Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Hop geeft u op onnavolgbare wijze inzicht in de jeugdzorg mentaliteit.
Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school. Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat jeugdzorg op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

 

 

Openbaar register nevenfuncties bestuurders gemeenten, leden bezwaarcommissie op internet

Beginletter M BSC, 147=A, 190=B, 207=C, 243=D, 248=E, 287=F, 295=G, 304=H, 313=I, 315=J, 396=K, 405=L, 493=M, 494=N, 495=O, 496=P en Q, 501=R, 503=S, 507=T, 553=U, 554=V, 570=W, 571=X, 589=Y, 675=Z, Griffier, Gemeentesecretaris.

Mw. drs. M.M. van 't Veld (CDA) Burgemeester gemeente Maarssen
lid dagelijks en algemeen bestuur BRU
lid regionaal college politieregio Utrecht
lid algemeen bestuur veiligheidsregio Utrecht
lid bestuur streekarchivariaat Vecht en Venen
lid algemeen bestuur Samenwerking Utrecht West
voorzitter Landelijke Vereniging van Wereldwinkels
Bron 19-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voor zij burgemeester werd in Maarssen, was ze wethouder in de gemeente Amersfoort. Daarvoor was ze raadslid en fractievoorzitter van het CDA in diezelfde gemeente. Mirjam van 't Veld is haar professionele loopbaan begonnen als verpleegkundige. Vervolgens studeerde ze Algemene Letteren en werkte ze als projectmanager, procesmanager en consultant bij diverse adviesbureaus.”

Dhr. drs. R.H. Augusteijn (CDA)Burgemeester waarnemend gemeente Maasdonk
Lid Raad van Toezicht van Surplus zorg en welzijnsorganisatie West-Brabant
Bestuurlijk adviseur taskforce veilig openbaar vervoer
Voorzitter Brabantse Vereniging Welzijn Ouderen
Lid van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord
Bron 25-07-2011 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Peter Boelens, burgemeester gemeente Maasdonk
voorzitter regionale commissie Welstandszorg
lid algemeen bestuur politie Brabant-Noord
portefeuillehouder huiselijk geweld district Maasland
lid algemeen bestuur regionale hulpverlen-ingsdienst Brabant-Noord
lid financiŽle commissie regionale hulpverlen-ingsdienst Brabant-Noord
voorzitter raad van commissarissen Maaslandgas
erevoorzitter comitť van aanbevelingen restauratie kerk Geffen
voorzitter welstandszorg Noord-Brabant
lid algemeen bestuur federatie Welstand
bestuurslid stichting ProCert en stichting facilitair bedrijf Voetverzorgingsbedrijven, voorzitter richtlijnencommissie
lid congrescommissie IFOMT-2008

De Regionale Brandweer Gelderland-Zuid wordt bestuurd door een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur
GOG25-07-2011

Mw. A.H. Boerma-van Doorne (CDA) Burgemeester gemeente Maasdriel
Geregistreerd mediator Nederlands Instituut Mediation
Waarnemer verkiezingen ministerie van Buitenlandse Zaken
Lid Algemeen Bestuur CDA Gelderland
Voorzitter steenkamp Instituut CDA Gelderland
Bron 11-05-2010www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Klopt deze opgave (bestuurlijke) nevenfuncties burgemeester op 11-05-2010?
Lid bestuur Regionale Brandweer Gelderland-Zuid
GOG11-05-2010

Dhr. S.H.M. Strous PvdA burgemeester gemeente Maasgouw
Algemeen bestuur lid Westrom
Lid Stuurgroep GOML
Voorzitter Kennisalliantie Noord- en Midden Limburg
Lid Euregioraad Rijn Maas Noord
Lid Regionaal College Politie Limburg Noord
Lid Regioraad Veiligheidsregio Noord- en Midden Limburg
Voorzitter KwF Kankerbestrijding afdeling Weert
Bron 18-08-2010 na IGBwww.burojeugdzorg.nl/180.htm

=Dhr. F.J.M. Wilms (CDA)burgemeester gemeente Maasgouw GOG 18-08-2010
lid Regionaal College van de Politie Limburg Noord
lid van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de Regio Noord en Midden Limburg"
lid van het Dagelijks Bestuur heb ik de portefeuille FinanciŽn (penningmeester) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Verkeer, Infrastructuur en Milieu.
voorzitterRaad van ToezichtStichting Basissport Limburg.
lid van de Raad van Toezicht van het Regionale Ambulance Vervoer Noord Limburg (RAV).
lid van de volgende comitťs van aanbeveling:
Stichting Stevensweert Culinair
de Stichting Heart for Romania"
vereniging van kleine kernen Limburg
Stichting tegen zinloos geweld
Stichting Kledingbank Limburg

Eerder was ik onder meer voorzitter van het CDA-Limburg, vice-voorzitter van Symbiose, lid van de Raad van Toezicht van de VVV Noord en Midden Limburg, lid van de Programmaraad Omroep Limburg, en voorzitter van de Stichting Aangepast Vervoer Limburg.
Maasbracht, 13722 , Limburg, CDA burgemeester Frans Wilms
GOG 18-08-2010

Dhr. J.A. Karssen (CDA) burgemeester Gemeente Maassluis
Portefeuillehouder wonen Stadsregio Rotterdam
Voorzitter Vereniging van Burgemeesters in Zuid Holland
Lid van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Lid van de Burgemeesterskring Rijnmond
Lid commissie Wonen en Ruimte van de VNG
Voorzitter netwerk Hongarije en Nederland van de VNG
Lid van de raad van toezicht Stichting Hollands Glorie
Lid van de raad van toezicht en advies Stichting Sleepvaart Museum
Lid van het Bestuurlijk Justitieel Overleg District Waterweg
Lid van het Regionaalcollege Politieregio Rotterdam Rijnmond
Lid van het bestuur Stichting Geuzenverzet
Voorzitter commissie Karssen Boskoop Reeuwijk
Bestuurslid Stichting CKA
Bron 17-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid van het algemeen bestuur van de bestuurscommissie Brandweer Waterweg
Portefeuillehouder RO van de V.Z.H.G
Lid van de raad van Europese betrekkingen van de VNG
Lid van de Bezwaarschriftencommissie Rechtspositie Regiokorps Rotterdam Rijnmond

Drs. J.J.H. van Mans PvdA burgemeester gemeente Maastricht
1999 Member of the Presidency of the Standing Committee Euromediterrenean Partnership of the Local and Regional Authorities
2001 Commissaris EFPC Bilthoven
2004 President of the European Association for Disastermanagement
2005 Voorzitter Stichting Floriade Venlo
2006 Voorzitter slachtofferhulp Nederland
2007 Voorzitter koor Studium Chorale Maastricht
2007 Lid Raad van Toezicht Jan van Eyckacademie Maastricht
2008 Voorzitter RvC JAHA/Group Kerkrade
2008 Voorzitter RvA Nieuwe Borg RED BV Roosteren
2008 Voorzitter Stichting ESIC Maastricht
2008 Voorzitter Bonnefantenmuseum Maastricht
2009 Voorzitter Stuurgroep Zelfredzaamheid Ministerie Binnenlandse Zaken
2009 Lid Commissie Deetman Provincie Limburg
2009 Lid Stichting OPAC
Bron 19-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. J.H.H. Mans waarnemend burgemeester gemeente Zaanstad GOG21-05-2010
nevenfuncties
Voorzitter Raad der Europese gemeenten en regio's, sectie Nederland
Lid Congres van Locale Overheden Raad van Europa
Voorzitter Nederlandse delegatie van lokale bestuurders bij de Raad van Europa
Voorzitter van de institutionele Commissie Locale Overheden Rad van Europa
Voorzitter Raad van Toezicht 'Oldenkotte'
Lid Raad van Commissarissen European Fire Protection Consultants
Voorzitter Stichting Floriade

Dhr. drs. G.B.M. Leers (CDA)Burgemeester gemeente Maastricht miv 1 februari 2002 GOG 19-08-2010
NEVENFUNCTIES
Hij was daarvoor lid van de CDA-fractie in de Tweede Kamer
MHAL-stedenoverleg (Aken, Luik, Hasselt, Heerlen en Maastricht)
Bestuur Stichting Euregio Maas Rijn
Korpsbeheerder Regionale Politie Zuid-Limburg Zuid en lid nationale en regionale vertegenwoordigingen
Voorzitter DB en AB Brandweer/GHOR
Voorzitter Burgemeesterskring Zuid-Limburg
Voorzitter Vereniging van Limburgse Gemeenten
Exploitatiemaatschappij Maastricht
Voorzitter contact Stadsbestuur-Bedrijfsleven
Ambtenaar Burgerlijke Stand
Beurzenstichting Mathias Wijnands
Erepresident Koninklijke Harmonie Maastricht
Erevoorzitter Oranjecomitť Maastricht
Erepresident Zangvereniging Mastreechter Staar
Beschermheer Carnavalsvereniging De Tempeleers
Voorzitter Protecteursraad Tempeleers
Deken Reuzengilde Maastricht
Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (LOCOV) (voorzitter)
Critical Review Team Zuiderzeelijn
Regieraad bouw, afdeling Limburg (voorzitter)
MECC Advisory Board (voorzitter)
Stichting Natuurpark De Efteling
Ild Care Foundation (beschermheer)
GOG 19-08-2010

mr.drs. H.J.G. van Beers, burgemeester gemeente Margraten GOG15-05-2010
NEVENFUNCTIES
Lid veiligheidsbestuur Zuid-Limburg
Lid districtelijk driehoeksoverleg
Lid AB GGD Zuid-Limburg
Lid Voorzitter Rode Kruis afd. Maas- en Heuvelland
Lid AB Stichting Limburgs Landschap
Lid bestuur Stichting Senioriteit Nederland
Lid Provinciaal Overlegorgaan Algemene Hulpdiensten Limburg
Bestuurslid Stichting Memorial Center
Lid Bestuurlijk FinanciŽle Commissie Veiligheidsbestuur
GOG15-05-2010

Dhr. J.H.M. Bronckers (CDA)Burgemeester waarnemend gemeente Margraten
Lid veiligheidsbestuur Zuid-Limburg
Lid AB GGD zuidelijk Zuid-Limburg
Lid bestuur Regionale brandweer Zuid-Limburg
Bestuurslid Stichting Margraten Memorial Center, Margraten
Directeur VOF Bronckers
Directeur Ruimte voor Ruimte Limburg Beheer BV (via VOF Bronckers door Provincie Limburg ingehuurd)
Penningmeester Stichting “De Koempel verhaalt” te Heerlen
Lid raad van economische aangelegenheden bisschoppelijk centrum Rolduc te Kerkrade
Erebestuurslid Koninklijke Harmonie St. CŤcile Eijsden
Bron 17-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid Raad van Commissarissen Essent NV Arnhem

Dhr. T. van Eijk (CDA) burgemeester gemeente Medemblik
MEE Rotterdam Rijnmond, Raad van Toezicht, voorzitter
Vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuseum, bestuurslid
Organisatie- en adviesbureau Eijkerduin, adviseur
Bron 17-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. mr. R.S.M.R. Offermanns (VVD)burgemeester gemeente Meerssen
Lid comm. onderwijs, zorg en welzijn VNG
Lid kamer gesubsidieerde Arbeid
Plv. voorzitter stuurgroep Rampenbestrijding Luchthaven MAA
Lid gemeenschappelijke regeling Regjonale Brandweer/GHOR Zuid-Limburg
Lid algemeen Veiligheidsbestuur
Lid AB werkvoorzieningschap
Lid Ats en DB Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland
Districtcollege Maastricht
Gemeenschappelijke regeling GGD
Voorzitter RvC WML
Penningmeester/secretaris VECAL
Lid comitť van aanbeveling Zuid Limburg Federatiefeest 2010
Lid Raad van advies flexpoint uitzendorganisatie
Beschermheer Brassband Limbug
Voorzitter WD Limburg
Bron 27-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Mw. G. van Delft-Jaasma(PvdA) burgemeester gemeente Menaldumadeel
Penningmeester Stichting De Born
Bron 19-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. drs. T. van Bekkum (VVD) Burgemeester Gemeente Marum
Lid commissie financiŽn Vereniging Nederlandse Gemeenten
Lid DB H&OG port financiŽn
Voorzitter VVD-kamercentrale Groningen
Secretaris Stichting Scholengemeenschap Speciaal Onderwijs Friesland
Bron 18-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid dagelijks bestuur VVD-kamercentrale Groningen

Dhr. E.A. van Zuijlen(GroenLinks) Burgemeester gemeente Menterwolde
Lidvan het Algemeen Bestuur van de Hulpverleningsdienst Groningen
Lidvan de bestuurscommissie Brandweer/GHOR
Lidvan het dagelijks Bestuur van de Streekraad Oost-Groningen
Lidvan de EDR-Raad
Lidvan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Essent
Lidvan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ontwikkelingsmaatschappij DeGouden Driehoek
VoorzitterBestuur Oostboog Bedrijvenlocaties
Lidvan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Waterbedrijf Groningen
Lidbestuur Regionaal Ondernemingsinstituut (ROI)
SecretarisStichting Groninger Bedrijvenlocaties (GBL)
VoorzitterBestuur Stichting Brandweeropleidingen Noord
VoorzitterBestuur Vluchtelingen Werk Noord Nederland
LidComitť van Aanbeveling van de St. Vrijwillige Terminale Palliatieve ZorgVeendam e.o.
LidComitť van Aanbeveling van de Landelijke Stichting tegen Zinloos Geweld
LidBurgemeesters voor Vrede (Mayors for Peace)
Bron 11-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ontwikkelingsmaatschappij De Gouden Driehoek
Secretaris Burgemeesterskring Groningen

Dhr. mr. J.C. Westmaas  (CDA)burgemeester gemeente Meppel
Directeur / groot aandeelhouder mr. Joh.C. Westmaas b.v.
Voorzitter klachtencommissie Interapy
Voorzitter klachtencommissie Uni Zorg & Mobiliteit Dronten
Voorzitter klachtencommissie Chr. Agrarische Hogeschool Dronten
Plaatsvervangend voorzitter landelijke klachtencommissie
Besturenraad Protestants Chr. Onderwijs Voorburg
Voorzitter Stichting Organisatie Enduro Flevoland Dronten
Plaatsvervangend President Commissaris van Energiebedrijf Rendo
Lid Algemeen Bestuur Ver. van Nederlandse Gemeenten
Lid Algemeen Bestuur Stichting Smash
Voorzitter stuurgroep Handhaving ZW-Drenthe
Voorzitter van de Stichting Beheer Openbare Voorziening Meldkamer Noord-Nederland
Lid comitť van aanbeveling beeldentuin Havixhorst
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter klachtencommissie Icare Meppel
Lid commissie financiŽn Ver. van Nederlandse Gemeenten
Memo
Nieuwsblad van het Noorden. Burgemeester Meppel trekt boetekleed aan Burgemeester Jan Westmaas van Meppel zegt in een schriftelijke verklaring de affaire rond de verkoop van het pand Stationsweg 1 in Meppel te betreuren.Westmaas raakte in opspraak toen bleek dat hij vorige maand beslag had laten leggen op de rekening van makelaar Fehse, nadat de woning in Meppel waar hij zijn zinnen op had gezet al verkocht was. "Achteraf bezien had het traject van beslaglegging beter niet ingezet kunnen worden. Dat is duidelijk het gevolg van diepe teleurstelling rondom het niet doorgaan van de aankoop", trekt de burgemeester het boetekleed aan. In de verklaring zegt Westmaas als gevolg van miscommunicatie niet geweten te hebben dat de feitelijke beslaglegging op de rekeningen van makelaar Fehse in Havelte op 5 september al was begonnen. Hij zou daarover eerst overleg voeren met zijn advocaat maar dat is niet gebeurd. Dat is opmerkelijk want de beslaglegging is gedaan door een advocaat van zijn eigen voormalige kantoor Westmaas Bosma in Dronten. Westmaas schrijft dat hij pas een week later, op 12 september, ontdekte dat er beslag was gelegd. Hij heeft die twee dagen later laten beŽindigen. Dat is pertinent onjuist, zegt Fehse, want uit een door de Rabobank opgestelde verklaring blijkt dat de beslaglegging van 5 tot en met 22 september heeft geduurd. Westmaas biedt in de verklaring geen excuses aan. De burgemeester hoopt er in een gesprek met de makelaar volgende week uit te komen. Makelaar Fehse is in een eerste reactie niet erg onder de indruk van de verklaring. "De data kloppen niet en dat kan ik aantonen. Ik ben er behoorlijk ondergeschoffeld door de burgemeester." Fehse zal in overleg met zijn advocaat bepalen of hij de aangekondigde procedure tegen de burgemeester doorzet.

