CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Hop 6 oktober 2011: "Het maatschappelijk besef bij rechtbanken en hun (kinder)rechters is helemaal weggeslagen

Hop 6 oktober 2011: "Het maatschappelijk besef bij rechtbanken en hun (kinder)rechters is helemaal weggeslagen en het doel heiligt alle middelen bij kinderbeschermingsmaatregelen waarbij in Nederland met "verzonnen verhalen" kinderbeschermingsmaatregelen worden uitgesproken tegen kinderen en/of hun ouders."
Lees verder Nadere toelichting wraking kinderrechter Roll door Hop op 6 oktober 2011!
Lees verder Rekening Hop naar bestuur rechtbank Den Bosch voor schorsing gezag na typefout gemeente Ermelo en verzonnen verhaal!
Lees verder Rekening Hop naar kinderrechter Roll privé voor schorsing gezag na typefout gemeente Ermelo en verzonnen verhaal!
Hop heeft niets misdaan alleen een briefadres aangevraagd en wordt vervolgens door Roll geschorst in gezag "na een typefout gemeente Ermelo" vervolgens een verzonnen verhaal van RvdK en SBJNB. Hop is niet in hoger beroep gegaan tegen de schorsing maar heeft een rekening gestuurd voor deze schorsing gezag naar het bestuur rechtbank Den Bosch en kinderrechter Roll. Hop is van mening dat het bestuur van de rechtbank Den Bosch en kinderrechter Roll privé aangesproken kunnen worden voor deze "succesvolle tegenwerking van Hop door de rechtbank Den Bosch". Hop adviseert andere ouders ook rekeningen te gaan sturen naar rechtbanken en kinderrechters privé voor kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen en roept iedereen op deze nieuwe manier van procederen door Hop aan iedereen bekend te maken en waar mogelijk ook toe te passen met de rekeningen en wrakingen van Hop als voorbeeld.

 

Rekening Hop naar bestuur rechtbank Den Bosch voor schorsing gezag na typefout gemeente Ermelo en verzonnen verhaal!

Rechtbank Den Bosch,
T.a.v. de President en het bestuur,
Leeghwaterlaan 8,
5223 BA Den Bosch.

Ermelo, 6 oktober 2011.

Rekening voor voorlopige schorsing uit gezag J. Hop Ermelo Euro 25.000,--
M2 na typefout gemeente Ermelo en "verzonnen verhaal"
Periode 22 juni 2011 tot 6 oktober 2011
Toelichting en onderbouwing www.burojeugdzorg.nl/746.htm 
Toelichting en onderbouwing www.burojeugdzorg.nl/747.htm 

1. Hop 6 oktober 2011: "Het maatschappelijk besef bij rechtbanken en hun (kinder)rechters is helemaal weggeslagen en het doel heiligt alle middelen bij kinderbeschermingsmaatregelen waarbij in Nederland met "verzonnen verhalen" kinderbeschermingsmaatregelen worden uitgesproken tegen kinderen en/of hun ouders."

2. Hop 6 oktober 2011: Het is maatschappelijk ONAANVAARDBAAR dat met "verzonnen verhalen" kinderbeschermingsmaatregelen tegen kinderen en/of hun ouders worden uitgelokt en/of uitgesproken door kinderrechters op verzoek van hun maatjes bij de jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming. De weerzinwekkende partijdigheid (ongelijke doorlooptijden en/of geheime dossierstukken en/of weigering neutrale waarheidsvinding en/of weigering toetsing verweerschriften van ouders door rechtbanken en hun kinderrechters stelselmatig in het VOORDEEL voor hun maatjes bij de jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming is maatschappelijk ONAANVAARDBAAR!

3. Hop 6 oktober 2011: "Verzonnen verhalen" om kinderbeschermingsmaatregelen uit te lokken dienen als FRAUDE te worden aangemerkt waarbij alle ontvangen geldbedragen n.a.v. dit soort FRAUDE als HELING dient te worden aangemerkt.

4. Hop 6 oktober 2011: Alle bedragen die jeugdzorg en/of onderaannemers in de jeugdzorg ontvangen n.a.v. FRAUDE bij kinderbeschermingsmaatregelen na "verzonnen verhalen" dient als HELING te worden aangemerkt en dient te worden terugbetaald/teruggehaald.

