Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Hop geeft u op onnavolgbare wijze inzicht in de jeugdzorg mentaliteit.
Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school. Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat jeugdzorg op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

 

 

Openbaar register nevenfuncties bestuurders gemeenten, leden bezwaarcommissie op internet

Beginletter O BSC, 147=A, 190=B, 207=C, 243=D, 248=E, 287=F, 295=G, 304=H, 313=I, 315=J, 396=K, 405=L, 493=M, 494=N, 495=O, 496=P en Q, 501=R, 503=S, 507=T, 553=U, 554=V, 570=W, 571=X, 589=Y, 675=Z, Griffier, Gemeentesecretaris.

Mw. E.M. Timmers-van Klink (VVD) Burgemeester gemeente Oegstgeest
Voorzitter Raad van Toezicht Bevolkingsonderzoek Borstkanker en Baarmoederhalskanker Zuid-West
Voorzitter Raad van Bestuur Kastelenstichting Holland & Zeeland
Voorzitter Stichting Vrienden van de Mariavespers Leiden
Secretaris Bestuur Zuid-Hollandse Burgemeesters
Lid Raad van Advies Bio Life Science Park, Leiden
Bron 08-06-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter Raad van Toezicht Bevolkingsonderzoek Borstkanker

Dhr.mr. R.A.L. Severijns (PvdA)Burgemeester gemeente Oirschot
Voorzitter van het Dagelijks Bestuur Samenwerking Kempengemeenten
Consul van de ANWB Midden-Brabant
Lid van het Dagelijks en Algemeen bestuur monumentenwacht Noord Brabant
Bron 18-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. Mr. J.J.M. Dosker Oirschot
Lid algemeen bestuur SRE
Voorzitter Oud Burgemeesterskring Stadsgewest Den Bosch
Organisator Golftoernooi Golden Masters
Voorzitter Bezwaar- en Beroepscommissie gemeente Halderberge
Kamervoorzitter Bezwaar-en Beroepscommissie gemeente Breda
GOG18-08-2010

Dhr. drs. J.F.M. Janssen (CDA)Burgemeester waarnemend gemeente Oisterwijk
Lid AB van de Veiligheidsregio Midden- enWest-Brabant
Lid AB van het Regionaal College
Lid ROM overleg
Lid Districtelijk Driehoeksoverleg Tilburg
Lid burgemeesterskring Midden-Brabant
AB-lid stichting Halt Midden- en West-Brabant
Comitť van aanbeveling Reuzen- OB Festival 2010
Comitť van aanbeveling Gilde OB Berkel-Enschot
Voorzitter CDA-Brabant, lid landelijk partijbestuur CDA
Voorzitter Raad van Toezicht TBV Wonen,Tilburg
Bestuurslid RK Parochie voor Binnenschippers, Kermis- en Circusexploitanten in Nederland, Nijmegen
Jeugdtrainer voetbalclub Jong Brabant,Berkel-Enschot
Lid Raad van Ambassadeurs b.v.o. Willem II
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. mr. W.L. Zielhuis (CDA)burgemeester Gemeente Oldebroek
Lid externe klachtencommissie Hoenderloo Groep
Lid Algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG) voorzitter cluster Noord Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde
Voorzitter redactie burgemeestersblad
Schrijver van de maandelijkse rubriek 'Kroniek' in het CDA-blad Bestuursforum
Medewerker Hervormd Weekblad Confessioneel
Voorzitter burgemeesterskring Noordwest Veluwe
Bron 03-06-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid Algemene vergadering van aandeelhouders Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V.
Plaatsvervangend lid Dagelijks bestuur VNOG
Lid commissie Streekarchivariaat Noordwest Veluwe
Dhr. mr. M. Zijlstra (PvdA)burgemeester gemeente Oldambt (Reiderland, Scheemda en Winschoten)
Voorzitter Heroverwegingscommissie Fuwa Tweede Kamer 
Lid bestuur Museumgemaal Cremer 
Voorzitter van het Veteraneninstituut
Lid van het Comite Nationale Veteranendag
Voorzitter Bezwarencommissie CIZ 
Voorzitter Commissie van Toezicht VAN Ondernemerscode 
Voorzitter van de Rekenkamercommissie waterschap Rijn en IJssel 
Voorzitter van de Rekenkamercommissie waterschap Veluwe
Plv. voorzitter commissie Rechtsbescherming provincie Groningen
Lid klankbordgroep Commandant Koninklijke Marechaussee
Voorzitter Raad van Toezicht Ommelander Ziekenhuisgroep 
Bron 24-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

L.V. Elfers CDA burgemeester gemeente Oldenzaal
Bestuurslid Historisch Centrum Overijssel (HCO)
Voorzitter Overijsselse Kastelen Stichting (OKS)
Lid algemeen bestuur Regionaal College Politie Twente
Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Twente
Lid Bestuurscommissie Netwerkstad Regio Twente
Voorzitter Georganiseerd Overleg
Voorzitter gemeenteraad
Voorzitter Presidium
Voorzitter werkgeversdelegatie
Bron 06-10-2011 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
1978 raadslid gemeente Kampen
1982 wethouder gemeente Kampen
1985 burgemeester Koudekerk aan de Rijn (Z-H
1990 burgemeester gemeente Dalfsen, begeleidde samengaan Dalfsen met Nieuwleusen werd burgemeester fusiegemeente Dalfsen
2000 naast zijn functie in Dalfsen burgemeester van gemeente Ommen waar
Burgemeester Steenwijkerland

Dhr. A.G.J. Strien (CDA)burgemeester Gemeente Olst-Wijhe
Penningmeester Stichting Kabelraden.nl
Lid Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio IJsselland
Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio IJsselland
Lid Regionaal College Politieregio IJsselland
Voorzitter CDA-Bestuurdersvereniging, afd. Overijssel
Lid Raad van Toezicht Vitras/CMD Thuiszorgorganisatie
Lid Stuurgroep Huiselijk Geweld gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe
Lid Regeldrukpanel regio Zwolle
Voorzitter Comitť van Aanbeveling IJsselproms
Lid Bestuurlijk HandhavingsOverleg Regio IJsselland
Voorzitter Platform Samen voor Olst-Wijhe (ihkv MBO)
Bron 18-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Bestuurslid Stichting Ztroom Cultuurfestival Kromme Rijn
Lid Algemeen Bestuur Regio IJssel-Vecht

Dhr. G.J. Kok (VVD)Burgemeester gemeente Ommen
Voorzitter van de Kamercentrale Overijssel(VVD
Bron 26-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Mw.M.A.H. Clermonts-Aretz (VVD) burgemeester gemeente Onderbanken
voorzitter klachtencommissie seksuele intimidatie/ongewenste omgangsvormen Atrium ziekenhuizen
Lid RvT Huis voor de Kunsten Limburg
secretaris Weldadige Stichting de Jan de Limpens
lid comitť van aanbeveling MOS (medische ondersteuning sportevenementen)
voorzitter Toon Hermanshuis te Sittard
Voorzitter jury Parkstad economy award
Bron 29-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. mr. drs. H.W.M. Heijman (CDA)burgemeester Gemeente Oost-Gelre
docent en adviseur t.b.v. het openbaar bestuur
bestuurslid Stichting Koninkrijkssamenwerking Nederland - Nederlandse Antillen)
lid van de Gilderaad van de Gelderse Schuttersfederatie St Hubertus
voorzitter Raad van Toezicht Wooncorporatie Mijander
Per 16-06-2013: docent en adviseur t.b.v. de overheid en non-profitinstellingen bestuurslid Stichting Koninkrijkssamenwerking (Nederland - Curacao / St. Maarten) lid van de Gilderaad van de Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus voorzitter RvC Wooncorporatie Mijande (Weerselo) Lid Raad van Toezicht MEE Oost Gelderland Voorzitter van de werkgroep Openbare Orde en Veiligheid van de Euregio
Bron 19-05-2010-16-06-2013 J. Hop www.burojeugdzorg.nl
Memo
Nevenfuncties burgemeester, wethouders en raadsleden door gemeente Oost-Gelre tijdelijk van internet gehaald
Bron www.burojeugdzorg.nl/oost-gelre.htm

Dhr. J. Heijkoop CDA Waarnemend burgemeester gemeente Oostflakkee miv 1 september 2007
Lid algemeen bestuur veiligheidsregio Rijnmond
Lid begeleidingsgroep Integraal veiligheidsbeleid Rijnmond
Lid regionaal college Rotterdam Rijnmond
Lid AB en DB ISGO
Lid portefeuillehouders adviescommissie openbare orde en veiligheid
Lid Raad van vennoten Suijsenwaerde CV
Lid Raad van vennoten bedrijvenpark Oostflakke Beheer BV
Voorzitter nationaal park De Biesbosch
Lid bestuur overleg Krammer Volkerak
Lid Rabobank Sliedrecht-Graafstroom
Voorzitter Regionaal Zorgberaad Zuid-Holland Zuid
Penningmeester Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij
Ambassadeur Urgentieprogramma Randstad
Voorzitter stichting welzijnsfonds Oostflakkee
Voorzitter Boedel Dabbe
Voorzitter Boedel Bigge
Voorzitter zorgbelang Zuid-Holland
Voorzitter commissie Maatschappelijke Convenant Noordzee
Lid RvT Tramis
Voorzitter Haneker Stichting Zorg
Voorzitter CDG Commissie Distributie Gewasbeschermingsmiddelen
Bron 24-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
1982-2001 lid van Provinciale Staten
1995-1999 lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
2000-2002 waarnemend burgemeester van de gemeente Cromstrijen
2003 voorzitter bestuur van LTO Noord, een belangenvereniging van en voor agrarische ondernemers

Dhr. mr. drs. S.W.Th. Huisman (VVD) burgemeester gemeente Oosterhout
lid landelijke VVD-commissie veiligheid en justitie
bestuurlid VVD burgemeestersgezelschap J.Oud
Bron 24-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. P.J. MŲhlmann (PvdA) Burgemeester gemeente Oostzaan
Bestuur van SSF
Voorzitter stuurgroep steunpunt huiselijk geweld
Voorzitter stuurgroep tijdelijk huisverbod
Voorzitter raad van advies zorgkantoor
Commisssaris Eemland Wonen
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
HOR, Regionale Brandweer Zaanstreek-Waterland, Stadsregio Amsterdam

Dhr. drs. H. Oosterman (CDA) burgemeester gemeente Ooststellingwerf
Voorzitter Raad van Toezicht ziekenhuis ‘Tjongerschans’ Heerenveen
Voorzitter kwaliteitsteam Natuurlijke Recreatuie Drenthe
Bron 20-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Burgemeester G.J.A.M. Nijpels VVD burgemeester gemeente Opmeer
Lid Regionaal College
Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Lid Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking bureau Halt West-Friesland
Lid Dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling Westfries Archief
Lid Gemeenschappelijke Regeling Ondersteuning Regionale Bestuurlijke Samenwerking
Lid dagelijks bestuur Recreatieschap West-Friesland
Secretaris Burgemeesterskring West-Friesland
Lid stichting beheer Fietsroutenetwerk
Lid Taskforce Toerisme ontwikkelingsbedrijf NHN
Deelnemer portefeuillehoudersoverleg West-Friesland: Algemeen Bestuurlijke Zaken
Lid dagelijks bestuur Noord West 8
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, departement West-Friesland
Voorzitter Stichting Speciaal Onderwijs Den Helder en omstreken
Adviserend lid Agendacommissie VNO / NCW Kring Noord West Holland
Lid algemeen bestuur Stichting Noorderlicht
Voorzitter Raad van Advies Tetrix Holding B.V.
Secretaris Stichting HBO Hoorn / Den Helder
Voorzitter Adviesraad Detailhandel Den-Helder
Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland

Mw. F. Ravestein (D66) burgemeester gemeente Opsterland
Lid algemeen en dagelUks bestuur Hulpverleningsdienst FrySIŠn
Voorzitter adviescommissie OGZ
Lid algemeen en dagelijks bestuur Regionaal College
Voorzitter directieraad Bedrijvenpark Drachten
Lid Stuurgroep A7-zone Landstad FryslŠn
Bestuurslid van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee)
Voorzitter Nederlandse Basketballbond (NBB)
Voorzitter Landelijk Netwerk Vrouwen in de Sport (LNVS)
Lid Activiteitencommissie Internationaal perscentrum Nieuwspoort (Den Haag)
Regent van Teyens Fundatie
Bron 26-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid Bestuur van de bestuurdersvereniging van Democraten 66 te Den Haag
Secretaris Stichting Vrienden van het Oorlogsverzetsmuseum Rotterdam
Ton BAAS,VVD waarnemend burgemeester gemeente Opsterland GOG25-08-2010
Sinds 1995 lid Provinciale Staten Provincie Frysl‚n en fractievoorzittervan de VVD.
Vanaf mei 2003 lid van Gedeputeerde Staten Provincie Frysl‚n
Voorzitter Raad van Commissarissen CV/BV IBF
Lid Stuurgroep Streekplan
Lid Bestuurscie. SNN Stedelijke Ontwikkeling enMobiliteit
Vice-Voorzitter voor het georganiseerd overleg in ambtenarenzaken
Lid Overleggroep Zuivelindustrie (namens IPO)
Voorzitter ROM-project Z.O. Friesland
Voorzitter Fries Milieu Overleg
Voorzitter Cie. van Overleg en Voorlichting MilieuhygiŽne Vliegbasis (C.O.V.M.) Leeuwarden
Lid Afval Orgaan Overleg (namens de provincies)
Lid IPO Adviesgroep Milieu
Lid Werkgroep Milieu Neue Hanze Interregio (NHI)
Lid Raad v.Toezicht Landelijk Meldpunt Afvalstoffen
Lid Noordelijk Overleg Milieu (NOMO)
Lid IPO-delegatie Mobiliteit / Adviesgroep Verkeer en Vervoer
Voorzitter Adviescie.Ex art 21 Luchtvaartweg Vliegveld Ameland
Voorzitter Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Friesland (ROF)
Voorzitter Verkeersoverleg O.V.V.F.
Voorzitter Stuurgroep Spoorverbinding Leeuwarden-Groningen
Voorzitter Centrale As
Voorziter Stuurgroep Masterplan ZuiderZeeLijn
Voorzitter Stuurgroep N381
Voorzitter Stuurgroep Verkeersplein Joure
Voorzitter Stuurgroep Noordwest-tangent
Voorzitter Stuurgroep Aanbesteding OV ZW-Frysl‚n
Voorzitter Stuurgroep Aanbesteding 315.Qliner
Lid Stuurgroep Rijksweg 31
Lid CoŲrdinatiegroep Vaarweg Lemmer-Delfzijl
Lid Stuurgroep Staande Mastroute
Lid Stuurgroep ZuiderZeeLijn
GOG25-08-2010

VOORDRACHT!

Mw Wobine Buijs-Glaudemans burgemeester gemeente Oss
Buijs-Glaudemans is op dit moment directielid Economie en Mobiliteit bij de Provincie Noord-Brabant
Buijs-Glaudemans studeerde Bedrijfskunde (MBA) in Rotterdam en was in de periode 2003-2007 statenlid voor de VVD.
Directeur Academie voor Marketing and Business Management van Avans Hogeschool in Breda.

Dhr. H.W.M. Klitsie (PvdA) burgemeester gemeente Oss
Voorzitter van de Agendacommissie van de gemeenteraad van de gemeente Oss
Lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord en plv. voorzitter
Lid van het Dagelijks Bestuur van de van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord en plaatsvervangend voorzitter
Voorzitter van het districtelijk Driehoeksoverleg van het district Maasland
Plaatsvervangend korpsbeheerder van de Politieregio Brabant-Noord
Voorzitter van de Stuurgroep Integrale Veiligheid van de Politieregio Brabant-Noord
Voorzitter van het Horeca-overleg van de gemeente Oss 
Bestuurlijk vertegenwoordiger van de gemeente Oss in de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
Voorzitter van de Stuurgroep en de Stichting Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf 
Voorzitter van de Stichting Beveiliging Bedrijventerrein Oss e.o.
Voorzitter stuurgroep AS-50
Voorzitter stuurgroep Talentencampus
Voorzitter stuurgroep herindeling Oss-Lith
CoŲrdinerend burgemeester Q-koorts voor het gebied van de Veiligheidsregio Brabant-Noord
Lid van de Raad van Commissarissen van de NV Maaslandgas
Lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord en plv. voorzitter
Bron 18-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid van de Agendacommissie van de Bestuurscommissie Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)
Lid van de Bestuurscommissie Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)
Lid van de Bestuurscommissie Brandweer van het Veiligheidsberaad
Lid van het Regionaal College van de Politieregio Brabant-Noord
Lid van de Agendacommissie van de Politieregio Brabant-Noord
Voorzitter van het Horeca-overleg van de gemeente Oss

Dhr. K. Tigelaar (ChristenUnie) Burgemeester gemeente Oud-Beijerland
Voorzitter Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), afdeling West.
Bestuurslid Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), landelijk.
Commissaris in de Raad van Commissarissen van Zuid-Holland Zuid Investerings B.V. en Zuid-Holland Zuid Participatie B.V.
Voorzitter Regionaal Platform Arbeidsmarktontwikkeling Rijn Gouwe.
Plv voorzitter Werkvoorziening WHW Bedrijven
Voorzitter Klankbordgroep Structuurvisie Oude Rijnzone.
Lid AB en DB Commissie Hoeksche Waard.
Lid Gemeenschappelijk orgaan Ombudscommissie Hoeksche Waard.
Lid AB regio ZHZ.
Docent / trainer Kaderschool ChristenUnie.
Voorzitter SCBOB.
Plv AB Werkvoorziening WHW Bedrijven
Plv AB/DB RSD Hoeksche Waard
CHop 27-08-2011 website gemeente Oud-Beijerland
Bestuurslid Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), afdeling West.
Commissaris in de Raad van Commissarissen van Zuid-Holland Zuid Investerings B.V. en Zuid-Holland Zuid Participatie B.V.

Dhr. J.P.M. Alberse burgemeester gemeente Oude-Ijsselstreek
voorzitter redactie PvdA bestuursblad 'Lokaal Bestuursvoorzitter
programmateam Duurzame Economie Regio Achterhoek
lid programmateam Vrijetijdseconomie Regio Achterhoek
lid Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland'
bestuur Stichting Borculo
bestuur Stichting Sociaal Economisch Overleg (SEO)
bestuur Recreatieschap Achterhoek & Liemers (RAL)
algemeen bestuur Intergemeentelijke Samenwerking Werk en Inkomen (ISWI
Bron 19-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Mw. M.T.J. Blankers-Kasbergen CDA burgemeester gemeente Ouder-Amstel
Lid Regionaal College Politie Amsterdam-Amstelland
Lid bestuur veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Lid algemeen bestuur Groengebied Amstelland
Voorzitter van de gebiedscommissie Investeringsbudget Landelijk Gebied
(ILG) voor de regio Zuid-West/Rijnland in Noord-Holland
Overige functies ():
Bestuurslid van het Adamas inloophuis in Nieuw-Vennep.
Bestuurslid RK Luchthavenpastoraat
Bestuurslid St. Oude Gemaal de Ronde Hoep
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

J.R.A. Nawijn Burgemeester burgermeester gemeente Ouder-Amstel GOG12-05-2010
Lid regionaal college politie Amsterdam-Amstelland
Lid db en ab GGD Amstelland de Meerlanden
Lid ab Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen in de Agglomeratie Amsterdam (GHOR)
Lid ab bestuur regionale brandweer Amsterdam en omstreken
Lid bestuur Portugees-Israelietische begraafplaats
Lid Stichting "Oude Gemaal" Ronde Hoep, Ouderkerk aan de Amstel
Vice-voorzitter Stichting Promotie Ouder-Amstel
Vice-voorzitter hoor- en adviescommissie provincie Noord-Holland
Voorzitter/lid kamer/commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Zandvoort
Lid raad van Toezicht Radio/TV Noord-Holland
Voorzitter Samenwerkingsverband Haarlem
Voorzitter Stichtingsbestuur DEC
Voorzitter VVD Partijcommissie Tolerantie
Lid bestuur Centeraal Bureau Fondsenwerving (CBF)
Lid commissie keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)
Lid commissie fondsenwerving St. Verzetsmuseum Amsterdam
GOG12-05-2010

Dhr. drs. J. de PrieŽlle (CDA) waarnemend Burgemeester gemeente Ouderkerk
Nevenfuncties
voorzitter raad van toezicht zorginstelling Pieter van Foreest te Delft
lid algemene bezwarencommissie gemeente Rotterdam
voorzitter St. Rondom
voorzitter St. Klank en beeld
voorzitter klachtencommissie woningstichting Rondom Wonen
voorzitter VVE Ackershof
voorzitter Stuurgroep herindeling kop van Noord Limburg
voorzitter Klankbordgroep herindeling Bergen, Gennep en Mook en Middelaar.
Bron 17-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Mw M.C.A.A. (Marianne) Ruigrok-Verreijt (PvdA) Burgemeester gemeente Oudewater
Voorzitter van het Landelijk Contact gemeentelijke welzijnsambtenaren
Voorzitter van de Stichting voor Natuurkampeerterreinen
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Mw. E. Tuijnman (VVD)burgemeester gemeente Overbetuwe
Mijnraad, Den Haag
Geurt van Lonkhuijzenstichting
Nederlands Watermuseum Arnhem; vice-voorzitter
jeugdtheater Gelderland Kwatta& , Nijmegen voorzitter
Stichting Airborne Herdenkingen lid Stuurgroep
Waterketen Gelderland lid Stuurgroep
Hulpverlening Gelderland- Midden, Arnhem lid Dagelijks Bestuur
Hulpverlening Gelderland- Midden, Arnhem vertegenwoordiger GHOR
Landelijk Steunpunt Molukkers Utrecht lid Algemeen Bestuur
Stichting Ondernemers-sociŽteit KAN, Nijmegen lid Adviesraad
Regionaal College Politie Gelderland-Midden Lid Dagelijks Bestuur
VVD Lid scoutingteam Kamercentrale Gelderland
Bron 17-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Kon. Ned. Heidemij afd. Gelderland, Arnhem voorzitter
SKAR, Arnhem vice-voorzitter xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gemeente Oegstgeest
Raadsgriffier Dhr. drs. F. Kromhout
Raadslid Dhr. A.J.H. Smallenbroek (CDA)
Dhr. D. de Blaeij (CDA)
Dhr. M.A. Den Boer (CDA)
Dhr. C.H.A. Ouwerkerk (Leefbaar Oegstgeest)
Dhr. M.G. de Ruijter (Leefbaar Oegstgeest)
Dhr. S.C. Vogel (Leefbaar Oegstgeest)
Mw. I.M.A. van Dijk (Leefbaar Oegstgeest)
Mw. P.M. van Teylingen-Roest (Leefbaar Oegstgeest)
Dhr. H.C. Pasterkamp (Progressief Oegstgeest)
Dhr. J.G.L. van der Post (Progressief Oegstgeest)
Dhr. J.J. van der Burgh (Progressief Oegstgeest)
Dhr. R. Braun  (Progressief Oegstgeest)
Dhr. T.I.M. van Tongeren (Progressief Oegstgeest)
Mw. A.J.M. de Ridder (Progressief Oegstgeest)
Dhr. H.M. Klaver (VVD)
Dhr. M.H. Mulder (VVD)
Dhr. M.S.C.M. Teeuwen (VVD)
Mw. F.A.E. Ohlenroth (VVD)
Mw. W.E. Tűnjann-Levert (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. drs. R.J. Mauer
Wethouder Dhr. A.V. de Kok (CDA)
Mw. E. van Oortmerssen-Schutte (Progressief Oegstgeest)
Dhr. E. Mackay  (VVD

Samenstelling Rekenkamercommissie Wasenaar, Voorschoten en Oegstgeest

Voorzitter

dr. W. Kuiper


Externe leden:

drs. F.P.G. van den Broek, benoemd door de gemeente Wassenaar

Mw. drs. D. Vroom-de Boer, benoemd door de gemeente Voorschoten

drs. M.A. van Ruremonde, benoemd door de gemeente Oegstgeest

Raadsleden:

Ir. A.J.F. de Vries, gemeente Wassenaar

(raadslid tot en met 16 maart 2006);

H.H. Bos, gemeente Voorschoten;

C. Oudendijk, RA, gemeente Oegstgeest

(raadslid tot en met 16 maart 2006)

secretaris:

M.C.Teunissen

Voorzitter:
Dr. W. (Wim) Kuiper

Ambtelijk secretaris:
M.C. (Rini) Teunissen
 

Externe leden:
Drs. M.A. van Ruremonde (Oegstgeest)
Drs. D. Vroom-de Boer (Voorschoten)
Drs. F.P.G. van den Broek (Wassenaar)

Raadsleden
C. Oudendijk RA (Oegstgeest)
H.H. Bos (Voorschoten)
Ir. A.J.F. de Vries (Wassenaar)

Dhr. drs. R.J. (Ronald) Mauer, D66 gemeentesecretaris gemeente Oegstgeest
Deelraadslid Amsterdam Stadsdeel Osdorp Bron: Gemeente Amsterdam 16 december 2008

