Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Hop geeft u op onnavolgbare wijze inzicht in de jeugdzorg mentaliteit.
Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school. Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat jeugdzorg op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

 

 

Openbaar register nevenfuncties bestuurders gemeenten, leden bezwaarcommissie op internet

Beginletter R BSC, 147=A, 190=B, 207=C, 243=D, 248=E, 287=F, 295=G, 304=H, 313=I, 315=J, 396=K, 405=L, 493=M, 494=N, 495=O, 496=P en Q, 501=R, 503=S, 507=T, 553=U, 554=V, 570=W, 571=X, 589=Y, 675=Z, Griffier, Gemeentesecretaris.

Dhr. P.A. Zoon (VVD) burgemeester gemeente Raalte
Lid Regionaal College Politie IJsselland
Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio IJsselland
Voorzitter Raad van Toezicht ViaReva/ProReva centrum voor revalidatie te Apeldoorn
Voorzitter rivier begeleidingsgroepen Scheller en Oldeneler Buitenwaarden/dijkverlegging Westenholte
Lid stuurgroep Realisatie Ruimte voor de Rivier – IJssel
Voorzitter Bestuurlijk Regionaal Handhavingsoverleg IJsselland ( BRHO)
Voorzitter van de stichting Apeldoorns Kanaal
Lid stuurgroep Zwolse koplopers
Bron 11-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
2003 Burgemeester van de gemeente Hattem
Gemeentesecretaris van Texel en lid van provinciale staten van Noord Holland
Lid van het algemeen en dagelijks bestuurregio IJssel-Vecht
Lid van het regionaal college politie Noord- en Oost Gelderland
lid van het bestuur districtspolitie Noord-west Veluwe
lid van het bestuur van de Raad Europese Gemeenten en Regio’s sectie Nederland
Lid districtsoverleg politie Noordwest-Veluwe
Lid Portefeuillehoudersoverleg Middelen Regio IJssel-Vecht te Zwolle
Lid Portefeuillehoudersoverleg Veiligheid Regio IJssel-Vecht te Zwolle
Lid Algemeen Bestuur Raad der Europese Gemeenten en Regio’s
Lid Stuurgroep Verkeershandhaving Politie Regio Noord- en Oost Gelderland
Lid districtsoverleg politie; district Zuid
Lid algemeen bestuur regio IJssel-Vecht te Zwolle
Lid dagelijks bestuur regio IJssel-Vecht te Zwolle, portefeuille volksgezondheid ( w.o. GGD)
Voorzitter raad van toezicht van de stichting Kastanjehof centrum voor revalidatie en stichting OIM

P. van Veen, Burgemeester (waarnemend) gemeente Raalte GOG11-05-2010

C.A.P. Bolhuis, burgemeester gemeente Raalte GOG11-05-2010
lid van de RFV (Raad van Financiele Verhoudingen)
lid van de raad commerciele Handelsonderneming Piet Zoomers
lid van de raad van Advies en Stichting top volleybal Piet Zoomers / Dynamo
Lid stichting voetbalclub AGOVV Apeldoorn
lid van bestuur stichting Gido, voorzitter gereformeerde Classis Hattem
lid van het bestuur vereniging Groen van Prinsterer en bestuurslid WOT Top Craft Losser

Dhr. J. Elzinga (PvdA)
adviseur onroerend goed bij Sluyter Logistics te Rotterdam
lid van de raad van commissarissen van de afvalbeheerder Cyclus te Gouda
adviseur bij Vosko Networking te Gouda.
Dhr. J. Elzinga (PvdA) wnd. burgemeester gemeente Reeuwijk november 2004
Intermediair voor de huisvestingsportefeuille van Zorgcentrum Surplus-wsg in Zevenbergen/Geertruidenberg
Adviseur relatiebeheer Vosko networking (ICT bedrijf) in Gouda
Lid van Raad van Commissarissen Cyclus N.V. in Gouda
Adviseur onroerend goed Sluyters Logistics Holding in Rotterdam
Bron 19-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm 
Voorzitter van de Rekenkamer in de gemeente Dronten
voorzitter van algemeen bestuur recreatieschap
Lid van de Raad van Bestuur van Zorginstelling Surplus te Zevenbergen
Dhr. J. Elzinga (PvdA) burgemeester gemeente Drimmelen
Elzinga begon zijn loopbaan als ambtenaar bij de gemeenten Ferwerderadeel, Steenwijk, Duiven en Leusden. Na gemeentesecretaris van Gasselte en Brummen te zijn geweest werd hij in 1990 benoemd tot burgemeester van de gemeente Made en Drimmelen.

Dhr. A.J. Huisman(CDA) Burgemeester Gemeente Reimerswaal
Lid bestuur Halt Zeeland
Voorzitter bestuur plaatselijke commissie KNRM
Lid dagelijks bestuur Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)
Binnen de VRZ: Portefeuillehouder GHOR
Lid bestuur Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG)
Lid Bestuurlijk Overleg Westerschelde (BOWS)
Lid bestuurlijk overleg Krammer-Volkerak
Lid Algemeen bestuur Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde
Lid bestuur bestuurdersvereniging CDA-Zeeland
Voorzitter adviescommissie GHOR Zeeland
Voorzitter portefeuillehoudersoverleg onderwijs VZG
Lid College van Arbeidszaken van de VNG
Lid dagelijks bestuur Stichting Inkoopbureau West-Brabant (SIW)
Bron 25-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. drs. J.P. Gebben (VVD) burgemeester gemeente Renkum
Lid van de Raad van Toezicht  van de Stichting Vrouwenopvang Overijssel
Lid van het Algemeen Bestuur van het Gelders Archief
Comité van Aanbeveling Stichting Airborne Museum
Comité van Aanbeveling Hospice Wageningen-Renkum
Lid dagelijks bestuur GovUnited
Ambassadeur Regeldrukvermindering Lokale Overheden voor de provincies Gelderland en Utrecht
Lid Raad van Advies Stichting Meldpunt Misdaad Anoniem
Bron 17-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Mw. P.M. van Wingerden-Boers (VVD) Burgemeester Gemeente Rheden
Lid Dagelijks Bestuur Hulpverlening Gelderland Midden (veiligheidsregio)
Lid Regionaal college Veiligheidsregio Gelderland Midden
Lid Dagelijks Bestuur van Politie Gelderland Midden
Lid Regionaal college Politie Gelderland Midden
voorzitter Districtsoverleg Politie Arnhem veluwezoom
Lid College van Bestuur Stadsregio Arnhem (voor 10-06-2010 ook Nijmegen)
Voorzitter VNG afdeling Gelderland
Lid Dagelijks Bestuur van Euregio Rijn - Waal
Lid comité van aanbeveling van het orgel van de kerk in Rheden
Beschermvrouwe van het Dushihuis te Ellecom.
Bron 08-06-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Bestuurslid Nationaal Revalidatiefonds
Bestuurslid Ned. Mij. Voor Nijverheid en Handel
Lid van de Commissie voor de Fysieke Leefomgeving van de Provincie Gelderland
Vice-voorzitter VNG afdeling Gelderland
Lid Euregioraad Rijn/Waal
Lid KAN-raad
Lid Commitee van Aanbeveling Kunsthuis 13
Lid Commitee van aanbeveling Dushihuis
Lid Dagelijks Bestuur Regionaal College Politie
Lid Comité van Aanbeveling Rhedense Dorpskerk
Lid Commissie van Advies ROC A12
Vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering Bank Nederlandse Gemeenten
Vertegenwoordiger ledenvergadering Vereniging Nederlandse Gemeenten
Vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering Nuon
Bron gemeente Rheden 2006-november 2008
Tot 1994 werkzaam in onderwijs
1994 wethouder gemeente Borsele
burgemeester Groenlo
INFORMANTENVERKLARING NIENHUIS/LEENDERS:
01-06-2006 probeerden wij voor het eerst aangifte te doen op politie bureau Dieren. Werden als snotneuzen weggestuurd.
07-03-2007 wederom poging gedaan (wijkagent H.Jansen stuurde onsweg omdat ie eerst met de SBJG VOOGD??? moest overleggen of er aangifte gedaan kon worden.
14-03-2007 (model)klacht 381 ingediend bij gemeente Rheden t.a.v Burgemeester Wingerden-Boers.
16-03-2007 Burgemeester Wingerden-Boers stuurt (model)klacht 381 door naar korps beheerder mevrouw P.C Krikke burgemeester Arnhem .
26-03-2007 ontvangstbevestiging (modelklacht 381 door Gelderland-Midden door hr C.P Dieleman (klachtencoördinator).
17-10-2007 bij de (derde poging) wordt aangifte opgenomen.
07-01-2008 bericht Politie Midden-Gelderland zaak geseponeerd wegens gering en oud feit! (Hulp OvJ G.H de Man)
23-11-2008 verzoek ingediend voor verdere vervolging. Stukken zoekgeraakt bij politie
20-02-2009 ontvangstbevestiging klacht niet verder vervolgen OVJ
13-3-2009 beklag afgehandeld met brief Klein Kranenbarg. Bevestigd de mishandelingen en dat dit geen gering en oud feit is.
Echter dader is jonger dan 12 en wordt geen verdere vervolging  ingesteld.
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/581.htm
Aandachtsvestiging: 23-11-2010

Dhr. Jhr. mr. K.F.H. Schorer (CDA) burgemeester Gemeente Renswoude
lid dagelijks bestuur Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied
roulerend voorzitter Stichting Collectieve Bedrijfsbeveiliging Woudenberg,Scherpenzeel, Renswoude
voorzitter Stichting Utrechtse Kastelen
bestuurslid Ned. Kastelenstichting
bestuurslid Stichting Buitenplaats Overduin
bestuurslid twee familiestichtingen
Voorzitter Bewonersvereniging Prinsepark Domburg
NMI-mediator
Bron 08-06-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter Monumentencommissie
Bestuurslid Veiligheidsregio Utrecht
Lid Regionaal College Politie
Bestuurslid Stichting Ridderhofstad
Columnist Het Financieele Dagblad
Bestuurslid Stichting De Heerenhof

Dhr. H.A.J. Teurlings  (CDA) burgemeester gemeente Reussel-de Mierden
Voorzitter Stichting Natuurcentrum Slabroek te Nistelrode
Bron 17-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Burgemeester I. de Jong – van den Heuvel burgemeester Reussel- de Mierden GOG17-05-2010
Voorzitter Centrum Voor Amateurkunst in Tilburg
Lid comité van aanbeveling voor zinloos geweld
Bestuurslid Rotary Bladel-Reusel de Mierden
GOG17-05-2010

Dhr. drs. J.H.A. van Oostrum (VVD) burgemeester gemeente Rhenen
Koersdirecteur Ronde van Midden-Nederland
Voorzitter Stichting Africa
Voorzitter stichting gast en weeshuis Rhenen
Lid bestuurlijke huisvesting commissie politieregio Utrecht
Lid bestuurlijke klankbordgroep Heel de Heuvelrug
Voorzitter stichting Het voormalig Wezen en Ziekenfonds Rhenen
Lid comite van Aanbeveling Dutch Food Valley Classic
Lid comite van Aanbeveling Stichting tegen Zinloos Geweld
Voorzitter recreatieschap Utrechtse Heuvelrug Vallei Kromme
Bron 27-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Mw. J.H.M. Hermans-Vloedbeld  (VVD)Burgemeester gemeente Ridderkerk GOG 02-09-2010

Dhr. S. Hulman  (VVD) Burgemeester gemeente Ridderkerk
Voorzitter WROOV-geschillencommissie
Lid VVD-partijcommissie Verkeer & Waterstaat
Lid van de Commissie van Wijzen van de OV Ambassadeur
Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Politieregio Rotterdam-Rijnrnond
Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Lid AB Stichting Steunfonds Vrienden van IJsselmonde-Oost
Bron 02-09-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. mr. M. Slinkman  (CDA) burgemeester gemeente Rijnwaarden
Voorzitter Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij, afdeling Gelderland
Voorzitter Contact Liemerse Gemeentes Groot (Rheden, Montferland, Doesburg, Zevenaar, Duiven, Westervoort, Rijnwaarden)
Voorzitter Contact Liemerse Gemeentes Klein (Zevenaar, Duiven, Westervoort, Rijnwaarden)
Voorzitter Gelderse Commissie Calamiteitenbestrijding Grote Rivieren
Lid Comité van Aanbeveling "Stichting tot Instandhouding en Behoud Needse Beelden"
Lid van de Gilderaad van de Federatie van Gelderse Schutterijen en schuttersgilden "St Hubertus".te Pernis
Bron 26-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
mr. M. Slinkman (Mark)CDA raadsgriffier gemeente Berkelland
CDA lid provinciale staten provincie Gelderland
lid parochiebestuur Maria ten Hemelopneming Borculo
buitengewoon ambtenaar van de burgelijke stand

Chr. Scheurer burgemeester gemeente Rijnwaarden GOG 26-08-2010
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Liemers museum
Vice-voorzitter Raad van Toezicht de Gelderse Roos(3)
Voorzitter bestuur St. Christelijk Voortgezet onderwijs over- en Middenbetuwe
Lid projectgroep Gelderland Cultuurland
GOG 26-08-2010

Mw. A. Latenstein van Voorst-Woldringh (VVD) burgemeester gemeente Rijnwoude
Voorzitter onderwijsgroep Galilei Spijkenisse
Voorzitter burenraad Shell Pernis
Bron 26-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid Raad van Toezicht Stichting Delta Psychiatrisch Centrum
Lid Adviesraad Basisvorming Ministerie van Onderwijs OC en W Bron Ministerie van Onderwijs
01-11-2006 waarnemend burgemeester gemeente Oud-Beijerland
December 1993 tot november 2005 burgemeester gemeente Albrandswaard
Raadslid Zoetermeer (1978-1993)
Wethouder Zoetermeer(1982-1993)

Pieter van Veen ??? waarnemend burgemeester gemeente Rijssen-Holten
Voorzitter Welstandscommissie van de gemeente Overbetuwe
Voorzitter rayon X van de welstandscommissie van het Gelders Genootschap
Voorzitter Klankbordgroep Water van de Rivier Veessen-Wapenveld
Lid van de stuurgroep Water van de Rivier Veessen-Wapenveld
Voorzitter Stichting Warnsveldse Monumenten
Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Zorg-Wooncentrum Den Bouw
Voorzitter Stichting tot behoud van de Brandtoren Rozendaalse Veld
Voorzitter Stichting Het Abersonfonds
lid van het Regionaal College en lid van de bestuurscommissie veiligheid Regio Twente
Lid van het bestuur van de bestuurscommissie Brandweer Waterweg
Bron 18-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. mr. drs. B. Koelewijn  (ChristenUnie) burgemeester gemeente Rijssen-Holten GOG18-05-2010
Waarnemend voorzitter van het deputaatschap Kerk enOverheid van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt
Adviseur binnenlandse rampenbestrijding van hetNederlandse Rode Kruis
Lid Raad van Toezicht van de Zorggroep Manna
Bestuurslid Nederlands Genootschap van Burgemeesters
Bestuurslid Stichting Criminaliteitspreventie Twente
lid AB Regio Twente (Regioraad)
lid DB Regio Twente (Regioraad)
Lid Regionaal college
Lid bestuurscommissie veiligheid Regio Twente
Voorzitter commissie Landelijke gemeenten Regio Twente

Mw. G.W. van der Wel-Markerink (PvdA)Burgemeester gemeente Rijswijk
NEVENFUNCTIES
Lid Algemeen Bestuur Stadsgewest Haaglanden
Plv. Lid Dagelijks bestuur Stadsgewest Haaglanden
Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Hulpverleningsregio Haaglanden t.b.v. Brandweer aangelegenheden
Gemeenschappelijke Regeling Brandweer Delft/Rijswijk
Lid Raad van Toezicht Bureau Jeugdzorg Haaglanden (bjz41158972)
Plv-lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Gezondheidsdienst Zuid-Holland West
Lid beleidscollege van Kiwa
Lid Joint Consultalive Committee van het EOB
Lid Bestuur CBBR (Collectieve Bedrijfsbeveiliging Rijswijk)
Lid Regionaal College Haaglanden
Lid bestuur Vereniging v. Burgemeester in Zuid-Holland
Lid Bestuur Goededoelenplatform
Voorzitter RBO Simfonica
Voorzitter Verzetsmuseum Zuid-Holland
Georganiseerd Overleg Regionale Brandweer Haaglanden
Voorzitter Stuurgroep Tijdelijk Huisverbod (271)
Vice voorzitter Sen Web
Bron 24-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter Humanitas AVA
Lid bestuur Human(Humanistische) Omroep
Lid Financiële Commissie Service Buro Europa
Lid Provinciale Commissie voor Stedelijke Vernieuwing
Lid Raad van Advies Mappa Mondo
Voorz. Regiegroep WILL (Min.V. VWS) Welzijn Informatievoorziening lokaal en landelijk

Mw.drs. C.A.M. Hanselaar - van Loevezijn; (CDA) Burgemeester gemeente Roerdalen
Bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds afd. Limburg
Dagelijks bestuur Vegal
Bron 27-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid Districtelijk Driehoeksoverleg (politie)
Lid Stuurgroep Samenwerking Midden-Limburg (provincie)
Lid Bestuur Vereniging Limburgse Gemeenten
plv Lid AB Openbaar Lichaam Grens-park Maas-Swalm-Nette

Dhr. H.M.J.M. van Beers (CDA) burgemeester gemeente Roermond
Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord
Lid Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord
Plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsregio Limburg-Noord
Portefeuillehoud Geneeskundig hulpverlening bij ongevallen en rampen( GHOR)en veiligheidstaken- GGD
Lid Bestuurscommissie GHOR van het Landelijk Veiligheidsberaad
Voorzitter Commissie Verenigingsgebouw Veiligheidsregio Limburg-Noord
Plaatsvervangend lid Raad van Advies Zorgkantoor
Voorzitter districtelijk driehoek politiedistrict Midden-Limburg
Plaatsvervangend korpsbeheerder Politiekorps Limburg-Noord
Lid regionaal college politieregio Limburg-Noord
Lid dagelijks bestuur politieregio Limburg-Noord
Lid regional Beheersdriehoek politieregio Limburg-Noord
Vertegenwoordiger Gemeente Roermond aandeelhouder aandeelhoudersvergadering Bank Nederlandse Gemeente(BNG)
Lid Euregioraad Rijn-Maas-Noord
Lid Dagelijk bestuur Euregioraad Rijn-Maas-Noord
Voorzitter commissie People to People
Lid Arbeitsgemeinschaft Grenzland Kreis Heinsberg Limburg
Lid DB Platform middelgrote gemeenten Zeist MIGRO
Voorzitter burgemeestersoverleg repressieve brandbestrijding (all-in gemeenten)
Voorzitter burgemeestersoverleg brandpreventie (all-in gemeenten)
Vertegenwoordiger Gemeente Roermond aandeelhouder aandeelhoudersvergadering Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg OML
Vertegenwoordiger Gemeente Roermond aandeelhouder aandeelhoudersvergadering Waterleidingsmaatschappij Midden-Limburg(WML)
Vertegenwoordiger Gemeente Roermond aandeelhouder aandeelhoudersvergadering Publiek Belang Electriciteitsproductie
Lid Bestuur VEGAL(Vereniging Gemeenten Aandeelhouders Limburg)
Lid VNG commissie vermindering regelgeving en toezicht
Plaatsvervangend lid Stuurgroep Zuid-OOst Operationeel programma Zuid-Nederland
Lid Werkgroep bestuurlijke brandweer VNG
Voorzitter Stichting 1443
Lid Raad van Advies Stichting Ontmoetingscentrum Limburgse veteranen "Het Elders Hoes" Heerlen
Lid dagelijks bestuur van het Platform Middelgrote Gemeenten te Zeist (MIGRO)
Lid stuurgroep van de Stichting Interregio Brabant-Limburg
Lid euregioraad rijn-maas-noord
Bestuurslid Vereniging van Gemeenten 'Gebaltram'
Voorzitter burgemeestersoverleg repressieve brandbestrijding (all-in gemeenten)
Voorzitter burgemeestersoverleg brandpreventie (all-in gemeenten)
Voorzitter Bestuurdersvereniging CDA Limburg
Lid landeijk bestuur CDA-Bestuurdersvereniging
Lid Comité van Aanbeveling tentoonstelling Kartuize Betlehem Roermond
Lid Comité van Aanbeveling Stichting Oogst-dankfeesten Berg a/d Maas
Lid Comité van Aanbeveling Liburgs Symphonie Orkest 125 jaar
Lid Comité van Aanbeveling Stichting Oogstdankfeesten Berg aan de Maas
Lid klankbord voor de Stuurgroep Lokaal Samen
Lid Comité van Aanbeveling Stichting Tegen Zinloos Geweld
Beschermheer internationaal studentenproject Academie voor Beeldende Kunsten
Beschermheer Voedselbank Roermoned e.o.
Lid Comité van Aanbeveling Slichting 5 x 11 VV de Kaketoes
Lid Comité Onze kinderen zijn de toekomst
Lid/sponsor diverse verenigingen en instellingen
Lid Rotary Roermond
Bron 02-08-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid bestuurscommissie Veiligheid regio Noord- en Midden-Limburg
Plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur van de regio Noord- en Midden-Limburg

Helmi Huijbregts-Schiedon waarnemend burgemeester van Roosendaal miv 01-07-2010
Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal
lid college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
wethouder gemeente Teteringen
2001-2009 burgemeester van de gemeente Oosterhout
Voorzitter Districtelijke driehoek Oosterhout
Lid dagelijks bestuur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Lid dagelijks bestuur Regionaal College Politie Midden- en West-Brabant
Lid van portefeuillehoudersoverleg Algemene Zaken (Gemeenschappelijke Regeling Overlegplatform Regio Breda)
Voorzitter Raad van Commissarissen Intergas NV
Voorzitter Adviesraad Bestuursacademie Nederland

Dhr. mr. M.J.H. Marijnen  (CDA) Burgemeester Gemeente Roosendaal tot 01-07-2010
Voorzitter Intergemeentelijke Brandweer Bergen op Zoom en Roosendaal
Lid DB regiopolitie Midden en West Brabant
Lid DB Veiligeheidsregio
Lid AB Benego Belgie-Nederland Grensoverleg
Vice-voorzitter Nederlands Genootschap van burgemeesters
Voorzitter commissie dienstverlening en informatiebeleid VNG
Lid AB Regionale Ambulancevoorziening
Voorzitter stichting gem Lease Den Haag
Lid Regiogroep dienstverlening en E-overheid afstemming en sturing ICT bij rijk en gemeenten
Bestuurslid stichting Thorbeckeleerstoel
Lid Raad Multidisciplinaire Informatievoorziening Veiligheid
Voorzitter stuurgroep ACIR Actieprogramma Coordinatie Informatievoorziening Rampenbestrijding
Aandeelhouder Brabant Water
Bron 17-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. ing. A. Aboutaleb (PvdA) burgemeester gemeente Rotterdam
Voorzitter Stadsregio
Voorzitter Veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond
Voorzitter lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke brandweer voor het havengebied Rotterdam en Rozenburg
Lid Bestuurlijk Platform Zuidvleugel
Lid Raad van Avies Randstad Urgent
Erevoorzitter Stichting Bevordering Volkskracht
Voorzitter Stichting Rotterdam Maaskant
Voorzitter Board Rotterdam Climate initiave
Comité van aanbeveling Lid Beeld voor Coen Moulijn
Voorzitter Parels van Integratie
Lid Internationaal Symposium Waterbeleid
Ambassadeur Nationaal Advies Comité Dag van de Dialoog
Lid Herbouw Koepel Zeeburg
Lid familiehuis Daniel den Hoed
Lid Stichting Lion Heart Foundation
Voorzitter Parels van Integratie
Lid Philoos lnnnovation Award
Lid Stichting Ambulance Wens
Lid Meesterweek 2010
Lid Stichting Planet Hope
Voorzitter onderscheidende carriere Stad Rotterdam
Lid EFRB BusinessWeek and World Leader Cvcle 2010
Lid 19e lustrum der Rotterdamse Studentenverening Sanctus Laurentius
Lid Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Sociëteit Mimosa
Lid Stichting Ronde van hetb groene hart
Lid Vrienden van de Marinierskapel
Beschermheer Havenvereniging Rotterdam
Beschermheer Stichting Vrienden van het Historisch Museum
Beschermheer Rotterdams OperaKoor
Beschermheer Rotterdam Reddingsbrigade
Bron 25-07-2011 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. J.W.J. Wolf (PvdA) burgemeester gemeente Rozenburg GOG12-06-2010
De gemeente Rozenburg is op 18 maart 2010 heringedeeld bij de gemeente Rotterdam en is dus opgehouden te bestaan als zelfstandige gemeente. Er is dus geen burgemeester van Rozenburg meer.
NEVENFUNCTIES
voorzitter Landschapsprijs Provincie Zuid-Holland
President-commissaris van de Stichting Humanitas Ouderenzorg Rotterdam e.o.
Voorzitter Platform Huisvesting Bijzondere Doelgroepen Gemeente Rotterdam

Dhr. drs. J.H. Klein Molekamp(VVD) per 1 maart 2009 tot burgemeester van Rozendaal
Geen nevenfuncties
Bron 11-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. M.L. Everaers (VVD) burgemeester gemeente Rucphen
Waarnemend voorzitter penningmeester stichting De Goede Ontsnapping
Bron 26-06-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord-Brabant (GSV) (in afbouw)
Dagelijks bestuur Algemeen bestuur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Regionaal College Politie
Bestuurlijke Regiegroep Intergemeentelijke Samenwerking
Algemeen bestuur van de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord
Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant
Algemeen bestuur Belgisch-Nederlands Grensoverleg
Dagelijks bestuur Algemeen bestuur Rewin NV
Aandeelhoudersvergadering Raad van Commissarissen Intergas NV
Aandeelhoudersvergadering NV Brabant Water
Aandeelhoudersvergadering Aandeelhouderscommissie NV Vliegveld Seppe
Stuurgroep Integrale Veiligheid
Stuurgroep Handhaving
Voorzitter district Zuid-West Nederland KNW4
Lid van de commissie van beroep van de KNVB/Zuid 1
wnd voorzitter en penningmeester bestuur Stichting Halt bureau West-Brabant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Lo van Kats

Nevenfuncties gerelateerd aan het burgemeesterschap Lid AB en DB gemeenschappelijke regeling “Blauwestad” Voorzitter van kamer 1 van de commissie beroep- en bezwaarschriften van de gemeente Deventer Lid AB en DB gemeenschappelijke regeling “Intergemeentelijke Brandweer Oldambt” Voorzitter van de commissie beroep- en bezwaarschriften van de gemeente Emmen Lid AB gemeenschappelijke regeling hulpverlening en openbare gezondheidszorg Groningen Vice voorzitter van de ambtelijke commissie beroep- en bezwaarschriften van de gemeente Groningen Lid bestuurscommissie regionale brandweer Voorzitter van de commissie beroep- en bezwaarschriften van de gemeente Loppersum Lid AB gemeenschappelijke regeling van de intergemeentelijke sociale dienst Oldambt Klachtenfunctionaris van de gemeente Ooststellingwerf Plv.lid AB van de gemeenschappelijke regeling “Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost Groningen” Vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling gemeente Ooststellingwerf Lid AB en DB gemeenschappelijke regeling “Streekraad Oost-Groningen” Voorzitter kamer 4 van de commissie bezwaarschriften Noord Brabant Plv.lid AB gemeenschappelijke regeling t.b.v. de exploitatie van de Volkskredietbank voor Noordoost-Groningen Commissaris bedrijventerreinen Oldambt BV

Dhr. mr. L.P.A. van Kats (PvdA) Burgemeester waarnemend gemeente Reiderland

Mevrouw A.H. Boerma-Van Doorne, burgemeester Rijswijk
Voorzitter district Gelderland KNV-EHBO
Voorzitter Steenkamp Instituut CDA Gelderland
Lid algemeen bestuur CDA Gelderland
Waarnemer verkiezingen Ministerie van Buitenlandse Zaken
Geregistreerd mediator Nederlands Mediation Instituut(NMI) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CHECK Gemeente Rheden 23-11-2010 Raadsgriffier zie www.burojeugdzorg.nl/griffier.htm Gemeentesecretaris zie www.burojeugdzorg.nl/gemeentesecretaris.htm
Aandachtsvestiging: 23-11-2010
Dhr. L. de Boer  (CDA) Raadslid gemeente Rheden
Agronomist Dairy Production
Voorzitter TV Dieren
Vermeld in bestand Verkiezingswaarnemers van ministerie BZK
Specialist in Programma Uitzending Managers
KAN-raadslid
Aandachtsvestiging: 23-11-2010
Dhr. T.T. Frijlink  (CDA) Raadslid gemeente Rheden
Aandachtsvestiging: 23-11-2010
Dhr. W. Kruithof  (CDA) Raadslid gemeente Rheden
Aandachtsvestiging: 23-11-2010
Mw. A.G. van Oosterom - Boekhold  (CDA) Raadslid gemeente Rheden
Aandachtsvestiging: 23-11-2010
Dhr. J.C. Elsenaar  (VVD) wethouder gemeente Rheden
Nevenfuncties
Lid klachtencommissie Concurrentietoets Kamer van Koophandel Gelderland
Lid commissie Bezwaarschriften KOC Nederland 
Aandachtsvestiging: 23-11-2010
Mw. H. Tiemens  (GroenLinks) wethouder gemeente Rheden NEVENFUNCTIES
Directeur Stichting Wereldconsument
Consultant Ffact Management Consultants BV
Vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering Grondbank B.V.
Vertegenwoordiger Milieusamenwerking Regio Arnhem
Lid Euregioraad Rijn/Waal
Lid Algemeen Bestuur Recreatiegemeenschap Veluwe
Plaatsvervangend lid Veluwecommissie
Voorzitter Stuurgroep Havikerpoort
Lid stuurgroep Soerense Poort
Aandachtsvestiging: 23-11-2010

H. Brader SP Wethouder gemeente Rheden
Bestuurslid SP afdeling Rheden
Bestuurslid St. Personeel SP Gelderland
Aandachtsvestiging: 23-11-2010

H.J. van Valburg/PvdA
Docent ROC A12
Voorzitter a.i. HV Erica ’76 te Dieren
Aandachtsvestiging: 23-11-2010

T. Couwenhoven/PvdA
Nevenfuncties Geen
Aandachtsvestiging: 23-11-2010

Mw. H.M.S. Denie  (PvdA) Raadslid gemeente Rheden
Ambtelijk secretaris IND

G.M. Kiljan/PvdA
Senior beleidsmedewerker Provincie Gelderland
Aandachtsvestiging: 23-11-2010

D. Jurriëns/Gemeentebelangen
Timmerman
Aandachtsvestiging: 23-11-2010

Mw B.K.L. de Vos-Piater/Gemeentebelangen
Journalist
Aandachtsvestiging: 23-11-2010
Dhr. G.D.P. Jochemsen  (GemeenteBelangen) Raadslid gemeente Rheden
Bestuurder/spreekuurlid FNV Bouw

D. Zwikker/Gemeentebelangen
Docent/BPV Begeleider
Aandachtsvestiging: 23-11-2010

P.L. Wubs/Gemeentebelangen
NEVENFUNCTIES Geen
Aandachtsvestiging: 23-11-2010

Mw P.A.M. Doornbos-Vrooms/VVD
Ondernemer
Voorzitter Stichting Vrienden Dierenasiel Doetinchem e.o.
Aandachtsvestiging: 23-11-2010

Mw G. van der Burg-Berendsen/VVD
Lid Raad van Toezicht Alysis Zorggroep
Lid Korenbeurs Comitee te Arnhem
Aandachtsvestiging: 23-11-2010

