CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

Informant advocatuur: Hop moet bloeden schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.

 

Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop

Lees verder

 

 

Publicatie bijbanenregisters Rechterlijke Macht op internet door Hop sloeg in als een bom! Rancuneuze Rechtbank Den Bosch kon al die openbaarheid niet aan en bedreigde Hop in 1997 al met juridische stappen!

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (Y) (Z)

INFORMANT advocaat Stichting Jeugd en Gezin Flevoland Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities jeugdzorg advocaat X met bijbaantjes bij kerk en school op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

INFORMANT Mr. H.P. Wooldrik Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem: "Eigenlijk zijn wij toch een volk van dominees en regenten. Van boven ons gesteld gezag en daar hoort ook de rechtspraak bij. De volksrechtbank met jury drukten wij meteen de kop in, terwijl de Duitsers, Belgen, Fransen en Engelsen er allemaal iets van hebben. De rechtspraak laat je niet over aan het gewone volk, vindt men, daar heb je autoriteiten voor." Bron: Groene Amsterdammer.

INFORMANT Jeanne Dijkstra eindredacteur Wegener Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten krijg ik berichten dat Groep Hop moet worden DOODGEZWEGEN. Ik heb het gecontroleerd en het is waar!" (379)

 

 

(46) Internet register nevenfuncties rechterlijke macht met de beginletter Z


B.G. VAN Dr.
5311
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 220600
NEVENFUNCTIES
hoogleraar belastingrecht en belastingadviseur R.U.G. en KPMG Meijburg & Co belastingadviseurs
Bestuurder Carfis Holding B.V. en Carfis B.V. Amsterdam
Bestuurder Bart van Zadelhoff B.V. Amsterdam
Bestuurder Stichting Cerberus Zoetermeer
Bestuurder Stichting Schoonzicht
Bestuurder Stichting Postacademisch Onderwijs Belastingwetenschap Leiden
C1997-010704 Hop bijbanenregister Hof Den BoschE. A.J. VAN DER, 020656 Den Haag
Pedagogiek aan de Rijksuniversiteit van Utrecht
Groepsleider in jeugdzorginstellingen
Projectmedewerker onderwijsvoorrangsbeleid
Hoofd Regioteam - Provinciale Utrechtse Kruisvereniging
Regiomanager - Stichting Amsterdams Kruiswerk
Hoofd Stafbureau & informatievoorziening - Ziekenhuis Gooi-Noord
Hoofd Bedrijfsdienst Ziekenhuis Gooi-Noord
Interimmanager Ordina
Manager ICT Delta Lloyd Bank
Raad van State Directeur Bedrijfsondersteuning
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENL.K. van 0860
NLRM 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 71194
Rechter rechtbank Den Haag 130596
NU
Den Haag rechter
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie Psychiatrisch Ziekenhuis Sint Joris DelftM.W.0461
NLRM 93 94 95 96 97 98
GAK te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 160692
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 10992
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 40593-GOG131204
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 40593-GOG131204
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 40593-GOG131204
Rechter rechtbank Alkmaar 130694-GOG131204N.0346
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 5320
Bestuurslid Stichting Gezondheidszorg Voorschoten
Ministerie van Buitenlandse Zaken, II. hfd. afdeling Verbindingen1970
Griffier rechtbank Haarlem 300379
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 130184
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 11087
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 11189
Arrondissementsparket Breda ?
NU
Den Haag Hof Raadsheer 300102
C131204-260305 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1998-260305 Hop bijbanenregister Hof Den HaagC.M. mw
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 190159N.G.1161 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 02
Bestuurslid Buro Slachtofferhulp Geldrop e.o.
Raio rechtbank Den Bosch 10487
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 11092
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 11093
NU
Den Bosch parket
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid stichting slachtofferhulp Brabant Zuid-Oost
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.A.G.M. mw.
03 5331
Centrale Raad van Beroep Gerechtsauditeur 200798
C020604 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-020604 bijbanenregister Centrale Raad van BeroepK.M. van der 0826
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 98
Advocaat en Procureur Den Bosch 1949
Werkzaam bedrijfsleven  Zoetermeer Oss 1952
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 250276
Rechter rechtbank Den Bosch 200478
Kantonrechter Eindhoven 251183
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 251182
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 251187
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 30593A.G.M.
5334
Breda Vice-president
Voorzitter Externe klachtencommissie inzake ongewenste omgangsvormen Tilburg 010203-010105
lid bestuur Stichting Multatuli Lezing Nederland Breda 260298-091202
vice-voorzitter Oosterhoutse Golf Club Oosterhout 050600-191102
secretaris Oosterhoutse Golf Club Oosterhout 300596-191102
lid bestuur Stichting COS West- en Midden-Brabant Breda 111197-030402
(uitvoerend) secretaris Stichting Ter Bevordering van de Golfsport in de gemeente Oosterhout Oosterhout 280197-221104
NU
Sectorvoorzitter Rechtbank Breda 2003-07-01
Breda CoŲrdinerend vice-president 2003-07-01
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Geschillencommissies Post, telecommunicatie en Centrale Antenne Inrichtingen Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken 's-Gravenhage 2006-01-24
Lid klachtencommissie Stichting KOMM Waalwijk 2002-03-01
Lid Klachtencommissie sexuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld, gemeente Eindhoven 2004-06-15
221003-120407 Hop bijbanenregister Breda
Aandachtsvestiging
Afschrift gevraagd van beschikkingen waar RvdK of jeugdzorg partij zijn door J. HopC.T.P.M.0961 Mw.
NLRM 90 91 92 95 96 97 98
Ambtenaar in tijdelijke dienst Hoge Raad 10590
Ambtenaar bij de Hoge Raad
NU
Hoge Raad gerechtsauditeur 010194
NEVENFUNCTIES
Medewerker samenvatten arresten HR
VOF Extract Den Haag
Medewerker samenvatten arresten HR Rechtspraak van de Week NJ Den Haag
C19970604 Hop bijbanenregister Hoge RaadJ.H.F.1021
NLRM 71 87 80 88/89 90 91
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 130948
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 180450
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Haag 181256
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 180363
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 50266
Rechter rechtbank Roermond 140767
Vice-president rechtbank Roermond 130374A.E.1140 Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Ambtenaar Centrale Raad van Beroep 10388
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 30591M.E. VAN 1044 Mw
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Amsterdam Raio 150470
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 150870
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Alkmaar 150872
Gerechtssecretaris rechtbank Alkmaar 150874
Als stagiaire werkzaam Advocatenkantoor te Alkmaar 150874
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 30778
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 60279
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 230981
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 290993-GOG041104
NU
Amsterdam Hof Raadsheer 260290
NEVENFUNCTIES
Secretaris en penningmeester van het bestuur van de stichting Jan "KLM" van Oldenburgh Fonds
C1997-140904 Hop bijbanenregister Hof AmsterdamW.F. van
NLRM 94 95 96 97 98
NU
Leeuwarden Hof raadsheerplaatsvervanger 311088
NEVENFUNCTIES
Advocaat Zwolle kantoor Nysingh Bitter & De Vries Robbť beŽdiging 1977 of 1975
Secretaris Stichtingbestuur Henkes Senefelder Purmerend
Redactielid serie praktijkhandelingen
Medewerker redactie tijdschrift voor civiele rechtspleging
Secretaris Stichting Kring van Zakelijke adviseurs Zwolle
C1997-150504 Hop bijbanenregister Hof LeeuwardenN.P. VAN
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid Ambt. gerecht Utrecht 30277
Plaatsvervangend voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 30277
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10792
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
C1997-280904 Hop bijbanenregister UtrechtL.M. van 1051 Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Zij is begonnen als Raio (rechterlijk ambtenaar in opleiding) in Haarlem en Rotterdam.
Raio rechtbank Arnhem 150376
Gerechtssecretaris rechtbank Haarlem 150776
Secretaris arrondissementsparket Haarlem 150778
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 110682
