CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

Informant advocatuur: Hop moet bloeden schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.

 

Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop

Lees verder

 

 

Contactjournaal gezinsvoogd. Macht is recht! (50) (20) De jeugdzorg MOET transparant werken! De jeugdzorg MOET onverwijld afschrift compleet contactjournaal gezinsvoogd op verzoek van een ouder geven. Het weigeren van complete contactjournalen gezinsvoogd aan ouders dient als een CRIMINELE ACTIVITEIT van de jeugdzorg te worden aangemerkt. Deze CRIMINELE ACTIVITEIT(EN) dienen met lik op stuk beleid en met kaalplukteams met harde hand dient te worden bestreden. Op deze "pedagogische wijze" worden "grenzen gesteld" aan de werkwijze van jeugdzorg in Nederland. Deze keiharde aanpak van jeugdzorg is nodig simpelweg omdat kinder(bestuurs)rechters vastgeplakt op de stoel van het bestuursorgaan "jeugdzorg" blijven zitten. Tevens wordt aan het procederen om een afschrift compleet contactjournaal gezinsvoogd door ouders (Macht is recht) een einde gemaakt. Dit geldt dan tevens voor de onderonsjes tussen jeugdzorg en kinderrechters over een minderjarige buiten de hoorzittingen. Dat betekent in de praktijksituatie dat ook alle gevoerde gesprekken tussen jeugdzorg en kinderrechters over een minderjarige buiten de hoorzittingen om in de contactjournalen vermeld dienen te staan.

 

 

De strijd van Hop, namens klagende burgers, tegen de gezinsvoogdij om afgifte van het contactjournaal gezinsvoogd

Norm 100. De minderjarige en zijn (ouder)s stellen zich open op t.o.v. jeugdzorg en gaan de discussie over het functioneren van de jeugdzorg zelf niet uit de weg. De jeugdzorg MOET navolgbaar en transparant werken. Rechtstreekse communicatie bevordert de voortgang van een hulpverleningstraject. Het iedere maand indienen van verzoek 100 en het doorlopen van het vervolgtraject dient dan ook als BEWIJS te worden aangemerkt dat de minderjarige en/of de ouders zich OPEN OP STELLEN t.a.v. jeugdzorg en dat zij de discussie over het functioneren van die jeugdzorg ook niet uit de weg gaan.

J. Hop Ermelo, nodig iedereen uit aan hem uit te leggen hoe geheime contactjournalen en geheime dossierstukken de "rechtstreekse communicatie bevordert in de voortgang van een hulpverleningstraject? Het hoofddoel van Hop in de strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd, namens klagende burgers, was het openbaar maken van contactjournalen en werkaantekeningen om de rechtstreekse communicatie tussen burgers en hulpverleners te bevorderen. Transparantie, daar waren ze bij de gezinsvoogdij niet zo blij mee! Een weerzinwekkende hetze tegen Hop met als grondslag Amerikaanse websites die NIET van Hop waren als gevolg gaven een perfect zicht op de mentaliteit die in de jeugdzorg heerst.

Deze industrie was sowieso niet zo blij met Hop omdat Hop met zijn ONAFHANKELIJKE NIET GESUBSIDIEERDE MANIER VAN WERKEN, ook totaal anders dan een (gesubsidieerde) advocaat, de zelfcompetentie van burgers in rap tempo verbeterde. Hop acht het ook in 2010 nog steeds buitengewoon belangrijk om de zelfcompetentie van burgers die te maken hebben met gezinsvoogdij onverwijld te verbeteren zodat burgers inzicht krijgen waar de instelling mee bezig is. Burgers ook (tijdig) begrijpen waar zo'n instelling (in het geniep) mee bezig is. De gezinsvoogdij zelf is helemaal niet blij met het vergroten van de zelfcompetentie van burgers. De industrie probeert dat te voorkomen met allerlei geheime dossierstukken over burgers welke burgers nog steeds niet mogen weten wat voor (onjuiste) informatie over hen bij allerlei instellingen zoals jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming opgeslagen is.

