Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Netwerk Ermelo
Actueel Activiteiten Hop ter verbetering van de rechtspraak voor burgers

 

 

Pleitnotitie 17 juli 2012 om 13.30 uur

Voorzitter/rechter J. van Hulst Lid/rechter A.H Canté Lid/belastingambtenaar. E.R Bruinink Lid/notaris J van der Weele Lid/notaris J.T.J Heijstek

 

Kamer van Toezicht voor notarissen en kandidaat-notarissen te Zwolle

Luttenbergstraat 5,

8012 EE Zwolle.

 

Klacht tegen kandidaat-notaris mw. mr. E. (Etty) H. te Dronten
Klacht tegen notaris mw. mr. M.R. (Marja) de W. de L. te Dronten

 

Geachte secretaris Geachte leden van de kamer van toezicht

 

Beklaagde(n) notarissen de W. de L. en H. te noemen de belangenbehartiger(s) voor A.J R.

 

De kamer heeft een samenwerkingsverband met het notaris kantoor de W. de L., van Dijk de Jongh, en de belastingdienst Dat klinkt alsof weer eens de ene hand de andere gaat wassen.

 

Het samenwerkingsverband tussen het notariskantoor T van Dijk De Jongh en het notariskantoor de W. de L., is een feit (Bewijs 52)

Het traineren van de griffier en de voorzitter is enorm te noemen om Etty en Marja te beschermen

 

Het is voor een normale burger zonder (juridische) opleiding onbegonnen werk
Het is niet eerlijk om het op te moeten nemen tegen 3 juristen van het notariskantoor de W. de L., van Dijk de Jongh waarbij er ook nog één lid is van de kamer

 

Het is voor een normale burger onbegonnen werk om een notaris aan te klagen en het op te moeten nemen tegen 6 leden/juristen van de kamer van toezicht VOOR notarissen en kandidaat-notarissen

 

Het is voor een simpel vrachtwagenchauffeurtje zeer moeilijk om het op te moeten nemen tegen 10 juristen van het (twee) notariskantoor(en) en de kamer, Dat is ongekend groot aantal 1 tegen 10

 

Om een notaris aansprakelijk te stellen moet een burger een rechtszaak opstarten civiel waarbij een advocaat nodig is zo wordt de beroepsgroep beschermd door hun advocaten maatjes en de rechtelijke macht Klager heeft bij 10 advocaten geďnformeerd met het verzoek om de notaris aansprakelijk te stellen u raad het al kansloos

 

Nu is er een zeer kleine kans om een rechtszaak zelf te beginnen bij de sector kanton waarbij je een deurwaarder nodig heb om de notaris te dagvaarden u raad het al kansloos

 

1.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag onafhankelijkheid Belastingambtenaar/Lid Bruinink

13 augustus 2008 belastingdienst Apeldoorn erven G Weber terug gave inkomsten belasting 13 augustus 2008 Belanghebbende om het geld te innen

 

2.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag onafhankelijkheid Belastingambtenaar/Lid Bruinink

18 november 2008 aanslag recht van successie precies 9 maanden later van het overlijden van Henny wat ook beschreven stond in het testament dat de zaak afgehandeld moest worden om de aanslag op te leggen er was op die datum geen grondslag voor de aanslag

09 December 2008 bezwaar gemaakt tegen de aanslag van de belastingdienst recht van successie
?? ?? 2010 beroepschrift ingesteld bij de rechtbank Arnhem tot op heden door de rechtbank niet op beslist
Rechtbank Arnhem heeft het beroepschrift doorgezonden aan de belastingdienst
09 november 2010 Dan doet de belastingdienst een uitspraak inplaats van de rechtbank Arnhem . Klager begrijpt nu achteraf waarom er zo gewerkt werd om klager bij de rechtbank weg te houden omdat er geen akkoord op de datum van de aanslag was over de onrechtmatige akte van verdeling er was geen grondslag van de aanslag van 18 november 2008, Belasting betalen wat er nog niet was (2 juli 2009) dat is oplichting en diefstal om achteraf toe te kunnen werken naar de conclusie om weber een akte door zijn strot te duwen

 

3.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag onafhankelijkheid Belastingambtenaar/Lid Bruinink tevens aanklager, belanghebbende en rechtsprekende

-24 februari 2012 klager verzoek aan de belastingdienst een afschrift compleet dossier

-10 april 2012 De verstrekkende stukken hebben enkel betrekkingen op uw verkrijgingen ?? Welke verkrijgingen ??