R. Haverkamp/VVD
Hoofdfunctie: Adviseur Gemeentefinanciën

J. Boehmer/VVD
Lid Commissie Volksgezondheid VVD
Aandachtsvestiging: 23-11-2010
Dhr. T.A.F.A. Klomberg (D66) Raadslid gemeente Rheden
Aandachtsvestiging: 23-11-2010
Mw. A.J. Spaargaren  (D66) Raadslid gemeente Rheden
Aandachtsvestiging: 23-11-2010
Mw. K.H. den Hertog - Heins  (D66) Raadslid gemeente Rheden
Aandachtsvestiging: 23-11-2010
Dhr. C. Pos  (GroenLinks) Raadslid gemeente Rheden
Aandachtsvestiging: 23-11-2010
Dhr. D.J. Reusink  (GroenLinks) Raadslid gemeente Rheden
Aandachtsvestiging: 23-11-2010
Dhr. J.W.F. Pieper  (Groep Pieper/Rook) Raadslid gemeente Rheden
Aandachtsvestiging: 23-11-2010
Mw. M.M.H. Rook  (Groep Pieper/Rook) Raadslid gemeente Rheden
Aandachtsvestiging: 23-11-2010
Dhr. G.M. Kiljan  (PvdA) Raadslid gemeente Rheden
Aandachtsvestiging: 23-11-2010
Dhr. H.J. van Valburg  (PvdA) Raadslid gemeente Rheden
Aandachtsvestiging: 23-11-2010
Mw. G. Verkerk - Hofstede  (PvdA) Raadslid gemeente Rheden
Aandachtsvestiging: 23-11-2010
Mw. W.J. Kluft  (PvdA) Raadslid gemeente Rheden
Aandachtsvestiging: 23-11-2010
Mw. J. Dirks  (SP) Dhr. B. Geerdink  (VVD) Raadslid gemeente Rheden
Aandachtsvestiging: 23-11-2010
Dhr. J.M.J. Uijthof  (VVD) Raadslid gemeente Rheden
Aandachtsvestiging: 23-11-2010
Dhr. R. Koekkoek  (VVD) Raadslid gemeente Rheden
Aandachtsvestiging: 23-11-2010
Dhr. S. Hanssen  (VVD) Raadslid gemeente Rheden
Aandachtsvestiging: 23-11-2010
Mw. G. van der Burg - Berendsen  (VVD) Raadslid gemeente Rheden
Aandachtsvestiging: 23-11-2010
Mw. N.H. Wassenaar  (VVD) Raadslid gemeente Rheden
Aandachtsvestiging: 23-11-2010
Dhr. T.M.N. Vugts  (CDA) wethouder gemeente Rheden
Aandachtsvestiging: 23-11-2010
Dhr. R. König  (D66) wethouder gemeente Rheden
Aandachtsvestiging: 23-11-2010
Dhr. R. Haverkamp  (VVD) wethouder gemeente Rheden
Aandachtsvestiging: 23-11-2010

Dhr. H. Molenaar  (SP) Raadslid gemeente Rheden
Bestuurslid Geen Noordtak Velp
Aandachtsvestiging: 23-11-2010

C.E. Stam/SP
NEVENFUNCTIES Geen
Aandachtsvestiging: 23-11-2010

Mw H. Tiemens/Groen Links
Organisatie-adviseur
Voorzitter/secretaris Stichting Wereldconsument
Aandachtsvestiging: 23-11-2010

Mw. J. Duursma  (GroenLinks) Raadslid gemeente Rheden
Leraar in opleiding
NEVENFUNCTIES Geen
Aandachtsvestiging: 23-11-2010

Dhr. H. Witteveen  (ChristenUnie) Raadslid gemeente Rheden
Cultuurtechnicus
Aandachtsvestiging: 23-11-2010 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GOG gemeente Rheden

Dhr. D. Jurriëns  (Gemeentebelangen) Raadslid gemeente Rheden GOG 23-11-2010

Dhr. H. Brouwer  (Gemeentebelangen) Raadslid gemeente Rheden GOG 23-11-2010

Dhr. P.L. Wubs  (Gemeentebelangen) Raadslid gemeente Rheden GOG 23-11-2010

Mw. B.K.L. de Vos-Piater  (Gemeentebelangen) Raadslid gemeente Rheden GOG 23-11-2010

Dhr. T. Couwenhoven  (PvdA) Raadslid gemeente Rheden GOG 23-11-2010

Mw. L.A. van Vliet  (SP) Raadslid gemeente Rheden GOG 23-11-2010

Dhr. B. Liefstingh  (VVD) Raadslid gemeente Rheden GOG 23-11-2010

Dhr. J. Boehmer  (VVD) Raadslid gemeente Rheden GOG 23-11-2010

Dhr. R. Haverkamp  (VVD) Raadslid gemeente Rheden GOG 23-11-2010

Mw. G.J. Eikelboom - Beumer  (CDA) GOG 23-11-2010

H. de Gooijer/CDA raadslid gemeente Rheden GOG 23-11-2010
Bankmedewerker

C.L. van Gulyk/CDA raadslid gemeente Rheden GOG 23-11-2010
Ambtenaar Provincie

Mw. E. Schaap - den Breejen  (SP) Raadslid gemeente Rheden GOG 23-11-2010
P&O-adviseur
Bestuurslid SP afdeling Rheden

Dhr. C.C.M. van Vugt  (Gemeentebelangen) Raadslid gemeente Rheden GOG 23-11-2010
Medewerker FEZ Regiopolitie
Advieswerkzaamheden fiscaal
Voorzitter a.i. Vereniging Gemeentebelangen

Dhr. R. Palm (PvdA)Raadslid gemeente Rheden GOG 23-11-2010 Marketing- en Communicatie-adviseur
Lid Ouderraad Holtbanckschool te Rheden
Leider jeugdelftal VV Rheden

Dhr. P.M.J.F. Canters  (PvdA) Raadslid gemeente Rheden GOG 23-11-2010
Manager verpleeghuis
Lid commissie Beroep en bezwaar STMG

Dhr. J.B. Kock  (PvdA) wethouder gemeente Rheden GOG 23-11-2010 Lid Bezwarencommissie ex art. 14.3 CAO Voortgez. Ond.
Vertrouwenspersoon Schoolmanagers Voortgez. Ond.
Vice-voorzitter BBS-foundation 
Lid Comité van Aanbeveling RK Parochies Arnhem-Velp
Vertrouwenspersoon medewerkers VO-raad. (onkostenvergoeding)
Eigenaar-adviseur “SciVias, advisering en ondersteuning” BTW-plichtige eenpersoonsonderneming
Lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Onderwijs, regio Arnhem

Mw. B.J.C. van de Beeten-Westdorp  (PvdA) Raadslid gemeente Rheden GOG 23-11-2010
Administratief medewerker bij St Thuiszorg Midden Gelderland

Dhr. J.W.M. Jansen  (CDA) wethouder gemeente Rheden GOG 23-11-2010 NEVENFUNCTIES
Voorzitter Welstandscommissie gemeenten Bronckhorst en Lochem
Lid kerngroep fusievoorbereiding parochieverband IJsseloevers
Lid Algemeen Bestuur Regionaal College Hulpverlening Gelderland Midden
Lid Dagelijks Bestuur Werkvoorziening Midden-Gelderland

J.B. Wilschut/PvdA, wethouder gemeente Rheden GOG 23-11-2010
VDGA Door de Wind Advies BV
DGA Rampai BV
Lid bestuur St Samenleven doe je zo
Lid Raad v Commissarissen Rhenense Woningstichting

J.W.F. Pieper/Gemeentebelangen, wethouder gemeente Rheden GOG 23-11-2010
Lid VNG-commissie rechtspositie wethouders en raadsleden
Dhr. L.J. Kuiper  (PvdA) wethouder gemeente Rheden GOG 23-11-2010 NEVENFUNCTIES geen XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 Gemeente Raalte

Mw. Drs. T. van Lenthe, gemeentesecretaris gemeente Raalte
NEVENFUNCTIES Gemeentesecretaris gemeente Raalte Voorzitter Stichting Oranjefeesten Laag Zuthem Algemeen bestuurslid, VNG Overijssel

Bron gemeente Raalte Sent: Monday, February 16, 2009 2:07 PM

Dhr. drs. J.B. (Jan Bouke) Zijlstra raadsgriffier gemeente Raalte miv 010108

NEVENFUNCTIES
bestuurslid (plv voorzitter) muziekvereniging Amicitia Delden
Bron: gemeente Raalte
Gegevens uit het verleden
Griffier gemeente Losser

Lid van de adviesraad bestuursacademie Nederland (Bestuursacademie Nederland wil graag samen met griffiers discussiëren over het aanbod van de Bestuursacademie)
Bron Hop/gemeente Raalte 2008/

"meneer google" 2008-3 september 2009 
Jouke Vis - Boxtel 
Marin de Zwarte - Zeeland

Dhr. W. Arends  (VVD) Raadslid gemeente Raalte
NEVENFUNCTIES
Tax accountant Eureko/ Achmea Holding
Penningmeester bestuur Stichting de Coöperatie te Heino
Penningmeester bestuur Stichting Bezoekerscentrum West-Salland te Heino
Bron gemeente Raalte
Aandachtsvestiging.=
Stopt met raadswerk in 2010
Hij vindt dat het na 13 jaar ook tijd wordt voor doorstroming.
Hij stoort zich aan de vergadercultuur die zeker sinds het dualisme tijd en energie vreet en weinig effectief is.
Bron de Stentor 26 augustus 2009

Dhr. J.H.M. Robben(CDA)Raadslid gemeente Raalte
voorzitter van College van Bestuur van AOC de Groene Welle
Secretaris van de Raad van Commissarissen van Countus Accountants en Adviseurs
Secretaris van het bestuur van de Stichting mr. W.J. Engels van Beverfordefonds.
Lid van de Ledenraad van de vereniging Eureko.

Dhr. J.A.M. Alferink  (CDA) Raadslid gemeente Raalte
woonbegeleider bij R.I.B.W. Twente (hoofdfunctie)
Voorzitter Stichting de Veenhorst te Marienheem
commissielid Omnihuus
lid zanggroep “nog eentje…..

Dhr. E. van Dompselaar  (CDA)Raadslid gemeente Raalte
conrector Carmel College Salland (hoofdfunctie)
voorzitter van de stichting muziekonderwijs Raalte

Mw. F.J. Freriks-Hulsegge  (CDA)Raadslid gemeente Raalte
lerares (parttime) in dienst van de vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Zalk (hoofdfunctie)
Voorzitter van het Inloophuis in Raalte
Lid van het Woningschap Regio Zwolle
Ouderling PKN kerk Raalte

Dhr. B.M.Grolleman  (CDA)Raadslid gemeente Raalte
Melkveehouder (hoofdfunctie)
Voorzitter raad van commissarissen CLWV Haarle
Lid ledenraad Rabobank Salland Zuid

Dhr. J. van Loevezijn  (CDA)Raadslid gemeente Raalte
Hoofd Documentaire Informatievoorziening gemeente Zwolle
Lid Raad van Toezicht Kinderopvangorganisatie Koos

Dhr. J.A. Oostewechel  (CDA)Raadslid gemeente Raalte
Adviseur Waterinstallaties bij Eurofins C-mark (hoofdfunctie)
PBO ( Project Begeleiding Oostewechel)
Commissielid, Bosijsbaanproject Heeten

Dhr. F.M. Wichink Kruit  (CDA)Raadslid gemeente Raalte
business consultant administratieve automatisering DBS Business Solutions te Amersfoort
lid Carnavalsvereniging De Stöppelkaters te Raalte
lid Rabobank
Mevr. C.Y. Hoge-Veenhof

Consultant/officemanager ICT (hoofdfunctie

Dhr. W.P.H. de Hair  (Gemeentebelangen)Raadslid gemeente Raalte

Geen nevenfuncties
Mevr. A.G.M. Holtmaat-Smienk
directiesecretaresse (hoofdfunctie)
en 2e secretaris OR
D.G.A. (Agrofarm Mariënheem B.V.)
Bestuurslid vrouwenvereniging Mariënheem (VLAM)
Contactpersoon Lourdeswerkgroep Mariënheem

Dhr. F.A. Niens  (Gemeentebelangen)Raadslid gemeente Raalte
Technical Accountmanager Green Data Systems B.V. (hoofdfunctie)

Dhr. W.J.M. Wagenmans  (Gemeentebelangen)Raadslid gemeente Raalte
veehandelaar (hoofdfunctie)
beëdigd taxateur in levend vee
lid bestuur commissie Veehandel van PVE
Raad van Advies, Conmore
Bestuurslid Stichting Helami Heeten
Organisatie Mid-wintercross Heeten
Lid bestuur Centraal Bureau Slachtveediensten
PVV lid Raad voor Dierenaangelegenheden

Dhr. G.A.J. te Wierik  (Gemeentebelangen)Raadslid gemeente Raalte
secretaris Federatie Vleesvee Stamboeken Nederland
Voorzitter van de Nederlandse vereniging voor Pleeggezinnen/afdeling Overijssel
Dhr. I.J.C. Leijten
Regionale Brandweer Brabant Noord (hoofdfunctie)

Mw. T.A.S. van der Bruggen-van den Brink  (PvdA)Raadslid gemeente Raalte
Secretaris toezichthoudend orgaan openbaar onderwijs

Dhr. W. Gilein  (PvdA)Raadslid gemeente Raalte
Bladmanager bij de Nederlandse Uitgeefcombinatie
Voorzitter werknemersdelegatie Bestuur Kamer van Koophandel Veluwe en Twente
Lid gewestelijk bestuur PvdA Overijssle

Mw. E.J.M. van Assem - Tielbeke  (PvdA)Raadslid gemeente Raalte
Beleidsmedewerker gemeente Dalfsen

Dhr. B.J.M. Nijboer  (VVD)Raadslid gemeente Raalte
Programmamanager bij Mediant
Voorzitter Stichting Société ter Heyne
Voorzitter stichting Dokter A. Doyerfonds

Dhr. P.J.Th. Pont  (VVD)Raadslid gemeente RaalteBR>Geen nevenfuncties

Dhr. W.B.M. Lourenssen  (SP)Raadslid gemeente Raalte
Administrateur Antarctica Hattem B.V.
Statenlid Provincie Overijssel
bestuurslid Socialistische Partij-Raalte
voorzitter Huurdersvereniging Salland (HVS)
Voorzitter HOOG ( vereniging van Huurdersorganisaties in Overijssel en Gelderland)

Dhr. H.A.J.M. van Kampen  (SP)Raadslid gemeente Raalte
Buschauffeur Connexxion (hoofdfunctie)
Voorzitter woonafdeling Salland Bondgenoten.
Lid F.N.V. werkgroep FNV lokaal
Lid bestuur kringloop Heino
Vrijwilliger chauffeur schoolbus te Wezep.

Mw. M.P. Hagen - van der Vegt  (SP)Raadslid gemeente Raalte
WMO consulent bij diverse gemeenten ( op detacheringsbasis)
bestuurslid afdeling SP Raalte
Mw. dr. I. Pauw
lector Reflectie en Retorica katholieke Pabo Zwolle

Dhr. drs. E. den Daas  (Lokaal Alternatief)Raadslid gemeente Raalte
leraar geschiedenis Agnieten College Zwolle (hoofdfunctie)
voorzitter raad van subsidiënten Ijsselacademie
Voorzitter toezichthoudend orgaan openbaar onderwijs Dhr. B.A.J. Haarman  (CDA)Wethouder gemeente Raalte
Lid Raad van Advies Landstede Beroepsopleidingen
Lid stuurgroep gebiedscoördinator
Voorzitter Stichting Manege Bartels
Lid jury ROJA (Raalter Ondernemer v/h jaar
Mede initiatiefnemer agrarisch project Praktijkleerbedrijf Moldavië
Melkveehouder (hoofdfunctie)
Voorzitter raad van commissarissen CLWV Haarle
Lid ledenraad Rabobank Salland Zuid
Dhr. J.G.S.J. van Loevezijn
Hoofd Documentaire Informatievoorziening gemeente Zwolle
Lid Raad van Toezicht Kinderopvangorganisatie Koos
Lid bestuur sociëteit
Dhr. J.A. Oostewechel
Adviseur Waterinstallaties bij Eurofins C-mark
Commissielid, Bosijsbaanproject Heeten
Dhr. F.M. Wichink Kruit
business consultant administratieve automatisering DBS Business Solutions te Amersfoort
lid Carnavalsvereniging De Stöppelkaters te Raalte
lid Rabobank
Mevr. C.Y. Hoge-Veenhof

Consultant/officemanager ICT (hoofdfunctie)
Dhr. W.P.H. de Hair

Geen nevenfuncties  

Mw. A.G.M. Holtmaat-Smienk  (Gemeentebelangen)Raadslid gemeente Raalte
directiesecretaresse (hoofdfunctie)
en 2e secretaris OR
D.G.A. (Agrofarm Mariënheem B.V.)
Bestuurslid vrouwenvereniging Mariënheem (VLAM)
Bestuurslid Lourdeswerkgroep Mariënheem

Technical Accountmanager Green Data Systems B.V. (hoofdfunctie)
Secretaris “Buitenplaats De Goede Reede” te Goedereede
Dhr. W.J.M. Wagenmans
veehandelaar (hoofdfunctie)
beëdigd taxateur in levend vee

vice-voorzitter Nederlandse Bond Handelaren in Vee, lid hoofdbestuur en dagelijks bestuur
lid bestuur commissie Veehandel van PVE
lid adviescommissie Runderen Produktschap Vee Vlees en Eieren
plv. bestuurslid Produktschap Vee Vlees en Eieren
voorzitter adviescommissie rundveehandel van de NBHV
Bestuurslid Stichting Helami Heeten
Organisatie Mid-wintercross Heeten
Lid bestuur Centraal Bureau Slachtveediensten
Lid gebruikersgroep I en R ministerie LNV
PVV lid Raad voor Dierenaangelegenheden
Dhr. G.A.J. te Wierik
secretaris Federatie Vleesvee Stamboeken Nederland
Voorzitter van de Nederlandse vereniging voor Pleeggezinnen/afdeling Overijssel
Dhr. I.J.C. Leijten
Regionale Brandweer Brabant Noord (hoofdfunctie)
Mevr. T.A.S. van der Bruggen-van den Brink
freelance trainer bij Stavoor Zorg & Welzijn, Helvoirt (hoofdfunctie)
Secretaris toezichthoudend orgaan openbaar onderwijs
Bladmanager bij de Nederlandse Uitgeefcombinatie
Voorzitter werknemersdelegatie Bestuur Kamer van Koophandel Veluwe en Twente
Lid gewestelijk bestuur PvdA Overijssle
Mevr. E.J.M. van Assem-Tielbeke
Werkzaam bij diverse gemeenten (op detacheringsbasis)(hoofdfunctie)
Dhr. B.J.M. Nijboer
Programmamanager bij Mediant
Voorzitter Stichting Société ter Heyne
Voorzitter stichting Dokter A. Doyerfonds
Dhr. P.J.Th. Pont
Geen nevenfuncties
Dhr. W.B.M. Lourenssen
Administrateur Antarctica Hattem B.V.
Statenlid Provincie Overijssel
bestuurslid Socialistische Partij-Raalte
voorzitter Huurdersvereniging Salland (HVS)
Voorzitter HOOG ( vereniging van Huurdersorganisaties in Overijssel en Gelderland)
Mevr. M.P. Hagen – van der Vegt
WMO consulent bij diverse gemeenten ( op detacheringsbasis)
bestuurslid afdeling SP Raalte
Dhr. E. den Daas
leraar geschiedenis Agnieten College Zwolle (hoofdfunctie)
voorzitter raad van subsidiënten Ijsselacademie
Voorzitter toezichthoudend orgaan openbaar onderwijs
Dhr. B.A.J. Haarman
wethouder gemeente Raalte
Lid Raad van Advies Landstede Beroepsopleidingen
Lid stuurgroep gebiedscoördinator
Voorzitter Stichting Manege Bartels
Lid jury ROJA (Raalter Ondernemer v/h jaar)
Mede initiatiefnemer agrarisch project Praktijkleerbedrijf Moldavië
Penningmeester Foundation for Agricultural and Social Coöperation

Dhr. G.J. Elferink  (PvdA)Wethouder gemeente Raalte
DGA Elferink advies & management b.v.
voorzitter platform ruimtelijk domein VNG
lid algemeen bestuur Overstigt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 18-02-2012 Chop nog verwerken Zoon Nevenfuncties Financiële vergoeding Burgemeester gemeente Raalte (hoofdfunctie) Bezoldigd Lid Regionaal College Politie IJsselland Onbezoldigd Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio IJsselland Onbezoldigd Voorzitter Raad van Toezicht ViaReva/ProReva centrum voor revalidatie te Apeldoorn Presentiegeld Voorzitter Recreatiegemeenschap Salland xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 18-02-2012 Chop nog verwerken Dhr. B.A.J. Haarman Wethouder gemeente Raalte (hoofdfunctie) Bezoldigd Agrarisch ondernemer Bezoldigd Mede initiatiefnemer agrarisch project Praktijkleerbedrijf Moldavië Onbezoldigd Vice voorzitter Landinrichtingscommissie Olst/Wesepe Onbezoldigd Lid BGO Salland Onbezoldigd Lid bestuurlijk Vervoersberaad W. Ov. Onbezoldigd Lid Stuurgroep Natura 2000 beheerplan Boetelerveld Onbezoldigd Dir./ eigenaar Ben Haarman Holding BV Bezoldigd Bestuurder Nederland-Moldavië Invest BV Bezoldigd Bestuurder Mold-NL Invest LLC Bezoldigd Bestuurder Quality Meat LLC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 18-02-2012 Chop nog verwerken Dhr. W.J.M. Wagenmans Wethouder Raalte Bezoldigd Lid in het Algemeen Bestuur Woningschap regio Zwolle Onbezoldigd Veehandelaar. Zelfstandig ondernemer Beëdigd taxateur in levend vee. Zelfstandig ondernemer Lid bestuur commissie Veehandel van PVE Onkostenvergoeding Raad van Advies, Conmore Onkostenvergoeding Bestuurslid Stichting Helami Heeten Onbezoldigd Organisatie Mid-wintercross Heeten Onbezoldigd Lid bestuur Centraal Bureau Slachtveediensten Onkostenvergoeding PVV lid Raad voor Dierenaangelegenheden

Mw. mr. C.Y.A. Blijdenstein- van der Does  (VVD) Wethouder gemeente Raalte

J.W.L. Elshof, Wethouder
Portefeuille: Maatschappelijke dienstverlening; Volksgezondheid; Ouderen & Zorg; Onderwijs; Lokaal Sociaal Beleid; Welzijn; Sociaal Cultureel Werk; Jeugd & Jongeren; Vrijwilligers; Vluchtelingenwerk; Kunst & Cultuur. NEVENFUNCTIES lid van VNG-commissie Rechtspositie wethouders en raadsleden, van de VNG-commissie SoZawe, van de klankbordgroep WMO, VNG afdeling Overijssel, van de klankbordgroep Ruimtelijke kwaliteit, VNG Overijssel, van de landinrichtingscommissie Olst-Wesepe, van het bestuurlijk gebiedsoverleg Salland en voorzitter van de stichting Wachtgeld Cirkelpool.

J.P. Gebben, Wethouder
Portefeuille: Economie en Bedrijven; Industrie; Middenstand; Recreatie en Toerisme; Sportzaken; Financiën; Werk & bijstand. NEVENFUNCTIES voorzitter stichting Oranjefeesten Laag-Zuthem, lid Raad van Toezicht stichting Vrouwenopvang Overijssel, bestuurslid stichting Patatras, lid dagelijks bestuur Recreatieschap Salland, voorzitter stichting Metz, bestuurslid Groep WEZO.

G.J. Elferink, Wethouder
Portefeuille: Ruimtelijke Ordening; Volkshuisvesting; Grondbedrijf; Monumenten; Bouwzaken; Facilitaire Zaken; Gebouwenbeheer; Dienstverlening.

B.A.J. Haarman, Wethouder 
Portefeuille: Weg- en waterbouw; Verkeer en vervoer; Riolering; Groenbeheer; Marktbeheer; Milieu; Regionale samenwerking; Plattelands­ontwikkeling/reconstructie

J.H.M. Robben (CDA)
Hoofdfunctie: voorzitter van College van Bestuur van AOC de Groene Welle 
Neventaken: Secretaris van de Raad van Commissarissen van Countus Accountants en Adviseurs ; Secretaris van het bestuur van de Stichting mr. W.J. Engels van Beverfordefonds (Vacatie+onkostenverg.); Lid van de Ledenraad van de vereniging Eureko (Vacatie+onkostenverg.)

J.A. Oostewechel (CDA)
Hoofdfunctie: Adviseur Waterinstallaties bij Eurofins C-mark. (hoofdfunctie)
Neventaken:Voorzitter werkgroep De Kern In projecten;  Commissielid, Ken je Dorp ; Commissielid, Bosijsbaanproject Heeten  

B.M. Grolleman (CDA)> Hoofdfunctie: Melkveehouder .
Neventaken: Voorzitter raad van commissarissen CLWV Haarle ; Lid ledenraad Rabobank Salland Zuid ( ).

F.M. Wichink Kruit (CDA)
Hoofdfunctie: business consultant administratieve automatisering DBS Business Solutions te Amersfoort .
Neventaken: Coordinator Actie Kerkbalans H. Paulusparochie ; Coordinator kerkledenadministratie H. Paulusparochie ;  lid carnavalsvereniging De Stoppelkaters te Raalte ; lid Rabobank ( ).

J.A.M. Alferink (CDA)> Hoofdfunctie: woonbegeleider bij R.I.B.W. Twente 
Neventaken: Bestuurslid Stichting de Veenhorst te Marienheem ; lid werkgroep Omnihuus ; lid zanggroep "nog eentje....." ; lid Oud en Nieuwvieringen en Assendorper Zotten 

E. van Dompselaar (CDA) Hoofdfunctie: Conrector Carmel College Salland 

F.Freriks-Hulsegge (CDA) Hoofdfunctie: Lerares (parttime) in dienst van de vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Zalk .
Neventaken:Lid Kerkenraad Protestantse Gemeente Raalte ;  Voorzitter van het Inloophuis in Raalte 

Mw. C.Y. Hoge  (Gemeentebelangen)Raadslid gemeente Raalte

C.Y. Hoge-Veenhof (Gemeentebelangen)
Hoofdfunctie: Consultant/officemanager ICT 

W.J.M. Wagemans (Gemeentebelangen)> Hoofdfunctie: veehandelaar ( zelfstandig ondernemer)
Neventaken: beëdigd taxateur in levend vee ; vice-voorzitter Nederlandse Bond Handelaren in Vee , lid hoofdbestuur en dagelijks bestuur(onkostenvergoeding); lid bestuur commissie Veehandel van PVE (onkostenvergoeding); lid adviescommissie Runderen Produktschap Vee Vlees en Eieren(onkostenvergoeding); plv. bestuurslid Produktschap Vee Vlees en Eieren (onkostenvergoeding);  voorzitter adviescommissie rundveehandel van de NBHV (onkostenvergoeding);  bestuurslid Stichting Helami Heeten ;  lOrganisatie Mid-wintercross Heeten ; lid bestuur Centraal Bureau Slachtveediensten (onkostenvergoeding); lid gebruikersgroep I en R ministerie LNV (onkostenvergoeding); PVV lid Raad voor Dierenaangelegenheden ( onkostenvergoeding). 

A.G.M. Holtmaat-Smienk (Gemeentebelangen)
Hoofdfunctie: Directiesecretaresse D.G.A. (Agrofarm Mariënheem B.V.) 

F.A. Niens (Gemeentebelangen)
Hoofdfunctie: Infrastructure Architect - Getronics PinkRoccade sector Healthcare 

G.A.J. te Wierik (Gemeentebelangen) Neventaken: Secretaris Federatie Vleesvee Stamboeken Nederland ; Voorzitter Vleesvee Adviescommissie CR Delta / VRV ; Voorzitter Stichting Hart voor Noo(r)d-Oost Sri-Lanka  

H. de Hair (Gemeentebelangen)
Hoofdfunctie:
Neventaken: 

I.J.C. Leijten (PvdA)
Hoofdfunctie: Teamleider Opleidingen bij de Hulpverleningsdienst Brabant Noord  .

E.J.M. Tielbeke (PvdA)> Hoofdfunctie: op detacheringsbasis werkzaam bij diverse gemeenten (bez
Neventaken: Vrijwilliger bij Scouting Raalte

T.A.S. van der Bruggen-van den Brink (PvdA)
Hoofdfunctie Freelance trainer bij Stavoor Zorg & Welzijn, Helvoirt (bezoldiging per cursus)
Neventaken: Voorzitter commissie Beeldende Kunst Raalte (bezoldiging per vergadering)

W.Gilein (PvdA) Hoofdfunctie: Bladmanager bij de Nederlandse Uitgeefcombinatie. ,
Neventaken: Voorzitter huurdersvereniging Fortis Raalte , Voorzitter werknemersdelegatie Bestuur kamer van Koophandel Veluwe en Twente, lid gewestelijk bestuur PvdA Overijssel 

C.Y.A. Blijdenstein-van der Does (VVD)
Hoofdfunctie:
Neventaken:  lid werkgroep "cultuurhistorie Broekland" 

B.J.M. Nijboer (VVD)
Hoofdfunctie: Programmamanager bij Mediant .
Neventaken: Voorzitter Stichting Société ter Heyne ; Voorzitter Stichting Dokter A. Doyerfonds 

W.B.M. Lourenssen (SP)
Hoofdfunctie: Financieel administratief medewerker Stichting Brandweeropleidingen BOGO in Zwolle .
Neventaken: bestuurslid Socialistische Partij-Raalte ; voorzitter Huurdersvereniging Salland ; Voorzitter HOOG (vereniging van Huurdersorganisaties in Overijssel en Gelderland)

M.P. van der Vegt (SP)
Hoofdfunctie: Zorgkundige binnen het Logeerhuis Apeldoorn van de stichting Philadelphia Zorg .
Neventaken: Stagiaire Maatschappelijk Werk en Dienstverlening bij Stichting de Zwolse Poort ; penningmeester afdeling SP Raalte 

Gemeente Reeuwijk
Raadsgriffier Dhr. H. Rijs  ()
Raadslid Dhr. G.P. van Os  (CDA)
Dhr. J.W.M. van der Werf  (CDA)
Dhr. N.A.V.C. de Heij  (CDA)
Dhr. A.J. Boele  (ChristenUnie/SGP)
Dhr. C.A. Oskam  (ChristenUnie/SGP)
Dhr. G.C. Weerheim  (ChristenUnie/SGP)
Dhr. A. Twigt  (PvdA/GroenLinks)
Mw. L. Hertogh  (PvdA/GroenLinks)
Mw. M. Visser  (PvdA/GroenLinks)
Dhr. C.T.P. Röling  (Reeuwijks Belang)
Mw. C.A. de Groot  (Reeuwijks Belang)
Mw. W.J.A. Verkley-Eimers  (Reeuwijks Belang)
Dhr. J.R. van Dam  (VVD)
Mw. E.W. Visscher-deFrankrijker  (VVD)
Mw. A. Luyben  (fractie Luyben)
Gemeentesecretaris Dhr. H. Bruins  ()
Wethouder Dhr. C.A. Schrier  (CDA)
Dhr. H. van der Smit  (SGP)
Dhr. J. Rupke  (VVD)

 

 

 

Bodegraven, Mw. C.M.J.M. (Marjoke) van Pijkeren gemeentesecretaris gemeente Bodegraven
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Bodegraven Sent: Monday, February 16, 2009 8:39 AM
Reactie Hop op GEEN NEVENFUNCTIES
Op 16 februari 2009 wordt dus doorgegeven GEEN NEVENFUNCTIES maar klopt deze informatie wel?
Mw. C.M.J.M. (Marjoke) van Pijkeren Algemeen directeur/beoogd gemeentesecretaris Gemeenten Reeuwijk en Bodegraven
Haar doelstelling is/was haar nieuwe baantje veilig te stellen door de samenwerking met Reeuwijk vorm te geven en verder te brengen. Dit doel heeft zij kennelijk gehaald. Per 1 januari 2010 zullen de ambtelijke organisaties fuseren, de bestuurlijke fusie is voorzien per 1-1-2011.
Lid commissie Goed Werkgeverschap VGS, waarom wordt deze bijbaan GEHEIM GEHOUDEN?
Lid stuurgroep regionaal verband voor de op- en inrichting van een regionale flexpool waarin vraag en aanbod van kortdurende projecten en inzet van flexmedewerkers bij elkaar gebracht worden, waarom wordt deze bijbaan GEHEIM GEHOUDEN?
DATABANK
Gemeente Houten directeur sector Samenleving
Gemeente s-Gravenzande Hoofd sector Samenleving actief betrokken bij de voorbereidende werkzaamheden voor de herindeling van de Westlandse gemeenten
Gemeente Delft Hoofd specialistenteam Dienst Maatschappelijke Zorg
Gemeente Zoetermeer Teamhoofd Sociale Dienst wijkteams en woonwagenteam

Bodegraven, Dhr. drs. A.A. van Alten raadsgriffier gemeente Bodegraven  
NEVENFUNCTIES
Lid praktijkraad Studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Twente
Bron gemeente Bodegraven 2008

 

 

Reeuwijk, Dhr. H. Bruins, gemeentesecretaris gemeente Reeuwijk  
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Reeuwijk juni 2009

 

Reeuwijk, Dhr. H. Rijs raadsgriffier gemeente Reeuwijk
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Reeuwijk 19 maart 2009
Wethouder J. Rupke
Lid van de stuurgroep Geotechniek te Buthan
 
Wethouder H. van der Smit
Bestuurslid Driestar College
Bestuurslid Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard
Voorzitter Adviesgroep Uitvoering Herinrichting Krimpenerwaard
Lid Verenigde Vergadering van Rijnland
Bestuurslid Stichting Bemiddeling Natuurherstel
Bestuurslid Ned. Bond van Boomkwekers
Lid Commissie Bomen Productschap voor Tuinbouw
Lid Commissie Onderzoek Productschap voor Tuinbouw
 
Wethouder Chr.A. Schrier
Afgevaardigde bij de K.N.V.B.
Nevenfuncties raadsleden: 10 februari 2009

Dhr. A Twigt
Lid zwemcommissie Gouwe-Rijnstreek (vrijwillig)

 

Dhr. G.P. van Os
Beroep: Ambulant handelaar in zuivelproducten
Bekleedt geen nevenfuncties

Mevr. L. Hertogh
Beroep: reisleider natuurwandelreizen SNP; freelance tuinontwerper
Voorzitter bestuur van de wereldwinkel (vrijwillig)

 

Mevr. A.C.J. de Groot
Beroep: re-integratiedeskundige bij het UWV Rotterdam
Bekleedt geen nevenfuncties

Dhr. A.J. Boele
Beroep: directielid Driestar College Gouda
Bekleedt geen nevenfuncties

Dhr. N.A.V.C. de Heij
Beroep: Service manager
Bekleedt geen nevenfuncties
 

Mevr. A.W.J. Luijben
Beroep: directeur en aandeelhouder van A & H Verantwoord Leven bv, gevestigd te Reeuwijk
Interim Algemeen directeur van Asnong bvba, gevestigd te Herk-de-Stad, België
Bekleedt geen nevenfuncties

 

Dhr. C.A. Oskam
Beroep: directeur Wierickebeheer BV, werknaam oskambouwmanagement
NEVENFUNCTIES bestuurder bij St. Kerverland te Waarder.
Als raadslid lid van algemeen bestuur recreatieschap.  