5. Hop 6 oktober 2011: Alle bedragen die betrokken rechtbanken vervolgens ontvangen n.a.v. FRAUDE bij kinderbeschermingsmaatregelen na "verzonnen verhalen" dient ook als HELING te worden aangemerkt. Het incasseren van griffierecht door rechtbanken n.a.v. FRAUDE bij kinderbeschermingsmaatregelen na "verzonnen verhalen" bijvoorbeeld na voorlopige schorsing van ouders in het gezag na "verzonnen verhalen" dient derhalve ook als HELING te worden aangemerkt.

6. Hop 6 oktober 2011 met als grondslag informatie INFORMANT Prof. Swaan. Met als grondslag het NRC artikel kinderdieven van Prof. Swaan en zijn omschrijving van misdaad van de Staat tegen ouders dienen kinderbeschermingsmaatregelen tegen ouders na "verzonnen verhalen" als een MISDAAD gepleegd tegen ouders te worden aangemerkt.

7. Informant oud president rechtbank Maastricht: Rechtbanken moeten zich gaan verantwoorden voor de manier waarop zij zaken toewijzen aan rechters. Een code moet de huidige toewijzingsvrijheid inperken. Dat vertelde Peter Lampe, scheidend president van de rechtbank van Maastricht, op 3 mei 2005 in de Volkskrant. ‘Als er een serieuze vraag ligt over welke rechter een zaak gaat doen, dan moet je dat als rechtbank kunnen uitleggen.’ De huidige toewijzingsvrijheid kan leiden tot misbruik, waarschuwt Lampe. Wie de zaken verdeelt, kan de uitkomst van een rechtsgeding beďnvloeden, zegt hij. ‘ De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten schaart zich achter het pleidooi van Lampe. Voorzitter Annelies Röttgering: ‘Het is goed dat toewijzing op een transparante wijze plaatsvindt. Het is algemeen bekend dat het Openbaar Ministerie probeert zaken voor te leggen aan een gunstige rechter. Daarmee hebben ze een voorsprong op advocaten. Dat moet afgelopen zijn.’ De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVVR), de belangenvereniging van rechters en officieren van justitie, vindt de invoering van een toewijzingscode ‘onontkoombaar’. Voorzitter Wil Tonkens-Gerkema: ‘In de voormalige Oostbloklanden zijn ze stomverbaasd dat Nederland geen enkel systeem heeft voor toewijzing.’ Een commissie van NVVR-leden en drie rechtbankpresidenten (niet Lampe) begint binnenkort met een onderzoek naar onpartijdige rechtspraak. Behalve regels voor nevenfuncties zullen zij ook de wenselijkheid onderzoeken van een toewijzingscode

Verzocht wordt om KONTANTE BETALING binnen 14 dagen na factuurdatum aan:

Dhr. Jan Hop.

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

cc Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming hoorzitting 20 oktober 2011 als productie in de klachtzaak Hop tegen RvdK Eindhoven welke (vervolg) klachtzaak hier ook als onderbouwing en herhaald en ingelast wordt beschouwd voor deze rekening voor kinderbeschermingsmaatregel na typefout gemeente Ermelo met vervolgens een verzonnen verhaal wordt beschouwd.

 

 

 

Rekening Hop naar kinderrechter Roll privé voor schorsing gezag na typefout gemeente Ermelo en verzonnen verhaal!

Kinderrechter mevrouw Roll privé,
p/a Rechtbank Den Bosch,
Leeghwaterlaan 8,
5223 BA Den Bosch.

Ermelo, 6 oktober 2011.

Rekening voor voorlopige schorsing uit gezag J. Hop Ermelo Euro 25.000,--
M2 na typefout gemeente Ermelo en "verzonnen verhaal"
Periode 22 juni 2011 tot 6 oktober 2011
Toelichting en onderbouwing www.burojeugdzorg.nl/746.htm
Toelichting en onderbouwing www.burojeugdzorg.nl/747.htm

1. Hop 6 oktober 2011: "Het maatschappelijk besef bij rechtbanken en hun (kinder)rechters is helemaal weggeslagen en het doel heiligt alle middelen bij kinderbeschermingsmaatregelen waarbij in Nederland met "verzonnen verhalen" kinderbeschermingsmaatregelen worden uitgesproken tegen kinderen en/of hun ouders."

2. Hop 6 oktober 2011: Het is maatschappelijk ONAANVAARDBAAR dat met "verzonnen verhalen" kinderbeschermingsmaatregelen tegen kinderen en/of hun ouders worden uitgelokt en/of uitgesproken door kinderrechters op verzoek van hun maatjes bij de jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming. De weerzinwekkende partijdigheid (ongelijke doorlooptijden en/of geheime dossierstukken en/of weigering neutrale waarheidsvinding en/of weigering toetsing verweerschriften van ouders door rechtbanken en hun kinderrechters stelselmatig in het VOORDEEL voor hun maatjes bij de jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming is maatschappelijk ONAANVAARDBAAR!

