Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Netwerk Ermelo
Actueel Activiteiten Hop ter verbetering van de rechtspraak voor burgers

 

 

(43) Internet register nevenfuncties rechterlijke macht met de beginletter W


Lid Reclame Code Commissie aangewezen de VEA/Vereniging van communicatie-adviesbureaus, Nijgh, Rotterdam
Financial Director Came to NijghInterpartners via the Wilma building firm, the ANWB (Dutch motorists’ association) and magazine publishers Weekbladpers.
Expert in business organisation and automation. Co-founder and interim manager of Adsoft (devoloping software for about 600 advertising agencies),
Active member of the Dutch Advertising Code Committee.
Het gevaar! Memo Reclame Code Commissie en deskundigenrapport 185.
363 De Mw. Hees van Walraven-norm. Het doel van de Reclame Code Commissie is klachtzaken tegen reclame te onderdrukken. Bijvoorbeeld met een oneerlijk rechtsproces waarbij geen proces-verbaal van de hoorzitting wordt opgemaakt om een vitale uitspraak van beklaagde die de klacht ondersteunt te onderdrukken. Bron 050149 klachtzaak Hop tegen Rijksmuseum Amsterdam.E.A.G.M.0149 mw.
NLRM 96 97
Advocaat en Procureur te Hilversum Beks & Beks Advocaten beŽdiging 198l
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 40294
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 10496-GOG020704
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10496-GOG020704
Rechter rechtbank Den Bosch 50997-GOG020704
NU
Den Bosch Hof Raadsheer 020402
C020704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-020704 Hop bijbanenregister Den BoschC.J.D.
Voorzitter Vereniging Oud Leiden
Adviseur Stichting Hogeschool Rotterdam
NU
Hof Amsterdam Raadsheer-plaatsvervanger 200798
Lid van het bestuur Stichting mr.dr. J.C. Overvoorde - in het belang van de Monumentenzorg Den Haag 011203
Voorzitter Stichting Promotie Sassenheim Sassenheim 010103
Burgemeester Gemeente Sassenheim Sassenheim 230602
Lid dagelijks bestuur Stichting Nationaal Contact Monumenten (NCM) Amsterdam
Voorzitter Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB)Utrecht
Voorzitter Raad van Toezicht van de VARA Hilversum
Vice-voorzitter Boekmanstichting Amsterdam
Voorzitter Stichting tot Exploitatie van Bejaardencentra te Leiden (SEB)Leiden
Voorzitter Stichting Cultureel Platform Leiden
Hoofdregent Stichting Brouckhovenhofje, Stichting Sint Janshofje, Stichting P.G. Speckhof en Stichting Sint Stevenshofje Leiden
Secretaris Leidsch Juridisch Genootschap Leiden
Voorzitter Stichting Vluchtelingenwerk Leiden
Extern lid Commissie voor bezwaarschriften van het Ministerie van O C en W Zoetermeer
Vice-voorzitter Stichting Stedenband Leiden-Buffalo City (voorheen East Londen)Leiden
Voorzitter Stichting mr. C.J.D.L. Waalfonds Deventer
C2005 Hop bijbanenregister Amsterdam


C.L.J.M. de 0555
NLRM 98
Kantonrechterplaatsvervanger Amsterdam 140897
NU
Amsterdam vice-president
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Utrecht kantoor De Waal & Zumpolle Advocaten beŽdiging 1982
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamL.Th.0929
NLRM 71
Ambtenaar ter besch. Ministerie van Justitie en Politie Suriname 1963
Waarnemend griffier kantongerecht 1e kanton Suriname 1964
Lid-plaatsvervanger Hof van Justitie Suriname tevens Kantonrechter 1e kanton Suriname 1965
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 171166
Rechterplaatsvervanger Idem 281166
Rechter Idem 150168
Lid Hof van Justitie Suriname 170568Mw. mr. I. de
Arnhem Rechter 2001-03-07
NEVENFUNCTIES
Mederedacteur onderdelen van het leerboek inleiding privaatrecht Wolters-Noordhoff Groningen 1995-01-01
auteur onderdeel privaatrecht van het leerboek basisboek recht, recht voor economische en bedrijfskundige richtingen Wolters-Noordhoff Groningen 1994-01-01
auteur onderdelen van het leerboek inleiding privaatrecht Wolters-Noordhoff Groningen 1984-01-01
C2005-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm
GETUIGSCHRIFT
Deze kan gelinkt worden aan Leenders/Nienhuis tegen SBJG/Stichting Lindenhout/rechtbank Arnhem www.burojeugdzorg.nl/3.htm 
Stockholmsyndroom! www.burojeugdzorg.nl/124.htm
Onderonsjes tussen rechters, SBJG en RVDK buiten de hoorzittingen om! www.burojeugdzorg.nl/180.htm
DENKSPORT
Welk woord krijgt u als u drie letters toevoegt aan de initialen van de Arnhemse kinderrechter Cools-Weebers?


B.W.N. de 0650 Prof.
NLRM 93 94 95 96 97 98
NU
Den Bosch rechterplaatsvervanger 010792
Breda rechterplaatsvervanger 010792
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, Tilburg Katholieke Universiteit Brabant, staats- en bestuursrecht 
Bestuurslid Ned. Vereniging voor Procesrecht
Redactie tijdschrift voor ambtenarenrecht Uitgegeven door VUGA en Kluwer
Lid redactie rechtspraak Algemene Wet bestuursrecht uitgever
Samson HD Tjeenk Willink BV. Alphen aan de Rijn
Ministerie of meer incidentele auteurs en redactiewerkzaamheden t.b.v. met name VUGA uitgeverij BV. en Kluwer Juridische Uitgevers
C250397-100506 Hop bijbanenregister Den BoschR. de 0419
NLRM 71 80 87 88/89
Waarnemend griffier rechtbank Groningen 210646
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 11147
Idem rechtbank Amsterdam 170149
Rechter Idem 280356
Vice-president Idem 190967
Raadsheer Hof Amsterdam 160369
Vice-president Idem 120377
Raadsheer Hoge Raad 120878A. VAN
Voorzitter Haarlems Strafrechtdispuut Haarlem
NU
Arnhem Rechter 010902-GOG27-04-2010
NEVENFUNCTIES
Examinator Stichting Instituut van Gerechtstolken en Vertalers Utrecht
Docent Corus Staal b.v. HO6 Velsen 070403
C2005 Hop bijbanenregister Arnhem


J.A. van 0118
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Amsterdam 1942
Kantonrechterplaatsvervanger Hilversum 160286
Kantonrechter Amsterdam 25017F.1244
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 181176
NU
Den Haag rechterplaatsvervanger
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger 280792
Rotterdam rechterplaatsvervanger 230887
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 010103
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 010103
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 010103
NEVENFUNCTIES
Advocaat te R'dam kantoor De Brauw Blackstone Westbroek beŽdiging 1987 of 1972
C1997-280904 Hop bijbanenregister RotterdamP.L.1220
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Waarnemend griffier rechtbank Dordrecht 100941
Substituut-griffier Idem 61051
Rechterplaatsvervanger Idem 30757
Rechter Idem 260460
Vice-president Idem 170769
Raadsheerplaatsvervanger Hof Leeuwarden 10284W.0849
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Tiel kantonrechterplaatsvervanger 140286
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat Procureur Utrecht kantoor CŲperatief Advocatenkantoor Oudenoord Utrecht beŽdiging 1997
Docent Privaatrecht NVM-SOM Opleidingen 010101-01-0703
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmJ.J.A. de 0443
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Ministerie van Justitie, II. administrateur directie Politie 1970
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 90480 8
NU
Den Haag parket
NEVENFUNCTIES
CŲrdinatie dienstverlening
Lid commissie alternatieve sancties
Contact recherchecursus en cursus hulpofficier van Justitie
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.F.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 181176M.E. van 0947 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Bussum
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem
Kantonrechterplaatsvervanger Hilversum 180987
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 10792
NU
Hilversum kantonrechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Bussum kantoor Van Santbrink Van Waart beŽdiging 1980


  WAASDORP

K.0144
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 90288, Ontslagverzoek ingezonden aan de Ministerie van Justitie GOG040904J.W.1148
NLRM 80 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Raio rechtbank Breda 30576
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Breda 240782
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 20983
Kantonrechterplaatsvervanger Dordrecht 190187
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 291288
Advocaat-generaal ressortparket Den Haag 11292
Kantonrechterplaatsvervanger Eindhoven 250293
Hoofd officier van Justitie arrondissementsparket Breda 10994
NU
Dordrecht kantonrechterplaatsvervanger
Eindhoven kantonrechterplaatsvervanger
Breda arrondissementsparket parket hoofdparket en Politieregio Midden- en West-Brabant
Den Bosch Hof waarnemend Advocaat-Generaal
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 010102
Amsterdam Raadsheer-plaatsvervanger 27-0202
NEVENFUNCTIES
Vice-voorzitter comitť 1940-1945 "Vloeiweide" Breda/Rijsbergen
Bestuur Wereld Natuurfonds te Zeist
Arbitragecommissie Stichting SENA (rechten uitvoerend ?? kunstenaars)
Voorzitter Stichting Schonberg
Lid stuurgroep WFD van de AFM AFM Amsterdam 01-0203
Lid FINNET Brussel Europese Commissie d.g. intere markt Brussel 01-0302
Academie Raad Design Academy Eindhoven 010102
Voorzitter SchŲnbergkwartet Stichting SchŲnbergkwartet Den Haag 010193
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den BoschM.A.0261 mw.
NLRM 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 10996
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 101096
Rechter rechtbank Den Bosch 101297
Den Bosch waarnemend griffier
NU
Den Bosch waarnemend griffier
Den Bosch Hof Raadsheer 251102
NEVENFUNCTIES
Penningmeester Katholieke Stichting kleuter en basisonderwijs Alphen
Lid schoolcommissie voornoemde basisschool
C1997-020704 Hop bijbanenregister Den BoschB.0427
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat Amsterdam 1951
Hoogleraar Rijks Universiteit te Utrecht
Kantonrechterplaatsvervanger Amsterdam 10165
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 10177
Raadsheer Hof Den Bosch 190583
Vice-president Hof Den Bosch 150191-Ontslag 010597
Hoogleraar Tilburg Katholieke Universiteit Brabant
C Hop bijbanenregister Den BoschF.M.1041
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Den Haag
Kantonrechterplaatsvervanger Den Haag 250287
NU
Den Haag kantonrechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Procureur te Den Haag kantoor Wachter & van Kessel beŽdiging 1967
Lid Raad van Discipline NOvA ressort Den Haag
C001097 Hop bijbanenregister Den HaagS.H.1250
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter rechtbank Leeuwarden 71184
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 110592
NU
Leeuwarden Hof raadsheer 091092
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 100191
NEVENFUNCTIES
ArbiterVereniging ter bevordering van Arbitrage Noord- Nederland 010901
Bestuurslid/penningmeester Leeuwarden 010391
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmP.A.W.1239
NLRM 87 88/89 90 91 92
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 40883
NEVENFUNCTIES
Advocaat en procureur Den Haag Voorzitter maatschap De Brauw Blackstone Westbroek Advocaten en Notarissen, Lid commissie aantrekken leden van de rechterlijke macht
Plaatsvervangend Lid Raad van Beroep Hofhouding
Lid platform ADR, Ministerie van Justitie
Lid Raad van Toezicht Ned. Mediation Instituut
Lid European Advisory Council van CPR Institute for Dispute Resolution
Lid begeleidingscommissie geschiedschrijving Ned. Advocatuur Nederlandse Orde van Advocaten
Redacteur procesrechtelijke reeks rechtspleging in balans
Kernredacteur Bedrijfsjuridische Faculteit
Curator bijzondere leerstoel Immigratierecht RUL
Bestuurslid Instituut voor Immigratie RUL
Lid Juridisch Programmacommissie Den Haag 750 jaar
Commissaris Deutsche Bank de Bay NV
Lid aandeelhoudersvergadering ABN-AMRO Holding NV
Voorzitter commissie van Advies en Bijstand Kon. Conservatorium
Vice-voorzitter Vereniging voor Kamermuziek Den Haag
Voorzitter Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel
Lid Algemeen bestuur Leids Universiteitsfonds
Voorzitter vereniging van Obligatiehouders Appeltheater
Directeur Hollandse Mij van Wetenschappen
Landelijk Deken van de NOvA 199698


D.M.I. mw.
Arnhem Rechter 011103
Voorzitter Oudercommissie Kinderdagverblijf Okiddo Arnhem 011001
C030904-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


N. de
NLRM
Arnhem raio 140697


  WAERDEN

B. van der1009
NLRM 71
Werkzaam Generaal tot Zed. verbetering van gevangenen, afdeling Amsterdam, II. secretaris 011232
Secretaris Reclasseringsraad 10736
Advocaat en Procureur Amsterdam 1936
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 110746
Rechter Idem 170250
Vice-president Idem 261062A.E.A.M. van 0459 mw.
NLRM 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Den Haag
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 10195
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 10196
Rechter rechtbank Den Haag 130596
Haarlem rechter C100801 J. Hop
NEVENFUNCTIES
Lid bezwaarschriften commissie personeel van Zorg Onderzoek Nederland Den Haag
C100801 Hop bijbanenregister rechtbank Haarlem Rechter Rechtbank Haarlem 01-0400 Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag 05-0802 Voorzitter bezwaarschriften commissie personeel Zorg Onderzoek Nederland Den Haag 010101E.C.M.1147 drs.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
NU
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger 200891
NEVENFUNCTIES
Advocaat Breda Nauta Dutilh beŽdiging 1978 of Van Anken Knappe Damstra beŽdiging 1976
Lid raad van commissarissen Rasenberg Beheer B.V Breda
Lid algemeen bestuur st. tot verpleging en behandeling van langdurig zieken Aeneas Breda
Voorzitter van de redactieraad Christen Democratisch Appel Den Haag
Lid bestuur Stichting St. Laurensfonds Breda
Lid raad van toezicht Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs NVF Rijswijk
Bestuurslid St. Gerlacus vd Elsen/Gymnasium Bernrode Heeswijk
Lid bestuur Stichting Vrienden van Reinier van Arkel
Voorzitter Stichting Het Begijnhof Breda
Lid bestuur stichting preferente mandezen van docdata n.v. waalwijk
Lid eerste kamer der staten generaal den haag
C1997-020704 Hop bijbanenregister Den BoschB.M.0214
NLRM 71
Juridisch adviseur Militair Comm. Friesland0845
Officier-fiscaal bijzonder Hof Leeuwarden 10246-10749
Waarnemend griffier kantongerecht Den Haag 10552
Substituut-griffier Idem 100853
Idem rechtbank Rotterdam 100756H.A.1049
NLRM 88/89 90
Inspecteur van 's-Rijksbelastingen 101287H.Th
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Officier in de rang van kapitein-luitenant ter zee van de administratie Koninklijke Marine Den Haag
Secerataris international military chess committee Utrecht 081098
Seceratris Notaris Eduard S. Landsberg Studiefonds Den Haag 101199
C020404 bijbanenregister Den HaagM.P.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Fiscaal-plaatsvervanger bij de permanente Krijgsraad Nederlandse Antillen en Aruba voor de Zeemacht 240888P.0763
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Roermond 11089
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 10495
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 10495
Rechter rechtbank Den Haag 120496
NU
Den Haag rechterplaatsvervanger
Den Haag gerechtsauditeur
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997 HopM.F. mw.
Amsterdam Rechter
C041104 Hop bijbanenregister AmsterdamB. van Amsterdam 140242
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam
Medewerker Juridische dienst N.V.V. Amsterdam 170369
Juridisch adviseur Registratie Bureau Arbeidsrecht N.V.V. te Haarlem 10170
Griffier college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 290175
Plaatsvervanger Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 101276
Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 141180
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 70584
Vice-voorzitter college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 100786
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 61186
CŲrdinerend vice-president college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 80794
Raadsheerplaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 100197
Rechterplaatsvervanger Amsterdam 010792-GOG041104
NU
Utrecht rechterplaatsvervanger 010792
Centrale Raad van Beroep raadsheerplaatsvervanger 100197
College van Beroep Bedrijfsleven Vice-president later raadsheer-plaatsvervanger 070801
Lid Raad van State Staatsraad i.b.d. 1998 en 010102
NEVENFUNCTIES
Voorzitter adviescommissie vreemdelingenzaken (ACV)
C1997-280904 Hop bijbanenregister UtrechtP.N.0648
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Den Haag rechterplaatsvervanger 291183
NEVENFUNCTIES
Advocaat te R'dam kantoor De Brauw Blackstone Westbroek beŽdiging 1972Initialen?
Arnhem parket
functie ? KBnr ? dvb ?
C2004 Hop - 000305 X bijbanenregister ArnhemD. VAN DER
NU
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger 080103
NEVENFUNCTIES
Lid Gemeenteraad Tytsjerksteradiel
C060801-150504 Hop bijbanenregister Leeuwarden


P. van der Wal

NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 030501
NEVENFUNCTIES
bestuurder mr. P. van der Wal Belastingadviseurs B.V.
docent Stichting Opleiding Belastingadviseurs
auteur van diverse losse artikelen en boeken
bestuurder Mr. P. van der Wal Beleggingsmaatschappij B.V.
Vaste medewerker Fiscaal Weekblad FED
docent Rijksuniversiteit Groningen
Medewerker Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht
bestuurder Mr. P. van der Wal Beheer B.V.
Bestuurslid Stichting Certificaten werknemers Conoship
Vaste medewerker Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Lid van de adviesraad HEAO/FE, Hanzehogeschool, Hogeschool van Groningen
PenningmeesterStichting Peerd van Ome Loeks
bestuurder Nudo Consensu B.V.
C020704 Hop bijbanenregister Den BoschH.Chr.A.0449
NLRM 95 96 97 98
Plaatsvervangend Voorzitter geschillencommissie CoŲperatie Rundveeverbetering Delta 010102-190402
Voorzitter bestuur Stichting Landschap Ooypolder 010101-190402
Secretaris/penningmeester Vereniging voor Agrarisch recht 010101-190402
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 140395
Rechterplaatsvervanger Zwolle
Arnhem rechterplaatsvervanger GOG150904
NU
Zwolle rechter 010898
Arnhem ?
C010704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmN. de
NLRM 98
Raio rechtbank Arnhem 10497G.F.0650
NLRM 94 95 96 97 98
Militair Lid rechtbank Arnhem 10191
Militair Lid rechtbank Den Haag 10393
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 260593
NU
Den Haag rechterplaatsvervanger militair Bestuurslidskamer
NEVENFUNCTIES
Militair ambtenaar Kon. Luchtmacht
Bestuurslid Militair rechtelijke Vereniging en de International Society for
Military Law and the Law of War
C1997 mw. mr. C. Waling
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 15-0698
advocaat Wladimiroff & Waling
incidenteel post-doctoraal onderwijs Specialisten opleiding strafrecht Ned.Orde van Advocaten en Grotiusacademie 010100G.A.0635
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven 10860
Advocaat en Procureur Den Haag 10961
Substituut-griffier rechtbank Almelo 130566
Rechterplaatsvervanger rechtbank Almelo 90568-GOG221003
Rechter rechtbank Dordrecht 260989
Raadsheer Hof Amsterdam 160877
Vice-president Hof Amsterdam 90184
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 010900
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger 011001
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-140904 Hop bijbanenregister AmsterdamJ.A.0539
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Raadsheer plaatsvervanger Hof Amsterdam 30686A.Th. de
Advocaat te Utrecht kantoor Derks. Star Busmann beŽdiging 1975-GOG280904
Utrecht kantonrechterplaatsvervanger 220488-GOG280904
NLRM 94 95 96 97 98
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 010102
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 010102
NEVENFUNCTIES
C280904-091204 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-091204 Hop bijbanenregister AmsterdamF. van der 0543
NLRM 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98
Griffier rechtbank Dordrecht 120184
Kantonrechterplaatsvervanger Utrecht 220488
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 110489-GOG280904
NEVENFUNCTIES
Interim manager IPEC Management BV. Dordrecht
Bestuurslid Stichting impus te Utrecht (b)
Voorzitter Stichting Televisie en Radio omroep te Dordrecht
Voorzitter genootschap Nederland .....??............ te Dordrecht
Voorzitter Tuchtcommissie KNZB ?? te Nieuwegein
Voorzitter International Military Missie Stichting te Dordrecht
Voorzitter Ondernemingen Johan de Witt Gymnasium te DordrechtW.L. de1014
NLRM 71 80
Ambtenaar Openbaar Ministerie Almelo 230641
Voorzitter kamer tribunaal Almelo 30945-140646
Advocaat-fiscaal bijzonder Hof Arnhem 100546-10849
Substituut-officier van Justitie rechtbank Almelo 20749
Officier van Justitie Idem 50455
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Almelo 10157
Rechterplaatsvervanger rechtbank Almelo 180879L.H.0260 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Lid raad van toezicht en advies Golfvereniging Leeuwenbergh
Regent Waller Stichting
Stafjurist Raad van State
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 10593
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10593
NU
Amsterdam rechter 101094
NEVENFUNCTIES
Voorzitter commissie voor beroep en bezwaarschriften gemeente Leiden 010503
C1997-091204 Hop bijbanenregister AmsterdamW. van mw.
NLRM 80
Kantonrechterplaatsvervanger Amsterdam 60979

Wallinga, dhr.mr. T.
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 010102
Universitair docent rechtsgeleerdheid
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
2004-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


C.0449
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 200387
Rechterplaatsvervanger rechtbank Breda 200387
Rechter rechtbank Breda 110189
Kantonrechterplaatsvervanger Bergen op Zoom 181289
Kantonrechterplaatsvervanger Breda 181289
Kantonrechterplaatsvervanger Tilburg 181289
Kantonrechterplaatsvervanger Zevenbergen 181289
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 100191
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 170691
Kantonrechter Breda 70593
Rechterplaatsvervanger rechtbank Breda 70593
NU
Breda rechterplaatsvervanger
Breda kantonrechter
Tilburg kantonrechterplaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Lid Commissie van Beroep van de Ned. Afdeling van Amnestie International
Lid Commissie van Toezicht Huis van Bewaring De Boschpoort te Breda en Voorzitter van
Beklagcommissie uit die Commissie van Toezicht
Voorzitter commissie voor de Bezwaar en Beroepschriften in ambtenarenzaken ingesteld door de gemeente
Roosendaal en Nispen en Bergen op Zoom
C0897
Vice-president Rechtbank Breda 010102
Lid Commissie Bezwaar - en beroepschriften Breda 26-0902
Plv. lid Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen Breda 01-0800
Lid Bisschoppelijke scheidsgerecht voor rechtspositionele aangelegenheden Utrecht 17-1198
Lid Commissie Beroep Nederlandse afdeling Amnestey International 0101-1979
Lid Commissie van Toezicht Huis van Bewaring "De Boschpoot" en voorzitter van de beklagcommissie uit die Commissie van Toezicht Breda 010199 01-1101M. van 0959 mw.
NLRM 87 88/89 90
Raio Middelburg 11084C.A.M.0451 mw.
NLRM 95 96 97 98
Stafjurist arrondissementsrechtbank Utrecht
Rechterplaatsvervanger Utrecht 110494
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 10994
NU
Utrecht rechter 190595
NEVENFUNCTIES
Secretaris Diocesaan Bureau voor Geschillen te Utrecht later Burgerlijke geschillen te Groningen
C1997-280904 Hop bijbanenregister UtrechtE.J.M.1050 mw.mr.
NLRM 94 95 96 97 98
Ambtelijk secretaris (Hogeschool Den Bosch)
College van beroep voor de examens
College van beroep overige zaken
Commissie ongewenste intimiteiten
Lokale vertrouwenspersoon sexuele intimidatie Rechtbank Breda 01-0901
Docent recht aan de Hogeschool Den Bosch / Eindhoven
Rechterplaatsvervanger rechtbank Breda 20394
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 10994
Breda Rechter 26-10-1995-31-08-2006
NU
Den Bosch Rechter 01-09-2006
NEVENFUNCTIES
Lid interne klachtencommissie Stichting Stignum (primair onderwijs Den Bosch) Den Bosch 190500
Lid-jurist Regionaal Tuchtcollege Eindhoven 011297
Ambtelijk secretaris college van beroep voor de examens, college van beroep overige zaken, commissie sexuele intimidatie, agressie & geweld Hogeschool Avans Den Bosch 010190
Docente recht Hogeschool Avans Den Bosch 15-10-1986
C310197-16-12-2010 Hop bijbanenregister rechtbank Den BoschF.J.M.0550
NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervanger officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 10183
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Bosch 100184
Griffier Hof Den Bosch 10286
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 60892
NU
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger 060892
NEVENFUNCTIES
Lid geschillencommissie filharmonisch orkest Den Bosch 010101
bestuurslid stichting ijzeren vrouw 0101-2111
zelfstandig adviseur managment- en beleidsadvisering 0101-2111
Den Bosch Hof raadsheer-plv 0101-2111
C Hop bijbanenregister Den Bosch

 

 

 

Dhr. J. van Walsem 1/7/1998 1/7/2006

Secretaris Raad van Toezicht Ziekenhuis St. Jansdal (tot 1/7)

Bezoldiging  2.600 3.500

Voorzitter Kon. Fosag

Lid hoofdbestuur Kon. MKB Nederland

Voorzitter Pensioenfonds Schilders

Voorzitter raad van commissarissen CWS Corporatie

Voorzitter raad van commissarissen St. Joseph

Corporatie Bestuurslid MKB Vastgoed

Initiatief Voorzitter raad van commissarissen N.V. Stadsherstel

 

Mr. H.J. Walter-Ebbenhout
Plv. secretaris CMT 368
Voorzitter MIC Verzorgingscentrum “De Mantel”te Voorburg
Adviseur CliŽntenraad Verzorgingscentrum “De Mantel” te Voorburg


E.J. van 0643 mw.
NLRM 87 88/89
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 220584S.R.B. mw.
C020704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
NU
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Docent Strafrecht vakgroep Strafrechtswetenschappen Universiteit Tilburg 150804
Docent Strafrecht vakgroep Strafrechtswetenschappen Universiteit Tilburg Tilburg 150804
C020704-240906 Hop bijbanenregister DordrechtA. van 0854 mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 04 4859
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 10390
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 80791
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 20692
NU
Middelburg rechter 010792
C090504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C000797-090504 Hop bijbanenregister MiddelburgH.0554
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Universitair hoofddocent aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 280289
NU
Arnhem Rechter 240296 en 300102-GOG27-04-2010
Arnhem hof raadsheer 300102
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid basisschool 't Panorama te Arnhem
Lid parochievergadering H Hart parochie te Arnhem
CPO docent VSO SBB, Grotius-academie, St. Beroepsopleiding Octrooigemachtigden
Universitair hoofddocent KU Nijmegen
Lid beroepscommissie osr, wsnp OSR 010199
Lid bestuur Rode Kruis, regio Arnhem09-1003-30-0102
Lid bestuurRode Kruis, regio Arnhem 09-1003
universitair hoofddocent Katholieke Universiteit Nijmegen 010996
C1997-040904 Hop bijbanenregister ArnhemH.G.M.0470 mw.
NLRM 97
Raio rechtbank Almelo 11095P.M. Mw
Medewerker RvdW, NJ, NJB Kluwer 010603-010104
NU
Hoge Raad gerechtsauditeur 010501
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 06-1003
C221003 Hop bijbanenregister Hoge Raad


