GROEP HOP ERMELO ©

Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

De CDA PR commissie eiste meermalig geld van Hop om mee te mogen doen aan politiek debat. Antwoord Hop: Donder op! De CDA PR commissie eiste verwijdering van de CDA brieven aan Hop van internet. Antwoord Hop: Eed van een raadslid. Raadsleden moeten alvorens hun functie te kunnen uitoefenen een ambtseed afleggen, waarin zij trouw aan de Grondwet beloven. Ze moeten verklaren dat ze om tot lid van de raad te worden benoemd geen gift of gunst hebben gegeven of beloofd en dat ze bij de uitoefening van hun ambt 'rechtstreeks noch middellijk' enig geschenk of enige belofte hebben aangenomen of zullen aannemen.

Alleen Hop maakte bezwaar tegen de totaal verrotte CDA mentaliteit het knippen en plakken in verkiezingsformulieren. Alleen Hop maakte steeds bezwaar tegen de verrotte mentaliteit die heerste in het Ermelose gemeentehuis waarbij leden van de stembureaus zelf ook kandidaat waren voor de gemeenteraad om verkiezingsuitslagen te kunnen manipuleren.

Stem Wijzer! Stem Groep Hop.Kent u iemand in Ermelo vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien en/of wil helpen met het snel verkrijgen van het wettelijk aantal benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met de verkiezingen in Ermelo?

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

Bedrijvenkring Ermelo. Op 17 november 2005 12:20 uur schreef Johan Roseboom (SGPer) namens Navobi onderdeel van Drie Groep aan Hop Citaat: Ik vertrouw de Ermelo's samenleving zo , dat ik er 100 % van uit ga, dat je (Hop) geen enkele zetel krijg. Navobi, Alpuro is een producent van kalvermelk, kalverhouderij, voedselproductie, kalverslachterij, vleesverwerking en kalfsvellen

 

Het CDA staat in Nederland BOVEN DE WET en kan dus ongestoord de verkiezingsposters van Groep Hop blijven vernielen

Art. 350 van het wetboek van strafrecht houdt in dat beschadiging, wegmaken en/of onbruikbaar maken van eigendommen strafbaar is. Dit wetsartikel geldt voor de geplakte affiches van deelnemende politieke groeperingen. Als deze regels overtreden worden moet rekening gehouden worden met eventueel hieruit voortkomende kosten. De gemeente controleert op naleving van de geldende voorschriften.

 

 

Politie Ermelo/Putten.  

Op 120207 omstreeks 15:00 uur deed  

J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

aangifte tegen:

 

CDA Putten

CDA campagneleider Wim Colijn te Putten

Er is sprake van bekennende daders.

 

 

 

Van toepassing is wetsartikel:
Art. 350 van het wetboek van strafrecht
houdt in dat beschadiging, wegmaken en/of onbruikbaar maken van eigendommen strafbaar is. Dit wetsartikel geldt voor de geplakte affiches van deelnemende politieke groeperingen. Als deze regels overtreden worden moet rekening gehouden worden met eventueel hieruit voortkomende kosten. De gemeente controleert op naleving van de geldende voorschriften.

 

 

 

Ondergetekende beroept zich op de onderstaande toespraak van CDA Minister-President J.P. Balkenende van 11 september 2003:

 

110903 BALKENENDE:  MENSEN MAKEN EEN BETROKKEN SAMENLEVING. We zijn in Nederland verknocht aan onze individuele vrijheid. Maar voor het oplossen van de onaangename gevolgen daarvan kijken we naar de overheid. Terwijl we best eens wat vaker in de spiegel mogen kijken. We kunnen zelf enorm veel doen om de wereld een stapje dichter bij onze idealen te brengen. Dat zei minister-president Balkenende vanmorgen op een congres van het Platform Waarden en Normen. De minister-president maakte de resultaten bekend van een onderzoek in het kader van de Belevingsmonitor Rijksoverheid, waarin met groepen mensen werd doorgepraat over waarden en normen. Daaruit blijkt dat mensen in het dagelijks leven een groot gebrek aan respect en goede omgangsvormen ervaren. Veel mensen voelen een gebrek aan vertrouwen, of zelfs angst voor anderen. Ze zien daarom voor zichzelf geen rol weggelegd bij het verbeteren van de omgangsvormen in de samenleving. “Wat mij opvalt is dat mensen steeds het gedrag van de ander als onwenselijk ervaren. Feilloos weten we de splinters in het oog van de buurman aan te wijzen. De hand in eigen boezem steken komt veel minder voor”, aldus de minister-president. Volgens de minister-president zijn het mensen zelf die uiteindelijk het verschil maken tussen een kille maatschappij en een betrokken samenleving. De overheid dient te zorgen voor een hecht fundament door een stevige handhaving van regels. Mensen hebben groot gelijk als ze de overheid daarop aanspreken. Bron: RIJKSVOORLICHTINGSDIENST Persbericht 11 september  2003.

