SLAVERNIJ IN NEDERLAND ©


(216) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de CDA/CDA-PR en Communicatie
(90) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Buurtvereniging Speuld en Omstreken
(215) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de ErmeloNieuws.nl
(103) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelose Jongerenraad
(75) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelo's Weekblad
(199) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Christelijk College Groevenbeek
(128) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Bedrijvenkring Ermelo (BKE)

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

Bedrijvenkring Ermelo. Op 17 november 2005 12:20 uur schreef Johan Roseboom (SGPer)=SGJ namens Navobi onderdeel van Drie Groep aan Hop Citaat: Ik vertrouw de Ermelo's samenleving zo , dat ik er 100 % van uit ga, dat je (Hop) geen enkele zetel krijg. Navobi is een producent van kalvermelk, kalverhouderij, voedselproductie, kalverslachterij, vleesverwerking en kalfsvellen

 

 

(178) Pim Fortuyn : "Als mij wat gebeurd, dan zijn zij, politici van Paars, medeverantwoordelijk. Zij hebben het klimaat gecreŽerd en dat moet stoppen" 

Pim Fortuyn: "Ik zal mij na 15 mei 2002 zeker ook inspannen om het OM een halt toe te roepen en zo mogelijk op de terugweg te dwingen"

 

Rene Diekstra ging op zoek waarom gevestigde politiek geen afdoende antwoord had op Fortuyn. Bron Veluws Dagblad 110502

 

Antwoord op Fortuyn

Hoe dichter de verkiezingen naderden, hoe dichter Pim zijn eigen voorspeling leek te naderen, de inname van het Catshuis. Tussen het moment dat hij aan zijn politieke loopbaan begon en het moment waarop opiniepeilers hem een serieuze kandidaat-premier noemden, lag niet meer dan een maand of zes. Zes maanden waarin het politieke landschap van Nederland volledig werd omgespit. Een hele galerij politici die jarenlang als gerespecteerde bestuurders en parlementariŽrs hadden gefungeerd, werd in no time van de sokkel gerukt en tot sukkel of iets wat daarbij in de buurt kwam, gedegradeerd. Wat eind 2001 nog alom als succesvol paars werd bestempeld, was in februari 2002 plotseling een puinhoop geworden. Wat heeft die abrupte ommekeer veroorzaakt en wat was de rol van Fortuyn daarbij? Nog vorige week zei Wim Kok dat hij het niet wist. "Het is psychologie", zei hij. Voor hem niet te duiden dus. Die uitspraak was veelzeggender dan Kok besefte. De gevestigde politicus is niet geÔnteresseerd in de psychologie van de gewone burger. Dat geldt zowel voor de politicus op nationaal als op lokaal niveau.

De gevestigde politicus is niet geÔnteresseerd in de psychologie van de gewone burger.

