Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Hop geeft u op onnavolgbare wijze inzicht in de jeugdzorg mentaliteit.
Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school. Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat jeugdzorg op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

 

 

Openbaar register nevenfuncties bestuurders gemeenten, leden bezwaarcommissie op internet

Beginletter S BSC, 147=A, 190=B, 207=C, 243=D, 248=E, 287=F, 295=G, 304=H, 313=I, 315=J, 396=K, 405=L, 493=M, 494=N, 495=O, 496=P en Q, 501=R, 503=S, 507=T, 553=U, 554=V, 570=W, 571=X, 589=Y, 675=Z, Griffier, Gemeentesecretaris.

Slochteren BBB13-09-2010

Slochteren BBB13-09-2010
Dhr. mr. A. Scheidema  (VVD)Wethouder gemeente Slochteren
NOG GEEN BESLUIT OP VERZOEK!
NEVENFUNCTIES
Bron verzoek J. Hop 13-09-2010
OUD:
Advocaat en procureur
Voorzitter tennisclub Wijchgelsheim
Voorzitter Rotary Eems Dollard
Lid adviescommissie golfclub
Secretaris 40+ Round Table

Slochteren BBB13-09-2010
Dhr. J.J. Boersma  (ChristenUnie) Wethouder gemeente Slochteren 13-09-2010
NOG GEEN BESLUIT OP VERZOEK!
NEVENFUNCTIES
Bron verzoek J. Hop 13-09-2010
OUD:
Voorzitter L.C. Meerstad
Lid lc Midden Groningen
Lid bestuur Stichting Kas Slochteren
Lid DB TRIO Slochteren
Concerncontroller IB-Groep
Hoofddirecteur IB-Groep
LID DB Rengers

Slochteren BBB13-09-2010
Mw. G.A. Huizing-Albronda (PvdA)wethouder gemeente Slochteren 13-09-2010
NOG GEEN BESLUIT OP VERZOEK!
NEVENFUNCTIES
Bron verzoek J. Hop 13-09-2010
OUD:
Galeriehoudster
Bestuursfunctie Stichting Klokkenluiders Hellum

Slochteren BBB13-09-2010
Mw. G.H. Akkerman-Ritsema (Gemeentebelangen) Raadslid gemeente Slochteren 13-09-2010
NOG GEEN BESLUIT OP VERZOEK!
NEVENFUNCTIES
Bron verzoek J. Hop 13-09-2010
OUD:
Geen nevenfuncties

Slochteren BBB13-09-2010
Dhr. F. Bos  (CDA) Raadslid gemeente Slochteren 13-09-2010
NOG GEEN BESLUIT OP VERZOEK!
NEVENFUNCTIES
Bron verzoek J. Hop 13-09-2010
OUD:
Lid St. Nic. Centrale Gereformeerde kerk
Lid drumbandconcours O.V.S.S.
Lid Restauratiecommissie Gereformeerde kerk
Podoloog

Slochteren BBB13-09-2010
Dhr. N. Joostens  (ChristenUnie) Raadslid gemeente Slochteren 13-09-2010
NOG GEEN BESLUIT OP VERZOEK!
NEVENFUNCTIES
Bron verzoek J. Hop 13-09-2010
OUD:
Docent Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Delfzijl eo
Secretaris MR Personeelsgeleding Fivelcollege
Jeugdleider Oudercommissie Gereformeerde kerk(vrijgemaakt) Schildwolde

Slochteren BBB13-09-2010
Dhr. K. Koers  (CDA) Raadslid gemeente Slochteren 13-09-2010
NOG GEEN BESLUIT OP VERZOEK!
NEVENFUNCTIES
Bron verzoek J. Hop 13-09-2010
OUD:
Brigadier/buurtagent Regiopolitie in de gemeente Pekela, basiseenheid Winschoten
Bestuurslid voetbalvereniging Siddeburen
Algemene ledenvergadering Secretaris kleindierenvereniging BťKŠVť Spijk/Bierum

Slochteren BBB13-09-2010
Dhr. A.L.R. Nieveen  (PvdA) Raadslid gemeente Slochteren 13-09-2010
NOG GEEN BESLUIT OP VERZOEK!
NEVENFUNCTIES
Bron verzoek J. Hop 13-09-2010
OUD:
Projectleider bedrijfsgroepen Noorderpoortcollege
Mede-eigenaar Pegasus Ruitersport
Voorzitter N.A.H.V.
Middenstandsvereniging te Appingedam
Lid stuurgroep ontwikkeling Appingedam
Penningmeester Ondernemers Steunen V.V. Appingedam
Vice-voorzitter Adviescommissie voor de havens Delfzijl en Eemshaven
Lid examencommissie economie bij K.C. Handel (M.B.O.-onderwijs)

Slochteren BBB13-09-2010
Dhr. P.O. Offens  (Gemeentebelangen) Raadslid gemeente Slochteren 13-09-2010
NOG GEEN BESLUIT OP VERZOEK!
NEVENFUNCTIES
Bron verzoek J. Hop 13-09-2010
OUD:
Geen nevenfuncties

Slochteren BBB13-09-2010
Dhr. mr. G.H. Renkema  (D66-GroenLinks) Raadslid gemeente Slochteren 13-09-2010
NOG GEEN BESLUIT OP VERZOEK!
NEVENFUNCTIES
Bron verzoek J. Hop 13-09-2010
OUD:
Buurtmanager Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Lid Georganiseerd Overleg Abva/Kabo
Bestuurslid E.D.R. Gemeenteraad

Slochteren BBB13-09-2010
Dhr. N.H.R. Stok  (Gemeentebelangen) Raadslid gemeente Slochteren 13-09-2010
NOG GEEN BESLUIT OP VERZOEK!
NEVENFUNCTIES
Bron verzoek J. Hop 13-09-2010
OUD:
Geen nevenfuncties

Slochteren BBB13-09-2010
Dhr. G. Hooikammer  (ChristenUnie) Raadslid gemeente Slochteren 13-09-2010
NOG GEEN BESLUIT OP VERZOEK!
NEVENFUNCTIES
Bron verzoek J. Hop 13-09-2010
OUD:

Slochteren BBB13-09-2010
Dhr. K. Boer  (ChristenUnie) Raadslid gemeente Slochteren 13-09-2010
NOG GEEN BESLUIT OP VERZOEK!
NEVENFUNCTIES
Bron verzoek J. Hop 13-09-2010
OUD:

Slochteren BBB13-09-2010
Dhr. A Hazeborg  (PvdA) Raadslid gemeente Slochteren 13-09-2010
NOG GEEN BESLUIT OP VERZOEK!
NEVENFUNCTIES
Bron verzoek J. Hop 13-09-2010
OUD:

Slochteren BBB13-09-2010
Dhr. IJ.C.W. van der Leeuw (PvdA) Raadslid gemeente Slochteren 13-09-2010
NOG GEEN BESLUIT OP VERZOEK!
NEVENFUNCTIES
Bron verzoek J. Hop 13-09-2010
OUD:

Slochteren BBB13-09-2010
Mw. A.F. Woortman  (PvdA) Raadslid gemeente Slochteren 13-09-2010
NOG GEEN BESLUIT OP VERZOEK!
NEVENFUNCTIES
Bron verzoek J. Hop 13-09-2010
OUD:

Slochteren BBB13-09-2010
Dhr. K. Dontje  (VVD) Raadslid gemeente Slochteren 13-09-2010
NOG GEEN BESLUIT OP VERZOEK!
NEVENFUNCTIES
Bron verzoek J. Hop 13-09-2010
OUD:

Slochteren BBB13-09-2010
M.R. Schoen  (VVD) Raadslid gemeente Slochteren 13-09-2010
NOG GEEN BESLUIT OP VERZOEK!
NEVENFUNCTIES
Bron verzoek J. Hop 13-09-2010
OUD:

Slochteren BBB13-09-2010
Mw. J. van der Meer  (VVD) Raadslid gemeente Slochteren 13-09-2010
NOG GEEN BESLUIT OP VERZOEK!
NEVENFUNCTIES
Bron verzoek J. Hop 13-09-2010
OUD:

Dhr. G. Westerink (PvdA) Burgemeester gemeente Schagen
Liquidatie traject voormalig Gewest Kop van Noord-Holland
Voorzitter Driehoeksoverleg district Noordkop
Voorzitter Politiekernberaad
Lid Dagelijks bestuur Veiligheidsregio (brandweer) Lid, portefeuille brandweer
Politie Noord-Holland Noord Waarnemend korpsbeheerder
Stuurgroep risicokaart Noord-Holland
Lid Dagelijks en algemeen bestuur regionaal archief
Algemeen Bestuur kerntaken politie (psychiatrische problematiek)
Werkgroep opvang asielzoekers
Lid Werkgroep nodeloze alarmering brandweer
Voorzitter Werkgroep locatiebepaling hulpverleningsvoertuigen
Voorzitter Permanente commissie integrale veiligheid.
Lid Begeleidingscommissie organisatie pro-actie en preventie Het Koploperproject van BZK
Lid (namens werkgever) bezwaarcommissie sociaalplan MCA en Gemini Ziekenhuis
Voorzitter Raad van Commissarissen ROC
Vice-voorzitter Stichting Westfriese folklore
Bron 04-06-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid,vice-voorzitter portefeuillehouder financiŽn

Dhr. P.G. Moeijes (VVD) Burgemeester gemeente Schermer
plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Werkvoorzieningsschap Noorderkwartier
plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden
lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
voorzitter Klankbordgroep van de Grondbank Laag Holland
Bron 18-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Mw.J.J.H. Colijn-de Raat (VVD) Burgemeester gemeente Scherpenzeel
Directeur Bloemhof Batenburg B.V.
Pltsv. Lid Pachtkamer Kantongerecht Apeldoorn
Commissaris ARN BV Nijmegen namens Regio de Vallei
Penningmeester VBBB Ver.Tot Behartiging der Belangen van Burgemeesters
2e secretaris KNBLO-NL Wandelsportorganisatie Nederland
Lid Raad van Aanbeveling (van advies) Stadspoort
Voorzitter Stichting Grebbelinie in het vizier
Lid Consumentenpanel Min. LNV
lid van de ledenraad van de Rabobank Maas en Waal
Bron 18-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Mw. W.M. Verver-Aartsen Burgemeester gemeente Schiedam
voorzitter Vereniging De Hollandsche Molen
voorzitter Molenraad 
voorzitter Stichting Vrienden van het Vlietlandziekenhuis 
voorzitter GCOS
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
voorzitter P.J. Oudgezelschap
voorzitter van het bestuur van de Trombosestichting Nederland
lid van de Raad voor Rechtsbijstand resort 's-Gravenhage

Dhr. L.K. Swart (CDA)Burgemeester gemeente Schiermonnikoog
Voorzitter Plaatselijke Commissie KNRM
Commissaris Kabel Noord
Parttime docent financiŽn Steenkamp Instituut
Voorzitter Wadloopadviescommissie
Voorzitter van de vereniging Waddenmelk
Voorzitter van de stuurgroep Regionaal Rampenbestrijding Waddenzee
Bron 01-06-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid Stichting Waddengroep

Dhr. H.Th.H. Opsteegh (PvdA) Burgemeester gemeente Schijndel
lid portefeuillehouderoverleg regiozaken
lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord
lid dagelijks bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord
lid algemeen Bestuur Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
lid algemeen Bestuur Gemeenschappelijk Meldcentrum
lid algemeen Bestuur Regionale Ambulancevoorziening
deelnemer portefeuillehoudersoverleg Brabants Historisch Informatie Centrum
plaatsvervangend lid van de regionale reconstructiecommissie
voorzitter Districtelijk Driekhoeksoverleg
Bron 17-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
lid algemeen bestuur Brabants Historisch Centrum

Dhr. B.H.M.Link (CDA) Burgemeester gemeente Schinnen
Voorzitter Vereniging voor Bestuurskunde Afdeling Noord-Brabant
Bestuurslid Broederschap Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch
Voorzitter St. Vincentius Vereniging Nederland;
Lid AB en DB Regionale Samenwerking Westelijke Mijnstreek
Lid AB Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Lid AB Regionale Brandweer – GHOR Zuid-Limburg
Lid AB en DB Brandweerbureau
Lid AB GGD Zuid-Limburg
Bestuurslid Weldadige Stichting De Limpens; Oirsbeek
Beschermheer Schutterij St. Gertrudis; Amstenrade
Bron 19-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Vice-voorzitter Stichting Culinaire Gilde Brabanconne; Eindhoven/Veldhoven

Dhr. D.W. de Cloe (PvdA) Burgemeester waarnemend gemeente Schoonhoven
lid van het Algemeen Bestuur van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden-Holland
lid van het Algemeen Bestuur van de Regionale Brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Midden-Holland
lid Regionaal College Politie Hollands-Midden
lid Districtscollege Politie Gouwe IJssel
lid van de Krimpenerwaardraad van de K5
lid van het K5-bestuur
beschermheer van de Jan van Beamontprijs (de Zilverstadprijs voor toegankelijk lokaal historisch onderzoek)
lid van het Comitť van Aanbeveling van de Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld
beschermheer van Businessclub VV Schoonhoven
lid van het Comitť van Aanbeveling van de Stichting“Silver in Motion”
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
lid van de Raad van Commissarissen van Roosdom Tijhuis B.V.
voorzitter van de Raad van regionaal geneeskundig functionarissen
bestuurslid van het Nederlands Instituut voor brandweer en rampenbestrijding
lid van het Comitť van Aanbeveling van de uitvoeringen van Baselius door de Stichting de Vierschaar te Bergen op Zoom
Lid van het Algemeen Bestuur van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden-Holland
Lid van het Algemeen Bestuur van de Regionale Brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Midden-Holland
Bestuurslid van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra
Lid van de Raad van Advies van P&O Services Groep

Dhr. G.C.G.M. Rabelink Burgemeester gemeente Schouwen-Duiveland
Lid bestuur Veiligheidsregio Zeeland
kernbestuurder Nieuwerkerk en Ouwerkerk
Lid stuurgroep verslavingszorg Schouwen-Duiveland
Vertegenwoordiger gemeente Schouwen-Duiveland P-10 (samenwerkingsverband 10 grootste plattelandsgemeenten)
Lid bestuur Vereniging van Zeeuwse Gemeenten
Lid taakgroep toekomstscenario's Zeeuwse ziekenhuizen
Lid vakgroep veiligheid Euregio Scheldemond
Lid raad van prioriteitsgerechtigde Zekatel BV
Voorzitter Kor en Bot
Bron 25-07-2011 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. H.G.G. Bogman (PvdA) burgemeester gemeente Simpelveld
lid dagelijks bestuur Regio Parkstad Limburg
lid commissie financiŽn Regio Parkstad Limburg
lid algemeen veiligheidsbestuur Zuid-Limburg
Plaatsvervangen lid AB GGD Zuid-Limburg
Lid commissie brandweerzaken Zuid-Limburg
Portefeuillehoude Dienstverlening Parkstad Limburg
Lid Raad van Toezicht Limburgs Symfonie Orkest.
Bron 25-07-2011 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
voorzitter commissie WESP Regio Parkstad Limburg
lid/voorzitter regiegroep MO Regio Parkstad Limburg
lid portefeuillehoudersoverleg Werkgelegenheid Regio Parkstad Limburg
deelnemer namens dagelijks bestuur Regio Parkstad Limburg portefeuillehoudersoverleg cultuur
voorzitter LCGW Zuid-Nederland
voorzitter Stichting WMC Kerkrade
lid districtscollege Kerkrade
voorzitter commissie van beroep examens Arcus College
lid raad van advies Zorgkantoor CZ
voorzitter R.O.T. WWZ
lid dagelijks bestuur G.G.D.

Mw. M.L.P. (Marleen) Sijbers VVD burgemeester Sint-Anthonis
Nevenfuncties:
Bestuurslid Stichting administratie en exploitatie OG kinderen Sijbers
lid Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord
lid Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling Brandweer Land van Cuijk
lid Euregioraad gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Waal
Beschermvrouwe handboogschutterij Landmans Eendracht Wanroij
Beschermvrouwe St. Antoniusgilde Sint Anthonis
CHop 27-08-2011 website gemeente Sint-Anthonis

Dhr. J.M.J. Verbeeten (CDA) burgemeester gemeente Sint-Anthonis
voorzitter Stichting “Wij vakantie, zij ook”
voorzitter Stichting Jeugdtandverzorging Noordoost Noord-Brabant
voorzitter Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS)
lid bestuur Brabants Orkest
voorzitter Landelijke organisatie van ouderenkoren(LOVOK)
lid bestuur CUBISS (rechtsopvolger Provinciale
Bibliotheekcentrale
GOG27-08-2011

Dhr. ing. P.M. Maas (CDA)burgemeester gemeente Sint Oedenrode
Lid AB veiligheidsregio
Vice-voorzitter streekraad Groenewoud
Voorzitter handhavingsoverleg N0-Brabant
Voorzitter stuurgroep Agrarisch Advies Bouw
Bron 24-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. mr. J.C.M. Pommer (CDA) burgemeester gemeente Sint-Michielsgestel
voorzitter Diocesane Lekenraad Bisdom Den Bosch
lid bezwarencommissie functiewaardering Baarn
lid bestuur Brabants Historisch Centrum (BHIC)
vice-voorzitter Molenstichting Noord-Brabant
commissielid bezwaar en beroep personele aangelegenheden gemeente Bernheze
lid Comitť tegen zinloos geweld onbepaald
lid beroepencommissie Integrale Veiligheidskunde van de Hogeschool Utrecht
voorzitter van het Veiligheidshuis
voorzitter en lid Interdiocesane Commissie voor Overleg over Rechtspositionele Aangelegenheden (ICORA)
lid Arrondissementaal Justitieel beraad (AJB regionaal)
CHop 27-11-2011 website gemeente Sint-Michielsgestel

Dhr. drs. G.J.M. Cox (PvdA) gemeente Sittard-Geleen
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid, district Zuid
Comitť van Aanbeveling Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek
Steunfonds Fontys Hogeschool
Comitť van Aanbeveling Bevrijdingsfestival Limburg
Comitť van Aanbeveling Zangkoor Zanglust
Bestuurslid Stichting Jeugdolympiade 2008
Erepresident Mignon
Grootvorst CV Flaarisse
Erecommandant Schutterij Marcellinus en Petrus
Beschermheer Philharmonie
Lid Raad van Advies Stichting Slachtofferhulp Zuid-Nederland
Raad van Advies Stichting Ontmoetingscentrum Limburgse Veteranen "Het Elders Hoes' te Hoensbroek
Bron 01-09-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter Bijzonder Jeugdwerk Brabant
Burgemeestersoverleg Tripool Zuid Limburg
Voorzitter regio Westelijke Mijnstreek
Lid AB GGD Zuid Limburg
Lid DB Veiligheidsregio Zuid Limburg, portefeuille GHOR
Voorzitter stichting Stadstoezicht
Bestuurslid Stichting Jeugdolympiade 2008
Lid Bestuurscommissie GHOR van de VNG
Lid Bestuurlijk Provinciaal Handhavings Overleg
Comitť van Aanbeveling Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek
Comite van Aanbeveling Stichting Mathieu Geelen

Dhr. G.J. (Bert) Kuiper (CDA) Burgemeester Gemeente Skarsterl‚n
voorzitter Businesspark Friesland
voorzitter stichtingWestermeer
lid regionaal college politieFrysl‚n
lid bestuur veiligheidsregioFrysl‚n
voorzitter IJswegencentraleSkarsterl‚n
vice-voorzitter recreatieschapde Marrekrite
bestuurslid Stichtingcertificering Kunsteducatie en Amateurkunst
lid bestuurHulpverleningsdienst Frysl‚n
lid stuurgroep A7
vice-voorzitter Koninklijk Nederlands Watersportverbond
voorzitter district Noord Koninklijk Nederlands Watersportverbond
voorzitter Raad van Toezicht Talant
voorzitter Raad van Toezicht Drievers Dale (orthopedagogisch behandelcentrum in Winschoten)
voorzitter Raad van Toezicht Moerborch (organisatie voor verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg, Heerenveen)
voorzitter Pampus Pioniersraad(oprichters van de stichting tot behoud van het forteiland Pampus)
bestuurslid Langweerder Molen
bestuurslid Molen DeHersteller, Sint Johannesga
secretaris/penningmeester Stichting Studiefonds van de Wal-Tromp te Sloten
voorzitter Raad van Toezicht Lindestede Wolvega
Bron 11-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
lid bestuur GHOR
voorzitter Langweerder SkŻtsje

Dhr. M.C. Boevťe (PvdA) burgemeester gemeente Sliedrecht
Lid Algemeen Bestuur Zuid-Holland Zuid Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsbestuur
Lid Regionaal college Politie Zuid-Holland Zuid
Lid Poho Milieu regio Z-ZH
Lid begeleidingscommissie IDM trainer Ned. Instituut Fysieke Veiligheid Nibra
Plv. lid Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht (HVC)
Voorzitter Stichting Baggerfestival
Voorzitter SBSB
Commissaris RomD
Lid Dagelijks Bestuur VAOP
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

CHECK OPVOLGER
Dhr. G.J. ten Brink burgemeester gemeente Slochteren Geert-Jan ten Brink is 50 jaar en woont in Annen. Van 2006 tot 2010 was hij wethouder en eerste loco burgemeester in de gemeente Aa en Hunze, waar hij onder andere verantwoordelijk was voor de portefeuilles financiŽn, grondbedrijf, ruimtelijke ordening en grote infrastructurele projecten. Voordien was hij werkzaam als directeur sportcentrum Kardinge in Groningen, als directeur van de Stichting Special Olympics Groningen 2000 en als directeur sector ruimte in de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Hij is lid van de Partij van de Arbeid en was van 1986 tot 1990 lid van de gemeenteraad in Assen.
Dhr. G.J. ten Brink (PvdA)Wethouder gemeente AA en Hunze
Herinrichtingscommissie Oost-Groningen en de Gronings-Drentse VeenkoloniŽn
(lid) Deelgebiedscommissie de Kanaalstreek
(lid) Deelgebiedscommissie Oude VeenkoloniŽn
(lid Stuurgroep Agenda voor de VeenkoloniŽn
(lid)Stuurgroep Hunzeproject
(lid) NV Bank Nederlandse Gemeenten, vertegenwoordiger AVA PME-groep(Essent)
vertegenwoordiger AVA Vereniging van Nederlandse gemeenten
plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger Vereniging van Drentse Gemeenten
plv bestuurslid Eems Dollard regio
plaatsvervangend bestuurslid GHOR

Dhr. drs. C.L.H.B. Verstegen (VVD) burgemeester gemeente Slochteren 13-09-2010-Vervroegd pensioen
Opgestapt nadat het vertrouwen in hem was opgezegd vanwege een tekort van elf miljoen euro.
NEVENFUNCTIES
Gemeentelijk vertegenwoordiger gemeenschappelijke regeling
Lid Bestuursacademie Noord-Nederland
Lid AB Hulpverlening en openbare gezondheidszorg Groningen
Lid Hulpverlening en openbare gezondheidszorg Groningen Bestuurscommissie Brandweer
Plv lid AB Gemeenschappelijke regeling bedrijvenpark rengers
Bron 25-08-2011 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter van het college van bestuur van de Hanzehogeschool in Groningen.

