GROEP HOP ERMELO ©

2006-2018 Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

Christelijk vuilnis uit Ermelo wint met "doodzwijgen" (Groep) Hop bij Christelijk College Groevenbeek, Bedrijvenkring Ermelo, CDA debatten, Buurtvereniging Speuld en de krantjes Stentor, Ermelo Weekblad en hun vriendinnen bij locale internetkrantjes. HET CDA KAN ALLEEN GROEP HOP NIET CONTROLEREN want alleen Groep Hop met Hop weigerde vanaf 2006 losgeld te betalen voor debat aan de CDA PR commissie in Ermelo. Het betalen van losgeld aan de CDA PR commissie per gekozen raadslid zoals dat in de gemeente Ermelo gebruikelijk is in strijd met wetgeving dat je voor de verkiezingen geen geld moet aanbieden als je gekozen wordt.

Groep Hop won van christelijk vuilnis uit Ermelo dat sportverenigingen wilde verplaatsen naar natuur- en agrarisch gebied. Ging niet door!

Groep Hop gaat winnen tegen het Ermelose christelijk vuilnis dat Nederlanders blijft discrimineren tov van buitenlanders mbt wonen in (recreatie)woningen. Voorbeeld 1 discriminatie Voorbeeld 2 discriminatie

Groep Hop gaat winnen tegen het christelijk vuilnis en het wonen in recreatiewoningen door jongeren gaat gelegaliseerd worden De WALGING van Ermeloers tegen christelijk vuilnis in het gemeentehuis van Ermelo wordt steeds erger. Christelijk vuilnis in het gemeentehuis van Ermelo en hun meelopers gaan zich steeds meer zorgen maken omdat zij merken op straat uitgekotst te worden door burgers.

Maar laten we reŽel zijn christelijk vuilnis uit Ermelo gaat inmiddels huis aan huis de deuren langs tijdens buurtonderzoeken om bewoners te vragen waar Hop mee bezig is en wie er allemaal bij Hop over de vloer komen. Het Ermelose christelijk vuilnis blijft dan ook gevaarlijk met het "fabriceren van bewijs" en "succesvolle tegenwerking". Christelijk vuilnis uit Ermelo fraudeert ongehinderd met GBA gegevens en/of verkiezingsformulieren om kost wat kost Groep Hop buiten het gemeentehuis te houden. Na 12 jaar Ermelose politiek heb ik alleen maar minachting voor christelijk vuilnis dat in Ermelo ouderen terroriseert en de armoede injaagt. Verkiezingen niet wint maar steelt!

Denk eens na?
1 Een sfeerverslag over rechtspraak tegen Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter I
80 Een sfeerverslag over rechtspraak tegen Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter IV

 

Wilt u zelf meedoen aan de verkiezingen gemeenteraad in uw gemeente?

Contact: lees verder

 

Wilt u zelf meedoen aan de verkiezingen gemeenteraad in uw gemeente Ermelo?

Contact: lees verder

 

De politieke groepering Groep Hop wil in 2018 weer meedoen aan de verkiezingen gemeenteraad in zoveel mogelijk gemeenten met steeds grotere netwerken.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een bijna 71 jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

Natuurterrorist. Felle succesvolle campagnes van Hop/Groep Hop tegen plannen van (CDA) personeel gemeente Ermelo om de voetbalclub te verhuizen naar natuurgebieden en/of agrarische gebieden leverde Hop bij het CDA de bijnaam "natuurterrorist" op.

