SLAVERNIJ IN NEDERLAND ©

Informant advocatuur: Hop moet bloeden schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: Denk eens na

 

Kent u iemand in Ermelo vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien en/of wil helpen met het snel verkrijgen van het wettelijk aantal benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met de verkiezingen in Ermelo?

Contact: lees verder

 

Rechtbank Utrecht wist computerdata van J. Hop om bijbanen van rechters verborgen te kunnen houden

Hop stelt bij zijn onderzoek op de Utrechtse rechtbank gehinderd te zijn in de raadpleging van dat register; zo zou hij gedwongen zijn de gegevens die hij in zijn computer had overgenomen, weer te wissen. Volgens de president van de Utrechtse rechtbank P.W.M. Broekhoven mag het register alleen worden ingezien.

 

Strafklacht tegen Utrechtse rechters 

 

Utrechts Nieuwsblad
Editie Stad Utrecht

29 juli 1997

Van een onzer verslaggevers

Utrecht - Twee van de drie rechters en rechter-plaatsvervangers in Utrecht hebben geen of onvolledige opgave gedaan van hun bijbanen. Dat blijkt uit het register van de rechtbank. De rechters zijn sinds 1 januari verplicht om hun bijbanen te melden. De ErmeloŽr J. Hop heeft daarom vanmorgen samen met de werkgroep verontruste Burgers een strafklacht ingediend bij de Hoge Raad tegen 97 Utrechtse rechters en rechter-plaatsvervangers. In totaal telt het arrondissement Utrecht bijna 150 rechters en rechter-plaatsvervangers.

Al eerder eisten zij om dezelfde reden bij Procureur-generaal Ten Kate het ontslag van 151 rechters uit de ressorten Arnhem en Leeuwarden. Sinds 1 januari van dit jaar stelt minister Sorgdrager van Justitie het melden van betaalde bijbanen verplicht voor rechters en rechter-plaatsvervangers. Persrechter M. Spliet (39) liet vanmorgen weten dat het register van de Utrechtse rechtbank inderdaad nog niet geheel op orde is. Inmiddels hebben rechters en rechter-plaatsvervangers die nog geen opgave van nevenfuncties hebben gedaan, een herinnering gekregen dat alsnog te doen. De rechtbank denkt het register de komende maand compleet te hebben

Rechtbankpresident P.W.M. Broekhoven (22) liet al eerder aan Hop weten dat Utrechtse rechters die geen nevenfuncties hebben opgegeven, ook daadwerkelijk geen bijbanen hebben. Inmiddels is hen verzocht ook opgaven te doen van het feit dat zij geen bijbanen hebben. Daarnaast kunnen volgens Broekhoven gegevens ontbreken van rechter-plaatsvervangers die in de praktijk nooit meer worden ingezet. De rechtbank heeft nu ook hen gevraagd opgave te doen De rechtbank overweegt wel de groep van ongeveer vijftig 'slapende' rechter-plaatsvervangers te verzoeken ontslag te vragen als zij niet meer als zodanig ingezet willen worden.

Hop stelt bij zijn onderzoek op de Utrechtse rechtbank gehinderd te zijn in de raadpleging van dat register; zo zou hij gedwongen zijn de gegevens die hij in zijn computer had overgenomen, weer te wissen. Volgens de president van de Utrechtse rechtbank P.W.M. Broekhoven mag het register alleen worden ingezien.

De werkgroep 'Verontruste Burgers' strijdt al geruime tijd tegen vermeende partijdigheid van vooral rechter-plaatsvervangers. Ook hekelen zij de rol van advocaten die in hun eigen arrondissement als rechter optreden. (47) Zo'n plaatsvervanger zou in een rechtszaak geconfronteerd kunnen worden met een eigen cliŽnt of een relatie van zijn kantoorgenoten.

 

 