Dhr. C.T.P. Röling
Beroep: Melkveehouder
Bekleedt geen nevenfuncties

Mevr. W.J.A. Verkleij-Eimers
Bestuurslid van Ruitervereniging Bentwoud
Bijzonder Ambtenaar van de Burgerlijke Stand
Als raadslid lid van bestuur stichting Veen

Mevr. E.W. Visscher- de Frankrijker
Beroep: directiesecretaresse
Namens de gemeente lid van de programmaraad Gouwestad
Lid DB. Ned. Verbond Groothandelaren

Mevr. M. Visser
Bestuurslid bibliotheek De Groene Venen
Bestuurslid vrienden archief Gouda

Dhr. G.C. Weerheim
Beroep: Adviseur bodemsanering bedrijfsterreinen
Nevenfunctie: Art manager Reewal.nl

Dhr. J.W.M. van der Werf
Beroep: melkveehouder
Voorzitter stichting Struinen en Vorsen ( plattelandstoerisme )
Voorzitter Platform Lopikerwaard/Lindschoterwaard
Voorzitter kaasdag Hart van Holland
Bestuurslid Groene hart Kloppend Hart
Bestuurslid Platform Streekproducten

Dhr. J.R. van Dam
Penningmeester W B E Reeuwijkse Plassen.
Bestuurslid Sluipwijkse Plassen

Wethouder J. Rupke
Lid van de stuurgroep Geotechniek te Buthan
 

Wethouder H. van der Smit
Bestuurslid Driestar College
Bestuurslid Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard
Voorzitter Adviesgroep Uitvoering Herinrichting Krimpenerwaard
Lid Verenigde Vergadering van Rijnland
Bestuurslid Stichting Bemiddeling Natuurherstel
Bestuurslid Ned. Bond van Boomkwekers
Lid Commissie Bomen Productschap voor Tuinbouw
Lid Commissie Onderzoek Productschap voor Tuinbouw
 

Wethouder Chr.A. Schrier
Afgevaardigde bij de K.N.V.B.
Nevenfuncties raadsleden per april 2008:

Dhr. A Twigt
Lid zwemcommissie Gouwe-Rijnstreek (vrijwillig)

 

Dhr. G.P. van Os
Beroep: Ambulant handelaar in zuivelproducten
Bekleedt geen nevenfuncties

Mevr. L. Hertogh
Beroep: reisleider natuurwandelreizen SNP; freelance tuinontwerper
Voorzitter bestuur van de wereldwinkel (vrijwillig)

 

Mevr. A.C.J. de Groot
Beroep: Medisch Beeldvormend Technicus
Bekleedt geen nevenfuncties

Dhr. A.J. Boele
Beroep: directielid Driestar College Gouda
Bekleedt geen nevenfuncties

Dhr. N.A.V.C. de Heij
Beroep: Service manager
Bekleedt geen nevenfuncties

Mevr. A.W.J. Luijben
Beroep: directeur en aandeelhouder van A & H Verantwoord Leven bv, gevestigd te Reeuwijk.
Interim Algemeen directeur van Asnong bvba, gevestigd te Herk-de-Stad, België.
Bekleedt geen nevenfuncties

 

Dhr. C.A. Oskam
Beroep: directeur Wierickebeheer BV, werknaam oskambouwmanagement
NEVENFUNCTIES bestuurder bij St. Kerverland te Waarder.
Als raadslid lid van algemeen bestuur recreatieschap.  

Dhr. C.T.P. Röling
Beroep: Melkveehouder
Bekleedt geen nevenfuncties

Mevr. W.J.A. Verkleij-Eimers
Bestuurslid van Ruitervereniging Bentwoud
Bijzonder Ambtenaar van de Burgerlijke Stand
Als raadslid lid van bestuur stichting Veen

Mevr. E.W. Visscher- de Frankrijker
Beroep: directiesecretaresse
Namens de gemeente lid van de programmaraad Gouwestad
Lid DB. Ned. Verbond Groothandelaren

Mevr. M. Visser
Bestuurslid bibliotheek De Groene Venen
Bestuurslid vrienden archief Gouda

Dhr. G.C. Weerheim
Beroep: Adviseur bodemsanering bedrijfsterreinen
Nevenfunctie: Art manager Reewal.nl

Dhr. J.W.M. van der Werf
Beroep: melkveehouder
Voorzitter stichting Struinen en Vorsen ( plattelandstoerisme )
Voorzitter Platform Lopikerwaard/Lindschoterwaard
Voorzitter kaasdag Hart van Holland
Bestuurslid Groene hart Kloppend Hart
Bestuurslid Platform Streekproducten

Dhr. J.R. van Dam
Penningmeester W B E Reeuwijkse Plassen.
Bestuurslid Sluipwijkse Plassen.


B&W
 
 
 
H. van der Smit
Functie: Wethouder
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Driestar College
Bestuurslid Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard
Voorzitter Adviesgroep Uitvoering Herinrichting Krimpenerwaard
Lid Verenigde Vergadering van Rijnland
Bestuurslid Stichting Bemiddeling Natuurherstel
Bestuurslid Ned. Bond van Boomkwekers
Lid Commissie Bomen Productschap voor Tuinbouw
Lid Commissie Onderzoek Productschap voor Tuinbouw
 
 
 
J. Rupke
Functie: Wethouder

Taken: Algemeen bestuur: Samenwerking met Bodegraven. Openbare ruimte: verkeer, parkeren, onderhoud wegen, reinigen van wegen, openbare verlichting, bruggen, onderhoud watergangen, riolering.
NEVENFUNCTIES
Lid van de stuurgroep Geotechniek te Buthan
 
C.A. Schrier
Functie: Wethouder

Taken: Algemeen bestuur: burgercommunicatie en -participatie (met name beleid, techniek en processen). Beheer van de openbare ruimte: openbaar groen, speeltuinen, trapveldjes etc., gemeentereiniging, milieu, begraven. Onderwijs. Welzijn, volksgezondheid en cultuur (met uitzondering van cultuur. Sport. Sociale voorzieningen. Maatschappelijke dienstverlening.
NEVENFUNCTIES
Afgevaardigde bij de K.N.V.B.

 

Raadsleden:

  Lizette Visscher-de Frankrijker Functie: Fractievoorzitter
Partij: VVD

NEVENFUNCTIES 

  Andrea Luyben Functie: Gemeenteraadslid
Partij: VVD

NEVENFUNCTIES 

  Jan van Dam Functie: Raadslid
Partij: VVD

NEVENFUNCTIES 

  Nico de Heij Functie: Fractievoorzitter
Partij: CDA

NEVENFUNCTIES 

  Jan van der Werf Functie: Raadslid
Partij: CDA

NEVENFUNCTIES 

  Gijs Piet van Os Functie: Gemeenteraadslid
Partij: CDA

NEVENFUNCTIES 

  Kees Oskam Functie: Fractievoorzitter
Partij: SGP/ChristenUnie

  Arie Boele Functie: Gemeenteraadslid
Partij: SGP/ChristenUnie

NEVENFUNCTIES 

  Gerrit Weerheim Functie: Gemeenteraadslid
Partij: SGP/ChristenUnie

NEVENFUNCTIES 

 

Wendy Verkley Functie: Fractievoorzitter
Partij: Reeuwijks Belang

NEVENFUNCTIES 

  Cor Röling Functie: Gemeenteraadslid
Partij: Reeuwijks Belang

NEVENFUNCTIES 

  Xandra de Groot Functie: Gemeenteraadslid
Partij: Reeuwijks Belang

NEVENFUNCTIES 

  Marijke Visser Functie: Fractievoorzitter
Partij: PvdA/GroenLinks

NEVENFUNCTIES 

  Lisbeth Hertogh Functie: Gemeenteraadslid
Partij: PvdA/GroenLinks

NEVENFUNCTIES 

  Aart Twigt Functie: Gemeenteraadslid
Partij: PvdA/GroenLinks

NEVENFUNCTIES 

  Drs. Hans Rijs Functie: Griffier

NEVENFUNCTIES 

 
Nevenfuncties raadsleden op 16 april 2008
Dhr. A Twigt
Lid zwemcommissie Gouwe-Rijnstreek (vrijwillig)
Dhr. G.P. van Os
Beroep: Ambulant handelaar in zuivelproducten
Bekleedt geen nevenfuncties
Mevr. L. Hertogh
Beroep: reisleider natuurwandelreizen SNP; freelance tuinontwerper
Voorzitter bestuur van de wereldwinkel (vrijwillig)
Mevr. A.C.J. de Groot
Beroep: Medisch Beeldvormend Technicus
Bekleedt geen nevenfuncties
Dhr. A.J. Boele
Beroep: directielid Driestar College Gouda
Bekleedt geen nevenfuncties
Dhr. N.A.V.C. de Heij
Beroep: Service manager
Bekleedt geen nevenfuncties
Mevr. A.W.J. Luijben
Beroep: directeur en aandeelhouder van A & H Verantwoord Leven bv, gevestigd te Reeuwijk.
Interim Algemeen directeur van Asnong bvba, gevestigd te Herk-de-Stad, België.
Bekleedt geen nevenfuncties
Dhr. C.A. Oskam
Beroep: directeur Wierickebeheer BV, werknaam oskambouwmanagement
NEVENFUNCTIES
Bestuurder bij St. Kerverland te Waarder.
Als raadslid lid van algemeen bestuur recreatieschap.
Dhr. C.T.P. Röling
Beroep: Melkveehouder
Bekleedt geen nevenfuncties
Mevr. W.J.A. Verkleij-Eimers
Bestuurslid van Ruitervereniging Bentwoud
Bijzonder Ambtenaar van de Burgerlijke Stand
Als raadslid lid van bestuur stichting Veen
Mevr. E.W. Visscher- de Frankrijker
Beroep: directiesecretaresse
Namens de gemeente lid van de programmaraad Gouwestad
Lid DB. Ned. Verbond Groothandelaren
Mevr. M. Visser
Bestuurslid bibliotheek De Groene Venen
Bestuurslid vrienden archief Gouda
Dhr. G.C. Weerheim
Beroep: Adviseur bodemsanering bedrijfsterreinen
Nevenfunctie: Art manager Reewal.nl
Dhr. J.W.M. van der Werf
Beroep: melkveehouder
Voorzitter stichting Struinen en Vorsen ( plattelandstoerisme )
Voorzitter Platform Lopikerwaard/Lindschoterwaard
Voorzitter kaasdag Hart van Holland
Bestuurslid Groene hart Kloppend Hart
Bestuurslid Platform Streekproducten
Dhr. J.R. van Dam
Penningmeester W B E Reeuwijkse Plassen.
Bestuurslid Sluipwijkse Plassen.

Leden van de rekenkamercommissie:

drs. J.W. Hopstaken, voorzitter.
De heer Hopstaken is in het dagelijks leven organisatieadviseur en interim controller bij gemeenten;
drs. W. Blok , lid. 
De heer Blok is in het dagelijks leven bedrijfseconoom en operational auditor bij een telefoonbedrijf. 
Tevens is hij lid van de rekenkamercommissie van de gemeente Haaksbergen;
mr. J. van Zoest, lid. 
De heer van Zoest is gepensioneerd bankdirecteur, 
voormalig raadslid van de gemeente Alphen aan den Rijn en actief als lid van commissies bezwaar en beroep in een aantal gemeenten.

Gemeente Reiderland
Raadsgriffier
J.P.I.M.Flooren=Mw. J.P.I.M. Flooren  ()
Raadslid
B.H.vanderKamp=Dhr. B.H. van der Kamp  (Gemeentebelangen)
H.M.Bolhuis=Dhr. H.M. Bolhuis  (Gemeentebelangen)
P.deGraaf-Drijvers=Mw. P. de Graaf-Drijvers  (Gemeentebelangen)
H.L.Heres=Dhr. H.L. Heres  (NCPN)
Z.Tielman=Mw. Z. Tielman  (Op persoonlijke titel)
F.Danhuis=Dhr. F. Danhuis  (PvdA)
J.Zuur=Dhr. J. Zuur  (PvdA)
P.D.Nap=Dhr. P.D. Nap  (PvdA)
T.J.Hesseling=Dhr. T.J. Hesseling  (PvdA)
G.Stadlander-Reining=Mw. G. Stadlander-Reining  (PvdA)
H.Hofman=Dhr. H. Hofman  (SP)
H.J.Flokstra=Dhr. H.J. Flokstra  (SP)
M.W.Wingelaar=Dhr. M.W. Wingelaar  (SP)
Gemeentesecretaris
F.J.Klein=Mw. F.J. Klein  ()
Wethouder
A.tenHoeve=Dhr. A. ten Hoeve  (PvdA)
H.vanderHam=Dhr. H. van der Ham  (SP) Mutaties in Slochteren, Reiderland, Scheemda, Winschoten

CHECK!!!!!!!!!!!!!!!!

Slochteren, Dhr. drs. P. Norder raadsgriffier gemeente Slochteren tot 1 oktober 2009?
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Slochteren 21 november

Reiderland, Mw. F.J. Klein gemeentesecretaris gemeente Reiderland
NEVENFUNCTIES
Penningmeester PvdA afdeling Bellingwedde
Bron gemeente Reiderland Sent: Wednesday, February 25, 2009 9:54 AM

 

Mw. J.P.I.M. Flooren raadsgriffier gemeente Reiderland
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Reiderland 12 november 2008

 

Ruud Hietbrink Lid AB en DB gemeenschappelijke regeling “Blauwe Stad” Secretaris stichting partnerschap gemeenten Lid stuurgroep ring Blauwe Stad Lid aandeelhouders Blauwe Stad Lid stuurgroep leader + Oost Groningen Voorzitter stuurgroep leader + Oldambt Lid stuurgroep “samen in riolering” Lid AB Samenwerking afvalstoffen verwijdering Oost- en Zuid Oost Groningen Lid stuurgroep Oost provinciaal meerjarenprogramma plattelandsbeleid Lid AB intergemeentelijke sociale dienst Lid AB Brandweer Lid stuurgroep lokaal sociaal beleid Oldambt

Hendrik van der Ham Lid DB en AB gemeenschappelijke regeling “intergemeentelijke sociale dienst Oldambt” Lid bestuur “Opmaat” Lid DB en AB gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap “Synergon” Lid AB gemeenschappelijke regeling t.b.v. exploitatie Volkskredietbank Oost Groningen Lid DB en AB “Muziekschool Oost Groningen” Lid bestuurscommissie GGD Lid DB en AB gemeenschappelijke regeling “De Klinker” Aandeelhouder BV De Klinker Lid bestuur “Stichting jeugdtheater educatie”

Fenny Klein Gemeentesecretaris

Nevenfuncties Penningmeester PvdA afdeling Bellingwedde
H.M. Bolhuis

Voorzitter Hockeyclub Winschoten

F. Danhuis 
Lid van de Stichting Vrienden van de Tjamme

H.J. Flokstra
Geen openbare betrekkingen

N. de Graaf-Drijvers
Geen openbare betrekkingen
H.L. Heres 3">  

Geen openbare betrekkingen

T.J. Hesseling
Geen openbare betrekkingen H. Hofman
H. Hofman

Chauffeur

 
Bestuurslid ijsvereniging

 
Bestuurslid voetbalvereniging

B.H. van der Kamp
Secretaris Stichting Radio Oldambt

 
VN-militair
P.D. Nap

Geen openbare betrekkingen
G. Stadlander-Reining
G. Stadlander-Reining

Medewerker gemeente Bellingwedde
Z. Tielman
Z. Tielman

Geen openbare betrekkingen

M.W. Wingelaar  
Geen openbare betrekkingen

J. Zuur
Geen openbare betrekkingen

 

Gemeente Reimerswaal
Raadslid
J.J.Nagelkerke=Dhr. J.J. Nagelkerke  (CDA)
P.A.Koeman=Dhr. P.A. Koeman  (CDA)
P.A.Polderdijk=Dhr. P.A. Polderdijk  (CDA)
A.Jumelet=Dhr. A. Jumelet  (ChristenUnie)
M.Weststrate=Dhr. M. Weststrate  (Leefbaar Reimerswaal)
N.vanderHoest=Dhr. N. van der Hoest  (Leefbaar Reimerswaal)
W.J.C.Dieleman=Dhr. W.J.C. Dieleman  (Leefbaar Reimerswaal)
C.Schoof=Dhr. C. Schoof  (PvdA)
C.A.Verburg=Dhr. C.A. Verburg  (PvdA)
D.Louwrink=Mw. D. Louwrink  (PvdA)
H.M.Colpa=Mw. H.M. Colpa  (PvdA)
A.vanStee=Dhr. A. van Stee  (SGP)
H.J.Knulst=Dhr. H.J. Knulst  (SGP)
M.Bruinooge=Dhr. M. Bruinooge  (SGP)
M.Otte=Dhr. M. Otte  (SGP)
M.Sinke=Dhr. M. Sinke  (SGP)
M.J.vandeBerge=Dhr. M.J. van de Berge  (SGP)
V.Janszen=Dhr. V. Janszen  (SGP)
M.J.E.vanderMeijden-deDreu=Dhr. M.J.E. van der Meijden-de Dreu  (VVD)
Wethouder
J.J.L.deKunder=Dhr. J.J.L. de Kunder  (CDA)
C.Knuit=Dhr. C. Knuit  (PvdA)
J.P.Sinke=Dhr. J.P. Sinke  (SGP
Dhr. M.J. van den Berge SGP
Mw. H.M. Colpa -
Schaap
PvdA 1) Marktmeester gemeente Veere
2) werkgroep alcohol en ouders
1) ja
2) nee
1) 250 uur per jaar
2) 6 uur per maand
1) nee
2) ja
Dhr. W.J.C. Dieleman LR 1) Taxateur onroerende zaken 1) ja 1) 40 uur per week 1) nee
GEMEENTE REIMERSWAAL >
2) Penningmeester beleggingsclub
2) nee
2) 1 uur per week
2) nee
Dhr. N. van der Hoest
Dhr. V. Janszen
Dhr. A. Jumelet
Dhr. H.J. Knulst SGP 1) Bestuurder ´t Woelig Nest BV
2) Bestuurder via Management BV van:
- Delta Eilanden BV
- Hammen investments BV
- Knulst Consultancy BV
- KaaKaas BV
- Proventus BV
- Zilverput Investments BV
- Labrujčre BV
- Triaster BV
- Casa Familia BV
3) Voorzitter van Residence Sibelius VVE
4) Bestuurslid van VVE Kijkduin
5) Bestuurder Service Vereniging Oss
6) Bestuurder Nesbic Graphic Industries BV
7) Lid Schoolbestuur Reformatorisch Onderwijs
8) Lid Schoolbestuur Speciaal Onderwijs Kapelle
Dhr. P.A. Koeman CDA 1) Vennoot (via BV) Pekaar & Partners Accountants, Goes
GEMEENTE REIMERSWAAL
2) Voorzitter commissie educatie SRA
3) Voorzitter (slapende) gebruikerscommissie
dorpshuis Waarde
2) nee
3) nee
2) 10 uur per jaar
3) 4 uur per jaar
2) nee
3) nee
Mw. D. Louwrink
Mw. M.J.E. van der Meijden
- de Dreu
Dhr. J.J. Nagelkerke CDA 1) Medewerker Formax BV, Middelburg
2) Bestuurslid VV Rillandia
3) Bestuurslid Reillanden
4) Administratief medewerker Bakkerij Van der Maale,
Rilland
5) Bestuurslid VV Rillandia
Dhr. M. Otte
Dhr. P.A. Polderdijk CDA 1) Zorginkoper CZ - Actief in gezondheid
2) Directeur/mede-oprichter 100tien consultancy
3) Lid alg. bestuur CDA Zeeland
4) Ad Interim secretaris CDA afdeling Reimerswaal
5) Lid alg. bestuur VV Krabbedijke
6) Lid bestuur Reimerswaal Cup >
GEMEENTE REIMERSWAAL
Dhr. C.E. Schoof PvdA 1) Teamleider bij de Stromen op Maat Groep – Rotterdam
2) Adviseur Discover-Ukraine - Kiev, Ukraine
3) Penningsmeester PvdA afdeling Reimerswaal
Dhr. M. Sinke SGP 1) Eigenaar landbouw, fruitteelt en veehouderijbedrijf
2) ZLTO adviseur Waterschap en gemeentezaken
3) Lid Waterschap Zeeuwse Eilanden (WZE)
4) Gebiedsvoorzitter WZE Zuid-Beveland
5) 2 voorzitter WZE commissie Waterbeheer
6) Bestuurslid Levende Delta
7) voorzitter Stichting Dorpshuis Apeldoorn - Oostdijk
Dhr. A. van Stee SGP 1) Monteur bij installatiebedrijf Van de Velde – Yerseke
2) Kerkenraadslid Gereformeerde Gemeente Yerseke
3) Voorzitter SGP Kiesvereniging Yerseke
Dhr. C.A. Verburg PvdA 1) Militair ambtenaar Ministerie vanDefensie
2) Voorzitter Muziekvereniging Scheldegalm – Hansweert

M. Weststrate

Fractievoorzitter Leefbaar Reimerswaal
gemeente Reimerswaal

Nevenfunctie(s)

Vogelaar / Fruvo / Fruitcultures - Krabbendijke?

Bron gemeente Reimerswaal 2008-170209

 

M. Otte 

Fractievoorzitter SGP

Nevenfunctie(s)

 

A. van Stee

SGP

Nevenfunctie(s)

 


N.G.H. Huizen

SGP

Nevenfunctie(s)

 

 

V. Janszen

SGP

Nevenfunctie(s)

 

H. J. Knulst

SGP

Nevenfunctie(s)

 

M. Sinke

SGP

Nevenfunctie(s)

 

M.J. van den Berge

SGP

Nevenfunctie(s)

 

Mw. D. Louwrink 

Fractievoorzitter PvdA

Nevenfunctie(s)

Mw. H.M. Colpa - Schaap

PvdA

Nevenfunctie(s)

 

C. Schoof

PvdA

Nevenfunctie(s)

C.A. Verburg

PvdA

Nevenfunctie(s)

 

 

P.A. Koeman
 

Fractievoorzitter CDA

Nevenfunctie(s)

 

 

P.A. Polderdijk

CDA

Nevenfunctie(s)

 

 

N. van der Hoest

Leefbaar Reimerswaal

Nevenfunctie(s)

 

 

W.J.C Dieleman

Leefbaar Reimerswaal

Nevenfunctie(s)

 

 

Mw. M.J.E. van der Meijden-de Dreu

VVD

Nevenfunctie(s)

 

 

A. Jumelet

Fractievoorzitter Christen Unie

Nevenfunctie(s)

 

 

 

 

 

 

De leden van de rekenkamercommissie;Gemeenschappelijke Rekenkamercommissie Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal  

  Voorzitter

Dr. Joost Naafs uit Kloetinge

Directeur Via Zorg 

  Leden: 

Drs. A.R. Arthur Vons uit Wemeldinge

Beleidsadviseur maatschappelijke dienstverlening bij de gemeente Bergen op Zoom
J.G. (Jan) van der Weele uit Kruiningen

Directeur REB-advies (energie)

Gemeente Renkum
Raadsgriffier
mr.J.I.M.leComte=Mw. mr. J.I.M. le Comte  ()
Raadslid
A.J.Leeuwis=Dhr. A.J. Leeuwis  (CDA)
P.J.vanLent=Dhr. P.J. van Lent  (CDA)
T.H.H.J.Bartels=Dhr. T.H.H.J. Bartels  (CDA)
dr.ir.C.H.vanSilfhout=Dhr. dr. ir. C.H. van Silfhout  (CDA)
T.C.Verholt-Goossens=Mw. T.C. Verholt-Goossens  (CDA)
P.Minderhoud=Dhr. P. Minderhoud  (D66)
J.T.H.Hageman=Dhr. J.T.H. Hageman  (Fractie Hageman)
E.Harberink=Dhr. E. Harberink  (Gemeentebelangen)
C.Kwakernaak=Dhr. C. Kwakernaak  (GroenLinks)
C.L.M.Erkens=Dhr. C.L.M. Erkens  (GroenLinks)
R.Abbenhuis=Dhr. R. Abbenhuis  (GroenLinks)
M.vanGerwen=Mw. M. van Gerwen  (GroenLinks)
A.G.F.terHuurne=Dhr. A.G.F. ter Huurne  (PvdA)
G.Beekhuizen=Dhr. G. Beekhuizen  (PvdA)
J.C.H.Kaspers=Dhr. J.C.H. Kaspers  (PvdA)
M.F.Oomkes=Dhr. M.F. Oomkes  (PvdA)
W.Tinke=Dhr. W. Tinke  (PvdA)
drs.T.T.M.G.Erkens=Dhr. drs. T.T.M.G. Erkens  (PvdA)
E.J.Schoevaars=Dhr. E.J. Schoevaars  (VVD)
K.J.vanGuilik=Dhr. K.J. van Guilik  (VVD)
mr.E.Reinders=Dhr. mr. E. Reinders  (VVD)
M.Meertens=Mw. M. Meertens  (VVD)
M.C.M.L.Pols-Houpt=Mw. M.C.M.L. Pols-Houpt  (VVD)
Gemeentesecretaris
ir.T.N.M.Visser=Dhr. ir. T.N.M. Visser  ()
Wethouder
D.vanUitert=Dhr. D. van Uitert  (GroenLinks)
drs.N.E.J.Peek=Dhr. drs. N.E.J. Peek  (PvdA)
ir.E.Heinrich=Dhr. ir. E. Heinrich  (VVD)

Renkum, dhr. ir. T.N.M. Visser, gemeentesecretaris gemeente Renkum
Penningmeester Lions Club Renkum
Bron gemeente Renkum 18 februari-2 juli 2009

 

Drs. A.R. Olthuis, loco-gemeentesecretaris gemeente Renkum

 

Mw. mr. J.I.M. le Comte raadsgriffier gemeente Renkum  
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Renkum November 25, 2008 2:26 PM

 

Oda Bender
Raadsadviseur/plv griffier

dhr. Th.H.J. (John) Bartels, Raadsgriffier gemeente Rijnwaarden
NEVENFUNCTIES
Raadslid gemeente Renkum
Lid scholingscommissie CDA Gelderland
Bron gemeente Rijnwaarden Thursday, December 11, 2008 11:08 AM

 

Wethouder dhr. drs. N.E.J. Peek (PvdA)

Directeur/eigenaar Odibo bv

Vice voorzitter Stichting Interculturele Schakelingen

Lid Namibia Contact (kerngroep) Nederland

Wethouder dhr. ir. E. Heinrich (VVD)

Nevenfunctie

Directeur/eigenaar Novum Agri Business BV

Bestuurslid Stichting BU-Leden Ceres

Wethouder dhr. D. van Uitert (GroenLinks

Nevenfunctie

Lid bestuurlijk overleg Zuid Veluwe

Lid Klankbordgroep Veluwse gemeenten

Vice voorzitter Permar (WSW) >

Vice voorzitter Milieusamenwerking Regio Arnhem&

Lid bestuur RGV (Recreatie Gemeenschap Veluwe)

Lid Veluwecommissie

Secretaris van Stichting dDH, gevestigd te Den Haag

Algemeen Bestuurslid van Stichting Landschapsbeheer  Gelderland, gevestigd te Rozendaal
 
dhr. R.A. Abbenhuis Adviseur bij Stichting Leerplan ontwikkeling Bezoldigd 38 uur per week

dhr. G. Beekhuizen
Raadslid gemeente Renkum
Penningmeester v.v. Redichem
Bestuurslid Bureau Halt Gelderland
Lid Centrale Directie Chr. College Groevenbeek in Ermelo

dhr. T. Dijkstra Officier Koninklijke Landmacht
Vice Voorzitter Dutch Community Club
Redactieraad maandblad “Landmacht”
Vrijwilliger Airborne Forces Security Fund
dhr. C.L.M. Erkens Manager Landelijk GGZ centrum voor Doven en
Slechthorenden “De Riethorst” te Ede
Gastdocent Hogeschool Arnhem/Nijmegen
Bezoldigd
Bezoldigd
40-50 uur per week
4-8 dagen per jaar