Mij interesseert het totaal niets hoe de industrie jeugdzorg over mij denkt daar maak ik me dus ook niet druk over. Het interesseert me ook niet of ik afgeluisterd wordt. Integendeel ik draai de zaak gewoon om en ik ga er gewoon vanuit dat ik wordt afgeluisterd. Burgers die contact met mij opnemen dienen dan ook te weten dat ik ervan uitga dat ik wordt afgeluisterd door de overheid omdat ik met mijn websites de zelfcompetentie van burgers met gratis informatie op internet in rap tempo waar dat maar mogelijk is te verbeteren. Het interesseert mij wel hoe ik de zelfcompetentie van burgers die te maken hebben met de jeugdzorg steeds verder kan vergroten door mijn gratis publicaties op internet. Op basis van hoor en wederhoor publiceer ik op internet. Burgers moeten zelf maar gaan nadenken hoe logisch welke stelling is bijvoorbeeld na het lezen van de zaak Admiraal/Vermaas en/of Nienhuis/Leenders en/of door de persberichten die de gezinsvoogdij over Hop heeft doen uitgaan en/of overleg buiten de hoorzittingen om door jeugdzorg en kinderrechters over Hop te lezen. Hop nodigt u uit na te denken over wat er om u heen gebeurt.

J. (Jan) Hop, redacteur websites Censuur in Nederland en Groep Hop

 

 

Oud-lid Tweede Kamer der Staten-Generaal Th.J.M. Hendriks wenst Hop succes met zijn strijd om regelgeving te verbeteren en aan de bewustwording van Nederlandse politici bij te dragen

 

s-Gravenhage, 16 april 1998.

Geachte heer Hop,

Hierbij bericht ik u de goede ontvangst van uw belangrijke 'Zwartboek Kinderbescherming' Het is erg rijk aan informatie en daardoor een onmisbaar werk voor alle betrokkenen bij de problematiek van de kinderbescherming.

Hopelijk zal het Zwartboek bijdragen tot de bewustwording van de Nederlandse politici van de vele wantoestanden en kan het zo bijdragen tot de verbetering van de regelgeving. Ik wens u van harte nog veel succes met uw strijd.

Met vriendelijke groeten,

Th.J.M. Hendriks

 

 

 

Persbericht Stichting Jeugd en Gezin Flevoland over J. Hop te Ermelo inzake afgifte contactjournalen

 

Stichting Jeugd en Gezin Flevoland gebouw 'de Pomp'
Bezoekadres Almere
De Stelling 13-01 Westeinde 36
8232 EJ LELYSTAD Almere-Buiten
Tel: 0320- 223308
Fax :0320-249174

Aan platform SCJF
t.a.v. mevrouw T.P. Barendse-Cornelissen
p/a Koninginneweg 90
2012 GR HAARLEM

datum Lelystad, 14 september

uw kenmerk

ons kenmerk 0403-2000/pht/mhs

betreft bijgaand persbericht

 

Via internetsites, persberichten en acties als het uitdelen van flyers probeert een aantal (ex) cliŽnten van de kinderbescherming, waaronder ook cliŽnten van onze Stichting, onder aanvoering van de heer J. Hop uit Ermelo, onze Stichting in diskrediet te brengen, waarbij zij het nogal op de man spelen.

Hun Hoofddoel is het openbaar maken van contactjournaals / werkaantekeningen.

Ons beleid is om er niet te veel aandacht aan te besteden. De door hen gekozen actievormen kunnen echter ook in uw organisatie tot vragen leiden. Voor de beantwoording van deze vragen hebben wij bijgaand persbericht opgesteld.

