CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Hop 6 oktober 2011: "Het maatschappelijk besef bij rechtbanken en hun (kinder)rechters is helemaal weggeslagen

Hop 6 oktober 2011: "Het maatschappelijk besef bij rechtbanken en hun (kinder)rechters is helemaal weggeslagen en het doel heiligt alle middelen bij kinderbeschermingsmaatregelen waarbij in Nederland met "verzonnen verhalen" kinderbeschermingsmaatregelen worden uitgesproken tegen kinderen en/of hun ouders."
Lees verder Nadere toelichting wraking kinderrechter Roll door Hop op 6 oktober 2011!
Lees verder Rekening Hop naar bestuur rechtbank Den Bosch voor schorsing gezag na typefout gemeente Ermelo en verzonnen verhaal!
Lees verder Rekening Hop naar kinderrechter Roll privé voor schorsing gezag na typefout gemeente Ermelo en verzonnen verhaal!
Hop heeft niets misdaan alleen een briefadres aangevraagd en wordt vervolgens door Roll geschorst in gezag "na een typefout gemeente Ermelo" vervolgens een verzonnen verhaal van RvdK en SBJNB. Hop is niet in hoger beroep gegaan tegen de schorsing maar heeft een rekening gestuurd voor deze schorsing gezag naar het bestuur rechtbank Den Bosch en kinderrechter Roll. Hop is van mening dat het bestuur van de rechtbank Den Bosch en kinderrechter Roll privé aangesproken kunnen worden voor deze "succesvolle tegenwerking van Hop door de rechtbank Den Bosch". Hop adviseert andere ouders ook rekeningen te gaan sturen naar rechtbanken en kinderrechters privé voor kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen en roept iedereen op deze nieuwe manier van procederen door Hop aan iedereen bekend te maken en waar mogelijk ook toe te passen met de rekeningen en wrakingen van Hop als voorbeeld.

 

 

Nadere toelichting wraking kinderrechter Roll door Hop op 6 oktober 2011

Zaaknummer 235788/EX RK 11-156 Wrakingsverzoek "Moeder van M1 en M2"/Hop tegen KIR Roll

Rechtbank Den Bosch, Leeghwaterlaan 8, 5223 BA Den Bosch.

Hoorzitting 6 oktober 2011 om 16:30 uur.

Edelachtbaar College,

VOORVRAAG.

De namen van de leden wrakingskamer stonden NIET in de oproep van 8 september 2011 voor deze hoorzitting van 6 oktober 2011 om 16:30 uur vermeld. Beleefd verzoek ik op deze hoorzitting om eerst de namen van de leden wrakingskamer bekend te maken en verzoek ik om uitstel van deze hoorzitting om eerst onderzoek te kunnen doen naar de leden van de wrakingskamer rechtbank Den Bosch in de onderhavige zaak.

1. Voorzitter...................................................................

2. Lid...............................................................................

3. Lid...............................................................................

4. Griffier........................................................................

Nadere toelichting wrakingsverzoek KIR Roll.

Het benoemen van normen en gevaren door Hop als grondslag voor wraking van een KIR.

1. Hop 6 oktober 2011: "Het maatschappelijk besef bij rechtbanken en hun (kinder)rechters is helemaal weggeslagen en het doel heiligt alle middelen bij kinderbeschermingsmaatregelen waarbij in Nederland met "verzonnen verhalen" kinderbeschermingsmaatregelen worden uitgesproken tegen kinderen en/of hun ouders."

2. Hop 6 oktober 2011: Het is maatschappelijk ONAANVAARDBAAR dat met "verzonnen verhalen" kinderbeschermingsmaatregelen tegen kinderen en/of hun ouders worden uitgelokt en/of uitgesproken door kinderrechters op verzoek van hun maatjes bij de jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming. De weerzinwekkende partijdigheid (ongelijke doorlooptijden en/of geheime dossierstukken en/of weigering neutrale waarheidsvinding en/of weigering toetsing verweerschriften van ouders door rechtbanken en hun kinderrechters stelselmatig in het VOORDEEL voor hun maatjes bij de jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming is maatschappelijk ONAANVAARDBAAR!

