CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Ouders BOYCOT het beruchte bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming

Een boycot is, in de oorspronkelijke zin, het verbreken van (handels)relaties met een land, een bedrijf of een individu. In de brede zin is het ook een verzaking om iets te doen, bijvoorbeeld een verkiezing boycotten om een statement te maken. De redenen van een boycot kunnen van politieke aard zijn of dienen om een vorm van wraak uit te oefenen of iemand te isoleren. Het woord ontstond in Ierland, waar de hardvochtige Engelse rentmeester Charles Cunningham Boycott (1832–1897) zo door zijn pachters werd gehaat, dat zij hem in 1879 volledig isoleerden.

Bekende (oproepen tot) boycots in de geschiedenis zijn o.a.
- de oproep van de Indiase leider Mahatma Gandhi om geen Engelse producten te kopen.
- de Montgomery-busboycot die begon in 1955 en leidde tot het einde van de rassenscheiding in bussen.
- de olieboycot van OPEC-landen tegen westerse landen die IsraŽl hadden bijgestaan in de Jom Kippoeroorlog, wat in 1973 leidde tot de oliecrisis,
- en de boycot van Zuid-Afrikaanse producten ten tijde van de apartheidspolitiek.
- de boycot van joodse winkels in Duitsland en Oostenrijk, tijdens en in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog.
- Olympische Spelen 1956 in Melbourne vanwege de rol van de Sovjet-Unie in de Hongaarse opstand.
- de boycot van de Raad voor de kinderbescherming in Nederland na onderonsjes met BARRAU om Leenders/Nienhuis uit het gezag te zetten.
- de boycot van de Raad voor de Kinderbescherming in Nederland na onderonsjes met SBJNB om moeder D. uit het gezag te zetten
- de boycot van de Raad voor de Kinderbescherming in Nederland na onderonsjes met SBJNB om Jan Hop voorlopig te schorsen in gezag
In Nederland rekent de jeugdzorg op medeplichtigheid van de RvdK om ouders met kritiek op de werkwijze van de jeugdzorg
in hun zaak zo snel mogelijk uit het gezag te zetten om kritiek van ouders op de jeugdzorg met deze werkwijze te onderdrukken.
Het beruchte bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming heeft dan ook volkomen terecht in de volksmond de bijnamen
Raad voor de Leugenbescherming, Raad voor de Oudermishandeling en Raad voor de Kindermishandeling opgelopen.
Groep Hop eist per ouder tien miljoen euro schadevergoeding voor iedere ouder die procedeert tegen jeugdzorg
om vervolgens door RvdK en kinderrechters uit het gezag te worden gezet en een beroepsverbod voor de betrokken medewerkers van
jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming en kinderrechters op welke zaken door een volksjury dient te worden beslist.

 

 

Boycot RvdK en verspreid uitnodigingen om na te denken!

Adequaat weerwerk tegen het beruchte bestuursorgaan RvdK begint met  het lezen van het boekje Hoe vang ik een rat,
Richard Engelfriet en Peter van der Geer, Uitgeverij Pepijn, € 19,95 en het artikel "Menschenjšger", door Jan Hop Ermelo
074 Geschiedenis! Een raadsrapport is geen besluit gericht op rechtsgevolg! Waarom zou u aan raadsonderzoek meewerken?
077 Gegevens uit het heden 2011 Menschenjšger, door Jan Hop Ermelo
070 1997 Dick Hillenius: "Achter de deur heb ik een bijl klaar staan voor het geval de Raad voor de Kinderbescherming bij mij komt
730 De zaak D. zicht op werkwijze van "Brabantse jeugdzorg" jegens bijstandmoeder in keiharde strijd om geld, macht en haar kinderen!
731 Voorbeeld 1 bezwaar- en beroepschrift tegen BESLUITEN RvdK in de zaak D.
729 Voorbeeld 2 bezwaar- en beroepschrift tegen BESLUIT RAPPORT RvdK in de zaak D.
732 Aangifte en analyse van een valse melding kindermishandeling van een rancuneuze dronkelap in de zaak D.
728 Openbaar antecedentenregister bezwaarschriften tegen medewerkers bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming
134 Iedere ouder in NL behoort de juridisch juiste omschrijving van EEN VERDACHTE van kindermishandeling te kennen!
602 Iedere ouder in NL behoort te weten dat het vals aanklagen van ouders voor kindermishandeling niet onrechtmatig is!
007 Iedere ouder in NL behoort te weten dat adequaat weerwerk begint met procedureel en systematisch werken!
730 Beesten bij de RvdK kenmerken zich door hun weigering om in OVERLEG met ouders een afspraak voor een gesprek te maken!
010 Beesten bij de RvdK kenmerken zich door toe te schrijven naar de door jeugdzorg en RvdK gewenste conclusies!
011 Beesten bij de RvdK kenmerken zich door verzoeken bij de KIR te handhaven ook al deugen de raadsrapporten niet!
 