3. Hop 6 oktober 2011: "Verzonnen verhalen" om kinderbeschermingsmaatregelen uit te lokken dienen als FRAUDE te worden aangemerkt waarbij alle ontvangen geldbedragen n.a.v. dit soort FRAUDE als HELING dient te worden aangemerkt.

4. Hop 6 oktober 2011: Alle bedragen die jeugdzorg en/of onderaannemers in de jeugdzorg ontvangen n.a.v. FRAUDE bij kinderbeschermingsmaatregelen na "verzonnen verhalen" dient als HELING te worden aangemerkt en dient te worden terugbetaald/teruggehaald.

5. Hop 6 oktober 2011: Alle bedragen die betrokken rechtbanken vervolgens ontvangen n.a.v. FRAUDE bij kinderbeschermingsmaatregelen na "verzonnen verhalen" dient ook als HELING te worden aangemerkt. Het incasseren van griffierecht door rechtbanken n.a.v. FRAUDE bij kinderbeschermingsmaatregelen na "verzonnen verhalen" bijvoorbeeld na voorlopige schorsing van ouders in het gezag na "verzonnen verhalen" dient derhalve ook als HELING te worden aangemerkt.

6. Hop 6 oktober 2011 met als grondslag informatie INFORMANT Prof. Swaan. Met als grondslag het NRC artikel kinderdieven van Prof. Swaan en zijn omschrijving van misdaad van de Staat tegen ouders dienen kinderbeschermingsmaatregelen tegen ouders na "verzonnen verhalen" als een MISDAAD gepleegd tegen ouders te worden aangemerkt.

7. Informant oud president rechtbank Maastricht: Rechtbanken moeten zich gaan verantwoorden voor de manier waarop zij zaken toewijzen aan rechters. Een code moet de huidige toewijzingsvrijheid inperken. Dat vertelde Peter Lampe, scheidend president van de rechtbank van Maastricht, op 3 mei 2005 in de Volkskrant. ‘Als er een serieuze vraag ligt over welke rechter een zaak gaat doen, dan moet je dat als rechtbank kunnen uitleggen.’ De huidige toewijzingsvrijheid kan leiden tot misbruik, waarschuwt Lampe. Wie de zaken verdeelt, kan de uitkomst van een rechtsgeding beďnvloeden, zegt hij. ‘ De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten schaart zich achter het pleidooi van Lampe. Voorzitter Annelies Röttgering: ‘Het is goed dat toewijzing op een transparante wijze plaatsvindt. Het is algemeen bekend dat het Openbaar Ministerie probeert zaken voor te leggen aan een gunstige rechter. Daarmee hebben ze een voorsprong op advocaten. Dat moet afgelopen zijn.’ De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVVR), de belangenvereniging van rechters en officieren van justitie, vindt de invoering van een toewijzingscode ‘onontkoombaar’. Voorzitter Wil Tonkens-Gerkema: ‘In de voormalige Oostbloklanden zijn ze stomverbaasd dat Nederland geen enkel systeem heeft voor toewijzing.’ Een commissie van NVVR-leden en drie rechtbankpresidenten (niet Lampe) begint binnenkort met een onderzoek naar onpartijdige rechtspraak. Behalve regels voor nevenfuncties zullen zij ook de wenselijkheid onderzoeken van een toewijzingscode

Verzocht wordt om KONTANTE BETALING binnen 14 dagen na factuurdatum aan:

Dhr. Jan Hop.

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

cc Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming hoorzitting 20 oktober 2011 als productie in de klachtzaak Hop tegen RvdK Eindhoven welke (vervolg) klachtzaak hier ook als onderbouwing en herhaald en ingelast wordt beschouwd voor deze rekening voor kinderbeschermingsmaatregel na typefout gemeente Ermelo met vervolgens een verzonnen verhaal wordt beschouwd.