Dhr. mr. J.M. Schouwenaar  (VVD)Burgemeester gemeente Middelburg
Rechter plaatsvervanger van de sectie strafrecht van de rechtbank te Amsterdam
lid van bestuur GR'n
korpsbeheerder Politie Zeeland Middelburg
Bron 19-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
voorzitter Sport Zeeland

drs P. Zevenbergen ??? Burgemeester Gemeente Middelharnis
Voorzitter van de Stichting van het A.A. van Beekfonds te Rotterdam
Voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting Stadswonen te Rotterdam (voorheen Studentenhuisvesting)
Lid van het Algemeen Bestuur van de Gastmann Wichersstichting te Den Haag
Bestuurslid Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken te Rotterdam
Voorzitter Commissie Bier van het Productschap Dranken
Voorzitter van de Bosch van Rosenthal Stichting te Voorst
Lid van het comitť van aanbeveling van de Vereniging Vrienden van de Delftse Botanische Tuin te Delft;
Voorzitter Audit Committee World Intellectual Property Organization (WIPO) te GenŤve;
Voorzitter van de Stichting Afvalfonds VNG (en verwerken bedrijfsafval)
Voorzitter van de Stichting Afvalfonds VNG (en verwerken bedrijfsafval)
Lid van het Comitť van Aanbeveling van de Federatie voor Internationale Natuurbescherming
Bron 19-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Mw. G. de Vries-Hommes  (PvdA) Burgemeester Gemeente Middelharnis GOG19-05-2010
voorzitter Raad van Toezicht Zuid-wester

Dhr. A.J. Rodenburg  (CDA)burgemeester gemeente Midden-Delfland
Lid dagelijks bestuur (penningmeester) veiligheidsregio Haaglanden
Lid regionaal college politie Haaglanden
Lid stuurgroep meldkamer Haaglanden
Lid stuurgroep (tunnel)veiligheid A4
Lid Cittaslow International Coordinating Committee
Portefeuillehouder Veiligheid Recreatieschap Midden-Delfland
Lid comitť aanbeveling Benefiet golftoernooi Rode Kruis;
Lid comitť aanbevelingKerkconcerten 't Woudt;
Beschermheer Harmonie St. Caecilia
Voorzitter CDA provincie Zuid-Holland
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
lid dagelijks bestuur (penningmeester) Hulpverleningsregio Haaglanden

Dhr. J. Broertjes  (VVD) burgemeester Gemeente Midden-Drenthe
mede-eigenaar VOF J. en M. Broertjes te Zeewolde
mede-eigenaar ZeldenRust B.V. te Zeewolde - onroerend goed
commissie van toezicht Penitentiaire Inrichting te Ter Apel
bestuurslid Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB)
Bron 17-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
OUD
2002 burgemeester van de gemeente Vlagtwedde

de heer R.W. ter Avest (CDA) burgemeester Gemeente Midden-Drenthe GOG17-05-2010
Lid Regioraad Bouw VNO-NCW
Lid Bestuur Faunabeheer Drenthe
Lid Bestuur BedrijvensociŽteit A 37
GOG17-05-2010

Dhr. mr. J.T.C.M. Verheijen (CDA) burgemeester gemeente Mill en St. Hubert
Voorzitter Stuurgroep Centrumplan Mill’s Hart
Voorzitter Wet gemeenschappelijke regeling brandweer Land van Cuijk
Voorzitter jeugdgemeenteraad Mill en St. Hubert
Voorzitter horeca-overleg Mill en St. Hubert
Voorzitter arbeidsmarktforum Land van Cuijk
Lid Euregioraad Rijn-Waal
Lid Regionaal College
Lid DB Veiligheidsregio
Lid bestuurscommissie brandweer veiligheidsberaad
Lid Driehoeksoverleg Maas en Leigraaf
Lid regionaal bestuur huislijk geweld
PIO, het CoŲrdinatieoverleg Samenwerken Land van Cuijk (LvC)
Lid basisoverleg Land van Cuijk
Voorzitter landelijke vereniging voor kleine kernen
Voorzitter comite herdenking 4 en 5 mei Mill en St. Hubert
Lid board of trustees ALMA governance
Bron 22-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid Adviesraad Tempo Team (branche overheid)

Dhr. J. de Groot waarnemend burgemeester voor Mill en Sint Hubert miv 1 mei 2006 GOG 22-08-2010
Van 1972-1982 werkte de heer De Groot bij een accountantsbureau in Utrecht.
Hij werd raadslid (1981-1996) en vervolgens (1982-1994) wethouder van Harderwijk
Vanaf 1991 was hij tevens lid van Provinciale Staten van Gelderland
Burgemeester van Ruurlo
(1998-1999) waarnemend burgemeester van Hengelo
1999 burgemeester gemeente Vught

Nevenfuncties
Bestuurslid Centrum voor de Kunsten Harderwijk (sinds 1979)
Bestuurslid van de Stichting Coline, een stichting die zich inzet voor stimulering van participatie van oudere acteurs bij podiumkunsten
GOG 22-08-2010

Mw. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven VVD Burgemeester gemeente Millingen aan de Rijn
lid provinciale staten
Secretaris Haya van Someren in het Hoofdbestuur van de VVD
Lid Stadsregioraad
Jurylid van de Pauwenveren fonds en dat hoort bij het Prins Bernard Cultuurfonds
Bron 31-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. J.P.M. Klijs (CDA) burgemeester gemeente Moerdijk miv 05-09-2011
NEVENFUNCTIES?
Dhr. J.P.M. Klijs (CDA) burgemeester gemeente Strijen
sportstichting Strijen
GR WHW-bedrijven (plv. lid)
GR Wegschap Tunnel Dordtse Kil
gemeenschappelijk orgaan GR Ombudscommissie Hoeksche Waard
GR Regio Zuid-Holland Zuid
GR GGD Zuid-Hollandse eilanden
GR Gemeenschappelijke Vuilverbranding Dordrecht & om streken (GeVuDo)
commissaris CV/BV regionaal bedrijventerrein Hoeksche Waard
voorzitter stichting Pro Arte
voorzitter Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, afd. Hoeksche Waard
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. drs. W.M.J. Denie (PvdA)Burgemeester gemeente Moerdijk VERTROK GELIJK NA CHEMIEBRAND MOERDIJK
Voorzitter stichting beveiliging industrieterrein Moerdijk
Voorzitter Regionaal Archief West-Brabant
Beschermheer stichting maritieme evenementen Willemstad
Lid comite van aanbeveling restauratie NH Kerk Zevenbergen
Bron 24-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Tot gemeentelijke herindeling 2007 burgemeester van Swalmen.
docent klassieke talen aan het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen
PvdA politiek actief als raadslid, fractievoorzitter en wethouder in de gemeente Ubbergen
1991-1999 burgemeester in de gemeente Graft-de Rijp
Voorzitter van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen
Aandachtsvestiging.
Burgemeester Wim Denie van Moerdijk heeft de chemiebrand in Moerdijk veel te lang onderschat.
Daardoor schaalde hij de brand veel te laat op naar bestuurlijk niveau.
Denie(PvdA) Burgemeester gemeente Moerdijk VERTROK GELIJK NA CHEMIEBRAND MOERDIJK
De Arbeidsinspectie sprak in totaal 50 hulpverleners die zijn ingezet bij de bestrijding van de brand.
Uit de interviews bleek dat brandweerlieden en politiemensen door een onjuiste positie (benedenwinds)
en zonder deugdelijke bescherming van de ademhaling hebben blootgestaan aan rook en chemische dampen.
Herhaalde signalen aan leidinggevenden over lichamelijke ongemakken en klachten waren geen aanleiding om andere posities in te nemen.

Mw. C.C. Leppink-Schuitema (VVD) Burgemeester Gemeente Montferland
lid van de Raad van Toezicht Nederland Distributieland te Zoetermeer;
lid van het bestuur van de vereniging Nederlands Genootschap van Burgemeesters te Den Haag;
lid van het Comitť van Aanbeveling Stichting Bergh in het Zadel te ‘s-Heerenberg;
lid van het Comitť van Aanbeveling Hospice Martinus in het Zorgcomplex Meulenvelden te Didam
lid Comitť van Aanbeveling LandelijkeStichting TegenZinloosGeweld te Noordwijk;
lid van het Comitť van Aanbeveling LiemersCollege-Award van het Liemers College te Zevenaar
lid Regionaal College politieregio Noord- en Oost-Gelderland te Apeldoorn;
lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noorden Oost-Gelderland te Apeldoorn;
lid Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek te Doetinchem;
lid Stadsregioraad van de Stadsregio Arnhem Nijmegen te Nijmegen;
lid Euregioraad Rijn-Waal te Kleve
Bron 25-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
LidKAN-raad van de Stadregio Arnhem Nijmegen te Nijmegen
Lid Comitť van Aanbeveling Stichting Varen met Joop te Duiven

Dhr. E.L. Jansen(D66) Burgemeester Gemeente Montfoort
Voorzitter Stichting Behoud Monumenten Montfoort/Linschoten
Voorzitter museum i.o.
Adviseur Beheer BV NgxChange
Voorzitter CoŲperatieve Vereniging NgxChange
Voorzitter Samenwerking Utrecht-West
Lid bestuur Veiligheidsregio Utrecht
Plv. lid bestuur Werkvoorzieningschap “De Sluis”
Lid bestuur Streekarchief Rijnstreek
Bron 17-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. drs. R.J. Persoon (CDA)Burgemeester waarnemend gemeente Mook en Middelaar
NEVENFUNCTIES
lid Gilderaad Gelderland
beschermheer Gilde Huissen
beschermheer Gilde Doornenburg
klachtenfunctionaris provincie Limburg
Voorzitter Kwaliteitscommissie buitenring Parkstad
Voorzitter Kwaliteitscommissie gemeente Meijel
Bestuurslid klooster Dominicanen Huissen
Lid Algemeen Bestuur Knooppunt Amhem Nijmegen
Lid AB INTOS (sociale werkvoorziening)
Bron 20-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
voorzitter welstandscommissie Buitenring Parkstad
Adviseur stichting Huissense uiterwaarden
Adviseur plancoŲrdinatie Son en Breugel
Bestuurslid Dominicaans activiteitencentrum Mook

Mw. A.M. Worm-de Moel (CDA)burgemeester gemeente Muiden
Nevenfuncties
bestuurslid van de Stichting 3D (Dromen, Denken, Doen) een in Lelystad gevestigde (jeugd)welzijnsorganisatie, dle zowel preventief aÕs correctief samen met endere organisaties (waaronder b.v. de stichting Versa in deze regio) bouwt aan een brede organisatie voor jeudwelzijnswerk,
lid van de raad van Advies van de Stichting Competent, Deze stichting is politiek neutraal en is recentelijk opgericht om al die initlatieven te ondersteunen die kunnen bijdragen aan het beter functioneren van de democratie in Nederland.
lld van de raad van Advies van de Stichting Landschap Noord-Holland,
lid van de raad van Advies van de Stichting Pampus.
Voorzitter Vlieland kampen Rotary Nederland
Bron 27-08-2010 na IGB  
RIJCKEVORSEL-NETWERK-Verdeling van functies onder de elite conform de uitgangsformule van Groep Hop
1981-1987 Jonkheer Reinder van Rijckevorsel burgemeester van Ammerzoden
1987-eind 2004 Jonkheer Reinder van Rijckevorsel burgemeester van Lichtenvoorde
011205-000000  Jonkheer Reinder van Rijckevorsel waarnemend burgemeester Neerijnen
Wnd. burgemeester
F.C. Moree Waarnemend burgemeester ir. F.C. Moree
Nevenfuncties
lid dagelijks bestuur Ned. Bond van Boomkwekers (NBvB)
Voorzitter Kring Opheusden van NBvB
Voorzitter bestuur zorgcentrum 't Anker te Kesteren
Voorzitter bestuur Fauna Beheer Eenheid (F.B.E.) Rivierenland
Voorzitter kerkenraad Hervormde Gemeente te Lienden
Lid bestuur Lindeboom-instituut te Ede

Mw. M.T.P. Hofman-Ruijters  (CDA) Burgemeester gemeente Maasbree

Maasgou Heel, 8335 , Limburg, CDA burgemeester Margot Hofman-Ruijters

Thorn, 2528 , Limburg, CDA burgemeester Ad Lutters
Dhr. G.C.G.M. Rabelink Werkgroep Oud Gastel-Stampersgat (WOS) burgemeester gemeente Maasbree
Lid bestuur VVV-Venlo met de portefeuille jeugdbeleid en maatschappelijke projecten
-Lid Raad van Toezicht Rubicon Jeugdzorg
-Lid College van Arbeidszaken

Gemeente Maarssen
Raadsgriffier Mw. M. de Jong-Veltema  ()
Raadslid Dhr. G. den Herder  (CDA)
Dhr. R.J. Gijsen  (CDA)
Dhr. drs. P.F. Bongers  (CDA)
Dhr. J.W. Boogerd  (ChristenUnie/SGP)
Dhr. R. Druppers  (Druppers)
Dhr. A.J.M. Gemke  (GroenLinks)
Mw. E.H.M. Tettero  (GroenLinks)
Dhr. H. Noltes  (M2000)
Dhr. H.B. Schurink  (M2000)
Mw. E.C. Knevel-Blom  (M2000)
Dhr. F.J.M. Janssen  (PvdA)
Dhr. G. Pels  (PvdA)
Dhr. G. van der Wal  (PvdA)
Dhr. G.J.M. Aaftink  (PvdA)
Dhr. H.J. Dekker  (PvdA)
Dhr. J.S. Schuman  (PvdA)
Dhr. M.J. van Dijk  (PvdA)
Mw. M.S. Hornman-Spaander  (PvdA)
Dhr. A.S.C. Westra  (VVD)
Dhr. F.W.H. van Liempdt  (VVD)
Dhr. J. Post  (VVD)
Dhr. J.W.P.G. van Liempdt  (VVD)
Dhr. M. Landzaat  (VVD)
Dhr. P. Ploeg  (VVD)
Mw. A.E.T. Bosman-Hazewold  (VVD)
Wethouder Dhr. drs. J.W. Verkroost  (CDA)
Dhr. C.P.W.J. SchrŲder  (GroenLinks)
Dhr. drs. W. de Vossen  (M2000)
Dhr. drs. E. van Esterik  (PvdA)

Gemeente Maasbree
G.C.G.M.Rabelink=Dhr. G.C.G.M. Rabelink  (Plaatselijke Partij)
Raadsgriffier
A.Knevel=Dhr. A. Knevel
Raadslid
Dhr. A.M.M.R. Verboort  (CDA)
B.H.Smets=Dhr. B.H. Smets  (CDA)
D.P.A.vanSoest=Dhr. D.P.A. van Soest  (CDA)
F.M.W.L.Willems=Dhr. F.M.W.L. Willems  (CDA)
H.C.A.Willems=Dhr. H.C.A. Willems  (CDA)
J.H.H.Vaessen=Dhr. J.H.H. Vaessen  (CDA)
A.H.J.Vennix=Dhr. A.H.J. Vennix  (Democratische Samenwerking)
C.H.M.Peeters=Dhr. C.H.M. Peeters  (Democratische Samenwerking)
J.H.M.Coenen=Dhr. J.H.M. Coenen  (Democratische Samenwerking)
Dhr. J.P.M. Wilms  (Fraktie Wilms)
Dhr. G.P.M.M. Peeters  (GroenLinks)
M.MŁller=Dhr. M. MŁller  (Lokaal Aktief)
G.C.E.M.Peeters=Dhr. G.C.E.M. Peeters  (PvdA)
M.J.P.G.Kessels=Dhr. M.J.P.G. Kessels  (PvdA)
drs.A.Primowees=Mw. drs. A. Primowees  (PvdA)
Gemeentesecretaris
J.J.M.Emonts=Dhr. J.J.M. Emonts  ()
Wethouder
W.M.H.Hermans=Dhr. W.M.H. Hermans  (CDA)
A.G.P.Janssen=Dhr. A.G.P. Janssen  (Demokratische Samenwerking)
M.J.A.C.Kleinen-Heines=Mw. M.J.A.C. Kleinen-Heines  (PvdA)
 
Dhr. mr. M.H.M. Ohlenforst, gemeentesecretaris gemeente Maasbree

NEVENFUNCTIES

1: Bestuurslid Volksfeesten Baarlo,

2: Lid Raad van Toezicht Stichting stadspoort,

3: Jeugdleidervoetbal vereniging Baarlo,

4: Voorzitter buurtvereniging, EN-GB">Bron Gemeente Maasbree


Dhr. G.P. van den Anker

Publicatiedatum: 13 november 2006 CDA
Nevenfunctie list:l41 level1 lfo6 36.0pt">
Dagelijks bestuur Recreatieschap Nederijn, Lek en Waal; Lid ledenraad Rabobank Bommelerwaard-Zuid; Landinrichtingscommissie Fort St. Andries.