J.H.0746 Prof.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk Hoofdmedewerker Erasmus Universiteit Rotterdam
Hoogleraar
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 150888
Raadsheerplaatsvervanger Hof Leeuwarden 220694-GOG221003
NU
Rotterdam rechterplaatsvervanger 150888
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, bijzonder hoogleraar, Erasmus Universiteit Rotterdam, verzekeringsrecht (vanwege de Stichting Verzekeringswetenschap)
Directeur Verzekeringsinstituut Erasmus Universiteit R'dam.
Voorzitter van de SER-comm. van advies Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf
Arbiter verbonden aan het Arbitrage Instituut van de Nederlandse Antillen en Aruba
Voorzitter Comm. van beroep Stichting Examens Assurantiebedrijf
Voorzitter Raad van Toezicht Audalet BV
Bestuurslid Stichting Vie d'Or
Lid CCA-werkgroep financiŽle dienstverlening van de SER
Voorzitter Vereniging voor Verzekeringswetenschap
Lid Presidential Council A.I.D.A.
Lid Raad van Advies S.V.V.
Adviserend Lid juridische commissie van het Verbond van Verzekeraars
Voorzitter werkgroep Products liability and Insurance van de Internationale Vereniging voor verzekeringsrecht
Lid van dagelijks bestuur Hogeschool Raad
Lid Raad van beheer Hoogeschoolfonds 1920
Lid College van Toezicht van de bijzondere leerstoel "Vervoersrecht" Vereniging Trustfonds EUR
Bestuurslid Hudig Langeveldt Stichting
Lid jury R. Mees & Zoonen-Unison prijs
Lid redactie The International Journal of Insurance Law, Lloyd's of Londen Press Ltd.
Lid redactieraad serie Verzekeringsrecht, Tjeenk Willink Zwolle
Lid kernredactie Verzekeringsrechtelijke berichten, Tjeenk Willink Zwolle
Lid redactie het Verzekeringsarchief
Lid redactie Aansprakelijkheid & Verzekering, Kluwer Deventer
Lid redactie Tijdschrift voor Milieuaansprakelijkheid Kon. Vermande
C1997-280904 Hop bijbanenregister Rotterdam Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag 23-0603
Bijz. Hoogleraar Verzekeringsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam Rotterdam
Voorzitter Werkgroep Products Liability and Insurance Internationale Vereniging voor Verzekeringsrecht 010101
Lid Dagelijks Bestuur Hogeschool Raad 010101
Lid College van Toezicht van de bijzondere Leerstoel Vervoersrecht Vereniging Trustfonds EUR 010101
Lid Jury R.Mees &Zoonen-Unison Prijs 010101
Lid Redactieraad Serie Verzekeringsrecht Tjeenk Willink Zwolle 010101
Lid Redactie Tijdschrift voor Arbitrage 010101
Hoofdredactie Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade Kluwer Deventer 010101
Lid Redactie Verzekeringsarchief 010101
Voorzitter College van Beroep Nederlands Instituut van Register Experts 010101
Bestuurslid Stichting Vie d'Or 010101
Voorziter Vereniging voor Verzekeringswetenschap 010101
Lid Presidential Council Association Internationale de Droit Des Assurance 010101
Lid Raad van Advies Stichting Vakontwikkeling Verzekeringsbedrijf 010101
Adviserend Lid Juridische Commissie Verbond van Verzekeraars 010101
Voorzitter SER-Commissie Advies Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf SER 010101
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut 010101
Arbiter Instituut Nederlandse Antillen en Aruba 010101
Voorzitter Commissie van Beroep Stichting Examens Assurantiebedrijf 010101C.0669 mw.
NLRM 95 96 97 98
Raio rechtbank Zwolle 11094
Rechterplaatsvervanger rechtbank Zwolle 160997A.0764 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Middelburg 10494
Raio rechtbank Haarlem 10696
Rechterplaatsvervanger rechtbank Haarlem 10497
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C100801 Hop bijbanenregister rechtbank Haarlem Rechter Rechtbank Haarlem 04-0500
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENC.M.0858 mw. drs
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Breda 10489
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 10495
Rechterplaatsvervanger rechtbank Breda 10495
Rechter rechtbank Breda 131296
NU
Breda rechterplaatsvervanger
Breda gerechtsauditeur
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C180297 Hop bijbanenregister rechtbank Breda
Rechter Rechtbank Breda 13-1296
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENM.S.0268 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Raio Amsterdam 10494A.M.J.1135 mw.
NLRM 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid RAIO selectiecommissie, 0296
Rechterplaatsvervanger rechtbank Zwolle 291183
Kantonrechterplaatsvervanger Zwolle 70688
Rechter rechtbank Zwolle 10190
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 100191
Vice-president rechtbank Zwolle 11293
Kantonrechterplaatsvervanger Deventer 161293
Kantonrechterplaatsvervanger Lelystad 10194
CŲrdinerend vice-president rechtbank Zwolle 130397
NU
Zwolle coŲrdinerend Vice-president 130397
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend Lid van de bezwarencommissie functieherindeling en van de bezwarencommissie
personeelsbeoordeling, beiden van de Provincie Overijssel
Plaatsvervangend lid bezwarencommissie veranderingsprocessen Provincie Overijssel
C1997-010704 Hop bijbanenregister ZwolleH.0344
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Groningen en Assen 1969
Rechterplaatsvervanger rechtbank Assen 150978
Rechter rechtbank Assen 21280
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 250784
Vice-president rechtbank Middelburg 160787
Kantonrechterplaatsvervanger Middelburg 230388
Kantonrechterplaatsvervanger Oostburg 230388
Kantonrechterplaatsvervanger Terneuzen 230388
Kantonrechterplaatsvervanger Zierikzee 230388
Lid Gemeenschappelijk Hof van Justitie Nederlandse Antillen en Aruba 10891
NU
Middelburg Vice-president Middelburg kantonrechterplaatsvervanger
Zierikzee kantonrechterplaatsvervanger
Terneuzen kantonrechterplaatsvervanger
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENA.L.G.0355
NLRM 87
Gerechtsauditeur Hof Leeuwarden 20885G.R.
NLRM 71
Raad Hoog Militair Gerechtshof 140250J.W.1148
NLRM 90
Raio 30578
Substituut-officier van Justitie arrondissement Breda 240782
Arrondissementsofficier van Justitie Idem 20983
Kantonrechterplaatsvervanger Dordrecht 190187
Arrondissementsofficier van Justitie Rotterdam 291288

mw. drs. I. Wassenaar
docent Communicatie en onderzoeker bij Lectoraat Overheidscommunicatie, School voor Communicatiemanagement Utrecht
Lid Raad voor de Journalistiek niet-journalist
C230106, bijgewerkt n.a.v. klachtzaak J. Hop tegen Jeanne Dijkstra eindredactie Ermelo's WeekbladA.J.O. baron van1230
NLRM 71 76 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bedrijfsjurist 1956
Werkzaam verzekeringsmij., II. directiesecretaris0861
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 220766
Rechter Idem 280668
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 131276
NU
Den Haag rechterplaatsvervanger
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997A.G.J. BARON
Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger 010101
NEVENFUNCTIES
Advocaat Norton Rose CHop op 130906 geen opgave bij advocatenkantoor Norton Rose gevonden
Secretaris Stichting Internationale van Wassenaer Concours Amsterdam
Commissaris Stichting Dux in Iura Amsterdam
Secretaris Nationale Stichting De Nieuwe Kerk Amsterdam
Bestuurslid Vereniging Vrienden van het Concertgebouw en Koninklijk Concertgebouw Orkest Amsterdam
Bestuurslid Familiestichting van Wassenaer Den Haag
Directeur Leb Wohl B.V.
Directeur De Trouwe Gans Praktijk B.V.
Arbiter/Mediator ICC Court of Arbitration
Arbiter/Mediator ACB Centrum voor Conflictmanagement voor het Bedrijfsleven
Mediator Nederlands Mediation Instituut Amsterdam
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut
Docent IBR/VBR-A Instituut voor Bouwrecht Den Haag
C221003-130906 Hop bijbanenregister Leeuwarden
Aandachtsvestiging! Heeft deze op 130906 een onjuiste opgave van zijn nevenfuncties opgegeven?
Vraag van Hop is deze werkzaam bij:
De heer mr. A.G.J. van Wassenaer van Catwijck BeŽdigd: 06/09/1983 Gegevens Kantoor: Allen & Overy LLP AMSTERDAM zoals door mij gevonden bij de NOvA?mw. mr. T.M. van 0559
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Hoge Raad 10589
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 10191
Rechter rechtbank Dordrecht 240692
Buitengewoon verlof rechtbank Dordrecht 10594
Haarlem Rechter 010199
NU
Haarlem Vice-president 2005-05-01
100801-300608 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.
C10080-300608 Hop bijbanenregister Haarlem

dhr. mr. J.J.M. Wassenberg
Roermond Rechter-plaatsvervanger 01-0704
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

C270804


J.F.M.0658
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Raio rechtbank Den Haag 10984
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 10390
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 310591
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Den Bosch kantoor Holla & Van Dooren beŽdiging 1997
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.

  WASSING

A.1246
NLRM 93 94 95 96 97 98
Beleidsmedewerker afdeling Milieu hij de Provincie Overijssel
Rechterplaatsvervanger rechtbank Zwolle 20692-GOG221003
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 10992-GOG221003
Kantonrechterplaatsvervanger Lelystad 10194
Rechterplaatsvervanger rechtbank Groningen 260495-GOG221003
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 10996
Rotterdam rechter dvb010997 BENOEMING KB97003976 GOG280904
NU
Lelystad kantonrechterplaatsvervanger
Utrecht rechterplaatsvervanger
Utrecht rechter 100898
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 19-0603
C280904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

dhr. mr. R. van de Water
Rotterdam Rechter 01-0504
Lid Raad van Toezicht Zorggroep Almere Almere 20-0404


R.L. van de 0355
NLRM 94 95 96 97 98
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 161293
NU
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Gepensioneerd belastingadviseur te Amsterdam
Diverse bestuurlijke functies in de Oud-katholieke Kerk van Nederland
Lid van het Dagelijks Bestuur Stichting het Catharijne Convent te Utrecht
Lid Raad van Bestuur Fimaze BV. en Eurostarch BV. Amstelveen


  WATERBOLK

C.J.0958
NLRM 93 94 95 96 97 98
Adjunct- stafjurist bij de Raad van State
Chef-jurist bij de Raad van State
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 170892
Rechter rechtbank Den Haag 10195
NU
Den Haag rechter
NEVENFUNCTIES
Lid commissie van Beroep Ned. Squash Rackets Bond NSRB
Voorzitter Tuchtcommissie van de Ned. Squash Racketsbond NSRB

  WATERSCHOOT

N.M. VAN mw.
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
C041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


  WATTEL

H.L.0566
NLRM 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 11094
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
CHop bijbanenregister rechtbank Den Haag


  WATTEL

P.J.0456 Prof.
NLRM 94 95 96 97 98
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 180692
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 220694
NU
Amsterdam Hof raadsheerplaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
Hoge Raad advocaat-generaal 270499
NEVENFUNCTIES
Redacteur WPNR 010195
Lid Raad van Advies Nederlands Instituut voor Kennismanagement 010199
Lid bestuur Vereniging Kunst Cultuur Recht Amsterdam 01-0702
Hoogleraar Europees belastingrecht Universiteit van Amsterdam 01-0692
C1997-140904 Hop bijbanenregister Hoge RaadH.M. Mw
NLRM 03
Hoge Raad gerechtsauditeur 150702
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-150504 Hop bijbanenregister Hoge RaadC. Willemstad 300337
NLRM 03
20 Raad van State Staatsraad 1994
Studie scheikundig ingenieur aan de Technische Hogeschool Delft
Koninklijke Shell Groep
Shell International Petroleum
NEVENFUNCTIES
Ad-hoc adviseur van de Eilandsregering van CuraÁao en de centrale regering van de Nederlandse Antillen over concrete projecten;
Adviseur van de Stichting Katholieke Noden te Hilversum, speciaal voor de Nederlandse Antillen;
Secretaris van de Stichting Hulp aan slachtoffers van rampen op de Nederlandse Antillen en Aruba;
Lid van het Comitť van Aanbeveling Stichting "Nederlandse Vriendschap van de Nederlandse Antillen en Aruba";
Voorzitter van de Stichting Culturele Manifestaties Nederlandse Antillen, Nederland en Aruba;
Lid van de Commissie Nationaal Financieel Economisch Herstel Plan voor de Nederlandse Antillen;
Lid van het Comitť van Aanbeveling Nationaal Archeologisch Museum;
Gemachtigde van de Centrale Bank van de Nederlandse Antillen ten behoeve van Girobank CuraÁao N.V;
Voorzitter van het comitť van Aanbeveling Nationaal Monument Slavernijverleden;
Lid van de Management Advisory Board van CuraÁao Oil Company;
Beschermheer van Stichting Carriere OriŽntatiedagen;
Beschermheer van de CuraÁaose Openbare Bibliotheek;
Voorzitter van het Bestuur van het Landelijk Bureau ter Bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR);
Lid van het Comitť van Aanbeveling Stichting Theater Organisatie voor Vluchtelingen-Kinderen (TOV)
C060703 Hop bijbanenregister Raad van StateD.M. Weber
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 280503
NEVENFUNCTIES
Universitair hoofddocent< Universiteit Amsterdam
C0200704 Hop bijbanenregister Den Bosch


C.M. van 1058 mw.drs.
NLRM 93 94 95 96 97 98 04 4881
Eindredacteur Kuurkoerier Vereniging Samen Strijden tegen Reuma Cappelle aan de IJssel 010197-010701
Stafjurist afdeling geschillen bestuur van de Raad van State
Rechterplaatsvervanger rechtbank Alkmaar 20692
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 150792
Rechterplaatsvervanger arrondissementsparket Haarlem 210992
NU
Alkmaar rechter 100993
NEVENFUNCTIES
Lid commissie garantstellingen Clara Wichmann Instituut Amsterdam 010900
Penningmeester Stichting Veiligheid Buitenlandse Vakantiekinderen 010104
C2000-240304 Hop bijbanenregister Alkmaar


E. van
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 201100
C020704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C020704 Hop bijbanenregister Den BoschH.L.0823
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Advocaat en Procureur te Leiden en Leeuwarden0748
Rechterplaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 270560
Rechter rechtbank Groningen 30464
Rechter rechtbank Amsterdam 60469
Raadsheer Hof Amsterdam 110974
Vice-president Hof Amsterdam 160381
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 10989J.P. den0730 mw.
NLRM 87 88/89 90 91
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 270484
Rechterplaatsvervanger rechtbank Roermond 270484
Rechter rechtbank Roermond 160885W. 1157
NLRM 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 80794-GOG221003
Universitair docent bij de vakgroep strafrecht en criminologie van de RUG
Leeuwarden Hof raadsheer 010400-ontslag genomen 010506
Bestuurslid sectie strafprocesrecht van de adviesraad beroepsopleiding advocatuur Nederlandse Orde van Advocaten
C1997-150504-GOG0506 Hop bijbanenregister Leeuwarden
Memo W. Wedzinga
174 De rechtbank (Zwolle Kleinrensink/Heeregrave/Schimmel) houdt er rekening mee dat het voor een voormalig lid van de rechterlijke macht extra pijnlijk is om publiekelijk te moeten terechtstaan en met het feit dat verdachte nooit meer als lid van de rechterlijke macht actief zal kunnen zijn.
Memo W. Wedzinga
NOVA ontdekte dat de Nederlandse ex-vrouw van de rechter al in 2001 aangifte deed van mishandeling en bedreiging met de dood. Het proces verbaal kunt u lezen op deze en deze pagina. Door op of naast het plaatje te klikken verschijnt een icoontje waarmee u op de pagina kunt inzoomen. De aangifte lag vijf jaar in een bureaula bij de politie en al die tijd werkte rechter Wedzinga gewoon door.
Memo W. Wedzinga
Wedzinga schreef een brief aan de politie om een aangifte tegen hem door een "bestelbruid" in de papierversnipperaar te laten verdwijnen
OM gaat hem toch vervolgen. Deze zaak wordt behandeld door rechtbank Zwolle.
De Wedzinga-norm. Interessante uitspraak van Wedzinga over waarheidsvinding door het OM tijdens zijn proces in Zwolle
Oud rechter Wicher Wedzinga beklaagde zich erover dat justitie onder meer om financiŽle redenen nooit heeft onderzocht of Tatiana’s bewering: „Alles was besmeurd met bloed”, wel op waarheid berustte. „Het gaat toch om waarheidsvinding? Als dit het openbaar ministerie is in Nederland, ben ik blij dat ik er niet werk…!”
De C.C.S. Bordenga-Koppes norm. Klassenjustitie OM kenmerk voor de rechtspraak in Nederland
Het OM eist geen celstraf voor een rechter na mishandeling, gewelddadigheden, zelfs poging tot doodslag omdat een rechter al hard wordt getroffen doordat een rechter nooit meer zijn rechtersvak kan uitoefenen en het voor een rechter extra zwaar is publiekelijk terecht te staan.
Uitspraak 6 juni 2006L.A.L.
NLRM 71
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 231062J.J. van der
NLRM 80 87
Rechterplaatsvervanger rechtbank Middelburg 170675M.C.(Marina)1059 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zutphen 10985
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 130492
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 30593
NU
Groningen parket plv. Persofficier van justitie C261104
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.
INFO
Betrokken bij de zaak LanceeH.H. van
NLRM 71
Raad Hoog Militair Gerechtshof 101170N.J. van mw.
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 220883
Bestuurslid Commissie Sloeproeien Hindeloopen Hindeloopen 010101
Lid Commissie Bezwaar en Beroepschriften Gemeente Nijefurd Workum 010100
C Hop bijbanenregister UtrechtM.B.L. van der mw.
NU
College van Beroep voor het bedrijfsleven Gerechtsauditeur 010104
C300504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C300504 Hop bijbanenregister College van Beroep voor het bedrijfslevenM.M. VAN
4883
Docent SSR Zutphen 010101
Lid Commissie van Toezicht P.I. Noord-Holland Noord Haarlem 010101
Alkmaar Rechter 010100
NU
Alkmaar senior rechter 01-01-2011
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Klachtencommissie Huisartsenpraktijken NW Ned 01-11-2009
C221003-16-10-2011 Hop bijbanenregister AlkmaarG.A.0856
NLRM 88/89 90 91 92
Ambtenaar Hof Den Haag 10687J.H.0145
NLRM 91 94 95 96 97 98
Lid commissie van Toezicht tevens Bezwarencommissie van de Penitentiaire Inrichting te Zwolle
Lid commissie van Toezicht tevens Voorzitter van de bezwarencommissie van de
Rijkspsychiatrische inrichting Veldzicht te Balkbrug
Voorzitter Ned. Rode Kruis afdeling Zwolle en uit hoofde daarvan tevens Voorzitter van de Stichting Bloedbank Zwolle
Lid van Commissie van Toezicht, tevens Voorzitter van de beklagcommissie van de Penitentiaire Inrichtingen te Zwolle
Lid van de Commissie van Toezicht tevens Voorzitter van de Beklagcommissie van de
Rijkspsychiatrische Inrichting "Veldzicht" te balkbrug ??
Voorzitter van het Ned. Rode Kruis afdeling Zwolle en uit hoofde daarvan tevens Voorzitter van de Stichting Bloedbank Zwolle (va mei 96), 0296
Rechterplaatsvervanger rechtbank Zwolle 250693
NU
Zwolle rechterplaatsvervanger 250693
C010704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-010704 Hop bijbanenregister ZwolleR.0147
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 02
Werkzaam Centrale Directie P.T.T. Den Haag 10768
Werkzaam Ministerie van Justitie, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht 10578
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 61179
Rechterplaatsvervanger rechtbank Zwolle 61179
Rechter rechtbank Zwolle 100381
Kantonrechterplaatsvervanger Harderwijk 20982-GOG150504
Kantonrechterplaatsvervanger Steenwijk 20982
Kantonrechterplaatsvervanger Zwolle 20982-GOG150504
Vice-president rechtbank Zwolle 21286
Kantonrechterplaatsvervanger Deventer 161293-GOG150504
Kantonrechterplaatsvervanger Lelystad 10194-GOG150504
CŲrdinerend vice-president rechtbank Zwolle 80794-GOG150504
NU
Leeuwarden Hof raadsheer 010602
Den Haag rechterplaatsvervanger 061089
NEVENFUNCTIES
Voorzitter klachtencommissie ongewenste intimiteiten Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Zwolle
Lid sectie Reclassering Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
Voorzitter raad van toezicht St. Protestants Christelijke Zorgcombinatie Zwolle en omgeving
Lid Bestuurscommissie Kliniek voor Forensische Psychotherapie Groot Batelaar Lunteren
C1997-150504 Hop bijbanenregister LeeuwardenL.M.G. de 1167
NLRM 97 98
Raio Den Haag 10496
NU
Utrecht rechter 010403
NEVENFUNCTIES
penningmeester Stichting St. Yves de Kermatin Utrecht 010195
bestuurslid Stichting Orion Rotterdam 01-120101-0702
C1997
C Hop bijbanenregister UtrechtW.M.P.M
Dordrecht Rechter 100101
secretaris Stichting Dordtse Jazz SociŽteit
secretaris St.Vrienden van de Academie van Bouwkunst Rotterdam
directeur mr.W.M.P.M. Weerdesteijn B.V.
directeur mr. W.M.P.M. Weerdesteijn Holding B.V.
directeur Stratum B.V.
Lid Bezwaar en beroepscommissie Gemeente Breda Breda 010604A.J. Mw
NU
Zutphen rechter 270203
NEVENFUNCTIES
Bewerker wetboek "Fruin"
C221003-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm

mw. mr. M.L. Weerkamp
RechterRechtbank Breda 010103
Lid Raad van Toezicht Orde van Advocaten arrondissement Breda Breda 01-1098-25-1001W.M.0958
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Lid medezeggenschapsraad basisschool Rheden
Lid gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de basisscholen te Rheden
Raio rechtbank Groningen 11183
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 201189
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 220391
NU
C020704+C060904 Arnhem parket Officier 260500
C020704 Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 220103
C020704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C060904 Juridisch adviseur watersportvereniging Giesbeek
functie ? KBnr ? dvb ?
C2004 Hop - 000305 X bijbanenregister Arnhem  

mw. mr. A.J.G.M. de Weert
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 01-0802
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Breda 010101
Gerechtsauditeur Rechtbank Breda 13-1003
Lid Commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Den Bosch Den Bosch 010102 01-0704M.H. de 0955 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zutphen 11084
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 70488
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 10489
NU
Zutphen parket arrondissementsofficier van Justitie
NEVENFUNCTIES
Lid oudercommissie buitenschoolse opvang Apeldoorn
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden. WEERT Arnhem parket
functie ? KBnr ? dvb ?
C2004 Hop - 000305 X bijbanenregister ArnhemL.M.E. van der 0764 mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Raio rechtbank Breda 10490
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10496
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 181297
NU
Rotterdam parket
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Den Haag kantoor Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn 1994
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.M.E.1268
NLRM 98
Raio Almelo
Rechter-plaatsvervanger Almelo GOG300504
NU
Almelo Rechter 010404
NEVENFUNCTIES
Secretaris Toneelvereniging Enschedees Vrije Toneel Enschede
C1998-300504 Hop bijbanenregister AlmeloP.L.R.0651
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid Hof van Justitie Nederlandse Antillen en Aruba
Reservemajoor der artillerie
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 140886
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 211287
Rechter rechtbank Arnhem 100389
Kantonrechterplaatsvervanger Terborg 30191-GOG131203
Kantonrechterplaatsvervanger Arnhem 80791-GOG131203
Kantonrechterplaatsvervanger Nijmegen 80791-GOG131203
Kantonrechterplaatsvervanger Tiel 80791-GOG13120-GOG1312033
Kantonrechterplaatsvervanger Wageningen 80791-GOG131203
Kantonrechter Wageningen 290891-GOG131203
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 290891-GOG131203
Kantonrechter Arnhem 10894-GOG131203
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 10195-GOG131203
NU
Arnhem hof raadsheer 2002-01-30
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 2002-07-01
C010704-160807 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm
GETUIGSCHRIFT
Deze kan gelinkt worden aan Leenders/Nienhuis tegen SBJG/Stichting Lindenhout/rechtbank Arnhem www.burojeugdzorg.nl/3.htm 
Stockholmsyndroom! www.burojeugdzorg.nl/124.htm
Onderonsjes tussen rechters, SBJG en RVDK buiten de hoorzittingen om! www.burojeugdzorg.nl/180.htm
DENKSPORT
Welk woord krijgt u als u drie letters toevoegt aan de initialen van de Arnhemse kinderrechter Cools-Weebers?J.F.M. van
NLRM 87 80 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Zwolle 50176-GOG291002
Kantonrechterplaatsvervanger Zwolle 180180
Kantonrechterplaatsvervanger Harderwijk 170883
Kantonrechterplaatsvervanger Harderwijk 200688
Kantonrechterplaatsvervanger Zwolle 200589J.M. van 0761 mw.
NLRM 95 96 97 98
Lid Raad van Toezicht van het Dudok College te Hilversum
Rechterplaatsvervanger rechtbank Zwolle 160195
Rechter rechtbank Zwolle 11096
NU
Zwolle vice-president 010902
NEVENFUNCTIES
Plv. lid en plaatsvervangend voorzitter commissie voor gebiedsaanwijzing Provincie Flevoland 010102
Lid Commissie van Beroep voor de examens Deltion College 010101
C1997-010704 Hop bijbanenregister AlmeloR.S.0541
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid Vereniging De Friesland Bank
Bestuurslid Stichting Boeier Catharina Leeuwarden
Voorzitter/penningmeester Ottema-Kingma Stichting te Leeuwarden
Voorzitter Geschiedkundige Vereniging Oranje Nassau Den Haag
Bestuur Koninklijke Zeilvereniging Oostergoo te Leeuwarden
Bestuur Stichting Fonds voor de Geld en Effectenhandel te Amsterdam
Werkzaam bedrijfsleven 1964
Werkzaam Ministerie Onderwijs en Wetenschappelijk, directie Bouwzaken 1978
Rechterplaatsvervanger rechtbank Dordrecht 200979
Rechter rechtbank Dordrecht 210580
Kantonrechterplaatsvervanger Dordrecht 151281
Kantonrechterplaatsvervanger Oud-Beijerland 151281
Kantonrechterplaatsvervanger Rotterdam 200983
Vice-president rechtbank Leeuwarden 40684
Kantonrechterplaatsvervanger Leeuwarden 270593-GOG150504
Kantonrechterplaatsvervanger Beetsterzwaag 20793-GOG150504
Kanton rechterplaatsvervanger Heerenveen 20793-GOG150504
Kantonrechterplaatsvervanger Sneek 20793-GOG150504
CŲrdinerend vice-president rechtbank Leeuwarden 40894-GOG221003
NU
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger 011002
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger 070104
NEVENFUNCTIES
Bestuur Stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten te Amsterdam
Bestuur Stichting Historische Publicaties Frisia te Leeuwarden
Voorzitter Commissie van Beroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Kamerheer Hare Majesteit de Koningin te Friesland
Lid beleidsraad informatievoorziening rechtelijke organisatie BIRO
Bestuurslid Stifting FŻns Universitaire Festiging Frysl‚n Leeuwarden
Voorzitter Stichting Steunstichting Friese Tjottervloot 010101
Voorzitter Stichting Frieslandvaart Lemmer 010101
Lid Boeiercommissie Provincie Fryl‚n
C001095-150504 Hop bijbanenregister LeeuwardenH.J.
NLRM 80
Rechterplaatsvervanger rechtbank Alkmaar 80274
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 60979A. Mr Capelle aan den IJssel 110568
Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Leiden
Jurist van de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Rijssen
Ambtenaar van Staat bij de Raad van State
Senior-jurist bij de directie Wetgeving van de Raad van State (OCW / VWS)
Clusterhoofd bij de directie Wetgeving van de Raad van State (AZ / Justitie / BZK)
NU
20 Raad van State afdeling Kennis en Onderzoek
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C060703 Hop bijbanenregister Raad van StateG.1129
NLRM 71 80 87 88/89
Groningen Raio 140758
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 141158
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 10161
Substituut-griffier Idem 301064
Substituut-officier van Justitie arrondissement Maastricht 190967
Arrondissementsofficier van Justitie Idem 11072
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Idem 70285

WEIJ
J. VAN DER mw.
Den Bosch Rechter
C100506 Hop bijbanenregister Den BoschC.J.G.M. van der 0656
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Breda
Rechterplaatsvervanger rechtbank Breda 170892
Rechter rechtbank Breda 90893
Kantonrechterplaatsvervanger Bergen op Zoom 230195
Kantonrechterplaatsvervanger Breda 230195
Kantonrechterplaatsvervanger Tilburg 230195
Kantonrechterplaatsvervanger Zevenbergen 230195
NU
Breda rechter
Breda kantonrechterplaatsvervanger
Tilburg kantonrechterplaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechterplaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Vice-voorzitter college van beroep voor examens van de Hogeschool West-Brabant te Breda
Lid adviescommissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften gemeente Oosterhout
C310197
Vice-president Rechtbank Breda 11-1001
Lid Raad van Toezicht GGZ WNB Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant Halsteren 24-0504
Docent Burgerlijk Procesrecht Nederlandse Orde van Advocaten Breda 010103
Lid van het College van Beroep Stichting Informatiedienstencode (STIC) Den Haag 010101
Lid raad van commissarissen N.V. Saver Roosendaal 010100
Voorzitter Juridisch Genootschap Breda 010198
Voorzitter geschillencommissie voor het schilders-, glaszetters en stucadoorsbedrijf en de geschillencommissie recreatie Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken 010198
Voorzitter Adviescommissie bezwaarschriften gemeente Oosterhout Oosterhout 010196
Vice voorzitter college van beroep voor examens Hogeschool West-Brabant Breda 010196 eind: 01-0704
Docent strafprocesrecht Nederlandse Orde van Advocaten Breda 010195 010102B.M.M.0459
NLRM 97 98
NU
Rotterdam Rechterplaatsvervanger 070896
NEVENFUNCTIES
Advocaat
C280904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

  WEIJ

L.R. van der 0139
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Zwolle Raio 130765
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Zwolle 131165
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 181267
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 11269
Stagiaire werkzaam advocatenkantoor Schiedam 11269
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 251071
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 81271
Rechter rechtbank Rotterdam 180772
Raadsheer Hof Arnhem 120680
Vice-president Hof Arnhem 50685
President rechtbank Arnhem 231287
President Hof Arnhem 10795
NU
Arnhem hof coŲrdinerend vice-president senior
NEVENFUNCTIES
Lid commissie aantrekken leden rechterlijke macht
Plaatsvervangend Voorzitter college van medisch tuchtrecht Zwolle
Voorzitter bestuur "Stichting tot exploitatie van Het Schild", centrum voor visueel gehandicapten te Wolfheze
Voorzitter geschillen grootverbruikers elektriciteit
Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
C1997-010704 Hop bijbanenregister Arnhem
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 01-0404
plaatsvervangend voorzitter Regionaal Tuchtcollege Zwolle
voorzitter bestuur stichting tot exploitatie van het schild, centrum voor visueel gehandicapten Wolfheze
lid bestuur Stichting Beheer het Schild Wolfheze
voorzitter geschillencommissie grootverbruikers electriciteit
voorzitter bestuur Stichting Afrika Museum Berg en Dal
voorzitter college van beroep Stichting Veterinair Kwaliteitsorgaan Utrecht 21-1102
Voorzitter Bureau Financieel Toezicht Utrecht 010104
lid kernteam pvro 010199 eind 31-1202
Campinginspecteur ANWB 010100 eind 01-0403N.
NLRM
Amsterdam raio
NU
Amsterdam raio
NEVENFUNCTIES
DeelraadsLid van het Stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld te Amsterdam
Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te AmsterdamT.A.M. 100448
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechterplaatsvervanger Arnhem 50782
Werkkring Elst, woonplaats Elst, examenjaar 1973, datum van de benoeming 010191
NU
Arnhem kantonrechterplaatsvervanger
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C160298 Hop bijbanenregister kantongerecht ArnhemMw. mr. I.G.M.T. 1059
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Vice-voorzitter parochiebestuur en vergadering Martinusparochie Bussloo 2001-01-01-2004-11-01
Lid Bezwarencommissie examenreglement Bardartinuscollege
Raio rechtbank Zutphen 11087
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 280891
Kantonrechterplaatsvervanger Apeldoorn 250293-GOG020704
Kantonrechterplaatsvervanger Deventer 250283-GOG020704
Kantonrechterplaatsvervanger Groenlo 250293-GOG020704
Kantonrechterplaatsvervanger Zutphen 250293-GOG020704
Rechter rechtbank Zutphen 100393
Kantonrechterplaatsvervanger Terborg 300893-GOG020704
Kantonrechterplaatsvervanger Harderwijk 150993-GOG020704
NU
Zutphen Rechter 1993-03-10
NEVENFUNCTIES
Raio- en Riomentor Rechtbank Zutphen 2005-01-01
Begeleidingscommissie 'Evaluatie gedragsmaatregel jeugdstrafrecht' 2006-07-01
C1997-221007 Hop bijbanenregister Zutphen
Aandachtsvestiging!
Klacht J. Hop te Ermelo (Nederland) tegen ongegrond verklaarde wraking Rechtbank Zutphen bij de Verenigde Naties
Onomstotelijk staat vast dat J. Hop VOOR de hoorzitting d.d. 5 november 2007 GEEN PROCESDOSSIER heeft gekregen! VOOR de hoorzitting d.d 5 november 2007 heeft Hop ook GEEN KENNIS gekregen van alle argumenten en alle bewijsstukken die aan de Rechtbank Zutphen zijn voorgelegd. De werkwijze van de Rechtbank Zutphen jegens J. Hop is in strijd met 6 EVRM en artikel 14 BUPO
701 Productie 1. Oproep Rechtbank Zutphen voor hoorzitting zonder PROCESDOSSIER voor Hop in strijd met 6 EVRM en artikel 14 BUPO
702 Productie 2. Brief J. Hop 15 oktober 2007 met verzoek om toezending namen rechters binnen 1 week na dagtekening
703 Productie 3. Brief griffier 18 oktober 2007 met de namen van de drie rechters: (25) Mr. R.A. Eskes, (42) Mr. D. Vergunst (43) Mevrouw Mr. I.G.M.Th Weijers-van der Marck die de zaak Rechtbank Zutphen tegen Hop op 5 november 2007 om 09:30 uur behandelen
704 Productie 4. Wraking Hop drie rechters: (25) Mr. R.A. Eskes, (42) Mr. D. Vergunst (43) Mevrouw Mr. I.G.M.Th Weijers-van der Marck
705 Productie 5. Brief Rechtbank Zutphen aan J. Hop waarin Hop wordt meegedeeld dat hij zijn verzoek tot wraking nader moet motiveren
706 Productie 6. Proces-verbaal zaaknummer 89285 KGRK 07-665 Rechtbank Zutphen mondelinge behandeling wrakingsverzoek Hop
707 Productie 7. Pleitnotities Hop met nadere motivering wraking drie rechters: (25) Mr. R.A. Eskes, (42) Mr. D. Vergunst (43) Mevrouw Mr. I.G.M.Th Weijers-van der Marck die de zaak Rechtbank Zutphen tegen Hop op 5 november 2007 om 09:30 uur behandelen
708 Productie 8. Wraking Hop 3 rechters rechtbank Zutphen ONGEGROND verklaard op 5 november 2007 zaaknr. 89285 KGRK 07-665
709 Geschiedenis! Procedure Rb Zutphen tegen Hop hoorzitting zonder PROCESDOSSIER voor Hop in strijd met 6 EVRM en artikel 14 BUPO
Omroep Gelderland 180608 Alles uit de kast, informatieve TV uitzending over het wraken van de kinderrechter
710 Geschiedenis! Klacht J. Hop Ermelo (Nederland) tegen ongegrond verklaarde wraking Rechtbank Zutphen bij de Verenigde Naties
   I.M.1160 mw.
NLRM 95 96 97 98
Hoofd afdeling Bestuurlijke en Juridische zaken Gemeente Epe
Secretaris Sport en recreatiecommissie van het Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden NSYP Landelijke dekking.
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Assen 10994
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Assen 10995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 10996
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger 040500
C010704-010606 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-010606 Hop bijbanenregister Zwolle


  WEIJL

M.L.0607
NLRM 71
Advocaat en Procureur Rotterdam 1931
Werkzaam bedrijfsleven Rotterdam0538
Advocaat en procureur Rotterdam0540
Kantonrechterplaatsvervanger Rotterdam 170764
Griffier kantongerecht Utrecht 70267
NEVENFUNCTIES:
Kantonrechterplaatsvervanger Utrecht 71167
Griffier kantongerecht Amersfoort 250469
Kantonrechterplaatsvervanger Amersfoort 270570A.H.0239
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam verzekeringswezen0364
Wetenschappelijk medewerker K.v.K. en Fabrieken te Amsterdam0165
Werkzaam Ps. Pluimvee en eieren te Zeist1169
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 10774
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 240676
Rechter rechtbank Utrecht 50877
Vice-president rechtbank Utrecht 160290
NU
Utrecht Vice-president
NEVENFUNCTIES
3 bijbanen
C1997-280904 Hop bijbanenregister UtrechtE.0255 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 120379
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 10785
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 10785
Rechter rechtbank Den Haag 300590
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 191291
Kantonrechterplaatsvervanger Leiden 30295
Kantonrechter Leiden 240496
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 240496
NU
Den Haag rechter
Leiden kantonrechterplaatsvervanger
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENJ.Ch.0119
NLRM 71 80
Advocaat en procureur II. Amsterdam 1945
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 60759
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 310175
Raadsheer Idem 50476J.W. de 0822
NLRM 80 87 88/89 90 91
Werkzaam raad van arbeid Leiden en Centraal Beheer Amsterdam 1939
Werkzaam gemeente Leiden, hoofd Personele Comp- en Begrotingsafdeling 1955
Werkzaam Vrije Universiteit te Amsterdam 1969
Werkzaam Ministerie van Binnenlandse Zaken 1971
Werkzaam Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, plaatsvervangend directeur Directie Scholing 1974
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 80977
Ondervoorzitter Raad van Beroep Den Haag 311078M.Th.0547 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Algemene Bond van Onderwijspersoneel te Amsterdam
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 220388
NU
Senior-gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 22-03-1988
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENS.K.0453
NLRM 87 90 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 210586
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 150888
Rechter rechtbank Den Haag 11189
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 191291
NU
Den Haag rechter
Den Haag Hof raadsheer 200897
College van Beroep voor het bedrijfsleven Raadsheer-plaatsvervanger 260500
NU
Lid commissie van beroep voor het Prot. Chr Voortgezet Onderwijs en Hoger beroepsonderwijs
C1997-150504 Hop bijbanenregister College van Beroep voor Bedrijfsleven
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 04-0801
Lid Commissie van Beroep Protestants-Christelijk Voortgezet Onderwijs en Hoger Beroepsonderwijs Besturenraad protestants- christelijk onderwijs Voorburg 010194R.G.J.
Zutphen Rechter 010303
C221003-020704 Hop bijbanenregister Zutphen  
Vice-voorzitter Commissie van Toezicht van O.G. Heldring Stichting Zetten 01-0898
Voorzitter Klachtencommissie Stichting Ambulatorium Zetten 010198A.C.M.C.0648
NLRM 80
Raio 1173

mw. mr. M.C.G.J. van Well
Arnhem Rechter 010104
Docent Fincanieel Studie en Documentiecentrum Utrecht en Den Bosch 010103
2004-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm
GETUIGSCHRIFT
Deze kan gelinkt worden aan Leenders/Nienhuis tegen SBJG/Stichting Lindenhout/rechtbank Arnhem www.burojeugdzorg.nl/3.htm 
Stockholmsyndroom! www.burojeugdzorg.nl/124.htm
Onderonsjes tussen rechters, SBJG en RVDK buiten de hoorzittingen om! www.burojeugdzorg.nl/180.htm
DENKSPORT
Welk woord krijgt u als u drie letters toevoegt aan de initialen van de Arnhemse kinderrechter Cools-Weebers?