Ik ben de afgelopen twee jaar vele avonden en soms nachten met burgers in allerlei starten en wijken van Rotterdam in gesprek geweest over sociale en samenlevingsproblemen. Wat ik iedere keer vaststelde, was dat wat de burgers in hun dagelijks leven stoort, voor politici maar zelden de agenda van hun beleid bepaalt. Wat ik ook vaststelde was, dat politici voortdurend op zenden staan. Ze zijn altijd maar bezig tegen burgers te vertellen wat ze allemaal wel niet aan beleid maken of in voorbereiding hebben. Ze staan vrijwel nooit op "ontvangen". Ze luisteren slecht en in ieder geval niet regelmatig. Bovendien consulteren ze de burgers heel weinig. Verder zijn de meeste politici vooral risicovermijdend bezig.Ze proberen vooral geen fouten te maken. Als er ergens protest of demonstratie tegen hun beleid dreigt, proberen ze dat als de gesmeerde bliksem met ad-hoc maatregelen of afkoopsubsidies te sussen en uit de krant te houden. Ik heb op dit punt weinig verschil kunnen ontdekken tussen politici en ambtenaren in houding en gedrag tegen burgers. Terwijl politici anders dan ambtenaren, door de burgers gekozen zijn om juist hun belangen en problemen te behartigen. Veel van de burgers die ik gesproken heb, geloven er dan ook helemaal niks van dat hun dagelijkse problemen de nota bene door henzelf gekozen politici ter harte gaan. De problematische relatie tussen burger en politiek blijkt ook uit iets anders. In een goede relatie is het belangrijk dat partners elkaar over en weer af en toe de waarheid durven zeggen en hun verwachtingen of eisen over en weer uiten. De doorsnee politicus die ik heb meegemaakt durft het niet aan om nee tegen burgers te zeggen wat hij van hen verwacht aan inzet en gedrag. Laat staan dat hij de burger bij tijd en wijle de mantel uit durfde te vegen waar dat nodig was. Op een plein waar de bewoners er met elkaar een vuile klereboel van maakten, waagde de voor schoon en heel verantwoordelijke politicus het toch absoluut niet om daar in het openbaar iets over te zeggen. De conclusie is helder. Het ontbreekt in de relatie tussen burger en politicus aan wat Eliott Aronson in zijn boek The Social Animal "authenticiteit in communicatie" noemt. Het vermogen om op te houden met alleen maar een goede indruk te willen maken en dingen te zeggen die we werkelijk vinden, ook als we beseften dat de ander het niet leuk of zelfs vervelend vindt om ze te horen. Authenticiteit in communicatie wil ook zeggen dat we van anderen die dingen willen horen die zij werkelijk vinden, ook al vinden ij het op onze beurt niet leuk of zelfs vervelend die gezegd te krijgen. Als burgers de indruk hebben dat met hun politici geen authenticiteit in communicatie mogelijk is, dan voelen zij zich niet door hen gezien en gerespecteerd en staat hen eigenlijk maar een weg open daarvoor verhaal te halen. Dat zijn verkiezingen. Verkiezingen zijn daarom steeds vaker de gelegenheid voor burgers om de aan de macht zijnde politieke elite af te straffen, zoals de Spaanse socioloog Castells onlangs stelde. Wat Castells niet wat psychologisch minstens zo belangrijk is, is dit: hoe langer politici aan de macht zijn, hoe minder zij er in slagen om authentiek te blijven in hun communicatie met burgers en met elkaar. De reden daarvan is, dat "langdurige" politici hun machtspositie steeds meer als een recht en steeds minder als een voortdurend te verdienen voorrecht en verantwoordelijkheid beschouwen. In plaats van op de burger te letten, letten ze daarom steeds op elkaar en op hun eigen partijkaders want die bepalen hun kandidaatstellingen of benoemingen in allerlei volgende functies. Dit is ook wat er onder paars is gebeurd. Maar er is onder paars nog iets anders gebeurd. Paars is de hoogbloeiperiode van het poldermodel geweest. Een belangrijk voordeel van dat model is, dat er over alles onderhandeld kan worden. Maar een belangrijk nadeel is, dat er ook over alles onderhandeld moet worden. Probleem is alleen dat er drie cruciale matschappelijke kwesties zijn waarover niet zozeer onderhandeld moet worden als wel duidelijkheid en leiderschap moet worden getoond. Dat zijn veiligheid, zorg en onderwijs. Je gaat niet over veiligheid onderhandelen. Je hebt er als overheid gewoon voor te zorgen dat het veilig is. Je gaat ook niet over zorg en onderwijs onderhandelen. Dat regel je als overheid gewoon goed. Op die drie gebieden moet je dus volstrekt helder en authentiek zijn naar alle betrokkenen toe. Paars heeft in de loop van haar acht jaar zowel in communicatie naar de burger toe als op de terreinen van veiligheid, zorg en onderwijs een ontoelaatbare afbrokkeling van authenticiteit en leiderschap ondergaan. Pim Fortuyn was degene die als geen ander dat proces als columnist al vroeg aan de kaak stelde. Hij was ook als geen ander authentiek in zijn communicatie daarover, zowel naar het publiek als naar de politiek. Hij zei gewoon wat hij vond, tegen iedereen hoog of laag. Het kon dus niet uitblijven dat op het moment dat hij de overstap naar de politiek maakte, er meteen onrust ontstond. Politici zagen in hem een demon, maar het publiek daarom juist als een engel der wrake die bij de volgende verkiezingen de verdiende afstraffing zou kunnen uitdelen.