Dhr. drs. F. Kromhout raadsgriffier gemeente Oegstgeest
NEVENFUNCTIES
Penningmeester Sociaal Liberaal Forum
Voorzitter Stichting Initiatief en Beheer
NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Oegstgeest 30 januari 2009 De heer A.V. de Kok
Lid AB Gevulei
Lid AB Milieudienst West Holland
Lid AB Holland Rijnland De heer E. Mackay
Plaatsvervangend lid AB Gemeenschappelijke Regeling Regionale Brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Hollands Midden
Trainer Haya van Somerenstichting
Plaatsvervangend lid AB Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Lid Auditcommissie VVD Mevrouw E. van Oortmerssen- Schutte
Lid van het AB Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Lid AB en DB Werkvoorzieningschap KDB
Lid AB Centrale Post Ambulancevervoer
Lid College van Beheer Stichting Onderwijsadvies
Lid Stuurgroep Wonen, Zorg en Welzijn
Lid AB Regionaal Bureau Leerplicht
voor Holland Rijnland Portefeuillehouder Sociale agenda
Nevenactiviteiten De heer D. de Blaeij
Lid commissie Onderzoek Rekening De heer R. Braun
Projectmanager Gemeente Den Haag
Diverse functies bij de KNVB
Lid Bouwcommissie COVS leiden e.o. in overleg met gemeente Leiderdorp tbv onroerend goed transactie De heer J.J. van der Burgh
Directeur Los Amigos Holding B.V. Mevrouw I.M.A. van Dijk
Bijzonder Ambtenaar Burgerlijke Stand
Algemeen Bestuur Milieudienst West-Holland
Lid AB Werkvoorzieningschap KDB De heer H.M. Klaver
Adviseur winkeliers
Lid AB Holland Rijnland Mevrouw A.S. van Leeuwen
Manager Operations Millward Brown De heer M.H. Mulder
Makelaar in onroerend goed
Directeur Maximice B.V. Mevrouw F.A.E. Ohlenroth
Advocaat De heer C.H.A. Ouwerkerk
Communicatieadviseur UWV Rotterdam
Algemeen directeur Our Groep B.V.
Lid Ouderraad Rijnlands Lyceum Oegstgeest De heer J.G.L. van der Post
Projectleider Gemeente Delft
Plaatsvervangend lid AB Milieudienst West-Holland Mevrouw A.J.M. de Ridder
wachter' bij 'Het Bewaarde Land'
Voorzitter Commissie Onderzoek Rekening De heer A.J.H. Smallenbroek
Senior Onderzoeker/Adviseur SGBO De heer M.S.C.M. Teeuwen
Controler Europe Stork
Lid commissie Onderzoek Rekening Mevrouw P.M. van Teylingen
plv. lid AB Holland Rijnland De heer T.I.M. van Tongeren
Directeur Academie Bestuur, Recht en Veiligheid, Haagse Hogeschool
Lid commissie Onderzoek Rekening
Lid AB Holland Rijnland Mevrouw W.E. Tűnjann-Levert
Voorzitter KWF Oegstgeest
Algemeen Bestuur Muziekschool
Freelance trainer De heer N. van Weeren
Manager IT, ING Nederland
Lid commissie Onderzoek Rekening De heer J.Wortelboer
Commissielid Acquisitie Studentenvereniging NSL (Leiden)
Plaatsvervangend lid AB Gevulei

Op het verzoek toezending nevenfuncties gemeentesecretaris werd door de gemeente Oegstgeest niet gereageerd dus
vond ik op 16 december 2008 gemeentesecretaris Oegstgeest Ronald Mauer als Stadsdeelraadslid Amsterdam Stadsdeel Osdorp
en heb gelijk de nevenfuncties van dit Stadsdeel hieronder geplaatst als bron nevenfuncties Ronald Mauer EdithBrouwer."> Mevr. Edith Brouwer Functie Deelraadslid Amsterdam Stadsdeel Osdorp Fractie PvdA Portefeuille FinanciŽn; Economie en Werkgelegenheid; Grondzaken; Sport; Informatie en Automatisering

Lid Commissie Kunst in Osdorp Nevenfuncties Freelance P&O adviseur
Eigenaar van het Atelier Open (atelier, exposities, verhuur ruimte voor workshops e.d.) NajatBougharda."> Mevr. Najat Bougharda Functie Deelraadslid Amsterdam Stadsdeel Osdorp Fractie PvdA Portefeuille Ruimtelijke Ordening; Participatiebeleid; Landelijk Gebied & Recreatie; Verkeer & Vervoer; Vergunningen & Handhaving Nevenfuncties Rijksambtenaar Belastingdienst MusaGŲÁmenoĝlu."> Dhr. Musa GŲÁmenoĝlu Functie Deelraadslid Amsterdam Stadsdeel Osdorp Fractie PvdA Portefeuille Bouwen & Wonen; Algemene Zaken, Veiligheid; Communicatie; Personeel & Organisatie; Stadsdeelwerken; Welzijns- en Onderwijsaccommodaties Nevenfuncties mede-eigenaar Armoni Vastgoed Amsterdam MustaphaDaher."> Dhr. Mustapha Daher Functie Deelraadslid Amsterdam Stadsdeel Osdorp Fractie PvdA Portefeuille Welzijn & Zorg; Onderwijs; Jeugdbeleid; Milieu Nevenfuncties Docent ISA/ASA
DACOS
lid tijdelijke commissie Leraren (onder leiding van Rinnooy Kan) MarcelKilian."> Dhr. Marcel Kilian Functie Deelraadslid Amsterdam Stadsdeel Osdorp Fractie PvdA Portefeuille Ruimtelijke Ordening; Participatiebeleid; Landelijk Gebied & Recreatie; Verkeer & Vervoer; Vergunningen & Handhaving

Voorzitter raadscommissie

Lid van het presidium Nevenfuncties Coordinator interne zaken FNV KIEM (betaald Gerald van Rijsewijk."> Dhr. Gerald van Rijsewijk Functie Deelraadslid Amsterdam Stadsdeel Osdorp Fractie PvdA Portefeuille Welzijn & Zorg; Onderwijs; Jeugdbeleid; Milieu Nevenfuncties Orthopedagoog/psycholoog, Effatha Guyot Groep (betaald HoussainSahmi."> Dhr. Houssain Sahmi Functie Deelraadslid Amsterdam Stadsdeel Osdorp Fractie PvdA Portefeuille FinanciŽn; Economie & Werkgelegenheid; Grondzaken; Sport; Informatie & Automatisering

Lid van de rekenkamercommissie Nevenfuncties Sectorcontroller stadsdeel Slotervaart
Bestuursvoorzitter stichting Todgha
lid medezeggenschapsraad basisschool Prof. Kreamer ErwinSpijker."> Dhr. Erwin Spijker Functie Deelraadslid Amsterdam Stadsdeel Osdorp Fractie PvdA Portefeuille Ruimtelijke Ordening; Participatiebeleid; Landelijk Gebied & Recreatie; Verkeer & Vervoer; Vergunningen & Handhaving Nevenfuncties Architect (zelfstandig) MeeuwisVermaak."> Dhr. Meeuwis Vermaak Functie Deelraadslid Amsterdam Stadsdeel Osdorp Fractie PvdA Portefeuille Bouwen en Wonen, Algemene Zaken, Veiligheid, Communicatie, Personeel en Organisatie, Stadsdeelwerken, Welzijns- en onderwijsaccommodaties Nevenfuncties Voorzitter van de vereniging van oud-AJC-leden (Arbeiders Jeugd Centrale), afdeling Amsterdam en omstreken EdwardVos."> Dhr. Edward Vos Functie Voorzitter deelraad Fractie PvdA Portefeuille Welzijn & Zorg; Onderwijs; Jeugdbeleid; Milieu

Voorzitter deelraad

Voorzitter van de raadscommissie:
Ruimtelijke Ordening; Participatiebeleid; Landelijk Gebied & Recreatie; Verkeer & Vervoer; Vergunningen & Handhaving

Lid van het presidium

Lid van de werkgroep dualisme Nevenfuncties Directeur Osdorp Management B.V. OrhanYildirim."> Dhr. Orhan Yildirim Functie Deelraadslid Amsterdam Stadsdeel Osdorp Fractie PvdA Portefeuille Bouwen & Wonen; Algemene Zaken, Veiligheid; Communicatie; Personeel & Organisatie; Stadsdeelwerken; Welzijns- en Onderwijsaccommodaties Nevenfuncties Medewerker TNT-Post
Abvakabo/FNV, sectorbestuur Piet van Grol."> Dhr. Piet van Grol Functie Deelraadslid Amsterdam Stadsdeel Osdorp Fractie VVD Portefeuille Welzijn & Zorg; Onderwijs; Jeugdbeleid; Milieu

Voorzitter van de raadscommissie:
Bouwen & Wonen; Algemene Zaken, Veiligheid; Communicatie; Personeel & Organisatie; Stadsdeelwerken; Welzijns- en Onderwijsaccommodaties

Lid van het presidium Nevenfuncties Medewerker Belastingdienst EdwinKoning."> Dhr. Edwin Koning Functie Deelraadslid Amsterdam Stadsdeel Osdorp Fractie VVD Portefeuille FinanciŽn; Economie & Werkgelegenheid; Grondzaken; Sport; Informatie & Automatisering Nevenfuncties Fiscalist Royal Dutch Shell FredSiegel."> Dhr. Fred Siegel Functie Deelraadslid Amsterdam Stadsdeel Osdorp Fractie VVD Portefeuille Bouwen & Wonen; Algemene Zaken, Veiligheid; Communicatie; Personeel & Organisatie; Stadsdeelwerken; Welzijns- en Onderwijsaccommodaties

Lid van de werkgroep dualisme Nevenfuncties -- WimVisser."> Dhr. Wim Visser Functie Deelraadslid Amsterdam Stadsdeel Osdorp Fractie VVD Portefeuille Lid van de raadscommissie:
Ruimtelijke Ordening, Participatiebeleid, Landelijk Gebied & Recreatie, Verkeer en Vervoer, Vergunningen en Handhaving

Dhr. Albert van Heijningen
Deelraadslid Amsterdam Stadsdeel Osdorp
CDA
Medewerker concerncontrol stadsdeel OostWatergraafsmeer
Lid Raad van Toezicht Rabobank Sloten Badhoevedorp
Bestuurslid Stichting Blauwe Olifant Amsterdam
Voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting Bestuursassistentie Christen Democratisch Appel, Afdeling Amsterdam
Dhr. Jan Kooter
Deelraadslid Amsterdam Stadsdeel Osdorp
CDA
Hovenier (zelfstandig ondernemer)
Dhr. Ben Rosier
Deelraadslid Amsterdam Stadsdeel Osdorp
CDA Welzijn & Zorg; Onderwijs; Jegudbeleid; Milieu

Lid van het presidium
Portier bij USA
Dhr. Andre Bos Groenlinks
beleidsmedewerker stichting buurtbelangen Geuzenveld-Slotermeer
coŲrdinator ad interim bij het plaform mantelzorg amsterdam (onderdeel van het apcp: amsterdams patienten en consumenten platform)
Mevr. Ciska Ligteringen
Deelraadslid Amsterdam Stadsdeel Osdorp
GroenLinks
Dhr. Pieter Harkema
Deelraadslid Amsterdam Stadsdeel Osdorp
OOZ'81
Zelfstandig ondernemer Bouwbedrijf P. Harkema-Bouw
Mevr. Bep Zijlstra
Deelraadslid Amsterdam Stadsdeel Osdorp OOZ'81
Dhr. Mohamed el Majdoubi
Deelraadslid Amsterdam Stadsdeel Osdorp
Lijst el Majdoubi
PC Uitvaartzorg
Stichting duurzame ontwikkeling en solidariteit
Stichting Alliance Modial de Marocaine de L'etrange
Dhr. Zeyhan GŁvenÁ
Deelraadslid Amsterdam Stadsdeel Osdorp
Lijst GŁvenÁ
ICT- en repro manager bij Vergouwen Overduin, Badhoevedorp
Dhr. Musa Aydogdu
Buitengewoon commissielid
VVD
Rijksambtenaar bij Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Dhr. Kor Wigboldus
Buitengewoon commissielid
VVD
Dhr. Jaap Dunselman
Buitengewoon commissielid
CDA
Dhr. Rafik Salhi, Buitengewoon commissielid
CDA
Dhr. Bert Stamkot
Buitengewoon commissielid
GroenLinks
Eigenaar cartografisch bureau MAP, Aandeelhouder in CUSTODE BV te Utrecht (tbv personeel stichting Matrijs), Bestuurslid Stichting Matrijs (uitgeverij historische boeken)
Dhr. Mark van Bakkum
Buitengewoon commissielid
OOZ'81
IT-support bij Sanquin
Dhr. Henk Schouten
Buitengewoon commissielid
OOZ'81
Medewerker ING-bank
Mevr. Marianne Bos, Buitengewoon commissielid
Lijst El Majdoubi
Bron gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp 16 december 2008

Gemeente Oirschot
Raadsgriffier
H.Struijs=Dhr. H. Struijs
Raadslid
A.Oomen=Dhr. A. Oomen  (CDA)
A.G.J.vandenAkker=Dhr. A.G.J. van den Akker (CDA)
H.A.A.vandeSchoot=Dhr. H.A.A. van de Schoot (CDA)
P.W.M.G.deKroon-vanSelst=Mw. P.W.M.G. de Kroon-van Selst (CDA)
A.vanRiet=Dhr. A. van Riet (De Gewone Man)
J.A.A.vanVechel=Dhr. J.A.A. van Vechel (De Gewone Man)
P.H.J.C.Deenen=Dhr. P.H.J.C. Deenen (De Gewone Man)
E.vanEsch=Dhr. E. van Esch (Dorpsvisie)
J.C.P.M.Assouw=Dhr. J.C.P.M. Assouw (Dorpsvisie)
J.P.Graafmans=Dhr. J.P. Graafmans (Dorpsvisie)
L.P.M.vanTuijl=Dhr. L.P.M. van Tuijl (Dorpsvisie)
P.R.M.Maas=Dhr. P.R.M. Maas (HeMa)
L.C.vanderHeijden=Mw. L.C. van der Heijden (HeMa)
A.R.L.deVries=Dhr. A.R.L. de Vries (PvdA)
W.J.M.deLaat=Mw. W.J.M. de Laat (PvdA)
A.C.J.vandeSande=Dhr. A.C.J. van de Sande (VVD)
W.T.H.Evers=Dhr. W.T.H. Evers (VVD)
Gemeentesecretaris
P.PeriŽns=Mw. P. PeriŽns  ()

Gemeente Oisterwijk
Raadsgriffier
Mw. P.G. van Wijk
Raadslid
Dhr. A.J.J. van Beckhoven (Algemeen Belang)
Dhr. M.F.J.M. Mathijssen (Algemeen Belang)
Dhr. R.C.M. van de Ven (Algemeen Belang)
Mw. mr. E. Roborgh - Jansen (Algemeen Belang)
Dhr. A.C.G.M. van Tuyl (CDA)
Dhr. C.W.A.M. van Beckhoven (CDA)
Dhr. ing. A.E.G.M. Mutsaers (CDA)
Dhr. mr. C.P.J.M. van de Ven (CDA)
Dhr. Ch.J.W. Brands (Oisterwijk Optimaal)
Dhr. C.J.J. Rijnen (PGB)
Dhr. ing. C.J.J.M. van Elderen (PGB)
Dhr. C.J. Denissen (PrO (GroenLinks, PvdA & D66))
Dhr. W.P.B.M. Oerlemans (PrO (GroenLinks, PvdA & D66))
Dhr. dr. A.T.W. van den Oord (PrO (GroenLinks, PvdA & D66))
Dhr. drs. H.A.M. van Duijnhoven (PrO (GroenLinks, PvdA & D66))
Dhr. ir. drs. R.H. Heijstee (PrO (GroenLinks, PvdA & D66))
Mw. I.P.J. Ogier (PrO (GroenLinks, PvdA & D66))
Mw. drs. M. Bastiaan (PrO (GroenLinks, PvdA & D66))
Dhr. G.M. Pijpers (VVD)
Dhr. M.A.L.M. Schoenmakers (VVD)
Mw. J. Oldenhof-Schiereck (VVD)
Gemeentesecretaris
Mw. A.M.M. Depmann
Wethouder
Dhr. L.J.M. van den Bosch (CDA)
Dhr. drs. H.J.P.M. van Hezik (PrO (GroenLinks, PvdA & D66))
Dhr. drs. J.C.A.M. Wagenmakers (VVD)

Gemeente Oldambt (Reiderland, Scheemda en Winschoten)
Raadslid
Dhr. F.J. Huizing (CDA)
Dhr. G. van der Wal (CDA)
Dhr. L. Engelage (CDA)
Mw. K.A. Troost (CDA)
Dhr. G. Bolt  (ChristenUnie)
Dhr. G.A. Klein (D66)
Mw. P. de Graaf (D66)
Dhr. K.O. KŲtz (GroenLinks)
Mw. D. Hofstee (GroenLinks)
Dhr. J. Nieboer (Partij voor het Noorden)
Dhr. F. Danhuis (PvdA)
Dhr. G. Engelkens (PvdA)
Dhr. H.G. van der Laan (PvdA)
Dhr. J. Pals  (PvdA)
Dhr. L. Geesink (PvdA)
Dhr. O.A. SchrŲder (PvdA)
Mw. W.J. Siemens (PvdA)
Dhr. G.H.W. Strikker (SP)
Dhr. H.J. Flokstra (SP)
Dhr. M. Viel  (SP)
Dhr. A.H.J. Delhaas (VCP)
Dhr. E. Modderman (VCP)
Dhr. H.M. Bolhuis (VVD)
Dhr. M.A. Menger (VVD)
Mw. H.M. Rijlaarsdam (VVD)
Dhr. drs. H.J.J. Groothuis functie?
Mw. R. van den Aker (CDA)Wethouder gemeente Oldambt
Dhr. B. Boon (GroenLinks)Wethouder gemeente Oldambt
Dhr. B. Zwiers (PvdA)Wethouder gemeente Oldambt
Dhr. K. van Leeuwen (PvdA)Wethouder gemeente Oldambt
Dhr. H. Brader (SP)Wethouder gemeente Oldambt
Raadsgriffier Dhr. drs. P. Norder gemeente Oldambt
Raadsgriffier
drs.P.Norder=Dhr. drs. P. Norder () Dhr. drs. P. Norderraadsgriffier gemeente Slochteren tot 1 oktober 2009? GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Slochteren 21 november 2008 Pieter Norder is vanaf 1 januari aanstaande griffier van de nieuwe gemeente Oldambt. De fractievoorzitters van de drie gemeenteraden van Reiderland, Scheemda en Winschoten besloten tot de benoeming van Norder in de regiegroepvergadering. Kwartiermaker Na de definitieve benoeming door de nieuwe raad, treedt hij per 1 januari 2010 in dienst als raadsgriffier van de Vijf nieuwe gemeenten gemeente Oldambt. Hij zal vanaf 1 oktober als kwartiermaker met zijn werkzaamheden starten. Norder is 41 jaar en tot zijn aantreden in de nieuwe gemeente griffier in de gemeente Slochteren. Daarvoor werkte hij bij de provincie Groningen als interim-griffier en daarvoor als kwartiermaker griffier in de gemeente Vlagtwedde. Norder was na de invoering van het dualisme ťťn van de eerste griffiers in Nederland.

CHECK!!!!!!!!!!!!!!!!

Reiderland, Scheemda en Winschoten

reiderland.htm">Reiderland, Mw. J.P.I.M. Floorenraadsgriffier gemeente Reiderland

CHECK!!!!!!!!!!!!!!!!

Reiderland, Scheemda en Winschoten

scheemda.htm">Scheemda, Mw. C.M.I. Kramerraadsgriffier gemeente Scheemda

CHECK!!!!!!!!!!!!!!!!

Reiderland, Scheemda en Winschoten

winschoten.htm">Winschoten, Mw. mr. E.P. (Pascal) van Corbachraadsgriffier gemeente Winschoten

Gemeente Oldebroek

Dhr. J. Tabak
Raadsgriffier
Raadslid
G.G.van'tEnde=Dhr. G.G. van 't Ende (CDA)
H.Zoet=Dhr. H. Zoet  (CDA)
H.Mulder-Koornberg=Mw. H. Mulder-Koornberg (CDA)
K.Compagner=Mw. K. Compagner (CDA)
A.Leijen=Dhr. A. Leijen (ChristenUnie)
C.Souman=Dhr. C. Souman (ChristenUnie)
D.vandeGrift=Dhr. D. van de Grift (ChristenUnie)
G.vandenBrink=Dhr. G. van den Brink (ChristenUnie)
mr.H.W.vanBergeijk=Dhr. mr. H.W. van Bergeijk (ChristenUnie)
I.K.deVries-deJong=Mw. I.K. de Vries-de Jong (ChristenUnie)
L.H.Beverwijk=Dhr. L.H. Beverwijk (PvdA)
mr.H.H.Kolkman=Dhr. mr. H.H. Kolkman (PvdA)
J.S.Zoombelt=Mw. J.S. Zoombelt (PvdA)
M.I.AriŽs=Mw. M.I. AriŽs  (PvdA)
Y.Wolff=Mw. Y. Wolff  (PvdA)
H.Korenberg=Dhr. H. Korenberg (SGP)
J.tenHove=Dhr. J. ten Hove (SGP)
P.vanDuijn=Dhr. P. van Duijn (SGP)
H.G.P.Kemp=Dhr. H.G.P. Kemp (VVD)
Gemeentesecretaris
drs.L.Bezemer=Dhr. drs. L. Bezemer
Wethouder
ing.A.T.Maat=Dhr. ing. A.T. Maat (CDA)
G.J.Veldhoen=Dhr. G.J. Veldhoen (ChristenUnie)
J.Klein=Dhr. J. Klein  (PvdA)

Oldebroek, Dhr. drs. L. Bezemer, gemeentesecretaris gemeente Oldebroek NEVENFUNCTIES
Lid ledenraad Rabobank NO Veluwe
Lid deputaatschap appŤlzaken Gereformeerde Kerken in Nederland
Bron gemeente Oldebroek 26 februari 2009

Dhr. J. Tabak raadsgriffier gemeente Oldebroek
NEVENFUNCTIES
Scriba van de Algemene kerkenraad van de Hervormde gemeente te Heerde

Ouderling Hervormde Gemeente te Heerde

Raadsleden

mevrouw M.I. AriŽs 

KNVB/Bondsafgevaardigde
Penningmeester Vereniging van Gemeentesecretarissen Overijssel

Bron gemeente Olst-Wijhe Sent: Wednesday, February 11, 2009 2:27 PM+ Hop 240809
Olst-Wijhe, Dhr. B.A. (Bart) Duursema raadsgriffier gemeente Olst-Wijhe
GEEN NEVENFUNCTIES Bron: Gemeente Olst-Wijhe 13 november 2008+ Hop 240809 ?
versie per 25 februari 2009 kopie Hop 24 augustus 2009
 
J. (Ans) Otterloo-Ripperda Wethouder - 
Secretaris Dagelijks Bestuur Sallcon
Lid klachtencommissie Bellis Groep
Lid Dagelijks Bestuur Woningschap Regio Zwolle
Lid Algemeen Bestuur GGD IJsselland
Lid Platform sociaal domein VNG Overijssel
 
C.M.A. (Cor) van den Berg Wethouder - Melkveehouder
Lid landinrichting Olst-Wesepe
Voorzitter KansPlus Midden Overijssel
Plv. bestuurslid Sallcon
Lid AvA ROVA
Voorzitter PG LEADER Salland
Lid Klankbordgroep St. IJsselhoeven
Lid BGO (Bestuurlijk GebiedsOverleg)
Lid Platform ruimtelijk domein VNG Overijssel
 
J. (Jonny) Hollander - Wethouder
Docent Deltion College Zwolle
Bestuurslid Vereniging voor Volksvermaak Welsum
Voorzitter Recreatiegemeenschap Salland
Lid Provinciale Raad voor Recreatie en Toerisme
Lid Provinciale Commissie Landelijk Gebied
Voorzitter Voetbalvereniging Oene
Docent Hogeschool Wittenborg
 
G.H.F. (Gerald) Grashof Adjunct-directeur - Bestuurslid Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid
P.R. Jeugd Sportclub Overwetering
 
K. (Klaas) Stap -- --
W.J. (Jack) Nuissl Galeriehouder/artconsultant Bezorger tandtechniek 
R.J.M. (Renť) Leber Locatiedirecteur Van der Capellen
Scholengemeenschap, locatie
Lassuslaan Zwolle
Lid toezichthoudend orgaan Stichting de Mare 
A.E. (Annelies) Boerman Industrieel ontwerper Penningmeester NTKC afd. oost 
T.J. (Toke) Landman Med. Centrale Salarisadm. CID
Politieacademie
--
M. (Marianne) Poppenk-Copper
Zelfstandig beeldend kunstenaar. - Secretaris commissie KUBES
Verslaggever ARCON-programma 'Uit de weg'
Bestuurslid Vuurvlieg
 
J. (Johannes) Oegema Voorzitter district oost KNWU
Bestuurslid KNFM-afd. Overijssel
Examensecretaris KNFM-afd. Overijssel
Bestuurslid Kringfederatie ROC-Aventus
Bestuurslid seniorencommissie Essent
Contactpersoon Prins Bernhard Cultuurfonds-afd. Wijhe
Bestuurslid Stichting Atletiek- en Wielerschool
 
 
A.J.P. (Toine) Bindels Adviseur ouderenbonden Olst-Wijhe
Redactielid Xenior
Bestuurslid 'Zorg voor Ouderen Thuis'Twente
Lid landelijke denktank arbeidsparticipatie senioren
Lid Programmaraad Airplay Media
 
 
 
H.D. (Henk) Greeven Secretaris ANBO-afd. Olst
Plv.lid Algemeen Bestuur Sallcon
 
 
B.J. (Ben) Habers Productieleider - Penningmeester Wijhese Harmonie
Penningmeester OSV
Voorzitter studiebeleggingsclub
Lid technische commissie Protestantse Gemeente Wijhe
 
 
H.G.M. (Gonnie) Boomars Voorzitter Senioren Web Olst-Wijhe
Plv. lid Recreatiegemeenschap Salland
 
