallen agenten van het lokale politiekorps werden ingezet, doorzocht de Fiod ook de woonhuizen van de verdachten. Bij deze doorzoekingen werden grote hoeveelheden administratie in beslag genomen. Dit wordt bevestigd door het Functioneel Parket in Den Haag, een onderdeel van het openbaar ministerie (OM) dat zich bezighoudt met grote fraudezaken. "Het onderzoek richt zich op onregelmatigheden in termijntransacties met tulpenbollen", stelt een woordvoerder. De aangehouden verdachten zijn Hennie van der V. en Mark van der P., twee voormalige bestuurders van het eerder dit jaar omgevallen bloembollenhandelscentrum SBC. Van verdachte Hennie van der V. wordt door goedingelichte bronnen beweerd dat zij kort na het faillissement vrijwel al haar bezittingen op naam van haar echtgenoot heeft laten zetten, om vervolgens van hem te scheiden. Op deze manier zou zij verhaalsacties van gedupeerden willen bemoeilijken. Het strafrechtelijk onderzoek, dat geleid wordt door fraudeofficier Joost Tonino van het Functioneel Parket, werd eerder dit jaar geopend naar aanleiding van een aangifte door het beleggingsfonds Novacap Floralis, dat de dupe werd van de fraude. Volgens het fonds, dat belegde in nieuwe tulpenrassen, is er sprake van een samenwerkende groep bloementelers, veredelaars en bemiddelaars die de bollenprijzen voor de komst van het fonds enorm opdreef en daarbij gebruik maakte van buitenlandse spookfirma's.

 

Telegraaf 18 augustus 2004: Een groep beleggers laat daarentegen vandaag beslag leggen op alle bezittingen van de fondsbestuurders vanwege wanprestatie

Voormalig Philips-topman Cor Boonstra en ABN Amro-kopstuk Jan Maarten de Jong, tot voor kort lid van de raad van bestuur, behoren tot de groep beleggers die eerder dit jaar voor €44 miljoen zijn opgelicht in het tulpenfonds Novacap.Het tulpendrama toont aan dat Boonstra niet altijd geluk heeft met zijn privé-beleggingen, zoals tijdens diens omstreden aankoop van Endemol-stukken op de vooravond van de overname door het Spaanse Telefonica. De vermogende ex-bestuurder van Philips bevestigt met hoorbare tegenzin zijn deelname in het belazerde fonds, waar hij vorig jaar voor €200.000 instapte. "Het is een schande dat zoiets in ons land kan voorkomen", bromt hij vanaf zijn vakantieadres. Boonstra zou geadviseerd zijn in het fonds te stappen door Jan Maarten de Jong, tot 2002 topman van ABN Amro en inmiddels adviseur van de raad van bestuur bij de bank. Diens betrokkenheid is pikant, aangezien vrijwel alle deelnemers hun inleg grotendeels lieten financieren door ABN Amro-dochter HBU Bank. De Jong, die niet wil reageren, legde zelf €300.000 in. De fraude werd volgens Novacap gepleegd door een groep bloementelers, veredelaars en bemiddelaars die de bollenprijzen voor de komst van het beleggingsfonds enorm opdreven. Soms ging het daarbij om tulpensoorten die aanvankelijk €10 per kilo in de handel deden en die na tussenkomst van de fraudeurs voor €200 werden verkocht aan het fonds. Dat zit daardoor opgescheept met grote hoeveelheden bollen die maar een fractie van de aanschafwaarde opbrengen. Novacap heeft intussen beslag gelegd bij diverse bloembollenbedrijven en voert diverse procedures. Een groep beleggers laat daarentegen vandaag beslag leggen op alle bezittingen van de fondsbestuurders vanwege wanprestatie.

 

Telegraaf 270304 Gebrek aan vakkennis werd bollenfonds fataal'

LISSE, zaterdag

Het door fraude wankelende tulpenbeleggingsfonds NovaCap Floralis, waar diverse prominente Nederlanders in deelnemen, was bij voorbaat gedoemd te mislukken. "De beheerders hebben de ballen verstand van de bollenhandel. Daar begon het mee", zo verklaart Cees van der Velden, directeur van bloembollenteler Holland Bolroy Markt (Bolroy). Bolroy uit Heiloo, toonaangevend in de bollensector met ruim 700 werknemers, maakt volgens de beheerders van NovaCap deel uit van een frauderende groep die het fonds samen met vijf andere bollenbedrijven voor €44 miljoen hebben kaalgeplukt. Door middel van prijsopdrijving en fake -transacties met enkele buitenlandse spookfirma's in Engeland, Zwitserland en de Virgin Islands, zouden zij het beleggingsfonds een rad voor ogen hebben gedraaid. Eerder deze maand liet het fonds om die reden beslag leggen op onroerend goed en aandelen bij onder meer Bolroy. Cees van der Velden, directeur van Bolroy, is zwaar aangeslagen door de beschuldigingen van NovaCap. Zelf zegt hij zich nooit schuldig gemaakt te hebben aan het opdrijven van de bollenprijzen: "Ik heb altijd tegen marktconforme prijzen verkocht. " Bij NovaCap wordt met hoongelach gereageerd op zijn ontkenning. Volgens de beheerders heeft hij zelfs handel gepleegd met Holland Iris Select, een van zijn eigen dochterbedrijven om zo de prijzen te kunnen laten stijgen. Ook zou Van der Velden zelf deelnemen in een van de spookfirma's uit Zwitserland waarvoor ten minste €8 miljoen aan tulpenbollen is geleverd. Beide beschuldigingen worden door Van der Velden weggewuifd. Hij zegt juist zwaar gedupeerd te zijn door het Zwitserse bedrijf. "Ik heb bollen aan ze geleverd en nooit enige betaling ontvangen. En de handel met Holland Iris Select vond plaats omdat betreffende bollenpartijen op dat moment niet door de markt opgenomen konden worden." NovaCap zwaait volgens hem als een wilde om zich heen "zonder een concreet feit te leveren waarop zij haar beschuldigingen baseert". Dát er door diverse partijen aan prijsopdrijving werd gedaan om het fonds een poot uit te draaien, staat ook voor Van der Velden als een paal boven water. Een deel van de winsten die de bollenhandelaren bij dit speculeren opstreken, werd ingezet om bij (ABN Amro-dochter) HBU Bank een financiering los te krijgen. Bijna driekwart van de aankopen door NovaCap liepen via het eenmansbedrijfje Interbulb uit Lisse. "De tussenkomst van Interbulb was bedoeld om speculatie in de markt te voorkomen. Achteraf werd duidelijk dat dit eenmansbedrijf deel uitmaakte van het fraudeplan", aldus de directie van NovaCap. Naar verluidt hield het bedrijfje aan de antispeculatietussenkomst enkele miljoenen euro's over, wat voor een deel in het fonds werd gestopt. "Het leverde hen zodoende gratis een forse participatie in het tulpenfonds op", aldus Van der Velden. Mark van der Poll, door betrokkenen aangeduid als hoofdverdachte in de fraudezaak, reageert gelaten op de uitspraken van NovaCap en Van der Velden. Volgens hem is het beleggingsfonds NovaCap in de problemen gekomen door een combinatie van administratieve chaos en het negeren van afspraken door de beheerders van NovaCap.

 

Telegraaf 240304 Konkelende bollenhandel draait tulpenfonds nek om

LISSE, woensdag

Een groep van samenspannende bloembollentelers, veredelaars en bemiddelaars hebben het beleggingsfonds NovaCap Floralis, waar diverse prominente Nederlanders in deelnemen, op slinkse wijze voor minimaal €44 miljoen opgelicht. Zij werkten hierbij met schimmige buitenlandse vennootschappen. Dit blijkt uit diepgravend onderzoek van de beheerder van het fonds. Inmiddels loopt er een justitieel onderzoek naar de fraude. De rampzalige handel van NovaCap in nieuwe tulpenrassen staat intussen bekend als een moderne variant op de 'tulpomanie' uit de zeventiende eeuw, waarbij beleggers massaal het schip ingingen door te speculeren met bloembollen. Een belangrijk verschil met het drama uit de Gouden Eeuw is dat er dit keer ordinaire fraude in het spel lijkt te zijn. Beheerders van het beleggingsfonds spreken over een 'frauderende groep', waaronder het toonaangevende bedrijf Holland Bolroy uit Heiloo, die NovaCap een overgroot deel van de door beleggers ingelegde €85 miljoen heeft weten te ontfutselen. Het bewijsmateriaal daarvan is overgedragen aan het openbaar ministerie (OM). Bij zes betrokken bedrijven en hun bestuurders zijn in de afgelopen weken beslagen gelegd. Holland Bolroy was de eerste teler die de beslagen voor de rechter aanvocht, maar zonder resultaat. De rechtbank in Alkmaar vond dat er te veel twijfels waren over de handelswijze van het bedrijf. Direct na de uitspraak werden de rechtszaken van de overige 'beslagen' bedrijven ingetrokken. "Zij zagen in dat hen eenzelfde uitspraak stond te wachten, met alle bijbehorende publiciteit", weet een zegsman van NovaCap. De bollenfraude werkte volgens het fonds als volgt. Een groep van toonaangevende telers in de omgeving van Lisse besloot vorig jaar, in het zicht van de komst van het beleggingsfonds, tot opdrijving van de tulpenprijzen. "In sommige gevallen ging het om tulpensoorten die aanvankelijk €10 per kilo in de handel deden en die na tussenkomst van de frauderende groep voor €200 per kilo aan het fonds werden verkocht", stelt de woordvoerder. De telers werkten daarbij samen met enkele veredelaars en bestuurders van het inmiddels gefailleerde bemiddelingscentrum SBC uit Lisse, zo meent het fonds. Om de prijsopdrijving niet te laten opvallen, zorgde de groep van fraudeurs tevens voor afnemers die bereid waren om de bollen van het fonds over te nemen tegen de veel te hoge prijzen. Daarbij ging het vaak om kleine telers. "De kopende telers gingen akkoord met de waanzinnig hoge aankoopprijzen, omdat zij de bollen direct konden doorverkopen voor nóg meer geld", aldus een betrokkene. De laatste kopers in het rijtje bleken echter spookfirma's op onder meer de Virgin Islands, vermoedelijk gelieerd aan de frauderende groep, die hun koopverplichtingen niet nakwamen. Mede hierdoor stortte eind vorig jaar de complete carrousel in elkaar. De kopende telers herriepen vervolgens massaal hun koopcontracten, omdat zij zagen aankomen dat zij anders met de dure bollen opgezadeld dreigden te worden. Zodoende zit het fonds nu met een enorme hoeveelheid overgewaardeerde tulpenbollen in haar maag. De beheerder stelt echter over zodanige bewijzen tegen de fraudeurs te beschikken, dat het hen niet zal lukken hiermee weg te komen. De frauderende groep kon NovaCap betrekkelijk eenvoudig een rad voor ogen draaien, doordat zij om raad zijn gevraagd bij de oprichting van het fonds. Zij brachten de 'branchevreemde' fondsbeheerders de nodige kennis van zaken over de bollenhandel bij. "We hebben bijna een jaar lang met ze opgetrokken. Gezamenlijk gingen we naar zogeheten velddagen, waar we controleerden of de prijzen van de bollen wel reëel waren. Achteraf blijkt dat we daarbij doelbewust langs partijen zijn geleid die aan de fraude meewerkten. Het was één groot toneelspel", aldus de beheerders. Opvallend is dat zegslieden in de fraudekwestie vrijwel geen van allen bij naam genoemd willen worden. "Het gaat om grote belangen en er zijn in dit dossier al genoeg mensen bedreigd. Ik wil daar liever buiten blijven", aldus één van hen. Gedoeld wordt op onder meer de bedreigingen aan het adres van de directie van het bemiddelingsbedrijf SBC. Inmiddels is het functioneel parket, een onderdeel van het openbaar ministerie dat gespecialiseerd is in fraudebestrijding, een justitieel onderzoek gestart naar de bollenfraude. Het onderzoek wordt geleid door fraudeofficier Joost Tonino. De financiële opsporingsdienst Fiod-ECD heeft een team in het leven geroepen. Het tulpenteam eiste onlangs bij diverse betrokkenen administraties op. De directie van Holland Bolroy was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

 

Telegraaf 060304 Wankelend tulpenfonds legt beslag bij kwekers

AMSTERDAM, zaterdag

Het NovaCap Floralis beleggingsfonds uit Lisse, dat namens beleggers geld stopte in de ontwikkeling van nieuwe tulpenrassen, heeft afgelopen week voor tientallen miljoenen euro's beslag gelegd bij een groot aantal bloemenkwekers in de bollenstreek. De beheerders van het fonds vermoeden dat het fonds slachtoffer is geworden van een omvangrijke fraude. Zij hebben hiervan inmiddels ook aangifte gedaan bij justitie. De vele tientallen beslagleggingen vormen het volgende hoofdstuk in de 'tulpomanie' die zich het afgelopen jaar voordeed op de geestgronden rond Lisse. Ruim honderd miljoen euro werd door beleggers gestoken in de ontwikkeling van nieuwe tulpenrassen, waarvan €85 miljoen via het beleggingsfonds NovaCap. Zij hoopten daarmee binnen twee jaar een rendement van 40% te kunnen maken, maar dat bleek ijdele hoop. Naar het zich laat aanzien kunnen de meeste beleggers - waaronder een groot aantal prominente Nederlanders - straks naar hun inleg fluiten. Het beleggingsfonds NovaCap besloot afgelopen woensdag de aanval te openen op een 'samenwerkende groep' waarvan zij het vermoeden heeft dat deze het beleggingsfonds heeft willen oplichten. Naar verluidt heeft NovaCap bij deze groep inmiddels beslagen gelegd ter hoogte van ruim €44 miljoen. Daarnaast is er voor tientallen miljoenen beslag gelegd bij kwekers die hun koopcontracten met het fonds niet willen nakomen. Het fonds NovaCap Floralis belegde afgelopen jaar in vorderingen die voortvloeien uit termijntransacties in tulpenbollen van nieuwe rassen. Ruim driekwart van de betrokken kopers van de betreffende bollen vechten echter hun contract met NovaCap aan, nadat er onregelmatigheden waren geconstateerd bij het betrokken bollenmakelaarsbedrijf SBC. Hierdoor dreigt de complete opzet van het fonds in te storten, met name omdat NovaCap voor de betreffende transacties reeds betaald heeft aan SBC. Op SBC valt inmiddels weinig meer te verhalen, aangezien dit bedrijf eind vorig jaar failliet ging. SBC viel om nadat gebleken was dat het op grote schaal valse koopovereenkomsten had opgesteld. De kopers van de bollen beroepen zich hier op, maar volgens NovaCap tracht het merendeel van hen onder de overeenkomsten uit te komen uit vrees voor een kelderende bollenprijs.
Afgelopen woensdag werd door een ruime meerderheid van participanten in het fonds ingestemd met het opstarten van procedures tegen de vermoedelijke fraudeurs en hen die de koopovereenkomsten niet nakomen. De rumoerige bijeenkomst van participanten in Lisse werd streng beveiligd door een particuliere bewakingsdienst.Telegraaf 130104 Verdachte tulpenfraude zette bedreiging in scène'

LISSE, dinsdag

De voormalige bestuurder van het Sierteelt Bemiddelingscentrum (SBC) uit Lisse, waar afgelopen maand een miljoenenfraude met de handel in tulpenbollen aan het licht kwam, heeft bedreigingen aan diens eigen adres en aan dat van zijn collega-bestuurder in scène gezet. Dit meldt de curator van het inmiddels bankroete SBC. Betrokkene ontkent de beschuldiging. Enkele honderden kwekers en particuliere beleggers vrezen in financiële problemen te raken als gevolg van het tulpenbollenschandaal dat zich al wekenlang ontrolt op de geestgronden rond Lisse. De kwekers zitten vergeefs te wachten op betalingen voor geleverde bloembollen, terwijl de beleggers - sommigen rechtstreeks bij SBC, anderen via het beleggingsfonds Novacap Floralis - bang zijn opgescheept te worden met waardeloze tulpen in plaats van de voorgeschotelde rendementen van 30% op hun (vaak gefinancierde) inleg. Onaannemelijk is dat niet, aangezien vrijwel alle contractspartners van Novacap de koopovereenkomsten met het fonds betwisten. Uit het eerste verslag van curator Eelke Muller over het failliete SBC blijkt dat de komst van het genoemde beleggingsfonds, dat €80 miljoen in de sector pompte, een belangrijke factor is geweest voor de ontsporing van de speculatieve bollenhandel. "De markt die lucht had gekregen van de komst van 'de zak met geld' van Novacap, lijkt hier een voorschotje op genomen te hebben", schrijft de curator van het omgevallen commissionairshuis. De handel in tulpenbollen via SBC liep in de tweede helft van het afgelopen jaar volledig uit de hand, zo blijkt uit het curatoronderzoek. In amper vier maanden maakte het bedrijf een omzet van ruim €500 miljoen, terwijl de omzet in de totale sector afgelopen jaar €611 miljoen bedroeg. De administratie van de handel via SBC kon het snel stijgende aantal transacties niet bijhouden. Zo ging er volgens de curator in de laatste weken bij het bedrijf €100 miljoen doorheen, hetgeen ongecontroleerd werd uitgekeerd aan verkopers. SBC-bestuurder Van der P. wordt door de curator in diens verslag "Spin in het transactieweb", genoemd. P. schreef vaak zelf aan- en verkoopcontracten, die hij vervolgens ter goedkeuring voorlegde aan betrokken partijen. Veel van deze partijen betwisten nu de totstandkoming van de bewuste overeenkomsten. Volgens de bewindvoerder is P. ook schuldig aan het in scène zetten van bedreigingen met fysiek geweld, gericht op hemzelf en een collega. P. beweerde vlak voor het omvallen van SBC telefonisch bedreigd te zijn door schuldeisers die substantiële betalingen verlangden. "Uit politieonderzoek bleek dat deze bedreigingen door Van der P. waren geënsceneerd", aldus de curator. Volgens Saskia Koerselman, raadsvrouw van P., is de curator tot zijn bevindingen gekomen op basis van uitspraken van een collega-bestuurder bij SBC. "De betreffende bestuurder heeft zelf haar paspoort moeten inleveren in verband met bestuurdersaansprakelijkheid, dus dan weet u hoe betrouwbaar zij geacht moet worden." De curator wilde gisteren niet reageren.

 

Telegraaf SBC: komst beleggingsfonds Novacap Floralis leidde tot ontsporing tulpenhandel

De komst van het beleggingsfonds Novacap Floralis is een belangrijke factor geweest voor de ontsporing van de speculatieve bollenhandel. De markt had blijkbaar lucht gekregen van de 80 miljoen die Novacap in de sector pompte en had hier vast een voorschot op genomen. Dat schrijft Eelke Muller (33), curator van het failliette Sierteelt Bemiddelings Centrum (SBC) in zijn eerste verslag. Uit het onderzoek van de curator blijkt dat de handel in tulpenbollen via de SBC in de tweede helft van 2003 volledig uit de hand gelopen is. In minder dan vier maanden boekte SBC een omzet van liefst 500 miljoen euro. Dat terwijl de totale omzet in de tulpensectorsector over 2003 slechts 611 miljoen euro bedroeg. De administratie van SBC kon het snel stijgende aantal transacties niet bijhouden waardoor er in de laatste weken voor 100 miljoen euro ongecontroleerd aan verkopers werd uitgekeerd. Volgens Muller is SBC-bestuurder Van der P. "de spin in het transactieweb". Van der P. schreef vaak zelf aan- en verkoopcontracten, die hij vervolgens ter goedkeuring voorlegde aan betrokken partijen. De totstandkoming van de bewuste overeenkomsten wordt nu door veel partijen betwist. Bron: Telegraaf, 13/01/04

 

Ook Leo van Duijn, voormalig kweker uit Rijnsburg: "Het rendement van ruim dertig procent deed me direct vermoeden dat het daar niet pluis zat. Daarom heb ik ze voorgesteld om mij slechts tien procent te geven en de rest van de opbrengst zelf te houden. In ruil daarvoor wilde ik echter wel een bankgarantie van ze hebben. Vervolgens heb ik er nooit meer iets van gehoord."

Telegraaf 29 november 2003.

Het is bijna vierhonderd jaar geleden dat brede lagen van de Nederlandse bevolking hun hoofd op hol lieten brengen door de oplopende prijzen van tulpenbollen. In de herfst en winter van 1636 liepen de prijzen voor het op dat moment zéér exclusieve bolgewas razendsnel op, om in de maand februari van 1637 scherp onderuit te gaan. Op dat moment hadden velen - rijk en arm - zich echter al diep in de schulden gestoken om te kunnen meedoen aan de koortsachtige handel, die sindsdien bekend staat als tulpomanie. Zij verloren huis en haard en werden veroordeeld tot het levenslang aflossen van schulden.

De huidige paniek in de bollenstreek is goed te vergelijken met de chaotische situatie die zich in de zeventiende eeuw op vrijwel dezelfde plek moet hebben voorgedaan. Kwekers en beleggers dreigen meegesleept te worden in het op handen zijnde faillissement van SBC, één van de drie grootste bemiddelingsbedrijven uit Lisse. SBC treedt op als makelaar bij de handel in bloembollen, maar blijkt nu op grote schaal valse koopovereenkomsten te hebben opgesteld. De omzet schoot hierdoor binnen één jaar van €200 miljoen omhoog tot €900 miljoen. Bovendien zou het bedrijf tegen alle regels in zelf posities hebben ingenomen in de zéér speculatieve bollenhandel. SBC-bestuurder Mark van der P., die volgens zijn collega-bestuurder verantwoordelijk is voor de onregelmatigheden, werd om deze reden geschorst. Eerder deze week werd surseance van betaling verleend aan SBC, en de daarbij behorende 'Stichting Derdengeld', waarlangs de betalingen voor de bloembollenhandel lopen. Schuldeisers zijn onder meer handelaren en kwekers die nog grote bedragen van SBC tegoed hebben. De door de Haagse rechtbank aangestelde bewindvoerder Eelke Muller tracht sinds afgelopen woensdag het bedrijf overeind te houden, maar volgens goed ingevoerde bronnen is er geen redden meer aan. "Vrijwel alle handelaren komen terug op hun koopcontracten. Iedereen beweert dat hun zogeheten koopbriefjes vals zijn, of dat nou juist is of niet. Afnemers vrezen dat het schandaal een ineenstorting van de bollenprijzen tot gevolg zal hebben en hebben daarom geen zin meer om de eerder overeengekomen prijs te betalen", aldus een ingewijde.

Voorzitter Sjaak Langeslag van de belangenvereniging van kwekers KAVB (Koninklijke Algemene Vereniging van Bloembollencultuur) bevestigt de angst onder kwekers voor de gevolgen van de deconfiture van het bemiddelingsbedrijf. "De telefoon staat hier al een week roodgloeiend. Veel kwekers wachten al weken op een betaling uit de Stichting Derdengeld van SBC voor reeds verkochte partijen bollen, maar die betalingen blijven nu uit als gevolg van de liquiditeitsproblemen van het bemiddelingsbureau", aldus Langeslag. Volgens de belangenvereniging gaat het daarbij om vorderingen die kunnen oplopen tot miljoenen euro's, waardoor faillissementen van betrokken kwekers niet worden uitgesloten. Volgens handelaren kan dit een forse knauw voor de export van Nederlandse bollen tot gevolg hebben. Een aanslag op onze exportpositie zou nieuwe aanbieders uit onder meer Chili, Frankrijk en Nieuw-Zeeland in de kaart spelen. Volgens Connie van der Berg, tot voor kort actief als tulpenhandelaar in New York, staan deze landen te dringen om hun marktaandeel in de VS te vergroten. Volgens Joop Zwetsloot, voormalig directeur van het concurrerende bemiddelingsbureau Hobaho in Lisse, is het bollenschandaal aangezwengeld door de komst van het beleggingsfonds NovaCap Floralis eerder dit jaar. "Dat fonds, op zich een uitstekend initiatief om de ontwikkeling van nieuwe tulpensoorten te financieren, bracht in korte tijd zo'n tachtig miljoen euro aan vreemd vermogen in de sector. Uit de geschiedenis blijkt telkens weer dat de handel in dat soort situaties op hol slaat. Na de tulpomanie uit de zeventiende eeuw hebben we namelijk soortgelijke drama's meegemaakt. Eerst met de opkomst van hyacinten en korter geleden met het populair worden van de leliebol. Je ziet dat er zich in zulke situaties plotseling verkeerde mensen mee gaan bemoeien. Dan weet je dat het fout gaat eindigen."

Bestuurders Marco Vrijburg en Jeannette Franken van het beleggingsfonds NovaCap Floralis zijn nog vol goede moed over de goede afloop voor de beleggers van wie zij geld geïnvesteerd hebben in tulpen. Het wankelende SBC zorgde voor de aan- en verkoop van de tulpenbollen van NovaCap. Inmiddels is gebleken dat ook van deze transacties er tenminste één ongeldig is. Het fonds deed hiervan aangifte bij de politie. Gevreesd mag worden dat eveneens (een deel van) de overige contracten nietig zal blijken. Aangezien het beleggingsfonds inmiddels betaald heeft aan SBC voor de transacties, bestaat de kans dat ook de NovaCap-beleggers zich zullen moeten voegen bij het groeiend aantal schuldeisers van SBC. Een groot deel van de beleggingen werden gefinancierd door de Rotterdamse bank HBU. Naar verluidt heeft de bank nog een vordering van €5,4 miljoen op SBC. HBUzelf zegt uitsluitend vorderingen op individuele beleggers te hebben.

"Er is maar één verklaring voor de huidige chaos, en dat is hebzucht", zegt ex-tulpenhandelaar Corrie van der Berg. "Het kweken van nieuwe tulpensoorten is een zeer risicovolle onderneming. Want je weet nooit hoe de tulp uiteindelijk uitpakt en bovendien duurt het bijna twintig jaar voordat de nieuwe soort daadwerkelijk klaar is voor de markt. Op dat moment kunnen de marktomstandigheden alweer gewijzigd zijn, waardoor het gissen is naar de prijs die dan voor de tulp in kwestie gevraagd kan worden", aldus Van der Berg. Van der Berg zit aan de stamtafel van het restaurant 'Den Oude Heere' in het centrum van Lisse en spot met de beleggers die hun geld in het tulpenfonds hebben gestopt. "Ik hoor dat er diverse prominente Nederlanders zijn ingestapt. Een duidelijker voorbeeld van 'schoenmaker houd je bij je leest' kun je je eigenlijk niet voorstellen." Ook Leo van Duijn, voormalig kweker uit Rijnsburg die een fortuin verdiende met zijn bollen, werd eerder dit jaar benaderd om te beleggen in het tulpenfonds. "Het rendement van ruim dertig procent deed me direct vermoeden dat het daar niet pluis zat. Daarom heb ik ze voorgesteld om mij slechts tien procent te geven en de rest van de opbrengst zelf te houden. In ruil daarvoor wilde ik echter wel een bankgarantie van ze hebben. Vervolgens heb ik er nooit meer iets van gehoord."

 

Telegraaf 281103 Tulpenfonds vermoedt fraude bij commissionair 

LISSE, vrijdag

Het beleggingsfonds NovaCap Floralis, dat dit jaar €85 miljoen onder vermogende particulieren ophaalde om daarmee te kunnen beleggen in de ontwikkeling van nieuwe tulpensoorten, heeft gistermiddag aangifte gedaan van oplichting. Het fonds richt zich met de aangifte op het commissionairshuis SBC uit Lisse en haar directie, dat de aan- en verkoop van de tulpenbollen regelde en waarvoor eerder deze week surseance van betaling is aangevraagd. Ook heeft NovaCap beurstoezichthouder AFM op de hoogte gesteld van de misstanden. Naar verluidt heeft SBC geknoeid met de koopcontracten van de tulpenbollen, om zo de inkomsten van het bedrijf op te schroeven. Afgelopen week werd SBC-bestuurder Mark van der P. geschorst vanwege ernstige verdenkingen aan diens adres. Van der P., die in verband met een inmiddels lopend justitieel onderzoek korte tijd in voorarrest heeft gezeten, wijst de verdenkingen met klem van de hand. NovaCap-directeur Marco Vrijburg: "Wij hebben ontdekt dat één van de koopcontracten op basis waarvan wij betalingen hebben verricht aan SBC, door de kopende partij is geannuleerd." In feite heeft het fonds daarmee ten onrechte aan SBC een som geld betaald. Gevreesd wordt dat ook andere verkoopcontracten nietig zijn, zodat het fonds straks gedwongen is om de schade te verhalen op het omvallende SBC. NovaCap onderzoekt ook nog alternatieve schadebeperkende maatregelen.

 

NovaCap Floralis doet aangifte van fraude bij SBC

Het beleggingsfonds NovaCap Floralis, dat 85 miljoen euro in de ontwikkeling van nieuwe tulpensoorten wilde beleggen, heeft donderdag 27 november aangifte gedaan van oplichting door het Sierteelt Bemiddelings Centrum (SBC) uit Lisse. SBC zou met de koopcontracten van de tulpenbollen gekoeid hebben om op deze manier de inkomsten van het bedrijf op te schroeven. NovaCap-directeur Marco Vrijburg heeft ontdekt dat één van de koopcontracten op basis waarvan het beleggingsfonds betalingen hebben verricht aan SBC, door de kopende partij is geannuleerd. Dat betekent dat NovaCap ten onrechte aan SBC een som geld betaald heeft. NovaCap is bang dat ook andere verkoopcontracten nietig zijn, zodat het fonds straks gedwongen is om de schade te verhalen op het omvallende SBC. NovaCap onderzoekt ook nog alternatieve schadebeperkende maatregelen. Telegraaf, 28/11/03

 

Telegraaf 251103 Onderzoek naar gesjoemel Sierteelt Bemiddelings Centrum 

LISSE, dinsdag

In de bollenstreek is grote onrust ontstaan over de financiële positie van het Sierteelt Bemiddelings Centrum (SBC) uit Lisse, dat bemiddelt bij de handel in bloembollen. SBC, dat vorige week nog in het nieuws kwam wegens bedreigingen aan het adres van de directie, verkeert in betalingsproblemen en heeft dit weekend een extern onderzoek opgestart naar onregelmatigheden in de boekhouding. Eveneens is één van de bestuurders geschorst in verband met de kwestie. De voordeur van het SBC aan de Grachtweg in Lisse bleef gisteren potdicht, terwijl de maandag in de bloembollenhandel normaal gesproken juist één van de drukste beursdagen is. De veertig medewerkers van het commissionairshuis zitten thuis en de telefoon wordt er niet meer opgenomen. Het antwoordapparaat verklaart dat dit te wijten is aan de "onzekere financiële omstandigheden" waarin het bedrijf zou verkeren. Eenzelfde mededeling valt op een papiertje aan de gevel van het pand te lezen. Volgens SBC-directeur Hennie van der Voort komen de problemen van haar bedrijf voort uit onregelmatigheden in de koopovereenkomsten die het bemiddelingsbedrijf hanteert. "Kopers en verkopers van bloembollen vechten momenteel de juistheid van deze transacties aan", aldus de SBC-directeur in een afgemeten verklaring. Het bedrijf heeft om die reden de hulp ingeroepen van het advocatenkantoor Landwell, dat inmiddels een onderzoek heeft ingesteld. Bovendien heeft Van der Voort een mede-directeur geschorst wegens vermeende betrokkenheid bij de misstanden. Landwell-advocaat Wietse de Jong spreekt over een "vermoeden van onregelmatigheden in de boekhouding". Collega-handelaren spreken van een miljoenenzwendel waarbij aankoopovereenkomsten zijn opgemaakt zonder dat de betrokken kopers van iets wisten. De Grachtweg in Lisse is de thuishaven van diverse bemiddelingsbedrijven á la SBC. Hier wisselen wekelijks grote hoeveelheden bloembollen van eigenaar, waardoor de Grachtweg ter plaatse beter bekend staat als Bolstreet , met een knipoog naar Wall Street, het handelscentrum in NewYork. Het onderzoek naar de onregelmatigheden bij het beursbedrijf volgt op een stroom van geruchten over de enorme belangstelling voor een nieuw beleggingsfonds dat geld in de ontwikkeling van tulpenrassen stopt. Het betreffende fonds, NovaCap Floralis, werkt samen met SBC en haalde eerder dit jaar in korte tijd €80 miljoen op. Beleggers krijgen een rendement van 30% in krap twee jaar in het vooruitzicht gesteld. Volgens de geruchten zou SBC namens het fonds op een ongekende manier gespeculeerd hebben met tulpenbollen, waarbij de prijzen bij iedere transactie vervier- of zelfs vervijfvoudigd werden. De directie van NovaCap Floralis liet gisteren in een schriftelijke verklaring weten dat de problemen bij SBC geen invloed hebben op het beleggingsfonds. "Er bestaat thans geen directe relatie tussen SBC en het fonds aangezien alle transacties ten behoeve van het fonds eerder zijn afgesloten", aldus directeur Jeannette Franken. Volgens Franken zal het fonds van commissionairshuis wisselen indien de problemen bij SBC niet binnen enkele maanden zijn opgelost.

 

Project 421 Novacap tulpenfraude
Novacap Floralis Termijnfonds 2004 cv, Novacap Termijnfonds Beheer B.V., Novacap Agricola B.V.

Informant Franken. Met de garantstellingsbrief van 2 juli 2003 op zak is maandenlang een koper op de tulpenbollenmarkt actief is geweest met een geldbuidel van €72,5 mln, zonder dat die koper zelf verkocht. De verstoring van een markt van amper €200 mln groot laat zich raden. Novacap meent in elk geval dat zij voor minstens 70% te duur heeft ingekocht. Het verweer van Franken is nu dat vóór 31 oktober 2003 geen definitieve aankoop is verricht door Agricola. ‘Alle aankopen voor die datum waren voorlopig, onder voorwaarde dat de aankoop alleen door ging als Agricola een partij had om aan te verkopen.’ Op de koop- en verkoopcontracten ontbreekt deze voorwaarde, maar dat maakt niet uit, meent Franken. ‘Alle marktpartijen wisten dit.’

Informant Mark van der Poll Volgens hem is het beleggingsfonds NovaCap in de problemen gekomen door een combinatie van administratieve chaos en het negeren van afspraken door de beheerders van NovaCap. Mark van der Poll (SBC) is een centrale figuur. Al twintig jaar bemiddelaar in bloembollen, en een goede ook. Een handige jongen in de bloembollenwereld. Maar Mark zal je niet belazeren, voegen oud-collega’s daar aan toe.

De rechtspraak. Citaat Nieuwsbrief 270105. "De directie heeft in kort geding om opheffing van de beslagen gevraagd. De rechter heeft geoordeeld dat de beslagen ten laste van de Fondsdirectie per direct opgeheven dienden te worden. Vraag van Hop heeft de rechter hier wel of niet aan waarheidsvinding gedaan? Is de opheffing van de beslagen door de rechter verleend op basis van door Novacap ingediende misleidende stukken (brieven aan en handelingen door Novacap Holding worden ingediend als productie en daarmee voorgewend als brieven aan Novacap Agricola?

Vier groepen belanghebbenden:
1. Vrijburg c.s.
2. De kwekers/handelaren die op de een of andere wijze (geld of bollen of beiden) ca 700.000.000 uitbetaald hebben gekregen van SBC
3. De kwekers/handelaren die o.m. gekocht hebben van Novacap met de verwachting dit met winst weer door te verkopen
4. Van der Poll en zijn 40 medewerkers. SBC deed alleen zaken met het tulpenfonds onder de naam Novacap Agricola B.V. Vrijburg privé deed zaken onder de naam Novacap Holding met SBC in 2002. 

 

 

Faillissement en de rol van de curator. Welk bedrag meent (de curator van) SBC voor zichzelf nodig te hebben om het SBC-faillisement af te wikkelen?

?