E.J. Drs
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
C041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


M.V. mw.
NLRM 91 94 95 96 97 98
Rechter Den Haag
NU
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger 010101
NEVENFUNCTIES
Adviserend Lid van de examencommissie van de BMM Beneluxvereniging voor Merken en ModellenrechtA.C.M.0648
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Raio rechtbank Dordrecht 11173
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 70280
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 30481
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Dordrecht 10186
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 250588
Buitengewoon verlof arrondissementsparket Den Haag 11293
NU
Arnhem ressortsparket Advocaat-generaal functie ? KBnr ? dvb ?
C1997-060904 bijbanenregister ArnhemS.V.M. 04
Den Bosch ressortsparket sectorhoofd administratieve zaken
NEVENFUNCTIES
Lid gezamenlijke klachtencommissie van alle woningcorporaties Nijmegen
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.
  WEMES

J.P.0353 drs.
NLRM 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger Groningen 61094-GOG221003
NU
Groningen parket Beleidsmedewerker afdeling beleid Openbaar Ministerie
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.L.T 0354
NLRM 94 95 96 97 98
Voorzitter medezeggenschapsraad OBS De Beste te Harderwijk
Lid van de Gemeente Medezeggenschapsraad Openbare Basisscholen te Harderwijk
Plaatsvervangend Voorzitter van de beklagcommissie Thuiszorg NW Veluwe
Rechterplaatsvervanger rechtbank Zwolle 290993
NU
Zwolle Rechter 040496
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger 270103
NEVENFUNCTIES
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaaire inrichting de Grittenborgh
Voorzitter Commissie voor de Gebiedsaanwijzing Flevoland
Plaatsvervangend Voorzitter van de Beklagcommissie seksuele intimdatie
C1997-010704 bijbanenregister Leeuwarden

Wendelaar Bonga, dhr.mr.E.H.
Arnhem ?
27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmA.0830
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 240956
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 10157
Substituut-officier van Justitie rechtbank Rotterdam 280962
Rechterplaatsvervanger rechtbank Dordrecht 221264
Rechter rechtbank Amsterdam 81267
Raadsheer Hof Leeuwarden 60875
President Hof Leeuwarden 10385
OverledenW.J.0351
NLRM 95 96 97 98
NU
Dordrecht rechterplaatsvervanger 221194
Secretaris-rentmeester Hoogheemraadschap Alblasserwaard en Vijfheerenlanden Gorinchem
Lid landelijk comitť ter voorbereiding van ambtsdragersconferenties van de Christelijk Geref. Kerken
Voorzitter Werkgroep Leerdam e.o. van de Nederlands Bijbelgenootschap 01-0501
Lid van de Kerkeraad, Ouderling, Nederland Hervormde Gemeente Leerdam Leerdam 14-0402H.W.0440
NLRM 80
Werkzaam Ministerie Binnenlandse Zaken, II. referendaris Afdeling Algemene en Juridische Zaken van de Directie Overheidspersoneelszaken 1970
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag, 131178K.0958 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Assen 250893
NU
Assen rechter 011000
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid van het Bureau voor rechtshulp Groningen
Vice-voorzitter Vereniging Jenaplanonderwijs Noord Hoogezand
Lid redactie 'Migratie en integratie' Sdu-uitgevers en Koninklijke Vermande Vergaderingen in Utrecht/Amersfoort
C1997-150504 Hop bijbanenregister AssenJ.
Almelo rechter-plaatsvervanger
NU
Almelo rechter 011203
NEVENFUNCTIES
Lid Programmaraad Stichting Lokale Omroep Groenlo
C221003-300504 Hop bijbanenregister AlmeloA.0160
NLRM 94 95 96 97 98
Ambtenaar bij de Centrale Raad van Beroep
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 10693
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENM.F.J.M. de 0962
NLRM 98
Universitair docent aan de rijksuniversiteit Limburg
NU
Amsterdam Rechterplaatsvervanger 11297-GOG041104
Amsterdam Rechter
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamA.J.H.0906
NLRM 71
Diverse betrekkingen rechterlijke macht Ned. IndiŽ 1930-1950
Kantonrechterplaatsvervanger Amersfoort 50451
Waarnemend griffier kantongerecht Deventer 170152
Waarnemend griffier kantongerecht Groningen 100652
Griffier kantongerecht. Utrecht 280852
Kantonrechterplaatsvervanger Utrecht 140953
Kantonrechter Den Bosch 120360H.G. van der 1240
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 70682
Rechter rechtbank Den Bosch 291282
Vice-president rechtbank Den Bosch 141188-GOG100506
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 61089
NU
Den Haag rechterplaatsvervanger
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C070797 HopL.E.H. van der
NLRM 80 87 88/89 90
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 270373N.J. van der 0545
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven 1971
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 10580
Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 40681
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 20583
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 151191
Arrondissementsofficier van Justitie Rotterdam 130587
NU
Haarlem parket
C220305 INZAGE OPENBAAR BIJBANENREGISTER PARKET HAARLEM WORDT GEWEIGERD!
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.S.T.C.
NU
Lelystad-Zwolle parket Officier van Justitie
C190105 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C130503-190105 Hop bijbanenregister parket Lelystad-Zwolle
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.H. VAN DER mw.
Assen Raio 011001
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C150504 Hop bijbanenregister AssenJ.H.
NLRM 99
Amsterdam parket functie ?
NEVENFUNCTIES
Docent Rechercheschool Zutphen ten behoeve van Internationale rechtshulp
Auteur voor Instituut toetsontwikkleing Arnhem Cito
Commissaris bij Woningstichting Patrimonium Haarlem 6000 wooneenheden
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.E.W. van1265
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Leeuwarden 10491
Rechterplaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 10494
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 10497-GOG221003
Rechter-plaatsvervanger Zwolle 000000-GOG221003
NU
Groningen rechter 080199
NEVENFUNCTIES
Voorzitter commissie toewijzing vrijwilligersbudget van de reclassering
secretaris Stichting Samen
Lid commissie van toezicht
Van Mesdagkliniek
C1997-150504 Hop bijbanenregister GroningenM.B. van de 0410
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 110234
Substituut-griffier rechtbank Groningen 150841
Rechter rechtbank Utrecht 120346
Vice-president Idem 290562J.M.W. Werker
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 07-0403
NEVENFUNCTIES
Advocaat Arnhem
C020704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C0200704 Hop bijbanenregister Den Bosch

WERKHORST
Mr.drs. K. Werkhorst
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 26-1103
Clusterhoofd, Directie Opsporingsbeleid van het Directoraat-Generaal Rechtshaving Ministerie van Justitie Den Haag


M.B. 000257
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid algemeen bestuur Stichting Stad en Welzijn te Zwolle
Lid algemeen bestuur Stichting Stad en Cultuur te Zwolle
Docent Rijks Universiteit te Leiden
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 200787
Kantonrechterplaatsvervanger Harderwijk 70688
Rechter rechtbank Zwolle 170589
Kantonrechterplaatsvervanger Deventer 161293
Kantonrechterplaatsvervanger Lelystad 10194
NU
Zwolle vice-president 030798
NEVENFUNCTIES
Medeauteur van het Vademecum Burgerlijk Procesrecht Gouda Quint losbladige editie 010102
Lid Commissie van Toezicht Vereniging Insolventierecht Advocaten 010196
Gastdocent faillissementsrecht Vrije Universiteit Amsterdam 010101
Cursusleider insolventierecht Koningklijke Vermande/SDU Uitgevers 010101
Arbiter stichting "Nederlands Arbitrage Instituut" 010802
C1997-010704 Hop bijbanenregister ZwolleJ.0853
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechterplaatsvervanger Groningen 250697
Kantonrechterplaatsvervanger Winschoten 250697
Kantonrechterplaatsvervanger Zuidbroek 250697
Leeuwarden kantonrechterplaatsvervanger 151191-GOG050504
Beetsterzwaag kantonrechterplaatsvervanger 310189-GOG050504
NU
Groningen rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Leeuwarden Trip advocaten en notarissen Drachten beŽdiging 1981
Bestuurslid Stichting tot behoud van het cultureel erfgoed Harry Muskee Grolloo
Vice-voorzitter Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Leeuwarden
secretaris programmacommissie Lions club Leeuwarden
juridisch adviseur St. SOS voor huisdieren
Bestuurslid Stichting schaak Friesland Leeuwarden
Secretaris Vereniging 'it Petear' Leeuwarden
C1997-150504 Hop bijbanenregister GroningenJ.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Kantonrechterplaatsvervanger Amsterdam 90867
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Amsterdam kantoor Nauta Dutilh beŽdiging 1960F.L.J. van
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechterplaatsvervanger Rotterdam 220878
Kantonrechterplaatsvervanger Rotterdam 200688
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 160189
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 291092
NU
Arnhem rechterplaatsvervanger
Rotterdam rechterplaatsvervanger 291092
NEVENFUNCTIES
Advocaat te R'dam kantoor Trenitť Van Doorne beŽdiging 1967
Bestuurslid Stichting De Capelse Kruisvereniging
Bestuurslid Stichting Capelse Verpleeginrichtingen
Bestuurslid Stichting Verpleeghuis Krimpen, alleen regio Capelle aan de IJssel en
Krimpen aan de IJssel
Raad van Toezicht van de stichting Zorgbeheer De Zellingen
C1997-280904 Hop bijbanenregister Rotterdam
secretaris raad van toezicht rotterdam NVM Rotterdam 20-0100
voorzitter raad van toezicht stichting Zorgbeheer De Zellingen 01-0497A.C.M. van 0945
NLRM 93 94 95 96 97 98
Chefjurist Stafafdeling Rechtspraak van de Raad van State
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 291092
Rechter rechtbank Den Haag 250893
NU
Den Haag rechter
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997 Hop bijbanenregister rechtbank Den HaagJ.1123
NLRM 71 80 87
Ambtenaar gemeente Dienst van Sociale Zaken te Amsterdam 10552
Werkzaam bij Koninklijke Shell 11156
Gedetacheerd Ministerie van Justitie 10567-160968
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Haag 60866
Arrondissementsofficier van Justitie Idem 11072
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Dordrecht 300173
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Dordrecht 111079E.M.0654 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 291286
Gerechtsauditeur Hoge Raad 210487
Rechter rechtbank Utrecht 261090
NU
Utrecht rechter
Den Haag Hof raadsheer 010197
Hoge Raad advocaat-generaal 250899
NEVENFUNCTIES
Ministerie van Justitie, Lid adviescommissie voor het burgerlijk procesrecht 95/96
Redactielid Burgerlijke Rechtsvordering Kluwer
Toetsenmaker Burgerlijk Procesrecht t.b.v. de examencommissie van de Nederlandse Orde van Advocaten te Leidschendam
C1997-280904 Hop bijbanenregister Hoge Raad
Uitspraken inzake omgangsregelingen
228 Zinloos procederen voor een omgangsregeling door vaders om rechterlijke macht en advocatuur steeds verder te verrijken
Redactielid Tijdschrift voor civiele rechtspleging 01-1100
Lid
Vice-voorzitter Raad van toezicht verzekeringen 010104
Redactielid Trema 01-0401H.C.0826
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 40288
Raadsheer Hof Den Haag 290190
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 10394
NU
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervangerJ.0956 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid de commissie voor beroeps en bezwaarschriften gemeente Hengelo
Raio rechtbank Haarlem 10682
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 200788
Rechter rechtbank Haarlem 50889
Rechter rechtbank Zutphen 190293
Kantonrechterplaatsvervanger Apeldoorn 250293
Kantonrechterplaatsvervanger Deventer 250293
Kantonrechterplaatsvervanger Groenlo 250293
Kantonrechterplaatsvervanger Zutphen 250293
Kantonrechterplaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechterplaatsvervanger Harderwijk 150993
NU
Arnhem Hof Raadsheer 230998
Zwolle rechterplaatsvervanger 010102
C010704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-010704 Hop bijbanenregister Arnhem

dhr. mr. J.H.M. Wesseling
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 15-0301
C280904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENJ.H.0347
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid Raad van Toezicht Dagtrainingscentrum voor Leger des Heils te Rotterdam
Lid Algemene Commissie van Beroep Amateurvoetbal KNVB
Unithoofd parket Rotterdam
Advocaat en Procureur te CuraÁao 1974
Juridisch Medewerker Bureau Rechtshulp te Den Haag 1978
Gerechtsauditeur Hoge Raad 260880
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10586
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 130587
Officier van Justitie Nederlandse Antillen 10589
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket 10593
NU
C190305 Amsterdam Hof Raadsheerplaatsvervanger 121000
C190305 Amsterdam rechterplaatsvervanger 031182
C190305 Den Haag Ressortsparket Advocaat-generaal 120598
NEVENFUNCTIES
C190305 Docent (introductiecursus OM) SSR 010103
C190305 Lid Raad van Toezicht Stichting Delta Bouwman Portugaal 010199
C190305 Lid Commissie van Beroep Amateurvoetbal KNVB District West II 010198
C1997-190305 Hop bijbanenregister AmsterdamM. mw.
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 27-0103
NEVENFUNCTIES
Wetgevingsjurist Directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie Den Haag
Ter vervulling van de buitenstage Arrondissement Rotterdam 16-0503
C190305-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmE.T.0546
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Stichting Ned. Centrale Huisvesting voor Bejaarden te Amsterdam 10469
Raio rechtbank Utrecht 10977
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 161281
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 20283
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 10390
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Almelo 80291
NU
Almelo parket arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.W.N. mw.
NLRM 80 87 88/89
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 100578B.0349 Prof.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Examenjaar 1977
NU
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 200788
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit te Amsterdam, privaatrecht, burgerlijk recht en handelsrecht
Bestuurder van een Besloten Vennootschap die Lid is van de maatschap Moret Ernst & Young Belastingadviseurs
Voorzitter van de Bijzondere Comm. van Scheidslieden, Centraal Beheer U.A.
Plaatsvervangend Lid Algemene Comm. van Scheidslieden, Centraal Beheer U.A.
Hoofdredacteur Tijdschrift voor Insolventierecht (TvI), Kluwer, Deventer
Lid kernredactie Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR)
Lid Adviesraad uitgeverij Delwel/advies te Den Haag
Lid redactie Stichting & Vereniging
Lid redactieraad Serie Praktijkhandelingen, W.E.J. Tjeenk Willink te Zwolle
Lid redactie Vermande's Wettenreeks
Lid redactie Vermande's Nederlandse Wetgeving
Lid redactie Nieuwsbrief BW
Lid redactie losbladige Bijzondere Overeenkomsten, Kluwer
Redacteur losbladige Overgangsrecht NB
Redacteur Tekst & Commentaar Faillissementsrecht en Executie- en beslagrecht
Medewerker Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR)
Medewerker Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) rubriek van de Stichting tot bevordering der NotariŽle Wetenschappen
Lid van de Working Party om Model General Conditions of Sale (International Chamber of Commerce, ICC)
Lid van het Bestuur van de Stichting Beroepsopleiding Ondernemingsrechtadviseurs te AmsterdamR.J.C. geboren 0129
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Bedrijfsleven te Groningen 1953
Kantonrechterplaatsvervanger Winschoten 60965
Kantonrechterplaatsvervanger Zuidbroek 80768
Kantonrechterplaatsvervanger Groningen 180370
Rechterplaatsvervanger rechtbankAssen 150770
Rechter rechtbank Groningen 211071
Rechterplaatsvervanger rechtbankLeeuwarden 40576
Vice-presidentrechtbank Groningen 170382
CoŲrdinerend vice-presidentrechtbank Groningen 30894
NU
Rechterplaatsvervanger Assen
Groningen coŲrdinerend vice-president
Groningen kantonrechterplaatsvervanger
Winschoten kantonrechterplaatsvervanger
Leeuwarden rechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Oud voorzitter Klachtencommissie I Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord
Plaatsvervangend voorzitter Medisch Tuchtcollege Groningen
Voorzitter Commissie van Beroep Examens RUG
Lid Commissie van Beroep Koninklijke Nederlandse Schaak Bond
Lid Raad van Toezicht Martiniziekenhuis
C220501 J. Hop Geen opgave bijbanen gevonden op 220501 in de bijbanenregisters van de gerechten Groningen, Leeuwarden en Assen.J.J. van
NLRM 71 80
Kantonrechterplaatsvervanger Rotterdam 141253J.F. van 0410
NLRM 71
Advocaat en Procureur Assen 1935
Waarnemend griffier rechtbank Assen 1935
Advocaat en procureur te Malang 1937
Rechterlijk ambtenaar in IndonesiŽ 1939-1946
Referendaris Ministerie van Justitie 10747
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 10953
Griffier Idem 120754
Aangewezen hoofd griffie kantongerecht Alphen a/d Rijn 191169J.0745
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 04 5052
Unithoofd Raad van de Kinderbescherming te Alkmaar
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 181181
Rechterplaatsvervanger rechtbank Alkmaar 181181
Rechter rechtbank Alkmaar 300785
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 110589-GOG240304
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 110589-GOG240304
Kantonrechterplaatsvervanger Alkmaar 150291-GOG240304
Kantonrechterplaatsvervanger Den Helder 150291-GOG240304
Kantonrechterplaatsvervanger Hoorn 150291-GOG240304
NU
Alkmaar Vice-president 181292
C240304 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C290797-221099 Hop bijbanenregister AlkmaarG.W.B. van 0353
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Leeuwarden Hof raadsheerplaatsvervanger 170789
NEVENFUNCTIES
fiscaal adviseur Deloitte & Touche
publicist fiscale boekwerken e.d.
C1997-150504 Hop bijbanenregister LeeuwardenJ.W.0845
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Commissaris BV. met beperkte aansprakelijkheid Joanne Beheer en
Exploitatie Mij BV. te Purmerend
Commissaris BV. met beperkte aansprakelijkheid Property Investmenst Management Corporation PIMCO BV. Adam
Commissaris BV. met beperkte aansprakelijkheid Holland
Engineering Consultants HEC BV. Alphen aan de Rijn
Commissaris BV. met beperkte aansprakelijkheid Engineering Technology Consultants ETC te Gouda
Plaatsvervangend Voorzitter Stichting Beheer Cunera Den haag
Lid adviescommissie licht geestelijk gehandicapten van het WOI
??werkverband verenigingen van ouders rond internaten te Utrecht
Lid commissie begeleiding binnenstage ordening rechtbanken van de SSR
Bestuurslid stichting Pilardhuis te Den Haag
Bestuurslid (uit hoofde van het bestuurslidmaatschap van het WOI) Federatie van Ouderenvereniging Utrecht
Alkmaar Raio 280970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Alkmaar 280171
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Alkmaar 280173
Gerechtssecretaris rechtbank Den Haag 280175
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Den Haag 280175
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 151276
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 140777
Rechter rechtbank Haarlem 311078
Vice-president rechtbank Den Haag 21285
CŲrdinerend vice-president rechtbank Den Haag 40894
NU
Den Haag CoŲrdinerend Vice-president 040894
NEVENFUNCTIES
Docent communicatieve vaardigheden en gesprekstraining Antacc Management B.V. Den Haag 010192
Commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holland Engineering Consultants (HEC) B.V. statutair Alpen a/d Rijn, kantoor Nieuwegein 0101-1987
Commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Johanne Beheer en Exploitatie Maatschappij B.V. Purmerend 01-10-1975
Docent/dagvoorzitter/ inleider VSO Nijmegen 01-0402
Docent/dagvoorzitter/ inleider SDU/Vermande Studiedagen Den Haag 01-0395
Docent/dagvoorzitter/ inleider Stichting Studiecentrum Rechtspleging Zutphen 0101-1989
Lid juridische commissie Sirus N.V. Rotterdam 01-0801
Lid van de Raad van Advies Sirus Procesfinanciering N.V. Rotterdam 06-1200
Lid van de Commissie van Vertrouwenslieden Stichting De Bruggen Zwammerdam 01-0600
Annotator Jurisprudentie Burgerl. Rechtsvordering Tijdschrift JBPr (Uitgever SDU) Den Haag 01-1003
Deskundige voor civielrechtelijke opleidingen CILC Leiden 01-0900
Co-auteur en eindredacteur Handboek De civiele procedure SSR Zutphen 01-0803
Adviseur studiedagen/docent studiedagen Studiecentrum Kerckebosch b.v. Zeist 010104
Bestuurlid Stichting Belangenbehartiging Paricipanten Norships C.V. Zeist 01-1003
Adviseur juridische studiedagen Koninklijke Vermande , afdeling studiedagen Den Haag 01-0995
Voorzitter van het bestuur Stichting van Pallandthuis Den Haag 12-0596
Lid van de commissie begeleiding binnenstageordening rechtbank SSR 09-09-1989
Lid van een aantal werkgroepen en ad hoc-commissies
Vereniging WOI (Werkverband van verenigingen van Ouders rond Internaten) Utrecht 01-0990
Voorzitter Vereniging WOI (Werkverband van verenigingen van Ouders rond Internaten) Utrecht 010100
Voorzitter Stichting Beheer Bewonersgelden Cunera 's- Gravenhage 010190
C001296-310504 bijbanenregister Den Haag
VICE-PRESIDENT WESTENBERG ATTAQUEERDE HP-FOTOGRAAF
door Pamela Hemelrijk. Het leek wel of judge Westenberg een verdachte in een strafzaak was, zo schichtig sloop hij maandag 31 oktober de rechtbank te Rotterdam binnen. Toen een fotograaf van HP/De Tijd hem kiekte, flipte de edelachtbare bijkans; hij werd ziedend, verschool zich achter zijn attachť-case, vloog de fotograaf zowat aan en dreigde met hel en verdoemenis als de foto zou worden gepubliceerd. HP/De Tijd ging dezelfde dag nog door de knieŽn, en besloot de foto niet te gebruiken. Wij van klokkenluideronline hebben bij de (free-lance) fotograaf nog een bod op de gewraakte plaat gedaan ('Dan plakken we judge Westenberg zijn ogen toch af met een balkje!') maar de fotograaf was ook al schichtig geworden: hij wilde 'geen gezeik' en bleek niet te vermurwen. Judge Westenberg voelt zich aangetast in zijn eer en goede naam door de advocaat Hugo Smit. Die heeft zich laten ontvallen dat Westenberg, tijdens een lopende zaak, soms doodleuk zelf gaat zitten bellen met procespartijen. Iets wat een rechter helemaal niet mag.
Zie ook HP/de Tijd van deze week: het verhaal 'de vechtende rechter
Journalist Micha Kat tekende Smits uitlating op in zijn vorig jaar verschenen boek Topadvocatuur en een unicum was geboren: judge Westenberg daagde de advocaat en de journalist voor het gerecht. Dat is hier nog nooit vertoond: een rechter die zelf naar de rechter stapt. (Het wachten is nu op twee rechters die tegen elkŠŠr gaan procederen. Wat zullen dŪe een ruzie krijgen over de vraag welke collega de zaak mag behandelen! Wij verheugen ons er nu al op.) Voor judge Westenberg is het een thuiswedstrijd, als het ware. De Rotterdamse rechtbank bevindt zich namelijk in een netelig parket: als zij de vordering afwijst en Smit en Kat gelijk geeft, erkent zij daarmee impliciet dat judge Westenberg wel degelijk een rotte appel in de mand is. Je ziet de krantekoppen bij wijze van spreken al voor je: 'Hoe betrouwbaar is de Nederlandse rechtspraak nog?' Het ligt dus voor de hand dat de rechtbank alles zal doen wat in haar vermogen ligt om confrŤre Westenberg de hand boven het hoofd te houden. Al was het alleen maar om de Nederlandse rechtspraak voor imagoschade te behoeden. Daar komt nog bij dat Westenberg kosteloos mag procederen, als ware hij een bijstandstrekker. De Raad voor de Rechtspraak heeft zich namelijk in een royale bui bereid verklaard Westenbergs proceskosten te vergoeden. Hij kan dus onbekommerd in beroep blijven gaan tot de dood erop volgt en zijn tegenpartijen bankroet zijn. De belastingbetaler dokt er wel voor. Gedaagden Smit en Kat daarentegen zijn nu al tienduizenden euro’s kwijt aan hun verweer. En dat is waarschijnlijk nog maar het begin. Het draait allemaal om de vraag of judge Westenberg partijdig is geweest bij de behandeling van de 'Chipshol-zaak' in 1994. Het geschil draaide om de zeggenschap over Chipshol, een onderneming van de familie Poot, die bedrijvenparken wilden gaan ontwikkelen op peperdure bouwlokaties rond Schiphol. De afgelopen tien jaar hebben talloze partijen, waaronder diverse overheidsinstanties, getracht dat plan te dwarsbomen. De zitting uit 1994 ligt velen nog vers in het geheugen. De familie Poot beschuldigde Westenberg na afloop onomwonden van partijdigheid. Professor mr. Wiek Slagter, die als kantoorgenoot van mr. Smit de zitting bijwoonde, nam ook geen blad voor de mond: “Smit had nog geen mond opengedaan of hij werd al afgebekt en afgesnauwd door mr. Westenberg”, aldus de hoogleraar. “De rechter stelde dat er wat hem betreft helemaal geen pleidooi meer nodig was. Wij hadden maandenlang die pleidooien voorbereid. Als je dan van de rechter hoort dat hij domweg niet geÔnteresseerd is, dan is dat bizar en onacceptabel”. Smit mocht uiteindelijk wel pleiten, maar kreeg niet eens de gelegenheid zijn verhaal af te ronden. Bovendien werd hij volgens Slagter om de haverklap en op zeer onheuse wijze door Westenberg onderbroken. “In feite kwam dit neer op wetsweigering. Het was werkelijk een wanvertoning. Het leek meer op een studentencabaret dan op een serieuze rechtszitting.” Mr. Smit diende indertijd over het gedrag van Westenberg een klacht in bij de Haagse rechtbank, maar kreeg nul op het rekest, want in de notulen van de zitting was van Westenbergs gesnauw en geÔnterrumpeer geen woord terug te vinden. (Boze tongen beweren dat niet de griffier die notulen heeft opgemaakt, maar Westenberg zelf.) En dan is er nog bedrijfsonderzoeker Pieter Lakeman, die als adviseur van de familie Poot de zitting bijwoonde. Hij vond aanvankelijk dat het allemaal wel meeviel, maar toen hij het vonnis van Westenberg onder ogen kreeg geloofde hij zijn ogen niet. Daarin werden de Poten niet alleen in het ongelijk gesteld, maar werd het hen ook verboden hun recht te zoeken bij de Ondernemingskamer van het Amsterdamse Gerechtshof. En wel op straffe van draconische dwangsommen. Westenbergs vonnis is later in hoger beroep vernietigd. Het komt niet vaak voor dat deskundigen zich in zulke krasse termen over een rechter uitlaten, zelfs al horen ze, zoals in dit geval, allemaal bij het verliezende kamp. Judge Westenberg heeft er niettemin nooit stappen tegen ondernomen. Pas jaren later, toen mr. Smit in Kats boek terloops op de Chipshol-zaak terugkwam, sloeg de rechter op tilt. “Bij grote claims”, zei Smit bij die gelegenheid, “leert de ervaring dat rechters nerveus worden. Er gaan opeens gekke dingen gebeuren, zoals rechters die uitvoerig met advocaten gaan bellen over een zaak. In de Chipshol-zaak is dat ook gebeurd door mr. Westenberg van de Haagse rechtbank. Nederland lijkt wel te klein voor grote claims. Iedereen kent elkaar. Laten we dat een variant noemen van ons poldermodel”. Westenberg ontkent dit bij hoog en bij laag. Volgens hem is mr. Smit de enige bron van dit indianenverhaal. Helaas voor hem heeft Smits toenmalige secretaresse bevestigd dat zij de judge in 1994 hoogstpersoonlijk met haar baas heeft doorverbonden: “Mr. Smit reageerde verbaasd toen ik hem zei dat ik mr. Westenberg voor hem aan de lijn had. Hij vroeg of ik me niet vergiste, of ik niet de griffier van mr. Westenberg bedoelde. Maar nee, het was echt de rechter zelf. Na het gesprek, dat zeker tien minuten heeft geduurd, kwam mr. Smit onthutst mijn kamer binnen”. Het gesprek ging, volgens mr. Smit, over de pleidooien. Westenberg zei daar geen behoefte aan te hebben, omdat de zaak wat hem betreft al was beklonken. Dat klonk niet erg veelbelovend voor de familie Poot. Geen wonder dat mr. Smit “onthutst” was. Judge Westenberg liet zich afgelopen maandag (geld speelt immers geen rol) vertegenwoordigen door de landsadvocaat mr. Boukema, die er maar op bleef hameren dat mr. Smit de enige bron is van deze lastercampagne tegen amice Westenberg. Het zal nog een hele kluif worden om dat hard te maken, want inmiddels hebben zich spontaan nog twee advocaten gemeld die Westenberg van partijdigheid beschuldigen. Hun verklaringen zitten in het dossier. De ene is de Rotterdamse advocate mr. Dumont. Ook zij kreeg een telefoontje van de judge, nadat zij hem had gewraakt. Westenberg zou haar hebben afgeblaft en gedreigd hebben haar het werken voortaan onmogelijk te maken. De ander is mr. K. ten Have. Hij vertelt dat zijn tegenpleiter ter zitting doodleuk een getuige ging zitten souffleren, zonder dat Westenberg ingreep. Toen ten Have bezwaar maakte tegen deze gang van zaken ontstak de judge in dolle woede, sloeg met de vuist op tafel. en schreeuwde Ten Have toe dat hij de rechtszaal zou worden uitgezet als hij nog ťťn keer een mond open deed. Terwijl een advocaat toch betaald wordt om in de rechtszaal zijn mond open te doen, laten we wel wezen. Eťn ding is zeker: mr. Westenberg en zijn advocaat Boukema zullen van goeden huize moeten komen om al die beschuldigingen te ontzenuwen. En de Rotterdamse rechtbank zit met een akelig dilemma: als amice Westenberg zijn zaak wint, laadt het college zelf de schijn van partijdigheid op zich. Trekken Smit en Kat aan het langste eind, dan rust er voor eeuwig een smet op het blazoen van judge Westenberg, hetgeen niet bepaald bevorderlijk is voor het vertrouwen in de Nederlandse rechtspraak. Wat gaat het worden? Enfin, de rechtankpresident zal proberen 14 december uitspraak te doen, maar het kon ook best wel wat later worden, voegde hij eraan toe. Wij wachten in spanning af.

