Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Hop geeft u op onnavolgbare wijze inzicht in de jeugdzorg mentaliteit.
Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school. Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat jeugdzorg op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

 

 

Openbaar register nevenfuncties bestuurders gemeenten, leden bezwaarcommissie op internet

Beginletter A BSC, 147=A, 190=B, 207=C, 243=D, 248=E, 287=F, 295=G, 304=H, 313=I, 315=J, 396=K, 405=L, 493=M, 494=N, 495=O, 496=P en Q, 501=R, 503=S, 507=T, 553=U, 554=V, 570=W, 571=X, 589=Y, 675=Z, Griffier, Gemeentesecretaris.

Gemeente Pijnacker Nootdorp, Bezoekadres Oranjeplein 1, 2641 EZ PIJNACKER
Postadres Postbus 1, 2640 AA PIJNACKER, Internet: (496)(Pijnacker-Nootdorp)

Burgemeester Mw. F. Ravestein (D66)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Fractievoorzitter Dhr. B.F. van der Deijl (CDA)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Dhr. R. van der Welle (ChristenUnie/SGP)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Dhr. P.C. Hennevanger (D66)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Mw. J.C.O. van de Gevel (Eerlijk Alternatief)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Mw. W. Mantjes-Schubart (Gemeentebelangen)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Mw. E.B. 't Hart (GroenLinks)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Mw. B. van Petegem (Leefbaar Pijnacker-Nootdorp)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Mw. V.A. Noordzij (Liberaal Lokaal)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Mw. A.H.K. van Viegen (Partij voor de Dieren)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Mw. M. van Bijnen (PvdA)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Dhr. H. van Zielst (Trots op Nederland)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Mw. I.M.M. Jense-van Haarst (VVD)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Locoburgemeester Dhr. P.W.M.M. van Haagen (VVD)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Raadsgriffier Dhr. S.G.W.M. Heerdink ()
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Raadslid Dhr. B.F. van der Deijl (CDA)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Dhr. E.J. de Lanoy (CDA)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Dhr. ir. F.J.M. van Kuppeveld (CDA)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Mw. A.B. Volkers (CDA)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Mw. S.W. Baljeu-Veenstra (CDA)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Dhr. C. Weerheim (ChristenUnie/SGP)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Dhr. R. van der Welle (ChristenUnie/SGP)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Dhr. A.R. Kroese (D66)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Dhr. J.P. van der Hoeven (D66)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Dhr. P.C. Hennevanger (D66)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Mw. A.S.C. Markerink (D66)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Mw. E.J.M. Boutkan (D66)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Mw. F.B. Horn (Eerlijk Alternatief)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Mw. J.C.O. van de Gevel (Eerlijk Alternatief)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Mw. M. Bijl-Steentjes (Eerlijk Alternatief)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Dhr. B.J.C.I.M. Kerklaan (Gemeentebelangen)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Dhr. J.J. Thuring (Gemeentebelangen)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Dhr. R.D. van Oevelen (Gemeentebelangen)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Mw. W. Mantjes-Schubart (Gemeentebelangen)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Dhr. A.A.J. Nederveen (GroenLinks)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Mw. E.B. 't Hart (GroenLinks)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Mw. B. van Petegem (Leefbaar Pijnacker-Nootdorp)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Dhr. C.B. Jongh (Liberaal Lokaal)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Mw. V.A. Noordzij (Liberaal Lokaal)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Mw. A.H.K. van Viegen (Partij voor de Dieren)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Mw. A. Komduur-Daems (PvdA)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Mw. M. van Bijnen (PvdA)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Dhr. H. van Zielst (Trots op Nederland)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Dhr. P.P.A. van den Heuij (VVD)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Dhr. Th. Haitsma (VVD)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Mw. I.M.M. Jense-van Haarst (VVD)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014 Dhr. drs. J.P.R. Woudstra () (gemeentesecreatris)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Wethouder Mw. drs. J.S. van Egmond (CDA)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Dhr. drs. J.A. van Staalduine (D66)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Dhr. B. Minderhoud (Gemeentebelangen)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

Dhr. P.W.M.M. van Haagen (VVD)
NEVENFUNCTIES

C30-12-2014

 