Als directie en bestuur van de Stichting Jeugd en Gezin Flevoland hopen wij u hiermee voldoende te hebben geÔnformeerd

 

Bijlage: persbericht

 

 

Brief Platform Clientenorganisaties in de jeugdzorg aan J. Hop te Ermelo: "Wij hopen dat u de volharding zult hebben u te blijven inzetten voor klagers en het publiek van informatie te blijven voorzien"

 

Platform SCJF
Mevrouw T.P. Barendse-Cornelissen
Koninginneweg 90
2012 GR HAARLEM

Aan de heer J. Hop
Joubertstraat 24
3851 DM Ermelo


Utrecht, 14 maart 2001

Geachte heer Hop,

Op uw internetsite lazen wij de uitspraak (51) van de provinciale klachtencommissie jeugdhulpverlening Noord-Brabant onder voorzitterschap van mr P.A.J.Th. van Teeffelen  (40) d.d. 6 maart 2001, waarin deze commissie o.a. zegt van mening te zijn dat u door een gezinsvoogdij-instelling ten onrechte geweigerd bent als klachtondersteuner/gemachtigde.

Deze uitspraak verheugt ons zeer: hij is een stap op de weg die u aflegt naar een betere jeugdhulpverlening/-bescherming.

Op 7 maart jl. is in het kader van het structureel overleg met Vedivo een gesprek gevoerd, bij welke gelegenheid ons de uitkomsten van de besprekingen bij de verschillende gezinsvoogdij-instellingen over doel en functie van het contactjournaal ter beschikking gesteld zijn. Het wordt uit de stukken duidelijk dat minstens in een aantal gvi’s het contactjournaal meer is dan persoonlijke werkaantekeningen, gebruikt wordt voor o.a. overdracht van een zaak, m.a.w. deel is van het dossier. Vedivo heeft toegezegd dat de gvi’s het contactjournaal uniform zullen inrichten en vanaf 1 juni aan ouders zullen verstrekken.

Een bevredigend “antwoord” op de brief van aan Vedivo d.d. 1 mei 2000 n.a.v. de brief van Vedivo aan de directeuren van de gvi’s d.d. 11 april 2000 die wij op uw website gevonden hadden.

Nu onze brief (met daden) beantwoord is, kunnen wij dus weer praten met Vedivo. Ik ben daar werkelijk verheugd over. Alleen overleg, ondersteund door uitspraken van klachtencommissies en bestuursrechter, kan jeugdbescherming op termijn doen veranderen in iets wat inderdaad beschermt. 

Wij hopen dat u de volharding zult hebben u te blijven inzetten voor klagers en het publiek van informatie te blijven voorzien.


Met vriendelijke groet,


Drs T.P. Barendse-Cornelissen

 

 

 
Van harte gefeliciteerd "overheidsambtenaren" van de Raad voor de Kinderbescherming en "rechtbank Zutphen" met het behaalde resultaat verkregen met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking". Een rechterlijke beschikking "geen omgang meer tussen vader en zijn drie kinderen"

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"