 
J.H. (Hans) de Vente - Eigenaar verhuurbedrijf onroerend goed
Manager
Bestuurslid Woningschap Regio Zwolle 
M. (Mariaan) Niemeijer Voorzitter Wielervereniging Salland
Lid Algemeen Bestuur Sallcon
 
 
J. (Ans) Mensink-van den Noort
Raadslid gemeente Olst-Wijhe
Clustermanager Facilitaire Zaken Deventer Ziekenhuis
 
E. (Egbert) Dijkslag -- Taxichauffeur 
J.E. (Hans) Nijkamp Ambtenaar gemeente Deventer --
J. (Jaap) Gerkes Centrale coŲrdinator muskus- en beverrattenbestrijding in Drenthe en Overijssel
Lid Algemeen Bestuur Recreatiegemeenschap Salland
Lid toezichthoudend orgaan Stichting de Mare
NEVENFUNCTIES Raad
PvdA-fractie
 Hoofdfunctie Nevenfunctie
K. (Klaas) Stap
Raadslid gemeente Olst-Wijhe
 
W.J. (Jack) Nuissl
Raadslid gemeente Olst-Wijhe
galeriehouder/artconsultant - bezorger tandtechniek
 
R.J.M. (Renť) Leber
Raadslid gemeente Olst-Wijhe
locatiedirecteur Van der
Capellen Scholengemeenschap,
locatie Lassuslaan
Zwolle
lid toezichthoudend orgaan
Stichting de Mare
 
A.E. (Annelies) Boerman
Raadslid gemeente Olst-Wijhe
industrieel ontwerper - lid RvT KOOS
penningmeester NTKC afd.
oost
 
T.J. (Toke) Landman
Raadslid gemeente Olst-Wijhe
med. Centrale Salarisadm. CID
Politieacademie
--
M. (Marianne) Poppenk-
Copper
Raadslid gemeente Olst-Wijhe
secretaris commissie KUBES
zelfstandig beeldend
kunstenaar
bestuurslid PvdA, afdeling
Olst-Wijhe
verslaggever ARCONprogramma
'Uit de weg'
 
 
CDA-fractie
J. (Johannes) Oegema
Raadslid gemeente Olst-Wijhe
voorzitter district oost KNWU
bestuurslid KNFM-afd.
Overijssel
examensecretris KNFM-afd.
Overijssel
bestuurslid KNFM-IJsselstreek
bestuurslid seniorencommissie
Essent
penningmeester Stichting
Omnisport Nederland
contactpersoon Prins Bernhard
Cultuurfonds-afd. Wijhe
lid KBG Rabobank Midden
Salland
 
A.J.P. (Toine) Bindels
Raadslid gemeente Olst-Wijhe
 
H.D. (Henk) Greeven
Raadslid gemeente Olst-Wijhe
secretaris ANBO-afd. Olst
 Hoofdfunctie Nevenfunctie
 
B.J. (Ben) Habers
Raadslid gemeente Olst-Wijhe
H.G.M. (Gonny) Boomars
Raadslid gemeente Olst-Wijhe
J.H. (Hans) de Vente
Raadslid gemeente Olst-Wijhe
manager - bestuurslid Woningschap
Zwolle
Fractie Gemeentebelangen Olst-Wijhe
 
M. (Mariaan) Niemeijer
Raadslid gemeente Olst-Wijhe
voorzitter Wielervereniging
Salland
lid algemeen bestuur Sallcon
E. (Egbert) Dijkslag
Raadslid gemeente Olst-Wijhe
VVD-fractie
J.E. (Hans) Nijkamp
Raadslid gemeente Olst-Wijhe
 
ambtenaar gemeente Deventer --
J. (Jaap) Gerkes
Raadslid gemeente Olst-Wijhe
centrale coŲrdinator muskusen
beverrattenbestrijding in
Drenthe en Overijssel
lid algemeen bestuur recreatiegemeenschap
Salland
lid toezichthoudend orgaan
Stichting de Mare

Gemeente Ommen
Raadsgriffier
R.Tenkink=Dhr. R. Tenkink
Raadslid
J.Heijink=Dhr. J. Heijink (CDA)
J.H.Willemsen=Dhr. J.H. Willemsen (CDA)
T.Katerberg=Dhr. T. Katerberg (CDA)
mr.G.Smelt=Dhr. mr. G. Smelt (CDA)
E.J.vanZee-Bakelaar=Mw. E.J. van Zee-Bakelaar (CDA)
F.C.T.H.vanderMooren=Dhr. F.C.T.H. van der Mooren (ChristenUnie)
G.J.Bolks=Dhr. G.J. Bolks (ChristenUnie)
A.E.Stegeman-Drijber=Mw. A.E. Stegeman-Drijber (D66)
A.Ringsma=Dhr. A. Ringsma (LPO)
G.H.Hemmink=Dhr. G.H. Hemmink (LPO)
G.J.Hallink=Dhr. G.J. Hallink (LPO)
J.D.J.Huiskes=Dhr. J.D.J. Huiskes (LPO)
M.G.W.Buter-vanderHeiden=Mw. M.G.W. Buter-van der Heiden (LPO)
C.Hofstee=Dhr. C. Hofstee (PvdA)
K.G.Oldenkamp=Dhr. K.G. Oldenkamp (PvdA)
G.B.Nijhuis=Dhr. G.B. Nijhuis (VVD)
J.G.Santing=Dhr. J.G. Santing (VVD)
Gemeentesecretaris
T.deGroot=Dhr. T. de Groot
Wethouder
drs.A.Beugelink=Dhr. drs. A. Beugelink (CDA)
H.J.Burema=Dhr. H.J. Burema (ChristenUnie)
D.B.Geurs=Dhr. D.B. Geurs (PvdA)
I.M.Lagas-Meijer=Mw. I.M. Lagas-Meijer (VVD)
LET OP! Artikel 13 van de gemeentewet! Een raadslid kan geen lid van de rekenkamer zijn!
Welke personen zijn lid van de rekenkamercommissie van uw gemeente met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?
Welke personen zijn griffier/secretaris van de rekenkamercommissie met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?

Voorzitter:

G.D. Johanns

Leden:
A.H. van Drooge
R. Jonkman
 
(personele unie, ondersteuning gaat ook in samenwerking met de rekenkamercommissies Zwartewaterland en Olst/Wijhe)
Ommen Dhr. T. de Groot gemeentesecretaris gemeente Ommen
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Ommen Sent: Monday, February 16, 2009 4:38 PM
Dhr. J.A.R Tenkink raadsgriffier gemeente Ommen
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Ommen 17 november 2008

raadslid mevrouw E. Bakelaar
Provincie Overijssel
NBD Biblion, Leidschendam

raadslid de heer G.J. Bolks
SenterNovem, Zwolle
werk

 
 
 

raadslid mevrouw A.E. Stegeman-Drijber
Gemeente Borne
werk

 
Klankbordgroep "Huur een Naaber"

raadslid de heer G.J. Hallink
Reggesteyn, school V.O., Nijverdal
Voorzitter Tennisvereniging Lemele
Kerkeraad, ouderling en plv. voorzitter

raadslid mevrouw M.G.W. Buter-v.d. Heiden
Directie maatschap J. Buter
Zelfstandige

raadslid de heer G.H. Hemmink
CVA.B (commissie van advies bouw), Almen

raadslid de heer J. Heijink
Ver. voor voortgezet onderwijs in N-O Overijssel en Coevorden
Vrijwilliger kindernevendienst en tienerdienst Gereformeerde Kerk

raadslid de heer C. Hofstee
Gemeente Hoogeveen
Plan Effect

raadslid de heer J.D.J. Huiskes
Univť midden Overijssel, Ommen

raadslid de heer T. Katerberg
CNV Bedrijvenbond, Houten
werk. Hier valt onder:
Lift Group Zaltbommel;
Vakraad MITT (mode,
interieur, tapijt en textielindustrie) Zeist; BPF MITT (bedrijfstak-pensioenfonds mode, interieur, tapijt en textielindustrie) BPF PSL Heerlen; BPF Schoentechniek Utrecht.
V.V. OZC Ommen

raadslid de heer G.B. Nijhuis
Voorzitter noordelijke rekenkamer

raadslid de heer A. Ringsma
Ringsma onroerend goed bv, MariŽnberg
De laarhoeve BV, MariŽnberg

raadslid de heer G. Smelt
Lid bestuur stichting Werk en Scholing Hardenberg
plv. lid klachtencommissie Carinova
Lid commissie bijz. zorg voor Gereformeerde Kerken
lid districtbestuur ANGO
lid col. subsidiŽnten IJsselacademie

raadslid de heer F.C.Th. van der Mooren
Lid CvB (commissie van beheer) Gereformeerde Kerk
lid Kerkbeheer Gereformeerde Kerken
lid bestuursvereniging voor natuur en milieu
lid bestuur luisterpost
lid bestuur ond.organisatie
VdMoffice (onderwijsadviesbureau)

raadslid de heer J. van der Velde
Vitens
PATO/Onderwijs Delft MR Het Palet IHE/examencommissie

raadslid de heer J. Willemsen
geen nevenfuncties bekend

raadslid de heer J.G. Santing
geen nevenfuncties bekend

wethouder mevrouw I.M. Lagas-Meijer
Docent Duits, Zwolle

wethouder de heer H.J. Burema
geen nevenfuncties bekend

wethouder de heer D.B. Geurs
geen nevenfuncties bekend

wethouder de heer A. Beugelink
geen nevenfuncties bekend

Gemeentesecretaris mr. J. Mulder
Secretaris Oranjevereniging Ommen

Gemeente Onderbanken
Raadsgriffier
Dhr. mr. M.M.G.M. Richter
Raadslid
Dhr. H.H.J. Vreuls (CDA)
Mw. M.G.E. Lamerichs-Dormans (CDA)
Dhr. H.P.H. Raes (Democraten Onderbanken)
Dhr. L.C.E. Ehlen (Democraten Onderbanken)
Dhr. R.H.S.P. Lemans (Democraten Onderbanken)
Mw. M.W.H. Bemelmans-Bruls (Democraten Onderbanken)
Mw. S.C.M. Sajovec-Jacobs (Democraten Onderbanken)
Dhr. J.Z.T. Pieper (PRogressief Onderbanken)
Dhr. L.R. Evers (PRogressief Onderbanken)
Mw. A.M.F. Scheilen-Lagro (PRogressief Onderbanken)
Mw. C. Schoffelen-Steentsma (PRogressief Onderbanken)
Dhr. M.F. Sturmans (VVD)
Dhr. R.A.M. Borger (VVD)
Gemeentesecretaris
Dhr. F.C.W. Geraets
Wethouder
Dhr. J.G.M.T. Ubachs (Democraten Onderbanken)
Dhr. L.W.T. Stevelmans (PRO)

Gemeente Oost-Gelre
Memo
Nevenfuncties burgemeester, wethouders en raadsleden door gemeente Oost-Gelre tijdelijk van internet gehaald
Bron www.burojeugdzorg.nl/oost-gelre.htm

R.H.M. Hoijtink wethouder gemeente Oost-Gelre docent aan het Assink Lyceum in Haaksbergen C16-6-2013 J. Hop Samenstelling en nevenfuncties rekenkamercommissie gemeente Aalten,Oost-Gelre en Winterswijk
Mevr. W.J.Oosterveld-Sanders
Voorzitter

Interim manager en adviseur

Bezoldigd: Ja
1. Voorzitter Rekenkamercommissie Almelo.

2. Voorzitter Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland.

3. Penningmeester Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Deventer

Samenstelling en nevenfuncties rekenkamercommissie gemeente Aalten,Oost-Gelre en Winterswijk

Dhr. J. de Kruijf
Lid en plv. voorzitter1. Universitair docent, faculteit Management en Bestuur Universiteit Twente.

2. Controller bij UWV.
1. Penningmeester Stichting De Basis, organisatie voor openbaar onderwijs Arnhem.

2. Bestuurslid UWV pensioensfonds en plv. bestuurslid UWV-Vut-fonds.

Samenstelling en nevenfuncties rekenkamercommissie gemeente Aalten,Oost-Gelre en Winterswijk

Dhr. D. Engelsman
LidController Reporting bij Tennet TSO BV
in Arnhem.

Bezoldigd: ja
Geen


Samenstelling en nevenfuncties rekenkamercommissie gemeente Aalten,Oost-Gelre en Winterswijk

Dhr. M.J. Meinema,plv. raadsgriffier gemeente Winterswijk
NEVENFUNCTIES 
Commissiegriffier rekenkamercommissie gemeente Aalten,Oost-Gelre en Winterswijk
Bron gemeente Winterswijk 2008

Dhr. mr. J.J. Dijkman, gemeentesecretaris gemeente Oost-Gelre
NEVENFUNCTIES

Docent Bestuursacademie Nederland
Bron gemeente Oost-Gelre 2008

Mw. drs. M.A.H. Heffels, raadsgriffier gemeente Oost-Gelre
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid van de Stichting Batavorum (tien basisscholen in de gemeente Lingewaard en Overbetuwe hebben ťťn overkoepelend bestuur; Batavorum)
Born gemeente Oost-Gelre 18 november 2008 DE GEMEENTE OOST GELRE
Wethouder A.F.M. Hulshof, wethouder gemeente Oostgelre Mede-eigenaar agrarische bedrijven
Wethouder ir. H.W. Gerrits, wethouder gemeente Oostgelre Docent scholengemeenschap Marianum
Wethouder dr. K.J.M. Bonsen, wethouder gemeente Oostgelre De wethouders Bonsen en Frank vervullen geen nevenfuncties.
Wethouder mr. M.G. Frank, wethouder gemeente Oostgelre De wethouders Bonsen en Frank vervullen geen nevenfuncties.

Nevenfuncties college Oost-Gelre VOOR 12 februari 2008
wethouder Dhr. A.F.M. Hulshof (CDA)
nevenfuncties: geen

wethouder Dhr. ir. H.W. Gerrits (PvdA)


nevenfuncties: geen Mw. mr. M.G. Frank (CDA)
nevenfuncties: geen

Dhr. dr. K.J.M. Bonsen (VVD) wethouder gemeente OOst-Gelre
nevenfuncties: docent houtige beplantingen Voorzitter Stichting Sands Docent biologie - Stichting Carmel College C16-6-2013 J. Hop

Wnd. burgemeester:

H.J. van der Woude (CDA)

A.F.M. Hulshof (CDA)
NEVENFUNCTIES RAAD per 12 februari 2008.
Dhr. R. van der Meulen (GGP/D66) raadslid gemeente Oostgelre Eigenaar/Directeur Tekenburo voor staalconstructies
Lid commissie Grens Regio Achterhoek
Lid Euregioraad
Dhr. J.H.M. Meulenbeek (CDA) raadslid gemeente Oostgelre Hoofddocent Graafschap College
Dhr. J.A.C.M. de Mooy (Onafhankelijken Oost Gelre (OOG)) raadslidgemeente Oostgelre Directeur in dienst van St. Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk
Secretaris Commissie Fietspaden St. Dorpsbelangen Harreveld
Mw. J.M. te Plate-Hendriks (VVD) raadslid gemeente Oostgelre Bestuurslid verzekeringsmaatschappij UNIVE
Dhr. N.H.A.M. Ressing (CDA) raadslidgemeente Oostgelre
Raadsgriffier
J.Vinke=Dhr. J. Vinke  ()
Raadslid
Dhr. F.J. van Lochem (CDA)
Dhr. H.A.C.M. Krabben (CDA)
Dhr. J.B.M. Hoenderboom (CDA)
Dhr. J.F.B. Bieleveld (CDA)
Dhr. Th.H.B.M. Donderwinkel (CDA)
Dhr. J.W.H. Bongers (Onafhankelijken Oost Gelre (OOG))
Dhr. V.F.M. van Uem (Onafhankelijken Oost Gelre (OOG))
Mw. M.J.W. Buijs-Kolkman (Onafhankelijken Oost Gelre (OOG))
Dhr. F.J.M. Feliks (PvdA)
Dhr. G.J. Bannink (PvdA)
Dhr. R.M.J. Klein Tank (PvdA)
Dhr. R.W.R. Bruning (VVD)
Dhr. H.J. Rotink (CDA)raadslidgemeente Oostgelre
Mw. W.C.M. Schut-Geerligs (CDA) raadslid gemeente Oostgelre Praktijk voor Maatschappelijk werk en Kinesiologie
Lid Raad van Toezicht St. De Lichtenvoorde (onkostenvergoeding)
Vrijwilliger Praktijkschool voor Levensvragen Doetinchem
Vrijwilliger Activiteitencommissie Loreto Lievelde
Vrijwilliger RK Parochie Lichtenvoorde
Mantelzorger zus
Dhr. F.A.G. Ticheloven (VVD) raadslid gemeente Oostgelre Voorzitter St. Vrienden van Antoniushove
V.F.M. van Uem wethouder gemeente Oost-Gelre Geen nevenfuncties C16-6-2013 J. Hop , raadslidgemeente Oostgelre Manager Technische Ondersteuning Waterschap Rijn en IJssel
Dhr. H.A. Waalderbos (CDA)raadslidgemeente Oostgelre AgrariŽr
Bestuurslid L.T.O. Noord afd. Oost Gelre (onkostenvergoeding)
Lid Organisatie Kerk en Landbouw (onkostenvergoeding)
Dhr. P.J. Wentink (VVD) wethouder gemewntw Oost-Gelre Geen nevenfuncties C16-6-2013 J. Hop raadslidgemeente Oostgelre
Dhr. T.H.J. Wessels (VVD) raadslidgemeente Oostgelre

Gemeente Oosterhout
Raadslid Dhr. B. Schuur  (CDA)
Dhr. H.J.W. Claasen (CDA)
Dhr. J.T.H. Huijben (CDA)
Dhr. M. Cicek  (CDA)
Dhr. P.M.H. de Jong (CDA)
Dhr. A.A.B. Kastelijns (Gemeentebelangen)
Dhr. A.M.J. Kouwelaar (Gemeentebelangen)
Dhr. P.T. de Laat (Gemeentebelangen)
Dhr. W.P.J.M. Hoosemans (Gemeentebelangen)
Mw. M. Janse-Witte (Gemeentebelangen)
Mw. M.C.J.A. Dujardin (Gemeentebelangen)
Dhr. C.H. van Ginneken (Gezond Burger Verstand)
Dhr. C.J. Noltee (Groen Brabant)
Dhr. H.C. van Ham (Groen Brabant)
Dhr. M.F. Velds (GroenLinks/D66)
Dhr. drs. W.J.W.A. van der Zanden (GroenLinks/D66)
Dhr. G.A.H.M. Oomen (Onafhankelijke Fractie)
Dhr. A. Hajjami (PvdA)
Dhr. A.C.G. Hessels (PvdA)
Dhr. B. Oost  (PvdA)
Dhr. H.C. van Bijnen (PvdA)
Dhr. M.P.J.M. Bisschop (PvdA)
Dhr. P.C. Kerseboom (PvdA)
Dhr. R.P.L. Louwen (PvdA)
Mw. M. CŲmertpay  (PvdA)
Dhr. F.T. Huijsmans (SP)
Dhr. J.A.W.M. De Hoogh (SP)
Dhr. C.M. Beins (VVD)
Dhr. J.W.M. Peters (VVD)
Dhr. drs. J.J.G.M. de Ridder (VVD)
Dhr. mr. A.J.H. Wijers (VVD)
Wethouder Dhr. J.W.A. Boers (Gemeentebelangen)
Dhr. J. van Brummen (PvdA)
Mw. C.P.W. Bode-Zopfi (PvdA)
Dhr. Y.C.M.G. de Boer (VVD
 
 
Directie gemeente Oosterhout heeft 35 postzegels voor afhandeling verzoek (bestuurlijke) nevenfuncties raadsgriffier
Oosterhout, Dhr. W.P.H. Redert, gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Oosterhout GOG 130809
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Oosterhout Monday, December 08, 2008 4:17 PM

Oosterhout, Mariska Asmus, a.i. gemeentesecretaris gemeente Oosterhout
NEVENFUNCTIES
Directeur Middelen & Dienstverlening gemeente Oosterhout 2007-2009
Bron gemeente Oosterhout 2008-13 augustus 2009/INTERNET
Diensthoofd gemeente Dongen 2002-2007
Over mijzelf.
Ik werk sinds twee jaar als directeur middelen en dienstverlening in Oosterhout. Hier zijn we enthousiast bezig om de dienstverlening naar onze burgers te verbeteren en de klant centraal te stellen in onze processen. Ik heb gemerkt dat je je steeds moet blijven afvragen wat de logica voor de burger is bij besluitvorming, procesinrichting etc. Het is een heel leuk en interessant proces dat veel energie kost maar ook weer oplevert als je ziet dat de veranderingen die we doorvoeren, ook worden gewaardeerd door onze klanten. Bron Vereniging Directeuren Publieksdiensten

Oosterhout, Eddi Oolhorst, directeur Realisatie & Ontwikkeling gemeente Oosterhout
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Oosterhout 13 augustus 2009/INTERNET

Gemeente Geertruidenberg 1 juli 2007. De Bergse fracties van de VVD, Groen Links en SP willen het vertrek van de Oosterhoutse wethouder Eddi Oolhorst als voorzitter van het WAVA-bestuur. Ze zijn al die onderzoeken die al geweest zijn en die nog komen gaan, hartstikke beu en willen nu een sterk signaal afgeven, ook moet er onderzoek worden gedaan naar de juridische aansprakelijkheid van de raad van commissarissen en eisten ze dat de commissarissen de vergoedingen van 2005 en 2006 zouden moeten terugstorten. We moeten iemand ter verantwoording roepen& als dus Jan van Oort (Groen Links).
Leden van de rekenkamercommissie West-Brabant:
(Bergen op Zoom, Geertruidenberg, Halderbergen, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen en Zundert)

R.J.A. (Ronald) Clayden, Voorzitter

L.A.R. (Luc) Sturm, Plv. Voorzitter
dr. J. (Joost) Naafs, Lid
dr. drs. A.M.M. (Sandra) van Breugel, Lid
drs. M.G. (Marcel) van Schadewijk, Lid 
Ambtelijk secretaris:
W. (Wim) de Schipper  Aanhef de heer Initialen JWA Jan Boers Land Nederland Mutatiedatum 20/09/2007

Wethouder Boers is namens de fractie Gemeentebelangen

Geen nevenfuncties opgegeven op 18 december 2007

De heer J. Hans van Brummen

Hans van Brummen is namens de PvdA benoemd tot wethouder

Functies uit hoofde van wethouderschap:

lid stuurgroep A27

Lid portefeuillehoudersoverleg kleinschalig collectief vervoer (KCV) 

lid portefeuillehoudersoverleg verkeer en vervoer

lid portefeuillehoudersoverleg volksgezondheid

lid portefeuillehoudersoverleg volkshuisvesting

lid Algemeen Bestuur RAV/GROGZ/GGD

Nevenactiviteiten:
>Voorzitter Stichting Kinderen en PoŽzie (SKEP)
Lid algemeen bestuur 'de Gouden Flits', Utrecht
Voorzitter Stuurgroep Libra, Tilburg
Lid redactieraad Architectuur Lokaal, Amsterdam
Lid adviesraad Stichting Kwaliteit en Dienstverlening
Voorzitter Stichting 'Kunst aan de A50' de heer Initialen FC Frank Gerbrands Woonplaats Oosterhout Land Nederland Mutatiedatum 20/09/2007

Wethouder Gerbrands is namens de fractie Groen Brabant benoemd tot wethouder

Functies uit hoofde van wethouderschap:
Lid dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling Milieu en Afval Regio Breda
Plv. lid van portefeuillehoudersoverleg Volkshuisvesting (Overlegplatform Regio Breda)
Plv. lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling ter behartiging van de openbare gezondheidszorg in West-Brabant
Vertegenwoordiger Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brabant Water NV
Vertegenwoordiger algemeen bestuur Hypotheekfonds Noordbrabantse Gemeenten
Vertegenwoordiger Algemene Vergadering van Aandeelhouders REWIN NV
Voorzitter klankbordgroep aandeelhouders Intergas NV
Vertegenwoordiger Algemene Vergadering van Aandeelhouders Intergas NV
Penningmeester Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant
Lid Nazorgfonds Stortplaatsen Noord-Brabant
Lid Bestuurlijk Provinciaal Handhavings Overleg (B-PHOM)
Vice-voorzitter Bestuurlijk Regionaal Handhavings Overleg West-Brabant

Nevenfuncties:


Voorzitter Stichting ’t Heft, Platform gemeenschapshuizen in Noord-Brabant
Voorzitter Stichting Klimop, Oosterhout
Docent Agrarische Bedrijfseconomie Stichting Studiecentrum Kraaybeekerhof de heer Initialen YCMG Yves Tussenvoegsel de Boer

Wethouder De Boer is namens de fractie VVD benoemd tot wethouder

Functies uit hoofde van wethouderschap:
Voorzitter van portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ordening  (Overlegplatform Regio Breda)
Lid dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Economische Samenwerking
Plv. lid van portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer (Overlegplatform Regio Breda)
Plv. vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van het Brabants Bureau voor Toerisme
Plv. lid in de Stichting Vaarroute Binnenwateren West-Brabant
Lid van de Stuurgroep Detailhandel en horeca
Lid van de Gebiedscommissie Wijde Biesbosch
Lid van het Regionaal Sociaal Economisch Beraad
Commissaris REWIN


Voorzitter stuurgroep detailhandel Oosterhout
Voorzitter platform toerisme en recreatie
Plv.lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Sociaal Economische Samenwerking

Nevenfuncties: directeur GEOCHIP:
(bureau voor automatisering en interactieve trainingen) De heer Initialen E Eddi Oolhorst Wethouder

Wethouder Oolhorst is namens de fractie PvdA benoemd tot wethouder.