383 De dag na de surseance-aanvraag geeft Novacap zelf de laatste duw. Novacap heeft veel méér bollen gekocht dan het kan betalen. Er is ruim 85 miljoen opgehaald, waarvan voor 73 miljoen bollen zijn gekocht. De overige twaalf miljoen zijn nodig voor BTW, commissies, vakheffing en andere kosten. Maar Novacapdirecteuren Vrijburg en Franken besluiten om van die twaalf miljoen voor nog eens 7,7 miljoen bollen te kopen – die op papier al weer zijn verkocht voor ruim tien miljoen. SBC koopt de bollen en betaalt ze voor het grootste deel, maar op de dag na de surseance zeggen Vrijburg en Franken plotseling dat ze die bollen helemaal niet hebben gekocht en dat SBC buiten zijn boekje is gegaan. Het geld dat SBC heeft uitgegeven aan die extra bollen, was bedoeld voor de BTW en andere kosten, zeggen ze. Het tekort loopt daardoor op tot 14 miljoen. Van der Poll en zijn advocate Saskia Koerselman proberen bij de rechter nog een verlenging van de surseance te krijgen, maar dat lukt niet: een week later is het faillissement een feit. Waarom storten Vrijburg en Franken SBC op deze manier in de afgrond? De meest waarschijnlijke verklaring is, zeggen insiders, dat ze zélf in de problemen kwamen. Om dit privéhandeltje de extra aankopen te kunnen financieren én aan alle overige (fonds)verplichtingen te voldoen, moeten ze heel snel miljoenen euro’s extra zien aan te trekken. Blijkbaar lukt dat niet. De enige uitweg is dan nog om de aankoop gewoon te ontkennen en de gloeiend hete aardappel door te schuiven naar SBC. Franken ontkent deze lezing overigens in alle toonaarden. 

Zijn er ook winnaars? Ja hoor: de juristen. Novacap heeft al bijna twee miljoen uitgegeven aan advocaten, curator Muller is goed voor tonnen. Die bedragen zullen nog wel verder oplopen, want de zaak is nog láng niet ten einde. Een nauw betrokkene: ,,Het gaat nog jaren duren voordat duidelijk is hoe het nu precies in elkaar zit. Als het al ooit duidelijk wordt, tenminste.’’ Bron: Leids Dagblad.

 

Novacap tulpenfonds. Hoe zijn de verhoren van het FIOD in zijn werk gegaan?

Hoe is het met Mark van de Poll die tijdens FIOD verhoren een hersenbloeding heeft gekregen en gedeeltelijk verlamd is geraakt?

Heeft Novacap/Vrijburg afschrift gekregen van de processen-verbaal van verhoren van opgepakte verdachten?

Indien neen, waarom niet?

Indien ja, waarom is dat gebeurd?

Is er objectief verhoord of wordt in de PV's toegeschreven naar een conclusie Novacap c.s. welgevallig zoals dat gebruikelijk is bij Justitie?

Advocaat S. Berendsen van Novacap: ,,Op alle fronten is hier sprake van doorgestoken kaart.'' In dat licht paste het volgens hem ook om te sjoemelen met de Novacap-contracten. Om zijn verhaal te staven vertelde hij de rechtbank dat de FIOD bezig is met een grootschalig onderzoek waarbij de hele bollenbranche tegen het licht wordt gehouden.

tegen

Advocaat S. Berendsen van Novacap: ,,Op alle fronten is hier sprake van doorgestoken kaart.''

Vraag van Hop?  Is J. van Ee de onderzoeksleider bij Fiod inzake Novacap een voormalig collega van Vrijburg? en kan de overheid (FIOD/belastingdienst) als een winnaar worden aangemerkt?

 

Novacap spant ook een rechtszaak aan tegen een dochteronderneming van ABN AMRO, Hollandsche Bank-Unie (HBU)

 

Novacap dagvaardt dochter ABN Amro

De fraudeaffaire rond het tulpenfonds Novacap breidt zich uit. Novacap spant een rechtszaak aan tegen een dochteronderneming van ABN AMRO, Hollandsche Bank-Unie (HBU). De bank zou op de hoogte zijn geweest van onregelmatigheden bij het inmiddels failliete commissionairshuis Sierteelt Bemiddelings Centrum (SBC). (Rechtercommissaris Unger)  Dat heeft het advocatenkantoor Loyens & Loeff, dat optreedt voor Novacap, woensdag bevestigd. Ondanks de wetenschap van de onregelmatigheden, zou HBU niet hebben ingegrepen. Ook zou HBU ten onrechte hebben nagelaten Novacap te waarschuwen over onregelmatigheden bij de commissionair. De hoogte van de vordering is nog onbekend. Een woordvoerder van HBU ontkent dat de bank eerder op de hoogte is geweest van fraude bij SBC dan andere partijen. Verder commentaar kan de bank niet geven omdat de zaak onder de rechter is, aldus de woordvoerder.

 

 

Novacap-directeur nu zelf onder vuur

Het Leidsch Dagblad van gisteren meldt, dat directeur M. Vrijburg van het tulpenbeleggingsfonds Novacap Floralis zelf verwikkeld is in een zaak waarbij hij degene is die een koopovereenkomst ontkent. Volgens het artikel in het LD gaat het om de aankoop van gladiolen door Novacap Fortissimo van Markflower, een aantal samenwerkende kwekers. Raadsman E. Venbroek van Markflower stelt in het artikel dat zijn cliënten nakoming van de transactie zullen eisen zodra ze zeker weten, dat ze hun geld kunnen krijgen. In het LD-artikel staat verder dat Novacap Fortissimo ‘de gladiolenpoot’ is van de Novacap Holding waarin Vrijburg de zeggenschap heeft. Volgens zijn collega-directeur J. Franken van het tulpenfonds Novacap Floralis speelde de transactie al eind 2002, ruim vóór de oprichting van het tulpenfonds. Ze benadrukt dat er daarom ook geen enkele relatie bestaat tussen deze gladiolentransactie en het tulpenfonds. De (termijn)transactie van 700.000 euro was volgens haar vooral een test om te zien hoe de termijnhandel in bollen via het inmiddels failliete Sierteelt Bemiddelings Centrum (SBC) (Rechtercommissaris Unger) als intermediair zou lopen. De knollen hadden in november al geleverd en betaald moeten worden, maar toen puntje bij paaltje kwam ontkende Vrijburg dat er een bindende koopovereenkomst was. Franken stelt in het LD dat er alleen een (niet-bindende) intentieverklaring was. Volgens advocaat Venbroek zijn er wel degelijk bindende afspraken. "Er was overeenstemming over alle hoofdzaken, zoals de hoeveelheid en de prijs. Dat is voldoende. Het is net als met het kopen van een huis. Dan heb je een akkoord over het huis maar praat nog over wat je voor de zonwering geeft", aldus Venbroek in het LD. Markflower heeft vanwege alle onduidelijkheid besloten de knollen voorlopig niet te leveren. In het artikel benadrukt Venbroek echter dat, zodra duidelijk is dat de kwekers hun geld kunnen krijgen, ze desnoods naar de rechter zullen stappen om nakoming van het contract te eisen.

 

Het faillissement dat niemand wilde Tulpenfonds trekt jaar na ontploffing nog altijd spoor van vernieling

Leidsch dagblad 26-11-2004 door Sjaak Smakman. Moeiteloos zouden ze miljoenen verdienen, de beleggers in het Lissese Novacap Floralis Termijnfonds. Maar het ging fout, en goed fout ook. In plaats van miljoenen te incasseren, dreigen ze miljoenen te verliezen. De tulpenmanie van 2003 heeft een spoor van vernieling getrokken. Het Sierteelt Bemiddelings Centrum en andere bedrijven zijn failliet, reputaties zijn geknakt en er lopen talloze rechtszaken. Een jaar na de ontploffing is het einde nog lang niet in zicht. ,,Het gaat nog jaren duren voordat duidelijk is hoe het nu precies in elkaar zit. Als het al ooit duidelijk wordt, tenminste’’, zegt een nauw betrokkene. Het is mei 2003. Op het bedrijf van de gebroeders Pater in het Noord-Hollandse Spierdijk is het druk tijdens de showdag van nieuwe soorten. De show wordt deze keer echter niet gestolen door de bollen, maar door de man die er héle grote plannen mee heeft: Marco Vrijburg. Samen met Jeanette Franken is de Lissenaar initiatiefnemer van het Novacap Floralis Termijnfonds 2004, dat grootscheeps gaat beleggen in die nieuwe soorten. Wie meedoet, kan op een gemakkelijke manier veel geld verdienen. Een rendement van 30 procent in ruim een jaar tijd is haalbaar, meldt de prospectus. Het loopt storm.De opzet is eenvoudig. De beleggers storten hun miljoenen in het fonds, dat vervolgens via het Sierteelt Bemiddelings Centrum bollen koopt en verkoopt. SBC koopt echter pas voor Novacap als het bedrijf (lees: commercieel directeur Mark van der Poll) iemand heeft gevonden die de bollen voor méér geld van Novacap koopt. Zo loop je als belegger dus op het oog geen enkel risico. ,,Het leek niet fout te kunnen gaan’’, zegt een belegger die voor ettelijke miljoenen instapte, ,,het zag er waterdicht uit, de beheerders kwamen vrij betrouwbaar over. Geraadpleegde fiscalisten en accountants waren zo enthousiast dat ze er zelf ook meteen in wilden stappen.’’ Op de lijst van beleggers prijken dan ook bekende namen: Cor Boonstra (twee ton), Pieter de Rijcke (ex-Kruidvat, elf miljoen), Willem Sijthoff (acht ton). Ook de Novacap-directeuren Vrijburg en Franken stappen in, voor respectievelijk 1,3 miljoen en vier ton. Mark van der Poll zelf doet mee voor een miljoen. Van der Poll is een centrale figuur. Al twintig jaar bemiddelaar in bloembollen, en een goede ook. ’Een handige jongen’, heet het in de bloembollenwereld. ’Maar Mark zal je niet belazeren’, voegen oud-collega’s daar aan toe. Van der Poll is sinds kort commercieel directeur van SBC. Hij heeft samen met Henny van der Voort het bloembollenbemiddelingsbedrijf overgenomen van Cebeco, dat van deze vreemde eend in zijn grote bijt af wilde. Van der Poll heeft zich gespecialiseerd in de handel in nieuwe soorten. Daar deed hij altijd al in, maar sinds een paar jaar groeit de handel enorm. De aandelenmarkt is ingestort, onroerend goed doet het ook niet lekker en obligaties zijn saai en weinig lucratief. Avontuurlijke beleggers zoeken wat nieuws dat goed geld oplevert. En ze vinden dat in de tulpenhandel. Een markt voor nieuwe soorten is er zeker. Veel oude bekende tulpensoorten takelen langzaam af, terwijl de consument tulpen wil die er leuk uit zien en lang staan. Bovendien is er grote druk op de sector om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen. Vraag uit de markt, geld dat op zoek is naar beleggingen en sterke verhalen over grote winsten bij een biertje aan de bar doen de rest. In een paar jaar tijd groeit de handel in nieuwe soorten van 4 tot 5 miljoen per jaar naar een ongekende 200 miljoen. De inkomsten van bemiddelaars zijn een percentage van hun omzet en Van der Poll maakt in zijn eentje zo ongeveer meer omzet dan de rest van SBC bij elkaar met de gewone bollenhandel. Een mooi huis aan de Grevelingen in Lisse, een enorme BMW voor de deur. Maar met de groei van de tulpenmarkt herhaalt zich het verhaal van de aandelenhandel van een paar jaar eerder: rotzooi wordt vanzelf geld waard. ,,Er waren te weinig goede nieuwe soorten’’, zegt een oud-SBC’er, ,,de bollenwereld rook dat er veel te verdienen was. Ik weet van een kweker die in 2002 100.000 euro vroeg voor een soort die hij een jaar eerder eigenlijk wilde weggooien omdat het niks was. Ik heb nog nooit zoveel kwekers het hok bij Mark in zien lopen met een fotootje of een potje met weer een nieuwe soort. Ik heb het ook wel tegen hem gezegd: Mark, dit klopt niet. Maar het was of je een zak snoep van een kind afpakte.’’ Voorlopig kan het niet op. Lissenaar Dennis Wassenaar, die zijn IT-bedrijf op het goede moment heeft verkocht en al een paar keer flink heeft verdiend aan de tulpenhandel via Van der Poll, brengt via de Porsche-club menig belegger met Mark in contact. In augustus 2002 komt hij op kantoor met Marco Vrijburg. Vrijburg vertelt Van der Poll over zijn ideeën voor een tulpenfonds. Hij is niet de eerste. Eerst zien en dan geloven, denkt Van der Poll. Maar Vrijburg is serieus. Hij heeft al een paar proefhandeltjes opgezet via zijn Novacap Holding, en die hebben goed geld opgeleverd. Het werkt, weet hij. In het voorjaar van 2003 nemen de plannen voor het Novacap Floralis Termijnfonds steeds vastere vormen aan. In mei is het zover: Vrijburg brengt zijn fonds met succes aan de man. Schattingen gingen uit van enige tientallen miljoenen aan inleg, het wordt ruim 85 miljoen. Meer dan de helft daarvan is afkomstig van SBC-klanten, de rest komt van mensen van buiten het vak.De presentatie mag dan pas in mei zijn, de komst van het fonds is al veel langer bekend. Vrijburg zelf begint al maanden voor de officiële presentatie met het fonds te leuren in zijn kennissenkring. En ook in het bollenwereldje is de komst van het fonds al lang bekend. De prijscarrousel waarvan Novacap later gewag zal maken, komt al kort na nieuwjaar op gang. Maar wat wil je, zegt een betrokkene: ,,Als ik zou horen dat er 20, 30 miljoen in de markt komt, zou ik ook alvast wat gaan kopen.’’Van der Poll blijft de spin in het web van de handel. Via hem worden soorten in korte tijd meerdere keren doorverkocht tussen verschillende handelaren voor steeds hogere prijzen. De Barney kost 1000 euro per kilo op 12 februari en bij aankoop door het fonds in juli is hij 2562 euro. De Royal White stijgt van februari naar juli van 90 naar 247 euro per kilo. In het Novacapjaar 2003 wordt er voor bijna een miljard (!) euro verhandeld. Novacapdirecteuren Franken en Vrijburg achteraf van niets te hebben geweten en alles over te hebben gelaten aan Mark van der Poll. Maar Vrijburg en Novacap-accountant Deloitte en Touche komen komt meerdere keren per week naar de Lissese Grachtweg om mee te kijken over de schouder van Mark, verklaren oud-werknemers van SBC. Bovendien heeft Novacap onbeperkt toegang tot MX-Bulb, de internetsite van SBC waarover veel handel loopt. Vrijburg en Franken weten dus – of kúnnen dat in elk geval weten - wat er wordt gekocht en verkocht en voor welke prijzen. Maar de aankoopprijs doet er in wezen niet eens toe. Het gaat om de verkoopprijs. Een belegger legt het simpel uit: ,,Stel dat ik 100.000 euro betaal voor een Volvo die maar 50.000 euro waard is. Dan betaal ik veel te veel. Maar als ik al iemand heb die hem van mij gaat kopen voor 120.000 euro, wat kan mij dat dan schelen?’’ Want dát is de crux van het fonds: Novacap koopt die Volvo pas voor een ton als er iemand is die er 120.000 euro voor wil betalen. Op papier klopt het allemaal. Als het fonds sluit, heeft Novacap voor een kleine 75 miljoen euro bollen gekocht en die op papier al weer verkocht voor meer dan 160 miljoen. Alles exclusief kosten, maar dan nog is de winst tientallen miljoenen.Wat oogt als een bastion van gewapend beton, is in werkelijkheid echter een kaartenhuis. Net als de andere twee grote bemiddelingsbedrijven CNB en Hobaho werkt SBC met zogeheten koopbriefjes, die kwekers krijgen thuisgestuurd en waarop staat aangegeven wat ze hebben gekocht en voor welke prijs. Af en toe worden daarbij fouten gemaakt, maar vanaf september gaat er bij SBC zoveel fout dat de term spookbriefjes gaat circuleren. Is dit nog toeval, vragen kwekers zich af. Voor een deel komt het omdat SBC een nieuw computersysteem in gebruik heeft genomen, waarbij geheel volgens de traditie van nieuwe computersystemen van alles fout blijkt te gaan. Uiteindelijk moeten vrijwel alle bestaande transacties handmatig opnieuw worden ingevoerd. En daarbij worden tikfouten gemaakt. Kweker Jos Borst bijvoorbeeld heeft op een bepaald moment een tegoed van 150 miljoen bij SBC. Foutje, bedankt. Maar er is meer aan de hand, zal curator Eelke Muller later constateren. Van der Poll levert ook verkeerde data aan. De druk op hem is enorm. De prijzen van de bollen zijn opgelopen tot exorbitante hoogten, maar hij moet toch steeds weer kopers zien te vinden die nóg meer willen betalen. ,,Op een gegeven moment waren die bollen niet meer te verkopen’’, zegt een betrokkene, ,,daar zat Mark in zijn kantoor achter zijn twee beeldschermen, een om te kopen en een om te verkopen. Om de vijf minuten een sigaret, om de tien minuten telefoon om weer een zaak te doen. Het was een verschrikkelijk rookhol daar.’’Van der Poll verklaart later schriftelijk dat hij een keer inderdaad bewust fout is geweest. Om de zaken voor Novacap rond te maken, besluit hij om ook in zee te gaan met buitenlandse bedrijven, zoals Lenore en Cier. Vrijburg accepteert die echter niet als kopers. Volgens Van der Poll suggereert Vrijburg om die verkopen maar op naam te zetten van Holland Bolroy Market, het bedrijf van de Heiloose ondernemer Cees van der Velden en groothandelaar in nieuwe soorten. Van der Poll doet het, omdat Vrijburg dreigt de Novacapmiljoenen voor de aangekochte bollen anders niet over te maken. Van der Velden zal later ontkennen ooit ook maar één bol van Novacap gekocht te hebben.< Dan breekt rampmaand november aan. Waar het precies fout gaat, is ook na een jaar nog niet helemaal duidelijk. Maar een paar dingen springen in het oog. Ten eerste is er de Hollandsche Bank Unie (HBU). Deze volle dochter van ABN-Amro is de grote financier van het tulpenfonds. Wie voor een miljoen wil deelnemen in het fonds, moet voor zes ton onderpand leveren. Als ook veel SBC-klanten zich geïnteresseerd tonen in het tulpenfonds, accepteert HBU hun tegoeden bij SBC als onderpand. Het gevolg van die constructie: als het fout gaat bij SBC, gaat HBU voor vele miljoenen het schip in omdat de bank dan met waardeloze onderpanden zit. Op een of andere manier krijgt HBU lucht van de problemen en zet grote druk op financieel directeur Henny van der Voort van SBC om een groot deel van de van HBU afkomstige miljoenen terug te storten. In totaal maakt Van der Voort 41 miljoen over. Een flink deel daarvan in strijd met de regels, constateert curator Muller later, waardoor SBC met miljoenentekorten komt te zitten. Als er ook nog eens steeds meer meldingen binnenkomen van klanten die koopcontracten ontkennen, gaat Van der Voort rondbellen. Veel meer klanten blijken nu aankopen te ontkennen – de bollenwereld wordt ongerust. De chaos wordt compleet als midden in de nacht Hell’s Angels voor de deur staan bij Van der Poll: ze blijken via een stroman belegd te hebben in het tulpenfonds en zetten een pistool tegen zijn hoofd om hem duidelijk te maken wat er gebeurt als zij straks hun geld kwijt zijn. Van der Poll duikt onder. Van der Voort ziet het niet meer zitten: ze zet Van der Poll uit zijn functie en besluit surseance aan te vragen. Was dat echt nodig? In elk geval heeft niet iedereen een hoge pet op van de kwaliteiten van Van der Voort. ,,Een omhooggevallen secretaresse die op het goede moment op de goede plaats was’’, luidt de harde kwalificatie van iemand die haar goed kent. De dag na de surseance-aanvraag geeft Novacap zelf de laatste duw. Novacap heeft veel méér bollen gekocht dan het kan betalen. Er is ruim 85 miljoen opgehaald, waarvan voor 73 miljoen bollen zijn gekocht. De overige twaalf miljoen zijn nodig voor BTW, commissies, vakheffing en andere kosten. Maar Novacapdirecteuren Vrijburg en Franken besluiten om van die twaalf miljoen voor nog eens 7,7 miljoen bollen te kopen – die op papier al weer zijn verkocht voor ruim tien miljoen. SBC koopt de bollen en betaalt ze voor het grootste deel, maar op de dag na de surseance zeggen Vrijburg en Franken plotseling dat ze die bollen helemaal niet hebben gekocht en dat SBC buiten zijn boekje is gegaan. Het geld dat SBC heeft uitgegeven aan die extra bollen, was bedoeld voor de BTW en andere kosten, zeggen ze. Het tekort loopt daardoor op tot 14 miljoen. Van der Poll en zijn advocate Saskia Koerselman proberen bij de rechter nog een verlenging van de surseance te krijgen, maar dat lukt niet: een week later is het faillissement een feit. Waarom storten Vrijburg en Franken SBC op deze manier in de afgrond? De meest waarschijnlijke verklaring is, zeggen insiders, dat ze zélf in de problemen kwamen. Om dit privéhandeltje de extra aankopen te kunnen financieren én aan alle overige (fonds)verplichtingen te voldoen, moeten ze heel snel miljoenen euro’s extra zien aan te trekken. Blijkbaar lukt dat niet. De enige uitweg is dan nog om de aankoop gewoon te ontkennen en de gloeiend hete aardappel door te schuiven naar SBC. Franken ontkent deze lezing overigens in alle toonaarden. Het is een faillissement dat niemand heeft gewild. Want mét SBC valt de marktplaats voor nieuwe tulpensoorten weg en is de handelswaar zo goed als waardeloos. Van der Poll en zijn advocate Saskia Koerselman doen nog een poging tot een doorstart, maar curator Muller wil niet meewerken. Ook al blijkt op een bijeenkomst in hotel Sassenheim dat schuldeisers miljoenen willen inleveren om SBC overeind te houden, het bedrijf is en blijft failliet. Er bestaat een risico dat SBC failliet gaat. Het fonds kan dan rechtstreeks met de kopers de zaken afwikkelen’’, meldt de Novacap-prospectus. Maar dat blijkt niet mee te vallen: nu SBC failliet is, ontkent bijna iedereen de aankopen van Novacap. Betaal je, dan zit je met peperdure bollen waarop je gegarandeerd een enorm verlies gaat lijden. Dan kun je beter ontkennen en hopen dat je de dans ontspringt omdat niemand wijs kan uit de administratieve rotzooi bij SBC. Inmiddels lopen er bijna tweehonderd rechtszaken. De afloop daarvan is ongewis. Ook op andere fronten opent Novacap het vuur met aangifte tegen de ’samenwerkende fraudeurs’, Van der Poll en een aantal handelaren. Die hebben de prijzen van de bollen bewust opgedreven om daarmee de beleggers een oor aan te naaien, stellen Franken en Vrijburg. Een aantal van die handelaren heeft volgens hen bovendien in de eerste helft van november via een trucje met buitenlandse firma’s onterecht miljoenen Novacap-euro’s geïncasseerd. En ten slotte is er nog de HBU. Ook daartegen loopt inmiddels een proces. HBU wist blijkbaar eerder dan Novacap dat er iets fout zat. In plaats van de miljoenen terug te eisen, had de bank moeten ingrijpen of Novacap waarschuwen, stellen Vrijburg en Franken. En dús is HBU aansprakelijk voor de schade, vinden ze. De perikelen hebben een spoor van vernieling getrokken. In Noord-Holland zijn al twee bedrijven, waaronder de onderneming van Pater, mede door de affaire al failliet. Afhankelijk van de uitslag van de vele rechtszaken en justitiële onderzoeken zullen er nog meer slachtoffers vallen. Van der Poll zelf krijgt tijdens de verhoren van justitie een hersenbloeding. Hij is inmiddels weer thuis met verlammingsverschijnselen aan de rechterkant, maar of het fysiek ooit helemaal goed komt is de vraag. Zijn reputatie is geknakt. Franken en Vrijburg vechten door tot het bittere einde. De met miljoenen euro’s gelardeerde toekomst als directeuren van beleggingsfondsen in tulpenbollen is weg. Maar hoe meer aankopen ze uiteindelijk kunnen afdwingen, hoe minder kans ze lopen op schadeclaims van beleggers en hoe meer ze uiteindelijk nog aan dit fonds overhouden. Ook dan gaat het over bedragen met zes nullen. En – zeggen tegenstanders – alleen door constant het vuur te openen op anderen kunnen ze de aandacht van hun eigen handelwijze weg houden. Zijn er ook winnaars? Ja hoor: de juristen. Novacap heeft al bijna twee miljoen uitgegeven aan advocaten, curator Muller is goed voor tonnen. Die bedragen zullen nog wel verder oplopen, want de zaak is nog láng niet ten einde. Een nauw betrokkene: ,,Het gaat nog jaren duren voordat duidelijk is hoe het nu precies in elkaar zit. Als het al ooit duidelijk wordt, tenminste.’’

 

 

 

 

 

SBC failliet door nepovereenkomsten

De fraude die vorige week leidde tot het faillissement van het Sierteelt Bemiddelings Centrum (SBC), werd vrijwel zeker gepleegd met nepovereenkomsten. Veel telers en handelaren hebben bij de KAVB en de KBGBB melding gemaakt van valse overeenkomsten waarop NovaCap Agricola bv, een werkmaatschappij van NovaCap Floralis Termijnfonds cv, als verkopende partij van partijen tulpen stond genoteerd. Als bemiddelaar bij de aan- en verkoop werd SBC ingeschakeld. Ten minste één directeur van het bedrijf was bij de fraude betrokken. KAVB en KBGBB raden leden die een nepovereenkomst hebben gehad aan om direct per aangetekende brief bij de afzender en bij SBC te protesteren. Beide organisaties adviseren verder om overeenkomsten die door bemiddeling van SBC tot stand zijn gekomen en die op 25 november 2003 nog niet waren betaald, buiten SBC om af te handelen. OOGST, donderdag 11 december 2003

 

Sierteelt Bemiddelings Centrum failliet

De rechtbank te Den Haag heeft op 3 december 2003 het Sierteelt Bemiddelingscentrum BV en de Stichting Derdengelden SBC te Lisse in staat van faillissement verklaard. Mr. E.N. Muller (33) is tot curator benoemd. Gelijktijdig werden door de rechtbank de eerder verleende voorlopige surseances ingetrokken. De curator zoekt, met de medewerking van belanghebbenden en relevante partijen in de branche, naar enige mogelijkheid om op korte termijn belangrijke activa en activiteiten van SBC in een nieuwe onderneming/nieuw samenwerkingsverband onder te brengen. Oogmerk daarbij is tevens, waar mogelijk, negatieve gevolgen van het faillissement zoveel als mogelijk te beperken. KAVB, 03/12/03

 

Bewindvoerder SBC garandeert betaling bollentelers

E. Muller, (33) bewindvoerder van het in surcéance verkerende Sierteelt Bemiddelings Centrum (SBC), heeft de garantie gegeven dat bollenkwekers die hun nog niet uitgevoerde contracten met het SBC gewoon nakomen ook inderdaad betaald worden. Kopers van nog te leveren bollen moeten gewoon geld aan SBC overmaken. De oproep om te leveren en te betalen met bijbehorende garantie heeft uitsluitend betrekking op leveranties die op of na 25 november (de datum van surcéance) hebben plaatsgevonden.

In een verklaring van Muller wordt vastgelegd dat:

De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en Koninklijke Bond voor de Groothandel in Bloembollen en Boomkwekerijproducten (KBGBB) zijn van mening, dat de door de bewindvoerder in zijn verklaring voorgestelde wijze van afwikkeling met betrekking tot de nog uit te leveren transacties, een praktische oplossing biedt. Mr Muller deelde mede, dat zijn verklaring ongewijzigd in stand blijft indien de surséances zouden moeten worden omgezet in een faillissement van SBC en de Stichting Derdengelden SBC. J. Langeslag, voorzitter van de KAVB, is blij met de garantie van de bewindvoerder. Volgens Langeslag kan zo voorkomen worden dat telers met hun bollen blijven zitten en exporteurs niet beleverd worden. H. Westerhof, directeur van de KBGBB, ondersteunt het advies om voorlopig even niets te doen tot de juristen meer duidelijkheid geven. Kwekers en exporteurs willen nu het liefst rechtstreeks, buiten SBC om, betalen. Maar als de koper dat zou doen loopt het bedrijf de kans dat straks de bewindvoerder, of bij een faillissement de curator, langskomt en hij alsnog aan zijn contract met SBC moet voldoen. En moet de exporteur dus twee keer betalen, waarschuwt Westerhof. Noordhollands Dagblad / KAVB, 02/12/03

 

SBC vraagt surséance van betaling aan

Het Sierteelt Bemiddelingscentrum in Lisse (SBC), dat bemiddelt in de in- en verkoop van bloembollen, heeft surséance van betaling aangevraagd. Vooralsnog is de zaak niet failliet, maar er is wel beslag gelegd op de financiële stromen. Sjaak Langeslag van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) kan de gevolgen van een eventueel faillissement niet overzien. Mogelijk komt een groot deel van de bollen die via het SBC zijn verhandeld weer op de markt. De bloembollenorganisaties KAVB, KBGBB, CNB, Hobaho, de Bond van Bloembollenveilingen en het Productschap Tuinbouw zijn woensdag in spoedvergadering bijeen gekomen om zich te beraden over de ontstane situatie.

 

 

Tulpenmanie leidt weer tot windhandel op beurs

Vijftien jaar geleden werden zo'n veertig tot tachtig nieuwe tulpensoorten aangemeld bij de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur, maar dat aantal groeit en groeit. Vorig jaar waren het er vierhonderd. Maar welke soorten uiteindelijk ook nog enigszins succesvol zijn, valt van tevoren voor niemand te voorspellen. Wie daarop veel geld zet, heeft blijkbaar geld teveel, zeggen diverse deskundigen. ,,Je kunt ook naar het casino gaan, of een lot uit de loterij kopen'', is de mening van de Sassenheimse kweker en gerenommeerde narcissenveredelaar W. Leenen. Nog geen dubbeltje zou hij steken in het 'tulpenfonds' Novacap Floralis. ,,Maar als bij mij iemand op de stoep staat en een miljoen voor een nieuwe narcis biedt, dan zeg ik natuurlijk ook geen nee.'' De scepsis is groot in de bollenwereld. Windhandel en tulpenmanie zijn de termen die bijna steevast vallen bij navraag bij deskundigen uit de bollenwereld, die overigens uit vrees voor juridische stappen voor een deel niet met hun naam in de krant willen. Niemand gelooft dat in een jaar tijd dertig procent winst kunt halen met beleggingen in nieuwe soorten tulpen, zoals het beleggingsfonds Novacap Floralis voorspiegelt. Veredelaars Leenen, wiens opa al bollen veredelde als hobby en vennoot in een van de bekendste narcissenveredelaars, schetst hoe zijn bedrijf nieuwe soorten ontwikkelt: jaarlijks gaan 10.000 zaden de grond in, waarvan na een jaar of vijf de bollen - de zogeheten eenlingen - ontstaan. Dan komt een eerste rigoureuze selectie: wat niet echt ergens op lijkt, gaat meteen weg. Met een stuk of tien nieuwe bollen gaat het bedrijf dan verder. Maar ook daarvan valt in de loop van de daaropvolgende jaren het leeuwendeel weer af. ,,Als gemiddeld één soort per jaar de eindstreep haalt, mogen we in onze handen knijpen'', zegt Leenen. Voor tulpen en andere bolgewassen is het verhaal in grote lijnen het zelfde, zegt hij. Of die ene bollensoort uiteindelijk een commercieel succes wordt, is wéér een ander verhaal. De weg naar de consument verloopt steeds vaker via de grote (supermarkt)ketens, die voor de levering van bollen en bloemen zaken doen met een klein aantal grote leveranciers. Op hun beurt sluiten grote bedrijven zoals Bulbs and Flowers International (het fusiebedrijf van Moolenaar en Van der Schoot en de grootste exporteur ter wereld) weer contracten met individuele kwekers. Volgens directeur B. van Eerdenburg - die zich overigens nadrukkelijk onthoudt van een oordeel over het tulpenbeleggingsfonds - neemt zijn bedrijf jaarlijks zo'n dertig tot veertig nieuwe soorten tulpen in het assortiment op. Na een paar jaar zijn er daarvan nog een stuk of vijf over. De rest is dan afgevallen omdat er toch te weinig vraag naar is of omdat ze snel blijken te degenereren of ziektes gaan vertonen. Met andere woorden: van die 400 nieuw aangemelde soorten uit 2002 zal over een jaar maar ongeveer een procent bij zijn bedrijf (nog) te vinden zijn. En, benadrukt Van Eerdenburg, dat zullen dan in elk geval soorten zijn die voor een aantrekkelijke prijs op de markt te brengen zijn. Onverantwoord Dat is ook de ervaring van Leenen. ,,In de VS heten alle narcissen King Alfred, al zal hooguit een half procent van de daar verhandelde narcissen ook echt een King Alfred zijn. Maar ze lijken wel allemaal op elkaar en geen leek zal echt het verschil zien.'' Diezelfde leek is dus al evenmin bereid om (veel) extra te betalen voor een ietsje gelere of juist minder gele narcis met een iets grotere of iets kleinere trompet - of voor een iets rodere of minder rode tulp. Dat maakt het ook economisch onverantwoord om enorme bedragen te betalen voor nieuwe soorten: ook al zijn ze succesvol, op iets langere termijn zullen de bollen en bloemen niet of nauwelijks méér opbrengen dan de op dat moment gangbare marktprijzen, stelt Leenen. Doodsimpel omdat de consument er niet meer voor wil betalen. Het bedrag van 85 miljoen euro dat blijkbaar is ingelegd in Novacap Floralis slaat dan ook hem en alle andere geraadpleegde mensen met stomheid. Prospectus De prospectus van Novacap Floralis biedt weinig duidelijkheid over de vraag hoeveel geld een investeerder nu eigenlijk mag verwachten. Maar één ding wordt uit een bestudering duidelijk: die dertig procent wordt slechts onder aanzienlijk gunstiger omstandigheden behaald dan waarvan Novacap zélf uitgaat. Uit de verhalen van kwekers en andere deskundigen komt naar voren dat maar een heel beperkt percentage van de nieuwe soorten uiteindelijk ook een succes wordt en dat nauwelijks valt in te schatten welke soorten dat zijn. Om dat risico te ondervangen zijn termijntransacties afgesloten, waarbij kopers zich verplichten om na een tot anderhalf jaar - de natuur laat zich nu eenmaal niet helemaal dwingen - bollen te kopen waarin het fonds heeft geïnvesteerd. In ruil voor die verplichting krijgen de kopers een flinke korting op de marktprijs. Bovendien is het risico verzekerd dat de kopers uiteindelijk niet (kunnen) betalen. Dat alles drukt het verwachte rendement flink naar beneden. Een tabel op de website van Novacap Floralis geeft aan dat bij de door het beleggingsfonds zelf als uitgangspunt genomen groeiontwikkeling van 2,5 en prijsval tot 55 procent, een inleg van 100.000 euro een rendement oplevert van 11.358 euro na negentien maanden. Van die winst moet overigens nog 1000 euro af: de één procent plaatsingsprovisie die bij de inleg moest worden betaald. Daarmee resteert na ruim anderhalf jaar nog een rendement van tien procent. Franken: ,,Wij beloven ook geen winst van dertig procent, maar van maximaal dertig procent.'' Winnaars Twee groepen winnaars zijn er in 2004 in elk geval: de initiatiefnemers van het fonds en de veredelaars die voor veel geld hun nieuwe soorten hebben weten te slijten. Een deskundige uit de bollenwereld zegt persoonlijk een veredelaar te kennen die van de winst een nieuwe schuur heeft laten bouwen. En hij heeft meer verhalen gehoord van kwekers die met de winst van de transacties een nieuw huis lieten bouwen. 291103 Nederlands Dagblad

 

CNB: leveringen en betalingen aan SBC voorlopig opschorten

De Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale CNB adviseert haar klanten om leveringen op overeenkomsten via het Sierteelt Bemiddelings Centrum (SBC) en betalingen aan SBC vooralsnog op te schorten zolang er geen duidelijkheidheid is over status van de gang van zaken bij SBC. Er is veel commotie ontstaan over de situatie bij SBC. Het bedrijf verkeert in betalingsproblemen en heeft dit weekend een extern onderzoek opgestart naar onregelmatigheden in de boekhouding. Veel kwekers, handelaren en broeiers bellen met o.a. CNB en ook de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB). Officieel is nog steeds niets bekend is over de huidige status van de gang van zaken bij SBC. Via de telefoonbeantwoorder van SBC is wel de volgende boodschap vernomen: " U luistert naar het antwoordapparaat van SBC. Wegens omstandigheden kunnen wij nu helaas niet de telefoon aannemen, gelet op de nog onzekere financiele situatie van SBC. Verder informatie volgt te zijner tijd". Daarnaast zijn op de ramen van het pand van SBC mededelingen opgehangen met een gelijksoortige strekking. Na overleg met haar jurist is de CNB tot de conclusie gekomen dat bovenstaande uitingen van SBC voldoende aanleiding vormen om haar klanten te adviseren om leveringen op overeenkomsten via SBC en betalingen aan SBC vooralsnog op te schorten, zolang er geen duidelijkheidheid is over status van de gang van zaken bij SBC. Elke verdere stap acht men in dit stadium nog voorbarig. De KAVB heeft de directie van SBC en de bestuurders van de Stichting Derdengelden een brief gestuurd om uiterlijk woensdag a.s. om 13.00 uur bekend te hebben gemaakt of SBC nog aan haar verplichtingen kan voldoen. CNB 25/11/03

 

Nieuwe tulpenmanie schokt beleggers

Nederlandse beleggers zijn met gesloten ogen in een nieuwe tulpenmanie getrapt. Niet de beruchte zaak van de windhandel uit het jaar 1636. De beurstoezichthouder is reeds ingeschakeld in de fraudezaak zond een beleggingsfonds dat investeerde in (wat dacht je) tulpen! Wegens gesjoemel rond het beleggingsfonds Novacap Floralis dreigen miljoenen euro verloren te gaan voor beleggers. Niet het fonds zelf is daaraan schuld, wel zijn er malversaties door tussenpersonen in de bloemenhandel. Het betrokken beleggingsfonds investeert in de ontwikkeling van nieuwe soorten tulpenbollen. Het tulpenfonds haalde in begin dit jaar 85,2 miljoen euro op bij particuliere investeerders. Het geld wordt via een fiscale voordeelregel in tulpenbollen geïnvesteerd. Het zoeken naar nieuwe bloemsoorten is de jongste jaren zeer attractief geworden in Nederland maar kan ook zeer gevaarlijk zijn. In de bollenstreek rond Lisse is de afgelopen jaren een nieuwe tulpenmanie ontstaan. Vijftien jaar geleden kwamen er maar zo'n veertig tot tachtig nieuwe tulpensoorten op de markt, dat aantal groeit en vorig jaar waren het er vierhonderd. Welke soorten uiteindelijk succesvol zijn, valt van tevoren voor niet te voorspellen: het wordt gokken. Niemand gelooft dat je in een jaar tijd 30 procent winst kunt halen met beleggingen in nieuwe soorten tulpen, zoals het beleggingsfonds Novacap Floralis voorspiegelt.