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 240883
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 80791
Fungerend hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 10495-000901
NU
Zutphen parket Hoofdofficier van Justitie op 1 september 2001 benoemd bij Koninklijk besluit van 22 augustus 2001. C261104
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Stichting Vrienden van het Oolgaardthuis
Bestuurslid bibliotheek Arnhem
Bestuurslid Stichting thuiszorg Midden-Gelderland
Lid Raio selectiecommissie
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.P. van
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid Ambtenarengerecht Utrecht 30277
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 30277
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger 010792
C1997-280904 Hop bijbanenregister UtrechtC.J. van Prof. (of Ch.J.)
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 5348
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10866
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 60371
Eervol Ontslag 010897
Lid van de Raad van State
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Voorzitter van de Geschillencommissie Bankzaken(waaronder tevens valt Commissie van toezicht hypothecaire financiers).
Voorzitter van het Scheidsgerecht voor het Nederlands Ziekenhuiswezen.
Voorzitter van de Klachtencommissie en van de Commissie van Beroep van de Effectenbedrijf/Optiebeurs.
Lid van de Redactie van Tekstuitgaven Nederlands Wetboeken en Staats- en administratiefrechtelijke
wetgeving en enkele andere losbladige uitgave.
Bestuurslid van de Stichting ContinuÔteit Tulip Computers
C1997-221003 Hop bijbanenregister Hof Den HaagD. van 0314
NLRM 71
Advocaat en Procureur Zutphen 1945
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 291152
Substituut-officier van Justitie arrondissement Zutphen 60557
Rechter rechtbank Utrecht 140959
Lid Ambtenarengerecht Utrecht 220164
Vice-president rechtbank Utrecht 251166G. van 0657 Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 10189
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 10994
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 60597
NU
Den Haag arrondissementsparket officier van Justitie 1e klas
Bestuurslid VMPA
Lid projectgroep 200 jaar Justitie
Lid politiecommissie van de VVD
Utrecht Rechter 01-0203
lid Raad van Toezicht
Nederlandse Vereniging voor Incassoondernemingen (NVI) Rotterdam 01-0902
lid partijcommissie politie
VVD Den Haag 010100
C1997-280904 Hop bijbanenregister UtrechtP.D.J. van 0754
NLRM 87 88/89 90 91 97 98
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 11079
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Haag 10286
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Den Haag 130387
Advocaat-generaal ressortparket Amsterdam 10996
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.S. 0724
NLRM 94
Plaatsvervanger Lid college van beroep studie financiering Groningen 140987C.G.J.0647
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger 151082
Den Bosch Rechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Procureur te Eindhoven kantoor Zeeuwen Advocaten beŽdiging 1972
Voorzitter Stichting Rechtshulp Eindhoven/Helmond
Vice-voorzitter Juridisch Genootschap Eindhoven
Voorzitter Stichting Vrienden van het Tromp Muziekconcours
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den BoschA.A.H. Mw
Plaatsvervangend griffier Hof van Discipline NOvA
NEVENFUNCTIES
Advocaat Klijn Zegers & van Osch Tilburg, beŽdigd 281282
Bijzonderheden! 
Geen rechterbijbaan gevonden op 030703 in registers bij rechtbanken, gerechtshoven en Hoge Raad
Memo deskundigenrapport 185
300 De H.P.H. van Griendsven-norm. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft op 14 mei 2004 ook in hoger beroep als norm vastgesteld dat een advocaat MET OPZET mag liegen en bedriegen om de vrijheid van meningsuiting van vaders te onderdrukken om kritiek van buitenaf op jeugdzorg en hun handlangers te kunnen censureren. Bron: Zaak Hop tegen advocaat X Raad van Discipline Den Haag no. 3876.L.H.M. Dr.
NLRM 80
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 50774H. van 0516
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 300142
Idem rechtbank Dordrecht 281042
Substituut-griffier bijzonder Hof Den Haag 200945-271047
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Dordrecht 70845
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 150146
Ambtenaar Openbaar Ministerie Dordrecht 40746
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 170848
Rechter Dordrecht 13045
Vice-president Dordrecht 90764
President Dordrecht 140269L.A. 0648
NLRM 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 240595-Ontslag KB 220396J.P.M.0455
NLRM 95 96 97 98 5752
Universitair docent aan de Katholieke Universiteit Brabant
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 10894
NU
Breda Rechter 010101
Lid Com. van Toezicht/voorzitter beklagcommissie Penitentiaire Inrichting Tilburg
Medewerker van de losbladige uitgave Zakboek Arbeidsrecht Kluwer Deventer 010101
221003-280804 Hop bijbanenregister BredaC.J.M.0351
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
NU
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger 191291
NEVENFUNCTIES
Advocaat Harderwijk kantoor Van Zeijl Advocaten beŽdiging 1982 of 1978W. 0651 Mw.
NLRM 98
Senior beleidsadviseur bij de concernstaf Sociale Zaken
Voorzitter Geschillencommissie Bouw- en Houtbond FNV
Redacteur Losbladige Flexibele Arbeidsrelaties Kluwer
Redactieadviesraad Rechtspraak van Medezeggenschap Samson
Beroepscommissie Sociaalplan Zurich Verzekeringen
Raad van Toezicht FNV Formaat
Voorzitter Vrouwennetwerk Nederlandse Spoorwegen
Stuurgroep Samenwerking Bondgenoten en Formaat
Geschillencommissie ledenservice FNV en Bouw en Houtbond FNV m.b.t.uitvoering Sociaal Plan
Auteur Samson en Kluwer Bedrijfsinformatie
Redacteur Cremers Arbeidsrecht
Voorzitter Stichting Smit en Co (Communicatie..... in ruime zin)
Lid Commissie van Beroep Stichting Bedrijfspensioenfonds Zorgverzekeraars SBZ
Docent Samenwerkende Leergangen Bedrijfskunde Amsterdam
Lid sectorraad NS (zoals bedoeld in de sociale verzekeringswetten)
Voorzitter Beroepscommissie Sociaal Plan GWK
Lid Raad van Advies GVB Amsterdam
Plaatsvervangend lid Bedrijfscommissie Vervoer en logistiek
redacteur cremers arbeidsrecht
lid interne Bezwaren Commissie FWG Sanquin
voorzitter Stichting Prioriteit Basis en Beleid
lid sectorraad ns
lid redactieadviesraad rechtspraak voor medezeggenschap Samson
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 180797
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 01-01-2002
Nevenfuncties
Directeur Personeel en Organisatie NedTrain BV
Raad van Commissarissen GVB 01-01-2007
Voorzitter Beroepscommissie (Sociaal Plan in 1999) GWK Amsterdam 01-09-2004
Lid adviescommissie Functieordening VSNU Utrecht 01-01-2004
Voorzitter Adviesraad Altersum Amersfoort 01-01-2004
Raad van Commissarissen Isover Etten-Leur 01-02-2003
Voorzitter Bestuur St. Organisatiewinkel Wijk bij Duurstede 01-01-2002
auteur bedrijfsinformatie Samsom en Kluwer 01-01-2001
Plaatsvervangend lid Bedrijfscommissie Vervoer en logistiek 01-01-2001
voorzitter Commissie van Geschillen en Bezwarencommissie Beoordelingen CAO Kinderopvang 01-01-2001
Voorzitter geschillencommissie CAO Fortis Utrecht 01-07-1996
Voorzitter geschillencommissie Sociaal Plan Fortis Utrecht 01-07-1996
Lid bestuur St. Modiaal Sociale Beweging Odijk 01-01-1990
voorzitter Geschillencommissie FNV CAO FNV Amsterdam 01-01-1990
lid Stichtingenbestuur De Kromme Rijn
lid commissie van beroep Stichting Bedrijfspensioenfonds Zorgverzekeraars
voorzitter Stichting Smit & Co
C1997-27-08-2011 Hop bijbanenregister UtrechtK.0354 Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 5373
Werkzaam bij de Raad van State
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 200192
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 210292
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 10792
Rechter rechtbank Den Haag 261092
NU
Den Haag rechter
Centrale Raad van Beroep Raadsheer 010102
NEVENFUNCTIES
Lid Ombudscommissie Zoetermeer
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichtingen Haaglanden locaties Noord en Oost Scheveningen
C1996-020604 Hop bijbanenregister Centrale Raad van BeroepA.N. van 1048
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 03 5378
Rotterdam Raio 10272
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Rotterdam 10672
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 10573
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 10474
Gerechtssecretaris rechtbank Rotterdam 10676
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor Rotterdam 10676
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 110478
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 80978