Vicepresident rechtbank weg 1 oktober 2009 DEN HAAG -  Hans Westenberg, de vicepresident van de rechtbank in Den Haag, gaat op 1 oktober met vervroegd pensioen omdat zijn functioneren ter discussie zou kunnen worden gesteld. Een woordvoerster van de rechtbank liet vrijdag weten dat Westenberg dit doet „in goed overleg en op verzoek van het bestuur van de rechtbank”. Aanleiding voor het vertrek van Westenberg is een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag, dat bewezen acht dat de rechter telefonisch contact heeft gezocht met advocaten in de Chipshol-zaak, een zaak die hij onder zich had. Het besluit van Westenberg te vertrekken is „in het belang van de rechtspraak”, aldus de rechtbank Den Haag. „Zowel het bestuur als Westenberg wenst iedere discussie over het rechterlijk functioneren van Westenberg te voorkomen.” Westenberg spande in 2004 een procedure aan tegen advocaat H.J. Smit, in verband met uitspraken over Westenberg tegen journalist Micha Kat. Het ging erom dat Westenberg in de Chipshol-zaak uitvoerig zou zijn gaan bellen met advocaten. De vicepresident eiste dat deze uitlatingen als onrechtmatig bestempeld werden en ook vorderde hij een schadevergoeding. De rechtbank in Rotterdam wees deze vordering op 23 januari 2008 toe, maar Smit ging in hoger beroep bij het hof in Den Haag. Op 23 juni deed het hof een tussenuitspraak, waarin het bewezen verklaart dat er twee telefoongesprekken hebben plaatsgevonden tussen Westenberg en een Chipshol-advocaat. Westenberg mocht nog tegenbewijs leveren, maar heeft de procedure inmiddels beŽindigd zonder uitspraak, aldus de rechtbank.dhr. mr. J.H.M.0149
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Mentor cursus bestuursrechtelijke uitspraken van de commissie aantrekken leden rechtelijke macht
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 80288
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 80288
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 120489
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 290690
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 60292
Arnhem Rechter 010792-GOG080409
NU
Arnhem Vice-president 2009-04-01
Den Bosch Raadsheer-plaatsvervanger 2008-07-26
C140906-0080409 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm
GETUIGSCHRIFT
Deze kan gelinkt worden aan Leenders/Nienhuis tegen SBJG/Stichting Lindenhout/rechtbank Arnhem www.burojeugdzorg.nl/3.htm 
Stockholmsyndroom! www.burojeugdzorg.nl/124.htm
Onderonsjes tussen rechters, SBJG en RVDK buiten de hoorzittingen om! www.burojeugdzorg.nl/180.htm
DENKSPORT
Welk woord krijgt u als u drie letters toevoegt aan de initialen van de Arnhemse kinderrechter Cools-Weebers?E.E.
NU
Arnhem parket ?
NEVENFUNCTIES
Secretaris parkietenvereniging Arnhem-Elst
functie ? KBnr ? dvb ?
C2004 Hop - 000305 bijbanenregister ArnhemF.K.G.0662
NLRM 94 95 96 97 98 99
Hoofd bedrijfsbureau Projecten Directeur-generaal Rechtspleging, Ministerie van Justitie
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10194
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10195
NU
Rotterdam parket
Aanklager bij KNVB in het systeem van tuchtrechtspraak betaald voetbal
Incidenteel free lance journalist op het gebied van BPR/BPI
Secretaris sponsorcommissie hockeyvereniging
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.S.
NU
Arnhem parket ?
NEVENFUNCTIES
Communicatie/PR Dierenbescherming
functie ? KBnr ? dvb ?
C2004 Hop - 000305 bijbanenregister ArnhemM.0853 mw.
NLRM 90 91 92 93 94
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 181289A.0454 mw.
NLRM 96 97 98
Juridisch medewerker SVB Amsterdam
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 11295

mw. mr. A. Westerink-Hendriks
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 01-1295
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENR.M.1019
NLRM 71 80
Waarnemend griffier kantongerecht Sneek 250248
Griffier kantongerecht Sneek 131148
Kantonrechterplaatsvervanger Sneek 20549
Substituut-griffier rechtbank Dordrecht 300850
Griffier Idem 20763
Gerechtsauditeur Idem 230577
Rechterplaatsvervanger rechtbank Dordrecht 240278K.0155
NLRM 87 88/89 90 91 92
Raio 31279
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 30486
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Utrecht 121090F.1118 mw.
NLRM 80 87
Werkzaam bedrijfsleven Koog e. d. Zaan0761
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 311271
Rechter rechtbank Maastricht 140276
Raadsheer Hof Den Bosch 110785J.A.1147
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Kantonrechterplaatsvervanger Den Haag 210584
Kantonrechterplaatsvervanger Alphen a/d Rijn 240985
Kantonrechterplaatsvervanger Leiden 240985
Kantonrechter Den Haag 130391
NU
Alphen aan de Rijn kantonrechterplaatsvervanger
Den Haag kantonrechter
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
CJ. Hop bijbanenregister Den HaagM.L.0151 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid van de onafhankelijke Adviescommissie van de gemeente Rijnwoude
Raio rechtbank Rotterdam 141074
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 280181
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 280181
Rechter rechtbank Rotterdam 50792
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 20588
Raadsheer Hof Amsterdam 11289
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 291092-GOG280904
NU
Amsterdam Hof Vice-president 1999-02-26
C021007 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.
C1997-021007 Hop bijbanenregister Amsterdam

 


  WESTEROUEN van MEETEREN

C.A.0126
NLRM 71 80 87 88/89 90 94
Advocaat en procureur te Den Haag en Utrecht 1952
Kantonrechterplaatsvervanger Utrecht 290463
Kantonrechter Idem 100870
Kantonrechterplaatsvervanger Amersfoort 291269
Kantonrechterplaatsvervanger Utrecht 200891A.0436
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Werkzaam bedrijfsleven 1958
Werkzaam onderwijs, leraar V.W.O. 1962
Rechterplaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 91079
Rechter rechtbank Leeuwarden 230480
Vice-president rechtbank Leeuwarden 80587M. mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
NU
Rotterdam rechterplaatsvervanger 181289
NEVENFUNCTIES
Universitair docent bij de Universiteit Utrecht
Lid van de werkredactie van RSVJ.0146
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 100883
Rechterplaatsvervanger arrondissementsrechtbank Amsterdam 100889
Rechter rechtbank Amsterdam 240491
Rechterplaatsvervanger rechtbank Alkmaar 160692
Rechterplaatsvervanger rechtbank Haarlem 160692
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 160692
Kantonrechter Amsterdam 60194
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 140294
NU
Haarlem rechterplaatsvervanger
Amsterdam Vice-president
Utrecht rechterplaatsvervanger
Amsterdam kantonrechter
NEVENFUNCTIES
Lid Algemeen Bestuur Vereniging voor Rechtshulp
Vakgroepleider kantonrechter te Amsterdam
Vakgroep Civiel Recht SSR
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamW.H.0746
NLRM 95 96 97 98
deputaat appelzaken part. synode Gereformeerde Kerk Noord-oost Nederland
Lid bestuur sectie rechters NVvR
Lid ledenraad NVvR
Lid beleidscommissie SOW gemeente Warnsveld Martinuskerk 011196-010904
Senior beleidsmedewerker Directie Ontwikkeling Rechtspleging, Ministerie van Justitie
Rechterplaatsvervanger rechtbank Zutphen 210494
Rechter rechtbank Zutphen 10995
Kantonrechterplaatsvervanger Apeldoorn 161195-GOG221003
Kantonrechterplaatsvervanger Groenlo 161195-GOG221003
Kantonrechterplaatsvervanger Harderwijk 161195-GOG221003
Kantonrechterplaatsvervanger Terborg 161195-GOG221003
Kantonrechterplaatsvervanger Zutphen 161195-GOG221003
NU
Zutphen Rechter 010995
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Welzijn Zutphen
Voorzitter commissie van toezicht J.J.I. Rentray Eefde 010798
Voorzitter ondernemingsraad rechtbank Zutphen
Lid Bestuur Juridisch Genootschap Zutphen 010105
Lid College in bezwaren en geschillen Gelderland Protestantse Kerken Nederland ( PKN ) Gelderland 010504
C1997-120806 Hop bijbanenregister ZutphenE.J.A. Westphal mw.
Maastricht Raio 01-0403
Den Bosch Raio
C170704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C170704-100506 Hop bijbanenregister Den BoschJ.H. 03-07-1928
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
examenjaar 1961
Rechterplaatsvervanger rechtbank Assen 200373-GOG221003
Werkkring Assen, woonplaats Assen, datum van de benoeming 010371, datum van defungeren
010894.
NEVENFUNCTIES
Oud-notarisJ.M.1052
NLRM 94 95 96 97 98
Ministerie VW, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland, Hoofdafdeling Verkeer en Vervoer en Bestuur, Bestuur, Strategie en Facet, hoofd
NU
Zwolle Rechterplaatsvervanger 230793
NEVENFUNCTIES
Voorzitter bezwarencommissie Waterschap Meppelerdiep Meppel
Plv. lid bezwarencommissie Waterschap Wold en Wieden
C1997-010704 Hop bijbanenregister ZwolleA.H.J.J. VAN DE
Zutphen Rechter-plaatsvervanger
C221003 Hop bijbanenregister Zutphen
  WETERING

W. van de1251
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechterplaatsvervanger Enschede 211190-GOG300504
NU
Almelo rechter-plaatsvervanger GOG300504
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Enschede kantoor Kienhuis Advocaten beŽdiging 1978
Commissaris van Gram Nederland BV. te Almelo
Commissaris van woningstichting Sint Joseph te Hengelo
Voorzitter van de Enschede Scholenvereniging
Secretaris van de vereniging De Grote SociŽteit te Enschede
C1997-300504 Hop bijbanenregister AlmeloK.A.J.M.0559 mw. mr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 04
C190897 Geen nevenfuncties opgegeven
Bestuur Stichting Nederlandsche Mettray te Eefde
Raio rechtbank Zutphen 10985
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 200891
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 10293
NU
Den Bosch Ressortsparket Advocaat-generaal ?
Den Bosch arrondissementsparket Officier van justitie 1e klasse/teamleider C100907
NEVENFUNCTIES
(431) Lijst leden selectiecommissie rechterlijke macht met ingang van 24 mei 2007
C100907 Redacteur Hop zoekt een recente opgave van al haar nevenfuncties?
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.W.H.M.1228
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
C1997-040697 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Werkzaam bij verzekeringsmij. 10655
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 271056
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 10157
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 40562
Substituut-officier van Justitie arrondissement Breda 70471
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 11072
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 50177
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 10189-GOG100907
Rechterplaatsvervanger rechtbank Breda 10792-GOG100907
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10792-GOG100506
GOG100907 Hop alle bijbanenregisters RMdhr. mr. W.J.J. 0455
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechterplaatsvervanger Rotterdam 210390
Kantonrechter Rotterdam 60192-GOG100907
NU
Rotterdam Vice-president 2002-01-01
NEVENFUNCTIES
lid redactie vaktijdschrift praktisch procederen Uitgeverij Paris 2005-10-01
Arbiter NAI 2005-08-01
Voorzitter Bezwarencommissie Juridisch Loket Raden voor Rechtsbijstand Utrecht 2004-11-01
plv. voorzitter permanente geschillencommissie FNV en Basis CAO Bonden Utrecht
Plaatsvervangend Lid van de Klachtencommissie. FNV. Dienstenbond te Woerden
voorzitter commissie bezwaar en beroep Raad voor Rechtsbijstand Den Haag 010101
lid redactie vaktijdschrift praktisch procederen Uitgeverij Kluwer
Plaatsvervangend Voorzitter van de Comm. Bezwaar en Beroep van de Raad voor Rechtsbijstand te Den Haag
Lid van de Klachtencommissie. van de rechtskundige Dienst FNV. te Utrecht
Plaatsvervangend Voorzitter van de Permanente Geschillencomm. FNV. en Basis-CAO-Bonden te Utrecht
verzorger cursussen, lezingen en praktijkseminars pao erasmus universiteit, kamer van koophandel, vermande studiedagen, nederlands studie centrum Rotterdam, Lelystad
voorzitter commissie bezwaar functie-indeling Raden voor Rechtsbijstand
plv. voorzitter klachtencommissie Rechtskundige Dienst FNV Utrecht
C1997-100907 Hop bijbanenregister RotterdamB.P.M.0548 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid Commissie van Toezicht Huis van Bewaring Lunette Zutphen
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie II Raad voor de Kinderbescherming Directie Oost
Advocaat en Procureur te Nijmegen
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 250288
Rechterplaatsvervanger rechtbank Zutphen 250288
Rechter rechtbank Zutphen 10690-GOG221003
Kantonrechterplaatsvervanger Apeldoorn 30790
Kantonrechterplaatsvervanger Deventer 30790
Kantonrechterplaatsvervanger Groenlo 30790
Kantonrechterplaatsvervanger Zutphen 30790
Kantonrechterplaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechterplaatsvervanger Harderwijk 150993
NU
Arnhem Vice-president 010102
Zutphen kantonrechterplaatsvervanger
Harderwijk kantonrechterplaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechterplaatsvervanger
Terborg kantonrechterplaatsvervanger
Groenlo kantonrechterplaatsvervanger
Deventer kantonrechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Voorzitter van de KC ongewenste intimiteiten van de Hogeschool Gelderland
Voorzitter Klachtencommissie politie-optreden Politieregio Gelderland-Zuid Nijmegen 01-0999
Voorzitter Commissie van Toezicht P.I. Achterhoek, locatie De Kruisberg Doetinchem 01-0799
Voorzitter Klachtencommissie Isendoorn College Zutphen 010199
C190897-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmL.0836
NLRM 88/89 90
Voorzitter Huurcommissies Venlo, Roermond, Sittard, Heerlen en Maastricht
Rechterplaatsvervanger rechtbank Roermond 41187C.M.1063 mw.
NLRM 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 10488
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 10494
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10494
Rechter rechtbank Amsterdam 191295
NU
Amsterdam rechter
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamE.J.J.M.0662
NLRM 94 95 96 97 98
Secretaris kinderdagverblijf Poespas te Nijmegen Oudercommissie
Rechterplaatsvervanger rechtbank Zutphen 281293-GOG010704
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 10395-GOG010704
Kantonrechterplaatsvervanger Apeldoorn 161195-GOG010704
Kantonrechterplaatsvervanger Groenlo 161195-GOG010704
Kantonrechterplaatsvervanger Harderwijk 161195-GOG010704
Kantonrechterplaatsvervanger Terborg 161195-GOG010704
Kantonrechterplaatsvervanger Zutphen 161195-GOG010704
NU
Zutphen Rechter 1995-06-21
NEVENFUNCTIES
Arbiter geschillen gemeente Nijmegen - Speeltuin "De Leemkuil" Nijmegen 2002-11-01
C1997-160807 Hop bijbanenregister Zutphen
Procesinformatie
J. Hop tegen gemeente Ermelo. Beroep van J. Hop gegrond!J.E.M.G. Drs mw.
NU
Den Haag Rechter 011203
NEVENFUNCTIES
Secretaris College van Beroep voor de Examens Hogeschool Leiden 010101
Lid Oudercommissie Kinderopvang Rijswijk 010103
C120506 Hop bijbanenregister Den Haag
Aandachtsvestiging! Gevraagd afschrift van haar beschikkingen waarin wordt verwezen naar:
Stichting RMPI, Psychiatrisch, psychotherapeutisch centrum voor kind jeugd en gezinJ.B. Prof
Groningen rechter-plaatsvervanger 260500
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam
adviseur/civilist Van Mens & Wisselink Rotterdam
redacteur kwartaalblad O&F , Onderneming en Financiering uitgave Elsevier bedrijfsinformatie Den Haag
Bestuurslid Stichting Belangenbehartiging Beleggers RNA Rotterdam
Bestuurslid Stichting SBBR
C221003-150504 Hop bijbanenregister GroningenG.J.0906
NLRM 71
Advocaat en Procureur Rotterdam 1929
Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Amsterdam 210432-10545
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 261134
Rechter Idem 150844
Hoogleraar Rijks Universiteit Utrecht 120647
Raadsheer Hoge Raad 110850
Vice-president Hoge Raad 271268H.S.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Utrecht kantonrechterplaatsvervanger 030463
Utrecht rechterplaatsvervanger 040485
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Utrecht kantoor Van Benthem & Keulen beŽdiging 1972.
Lid van de maatschap. 
Deken van de Orde in Utrecht
Lid Adviescommissie Wetgeving van de NOvA Burgerlijk Recht
Secretaris Stichting Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement Utrecht
Voorzitter Raad van Beroep van de koninklijke Maatschappij tot Bevordering van de geneeskunst te Utrecht
Lid College van regenten Winter-Heinsius Stichting Utrecht
Lid College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten
Lid Adviescommissie Burgerlijk Recht van de Nederlandse Orde van advocaten
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht
Den Haag Vice-president 27-0202
voorzitter Klachtencommissie DLO Universiteit Wageningen Wageningen 01-0902
Directeur en aandeelhouder H.S. Wiarda Advocatuur bv 010196
Directeur en aandeelhouder H.S. Wiarda Beheer bv 010196
lid college van regenten Winter-Heinsius Stichting
secretaris stichting nationaal museum van speelklok tot pierement Utrecht
C1997-280904 Hop bijbanenregister UtrechtJ.0916
NLRM 71 80
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 270842
Ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 81245
Substituut-officier van Justitie arrondissement Haarlem 181256
Officier van Justitie arrondissement Alkmaar 81267
Advocaat-generaal Hof Leeuwarden 230271
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Leeuwarden 61076J.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheerplaatsvervanger Hof Leeuwarden 260880
NU
Den Haag rechterplaatsvervanger 010792
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENJ. Prof.
NLRM 71 80
Rechterplaatsvervanger rechtbank Groningen 200757J.A.0843
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 140487
Auditeur-militairplaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 10587
Auditeur-militairplaatsvervanger Militair krijgsraad Buitenlandse Landmacht en Mobiele krijgsraad
Buitenlandse Luchtmacht 161187
Substituut-auditeur-militair arrondissementskrijgsraad Arnhem en Mobiele Krijgsraad Buitenlandse Luchtmacht 240888
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Arnhem 171290
NU
Arnhem Ressortsparket Advocaat-generaal
C1997-C060904 bijbanenregister ArnhemJ.J.0544
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Secretaris Stichting tot Steun van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum Den Haag
Bestuurslid Stichting Tot Steun van de Vrije Jeugdkerk en kerkkampen
Bestuurslid actieclub Vereniging de Hereniging
Lid bestuur Stichting tot Steun van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum
NU
Amsterdam rechterplaatsvervanger 071184
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 170400
NEVENFUNCTIES
Ministerie van Justitie Directoraat-generaal Wetgeving Ca?? Sector Strafrecht en Sanctierecht 199596, Raadadviseur
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamW.D.T.D.0143
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechterplaatsvervanger Amsterdam 140483
NU
Amsterdam kantonrechterplaatsvervanger 040388
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat te A'dam kantoor Nauta Dutilh beŽdiging 1971
Lid Raad van Discipline NOvA ressort Amsterdam
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamR.A.M.L.0231 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
T.H. te Eindhoven 1969
Waarnemend griffier rechtbank Roermond 1977
Rechterplaatsvervanger rechtbank Roermond 130580
Rechter rechtbank Roermond 300382
Raadsheer Hof Den Bosch 130990
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 10396L.
NLRM 71 80 87 88/89
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 100566
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 11276R.J.G.M. Prof.
NLRM 03
College van Beroep voor het bedrijfsleven Raadsheer-plaatsvervanger 091001
C221003-150504 Hop bijbanenregister College van Beroep voor Bedrijfsleven.  
Jean Monnet hoogleraar Europees Bestuursrecht
Medewerker Praktijkboek Bestuursrecht 010194
Redactielid JB-plus 010199
Redactielid Gemeentestem 010101
Redactie lid Jurisprudentie-periodiek Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB) 010102
Redactielid Overheid en aansprakelijkheid 010102
Medewerker Kroniek Europees Bestuursrecht, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 010199
Medewerker Losbladig Awb-commentaar VUGA 010190
Redactielid Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht RAwb 010101J.G.C. Haarlem 060447
Rechtenstudie aan de Universiteit van Leiden
Wetenschappelijk medewerker staats- en bestuursrecht
Rijksuniversiteit Leiden
Lid van de gemeenteraad van Leiden
Burgemeester van Eelde
Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Lid, Ondervoorzitter van het Europees Parlement
NU
Raad van State Staatsraad 2001
NEVENFUNCTIES
Voorzitter van de Stichting "Het Gebaar";
Directeur van de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen;
Lid van het bestuur van de Stichting Tijdschrift voor de Politie;
Lid van de Commissie Europese Zaken van de VVD
C060703 Hop bijbanenregister Raad van State

mw. mr. A.M. Wiechers
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 28-0803
Afdelingshoofd juridische zaken Deelgemeente Delftshaven
Lid MR Interconf. basisschool De Triangel Gouda 010104C.F.J.
NLRM 99 04
Den Bosch parket functie ?
NEVENFUNCTIES
Docent SSR Zutphen
Docent en examinator LSOP Zutphen
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.E.0824
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Waarnemend griffier Hof Amsterdam 1978
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 110979
Raadsheer Hof Amsterdam 240380
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 130787
Vice-president Hof Amsterdam 20491P.J.0853
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Utrecht
Kantonrechterplaatsvervanger Rotterdam 20493
Kantonrechter Rotterdam 11094
NU
Rotterdam kantonrechter
NEVENFUNCTIES
Voorzitter geschillencomm. woningbouwcorporatie Stichting BoEx te Utrecht
Plaatsvervangend Voorzitter klachtencomm. woningbouwcorporatie Stichting Het Woningbedrijf te Utrecht
Docent cursus Huurrecht PAO Universiteit Utrecht te Utrecht
Docent cursus Buitengerechtelijke Incassokosten en Incassoprocedures EUR te Rotterdam 
Lid werkgroep woonrecht van het Nederlands Instituut voor de Ruimtelijke Ordening en Volkhuisvesting
Vice-president Rechtbank Arnhem 010102
Voorzitter Geschillencommissie Stichting Bo-Ex Utrecht 010195 -27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmA.M. van de 0843
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechterplaatsvervanger Tilburg 120985
Rechterplaatsvervanger rechtbank Breda 160787
NU
Tilburg kantonrechterplaatsvervanger
Hoofd, toegevoegd docent Encyclopedie van het recht Juridische Faculteit KU Brabant Tilburg 090697
Breda Rechter-plaatsvervanger 010102
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENG. van de
NLRM 93 94 95 96 97 98
NU
Utrecht rechterplaatsvervanger 010792
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-280904 Hop bijbanenregister UtrechtG. van der1152
NLRM 94 95 96 97 98
Plaatsvervanger hoofd Stafafdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 230793
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 10495
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 010792
plaatsvervangend rechtsgeleerd lid Veterinair Beroepscollege 250998
C Hop bijbanenregister UtrechtH. van der 0544
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Rotterdam rechterplaatsvervanger 261181-GOG280904
NEVENFUNCTIES
Advocaat te R'dam kantoor Van Dunne & Van der Wiel beŽdiging 1969
Advocaat te Rotterdam kantoor Van der Wiel & Ruitinga beŽdiging 1969

mw. mr. D.V.E.M. van der Wiel-Rammeloo
Breda Rechter-plaatsvervanger 01-0904
Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger 15-0304
Gerechtsauditeur Rechtbank Breda 01-0904
Vaste medewerker NTFR SDU Fiscale & financiele uitgevers 010100
Auteur/redactielid Kluwer fiscale en financiele uitgevers 010192
Bestuurslid Dierenbescherming afdeling Voorne-Putten/Goeree-Overflakkee 10-0403 eind: 01-0704 bijbanenregister Arnhem  

 

dhr. mr. H. van der Wiel
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 01-12-1969
Advocaat en Procureur Rotterdam
C280904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENF.M.0749
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter Commissie van Toezicht rijksinrichting Dr S van Mesdagkliniek te Groningen
Voorzitter Beklagcommissie rijksinrichting Dr S van Mesdagkliniek te Groningen
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 250985
Rechterplaatsvervanger rechtbank Groningen 250985
Rechter rechtbank Groningen 250587
NU
Groningen vice-president 311095
Groningen kantonrechterplaatsvervanger 280193
Winschoten kantonrechterplaatsvervanger 280193
Zuidbroek kantonrechterplaatsvervanger 280193
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-150504 Hop bijbanenregister Groningen

 

mw. mr. D.V.E.M. van der Wiel-Rammeloo
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 15-0304
Universitair docent Erasmus Universiteit Rotterdam
Auteur/redactielid Kluwer fiscale en financiele uitgevers 010192
Vaste medewerker NTFR SDU Fiscale & financiele uitgevers 010100
Bestuurslid Dierenbescherming afdeling Voorne-Putten/Goeree-Overflakkee 10-0403J.H.P.G.0566 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Arnhem 10494
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 10497
NU
Arnhem raio
Arnhem rechterplaatsvervanger
Den Bosch Rechter
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den BoschF.P.E.1258
NLRM 95 96 97 98
NU
Breda rechterplaatsvervanger 290794
NEVENFUNCTIES
Universitair docent aan de KU Brabant te Tilburg
Secretaris Stichting Rechtshulp arrondissement Breda
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 29-0794
universitair docent Katholieke Universiteit Brabant Tilburg
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENH.1060
NLRM 95 96 97 98
Ambtenaar Hoge Raad der Ned.
Gerechtsauditeur Hoge Raad 10195-GOG221003
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 31097
NUG.A.W.M.1051 Ing.
NLRM 98
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger 011297
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Nijmegen kantoor Bijvanck Advocaten beŽdiging 1981
C1997-221003 Hop bijbanenregister Zutphen
Advocaat Brunet Advocaten Nijmegen
voorzitter Beleggingsstudieclub Beuningen Beuningen 07-0297
ad hoc arbiter/bindend adviseur
Commissaris Bruisten en Janssen Architectenbureau B.V. Beuningen 04-0102A.R. van 0562
NLRM 94
Advocaat en Procureur te Zutphen
Gerechtsauditeur college van beroep studie financiering Groningen 20394
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger 180797
C1997-221003 Hop bijbanenregister Zutphen
Advocaat Banning Advocaten Den Bosch
Auteur Elsevier (Praktijkgids Scheidingsrecht) Deventer 010198
Docent KSU Amsterdam 010198
Docent OSR Utrecht 010198
Docent Nederlandse Orde van Advocaten Den Haag 010193