Dhr. J.F. Sala (PvdA)burgemeester gemeente Sluis
Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zeeland
Plv. lid Scheldemondraad
Lid GOS (Grensoverschrijdende Samenwerking)
Lid Regionaal college Politie
Bestuurslid OPP
Lid stuurgroep OP Zuid-West
Lid Bestuurlijk Provinciaal Handhavings Overleg
Lid Dagelijks Bestuur P-10 gemeenten
Lid Stuurgroep bestuurlijke samenwerking Zeeuws-Vlaanderen
Lid bestuurlijk overleg Internationale Zwincommissie (Calamiteitenregeling Zwin)
Bestuurslid Stichting Investeringsfonds Cadzand-Bad
Lid Stuurgroep Cadzand-Bad
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
voorzitter KNMR Breskens

Dhr. drs. B. Middel (PvdA) Burgemeester gemeente Smallingerland
NEVENFUNCTIES
Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal (PvdAfractie)
Columnist opiniepagina Leeuwarder Courant
Voorzitter Stichting ElzArt-culturele projecten
Voorzitter Stichting Debatcentrum Waag, Groningen
Voorzitter SOM (landelijk samenwerkende organisaties voor maatschappelijk activeringswerk
Landelijk DienstencentrumProtestantseKerken inNederland, Actioma (katholiek, Humanitas, Ihsan (islamitisch),Humanistisch Verbond), 'sHertogenbosch
Lid college van Advies en Toezicht Opbouwwerk Den Haag
Lid Raad van Advies Stichting Herinneringscentrum Voormalig Kamp Westerbork, Hooghalen
Lid comitť van aanbeveling Holocaust-educatieproject Yad Vashem/CIDI
Lid comitť van aanbeveling Samah (samenwerkingsverband alleenstaandeminderjarige asielzoekers binnen Humanitas), Amsterdam
Columnist tijdschrift Zorg en Welzijn
Columnist MO Samenlevingsopbouw
Voorzitter Stichting Vliegveld Drachten
Voorzitter Stichting Veiligheidszorg Smallingerland
Liddirectieraad bedrijvenpark A7-Zuid
Lid Dagelijks Bestuur Hulpverlening Frysl‚n
Plv. korpsbeheerder politie Friesland
Voorzitter Raad van Toezicht Regionaal Buro Onderwijs (RBO-)Groningen
Voorzitter bestuur HALT Noord-Nederland, Groningen
Voorzitter landelijk bestuur STAP (Stichting Alcoholpreventie), Utrecht
Lid Raad van Toezicht Hanzehogeschool Groningen
Lid bestuur departement Friesland van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel
Columnist opiniepagina Leeuwarder Courant
Publicist/columnist in diverse vaktijdschriften
Bron 11-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. drs. H.H. Apotheker (D66) waarnemend burgemeester gemeente Sneek
Lid Raad van Commissarissen Bank Nederlandse Gemeenten
Lid Bestuur Waarborgfonds Eigen Woningen (NHG)
Bron 11-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Dhr. drs. H.H. Apotheker (D66)Burgemeester gemeente Steenwijkerland GOG19-08-2010
President Commissaris NV RENDO
Voorzitter Reconstructie Salland-Twente
Voorzitter raad van toezicht RECRON
Lid raad van toezicht Noorderboog Meppel
Lid raad van commissarissen PPG-FibreGlass Hoogezand
Lid Vereniging Friesland Bank
Vice-voorzitter Veiligheidsregio IJsselland
Lid RvC PPG-Fibre Glass Hoogezand
GOG19-08-2010

Dhr. A. Noordergraaf (SGP)burgemeester Gemeente Soest
lid regionaal college Politie Regio Utrecht
lid districtscollege Eemland-Noord Politie Regio Utrecht
lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Utrecht
lid dagelijks bestuur Gewest Eemland
voorzitter regionale en landelijke Klachtencommissie Protestants Christelijk Onderwijs
voorzitter Raad van Toezicht Woon- Zorgcentrum De Lange Wei te Hardinxveld-Giessendam
lid Raad van Commissarissen Ikazia-Ziekenhuis te Rotterdam
voorzitter Klachtencommissie Stichting Gehandicaptenzorg Siloah te Goes
Bron 26-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm p>Dhr. A.P.M. Veltman (PvdA) burgemeester gemeente Someren
Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuidoost Brabant
Lid Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Zuidoost Brabant
Lid Regionaal College politie Brabant Zuidoost
Lid Aandeelhoudersvergadering NV Bouwfond Nederlandse Gemeenten
Voorzitter Nederlandse Vereniging van Boseigenaren, sectie Overheden
Bestuurslid van het Bosschap
Lid Regioraad Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
Bestuurslid Stichting Erfgoed Brabant
Voorzitter Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost Brabant
Voorzitter Stuurgroep Strabrechtse Heide
Voorzitter Raad van Toezicht Bijzonder Jeugdwerk Brabant
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Hulpverleningsregio Zuid-Oost Noord-Brabant (voorheen Regionale Brandweer)
Lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Hulpverleningsregio Zuid-Oost Noord-Brabant
Voorzitter Bestuurscommissie Brandweer
Voorzitter FinanciŽle commissie Brandweer
Lid Centrum voor Lokaal Bestuur
Lid Stuurgroep glastuinbouw
Lid RvC NV Rede
Voorzitter Brabantse Museumstichting
Bestuurslid St. Revitas

Dhr. drs. J.F.M. Gaillard (VVD) Burgemeester gemeente Son en Breugel
Lid Regionaal College Politie Zuidoost Brabant
Lid commissie aansturing politie
Lid bestuur Veiligheidsregio Zuidoost Brabant
Lid taskforce Veiligheidsregio Zuidoost Brabant
Lid portefeuillehoudersoverleg algemene bestuurlijke zaken
Lid bestuurscommissie stedelijk gebied SRE
Lid stuurgroep A2-corridor
Jurylid Ondernemersprijs Son en Breugel
Voorzitter gemeenschappelijke regeling Industrieschap Ekkersrijt
Voorzitter Stichting Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt
Voorzitter voorzittersoverleg Ekkersrijt
Voorzitter Stichting Stakenburgfonds
Lid commissie Binnenlandse Zaken VVD
Lid bestuur Bestuurdersvereniging VVD - afdeling Noord-Brabant
Lid commissie gemeentelijke dienstverlening en ICT Vereniging Nederlandse Gemeenten
Vice-voorzitter Stichting Rioned
Lid Tijdelijke Commissie Water van de VNG
Lid van de raad van toezicht van de stichting PAMM, Stichting laboratoria voor Pathologische Anatomie en Medische Microbiologie
Lid comitť van aanbeveling Docters for Mozambique
Bron 21-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Mw. M. Salet (PvdA)burgemeester gemeente Spijkenisse
Lid Bestuur Cultuurfonds Bank Nederlandse Gemeenten
Lid Bestuur Stichting NIDOS, jeugdbescherming voor vluchtelingen
Voorzitter Raad van Toezicht Nieuw Woelwijck
Lid Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Lid Dagelijks Bestuur Regionaal College Rotterdam-Rijnmond
Lid Professionaliseringscommissie Nederlands Genootschap van Burgemeesters
Lid Algemeen Bestuur Gemeenteschappelijke Regeling Streekarchief
Lid Algemeen Bestuur Gemeenteschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Lid Algemeen Bestuur Gemeenteschappelijke Regeling HALT Rotterdam - Rijnmond
Lid Stuurgroep Intergemeentelijke Samenwerking Voorne-Putten (ISVP)
Bron 02-09-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
1985 tot 1993 wethouder gemeente Gorinchem
1993 burgemeester 's-Gravendeel">'s-Gravendeel
2000 burgemeester gemeente Hoogezand-Sappemeer"

Mw.B.A.H. Galama VVD burgemeester gemeente Stadskanaal
Lid Sruuryroep Agenda voor de VeenkoloniŽn
Lid Regionaal College Groningen (politie)
Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg Grcningen (H&OG)
Lid bestuurscommissie brandweer
Lid driehoeksoverleg Basiseenheid Stadskanaal/Vlagtwedde
Lid AlgemeeD Bestuur Eems Dollard Regio
Voorzitter AB Regeling Brandweerorganisatie Zuid-Grcningen (RBZG)
(Vice)voorzitter bestuur Stichting Bedrijvenpark Zuid-Groningen
Lid Gemeenscbappelijke Regeling Werkvoorzieningschap De Kanaalstreek Wedeka)
Voorzitter Adviesraad Noorderpoortcollege
Lid bestuur Veiligheidszorg Groningen
Bron 26-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. J.J. Stavast (CDA) burgemeester gemeente Stadskanaal GOG26-08-2010
Voorzitter algemeen bestuur Regeling Brandweerorganisatie Zuid-Groningen (RBZG).
(Vice)voorzitter bestuur Stichting Bedrijvenpark Zuid-Groningen.
Voorzitter algemeen bestuur Algemene Muziekschool "Zuid-Groningen" (AMZG).
Lid algemeen bestuur Eems Dollard Regio (EDR).
Lid Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap De Kanaalstreek (Wedeka).
Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg Groningen (H&OG):
lid bestuurscommissie brandweer;
lid bestuurscommissie GGD.
Lid dagelijks bestuur Streekraad Oost-Groningen:
voorzitter Regionaal Ondernemers Instituut;
secretaris Groninger Bedrijven Locaties;
voorzitter Portefeuillehoudersoverleg - Economische Zaken.
Lid Gemeenschappelijke Regeling garantievoorziening voormalige bestuursacademie Noord-Nederland.
Lid driehoeksoverleg Basiseenheid Stadskanaal/Vlagtwedde.
Lid Regionaal College Groningen (politie).
Lid Stuurgroep Agenda voor de VeenkoloniŽn.
Lid Stuurgroep Toekomstvisie Borger-Odoorn/Stadskanaal.
Lid Commissie Bestuur en Veiligheid Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Penningmeester Stichting Sneeuwbal (fondsbeheer).
Secretaris/penningmeester Stichting Slachtofferhulp Nederland.
Voorzitter Stichting BSP Noord-Nederland (fondsbeheer).
Voorzitter Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, afdeling Groningen.
Lid Philadelphia Maatschappelijke Adviesraad (landelijk).
Lid kerngroep Kennis en Innovatie netwerk Noord-Nederland.
Lid bestuur Veiligheidszorg Groningen.
Voorzitter Adviesraad Noorderpoortcollege.

Dhr. J.D. Alssema (ChristenUnie)Burgemeester gemeente Staphorst
Ere-voorzitter Landmans Welvaart
Voorzitter stichting 4 mei Staphorst
Lid dagelijks bestuur veiligheidsregio IJsselland
Lid subcommissie provinciale fysieke leefomgeving
Lid bestuur stichting De Herberg Zwolle
Lid (politiek secretaris) landelijke bestuur ChristenUnie
Bron 22-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter WBE- Staphorst/Rouveen
Voorzitter stichting Stien Eelsingh

Mw. M. Goldschmeding-Vlaar (PVDA) burgemeester gemeente Stede Broec
Lid commissie ABZ (algemeen bestuurlijke zaken van de Westfriese gemeenten)
Lid burgemeesterskring (burgemeesters van Westfriese gemeenten)
Lid AB Veiligeheidsregio Noord-Hollansd Noord
Bron 05-09-2011 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Wethouder gemeente Oud-Beijerland
Lid AB Werkvoorzieningschap WHW Bedrijven.
Plaatvervangend lid AB Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard.
Lid toezichthoudend orgaan Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard.
Plaatsvervangend lid Commissie Hoeksche Waard.
Lid AB GGD Zuid-Hollandse Eilanden.
Lid SubsidiŽntenoverleg Stichting ToBe.
Voorzitter Portefeuillehouderoverleg MOZ HW.
Lid Regiegroep Integratie Jeugdgezondheidszorg ZHE.
Lid Platform/Stuurgroep Openbare Geestelijke Gezondheidszorg ZHE.
Voorzitter OOGO.
Lid/Roulerend voorzitter Periodiek Overleg Wooncorporatie Union
Plaatsvervangend AB lid Regio ZHZ

Goldschmeding
Burgemeester Goldschmeding-Vlaar weigert op 23-08-2011 haar bestuurlijke nevenfuncties bekend te maken!
Dus gaan we zoeken op Goldschmeding en nevenfuncties en kijken we wat vervolgens tegenkomen.

Personalia Raad van Commissarissen GVB Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam Per 1 januari 2007 Dr. J.C.M. Hovers (1943)voorzitter Voormalige hoofdfuncties: voorzitter Raad van Bestuur Stork NV, Ocť BV. Nevenfuncties: o.a. voorzitter Raad van Commissarissen InterAcces NV, NEM NV, SMEVA, MPS NV en Kusters Engineering NV, lid Raad van Commissarissen Randstad Holding NV, Mignot & De Block BV, vice-voorzitter van Raad van Toezicht Universiteit Brabant.
Dr. F.D.J. Goldschmeding (1933) Nummer 4 miljonairs quote 500 Frits Goldschmeding, oprichter en voormalig CEO Randstad Holding N.V. 4.640.000.000, Nevenfuncties: o.a. lid Raad van Commissarissen Randstad Holding NV, voorzitter Stichting Maatschappij en Onderneming.
Mevrouw drs. C.P. Vogelaar (1949) zelfstandig adviseur en interim-manager Nevenfuncties: o.a. voorzitter Raad van Commissarissen Unilever Nederland, lid Raad van Commissarissen Havenbedrijf Rotterdam, Electrabel Nederland, voorzitter Raad van Toezicht Oxfam Novib.
J. Westerhoud RA (1952) president-directeur Europe Container Terminals B.V. Nevenfunctie: lid Raad van Toezicht concert- en congresgebouw De Doelen.
Mevrouw mr. W. Zeijlstra (1951)
(46) Utrecht Rechter-plaatsvervanger 01-01-2002 Nevenfuncties bijgewerkt tot 27-08-2011

H.A. Eggermont, burgemeester gemeente Stede Broec
NEVENFUNCTIES
Lid Kernberaad Politie Noord-Holland
Lid Raad van toezicht Care dienstenwinkel Thuiszorg

voorzitter stuurgroep Huiselijk Geweld Noord-Holland Noord
voorzitter theatergroep "Unieke Zaken"
voorzitter stuurgroep "Oranjehuis"
Bron Care Dienstenwinkel Thuiszorg en gemeente Stede Broec 2006-2008
GOG23-08-2011

Dhr. J.J. Hoogendoorn (VVD) burgemeester gemeente Steenbergen
voorzitter van het lokaal driehoeksoverleg team Steenbergen
lid van het driehoeksoverleg district Bergen op Zoom
lid van het Regionaal College politie Midden en West-Brabant
lid van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant
lid van de commissie Schelde-Rijnkanaal (waakvlamovereenkomst)
lid van de kerngroep Doel
voorzitter van het Georganiseerd Overleg
lid van het dagelijks bestuur van het GSV
lid bestuurlijke regiegroep intergemeentelijke samenwerking
lid van de aandeelhoudersvergadering Intergas
lid adviesgroep zuidwestelijke Delta
lid bestuurlijke adviescommissie Natura 200 Deltawateren
lid adviescommissie financien politie veiligheidsregio MWB
lid comitť van aanbeveling landelijke stichting tegen zinloos geweld
lid comitť van aanbeveling stichting Het Getij
lid comitť van aanbeveling voor realisatie Hospice te Bergen op Zoom
voorzitter Raad van Advies Stichting IVN Consulentschap Brabant
voorzitter vereniging Varen in Brabant
Lid Molo-Taskforce Biodiversiteit Provincie Noord-Brabant
Bron 18-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
lid van het algemeen bestuur van het Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten
lid van de Deltaraad
lid bestuurlijk overleg Krammer-Volkerak
lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant
lid aandeelhoudersvergadering Vliegveld Seppe

Dhr. L.V. Elfers (CDA) Burgemeester waarnemend burgemeester Steenwijkerland
rijksbestuurslid van het Historisch Museum vanaf 2008
voorzitter van een landinrichtingscommissie: wordt afgesloten in 2010
interim voorzitter van de Overijsselse Kastelenstichting vanaf 2009
lid alg. bestuur Veiligheidsregio IJsselland vanaf 2009
Bron 19-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. drs. A.C. Barske (GroenLinks)Burgemeester gemeente Stein
NEVENFUNCTIES
NV  Theodora
GHOR
Regionale Brandweer
Lid Raad van Toezicht Sociaal Historisch Centrum Limburg
Vice voorzitter kandidatencommissie Tweede Kamer verkiezingen GroenLinks
Voorzitter stichting wielerweekeinde Stein
Bron 20-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. H.A. (Huub) van der Meer CDA wnd burgemeester gemeente Strijen miv 5 september 2011
H.A. (Huub) van der Meer CDA burgemeester gemeente Zederik
Voorzitter adviesraad water Haaglanden
Lid centrale cliŽntenraad van Pieter van Foreest
Lid cliŽntenraad van Pieter van Foreest verzorgingstehuis De Kreek
Bron 17-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Vijftien jaar lid van Provinciale Staten, fractievoorzitter en gedeputeerde.
1993 tot 2004 was de heer Van der Meer burgemeester van de toenmalige gemeente De Lier (opgegaan in de gemeente Westland)
2004 tot maart 2006 was hij wethouder en eerste loco-burgemeester van de gemeente Westland
2006 tot 2010 was de heer Van der Meer waarnemend burgemeester in de gemeente Moordrecht (inmiddels opgegaan in de gemeente Zuidplas)
2010 tot 2011 was hij waarnemend burgemeester in Zederik.

Stoker, Dhr. A. (ChristenUnie) fractievoorzitter en raadslid gemeente Leeuwarden
NEVENFUNCTIES
Lid Algemeen Bestuur SW Fryslan
BBC Hop 2006-2010

H. Stoker VVD fractieassistent gemeente Opmeer
Secretariaat VVD
Geen nevenfuncties Gepensioeneerd
BBC Hop 2006-2010

H. Stoker, Wethouder gemeente Opmeer
NEVENFUNCTIES
Lid gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland
Deelnemer portefeuillehoudersoverleg West-Friesland: Verkeer, Vervoer, Recreatie en Economische zaken (VVRE)
Lid stuurgroep Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD)
Lid Regionaal Milieuoverleg
Voorzitter commissie Marktzaken
Voorzitter commissie MKB
Lid Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland
BBC Hop 08-04-2010

Mw. J.M. Hobbelt-Stoker(PvdA)raadslid gemeente Bergen Noord-Holland
NEVENFUNCTIES
?
BBC Hop 2006-2010

Mevrouw J.M. Stoker, raadslid gemeente Harlingen
Nevenfuncties
Lerares Opvoedkunde en docent Pedagogiek

T.G. Stoker (Teun) PvdA raadslid gemeente Weststellingwerf
NEVENFUNCTIES
Penningmeester/secretaris Stichting Clubgebouw Steggerda
coŲrdinator Belastingservice FNV
BBC Hop 08-04-2010

W.M.B. Stoker
Lid kiesraad benoemd in 2006
Willem Stoker is senior adviseur en hoofd Verkiezingen bij de dienst Burgerzaken en Gemeentebelastingen van de gemeente Utrecht.
Hij werkt al sinds 1972 voor de gemeente Utrecht, in diverse functies.
Willem Stoker heeft een aantal publicaties over verkiezingen en kiesrecht op zijn naam staan.
Stoker volgde de opleidingen Gemeente-Administratie I en Hoger Bestuursambtenaar (H.B.A.)
Sinds 2000: senior adviseur en hoofd Verkiezingen bij de dienst Burgerzaken en Gemeentebelastingen van de gemeente Utrecht
Sinds 2002: docent Bestuursacademie Nederland.
Sinds 1990: auteurswerkzaamheden op het gebied van verkiezingen/kiesrecht, privacy en gemeentelijke dienstverlening

Dhr. K. (Koen) Willems, raadsgriffier gemeente Stadskanaal
NEVENFUNCTIES
lid Normcommissie van de Stichting Drempelvrij
lid Adviesgroep voor de Webrichtlijnen voor overheidssites;
lid van de Guild of Accessible Webdesigners;
erelid van PHPFreakz;
accessor bij de Raad voor Accreditatie.
eigenaar Skaj Standards.
2008-240809

Stadskanaal
De heer J. Bessembinders, wethouder CDA.
Voorzitter
bestuur Stichting Smeerling-Metbroek.
Voorzitter
bestuur Intergemeentelijke Kredietbank Stadskanaal/Veendam.
Lid
algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap De Kanaalstreek
(Wedeka).
Lid
algemeen bestuur Streekraad Oost-Groningen.
Plv.
lid bestuur Stichting Bedrijvenpark Zuid-Groningen.
Nevenfuncties
Voorzitter
bestuur Stichting Beheer Evenemententerrein Onstwedde.
Ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel als eenmanszaak, met als activiteiten interim-
management en advisering.
OVERZICHT functie(s) en nevenfunctie(s) van het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Stadskanaal
De heer F.F. Booij, wethouder
VVD.
Functies gerelateerd aan de functie van wethouder
Voorzitter
Commissie voor Georganiseerd Overleg.
Lid
algemeen bestuur Regeling Brandweerorganisatie Zuid-Groningen.
Lid
algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap De Kanaalstreek
(Wedeka).
Lid
algemeen bestuur Streekraad Oost-Groningen.
Lid
bestuur Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost-
Groningen (SOZOG).
Lid
bestuur Stichting Bedrijvenpark Zuid-Groningen.
Nevenfunctie
Directeur/aandeelhouder F.F. Booij pensioen bv.
OVERZICHT functie(s) en nevenfunctie(s) van het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Stadskanaal
De heer J.J. Duit, wethouder
PvdA.
Functies gerelateerd aan de functie van wethouder
Lid
algemeen bestuur Regeling Brandweerorganisatie Zuid-Groningen.
Voorzitter
algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap
De Kanaalstreek (Wedeka).
Lid
algemeen bestuur Algemene Muziekschool "Zuid-Groningen".
Lid
algemeen bestuur Intergemeentelijke Kredietbank Stadskanaal/Veendam.
Nevenfuncties
Geen.
OVERZICHT functie(s) en nevenfunctie(s) van het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Stadskanaal (per 2 juni 2006)