Rechter rechtbank Rotterdam 91079
NU
Rotterdam Vice-president 230187
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend Voorzitter commissie Binnenvaartrampenwet te Rotterdam
Bestuurslid Ned. Vereniging voor Zee en Vervoersrecht Rotterdam of Amsterdam
C1997-280904 Hop bijbanenregister RotterdamN.C. van
NLRM 88/89 90 91 94 95 96 98
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger 010793
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C240397 Hop bijbanenregister rechtbank Den BoschC.R.0862 drs.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Alkmaar 11092
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 10796
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 10497
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 241097
NU
Alkmaar parket Plaatsvervangend Persofficier C250105
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.K.L. van 0750
NLRM 93 94 95 96 97 98 03 5383
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 240595
NU
Alkmaar rechter-plaatsvervanger 291092
Rotterdam rechter 180796
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend Voorzitter adviescommissie bezwaren Beoordelingen Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag
Ministerie van Justitie Lid adviescommissie inzake AWB voor personele aangelegenheid Ministerie van Justitie te Den Haag
C1997-280904 Hop bijbanenregister Rotterdam plv. voorzitter adviescommissie bezwaren beoordelingen
Ministerie van Buitenlandse Zaken Den Haag 01-1094-30-1002M.J.F.0934 Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 5384
Juridisch medewerker Directie Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie
Gerechtsauditeur Hof Den Haag 040491
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger 181292
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Lid Ombudscommissie gemeente Wassenaar
C1997-221003 Hop bijbanenregister Hof Den HaagJ.C.
03 5385
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
C221003-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamI.H.B. van 0854 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zwolle 190882
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 240987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 280988
Advocaat-generaal ressortparket Leeuwarden 11096
NU
Leeuwarden Ressortparket waarnemend Advocaat-generaal
Leeuwarden Ressortparket Advocaat-generaal
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.W.J.B.0640
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Zutphen Raio 10767
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Zutphen 11167
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Zutphen 11169
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 11271
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Arnhem 11271
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 280973
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 211075
Auditeur-militair plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 281075
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 90681
Advocaat-generaal ressortparket Den Bosch 250783
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 250191-afscheid 031002
NU Amsterdam hof Raadsheer-plaatsvervanger 291002
C140904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-140904 Hop bijbanenregister Hof AmsterdamJ.G. Mw.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 220265A. 1265 Mw.
NLRM 93
Raio Den Haag 11091J. van 1259
NLRM 93 94 95 96 97 98
Staffunctionaris bij het arrondissementsparket te Leeuwarden
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10593
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10594
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10595
NU
Utrecht parket
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Diaconie Hervormde Gemeente Culemborg
Dirigent Christelijk Koor in Vianen
Dirigent Christelijk Koor in Culemborg
Lid Klachtencommissie ongewenste intimiteiten Christelijke Basisscholen Culemborg
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.B.G.C.M. van
Lid Commissie Bezwaar en Beroep Gemeente Boxmeer
NEVENFUNCTIES
Lid gemeenteraad Nijmegen Stadspartij Nijmegen
Fractievoorzitter Stadspartij Nijmegen
Plaatsvervangend lid van de KAN raad
Plaatsvervangend lid van de Euregio
Vertaler Engels
C120107 HopM.N.A.J. drs.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Den Bosch rechter-plaatsvervanger 010792-GOG140107
Statenlid Provincie Gelderland GOG140107
Commissaris bestuur gemeenschappelijke regeling afvalverwerking (ARN) Regio Nijmegen GOG140107
334 BOPZ Misbruik van bevoegdheden  door de overheid is van alle tijden. Wie zich niet coŲperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt. Memo BOPZ Burgemeester Zijlmans/OvJ's Leeman/Stikkelman/Vast.
Twee officieren van justitie in Arnhem spreken elkaar volstrekt tegen in het onderzoek naar ambtsmisbruik door burgemeester Zijlmans van het Gelderse Beuningen. De ene magistraat meent dat Zijlmans zijn positie heeft misbruikt. De andere heeft op voorspraak van de burgemeester actief meegewerkt aan het oppakken van een zakelijke tegenstander van Zijlmans. De burgemeester gebruikte in 1997 zijn positie om een relatie van een afvalbedrijf in Weurt, waar hij destijds commissaris was, met behulp van een krankzinnigverklaring te laten oppakken. Daartoe werd de Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) toegepast.
Toelichting Telegraaf 141205
Beuningen. Burgemeester Huib Zijlmans van de gemeente Beuningen wil dat de Nederlandse staat zijn naam zuivert. De staat moet verantwoordelijkheid nemen voor de uitspraken van een rechter, die volgens Zijlmans ongepast waren. De rechter had gezegd dat de burgemeester de schijn van belangenverstrengeling heeft gewekt toen hij Jan Burgers, een afvalverwerker, gedwongen liet opnemen in een psychiatrische inrichting. De gedwongen opname, waar een burgemeester voor moet tekenen, bleek volgens hulpverleners achteraf helemaal niet nodig. De afvalverwerker diende daarop een klacht in tegen de burgemeester. Zijlmans was naast burgemeester namelijk ook commissaris van afvalverwerker ARN en had met de directie onder een hoedje gespeeld om Burgers weg te werken.
Lid regionaal College van de Politie Gelderland Midden GOG140107
Vice-voorzitter districtsoverleg district Tweestromenland Politie Gelderland Zuid GOG140107
Lid Raad van Toezicht Regionale Instelling Beschermde Woonvormen Nijmegen en Rivierenland GOG 140107
NU
Burgemeester Gemeente Beuningen
Commissaris NV. Waterbedrijf Gelderland
Lid algemeen bestuur Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Nijmegen e.o.
Voorzitter welstandscommissie gemeenten Doesburg, Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek
Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)
Regionale Brandweer Nijmegen en Omstreken
C250397-140107 HopTh.J.A.
NLRM 03 6141
NU
Middelburg rechter-plaatsvervanger 040902
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend directeur Regionale directie Domeinen West
C1997-221003 Hop bijbanenregister MiddelburgB.A.J.0360 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Arnhem 11088
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 11094
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 11094
Rechter rechtbank Den Bosch 120496
NU
Den Bosch rechter 120496
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C290197-100506 Hop bijbanenregister Den BoschC.A.
NLRM 99
Amsterdam parket functie
NEVENFUNCTIES
Lid geschillencommissie D66 Den Haag
Lid Klankbordgroep Project FOOM Zutphen
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.R.A.0155 Mw.
NLRM 87 88/89 90
Raio rechtbank Haarlem 10386
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep Amsterdam 11178
Gerechtssecretaris Centrale Raad van Beroep Utrecht 150183
Gerechtsauditeur plaatsvervanger Voorzitter Raad van Beroep Haarlem 150586M. 0449 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 03 04 5406
Plaatsvervangend griffier Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 11178
Gerechtssecretaris Centrale Raad van Beroep Utrecht 150183
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 150586
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 150586
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 180590
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 30790-GOG240304
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 150291-GOG240304
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 150291-GOG240304
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 150291-GOG240304
Rechter rechtbank Alkmaar 10792
Vice-president rechtbank Alkmaar 300894
NU
Alkmaar Vice-president 300894
NEVENFUNCTIES
Voorzitter bezwarencommissie Stadsdeel Zuid Amsterdam
Voorzitter klachtencommissie Jeugd RIAGG Noord-Holland Noord Haarlem 010101
C000002-240304 Hop bijbanenregister Alkmaar