 
2
Naam: Functies die worden vervuld naast het
lidmaatschap van de raad c.q. een
raadscommissie:
Bezoldigd/
niet bezoldigd:
Tijdbeslag:
Voorzitter bestuur SEC (SO en VSO onderwijs)
Arnhem
Penningmeester GroenLinks
Member European Society for Menthal Health and
Deafness (ESMHD)
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd
2-3 uur per week
1-2 uur per week
3-4 dagen per jaar
dhr. T.T.M.G. Erkens Toetsdeskundige/trainer Cito
docent ROC Rijn IJssel
secretaris Cie staatsexamens mavo/havo/vwo
Lid Rekenkamercommissie
Bezoldigd
Bezoldigd
Bezoldigd
Niet bezoldigd
35,6 uur per week
5 uur per week
p.m. (op afroep)
10 tot 30 dagdelen
per jaar
mw. M.H.F.M. van Gerwen Medewerker Bestuursdesk van de Stichting FCB
Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken
Bezoldigd 36 uur per week
dhr. J.T. Hageman Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
Vice-voorzitter stichting Internetpunt gemeente
Renkum
Bezoldigd
Niet bezoldigd
20 uur per jaar
10 uur per jaar
dhr. E. Harberink geen nevenfuncties
mw. L.E. van 't Hof-von Nordheim Voorzitter Landelijke Werkgroep Parkinsonisme Niet bezoldigd
dhr. A.G.F. ter Huurne Bestuurslid Museum Veluwe Zoom
Bestuurslid Stichting Zomerconcerten gem.
Renkum
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd
1 dag per maand
1 dag per maand
3
Naam: Functies die worden vervuld naast het
lidmaatschap van de raad c.q. een
raadscommissie:
Bezoldigd/
niet bezoldigd:
Tijdbeslag:
Freelance opleider/trainer o.a. bij bureau STOC
(Scholings Trainings Opleidings Centrum)
Lid buurtcomité Nieuwland
Bezoldigd
Niet bezoldigd
1 dag per week
1 dag per maand
dhr. ing. J.C.H. Kaspers Hoofd Huisvesting, Infrastructuur en Techniek
Organon N.V. te Oss
Bezoldigd fulltime
dhr. C. Kwakernaak Onderzoeker bij Stichting DLO Bezoldigd 32 uur per week
dhr. A.J. Leeuwis Organisatieadviseur/Int. Manager
Koordirigent
Lid Rekenkamercommissie
Bestuursvoorzitter van het Bijzonder Weer Samen
Naar School-verband Arnhem en omstreken
(Bijzonder WSNS-verband)
Bezoldigd
Niet bezoldigd
(onkostenvergoeding)
Niet bezoldigd
Bezoldigd
± 50%
± 20%
10 tot 30 dagdelen
per jaar
dhr. P.J. van Lent Ambtenaar gemeente Ede functie portefeuille
secretaris en voorzitter OR gemeente Ede
Lid VNG -cie. RWR
Bezoldigd
Niet bezoldigd
36 uur per week
4 dagdelen per jaar
mw. M. Meertens GWB - Bestuurslid
FNV-Bondgenoten penningmeester bestuur
Plv. lid bestuur Sociaal Werkvoorzieningsschap
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd
variabel
variabel
4
Naam: Functies die worden vervuld naast het
lidmaatschap van de raad c.q. een
raadscommissie:
Bezoldigd/
niet bezoldigd:
Tijdbeslag:
PERMAR
dhr. P. Minderhoud Project Manager DHV Water BV Amersfoort Bezoldigd 10 uur per week
mw. M.C.M.L. Pols-Houpt Bestuurslid Museum Oosterbeekse School
Bestuurslid Vereniging Kasteel Doorwerth
Lid werkgroep Prometheus Project Technische
Universiteit Delft
marketing manager export Interfinish
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd
Bezoldigd
50 uur per jaar
20 uur per jaar
50 uur per jaar
fulltime
dhr. mr. E. Reinders Vice-voorzitter Bewonersvereniging RoZaKa
Secretaris Stichting Museum Oosterbeekse School
(MOS)
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd
ca. 24 uur per jaar
ca. 40 uur per jaar
dhr. E.J. Schoevaars Voorzitter Stichting Heemkunde gem. Renkum
Lid Bestuur Nationaal Revalidatie Fonds
Lid Bestuur Landelijk Bureau Toegankelijkheid
Lid Adviesraad St. Pensioenfonds Werk en
(re)integratie
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd
€ 255,-- per
vergadering
12 t/m 18 bijeenkomsten
4 t/m 6 bijeenkomsten
4 t/m 6 bijeenkomsten
4 bijeenkomsten
5
Naam: Functies die worden vervuld naast het
lidmaatschap van de raad c.q. een
raadscommissie:
Bezoldigd/
niet bezoldigd:
Tijdbeslag:
Vice-voorzitter Alg. Ned. Gehandicapten
Organisatie
Voorzitter St. Arnhemse Synagoge
Lid Bestuur St. Geschiedschrijving Arnhem
Lid Bestuur St. CITER
Lid Bestuur St. Vrienden van het Park Moscowa
Voorzitter St. Monuscript
Lid Raad van Commissarissen Inclusief Groep
Lid van het Ontwikkelingspartnerschap van het
Equal 2 project: Loopbaar centrum: empowerment
en arbeidsintegratie
Lid van het Ontwikkelingspartnerschap van het
Equal 2 project: Jobcomposing
Lid klankbordgroep WSW-indicatie Ministerie van
SZW
€ 1.500,-- per jaar
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd
€ 1.500,-- per jaar
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd
30 t/m 50 bijeenkomsten
wisselend
10 t/m 20 bijeenkomsten
6 bijeenkomsten
4 ŕ 6 bijeenkomsten
8 bijeenkomsten
8 t/m 12 bijeenkomsten
enige malen per jaar
enige malen per jaar
loopt af in 2006
dhr. dr.ir. C.H. van Silfhout Adviseur Management Modellen
Auditor INK
Distributeur Voedingsproducten
Bezoldigd
Niet bezoldigd
Zelfstandige
2 dagen per week
1-2 dagen per week

 
6
Naam: Functies die worden vervuld naast het
lidmaatschap van de raad c.q. een
raadscommissie:
Bezoldigd/
niet bezoldigd:
Tijdbeslag:
Lid bestuur Sociaal Werkvoorzieningsschap
PERMAR
Niet bezoldigd
dhr. W. Tinke Docent aan het Arentheem College te Arnhem Bezoldigd 34 uur per week
mw. T.C. Verholt-Goossens Secretaresse Toneelver. De Kleine Komedie Niet bezoldigd 3 uur per week
Steunfractieleden
dhr. M.F. Oomkes Aspirant lid Districtscommissie Gelderland van de
vereniging Natuurmonumenten
Penningmeester Bewonersvereniging Heveadorp
Lid dorpsplatform Heveadorp
mw. H.W. Broekema docente Frans op het Pax Christi College te Druten Bezoldigd
dhr. B. Schmidt Besturingstechnicus, gedetacheerd bij
ingenieursbureau Cumea te Arnhem
secretaris familiestichting Wolf
Bezoldigd
Niet bezoldigd
40 uur per week
3 dagdelen per jaar
dhr. T.B. Rodenburg Wetenschappelijk onderzoeker, Wageningen
Universiteit
Bezoldigd 32 uur per week
dhr. R. Mons Voorzitter Autoclub Oosterbeek Niet bezoldigd 2 uur per jaar
dhr. A. Knulst
Tennisleraar/coach
Groundsman
Bezoldigd
Bezoldigd
± 26 uur per week
± 12 uur per week
mw. J.H. van Genderen Schilderles
Medewerker wereldwinkel
Bezoldigd
Niet bezoldigd
8 uur per maand
6 uur per maand
7
Naam: Functies die worden vervuld naast het
lidmaatschap van de raad c.q. een
raadscommissie:
Bezoldigd/
niet bezoldigd:
Tijdbeslag:
Bestuurslid D66 Renkum
Vrijwilliger kasteel Doorwerth
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd
12 uur per maand
8 uur per maand
dhr. J. Verstand Verkeerskundig juridisch adviseur bij het Korps
Landelijke Politiediensten
Bezoldigd
40 uur per week
dhr. K.J. van Guilik Consultant Infozorg
Bestuurslid S.V. De Kruithoorn
Instructeur K.N.S.A./S.V. De Kruithoorn
Redacteur VVD-Nieuws
Redactielid Het Heveaantje
Bestuurslid Stichting Xon Media
Bezoldigd
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd
40 uur per week
4 uur per maand
4 uur per week
40 uur per jaar
10 uur per jaar
Rekenkamercommissie
dhr. drs. F.W. van Aggelen Associé Adviesbureau voor
overheidsvraagstukken Lysias te Amersfoort
Associé Bureau voor Interim management De Roo
te Amersfoort
Directeur in algemene dienst bij de gem. Enschede
Vrijgevestigd consultant via Agnes en Partners BV
Voorzitter van de Stichting Wamasa (Waste
Management South Africa)
Op declaratiebasis
Op declaratiebasis
In vaste dienst
Op declaratiebasis
 
onbepaald
onbepaald
8
Naam: Functies die worden vervuld naast het
lidmaatschap van de raad c.q. een
raadscommissie:
Bezoldigd/
niet bezoldigd:
Tijdbeslag:
mw. J.C.M. de Boer-Bijl Strategisch beleidsadviseur bij de afd. Concernstaf
van de gemeente Veenendaal
Lid Rekenkamercommissie gemeente Houten
Bezoldigd
Bezoldigd
8 uur per maand
dhr. T.T.M.G. Erkens Raadslid
Toetsdeskundige/trainer Cito
docent ROC Rijn IJssel
secretaris Cie staatsexamens mavo/havo/vwo
Bezoldigd
Bezoldigd
Bezoldigd
Bezoldigd
35,6 uur per week
5 uur per week
p.m. (op afroep)
dhr. A.J. Leeuwis Raadslid
Organisatieadviseur/Int. Manager
Koordirigent
Bezoldigd
Bezoldigd
Niet bezoldigd
(onkostenvergoeding)
± 50%
± 20%
dhr. mr. J.H. Woldring Zelfstandig interim/projectmanager Bezoldigd 24-36 uur per week
12 oktober 2007

 

Gemeente Renswoude
Raadsgriffier
M.H.T.Jansen=Dhr. M.H.T. Jansen  ()
Raadslid
A.Schimmel=Dhr. A. Schimmel  (CDA)
G.vanBeek=Dhr. G. van Beek  (CDA)
J.G.Verbeek=Dhr. J.G. Verbeek  (CDA)
M.W.Wolleswinkel=Dhr. M.W. Wolleswinkel  (CDA)
D.J.tenVoorde=Dhr. D.J. ten Voorde  (SGP)
H.H.vanderSchoor=Dhr. H.H. van der Schoor  (SGP)
M.Teunissen=Dhr. M. Teunissen  (SGP)
P.S.J.Walraven=Dhr. P.S.J. Walraven  (VVD)
drs.J.Germs=Dhr. drs. J. Germs  (VVD)
Y.Gerritsen-Otten=Mw. Y. Gerritsen-Otten  (VVD)
J.B.Stutvoet=Dhr. J.B. Stutvoet  (Visie)
Gemeentesecretaris
H.W.Lehmann=Dhr. H.W. Lehmann  ()
Wethouder
D.J.Dorrestijn-Taal=Mw. D.J. Dorrestijn-Taal  (CDA)
D.Vlastuin=Dhr. D. Vlastuin  (SGP)

 

Geachte heer Hop,

In Renswoude hebben de gemeentesecretaris, raadsgriffier en
afdelingsmanagers geen nevenfuncties.

Ik hoop u voldoende te hebben geďnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Marcel Jansen
raadsgriffier 11 november 2008

 

Renswoude, Dhr. H.W. Lehmann gemeentesecretaris gemeente Renswoude
NEVENFUNCTIES
Parttime docent
kerkorganist.
Bron gemeente Renswoude Sent: Wednesday, February 25, 2009 2:26 PM 

 

Renswoude, Dhr. M.H.T. (Marcel) Jansen, wnd. raadsgriffier gemeente Renswoude
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Renswoude 11 november 2008

Wethouders Renswoude
D. Vlastuin wethouder bestuurslid Afval Verwijdering Utrecht 
(parttime) bestuurslid Welstand en Monumenten
Planner Midden Nederland 
(Lagarde bestuurslid Stichting Christelijke
Telecom BV) Begraafplaats Ede 
D.J. Dorrestijn-Taal wethouder bestuurslid GGD Midden Nederland 
(parttime) bestuurslid IW4-bedrijven 
Dga bouwkostenadviesbureau
en computerbedrijf
(parttime)
A. Schimmel veehouder geen
G. van Beek IT consultant bestuurslid Harmonievereniging “Ons 
(fulltime) Genoegen” te Renswoude
Korade BV te
Veenendaal
R.G. Bos
J.G. Verbeek veehouder geen
J. Germs hoofd adm. HEAD Ons Bedrijf 
dienst Meer- Penningmeester Chevallierfonds 
kanten Penningmeester Zwembad Willaer 
(fulltime) Plv. bestuurslid GGD Midden Nederland 
Bestuurslid Stichting Sporthal De Hokhorst 
Administrateur DAC Flevoland 
P.S.J. Walraven Manager Design & geen
Engineering (fulltime)
NKM
Y. Gerritsen-Otten Bestuurslid Oranjevereniging
Renswoude 
M. Teunissen Boekhouder geen
HOB BV
(fulltime)
D.J. ten Voorde Docent MBO geen
(fulltime)
H.H. van der Schoor Transport- geen
planner/magazijnbeheerder
(fulltime)
J.B. Stutvoet Beleidsmedewerker
DIV gem. Putten tot Voorzitter Postduivenvereniging
1-11-2006. Daarna De Luchtpost tot 1-12-2006 
Senior medewerker
DIV gem. Neder- PLV bestuurslid AB recreatieschap
Betuwe (fulltime)

 

 

 
Leden van de rekenkamercommissie

voor Barneveld, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde
 
Organisatie: Leden Rekenkamer Vallei-in-Perspectief
drs. Jan van Dort cmc (voorzitter en lid van de commissies Leusden/Barneveld/Zeewolde, Nijkerk, RSW) is organisatieadviseur en interimmanager. Ook heeft hij een zeer brede ervaring als bestuurder en als commissaris dan wel lid van de raad van toezicht van diverse maatschappelijke organisaties.
Dirk Jans (lid van de commissies Nijkerk en RSW) is directeur bij een financieel adviesbureau. Hij heeft jarenlange ervaring bij diverse gemeenten als bestuursambtenaar, controller en afdelingshoofd.
drs. Ron Kamphues (lid van de commissie Leusden/Barneveld/Zeewolde) heeft bij diverse gemeenten meegewerkt aan rekenkameronderzoek en doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek van B&W. Hij is in 2003 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden op de rol van de rekenkamers.
dr. Joost Scheltinga (lid van de commissies Leusden/Barneveld/Zeewolde en RSW) heeft zowel ervaring in het bedrijfsleven, bij de overheid, als in de universitaire onderzoekswereld. Hij is alweer enige tijd lid van de rekenkamer-commissies Rheden en Werkendam.
Mw ir. Ine van de Vlierd EMFC RC (lid van de commissie Nijkerk) is na een studie Technische bedrijfskunde en postdoctorale opleiding tot controller werkzaam als adviseur Planning en Control bij een gemeente. Zij is ook lid van de rekenkamercommissie Amersfoort.
Mw drs. Barbara Does (ambtelijk secretaris) heeft na een studie politicologie gewerkt in de sociale zekerheid. De laatste vijf en half jaar als beleidsonderzoeker bij een particulier bureau.
Mw drs. Patricia van Putten (secretaris) heeft na een studie Bedrijfseconomie onder andere gewerkt bij het ministerie voor Verkeer en Waterstaat als projectleider/beleidsadviseur en vervolgens bij de gemeente Papendrecht als communicatiemanager. Zij is per 1 december 2006 in dienst getreden als onderzoeker/tweede secretaris.

Gemeente Reusel-De Mierden
Raadsgriffier
G.F.H.vanHam=Dhr. G.F.H. van Ham  ()
Raadslid
A.P.W.Antonius=Dhr. A.P.W. Antonius  (CDA)
C.H.A.M.vandeVen=Dhr. C.H.A.M. van de Ven  (CDA)
C.J.Huijbregts=Dhr. C.J. Huijbregts  (CDA)
A.M.T.M.Hol=Mw. A.M.T.M. Hol  (CDA)
A.Abdi=Dhr. A. Abdi  (PvdA)
J.C.Vosters=Dhr. J.C. Vosters  (PvdA)
J.H.M.vandeVoort=Dhr. J.H.M. van de Voort  (PvdA)
C.S.J.Heesters-Lavrijsen=Mw. C.S.J. Heesters-Lavrijsen  (PvdA)
B.J.M.Rossiau=Dhr. B.J.M. Rossiau  (Samenwerking)
C.G.W.P.vanderHeijden=Dhr. C.G.W.P. van der Heijden  (Samenwerking)
C.W.J.Kokken=Dhr. C.W.J. Kokken  (Samenwerking)
E.A.M.C.vanLaarhoven=Dhr. E.A.M.C. van Laarhoven  (Samenwerking)
J.F.G.vandeVoort=Dhr. J.F.G. van de Voort  (Samenwerking)
B.J.J.Goutsmits=Dhr. B.J.J. Goutsmits  (VVD)
F.A.J.M.Wouters=Dhr. F.A.J.M. Wouters  (VVD)
Gemeentesecretaris
drs.L.J.M.Bertens=Dhr. drs. L.J.M. Bertens  ()
Wethouder
J.P.A.vandeSande=Dhr. J.P.A. van de Sande  (CDA)
A.J.J.Antonis=Dhr. A.J.J. Antonis  (Samenwerking)

Reusel-De Mierden, Dhr. drs. L.J.M. Bertens gemeentesecretaris gemeente Reusel-De Mierden
NEVENFUNCTIES
l0 level1 lfo3;
Penningmeester BIZOB
Vertrouwenspersoons VGS

Bron gemeente Reusel-De Mierden Sent: Tuesday, February 17, 2009 1:32 PM

 

Dhr. G.F.H. van Ham raadsgriffier gemeente Reusel-De Mierden 
NEVENFUNCTIES
- lid van de bezwaarschriften commissie Gemeente Deurne. - lid van de bezwaarschriften commissie Gemeente Helmond.

Bron: gemeente Reusel-De Mierden 20 november 2008
Wethouder A.J.J. Antonis
Directeur a.i. Stichting Peuterspeelzalen Bergeijk
Directeur Antonis Beheer B.V
Bestuurslid WvK
Bestuurslid GGD


Wethouder J.P.A. van de Sande

Wethouder A.J.J. Antonis

Directeur a.i. Stichting Peuterspeelzalen Bergeijk

Directeur Antonis Beheer B.V

Bestuurslid WvK

Bestuurslid GGD


Wethouder J.P.A. van de Sande

Lid Raad van Advies Stichting Horse Academy

Wethouder H. Jacobs
Bestuurslid WvK<
Bestuurslid muziekschool Hilvarenbeek
Nevenfuncties / openbare betrekkingen raadsleden

A. Abdi. 
PvdA
Geen.


A. Antonius, 
CDA 
Geen


S. Wouters
VVD
   

B. Goutsmits
VVD 
- Adviseur Goutsmits BV

 
- Aandeelhouder / directeur Goutsmits Beheer BV


Lage Mierde.


C. Heesters-Lavrijsen
PvdA 2">
Geen


C. van der Heijden  
Samenwerking  -
Vennoot Acta et Facta VOF.

 
- Bestuurslid Stichting Beheer Collectie

Maas-Rooijakkers.


A. Hol.
CDA 
- Vice-voorzitter St. Katholiek Primair Onderwijs

Kempenland.


C. Huijbregts
CDA 
- Voorzitter Coöperatieve Suikerbietenvereniging

  
Nederland.
Commissaris Aardappelcentrale Zuid Nederland.

Commissaris Euro Ginseng.

Commissaris Nevenproductenhandel BV.

Ledenraad Cosun Royal.

Maatschap C. Huijbregts / C.Huijbregts-van Aken.


C. Kokken.
CDA 
Geen.


E. van Laarhoven 
Samenwerking  Geen.


B. Rossiau
Samenwerking Geen.


C. van de Ven
CDA 
Geen.J.F.G. van de Voort
Samenwerking  Geen.


J.H.M. van de Voort
PvdA
Geen.


J. Vosters 
PvdA
Geen.

Gemeente Rhenen
Raadsgriffier
J.H.vanBeem=Dhr. J.H. van Beem  ()
Raadslid
F.Bongers=Dhr. F. Bongers  (CDA)
F.Cornelisse=Dhr. F. Cornelisse  (CDA)
J.Rijken=Dhr. J. Rijken  (CDA)
A.Mouni=Dhr. A. Mouni  (Progressieve Combinatie)
R.Dirksen=Dhr. R. Dirksen  (Progressieve Combinatie)
I.Kroes=Mw. I. Kroes  (Progressieve Combinatie)
S.Veldboer=Mw. S. Veldboer  (Progressieve Combinatie)
E.Brouwer=Dhr. E. Brouwer  (PvdA)
I.Holierook=Mw. I. Holierook  (PvdA)
J.C.Wiesenekker=Dhr. J.C. Wiesenekker  (Rhenens Belang)
P.A.vanLeeuwen=Dhr. P.A. van Leeuwen  (SGP)
T.J.K.vanVlastuin=Dhr. T.J.K. van Vlastuin  (SGP)
W.G.Hulsman=Dhr. W.G. Hulsman  (SGP)
A.Bonnema=Dhr. A. Bonnema  (VVD)
H.vandenBerg=Dhr. H. van den Berg  (VVD)
J.M.Doorman=Dhr. J.M. Doorman  (VVD)
L.M.vandenHil=Dhr. L.M. van den Hil  ()
Gemeentesecretaris
mr.M.A.J.Oosterwijk-Keulers=Mw. mr. M.A.J. Oosterwijk-Keulers  ()
Wethouder
A.F.M.vanHees=Dhr. A.F.M. van Hees  (Progressieve Combinatie)
ir.M.A.Guichelaar=Dhr. ir. M.A. Guichelaar  (PvdA)
J.M.vanderBoon=Mw. J.M. van der Boon  (VVD)

 

Rhenen, Mw. mr. M.A.J. Oosterwijk-Keulers gemeentesecretaris gemeente Rhenen
NEVENFUNCTIES
Lid dagelijks bestuur van de VGS
Bestuurslid secretaressenkring Zuid-Oost Utrecht
Bestuurslid VNG, afdeling Utrecht

Bron gemeente Rhenen Sent: Tuesday, February 24, 2009 9:08 AM

 

Dhr. J.H. van Beem raadsgriffier gemeente Rhenen  
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Rhenen 19 november 2008

Nevenfuncties, burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris ontvangen maar moeten nog door J. Hop op internet worden gezet.

Rhenen, maart 2008 Raadsleden/hoofd- en nevenfuncties
Progressieve
Combinatie
Dhr. R.L. Dirksen
Fractievoorzitter
Lid presidium
Voorzitter RTG SamZa *)
Consultant Collectief Personenvervoer bij Ovnetwerk BV (Rhenen)
Progressieve
Combinatie

Mw. G.M.L.W. Kroes
Voorzitter Inloopspreek-uur van de raad
- Docent Lerarenopleiding
Voorzitter St.Newa
(ontwikkelingssamenwerking NGO)
Progressieve
Combinatie

Mw. S.J.H.M. Veldboer
Lid WERV - commissie
Plv.
voorzitter RTG SamZa
Public Relations/Communicatie bij Organisatie adviesbureau De Beuk
Progressieve
Combinatie
A. Mouni
Lid Auditcommissie
Lid werkgroep SEK
PvdA
Dhr. J. de Jong
Plv. voorzitter van de raad
Lid presidium
- Voorzitter RTG
MenB
Voorzitter Audit- commissie
Beleidsadviseur Ruimtelijke Plannen gemeente Veenendaal
PvdA
Dhr. E.A. Brouwer
Plv.
voorzitter RTG R&G
Bankemploy"
PvdA

Mw. I. Holierook
Lid Raad van Toezicht SIZAdorp Groep Arnhem (Instelling voor gehandicapten-zorg)
Lid Bestuur Openbaar Primair Onderwijs “de Basis”
Arnhem
Commissaris RTP - Arnhem
Voorzitter Stichting Wereldwinkel Rhenen
SGP
Dhr. P.A. van Leeuwen
Fractievoorzitter
Lid presidium Lid Auditcommissie
Vertegenwoordiger
SGP
Dhr. T.J.K. van Vlastuin
Lid WERV - commissie
Directeur van een eigen onderneming
koster
SGP

Dhr. W.G. Hulsman
Redacteur Reformatorisch Dagblad
CDA
Dhr. F. Cornelisse
Lid presidium
Werknemer bij Den Kaat

DGA-FRACO
CDA
Dhr. J. Rijken
Voorzitter RTG
RenG
Medewerker bij Woonstede Ede
CDA

Dhr. F.M. Bongers
Lid Auditcommissie
Bestuurlijk Juridisch Adviseur Gemeente Ede
VVD
Dhr. A.A. Bonnema Directeur/grootaandeelhouder Arbon 
Agenturen BV.
Directeur/eigen Arbon Beheer BV
VVD
J.M.D. Doorman
Medewerker DID en Archief bij Plant Research International
Bestuurslid Historische Vereniging Rhenen
VVD

Dhr. H. van den Berg
Lid Auditcommissie
Dir. Invicta Holding BV
Interim management
Dir. Henkel BV
Voorzitter R.C. Veenendaal
Voorzitter SNF

Rhenens Belang

Dhr. J. Wiesenekker
Fractievoorzitter
Lid presidium
Bestuurslid MKB-midden
Verkoopadviseur alternatieve energie Aitec BV

Gemeente Ridderkerk
Raadsgriffier
mr.J.G.vanStraalen=Dhr. mr. J.G. van Straalen  ()
Raadslid
P.W.J.Meij=Dhr. P.W.J. Meij  (CDA)
W.P.Onderdelinden=Dhr. W.P. Onderdelinden  (CDA)
drs.J.C.vanAndel=Dhr. drs. J.C. van Andel  (CDA)
C.J.Louter=Dhr. C.J. Louter  (ChristenUnie)
M.Japenga=Dhr. M. Japenga  (ChristenUnie)
R.P.Pors=Dhr. R.P. Pors  (ChristenUnie)
H.C.M.Houcke=Dhr. H.C.M. Houcke  (D/GroenLinks)
A.Los=Dhr. A. Los  (Leefbaar Ridderkerk)
B.Neuschwander=Dhr. B. Neuschwander  (Leefbaar Ridderkerk)
H.J.A.Koppes=Dhr. H.J.A. Koppes  (Leefbaar Ridderkerk)
M.Vroegindeweij=Dhr. M. Vroegindeweij  (Leefbaar Ridderkerk)
W.vanderLinden=Dhr. W. van der Linden  (Lokaal Sociaal)
W.M.P.Nooyen=Mw. W.M.P. Nooyen  (Lokaal Sociaal)
A.H.M.M.vanAbeelen=Dhr. A.H.M.M. van Abeelen  (PvdA)
M.A.Hitzert=Dhr. M.A. Hitzert  (PvdA)
A.B.vanHouwelingen-Saugerud=Mw. A.B. van Houwelingen-Saugerud  (PvdA)
A.P.S.Ripmeester=Mw. A.P.S. Ripmeester  (PvdA)
M.vanGink=Mw. M. van Gink  (PvdA)
T.Duman-Sirin=Mw. T. Duman-Sirin  (PvdA)
M.Dijkhuizen=Dhr. M. Dijkhuizen  (Ridderkerks Belang)
A.C.Roodenburg=Dhr. A.C. Roodenburg  (SGP)
J.Lagendijk=Dhr. J. Lagendijk  (SGP)
R.C.vanPelt=Dhr. R.C. van Pelt  (SGP)
T.J.Alderliesten=Dhr. T.J. Alderliesten  (SGP)
ing.A.denOuden=Dhr. ing. A. den Ouden  (SGP)
mr.V.A.Smit=Dhr. mr. V.A. Smit  (SGP)
L.vanderSpoel=Dhr. L. van der Spoel  (VVD)
P.Boertje=Dhr. P. Boertje  (VVD)
P.vandenBerg=Dhr. P. van den Berg  (VVD)
Wethouder
E.M.denBoef=Dhr. E.M. den Boef  (CDA)
drs.H.R.vandenBerg=Mw. drs. H.R. van den Berg  (ChristenUnie)
P.J.H.M.deKoning=Dhr. P.J.H.M. de Koning  (VVD)

Dhr. mr. J.G. (Johan) van Straalen raadsgriffier gemeente Ridderkerk en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft deze TOPambtenaar?
Worden de (bestuurlijke) nevenfuncties van de raadsgriffier geweigerd? Indien ja, waarom dan?
NEVENFUNCTIES

griffier Lid van de kascommissie van Vereniging van Eigenaren Reyershoogte te Ridderkerk 1-4-2005

Bron gemeente Ridderkerk 11 november 2008

 

Mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, burgemeester gemeente Ridderkerk
NEVENFUNCTIES
- Lid Provincie Stuurgroep Modernisering Bibliotheekwerk" namens gemeenten 30.000 - 90.000(PZH)
- DB lid Bestuur Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond
- Voorzitter Bestuur Intergemeentelijke Brandweer - Zuid
- Lid Raad van Advies voor het Platform Gemeenschapsfondsen
- DB lid bestuur Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond
- Voorzitter Bestuurlijk Justitieel Overleg Feijenoord - Ridderster
- Lid Presidium Regio Politie
- Lid Raad van Advies Cephir
- DB lid Stadsregio Rotterdam

 
Overzicht nevenfuncties gemeente Ridderkerk
Van de functies: Algemeen directeur, programmadirecteur, griffier, afdelingshoofd per 1 januari 2008
Naam Functie Nevenfunctie
(organisatie en werkzaamheden)
Ingangsdatum
nevenfunctie
Beperkingen aan nevenfuncties /
opmerkingen
Ineke Lissenberg gemeentesecretaris/
algemeen directeur
Bestuurslid van de stichting Zorgboerderij De
Barrage
Bestuurslid van de stichting Overheidsmanager
van het jaar
Bestuurslid van de Vereniging van
Gemeentesecretarissen
Docent Bestuursacademie Randstad
Lid van het comité van aanbeveling ORtificaat
2004
1-1-2002
1998
1-1-1985
1-2-2007
Johan van
Straalen
griffier Lid van de kascommissie van Vereniging van
Eigenaren Reyershoogte te Ridderkerk
1-4-2005
Ron Boom
Afdelingshoofd
stedelijke ontwikkeling
Geen
Jacques Derkse
Afdelingshoofd
wijkbeheer
Voorzitter van watersportvereniging International
Elling Association.
Consul van de Stichting Oorlogsgraven voor de
gemeente Ridderkerk
31-12-2000
2001
Marelva van Erp
afdelingshoofd
financiën en control
Geen

 
Ico Goedhart
Afdelingshoofd
stedelijk beheer
Gastdocent DTV consultants te Breda
(docent verkeerskundig ontwerpen)
Bestuurslid vv Baronie te Breda
(portefeuille accommodatiezaken)
Voorzitter Stichting Spanjaardsgattoernooi
1-1-1995
1-1-2007
1-4-07
Leo Hamers
Afdelingshoofd veilgiheid,
vergunningen en handhaving
Vennoot van Hamers Consultancy vof te Dongen
(administratie / juridisch advies
Lid van de bezwarencommissie gemeente Alphen-
Chaam
Lid van de bezwarencommissie gemeente Baarle
Nassau
25-1-1999
27-3-1997
14-6-2006
Frank Krijgsman
Afdelingshoofd Geoweb Geen
Marco Stein
afdelingshoofd
Sociaal beleid, participatie
en onderwijs
Geen
Marcel van Wissen
afdelingshoofd
managementondersteuning
Eigen onderneming ZIEN zonder personeel te
Gouda
(maken van audio-visuele producties)
1-1-2007 Indien sprake is van opdrachten
voor de gemeente Ridderkerk,
wordt de gemeentesecretaris
hierover geďnformeerd. Wordt het
budget, waaruit betaling moet
plaatsvinden, beheerd door de
heer Van Wissen, dan moet er een
akkoord zijn van de
gemeentesecretaris.
december 2007
De heer H.J. Zwiers
Wethouder
- Plaatsvervangend voorzitter Oliver (Openbaar Lichaam Volwassen Educatie Rijnmond)
- Lid Commite van Aanbeveling "Help eens een handje"
- Bestuurslid Stichting Parkmanagement
- Bestuurslid van de Stichting "Vrienden van Drechtwerk"
- Lid Regioraad Stadsregio
- Lid van de RPF (Regionaal Platform Fraudebestrijding)
- Lid van verdienste Handbalvereniging Saturnus '72
- Lid van verdienste Nederlands Handbal Verbond
De heer E.M. den Boef
Wethouder
- Secretaris DB Recreatieschap IJsselmonde
- Voorzitter Landinrichtingscommissie IJsselmonde
- Lid Aandeelhouderscommissie AHC ENECO
- Lid Regioraad
Mevrouw H. van den Berg
Wethouder
- Lid DB en AB Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorzieningen Drechtsteden
- Lid AB Openbare Gezondheidszorg Rotterdam - Rijnmond.
De heer P. de Koning
Wethouder
Geen nevenfuncties.