 

 

en verzoekt de overheid om een stevige handhaving van regels voor het CDA van dezelfde Minister-President J.P. Balkenende.

 

 

De feiten.

Op dezelfde dag dat de verkiezingsborden in Putten werden geplaatst heb ik (J. Hop) persoonlijk de verkiezingsposters van Groep Hop opgeplakt op de verkiezingsborden in Putten. Twee posters aan de rechterbovenkant van het bord, zeven posters aan de linkerkant van het bord.

 

Op 8 februari 2007 constateerde ik (J. Hop) dat op zeven plaatsen de verkiezingsposters van Groep Hop waren beschadidigd, weggemaakt en/of onbruikbaar waren gemaakt en op dezelfde plaats hingen nu zeven CDA verkiezingsposters.

Overzicht van negen verkiezingsborden in Putten met info welke posters waar zijn verwijderd.

  1. Aan de hoek Voorthuizerstraat bij de bushalte tegenover Albert Heyn; Groep Hop poster door het CDA VERWIJDERD/OVERPLAKT!
  2. Op de hoek Engweg/Roosendaalseweg tegenover De Schauw;Groep Hop poster door het CDA VERWIJDERD/OVERPLAKT!
  3. Aan de Bilderdijkstraat nabij de P.C. Hooftstraat;Groep Hop poster door het CDA VERWIJDERD/OVERPLAKT!
  4. Bij de schaapskooi op de hoek Stationsstraat/Husselsesteeg;Groep Hop poster door het CDA VERWIJDERD/OVERPLAKT!
  5. Nabij de school in Stenenkamer aan de Waterweg;Groep Hop poster door het CDA VERWIJDERD/OVERPLAKT!
  6. Nabij de school in Hoef aan de Nijkerkerstraat; Deze poster hing er nog op 080207!
  7. Op de hoek Brinkstraat/Kelnarijstraat;Groep Hop poster door het CDA VERWIJDERD/OVERPLAKT!
  8. Op de hoek Veenhuizerveldweg/Schoonhoverweg; Deze poster hing er nog op 080207!
  9. Aan de Garderenseweg tegenover “Mooi Veluwe”. Groep Hop poster door het CDA VERWIJDERD/OVERPLAKT!

 

 

Genomen schadebeperkende maatregelen met eerste voorstel Hop om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Ik heb gelijk contact opgenomen met de gemeente Putten/Politie Putten dat ik deze CDA posters op 7 plaatsen weer ging overplakken om de schade voor Groep Hop te beperken. Ik heb ook gelijk het CDA Putten een email gestuurd en verzocht om vanaf nu van de Groep Hop posters af te blijven. Daar werd door de daders geen gehoor aan gegeven en voor de tweede keer werden Groep Hop posters door de dader(s) van de verkiezingsborden verwijderd. Van het verwijderen van de Groep Posters door de dader is op een plaats een fotoserie gemaakt. Lokatie: Nabij de school in Stenenkamer aan de Waterweg;

 

Emailverkeer Groep Hop met het CDA in Putten met een kopietje naar Bureau Verkiezingen Gelderland en de Commissaris van de Koningin in Gelderland hielp niet. Het CDA in Putten gaat gewoon door met het verwijderen van Groep Hop posters van de verkiezingsborden in Gelderland.

 

----- Original Message -----

From: J. Hop

To: cda@regio-putten.nl

Cc: Ruud Wille ; Griffie ; griffier@putten.nl

Sent: Thursday, February 08, 2007 3:52 PM

Subject: Het met opzet vernielen en/of overplakken van Groep Hop verkiezingsposters door CDA in Putten!