Gegevens nevenfuncties uit het verleden

Dhr. drs. F.H. Buddenberg (CDA)burgemeester Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Lid Bestuur Vereniging van Nederlandse Gemeenten (penningmeester)
Voorzitter van de Commissie GemeentefinanciŽn en belastingen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Lid (penningmeester) Raad van Toezicht KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten)
Lid van het Regionaal College van de politie Haaglanden
Lid van het algemeen en het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden
Lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden
Plaatsvervangend lid van het algemeen en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Dobbeplas
Voorzitter Stichting Kerkplan
Bron 25-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid Algemeen bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Lid Raad van Advies FAMO (Federatie van Algemene Middelenmanagers bij de Overheid)
Lid van het algemeen en het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Ypenburg
Voorzitter CDA-bestuurdersvereniging, afdeling Zuid Holland
Lid landelijk bestuur CDA-bestuurdersvereniging
Voorzitter Stichting Kantoor der Kerkelijke Goederen, Administraties en Adviezen


Dhr. drs. H.J. van der Graaff raadsgriffier gemeente Pijnacker-Nootdorp en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft deze TOPambtenaar?
Worden de (bestuurlijke) nevenfuncties van de raadsgriffier geweigerd? Indien ja, waarom dan?
NEVENFUNCTIES
Raadslid gemeente Albrandswaard
Lid werkgroep 4-mei deelgemeente Hoogvliet.
Vrijwilliger stichting kindervakanties Apeldoorn.

P.J. van Adrichem Wethouder
Lid algemeen bestuur en voorzitter/lid van het dagelijks bestuur van het Reinigingsbedrijf Avalex
Plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Ypenburg 4.
Plaatsvervangend lid van het algemeen en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap Dobbeplas
Plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Holland West
Voorzitter Greenport Westland-Oostland en Glasasoverleg
Wethouder
J.deJong=Dhr. J. de Jong  (CDA)
N.A.Oudhof=Dhr. N.A. Oudhof  (PvdA Pijnacker-Nootdorp

Dhr. drs. J.P.R. (Jan Paul) Woudstra gemeentesecretaris gemeente Pijnacker-Nootdorp NEVENFUNCTIES
Contactpersoon Vereniging voor GemeensteSecretarissen (VGS) - kring Haaglanden Auditor UDITE voor de Performance Improvement Award  
Bron gemeente Pijnacker-Nootdorp Sent: Tuesday, February 17, 2009 6:32 AM

C.J. van der Kraan CDA Wethouder
Lid van het algemeen en het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Ypenburg Lid van het algemeen en dagelijks
bestuur van de gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap Dobbeplas Plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hulpverleningsregio Haaglanden

L.C.H. Suijker PvdA wethouder Lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Holland West Lid van het algemeen en dagelijks
bestuur van de gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap Dobbeplas Plaatsvervangend lid van het algemeen
bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Ypenburg Plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Avalex
Penningmeester Stichting Vraagwijzer Koudekerk a/d Rijn
Voorzitter Stichting Regionaal Indicatie Orgaan Delfland Westland Oostland
(RIO DWO)