3. Hop 6 oktober 2011: "Verzonnen verhalen" om kinderbeschermingsmaatregelen uit te lokken dienen als FRAUDE te worden aangemerkt waarbij alle ontvangen geldbedragen n.a.v. dit soort FRAUDE als HELING dient te worden aangemerkt.

4. Hop 6 oktober 2011: Alle bedragen die jeugdzorg en/of onderaannemers in de jeugdzorg ontvangen n.a.v. FRAUDE bij kinderbeschermingsmaatregelen na "verzonnen verhalen" dient als HELING te worden aangemerkt en dient te worden terugbetaald/teruggehaald.

5. Hop 6 oktober 2011: Alle bedragen die betrokken rechtbanken vervolgens ontvangen n.a.v. FRAUDE bij kinderbeschermingsmaatregelen na "verzonnen verhalen" dient ook als HELING te worden aangemerkt. Het incasseren van griffierecht door rechtbanken n.a.v. FRAUDE bij kinderbeschermingsmaatregelen na "verzonnen verhalen" bijvoorbeeld na voorlopige schorsing van ouders in het gezag na "verzonnen verhalen" dient derhalve ook als HELING te worden aangemerkt.

6. Hop 6 oktober 2011 met als grondslag informatie INFORMANT Prof. Swaan. Met als grondslag het NRC artikel kinderdieven van Prof. Swaan en zijn omschrijving van misdaad van de Staat tegen ouders dienen kinderbeschermingsmaatregelen tegen ouders na "verzonnen verhalen" als een MISDAAD gepleegd tegen ouders te worden aangemerkt.

7. Informant oud president rechtbank Maastricht: Rechtbanken moeten zich gaan verantwoorden voor de manier waarop zij zaken toewijzen aan rechters. Een code moet de huidige toewijzingsvrijheid inperken. Dat vertelde Peter Lampe, scheidend president van de rechtbank van Maastricht, op 3 mei 2005 in de Volkskrant. ‘Als er een serieuze vraag ligt over welke rechter een zaak gaat doen, dan moet je dat als rechtbank kunnen uitleggen.’ De huidige toewijzingsvrijheid kan leiden tot misbruik, waarschuwt Lampe. Wie de zaken verdeelt, kan de uitkomst van een rechtsgeding beďnvloeden, zegt hij. ‘ De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten schaart zich achter het pleidooi van Lampe. Voorzitter Annelies Röttgering: ‘Het is goed dat toewijzing op een transparante wijze plaatsvindt. Het is algemeen bekend dat het Openbaar Ministerie probeert zaken voor te leggen aan een gunstige rechter. Daarmee hebben ze een voorsprong op advocaten. Dat moet afgelopen zijn.’ De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVVR), de belangenvereniging van rechters en officieren van justitie, vindt de invoering van een toewijzingscode ‘onontkoombaar’. Voorzitter Wil Tonkens-Gerkema: ‘In de voormalige Oostbloklanden zijn ze stomverbaasd dat Nederland geen enkel systeem heeft voor toewijzing.’ Een commissie van NVVR-leden en drie rechtbankpresidenten (niet Lampe) begint binnenkort met een onderzoek naar onpartijdige rechtspraak. Behalve regels voor nevenfuncties zullen zij ook de wenselijkheid onderzoeken van een toewijzingscode.