3 De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt voor burgers in iedere procedure tegen "overheidsambtenaren"
1 Hop bijt flink terug met satire op internet naar kinderrechter en RvdK in de zaak Hop
16 SOGM publicatie over Hop. "Mede door Hop werd internetsite soort rebellenclub"
177 President rechtbank Zutphen: "Lachwekkend om de vertegenwoordiger RvdK telkens de zaal te doen verlaten en bij de volgende zaak weer te zien terugkeren
81 Hop bijt terug: Klop Klop werd gepresenteerd op een landelijke bijeenkomst Stichting Dwaze Vaders
547 Hop bijt terug: "Het was lachwekkend te lezen dat Meesje maatregelen eiste tegen Hop na publicatie Klop Klop!"
17 Kamerlid Hendriks: Hop ga zo door! Oorkonde voor Kamerlid Hendriks voor open democratie
184 Het complot! Kinderrechter ook President Soroptemistenclub om belangen van vrouwen te bevorderen
Hop bijt terug: Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Kinderrechters op hun congres verbijsterd achterlatend..... (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (Y) (Z)
327 Hop bij terug:Lachwekkend President Mr. J.J. van Oostveen: "na inzage in ons bijbanenregister is het recht van Hop om kritiek te geven uitgewerkt"
143 Het complot! Voorgedrukte griffieformulieren Voogdij: De moeder
302 Het complot! Referteverklaring rechtbank Zwolle alweer representatief voorbeeld partijdigheid voor de moeder
363 Het complot! Arnhemse rechter namens Rijksmuseum Amsterdam: "Moeders zijn beter geschikt dan vaders om leuke dingen met hun kinderen te doen"
8 Het complot! Griffier kinderrechter is dezelfde persoon als secretaris klachtencommissie RvdK
12 Het complot! RvdK en KIR overleggen over Hop voor, na en tijdens schorsing hoorzitting kinderrechter
142 Het complot! Gebruik voornamen kinderrechter en RvdK medewerker bij rechtbank Utrecht voortaan taboe
14 Resultaat: RvdK maakt einde aan (geheim) overleg voor, na, en tijdens schorsing hoorzitting rechter
83 Resultaat: Landelijk directeur RvdK Hooymans schrijft brief aan de gerechten mbt belangenverstrengeling
13 Het complot! Vereniging rechters ASZM probeert onderzoek Hop tegen te werken
148 Het complot! RvdK: Indienen klachten tegen RvdK werkt contraproductief mbt gevraagde omgangsregeling
106 Het complot! Kinderrechter weigert vader meermalig inzage dossier bij de rechtbank
112 Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
289 Het complot! Gelderse Verhoormethode! Een vader mag minderjarige niet bijstaan bij verhoor door politie
9 Het complot! RvdK/Kinderrechter weigert (verplichte) waarheidsvinding na "RvdK verzonnen verhalen" in de zaak Hop
10 Het complot! Hoe schrijft de raadsmedewerker het raadsrapport? Gegevens verzwijgen, toeschrijven naar conclusie!
11 Het complot! Competentieprofiel praktijkleider: Als raadsrapport niet deugt gaan we toch lekker door!
93 Het complot! RvdK laat belang moeder zwaarder wegen dan belang vader
136 Het complot! RvdK: Omgangsregeling afwijzen omdat omgang niet met een rechterlijke beschikking kan worden afgedwongen
139 Het complot! Vraag Hop in Justitiekrant: "Is het gewenst dat de Raad zelf onderzoek mag verrichten als belanghebbende bij de uitslag"
445 Resultaat: Analyse klachtafhandeling kinderbescherming 2000 citaat:"Dhr Hop vanwege groot aantal apart vermeld"
18 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 8 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
19 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 6 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
337 Het complot! PvdA Kamervoorzitter Deetman bleef Kamerlid Hendriks in kwaad daglicht plaatsen
459 - 218 Het complot! Denk eens na over geschiedenis (gefiscaliseerde) omroepbijdrage en censuur gesubsidieerde media
137 Stiekem overleg (overheid) over Hop in een achterkamertje van de Vereniging Directeuren Gezinsvoogdij-instellingen.
80 Twintig jaar later er is nog niets veranderd! Hop krijgt Openbaar Ministerie Gevoelige Zaken Overleg MEMO'S OVER HOP te pakken.
574 De eerste kinderrechter springt voor de trein na het wederom naaien van Hop met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking"

Citaat raadsrapport in de zaak: De vader (Hop) wil dat de uitspraak van de rechter inzake de omgangsregeling wordt uitgevoerd.

TEGEN

Raad voor de Kinderbescherming: "Een omgang tussen vader en kinderen, kan niet op deze wijze (met een beschikking van de kinderrechter) worden afgedwongen".

Beschikking kinderrechter/President Soroptemistenclub R.A.J. Mees: Geen omgang meer tussen vader en zijn kinderen.

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
Referenties J. Hop
Activiteiten