Dhr. G.B. Smit
>
Publicatiedatum: 16 mei 2006
Groen Links
Functie
Wethouder
Nevenfunctie
Lid adviesgroep Hurwenensche Uiterwaarden
Lid klankbordgroep natuurontwikkeling St. Andries
Voorzitter stichting "De Poort"
Beeldend kunstenaar Ontwerper


Dhr. J.A. Verhoeckx
Publicatiedatum: 16 mei 2006 CDA
Medewerker gemeente West Maas en Waal. Mevr. M.P.C.G. Blaauwhof-Theunisse Plv. fractievoorzitter CDA Raadslid Voorzitter gecoŲrdineerd ouderenwerk Maasdriel Bestuurslid SWO Bommelerwaard, Heerewaarden list:l2 level1 lfo10 Bestuurslid vrijwilligersbeleid projectgroep Maasdriel font-Dhr. P.J.T.W. van Boxtel CDA Zelfstandig ondernemer: Aannemingsbedrijf J.A. van Boxtel B.V. list:l10 level1 lfo12 Voorzitter fanfare Alem Commissielid Rabo muziekcup Bommelerwaard Commissielid klankbordgroep Rabobank Bommelerwaard Mevr. J.C.G.L. van de Braak-van Hooft PvdA Fractievoorzitter PvdA Raadslid 2">
Nevenfunctie Voorzitter KBO Maasdriel font-Dhr. C. van Drunen Groen Links Fractievoorzitter GroenLinks list:l0 level1 lfo15 Raadslid 2">
Nevenfunctie Beleidsmedewerker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit list:l43 level1 lfo16 Bestuurslid Stichting Dorp en Landschap Bommelerwaard Dhr. P. van Endhoven font-VVD
Nevenfunctie Accountmanager list:l42 level1 lfo18 Bestuurslid Christelijke basisschool De Hoeksteen te Well list:l42 level1 lfo18 Bestuurslid verkeersgroep Wellseind en omgeving 3 Dhr. W.J.M. Goesten CDA Fractievoorzitter CDA list:l18 level1  Raadslid 2">
Nevenfunctie list:l5 level1 lfo20 DB-lid STUBO list:l5 level1 lfo20 Secretaris tuinbouwvereniging St. Willibrordus Ammerzoden list:l5 level1 lfo20 Directeur Goesten & Opdam Financieel Adviseurs  3 Dhr. H. de Groot Samen Sterk Maasdriel
Nevenfunctie Voorzitter huurdersvereniging Bommelerwaard 3 Dhr. J.A.M. de Groo VVD Dhr. N.J. Hooijmans VVD Fractievoorzitter VVD
Nevenfunctie Voorzitter hoofdbestuur voetbalver. DSC list:l30 level1 lfo25 Voorzitter BKOC (Bommelerwaardse Klassieker Oldtimer Club) list:l30 level1 lfo25 Voorzitter vakgroep ZLTO Paddestoelenteelt list:l30 level1 lfo25 Bestuurslid Stichting champignondagen list:l30 level1 lfo25 Bestuurslid SSCF list:l30 level1 lfo25 Bestuurslid St. CAI list:l30 level1 lfo25 Zelfstandig ondernemer  Dhr. B. van Kessel PvdA
Nevenfunctie list:l4 level1 lfo27 Lid AB Kamer van koophandel >Dhr. J.J.T.M Leijdekkers -PvdA
Nevenfunctie list:l38 level1 lfo29 Directeur basisschool Velddriel en Alem list:l38 level1 lfo29 Bestuurslid scholengemeenschap Cambium list:l38 level1 lfo29 Bestuurslid dorpshuis De Boxhof Velddriel 3

Mevr. A.G.X. Plomp-de Ridder VVD
Nevenfunctie Secretaris Watersportvereniging 't Stik te Hedel Dhr. P.J.T. Pompen CDA -Nevenfuncties

Geen Dhr. M.J. Robbemondt CDA Directeur aannemersbedrijf  J. den Boer bv. list:l16 level1 lfo34 Voorzitter voetbal vereniging WSV Well Dhr. C.A.A. Sips VVD
Nevenfunctie list:l29 level1 lfo36 Manager Getronics-Pinkroccade list:l29 level1 lfo36 Voorzitter vereniging Ons Heerewaarden list:l29 level1 lfo36 Penningmeester Vereniging dorpshuis De Vrijheid 3 Dhr. L.R.M. Steenbekkers Samen Sterk Maasdriel
Nevenfunctie Adjunct directeur FinanciŽn Xenos BV list:l19 level1 lfo38 Mede-organisator Alempop list:l19 level1 lfo38 Voorzitter Stichting Alemse Activiteiten list:l19 level1 lfo38 Voorzitter biljartvereniging "De Drie Linden" list:l19 level1 lfo38 Bestuurslid Sociaal Cultureel Fonds Dhr. M.G.A. Verhoeven CDA
Nevenfunctie
Zelfstandig ondernemer list:l24 level1 lfo40 Bestuurslid Fanfare La Harpe list:l24 level1 lfo40 Bestuurslid Stichting De Boxhof

Dhr. P.A. de Vries CDA
Functie
Raadslid 2">
Nevenfunctie list:l36 level1 lfo42 Directeur de Vries Trading list:l36 level1 lfo42 Bestuurslid Algemeen Bestuur Lander 3

Dhr. F.J.M. van Weerdenburg GroenLinks 2"> > font-Nevenfunctie

list:l37 level1 lfo44 Projectmanager ontwikkeling computer hardware< list:l37 level1 lfo44 Lid Lokale Rekenkamer Maasdriel list:l37 level1 lfo44 Afgevaardgde Regio Rivierenland

Gemeente Maasgouw
Raadsgriffier
mr.S.B.J.Backus=Dhr. mr. S.B.J. Backus  ()
Raadslid
F.Roumen=Dhr. F. Roumen  (CDA)
J.S.T.Brouns=Dhr. J.S.T. Brouns  (CDA)
Dhr. M.H.E. Wilms  (CDA)
T.Corbeij=Dhr. T. Corbeij  (CDA)
T.Snijckers=Dhr. T. Snijckers  (CDA)
W.A.M.Heynen=Dhr. W.A.M. Heynen  (CDA)
G.M.L.Evers-Cnoops=Mw. G.M.L. Evers-Cnoops  (CDA)
T.Hoenen-vanAvesaath=Mw. T. Hoenen-van Avesaath  (CDA)
C.G.J.M.Corbeij=Dhr. C.G.J.M. Corbeij  (Lokaal Belang)
G.H.J.Reijners=Dhr. G.H.J. Reijners  (Lokaal Belang)
H.L.Dirks=Dhr. H.L. Dirks  (Lokaal Belang)
M.J.Hilkens=Dhr. M.J. Hilkens  (Lokaal Belang)
T.vanHerten=Dhr. T. van Herten  (Lokaal Belang)
G.Hilbrink-Hofstra=Mw. G. Hilbrink-Hofstra  (Lokaal Belang)
H.J.Verhees=Dhr. H.J. Verhees  (PvdA)
L.M.J.Wolfs=Dhr. L.M.J. Wolfs  (PvdA)
J.Bours-Vogels=Mw. J. Bours-Vogels  (PvdA)
A.P.J.A.M.Thijssen=Dhr. A.P.J.A.M. Thijssen  (VVD)
B.Zegers=Dhr. B. Zegers  (VVD)
Gemeentesecretaris
H.J.M.Coumans=Dhr. H.J.M. Coumans  ()
Wethouder
P.L.J.Prejean=Dhr. P.L.J. Prejean  (CDA)
T.Huijskens=Dhr. T. Huijskens  (CDA)
A.H.C.Smeets-Palmen=Mw. A.H.C. Smeets-Palmen  (CDA)
J.Lalieu=Dhr. J. Lalieu  (Lokaal Belang)
T.Forschelen=Dhr. T. Forschelen  (Lokaal Belang)

Gemeente Maassluis
Raadsgriffier
R.vanderHoek=Dhr. R. van der Hoek  ()
Raadslid
P.C.Anker=Dhr. P.C. Anker  (CDA)
B.vanderDrift-Cramers=Mw. B. van der Drift-Cramers  (CDA)
C.Bronsveld-Snoep=Mw. C. Bronsveld-Snoep  (CDA)
H.Heijboer=Mw. H. Heijboer  (CDA)
C.J.Smits=Dhr. C.J. Smits  (ChristenUnie)
G.J.Enzerink=Dhr. G.J. Enzerink  (Maassluis Belang)
J.vandenHoek=Dhr. J. van den Hoek  (Maassluis Belang)
J.A.F.Koffeman=Mw. J.A.F. Koffeman  (Maassluis Belang)
A.Luijendijk=Dhr. A. Luijendijk  (PvdA)
A.elHahaoui=Dhr. A. el Hahaoui  (PvdA)
H.vanGoor=Dhr. H. van Goor  (PvdA)
J.G.P.Weltevrede=Dhr. J.G.P. Weltevrede  (PvdA)
P.vanBaalen=Dhr. P. van Baalen  (PvdA)
S.B.Kuiper=Dhr. S.B. Kuiper  (PvdA)
T.YŁcel=Dhr. T. YŁcel  (PvdA)
A.Knoop=Mw. A. Knoop  (PvdA)
E.Grootveld=Dhr. E. Grootveld  (SP)
W.J.vanGastel=Dhr. W.J. van Gastel  (VVD)
J.A.Lammers-Noordam=Mw. J.A. Lammers-Noordam  (VVD)
M.L.Brons-deJong=Mw. M.L. Brons-de Jong  (VVD)
D.Pasterkamp=Dhr. D. Pasterkamp  (Verenigde Senioren Partij)
J.vandeMaarel=Dhr. J. van de Maarel  (Verenigde Senioren Partij)
E.A.Middelburg-Hardijzer=Mw. E.A. Middelburg-Hardijzer  (Verenigde Senioren Partij)
Gemeentesecretaris
mr.A.J.T.Korthout=Dhr. mr. A.J.T. Korthout  ()
Wethouder
C.Pleijsier=Dhr. C. Pleijsier  (CDA)
A.G.M.Keijzer=Dhr. A.G.M. Keijzer  (PvdA)
J.Luijendijk=Dhr. J. Luijendijk  (PvdA)
P.E.H.Kromdijk=Dhr. P.E.H. Kromdijk  (PvdA)
mr.J.F.Scheerstra=Dhr. mr. J.F. Scheerstra  (VVD)

Gemeente Maastricht
Raadsgriffier
drs.E.H.A.Willems=Dhr. drs. E.H.A. Willems  ()
Raadslid
H.G.M.Cortjens=Dhr. H.G.M. Cortjens  (CDA)
J.Gorrren=Dhr. J. Gorrren  (CDA)
J.M.Janssen=Dhr. J.M. Janssen  (CDA)
P.H.J.Geelen=Dhr. P.H.J. Geelen  (CDA)
drs.G.G.Lardenoye=Dhr. drs. G.G. Lardenoye  (CDA)
R.V.vanWunnik=Mw. R.V. van Wunnik  (CDA)
J.G.H.Hoen=Dhr. J.G.H. Hoen  (Christelijke Volkspartij)
H.W.M.Jongen=Dhr. H.W.M. Jongen  (D66)
M.F.V.Damsma=Mw. M.F.V. Damsma  (D66)
B.L.deJong=Dhr. B.L. de Jong  (GroenLinks)
drs.G.J.vanGrootheest=Dhr. drs. G.J. van Grootheest  (GroenLinks)
L.G.Babb=Mw. L.G. Babb  (GroenLinks)
dr.R.M.Bal=Mw. dr. R.M. Bal  (GroenLinks)
ing.S.Hermens=Mw. ing. S. Hermens  (GroenLinks)
mr.C.J.Nuyts=Mw. mr. C.J. Nuyts  (Liberale Partij Maastricht)
C.C.Hoekstra=Dhr. C.C. Hoekstra  (PvdA)
G.M.vanLoo=Dhr. G.M. van Loo  (PvdA)
H.Franssen=Dhr. H. Franssen  (PvdA)
J.Wijsen=Dhr. J. Wijsen  (PvdA)
J.L.L.Olders=Dhr. J.L.L. Olders  (PvdA)
M.A.Janssen=Dhr. M.A. Janssen  (PvdA)
W.M.P.Rousseau=Dhr. W.M.P. Rousseau  (PvdA)
Y.Kanca=Dhr. Y. Kanca  (PvdA)
J.H.J.Godwin-Wehrens=Mw. J.H.J. Godwin-Wehrens  (PvdA)
R.EsSadki=Mw. R. Es Sadki  (PvdA)
U.J.M.Garnier-Wilders=Mw. U.J.M. Garnier-Wilders  (PvdA)
drs.P.I.Barning=Mw. drs. P.I. Barning  (PvdA)
mr.H.Fokke=Mw. mr. H. Fokke  (PvdA)
I.A.M.H.Tillie=Dhr. I.A.M.H. Tillie  (SP)
J.A.L.Gunther=Dhr. J.A.L. Gunther  (SP)
H.C.Eijssen=Mw. H.C. Eijssen  (SP)
E.A.Sabel=Dhr. E.A. Sabel  (Senioren Partij Maastricht)
J.P.H.Frijns=Dhr. J.P.H. Frijns  (Senioren Partij Maastricht)
W.E.A.Nelissen=Dhr. W.E.A. Nelissen  (Senioren Partij Maastricht)
J.M.A.F.Steijns=Dhr. J.M.A.F. Steijns  (Stadsbelangen Mestreech)
J.M.C.Royen=Mw. J.M.C. Royen  (Stadsbelangen Mestreech)
P.L.J.M.Limpens=Dhr. P.L.J.M. Limpens  (VVD)
mr.J.J.M.Aarts=Dhr. mr. J.J.M. Aarts  (VVD)
mr.S.A.M.Maassen=Mw. mr. S.A.M. Maassen  (VVD)
Gemeentesecretaris
drs.J.D.Nauta=Dhr. drs. J.D. Nauta  ()
Wethouder
L.M.C.Winants=Dhr. L.M.C. Winants  (CDA)
ir.W.N.Hazeu=Dhr. ir. W.N. Hazeu  (GroenLinks)
C.J.N.M.Jacobs=Dhr. C.J.N.M. Jacobs  (PvdA)
J.E.L.Costongs=Dhr. J.E.L. Costongs  (PvdA)

 
Gemeente Margraten

Dhr. mr. J.E.M. Custers  (CDA) Locoburgemeestergemeente Margraten
Dhr. mr. J.E.M. Custers  (CDA) Wethouder gemeente Margraten
Voorzitter gem. regeling milieupark Margraten – Gulpen/Wittem
Bestuurslid Heemkunde vereniging Sint Geertruid
Voorzitter Fanfare St. Gertrudis en in die hoedanigheid lid van aan de fanfare gelieerde commissies c.q, werkgroepen
Voorzitter Stichting Beheer Fanfarezaal Sint Geertruid
Directeur en mede-eigenaar van Markati BV, deze vennootschap is enig aandeelhouder van de navolgende vennootschappen:
- Ruijters Financiele Diensten BV
- Ruijters Makelaardij BV
- Ruijters Vastgoedbeheer BV
- Huijbregts & Slaats Makelaars BV
- De Limburg Hypotheek BV
- Rheinland Hypotheek GMBH
Binnen deze zes vennootschappen wordt de functie van directeur bekleedt.
Directeur en enig aandeelhouder van Custers Management en Advies BV
 
Dhr. ing. J.P.H. Demollin  (VVD Wethouder gemeente Margraten
1. Bestuurslid harmonie Berggalm Noorbeek
2. Ambtenaar gemeente Maastricht
3. lid DB Werkvoorzieningschap
4. lid DB GGD Zuid-Limburg in liquidatie
5. lid Stichtingsbestuur Wielersport Margraten
6. Voorzitter ISD Pentasz
7. lid DB Omnibuzz
Dhr. drs. A.M.M.H. Opreij  (CDA) Wethouder gemeente Margraten
1. Statistisch onderzoeker CBS
2. Voorzitter Stichting Heemkunde Mheer
3.Voorzitter ZLF 2007
 
Dhr. P.J.M. Bertrand  (CDA) Raadslid gemeente Margraten
Dhr. P.J.M. Bertrand  (CDA) Fractievoorzitter gemeente Margraten 
Senior projectleider Provincie Limburg
 
Dhr. E.S.H.J. Debie  (CDA) Raadslid gemeente Margraten
1. Ambtenraar Gemeente Landgraaf
2. Secretaris Liturgisch Beraad Noorbeek
3. Secretaris Pastoraal Overleg Noorbeek
4. Secretaris SKOM
5. Secretaris Contactraad
6. Penningmeester Contactraad
7. Bestuurslid Harmonie Berggalm
 
Dhr. H.H.F. Lambie  (CDA) Raadslid gemeente Margraten
1. Agrarisch ondernemer
2. Voorzitter Boerenbond Zuid
3. Voorzitter Harmonie Diligentia
4. Lid van de Pachtkamer Maastricht, Heerlen en Roermond
5. A .B bestuurslid Waterschap Roer en Overmaas
Dhr. J.P.M. Oostenbach  (CDA) Raadslid gemeente Margraten
1. Zelfstandig ondernemer
2. Voorzitter Fanfare Sint Blasius Cadier en Keer
3. Bestuurslid Stichting Belgisch Monument Heer
Mw. M.M.P.F. Peek-Lemmerlijn  (CDA) Raadslid gemeente Margraten
1. Bestuurslid Kerkbestuur Margraten
2. Bestuurslid Liturgisch Beraad
3. Bestuurslid en contactpersoon Zonnebloem Regio Zuidwest
4. Bestuurslid Politieke Scholing
Dhr. J.L.H. Roks  (CDA) Raadslid gemeente Margraten
1. Ambtenaar Ministerie van FinanciŽn
2. Voorzitter Postduivenvereniging
3. Secretaris tucht- en geschillencollege Nederlandse Postduiven Organisatie
 
Dhr. E.M.E. Ubags  (Samenwerkingsverband Margraten) Raadslid gemeente Margraten
geen nevenfuncties
 
Dhr. J.W.J.M. Lemmerlijn  (VVD) Raadslid gemeente Margraten
Geen nevenfuncties
 
Dhr. W.H.J. Dreessen  (Samenwerkingsverband Margraten) Raadslid gemeente Margraten
Dhr. W.H.J. Dreessen  (Samenwerkingsverband Margraten) Fractievoorzitter gemeente Margraten
1. Planoloog BNSP. Ingeschreven in het register van planologen bij de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP)
2. Voorzitter Commissie Grondgebied
3. Lid/plv. voorzitter Commissie Herontwikkeling kern Margraten
4. Lid Commissie Samenwerking Eijden/Margraten
5. Bestuurslid Algemeen Bestuur GGD-ZZL (Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuidelijk Zuid Limburg)
6. Bestuurslid Algemeen Bestuur GGD-ZL (Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid Limburg)
7.Voorzitter Stichting Gemeenschapshuis Bemelen
8. Bestuurslid Sichting Horse Event Maastricht
 
Dhr. P.A.F.J. Hendriks  (Samenwerkingsverband Margraten) Raadslid gemeente Margraten
1. Voorzitter Buurtvereniging De Erk Margraten
2. Voorzitter Peuterspeelzaal Humpie Dumpie Margarten
3. Secretaris SSPGM (peuterspeelzalen Margraten)
4. Senior Purchaser Sabic Sittard
 
 
Dhr. R.V.J. Janssen  (Samenwerkingsverband Margraten) Raadslid gemeente Margraten
1. Directeur/eigenaar Janssen Margraten
2. Bestuurslid Bedrijvenvereniging Aan de Fremme
3. Bestuurslid Judovereniging To-Zai 
 
Mw. M.G.G. Weusten-Vandewall  (Samenwerkingsverband Margraten) Raadslid gemeente Margraten
1. Algemeen Bestuur Pentasz
2. Secretaris/penningmeester huurders vereniging Woonpunt
3. Vrijwilligerswerk zorgcentrum Appelgaard
4. Secretaris fanclub Marlentica
 
Dhr. J.M.P. Kerckhoffs  (VVD) Raadslid gemeente Margraten
1. Fruitteler-Landbouwer
2. Secretaris/penningmeester zangkoor St. Cecilia
 
H.H.M. Loyson, raadslid Fractie Gemeenschapsbelangen gemeente Margraten
1. Voorzitter R.K. V.V. Keer
2. Bouwkundig adviesbureau
 
mr. Ed. Meijer van Stein voorzitter rekenkamercommissie Margraten en oud-burgemeester. 
mw. Dominique Danau uit Noorbeek rekenkamercommissie Margraten
dhr. drs. Richard Essers uit Banholt rekenkamercommissie Margraten
dhr. dr. Bert Kienhuis uit Margraten rekenkamercommissie Margraten
 
Dhr. R.E.E. Mourmans  (Gemeenschapsbelangen)Raadslid gemeente Margraten
Dhr. R.E.E. Mourmans  (Gemeenschapsbelangen)Fractievoorzitter gemeente Margraten
CoŲrdinator ID-TraCe, Maastricht UMC
Stafadviseur Digitale Onderwijs Technologie, Maastricht UMC
Bestuurslid St. Lokale Omroep Margraten
Directeur/eigenaar Mourmans Beveiliging (Consultancy).

