CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

Informant advocatuur: Hop moet bloeden schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.

 

Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop

Lees verder

 

 

Resultaat: Analyse klachtafhandeling kinderbescherming 2000 citaat:"Dhr Hop vanwege groot aantal apart vermeld"

Represaillemaatregelen Raad voor de Kinderbescherming tegen ouders die klachten indienen tegen de RvdK en/of ouders die gebruik maken van de procedurele mogelijkheden voor effectief weerwerk tegen verzonnen verhalen van de RvdK en jeugdzorg

148 Het complot! RvdK: Indienen klachten tegen RvdK is slecht voor de rust van de RvdK en werkt contraproductief mbt gevraagde omgangsregeling

Bij het bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming werken veel rancuneuze raadsmedewerkers die een bloedhekel hebben aan ouders die klachten tegen de RvdK durven in te dienen en/of ouders die met procedureel stevig weerwerk "kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen blijven aanklagen". Het personeel van de RvdK heeft dan ook een bloedhekel aan deskundige en daardoor lastige tegenstanders als gemachtigden van ouders. De organisatie RvdK zal niet alleen blijven proberen ouders die weerwerk blijven leveren in een kwaad daglicht te plaatsen maar ze worden ook steeds brutaler en verzoeken de kinderrechters ouders uit het gezag te zetten en kinderen uithuis te plaatsen om kost wat kost met repressieve maatregelen tegen ouders en kinderen het verzet van ouders tegen kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen kost wat kost te breken. De organisatie Raad voor de Kinderbescherming rekent daarbij op de medeplichtigheid van rechters om het gebruik maken van procedurele mogelijkheden door ouders in procedures tegen de RvdK, tegen de jeugdzorg en tegen de kinderrechters met repressie te onderdrukken. Als ouders zich laten bijstaan door een deskundige en daardoor lastige gemachtigde zal de RvdK proberen ook deze gemachtigde in een kwaad daglicht te plaatsen dat het indienen van procedureel werkwerk, het gebruik maken van procedurele mogelijkheden slecht is voor de rust van de RvdK en daarom ook slecht is voor kinderen. Het bovenstaande klemt des te meer omdat bij rechtbanken ongelijke doorlooptijden worden gehanteerd. Verzoeken van de RvdK en jeugdzorg worden altijd zeer snel behandeld ook buiten de hoorzittingen om in een telefoongesprekje. Als je als ouders weerwerk levert en verzoekschriften indient bij de kinderrechter blijven die lang liggen en krijg je vaak niet eens een ontvangstbevestiging binnen 14 dagen na indiening verzoek- verweerschrift. De partijdigheid van de rechtspraak voor het personeel van de RvdK ligt er duimendik op en deze situatie wordt alleen maar erger. Ik denk dan ook dat het personeel van de RvdK ondertussen brutaal genoeg is om bij het indienen van klachten tegen de RvdK "kinderbeschermingsmaatregelen te eisen" om de ingediende klachtzaak te frustreren. De jaarlijkse klachtenanalyse RvdK is dan ook een grote schijnvertoning en onbetrouwbaar want ouders durven geen klachten meer in te dienen tegen de RvdK omdat met repressiemaatregelen tegen ouders en hun kinderen het indienen van klachten tegen het beruchte bestuursorgaan RvdK wordt onderdrukt.

Daar komt nog bovenop dat het indienen van klachten tegen personeel van de RvdK zinloos is want er wordt toch niets met door de klachtencommissie GEGROND verklaarde klachten gedaan. Als deskundige en daardoor zeer lastige tegenstander bezit ik het Nederlands record van 15 klachten GEGROND tegen de Raad voor de Kinderbescherming bij de klachtencommissie IV Raad voor de Kinderbescherming. Dat hielp natuurlijk niets want ook met 14 klachten GEGROND bij de klachtencommissie RvdK wordt toch niets gedaan en alleen maar beantwoord met repressie en zo ondermijnen RvdK in samenwerking met kinderrechters het indienen van klachten tegen het landelijk beruchte bestuursorgaan RvdK met repressiemaatregelen tegen klagers.

De jaarlijkse analyse klachtafhandeling tegen personeel van de RvdK is dan ook onbetrouwbaar en een grote schijnvertoning geworden, kenmerkt zich immers door ernstige repressiemaatregelen van de RvdK tegen klagers en onze volksvertegenwoordigers in het Parlement slapen rustig door (er is immers een klachtregeling RvdK) en stelt geen vragen over deze publicatie op internet van Hop aan de Minister van Justitie. (459 - 218)

Dhr. J. Hop

 

 

 
Van harte gefeliciteerd "overheidsambtenaren" van de Raad voor de Kinderbescherming en "rechtbank Zutphen" met het behaalde resultaat verkregen met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking". Een rechterlijke beschikking "geen omgang meer tussen vader en zijn drie kinderen"

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"