Zilinsky, dhr.mr. M.
Arnhem ?
27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmM. VAN
03 3523
Den Bosch Hof Raadsheer 270301
C010704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-010704 Hop bijbanenregister Hof Den BoschJ.J. de 0323
NLRM 71 80
Diverse betrekkingen Binnenlands Bestuur en rechterlijke macht Nieuw-Guinea, laatstelijk Lid Hof van Justitie0247
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 291163
Rechter rechtbank Arnhem 190664
Raadsheer Hof Leeuwarden 140274R.F.
NLRM 71 80 87
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 201265M.0153 Mw.
NLRM 80 84 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid Raad van Toezicht Stichting Energie centrum geestelijke gezondheidszorg Kloetinge
Lid Klachtencommissie seksuele intimidatie sociale werkplaatsen Walcheren Middelburg
Lid Commissie van Beroep Studiefinanciering te Groningen
Raio rechtbank Groningen 230577
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 290883
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 290883
Rechter rechtbank Groningen 260485
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 200187
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 80291
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 80291
Rechter rechtbank Middelburg 60193
Vice-president rechtbank Middelburg 301194-GOG010704
Vice-president rechtbank Rotterdam 130597
NU
Middelburg Vice-president
Zwolle coŲrdinerend vice-president 010803
C010704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-010704 Hop bijbanenregister Zwolle