 

4.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag wat heeft klager dan gekregen ?? waar blijkt dat uit??
belastingdienst heeft er zoveel mogelijk belang om geld van klager afhandig te maken

De belastingdienst neemt belangenbehartiger(s) in beschermen want zij hebben goed werk verricht voor de belastingdienst (Burger moet belasting betalen over iets wat je niet krijg)

12 april 2012 bezwaarschrift : Belastingdienst weigert een afschrift compleet dossier , ter onderbouwing van de aanslagen wat ter grondslag ligt voor de aanslag (18 november 2008 en april 2008) 2 juli 2009 onder dwang getekende akte

 

5.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag onafhankelijkheid Belastingambtenaar/Lid Bruinink tevens aanklager, belanghebbende en rechtsprekende

-27 mei 2012 klager dient een verzoek in bij de ambtenaar belastingdienst om zich te verschonen

- 29 mei 2012 vanaf vandaag op vakantie ik kan de afhandeling dus niet zelf doen

De notariswet is in strijd met de grondwet 6 EVRM neergelegde beginsel van de beoordeling door ‘een onafhankelijk en onpartijdig kamer’

 

citaat uitspraak wraking: Het gaat in dit verband niet om de vraag of de rechter daadwerkelijk vooringenomen is in deze zaak, maar om de vaststelling dat de genoemde omstandigheden bij verzoekster de schijn (kunnen) wekken dat de rechter niet onpartijdig is. Ook de schijn van partijdigheid van de rechter dient te worden vermeden. Om die reden zal het verzoek toegewezen worden.

 

 

6.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag onafhankelijkheid belastingambtenaar
- 5 juni 2012 van de Heer Bruinink heb ik vernomen dat hij u niet kent en dat hij nooit een zaak van u in hoedanigheid dan ook heeft behandeld
Het is weerzinwekkend om te moeten horen dat hij de zaak niet kent hij werkt bij dezelfde organisatie sterker nog bij hetzelfde belastingkantoor het innen van successie rechten (belastingen)
De notariswet is in strijd met de grondwet 6 EVRM neergelegde beginsel van de beoordeling door ‘een onafhankelijke en onpartijdig kamer’

 

citaat uitspraak wraking: Het gaat in dit verband niet om de vraag of de rechter daadwerkelijk vooringenomen is in deze zaak, maar om de vaststelling dat de genoemde omstandigheden bij verzoekster de schijn (kunnen) wekken dat de rechter niet onpartijdig is. Ook de schijn van partijdigheid van de rechter dient te worden vermeden. Om die reden zal het verzoek toegewezen worden.

 

7.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag onafhankelijkheid Belastingambtenaar Daarnaast is het niet mogelijk dat de belastingdienst zich geheel terug trekt omdat de Wet op het notarisambt voorschrift dat een vertegenwoordiger van die dienst deel uitmaakt van de kamer die bevoegd is om over uw klacht te beslissen

-De Wet op de notarisambt is in strijd met de grondwet 6 EVRM neergelegde beginsel van de beoordeling door ‘een onafhankelijk en onpartijdig gerecht/kamer’

 

citaat uitspraak wraking: Het gaat in dit verband niet om de vraag of de rechter daadwerkelijk vooringenomen is in deze zaak, maar om de vaststelling dat de genoemde omstandigheden bij verzoekster de schijn (kunnen) wekken dat de rechter niet onpartijdig is. Ook de schijn van partijdigheid van de rechter dient te worden vermeden. Om die reden zal het verzoek toegewezen worden.