 

Hop geeft ouders zicht op mentaliteit, denk- en werkwijze die heerst bij de Kinderbescherming

093 Ongelijke behandeling ouders! Kinderbescherming liet belang moeder zwaarder wegen dan belang vader
010 Het gevaar! Hoe schrijft een raadsmedewerker zijn rapport? Door zaken te verzwijgen en toe te schrijven naar de conclusie
011 Het gevaar! Raad voor de Kinderbescherming blijft doorgaan op ingeslagen weg ook als hun onderzoek/rapport niet deugt
009 Weigering RvdK om aan waarheidsvinding te doen levert terecht de bijnaam Raad voor de Leugenbescherming op
012 Het gevaar! Raad voor de Kinderbescherming zat in de zaak Hop links naast de rechter aan dezelfde tafel
010 Ook kinderen van raadsmedewerkers lezen websites van Hop, zelfs van een raadsmedewerkster die Hop heel goed kent
047 Waarom deed de Raad voor de Kinderbescherming helemaal niets tegen giftig afval in houten speeltoestellen?
139 Vraag Hop in Justitiekrant: "Is het gewenst dat de Raad zelf onderzoek mag verrichten als belanghebbende bij de uitslag"
357 Normen 2000, versie 2, beleidsregels met betrekking tot de werkwijze van de Raad voor de Kinderbescherming
149 18 oktober 1997 Kinderbescherming: "Wij zijn geen recherchebureau en doen dus niet aan waarheidsvinding"
150 18 oktober 1997 Raad voor de Kinderbescherming: "Gekonkel en gedraai bij onderzoek naar omgangsregelingen"
161 24 oktober 1997 Kinderbescherming: "Bij een valse incestaanklacht tegen vader is vader altijd verliezer in ons onderzoek"
153 28 oktober 1997 Raad voor de Kinderbescherming: "De Raad heeft een financieel belang bij creŽren van conflicten tussen ouders"
148 29 oktober 1997 Raad voor de Kinderbescherming: "Klagen over de Kinderbescherming werkt contraproductief bij omgangsregelingen"
151 30 oktober 1997 Raad voor de Kinderbescherming: "Hoe kunnen wij de wensen van moeder en haar advocaat zoveel mogelijk belonen"
152 31 oktober 1997 Raad voor de Kinderbescherming: "Missie van de kinderbescherming is natuurlijk misleiding van de burgers"
165 6 december 1997 Raad voor de Kinderbescherming: "Willekeur is de norm voor onze werkwijze bij onderzoek naar kinderontvoering"
154 8 december 1997 Raad voor de Kinderbescherming: "Inzicht in werk- en denkwijze mishandeling van kinderen"
162 11 december 1997 Kinderbescherming: "Wordt er nu wel of niet bij de Raad gewerkt met een protocol bij incestbeschuldigingen"
141 29 maart 2000 Kinderbescherming: "Termijnoverschrijding start onderzoek om status quo kinderen bij moeder te bevestigen
666 Geschiedenis! Klacht gegrond! RvdK Lelystad verzoekt huisarts zijn informantenverklaring te wijzigen
168 Geschiedenis! Klacht gegrond! Hop dient 19 klachten in tegen Kinderbescherming! Alle 19 klachten gegrond verklaard
298 Geschiedenis! Klacht gegrond! De zaak P. en perfecte klachtafhandeling door de directeur van de Raad voor de Kinderbescherming
209 Geschiedenis! Klacht gegrond! Raadonderzoeker vervangen na klacht over partijdigheid voor de moeder
208 Geschiedenis! Klacht gegrond! Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming bij het MŁnchhausen syndroom by proxy
325 Geschiedenis! Klacht gegrond! Raadsrapport ten onrechte na een gegrond verklaarde klachtzaak niet vernietigd
606 Geschiedenis! Acht Klachten gegrond! Vader X met Hop als gemachtigde tegen Raad voor de Kinderbescherming Noord-West
321 Geschiedenis! Klacht gegrond! Raadsonderzoeker Raad voor de Kinderbescherming directie Oost partijdig tijdens raadsonderzoek
673 Geschiedenis! Klacht gegrond! Moeder X met Hop als gemachtigde tegen RVDK inzake "verificatie informantenverklaringen"
672 Geschiedenis! Klacht gegrond! Moeder X met Hop. Gebezigde kwalificaties in schrijven aan rechtbank te veel toonzettend
076 Herstel gezag ouders! Verandering in medisch beleid dat het normale te buiten gaat, altijd de instemming ouders behoeft
085 Geschiedenis! Procederen met Hop tegen RVDK zet kinderen tegen ouders op "conflict over naleven van leeftijdsadequate regels"
357 Geschiedenis! Negen klachten gegrond! Moeder X met Hop als gemachtigde tegen Kinderbescherming Directie Zuid-West
667 Geschiedenis! Teveel klachten gegrond! Moeder X met Hop als gemachtigde tegen Kinderbescherming Directie Noord-West

