GROEP HOP ERMELO ©

Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

De CDA PR commissie eiste meermalig geld van Hop om mee te mogen doen aan politiek debat. Antwoord Hop: Donder op! De CDA PR commissie eiste verwijdering van de CDA brieven aan Hop van internet. Antwoord Hop: Eed van een raadslid. Raadsleden moeten alvorens hun functie te kunnen uitoefenen een ambtseed afleggen, waarin zij trouw aan de Grondwet beloven. Ze moeten verklaren dat ze om tot lid van de raad te worden benoemd geen gift of gunst hebben gegeven of beloofd en dat ze bij de uitoefening van hun ambt 'rechtstreeks noch middellijk' enig geschenk of enige belofte hebben aangenomen of zullen aannemen.

Alleen Hop maakte bezwaar tegen de totaal verrotte CDA mentaliteit het knippen en plakken in verkiezingsformulieren. Alleen Hop maakte steeds bezwaar tegen de verrotte mentaliteit die heerste in het Ermelose gemeentehuis waarbij leden van de stembureaus zelf ook kandidaat waren voor de gemeenteraad om verkiezingsuitslagen te kunnen manipuleren.

Stem Wijzer! Stem Groep Hop.Kent u iemand in Ermelo vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien en/of wil helpen met het snel verkrijgen van het wettelijk aantal benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met de verkiezingen in Ermelo?

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

Bedrijvenkring Ermelo. Op 17 november 2005 12:20 uur schreef Johan Roseboom (SGPer) namens Navobi onderdeel van Drie Groep aan Hop Citaat: Ik vertrouw de Ermelo's samenleving zo , dat ik er 100 % van uit ga, dat je (Hop) geen enkele zetel krijg. Navobi is een producent van kalvermelk, kalverhouderij, voedselproductie, kalverslachterij, vleesverwerking en kalfsvellen

 

 

 

Wegkijken is een nog veel grotere misdaad dan de misdaad zelf plegen "nu van alle kanten berichten komen om Groep Hop dood te zwijgen" volgens de Ermelose CDA journaliste Jeanne Dijkstra en ex eindredacteur van het CDA PR blaadje Ermelo's Weekblad schriftelijk door haar bevestigd aan de Raad voor de Journalistiek. Dank je wel Jeanne voor dit stukje leesplezier door jou geschreven aan de Raad voor de Journalistiek. Volksmond debat. "Je vriend is er ook" hoorde ik een CDA-er tegen jou klikken en ik ben maar weggegaan toen ik zag hoe jij de aanwezige CDAers ter plekke instrueerde hoe zij hun verkiezingsposters moesten ophangen voor alweer een CDA debat. Doe de groeten aan al jouw (CDA) vriendjes die meedoen als kandidaat aan verkiezingen maar die natuurlijk ook zelf als kandidaat ook in de stembureaus zitten om in een gezellig onderonsje samen de uitgebrachte stemmen te tellen en de op Groep Hop uitgebrachte stemmen op de stapeltjes van de andere partijen te leggen. Geen cameratoezicht bij het tellen van de stemmen in Ermelo. Natuurlijk begrijp ik dat jouw CDA burgemeester cameratoezicht op mijn verzoek weigerde om te voorkomen dat het tellen van de stemmen in Ermelo met camera's werd opgenomen. Nou allemaal gezellig en schijnheilig vooraan in de kerk op zondag en door de week met een enorme zak geld van jullie niet gekozen CDA burgemeester burgers terroriseren....

 

 

 

Hoe komt de grootste christelijke partij van Nederland aan zijn stemmen?

Mijn naam is Hop en ik had bij alle 55 gemeenten in Gelderland de adressen van verkiezingsborden op gevraagd. Samen met andere burgers werd overal in Gelderland in alle 55 gemeenten vaak als eerste geplakt. De onderstaande posters had ik zelf in Oldenbroek geplakt. Sowieso heeft posters plakken veel geld gekost aan benzine, posterkosten en tijd. Vervolgens werden de Groep Hop posters overal in Gelderland overplakt door het "christelijke CDA "om Groep Hop dood te zwijgen".

Het CDA wordt zwaar gesubsidieerd en wij van Groep Hop moesten alles zelf betalen. Als je veel tijd geld en energie besteedt om als eerste te kunnen plakken overal in Gelderland en je posters worden vervolgens vernield door CDA-ers dan baal je stevig en omdat het CDA in Gelderland de dienst uitmaakt gaan we niet nog een keer meedoen aan provinciale verkiezingen.