P.J. van Adrichem
Wethouder
Geen nevenfuncties C.J. van der Kraan
Wethouder
Geen nevenfuncties
Dhr. dr. J. Burger  (Leefbaar Pijnacker-Nootdorp)
Fractievoorzitter LPN Pijnacker-Nootdorp
Bestuursvoorzitter Leefbaar Zuid-Holland
Bestuursvoorzitter Stichting Ir. Marten Bierman (wetenschappelijk instituut van de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF)
Bestuursvoorzitter van de Stichting Burgerparticipatie
Directeur Multi Acta B.V. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
Raadslid
A.J.Kranenburg=Dhr. A.J. Kranenburg  (CDA)
B.F.vanderDeijl=Dhr. B.F. van der Deijl  (CDA)
J.J.M.vandeSande=Dhr. J.J.M. van de Sande  (CDA)
L.O.dePrieŽlle=Dhr. L.O. de PrieŽlle  (CDA)
W.M.vanLeeuwen=Dhr. W.M. van Leeuwen  (CDA)
J.S.vanEgmond=Mw. J.S. van Egmond  (CDA)
M.P.J.deVeld-vanHassel=Mw. M.P.J. de Veld-van Hassel  (CDA)
C.Weerheim=Dhr. C. Weerheim  (ChristenUnie/SGP)
G.vanTilburg=Dhr. G. van Tilburg  (Eerlijk Alternatief)
J.C.O.vandeGevel=Mw. J.C.O. van de Gevel  (Eerlijk Alternatief)
K.L.Welbedacht=Dhr. K.L. Welbedacht  (GroenLinks)
F.J.vanderJagt=Mw. F.J. van der Jagt  (GroenLinks)
P.H.Graafland-vanRijn=Mw. P.H. Graafland-van Rijn  (GroenLinks)
H.S.Hartkamp=Dhr. H.S. Hartkamp  (Leefbaar Pijnacker-Nootdorp)
I.J.C.Schouten=Mw. I.J.C. Schouten  (Leefbaar Pijnacker-Nootdorp)
N.C.Lamens-Geluk=Mw. N.C. Lamens-Geluk  (Leefbaar Pijnacker-Nootdorp)
drs.E.Biesmeijer=Dhr. drs. E. Biesmeijer  (PvdA)
H.C.Kaptein-Ton=Mw. H.C. Kaptein-Ton  (PvdA)
M.G.M.Dekker-vanderMaarel=Mw. M.G.M. Dekker-van der Maarel  (PvdA)
M.H.Schrier-vandeSande=Mw. M.H. Schrier-van de Sande  (PvdA)
E.Kruiderink=Dhr. E. Kruiderink  (VVD)
E.B.Mulder=Dhr. E.B. Mulder  (VVD)
H.P.Hooijmans=Dhr. H.P. Hooijmans  (VVD)
L.D.vanEesteren=Dhr. L.D. van Eesteren  (VVD)
P.W.M.M.vanHaagen=Dhr. P.W.M.M. van Haagen  (VVD)
F.B.Horn=Mw. F.B. Horn  (VVD)

Deijl, dhr. B.F. van der


Fractievoorzitter CDA
Adviserend bestuurslid Stichting De Poort Pijnacker
Voorzitter campagnecommissie CDA Pijnacker-Nootdorp
Directeur handelsonderneming Deli Food Trading BV

Dekker-van der Maarel, mw. M.G.M.
Raadslid PvdA
Doktersassistente poli Gynaecologie in het Reinier de Graaf Gasthuis Delft

Eesteren, dhr. L.D. van
Raadslid VVD
Secretaris fractie
Sectorhoofd Acceptatie Schadeverzekeringen Klaverblad Verzekeringen te Zoetermeer
Vice-voorzitter Haagse Vrijmetselaarsloge L’Union Royale
Griffier Raad van Discipline van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden
Lid van de Nieuwe of Littťraire SociŽteit De Witte te Den Haag

Egmond, mw. J.S. van
Raadslid CDA
Ouderling Dorpskerk Pijnacker
Bestuurslid Sensor

Gevel, mw. J.C.O.
Raadslid PvdA
Bestuurslid AVALEX
Bestuurslid Stichting Skateland Rotterdam
Locatiemanager Ipse

Graafland-van Rijn, mw. P
Raadslid GROENLINKS
Consulent Jongerenloket/RMC bij de sector WIZ van de gemeente Delft

Haagen, dhr. P.W.M.M. van
Fractievoorzitter VVD
Algemeen directeur Behaenk CV
Bestuurslid Businessclub Theater De Veste
Plv. lid AB Samenwerkingsverband Ypenburg

Hartkamp, dhr. H.S.
Raadslid LPN
Plv. lid Regeling Samenwerkingsverband Ypenburg AB
HS Hartkamp Consulting BV
Bestuurslid stichting scouting kampeerterrein Bieslandse Bos Pijnacker
Bestuurslid stichting scouting kampeerterrein Staelduin ‘s-Gravenzande

Hooijmans, dhr. H.P.
Raadslid VVD
Schouwmeester Hoogheemraadschap Delfland
Bestuuslid voetbalvereniging RK DEO
Lid Functionele Commissie Dobbeplas

Horn, mw. F.B.


Raadslid VVD
Financieel Manager Landelijke Vereniging tot Bescherming van Dieren
Lid Algemeen Bestuur Haglanden

Jagt, mw. F.J. van der


Fractievoorzitter GROENLINKS

Kaptein-Ton, mw. H.E.


Raadslid PvdA
Kraamverzorgster Reinier de Graaf Gasthuis
Plv.lid Functionele Commissie Dobbeplas
Voorzitter klachtencommissie Rondom Wonen

Kranenburg, dhr. A.J.