Natasja Heijblom is secretaresse van wethouder Oolhorst. Bij afwezigheid wordt zij vervangen door Shirley Metselaar en Martina van Aperloo wethouder
Voorzitter algemeen bestuur WAVA
Voorzitter algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Archief West-Brabant locatie Oosterhout
Lid dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling ter behartiging van de openbare gezondheidszorg in West-Brabant
Vice-voorzitter van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid
Lid Pact van Brabant
Lid portefeuillehoudersoverleg Halt

Lid Dagelijks Bestuur RAV

Voorzitter M5-overleg Sociaal Beleid

Voorzitter Stuurgroep Veilige School Oosterhout e.o

Lid portefeuillehoudersoverleg jeugdbeleid

Plv.lid van het portefeuillehoudersoverleg Algemene Zaken De heer Initialen PMH Piet Tussenvoegsel de Jong CDA

Specifieke rol:
Fractievoorzitter CDA

Andere activiteiten naast het raadslidmaatschap:
Voorzitter van het Drum- en Showkorps St. Jan
Secretaris van de VVE Keiweg-Mathildastraat De heer Initialen M «iÁek Fractie: CDA

Specifieke rol:
Raadslid CDA

Andere activiteiten naast het raadslidmaatschap:
Adviseur-consulent bij CWI te Breda De heer Initialen HJW Harry Claasen Raadslid CDA

Andere activiteiten naast het raadslidmaatschap:
Voorzitter van de buurtvereniging Baarschot
Lid activiteiten ZLTO Oosterhout
Lid Dorpsraad Dorst
Voorzitter werkgroep 'Dorst bij Oosterhout'
CoŲrdinator kerkonderhoud St. Marcoen te Dorst De heer Initialen JTH Huijben

Fractie: CDA

Specifieke rol:
Raadslid CDA

Andere activiteiten naast het raadslidmaatschap:
AgrariŽr (zelfstandig)
Lid van de werkgroep RO van Verenigingen Belangen Oosteind Aanhef De heer Initialen B. Bert Schuur

Activiteiten naast raadslidmaatschap:
Voorzitter CDA ouderenberaad
Secretaris regionale commissie Noord Brabant NCRV
Lid verenigingsraad NCRV
Adviseur Europees Platform voor het onderwijs De heer Initialen AAB Arnoud Kastelijns Omschrijving

Fractie: Gemeentebelangen

Specifieke rol:
Fractievoorzitter GB

 

Andere activiteiten naast het raadslidmaatschap:
Bedrijfsleider hotel-cafť 't Zonneke
ZorgcoŲrdinator bij Jos Hofkens hig b.v.
Secretaris Biljartvereniging 't Zonneke
Jeugdbestuur VV Oosterhout Mevrouw Initialen M.C.J.A. Maria Dujardin

Raadslid Gemeentebelangen

Activiteiten naast raadslidmaatschap:
Lerares basisonderwijs
Voorzitter van 't Platform Behoud Surae Funktie Raadslid Gemeentebelangen De heer Initialen WPJM Hoosemans Omschrijving  Fractie: Gemeentebelangen

Specifieke rol:
Raadslid GB (vice-voorzitter fractie)
Plv. lid algemeen bestuur van het Natuur- en Recreatieschap Nationaal Park De Biesbosch

Andere activiteiten naast het raadslidmaatschap:
Voorzitter Stichting Karnaval Dorst
Voorzitter Buurtbus Molenschot/Dorst
Lid Vebruikersraad Intergas (presentiegeld)
Tuchtrechter KNVB
Lid Adviesorgaan Provincie Noord-Brabant Mevrouw Initialen M Marian Janse-Witte

Fractie: Gemeentebelangen

Specifieke rol:
RaadslidGB

Andere activiteiten naast het raadslidmaatschap:

Leidinggevende afdeling communicatie gemeente Tilburg 

  Voorzitter adviesraad Wetenschapswinkel Universiteit Tilburg

Lid klachtencommissie SBO/SHBO

Lid werkveld adviesraad Bestuurskunde opleiding Avance Hoge School Den Bosch De heer Initialen AMJ Ad Kouwelaar Gemeentebelangen

Specifieke rol:
Raadslid GB

Andere activiteiten naast het raadslidmaatschap:
voorzitter Stichting Vluchtelingenwerk
lid Raad van Toezicht EDUX (vergoeding)
voorzitter Stichting Bondsgebouw NKV 
adviseur Centrale CliŽntenraad SBO/SHBO
ondersteuner CliŽntenraad Oosterheem
Adviseur Huurderscommissie SHBO
Voorzitter Raad Diaconie St. Antoniusparochie
Lid parochiebestuur St Anthonius De heer Initialen PT Peter Tussenvoegsel de Laat

Fractie: Gemeentebelangen

Specifieke rol:
Raadslid GB

 

Andere activiteiten naast het raadslidmaatschap:
zelfstandig ondernemer
voorzitter biljartvereniging Molenzicht
voorzitter Organisatie Biljard Federatie 't Centrum
voorzitter Stichting Biljartpromotie Oosterhout (world cup)
voorzitter voetbalvereniging S.C.O. De heer Initialen AJH Alexander Wijers

Fractie: VVD

Specifieke rol:
Fractievoorzitter VVD

Andere activiteiten naast het raadslidmaatschap:
advocaat De heer Initialen C.M. Coen Beins

Activiteiten naast raadslidmaatschap:

Technisch Specialist, Infrastructure Professional Services & Consulting, Sogeti  Funktie Raadslid VVD De heer Initialen JWM Jan Peters Omschrijving

Fractie: VVD

Specifieke rol:
Raadslid VVD 

Andere activiteiten naast het raadslidmaatschap:
commissaris van politie Regio Midden en West Brabant
Functie buiten regio; detachering bij Politie academie (programmamanager school van Politie Leiderschap) De heer Initialen JJGM Jan Tussenvoegsel de Ridder

Fractie: VVD

Specifieke rol:
Raadslid VVD
Lid commissie voor de Straatnaamgeving

 

Andere activiteiten naast het raadslidmaatschap:
Leraar Nederlands Stichting Havo/VWO Oosterhout
bestuurslid Stichting Vrienden Heilige Driehoek
Mantelzorg Verzorgingshuis Vredenbergh te Breda

Mevrouw CPW Carla Bode-Zopfi PvdA

Specifieke rol:
Fractievoorzitter PvdA

 

Andere activiteiten naast het raadslidmaatschap:
Voorzitter Oosterhoutse Voorzitters SociŽteit
Secretaris SociŽteit Oosterhouts Kaokelen Aanhef De heer Initialen MPJM Dick Bisschop

Fractie: PvdA

Specifieke rol:
Raadslid PvdA

 

Andere activiteiten naast het raadslidmaatschap:
Gynaecoloog De heer Initialen HC Henk Tussenvoegsel van Bijnen Raadslid PvdA

Andere activiteiten naast het raadslidmaatschap:
Voorzitter wijkcentrum Heidehof
Voorzitter cabaretgroep Heidehof
Voorzitter dierenwei Paters
Voorzitter werkgroep Antoniusstraat
Vrijwilliger Heidehof Mevrouw Initialen M. Meltem CŲmertpay

Raadslid PvdA

Activiteiten naast raadslidmaatschap:
Student
Hoofd en begeleidster Turkse volksdansgroep Nazar (via Turkse Stichting Oosterhout)
Vrijwilligster bij Wijk Informatie Centrum Slotjes Midden afdeling activiteitenteam
Verkeersbrigade (Basisschool Biencorf)
Hulpmoeder voor ouderenkamer Brede School
Tolken op vrijwillige basis (Turks)
Vrouwenwerkgroep MozaÔek (via Merites) als vrijwilligster De heer Initialen A. Abdul Hajjami

C181207 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN De heer Initialen A.C.G. Ad Hessels

Nevenfuncties:

Commercieel medewerker bij Vandeputte Safety De heer Initialen R.P.L. Rogier Louwen

Raadslid PvdA

Activiteiten naast raadslidmaatschap:
Research analist Erasmus medisch centrum te Rotterdam De heer Initialen B. Berend Oost

Activiteiten naast het raadslidmaatschap:
Eigen adviesbureau Lumenoost
Vrijwilliger bij Filmtheater De heer Initialen CJ Cees Noltee Groen Brabant

Specifieke rol:
Fractievoorzitter Groen Brabant

Andere activiteiten naast het raadslidmaatschap:

Geen nevenfuncties De heer HC Bert Tussenvoegsel van Ham

Fractie: Groen Brabant

Specifieke rol:
Raadslid Groen Brabant

Andere activiteiten naast het raadslidmaatschap:
Franchise-adviseur Sandma Uitgeverij 
Voorzitter Stichting Sportgala Oosterhout
Penningmeester VVR’70 Funktie Raadslid Groen Brabant De heer Initialen WJWA Willem Jan Tussenvoegsel van der Zanden

Fractie: Groen Links

Specifieke rol:
Fractievoorzitter Groen Links

Andere activiteiten naast het raadslidmaatschap:
Docent Sint Oelbertgymnasium Oosterhout
Lid Landelijke Partijraad Groen Links
Lid Raad van Diaconie Sint Antoniusparochie Oosterhout
Vrijwilliger Sint Antoniusparochie Oosterhout
(Mede)jeugdleider Jeugdclub Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars De heer Initialen G.A.H.M. Gerard Oomen Onafhankelijke Fractie

Specifieke rol:
Fractievoorzitter

Andere activiteiten naast het raadslidmaatschap:
Account-manager NL-B bij Deventer Profielen
Voorzitter Stichting Abrahamdag Oosterhout
Vice-voorzitter Stichting Oosterhouts Sauwelen
Lid Kaaiendonkse HerensociŽteit Amadeus
Lid Zolder-tejater De heer Initialen MF Maarten Velds Omschrijving

Fractie: D66

Specifieke rol:
Fractievoorzitter D66

 

Andere activiteiten naast het raadslidmaatschap:

Geen nevenfuncties. De heer Initialen CH Henk Tussenvoegsel van Ginneken

Fractie: Gezond Burger Verstand

Specifieke rol:
Raadslid GBV

Andere activiteiten naast het raadslidmaatschap:
Loonbedrijf Gebr. Van Ginneken
Bestuurslid Leefbaarheidswerkgroep Den Hout
Voorzitter buurtvereniging Vrachelen.

De heer F.T. Frans Huijsmans Fractievoorzitter SP

Andere activiteiten naast raadslidmaatschap:

Hoofdredacteur bladen Aan Zet en Do it 
Webmaster www.handicap.nl  
Webmaster www.sowpgo.nl van de Protestante Gemeente Oosterhout  Funktie fractievoorzitter SP Mevrouw DWMJ Marie-Jeanne Groffen

Raadslid voor SP

Activiteiten naast raadslidmaatschap:
ProjectcoŲrdinator bij Geofox-Lexmond bv

Leden van de rekenkamercommissie West-Brabant:

(Bergen op Zoom, Geertruidenberg, Halderbergen, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen en Zundert) R.J.A. (Ronald) Clayden >Voorzitter

L.A.R. (Luc) Sturm Plv. Voorzitter

J. (Joost) Naafs >Lid

A.M.M. (Sandra) van Breugel Lid

M.G. (Marcel) van Schadewijk Lid BR>Curriculum Vitae J.R.H. (Hanja) Maij-Weggen, Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant (versie 18 dec 2007)
Persoonlijke gegevens
Geboren 29 december 1943 te Emmen (Drenthe)
Gehuwd (1967) met drs. P. (Peter) Maij, voorzitter COBRA (Universitair TOP-instituut)
Huidige Bestuurlijke functie Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant (vanaf 01-10-2003)
Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant (2003-heden) Co-Voorzitter RSD (Rijn-Schelde-Delta Overleg) (2003-heden) Voorzitter E.P.D. Zuid (Centrale Stuurgroep Europese structuurfondsen Zuid Nederland) (2003-heden) Lid van de Liaison Committee van State Territorial Representatives (2006-heden) Adviserend lid Bestuur IPO (2007-heden) Voorzitter Europa-Commissie IPO (2007-heden) Lid Comitť van de Regio’s Europa (2007-heden) Voorzitter W.S.P.A. Nederland (wereldorganisatie dierenbescherming) (2001-heden) Lid Executive Board W.S.P.A. International (2001-heden) voorzitter van de Stichting China Valley (per 1 januari 2008) Lid Raad van Commissarissen ING Nederland (2004-heden) Overbetuwe, Th.M.M. Hoex gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe
NEVENFUNCTIES 1.
Federatie voor betaald Voetbal Organisaties
Penningmeester 2.
Koninklijke Nederlandse Atletiek
Unie
Lid van het bestuur 3.
NOC*NSF
Lid van de adviescommissie Olympisch Plan 2028
Bron gemeente Overbetuwe Sent: Monday, February 16, 2009 5:18 PM
Salet, W.J.
2e gemeentesecretaris Gemeente Overbetuwe;
directeur Commandite Westeraam b.v.

Dhr. drs. A.J. van den Brink MBA, raadsgriffier gemeente Overbetuwe
NEVENFUNCTIES
Trainer bij BAZN (BestuursAcademie Zuid-Nederland)
Bron gemeente Overbetuwe 11 november 2008-25 augustus 2009
Walraven, J.H.G.
Wethouder gemeente Overbetuwe
1. Stadsregio Arnhem-Nijmegen  (KAN), Nijmegen
lid College van Bestuur
2. Parochiebestuur St. Werenfridus,
Elst; vice-voorzitter
3. Stichting Businessclub Spero, Elst;
  secretaris 
 
 
 

Mooij, R.W. Wethouder gemeente Overbetuwe
1. Elster Cultuurplatform, Elst; 
penningmeester

Leden van de gemeenteraad
van Baal, J.A.M.
Raadslid gemeente Overbetuwe
Rode Kruis, Den Haag lid Adviesgroep
2.  Sportvereniging S.V.H.A., Herveld-Andelst; voorzitter  3.  Stichting Sporthal Herveld-Andelst; voorzitter 4. 
VVE Hofstaete A/B, Herveld; voorzitter 5.  KNVB District Oost; afgevaardigde Alg.Vergadering
 
 
 
 
 
Beers, van F.C. Raadslid gemeente Overbetuwe
1. ING-Postbank Amsterdam Business Consultant Retail Payments
Bent van den-
Versluis, A.J. Raadslid gemeente Overbetuwe

1. Stichting Bredervoort Lsg. Jeugddorp de Glind& ; lid CliŽntenraad
Beumer, J. Raadslid gemeente Overbetuwe
1. Studieclub Schilders, Arnhem- Nijmegen; voorzitter
2.  Diverse verenigingen;
bestuurslid
de Boer-Mensink, G.H. Raadslid gemeente Overbetuwe
1. Geurt van Lonkhuijzenstichting, Ede; lid bestuur
2. Gelderse Roos, Wolfheze; lid Museumcommissie
3. Ministerie van Justitie;
lid Commissie van Toezicht Huis
van Bewaring Arnhem Zuid&
van Brakel-Huijgen, J.J. Raadslid gemeente Overbetuwe
1. Stichting Samen Zorgen, Heteren/ Herveld;
lid Raad van Toezicht
Cleijne, W.J. Raadslid gemeente Overbetuwe
1. STBNO-Patein, Uden; lid Raad van Commissarissen
2. Zorgcentrum Tertzio& , Elst; lid Raad van Toezicht
Elbers, E.A.W. Raadslid gemeente Overbetuwe
1. Cannock Chase Public;
hoofd sociaal juridische zaken
2. STUW; secretaris
3. Amnesty International Groep Elst; voorzitter
Faber-de Lange,
B.E. Raadslid gemeente Overbetuwe
1. Hogeschool van Arnhem/Nijmegen;
docent
Heiningen van, R.P., mevr. Raadslid gemeente Overbetuwe
1. Alysis Zorggroep, Arnhem; medewerker Communicatie
 
32 uur per wk.
Koopmans-Jacobs,
G.C. Raadslid gemeente Overbetuwe
1. Zelfstandig ondernemer (transport-
bedrijf)
2. Ondernemers Platform
Overbetuwe, Heteren;
 bestuurslid
3. Industriekring Schaapsdrift& Hete-
ren-Renkum;
bestuurslid
4. Rabobank;
lid Ledenraad
5. Geurt van Lonkhuijzenstichting;
lid bestuur
Korthouwer, A.G. Raadslid gemeente Overbetuwe
1. Stichting Dorpshuis De Oude School& , Hemmen;
beheerder Dorpshuis
2. Insula Dei& ;
kok
3. FNV / ABVA/KABO;
lid adviescommissie
4.  Humanistisch Verbond;
   bestuurslid afd. Arnhem
Melaard, M.M. Raadslid gemeente Overbetuwe
1. Rabobank;
   voorzitter Ledenpanel
2. Het Westeraam& ,  voorzitter Stichting Werkgevers
 Leerdorp Elst&
3.  Stisamo; bestuurslid
 

Meijer, J. Raadslid gemeente Overbetuwe
1. S.V.O.B..; voorzitter PCL
Ross, H.J. Raadslid gemeente Overbetuwe
1. Stichting Hulp door Elster bedrijfsleven, Elst secretaris
de Swart, J.M.T., mevr. Raadslid gemeente Overbetuwe Zelfstandig ondernemer (boer) L.T.O. Overbetuwe
Verhart, C.G.J. Raadslid gemeente Overbetuwe
1. Cosmetica en Voedselveiligheid consultant
2. TIME;
vice-voorzitter
3. Muziekvereniging Prins Willem Alexander, Elst

Dhr. H.W.G.M. Vreman raadsgriffier gemeente Ubbergen 18 uur
NEVENFUNCTIES
Hoofd van de afdeling Voorlichting Juridische- en Facilitaire Zaken gemeente Ubbergen 18 uur
Raadslid gemeentebelangen gemeente Overbetuwe
Bron gemeente Ubbergen 25 november 2008
Vreman, H.W.G.M. Raadslid gemeente Overbetuwe
1. Gemeente Ubbergen; hoofd staf Middelen
Walinga, H. Raadslid gemeente Overbetuwe
1. Provincie Gelderland projectmanager Leden van de raadscommissies, niet zijnde raadsleden
Eefting, R. Raadslid gemeente Overbetuwe
 
1. Commissie voorzieningen Odeon;
(bestuurs)lid
Lagerweij, A.J.A.M. Raadslid gemeente Overbetuwe
1. Willemsen de Koning chauffeur op afroepbasis
Peters, J. Raadslid gemeente Overbetuwe
. Voetbalvereniging Rand-wijk;
  voorzitter
2. Stichting Samen Zorgen, Heteren/ Herveld;
lid Raad van Toezicht
de Wolf-Verdellen,
J. Raadslid gemeente Overbetuwe Stichting Creatief Centrum, Elst;
  voorzitter Oirschot Herbenoeming leden Bezwaarschriftencommissie
Unaniem wordt besloten om
De heren mr. W.A.M. Waarma, mr. J.T.A.J. van der Ven en mr. J. Kuyper met ingang van 1 april 2008 te (her)benoemen als lid van de commissie voor de beroep- en bezwaarschriften;
De heer mr. A. Bakkes met ingang van 1 september 2008 te (her)benoemen als plaatsvervangend lid van de commissie voor de beroep- en bezwaarschriften.

Mw. P. (Paula) PeriŽns gemeentesecretaris gemeente Oirschot
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Oirschot Sent: Tuesday, February 17, 2009 2:55 PM

Dhr. H. Struijs raadsgriffier gemeente Oirschot
NEVENFUNCTIES
bestuurslid van het Parochiebestuur van de twee Rooms Katholieke parochies in Oost-, West- en Middelbeers.
Bron gemeente Oirschot 25 november 2008
WETHOUDERS:
De heer J.P.G. van Gerven
Hoofdfunctie:
- Consulent Arbeid bij MEE regio Tilburg
Nevenfuncties:
uit hoofde van het wethouderschap:
- Lid dagelijks bestuur Muziekschool Hilvarenbeek
- Lid algemeen bestuur GGD Helmond
Mevrouw M.H.H. Termeer
Hoofdfunctie:
- directeur Epine BV
- directeur Accounting Web Nederland BV
- wethouder gemeente Oirschot
Nevenfuncties:
uit hoofde van het wethouderschap:
- Lid algemeen bestuur NRE
- Lid algemeen bestuur HNG
- Lid dagelijks bestuur BIZOP
- Lid Dagelijks bestuur WSD
De heer A.J.M. van den Oord
Hoofdfunctie:
- Vennoot / alg. directeur in agrarisch bedrijf
- DGA Banis BV
Nevenfuncties college.doc\blz. 2
Nevenfuncties:
- Bestuurslid Charolais Stamboek Nederland
- Lid Vleesveecommissie CR Delta Nederland (onkostenvergoeding)
- Bestuurslid Biologisch Roodvleesproducent Nederland


Nevenfuncties raadsleden.doc\blz. 1
RAADSLEDEN:
De heer C.E.M. van der Heijden
Hoofdfunctie:
- Hoofd Beheer en Onderhoud Applicaties bij Dycore
Nevenfuncties:
- geen
De heer A.P.M. Kemps
Hoofdfunctie:
- Commercieel directeur Coppens Diervoeder BV
Nevenfuncties:
- geen
De heer H.A.A. van de Schoot
Hoofdfunctie:
- Calculator Bouwbedrijf Relou
Nevenfuncties:
- Raad voor Ouderenwerk Oost-, West-en Middelbeers en gemeente Oirschot
De heer P.J.M. Vlemminx
Hoofdfunctie:
- Varkens / rundveehouderij
Nevenfuncties:
- Hoofdbestuur ZLTO
- Kringvoorzitter ZLTO Midden-Brabant (onkostenvergoeding)
- Streekplatform De Kempen) (onkostenvergoeding)
- Plaatselijke groep Beerze / Reusel (onkostenvergoeding)
- Reconstructiecommissie Beerze / Reusel (onkostenvergoeding)
- Ouderraad Kempenhorst
De heer W.H. van de Ven
Hoofdfunctie:
- Zelfstandig tuinder
Nevenfuncties raadsleden.doc\blz. 2
Nevenfuncties:
- ZLTO
- Bestuur werkgroep aardbei van Brabant
- Taxateur Hagelunie
De heer A.G.J. van den Akker
Hoofdfunctie:
- Landbouw; zoogkoeienhouderij
Nevenfuncties:
- Servicemedewerker Benzinestation PB Oirschot
- Loonwerk Brabants Landschap
- Bestuur Nederlandse Biologische Vleeshouderij
Mevrouw M.H.J.C. van Rheenen
Hoofdfunctie:
- Fysio / manueel therapeut
Nevenfuncties:
- geen
De heer W.T.H. Evers
Hoofdfunctie:
- Docent Fontys-
Nevenfuncties:
- geen
Mevrouw G.M.L. Wannijn
Hoofdfunctie:
- Ondersteunende functie tandartspraktijk
Nevenfuncties:
- geen
De heer J.C. van Beers
Hoofdfunctie:
- directeur B.V.
Nevenfuncties raadsleden.doc\blz. 3
Nevenfuncties:
- bestuursvoorzitter van een Stichting
De heer T.A.M. van de Loo
Hoofdfunctie:
- bedrijfsleider Nederland / BelgiŽ Verrijt Brandbeveiliging
Nevenfuncties:
geen
De heer P.P.C.M. Mattheeuwse
Hoofdfunctie:
- T.P.G. medewerker
Nevenfuncties:
- Bestuurslid Buurtproject de Notel
De heer J.P. Graafmans
Hoofdfunctie:
- Huismeester GGzE
Nevenfuncties:
- Vice voorzitter OR GgzE
- Vice voorzitter / secretaris regio bestuur Zuid-Oost Brabant ABVA-KABO FNV

- Voorzitter groep Zorg Zuid-Oost Brabant ABVA-KABO FNV
- Lid Sociale Begeleidingscommissie Meare Eindhoven
- Lid indelingsbezwarencommissie functiewaardering Meare Eindhoven
- Lid Algemeen Bestuur Kamer van Koophandel Oost-Brabant
De heer P.A.J.M. Smits
Hoofdfunctie:
- (voorheen bouwkundig medewerker)
Nevenfuncties:
- geen
De heer P.H.J.C. Deenen
Hoofdfunctie:
Nevenfuncties raadsleden.doc\blz. 4
- Landbouwer
Nevenfuncties:
- Klussenbedrijf (ZZP)
De heer R.P.J. Daenen
Hoofdfunctie:
- Docent Fontys Hogeschool Sociaal werk
Nevenfuncties:
- Stuurgroep Vitaal grijs Prov. Noord-Brabant
- Klachtencommissie GGZ Breda
- Redactie Interactief (=ouderen welzijnsblad Brabant)
Mevrouw L.C. van der Heijden
Hoofdfunctie:
-
Nevenfuncties:
- Lid algemeen bestuur van waterschap De Dommel
- voorzitter Jonge Socialisten Zuidoost-Brabant
Bestuurslid Stichting Vluchtelingenwerk Oirschot - De Beerzen
 
 
 
Oisterwijk

Oisterwijk, Mw. A.M.M. (Ineke) Depmann gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk
NEVENFUNCTIES
Lid algemeen bestuur van de vereniging van gemeentesecretarissen (VGS).
Bron gemeente Oisterwijk Sent: Monday, February 23, 2009 4:27 PM