 

 

442 De norm. Van der Poll is een centrale figuur. Al twintig jaar bemiddelaar in bloembollen, en een goede ook. ’Een handige jongen’, heet het in de bloembollenwereld. ’Maar Mark zal je niet belazeren’, voegen oud-collega’s daar aan toe.

 

Gegevens uit verleden. "Van der Poll is sinds kort commercieel directeur van SBC. Hij heeft samen met Henny van der Voort het bloembollenbemiddelingsbedrijf overgenomen van Cebeco, dat van deze vreemde eend in zijn grote bijt af wilde."  

Gegevens uit het heden. Hoe is het met Mark van de Poll die tijdens FIOD verhoren een hersenbloeding heeft gekregen en gedeeltelijk verlamd is geraakt?

421 Het gevaar. Telegraaf 29 november 2003. Leo van Duijn, voormalig kweker uit Rijnsburg die een fortuin verdiende met zijn bollen, werd eerder dit jaar benaderd om te beleggen in het tulpenfonds. "Het rendement van ruim dertig procent deed me direct vermoeden dat het daar niet pluis zat. Daarom heb ik ze voorgesteld om mij slechts tien procent te geven en de rest van de opbrengst zelf te houden. In ruil daarvoor wilde ik echter wel een bankgarantie van ze hebben. Vervolgens heb ik er nooit meer iets van gehoord."

383 Het gevaar! Sassenheimse kweker en narcissenveredelaar W. Leenen. Nog geen dubbeltje zou hij steken in het tulpenfonds Novacap Floralis. ''Maar als bij mij iemand op de stoep staat en een miljoen voor een nieuwe narcis biedt, dan zeg ik natuurlijk ook geen nee.''

 

 

Uitnodiging om te reageren op vragen van Hop inzake het Novacap bloembollen fonds om deze zaak beter te kunnen begrijpen en te analyseren?

 

Het beleggingsfonds uit Lisse heeft bij 53 bedrijven voor 44 miljoen euro beslag gelegd op onroerend goed, bankrekeningen en materialen. 

Novacap probeert hiermee af te dwingen dat de bollentelers koopcontracten nakomen die volgens het bedrijf zijn gesloten. Novacap op zijn beurt beschuldigde de telers er gisteren van op grote schaal fraude te plegen met gefingeerde transacties en schimmige buitenlandse vennootschappen. Advocaat S. Berendsen van Novacap: ,,Op alle fronten is hier sprake van doorgestoken kaart.'' In dat licht paste het volgens hem ook om te sjoemelen met de Novacap-contracten. Om zijn verhaal te staven vertelde hij de rechtbank dat de FIOD bezig is met een grootschalig onderzoek waarbij de hele bollenbranche tegen het licht wordt gehouden.

tegen

De bollentelers ontkennen echter dat er koopcontracten zijn en stellen dat Novacap met 'spookbriefjes' schermt. 

 

1. Welke vragen worden ten onrechte (nog) niet gesteld over Novacap op mijn website?

2. Welke vragen over Novacap worden wel gesteld op mijn website maar worden (nog) niet beantwoord door Novacap en wat is daarvan de oorzaak?

3. Welke informatie over Novacap ontbreekt op mijn website en wat is daarvan de oorzaak?

4. Heeft Novacap wel eens informatie beloofd maar niet gegeven, zo ja wat is hiervan de oorzaak?

5. Wat zijn de onduidelijkheden inzake Novacap?

6. Wat zijn de tegenstrijdigheden inzake Novacap?

7. Wat zijn de tegengestelde beweringen inzake Novacap?

8. Staan er (feitelijke) onjuistheden op mijn website, zo ja wat is hiervan de oorzaak? Wilt u mij daarop attent maken met een onderbouwing waarom die informatie feitelijk onjuist is? Kunt u mij met toegezonden documentatie aantonen waarom deze informatie feitelijk onjuist is?

9. Heeft het tulpenfonds zijn eigen prospectus geschonden? Indien ja wanneer en waarom?

10. Heeft het tulpenfonds in strijd met haar eigen prospectus gehandeld en ja wanneer en waarom?

11. Zijn er documenten in omloop waaruit blijkt dat Novacap in strijd met de prospectus heeft gehandeld en zo ja wie wil zulke documenten anoniem naar mij toesturen?

12. Heeft het tulpenfonds het fonds als onderpand gebruikt, zo ja wanneer en waarom?

13. Heeft het tulpenfonds garant gestaan voor een ander bedrijf, zo ja wanneer en waarom?

14. Heeft het tulpenfonds bloembollen gekocht zonder ze, zoals een afspraak was, deze gekochte bloembollen direct te verkopen?

15. Novacap heeft blijkens de mediaberichten op mijn website aangifte gedaan tegen "fraudeurs", indien die "fraudeurs er niet blijken te zijn is het doen van aangifte door Novacap tegen niet bestaande fraudeurs strafbaar? Indien ja, waarom? Indien ja, wat gaat het OM hiertegen ondernemen?

16. Welk advocatenkantoor treedt op voor NovaCap Floralis Termijnfonds 2004 C.V. (“het Fonds”) en Novacap Agricola B.V. en de aan haar verbonden vennootschappen.

17. (300) Probeert dit advocatenkantoor de media onder druk te zetten met grote en onherstelbare schade? Zo ja, hoe en wanneer?

18. (300) Probeert dit advocatenkantoor de media onder druk te zetten met schade in financiële zin? Zo ja, hoe en wanneer?

19. (300) Probeert dit advocatenkantoor de media onder druk te zetten met reputatie schade? Zo ja, hoe en wanneer?

20. (300) Probeert dit advocatenkantoor de vrijheid van meningsuiting over Novacap te onderdrukken? Zo ja hoe en wanneer?

21. Op de Novacap  startpagina op mijn website begin ik met de kop: Novacap verheugd dat de Alkmaarse rechtbank heeft besloten dat er voldoende gronden zijn om beslag te leggen op de vermoedelijke fraudeurs en spant ook een rechtszaak aan tegen een dochteronderneming van ABN AMRO, Hollandsche Bank-Unie (HBU). 

22. Zijn er nog meer uitspraken waar Novacap blij mee is en wie wil deze uitspraken naar mij toesturen? Wat is de mening van Novacap over deze uitspraken?

23. Zijn er ook uitspraken waar Novacap niet blij mee is?

24. Wat is de mening van de "vermoedelijke fraudeurs" over de uitspraak van de rechtbank Alkmaar? Wie kan/wil/durft informatie geven over zijn mening over deze uitspraak om op mijn website hoor en wederhoor toe te passen zodat ik niet alleen de mening van Novacap op mijn site publiceer maar ook aan wederhoor kan doen?

25. Wat is de mening van de "vermoedelijke fraudeurs" over andere uitspraken van rechters indien die er al zijn? Wie kan/wil/durft informatie geven over zijn mening over deze uitspraak om op mijn website hoor en wederhoor toe te passen zodat ik niet alleen de mening van Novacap op mijn site publiceer maar ook aan wederhoor kan doen?

 

Novacap tulpenfonds. Hoe zijn de verhoren van het FIOD in zijn werk gegaan?

Hoe is het met Mark van de Poll die tijdens FIOD verhoren een hersenbloeding heeft gekregen en gedeeltelijk verlamd is geraakt?

Heeft Novacap/Vrijburg afschrift gekregen van de processen-verbaal van verhoren van opgepakte verdachten?

Indien neen, waarom niet?

Indien ja, waarom is dat gebeurd?

Is er objectief verhoord of wordt in de PV's toegeschreven naar een conclusie Novacap c.s. welgevallig zoals dat gebruikelijk is bij Justitie?

Advocaat S. Berendsen van Novacap: ,,Op alle fronten is hier sprake van doorgestoken kaart.'' In dat licht paste het volgens hem ook om te sjoemelen met de Novacap-contracten. Om zijn verhaal te staven vertelde hij de rechtbank dat de FIOD bezig is met een grootschalig onderzoek waarbij de hele bollenbranche tegen het licht wordt gehouden.

tegen

Advocaat S. Berendsen van Novacap: ,,Op alle fronten is hier sprake van doorgestoken kaart.''

Vraag van Hop?  Is J. van Ee de onderzoeksleider bij Fiod inzake Novacap een voormalig collega van Vrijburg? en kan de overheid (FIOD/belastingdienst) als een winnaar worden aangemerkt?

 

 

7. Wat zouden tegengestelde beweringen inzake Novacap kunnen zijn:

7a. Hoor. Novacap overtreedt niet de prospectus, wie zegt van niet en waarom?

7b. Wederhoor. Novacap overtreedt wel de prospectus, wie zegt van wel en waarom?

Staan er feitelijke onjuistheden in onderstaande passages gepubliceerd in het Leids Dagblad?

Beleggingsfonds Novacap Floralis Termijnfonds 2004 CV zit in problemen door mislukte tulpenhandel. Die liet het fonds door makelaar SBC uitvoeren voor een andere vennootschap, het Novacap-vehikel Agricola BV. SBC is inmiddels failliet. De bollenmarkt is daardoor ingestort. Agricola zit met bollen die niemand wil. De 121 Novacap-beleggers zijn €85,2 mln armer en hebben waardeloze aandelen. Naar nu blijkt hebben fondsbeheerders Franken en mede-directeur Marco Vrijburg 2 juli 2003 SBC schriftelijk gevolmachtigd bollen te kopen voor Agricola BV. Pas 20 oktober, schrijven ze, moet SBC die aankopen hebben verkocht.Zo krijgt SBC vier maanden respijt om koop- en verkooporders voor Agricola te matchen. Dat is strijdig met de belofte van het prospectus dat er wordt belegd in een constructie waarin Agricola ‘dezelfde dag’ bollen koopt en verkoopt. De fondsbeheerders bekrachtigen in hun brief aan SBC dat ten behoeve van Agricola ‘betalingszekerheid door ons gegarandeerd is (mede naar de kredietverzekeraar Coface)’. Het fonds heeft bij huisbank HBU geld dat volgens de beheerders ‘voor 85% kan worden aangewend voor de netto aankoop van tulpen tot een maximum van €72,5 mln’ voor Agricola. Hiermee zetten de beheerders het fonds in als borg voor betalingsverplichtingen van een ander bedrijf, BV Agricola. Het prospectus verbiedt dat. Directeur Franken meent nu dat 2 juli 2003 ‘geen enkele garantie’ is verstrekt.‘Die brief is slechts a letter of comfort’. Bron: Leids Dagblad.

 

 

 

Neemt een markt een inkooprisico over van het fonds?

Franken en Vrijburg verwijten anderen het vastlopen van hun fonds. Novacap heeft 76 partijen als ‘samenzwerende fraudeurs’ gedagvaard, evenals huisbank HBU. Het lijkt er nu echter op dat Novacap zelf ook enige blaam treft.  

 

7. Wat zouden tegengestelde beweringen inzake Novacap kunnen zijn:

De norm. Van der Poll is een centrale figuur. Al twintig jaar bemiddelaar in bloembollen, en een goede ook. ’Een handige jongen’, heet het in de bloembollenwereld. ’Maar Mark zal je niet belazeren’, voegen oud-collega’s daar aan toe.

7c. Wat wist Vrijburg van bloembollen voordat hij in contact kwam met de heer van der Poll van SBC? 

7d. Wanneer en hoe hebben participanten in het tulpenfonds aan Vrijburg gevraagd of hij verstand had van bloembollen/bloembollenhandel en welke antwoorden heeft Vrijburg daarop gegeven?

7e. Op welke datum en hoe is de heer Vrijburg met de heer van der P. van SBC in contact gekomen inzake het opzetten van een bloembollenfonds?

Wat is de mening van de heer Vrijburg?

7f. Wat is de mening van de heer van de P?

7g. Zijn daar andere personen bij betrokken geweest en zo ja welke

7h. Wanneer zijn er welke mondelinge afspraken gemaakt?

7i. Wanneer zijn er welke schriftelijke afspraken gemaakt?

7j. Hoe, op welke manier en welke organisatie heeft op verzoek van Novacap welk werk van SBC laten controleren?

Concept contactjournaal:

?

 

7. Wat zouden tegengestelde beweringen inzake Novacap kunnen zijn:

7k. Welk bedrag aan vorderingen meent Novacap op SBC te hebben en waarom?

Mei 2003. Op het bedrijf van de gebroeders Pater in het Noord-Hollandse Spierdijk is het druk tijdens de showdag van nieuwe soorten. De show wordt deze keer echter niet gestolen door de bollen, maar door de man die er héle grote plannen mee heeft: Marco Vrijburg. Samen met Jeanette Franken is de Lissenaar initiatiefnemer van het Novacap Floralis Termijnfonds 2004, dat grootscheeps gaat beleggen in die nieuwe soorten. Wie meedoet, kan op een gemakkelijke manier veel geld verdienen. Een rendement van 30 procent in ruim een jaar tijd is haalbaar, meldt de prospectus. De opzet is eenvoudig. De beleggers storten hun miljoenen in het fonds, dat vervolgens via het Sierteelt Bemiddelings Centrum bollen koopt en verkoopt. SBC koopt echter pas voor Novacap als het bedrijf (lees: commercieel directeur Mark van der Poll) iemand heeft gevonden die de bollen voor méér geld van Novacap koopt. Zo loop je als belegger dus op het oog geen enkel risico. ,,Het leek niet fout te kunnen gaan’’, zegt een belegger die voor ettelijke miljoenen instapte, ,,het zag er waterdicht uit, de beheerders kwamen vrij betrouwbaar over. Geraadpleegde fiscalisten en accountants waren zo enthousiast dat ze er zelf ook meteen in wilden stappen.’’ Bron: Leids Dagblad 

421 Het gevaar. Telegraaf 29 november 2003. Leo van Duijn, voormalig kweker uit Rijnsburg die een fortuin verdiende met zijn bollen, werd eerder dit jaar benaderd om te beleggen in het tulpenfonds. "Het rendement van ruim dertig procent deed me direct vermoeden dat het daar niet pluis zat. Daarom heb ik ze voorgesteld om mij slechts tien procent te geven en de rest van de opbrengst zelf te houden. In ruil daarvoor wilde ik echter wel een bankgarantie van ze hebben. Vervolgens heb ik er nooit meer iets van gehoord."

383 Het gevaar! Sassenheimse kweker en narcissenveredelaar W. Leenen. Nog geen dubbeltje zou hij steken in het tulpenfonds Novacap Floralis. ''Maar als bij mij iemand op de stoep staat en een miljoen voor een nieuwe narcis biedt, dan zeg ik natuurlijk ook geen nee.''

 

?

7k. Welk bedrag aan vorderingen meent (de curator van) SBC op Novacap te hebben en waarom?

?

 

7l. Welk bedrag aan vorderingen meent (de curator van) SBC op derden te hebben, wie zijn dat en waarom?

?

 

7m. Welk bedrag meent (de curator van) SBC voor zichzelf nodig te hebben om het SBC-faillisement af te wikkelen?

?

 

 

133 Informatie gevraagd over aangifte Ned. Bank en AFM tegen Semper Tulipa I en II 

237 Welke vier groepen belanghebbenden zijn er aan te wijzen?

101 Mark van der Poll geeft twee redenen op om aangifte te doen tegen Novacap

421 Informatie gevraagd? Inzake Novacap tulpenfonds nieuwsbrief 27 januari 2005?

102 Hoe onafhankelijk en onpartijdig is het scheidsgerecht van de bloembollenhandel sinds de Novacap tulpenfraude?

221 Raad van Arbitrage

402 De rechter. Nu partijen over en weer in het gelijk en in het ongelijk worden gesteld, zullen de proceskosten worden gecompenseerd op de wijze als hierna gemeld

260 Informatie gevraagd? Welke partijen hebben welke "settlement-agreement" overeengekomen vastgelegd in welke beschikking van welke engelse rechter?

223 Het gevaar! Welke bedragen menen de advocaten (NOvA) en adviseurs van Novacap voor zichzelf nodig te hebben?

133 Een simpele vraag over de extra betaling van Novacap aan SBC, reacties op deze vraag zijn welkom

113 MXBULB. Wie hadden tot welke gegevens toegang, kredietlimieten en een vieze aanpassing reglement

421 Novacap-advocaat Sydney Berendsen. De onbalans komt volgens hem doordat Novacap een grote partij bollen overnam die een stroman als ‘anti-frontrunning’ stiekem voor de start van het fonds had ingeslagen met goedkeuring van het fonds. Het prospectus verzwijgt dit.

274 Is het stellen van betalingszekerheid strafbaar als achteraf die betalingszekerheid door dezelfde steller als "LETTER OF COMFORT" wordt betiteld?

140 020703 Brief Novacap aan SBC

383 Novacap Floralis Termijnfonds 2004 cv Het Fonds 2004 is op 6 juni 2003 zeer succesvol gesloten. Afwikkeling vindt plaats op uiterlijk 011204.

202 260203 Waarschuwing in het Noord-Hollands Dagblad inzake beleggen in bollen. Directeur Willems van CNB en voorzitter Langeslag van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur vinden dat er grote risico's aan het beleggen in tulpen zijn

 

Novacap tulpenfonds hoor en vraag om wederhoor inzake de Novacap Nieuwsbrief van 27 januari 2005

Inleiding met gegevens over Hop uit het verleden.

"De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen"
Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X van de overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304

De startvraag van Hop gaat over waarheidsvinding door rechters.
Citaat Nieuwsbrief 270105. "De directie heeft in kort geding om opheffing van de beslagen gevraagd. De rechter heeft geoordeeld dat de beslagen ten laste van de Fondsdirectie per direct opgeheven dienden te worden."
Vraag van Hop heeft de rechter wel of niet aan waarheidsvinding gedaan?
Is de opheffing van de beslagen door de rechter verleend op basis van door Novacap ingediende misleidende stukken (brieven aan en handelingen door Novacap Holding worden ingediend als productie en daarmee voorgewend als brieven aan Novacap Agricola?

Een bekende truc in de rechtspraak is namelijk dat advocaten er vanuit kunnen gaan dat rechters toch niet aan waarheidsvinding doen om daarmee een bepaalde partij (de rechterlijke macht welgevallig) steeds te bevoordelen. (131) (300) (450)

 

 

Hoor Novacap. 

Nieuwsbrief 27 januari 2005

In vervolg op de nieuwsbrief van 26 november 2004 berichten wij u het volgende:

Procedures. Het Fonds is in feite een drietal (hoofd)procedures gestart:

(a) tegen een aantal kopers,
(b) tegen de (vermeende) fraudeurs
en (c) tegen de Hollandsche Bank Unie.
Over deze procedures zal nader worden bericht in de participantenvergadering en het jaarverslag.

In het kader van het door het Fonds ingestelde onderzoek en de daarmee samenhangende bewijsvergaring zijn, zoals eerder bericht, procedures gestart in Engeland en de British Virgin Islands teneinde informatie te verkrijgen over de uiteindelijke belanghebbenden bij bepaalde buitenlandse vennootschappen. De vermeende fraudeurs hebben op grote schaal bollen aan deze buitenlandse vennootschappen verkocht terwijl zij wisten dat deze vennootschappen nimmer aan hun verplichtingen konden noch zouden voldoen. De Engelse rechter heeft NovaCap gesteund in haar verzoek en in juli 2004 zgn.‘Disclosure Orders’ afgegeven. Onder druk van de rechter is in Engeland een Settlement-agreement (schikking) overeengekomen met de directie/vertegenwoordiger (een trustmaatschappij) van een groot aantal in Engeland gevestigde vennootschappen. De Engelse rechter heeft de schikkingsovereenkomst bekrachtigd waarmee deze procedure positief voor het Fonds is afgerond. De uit hoofde van deze schikking ver kregen informatie ondersteunt de stellingen van het Fonds in de fraudeprocedure op vele fronten.

Anonieme brief aan participanten. Een aantal beleggers heeft een brief ontvangen ("de Brief") van een aantal anonieme afzenders die stellen participant te zijn in het Fonds. In deze Brief wordt de directie van het Fonds een aantal verwijten gemaakt die al eerder naar voren zijn gebracht en door de rechter in Den Haag terzijde zijn geschoven. In augustus jl. had een drietal participanten beslag gelegd ten laste van de directie van het Fonds omdat zij meenden dat de directie een aantal (ook in de Brief opgesomde) verwijten zou treffen. De directie heeft in kort geding om opheffing van de beslagen gevraagd. De rechter heeft geoordeeld dat de beslagen ten laste van de Fondsdirectie per direct opgeheven dienden te worden. Hoewel de directie langs deze weg geen discussie met de afzenders van de Brief wil voeren, zal de directie hierna voor de duidelijkheid kort ingaan op enkele verwijten.

SBC faillissement. In de Brief wordt gesuggereerd dat NovaCap de veroorzaker is geweest van het faillissement van SBC (en TCS). Dit is natuurlijk onzin. SBC is gefailleerd omdat zij transacties tot stand heeft doen komen waarbij (met name) Nederlandse partijen op grote schaal bollen verkochten aan niet-kredietwaardige (buitenlandse) partijen. SBC heeft vervolgens aan deze (verkopende) Nederlandse partijen gelden uitbetaald uit hoofde van deze transacties terwijl hun contractuele wederpartijen niet aan hun betalingsverplichtingen hadden voldaan. Voornoemde oorzaak van het faillissement wordt bevestigd door de curator van SBC in zijn faillissementsverslagen. Wij verwijzen naar de openbare verslagen van de curator van SBC (www.gl-advocaten.nl)

Resttransacties. In het prospectus is duidelijk vastgelegd welk deel van het fondskapitaal aangewend kon worden voor de aankoop van bollen. Een en ander was de directie van SBC bekend. SBC heeft medio 2003 een advieslijst met termijntransacties opgesteld met betrekking tot de door NovaCap te verrichten aan- en verkopen (de "Advieslijst"), welke is geaccordeerd. Op 2 juli 2003 is volmacht verleend om de termijntransacties genoemd in de Advieslijst uit te voeren. Het is volstrekt duidelijk geweest dat de totale koopprijs voor de aan te kopen tulpenbollen in geen geval meer dan € 73.150.000 (€ 72.500.000 vermeerderd met rente) kon en mocht bedragen. Dat bedrag heeft NovaCap op 31 oktober 2003 dan ook aan SBC betaald.

NovaCap heeft SBC nimmer volmacht gegeven om transacties boven voornoemd bedrag van € 73.150.000 voor haar te doen. SBC heeft echter meer transacties op naam van Agricola (NB: niet op naam van het Fonds) gesteld dan waarvoor opdracht was verstrekt. Volgens de directie van SBC (Van der Poll) waren deze transacties op naam van Agricola gesteld om leveringsgeschillen op te kunnen lossen. Leveringsgeschillen kunnen ontstaan doordat de hoeveelheid geleverde bollen kan afwijken van de verwachte ‘te leveren’ hoeveelheid bollen genoemd in de koopovereenkomsten. De hoeveelheid te oogsten bollen is vooraf slechts binnen een zekere marge bekend. Het was SBC volgens de directie te allen tijde volstrekt helder dat transacties boven de verstrekte volmacht niet voor rekening en risico van Agricola zouden komen.

Transacties NovaCap Holding B.V. in 2002. Zoals tijdens de marketing presentaties in mei 2003 is toegelicht, heeft Novacap Holding B.V. in december 2002 met eigen geld een test-termijntransactie gedaan waarop in november 2003 gelden zijn uitgekeerd. Het Fonds was geen partij bij deze transacties. Dit kon ook niet daar het Fonds, noch Agricola, ten tijde van het aangaan van de testtransactie waren opgericht.

Verloop procedures. De directie merkt op dat het verloop van de procedures tot op heden juist positief te noemen is, anders dan de afzenders van de Brief willen doen voorkomen. In het jaarverslag en tijdens de aanstaande participantenvergadering zal nader worden ingegaan op de drie lopende juridische procedures, te weten de

Fraudeprocedure

HBU-procedure

en de Kopersprocedure.

Artikel FD, december 2004 In het Financieel Dagblad van 13 december jl. en 14 december jl. zijn artikelen verschenen waarin, met name, werd gesuggereerd dat het Fonds geen ‘gesloten transacties’ zou zijn aangegaan waardoor geen verkopen tegenover de aankopen stonden. Dit is feitelijk onjuist. De aan- en verkopen (de termijntransacties) van het Fonds waren (zoals gezegd) reeds vastgelegd in de Advieslijst van juni 2003, opgesteld door SBC. SBC heeft de betrokken termijntransacties na verkregen volmacht uitgevoerd in de periode van 2 juli 2003 tot 31 oktober 2003. Alle termijntransacties werden afgewikkeld op 31 oktober 2003 hetgeen overeenkomt met paragraaf 4.2, 2e alinea, van het prospectus. Volgens deze bepaling komt de termijntransactie tot stand op de valutadatum 31 oktober 2003. Er is derhalve door de Fondsdirectie niet in strijd met het prospectus gehandeld. In het genoemde artikel wordt met name gerefereerd aan uitspraken van een aantal advocaten die de (vermeende) fraudeurs bijstaan in de fraudeprocedure. Overigens is op 14 december jl. een rectificatie op het genoemde artikel geplaatst.

Participantenvergadering. Overeenkomstig de C.V.-akte zal uiterlijk binnen drie maanden na het einde van het boekjaar (dat op 30 november 2004 eindigde) een participantenvergadering worden gehouden, te weten eind februari. Twee weken voor de vergadering wordt u opgeroepen en ontvangt u stukken. De Fondsdirectie heeft veel begrip voor vragen die bij participanten zijn gerezen en zal u tijdens de vergadering verslag doen van de gang van zaken en uw vragen beantwoorden.

 

Vraag om wederhoor?

 

De startvraag van Hop gaat over waarheidsvinding door rechters.
Citaat Nieuwsbrief 270105. "De directie heeft in kort geding om opheffing van de beslagen gevraagd. De rechter heeft geoordeeld dat de beslagen ten laste van de Fondsdirectie per direct opgeheven dienden te worden."
Vraag 1.1. Vraag van Hop heeft de rechter wel of niet aan waarheidsvinding gedaan?
Is de opheffing van de beslagen door de rechter verleend op basis van door Novacap ingediende misleidende stukken (brieven aan en handelingen door Novacap Holding worden ingediend als productie en daarmee voorgewend als brieven aan Novacap Agricola?

Vraag 1.2. Betreft productie "brief SBC-curator" aan fonds. Wat voor brief is dat die volgens Novacap aan het Fonds gericht?

Vraag 1.3. Is het de bedoeling van deze brief om de stelling onderuit te halen van de beslagleggers dat SBC 6.800.000 tegoed heeft van Novacap?

Vraag 1.4. Staat in bovengenoemde brief dat er een bedrag van 6.000 tegoed zou zijn?

Vraag 1.5. Is bovengenoemde brief niet aan het Fonds verstuurd maar aan Novacap Holding?

Vraag 1.6. Is de brief die de de curator aan het Fonds heeft verstuurd NIET als productie bijgesloten?

Vraag 1.7. Geeft  een brief (ook van 7 september) gericht aan Novacap Agricola een sommatie van de curator te zien aan Novacap Agricola om voor 1 oktober 2004 het openstaande saldo van 6.800.000 aan te vullen?

Vraag 1.8. Wie wil voor mij een kopietje van de hierboven genoemde twee brieven opvragen en toesturen om de vraagstelling op deze site verder te verbeteren en met publicatie van deze twee brieven op internet verder te ontwikkelen?

 

Citaat Nieuwsbrief 270105. SBC faillissement. In de Brief wordt gesuggereerd dat NovaCap de veroorzaker is geweest van het faillissement van SBC (en TCS). Dit is natuurlijk onzin. SBC is gefailleerd omdat zij transacties tot stand heeft doen komen waarbij (met name) Nederlandse partijen op grote schaal bollen verkochten aan niet-kredietwaardige (buitenlandse) partijen. SBC heeft vervolgens aan deze (verkopende) Nederlandse partijen gelden uitbetaald uit hoofde van deze transacties terwijl hun contractuele wederpartijen niet aan hun betalingsverplichtingen hadden voldaan. Voornoemde oorzaak van het faillissement wordt bevestigd door de curator van SBC in zijn faillissementsverslagen. Wij verwijzen naar de openbare verslagen van de curator van SBC (www.gl-advocaten.nl)

Vraag 2.1.1. Geeft de curator als oorzaak het loslaten van de een op een relatie door SBC op? Hebben de door Novacap aangevoerde posities van de buitenlandse vennootschappen (in diverse procedures en in de aangifte) grotendeels betrekking op een schuld aan SBC per valuta 311004 en niet 311003, waardoor het niet mogelijk is dat binnenlandse vennootschappen zijn uitbetaald door SBC op 311003, op basis van verkopen aan buitenlandse vennootschappen met een valuta datum van 311004?

Vraag 2.1.2. Valt door het hebben van schuld door buitenlandse ondernemingen aan SBC op 311004 i.p.v 311003 de gehele fraude theorie van Novacap om?

Vraag 2.2. Gaat Novacap voor het gemak eraan voorbij dat het een feit is dat de curator van SBC Novacap gesommeerd heeft bij brief van 7 september 2004 de schuld aan de boedel van €6.800.000 te betalen?

 

Citaat Nieuwsbrief 270105. Resttransacties. In het prospectus is duidelijk vastgelegd welk deel van het fondskapitaal aangewend kon worden voor de aankoop van bollen. Een en ander was de directie van SBC bekend. SBC heeft medio 2003 een advieslijst met termijntransacties opgesteld met betrekking tot de door NovaCap te verrichten aan- en verkopen (de "Advieslijst"), welke is geaccordeerd. Op 2 juli 2003 is volmacht verleend om de termijntransacties genoemd in de Advieslijst uit te voeren. Het is volstrekt duidelijk geweest dat de totale koopprijs voor de aan te kopen tulpenbollen in geen geval meer dan € 73.150.000 (€ 72.500.000 vermeerderd met rente) kon en mocht bedragen. Dat bedrag heeft NovaCap op 31 oktober 2003 dan ook aan SBC betaald.

Vraag 3.1. Heeft SBC geen overeenkomsten met Novacap anders dan koopovereenkomsten? 

Indien ja, wie heeft voor mij een kopietje van andere overeenkomsten dan koopovereenkomsten? 

Indien neen, kan als feit worden aangemerkt dat de inhoud van de prospectus voor rekening van Novacap is?  

Indien neen, kan als feit worden aangemerkt dat het Reglement van SBC uitsluitend bepalend is voor de verhouding Novacap-SBC?

Vraag 3.2. Wie heeft de advieslijst opgesteld SBC of Novacap?

Indien de advieslijst door Novacap is opgesteld, laat deze advieslijst dan een inkoop en verkooplijst van tulpen zien die een inkoopwaarde hebben opgeteld en door Novacap op 30-6-2003 geaccordeerd, van bijna €80.000.000,- waarvoor door SBC ook is ingekocht?

Vraag 3.3.  Is bovengenoemde machtiging ontvangen en ondertekend door SBC?

 

Citaat Nieuwsbrief 270105. Transacties NovaCap Holding B.V. in 2002. Zoals tijdens de marketing presentaties in mei 2003 is toegelicht, heeft Novacap Holding B.V. in december 2002 met eigen geld een test-termijntransactie gedaan waarop in november 2003 gelden zijn uitgekeerd. Het Fonds was geen partij bij deze transacties. Dit kon ook niet daar het Fonds, noch Agricola, ten tijde van het aangaan van de testtransactie waren opgericht.

Vraag 4.1. Stellen Novacap (en ook de FIOD) in diverse procedures en in de aanklacht dat in het vak in december 2002 al WEL BEKEND  was dat er een zak met geld zou komen en dat het vak naar aanleiding daarvan een prijscarroussel heeft opgezet in een samenwerkende groep?

Vraag 4.2. Is er volgens bovengenoemde nieuwsbrief in december 2002 NOG GEEN SPRAKE van een Fonds?

Vraag 4.3. Wie kan mij uitleggen waarom NOVACAP en FIOD graag stellen dat in december 2002 WEL BEKEND was dat er een zak met geld zou komen en is er in bovengenoemde nieuwsbrief in december 2002 nu wel of niet sprake van een fonds?

Indien er wel sprake is van een fonds, waarom wel?

Indien er niet sprake is van een fonds, waarom niet?

 

Vraag 5. Op 4 februari 2005 zijn er wijzigingen in het handelsreglement voor de bloembollenhandel ingevoerd. Zijn deze wijzigingen veroorzaakt door de problemen met het Novacap tulpenfonds en zo ja, wie zijn dan de winnaars bij de wijzigingen?

Actueel

4 februari 2005
Wijzigingen Handelsreglement

 

Wijzigingen  Handelsreglement voor de bloembollenhandel

 

De Vaste Commissie voor het Handelsreglement heeft unaniem besloten twee wijzigingen aan te brengen in het Handelsreglement voor de Bloembollenhandel.