 

Aan het CDA in Putten,

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Op de dag dat de verkiezingsborden in Putten zijn geplaatst heb ik persoonlijk gelijk de verkiezingsposters geplakt op de mooiste plaatsjes op de verkiezingsborden in Putten. Ik was immers de eerste die in Putten plakte.

 

Gisteravond kreeg ik een melding dat een Groep Hop verkiezingsposters verdwenen was van een verkiezingsbord in Putten.

Bij controle vanmiddag bij alle negen borden bleek dat het CDA de verkiezingsposters van Groep Hop op zeven plaatsen van de negen plaatsen Putten heeft vernield/cq overplakt.

 

Wij hebben van de vernieling van Groep Hop posters op zeven plaatsen in Putten door CDA medewerker(s) en/of het overplakken van Groep Hop posters in Putten door het CDA onverwijld melding gemaakt bij het gemeentehuis in Putten en dit ook gemeld bij de politie in Putten.

 

Gelijktijdig heb ik bij het gemeentehuis en de politie gemeld dat ik de Groep Hop poster over de CDA poster zou gaan plakken indien die CDA poster op het plaatsje van de Groep Hop poster heeft gezeten om de schade die het CDA heeft aangericht zo snel mogelijk te herstellen

 

Het kenmerk van de vernielde posters is dat de vernielde/overplakte verkiezingsposters van Groep Hop op de linkerkant boven op de verkiezingsborden hebben gezeten. De twee Groep Hop posters die ongemoeid zijn gelaten zitten nog steeds op de rechterkant van het verkiezingsbord.

 

Ik lees op de CDA verkiezingsposter SOCIAAL! Het spijt me zeer maar dat is natuurlijk misleiding van de kiezers want het is natuurlijk ASOCIAAL als de de verkiezingsposters van Groep Hop door het CDA als grote gesubsidieerde partij gaat overplakken terwijl de kandidaten van Groep Hop de campagne en het plakken van verkiezingsposters uit eigen zak moeten betalen.

Deze CDA handelwijze heeft natuurlijk ook niets met democratie te maken!

 

Ik ga ervan uit dat ik u tijdig heb geinformeerd dat ik de CDA posters op 7 plaatsen met een Groep Hop poster heb overgeplakt.

 

Ik ga ervan uit dat het CDA-Putten na dit bericht de Groep Hop posters verder ongemoeid laat en dat wij niet nog een keer naar Putten moeten afreizen om schade aan verkiezingsposters van Groep Hop te herstellen.

 

Tenslotte verzoek ik u vriendelijk alle CDA leden in Putten te informeren waarom de Groep Hop posters in Putten op zeven plaatsen over de CDA poster is heengeplakt.

 

Een kopie van dit bericht is verzonden naar:

1. Bureau Verkiezingen Arnhem de heer Wille (email)

2. Commissaris van de Koningin Gelderland (email)

3. Gemeente College van B en W Putten (email)

4. Politie Putten per brief met een begeleidend schrijven.

 

Hoogachtend,

 

J. Hop

(Groep Hop)

 

Een kopie van dit emailbericht wordt vermeld op de website www.groephop.nl/putten.htm

 

 

Verzoek gemeente Putten. Ik hierna een verzoek ingediend bij de gemeente Putten om de schade te herstellen. Dezelfde dag nog werd een hoorzitting gehouden bij de gemeente Putten.

 

Tweede voorstel Hop om in onderling overleg de zaak te regelen. Op de hoorzitting heb ik voorgesteld dat het CDA hun poster op de zeven plaatsen zou weghalen en op dezelfde vrijgekomen plaats gelijk een Groep Hop poster te plakken. Dit was dus de tweede keer dat ik J. Hop het CDA een voorstel deed om in onderling overleg de vernieling van de Groep Hop posters te regelen.

 

Daar wilde het CDA niets van weten. Zij hadden recht op de plek linksboven aan de verkiezingsborden en J. Hop/Groep Hop moest zich maar aanpassen. Op de hoorzitting bleek dus dat de dader geen en/of onvoldoende inzicht heeft wat de consequenties zijn van het vernielen van eigendommen van iemand anders en dit klemt des te meer omdat het hier om de grootste christelijke politieke partij van Nederland gaat.