 

 

Ongelijke behandeling ouders kenmerk voor "onpartijdige" rechtspraak in Nederland

136 De zaak Hop: Omgangsregeling tussen vader en zijn kinderen kan niet met een rechterlijke beschikking worden afgedwongen!
143 Griffieformulier "Voogdij: De Moeder" op verzoek van Hop bij de griffie van de rechtbank Arnhem weggehaald
467 LBIO gaat er stelselmatig vanuit dat de kinderen naar moeder gaan en de vader betaald
259 Citaat: "De wetenschappelijke commissie van de NVvR en het landelijk overleg van sectorvoorzitters van familiesectoren van de rechtbanken (LVO) hebben gezamenlijk dit advies opgesteld. Als in dit advies wordt gesproken over alimentatieverplichtingen, wordt ervan uitgegaan dat de man alimentatie betaalt en dat de vrouw alimentatie ontvangt"
222 De 1-ste Pot-norm. Citaat: "De rechter is van oordeel, dat als uitgangspunt geldt dat een moeder het gezag heeft over een kind."
302 Referteformulieren van de rechtbank Zwolle zo partijdig als de pest voor moeder
399 De rechter bepaald/beslist of u alleen of gezamenlijk met uw ex-echtgenoot het gezag over het kind hebt
213 Ministerie van Justitie, Haags kinderontvoeringsverdrag is opgesteld om westerse moeders te beschermen!
163 Affectieschade heeft symbolische werking! Niet duurzaam samenwonende partner heeft geen rechten
411 Als ouders met gezamenlijk gezag het met elkaar niet eens zijn dan hakt de rechter de knoop ten gunste van moeder door
229 Vanaf 1 januari 2007 gaat de *Wet Maatschappelijke Ondersteuning* in. Wat al direct opvalt is de financiŽle ondersteuning voor vrouwen opvang. Mannen opvang? Niet nodig zo meent deze discriminatoire wetgeving.
410 RVDK doet alleen onderzoek naar achtergronden van de man, met name de huidige woon en leef/werk-situatie van de man
133 De mw. mr. E.A.A. van Kalveen-norm. De rechtbank is, in tegenstelling tot de bijzonder curator, van oordeel dat een minderjarige gebaat is bij een juridische vader, zelfs als die geen contact met hem wil. Het juridisch vaderschap ziet immers onder meer ook op financiŽle verplichtingen.
197 De Roelvink-norm. Ook met opgelegde dwangsommen van DM 50.000,-- en dwangsommen van DM 2000,-- per overtreding van het niet nakomen van een omgangsregeling kan de moeder in Nederland ongestoord wegkomen
228 De Neleman-norm. De rechtbank heeft tussen partijen weliswaar een omgangsregeling bepaald, maar een dergelijke regeling levert, hoe zeer de moeder ook gehouden is deze uit te voeren, nog geen voldoende aanknopingspunt voor een dwangsom op als bedoeld in artikel 1 Eenvormige Wet betreffende de dwangsom. De omstandigheid dat de moeder zich tot nu toe weinig gelegen heeft laten liggen aan de eerder vastgestelde omgangsregeling, maakt dat niet anders
236 De Rijksen-norm. Kind gaat naar school dus minder omgang met vader is het oordeel van de rechtbank Zwolle
257 De Schoemaker-norm. De rechtbank rekent verdachte (vader) zwaar aan dat hij halsstarrig blijft weigeren mee te werken aan een terugkeer van de minderjarige, blijft weigeren openheid van zaken te geven en dat hij er blijk van geeft de belangen van de moeder en het kind ernstig te minachten en dat hij een arrest van het Gerechtshof Leeuwarden van 20 september 2000 naast zich neerlegt. Verklaart verdachte (vader) tot een gevangenisstraf voor de tijd van zes jaren.
264 De Numann-norm. Bij beschikking van 29 februari 2000 heeft de rechtbank Raad voor de kinderbescherming verzocht gedurende het onderzoek van het PAR twee contacten tussen de vader en het kind op het Bureau van de Raad te laten plaatsvinden. Bij beschikking van 5 september 2000 heeft de rechtbank beslist dat, voor het geval de vader niet meewerkt aan het door de Raad voor de kinderbescherming geadviseerde traject van het Ambulant Bureau Jeugdwelzijnszorg (het ABJ-traject), het verzoek tot het vaststellen van een omgangsregeling zal worden afgewezen
277 De van Holten norm. Als vader de kinderen ontvoert, zal de vader ook alle kosten moeten betalen die de moeder moet maken om de kinderen weer terug te krijgen
338 2009 Nederland Kinderbescherming eist dat ervaren zeezeilster Laura Dekker bij haar vader moet worden weggehaald om opgesloten te worden in een kindertehuis of bij haar moeder moet gaan wonen!

 

 

