Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Netwerk Ermelo
Actueel Activiteiten Hop ter verbetering van de rechtspraak voor burgers

 

 

Rechtbank Midden-Nederland vestiging Utrecht wist computerdata van J. Hop om bijbanen van rechters verborgen te kunnen houden

Hop stelt bij zijn onderzoek op de Utrechtse rechtbank gehinderd te zijn in de raadpleging van dat register; zo zou hij gedwongen zijn de gegevens die hij in zijn computer had overgenomen, weer te wissen. Volgens de president van de Utrechtse rechtbank P.W.M. Broekhoven mag het register alleen worden ingezien.

 

Strafklacht tegen Utrechtse rechters 

 

Utrechts Nieuwsblad
Editie Stad Utrecht

29 juli 1997

Van een onzer verslaggevers

Utrecht - Twee van de drie rechters en rechter-plaatsvervangers in Utrecht hebben geen of onvolledige opgave gedaan van hun bijbanen. Dat blijkt uit het register van de rechtbank. De rechters zijn sinds 1 januari verplicht om hun bijbanen te melden. De ErmeloŽr J. Hop heeft daarom vanmorgen samen met de werkgroep verontruste Burgers een strafklacht ingediend bij de Hoge Raad tegen 97 Utrechtse rechters en rechter-plaatsvervangers. In totaal telt het arrondissement Utrecht bijna 150 rechters en rechter-plaatsvervangers.

Al eerder eisten zij om dezelfde reden bij Procureur-generaal Ten Kate het ontslag van 151 rechters uit de ressorten Arnhem en Leeuwarden. Sinds 1 januari van dit jaar stelt minister Sorgdrager van Justitie het melden van betaalde bijbanen verplicht voor rechters en rechter-plaatsvervangers. Persrechter M. Spliet (39) liet vanmorgen weten dat het register van de Utrechtse rechtbank inderdaad nog niet geheel op orde is. Inmiddels hebben rechters en rechter-plaatsvervangers die nog geen opgave van nevenfuncties hebben gedaan, een herinnering gekregen dat alsnog te doen. De rechtbank denkt het register de komende maand compleet te hebben

Rechtbankpresident P.W.M. Broekhoven (22) liet al eerder aan Hop weten dat Utrechtse rechters die geen nevenfuncties hebben opgegeven, ook daadwerkelijk geen bijbanen hebben. Inmiddels is hen verzocht ook opgaven te doen van het feit dat zij geen bijbanen hebben. Daarnaast kunnen volgens Broekhoven gegevens ontbreken van rechter-plaatsvervangers die in de praktijk nooit meer worden ingezet. De rechtbank heeft nu ook hen gevraagd opgave te doen De rechtbank overweegt wel de groep van ongeveer vijftig 'slapende' rechter-plaatsvervangers te verzoeken ontslag te vragen als zij niet meer als zodanig ingezet willen worden.

Hop stelt bij zijn onderzoek op de Utrechtse rechtbank gehinderd te zijn in de raadpleging van dat register; zo zou hij gedwongen zijn de gegevens die hij in zijn computer had overgenomen, weer te wissen. Volgens de president van de Utrechtse rechtbank P.W.M. Broekhoven mag het register alleen worden ingezien.

De werkgroep 'Verontruste Burgers' strijdt al geruime tijd tegen vermeende partijdigheid van vooral rechter-plaatsvervangers. Ook hekelen zij de rol van advocaten die in hun eigen arrondissement als rechter optreden. (47) Zo'n plaatsvervanger zou in een rechtszaak geconfronteerd kunnen worden met een eigen cliŽnt of een relatie van zijn kantoorgenoten.

 

 


NAWOORD.
Toen ik er achter kwam dat de kinderrechter in mijn zaak tevens President van de Soroptemistenclub was ben ik in heel Nederland geweest bij alle rechtbanken, kantongerechten, gerechtshoven en Hoge Raad en heb de bijbaantjes daar, met hier en daar flinke tegenwerking overal met het handje overgeschreven. Een enorme klus. Op mijn website staat dus informatie over rechters en OvJ die je bij de overheid niet meer kan vinden. Het is achteraf nog steeds weerzinwekkend dat de CDA Minister van Justitie mij (Hop) adviseerde om maar tegen rechters te gaan procederen voor een kopietje van hun bijbanen terwijl die bijbanen openbaar waren. Dit is een bekend trucje om burgers die om informatie vragen met onnodig procederen te naaien. Ik trapte daar niet in. Ik publiceerde gewoon mijn ervaringen met de bijbanen van (bepaalde) rechters en met regelmaat kwamen deze rechters vanzelf in beweging en namen contact met mij op voor een correcte vermelding van hun nevenfuncties op mijn websites.  Echter ik ben ook met regelmaat bedreigd door rechters met allerlei juridische stappen tegen mij omdat ik schreef dat zij hun bijbanen niet hadden opgegeven waarbij ik uitging van de publicatie op internet van "geen bijbanen" op dat moment. Ik was daar nooit van onder de indruk en dacht alleen wat voor zielige figuur moet je eigenlijk zijn als rechter om een burger juridisch te bedreigen omdat op de internetsite van de rechtspraak zelf staat dat hij/zij zijn bijbanen niet heeft opgegeven terwijl dat de informatie is die de burger van de rechtspraak krijgt. Dit waren de "agressors" onder de rechters kennelijk door ingestudeerde "tunnelvisie" al lang niet meer niet in staat om kritiek op de eigen organisatie te uiten. Waarom door hen (niet tijdig) opgegeven bijbanen vervolgens niet onverwijld in de bijbanenregisters van rechtbanken voor raadpleging door burgers stonden vermeld. Tenslotte. Ik heb ook met meerdere rechters gesproken over mijn kritiek op de bijbaan President Soroptemistenclub. Ik draaide de zaak om en vroeg hen als een kinderrechter de voorzitter is van de Stichting Dwaze Vaders zou die dan ook zaakjes met omgangsregelingen mogen doen....... Veel leesplezier. J. Hop Ermelo