 

Inmiddels heeft het CDA in Putten over de zaak vergaderd en zijn ze er bij het CDA achter gekomen dat ze juridisch geen zaak hebben en dat de Groep Hop posters ten onrechte door het CDA=dader zijn verwijderd op bovengenoemde zeven plaatsen waar de verkiezingsborden in Putten staan.

 

Ik heb inmiddels gezien dat geprobeerd is om op de gewraakte zeven plaatsen de CDA poster linksbovenaan van de borden te verwijderen maar dat is niet overal gelukt.

 

Ik heb nog niet gezien dat de daders de Groep Hop poster op de vrijgekomen plaats hebben aangebracht om de kwestie in onderling overleg op te lossen zonder bemoeienis van de politie.

 

Wel is mij inmiddels bekend via de media dat het CDA een verzoek gaat indienen om het plakken van verkiezingsposters onder de APV te brengen in die zin dat in de gemeente alleen nog maar op lijstnummer mag worden geplakt om het eerste plaatsje van het CDA op de verkiezingsborden in de toekomst wel veilig te stellen.

 

De daders zijn dus drukker bezig met nadenken hoe ze dat de volgende keer juridisch kunnen dichtspijkeren met nieuwe regelgeving dan met het herstel van de door het CDA aangerichte schade. Er is dus sprake van een verkeerde prioriteitstelling en een verkeerde mentaliteit van de grootste christelijke politieke partij in Nederland en omdat de schade voor maandagmiddag 15:00 uur niet hersteld is doe ik aangifte.

 

Geen incident! Dit klemt des te meer nu ook in Nunspeet de Groep Hop posters door het CDA aan de linkerkant van de verkiezingsborden zijn verwijderd/onbruikbaar zijn gemaakt en vervangen zijn door CDA posters.

 

Schade. Verzocht wordt de schade in de procedure op de daders te verhalen, waarbij verzocht wordt de dader(s) te veroordelen in het aanbrengen van de verkiezingsposters van Groep Hop op dezelfde plaats waar de posters door de daders zijn verwijderd.

 

Er is een spoedeisend belang bij deze zaak omdat er momenteel verkiezingen zijn. Er is sprake van een bekennende dader. Wellicht is het mogelijk dat de politie/OM deze zaak met de hoogste prioriteit snel willen af handelen om de provinciale verkiezingen in Gelderland verder op een eerlijker manier te laten verlopen.

 

Op 12 februari 2007 heeft Groep Hop al in 29 gemeentes in Gelderland op alle locaties Groep Hop posters geplakt en we hebben er een rechtstreeks belang bij dat er snel een einde wordt gemaakt aan het weghalen van Groep Hop posters van de verkiezingsborden in Gelderland door een snelle en stevige handhaving van regels en een snel herstel van de schade door de daders.

 

 

Jan Hop

Ermelo, 12 februari 2007.

 

 

 

 