3 De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt voor burgers in iedere procedure tegen "overheidsambtenaren"
1 Hop bijt flink terug met satire op internet naar kinderrechter en RvdK in de zaak Hop
16 SOGM publicatie over Hop. "Mede door Hop werd internetsite soort rebellenclub"
177 President rechtbank Zutphen: "Lachwekkend om de vertegenwoordiger RvdK telkens de zaal te doen verlaten en bij de volgende zaak weer te zien terugkeren
81 Hop bijt terug: Klop Klop werd gepresenteerd op een landelijke bijeenkomst Stichting Dwaze Vaders
547 Hop bijt terug: "Het was lachwekkend te lezen dat Meesje maatregelen eiste tegen Hop na publicatie Klop Klop!"
17 Kamerlid Hendriks: Hop ga zo door! Oorkonde voor Kamerlid Hendriks voor open democratie
184 Het complot! Kinderrechter ook President Soroptemistenclub om belangen van vrouwen te bevorderen
Hop bijt terug: Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Kinderrechters op hun congres verbijsterd achterlatend..... (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (Y) (Z)
327 Hop bij terug:Lachwekkend President Mr. J.J. van Oostveen: "na inzage in ons bijbanenregister is het recht van Hop om kritiek te geven uitgewerkt"
143 Het complot! Voorgedrukte griffieformulieren Voogdij: De moeder
302 Het complot! Referteverklaring rechtbank Zwolle alweer representatief voorbeeld partijdigheid voor de moeder
363 Het complot! Arnhemse rechter namens Rijksmuseum Amsterdam: "Moeders zijn beter geschikt dan vaders om leuke dingen met hun kinderen te doen"
8 Het complot! Griffier kinderrechter is dezelfde persoon als secretaris klachtencommissie RvdK
12 Het complot! RvdK en KIR overleggen over Hop voor, na en tijdens schorsing hoorzitting kinderrechter
142 Het complot! Gebruik voornamen kinderrechter en RvdK medewerker bij rechtbank Utrecht voortaan taboe
14 Resultaat: RvdK maakt einde aan (geheim) overleg voor, na, en tijdens schorsing hoorzitting rechter
83 Resultaat: Landelijk directeur RvdK Hooymans schrijft brief aan de gerechten mbt belangenverstrengeling
13 Het complot! Vereniging rechters ASZM probeert onderzoek Hop tegen te werken
148 Het complot! RvdK: Indienen klachten tegen RvdK werkt contraproductief mbt gevraagde omgangsregeling
106 Het complot! Kinderrechter weigert vader meermalig inzage dossier bij de rechtbank
112 Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
289 Het complot! Gelderse Verhoormethode! Een vader mag minderjarige niet bijstaan bij verhoor door politie
9 Het complot! RvdK/Kinderrechter weigert (verplichte) waarheidsvinding na "RvdK verzonnen verhalen" in de zaak Hop
10 Het complot! Hoe schrijft de raadsmedewerker het raadsrapport? Gegevens verzwijgen, toeschrijven naar conclusie!
11 Het complot! Competentieprofiel praktijkleider: Als raadsrapport niet deugt gaan we toch lekker door!
93 Het complot! RvdK laat belang moeder zwaarder wegen dan belang vader
136 Het complot! RvdK: Omgangsregeling afwijzen omdat omgang niet met een rechterlijke beschikking kan worden afgedwongen
139 Het complot! Vraag Hop in Justitiekrant: "Is het gewenst dat de Raad zelf onderzoek mag verrichten als belanghebbende bij de uitslag"
445 Resultaat: Analyse klachtafhandeling kinderbescherming 2000 citaat:"Dhr Hop vanwege groot aantal apart vermeld"
18 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 8 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
19 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 6 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
337 Het complot! PvdA Kamervoorzitter Deetman bleef Kamerlid Hendriks in kwaad daglicht plaatsen
459 - 218 Het complot! Denk eens na over geschiedenis (gefiscaliseerde) omroepbijdrage en censuur gesubsidieerde media
137 Stiekem overleg (overheid) over Hop in een achterkamertje van de Vereniging Directeuren Gezinsvoogdij-instellingen.
80 Twintig jaar later er is nog niets veranderd! Hop krijgt Openbaar Ministerie Gevoelige Zaken Overleg MEMO'S OVER HOP te pakken.
574 De eerste kinderrechter springt voor de trein na het wederom naaien van Hop met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking"

Citaat raadsrapport in de zaak: De vader (Hop) wil dat de uitspraak van de rechter inzake de omgangsregeling wordt uitgevoerd.

TEGEN

Raad voor de Kinderbescherming: "Een omgang tussen vader en kinderen, kan niet op deze wijze (met een beschikking van de kinderrechter) worden afgedwongen".

Beschikking kinderrechter/President Soroptemistenclub R.A.J. Mees: Geen omgang meer tussen vader en zijn kinderen.

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
Referenties J. Hop
Activiteiten