Dhr. J.W. van de Kolk  (PvdA) wethouder
Onderwijs en Jeugd
Voorzitter
Stichting Weer Samen Naar School Stadskanaal e.o.
Voorzitter
Stuurgroep "Stadskanaal pakt aan".
Voorzitter
Op Overeenstemming Gericht Overleg Onderwijs.
Penningmeester
Stichting Regionaal Bureau Openbaar Onderwijs (Menterwolde, Veendam,
Stadskanaal).
Lid
Portefeuillehouders Overleg Onderwijs Oost-Groningen.
Lid
Stuurgroep Kansrijk Oost-Groningen.
Secretaris
Speciale School voor Basisonderwijs "De Baldakijn" (namens openbaar basisonderwijs)
(tot 1 oktober 2006).
Secretaris
School voor Praktijkonderwijs "De Catamaran" (namens openbaar speciaal
voortgezet onderwijs).
Welzijn, Zorg en Wijkontwikkeling
Lid
bestuurlijk overleg gebiedsgericht werken Provincie Groningen.
Plv.
lid bestuurscommissie Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Groningen.
Voorzitter
Stuurgroep Lokaal Sociaal Beleid Gemeente Stadskanaal.
Lid
bestuurlijk overleg G6-gemeenten in de provincie Groningen.
Lid
regiegroep Regiovisie Zorg Provincie Groningen (namens gemeenten in de provincie
Groningen).
Lid
Portefeuillehoudersoverleg Wonen, Welzijn en Zorg van de Streekraad Oost-
Groningen.
Lid
stuurgroep Wonen, Welzijn en Zorg Groningen (namens Streekraadportefeuillehouders
Welzijn en Zorg).
Cultuur
Lid
dagelijks bestuur Algemene Muziekschool "Zuid-Groningen".
Secretaris
Stichting Openbare Bibliotheek Stadskanaal (tot 1 juli 2006).
Voorzitter
Selectie Advies Commissie Kunst.
Plv.
voorzitter Stuurgroep Regionaal Cultuurplan Oost-Groningen.
Anders
Lid
van het bestuur van het Huis voor de Sport (namens Vereniging van Groninger
Gemeenten).
Lid
dagelijks bestuur Regeling Brandweerorganisatie Zuid-Groningen.
Plv.
lid Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg
Groningen (H&OG).
Lid
algemeen bestuur Streekraad Oost-Groningen.
Plv.
lid algemeen bestuur Eems Dollard Regio (EDR).
Lid
algemeen bestuur Intergemeentelijke Kredietbank Stadskanaal/Veendam.
Plv.
lid bestuur Stichting Bedrijvenpark Zuid-Groningen.
Lid
Stuurgroep Toekomstvisie Borger-Odoorn/Stadskanaal.
Nevenfuncties
Voorzitter
Bechterew-patiŽntenvereniging "De Kanaalstreek".
Docent/
coŲrdinator bij het Drenthe College (onbezoldigd verlof).
Voorzitter
Centrum Lokaal Bestuur (CLB), afdeling Groningen.
Lid
bestuur Centrum Lokaal Bestuur.
V8125OVERZICHT functie(s) en nevenfunctie(s) van het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Stadskanaal
De heer J. Bessembinders, wethouder
CDA.
Functies gerelateerd aan de functie van wethouder
Voorzitter
bestuur Stichting Smeerling-Metbroek.
Voorzitter
bestuur Intergemeentelijke Kredietbank Stadskanaal/Veendam.
Lid
algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap De Kanaalstreek
(Wedeka).
Lid
algemeen bestuur Streekraad Oost-Groningen.
Plv.
lid bestuur Stichting Bedrijvenpark Zuid-Groningen.
Nevenfuncties
Voorzitter
bestuur Stichting Beheer Evenemententerrein Onstwedde.
Ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel als eenmanszaak, met als activiteiten interim-
management en advisering.OVERZICHT functie(s) en nevenfunctie(s) van het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Stadskanaal
De heer J.J. Duit, wethouder
PvdA.
Functies gerelateerd aan de functie van wethouder
Lid
algemeen bestuur Regeling Brandweerorganisatie Zuid-Groningen.
Voorzitter
algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap
De Kanaalstreek (Wedeka).
Lid
algemeen bestuur Algemene Muziekschool "Zuid-Groningen".
Lid
algemeen bestuur Intergemeentelijke Kredietbank Stadskanaal/Veendam.
Nevenfuncties
Geen.
OVERZICHT functie(s) en nevenfunctie(s) raadsgriffier van de gemeente
Stadskanaal
De heer A. ten Hoeve
Nvt.
Gemeenteraad
Nvt.
Hoofdfunctie
Griffier.
Nevenfuncties
OVERZICHT functie(s) en nevenfunctie(s) van de raadsgriffier van de gemeente
Stadskanaal (per 2 juni 2006)
De heer A. ten Hoeve
Nvt.
Hoofdfunctie
Raadsgriffier.
Nevenfuncties
Landelijk:
actief lid van:
de Vereniging van Griffiers-commisie Openbaar Bestuur (thema: Bestuurlijke vernieuwing).
de Vereniging van Griffiers-commissie Professionalisering (thema: Vorming Opleiding).
de Vereniging van Griffiers-commissie Communicatie (thema: kennismanagement).
het Netwerk Management en Kwaliteitszorg bij Gemeenten (NMKG).
alumniclub Gemeentesecretarissen.
passief lid van:
de alumnivereniging Master of Public Management.
de vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).
de stichting Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders.
Regionaal:
lid Raad van Commissarissen woningstichting Woonborg te Vries.
Lokaal:
lid tevens plaatsvervangend voorzitter commissie Rechtsbescherming gemeente
Leek.
lid commissie Rechtsbescherming Intergemeentelijke Sociale Dienst Leek-Marum-
Noorderveld.
Overige:
adviseur voor:
bureau Rozema De Vries te Groningen (thema: Personeel Organisatie binnen de
publieke sector).
Geon BV (thema: geografische informatie binnen de publieke sector).
cursustrainer via bureau Rozema De Vries te Groningen.
publicist.
eigenaar ATH-group
OVERZICHT functie(s) en nevenfunctie(s) raadsleden van de gemeente
Stadskanaal
Mevrouw J.A. Alons-Mulder
Raadslid gemeente Stadskanaal
CDA.
Gemeenteraad
Raadslid.
Hoofdfunctie
Huisvrouw.
Nevenfuncties
Vrijwilliger Speel-o-theek Stadskanaal.
Vrijwilliger Poststraatkerk Stadskanaal.
OVERZICHT functie(s) en nevenfunctie(s) raadsleden van de gemeente
Stadskanaal
De heer H.T. Bieze
Raadslid gemeente Stadskanaal
Gemeentebelangen Stadskanaal.
Gemeenteraad
Raadslid.
Fractievoorzitter.
Lid rekeningcommissie.
Lid klankbordgroep Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Hoofdfunctie
Afdelingsmanager KPN Contact.
Nevenfuncties
Geen.
OVERZICHT functie(s) en nevenfunctie(s) raadsleden van de gemeente
Stadskanaal
De heer J.C. de Boer
Raadslid gemeente Stadskanaal
PvdA.
Gemeenteraad
Raadslid.
Hoofdfunctie
Zelfstandige tekstschrijver/journalist.
Nevenfuncties
Geen.
OVERZICHT functie(s) en nevenfunctie(s) raadsleden van de gemeente
Stadskanaal
De heer G. Borgesius
Raadslid gemeente Stadskanaal
VVD.
Gemeenteraad
Raadslid.
Lid
rekeningcommissie.
Lid
hoorcommissie.
Lid
klankbordgroep Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Hoofdfunctie
Adj. directeur Ten Kate Vetten bv.
Nevenfunctie
Voorzitter Plaatselijk Belang Musselkanaal.
OVERZICHT functie(s) en nevenfunctie(s) raadsleden van de gemeente
Stadskanaal
De heer J. Deuring
Raadslid gemeente Stadskanaal
l
CDA.
Gemeenteraad
Raadslid.
Lid
rekeningcommissie.
Hoofdfunctie
Manager Kwaliteit, Arbo, Milieu en HygiŽne bij Smurfit Kappa Attica in Oude Pekela.
Nevenfunctie
Lid bestuur Stichting BMD Advies Groningen in Leek.
OVERZICHT functie(s) en nevenfunctie(s) raadsleden van de gemeente
Stadskanaal
De heer H. Dijkman
Raadslid gemeente Stadskanaal
VVD.
Gemeenteraad
Raadslid.
Lid
algemeen bestuur van de Algemene Muziekschool "Zuid-Groningen".
Hoofdfunctie
Student Bedrijfseconomie aan de Hanze Hogeschool in Groningen.
Nevenfunctie
Planbaliemedewerker TPG Post Pakketservice in Nieuw-Buinen.
OVERZICHT functie(s) en nevenfunctie(s) raadsleden van de gemeente
Stadskanaal
De heer O.J. Dijkstra
Raadslid gemeente Stadskanaal
ChristenUnie.
Gemeenteraad
Raadslid.
Lid klankbordgroep Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Hoofdfunctie
Leerkracht De Leilinde in Winschoten en De Basis in Mussel (Basisonderwijs VGPO).
Nevenfunctie
Lid redactieraad gemeente Stadskanaal.
OVERZICHT functie(s) en nevenfunctie(s) raadsleden van de gemeente
Stadskanaal
De heer J. Haandrikman
Raadslid gemeente Stadskanaal
Gemeentebelangen Stadskanaal.
Gemeenteraad
Raadslid.
Lid hoorcommissie.
Hoofdfunctie
Rustend horecaondernemer.
Nevenfunctie
Voorzitter Stichting Horeca Stadskanaal.
OVERZICHT functie(s) en nevenfunctie(s) raadsleden van de gemeente
Stadskanaal
De heer H.J. Hamster
Raadslid gemeente Stadskanaal
ChristenUnie.
Gemeenteraad
Raadslid.
Lid
rekeningcommissie.
Hoofdfunctie
Student (faculteit Wijsbegeerte en Letteren) Rijksuniversiteit Groningen.
Nevenfuncties
Docent filosofie aan 55+ groep voor Stichting Welzijn Ouderen in Haren.
Uitvoerend, docerend en studiomuzikant.
Penningmeester Stichting Kerk Zonder Muren.
Lid Evangelische Gemeente Stadskanaal.
OVERZICHT functie(s) en nevenfunctie(s) raadsleden van de gemeente
Stadskanaal
Mevrouw E. Jansen-Wijnand
Raadslid gemeente Stadskanaal
l
CDA.
Gemeenteraad
Raadslid.
Lid
klankbordgroep Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Hoofdfuncties
Geen.
Nevenfuncties
Geen.
OVERZICHT functie(s) en nevenfunctie(s) raadsleden van de gemeente
Stadskanaal
De heer G.H. Kremer
Raadslid gemeente Stadskanaal
PvdA.
Gemeenteraad
Raadslid.
Hoofdfunctie
Werkzaam bij een Milieu Adviesbureau.
Nevenfuncties
Geen.
OVERZICHT functie(s) en nevenfunctie(s) raadsleden van de gemeente
Stadskanaal
De heer T. Kanter
Raadslid gemeente Stadskanaal
PvdA.
Gemeenteraad
Raadslid.
Fractievoorzitter.
Voorzitter rekeningcommissie.
Lid hoorcommissie.
Hoofdfuncties
Pensioenbeheerder bij Interpolis Pensioenen Groningen.
Zelfstandig ondernemer Kanter Advies.
Vennoot bij Webdesign vof in Stadskanaal (WDST).
Nevenfuncties
Geen.
OVERZICHT functie(s) en nevenfunctie(s) raadsleden van de gemeente
Stadskanaal
De heer H.G. Oosterhuis
Raadslid gemeente Stadskanaal
PvdA.
Gemeenteraad
Raadslid.
Hoofdfunctie
Zelfstandig ondernemer Foto-persburo Henk Oosterhuis.
Nevenfuncties
Lid
bestuur PvdA.
Adviseur
vreemdelingenbeleid PvdA 2e kamerfractie.
OVERZICHT functie(s) en nevenfunctie(s) raadsleden van de gemeente
Stadskanaal
De heer R.P. Plieger
Raadslid gemeente Stadskanaal
CDA.
Gemeenteraad
Raadslid.
Hoofdfunctie
Docent PC en RK Scholengemeenschap Ubbo Emmius voor vmbo/havo/vwo en gymnasium.
Nevenfuncties
Geen.
OVERZICHT functie(s) en nevenfunctie(s) raadsleden van de gemeente
Stadskanaal
Mevrouw A.A. Pieters
Raadslid gemeente Stadskanaal
PvdA.
Gemeenteraad
Raadslid.
Hoofdfuncties
Geen.
Nevenfunctie
20% deelname in de maatschap van de huisartsenpraktijk Spanier/Muilerman.
OVERZICHT functie(s) en nevenfunctie(s) raadsleden van de gemeente
Stadskanaal
De heer H.A. Schenkel
Raadslid gemeente Stadskanaal
PvdA.
Gemeenteraad
Raadslid.
Hoofdfunctie
WAO.
Nevenfuncties
Voorzitter voetbalvereniging Alteveer.
Voorzitter Culturele Werkgroep Alteveer.
Voorzitter Kindervakantiespelweekcomitť Alteveer.
Voorzitter Sport-, spel- en lichtweekcomitť Alteveer.
Regio afgevaardigde KNVB.
OVERZICHT functie(s) en nevenfunctie(s) raadsleden van de gemeente
Stadskanaal
De heer R.J. Schoenmaker
Raadslid gemeente Stadskanaal
l
PvdA.
Gemeenteraad
Raadslid.
1e ondervoorzitter van de raad.
Lid presidium.
Hoofdfuncties
Leidinggevende intensieve Zorg volwassenen, GGz Stadskanaal.
Van 1 juni 2006 tot 1 januari 2007 leidinggevende Ambulante Zorg Volwassenen a.i.
Nevenfuncties
Geen.
OVERZICHT functie(s) en nevenfunctie(s) raadsleden van de gemeente
Stadskanaal
De heer J.F. Schulte
Raadslid gemeente Stadskanaal
CDA.
Gemeenteraad
Raadslid.
Voorzitter hoorcommissie.
2e ondervoorzitter raad.
Lid presidium.
Hoofdfunctie
Divisiemanager Groen Bouw Infra en plv. directeur Werkvoorzieningsschap De Kanaalstreek
(Wedeka) in Stadskanaal.
Nevenfuncties
Lid van de Industriekring Ter Apel e.o.
Vertegenwoordiger van de ondernemers bij de revitalisering 't Heem in Ter Apel.
Lid bestuur van de oprichtingsvereniging parkmanagement 't Heem in Ter Apel.
R.K. parochie Musselkanaal: diverse uitvoeringsfuncties.
Lid van het overleg SW CCW in de provincie Groningen.
Lid landelijke NOSW CCW commissie.
OVERZICHT functie(s) en nevenfunctie(s) raadsleden van de gemeente
Stadskanaal
Mevrouw I.J. Sterenborg-Kooij
Raadslid gemeente Stadskanaal
ChristenUnie.
Gemeenteraad
Raadslid.
Lid algemeen bestuur Algemene Muziekschool "Zuid-Groningen".
Hoofdfunctie
Maat van het akkerbouw-/pluimveebedrijf Maatschap Sterenborg/Migchels.
Nevenfunctie
Lid van de ouderraad en verkeersouder Protestants Christelijke basisschool De Regenboog
in Onstwedde.
OVERZICHT functie(s) en nevenfunctie(s) raadsleden van de gemeente
Stadskanaal
De heer K. Verweij
Raadslid gemeente Stadskanaal
PvdA.
Gemeenteraad
Raadslid.
Hoofdfuncties
Beleidsadviseur bij Ministerie van Verkeer en Waterstaat bij Rijkswaterstaat Noord Nederland.
Zelfstandige ondernemer: Organisatiebureau Verwey, Organisatie- en communicatiebureau
voor publieks- en sportevenementen.
Nevenfunctie
Secretaris Nelli Cooman Fonds.
OVERZICHT functie(s) en nevenfunctie(s) raadsleden van de gemeente
Stadskanaal
De heer E. van der Vlag
Raadslid gemeente Stadskanaal
PvdA.
Gemeenteraad
Raadslid.
Lid
klankbordgroep Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Hoofdfunctie
Hoofd financiŽle administratie Shared Service Center Noordoost Assen, DJI.
Nevenfuncties
Lid gewestelijk bestuur Partij van de Arbeid Groningen.
Lid wijkraad Parkwijk.
Congresafgevaardigde Partij van de Arbeid Stadskanaal.
Lid bestuur Stichting Nelli Cooman Games.
Begeleider 1e elftal voetbalvereniging Sportclub Stadskanaal.

Stadskanaal
Mevrouw C. Woortman-Oosting
Raadslid gemeente Stadskanaal
PvdA.
Gemeenteraad
Raadslid.
Hoofdfuncties
Geen.
Nevenfunctie
Penningmeester DWS Gehandicapten Sport Stadskanaal.
OVERZICHT functie(s) en nevenfunctie(s) raadsleden van de gemeente
Stadskanaal
De heer H.J. Wubs
Raadslid gemeente Stadskanaal
ChristenUnie.
Gemeenteraad
Fractievoorzitter.
Raadslid.
Lid hoorcommissie.
Hoofdfunctie
Ondernemer/agrariŽr.
Nevenfuncties
Voorzitter Nederlandse PatiŽntenvereniging (NPV), Kring Groningen.
Lid bestuur Nederlandse PatiŽntenvereniging (NPV), afdeling Oost-Groningen.
Lid Christelijk Gereformeerde Kerk Mussel.
V8126

Gemeente Schagen
Raadsgriffier Dhr. N.S. Voogd ()
Raadslid Dhr. A.M. Brand (CDA)
Dhr. J. Wiskerke (CDA)
Dhr. J.B.J. Ensink (CDA)
Dhr. F. Teerink (Duurzaam Schagen)
Mw. M.F. Harkema-Stapel (Duurzaam Schagen)
Dhr. A. de Weger (PvdA)
Dhr. H. Huijser (PvdA)
Dhr. J. Hemmes (PvdA)
Dhr. J. Muntjewerf (PvdA)
Mw. M. Bredewold (PvdA)
Dhr. G. Paauw (SP)
Dhr. L.A.J. Riteco (SP)
Dhr. J.G. Paauw (VVD)
Dhr. N. Braak (VVD)
Dhr. P. Eelman (VVD)
Dhr. R.A.J. Takes (VVD)
Mw. J.M.C. Meermans-Melein (VVD)

Dhr. ir. E. Nijboer (CDA) Wethouder
Dhr. J.J. Heddes (PvdA) Wethouder
Dhr. J. Bouwes (VVD) Wethouder

De rekenkamercommissie Schagen – Zijpe

Gerard Braas
Voorzitter

Gijsbert van Weelden
Onderzoeker / Secretaris

Margo van Kemenade
Onderzoeker

Koos Dekkers
Onderzoeker

Edwin Thomas
Onderzoeker

Dhr. N.S. Voogdraadsgriffier gemeente Schagen NEVENFUNCTIES
Lid bestuur CDA-afdeling Niedorp (sinds 1997)
Bron: gemeente Schagen 25 november 2008

Nevenfuncties collegeleden gemeente Schagen - Laatste wijziging van dit overzicht: 30 januari 2007
De heer J. Bouwes Wethouder (VVD)
Voorzitter van Stichting supportersclub Bart de Gier
Vrijwillig neerslagwaarnemer KNMI neerslagstation Schagen nr. 228
Voorzitter Bedrijfsadvies Commissie Detailhandel Horizon College
Secretaris Stichting "De Zijper Molens"
Bestuurslid Stichting Regres en verhaalschade en kosten fraude
Secretaris Stichting 60+ Bus Schagen.

De heer E. Nijboer Wethouder
Secretaris Stichting Beheer Slot Schagen
Vennoot organisatieadviesbureau Nijboer training advies
Lid Provinciale Staten Fryslan (per 7-3-’07)
Vz. Raad van Toezicht Stichting Kopwerk Den Helder
Vice vz. Vereniging Ouders COO Driebergen