Het betreft de volgende artikelen:

 

* Definitie van koopbriefje.  In verband met de ontwikkelingen m.b.t. elektronische koopbriefjes wordt de huidige definitie van het koopbriefje verbreed. De nieuwe tekst van het artikel luidt:

Art. 1.1.d. Koopbriefje:  het in de bloembollenhandel gebruikelijke veelal niet door partijen ondertekende briefje, faxbericht of e-mailbericht ter bevestiging van een koop, waarvan ieder van de partijen een exemplaar ontvangt of behoudt.

 

* Wijze van betaling. Door de Belastingdienst opgelegde verplichtingen m.b.t. de betaling van BTW over voorschotnotas nopen tot aanpassing van artikel 3.1.2., met name van het onderdeel dat betrekking heeft op de leveringsperiode 1 juni t/m 14 augustus. De nieuwe tekst van het artikel luidt:

Art. 3.1.2. De betaling van de koopprijs zal met ingang van 1 maart 2005 plaatsvinden:

indien levering heeft plaatsgevonden:

van 1 oktober t/m 14 december: op 15 januari d.a.v.

van 15 december t/m 31 januari:  op 1 maart d.a.v.

van 1 februari t/m 31 maart: op 1 mei d.a.v.

van 1 april t/m 31 mei:  op 1 juli d.a.v.

van 1 juni t/m 14 augustus: op 15 september en 1 november, met dien verstande, dat per 15 september een voorschotbetaling van 85% van het factuurbedrag zal plaatsvinden en dat het restant per 1 november wordt betaald;

van 15 augustus t/m 30 september: op 1 november d.a.v.

 

De gewijzigde artikelen worden conform de hiervoor bestaande reglementen-  van kracht per 7 februari 2005. De integrale tekst van het Handelsreglement, inclusief de hierin aangepaste artikelen, is toegankelijk op de website van de KAVB.

 

De wijziging van artikel 3.1.2. kan de vraag met zich meebrengen hoe facturen precies opgesteld moeten zijn. In de loop van 2005 zal daarover in BloembollenVisie een artikel verschijnen.

 

Antwoorden gevraagd op gestelde vragen?

Ik  nodig u uit mee te werken aan de verbetering en ontwikkeling van de Novacap sites door correcties, aanvullende informatie, verbeterde vraagstellingen en antwoorden op de door Hop gestelde vragen zo snel mogelijk aan hem door te geven om kennis in informatie en informatie in kennis om te zetten.

Wie heeft voor mij de jaarcijfers van het Novacapfonds ontvangen met daarin opgenomen het verslag van de beheerder over zijn bevindingen van de vermeende fraude?

Waar staat in dat jaarverslag de machtiging te lezen is waar Novacap mee zwaaide en waarvan het bestaan wordt bestreden?

Is er een forensisch onderzoek gestart door de de heer Vrijburg in maart 2005?

Zo ja, is dat onderzoek uitgevoerd door de heer erkens van de Holland Integrity Groep.

Is de heer erkens vroeger werkzaam geweest bij de FIOD 

Op welke manier zijn door Erkens mensen gehoord en wordt geprobeerd wie te vrijwaren en wie te belasten?

Bij welke verhoren is de heer Vrijburg ook aanwezig geweest?

 

 

Novacap tulpenfraude

Heeft Deloitte en Touch wel of niet een goedkeurende verklaring aan Jaarstukken Novacap gegeven?

Indien neen, waarom niet?

Indien er onderzoek gedaan wordt, wie doen onderzoek, welke onderzoeksvragen en wie zijn de opdrachtgevers?

?

Novacap heeft een nieuwe beheerder ipv de heer Vrijburg, namelijk de heer Mr F Meeter, voorheen werkzaam bij Loeff Cleas en Verbeke, tegenwoordig Loyens en Loeff, de advocaat van Novacap

De heer oosthout die in de plaats van mevrouw Franken is gekomen is werkzaam geweest bij Loeff Claes verbeke

De heer Biemond, zaaksofficier in de Novacap zaak is werkzaam geweest bij...... Loeff Claes Verbeke

De heer Tonino, de voormalig zaaksofficier heeft gestudeerd met mevrouw franken

Toen de heer Tonino van de zaak werd afgehaald is de heer Biemond erop gezet, in november 2004.

De heer Oosthout is aangetreden in....november 2004

Zou dit allemaal toeval zijn

 

 

26 februari 2003 Waarschuwing in het Noord-Hollands Dagblad inzake beleggen in bollen

Directeur Willems van CNB en voorzitter Langeslag van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur vinden dat er grote risico's aan het beleggen in tulpen zijn

 

Wie zijn vertrouwen in de beurs kwijtgeraakt is, kan zijn geld in de ontwikkeling van nieuwe tulpenrassen steken. In het ras 'Dow Jones' bijvoorbeeld. Het geld dat vijfentwintig jaar geleden uit de bollen verdween en naar de beurs ging komt terug, constateert directeur Van der Velden van handelsbedrijf Holland Bolroy Markt in Heiloo. Er is weer kapitaal om de markt te vernieuwen. Er is een levendige handel in nieuwe tulpenrassen. Beleggers van buiten de sector zien de tulp weer als een waardevaste investering. Een nieuwe tulp brengt soms duizenden euro's per kilo op. Vaak gaat het om miljoenencontracten in de bloembollenhandel. Sommige bollenkwekers krijgen regelmatig bezoek van beleggers die zich in het bollenvak willen verdiepen. Zo proberen ze de risico's van hun investeringen te minimaliseren en als eerste de noviteiten te ontdekken. Het is echter bijzonder moeilijk om te voorspellen of een nieuwe tulp top of flop is. Het ontwikkelingstraject van kleine partij tot nieuw ras op de veiling kan wel tien jaar in beslag nemen. Een investeerder die een contract met de bollenkweker afsluit voor de vermeerdering van een partij met perspectieven kan na tien jaar ook zijn geld kwijt zijn.

Directeur Willems van CNB en voorzitter Langeslag van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur vinden dat er grote risico's aan het beleggen in tulpen zijn. Veel beleggers kunnen hun kansen niet goed inschatten door gebrek aan kennis. De bollensector is ook niet gebaat bij een bloembollenbeursschandaal. Voor telers is het wel interessant. Beleggers drijven de prijs op, dat is goed voor de ontwikkeling van nog meer nieuwe tulpenrassen. 

Noordhollands Dagblad, 26/02/03

 

Informant Leo van Duijn. Een voormalig kweker uit Rijnsburg die een fortuin verdiende met zijn bollen, werd eerder dit jaar benaderd om te beleggen in het tulpenfonds. Het rendement van ruim dertig procent deed me direct vermoeden dat het daar niet pluis zat. Daarom heb ik ze voorgesteld om mij slechts tien procent te geven en de rest van de opbrengst zelf te houden. In ruil daarvoor wilde ik echter wel een bankgarantie van ze hebben. Vervolgens heb ik er nooit meer iets van gehoord.

Informant W. Leenen. Sassenheimse kweker en narcissenveredelaar. Nog geen dubbeltje zou hij steken in het tulpenfonds Novacap Floralis. Maar als bij mij iemand op de stoep staat en een miljoen voor een nieuwe narcis biedt, dan zeg ik natuurlijk ook geen nee.''

 

 

Zijn er in de Novacap tulpenfraude onderstaande vier groepen belanghebbenden te onderscheiden? 

Indien neen, waarom niet?

 

Hop lanceert vier stellingen op zijn website om de discussie over deze stellingen aan te gaan. Het doel van de stellingen is dus geen conclusies trekken maar discussie over deze stellingen aangaan om zijn websites inzake de "Novacap tulpenfraude" verder te verbeteren en te ontwikkelen.

1. Vrijburg en zijn clan (zijn beleggers zijn voorlopig geld kwijt, vrijburg heeft 6% van 85.200.000 (volgens prospectus) in zijn zak gestoken.

Om bestuurdersaansprakelijkheid te vermijden heeft hij de fraude theorie bedacht (die er niet is) en om die mede te onderschrijven hoost hij nu tulpen de markt op voor 3% van der marktwaarde (bewust)

Daarnaast heeft hij van der Poll cs als fraudeurs neergezet en op basis van valse aangiftes zijn ex collegas van de Fiod voor zijn kar gespannen.

 

2. De kwekers/handelaren die op de een of andere wijze (geld of bollen of beiden) ca 700.000.000 uitbetaald hebben gekregen van SBC, dat graag willen behouden en daartoe een belang hebben van der Poll als fraudeur te bestempelen.

 

3. De kwekers/handelaren die o.m. gekocht hebben van Novacap met de verwachting dit met winst weer door te verkopen.

Na faillissement zijn deze transacties en masse ontkend. Ook zij sloten zich gewillig aan bij de fraude-theorieen, behalve diegene in deze groep die deel uitmaken van groep 2

4.Van der Poll en zijn medewerkers.

Zij hebben geen provisie geen bedrijf meer en zijn afgeschilderd door met name vrijburg als fraudeur. 

 

De 100.000 gulden vraag is, wie is nu werkelijk de fraudeur?

Welke informatie staat in de OM tapverslagen over Vrijburg en Franken?

Hebben Vrijburg en Franken met geld van de participanten op basis van valse voorlichting aan de participanten gedaan gekregen volgens stemming de fraude te bewijzen die er inderdaad is. Maar wat gebeurt er als die fraude bij Vrijburg en Franken aan te wijzen is?

 

 

Project 421 Novacap tulpenfraude
Novacap Floralis Termijnfonds 2004 cv, Novacap Termijnfonds Beheer B.V., Novacap Agricola B.
V.

De uitgangsformule van de website Censuur in Nederland. In Nederland worden onafhankelijke producerende bedrijven en personen financieel uitgekleed en kapot gemaakt om de gesubsidieerde hulpverlening en de elite steeds verder te verrijken". Met  een verborgen agenda kan een kleine groep van voorname mensen (elite) burgers in dit land hun wil opleggen. Zij  maken door het onder elkaar verdelen van vrijwel alle belangrijke posities bij overheden, bedrijfsleven, media en politiek hier feitelijk de dienst uit.

De bovenstaande informatie wordt u gratis aangeboden door de auteur van de website Censuur in Nederland de heer J. Hop te Ermelo. Hij nodigt u uit na te denken over wat er om u heen gebeurt en mee te werken aan de verbetering en ontwikkeling van deze sites door correcties of aanvullende informatie zo snel mogelijk aan hem door te geven om kennis in informatie en informatie in kennis om te zetten. J. Hop, auteur. E-mail j.hop3@chello.nl Telefoon 06-21943139

 

 

Hop vraagt: "Hoe onpartijdig en onafhankelijk is sinds de Novacap tulpenfraude het scheidsgerecht van de bloembollenhandel?"

In het scheidsgerecht van de bloembollenhandel zitten leden waaronder min of meer praktiserende bollen telers, handelaren e.a. per zitting wordt een groep "niet belanghebbende"samengesteld. Wat kan onder "niet belanghebbende"worden verstaan?

Hop vraagt: "Zijn de "niet belanghebbenden" eigenlijk allemaal "belanghebbenden" links of rechtsom (namelijk meestal kwekers die er belang bij hebben dat bijvoorbeeld collega kwekers novacap koopovereenkomsten niet hoeven af te nemen?

Worden koopbriefjes vervolgens spookbriefjes genoemd omdat Mark van der Poll is toch al voor een fraudeur wordt uitgemaakt?

 

Achtergrondinformatie op grond van praktijkervaring van de auteur met geschillen.
De auteur van de website Censuur in Nederland heeft overal in Nederland namens klagende burgers klachtzaken gevoerd bij interne klachtencommissies in de gezinsvoogdij. De meerderheid van die commissies bestond vrijwel altijd uit leden van die gezinsvoogdij-instelling. Ingediende klachten over het niet afgeven van contactjournalen werden door hen vrijwel altijd ongegrond verklaard. De meeste leden hadden er immers zelf belang bij afgifte van deze contactjournalen te voorkomen. De doorbraak inzake afgifte van de contactjournalen gezinsvoogd kwam dan ook nadat ouders acties gingen voeren en na uitspraken van externe provinciale klachtencommissies en het College van Advies Justitiële Kinderbescherming (55).

In de gezinsvoogdij ging het er vervolgens nog smeriger aan toe. In een aantal van die interne klachtencommissies zaten vervolgens leden die Hop in eerdere zaken als beklaagde tegenkwam en tegen wie soms ernstige klachten gegrond werden verklaard. Vervolgens kwam Hop zulke figuren weer tegen in nieuwe zaken als lid van diezelfde klachtencommissie en werd bezwaar gemaakt tegen de bijstand van Hop als belangenbehartiger van klagende burgers tegen de gezinsvoogdij (bestuursorgaan)

Denkt u dat het bovenstaande smerig is? Het kan in Nederland nog veel smeriger! In Flevoland was de voorzitter van zo'n klachtencommissie de "griffier van de kinderrechter" van de rechtbank "Lelystad". Zij verschoonde zich keurig netjes als voorzitter van die klachtencommissie in de zaak van Edo van Tienen, zij was daar griffier van de kinderrechter geweest en Hop ontdekte deze dubbelfunctie. In nieuwe zaken ging zij vervolgens met een aantal leden helemaal de fout in toen zij zelf gingen beslissen als lid van de klachtencommissie over de klachten die tegen henzelf waren ingediend. En als u nu denkt dat kan helemaal niet want in dit soort zaken is er zelfs een WET (Art. 48 Wjh) die dit expliciet verbiedt dan begrijpt u niet hoe smerig en verrot de Nederlandse rechtspraak is. Op verzoek van die gezinsvoogdij-instelling (mede namens die leden) veroordeelde diezelfde rechtbank Lelystad-Zwolle Hop in een kort geding met een dwangsom van Dfl. 150.000,-- om het (aan)klagen van Hop over deze praktijken te onderdrukken.

Hop klaagt hier dus niet meer over, stelt gewoon vast dat dit de norm is voor het werk van de gezinsvoogdij in Nederland, maar Hop beweert nu dat de Rechtbank Lelystad-Zwolle een CORRUPTE EN MALAFIDE RECHTBANK is met als onderbouwing deze veroordeling om de problemen met hun eigen maatje die met een dubbelfunctie als voorzitter van deze klachtencommissie in de gezinsvoogdij werkte af te dekken. Zo smerig is het dus in Nederland.

 

Met deze praktijkervaringen en achtergrond stel ik dus de vraag hoe onafhankelijk en onpartijdig is het scheidsgerecht van de bloembollenhandel sinds de Novacap tulpenfraude?

Uw reacties op deze vraag zijn welkom. J. Hop E-mail j.hop3@chello.nl

 

 

Scheidsgerecht voor bloembollenhandel doet geen uitspraak in de zaak HBM-NovaCap

Het Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel heeft zich onbevoegd verklaard een uitspraak te doen in een geschil tussen Holland BolRoy Markt uit Heiloo en NovaCap uit Lisse. In dit geschil was de vraag aan de orde in hoeverre sprake was van bestaande of niet-bestaande koopcontracten (de zogenaamde spookbriefjes).

Als reden geeft het Scheidsgerecht onder meer aan dat er al een soortgelijke zaak tussen de partijen dient bij de burgerrechter. In zo’n situatie acht het Scheidsgerecht het correct dat de burgerrechter uitspraak doet.

KAVB-voorzitter Langeslag wijst ondernemers die bij de SBC-affaire betrokken zijn erop dat er dus geen duidelijkheid is verkregen in de kwestie van de zogenaamde spookbriefjes. "Maar ook als er wel door het Scheidsgerecht een uitspraak was gedaan, was er waarschijnlijk niet veel meer duidelijkheid geschapen, omdat ieder geval zijn eigen specifieke aspecten heeft."

 

Novacap Tulpenfonds! Wie wil mij uitspraken van het scheidsgerecht voor de bloembollenhandel toesturen?

Klopt de volgende stelling? Indien neen, waarom niet?

 

De uitspraken van het scheidsgerecht van de bloembollenhandel (al of niet spookbriefje) tot nu toe gaan over de volgende vraagstukken:

Toepasselijkheid:

1. Is het handelsreglement van toepassing verklaard op de overeenkomst

2. Is het SBC reglement van toepassing verklaart

Vertegenwoordiging:

Wordt de vermeende koper vertegenwoordigd (handelsbevoegdheid) door M. van de Poll, dan verliest de vermeende koper alles.

Ontkent de vermeende koper dat M. van de Poll hem vertegenwoordigde en de eiser kan dat niet hard maken, dan wint de vermeende koper.

 

Novacap Tulpenfonds! Wie heeft ontbrekende namen van leden van het scheidsgerecht voor de bloembollenhandel

Vraag van Hop: : Klopt onderstaande lijst, indien neen, waarom niet?

HetLeden min of meer praktiserende bollen telers, handelaren e.a. per zitting wordt een groep "niet belanghebbende"samengesteld.

 

Rechterlijke ambtenaren lid scheidsgerecht van de bloembollenhandel:

22 Mr. J.C. Binnerts, Secretaris scheidsgerecht van de bloembollenhandel  te Haarlem

24 Mr. J.H. Dantuma, Plaatsvervangend Voorzitter Scheidsgerecht voor de bloembollenhandel te Haarlem

25 Mr. S.G. Ellerbroek, Voorzitter Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel te Haarlem

 

Wie heeft informatie over de nevenfuncties van

A.C.H. van den Bergh Plaatsvervangend secretaris scheidsgerecht van de bloembollenhandel  te Haarlem

Op 080405 heb ik alle bijbanen van alle rechterlijke ambtenaren met de achternaam Bergh bijgewerkt in mijn bijbanenregister op internet B bijgewerkt. Deze A.C.H. van den Bergh kwam ik daar niet tegen maar wel meerdere rechterlijke ambtenaren met de naam Bergh waarvan ik zoals gezegd op 080405 alle bijbaantjes actueel heb bijgewerkt.

 

Leden min of meer praktiserende bollen telers, handelaren e.a. per zitting wordt een groep "niet belanghebbende"samengesteld. De lijst is niet compleet:

A.J.M. van Bentum

J.S. Pennings

V. Smal

J.A.M. Balk

W.J. van Geest

C. Steenvoorden

Nic. Dames

J. Oostdam

J.A. Stolze

J.N.J. van de Berg

K. Burger

J.P.W. Boot

E.P.A. Bot

F. van Lierop

R. Schrama

Wie heeft aanvullende informatie over andere nevenfuncties van leden van het scheidsgerecht van de bloembollenhandel welke min of meer praktiserende bollen telers, handelaren zijn? Zijn er in de families van deze leden ook rechters en/of Officieren van Justitie of investeerders in Novacap te vinden?

Bovengenoemde namen moet ik nog in de bijbanenregisters op internet verwerken zodat makkelijk is na te gaan of er rechterlijke ambtenaren met deze familienamen werkzaam zijn.

 

Bollenorganisaties overwegen ondertekening koopbriefjes

Het faillisement van SBC zou er toe kunnen leiden dat de koopbriefjes waarmee een bollentransactie formeel worden vastgelegd van een handtekening moeten worden voorzien. Dat zeggen voorzitter Westerhof van de KBGBB en voorzitter Langeslag van de KAVB. Rond het faillisement van SBC doken dit najaar zogenaamde 'spookbriefjes' op met bollentransacties voor miljoenen euro's en adressen die in de praktijk niet bleken te bestaan. Verschillende bemiddelaars betwijfelen of een handtekening op een koopbriefje corruptie kan voorkomen. Ze wijzen op de bedragen die telefonisch zonder handtekening op de aandelenbeurs worden verhandeld. De zaak rondom SBC wordt door hen als een exces gezien. Een koopbrief wordt in de praktijk geparafeerd door de bemiddelaar. Partijen hebben daarbij een aantal dagen tijd om zich te beraden en kunnen zonodig de overeenkomst ongedaan maken. Daarnaast kent de bollensector volgens hen een uitstekend handelsreglement. Bron: Noordhollands Dagblad, 30/12/03

 

 

 

29 oktober 2002

Arbitrage vaak slecht alternatief voor rechtsprocedure

In de rechtsliteratuur figureert arbitrage vaak als een alternatief voor overheidsrechtspraak. Dit geldt met name bij bouwgeschillen, waar arbitrage eerder regel is dan uitzondering. Uit het onderzoek van mr. Etienne van Bladel bij onder meer de Raad van Arbitrage voor de Bouw is gebleken dat de veronderstelde voordelen van arbitrage zich niet of slechts ten dele voordoen. Zo blijkt dat partijen niet bewust kiezen voor arbitrage en dat de samenstelling van arbitrale colleges niet berust op ‘informed consent’ van partijen. Van Bladel promoveert op 1 november bij de faculteit Rechtsgeleerdheid.


Aangenomen wordt dat arbitrage een aantal voordelen heeft ten opzichte van een procedure bij de overheidsrechter. Zo zouden partijen vrijwillig kiezen voor arbitrage en zelf de persoon van de arbiter aanwijzen. De arbiter is afkomstig uit het veld en zou daarom terzake kundig moeten zijn. Bovendien wordt arbitrage gekenschetst als weinig formeel en relatief snel en goedkoop.

Van Bladel heeft een aantal van deze kenmerken getoetst aan de praktijk. Op grond van de grondwet kan niemand tegen zijn wil worden afgehouden van de rechten die de wet hem toekent. Partijen moeten derhalve arbitrage overeenkomen. In de praktijk blijkt dat veelal in de algemene voorwaarden een beding is opgenomen waarmee de weg voor de rechter is afgesloten. Partijen zijn niet op de hoogte van deze bepaling, laat staan wat de consequenties daarvan zijn. Bovendien weten partijen niet hoe er voor een bepaald arbitrage-instituut moet worden geprocedeerd. Dit blijkt op een aantal punten af te wijken van een procedure bij de rechter.

Ook heeft de promovendus vastgesteld dat partijen zich steeds meer laten bijstaan door juristen, waardoor de kosten oplopen. Arbitrage is daardoor niet perse goedkoper of sneller dan procedures bij de overheidsrechter. Als belangrijkste voordeel van arbitrage komt naar voren dat de niet-juridisch geschoolde vakarbiter veelal ruim de tijd neemt voor de mondelinge behandeling van het geschil. Daardoor partijen kunnen uitgebreid hun verhaal doen, hetgeen positief wordt gewaardeerd.

Van belang is  dat er een bewuste keuze wordt gemaakt voor arbitrage. Dat wil zeggen dat een arbitraal beding in de algemene voorwaarden onvoldoende is om te kunnen spreken van een bewuste keuze. Verder zou de kwaliteit van de arbiters moeten worden gewaarborgd. Naast de Raad van Arbitrage voor de Bouw heeft Van Bladel ook gekeken naar vijf andere arbitrage-instituten: het Arbitrage Instituut Bouwkunst, Stichting Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en -handel, het College van Arbiters van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, het Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel en het Nederlands Arbitrage Instituut.

Het proefschrift is verschenen onder de titel ‘Arbitrage in de praktijk’ en wordt uitgegeven door Boom Juridische Uitgevers (ISBN 90 5454 238 1).

Vrijdag 1 november 2002 om 14.30 uur
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Promotie: ‘Arbitrage in de praktijk. Een empirisch onderzoek naar institutionele arbitrage, met name bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.’
Mr. C.B.E. van Bladel, faculteit Rechtsgeleerdheid
Voorlichter Roy Meijer, (030) 253 3705,
r.meijer@csc.uu.nl

 

 

LJN: AO7823, Hoge Raad, C03/113HR

Printbare versie

Datum uitspraak:

25-06-2004

Datum publicatie:

25-06-2004

Rechtsgebied:

Civiel overig

Soort procedure:

Cassatie

Inhoudsindicatie:

25 juni 2004 Eerste Kamer Nr. C03/113HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. P.J.L.J. Duijsens, t e g e n DELTA FRESH B.V., gevestigd te Hazerswoude-Dorp, gemeente Rijn-Woude, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. D. Stoutjesdijk. 1. Het geding in feitelijke instanties...

Uitspraak

25 juni 2004
Eerste Kamer
Nr. C03/113HR
JMH/AT

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[Eiser],
wonende te [woonplaats],
EISER tot cassatie,
advocaat: mr. P.J.L.J. Duijsens,

t e g e n

DELTA FRESH B.V.,
gevestigd te Hazerswoude-Dorp, gemeente Rijn-Woude,
VERWEERSTER in cassatie,
advocaat: mr. D. Stoutjesdijk.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiser tot cassatie - verder te noemen: [eiser] - heeft bij exploot van 14 juni 1995 verweerster in cassatie - verder te noemen: Delta Fresh - gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage en gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Delta Fresh te veroordelen om aan [eiser] te vergoeden de schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, die [eiser] door het in de dagvaarding omschreven tekortschieten van Delta Fresh heeft geleden en/of nog zal lijden.
Delta Fresh heeft de vordering bestreden.
De rechtbank heeft bij tussenvonnis van 24 oktober 1995 een comparitie van partijen gelast en bij eindvonnis van 26 februari 1997 de vordering afgewezen.
Tegen dit eindvonnis heeft [eiser] hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage.
Bij tussenarrest van 17 oktober 2000 heeft het hof [eiser] tot bewijslevering toegelaten. Bij arrest van 4 februari 2003 heeft het hof het vonnis waarvan beroep bekrachtigd.
Beide arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen beide arresten van het hof heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
Delta Fresh heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor Delta Fresh mede door mr. M.B.C. Kloppenburg, advocaat bij de Hoge Raad.
De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien artikel 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:
verwerpt het beroep;
veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Delta Fresh begroot op € 316,34 aan verschotten en € 1.365,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren J.B. Fleers, als voorzitter, E.J. Numann en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door de vice-president P. Neleman op 25 juni 2004.

Conclusie

Rolnr. C03/113HR
Mr. D.W.F. Verkade
Zitting 16 april 2004

Conclusie inzake:

[eiser]
(hierna: [eiser])

tegen:

Delta Fresh BV
(hierna: Delta Fresh)

1. Inleiding

1.1. De zaak betreft na opslag in het koelhuis van Delta Fresh geconstateerde schade door schimmel aan clematisstekken.
Het cassatieberoep bevat een enkele rechtsklacht en een aantal motiveringsklachten, veelal gericht tegen de door het hof toegepaste bewijslastverdeling en tegen 's hofs waardering van het vergaarde bewijsmateriaal.

1.2. De klachten kunnen m.i. niet tot cassatie leiden en snijden m.i. geen rechtsvragen aan die nopen tot beantwoording in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling (art. 81 R.O.).

2. Feiten(1)

2.1. [Eiser] heeft in het najaar van 1994 plantgoed (clematis) ter koeling aan Delta Fresh in bewaring gegeven. Het materiaal is in dichte kisten op vijf pallets door [eiser] bij Delta Fresh aangeleverd.

2.2. Partijen zijn overeengekomen dat het plantgoed door Delta Fresh diende te worden bewaard bij een temperatuur van -2ºC.

2.3. [Eiser] heeft zijn plantgoed in februari/maart 1995 bij Delta Fresh weer opgehaald. De uitslag van de pallets heeft als volgt plaatsgevonden: op 18 februari 1995 pallet 4; op 22 februari 1995 pallet 1; op 28 februari 1995 pallet 2; en op 2 maart 1995 de pallets 3 en 5.

2.4. Kort hierna bleek dat het plantgoed gedeeltelijk schade had opgelopen. Delta Fresh heeft alleen met betrekking tot (het plantenmateriaal op) de pallets 1 en 2 klachten van [eiser] ontvangen.

2.5. Op de tussen partijen gesloten overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Delta Fresh van toepassing.

3. Procesverloop

3.1. Bij inleidende dagvaarding van 14 juni 1995 heeft [eiser] Delta Fresh gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage en gevorderd dat Delta Fresh zal worden veroordeeld tot vergoeding van de door [eiser] geleden schade, nader op te maken bij staat.
[Eiser] heeft zich daartoe op het standpunt gesteld dat Delta Fresh het in bewaring gegeven plantgoed onjuist behandeld heeft, waardoor het plantgoed schimmelvorming en verrottingsverschijnselen vertoonde en wortelschade had.

3.2. Delta Fresh heeft de vordering gemotiveerd bestreden door te stellen dat Delta Fresh bij de opslag van het plantgoed voldoende zorg heeft betracht. Voorts heeft Delta Fresh een beroep gedaan op het in haar algemene voorwaarden opgenomen exoneratiebeding.

3.3. De rechtbank te 's-Gravenhage heeft bij tussenvonnis van 24 oktober 1995 een comparitie van partijen bevolen en bij eindvonnis van 26 februari 1997 de vordering van [eiser] afgewezen. Daartoe overwoog de rechtbank dat Delta Fresh een beroep op haar algemene voorwaarden toekomt, dat Delta Fresh op grond daarvan slechts aansprakelijk is in geval van grove schuld ten aanzien van het ontstaan van de schade en dat grove schuld niet bewezen is.

3.4. [Eiser] is bij exploot van 17 maart 1997 van dit vonnis in hoger beroep gegaan bij het gerechtshof te 's-Gravenhage, onder aanvoering van negen grieven.

3.5. Delta Fresh heeft gemotiveerd verweer gevoerd.

3.6. Bij tussenarrest van 17 oktober 2000 heeft het hof in rov. 6 geoordeeld dat [eiser] zich terecht heeft beroepen op de vernietigbaarheid van het exoneratiebeding van Delta Fresh, nu Delta Fresh [eiser] geen redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de voorwaarden kennis te nemen, doch dat vooralsnog niet is komen vast te staan dat Delta Fresh is tekortgeschoten in de nakoming van de op haar rustende verbintenissen (rov. 10).
Het hof heeft [eiser] opgedragen te bewijzen dat de aantasting van het plantgoed het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de kant van Delta Fresh.

3.7. [Eiser] heeft als getuigen voorgebracht: [betrokkene 1], [betrokkene 2], [betrokkene 3] en [betrokkene 4], alsmede zichzelf als partijgetuige.
In contra-enquête heeft Delta Fresh als getuigen doen horen: [betrokkene 5], [betrokkene 6], [betrokkene 7], [betrokkene 8], [betrokkene 9] en [betrokkene 10].

3.8. Bij eindarrest van 4 februari 2003 heeft het hof geoordeeld dat [eiser] niet in het hem opgedragen bewijs is geslaagd. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank, met verbetering van gronden, bekrachtigd.

3.9. De in cassatie van belang zijnde overwegingen van het eindarrest luiden als volgt:
'6. Zoals het hof reeds heeft overwogen in zijn tussenarrest van 17 oktober 2000 in deze zaak, is op grond van de door [eiser] overgelegde bescheiden, waaronder brieven van de Dienst Landbouw Voorlichting (DLV) en de Plantenziektenkundige Dienst (PD) van respectievelijk 22 en 13 maart 1995 alsmede het expertiserapport van [betrokkene 11] van 26 juni 1995, mede in het licht van de in opdracht van Delta Fresh vervaardigde rapportage van de PD, niet komen vast te staan dat de schade is veroorzaakt door een tekortkoming van Delta Fresh.

7. Dat sprake is geweest van een toerekenbare tekortkoming van Delta Fresh, kan naar het oordeel van het hof evenmin met voldoende zekerheid worden afgeleid uit de afgelegde getuigenverklaringen. Geen van de getuigen heeft uit eigen wetenschap verklaard dat in de relevante periode door Delta Fresh fouten zijn gemaakt bij het koelen, noch dat in die periode gebreken zijn geweest aan de koel- en/of meetapparatuur bij Delta Fresh. De (in contra-enquête gehoorde) getuigen [betrokkene 5], [betrokkene 6] en [betrokkene 7] hebben uitdrukkelijk verklaard dat in die periode geen sprake is geweest van een technische dan wel menselijke fout bij Delta Fresh. Zij hebben hieraan toegevoegd dat als de temperatuur in de koelcel te hoog of te laag zou zijn geweest het aanwezige alarmsysteem zou zijn afgegaan, wat in die periode naar zij zeggen niet is gebeurd.

8. [Eiser] heeft zich er op beroepen dat het aannemelijk is dat de schade aan de clematisstekken is ontstaan tijdens de koelperiode, en heeft er in dit verband op gewezen dat behalve zijn clematisstekken ook plantgoed van [betrokkene 12 t/m 14], welk plantgoed in ongeveer dezelfde periode in dezelfde koelcel van Delta Fresh heeft gestaan, schade heeft opgelopen. Het hof acht het vorenstaande echter onvoldoende om op grond hiervan bewezen te achten dat de oorzaak van de schade aan het plantgoed van [eiser] gelegen is in een toerekenbare tekortkoming van Delta Fresh. Het hof wijst er in dit verband allereerst op dat de getuigen [betrokkene 9] en [betrokkene 10], wier plantgoed volgens de verklaringen van [betrokkene 5] en [betrokkene 7] ook in de betreffende koelcel gekoeld werd, beiden hebben verklaard dat zij geen schade hadden. De getuige [betrokkene 10] heeft in dit verband bovendien verklaard dat hij ter controle altijd een speciale minimum/maximum thermometer bij zijn plantgoed verpakt, en dat deze thermometer na afloop van de koelperiode in dit geval geen afwijkende stand vertoonde. Verder overweegt het hof dat de getuige [betrokkene 1], bedrijfsdeskundige boomteelt, weliswaar heeft verklaard dat de rottingsverschijnselen aan de clematisstekken op zo'n korte termijn na de uitslag geen andere oorzaak kunnen hebben dan een probleem tijdens de koeling, maar hieruit vloeit nog niet voort dat dit probleem tijdens de koeling gelegen is in een toerekenbare tekortkoming van Delta Fresh. De getuige [betrokkene 8], werkzaam bij de PD, heeft er uitdrukkelijk op gewezen dat de oorzaak van de rottingsverschijnselen kan zijn gelegen in een probleem bij de koeling, maar dat dit niet noodzakelijk het geval hoeft te zijn.

9. Dat de stekken als gevolg van (handelingen bij) het koelproces, zoals [eiser] aanvoert, mogelijk in een stress situatie zijn gekomen waardoor zij vatbaarder werden voor schimmels, brengt evenmin met zich dat sprake is van een tekortkoming van Delta Fresh.'

3.10. Tegen deze arresten heeft [eiser] - tijdig(2) - beroep in cassatie ingesteld, onder aanvoering van een vijftal cassatiemiddelen. Delta Fresh heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Beide partijen hebben de zaak schriftelijk toegelicht. Er is niet gerepliceerd noch gedupliceerd.

4. Bespreking van het cassatiemiddel

4.1. Middel 1 voert aan dat het hof een aantal stellingen van [eiser], aangevoerd bij memorie van grieven, onbesproken heeft gelaten en richt zich daarnaast tegen de daaruit voortvloeiende bewijslastverdeling.
Onderdeel 1.1 klaagt er vooreerst over dat het hof het door [eiser] in grief VIII opgeworpen beroep op een uitspraak van het Scheidsgerecht Bloembollenhandel onbehandeld heeft gelaten, in welke uitspraak het Scheidsgerecht, aldus het onderdeel, oordeelde dat de betreffende verweerder grovelijk nalatig had gehandeld door de partijen bloembollen niet regelmatig te inspecteren.

4.2. Deze klacht kan niet tot cassatie leiden. De betreffende uitspraak betreft - ook in de opvatting van [eiser], zie grief VIII, onder 3.8.3 - een geval waarin de inbewaringnemer, de Verenigde Koelhuizen, wordt verweten de inbewaringgever, Unex, niet te hebben bericht toen zij gebreken aan de partij bloembollen had waargenomen. De door het Scheidsgerecht vastgestelde grove nalatigheid aan de zijde van de Verenigde Koelhuizen ziet dan ook hierop, en niet (zoals het middel voorstaat) op het nalaten de in bewaring genomen objecten regelmatig te controleren. Nu in casu gesteld noch gebleken is dat door Delta Fresh gebreken waren geconstateerd aan het plantgoed, kon het hof aan het beroep op deze uitspraak, wegens gebrek aan belang voor onderhavige zaak, voorbijgaan.