Bezwaar- beroep- verzoek- en verweerschriften gratis op internet

074 Geschiedenis! Een raadsrapport is geen besluit gericht op rechtsgevolg! Waarom zou u aan raadsonderzoek meewerken?
076 De norm in 2011!
110 VERZOEK aan AMK=STICHTING om TOEZENDING afschrift compleet AMK/BJZ dossier
632 BEZWAARSCHRIFT tegen BESLUIT AMK=STICHTING onderzoek te laten doen naar de opvoedingssituatie
497 GEEN TOESTEMMING VERKLARING OUDER aan AMK=STICHTING om informanten te benaderen
635 BEZWAARSCHRIFT ingediend tegen BESLUIT (CONCEPT) RAPPORT AMK=STICHTING
635 BEZWAARSCHRIFT ingediend tegen BESLUIT (DEFINITIEF) RAPPORT AMK=STICHTING
635 BEZWAARSCHRIFT ingediend tegen BESLUIT (CONCEPT) RAPPORT BJZ=STICHTING aan RVDK te verzoeken onderzoek te doen?
635 BEZWAARSCHRIFT ingediend tegen BESLUIT (DEFINITIEF) RAPPORT BJZ=STICHTING RVDK te verzoeken onderzoek te doen?
388 Hop publiceert BJZ aanmeldingslijst om RVDK te verzoeken onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie op internet
081 BEZWAARSCHRIFT BESLUIT BJZ=STICHTING aan de RVDK te verzoeken onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie?
633 BEZWAARSCHRIFT tegen BESLUIT RVDK onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie
596 GEEN TOESTEMMING VERKLARING OUDER aan de RVDK om informanten te benaderen
138 VERZOEK toezending afschrift compleet dossier RVDK met genummerde pagina's voordat een afspraak wordt gemaakt
498 BEZWAAR OUDER tegen betaling van geldbedrag voor afschrift dossier bij begin van raadsonderzoek
473 Afschrift van ieder VERZOEK 473 wordt naar President/Kinderrechter van de rechtbank verstuurd!
639 Bezwaarschrift tegen indicatiebesluit afgegeven door BJZ=STICHTING op verzoek Raad voor de Kinderbescherming bij OTS/UHP
642 Beroepschrift tegen indicatiebesluit afgegeven door BJZ=STICHTING op verzoek Raad voor de Kinderbescherming bij OTS/UHP
360 Verweerschrift tegen verzoekschrift Raad voor de Kinderbescherming (voorlopige) ondertoezichtstelling minderjarige
361 COMBI Verweerschrift tegen verzoekschrift RVDK (voorlopige) ondertoezichtstelling/uithuisplaatsing minderjarige
612 Verzoek om een voorlopige voorziening ouder(s) tegen BESLUIT RAPPORT Raad voor de Kinderbescherming
164 Staat in PV en beschikking welke personen zijn geweigerd bij hoorzitting achter gesloten deuren met motivatie rechtbank?
610 Iedere kinder(bestuurs)rechter die weigert gelijk zijn naam te vertellen wordt altijd gelijk gewraakt!
610 Iedere kinder(bestuurs)rechter die weigert een zaak aan te houden voor onderzoek naar rechter wordt altijd gelijk gewraakt!