 

 
OVERZICHT NEVENFUNCTIES LEDEN GEMEENTERAAD RIDDERKERK 2006-2010, d.d. 15-10-2007
 
1. A.H.M.M. van
Abeelen
Consulent VMBO
Directeur Onderwijs Advieskantoor Van Abeelen
¨ Bestuurslid St. Alle-R-Hande te Barendrecht
 
2. T.J. Alderliesten Bankemployé Rabobank Ridderkerk ¨ Lid van de huisvestingscommissie van de hersteld
hervormde kerk te Ridderkerk
¨ Lid van de ondernemingsraad van de Rabobank Ridderkerk
 
3. J.C. van Andel
Consultant voor woningcorporaties bij Ortec BV in
Rotterdam
§ Duikinstructeur bij Divesport in Alblasserdam
 
4. P. Boertje
Zelfstandig ondernemer in de entertainmentbranche § Bestuursfunctie bij sectie producenten van Sena O
5. M. Dijkhuizen
Werkzaam in de transportsector § Voorzitter Ridderkerks Belang O
6. Mevr. T. Duman-
Sirin
Werkzaam bij peuterspeelzaal Dikkie Dik § Stagebegeleidster en voorzitter van Stichting Ay Yildiz 
 
7. Mevr. M. van Gink Leerkracht primair openbaar onderwijs ¨ Bestuurslid Raad van Toezicht SOBR
¨ Lid stuurgroep Lezen Oké
 
8. M.A. Hitzert
Regioconsulent bij Dierenbescherming Den Haag ¨ Voorzitter stichting Natuur en Milieu Educatie Ridderkerk
¨ Voorzitter Hondenvereniging Ridderkerk
 
9. H.C.M. van
Houcke
Geen ¨ Bestuurslid Stichting versneld avondonderwijs
Rotterdam (Stivar)
 
10. Mevr. A.B. van
Houwelingen –
Saugerud
Vice consul van Noorwegen ¨ Bestuurslid van de Union des Consuls ŕ Rotterdam
¨ Lid van het Kerkbestuur van de Noorse Zeemanskerk, Rotterdam
 
11. M. Japenga
¨ Manager samenlevingsopbouw bij Dynamiek
¨ Lid Programmaraad Radio Ridderkerk (voorzitter)
 
12..
H.J.A. Koppes
Geen § Voorzitter Vereniging van Eigenaren Van Leeuwenhoekstraat 131-169
 
13. J. Lagendijk
Tuinder ¨ Hoofdingeland Waterschap Hollandse Delta
¨ Lid van de Agrarische werkgroep IJsselmonde in het
Landinrichtingsproject
¨ Lid Provinciale overleggroep glastuinbouw Zuid-Holland-
Zuid
¨ Bestuurslid namens waterschap Hollandse Delta in
Stichting documentatie cultuurhistorisch bezit van het
voormalig waterschap IJsselmonde
¨ AB- en plv. DB-lid van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
 
14. W. van der Linden
Voorzitter Centrale ondernemingsraad Bakkersland
Holding
Geen
15. A.Los
Vlieginstructeur International Pilot Academie ¨ Voorzitter ‘Stichting Rijsoord bereikbaar’ O
16. C.J. Louter
Directeur / aandeelhouder Bakkerijadviesbureau Geen
17. P.W.J. Meij
Directeur Onderwijs en Organisatie Farel College § Bestuurslid Stichting Sporthal Reijerpark O
18. B. Neuschwander
Directeur MEM Benelux Food Agency BV ¨ Voorzitter Vereniging van Eigenaren – Van Beethovenstraat 57 – 111
 
19. W.M.P. Nooijen
Geen ¨ Lid van de Marktcommissie te Schiedam
¨ Lid van de bewonerscommissie Slikkerveer Zuid-Oost
 
20. W.P.
Onderdelinden
Directeur Stichting A.B.R.I. ¨ Penningmeester jeugdwerk Herv. / Geref kerk Slikkerveer
 
21. A. den Ouden
Adjunct bestuurssecretaris college van bestuur Da
Vinci College
Geen
22. R.C. van Pelt
Juridisch medewerker bedrijfsvoering Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst
¨ Bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand O
23. R.P. Pors
Manager OVERSTAP Begeleid Werken Geen
24. Mevr. A.P.S.
Ripmeester
¨ Directeur AR projects
§ Bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand O
25. C.A. Roodenburg
¨ Verkoper bij ODS B.V. ¨ Assistent jeugdouderling van de Singelkerk
 
26. V.A. Smit
¨ Algemeen secretaris van de Staatkundig
Gereformeerde Partij
Geen
27. L. van der Spoel
Verkoper bij Naturelle The Greenery ¨ Penningmeester Speciaalclub voor het Brakelhoen
O
28. Mevr. C. van Vliet
Zelfstandig ondernemer ¨ Lid adviesraad EUREOS (studentenvereniging van de
Erasmus Universiteit Rotterdam)
¨ Secretaris Stichting SIOMA (Stichting ter stimulering van
Innovatie, Onderzoek en Matching Arbeidsmarkt)
¨ Bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand
 
29. M.A.
Vroegindeweij
Geen ¨ Voorzitter Vereniging van Eigenaren Seringenplantsoen 393-591
 Overzicht laatst gewijzigd op 15 oktober 2007
Wijzigingen kunt u doorgeven aan de griffie: a.steenbergen@ridderkerk.nl

 
Overzicht nevenfuncties gemeente Ridderkerk
Van de functies: Algemeen directeur, programmadirecteur, griffier, afdelingshoofd
1 septemberl 2007
Naam Functie Nevenfunctie
(organisatie en werkzaamheden)
Ingangsdatum
nevenfunctie
Beperkingen aan nevenfuncties /
opmerkingen
Ineke Lissenberg gemeentesecretaris/
algemeen directeur
Bestuurslid van de stichting Zorgboerderij De
Barrage
Bestuurslid van de stichting Overheidsmanager
van het jaar
Bestuurslid van de Vereniging van
Gemeentesecretarissen
Docent Bestuursacademie Randstad
Lid van het comité van aanbeveling ORtificaat
2004
1-1-2002
1998
1-1-1985
1-2-2007
Miriam van
Doremaele
programmadirecteur Geen
Johan van
Straalen
griffier Lid van de kascommissie van Vereniging van
Eigenaren Reyershoogte te Ridderkerk
1-4-2005
Jos de Beer
Commandant brandweer Voorzitter van het Netwerk ICT en Informatiebeleid
van de NVBR (Nederlandse Vereniging voor
Brandweerzorg en Rampenbestrijding)
Annemie Blomme
afdelingshoofd informatievoorziening,
beheer
gebouwen en facilitaire zaken
Geen
Ron Boom
Afdelingshoofd
stedelijke ontwikkeling
Geen
Jacques Derkse
Afdelingshoofd
wijkbeheer
Voorzitter van watersportvereniging International
Elling Association.
Consul van de Stichting Oorlogsgraven voor de
gemeente Ridderkerk
31-12-2000
2001
Marelva van Erp afdelingshoofd Geen
Naam Functie Nevenfunctie
(organisatie en werkzaamheden)
Ingangsdatum
nevenfunctie
Beperkingen aan nevenfuncties /
opmerkingen
financiën en control
Ico Goedhart
Afdelingshoofd
stedelijk beheer
Gastdocent DTV consultants te Breda
(docent verkeerskundig ontwerpen)
Bestuurslid vv Baronie te Breda
(portefeuille accommodatiezaken)
Voorzitter Stichting Spanjaardsgattoernooi
1-1-1995
1-1-2007
1-4-07
Leo Hamers
Afdelingshoofd veilgiheid,
vergunningen en handhaving
Vennoot van Hamers Consultancy vof te Dongen
(administratie / juridisch advies
Lid van de bezwarencommissie gemeente Alphen-
Chaam
Lid van de bezwarencommissie gemeente Baarle
Nassau
25-1-1999
27-3-1997
14-6-2006
Frank Krijgsman
Afdelingshoofd
landmeten en vastgoedinformatie
Geen
Marco Stein
afdelingshoofd
Sociaal beleid, participatie
en onderwijs
Geen
Marcel van Wissen
afdelingshoofd
managementondersteuning
Eigen onderneming ZIEN zonder personeel te
Gouda
(maken van audio-visuele producties)
1-1-2007 Indien sprake is van opdrachten
voor de gemeente Ridderkerk,
wordt de gemeentesecretaris
hierover geďnformeerd. Wordt het
budget, waaruit betaling moet
plaatsvinden, beheerd door de
heer Van Wissen, dan moet er een
akkoord zijn van de
gemeentesecretaris.

 
Overzicht nevenfuncties gemeente Ridderkerk
Van de functies: Algemeen directeur, programmadirecteur, griffier, afdelingshoofd per 1 januari 2008
Naam Functie Nevenfunctie
(organisatie en werkzaamheden)
Ingangsdatum
nevenfunctie
Beperkingen aan nevenfuncties /
opmerkingen
Ineke Lissenberg gemeentesecretaris/
algemeen directeur
Bestuurslid van de stichting Zorgboerderij De
Barrage
Bestuurslid van de stichting Overheidsmanager
van het jaar
Bestuurslid van de Vereniging van
Gemeentesecretarissen
Docent Bestuursacademie Randstad
Lid van het comité van aanbeveling ORtificaat
2004
1-1-2002
1998
1-1-1985
1-2-2007
Johan van
Straalen
griffier Lid van de kascommissie van Vereniging van
Eigenaren Reyershoogte te Ridderkerk
1-4-2005
Ron Boom
Afdelingshoofd
stedelijke ontwikkeling
Geen
Jacques Derkse
Afdelingshoofd
wijkbeheer
Voorzitter van watersportvereniging International
Elling Association.
Consul van de Stichting Oorlogsgraven voor de
gemeente Ridderkerk
31-12-2000
2001
Marelva van Erp
afdelingshoofd
financiën en control
Geen

Gemeente Rijnwaarden
Raadsgriffier
J.Bartels=Dhr. J. Bartels  ()
Raadslid
A.J.Winter=Dhr. A.J. Winter  (CDA)
F.H.F.Jansen=Dhr. F.H.F. Jansen  (CDA)
E.M.C.tenWesteneind-vanAlderwegen=Mw. E.M.C. ten Westeneind-van Alderwegen  (CDA)
H.T.Peters=Dhr. H.T. Peters  (Gemeentebelangen Rijnwaarden)
J.Oepkes=Dhr. J. Oepkes  (Gemeentebelangen Rijnwaarden)
J.Roos=Dhr. J. Roos  (Gemeentebelangen Rijnwaarden)
B.J.Goris=Dhr. B.J. Goris  (Kleine Kernen Rijnwaarden)
E.G.B.M.Buil=Dhr. E.G.B.M. Buil  (Kleine Kernen Rijnwaarden)
O.F.M.Tiemessen=Dhr. O.F.M. Tiemessen  (Kleine Kernen Rijnwaarden)
J.W.H.Winters=Dhr. J.W.H. Winters  (Lijst Lobith-Tolkamer)
P.J.M.Putman=Dhr. P.J.M. Putman  (Lijst Lobith-Tolkamer)
S.S.M.Gerritzen-Foekema=Mw. S.S.M. Gerritzen-Foekema  (Lijst Lobith-Tolkamer)
A.Sent=Dhr. A. Sent  (PvdA)
T.A.Doornebal=Dhr. T.A. Doornebal  (PvdA)
M.A.H.Peters=Mw. M.A.H. Peters  (PvdA)
Gemeentesecretaris
drs.W.J.M.Nabbe=Dhr. drs. W.J.M. Nabbe  ()
Wethouder
J.A.M.Lamers=Dhr. J.A.M. Lamers  (CDA)
T.J.Schopman=Dhr. T.J. Schopman  (Gemeentebelangen Rijnwaarden)
J.Jansen=Dhr. J. Jansen  (PvdA)

 

Rijnwaarden, Dhr. drs. W.J.M. Nabbe MMI gemeentesecretaris gemeente Rijnwaarden
NEVENFUNCTIES
Lid van de Rotary Club Zevenaar en bestuurslid van de stichting Dominicaans Platform Nederland.

Bron gemeente Rijnwaarden Sent: Wednesday, February 25, 2009 9:49 AM

 

dhr. Th.H.J. (John) Bartels, Raadsgriffier gemeente Rijnwaarden
NEVENFUNCTIES
Raadslid gemeente
Renkum
Lid scholingscommissie CDA Gelderland
Bron gemeente Rijnwaarden Thursday, December 11, 2008 11:08 AM

J. Lamers
Raadslid CDA

Plaatsvervangend lid Waterschap Rijn en Ijssel
Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
Werknemer keuringsdienst NAK
Zelfstandig ondernemer agrarier


F. Jansen
Raadslid CDA

Regiomanager stiengpers (Wienerberger BV)
Bestuurslid RK Kerk Herwen


E. ten Westeneind
Raadslid CDA

Geen nevenfuncties


J. Oepkes
Raadslid Gemeentebelang

Bestuurslid S.W.R.


H. Peters
Raadslid Gemeentebelang

Koster R.K. Kerk Pannerden
Vrijwilliger telefoonwacht R.K. Parochie
Arbo/veiligheidsadviseur Bijland Bouw Lobith


E. Buil
Raadslid KKR

Penningmeester C.V. de Clusenarren
Penningmeester BV V.O.P.
Hoofdofficier Schuttersgilde V. en W.
Administratief medewerker Fa. Hyka BV Arnhem


B. Goris
Raadslid KKR

Bestuur Zonnebloem
Bestuur Stichting Welzijn Spijk
Bestuur wit-gele Kruis
Medicijnenverzorging in Spijk
Werkgroep Zwerfvuil
4 en 5 mei commite


O. Tiemessen
Raadslid KKR

Voorzitter penningmeester Ver. Aerdt
Bestuurslid tennisvergadering Aerdt
Ambtenaar Ministerie v. Financiën


G.J. van Essen
Raadslid Lobith-Tolkamer

Ministerie v. Justitie IND jur. Medewerker
Ministerie v. Justitie DJI/hoofd medische dienst
Voorzitter oudercommissie de Bereboot
Rekenkamer Doesburg/Westervoort/Rijnwaarden


P. Putman
Raadslid Lobith-Tolkamer

Algemeen directeur Vecozz
Treasurez Kewanis Gelderse Poort


H. Winters
Raadslid Lobith-Tolkamer

Serviceleider Atos Origin


A. Sent 
Raadslid PvdA

Geen nevenfuncties


M. Peters
Raadslid PvdA

Trajectbegeleider project sociaal isolement
Oproepkracht B-verpleegkundige verpleeghuis e.a.
Redactie Martinusblad Herwen en Aerdt


T. Doornenbal
Raadslid PvdA

Wim Bosman ’s Heerenberg


L. v. Riswijk
Collegelid
CDA

v. Riswijk advies:
Organisatieadvies primair onderwijs
Subsidieadvisering gemeenten en bedrijfsleven
Projectmanagement
Plattelandontwikkeling


T. Schopman
Collegelid
Gemeentebelang

Teamleider centrale administratie
Belastingdienst Apeldoorn


J. Jansen
Collegelid
PvdA

Projectleider onderhoud en renovatie Sportbedrijf gemeente Arnhem


E. van der Kroon
CDA

Studente HAS Den Bosch
Rederij Witjes
’t Olde Schop
Café de Kroon


A. Winter
CDA


Werkzaam als verkoper
Mediatheek School Versterbos


M. Hondijk
Gemeentebelang

Medewerker bouw- en woningtoezicht gemeente Millingen aan de Rijn
Bouwkundige medewerker Goldewijk Doetinchem
Bestuurslid R.K. Jeugdraad Pannerden


J. Roos
Gemeentebelang

Vice-voorzitter Seniorenraad Rijnwaarden
Voorzitter Stichting Adm. Kantoor Vervoercentrum
Senaatslid Claudius Civilus Pannerden


K. Brandse
KKR

Commissie milieu en energie (VVD)
Directeur Inetmouks
Voorzitter buurtvereniging Herwen


W. Sneiders
KKR

Eigen bedrijf J.G. Systeembouw B.V. voor stalen dak en gevelbekleding voor 50% aandeelhouder
Eigenaar


J. Wezenberg
KKR

Eigenaar, zelfstandig bakker
Jeugdcoördinator boetbal Spijk


R. van Ek
Lobith-Tolkamer

Zelfstandig ondernemer


S. Gerritzen-Foekema
Lobith-Tolkamer

Voorzitter O.R. A.s. Watson NL


H. Jansen
Lobith-Tolkamer

Vice-voorzitter Excelsior (Schuttersgilde)


A. Prasing
PvdA

Account manager


G.W. Slagmeulen
PvdA

Laborant + Productiechef
Bestuursfinctie namen de PvdA in Zevenaar namen gemeente Rijnwaarden
Sectorraad F.N.V.


F. Willemsen
PvdA

Secretariaat FNV Bondgenoten
L.W.A. Landelijke werkgroep arbeidsvoorwaarden
Secretaris woonafdeling de Liemers
Voetbalscheids KNVB
Coördinator leden service de Liemers
Coördinator aanstellen scheids bij RKPSC
Site schrijver RKPSC
Site schrijver Historie
Sect. HSV de Rietvoorn

Gemeente Rijnwoude
Raadsgriffier
J.A.A.Augustinus=Dhr. J.A.A. Augustinus  ()
Raadslid
J.R.Ensing=Dhr. J.R. Ensing  (CDA)
R.B.Fraanje=Dhr. R.B. Fraanje  (CDA)
R.F.Feddes=Dhr. R.F. Feddes  (CDA)
W.H.Hollander=Dhr. W.H. Hollander  (CDA)
H.J.W.M.Tooten-vandeLaar=Mw. H.J.W.M. Tooten-van de Laar  (CDA)
R.J.vanKuijk=Dhr. R.J. van Kuijk  (ChristenUnie/SGP)
W.D.Berkhout=Dhr. W.D. Berkhout  (ChristenUnie/SGP)
A.J.Bosch=Dhr. A.J. Bosch  (D66)
J.vanderBreggen=Dhr. J. van der Breggen  (GWR)
P.S.Zwan=Dhr. P.S. Zwan  (GWR)
A.deRoode=Dhr. A. de Roode  (PvdA)
A.R.vanKampen=Dhr. A.R. van Kampen  (PvdA)
H.H.Goes=Dhr. H.H. Goes  (PvdA)
P.C.Bakker=Dhr. P.C. Bakker  (PvdA)
A.S.Meerburg=Dhr. A.S. Meerburg  (VVD)
M.Piette=Dhr. M. Piette  (VVD)
G.L.J.Geenjaar-Cové=Mw. G.L.J. Geenjaar-Cové  (VVD)
Gemeentesecretaris
J.W.Schellevis=Dhr. J.W. Schellevis  ()
Wethouder
F.J.A.Uljee=Dhr. F.J.A. Uljee  (CDA)
mr.C.J.vanVelzen=Dhr. mr. C.J. van Velzen  (ChristenUnie/SGP)
C.deBest=Dhr. C. de Best  (PvdA)

 

 

 

J.W. Schellevis (Jan), PVDA Gemeentesecretaris van Rijnwoude

Nevenfuncties
Raadslid/fractievoozitter PvdA Vlist
Bestuurslid wielervereniging GRTC Excelsior Gouda
Directeur van Strategisch Adviesbureau Bureau Schellevis
C150708 J. Hop
Gegevens uit het verleden:
Loco-secretaris gemeente Moerdijk 2003

 

Dhr. J.A.A. Augustinus raadsgriffier gemeente Rijnwoude   
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Rijnwoude 11 november 2008
Gemeenteraad
Mw. G.L.J. Geenjaar-Cové VVD Notarisklerk Lid Rekenkamercommissie Rijnwoude
 Lid Algemeen Bestuur van de ISDR De
Rijnstreek
 Lid van de raad van toezicht van Stichting
Zorgnet Groenwoude
 Bestuurslid Ondernemersvereniging
Bedrijventerrein Merenwijk
H.H. Goes PvdA Onderwijzer openbare Basisschool
Rijnwoude
 
W.H. Hollander CDA  Lid Rekenkamercommissie Rijnwoude
M. Piette VVD  Voorzitter medezeggenschapsraad
Erasmus College Zoetermeer
 Plv. lid Algemeen Bestuur van de ISDR De
Rijnstreek
A.J. Bosch D66  Voorzitter van de klachtencommissie van
de huisasrtenposten in Leiden en Alphen
aan den Rijn
Mw. H.J.W.M. Tooten-v.d. Laar CDA Ambtenaar gemeente Capelle a/d IJssel Lid Algemeen Bestuur van de ISDR De
Rijnstreek
J.M. Kerkvliet CDA Veehouder 
Mw. B.M.J. Wolters PvdA Programmamanager Openbare Orde en
Veiligheid, gemeente Leiden
 Bestuurslid Het Anker
R.F. Feddes CDA Projectenbegeleider NUON 
A. de Roode PvdA Financieel adviseur gemeente Leiden. 
R.J. van Kuijk SGP/Christenunie Techn. hoofdambtenaar Universiteit Leiden Deeltijd leraar Leidse
Instrumentmakerschool.
P.C. Bakker PvdA Coördinerend jurist Programmadirectie
ruimte voor de rivier Rijkswaterstaat
 Voorzitter Bezwaarcommissie
Hoogheemraadschap Rijnland
 Lid Bezwaarcommissie
Hoogheemraadschap Delfland
 
Overzicht van functies en nevenfuncties van de leden van de
Gemeenteraad en het college van Burgemeesters en Wethouder
Naam Partij Functie Nevenfuncties
J. van der Breggen GWR Belastingadviseur voorzitter van Vereniging H.O.T. Holland
Oldtimer Touringclub
 penningmeester van Stichting Maximabrug

 voorzitter Stichting Socratest
J.L. Meerburg VVD Apotheker/consultant Plv QA manager Tjoapack BV
Hazerwoude-Dorp
J.R. Ensing CDA Rijksambtenaar 
W.D. Berkhout SGP/Christenunie Onderwijsjurist bij OUDERS & COO Bestuurslid LETS Leiden
P.S. Rhijnsburger GWR Managing Partner WH&R Aviation
Consultants
 
College B&W
C.J. van Velzen wethouder Voorzitter bestuur Driestar College te
Gouda
 Voorzitter bestuur Stichting Herstel
Zellingwijk te Gouderak
 Lid College van Arbeidszaken VNG
 Directeur Van Velzen Adviesbureau (VVA)
te Benthuizen
C. de Best wethouder 
F.J.A. Uljee wethouder 
J.W. Schellevis secretaris Raadslid/fractievoorzitter PvdA gemeente
Vlist
 Directeur Strategisch Advies Bureau
Schellevis te Stolwijk
 Bestuurslid van de wielervereniging GRTC
Excelsior te Gouda
 

F.J.A. Uljee

Wethouder

CDA

1e loco-burgemeester

Lid Algemeen bestuur Rijnstreekberaad
Leden

Plaatsvervangende leden

Alphen aan den Rijn:

de heer N.P.M. Schoof (burgemeester)

de heer R.J. Blom (wethouder)

mevrouw C.M. Ros-Kroon (raadslid)

de heer T. Hoekstra (raadslid)
Jacobswoude:

de heer C.N.W. Vink (wethouder)

mevrouw D.H. Verhagen (wethouder)

mevrouw M.J. Keune-Beverwijk (raadslid)

de heer E.H. Henrotte (raadslid)
Nieuwkoop:

de heer F. Buijserd (burgemeester)  

mevrouw A.J. Schrama-van Kessel (wethouder)

mevrouw M.G.J. Aartman (raadslid)

de heer J.C. de Jong (raadslid)  
Rijnwoude:

de heer C. de Best (wethouder)

mevrouw A.C. Hommes (burgemeester)

mevrouw G.L.J. Geenjaar-Cové (raadslid)

heer A.J. Bosch (raadslid)

Lid Rijnstreekberaad Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Economische zaken Portefeuillehoudersoverleg
 de heer F.J.A. Uljee, voorzitter (Rijnwoude)
de heer H. van Wersch (Alphen aan den Rijn)
mevrouw D.H. Verhagen (Jacobswoude)
de heer N. Jonker (Nieuwkoop)

secretaris: de heer J.J. Boon (Rijnstreekberaad)
Klachtencommissie Woonruimteverdeling
secretaris: de heer E. van Staveren (Rijnstreekberaad)

Lid Rijnstreekberaad Sociale zaken en onderwijs Portefeuillehoudersoverleg:
mevrouw A.J. Schrama-van Kessel, voorzitter (Nieuwkoop)
mevrouw D.H. Verhagen, vice-voorzitter (Jacobswoude)
mevrouw E. van Leeuwen-Koster (Nieuwkoop)
de heer R.J. Blom (Alphen aan den Rijn)
de heer C. de Best (Rijnwoude)
de heer M.H. du Chatinier (Alphen aan den Rijn)

secretaris: de heer P. Duijvensz (Rijnstreekberaad
Lid Raad van Commissarissen per 31 december 2002 Hydron Zuid-Holland
H. Lenderink Voorzitter
F.J.M. Hilgers Secretaris
C. Bakker Leden
Mevr. C.M. van der Bie-van Vliet
N.C. Barendregt
D. Corporaal
M. Pit
A.H. Meerburg
H.R.A.L. Klein Kranenburg
S. Schaap
O. Sierksma
F.J.A. Uljee
Statutaire directie
A.B.I.M. Vos de Wael Algemeen directeur
Management
A.B.I.M. Vos de Wael Algemeen directeur
H. Ardesch Bedrijfsdirecteur en Manager Bedrijfsvoering
Vacature Manager Verkoop
J. van Gerven Manager Management Ondersteuning a.i.
Ondernemingsraad
E.F. Heuckelbach Voorzitter
E. de Vries Plv. voorzitter
Mevr. H. Harhangi Ambtelijk secretaris
Mevr. L.M. van den Berg Penningmeester
R. van Klaveren Leden
W.M.S. van Logchem
T. den Otter
C. van Pelt
G. Ros
N. de Wit
H.R.A.L. Klein Kranenburg S. Schaap O. Sierksma F.J.A. Uljee De ondernemingsraad
H. Lenderink F.J.M. Hilgers
N.C. Barendregt D. Corporaal
C. Bakker
M. Pit
Mevr. C.M. van der Bie-van Vliet
A.H. Meerburg

 

 

 

C. de Best

Wethouder

PvdA

2e loco-burgemeester

Lid Dagelijks bestuur Rijnstreekberaad de heer N.P.M. Schoof, voorzitter (burgemeester Alphen aan den Rijn)
de heer C. de Best, vice-voorzitter, portefeuille P&O (wethouder Rijnwoude)
de heer F. Buijserd, portefeuille financiën (burgemeester Nieuwkoop)

Secretaris: mevrouw D.J.M. Martens (Rijnstreekberaad)

Lid Rijnstreekberaad Gezondheidszorg en jeugdbeleid Portefeuillehoudersoverleg:
mevrouw D.H. Verhagen, voorzitter (Jacobswoude)
mevrouw A.J. Schrama-van Kessel (Nieuwkoop)
de heer H. van Wersch (Alphen aan den Rijn)
de heer M.H. du Chatinier (Alphen aan den Rijn)
de heer C. de Best (Rijnwoude)

secretaris: de heer D. Toet (Rijnstreekberaad)

 

 

 

mr. C.J. van Velzen

Wethouder

SGP/ChristenUnie

3e loco-burgemeester

Algemeen bestuur

Het Driestar College wordt beheerd door een stichting. De officiële naam luidt: Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische grondslag 'De Driestar'.

Het bestuur van de stichting bestaat maximaal uit negen leden. Dit bestuur is het bevoegd gezag van de school. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor alles wat in de school gebeurt berust bij het bestuur van deze stichting. In het managementstatuut is geregeld welke bevoegdheden van het bestuur aan de algemeen directeur zijn gemandateerd. Dit betreft zaken op het gebied van personeel, financiën en onderwijs.
Binnen het bestuur zijn de functies als volgt verdeeld:
Mr. C.J. van Velzen, voorzitter
H. van der Smit, algemeen adjunct
drs. G. Nieuwenhuis, secretaris
H. Waterman, penningmeester

Het bestuur is bij twee besturenorganisaties aangesloten, nl. bij de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) te Ridderkerk en de Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs (BPCO) te

 

 

Raadsleden
 
Mw. G.L.J. Geenjaar-Cové
VVD
Nevenfunctie
Lid Rekenkamercie Rijnwoude
 
H.H. Goes
PvdA
Onderwijzer openbare Basisischool Rijnwoude
Nevenfunctie
Geen
 
W.H. Hollander
CDA
Nevenfunctie
Lid Rekenkamercie Rijnwoude
 
M. Piette  
VVD
Nevenfunctie 
Bestuurslid Sportvereniging NAS
 
A.J. Bosch
D66
Nevenfunctie  
Geen
 
Mw. H.J.W.M. Tooten-v.d. Laar
CDA
Ambtenaar gemeente Capelle a/d IJssel
Nevenfunctie  
Geen
 
J.M. Kerkvliet
CDA
Veehouder
Nevenfunctie  
Geen
 
Mw. B.M.J. Wolters
PvdA
Senior-onderzoeker Algemene Rekenkamer
Nevenfunctie  
Geen
 
R.F. Feddes
CDA
Projectenbegeleider NUON
Nevenfunctie  
Geen
 
A. de Roode
PvdA
Ambtenaar gemeente Leiden
Nevenfunctie  
Geen
 
R.J. van Kuijk
SGP/Christenunie
Techn. hoofdambtenaar Universiteit Leiden
Nevenfunctie  
Deeltijd leraar Leidse Instrumentmakerschool
 
P.C. Bakker
PvdA
Senior medewerker ruimtelijk bestuursrecht Rijkswaterstaat Zuid-Holland
Nevenfunctie  
Vz. Bezwaarcie Hoogheemraadschap Rijnla
Lid Bezwaarcie Hoogheemraadschap Delfla
 
J. van der Breggen
GWR
Belastingadviseur
Nevenfunctie  
Geen
 
J.L. Meerburg
V VD 
Apotheker/consultant
Nevenfunctie
 
Plv.lid prov. Cie gebiedsaanwijzing cogeba
 
J.R. Ensing

C DA 
Rijksambtenaar
Nevenfunctie
 
Lid comité Toekomst Koudekerk
 
W.D. Berkhout
SGP /Christenunie 
Bestuursrechtjurist bij Onderwijs
Nevenfunctie  
Geen
 
P.S. Rhijnsburger

GWR
Nevenfunctie  
Geen
 
 
 

 

Leden van de rekenkamercommissie:

 
J. van Wijk (voorzitter), extern lid en woonachtig in Koudekerk aan den Rijn
W. Waterreus, extern lid en woonachtig in Waddinxveen
Mw L.C.M. Meijer-Wassenaar, extern lid woonachtig te Koudekerk aan den Rijn
Mw G.L.J. Geenjaar-Cové, intern lid en woonachtig in Hazerswoude-Dorp
W.H. Hollander, intern lid en woonachtig in Benthuizen.
J.A.A. Augustinus, ambtelijk secretaris.

 

  Stichting Dienstverlening Gereformeerd Schoolonderwijs Kantoor
Kastanjelaan 10, postbus 433, 2980 AK Ridderkerk
Nauwe samenwerking
Onze doelgroep bestaat in de eerste plaats uit de reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs, zowel
individueel als verenigd in het Directieoverleg Reformatorisch Voortgezet Onderwijs (DORVO). Maar ook
scholen buiten het reformatorisch onderwijs kunnen van onze diensten gebruik maken. DGS verleent zijn
diensten graag in optimale samenwerking met de scholen.
Ook met de besturenorganisatie VGS stemmen wij onze dienstverlening voortdurend af. Wanneer dat
meerwaarde oplevert, zoeken wij tevens het contact met andere organisaties. Zo onderhouden wij goede
relaties met de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) te Enschede en trekken we soms samen op met het
Gereformeerd Pedagogisch Centrum (GPC) te Zwolle en de Besturenraad te Voorburg. De reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs School Locaties Van Lodensteincollege Amersfoort, Hoevelaken, Kesteren Jac. Fruytier s.g. Apeldoorn, Rijssen, Uddel Calvijn College Goes, Krabbendijke, Middelburg, Tholen, Kapelle Driestar College Gouda, Lekkerkerk, Leiden Gomarus s.g. Gorinchem s.g. Pieter Zandt Kampen, Staphorst, Urk Wartburg College De Swaef, Revius, Guido de Brčs (Rotterdam), Marnix (Dordrecht), De wijngaard (PRO, Barendrecht) Johannes de Swaef (PRO) Ede Hoornbeeck College (mbo) Amersfoort, Goes, Rotterdam, Kampen

Gemeente Rijssen-Holten
Raadsgriffier
drs.H.A.J.vandeVliert=Dhr. drs. H.A.J. van de Vliert  ()
Raadslid
G.H.Kastenberg=Dhr. G.H. Kastenberg  (CDA)
H.J.Dul=Dhr. H.J. Dul  (CDA)
H.J.Nijkamp=Dhr. H.J. Nijkamp  (CDA)
I.Kahraman=Dhr. I. Kahraman  (CDA)
G.Tigelaar-Vruggink=Mw. G. Tigelaar-Vruggink  (CDA)
B.D.Tijhof=Dhr. B.D. Tijhof  (ChristenUnie)
F.J.Nieuwenhuis=Dhr. F.J. Nieuwenhuis  (ChristenUnie)
W.Otten=Dhr. W. Otten  (ChristenUnie)
W.L.Riezebos-Tessemaker=Mw. W.L. Riezebos-Tessemaker  (ChristenUnie)
A.Hofhuis=Dhr. A. Hofhuis  (Gemeentebelang)
A.Nijkamp=Dhr. A. Nijkamp  (Gemeentebelang)
J.Kuiper-Ruitenberg=Mw. J. Kuiper-Ruitenberg  (Plaatselijke Partij)
A.H.M.teWierik=Dhr. A.H.M. te Wierik  (PvdA)
J.Pluimers=Dhr. J. Pluimers  (PvdA)
R.M.C.delaHaye=Dhr. R.M.C. de la Haye  (PvdA)
R.W.Meijerink=Dhr. R.W. Meijerink  (PvdA)
M.J.Tijhof-Zwijnenberg=Mw. M.J. Tijhof-Zwijnenberg  (PvdA)
B.Beens=Dhr. B. Beens  (SGP)
G.Kreijkes=Dhr. G. Kreijkes  (SGP)
G.J.Steunenberg=Dhr. G.J. Steunenberg  (SGP)
J.Ligtenberg=Dhr. J. Ligtenberg  (SGP)
J.Slagman=Dhr. J. Slagman  (SGP)
J.Slootweg=Dhr. J. Slootweg  (SGP)
A.J.Kevelam=Dhr. A.J. Kevelam  (VVD)
R.A.deKoe=Dhr. R.A. de Koe  (VVD)
Gemeentesecretaris
ing.A.C.vanEck=Dhr. ing. A.C. van Eck  ()
Wethouder
drs.W.W.J.vanDalen-Schiphorst=Mw. drs. W.W.J. van Dalen-Schiphorst  (CDA)
mr.B.Wolterink=Dhr. mr. B. Wolterink  (ChristenUnie)
W.A.J.terSchure=Dhr. W.A.J. ter Schure  (Gemeentebelang)
J.J.A.terKeurst=Dhr. J.J.A. ter Keurst  (PvdA)

 

 

LET OP! Artikel 13 van de gemeentewet! Een raadslid kan geen lid van de rekenkamer zijn!
Welke personen zijn lid van de rekenkamercommissie van uw gemeente met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?
Welke personen zijn griffier/secretaris van de rekenkamercommissie met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?