 

8. VOORVRAAG Gerechtshof Den Bosch. Het Gerechtshof Den Bosch is van mening (anders dan de rechtbank Den Bosch waar "Moeder van M1 en M2"/Hop sowieso vanaf december 2010 in alle zaken KANSLOOS zijn tegen SBJNB en RVDK) dat alle zaken mn.b.t. M1 en M2 NIET LOS VAN ELKAAR KUNNEN WORDEN GEZIEN en doet op 18 oktober 2011 n.a.v. de ingestelde hoger beroepen tegen OTS en UHP van M1 en M2 eerst uitspraak op de VOORVRAAG of Hop als belanghebbende kan worden aangemerkt na zijn erkenning van M1 en M2 als partner van moeder en perspectief nieuwe gezinssituatie "Moeder van M1 en M2"/M1/M2/Hop.

 

De vernietiging van het gezin "Moeder van M1 en M2" door Rechtbank Den Bosch, SBJNB en RvdK.

1. M2 wordt uithuis geplaatst na het "verzonnen verhaal" dat moeder geen hulpverlening voor M2 accepteert binnen twee weken na eerste kennismakingsgesprek met hulpverlening thuis die moeder met opvoeding M2 zou gaan ondersteunen. M2 is wat levendiger met ADHD diagnose Ligthart. Er wordt nimmer toegewerkt naar terugkeer van M2 naar huis. Van onderzoek van M2 gedurende de UHP van juli 2010 tot mei 2011 komt niets terecht en M2 wordt alleen maar heen en weer geslingerd van de ene naar de andere instelling.

2.1 Dan komt ROLL in beeld met snelle doorlooptijd voor verzoek SBJNB Op 3 december 2010 heeft een telefoongesprek met een "verzonnen verhaal" plaatsgevonden tussen SBJNB en KIR Roll waarbij Roll mondeling toestemming geeft M1 uithuis te halen en om half twee in de nacht op 4 december 2010 wordt M1 door 7 man politie/jeugdzorg uit haar slaap gerukt en afgevoerd naar de jeugdzorg. De beschikking voor deze jeugdzorgoperatie wordt op 6 december 2010 met terugwerkende kracht naar 3 december 2010 schriftelijk in elkaar gezet niet in het openbaar uitgesproken en vervolgens wordt op 7 december 2010 een verzoek van SBJNB door de rechtbank Den Bosch ontvangen met "verzonnen verhalen" om het weghalen van M1 met toestemming van Roll weg te halen. ROLL IS BELANGHEBBENDE BIJ GOEDPRATEN/AFDEKKEN WEGHALEN M1. Nimmer worden vanaf 3 december 2010 tot 6 oktober 2011 de "verzonnen verhalen" mbt de crisisuithuisplaatsing M1 met neutrale waarheidsvinding getoetst. - Moeder zou haar kind M1 in het gezicht en de rug hebben getrapt. Geen blauw plekje te bekennen na medische controle M1 gelijk na UHP. - Moeder zou haar kind geen eten en drinken geven. Er werd een kerngezond kind aangetroffen waarvoor moeder steeds oppas had geregeld tijdens haar afspraken met jeugdzorg en cursussen voor het vinden van werk. -Moeder zou zelfmoord willen plegen. Moeder voert fel weerwerk tegen het weghalen van haar kinderen met als grondslag verzonnen verhalen.

2.2 Dan komt ROLL WEER in beeld met snelle doorlooptijd voor verzoek SBJNB Uit het niets is de VERWEKKER M1 ZONDER FAMILYLIFE in de procedures opgedoken terwijl hij helemaal geen belanghebbende was als VERWEKKER zonder familylife en vanaf december 2010 wordt gelijk alleen maar toegewerkt naar het wonen van M1 Hop bij haar VERWEKKER ZONDER FAMILYLIFE en NIET naar terugkeer naar huis van M1 naar moeder. Moeder heeft haar kind M1 vanaf december 2010 tot 6 oktober 2011 slechts een maal een paar minuten gezien waarbij deze VERWEKKER moeder heeft aangevallen en vervolgens geeft ROLL een beschikking dat moeder haar kind M1 tot einde OTS helemaal niet meer te zien krijgt. Gemaakte afspraak met SBJNB was dat de VERWEKKER ver uit de buurt zou blijven bij de ontmoeting M1 met moeder maar deze afspraak werd niet nagekomen en vervangen door een valkuil om MOEDER TE NAAIEN en omgang te stoppen met als enig oogmerk het vervreemden van M1 van haar moeder.