:
Raadslid CDA :
Directeur Kranenburg & de Weerd, adviesbureau voor Ruimtelijke Ontwikkeling :
Lid Commissie voor behandeling van Bezwaar en Beroepsschriften gemeente Ouderkerk :
Plv. lid Algemeen Bestuur Haaglanden

Kruiderink, dhr. E.
Raadslid VVD
Directeur FOSAG (Ondernemersorganisatie schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche) :
Voorzitter van het solidariteitsfonds SANTOS van MKB Nederland :
Lid bestuur stichting Ontwikkelings- en Opleidingsfonds schilders- en onderhoudsbedrijven :
Vice-voorzitter stichting Bevordering Gezondheidszorg Pijnacker-Nootdorp :
Plv lid bestuur bedrijfstakpensioenfonds Tandtechniek :
Lid Algemeen Bestuur Avalex

Lamens-Geluk, mw. N.C.
Raadslid LPN

Leeuwen, dhr. W.M. van
Raadslid CDA
Vice-voorzitter KBO Pijnacker
Bestuurslid KBO-DWO
Bestuurslid SBO Pijnacker-Nootdorp Nee Mulder, dhr. E.B.
Raadslid VVD
Hoofd Departementaal CoŲrdinatiecentrum Crisisbeheersing, Ministerie van EconomischeZaken
AB lid Samenwerkingsverband Ypenburg

Oudhof, dhr. N.A.
Fractievoorzitter PvdA
Senior beleidsmedewerker Facilitair Bedrijf CBS
Waarnemend sectorhoofd Facilitair Bedrijf CBS

PrieŽlle, dhr. L.O. de
Raadslid CDA
Juridisch beleidsmedewerker RO gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel
Plv. hoofd afdeling Ontwikkeling gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel

Sande, dhr. J.J.M. van de
Raadslid CDA Ass. Controller Tref B.V.

Schouten, mw. I.J.C.
Raadslid LPN

Schrier-van de Sande, mw. M.H.
Raadslid PvdA
Plv. lid Regeling Samenwerkingsverband Ypenburg AB
Bijzonder ambtnaar Burgelijke Stand

Tilburg, dhr. G. van
Raadslid PvdA
AB/lid Samenwerkingsverband Ypenburg
BABS

Veld-van Hassel, mw. M.P.J. de
Raadslid CDA
Plv.lid Functionele Commissie Dobbeplas

Weerheim, dhr. C. Phzn.
Fractievoorzitter Christen Unie/SGP
Raadslid Christen Unie/SGP
Kwaliteitsmedewerker MPP-Hitech BV Delft
Assemblagemedewerker Multin-Hittrech BV Delft
Catecheet Nederlandse Hervormde Kerk (PKN)
Ouderling Nederlandse Hervormde Kerk Delft
Vice-voorzitter Mannenvereniging “Uw woord is de Waarheid” tePijnacker
Lid KIO Zuid-Holland Protestantse Kerk Nederland
Comite-Voorzitter St. Ontmoeting (hulp aan dak en thuislozen)

Welbedacht, dhr. K.L.
Raadslid GROENLINKS
Leerkracht basisonderwijs Samenwerkingsschool EmmaŁs Leidschendam

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

 

 

 

 

Dhr. C.J.M. de Bruin(VVD) Burgemeester gemeente Papendrecht
Voorzitter van de Stichting Jan Sigterfonds
Voorzitter van de A.A. de Haanstichting
Voorzitter van de Stichting Papendrecht 900
Lid van het dagelijks bestuur van de Stichting tot instandhouding van molens in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
Voorzitter van het bestuur van de Stichting Veiligheid en Toezicht
Lid van de Algemene Aandeelhoudersvergadering van OASEN N.V.
Bron 07-06-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter en lid van het Openbaar Lichaam Willem de Zwijger College
Voorzitter van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Willem de Zwijger
Voorzitter en lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Willem de Zwijger College