Stemwijzer is NIET onafhankelijk! Dit klemt des te meer omdat het CDA ook bij de stemwijzer de dienst uitmaakt. Het programmapunt van Groep Hop waarmee Groep Hop zich flink kon onderscheiden van andere partijen "Groep Hop wil de provincies opheffen" mocht niet worden opgenomen in de Stemwijzer.

Door dit soort CDA "christenen" wordt je respectloos bedonderd en doodgezwegen. Het zal alleen maar erger worden want ook de andere partijen kijken weg van wat er met Groep Hop (is) gebeurt en vinden het prima dat Groep Hop poster overal worden vernield door het CDA en dat de belangrijkste Groep Hop stelling in de STEMWIJZER "Groep Hop wil de provincie opheffen" NIET wordt opgenomen in de stemwijzer.

Wegkijken is een grotere misdaad dan die misdaad zelf plegen.

Jullie weten het allemaal wat er met Groep Hop (is) gebeurt.......................

 

 

 

 

Groep Hop wint geen zetel na "plakoorlog op de Veluwe"
Bekijk de foto's over de werkwijze van het CDA om Groep Hop verkiezingsposters te overplakken?

 

 

 

 

 

 

 

(425)
CDA verrast Groep Hop met posters

De Stentor, donderdag 15 februari 2007

VELUWE - Jan Hop is voor zijn campagne al vroeg op pad gegaan en kon in veel gemeenten beslag leggen op de beste plek voor de verkiezingsposters. Dat is op de borden links boven.

Wie het eerst komt, die het eerst maalt, dacht Hop. Maar tot zijn verbijstering plakte in Putten het CDA de eigen posters over die van Groep Hop. Volgens het CDA is het in Putten een ongeschreven regel dat de grootste partij de beste plek kan opeisen. Na de nodige discussie hebben de christendemocraten in Putten laten weten uit te zullen wijken naar een andere positie op de borden. Het CDA wil regels gaan bedenken over de volgorde voor het plakken.

Hop is naar de politie gestapt. Hij heeft aangifte gedaan van het schenden van de affiches van zijn partij in Putten: 'Het CDA heeft gezegd: dit doen wij altijd al. Ze vinden blijkbaar dat ze recht hebben op de beste plek. Maar de politie doet nu onderzoek.'

Helaas voor Hop heeft het CDA ook in Nunspeet en Oldebroek de verkiezingsposters van de Ermelose partij 'overgeplakt.' 'Ik heb daar in Oldebroek foto's van gemaakt', zegt Hop. 'En ik heb berichten uit Hattem en Elburg gehoord dat het daar ook is gebeurd.'

Zelfs in Arnhem moest Hop constateren dat zijn posters waren vervangen door CDA-affiches. 'Onze posters lagen op de grond bij het verkiezingsbord'. Over de gemeente Epe heeft Jan Hop nog geen klachten. Het CDA in Nunspeet laat weten dat de affaire hier vermoedelijk op een misverstand berust. In Nunspeet was het juist regel dat de partijen op volgorde van kieslijst hun posters plakken. 'Maar het schijnt dat de gemeente die regel heeft losgelaten', zegt Henk Klein van het CDA. 'Dat wisten wij niet.' Hij roept Jan Hop op contact op te nemen met het CDA in Nunspeet. 'Dan kunnen wij er vast wel uitkomen.' Een vergelijkbare reactie komt van penningmeester Jan Willem Spronk van het CDA in Oldebroek. Hij zegt niet bekend te zijn met de kwestie en nodigt Hop uit om de zaak bij het CDA-bestuur aan te kaarten. Hop is niet van plan aangifte te doen van de andere incidenten.

 

 

Groep Hop verkiezingsposters hingen in Nunspeet op de volgende plaatsen in de aanloop naar de provinciale verkiezingen 7 maart 2007 totdat ze daar door het CDA in Nunspeet werden weggehaald als fraai voorbeeld van CDA politiek

Nunspeet:   

kruispunt Nijverheidsweg-Industrieweg;

kruispunt Oranjelaan-Nassaulaan;

kruispunt Arthur BriŽtstraat;

Laan, Park 1940-1945;

rotonde Waterweg, tussen Elburgerweg en Harderwijkerweg;

rotonde Eperweg-Molijnlaan bij de zitbank;  

Elspeet:     

kruispunt Uddelerweg-Zeisweg; Groep Hop poster door het CDA VERWIJDERD/OVERPLAKT!  Klik hier naar de foto! 

kruispunt Stakenbergweg-Nachtegaalweg; Groep Hop poster door het CDA VERWIJDERD/OVERPLAKT! Klik hier naar de foto!