Gemeente Marum
Raadsgriffier
mr.A.M.Sijperda=Mw. mr. A.M. Sijperda  ()
Raadslid
A.Dijkstra=Dhr. A. Dijkstra  (CDA)
C.S.Haites=Dhr. C.S. Haites  (CDA)
J.Valkema=Dhr. J. Valkema  (CDA)
K.Jansma=Dhr. K. Jansma  (CDA)
P.H.Holsappel=Dhr. P.H. Holsappel  (ChristenUnie)
G.F.Teerling=Dhr. G.F. Teerling  (PvdA)
J.Vos=Dhr. J. Vos  (PvdA)
J.L.Biermann=Dhr. J.L. Biermann  (PvdA)
R.Buiter=Dhr. R. Buiter  (PvdA)
L.vanNuysenburg=Mw. L. van Nuysenburg  (PvdA)
drs.F.A.P.Grit=Mw. drs. F.A.P. Grit  (PvdA)
H.Stomphorst=Dhr. H. Stomphorst  (VVD)
J.C.Collewijn=Dhr. J.C. Collewijn  (VVD)
J.G.K.Drenth=Dhr. J.G.K. Drenth  (VVD)
J.Hulshoff-Oost=Mw. J. Hulshoff-Oost  (VVD)
Gemeentesecretaris
R.L.H.Schoonderbeek=Dhr. R.L.H. Schoonderbeek 


Bezwaarschrift 2007 zet huizenbouw Marum op slot


 Eťn ingediend bezwaarschrift zorgt voor vertraging bij de uitvoering van fase 1 van bestemmingsplan Alberdaheerd in Marum. De gemeente Marum had eind dit jaar met de huizenbouw op deze plek willen beginnen. Onverwacht diende Overes Advocaten in Groningen namens de broers Doede en Sape van der Iest uit Marum een bezwaarschrift in. Wethouder Feike Mollema verwacht dat dit bezwaar tot aan de Raad van State in Den Haag wordt doorgezet. Dat kan leiden tot een vertraging van de nieuwbouw van een jaar of langer, voorziet hij.
Mollema betreurt dit. "Alle nog beschikbare bouwgrond in Marum in De Holten‑3 is in handen van projectontwikkelaars. Aan belangstellenden die bij de gemeente aankloppen om een perceel, moeten wij daarom 'nee' verkopen. Door dit bezwaarschrift zit de zaak op slot." Fase 1 van Alberdaheerd voorziet in de bouw van ruim honderd huizen. Daarnaast bouwt woningstichting Wold&Waard zestien ouderenwoningen nabij de Herman's Hoeve. De bezwaarmakende broers Van der Iest beschikken over een groenperceel van 8000 vierkante meter in het hart van het plangebied. Zij hadden hierop voor eigen gebruik twee woningen willen bouwen, maar de onderhandelingen hierover met de gemeente liepen stuk. Het perceel blijft nu een groengebied.


 


 

Marum, Dhr. R.L.H. Schoonderbeek gemeentesecretaris gemeente Marum
NEVENFUNCTIES
sans-serif;color:navy">Binnen organisatie gemeente Marum:  10.0pt;
sans-serif;color:navy">- klachtencoordinator
sans-serif;color:navy">- bestuurder in de zin van de WOR
sans-serif;color:navy">Externe nevenfuncties:
sans-serif;color:navy">- lid en plv. voorzitter van de commissie bezwaar- en beroepschriften van de gemeente Loppersum
- lid van de oudercommissie van Kinderopvangcentrum Hummelhof te Groningen
Bron gemeente Marum Sent: Wednesday, February 25, 2009 5:30 PM


 

Mw. mr. A.M. (Marjan) Sijperda raadsgriffier gemeente Marum
NEVENFUNCTIES
sans-serif">1. Plaatsvervangend griffier van gemeente Ooststellingwerf
sans-serif">2. Secretaris VVD afdeling Smallingerland
sans-serif">3. Curator meervoudig gehandicapt persoon

sans-serif">4. Mantelzorger moeder en schoonmoeder  sans-serif">
Bron gemeente Marum 17 november 2008

F. Mollema Wethouder
Nevenfuncties
Diverse besturen gem. regelingen
Vz. RvC woningbouw vereniging SlochterenH.G. Horenga
WethouderNevenfuncties
Algemeen bestuurslid GR en ST. Muziekschool Westerkwartier
Lid portefeuillehoudersoverleg Zorg
Lid regiegroep Zorg in samenhang
Lid platform sociale structuur
Lid portefeuillehoudersoverleg Educatie
Lid portefeuillehoudersoverleg Welzijn
Lid portefeuillehoudersoverleg Volkshuisvesting
Plv. bestuurslid Sociale Werkvoorziening Novatec
Plv. bestuurslid Intergemeentelijke Sociale Dienst
Plv. bestuurslid Bestuurscommissie GGD Hulpverleningsdiensten en Openbare gezondheidszorg
Voorzitter IMAGO, intergemeentelijke samenwerking openbaar onderwijs
Lid bestuur Weer Samen Naar School 307 regio Drachten
Voorzitter Lokaal Onderwijs Beleid
Bestuurslid Regionaal Cultuur Plan
Voorzitter gemeentelijke Kunstcommissie
Bijzonder Ambtenaar Burgelijke Stand


R.L.H. Schoonderbeek
Gemeentesecretaris gemeente MarumNevenfuncties
KlachtencoŲrdinator gemeente Marum
Bestuurder in de zin van de WOR
Lid commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Loppersum te Loppersum
Freelance docent/trainer BOB te Zoetermeer
Lid oudercommissie kinderopvangcentrum “Hummelhof” te Groningen


J.L. Bermann
RaadslidNevenfuncties
Manager Revalidatie Friesland, Beetsterzwaag


Mw. drs. F.A.P. Grit, PVDA raadsgriffier gemeente Menterwolde10.0pt;

NEVENFUNCTIES


Raadslid PVDA gemeente Marum

Fractiesecretaris/penningmeester PvdA fractie
Ledenadministrateur PvdA afdeling Marum De Wilp
Ambtelijk secretaris OR Wooncom, Emmen
Raadsgriffier gemeente Menterwolde, Muntendam
Belastinginvuller FNV-belastingservice
Hulpverlener bij evenementen/EHBO, EHBO vereniging Oosterwolde
Slachtoffer bij rampenoefeningen/EHBO opleidingen, Lotusstudiekring Assen
Bron gemeente Marum 2008J. Hulshoff-Oost
RaadslidGeen nevenfucties

J. Valkema
Per 1 sep. 2006 gestopt met werkenNevenfuncties
CDA raadslid gemeente Marum
Voorzitter Comm. van Kerkrentmeesters Geref. Kerk Marum
Penn.m. Chr. Gemengd koor Ad Dei Gloriam ‘Marum’

J. Vos
RaadslidGeen nevenfuncties

H. Stomphorst
RaadslidNevenfuncties
Lid van de rekenkamercommissie gemeente Marum
Lid van de werkgroep Politiek Nederlandse Orde van Pensioen Deskundigen

J.G.K. Drenth
Raadslid
Nevenfuncties
Voorzitter Dorpsbelang Boerakker/Lucaswolde
Lid selectie-commissie CHN Leeuwarden (Hogere Hotelschool)

P.H. Holsappel
Directeur Gomarus College sector VMBO
Geen nevenfuncties

Gemeente Medemblik
Raadsgriffier
N.L.vanWijk=Dhr. N.L. van Wijk  ()
Raadslid
A.P.Schouten=Dhr. A.P. Schouten  (CDA)
C.P.M.vanderWee=Dhr. C.P.M. van der Wee  (CDA)
H.Nederpelt=Dhr. H. Nederpelt  (CDA)
P.Dijkstra=Dhr. P. Dijkstra  (CDA)
S.Keekstra=Dhr. S. Keekstra  (CDA)
Mw. C.M.M. Rood-de Haan  (CDA)
M.Brom-Postma=Mw. M. Brom-Postma  (Fractie Marianne Brom)
J.H.vanIJzerloo=Dhr. J.H. van IJzerloo  (Gemeentebelangen)
J.J.Tigges=Dhr. J.J. Tigges  (Gemeentebelangen)
K.J.Dekker=Dhr. K.J. Dekker  (Gemeentebelangen)
R.Braaksma=Dhr. R. Braaksma  (Gemeentebelangen)
M.Huysen=Dhr. M. Huysen  (Onafhankelijke Westfriese Partij)
H.Schonenberg=Dhr. H. Schonenberg  (Progressief Westfriesland)
A.C.M.Smit=Mw. A.C.M. Smit  (Progressief Westfriesland)
F.W.J.B.Diergaarde=Dhr. F.W.J.B. Diergaarde  (PvdA)
J.Burger=Dhr. J. Burger  (PvdA)
T.G.M.Kuipers=Dhr. T.G.M. Kuipers  (PvdA)
C.W.Tuinman=Dhr. C.W. Tuinman  (VVD)
J.deVries=Dhr. J. de Vries  (VVD)
M.A.Raat=Dhr. M.A. Raat  (VVD)
E.Vrieze-deVoogd=Mw. E. Vrieze - de Voogd  (VVD)
Gemeentesecretaris
H.C.Noppen=Dhr. H.C. Noppen  ()
Wethouder
K.T.Gutter=Dhr. K.T. Gutter  (CDA)
J.Posma=Dhr. J. Posma  (Gemeentebelangen)
L.J.Zwagerman=Dhr. L.J. Zwagerman  (VVD

 

Gemeente Meerlo-Wanssum
Burgemeester
mr.J.H.Hahn=Dhr. mr. J.H. Hahn  (VVD)
Fractievoorzitter
drs.R.P.W.J.M.vanderHeijden=Dhr. drs. R.P.W.J.M. van der Heijden  (CDA)
F.J.Kerstjens=Dhr. F.J. Kerstjens  (Gemeente Partij '94)
T.J.E.Francken=Dhr. T.J.E. Francken  (Progressieve Kombinatie Meerlo-Wanssum)
S.V.Gielens-Hagen=Mw. S.V. Gielens-Hagen  (PvdA)
Locoburgemeester
J.J.M.Derikx=Dhr. J.J.M. Derikx  (CDA)
Raadsgriffier
R.M.vanderWeegen=Dhr. R.M. van der Weegen  ()
Raadslid
G.L.Verstraelen=Dhr. G.L. Verstraelen  (CDA)
J.T.Kuijpers=Dhr. J.T. Kuijpers  (CDA)
drs.R.P.W.J.M.vanderHeijden=Dhr. drs. R.P.W.J.M. van der Heijden  (CDA)
L.E.G.Hamstra-Janssen=Mw. L.E.G. Hamstra-Janssen  (CDA)
F.J.Kerstjens=Dhr. F.J. Kerstjens  (Gemeente Partij '94)
G.J.H.Cox=Dhr. G.J.H. Cox  (Gemeente Partij '94)
J.A.J.Coenders=Dhr. J.A.J. Coenders  (Progressieve Kombinatie Meerlo-Wanssum)
T.J.E.Francken=Dhr. T.J.E. Francken  (Progressieve Kombinatie Meerlo-Wanssum)
drs.J.A.vanDijk=Dhr. drs. J.A. van Dijk  (Progressieve Kombinatie Meerlo-Wanssum)
A.M.E.G.Berkhout=Mw. A.M.E.G. Berkhout  (Progressieve Kombinatie Meerlo-Wanssum)
G.J.M.Knoops-Kersten=Mw. G.J.M. Knoops-Kersten  (Progressieve Kombinatie Meerlo-Wanssum)
B.P.F.Minken=Dhr. B.P.F. Minken  (PvdA)
S.V.Gielens-Hagen=Mw. S.V. Gielens-Hagen  (PvdA)
Gemeentesecretaris
mr.F.H.J.M.deRuyter=Dhr. mr. F.H.J.M. de Ruyter  ()
Wethouder
J.J.M.Derikx=Dhr. J.J.M. Derikx  (CDA)
ing.A.H.G.Holl=Dhr. ing. A.H.G. Holl  (Gemeente Partij '94)
drs.M.J.A.Emonts=Dhr. drs. M.J.A. Emonts  (PvdA

Gemeente Meerssen
Raadsgriffier
P.H.Vossen=Dhr. P.H. Vossen  ()
Raadslid
E.P.E.Vossen=Dhr. E.P.E. Vossen  (CDA)
L.M.J.Pinckaers=Dhr. L.M.J. Pinckaers  (CDA)
M.J.M.N.Theunissen=Dhr. M.J.M.N. Theunissen  (CDA)
Dhr. M.M.W.H. Smeets  (CDA)
Mw. B.H.J.L. Prickaerts  (CDA)
ir.A.M.C.Nusteling=Mw. ir. A.M.C. Nusteling  (CDA)
B.P.J.Molling=Dhr. B.P.J. Molling  (Partij Groot Meerssen)
M.J.J.Vandewall=Dhr. M.J.J. Vandewall  (Partij Groot Meerssen)
R.P.N.Schrama=Dhr. R.P.N. Schrama  (Partij Groot Meerssen)
M.E.vanderWaa-Callemeijn=Mw. M.E. van der Waa-Callemeijn  (Partij Groot Meerssen)
B.N.S.M.Swanenvleugel=Dhr. B.N.S.M. Swanenvleugel  (PvdA-GroenLinks)
H.T.M.vanGemert=Mw. H.T.M. van Gemert  (PvdA-GroenLinks)
A.J.H.vanWeersch=Dhr. A.J.H. van Weersch  (VVD)
J.H.J.Maenen=Dhr. J.H.J. Maenen  (VVD)
R.H.L.Spee=Dhr. R.H.L. Spee  (VVD)
W.A.H.Scheepers=Dhr. W.A.H. Scheepers  (VVD)
W.C.J.Kusters=Dhr. W.C.J. Kusters  (VVD)
Gemeentesecretaris
mr.J.J.M.Eurlings=Dhr. mr. J.J.M. Eurlings  ()
Wethouder
L.C.G.Volders=Dhr. L.C.G. Volders  (Partij Groot Meerssen)
M.A.M.Schats=Dhr. M.A.M. Schats  (PvdA-GroenLinks)
J.G.M.W.Ummels=Dhr. J.G.M.W. Ummels  (VVD)


 
 
LET OP! Artikel 13 van de gemeentewet! Een raadslid kan geen lid van de rekenkamer zijn!
Welke personen zijn lid van de rekenkamercommissie van uw gemeente met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?
Welke personen zijn griffier/secretaris van de rekenkamercommissie met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?
Nevenfuncties leden rekenkamercommissie Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meerssen, Nuth, Valkenburg aan de Geul

  Arial">1. drs. H.P.M. (Bert) Kreemers (voorzitter) Arial">a. Adjunct-algemeen secretaris van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg Den Haag (bezoldigd) Arial">b. Docent aan de Rijksacademie voor FinanciŽn en Economie Den Haag (bezoldigd) Arial">c. Voorzitter buurthardloopclub Sulawesirunners Den Haag Arial">d. Lid werkgroep verkeer bewonersorganisatie Archipelbuurt-Willemspark Den Haag
  auto; mso-list:l0 level1 lfo2 36.0pt"> Arial">2. drs. M.J.M. (Mimi) Crijns (plaatsvervangend voorzitter) auto; mso-list:l0 level1 lfo2 36.0pt"> Arial">a. Docent aan de faculteit Managementwetenschappen Open Universiteit Nederland (bezoldigd) auto; mso-list:l0 level1 lfo2 36.0pt"> Arial">b. Lid raad van bestuur VrouwenAdviesCentrum Genk BelgiŽ
  auto; mso- Arial">3. drs. A.M.J. (Ton) Dreuw RC (lid) auto; mso- Arial">a. Lid rekenkamer Maastricht (bezoldigd) auto; mso- Arial">b. Concerncontroller Provincie Limburg (bezoldigd)
  auto; mso-list:l3 level1 lfo4 36.0pt"> mr. D.J.J.M. (John) Havenith (lid) auto; mso-list:l3 level1 lfo4 36.0pt"> Arial">a. Lid Ontslagadviescommissie Centrale Organisatie Werk en Inkomen (presentiegeld) auto; mso-list:l3 level1 lfo4 36.0pt"> Arial">b. Lid Vertrouwenspact Werkgelegenheid Limburg / Samenwerkend Limburg
  auto; mso-list:l1 level1 lfo5 36.0pt"> Arial">5. drs. W.J.H.S. (Wil) Lindelauf RA RO (lid) auto; mso-list:l1 level1 lfo5 36.0pt"> Arial">a. Lid rekenkamercommissie Sittard-Geleen (bezoldigd) auto; mso-list:l1 level1 lfo5 36.0pt"> Arial">b. Lid rekenkamercommissie Best, Heeze-Leende, Nuenen, Son en Breugel, Waalre (bezoldigd) auto; mso-list:l1 level1 lfo5 36.0pt"> Arial">c. Directeur/grootaandeelhouder Linacc BV Accountancy, Auditing, Advies (bezoldigd) auto; mso-list:l1 level1 lfo5 36.0pt"> Arial">d. Directeur/grootaandeelhouder Lindelauf Holding BV (bezoldigd) auto; mso-list:l1 level1 lfo5 36.0pt"> Arial">e. Bestuurslid Vereniging van eigenaren appartementen complex Akerstraat Kerkrade-west
  auto; mso-list:l2 level1 lfo6 36.0pt"> Arial">6. ir. P.T.J.J. (Peter) Thuis (lid) auto; mso-list:l2 level1 lfo6 36.0pt"> Arial">a. Faculteitsdirecteur Universiteit Maastricht (bezoldigd)

 
M.G.A. (Maurice) Cobben, plv raadsgriffier gemeente Maastricht en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft deze TOPambtenaar?
Worden de (bestuurlijke) nevenfuncties van de raadsgriffier geweigerd? Indien ja, waarom dan?
NEVENFUNCTIES
Secretaris rekenkamercommissie Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meerssen, Nuth, Valkenburg aan de Geul
Raadsadviseur en plaatsvervangend raadsgriffier gemeente Maastricht
NEVENFUNCTIES GELINKT AAN "JEUGDZORG" en/of ELEKTRONISCH KINDDOSSIER?
?
 
