CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Corruptie in Nederland
De rechtspraak in Nederland is NIET ONAFHANKELIJK maar ingesteld om burgers te naaien, uit te zuigen en uit te buiten in zaakjes van burgers tegen de overheid.
Praktijkvoorbeeld.
De Raad van Toezicht Gerechtsdeurwaarders is een CORRUPTE ORGANISATIE waar de griffier van de rechtbank Amsterdam de dienst uitmaakt. In de praktijk betekent dit dat klachten van burgers anderhalf jaar onbehandeld blijven liggen omdat de rechtspraak en deurwaarders een pot nat zijn en elkaar helpen om hun zakken te vullen met het geld van burgers die genaaid worden door rechtbanken en deurwaarders om burgers waar dat ook maar mogelijk is te terroriseren.

Deurwaarders worden ook steeds agressiever, een zo'n klootzak sloeg mijn mobieltje uit mijn handen toen ik wilde filmen wat dat soort aanricht bij gepensioneerde burgers. De corruptie van de Raad van Toezicht Gerechtsdeurwaarders wordt op onnavolgbare wijze zichtbaar door dit soort ernstige klachten van burgers tegen deurwaarders niet te behandelen.

Laat ik het hier wat anders en harder schrijven. De griffier van de rechtbank Amsterdam met zijn bijbaantje secretaris Raad van Toezicht Gerechtsdeurwaarders is gewoon een klootzak die de rechtspraak uitgetrapt moet worden om een begin te maken met een betere bescherming van burgers tegen agressieve deurwaarders.

J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

 

Verzoek 463 om vrijstelling griffierecht bij rechtbanken als inkomen onder sociaal minimum valt

Naam rechtbank
T.a.v. de griffier
Adres
Postcode en woonplaats.

Plaats en datum:

Geachte griffier,

Ondergetekende heeft een factuur griffierecht ontvangen in zaaknummer ..............................

Mijn inkomen valt echter onder het sociaal minimum.

Ik verzoek om kwijtschelding van het griffierecht in de onderhavige zaak.

In afwachting van uw bericht op mijn verzoek, verblijf ik met vriendelijke groet,

Hoogachtend,

Dhr./Mw. Naam, adres, postcode en woonplaats:

top
Groep Hop
Startpagina procedureel weerwerk tegen jeugdzorg, RvdK en bij de kinderrechter
De website www.groephop.nl is het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op alle websites van Groep Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.