Vierhouten: 

Elspeterbosweg tegen over dorpshuis; Groep Hop poster door het CDA VERWIJDERD/OVERPLAKT! Klik hier naar de foto!

Hulshorst:   

kruispunt Zandhuisweg-Kapelweg.  Groep Hop poster door het CDA VERWIJDERD/OVERPLAKT! Klik hier naar de foto!

 

 

 
Ook het CDA in Nunspeet is begonnen met het verwijderen van Groep Hop posters op
de verkiezingsborden in Gelderland om op de vrijgekomen plaats vervolgens een CDA 
verkiezingsposter te plakken. Deel 2!
 
----- Original Message -----
From: J. Hop
Sent: Wednesday, February 07, 2007 8:35 PM
Subject: Verzoek om bescherming posters die wij in Nunspeet hebben opgehangen

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Aan de heer J. van den Hoorn
 
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij berichten wij u dat vanavond alle Groep Hop verkiezingsposters op de verkiezingsborden van Nunspeet zijn aangebracht.
Wij verzoeken u expliciet om maatregelen te nemen in die zin dat onze posters niet door andere partijen worden
overgeplakt.
 
Groep Hop is gewaarschuwd dat deze praktijk in Nunspeet plaats vind en dat met name het CDA er een gewoonte van maakt om de posters van die partij over de posters van andere partijen heen te plakken.
 
Wij vertrouwen erop dat de Groep Hop verkiezingsposters ongehinderd zichtbaar blijven hangen tot aan 7 maart 2007.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jan Hop
(Groep Hop)

 

Groep Hop verkiezingsposters hingen in Nunspeet op de volgende plaatsen in de aanloop naar de provinciale verkiezingen 7 maart 2007 totdat ze daar door het CDA in Nunspeet werden weggehaald als fraai voorbeeld van CDA politiek

Nunspeet:   

kruispunt Nijverheidsweg-Industrieweg;

kruispunt Oranjelaan-Nassaulaan;

kruispunt Arthur BriŽtstraat;

Laan, Park 1940-1945;

rotonde Waterweg, tussen Elburgerweg en Harderwijkerweg;

rotonde Eperweg-Molijnlaan bij de zitbank;  

Elspeet:     

kruispunt Uddelerweg-Zeisweg; Groep Hop poster door het CDA VERWIJDERD/OVERPLAKT!  Klik hier naar de foto! 

kruispunt Stakenbergweg-Nachtegaalweg; Groep Hop poster door het CDA VERWIJDERD/OVERPLAKT! Klik hier naar de foto!

Vierhouten: 

Elspeterbosweg tegen over dorpshuis; Groep Hop poster door het CDA VERWIJDERD/OVERPLAKT! Klik hier naar de foto!

Hulshorst:   

kruispunt Zandhuisweg-Kapelweg.  Groep Hop poster door het CDA VERWIJDERD/OVERPLAKT! Klik hier naar de foto!

 

 

 
Ook het CDA in Nunspeet is begonnen met het verwijderen van Groep Hop posters op
de verkiezingsborden in Gelderland om op de vrijgekomen plaats vervolgens een CDA 
verkiezingsposter te plakken. Deel 2!
 
 
----- Original Message -----
From: J. Hop
Sent: Saturday, February 10, 2007 11:51 PM
Subject: artikel 350 wetboek van strafrecht beschadiging, wegmaken en/of onbruikbaar maken van Groep Hop posters

Aan het bestuur van het CDA te Nunspeet,
 
Art. 350 WvS Zojuist ontving ik het bericht dat het CDA in Nunspeet in navolging van het CDA in Putten de Groep Hop verkiezingsposters op de verkiezingsborden in de gemeente Nunspeet heeft beschadigd, weggemaakt en onbruikbaar heeft gemaakt.
 
Ik ga ervan uit dat mijn bron mij juist heeft geinformeerd omdat dit de mentaliteit en werkwijze van het CDA in Gelderland is.
 
Ik verzoek u met klem ONVERWIJLD voor maandagmiddag a.s. 14:00 uur uw posters linksbovenaan van de borden te verwijderen
en hiervoor op deze plaats de Groep Hop posters A2 formaat weer aan te brengen.
 