Wiersema-Groenveld, mw.mr.H.W.
Arnhem ? -27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmH.C. mw.
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 020502
NEVENFUNCTIES
Universitair docent Universiteit Leiden
C280904 Hop bijbanenregister RotterdamA.0245
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Medewerker Sociale Verzekeringsbank te Amsterdam 11180
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 10187
Plaatsvervangend Voorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 270287
Ondervoorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 90288
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Groningen 250490
Rechterplaatsvervanger rechtbank Groningen 10792
Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 10494E.D.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
C1997-GOG281104 Commissaris De Boo Beheer BV
C1997-GOG281104 Directeur Euroc BV
C1997-GOG281104 Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Golden Tulip International
C1997-GOG281104 Commissaris ISS Servisystem BV
C1997-GOG281104 Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Geschillen Ned. Federatie van Belastingadviseurs
C1997-GOG281104 Commissaris NVS Verzekering NV
C1997-GOG281104 Commissaris Rostland BV
C1997-GOG281104 Directeur TI Hildings Netherlands BV
C1997-GOG281104 Directeur Ubac Ned. BV
NU
Den Haag rechterplaatsvervanger 200280
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 210704
NEVENFUNCTIES
280102 Voorzitter Stichting Sigillis Regiis Praesidio
010102 Lid Raad van Discipline 's Gravenhage
010102 President-commissaris Jan Tabak N.V.
010102 Commissaris Krasnapolsky Hotels & Restaurants N.V.
010102 Commissaris Nederlandse Cement Deelnemingsmaatschappij B.V.
010102 Bestuurslid Stichting Fonds voor Functionele Kosten van het Huis van Oranje
010102 Rechtsgeleerd Raadsman van Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijk Hoogheid Prins Claus der Nederlanden
311201 Voorzitter Bestuur Stichting Administratiekantoor Medewerkersaandelen BGN
C1997-281104 Advocaat Procureur Den Haag kantoor De Brauw Blackstone Westbroek beŽdiging 1966
C1997-281104 Plaatsvervangend Lid van de Raad van Beroep Actuarieel Genootschap
C1997-281104 President Commissaris Boekhandelsgroep Ned. BV
C1997-281104 Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Origin
C1997-281104 Bestuurslid Stichting CDI Foundation
C1997-281104 Commissaris Outokumpu Copper BV
C1997-281104 Commissaris Outokumpu Copper Strip BV
C1997-281104 Directeur UBIC Ned. BV
C1997-281104 Lid en plaatsvervangend voorzitter van de Raad voor Geschillen van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs
C1997-281104 Hop bijbanenregisters Den HaagK.0216
NLRM 80
Werkzaam College van Rijksbemiddelaars 10941-10242
Werkzaam ter griffie Provincie Noord-Holland 200545
Rijks betrekkingen II. Hoogleraar Rijks Universiteit Leiden 1245
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 10272
Raadsheer Hoge Raad 20174T.A.0266
NLRM 92 97 98
Raio Groningen 10491
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 10497
Memo van Hop aan de burgers van Nederland inzake bijbanenregisters rechterlijke ambtenaren Openbaar Ministerie.
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.C.M. mw.
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger C221099
Arnhem Vice-president 14-0604
Lid DNV-waarborgcommissie Mediation NMI/DNV Rotterdam 010102
Lid adviescommissie Post HBO opleiding mediation Hogenschool Leiden 010102
Plaatsvervangend projectleider mediation Rechtbank Utrecht Utrecht 010199
adjunct-secretaris raad van beroep voor het personeel der koninklijke hofhouding Raad van Beroep voor het personeel der koninklijke Hofhouding Den Haag 010193
curriculumvoorzitter module II: vormen van ADR amsterdams adr-project Postdoctorale beroepsopleiding Universiteit van Amsterdam Amsterdam 010199-010104
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht -27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


  WIEWEL

P.G.0955
NLRM 97 98
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 100696
NU
Amsterdam Hof Raadsheer 010199
bestuurslid (secretaris/penningmeester) Stichting Wetenschappelijk onderzoek criminaliteitsbeleid 15-0104
bestuurslid Stichting voor strafrechtelijk onderzoek Amsterdam 01-02-1988
bestuurslid (voorzitter) Stichting rechtsbijstand / Bureau voor Rechtshulp Amsterdam 01-0294 01-0204


  WIGGELINKHUIZEN

J.E.0413
NLRM 71
Waarnemend griffier bijzonder Hof Amsterdam 150648
Idem rechtbank Utrecht 161249
Substituut-griffier Idem 160353
Griffier Idem 121162
Aangewezen hoofd griffie raad van beroep Utrecht 220469


  WIGGER

A.M.T.0259 mw.
NLRM 95 96
NU
Rotterdam rechterplaatsvervanger 160195-GOG280904
NEVENFUNCTIES
Beleidsmedewerkster Justitie bij de tweede kamerfractie van de PvdA
Lid van de commissie van Bezwaar en Beroep van de Raad voor de Rechtsbijstand te Amsterdam
  WIGGERS

J.H.1255 Dr.
NLRM 96 97 98
Universitair docent Katholieke Universiteit Brabant
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 110495
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 10995
Rechter rechtbank Den Bosch 260996
NU
Den Bosch gerechtsauditeur
Den Bosch rechterplaatsvervanger
Den Bosch Vice-president
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C280197-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


  WIGGERS-RUST

L.F.1051 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter Vereniging van Milieurecht Advocaten
Voorzitter European Environmental Law Association working party waste
Secretaris vereniging van burgerlijk recht
Voorzitter Stichting Products Liability in the EEC (PLEC)
Lid en voorzitter van het bestuur van de VMA = Vereniging Milieurecht Advocaten
Voorzitter permanente commissie denktank St. Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening
Advocaat en Procureur te Zutphen
NU
Arnhem rechterplaatsvervanger 120786
Leeuwarden Hof raadsheerplaatsvervanger 031292
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Zutphen kantoor Wiggers Advocaten in Zutphen beŽdiging 1978
secretaris Vereniging voor burgerlijk recht
Lid raad van advies The Netherlands Institute for MBA Studies
Redacteur/auteur/handboek Milieu en Onderneming Kluwer Deventer
Redacteur privaatrechtelijk gedeelte handhaving milieurecht VVGA
Editor European Environmental Law Review Graham Trotman London
Redactielid tijdschrift voor milieu-aansprakelijkheid Kon. Vermande Lelystad
Medewerker Ned. Tijdschrift voor burgerlijk recht Kluwer Deventer
arbiter Nederlands Arbitrage Instituut
nmi-mediator deelnemer Landelijk Project Mediation
Voorzitter St. Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening
Lid Bestuur Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen
C1997-040904 Hop bijbanenregister Leeuwarden -27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


  WIGLEVEN

M.0446 mw.
NLRM 95 96 97 98
Advocaat te A'dam kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot beŽdiging 1970
Advocaat en Procureur Amsterdam
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 210395
Raadsheer Hof Den Haag 10397
NU
Amsterdam Hof raadsheer 010102
NEVENFUNCTIES
Lid-jurist Rechtspraak com.Ned.Ver.van Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde Den Haag 011103
Lid-jurist Centraal Medisch tuchtcollege voor de gezondheidszorg Den Haag 010103
Plaatsvervangend Kroonlid Hof van Discipline Orde van Advocaten Den Bosch 010196
C1997-140904 Hop bijbanenregister Amsterdam
Bijzonderheden!
226 Op 030703 geeft zij haar bijbaan "Plaatsvervangend lid Hof van Discipline NOvA" ten onrechte niet op


  WIJBRANDTS

H.0655 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Raio rechtbank Utrecht 10680
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 11086
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 40590
NU
Utrecht parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.


  WIJCKERHELD BISDOM

C.R.C.
NLRM 71
Kantonrechterplaatsvervanger Den Haag 131238


  WIJCKMANS

J.M. mw.
NLRM
Gerechtsauditeur Hoge Raad 281196-GOG221003


  WIJK

A.H. van 0362
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Raio rechtbank Rotterdam
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10392
NU
Rotterdam parket
NEVENFUNCTIES
Secreatris Stichting Ouderenzorg De Koningshof
Incidenteel docent SSR, NPA, LSOP, juridisch advies en opleidingsbureau De Kron
Lid werkgroep CITO
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.


  WIJK

E.J. van der
NLRM
NU
Den Haag kantonrechterplaatsvervanger
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997 Hop bijbanenregister Den Haag


  WIJK

G.J.M. van 1160 mw.
NLRM 95 96 97 98
NU
Hoge Raad gerechtsauditeur 010994
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-150504 Hop bijbanenregister Hoge Raad


  WIJK

H.O. van prof
NLRM 71
Plaatsvervanger lid. College van Beroep voor het bedrijfsleven 200559


  WIJK

J.W.H. VAN
NLRM 03 04 5912
Lid examencommissie opleiding tot juridsche tolk 010101010102
NU
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger 280497
NEVENFUNCTIES
Advocaat en procureur
C221003-240304 Hop bijbanenregister Alkmaar

Dr M.A.M. van Wijk
CMT 368
huisarts te Delft
universitair docent vakgroep Medische Informatica Erasmus MC Rotterdam
Medisch adviseur VIJZ-IZA
transmuraal huisarts ICT Reinier de Graaf Gasthuis


  WIJKERSLOOTH DE WEERDESTEYN-VINKE

E.E. de 0347 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
C1997-190905 HOP GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Kantonrechterplaatsvervanger Alphen a/d Rijn 240985-GOG190905
Kantonrechterplaatsvervanger Leiden 240985-GOG190905
Kantonrechterplaatsvervanger Leiden 250687-GOG190905
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 111001
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 01-01-2002
C190905 NEVENFUNCTIES
Docent bij diverse cursussen o.a. Kluwer en de Grotius Academie 010103
Schrijven van vakliteratuur over het Huurrecht/ een enkele keer (bindend) adviseur in een huurgeschil 010103<
Bestuurslid Wilhelmina Alida Stichting Wassenaar 010103
C1997-190905 bijbanenregister Den Haag


  WIJKERSLOOTH DE WEERDESTEYN

Jonkheer Joan Lodewijk Geboren: 18 oktober 1946, 's-Gravenhage.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
1965 eindexamen gymnasium alpha te Utrecht
Afgestudeerd Universiteit van Leiden (studierichting Burgerlijk Recht Uitgebreid)
1971 doctoraalexamen Nederlands Recht te Leiden
1971-1977 wetenschappelijk medewerker Universiteit Leiden
Wetenschappelijk medewerker Universiteit van Leiden (onder professor Bloembergen) 1971-1977 vooral publicaties over bouw- en burenrecht
1977-1999 advocaat te 's-Gravenhage
Advocaat te Den Haag kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn beŽdiging 1977
Compagnon bij Pels Rijcken en plaatsvervangend landsadvocaat 1981
1981-1987 compagnon Pels Rijcken en Droogleever Fortuyn, advocaten en notarissen/plaatsvervangend landsadvocaat
1987-1999 Per KB benoemd tot Landsadvocaat 1987
1983-1988 rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 301183
1988-1999 raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 0788
Rechterplaatsvervanger rechtbank Breda 221094-GOG280804
1999-heden voorzitter College van Procureurs-Generaal super Procureur-generaal 0l0199
Opvolger van Docters van Leeuwen
NU
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger
Den Haag Voorzitter van het College van Procureurs-generaal
NEVENFUNCTIES
Voorzitter dagelijks bestuur van de stichting ReŁnistenfonds Minerva
NAI-arbitrage (tot eind 2002), bezoldigd
Lid Advisory Board Schoordijk Instituut K.U.B.
Voorzitter Stichting Lucas van Leyden Mecenaat (Steunstichting Museum de Lakenhal Leiden),
Lid Raad van Toezicht Universiteit Leiden
Portefeuille
(Re)organisatie
FinanciŽn
Voorlichting
Huisvesting (HEXTRO)
Bedrijfsvoering (PRISMA)
Rijksrecherche
Terreur
Corruptie
Gevoelige zaken
109De norm!Voor iedere topcrimineel is het van 't grootste belang dat hij in de publiciteit niet in zijn ware gedaante wordt geportretteerd
104 Het gevaar! De overheid zet haar medewerkers aan om te sjoemelen en valsheid in geschrifte te plegen door met voorbedachte rade tegen medewerkers die als klokkenluider durven te fungeren een ontslagprocedure te starten wegens verstoorde verhoudingen
Departement
Wetgeving algemeen
Kwaliteit (Ressortsparkettenoverleg, Cassatieoverleg)
Parket Generaal
Bestuurlijke handhaving
Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing
Discriminatie
Euthanasie/Medisch/Doping
C1997-171104 Hop OM-bijbanenregister parket-generaal Den Haag. Bij het parket-generaal worden 4 personen benoemd. Er bestaat sinds de reorganisatie van 1996 geen verband meer tussen de resssortparketten en het aantal PG's. Op 17 november 2004 zijn benoemd bij het parket-generaal Bolhaar, Brouwer, Hulsenbek, Wijckerslooth, Steenhuis. Hulsenbek gaat per 010105 weg.

Balkenende belde procureur-generaal over CDA-zaak waarbij een medewerker met een vervalst document Jaap de Hoop Scheffer in diskrediet wilde brengen<

In de nasleep van de CDA-leiderschapscrisis van vorig jaar is er intensief contact geweest tussen het openbaar ministerie, in de persoon van procureur-generaal J.L. de Wijkerslooth, minister van Justitie Korthals en CDA'er Jan Peter Balkenende. Dat blijkt uit stukken die NOVA in bezit heeft. De crisis in het CDA, in september 2001, werd mede veroorzaakt door een stuk dat bedoeld was om toenmalig fractievoorzitter Jaap de Hoop Scheffer in diskrediet te brengen. Dit stuk, getoond in 2Vandaag, bleek al snel een vervalsing te zijn. De CDA-medewerker Alexander Zwagerman, die verantwoordelijk zou zijn voor de vervalsing, werd ontslagen en er werd een strafprocedure tegen hem gestart.

Over die procedure is door het CDA, onder meer door partijleider Jan Peter Balkenende, contact gezocht met de hoogste voorzitter van het openbaar ministerie, mr. De Wijkerslooth. Balkenende wilde precies weten hoe het met de zaak stond en wanneer deze zou dienen. De Wijkerslooth lichtte toe waarom de dagvaarding van Alexander Zwagerman, gedateerd 7 februari, kort voor de zitting werd ingetrokken. Hij stelt dat "...Het nadere onderzoek enige maanden zal vergen. Dit betekent dat een nadere vervolgingsbeslissing niet voor 1 juni a.s. genomen zal worden." Dit hield in dat de kwestie niet voor de Tweede Kamerverkiezingen in de publiciteit zou komen.

Aan Minister van Justitie Korthals schreef De Wijkerslooth: "Het College merkt nadrukkelijk op dat de inhoud van het ambtsbericht zich niet leent voor toezending aan het parlement, omdat een van de politieke partijen direct betrokken is bij de onderhavige zaak.

Vertrouwelijke brief van De Wijkerslooth aan Balkenende. Openbaar Ministerie
College van procureurs-generaal
Voorzitter

Postadres Postbus 20306, 2500 EH Den Haag

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal
T.a.v. prof. Mr. Dr. J.P. Balkenende
Postbus 20302
2500 EH s-Gravenhage

 

 

Onderdeel: Bestuurlijke en Juridische Zaken
Contactpersoon: mr. L.A.M. Gielen
Doorkiesnummer: 070-339 9806
Datum: 25 maart 2002
Ons kenmerk: PaG/BJZ/3409
Onderwerp: Gevoelige zaak.

 

Geachte heer Balkenende,

Zoals toegezegd in het telefoongesprek dat ik enige tijd geleden met u had bericht ik u nader over de reden waarom de dagvaarding tegen de heer A. Zwagerman op 7 februari jl. zo kort voor de zitting is ingetrokken. Gelet op het feit dat de zaak nog onder de rechter is, moet ik dat geserreerd doen.

De reden van de intrekking van de dagvaarding is dat er sterke twijfels waren of op basis van de telastlegging en de processen-verbaal, die zich in het dossier bevonden, de rechter zou kunnen komen tot een bewezen verklaring. In het bijzonder bleek uit de processen-verbaal niet of het betreffende document, waarvan de tekst in de telastlegging was opgenomen, geheel vervalst was of dat passages daarin waren vervalst. Ook was onduidelijk of het litigieuze document op de computer van de verdachte was opgemaakt of elders. De officier van justitie was van oordeel dat in deze zaak het zekere voor het onzekere genomen moest worden en dat derhalve nader onderzoek geboden was. Van de gelegenheid zou dan voort gebruik gemaakt kunnen worden nader onderzoek te laten doen naar de opmerking van verdachte dat hij ten tijde van het plegen van het feit ontoerekeningsvatbaar was. In verband hiermee heeft zij, met instemming van de fungerend hoofdofficier van justitie te Den Haag, besloten de dagvaarding in te trekken en nader onderzoek te gelasten. Ook heeft zij een gerechtelijk vooronderzoek gevorderd. Uiteraard is het jammer dat deze op zichzelf juiste beslissingen pas op de dag van de zitting en niet eerder aan betrokkene bekendgemaakt zijn.

Het college merkt te uwer informatie nog op dat het van de fungerend Hoofdofficier van Justitie te Den Haag heeft vernomen dat een brief van 2 januari 2002 en een faxbericht van 15 januari 2002 van de heer Stolk van uw CDA-partijsecretaris niet tijdig van een reactie zijn voorzien. Op instigatie van fungerend Hoofdofficier van Justitie is er inmiddels op 5 februari 2002 telefonisch contact geweest tussen de Officier van Justitie en de heer Stolk. Het College heeft begrepen dat de heer Stolk stelt dat hem door de Officier van Justitie is toegezegd dat hij een gesprek zou krijgen met de officier (voordat er een besluit tot vervolging zou worden genomen). Een dergelijke toezegging wordt door de betreffende Officier van Justitie evenwel nadrukkelijk betwist. De brief van de heer Stolk, waarin hij zich over deze gang van zaken beklaagt, is door de fungerend Hoofdofficier beantwoord. In reactie daarop heeft - zo is het College bericht - de heer De Hoop Scheffer zich schriftelijk tot de fungerend Hoofdofficier gewendt met de aankondiging dat hij nadere (procedurele) vragen zal stellen aan de thans met de behandeling van de zaak belaste Officier van Justitie. De fgd. Hoofdofficier van Justitie voornoemd wacht deze nadere reactie af.

Tot slot merkt het College nog op dat het nadere onderzoek - er is inmiddels gerechtelijk vooronderzoek ingesteld - enige maande zal vergen. Dit betekent dat een nadere vervolgingsbeslissing niet voor 1 juni a.s. genomen zal worden.

Het College vertrouwt er op u hiermee voldoende te hebben geÔnformeerd.

Het College van procureurs-generaal

J.L. de Wijkerslooth.

 

 

Vertrouwelijke brief de Wijkerslooth aan Minister van Justitie Korthals

 

Openbaar Ministerie
College van procureurs-generaal
Voorzitter

Postadres Postbus 20306, 2500 EH Den Haag

 

VERTROUWELIJK

 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal
T.a.v. Hoofd Stafbureau DGRh
Postbus 20302
2500 EH s-Gravenhage

Onderdeel: Bestuurlijke en Juridische Zaken
Contactpersoon: mr. L.A.M. Gielen
Doorkiesnummer: 24 070-339 9806
Datum: 25 maart 2002
Ons kenmerk: PaG/BJZ/3166
Onderwerp: Gevoelige zaak.

 

Geachte heer Korthals,

Bijgaand treft u ter informatie aan een ambstbericht van de fgd. Hoofdofficier van Justitie Den Haag over het intrekken van de dagvaarding in de zaak tegen een medewerker van het CDA, die informatie heeft vervalst. Het ambstbericht zet uiteen waarom de zittings-OvJ van mening is dat nader onderzoek nodig is. In aanvulling daarop bericht het College u nog dat als gevolg van een ongelukkige samenloop van omstandigheden eerst kort voor de zitting en niet tijdig voor het uitbrengen van de dagvaarding is besloten tot nader onderzoek. Mede naar aanleiding van deze zaak, heeft de leiding van het arrondissementsparket Den Haag besloten om in grotere, gevoelige zaken meer dat tot op heden het geval was, een tweede meebeoordeelde officier van justitie aan te wijzen.

Voor het geval dat u daarover nog benaderd zou worden, voegt het College hier nog aan toe dat het College van het fgd. Hoofdofficier van Justitie te Den Haag voorts nog heeft vernomen dat een brief van 2 januari 2002 en een faxbericht v an 15 januari 2002 van de heer Stolk van de CDA-partijsecretariaat niet tijdig van een reactie zijn voorzien. Op instigatie van fgd. Hoofdofficier van Justitie is er inmiddels op 5 februari 2002 telefonisch contact geweest tussen de Officier van Justitie en de heer Stolk. Laatstgenoemde beweerd overigens dat hem door de Officier van Justitie is toegezegd dat hij een gesprek zou krijgen met de Officier (voordat er een besluit tot vervolging zal worden genomen), een toezegging die door de betreffende Officier van Justitie wordt betwist. De brief van de heer Stolk waarin hij zich over deze gang van zaken beklaagt, is door de fungerend Hoofdofficier beantwoord. In reactie daarop heeft -zo is het College bericht -de heer De Hoop Scheffer zich schriftelijk tot de fungerend hoofdofficier gewendt met de aankondiging dat hij nadere (procedurele) vragen zal stellen aan de thans met de behandeling van de zaak belastende Officier van Justitie. De fgd. Hoofdofficier voornoemd wacht deze naderende reactie af.

Overigens zal het naderende onderzoek -er is inmiddels gerechtelijk vooronderzoek ingesteld - enige maanden vergen. Dit betekent dat een nadere vervolgbeslissing niet voor 1 juni a.s. genomen zal worden.

Het College merkt nog nadrukkelijk op dat de inhoud van het ambstbericht zich niet leent voor toezending aan het parlement, omdat een van de politieke partijen direct betrokken is bij onderhavige zaak.

Tot slot meldt het College u nog dat het de fractievoorzitter van het CDA, de heer Balkenende, op diens verzoek geserreerd heeft geÔnformeerd over de gang van zaken. Een kopie van de brief van het College aan de heer Balkenende treft u bijgaand ter kennisneming aan.

Het College vertrouwt er op u hiermee voldoende te hebben geÔnformeerd.

Het College van procureurs-generaal J.L. de Wijkerslooth.


  WIJLAND-KALKMAN

I.E. van 0748 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 220884
Rechterplaatsvervanger rechtbank Zwolle 240186
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 80791
NU
Arnhem Rechterplaatsvervanger 220884
Arnhem Hof Raadsheer 170892
C010704-040904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-040904 Hop bijbanenregister Arnhem


  WIJLAND

J.R.J. van1043
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zwolle 90473
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 120779
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 50880
Auditeur-militairplaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 110281
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Assen 150885
Fiscaal-plaatsvervanger permanente krijgsraad Nederlandse Antillen en Aruba van de Zeemacht 211287
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zutphen 250991
Buitengewoon verlof arrondissementsparket Zutphen 190296
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.


  WIJMEN

F.C.B. van 0344 Prof.
NLRM 95 96 97 98 5252
C97 Hoogleraar, Universiteit Maastricht, gezondheidsrecht
C97 AZM Voorzitter Klachtencommissie
C97-03 Voorzitter Raad voor kwaliteit. Toegevoegd bij C03 ASM Maastricht
C97 Lid commissie Medisch ethische aangelegenheden MEA
C97 Voorzitter commissie Externe Deskundigen Klinische Neurofysiologie
C97 Plaatsvervangend Lid Medisch Ethische commissie MEC
C97 Voorzitter geschillencommissie ORT
C97 Klachtenbehandelingscommissie (Lid of vz)
C97 Beroepsorganen
C97 Lid Commissie van Beroep voor de erkenning en registratie van Sociaal-geneeskundigen KNMG
C97 Lid Commissie van Beroep Medisch Specialisten/Huisartsengeneeskunde en verpleeghuisartsgeneeskunde
C97 Lid bedrijfscommissie Academische Ziekenhuizen BEDAZ
C97 Voorzitter Raad van Beroep Stichting Fonds voor Chronisch Zieken Zoetermeer Klachten
C97 Voorzitter Bestuur en beleidsadviesraad Stichting Ondersteuning
C97 Klachtopvang SOKG
C97 Lid projectgroep klachtopvang gezondheidszorg Provinciale raad voor de volksgezondheid Limburg
C97 Lid Klachtencommissie Bureau voor rechtshulp Maastricht
C97 Voorzitter Klachtencommissie Stichting Jan Baptist Samenwerkingsverbanden uit hoofde van vakgebied
C97 Lid Interuniversitaire Contactgroep Gezondheidsrecht
C97 Lid Vereniging Gezondheidsrecht
C97 Lid Leergangcommissie Gezondheidsrecht PAOJ ?? UvA??
C97 Lid netwerk juridische aspecten mens-dier relatie
C97 Nationale raad voor de Volksgezondheid NRV
C97 Lid BIG-raad
C97 Lid projectgroep verpleegkunde van de BIG raad PatiŽntenorganisatie
C97 Lid beleidsraad vereniging van patiŽnten/consumentenorganisaties in Limburg pcl ???? Sittard Projectbegeleiding ??
C97 Voorzitter begeleidingscommissie Kwaliteitsoordelen van chronisch zieken over de huisartsenzorg HAG Maastricht
C97 Lid begeleidingscommissie Medisch Farmaceutisch Research subcommissie van het onderzoeksproject 'De medisch ethisch toetsing van GENEESMIDDELENONDERZOEK consistent en doelmatig'
C97 Instituut voor gezondheidsethiek Maastricht
C97 Lid begeleidingscommissie // BIOMED project Ethical issues in biomedical Reseach with cognitively impaired elderly subject
C97 Instituut voor gezondheidsethiek Maastricht
C97 Voorzitter begeleidingscommissie project wijkzorg voor ouderen en gehandicapten in M ?? Regionaal
C97 Voorzitter Stichting Horizon
C97 Voorzitter Stichting Buddyfonds Limburg
C97-091203 Bestuurslid Edmond Hustinx Stichting
C97 Lid Raad van Adviseurs, Stichting Training en onderzoek zelfzorg
C97 Lid raad van advies Arbo-dienst AVA bv Maastricht
C97 Voorzitter commissie van Externe deskundigen Intensive Care De Weverziekenhuis Heerlen
C97 Juridisch adviseur med. Stichting gezondheidszorg oostelijk Zuid-Limburg
C97 Landelijk Voorzitter Stichting bevordering van onderzoek naar euthanasie
C97 Bestuurslid Landelijk centrum Verpleging en Verzorging LCVV
C97 Voorzitter commissie onderzoek LCVV
C97 Lid Raad van Toezicht Psychiatrisch Centrum Venray
C97 Lid Raad van Toezicht Verpleeghuis Astmacentrum Horbnerheid Horn
C97-091203 Lid Raad van Toezicht Radiotherapeutisch Instituut Limburg Heerlen
C97 Voorzitter stuurgroep Intergartei?? GGZ cliŽntenorganisaties
C97 Lid comitť van aanbeveling Werkgeversvereniging
C97 Persoonsgebonden Budget Stichting Independent Living Ned Bergem
C97 Lid Structuurscommissie bijzondere leerstoel 'Dier en Recht' RU Utrecht
C97 Lid benoemingsadviescommissie van de bijzondere leerstoel Dier en recht Universiteit Utrecht
C97 Lid Ned. Vereniging voor kwaliteit en zorg Utrecht
C97 Lid vereniging voor wijsbegeerte des Rechts ?? Jury Goudsmit Prijs
C97 Adviseur Provinciale raden Volksgezondheid Zuid Holland Redacties
C97 Lid Redactie losbladige editie Wetgeving Gezondheidszorg Kluwer
C97 Lid redactie Tijdschrift voor gezondheidsrecht Samson HD TW BV
C97 Voorzitter redactie tijdschrift zorg en kwaliteit Stichting Kwaliteits gezondheidszorg
C97 Lid redactieraad serie Medisch recht uitgeverij MAKLU
C97 Lid redactieraad Stichting Kwaliteit in beeld Utrecht
C091203 Voorzitter Kwaliteitsplatform Verpleging en Verzorging Utrecht
C091203 Secretaris CEOD/voorzitter/studiecommissie CEOD/Studiecommissie Arneidsvoorwaarden SDM
C091203 Lid adviescommissie igz
C010101 Voorzitter Landelijk Platform Kwaliteitsbeleid Utrecht
C010502 Lid werkgroep Implementatie Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch GOG091203
NU
Maastricht rechterplaatsvervanger 160195
NEVENFUNCTIES
C091203+C170704 Plaatsvervangend lid Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
C091203+C170704 Plaatsvervangend voorzitter Regionaal Tuchtcollege Eindhoven
C091203+C170704 Voorzitter klachtencommissie RIAGG Midden-Limburg Roermond
C091203+C170704 Voorzitter commissie sexuele intimidatie Michaelschool en Maria Virgoschool Maastricht
C091203+C170704 Voorzitter klachtencommissie Stichting RADAR Maastricht 010101
C091203+C170704 Mediator arbeidsconflicten AZM
C091203+C170704 Voorzitter interne commissie van advies klachten Inspectie voor de Gezondheidszorg Den Haag Maastricht
C091203+C170704 Voorzitter bestuur St. Ondersteuning Klachtopvang Gezondheidszorg Utrecht
C091203+C170704 Lid Raad voor gezondheidszorgonderzoek
C091203+C170704 Voorzitter bestuur Nederlandse Vereniging voor kwaliteit en zorg
C010202+C170704 Lid gezondheidsraad Den Haag
C170704 Voorzitter Stichting Donorregister Kunstmatige bevruchting 01-0502
C170704 lid bestuur Edmond Hustinx Stichting Maastricht
C170704 voorzitter raad voor de kwaliteit azM Maastricht
C170704 plv. lid Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
C1997-170704 Hop bijbanenregister Maastricht


  WIJMEN

P.C.E. van Ginneken en Bavel 010938
NLRM 80 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98
Deeltijd hoogleraar KUB (Tilburg);
Bestuurslid Vereniging van Bouwrechtadvocaten;
Lid Redactieraad Bouwrecht;
Lid Raad van Advies CPO Katholieke Universiteit Nijmegen;
Voorzitter Stichting het Noord-Brabants Landschap;
Lid van de Commissie Natuurbehoud van het Prins Bernard Cultuurfonds;
Voorzitter Delta-overleg;
Voorzitter Landelijke Raad van Advies Milieuprojecten Bureaus voor Rechtshulp;
Lid Programmaraad Telos, Brabants Centrum voor Duurzaamheidsvraagstukken;
Annotator NJ-onteigeningszaken;
Voorzitter Stichting Keur Warmtepompen;
Voorzitter Vrienden van Beijerd Breda;
Bestuurslid Niels Stensen Stichting;
Voorzitter Stichting Het Voormalig Gasthuis Breda;
Bestuurslid Stichting Contractonderwijs KSE Etten-Leur;
Lid van de redactie van Christen Democratische Verkenningen;
Lid Raad van Advies Staatsbosbeheer;
Bestuurslid Stichting Socires;
Voorzitter Stichting Leerstoel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer LUWageningen
Rechtenstudie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
Lid / Adviseur van de maatschap van advocatenkantoor Van Wijmen Nouwen (kantoren te Rotterdam en Breda 1998
Kamerheer van H.M. de Koningin in de provincie Noord-Brabant 198998
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 199802
Staatsraad in buitengewone dienst 2002
C97 Advocaat te Breda kantoor Van Wijmen & Koedam beŽdiging 1962
C97 Advocaat te Breda kantoor Van Wijmen Nouwen beŽdiging 1962 
C97 Lid van de VMA Vereniging Milieurecht Advocaten
Kantonrechterplaatsvervanger Breda 180573
Rechterplaatsvervanger rechtbank Breda 20284-GOG020704
Kantonrechterplaatsvervanger Breda 40388-GOG020704
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 200789
NU
Den Bosch Hof Raadsheerplaatsvervanger 200789
C020704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-020704 Hop bijbanenregister Den Bosch
HET GEVAAR!
89 Het CDA-beleid inzake de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger
Memo
367 Commissie van Wijmen en het procesmonopolie van de voor de vrijheid van meningsuiting gevaarlijke beroepsgroep (300) (84) Nederlandse Orde van Advocaten
Zoekplaatje:

Vind de link tussen Kranenburg, Maan en het censuurvonnis (300) (84) tegen Hop. Toeval dat deze twee in de Commissie Wijnen zitten?
  WIJMEN

W.J.I. van prof
NLRM 71
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 10863
Lid Ambtenarengerecht Den Bosch 150849


  WIJN

J.0121
NLRM 87 88/89
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 291084
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 130885 

 

mw. mr.drs. S. Wijna
Rechter Rechtbank Utrecht 010103
Rechter Rechtbank Arnhem 01-0902
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

mw. mr.drs. S. Wijna
Utrecht Rechter 010103
Arnhem Rechter 01-0902
C280904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C Hop bijbanenregister Utrecht