4.3. Onderdeel 1.1 verwijt het hof voorts niet te zijn ingegaan op de betwisting door [eiser](3) van de stelling van Delta Fresh dat in de koelruimte een digitale thermometer hing en dat deze regelmatig werd gecontroleerd.(4)

4.4. Deze klacht kan niet slagen, aangezien het hof niet gehouden was met zoveel woorden op deze betwisting in te gaan.
Het hof kon aan dit betoog voorbijgaan, nu het niet gold als een voldoende gemotiveerde betwisting van de uitgebreide stellingen van Delta Fresh (bij conclusie van dupliek, p. 3) omtrent het temperatuurcontrolesysteem.

4.5. Onderdeel 1.2 voert aan dat het vorige onderdeel tevens van belang is voor de bewijslastverdeling. Indien Delta Fresh geen thermometer heeft, dan wel niet regelmatig controleert, maakt zij zich volgens het onderdeel schuldig aan een nalatigheid die op zijn minst onzorgvuldig is en waaraan het risico is verbonden dat schade kan ontstaan. In ieder geval is er, aldus het onderdeel, sprake van een onzorgvuldig vervullen van de opdracht. Het onderdeel betoogt dat het hof in dat geval bij de bewijslastverdeling rekening diende te houden met de omkeringsregel en dat, nu het schadebeeld beantwoordt aan het risico dat aan het onzorgvuldig vervullen van de opdracht verbonden is, Delta Fresh had moeten worden opgedragen het bewijs van het bestaan van andere oorzaken te leveren.

4.6. Nu dit onderdeel voortbouwt op de voorafgaande klachten, deelt het het lot daarvan. Overigens zij opgemerkt dat toepassing van de 'omkeringsregel' veronderstelt dat een tekortkoming bij de uitvoering van een overeenkomst of een onzorgvuldig handelen is komen vast te staan. Het hof heeft evenwel geoordeeld dat zulks niet het geval is.

4.7. Onderdeel 1.3 klaagt erover dat het hof is voorbijgegaan aan de in de memorie na enquête, tevens akte uitlating produkties (sub 12) opgenomen klachten van [eiser] over de bewijslastverdeling, alsmede over de vraag of Delta Fresh kon volstaan met het enkel ontkennen van de tekortkoming, dan wel met bewijs van het koelregime moest komen.

4.8. Deze klacht mist feitelijke grondslag, nu de verwerping van deze klachten besloten ligt in 's hofs voortbouwen in het eindarrest op het eerdere oordeel (in r.ovv. 10 en 11 van het tussenarrest), dat op grond van de hoofdregel van art. 177 Rv (oud) op [eiser] de bewijslast rust ten aanzien van de stelling dat de aantasting van het plantgoed is veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming aan de kant van Delta Fresh. Het hof heeft hiermee geen rechtsregel geschonden, noch - mede gelet op de stellingen van Delta Fresh bij CvD, p. 3 - zijn oordeel onvoldoende gemotiveerd. Het hof hoefde verder niet expliciet in te gaan op genoemde klachten.

4.9. Middel 2 richt zich tegen de motivering van de waardering van het vóór de enquête in het geding gebrachte schriftelijke bewijs.
Het middel voert aan dat het hof in rov. 10 van het tussenarrest ten onrechte vaststelt dat het voor de Dienst Landbouwvoorlichting (DLV) niet duidelijk is wat de oorzaak van de door [eiser] geleden schade is, althans dat het hof nalaat aan te geven hoe dit uit de brief van de DLV van 22 maart 1995 zou moeten blijken.

4.10. Het middel faalt, nu 's hofs (feitelijke) waardering van het rapport van de DLV niet onbegrijpelijk is, en geen nadere motivering behoefde.
In het betreffende rapport(5) wordt (niet limitatief) gesproken van een viertal 'mogelijke oorzaken' van de door de Plantenziektenkundige Dienst aangetroffen schimmelvorming (welke schimmelvorming tot de schade heeft geleid). De DLV geeft niet dat één van deze mogelijke oorzaken (en zo ja, welke) in casu daadwerkelijk tot de schimmelvorming heeft geleid.
Op deze gronden kon het hof, met de daartoe in rov. 10 van het tussenarrest gegeven motivering, tot het oordeel komen dat het voor de DLV 'niet duidelijk' is wat de oorzaak van de schimmelvorming is.

4.11. Middel 3 richt zich tegen 's hofs waardering van de getuigenverklaringen en van de daarop voortbouwende opmerkingen bij memorie na enquête van [eiser].
In onderdeel 3.1 wordt het hof vooreerst verweten in zijn eindarrest niet te zijn ingegaan op de in de memorie na enquête (p. 2, onder het kopje "schademoment") geponeerde en uit de getuigenverklaringen voortvloeiende stelling dat de schade aan de clematisstekken eerst is ontstaan nadat de stekken de koelcel ingingen.

4.12. Blijkens rov. 8 van het eindarrest heeft het hof de hiervoor weergegeven stelling wel degelijk onder ogen gezien, en besproken. De hier bedoelde klacht mist dus feitelijke grondslag.

4.13. Onderdeel 3.1 voert voorts aan dat het hof in rov. 8 van het eindarrest weliswaar vraagtekens plaatst bij de getuigenverklaring van [betrokkene 1], doch nalaat te motiveren hoe zij tot de waardering van deze getuigenverklaring is gekomen.

4.14. Deze, niet verder toegelichte, klacht faalt, nu het hof in rov. 8 van het eindarrest voldoende gemotiveerd en begrijpelijk uiteenzet waarom aan de getuigenverklaring van [betrokkene 1] geen doorslaggevende waarde wordt toegekend.

4.15. Onderdeel 3.2 richt zich tegen rov. 7 van het eindarrest waarin het hof grote waarde hecht aan de getuigenverklaringen van [betrokkene 5], [betrokkene 6] en [betrokkene 7]. Gelet op de verwantschap van deze getuigen met Delta Fresh ([betrokkene 5] is directeur/groot aandeelhouder en dient als partijgetuige te worden aangemerkt, [betrokkene 6] en [betrokkene 7] zijn bedrijfsleider bij Delta Fresh), had het hof, aldus het onderdeel, deze bewijswaardering nader moeten motiveren.

4.16. Deze klacht wordt tevergeefs voorgesteld, aangezien het middelonderdeel aan de motivering van 's hofs bewijswaardering eisen stelt die hieraan niet gesteld kunnen worden.
Hierbij is relevant dat de bewijslast op [eiser] rustte, dat het hof het bewijs niet geleverd heeft geacht (zie r.ovv. 6-8 van het eindarrest) en dat de betreffende, door Delta Fresh voorgebrachte getuigen waren gehoord ter ontkrachting van de (nog niet bewezen) stellingen van [eiser].

4.17. Onderdeel 3.3 brengt in herinnering dat [eiser] heeft gewezen op vergelijkbare problemen bij drie andere kwekers ([betrokkene 12 t/m 14]). Het hof heeft in rov. 8 overwogen dat dit onvoldoende grond vormt om aan te nemen dat de oorzaak van de schade aan het plantgoed van [eiser] gelegen is in een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Delta Fresh, nu er sprake is van nog twee andere kwekers die geen schade hebben ondervonden. Door [eiser] zijn bij memorie na enquête over de waarde van deze twee getuigenverklaringen twijfels geuit, door te stellen dat de stekken van [eiser] eerder in de koelcel waren dan de stekken van [betrokkene 9], dat niet vaststaat waar de stekken van [betrokkene 10] zijn gekoeld en dat onduidelijk is of er een minimum/maximum thermometer in beide partijen is gelegd. Ook hier geldt dus, aldus het onderdeel, dat de mogelijkheid bestaat dat de stekken van [eiser] gedurende drie weken zijn bewaard zonder dat er een partij van [betrokkene 10] bij heeft gelegen. Hier heeft het hof evenwel met geen enkel woord over gerept, waardoor het oordeel van het hof volgens het middelonderdeel onvoldoende is gemotiveerd, hetgeen kwalijk is nu het hof juist de verklaring van [betrokkene 10] gebruikt om het belangrijke argument van [eiser], namelijk dat er drie andere kwekers waren met schade, te weerleggen.

4.18. Het onderdeel faalt. Niet onbegrijpelijk is dat het hof, bij zijn - feitelijk - oordeel over de aannemelijkheid van de stelling van [eiser], dat de schade aan het plantgoed tijdens het koelen is ontstaan, waarde heeft gehecht aan de verklaringen van [betrokkene 5] en [betrokkene 7] (over het feit dat in de periode dat [eiser] zijn stekken in de koelcel van Delta Fresh had staan, in die cel ook stekken van andere kwekers, waaronder [betrokkene 10] en [betrokkene 9], stonden), van [betrokkene 10] en [betrokkene 9] (over het feit dat hun plantgoed geen schade heeft ondervonden) en van [betrokkene 10] (omtrent de aanwezigheid van een minimum/maximum thermometer). Deze verklaringen maken de stelling van [eiser] immers minder waarschijnlijk. Ook niet onbegrijpelijk is 's hofs kennelijke oordeel dat de door [eiser] geuite twijfels niet (voldoende) afdoen aan de (ontkrachtende) waarde van deze getuigenverklaringen.
Het hof was ten slotte niet gehouden expliciet op deze twijfels in te gaan.

4.19. Onderdeel 3.4 voert aan dat de waardering van de getuigenverklaring van [betrokkene 8] in rov. 8 van het eindarrest onduidelijk is, nu evident is dat het schadebeeld bij een probleem aan de koeling past. Nu [eiser] bij memorie na enquête (onder 7 en 8) heeft aangevoerd dat [betrokkene 8] de schade enkel heeft vastgesteld en geen uitspraak kan doen over de oorzaak, had het hof dienen te motiveren waarom het zoveel waarde hecht aan de verklaring van [betrokkene 8] omtrent de schadeoorzaak en kon het hof deze bij memorie na enquête geponeerde stelling niet ongemotiveerd passeren.

4.20. Ook deze klacht kan niet tot cassatie leiden. De opmerking van [betrokkene 8](6), dat hij geen uitspraak kan doen over de precieze oorzaak van de afstervingsverschijnselen, staat er geenszins aan in de weg dat hij desgevraagd verklaart(7) niet te kunnen bevestigen dat de rottingsverschijnselen zijn ontstaan door het koelsysteem (zoals [betrokkene 1] heeft getuigd) en, tegen die achtergrond, evenmin dat hij aangeeft dat er ook nog andere oorzaken kunnen zijn geweest. Dat het hof hieraan waarde heeft gehecht, is niet onbegrijpelijk.

4.21. Onderdeel 3.5 betoogt vooreerst dat het hof ten onrechte heeft nagelaten op enigerlei wijze aandacht te besteden aan de verklaring van [betrokkene 2] dat [betrokkene 5] heeft erkend dat sprake is geweest van een koelfout.

4.22. Deze klacht is ongegrond. Het hof heeft deze stelling kennelijk en, in het licht van de gemotiveerde betwisting van de kant van Delta Fresh(8) niet onbegrijpelijk, onvoldoende aannemelijk geacht. Het hof was niet gehouden hier nog expliciet op in te gaan.

4.23. Onderdeel 3.5 verwijt het hof voorts niet te zijn ingegaan op de verklaring van [betrokkene 2], inhoudende dat [betrokkene 5] heeft aangegeven dat de koelcel aan de [a-straat ] voor opslag van groente, fruit en aardappelen diende. [betrokkene 2]'s verklaring bevestigt bovendien de stelling van [eiser] dat de schade is ontstaan tijdens het koelen, aldus het onderdeel.

4.24. Ook deze klacht kan niet tot cassatie leiden. Het hof mocht voorbijgaan aan de hierboven weergegeven verklaring, nu het belang van deze stelling voor de beoordeling van het geschil niet wordt aangegeven en ook niet vanzelfsprekend is.

4.25. In middel 4 worden klachten gericht tegen de gehele bewijswaardering. Vooreerst wordt betoogd dat het hof, gezien de voorliggende bewijsmiddelen, niet in redelijkheid tot het oordeel had kunnen komen dat [eiser] niet in het hem opgedragen bewijs is geslaagd, waarbij met name op het volgende bewijsmateriaal wordt gewezen:
- de verklaringen van [betrokkene 1] en de rapportage van [betrokkene 11] waaruit onmiskenbaar volgt dat de schade enkel tijdens de koeling kan zijn ontstaan;
- de bevindingen van de PD die deze koelschade niet uitsluiten;
- de verklaringen van de medewerkers van Delta Fresh die haaks staan op datgene wat [betrokkene 2] heeft gehoord van [betrokkene 5] (dat er sprake is van een koelfout);
- de bij memorie na enquête opgesomde aanwijzingen uit het procesdossier die op koelschade duiden.

4.26. Vooropgesteld moet worden dat de waardering van het bewijsmateriaal is overgelaten aan de rechter die over de feiten oordeelt en dat deze waardering in cassatie niet op haar juistheid kan worden getoetst.
Aangezien 's hofs waardering van het voorliggende bewijsmateriaal niet onbegrijpelijk, noch onvoldoende gemotiveerd is, wordt het middel tevergeefs voorgesteld.
Het hof heeft met name uitgebreid en op begrijpelijke wijze aangegeven waarom uit de verklaringen van [betrokkene 1] en de rapportage van [betrokkene 11] niet volgt dat de schade het gevolg is van een wanprestatie aan de zijde van Delta Fresh. Zo wordt de verklaring van [betrokkene 1] in rov. 8 van het eindarrest gepasseerd op de grond dat daaruit niet blijkt dat de door [betrokkene 1] geconstateerde oorzaak van de verrottingsverschijnselen (een probleem tijdens de koeling) ook een toerekenbare tekortkoming van Delta Fresh oplevert en wordt de conclusie van [betrokkene 11] in rov. 10 van het tussenarrest niet overtuigend genoemd, nu deze slechts gebaseerd is op het rapport van de DLV.
Dat het hof aan het feit dat de PD een probleem aan de koeling als oorzaak van de schade niet uitsloot, geen bewijs ontleent voor de stelling dat een probleem aan de koeling de oorzaak zou zijn, is geenszins onbegrijpelijk.
De omstandigheid dat de getuigenverklaringen van de medewerkers van Delta Fresh tegenstrijdig zijn met hetgeen [betrokkene 2] heeft gehoord van [betrokkene 5] (dat er sprake is van een koelfout), maakt 's hofs kennelijke oordeel dat die verklaring onvoldoende aannemelijk is geworden, nog niet onbegrijpelijk (zie par. 4.22 supra).
Ten slotte zijn de bij memorie na enquête verzamelde aanwijzingen door het hof alle expliciet dan wel impliciet onvoldoende aannemelijk dan wel doorslaggevend geacht, hetgeen niet onbegrijpelijk, noch onvoldoende gemotiveerd is.

4.27. Het middel voert voorts aan dat onduidelijk is wat het hof dan wel nodig acht om te kunnen spreken van een koelschade. Het heeft er volgens het middel alle schijn van dat het hof verlangt dat [eiser] aantoont dat zich een incident heeft voorgedaan, doch dit verlangen gaat volgens het middel voorbij aan de aard van onderhavig geval: essentie van inbewaringgeving is juist dat [eiser] de planten toevertrouwt aan de zorg van een ander en er dus niet bij is. Deze last kan aan [eiser] niet worden opgelegd.

4.28. Deze klacht wordt tevergeefs voorgesteld. Uit rov. 11 van het tussenarrest blijkt dat het hof niet meer en niet minder verlangt dan dat [eiser] aantoont dat de aantasting van het plantgoed is veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van Delta Fresh. Er rustte op het hof geen verplichting om aan te geven hoe dit dan aangetoond kan worden. Voor zover het middel betoogt dat het hof verwacht dat [eiser] bewijst dat zich een incident heeft voorgedaan, mist het, gezien het bovenstaande, feitelijke grondslag.

4.29. Ten slotte betoogt het middel dat het hof aan de hand van de voorhanden zijnde feiten wel degelijk in redelijkheid had kunnen oordelen dat een koelschade aannemelijk was. Hiermee lag het, aldus het middel, voor de hand om aan Delta Fresh de last op te leggen het tegendeel te bewijzen.

4.30. Ook deze klacht faalt. De enkele omstandigheid dat het hof op grond van de voorliggende stellingen wellicht had kunnen oordelen dat een koelschade aannemelijk was, waardoor de bewijslast mogelijkerwijs op Delta Fresh was komen te liggen, maakt 's hofs bewijslastverdeling en bewijswaardering in casu niet onbegrijpelijk.

4.31. Middel 5 voert ten slotte aan dat het hof in rov. 9 van het eindarrest van een onjuiste rechtsopvatting getuigt, nu de rechtsverhouding tussen partijen met zich mee brengt dat Delta Fresh zich moet inspannen om de planten zo goed mogelijk te verzorgen, hetgeen impliceert dat Delta Fresh zich van handelingen moet onthouden die planten in een stress situatie brengen. Het verrichten van dergelijke handelingen impliceert dan ook, tenzij Delta Fresh aantoont dat de handelingen moesten worden verricht, een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Delta Fresh.

4.32. Dit middel is ongegrond. Het hof heeft in de bestreden rechtsoverweging kennelijk rekening gehouden met de mogelijkheid dat aan het koelen van planten, conform de gebruikelijke methode van Delta Fresh, inherent is dat deze planten een bepaalde mate van stress ondervinden. Het hof heeft slechts, kennelijk tegen deze achtergrond, willen aangeven dat het enkele feit dat de stekken, als gevolg van het koelen zoals dat normaliter geschiedt, mogelijk in een stress situatie zijn gekomen, niet automatisch een tekortkoming van Delta Fresh oplevert. Dit oordeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.

5. Conclusie

Mijn conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De procureur-generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden,

A-G

1 Ontleend aan r.ovv. 1.1, 1.3 en 1.4 van het rechtbankvonnis van 26 februari 1997 en rov. 2 van 's hofs tussenarrest van 17 oktober 2000 (waarin het hof ook verwijst naar de door de rechtbank vastgestelde feiten).
2 De cassatiedagvaarding is uitgebracht op 13 maart 2003.
3 Zie grief VIII, onder 3.8.4.
4 Zie CvD, p. 3.
5 Productie bij p.-v. van comparitie van partijen d.d. 11 december 1995, tevens prod. 1 bij CvR.
6 Proces-verbaal van zijn getuigenverklaring, eerste alinea.
7 Letterlijk: 'Ik kan en wil zover niet gaan', zie derde alinea van zijn getuigenverklaring.
8 Zie CvD, pp. 2 en 3, en het p.-v. van het getuigenverhoor van [betrokkene 5], p. 2, tweede alinea.

 

 

CNB REGLEMENT EN ALGEMENE VOORWAARDEN


ALGEMEEN
Artikel 1
a. 	Onder CNB wordt verstaan:
	De Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (B.A.), gevestigd te Lisse.

b. 	Onder goederen wordt verstaan: 
	droge en te velde staande bloembollen en aanverwante artikelen, vaste planten,
	boomkwekerijprodukten en andere (sier)teeltproducten, inventarissen en andere roe-
	rende en onroerende zaken alsmede vermogensrechten.

c. 	Onder opdrachtgever wordt verstaan: 
	hij die te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de tussenkomst en bemiddeling van CNB dan 
wel een door CNB te organiseren openbare verkoop.

d. 	Onder vaste planten dienen te worden verstaan:
	gewassen welke staan vermeld op de zogenaamde “vaste plantenlijst”, welke lijst ter inzage ligt ten kantore 
van CNB te Lisse en in het bezit is van alle vertegenwoordigers van CNB.

e.	Door openbare veilingen verkoopt CNB in opdracht van haar opdrachtgevers goederen. CNB treedt bij deze 
veilingtransacties zelf als verkoopster op.

f. 	Door haar in- en verkoopbureau verleent CNB tussenkomst en bemiddeling bij totstandkoming van 
onderhandse overeenkomsten met betrekking tot goederen, zowel in opdracht van hen die goederen aanbieden als 
van hen die deze wensen te verwerven.

g. 	Op alle opdrachten tot openbare verkoop en tussenkomst en bemiddeling alsmede op alle door veiling of door 
tussenkomst en bemiddeling tot stand gekomen overeenkomsten zijn van toepassing de bepalingen van dit 
Reglement en deze Algemene Voorwaarden en mogelijk schriftelijk gemaakte aanvullende bepalingen, nog in het 
bijzonder opgenomen in catalogi, processen-verbaal en koopbevestigingen. Het Handelsreglement voor de 
Bloembollenhandel, voor zover dit niet afwijkt van dit Reglement en deze Algemene Voorwaarden, is van toepassing 
op alle overeenkomsten met uitzondering van de overeenkomsten met betrekking tot vaste planten. Op de 
overeenkomsten met betrekking tot vaste planten en boomkwekerijproducten zijn de Handelsvoorwaarden voor de 
Boomkwekerij Nederland van toepassing, voor zover deze niet afwijken van dit Reglement en deze Algemene 
Voorwaarden.

h. 	Onder ponds/ponds-gewijze omslag wordt verstaan de verdeling van het risico van wanbetaling bij een uit 
artikel 8 van dit Reglement voortvloeiende betaaldatum en de wijze van berekening van de vorderingen van de 
gezamenlijke bij diezelfde betaaldatum betrokken crediteuren.
i. 	Alle mededelingen en adviezen van CNB worden te goeder trouw naar beste weten verstrekt. CNB aanvaardt 
hiervoor geen aansprakelijkheid. Opvolging van adviezen geschiedt voor risico van de geadviseerde.

j. 	Indien CNB ingevolge dit Reglement provisie vaststelt of wijzigt zal zij de desbetreffende besluiten openbaar 
maken in de daarvoor naar haar oordeel in aanmerking komende vakbladen. Deze besluiten treden in werking op de 
vijftiende kalenderdag na publicatie, tenzij in de publicatie een andere, latere ingangsdatum van de provisiewijziging 
wordt vermeld. 

k.	Dit Reglement en Algemene Voorwaarden kan worden aangehaald als het “CNB Reglement”.

l. 	Een exemplaar van dit Reglement ligt voor een ieder ter inzage ten kantore van CNB te Lisse. Tevens kan dit 
Reglement kosteloos worden aangevraagd bij het kantoor van CNB te Lisse.
OPDRACHTEN
Artikel 2 
CNB heeft het recht om zonder enige opgave van redenen: 
a. 	opdrachten tot veilen geheel of gedeeltelijk te aanvaarden en/of te weigeren; 
b. 	te weigeren personen als koper aan de openbare veilingen te laten deelnemen of hun toegang te verlenen tot 
de plaatsen waar openbaar wordt geveild; 
c. 	opdrachten tot tussenkomst en bemiddeling geheel of gedeeltelijk te aanvaarden en/of te weigeren; 
alles zonder enige gehoudenheid van CNB tot vergoeding van schade in welke vorm dan ook.
Artikel 3 
Opdrachten tot openbare verkoop en tot tussenkomst en bemiddeling zijn niet aan enige vorm gebonden. 
Schriftelijke bevestiging van de opdracht of annulering daarvan door CNB strekt tot volledig bewijs. Bij gebreke 
hiervan is ieder ander bewijs toegelaten. Een opdracht tot openbare verkoop wordt geacht te zijn verstrekt indien de 
goederen in de veilinggebouwen of op het terrein van CNB zijn aangevoerd of indien de directie of de gemachtigde 
van CNB op de terreinen van een opdrachtgever wordt toegelaten voor het nummeren van de goederen. Een 
opdracht tot openbare verkoop en/of tot tussenkomst en bemiddeling houdt in dat CNB met uitsluiting van de 
opdrachtgever en ieder ander de bij de opdracht aangegeven of bedoelde goederen zal mogen verkopen of kopen 
dan wel andere overeenkomsten met die goederen tot stand brengen en ter voorkoming van een ponds/ponds-
gewijze omslag bij gebreke van tijdige zekerheidsstelling door een opdrachtgever overeenkomsten zal mogen 
ontbinden of opschorten dan wel terzake van die overeenkomsten nadere regelingen en dadingen treffen, die voor de 
opdrachtgever tot openbare verkoop en bij een tot stand gekomen onderhandse overeenkomst betrokken 
opdrachtgevers bindend zijn met uitsluiting van aansprakelijkheid van CNB. Aanvaarde opdrachten kunnen worden 
gesplitst bij de uitvoering, zowel wat soorten als hoeveelheden betreft. Bij het aanvaarden van een opdracht kan door 
CNB geen zekerheid worden gegeven dat de opdracht kan worden uitgevoerd. Aansprakelijkheid van CNB daarvoor 
is uitgesloten. Opdrachtgever(s) vrijwaren CNB volledig tegen alle aanspraken die derden op haar verkrijgen terzake 
van verplichtingen, die ingevolge de verstrekte opdracht door CNB zijn of worden aangegaan of voortvloeien uit 
voorschriften opgelegd door enige instantie.
Artikel 4 
Opdrachten tot openbare verkoop en tot tussenkomst en bemiddeling eindigen door:

a. 	uitvoering van de opdracht;
b. 	schriftelijke annulering van de opdracht door een opdrachtgever; 
c. 	annulering door CNB.

Partijen kunnen opdrachten gedeeltelijk annuleren. Indien van deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt blijft de 
opdracht voor het niet-geannuleerde deel tussen CNB en haar opdrachtgever(s) van kracht. Indien de opdracht wordt 
geannuleerd op grond van de aan de opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden wordt de opdrachtgever door 
het enkele feit van de annulering een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan CNB ter grootte van 15% van de 
in geld uitgedrukte waarde van de geannuleerde opdracht onverminderd het recht van CNB en/of derden om 
volledige schadeloosstelling te vorderen. Alle rechtshandelingen verricht door CNB ter uitvoering van opdrachten 
voordat de schriftelijke annulering haar heeft bereikt binden de opdrachtgever ten volle.
Artikel 5 
CNB is bevoegd opdrachten verstrekt door twee of meer samenwerkende natuurlijke en/of rechtspersonen naar 
eigen keuze af te wikkelen, afrekening te zenden en betaling te doen (verrekening daaronder begrepen) aan elk der 
samenwerkende personen voor een deel of aan een van hen voor het geheel, in welke gevallen van afwikkeling en 
betaling CNB aan al haar verplichtingen zal hebben voldaan en jegens alle opdrachtgevers deugdelijk zal zijn 
gekweten. Indien opdrachten worden verstrekt door samenwerkende natuurlijke en/of rechtspersonen en dit 
samenwerkingsverband na het verstrekken van opdrachten wordt omgezet in een nieuwe rechtspersoon blijven de 
oorspronkelijke opdrachtgevers naast de nieuw opgerichte rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor de 
verplichtingen welke door voornoemde rechtspersoon zijn overgenomen en/of bekrachtigd. Zij die zich gezamenlijk 
jegens CNB hebben verplicht zijn ieder hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk van de door hen aangegane 
verplichtingen zowel hoofd- als nevenverplichtingen, zowel tegenover CNB als tegenover derden voor zover die enig 
recht mochten hebben. Hij die als vertegenwoordiger van een derde op een door CNB georganiseerde openbare 
verkoop koopt en/of opdracht aan CNB verstrekt tot tussenkomst en bemiddeling, staat in voor en is hoofdelijk met 
diens principaal aansprakelijk voor de verplichtingen jegens CNB aangegaan.
PROVISIE
Artikel 6
CNB komt provisie toe voor alle middels door haar te organiseren openbare verkopen of door haar tussenkomst en 
bemiddeling tot stand gebrachte overeenkomsten, waarbij elk der bij een onderhandse overeenkomst betrokken 
partijen ieder afzonderlijk voor het geheel provisie aan CNB verschuldigd wordt.

Onder de opbrengst waarover provisie wordt berekend wordt verstaan de bruto tegenprestatie van hetgeen krachtens 
de opdracht openbaar moet worden verkocht dan wel waarover blijkens de in dit Reglement in artikel 23 genoemde 
schriftelijke bevestiging tussen partijen een overeenkomst tot stand is gebracht, met dien verstande dat wanneer in 
feite meer geleverd wordt dan in een onderhandse overeenkomst tussen daarbij betrokken partijen is vastgelegd ook 
over dat meerdere provisie verschuldigd is.

De provisie bedraagt een door CNB vast te stellen percentage van de opbrengst van de in de aan CNB verstrekte 
opdracht bedoelde goederen bij welke vaststelling onderscheid kan worden gemaakt naar het soort van activiteit 
en/of goederen.

Wanneer ten gevolge van enig verschil terzake van de uitvoering van een overeenkomst het in welke vorm ook door 
de opdrachtgever(s) uiteindelijk te betalen bedrag in vergelijk tot de waarde van de krachtens die overeenkomst 
oorspronkelijk te leveren prestatie een verandering ondergaat, zal de provisie over het verschil verschuldigd blijven 
aan CNB. CNB is bevoegd deze provisie in rekening te brengen naar haar keuze bij de bij een onderhandse 
overeenkomst betrokken partijen gedeeltelijk, dan wel aan een der hiervoor genoemde partijen geheel. De provisie 
blijft verschuldigd ook indien om welke reden dan ook feitelijke levering c.q. uitvoering van een opdracht tot openbare 
verkoop en/of een door tussenkomst en bemiddeling tot stand gekomen onderhandse overeenkomst niet wordt 
nagekomen, partijen tot ontbinding van de overeenkomst besluiten of deze nietig of ontbonden wordt verklaard, in 
welk geval CNB kan bepalen, dat de volle provisie door een der bij een tot stand gekomen onderhandse 
overeenkomst betrokken partijen verschuldigd zal zijn. Voor definitief opgegeven, doch niet aangevoerde of 
teruggehaalde goederen of tijdens een door CNB georganiseerde openbare verkoop opgehouden goederen, worden 
door de opdrachtgevers kosten verschuldigd berekend naar de door CNB vast te stellen percentages van de waarde 
der goederen. Voor de goederen, die niet bij een door CNB georganiseerde openbare verkoop in bod komen wordt 
de waarde door CNB voor de opdrachtgever(s) bindend getaxeerd .

De hiervoor omschreven niet in bod gekomen goederen mogen door de opdrachtgever niet uit de hand worden 
verkocht, zolang zij zich bevinden in de gebouwen of op de terreinen waar de door CNB georganiseerde openbare 
verkoop wordt gehouden. Indien de opdrachtgever inbreuk maakt op het hiervoor omschreven verbod is de 
opdrachtgever de volle provisie over de waarde van de betrokken goederen verschuldigd.
OMZETBELASTING EN ANDERE VERPLICHTINGEN JEGENS DE 
OVERHEID
Artikel 7 
Ten aanzien van de omzetbelasting gelden, onverminderd de wettelijke bepalingen, de navolgende regels:

Alle prijzen, provisie en dergelijke worden vastgesteld excl. omzetbelasting. 
Partijen zijn de over hun aankopen en/of bedongen prestaties berekende omzetbelasting verschuldigd op de 
valutadatum en tot betaling van deze omzetbelasting per die datum verplicht. Bij samenloop van aankopen en 
verkopen is de verrekening van de omzetbelasting over verkopen niet toegestaan. 
Partijen zijn verplicht alle voor de berekening van de omzetbelasting over hun verkopen benodigde gegevens tijdig te 
verstrekken aan CNB. Bij gebreke hiervan, zowel als in het geval van verstrekking van onjuiste of onvolledige 
gegevens, zijn partijen gehouden tot vergoeding van schade, rente en kosten door CNB als gevolg hiervan geleden, 
alsmede tot onmiddellijke terugbetaling aan CNB van de door haar namens en in opdracht van deze partijen aan 
haar ten onrechte in rekening gebrachte en uitbetaalde omzetbelasting.

CNB betaalt de omzetbelasting uit onmiddellijk nadat deze door haar van de fiscus als voordruk is terug ontvangen.

CNB is jegens partijen niet aansprakelijk voor afdracht van in het kader van tot stand gekomen overeenkomsten 
ingehouden gelden aan publiekrechtelijke lichamen, welke inhoudingen door CNB zijn geschied ingevolge van 
overheidswege gegeven voorschriften, ook indien achteraf mocht blijken, dat die voorschriften niet rechtsgeldig of 
verbindend zijn.
BETALINGEN
Artikel 8
Alle betalingen terzake van overeenkomsten met of door tussenkomst en bemiddeling van CNB tot stand gebracht, 
kunnen bij uitsluiting, ook van de opdrachtgevers, slechts rechtsgeldig worden gedaan zonder opschorting of 
verrekening aan CNB, die alleen gerechtigd is tot het verlenen van kwijting.

Betalingen zullen in de eerste plaats strekken tot voldoening van provisie en andere aan CNB toekomende 
bedragen, als vergoeding voor gebruik van emballage, vervolgens tot voldoening van boeten, kosten en rente en 
tenslotte tot voldoening van schulden, waarbij de oudste geacht wordt het eerst te zijn voldaan.

Al hetgeen CNB te vorderen krijgt terzake van koopsommen of op grond van overeenkomsten onder een andere titel, 
provisie, boete, kosten en rente, is opeisbaar en dient, tenzij CNB anders bepaalt of blijkens de schriftelijke 
bevestigingen als genoemd in artikel 23 van dit Reglement anders is overeengekomen, te worden voldaan uiterlijk op 
de navolgende data volgens onderstaand schema.

I a.	Voor bloembollen en aanverwante artikelen: 
	indien feitelijke levering heeft plaatsgehad: 
	van 1 juni t/m 14 augustus: op 1 november eerstkomend met dien verstande, dat een in het
	Handelsreglement voor de bloembollenhandel genoemd percentage van het verschuldigde als opeisbaar 
	voorschot betaald moet worden op 15 september voor de betaaldatum, zonder aftrek van enigerlei heffing en 
	zonder bijtelling van B.T.W. of prijscorrectie omzetbelasting; 
	van 15 augustus t/m 30 september: op 1 november eerstkomend; 
	van 1 oktober t/m 14 december: op 15 januari eerstkomend; 
	van 15 december t/m 31 januari: op 1 maart eerstkomend; 
	van 1 februari t/m 31 maart: op 1 mei eerstkomend; 
	van 1 april t/m 31 mei: op 1 juli eerstkomend.

I b.	Voor boomkwekerijproducten en vaste planten:
	indien feitelijke levering heeft plaatsgehad:
	van 1 juni t/m 14 augustus: op 15 september eerstkomend; 
	van 15 augustus t/m 30 september: op 1 november eerstkomend; 
	van 1 oktober t/m 14 december: op 15 januari eerstkomend;
	van 15 december t/m 31 januari: op 1 maart eerstkomend; 
	van 1 februari t/m 31 maart: op 1 mei eerstkomend; 
	van 1 april t/m 31 mei: op 1 juli eerstkomend.

II	Bij openbare verkoop van te velde staande gewassen en van materialen wordt de betaaldatum per veiling 
bepaald. Indien geen betaaldatum bij de veiling is vastgesteld is de betaaldatum 1 november van het jaar, waarin de 
desbetreffende veiling is gehouden.

III	CNB heeft de bevoegdheid in overleg met haar opdrachtgevers bij het door tussenkomst en bemiddeling tot 
stand brengen van een onderhandse transactie een andere 	betaaldatum vast te stellen dan genoemd in de leden I 
a. en I b. van dit artikel. Indien CNB en partijen een afwijkende betaaldatum in de zin als hiervoor omschreven 
	zijn overeengekomen missen de artikelen 10 leden a, b en c alsmede artikel 11 van dit Reglement toepassing 
en dragen de betrokken opdrachtgevers zelf het risico van wanbetaling.

IV	Voor betaling gedaan voor de betaaldatum kan een door CNB van geval tot geval te bepalen rentevergoeding 
worden toegestaan .