Mw. P.G. van Wijk raadsgriffier gemeente Oisterwijk
NEVENFUNCTIES
1. Interim voorzitter Vrouwennetwerk Organiseert jaarlijks de viering OB
’s-Hertogenbosch e.o. van internationale vrouwendag op 8 maart.
2. Secretaris stichting VINK, 4 uur per halfjaar OB
’s-Hertogenbosch
3. Aspirant lid stichtingsraad gaat in per 1 januari 2008 OK Omroep Brabant

Bron gemeente Oisterwijk 11 november 2008

Klopt de onderstaande lijst van bestuurders met al hun nevenfuncties? Indien neen, wilt u een recent overzicht aan de redacteur sturen?


drs Y.C.Th.J. KORTMANN
burgemeester
Nevenfuncties/-activiteiten
a. Nevenfuncties in het kader van burgemeestersambt.
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
1a. Wnd. Voorzitter DB en AB
Samenwerkingsverband OB/OK E
Midden-Brabant (SMB) in liquidatie -
2a. Lid Algemeen Bestuur en bestuurlijk
Secretaris Regionaal Overleg
Midden-Brabant 20 DD per jaar OB/OK I -
3a. Lid Regionale College Regionale politie)
Midden en West Brabant )
3b. Lid DB Regionale politie ) 20 DD per jaar OB/OK I
Midden en West Brabant )
3c. Lid FinanciŽle Commissie Regionaal )
College -
3d. Vice-voorzitter Districtelijk Driehoeks-
Overleg Tilburg 4 DD per jaar OB/OK I -
4a. Lid AB en DB Veiligheidsregio ) 3 DD per week OB/OK I
Midden- en West-Brabant i.o. )
4b. Lid FinanciŽle Commissie )
4c. Lid Klankbordgroep )
Veiligheid, Gezondheid en Milieu )
Brabant-Zeeland ) -
5. Lid Algemeen bestuur Regionale
Ambulance Voorziening -
6. Voorzitter Algemeen Bestuur Vereniging
van Brabantse Gemeenten (VBG) 24 DD per jaar OB/OK I
6b. Adviseur van het )
Bestuur van de VNG 50 DD per jaar OB/OK I
6c. Lid Commissie Doorlichting Inter- )
Bestuurlijk Toezicht" (via VNG) ) OB/OK I
6d. Lid Commissie Vermindering )
Regelgeving en Toezicht (VNG) ) OB/OK I
6e. Lid Multidisciplinaire Informatie- )
voorziening Veiligheid ) -
7. Voorzitter van de Burgemeesterskring
Midden-Brabant OB/OK I -
8. Voorzitter Bestuur T/Bizz
Culturele ‘Business Club’ rondom Tiliander OB -
9. Ere-voorzitter Oranjevereniging
Oisterwijk OB -
b. Nevenfuncties privť.
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
1. Voorzitter Raad van Toezicht
Stichting Amarant, Tilburg OK
(zwakzinnigenzorg) 24 DD per jaar -
2. Voorzitter Boerderijenstichting
Noord-Brabant 10 VERG per jaar OB -
3. Voorzitter Vrienden Euregio Jeugdorkest 2 VERG per jaar OB -
4. Lid van de fractieadviesgroep "bestuur"
van de Tweede Kamerfractie CDA OB -
5. Lid Bestuur Stichting Familie Ommering 5 DD per jaar OK -
6. Lid Maatschappelijke Adviesraad OB
Universiteit van Tilburg -
Toelichting
AB = Algemeen Bestuur B = bezoldigd
DB = Dagelijks Bestuur OB = onbezoldigd
DD = dagdelen OK = onkostenvergoeding
VERG = vergadering OK E = onkostenvergoeding extern
(reis- en verblijfkosten)
OK I = onkostenvergoeding intern
(reis- en verblijfkosten)
drs. H.J.P.M. van HEZIK
Wethouder
vanaf 20 april 2006
Nevenfuncties/-activiteiten
nevenfuncties, welke samenhangen met het wethouderschap
1. Plv. Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio alleen bij vervanging OB
2. Plv. Lid Algemeen Bestuur
Regionale Brandweer Midden-Brabant alleen bij vervanging OB
(in liquidatie)
3. Lid Portefeuillehoudersoverleg ROM
Milieu/Afval 6 vergaderingen per jaar OB
4. Plv. Lid Regionaal Overleg alleen bij vervanging OB
Midden-Brabant (ROM)
4. Lid Algemeen Bestuur
Werkvoorzieningschap De Dommel 5 vergaderingen per jaar OB/OKE
5. Deelnemer Commissie Inwonerszaken + 9 vergaderingen per jaar OB
6. Deelnemer Commissie
Ruimtelijke Zaken +
7. Lid Dagelijks Bestuur
- werkvoorzieningschap De Dommel
- Stichting BLIZO 11 vergaderingen per jaar OB/OKE -
8. Adviseur Klankbordwerkgroep
Alg.Bijstandswet (ABW) 6 tot 8 vergaderingen. p.j. OB -
9. Adviseur Klankbordwerkgroep
Wet Voorzienignen Gehandicapten (WVG) 6 tot 8 vergaderingen p.j. OB -
10. lid Gemeenschappelijke Regeling
Samenwerking afdeling Sociale Zaken
van de gemeenten Gilze en Rijen,
Oisterwijk en Goirle (GOG) 6 vergaderingen per jaar OB -
11. Lid Milieuoverleg Lokale Overheden 4 vergaderingen per jaar OB -
12. Lid Servicepunt Milieuhandhaving
Midden- en West Brabant (SEPH) 4 vergaderingen per jaar OB -
13. Lid Bestuurlijk Overlegplatform 2 Š 3 vergaderingen per jaar OB -
14. Lid regionaal comitť van aanbeveling
Midden-Brabant van Kleurrijk Brabant Werkt OB
15. Lid van het Algemeen Bestuur van de
Kamer van Koophandel Midden-Brabant OB
16. Bestuurslid van het Innovatieplatform
Duurzame Meierij OB
17. Lid van de regiegroep Branding Het
Groene Woud OB
18. Vice-voorzitter MOLO biodiversiteit OB
toelichting afkortingen:
AB = Algemeen Bestuur B = bezoldigd
DB = Dagelijks Bestuur OB = onbezoldigd
DD = dagdelen OK = onkostenvergoeding
VERG = vergadering OK E = onkostenvergoeding extern
(reis- en verblijfkosten)
OK I = onkostenvergoeding intern
(reis- en verblijfkosten)
Bijgewerkt naar toestand per 1 februari 2007
L.J.M. van den BOSCH
Wethouder
1999-2002 (1)
2002-2006 (2e per.)
2006 – (2010) (3 – per 20 april 2006)
Raadslid vanaf 1986 tot 1999
Nevenfuncties/-activiteiten
a. nevenfuncties, welke samenhangen met het wethouderschap
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
1. Lid Algemeen Bestuur Gezondheidsdienst + 4 vergaderingen per jaar OB
Hart voor Brabant
2. Plv. Lid Algemeen Bestuur
Regionale Ambulance Voorziening alleen bij vervanging OB
3. Lid Algemeen Bestuur OB
Welstandszorg Noord-Brabant + 4 vergaderingen per jaar
4. Adviseur Monumentencommissie
5. Plv. Lid Algemeen Bestuur
Werkvoorzieningschap De Dommel alleen bij vervanging
6. Lid Reconstructiecommissie de Meierij
7a. Lid Reconstructiecommissie
Beerze-Reusel
7b. Lid werkgroep landbouwontwikkelingsgebied
8. Adviseur Landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling De Hilver
9. Lid portefeuillehoudersoverleg ROM
Milieu/Afval
10. Lid portefeuillehoudersoverleg ROM
Ruimtelijke Ordening
Bijgewerkt naar toestand per 1 februari 2007
11. Lid stuurgroep ontwikkeling
KVL-terrein
12. Voorzitter stuurgroep ruimtelijke visie centrumplan Moergestel
13. Deelnemer Commissie Inwonerszaken
14. Deelnemer Commissie
Ruimtelijke Zaken +
15. Voorzitter Stuurgroep Soc.cult.
Centrum Den Boogaard --
16. Voorzitter Klankbordgroep Afval
1. Lid Bestuurdersvereniging CDA
drs. J.C.A.M. WAGENMAKERS Wethouder
Commissielid Ruimtelijke zaken van 10/7-2003 tot 2006
Lid presidium van 1/1-2004 tot 2006
1. Plv. Lid Algemeen Bestuur Gezondheidsdienst Hart voor Brabant
2. Plv. Lid Algemeen Bestuur
Welstandszorg Noord-Brabant alleen bij vervanging OB
3. Lid Algemeen Bestuur Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (HNG)
4. Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
1. EducaMar Consulting Services B.V.
(directeur/eigenaar)
vanuit deze B.V.
worden de volgende activiteiten
verricht:
- auteur van boeken op het terrein zeer wisselend afh. v.d. door
van marketing, strategisch uitgever
management en marktonderzoek. gerealiseerde
afzet v. boeken ----
2. Voorzitterschap bestuur Stichting ca. 16 uur afh. v.d. door te
Administratiekantoor Ambiance belasten uren
Organisatie (franchiseketen en onkosten
zonweringsbedrijven) ----
3. Voorzitter subcommissie en ca 30 uur vaste vergoeding
redactie SPD-examens plus vergoeding
Statistiek (sinds juni 2001) afh. van het
aantal correctiewerkstukken

Mevrouw A.M.M. Depmann is momenteel gemeentesecretaris

Geen nevenfuncties opgeven op 230208


dr. A.TH.W. VAN DEN OORD
Raadslid
vanaf november 1996 voor GroenLinks
vanaf maart 2006 voor PrO
Lid en plv. voorzitter MABZ april 2002-2006
Historisch onderzoeker en publicist
Nevenfuncties/activiteiten:
a. Nevenfuncties, welke samenhangen met het raadslidmaatschap:
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
1. Fractievoorzitter PrO
 
2. Lid Presidium
1. Redacteur Oisterwijkse Historische Reeks
2. Zelfstandig bureau voor historische 5 dagen per week B
publicaties (uitgeverij) en
onderwijstaken
 
3. Coach pupillen S.V. Nevelo
mevr. drs. M. BASTIAAN
Raadslid
vanaf 16 maart 2006 voor PrO
Hoofdfunctie:
Algemeen directeur OSR, juridische opleidingen in Utrecht
Nevenfuncties/activiteiten:
a. Nevenfuncties, welke samenhangen met het raadslidmaatschap:
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
voorzitter commissie Ruimtelijke Zaken
lid landelijke adviesgroep Ouderenbeleid
PvdA
C.J. DENISSEN
Raadslid
vanaf 16 maart voor PrO
van 27/11-96 tot 1999 en van april 1999 tot 13/3-2001 voor Algemeen Belang
Hoofdfunctie:
OnderwijscoŲrdinator SG De Rooie Pannen, Breda
Nevenfuncties/activiteiten:
a. Nevenfuncties, welke samenhangen met het raadslidmaatschap:
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
1. lid commissie MABZ
Mw. I.P.J. OGIER
Raadslid
vanaf 16 maart 2006 voor PrO
Hoofdfunctie:
Manager Cardan, reÔntegratie bureau
Nevenfuncties/activiteiten:
a. Nevenfuncties, welke samenhangen met het raadslidmaatschap:
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
1. lid commissie Inwonerszaken
2. Lid werkgroep raadscommunicatie wisselend OB
ir. R.H. Heijstee
Raadslid
vanaf 16 maart 2006 voor PrO
Commissielid RZ vanaf 1994
Hoofdfunctie:
Beleidsmedewerker gemeente Venlo
Nevenfuncties/activiteiten:
a. Nevenfuncties, welke samenhangen met het raadslidmaatschap:
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
1. lid commissie Ruimtelijke Zaken 8 vergaderingen per jaar OB
b. Nevenfuncties privť:
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
1. coach B3 van voetbalclub 4 uur per week OB
RKSV Taxandria
toelichting afkortingen:
OB = onbezoldigd
drs. H.A.M. van DUIJNHOVEN
Raadslid
vanaf 26 oktober 2000 tot 13/4-2002 en 5 juli 2005
Lid commissie MABZ maart 2002-2006
commissie INW juni 2005-2006
commissie RZ september 2005-2006
Hoofdfunctie:
gepensioneerd
Nevenfuncties/activiteiten:
a. Nevenfuncties, welke samenhangen met het raadslidmaatschap:
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
1. Voorzitter commissie Inwonerszaken 8 vergaderingen per jaar OB
vanaf april 2006
2. Lid werkgroep voorbereiding wisselend OB
werkbezoeken
 
3. Lid werkgroep WMO + 17 vergaderingen per jaar OB
b. Nevenfuncties privť:
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
1. Lid Raad van Toezicht Stichting RIBW
(Regionale Instelling Beschermende
Woonvormen) Midden-BrabantOnderbanken, Dhr. F.C.W. Geraets gemeentesecretaris gemeente Onderbanken
NEVENFUNCTIES
Parttime docent Hogeschool Zuyd faculteit People en business management (beleids- en bestuurskunde)
Bron gemeente Onderbanken Sent: Tuesday, February 17, 2009 2:47 PMDhr. mr. M.M.G.M. Richter raadsgriffier gemeente Onderbanken
NEVENFUNCTIES
1 griffier van de gemeenteraad van Onderbanken (tevens secretaris van de Rekenkamercommissie Onderbanken)
2 lid Monumentencommissie Roerdalen (presentiegeld)
3 lid Programmaraad Essent (presentiegeld)
4 lid Ledenraad Rabobank Tilburg (presentiegeld; tot 1 januari 2009)
5 lid Derde Kamer (presentiegeld)
Onbezoldigde nevenwerkzaamheden

01 voorzitter WMO-platform Maasgouw
02 secretaris stichting De Pool (gemeenschapshuis Linne)
03 secretaris Vereniging Monumentenkontakt Midden-Limburg
04 secretaris Limburgs Rizzjemint afdeling Stevensweert
05 bestuurslid stichting Openbare Bibliotheek Leudal- en Thornerkwartoer (per 1 juli lid Raad van Toezicht stichting Openbare Bibliotheek Bibliocenter)
06 bestuurslid Heemkundevereniging Roerstreek
07 bestuurslid Vrijwilligersplatform Maasgouw i.o.
08 bestuurslid Cuypersgenootschap
09 bestuurslid CDA Maasgouw en lid steunfractie
10 bestuurslid Limburgs Geschied- en Oudheidkundige Genootschap kring Roermond
11 bestuurslid Rozenkransbroederschap Linne
12 bestuurslid stichting Herstel Cultureel Erfgoed Linne
13 lid van Commissie van Advies Kledingbank Limburg
14 lid Monumentenoverleg Roermond
15 lid comitť Open Monumentendag gemeente Maasgouw
16 lid stuurgroep Brede School Maasbracht
17 lid Gebruikersraad Huis voor de Kunsten Limburg
18 broedermeester O.L.V. broederschap tot Weert
19 lid stichting Have(n) & Goed
20 voorzitter stichting Funerair Erfgoed Limburg i.o.
21 secretaris stichting Behoud Cultureel Erfgoed

Lidmaatschappen
Mannenkoor St. Caecilia
Schutterij St. Martinus (lid kascontrolecommissie)
Landschapsvereniging De Kringloop (lid kascontrolecommissie)
Carnavalsvereniging De Hoonder
Wethouder L. Stevelmans
Bezoldigde nevenfuncties naast wethouderschap:
Onbezoldigde nevenfunctie naast wethouderschap: Bezoldigde nevenfuncties naast wethouderschap: Onbezoldigde nevenfuncties naast wethouderschap: geen nevenfuncties.
Bron gemeente Oostflakkee Sent: Monday, February 16, 2009 5:00 PM

Mw. drs. J.P.T. van Eerten-van Kempen raadsgriffier gemeente Oostflakkee
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Oostflakkee 27 november 2008

Wethouder G.J. van der Valk (tevens loco-burgemeester)

Wethouder voor de ChristenUnie en loco-burgemeester.
Van 1998 tot 2002 lid geweest van de gemeenteraad. En sinds 2002 wethouder.
Sinds 1979 woonachtig in Oude-Tonge.
Werkzaam als sectormanager bij een commercieel opleidingsinstituut
NEVENFUNCTIES

Lid Stuurgroep Regionaal Economisch Overleg Zuid-Holland-Zuid (REO)
Lid Provinciale Stuurgroep UitvoeringsProgramma Duurzaam Economisch Ruimtegebruik (UP-DECOR)
Lid Algemeen Bestuur ISGO
Lid PortefeuillehoudersAdviesCommissie Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken
Lid PortefeuillehoudersAdviesCommissie (PAC) Milieu
Lid regionale stuurgroep verkeersveiligheid
Lid Algemeen Bestuur werkvoorzieningschap Binnenhof
Lid algemene vergadering van aandeelhouders "Suijsenwaerde BV"
Voorzitter Raad van commissarissen "Bedrijvenpark Oostflakkee Beheer BV"
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Natuur- en Recreatieschap Haringvliet
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio
Lid algemene vergadering van aandeelhouders ENECO
Lid algemene vergadering van aandeelhouders Delta Nutsbedrijven
Nevenfuncties geen verband houdende met de gemeente:
Voorzitter CoŲperatie Deltawind u.a. (vergoeding)
Seniormanager Zadkine Cursus & Advies BV (bezoldiging)
Commissaris Project IndustriŽle Technologie
Wethouder P. W. 't Hoen

Wethouder voor de PvdA en tweede loco-burgemeester.
Van 2000 tot 2002 en van 2004 tot 2006 lid geweest van de gemeenteraad.
Vanaf 2006 wethouder.

gemeente Oostflakkee
NEVENFUNCTIES

Voorzitter PortefeuillehoudersAdviesCommissie Maatschappelijke Aangelegenheden
Lid Algemeen Bestuur werkvoorzieningschap Binnenhof
Lid Dagelijks Bestuur werkvoorzieningschap Binnenhof
Lid Algemeen Bestuur GGD Zuid-Hollandse Eilanden
Lid stichting ontwikkelingssamenwerking Oostflakkee
Lid Algemeen Bestuur ISGO
Lid algemene vergadering van aandeelhouders BNG
Lid Raad van commissarissen "Suijsenwaerde BV"
Lid algemene vergadering van aandeelhouders: "Bedrijvenpark Oostflakkee Beheer BV."
Lid Directieoverleg onderwijs


P.J. van Dijke-van Daalen

Raadslid voor de Partij van de Arbeid (PvdA)

Nevenfuncties:
Voorzitter Stichting Ontwikkelingssamenwerking Oostflakkee
P. de Vries

Raadslid en fractievoorzitter voor de VLO.

Van 1990 tot 1994 wethouder/lid van de gemeenteraad en van 1994 tot en 2002 lid van de gemeenteraad. Van 2002 tot 2006 wethouder. Vanaf 2006 wederom lid van de gemeenteraad.

Nevenfuncties:
Geen

W.A. Nagtegaal-van der VlugtRaadslid voor de Partij van de Arbeid (PvdA)

Nevenfuncties:
geen

A.F. Daalmeijer

Raadslid voor de Partij van de Arbeid (PvdA)

Nevenfuncties: Lid bestuur Stichting Verenigingsgebouw Bommelstee

M.M.L. van Rossum-GortzakRaadslid en Fractievoorzitter voor het Christen Democratisch Appel (CDA).


In het dagelijks leven werkzaam als bestuurder van de Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie en van AgriTerra.

Nevenfuncties:
Voorzitter Commissie Ontwikkelingssamenwerking WLTO (vergoeding). Vanuit deze functie bestuurlijk actief in een werkgroep van LTO Nederland en in adviesraad Agriterra
Lid Raad van Bestuur Thuiszorg Goeree-Overflakkee (vergoeding)
Lid bestuur Diekhuus te Middelharnis (vergoeding)
lid bestuur Agroned (ontwikkelingsproject in RoemeniŽ)
A. HouwelingRaadslid voor de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP).

Sinds 2006 lid van de gemeenteraad Oostflakkee.
Geboren op 13 september 1958.

Nevenfuncties:
Geen


A.T. van GurpRaadslid en fractievoorzitter voor de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP).
Sinds 1994 lid van de gemeenteraad van Oostflakkee.

Geboren op 22 november 1961. Zelfstandig ondernemer (glastuinbouw).

Nevenfuncties:
Geen


W.M. Heerebout

Raadslid voor de Partij van de Arbeid (PvdA)
Werkzaam als senior consultant bij Delta Consult te Kapelle
Nevenfuncties:
Secretaris bij cooperatie Deltawind


K. KnoesterRaadslid en fractievoorzitter voor de ChristenUnie.Nevenfuncties:
Voorzitter Permanente Commissie Leerlingenzorg WSNS rond "De Wegwijzer"
Voorzitter Stichting Onwijs (ICT Goeree-Overflakkee)

P.H. van de ReeRaadslid en Fractievoorzitter voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).

Nevenfuncties:
Lid Witlofclub
Lid bestuur OCHZ (presentiegeld)


E. van Noordt Wieringa

Raadslid voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).Nevenfuncties:
Geen

J. Campfens-van den Ouden Raadslid voor de Vrije Lijst Oostflakkee (VLO).Nevenfuncties: Geen

J. van Dijk Raadslid voor de ChristenUnie.
Nevenfuncties:
Geen

C.C. van Dijke Raadslid en fractievoorzitter voor de Partij van de Arbeid (PvdA).

Nevenfuncties:
Geen

C.M. Pipping

Raadslid voor de ChristenUnie.

Nevenfuncties:
Lid ledenraad Rabo bank Goeree Overflakkee
Ooststellingwerf
De heer drs. J.K. IJkema, a.i. gemeentesecretaris gemeente Ooststellingwerf
NEVENFUNCTIES
Lid rekenkamercommissie gemeente Nijefurd lid rekenkamercommissie: Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel (personele unie)
Vice-voorzitter v.v. CSL

Bron gemeente Ooststellingwerf Sent: Wednesday, February 25, 2009 1:36 PM

Mw. drs. K.R. (Kuneke) Schraagen of Schragen raadsgriffier gemeente Ooststellingwerf vanaf 1 oktober 2003
NEVENFUNCTIES

Lid Provinciale Staten van Groningen
Lid van de adviesraad bestuursacademie Nederland (Bestuursacademie Nederland wil graag samen met griffiers discussiŽren over het aanbod van de Bestuursacademie) 15 dagdelen per jaar B
te Berkel-Enschot
 
2. Lid Raad van Toezicht Stichting tot steun
van de RIBW Midden-Brabant te
Berkel-Enschot 1 dagdeel per jaar OB
 
3. Bestuurslid en penningmeester
Taxandria Volleybal te Oisterwijk
 
4. Voorzitter Convenantsoverleg 1 dagdeel per kwartaal OB
2
Edisonlaan Tilburg (overleg tussen
(Kentron, buurtvereniging,
politie en gemeente Tilburg)
-
5. Gewestelijk afgevaardigde en enkele dagdelen per jaar OB
congresafgevaardigde PvdA-Oisterwijk
W.P.B.M. OERLEMANS
Raadslid
vanaf 16 maart 2006 voor Pro
Commissielid RZ 1999-2000
Welzijn/INW 2002-9/2003
Hoofdfunctie:
Sectorhoofd justitiŽle jeugdinrichting
Nevenfuncties/activiteiten:
a. Nevenfuncties, welke samenhangen met het raadslidmaatschap:
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
1. Lid commissie Inwonerszaken 8 vergadering per jaar OB
b. Nevenfuncties privť:
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
1. Ouderraad Odulphus lyceum + 8 vergadering per jaar OB
toelichting afkortingen:
OB = onbezoldigd
1
mr C.P.J.M. van de VEN
Raadslid
vanaf 18 april 2002 voor het CDA
lid commissie MABZ per maart 2006
Hoofdfunctie:
CoŲrdinatoer Juridische Zaken, Universiteit van Tilburg.
Plv. Hoofd Afdeling Bestuursonderneming
Nevenfuncties/activiteiten:
a. Nevenfuncties, welke samenhangen met het raadslidmaatschap:
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
1. Fractievoorzitter CDA 12 uur per week OB
 
2. Lid Presidium + 15 vergaderingen per jaar OB
 
3. Lid commissie Middelen en Algemeen 8 vergaderingen per jaar OB
Bestuurlijke Zaken
b. Nevenfuncties privť:
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
1. Voorzitter Stichting Landjuweel 8 uur per week OB
Oisterwijk 2008
 
2. Secretaris Vertrouwenscommissie 3 dagdelen per jaar OK
Bisdom Breda
 
3. Secretaris Stichting OHM, lokale 1 uur per week
omroep 8 vergaderingen per jaar OB
 
4. Voorzitter Stichting Big Band Fo(u)r 2 uur per week OB
Swing 2 vergaderingen per jaar
-
5. Voorzitter Stichting Moergestel 1 uur per twee weken OB
Fietsdorp
toelichting afkortingen:
OB = onbezoldigd
OK = onkostenvergoeding
C.W.A.M. van BECKHOVEN
Raadslid
vanaf 16 maart 2006 voor het CDA
van 22/4-1993 tot 1994 en 1/6-1995 tot 1996 voor Gemeente Belangen
Commissie MABZ van 19/2-2004-2006
Hoofdfunctie:
Vertegenwoordiger Kempenpers
Nevenfuncties/activiteiten:
a. Nevenfuncties, welke samenhangen met het raadslidmaatschap:
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
1. lid commissie Inwonerszaken 8 vergaderingen per jaar OB
2. Lid werkgroep WMO + 17 vergaderingen per jaar OB
b. Nevenfuncties privť:
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
1. lid van de Supporters Advies
Raad van Willem II.
toelichting afkortingen:
OB = onbezoldigd
A.C.G.M. VAN TUYL
Raadslid
per 11 november 2003 voor het CDA
lid commissie Ruimtelijke Zaken per 14/10-1999
Hoofdfunctie:
Assuradeur
Nevenfuncties/activiteiten:
a. Nevenfuncties, welke samenhangen met het raadslidmaatschap:
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
1. Lid Commissie Ruimtelijke Zaken 8 vergaderingen per jaar OB
b. Nevenfuncties privť:
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
1. Bestuurslid Ondernemersvereniging
Vrienden van Taxandria OB
toelichting afkortingen:
OB = onbezoldigd
A.E.G.M. MUTSAERS
Raadslid
vanaf 16 maart 2006 voor het CDA
Raadslid in gemeente Moergestel van 1994-1996.
In gemeente Oisterwijk (na herindeling) van 27/1-1996 tot 3/1999 en van 1999-2002.
Commissielid RZ vanaf maart 2004 en van 1999-2002 commissielid MABZ.
Hoofdfunctie:
Docent
Nevenfuncties/activiteiten:
a. Nevenfuncties, welke samenhangen met het raadslidmaatschap:
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
1. voorzitter commissie MABZ 8 vergaderingen per jaar OB
per april 2006
2. Raadswerkgroep Duale Begroting wisselend
per 18 mei 2006 OB
3. Lid werkgroep raadscommunicatie wisselend OB
b. Nevenfuncties privť:
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
1. Vennoot rundveehouderij Ī 1 DD OB
 