  WIJNANDS

P.P.M.0554
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechterplaatsvervanger Hilversum 140989
NU
Hilversum kantonrechterplaatsvervanger
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Amsterdam kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot beŽdiging 1978
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


  WIJNBEEK

W.W.1048
NLRM 94 95 96 97 98
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 90388
NU
Assen rechterplaatsvervanger 121294
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Docent Rijksuniversiteit Groningen
C1997-150504 Hop bijbanenregister Assen


  WIJNBERGEN

S.F.L., Baron van Prof.
NLRM 71 80
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 250357
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar Nijmegen


  WIJNEN

C.J.G.M.1056 mw.
NLRM 87 88/89 90
Raio 10482


  WIJNEN

J.H.E.0127
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Rechterplaatsvervanger rechtbank Maastricht 250381
Kantonrechterplaatsvervanger Heerlen 101287
Rechterplaatsvervanger rechtbank Maastricht 100890
NU
Maastricht rechterplaatsvervanger
Heerlen kantonrechterplaatsvervanger


  WIJNEN

W.F.G.E.J.M.
NU
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Bosch 28-1298
statutair directeur St. Internationaal Belasting Documentatie Bureau Amsterdam
visiting professor Libera Universita Internazionale degli Studi Sociali Rome 01-0995
lid redactieraad nederlandse regelingen van internationaal belastingrecht Kluwer Deventer
waarnemer ad hoc group of experts on international cooperation in tax matters United Nations New York
Member of Board of International Advisors JŲnkŲping International Business School JŲnkŲping 01-0302


  WIJNEN-VEREER

N. van 0340 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Hoge Raad 181281-GOG221003
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 130990-GOG041104
Raadsheerplaatsvervanger Hof A'dam 0697
NU
Amsterdam Hof raadsheer 171100
NEVENFUNCTIES
Lid ledenraad van de sectie rechters van de NVvR
Bestuurslid sectie rechters van de NVvR
C1997-140904 Hop bijbanenregister Amsterdam

  WIJNGAARDEN

L. van
NLRM 71 80
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem


  WIJNGAART

N. van der 0967
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 10493
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 180796
NU
Amsterdam Rechter
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


  WIJNHOLT

M.R.0829
NLRM 71 80 87 88/89 91 92 93
Werkzaam advocatenkantoor Groningen 1954
Werkzaam kabinet Burgemeester van Den Haag 1956
Substituut-officier van Justitie kantongerecht 3e kantoor Suriname 1957
Raio Amsterdam 11260
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 10461
Substituut-griffier Idem 230661
Rechter Idem 180385
Lid Hof van Justitie Nederlandse Antillen 10466
President-plaatsvervanger permanente krijgsraad Idem 260268
Rechter rechtbank Amsterdam 250669
Vice-president Idem 30175
Raadsheer Hoge Raad 150177
President rechtbank Den Haag 81280
President van de permanente krijgsraad Nederlandse Antillen en Aruba voor de zeemacht 220590

mw. mr. C.A.E. Wijnker
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 08-0904
C280904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


  WIJNNOBEL-VAN ERP

Y.J.0956 mw.
NLRM 98
Secr. v/d sectie reclassering van de Centrale. Raad v. Strafrecht
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 140897
NU
Den Haag Rechter 250299
C130105 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1998-150105 bijbanenregister Den Haag


  WIJNPERSSE

A. van de 0208
NLRM 71
Jurist Rijksbureau van Huiden en Leder Amsterdam1042
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 170347
Rechterplaatsvervanger Idem 270660


  WIJNVELDT

D.J.L.0149
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Zutphen rechterplaatsvervanger 160290
NEVENFUNCTIES
Advocaat Westervoort Arnhem kantoor Veldhuijzen & Wijnveldt beŽdiging 1974
Lid klachtencommissie Reclassering Leger des Heils Eindhoven 10194
C1997-010704 Hop bijbanenregister Zutphen


  WIJT

C.J. VAN DER
NLRM 03
Hoge Raad gerechtsauditeur
C221003 Hop bijbanenregister Hoge Raad


  WIJTEMA

E. 0424
NLRM 71 80
Advocaat en procureur te Leiden en Arnhem1246
Waarnemend Griffier kantongerecht Harderwijk0955
Idem kantongerecht Nijmegen 40456
Gerechtssecretaris 1e klasse Idem0157
Griffier kantongerecht Den Bosch 241257
Kantonrechterplaatsvervanger Den Bosch 160658
Mede benoemd griffier kantongerecht Boxmeer 81058
Rechter rechtbank Dordrecht 30056 ??
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch, Arnhem en Den Haag 230665
Idem rechtbank Arnhem 251169
Vice-president Idem 241073
NU
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Utrecht kantoor Bosselaar & Strengers beŽdiging 1986

  WIJTEMA

F.J.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechterplaatsvervanger Alkmaar 110576
Kantonrechterplaatsvervanger Hoorn 110576
NU
Alkmaar kantonrechterplaatsvervanger
Hoorn kantonrechterplaatsvervanger


  WIJTING

W.0546
NLRM 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 290596
NU
Den Haag rechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Docent recht aan de Technische Universiteit Delft
Lid en plaatsvervangend Voorzitter Adviescollege van gedeputeerde Staten van de provincie
Gelderland als bedoeld in artikel 35 van de verordening Grondwaterbeschermingsgebieden Gelderland
Penningmeester Stichting bevordering leraarsambt van de Ned. Herv. Gemeente te Haarlem
Lid van het Interuniversitair samenwerkingsverband Onroerend Goedrecht van het Instituut voor bouwrecht in Den Haag
Voorzitter College van Kerkvoogden der Nederlandse Herv. Gemeente te Haarlem-centrum
Lid van de Algemene Kerkvoogdijraad der Generale Synode van de Ned. Herv. Kerk
Bestuurslid Stichting Internationaal Schnitgerfestival Alkmaar
C1997


  WIJTSMA

P.G.0154
NLRM 95 96 97 98
Secretaris Stichting Artplan Leeuwarden
SDU Juridische en Fiscale Uitgeverij
Medeauteur van Praktijkboek Soc. Verzekeringen voor de onderdelen AAW/WAO en Ziektewet SDU
Stichting Haarlem: freelance docent Sociale Verzekeringen
ZW AAW en WAO Stichting Opleiding Sociaal Recht: incidenteel een lezing met betrekking tot ontwikkelingen
Docent vso-cursus sociaal verzekeringsrecht OSR Juridische Opleidingen Utrecht
Docentsociaal verzekeringsrecht wvg SSR Zutphen
Chef Bezwaar en Beroep bij het GAK te Den Haag
Rechterplaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 310395
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 10695
NU
Leeuwarden rechter 1996-03-05
NEVENFUNCTIES
Lid Commissie van toezicht P.I. "De Marwei" Leeuwarden 2002-04-01
Secretaris Stichting Fonds voor Kunst en Kunsteducatie Friesland-Stifting Funs foar Keunst en Kunstedukaasje Frysl‚n 2001-10-16
Secretaris Stichting Keunstwurk Leeuwarden 2001-10-16
Lid klachtencommissie MEE Friesland (tot 1 jan. 2004 genaamd:Sociaal Pedagogische dienst Leeuwarden) 1998-03-16
Plaatsvervangend voorzitter commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Rijksuniversiteit Groningen 1997-09-01
C001095-100707 Hop bijbanenregister Leeuwarden


  Wijtvliet-van Meer mw. mr. J.A.P.M. van

NU
Rechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant 01-01-2013
Lid Raad van Commissarissen Rabobank West-Brabant Noord Etten-Leur 01-12-2008 Rabobank
Jury-voorzitter Rabobank Cultuurprijs Halderberge-Dinteloord 01-08-2007-01-01-2011
OUD
Breda Rechter 010905 (KIR)
Voorzitter Interparochiele Vereniging Oudenbosch 010601
Bestuurslid Stichting "het Barlake" voor katholiek primair onderwijs 010901
Rechter Rechtbank Breda 01-09-2005-31-12-2012
Officier Arrondissementsparket Breda 01-07-1995-31-08-2005
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 01-06-2005-31-08-2005
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Bosch 21-07-2004-31-05-2005
Plaatsvervangend-officier van Justitie Arrondissementsparket Breda 01-01-1994-30-06-1995
Plaatsvervangend-officier van Justitie Arrondissementsparket Dordrecht 01-05-1990-30-06-1995
Substituut-officier Arrondissementsparket Breda 01-07-1994-30-06-1995
C090706-20-11-2013 Hop Breda/Zeeland-West-Brabant
 

  WILD

A.H. de 0348 Dr. Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Oud-hoogleraar, Tilburg Katholieke Universiteit Brabant
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Scheveningen Units 12 en 4
Bestuurslid Aloysiusstichting Den Haag
Voorzitter vereniging van eigenaren 's-Gravenduin 43
Rechterplaatsvervanger rechtbank Roermond 270482
Rechter rechtbank Roermond 180584
Rechterplaatsvervanger rechtbank Roermond 220886
Rechter rechtbank Roermond 270887
Raadsheer Hof Amsterdam 270788
Hoogleraar aan de Rijks Universiteit te Utrecht
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 10293
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 250293-GOG041104
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 60194
Raadsheer Hof Den Haag 10894
Kantonrechterplaatsvervanger Den Haag 240497-GOG140904
NU
Den Haag Hof Vice-president 010199
Amsterdam Hof raadsheerplaatsvervanger 050293
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
C150405 Voorzitter externe klachtencommissie Korps Landelijke Politiediensten Driebergen 010400
C1997-150405 Hop bijbanenregister Amsterdam


  WILDE

A.C. of A.G.de 0124
NLRM 80 87 88/89 90 94 95 96 97 98
C1997-1998 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Werkzaam bedrijfsleven 1950
Referendaris Ministerie van Justitie 11069
Als zodanig benoeming waarnemend griffier rechtbank Leeuwarden 200170
Waarnemend griffier rechtbank Assen 70970
Griffier rechtbank Assen 10771
Rechterplaatsvervanger rechtbank Assen 270675
Rechter rechtbank Assen 190777
Kantonrechterplaatsvervanger Meppel 180479
Kantonrechterplaatsvervanger Emmen 290385
Kantonrechterplaatsvervanger Assen
Rechterplaatsvervanger Assen 040491-GOG150504


  WILDE

G. de 0836
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bedrijfsleven
Rechterplaatsvervanger rechtbank Middelburg 80683
Rechter rechtbank Middelburg 290284
Raadsheer Hof Den Bosch 50789
Rechterplaatsvervanger Middelburg 50789-GOG050203
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 010998
C020704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C290797-150405 Hop bijbanenregister Den Bosch


  WILDEBOER

I.H. mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 300682
Raadsheer Hoge Raad 250387
Plaatsvervanger Lid Hof van Discipline NOvA 290688
Raadsheer in buitengewone dienst Hoge Raad 10995-GOG221003
Directrice van Mr Ina H. Wildeboer pensioen B.V. Rotterdam


  WILDENBERG

B.P.H.M. van den 1147
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Rijks belastingen, II. inspecteur Zeist 11073
Arbeidscontractant Hof Den Bosch 10579
Gerechtsauditeur Hof Den Bosch 11079
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 21282
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 220284
Rechter rechtbank Den Bosch 210385
Rechter rechtbank Den Haag 280486
Raadsheer Hof Den Haag 270791
Vice-voorzitter Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten te Den Haag
NU
Den Haag Hof raadsheer
NEVENFUNCTIES
Vice-voorzitter Raad voor Tucht voor Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten Den Haag
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie IV, De Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuidwest standplaats Den Haag Rotterdam Dordrecht Middelburg
C1997-010704 Hop bijbanenregister Hof Den Haag


  WILDENBURG

A.C.A.0350
NLRM 94 95 96 97 98
Afdeling Rechtshulp van de ANWB
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 161293
NU
Amsterdam rechter 010196
NEVENFUNCTIES
President Raad van Toezicht Ned. Instituut van Automobiel en Verkeersongevallendeskundigen NIAV
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


  WILDENBURG

M.E.A.0844 mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bestuurslid Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid
Voorzitter onafhankelijke klachtencommissie Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 170789
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 170789
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 150191
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 131191
Rechter rechtbank Amsterdam 10792-GOG041104
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10792
Kantonrechterplaatsvervanger Hoorn 11093-GOG150704
NU
Amsterdam Hof Raadsheer 061003
NEVENFUNCTIES
Raad van Toezicht Psych. Ziekenhuis Amsterdam
Conrectrix LOI
Bestuurslid Telefonische Hulpdienst Amsterdam Amsterdam
plv. voorzitter Landelijke klachtencommissie onderwijs Woerden 010899
plv. voorzitter regionale toetsingscommissie euthanasie Justitie/VWS Rijswijk 011198


  WILDT

A.J.L.M. van der 0556
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat te A'dam kantoor Hardenberg & Heuzeveldt beŽdiging 1980
Kantonrechterplaatsvervanger Amsterdam 181289-GOG0100704
NU
Rotterdam Vice-president 010101
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Biliotheek Amstelveen 011203
Lid Raad van Beroep van het Actuarieel Genootschap
C1997-150405 Hop bijbanenregister Rotterdam


  WILDT

C.J. van der
Hoge Raad Gerechtsauditeur 010503
NEVENFUNCTIES
Vaste annodator Tijdschrift voor Milieu en Recht Alphen a/d Rijn
C150504 Hop bijbanenregister Hoge Raad


  WILDT

J.H. de 0356
NLRM 95 96 97 98
Redacteur"Kort Geding" Kluwer
Juridische Zaken van het Gezamenlijk Uitvoeringsorgaan
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 10794
Assen rechter 280100
NU
Rotterdam Rechter 010704
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Vereniging van Eigenaren 'de Brinkflat' Assen
C1997-150405 Hop bijbanenregister Assen


  WILDT

M.H. de 0818
NLRM 71 80
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Groningen 240248
Ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 200449
Kantonrechterplaatsvervanger Sneek 220753
Kantonrechter Assen 10856
Kantonrechterplaatsvervanger Beetsterzwaag 240558
Kantonrechter Groningen 200570
Kantonrechterplaatsvervanger Emmen 121266
Lid Ambtenarengerecht Groningen 280269
Kantonrechterplaatsvervanger Zuidbroek 200570
Idem Winschoten


  WILK

E.J. van der 0746
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Den Haag
Kantonrechterplaatsvervanger Den Haag 26088?-GOG040107
NU
Den Haag Rechterplaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat Procureur Den Haag Duijnstee Van der Wilk beŽdiging 1971
Voorzitter tuchtcommissie Koninklijke Nederlandse Hockeybond Bunnik 010102
Plaatsvervangend lid Raad van Discipline Den Haag Nederlandse Orde van Advocaten Den Haag 010404
C1997-040107 Hop bijbanenregister Den Haag


  WILLARD

S.J.G.N.M.190850
NLRM 87 88/89 90 91 92 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Bussum
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 40183
Rechter rechtbank Utrecht 210584
Vice-president rechtbank Utrecht 130990
CŲrdinerend vice-president rechtbank Utrecht 270897dvb BENOEMING KB97003976
NU
Utrecht coŲrdinerend vice-president
Den Bosch Coordinerend vicepresident senior
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


  WILLE

B.A.0748
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechterplaatsvervanger Alphen a/d Rijn 010284-GOG091204
Kantonrechterplaatsvervanger Leiden 10284-GOG091204
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Alphen aan de Rijn kantoor Wille & Donker c.s. beŽdiging 1975 of 1972
Bestuurslid Stichting Geschillenregeling Rijnland 01-10-2001
Bestuurslid Administratiekantoor G.A.W. Groen Woerden 12-11-1992
Commissaris Jacob Sprey N.V. Alphen aan den Rijn, Poeldijk en Hilversum 11-06-1992
Voorzitter Stichting VSB-Fonds Alphen aan den Rijn 03-12-1991
Directeur Bawaz B.V. Alphen aan den Rijn 31-03-1989
Lid bestuur Stichting ContinuÔteit Elementum B.V. Maassluis 30-12-1987
Secretaris Stichting Community Service Rotary Alphen-Woubrugge 29-06-1983
C1997-091204 bijbanenregister Den Haag
dhr. mr. B.A. Wille

Beroepsgegevens

Functie: Rechter-plaatsvervanger
: Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang: 2002-01-01

In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie: Advocaat

Nevenbetrekkingen

Functie: Bestuurslid
: Stichting Geschillenregeling Rijnland
Datum ingang: 2001-10-01

Functie: Bestuurslid
: Administratiekantoor G.A.W. Groen
Plaats: Woerden
Datum ingang: 1992-11-12

Functie: Commissaris
: Jacob Sprey N.V.
Plaats: Alphen aan den Rijn, Poeldijk en Hilversum
Datum ingang: 1992-06-11

Functie: Voorzitter
: Stichting VSB-Fonds
Plaats: Alphen aan den Rijn
Datum ingang: 1991-12-03

Functie: Directeur
: Bawaz B.V.
Plaats: Alphen aan den Rijn
Datum ingang: 1989-03-31

Functie: Lid bestuur
: Stichting ContinuÔteit Elementum B.V.
Plaats: Maassluis
Datum ingang: 1987-12-30

Functie: Secretaris
: Stichting Community Service Rotary
Plaats: Alphen-Woubrugge
Datum ingang: 1983-06-29

C041007 Hop


  WILLE

D.M. mw.
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 201003
NEVENFUNCTIES
Advocaat Amsterdam
C091204 Hop bijbanenregister Hof Den Haag
mw. mr. D.M. Wille

Beroepsgegevens

Functie: Raadsheer-plaatsvervanger
: Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang: 2003-10-20

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie: Advocaat

Nevenbetrekkingen

Functie: Secretaris
: Stichting Tegen Inbreuk Privacy (STIP)
Datum ingang: 2004-09-29

C041007 Hop


  WILLEKENS

J.P.P.0619
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Juridisch ambtenaar Provinciale Voedselcommissie Tilburg 10243
Ambtenaar Raad van Arbeid Tilburg 10643
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Breda 11244
Waarnemend griffier rechtbank Den Bosch 270350
Substituut-griffier Idem 13036
Rechterplaatsvervanger rechtbank Breda 13045
Rechter Idem 311052
Rechterplaatsvervanger rechtbank Breda 70682


  WILLEMS

A.W.1040
NLRM 94 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 20394
NU
Den Bosch rechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Procureur te Eindhoven kantoor Boskamp & Willems beŽdiging 1970
C110697-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch
dhr. mr. A.W. Willems

Beroepsgegevens

Functie: Rechter-plaatsvervanger
: Rechtbank Den Bosch
Datum ingang: 1994-03-02

Nevenbetrekkingen

Functie: Lid klachtencommissie BOPZ
: Verzorgingshuis Peppelrode
Plaats: Eindhoven
Datum ingang: 1995-01-01

C041007 Hop


  WILLEMS

A.W.M.0846
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Amsterdam rechterplaatsvervanger 140989
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Procureur te Amsterdam kantoor Noten beŽdiging 1978
Plaatsvervangend Voorzitter Lid College van Advies voor de JustitiŽle Kinderbescherming
Redacteur van het tijdschrift voor Jeugd en familierecht
Lid van de commissie Openstelling Burgerlijk Huwelijk
Bestuurslid van de Vereniging Praktizijns-SociŽteit te Amsterdam
Bestuurslid Stichting Fonds Rechtsbescherming Immigranten gevestigd te Utrecht
Bestuurslid van de Vereniging Defence for Children International Nederland te Amsterdam
Bestuurslid Stichting Projecten Defence for Children International
Medeauteur van het vademecum Burgerlijk Procesrecht Personenrecht en Familiezaken Gouda Quint
Bestuurslid Stichting Steuncomitť Onderwijs Buitenlanders gevestigd te Amsterdam
Bestuurslid van de Stichting Kinderwerkplaats De Blauwe Engel Amsterdam
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam
dhr. mr. A.W.M. Willems

Beroepsgegevens

Functie: Rechter-plaatsvervanger
: Rechtbank Amsterdam
Datum ingang: 1989-09-14

In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie: advocaat en procureur

Functie: directeur en grootaandeelhouder

Nevenbetrekkingen

Functie: redakteur van het tijdschrift voor familie- en jeugdrecht
Datum ingang: 1996-01-01

Functie: voorzitter vereniging defence for children international afdeling nederland en de stichting projecten defence for children international nederland
Plaats: Amsterdam
Datum ingang: 1995-01-01

Functie: bestuurslid
: Vereniging Praktizijns-SociŽteit
Plaats: Amsterdam
Datum ingang: 1989-01-01

Functie: bestuurslid
: Stichting fonds Rechtsbescherming Immigranten
Plaats: Utrecht
Datum ingang: 1991-01-01
-: 2006-12-31

  WILLEMS-MORSINK

J.G.W.0844  mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Arnhem Raio 10171
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 10571
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Rotterdam 10573
Gerechtssecretaris rechtbank Rotterdam 10574
Als stagiaire werkzaam Advocatenkantoor te Rotterdam 10575
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 140477
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 31077
Rechter rechtbank Rotterdam 40179
Raadsheer Hof Amsterdam 210283
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 11183-GOG280904
Vice-president Hof Amsterdam 20491
CŲrdinerend vice-president Hof Amsterdam 90895
NU
Amsterdam Hof Vice-president 011297
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger 130779
NEVENFUNCTIES
Lid Adviesraad Herziening Rechterlijke Organisatie
Voorzitter Raad voor Rechtsbijstand A'dam
Lid commissie herziening scheidingsprocedure (commissie de Ruiter)
Bestuurslid van het Juristenfonds
C1997-140904 Hop bijbanenregister Amsterdam
Voorzitter klachtencommissie Stichting bevolkingsonderzoek borstkanker Zuid-west Nederland 01-0602
mw. mr. J.G.W. Willems-Morsink

Beroepsgegevens

Functie: Vice-president
: Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang: 1991-04-02

Nevenbetrekkingen

Functie: Voorzitter klachtencommissie
: Stichting bevolkingsonderzoek borstkanker
Plaats: Zuid-west Nederland
Datum ingang: 2002-06-01

 


  WILLEMS

J.H.M.0844
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Hogeschool te Tilburg
Rechter rechtbank Den Bosch 190777
Raadsheer Hof Amsterdam 10981
Vice-president Hof Amsterdam 170789
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 100393
CŲrdinerend vice-president Hof Amsterdam 90895
NU
Amsterdam Hof coŲrdinerend Vice-president 090895
Amsterdam rechterplaatsvervanger 100393
NEVENFUNCTIES
Vice-voorzitter van het bestuur van de Stichting St. Carolus-St. Lidwina-Lindenlust Ziekenhuizen en verpleeghuizen te Den Bosch en Boxtel
Plaatsvervangend Lid van het Bestuur van de Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen in de regio Noordoost Brabant
Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
Medewerker Jurisprudentie-bundel NBW
Plaatsvervangend Voorzitter van de Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten te A'dam
Lid Raad van Toezicht Stichting Ziekenhuiszorg Den Bosch
Voorzitter geschillencommissie Reizen van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken te Den Haag
Lid van de Selectiecommissie (buitenstaanders) Openbaar Ministerie
Medewerker van Jurisprudentie Onderneming en recht
Redacteur Actuele Rechtspraak Ondernemingspraktijk 01-0302
lid Raad van Advies Van der Heijden Instituut 010102
Redacteur Jaarboek rechtspraak Burgerlijk Wetboek 010102
lid van het bestuur Stichting Grotius Academie 01-1101
lid van het bestuur Vereniging Corporate Litigation 01-0301
docent Kluwer Opleidingen 010101
docent Nederlands Instituut voor Kennismanagement 010101
expert Centre for International Legal Cooperation (t.b.v. seminars en trainingen in Kyrgyzstan, GeorgiŽ en Rusland) 01-0900
docent Stichting Grotius Academie 01-0400
medewerker Nieuwsbrief Mededingingsrecht 010198
Redacteur en auteur Nieuwsbrief Strafrecht 01-1097
lid van het bestuur Vereeniging "Handelsrecht"
medewerker Jurisprudentie Onderneming en Recht 01-1295
lid selectiecommissie Openbaar Ministerie (Buitenstaanders) 01-1095
(plaatsvervangend) voorzitter Raad van Tucht van registeraccountants en accountants-administratieconsulenten Amsterdam 01-0990
medewerker Jaarboek Rechtspraak Burgerlijk Wetboek (voorheen: Jurisprudentie (Nieuw) Burgerlijk Wetboek) 010190
docent strafrecht/strafprocesrecht ten behoeve van de interne opleiding Gerechtshof en rechtbank Amsterdam Amsterdam 010190
medewerker Nederlandse Jurisprudentie 0101-1989
Voorzitter geschillencommissie reizen Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken 010199 eind: 01-0702
Co-redacteur jurisprudentie NBW 010199 010102
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam
dhr. mr. J.H.M. Willems

Beroepsgegevens

Functie: CoŲrdinerend vice-president
: Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang: 1995-08-09

Functie: Rechter-plaatsvervanger
: Rechtbank Amsterdam
Datum ingang: 1993-03-10

Nevenbetrekkingen

Functie: voorzitter
: Raad van Tucht van registeraccountants en accountants-administratieconsulenten
Plaats: Amsterdam
Datum ingang: 2007-09-01

Functie: Redacteur
: Actuele Rechtspraak Ondernemingspraktijk
Datum ingang: 2002-03-01

Functie: lid Raad van Advies
: Van der Heijden Instituut
Datum ingang: 2002-01-01

Functie: lid van het bestuur
: Stichting Grotius Academie
Datum ingang: 2001-11-01

Functie: lid van het bestuur
: Vereniging Corporate Litigation
Datum ingang: 2001-03-01

Functie: docent
: Kluwer Opleidingen
Datum ingang: 2001-01-01

Functie: docent
: Nederlands Instituut voor Kennismanagement
Datum ingang: 2001-01-01

Functie: expert
: Centre for International Legal Cooperation (t.b.v. seminars en trainingen en wetgevingsprojecten in Kyrgyzstan, GeorgiŽ en Rusland)
Datum ingang: 2000-09-01

Functie: docent
: Stichting Grotius Academie
Datum ingang: 2000-04-01

Functie: medewerker
: Nieuwsbrief Mededingingsrecht
Datum ingang: 1998-01-01

Functie: Redacteur en auteur
: Nieuwsbrief Strafrecht
Datum ingang: 1997-10-01

Functie: lid van het bestuur
: Vereeniging "Handelsrecht"
Datum ingang: 1997-09-01

Functie: medewerker
: Jurisprudentie Onderneming en Recht
Datum ingang: 1995-12-01

Functie: lid selectiecommissie
: Openbaar Ministerie (Buitenstaanders)
Datum ingang: 1995-10-01

Functie: docent strafrecht/strafprocesrecht ten behoeve van de interne opleiding
: Gerechtshof en Rechtbank Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Datum ingang: 1990-01-01

Functie: medewerker
: Nederlandse Jurisprudentie
Datum ingang: 1989-01-01

Functie: Redacteur
: Jaarboek rechtspraak Burgerlijk Wetboek
Datum ingang: 2002-01-01
-: 2007-01-01

Functie: medewerker
: Jaarboek Rechtspraak Burgerlijk Wetboek (voorheen: Jurisprudentie (Nieuw) Burgerlijk Wetboek)
Datum ingang: 1990-01-01
-: 2007-01-01

Functie: (plaatsvervangend) voorzitter
: Raad van Tucht van registeraccountants en accountants-administratieconsulenten
Plaats: Amsterdam
Datum ingang: 1990-09-01
-: 2007-08-31

C041007 Hop


  WILLEMS

J.H.P.J.0642 drs.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 10287
Rechter rechtbank Den Haag 200788
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag1088
Vice-president rechtbank Den Haag 250294
NU
Den Haag Vice-president
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend Voorzitter Medisch Tuchtcollege Den Haag
C1995


  WILLEMS

J.M.0872 mw.
NLRM 98
Raio Amsterdam 11097
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 01-1003
Utrecht Gerechtsauditeur 01-1003
Bestuurslid NVvR Den Haag 01010101-1003
C Hop bijbanenregister Utrecht
mw. mr. J.M. Willems

Beroepsgegevens

Functie: Rechter
: Rechtbank Utrecht
Datum ingang: 2004-10-01

Nevenbetrekkingen

Functie: Oudercommissie kinderdagverblijf
: Stichting kinderdagverblijven Utrecht
Plaats: Utrecht
Datum ingang: 2005-01-01

C041007 Hop


  WILLEMS

M.A.L.M.
NLRM
NU
Leeuwarden Hof raadsheerplaatsvervanger 170497
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Procureur te Amsterdam kantoor Kennedy Van der Laan beŽdiging 1989
Penningmeester Stichting Pension Haagzicht Den Haag
Directeur Kiftsgate B.V., persoonlijke holding enig aandeelhouder van Royden B.V. Den Haag
Directeur Royden BV praktijkvennootschap Den Haag
President-Commissaris(commissionair in effecten/vermogensbeheer) Van Ernst Jacobs N.V. Amsterdam
Penningmeester Stichting Zwerfkinderen Nederland Amsterdam
C221003-150504 Hop bijbanenregister Leeuwarden
dhr. mr. M.A.L.M Willems

Beroepsgegevens

Functie: Raadsheer-plaatsvervanger
: Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang: 1997-04-17

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie: Advocaat

Nevenbetrekkingen

Functie: Secretaris
: Stichting Day for Change
Plaats: Amsterdam
Datum ingang: 2007-01-01

Functie: Voorzitter
: VVD Rheden- Rosendaal
Plaats: Rheden
Datum ingang: 2006-04-01

Functie: Directeur
: Kiftsgate B.V., persoonlijke holding enig aandeelhouder van Royden B.V.
Plaats: Den Haag
Datum ingang: 1996-03-29

Functie: Directeur
: Royden BV praktijkvennootschap
Plaats: Den Haag
Datum ingang: 1996-03-29

Functie: Advocaat
: Kennedy Van der Laan
Plaats: Amsterdam
Datum ingang: 1992-04-01

Functie: Penningmeester
: Stichting Pension Haagzicht
Plaats: Den Haag
Datum ingang: 2000-04-04
-: 2005-04-28

Functie: President-Commissaris (commissionair in effecten/vermogensbeheer)
: Van Ernst Jacobs N.V.
Plaats: Amsterdam
Datum ingang: 2000-01-01
-: 2005-12-13

C041007 Hop


  WILLEMS

Y.A.C.C.0663 mw.
NLRM 96 97 98
Beleidsmedewerker Politiezaken arrondissementsparket te Den Haag
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 10595
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 10596
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 10597
NU
Middelburg substituut-officier van Justitie
Middelburg parket officier van Justitie
Utrecht parket ?
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.