Dhr. ing. M.J.H. Vestjens ??? burgemeester gemeente Peel en Maas
Bestuurder Gemeente Helden Holding BV
(Het verkrijgen, beheren en exploiteren van register goederen en andere vermogensbestanddelen, met name het beheren van de aandelen in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Heldense Bossen BV)
Lid en voorzitter Driehoeksoverleg Politie district Venlo
(Het afstemmen van de integrale veiligheid tussen gemeenten en justitie)
Als burgemeester en aangewezen door de leden van het driehoeksoverleg district Venlo
Lid Dagelijks Bestuur van de politie Limburg-Noord
Het voorbereiden van de vergaderingen van het Regionaal College, het bespreken van ontwikkelingen, kaders en stand van zaken
Lid AB en DB Veiligheidsregio Noord- en Midden Limburg
Het behartigen van belangen van gemeenten en ingezetenen op specifiek terrein
Lid Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Noord- en Midden Limburg
Lid Euregioraad en lid van de commissie Business to Business
De regionale grensoverschrijdenden samenwerking stimuleren, ondersteunen en coŲrdineren met activiteiten, programma’s en projecten, advisering en vertegenwoordiging
Plv. Lid Algemeen Bestuur Bedrijvenschap Businesspark Venlo Het aanleggen en exploiteren van Businesspark Venlo
Lid Dagelijks Bestuur Inkoopbureau Noord- en Midden-Limburg Ondersteunen bij inkopen en aanbestedingen
Free-lance adviseur bedrijfsleven en overheid
(Adviseren bedrijven in relatie tot overheden inzake gebiedsontwik-keling, transport en (openbaar) vervoer afgravingen en planologie)
Voorzitter LLTB-vakgroep paardenhouderij Limburgse Land- en Tuinbouw Bond
Voorzitter LTO-vakgroep paardenhouderij
Raad van Kerken Venlo e.o. Inzending Floriade vanuit christelijke geloofsopvattingRegio Venlo
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. M. Schollema (PvdA) Burgemeester gemeente Pekela
Werkvoorzieningschap Synergon Postbus 117 9670 AC WINSCHOTEN
Plv. voorzitter Marktcommissie Gemeente Pekela
Voorzitter Landschapsbeheer Roderwolderdijk 9744 TH GRONINGEN
Voorzitter Groninger Borgenstichting Aweg 5C 9718 CS GRONINGEN
Voorzitter Stichting GOA Groen Noord Damsport 1 9728 PP GRONINGEN
Voorzitter Stichting Bedrijvenpark
Voorzitter Stuurgroep herinrichting deelgebied Pekela
Voorzitter Stuurgroep VeenkoloniŽn
Voorzitter Bestuurscommissie Brandweer
Lid Algemeen bestuur hulpverlening Groningen
Lid Regionaal college politie
Lid Driehoek politie Winschoten
Lid EDR
Lid Stuurgroep herstructurering
Lid Klachtencommissie Ambulance Zorg Groningen
AB-lid Streekraad Oost Groningen
Voorzitter Oranje Bevrijdings Comitť Pekela
Beschermheer Raad van Commissarissen BV Veendam
Voorzitter Comite van aanbeveling Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld
Lid Raad van Toezicht dorpsgemeenschap Nieuw Woelwijck te Sappemeer
Bron 11-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. D. Bijl  (VVD) burgemeester gemeente Purmerend
plv korpsbeheerder politieregio Zaanstreek/Waterland, tevens portefeuillehouder financiŽn
plv voorzitter veiligheidsregio Zaanstreek/Waterland, tevens portefeuillehouder financiŽn
lid dagelijks bestuur Stadsregio Amsterdam met portefeuilles vice-voorzitter, personeel en financiŽn
voorzitter RIEC Zaanstreek/Waterland
voorzitter begeleidingscommissie Haltbureau Zaanstreek/Waterland
Bron 27-08-2011 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. mr. A.Ph. Hertog (VVD)Burgemeester waarnemend burgemeester gemeente Purmerend
GOG29-07-2011

Dhr. mr. B.J. van Putten (geen partij)Burgemeester gemeente Putten
Nevenfuncties
Voorzitter Stichting Gherla (een NGO werkzaam in RoemeniŽ) sinds 1994
Vice-voorzitter commissie beroep en bezwaar reformatorisch voortgezet onderwijs
Bron 11-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
voorzitter stichting RoemeniŽ Beraad Nederland
Voorzitter Platform voor Europese stedenbanden
Lid bestuurlijk platform Europa (VNG)
Klopt de opgave (bestuurlijke) nevenfuncties van deze burgemeester op 11-05-2010?