Complot rechtspraak en stevig verzet tegen Hop mbt publicatie bijbanen rechters op internet
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (Y) (Z)
003 De zes wetten van Hop, uitgangspunt in iedere procedure
001 Hop bijt flink terug met satire op internet naar kinderrechter en RvdK in de zaak Hop
017 Kamerlid Hendriks: Hop ga zo door! Oorkonde voor kamerlid Hendriks voor open democratie
184 Het complot! Kinderrechter ook President Soroptemistenclub om belangen van vrouwen te bevorderen
Bijbanenregisters rechters op internet sloeg in als een bom, kinderrechters verbijsterd achterlatend
Startpagina bijbanen rechters op internet
327 Het complot! Zutphen President Oostveen: Na inzage in het bijbanenregister is het recht van Hop om kritiek te geven uitgespeeld
210 Het complot! Minister van Justitie adviseert Hop om tegen rechters te gaan procederen om afgifte van bijbanen
469 Het complot! Rechtbank Utrecht wist computerdata van Hop om bijbanengegevens rechters verborgen te kunnen houden
012 Het complot! Rechtbank Den Bosch eist juridische stappen tegen Hop na publicatie bijbanen op internet
013 Het complot! Vereniging rechters ASZM probeert onderzoek Hop tegen te werken
353 Het complot! De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak hecht aan een goede registratie volledig, eenduidig, actueel en toegankelijk
114 Het complot! Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Rechters en Officieren van Justitie willen bijbanen gegevens verwijderen van internet
008 Kamervragen over (mogelijke) belangenverstrengeling bij de Raad voor de Kinderbescherming in de zaak Hop
048 Kamervragen van Hendriks over de dubbelfunctie Officier van Justitie tevens rechter-plaatsvervanger
328 Vragen Kamerlid Th.J.M. Hendriks aan Minister van Justitie over tegenwerking Hop bij inzage bijbanenregisters
329 Antwoord Minister van Justitie op kamervragen Hendriks inzake tegenwerking van Hop bij inzage bijbanenregisters
049 Brief van het Ministerie van Justitie aan gerechten en parketten over het niet opgeven van nevenfuncties
326 Grote schoonmaak begint in Arnhem, President D.J. van Dijk stelt zich krachtig op achter de Minister van Justitie
390 211004 President mr. Mr. H.A.E. Uniken Venema heeft een klacht van Hop over onvolledige opgave bijbanen gegrond verklaard
607 Rechtbank Zutphen heeft klacht van Hop over een verouderd register nevenfuncties rechterlijke macht gegrond verklaard
337 Het complot! Kamervoorzitter Deetman bleef kamerlid Hendriks in kwaad daglicht plaatsen
Startpagina complot tegen politici en/of klokkenluiders
459 - 218 Het complot! Denk eens na over geschiedenis (gefiscaliseerde) omroepbijdrage en censuur gesubsidieerde media
NAWOORD.
Toen ik er achter kwam dat de kinderrechter in mijn zaak tevens President van de Soroptemistenclub was ben ik in heel Nederland geweest bij alle rechtbanken, kantongerechten, gerechtshoven en Hoge Raad en heb de bijbaantjes daar, met hier en daar flinke tegenwerking overal met het handje overgeschreven. Een enorme klus. Op mijn website staat dus informatie over rechters en OvJ die je bij de overheid niet meer kan vinden. Het is achteraf nog steeds weerzinwekkend dat de Minister van Justitie mij (Hop) adviseerde om maar tegen rechters te gaan procederen voor een kopietje van hun bijbanen terwijl die bijbanen openbaar waren. Dit is een bekend trucje om burgers met onnodig procederen te naaien en ik trapte daar niet in. Ik publiceerde gewoon mijn ervaringen met de bijbanen van (bepaalde) rechters en met regelmaat kwamen die dan vanzelf in beweging en namen contact met mij op voor een correcte vermelding op internet. Ik ben ook met regelmaat bedreigd door rechters met allerlei juridische stappen tegen mij omdat ik schreef dat zij hun bijbanen niet hadden opgegeven waarbij ik uitging van de publicatie op internet van "geen bijbanen" op dat moment. Ik was daar nooit van onder de indruk en dacht alleen wat voor zielige figuur moet je eigenlijk zijn als rechter om een burger juridisch bedreigen omdat op internet staat dat hij/zij zijn bijbanen niet heeft opgegeven terwijl dat de informatie is die de burger van de rechtspraak krijgt. Dit waren de "agressors" onder de rechters kennelijk door ingestudeerde "tunnelvisie" al lang niet meer niet in staat om kritiek op de eigen organisatie te uiten waarom door hen opgegeven bijbanen vervolgens niet in de bijbanenregisters van rechtbanken voor raadpleging door burgers stonden vermeld. Tenslotte. Ik heb ook met rechters gesproken over mijn kritiek op de bijbaan President Soroptemistenclub. Ik draaide de zaak om en vroeg hen als een kinderrechter de voorzitter is van de Stichting Dwaze Vaders zou die dan ook zaakjes met omgangsregelingen mogen doen....... Veel leesplezier. J. Hop. Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.