De heer J.J. Heddes Wethouder (PvdA)
DB en AB van Noorderkwartier
Nevenfuncties raadsleden gemeente Schagen
Dhr. A.M. Brand
1. Raadslid (CDA)
Lid van de commissie Grondgebiedszaken voorzitter van de commissie Algemene Zaken en Middelen en
plaatsvervangend voorzitter van de commissie Samenlevingszaken
Lid Dagelijksbestuur Katholieke Bond
van Ouderen in Noord-Holland.
Dhr. N. Braak
1. Raadslid (VVD)
2. lid van de commissie Algemene zaken en middelen en plaatsvervangend lid van de commissie
Grondgebiedszaken.
Functies buiten het gemeentebestuur:
A. In loondienst of als zelfstandige:
B. Openbare betrekkingen: Vergoeding
C. Persoonlijke (bestuurs)functies: Vergoeding
Penningmeester Stichting ter
Ondersteuning van Jonge Talentvolle
Violisten
0,00
Molenaar op Korenmolen De Hoop te
Oude Niedorp, benoemd door de
Gemeente Niedorp
0,00
Overzicht nevenfuncties raadsleden op alfabet
Persoonsgegevens:
Mevr. M. Bredewold
1. Raadslid PvdA
2. Lid van de commissie Samenlevingszaken en plaatsvervangend lid van de commissie
Grondgebiedszaken.
Functies buiten het gemeentebestuur:
A. In loondienst of als zelfstandige:
1. Freelance fotograaf
B. Openbare betrekkingen: Vergoeding
C. Persoonlijke (bestuurs)functies: Vergoeding
1. Voorzitter comitť 40-45 Schagen
Overzicht nevenfuncties raadsleden op alfabet
Persoonsgegevens:
Dhr P. Eelman
1. Raadslid VVD
2. Lid van de commissie Samenlevingszaken en plaatsvervangend lid van de commissie
Algemene zaken en middelen en Grondgebiedszaken en het Presidium.
Functies buiten het gemeentebestuur:
A. In loondienst of als zelfstandige:
1. Directeur Meere BV
2. Docent VCCN (Vereniging Contamination ContrŰle Nederland)
B. Openbare betrekkingen: Vergoeding
C. Persoonlijke (bestuurs)functies: Vergoeding
Overzicht nevenfuncties raadsleden op alfabet
Persoonsgegevens:
Dhr J.B.J. Ensink
1. Raadslid CDA
2. Lid van de commissies Grondgebiedszaken en Samenlevingszaken en plaatsvervangend
lid van de commissie Algemene Zaken en Middelen.
Functies buiten het gemeentebestuur:
A. In loondienst of als zelfstandige:
B. Openbare betrekkingen: Vergoeding
Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke
Stand
Per huwelijk
C. Persoonlijke (bestuurs)functies: Vergoeding
CliŽnten Raad “De Bron” Secretaris geen
Overzicht nevenfuncties raadsleden op alfabet
Persoonsgegevens:
Mevr. M.F. Harkema-Stapel
1. Raadslid Duurzaam Schagen
2. Lid van de commissie Samenlevingszaken en Grondgebiedszaken.
Functies buiten het gemeentebestuur:
A. In loondienst of als zelfstandige:
1. Docent Verzorging Gsg Schagen
B. Openbare betrekkingen: Vergoeding
C. Persoonlijke (bestuurs)functies: Vergoeding
2. Notulist Stichting Noodopvang Schagen
e.o.
geen
Overzicht nevenfuncties raadsleden op alfabet
Persoonsgegevens:
Dhr. J. Hemmes
1. raadslid (PvdA)
2. lid van de raadscommissie Grondgebiedszaken
Functies buiten het gemeentebestuur:
A. In loondienst of als zelfstandige:
1. Corus vanaf 1970 vrijgesteld
bestuurder Ondernemingsraad
2.
B. Openbare betrekkingen: Vergoeding
1.
2.
C. Persoonlijke (bestuurs)functies: Vergoeding
1. Bestuurslid FNV Bondgenoten BGA Corus Geen
2. Voorzitter Naturisten vereniging Geminat Geen
Overzicht nevenfuncties raadsleden op alfabet
Persoonsgegevens:
Dhr H. Huijser
1. raadslid (PvdA)
2. Plaatsvervangend lid van de commissie Samenlevingszaken en lid van het Presidium.
Functies buiten het gemeentebestuur:
A. In loondienst of als zelfstandige:
1.
2.
B. Openbare betrekkingen: Vergoeding
1.
2.
C. Persoonlijke (bestuurs)functies: Vergoeding
1. Penningmeester Stichting Internationaal Folkloristisch Festival Schagen geen
2. Penningmeester District West van de Federatie van Folkloristische groepen
In Nederland
geen
3. Bestuurslid Federatie van Folkloristische groepen in Nederland Geen
4. Voorzitter Spartahal Schagen geen
Overzicht nevenfuncties raadsleden op alfabet
Persoonsgegevens:
Mevr. Komen-van Dijk
1. Raadslid (SP)
2. lid van de raadscommissie Algemene zaken en middelen, Grondgebiedszaken en plaatsvervangend lid van
de commissie Samenlevingszaken.
Functies buiten het gemeentebestuur:
A. In loondienst of als zelfstandige:
1. Zelfstandig dirigent
2.
B. Openbare betrekkingen: Vergoeding
1.
2.
C. Persoonlijke (bestuurs)functies: Vergoeding
1.
2.
Overzicht nevenfuncties raadsleden op alfabet
Persoonsgegevens:
Mevr. J.M.C. Meermans-Melein
1. Raadslid VVD, Waarnemend voorzitter gemeenteraad
2. Lid van de commissie Algemene zaken en middelen .Voorzitter van de commissie
Samenlevingszaken en plaatsvervangend voorzitter van de commissie
Grondgebiedszaken.
Functies buiten het gemeentebestuur:
A. In loondienst of als zelfstandige:
Docente Dans
B. Openbare betrekkingen: Vergoeding
C. Persoonlijke (bestuurs)functies: Vergoeding
1. Organisator shows en manifestaties
Overzicht nevenfuncties raadsleden op alfabet
Persoonsgegevens:
Dhr J. Muntjewerf
1. Raadslid PvdA
2. Lid van de commissies Samenlevingszaken
3 Voorzitter commissie GGZ
4 Fractiesecretaris PvdA
Functies buiten het gemeentebestuur:
A. In loondienst of als zelfstandige:
1 OpleidingscoŲrdinator VZA hoofdkantoor Amsterdam
2 Ambulanceverpleegkundige VZA locatie Zaandam
3 Docent verpleegkunde Freelance basis
B. Openbare betrekkingen: Vergoeding
C. Persoonlijke (bestuurs)functies: Vergoeding
Stichting ter behartiging van de
belangen van de scoutinggroep
Aquarius Dirkshorn.
Secretaris Neen
Scoutinggroep Aquarius Dirkshorn. Groepsvoorzitter Neen
Regionale Admiraliteit 23
(waterscoutinggroepen Kop NH)
Bestuurslid Neen
Overzicht nevenfuncties raadsleden op alfabet
Persoonsgegevens:
Dhr. J.G. Paauw
1. Raadslid (VVD).
2. Plaatsvervangends lid de commissie Samenlevingszaken en lid van de commissie Grondgebiedszaken
Functies buiten het gemeentebestuur:
A. In loondienst of als zelfstandige:
B. Openbare betrekkingen: Vergoeding
C. Persoonlijke (bestuurs)functies: Vergoeding
Overzicht nevenfuncties raadsleden op alfabet
Persoonsgegevens:
Mevr. E.F. Pinksterboer
1. Raadslid PvdA
2. Lid van de commissie Grondgebiedszaken en plaatsvervangend lid van de commissie Algemene
zaken en middelen.
Functies buiten het gemeentebestuur:
A. In loondienst of als zelfstandige:
1. Op projectbasis werkzaam bij het
Gewest Kop van Noord Holland.
Projecten Jeugdbeleid
B. Openbare betrekkingen: Vergoeding
C. Persoonlijke (bestuurs)functies: Vergoeding
1. Lid van het College van
Hoofdingelanden van het
Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier
ja
Overzicht nevenfuncties raadsleden op alfabet
Persoonsgegevens:
Dhr L.A.J. Riteco
1. raadslid (SP)
2. lid van de raadscommissie Samenlevingszaken en plaatsvervangend lid van commissie Algemene Zaken
en Middelen en het Presium.
Functies buiten het gemeentebestuur:
A. In loondienst of als zelfstandige:
1. Adviseur bij CWI (centrum voor werk en inkomen), in loondienst
2.
B. Openbare betrekkingen: Vergoeding
1.
2.
C. Persoonlijke (bestuurs)functies: Vergoeding
1.
2.
Overzicht nevenfuncties raadsleden op alfabet
Persoonsgegevens:
Dhr. R.A.J. Takes Raadslid VVD
2.
Functies buiten het gemeentebestuur:
A. In loondienst of als zelfstandige:
1. Loondienst Ministerie van Defensie
2.
B. Openbare betrekkingen: Vergoeding
1.
2.
C. Persoonlijke (bestuurs)functies: Vergoeding
1.
2.
Overzicht nevenfuncties raadsleden op alfabet
Persoonsgegevens:
Dhr F. Teerink
1. Raadslid Duurzaam Schagen
2. Lid van de commissie Algemene zaken en middelen en het Presidium.
Functies buiten het gemeentebestuur:
A. In loondienst of als zelfstandige:
DGA Friso Teerink Bestuursadvies
B.V.
B. Openbare betrekkingen: Vergoeding
C. Persoonlijke (bestuurs)functies: Vergoeding
Beroepsvereniging voor Sociaal
Gerontologen
Voorzitter geen
Duurzaam Schagen Voorzitter geen
Overzicht nevenfuncties raadsleden op alfabet
Persoonsgegevens:
Dhr. J. Wiskerke
1. Raadslid CDA.
Fractievoorzitter
2. Lid van de commissie Algemene zaken en middelen en Presidium
Functies buiten het gemeentebestuur:
A. In loondienst of als zelfstandige:
B. Openbare betrekkingen: Vergoeding
C. Persoonlijke (bestuurs)functies: Vergoeding
1 TAS’82 Wegwedstrijden organisatie Geen
2 Wijkvereniging Groeneweg (WG) Vrijwilliger Geen
3 Stichting vrienden van de zuster
Keuter stichting
Lid van het Bestuur Geen.

Gemeente Scheemda

G.M.C.Jonkman-Jansen=Mw. G.M.C. Jonkman-Jansen (PvdA)
Burgemeester gemeente Scheemda
Raadsgriffier
C.M.I.Kramer=Mw. C.M.I. Kramer ()
Raadslid
F.J.Huizing=Dhr. F.J. Huizing (CDA)
H.Ritsema=Dhr. H. Ritsema (CDA)
L.Engelage=Dhr. L. Engelage (CDA)
A.Breedijk=Dhr. A. Breedijk (ChristenUnie)
D.Hofstee=Mw. D. Hofstee (GroenLinks)
F.Greven=Dhr. F. Greven (PvdA)
K.Bont=Dhr. K. Bont (PvdA)
R.H.Huizinga=Dhr. R.H. Huizinga (PvdA)
G.C.Carolus=Mw. G.C. Carolus (PvdA)
M.N.Eelssema-Bosman=Mw. M.N. Eelssema-Bosman (PvdA)
W.J.Siemens-Kuipers=Mw. W.J. Siemens-Kuipers (PvdA)
G.Strikker=Dhr. G. Strikker (SP)
E.Modderman=Dhr. E. Modderman (VCP)
H.M.Rijlaarsdam-Sikma=Mw. H.M. Rijlaarsdam-Sikma (VVD)
M.A.Keestra-Schipper=Mw. M.A. Keestra-Schipper (VVD)
Gemeentesecretaris
M.v.d.Wal=Dhr. M. v.d. Wal ()
Wethouder
A.M.Knottnerus-vanderVeen=Mw. A.M. Knottnerus-van der Veen (CDA)
B.Zwiers=Dhr. B. Zwiers (PvdA)
K.vanLeeuwen=Dhr. K. van Leeuwen (PvdA)
Groep Hop is TEGEN de gemeentelijke herindeling van de gemeentes scheemda.htm">Scheemda, winschoten.htm">Winschoten en reiderland.htm">Reiderland
Mevr. F.J. Klein Gemeentesecretaris gemeente Reiderland
Dhr. M. van der Wal Gemeentesecretaris gemeente Scheemda
Dhr. A.J. van Dam Gemeentesecretaris gemeente Winschoten
Dhr. H. Groothuis (voorzitter) Projectleider/Beoogd gemeentesecretaris Oldambt i.o.
Mw. S. Wilpstra
Projectsecretaris
Mevr. K. Coffeng
Mevr. P.J. Gelderloos
Communicatieadviseur
Communicatieadviseur
Mevr. J. de Vrieze
Plv. Mevr. G. Schipper SecretariŽle ondersteuning
Mevr. R. Kuper SecretariŽle ondersteuning Het uitvoeren van het opdrachtgeverschap aan de, in de ambtelijke projectorganisatie actieve, externe deskundigen;
Het (mede namens de regiegroep c.q. stuurgroep) organiseren en onderhouden van de communicatie binnen de projectorganisatie en tussen de projectorganisatie en de lijnorganisaties in de drie gemeenten;
Het signaleren en zo veel mogelijk oplossen van knelpunten in de uitvoering van het plan van aanpak op zowel inhoudelijk terrein als procesmatig terrein (beschikbaarheid expertise, menskracht, onderlinge verhoudingen);
Het onderhouden van het contact met de BOR (bijzondere ondernemingsraad) op een nader te bepalen wijze;
Het voorbereiden van de besluitvorming in het BGO (bijzonder georganiseerd overleg met de vakbonden) namens de stuurgroep;
Het rapporteren over voortgang, middelen en eventuele knelpunten aan de stuurgroep. Mevr. F.J. Klein Gemeentesecretaris gemeente Reiderland
Dhr. M. van der Wal Gemeentesecretaris gemeente Scheemda
Dhr. A.J. van Dam Gemeentesecretaris gemeente Winschoten
Dhr. J. Dijkstra (voorzitter) Projectleider
Dhr. K. Matthijssen
Projectsecretaris
Mevr. P.J. Gelderloos
plv. Mevr. K. Coffeng
Communicatieadviseur
Communicatieadviseur
Mevr. J. de Vrieze

SecretariŽle ondersteuning
Mevr. R. Kuper SecretariŽle ondersteuning


Bevoegdheden en taken projectgroep
Voorbereiding van de besluitvorming in de stuurgroep over de verschillende fusieproducten en alle zaken die over de fusie gaan;
De aansturing van de werkzaamheden in het geheel van de ambtelijke projectorganisatie met het ook op het bereiken van resultaten van voldoende kwaliteit binnen de gestelde tijd;
Het uitvoeren van het opdrachtgeverschap aan de, in de ambtelijke projectorganisatie actieve, externe deskundigen;
Het (mede namens de regiegroep c.q. stuurgroep) organiseren en onderhouden van de communicatie binnen de projectorganisatie en tussen de projectorganisatie en de lijnorganisaties in de drie gemeenten;
Het signaleren en zo veel mogelijk oplossen van knelpunten in de uitvoering van het plan van aanpak op zowel inhoudelijk terrein als procesmatig terrein (beschikbaarheid expertise, menskracht, onderlinge verhoudingen);
Het onderhouden van het contact met de BOR (bijzondere ondernemingsraad) op een nader te bepalen wijze;
Het voorbereiden van de besluitvorming in het BGO (bijzonder georganiseerd overleg met de vakbonden) namens de stuurgroep;
Het rapporteren over voortgang, middelen en eventuele knelpunten aan de stuurgroep.

Dhr. M. van der Wal, gemeentesecretaris gemeente Scheemda
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Scheemda 4 december 2008

Mw. C.M.I. Kramerraadsgriffier gemeente Scheemda GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Scheemda 4 december 2008

Burgemeester, mw. G.M.C. Jonkman-Jansen, gemeente Scheemda
Lid bestuur provinciale studiefonds.
Voorzitter/bestuurslid Streekraad Oost Groningen.
Lid regionaal college regiopolitie.
Voorzitter R.v.C. “De Blauwe Stad”.
Bestuurslid Gemeenschappelijke regeling “De Blauwe Stad”.
Bestuurslid Hulpverlening en openbare gezondheidszorg Groningen.
Plv.bestuurslid Bestuursacademie Noord-Nederland.
Voorzitter regiegroep Oost-Groningen Digitaal.
Voorzitter bestuur I.G.S.D. Oldambt.
Bestuurslid Intergemeentelijke Brandweer Oldambt.
Voorzitter raadspresidium.

Wethouder mevr. A.M. Knottnerus-van der Veen, gemeente Scheemda
Bestuurslid Afvalverwerking Oost- en Zuidoost Groningen.
Lid van het algemeen bestuurWerkvoorzieningschap “Synergon”.
Plv.bestuurslid Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen.
Plv. bestuurslid Gemeenschappelijke regeling “De Blauwe Stad”.
Lid algemeen bestuur I.G.S.D. Oldambt.
Lid algemeen bestuur Intergemeentelijke Brandweer Oldambt.
Aandeelhouder De Klinker.(cultuur)
Lid algemeen bestuur g.r. De Klinker
Aandeelhouder Waterleidingbedrijf ( plv.)
Plv.bestuurslid BNG
Plv.bestuurslid Essent en Vegann.
Bestuurslid g.r. Muziekschool Winschoten.
Bestuurslid federatief samenwerkingsverband PERSPECTIEF ( in het kader van het project “Weer samen naar school”.)
Vennoot v.o.f. Knottnerus.

Wethouder dhr. K van Leeuwen, gemeente Scheemda
Bestuurslid waterbedrijf (deelnemingen)
Bestuurslid Essent en Vegann ( deelnemingen/financiŽn)
Bestuurslid B.N.G
Commissaris/voorzitter B.V.Oldambt
Plv.bestuurslid g.r. Hulpverlening en openbare gezondheidszorg Groningen.
Bestuurslid g.r. werkvoorzieningsschap Synergon.
Bestuurslid g.r. Volkskredietbank N.O.Groningen.
Bestuurslid/voorzitter stichting Opmaat
Voorzitter auditcommissie.

Wethouder dhr. B.Zwiers, gemeente Scheemda
Plv. bestuurslid Algemene Muziekschool Oost Groningen.
Plv. bestuurslid Afvalverwerking Oost- en Zuidoost Groningen.
Alg. Plv. bestuurslid Werkvoorzieningschap “Synergon”.
Bestuurslid Grensoverschrijdend openbaar lichaam Eems Dollard Regio.
Bestuurslid Gemeenschappelijke regeling “De Blauwe Stad”.
Lid algemeen bestuur I.G.S.D. Oldambt.
Lid algemeen bestuur Intergemeentelijke Brandweer Oldambt.
Aandeelhouder BV Bedrijventerrein Oldambt.
Lid Stuurgroep Oost Provinciale Omgevingsplan.
Lid Herinrichtingcommissie.
Plv. bestuurslid De Klinker
Lid federatief samenwerkingsverband PERSPECTIEF ( in het kader van het project “Weer samen naar school”.)
Projectleider regiopolitie Groningen.

Raadsgriffier:
Mevr. C.M.I. Kramer,gemeente Scheemda

Lijst van functies Raadslid, de heer M.K. van Leeuwen Raadslid gemeente Scheemda

Functies, die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld.
Lid algemeen bestuur g.r. “De Blauwe Stad”.
Potentieel lid van zowel de raadscommissie Wonen en Bestuur als van Werk,Welzijn en Educatie
Lid raadspresidium.
Eerste waarnemend raadsvoorzitter.
Waarnemer ambt van burgemeester, ingeval van verhindering of ontstentenis van alle
wethouders.

Functies, die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld.
CoŲrdinator cluster opbouwwerk Stichting Welzijn Oldambt.

Raadslid, de heer K.Bont Raadslid gemeente Scheemda

Functies, die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld.
Potentieel lid van zowel raadscommissie Wonen en Bestuur als van Werk, Welzijn en Educatie.
Lid algemeen bestuur van het Cultureel Centrum “De Klinker”.
Lid algemeen bestuur van de Algemene Muziekschool Oost-Groningen.
Lid auditcommissie.

Functies, die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld.


Voorzitter van werkgroep ouderen huisvesting Nieuwolda .
Redacteur dorpskrant In 1966
Journalist Streekblad.

Raadslid, mevrouw W.Siemens-KuipersRaadslid gemeente Scheemda

Functies, die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld.
Lid commissie Raadsbreed Overleg Sport
Potentieel lid van zowel raadscommissie Wonen en Bestuur als van Werk, Welzijn en Educatie.

Functies, die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld.
Secretaresse Emkabee BV..
Voorzitter ouderraad Eexterbasisschool

Raadslid, mevrouw G.C. Carolus:Raadslid gemeente Scheemda

Functies, die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld
Potentieel lid van zowel raadscommissie Wonen en Bestuur als van Werk, Welzijn en Educatie.
Voorzitter raadscommissie Wonen en Bestuur.
Plv.lid algemeen bestuur g.r. Algemene Muziekschool Oost Groningen.
Plv.lid algemeen bestuur Synergon.

Functies, die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld.
Eigenaar boekhandel De Boekenfant te Winschoten.


Raadslid, mevrouw M.N.Eelssema-BosmanRaadslid gemeente Scheemda

Functies, die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld.
Potentieel lid van zowel raadscommissie Wonen en Bestuur als van Werk, Welzijn en Educatie.
Lid algemeen bestuur g.r. De Streekraad Oost-Groningen.

Functies, die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld.
Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid en ambtenaar rampenbestrijding gem. Delfzijl

Raadslid, de heer R. Huizinga: Raadslid gemeente Scheemda

Functies, die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld.
Lid hoorcommissie.
Potentieel lid van zowel raadscommissie Wonen en Bestuur als van Werk, Welzijn en Educatie.
Plv.lid algemeen bestuur g.r. De Blauwe Stad

Functies, die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld.
Opvangmedewerker C.O.A.-Rijswijk.
Bestuurslid “Nelli Cooman Games” .
Free lance verslaggever diverse omroepen (onkostenvergoeding).
Lid van comitť Dodenherdenking Scheemda.
Lid van de Unieraad van de KNAU.

Raadslid, de heer L.EngelageRaadslid gemeente Scheemda

Functies, die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld.
Potentieel lid en 2e plaatsvervangend voorzitter van zowel raadscommissie Wonen en Bestuur als van Werk, Welzijn en Educatie.
Tweede waarnemend raadsvoorzitter.
Lid raadspresidium.
Plv. lid algemeen bestuur Algemene Muziekschool Oost Groningen.
Lid algemeen bestuur Eems Dollard Regio.
Lid algemeen bestuur Streekraad Oost-Groningen.
Lid algemeen bestuur g.r. De Blauwe Stad.

Functies, die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld.
Zelfstandig ondernemer met adviesbureau ( bezoldigd)
Landbouwer

Raadslid, de heer F.J. Huizing:>Raadslid gemeente Scheemda

Functies, die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld.
Lid commissie Raadsbreed Overleg Sport.
Lid algemeen bestuur De Klinker
Plv. lid algemeen bestuur g.r. De Blauwe Stad
Potentieel lid van zowel raadscommissie Wonen en Bestuur als van Werk, Welzijn en Educatie.

Functies, die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld.
Lid RoemeniŽ commissie gereformeerde kerk Midwolda .
Penningmeester vriendenkring CDA .
Penningmeester CDA fractieondersteuning.

Raadslid, dhr. H.RitsemaRaadslid gemeente Scheemda

Functies, die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld.
Lid hoorcommissie
Lid algemeen bestuur Algemene Muziekschool Oost Groningen.
Potentieel lid van zowel raadscommissie Wonen en Bestuur als van Werk, Welzijn en Educatie.

Functies, die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld.
Groepsleerkracht cbs De Wegwijzer te Oostwold.

Raadslid, mevrouw M.A. Keestra-Schipper:Raadslid gemeente Scheemda

Functies, die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld.
Potentieel lid van zowel raadscommissie Wonen en Bestuur als van Werk, Welzijn en Educatie.
Derde waarnemend raadsvoorzitter.
Lid raadspresidium.
Voorzitter raadscommissie Werk, Welzijn en Educatie.
Lid commissie Raadsbreed Overleg Sport.
Lid hoorcommissie.
Lid algemeen bestuur g.r. De Blauwe Stad.

Functies, die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld.
Bestuurslid Stichting Lief en Leed .
Voorzitter Noorder Kynologenclub.(.

Raadslid, mevrouw H.M.Rijlaarsdam-SikmaRaadslid gemeente Scheemda

Functies, die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld.
Potentieel lid van zowel raadscommissie Wonen en Bestuur als van Werk, Welzijn en Educatie.

Functies, die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld.
Bij het Ministerie van VROM : Senior inspectiemedewerker van de VROM Inspectie Noord
Bestuurslid Stichting De Koetsewagen.

Raadslid, de heer E. Modderman:Raadslid gemeente Scheemda

Functies, die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld.
Potentieel lid van zowel raadscommissie Wonen en Bestuur als van Werk, Welzijn en Educatie.
Lid raadspresidium.
Lid commissie Raadsbreed Overleg Sport
Lid hoorcommissie

Functies, die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld.
Geen.

Raadslid, de heer G.H.W.Strikker>Raadslid gemeente Scheemda

Functies, die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld.
Potentieel lid van zowel raadscommissie Wonen en Bestuur als van Werk, Welzijn en Educatie.
Lid auditcommissie.
Lid raadspresidium.
Lid commissie Raadsbreed Overleg Sport.
Lid hoorcommissie
Lid van algemeen bestuur van het Cultureel Centrum “De Klinker”

Functies, die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld.
Planner en IT co-ordinator
Penningmeester SP afdeling Scheemda

Raadslid, de heer A.BreedijkRaadslid gemeente Scheemda

Functies, die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld.
Lid algemeen bestuur Algemene Muziekschool Oost Groningen.
Lid algemeen bestuur g.r. “De Blauwe Stad"
Lid raadspresidium.
Potentieel lid van zowel raadscommissie Wonen en Bestuur als van Werk, Welzijn en Educatie.
Lid commissie Raadsbreed Overleg Sport.
Lid hoorcommissie.

Functies, die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld.
Voorzitter en kerkraadslid van de Hervormde Gemeente te Oostwold.(
Voorzitter Oudervereniging De Arend te Sappemeer
Torenkraanmachinist.

Raadslid, mevrouw D. Hofstee-Veen:Raadslid gemeente Scheemda

Functies, die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld.
Plv.voorzitter beide raadscommissies
Lid Commissie Raadsbreed Overleg Sport
Lid hoorcommissie.
Lid raadspresidium.
Potentieel lid van zowel raadscommissie Wonen en Bestuur als van Werk, Welzijn en Educatie.
Lid algemeen bestuur g.r. De Blauwe Stad.
Plv. lid algemeen bestuur Algemene Muziekschool Oost-Groningen.