Ik wijs u op het volgende websites als onderbouwing van mijn verzoek:
www.groephop.nl/nunspeet.htm
www.groephop.nl/putten.htm
www.groephop.nl/putten2.htm
www.groephop.nl/putten3.htm
 
Het spreekt vanzelf dat deze handelwijze van het CDA  om in Gelderland de Groep Hop posters te verwijderen van de verkiezingsborden niet sociaal is maar ASOCIAAL maar ga ervan uit dat u aanspreekbaar bent en onverwijld aan dit verzoek gaat voldoen omdat ik maandagmiddag 15:00 uur hiervan aangifte zal gaan doen. De afspraak hiervoor is al bij de politie Ermelo gemaakt ivm dezelfde praktijken in Putten.
 
Dit bericht wordt gepubliceerd op de website
www.groephop.nl/nunspeet2.htm
 
Een kopie van dit bericht is verzonden naar:
De commissaris van de Koningin in Gelderland
Bureau Verkiezingen in Gelderland
 
met het verzoek om onverwijld alle verkiezingsborden in Gelderland op verwijdering/onbruikbaar maken/wegmaken van Groep Hop posters met als dader het CDA te controleren waarbij de dader het CDA de vrijgekomen ruimte opvuld met een CDA verkiezingsposters.
 
Het CDA bij de verkiezingen in Gelderland als partij uit te sluiten omdat het CDA blijkens deze praktijken een gevaar is voor de vrije verkiezingen in Gelderland en/of op adequate wijze duidelijk te maken dat de schade onverwijld hersteld moet worden en dat de Groep Hop posters niet door het CDA van de borden verwijderd mogen worden.
 
Hoogachtend,
 
J. Hop
(Groep Hop)
www.groephop.nl

 

 

Verzoek Groep Hop aan het CDA in Nunspeet om een afschrift van de email
met scheldwoorden afkomstig van Groep Hop te overleggen onder verwijzing naar de
uitzending van TV Gelderland over het verwijderen/overplakken van Groep Hop posters door het CDA
 
----- Original Message -----
Sent: Wednesday, February 21, 2007 8:04 AM
Subject: De reactie met scheldwoorden

Geacht bestuur van de CDA fractie Nunspeet,
 
tot mijn verbazing zag ik dat dhr Klein, afgevaardigde in uw bestuur, op omroep Gelderland stelde dat hij een reactie van ons (GroepHop) had ontvangen met veel scheldwoorden erin, die hij om die reden had weggeklikt. Het betreft de kwestie overplakken/verwijderen van verkiezingsposters van Groep Hop door het CDA.
 
U kunt begrijpen dat deze opmerking verre van objectief is en met name de kijker, die dit heeft gezien, geen inzicht geeft in de aard en strekking van de reactie. Een reactie zoals dhr Klein stelt kan ik mij dan ook niet voorstellen, nu de uitgaande correspondentie in afschrift wordt verstuurd en mij dit bericht niets zegt.
 
Om die reden verzoeken wij ook of u bestuur ons inzichtelijk kan maken over welk bericht het dan handelt, nu wij niet zulk over zulk een bericht beschikken. Hiermee kan dan ook worden vastgesteld of de reactie van ons afkomstig is en of de inhoud (de scheldwoorden) aanleiding geven tot enige actie onzerzijds danwel een rectificatie uwerzijds.
 
Er vanuit gaande dat deze kwestie door ons zal worden opgelost vrblijf ik,
 
 
Hans Zijlstra
kandidaat 4 GroepHop

 

 

 

 