184 Doe altijd onderzoek naar nevenfuncties, eerdere uitspraken en bijzondere vermeldingen van de rechter in uw zaak

 

 

Ouders publiceren ervaringen met de Kinderbescherming op internet

445 BOYCOT Raad voor de Kinderbescherming
070 Dick Hillenius: "Achter de deur heb ik een bijl klaar staan voor als de kinderbescherming komt"
158 In Memoriam PŁper tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord
333 In Memoriam Tjerk Bakker (13 juli 1953 - 12 juni 2006)
268 In Memoriam Gerben Rorije tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord
180 Nienhuis/Leenders: Bewijs van onderonsjes RvdK/jeugdzorg met kinderrechters VOORDAT hun verzoeken worden ingediend!
338 Topzeilster Laura Dekker: Na mijn contacten met RvdK en Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht wil ik NIET meer in Nederland leven!
009 De zaak Hop (KIR Mees) tegen de Raad voor de Kinderbescherming Directie Oost
156 De zaak Joep Zander (KIR Mees) tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Oost
195 De zaak Geert van Spronsen tegen Raad voor de Leugenbescherming Directie Oost
222 De zaak Oma Admiraal/Vader Vermaas tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Oost
157 De zaak L. (KIR Mees) tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Oost
415 Oma Sanne/Vader Jansen tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord-West
233 De zaak Willem Zweverink tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord
146 De zaak Pieter Koole tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord
231 De zaak V. tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuid-West Vestiging Rotterdam
320 De zaak H. tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord en AMK Assen
650 De zaak Ad Smits tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuid en Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant
261 Jongen in ouderlijk huis doodgemarteld na advies Raad voor de Kinderbescherming Alkmaar "Voogdij: De moeder"
166 Kinderrechter Doek in de Telegraaf: "Advocaten zijn bang voor de Raad voor de Kinderbescherming"
093 Vaste Kamercommissie voor Justitie: "Raad voor de Kinderbescherming laat belang moeder zwaarder wegen dan belang vader"
196 Raad voor de Kinderbescherming kan niet worden verplicht beslissingen van kinderrechters uit te voeren
249 Raad voor de Kinderbescherming faalt omdat door belangenverstrengeling ouders nergens hun recht kunnen halen
261 Professor Hoefnagels: "Alle raadsrapporten die ik onder ogen kreeg zondigden op een reeks van punten met gezond verstand