 


Meerssen
, Dhr. mr. J.J.M. Eurlings gemeentesecretaris gemeente Meerssen
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Meerssen Sent: Monday, March 02, 2009 1:04 PM
 

Dhr. P.H. Vossen raadsgriffier gemeente Meerssen10.0pt;
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Meerssen 14 november 2008&

Archief

 
Ledenlijst commissie bezwaarschriften.

 


B&W EN-GB">mr R.S.M.R. (Ricardo) Offermanns
Burgemeester

 
Jo (J.G.W.M.) Dejong
Wethouder
Nevenfuncties 
Voorzitter Buurtvereniging Waterval/Wijngaardsberg 
Hobbymatige agrarische activiteiten 
Lidmaatschappen uit hoofde van wethoudersschap Tijdsbeslag 
Lid schap MTB incidenteel 
Lid Aandeelhouders luchthaven MAA incidenteel 
Lid portefeuillehoudersoverleg Economische
Zaken Gewest Maastricht & Mergelland incidenteel
Lid portefeuillehoudersoverleg Breed Welzijn Gewest Maastricht & Mergelland incidenteel 
Lid portefeuillehoudersoverleg Sociale Zaken Gewest Maastricht & Mergelland incidenteel 
Lid dagelijks bestuur Regionale Sociale Dienst 
Pentasz Mergelland
Lid stuurgroep A2 1 maal p/maand onbezoldigd

 

 


John (J.G.M.W.) Ummels

Wethouder
Nevenfuncties 
Docent Economie Bonnefanten College Maastricht 
Lidmaatschappen uit hoofde van wethoudersschap Tijdsbeslag 
Lid portefeuillehoudersoverleg Grondgebiedzaken Gewest Maastricht & Mergelland
Plaatsvervangend lid bestuurlijk overleg Bouwen en Wonen 
Lid Milieucommissie luchthaven Maastricht
Lid Stuurgroep GR Milieuparken Geul en Maas
Lid regionaal overleg wonen, welzijn en zorg 
Voorzitter lokaal overleg wonen, welzijn, zorg 

 

 


Jacques Eurlings
Gemeentesecretaris 
 

 


Nevenfuncties burgemeester, wethouders en raadsleden:
Nevenfuncties
College van Burgemeester & Wethouders 2005

 


Burgemeester drs G.M.K. Kockelkorn
Nevenfuncties 
Lid bestuur Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg 
Lid Raad van Commissarissen Parkstad Limburg Theaters 
Voorzitter Stichting CIME (Centrum voor IndustriŽle en Mobiele Erfgoed) 
Voorzitter bestuur Stichting Serge Heederik (stichting beoogt belangstelling van jongeren voor filosofie te bevorderen) 
Voorzitter bestuur Stichting Danshuis Limburg 
Lid bestuur Orlandofestival 
Lidmaatschap uit hoofde van burgemeesterschap Tijdsbeslag 
Lid dagelijks bestuur Gewest Maastricht-Mergelland 
Lid Algemeen Veiligheidsbestuur (Regionale Politie, Regionale Brandweer en GHOR) 
Plv. voorzitter Stuurgroep Rampenbestrijding Luchthaven MAA incidenteel 
Lid Dagelijks Bestuur GGD ZZL 
Lid bestuur Stichting Monumentenwacht Limburg 
Lid algemeen bestuur Werkvoorzieningschap Eijsden, Maastricht, Margraten en Meerssen

 

 


 
 
 
 
Nevenfuncties Gemeenteraad Meerssen 2008
 
De heer E.P.E. (Ed) Vossen
  kwaliteitsmanager    
  Lid Kerkbestuur St. Martinus
 
De heer L.M.J. (Charlij) Pinckaers
  Landbouwbedrijf  tab-stops:-2.0cm 11.0cm 432.35pt">font-family:
  Voorzitter Marie Coenen Comite
De heer M.M.W.H. (Marcel) Smeets
  Vertegenwoordiger 2">  
zelfstandig ondernemer   

Mevrouw ir.A.M.C. (Margon) Nusteling

AB lid Waterschap Roer en Overmaas

reserve overblijfouder
 
De heer M.J.M.N. (Marchel)) Theunissen
Adviseur Personeel en Organisatie
Voorzitter Hengelsportver.Geulle
Lid Algemeen Bestuur Pentasz
Mevrouw B.H.J.L. (Bianca) Prickaerts
Financieel Administrateur
Voorzitter/penningmeester   Zij-actief Ulestraten
 
De heer R.H.L. (Rob) Spee
  Manager bouwmarkten 2"> 
  Secretaris V.V. Geulsche Boys  :De W.A.H. (Raymond) Scheepers accountmanager
voorzitter CV de Aanhawersj
 
De heer W.C.J. (Wil) Kusters
 
lid Provinciale Commissie  
Gemeentelijke Plannen
  Voorzitter Voetbalvereniging SV Meersen
 
De heer J.H.J. (Jef) Maenen
  lid buurtnetwerk Rothem
 
 
 
 
De heer A.J.H. (Fred) van Weersch
banketbakker  
Voorzitter Stichting UK ’98  
 
De heer L.C.G. (Luc) Volders
Stichting Zomerfestival Meerssen
Volders Vastgoed BV 
  Unie-label BV 
 
Mevrouw M.E. (Marion) van der Waa- Callemeijn
Leidster Peuterspeelzaal “’t Vliegje”  


 
De heer M.J.J. (Math) Vandewall  
CoŲrdinator Services Rechtbank Maastricht
Voorzitter Gemeenschapshuis de Stip
Voorzitter speeltuin St Joseph 
Lid buurtnetwerk voormalig Amicitasterrein
Vrijwilliger Ziekencomitť Meerssen  
 
De heer G.P. (Ger) Willems
Bestuurslid Bouw- en Houtbond FNV  afd Maastricht
Vrijwilliger Vluchtelingenwerk Meerssen
Lid Algemeen Bestuur Pentasz
Medewerker FNV belastingservice
 
De heer B.N.S.M. (Bart) Swanenvleugel
Zelfstandig adviseur  
 
Mevrouw H.T.M. (Lenie) van Gemert
Beleidsmedewerker kwaliteitszorg bij de Stichting Jeugdzorg St. Joseph Cadier en Keer

 
 
Nevenfuncties Commissieleden niet raadslid zijnde Meerssen 2006
 
 
Mevrouw M.J.C. (Marjo)Maas-van der
Schaft
Manager Stichting Ciro Hornerheide
Directeur Raad en Daad  Directeur Care, Cure, Wellness Tulipa Village  
De heer M.H.S.M. (Manuel) Stoffels
Senior adviseur CWI Sittard
Secretaris Buurtschap Humcoven
Vrijwilliger Basiliek Meerssen
Bestuurslid CDA Meerssen
Secretaris Stichting Gemeenschaps- huis dfont-family:
’n Huppel Ulestraten


 
Mevrouw S.E.G. (Suzy) Schipper- Timmers
Secretaresse
 
De heer B.P.J. (BjŲrn) Molling
Klantmanager gemeente Maastricht
Penningmeester Buurtvereniging  Humcovenderveld
 
De heer A.J.T. (Ton) Minten
Voorzitter gemeenschapshuis  10.0pt; font-family:Verdana;“de Kollekamp”
vergunninghouder gemeenschapshuis “de Kollekamp” 1; font-size: 10.0pt; font-family:
  
De heer R.H.C. (Renť) Roumans
technisch beheerder 
Rero beveiliging (eenmanszaak)  
bestuurslid Olleke Bolleke  
Peuterspeelzaal
 
De heer S.H.J. (Bas) Vankan
Projectleider
 
De heer R.J.L. (Raymond) Nijsten    
leraar 6">

De heer F.J.J.M. (Frans) Lambi
geen
 
De heer A.M.J. (Jo) Habets
Secretaris Stichting voormalige ambtenaren Rijkswaterstraat
Vrijwilliger Stichting Gilde Westelijke Mijnstreek Sittard
 
Mevrouw C.M. (Tinie) Koot- Hilhorst
voorzitter CDA Meerssen 
bestuurslid gemeenschapshuis D’n Huppel

Mevrouw I.J.M. (Iet) Dolmans-Gelders
vrijwilligster Vluchtelingenwerk Meerssen
 
Mevrouw J.G.P.M. (Joyce) Tummers
 
DSM CommerciŽle Binnendienst
 
Bestuurslid VVD Meerssen
 
De heer J.H. (Jo) Scheepers
geen
 
De heer J.H.G. (Jef) Claessens
 
Secretaris CliŽntenraad Beukeloord
 
Bestuurslid GOM
 
Bestuurslid Vakvereniging “De Unie”  Kring Maastricht
plv.lid Wmo platform
 
Mevrouw B.M. van Ruitenbeek
adviseur
 
De heer T.L.A. Breuer
Afdelingschef warenhuis
bestuurslid Partij Groot Meerssen
secretaris afdeling jeugd RVU
lid Ouderraad Huize MariŽnwaard

 
De gemeentesecretaris van Meerssen heeft op 230208 geen nevenfuncties
 
 
Namen van de leden van de rekenkamercommissie

Via de raadsgriffiers van de gemeenten Valkenburg aan de Geul en Gulpen-Wittem
hebt u een verzoek ingediend om beschikbaarstelling van de namen van de leden
van de rekenkamercommissie in die gemeenten.
De gemeenten Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meerssen, Nuth en Valkenburg aan de
Geul hebben elk een eigen rekenkamercommissie, maar de personele bezetting van
die commissie is in deze gemeenten identiek.
De leden van die rekenkamercommissie zijn:
- drs. HPM (Bert) Kreemers, voorzitter
- drs. MJM (Mimi) Crijns, plaatsvervangend voorzitter
- drs. AMJ (Ton) Dreuw RC, lid
- mr. DJJM (John) Havenith, lid
- drs. WJHS (Wil) Lindelauf RA RO, lid
- ir. PTHJ (Peter) Thuis, lid

Als secretaris treedt op MGA (Maurice) Cobben<

Gemeente Meijel
Burgemeester
ing.J.C.G.J.Smulders=Dhr. ing. J.C.G.J. Smulders  (CDA)
Fractievoorzitter
G.J.C.Bongers=Dhr. G.J.C. Bongers  (CDA)
P.W.A.Philipsen=Dhr. P.W.A. Philipsen  (FWM/PvdA)
M.W.M.Janssen=Dhr. M.W.M. Janssen  (Meijelse Volkspartij)
P.J.vanRooij=Dhr. P.J. van Rooij  (VVD)
Locoburgemeester
G.J.Berben=Dhr. G.J. Berben  (FWM/PvdA)
Raadsgriffier
J.P.J.M.Rademakers=Dhr. J.P.J.M. Rademakers  ()
Raadslid
G.J.C.Bongers=Dhr. G.J.C. Bongers  (CDA)
J.H.M.Lansbergen=Dhr. J.H.M. Lansbergen  (CDA)
J.T.A.Pouwels=Dhr. J.T.A. Pouwels  (CDA)
C.Peters=Dhr. C. Peters  (FWM/PvdA)
J.A.vanHeugten=Dhr. J.A. van Heugten  (FWM/PvdA)
P.W.A.Philipsen=Dhr. P.W.A. Philipsen  (FWM/PvdA)
R.Willems=Dhr. R. Willems  (FWM/PvdA)
J.E.Bruijnen-Bakker=Mw. J.E. Bruijnen-Bakker  (FWM/PvdA)
M.W.M.Janssen=Dhr. M.W.M. Janssen  (Meijelse Volkspartij)
P.J.vanRooij=Dhr. P.J. van Rooij  (VVD)
R.G.J.Timmermans=Dhr. R.G.J. Timmermans  (VVD)
Gemeentesecretaris
drs.J.C.T.Bakens=Dhr. drs. J.C.T. Bakens  ()
Wethouder
Th.J.I.A.Neijnens=Dhr. Th.J.I.A. Neijnens  (CDA)
G.J.Berben=Dhr. G.J. Berben  (FWM/PvdA)
 
Meijel, Dhr. drs. J.C.T. Bakens gemeentesecretaris gemeente Meijel
NEVENFUNCTIES
voorzitterschap / vereffenaar van Rio ZO Brabant
Bron gemeente Meijel Sent: Monday, February 16, 2009 1:39 PM

 

Dhr. J.P.J.M. Rademakers raadsgriffier gemeente Meijel
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Meijel 12 november 2008

Burgemeester Smulders
ing. J.C.G.J. Smulders (Hans)
  ) gemeente Meijel
CDA
burgemeester is lid van regioraad noord-en midden limburg en lid van het gebiedsbureau van de reconstructiecommissie Helden e.o.; bestuurslid van de Peelcompagnie.Burgemeester is vice-voorzitter van nat. park de groote peel

color:blue">Wethouder Th. J.I.A. (Thei) Neijnens

  gemeente Meijel
wethouder Neijnens is lid van het algemeen bestuur werkvoorzieningschap NLW, lid van het algemeen bestuur van de reinigingsdienst maasland en lid van de raad van comm. van de wml (waterleidingsmaatschappij).

color:#0033CC">Wethouder G.J. (Frits) Berben
Loco-burgemeester
  gemeente Meijel
FWM-PvdA
wethouder Berben is plv. lid van de regioraad noord- en middel limburg. Daarnaast voorzitter van de plaatselijke carnavalsvereniging.

 


Overzicht nevenfuncties raadsleden (moet geactualiseerd worden)
 


FWM-PvdA
 
A.M.H.C. Mestrom  Raadslid gemeente Meijel
Kennismanager  Technische Universiteit Eindhoven 0,75 fte 
Vertrouwenspersoon commissie PCI Stichting Prisma Helden 
 
I. van Heugten Raadslid gemeente Meijel
Mede-eigenaar/ directeur Kampeerbos De Simonshoek 
Bestuurslid  bedrijfsgroep kampeer en bungalowbedrijven bij Recron (landelijk)
C.T. Heeskens Raadslid gemeente Meijel
Ambtenaar  Belastingdienst
Penningmeester Blaaskappel Die Zwei Dorfer Meijel/Neerkant
F.M.M. Cammaert  Raadslid gemeente Meijel
Geen betrekkingen en functies
J.E. Bruijnen Raadslid gemeente Meijel
Lid Platform werk en inkomen
 


CDA
 
G.J.C. Bongers Raadslid gemeente Meijel
Senior regelingsdeskundige Dienst Regelingen Roermond
Bestuurslid  Rabobank Meijel 
Penningmeester CV de Kieveloeet
 
J.H.M. Lansbergen  Raadslid gemeente Meijel
Vakgroepvoorzitter  LLTB Vleeskalverhouderij
Bestuurslid 2"> Vakgroep LTO Nederland, Vleeskalverhouderij
 
J.T.A. Pouwels Raadslid gemeente Meijel
Geen betrekkingen en functies
 
VVD10">
 
P.J. van Rooij Raadslid gemeente Meijel
Ondernemer 
Bestuur   LLTB
Lid  werkgroep komkommer
Lid  Reconstructiecommissie
 
R.J.G. Timmermans Raadslid gemeente Meijel
Consultant  Hezelbrucht Consultancy BV
Vennoot/eigenaar J&T Treding company BV
Eigenaar  IMC Timmermans
 


MVP
 


M.W.M. Janssen  Raadslid gemeente Meijel
Agrarisch ondernemer
Bestuurslid  Meijelse Volkspartij
Voorzitter Raad van Toezicht  Rabobank Meijel
Voorzitter   Studieclub Varkenshouderij Meijel
Voorzitter   Veteranensportclub KPJ Meijel

 

 

Gemeente Menaldumadeel
Raadsgriffier
W.Bruinsma-Wijmenga=Mw. W. Bruinsma-Wijmenga  ()
Raadslid
A.Osinga=Dhr. A. Osinga  (CDA)
M.Zeinstra=Dhr. M. Zeinstra  (CDA)
J.Lolkema=Mw. J. Lolkema  (CDA)
F.Idsinga=Dhr. F. Idsinga  (FNP)
F.Siegersma=Dhr. F. Siegersma  (FNP)
T.vanderSchaaf=Dhr. T. van der Schaaf  (FNP)
L.Pen=Dhr. L. Pen  (Gemeentebelangen)
P.Drost=Dhr. P. Drost  (Gemeentebelangen)
J.Harms=Dhr. J. Harms  (GroenLinks)
D.vanderPloeg=Mw. D. van der Ploeg  (GroenLinks)
H.Flaman=Dhr. H. Flaman  (PvdA)
S.vanAalsum=Dhr. S. van Aalsum  (PvdA)
S.vanderLubbe=Dhr. S. van der Lubbe  (PvdA)
T.Cuperus=Dhr. T. Cuperus  (PvdA)
M.vanAsperen=Dhr. M. van Asperen  (VVD)
Gemeentesecretaris
mr.J.G.Kramer=Dhr. mr. J.G. Kramer  ()
Wethouder
A.M.vanderMei=Mw. A.M. van der Mei  (FNP)
I.M.Verdoner=Mw. I.M. Verdoner  (GroenLinks)
M.vanderMeer=Mw. M. van der Meer  (PvdA)