 

 

 

Tot uw dienst. De frontale opsporingsactie jeugdzorg tegen ouders en het opzetten van kinderen door school en jeugdzorg tegen hun ouders


De jeugdzorg werkt NIET transparant, zal u altijd proberen te naaien met voor u geheime werkaantekeningen en voor u geheime "succesvolle tegenwerking" en voor u "geheime onderonsjes met kinderrechters buiten de hoorzittingen om". Het is essentieel om steeds systematisch en procedureel te werken om de "geheime werkaantekeningen" en de geheime "succesvolle tegenwerking" en voor u geheime "onderonsjes met kinderrechters buiten de hoorzittingen om" in uw zaak duidelijk zichtbaar te maken.
574 Kinderrechter pleegt zelfmoord en springt voor de trein in Utrecht
780 De Zaanse Verhoormethode in de jeugdzorg
80   Succesvolle tegenwerking van ouders door "jeugdzorg" bij kinderbeschermingsmaatregelen
6     Risicofactoren jeugdzorg, de weerzinwekkende partijdigheid van het rechtersleger voor jeugdzorg en RvdK
1000 U kruist steeds aan met welke kenmerken van organisatiecriminaliteit u te maken heeft
Werkwijze jeugdzorg Gelderland en politie: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/03/video_jeugdzorg_en_politie_hou.html
177 En hoe ging het eigenlijk verder na het weghalen van die kinderen door "jeugdzorg"
547 Frontale opsporingsactie jeugdzorg tegen ouders, omschrijving complot
123 Geschiedenis! Hop deelt duizenden uitnodigingen uit voor ingang rechtbank Den Bosch
132 Zicht op exploitatie van uw kinderen door jeugdzorg. Volg de enorme geldstromen!
689 Zicht op exploitatie kinderen. Bij gelijke geschiktheid een allochtoon. Interculturele jeugdzorg, door Max Wattimena Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (Omdat het werkgelegenheidsaspect bij deze projecten voorop staat, bestaat de kans dat de instromers niet al te veel affiniteit hebben met de jeugdzorg. Of dat men bij de werving voor het project nauwelijks eisen stelt aan het opleidingsniveau van de werkzoekenden, zoals in Amsterdam is gebeurd.)
s41052011 Zicht op exploitatie kinderen. Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op SCHAALVERGROTING!
189 Zicht op exploitatie kinderen. Salarissen overheidspersoneel
174 Geld en arbeidsproductiviteit. Geef jeugdzorg de controle over valuta en het maakt ze niet meer uit wie wetten maakt
217 Geld en arbeidsproductiviteit. Voorkom problemen, weg met de jeugdzorg maak geen schulden en leen geen geld
219 Media. Als je de gesubsidieerde leugens van de leugens maar vaak genoeg herhaald gaan mensen dat geloven
429 Media. Iedere Nederlander behoort de geschiedenis van de Omroepbijdrage te kennen
246 Media -
CDA - mentaliteit in Nederland RAMP voor kinderen/ouders die met "jeugdzorg"te maken krijgen
721 De gevaren van de rechtspraak in Nederland, door J. Hop
79 President rechtbank Maastricht: "Wie de zaken verdeeld kan de uitspraak beďnvloeden"
7 U begint met systematisch werken, probeert jeugdzorgpersoneel uit te horen tijdens ieder gesprek
Inzicht in denk- en werkwijze "jeugdzorg" 72 73 97 122 339 388 436 437 445 481 545 549 600 602 617
108Handleiding voor ieder gesprek tussen ouder en gezinsvoogd
134 Zorg dat u de omschrijving van een verdachte goed kent en ook steeds opnieuw toepast!
101 Modelklacht tegen gezinsvoogd, geen vermelding beroepsmogelijkheden onder BESLUIT
3 De zes wetten van Hop, uitgangspunt in iedere procedure
145 Gemeente Ermelo (
CDA bestuur) praktijk voorbeeld zinloos klagen over onjuiste/geen ontvangstbevestiging
664 Model klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen Info: (653)(470)
123 Organisatiecriminaliteit. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
550 Model informatieverzoek justitieel informatieregister Info: (OM)
355 Model informatieverzoek politie
173 14-daags informatieverzoek school bij kinderbeschermingsmaatregelen
464 Model informatieverzoek school m.b.t. welzijn en ontwikkeling minderjarige
465 Model informatieverzoek school m.b.t. afschrift complete dossiers
173 Iedere 14 dagen een informatieverzoek naar school bij kinderbeschermingsmaatregelen
403 Geld, school, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), geld en de geheime onderonsjes COMPLOT TEGEN OUDERS!
102 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg Info: (20)(815)
226 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg, incl. verzoek OR, beëindiging UHP
575 Model informatieverzoek Voorziening voor Pleegzorg Info: (505)
110 Model informatieverzoek gemeente. Info: (623)