En jullie weten het allemaal, alleen Groep Hop betaalde geen losgeld aan de CDA PR commissie voor debat tijdens meerdere verkiezingen gemeenteraad in Ermelo. En jullie weten het allemaal, knippen en plakken mag in verkiezingsformulieren van de CDA burgemeester zodat de uitslag bij verkiezingen in Ermelo van tevoren al vast staat. En jullie weten het allemaal Groep Hop mocht NIET meedoen aan het Ermelose scholierendebat georganiseerd door het CDA op Christelijk College Groevenbeek. En jullie weten het allemaal met vereende krachten werd ook geprobeerd de Groep Hop verkiezingsborden weg te halen bij de muziektent. Wegkijken is een nog veel grotere misdaad dan de misdaad zelf plegen "nu van alle kanten berichten komen om Groep Hop dood te zwijgen" volgens de Ermelose CDA journaliste Jeanne Dijkstra en ex eindredacteur van het CDA PR blaadje Ermelo's Weekblad schriftelijk door haar bevestigd aan de Raad voor de Journalistiek. Dank je wel Jeanne voor dit stukje leesplezier door jou geschreven aan de Raad voor de Journalistiek. Volksmond debat. "Je vriend is er ook" hoorde ik een CDA-er tegen jou klikken en ik ben maar weggegaan toen ik zag hoe jij de aanwezige CDAers ter plekke instrueerde hoe zij hun verkiezingsposters moesten ophangen voor alweer een CDA debat. Doe de groeten aan al jouw (CDA) vriendjes die meedoen als kandidaat aan verkiezingen maar die natuurlijk ook zelf als kandidaat ook in de stembureaus zitten om in een gezellig onderonsje samen de uitgebrachte stemmen te tellen en de op Groep Hop uitgebrachte stemmen op de stapeltjes van de andere partijen te leggen. Geen cameratoezicht bij het tellen van de stemmen in Ermelo. Natuurlijk begrijp ik dat jouw CDA burgemeester cameratoezicht op mijn verzoek weigerde om te voorkomen dat het tellen van de stemmen in Ermelo met camera's werd opgenomen. Nou allemaal gezellig en schijnheilig vooraan in de kerk op zondag en door de week met een enorme zak geld van jullie niet gekozen CDA burgemeester burgers terroriseren....

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

Hoe komt de grootste christelijke partij van Nederland aan zijn stemmen?

Mijn naam is Hop en ik had bij alle 55 gemeenten in Gelderland de adressen van verkiezingsborden op gevraagd. Samen met andere burgers werd overal in Gelderland in alle 55 gemeenten vaak als eerste geplakt. De onderstaande posters had ik zelf in Oldenbroek geplakt. Sowieso heeft posters plakken veel geld gekost aan benzine, posterkosten en tijd. Vervolgens werden de Groep Hop posters overal in Gelderland overplakt door het "christelijke CDA "om Groep Hop dood te zwijgen".

Het CDA wordt zwaar gesubsidieerd en wij van Groep Hop moesten alles zelf betalen. Als je veel tijd geld en energie besteedt om als eerste te kunnen plakken overal in Gelderland en je posters worden vervolgens vernield door CDA-ers dan baal je stevig en omdat het CDA in Gelderland de dienst uitmaakt gaan we niet nog een keer meedoen aan provinciale verkiezingen.

Stemwijzer is NIET onafhankelijk! Dit klemt des te meer omdat het CDA ook bij de stemwijzer de dienst uitmaakt. Het programmapunt van Groep Hop waarmee Groep Hop zich flink kon onderscheiden van andere partijen "Groep Hop wil de provincies opheffen" mocht niet worden opgenomen in de Stemwijzer.

Door dit soort CDA "christenen" wordt je respectloos bedonderd en doodgezwegen. Het zal alleen maar erger worden want ook de andere partijen kijken weg van wat er met Groep Hop (is) gebeurt en vinden het prima dat Groep Hop poster overal worden vernield door het CDA en dat de belangrijkste Groep Hop stelling in de STEMWIJZER "Groep Hop wil de provincie opheffen" NIET wordt opgenomen in de stemwijzer.

Wegkijken is een grotere misdaad dan die misdaad zelf plegen.

Jullie weten het allemaal wat er met Groep Hop (is) gebeurt.......................

 

 

 

 

Groep Hop wint geen zetel na "plakoorlog op de Veluwe"
Bekijk de foto's over de werkwijze van het CDA om Groep Hop verkiezingsposters te overplakken?

 

 

 

 

 

 

 

(425)
CDA verrast Groep Hop met posters

De Stentor, donderdag 15 februari 2007

VELUWE - Jan Hop is voor zijn campagne al vroeg op pad gegaan en kon in veel gemeenten beslag leggen op de beste plek voor de verkiezingsposters. Dat is op de borden links boven.