Functies, die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld.
Teammanager Beheer Aansluitregister KV BAK Noord bij Essent Kolham/Leeuwarden
Regisseur Toneelgezelschap Hesserzand

Gemeente Schermer
Raadsgriffier
L.Blaauw=Dhr. L. Blaauw ()
Raadslid
J.P.A.Bloothoofd=Dhr. J.P.A. Bloothoofd (CDA)
J.S.Borsjes=Dhr. J.S. Borsjes (CDA)
A.E.M.Roelofsen-Vlaar=Mw. A.E.M. Roelofsen-Vlaar (CDA)
C.H.vanBavel=Dhr. C.H. van Bavel (PvdA)
W.G.Zeilemaker=Dhr. W.G. Zeilemaker (PvdA)
M.W.vanTwuiver=Mw. M.W. van Twuiver (PvdA)
J.A.Paasman=Dhr. J.A. Paasman (Schermer Belang)
J.C.Hagens=Dhr. J.C. Hagens (Schermer Belang)
P.H.Holzmann=Dhr. P.H. Holzmann (Schermer Belang)
J.J.Stroomer=Dhr. J.J. Stroomer (VVD)
C.D.Doeschot-deGraaf=Mw. C.D. Doeschot-de Graaf (VVD)
Gemeentesecretaris
P.Schouten=Dhr. P. Schouten ()
Wethouder
J.J.vanDrunen=Dhr. J.J. van Drunen (PvdA)
ing.W.vanEnter=Dhr. ing. W. van Enter (Schermer Belang)

Schermer, Dhr. drs. R.J.E. Doumaa.i. gemeentesecretaris gemeente Schermer
NEVENFUNCTIES
voorzitter van de Rekenkamer commissie van de gemeente Epe
voorzitter van de Rekenkamer commissie van de gemeente Ermelo
voorzitter van de Rekenkamer commissie van de gemeente Heerde
Lid ouderraad middelbare school voor Havo/VWO
Lid medezeggenschapsraad van een brede scholengemeenschap

Bron gemeente Schermer Sent: Tuesday, March 03, 2009 11:27 AM

Dhr. L. Blaauwraadsgriffier gemeente Schermer
NEVENFUNCTIES
ambtelijk secretaris van de Stichting Eilandspolder.
Bron: Gemeente Schermer 11 november 2008 Butter, D.J. (Dick) (VVD)
Opleiding: HBO (Hogere Bestuursambtenaar)
Beroep: Adjunct-gemeentescretaris; plv. directeur gemeente Schermer

Statenlid sinds 2003

Lid statencommissie:
Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid (ROG) (Plv. voorzitter)
Lid van het presidium

Nevenfunctie:
Trainer div. leergangen Haya van Somerenstichting (VVD)

Ing. W. van Enter lid Algemeen Bestuur IZR
lid Algemeen Bestuur Werkvoorzieningsschap Noorderkwartier
plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Milieudienst Regio Alkmaar
lid Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden


J.J. van Drunen
lid Raad van Toezicht ROADS
Docent Horizoncollege
lid Redactiecommissieboek RIBW
mediation cliŽntenorganisaties Zaanstreek/Waterland
bestuurslid basisberaad West-Friesland
lid Algemeen Bestuur Milieudienst Regio Alkmaar
plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Naam: R.J.E. Douma Functie: Secretaris, geen nevenfuncties opgegeven op 15 februari 2008.


J.C. Hagens (Schermer Belang)
Openbare betrekking:
vertegwenwoordiger Multikabel
lid Algemeen Bestuur Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Nevenfunctie:
bestuurslid Dorpsraad Stompetoren
P.H. Holzmann (Schermer Belang)
Openbare betrekking:
buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Schermer
Nevenfunctie:
geen
J.A. Paasman (Schermer Belang)
Openbare betrekking:
ambtenaar gemeente Zijpe
Nevenfuncties:
geen
J.S. Borsjes (CDA)
Openbare betrekking:
lid Algemeen Bestuur VVI
Nevenfunctie:
voorzitter Sporting S
voorzitter Myse Sporthal
jury KNWU
LA KNVB
J.P.A. Bloothoofd (CDA)
Openbare betrekking:
lid bestuur Stichting Welzijn Ouderen Schermer
Nevenfunctie:
voorzitter Stichting Peuterspeelzalen Schermer
A.E.M. Roelofsen-Vlaar (CDA)
Openbare betrekking(en):
bestuurslid Stichting Peuterspeelzalen Schermer
Nevenfunctie:
geen
J.J. Eindhoven (PvdA)
Openbare betrekkingen:
voorzitter Stichting Welzijn Ouderen Schermer
namens SWOS vertegenwoordiger in Aangenaam
plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur VVI
Nevenfuncties:
penningmeester Sporting S
penningmeester Myse Sporthal
penningmeester Stichting Rock Schermerhorn
penningmeester/secretaris Uit in het Land van Leeghwater
penningmeester Stichting Samen 375 jaar Schermer
penningmeester PvdA, afdeling Schermer
namens Stichting Uit in het Land van Leeghwater afgevaarigde in het Platform recreatie en toerisme Schermer
M.W. van Twuiver (PvdA)
Openbare betrekking:
geen
Nevenfunctie:
geen
W.G. Zeilemaker (PvdA)
Openbare betrekking:
lid bestuur Stichting Welzijn Ouderen Schermer
Nevenfunctie:
geen
J.J. Stroomer (VVD)
Openbare betrekking:
geen
Nevenfunctie:
commissaris CONO
C.D. Doeschot-de Graaf (VVD)
Openbare betrekking: - plaatsvervangendlid Algemeen Bestuur Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Nevenfunctie:
geen

Gemeente Scherpenzeel
Raadsgriffier
drs.E.Hoogstraten=Mw. drs. E. Hoogstraten ()
Raadslid
F.H.Rijksen=Dhr. F.H. Rijksen (CDA)
J.A.Slappendel=Dhr. J.A. Slappendel (CDA)
T.A.vanDijk=Dhr. T.A. van Dijk (ChristenUnie)
W.vandeKleut=Dhr. W. van de Kleut (ChristenUnie)
F.Mijnten=Dhr. F. Mijnten (DS/PvdA)
J.J.M.vanVugt=Dhr. J.J.M. van Vugt (DS/PvdA)
S.Witter=Dhr. S. Witter (DS/PvdA)
A.vanEs=Dhr. A. van Es (Groep Van Es-Van de Glind)
E.vandeGlind=Dhr. E. van de Glind (Groep Van Es-Van de Glind)
B.J.vanVreeswijk=Dhr. B.J. van Vreeswijk (SGP)
J.Mulder=Dhr. J. Mulder (SGP)
A.K.vanDijk=Dhr. A.K. van Dijk (VVD)
G.Dijkstra=Dhr. G. Dijkstra (VVD)
Gemeentesecretaris
drs.A.J.E.vanderWerf-Bramer=Mw. drs. A.J.E. van der Werf-Bramer ()
Wethouder
A.G.Heitink=Dhr. A.G. Heitink (ChristenUnie)
T.G.vandeWeert=Dhr. T.G. van de Weert (DS/PvdA)
H.deRidder=Dhr. H. de Ridder (VVD)

Scherpenzeel, Mw. drs. A.J.E. van der Werf-Bramergemeentesecretaris gemeente Scherpenzeel
GEEN (BESTUURLIJKE)NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Scherpenzeel Sent: Thursday, February 26, 2009 3:35 PM

mw.drs. E. Hoogstraten (Esther), raadsgriffier gemeente Scherpenzeel
NEVENFUNCTIES
Lid Provinciale Staten Gelderland
Voorzitter PvdA afdeling Hoevelaken-Nijkerk

Voorzitter PR-commissie PROgressief 21 te Nijkerk

Bestuurslid Stichting Ouders van OSCAR te Ermelo
Bron gemeente Scherpenzeel 2008

G. van der Linden
DS/PvdA
Gemeenteambtenaar Rhenen: hfd. Afd.Verkeer en Werken en Beheer Openbare Ruimte.
F. Mijnten
DS/PvdA
Mw. Bedrijfssturing Z.B.O. Staatsbosbeheer
Secretaris PvdA Scherpenzeel T.G. van de Weert
DS/PvdA
D.G.A. van de Weert Holding B.V.
Voorzitter toneelgroep EVANEE te Zeist


Penningmeester stichting Volksgebouw te Zeist

Penningmeester W.T.A.-NL/VL (Wetenschappelijk technische groep voor


aanbevelingen bouwrenovatie en monumentenzorg)


Bestuurslid FAP (Federatie Amateurpodiumverenigingen) te Zeist A. van Es
CDA
Politieofficier bij politieacademie A.D. Koudijs
CDA Registeraccountant KPMG - F.H. Rijksen
CDA
Ondernemer optiek-juweliersbedrijf
E. van de Glind
CDA
Zelfstandig ondernemer in bedrijfsautomatisering
Agrarisch ondernemer G. Dijkstra
VVD Vestigingsmanager Den Haag DUWO

Directeur groot aandeelhouder Reinforce BV A.K. van Dijk
VVD
Lid regioraad wonen/werken van 't Heerenloo Midden-Nederland


Voorzitter cie. FUWA-VO scholengemeenschap S.G.M. B.J. van Vreeswijk
SGP
Docent v.o. van Lodenstein college
Lid AB Waterschap Vallei en Eem J. Mulder
SGP
Ambtenaar gemeente Veenendaal, hfd concernstaf
Lid bouwcommissie Gereformeerde Gemeente te Scherpenzeel W. van de Kleut
CU
Hoofd bedrijfsbureau Van Spanjes aannemersbedrijf
Voorzitter OR basisschool T.A. van Dijk
CU
Senior consultant NutriŽnten Management Instituut NMI BV
Bestuurslid volleybalvereniging Set Up '69


Collegeleden


J.L. van Kampen
CDA
PluimveehouderH. de Ridder
VVD
Voorzitter stichting 't Willaer zwembad tot 1 oktober 2006


A.G. Heitink
CU


Leden van de rekenkamercommissie
voor Barneveld, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde
Organisatie: Leden Rekenkamer Vallei-in-Perspectief
drs. Jan van Dort cmc (voorzitter en lid van de commissies Leusden/Barneveld/Zeewolde, Nijkerk, RSW) is organisatieadviseur en interimmanager. Ook heeft hij een zeer brede ervaring als bestuurder en als commissaris dan wel lid van de raad van toezicht van diverse maatschappelijke organisaties.
Dirk Jans (lid van de commissies Nijkerk en RSW) is directeur bij een financieel adviesbureau. Hij heeft jarenlange ervaring bij diverse gemeenten als bestuursambtenaar, controller en afdelingshoofd.
drs. Ron Kamphues (lid van de commissie Leusden/Barneveld/Zeewolde) heeft bij diverse gemeenten meegewerkt aan rekenkameronderzoek en doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek van B&W. Hij is in 2003 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden op de rol van de rekenkamers.
dr. Joost Scheltinga (lid van de commissies Leusden/Barneveld/Zeewolde en RSW) heeft zowel ervaring in het bedrijfsleven, bij de overheid, als in de universitaire onderzoekswereld. Hij is alweer enige tijd lid van de rekenkamer-commissies Rheden en Werkendam.
Mw ir. Ine van de Vlierd EMFC RC (lid van de commissie Nijkerk) is na een studie Technische bedrijfskunde en postdoctorale opleiding tot controller werkzaam als adviseur Planning en Control bij een gemeente. Zij is ook lid van de rekenkamercommissie Amersfoort.
Mw drs. Barbara Does (ambtelijk secretaris) heeft na een studie politicologie gewerkt in de sociale zekerheid. De laatste vijf en half jaar als beleidsonderzoeker bij een particulier bureau.
Mw drs. Patricia van Putten (secretaris) heeft na een studie Bedrijfseconomie onder andere gewerkt bij het ministerie voor Verkeer en Waterstaat als projectleider/beleidsadviseur en vervolgens bij de gemeente Papendrecht als communicatiemanager. Zij is per 1 december 2006 in dienst getreden als onderzoeker/tweede secretaris.

Gemeente Schiedam
J.Gordijn Raadsgriffier
Raadslid
C.deGroot=Mw. C. de Groot (AOV)
A.Hekman=Dhr. A. Hekman (CDA)
H.Hofland=Dhr. H. Hofland (CDA)
N.Ulusoy=Dhr. N. Ulusoy (CDA)
W.J.Meijboom=Dhr. W.J. Meijboom (CDA)
A.M.Valk-Rijnbeek=Mw. A.M. Valk-Rijnbeek (CDA)
mr.M.J.C.Houtkamp=Dhr. mr. M.J.C. Houtkamp (D66)
S.A.H.Tolsma=Dhr. S.A.H. Tolsma (Fractie Hamerslag)
S.F.Hamerslag=Dhr. S.F. Hamerslag (Fractie Hamerslag)
W.Boon=Dhr. W. Boon (Fractie Hamerslag)
I.A.W.M.Coenradie-Maris=Mw. I.A.W.M. Coenradie-Maris (Fractie Hamerslag)
E.M.Gloudi=Dhr. E.M. Gloudi (GroenLinks)
H.C.F.Hagen=Mw. H.C.F. Hagen (GroenLinks)
E.Schoneveld=Dhr. E. Schoneveld (Leefbaar Schiedam/Fractie De Ron)
H.E.deRon=Dhr. H.E. de Ron (Leefbaar Schiedam/Fractie De Ron)
J.Gouweleeuw=Dhr. J. Gouweleeuw (Leefbaar Schiedam/Fractie De Ron)
H.J.H.deGroot=Mw. H.J.H. de Groot (Leefbaar Schiedam/Fractie De Ron)
H.vanderHoeven=Dhr. H. van der Hoeven (PvdA)
H.W.Verlinde=Dhr. H.W. Verlinde (PvdA)
Dhr. J.M.P.M. van Setten (PvdA)
M.G.L.Dingenouts=Dhr. M.G.L. Dingenouts (PvdA)
M.X.Stam=Dhr. M.X. Stam (PvdA)
R.J.H.Gilsing=Dhr. R.J.H. Gilsing (PvdA)
S.vanderVliet=Dhr. S. van der Vliet (PvdA)
E.Schoel-vanderVlies=Mw. E. Schoel-van der Vlies (PvdA)
J.deHaan-Klaassen=Mw. J. de Haan-Klaassen (PvdA)
J.G.delaRie=Mw. J.G. de la Rie (PvdA)
N.YerlikayaAkyapi=Mw. N. Yerlikaya Akyapi (PvdA)
P.J.P.Liebregts=Mw. P.J.P. Liebregts (PvdA)
A.R.deBoer=Dhr. A.R. de Boer (SP)
A.P.Mostert=Dhr. A.P. Mostert (VVD)
F.vanOosten=Dhr. F. van Oosten (VVD)
R.A.Oosthof=Dhr. R.A. Oosthof (VVD)
P.J.Geurtsen-Roelfzema=Mw. P.J. Geurtsen-Roelfzema (VVD)
Wethouder
C.A.C.Flaten-Daskalakis=Mw. C.A.C. Flaten-Daskalakis (CDA)
M.Groene=Dhr. M. Groene (PvdA)
M.Siljee=Dhr. M. Siljee (PvdA)
Y.J.Haan=Dhr. Y.J. Haan ()
Dhr. drs. B. (Boudewijn) Marinussen, gemeentesecretaris gemeente Schiedam
NEVENFUNCTIES
Vertrouwenspersoon Vereniging van Gemeentesecretarissen.
Bron: Gemeente Schiedam Tuesday, December 23, 2008 12:15 PM
Dhr. J. Gordijn, raadsgriffier gemeente Schiedam
NEVENFUNCTIES
Lid bezwaarschriftencommissie in Maassluis
Bron gemeente Schiedam Monday, December 15, 2008 5:09 PM
dhr. H.W. (hans) Verlinde, PvdA raadslid gemeente schiedam
Nevenfuncties
Directeur gemeente midden-delfland.htm">Delfland
M. (Menno) Siljee, PvdA wethouder gemeente Schiedam
Nevenfuncties
als vertegenwoordiger van de gemeente Schiedam aandeelhouder van:
Eneco
Evides
ONS
BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)
vennoot WOGroenoord

lid Regioraad

lid Algemeen Bestuur van het Financieel Koepelschap Buitenstedelijke Openluchtrecreatie
dhr. Y.J. (Yorick) Haan SP wethouder gemeente Schiedam
Nevenfuncties:
bestuurslid SP, afdeling Schiedam
voorzitter van de stuurgroep grafische industrie en verpakkingsdrukkerijen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten
lid van de reconstructiecommissie Midden-Delfland
bestuurslid Klimaatverbond Nederland (samenwerkingsverband van Nederlandse gemeenten)
plaastvervangend voorzitter RBHO-Rijnmond
mw. C.A.C. (Christine) Daskalakis, CDA wethouder gemeente Schiedam
Nevenfuncties:
lid algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond (GR OGZ RR)
lid dagelijks bestuur van de ROG NWN
id dagelijks bestuur OLIVER Rijnmond (volwasseneneducatie)
voorzitter Stichting Samenwerkende Ouderenorganisaties
dhr. M. (Maarten) Groene, PvdA wethouder gemeente Schiedam
Nevenfuncties
bestuurlijke en andere werkzaamheden binnen de PvdA
dhr. M.X. (Mario) Stam, raadslid gemeente Schiedam
Nevenfuncties
leraar bij de Stichting LMC School G.K. van Hogendorp
plaatsvervangend lid Stadsregio Rotterdam
bestuurslid Stichting Fondsenbeheer Politieke Activiteiten Schiedam
mw. J. Joke de Haan-Klaassen, PvdA raadslid gemeente Schiedam
Nevenfuncties
lidin het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Geneeskundige- en Gezondheidsdienst Nieuwe Waterweg Noord
bestuurslid Stichting Fondsenbeheer Politieke Activiteiten Schiedam
voorzitter Vereniging van Eigenaren
dhr. M.G.L. Mari Dingenouts PvdA
Nevenfuncties
lid algemeen bestuur Brandweer Waterweg lid werkgroep Watersportweekend
voorzitter VVE Nereus
dhr. R.J.H. Rob Gilsing
Nevenfuncties:
lid van de rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen
senior wetenschappelijk onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (ministerie van VWS)
bestuurslid Stichting Fondsenbeheer Politieke Activiteiten Schiedam
dhr. H. van der Hoeven
H. Harry van der Hoeven
vertaler bij Satiestaal vertaalbureau
Lid van PvdA

dhr. S. van der Vliet

S.
Sebastiaan
van der
Vliet

5">

6">
Nevenfuncties
plaatsvervangend lid Stadsregio Rotterdam
bestuurslid Jonge Socialisten Rijnmond

Lid van
Functie
PvdA
Lid

mw. N. Yerlikaya Akyapi
Nevenfuncties
vestigingsmanager bij Simpel Personeelsdiensten
plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Geneeskundige- en Gezondheidsdienst Nieuwe Waterweg Noord
bestuurslid Stichting Woman Today
mw. A.M. ter Veer

A.M.
Andrea
ter
Achternaam:
Veer
HR adviseur Unamic/HCN
bestuurslid Stichting Fondsenbeheer Politieke Activiteiten Schiedam
voorzitter dierenbescherming afdeling Schiedam
voorzitter Zorgfonds Nederland
penningmeester Stichting Vrienden van de Hargahoeve
OUD
Manager Operations bij HCN
Manager Customer Care bij Mediakabel
bij interpay
mw. J.G. de la Rie

J.G.
Coby
de la
Rie

5">

6">
"200" valign="top" style="width:150.0pt;
Nevenfuncties
voorzitter Samenwerkende Ouderenbonden
DB RNOG (Regionaal Platform Ouderen Gehandicapten)
AB CoŲperatie Museum Schiedam
lid adviescommissie Woonplus
PvdA
Lid

mw. E. Schoel-van der Vlies
administratief medewerkster schooladministratie bij de Stichting Primair Onderwijs Schiedam
algemeen bestuurslid Bewonersvereniging Damstate Schiedam
PvdA
Lid
dhr. J.M.P.M. van Setten
Nevenfuncties
sociaal cultureel werker bij de Stichting Jeugdwerk 's Gravenhage Oost

Lid van
Functie
PvdA
Lid

mw. P.J.P. Liebregts

P.J.P.
Patricia
Achternaam:
Liebregts
medewerker account en media bij een reclamebureau in Rotterdam
auditor marktonderzoekbureau Telder
demonstratrice bij Boost Concepts B.V.
onderzoeker bij NSS Interview
lid ledenraad Rabobank Schiedam Vlaardingen
cliŽntenraadslid en vicevoorzitter CliŽntenraad Havenziekenhuis Rotterdam
PvdA
Lid

dhr. S.F. Hamerslag

S.F.
Frans
Achternaam:
Hamerslag
Nevenfuncties:
P&O-adviseur bij 's-Heeren Loo West Nederland
plaatsvervangend lid Stadsregio Rotterdam
plaatsvervangend lid algemeen bestuur Brandweer Waterweg
bestuurslid SP, afdeling Schiedam
dhr. S.A.H. Tolsma
Nevenfuncties:
vennoot Drop-it v.o.f.
advies organisatiedeskundige Hocan
bestuurslid SP Schiedam
Lid van
Functie
SP
Fractiesecretaris

dhr. B. Hoppe

B.
Benjamin
Achternaam:
Hoppe

Nevenfuncties:
zaterdagsbode bij TPG-post
stagiaire bij Stichting Welzijn Schiedam/jongerenwerk
voorzitter ROOD jongeren in de SP
Lid van
SP
Lid

dhr. A.R. de Boer
Nevenfuncties:
tandarts te Schiedam
bestuurslid SP Afdeling Schiedam
Lid van SP
Lid

W. Boon
Nevenfuncties
docent techniek en NT2 Zadkine college
docent NT2 Willem de Kooning academie
vrijwilliger bij artsen zonder grenzen
afdelingsbestuur SP-Schiedam
dhr. A. Hekman
Nevenfuncties
projectmanager gemeente Rotterdam
lid regioraad Stadsregio Rotterdam
plaatsvervangend lid bestuur Brandweer