  ZOMERMAN

T.C. Mw.
Utrecht Raio 011099
C280904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


  ZON

J.A. van 0347
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 03 5421
Bestuurslid Landelijke Organisatie Slachtofferhulp Nederland
Lid Bureau Halt Nederland
Werkzaam Ministerie van Justitie 1965
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 10382
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 170383
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Dordrecht 270788
Advocaat-generaal ressortparket Den Bosch 031097-GOG150304
NU
Den Bosch Hof Raadsheer 210802
NEVENFUNCTIES
Docent (regelmatig) SSR
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.


  ZONDERLAND

P. prof
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 230762


  ZONNENBERG

H.
NU
Arnhem parket functie ? KBnr ? dvb ?
NEVENFUNCTIES
C2004 Ledenadministrateur gemeente Duiven
C2004 Hop - 000305 bijbanenregister Arnhem


  ZONNEVELD

B.M.M.0264 Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Breda 10494
Breda parket functie?
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.


  ZONNEVILLE

M.0750
NLRM 88/89 90 91 92 93
Burgemeester van Ameland
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 70388

Dr. J.A. Zonnevylle
Lid-geneeskundige CMT 368
Chirurg


  ZORGE

C.J. van1021
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur Amsterdam 201048
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 70662
Rechter rechtbank Almelo 280266
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 170267
Vice-president rechtbank Almelo 250572
Raadsheer Hof Arnhem 20175
Vice-president Idem 20880


  ZUIDEMA

A.C. 0447
NLRM 97 98 04 5438
NU Breda Rechter-plaatsvervanger 300197
NEVENFUNCTIES
Brigade-generaal der cavalerie (Zwarte baret)
Hoofd sectie juridische zaken bevelhebber der Landstrijdkrachten tevens belast met IMJD aangelegenheden
Bestuurslid van de Stichting Moderne Vijfkamp
GOG170397 Voorzitter Traditie Commissie Koninklijke Landmacht 150297
Hoofd adviesorgaan Bestuursrechterlijke Geschillen K.L. 010998
GOG170397 Lid redactiecommissie Militair Rechterlijk Tijdschrift 010292
Inspecteur Militair Juridische Dienst 010998
GOG221003 Lid militaire Kamer Gerechtshof Arnhem 010998
Lid Traditiecommissie Krijgsmacht 180397
Aandachtsvestiging. Ik wijs erop dat ik juli 1997 in Breda alle bijbaantjes van rechters daar met de hand heb overgeschreven! Ik geef expliciet aan welke twee bijbaantjes die hij op dat moment kennelijk wel had, maar verzweeg in de 170397-bijbanenopgave! Vervolgens heb ik zijn baantje Lid militaire Kamer Gerechtshof Arnhem niet aangetroffen bij een bijbanencontrole op 221003! Ik vraag mij dan ook af of er wellicht nog andere baantjes zijn die hij vanaf 1997 heeft vervuld en die hier nog niet worden vermeld?
C170397-290804 Hop bijbanenregister Breda


  ZUIDEMA

R.A. mw
NLRM 03
Leeuwarden Hof raadsheer 230299
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Ver. Vrienden van de Stedelijke Musea Zutphen
C221003-150504 Hop bijbanenregister Hof Leeuwarden


  ZUIDEMA

Tj. 0260
NLRM 95 96 97 98 03 5427
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger 221194-GOG280904
Rechter Utrecht GOG280904
NU
Utrecht Vice-president 01-0204
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 01-1294
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Procureur Arnhem kantoor Stichting Advocatencollectief Arnhem tot 010889
Advocaat en Procureur Utrecht Stadhouders Advocaten
Bestuurslid specialistenvereniging Huurrechtadvocaten VHA Ned.Orde van Advocaten
Lid Klachtencommissie woningbouwbedrijf Utrecht
Lid Raad van Toezicht Woningvereniging Kolping te Nijmegen (Doet geen zaken van
Woningcorporatie uit Arnhem en Nijmegen)
Auteur Recht voor de Huurder Koninklijke Vermande BV. Lelystad
Redactielid Woon- en bedrijfsruimterecht
Auteur Handboek huurrecht voorheen losbladige Groene Kluwer Huurrecht
Lid adviescommissie huurrecht Algemene Raad NOVA
Buitengewoon lid Vereniging Huurrechtadvocaten Utrecht Utrecht 010102
Lid Raad van Toezicht Talis Woondiensten Nijmegen 01-0497
Lid redactie WR Tijdschrift voor huurrecht Stichting WR Amsterdam 010195
Voorzitter klachtencommissie Mitros Wonen Mitros Wonen Utrecht 010198 31-0302
Bestuurslid Vereniging Huurrechtadvocaten (VHA) Utrecht 01-1094 31-1201
Lid Raad van Toezicht Utrechtse Orde van Advocaten Utrecht 011098-311001
C1997-280904 Hop bijbanenregister
Utrecht