Wie het eerst komt, die het eerst maalt, dacht Hop. Maar tot zijn verbijstering plakte in Putten het CDA de eigen posters over die van Groep Hop. Volgens het CDA is het in Putten een ongeschreven regel dat de grootste partij de beste plek kan opeisen. Na de nodige discussie hebben de christendemocraten in Putten laten weten uit te zullen wijken naar een andere positie op de borden. Het CDA wil regels gaan bedenken over de volgorde voor het plakken.

Hop is naar de politie gestapt. Hij heeft aangifte gedaan van het schenden van de affiches van zijn partij in Putten: 'Het CDA heeft gezegd: dit doen wij altijd al. Ze vinden blijkbaar dat ze recht hebben op de beste plek. Maar de politie doet nu onderzoek.'

Helaas voor Hop heeft het CDA ook in Nunspeet en Oldebroek de verkiezingsposters van de Ermelose partij 'overgeplakt.' 'Ik heb daar in Oldebroek foto's van gemaakt', zegt Hop. 'En ik heb berichten uit Hattem en Elburg gehoord dat het daar ook is gebeurd.'

Zelfs in Arnhem moest Hop constateren dat zijn posters waren vervangen door CDA-affiches. 'Onze posters lagen op de grond bij het verkiezingsbord'. Over de gemeente Epe heeft Jan Hop nog geen klachten. Het CDA in Nunspeet laat weten dat de affaire hier vermoedelijk op een misverstand berust. In Nunspeet was het juist regel dat de partijen op volgorde van kieslijst hun posters plakken. 'Maar het schijnt dat de gemeente die regel heeft losgelaten', zegt Henk Klein van het CDA. 'Dat wisten wij niet.' Hij roept Jan Hop op contact op te nemen met het CDA in Nunspeet. 'Dan kunnen wij er vast wel uitkomen.' Een vergelijkbare reactie komt van penningmeester Jan Willem Spronk van het CDA in Oldebroek. Hij zegt niet bekend te zijn met de kwestie en nodigt Hop uit om de zaak bij het CDA-bestuur aan te kaarten. Hop is niet van plan aangifte te doen van de andere incidenten.

 

 

Groep Hop verkiezingsposters hingen in Nunspeet op de volgende plaatsen in de aanloop naar de provinciale verkiezingen 7 maart 2007 totdat ze daar door het CDA in Nunspeet werden weggehaald als fraai voorbeeld van CDA politiek

Nunspeet:   

kruispunt Nijverheidsweg-Industrieweg;

kruispunt Oranjelaan-Nassaulaan;

kruispunt Arthur BriŽtstraat;

Laan, Park 1940-1945;

rotonde Waterweg, tussen Elburgerweg en Harderwijkerweg;

rotonde Eperweg-Molijnlaan bij de zitbank;  

Elspeet:     

kruispunt Uddelerweg-Zeisweg; Groep Hop poster door het CDA VERWIJDERD/OVERPLAKT!  Klik hier naar de foto! 

kruispunt Stakenbergweg-Nachtegaalweg; Groep Hop poster door het CDA VERWIJDERD/OVERPLAKT! Klik hier naar de foto!

Vierhouten: 

Elspeterbosweg tegen over dorpshuis; Groep Hop poster door het CDA VERWIJDERD/OVERPLAKT! Klik hier naar de foto!

Hulshorst:   

kruispunt Zandhuisweg-Kapelweg.  Groep Hop poster door het CDA VERWIJDERD/OVERPLAKT! Klik hier naar de foto!

 

 

 
Ook het CDA in Nunspeet is begonnen met het verwijderen van Groep Hop posters op
de verkiezingsborden in Gelderland om op de vrijgekomen plaats vervolgens een CDA 
verkiezingsposter te plakken. Deel 2!
 
----- Original Message -----
From: J. Hop
Sent: Wednesday, February 07, 2007 8:35 PM
Subject: Verzoek om bescherming posters die wij in Nunspeet hebben opgehangen

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Aan de heer J. van den Hoorn
 
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij berichten wij u dat vanavond alle Groep Hop verkiezingsposters op de verkiezingsborden van Nunspeet zijn aangebracht.
Wij verzoeken u expliciet om maatregelen te nemen in die zin dat onze posters niet door andere partijen worden
overgeplakt.
 