2. Secretaris Onderwijsbond CNV 0,2 Fte B
Sector Agrarisch
 
Toelichting afkortingen:
B = bezoldigd
OB = onbezoldigd
DD = dagdelen
G.M. PIJPERS
Raadslid
vanaf 16 maart 2006 voor de VVD
Raadslid gemeente Barendrecht:
1978 tot eind 1979
1986 tot eind 1989
Hoofdfunctie:
Adviseur Stork N.V.
Nevenfuncties/activiteiten:
a. Nevenfuncties, welke samenhangen met het raadslidmaatschap:
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
1. Fractievoorzitter VVD
2. lid commissie MABZ 8 vergaderingen per jaar OB
vanaf okt. 2003
3. Lid Presidium 15 vergaderingen per jaar OB
4. Voorzitter raadswerkgroep wisselend OB
Duale Begroting per 18 mei 2006
b. Nevenfuncties privť:
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
1. Lid wedstrijd commissie Golfclub 10 vergaderingen per jaar OB
Efteling
toelichting afkortingen:
OB = onbezoldigd
mevr. J. OLDENHOF - SCHIERECK
Raadslid
vanaf 1999 (13/4) voor de VVD
Hoofdfunctie:
Nevenfuncties/activiteiten:
a. Nevenfuncties, welke samenhangen met het raadslidmaatschap:
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
1. Lid Commissie Inwonerszaken 8 vergaderingen per jaar OB
(per 01-1996 v.h. commissie Welzijn)
2. Lid werkgroep voorbereiding
werkbezoeken wisselend OB
3. Voorzitter werkgroep raadscommunicatie wisselend OB
 
4. Lid werkgroep WMO + 17 vergaderingen per jaar OB
b. Nevenfuncties privť:
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
1. Lid Rotary Oisterwijk OB
toelichting afkortingen:
OB = onbezoldigd


M.A.L.M. SCHOENMAKERS
Raadslid
vanaf 16 maart 2006 voor de VVD
lid commissie RZ vanaf 2003
Hoofdfunctie:
Agrarisch ondernemer
Nevenfuncties/activiteiten:
a. Nevenfuncties, welke samenhangen met het raadslidmaatschap:
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
1. lid commissie RZ vanaf april 2006 8 vergaderingen per jaar OB
b. Nevenfuncties privť:
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
1. Bestuurslid ZLTO, afd. AB 1 dag OK
 
2. Uitvaartvereniging Oisterwijk AB vergaderingen OB
 
3. Bestuurslid Stichting Klasseboeren vergaderingen OB
toelichting afkortingen:
OB = onbezoldigd
OK = onkostenvergoeding
1
R.C.M. van de VEN
Raadslid
vanaf 29 september 2005
Lid commissie INW van juni 2004-maart 2006
Hoofdfunctie:
Eigenaar auto- en scooterbedrijf
Nevenfuncties/activiteiten:
a. Nevenfuncties, welke samenhangen met het raadslidmaatschap:
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
1. Fractievoorzitter Algemeen Belang
2. Raadswerkgroep Duale Begroting 8 vergaderingen per jaar OB
per 18 mei 2006
3. Lid Presidium + 15 vergaderingen per jaar OB
b. Nevenfuncties privť:
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
1. Eigenaar tankstation ELAN B
"de Sonman"
2. Secretaris Stichting ondernemerscontact OB
de Hilver (OCH)
 
3. Lid van het Bestuur bij de lokale OB
omroep MTV
 
4. Lid van de raad van commissarissen van B
Rabobank Hilvarenbeek-Oisterwijk per
1 sept. 2005
 
5. Penningmeester stichting fietsdorp
Moergestel OB
-
6. Bestuurslid Sauwelcomitť Moergestel OB
toelichting afkortingen:
B = bezoldigd
OB = onbezoldigd
M.F.J.M. MATHIJSSEN
Raadslid voor Algemeen Belang
van okt. 1998 tot maart 1999
van 20 september 2001 tot 18 april 2002
per maart 2006
Wethouder per 18 april 2002 tot april 2006
Lid commissie OR Openbare Ruimte per 12/9-2001 tot 18/4-2002
Hoofdfunctie:
Agrarisch ondernemer
Nevenfuncties/activiteiten:
a. Nevenfuncties, welke samenhangen met het raadslidmaatschap:
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
1. Lid commissie Ruimtelijke Zaken 8 vergaderingen per jaar OB
 
2. plaatsvervangend lid presidium wisselend OB
b. Nevenfuncties privť:
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
1. Secretaris "De Stadsboer" + 12 vergaderingen/jaar OB
toelichting afkortingen:
OB = onbezoldigd
A.J.J. VAN BECKHOVEN
Raadslid
vanaf 13 april 1999 voor Algemeen Belang
Lid commissie Inwonerszaken vanaf 28 april 1999 v.h. cie EZ
Voorzitter commissie Inwonerszaken 2002-2006
Hoofdfunctie:
gepensioneerd
Nevenfuncties/activiteiten:
a. Nevenfuncties, welke samenhangen met het raadslidmaatschap:
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
1. Lid commissie MABZ 8 vergaderingen per jaar OB
vanaf april 2006
2. Lid werkgroep raadscommunicatie wisselend OB
b. Nevenfuncties privť:
toelichting afkortingen:
OB = onbezoldigd
mevr. mr E. ROBORGH - JANSEN
Raadslid
vanaf 16 maart 2006 voor Algemeen Belang
Lid commissie Inwonerszaken vanaf september 2003
Hoofdfunctie:
jurist
Nevenfuncties/activiteiten:
a. Nevenfuncties, welke samenhangen met het raadslidmaatschap:
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
1. lid commissie Inwonerszaken 8 vergaderingen per jaar OB
vanaf april 2006
 
2. voorzitter werkgroep WMO + 17 vergaderingen per jaar OB
b. Nevenfuncties privť:
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
1. lid van de Klachtencommissie Politie
Midden- en West-Brabant gem. 1 dag per maand B
toelichting afkortingen:
B = bezoldigd
OB = onbezoldigd
P.F.C.M. MEEUWIS
Raadslid
vanaf 12 april 1994 voor Gemeente Belangen
lid commissie MABZ tot maart 2006
lid presidium van april 2002 tot maart 2006
Hoofdfunctie:
Nevenfuncties/activiteiten:
a. Nevenfuncties, welke samenhangen met het raadslidmaatschap:
b. Nevenfuncties privť:
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
1. Secretaris BV De Gouden Leeuw OB
toelichting afkortingen:
OB = onbezoldigd
C.J.J. RIJNEN
Raadslid
vanaf 12 april 1994 voor Gemeente Belangen
Voorzitter en lid commissie RZ 2002-2006
Plv. vz cie INW van 18/4-2002 tot 9/10-2003
Hoofdfunctie:
Lokatie manager ROC de Leijgraaf
Nevenfuncties/activiteiten:
a. Nevenfuncties, welke samenhangen met het raadslidmaatschap:
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
1. Fractievoorzitter Gemeente Belangen
2. Lid Presidium + 15 vergaderingen per jaar OB
3. Lid commissie Middelen en Algemeen 8 vergaderingen per jaar OB
Bestuurlijke Zaken
b. Nevenfuncties, welke niet samenhangen met het raadslidmaatschap:
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
toelichting afkortingen:
OB = onbezoldigd
1
Ch.J.W. BRANDS
Raadslid
vanaf 18 april 2002 voor Gemeente Belangen
Hoofdfunctie:
VUT gerechtigd
Nevenfuncties/activiteiten:
a. Nevenfuncties, welke samenhangen met het raadslidmaatschap:
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
1. Lid Commissie Inwonerszaken 8 vergaderingen per jaar OB
2. Lid klankbordgroep raadscommunicatie wisselend OB
 
3. Lid werkgroep voorbereiding wisselend OB
werkbezoeken
 
4. Lid werkgroep WMO + 17 vergaderingen per jaar OB
 
b. Nevenfuncties privť.
Functie: Tijdbeslag: Vergoeding:
1. Brands Advies 12 uur per week B
 
2. Ambassadeur
Stichting Kom over de Brug 7 uur per maand OB
 
3.a. Adviseur Stichting
Ontmoetingscentrum De Coppele wisselend OB
3.b. CoŲrdinator vrijwilligersbeleid wisselend OB
De Coppele
 
4. Lid bestuur Sportstichting geen tijdsbeslag
tot opheffing OB
-
5. Secretaris Stichting Oost Europa
Centrum Tilburg 10 Š 15 per week OB
 
6. Member of the temporary managing
Committee International netwerk Q-cities gem. 2 uur per week OB
toelichting afkortingen:
 
 
 
 
 
Onderbanken NEVENFUNCTIES RAADSLEDEN ONDERBANKEN


Raadslid R. Evers
nevenfuncties
geen

Raadslid M. Sturmans nevenfuncties
geen

Raadslid M. Lamerichs-Dormans nevenfuncties
geen
Raadslid J. Pieper nevenfuncties
geen
Raadslid M. Bemelmans-Bruls
Bezoldigde nevenfuncties naast raadslidmaatschap: Onbezoldigde nevenfuncties naast raadslidmaatschap:

Raadslid H. Vreuls
Bezoldigde nevenfuncties naast raadslidmaatschap: Onbezoldigde nevenfuncties naast raadslidmaatschap:

Raadslid Raes
Bezoldigde nevenfuncties naast raadslidmaatschap:
Medewerker Rabobank Nederland

Onbezoldigde nevenfuncties naast raadslidmaatschap:
geen


Raadslid Lagro e/v Scheijlen
Bezoldigde nevenfuncties naast raadslidmaatschap:
Ergotherapeut

Onbezoldigde nevenfuncties naast raadslidmaatschap:
geen


GEMELDE NEVENWERKZAAMHEDEN DIRECTIETEAM ONDERBANKEN
Gemeentesecretaris/algemeen directeur, dhr. F. Geraets
Onbezoldigde nevenwerkzaamheden:
geen
Sectordirecteur Wonen/Werken/Welzijn, dhr. P. Peulen
algemeen penningmeester Nederlands Genootschap van Wijnvrienden
Sectordirecteur Middelen/gemeentecontroller), dhr. F. Goffin
geen
Oostflakkee

Dhr. J.T.M. Brouwer gemeentesecretaris gemeente Oostflakkee
NEVENFUNCTIES
Buitenkerkelijke bestuursrollen (in zijn woonplaats die gelegen is buiten Oostflakkee)
>Bron Hop/gemeente Ooststellingwerf en "meneer google" 2008-3 september 2009 
Mw. mr. A.M. (Marjan) Sijperda raadsgriffier gemeente Marum
NEVENFUNCTIES

1. Plaatsvervangend griffier van gemeente Ooststellingwerf

2. Secretaris VVD afdeling Smallingerland

3. Curator meervoudig gehandicapt persoon

4. Mantelzorger moeder en schoonmoeder
Bron gemeente Marum 17 november 2008

Wethouder Bouma Geen nevenfuncties

Wethouder But Geen nevenfuncties Wethouder Van Esch Axel advies en interim management Bestuurslid Univť Midden Drenthe  4 uur per maand Wethouder Van Weperen
Pluimveehouder Commissaris Afvalsturing Friesland NV Raadsleden PvdA Raadslid Brandsma Voorzitter Plaatselijk Belang Oosterwolde 1 dag per week Raadslid Mevr. Dankbaar
Lid CliŽntenraad Stellinghaven Oosterwolde/ Appelscha 8 uur per maand Lid Stichting Johannes Hendrik Heierfonds, Oosterwolde 2 avonden per jaar Raadslid Mevr. Gala Y Hondema Geen nevenfunctie

Ter Heide, Raadslid gemeente Ooststellingwerf
Notaris
Voorzitter Toneelvereniging Hoek van Zevenwouden& in Oldeberkoop
Voorzittter liefdadigheidsstichting SFB
Plaatsvervangend lid Kamer van Toezicht Notarissen Raadslid Nijboer Productieleider hoofdfunctie Voorzitter beheerscommissie dorpshuis Fochteloo Raadslid Oostland Secretaris Huurdersplatform voor huurders van  Woonstichting Actium.
Lid MR Meester Duisterhoutschool, Heerenveen/Oosterwolde
Secretaris IVN, afdeling Ooststellingwef Lid huurcommissie ressort Zwolle, Lelystad, Deventer
vacatiegelden Secretaris Cultuurbelang Ooststellingwerf Raadslid Spoelstra Beleidsmedewerker Ministerie van Justiti Lid algemeen bestuur sportvereniging Donkerbroek  4 uur per maand Raadslid Mevr. Vermoen-Hovingh *
Leraar basisonderwijs  hoofdfunctie Juridisch medewerker Vluchtelingenwerk
  Medewerker Rechtswinkel Steenwijk Raadsleden Ooststellingwerfs Belang Raadslid De Boer Projectleider B.A.T. hoofdfunctie Geen nevenfuncties Raadslid Dongstra Hoofd Facilitair Bedrijf P.I. Veenhuizen hoofdfunctie Geen nevenfuncties Raadslid Sinnige Ondernemer/klussenbedrijf hoofdfunctie Geen nevenfuncties Raadslid Slager Vennoot supermarktonderneming Diever en verhuur onroerend goed hoofdfunctie Voorzitter S.V.A.E& . (Stichting Verenigings Accommodatie. Elsloo)
1.5 uur per maand Raadsleden CDA Raadslid Haveman Commercieel medewerker Meko Holland BV hoofdfunctie Geen nevenfuncties Raadslid Mevr. Hoogenberg-Haveman Verzorgende Thuiszorg hoofdfunctie Geen nevenfuncties Raadslid Leistra Melkveehouder hoofdfunctie Voorzitter regioraad Algemene vergadering Zuivel- coŲperatie Friesland Foods bezoldigd
2 dagen per maand Bestuurslid Plaatselijk Belang Haulerwijk
  1 dag per maand Raadslid Oosterloo Secretaris (Stichting Promotie Appelscha)
Voorzitter Stichting Begraafplaatsen  Lid Landinrichtingscommissie FochtelooŽrveen& dagvergoeding Lid Kerkrentmeesters Protestantse Kerk Appelscha& Voorzitter Fietsvierdaagse Appelscha
Bestuurslid De Woudreus& Raadsleden VVD Raadslid Derks General Manager Marketing and Sales  hoofdfunctie Geen nevenfuncties Raadslid Mevr. Van den Hengel-Hilhorst Ondernemer hoofdfunctie Geen nevenfuncties Raadslid Welle (wordt tijdelijk vervangen) Docent Stellingwerf College hoofdfunctie Geen nevenfuncties Raadslid Mevr. Looyen-van Dalen (tijdelijk raadslid/vervanging Welle) Geen nevenfuncties Raadslid Jansma/ChristenUnie Groothandel Ecologische- en Streekproducten hoofdfunctie Organist Haulerwijk 3 uur per week Medewerker Evangelische Boekhandel Haulerwijk  3 uur per week Raadslid Vos/GroenLinks Klachtenconsulent KPN hoofdfunctie Geen nevenfuncties Raadsgriffier Mevr. Schraagen Griffier gemeente Ooststellingwerf hoofdfunctie Lid Provinciale Staten van Groningen
OPENBARE FUNCTIES GEMEENTEBESTUUR

Wethouder Bouma Geen nevenfuncties

Wethouder But Geen nevenfuncties Wethouder Van Esch Axel advies en interim management Bestuurslid Univť Midden Drenthe 4 uur per maand Wethouder Van Weperen

Pluimveehouder  Commissaris Afvalsturing Friesland NV Raadsleden PvdA Raadslid Brandsma Voorzitter Plaatselijk Belang Oosterwolde 1 dag per week Raadslid Mevr. Dankbaar *
Lid CliŽntenraad Stellinghaven Oosterwolde/ Appelscha 8 uur per maand Lid Stichting Johannes Hendrik Heierfonds, Oosterwolde 2 avonden per jaar Raadslid Mevr. Gala Y Hondema Geen nevenfuncties Raadslid Nijboer Productieleider hoofdfunctie Voorzitter beheerscommissie dorpshuis Fochteloo  2 uur per maand Raadslid Oostland Secretaris Huurdersplatform voor huurders van  Woonstichting Actium.
Lid MR Meester Duisterhoutschool, Heerenveen/Oosterwolde
Secretaris IVN, afdeling Ooststellingwef Lid huurcommissie ressort Zwolle, Lelystad, Deventer
vacatiegelden Secretaris Cultuurbelang Ooststellingwerf  

Raadslid Spoelstra Beleidsmedewerker Ministerie van Justitie hoofdfunctie Lid algemeen bestuur sportvereniging Donkerbroek  4 uur per maand Raadslid Mevr. Vermoen-Hovingh *
Leraar basisonderwijs  hoofdfunctie Juridisch medewerker Vluchtelingenwerk
  Medewerker Rechtswinkel Steenwijk Raadsleden Ooststellingwerfs Belang Raadslid De Boer Projectleider B.A.T. hoofdfunctie Geen nevenfuncties Raadslid Dongstra Hoofd Facilitair Bedrijf P.I. Veenhuizen hoofdfunctie Geen nevenfuncties Raadslid Sinnige Ondernemer/klussenbedrijf hoofdfunctie Geen nevenfuncties Raadslid Slager Vennoot supermarktonderneming Diever en verhuur onroerend goed hoofdfunctie Voorzitter S.V.A.E& . (Stichting Verenigings Accommodatie. Elsloo)
1.5 uur per maand Raadsleden CDA Raadslid Haveman Commercieel medewerker Meko Holland BV hoofdfunctie Geen nevenfuncties Raadslid Mevr. Hoogenberg-Haveman Verzorgende Thuiszorg hoofdfunctie Geen nevenfuncties Raadslid Leistra Melkveehouder hoofdfunctie Voorzitter regioraad Algemene vergadering Zuivel- coŲperatie Friesland Foods bezoldigd
2 dagen per maand Bestuurslid Plaatselijk Belang Haulerwijk
  1 dag per maand Raadslid Oosterloo Secretaris S.P.A. (Stichting Promotie Appelscha)
Voorzitter Stichting Begraafplaatsen  Lid Landinrichtingscommissie FochtelooŽrveen& dagvergoeding Lid Kerkrentmeesters Protestantse Kerk Appelscha& Voorzitter Fietsvierdaagse Appelscha
Bestuurslid De Woudreus& Raadsleden VVD Raadslid Derks General Manager Marketing and Sales  hoofdfunctie Geen nevenfuncties Raadslid Mevr. Van den Hengel-Hilhorst Ondernemer hoofdfunctie Geen nevenfuncties Raadslid Welle (wordt tijdelijk vervangen) Docent Stellingwerf College Geen nevenfuncties Raadslid Mevr. Looyen-van Dalen (tijdelijk raadslid/vervanging Welle) Geen nevenfuncties Raadslid Jansma/ChristenUnie Groothandel Ecologische- en Streekproducten hoofdfunctie Organist Haulerwijk 3 uur per week Medewerker Evangelische Boekhandel Haulerwijk Raadslid Vos/GroenLinks Klachtenconsulent KPN< Geen nevenfuncties
Overzicht nevenfuncties burgemeester en wethouders 2006.
Wethouder Bouma
Geen nevenfuncties
Wethouder But
Scootmobielinstructeur
Wethouder Van Esch
Axel advies en interim management
Wethouder Van Weperen
Pluimveehouder
Commissaris Afvalsturing Friesland NV
Raadsleden PvdA:
Raadslid Brandsma
Voorzitter Plaatselijk Belang Oosterwolde
Raadslid Dankbaar
Lid CliŽntenraad Stellinghaven Oosterwolde/ Appelscha
Lid Stichting Johannes Hendrik Heierfonds, Oosterwolde
Raadslid Gala
Geen nevenfuncties
Raadslid Nijboer
Productieleider (hoofdfunctie)
Voorzitter beheerscommissie dorpshuis Fochteloo
Raadslid Oostland
Secretaris Huurdersplatform voor huurders van
Woonstichting Actium.
Lid klachtenadviescommissie Woonstichting Actium
Secretaris IVN, afdeling Ooststellingwef
Lid huurcommissie ressort Zwolle, Lelystad, Deventer vacatiegelden
Secretaris Cultuurbelang Ooststellingwerf
Raadslid Spoelstra
Beleidsmedewerker Ministerie van Justitie (hoofdfunctie)
Lid algemeen bestuur sportvereniging Donkerbroek
Raadslid Vermoen-Hovingh
Leraar basisonderwijs (hoofdfunctie)
Juridisch medewerker Vluchtelingenwerk
Medewerker Rechtswinkel Steenwijk
Raadsleden Ooststellingwerfs Belang:
Raadslid De Boer
Projectleider B.A.T. (hoofdfunctie)
Geen nevenfuncties
Raadslid Dongstra
Hoofd Facilitair Bedrijf P.I. Veenhuizen (hoofdfunctie)
Geen nevenfuncties
Raadslid Ten Hoor
Geen nevenfuncties
Raadslid Slager
Vennoot supermarktonderneming Diever
en verhuur onroerend goed (hoofdfunctie)
Voorzitter Stichting Verenigingsaccommomodatie Elsloo
Raadsleden CDA:
Raadslid Haveman
Commercieel medewerker Meko Holland BV (hoofdfunctie)
Geen nevenfuncties
Raadslid Hoogenberg-Haveman
Verzorgende Thuiszorg (hoofdfunctie)
Geen nevenfuncties
Raadslid Leistra
Melkveehouder (hoofdfunctie)
Voorzitter regioraad Algemene vergadering ZuivelcoŲperatie
Friesland Foods
Bestuurslid Plaatselijk Belang Haulerwijk
Raadslid Oosterloo
Secretaris S.P.A. 05& (Stichting PromotieAppelscha)
Voorzitter Stichting Begraafplaatsen
Lid Landinrichtingscommissie FochtelooŽrveen&
Lid Kerkrentmeesters Protestantse Kerk Appelscha&
Voorzitter Fietsvierdaagse Appelscha
Bestuurslid De Woudreus&
Raadsleden VVD:
Raadslid Derks
General Manager Marketing and Sales (hoofdfunctie)
Geen nevenfuncties
Raadslid Van de Hengel
Ondernemer(hoofdfunctie)
Geen nevenfuncties
Raadslid Welle
Docent Stellingwerf College (hoofdfunctie)
Geen nevenfuncties
Raadslid Jansma (ChristenUnie)
Groothandel Ecologische- en Streekproducten (hoofdfunctie)
Organist Haulerwijk
Medewerker Evangelische boekhandel Haulerwijk
Raadslid Vos (GroenLinks)
Klachtenconsulent KPN (hoofdfunctie)
Geen nevenfuncties
Oostzaan W. van Twuijver, gemeentesecretaris gemeente Oostzaan
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Oostzaan Tuesday, December 16, 2008 4:05 PM

Mw. drs. A.E. (Anne) Makenbach-Borgsteede raadsgriffier gemeente Oostzaan 
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Oostzaan Tuesday, December 16, 2008 4:05 PM

Mevr. W.A.T. (Wilma) Grooteman plv. raadsgriffier gemeente Oostzaan
NEVENFUNCTIES
secretaris /penningmeester stichting DAS
voorzitter WE Zwet

Bron: Gemeente Oostzaan Sent: Tuesday, February 03, 2009 8:56 AM Gegevens van Rob Monen
Wethouder GroenLinks
Directeur van Humanitas, Penningmeester bij BPBI, Voorzitter van VSIV
Dhr. Eelco Taams Wethouder PvdA
Leraar aan de PSG Jan van Egmond, bestuurslid van de PvdA, gewest Noord-Holland Gegevens van Peter Visser
Wethouder
GemeenteBelangen
Geen
Mevr. Tine Schaafsma Raadslid
VVD
Docente lichamelijke opvoeding bij eigen bedrijf, Medewerkster NOPAK
Dhr. Ton van der Heijden
Raadslid
VVD