  ZUIL

A.1265 Mw.
NLRM 92 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 11091
Substituut officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 160997
Arnhem parket functie ? KBnr ? dvb ? NEVENFUNCTIES
C000305 Commissie van Toezicht Oldenkotte
C000305 Feestcommissie burgemeesterswijk
C1997 Hop - 000305 bijbanenregister Arnhem


  ZUTPHEN

A.H. VAN mw.
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 061003
NEVENFUNCTIES
Stafjurist Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht
Lid recreatiecommissie recreatieoord Lage Vuursche Bilthoven 060402
C041104-180405 Hop bijbanenregister Amsterdam


  ZUTPHEN

M.E.
5452
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 180501
C2001-180405 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C2001-180405 Hop bijbanenregister Haarlem


  ZUTPHEN

M.J. van 0954 Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 5450
Lid van de Ouderraad en medezeggenschapsraad van het Hervormd Lyceum Zuid Amsterdam
Juridisch medewerker afdeling Algemene Bestuurlijke &Juridische Zaken gemeente Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 20392
NU
Haarlem rechter 040294
Amsterdam hof Raadsheer-plaatsvervanger 170703
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Kindertehuis Zandvoort Haarlem 010403
C1997-180405 Hop bijbanenregister Hof Amsterdam


  ZUTPHEN

R.F.B. van 0560
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 03 04 5447
Docent politieacademie leergang leidinggeven op operationeel niveau bij de Ned. Politie Academie
Docent SSR Zutphen
Redacteur NTER Ned. Tijdschrift voor Europees recht
Docent in verbintenissenrecht t.b.v. Quod Iure BV. aan advocaten Raio rechtbank Den Haag 11086
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 60392
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 10492
Rechter rechtbank Almelo 10493-GOG240304
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 20394
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 110394-GOG240304
Rechter rechtbank Amsterdam 11095-GOG240304
NU
Alkmaar vice-president 010403
NEVENFUNCTIES
Key expert Centre for International Legal Cooperation Leiden 010104
Lid raad van Advies Landelijk Coordinatiecentrum megazaken Rotterdam 010104
Docent Juridisch PAO Utrecht Utrecht 010104
C250697-180405 Hop bijbanenregister Alkmaar


  ZUURE

B.E.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 91257
NU
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger 080777-GOG0300704
Zutphen rechter-plaatsvervanger
C1997-030704 Hop bijbanenregister Zutphen


  ZUURMOND

G.J.0339
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Rijksbelastingdienst, II. hoofdinspecteur
Raadsheer Hof Den Haag 180479
Vice-president Hof Den Haag 160985
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 150187
Raadsheer Hoge Raad 280689
NU
Hoge Raad raadsheer in buitengewone dienst 010803
NEVENFUNCTIES
Lid redactie BNB Kluwer Deventer
Bestuurslid van de Vereniging voor Belastingwetenschap
Redactielid Fiscaal weekblad FED
Lid hoofdredactie Fiscale Encyclopedie "De Vakstudie"
Voorzitter van de Raad van Tucht 2 van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten
(bevestigd januari 1999 door de Ned. Fed. van Belastingadviseurs
C1997-150604 Hop bijbanenregister Hoge Raad


  ZWAAN

J.W. de
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger 231079
C1997 Hop bijbanenregister rechtbank Den Haag


  ZWANENBURG

J.1115
NLRM 71 80
Werkzaam Rijksdienst werkverruiming 1941
Werkzaam Raad van Arbeid Zwolle 0144
Werkzaam P.O.D. Hoorn 0145
Officier-fiscaal bijzonder Hof Amsterdam 010246-010150
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 16115
Substituut-griffier Rotterdam 250253
Rechter rechtbank Den Haag 40257
Vice-president Den Haag 220966


  ZWANEVELD

A.M.0662 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Raio rechtbank Rotterdam 10487
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10493
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10494
BBC Hop 1997-1998 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN Project 389
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 01-01-2006
Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.
BBC Hop 1997-04-04-2010 Rotterdam


  ZWART

F.P. Breda 260546
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 5466
Rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam
VARA-Ombudsman
Adjunct-directeur van het Research Instituut voor de Toegepaste Psychologie (RITP) te Amsterdam
Free-lance juridisch medewerker opbouwwerk Zuid-Oostlob Amsterdam
Tijdelijk medewerker van de sectie Arbeidsrecht Universiteit van Amsterdam
Wetenschappelijk ambtenaar rechtssociologie aan de Universiteit Nijmegen 1976
Griffier/gerechtssecretaris bij de Centrale Raad van Beroep te Amsterdam
Plaatsvervangend griffier/gerechtssecretaris bij de Centrale Raad van Beroep
Ondervoorzitter bij de Centrale Raad van Beroep
Lid/raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 70180
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 70180
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 90283
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 121187
NU
Centrale Raad van Beroep Vice-president 020395
Raad van State Staatsraad i.b.d. 1999
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid van de Stichting Centrum Onderzoek Sociaal Zekerheidsrecht SCOSZ
Lid van de redactie Internationaal Rechtspraak Sociale Verzekering RSV
Bestuurslid VAR
Bestuurslid "Kunstbende" (stimulering culturele activiteiten door jongeren)
C060703-010204 Hop bijbanenregister Centrale Raad van Beroep

Prof. J. Zwartendijk
Lid-geneeskundige CMT 368
Hoogleraar afdelingshoofd LUMC (urologie)
Voorzitter Bestuur Divisie 1 LUMC


  ZWARTJES

M. mw
NU
Zutphen Raio 010101
NEVENFUNCTIES
Penningmeester sectie Raio's NVvR 111203
C221003-160806 Hop bijbanenregister Zutphen


  ZWARTKRUIS

P.G.M.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 240275
Plaatsvervangend Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 50282
Raadsheerplaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 10494


