CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Stem Nee tegen de 1-ste en 2-de Balkenende-norm en stem dus NEE tegen de Europese grondwet om eerst in Nederland zelf de democratie te verbeteren

447 De 2e Balkenende-norm. Je mag alleen iets zeggen als je het met mij eens bent. De mensen moeten bang worden om tegen mijn beleid te ageren. Feitelijk zeg ik hiermee tegen iedereen die kritiek laat horen dat de Staat wel manieren vindt (116, 220, 137, 84, 300, 450, 234) om je persoonlijk en individueel te schaden. De Staat heeft het recht ieder individu die zich kritisch opstelt persoonlijk aan te ( laten) vallen. Bron: Communicatie Hop/MINISTER-PRESIDENT 091103-280205 kort samengevat.

 

 

Op 1 juni 2005 even na 07:30 uur stemde J. Hop, auteur website Censuur in Nederland met volgnummer 12 NEE tegen de Europese grondwet.

 

Email J. Hop to CNN 010605 around 22:00 hours.

European constitution.

This morning around 07:45 hours Dutch time I send CNN an e-mail and predicted more than 60 procent of the Dutch will vote NO. Kindly note that the real reasons for most NO votes was there feeling that the Dutch were cheated with the Euro and they donot trust the statepropaganda to vote Yes. Probably the Dutch political elite will mention other reasons but the real reason is that the governement is not trusted here with European matters.

John Hop.

 

Voorspelling Hop 010605 om 07:45 uur meer dan 60 % van de Nederlanders stemt NEE tegen de Europese grondwet

Op 1 juni 2005 even na 07:30 uur stemde J. Hop, auteur website Censuur in Nederland met volgnummer 12 NEE tegen de Europese grondwet. Voor en na hem gingen de burgers ook NEE stemmen. Hop verwacht dat meer dan 60 % van de Nederlanders NEE gaan stemmen tegen de Europese grondwet. Hop voert daarvoor de volgende onderbouwing aan. De afgelopen weken heeft hij maar één persoon gesproken die voor ging stemmen. Alle ouderen die hij kent, ook de vaste kern CDA-stemmers gingen allemaal NEE stemmen. De reden voor het NEE stemmen was dat het gewone volk zich belazerd voelt door de invoering van de Euro en ze vertrouwen Balkenende c.s. met zijn staatspropaganda om ja te stemmen voor geen cent.

Hop is benieuwd of het gevoel dat leeft bij het gewone volk om NEE te stemmen tegen de Europese grondwet ook vertaald wordt in massaal NEE stemmen als de uitslagen bekend worden gemaakt. J. Hop.

Uitslag referendum Ermelo Europese grondwet

Opkomst 69 %. Voor 39.3 % tegen 60.7 % 

 

 

 

Stem NEE tegen de 1-ste en 2-de Balkenende-norm en stem dus NEE tegen de Europese grondwet om eerst in Nederland zelf de democratie te verbeteren

Stem NEE tegen Europese grondwet en stuur al het drukwerk met staatspropaganda om ja te stemmen tegen de Europese grondwet geweigerd retour 

Stem NEE tegen de Europese grondwet en stem NEE tegen de geldverspilling zoals een EU-antirookcampagne van 72 miljoen Euro

Burgers laat u NIET voor de gek houden door alle bordjes bij projecten in Nederland gefinancierd door de EU terwijl de EU dat niet betaald maar dat wordt betaald door de Nederlanders zelf met veel te hoge bijdragen? Als u begrijpt hoe u hiermee bedonderd wordt dan begrijpt u ook hoe gevaarlijk de Europese grondwet is. Hoeveel geld wordt onnodig van Nederlanders gejat om via de EU eerst de elite en de ambtenarij te verrijken om vervolgens dat geld weer terug te geven aan Nederland aan "projecten" met een bordje gefinancierd door de EU erbij? Hoe lang laat u zich nog door dit soort praktijken belazeren?

Op 30 mei 2005 zag ik Zalm op TV. Vol overgave probeerde hij nog steeds Nederlanders over te halen ja te stemmen voor de Europese grondwet. Op een vraag hoeveel Nederland eigenlijk betaald aan de EU gaf hij als antwoord ZES MILJARD! Op de volgende vraag hoeveel geld hiervan teruggaat naar Nederland antwoordde hij TWEE MILJARD. De Nederlander betaald dus VIER MILJARD aan de EU.

Hoe gek moet je zijn om akkoord te gaan met het betalen van VIER MILJARD aan de EU door voor de Europese grondwet te stemmen en dus ook voor nog veel meer Nederlands belastinggeld naar de EU.

STEM DUS NEE TEGEN DE WAANZIN OM 4 MILJARD aan de EU te betalen terwijl u ook dagelijks met de Euro wordt genaaid

Als je die vier miljard nu eens niet aan de EU betaald maar gewoon investeert in gratis openbaar vervoer voor de burgers in Nederland hoeveel problemen zou je dan niet kunnen oplossen en hoe goed is dat niet voor het milieu.

HILVERSUM, 1 juni 2005. Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat is bang dat de Europese Unie door een verdere uitbreiding niet meer beheersbaar is en dat de regels niet meer te handhaven zijn. In het Radio 1-programma 1opdeMiddag gaf Peijs als voorbeeld de mogelijke toetreding van Turkije tot de EU. Peijs zei met Turkije erbij zijn de buitengrenzen niet meer te bewaken. Zij ergerde zich aan de ja-campagne voor de EU-grondwet. Er werd te veel over doemscenario's gepraat. Mensen zijn bang gemaakt, terwijl de EU er juist is voor vrede en voorspoed.