Directeur:

Drs. R.M. (Roel) Freeke

 

Ambtelijk Secretaris:

drs. A.M.I. (Anja) van de Westelaken

 

 

Rijssen-Holten, Dhr. ing. A.C. van Eck gemeentesecretaris gemeente Rijssen-Holten miv 010506
NEVENFUNCTIES
Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de woningstichting Vriezenveen-Westerhaar
Lid van het bestuur van de Stichting Hemelvaartconcours Vjenneruiters Vriezenveen 
Bron gemeente Rijssen-Holten Sent: Tuesday, February 24, 2009 5:24 PM

Was raadsgriffier gemeente Rijssen-Holten tot 010506

 

Dhr. drs. H.A.J. van de Vliert raadsgriffier gemeente Rijssen-Holten  miv 011006
GEEN NEVENFUNCTIES gemeente Rijssen-Holten 11 november 2008 

Vanaf 2003 gefunctioneerd als raadsgriffier van de gemeente Abcoude.

De heer J. Th. van Beverloo interim-griffier van de gemeente Rijssen-Holten.tot 011006

CDA-fractie Rijssen geschokt door arrestatie fractievoorzitter. De CDA-fractie in Rijssen reageert vol verbazing en ongeloof op de arrestatie van fractievoorzitter Kuipers. Kuipers zit sinds vorige week donderdag vast op verdenking van het plegen van huiselijk geweld en verboden wapenbezit. Maandagmiddag is zijn voorarrest verlengd. De CDA-fractie is niet door politie en Justitie op de hoogte gesteld, maar wil niet zeggen door wie wel. Over de gang van zaken is zaterdag een overleg geweest. Plaatsvervangend fractievoorzitter Dul van het CDA heeft inmiddels de burgemeester en de overige fracties op de hoogte gebracht. De Rijssense CDA-fractievoorzitter is in het dagelijks leven medewerker van de politie IJsselland.
Nevenfuncties raadsleden
B. Beens
Manager Coöperatiezaken bij Rabobank West Twente
Penningmeester Stichting Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten.
R. de Koe
DGA TAX Rijssen b.v., het verrichten van verzekeringstaxaties
DGA TGN Vastgoed en Advies b.v., het adviseren van (non)profit organisaties en aan- en verkoop van vastgoed.
R.M.C. de la Haye
Directeur/eigenaar eenmanszaak ‘Bureau de la Haye’
Adviseur Mobiliteit bij Arcadis Nederland B.V.
H.J. Dul
Bestuurslid (DB) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate
Bestuurslid Vereniging van Gepensioneerden Koninklijke Ten Cate
Ouderling kerkrentmeester Gereformeerde Kerk Holten (PKN)
Bestuurslid (DB) Stichting Interkerkelijk Recreatiewerk Holten.
A. Hofhuis
Bestuurslid V.V.N.-Holten
Bestuurslid volkstuinvereniging Holten
Lid Raad van Beroep Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging
Lid van verdienste van Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging
Ere-voorzitter Markelose Motorclub ‘Ons Genoegen’
Honorair vice-president Motorcrosscommissie Fédération
Internationale de Motocyclisme te Geneve
Penningmeester Stichting Paardrijden Gehandicapten Holten.
I. Kahraman
Principal Consultant Capgemini Nederland BV
Raad van Commissarissen Reggebrink Groep
Raad van Commissarissen Overijssels Bibliotheek Dienst
Raad van Commissarissen Variya
Raad van Commissarissen Biblioservice Gelderland
Lid vluchtelingencomité Katholieke- en Syrisch Orthodoxe Kerk Rijssen
G.H. Kastenberg
Vestigingsdirecteur scholengemeenschap Reggesteyn.
A.J. Kevelam
Docent veehouderij; middelbaar beroepsonderwijs, AOC Oost, locatie Almelo
Stamboekfokkerij Shetlandpony’s en Blauwe Texelaar schapen
Voorzitter ponyfokvereniging West Overijssel en Flevoland
Bestuurslid Nederlands Shetlandpony Stamboek (NSPS) Overijssel.
G. Kreijkes
Calculator Schooten Constructiebedrijf BV.
J. Ligtenberg
Geen andere functies.
R.W. Meijerink
Geen andere functies.
F.J. Nieuwenhuis
Voorzitter Regionale Federatie van Ouderverenigingen Twente
Voorzitter/lid commissie bezwaarschriften Enschede
Voorzitter/lid commissie bezwaarschriften Twenterand
Voorzitter Philadelphia Rijssen e.o.
Secretaris Kulturele Raad Rijssen
Diaken Nederlands Hervormde gemeente Rijssen.
A. Nijkamp
Ondernemer in slaapkamermeublementen.
H.J. Nijkamp
Hoofd Afdeling Stadsbeheer gemeente Almelo.
W. Otten
Commissariaat/adviseur Transportbedrijf Ten Brinke BV Rijssen.
J. Pluimers
Project Manager ICT bij 4KPlus te Breda
Lid van Business Club "Bij de Tijd".
W. Riezebos-Tessemaker
Secretaris onderwijscommissie Hervormde Gemeente (van daaruit afgevaardigde CSK)
Secretaris commissie Scholen en Kerken te Rijssen (CSK)
Catecheet Hervormde Gemeente
Voorzitter Stichting Waander Companje.
J. Slagman
Lid Provinciale Staten Overijssel.
J. Slootweg
Adjunct-directeur basisschool.
G.J. Steunenberg
Directielid Steunenberg Administratieconsulenten & Belastingadviseurs BV.
G. Tigelaar-Vruggink
Eigenaar zzp enquętebureau
Voorzitter Rijssense Vrouwenraad “Dubbelportret”
Medewerker Wereldwinkel
Vrijwilliger Gereformeerde Kerk Rijssen
Bestuurslid Overijsselse Vrouwenraad.
B.D. Tijhof
Productieleider Polybouw Aluminium BV.
Naam
andere functies dan het raadslidmaatschap / 
M.J. Tijhof-Zwijnenberg
Seniorenvoorlichter (vrijwillig) voor de OAR / st. de Koepel
Secretaris bestuur zzp vereniging "ZZP-ers bij de tijd".
W.H. Veneklaas
Campinghouder (camping De Holterberg).
A.H.M. te Wierik
Mede-eigenaar I-Signaal BV
Grootaandeelhouder Haar Holding
Penningmeester Stichting Waander Companje
Adviseur pr-marketing Excelsior ’31.
H.A.J. van de Vliert (griffier)
Geen andere functies.
W.W.J. van Dalen-Schiphorst
Lid bestuur Stichting Leger des Heils W&G
Lid RvT Zorggroep Zuid Gelderland
Lid Algemeen Bestuur VNG Overijssel.
W.A.J. ter Schure
Penningmeester bij de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren.
J.J.A. ter Keurst
Voorzitter van het College van Toezicht van de St. Roos (Openbaar Primair Onderwijs).
B. Wolterink
T/m december 2008: 1 dagdeel per week adviseur bij De Kok accountants en adviseurs te Almelo
Voorzitter College van kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Rijssen en andere (bestuurs)functies binnen deze Hervormde gemeente
Voorzitter Stichting Beheer en Bewind.
A.C. van Eck (secretaris)
Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de woningstichting Vriezenveen-Westerhaar
Lid van het bestuur van de Stichting Hemelvaartconcours Vjenneruiters Vriezenveen.

Nevenfuncties schaduwfractieleden
Naam
Andere functies dan schaduwfractielid / 
A. Kamphuis
Adviseur milieu en ruimtelijke ordening bij
Van Westreenen Adviseurs b.v. te Barneveld.
J. Berkhoff
Accountmanager Rabobank Twente Oost.
E.G. Bosma
Docent Geschiedenis op het Van Lodensteincollege te Amersfoort
Dagelijks bestuurslid (penningmeester) gemeentelijke Kiesvereniging Groen van Prinsterer van de SGP te Rijssen-Holten.
R.J. Cornelissen
Directeur van zonweringsbedrijf Nederland (Rijssen)
Directeur van Multicorner (Rijssen, Hengelo en Enschede)
Vennoot Bandwerk Creatieve Communicatie (Rijssen)
Lid van Programma Bepalend Orgaan van Radio 350
Lid ledenraad van Rabobank West Twente
Bestuurslid Supportersvereniging Mark Tuitert (Holten).
A.J. Draaijer
Docent Stichting Toegepaste Opleidingen Centraal Overijssel (STOCO)
Coördinator Facilitair CSG Reggesteyn Noetselerbergweg Nijverdal
Voorzitter Stichting Oost Europa Enter-Rijssen-Wierden
Penningmeester Werkgroep Gemeentecontacten Gereformeerde Ontmoetingskerk Rijssen
Vrijwilliger (presentator) programma Zendtijd voor de kerken bij Radio 350.
E. Heuver-Harbers
Directeur/eigenaar van Heuver Hydrauliek BV.
A.B.J. Klein Twennaar
Mededirecteur van Groothandel Carton.
J. Kuiper-Ruitenberg
Administratief medewerker P&O instelling Geestelijke Gezondheidszorg Enschede
Lid ledenraad RABO bank West Twente.
F.W. Noordam
Adviseur
Voorzitter HIG
Voorzitter IKT West Twente.
P.L. Schouwstra
Inspecteur bij de regiopolitie Twente.
G. Wibbelink-Roelvink
Algemeen Bestuurslid van Waterschap Rijn en IJssel.
S. Yilmaz
Pedagogische medewerker jeugdzorg
Werkvoorbereider bouwkunde
Voorzitter S.S.R.
Functies die uit hoofde van de functie van raadslid, burgemeester of wethouder worden vervuld:

Raadsleden
J. Ligtenberg
Lid AB Regio Twente (Regioraad)
I. Kahraman
Plv. lid AB Regio Twente (Regioraad)
W. Otten
Lid AB Soweco
J. Slagman
Plv. lid AB Soweco
B.D. Tijhof
Lid Euregioraad
J.J.A. ter Keurst
Lid AB Soweco
Lid DB Soweco
Lid AB Stadsbank (SON)
Lid DB Stadsbank (SON)
Lid AB Oversticht
Voorzitter Stichting WerkProjecten
Lid bestuur Ter Horst Engberts Stichting Rijssen.
B. Wolterink
Overlegorgaan De Sallandse Heuvelrug
Landinrichtingscommissie Rijssen

B. Beens
Manager Coöperatiezaken bij Rabobank West Twente

R. de Koe
DGA TAX Rijssen b.v., het verrichten van verzekeringstaxaties.
DGA TGN Vastgoed en Advies b.v., het adviseren van (non)profit organisaties en aan- en verkoop van vastgoed.

R.M.C. de la Haye
Directeur/eigenaar eenmanszaak ‘Bureau de la Haye’
Adviseur Mobiliteit bij Arcadis Nederland B.V.

H.J. Dul
Bestuurslid (DB) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate
Bestuurslid Vereniging van Gepensioneerden Koninklijke Ten Cate
Ouderling kerkrentmeester Gereformeerde Kerk Holten (PKN)

A. Hofhuis
3VO-Holten
Bestuurslid volkstuinvereniging Holten
Lid Raad van Beroep Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging
Lid van verdienste van Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging
Ere-voorzitter Markelose Motorclub ‘Ons Genoegen’
Honorair vice-president Motorcrosscommissie Fédération
Internationale de Motocyclisme te Geneve
Penningmeester Stichting Paardrijden Gehandicapten Holten

I. Kahraman
Principal Consultant Capgemini Nederland BV
Raad van Commissarissen Reggebrink Groep
Raad van Commissarissen Overijssels Bibliotheek Dienst
Raad van Commissarissen Variya
Bestuurslid Syrisch Orthodoxe Culturele Vereniging Abgar
Bestuurslid Samenwerkende Provinciale Aramese Organisaties in Overijssel
Lid vluchtelingencomité Katholieke- en Syrisch Orthodoxe Kerk Rijssen

G.H. Kastenberg
Vestigingsdirecteur scholengemeenschap Reggesteyn

A.J. Kevelam
Docent veehouderij; middelbaar beroepsonderwijs, AOC Oost, locatie Almelo
Bestuurslid oudheidkamer Hoolt’n, Holten
Stamboekfokkerij Shetlandpony’s en Blauwe Texelaar schapen
Voorzitter ponyfokvereniging West Overijssel en Flevoland
Bestuurslid Nederlands Shetlandpony Stamboek (NSPS) Overijssel

G. Kreijkes
Calculator Schooten Constructiebedrijf BV

H.J.W. Kuipers
Interregionaal projectleider bij de politiekorpsen Twente, IJsselland en NO-Gelderland,
Voorzitter bestuur lokale radio Radio 350
Vice voorzitter bestuur Parochieel Centrum ‘De Rozengaarde’
Bestuurslid C.V. "De Bolnpeetr's"

J. Ligtenberg
Geen andere functies

R.W. Meijerink
Geen andere functies

F.J. Nieuwenhuis
voorzitter Regionale Federatie van Ouderverenigingen Twente
Voorzitter/lid commissie bezwaarschriften Enschede
Voorzitter/lid commissie bezwaarschriften Twenterand
voorzitter Philadelphia Rijssen e.o.;
Secretaris Kulturele Raad Rijssen
Diaken Nederlands Hervormde gemeente Rijssen

A. Nijkamp
Ondernemer in slaapkamermeublementen

W. Otten
Commissariaat/adviseur Transportbedrijf Ten Brinke BV Rijssen

M. Paetzel
Werkzaam bji Alldra BV te Rijssen

J. Pluimers
Project Manager ICT bij 4KPlus te Breda
Lid van Business club "bij de Tijd"

W. Riezebos-
Tessemaker
Secretaris onderwijscommissie Hervormde Gemeente (van daaruit afgevaardigde CSK)
Secretaris commissie Scholen en Kerken te Rijssen (CSK)
Catecheet Hervormde Gemeente
Voorzitter Stichting Waander Companje

J. Slagman
Administrateur Ewepo bv te Zwolle
Lid Provinciale Staten Overijssel

J. Slootweg
Adjunct-directeur basisschool

G.J. Steunenberg
Directielid Steunenberg Administratieconsulenten & Belastingadviseurs BV

G. Tigelaar-Vruggink
Eigenaar zzp enquętebureau
Voorzitter Rijssense Vrouwenraad “Dubbelportret”
Medewerker Wereldwinkel
Vrijwilliger Gereformeerde Kerk Rijssen
Bestuurslid Overijsselse Vrouwenraad

B.D. Tijhof
Productieleider Polybouw Aluminium BV

M.J. Tijhof
Seniorenvoorlichter (vrijwillig) voor de OAR / st. de Koepel
Secretaris bestuur zzp vereniging "ZZP-ers bij de tijd"

W.H. Veneklaas
Campinghouder (camping De Holterberg)

H.A.J. van de Vliert
(griffier)
Geen andere functies

Naam
andere functies dan burgemeester / wethouder

W.A.J. ter Schure
Geen andere functies

J.J.A. ter Keurst
Secretaris Stichting Waander Companje

W. Stegeman
Medevennoot V.O.F. Firma H. Stegeman en Zn / landbouwbedrijf
Lid zendingscommissie Nederlands Hervormde Kerk

A.C. van Eck (secretaris)
Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de woningstichting Vriezenveen-Westerhaar
Lid van het bestuur van de Stichting Hemelvaartconcours Vjenneruiters
September 2007

Raadsleden

J. Ligtenberg
Lid AB Regio Twente (Regioraad)

H.J.W. Kuipers
Plv. lid AB Regio Twente (Regioraad)

W. Otten
Lid AB Soweco

J. Slagman
Plv. lid AB Soweco

B. Tijhof
Lid Euregioraad
Burgemeester en wethouders

W.A.J. ter Schure
Penningmeester bij de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren

J.J.A. ter Keurst
Lid AB Soweco
Lid DB Soweco
Lid AB Stadsbank m(SON)
Lid DB Stadsbank (SON)
Lid AB Oversticht
Voorzitter Stichting WerkProjecten
Lid bestuur Ter Horst Engberts Stichting Rijssen

W. Stegeman
Lid AB Regio Twente (Regioraad)
Lid van Raad van Toezicht Twents Bureau voor Toerisme
Lid Euregioraad
DB lid CDA Euregioverband
Lid landinrichtingscommissie Rijssen
Lid PCLG (provinciale commissie landelijk gebied
Bestuurslid VNG afdeling Overijssel

Gemeente Rijswijk
Raadsgriffier
mr.P.A.Vink=Dhr. mr. P.A. Vink  ()
Raadslid
K.deGraaf=Dhr. K. de Graaf  (CDA)
M.deGraaf=Dhr. M. de Graaf  (CDA)
drs.P.S.C.Janssen=Dhr. drs. P.S.C. Janssen  (CDA)
M.L.C.L.Grimberg-Visser=Mw. M.L.C.L. Grimberg-Visser  (CDA)
G.J.Verheij=Dhr. G.J. Verheij  (D66)
N.J.vanDamRA=Dhr. N.J. van Dam RA  (Gemeentebelangen Rijswijk)
drs.R.A.J.vanderMeij=Dhr. drs. R.A.J. van der Meij  (Gemeentebelangen Rijswijk)
ing.N.P.A.Köhler=Dhr. ing. N.P.A. Köhler  (Gemeentebelangen Rijswijk)
H.W.C.vanHorst-vanRoon=Mw. H.W.C. van Horst-van Roon  (Gemeentebelangen Rijswijk)
G.A.vanVelthuijsen=Dhr. G.A. van Velthuijsen  (GroenLinks)
N.W.Gerritsen=Mw. N.W. Gerritsen  (GroenLinks)
E.G.T.H.Braam=Dhr. E.G.T.H. Braam  (Onafhankelijk Rijswijk)
L.H.C.deKeijzer=Dhr. L.H.C. de Keijzer  (Onafhankelijk Rijswijk)
R.D.Hompe=Dhr. R.D. Hompe  (Onafhankelijk Rijswijk)
W.Wories=Dhr. W. Wories  (Onafhankelijk Rijswijk)
W.J.Dijkhuizen=Dhr. W.J. Dijkhuizen  (Onafhankelijk Rijswijk)
W.M.deZoete=Dhr. W.M. de Zoete  (Onafhankelijk Rijswijk)
ing.J.J.Verhoef=Dhr. ing. J.J. Verhoef  (Onafhankelijk Rijswijk)
J.M.J.vanLeeuwenberg-Ammerlaan=Mw. J.M.J. van Leeuwenberg-Ammerlaan  (Onafhankelijk Rijswijk)
C.Yilmaz=Dhr. C. Yilmaz  (PvdA)
E.vanderVeer=Dhr. E. van der Veer  (PvdA)
L.C.Verzijden=Dhr. L.C. Verzijden  (PvdA)
M.E.Oosterheert=Dhr. M.E. Oosterheert  (PvdA)
A.J.M.Pelzer=Mw. A.J.M. Pelzer  (PvdA)
C.Y.D.Hagenaars=Mw. C.Y.D. Hagenaars  (PvdA)
A.Passenier=Dhr. A. Passenier  (VVD)
A.H.J.M.Sterk=Dhr. A.H.J.M. Sterk  (VVD)
R.vanHemert=Dhr. R. van Hemert  (VVD)
E.A.Trinthamer-Boellaard=Mw. E.A. Trinthamer-Boellaard  (VVD)
Wethouder
W.A.Mateman=Dhr. W.A. Mateman  (CDA)
D.Jense=Dhr. D. Jense  (Onafhankelijk Rijswijk)
J.Bolte=Dhr. J. Bolte  (PvdA)
ir.W.vanPutten=Dhr. ir. W. van Putten  (VVD

 

Dhr. mr. M. Vonk raadsgriffier gemeente Rijswijk
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Rijswijk 19 november 2008

NEVENFUNCTIES  

Burgemeester

G.W. van der

Wel-Markerink
Lid Algemeen Bestuur Stadsgewest Haaglanden
Plv. Lid Dagelijks bestuur Stadsgewest Haaglanden
Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Hulp-verleningsregio Haaglanden t.b.v. Brandweer aangelegen-heden
Voorzitter Humanitas Gemeenschappelijke Regeling Brandweer Delft/Rijswijk Lid bestuur Human (Humanistische) Omroep
Lid Financiële Commissie Service Buro Europa
Lid Provinciale Commissie voor Stedelijke Vernieuwing
Lid beleidscollege van Kiwa
Lid Bestuur CBBR (Collectieve Bedrijfsbeveiliging Rijswijk)
Lid Regionaal College Haaglanden
Lid Raad van Advies Mappa Mondo
Voorz. Regiegroep WILL (Min. V. VWS) Welzijn Informatievoorziening lokaal en landelijk
Lid bestuur Vereniging v. Burgemeester in Zuid-Holland
Lid Bestuur Goededoelenplatform
Voorzitter RBO Simfonica
Voorzitter Verzetsmuseum Zuid-Holland

Wethouder

W. van Putten
NEVENFUNCTIES
Lid algemeen Bestuur Plaspoelpolder
Bestuurslid Stedenband Den Haag-Juigalpa (SIS)
Lid Dagelijks Bestuur Plaspoelpolder

NEVENFUNCTIES

Wethouder

J. Bolte
NEVENFUNCTIES
Lid redactieraad “Proeflokaal”
Voorzitter bestuur Stichting Museum Rijswijk
Lid Algemeen Bestuur Stads-gewest Haaglanden t.b.v. Ambulancehulpverleningsaan-gelegenheden en aangele-genheden ter zake van geneeskundige hulpverlening bij rampen
Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Gezondheidsdienst Zuid-Holland West
Plv. lid AB Hulpverleningsregio Haaglanden 2005
Lid AB gemeenschappelijke regeling Brandweerzorg en Rampenbestrijding Delf-Rijswijk
Plv. lid AB Avalex
Lid Regionaal Platform Arbeidsmarktwerking Haaglanden (RPA)

Wethouder

W.A. Mateman
Lid Dagelijks Bestuur Stadsgewest Haaglanden vice-voorzitter)
Lid Algemeen Bestuur Stadsgewest Haaglanden
Lid Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Leidschen-dam, Rijswijk en Voorburg AVALEX
Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur van de Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk e.o.
Lid algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling De Plaspoelpolder Voorzitter Dagelijks Bestuur PPP Lid bestuur St. Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman
Lid Defensiecommissie en Veiligheidscommissie Ned. Europese Beweging Secretaris Commissie Rechts-positie van de Ver. Van Oud Kamerleden en Europarle-mentariërs Lid bestuur Mr. H.K.J. Beernink Stichting


E.G.Th. Braam

Directeur/eigenaar Sorgeloos West en/of Braam Assurantie & Advies Rijswijk;

Fractiemedewerker Leefbaar Zuid-Holland
Dhr. N.J. van Dam
 
R.A.

Penningmeester parochie H. Bonifacius te Rijswijk; ()

Voorzitter Raad van Commissarissen Xtilton BV te Monster, een vennootschap op ICT gebied

Penningmeester van de Prof. Dr. G. van der LeeuwStichting te Utrecht; ()

Voorzitter van de Stichting Breaking the Seals of Paradise te Schiedam ()

Voorzitter Werkgroep Beroun van de Bonifatiusparochie ()

Lid van de Beheerscommissie van de monumentale kerk Teresia van Avila , Westeinde, Den Haag ()

Voorzitter van Stichting Directie-Pensioenfonds Mr. J.W.R. Sanders, Den Haag ()

Dhr. W.J. Dijkhuizen Geen
Mevr. N.W. Gerritsen
Organisatieadviseur Leeuwendaal Advies;
Secretaris vereniging DecentraalBestuur.nl

Dhr. K. de Graaf
Hoofd Haagnet Beheer, Gemeente Den Haag
Dhr. M. de Graaf
Bestuurlijk adviseur bij het Ministerie van Financiën istrateur Vereniging van Eigenaren (Steenlaan 4-6-8-10)

Mevr.
M.L.C.L Grimberg-Visser
Directeur Topco b.v.
Vice-president ITC Couperus Circle
Mevr. C.Y.D. Hagenaars

Lerares

Secretaris Internat. Affichegalerij

Voorzitter Vereniging Terra Kunstprojecten
Dhr. R. van Hemert
Groenservice Zuid-Holland, regiohoofd Delft-Leiden
Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
Voorzitter bewonersvereniging De Hoek.

Dhr. R.D. Hompe
Project manager bij FME
Vice-voorziiter futsal club Rijswijk (zaalvoetbal)

Mevr. H.W.C van der Horst-van Roon normal">1.   Ambtenaar burgerlijke stand.
Dhr.
P.S.C. Janssen
Mondriaan Onderwijsgroep
Dhr. L.H.C. de Keijzer normal">1.   Manager/Hoofd Bedrijfsbureau Huisvesting Parnassia Bavo Groep, GGZ instelling
Dhr. N.P.A. Köhler normal">1.   Interimmanager.
Mevr. J.M.J. van Leeuwenberg-Ammerlaan Als vrijwilliger:

secretaris bij Groei & Bloei, afd. Rijswijk

lid van de werkgroep “Open Monumentendag Rijswijk

Dhr. R.A.J. van der Meij normal">Projectmanager stedelijke ontwikkeling.
Dhr. M. Oosterheert normal">Projectleider bij Ministerie van Justitie.
Dhr. A. Passenier Hoofd Coördinatie strategisch beleid Ministerie van VROM
Mevr. A.J.M. Pelzer
Regiodirecteur Tempo-Team Group BV
Docent Italiaans, invalkracht bij Instituut Dante Alighieri te Den Haag en Rotterdam
Voorzitter programmacommissie Rotary Rijswijk-Ypenburg.

Dhr. A.H.J.M. Sterk

Hoofd bureau Inspecteur Generaal, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Secretaris bestuur Stichting Club 500

Lid algemeen bestuur Sociaal Geneeskundige Vereniging

Qq. Lid algemeen bestuur DSW

Freelance bedrijfsarts/verzekeringsarts;

Freelance docent NSPOH.

Mevr. E.A. Trinthamer-Boellaard
Voorzitter NVVH Vrouwennetwerk Rijswijk;
Penningmeester Recom Volkstuinvereniging Ons Ideaal
Statenlid Provincie Zuid-Holland

Dhr. E. van der Veer
Administratief medewerker Mondriaan Onderwijsgroep Domijn zorg & Welzijn
Webmaster afdelingsbestuur PvdA Rijswijk;
Bestuurslid Zwem Technische Commissie zwemvereniging Haagse Watervrienden
Badleider zwemvereniging Haagse Watervrienden zwemgroep “De Schilp” Rijswijk

Dhr. G.A. van Velthuijsen
Senior consultant P&O Services Groep.

Lid bezwarencommissie personele aangelegenheden NWO.

Lid bezwarencommissie personele aangelegenheden
 
Hoogheemraadschap Delfland
4.  Lid bezwarencommissie personele aangelegenheden OPTA

Dhr. G.J. Verheij normal">Geen
Dhr. J.P. Verhoef
Projectleider (Personenvervoersorganisatie HTM);

Voorzitter/secretaris Bewonersvereniging Vrijenban
26">
Dhr. L.C. Verzijden
Diaconaal werker in dienst van de Diaconie van de Protestantse gemeente te ’s-Gravenhage
Voorzitter bestuur van de Stichting “De Buitenwacht” te Dordrecht
Lid bewonersgroep Delftweg + Rotterdamseweg
Dhr. W. Wories
Geen.
Dhr. C. Yilmaz
Sectormanager mobiliteit Gemeente Den Haag
Dhr. W.M. de Zoete
Bewonerscommissie “Rijswijk Wonen”
Bestuurslid Streekdierentehuis “’t Julialaantje”

Wethouder W. van Putten
Lid algemeen Bestuur
Plaspoelpolder

Wethouder D. Jense
NEVENFUNCTIES
Lid Dagelijks Bestuur
Plaspoelpolder
Voorzitter Stuurgroep transitie PPP

Wethouder
J. Bolte
NEVENFUNCTIES
Lid redactieraad “Proeflokaal”
Voorzitter bestuur Stichting
Museum Rijswijk
Lid Algemeen Bestuur Stadsgewest
Haaglanden t.b.v.
Ambulancehulpverleningsaangelegenheden
en aangelegenheden
ter zake van
geneeskundige hulpverlening
bij rampen
Lid Algemeen Bestuur +
Dagelijks Bestuur
Gemeenschappelijke Regeling
Gezondheidsdienst Zuid-
Holland West
Plv. lid AB Hulpverleningsregio
Haaglanden 2005
Lid AB gemeenschappelijke
regeling Brandweerzorg en
Rampenbestrijding Delf-
Rijswijk
NEVENFUNCTIES
Portefeuille:
Middelen;
Economisch Zaken (incl. 1e lid db PPP);
Grondzaken;
DB lid Stadsgewest Haaglanden;
Informatisering en automatisering/ICT;
Dienst Sociale Werkvoorziening;
Energie
Functie en
Naam:
Wethouder
W.A. Mateman
NEVENFUNCTIES
Lid Dagelijks Bestuur Stadsgewest Haaglanden
Lid Algemeen Bestuur
Stadsgewest Haaglanden
Lid Algemeen en Dagelijks
Bestuur van de Gemeenschappelijke
Regeling Reinigingsbedrijf
Leidschendam, Rijswijk
en Voorburg AVALEX
Penningmeester AVALEX
Lid Algemeen en Dagelijks
Bestuur van de Dienst Sociale
Werkvoorziening Rijswijk e.o.
Plv. Lid algemeen Bestuur van
de Gemeenschappelijke
Regeling De Plaspoelpolder
Lid Dagelijks Bestuur PPP
Lid bestuur St. Jhr. Mr. A.F. de
Savornin Lohman
1 tot 2
verg. per
jaar.
Lid Bestuur Euro Defense
Nederland
Lid Defensiecommissie en
Veiligheidscommissie Ned.
Europese Beweging
4 tot 5
verg. per
jaar
Secretaris Commissie Rechtspositie
van de Ver. Van Oud
Kamerleden en Europarlementariërs.
4 tot 5
verg. per
jaar
Lid bestuur Mr. H.K.J.
Beernink Stichting

Gemeente Roerdalen
Raadsgriffier
R.J.J.Notermans=Dhr. R.J.J. Notermans  ()
Raadslid
C.T.G.Wolfhagen=Dhr. C.T.G. Wolfhagen  (CDA)
H.J.M.Tegels=Dhr. H.J.M. Tegels  (CDA)
J.Biermans=Dhr. J. Biermans  (CDA)
M.K.G.J.Vaessen=Dhr. M.K.G.J. Vaessen  (CDA)
J.J.M.Ramakers=Dhr. J.J.M. Ramakers  (Jongerenlijst)
M.J.W.M.Schmitz=Dhr. M.J.W.M. Schmitz  (Jongerenlijst)
J.C.L.Aelen=Mw. J.C.L. Aelen  (Jongerenlijst)
F.C.Peeters=Dhr. F.C. Peeters  (Lijst Nissen)
H.H.Suylen=Dhr. H.H. Suylen  (Lijst Nissen)
L.J.M.E.Corstjens=Dhr. L.J.M.E. Corstjens  (Lijst Nissen)
W.J.C.vanPol=Dhr. W.J.C. van Pol  (Lijst Nissen)
H.S.Minkenberg=Dhr. H.S. Minkenberg  (Roerstreek Lokaal!)
J.G.A.M.denTeuling=Dhr. J.G.A.M. den Teuling  (Roerstreek Lokaal!)
M.H.Verheijden=Dhr. M.H. Verheijden  (Roerstreek Lokaal!)
P.H.A.VanderVorst=Dhr. P.H.A. Van der Vorst  (Roerstreek Lokaal!)
ir.W.L.C.VanPol=Dhr. ir. W.L.C. Van Pol  (Roerstreek Lokaal!)
K.Hermans-Roelofs=Mw. K. Hermans-Roelofs  (Roerstreek Lokaal!)
P.H.A.Hawinkels=Mw. P.H.A. Hawinkels  (Roerstreek Lokaal!)
drs.P.T.M.Lankveld=Dhr. drs. P.T.M. Lankveld  (VVD)
Wethouder
J.G.M.Reijnders=Dhr. J.G.M. Reijnders  (Jongerenlijst)
H.M.V.vanderLinden=Dhr. H.M.V. van der Linden  (Roerstreek Lokaal!)
J.W.Geraedts=Dhr. J.W. Geraedts  (Roerstreek lokaal)
H.L.M.Nijskens=Dhr. H.L.M. Nijskens  (VVD

