SLAVERNIJ IN NEDERLAND ©


(216) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de CDA/CDA-PR en Communicatie
(90) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Buurtvereniging Speuld en Omstreken
(215) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de ErmeloNieuws.nl
(103) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelose Jongerenraad
(75) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelo's Weekblad
(199) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Christelijk College Groevenbeek
(128) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Bedrijvenkring Ermelo (BKE)

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

Bedrijvenkring Ermelo. Op 17 november 2005 12:20 uur schreef Johan Roseboom (SGPer)=SGJ namens Navobi onderdeel van Drie Groep aan Hop Citaat: Ik vertrouw de Ermelo's samenleving zo , dat ik er 100 % van uit ga, dat je (Hop) geen enkele zetel krijg. Navobi is een producent van kalvermelk, kalverhouderij, voedselproductie, kalverslachterij, vleesverwerking en kalfsvellen

 

 

(178) Pim Fortuyn : "Als mij wat gebeurd, dan zijn zij, politici van Paars, medeverantwoordelijk. Zij hebben het klimaat gecreëerd en dat moet stoppen" 

Pim Fortuyn: "Ik zal mij na 15 mei 2002 zeker ook inspannen om het OM een halt toe te roepen en zo mogelijk op de terugweg te dwingen"

Fortuyn. Pim Fortuyn van Nederlandse Le Pen tot Kennedy 

Veluws Dagblad 100502 Pim Fortuyn Van Nederlandse Le Pen tot Kennedy

Misschien zag niet iedereen een verband tussen deze Rotterdammer, door zijn spot, uitdaging en neergeschreven kritiek, met die voorganger uit die stad: Erasmus van Rotterdam," brak Senaatsvoorzitter Gerrit Braks afgelopen dinsdag opzienbarend en radicaal met het plaatsen van Fortuyn in de duistere hoek van de politiek.

GPD Den Haag

Tot heel kort geleden werd Pim Fortuyn vaak in één adem genoemd met extreem-rechtse politieken figuren. Sinds zijn dood worden echter enkel vergelijkingen met Grote Namen gemaakt. Reis om het spectrum in 24 uur: van Le Pen naar Kennedy. 'Hij was de ultieme underdog".

Zou iemand op het idee gekomen zijn Pim Fortuyn bij diens leven te vergelijken met Desiderius Erasmus, Nederlands belangrijkste humanist en voorzitter van verdraagzaamheid? En met Martin Luther King, die - I have a dream - streed voor gelijke burgerrechten voor de zwarte Amerikaanse bevolking? Met John F. Kennedy, Amerika's jonge president die armoedebestrijding en het opheffen van de rassenscheiding beleed? Of diens eveneens vermoorde broer Robert?

Toen Fortuyn nog leefde werden veel namen aan de zijne gekoppeld die niets met verdraagzaamheid of grootse visies van doen hebben. Het vriendelijkst was de vergelijking met Silvio Berlusconi, de tot regeringsleider opgeklommen Italiaanse mediamagnaat en een man die Fortuyn zelf zeer bewonderde. Fortuyns gedachtegoed is in kringen die hem bekritiseerden veelvuldig vergeleken met dat van de Franse extremist Jean-Marie Le Pen, die onlangs met zittend president Chirac  doordrong tot de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. En aan dat van Jörgen Haider, Oostenrijkse nationalist en net als Fortuyn een man met 'appeal'. In dagblad Trouw, dat daarvoor overigens later zijn excuses aanbood, werd Fortuyn omschreven als een man met intelligentie van Hitler en de charme van Heinrich Himmler, hoofd van Hitlers SS. "Je wordt wakker en je ziet Fortuyn. Je wordt wakker en je ziet Le Pen," zei PvdA-lijsttrekker Melkert drie weken geleden nog. "Het lijkt op een combinatie van Janmaat en Dewinter," meende twee maanden geleden VVD-lijsttrekker Dijkstal. In maart van dit jaar werden in Alkmaar posters geplakt waarop Fortuyn staat afgebeeld als Hitler: 'Fortuyn of de dood?' "Misschien zag niet iedereen een verband tussen deze Rotterdammer, door zijn spot, uitdaging en neergeschreven kritiek, met die voorganger uit die stad: Erasmus van Rotterdam," brak Senaatsvoorzitter Gerrit Braks afgelopen dinsdag opzienbarend en radicaal met het plaatsen van Fortuyn in de duistere hoek van de politiek. Braks noemde hem een speels en sierlijk politicus, 'begaafd en karakteristiek'. De postume vergelijking met Kenedy en King volgde snel, al weet behalve de moordenaar zelf niemand iets met zekerheid over de motieven om Fortuyn te doden. In een etmaal tijd werd iemand van gevaarlijke querulant tot een man met grootste visie en bijna-heilige. Uren na de moord wisten duizenden mensen: de wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. Nog dagen na de moord legde een ongekend aantal mensen bloemen en betuigde hem 'regelrechte liefde'. De vergelijking dringt zich op met de reactie in Zweden toen daar in 1986 de sociaal-democratische premier Olof Palme werd vermoord, zegt massapsycholoog Jaap van Ginneken over het gegeven dat de publieke stemming verrassend snel kan omslaan. Net als Fortuyn was Palme een man die voor veel polarisatie in de samenleving zorgde. "En net als de Nederlanders nu vroegen de Zweden zich toen af hoe dit in hun land had kunnen gebeuren. Iemand was de mond gesnoerd en iedereen vond dat dit nooit had mogen gebeuren. Daardoor groeit iemand uit tot een nationaal symbool". Hoewel Van Ginneken denkt dat de heftige reacties ook niet zouden moeten worden onderschat als Melkert of Dijkstal slachtoffer zouden zijn geworden van brute moord  heeft het massale verdriet volgens hem ook met de persoon Fortuyn te maken. "Hij zorgde voor verlevendiging, was een bijzonder persoon met duidelijke uitspraken, een begenadigd spreker, iemand die grappen kon maken en driftig zijn". En omdat hij zo vaak en indringend via radio en televisie in de huiskamer kwam, hebben mensen het idee gekregen dat ze hem kennen. "Daardoor kan het lijken of je een familielid hebt verloren". Cultureel antropoloog Gert Jan van Reenen noemt Fortuyn een 'ongelooflijke ijdeltuit', die desondanks de indruk wist te wekken dat hij een underdog was. Bovendien was Fortuyn 'heel echt', stelt Van Reenen. "Een echt mens, die ronduit uitkwam voor zijn homoseksualiteit en emoties toonde. Vergelijk dat eens met Melkert, die altijd een muur van verdediging optrekt". Juist mensen die overlijden in de bloei van hun leven of carrière zijn onderwerp van mythevorming, zegt Van Ginneken. "Het gaat om de onvervulde belofte. Kijk naar Prinses Diana, Che Guevara, Kenedy". Al vond hij de toespraak van Braks mooi, voor Van Ginneken is het natuurlijk curieus dat zo'n man een soort heiligverklaring krijgt'. 'Ik denk dat Fortuyn er postuum ook om zou moeten lachen dat er nu rooms-katholieke bidprentjes voor hem worden vervaardigd".