Geen nevenfuncties opgegeven op 230208!!!!!!!!!!!!!!!
Mevr. Gre Boom-Kopper Raadslid
PvdA
voorzitter commissie FinanciŽn
Oostzaan, Vrijwilliger Stichting Hulpdienst Oostzaan, Voorzitter Comitť Dag van Ouderen Oostzaan, Vrijwilliger Evean Lishof (bloemschikken
Dhr. Pim Beudeker Raadslid
PvdA
Voorzitter Concordia, Bestuurslid Stichting de Greep, Jeugd-/Jongerenwerker Buurtenverenigingen en Scholen, General Manager Luchtverkeersleiding Nederland
Mevr. Suze Vos-Groenenberg Raadslid
PvdA
Interviewer CBS
Dhr. Arjen Ronner Raadslid
GroenLinks
Opleidingsmanager bij ROC
Mevr. Marja van der Pol-Gase Raadslid
GroenLinks
Vrijwilliger Staatsbosbeheer
Dhr. Joop Klinkhamer Raadslid
GroenLinks
Medewerker beleid provincie Noord-Holland
Mevr. Mary Zondervan Raadslid
GemeenteBelangen
medewerker Dutch Steigers
Dhr. Klaas Buis Raadslid
GemeenteBelangen
Penningmeester EHBO, penningmeester HHNK, penningmeester GemeenteBelangen, tweede secretaris EHBO, penningmeester 5 mei comite
Dhr. Teun Flens
Raadslid
CDA
Onderwijsondersteuner, Kaderlid CNV

Gegevens van Eilko de Jong
Raadslid
CDA
Directeur Almetaal bv Oostzaan, secretaris CDA Oostzaan


 
 
 
Opmeer

Mw. M.C.G.M. de Vree-Bekker raadsgriffier gemeente Opmeer
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Opmeer 20 november 2008

Wethouder Op ‘t Veld
Horecaondernemer
Voorzitter Koninklijke Horeca Nederland, afdeling West-Friesland
Lid bestuur Stichting Volop in Beweging De Weer
Lid gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland
Deelnemer portefeuillehoudersoverleg West-Friesland: Verkeer, Vervoer, Recreatie en Economische zaken
Lid Bedrijfsregio West-Friesland
Vertegenwoordiger Noord West 8
Lid dagelijks bestuur Halter in Balans
Lid Regionaal Milieuoverleg
Lid Regionale volkshuisvestingscommissie
Voorzitter commissie Marktzaken
Voorzitter commissie MKB
Lid Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland
Wethouder E. Deutekom-Muntjewerff:
Hoofdingeland Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Voorzitter Regionaal overleg lokale partijen
Secretaris Stichting West-Friese sportverkiezing
Wethouder Deutekom-Muntjewerff
Lid VNG-commissie Onderwijs, Zorg en Welzijn
Lid algemeen bestuur GGD
Lid algemeen bestuur Regionale Ambulance Dienst Noord-Holland Noord i.l.
Vice-voorzitter dagelijks bestuur Op/maat
Lid Gemeenschappelijke Regeling Openbare Sociaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs West-Friesland
Deelnemer portefeuillehoudersoverleg West-Friesland: Maatschappelijke Dienstverlening, Volksgezondheid en Onderwijs
Voorzitter stuurgroep Integraal jeugdbeleid West-Friesland
  Raadsleden voor het CDA zijn:

N.J.J.M. (Nico) Bosch (fractievoorzitter) Raadslid (710) gemeente Opmeer
OPGAVE NEVENFUNCTIES RAADSLID – COMMISSIELID – FRACTIE-ASSISTENT
 Fractie :CDA :Leraar voortgezet onderwijs
 Stg. Scholengemeenschap Tabor, Postbus 34 1620 AA Hoorn

J.P.M. Schilder Raadslid (710) gemeente Opmeer 
Fractie : CDA
 
Beroep 1) : Applicatiebeheerder Schipper Kozijnen.nl
 


R.W. Tesselaar Raadslid (710) gemeente Opmeer Fractie : CDA Juridisch medewerker afdeling Handhaving Bouwen en Wonen
Werkgever : Stadsdeel Oud-Zuid, gemeente Amsterdam
 


J.N. Hoogland

Raadslid (710) gemeente Opmeer 
Fractie : CDA Zelfstandige in financiŽle dienstverlening
Penningmeester St Jans Geboorte

J.P.J. Blank Raadslid gemeente Opmeer
Fractie : CDA
 Beroep 1) : Netwerkspecialist, geven van training op gebied van risicomanagement
Werkgever : AtosOrigin Amsterdam en eenmanszaak

Fractie-assistenten

Van Berkel
Voorletters :Sam
 Beroep 1) :Docent
Werkgever :Stg. Scholengemeenschap Tabor
Nevenfuncties 2) :bestuurslid Grasshoppers


C.M. Vlaar-Keuning
 Fractie : CDA
 Beroep 1) : Thuiszorgmedew. Medew. Handelskwekerij Sjerps
Werkgever : A. Groen-Ruyter H. Sjerps
Nevenfuncties 2) : Secretaris CDA afdeling Opmeer
 
  Raadsleden voor DSV zijn:

de heer P.J. Hoek (fractievoorzitter) Raadslid (710) gemeente Opmeer
Fractie :DSV
 Beroep 1) :Controller UvA
lid bestuur VVS 46
 


de heer P.A. Menting Raadslid (710) gemeente Opmeer
Fractie : DSV
 Beroep 1) : directeur gemeente Amsterdam
 
Fractie-assistenten
W.G. van Duin

Fractie : DSV
Lid van commissie : Ruimte
Beroep 1) : Tweewielerhandelaar
Werkgever : eigenaar


 

C. Punt-Ligthart Corina Fractie :DSV
Beroep 1) :Gezinsmanager [moeder dus]
 

Raadsleden voor Gemeentebelangen zijn:

Th.C.J.M. Friethoff (fractievoorzitter) Raadslid (710) gemeente Opmeer

:Bestuurslid Stg. Rundveemuseum Aat GrootesC.J. Stapel
Raadslid (710) gemeente Opmeer

Fractie :Raadslid namens Gemeentebelangen 
Beroep 1) :Projectleider
Werkgever :DHV BV Amersfoort, werkzaam: Regio West DHV Transfer & Rail te
Zaandam
Nevenfuncties 2) :Bestuurslid, Stichting Behoud t’Kerkhuys,
vrijwilliger Stichting Exploitatie t’Kerkhuys,
Vrijwilliger Hockey vereniging WFHC Spire, Kantinecommissie,
Bestuurslid WFHC SpireG.C.M. Verkooijen-Glorie Raadslid (710) gemeente Opmeer
 
Fractie : Gemeentebelangen
 Beroep 1) : financieel medewerkster
Werkgever : Loos v.o.f / De Vriendschap


R.G.J. Pelt

Raadslid (710) gemeente Opmeer
Fractie :gemeentebelangen
Beroep 1) :ZZPer
Werkgever :Meerdere
Nevenfuncties 2) : Bestuurslid; Zaalvoetbalvereniging Hoogwoud Opmeer
(ZHO de Weyver)
Award Opmeer

Fractieassistent

E.A. Mantz
Fractie : GB
Lid van commissie : SZ
Beroep 1) : Investigator ING
Nevenfuncties 2) : lid Dorpsraad, voorzitter Jeugdcommissie AGSV, trainer/begeleider Jeugd en Selectie
 
  Raadsleden voor de PvdA zijn:
mevrouw A.C.T.M. Vogel (Anca) 

(fractievoorzitter)

Raadslid (710) gemeente Opmeer
Fractie :PvdA 
Nevenfuncties 2) :vrijwilliger Adriaan Donkerstichting
vrijwilliger Stinchting Goleniow-Opmeerde heer H.P.J.M. ter Veen (Herman) Raadslid (710) gemeente Opmeer
Fractie : PvdA
Lid van commissie : Ruinte
Beroep 1) : Ondernemer
Werkgever : Zelfstandig


N.A.M. de Groot (Niko) Raadslid (710) gemeente Opmeer 
Fractie : PvdA
Beroep 1) : senior adviseur Jeugdbeleid
Werkgever : PRIMO-nh
Nevenfuncties 2) :
bestuurslid Bestuurscommissie Speciaal Onderwijs te Hoorn
bestuurslid Weer Samen naar School (Hoorn-1)Fractieassistent
R.A.H.P. Heijtink (Ruud)
Fractie : PvdA
Beroep 1) : Klantteammanager ArboNed NV
  VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (1 zetel)
Raadslid voor de VVD is:

J.A.M. Sneek (fractievoorzitter)

Raadslid (710) gemeente Opmeer
Fractie : VVD
 Beroep 1) : Assurantie-adviseur
Werkgever : Zelfstandig
Nevenfuncties 2) : voorzitter Winkeliersvereniging Opmeer
FinanciŽle belangen 3): zijdelings via ega Videotheek en Copy-center Opmeer
Vastgoedhuis Fractieassistenten K.M.L. Stoel 
Fractie :V.V.D.
 Beroep 1) : SR.Projectleider GTI

Dhr. Z. (Ties) Zweers gemeentesecretaris gemeente Opsterland
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Opsterland Sent: Tuesday, February 17, 2009 10:56 AM

Mw. I.R. Zwart raadsgriffier gemeente Opsterland
NEVENFUNCTIES

secretaris van het bestuur van Stichting ElzArt te Kollum
lid theaterwerkgroep De Colle te Kollum.
Bron: Gemeente Opsterland 11 november 2008

Henk Hoen, PvdA wethouder

Opleidingen / cursussen

ULO, Handelsavondschool, Praktijkopleiding boekhouden, Moderne bedrijfsadministratie, Bedrijfsopleiding marketing & financiŽle economie

CarriŤreverloop

1964 - 1966

Rabobank

1966 - 1983

Diverse administratieve functies De Schakel

1983 - 1989

Secretariaatfunctie Werkvoorzieningsschap Zuid-oost Friesland

1989 - 1993

Hoofd bedrijfsbureau Hewo-bedrijven

1993 - 2002

Manager detachering Caparis

2002 - heden

Wethouder van de gemeente Opsterland

Hobby vrije tijd / interesses

Cabaret en toneel, liefhebber discussieprogramma’s, sport

Getrouwd met

Pieta Hoen

Kinderen

twee

Huidige nevenfuncties

Geen
De wethouders Henk Hoen, Kaas de Boer en Wietse Kooistra hebben op 6 maart 2008 geen nevenfuncties.

Opsterland
De heer L.J. Andringa (fractievz)
Directeur adviesbureau
Voorzitter commissie bezwaarschriften sociale zekerheid NWF
Voorzitter beheersstichting dorpshuis De Mande& Lippenhuizen
Mevrouw H. Blaak (fractievz)
Juridisch controller Wetterskip Frysl‚n
Lid Raad van Toezicht Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS)
 
Uit hoofde van raadlidmaatschap:
Lid afstemmingsoverleg raad-accountant

Mevrouw M.H. v.d. Broek
CoŲrdinator wereldwinkel Gorredijk
Mevrouw W.H. Bruining
Invalkracht Soc. Verpleegkundige GGD Frysl‚n
Bestuurslid Ondernemersvereniging (secr.)
Mevrouw M.S. Elgersma-van Dijk
(fractievz)
Docente lichaamsbeweging
Mede ondernemer bakkerij
Financieel belang in v.o.f. Bakkerij Elgersma
De heer J. Faber
Docent ROC Drenthecollege Assen
Leider voetbal Wispolia Terwispel
De heer dr. J.J. Hage
Dierenarts
De heer O.J.W. Harmsma
Face to Face enquÍteur (TNS Nipo)
Lid ledenraad KNLTB (Tennisbond)
Bestuurslid stichting Kunsthuis Syb
Uit hoofde van raadslidmaatschap:
Lid werkgroep dualisme
De heer H. Hoekstra
Uit hoofde van raadlidmaatschap:
Lid afstemmingsoverleg raad-accountant
De heer H. de Jong
Aannemer
Voorzitter voetbalvereniging Langezwaag
Afgev. Noord. Spoco KnaF
 
Uit hoofde van raadslidmaatschap:
Bestuurslid A7
De heer R. Jonkman
Schade-expert/regiomanager
SalvagecoŲrdinator
Docent Nibe/SVV
 
Uit hoofde raadslidmaatschap:
Voorzitter kommisje Romte
Bestuurslid A7
De heer S. Krikke
Uit hoofde van raadslidmaatschap:
Voorzitter kommisje Mienkip
Mevrouw M. Lok-v.d. Wijk
Bedrijfsleidster
De heer S. Marinus
Voorzitter Out of The Shadow Foundation (OOTS)
Bestuurlid Stichting It D‚mshus
Voorzitter Stichting FŻgelhelling
Lid WRN (P.B. werkgroep Romte Nij Beets
 
Uit hoofde van raadslidmaatschap:
Lid werkgroep dualisme
Lid comitť Ra’anana- Beit Sahour
Mevrouw J. van der Mark Wolters
Uit hoofde van raadslidmaatschap:
Lid AB Sw. Frysl‚n
Lid werkgroep dualisme
De heer R.J. Suurd
Groepsbegeleider Hoeve Boschoord
Ja
36 uur/week
De heer T.A. Sijmonsma
Consulent Doarpswurk
Klachtencommissie Zienn
Lac (landelijk adviescommissie AbvaKabo)
Consulent Abva/kabo Regio Noord
Personeelsvertegenwoordiger
 
Uit hoofde van raadslidmaatschap:
Bestuurslid A7
Mevrouw J. van Roeden-Hoekstra
Organisatorisch medewerker PvdA Statenfractie Frysl‚n
De heer H.J. de Vries
Kwaliteitsadviseur
Voorzitter jeugdcommissie VV Langezwaag
De heer H(ielke) de Vries
Voorzitter sportvereniging Langezwaag
Voorzitter stichting sportzaal Langezwaag
Financieel belang: aandeelhouder melkveebedrijf Arts (Polen)
De heer G. Weening (fractievz)
Technisch Fieldmanager
Vertrouwenspersoon bedrijf
 
Uit hoofde van raadlidmaatschap:
Lid afstemmingsoverleg raad-accountant
Voorzitter steunfractie CU

, Mw. R. Engels gemeentesecretaris gemeente Oss
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Oss Sent: Tuesday, February 17, 2009 10:16 PM

Mw. J.J. (Janneke) Braam raadsgriffier gemeente Oss

Lid van de adviesraad bestuursacademie Nederland (Bestuursacademie Nederland wil graag samen met griffiers discussiŽren over het aanbod van de Bestuursacademie)
>Bron Hop/gemeente Oss 11 november 2008 en "meneer google" 2008-3 september 2009 
Jouke Vis - Boxtel
Mechtild Rietveld - Amsterdam (Centrum)
Jan Jaap Rochat - Zoetermeer
Bart Schutte - Zwolle
Jaap Woltjer - Lelystad
Karen Pijenburg - Bronckhorst
Gerrit-Jan Eeftink - Hengelo
Jan Bouke Zijlstra - Raalte
Marin de Zwarte - Zeeland

Hendrik Hoeksema

wethouder

PvdA

Jan van Loon

wethouder

Chris Ermers

wethouder

Jules Iding

wethouder

Ria Engels

waarnemend gemeentesecretaris

Hans Teerink

assistent-gemeentesecretaris Wethouder 1 ir. J.A.M.E. Iding
Vertegenwoordiger gemeente Oss in Project Waalboss
Lid van het Bestuurlijk Platform Maashorst
Lid van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)
Lid van het Bestuurlijk Overleg Gebiedsgerichte Aanpak Verkeer en Vervoer
Aandachtsbestuurder voor: - Ussen - Centrum,Krinkelhoek,Mettegeupel - Oss-Noord Wethouder 2 J.T.M. van Loon (2e loco-burgemeester) Portefeuille: FinanciŽn, Economische Zaken, Kunst en Cultuur, en Accommodatiebeleid. Functies
Lid van het Bestuurlijk Regionaal Economisch Overleg
Lid van de Raad van Commissarissen van de NV. Maaslandgas
Lid van de algemene vergadering van aandeelhouders in Brabant Water NV
Vertegenwoordiger gemeente Oss in M-5 (overleg portefeuillehouders financiŽn van de vijf middelgrote Brabantse gemeenten met de provincie).
Lid van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling het Brabants Historisch Archief
Aandachtsbestuurder voor Berghem, Megen, Ravenstein en Herpen Wethouder 3 H. Hoeksema Functies 1.
Lid van de Landinrichtingscommissie Lage Maaskant Lid van de Regionale Reconstructiecommissie 3
Lid Bestuurlijk Platform Maashorst
Lid van het Algemeen Bestuur Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Milieubedrijf. 5.
Lid van het Algemeen Bestuur van de van de gemeenschappelijke regeling Milieustraat 6.
Lid van het Milieu-Overleg Noord Brabant (MOLO-B) 7.
Lid van het Bestuurlijk Regionaal Handhavingsoverleg 8.
Lid van het Dagelijks Bestuur van de van de gemeenschappelijke regeling Gewestelijke Gezondheidsdienst Hart van Brabant 9.
Lid van het Portefeuillehoudersoverleg Zorg en Maatschappelijke Opvang 10.
Lid van het dagelijks bestuur van de van de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West 11.
Aandachtsbestuurder voor de Ruwaard en Oss-Zuid Wethouder 4 drs. C. J. M. Ermers Functies
Lid van het Portefeuillehoudersoverleg Onderwijs en Educatie in Noordoost Brabant. 2.
Lidvan het Portefeuillehoudersoverleg Jeugd in Noordoost Brabant
Voorzitter van de Regiegroep Lokaal Jeugd en Onderwijsbeleid
Lid van de Stuurgroep Horizonscholen
Lid van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant
Lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant
Lid van de Raad van Commissarissen IBN Holding

Raadsleden


A.E.J. Arends
SP
Offsetdrukker


Mw. M.H. Claassen-van Uden
SP
Heeft eigen pedicurepraktijk


J.P. van der Doelen
SP
Huismeester in een museum


W.J. van Dorst
SP
Onderwijs assistent VMBO


Mw. L.M.C. Marijnissen
SP
Studente politicologie in Amsterdam


Mw. M.A.C.A. Marijnissen-van Schijndel
SP
Leerkracht op basisschool Sterrebos


P.J.D.M. Peters
SP Fractievoorzitter

Mw. J.H.C. Reys
SP
Ziekenverzorgster bij Vita Nova


H.A.A.M. van Schijndel
SP
Leerkracht ROC de Leijgraaf


L.G. Wolff
SP
Adviseur Personeel en Organisatie


G.J. Zoll
SP
Wetenschappelijk onderzoeker aan de RU


A.J.P. Jaspers
CDA


J.J.W.M. Ras
CDA Fractievoorzitter


J.H. Sanders
CDA


J.M. van Thiel
CDA


J.M.A. Voet
CDA


Mw. F. Voskamp-Leerdam
CDA


Mw. M.M.N.R. Zondag-Voet
CDA


J.G.T.M. Boerboom
Voor de Gemeenschap


F.F.G.P. den Brok
Voor de Gemeenschap Fractievoorzitter


P.W. van Heeswijk
Voor de Gemeenschap


T.W.G. van Kessel
Voor de Gemeenschap


Mw. G.W. van der Linden-Janssen Steenberg
Voor de Gemeenschap 


A.M.I. Prinssen
Voor de Gemeenschap


P.A.T. van Geffen
PvdA


W.H.M. Koopman
PvdA Fractievoorzitter


J.P.J. van der Lee
PvdA


H.J.M. van Uden
PvdA


R.P.J. Wibier
PvdA
 
H. Boers
VVD Fractievoorzitter
 
Mw. B. de Bruijn
VVD
 
mr. J.H.T. van Orsouw
VVD
 
J.C. Raadgever
VVD
 
G.P.M. Lucassen
Groen Links Fractievoorzitter
 
S. Demirci
Duurzaam NederlandFractievoorzitter
SP
Dhr. A.E.J. Arends
geen
VDG
Dhr.
J.G.T.M. Boerboom
Oud-directeur Zorgcentrum
VVD
Dhr.
H. Boers
Directeur openbare basisschool De Kleine Wereld Mettegeupel
VDG
Dhr.
F.F.G.P. den Brok

VVD
Mevr.
B. de Bruijn
Medewerker Bouwbedrijf Duurzaam Nederland
Dhr. S. Demirci
SP
Dhr.
J.P. van der Doelen
Werkzaam bij Museum voor religieurze kunst Uden, jeugdleider voetbal
SP
Dhr. W.J. van Dorst
Bestuurslid speeltuin Elckerlyc
PvdA
Dhr. P.A.T. van Geffen
Hoofd van de afdeling Publiekszaken van de gemeente Nijmegen
VDG
Dhr. P.W. van Heeswijk
ICT-er
Dhr. A.J.P. Jaspers
Docent
VDG
Dhr.
T.W.G. van Kessel padding:0cm 0cm 0cm 0cm;
Projectleider gemeente Lith, Bestuurslid van Stg. de Berghemse Molen
PvdA
Dhr. W.H.M. Koopman
voorzitter bestuur Stg. leergeld Oss, voorzitter van het Nederlands Klassiek Verbond
PvdA
Dhr.
J.P.J. van der Lee
Medewerker bij technisch bedrijf, lid clientenraad De Nieuwe Hoeve Schaijk (onderdeel van de stichting ZVOM
VDG
Mevr. G.W. van der Linden-Janssen Steenberg
Kleuterleidster
GROENLINKS
Dhr.
G.P.M.Lucassen
Kaderlid van ABVAKABO
SP
dhr.
M.W.A. Manders
voorzitter van de de Vereniging voor Oogheelkundig Verpleegkundigen en Zorgverleners
SP
Mevr.
L.M.C. Marijnissen
Bestuurslid SP afdeling Oss
SP
Mevr. M.A.C.A. Marijnissen-van Schijndel
leerkracht basisonderwijs, coach leerkrachten, bestuurslid SP, secretaris SP fractie
VVD
Dhr.
J.H.T. van Orsouw
Eigenaar makelaarskantoor, secretaris Businessclub top Oss, lid millenniumcommissie
SP
Dhr.
P.J.D.M. Peters
Medewerker partijbureau SP
VDG
Dhr.
A.M.I. Prinssen
Eigen bedrijf in FinanciŽn, lid carnavalsvereniging
VVD
Dhr. J.C. Raadgever
Lid commissie Fondsenwerving Nederlandse Rode Kruis Den Haag, Bestuurslid Nederlandse rode Kruis, district Brabant Noord-Oost
CDA
Dhr.
J.J.W.M. Ras
Nog niet geactualiseerd
SP
Mevr. J.H.C. Reijs
Medewerker Vita Nova
CDA
Dhr. J.H. Sanders
Penningmeester Rucrea (tot 1-7-08), Bestuurslid beheer en onderhoud SKBO (tot 1-7-08), voorzitter Tuinvereniging Kromstraat-Zuid(voorheen ambtenaar Gemeente Oss, exlid dorpsraad)
SP
Dhr. H.A.A.M. van Schijndel
Nog niet geactualiseerd
CDA
Dhr. J.M. van Thiel
nog niet geactualiseerd
PvdA
Dhr.
H.J.M. van Uden
Zelfstandig ondernemer (advies en begeleiding van hulp om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen)
CDA
dhr.
J.M.A. Voet
nog niet geactualiseerd
CDA
Mevr.
F. Voskamp-Leerdam
Voorzitter Passage, voorzitter van een christelijke maatschappelijke vrouwenorganisatie, lid werkgroep Internationale Vrouwendag Oss
PvdA
Dhr.
R.P.J. Wibier
Medewerker bij Provincie Noord-Brabant, voorzitter Wieler en Tourclub Oss
SP
Dhr.L.G. Wolff
P&O Medewerker Waterschap Aa en Maas
SP
Dhr.G.J. Zoll
Medewerker Radbouduniversiteit Nijmegen, penningmeester Regionaal Symfonieorkest Oss
CDA
Mevr. M.M.N.R. Zondag-Voet
Secretarieel medewerkster bij een overkoepelende organisatie voor universele autobedrijven

Oud-Beijerland Nevenfuncties gemeenteOud-Beijerland
 
 
 
In 2005 hebben de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, ’s-Gravendeel, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen en de samenwerkingsverbanden Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSD) te Oud-Beijerland, de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard (RAD) te Westmaas en de Werkvoorziening Hoeksche Waard (WHW-bedrijven) te Oud-Beijerland een gezamelijke Ombudscommissie.
De samenstelling van de Ombudscommissie is als volgt:
- mevrouw C. Verver-van Geesbergen plv.lid

De Ombudscommissie Hoeksche Waard De Ombudscommissie bestaat uit de volgende personen:
mevrouw A. Twilt uit Ridderkerk voorzitter
de heer K.A. de Vlaam uit Oud-Beijerland secretaris/klachtencoordinator K.A. de Vlaam gemeente Schouwen-Duiveland
de heer L. Vos uit Oud-Beijerland lid/plv. voorzitter
de heer A. ter Meulen uit Alblasserdam plv. lid/plv. secretaris

Wanneer kunt u de Ombudscommissie inschakelen? In de Hoeksche Waard is er voor gekozen om geen aansluiting te zoeken bij de Nationale Ombudsman in Den Haag, maar om zťlf een ombudsvoorziening in het leven te roepen. Bij de Ombudscommissie Hoeksche Waard zijn de volgende overheidsinstanties aangesloten:
gemeente Binnenmaas
gemeente Cromstrijen
gemeente Korendijk
gemeente Oud-Beijerland
gemeente Strijen
het samenwerkingsverband Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard
het samenwerkingsverband Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard
het samenwerkingsverband Werkvoorziening Hoeksche Waard
het samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)

Dhr. mr. J. Brouwer, gemeentesecretaris gemeente Oud-Beijerland
NEVENFUNCTIES
lid DB Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel.
Bron gemeente Oud-Beijerland Wednesday, December 17, 2008 1:23 PM