 

8.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag belastingdienst

-6 juni 2012 heeft klager bezwaar gemaakt bij de belastingdienst tegen het besluit van Bruinink voor het door sturen van het verzoek van klager aan de kamer

- klager heeft bezwaar gemaakt bij de belastingdienst tegen de nevenfunctie van Bruinink als Lid bij de kamer

 

9.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag onafhankelijkheid Belastingambtenaar omdat klager de eerste burger in Nederland is die geen bezwaar meer kan maken tegen aanslagen

Deze zaak werd wel door een rechter uitgesproken ter voordelen van de belastingdienst AWB 12/683

 

10.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag onafhankelijkheid Belastingambtenaar/Lid Bruinink die een samenwerkingsverband heeft met T van Dijk Hebben en deze twee wel eens uitspraken of zaken met elkaar gedaan

 

11.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag onafhankelijkheid Belastingambtenaar/Lid Bruinink hebben deze twee een samenwerkingsverband met de W. de L. Hebben en deze twee wel eens uitspraken of zaken met elkaar gedaan

 

12.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag onafhankelijkheid Belastingambtenaar/Lid Bruinink die een samenwerkingsverband heeft met J.T.J Heijstek Hebben en deze twee wel eens uitspraken of zaken met elkaar gedaan

 

13.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag onafhankelijkheid Belastingambtenaar/Lid Bruinink die een samenwerkingsverband heeft met J van der Weele Hebben en deze twee wel eens uitspraken of zaken met elkaar gedaan

 

14.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag onafhankelijkheid J van Hulst samenwerkingsverband heeft met T van Dijk Hebben deze twee wel eens uitspraken of zaken gedaan


15.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag onafhankelijkheid mr. J. van der Weele (notaris te Lelystad);
auditeur KNB; Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Betekenis auditeur Een auditeur is een magistraat die bij sommige rechtscolleges belast is met het onderzoek van de zaak.
31 mei 2012 E-mail Het toezicht vindt onafhankelijk van de KNB plaats

 

16.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag onafhankelijkheid J.T.J Heijstek is dit Lid benoemd door T van Dijk

 

17.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag onafhankelijkheid J van der Weele is dit Lid benoemd door T van Dijk,

 

18.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag onafhankelijkheid kamer omdat afschriften van de Koninklijke besluiten worden geweigerd 17 juni 2012 Deze worden geweigerd kamer is partijdig

 

19.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag onafhankelijkheid kamer omdat afschrift ontslag besluit T van Dijk wordt geweigerd 23 mei 2012 Kamer neemt T van Dijk en andere leden in bescherming Kamer is partijdig

 

20.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag onafhankelijkheid kamer Voor de behandeling van uw klacht is het van belang om van u te vernemen welke gedraging(en) u de W. de L. en welke gedragingen H. verwijt 16 januari 2012 Kamer is Partijdig

 

21.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag onafhankelijkheid kamer Wilt u daarnaast verduidelijken wat u bedoelt met verzoeken welke u heeft opgenomen en welke genummerd van 1 tot en met 40 en waar u op doelt in uw voorbeelden 1 tot en met 23 beschreven in klacht 1
16 januari 2012 Kamer neemt belangenbehartiger(s) in bescherming kamer is partijdig

 

22.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag onafhankelijkheid kamer

-Wat verwijt u notaris de W. de L.

-Wat verwijt u kandidaat notaris H.

-U zegt dat u bepaalde informatie niet heeft ontvangen, Welke informatie bedoelt u daarmee 30 januari 2012 klager heeft dat meerdere malen uit moeten leggen zoals beschreven staat in klacht 1 en beschreven in de verzoeken 1 t/m 42 klager moet steeds in herhalingen vallen, zijn nu zo dom of gedragen ze zich zo dom laat me raden het is het laatste om burgertjes te treiteren en de notaris te beschermen Kamer is Partijdig

 

23.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag onafhankelijkheid kamer omdat de afschriften verzoeken 1 t/m 42 worden geweigerd tevens de afschriften compleet dossier 1 t/m 23 dossier

31 januari 2012 Kamer is partijdig voor de belangenbehartiger(s)

24.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag onafhankelijkheid kamer De kamer van Toezicht valt namelijk niet onder de bevoegdheid van het bestuur van de rechtbank Zwolle-Lelystad uw klachtbrief stuur ik om die reden voor verdere behandeling door naar J van der Hulst 8 maart 2012 Conform het daarvoor geldende beleid van de rechtbank Zwolle-Lelystad waar de kamer van toezicht onderdeel vanuit de rechtspraak en zijn gekoppeld aan de rechtbanken