Pennings, Dhr. P.F.W.M. Raadslid Gemeentebelangen Vught
Projectontwikkeling
Vastgoedbeheer
Architectuur
Kiwanis Vught
BBC Hop 2006-2010

Gemeente Papendrecht Raadsgriffier
mr.A.P.M.A.F.Bergmans=Dhr. mr. A.P.M.A.F. Bergmans  ()
N.MvanKlaveren=Mw. N.M van Klaveren  () Raadslid
A.vanderStelt=Dhr. A. van der Stelt  (CDA)
F.Hoek=Dhr. F. Hoek  (CDA)
H.F.Spek=Dhr. H.F. Spek  (CDA)
M.L.Ywema=Dhr. M.L. Ywema  (CDA)
A.Rietveld=Dhr. A. Rietveld  (ChristenUnie)
M.W.Huijzer=Dhr. M.W. Huijzer  (ChristenUnie)
W.C.Scheurwater=Dhr. W.C. Scheurwater  (ChristenUnie)
B.deJong=Dhr. B. de Jong  (GroenLinks)
C.J.Florusse=Dhr. C.J. Florusse  (GroenLinks)
H.A.Nieuwstraten=Dhr. H.A. Nieuwstraten  (PAB (Papendrechts Algemeen Belang))
R.A.Groene=Dhr. R.A. Groene  (PAB (Papendrechts Algemeen Belang))
/LFijnekam=L Fijnekam  (PAB (Papendrechts Algemeen Belang))
N.M.Vergeer=Mw. N.M. Vergeer  (PAB (Papendrechts Algemeen Belang))
A.B.Blase=Dhr. A.B. Blase  (PvdA)
E.J.Schotting=Dhr. E.J. Schotting  (PvdA)
L.vanHalm=Dhr. L. van Halm  (PvdA)
Th.Wolters=Dhr. Th. Wolters  (PvdA)
/L.A.Oskam=L.A. Oskam  (PvdA)
M.denHartog-deJong=Mw. M. den Hartog-de Jong  (PvdA)
M.C.Hoogland=Dhr. M.C. Hoogland  (SGP)
A.deGraaf=Dhr. A. de Graaf  (VVD)
R.T.A.Korteland=Dhr. R.T.A. Korteland  (VVD)
A.J.vanderBeek-Baas=Mw. A.J. van der Beek-Baas  (VVD) Gemeentesecretaris
drs.R.G.Beek=Dhr. drs. R.G. Beek  () Wethouder
A.Vogel=Dhr. A. Vogel  (CDA)
A.vanLeeuwen=Dhr. A. van Leeuwen  (ChristenUnie)
M.I.Zaal-Kwaak=Mw. M.I. Zaal-Kwaak  (GroenLinks)
mr.J.Tegelaar=Dhr. mr. J. Tegelaar  (PvdA)

 

Papendrecht, Dhr. drs. R.G. Beek gemeentesecretaris gemeente Papendrecht
NEVENFUNCTIES
Voorzitter bewonersvereniging Het Schiereiland
Voorzitter Presidium Partij van de Arbeid
Lid Gewestelijke Vergadering Zuid-Holland Partij van de Arbeid
Secretaris-penningmeester parochie De Vier Evangelisten
Lid algemene ledenvergadering Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs
Bestuurslid Vereniging Inzet, Vereniging voor Noord-Zuid Campagnes
Bron gemeente Papendrecht 9 juli 2009


OUD?: Mw. mr. L.E.H. van Klaveren raadsgriffier gemeente Papendrecht
 

Papendrecht, Dhr. mr. A.P.M.A.F. (Funs) Bergmans raadsgriffier gemeente Papendrecht
NEVENFUNCTIES

Lid van de adviesraad bestuursacademie Nederland (Bestuursacademie Nederland wil graag samen met griffiers discussiŽren over het aanbod van de Bestuursacademie)  
Bron gemeente Papendrecht 17 november 2008-3 september 2009

 

24 maart 2009

Wethouder J. Tegelaar
Lid van het Drechtstedenbestuur;
Lid van de Vaste commissie voor bezwaar- en beroepschriften Zuid-Holland-Zuid;
Lid van het algemeen bestuur Zuid-Holland Zuid; 
Plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur Logopedische dienst, kring Sliedrecht; 
Plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk); 
Lid van de Algemene Ledenvergadering van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM-D).

Wethouder A. Vogel

Wethouder A. van Leeuwen


Wethouder mw. M.I. Zaal-Kwaak