2.3 Dan komt ROLL WEER in beeld met snelle doorlooptijd voor verzoek SBJNB/RvdK om Hop te schorsen in het gezag over M2 Hop doet aangifte briefadres voor M2 bij gemeente Ermelo. Gemeente Ermelo maakt fout in GBA en klikt foutief woonadres aan in GBA. Jeugdzorg en RvdK springen gelijk bovenop deze fout en met een verzonnen verhaal omtrent woonadres wordt een spoedverzoek schorsing Hop ingediend en ook toegekend door Roll terwijl vaststaat dat er sprake is van een verzonnen verhaal. Roll stelt in haar uitspraak dat het helemaal niet nodig is naar het ingediende verweerschrift van de vader te kijken als HOOGTEPUNT van partijdigheid Roll voor RvdK en SBJNB.

De moeder was al eerder geschorst in gezag over M2 na "verzonnen verhaal" over tegenwerking onderzoek M2 door Tender terwijl moeder medio mei 2011 te horen kreeg dat M2 MISSCHIEN naar Tender kon gaan. Moeder en Hop tekende gelijk zorgovereenkomst met Tender. Ook hier een overduidelijk voorbeeld hou ouders door de rechtbank Den Bosch stelselmatig met "verzonnen verhalen" worden genaaid terwijl M2 vanaf juli 2010 tot en met mei 2011 van de ene naar de andere instelling werd geslingerd door SBJNB en het onderzoek van Lighthart "ADHD" al lang bekend was.

2.3 Dan BLIJFT ROLL WEER beeld met LANGZAME DOORLOOPTIJDEN voor alle verzoeken van "Moeder van M1 en M2" en Hop vrijwel gelijktijdig ingediend met het SBJNB verzoek onder 2.2 Twee keer worden de zittingsdata uitgesteld op verzoek van wederpartij en er wordt door Roll en haar mede kinderrechters alleen maar (toe)gewerkt naar de VERNIETIGING VAN HET GEZIN "Moeder van M1 en M2" door M1 en M2 van hun moeder te vervreemden en een nieuwe gezinssituatie moeder met haar kinderen te frustreren op verzoek SBJNB/RvdK.

WEERZINWEKKENDE PARTIJDIGHEID RECHTSPRAAK DEN BOSCH.

Vanaf december 2010-6 oktober 2011 heeft moeder M1 1x een paar minuten gezien.

Vanaf december 2010-6 oktober 2011 heeft moeder Max 2x gezien bij Tender.

Met "verzonnen verhalen" zijn "Moeder van M1 en M2"/Hop voorlopig in gezag over M2 geschorst zodat Tender ongestoord met M2 als ADHD/RITALIN PROEFKONIJN te keer kan zijn op verzoek van SBJNB en RvdK. Griffiegelden voor procedures na schorsing gezag na verzonnen verhalen dienen als HELING te worden aangemerkt.

De rechtbank Den Bosch, KIR ROLL, SBJNB en RVDK zijn alleen maar uit geweest op de vernietiging van het gezin "Moeder van M1 en M2" en hebben daar alle procedures met ongelijke doorlooptijd op afgestemd. "Moeder van M1 en M2"/Hop zijn kansloos tegen SBJNB/RVDK bij ROLL en de rechtbank Den Bosch.

De rechtbank Den Bosch, KIR ROLL, SBJNB hebben zich mateloos geërgerd aan de erkenning van M2 en M1 door Hop en met represailles tegen "Moeder van M1 en M2"/Hop wordt uit alle macht geprobeerd dit ongedaan te maken omdat er sprake is van FRAUDE bij kinderbeschermingsmaatregelen na "verzonnen verhalen". Ontvangen gelden als HELING dienen te worden aangemerkt. Er is dus ook een groot financieel belang bij represailles tegen "Moeder van M1 en M2"/Hop!