 

Gemeente Menterwolde
Raadsgriffier
drs.F.A.P.Grit=Mw. drs. F.A.P. Grit  ()
Raadslid
B.vanBruggen-Schuitema=Mw. B. van Bruggen-Schuitema  (B.van Bruggen-Schuitema)
M.R.Dijkman=Dhr. M.R. Dijkman  (CDA)
S.vanBruggen=Dhr. S. van Bruggen  (ChristenUnie)
P.D.M.deWekker=Dhr. P.D.M. de Wekker  (GroenLinks)
R.M.J.Lanting=Dhr. R.M.J. Lanting  (GroenLinks)
M.Siersema=Mw. M. Siersema  (Kritisch Menterwolde)
D.J.R.vandeWege=Dhr. D.J.R. van de Wege  (PvdA)
E.Gruben=Dhr. E. Gruben  (PvdA)
G.G.J.Huizenga=Dhr. G.G.J. Huizenga  (PvdA)
H.Loer=Dhr. H. Loer  (PvdA)
S.Olthof=Dhr. S. Olthof  (PvdA)
T.deRoo=Mw. T. de Roo  (PvdA)
H.I.Weijer=Mw. H.I. Weijer  (SP)
L.R.C.Meijer=Mw. L.R.C. Meijer  (SP)
M.E.Bos-Carabain=Mw. M.E. Bos-Carabain  (VVD)
Gemeentesecretaris
K.Nieland=Dhr. K. Nieland  ()
Wethouder
M.H.Post=Dhr. M.H. Post  (GroenLinks)
J.Velthuis=Dhr. J. Velthuis  (PvdA)
M.Ploeger=Dhr. M. Ploeger  (PvdA)


 
Menterwolde, Dhr. K. Nieland, gemeentesecretaris gemeente Menterwolde

NEVENFUNCTIES
Bestuurslid van de Molenstichting Oldambt te Scheemda


Lid Raad van Commissarissen van een bedrijfsonderdeel van Univť Noord-Oost te Stadskanaal EN-GB">Bron gemeente Menterwolde Sent: Monday, March 09, 2009 9:01 AM

 
Mw. drs. F.A.P. Grit, PVDA raadsgriffier gemeente Menterwolde

NEVENFUNCTIES
Raadslid PVDA gemeente Marum

Fractiesecretaris/penningmeester PvdA fractie
Ledenadministrateur PvdA afdeling Marum De Wilp
Ambtelijk secretaris OR Wooncom, Emmen
Raadsgriffier gemeente Menterwolde, Muntendam
Belastinginvuller FNV-belastingservice
Hulpverlener bij evenementen/EHBO, EHBO vereniging Oosterwolde
Slachtoffer bij rampenoefeningen/EHBO opleidingen, Lotusstudiekring Assen

Bron gemeente Marum 2008

dhr. M.H. Post, wethouder van Menterwolde
Nevenfuncties uit hoofde van wethouders-ambt:
Penningmeester van de Molenstichting Oldambt .
Voorzitter van Stichting Dorpshuis De Menterne te Muntendam .
Zitting in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost-Groningen .
Voorzitter St. Regionaal Bureau Openbaar Onderwijs -RBOO- .
Voorzitter Zorgplatform / samenwerkingsverband 1.04 WSNS -Weer Samen Naar School-
Nevenfuncties op persoonlijke titel: list:l9 level1 lfo4 36.0pt">
Secretaris van Commissarissen Waterbedrijf Groningen . list:l9 level1 lfo4 36.0pt">
Interim voorzitter ZVV Menterwolde -zaalvoetbal- .Nevenfuncties van dhr. J. Velthuis, wethouder van Menterwolde

Werkzaam 8 uur per week voor de NS (projectleider)
Nevenfuncties uit hoofde van wethouders-ambt: list:l1 level1 lfo6 36.0pt">
Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Wedeka . list:l1 level1 lfo6 36.0pt">
Lid Algemeen Bestuur bestuurscommissie GGD .
Gezocht nevenfuncties wethouder Ploeger
 
Register hoofd- en nevenfuncties leden van de raad van de gemeente Menterwolde
 
Mw. M.E. Bos-Carabain font-Maat in Maatschap Bos-Carabain te font-Noordbroek
Mw. B. van Bruggen font-Buitengewoon ambtenaar van de font-burgerlijke stand
 
Dhr. S. van Bruggen font-Redactioneel medewerker Akse Media font-B.V. Den Helder, kantoor Muntendam
Raad van Commissarissen Gouden
Driehoek 
Dhr. M.R. Dijkman
r
Stichting dorpshuis Muntendam 
Dhr. E. Gruben font-Presentatie de Ethermarkt, Radio Noord 
Werkzaam als docent bij O.S.Winkler
Prins te Veendam
Dhr. G.G.J. Huizenga
 
Cursus-docent aan de Noorder Poort te
Veendam
 
Dhr. A.G. Kroon font-Werkzaam bij Accountantskantoor Pors Ja 40 uur per week
Penningmeester Stichting NND te
Groningen
 
Dhr. R.M.J. Lanting
Geen hoofd- en/of nevenfuncties 
Dhr. H. Loer font-Directeur/ eigenaar H. Loer Beheer B.V.
Bestuurder Metaal bij FNV Bondgenoten 
Belastinginvuller voor de FNV
 
Mw. L.R.C. Meijer
Bestuurslid bij de OTIB
(Installatiebranche)
 
Dhr. S. Olthof
Voorzitter van de Stichting vrienden van
de "Twaalf Hoven" te Winsum
Voorzitter van de commissie "Actieve
ouderen" te Zuidbroek
 
Mw. M. Siersema
Lid van het bestuur van de stichting
vrienden van de "Zorggroep Zuid Oost
Meander" te Veendam
 Europees platform voor het Nederlands
Onderwijs:
-Ambassadeur e-Twinning
-Ambassadeur primair onderwijs
(Comeniusprojecten)
-Lid expertgroup e-Twinning
 Secretaris BMW Motorclub Noord-Nederland 
Dhr. D.J.R. van de Wege
Lid commissie dorpsvisie Meeden 
Mw. H.I. Weijer font-Kaderlid FNV Bondgenoten 
Zelfstandig hovenier 
Secretaris vereniging Vrienden van de
Heemtuin 
Webbeheerder Vakbonds Historische
Vereniging 
Bestuurslid lange afstandslopers De
Boetenbaintjes
 
Dhr. P.D.M. de Wekker
Bestuurslid Groenlinks, afdeling
Menterwolde
 
 

ARCHIEF NEVENFUNCTIES VOOR DE VERKIEZINGEN VAN 7 MAART 2006

Nevenfuncties burgemeester, wethouders en raadsleden:

Nevenfuncties van dhr. M. Schollema, wnd. burgemeester van Menterwolde

Nevenfuncties van N. Boddema, wethouder van Menterwolde

Bezoldigde nevenfunctie Part-time Manager FinanciŽle Zaken bij de Betaald Voetbal Organisatie BV Veendam

Nevenfuncties uit hoofde van wethouders-ambt: “De Gouden Driehoek10.0pt; font-family:” BV (hiervoor aangewezen door de10.0pt; font-family: gemeenteraad) Penningmeester van de Stichting Archief Muntendam (sedert 1984) Penningmeester Wielercomitť Muntendam.

Nevenfuncties van M. Ploeger, wethouder van Menterwolde Werkzaam (10 uur per week) voor gemeente Pekela als webbeheerder. Voor de overige uren van zijn dienstbetrekking in de gemeente Pekela heeft hij buitengewoon (onbetaald) verlof

Nevenfuncties uit hoofde van wethouders-ambt: Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Wedeka ; Voorzitter Bibliotheekwerk Menterwolde Penningmeester Stichting Dorpshuis De Menterne te Muntendam

Nevenfuncties van M.H. Post, wethouder van Menterwolde Nachtverpleegkundige in het Kinder- en Jeugdpsychiatrisch Ziekenhuis 10.0pt; Ruige Veld te Rolde

Nevenfuncties uit hoofde van wethouders-ambt: Zitting in het bestuur van de Molenstichting Oldambt Zitting in het bestuur van Stichting Dorpshuis De Menterne te Muntendam Zitting in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost-Groningen

Gemeente Meppel
Raadsgriffier
A.tenHoff=Mw. A. ten Hoff  ()
Raadslid
E.Knorren=Dhr. E. Knorren  (CDA)
H.G.tenHulscher=Dhr. H.G. ten Hulscher  (CDA)
K.Neutel=Dhr. K. Neutel  (CDA)
G.Stam=Dhr. G. Stam  (ChristenUnie)
R.Veerman=Dhr. R. Veerman  (ChristenUnie)
W.Oldengarm=Mw. W. Oldengarm  (GroenLinks)
A.Jadib=Dhr. A. Jadib  (PvdA)
A.W.C.Tiel=Dhr. A.W.C. Tiel  (PvdA)
J.Jonker=Dhr. J. Jonker  (PvdA)
J.deVos=Dhr. J. de Vos  (PvdA)
W.Zwaan=Dhr. W. Zwaan  (PvdA)
E.L.Beenen-Westerveen=Mw. E.L. Beenen-Westerveen  (PvdA)
J.A.Huisman-Wigbers=Mw. J.A. Huisman-Wigbers  (PvdA)
F.Venema=Dhr. F. Venema  (Sterk Meppel)
H.B.J.Schoemaker=Dhr. H.B.J. Schoemaker  (Sterk Meppel)
J.Vonk=Dhr. J. Vonk  (Sterk Meppel)
J.Wessels=Dhr. J. Wessels  (Sterk Meppel)
P.deVries=Dhr. P. de Vries  (Sterk Meppel)
E.Bakkenes-VanHese=Mw. E. Bakkenes-Van Hese  (Sterk Meppel)
Mw. M. Jansen  (Sterk Meppel)
D.Pol=Dhr. D. Pol  (VVD)
H.Ramhorst=Dhr. H. Ramhorst  (VVD)
R.P.Koning=Dhr. R.P. Koning  (VVD)
Gemeentesecretaris
I.A.A.Oostmeijer-OostingMPA=Mw. I.A.A. Oostmeijer-Oosting MPA  ()
Wethouder
mr.J.P.Scheele=Dhr. mr. J.P. Scheele  (CDA)
E.vanDijk=Dhr. E. van Dijk  (Sterk Meppel)
A.H.J.Dohle=Dhr. A.H.J. Dohle  (VVD)


 
Meppel, Mw. I.A.A. Oostmeijer-Oosting MPA gemeentesecretaris gemeente Meppel

Naam gemeentesecretaris
NEVENFUNCTIES
Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Zorgcentra Zuidwest-Drenthe
Lid van de Raad van Toezicht van STAMM, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Drenthe
Bron gemeente Meppel Sent: Tuesday, February 17, 2009 9:07 AM
 

Mw. A. ten Hoff raadsgriffier gemeente Meppel10.0pt;

GEEN (BESTUURLIJKE) NEVENFUNCTIES op 10 november 2008 Bron gemeente Meppel

 


10 november 2008 Naam: (Neven)functie(s): Bezoldigd: Tijdsbeslag:

Mevr. E. Bakkenes- van Hese

Mevr. E. Beenen Lid van bestuur van Anbo Nee ca. 3 u. p.w.

De Federatie Nee Ī 5 uur

Bestuurslid Stichting "Meppel Vol Vaart" Nee variabel

H. ten Hulscher Directeur / eigenaar trainings- en organisatie-adviesbureau Ja fulltime

A. Jadib Accountmanager uitzendbureau Werkplan Ja fulltime

Mevr. M. Jansen Lid Commissie Deregulering VNG Nee

Jobcoach “De Ambelt” Herfte Ja fulltime

Bestuurslid Reestmond Meppel Nee onbekend

Verslaggever Boom Pers Ja ca. 2 uur per week

E. Knorren Manager KRM Rabobank Assen-Beilen Ja fulltime

Teamleider FinanciŽn en faciliteiten gem. Westerveld Ja fulltime

Vrijwilliger Dakajam Nee

Lid algemeen bestuur tienersoos “No Boez" Nee onbekend

K. Neutel Directeur basisschool Ja ca. 0,9 fte

Mevr. W. Oldengarm Opbouwwerker Timpaan Welzijn, Friesland Ja 32 u per week

Bestuurslid Stichting Donderdag Meppeldag Nee ca 6 u per week

Ondernemer/ communicatieadviesbureau Ja fulltime

Bestuurslid “Waterschap Reest & Wieden” Ja onbekend

Bestuurslid “Stichting Molen de Weert” Nee onbekend

H.B.J. Schoemaker Docent Almere College Ja fulltime

G. Stam Medewerker Gemeente Zwartewaterland Ja fulltime

A.W.C. van Tiel VUT docent

R. Veerman Verkoopmanager Agri Ja fulltime

F. Venema Manager Sterrenbergkapel Nee onbekend

Bestuurslid Stichting "Meppel Vol Vaart" Nee variabel

Redactie Stadswachter Nee 50 uur per kwartaal

J. de Vos Rijksambtenaar Ja fulltime

D. Pol Gemeenteraadsleden

J. Vonk

Mevr. J. Huisman-Wigbers

J. Jonker

R.P. Koning

H. Ramhorst

 font-family:Helvetica">

Staffunctionaris IB-groep ja fulltime

Bestuurslid (penningmeester) Archeologische Vereniging nee 2 uur per week

P. de Vries ConciŽrge voortgezet onderwijs Ja fulltime

Lid Bestuur Kunst en Cultuur Drenthe Ja 5 uur per maand

Lid Raad van Toezicht Jeugdzorg Drenthe Ja 8 uur per maand

Lid Bestuur Stichting Bedplassen Nederland Nee 4 uur per maand

Lid Raad van Commissarissen van Concern voor Werk te Emmeloord Ja 8 uur per maand

(=SW bedrijf van Lelystad, Urk, Zeewolde en NoordOostpolder)

Lid Bestuur Drents Architectuur Centrum Nee 8 uur per maand

Mevr. J.M. Meinen-Hoekman Mede-eigenaar stomerij Helvetica; Pre-pensioen, v.h. manager Agrifirm Helvetica; Activity officer, North East Holland Chapter, Harley Davidson Nee 6 uur per week

Praeses Algemene Kerkenraad van de Prot. Gemeente Meppel Nee 6 uur per week

Programmamaker lokale omroep Nee

Verkoopadviseur in winkel 10 uur per week

Vrijwilliger mantelzorg

Programmamaker lokale omroep Nee ca. 10 uur per maand

Mantelzorger Nee 12 uur per maand

Organisator van collecte Nee 16 uur per jaar

Medewerker mondiaal beleid Gemeente Meppel Nee wisselend

Lid selectiecommissie NIZW programma's Jeugd 1 en 5 van de EU Nee 8 uur per kwartaal

Bestuurslid Stedenband Most-Meppel Nee 4-8 uur per kwartaal

Gedragswetenschapper bij jeugdpsychiatrie te Amsterdam Ja

Lid van Doetank "Kind en Armoede" Drenthe Nee

J. Wessels

W.P. van Esch

mw. G. Messari

Mevr. I. Booij-Van Wijk

A. Verschoor Duo-raadsleden

Mevr. J.P. Veenstra-Van Berkum

W. Zwaan

 

 font-family:Helvetica">

Directeur / groot aandeelhouder mr. Joh.C. Westmaas b.v. Ja 2 uur per maand

Voorzitter klachtencommissie Icare Meppel Ja max 4 x per jaar een dagdeel

Voorzitter klachtencommissie Uni Zorg & Mobiliteit Dronten Ja max 4 x per jaar een dagdeel

Voorzitter klachtencommissie Chr. Agrarische Hogeschool Dronten Ja max 4 x per jaar een dagdeel

Plaatsvervangend voorzitter landelijke klachtencommissie

Besturenraad Protestants Chr. Onderwijs Voorburg

Ja 1 avond per maand

Voorzitter Stichting Organisatie Enduro Flevoland Dronten Nee 4 x per jaar (ca. 4 uur)

Lid Algemeen Bestuur Ver. van Nederlandse Gemeenten Nee 1 x per jaar (1 dagdeel)

Lid Algemeen Bestuur Stichting Smash Nee

Lid comitť van aanbeveling beeldentuin Havixhorst Nee

Wethouder E. Van Dijk

Wethouder T. Dohle Secretaris Business Club Meppel

Wethouder J.P. Scheele

Gemeentesecretaris I.A.A.