25.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag onafhankelijkheid J van Hulst bevoegd is om klachten af te handelen over de werkwijze kamer. 12 maart 2012 Geen eerlijk rechtsproces omdat er geen klacht regelement is over de werkwijze van de kamer van toezicht

 

26.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag onafhankelijkheid kamer : De advocaat is 3 maanden uitstel verleend inplaats van het termijn van de 3 weken (doorlooptijden) 12 maart 2012 De kamer is niet onafhankelijk maar partijdig

 

27.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag onafhankelijkheid J van Hulst Wel is voor een eerlijke procedure van belang dat datgene waarover u klaagt zo duidelijk mogelijk met bewijsstukken onderbouwd 12 maart 2012 Waarom vraagt de voorzitter het niet aan de belangenbehartiger(s) (Maken namelijk gebruik van dezelfde kopieermachine)

28.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag onafhankelijkheid J van Huls Indien u van mening bent dat u thans onvoldoende bent geďnformeerd geef ik u in overweging u te wenden tot een rechtskundige adviseur/ADVOCAAT 12 maart 2012 Dat begrijp klager meteen om klager monddood te maken deze voorzitter dubieuze staat van bijbanen

 

29.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag onafhankelijkheid kamer omdat afschriften besluiten benoeming notarissen en kandidaat notarissen worden geweigerd 12 mei 2012 om zo elkaar te beschermen om de belangenverstrengelingen niet zichtbaar te maken wie elkaar benoemt heeft De kamer is partijdig

 

30.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag onafhankelijkheid Verzoek beeld en geluidsopname 13 mei 2012 klager krijgt geen eerlijk rechtsproces kamer is partijdig

 

31.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag onafhankelijkheid Griffier Genee de nevenfuncties worden geweigerd

13 mei 2012 Bij andere kamers worden deze gegevens nevenfunctie wel verstrekt klager krijgt geen eerlijk rechtsproces kamer is partijdig

 

32.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag onafhankelijkheid Griffier Genee weigert het adres of doorzenden naar het juiste adres ringvoorzitter 22 mei 2012 Griffier van de kamer neemt de belangenbehartiger(s) in bescherming de kamer is partijdig om het adres te weigeren van de ringvoorzitter zodat klager zijn 100 euro terug kan vragen van het niet verstrekken afschriften compleet dossier geen eerlijk rechtsproces kamer is partijdig

 

33.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag onafhankelijkheid kamer afschrift klachtregelement over de werkwijze kamer van toezicht te Zwolle-Lelystad 22 mei 2012 Deze gegevens worden geweigerd Klager krijgt geen eerlijk rechtsproces geen eerlijk rechtsproces kamer is partijdig

 

34. Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag onafhankelijkheid kamer de leden zijn benoemt op grond van de daarvoor in de Wet op het notarisambt opgenomen bepalingen. Uitgangspunt is dat rechtszoekende daarop dienen te vertrouwen, (Weerzinwekkend !!) Voor het verstrekken van afschriften van benoemingsbesluiten ontbreekt in casu elk belang. Uw verzoek dienaangaande wordt dan ook afgewezen 23 mei 2012 klager is niet verplicht een reden op te geven waarom klager deze besluiten opvraagt, klager krijgt geen eerlijk rechtsproces kamer is partijdig

 

35.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag onafhankelijkheid kamer: De kamer houdt geen register van neven trekkingen van het Lid afkomstig van de belastingdienst 23 mei 2012 Bij andere kamers worden deze gegevens nevenfunctie wel verstrekt

 

36.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag onafhankelijkheid kamer: Overigens bericht ik u dat T van Dijk geen Deel meer uitmaakt van de kamer van toezicht 23 mei 2012 Het ontslag besluit T van Dijk wordt geweigerd dus klager gaat er vanuit dat hij nog Lid is van de kamer deze is partijdig

 

37.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag onafhankelijkheid kamer verzoek afschriften koninklijk besluiten 17 juni 2012 Deze worden geweigerd.