509 Model bezwaarschrift gemeente tegen uitschrijving kind van uw woonadres
311 Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming werken samen TEGEN OUDERS!
664 Model klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen Info: (653)(470)
81 Klacht 81 ouder(s) tegen BESLUIT jeugdzorg=STICHTING om RvdK te verzoeken onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie
385 Model klacht tegen BESLUIT RvdK om onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie
497 U maakt bezwaar tegen het benaderen van informanten door de RvdK
339 Landelijke afspraak tussen jeugdzorg en kinderrechters: Verzoekschriften geen ’inhoudelijke’ informatie meer hoeven te bevatten!
227 Faxverzoek aan de kinderrechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
756 Faxverzoek aan de kantonrechter/politierechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
360 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om OTS van uw kind
361 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om machtiging uithuisplaatsing van uw kind
663 Verzoekschrift omgangsregeling bij KIR na BESLUIT jeugdzorg
636 Model verzoek om compleet afschrift contactjournaal jeugdzorg
255 Model klacht tegen BESLUIT weigering compleet contactjournaal jeugdzorg
637 Model verzoek om compleet afschrift contactjournaal RvdK
170 Model klacht tegen BESLUIT weigering compleet afschrift contactjournaal RvdK
639 Modelklacht tegen indicatiebesluit
642 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel indicatiebesluit te toetsen
640 Modelklacht tegen Plan van Aanpak
366 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel Plan van Aanpak te toetsen
641 Modelklacht tegen HVP Zorgverlener
499 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel HVP Zorgverlener te toetsen
443 Modelklacht tegen gezinsvoogd PvA/indicatiebesluit naar KIR zonder inzichten
657 Verzoek KIR retour sturen PvA/indicatiebesluit zonder inzichten ouder
679 Modelverzoek wraking rechter meenemen naar iedere hoorzitting rechter en toetsen met info 457
658 Checklist ouder voor procederen bij de kinderrechter
263 Na (afloop) hoorzitting rechter levert u verzoek afschrift PV in bij de informatiebalie
384 Modelklacht tegen weigering afgifte proces-verbaal van de hoorzitting
124 Wraking Kamer van Toezicht Notarissen Zwolle met Hop GEGROND!
VOORVRAAG handelt de notaris in het belang van de burger of in belang van de belastingdienst?
Belasting vrijstelling voor een kind is ruim 48000 euro.
Belasting vrijstelling voor een pleegkind minder dan 5 jaar in het gezin is 2000 euro.
Waarom wordt in de praktijksituatie een pleegkind langer dan 5 jaar niet als kind aangemerkt?
Hoe wordt de juridische situatie van UHP kinderen met criteria en welke termijnen aangemerkt?
Hoe wordt de juridische situatie van kinderen aangemerkt als ouders uit het gezag zijn gezet?
Hebben kinderen recht op (kinds)deel erfenis als hun ouders uit het gezag zijn gezet?
Waarom zitten er vertegenwoordigers van de belastingdienst in de Kamers van Toezicht notarissen?
418 Vervang parkeerbedrijf door jeugdzorg en/of RvdK mbt de bewijslast
Rechtbanktraining waarheidsvinding: Kloppen de nevenfuncties bestuurders, gemeentesecretaris en griffier van uw gemeente?
Info Hop:A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Welke kandidaten/bestuurders in uw gemeente hadden/hebben niet opgegeven baantjes in de stembureaus tijdens verkiezingen gemeenteraad om de uitslag te beďnvloeden door zelf stemmen te tellen, stemmen van andere partijen op het stapeltje van de eigen partij te leggen en/of stemmen van andere partijen ongeldig te maken en/of nog even een praatje te maken in het stembureau om de kiezer vlak voor dat deze gaat stemmen te kunnen beďnvloeden?
Tenslotte heeft u een kopie ontvangen van het contract dat is afgesloten tussen jeugdzorg en gemeente met daaronder welke namen en handtekeningen om de jeugdzorg over te dragen naar de gemeente en is dit contract in uw gemeente wel of niet in de gemeenteraad besproken? Indien neen, waarom niet?
Correcties, verbeteringen, aanvullingen internet informatie, procedureel weerwerk tegen de jeugdzorgindustrie
Contact J. Hop.

 

top
Groep Hop ©
Startpagina procedureel weerwerk tegen jeugdzorg, RvdK en bij de kinderrechter ©
De website www.groephop.nl is het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op alle websites van Groep Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.