Gelet op het bovenstaande wordt moeder ERNSTIG MISHANDELD door KIR Roll! Het is maatschappelijk ook onaanvaardbaar dat ouders worden mishandeld door rechtbanken, RVDK, SBJNB door met "verzonnen verhalen" kinderbeschermingsmaatregelen uit te lokken.

Gelet op het bovenstaande, en de ongelijke doorlooptijden, is ROLL ernstig partijdig voor alle tegenpartijen van "Moeder van M1 en M2"/Hop.

Rechtbanken moeten zich gaan verantwoorden voor de manier waarop zij zaken toewijzen aan rechters. Een code moet de huidige toewijzingsvrijheid inperken. Dat vertelde Peter Lampe, scheidend president van de rechtbank van Maastricht, op 3 mei 2005 in de Volkskrant. ‘Als er een serieuze vraag ligt over welke rechter een zaak gaat doen, dan moet je dat als rechtbank kunnen uitleggen.’ De huidige toewijzingsvrijheid kan leiden tot misbruik, waarschuwt Lampe. Wie de zaken verdeelt, kan de uitkomst van een rechtsgeding beďnvloeden, zegt hij. ‘

ER IS SPRAKE VAN MISBRUIK

Het is walgelijk wat er in de onderhavige zaken is gebeurd en nog steeds gebeurd met als grondslag "verzonnen verhalen" om kinderbeschermingsmaatregelen uit te lokken hetgeen als FRAUDE dient te worden aangemerkt ontvangen gelden als heling dient te worden aangemerkt. Ontvangen bedragen dienen te worden teruggehaald/terugbetaald. Rechters dienen vervangen te worden door onpartijdige rechters van een andere rechtbank.

Verzocht wordt de wraking ONTVANKELIJK EN GEGROND te verklaren met benoeming van een andere rechtbank dan Den Bosch want de weerzinwekkende partijdigheid van de rechtbank Den Bosch druipt van alle zaken af. Heeft geleid tot de VERNIETIGING van het gezin "Moeder van M1 en M2" en de zeer ernstige mishandeling van moeder door rechtbank Den Bosch, SBJNB, RVDK, VERWEKKER M1 terwijl tijdens langdurige politiecontroles meermalig per week bij moeder ook meermalig omstreeks 23:00 - 24:00 uur nimmer zorgwekkend werd aangetroffen bij "Moeder van M1 en M2" thuis. In Nederland is informatie van de POLITIE ALS INFORMANT altijd ondergeschikt aan "verzonnen verhalen" om kinderbeschermingsmaatregelen uit te lokken als voorbeeld van GEDRAAI MET NORMEN DOOR RECHTBANKEN, SBJNB en de RvdK.

 

Dhr. Jan Hop                                                                            Mw. T. "Moeder van M1 en M2".

 

Bijlagen: 2 rekeningen

 

 

COMPLOT tegen Hop, succesvolle tegenwerking en represaillemaatregelen jeugdzorg Noord-Brabant, RvdK en de rechtbanken Den Bosch tegen Hop


574 Kinderrechter rechtbank Den Bosch in de zaak Hop pleegt zelfmoord en springt voor de trein op Centraal station Utrecht
581 Mensenrechten zijn afspraken op papier waar rechters, jeugdzorg en RvdK geen enkel belang bij hebben
776 Na ondertekening van een zorgovereenkomst met Stichting Tender doet Hop aangifte briefadres M2 bij gemeente Ermelo
777 RvdK neemt klagers niet serieus, beslissing directeur in klachtzaak Hop 2 klachten ongegrond en 22 klachten niet-ontvankelijk
434 Wraking kinderrechter Roll rechtbank Den Bosch een kindererchter zo partijdig als de pest voor jeugdzorg/RvdK
778 Kinderrechter Roll rechtbank Den Bosch: "Naar verweer vader hoef ik niet te kijken als de RvdK Hop wil schorsen in het gezag"
429 Rekeningen Hop verstuurd naar kindererchter Roll en rechtbank Den Bosch voor schorsing gezag na verzonnen verhalen nav geknoei in GBA