 

 

Ouders BOYCOT het beruchte bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming

Een boycot is, in de oorspronkelijke zin, het verbreken van (handels)relaties met een land, een bedrijf of een individu. In de brede zin is het ook een verzaking om iets te doen, bijvoorbeeld een verkiezing boycotten om een statement te maken. De redenen van een boycot kunnen van politieke aard zijn of dienen om een vorm van wraak uit te oefenen of iemand te isoleren. Het woord ontstond in Ierland, waar de hardvochtige Engelse rentmeester Charles Cunningham Boycott (1832–1897) zo door zijn pachters werd gehaat, dat zij hem in 1879 volledig isoleerden.

Bekende (oproepen tot) boycots in de geschiedenis zijn o.a.
- de oproep van de Indiase leider Mahatma Gandhi om geen Engelse producten te kopen.
- de Montgomery-busboycot die begon in 1955 en leidde tot het einde van de rassenscheiding in bussen.
- de olieboycot van OPEC-landen tegen westerse landen die IsraŽl hadden bijgestaan in de Jom Kippoeroorlog, wat in 1973 leidde tot de oliecrisis,
- en de boycot van Zuid-Afrikaanse producten ten tijde van de apartheidspolitiek.
- de boycot van joodse winkels in Duitsland en Oostenrijk, tijdens en in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog.
- Olympische Spelen 1956 in Melbourne vanwege de rol van de Sovjet-Unie in de Hongaarse opstand.
- de boycot van de Raad voor de kinderbescherming in Nederland na onderonsjes met BARRAU om Leenders/Nienhuis uit het gezag te zetten.
- de boycot van de Raad voor de Kinderbescherming in Nederland na onderonsjes met SBJNB om moeder D. uit het gezag te zetten
In Nederland rekent de jeugdzorg op medeplichtigheid van de RvdK om ouders met kritiek op de werkwijze van de jeugdzorg
in hun zaak zo snel mogelijk uit het gezag te zetten om kritiek van ouders op de jeugdzorg met deze werkwijze te onderdrukken.
Het beruchte bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming heeft dan ook volkomen terecht in de volksmond de bijnamen
Raad voor de Leugenbescherming, Raad voor de Oudermishandeling en Raad voor de Kindermishandeling opgelopen.
Groep Hop eist per ouder tien miljoen euro schadevergoeding voor iedere ouder die procedeert tegen jeugdzorg
om vervolgens door RvdK en kinderrechters uit het gezag te worden gezet en een beroepsverbod voor de betrokken medewerkers van
jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming en kinderrechters op welke zaken door een volksjury dient te worden beslist.

 

 

Wilt u meehelpen om de boycot Kinderbescherming bekendheid te geven?


UITNODIGING U kunt GRATIS meehelpen door uitnodigingen te verspreiden om te beginnen in uw eigen netwerk, in flatgebouwen
met veel brievenbussen, in wachtkamers, voor de ingang van scholen, kinderdagverblijven, rechtbanken of buro jeugdzorg enz.
091 Verzoek om gemeentegarantie vingerafdrukken bij nieuw paspoort of identiteitskaart!
685 Leer zelf procederen! Dien een Wob verzoek (bestuurlijke) nevenfuncties van een burgemeester in bij meerdere gemeenten
102 Leer zelf procederen! Dien een of meer Wob verzoeken in bij Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Troonrede 2010
Troonrede 2009
Troonrede 2008
Troonrede 2007
Troonrede 2006
Troonrede 2005
Troonrede 2004
Troonrede 2003
Troonrede 2002
Troonrede 2001
Troonrede 2000
Troonrede 1999
Troonrede 1998
Troonrede 1997
Troonrede 1996
Troonrede 1995
Troonrede 1994
Troonrede 1993
Troonrede 1992
Troonrede 1991
Troonrede 1990
Troonrede 1989
Troonrede 1988
Troonrede 1987
Gezocht Troonredes 1986 en ouder

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014