Dhr. E. Bunt raadsgriffier gemeente Oud-Beijerland
NEVENFUNCTIES
Nevenfuncties ontvangen moeten nog op internet worden gezet
Bron gemeente Oud-Beijerland 16 december 2008
Register van nevenfuncties (burgemeester, wethouders en raadsleden
Wethouders
Dhr. J.G. van Buuren (SGP) Wethouder
Lid AB Werkvoorzieningschap WHW Bedrijven.
Lid AB Regionale Afvalstoffendienst (RAD).
Gemachtigd lid AVA (NV Eneco).
Gemachtigd lid AVA (AH-verg. Evides).
Lid Raad van Commissarissen CVBV Regionaal Bedrijventerrein.
Lid Bestuurlijke adviescommissie EZ
Aandeelhouder Bank Nederlandse Gemeenten
Lid Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA).
Lid Stuurgroep Regionaal Economisch Overleg ZHZ (REOZHZ).
Lid AB Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW).
Plaatsvervangend lid Commissie Hoeksche Waard.
Voorzitter Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (bestuurlijk overleg)..
Lid Provinciaal Verkeer Vervoersberaad Bestuurlijk overleg ZH.
Voorzitter Regionale Werkgroep Verkeersveiligheid Platform Ambtelijk overleg ZH.
Voorzitter Stuurgroep ICT HW
Mevr. L. GŲbel-den Hoed (VVD)
Wethouder en 3 loco-burgemeester.
Lid DB en AB Werkvoorzieningschap WHW Bedrijven.
Lid AB Groenbeheer Hoeksche Waard.
Plaatsvervangend lid Commissie Hoeksche Waard.
Lid AB Bestuurlijke adviescommissie Recreatie en Toerisme.
Lid AB Streekmuseum.
Plaatsvervangend voorzitter Stichting Het Oude Raadhuis.
Lid DB en AB Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard.
Mevr. A.M.C. van Hemert (BINT)
Lid AB Werkvoorzieningschap WHW bedrijven
Lid AB en DB Regionale Afvalstoffendienst (RAD).
Plaatsvervangend lid AB Groenbeheer Hoeksche Waard.
Plaatsvervangend Gemachtigde vergadering aandeelhouders N.V. Eneco.
Plaatsvervangend Gemachtigde vergadering aandeelhouders Evides.
Lid Aandeelhouders CVBV Regionaal Bedrijventerrein.
Lid Bestuurlijke Adviescommissie VROM.
Plaatsvervangend Bestuurslid Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW).
Lid Pho Milieu HW.
Lid Pho Milieu ZHZ.
Lid/Roulerend voorzitter Periodiek Overleg Wooncorporatie Union
Lid Stichting Collectieve Beveiliging Oud-Beijerland SCBOB (Bedrijventerrein De Bosschen).
Lid vereniging Welstandscommissie Dorp, Stad & Land.
Raadsleden
Dhr. W.M. Boekee
Geen nevenfuncties
Dhr. G.M. Hoek
Geen nevenfuncties
Mevr. O.M. Hoek-Magno BatŠglia
Secretaris peuterspeelzaal ’t Drempeltje
Lid Raad van Bestuur FCPH (Portugese Federatie)
Lid Raad van Bestuur LIZE
Mw. S. Hol
Geen nevenfuncties
Dhr. B. Hubers
Geen nevenfuncties
Dhr. W. de Jonge
Geen nevenfuncties
Dhr. J. van Krimpen
Geen nevenfuncties
Dhr. A. Kruit
Bestuurslid cliŽntenraad Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard.
Eigenaar eenmanszaak AABSAN, adviseur inkoop/verkoop natuursteen.
Dhr. P.J. van Leenen
Lid van de Raad van Toezicht van de Interkerkelijke Protestantse Stichting Woon-, Behandel- en Zorgcentra Sabina van Egmont
Dhr. G. de Man
Vice-voorzitter ‘Stichting Cavent Support’.
Lid dagelijks bestuur PCOB, gewest Z-H in Bergschenhoek
Voorzitter CDA Zuidvleugel.
AB lid CDA Zuid-Holland
Dhr. P. Meijer
Geen nevenfuncties
Dhr. G. Mos
Geen nevenfuncties
Mevr. N.C.J. van Rooden
Bestuurslid NGIZ (Ned. Genootschap voor Internationale Zaken)
Bestuurslid Nuffic (Ned. Organisatie voor Internationale samenwerking in het Hoger onderwijs).
Lid werkgroep Europa Cordaid / Memisa
Dhr. A. van Ruiven
Geen nevenfuncties
Dhr. P.K. Schipper
Bestuurslid Christen Unie Zuid-Holland
Dhr. G.J. Stapper
Geen nevenfuncties
Dhr. R.J.M. Veelenturf
Geen nevenfuncties
Mevr. C. Verbaas
Geen nevenfuncties
Mevr. D.M. van der Werf-Weeda
Lid Zorgberaad.
Lid Zorgvragerspanel Rijnmond.
Serviceconsulente MEE ZHZ.
Bestuurslid Cavent support.
Lid Algemeen Bestuur Regionale Sociale Dienst
Wethouders
Dhr. J.G. van Buuren (SGP)
Wethouder en 4 loco-burgemeester.
Lid AB Werkvoorzieningschap WHW Bedrijven.
Lid AB Regionale Afvalstoffendienst (RAD).
Gemachtigd lid AVA (NV Eneco).
Gemachtigd lid AVA (AH-verg. Evides).
Lid Raad van Commissarissen CVBV Regionaal Bedrijventerrein.
Lid Bestuurlijke adviescommissie EZ
Aandeelhouder Bank Nederlandse Gemeenten
Lid Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA).
Lid Stuurgroep Regionaal Economisch Overleg ZHZ (REOZHZ).
Lid AB Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW).
Plaatsvervangend lid Commissie Hoeksche Waard.
Voorzitter Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (bestuurlijk overleg)..
Lid Provinciaal Verkeer Vervoersberaad Bestuurlijk overleg ZH.
Voorzitter Regionale Werkgroep Verkeersveiligheid Platform Ambtelijk overleg ZH.
Voorzitter Stuurgroep ICT HW
Mevr. L. GŲbel-den Hoed (VVD) Wethouder
Lid DB en AB Werkvoorzieningschap WHW Bedrijven.
Lid AB Groenbeheer Hoeksche Waard.
Plaatsvervangend lid Commissie Hoeksche Waard.
Lid AB Bestuurlijke adviescommissie Recreatie en Toerisme.
Lid AB Streekmuseum.
Plaatsvervangend voorzitter Stichting Het Oude Raadhuis.
Lid DB en AB Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard. Wethouder
Lid AB Werkvoorzieningschap WHW Bedrijven.
Plaatvervangend lid AB Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard.
Lid toezichthoudend orgaan Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard.
Plaatsvervangend lid Commissie Hoeksche Waard.
Lid AB GGD Zuid-Hollandse Eilanden.
Lid SubsidiŽntenoverleg Stichting To Be.
Voorzitter Portefeuillehouderoverleg MOZ HW.
Lid Regiegroep Integratie Jeugdgezondheidszorg ZHE.
Lid Platform/Stuurgroep Openbare Geestelijke Gezondheidszorg ZHE.
Voorzitter OOGO.
Lid/Roulerend voorzitter Periodiek Overleg Wooncorporatie Union
Plaatsvervangend AB lid Regio ZHZ.
Mevr. A.M.C. van Hemert (BINT)
Lid AB Werkvoorzieningschap WHW bedrijven
Lid AB en DB Regionale Afvalstoffendienst (RAD).
Plaatsvervangend lid AB Groenbeheer Hoeksche Waard.
Plaatsvervangend Gemachtigde vergadering aandeelhouders N.V. Eneco.
Plaatsvervangend Gemachtigde vergadering aandeelhouders Evides.
Lid Aandeelhouders CVBV Regionaal Bedrijventerrein.
Lid Bestuurlijke Adviescommissie VROM.
Plaatsvervangend Bestuurslid Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW).
Lid Pho Milieu HW.
Lid Pho Milieu ZHZ.
Lid/Roulerend voorzitter Periodiek Overleg Wooncorporatie Union
Lid Stichting Collectieve Beveiliging Oud-Beijerland SCBOB (Bedrijventerrein De Bosschen).
Lid vereniging Welstandscommissie Dorp, Stad & Land.
Raadsleden
Dhr. W.M. Boekee
Geen nevenfuncties
Dhr. G.M. Hoek
Geen nevenfuncties
Mevr. O.M. Hoek-Magno BatŠglia
Secretaris peuterspeelzaal ’t Drempeltje
Lid Raad van Bestuur FCPH (Portugese Federatie)
Lid Raad van Bestuur LIZE
Mw. S. Hol
Geen nevenfuncties
Dhr. B. Hubers
Geen nevenfuncties
Dhr. W. de Jonge
Geen nevenfuncties
Dhr. J. van Krimpen
Geen nevenfuncties
Dhr. A. Kruit
Bestuurslid cliŽntenraad Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard.
Eigenaar eenmanszaak AABSAN, adviseur inkoop/verkoop natuursteen.
Dhr. P.J. van Leenen
Lid van de Raad van Toezicht van de Interkerkelijke Protestantse Stichting Woon-, Behandel- en Zorgcentra Sabina van Egmont
Dhr. G. de Man
Vice-voorzitter ‘Stichting Cavent Support’.
Lid dagelijks bestuur PCOB, gewest Z-H in Bergschenhoek
Voorzitter CDA Zuidvleugel.
AB lid CDA Zuid-Holland
Dhr. P. Meijer
Geen nevenfuncties
Dhr. G. Mos
Geen nevenfuncties
Mevr. N.C.J. van Rooden
Bestuurslid NGIZ (Ned. Genootschap voor Internationale Zaken)
Bestuurslid Nuffic (Ned. Organisatie voor Internationale samenwerking in het Hoger onderwijs).
Lid werkgroep Europa Cordaid / Memisa
Dhr. A. van Ruiven
Geen nevenfuncties
Dhr. P.K. Schipper
Bestuurslid Christen Unie Zuid-Holland
Dhr. G.J. Stapper
Geen nevenfuncties
Dhr. R.J.M. Veelenturf
Geen nevenfuncties
Mevr. D.M. van der Werf-Weeda
Lid Zorgberaad.
Lid Zorgvragerspanel Rijnmond.
Serviceconsulente MEE ZHZ.
Bestuurslid Cavent support.
Lid Algemeen Bestuur Regionale Sociale Dienst

Ouder-Amstel

Dhr. R.M. Reus, gemeentesecretaris gemeente Ouder-Amstel
NEVENFUNCTIES
Nevenfuncties ontvangen moeten nog op internet worden gezet
Bron gemeente Ouder-Amstel Monday, December 22, 2008 4:17 PM

Dhr. drs. L.J. Heijlman raadsgriffier gemeente Ouder-Amstel
NEVENFUNCTIES
Nevenfuncties ontvangen moeten nog op internet worden gezet
Bron gemeente Ouder-Amstel Monday, December 22, 2008 4:17 PM<
Wethouder C.J. den Blanken
Nevenfuncties die uit hoofde van het wethouderschap vervuld worden
Plv. lid DB GGD
Lid DB WAM (AM-groep)
Betaalde arbeid
Adviseur arbeidsvoorwaarden en pensioenen Watson Wyatt Brans &Co
Overige functies
Lid bestuur CDA Ouder-Amstel
Lid bestuur CDA Noord-Holland
Lid parochievergadering St Urbanus Ouderkerk aan de Amstel
Wethouder W.J.Pieterman
Nevenfuncties die uit hoofde van het wethouderschap vervuld worden
Lid ab Groengebied Amstelland (voorzitter adviescommissie)
Betaalde arbeid
Geen
Overige functies
Lid/penningmeester bestuur stichting vrienden van de Gaaspermolen
Lid toernooicommissie Tennisclub Ouderkerk

Wethouder mw. B.M. Veltkamp
Nevenfuncties die uit hoofde van het wethouderschap vervuld worden
Geen
Betaalde arbeid
Geen
Overige functies
Medewerker Raad van State ( verlof)

J. Alberts
Geen
Betaalde arbeid
CWI Sr manager operationeel beleid
Overige functies
Geen

Mw. P.D.A.M. Baks
Plaatsvervangend lid ROA raad
Betaalde arbeid
GGD jeugdgezondheidszorg
Lid Provinciale Staten Noord-Holland (wedde en onkostenvergoeding)
Overige functies
Lid hoor- en adviescommissie provincie Noord-Holland

H. van den Busken
Geen
Betaalde arbeid
Geen
Overige functies
Geen

J. Coevert
Plv. lid AB schadeschap Schiphol
Betaalde arbeid
Directeur/eigenaar makelaarskantoor
Overige functies
Bestuurslid stg Regioster Taxateurs O.Z. te Rotterdam (in liquidatie)

Mw. Z. Faizi
Geen
Betaalde arbeid
Tempo Team professionals
Overige functies
Geen

E.J. Huijboom
Lid AB WAM (AM-groep)
Betaalde arbeid
Geen
Overige functies
Geen

G. Korrel
Plv. lid AB Groengebied Amstelland
Betaalde arbeid
Voorzitter bestuur Rabobank Abcoude Ouder-Amstel
Veehouder
Overige functies
Geen

Mw. C.C.M. Korrel-Wolvers
Lid AB GGD
Betaalde arbeid
Ass.begeleider Dagcentrum de Ronde Hoep
Overige functies
Geen

P. Krak
Geen
Betaalde arbeid
Relatiebeheerder ICT Hogeschool InHolland
Overige functies
Geen

Mw. C.R. Larson
Lid AB Regionale brandweer
Lid AB schadeschap Schiphol
Betaalde arbeid
KwaliteitscoŲrdinator/beleidsadviseur sociale zaken gemeente Amstelveen
Overige functies
Geen

P. Leloux
Geen
Betaalde arbeid
Arrondissementsparket Amsterdam
Overige functies
Geen

Mw. I.A. Praagman
Lid AB WAM (AM-groep)
Betaalde arbeid
Geen
Overige functies
Geen

M. Severiens
Lid Regioraad ROA
Betaalde arbeid
Medewerker clienservice ICS
Overige functies
Geen

L.J. Smits
Geen
Betaalde arbeid
Geen
Overige functies
Voorzitter Woongroep de Bolster Duivendrecht
Secretaris ANBO Ouder-Amstel
Voorzitter ANBO gewest Noord-Holland
Lid ab Stichting Samenwerkende Bonden van Ouderen in Noord-Holland
Lid verenigingsraad ANBO

Mw. J.P. Verheul
Geen
Betaalde arbeid
Geen
Overige functies
Geen


Fractieassistenten
N.A. Gillebaard
n.v.t.
Betaalde arbeid
Steward in Amsterdam ArenA
Overige functies
Student geschiedenis

J.J. Hoetmer
n.v.t.
Betaalde arbeid
Medewerker bar Rehoboth
Overige functies
Student

Mw. D.W.M. Storm van 's Gravenzande
n.v.t.
Betaalde arbeid
Geen
Overige functies
Lid bestuur Rode Kruis
Lid Ouderraad Jan Hekmanschool

Ouderkerk

rekenkamer
Voorzitter:
L. van der Kallen
Secretaris-onderzoeker:

J. Hoogendoorn
 
Leden:
mr. R. Kreukniet

Samenstelling van deze Rekenkamer K5:

Louis van der Kallen (voorzitter)
Robert Kreukniet
Ondersteuning rekenkamer: Jeannette Hoogendoorn
(secretaris-onderzoeker)

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door tien bestuurders, uit elke gemeente twee. Het bestuur wordt voorgezeten door de heer Van Erk en wordt ondersteund door de K5-secretaris. De vertegenwoordiging is de volgende:
Bergambacht: de heer Van Erk mevrouw Blok
Nederlek: de heren Veerhoek en Van de Haterd
Ouderkerk: de heren Van der Wouw en Dogterom
Schoonhoven: de heren De Cloe en Deerenberg
Vlist: mevrouw Evenhuis en de heer Van Dorp

Het K5-bestuur komt (vooralsnog) 1x per maand bijeen. Concrete beleidsvoorstellen en nieuwe initiatieven worden in dit overleg besproken. De Portefeuillehoudersoverleggen, waarin de vakwethouders (of -burgemeesters) van de deelnemende gemeenten zitting hebben, adviseren aan het K5-bestuur. Beleidsbesluiten op strategisch nivo worden door de Krimpenerwaardraad genomen, en beleidsbeslissingen op operationeel terrein zijn voorbehouden aan de lokale gemeenteraden. Het regionaal secretarissenoverleg (RSO) draagt zorg voor de afstemming van een en ander.

Er zijn vier portefeuillehoudersoverleggen:


    Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden / Openbare Orde & Veiligheid, voorzitter mw. A.Z. Evenhuis
    Middelen (waaronder automatisering, financiŽn en personeelszaken), voorzitter dhr. A van Erk
    Sociale Zaken, Onderwijs & Welzijn, voorzitter dhr. N. Dogterom
    Ruimte (waaronder ruimtelijke ordening, bouwen & wonen, verkeer & vervoer en economie), voorzitter dhr. C.W. Veerhoek

Dhr. J. Rook, gemeentesecretaris gemeente Ouderkerk
NEVENFUNCTIES

Lid VGS, commissie PO 

Lid programmaraad Sioo
Bron gemeente Ouderkerk 2008

Mw. mr. M. Metz, raadsgriffier gemeente Ouderkerk
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Ouderkerk 8 december 2008 

Dhr. M. Th. van de Wouw, CDA burgemeester gemeente Ouderkerk
NEVENFUNCTIES

Bestuurslid Aloyse stichting onderwijs en jeugdzorg (Aloyse Stichting, Wittebergweg1, 7637PMOud Ootmarsum, KvK 08133122)

B&W

Mevr. M.G. Boere-Schoonderwoerd

Wethouder

Nevenfunctie

geen

N. Dogterom

Wethouder

Nevenfunctie

geen

Raadsleden:


L.F. Mudde Functie: Fractievoorzitter
Partij: PvdA
Socioloog

Journalist bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Nevenfunctie:

Geen


R.L.F. Brieskorn Functie: Gemeenteraadslid
Partij: PvdA

Rijksambtenaar; opleiding: Sociale Geografie

Ministerie van VROM voor nationaal en internationaal milieubeleid

Projectmanager Externe Veiligheid Min VROM

Nevenfunctie:
Raadslid in K5-raad


H. van der Wal Functie: Gemeenteraadslid
Partij: PvdA

Filiaalmanager bij een grootwinkelbedrijf

Nevenfunctie:

Geen


L.G. van Winden Functie: Gemeenteraadslid
Partij: PvdA

Allround medewerker

Nevenfunctie:
Voorzitter IJsclub Ons Genoegen&
Bestuurslid st. CAI Ouderkerk
Lid wielercomitť Ouderkerk


J.H. Peters Functie: Fractievoorzitter
Partij: VVD
Financieel directeur

Hoofd financiŽle administratie bij een handelsmaatschappij, die zich bezighoudt met het leveren van voortstuwingscomponenten in de scheepvaart.

Nevenfunctie:

Penningmeester Stichting CAI Ouderkerk


R.C.M. Timmermans Functie: Gemeenteraadslid
Partij: VVD

Docent/tolk-vertaler

Krimpenerwaard College als seniordocent in de vakken Duits, geschiedenis en verzorging, leerjaarcoŲrdinator MAVO-4 en als vertrouwenspersoon- counsellor

Nevenfunctie:

Fractie-secretaris VVD

Voorzitter van muziekvereniging Excelsior

Voorzitter Stichting Poldersport

Secretaris-penningmeester jumelagecommissie Ouderkerk-Fernwald

Lid beheerscommissie De Drie Maenen

Secretaris speelweekteam Ouderkerk aan den IJssel

Gediplomeerd-beŽdigd tolk-vertaler


Mw. A. Voorbach-Trouborst Functie: Gemeenteraadslid
Partij: VVD

Detailhandel

Nevenfunctie:

Vrijwilligster in de mediatheek van het Krimpenerwaard college

Bestuursfuncties binnen de scouting en de VVD van Ouderkerk


F. Brouwer Functie: Fractievoorzitter
Partij: Christen Unie

voorheen: directeur

Nevenfunctie:

Geen


Mw. N.E. van Zijl-Vuijk Functie: Gemeenteraadslid
Partij: Christen Unie
Directiesecretaresse/verpleeghulp
M oeder, huisvrouw, kunstschilder

Nevenfunctie:
Vice-voorzitter bestuur Vereniging PCPO Krimpenerwaard

Vrijwilligerswerk. Voornamelijk bestuurswerk, zoals voorzitter bestuur peuterspeelzaal, voorzitter schoolbestuur en vice-voorzitter van het bestuur van de nieuwe schoolvereniging PCPO Krimpenerwaard


A. Burger Functie: Gemeenteraadslid
Partij: Christen Unie
Credit Controller
Hoofd debiteuren beheer

Credit manager op een groot advocatenkantoor in Rotterdam

Nevenfunctie:

Geen


J.W. van der Ham Functie: Fractievoorzitter
Partij: SGP
Jurist en Bestuurskundige (mr. drs.)
MT-lid directie Natuur, Ministerie LNV

Nevenfunctie:
Plv. voorzitter Commissie voor gewone geschillen en Commissie van beroep voor de stichtingen Dienstverlening Gereformeerd Schoolonderwijs en Gereformeerd Schoolonderwijs
Plv. lid Commissie voor geschillen Wet medezeggenschap onderwijs 1992
Lid bestuur Verband van SGP-raadsleden van de provincie Zuid-Holland
Lid kerkenraad Gereformeerde Gemeente te Krimpen a/d IJssel


Mr. L.G.I. Barth Functie: Gemeenteraadslid
Partij: SGP

Directeur Vastgoed

Jurist, werkzaam binnen het bankwezen (onroerend goedsector)en in de vorige raadsperiode (2002-2006) wethouder van deze mooie gemeente

Nevenfunctie:
Kerkenraadslid
Lid raad van toezicht Scholengemeenschap
Lid adviescollege media
Lid Generale Diaconale Commissie
Commissaris Vastgoedbedrijf


J.H. Verkerk Functie: Fractievoorzitter
Partij: CDA

Verpleegkundig specialist in de psychiatrie
Verpleegkundig specialist GGZ
Opleider Verpleegkundig specialist GGZ bij st. Rivierduinen

Nevenfunctie:
Lid van het College Specialismen Verpleegkunde sinds 2006 (een ZBO)
Lid van de (kerngroep) fractiebegeleidings-commissie Verpleging en Verzorging CDA sinds 2004

Oudewater

Oudewater Dhr. mr. P.E. Holtrigter gemeentesecretaris gemeente Oudewater
NEVENFUNCTIES
Voorzitter adviesraad werkmaatschappij Philadelphia
Bestuurslid Stichting Mooyman-Marbers
Bron gemeente Oudewater Sent: Tuesday, February 17, 2009 7:23 AM

Dhr. mr. R.P.A. van Aalst raadsgriffier gemeente Oudewater
NEVENFUNCTIES
Nevenfuncties ontvangen moeten nog op internet worden gezet
Bron: Gemeente Oudewater 11 november 2008
W.F.E. (Tim) Smelik
Wethouder
VVD
Nevenfunctie(s):
N.J. (Niek) Luuring
Wethouder
CDA
Nevenfunctie(s):
Nevenfunctie(s):

Raadsleden:


J.W. van Wijngaarden (Jan Wouter)
CDA
Nevenfunctie(s):
K. de Bruijn (Kees)< CDA
Nevenfunctie(s):
Mw. B.M. Schomaker (Bernadette)
CDA
Nevenfunctie(s):

A.J. Mulder (Aad)
CDA
Nevenfunctie(s):
Mw. A.P.M. van Wijk (Elly)
VVD
Nevenfunctie(s):
A.W. van den Ban (Arie)
VVD
Nevenfunctie(s):
 

Mw. M.C.M. Eling (Madelon)
VVD
Nevenfunctie(s):
J. Okken (Jan) (fractievoorzitter)

De Onafhankelijken
Nevenfunctie(s):
R.A. van den Hoogen (Renť)
De Onafhankelijken

Nevenfunctie(s):
H.L.C. Alles (Hans)
Christen Unie
Nevenfunctie(s):
J. Broere (Jan)
Christen Unie
Nevenfunctie(s):
Mw. E.C. Streng (Els)
PvdA
Nevenfunctie(s):
G.van den Berg (Gerrit)

PvdA

Nevenfunctie(s):
Mw. D. van der Kamp (Dorien) Griffier Nevenfunctie(s)
Ted van de Loo:
Lid bestuurlijk platform nationaal landschap Groene Woud
Raf Daenen
Docent Fontys Hogeschool, Eindhoven

 

 

 

Tot uw dienst. J. Hop Ermelo publiceert alle troonredes 1900-2019 voor u op internet!

Maar heeft u inmiddels ook heel goed begrepen?
50 Hop moet bloeden schrijft een "CHRISTELIJKE" jeugdzorgadvocaat in de landelijke strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd

Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Een FRONTALE OPSPORINGSACTIE op Hop, OPHALEN, DOEN BEKENNEN EN VERVOLGEN!
Ik beken geen letter! Hebben jullie dat allemaal heel goed begrepen!

581 Troonrede 2019
579 Troonrede 2018
562 Troonrede 2017
560 Troonrede 2016
514 Troonrede 2015
247 Troonrede 2014
567 Troonrede 2013
254 Troonrede 2012
477 Troonrede 2011
660 Troonrede 2010
616 Troonrede 2009
662 Troonrede 2008
Troonrede 2007
Troonrede 2006
Troonrede 2005
Troonrede 2004
Troonrede 2003
Troonrede 2002
Troonrede 2001
Troonrede 2000
Troonrede 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991,1990
Troonrede 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980
Troonrede 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970
Troonrede 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960
Troonrede 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950
Troonrede 1949, 1948, 1947 1946, 1945, geschiedenis omroepbijdrage
Troonrede 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930
Troonrede 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920
Troonrede 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910
Troonrede 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900

 

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 1997-2019 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.