  ZWEERS

A.E.
lid Comitť de Patronage CSI Twente Geesteren
lid College van Afgevaardigden Nederlandse Orde van Advocaten Den Haag
lid bestuurscommissie ex. art. 82 Gemeentewet Openbaar Primair Onderwijs Almelo
NU
Almelo rechter 010202
NEVENFUNCTIES
lid Klachtencommissie voor de Politie Twente 010194
bestuurslid Stichting Theatergroep Bergweg 181103
Plaatsvervangend voorzitter Raad van Discipline Arnhem 010204


  ZWEERS-VAN VOLLENHOVEN

A.P.1157 Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 170984
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 150990
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 150291
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 150291
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 150291
Rechter rechtbank Alkmaar 201291-GOG300804
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 80497
NU
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Den Helder kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
C300804 Hop GOG bij rechtbanken, gerechtshoven, Hoge Raad


  ZWEERS

C.J.0261 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Alkmaar 10485
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 11192
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 11193
NU
Alkmaar parket officier van Justitie
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.


  ZWEERS

G.H.0927
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Den Haag 1958
Griffier kantongerecht Utrecht 280363 2
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 70464
Rechter rechtbank Haarlem 50766
Vice-president rechtbank Haarlem 151278-GOG300804
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 260291-GOG300804
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 260583
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 260593
NU
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
C1997-300804 Hop GOG bij rechtbanken, gerechtshoven, Hoge Raad
Wie wil bijbanenregisters overschrijven en gegevens naar mij toesturen om bijbanengegevens actueel bij te werken?
Memo!
Informanten! Oma Sanne en vader Jansen tegen Raad voor de Kinderbescherming Haarlem. De norm als moeder een kind ontvoert dan beschermen "kinderbeschermers" samen met Justitie en gezinsvoogdij de kinderontvoerder en zien vader en oma het ontvoerde (klein)kind niet meer terug om de financiŽle samenzwering tegen vaders in stand te houden.


  ZWEMMER

J.W. 290845 Prof. Dr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 03 5481
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 51182
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger 170681
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger 300682
Amsterdam Hof raadsheerplaatsvervanger 051182
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, Amsterdam Universiteit van Amsterdam belastingrecht Decaan
Woonplaats Bussum, examenjaar 1968
Adviseur Bureau Vaktechniek Moret Ernst en Young
Lid platform vaktechniek Ministerie van FinanciŽn
Lid raad van toezicht Academisch Medisch Centrum Amsterdam
Redacteur Fiscaal Weekblad FED
Adviseur Uitgeverij FED
Lid Redactie Juridisch Zakboek Annotatus BNB
Medewerker Weekblad van Fiscaal Recht
Medewerker Fiscale Berichten van het Notariaat
Voorzitter examencommissie Ned. Federatie van Belastingadviseurs
Lid examencommissie Ned. Fed van Belastingadviseurs
Lid Examencommissie Ned. Orde van Advocaten
annotator bnb
lid redactieraad nederlands tijdschrift voor fiscaal recht
C1997-140904 Hop bijbanenregister Hof Amsterdam


  ZWERWER

S.0445
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven0762
Arbeidscontractant Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 60677
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Assen 10378
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Assen 140379
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 270380
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 150785
Advocaat-generaal ressortparket Leeuwarden 80791
NU
Leeuwarden Hof raadsheer 010102
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Bezwarencommissie functiewaardering hogescholen Arnhem, Enschede en Zwolle
C1997-150504 Hop bijbanenregister Hof Leeuwarden


  ZWIETEN

P. van 0441
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 03 5489
deputaat financieel beheer Theologische Universiteit Apeldoorn 010180- 010102
Juridisch Stafmedewerker Juridische afdeling GAK te Amsterdam 151271
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 130677
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 250378
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 70280
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 10284
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 140287
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 200589
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 190490
Vice-president rechtbank Dordrecht 220791
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 90991
NU
Rotterdam Vice-president 020392
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Arbitragecommissie van het sociaal Fonds van de maatschapvisserij te Rijswijk in arbeidsongeschiktheidsgeschillen
Landelijk Voorzitter Arbitragecommissie van Centraal Beheer Schadeverzekeringen te Apeldoorn in arbeidsongeschiktheidsgeschillen
Docent beroepsrecht en rapportagetechniek bij de opleiding van arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen\geneeskundigen van de Uitvoeringsorganen van de Sociale Zekerheidswetten
Redacteur/coŲrdinator jurisprudentieblad rechtspraak Sociale Verzekering te Utrecht en de Afdeling TICA per 1-3-97 LISV?? of GAK Kantoor
Deputant Financieel Beheer van de Theologische Universiteit te Apeldoorn meestal te Apeldoorn
Plaatsvervangend Voorzitter van de externe klachtencommissie van de Stichting Gereformeerde Jeugdzorg CSGJ te Utrecht
Plaatsvervangend Voorzitter van de Externe Klachtencommissie Kindertehuis De Stuw te Utrecht, meestal te Utrecht
C1997-280904 Hop bijbanenregister Rotterdam redacteur/coŲrdinator jurisprudentieblad rsv
Kluwer B.V. Amsterdam 01-0489
docent beroepsrecht en rapportagetechniek
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 010186
voorzitter arbitragecommissie
Sociaal Fonds voor de maatschapvisserij Rijswijk 13-1182
Lid arbitragecommissie
Achmea/Centraal Beheer Schadeverzekering Apeldoorn 010181


  ZWIETEN

W.C. van 0208
NLRM 71
Werkzaam organisatie arbeidsbemiddeling Utrecht
Plaatsvervanger directeur gewestelijk arbeidsbureau Rotterdam 10753
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 300655
Ondervoorzitter Raad van Beroep Rotterdam 201256
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 70668
Voorzitter Raad van Beroep Amsterdam 231068


  ZWIETEREN of Bentinck- van Zwieteren of Visser- van Zwieteren

M.J.A. van 0955 Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Directeur Topscan (Adviesbureau voor legal compliance) -GOG200207
Voorzitter medezeggenschapsraad 1e openluchtschool, Amsterdam -GOG200207
Advocaat te Dordrecht kantoor Visser & Legger beŽdiging 1980 -GOG200207
Advocaat te Dordrecht: kantoor Visser & Silfhout -GOG200207
Lid van de Vereniging Milieurecht Advocaten (VMA) -GOG200207
Sinds 1988 commissaris van Unique International N.V. -GOG200207
Andere bestuurlijke functies, onder andere op het gebied van onderwijs -GOG200207
Raio rechtbank Amsterdam 60181
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 80487
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 200788
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 10595-GOG200207
Plv. Advocaat-generaal Amsterdam ?-GOG200207
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 271191
C200207 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C2000-200207 Hop bijbanenregister Haarlem
Memo Hop
Klopt de opgave nevenfuncties van deze rechter op 200207?