De overeengekomen betaaldata kunnen niet worden gewijzigd zonder medewerking of goedkeuring van CNB. 
UITBETALINGEN
Artikel 9
a. 	Vijftien dagen na een in artikel 8 genoemde betaaldatum verkrijgen de gezamenlijke crediteuren op CNB een 
vordering tot uitbetaling ten bedrage van de op diezelfde betaaldatum van de gezamenlijke debiteuren te ontvangen 
bedragen, met dien verstande, dat het risico van wanbetaling wordt verdeeld als in artikel 10 van dit Reglement 
omschreven. 
	CNB heeft het recht uitbetaling te doen vóór een datum, waarop de vordering van de (gezamenlijke) 
crediteuren opeisbaar wordt onder aftrek van een rentevergoeding wegens vervroegde betaling op basis van een 
door haar vast te stellen percentage per maand of gedeelte daarvan. De vorderingen van een crediteur als bedoeld 
in dit artikel worden geacht een geheel uit te maken van alle verplichtingen, die hij uit welken hoofde ook op CNB 
heeft of aangaat. CNB heeft het recht de uit haar administratie blijkende schuldvorderingen steeds te verrekenen, 
ook al zijn deze op verschillende betaaldata opeisbaar onverminderd het recht van de crediteur op vergoeding van 
rente. Overdracht van bestaande en toekomstige vorderingen op CNB kan niet anders 	plaatsvinden, dan als 
onderhevig aan verrekening met en onder handhaving van alle 	rechten van CNB, die uit dit Reglement of 
nader gemaakte bedingen voortvloeien. Bij geschillen met betrekking tot tussen opdrachtgevers tot stand gekomen 
overeenkomsten en/of de uitvoering daarvan kan uitbetaling door CNB worden opgeschort, totdat bij 
(scheids)rechterlijke uitspraak definitief over het betrokken geschil is beslist, dan wel 	partijen daarover een 
dading tot stand hebben gebracht en CNB schriftelijk van de inhoud van de betrokken dading op de hoogte hebben 
gebracht. Hetgeen door opdrachtgevers aan CNB is voldaan, zal gedurende de periode dat een geschil niet is 
	afgewikkeld of opgelost in de zin als hiervoor omschreven onder berusting van CNB blijven.

b.	Indien een opdrachtgever/verkoper in gebreke is gebleven binnen 8 dagen, nadat feitelijke levering van de 
(verkochte) goederen heeft plaatsgevonden, daarvan aan CNB schriftelijk mededeling te doen, kan CNB in afwijking 
van hetgeen hierboven sub a is bepaald, het recht op uitbetaling van de desbetreffende opdrachtgever/verkoper 
opschorten tot 15 dagen na de eerstkomende betaaldatum, volgende op de betaaldatum, welke krachtens de 
feitelijke leverantie van de verkochte goederen op grond van artikel 8 van dit Reglement van toepassing zou zijn. 
CNB is niet aansprakelijk voor 	een ten gevolge van de in dit artikel omschreven opgeschorte uitbetaling door de 
opdrachtgever/verkoper geleden renteverlies. Indien opschorting van uitbetaling in de 	zin van dit artikel 
plaatsvindt is voor de verdeling van het risico van wanbetaling als omschreven in artikel 10 en het plaatsvinden van 
een ponds/ponds-gewijze omslag als bedoeld in artikel 11 slechts de opgeschorte en uit dit Reglement 
voortvloeiende betaaldatum van toepassing.

c .	De opdrachtgever/crediteur wiens vordering door CNB wordt voldaan, is verplicht CNB op eerste verzoek te 
subrogeren in alle rechten, die hij jegens de koper c.q. wederpartij geldend kan maken.
RISICO VAN WANBETALING
Artikel 10 
Van wanbetaling in de zin van dit Reglement is sprake indien een deel van al hetgeen krachtens artikel 8 op een in 
voornoemd artikel genoemde datum aan CNB moet worden betaald niet of niet-tijdig door CNB is ontvangen zodat 
door CNB voor dat gedeelte geen kwijting kan worden verleend. 
CNB is niet aansprakelijk voor wanbetaling en deelt daarin niet mede. Het risico van wanbetaling wordt door de in 
artikel 9 genoemde crediteuren per betaaldatum gedragen en op de volgende wijze verdeeld: 
a.	Crediteuren uit veilingen en uit onderhandse verkoop van droge en te velde staande bloembollen en 
aanverwante artikelen en crediteuren uit contractteeltovereenkomsten 	met betrekking tot bloembollen met 
uitzondering van de hierna onder b, c en d genoemde goederen en crediteuren, die een overeenkomst hebben 
gesloten onder de voorwaarden zoals vermeld in lid e van dit artikel, dragen onderling ponds/ponds-gewijze het risico 
van wanbetaling van bedragen, waarvoor eenzelfde betaaldatum is 	vastgesteld zoals genoemd in artikel 8.I en II.

b. 	Crediteuren uit veilingen en uit onderhandse verkoop dan wel contractteelt van boomkwekerijproducten en 
vaste planten dragen onderling ponds/ponds-gewijze het risico 	van wanbetaling van koopsommen dan wel 
contractteeltvergoedingen, waarvoor eenzelfde betaaldatum is vastgesteld, zoals genoemd in artikel 8.I b. 

c. 	Crediteuren uit veilingen en uit onderhandse verkoop dan wel contractteelt van agrarische niet-
sierteeltprodukten als bijvoorbeeld consumptie-uien, zilveruien, plantuien, pootaardappelen, consumptie-aardappelen 
en witlofwortelen dragen onderling ponds/ponds-gewijze het risico van wanbetaling van koopsommen dan wel 
contractteeltvergoedingen, waarvoor eenzelfde betaaldatum is vastgesteld, zoals genoemd in artikel 8.I a en b.

d. 	Crediteuren uit veilingen en uit onderhandse verkoop van andere gewassen en goederen, dan hierboven in 
de leden a,b en c van dit artikel genoemd, alsmede crediteuren uit andere overeenkomsten dan koop- en 
contractteeltovereenkomsten dragen zelf het risico van wanbetaling en kunnen geen aanspraak maken op de 
omslagregeling zoals omschreven in artikel 11 van dit Reglement.

e. 	Het risico van wanbetaling van een vordering van een crediteur, die een overeenkomst heeft gesloten op 
grond waarvan leverings- en betaaldatum niet op elkaar aansluiten en samenhangen, zoals in artikel 8.I a en b van 
dit Reglement omschreven, wordt door de betrokken crediteur zelf gedragen zelfs indien een betaaldatum is 
overeengekomen zoals genoemd in artikel 8 van dit Reglement.
OMSLAG
Artikel 11 
Indien naar het oordeel van CNB vaststaat, dat wanbetaling een ponds/ponds-gewijze omslag noodzakelijk maakt, 
zal de financiële afwikkeling als volgt plaatsvinden:

1. 	CNB zal aan de risicodragende crediteuren zo spoedig mogelijk kennis geven, dat een omslag zal moeten 
plaatsvinden. Een zodanige mededeling kan worden gedaan 	ook nadat een volledige uitbetaling van een valuta 
heeft plaatsgevonden.

2. 	Het ten gevolge van wanbetaling op een in artikel 8 genoemde datum niet door CNB ontvangen bedrag wordt 
omgeslagen op basis van de niet-betaalde koopsom van de verkochte en geleverde goederen dan wel bij 
contractteelt het onbetaalde gedeelte van de overeengekomen contractsvergoeding vóór aftrek van kosten 
verminderd met vakheffing en surpluskorting. Koopsommen van goederen dan wel vergoedingen 	uit 
contractteeltovereenkomsten, welke ten goede zouden komen aan opdrachtgevers die in hun verplichtingen jegens 
CNB tekort zijn geschoten, blijven bij de bepaling van de omslagbasis buiten beschouwing. Bij de bepaling van de 
omslagbasis kan door de risicodragende crediteuren geen beroep op verrekening dan wel opschorting met een 
vordering op CNB en/of andere risicodragende crediteuren worden gedaan.
	
3. 	CNB zal zo spoedig mogelijk het percentage van de omslag vaststellen en aan de risicodragende crediteuren 
mededelen. 

4.	Indien door CNB betalingen zijn gedaan, welke achteraf hoger blijken te zijn dan waarop een crediteur na 
toepassing van een omslagregeling als bedoeld in dit artikel 	recht heeft, zal de betrokken crediteur het teveel 
ontvangen bedrag op eerste aanmaning van CNB moeten terugbetalen onder verplichting tot vergoeding van een 
percentage rente, gelijk aan de wettelijke rente over het teveel betaalde vanaf de achtste dag na terugvordering door 
CNB.

5. 	CNB zal, indien een omslagregeling in de zin van dit artikel, naar haar oordeel toepassing moet vinden de 
bepaling van de in geld uitgedrukte omvang der wanbetaling en de afwikkeling van de omslag door haar 
registeraccountant doen controleren, die het resultaat van zijn bevindingen in een schriftelijk rapport zal vastleggen.
ONTBINDING
Artikel 12 
CNB is ter voorkoming van een omslagregeling als bedoeld in artikel 11 bevoegd om in alle gevallen, waarin de 
opdrachtgever of degene met wie zij krachtens de haar verstrekte opdracht een overeenkomst tot stand heeft 
gebracht ten aanzien van enige verplichting uit die overeenkomst of uit dit Reglement voortvloeiende in verzuim is de 
betreffende overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden dan wel zelf bij wege van 
schuldoverneming in de plaats te treden van de oorspronkelijke opdrachtgever, zonder tot enige schadevergoeding 
aan de bij de ontbonden c.q. overgenomen overeenkomst betrokken partijen gehouden te zijn. Indien er sprake is 
van ontbinding van een overeenkomst in de zin van dit artikel kan CNB ten aanzien van de daarbij betrokken 
goederen of een deel daarvan een nieuwe naar haar keuze openbare of onderhandse overeenkomst tot stand 
brengen en in geval van schuldoverneming neemt CNB zelf de rechten en verplichtingen van de opdrachtgever over, 
gelijk de opdrachtgever verplicht is alle verplichtingen die hij jegens de oorspronkelijke opdrachtgever had, jegens 
CNB na te komen.
INVORDERING EN ZEKERHEID
Artikel 13
Indien de opdrachtgever niet aan enige verplichting voldoet krachtens dit Reglement en deze Algemene 
Voorwaarden of bij nadere overeenkomst aan hem opgelegd, heeft CNB het recht al hetgeen de opdrachtgever uit 
welken hoofde ook aan haar verschuldigd is terstond en voor het geheel op te eisen. CNB is bevoegd ter voorkoming 
van een omslagregeling als bedoeld in artikel 11 van dit Reglement van haar opdrachtgevers/debiteuren inzage te 
verlangen in de relevante financiële jaarstukken, tot welke inzage opdrachtgevers verplicht zijn medewerking te 
verlenen alsmede van de desbetreffende opdrachtgevers/debiteuren te haren genoegen voldoende zekerheid voor 
de nakoming van hun verplichtingen te verlangen waar tegenover deze opdrachtgevers op vordering van CNB tot het 
stellen van zekerheid verplicht zijn. Kosten aan het stellen van zekerheid verbonden zijn voor rekening van de 
opdrachtgever.

Ook nadat zekerheid is gesteld zijn opdrachtgevers/debiteuren verplicht op eerste vordering van CNB aanvullende 
zekerheid te stellen, waardoor nakoming van aangegane verplichtingen gewaarborgd wordt. Indien naar aanleiding 
van een verstrekte opdracht door CNB door openbare verkoop een overeenkomst tot stand wordt gebracht behoudt 
CNB zich uitdrukkelijk de eigendom van de betrokken goederen voor totdat de koopprijs daarvan, te vermeerderen 
met kosten, rente en boete, volledig door de koper(s) is voldaan.

Indien naar aanleiding van een aan CNB verstrekte opdracht tot tussenkomst en bemiddeling een overeenkomst tot 
stand wordt gebracht behouden de opdrachtgever/verkoper en/of de opdrachtgever/contractteler zich uitdrukkelijk de 
eigendom van de te leveren goederen voor en zal overdracht van goederen slechts plaatsvinden onder de 
voorwaarde, dat de daarvoor te leveren financiële contraprestatie incl. eventuele kosten, boete en rente volledig aan 
CNB is voldaan. Totdat de voorwaarde van betaling aan CNB is vervuld is het risico voor waardevermindering der 
goederen, ziekte, tenietgaan alsmede het risico van schade in de meest ruime zin des woords voor de partij aan wie 
overdracht van de betrokken goederen na vervulling van de in dit artikel omschreven voorwaarde van betaling zal 
plaatsvinden.

Zolang de eigendom van de afgeleverde goederen niet op de opdrachtgever/koper en/of de 
opdrachtgever/contractgever over is gegaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan een derde enig ander 
recht daarop verlenen. Op afgeleverde goederen die door betaling in eigendom van de opdrachtgever/koper en/of de 
opdrachtgever/contractgever zijn overgegaan en zich nog in handen van laatstgenoemden bevinden, behoudt de 
opdrachtgever/verkoper c.q. de opdrachtgever/contractteler zich hierbij reeds nu vooralsdan alle rechten voor als 
bedoeld in artikel 237 boek 3B.W. tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 92 lid 2 boek 3 
B.W. opgenoemde, die de opdrachtgever/verkoper en/of de opdrachtgever/contractteler uit welken hoofde dan ook 
nog tegen de opdrachtgever/koper c.q. contractgever mocht hebben.

De opdracht aan CNB tot tussenkomst en bemiddeling houdt in een onherroepelijke volmacht aan CNB van de 
opdrachtgever/verkoper om onverwijld alle maatregelen te nemen -rechtsmaatregelen daaronder begrepen- om niet 
overeenkomstig artikel 8 van dit Reglement betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd de verplichting van 
de opdrachtgever/verkoper zelf om zijn eigendomsrechten geldend te maken. Indien CNB bij een door tussenkomst 
en bemiddeling tot stand gekomen onderhandse overeenkomst de koopprijs c.q. de financiële tegenprestatie op 
grond van artikel 9 van dit Reglement heeft uitbetaald houdt de opdracht tot tussenkomst en bemiddeling tevens in 
een onherroeplijke lastgeving en volmacht om de door de opdrachtgever/verkoper op grond van zijn 
eigendomsvoorbehoud teruggenomen goederen opnieuw te verkopen en de opbrengst daarvan in mindering te doen 
strekken op de vordering, die CNB uit hoofde van de tot stand gebrachte transactie tussen de betrokken 
opdrachtgever/verkoper en opdrachtgever/koper volgens de artikelen 8 en 15 van dit Reglement heeft.

Indien de opdrachtgever/koper c.q. contractgever met de nakoming van zijn betalingsverplichting jegens CNB tekort 
schiet of de opdrachtgever/verkoper c.q. contractteler goede grond geeft te vrezen, dat hij in die verplichting zal 
tekort schieten, is de verkoper/contractnemer gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te 
nemen. Na terugneming zal de opdrachtgever/koper c.q. contractgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, 
welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs c.q. contractprijs, verminderd met de op de 
terugneming te vallen kosten.
FUST
Artikel 14
a. 	Opdrachtgevers kunnen in het kader van de uit de met of door tussenkomst en bemiddeling van CNB tot 
stand gekomen of nog te sluiten overeenkomst voortvloeiende leveringsverplichtingen gebruik maken van fust, dat -
zolang de voorraad strekt- op de in de volgende leden van dit artikel gestelde voorwaarden ter beschikking wordt 
gesteld door de Beheerstichting “Fustpool Bloembollenveilingen”, welke Stichting verder als Fustpool zal worden 
aangeduid. Indien een opdrachtgever voor de uitvoering van zijn leveringsverplichting zijn recht uitoefent om gebruik 
te maken van het hiervoor 	omschreven fust is ook de ontvangende opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden 
waaronder dit fust ter beschikking wordt gesteld.

b. 	Het hierboven sub a aangeduide fust wordt door de Fustpool ter beschikking gesteld onder de voorwaarden 
die zijn vastgelegd in het Reglement Beheerstichting “Fustpool Bloembollenveilingen”, welk Reglement hieronder sub 
c volledig is overgenomen en deel uitmaakt van het CNB-Reglement.

c. 	Reglement Beheerstichting “Fustpool Bloembollenveilingen”

	

Begripsbepalingen:
Artikel I

a. 	Indien in onderstaand Reglement wordt gesproken van de “Fustpool” wordt hiermede bedoeld de 
Beheerstichting “Fustpool Bloembollenveilingen”, gevestigd en kantoor- houdende aan de Grevelingstraat te Lisse.

b. 	Indien in onderstaand Reglement wordt gesproken van “fust”, dient hieronder te wor-den verstaan de aan de 
in sub a van dit artikel omschreven Fustpool in eigendom toebehorende kratten, uitgevoerd in zandkleurige, 
roodbruine of oranje kleur, alsmede andersoortig door de Fustpool uitgegeven verpakkingsmateriaal.

c. 	Indien in onderstaand Reglement wordt gesproken van “de deelnemende bedrijven”, dienen hieronder te 
worden verstaan de Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (B.A.) (CNB), de besloten vennootschap 
Hobaho B.V. (HOBAHO) en de besloten vennootschap Bloembollenbureau Cebeco B.V. (Bloembollenbureau 
Cebeco), allen 	gevestigd te Lisse. 

d. 	Indien in onderstaand Reglement wordt gesproken van “depothouder” wordt hieronder verstaan een door de 
sub a omschreven Fustpool aangestelde persoon of aangewezen bedrijf, waar op de in dit Reglement gestelde 
voorwaarden, fust van genoemde Fustpool wordt uitgegeven of ingenomen, waaronder ook de vestigingen van 
CNBen HOBAHO.

e. 	Indien in onderstaand Reglement wordt gesproken van “transactie” dient hieronder te worden verstaan een 
aan de deelnemende bedrijven verstrekte opdracht tot openbare verkoop of een door tussenkomst en bemiddeling 
van de In- en Verkoopbureaus van voornoemde bedrijven tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot 
bloembollen of aanverwante artikelen.

f .	Onder “gebruiker” dient te worden verstaan, degene die fust van de Fustpool heeft ontvangen om in het kader 
van een met of door tussenkomst en bemiddeling van de deelnemende bedrijven tot stand gekomen transactie 
partijen bloembollen of aanverwante artikelen aan of af te leveren. 

g.	Onder “opvolgend gebruiker” wordt verstaan, degene die ingevolge een met of door tussenkomst en 
bemiddeling van de deelnemende bedrijven tot stand gekomen transactie in fust van de Fustpool geleverd krijgt. 
Indien de opvolgend gebruiker dit fust op zijn beurt gebruikt voor de uitvoering van een met of door tussenkomst en 
bemiddeling van genoemde deelnemende bedrijven tot stand gekomen transactie wordt hij aangemerkt als 
“gebruiker” in de zin als hierboven onder lid f van dit artikel omschreven. Hetzelfde geldt wanneer het fust door de 
opvolgend gebruiker wordt aangewend voor aanvoer van partijen bloembollen of aanverwante artikelen naar de 
	deelnemende bedrijven.

h. 	Dit Reglement kan worden aangehaald als Reglement Beheerstichting “Fustpool Bloembollenveilingen”. Een 
exemplaar van dit Reglement ligt voor een ieder ter inzage ten kantore van de Fustpool aan de Grevelingstraat 1 
(Postbus 93, 2160 AB) te Lisse. Tevens kan dit Reglement op verzoek aan belanghebbenden worden toegezonden.

Artikel II

Doel van het fust

De Fustpool stelt het fust uitsluitend ter beschikking voor uitvoering van de in artikel I sub e omschreven transacties, 
te weten: 
a. 	een opdracht aan de deelnemende bedrijven tot openbare verkoop; 
b. 	een aankoop in een door de deelnemende bedrijven te houden veiling; 
c. 	voor het uitvoeren van door tussenkomst en bemiddeling van de deelnemende be-
	drijven afgesloten overeenkomsten. 
Het fust is op de in dit Reglement omschreven voorwaarden verkrijgbaar bij het Centrale depot van de Fustpool te 
Lisse en bij de depothouders.

Artikel III

De gebruiker

Degene die van het fust gebruik wenst te maken, dient dit fust in ontvangst te nemen tegen een door hem te 
verstrekken fustbon. Deze bonnen zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het kantoor van de Fustpool en bij de 
depothouders. 
De door de gebruiker in te vullen en te ondertekenen fustbon vermeldt, naast naam en adres van de ontvanger, i.c. 
gebruiker, de hoeveelheid fust en de datum van afgifte. 
De betreffende bon wordt mede ondertekend door de vertegenwoordiger van de Fustpool of door de betrokken 
depothouder.

Artikel IV

Gebruiksgeld

De gebruiker is, per transactie, een door de Fustpool vastgesteld gebruiksgeld per krat verschuldigd, dat door de 
deelnemende bedrijven voor de Fustpool wordt ingehouden op het verkoopbedrag, in casu de verkoopfactuur. Het 
tarief zal door de Fustpool kenbaar worden gemaakt door publicaties in de periodieken van CNB en HOBAHO.

Artikel V

Fusthuur

Naast het gebruiksgeld is de gebruiker met ingang van de negende kalenderdag na de dag van ontvangst van het 
fust huur verschuldigd, conform artikel Vl van dit Reglement. Voor de opvolgend gebruiker gaat de huur in op de 
dertiende kalenderdag na de dag van ontvangst, conform artikel Vll van dit Reglement. De in rekening te brengen 
huur per krat per dag zal door de Fustpool kenbaar worden gemaakt door publicaties in de periodieken van CNB en 
HOBAHO. Tegoeden van gebruikers of opvolgend gebruikers welke uitsluitend zijn ontstaan door teruglevering van 
fust binnen de in artikel Vl en Vll van dit Reglement genoemde respijttermijn van respectievelijk acht en twaalf 
kalenderdagen kunnen slechts met in hetzelfde boekjaar van de Fustpool in rekening gebrachte huur worden 
verrekend en nimmer worden uitbetaald of tot enig vorderingsrecht aanleiding geven. Het boekjaar van de Fustpool 
loopt van 1 juni t/m 31 mei van het jaar daaropvolgend.

Artikel VI

Respijtdagen voor de gebruiker

Indien de gebruiker binnen acht kalenderdagen na ontvangst het in het kader van een met of door tussenkomst en 
bemiddeling van de deelnemende bedrijven tot stand gekomen transactie gebruikte fust doorzendt aan een 
opvolgend gebruiker en daarvan op de dag van verzending schriftelijk kennis geeft aan de administratie van de 
Fustpool, zal de gebruiker geen huur in rekening worden gebracht.

Een aan de deelnemende bedrijven verzonden leveringsnota, waarop naast de afnemer het aantal kratten en de 
leveringsdatum is vermeld, volstaat als schriftelijke kennisgeving, evenals een aanvoernota voor de hier genoemde 
bedrijven. Voldoet de gebruiker niet aan deze voorwaarden, dan blijft hij voor de volle huur aansprakelijk tot de dag, 
waarop de Fustpool of een depothouder het fust heeft terugontvangen, of tot de dag waarop hij, volgens schriftelijke 
kennisgeving, het fust aan een opvolgend gebruiker heeft verzonden.

Artikel VII

Respijtdagen voor de opvolgend gebruiker

Indien de opvolgend gebruiker het van een gebruiker ontvangen fust binnen twaalf kalenderdagen na die ontvangst 
bij de Fustpool of bij een depothouder inlevert, zal hem geen huur in rekening worden gebracht. Voldoet de 
opvolgend gebruiker niet aan deze voorwaarde, dan blijft hij voor de volle huur aansprakelijk tot de dag, waarop de 
Fustpool of een depothouder het fust heeft terugontvangen, of tot de dag waarop hij het fust heeft gebruikt voor een 
leverantie, als bedoeld in artikel IX van dit Reglement.
Artikel VIII

Inlevering fust

De verantwoordelijkheid voor de inlevering van het fust ligt bij de gebruiker c.q. de opvolgend gebruiker. Degene, die 
leeg fust bij het Centrale Depot van de Fustpool of bij een depothouder inlevert, dient hiervoor als bewijs een door de 
vertegenwoordigers van de Fustpool of een depothouder ondertekende fustbon te kunnen overleggen.

Artikel IX

Doorlevering van fust door de opvolgend gebruiker

De opvolgend gebruiker is gerechtigd het fust dat hij heeft ontvangen, te gebruiken voor transacties als omschreven 
in artikel II. Vanaf de datum waarop de opvolgend gebruiker zelf heeft aangevoerd of heeft geleverd in het fust dat hij 
van een eerdere gebruiker heeft ontvangen, wordt de opvolgend gebruiker door de Fustpool als gebruiker 
aangemerkt en wordt hij aan de Fustpool gebruiksgeld verschuldigd, zoals bepaald in artikel IV van dit Reglement, 
terwijl eveneens het in artikel Vl van de ten aanzien van de voor de gebruiker geldende respijtdagen van 
overeenkomstige toepassing is. 

Artikel X

Boetebeding

Degene die het fust gebruikt voor andere doeleinden, dan omschreven in artikel II van dit Reglement, maakt misbruik 
van dit fust en is aan de Fustpool een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van ƒ 2,50 per krat .

Artikel XI

Eigendom, risico en aansprakelijkheid

Het fust is onvervreemdbaar eigendom van de Fustpool, die op eerste vordering haar fust kan terugeisen en afgifte 
daarvan kan verlangen. Opdrachtgevers, gebruikers of opvolgend gebruikers zijn verplicht aan deze afgifte 
medewerking te verlenen en alle aanwijzingen van de Fustpool of haar vertegenwoordigers bij teruggave van het fust 
op te volgen. Het risico van verloren gaan of beschadiging van door de Fustpool ter beschikking gesteld fust is voor 
rekening van de gebruiker c.q. opvolgend gebruiker.

Fust dat vóór 1 mei van een bepaald jaar door de gebruiker c.q. opvolgend gebruiker is ontvangen, dient uiterlijk 31 
mei daarop volgend ingeleverd te zijn. Indien de gebruiker c.q. de opvolgend gebruiker ten aanzien hiervan in 
gebreke blijft, wordt het fust geacht verloren te zijn gegaan en is de Fustpool gemachtigd het fust tegen de 
vervangingswaarde aan de gebruiker c.q. opvolgend gebruiker in rekening te brengen.
Artikel XII

Betaling

Betalingen van aan de Fustpool verschuldigde bedragen kunnen rechtstreeks geschieden door overmaking op de 
giro- of bankrekening van de Fustpool. De deelnemende bedrijven hebben echter te allen tijde het recht krachtens 
subrogatie als bedoeld in artikel 150 lid d. boek 6 van het Burgerlijk Wetboek de vordering van de Fustpool op 
gebruiker en opvolgend gebruiker door betaling aan de Fustpool over te nemen en deze vervolgens te verrekenen. 
Indien verrekening als hiervoor omschreven heeft plaatsgevonden, is de gebruiker c.q. opvolgend gebruiker jegens 
de Fustpool gekweten en zal de Fustpool uit hoofde van de hiervoor omschreven door verrekening teniet gegane 
vorderingen niets meer te vorderen hebben .

Artikel XIII

Reclames

Reclames op de door de Fustpool vervaardigde en aan gebruiker c.q. opvolgend gebruiker toegezonden overzichten 
en nota’s of op de door de depothouder verstrekte gegevens dienen binnen veertien kalenderdagen na verzending 
van de hiervoor omschreven bescheiden duidelijk omschreven en gespecificeerd bij de administratie van de Fustpool 
ingediend te worden .

Artikel XIV

Geschillen

Alle geschillen, welke in verband met het door de Fustpool ter beschikking gestelde fust mochten ontstaan tussen de 
Fustpool enerzijds en de fustgebruikers c.q. opvolgend gebruikers anderzijds, zullen met uitsluiting van de Burgerlijk 
Rechter worden beoordeeld door het Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel, ingesteld door de Koninklijke 
Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur te Hillegom.
RENTE, BOETE EN KOSTEN
Artikel 15 
Indien opdrachtgevers hun opeisbare vorderingen niet op de dag van opeisbaarheid voortvloeiende uit artikel 8 van 
dit Reglement voldoen, zijn zij in verzuim zonder dat een bevel of enige andere vorm van in gebrekestelling is vereist. 
Vanaf het moment van de opeisbaarheid van het door de opdrachtgever aan CNB verschuldigde bedrag is aan CNB 
een rente verschuldigd gelijk aan het percentage van de wettelijke rente over het niet voldane bedrag tot aan de dag 
van betaling. Daarnaast wordt de in verzuim zijnde opdrachtgever aan CNB een boete verschuldigd van 15% over 
het op de betrokken betaaldatum niet overeenkomstig artikel 8 van dit Reglement aan CNB betaalde bedrag . Indien 
CNB het nodig acht rechtskundige bijstand in te roepen terzake van incasso van haar vordering of van enig geschil, 
dat zij met de opdrachtgever mocht hebben, is zij bevoegd de kosten daarvan ten laste van die opdrachtgever te 
brengen. Deze kosten bedragen minimaal 15% van een te incasseren hoofdsom beneden ƒ 20.000,- en 10% van het 
te incasseren bedrag indien de hoofdsom hoger is dan ƒ 20.000,-, met een minimum van ƒ 3.000,-. 
GESCHILLEN
Artikel 16 
Alle geschillen - met uitzondering van geschillen met betrekking tot vaste planten en boomkwekerijprodukten - die 
naar aanleiding van aan haar verstrekte opdrachten ten gevolge van door of door tussenkomst van CNB gesloten 
overeenkomsten mochten ontstaan tussen CNB en haar wederpartijen of tussen opdrachtgevers onderling, zullen 
worden beslecht door het Scheidsgerecht ingesteld door de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor 
Bloembollencultuur te Hillegom, mits:

a. 	één van de opdrachtgevers ten tijde van het aangaan van de in geschil zijnde over-eenkomst lid van de 
Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur was;
b. 	indien een niet-lid van de hierboven sub a omschreven vereniging partij is bij een in geschil zijnde 
overeenkomst, dat niet-lid ten tijde van het aangaan van deze overeenkomst in Nederland woonachtig of gevestigd 
was;
c. 	indien een niet-lid partij is bij een in geschil zijnde overeenkomst, de vordering wordt ingesteld door het lid als 
eiser, tegen het niet-lid, behalve wanneer het betreft een vordering in reconventie, die in rechtstreeks verband staat 
tot een door een lid tegen een niet-lid ingestelde vordering, in welk geval een zodanige vordering in reconventie door 
een niet-lid ingesteld door het Scheidsgerecht evenzeer wordt berecht;
d.	niet het vermogen voor beroep is voorbehouden.

Een opdrachtgever die geen lid is van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur kan een 
vordering terzake van een in geschil zijnde overeenkomst of nadere overeenkomst tegen een lid van de Koninklijke 
Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur instellen bij de gewone rechter, die tot de berechting daarvan 
bevoegd is, tenzij het lid voordien een vordering terzake van die overeenkomst of nadere overeenkomst bij het 
Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel heeft ingesteld. De burgerlijk rechter is evenzeer bevoegd tot berechting 
van een door het lid in te stellen vordering in reconventie, die in rechtstreeks verband staat tot de door het niet-lid 
ingestelde vordering.

Geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten met betrekking tot vaste planten en boomkwekerijproducten zullen 
met uitsluiting van de burgerlijk rechter worden beslecht door het Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij, zetelende te 
‘s-Gravenhage.
Artikel 17
Indien het hierboven in artikel 16 genoemde Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel in een geschil tussen CNB 
en haar contractuele wederpartij dan wel opdrachtgevers onderling niet bevoegd is, zal uitsluitend de absoluut 
bevoegde rechter in het Arrondissement Haarlem van het betrokken geschil kennisnemen. Zolang het geschil niet 
definitief is beslist, hetzij in der minne, hetzij door een (Scheids)rechterlijke uitspraak, is CNB bevoegd betaling op te 
schorten en/of door haar gedane betalingen terug te vorderen, onverminderd de verplichting van de debiteur tot 
betaling.
OPENBARE VERKOPEN
Artikel 18 
CNB veilt op eigen naam als verkoopster bij opbod en afslag of één van beide.
Artikel 19 
De te veilen goederen worden zoveel mogelijk in een catalogus opgenomen onder nummer. CNB heeft het recht 
twee of meer nummers in veiling te combineren of nummers te splitsen.
Artikel 20 
De opdrachtgevers tot veilen van droge bloembollen en andere goederen zijn verplicht er voor te zorgen dat voor een 
door CNB te bepalen tijdstip de juiste en volledig ingevulde aanvoerlijsten die door CNB worden ter beschikking 
gesteld, benevens de te veilen goederen zelf, in de door CNB aangewezen gebouwen aanwezig zijn.
Artikel 21 
Geveild wordt onder de navolgende bedingen: 
a. 	CNB behoudt zich het recht van eerste en tweede woord van de afslag voor. 
b. 	CNB heeft het recht om ieder bod of iedere mijning te weigeren het geveilde aan de hoogste bieder of mijner 
niet te gunnen, zelfs al mocht aan deze reeds een nota of koopbewijs zijn afgegeven, nummers op te houden of 
onverkocht te laten, alles zonder opgave van redenen en zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.
c. 	Indien de veilingmeester of afslager zich vergist of meerdere personen tegelijkertijd mochten bieden of mijnen 
of door mechanische of elektronische storingen of op enige 	andere wijze naar het oordeel van CNB omtrent de 
toewijzing onzekerheid mocht bestaan, komt er geen transactie tot stand en kunnen de betreffende nummers 
opnieuw in veiling worden gebracht, alles op de wijze te bepalen door CNB en zonder dat zij in enig opzicht 
aansprakelijk kan worden gesteld, ook al zouden de goederen de gebouwen van de bedrijven reeds hebben verlaten.
d. 	Indien een koper terstond en ten genoegen van de veilingmeester kan aantonen dat hij zich in het nummer 
van het geveilde heeft vergist, kan de veilingmeester de tot stand gebrachte overeenkomst annuleren en het nummer 
opnieuw in veiling brengen. 
e. 	Zodra de goederen zijn aangevoerd heeft CNB het recht deze naar haar keuze openbaar of onderhands te 
verkopen. 
f. 	CNB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de op haar terreinen of in haar gebouwen aangevoerde of 
opgeslagen goederen, noch voor de behandeling daar-van door haar personeel, blijvende alle schaden, die aan c.q. 
door die goederen mochten ontstaan voor risico van de aanvoerder c.q. koper voorzover CNB dit risico niet heeft 
overgenomen. Overneming van enig risico vindt plaats doordat CNB voor dat risico een verzekeringsovereenkomst 
aangaat en strekt niet verder dan tot de dek-king die die overeenkomst geeft. Het afgeven van goederen welke zich 
bevinden in de gebouwen of op de terreinen van CNB geschiedt uitsluitend door het personeel van CNB. 
g. 	Indien een opdracht door CNB wordt geannuleerd of door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is de 
opdrachtgever verplicht de bij CNB aangevoerde goederen binnen 24 uur na annulering of intrekking weg te halen, 
onverminderd het recht van CNB om deze goederen na verloop van bedoelde termijn op kosten van de 
opdrachtgever bij hem te doen terugbezorgen. 
h. 	Behoudens bijzondere bedingen als in de catalogus vermeld of mondeling door de veilingmeester voor de 
inzet van een nummer kenbaar gemaakt, wordt voetstoots geveild.
i. 	CNB behoudt zich tegenover opdrachtgevers het recht voor om ook dan wanneer zij krachtens de bepalingen 
van dit Reglement of uit hoofde van aanvullende bijzondere bepalingen -waaronder begrepen het door CNB zelve 
gestelde beding dat voetstoots wordt geveild en de bedingen die de opdrachtgever zelf bij de aanvoer heeft gesteld- 
	hiertoe niet gehouden is, toch op gronden van billijkheid waarvan de beoordeling uitsluitend aan CNB staat 
van een beroep op de desbetreffende voorwaarden of bepalingen af te zien en reclames te aanvaarden. 
	Indien CNB termen aanwezig acht de vorige alinea van dit lid toe te passen, zal het-geen CNB mocht 
beslissen bindend zijn voor de opdrachtgever in zijn verhouding tot CNB en de wederpartij ook indien CNB besluit de 
koop geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te bepalen of enige regeling te treffen. De opdracht-
gever is gehouden het bedrag der schadevergoeding en de reeds ontvangen koop-penningen of andere vergoeding 
aan CNB te restitueren. 
	Indien de opdrachtgever terzake van een koop een arbitraal of ander vonnis tegen CNB mocht verkrijgen, zal 
de betrokken opdrachtgever CNB te dien aanzien volledig vrijwaren. 
j. 	CNB zal eventuele reclames zo spoedig mogelijk afwikkelen zonder echter aan enige termijn gebonden te 
zijn. Indien de reclame resulteert in een terugzending van goederen aan CNB, geeft deze van de ontvangst zo 
spoedig mogelijk kennis aan de opdrachtgever. CNB is gerechtigd de betrokken goederen opnieuw in veiling te bren-
gen of te vernietigen tenzij de opdrachtgever binnen drie dagen na kennisgeving de goederen bij CNB heeft 
weggehaald.
k. 	CNB is niet aansprakelijk voor afwijkingen tussen de geveilde hoeveelheden, maten, gewichten en de 
werkelijke hoeveelheden, maten en gewichten van de aanwezige goederen. Bij verschil zal de koopsom naar 
evenredigheid worden vermeerderd of verminderd. Verschillen moeten worden geconstateerd op het moment, dat de 
goederen de gebouwen of terreinen verlaten waar zij zich ten tijde van de veiling bevonden. Bij later geconstateerde 
verschillen staat het CNB vrij al of niet op de reclame in te gaan. In alle gevallen zijn partijen aan de beslissing van 
CNB gebonden. 
l. 	Veilen op monster is toegelaten indien het aanwezige monster een duidelijk beeld van de te veilen goederen 
kan opleveren, zulks ter beoordeling van de veilingmeester. 	Totdat het verkochte is geaccepteerd door de koper 
blijft het monster ter beschikking van CNB. Alle op monster gekochte goederen dienen binnen een door CNB telken-
male te bepalen termijn franco geleverd te worden op een door CNB aan te geven adres bij gebreke waarvan CNB 
gerechtigd is alsnog nakoming dan wel ontbinding en schadevergoeding te vorderen. 
	Ingeval de koper binnen drie dagen na ontvangst der goederen bij CNB reclameert, dat het geleverde niet aan 
het monster voldoet, beslist CNB over de gegrondheid van de reclame in hoogste instantie. Indien CNB de reclame 
gegrond acht, dan kan zij de koop geheel of gedeeltelijk ontbinden of de koopprijs naar billijkheid verminderen. 
Indien daartoe aanleiding bestaat kan CNB tevens aan de koper ten laste van de opdrachtgever een door haar te 
bepalen schadevergoeding toekennen. 
m. 	Tegenover CNB staan de opdrachtgevers in voor de soortechtheid, gezondheid, hoeveelheid, maat en 
gewicht van de ten verkoop aangeboden goederen.
n. 	Al het verkochte is direct na toewijzing voor rekening en risico van de koper. De goederen moeten in 
ontvangst worden genomen direct na afloop van de veilingen tegen overgave van documenten en op tijdstippen als 
door CNB verlangd en aangegeven. Verzending aan het adres van koper en verpakking kan vanwege CNB 
plaatsvinden niet franco voor rekening en risico van de koper. Niet of naar het oordeel van CNB niet 	tijdig 
afgehaalde goederen kunnen voor rekening van de koper door CNB openbaar en onderhands worden verkocht 
zonder dat enige waarschuwing of aanmaning nodig is, waarbij de kopers worden geacht als opdrachtgevers tot 
verkoop op te treden. 
o. 	Opdrachtgevers mogen bij de aanvoer ter veiling schriftelijk minimumprijzen opgeven. 	Deze prijzen 
zullen slechts voor eenmaal veilen als richtprijzen worden beschouwd. Opgegeven minimumprijzen die de 
marktwaarde te boven gaan zijn voor CNB niet bindend. CNB zal zoveel mogelijk met de opgegeven prijzen rekening 
houden doch is 	niet aansprakelijk voor mindere opbrengst. 
p. 	Indien zieke of naar oordeel van CNB onverkoopbare goederen worden aangevoerd, is CNB gemachtigd deze 
namens en voor rekening en risico van de opdrachtgever aan deze te retourneren of die goederen te vernietigen 
onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor schade ontstaan door besmetting door die goederen 
van gebouwen, fust of andere goederen.
Artikel 22 
Behalve de in artikel 18 t/m 21 genoemde voorwaarden, voorzover toepasbaar, gelden voor veilingen van te velde 
staande gewassen en andere goederen die zich niet in de gebouwen van CNB bevinden nog de volgende 
voorwaarden: 
a. 	De opdrachtgevers zijn verplicht tot volledige medewerking tot het doen plaatsvinden van de veiling op de 
door CNB te bepalen tijdstippen. Voorts zijn zij verplicht de directie van CNB en de door haar aan te wijzen personen 
alsmede gegadigden op de percelen en in de gebouwen waar de te verkopen goederen zich bevinden toe te laten. 
b. 	In de gevallen waarin het de opdrachtgever tot verkoop niet mogelijk is op grond van omstandigheden die 
naar het oordeel van CNB overmacht opleveren, zijn leveringsplicht geheel of gedeeltelijk na te komen, kan CNB de 
gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden en zal de koper voorzover de koop is ontbonden, geen 
nakoming of schadevergoeding kunnen vorderen. Bij gedeeltelijke ontbinding van een 	koopovereenkomst uit 
dezen hoofde stelt CNB het door de koper te betalen bedrag vast aan de hand van de gegevens, die haar ten dienste 
staan en bij gebreke daarvan naar billijkheid. 
c. 	Al het verkochte is vanaf het ogenblik van toewijzing in de veiling voor rekening en risico van de koper, zonder 
enig verhaal op de opdrachtgever, die zich evenwel verplicht, indien het te velde staande gewassen betreft, deze als 
een goed kweker bij te houden en te verzorgen tot aan de opneming, welke tijdig naar gelang van het gewas moet 
geschieden. 
d. 	Het eigendom van de gewassen gaat over op het moment van rooien, onverminderd het bepaalde in artikel 
13. 
e.	Het rooien van de gewassen zal behoudens schriftelijke toestemming  van CNB geschieden op door CNB te 
bepalen dagen, die zij zullen publiceren in de vakbladen of aan de betrokkenen rechtstreeks schriftelijk zullen 
meedelen. Indien de kopers op enigerlei wijze in gebreke blijven met betrekking tot enige verplichting op grond van 
een koopovereenkomst of het in dit Reglement bepaalde, heeft CNB het recht de bol-len voor rekening en risico van 
kopers te laten rooien en op te slaan, dan wel de bol-len tot zich te nemen, onverminderd de verplichting van de 
kopers tot betaling van de kooppenningen en kosten dan wel de koopovereenkomsten te ontbinden en/of te 
vernietigen en/of als nietig te beschouwen, zulks met de gevolgen als in deze 	Reglementen en voorwaarden 
voorzien. 
f. 	Bij veilen van te velde staande gewassen is iedere reclame uitgesloten, behoudens de mogelijkheid van 
toepassing van artikel 21 i. 
g. 	CNB heeft het recht bij het rooien controle uit te oefenen.
ONDERHANDSE OVEREENKOMSTEN
Artikel 23 
Van elke onderhandse overeenkomst die door tussenkomst en bemiddeling van CNB tot stand wordt gebracht wordt 
als regel een schriftelijke bevestiging opgemaakt. Onder schriftelijke bevestiging in de zin van dit artikel dienen zowel 
met de hand geschreven als machinaal geschreven en/of voorgedrukte bevestigingen te worden verstaan.

Deze bevestiging bevat ten minste: 
a. 	de namen van de opdrachtgevers; 
b. 	mededelingen van de op de overeenkomst toepasselijke Reglementen en voorwaarden en eventuele 
bijzondere voorwaarden; 
c. 	de aard van de transactie; 
d. 	de te verrichten prestaties; 
e. 	Ieverings- en betalingscondities;
 f. 	eventuele van het Handelsreglement voor de Bloembollenhandel afwijkende bedingen.

Aan de opdrachtgevers wordt een exemplaar van de bevestiging uitgereikt of toegezonden. CNB heeft te allen tijde 
het recht een door haar opgemaakte bevestiging die naar haar oordeel een kennelijke vergissing bevat, zonder meer 
door een verbeterde te vervangen, of uitsluitend de wijziging en/of aanvulling aan opdrachtgevers schriftelijk te 
melden . Indien één van de bij een door tussenkomst en bemiddeling van CNB tot stand gebrachte overeenkomsten 
betrokken opdrachtgevers van mening is, dat de inhoud van de bevestiging niet juist is, dient hij binnen 7 dagen na 
de dagtekening ervan met een duidelijke vermelding van wat naar zijn mening de bevestiging wel had moeten 
inhouden aan CNB schriftelijk van de geconstateerde onjuistheid mededeling te doen. Bij accoordbevinding van een 
door een opdrachtgever verzochte rectificatie door CNB en de andere opdrachtgever wordt de onjuiste bevestiging 
door een verbeterde vervangen. Bij gebreke van een tijdig schriftelijk verzochte rectificatie of bij niet-
akkoordbevinding daarvan wordt de inhoud van de oorspronkelijke bevestiging als juist aangemerkt. Indien CNB 
bevestigingen heeft verzonden doch één der opdrachtgevers de ontvangst daarvan betwist kan geen der in de 
betrokken bevestiging genoemde partijen enig recht waaronder nadrukkelijk het recht op schadevergoeding jegens 
CNB daaraan ontlenen en sluit CNB aansprakelijkheid uit, tenzij het feit dat een bevestiging een opdrachtgever niet 
heeft bereikt een gevolg is van grove nalatigheid aan de zijde van CNB.
Artikel 24 
De door tussenkomst en bemiddeling van CNB met de opdrachtgevers tot stand gebrachte overeenkomsten zullen 
tussen partijen worden uitgevoerd wat betreft de levering en acceptatie mede overeenkomstig de algemene regelen 
die te dien aanzien in de betrokken Handelsreglementen - waaronder met name het Handelsreglement voor de 
Bloembollenhandel alsmede de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij Nederland - zijn gesteld, voor zover 
voornoemde Reglementen niet in strijd zijn met de bepalingen van dit CNB-Reglement. Onverminderd het bepaalde 
in de artikelen 16 en 17 van dit Reglement zijn geschillen met betrekking tot de kwaliteit van het geleverde en 
acceptatie van levering geschillen tussen opdrachtgevers, welke door deze opdrachtgevers zelf met elkaar zullen 
moeten worden opgelost. CNB verleent zo mogelijk haar bemiddeling om een minnelijke oplossing tot stand te 
brengen en in verband daarmede zullen bedoelde opdrachtgevers aan haar mededeling moeten doen van mogelijke 
reclames of andere moeilijkheden, die zich bij de uitvoering van een onderhandse overeenkomst voordoen.
Artikel 25 
Indien CNB het er voor houdt dat terzake van een door haar bemiddeling tot stand gebrachte overeenkomst één der 
partijen aan de andere partij enig bedrag schuldig is of wordt, is zij bevoegd om wanneer zij van eerstbedoelde partij 
enig bedrag onder zich heeft of krijgt dat bedrag daarop in mindering te brengen en te reserveren totdat omtrent de 
verschuldigdheid daarvan is beslist, hetzij in der minne, hetzij bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis. Een 
mogelijke vordering tot terugbetaling van kooppenningen of enig ander bedrag zal alleen tegen de contractuele 
wederpartij kunnen worden ingesteld en niet tegen CNB. 
Artikel 26 
Nadat het geleverde is aanvaard en geaccepteerd of voor aanvaard en geaccepteerd moet worden gehouden, wordt 
onverwijld door de betrokken partijen daarvan mededeling gedaan aan CNB onder nauwkeurige opgave van 
hoeveelheden, soorten, gewichten en maten. Indien niet binnen acht dagen na de overeengekomen leveringsdatum 
naar genoegen van CNB deze opgave schriftelijk is verstrekt, wordt de overeenkomst geacht te zijn uitgevoerd 
conform de bevestiging en heeft CNB het recht dienovereenkomstig koopsom en provisie te vorderen.
Artikel 27 
Bij verkoop op monster is de verkoper tegenover de koper volledig aansprakelijk voor het monster dat hij bij het 
verstrekken van de opdracht aan CNB ter beschikking stelt. CNB is niet verplicht de monsters in bewaring te nemen. 
CNB is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de getrokken monsters noch voor het behoud van de in bewaring 
genomen monsters.
LANDHUUR
Artikel 28 
Indien door tussenkomst en bemiddeling van CNB pachtovereenkomsten tot stand gebracht worden, zullen de 
wettelijk verplichte formaliteiten door pachter en verpachter zelf moeten worden vervuld, waaronder met name de 
aanvraag tot goedkeuring aan de Grondkamer. Uit het niet, onjuist of onvolledig vervullen van deze formaliteiten zal 
en kan voor CNB geen aansprakelijkheid, hoe ook genaamd, voortvloeien. Pachter en verpachter vrijwaren CNB in 
deze volledig. Het risico van wanbetaling is voor de betrokken verpachter/verhuurder conform het bepaalde in artikel 
10 d. in dit Reglement.
KWEKERSRECHTEN
Artikel 29 
Indien door tussenkomst en bemiddeling van CNB koopovereenkomsten tot stand worden gebracht betreffende 
goederen onderworpen aan kwekersrechten zal uitsluitend de betaling van de betreffende koopsom via CNB 
plaatsvinden. CNB is niet aansprakelijk voor het tot stand komen en naleven van licentiecontracten enz. De betaling 
van licentievergoeding zal, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, rechtstreeks tussen partijen plaatsvinden. 
In alle gevallen dragen partijen zelf het risico van wanbetaling voor deze licentievergoeding. 
Artikel 30
Afwijkende bedingen reclame betreffende zure bollen: 
Indien overeengekomen heeft koper het recht zure bollen te retourneren tot 1 oktober in het jaar van levering. De 
koopsom ondergaat dan een evenredige vermindering. Indien overeengekomen zal, nadat koper de partij heeft 
geaccepteerd, het zuurpercentage in onderling overleg tussen koper en verkoper worden vastgesteld tot uiterlijk 1 
oktober, waarbij de verplichting tot retourneren vervalt. De koopsom ondergaat dan een evenredige vermindering, 
welke in verhouding staat tot het gezamenlijk geconstateerde percentage zuur.
SLOTBEPALING
Dit Reglement treedt in werking met ingang van 1 juli 1995. Door inwerkingtreding van dit Reglement zijn alle vorige 
Reglementen - onverminderd hun gelding voor overeenkomsten gesloten vóór 1 juli 1995 - vervallen. Auteursrecht 
voorbehouden. Dit Reglement is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem.
CNB reglement en algemene voorwaarden


1 / 17

 

Geef mij de controle over de valuta van een natie en het maakt me niet meer uit wie de wetten maakt
Mayer Amschel Rothschild, 1743 - 1812

Wat Mr. Rothschild had ontdekt was de basisprincipe van macht, invloed en controle over mensen indien toegepast op de economie. Dat principe is 'wanneer je het verschijnsel macht voorwendt, zullen de mensen je die al snel geven'. Het denksysteem van (de elite achter) de overheid is ontwikkeld om de burger in de (eigen) val te laten lopen. De economie werd een systeem dat erop gericht was het onverantwoord handelen van overheden, bedrijfsleven en particulier te stimuleren door de geldkraan wijd open te zetten en het lenen van geld werd en wordt nu op grote schaal als de meest positieve daad aller tijden gepredikt.

 

Novacap Tulpenfraude, de extra betaling van Novacap aan SBC (421) (383) (140) (167) (221)

KAVB organiseert bijeenkomst SBC-ontwikkeling

Een vermoedelijk aanzienlijk aantal bollenbedrijven heeft kort geleden een brief ontvangen van Houthoff Buruma N.V. te Den Haag, een organisatie die juridische diensten verleent. Namens Mr. Muller, de curator in het SBC-faillissement, sommeert Houthoff Buruma N.V. de bollenbedrijven vóór 7 september a.s. bedragen (met wettelijke rente) terug te betalen die SBC ‘onverschuldigd of onverplicht' zou hebben betaald voor het leveren door die bollenbedrijven van bollen. Een aantal van deze bedrijven heeft de KAVB benaderd hierover.

De KAVB heeft inmiddels overleg gevoerd met de heer Venbroek, de jurist die de KAVB adviseert inzake de SBC-affaire. Geadviseerd wordt aan betrokkenen om de brief van Houthoff Buruma N.V. serieus te behandelen, relevante koopbriefjes e.d. te verzamelen en zich juridisch te laten bijstaan bij de afhandeling. Zoals ook eerder gebeurde in de nasleep van het SBC-faillissement heeft de KAVB besloten een informatiebijeenkomst te organiseren voor betrokken bedrijven. Deze bijeenkomst zal worden gehouden op vrijdag 25 augustus a.s. vanaf 14.30 uur in een van de zalen van Motel van der Valk, Geesterweg 1a te Akersloot.

Mr. Venbroek zal bij die bijeenkomst aanwezig zijn om achtergronden te schetsen en om vragen te beantwoorden. De geboden informatie kan relevant zijn voor het tijdig en verstandig afhandelen door bedrijven of hun juridische adviseur van de claim van Houthoff Buruma. Om tijdig een inschatting te kunnen maken van het aantal aanwezigen, verzoekt de KAVB geïnteresseerden zich telefonisch, per fax of per mail aan te melden (tel. 0252-536950, fax 0252-536951, e-mail kavb@kavb.nl .

 

LISSE – Een groot aantal bollenbedrijven in de omgeving van Lisse wordt gedwongen nog vóór het eind van komende week samen ruim E 64 miljoen terug te betalen aan het failliete handelshuis SBC. Dit handelshuis vormt de spil in een omvangrijke fraude met tulpenbollen.
        Curator Eelke Muller van het bankroete SBC uit Lisse sommeerde vele tientallen bedrijven om onterecht ontvangen gelden voor levering van bollen in 2003 terug te betalen. Hierdoor is grote paniek ontstaan in de bollensector, aangezien het voortbestaan van betrokken bedrijven op het spel staat.
       De aangeschreven bedrijven kregen de miljoenen destijds van SBC uitgekeerd voor hun levering van tulpenbollen, terwijl de kopers van de bewuste bollen van niets wisten en SBC dus weigerden te betalen. Hierdoor viel het handelshuis eind 2003 om. Vermoed wordt dat diverse van de aangeschreven bedrijven betrokken zijn bij een fraude waarbij vele tientallen miljoenen euro’s van ruim honderd particuliere beleggers achterover werd gedrukt.
       De gedupeerde investeerders, waaronder de miljonairs Cor Boonstra, Willem Sijthoff en Pieter Rijcke, staken gezamenlijk €85 miljoen in het beleggingsfonds Novacap. De miljoenen werden besteed aan termijntransacties in nieuwe tulpenrassen, maar al binnen enkele maanden bleek dat het fonds verstrikt was geraakt in een enorme oplichtingszaak, waardoor vrijwel alle investeringen in zakken van handelaren en schimmige vennootschappen in het buitenland verdwenen.

 

       De bollenbedrijven die nu gesommeerd worden, kwamen gisteren bijeen op initiatief van brancheorganisatie KAVB. „Gelukkig was de administratie van SBC een chaos, dus zal de curator er een harde dobber aan hebben om zijn vordering te bewijzen”, stelde mr. Venbroek, raadsman van de KAVB. Toch zei de jurist dat de bollenbedrijven zich moeten voorbereiden op langslepende juridische procedures. Een advocaat van een van de handelaren riep op om Novacap aansprakelijk te stellen voor de claims van de curator. „Die curator werkt vooral uit naam van Novacap en de kas van dat fonds dreigt leeg te raken, dus als daar een stapel verhaalacties binnenkomt, gaat het vuurtje vanzelf uit”, aldus de jurist.

 

 

De scepsis is groot in de bollenwereld. Windhandel en tulpomanie zijn de termen die bijna steevast vallen bij navraag bij deskundigen uit de bollenwereld, die overigens uit vrees voor juridische stappen niet met hun naam in de krant willen. Niemand gelooft dat je een jaar tijd 30 procent winst kunt halen met beleggingen in nieuwe soorten tulpen, zoals het beleggingsfonds Novacap Floralis voorspiegelt.

 

Beurstoezichthouder AFM is gisteren ingeschakeld bij een tulpenfraude. Beleggingsfonds Novacap Floralis zegt slachtoffer te zijn van gesjoemel door commissionairshuis SBC. Beleggers dreigen 85 miljoen euro te verliezen. Het beleggingsfonds Novacap Floralis heeft bij de politie aangifte gedaan wegens oplichting. De beheerders van het fonds, dat investeert in de ontwikkeling van nieuwe soorten tulpenbollen, vermoeden dat het commissionairshuis Sierteelt Bemiddelings Centrum (SBC) heeft gesjoemeld met een koopcontract. Ook de toezichthouder AFM is geïnformeerd over de vermoedens van fraude. Dat heeft een woordvoerster van het beleggingsfonds gisteren bevestigd. Novacap deed zaken met SBC, dat eerder deze week uitstel van betaling heeft gekregen. Novacap heeft ontdekt dat in elk geval één koopcontract rammelt. Het beleggingsfonds kocht tulpenbollen in de veronderstelling dat SBC daar een koper voor had geregeld. Inmiddels is gebleken dat die koop is afgeblazen, zonder dat SBC dit heeft doorgegeven. Gevolg is dat Novacap met een partij tulpenbollen zit. Het tulpenfonds haalde in mei 85,2 miljoen euro bij particuliere investeerders op. Het geld wordt via een fiscale voordeelregel in tulpenbollen gestoken. In de bollenstreek rond Lisse is de afgelopen jaren een nieuwe tulpenmanie ontstaan. Werden vijftien jaar geleden nog maar zo'n veertig tot tachtig nieuwe tulpensoorten aangemeld bij de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur, dat aantal groeit en groeit. Vorig jaar waren het er vierhonderd. Welke soorten uiteindelijk succesvol zijn, valt van tevoren voor niemand te voorspellen. Wie daarop veel geld zet, heeft blijkbaar geld teveel, zeggen diverse deskundigen. ''Je kunt ook naar het casino gaan, of een lot uit de loterij kopen,'' is de mening van de Sassenheimse kweker en narcissenveredelaar W. Leenen. Nog geen dubbeltje zou hij steken in het tulpenfonds Novacap Floralis. ''Maar als bij mij iemand op de stoep staat en een miljoen voor een nieuwe narcis biedt, dan zeg ik natuurlijk ook geen nee.'' De scepsis is groot in de bollenwereld. Windhandel en tulpomanie zijn de termen die bijna steevast vallen bij navraag bij deskundigen uit de bollenwereld, die overigens uit vrees voor juridische stappen niet met hun naam in de krant willen. Niemand gelooft dat je een jaar tijd 30 procent winst kunt halen met beleggingen in nieuwe soorten tulpen, zoals het beleggingsfonds Novacap Floralis voorspiegelt. Leenen, wiens opa al bollen veredelde als hobby, en vennoot is in een van de bekendste narcissenveredelaars, schetst hoe zijn bedrijf nieuwe soorten ontwikkelt: jaarlijks gaan 10.000 zaden de grond in, waarvan na een jaar of vijf bollen - de zogeheten eenlingen - ontstaan. Dan komt een eerste rigoureuze selectie: wat niet echt ergens op lijkt, gaat meteen weg. Met een stuk of tien nieuwe bollen gaat het bedrijf dan verder. Maar ook daarvan valt in de loop van de daaropvolgende jaren het leeuwendeel weer af. ''Als gemiddeld één soort per jaar de eindstreep haalt, mogen we in onze handen knijpen,'' zegt Leenen. Voor tulpen en andere bolgewassen is het verhaal in grote lijnen het zelfde. Of die ene bollensoort uiteindelijk een commercieel succes wordt, is wéér een ander verhaal. De weg naar de consument verloopt steeds vaker via de grote (supermarkt)ketens, die voor de levering van bollen en bloemen zaken doen met een klein aantal grote leveranciers. Het bedrag van 85 miljoen euro dat is ingelegd in Novacap Floralis slaat dan ook Leenen en alle andere geraadpleegde mensen met stomheid. De prospectus van Novacap Floralis biedt weinig duidelijkheid over de vraag hoeveel rendement een investeerder nu eigenlijk mag verwachten. Maar één ding wordt uit een bestudering duidelijk: die 30 procent wordt slechts onder aanzienlijk gunstiger omstandigheden behaald dan waarvan Novacap zèlf uitgaat. Bron: Het Parool, 29-11-2003

 

 

Doelstelling van het NovaCap Floralis Termijnfonds

is om het vermogen van het Fonds voor de participanten te beheren en een zo aantrekkelijk mogelijk resultaat voor hen te realiseren. De netto rendementsprognose bedraagt circa 30% over de inleg gedurende de looptijd van het Fonds. Om de doelstelling te bereiken zal het Fonds namens de deelnemers beleggen in vorderingen die ontstaan uit termijntransacties in tulpenbollen van nieuwe rassen. Met het resultaat van deze transacties zal het fondsvermogen groeien. De behaalde winst zal op een van te voren bepaald tijdstip aan participanten worden uitgekeerd in de vorm van een al dan niet tussentijdse winstuitkering en een liquidatie-uitkering aan het einde van de looptijd van het Fonds. Jaarlijks zal een nieuw termijnfonds opgericht worden. De verschillende fondsen worden aangeduid met het jaartal waarin het fonds afloopt. Het Fonds 2004 is in juni 2003 gesloten voor inschrijving. Naar verwachting zal het Fonds 2005 in het voorjaar van 2004 worden gestart. Voor elk fonds zal een vergunning voor beleggings-instellingen worden aangevraagd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Tevens zal voor elk fonds worden verzocht om een ruling van de belastingdienst voor de behandeling van de participatie in Box III (voor in Nederland woonachtige particulieren). In mei 2003 is door de AFM aan het Fonds 2004 een vergunning voor beleggings- instellingen verleend en is tevens een ruling door de belastingdienst verstrekt. Het Fonds 2004 is op 6 juni 2003 zeer succesvol gesloten. Afwikkeling vindt plaats op uiterlijk 011204. De informatie op deze website dient in samenhang te worden gelezen met het betreffende Informatiememorandum en de Financiële Bijsluiter. Voor het Fonds 2005 kunt u beide documenten kosteloos opvragen via deze website zodra de documenten kunnen worden gepubliceerd in 2004 

 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: NovaCap Floralis Termijnfonds Beheer BV
Heereweg 331 B te Lisse, Postbus 20, 2160 AA Lisse, tel: 0252-433 000, fax: 0252-433 009, e-mail: floralis@novacap.nl

Directie Beherend Vennoot

NovaCap Holding BV

Marco J.H.T. Vrijburg

franken@novacap.nl

vrijburg@novacap.nl

Hoe handelt u bij klachten?
U kunt zich met een klacht schriftelijk wenden tot de directie van NovaCap Floralis Termijnfonds Beheer B.V.:

NovaCap Floralis Termijnfonds Beheer B.V., Postbus 20, 2160 AA Lisse

 

Graag geven we u een korte omschrijving van de achtergrond van de markt waarbinnen het Fonds zich beweegt.

Het afgelopen decennium heeft de ontwikkeling van nieuwe tulpenrassen een ware vlucht genomen. Het ontwikkelen van nieuwe tulpenrassen is noodzakelijk omdat de oude, traditionele tulpenrassen door degeneratie ziektegevoeliger worden. Degeneratie treedt op doordat kwekers jaarlijks hun beste tulpenbollen aan broeiers in binnen- en buitenland verkopen. Broeiers zijn de partijen die de bollen voor commercieel gebruik aanwenden en dus bloemen kweken voor de consumentenverkoop. Daarnaast vragen consumenten in binnen-, en met name buitenland, om meer variëteit in de aangeboden (tulpen)bloemen. Deze vraag wordt weerspiegeld door de hogere prijs die op bloemenveilingen wordt betaald voor bloemen die relatief nieuw op de markt zijn. Teeltproces. Het ontwikkelen van nieuwe tulpenrassen is een arbeids- en kapitaalintensief proces, waarvoor kwekers partijen zoeken die dit willen financieren. Een vijftal professionele grote marktpartijen en ongeveer vierhonderd kwekers houden zich op dit moment bezig met de ontwikkeling van nieuwe tulpenrassen. Om de achtergrond van de financieringsbehoefte toe te lichten, volgt een nadere uitleg over het teeltproces. Nieuwe tulpenrassen komen tot stand door kruising of mutatie. Bij kruising duurt het gemiddeld 20 jaar voordat tulpenbollen zover geteeld zijn dat deze verkocht kunnen worden aan broeiers. Na 7 jaar ontstaat de eerste tulpenbloem waarna vermenigvuldiging kan plaatsvinden. Pas na 13 jaar van vermenigvuldiging zijn er voldoende bollen voor handen om aan broeiers te kunnen worden verkocht voor commercieel gebruik. Bij mutatie van tulpenbollen wordt het totale ontwikkelingsproces verkort met 7 jaar. Mutanten ontstaan onder invloed van omgevingsstraling en worden in het veld gevonden of bewust radioactief bestraald waardoor een nieuw (afgeleid) ras ontstaat. Het ontwikkelproces wordt verkort doordat er meteen een bloem is waarmee vermenigvuldiging kan plaatsvinden. Na 13 jaar zijn er voldoende bollen voor commercieel gebruik. Na 7 jaar vermenigvuldiging vanaf de eerste bloem kan pas bepaald worden of een nieuw ras geschikt is of sterk genoeg is voor commercieel gebruik. Na deze periode is de historie van de tulpenbollen bekend, waarbij van belang is:


het uiterlijk van de tulp;
de groeicapaciteit;
de handelbaarheid;
de ziektegevoeligheid;
de houdbaarheid;
de broeicapaciteit.

De structuur van het fonds is als volgt opgezet:

Het Floralis Termijnfonds heeft een exclusiviteitscontract met NovaCap Agricola BV met betrekking tot de overname van alle vorderingen die ontstaan uit termijntransacties in tulpenbollen van nieuwe rassen. Het Fonds heeft geen directe relatie met de kwekers en het teeltproces maar neemt alleen de vorderingen uit de termijntransacties over van Agricola. Agricola richt zich uitsluitend op de markt van nieuwe tulpenrassen van kruisingen in de leeftijd tussen 13 en 20 jaar oud en van mutanten in de leeftijd tussen 7 en 13 jaar oud. Agricola contracteert kwekers voor de aangekochte tulpenbollen, draagt zorg voor de kwaliteitscontrole en voldoet de noodzaklijke verzekeringspremies. Agricola houdt, via een onafhankelijke controleur/expert in de Raad van Toezicht, toezicht op de behandeling en verwerking van de tulpenbollen ter behoud van de kwaliteit van de tulpenrassen. Voor het telen van de aangekochte tulpenbollen contracteert Agricola minstens vijf te goeder naam en faam bekendstaande bollenkwekers, die op tenminste 25 locaties de bollen zullen kweken. Ieder aangekocht tulpenras wordt bij verschillende kwekers en locaties ondergebracht, zodat de kans dat een ras in zijn geheel teniet gaat wordt geminimaliseerd. Termijntransacties. Een termijntransactie bestaat uit een aankoop en levering op moment 0, een verkoop op moment 0 en levering (als gevolg van de verkooptransactie) op moment 1. De periode tussen moment 0 en moment 1 is het groeiseizoen. De bollen worden in deze periode geplant, geteeld en gerooid. Agricola besteedt deze handelingen uit aan kwekers die op contract voor Agricola kweken. Om het Agricola mogelijk te maken de aankooptransacties te financieren, koopt het Fonds de rechten op de termijnvorderingen volgend uit de verkooptransactie van Agricola (verkoop op moment 0 en levering op moment 1). Betaling door het Fonds vindt direct plaats (moment 0) bij aankoop van deze vordering. De opbrengst van de gekochte termijnvordering hangt af van de hoeveelheid bollen die geoogst kunnen worden in het jaar na aankoop (moment 1). De verkoopprijs van de op termijn verkochte bollen staat per termijntransactie vast. Agricola streeft naar een zo hoog mogelijke verkoopprijs. Agricola zal het van het Fonds ontvangen vermogen voor ten minste 85,5% besteden aan het afsluiten van termijntransacties. De overige 14,5% van het ontvangen vermogen zal worden besteed aan verschuldigde vakheffingen, commissies, verzekeringspenningen, royaltyvergoedingen, betalingen aan kwekers die op contract de tulpenbollen voor Agricola telen, lonen en salarissen, administratiekosten en een opslag voor risico en winst. Floralis Termijnfonds 2004. De aankooptransacties, de levering en de verkooptransacties aan Floralis Termijnfonds 2004, vinden plaats in de periode mei tot en met september 2003. De leveringen en de afrekeningen met de kopers vinden plaats in de maanden september tot en met november van 2004. De termijntransacties hebben dus een duur van maximaal 18 maanden. In verband met een betalingstermijn van 1 maand heeft de belegging in het Fonds een looptijd van 19 maanden. Het Fonds wordt na afwikkeling van alle gedane transacties geliquideerd en vereffend. Aan beleggers wordt in 2004, zonder daarbij een voorkeursrecht toe te kennen, de mogelijkheid geboden om te participeren in het volgende Fonds 2005 dat zal worden opgericht na verkrijging van de vergunning voor beleggingsinstellingen. 

 

Risico's en sisicospreiding binnen NovaCap Floralis Termijnfonds en alle betrokken partijen

 

Het rendement van de aangekochte termijnvorderingen zal afhangen van:

De groeifactor
Tulpenbollen vermenigvuldigen zich jaarlijks met een gemiddelde factor van ongeveer 2,4. Weersinvloeden, groeicapaciteit, kwaliteit van het betreffende ras, en wijze van behandeling zijn bepalend voor de groeifactor. De groeifactor van nieuwe tulpenrassen in de periode 2000 tot en met 2002 varieerde tussen factor 2,3 en 2,7.
De prijsval
Met prijsval bedoelt men de verkoopprijs per kilo van een partij bollen in de termijntransactie, uitgedrukt in een percentage van de aankoopprijs van die partij bollen één seizoen eerder. Hoe minder groot de prijsval hoe hoger het rendement op de termijntransactie.
De koper van de tulpenbollen van Agricola, die op termijn afneemt, ontvangt een korting op de marktprijs van de betreffende tulpenbollen. Hiertegenover staat dat deze koper een garantie afgeeft ter grootte van het aankoopbedrag van de bollen door Agricola op moment 0. Het SBC-Reglement voorziet in een kredietverzekering op de termijnvordering die Agricola heeft op haar koper, waarvan de rechten overgaan op het Fonds.
In onderstaand overzicht treft u het rendement van het Fonds (per participatie) aan bij verschillende scenario’s tussen groeifactor en prijsval (over alle te kopen tulpenrassen). Dit overzicht is niet bedoeld als begroting. Genoemde bedragen zijn euro’s, negatieve bedragen staan tussen haakjes ().
Het rendement is berekend exclusief de plaatsingsprovisie, deze bedraagt 1% over de deelname. Per participatie van € 100.000 wordt daarom € 1.000 plaatsingskosten in rekening gebracht.

 

De opbrengst per termijntransactie varieert, hierdoor wordt het resultaat van het Fonds beïnvloed

Om dit risico te beperken zal belegd worden in termijntransacties van minimaal 150 nieuwe rassen van tulpenbollen in de leeftijd tussen 13 en 20 jaar oud bij kruisingen en van 7 en 13 jaar oud bij mutanten. Tevens zullen de transacties circa 60 verschillende debiteuren betreffen.

Kredietrisico
Voor beleggers is een aantal kredietrisico’s gelimiteerd waardoor het maximale verlies gemiddeld 18,3% op hun belegging kan bedragen

Deze beperking van het verlies wordt gerealiseerd door de betalingsverplichting van de koper tot betaling van het oorspronkelijke aankoopbedrag, waarbij betalingszekerheid voor Agricola is gemaximaliseerd. Deze betalingsverplichting voor de koper vloeit voort uit het termijncontract.

Indien er sprake is van insolventie van de koper dan is de kredietverzekering van toepassing mits voldaan is aan de polisvoorwaarden. Indien kopers failliet zouden gaan en de bollen niet meer verkoopbaar blijken na het faillissement van een koper, kan de kredietverzekering worden aangesproken.

De hoogte van het rendement van het totale aantal termijntransacties waarvan het Fonds de rechten overneemt zal worden beïnvloed door de groeifactor van de tulpenbollen die onderwerp zijn van alle termijntransacties die via het Fonds lopen en de gemiddelde prijsval in de termijntransacties.