 

38.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag onafhankelijkheid kamer verzoek afschriften jaarverslagen 2010 en 2012

17 juni 2012 Deze worden geweigerd, Bij andere kamer worden jaarverslagen wel verstrekt

 

39.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag onafhankelijkheid kamer , Kamer weigert getuige A.J R. onder ede te horen 3 juli 2012 kamer neem belangenbehartiger(s) in bescherming om dit te weigeren Kamer is Partijdig voor belangenbehartiger(s)

 

40.Klager verzoekt de kamer eerst de VOORVRAAG te beantwoorden over de voorvraag klager verzoek de klachtzaak in een andere regio te laten behandelen, Zie uitspraak CRUIJFF/AJAX

 

zelf in quarantaine

 

VERZOEK LEDEN KAMER VAN TOEZICHR VOOR NOTARISSEN EN KANDIDAAT-NOTARISSEN TE ZWOLLE OM ZICH TE VERSCHONEN. in de onderhavige zaak. Als onderbouwing van dit verzoek wijs ik naar de gronden 1 t/m 40 :

 

In de procedure Weber tegen de W. de L., van Dijk de Jongh te Dronten inhoudsindicatie belangenverstrengeling objectieve partijdigheid kamer van toezicht, notariskantoor de W. de L. /van Dijk de Jongh en de belastingdienst met als grondslag burgerlijk wetboek en Grondwet 6EVRM

 

VOORVRAAG VERZOEK LEDEN KAMER OM ZICH TE VERSCHONEN.

Inzake het verzoek Weber tegen de W. de L., van Dijk de Jongh verzoek ik de leden van de kamer te Zwolle-Lelystad om zich te verschonen in de onderhavige zaak. Als onderbouwing van dit verzoek wijs ik op de gronden met als onderbouwing de uitspraken:

 

Uitspraak LJN: BW9016,President Rechtbank 's-Hertogenbosch , 248243 EX RK 12-107

Print uitspraak

 

Wrakingsverzoek toegewezen vanwege schijn van partijdigheid.

Inhoudsindicatie:

Wrakingsverzoek toegewezen vanwege schijn van partijdigheid.

 

Het gaat in dit verband niet om de vraag of de rechter daadwerkelijk vooringenomen is in deze zaak, maar om de vaststelling dat de genoemde omstandigheden bij verzoekster de schijn (kunnen) wekken dat de rechter niet onpartijdig is. Ook de schijn van partijdigheid van de rechter dient te worden vermeden. Om die reden zal het verzoek toegewezen worden

 

Uitspraak vonnis RECHTBANK AMSTERDAM NEVENZITTINGSPLAATS HAARLEM Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 505055 / KG ZA 11-1878 Vonnis in kort geding van 12 december 2011 HENDRIK JOHANNES CRUIJFF wonende te Barcelona tegen Ajax 1.2. In verband met het feit dat de rechtbank Amsterdam sinds begin 2011 bij het ontwerpen van de nieuwe organisatiestructuur in het kader van de herziening gerechtelijke kaart begeleid wordt door een organisatiebureau, waarvan een van de gedaagden deel uitmaakt, is niet wenselijk geacht dat een vast aan de rechtbank Amsterdam verbonden voorzieningenrechter in deze zaak zal optreden en de zitting in de Amsterdamse rechtbank zou worden gehouden. Ingevolge het bepaalde in artikel 6, tweede lid, van het Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen treedt de rechtbank Haarlem, op verzoek van de rechtbank Amsterdam, op als nevenzittingsplaats van de rechtbank Amsterdam. De raadslieden zijn hierover bij brief van 1 december 2011 van de rechtbank Amsterdam geďnformeerd.

 

Inzake het verzoek Weber tegen Wilde de Ligny, van Dijk de Jongh verzoek ik de leden van de kamer van toezicht te Zwolle om zich te verschonen en in quarantaine te plaatsen in de onderhavige zaak. Indien de kamer zich na beraad weigert te verschonen en in quarantaine te plaatsen dient het verzoek om zich te verschonen als een wraking van de wrakingskamer te worden aangemerkt. Het beslissen op een wrakingsverzoek van een voorzitter/rechter door voorzitter/rechters van dezelfde kamer/rechtbank dient als objectieve partijdigheid te worden aangemerkt. Bron: www.burojeugdzorg.nl/563.htm

 