  WILLEMSE-SCHWERING Zie SCHWERING vanaf 1993 WILLEMSE-SCHWERING

J.M.P.0360 mw. (zie SCHWERING voor eerdere jaren)
NLRM 98
Raio rechtbank Den Bosch 11086
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 11092
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 11092
Rechter rechtbank Den Bosch 140294
C1998-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch
mw. mr. J.M.P. Willemse-Schwering

Beroepsgegevens

Functie: Rechter
: Rechtbank Den Bosch
Datum ingang: 1994-02-14

Nevenbetrekkingen

Functie: Lid
: Medezeggenschapsraad Theresiaschool Berlicum
Plaats: Berlicum
Datum ingang: 2002-08-01
-: 2006-07-31

C041007


  WILLEMSE

Th C. Mw Drs
Zutphen raio 011000
C221003-020704 Hop bijbanenregister Zutphen
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 01-1203
Lid Wetenschappelijke Commissie (WeCo) van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak 01-0302
Vrijwilliger Project AHZWA maatjesproject voor zelfstandig wonende autistische patiŽnten 01-0302
Bestuurslid Bob van der Houdfonds, fonds voor cliŽnten Stadsgeldbeheer Utrecht 010102

Willemsendhr. mr. D.j. Willemsen
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 07-1103
NotarisArnhem
Vice-voorzitter Kumpulan Bronbeek Arnhem 010194
Penningmeester Stichting Stadsherstel 010192
Penningmeester Stichting ResidentiŽle Jeugdzorg 0101-1988
Voorzitter WDKS Stichting (Dierenbescherming) 0101-1983
Voorzitter St. Burger en Nieuwe Weeshuis Arnhem 0101-1974 -27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm
mw. mr.drs. Th.C.M. Willemse

Beroepsgegevens

Functie: Rechter
: Rechtbank Zutphen
Datum ingang: 2005-10-01

Nevenbetrekkingen

Functie: Lid van de redactie
: Rechtstreeks, periodiek van de Raad van de Rechtspraak
Plaats: -
Datum ingang: 2006-04-01

Functie: Lid
: Commissie van Toezicht PI Ooyerhoek
Plaats: Zutphen
Datum ingang: 2005-07-01

Functie: Lid
: Wetenschappelijke Commissie (WeCo) van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Datum ingang: 2002-03-01

Functie: Vrijwilliger
: Project AHZWA maatjesproject voor zelfstandig wonende autistische patiŽnten
Datum ingang: 2002-03-01

Functie: Voorzitter
: Bob van der Houtfonds, fonds voor cliŽnten Stadsgeldbeheer
Plaats: Utrecht
Datum ingang: 2002-01-01
-: 2006-01-01

C041007 Hop


  WILLEMSEN

A.W.A.0450
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 04
Raio rechtbank Den Bosch 151082
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 190387
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 120488
NU
Den Bosch parket
NEVENFUNCTIES
Lid regiocommissie Bureau Jeugdzorg Brabant te Helmond
Lid commissie zin in werk Vught
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.

 
dhr. mr. D.J. Willemsen

Beroepsgegevens

Functie: Rechter-plaatsvervanger
: Rechtbank Arnhem
Datum ingang: 2003-11-07

Nevenbetrekkingen

Functie: Vice-voorzitter
: Kumpulan Bronbeek
Plaats: Arnhem
Datum ingang: 1994-01-01

Functie: Voorzitter
: WDKS Stichting (Dierenbescherming)
Datum ingang: 1983-01-01

Functie: Voorzitter
: St. Burger en Nieuwe Weeshuis
Plaats: Arnhem
Datum ingang: 1974-01-01

Functie: Penningmeester
: Stichting Stadsherstel
Datum ingang: 1992-01-01
-: 2005-01-01

Functie: Penningmeester
: Stichting ResidentiŽle Jeugdzorg
Datum ingang: 1988-01-01
-: 2005-01-01

C041007 Hop

  WILLEMSEN-TEN VELDE
en/of


  VELDE Zie WILLEMSEN-TEN VELDE


M.1161 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Lid Stichting RK schoolbestuur Doorwerth
Bestuurslid Lions-club Renkum-Airborn
Raio rechtbank Arnhem 10986
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 10193
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 10394
NU
Zutphen parket Officier van Justitie
Arnhem parket
NEVENFUNCTIES
Secretaris schoolcommissie de Dorendal Doorwerth
functie ? KBnr ? dvb ?
C2004 Hop - 000305 bijbanenregister Arnhem


  WILLEMSEN

S.1128 drs.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervanger hoofd afdeling Juridische Zaken van Phs. van Ommeren NV. Rotterdam
Rechterplaatsvervanger rechtbank Dordrecht 240987
NU
Dordrecht rechterplaatsvervanger
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997 Hop


  WILLEMSEN

T.E.A.1057
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raad van State
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 60292
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 10792
Rechterplaatsvervanger rechtbank Maastricht 10792
NU
Maastricht rechter 020493
C170704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Bestuurslid Juridische Zaken van de Vereniging Geen Oost-Tracť voor de A2
C1997-170704 Hop bijbanenregister Maastricht
dhr. mr. T.E.A. Willemsen

Beroepsgegevens

Functie: Rechter
: Rechtbank Maastricht
Datum ingang: 1993-04-02

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen

C041007 Hop


  WILLENBORG

A.H.M.0842 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechterplaatsvervanger Amersfoort 200983
Kantonrechterplaatsvervanger Amersfoort 200688
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 21291
NU
Amersfoort kantonrechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Amersfoort Gnattostraat beŽdiging 1994
Lid van de gemeenteraad van Amersfoort
Lid Raad van Toezicht van het Eemland Ziekenhuis te Amersfoort
Voorzitter van de Stichting Jeugd Ondersteuning Gezondheidszorg (Jong) te Amersfoort
C150999 Hop Kantongerecht Amersfoort


  WILLIGEN

W. van mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechterplaatsvervanger Amsterdam 60979
NU
Amsterdam kantonrechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat te A'dam kantoor Caron & Stevens beŽdiging 1965
C1997 Hop


  WILLIGENBURG

G.J.L. van 000225
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Raadsheer plaatsvervanger Hof Amsterdam 140286


  WILLINK

J.M.1147 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Secretaresse Kinderrechter Den Haag 1972
Griffier rechtbank Den Haag 11174
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 50981
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 50981
Rechter rechtbank Den Haag 50782
Rechter rechtbank Amsterdam 80286
Raadsheer Hof Amsterdam 16031987
Rechter rechtbank Den Haag 90690
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 50291-GOG280904
Vice-president rechtbank Den Haag 200891
NU
Den Haag rechtbank griffier
Den Haag gerechtsauditeur
Den Haag rechterplaatsvervanger
Den Haag rechter
Amsterdam rechter
Den Haag rechter
Den Haag Vice-president
NEVENFUNCTIES
Vice-voorzitter Stichting Prinses Christina Concours Den Haag
C001097 Hop bijbanenregister Den Haag


  WILSCHUT

M.0123 Mej.
NLRM 71 80
Werkzaam Raad van de Kinderbescherming te Rotterdam. II plaatsvervanger secretaresse 1947
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 30768
Rechter, Idem 130669


  WILT

C.J. van der
Hoge Raad Gerechtsauditeur 010503
Vaste annodator Tijdschrift voor Milieu en Recht Alphen a/d Rijn 01-05-2000 bijbanenregister Hoge Raad


  WILT

G. van der 0947 mw.
NLRM 96
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10995-GOG280904
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger 011003
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Nijmegen kantoor Van den Bosch & Van den Broek beŽdiging 1990


  WIND

B.1066 mw.
NLRM 95 96 97 98
Raio rechtbank Alkmaar 11094


  WIND

F. van der 1042
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 240492
Rechter rechtbank Rotterdam 31292
Kantonrechter Rotterdam 190595-GOG010904
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 210696
NU
Rotterdam Vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Discipline NOvA ressort Den Haag
Voorzitter Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) voor de regio
Rotterdam te Rotterdam Bestuurslid Stichting voor Ooglijders te Rotterdam
Voorzitter beroepscommissie Stichting Zelfregulering Alcoholbranche (STIZA) te Rotterdam
Voorzitter raad voor de tuchtrechtspraak NVBI
C1997-280904 Hop bijbanenregister Rotterdam


  WIND

G.A.T.0125
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Werkzaam bedrijfsleven 1951
Rechterplaatsvervanger rechtbank Roermond 130972
Rechter rechtbank Roermond 31273
Kantonrechterplaatsvervanger Roermond en Venlo 190975
Vice-president rechtbank Roermond 60778
President rechtbank Roemmond 150780
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Roermond 191291


  WIND

J.P.1053
NLRM 94 95 96 97 98
Secretaris bestuurscommissie Boerhaaveschool Gemeente Groningen
Plaatsvervangend hoofd afdeling algemene en bestuurlijke en juridische zaken
Lid werkgroep energie van de Stichting Wetenschappelijk Bureau D66
Lid afdelingsverkiezingscommissie D66 afdeling Groningen
Auteur 9e druk enige bestuursrechtelijke begrippen Uitgever Vermande Educatief
NU
Groningen rechterplaatsvervanger 210294
NEVENFUNCTIES
Griffier Gemeenteraad Gemeente Hoogeveen
Vice-voorzitter bestuur Stichting Milieufederatie Drenthe
auteur/bewerker enige bestuursrechtelijke begrippen en de awb SDU/Koninklijke Groningen
Voorzitter bezwarencommissie ambtenarenzaken Provincie Friesland Leeuwarden
Lid WSW-WIW bezwarencommissie Alescon Hoogeveen
C1997-150504 Hop bijbanenregister Groningen


  WIND

O. van der1145
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Officier Koninklijke Landmacht
Ministerie van Defensie, Kon. Landmacht, Directie Personeel, Bestuursrechtelijke Geschillen Kon.Landmacht <
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 210988
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag (straf) 110391 C100801 J. Hop
Militair Lid Hof Arnhem 201191
Rechterplaatsvervanger rechtbank (bestuur) Alkmaar 10792 C100801 J.Hop
Rechterplaatsvervanger rechtbank Haarlem 10792 C100801 J. Hop
NEVENFUNCTIES
Directeur Instituut Defensie Leergangen, Brigade-generaal
C100801 Hop bijbanenregister rechtbank Haarlem


  WINDT

J. van der 1146
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 80988
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 161188
Rechter rechtbank Den Haag 70990
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 250291
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 191291
Kantonrechterplaatsvervanger Alphen a/d Rijn 71194
Kantonrechterplaatsvervanger Gouda 71194
Kantonrechterplaatsvervanger Den Haag 60896
Kantonrechter Delft 120697
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 50997
NU
Den Haag Vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend voorzitter van de ontslagcommissie Centrum voor Werk en Inkomen Zoetermeer 50799
C1097-150405 bijbanenregister Den Haag


  WINFIELD

W.C.E.1262
NLRM 96 97 98
Wetgevingsjurist Directie Wetgeving Ministerie van Justitie van Aruba
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 10495
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 240595
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 10995
Rechter rechtbank Den Bosch 60996
NU
Den Haag rechterplaatsvervanger
Den Bosch gerechtsauditeur
Den Bosch rechterplaatsvervanger
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


  WINKEL

A.R. van der 1059
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Hengelo
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 30591
Rechterplaatsvervanger rechtbank Almelo 30591
Rechter rechtbank Almelo 100492
Vice-president rechtbank Almelo 10694
CoŲrdinerend Vice-president Almelo
Kantonrechterplaatsvervanger 310792-GOG300504
Kantonrechterplaatsvervanger 310792-GOG300504
NU
Almelo coŲrdinerend Vice-president Senior 010703
NEVENFUNCTIES
Voorzitter van de Stichting kabelteevee Hengelo
Lid van de begeleidingscommissie (bedoeld in de CAO-Ziekenhuiswezen bij de Stichting Medisch Kleuterdagverblijf Tesinkweide
Penningmeester van de Partij van de Arbeid afdeling Haaksbergen
Lid Commissie van Toezicht van het Huis van Bewaring te Almelo
Bestuurslid Stichting Reclassering in het arrondissement Almelo
Roulerend Voorzitter beroeps en bezwarencommissie gemeentes Hakbergen en Neede
docent faculteit rechtsgeleerdheid, pao faillissementsrecht voor curatoren Rijks Universiteit Groningen (RUG)
docent cursus bewindvoerder in wettelijke schuldsanering voor advocaten en cursus bewindvoerder in wettelijke schuldsaneringen voor niet advocaten Instituut Opleiding Sociaalrecht (OSR) Utrecht
Bestuurslid Stichting Cursafe
Lid adviescommissie wet schuldsanering natuurlijke personen van de raad voor rechtsbijstand Den Bosch
arbiter op ad hoc basis
Bestuurslid Rabobank Haaksbergen Haaksbergen
docent faculteit rechtsgeleerdheid, pao insolventierecht Vrije Universiteit Amsterdam Amsterdam
Voorzitter staatscommissie tarieven gerechtsdeurwaarders
docent vso cursus beslag- en executierecht Rijks Universiteit Nijmegen(KUN) Nijmegen
projectleider project werkprocessen Programma Versterking Rechterlijke Organisatie (PVRO)
Docent cursussen faillissementsrecht als deelopleiding van de module handelsrecht voor gerechtssecretarissen en de verdiepingscursus faillissementsrecht voor gerechtssecretarissen Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
C1997-300504 Hop bijbanenregister Almelo


  WINKEL

H.1209
NLRM 71
Advocaat en Procureur Rotterdam 1933-1939
Werkzaam bedrijfsleven
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 210747
Rechter rechtbank Amsterdam 200949
Raadsheer Hof Amsterdam 190762


  WINKEL

J.T.
NLRM 71
Raad Hoog Militair Gerechtshof 10361


  WINKEL

L.C.0749
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 100191-GOG040904
NU
Arnhem rechterplaatsvervanger werd verzocht ontslag te nemen en wordt niet meer ingezet
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, Rotterdam Erasmus Universiteit, historische ontwikkeling van het recht. Rotterdam
Amsterdam hof Raadsheer-plaatsvervanger 18-0598
Secretaris-penningmeesterStichting Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis01-0404
Membre ordinaire De l'Acadťmie des Privates Europiens Milaan 010103
Lid Raad voor de Geesteswetenschappen KNAW 010101
Lid Wetenschappelijke Raad Afrika Studiecentrum (ASC) Leiden 010196
Membre du Bureau Sociťtť d'Histoire du Droib Paris 010196
Redacteur tijdschrift "Grotiana" Stichting Grotiana 010195
Voorzitter van de Stichting "Grotiana" Stichting Grotiana 010195
Redacteur Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 010194
Lid Publicatiecommissie N.W.O. Den Haag 010196-010106
C1997-040904 Hop bijbanenregister Arnhem


  WINKEL

S.A.M.C. van de mw.
5975
NU
Roermond Raio
C060404 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-060404 Hop bijbanenregister Roermond


  WINKEL

dhr. mr. V.M. de
Rotterdam Gerechtsauditeur 010504
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 190602
C280904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
NU
Rotterdam Rechter 01-04-2005
NEVENFUNCTIES
Fungerend voorzitter College van Beroep voor de examens van Hogeschool Inholland Rotterdam 01-09-2005
BBC Hop 28-09-2004-04-04-2010 Rotterdam


  WINKEL

W.0152
NLRM 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Drachten
NU
Beetsterzwaag kantonrechterplaatsvervanger 240492
Groningen rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Drachten kantoor Winkel & Smit Advocaten beŽdiging 1973
Voorzitter Stichting Beheer Derdengelden Winkel&Smit Advocaten Drachten
Lid Bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand Leeuwarden
Lid Raad van Discipline in het Hofressort Leeuwarden
C1997-150504 Hop bijbanenregister Groningen


  WINKLER

J.H.0430
NLRM 80 87 88/89
Werkzaam verzekeringswezen te Rotterdam 1957
Rijksreclasseringsambtenaar te Utrecht 1959
Secretaris Reclasseringsraad te Dordrecht 1963
Werkzaam Ministerie van Justitie, II. hoofd administratie Directie T.B.R. en Reclassering te Den Haag 1966
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep Den Haag 10177
Plaatsvervangend Voorzitter Idem 190677
Ondervoorzitter Idem 28031978


  WINKSTER of WINKSTER-GIELEN

J.J.M.1264 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zwolle 10492
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 10496
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 140897
NU
Utrecht parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.

  WINTER

H.G. de 0847
NLRM 87
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 200183


  WINTER-DE GIER

H.J.M.M. de 0848 mw.
NLRM 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 230695
NU
Den Haag rechterplaatsvervanger
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

C1997 bijbanenregister Den Haag


  WINTER

L.I. de Prof.
NLRM 71
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 231062


  WINTER

R.E. de 0548
NLRM 97 98
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 71096
NU
Amsterdam Hof raadsheer 280999
NEVENFUNCTIES
Hoofddocent Rijks Universiteit Limburg
C1997-140904 Hop bijbanenregister Amsterdam
Redacteur "strafblad" Strafrechtelijk tijdschrift uitgeverij SDU Den Haag 011103
Voorzitter klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen van de politieregio Amsterdam-Amstelland Amsterdam 010703
"Columnist" Justitie Magazine Ministerie van Justitie Den Haag 01-1202
Redacteur "Prinsengrachtreeks" Gerechtshof Amsterdam Amsterdam 010100


  WINTER

R.R. Amsterdam 140150
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam
Directie Verkeersveiligheid van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Stafafdeling rechtspraak van de Raad van State, laatstelijk als chef-jurist
Plaatsvervangend-voorzitter van de Raad van Beroep te Utrecht
Ondervoorzitter van de Raad van Beroep
Raadsheer in het College van Beroep voor het bedrijfsleven te Den Haag
Vice-President van het College van Beroep voor het bedrijfsleven
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 220284
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 11084
Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 170985
Lid Kamer voor mededingingszaken College van B. B. 250287
Plaatsvervanger Lid Tariefcommissie Amsterdam 161194
Vice-president college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 160195
CŲrdinerend vice-president college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 111196
NU
Raadsheer-plaatsvervanger bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht
College van Beroep voor het Bedrijfsleven President 1999
Staatsraad i.b.d.
NEVENFUNCTIES
Lid van de Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
Plaatsvervangend lid van de Douanekamer van het Gerechtshof te Amsterdam (voorheen Tariefcommissie)
C1997-221003 Hop bijbanenregister College van Beroep voor Bedrijfsleven.


  WINTER

R.R. Winter
NU
College van Beroep voor het bedrijfsleven President
C300504 Hop bijbanenregister College van Beroep voor het bedrijfsleven 030299
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 161194
Centrale Raad van Beroep Raadsheer-plaatsvervanger 211200
C1997-140904 Hop bijbanenregister Amsterdam Lid i.b.d. Staatsraad 15-1299
Lid Commissie aantrekken leden rechterlijke macht 27-0499
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam (Douanekamer) 16-1194
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 21-1200
Houden van lezingen / geven van seminars Verschillende instanties Midden Europa

  WINTERS

C.H.B.1243
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger 110783
NEVENFUNCTIES
Advocaat en procureur Arnhem kantoor Winters & Bosnak beŽdiging 1969
Advocaat te Arnhem kantoor Derks.Star Busmann.Hanotiau beŽdiging 1969
Voorzitter bestuur Stichting Monnikenhuizen Arnhem
Lid Commissie van Beroep betaald voetbal KNVB
C1997-010704 Hop bijbanenregister Arnhem


  WISSELINK

D.B.A.1010
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Amsterdam 1932
Idem Batavia en Palembang 1934
Werkzaam Departement van Economische Zaken Ned. IndiŽ en IndonesiŽ 194
Werkzaam Ministerie van Sociale Zaken 1955
Werkzaam Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, II. administrateur 1958
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 240665
Rechter Utrecht 161166
Vice-president Utrecht 190877


  WISSINK

M.H. Prof
Arnhem hof raadsheerplaatsvervanger 250899
C221003-010704 Hop bijbanenregister Arnhem
Hoogleraar privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen Groningen
docent Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen 010196
medewerker/redacteur Kluwer Jur. uitgevers/Boom Jur. uitgevers Deventer/Den Haag


  WISSMANN

C.M.0502
NLRM 71
Diverse betrekkingen rechterlijke macht Ned. IndiŽ1029
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening respectievelijk te Utrecht, Groningen, R'dam en Dordrecht, 1946
Rechter rechtbank Den Bosch 130451
Opdracht werkzaam economisch rechter rechtbank Roermond 220551-11162
Vice-president rechtbank Den Bosch 31062


  WIT

A.M.C. de 0952 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie Jeugdhulpverlening Utrecht 11/93-01/2000
Plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie III Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord-West 0499-010405
Raio rechtbank Amsterdam 40182
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 260485
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 260485
Rechter rechtbank Amsterdam 290886
Rechterplaatsvervanger rechtbank Alkmaar 270990-GOG160506
Rechterplaatsvervanger rechtbank Haarlem 270990-GOG160506
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 270990-GOG160506
NU
Amsterdam Vice-president 200498
C160506 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-160506 Hop bijbanenregister Amsterdam


  WIT

H. de 0846
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Universitair docent bij de vakgroep strafrecht RUG
Medewerker vakgroep strafrecht RUG
Universitair docent Rijks Universiteit Groningen
Rechterplaatsvervanger rechtbank Assen 220687
NU
Assen rechter 010994
NEVENFUNCTIES
pl.v. lid klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Gemeente Assen
Lid klachtencommissie Dr Nassau College Assen
C1997-150504 Hop bijbanenregister Assen


  WIT

H.E.C. de 0354 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 03 04 5493
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 140286
Rechterplaatsvervanger rechtbank Alkmaar 140286
Rechter rechtbank Alkmaar 220788-GOG240304
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 200789
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 100191
Kantonrechterplaatsvervanger Alkmaar 150291-GOG240304
Kantonrechterplaatsvervanger Den Helder 150291-GOG240304
Kantonrechterplaatsvervanger Hoorn 150291-GOG240304
Rechterplaatsvervanger rechtbank Haarlem 271191
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 100492-GOG240304
Rechterplaatsvervanger rechtbank Haarlem 100492-GOG240304
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 100492-GOG240304
NU
Alkmaar Vice-president 010703
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C290797-240304 Hop bijbanenregister Alkmaar


  WIT

J.A.M. de 1148
NLRM 96 97 98
Docent aan de hogeschool van Amsterdam
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 150995
Docent aan de hogeschool van Amsterdam
Rechter rechtbank Rotterdam 10997
NU
Utrecht rechterplaatsvervanger
Rotterdam rechter 010997
NEVENFUNCTIES
Lid Commissie van Toezicht De Singel Amsterdam
Docent recht Hogeschool Amsterdam
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht
docent docent voor de osr en de ssr
docent recht Hogeschool van Amsterdam
lid commissie van toezicht De Singel Amsterdam
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


  WIT

J.J. DE drs.
03 04 5498
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger 180598
C240304 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-240304 Hop bijbanenregister Alkmaar


  WIT

J.T.1252
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 280378
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 130184
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 130184
Rechter rechtbank Rotterdam 10305
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 11086
NU
Lid N.A. en Aruba
C0897 Hop
Rotterdam Rechter 01-03-1985
Lid Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba 01-10-1986
C280904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


  WIT

J.T. de 0340
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Den Haag Raio 010767
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 11167
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Haag 11169
Als stagiaire werkzaam Advocatenkantoor te Den Haag 11171
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 11073
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 280973
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 211075
Auditeur-militairplaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 281075
Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Haag 161178
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 150383
Hoofd officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 291087-GOG060904
Arrondissementsparket Arnhem GOG060904
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Belcanto te Dordrecht
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.


  WIT

L.A.J.M. de Leo 0844 Amsterdam
NLRM 80 88/89 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Begon zijn carriŤre in 1971 bij het Ministerie van Justitie. Van 1971-1978 was hij bij het Ministerie onder meer hoofd van de afdeling internationale rechtshulp en chef opsporingsbeleid. In 1978 werd hij arrondissementsofficier van justitie bij het parket Rotterdam om vervolgens in 1984 hetzelfde te gaan doen in het arrondissement Amsterdam. In deze tijd is De Wit ook persofficier van justitie geweest. Nadat De Wit in 1991 nog ruim een jaar als 1e klasse officier van justitie in Haarlem heeft gewerkt is hij in 1992 hoofdofficier geworden van het arrondissementsparket in Breda. In 1994 heeft hij tenslotte zijn laatste stap gedaan alvorens hij terugkeerde naar Amsterdam. In 1994 ging hij weer terug naar het parket Rotterdam, waar hij bijna zeven jaar hoofdofficier van justitie is geweest.
Ministerie van Justitie, II. stafmedewerker, Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht 10671
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 120878
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 270784
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 250291
Hoofd officier van Justitie arrondissementsparket Breda 11292
Hoofd officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10794
NU
Amsterdam parket Hoofdofficier van Justitie
NEVENFUNCTIES
Secretaris penningmeester SSR
Voorzitter examencommissie Delta University Utrecht
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.


  WIT

S. de 1252
NLRM 90 91 92 93 94 95 96
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 161188
NU
Den Haag rechterplaatsvervanger ontslag 111196
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Den Haag kantoor Buruma Maris beŽdiging 1978
Lid Adviescommissie Wetgeving van de NOvA Intellectuele Eigendom

C1997 J. Hop bijbanenregister Den Haag


  WIT

W. DE
Hoge Raad advocaat-generaal 250803
C221003 Hop bijbanenregister Hoge Raad
part-time docent Belastingrecht Universiteit Amsterdam 08-1203
Directeur-aandeelhouder De Wit Beheer b.v. 08-1203


  WITBERG

T.0956 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
NU
Den Haag rechterplaatsvervanger 150992
NEVENFUNCTIES
Ministerie EZ, Directoraat-generaal voor Energie, Directie Algemeen Energiebeleid, Hoofdafdeling Internationaal, Sector CŲrdinatie Juridische Zaken, Hoofd

C1997 Hop bijbanenregister Den Haag


  WITH

M.S. DE mw
Assen Raio 011003
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-150504 Hop bijbanenregister Assen 457


  WITJES

J.T.S. of J.Th.S.1060
NLRM 98
Bedrijfsjurist
Rechterplaatsvervanger Roermond 190198-GOG221003
Penningmeester Junior Kamer Roermond


  WITLOX

J.J.M. of R.J.J.M.
NLRM 71 80 87 88/89
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10763-GOG080805
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 11270-GOG080805
Advocaat te Den Bosch beŽdiging 1985


  WITLOX

K.J.M.1218
NLRM 71 80 87 88/89
Advocaat en procureur Den Bosch1145
Kantonrechterplaatsvervanger Den Bosch 30952
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 180272
Rechter rechtbank Den Bosch 280377
C080805 Hop alle bijbanenregisters NL-rechtbanken geen bijbanenopgave onder Witlox gevonden!


  WITSEN ELIAS

J.W. Jhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Amsterdam kantonrechterplaatsvervanger 190165
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


  WITSEN ELIAS

N.0406 Jhr.
NLRM 71
Werkzaam Regeringsbesluit Uitv. Landbouwcrisis Wet 1933 10633
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 20637
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 230641
Substituut-officier van Justitie rechtbank Utrecht 70547
Advocaat-generaal Hof Leeuwarden 240957
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 301162


  WITSIERS

H.A.0851
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 5503
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie IV, De Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuidwest 01010101-0202
Voorzitter grondkamer Zeeland
Redacteur Data Juridica
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Discipline NOvA ressort Den Haag
Advocaat en Procureur te Middelburg 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 220781
Rechterplaatsvervanger rechtbank Middelburg 190282
Rechter rechtbank Middelburg 20288
Kantonrechterplaatsvervanger Oostburg 311084
Kantonrechterplaatsvervanger Terneuzen 311084-GOG090504
Vice-president rechtbank Middelburg 131087
Kantonrechterplaatsvervanger Middelburg 70388-GOG090504
Kantonrechterplaatsvervanger Zierikzee 70388-GOG090504
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 70489-GOG090504
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10792-GOG090504
NU
Middelburg cŲordinerend Vice-president 080794
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend voorzitter Kamer van Toezicht over Notarissen en Kandidaat-Notarissen
C000797-090504 Hop bijbanenregister Middelburg
Bijzonderheden!
121 Werkaantekeningen: Uitspraak Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming IV Directie Zuid-West


  WITT

E. de 0259 Drs.
NLRM 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 90198
NU
Leeuwarden rechter 260500
NEVENFUNCTIES
Lid Raad van toezicht Kraamzorg Friesland 02-0401
Bestuurslid< Stichting tot steun van de stichting Thuiszorg Zuidwest-Friesland 02-0401
Lid van de Raad van Commissarissen Stichting Thuiszorg Zuidwest-Friesland 02-0401
C001095-150504 Hop bijbanenregister Leeuwarden


  WITT WIJNEN

O.L.O. de
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger 190778
Gouda kantonrechterplaatsvervanger 010389
NEVENFUNCTIES
Advocaat te R'dam kantoor Nauta Dutilh beŽdiging 1961
Lid comitť van aanbeveling Divisie Sportsponsoring van de Leidse Studenten Vereniging Minerva
Lid comitť van Aanbeveling Vereniging van Vrienden van de Oude of Pelgrimsvaderkerk te Rotterdam
Commissaris Nederlandse Reassurantie Groep NV, Nederlandse Reassurantie Holding NV
Lid Raad van Advies Stichting Nederlands Mediation Instituut
Consul-generaal Koninkrijk van Denemarken
Penningmeester Union des Consuls Rotterdam
Bestuurslid Onderzoekscentrum Onderneming en Recht verbonden aan de juridische faculteit van de Nijmeegse Universiteit
432 Bestuurslid stichting "Nederlands Arbitrage Instituut"
Bestuurslid Stichting Bremhorst
Lid en diverse commissies International Bar Association


  WITTEMAN-VAN MEERWIJK

L.A.C.M.0429 mw.
NLRM 87 88/89 90
Arb. centrale. Raad van Beroep Haarlem 10584
Gerechtsauditeur Idem 300585
Plaatsvervangend voorzitter Idem 220987


  WITTEMAN

P.M.001224
NLRM 71 76 80 87 88 89 90 91 92 93 94
Advocaat en Procureur te Amsterdam 001149
Kantonrechterplaatsvervanger Amsterdam 100353
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 060759
Rechter rechtbank Amsterdam 180365
Raadsheer Hof Amsterdam 180670
Vice-president Hof Amsterdam 251180
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 160376
Gegevens gecorrigeerd en bijgewerkt op 230103 door J. Hop.


  WITTEVEEN

M.R.0657
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Raio rechtbank Rotterdam 11284
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10389
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 140590
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 11093
NU
Den Bosch parket
C150304 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.


  WITTOP KONING

J.P.0142
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 60784
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 11085
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 90288
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10689
Den Haag parket
Den Haag Ressortsparket
NEVENFUNCTIES
Lid algemene tuchtcommissie KNVB Amateurvoetbal Zeist
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.


