CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

LBIO

De LBIO-norm. Wij gaan er altijd vanuit kinderen zitten bij moeder en de vader betaald! 

De werkwijze van het LBIO is representatief voor de manier waarop Raad voor de Kinderbescherming? en het rechtersleger al deccennia met vaders en moeders omgaan.

1. Het LBIO ging er ook altijd vanuit kinderen zitten bij moeder en de vader betaald! De werkwijze van het LBIO is dan ook een prachtig en representatief praktijkvoorbeeld voor gebruikelijke manier waarop de Raad voor de Kinderbescherming en rechtersleger met vaders en moeders omgaan.

Op het briefpapier van het LBIO stond gedrukt in het verleden:

Citaat:

Afdeling alimentatie: Bereikbaar van 13:30 - 15:30 uur. Nummer 0182-572020

Draai eerst dit nummer.

Daarna de naam van de vader begint met een

A t/m F                     druk 1

G t/m K inclusief IJ    druk 2

L t/m R                      druk 3

S t/m Z inclusief Y      druk 4

Het bandje als je het LBIO belde gaf dezelfde informatie.

Bron: LBIO briefpapier gericht aan Willem Zweverink Assen ondertekend door hoofd selectie mevrouw M. de Jong. 

Dit is een prachtig en representatief voorbeeld van de schijnvertoning onpartijdige rechtspraak in Nederland en een discriminerende Nederlandse overheid ingesteld op de kinderen wonen bij de moeder omdat moeder het gezag heeft. (143) De vader mag betalen en de rechtspraak en de overheid zijn erop ingesteld dat het de vader is die betaald.

Willem Zweverink Assen kende ik goed in de tijd dat er nog actie werd gevoerd door vaders tegen de behandeling van vaders door Raad voor de Kinderbescherming en rechtersleger.

Ik bedank Willem Zweverink Assen voor het toesturen van een kopie van bovengenoemde brief. 

J. Hop, redacteur website Censuur in Nederland

 

Gezocht, hoe reageerden onderaannemers in de jeugdzorg op uw informatieverzoek (575)
550 Iedere zaak begint met verzoek afschrift gegevens van u in het centraal justitieel informatieregister!
489 Wie weet namen van ZORGVERLENERS in Nederland die BESLUITEN nemen als bestuursorgaan over pleeggezinnen?
169 Niet zeuren en klagen bij RTL en SBS als uw pleegkind wordt weggehaald, wurgcontracten zijn representatief voor pleegzorg
700 Klacht GEGROND tegen klacht pleegouder niet-ontvankelijk bij interne klachtencommissie Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn
204 Geschiedenis! Klacht gegrond met Hop, Voorziening Pleegzorg Flevoland had twee na wetgeving geen interne klachtencommissie
312 Grootvader Visscher: "Als ik mag kiezen tussen de GESTAPO of de Raad voor de Kinderbescherming dan kies ik de GESTAPO"
691 Geschiedenis! Klacht gegrond met Hop tegen Stichting Centrum voor Pleegzorg Rotterdam
509 UHP kind in instelling! Briefadres bij ouders! Bezwaarschrift tegen BESLUIT gemeente om uw kind uit te schrijven uit de gemeente
125 UHP kind in instelling! Briefadres bij ouders! Verzoek aan gemeente om uw kind in te schrijven in de gemeente
214 Kinderrechter over de positie van een pleegouder
467 LBIO en wat iedereen behoort te weten over de mentaliteit bij het LBIO

top
Censuur in Nederland
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Disclaimer 2013 en vrijwaring. Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2013 disclaimer" van toepassing. Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. J. Hop streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. J. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan J. Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. J. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.