Oostmeijer-Oosting

Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Zorgcentra Zuidwest-

Drenthe

Ja 5 avonden per jaar

mw. A. ten Hoff College Griffier
Mevr. C. Abels CoŲrdinator bij de Kunstuitleen
Secr./penn.m. VVD Bestuurdersver. Drenthe
Ja
Ja
2 ŗ 3 uur per week
6 uur per maand
J.H. Bats Directeur Thorbecke Academie / hoofd Public
Management NHL
Adviseur Thorbeckefonds
Ja
Ja
36 uur p/week
onbekend
J.T. Grimme Rijksambtenaar Ja 36 uur p/week
Mevr. P. Groen Bestuur Humanitas afd.Meppel e.o.
Bestuur Reestmond
Ja
Ja
Ī 5 uur p/mnd.
wisselend
Mevr. J. Huisman-Wigbers B.N.G.
Federatie
Bestuurslid Stichting “Meppel Vol Vaart“
Ja
Ja
Ja
Onbekend
Ī 5 uur
variabel
H. ten Hulscher Directeur / eigenaar trainings- en organisatieadviesbureau Ja Full-time
H.H.M. Jansen Lid Cie.Dualisme BIZA/VNG/Vernieuwingsimpuls
Voorzitter bestuur Oud Meppel
Ja
Ja
Onbekend
Onbekend
J. Jonker Jobcoach “De Ambelt”Herfte
Verslaggever Boom Pers
Ja
ja
Fulltime
gem. 2 uur p/week
H. Kaptein gepensioneerd
E. Knorren Kredietrisico-manager Rabo-bank West-Drenthe Ja fulltime (36 uur per
week)
R.P. Koning Projectmedewerker Regionale Brandweer Frysl‚n
Lid werkgroep Dakajam
Lid algemeen bestuur tienersoos “No Boez
Ja
Ja
Ja
36 uur per week
onbekend
onbekend
P.S.G. Koopmans Winkelier / eigenaar herenmodezaak Ja volledig
G. Kroes Winkelier VOF
Voorzitter Handelsver. Nijeveen
Penningmeester Prov.Drenthe, ledenver. Yarden
Ja
Ja
Ja
gem. 2 uur p/week
Ī 1 uur p/week
J. Massier Lid bedrijfshuuradviescommissie Kamer van Koophandel
Drenthe
Lid-/examinator St.Vakopleiding Makelaardij (SVMniveau)
Nieuwegein
Ja
Ja
Wisselend
Ī 3 dagen per maand
K. Neutel Directeur basisschool Ja Ī 0,7 fte

 


16-09-2005
W. Noppers geen
H. Ramhorst Bestuurslid “Waterschap Reest & Wieden”
Bestuurslid “Stichting Molen de Weert”
Bestuurslid “Stad en Esch”
Ja
Ja
Ja
onbekend
onbekend
onbekend
Mevr. J. Schipper-Boes PlanningcoŲrdinator Icare Ja 28 uur per week
H. Schoemaker Docent (hoofdfunctie) Ja fulltime
G.W. Schurink Bestuurslid Humanitas afd.Meppel
Back-Beko
Ja
Ja Onbekend
Full-time
Mevr. M. Schut-Jansen Geen
G. Stam Mederweeker gem. Zwartewaterland Ja fulltime
B. van Tiel Docent fulltime
B. Veentjer Docent Ja fulltime
R. Veerman Accountmanager Ja fulltime
F. Venema Voorzitter/secretaris Muziekvereniging Euphonia Ja onbekend
J. Vonk VUT Railverkeersleiding
Bestuurslid Stichting “Meppel Vol Vaart
Redactie Stadswachter
Ja
Ja
variabel
50 uur p/kwartaal
P. de Vries ConciŽrge voortgezet onderwijs
Hoofdbrandwacht vrijwillige Brandweer Meppel
E. Zandstra
Vice-voorzitter Ver. Van Eigenaren “De Kade”
Secr. Kopersvereniging “De Kade”
W.Zwaan Geen
J.A. Oldebesten Lid Kerkeraad Protestantse Gem. Meppel
Lid VU afd. Drenthe
Lid VU Windesheim ledenraad
H.J.Lanjouw Lid bestuur St.Vakantiewoningen Gehandicapten
Lid bestuur Prov. Commissie Bond Heemschut
Ja Ī 10 uur per jaar
per mei 2005
L.C. Scholtus Deputaat Ja Ī 6 uur per maand
I.A.A. Oostmeijer-Oosting Geen
H.Folkeringa Bestuurslid Stichting Vrienden van de Driestroom
Jong Management VNO-NCW

Gemeente Middelburg
Raadsgriffier
E.T.IsraŽl=Dhr. E.T. IsraŽl  ()
Raadslid
J.Kodde=Dhr. J. Kodde  (CDA)
J.Zwemer=Dhr. J. Zwemer  (CDA)
Y.«oban=Dhr. Y. «oban  (CDA)
ing.J.J.Aalberts=Dhr. ing. J.J. Aalberts  (CDA)
J.A.Sandee-Maljaars=Mw. J.A. Sandee-Maljaars  (CDA)
K.A.Hamelink=Dhr. K.A. Hamelink  (ChristenUnie)
drs.A.H.Rots=Dhr. drs. A.H. Rots  (ChristenUnie)
ir.E.H.Heringa=Dhr. ir. E.H. Heringa  (ChristenUnie)
A.L.van'tWesteinde=Dhr. A.L. van 't Westeinde  (GroenLinks)
J.N.vanNieuwenhuizen=Mw. J.N. van Nieuwenhuizen  (GroenLinks)
W.P.Steketee=Dhr. W.P. Steketee  (Middelburg Transparant)
H.Akdag=Dhr. H. Akdag  (Politieke Partij Middelburg)
P.C.Kraan=Dhr. P.C. Kraan  (Politieke Partij Middelburg)
M.J.Bielok=Dhr. M.J. Bielok  (PvdA)
drs.E.D.K.Radius=Dhr. drs. E.D.K. Radius  (PvdA)
drs.P.F.deDoelder=Dhr. drs. P.F. de Doelder  (PvdA)
A.E.Harwijne-Vroomman=Mw. A.E. Harwijne-Vroomman  (PvdA)
M.S.Baltus=Mw. M.S. Baltus  (PvdA)
P.T.A.deBont=Mw. P.T.A. de Bont  (PvdA)
S.J.Szarafinski=Mw. S.J. Szarafinski  (PvdA)
B.deRuiter=Dhr. B. de Ruiter  (SGP)
C.Dekker=Dhr. C. Dekker  (SGP)
J.Troost=Dhr. J. Troost  (SGP)
M.Visser=Dhr. M. Visser  (SP)
P.J.vanHekken=Dhr. P.J. van Hekken  (SP)
J.E.deVis-Berrelkamp=Mw. J.E. de Vis-Berrelkamp  (SP)
B.Nieuwenhuis=Dhr. B. Nieuwenhuis  (VVD)
C.Simons=Dhr. C. Simons  (VVD)
M.J.J.M.Meijs=Dhr. M.J.J.M. Meijs  (VVD)
Gemeentesecretaris
mr.A.vandenBrink=Dhr. mr. A. van den Brink  ()
Wethouder
dr.J.L.Kool-Blokland=Mw. dr. J.L. Kool-Blokland  (CDA)
A.A.deVries=Dhr. A.A. de Vries  (PvdA)
H.vanKlinken=Dhr. H. van Klinken  (SGP)
F.R.Streng=Dhr. F.R. Streng  (VVD)

Gemeente Middelharnis
Raadsgriffier
P.W.Berrevoets-Ringelberg=Mw. P.W. Berrevoets-Ringelberg  ()
Raadslid
A.M.Haffert=Dhr. A.M. Haffert  (Algemeen Burger Belang)
J.vanRossum=Mw. J. van Rossum  (Algemeen Burger Belang)
P.L.deFeijter=Dhr. P.L. de Feijter  (CDA)
R.vanPapeveld=Dhr. R. van Papeveld  (CDA)
J.J.vanOostenbrugge=Dhr. J.J. van Oostenbrugge  (ChristenUnie)
R.A.deRover=Dhr. R.A. de Rover  (ChristenUnie)
J.Hoving=Dhr. J. Hoving  (PvdA)
W.I.M.Hooyman=Dhr. W.I.M. Hooyman  (PvdA)
J.A.H.O.Vermeulen=Mw. J.A.H.O. Vermeulen  (PvdA)
C.J.vanDam=Dhr. C.J. van Dam  (SGP)
M.vanderBoom=Dhr. M. van der Boom  (SGP)
P.Vreeswijk=Dhr. P. Vreeswijk  (SGP)
B.P.M.Vreugde=Dhr. B.P.M. Vreugde  (VDB'78)
J.deVos=Dhr. J. de Vos  (VDB'78)
M.J.Maas-vanderValk=Mw. M.J. Maas-van der Valk  (VDB'78)
R.Osinga=Dhr. R. Osinga  (VVD)
S.C.vanMaurik=Dhr. S.C. van Maurik  (VVD)
Gemeentesecretaris
mr.H.Scholtens=Dhr. mr. H. Scholtens  ()
Wethouder
G.C.Kleingeld=Dhr. G.C. Kleingeld  (PvdA)
P.vandeBerg=Dhr. P. van de Berg  (VDB'78)
A.A.Wesdorp=Dhr. A.A. Wesdorp  (VVD)

 
LET OP! Artikel 13 van de gemeentewet! Een raadslid kan geen lid van de rekenkamer zijn!

Welke personen zijn lid van de rekenkamercommissie van uw gemeente met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?
Welke personen zijn griffier/secretaris van de rekenkamercommissie met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?


Voorzitter:

drs. C.J. Vree
 


Leden:

A. Koole
dr. R. Teijl
 
 
Middelharnis, Dhr. mr. H. Scholtens gemeentesecretaris gemeente Middelharnis
NEVENFUNCTIES
font-Voorzitter van de bestuurscommissie Streekarchief Goeree-Overflakkee.
Bron gemeente Middelharnis Sent: Thursday, February 26, 2009 1:18 PM 
 

Mw. P.W. Berrevoets-Ringelberg raadsgriffier gemeente Middelharnis
NEVENFUNCTIES


BABS bij de gemeente Schouwen-Duiveland (ca. 10 trouwtjes per jaar)


Bron gemeente Middelharnis 21 oktober 2008<
dhr. G.C.Kleingeld, wethouder
geen
dhr. Ph. van den Berg, wethouder
fysiotherapeut
regent Stichting Sociale Maatschappelijke Belangen Sommelsdijk en Monumentenbehoud en Monumentenbeheer Sommelsdijk
dhr. P. Visser, wethouder
plv. voorzitter CoŲperatie Deltawind
plv. voorzitter Raad van Toezicht Kraamzorg "De Eilanden"
lid en plv. Voorzitter Rekenkamercommissie Ridderkerk
lid Kerkenraad Exodusgemeente Sommelsdijk
S.G.P
C.J. van Dam
Hoofd projecten en techniek Woongoed Flakkee
Lid Kerkenraad H. Gem.Middelharnis I.H.V.
S.G.P
Ing. P. Vreeswijk
Bestuurslid Chr.School voor Speciaal basisonderwijs "de Wegwijzer" te Middelharnis
Voorzitter zondagschool "Samuel" te Nieuwe-Tonge
Voorzitter Streekverband van zondagscholen "G-O e.o."
Bestuurslid P.K.V. Nieuwe-Tonge van de S.G.P.
S.G.P.
M. van der Boom
Hoofd inkoop en registratie Stichting Zuidwester
Voorzitter bouwcommissie Geref.Gemeente
PvdA
Mw. H. Vermeulen
Maatschappelijk werkster bij T.M.G.O.
PvdA
J. Hoving
Adjunct-streekarchivaris Streekarchief Goeree-Overflakkee (ISGO)
Lid O.R. Isgo
Lid redactie Ouwe Waerelt
PvdA
F. ten Brinke
Juridisch medewerker Ruimtelijke Ordening bij de gemeente Oostflakkee
VDB’78
B. Vreugde
Directeur primair openbaar onderwijs
Vice-voorzitter O.L.V. Parochie, Middelharnis
VDB’78
J. de Vos
Brigadier van politie
VDB’78
M.J. Maas-van der Valk
Vertrouwenspersoon St. Zuidwester, Binnenhof, Ziekenhuis Dirksland, St. SOPOGO, Gr. van Prinstererschool, St. Thuiszorg en Maatschappelijk Werk

ABB
M.M. van den Nieuwendijk-Groenendijk
Voorzitter Sportvereniging HartpatiŽnten Goeree-Overflakkee
ABB
A.M. Haffert
Manager kwaliteitszorg Unifill te Heyningen
Voorzitter politieke vereniging Algemeen Burger Belang te Middelharnis
CDA
R. van Papeveld
Zelfstandig ondernemer
Lid commissie Kerk&Israel Ger.Kerk(PKN)Middelharnis
CDA
P.L. de Feijter
Gepensioneerd gemeenteambtenaar
Voorzitter Raad van Toezicht VVV Zuid-Hollandse Eilanden
ChristenUnie
R.A. de Rover
Project manager George Hall Nether-lands B.V.
Zelfstandig ondernemer Lattitude Organisatie Coaching
Voorzitter Jeugdraad Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
ChristenUnie
J.J. van Oostenbrugge
Systeembeheerder St. Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Goeree-Overflakkee
VVD
R. Osinga
Directeur Groothandelsbedrijf te Ridderkerk
Adviseur groothandelsbedrijf te Kruiningen
Bestuurslid/wnd. voorzitter vereniging van bedrijven Fresh World te Barendrecht
Eigenaar fietsverhuurbedrijf en miniatuur automuseum Topolino te Battenoord
VVD
A.A. Wesdorp
geen

Gemeente Midden-Delfland
Raadsgriffier
A.deVos=Dhr. A. de Vos  ()
Raadslid
A.Schouten-vanDoorn=Dhr. A. Schouten-van Doorn  (CDA)
H.A.vanderKooij=Dhr. H.A. van der Kooij  (CDA)
J.vanDam=Dhr. J. van Dam  (CDA)
dr.ir.B.G.Linsen=Dhr. dr. ir. B.G. Linsen  (CDA)
Dhr. drs. M. van der Eijk  (CDA)
A.M.J.deGoede-vanTiel=Mw. A.M.J. de Goede-van Tiel  (CDA)
C.L.M.Zwaartman=Mw. C.L.M. Zwaartman  (CDA)
E.deJong-Hoogendoorn=Mw. E. de Jong-Hoogendoorn  (Lijst de Jong)
E.N.H.Roeling=Dhr. E.N.H. Roeling  (Mijn Partij)
E.C.Snethlage-Barnard=Mw. E.C. Snethlage-Barnard  (Mijn Partij)
C.J.G.vanGageldonk=Dhr. C.J.G. van Gageldonk  (Open groepering/Dorpspartij)
C.W.Vooijs=Dhr. C.W. Vooijs  (Open groepering/Dorpspartij)
R.H.P.Ringeling=Dhr. R.H.P. Ringeling  (Open groepering/Dorpspartij)
L.J.vanderKieft=Mw. L.J. van der Kieft  (Open groepering/Dorpspartij)
A.J.Plooij=Dhr. A.J. Plooij  (VVD)
G.J.P.J.vanDooremaal=Dhr. G.J.P.J. van Dooremaal  (VVD)
J.P.vanStaalduinen=Dhr. J.P. van Staalduinen  (VVD)
Gemeentesecretaris
P.T.Veenman=Dhr. P.T. Veenman  ()
Wethouder
P.vandenBerg=Dhr. P. van den Berg  (CDA)
mr.C.vanderKamp=Dhr. mr. C. van der Kamp  (CDA)
C.J.M.vanNimwegen-vanWieringen=Mw. C.J.M. van Nimwegen-van Wieringen  (Lijst de Jong)
A.A.vandenHeuvel=Mw. A.A. van den Heuvel  (VVD)

Gemeente Midden-Drenthe
Raadsgriffier
J.Pit=Dhr. J. Pit  ()
Raadslid
E.Kraal=Dhr. E. Kraal  (CDA)
G.vandenBosch=Dhr. G. van den Bosch  (CDA)
H.G.vanderBeek=Dhr. H.G. van der Beek  (CDA)
J.Schipper=Dhr. J. Schipper  (CDA)
W.Breedveld=Dhr. W. Breedveld  (CDA)
G.J.W.Bent=Dhr. G.J.W. Bent  (ChristenUnie)
J.Kerssies=Dhr. J. Kerssies  (Gemeentebelangen)
C.deHaas=Dhr. C. de Haas  (Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork)
W.H.Holvast=Dhr. W.H. Holvast  (GroenLinks)
A.Kooistra=Dhr. A. Kooistra  (PvdA)
H.E.Koerts=Dhr. H.E. Koerts  (PvdA)
J.Bos=Dhr. J. Bos  (PvdA)
J.C.Beugel=Dhr. J.C. Beugel  (PvdA)
W.A.R.Boer=Dhr. W.A.R. Boer  (PvdA)
mr.J.Kramer=Dhr. mr. J. Kramer  (PvdA)
F.Broekhuizen-Adema=Mw. F. Broekhuizen-Adema  (PvdA)
M.J.H.Post-Consent=Mw. M.J.H. Post-Consent  (PvdA)
R.Mulderij-Kamps=Mw. R. Mulderij-Kamps  (PvdA)
J.L.M.vanMiddelaar=Dhr. J.L.M. van Middelaar  (SP)
H.Brink=Dhr. H. Brink  (VVD)
M.Mulder=Dhr. M. Mulder  (VVD)
J.M.R.Lubbers=Mw. J.M.R. Lubbers  (VVD)
M.T.Hatzmann=Mw. M.T. Hatzmann  (VVD)
Gemeentesecretaris
mr.T.Stelpstra=Dhr. mr. T. Stelpstra  ()
Wethouder
E.Dolfing=Dhr. E. Dolfing  (PvdA)
M.Looman-Struijs=Mw. M. Looman-Struijs  (PvdA)
Dhr. E. Bolhuis  (VVD)