 

 

 

Opstand Openbaar Ministerie tegen de rechtstaat! De moord op Pim kost Nederlanders veel vrijheid (van meningsuiting) en een Fortuyn

1. Pim Fortuyn over Openbaar Ministerie: "Ik zal mij na 15 mei 2002 zeker ook inspannen om het OM een halt toe te roepen en zo mogelijk op de terugweg te dwingen"

2. Ministerie van Justitie: Toch wist justitie zo ongeveer een uur na de moord al te melden, dat Folkert van der G. in zijn eentje opereerde.

3. Openbaar Ministerie: Politie en de voormalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) hebben een zeer vergevorderd onderzoek naar links-radicale dierenactivisten moeten staken omdat het openbaar ministerie de geldkraan vorig jaar pardoes dichtdraaide.

332 POM & Fortuyn Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"
193 POM & Fortuyn Toeschrijven naar conclusie bekende truc overheid om de aandacht af te leiden van zaken waar het werkelijk om gaat
482 POM & Fortuyn Confrontatie LPF met CDA Minister van Justitie Donner over norm voor meenemen of wepmeppen van winkeldief
487 POM & Fortuyn Hans Smolders: "Als je er zelf inzit dan zie je pas hoe de mensen door Den Haag belazerd worden"
183 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie III, Vetorecht CDA/VVD over LPF'ers
182 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie II, Lijst Pim Fortuyn razendsnel ingepolderd
288 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie I, waarschuwing voor kamerleden/onderhandelaars LPF
178 POM & Fortuyn De kunst van het liegen, tevens waarschuwing voor Hoekstra in onderzoekscommissie Haak 
281 POM & Fortuyn Hetze en taalgebruik tegen Fortuyn. Partij van de Arbeid krijgt pak slaag van kiezers
280 POM & Fortuyn Informatie over de commissie en het (overheid)onderzoek naar de beveiliging rond Pim Fortuyn
282 POM & Fortuyn Westbroek: Één mistdruppel voel je niet, maar komt het van alle kanten dan zorgt dat voor een ander politiek klimaat 
275 POM & Fortuyn Demmink zou LPF-minister Nawijn hebben gewaarschuwd geen lijsttrekker te worden omdat LPF uit criminelen zou bestaan
485 POM & Fortuyn Rene Diekstra op zoek waarom gevestigde politiek geen afdoende antwoord had op Fortuyn
486 POM & Fortuyn Pim Fortuyn van Nederlandse Le Pen tot Kennedy 
286 POM & Fortuyn Volkert leek vooral berekenend. Klacht Milieu-Offensief bij Raad voor de Journalistiek ongegrond
391 POM & Fortuyn Openbaar Ministerie: "Van der G. is een calculerende dader" 
105 POM & Fortuyn Toelichting officier ter terechtzitting Amsterdam in strafzaak verdachte moord Fortuyn
483 POM & Fortuyn Schending ambtsgeheim ex art. 272.1 Sr door loco-burgemeester op de avond van de moordaanslag op Pim Fortuyn

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hijheeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.