894 Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden!"
(665) Ermelose CDA bestuurders laten Hop met buurtonderzoeken in de gaten houden!
(686) Honden van Dutroux kregen meer te vreten dan Ermelose 70+ mevrouw na weerzinwekkende CDA (bestuurders) terreur
(599) Ermeloer George Elsing: Ik begrijp het (CDA)niet zo goed..........
(303) Ermelo Krijgt u dezelfde kilometervergoeding als ambtenaren van de CDA gemeente Ermelo?
(PAR) Ermelo Hop tegen chefje gemeente Ermelo: Ga jij maar lekker klagen bij je CDA burgemeester"
(CHR) Ermelo Hop mag van CDA niet meedoen aan politiek debat Christelijk College Groevenbeek
mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"
Stemwijzer Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. CDA en andere gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
(175) Hop tegen Ermelo: Hop ontdekt dat de Ermelose gemeente ambtenaar een natuurlijk gezag moet kunnen uitoefenen over burgers en bestuurders
(265) Hop tegen Ermelo. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
(512) Stemfraude? Dubbelfunctie lid stembureau en kandidaat raadslid bij Ermelose verkiezingen mag wel van CDA burgemeester
(648) Stemfraude? Strijd Hop met Ermelose ambtenaren levert bewijs op dat alleen originele formulieren ingeleverd mogen worden
(201) Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van de Ermelose CDA burgemeester
(98)   Stemfraude? Nieuwsbrief 4 verkiezingen, Ministerie van Binnenlandse Zaken roept gemeenten op fraude te plegen in vastgestelde verkiezingsformulieren
(340) CDA medewerkers vernielen overal in Gelderland de verkiezingsposters van Groep Hop
(362) Alleen Groep Hop weigerde losgeld te betalen aan CDA-PRcommissie voor debat
(379) CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR-commissie
(425) "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". CDA vernield overal de Groep Hop verkiezingsposters
(638) Bedrijvenkring Ermelo doet ook mee aan doodzwijgen Hop. Het bedrijf Navobi valt hierbij zeer negatief op
(544) Ermelo. Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op
(375) Welke familie(s) en bedrijven beheersen met hoeveel subsidies de markt rondom vleeskalveren in Nederland?
(781) Bedenkingen na speeddaten met Ermelose Jongerenraad. Voorstel Hop om vaker te speeddaten wordt door CDA-ers doodgezwegen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum levert meer bedenkingen op
(511) Een sfeerverslag uit Ermelo. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
(541) Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
(452) CDA-ers betrapt op vernielen van Groep Hop verkiezingsposters
(561) "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
(646) Groep Hop deed in alle 55 gemeenten mee aan provinciale verkiezingen Gelderland 2007
(459) Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
(218) Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen
(601) Ermelo CDA "In de raadsvergadering is er geen mogelijkheid tot inspreken van burgers en andere betrokkenen"
(729) Felle succesvolle campagnes tegen vernietiging natuur door CDA-ers leverde Hop de bijnaam natuurterrorist op
(718) Stemfraude? Ermelo bezwaarschrift Hop tegen uitslag verkiezingen in Ermelo waarbij Hop verkiezingsfraude in stemlokaal bewijst
(894) Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden".

(3) De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt burgers in iedere procedure tegen de overheid
(742) Ermelo Alleen Groep Hop wil kwaliteitshandvest voor ambtenarij gemeente Ermelo invoeren
(623) Akten burgerlijke stand worden elektronisch opgeslagen dus kan eenvoudig een "dubbel" worden verstuurd
(145) Ermelo. Een lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo richting Hop
(470) Modelbrief Klacht GEGROND n.a.v. modelklacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(664) Modelbrief klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(20) Ermelo. WOB werkt niet. Macht is recht! Wie meer macht heeft heeft meer rechten!
(615) Ermelo Hop voorspelt: "Wet dwangsom wordt uitgehold om burgers te naaien en uit te zuigen"
(504) Klacht tegen gemeente Ermelo is bekend bij de Europese Commissie
CBS Ermelo. Commissie bezwaarschriften Ermelo weigert nevenfuncties openbaar te maken
(687) Heeft u namen en nevenfuncties leden en secretarissen commissie bezwaarschriften CBS)ontvangen?
(520) Werkt de secretaris BSC bij de gemeente? Behandeld zij ook het onderhavige dossier voor de gemeente?
(506) Ermelose commissie bezwaarschriften gaat gewoon door na wraking Hop van weerzinwekkend partijdige BSC
(86) Publicatie namen medewerkers werkzaam bij de overheid met hun telefoonnummer bij de overheid is niet in strijd met de privacy
(358) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Welke boom is hier ziek?
(424) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
(698) Modelbrief bezwaarschrift tegen WOZ beschikking gemeente Ermelo
DIS Ermelo CDA burgemeester discrimineerd Nederlanders tov buitenlanders
(576) Ermelo Wob van Hop mbt convenanten gemeente Ermelo met Uwoon
(125) Modelbrief Verzoek 125 aan de gemeente om uw kind weer in te schrijven in het GBA
Gemeentesecretaris Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes gemeentesecretaris
Griffier Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes griffier
Suwinet Modelbrief Heeft u al een kopietje van Suwinet Inkijk over u ontvangen?
(91) Bezwaar maken tegen de afname vingerafdrukken en opslag in digitale overheidsdatabank.
Stem Wijzer! Stem Groep Hop! Landelijk Verkiezingsprogrammapolitieke groepering Groep Hop

Hop analyseert kenmerken van CDA-ers: "Geen zelflerend vermogen, fouten wegredeneren, elkaar leuke baantjes geven, werken met gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking van andere burgers en politieke tegenstanders doodzwijgen.lees verder

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.