 

 

 

COMPLOT tegen Hop, represaillemaatregelen jeugdzorg Noord-Brabant, RvdK en rechtbanken Den Bosch tegen Hop

bjz17151696 Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant , Gabriel Metsulaan 1F, 5613 LC Eindhoven
bjz17151696 Advies & Meldpunt Kindermishandeling West- en Midden-Brabant, Fellenoordstraat 52, 4811 TJ Breda
bjz17151696 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Oost-Brabant De Callenburgh 2, 5701 PA Helmond
UITNODIGING U kunt GRATIS meehelpen door uitnodigingen te verspreiden om te beginnen in uw eigen netwerk, in flatgebouwen
met veel brievenbussen, in wachtkamers, voor de ingang van scholen, kinderdagverblijven, rechtbanken of buro jeugdzorg enz.
PERS Persberichten en aandachtsvestigingen! Wilt u meehelpen om aan deze informatie zoveel mogelijk bekendheid te geven?
123 Hop deelt folders uit voor de ingang van de rechtbanken in Den Bosch
547 COMPLOT tegen Hop, de betekenis van het woord COMPLOT
075 COMPLOT tegen Hop, represaillemaatregelen jeugdzorg Noord-Brabant, RvdK en rechtbanken Den Bosch tegen Hop
012 COMPLOT tegen Hop, rechtbank Den Bosch eist juridische stappen tegen Hop na publicaties op internet
134 Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent en steeds adequaat toepast in communicatie met "jeugdzorg"
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant
720 Trucje 1 van Poes "de Rat" *, weigering ontvangstbevestiging bij inleveren van procedures/stukken door ouder op kantoor jeugdzorg
720 Trucje 2 van Poes "de Rat" *, weigering inleveren van procedures/stukken door ouder op kantoor jeugdzorg
055 bjz17151696 Klacht gegrond tegen SBJNB verklaard door Provinciale Klachtencommissie wegens intimidatie van tienermoeder
055 bjz17151696 Contactjournaal: Eerste bonafide uitspraak door College Advies Justitiële Kinderbescherming?
056 bjz17151696 Contactjournaal: Tweede bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
060 bjz17151696 Contactjournaal: Zesde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
198 13 klachten gegrond tegen SBJNB in eerste klachtronde bij de interne klachtencommissie met Hop als gemachtigde van klagers
674 19 klachten gegrond tegen SBJNB in twee klachtrondes bij interne en prov. klachtencommissie met Hop als gemachtigde van klagers
670 Opnieuw veel klachten gegrond tegen SBJNB in drie klachtrondes met Hop als gemachtigde van klagers
137 COMPLOT tegen Hop SBJNB tegen Hop bewijst werk jeugdzorg in Noord-Brabant is gebaseerd op verzonnen verhalen
680 COMPLOT tegen Hop Inzicht in de geheime VEDIVO onderonsjes over deskundige en lastige tegenstander Hop
052 COMPLOT tegen Hop Directeur SBJNB eist van Hop censuur op het indienen van klachten
051 COMPLOT tegen Hop Hop ten onrechte geweigerd als belangenbehartiger na VEDIVO COMPLOT tegen Hop
650 Vader Ad Smits: SBJNB presenteerde beleid aan de rechter terwijl SBJNB met mij nog moest kennismaken
505 Onderaannemers in de jeugdzorg
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant
* Poes "de Rat" is een gefingeerde naam!

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Disclaimer 2013 en vrijwaring. Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2013 disclaimer" van toepassing. Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. J. Hop streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. J. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan J. Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. J. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.