  WODRADA

H.0328
NLRM 87 88/89
Arrondissementsofficier van Justitie Den Bosch 250386


  WOEI-A-TSOI

D.N.G.0270 mw.
NLRM 98
Raio rechtbank Rotterdam 11098
Zij is gekomen van het bureau van de Nationale Ombudsman


  WOELDERS

A.J.0532
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Leeuwarden Hof raadsheerplaatsvervanger 011183
NEVENFUNCTIES
Fiscaal jurist/belastingadviseur
C1997-150504 Hop bijbanenregister Leeuwarden


  WOENSEL

A.M. van 1061 mw.
NLRM 98 5429
Ambtenaar bij de Hoge Raad
Gerechtsauditeur Hoge Raad 261095-GOG221003
Alkmaar rechter 011100-GOG030704
NU
Amsterdam Hof Raadsheer 010904
NEVENFUNCTIES
Lid deelredactie rechter en openbaar ministerie tijdschrift Delikt en Delinkwent Deventer 010101
Medewerker Strafvordering losbladige Melai cs Deventer 010101
Medewerker Tekst en Commentaar Strafrecht Deventer 010101
Redactielid Handboek strafzaken Deventer 010101
Medewerker Nederlandse Jurisprudentie Deventer 010101
C1998-140306 Hop bijbanenregister Hof Amsterdam


  WOENSEL

J.M.M. van 0642
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter District Drenthe Ned. Bridge Bond
Voorzitter provinciale klachtencommissie Drenthe Assen 021000
Den Haag Raio 10868
Raio Breda 11068
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Breda 11268
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Breda 10371
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Breda 10272
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 170174
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 50176
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 40777
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Breda 271180
Waarnemend Advocaat-Generaal Ressortparket Leeuwarden GOG150504
Assen parket Hoofdofficier van Justitie 071085-GOG140306
NU
Groningen Rechter-plaatsvervanger 010101
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend lid Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming Den Haag
Voorzitter Straf en Tuchtcommissie Ned. Bridge Bond
Voorzitter Bridgeclub Gasselte
C1997-140306 Hop bijbanenregister Groningen
Memo
88 Hoofdofficier van Justitie Mr. J.M.M. van Woensel Openbaar Ministerie Assen stuurt aangifte tegen Raad voor de Kinderbescherming door naar de directeur van de Raad


  WOERDEMAN

A.J.L.0663
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Breda 10493
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 10496
Rechterplaatsvervanger rechtbank Breda 10496
NU
Breda Rechter 180997
NEVENFUNCTIES
Lid Beklagcommissie HvB Boschpoort
Lid Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Breda 011001
C1997-030904 Hop Breda


  WOERDEN

I. van1205
NLRM 71
Werkzaam Ministerie van Sociale Zaken 81137
Werkzaam Ministerie van Justitie, II referendaris 10648
Waarnemend griffier Hof Den Haag 151057
Griffier Hof Den Haag 130560


  WOESTIJNE

T. van de
Den Bosch Raio 010404
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C2004-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


  WOLF

P.W.M. mw. de
Utrecht Rechter 01-0403
C280904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C Hop bijbanenregister Utrecht


  WOLFF

mw. mr.D.J.B. De
Fractievoorzitter Groen-Links Eerste - Kamerfractie 01-07-2003-01-06-2007
Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal 01-01-1999-01-06-2007
Eindredacteur Oordelenbundel Commissie gelijke behandeling 010101-GOG18-04-2010
Bestuurslid Stichting Fractieassistentie Groenlinks 010101-GOG18-04-2010
Diverse redactielidmaatschappen op het terrein van arbeidsrecht 010101-GOG18-04-2010
NU
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger 09-01-2002
NEVENFUNCTIES
Advocaat en procureur WAAR?
Redacteur Losbladige Arbeidsovereenkomst (Kluwer) 01-04-2007
lid Comissie van beroep PGGM 01-01-2005
Diverse docentschappen PAO-instellingen 01-01-1999
C081202-18-04-2010 Hop bijbanenregister Den Bosch
Bijzonderheden!
340  HP De Tijd Als we Trias politica serieus nemen dan is Nederland een bananenrepubliek "Boven de wet"
356  HP de Tijd 061202 Schijn van partijdigheid bij tuchtrechtsysteem advocatuur ligt er duimendik op


  WOLFF

Mr M.M. Lid Reclame Code Commissie aangewezen de Consumentenbond
Het gevaar! Memo Reclame Code Commissie en deskundigenrapport 185.
363 De Mw. Hees van Walraven-norm. Het doel van de Reclame Code Commissie is klachtzaken tegen reclame te onderdrukken. Bijvoorbeeld met een oneerlijk rechtsproces waarbij geen proces-verbaal van de hoorzitting wordt opgemaakt om een vitale uitspraak van beklaagde die de klacht ondersteunt te onderdrukken. Bron 050149 klachtzaak Hop tegen Rijksmuseum Amsterdam.

mr. drs. G.J. Wolffensperger
beleidsadviseur en oud voorzitter Raad van Bestuur Publieke Omroep
Lid Raad voor de Journalistiek niet-journalist
C230106, bijgewerkt n.a.v. klachtzaak J. Hop tegen Jeanne Dijkstra eindredactie Ermelo's Weekblad

  WOLFS

A.0971
NLRM 98
Pianist Holland Casino Eindhoven
Raio Den Bosch 11097
NU
Den Bosch raio
Den Bosch parket
NEVENFUNCTIES
Gastmedewerker Universiteit Maastricht oefenrechtbank
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.


  WOLFS

A.J.
Assen raio
NU
Haarlem Rechter 010603
NEVENFUNCTIES
Lid Raad van Toezicht van de Rabobank Santpoort-Spaarndam 011001
C1997-030904 Hop bijbanenregister Haarlem


  WOLFS

J.G.A.1230
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en Procureur te Maastricht 1957
Rechterlijk ambtenaar Ned. Nieuw-Guinea 1958
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 80862
Substituut-officier van Justitie arrondissement Maastricht 190264
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m. werkzaam substituut-officier van Justitie Nederlandse Antillen 150967
Substituut-officier van Justitie arrondissement Assen 20169
Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 110271
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Amsterdam 11072
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Amsterdam 30180
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 100184
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 240388


  WOLFSEN

A. 0260
NLRM 96 97 98
Ministerie van Justitie, Directie Rechtspleging te Den Haag, senior-beleidsadviseur
Lid van de gemeenteraad van Oldebroek te Oldebroek
Voorzitter van de Raad van commissarissen van de woningstichting NW-Veluwe te Wezep
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 190296-GOG041104
Kantonrechterplaatsvervanger Zwolle 40496
NU
Haarlem Vice-president 110901
NEVENFUNCTIES
Lid (vice-voorzitter) van de raad van commissarissen woningstichting SAVO/WNV Zwolle
Lid van de pvda congresdelegatie congres van de Partij van Europese Sociaal-democraten 010101
C1997-080906 Hop bijbanenregister Haarlem


  WOLGEN

H.F.1043
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bestuurslid Stichting Verpleeghuizen De Hoven te Winsum
Commissaris Muiekick & Grol BV. Groningen
NU
Groningen rechterplaatsvervanger 051081
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Procureur te Groningen kantoor Dorhout c.s. Advocaten beŽdiging 1970
Bestuurslid Liga 68 te Groningen
Voorzitter van de beide commissies bezwaar- en beroepschriften Gemeente Winsum
commissaris Groningse Filmonderneming B.V. Groningen
Voorzitter Heemshut afd. Groningen Groningen
Bestuurslid stichting Derdengelden Wolgen Adorp
C1997-150504 Hop bijbanenregister Groningen


  WOLLESWINKEL

J.T.1249
NLRM 93 94 95 96 97 98
Lid bestuur Stichting voor Protestants Christelijk Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs Den Haag e.e.
Chef-jurist bij de Raad van State
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 200493
Rechter Utrecht 010294-GOG300505
NU
Centrale Raad van Beroep Raadsheer 010102
NEVENFUNCTIES
Lid bestuur Vijverhofschool (PC SBO) Breukelen 010600
Secretaris vereniging van eigenaren 010301 Let op waar wordt door hem gecensureerd!
C1997-300505 Hop bijbanenregister Centrale Raad van Beroep


  WOLSWIJK

H.D.
Rechter-plaatsvervanger Groningen GOG150504
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger 011201
Groningen Rechter-plaatsvervanger 131201
NEVENFUNCTIES
Universitair docent Rijksuniversiteit Groningen
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


  WOLT

J.A.1132
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
's Rijksbelasting te Hengelo 1958
Raadsheer Hof Arnhem 170781
Raadsheer Hof Leeuwarden 20988
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 20988-GOG221003
Vice-president Hof Leeuwarden 60194-Ontslag 010298
Raadsheerplaatsvervanger hof Leeuwarden 50298-GOG221003
Geen vaste functies bestuurslidmaatschappen commissariaten of redacteurschappen
Medewerking aan scholing van belastingadviseurs in fiscaal procesrecht aan de federatie-belastingacademie


  WOLTERS

C.M.1150 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Ministerie VROM 1973
Werkzaam Raad van State 1976
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 150684
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 10285
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 140287
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 80537
Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 70989
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 110592
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10792-GOG041104
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 10792
Raadsheer college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 10494
NU
Vice-president college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 31097
Den Haag rechterplaatsvervanger 010792
NEVENFUNCTIES
Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven
Plaatsvervangend Voorzitter Veterinair beroepscollege
Medewerker rechtspraak katern Ned. Juristenblad
Medewerker bundel bestuursprocesrecht
Ledenraad NVvR
Lid college van afgevaardigden a.i. Raad voor de rechtspraak
C1997-300504 Hop bijbanenregister Den Haag


  WOLTERS

Marcel
Assen parket persofficier
NEVENFUNCTIES
?


  WOLTHUIS

H.0951
NLRM 95 96 97 98
Bestuurslid Historische vereniging Hoogezand-Sappemeer e.o.
Hoofd Juridische Zaken bij N.V. EGD te Groningen
Rechterplaatsvervanger rechtbank Assen 281094
Gerechtsauditeur rechtbank Assen 10995
NU
Assen rechter 250196
C250506 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-250506 Hop bijbanenregister Assen


  WOLTJER

A.J.Th.
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 16-0404
Docent/onderzoeker Universiteit Utrecht
C280904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C280904 Hop bijbanenregister Utrecht


  WOLTJER

H.J. Prof.
NLRM 71 80
Rechterplaatsvervanger rechtbank Almelo 140666


  WOLTJER

J.
NLRM 71
Raadsheerplaatsvervanger Hof Leeuwarden 90758


  WOLTMAN

J.J.1110
NLRM 71
Werkzaam Ministerie van Justitie II. referendaris 200736
Rechter rechtbank Leeuwarden 191246
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Groningen 41254
Raadsheer Hof Leeuwarden 291157
Vice-president Leeuwarden 130968


  WOLTRING

I.J.M.0746
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 5448
Bestuurslid Stichting Woon-en leefcentra lichamelijk gehandicapten West-Brabant Bergen op Zoom 01-070101-0701
Voorzitter bestuur Stichting tot Exploitatie Kinderhuizen en Woonvormen lichamelijk gehandicapten Amsterdam 010199-01-0701
Secretaris Regionale Beoordelingesraden Breda en Eindhoven der Ned. Mij. bevordering Tandheelkunde Breda 010199 01-1001
Bestuurslid Stichting Centraal Bureau Voorzieningen lichamelijk gehandicapten Noord-Brabant Tilburg 010199-14-1101
Kantonrechterplaatsvervanger Bergen op Zoom 220388-GOG090504
NU
Middelburg Rechter 010803
Breda Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Breda kantoor Van Wijmen Nouwen beŽdiging 1978
Docent arbeidsrecht Beroepsopleiding Nederlandse Orde van Advocaten 0101-1982
Voorzitter bestuur Stichting tot ondersteuning van Kleinschalige Voorzieningen Lichamelijke Gehandicapten 25-1001
Lid Raad van Toezicht Ned. Stg. Woon- en Activiteitencentra lichamelijk gehandicapten Bergen op Zoom 01-0702
Lid Orde van den Prince Bergen op Zoom 010102
C1997-090504 Hop bijbanenregister Middelburg
Voorzitter bestuur Stichting tot ondersteuning van Kleinschalige Voorzieningen Lichamelijke Gehandicapten 25-1001
Docent arbeidsrecht Beroepsopleiding Nederlandse Orde van Advocaten 0101-1982
Lid Raad van Toezicht Ned. Stg. Woon- en Activiteitencentra lichamelijk gehandicapten Bergen op Zoom 01-0702 eind: 010104
Bestuurslid Stichting Centraal Bureau Voorzieningen lichamelijk gehandicapten Noord-Brabant Tilburg 010199 14-1101
Secretaris Regionale Beoordelingesraden Breda en Eindhoven der Ned. Mij. bevordering Tandheelkunde Breda 010199 01-1001


  WOLTRING

J.A.1118
NLRM 71 80 87 88/89
Werkzaam Rijksbureau IJzer en Staal 1942
Werkzaam inspectie Prijsbeheersing Rotterdam en Amsterdam 1943
Waarnemend griffier Hof Amsterdam1045
Adjunct-secretaris tribunaal Amsterdam 80146 tot 10147
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 13124
Rechter rechtbank Den Haag 130154
Raadsheer Hof Den Bosch 70361
Vice-president Idem 270978
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 50285


  WOOLDRIK

H.P.0142
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 96 97 98
Raio 101067
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Zwolle 100268
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Alkmaar 11169
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 100272
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Amsterdam 100272
Substituut-officier van Justitie arrondissement Haarlem 180174
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Haarlem 50176
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Amsterdam 51280
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Amsterdam 40382 De laatste twee jaar van deze periode werkte hij als gedetacheerd officier van justitie bij de toenmalige hoofdafdeling Staats- en strafrecht van het ministerie van Justitie. In 1981 volgde zijn benoeming tot officier van justitie in Amsterdam. De heer Wooldrik keerde in 1991 terug naar het ministerie van Justitie om er hoofd van de directie Politie te worden.
Hoofd sectie strafrechtbeleid van de Directie Beleid van het Ministerie van Justitie
Hoofd officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 10296
NU
Haarlem parket Hoofdofficier van Justitie 010601?
NEVENFUNCTIES
Lid tuchtcommissie betaald voetbal KNVB
Bestuurslid Stichting persprijs Jacques van Veen
Voorzitter Commissie van B IPABO te Amsterdam
Bestuurslid Vereniging Vrienden van de Muziekschool Zutphen
Ministerie van Justitie, Directoraat-generaal Politie en Criminaliteitsbestrijding, Directie Politie
Ministerie van Justitie, Directie Staats- en Strafrecht, waarnemend Hoofd
C220305 INZAGE OPENBAAR BIJBANENREGISTER PARKET HAARLEM WORDT GEWEIGERD!
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.
Memo De Groene Amsterdammer 12 april 2003
1. Mensen willen stevige rechters. Meer criminelen, een eindeloze stroom drugskoeriers, het cellentekort, de roep om strengere straffen en een meer gezaghebbende rechtspraak. Intussen moet de Haarlemse hoofdofficier van justitie Henk Wooldrik bezuinigen. Henk Wooldrik (61), PvdA-lid en zoon van een BVD’er, heeft het met eigen ogen aanschouwd.In de jaren zeventig zag hij de rechters die als een begripvolle kameraad met de verdachte meeleefden. Nu maakt hij mee hoe de rechter aan het uitgroeien is tot een morele autoriteit en richtinggever.
2. Toch zouden in uw masterplan snelheidscontroles een lagere prioriteit krijgen. Ja, ik ben het er natuurlijk mee eens dat je de snelheid uit het verkeer moet halen, want snelheid leidt tot veel slachtoffers, maar ik zou een andere strategie willen ontwerpen dan die kastjes en flitspalen. Een strategie van meer trajectcontroles en meer staandehoudingen. Vanwege de maatschappelijke druk. Nee, om de acceptatie van mijn vak. Waar je ook komt, ze beginnen altijd over die ene bekeuring te zeuren.
3.Eigenlijk zijn wij toch een volk van dominees en regenten. Van boven ons gesteld gezag, en daar hoort ook de rechtspraak bij. De volksrechtbank met jury drukten wij meteen de kop in, terwijl de Duitsers, Belgen, Fransen en Engelsen er allemaal iets van hebben. De rechtspraak laat je niet over aan het gewone volk, vindt men, daar heb je autoriteiten voor.
Memo: Openbaar verhoren enquÍtecommissie opsporingsmethoden Mr. H.P. Wooldrik  Directeur Politie bij het ministerie van Justitie.
278 Eindrapport Commissie Traa hoofdstuk 1-3
296 Eindrapport Commissie Traa hoofdstuk 4-8
297 Eindrapport Commissie Traa hoofdstuk 9-10


  W÷RETSHOFER

J.0547
NLRM 98
NU
Maastricht rechterplaatsvervanger 130597
NEVENFUNCTIES
Universitair hoofddocent Open Universiteit Heerlen, straf(proces)recht
Lid klachtencommissie RIAGG Maastricht RIAGG Maastricht 010103
redacteur Checkboek voor advocaten / Handboek Procedures 010198
C1997-170704 Hop bijbanenregister Maastricht

(43) L.W.M. Worm
VVD wethouder gemeente Diemen
Voorzitter Commissie beroep-en bezwaarschriften gemeente Harenkarspel
Voorzitter Commissie Sociale Wetgeving gemeente Harenkarspel


  WORMER

F.W.0223
NLRM 88/89 90 91 92 93
Raadsheerplaatsvervanger in het gerechtshof Arnhem 270788


  WORT

E.R.H. van
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Almelo 221280-GOG221003


  WORTEL

J.1054
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 10590
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 80791
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 10592
Advocaat-generaal ressortparket Amsterdam 10296
NU
Hoge Raad advocaat-generaal 280799
NEVENFUNCTIES
Lid adviescommissie Fondsenreglement Amsterdam Exchanges Amsterdam
plaatsvervangend lid Klachtencommissie DSI Amsterdam
C1998 bijbanenregister Hoge Raad


  WORTMANN

J.C.E.0732
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 95 96 97 98
Advocaat en Procureur, tevens Wetenschap. ambtenaar werkzaam Jurid. faculteit Universiteit
Nijmegen0960
Juridisch medewerker Ned. Katholieke Werkgevers Verbond0963
Werkzaam bedrijfsleven te Arnhem0565
Rechter rechtbank Maastricht 51171
Vice-president rechtbank Maastricht 131284
Rechterplaatsvervanger rechtbank Roermond 20191
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 110494
Rechterplaatsvervanger rechtbank Maastricht 240997
NU
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger


  WORTMANN

S.F.M.310356 Veendam mw. prof.
NLRM 88/89 90 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98
Studies Nederlands en notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Leiden
Medewerker bij de rechtenfaculteit Rijksuniversiteit Leiden
Wetgevingsjurist bij het ministerie van Justitie
Raadadviseur en coŲrdinerend raadadviseur voor wetgeving bij het ministerie van Justitie
Sectorhoofd straf- en sanctierecht directie Wetgeving van het ministerie van Justitie
Medewerker Tijdschrift Perspectief informatie en opinieblad voor de jeugdbescherming 010693-010104
Lid bestuur Nederlandse Juristenvereniging 080601-011203
C1997-1998 Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Wetgeving, Sector Personenrecht en Ondernemingsrecht, Raadadviseur 95/96
C1997-1998 Secretaris Kessler Stichting tehuis voor thuislozen Den Haag
C1997-1998 Lid redactieraad voor het jaarboek van de Nederlandse Gezinsraad te Den Haag
C1997-1998 Lid van de redactie van de losbladige serie Personen- en Familierecht Groene Kluwer
C1997-1998 Bewerker van de Schuurman & Jordens editie BW internationale regelingen 2 delen en van de wet op het notarisambt
C1997-1998 Lid begeleidingscommissie De Praktijk van het omgangsrecht
C1997-1998 Lid commissie herziening scheidingsprocedure commissie de Ruiter
Notaris
Woonplaats Den Haag, examenjaar 1979
Medewerker Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht van het Ministerie van Justitie
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 221295-GOG150904
NU
Amsterdam Hof raadsheerplaatsvervanger 281298
Den Haag Rechterplaatsvervanger 260888
Raad van State Staatsraad 010304
NEVENFUNCTIES
C010897-140405 (CRvS) Hoogleraar, bijzonder hoogleraar, Rijks Universiteit Groningen, personen-, familie- en jeugdrecht (Vanwege de Stichting Personen-, Familie- en Jeugdrecht) Mallemolen 55/41 (2585 XH) Den Haag, tel. 070-3601414
C010296-140405 (CRvS) Bestuurslid Vereniging voor Familie en Jeugdrecht
C010183-140405 (GOGRvS) Medewerker Wetswinkel te Voorburg
C011294-140405 (GOGRvS) Lid Raad van Adviescentrum voor Postdoctoraal Onderwijs Nijmegen
C010594-140405 (GOGRvS) Medewerker van het Nederlands Juristenblad
C010188-150904 (CRvS) Medewerker van het tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht
C150904-140405 (GOGRvS) Hoofd sector straf- en sanctierecht bij de Directie Wetgeving Ministerie van Justitie Den Haag
C011101-140405 (CRvS) Vaste Annotator Nederlandse Jurisprudentie
C010399-140405 (CRvS) Lid van de programmacommissie SARO III (stimuleringsactie rechtswetenschappelijk onderzoek)NWO
C011198-140405 (CRvS) Hoofdredacteur van de losbladige serie Personen- en Familierecht (Groene Kluwer)
C1997-140405 Hop bijbanenregister Den Haag
Bij C140405 werden door Hop verschillende bijbanenopgaven gevonden bij de gerechten en de Raad van State.
Deze neemt het dus niet zo nauw met de juiste vermelding van haar bijbaantjes en hoe kan dat ook anders want waarheidsvinding ontbreekt in de sector jeugd- en familierecht.


  W÷STEN

E.A. mw.
Rotterdam raio
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997


  WOUDE-KRAAYVANGER

M.M. van der1235 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 160383
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 250485
Rotterdam rechter 240492-GOG280904
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997


  WOUDE

S.J. VAN DER
Leeuwarden hof raadsheer-plaatsvervanger 040500
NEVENFUNCTIES
Advocaat Van der Woude De Graaf Advocaten
C221003-150504 Hop bijbanenregister Leeuwarden


  WOUDENBERG

G.D.H. van 1030
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Stafdocent Bestuursschool Groningen
Rechterplaatsvervanger rechtbank Groningen 200787-GOG221003
Gemeenteraadslid
Bestuurslid Noordelijke eigenaren (Vereniging bedrijven van paardensport)
Bestuurslid Vereniging van eigenaars/rijders (Vereniging bedrijven van paardensport)
Ambtenaar van de burgerlijke stand

WOUTERS
G.A.F.M.
Den Bosch Rechter
C100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


  WOUTERS

J.G.M.1047
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 10889
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 270791
Rechterplaatsvervanger rechtbank Breda 200891
Rechter rechtbank Breda 10792
NU
Breda Vice-president 120598
NEVENFUNCTIES
Redacteur van Praktijk van de algemene bijstandswet
Redacteur van bijstandsactualiteiten
Redacteur ABW-PC Samson HD Tjeenk Willink
Secretaris dagelijks bestuur Stichting Ulvenhouts Welzijn
C1997 Hop Breda
Redakteur JSV (Kluwer) 010104
Redakteur JWWB (Kluwer) 010104
Redakteur Praktijk van de Algemene Bijstandswet (Kluwer) 010100 010104
Redakteur Bijstandsactualiteiten (Kluwer) 010199 010104
Redakteur Bijstandsverhaal (Kluwer) 010199-010104
Redakteur actualiteiten Bijstandsverhaal (Kluwer) 010199 -010104


  WOUTERSE

H.J.M.0749
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Maastricht, Amsterdam en Medemblik 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 241180
Kantonrechterplaatsvervanger Alkmaar 20181
Kantonrechter Den Helder 180681
Kantonrechterplaatsvervanger Hoorn 211282
Kantonrechter Den Haag 290567
NU
Den Haag kantonrechter
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997 Hop bijbanenregister Den Haag


  WOUW

J.M. van 0242 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk hoofdmedewerker Universiteit van Amsterdam
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 250288 2
Rechter rechtbank Alkmaar 100890
Kantonrechterplaatsvervanger Alkmaar 150291
Kantonrechterplaatsvervanger Den Helder 150291
Kantonrechterplaatsvervanger Hoorn 150291
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 150891-GOG041104
Rechterplaatsvervanger rechtbank Haarlem 150891
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 150891
NU
Haarlem rechterplaatsvervanger
Utrecht rechterplaatsvervanger
Alkmaar kantonrechterplaatsvervanger
Hoorn kantonrechterplaatsvervanger
Den Helder kantonrechterplaatsvervanger
Alkmaar rechter
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C290797-221099 Hop
C Hop bijbanenregister Utrecht


  WREESMAN

J.H.0511
NLRM 71 80
Procuratiehouder P. Hoppe N.V. Amsterdam 10239
Advocaat en procureur Amsterdam 10243
Adjunct-secretaris College van Rijksbemiddelaars Den Haag 11045
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Middelburg 10347
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 60850
Rechter rechtbank Almelo 120760


  WUBBEN

J.J.J.0552
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00
Raio rechtbank Den Haag (of Groningen) 10679
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 20885
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 141186
Advocaat-generaal ressortparket Den Bosch 90991-GOG150304
NEVENFUNCTIES
Voorzitter commissie bezwaar- beroepschriften gemeente Vught
Gastdocent Rechercheschool Zutphen
Adviseur NIVE Opleidingsinstituut Voorburg
Voorzitter Aluminiumvereniging IMO/NIVE OosterbeekWubben - J.J.J. Jan - juristleden van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991Tafel Noordenveld - Officier van Justitie
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.

  WUBS

B.D.0143
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 10883
NU
Den Haag rechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Den Haag kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn beŽdiging 1972
C1997 bijbanenregister Den Haag


  WUBS

G. mr.
260905 Commissie voor bezwaarschriften gemeente Ermelo
Zittingen bezwaarcommissie Ermelo
121106 Verzoek Hop aan College: Wat zijn de exacte taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de onderstaande ambtelijk secretaris, afgesproken met het College van Burgemeester en Wethouders?
230106 Geschiedenis in Ermelo. Advies Commissie bezwaarschriften bezwaarschrift 190106 J. Hop tegen sloopvergunning gemeentehuis KENNELIJK niet ontvankelijk
031005-010906 Geschiedenis Ermelo J. Hop Ermelo eiser tegen college van Burgemeester en Wethouders gemeente Ermelo verweerder. Beslissing. De rechtbank (Mr. E.J.J.M. Weyers) recht doende: verklaart het beroep van Hop gegrond


  WULFFRAAT-VAN DIJK

M.S.E. Mw. 0744
NLRM 94 95 96 97
Onderzoeker in opleiding bij de RIJKS UNIVERSITEIT Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 250394
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 11094
Rechter rechtbank Utrecht 90895-GOG150504
NU
Centrale Raad van Beroep Raadsheer 010102
NEVENFUNCTIES
plv. voorzitter College van beroep voor de Examens Utrecht Universiteit
Lid ledenraad Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
C300504 Hop bijbanenregister Centrale Raad van Beroep


  WUIJSTER

P.H.
NLRM 71
Kantonrechterplaatsvervanger Zaandam 181246


  WUISMAN

G.P.I.M.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 10792
NU
Den Haag rechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Ministerie AZ, Kabinet van de Minister-president, Secretariaat ministerraad
EN Raadadviseurs contactfunctionaris
Docent staats- en bestuursrecht
Avond-HEAO van de Haagse Hogeschool
Lid beroep en bezwaarschriftencommissie van de gemeente Noordwijk
Lid van de Monumentencommissie van de gemeente Oegstgeest
C1997 Hop bijbanenregister Den Haag


  WUISMAN-JANSEN

C.M.J. mr.
NU
Secretaris Medisch Tuchtcollege voor de gezondheidszorg Den Haag
Buitengriffier bij de arrondissementsrechtbank te Den Haag
Bestuurslid/secretaris Stichting De Burcht, flats voor ouderen te Wassenaar
Secretaris van het Tuchtcollege voor de Kynologie
Plv. secretaris van de Rechtspraakcommissie van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Memo!
110 Klacht gegrond! Nico Mul tegen een arts in zijn hoedanigheid van zenuwarts-psychiater tevens vaste deskundige bij de rechtbank Zwolle


  WULFFRAAT-VAN DIJK

M.S.E.0744 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Onderzoeker in opleiding bij de Rijks Universiteit Utrecht
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 250394
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 11094
Rechter rechtbank Utrecht 90895
NU
Utrecht rechter
C290797-221099 Hop bijbanenregister Utrecht


  WULP

J.C.G. VAN DER
Zutphen rechterplaatsvervanger 080503
NEVENFUNCTIES
Advocaat Almelo
Vice-voorzitter Lionsclub Almelo De Essen
C221003-020704 Hop bijbanenregister Zutphen

  WURFBAIN

J.W.0637
NLRM 96 97 98
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 221295
NU
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Directeur Juridische Zaken Internationale Nederlanden Groep NV
Penningmeester Ned. Vereniging voor Zee en Vervoersrecht


  WURZER

P.J.1045
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Den Haag Raio 170169
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Haag 170569
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 10971
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 10673
Als stagiair werkzaam Ministerie van Justitie 10673
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 220475
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 160277
Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Haag 201080
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 80783
Advocaat-generaal ressortparket Den Haag 110188
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 180795
Raadsheer Hof Den Haag 10996
NU
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
Den Haag Hof raadsheer
Den Haag Hof Vice-president
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Steunfonds Jeugd Rotterdam
lid-jurist CMT 368
C1997 Hop bijbanenregister Den Bosch


  WURZER-LEENHOUTS

S.M.0946 mw.
NLRM 95 96 97 98
NU
Rotterdam rechterplaatsvervanger 100195
NEVENFUNCTIES
Universitair docent, RUL, strafrecht
Lid commissie van Toezicht bij de Rijksinrichting voor jongens de Hartelborgt te Spijkenisse
Secretaris en Penningmeester van de Vereniging voor Penitentiair recht en Penologie
C1997-280904 Hop bijbanenregister Rotterdam


  W‹STENBERG

F.G.1216
NLRM 71 80
Adjunct-secretaris tribunaal Den Haag en Utrecht 10846-0648
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Utrecht 290947
Waarnemend griffier kantongerecht Utrecht 10648
Ambtenaar Openbaar Ministerie Utrecht 11248
Substituut-officier van Justitie arrondissement Utrecht 181256
Arrondissementsofficier van Justitie Utrecht 11072
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Utrecht 91274


  WYCK

A.M.S. van der 0606 jhr.
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Almelo 150332
Ambtenaar Openbaar Ministerie Almelo 141134
Substituut-officier van Justitie rechtbank Groningen 130742
Advocaat-fiscaal bijzonder Hof Leeuwarden 101145-10749
Officier van Justitie arrondissement Groningen 181256

 

 

Publicatie nevenfuncties rechters & Officieren van Justitie op internet door Hop sloeg in als een bom


(210) 1998 CDA Minister van Justitie adviseerde Hop om tegen rechters te procederen om bijbanenwetgeving te handhaven
(329) CDA Minister van Justitie: "Door de activiteiten van Hop zijn registers nevenfuncties rechters beter gaan functioneren"
(276) Met de publicatie van hun rechter bijbanen is de(CHRISTELIJKE) advocaat die ook het bijbaantje rechter vervuld niet zo blij
(50) Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen). Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan......... schrijft vervolgens de volgende CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(53) Jeugdzorgindustrie Nederland opende zelfs een helpdesk om jeugdzorgpersoneel tegen Hop bij te staan met gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen
(griffier) Nederlandse Vereniging van Gemeenten VNG opende ook al een helpdesk tegen Hop om ambtenaren en gemeenten bij te staan
Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat (Groep) Hop moet worden doodgezwegen".
Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.
Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.
Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.
Informant Mr. H.P. Wooldrik Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem: "Eigenlijk zijn wij toch een volk van dominees en regenten. Van boven ons gesteld gezag en daar hoort ook de rechtspraak bij. De volksrechtbank met jury drukten wij meteen de kop in, terwijl de Duitsers, Belgen, Fransen en Engelsen er allemaal iets van hebben. De rechtspraak laat je niet over aan het gewone volk, vindt men, daar heb je autoriteiten voor." Bron: Groene Amsterdammer.
(21) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter A
(22) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter B
(23) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter C
(24) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter D
(25) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter E
(26) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter F
(27) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter G
(28) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter H
(29) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter I
(30) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter J
(31) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter K
(32) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter L
(33) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter M
(34) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter N
(35) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter O
(36) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter P
(37) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Q
(38) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter R
(39) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter S
(40) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter T
(41) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter U
(42) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter V
(43) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter W
(45) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Y
(46) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Z
(Contact) Hop per E-mail voor verbetering van onjuiste gegevens van ťťn vermelding

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hij heeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 2018 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.