003 Kernpunten 1 wraking.

Nadere toelichting Weber voor wraking kamer.
Belastingdienst appeldoorn

004 13 augustus 2008 belastingdienst Apeldoorn erven G Weber terug gave inkomsten belasting
005 18 november 2008 voorlopige aanslag recht van successie

006 09 December 2008 bezwaar gemaakt tegen de aanslag van de belastingdienst recht van successie
?? ?? 2010 beroepschrift ingesteld bij de rechtbank Arnhem tot op heden niet op beslist
Rechtbank Arnhem heeft het beroepschrift doorgezonden aan de belastingdienst

007 16 april 2009 definitieve aanslag
008 09 november 2010 Doet de belastingdienst een uitspraak inplaats de rechtbank Arnhem (het binnenskamers houden) omdat er geen de akte van verdeling was pas 2 juli 2009 , Belasting betalen wat er feitelijk niet is dat is oplichting en diefstal
009 12 februari 2012 volgens mij administratie heeft u recht op terug gaaf
010 24 februari 2012 verzoek weber aan de belastingdienst afschrift compleet dossier inzake Henny
011 10 april 2012 Krijgt weber een paar kopietje belastingdienst weigert afschrift compleet dossier zonder onderbouwing waarop weber belasting heeft moeten betalen

012 06 maart 2012 geen eerlijk rechtsproces 6 en 8 EVRM geen redelijk termijn behandeling
013 12 april 2012 heeft Weber bezwaar gemaakt wegens weigering afschrift compleet dossier en het niet onderbouwen van de aanslag het recht van successie , Weber heeft belasting betaalt maar weet niet waarover , diefstal en oplichting tot op heden niet op beslist
27 mei 2012 verzoek weber aan W.R bruinink zich te verschonen, aanklager, belanghebbende en rechtsprekende
29 mei 2012 reactie Bruinink wegens vakantie kan de afhandeling dus niet zelf voor mijn rekening nemen

5 juni 2012 reactie j van hulst van de heer Bruinink heb ik vernomen dat hij u niet kent
6 juni 2012 dient Weber een bezwaarschrift in wegens het doorzenden van het verzoek aan de kamer J van Hulst

17 juni 2012 reactie Weber J van hulst onderbouwd zijn bewering niet
20 juni 2012 reactie kamer belastingdienst deel uit maakt van de kamer zal bij de behandeling betrokken worden
002 (21-06-2012) LJN: BW9016,President Rechtbank ’s-Hertogenbosch Wrakingsverzoek toegewezen vanwege schijn van partijdigheid


Kernpunten wraking.2

Nadere toelichting Weber voor wraking kamer.
de W. de L. (H.), van Dijk de Jongh, J van hulst, A.H Canté, J van der Weele en J.T.J Heijstek

16 jan 2012 reactie secretaris Weber moet de gedragingen specificeren, Genee begrijp niet wat ik bedoelt met verzoek afschrift compleet dossier, weber moet per bijlage klacht onderbouwen

17 jan 2012 Weber verzoek aan de kamer eerst klacht 1 te gaan behandelen
30 januari 2012 Genee begrijp niet welke informatie ik wil ontvangen
31 januari Reactie Weber Ik heb dat uitgelegd in klacht begrijp een kind van 8 nog wel

8 maart 2012 president niet bevoegd om te oordelen, De kamer valt niet onder de bevoegdheid van het bestuur van de rechtbank
12 maart 2012 J van Hulst Wel is voor een eerlijke procedure van belang dat datgene waarover u klaagt zo duidelijk mogelijk met bewijsstukken onderbouwd , J van Hulst geeft het advies aan weber om een advocaat in de arm te nemen , advocaat van belangenbehartiger Anneke krijgt drie maanden de tijd om te reageren inplaats van de drie weken
12 mei 2012 verzoek afschrift benoemingsbesluiten

13 mei 2012 verzoek adres ringvoorzitter

13 mei 2012 verzoek beeld en geluidsopname

22 mei 2012 verzoek afschrift nevenfunctie secretaris Genee

23 mei 2012 reactie kamer weigering adres ringvoorzitter , weigering beeld en geluidopname, weigering benoemingsbesluiten notarissen, weigering nevenfunctie lid/belastingambtenaar, weigering ontslagbesluiten T van Dijk