LUXEMBURG, 1 juni 2005.  Nederland behoort tot de drie landen in de Europese Unie waar de werkloosheid het hardst groeit. De Nederlandse werkloosheid steeg van 4,6 naar 5% meldt het statistisch bureau Eurostat.

 

 

Frankrijk stemt NEE tegen Europese grondwet!

Hop: "Het is nu nog belangrijker om NEE te stemmen tegen de Europese grondwet om SAMEN TE WERKEN met de Fransen om een Europese grondwet te voorkomen welke grondwet op alle mogelijke manieren uitgelegd kan worden en alleen maar de bedoeling heeft het gewone volk financieel uit te kleden. Nederlanders wees solidair met de Fransen en stem NEE.

Laat u zich ook voor de gek houden door alle bordjes bij projecten in Nederland gefinancierd door de EU terwijl de EU dat niet betaald maar dat wordt betaald door de Nederlanders zelf met veel te hoge bijdragen. Als je begrijpt hoe je hiermee bedonderd wordt dan begrijp je ook hoe gevaarlijk de Europese grondwet is. Hoeveel geld wordt onnodig van Nederlanders gejat om via de EU eerst de elite en de ambtenarij te verrijken om vervolgens dat geld weer terug te geven aan Nederland aan "projecten" met een bordje gefinancierd door de EU erbij? Hoe lang laat u zich nog door dit soort praktijken belazeren?

 

 

 

18 mei 2005: "Minister Remkes wil dat het kabinet stopt met inboezemen van angst bij mensen als ze NEE willen stemmen tegen de Europese grondwet"

18 mei 2005: "Minister Remkes wil dat het kabinet stopt met inboezemen van angst bij mensen als ze NEE willen stemmen tegen de Europese grondwet". Remkes heeft eindelijk in de gaten gekregen hoe desastreus de uitspraken van Balkenende c.s. en zijn staatspropaganda zijn gaan uitwerken. Stem dus NEE want je wordt bedonderd door de kliek van Balkenende. Ik verwijs naar de eerste en tweede Balkenende norm. Wat zit er verborgen achter al die agressie van Balkende c.s. tegen NEE-stemmers en al zijn staatspropaganda op kosten van de belastingbetalers?

Als we NEE stemmen komt de holocaust weer terug en krijgen we oorlog volgens Balkende. Donner beweert dat Europese oorlogen niet uit te sluiten zijn. Brinkhorst, u kent hem wel van de MKZ beweert dat   het licht uit gaat in Nederland als er NEE gestemd wordt om vervolgens te beweren dat het referendum over de Europese grondwet een slechte zaak is omdat "het gewone volk" het belang ervan niet begrijpt. Balkenende beweert nu weer dat NEE stemmen niet goed is voor Nederland internationaal is. De voorlichter van Zalm doet er nog een schepje bovenop en beweert nu: "Zalm liegt niet. Als je verplicht bent  om te liegen, dan lieg je niet". Is het u ook opgevallen hoe de agressie van Balkenende in overeenstemming is met de tweede Balkenende-norm op de website Censuur in Nederland? Is dit ook geen prima reden om NEE te stemmen tegen de Europese grondwet om de bende van Balkenende in te peperen dat we ons door  hem en zijn kliek niet meer bang laten maken?

 

 

De norm! Ministers en staatssecretarissen mogen GEEN NEVENFUNCTIES hebben omdat zij onafhankelijk moeten zijn

Premier ontkent beschuldiging over bijbaan als penningmeester. De beschuldiging van SP-Kamerlid Harry van Bommel dat premier Balkenende een bijbaan heeft is onjuist. Balkenende zou volgens van Bommel nog steeds penningmeester zijn van de stichting Schuttersweg die de gelden van de NCRV beheert. Volgens een woordvoerder van de premier heeft hij bij zijn aantreden als fractievoorzitter in oktober 2001 deze activiteit gestaakt. Bij de Kamer van Koophandel staat Balkenende nog steeds ingeschreven als penningmeester. De Rijksvoorlichtingsdienst wijt dit aan een administratieve fout. Ministers en staatssecretarissen mogen geen nevenfuncties hebben.

 

 
Het CDA en de Balkenende normen met correspondentie tussen J. Hop en Minister- President Jan Peter Balkenende
GHA Het CDA. Hoe komt de grootste christelijke partij van Nederland aan zijn  stemmen?
452 Het CDA staat in Nederland BOVEN DE WET en kan dus ongestoord de verkiezingsposters van Groep Hop blijven vernielen
346 CDA duldt geen kritiek in eigen blad, wil hoofdredacteur Christen Democratische Verkenningen de laan uitsturen
446 De 1-ste Balkenende-norm: Het naleven van regels door de overheid zelf dient als een visie te worden aangemerkt
447 De 2e Balkenende-norm: Je mag alleen iets zeggen als je het met mij eens bent en bang zijn om tegen mijn beleid te ageren
448 De 3e Balkenende-norm. Ik vervuil het milieu met bergen papierafval om u ervan te overtuigen het met me eens te zijn
449 De 4e Balkenende norm. Justitiemedewerkers worden opgeleid om toe te schrijven naar de conclusie om burgers kapot te maken
290 Hop: "Als u minder te besteden hebt let op milieu retourneer ongevraagd drukwerk aan de afzender"
   

top