Lid van CDA
Fractievoorzitter
mw. A.M. Valk-Rijnbeek

A.M.
Ada
Valk-Rijnbeek
plaatsvervangend lid Stadsregio Rotterdam

Lid van
Functie
CDA
Fractiesecretaris

dhr. N. Ulusoy

N.
Nihat
Ulusoy5">


Lid van
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Functie
CDA
Lid

dhr. H. Hofland

H.
Henk
Hofland
vice-voorzitter van Brancheorganisatie AGF Detail Nederland
voorzitter van de Regio Zuid-Holland van de Brancheorganisatie AGF Detail Nederland
lid van de ledenraad Rabobank Schiedam-Vlaardingen
CDA
Lid

dhr. W.J. Meijboom
bureaumanager/controller bij de Stichting Experimenten Volkshuisvesting
CDA
Lid
dhr. A.P. Mostert
plaatsvervangend rector bij KAVOR Rotterdam
VVD
Fractievoorzitter

mw. P.J. Geurtsen
personeelsadviseur bijRMPI te Barendrecht.
voorzitter Vrije Academie te Vlaardingen
VVD
Fractiesecretaris

dhr. R.A. Oosthof
eigenaar van Vlug-IJs
voorzitter liberale motorclub DVR
VVD
Lid

dhr. F. van Oosten
Lid van
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Functie
VVD
Lid
dhr. J. Gouweleeuw
Lid van
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Functie
Leefbaar Schiedam
Fractievoorzitter

mw. H.J.H. de Groot
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Functie
Leefbaar Schiedam
Fractiesecretaris

dhr. E. Schoneveld
penningmeester Leefbaar Schiedam
vrijwilliger BuurtPreventieTeam
Leefbaar Schiedam
Lid

dhr. E.M. Gloudi
directeur-bestuurder bij de Stichting Ontwikkelbank Centrum en de Stichting De Werkmij
mw. H.C.F. Hagen
leerkracht openbaar onderwijs Rotterdam

mw. C. de Groot
budgetconsulentbijde gemeente Delft
lid in het algemeen bestuur van de gemeeenschappelijk regling Geneeskundige- en Gezondheidsdienst Nieuwe Waterweg Noord
voorzitter afdeling AOV Schiedam
Lid van
Functie
AOV
Fractievoorzitter

dhr. M.J.C. Houtkamp
lid van het managementteam plv. directeur van het Bureau Nationale Ombudsman
lid, namens de Nationale Ombudsman, van het Forum Burger Overheid
lid van De vrienden van Temecula" (California, USA) te Voorburg
D66"
Fractievoorzitter
H.E. de Ron Rens
ondernemer, Fleurrens bloemen en planten
voorzitter VvE Stadswoningen De Contrabas
voorzitter Winkeliersvereniging de Esch (Rotterdam)
vice-voorzitter/secretaris Schiedam Actief
FFractie De Ron
W. Post Wim
Nevenfuncties
Head of section bij European Patent Office
Voorzitter Leefbaar Schiedam
dhr. J.J.W. Witjes John
Nevenfuncties
bedrijfsarts, Erasmus MC Rotterdam
bestuurslid Poldervaartvereniging
redactielid De Spalander (WBV Spaland
A.L. Bel Arie
Nevenfuncties
Vice President bij MCM Foods BV te Rotterdam
Voorzitter VvE Land van Belofte
Woude, C. van der PvdA
Dekker, H.AOV
Bautz , H.F.D66
Raadsgriffier
S.T.vanderZwaag=Dhr. S.T. van der Zwaag ()
Raadslid
E.J.M.Bakker=Dhr. E.J.M. Bakker (Christelijke Groepering Schiermonnikoog)
J.C.Hagen=Dhr. J.C. Hagen (Christelijke Groepering Schiermonnikoog)
A.W.vanderMeulen=Mw. A.W. van der Meulen (Christelijke Groepering Schiermonnikoog)
E.D.deGroot=Dhr. E.D. de Groot (Ons Belang)
H.D.J.Carrette=Dhr. H.D.J. Carrette (Ons Belang)
H.H.AB=Dhr. H.H. AB (Ons Belang)
C.A.F.vanderKolk=Dhr. C.A.F. van der Kolk (Schiermonnikoogs Belang)
W.J.Groendijk=Dhr. W.J. Groendijk (Schiermonnikoogs Belang)
E.E.A.M.Claessens=Mw. E.E.A.M. Claessens (Schiermonnikoogs Belang)
Wethouder
E.Korendijk=Dhr. E. Korendijk (Ons Belang)
L.J.Wiersema=Dhr. L.J. Wiersema (Schiermonnikoogs Belang

S. (Simen) Stamhuis gemeentesecretaris gemeente Schiermonnikoog
NEVENFUNCTIES
Secretaris van de Vereniging Dorpsbelang Schiermonnikoog
Bron gemeente Schiermonnikoog Sent: Tuesday, February 17, 2009 1:06 PM

De heer S.T. van der Zwaag, raadsgriffier gemeente Schiermonnikoog en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft deze TOPambtenaar?
Worden de (bestuurlijke) nevenfuncties van de raadsgriffier geweigerd? Indien ja, waarom dan?
NEVENFUNCTIES

Bestuurslid tennisvereniging ‘Hinneleup’ augustus 2008


Opgave van de gemeente Schiermonnikoog
Augustus 2008


Nevenfuncties raadsleden:
De heer H.H. AB
De heer E.J.M. Bakker2"> Bestuurslid Inspecteur Boelensschool
Bestuurslid Vereniging Dorpsbelang Schiermonnikoog
Bestuurslid Ruitervereniging Schiermonnikoog
Bestuurslid Concours Hippique Schiermonnikoog
Bestuurslid Stichting De Dķnatter
De heer H.D.J. Carrette
Mevrouw E.E.A.M. Claessens
De heer W.J. Groendijk
De heer E.D. de Groot
De heer J.C. Hagen Voorzitter Vereniging Boerenbelang Schiermonnikoog
Lid Local Action Group Waddeneilanden
Lid Adviescie Integraal Watersysteembeheer Schiermonnikoog
De heer C.A.F. van der Kolk
Mevrouw A. van der Meulen Bestuurslid Stichting De Dķnatter
Bestuurslid Cantorij Schiermonnikoog

Gemeente Schiermonnikoog CHECK JUISTE PLAATS
Nevenfuncties wethouders:
De heer E. Korendijk Lid Plaatselijke Commissie KNRM
Bestuurslid Juttersvereniging
Buschauffeur Arriva
De heer L. Wiersema Voorzitter Bestuur Boelensschool
Nevenfuncties secretaris:
De heer S. Stamhuis Bestuurslid Vereniging Dorpsbelang Schiermonnikoog

Gemeente Schijndel
Raadsgriffier
F.G.T.W.vanKessel-vanErp=Mw. F.G.T.W. van Kessel-van Erp ()
Raadslid
B.H.W.Hommerson=Dhr. B.H.W. Hommerson (ABS)
S.J.M.Welte=Dhr. S.J.M. Welte (ABS)
A.J.A.vandenOetelaar=Dhr. A.J.A. van den Oetelaar (CDA)
J.C.A.Schwiebbe=Dhr. J.C.A. Schwiebbe (CDA)
B.J.G.M.vandenOetelaar-Roeffen=Mw. B.J.G.M. van den Oetelaar-Roeffen (CDA)
M.E.M.Doreleijers-deHaas=Mw. M.E.M. Doreleijers-de Haas (CDA)
E.M.J.M.Witlox=Dhr. E.M.J.M. Witlox (DORP)
G.H.H.Nillezen=Dhr. G.H.H. Nillezen (Lijst Schijndel)
A.J.H.vanderDonk=Dhr. A.J.H. van der Donk (PvdA)
H.G.P.F.Roozendaal=Dhr. H.G.P.F. Roozendaal (PvdA)
S.Oegema=Dhr. S. Oegema (PvdA)
mr.R.W.M.Mathijsen=Dhr. mr. R.W.M. Mathijsen (PvdA)
R.C.M.Merks=Dhr. R.C.M. Merks (SP)
A.M.Wouters-vanBroekhoven=Mw. A.M. Wouters-van Broekhoven (SP)
P.G.M.Oomen-vanVeghel=Mw. P.G.M. Oomen-van Veghel (SP)
F.M.J.Schuurbiers=Dhr. F.M.J. Schuurbiers (Sen-S)
P.Seijkens=Dhr. P. Seijkens (Sen-S)
J.vanderHeijden=Dhr. J. van der Heijden (VVD)
J.M.C.H.Schoones=Dhr. J.M.C.H. Schoones (VVD)
Gemeentesecretaris
W.A.G.M.vanRosmalen=Dhr. W.A.G.M. van Rosmalen ()
Wethouder
L.J.G.T.Eijkemans=Dhr. L.J.G.T. Eijkemans (Algemeen Belang Schijndel)
B.P.F.Claassen=Dhr. B.P.F. Claassen (CDA)
P.G.M.J.Roozendaal=Dhr. P.G.M.J. Roozendaal (PvdA)


Schijndel, Dhr. W.A.G.M. van Rosmalengemeentesecretaris gemeente Schijndel
GEEN (BESTUURLIJKE) NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Schijndel Sent: Monday, March 02, 2009 3:01 PM

Mw. F.G.T.W. (FranÁoise) van Kessel-van Erpraadsgriffier gemeente Schijndel
NEVENFUNCTIES
Voorzitter oudervereniging basisschool Sint Petrus te Olland
Bron gemeente Schijndel 2008
Wethouder PvdA P.G.M.J. Roozendaal (Peter
voorzitter commissie kunst en cultuur
lid Algemeen bestuur Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hart van Brabant
lid Algemeen en Dagelijks Bestuur WSD
plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijk Meldcentrum
plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Regionale Hulpverleningsdienst
lid Algemeen Bestuur Regionale Ambulancevoorziening
lid Algemeen en Dagelijks bestuur OptimisD
lid portefeuillehouderoverleg Maatschappelijke Zaken
plv lid Algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling welstandszorg Noord-Brabant
Wethouder CDA B.P.F. Claassen (Bart)
voorzitter horeca-overleg
lid portefeuillehouderoverleg milieu / afval
lid Algemeen bestuur Welstandszorg Noord-Brabant
lid portefeuillehouderoverleg ruimtelijke zaken
plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Hypotheekfonds Brabantse Gemeenten
lid van de regionale reconstructiecommissie
Wethouder ABS L.J.G.T. Eijkemans (Bart)
lid Algemeen Bestuur Hypotheekfonds Noordbrabantse Gemeenten
plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur WSD
plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gem. gezondheidsdienst hart voor Brabant
plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur OptimisD
lid Algemeen bestuur ING Hypotheekfonds
Gemeentesecretaris Willem van Rosmalen (W.A.G.M.)


PvdA Functies Roozendaal, H.G.P.F. (Henk)
Directeur woningstichting Brabant Wonen
plv voorzitter vaste commissie voor de gemeenteraad
Voorzitter PvdA Brabant
PvdA Functies Mathijsen, R.W.M. (Roeland)
Juridisch-Planologisch Senior adviseur bij BRO (adviseurs in Ruimtelijke Ordening, Economie en Milieu in Vught)
Lid vaste commissie van de gemeenteraad
PvdA Functies Van der Donk, A.J.H. (Dimitri)
Senior gerechtssecretaris rechtbank ’s-Hertogenbosch
Lid vaste commissie van de gemeenteraad
PvdA Functies Oegema, S. (Sikko)
Milieuadviseur bij BMD Advies Zuid Nederland
(plv)Lid vaste commissie van de gemeenteraad
CDA Functies Schwiebbe, J.C.A. (Jankees)
Adviseur hypotheek en vermogen Rabobank
(plv) lid vaste commissie van de gemeenteraad
CDA Functies Doreleijers-de Haas, M.E.M. (Marlies)
(Plv) lid vaste commissie voor de gemeenteraad
Lid Algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Veghel, Schijndel en Sint-Michielsgestel
Oproepkracht S.C.C. de Vink
Mantelzorger
Wettelijk mentor gehandicapte broer
CDA Functies Van den Oetelaar-Roeffen, B.J.G.M. (Betty)
Lid vaste commissie van de gemeenteraad
Secretaris Rijvereniging Pater van den Elsen te Heeswijk-Dinther
CDA Functies Van den Oetelaar, A.J.A. (Ad)
keuringsassistent
agrariŽr
SP Functies Merks, R.C.M. (Ruud)
Algemeen verkoopleider bij Van der Doelen speelgoedzaken
Lid vaste commissie van de gemeenteraad
Voorzitter oudervereniging basisschool de Regenboog

SP Functies Oomen-van Veghel, P.G.M. (Nellie)
Vrijwilligerswerk en schoonmaakwerk in dorpshuis de Geut
(plv)Lid vaste commissie van de gemeenteraad
Mantelzorgster
Vrijwilligerswerk: parochie Wijbosch
Overblijfmoeder schoolkinderen
SP Functies Wouters –van Broekhoven, A.M. (Tonnie)
Afwashulp ziekenhuis Bernhove te Veghel
(plv) lid vaste commissie van de gemeenteraad
lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap de Dommel
Voorzitter SP afdeling Schijndel
Lid Stichting Schijndelse Speeltuin
Lid Schijndelse Huurders Bond
VVD Functies Schoones, J.M.C.H. (Hans)
Chef Operationele Zaken(COZ) Rang: Inspecteur van Politie Politieregio Brabant-Noord
Hulp Officier van Justitie (HOVJ)
Waarnemend raadsvoorzitter
Waarnemend voorzitter van Raadspresidium
Lid vaste commissie van de gemeenteraad
Penningmeester Stichting Karnaval Schijndel
Penningmeester Prinsenclub Hopplukkers
Algemeen bestuurslid van de afdeling Oost-Brabant van de Algemene Nederlandse Politie Vereniging (ANVP)
Lid klankbordgroep Landelijk Bejegenings-profiel van het NPI (Ned. Pol. Instituut) in Den Haag
OR-lid Politieregio Brabant-Noord
VVD Functies Van der Heijden, A. (Jos)
Directeur Twin Design
Lid vaste commissie gemeenteraad
Onbezoldigd bestuurslid XML/SGML User Group
Voorzitter VVD Schijndel
ABS Functies Hommerson, B.H.W. (Bart)
Voorzitter van de vaste commissie voor de gemeenteraad
Bestuurslid Stichting de Vink
Bestuurslid Vereniging van eigenaren De Hoge Vuurkant
Part-time gerechtsdeurwaarder
ABS Functies Welte, S.J.M. (Simon)
Voorraadbeheerder distributiecentrum Jumbo Supermarkten
Lid van de vaste commissie van de gemeenteraad
plv lid Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap de Dommel
plv lid Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Veghel, Schijndel en Sint-Michielsgestel
Lid Parochieraad St. Servatius Centrum
Rayonleider Nationale collecte verstandelijk gehandicapten (NKGG)
Senioren Schijndel Functies Schuurbiers, F.M.J. (Frans)
Lid van de vaste commissie van de gemeenteraad
Voorzitter van de Regio Raad ’s-Hertogenbosch van het Astmafonds
Bestuurslid Pastorale Eenheid Schijndel
Senioren Schijndel Functies Seijkens, P. (Piet)
Lid van de vaste commissie van de gemeenteraad
DORP Functies Witlox, E.M.J.M. (Eus)
Praktijkopleider bij het ministerie van justitie, onderdeel PI Vught
Lid vaste commissie van de gemeenteraad
Lijst Schijndel Functies Nillezen, G.H.H. (Ger)
Antiquair/Civiel ingenieur
Lid vaste commissie gemeenteraad

Gemeente Schinnen
Raadsgriffier
W.A.J.M.Huisinga=Dhr. W.A.J.M. Huisinga ()
Raadslid
C.F.J.Steenland=Dhr. C.F.J. Steenland (CDA)
H.J.G.M.Hawinkels=Dhr. H.J.G.M. Hawinkels (CDA)
J.H.F.Franssen=Dhr. J.H.F. Franssen (CDA)
M.M.J.Schevers=Dhr. M.M.J. Schevers (CDA)
R.M.J.Gielen=Dhr. R.M.J. Gielen (CDA)
J.H.A.Leblanc=Dhr. J.H.A. Leblanc (Groep CALS)
M.A.J.G.Cals-Zuketto=Mw. M.A.J.G. Cals-Zuketto (Groep CALS)
A.M.J.M.Francot=Dhr. A.M.J.M. Francot (PvdA)
M.J.M.G.Renkens=Dhr. M.J.M.G. Renkens (PvdA)
R.A.H.W.Proost=Dhr. R.A.H.W. Proost (PvdA)
M.M.M.H.Heggen=Dhr. M.M.M.H. Heggen (VVD)
A.E.M.Wasser=Dhr. A.E.M. Wasser (Vernieuwingsgroep)
G.A.M.H.deVlieger=Dhr. G.A.M.H. de Vlieger (Vernieuwingsgroep)
H.A.H.Schaffrath=Dhr. H.A.H. Schaffrath (Vernieuwingsgroep)
M.G.T.Thuis=Mw. M.G.T. Thuis (Vernieuwingsgroep)
Gemeentesecretaris
mr.J.M.C.Roelofs=Dhr. mr. J.M.C. Roelofs ()
Wethouder
W.A.C.Adriaans=Mw. W.A.C. Adriaans (PvdA)
H.M.C.Driessen=Dhr. H.M.C. Driessen (Vernieuwingsgroep)


Schinnen, Dhr. mr. J.M.C. Roelofsgemeentesecretaris gemeente Schinnen
NEVENFUNCTIES
penningmeester van de stichting Thuis in Limburg
Bron gemeente Schinnen Sent: Wednesday, February 18, 2009 6:14 PM

Dhr. W.A.J.M. Huisingaraadsgriffier gemeente Schinnen
GEEN NEVENFUNCTIES Bron: Gemeente Schinnen 10 november 2008

De secretaris (mr J.M.C. Roelofs) heeft de volgende nevenfuncties:
Lid gezamenlijke bezwaarschriftencommissie gemeenten Asten en Someren

Penningmeester Stichting Thuis in Limburg
W.A.C. Adriaans
wethouder
Geen.

QQ-functies:
Lid AB en DB Vixia
Plv. lid Regionale Brandweer/GHOR Zuid-Limburg
Lid AB Omnibuzz
Lid AB bestuur GGD Zuid-LimburgNee
Nee

Schoonhoven, Dhr. mr. J. Sluizemangemeentesecretaris gemeente Schoonhoven
NEVENFUNCTIES
lid van het Regionaal Secretarissen Overleg (RSO) binnen de K5-gemeenten<
lid van de Secretarissenkring Midden-Holland
lid van het overleg gemeentesecretarissen Veiligheidsregio Hollands-Midden

Bron gemeente Schoonhoven Sent: Monday, February 16, 2009 1:23 PM


Mw. M. (Margriet) de Greefraadsgriffier gemeente Schoonhoven
NEVENFUNCTIES
Secretaris Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Jaarsveld

Bron gemeente Schoonhoven 2008

B&W


M.L.P. Deerenberg
Wethouder
Nevenfunctie
lid van het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard
lid van het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
lid van het Algemeen Bestuur van Promen
lid van het Bestuur van de Stichting Onderwijs Primair
Lid van de Bestuurscommissie Educatie en Inburgering van het
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden-Holland
Lid van de Bestuurscommissie Regionale Agenda Samenleving (RAS) van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden Holland
Lid van het Regionaal Overleg Jeugd en Zorg (namens het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden-Holland)
Lid van de Stuurgroep Jeugdpreventieteam (namens het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden Holland)
Lid van de Krimpenerwaardraad van de K5
Lid van het K5-bestuur
Lid van het Algemeen Bestuur van het Streekarchief Midden-Holland
Lid van het Dagelijks Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard
Lid van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW)
Lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Cyclus N.V.
Lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Oasen N.V.
Lid van de Bestuurscommissie Milieudienst van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden-Holland
J. Beugelaar
Wethouder
PvdA
Nevenfuncties
lid van het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard
lid van het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
lid van het Algemeen Bestuur van Promen
lid van het Bestuur van de Stichting Onderwijs Primair
Lid van de Bestuurscommissie Educatie en Inburgering van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden-Holland
Lid van de Bestuurscommissie Regionale Agenda Samenleving (RAS) van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden Holland
Lid van het Regionaal Overleg Jeugd en Zorg (namens het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden-Holland)
Lid van de Stuurgroep Jeugdpreventieteam (namens het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden Holland)
Lid van de Bestuurlijke Werkgroep Jeugd en Zorg (namens de K5)
Lid van de Stuurgroep Jeugd en Veiligheid
Lid van de Stuurgroep Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Midden Holland
Lid van het Bestuurlijk Overleg Zorg en Samenleving Midden Holland
Voorzitter van het Platform Welzijn Zorgberaad Midden Holland
Lid van het Bestuur van het Homo-emancipatienetwerk Partij van de Arbeid
Congresafgevaardigde van de Partij van de Arbeid

Mr. J. Sluizeman Gemeentesecretaris
Geen nevenfuncties

Raadsleden:

Pieter Heerens Functie: Fractievoorzitter
Partij: Gemeente Belang

Les geven aan ondernemers, makelaars en verzekeringsadviseur
Nevenfunctie
Penningmeester leerstoel HTL Vrij Universiteit Amsterdam
Voorzitter Welzijn Stichting Amsterdam
Regiobestuurder Platform Lokaal Zuid-Holland
Bestuursvoorzitter Baptistengemeente Schoonhoven
Docent / methodeontwikkelaar Beroepsopleiding Makelaars BV
Gecommitteerde / lesobservator NIBE / SVV
Examenontwikkelaar / corrector CITO

Frank Timmer Functie: Lid
Partij: Gemeente Belang
Werkt bij de ABN AMRO en vervult daar nog altijd een niet- commerciŽle functie op een administratieve afdeling
Nevenfunctie
Contributie-inning en schaduwledenadministratie Zeeverkennersgroep Olivier van Noort II, Schoonhoven
Begeleider computerles Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Midden
Bijdrage-inning Stichting Kinderdorp llieni, Schoonhoven
Bijdrage-inning Zendingscommissie Nederlands Hervormde Gemeente Schoonhoven

Hans Straver Functie: Lid
Partij: Gemeente Belang

Archeologische Werkgroep
Nevenfunctie

Bestuurslid van de Alternatieve Woningbouwvereniging voor Senioren in Schoonhoven (AWS)
Voorzitter Stichting voor een menswaardig bestaan in Ghana

Ton Peltenburg Functie: Lid
Partij: Gemeente Belang

Werkzaam in de industriŽle dienstverlening en in de maritieme sector, waar ik mede-eigenaar ben van een bedrijf dat de toelevering voor onderhoud van zeeschepen regelt
Nevenfunctie
Directeur/aandeelhouder Bemape BV
Directeur/aandeelhouder Elpak BV
Directeur/aandeelhouder Spits Services BV
Directeur/aandeelhouder Spits Packing BV
Directeur/aandeelhouder Seohae Sales en Services BV
Directeur/aandeelhouder Seohae Sales en Services AS
Directeur/aandeelhouder Seohae Sales en Services GmbH

Marije Willems Functie: Fractievoorzitter
Partij: PvdA
Nevenfunctie
Geen

Bea van Meerten Functie: Lid
Partij: PvdA
Nevenfunctie
Geen

Pieter van den Dool Functie: Lid
Partij: PvdA
Nevenfunctie
Penningmeester PvdA afdeling Schoonhoven
Lid werkgroep Wegwedstrijden Avantri
Lid werkgroep Oud papier Avantri
Lid werkgroep Clubhuisbeheer Avantri
Scheidsrechter/starter/jurylid Avantri

drs. Jos Huizinga Functie: Fractievoorzitter
Partij: CDA
Nevenfunctie
Bestuurslid Stichting Reinwater Amsterdam
Voorzitter Schoonhoven helpt
Voorzitter bestuur Stichting Open Uw Hart Bergambacht
Voorzitter bestuur Inami Recreation Center Foundation, Nairobi, Kenya
Voorzitter bestuur Commissie Materiele zaken Gereformeerde Kerk Nieuwpoort/Langerak

Frank Mone Functie: Lid
Partij: CDA
Nevenfunctie
Geen

Pieter Neven Functie: Fractievoorzitter
Partij: SGP/ Christenunie
Nevenfunctie
Bestuurslid Kiesvereniging SGP Schoonhoven
Penningmeester Stichting Pachpela

Teunis Mul Functie: Lid
Partij: SGP/ Christenunie
Nevenfunctie
Geen

Hans de Wit Functie: Fractievoorzitter
Partij: VVD
Commissaris van de politie
Nevenfunctie
Examinator Politie Academie
Bestuurslid Schoonhovens College
Bestuurslid Rotary