Bron gemeente Roerdalen Sent: Wednesday, March 11, 2009 7:29 AM

Dhr. R.J.J. Notermans raadsgriffier gemeente Roerdalen
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Roerdalen 12 november 2008
Vertegenwoordigende functies College en secretaris
Functie Onderwerp Naam
1. lid Commissie zonering buitenlandse
luchtvaartterreinen
Wethouder H. van der Linden
2. lid Werkgemeenschap Kreis
Heinsberg-Limburg
Wethouder H. van der Linden
4. (plv) Lid AB Regio Noord en Midden-
Limburg
Weth.J. Geraedts, plv. lid
5. Lid Regioraad Euregio Rijn-
en wethouder H. van der Linden
6. Lid AB WCL Wethouder H. van der Linden
7. Lid Stuurgroep recreatie en
Toerisme Maas/Ons WCL
Wethouder H. Nijskens
8. Lid Gebiedscommissie
Reconstructie
Wethouder H. van der Linden
9. Lid Bestuur afvalsamenwerking
Limburg (ASL)
Wethouder H. van der Linden
10. Lid AB Westrom wethouder J. Geraedts.
Wethouder J. Reijnders
11. Lid DB Westrom Wethouder J. Geraedts
12. Lid Oogo jeugd (Oostelijk
Midden-Limburg)
Wethouder J. Geraedts
13. Lid Fraude Platform Zuid-Oost
Nederland
Wethouder J. Geraedts
14. Lid Subregionale werkgroep
WWZ Roerdal
Wethouder J. Geraedts
15. Lid WMO Platform
Samenwerking
Wethouder J. Geraedts
16. Lid Regionaal Platform
Arbeidsmarkt
Wethouder J. Geraedts
17. Lid Gebiedscommissie
Plattelandsontwikkeling
Wethouder H. van der Linden
18. Voorzitter Projectgroep Roerdal Wethouder H. van der Linden
19. Lid Begeleidingscommissie
Onderzoek Nazorg
(Provincie)
Wethouder H. van der Linden
20. Lid Regionaal College (politie)
Wethouder J.Geraedts
Geen nevenfuncties op persoonlijke titel
Wethouder H. Nijskens
1. Zelfstandig paardenhouder
2. Lid commissie sociale begeleiding Stichting Pepijn en Paulus
3. Voorzitter Rijvereniging de Roerstreek
4. Bestuurslid KWPN (warmbloedpaardenstamboek) afd. Limburg Zuid
5. Penningmeester Stichting Kruis Helibro
6. Lid ledenraad Rabo Roermond e.o.
Wethouder J. Reijnders
1. Voorzitter Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Posterholt.
Wethouder H. van der Linden
1. Voorzitter fanfare St. Wiro

Roerdalen, DMw. mr. S.B.E. Willems-van Ulden gemeentesecretaris gemeente Roerdalen

Bestuurslid van de Dierenbescherming, afdeling Limburg.
Lid
Bestuur Vereniging Limburgse Gemeenten
Lid AB Vereniging Gemeentesecretarissen
Lid DB Regionaal Inkoopbureau
Secretaris S. Willems-van Ulden
Lid Adviescommissie bezwaarschriften provincie Limburg
lid Commissie zonering buiten-landse luchtvaartterreinen
wethouder H. van der Linden
lid Werkgemeenschap Kreis Heinsberg-Limburg
wethouder H. van der Linden
(plv) LidAB Regio Noord en Midden-Limburg
Weth.J. Geraedts, plv. lid
Lid Regioraad Euregio Rijn-Maas-Noord
H. van der Linden
Lid
Stuurgroep recreatie en Toerisme Maas/Ons WCL
wethouder H. Nijskens
Lid
Gebiedscommissie Reconstructie
wethouder
H. van der Linden
Lid
Bestuur afvalsamenwerking Limburg (ASL)
Lid
AB Westrom
wethouder J. Geraedts.
wethouder J. Reijnders
Lid
DB Westrom
wethouder J. Geraedts
Lid
Oogo jeugd (Oostelijk Midden-Limburg)
wethouder
J. Geraedts
Lid
Fraude Platform Zuid-Oost Nederland
wethouder
J. Geraedts
Lid
subregionale werkgroep WWZ Roerdal
wethouder
J. Geraedts
Lid WMO Platform Samenwerking
Lid Regionaal Platform Arbeidsmarkt
Lid Gebiedscommissie Plattelandsontwikkeling
wethouder H. van der Linden
Voorzitter Projectgroep
Lid Begeleidingscommissie Onderzoek Nazorg (Provincie)
Lid Regionaal College (politie)
Secretaris S. Willems-Van Ulden
Lid
AB Vereniging Gemeentesecretarissen
Lid DB Regionaal Inkoopbureau S. Willems-Van Ulden
Burgemeester
Bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds afd. Limburg
Wethouder J.Geraedts
Geen nevenfuncties op persoonlijke titel
Wethouder H. Nijskens
Zelfstandig paardenhouder
Lid commissie sociale begeleiding Stichting Pepijn en Paulus
Voorzitter Rijvereniging de Roerstreek
Bestuurslid KWPN (warmbloedpaardenstamboek) afd. Limburg Zuid
Penningmeester Stichting Kruis Helibro
Lid ledenraad Rabo Roermond e.o.
Wethouder J. Reijnders
Voorzitter Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Posterholt
Wethouder
H. van der Linden
Voorzitter fanfare St. Wiro

J.W. (Jan) Geraedts
Wethouder
Roerstreek Lokaal!

Geen nevenfuncties opgegeven 13 maart 2008
H.M.V. (Henk) van der Linden
Wethouder
Roerstreek Lokaal!

Taken:

Omgeving en Milieu
Ruimtelijke ordening
Platteland- en gebiedsontwikkeling
Volkshuisvesting
Milieu incl. afval, water en riolering

Geen nevenfuncties opgegeven 13 maart 2008

 
H.L.M. (Herman) Nijskens
Wethouder
VVD

Taken:

Financiën en Economische zaken
Financiën en economische zaken
Recreatie en Toerisme
Grond- en pachtzaken
Organisatieontwikkeling / ICT

Geen nevenfuncties opgegeven 13 maart 2008

 

 
J.G.M. (Jo) Reijnders
Wethouder
Jongerenlijst

Taken:

Leefbaarheid en Welzijn
Welzijn
Accommodatiebeleid
Realisatie en beheer openbare ruimte en gebouwen
Verkeer en Vervoer

Geen nevenfuncties opgegeven 13 maart 2008

 

 

 

 

 
Raadsleden
Mevr. J.C.L. Aelen (Jongerenlijst)
Tandartsassistente, tandartspraktijk Nies te Melick
Medewerkster Kindervakantiewerk
 
Dhr. J. Biermans (CDA)
Ass. Accountant
 
Dhr. L. Corstjens (Lijst Nissen)
Technische dienst Boshotel Vlodrop, 2 dagen per week
Bemiddeling Onroerend Goed
Penningmeester Psoriasis Federatie Nederland
Secretaris Psoriasis Vereniging Zuid Nederland
Lid klachtencommissie dr. Kolbachkliniek Maastricht
 
Mevr. P. Hawinkels (Roerstreek Lokaal!)
Docente modevak o.a. lingeriecursussen kleermakerpraktijkopleidingen
Jeugdnatuurbegeleider Nationaal Park De Meinweg
Vrijwilliger Jeugdsoos Amicale
Lector parochie St. Sebastianus
Scholengids CNME-IVN Limburg
Gids Staatsbosbeheer + special gids
Gids VVV
Gids IVN Roermond
Docente IVN Roermond (gidsenopleiding)
Docente SDNI (verstandelijk gehandicapten)
Docente CNME special gidsen scholengidsenopleiding
 
Dhr. ir. W.P.H. Hawinkels (Roerstreek Lokaal!)
Docent natuurkunde Stichting Onderwijs Midden-Limburg (scholengemeenschap Sint Ursula te Horn)
Voorzitter Stichting Algemene Jeugdbeweging Montfort
Bestuurslid Stichting Jeugdhuis Montfort
 
Dhr M.K.G.J. Vaessen (CDA)
Voorzitter cliëntenraad Verzorgingstehuis Petrusberg
Lid vrijwilligersgroep Verzorgingstehuis Petrusberg
 
Mevr. K. Hermans-Roelofs (Roerstreek Lokaal!)
Senior medewerker Beheer bij Dienst Regelingen (onderdeel van Min. Van LNV)
 
Dhr. H. van der Linden (Roerstreek Lokaal!)
Zorg ICT Coördinator/projectleider Stichting Daelzicht Heel
Voorzitter Fanfare St. Wiro, Reutje
 
Dhr. H. Minkenberg (Roerstreek Lokaal!)
Specialist Uitvoering Regelingen: Dienst Regelingen Ministerie van LNV
Secretaris Stichting Boere-Broelof Hirkebosj
 
Dhr. H. Nijskens (VVD)
Zelfstandig paardenhouder
Lid commissie sociale begeleiding stichting Pepijn en Paulus
Voorzitter Rijvereniging de Roerstreek
Penningmeester stichting K Helibro
Bestuurslid KWPN (warmbloedpaardenstamboek) afd Limburg Zuid
 
Dhr. F.C. Peeters (Lijst Nissen)
Medewerker wegenbouw
Bestuurslid Petrusput te Montfort
 
Dhr. W.J.C. van Pol (Lijst Nissen)
Postbesteller PTT
 
Dhr. J.J.M. Ramakers (Jongerenlijst)
Partner in fysiotherapiepraktijk te Posterholt
Bestuurslid Harmonie Wilhelmina te Posterholt
 
Dhr. M.J.W.M. Schmitz (Jongerenlijst)
Beheerder teleleersysteem Hogeschool Zuyd
Docent Software Engineering Hogeschool Zuyd
ICTO-adviseur
Hoofdleider Kindervakantiewerk Posterholt
Hoofdleider KCV de Feesnaeskes
Algemeen bestuurslid Stichting Jeugd en Jongeren
 
Dhr. H.H. Suylen (Lijst Nissen)
Zelfstandig tegelzetter
Voorzitter Stichting Seniorenhof de Vaert Montfort
 
Dhr. H. Tegels (CDA)
Barhouder/beheerder Roerhal
Adviesraad Rabobank
 
Dhr. J. den Teuling (Roerstreek Lokaal!)
Directeur Groot Aandeelhouder Prinssen Sierpleisters B.V.
Voorzitter Stichting Mederiacum-Melick
Lid Sponsorcie VV Vesta-Melick
Lid Rotary Club Maas en Roer
Lid Lighthouse Club Department Limburg
 
Dhr. M. Verheijden (Roerstreek Lokaal!)
Intern begeleider basisschool De Achtbaan, Melick
Voorzitter GMR Stichting Melior
Bestuurslid LTC Berg tot 1 december 2007
 
Dhr. Ch. Wolfhagen (CDA)
Gebiedscommissie WCL
Waterschap Roer en Overmaas
D.B. F.B.E. (Faunabeheereenheid) Limburg
Bestuurslid W.B.E. (Wildbeheereenheid) Roerstreek

 
Mevrouw mr. S.B.E. Willems-van Ulden
Gemeentesecretaris

uit hoofde van de functie: lid algemeen bestuur vereniging van gemeentesecretarissen en lid bestuur Vereniging Limburgse Gemeenten

 

 

Gemeente Roermond
Raadsgriffier
H.J.B.Vervuurt=Dhr. H.J.B. Vervuurt  ()
Raadslid
J.F.H.Lucas=Dhr. J.F.H. Lucas  (BBR)
M.T.A.Werson=Dhr. M.T.A. Werson  (BBR)
P.G.M.A.B.Heijnen=Dhr. P.G.M.A.B. Heijnen  (BBR)
F.J.vanDael=Dhr. F.J. van Dael  (CDA)
H.J.A.Jacobs=Dhr. H.J.A. Jacobs  (CDA)
J.T.M.Breugelmans=Dhr. J.T.M. Breugelmans  (CDA)
L.G.A.Guffens=Dhr. L.G.A. Guffens  (CDA)
M.A.H.Tegelbeckers=Mw. M.A.H. Tegelbeckers  (CDA)
H.H.Ramakers=Dhr. H.H. Ramakers  (DS)
L.J.M.Daamen=Dhr. L.J.M. Daamen  (DS)
M.H.Pilz-vanElven=Mw. M.H. Pilz-van Elven  (DS)
R.Özdemir=Dhr. R. Özdemir  (GroenLinks)
M.A.J.Smitsmans-Burhenne=Mw. M.A.J. Smitsmans-Burhenne  (GroenLinks)
D.Klokgieters=Dhr. D. Klokgieters  (PVDE)
E.K.Ramdani=Dhr. E.K. Ramdani  (PVDE)
A.Bayrak=Dhr. A. Bayrak  (PvdA)
G.J.VanWalsum=Dhr. G.J. Van Walsum  (PvdA)
S.Öztürk=Dhr. S. Öztürk  (PvdA)
E.M.Thissen-Heynen=Mw. E.M. Thissen-Heynen  (PvdA)
W.Kalf=Dhr. W. Kalf  (SP)
W.H.M.A.vanBeers=Mw. W.H.M.A. van Beers  (SP)
L.W.M.Coenen=Dhr. L.W.M. Coenen  (Stadspartij Roermond)
A.C.P.Peters=Dhr. A.C.P. Peters  (VVD)
J.Puper=Dhr. J. Puper  (VVD)
J.M.Peters=Dhr. J.M. Peters  (VVD)
M.J.Huurdeman=Dhr. M.J. Huurdeman  (VVD)
T.A.K.H.G.Dohmen=Dhr. T.A.K.H.G. Dohmen  (VVD)
drs.E.F.J.M.Lomans=Dhr. drs. E.F.J.M. Lomans  (VVD)
mr.drs.H.J.M.Achten=Dhr. mr. drs. H.J.M. Achten  (VVD)
C.A.H.M.Ceulemans=Mw. C.A.H.M. Ceulemans  (VVD)
R.Moussaoui=Mw. R. Moussaoui  (VVD)
Wethouder
H.Boots=Dhr. H. Boots  (BBR)
W.A.J.Kemp=Dhr. W.A.J. Kemp  (CDA)
G.H.G.M.Smeets=Dhr. G.H.G.M. Smeets  (DS)
drs.G.IJff=Dhr. drs. G. IJff  (PvdA)
J.F.B.vanRey=Dhr. J.F.B. van Rey  (VVD)
T.J.J.M.Schreurs=Dhr. T.J.J.M. Schreurs  (VVD)

Dhr. H.J.B. Vervuurt raadsgriffier gemeente Roermond

1. bestuurslid harmonie Concordia Melick
2. secretaris vriendenclub Fanfare O.L.V. in 't Zand Roermond
3. lid ledenraad Rabobank Roermond e.o.
4. voorzitter fietsclub

Nevenfucties wethouder Jos van Rey (VVD)
Lid Provinciale Staten van Limburg Lid Algemeen Bestuur VNG
Voorzitter van de VNG-commissie Monumentenzorg en Archeologie
Bestuurslid Stichting Rampenfonds Limburg
enkele uren per jaar
Voorzitter Overleg Regionaal Volkshuisvestingsplan
4 vergaderingen per jaar
Lid Stuurgroep Recreatie en Toerisme, Maasplassen/Waardevol Cultuurlandschap (WCL)
6 vergaderingen per jaar
Bestuurslid Stichting Citymanagement Roermond
10 vergaderingen per jaar
Adviseur Meeůs Assurantiën
Lid van diverse verenigingen

Nevenfucties wethouder Gerard IJff (PvdA)
Lid algemeen bestuur Openbaar Lichaam Maas-Swalm-Nette Voorzitter Samenwerkingsverband IJzeren Rijn Midden-Limburg incidenteel
Secretaris/penningmeester Ons Waardevol Cultuur Landschap (WCL
Lid dagelijks bestuur Regionale Organisatie Verkeersveiligheid Limburg (ROVL)
10 vergaderingen per jaar
Bestuurslid Leader + (Europees subsidiekanaal plattelandsontwikkeling)
Lid Provinciale Stuurgroep Duurzaam Ondernemen
Voorzitter Stuurgroep Milieusamenwerking Roerstreek
6 vergaderingen per jaar
Lid namens de cluster Roerstreek van Service Punt Provinciale Handhaving (milieu)
4 vergaderingen per jaar
Lid ASL (afvalverwerking)
3 vergadeirngen per jaar
Lid Stuurgroep Integrale Verkenning Maas (IVM)
4 vergaderingen per jaar
Lid Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO)
3 vergaderingen per jaar
Lid Stuurgroep Waterketenbedrijf
4 uur per kwartaal
Lid Vereniging Nederlandse Riviergemeenten
Lid Gebiedscommissie WCL Reconstructie
Lid van diverse verenigingen

Nevenfucties wethouder Kemp (CDA)
Voorzitter stuurgroep Jeugd
Lid Regiegroep Jeugdgezondheidszorg
Voorzitter Regionale overlegtafel, subregionale overlegtafel, bestuurlijk overleg MLO, lid referentiegroep (Wonen-Welzijn-Zorg)
Voorzitter Op Overeenstemming Gericht Overleg Jeugd Oostelijk Midden-Limburg
Lid bestuurlijk overleg Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Penningmeester cultuur- en dialectvereniging "Veldeke Krink Remunj"
Lid jeugdbestuur SVC 2000
Lid verschillende verenigingen

Nevenfucties wethouder Lodewijk Imkamp (D66)
Grafisch vormgever (freelancer)
afhankelijk van opdracht
Beheerder fotoarchief Mr A. Hustinx
Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Regio Noord- en Midden-Limburg (tevens vice-voorzitter)
Lid dagelijks bestuur euregio rijn-maas-noord
Lid euregioraad
Voorzitter commissie 'People to People' euregio rijn-maas-noord
Bestuurslid/vice-voorzitter van de Werkgemeenschap grensland kreis Heinsberg-Limburg
Lid portefeuillehoudersoverleg Regionaal Actieprogramma Cultuurbereik (RAP)
3 ŕ 4 vergaderingen per jaar
Lid van de Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichtingen Zuid-oost, Locatie Roermond
12 vergaderingen per jaar bezoldigd
Lid diverse verenigingen

Nevenfuncties wethouder Tilman Schreurs (VVD)
Lid algemeen bestuur Westrom
Voorzitter werkgroep juridische structuur Westrom
Portefeuillehouder Werk en Inkomen Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid
Participant Vertrouwenspact Werkgelegenheid Limburg (VWL)
Vertegenwoordiger van de Gemeente Roermond in de aandeelhoudersvergadering van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Lid diverse verenigingen

(neven)functies
van leden van de Roermondse gemeenteraad
uitgave: 1 september 2005
Bert Achten, VVD
No. Omschrijving functies, anders dan het lidmaatschap van de raad
1. Vice-voorzitter en woordvoerder Stichting ’t Limburgs Vastelaoves Leedjeskonkoer
2. Ambtenaar Provincie Limburg (projectsecretaris Via Limburg en Buitenring Parkstad
Limburg)
Jos Becks, VVD
No. Omschrijving functies, anders dan het lidmaatschap van de raad
1. Ondernemer
2. Bestuurslid Bachusclub
3. Lid winkeliersvereniging Blökske óm”
Berry van der Donk, VVD
No. Omschrijving functies, anders dan het lidmaatschap van de raad
1. Voorzitter Vereniging van Eigenaren Winkelcentrum Donderberg
2. Bestuurslid Ondernemersvereniging winkelcentrum Donderberg
3. Ondernemer Plus van der Donk in winkelcentrum Donderberg
4. Lid Rekenkamercommissie gemeente Roermond
Ien Grubben, VVD
No. Omschrijving functies, anders dan het lidmaatschap van de raad
1. Penningmeester VVD-fractie Roermond
2. Ondernemer
Michiel Huurdeman, VVD
No. Omschrijving functies, anders dan het lidmaatschap van de raad
1. administratief medewerker Luiten van der Valk Hotel Venlo
2. Wijkraad Centrum
3. Spaarkas Amstelclub
Ernest Mengelers, VVD
No. Omschrijving functies, anders dan het lidmaatschap van de raad
1. Voorzitter Gehandicapten Vereniging Roermond e.o.
Dré Peters, VVD
No. Omschrijving functies, anders dan het lidmaatschap van de raad
1. Directeur weekblad De Trompetter / Kempen Pers
2. Directeur Kempen Pers
3. Directeur Bongers Media
4. Voorzitter v.v. EMS
5. Grootvorst v.v. Veldjmuus
6. Voorzitter Stichting Euver de Breer
7. Voorzitter Witte Donderdagcomité
8. Lid Remunjse Zake
9. Lid commissie Sportgala
10. Bestuurslid Geef om de Kapel
11. Lid Aad Prinse v.v. de Kaketoes
12. Gespreksleider Same Wirkende Vastelaovesvereniginge. SRV
13. Presentator van evenementen en tv-programma's
Koos Peters, VVD
No. Omschrijving functies, anders dan het lidmaatschap van de raad
1. Beroep: salesmanager Trompetter Zuid-Limburg
2. Lid bestuur MFA Roermondse Veld
3. Bestuurslid Onze Zangers Roermond
4. Bestuurslid Ons Genoegen Roermond
Rob Hakvoort, VVD
No. Omschrijving functies, anders dan het lidmaatschap van de raad
1. Regional Manager Finance, GE Security EMEA BvbA te Brussel/Weert
2. Voorzitter Federatie Demokraten Roermond (i.l.)
Vincent Zwijnenberg, VVD
No. Omschrijving functies, anders dan het lidmaatschap van de raad
1. Lid Provinciale Staten van Limburg
2. Regio Directeur Meeůs Assurantiën en Makelaars
3. Lid Programmaraad Provinciale Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg (RNBL)
Jac Breugelmans, CDA
No. Omschrijving functies, anders dan het lidmaatschap van de raad
1. Penningmeester Stichting ’t Brikkenhoes
2. Penningmeester Stichting EK/CS
3. Sjriever van Sirkus Willems Remunj
4. Docent Gilde Opleidingen, locatie Bredeweg Roermond
5. Bestuurslid Fanfare St. Laurentius Leeuwen
Marianne Cox – Tegelbeckers, CDA
No. Omschrijving functies, anders dan het lidmaatschap van de raad
1. Secretaris Stichting Taptoe Midden – Limburg
2. Penningmeester CDA-fractie
3. Voorzitter stichting financiële commissie CDA Roermond
4. Lid Roermondse Vrouwenraad
5. Bestuurslid Vereniging voor Ouderen "Roer" Roermond
6. Vrijwilliger Stg. het Witte Kerkje
7. Vrijwilliger Stg. Gaer gedaon
8. Vrijwilliger Service Gilde
9. Vrijwilliger M.F.C. 't Paradies
10. Adviseur Politieke scholing afd.Roermond
Sara Cox, CDA
No. Omschrijving functies, anders dan het lidmaatschap van de raad
1. Student rechten
2. Lid Koninklijke Harmonie van Roermond
3. Lid CDJA
4. Lid Rekenkamercommissie gemeente Roermond
Agnita Ebid – Bourne, CDA
No. Omschrijving functies, anders dan het lidmaatschap van de raad
1. Export Manager/Directeur: Ebid-Bourne Reintegrate & Consult Roermond
2. Gepensioneerd Purser-KLM
3. Bestuurslid VOC – KLM Amstelveen
4. Lid stichting financiële commissie CDA Roermond
5. Bestuurslid ZMV-Netwerk CDAV, Den Haag
6. Lid van EFBBWO(European Federation Black Business Women Organisation) London
7. Lid ZZVN( Zwarte Zaken Vrouwen Nederland) Rotterdam
8. Lid SIO (Surinaams Vrouwen Orgaan), Utrecht
9. Bestuurslid LPSP(Landelijke Platform Surinaamse Politici) Amsterdam
10. Internationaal Verkiezing Waarnemer (STO), OVSE, Ministerie v. Buitenlandse Zaken
11. Lid Raad van Commissarissen Duitse AG Prodival afd. België
Leon Guffens, CDA
No. Omschrijving functies, anders dan het lidmaatschap van de raad
1. Secretaris fractie CDA Roermond
2. Secretaris surfclub Drusus Ool
3. Bestuurslid buurtvereniging St. Johannes Nepomucenes Ool
4. Werkgever: Waterleiding Maatschappij Limburg
GertJan van Walsum, PvdA
No. Omschrijving functies, anders dan het lidmaatschap van de raad
1. Beroep: projectleider bij Dienst Landelijk Gebied in Roermond
Rob Hompe, SDR
No. Omschrijving functies, anders dan het lidmaatschap van de raad
1. Eigenaar/directeur Eurocomputers Benelux
2. Vrijwilliger Omroep VOX radio en tv
Selcuk Öztürk, PvdA
No. Omschrijving functies, anders dan het lidmaatschap van de raad
1. Lid Provinciale Staten van Limburg
2. Consultant Spark Result B.V, 20 uur per week
3. Detachering bij Rabobank Roermond voor zes uren per week
Fons Zijlstra
No. Omschrijving functies, anders dan het lidmaatschap van de raad
1. Consulent Besturenondersteuning Humanitas District Zuid Eindhoven
Cees Moison, GL
No. Omschrijving functies, anders dan het lidmaatschap van de raad
1. Beroep: planoloog, eigenaar/directeur adviesburo GlobalVision
2. Vrijwilliger, onbetaald adviseur, voetbalvereniging SHH Herten
3. Lid Rekenkamercommissie gemeente Roermond
Marianne Smitsmans – Burhenne, GL
No. Omschrijving functies, anders dan het lidmaatschap van de raad
1. opleidingscoördinator van de unit Welzijn bij Gilde Opleidingen in Roermond
Huub Boots, BBR
No. Omschrijving functies, anders dan het lidmaatschap van de raad
1. Voorzitter O.V. All Right
2. Penningmeester St. Theresiaput
3. Adviseur v.v. De Veldjmuus
4. Voorzitter SVC 2000
Jo van der Linden, BBR
No. Omschrijving functies, anders dan het lidmaatschap van de raad
1. Presentator Lokale Omroep Echt Susteren (LOES) afdeling Klassieke Muziek
2. Presentator VOX (non politieke onderwerpen op afroep)
3. Webmaster Homepage Maalbroek / twee homepages BBR
Hans Lucas, BBR
No. Omschrijving functies, anders dan het lidmaatschap van de raad
1. Werkzaam bij Henzo BV Roermond
2. Voorzitter Ondernemingsraad Henzo BV Roermond
3. Voorzitter EHBO Vereniging Roermond
4. Secretaris Stichting Open Haard Maasniel
5. Voorzitter schietvereniging Gulpenerboys (in ruste)
6. Medewerker jeugdvastelaovend v.v. de Katers Neel / vrijwilliger v.v. de Katers Neel
7. Wijkcoördinator Brandwondenstichting Beverwijk Maasniel
Voorzitter Brandwondenstichting afdeling Roermond
Peter Heijnen, fractie Heijnen
No. Omschrijving functies, anders dan het lidmaatschap van de raad
1. Secretaris Stichting Speeltuinen Roermond
2. Lid Comité Folkloristische Kienjerfeeste Remunj
3. Secretaris-penningmeester comité Stadsprocessie
4. Kaderlid vakorganisatie CFO, thans CNV Publieke Zaak
5. Beheerder vastgoed Staatsbosbeheer
Mart Werson, fractie Heijnen
No. Omschrijving functies, anders dan het lidmaatschap van de raad
1. Bestuurslid Stichting Parochiële Jeugdraad
2. Penningmeester Huurdersplatform Midden-Limburg
3. lid Algemene Vergadering vereniging Huurdersplatform Op het Zuiden
Paul Diederen, L97
No. Omschrijving functies, anders dan het lidmaatschap van de raad
1. Legal Counsel en advocaat en procureur bij SABIC EuroPetrochemicals B.V. in Sittard
2. Plaatsvervangend Bestuurslid zijdens de werkgever in de Stichting Pensioenfonds
SABIC EuroPetrochemicals in Sittard
3. Compliance Officer van de Stichting Pensioenfonds SABIC EuroPetrochemicals in
Sittard
4. Lid van de Raad van Bestuur van de N.V. Pijpleiding Antwerpen Limburg Luik te
Brussel
5. Secretaris van de Raad van Bestuur van SABIC Petrochemicals Limburg B.V.
6. Honorair Rechter in de Arrondissementsrechtbank te Maastricht
7. Legal Counsel bij de European Pipeline Development Company B.V. te Venlo
8. Bestuurslid (commissaris) van de Nederlandse Vereniging voor Bereden
Wapenvaardigheid "Saint Georges"
9. Aanstelling tot lid van het Ere-Escorte Cavalerie per 1 april 2004
Ferdinand Pleyte, D66
No. Omschrijving functies, anders dan het lidmaatschap van de raad
1. Interimmanager
2. Bemiddelaar en mediator (NMI)
3. Partner in DZD Art Gallery
4. Lid presidium Nationaal Advies Platform D66
5. Voorzitter Stichting Kunstroute Midden-Limburg
Leon Coenen, fractie Coenen
No. Omschrijving functies, anders dan het lidmaatschap van de raad
1. Regio-adviseur Loyalis
2. Bestuurslid fanfare St. Caecilia Herten
3. Bestuurslid Optochtcomité Herten
4. Partner VOF KDV Treintje/Bengelkes

Gemeente Roosendaal
Raadsgriffier
E.M.J.vanStraaten-Noyons=Mw. E.M.J. van Straaten-Noyons  ()
Raadslid
A.A.M.Mol=Dhr. A.A.M. Mol  (CDA)
C.A.deBoeije=Dhr. C.A. de Boeije  (CDA)
J.vanRijswijk=Dhr. J. van Rijswijk  (CDA)
J.A.M.Verbraak=Dhr. J.A.M. Verbraak  (CDA)
S.Günes=Dhr. S. Günes  (CDA)
D.C.M.Roeken=Mw. D.C.M. Roeken  (CDA)
A.J.Schijvenaars=Dhr. A.J. Schijvenaars  (D66)
J.A.Peeters=Dhr. J.A. Peeters  (GroenLinks)
M.J.vanOsch=Dhr. M.J. van Osch  (GroenLinks)
D.Spijker=Dhr. D. Spijker  (PvdA)
J.P.Vorsteveld=Dhr. J.P. Vorsteveld  (PvdA)
L.C.F.J.Alberts=Dhr. L.C.F.J. Alberts  (PvdA)
M.C.Jooren=Dhr. M.C. Jooren  (PvdA)
M.S.Yap=Dhr. M.S. Yap  (PvdA)
P.R.Klaver=Dhr. P.R. Klaver  (PvdA)
H.Cingöz-Cökü=Mw. H. Cingöz-Cökü  (PvdA)
M.B.Zijp=Mw. M.B. Zijp  (PvdA)
A.J.A.Bruijnincx=Dhr. A.J.A. Bruijnincx  (Roosendaalse Lijst Piet Rampaart)
C.G.M.Janssen=Dhr. C.G.M. Janssen  (Roosendaalse Lijst Piet Rampaart)
E.H.J.P.M.Jansen=Dhr. E.H.J.P.M. Jansen  (Roosendaalse Lijst Piet Rampaart)
S.C.M.vanRoemburg=Dhr. S.C.M. van Roemburg  (Roosendaalse Lijst Piet Rampaart)
C.S.L.J.M.Adriaansen-vanNispen=Mw. C.S.L.J.M. Adriaansen-van Nispen  (Roosendaalse Lijst Piet Rampaart)
M.A.G.Laanen-Venhovens=Mw. M.A.G. Laanen-Venhovens  (Roosendaalse Lijst Piet Rampaart)
M.J.C.Knappers-Hopstaken=Mw. M.J.C. Knappers-Hopstaken  (Roosendaalse Lijst Piet Rampaart)
Y.A.J.M.deBeer-vanKaam=Mw. Y.A.J.M. de Beer-van Kaam  (Roosendaalse Lijst Piet Rampaart)
K.S.I.Hiep=Dhr. K.S.I. Hiep  (SP)
P.J.denHartog=Dhr. P.J. den Hartog  (SP)
W.Claessens-Vloedgraven=Mw. W. Claessens-Vloedgraven  (SP)
A.C.J.Elst=Dhr. A.C.J. Elst  (VVD)
G.A.H.M.Boons=Dhr. G.A.H.M. Boons  (VVD)
G.A.W.A.Verhoeven=Dhr. G.A.W.A. Verhoeven  (VVD)
J.J.M.M.Wezenbeek=Dhr. J.J.M.M. Wezenbeek  (VVD)
J.M.M.Hertogh=Dhr. J.M.M. Hertogh  (VVD)
J.P.L.M.vandenBeemt=Dhr. J.P.L.M. van den Beemt  (VVD)
E.M.B.Willemsen-Spierings=Mw. E.M.B. Willemsen-Spierings  (VVD)
Gemeentesecretaris
ir.J.P.Kruf=Dhr. ir. J.P. Kruf  ()
Wethouder
P.W.J.M.Uytdehage=Dhr. P.W.J.M. Uytdehage  (GroenLinks)
E.J.C.vanGriensven=Dhr. E.J.C. van Griensven  (PvdA)
ing.C.W.M.Jongmans=Dhr. ing. C.W.M. Jongmans  (PvdA)
W.A.A.M.vanOverveld=Dhr. W.A.A.M. van Overveld  (Roosendaalse Lijst)
drs.J.J.C.Adriaansen=Dhr. drs. J.J.C. Adriaansen  (Roosendaalse Lijst)


Roosendaal, Dhr. ir. J.P. (Jack) Kruf gemeentesecretaris gemeente Roosendaal
NEVENFUNCTIES
Lid bestuur PRIMO Nederland

Voorzitter PRIMO Europe (Master in Risicomanagement)

Bron gemeente Roosendaal 26 maart 2009

 


Mw. E.M.J. van Straaten-Noyons raadsgriffier gemeente Roosendaal
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Roosendaal 13 november 2008
? 