Groei
De levering van de bollen in het jaar na aankoop zou kunnen mislukken doordat een oogst (in hoeveelheid) niet de beoogde groeifactor heeft opgeleverd zoals verwacht tijdens het afsluiten van de termijntransactie. Dit risico wordt beperkt door de spreiding  over honderden termijntransacties en de betalingsstructuur waarbij de koper minimaal het oorspronkelijke aankoopbedrag zal vergoeden.

Teloorgang van de oogst
Door partijen tulpenbollen per ras te verdelen over verschillende kwekers met meerdere teeltlocaties wordt het risico van teloorgang van de oogst bij één enkele kweker geminimaliseerd. Een gelijktijdige overstroming van alle in de Flevopolder, Noord-Holland en Zuid-Holland gevestigde kwekersgronden zou de oogst teloor doen gaan. Het crashen van één of meerdere vliegtuigen op kwekersgronden zou de oogst deels teloor doen gaan.

Natuurrampen, oorlog, molest
Risico’s ten aanzien van oorlog, molest, nucleaire verschijnselen, natuurrampen kunnen niet worden verzekerd. De waarde van de beleggingen kan hierdoor tenietgaan.

Faillissementrisico
Er bestaat een risico dat de kopende partij in de termijntransactie gedurende de looptijd van het groeiseizoen failliet gaat, waardoor hij de bollen niet meer kan afnemen. Hiervoor is een kredietverzekering afgesloten, zodat zowieso het oorspronkelijke aankoopbedrag betaald wordt, voor zover aan de voorwaarden van deze verzekering is voldaan.

De schade-uitkering van de kredietverzekeraar is beperkt tot 40 keer de betaalde jaarpremie. Als een groot aantal kopers failliet zou gaan en de tulpenbollen niet meer wederverkoopbaar blijken, zou het kunnen voorkomen dat de dekking niet voldoende is om de volledige schade te dekken. Bij de beoogde omvang van het Fonds kan de maximum schade-uitkering begroot worden op ongeveer € 8.000.000.

Er bestaat een risico dat SBC, de bemiddelaar, failliet zou gaan. Agricola en het Fonds zouden dan rechtstreeks met de kopers de transacties kunnen afwikkelen.

Daarnaast bestaat het risico dat Agricola failliet zou gaan. Het risico dat Agricola failleert, houdt in dat Agricola haar leveringsverplichting aan de kopers niet zou nakomen, waardoor van de kopers geen betaling van de koopprijs kan worden afgedwongen.

Kredietverzekeraar
De Kredietverzekeraar die de aankooptransacties verzekert zou failliet kunnen gaan, zodat de aankoopbedragen in dat jaar niet kunnen worden verzekerd. De Kredietverzekeraar is echter onderdeel van een groot, te goeder naam en faam bekendstaand verzekeringsconcern met momenteel een double A rating van ratingbureau Fitch.

Marktrisico
Er bestaat een risico dat nieuwe tulpenrassen niet meer verhandeld zullen worden via de bollenmarkt in Lisse. Gezien de monopoliepositie van Lisse in de wereldwijde tulpenbollenmarkt wordt dit risico voor de komende jaren verwaarloosbaar geacht.

Er bestaat een prijsrisico wanneer de tulpenmarkt overspoeld wordt met nieuwe rassen. In dat geval zullen minder termijntransacties worden afgesloten omdat de prijsval tussen aan- en verkoopprijs dan te groot wordt.

Afwezigheid openbare markt voor termijntransacties
Voorafgaande aan de plaatsing van de participaties bij beleggers, heeft geen handel in de termijntransacties op een openbare markt plaatsgevonden. De markt wordt gemaakt door bemiddelaars; zij brengen partijen bij elkaar en sluiten één–op-één transacties af. Er bestaat geen zekerheid dat er een actieve handel in nieuwe tulpenrassen zal blijven bestaan. Gezien de steeds groter wordende vraag uit het buitenland, met name Japan en de US, wordt dit risico beperkt geacht.

Voor de termijntransacties geldt een betalingsverplichting van de koper voor het oorspronkelijke aankoopbedrag van de door Agricola gekochte en aan koper verkochte partij tulpenbollen. 

Via het SBC-Reglement wordt een kredietverzekering afgesloten waarbij betaling van het bedrag ter hoogte van de oorspronkelijke aankoopprijs en het uiteindelijke koopbedrag, is verzekerd ingeval van insolventie en vermoedelijke insolventie van de koper mits aan de polisvoorwaarden is voldaan.

Het handelsreglement van SBC voorziet in een kredietverzekering bij verzekeringsmaatschappij Coface Nederland te Breda, het Nederlandse kantoor van Allgemeine Kreditversicherung AG te Mainz, Duitsland. De beheerder ziet toe op premiebetaling door SBC.

Overige verzekeringen
Voor de tulpenbollen die via de termijntransacties verhandeld worden, zijn onderstaande verzekeringen afgesloten:
brandverzekering
diefstal
transport- en opslagverzekering
overige verzekeringen zoals vermeld in de Algemene voorwaarden van de Kredietverzekeraar.

 

Schematische weergave van de transactiestructuur binnen NovaCap Floralis Termijnfonds en alle betrokken partijen

NovaCap Agricola BV (Agricola)
NovaCap Agricola BV is de entiteit die de termijntransacties afsluit. NovaCap Floralis Termijnfonds CV neemt dus de vorderingen uit de termijntransacties van Agricola over. Agricola is een dochter van NovaCap Holding BV en Cornell BV Laatstgenoemde vennootschappen voeren tevens de directie over Agricola.

NovaCap Floralis Termijnfonds Beheer BV (beheerder)
NovaCap Floralis Termijnfonds Beheer BV is de besloten vennootschap die als beherend vennoot van de NovaCap Floralis Termijnfonds CV optreedt. Deze vennootschap is een 100% dochter van Agricola en bepaalt het beleid van de CV en beheert het vermogen.

NovaCap Floralis Termijnfonds CV (het Fonds)
NovaCap Floralis Termijnfonds 2004 CV is de commanditaire vennootschap waarin de beleggers via een participatie als commanditaire vennoten deelnemen. De CV heeft een besloten karakter zodat voor toetreding en vervanging van nieuwe participanten toestemming van alle participanten is vereist. De maximale duur van een fonds is negentien maanden. Het jaartal in de naam van het Fonds geeft het jaartal van afwikkeling aan.

Sierteelt Bemiddelings Centrum BV (SBC)
Het Sierteelt Bemiddelings Centrum BV is een van de drie commissionairs, die zich bezighouden met het bemiddelen in bollentransacties. SBC heeft zich bekwaamd in de bemiddeling van nieuwe tulpenrassen en is in dit segment marktleider. De commissionairs die bij SBC werken hebben een expertise opgebouwd, die in dit marktsegment noodzakelijk is om het potentiële commerciële succes van een tulp in te kunnen schatten. SBC heeft de afgelopen jaren bij vele (verzekerde) termijntransacties bemiddeld voor diverse marktpartijen om aan de financieringsbehoefte van het teeltproces te voldoen.

Agricola heeft een contract gesloten met SBC met betrekking tot termijncontracten in nieuwe tulpenrassen. Agricola sluit termijntransacties in nieuwe tulpenrassen dan ook via bemiddeling van SBC af.

 

Kenmerken De kenmerken van het Floralis Termijnfonds

Het Fonds biedt u een unieke mogelijkheid voor deelname in een veelbelovend, vernieuwend en hoogrenderend beleggingsproduct.
De netto rendementsprognose bedraagt circa 30% over uw inleg gedurende de looptijd van het Fonds.
Het deelnamebedrag bedraagt 100.000 euro per participatie (of een veelvoud daarvan).
De looptijd van de CV is maximaal 19 maanden. Termijnfonds 2004 loopt van 1 mei 2003 tot 1 december 2004 waarna uitkering aan participanten zal plaatsvinden. Het Fonds 2004 is in juni 2003 gesloten voor inschrijving. Elk jaar zal een nieuw fonds worden gestart voor het nieuwe seizoen. Het Fonds 2005 zal begin 2004 worden gestart.
Voor in Nederland woonachtige particulieren is fiscaal Box III van toepassing.
Er wordt een solide aankoop- en verkoopstrategie gehanteerd. Het Fonds belegt in vorderingen die minimaal 150 nieuwe tulpenrassen betreffen waarbij minimaal 60 debiteuren als tegenpartij van de termijntransacties optreden.
Het debiteurenrisico is afgedekt door een kredietverzekering.
Het maximale risico bedraagt 18,3% op uw inleg (niet verzekerbare calamiteiten daargelaten).
Het fonds werkt samen met SBC, een betrouwbare en ervaren commissionair. SBC is marktleider met grote expertise in de branche en gespecialiseerd in tulpen van nieuwe rassen.
Begrippenlijst
Agricola
NovaCap Agricola BV: de besloten vennootschap waarvan NovaCap Floralis Termijnfonds CV de vorderingen uit de termijntransacties overneemt.
 
Autoriteit Financiële Markten
De Autoriteit Financiële Markten is gedragstoezichthouder op de (AFM) financiële marktpartijen. Dat toezicht richt zich op drie doelstellingen:
het adequaat functioneren van de financiële markten;
het bevorderen van de zuivere verhouding tussen alle deelnemers aan de financiële markten, en in dat verband;
de bescherming van de consument.
Beheerder
NovaCap Floralis Termijnfonds Beheer BV: de besloten vennootschap die als beherend vennoot van het NovaCap Floralis Termijnfonds CV optreedt. Deze vennootschap bepaalt het beleid van de CV en beheert het vermogen.
 
Beherend Vennoot
Zie: Beheerder
 
Bewaarder
Stichting Bewaarder NovaCap Floralis Termijnfonds
 
Boekjaar
Het boekjaar van het Fonds loopt van 1 december tot en met 30 november.
 
(Bollen)kweker
Een commercieel agrarisch bedrijf dat zich toelegt op het telen (vermeerderen en bewerken) van (tulpen)bollen.
 
Broeier
Een commercieel bedrijf dat van opgeplante (tulpen)bollen bloemen trekt. De bloemen zijn bestemd voor de (consumenten)markt, en worden veelal via veilingen verhandeld.
 
Commanditair Vennoot
De participant of belegger: deze (rechts)persoon is een participant in het vermogen van de commanditaire vennootschap. Hij mag geen beheerdaden verrichten. Hij is slechts aansprakelijk voor de verplichtingen van de commanditaire vennootschap tot het bedrag van zijn inbreng conform artikel 20, lid 3 van het Wetboek van Koophandel.
 
Commanditaire Vennootschap (CV)
Een lichaam zonder rechtspersoonlijkheid op basis van een samenwerkingsovereenkomst ontstaan. De commanditaire vennootschap kent twee soorten vennoten: commanditaire vennoten en een beherend vennoot.
 
Fonds
NovaCap Floralis Termijnfonds 2004 CV: de commanditaire vennootschap waarin de beleggers via een participatie in het vermogen van de CV als commanditaire vennoten deelnemen. De CV heeft een besloten karakter zodat voor toetreding en vervanging van nieuwe participanten toestemming van alle participanten is vereist.
 
Groeifactor
De hoeveelheid geoogste bollen in kilogram gedeeld door de hoeveelheid opgeplante bollen in kilogram.
 
Kredietverzekeraar
Allgemeine Kreditversicherung Coface A.G., gevestigd te Mainz, Duitsland en medekantoorhoudend te Amsterdam en Breda, Nederland, handelend onder de naam Coface Nederland, die de door het Fonds aangekochte vorderingen uit hoofde van de termijntransacties tegen het risico van insolventie verzekert.
 
Kredietverzekering
De verzekering van de vorderingen uit hoofde van de termijntransacties tegen het risico van insolventie die door de Kredietverzekeraar wordt afgegeven tegen premiebetaling op grond van de polis die via het SBC-Reglement wordt afgesloten.
 
Liquidatiebalans
Het Fonds kent een bepaalde looptijd van 19 maanden (van 1 mei 2003 tot en met 30 november 2004). Na deze looptijd wordt het Fonds geliquideerd en vereffend. Op liquidatiedatum wordt een liquidatiebalans opgesteld, waarin de einduitkering aan de participanten wordt gespecificeerd.
 
Minimum participatie bedrag
€ 100.000
 
Nieuwe tulpenrassen
Tulpen die door kruising of mutatie ontstaan zijn en nog niet commercieel ten behoeve van de broeierij worden geteeld. De leeftijd van nieuwe tulpenrassen bedraagt tussen 13 en 20 jaar (bij een kruising) en tussen 7 en 13 jaar (bij een mutant).
 
Participant
Zie: Commanditair Vennoot
 
Participantenvergadering
Eén maal gedurende de looptijd van de CV wordt een participantenvergadering uitgeschreven (zie paragraaf 9: CV-overeenkomst).
 
Participatie
Eén deelname als commanditair vennoot in het kapitaal van het Fonds, rechtgevende op een pro rata winstaandeel (1 / N x winstaandeel commanditair vennoten), waarbij N het totaal aantal participaties voorstelt.
 
SBC-Reglement
Het Reglement en de Algemene voorwaarden voor onderhandse verkoop van Sierteelt Bemiddelings Centrum BV
 
Sierteelt Bemiddelings Centrum BV (SBC)
De commissionair in sierteelt gewassen, en in het bijzonder in nieuwe rassen tulpenbollen, die voor Agricola als bemiddelaar optreedt.
 
Winstverdeling
Het verschil tussen inkomsten en kosten van het Fonds gedurende de looptijd, het ‘Nettoresultaat’, wordt verdeeld tussen de Commanditaire Vennoten (de ‘Participanten’) en de Beherend Vennoot (de ‘Beheerder’) in de verhouding respectievelijk 94% en 6%.
 
Wtb
Wet toezicht beleggingsinstellingen
 
Wte
Wet toezicht effectenverkeer 1995
 
Wtk
Wet toezicht kredietwezen 1992
Potentiële beleggers in elke serie participaties van het NovaCap Floralis Termijnfonds CV worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan een belegging financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goede nota te nemen van de volledige inhoud van het Informatiememorandum en de Financiële Bijsluiter. Beide documenten kunt u via deze website opvragen (zie contact).In het Informatiememorandum treft u een gedetailleerde beschrijving van het inschrijvingsproces en een inschrijfformulier aan. De inschrijving voor Termijnfonds 2004 is op 6 juni 2003 succesvol gesloten. Deelname in het Floralis Termijnfonds 2004 is niet meer mogelijk. Naar verwachting zal inschrijving voor Fonds 2005 in het voorjaar van 2004 starten. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden, dan verzoeken wij u een e-mail naar floralis@novacap.nl sturen.
Bij eventuele overdracht van de participatie, waarbij toestemming is vereist van alle participanten, zullen alle kosten voor rekening van de participant komen (inclusief communicatie aan alle overige participanten). Het Fonds aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de waardebepaling bij overdracht. Indien de fondsomvang kleiner wordt dan € 20.000.000 kan het moeilijk zijn om een voldoende gespreide portefeuille samen te stellen en kan de Beheerder besluiten het fonds op te heffen. De beheerder heeft het recht om een krediet op te nemen tegen marktconforme condities, bij een te goeder naam en faam bekendstaande bankinstelling, ter grootte van maximaal 20% van het eigen vermogen van het Fonds.

Participanten hebben geen rechten op vergoedingen voortvloeiend uit eventuele kwekersrechten

 

 

 

 

Project 421 Novacap tulpenfraude voorbeeld uitgangsformule Censuur in Nederland en Groep Hop
Novacap Floralis Termijnfonds 2004 cv, Novacap Termijnfonds Beheer B.V., Novacap Agricola B.
V.
221 Holland Integrity Group (HIG) heeft met medewerking van het OM tapverslagen gekregen van
verdachten met hun advocaten, erkenden gisteren de officier van justitie
140 Slachtoffers tulpenfraude verliezen alles
421 Novacap Tulpenfraude, de extra betaling van Novacap aan SBC
314 Novacap Tulpenfraude FAILISSEMENTSVERSLAG NR. 3 (2e tussentijds verslag) F04/144, F04/145 en F04/146
v.o.f. Firma J. Visser & Zonen en W.P.M. Visser Bloembollen B.V. en P.J.M. Visser Bloembollen B.V.
op verzoek van Holland Bolroy Markt B.V., Holland Blumen Markt B.V. en Holland Iris Select B.V., alle te Heiloo

167 Openbare verslagen curator SBC Gegevens failliet Sierteelt Bemiddelingscentrum B.V. en Stichting Derdengelden SBC
113

MX BULB was toegankelijk voor abonnees en alle SBC medewerkers.Van de Poll had alleen maar verstand van bollen en wilde zekerheid over de betrouwbaarheid van dit systeem en liet een computerbedrijf een rapport maken over MX BULB. De systemen bleken zo lek als een mandje en men kon zelfs koopbriefjes, prijzen en kilos aanpassen, verhogen of wijzigen

223 Heeft bank (HBU) weleens een veel grotere rol gespeeld kan hebben dan tot nu toe is aangenomen per slot van rekening hebben zij 49 mln. gefinancierd op lucht (portefeuille sbc) wanneer ze dit gecontroleerd hadden was dit direkt duidelijk geworden ook heeft bijna iedereen die hier gefinancierd is de toezegging gekregen dat de portefuille bij sbc gecontroleerd zou worden
260 Wie kent de namen van de partijen waarmee Novacap tulpenfonds een "settlement-agreement" is overeengekomen en wie heeft een kopie van die "settlement-agreement" en een kopie van de beschikking van die engelse rechter?
274 Is het stellen van betalingszekerheid strafbaar als achteraf die betalingszekerheid door dezelfde steller als "LETTER OF COMFORT" wordt betiteld?
402

Novacap verheugd dat de Alkmaarse rechtbank heeft besloten dat er voldoende gronden zijn om beslag te leggen op de vermoedelijke fraudeurs. Het beleggingsfonds uit Lisse heeft bij 53 bedrijven voor 44 miljoen euro beslag gelegd op onroerend goed, bankrekeningen en materialen.

   

 

 

Opstand Openbaar Ministerie tegen de rechtstaat! De moord op Pim kost Nederlanders veel vrijheid (van meningsuiting) en een Fortuyn

1. Pim Fortuyn over Openbaar Ministerie: "Ik zal mij na 15 mei 2002 zeker ook inspannen om het OM een halt toe te roepen en zo mogelijk op de terugweg te dwingen"

2. Ministerie van Justitie: Toch wist justitie zo ongeveer een uur na de moord al te melden, dat Folkert van der G. in zijn eentje opereerde.

3. Openbaar Ministerie: Politie en de voormalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) hebben een zeer vergevorderd onderzoek naar links-radicale dierenactivisten moeten staken omdat het openbaar ministerie de geldkraan vorig jaar pardoes dichtdraaide.

332 POM & Fortuyn Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"
193 POM & Fortuyn Toeschrijven naar conclusie bekende truc overheid om de aandacht af te leiden van zaken waar het werkelijk om gaat
482 POM & Fortuyn Confrontatie LPF met CDA Minister van Justitie Donner over norm voor meenemen of wepmeppen van winkeldief
487 POM & Fortuyn Hans Smolders: "Als je er zelf inzit dan zie je pas hoe de mensen door Den Haag belazerd worden"
183 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie III, Vetorecht CDA/VVD over LPF'ers
182 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie II, Lijst Pim Fortuyn razendsnel ingepolderd
288 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie I, waarschuwing voor kamerleden/onderhandelaars LPF
178 POM & Fortuyn De kunst van het liegen, tevens waarschuwing voor Hoekstra in onderzoekscommissie Haak 
281 POM & Fortuyn Hetze en taalgebruik tegen Fortuyn. Partij van de Arbeid krijgt pak slaag van kiezers
280 POM & Fortuyn Informatie over de commissie en het (overheid)onderzoek naar de beveiliging rond Pim Fortuyn
282 POM & Fortuyn Westbroek: Één mistdruppel voel je niet, maar komt het van alle kanten dan zorgt dat voor een ander politiek klimaat 
275 POM & Fortuyn Demmink zou LPF-minister Nawijn hebben gewaarschuwd geen lijsttrekker te worden omdat LPF uit criminelen zou bestaan
485 POM & Fortuyn Rene Diekstra op zoek waarom gevestigde politiek geen afdoende antwoord had op Fortuyn
486 POM & Fortuyn Pim Fortuyn van Nederlandse Le Pen tot Kennedy 
286 POM & Fortuyn Volkert leek vooral berekenend. Klacht Milieu-Offensief bij Raad voor de Journalistiek ongegrond
391 POM & Fortuyn Openbaar Ministerie: "Van der G. is een calculerende dader" 
105 POM & Fortuyn Toelichting officier ter terechtzitting Amsterdam in strafzaak verdachte moord Fortuyn
483 POM & Fortuyn Schending ambtsgeheim ex art. 272.1 Sr door loco-burgemeester op de avond van de moordaanslag op Pim Fortuyn

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hijheeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!


PAR POM Met groot materieel en politie wordt op 19 maart 2014 in Ermelo uitgerukt om een paar Groep Hop verkiezingsborden weg te halen
(562) POM Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!
(224) POM Groep Hop is tegen De Sleepwet om iedere burger ongecontroleerd af te kunnen luisteren
(114) POM De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is de beroepsvereniging van rechters en officieren van Justitie in Nederland
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(305) POM Hoofdofficier van Justitie van Gend weigert strafvervolging in te stellen tegen het feit dat 200 rechters van de rechtbank Den Haag nevenfuncties niet hebben opgegeven
(306) POM Op 27 januari 1998 stelt Hop de vraag in een persbericht: Is er een complot van het Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht tegen de democratische rechtsstaat?
(323) POM Bolkenstein: "Het ziet er echter naar uit dat het OM, gesteund door de rechters, verenigd in de belangenvereniging NVvR (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak), zich en bloc tegen de minister en de Tweede Kamer keren"
(307) POM Persverklaring College van Procureurs-generaal: Reorganisatie Openbaar Ministerie is een onomkeerbaar proces dat hoe langer hoe meer op de parketten gestalte krijgt
(188) POM Opslaan internetsporen 'erger dan de Stasi, Met EU richtlijn om op grote schaal verkeersgegevens op te slaan is Europa een grote politiestaat geworden
(273) POM Mobiele telefoon. Wetsvoorstel en besluit vorderen gegevens telecommunicatie
(292) POM Iemand die 'foute' denkbeelden of activiteiten heeft of 'foute' mensen kent, loopt de grootste kans om door de overheid afgeluisterd te worden. Afhankelijk van de overheid kan 'fout' crimineel, te sociaal, te kritisch, te nieuwsgierig, buitenlands of simpelweg 'politiek anders georiënteerd' betekenen,
(334) POM Misbruik van bevoegdheden door de overheid en Justitie is van alle tijden. Wie zich niet coöperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
(370) POM Het Openbaar Ministerie, de politie en de veiligheidsdiensten willen wetten aanpassen en oprekken om het opslaan en uitwisselen van gegevens, die op geen enkele manier op onjuistheid getoetst zullen worden, over niet-verdachte burgers mogelijk te maken
(414) POM Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden 27 mei 1997 geeft inzicht in werkwijze openbaar ministerie en politie en het opslaan van gegevens over burgers in allerlei geheime dossiers
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
(475) POM Politie en camera's: Verkeerscamera's kunnen ook mooi gebruikt worden om te bepalen welke voertuigen zich waar in het land bevinden
(508) POM & Sleepwet VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(622) POM VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(623) POM Van alle elektronische akten burgerlijke stand kan direct een dubbel worden gestuurd naar Justitiële Informatiedienst (JustID) Almelo
(624) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil de vrijheid om het doen en laten van de hele bevolking vast te leggen"
(626) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil dat de politie gegevens opslaat over alle burgers ook die niet worden verdacht worden van strafbaar feit
(627) POM Nederlanders worden massaal afgeluisterd met keur aan middelen voor politie en Justitie om mobiele telefoons af te tappen
(628) POM De 'geheime' internet tapkamer van de overheid. Hoe weet je als burger dat je internetverkeer afgetapt wordt?
(629) POM Verdrag Draft Convention on Cybercrime voor betere wetgeving vooral goed voor politie en justitie maar niet voor de industrie en de samenleving
(630) POM Nieuwe ontwikkelingen in Amerika tonen aan hoe burgers nog verder in de gaten gehouden gaan worden door overheden
(631) POM Echelon, Amerika luistert mee ook met de meest geheime bedrijfseconomische informatie.
(688) POM Hop: Koopkracht burgers daalt opnieuw bij invoering kilometerheffing voor vrachtverkeer! De Staat wil burgers nog beter dan in de DDR in de gaten kunnen houden door invoering van kilometerheffing
(239) POM De staat mag complete woonwijk afluisteren, communicatie gegevens van alle bewoners opslaan en uitwisselen met buitenlandse veiligheidsdiensten.
(203) POM Politie wil identificatieplicht op anoniem communiceren De politie wil dat anoniem internetten en het anoniem kopen van prepaid telefoonkaarten verboden wordt
(609) POM Transparant Openbaar Ministerie: "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(332) POM Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

 

De zevende WET van Hop: Rechtersleger en POM-ambtenaren zijn partijdig voor personeel van de overheid en deinzen niet terug voor fraude

POM 1. Overheid tegen de burger:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat hielp natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

Aanhouding:
(550) POM Onschuldig geboren maar jouw gegevens worden door de gemeente gelijk naar het Justitieel Documentatiecentrum gestuurd
(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(409) Voorbeeld verzoek burger bij aanhouding en/of na een staande houding
(597) POM Waarom werd de witte Iphone van Weber in beslag genomen voor NFI onderzoek omdat Weber het politieoptreden gelijk filmde?
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
Verhoor:
(420) POM Openbare meningsvorming inzake "natuurlijk persoon"
(263) POM Hop klachten over onvolledig PV horen verdachte/hoorzitting rechter voorkomen door zelf opnames te maken
(347) POM Videoconferentie heeft ten opzichte van een directe confrontatie een geringere communicatiewaarde!
(367) POM & verhoor De Velpse verhoormethode! Respectloze behandeling van een burger door de politie
(289) POM & verhoor De Gelderse Verhoormethode! Een vader mocht een minderjarige niet bijstaan bij verhoor door de politie
PV:
(747) POM & PV Klacht tegen politie Lelystad inzake opmaken proces-verbaal
(241) POM & PV Waarom mocht Weber het door de politie Lelystad opgemaakte PV niet lezen?
(284) POM & PV Waarom weigerde de politie Lelystad Weber afschrift kopie PV met zaaknummer?
(225) POM & verhoor Politie Lelystad tegen Weber Lelystad inzake identificatieplicht
Aangifte POM & dossier Politie weigert Hop dossier! Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(596) POM Hoeveel personen zijn inmiddels betrokken bij een eenvoudig zaak dat escaleert door politiegeweld uit de polder?
(435) POM & PV Indien je als opsporingsambtenaar een strafbaar feit vaststelt, moet je een proces-verbaal opmaken
DNA:
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(560) POM Het Openbaar Ministerie probeert, na de sleepwet, ook van iedere burger DNA te verzamelen met een sponsje
Aangifte tegen ambtenaren overheid:
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie, inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie, geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren van uw aangifte
Voorbeeldbrieven dossiers
(112) POM Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
(206) POM & dossier politie. Voorbeeldbrief verzoek aan politie om afschrift dossier door verdachte
(343) POM & dossier OM. Voorbeeldbrief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
Hoorzitting rechtbank
(205) POM Verweer Weber tegen termijnoverschrijding Openbaar Ministerie wordt genegeerd door de "onafhankelijke rechter"
(548) POM & dossier rechtbank. Voorbeeldbrief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(510) POM & dossier Wet openbaarheid van bestuur Betreft een verzoek van een burger om overlegging van stukken welk verzoek door de Officier van Justitie is afgewezen
Vrijheid ontneming
(115) POM Vormverzuim onrechtmatige vrijheid ontneming verdachte door Openbaar Ministerie Rechtbank & Rechtbank dossier:
(242) POM Bij voortzetting van het vooronderzoek na het betekenen van de dagvaarding in eerste aanleg en na schorsing van het onderzoek ter terechtzitting, ook in geval van onderzoek onder leiding van de officier van justitie, aan de verdediging, in het belang van het onderzoek, kennisneming van processtukken kan worden onthouden.
(294) POM Openbaar ministerie niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de redelijke termijn ex artikel 6 EVRM.
Partijdigheid rechters voor ambtenaren overheid:
(210) Verwijs steeds naar jurisprudentie over "procederen" om nevenfuncties m.b.t. rechtspraak te verkrijgen!
(341) POM Voorstellen RECHTERSLEGER om tot verbetering strafproces tegen burgers in het voordeel van de Staat te komen
(179) POM & rechtersleger "Rechters deinzen er tegenwoordig niet terug voor fraude om de staat, als deze partij is in een proces, aan het langste eind te laten trekken"
partijdigheid POM Politie gelijk partijdig voor CDA gemeente Ermelo tijdens Ermelose verkiezingen gemeenteraad!
(267) POM CDA Minister van Justitie: Een druppel is niet gevaarlijk maar een stroom holt de steen uit
(246) POM & jeugdzorg maatje CDA-er Donner: "Het is misplaatst en onverantwoord te zoeken naar de schuldigen in de zaak Savannah. We moeten ons verzetten tegen negatieve beeldvorming over de gezinsvoogdij!"
(229) POM & Jeugdzorg Korpschef Nationale politie niet goed genoeg voor de politie en wordt daarom directeur bij de jeugdzorg
(557) POM De Pikmeerarresten voorbeeld van politiek gekonkel en handjeklap rechtersleger met gemeente
(417) POM Waarom worden/kunnen, onder verwijzing naar de Pikmeerarresten, het gemeentebestuur en ambtenaren (autoriteiten) kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd.
(558) POM Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in zijn vervolging van de verdachte ter zake van het primair telastegelegde bewezenverklaard in die zin dat is aangenomen dat de verdachte, als hoofd van de afdeling nieuwe werken van de gemeente Boarnsterhim feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging van die gemeente.
(201) POM Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van Ermelose CDA burgemeester
(104) POM College van procureurs-generaal (hierna: het College) geweigerd appellant inzage te verstrekken in het rapport van de Rijksrecherche
(105) POM & Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
(109) POM Criminoloog Cyrille Fijnaut onderzocht de georganiseerde misdaad voor Van Traa
(129) POM Veroordeling journalist Undercover in Nederland
(194) POM en afhandeling strafzaken tegen CDA elite "achter gesloten deuren"..... Fotomodel tegen CDA-er Eurlings. Welke bijbaantjes met VOG heeft deze Eurlings?
(515) POM Rechtbank Den Haag: "Geen straf voor bevoorrading coffeeshop met drugs in Nederland
(309) POM Geheime brief vuurwerkramp kraakt bewijs, Mogelijk geknoei Tolteam
(278) POM IRT klokkenluiders van Belzen en Limmen tegen Justitie Haarlem
(296) POM Eindrapport Commissie Traa HOOFDSTUK 4 OBSERVATIE
(449) POM Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking kenmerk werkwijze Openbaar Ministerie in de zaak Nienke Kleiss
(260) POM & Novacap tulpenfraude 1
(274) POM & Novacap tulpenfraude 2
(221) POM & Novacap tulpenfraude 3
(223) POM & Novacap tulpenfraude 4
(314) POM & Novacap tulpenfraude 5
(402) POM & Novacap tulpenfraude 6
(421) POM & Novacap tulpenfraude 7

 

 

 

POM 2. Burger tegen overheid:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat helpt natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.<
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie na geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren aangifte
(354) POM U kunt bij de politie alleen nog maar met DigiD aangifte doen via internet en inloggen op Mijn Politie.
(625) POM Checklist voor gewone Nederlander om aangifte te doen tegen personeel van de overheid
(381) POM Voorbeeldbrief klacht 381 tegen politie bij een weigering om een aangifte van een gewone Nederlander op te nemen met een verzoek om rechtsbescherming bij de burgemeester met een dwangsom van 1000 Euro per dag
(609) POM "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(377) POM De mr. T.K. Hoogslag-norm (28) inzake de pseudo-Officier van Justitie
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(74) POM & jeugdzorg Hop adviseert niet klagen tegen kinderbescherming! Bezwaar en beroep wordt toch onderdrukt. Dus aangifte doen!
(270) Jeugdzorgmentaliteit: Klager moet hetzelfde klachttraject overnieuw doen als de jeugdzorg niets heeft gedaan met gegrond verklaarde klachten. Dus aangifte doen!
(380) POM Wijziging van het Wetboek van Strafrecht strekkende tot het strafrechtelijk vervolgbaar maken van het opdracht geven tot en het feitelijke leiding geven aan verboden gedragingen van overheidsorganen
Informanten:
Aangifte POM Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(269) POM & jeugdzorg De moeder van zeilmeisje Laura Dekker heeft de jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming in het Algemeen Dagblad criminele organisaties genoemd
Na GBA fraude gemeente Ermelo wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
(818) POM & jeugdzorg Jeugdige daders die "Vlinder" zeer ernstig met lichamelijk letsel mishandelden worden niet vervolgd omdat die vervolging niet past in de Gelderland jeugdzorg conclusies
(111) POM Waar de overheid de enkeling niet beschermt in zijn vrijheid tegen de meerderheid of die juist zelf aantast zien we dictatuur
(559) Actie vaders tegen kinderbescherming in Zutphen! Medewerkers kinderbescherming onderworpen aan "verhoor" door vaders. Politie greep niet in!
Beroepschriften verkeersboetes:
(308) POM Commercieel belang bij verkeersboetes Een politiebeambte moet boeten voor te weinig bonnen!
(681) POM Agent mag bezwaar tegen zichzelf beoordelen en beslissen
(418) POM Productie 418 Jurisprudentie: Vervang parkeerbedrijf door de jeugdzorg of kinderbescherming waar u mee te maken heeft!
(232) Voorbeeldbrief bezwaar naheffingsaanslag parkeerbelasting
(191) POM Voorbeeld beroepschrift 191 tegen verkeersboete inzake "bestemmingsverkeer"
(235) POM Voorbeeld beroepschrift 235 verkeersboete inzake APK-boete inzake de overtreding voor het motorrijtuig zijn geldigheid heeft verloren
(330) POM Voorbeeld beroepschrift 330 verkeersboete inzake "gesimuleerde wegsituaties"
(331) POM Voorbeeld beroepschrift 331 tegen verkeersboete inzake "overschrijding maximum snelheid"
(364) POM Voorbeeld beroepschrift 364 verkeersboete inzake "verkeersboete voetganger (voornemens) op voetgangersoversteekplaats (over te steken) niet voor laten gaan, feitcode R482
(372) POM Voorbeeld beroepschrift 372 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) onder overlegging van aantoonbare feiten dat ik niet op die plaats geweest ben
(373) POM Voorbeeld beroepschrift 373 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) voor een verkeersovertreding inzake handmatig bellen met een mobiele telefoon
(412) POM Voorbeeld beroepschrift 412 verkeersboete inzake "identificatieplicht"
(423) POM Openbaar Ministerie blijft gebruikers van lasershield of laserecho – indien de meting daadwerkelijk wordt verstoord – vervolgen voor “het belemmeren van een opsporingshandeling”
(240) POM Strafbaarstelling van het rijden onder invloed van bepaalde drugs en geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen verminderen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum gemeente Ermelo levert nog meer bedenkingen op


Voorbeeld aangiften:
(441) Voorbeeld aangifte tegen jeugdzorg medewerkers inzake een jeugdzorgrapportage
(442) Voorbeeld aangifte tegen psycholoog jeugdzorg inzake psychologenrapportage
(513) Voorbeeld aangifte tegen politiemedewerkers inzake politie-PV
(462) Voorbeeld aangifte tegen medewerker kinderbescherming inzake kinderbeschermingrapportage
(516) Voorbeeld aangifte tegen griffier rechtbank inzake rechtbankgriffier-PV
(555) Voorbeeld aangifte tegen gerechtsdeurwaarder
(561) Voorbeeld aangifte tegen POM medewerkers, indien vervolging medewerkers overheden daadwerkelijk wordt verstoord, vervolgen voor belemmeren van een opsporingshandeling

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.