Anne van Riet-Keulen Functie: Lid
Partij: VVD
Nevenfunctie
Geen

Ad Struijs Functie: Fractievoorzitter
Partij: GroenLinks
Nevenfunctie
Geen

Nel Verbeek Functie: Fractievoorzitter
Partij: Lijst Onafhankelijken

Gemeente Schouwen-Duiveland
Raadsgriffier
T.vanOostenbrugge=Dhr. T. van Oostenbrugge ()
Raadslid
A.C.M.Schouw=Dhr. A.C.M. Schouw (CDA)
drs.N.P.deDanschutter=Dhr. drs. N.P. de Danschutter (CDA)
A.C.J.Overwater=Mw. A.C.J. Overwater (CDA)
B.J.Flach-deGeus=Mw. B.J. Flach-de Geus (CDA)
W.M.Dorst=Dhr. W.M. Dorst (ChristenUnie)
M.R.dePagter-tenKate=Mw. M.R. de Pagter-ten Kate (ChristenUnie)
T.deGelder=Dhr. T. de Gelder (GroenLinks)
R.Lievense=Dhr. R. Lievense (Leefbaar Schouwen-Duiveland)
W.P.Stouten=Dhr. W.P. Stouten (Leefbaar Schouwen-Duiveland)
A.M.J.vanBurg=Mw. A.M.J. van Burg (Leefbaar Schouwen-Duiveland)
A.V.J.deVos=Dhr. A.V.J. de Vos (PvdA)
F.H.Fonteijne=Dhr. F.H. Fonteijne (PvdA)
H.W.J.Winfield=Dhr. H.W.J. Winfield (PvdA)
B.W.M.Troost=Mw. B.W.M. Troost (PvdA)
P.F.d'Anjou-Lems=Mw. P.F. d' Anjou-Lems (PvdA)
C.L.M.vandenBerge=Dhr. C.L.M. van den Berge (SGP)
E.M.vandenBos=Dhr. E.M. van den Bos (SGP)
D.N.Meulblok=Dhr. D.N. Meulblok (VVD)
H.Coomans=Dhr. H. Coomans (VVD)
W.D.vandenBerg=Dhr. W.D. van den Berg (VVD)
W.W.Jumelet=Dhr. W.W. Jumelet (VVD)
J.T.H.Hoeijmakers=Dhr. J.T.H. Hoeijmakers (alert!)
mr.J.vanFelius=Dhr. mr. J. van Felius (alert!)
Gemeentesecretaris
drs.M.K.vandenHeuvel=Mw. drs. M.K. van den Heuvel ()
Wethouder
R.J.vanderWekken=Dhr. R.J. van der Wekken (CDA)
W.G.Renden=Dhr. W.G. Renden (PvdA)
G.E.Houtekamer=Dhr. G.E. Houtekamer (SGP)
A.M.Verseput=Dhr. A.M. Verseput (VVD)

Schouwen-Duiveland, Mw. drs. M.K. (Marieke) van den Heuvelgemeentesecretaris gemeente Schouwen-Duiveland
NEVENFUNCTIES
Voorzitter van de VGB te Goedereede
Bron gemeente Schouwen-Duiveland Sent: Friday, March 06, 2009 12:23 PM

Schouwen-Duiveland, Dhr. T. van Oostenbrugge, raadsgriffier gemeente Schouwen-Duiveland
NEVENFUNCTIES
Raadsgriffier / adjunct-secretaris gemeente Schouwen-Duiveland
Bestuurder/administrateur Stichting J.C. Bal Fonds
Lid klachtencommissie Ds. Pieter van Dijkeschool
Statenlid provincie Zeeland
Bron gemeente Schouwen-Duiveland en provincie Zeeland

Publicatiedatum: 28 april 2003 - 03 mei 2007

mr. J.J.P.M. Asselbergs, burgemeester nevenfuncties voortvloeiend uit het ambt van burgemeester:
lid Euregio Scheldemondraad te Gent namens de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten
bestuurslid Vereniging van Zeeuwse Gemeenten nevenfuncties:
voorzitter stichting steunfonds voor de Zeeuwse musea te Middelburg
voorzitter stichting ziekenomroep Nomen Nescio te Zierikzee
voorzitter plaatselijke commissie Noordland/Neeltje Jans van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij te IJmuiden
lid Raad van Commissarissen Algemene Zeeuwse Verzekeringsmaatschappij te Middelburg
lid Verenigingsraad AVRO te Hilversum
bestuurslid stichting Bouwcultuurfonds Zuid-Nederland te Eindhoven
geregistreerd mediator bij het NMI
lid vereniging en stichting Dorp, Stad en Land

lid van het comitť van aanbeveling van het project "caissons en omgeving" van de Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953

P.F. d’Anjou-Lems, raadslid nevenfuncties:
geen

W.D. van den Berg, raadslid nevenfuncties
mosselkweker
aandeelhouder Promill
voorzitter "algemeen vissersbelang"
voorzitter afd. Schouwen-Duiveland Schuttevaer
bestuurslid producentenorganisatie Nederlandse Mosselcultuur
plv. lid mosseladviescommissie productschap vis

C.L.M. van den Berge, raadslid nevenfuncties:
mede-eigenaar/beheerder Camping Beukenhorst te Burgh-Haamstede
docent en stagecoŲrdinator ROC Hoornbeeck College te Goes

E.M. van den Bos, raadslid nevenfuncties:
architect (eigen bureau)
lid onderhoudscommissie ds. Pieter van Dijkeschool
lid Ondernemersvereniging Bruinisse
lid Ondernemerskring Schouwen-Duiveland

A.M.J. van Burg, raadslid nevenfuncties:

voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis, afd. Zierikzee en Kerkwerve

H. Coomans, raadslid nevenfuncties:
recreatieondernemer

drs. N.P. de Danschutter, raadslid nevenfuncties:
voorzitter atletiekvereniging Delta Sport

W.M. Dorst, raadslid nevenfuncties:
verzorgende in verpleeghuis

mr. J. van Felius, raadslid nevenfuncties:
bestuurslid Stichting Brouws Museum

B.J. Flach-de Geus, raadslid nevenfuncties:
medewerker apotheekhoudende huisartsenpraktijk

F.H. Fonteijne, raadslid nevenfuncties:
ondernemer

Th. De Gelder, raadslid nevenfuncties:
rijksambtenaar
consultant eigen adviesbureau

J.T.H. Hoeijmakers, raadslid nevenfuncties:
docent Hogeschool Zeeland

G.E. Houtekamer, wethouder nevenfuncties:
hoofdingeland waterschap Zeeuwse Eilanden
voorzitter commissie waterkeringen en wegen
plv.v. lid beroep- en bezwaarschriftencommissie waterschap Zeeuwse Eilanden nevenfuncties voortvloeiend uit het ambt van wethouder:
geen

W.W. Jumelet, raadslid nevenfuncties:
voorzitter Nederlandse Rode Kruis, afd. "Duvelant"
chauffeur bij de huisartsenpost

R. Lievense, raadslid nevenfuncties:
directeur van de Stichting Horeca Schouwen-Duiveland en van het juridisch adviesbureau BREZA als onderdeel van deze stichting (8 uur p.w.)
manager gemeentewinkel gemeente Noord-Beveland

D.N. Meulblok, raadslid nevenfuncties:
voorzitter ADN Nederland, brancheorganisatie voor de detailhandel in AGF, te Den Haag
voorzitter van het Centrum voor Kennis en Ontwikkeling (CKO) in de AGF branche, te Den Haag
voorzitter van de commissie AGF Detailhandel (CAD), gehuisvest bij het Hoofdbedrijfschap Detailhandel te Den Haag
voorzitter van de Branche Begeleidings Commissie (BBC), een arboplusconvenant i.s.m. het ministerie van Sociale Zaken, de detailhandel in AGF, Bloemen, Vis en Ambulantehandel
lid van de sector commissie groenten en fruit van het Productschap Tuinbouw te Zoetermeer
lid van de Tuinbouwcluster Academie te Zoetermeer
adviseurschap bij AHOY te Rotterdam
lid van de Nationale Winkelraad van MKB Nederland te Delft

A.C.J. Overwater, raadslid nevenfuncties :
docent Chr. scholengemeenschap Walcheren, Middelburg
lid raad van toezicht ASVZ Zuidwest, organisatie voor zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap
lid klachtencommissie MEE regio Zuid-Holland-zuid

M.R. de Pagter-ten Kate, raadslid nevenfuncties:
voorzitter Wereldwinkel Schouwen-Duiveland nevenfuncties voortvloeiend uit het ambt van raadslid:
lid van het fonds van kazernering

W.G. Renden, wethouder nevenfuncties:
geen nevenfuncties voortvloeiend uit het ambt van wethouder:
geen

A.C.M. Schouw, raadslid nevenfuncties:
secretaris bestuurscommissie “de Zuidhoek”
bestuurslid “Zeeuws Orkest”
voorzitter projectgroep uitbreiding Watersnoodmuseum
lid klachtencommissie stichting “Zorgstroom” Middelburg

W.P. Stouten, raadslid nevenfuncties:
secretaris bestuur Rabobank Schouwen-Duiveland
voorzitter Loterijclub “Marijke”
beursinformant landbouwprijzen beurs Goes
voorzitter Stichting “Oosterhof”
bestuurslid CoŲperatieve Weegbrug “Even Buiten”
Fonds Vleugels-Schutter

B.W.M. Troost, raadslid nevenfuncties:
beleidsmedewerker Public Affairs/Public Relations Zeeland Seaport nevenfuncties voortvloeiend uit het ambt van raadslid:
lid van het fonds van kazernering

A.M. Verseput, wethouder nevenfuncties:
ondernemer midden- en kleinbedrijf nevenfuncties voortvloeiend uit het ambt van wethouder:
geen

A.V.J. de Vos, raadslid nevenfuncties
projectleider bestuursdienst ROC Zeeland
docent Pontes Scholengroep Zierikzee

R.J. van der Wekken, wethouder nevenfuncties:
voorzitter commissie vergelingsziekte nevenfuncties voortvloeiend uit het ambt van wethouder:
geen

H.W.J. Winfield, raadslid nevenfuncties:
hoofd software ontwikkeling bij Syntess Software te Zierikzee

Gemeente Sevenum

Dhr. P. Mengde (PvdA)
Burgemeester gemeente Sevenum
Raadsgriffier
mr.C.A.vanLieshout=Mw. mr. C.A. van Lieshout ()
Raadslid
R.J.J.Tegels=Dhr. R.J.J. Tegels (CDA)
T.P.M.denMulder=Dhr. T.P.M. den Mulder (CDA)
ing.H.P.W.M.Janssen=Dhr. ing. H.P.W.M. Janssen (CDA)
ir.G.E.J.M.Willems=Dhr. ir. G.E.J.M. Willems (CDA)
L.Wijnhoven-Dirckx=Mw. L. Wijnhoven-Dirckx (CDA)
J.P.Wijnen=Dhr. J.P. Wijnen (Nieuw Perspectief)
J.F.vanDriel=Dhr. J.F. van Driel (Progressieve Kombinatie Sevenum)
J.M.M.Tielen=Dhr. J.M.M. Tielen (Progressieve Kombinatie Sevenum)
B.W.H.Hendrix=Dhr. B.W.H. Hendrix (Sevenum 2000)
F.A.M.Wintels=Dhr. F.A.M. Wintels (Sevenum 2000)
M.P.M.vandenBercken=Dhr. M.P.M. van den Bercken (Sevenum 2000)
R.P.G.vandeVen=Dhr. R.P.G. van de Ven (Sevenum 2000)
B.J.M.Beeren-Verstegen=Mw. B.J.M. Beeren-Verstegen (Sevenum 2000)
Gemeentesecretaris
R.J.C.JanseMBA=Dhr. R.J.C. Janse MBA ()
Wethouder
H.W.M.Dinghs=Dhr. H.W.M. Dinghs (CDA)
F.W.A.C.Selen=Dhr. F.W.A.C. Selen (Sevenum 2000)

Sevenum, Dhr. H.J.H. de Bekkergemeentesecretaris gemeente Sevenum
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Sevenum Sent: Thursday, February 19, 2009 8:39 AM
Mw. mr. C.A. van Lieshoutraadsgriffier gemeente Sevenum
NEVENFUNCTIES
- Docent Italiaanse taal en cultuur;
- Initiatiefnemer en lid werkgroep kerk en kinderen.
Bron gemeente Sevenum 19 november 2008


B&W
P. Mengde
BurgemeesterNevenfunctie(s)
Lid prov. Raad voor de Volksgezondheid
Lid RvT Zorgcentrum La Providence
Lid Ledenraad IZA/VGZ
Lid Gewestbestuur PvdA Limburg
Bestuurslid CLB PvdA
Klankbordgroep Veiligheid
Regioraadslid gewest N-M-Limburg
Lid GO Gewest N-M-Limburg
Lid Regionaal College Politie N-Limburg
Voorz. Auditcie Politie N-Limburg
Voorz. stuurgroep het Groende Goud
Voorz Kerngroep Deregulering IKG
Voorz. lid Klankbordgroep Energiesector
Lid van het College voor Arbeidszaken VNG
H. Dinghs Wethouder CDA

Nevenfunctie(s)
bestuurslid foktechnische cie schapen;
agrarisch ondernemer tab-stops:list 18.0pt left 5.0cm 333.15pt 14.0cm">F. Selen Wethouder Sevenum 2000

Nevenfunctie(s)
Lid van het poho SEART N-M-Limburg
Lid van het poho Z&W N-M-Limburg
Lid van het poho RAC N-Limburg
Lid van het reg. Mobiliteitsoverleg Venlo/Venray
Voorz. Stuurgroep Sport 3
Voorz. Lok. Toeristisch Platform Sevenum
Voorz. St. Sevenum Promotie
Lid stuurgroep bibliotheekwerk Maas en Peel
Lid best. OOGO noordelijk N-Limburg
Lid WWZ-plantafel, per 1 april waarschijnlijk WMO-plantafel M-Wanssum, H a/d M, Sevenum en Venray
Lid managementoverleg Jeugd H a/d M, Sevenum, Meerlo-Wanssum
Lid organisatiecomitť Friends-for-Music

Raadsleden

B. Hendrix
Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer bij Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
Sportverslaggever Media Groep Limburg op free-lance basis
T. Den Mulder

Directeur Janssen Staalbouw Horst

M. v/d Bercken

geen nevenfuncties, is vutter


J. Wijnen
medewerker Mepol B.V.
bestuurslid Vrienden van Christopher


R. v/d Ven

militair min. van Defensie


J. Tielen
Ambtenaar Waterschap Peel en Maas
CollectecoŲrdinator Amnesty International voor Sevenum
G. Willems
Trainer PTC+ in Horst
bestuurslid Ver. Docenten Landbouwond.
bestuurslid Ver. Oud Franciscanen
bestuurslid Volksuniversiteit Venray e.o.

J. v. Driel
Accountant medew. Lokaal Initiatief VieCuri Venlo/Venray
Adviseur MKB ondernemingen niet gevestigd in Sevenum
Penningmeester St. de Peelhof

R. Tegels
Sectordeskundige varkens bij Coppens diervoeding
Best. lid Landelijke Rijver. Bucephalus in Sevenum
Best. lid Agrarisch Jongeren Kontakt, afd. N-Limburg

L. Wijnhoven

werkzaam in zelfstandig agrarisch bedrijf van echtgenoot

B. Beeren-Verstegen

Docent economie Valuascollege Venlo

F. Wintels

Horeca-ondernemer

H. Janssen

Ambtenaar gemeent e Arnhem

Gemeente Simpelveld
Raadsgriffier
Dhr. mr. J.J.A. Jetten ()
Raadslid
Dhr. H.J.P. Vliex (CDA)
Dhr. J.J.H. Ernes (CDA)
Dhr. F.J. Ortmans (Leefbaar Simpelveld)
Dhr. J.G.M. Kitzen (Leefbaar Simpelveld)
Dhr. J.M.W. van der Aa (Leefbaar Simpelveld)
Dhr. M.J.J.M. Gulpen (Leefbaar Simpelveld)
Dhr. B.J.J.M. Hodiamont (PGBS)
Dhr. E.M.V. Loo (PGBS)
Dhr. J.H. Meijers (PGBS)
Dhr. J.J.M.T. Scheeren (PGBS)
N.M.M.Schreuders
Dhr. J.C.L. Franssen (PvdA)
Dhr. J.W.H. Hodinius (Simpelveld Lokaal)
Dhr. R.H.J. De la Haije (Simpelveld Lokaal)
Mw. drs. A.J.H. Widdershoven-Frijns (Simpelveld Lokaal)
Gemeentesecretaris Dhr. P.J.J.M. Schillings ()
Wethouder Dhr. W.P.E. Weijers (Leefbaar Simpelveld)
Dhr. drs. R.F.I. Palmen (PGBS)

Informatie van Hop voor burgers die in Simpelveld een bezwaarschrift willen indienen en/of hebben ingediend:

OPENBARE (BESTUURLIJKE) NEVENFUNCTIES door verificatie op naam, titel, initialen:
Nuth, Commissie bezwaarschriften WEL/NIET TRANSPARANT over namen en nevenfuncties VERIFICATIEVRAAG HOP:
dhr. mr. J.J.A. Jetten, plv. lid BSC gemeente Nuth VERIFICATIEVRAAG is dit de raadsgriffier gemeente Simpelveld
uit BEZWAARSCHRIFT Hop tegen BESLUIT Simpelveld 270809? VERIFICATIEVRAAG HOP:
mr. mr. T.J.M. Triepels-Huijten, Baexem, lid BSC gemeente Simpelveld/plv. lid BSC gemeente Nuth
Zit deze in dezelfde BSC gemeente Nuth samen met dhr. mr. J.J.A. Jetten raadsgriffier gemeente Simpelveld

Simpelveld, Dhr. mr. J.J.A. >Jacobus Johannes Aloysius (Jack) Jetten raadsgriffier gemeente Simpelveld was nog 2 van de 441 op 4 september 2009
OPENBARE (BESTUURLIJKE) NEVENFUNCTIES door verificatie op naam, titel, initialen: Bron "meneer google"
Lid Presidium gemeente Simpelveld Bron gemeente Simpelveld 4 september 2009
OPENBARE (BESTUURLIJKE) NEVENFUNCTIES door verificatie op naam, titel, initialen: Bron "meneer google"
nuth.htm">Nuth, Commissie bezwaarschriften WEL/NIET TRANSPARANT over namen en nevenfuncties VERIFICATIEVRAAG HOP:
dhr. mr. J.J.A. Jetten, plv. lid BSC gemeente Nuth VERIFICATIEVRAAG is dit de raadsgriffier gemeente Simpelveld
uit BEZWAARSCHRIFT Hop tegen BESLUIT Simpelveld 270809? VERIFICATIEVRAAG HOP:
mr. mr. T.J.M. Triepels-Huijten, Baexem, lid BSC gemeente Simpelveld/plv. lid BSC gemeente Nuth
Zit deze in dezelfde BSC gemeente Nuth samen met dhr. mr. J.J.A. Jetten raadsgriffier gemeente Simpelveld
OPENBARE (BESTUURLIJKE) NEVENFUNCTIES door verificatie op naam, titel, initialen: Bron "meneer google" OPENBARE (BESTUURLIJKE) NEVENFUNCTIES door verificatie op naam, titel, initialen: Bron "meneer google" OPENBARE (BESTUURLIJKE) NEVENFUNCTIES door verificatie op naam, titel, initialen: Bron "meneer google" OPENBARE (BESTUURLIJKE) NEVENFUNCTIES door verificatie op naam, titel, initialen: Bron "meneer google"
De heer Jetten heeft een grote staat van verdiensten. Hij is actief binnen de lokale politiek vanaf 1981. Vanaf 1993 is hij raadslid. Hij neemt zitting in de raad als fractievoorzitter van de politieke groepering Groot Nuth. Vanuit het raadslidmaatschap neemt hij zitting in diverse commissies en is hij lid van het presidium. Namens de gemeente Nuth had hij zitting als plv. lid van de Milieucommissie Airport Maastricht-Aachen (1994-1998) en als lid van 1998 tot 2001. Hij is vanaf 2001 tot heden lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Diensten Nuth, Voerendaal en Simpelveld (Kompas) en vanaf 2003 is hij voorzitter van de FinanciŽle Commissie van Kompas. Naast zijn lidmaatschap van de raad heeft hij vele verdiensten gehad binnen de Nuthse gemeenschap. Hij was van 1987-1991 voorzitter en medeoprichter van de Stichting Vluchtelingenwerk Nuth. Als secretaris van de Stichting Katholiek Onderwijs St. Servatius Vaesrade heeft hij zich in 1995 sterk gemaakt voor het behoud van de basisschool in Vaesrade, die destijds met sluiting werd bedreigd. Ook binnen de Universiteit en de Hoge School Zuyd, waar hij als docent tot 1 maart 2005 werkzaam was, maakte decorandus zich zeer verdienstelijk door zitting te nemen in commissies en werkgroepen. Enkele voorbeelden zijn: studentlid van de Bibliotheekcommissie Universiteit (1985-1998), voorzitter van de Werkgroep Limburgse Milieuproblematiek Universiteit (1985-1990), secretaris c.q. voorzitter van de examencommissie SJD van de Hoge School Zuyd (1995-2002); voorzitter van de Medezeggenschapsraad van de Hoge School van 1996-2003. In zijn woonplaats Wijnandsrade was hij jarenlang zeer betrokken bij de Stichting Vrienden van Wijnandsrade (1981-1994) en de Heemkundevereniging Vrienden van Wijnandsrade (1994-2001). Verder was hij voorzitter en medeoprichter van de Stichting In onsen Lande van Valckenborgh (1984-1985). Op het gebied van heemkunde en kunst heeft hij diverse publicaties uitgegeven en vanwege zijn bloemrijk taal- en schrijfkunst verleent hij als redactielid medewerking aan diverse bulletins en tijdschriften. Andere bestuursfuncties die hij in het verleden vervulde zijn: 1981-1983 secretaris van Koninklijke Erkende Fanfare St. Caecilia Wijnandsrade; penningmeester van de Vereniging van Vrienden van het Bonnefantenmuseum (van 1987-1989) en van 1994-1996 was hij bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Heerlense Thermen in Heerlen. Verder was hij onder andere van 1987-1991 als voorzitter en medeoprichter bij de Stichting Vluchtelingenwerk Nuth betrokken; vanaf 1993 tot heden is hij bestuurslid (en medeoprichter) van de Stichting Donatusfonds Boze Moeders; als secretaris van het College van Tucht en Geschil in rayon (Limburg) van de Nederlandse Postduivenhouders fungeerde hij van 1994-1997. De heer Jetten werkte tot voor kort als leraar bij Hogeschool Zuyd te Sittard. Op dit moment is hij als raadsgriffier bij de gemeente Simpelveld werkzaam. In 1983 werd door heemkundigen uit de omgeving van Valkenburg de stichting In Onsen Lande van Valckenborgh opgericht. Bedoeling was de individuele onderzoeken te coŲrdineren. Zestien jaar later is de club aan frustratie ter ziele gegaan. De stichting In Onsen Lande van Valckenborgh is niet meer. Ten onder gegaan aan frustratie, zeggen de bestuursleden. Frustratie die volgens hen vooral veroorzaakt is door de houding van de gemeente Valkenburg rondom het behoud van de belangrijkste ontdekking van de stichting: de vuursteenmijn in de Plenkertstraat. De vuursteenmijn wordt in 1992 ontdekt door bestuurslid Hub Pisters. Het is ťťn van de belangrijkste historische vondsten die ooit zijn gedaan in Valkenburg. Alleen in Rijckholt is een soortgelijke vondst gedaan. In de rest van Nederland bestaan geen prehistorische vuursteenmijnen. De amateur-archeologen gaan met de gemeente rond de tafel zitten om te praten over de conservering van de mijn. Maar de belangstelling van de gemeente ebt weg en jaren gebeurt er niets. "Wij hebben toen een plan uitgewerkt dat de gemeente bijna niets kostte. Maar zelfs daar was niet genoeg geld voor. En plotseling kwamen ze met een voorstel voor een gluurmuur: een ontwerp voor een betonnen wand met kijkgaten van architectenbureau Mertens uit Hoensbroek. Kosten bedragen meer dan een half miljoen", zegt voorzitter Jack Jetten. In Onsen Lande is fel tegen de groteske muur en trekt zich terug uit het project. Nu, zeven jaar na de ontdekking, is nog steeds niets geregeld in de Plenkertstraat. "Kenmerkend voor de gemeente Valkenburg: veel ideeŽn waar vervolgens helemaal niets van terecht komt." Voor al zijn verdiensten wordt de heer Jacobus Johannes Aloysius Jetten benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen 29 april 2005, Gemeente Nuth.
VERZOEK HOP Sent: Tuesday, August 18, 2009 10:20 AM
BESLUIT gemeente Simpelveld 25 augustus 2009 verzonden 27 augustus 2008 P.J.J.M. Schillings/H.G.G Bogman
DOORLOOPTIJD 7 dagen Een bezwaarschrift zal Hop maar niet indienen met een "BSC maatje van Jetten" in de BSC gemeente Simpelveld