894 Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden!"
(665) Ermelose CDA bestuurders laten Hop met buurtonderzoeken in de gaten houden!
(686) Honden van Dutroux kregen meer te vreten dan Ermelose 70+ mevrouw na weerzinwekkende CDA (bestuurders) terreur
(599) Ermeloer George Elsing: Ik begrijp het (CDA)niet zo goed..........
(303) Ermelo Krijgt u dezelfde kilometervergoeding als ambtenaren van de CDA gemeente Ermelo?
(PAR) Ermelo Hop tegen chefje gemeente Ermelo: Ga jij maar lekker klagen bij je CDA burgemeester"
(CHR) Ermelo Hop mag van CDA niet meedoen aan politiek debat Christelijk College Groevenbeek
mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"
Stemwijzer Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. CDA en andere gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
(175) Hop tegen Ermelo: Hop ontdekt dat de Ermelose gemeente ambtenaar een natuurlijk gezag moet kunnen uitoefenen over burgers en bestuurders
(265) Hop tegen Ermelo. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
(512) Stemfraude? Dubbelfunctie lid stembureau en kandidaat raadslid bij Ermelose verkiezingen mag wel van CDA burgemeester
(648) Stemfraude? Strijd Hop met Ermelose ambtenaren levert bewijs op dat alleen originele formulieren ingeleverd mogen worden
(201) Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van de Ermelose CDA burgemeester
(98)   Stemfraude? Nieuwsbrief 4 verkiezingen, Ministerie van Binnenlandse Zaken roept gemeenten op fraude te plegen in vastgestelde verkiezingsformulieren
(340) CDA medewerkers vernielen overal in Gelderland de verkiezingsposters van Groep Hop
(362) Alleen Groep Hop weigerde losgeld te betalen aan CDA-PRcommissie voor debat
(379) CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR-commissie
(425) "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". CDA vernield overal de Groep Hop verkiezingsposters
(638) Bedrijvenkring Ermelo doet ook mee aan doodzwijgen Hop. Het bedrijf Navobi valt hierbij zeer negatief op
(544) Ermelo. Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op
(375) Welke familie(s) en bedrijven beheersen met hoeveel subsidies de markt rondom vleeskalveren in Nederland?
(781) Bedenkingen na speeddaten met Ermelose Jongerenraad. Voorstel Hop om vaker te speeddaten wordt door CDA-ers doodgezwegen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum levert meer bedenkingen op
(511) Een sfeerverslag uit Ermelo. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
(541) Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
(452) CDA-ers betrapt op vernielen van Groep Hop verkiezingsposters
(561) "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
(646) Groep Hop deed in alle 55 gemeenten mee aan provinciale verkiezingen Gelderland 2007
(459) Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
(218) Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen
(601) Ermelo CDA "In de raadsvergadering is er geen mogelijkheid tot inspreken van burgers en andere betrokkenen"
(729) Felle succesvolle campagnes tegen vernietiging natuur door CDA-ers leverde Hop de bijnaam natuurterrorist op
(718) Stemfraude? Ermelo bezwaarschrift Hop tegen uitslag verkiezingen in Ermelo waarbij Hop verkiezingsfraude in stemlokaal bewijst
(894) Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden".

(3) De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt burgers in iedere procedure tegen de overheid
(742) Ermelo Alleen Groep Hop wil kwaliteitshandvest voor ambtenarij gemeente Ermelo invoeren
(623) Akten burgerlijke stand worden elektronisch opgeslagen dus kan eenvoudig een "dubbel" worden verstuurd
(145) Ermelo. Een lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo richting Hop
(470) Modelbrief Klacht GEGROND n.a.v. modelklacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(664) Modelbrief klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(20) Ermelo. WOB werkt niet. Macht is recht! Wie meer macht heeft heeft meer rechten!
(615) Ermelo Hop voorspelt: "Wet dwangsom wordt uitgehold om burgers te naaien en uit te zuigen"
(504) Klacht tegen gemeente Ermelo is bekend bij de Europese Commissie
CBS Ermelo. Commissie bezwaarschriften Ermelo weigert nevenfuncties openbaar te maken
(687) Heeft u namen en nevenfuncties leden en secretarissen commissie bezwaarschriften CBS)ontvangen?
(520) Werkt de secretaris BSC bij de gemeente? Behandeld zij ook het onderhavige dossier voor de gemeente?
(506) Ermelose commissie bezwaarschriften gaat gewoon door na wraking Hop van weerzinwekkend partijdige BSC
(86) Publicatie namen medewerkers werkzaam bij de overheid met hun telefoonnummer bij de overheid is niet in strijd met de privacy
(358) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Welke boom is hier ziek?
(424) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
(698) Modelbrief bezwaarschrift tegen WOZ beschikking gemeente Ermelo
DIS Ermelo CDA burgemeester discrimineerd Nederlanders tov buitenlanders
(576) Ermelo Wob van Hop mbt convenanten gemeente Ermelo met Uwoon
(125) Modelbrief Verzoek 125 aan de gemeente om uw kind weer in te schrijven in het GBA
Gemeentesecretaris Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes gemeentesecretaris
Griffier Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes griffier
Suwinet Modelbrief Heeft u al een kopietje van Suwinet Inkijk over u ontvangen?
(91) Bezwaar maken tegen de afname vingerafdrukken en opslag in digitale overheidsdatabank.
Stem Wijzer! Stem Groep Hop! Landelijk Verkiezingsprogrammapolitieke groepering Groep Hop

Hop analyseert kenmerken van CDA-ers: "Geen zelflerend vermogen, fouten wegredeneren, elkaar leuke baantjes geven, werken met gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking van andere burgers en politieke tegenstanders doodzwijgen.lees verder

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.