  ZWIJNENBURG

dhr. mr. W.A. 0641
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 5496
voorzitter klachtencommissie Raad van de Kinderbescherming (Ressort Oost)Arnhem 01-1290-31-1201
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 260281 en 011003
Rechter rechtbank Arnhem 190582
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 140286
Nijmegen kantonrechter 110589
Arnhem rechter-plaatsvervanger 260689
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger 30191
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger 30191
Tiel kantonrechter-plaatsvervanger 30191
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger 30191
NEVENFUNCTIES
Lid Examencommissie Staatsexamens SPD
Lid Examencommissie Boekhouden/Handelswetenschappen MO
Lid Examencommissie Praktijkdiploma Loonadministratie (Arbeidsrecht)
Lid Examencommissie Federatie Belastingadviseur (gecommitteerde)
Voorzitter Klachtencommissie Regiopolitie Gelderland Midden
Voorzitter Klachtencommissie Ziekenhuis De Gelderse Vallei
Voorzitter Klachtencommissie Woningvereniging Archipel Arnhem
Voorzitter Commissie van Beroep Chr Hogeschool te Ede
Voorzitter Commissie van Beroep VU+AZVU
Voorzitter Commissie van Beroep Prot. Chr Voortgezet en Hoger Beroeps Onderwijs Voorburg
Voorzitter Bestuurscommissie Groot Batelaar
Voorzitter Regionale Commissie van het opzicht in de Ned. Hervormde Kerk (Secundus lid)
lid commissie sexuele intimidatie Welzijnsgroep Welstede Ede 01-1000
voorzitter College van Beroep examens Stichting ENS Wageningen
Examinator Arbeidsrecht Associatie Praktijkexamens (loonadm.) Amersfoort 010192
voorzitter college van beroep Chr. Hogeschool Ede 010189
interim-voorzitter bestuur Stichting Verenigde Openbare Bibliotheken in de Gemeente Ede
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


  ZWINKELS

J.H.M.1041
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 04
Adviseur Ernst & Young 010899 310700
Den Haag Raio 010471
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Haag 10871
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Groningen 10973
Gerechtssecretaris rechtbank Groningen 10775
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor Groningen 10775
Secretaris arrondissementsparket Den Bosch 11276
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 280377
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 250479
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 160384
Officier van Justitie Aruba 10991
Verlof zonder behoud bezoldiging als hoofd parket bij het Gerecht in Eerste Aanleg op Aruba 161091
NU
Leeuwarden Hof Raadsheerplaatsvervanger 180199
389 Leeuwarden Ressortsparket Plaatsvervangend Procureur-generaal 010397
NEVENFUNCTIES
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.


  ZWITSER-SCHOUTEN

J.H.C. 0747 Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 5511
Vice-voorzitter Raad van Discipline NOvA ressort Den Bosch
Advocaat en Procureur te Den Bosch 10174
Raio rechtbank Den Bosch 10776
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 250979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 20180
Rechter rechtbank Den Bosch 250880
Raadsheer Hof Den Bosch 290587
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 110894-GOG040703
NU
Den Bosch Hof Vice-president 150694
NEVENFUNCTIES
C060905 Penningmeester bij de Vereniging SociŽteit Casino Den Bosch
C060905 Lid Nederlandse Raad van Beheer van Kerk in Nood/Oostpriesterhulp Den Bosch
C060905 Bestuurslid Stichting tot steun van opleiding van onderwijsgevenden voor het RK Basisonderwijs te Den Bosch
C060905 Bestuurslid Stichting Het voormalig Roomsch Armenweeshuis te Den Bosch
C060905 Voorzitter Stichting Vrienden van de Scola Cantorum van de Sint Jan Den Bosch
C060905 Voorzitter Hof van Discipline NOvA
C1997-060905 Hop bijbanenregister Hof Den Bosch
  ZWITSER

R.1251 drs.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 5510
Universitair hoofddocent Erasmus Universiteit Rotterdam privaatrecht GOG060905 NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger 150888
C060905 GEEN OPGAVE NEVENFUNCTIES
C1997-060905 Hop bijbanenregister Rotterdam


  ZWOL

C. van Mw.
Groningen rechter-plaatsvervanger 97-GOG221003
Advocaat en Procureur Meppel kantoor Van Maarwijck Advocaten beŽdiging 1990

 

 

Publicatie bijbanenregisters rechters & Officieren van Justitie door Hop sloeg in als een bom


(210) CDA Minister van Justitie adviseerde Hop om tegen rechters te procederen om bijbanenwetgeving te handhaven
(21) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter A
(22) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter B
(23) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter C
(24) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter D
(25) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter E
(26) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter F
(27) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter G
(28) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter H
(29) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter I
(30) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter J
(31) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter K
(32) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter L
(33) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter M
(34) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter N
(35) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter O
(36) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter P
(37) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Q
(38) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter R
(39) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter S
(40) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter T
(41) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter U
(42) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter V
(43) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter W
(45) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Y
(46) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Z
(Contact) Hop per E-mail voor verbetering van onjuiste gegevens van ťťn vermelding

 

 

 

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.