Gemeente Mill en St. Hubert
Raadsgriffier
S.A.deBest-Boere=Mw. S.A. de Best-Boere  ()
Raadslid
C.J.J.Berends=Dhr. C.J.J. Berends  (Algemeen Belang '90)
C.M.E.M.Kremers=Dhr. C.M.E.M. Kremers  (Algemeen Belang '90)
J.G.M.vandenBoogaart=Dhr. J.G.M. van den Boogaart  (Algemeen Belang '90)
P.A.M.Verstraaten=Dhr. P.A.M. Verstraaten  (Algemeen Belang '90)
A.J.M.deGroot=Dhr. A.J.M. de Groot  (CDA)
E.C.W.vanSchipstal=Dhr. E.C.W. van Schipstal  (CDA)
J.A.R.Kelleter=Dhr. J.A.R. Kelleter  (CDA)
A.M.J.Amsterdam-Kloks=Mw. A.M.J. Amsterdam-Kloks  (CDA)
A.D.M.deMaeyer=Dhr. A.D.M. de Maeyer  (Dorpslijst Langenboom)
E.J.vanLimbeek-Meulepas=Mw. E.J. van Limbeek-Meulepas  (Dorpslijst Langenboom)
W.M.vanHappen=Dhr. W.M. van Happen  (PvdA)
A.A.Meijs=Mw. A.A. Meijs  (PvdA)
J.J.M.vanKempen=Dhr. J.J.M. van Kempen  (Vier Kernen Partij)
J.R.M.deKlein=Dhr. J.R.M. de Klein  (Vier Kernen Partij)
F.M.J.vanBerlicum-Lange=Mw. F.M.J. van Berlicum-Lange  (Vier Kernen Partij)
Gemeentesecretaris
mr.R.P.Hoffmann=Dhr. mr. R.P. Hoffmann  ()
Wethouder
C.J.M.vanGenugten=Dhr. C.J.M. van Genugten  (CDA)
A.M.Ermers=Dhr. A.M. Ermers  (PvdA)
H.H.A.Wijdeven=Dhr. H.H.A. Wijdeven  (Vier Kernen Partij)

Gemeente Millingen aan de Rijn
Raadsgriffier
C.Waterlander=Dhr. C. Waterlander  ()
Raadslid
G.P.M.A.Berns=Dhr. G.P.M.A. Berns  (CDA)
J.M.Scholtens=Dhr. J.M. Scholtens  (CDA)
K.W.A.M.Spann=Dhr. K.W.A.M. Spann  (Gemeente-, Jeugd- en Sportbelangen)
T.H.vanderVelden=Dhr. T.H. van der Velden  (Gemeente-, Jeugd- en Sportbelangen)
C.P.Plug=Dhr. C.P. Plug  (Onafhankelijke Partij Millingen aan de Rijn)
H.T.J.Kregting=Dhr. H.T.J. Kregting  (PvdA)
J.Mulder=Dhr. J. Mulder  (PvdA)
L.P.M.Hanssen=Dhr. L.P.M. Hanssen  (PvdA)
P.J.Wassink=Dhr. P.J. Wassink  (PvdA)
E.Pastoors=Mw. E. Pastoors  (PvdA)
M.P.J.H.Loosschilder=Dhr. M.P.J.H. Loosschilder  (VVD)
Gemeentesecretaris
J.Bouwmeester=Dhr. J. Bouwmeester  ()
Wethouder
J.H.Blom=Dhr. J.H. Blom  (PvdA)
R.C.H.Verdijk=Dhr. R.C.H. Verdijk  (VVD)

Dhr. P.G.H.M. (Peter) van den Brink gemeentesecretaris gemeente Millingen aan de Rijn per 010109
NEVENFUNCTIES
Secretaris/penningmeester stichting Regenbooggala
Bron gemeente Groesbeek 13 juli 2009 A .A.M. Driessen personeelsconsulent
OUD: Hoofd financiŽn bij de gemeente Groesbeek

Dhr. C. Waterlander (Cor) raadsgriffier gemeente Millingen aan de Rijn
NEVENFUNCTIES
Lid van de cie. sociale begeleiding van s'Heeren Loo.
Bron: gemeente Millingen aan de Rijn November 27, 2008 2:53 PM
Cor Waterlander is de nieuwe raadsgriffier van Millingen aan de Rijn. Voor zijn aanstelling in Milingen aan de Rijn was hij elf jaar gemeentesecretaris in de gemeente Aalten tussen 1993 en 2005 en zes jaar in het Friese Menaldumadeel. Na de herindeling van Aalten met Dinxperlo koos hij ervoor om als zelfstandig adviseur aan het werk te gaan. Daarvoor vervulde hij diverse functies bij verschillende gemeenten. Na meer dan 30 jaar ervaring bij de lagere overheid ziet hij ernaar uit om het ambt van raadsgriffier te vervullen. 
 

Mw. drs. A. (Annemieke) de Beer-Vermeulen,  VVD burgemeester gemeente Millingen aan de Rijn per 021004
1990 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden in Kunstgeschiedenis en Archeologie.
Werkzaam in de kunst- en communicatiesector
1999-2001 wethouder gemeente Alphen-Chaam
2001-0000 gemeenteraadslid gemeente Alphen-Chaam
NEVENFUNCTIES
DB lid Kamercentrale VVD Gelderland
Nevenfuncties wethouder R. Verdijk
- Zelfstandig ondernemer: Verdijk Design Studio te Nijmegen, publiciteitsvormgeving en grafische ontwerpen;
- Op afroepbasis internationaal koerier en planner bij DBS-group te Wijchen;
- Organisator culturele reizen naar Rusland (St. Petersburg / Pskov / Moskou);
- Lid Raad van toezicht van de DVN (Diabetes Vereniging Nederland) te Leusden;
- Voorzitter van de Werkgroep Economie. Milieu en Toerisme van de Stichting Stedenband Nijmegen-Pskov te Nijmegen;
- Vertegenwoordiger in Nederland van de Pskov Oblast Regional Development Agency te Pskov (Rusland);
- Voorzitter AB en DB van SV Hatert te Nijmegen (sportvereniging met voetbal, american football, tennis en darts). font- De 60-jarige Verdijk – "Ik ben een dag ouder dan Johan Cruijff" – is dit jaar precies dertig jaar actief in de politiek. Hij begon als secretaris van de VVD-afdeling in Beuningen en werd meteen gegrepen door de politiek. "De eerste keer dat ik naar een raadsvergadering ging, was ik de enige op de publieke tribune", weet hij zich te herinneren. "Het was een begrotingsvergadering die om twee uur 's middags begon en tot 's nachts half vier duurde. En ik heb er helemaal bijgezeten." Al snel belandde hij in de raad waar hij zich ontpopte tot een pittig debater. "Die kunnen we beter aan onze kant hebben", zou de toenmalige Beuningse burgemeester hebben geroepen en zo werd hij in 1982 wethouder.


 


 


 
Nevenfuncties wethouder J.H. Blom  
-Majoor bij de Koninklijke Marechaussee , Hoofd communicatie bij de Koninklijke Marechaussee op de luchthaven Schiphol
-Vennoot van het trainings- en adviesbureau Ajana
-Lid van het bestuur van de Stichting Madular (Madular is een stichting die zicht ten doel stelt om kinderen uit Karachi in Pakistan, die uit gezinnen komendie onder de armoedegrens leven of aan kinderen met een beperking, een kans geven op een betere toekomst).


Jan Blom studeerde maatschappijleer in Diemen. Naast zijn carriŤre bij de Koninklijke Marechaussee heeft Jan Blom veel ervaring opgedaan als trainer/adviseur van de landelijke PvdA. Jan Blom woont in Apeldoorn en is daar de laatste jaren in verschillende rollen actief geweest binnen de PvdA. Jan Blom werkt momenteel als hoofd communicatie bij de Koninklijke Marechaussee op de luchthaven Schiphol.
 

 

 
Jan Bouwmeester
Jan Bouwmeester begon als ambtenaar bij de gemeente Scherpenzeel. In zestien jaar werkte hij op alle functies binnen de afdeling financiŽn. Daarna was hij zes jaar hoofd financiŽn en loco-secretaris in de gemeente Rijnsburg. Na drie jaar hoofd Planning en Control bij de gemeente Waddinxveen te zijn geweest, begon Bouwmeester als free-lance interim manager. Hij werkte bij verschillende gemeenten, voordat hij in 2006 als interim gemeentesecretaris in Millingen aan de Rijn begon.
Cor Waterlander is de nieuwe raadsgriffier van Millingen aan de Rijn. Voor zijn aanstelling in Milingen aan de Rijn was hij elf jaar gemeentesecretaris in de gemeente Aalten en zes jaar in het Friese Menaldumadeel.
Jan Bouwmeester begon als ambtenaar bij de gemeente Scherpenzeel. In zestien jaar werkte hij op alle functies binnen de afdeling financiŽn. Daarna was hij zes jaar hoofd financiŽn en loco-secretaris in de gemeente Rijnsburg. Na drie jaar hoofd Planning en Control bij de gemeente Waddinxveen te zijn geweest, begon Bouwmeester als free-lance interim manager. Hij werkte bij verschillende gemeenten, voordat hij in 2006 als interim gemeentesecretaris in Millingen aan de Rijn begon. font-family: color:black;font-weight:bold"> font-family: color:black;font-weight:bold">Raadsleden font-family: color:black;font-weight:bold"> P.J. Wassink Verdana;  
Lid bestuur STICHTING ONDERSTEUNING REKENKAMERFUNCTIES TUSSEN RIJN, MAAS, WAAL Bron: Groep Hop Groesbeek Raadslid PvdA color:black" class="artikelToetser op een afdeling sociale zaken. Dit doet hij gedurende drie dagen per week; de overige twee dagen zijn voor hem extra vrije dagen via de FPU-regeling. EN-GB">NEVENFUNCTIES: ----- Original Message ----- From: "Paul Heijnen" < p.heijnen@millingenaanderijn.nl To: "J. Hop" adres adres Sent: Friday, August 29, 2008 8:24 AM Subject: Betr.: Pikmeer arresten

 


> Geachte heer Hop,
> Hierbij vermeld ik de functies van de raadsleden die zij in het
> dagelijks leven uitoefenen en zoals ik die van de griffier ontving.
> Mevrouw Pastoors, medewerkster ziekenhuis; de heer Wassink, pensioen;
> de heer Kregting, medewerker ziekenhuis; de heer Mulder, geen beroep; de
> heer Hanssen, postbode; de heer Van der Velden, pensioen; de heer Spann,
> medewerker belastingdienst; de heer Scholtens, agrariŽr; de heer Berns,
> pensioen; de heer Loosschilder, leraar en medewerker rondvaartbedrijf;
> de heer Plug, medewerker installatiebedrijf.
>
> Met vriendelijke groet,
>
> P. Heijnen
> Staf
> Gemeente Millingen a/d Rijn

 

H. Kregting font-family:Arial; Raadslid PvdA color:black" class="artikelWerkzaam Sint Radboud Ziekenhuis waar hij op dit moment een functie uitvoert op het gebied van Openbaar Ruimte Beheer, waarbij de kwaliteit van de uitstraling voor bezoekers en patiŽnten voorop staat. color:black" class="artikelVoorzitter van de medezeggenschapsraad binnen het facilitair bedrijf.  EN-GB">NEVENFUNCTIES: ----- Original Message ----- From: "Paul Heijnen" < p.heijnen@millingenaanderijn.nl To: "J. Hop" adres adres Sent: Friday, August 29, 2008 8:24 AM Subject: Betr.: Pikmeer arresten

 


> Geachte heer Hop,
> Hierbij vermeld ik de functies van de raadsleden die zij in het
> dagelijks leven uitoefenen en zoals ik die van de griffier ontving.
> Mevrouw Pastoors, medewerkster ziekenhuis; de heer Wassink, pensioen;
> de heer Kregting, medewerker ziekenhuis; de heer Mulder, geen beroep; de
> heer Hanssen, postbode; de heer Van der Velden, pensioen; de heer Spann,
> medewerker belastingdienst; de heer Scholtens, agrariŽr; de heer Berns,
> pensioen; de heer Loosschilder, leraar en medewerker rondvaartbedrijf;
> de heer Plug, medewerker installatiebedrijf.
>
> Met vriendelijke groet,
>
> P. Heijnen
> Staf
> Gemeente Millingen a/d Rijn

  font-family: Verdana;font-E. Pastoors Raadslid PvdA
NEVENFUNCTIES: ----- Original Message ----- From: "Paul Heijnen" < p.heijnen@millingenaanderijn.nl To: "J. Hop" adres adres Sent: Friday, August 29, 2008 8:24 AM Subject: Betr.: Pikmeer arresten

 


> Geachte heer Hop,
> Hierbij vermeld ik de functies van de raadsleden die zij in het
> dagelijks leven uitoefenen en zoals ik die van de griffier ontving.
> Mevrouw Pastoors, medewerkster ziekenhuis; de heer Wassink, pensioen;
> de heer Kregting, medewerker ziekenhuis; de heer Mulder, geen beroep; de
> heer Hanssen, postbode; de heer Van der Velden, pensioen; de heer Spann,
> medewerker belastingdienst; de heer Scholtens, agrariŽr; de heer Berns,
> pensioen; de heer Loosschilder, leraar en medewerker rondvaartbedrijf;
> de heer Plug, medewerker installatiebedrijf.
>
> Met vriendelijke groet,
>
> P. Heijnen
> Staf
> Gemeente Millingen a/d Rijn

  font-family: Verdana;font-J. Mulder Raadslid PvdA color:black" class="artikelBestuurslid en kandidaat raadslid Partij van de Arbeid EN-GB">NEVENFUNCTIES: ----- Original Message ----- From: "Paul Heijnen" < p.heijnen@millingenaanderijn.nl To: "J. Hop" adres adres Sent: Friday, August 29, 2008 8:24 AM Subject: Betr.: Pikmeer arresten

 


> Geachte heer Hop,
> Hierbij vermeld ik de functies van de raadsleden die zij in het
> dagelijks leven uitoefenen en zoals ik die van de griffier ontving.
> Mevrouw Pastoors, medewerkster ziekenhuis; de heer Wassink, pensioen;
> de heer Kregting, medewerker ziekenhuis; de heer Mulder, geen beroep; de
> heer Hanssen, postbode; de heer Van der Velden, pensioen; de heer Spann,
> medewerker belastingdienst; de heer Scholtens, agrariŽr; de heer Berns,
> pensioen; de heer Loosschilder, leraar en medewerker rondvaartbedrijf;
> de heer Plug, medewerker installatiebedrijf.
>
> Met vriendelijke groet,
>
> P. Heijnen
> Staf
> Gemeente Millingen a/d Rijn

  L.P.M. Hanssen Verdana; Raadslid PvdA color:black" class="artikelWerkzaam bij TPG Post te Millingen aan de Rijn EN-GB">NEVENFUNCTIES: ----- Original Message ----- From: "Paul Heijnen" < p.heijnen@millingenaanderijn.nl To: "J. Hop" adres adres Sent: Friday, August 29, 2008 8:24 AM Subject: Betr.: Pikmeer arresten

 


> Geachte heer Hop,
> Hierbij vermeld ik de functies van de raadsleden die zij in het
> dagelijks leven uitoefenen en zoals ik die van de griffier ontving.
> Mevrouw Pastoors, medewerkster ziekenhuis; de heer Wassink, pensioen;
> de heer Kregting, medewerker ziekenhuis; de heer Mulder, geen beroep; de
> heer Hanssen, postbode; de heer Van der Velden, pensioen; de heer Spann,
> medewerker belastingdienst; de heer Scholtens, agrariŽr; de heer Berns,
> pensioen; de heer Loosschilder, leraar en medewerker rondvaartbedrijf;
> de heer Plug, medewerker installatiebedrijf.
>
> Met vriendelijke groet,
>
> P. Heijnen
> Staf
> Gemeente Millingen a/d Rijn J.M. Scholtens Verdana; Raadslid CDA
NEVENFUNCTIES: ----- Original Message ----- From: "Paul Heijnen" < p.heijnen@millingenaanderijn.nl  To: "J. Hop" adres Sent: Friday, August 29, 2008 8:24 AM Subject: Betr.: Pikmeer arresten


> Geachte heer Hop,
> Hierbij vermeld ik de functies van de raadsleden die zij in het
> dagelijks leven uitoefenen en zoals ik die van de griffier ontving.
> Mevrouw Pastoors, medewerkster ziekenhuis; de heer Wassink, pensioen;
> de heer Kregting, medewerker ziekenhuis; de heer Mulder, geen beroep; de
> heer Hanssen, postbode; de heer Van der Velden, pensioen; de heer Spann,
> medewerker belastingdienst; de heer Scholtens, agrariŽr; de heer Berns,
> pensioen; de heer Loosschilder, leraar en medewerker rondvaartbedrijf;
> de heer Plug, medewerker installatiebedrijf.
>
> Met vriendelijke groet,
>
> P. Heijnen
> Staf
> Gemeente Millingen a/d Rijn
G.P.M.A. Berns
Lid rekenkamercommissie Millingen aan de Rijn Lid rekenkamercommissie Millingen aan de Rijn :Raadslid CDA

 

 

 

Tot uw dienst. J. Hop Ermelo publiceert alle troonredes 1900-2019 voor u op internet!

Maar heeft u inmiddels ook heel goed begrepen?
50 Hop moet bloeden schrijft een "CHRISTELIJKE" jeugdzorgadvocaat in de landelijke strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd

Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Een FRONTALE OPSPORINGSACTIE op Hop, OPHALEN, DOEN BEKENNEN EN VERVOLGEN!
Ik beken geen letter! Hebben jullie dat allemaal heel goed begrepen!

581 Troonrede 2019
579 Troonrede 2018
562 Troonrede 2017
560 Troonrede 2016
514 Troonrede 2015
247 Troonrede 2014
567 Troonrede 2013
254 Troonrede 2012
477 Troonrede 2011
660 Troonrede 2010
616 Troonrede 2009
662 Troonrede 2008
Troonrede 2007
Troonrede 2006
Troonrede 2005
Troonrede 2004
Troonrede 2003
Troonrede 2002
Troonrede 2001
Troonrede 2000
Troonrede 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991,1990
Troonrede 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980
Troonrede 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970
Troonrede 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960
Troonrede 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950
Troonrede 1949, 1948, 1947 1946, 1945, geschiedenis omroepbijdrage
Troonrede 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930
Troonrede 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920
Troonrede 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910
Troonrede 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900

 

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 1997-2019 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.