L.C.F.J Alberts
Secretaris Promotie Driebanden Roosendaal
Voorzitter biljartvereniging Bloemenmarkt
Coach Humanitas, project Roomzzz

M.B. Zijp (Bernadette)

M.S. Yap (Michael)

P.R. Klaver (Paul)

J.P. Vorsteveld (Jan Pieter)

H. Cingöz-Cökü (Hatice)
01-11-2006 Wachtlijstbeheerder Stg. Jeugdzorg Breda

A.J.M. Kunst (Ton)

E.M.B. Willemsen (Liesbeth)

M. ten Harmsen van der Beek (Marijn)
Projectcoöordinator Cultuurparcours
Lid Provinciale Staten
Docent Klassiek Slagwerk bij De Nieuwe Veste Breda
Creative Director Harmsen van Beek BV

J.M.M. Hertogh (John

A.C.J. Elst (Ton)

G.A.W.A. Verhoeven (Rogier)

J.J.M.M. Wezenbeek (Jac)

J.P.L.M. van den Beemt (Jeroen)
Docent geschiedenis en staatsinrichting Develsteincollege
Secretaris VVD-Regio Westelijk Noord-Brabant

K.S.I. Hiep (Kjell)

P.J. den Hartog (Peter)

W. Claessens-Vloedgraven (Tineke)

S.C.M. van Roemburg (Stef)

C.G.M. Janssen (Cees)

A.J.A.Bruijnincx (René)
Locatiedirecteur basisschool De Blokwei

E.H.J.P.M. Jansen (Eric)
Managementadviseur Perficio Adviseurs BV
Lid Junior Kamer Roosendaal
Vrijwilliger Optocht Stg. Carnaval Roosendaal
Bestuurlid Stadsspeeltuin van Glymes, Bergen op Zoom

C.S.L.J.M. Adriaansen (Trinette)
Bestuurslid Stg. Begraafplaatsen Roosendaal
Voorzitter Rode Kruis afd. Roosendaal
Bestuurslid district de Zuidwesthoek Rode Kruis
Voorzitter Platform belangenbehartiging Mantelzorg West-Brabant
Vrijwilliger Dood en Rouw
Lid Regionale Klachtencommissie
Lid Brabantse Raad voor informele Zorg<

M.A.G. Laanen (Miranda)

Y.A.J.M. de Beer (Yvonne)

M.J.C. Knappers (Riet)

C.F.S. Verbogt (Chris)

D.C.M. Roeken (Nicole)

J.A.M. Verbraak (Hans) Directeur SBO De Sponder

A.J. Schijvenaars (Ton)
Fractievoorzitter D66 Roosendaal

M.J. van Osch (Martin)
Bestuurslid Algemeen Bestuur Waterschap Brabantse Delta

A. Peeters (Jan)
Fractievoorzitter GroenLinks Roosendaal

C.A. de Boeije (Carlo)
Fractiesecretaris CDA Roosendaal

A.A.M. Mol (Ad)
Leraar - bouwleider SBO De Sponder
Directeur sporthal D'n Dijck

S. Günes (Sezai)

Nevenfuncties raadsleden Roosendaal ontvangen gegevens moeten nog bijgewerkt worden!

Gemeente Rotterdam
Burgemeester
ing.A.Aboutaleb=Dhr. ing. A. Aboutaleb  (PvdA)
Raadsgriffier
drs.J.G.A.Paans=Dhr. drs. J.G.A. Paans  ()
Raadslid
A.Yildrim=Dhr. A. Yildrim  (CDA)
E.J.Hagenaars-Baldee=Mw. E.J. Hagenaars-Baldee  (CDA)
drs.K.M.T.Duys=Mw. drs. K.M.T. Duys  (CDA)
R.E.Oosterhoff=Dhr. R.E. Oosterhoff  (ChristenUnie/SGP)
S.Belhaj=Mw. S. Belhaj  (D66)
A.Bonte=Dhr. A. Bonte  (GroenLinks)
A.Verwijs=Mw. A. Verwijs  (GroenLinks)
A.S.Mosch=Dhr. A.S. Mosch  (Leefbaar Rotterdam)
F.vanderHilst=Dhr. F. van der Hilst  (Leefbaar Rotterdam)
H.Sonneveld=Dhr. H. Sonneveld  (Leefbaar Rotterdam)
H.C.vanSchaik=Dhr. H.C. van Schaik  (Leefbaar Rotterdam)
R.Buijt=Dhr. R. Buijt  (Leefbaar Rotterdam)
R.Schuurman=Dhr. R. Schuurman  (Leefbaar Rotterdam)
R.A.J.C.Simons=Dhr. R.A.J.C. Simons  (Leefbaar Rotterdam)
R.E.Schneider=Dhr. R.E. Schneider  (Leefbaar Rotterdam)
drs.A.N.Molenaar=Dhr. drs. A.N. Molenaar  (Leefbaar Rotterdam)
drs.M.G.T.Pastors=Dhr. drs. M.G.T. Pastors  (Leefbaar Rotterdam)
drs.R.Sörensen=Dhr. drs. R. Sörensen  (Leefbaar Rotterdam)
drs.V.H.Reijkersz=Dhr. drs. V.H. Reijkersz  (Leefbaar Rotterdam)
A.G.Fahmel=Mw. A.G. Fahmel  (Leefbaar Rotterdam)
P.D.T.vanHoute=Mw. P.D.T. van Houte  (Leefbaar Rotterdam)
C.G.J.Verbrugge=Dhr. C.G.J. Verbrugge  (PvdA)
D.Hoogland=Dhr. D. Hoogland  (PvdA)
E.P.vanHeemst=Dhr. E.P. van Heemst  (PvdA)
F.elHaji=Dhr. F. el Haji  (PvdA)
L.C.Bruijn=Dhr. L.C. Bruijn  (PvdA)
M.Çelik=Dhr. M. Çelik  (PvdA)
M.Heijmen=Dhr. M. Heijmen  (PvdA)
M.Talbi=Dhr. M. Talbi  (PvdA)
R.Moti=Dhr. R. Moti  (PvdA)
R.A.Motta=Dhr. R.A. Motta  (PvdA)
T.Harreman=Dhr. T. Harreman  (PvdA)
T.Kuzu=Dhr. T. Kuzu  (PvdA)
Z.Baran=Dhr. Z. Baran  (PvdA)
drs.M.G.J.vanMuijen=Dhr. drs. M.G.J. van Muijen  (PvdA)
B.Gülmüs=Mw. B. Gülmüs  (PvdA)
F.Talbi=Mw. F. Talbi  (PvdA)
J.deJong=Mw. J. de Jong  (PvdA)
P.M.Wijntuin=Mw. P.M. Wijntuin  (PvdA)
L.P.M.deKleijn=Dhr. L.P.M. de Kleijn  (SP)
T.S.J.Coskun=Dhr. T.S.J. Coskun  (SP)
J.Stromann=Mw. J. Stromann  (SP)
C.J.deGruiter=Dhr. C.J. de Gruiter  (VVD)
J.H.C.vanderWaarde=Dhr. J.H.C. van der Waarde  (VVD)
P.B.vanTijn=Dhr. P.B. van Tijn  (VVD)
Gemeentesecretaris
mr.A.H.P.vanGils=Dhr. mr. A.H.P. van Gils  ()
Wethouder
drs.L.M.M.Bolsius=Dhr. drs. L.M.M. Bolsius  (CDA)
drs.P.A.W.Lamers=Dhr. drs. P.A.W. Lamers  (CDA)
H.J.Grashoff=Dhr. H.J. Grashoff  (GroenLinks)
D.J.Schrijer=Dhr. D.J. Schrijer  (PvdA)
H.Karakus=Dhr. H. Karakus  (PvdA)
J.M.Vervat=Dhr. J.M. Vervat  (PvdA)
J.Kriens=Mw. J. Kriens  (PvdA)

Gemeente Rozenburg
De gemeente Rozenburg is op 18 maart 2010 heringedeeld bij de gemeente Rotterdam en is dus opgehouden te bestaan als zelfstandige gemeente. Er is dus geen burgemeester van Rozenburg meer.
Raadsgriffier
drs.L.M.Jongsma=Dhr. drs. L.M. Jongsma  ()
Raadslid
F.Schellenboom=Dhr. F. Schellenboom  (CDA)
J.vanLeeuwen=Dhr. J. van Leeuwen  (CDA)
H.Hoving=Dhr. H. Hoving  (ChristenUnie)
H.Vleesenbeek=Dhr. H. Vleesenbeek  (ChristenUnie)
W.A.M.vanHulten=Dhr. W.A.M. van Hulten  (Gemeentebelangen)
J.F.J.Fit=Dhr. J.F.J. Fit  (Gemeentebelangen Rozenburg)
J.G.W.deGroot=Dhr. J.G.W. de Groot  (Gemeentebelangen Rozenburg)
J.M.W.McElligott-Wolters=Mw. J.M.W. McElligott-Wolters  (Gemeentebelangen Rozenburg)
P.Y.J.Blok-vanWerkhoven=Mw. P.Y.J. Blok-van Werkhoven  (Gemeentebelangen Rozenburg)
A.A.Mol=Dhr. A.A. Mol  (PvdA)
L.Ravesloot=Dhr. L. Ravesloot  (PvdA)
J.F.Krul-Wouters=Mw. J.F. Krul-Wouters  (PvdA)
A.Bakels=Dhr. A. Bakels  (Rozenburgse Nieuwe Democraten)
M.vanEde-vanDop=Mw. M. van Ede-van Dop  (Rozenburgse Nieuwe Democraten)
R.J.Zeegers=Dhr. R.J. Zeegers  (VVD)
Gemeentesecretaris
C.W.vandenHoek=Dhr. C.W. van den Hoek  ()
Wethouder
C.A.L.M.Suijker=Dhr. C.A.L.M. Suijker  (CDA)
E.P.M.vanderMeer=Mw. E.P.M. van der Meer  (Gemeentebelangen Rozenburg

 

Dhr. C.W. van den Hoek, gemeentesecretaris gemeente Rozenburg
NEVENFUNCTIES

Secretaris van de Vereniging Vrienden van de Grote of Sint Laurenskerk te Rotterdam
Lid van het bestuur van de Anna Maria Mersie Bruijnstichting te Oegstgeest
Bron gemeente Rozenburg 090209

 

Dhr. drs. L.M. (Mark) Jongsma raadsgriffier gemeente Rozenburg  
NEVENFUNCTIES
Secretaris Stichting WENK
Bron gemeente Rozenburg November 27, 2008 4:30 PM - 090209

Wethouder M. van der Meer<
Bestuurslid “Leefbaar Rozenburg”
Projectleider bij Planologica
OUD:
Statenlid P rovincie Zuid-Holland PZH, Den Haag
Wethouder: de heer C.A.L.M. Suijker (CDA)
- Bestuurslid Bonifatius stichting Rozenburg  bestuurslid
Bestuurslid BBC Brielle
Raadslid: Mevrouw P.Y.J. Blok-van Werkhoven
Medewerker orderadministratie  Klootwijk Catering Service 
Raadslid: J.G. W. de Groot
Administratie voor families met taalbarričres
Raadslid: mevrouw J.M.W. McElligott-Wolters
Planner Bedrijfsbureau Careyn
Raadslid: de heer J.F. J. Fit J. Fit
Ledenadministrateur en 2e penningmeester Tennisclub Rozenburg
Raadslid: de heer W.A. M. van Hulten M. van Hulten
Procesoperator Huntsman
Raadslid: de heer A.A. de heer A.A. Mol
Docent Penta College Hellevoetsluis Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs, Rotterdam
Raadslid: mevrouw J.F. Krul-Wouters PVDA
Geen nevenfuncties
Raadslid: de heer L. de heer L. Ravesloot Voorzitter motorclub Rozenburg
Technisch deskundige PBNA
Raadslid: de heer F. de heer F. Schellenboom
Handelaar in bloemen (Bloemhoek)
Kerkrentmeester protestantse kerk Rozenburg
Raadslid: de heer J. van Leeuwen J. van Leeuwen ( CDA)
Secretaris volkstuinen vereniging
Raadslid: de heer A. de heer A. Bakels (Nieuwe Democraten )
Waste Coördinator BP Raffinaderij Rotterdam BV 
Secretaris en bestuurslid stichting Save
Or-lid en bestuurslid stichting blokhuisfonds BP Raffinaderij Rotterdam BV
Raadslid: mevrouw M. van Ede M. van M. van Ede – van Dop Bewindvoerder stichting Save
OUD
Plaatsvervangend lid Algemeen bestuur ISD
Raadslid: de heer H. Hoving
Senior Adviseur Waterschap Hollandse Delta
Raadslid: de heer H. Vleesenbeek
Storingsdienst Monteur APM-terminals Rotterdam
Raadslid: de heer R.J. Zeegers VVD
Directeur R.J. Zeegers Beheer B.V.
Secretaris regiocentrale VPR van de VVD
Hr. S.P. Schutte (CU), OUD raadslid gemeente Rozenburg
Lid van Kamer II van de Bezwarencommissie van de gemeente Hellevoetsluis
Juridisch medewerker gemeente Spijkenisse

Hr. H.L. v.der Vecht (Nieuwe Democraten) Oud raadslid gemeente Rozenburg
Voorzitter Stichting Beest & Boel Vrienden (kinderboerderij)
Voorzitter Stichting Peuterspeelzaal Rozenburg
Bron gemeente Rozenburg 2007-2008

Mw. G.L. Timmer – De Jonge (Nieuwe Democraten) Oud raadslid gemeente Rozenburg

Bewindvoerder Stichting SaVe Rozenburg

Medewerkster sociaal raadslieden Bureau sociaal raadslieden Rozenburg

Hr. W. Koster (GBR) Oud raadslid gemeente Rozenburg
Senior Procurement / Contract Engineer Basell Benelux BV
Hoofd Inkoop Services Organisatie Zevenbergen
Hr. J. Fernandez (PvdA) Oud raadslid gemeente Rozenburg
Geen nevenfuncties
Hr. A.W. Hartensveld (PvdA) Oud raadslid gemeente Rozenburg
Geen nevenfuncties
Hr. G. Groenewegen (VVD) Oud raadslid gemeente Rozenburg
Geen nevenfuncties
Mw. Y. van der Ster-Groenewegen (VVD)
Geen nevenfuncties
Hr. K. Olijve (Nieuwe Democraten) Oud bestuurder gemeente Rozenburg
Head technician Lyondell Bestuurslid Sichting SaVe
 
Hr. A. Bakker
Geen opgave ontvangen
Hr. F. Schellenboom
Geen opgave ontvangen
Hr. A. v. Stappen
Geen opgave ontvangen
Hr. H. Hoving
Geen opgave ontvangen


Hr. R. Bakels
Geen opgave ontvangen

Hr. W.A.M. van Hulten
Voorzitter wijkvereniging Volgerland Rozenburg
Mw. J.W.M. Mc Elligott-Wolters
Nee
Mw. C. Hartman - De Leeuw
Verzekerings adviseur SNS Reaal Groep Utrecht
Hr. L.C.A. Anink
Geen opgave ontvangen
Hr. W. T. van Kruijsbergen
Rijksambtenaar Ministerie van Justitie: beleidsmedewerker
Immigratie- en Naturalisatiedienst, Rijkswijk

Gemeente Rozendaal
Raadsgriffier
K.M.Schaap=Dhr. K.M. Schaap  ()
Raadslid
A.G.H.Koning=Dhr. A.G.H. Koning  (Belangengemeenschap Rozendaal)
P.Dieleman=Dhr. P. Dieleman  (Belangengemeenschap Rozendaal)
drs.J.M.vanderTorren=Dhr. drs. J.M. van der Torren  (Belangengemeenschap Rozendaal)
E.C.T.Bisterbosch-Willart=Mw. E.C.T. Bisterbosch-Willart  (Belangengemeenschap Rozendaal)
A.Logemann=Dhr. A. Logemann  (PAK ( Progressief Akkoord Rozendaal))
H.P.Korstanje=Dhr. H.P. Korstanje  (PAK ( Progressief Akkoord Rozendaal))
C.T.vandenHurk=Dhr. C.T. van den Hurk  (Rosendael '74)
H.Vosters=Dhr. H. Vosters  (Rosendael '74)
M.G.H.Tuit=Dhr. M.G.H. Tuit  (Rosendael '74)
Gemeentesecretaris
W.G.Pieterse-Pook=Mw. W.G. Pieterse-Pook  ()
Wethouder
F.R.Hoving=Dhr. F.R. Hoving  (Belangengemeenschap Rozendaal)
A.C.L.Adema=Dhr. A.C.L. Adema  (Rosendael' 74)

 

 

 

Rozendaal, Mw. W.G. Pieterse-Pook gemeentesecretaris gemeente Rozendaal
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Rozendaal Sent: Tuesday, February 17, 2009 11:23 AM

 

Dhr. K.M. Schaap raadsgriffier gemeente Rozendaal 
NEVENFUNCTIES
Arial">In antwoord op uw vraag kan ik u meedelen dat het griffierschap van de heer K.M.Schaap een parttime functie is van plm 6 uur per week. De heer Schaap is voor de overige uren in dienst van de gemeente Rozendaal als hoofd van de clusteren Bestuurlijke Zaken. Daarnaast heeft hij geen nevenfuncties.
Bron gemeente Rozendaal 11 november 2008

F.R.Hoving
Directeur Hoving Advies en Interim BV
Voorzitter Oranjevereniging Rozendaal
Voorzitter Rozendaalse Hengelvereniging

A.C.L.Adema
Lid Raad van Economische Aangelegenheden van het militair orbinariaat

Rozendaal

P.Dieleman
Product Group Manager bij AQUA
Industrial Watertreatment BV,
Lichtenvoorde
Bestuurslid Oranjevereniging Rosendael

C.T.van den Hurk
Algemeen directeur Betonwaren-
industrie Maas en Waal B.V.,
Malden
Directeur Windfall Beheer B.V.,
Rozendaal
Commissaris Breehold B.V., Oirschot
Bestuurslid van de Vereniging van
Fabrikanten van Bestratingsmaterialen
en Straataankleding, Woerden
Bestuurslid Rozendaalse
Hengelvereniging

A.G.H.Koning
01. Bestuurslid Commissie Milieu en
02. Energie van de Kamer van Koophandel
03. Bestuurslid Stichting Nederlandse
04. Waterkamer
05. Secretaris Foundation Custodians of the
06. Treasury of Saint Lazarus
07. Adviseur Cipol bedrijfsbeveiliging

H.P.Korstanje
Geen

A.Logemann
Vennoot communicatieadviesbureau
Citaat V.O.F.
Lid redactie Landwerk
Hoofdredacteur Netwerk, periodiek van
de Nederlandse Vereniging voor Land-
en Tuinbouwjournalistiek (NVLJ)

J.M.van der Torren
Bestuurslid Arnhemsche Hockey Club

M.G.H.Tuit
Geen

H.Vosters
Bestuurslid Autotechnische Club afd.
Arnhem/Nijmegen
Burgemeester en wethouders worden ondersteund door de gemeentesecretaris,
mevrouw W.G. Pieterse-Pook, die tevens hoofd van de ambtelijke organisatie is.

Gewijzigd 22 januari 2007

Gemeente Rucphen
Raadsgriffier
drs.R.A.F.vanPareren=Dhr. drs. R.A.F. van Pareren  ()
Raadslid
J.D.M.Martens=Dhr. J.D.M. Martens  (CDA)
P.J.M.AntonissenMME=Dhr. P.J.M. Antonissen MME  (CDA)
A.C.A.Engelen-VervaartAA=Mw. A.C.A. Engelen-Vervaart AA  (CDA)
J.C.J.Koenen=Dhr. J.C.J. Koenen  (Leefbaar Rucphen)
M.A.Buijk-Brans=Mw. M.A. Buijk-Brans  (Leefbaar Rucphen)
A.J.A.C.Hermans=Dhr. A.J.A.C. Hermans  (PvdA)
A.J.F.Jongenelis=Dhr. A.J.F. Jongenelis  (PvdA)
T.C.vanBergenhenegouwen=Dhr. T.C. van Bergenhenegouwen  (PvdA)
C.Brouwers=Dhr. C. Brouwers  (Rucphense Volkspartij)
C.Vissenberg=Dhr. C. Vissenberg  (Rucphense Volkspartij)
J.L.Boeren=Dhr. J.L. Boeren  (Rucphense Volkspartij)
M.J.deBruijnMSM=Dhr. M.J. de Bruijn MSM  (Rucphense Volkspartij)
W.A.Braat=Dhr. W.A. Braat  (Rucphense Volkspartij)
W.A.J.Pijlman=Dhr. W.A.J. Pijlman  (Rucphense Volkspartij)
J.A.P.Verpaalen=Dhr. J.A.P. Verpaalen  (VVD)
J.P.H.Nouws=Dhr. J.P.H. Nouws  (VVD)
M.E.A.P.M.Vergouwen=Dhr. M.E.A.P.M. Vergouwen  (VVD)
M.J.A.J.Lazeroms=Dhr. M.J.A.J. Lazeroms  (VVD)
ing.J.A.M.Suijkerbuijk=Dhr. ing. J.A.M. Suijkerbuijk  (VVD)
Gemeentesecretaris
C.F.J.Verheijen=Dhr. C.F.J. Verheijen  ()
Wethouder
drs.J.L.J.vanHal=Dhr. drs. J.L.J. van Hal  (CDA)
P.M.I.vandenKieboom=Dhr. P.M.I. van den Kieboom  (PvdA)
A.A.Schijven=Dhr. A.A. Schijven  (Rucphense Volkspartij)
ing.A.Thijsse=Dhr. ing. A. Thijsse  (Rucphense Volkspartij)

 

Dhr. C.F.J. Verheijen, gemeentesecretaris gemeente Rucphen 
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Rucphen Tuesday, December 23, 2008 4:15 PM

 

Dhr. drs. R.A.F. van Pareren, raadsgriffier gemeente Rucphen  
NEVENFUNCTIES
lid van de commissie bezwaar- en beroepschriften Gemeente Haaren
voorzitter heemkundekring Nuenen c.a.
redactionele werkzaamheden TBS-producties
voorzitter commissie straatnaamgeving gemeente Nuenen c.a.
Bron gemeente Rucphen Tuesday, December 23, 2008 4:15 PM

 
A.A. Schijven
Geen
 
Ing. A. Thijsse
Eigenaar/directeur van (slapend) adviesbureau Thycon
 
Drs. J.L.J. van Hal
Lid Algemeen Bestuur Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie
Voorzitter Fanfare De Eendracht St. Willebrord
Mede-eigenaar Waywise b.v. (adviesbureau op het gebied van OV en management
Voorzitter WVS-Groep
Lid dagelijks bestuur Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)
 
A.P.M. van Loon
Docent sociale hygiëne ’t Heft op freelance basis
Clubscheidsrechter v.v. RSV Rucphen
Sportverslaggever Radio Rucphen FM (vrijwilligerswerk)
Penningmeester Stichting Halt Midden- en West-Brabant
 

 

 

 

 

Raadsleden:

 
J.L. Boeren
Lid van de raad van de gemeente Rucphen sinds maart 1999
secretaris/penningmeester SKW St. Willebrord
plv. lid raadscommissie EROM
 
W.A. Braat
Lid van de raad van de gemeente Rucphen sinds maart 1985
voorzitter Biljartvereniging ’t Trefpunt te Rucphen
voorzitter raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM)
plv. lid raadscommissie MA
 
C. Brouwers
Lid van de raad van de gemeente Rucphen sinds 4 september 1962
voorzitter Kruisvereniging
plaatsvervangend raadsvoorzitter
plaatsvervangend voorzitter presidium
plv. lid raadscommissie ABM
 
M.J. de Bruijn bc
Lid van de raad van de gemeente Rucphen sinds 16 maart 2006
vennoot Handelsonderneming De Bruijn vof
secretaris fietsclub Rust-Wat
bestuurslid Rucphense Volkspartij
lid presidium
lid raadscommissie ABM
fractievoorzitter RVP
 
W.A.J. Pijlman
Lid van de raad van de gemeente Rucphen sinds 13 april 2006
werknemer/boekhouder-systeembeheerder/in loondienst bij Riano B.V./Anuy Regenkleding te Rucphen
partij- en fractiesecretariaat Rucphense Volkspartij (RVP)
penningmeester Rucphense Carnavalsstichting
voorzitter/secretaris jeugscarnaval Rucphen
secretariaat Overleggroep vijf carnavalsstichtingen in de gemeente Rucphen
secretaris/ledenadministrateur tennisvereniging RICO St. Willebrord
vice-voorzitter/penningmeester biljartvereniging De Poedels Rucphen
werkgroeplid Sportgala/kampioenenavond gemeente Rucphen
lid raadscommissie Maatschappelijke Aangelegenheden (MA)
voorzitter stembureau gemeenschapshuis De Vaart Rucphen
 
C. Vissenberg
Lid van de raad van de gemeente Rucphen sinds september 1970
plaatsvervangend voorzitter raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM)
lid raadscommissie EROM
 
M.J.A.J. Lazeroms
Lid van de raad van de gemeente Rucphen sinds april 1998
vrijwilliger Brandweer Rucphen
lid AB SKW-Sprundel
voorzitter wijkenoverleg Sprundel
beleidsmedewerker verkeer en vervoer gemeente Etten-Leur
lid tentcommissie St. Janfeesten (tot 1 januari 2008)
lid raadscommissie MA
 
J.P.H. Nouws
Lid van de raad van de gemeente Rucphen sinds 16 maart 2006
bouwondernemer
voorzitter handboogvereniging
penningmeester Koninklijke Horeca Nederland afdeling Rucphen
lid raadscommissie ABM
plv. lid raadscommissie MA
 
ing. J.A.M. Suijkerbuijk
Lid van de raad van de gemeente Rucphen sinds 16 maart 2006
Dga van LJ Beheer B.V.
Dga van Belder Group B.V.
Dga VSWB Projecten B.V.
lid van de Vereniging Poldersdijk te Roosendaal
maat van de Maatschap Poldersdijk te Roosendaal
bestuurslid Stichting Wielervrienden Rucphen
lid presidium
plv. lid raadscommissie ABM
fractievoorzitter VVD
 
M.E.A.P.M. Vergouwen
Lid van de raad van de gemeente Rucphen sinds januari 1998
ambtenaar gemeente Etten-Leur
voorzitter ondernemingsraad gemeente Etten-Leur
kaderlid vakbond CNV publieke zaak
lid raadscommissie EROM
 
J.A.P. Verpaalen
Lid van de raad van de gemeente Rucphen sinds 16 maart 2006
plv. lid raadscommissie EROM
 
P.J.M. Antonissen
Lid van de raad van de gemeente Rucphen sinds juli 2004
vestigingsdirecteur Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
lid presidium
voorzitter raadscommissie Economie, Ruimtelijke Ordening en Milieu (EROM)
plv. voorzitter raadscommissie MA
lid raadscommissie ABM
ractievoorzitter CDA
 
A.C.A. Engelen-Vervaart AA
Lid van de raad van de gemeente Rucphen sinds 13 april 2006
werkzaam als AA-accountant bij Accountenz te Oudenbosch
lid raadscommissie MA
plv. lid raadscommissie ABM
 
J.D.M. Martens
Lid van de raad van de gemeente Rucphen sinds 16 maart 2006
lid kerkbestuur Schijf
bestuurslid Vraag en Aanbod gemeente Rucphen
voorzitter oud-hoofdbestuursleden ZLTO Tilburg (De Deurploegers)
lid stichtingsbestuur M.L.S. Roosendaal
lid raadscommissie EROM
plv. lid raadscommissie MA
 
T.C. Bergenhenegouwen
Lid van de raad van de gemeente Rucphen sinds 16 maart 2006
directeur/eigenaar installatiebedrijf Bergenhenegouwen
grootaandeelhouder/directeur Bergenhenegouwen B.V.
kaderlid Vereniging van Spierziekten
voorzitter Zorgvragersoverleg Rucphen, Roosendaal, Halderberge
lid sector Verzorging en Verpleging RPCP/Zorgbelang
voorzitter wijkvereniging Achter de Sint-Jan
lid werkgroep Cure RPCP
lid Verzekeringsplatform CZ zorgverzekering
lid Wandelpadencommissie Sprundel
lid wijkenoverleg/verenigingsrad SKW Sprundel
penningmeester PvdA afdeling Sprundel
lid presidium
voorzitter raadscommissie MA
plv. voorzitter raadscommissie EROM
lid raadscommissie ABM
fractievoorzitter PvdA
 
A.J.A.C. Hermans
Lid van de raad van de gemeente Rucphen sinds 16 maart 2006
chauffeur buurtbus B-hoofd
voorzitter Stichting Welzijnsgroep gemeente Rucphen
bestuurslid afdeling St. Willebrord Welzijnsgroep
medewerker Radio Halderberge
lid raadscommissie EROM
plv. lid raadscommissie MA
A.J.F. Jongenelis
Lid van de raad van de gemeente Rucphen sinds 13 april 2006
medewerker bedrijvenbalie Campie B.V. Breda
Ilid raadscommissie MA
plv. lid raadscommissie ABM
plv. lid raadscommissie EROM
M.A. Buijk-Brans
Lid van de raad van de gemeente Rucphen sinds 16 maart 2006
penningmeester Leefbaar Rucphen
lid Dorpsraad Zegge
lid raadscommissie MA
J.C.J. Koenen

Lid van de raad van de gemeente Rucphen sinds 16 maart 2006
interim-manager/adviseur
bestuurslid Caritas Sprundel
bestuurslid wielervereniging WWV St. Willebrord
voorzitter familieraad Intensieve Zorg Ouderen GGZ-regio Breda
lid presidium
fractievoorzitter Leefbaar Rucphen

 

 

 

Tot uw dienst. J. Hop Ermelo publiceert alle troonredes 1900-2019 voor u op internet!

Maar heeft u inmiddels ook heel goed begrepen?
50 Hop moet bloeden schrijft een "CHRISTELIJKE" jeugdzorgadvocaat in de landelijke strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd

Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Een FRONTALE OPSPORINGSACTIE op Hop, OPHALEN, DOEN BEKENNEN EN VERVOLGEN!
Ik beken geen letter! Hebben jullie dat allemaal heel goed begrepen!

581 Troonrede 2019
579 Troonrede 2018
562 Troonrede 2017
560 Troonrede 2016
514 Troonrede 2015
247 Troonrede 2014
567 Troonrede 2013
254 Troonrede 2012
477 Troonrede 2011
660 Troonrede 2010
616 Troonrede 2009
662 Troonrede 2008
Troonrede 2007
Troonrede 2006
Troonrede 2005
Troonrede 2004
Troonrede 2003
Troonrede 2002
Troonrede 2001
Troonrede 2000
Troonrede 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991,1990
Troonrede 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980
Troonrede 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970
Troonrede 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960
Troonrede 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950
Troonrede 1949, 1948, 1947 1946, 1945, geschiedenis omroepbijdrage
Troonrede 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930
Troonrede 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920
Troonrede 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910
Troonrede 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900

 

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 1997-2019 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.