Het feit dat hij als eenling, zonder partij, als eenzame burger tegenover de machtselite bereid was de strijd aan te gaan, maakte hem voor talloze zich eveneens partijloos en door die elite verwaarloosd voelende burgers, des te aantrekkelijker. Omdat er vrijwel niets is dat mensen zozeer aantrekt als individuele authenticiteit tegenover de gevestigde macht, was er geen antwoord dat de paarse partijen in die laatste weken voor de verkiezingen verzonnen zouden kunnen hebben, dat veel effect gehad zou hebben. Pim Fortuyn zou hoe dan ook, een groot aantal zetels en vermoedelijk als grootste partij de verkiezingen gewonnen hebben. De enige manier om hem zijn succes te ontnemen, was hem zijn authenticiteit te ontnemen, was hem zijn leven te ontnemen. Moord als antwoord. Er staat altijd wel weer een enkeling op die zo gestoord is om te doen wat veel anderen alleen maar gedacht hebben. Vorige week verscheen De Verweesde Samenleving Pim's laatste boek. De openingszin daarvan luidt: "Naar devies van Belle van Zuylen: alles of niets". Toen ik op 7 mei naar het ontzielde lichaam op de voorpagina van de krant keek, kwam de vraag bij mij op, wat het leven eigenlijk voorstelt. Door in Pim's openingszin een woordje te veranderen, alles en niets.

 

 

 

Opstand Openbaar Ministerie tegen de rechtstaat! De moord op Pim kost Nederlanders veel vrijheid (van meningsuiting) en een Fortuyn

1. Pim Fortuyn over Openbaar Ministerie: "Ik zal mij na 15 mei 2002 zeker ook inspannen om het OM een halt toe te roepen en zo mogelijk op de terugweg te dwingen"

2. Ministerie van Justitie: Toch wist justitie zo ongeveer een uur na de moord al te melden, dat Folkert van der G. in zijn eentje opereerde.

3. Openbaar Ministerie: Politie en de voormalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) hebben een zeer vergevorderd onderzoek naar links-radicale dierenactivisten moeten staken omdat het openbaar ministerie de geldkraan vorig jaar pardoes dichtdraaide.

332 POM & Fortuyn Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"
193 POM & Fortuyn Toeschrijven naar conclusie bekende truc overheid om de aandacht af te leiden van zaken waar het werkelijk om gaat
482 POM & Fortuyn Confrontatie LPF met CDA Minister van Justitie Donner over norm voor meenemen of wepmeppen van winkeldief
487 POM & Fortuyn Hans Smolders: "Als je er zelf inzit dan zie je pas hoe de mensen door Den Haag belazerd worden"
183 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie III, Vetorecht CDA/VVD over LPF'ers
182 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie II, Lijst Pim Fortuyn razendsnel ingepolderd
288 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie I, waarschuwing voor kamerleden/onderhandelaars LPF
178 POM & Fortuyn De kunst van het liegen, tevens waarschuwing voor Hoekstra in onderzoekscommissie Haak 
281 POM & Fortuyn Hetze en taalgebruik tegen Fortuyn. Partij van de Arbeid krijgt pak slaag van kiezers
280 POM & Fortuyn Informatie over de commissie en het (overheid)onderzoek naar de beveiliging rond Pim Fortuyn
282 POM & Fortuyn Westbroek: …ťn mistdruppel voel je niet, maar komt het van alle kanten dan zorgt dat voor een ander politiek klimaat 
275 POM & Fortuyn Demmink zou LPF-minister Nawijn hebben gewaarschuwd geen lijsttrekker te worden omdat LPF uit criminelen zou bestaan
485 POM & Fortuyn Rene Diekstra op zoek waarom gevestigde politiek geen afdoende antwoord had op Fortuyn
486 POM & Fortuyn Pim Fortuyn van Nederlandse Le Pen tot Kennedy 
286 POM & Fortuyn Volkert leek vooral berekenend. Klacht Milieu-Offensief bij Raad voor de Journalistiek ongegrond
391 POM & Fortuyn Openbaar Ministerie: "Van der G. is een calculerende dader" 
105 POM & Fortuyn Toelichting officier ter terechtzitting Amsterdam in strafzaak verdachte moord Fortuyn
483 POM & Fortuyn Schending ambtsgeheim ex art. 272.1 Sr door loco-burgemeester op de avond van de moordaanslag op Pim Fortuyn

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hijheeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.