17 juni 2012 verzoek afschrift Koninklijke besluiten
17 juni 2012 verzoek afschrift jaarverslagen 2010 2011

 

Kernpunten wraking.3

Nadere toelichting Weber voor wraking kamer.

mr. J. van der Weele (notaris te Lelystad);
auditeur KNB; Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

betekenis auditeur Een auditeur is een magistraat die bij sommige rechtscolleges belast is met het onderzoek van de zaak.
31 mei 2012 E-mail van KNB Het toezicht vindt onafhankelijk van de KNB plaats

Reactie Weber dus niet onafhankelijk vindt het toezicht plaats

 

Kernpunten wraking.4

Nadere toelichting Weber voor wraking kamer.

Klachten over de werkwijze kamer waar niet wordt op beslist
8 maart 2012 president niet bevoegd om te oordelen, De kamer valt niet onder de bevoegdheid van het bestuur van de rechtbank

23 mei 2012 conform het daarvoor beleid

31 mei 2012 kamers gekoppeld aan rechtbanken
11 juni 2012 Wie geeft de verkeerde informatie president wel bevoegd afhandeling klachten werkwijze kamer ??
20 juni 2012 Klacht naar President van de rechtbank Zwolle-Lelystad
Conform het daarvoor geldende beleid van de rechtbank Zwolle-Lelystad waar de kamer van toezicht onderdeel vanuit de rechtspraak en zijn gekoppeld aan de rechtbanken inzake werkwijze kamer

22 juni 2012 verzoek op klachtregelement werkwijze kamer

 

klager verwijs naar de uitspraak Cruijff/Ajax die zaak werd in een andere regio behandeld rolnummer: 505055 / KG ZA 11-1878

Klager verwijs naar de uitspraak Wrakingsverzoek toegewezen vanwege schijn van partijdigheid LJN: BW9016

 

artikel 6 EVRM neergelegde beginsel van de beoordeling door ‘een onafhankelijk en onpartijdig gerecht/kamer’

 

Verzocht wordt de wraking ONTVANKELIJK en GEGROND te verklaren.

 

Hoogachten

Geert Weber ADRES

 

 

Publicatie nevenfuncties rechters & Officieren van Justitie op internet door Hop sloeg in als een bom


(210) 1998 CDA Minister van Justitie adviseerde Hop om tegen rechters te procederen om bijbanenwetgeving te handhaven
(329) CDA Minister van Justitie: "Door de activiteiten van Hop zijn registers nevenfuncties rechters beter gaan functioneren"
(276) Met de publicatie van hun rechter bijbanen is de(CHRISTELIJKE) advocaat die ook het bijbaantje rechter vervuld niet zo blij
(50) Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen). Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan......... schrijft vervolgens de volgende CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(53) Jeugdzorgindustrie Nederland opende zelfs een helpdesk om jeugdzorgpersoneel tegen Hop bij te staan met gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen
(griffier) Nederlandse Vereniging van Gemeenten VNG opende ook al een helpdesk tegen Hop om ambtenaren en gemeenten bij te staan
Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat (Groep) Hop moet worden doodgezwegen".
Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.
Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.
Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.
Informant Mr. H.P. Wooldrik Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem: "Eigenlijk zijn wij toch een volk van dominees en regenten. Van boven ons gesteld gezag en daar hoort ook de rechtspraak bij. De volksrechtbank met jury drukten wij meteen de kop in, terwijl de Duitsers, Belgen, Fransen en Engelsen er allemaal iets van hebben. De rechtspraak laat je niet over aan het gewone volk, vindt men, daar heb je autoriteiten voor." Bron: Groene Amsterdammer.
(21) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter A
(22) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter B
(23) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter C
(24) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter D
(25) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter E
(26) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter F
(27) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter G
(28) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter H
(29) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter I
(30) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter J
(31) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter K
(32) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter L
(33) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter M
(34) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter N
(35) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter O
(36) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter P
(37) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Q
(38) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter R
(39) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter S
(40) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter T
(41) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter U
(42) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter V
(43) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter W
(45) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Y
(46) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Z
(Contact) Hop per E-mail voor verbetering van onjuiste gegevens van één vermelding

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hij heeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 2018 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.