Groep Hop is gewaarschuwd dat deze praktijk in Nunspeet plaats vind en dat met name het CDA er een gewoonte van maakt om de posters van die partij over de posters van andere partijen heen te plakken.
 
Wij vertrouwen erop dat de Groep Hop verkiezingsposters ongehinderd zichtbaar blijven hangen tot aan 7 maart 2007.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jan Hop
(Groep Hop)

 

Groep Hop verkiezingsposters hingen in Nunspeet op de volgende plaatsen in de aanloop naar de provinciale verkiezingen 7 maart 2007 totdat ze daar door het CDA in Nunspeet werden weggehaald als fraai voorbeeld van CDA politiek

Nunspeet:   

kruispunt Nijverheidsweg-Industrieweg;

kruispunt Oranjelaan-Nassaulaan;

kruispunt Arthur BriŽtstraat;

Laan, Park 1940-1945;

rotonde Waterweg, tussen Elburgerweg en Harderwijkerweg;

rotonde Eperweg-Molijnlaan bij de zitbank;  

Elspeet:     

kruispunt Uddelerweg-Zeisweg; Groep Hop poster door het CDA VERWIJDERD/OVERPLAKT!  Klik hier naar de foto! 

kruispunt Stakenbergweg-Nachtegaalweg; Groep Hop poster door het CDA VERWIJDERD/OVERPLAKT! Klik hier naar de foto!

Vierhouten: 

Elspeterbosweg tegen over dorpshuis; Groep Hop poster door het CDA VERWIJDERD/OVERPLAKT! Klik hier naar de foto!

Hulshorst:   

kruispunt Zandhuisweg-Kapelweg.  Groep Hop poster door het CDA VERWIJDERD/OVERPLAKT! Klik hier naar de foto!

 

 

 
Ook het CDA in Nunspeet is begonnen met het verwijderen van Groep Hop posters op
de verkiezingsborden in Gelderland om op de vrijgekomen plaats vervolgens een CDA 
verkiezingsposter te plakken. Deel 2!
 
 
----- Original Message -----
From: J. Hop
Sent: Saturday, February 10, 2007 11:51 PM
Subject: artikel 350 wetboek van strafrecht beschadiging, wegmaken en/of onbruikbaar maken van Groep Hop posters

Aan het bestuur van het CDA te Nunspeet,
 
Art. 350 WvS Zojuist ontving ik het bericht dat het CDA in Nunspeet in navolging van het CDA in Putten de Groep Hop verkiezingsposters op de verkiezingsborden in de gemeente Nunspeet heeft beschadigd, weggemaakt en onbruikbaar heeft gemaakt.
 
Ik ga ervan uit dat mijn bron mij juist heeft geinformeerd omdat dit de mentaliteit en werkwijze van het CDA in Gelderland is.
 
Ik verzoek u met klem ONVERWIJLD voor maandagmiddag a.s. 14:00 uur uw posters linksbovenaan van de borden te verwijderen
en hiervoor op deze plaats de Groep Hop posters A2 formaat weer aan te brengen.
 
Ik wijs u op het volgende websites als onderbouwing van mijn verzoek:
www.groephop.nl/nunspeet.htm
www.groephop.nl/putten.htm
www.groephop.nl/putten2.htm
www.groephop.nl/putten3.htm
 
Het spreekt vanzelf dat deze handelwijze van het CDA  om in Gelderland de Groep Hop posters te verwijderen van de verkiezingsborden niet sociaal is maar ASOCIAAL maar ga ervan uit dat u aanspreekbaar bent en onverwijld aan dit verzoek gaat voldoen omdat ik maandagmiddag 15:00 uur hiervan aangifte zal gaan doen. De afspraak hiervoor is al bij de politie Ermelo gemaakt ivm dezelfde praktijken in Putten.
 
Dit bericht wordt gepubliceerd op de website
www.groephop.nl/nunspeet2.htm
 
Een kopie van dit bericht is verzonden naar:
De commissaris van de Koningin in Gelderland
Bureau Verkiezingen in Gelderland
 
met het verzoek om onverwijld alle verkiezingsborden in Gelderland op verwijdering/onbruikbaar maken/wegmaken van Groep Hop posters met als dader het CDA te controleren waarbij de dader het CDA de vrijgekomen ruimte opvuld met een CDA verkiezingsposters.
 
Het CDA bij de verkiezingen in Gelderland als partij uit te sluiten omdat het CDA blijkens deze praktijken een gevaar is voor de vrije verkiezingen in Gelderland en/of op adequate wijze duidelijk te maken dat de schade onverwijld hersteld moet worden en dat de Groep Hop posters niet door het CDA van de borden verwijderd mogen worden.
 
Hoogachtend,
 
J. Hop
(Groep Hop)
www.groephop.nl

 

 

Verzoek Groep Hop aan het CDA in Nunspeet om een afschrift van de email
met scheldwoorden afkomstig van Groep Hop te overleggen onder verwijzing naar de
uitzending van TV Gelderland over het verwijderen/overplakken van Groep Hop posters door het CDA
 
----- Original Message -----
Sent: Wednesday, February 21, 2007 8:04 AM
Subject: De reactie met scheldwoorden

Geacht bestuur van de CDA fractie Nunspeet,
 
tot mijn verbazing zag ik dat dhr Klein, afgevaardigde in uw bestuur, op omroep Gelderland stelde dat hij een reactie van ons (GroepHop) had ontvangen met veel scheldwoorden erin, die hij om die reden had weggeklikt. Het betreft de kwestie overplakken/verwijderen van verkiezingsposters van Groep Hop door het CDA.
 
U kunt begrijpen dat deze opmerking verre van objectief is en met name de kijker, die dit heeft gezien, geen inzicht geeft in de aard en strekking van de reactie. Een reactie zoals dhr Klein stelt kan ik mij dan ook niet voorstellen, nu de uitgaande correspondentie in afschrift wordt verstuurd en mij dit bericht niets zegt.
 
Om die reden verzoeken wij ook of u bestuur ons inzichtelijk kan maken over welk bericht het dan handelt, nu wij niet zulk over zulk een bericht beschikken. Hiermee kan dan ook worden vastgesteld of de reactie van ons afkomstig is en of de inhoud (de scheldwoorden) aanleiding geven tot enige actie onzerzijds danwel een rectificatie uwerzijds.
 
Er vanuit gaande dat deze kwestie door ons zal worden opgelost vrblijf ik,
 
 
Hans Zijlstra
kandidaat 4 GroepHop

 

 

Doodzwijgen Groep Hop overal zichtbaar op de Veluwe met vernielen Groep Hop verkiezingsposters

Geschiedenis. Groep Hop moest kost wat kost worden doodgezwegen en daarom werden over al Gelderland de posters van Groep Hop van de borden gerukt en overplakt
1 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter I
Na indienen van klachten wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
Stemwijzer 2007 Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. de gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
646 Archief Groep Hop deed mee aan provinciale verkiezingen Gelderland in 2007
340 Een sfeerverslag van Hop. Verkiezingsposters Groep Hop worden overal in Gelderland vernield en overplakt
425 "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
561 "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
541 Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
DIS Hoe gezellig is het wonen in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
PAR Hoe verlopen verkiezingen gemeenteraad in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
CHR Hoe verloopt een verkiezingsdebat in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
362 Het is verboden om losgeld te betalen aan de CDA PR commissie per gekozen raadslid. Groep Hop weigerde!
379 CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Groep Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR commissie.
610 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hop ontdekt dat ambtenaren GEZAG over inwoners en politici moeten uitoefenen
752 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hop moet zijn mond houden van Ermelose CDA burgemeester
765 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hoe JATTEN christelijke (CDA) bestuurders een woning van een oude gehandicapte burger!
766 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hoe JATTEN christelijke (CDA) bestuurders in Ermelo een auto van een burger!
265 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
201 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Knippen en plakken mag in Ermelose verkiezingsformulieren
358 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Welke boom is hier ziek?
424 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelose christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
101 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelose christelijke (CDA) terreur tegen bejaarde mevrouw
145 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo
686 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Asielzoekers hebben voorrang bij toewijzing woningen in Ermelo
665 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met Stasi praktijken
80 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter IV
Na GBA fraude gemeente Ermelo wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
511 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
459 Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
218 Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
Referenties J. Hop
Activiteiten