Presidium gemeente Simpelveld:

Het presidium bereidt de agenda’s van raad- en commissievergaderingen voor en bestaat uit de voorzitters van de in de gemeenteraad aanwezige fracties.
Voorzitter:H.G.G. Bogman, burgemeester
Secretaris: mr. J.J.A. Jetten, raadsgriffier
Leden:M.J.J.M. Gulpen (Leefbaar Simpelveld);
J.H.W. Hodinius (Simpelveld Lokaal);
E.M.V. Loo (Politieke Groepering Burgerbelangen Simpelveld);
H.J.P. Vliex (CDA);
J.C.L. Franssen (Partij van de Arbeid)
Adviseur: P.J.J.M. Schillings, gemeentesecretaris/ algemeen-directeur.
De heer P.J.J.M. Schillings gemeentesecretaris gemeente Simpelveld
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid van wandelsportvereniging NOAD Bocholtz. Bron gemeente Simpelveld Wednesday, December 03, 2008 2:24 PM

W.P.E. Weijers
wethouder

voorzitter stichting gedachteniskapel van de mijnwerkers

bestuurslid Vereniging van Limburgse Gemeenten

bestuurslid “Hats vuur Kinger”

beschermheer ouderensociŽteit St. Jozef Simpelveld

parttime leraar Basisschool De Meridiaan ( op vrijdag )

voorzitter Economisch Platform

voorzitter Overlegplatform verkeer

voorzitter Vebo-platform

voorzitter stuurgroep Wijkzorgcentrum Clara Fey

lid portefeuillehoudersoverleg Cultuurbereik Parkstad

lid portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit Parkstad

lid portefeuillehoudersoverleg Onderwijs Parkstad

lid portefeuillehoudersoverleg Economie en Toerisme Parkstad

lid Leefbaar Simpelveld

R.F.I. Palmen
wethouder

lid commissie RuMi Regio Parkstad Limburg

lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling RD4

lid dagelijks bestuur welstandsdistrict Zuid-Limburg

lid SC Mergelland

lid PGBS

(aspirant)lid FB

Nevenfuncties raadsleden gemeente Simpelveld
J. M.W. van der Aa Lid van de Fractie Leefbaar Simpelveld

Eerste plaatsvervangend voorzitter van de raad 2">

Lid Algemeen bestuur GGD Zuid-Limburg

Leraar Gezondheidskunde Arcus College

Voorzitter Adviescommissie Cultuur Bereik P.S.

Voorzitter werkgroep concertwedstrijden WMC

R.H.J. De la Haije
Lid van de Fractie Simpelveld Lokaal
Medewerker ABP

J.J.H. Ernes
Lid van de Fractie Christen Democratisch AppŤl (CDA)
Bestuurslid KBO Simpelveld-Bocholtz
Instructeur Nordic Walking
Voorzitter financiŽle cie feesttent 2009 WDZ
Voorzitter Snautse Bocholtz
Ere voorzitter BBC 77 Bocholtz
Bestuurslid feesttent fanfare Huls 2009

J.C.L. Franssen
Fractievoorzitter van de Fractie Partij van de Arbeid (PvdA)
SGL; begeleider 7">
PvdA; ombudswerk

M.J.J.M. Gulpen
Fractievoorzitter van de Fractie Leefbaar Simpelveld
Lid van de Parkstadraad
Plv. lid Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling Kompas
Plv. lid AB GGd
Leerkracht/ docent SG Sophianium
Lid Medezeggenchapsraad Basisschool De Meridiaan
Lid Medezeggenschapsraad SG Sophianium
Teamlid Tienerclub Wijnrank
Lid Clientenraad Zorgcentrum Bocholtz

B.J.J.M. Hodiamont
Lid van de Fractie Politieke Groepering Burgerbelangen Simpelveld
Lid Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Kompas
Teamleider/ docent SG Sophianium
Vrijwilliger Femix Poppodium Sittard
Lid activiteitencie KVW Bocholtz
Lid vv WDZ/ Sv Simpelveld/ zv Mergelland

J.W.H. Hodinius
Fractievoorzitter van de Fractie Simpelveld Lokaal
Teamleider/ docent Herlecollege Heerlen
Voorzitter TAC/ OVS Simpelveld
Bestuurslid bv Stampstraat
Beschermheer Fanfare Eendracht Huls/ Simpelveld
Voorzitter 150-jaar Kerk. Zangkoor “Harmonia” Simpelveld
Voorzitter 100-jaar Fanfare Eendracht Huls Simpelveld

J.G.M. Kitzen
Lid van de Fractie Leefbaar Simpelveld
Plv. lid van het Algemeen Bestuur Werkvoorzieningschap OZL
Kern teamleider PPL 1979

E.M.V. Loo
Fractievoorzitter van de Fractie Politieke Groepering Burgerbelangen Simpelveld
Lid van de Rekenkamercommissie Simpelveld
Bestuurslid buurtvereniging
Secretaris Ouderensociteit St. Jozef Bocholtz

J.H. Meijers
Fractievoorzitter van de Fractie Meijers
Lid van de Parkstadraad
Vice-voorzitter van de Rekenkamercommissie Simpelveld
Voorman magazijn Scheldebouw Heerlen
Vice-voorzitter OR Scheldebouw Heerlen
Voorzitter VGWM commissie Scheldebouw
Kaderlid FNV Bondgenoten

F.J. Ortmans
Lid van de Fractie Leefbaar Simpelveld
Lid van de Rekenkamercommissie Simpelveld
Plv. lid Algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Kompas
Lid van het Algemeen Bestuur Werkvoorzieningschap OZL
Medewerker DSM Limburg BV

J.J.M.T. Scheeren
Lid van de Fractie Politieke Groepering Burgerbelangen Simpelveld
Tweede plaatsvervangend voorzitter van de raad
Lid van de Parkstadraad
Plv. lid van het Algemeen Bestuur GGD Zuid-Limburg
Docent Gilde Opleiding
Vakbondsconsulent AOB Rechtspositie + MR
Projectleider MATRA via AOB Rusland

N.M.M. Schreuders
Lid van de Fractie Politieke Groepering Burgerbelangen Simpelveld
Plv. lid van het Algemeen Bestuur Werkvoorzieningschap OZL
Makelaar vastgoed/ beleggingen

H.J.P. Vliex
Fractievoorzitter van de Fractie Christen Democratisch AppŤl (CDA)
Lid van het Algemeen Bestuur Werkvoorzieningschap OZL
Project -/ programmamanager APG/ Loyalis NV
Voorzitter Raad van Toezicht RIMO
Vice-voorzitter Sportclub ’25
Lid algemeen bestuur SC Mergelland
Vice-voorzitter Stichting Vrouwenvoetbal Parkstad-Limburg

Mw drs. A.J.H. Widdershoven – Frijns
Lid van de Fractie Simpelveld Lokaal
Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Kompas
Beleidsmedewerkster Stichting Der Sjtiel
Bestuurslid Magic Rythm
Lid klachtencie sexuele intimidatie Vixia Sittard-Geleen

Nevenfuncties bestuurders provincie Limburg op internet. Indien gegevens onjuist zijn en/of indien u aanvullende gegevens heeft laat het de redacteur even weten om de informatie op deze website zo actueel mogelijk te vermelden in de aanloop naar de provinciale verkiezingen 2011.
Frissen, Leonardus Johannes Petrus Maria
Geboren te Beek, 24 juni 1950
Gehuwd met T.G.J. EijkenboomWerk
01.07.2005 - heden
Commissaris van de Koningin in Limburg
2001 - 01.07.2005
burgemeester Horst aan de Maas (29000 inwoners)
1994 - 2001
burgemeester Arcen en Velden (9000 inwoners)
1986 - 1994
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal (CDA);
Aandachtsvelden:
primair onderwijs, gezondheidszorg, welzijn, luchtvaart, verkeer en vervoer, regionale economie, plattelands ontwikkeling, sport, binnenlandse zaken.
1979 - 1986
directeur CDA-bureau Limburg
1975 - 1979
gemeentesecretaris gemeenten Bingelrade en Jabeek (nu gemeente Onderbanken)
1971 - 1975
beleidsambtenaar gemeente Bingelrade (nu gemeente Onderbanken)
1973 - 1977
Vervolgopleiding GA II, Bestuursacademie Zuid-Nederland
1969 - 1973
Bestuursrechtelijke Opleiding GA-I, Bestuursacademie Zuid-Nederland
1968
St.Michiellyceum Geleen/St Servaascollege Maastricht
Voorzitter Universiteitsfonds Limburg
Het Universiteitsfonds Limburg richt zich vooral op het verwerven van financiŽle middelen voor uitdagende projecten die de maatschappelijke betekenis van de Universiteit Maastricht (UM) verder kunnen vergroten en bijdragen aan een ondernemende kenniseconomie, zowel regionaal, nationaal als internationaal. Daarom investeert het fonds in de versterking van contacten tussen UM en alumni, bedrijven en instellingen. Ook organiseert het regelmatig activiteiten voor bedrijven en instellingen ter oriŽntatie op bijzondere doelen.
Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg is een van de provinciale afdelingen van het landelijke Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit grootste onafhankelijke, particuliere cultuurfonds van Nederland ondersteunt projecten, activiteiten en instellingen met als doel de cultuur en het natuurbehoud in Nederland te bevorderen en de Nederlandse cultuur in het buitenland uit te dragen. Er worden projecten gesubsidieerd binnen zes sectoren: wetenschap en letteren, beeldende kunst, podiumkunsten, kunst- en cultuureducatie, monumentenzorg en natuurbehoud. In de twaalf provincies en de drie grote steden zijn afdelingen werkzaam die aanvragen beoordelen voor projecten die van plaatselijk, regionaal of provinciaal belang zijn.
Voorzitter Stichting Euregio Maas-Rijn
De Euregio Maas-Rijn vormt ťťn van de oudste grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden. In 1991 kreeg de Euregio Maas-Rijn een juridisch statuut in de vorm van een stichting volgens Nederlands recht. Het bestuur van deze stichting is het hoogste besluitvormingsorgaan van de Euregio Maas-Rijn en houdt zich in de eerste plaats bezig met financiŽle en programmatische kwesties. Het bestuur bestaat uit de volgende leden: De Regierungspršsident KŲln voor de regio Aken, de Commissaris van de Koningin van de provincie Nederlands-Limburg, de gouverneurs van de Belgische provincies Limburg en Luik en de minister-president van de Duitstalige Gemeenschap in BelgiŽ. Het voorzitterschap van het bestuur rouleert om de drie jaar.
Lid Comitť van de regio's
2007 - heden
Voorzitter Stichting NKS Boymansfonds
De Stichting NKS Boymansfonds heeft tot doel het beheren van middelen die worden aangewend om wetenschappelijk onderzoek en studie te bevorderen naar de betekenis van sport, lichamelijke opvoeding en recreatie, en de maatschappelijke betekenis ervan. De Stichting tracht dit doel te bereiken door het beschikbaar stellen van gelden, waardoor studie en publicatie gestimuleerd worden. Daarnaast reikt de Stichting jaarlijks twee prijzen uit:
- de NKS Boymansprijs, voor een dissertatie of een daarmee gelijk te stellen manuscript;
- een Aanmoedigingsprijs voor een scriptie.
De dissertaties en/of scripties moeten handelen over een aspect van de sport, de lichamelijke opvoeding, de bewegings- c.q. sportieve recreatie en daarmee samenhangende maatschappelijke achtergronden in het algemeen en vanuit de christelijke levensopvatting in het bijzonder. Nederlandse en Nederlandstalige Belgische lichamelijke opvoeders worden gestimuleerd tot wetenschappelijk onderzoek en publicatie.
2002 - heden
Voorzitter Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR)
De BVOR is een landelijke branchevereniging van bedrijven en overheden die groenafval en vergelijkbare organische afvalstoffen be- en verwerken tot groencompost en biobrandstoffen. Deze producten worden toegepast in de groenvoorziening, energieopwekking en de land- en tuinbouw. De organisatie heeft sinds 2003 een sterke ontwikkeling doorgemaakt en treedt regelmatig op als gesprekspartner van nationale en Europese beleidsmakers.
2007 - heden
Lid Raad van Commissarissen 2B Interactive
2B Interactive is een ICT-dienstverlener met als focus: selectie, implementatie, beheer en outsourcing van e-business-oplossingen. 2B Interactive is met ruim 150 klanten binnen de branches retail, onderwijs en zakelijke dienstverlening een toonaangevende consultancyorganisatie in de Benelux. Als kennis- en integratiepartner is 2B Interactive betrokken bij de ondersteuning van organisaties op weg naar de digitale economie. Het hoofdkantoor is gevestigd in Eindhoven.

Uitgeoefende relevante nevenfuncties
2003 - 2007
Lid Adviescommissie DATA 4
2003 - 2006
Voorzitter Nederlandse Afval Federatie
2004 - 01.07.2005
Lid Raad van Commissarissen NV Industriebank LIOF, Maastricht.
- Lid bestuur Lob*star, 'kreeften voor kinderen die kanker hebben', Maastricht.
2003 - 01.07.2005
Voorzitter Huis voor de Sport in Limburg, Sittard.
1996 - 01.07.2005
Voorzitter Stichting Diocesaan Sportfonds Limburg te Roermond.
- Lid bestuur Dr.Nolensfonds te Sittard.
2002 - 01.01.2005
Bestuurslid Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum, Overloon.
- Voorzitter Stichting Floriade 2012, regio Venlo.
2003 - 2004
Lid CDA-commissie ter advisering rond nieuw kiesstelsel (districtenstelsel).
1995 - 01.07.2003
Lid Raad van Toezicht FBG, afdeling Gemachtigden Bouw van College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen, Utrecht.
1999 - 01.04.2003
Voorzitter CDA-Limburg, lid CDA-Partijbestuur, Den Haag.
1996 - 2000
Lid Raad van Toezicht Symbiose (provinciale koepelorganisatie welzijn, maatschappelijk werk).
1995 - 2000
Voorzitter VOKON (vereniging van Katholieke Onderwijs Administratiekantoren), te Nieuwegein.
- Voorzitter van een nationaal katholieke onderwijskoepelorganisatie waar meer dan 1000 RK Basisscholen en RK Scholen voor Voortgezet Onderwijs bij zijn aangesloten.
1995 - 2000
Lid Raad van Toezicht ICS te Gouda (nu onderdeel Deloitte en Touche)
1996 - 1999
Lid van het bestuur van de Nederlandse Federatie van Katholieke Muziekgezelschappen, 's-Hertogenbosch.
1996 - 1999
Voorzitter RK Limburgse Bond Muziekgezelschappen, Thorn.
1990 - 1997
Voorzitter Regionaal Opleidings Centrum (R.O.C. Walramcollege Sittard (MTS, MEAO, HAVO, MDGO, CIOS, MLO, VMBO), nu Leeuwenborghcollege te Maastricht. In deze functie veel fusies in de Westelijke Mijnstreek tot stand gebracht in het kader van de SVM-operatie. Het Walramcollege was een Regionaal Opleidingscentrum met 3000 leerlingen en 200 docenten.
1990 - 1994
Bestuurslid Nederlands Handbal Verbond te Bunnik. In deze hoedanigheid eindverantwoordelijkheid over het functioneren van de topsport binnen het Nederlands Handbal Verbond.
1986 - 1990
Bestuurslid RK MTS/MEAO, Sittard
1990 - 1994
Voorzitter Stichting Tophandbal Nederlands Handbal Verbond.
1980 - 1990
Voorzitter stichting Tophandbal Blauwwit.
1980 - 1990
Voorzitter eredivisie handbalvereniging Blauwwit te Beek. In deze periode enkele landskampioenschappen meegemaakt, alsmede het binnenhalen van de nationale beker en daardoor deelnemer aan de diverse Europese competities.
voor 1980
Diverse bestuursfuncties in regionaal jeugd- en jongerenwerk, gezins- en kruiszorg, sport

Gouverneur Frissen,LťonL.J.P.M. Voorzitter
Opmerkingen: Voorzitter Provinciale Staten
Voorzitter Seniorenconvent
Lid Presidium

Nevenfunctie(s):
- Voorzitter Universiteitsfonds Limburg
- Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg
- Voorzitter Stichting Euregio Maas-Rijn
- Lid comite van de regio's
- Voorzitter Branche Vereniging Organische Reststoffen BVOR
- Lid Raad van Commissarissen 2B Interactive
- Voorzitter Stichting NKS Boymansfonds
Stijnen">Stijnen,Jomr. J.B.J.M. Griffier
Statengriffier
Aarts">Aarts,Johnmr. J.J.M. VVD
Opmerkingen: Lid Euregioraad


Nevenfunctie(s):
- Raadslid Gemeente Maastricht


Addarrazi">Addarrazi,MohamedM. PVDA
Functie: Trajectbegeleider

Nevenfunctie(s):
- Bestuurslid Stichting Noemidia
- Bestuurslid PvdA Venlo


Beuken-Roeven">Beuken-Roeven,AnjaA.L.H.van den CDA
Functie: Begeleider ambulante ondersteuning in de gehandicaptenzorg

Nevenfunctie(s):
- Adviseur CDA-Leudal
- Secretaris Stichting Thuis-in-Limburg
- AB-lid Speeltuinwerk Limburg (SPEL)
- Regio-afgevaardigde naar CDA-Partijraad
- Lid Stichting Nicolaascomite Neeritter
- Bestuurslid van het Limburgs Film en Video Archief (LiFVA)


Boijens">Boijens,FunsJ.H.A. CDA
Functie: Financieel consulent

Nevenfunctie(s):
- Raadslid gemeente Schinnen
- Penningmeester kerkbestuur
- Voorzitter Stichting SSR


Bus">Bus,Edwindrs. E.H.J. SP
Opmerkingen: Fractievoorzitter
Voorzitter Statencommissie voor het Sociale Domein

Nevenfunctie(s):
- Raadslid gemeente Heerlen
- Lid Parkstad Raad
- Voorzitter bestuur Stichting ter ondersteuning van de SP fractie in Provinciale Staten van Limburg


Camp">Camp,Martining. M.H. MPA VVD
Functie: Ambtenaar Algemene Dienst

Nevenfunctie(s):
- DGA Bureau IMOV advies BV
- Raadslid gemeente Venlo


Camps">Camps,FransF.P.M. CDA
Nevenfunctie(s): - Raadslid Gemeente Bergen


Clerx">Clerx,MarijkeM.J.P.A. PVDA
Opmerkingen: Lid Controlecommissie
Lid Programmaraad Zuidelijke Rekenkamer
Lid Euregioraad
Lid Commissie van Voorbereiding

Functie:
Organisatieadviseur

Nevenfunctie(s):
- Klachtencommissie FNV-belastingservice
- Lid Stichting Leendert Comitť Urmond


Coppus">Coppus,ThijsT.H.C. SP
Functie: Scholingsmedewerker SP

Nevenfunctie(s):
- Raadslid gemeente Horst aan de Maas
- Lid afdelingsbestuur SP Horst aan de Maas


Cox-Sevenich MarijM.H. CDA
Functie: Verpleegkundige - Zorgmakelaar Via Cura z.o.

Nevenfunctie(s):
- Algemeen bestuurslid Waterschap Roer en Overmaas
- Voorzitter Zijactief kvn Limburg
- Lid bestuurdersvereniging CDA Limburg
- Adviseur CDA afdeling Roermond
- Adviseur Stichting Leerhulp Roemond
- Beschermvrouw Voedselbank Midden-Limburg
- Lid comitť van aanbeveling kinderziekenhuis Freetown, Sierra Leone


Diederen">Diederen,PierreP.A.M. SP
Opmerkingen: Nevenfunctie(s):
- Lid commissie Algemene Zaken Roermond

Dijk">Dijk,PeterP.H.van PVDA
Opmerkingen: Fractievoorzitter
Lid Presidium (Vice-voorzitter)
Lid Seniorenconvent

Functie:
Huisarts

Nevenfunctie(s):
- Lid Dagelijks Bestuur Medische Staf Huisartsen OZL
- Voorzitter Stichting Open Huis Heerlen
- Lid Ethische commissie Verpleeghuis Bergweide te Heerlen
- Lid Kerngroep Regionaal Steunpunt PvdA Parkstad Limburg
- Lid Ouderraad Basisschool St. Tarcisius te Heerlen
- Voorzitter geloofsgemeenschap Initiatief 2000 te Heerlen
- Contactpersoon MariŽnburgvereniging Heerlen e.o.
- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Exploitatie Patronaat Heerlen
- Lid bestuur Stichting Poppodium Parkstad Limburg


Eijssen">Eijssen,LenyH.C. SP
Functie: Manager midden en kleinbedrijf (niet in functie)

Nevenfunctie(s):
- Raadslid gemeente Maastricht
- Voorzitter Stichting Vrouwen in de Bijstand Maastricht
- Bestuurslid SP- Maastricht


Franssen">Franssen,PietP.H.J. PNL
Opmerkingen: Fractievoorzitter
Lid Controlecommissie
Lid Presidium
Lid Seniorenconvent
Lid Euregioraad

Functie:
Ambtenaar Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (DLG)

Nevenfunctie(s):
- Raadslid gemeente Gulpen
- Vrijwillige Politie
- Lid Woningvereniging


Frische">Frische,Geertdrs. G.H.C. CDA
Opmerkingen: Fractievoorzitter
Lid Presidium
Lid Seniorenconvent

Functie:
- Manager bedrijfsvoering gemeente Maastricht

Nevenfunctie(s):
- Directeur Frische Management Consulting
- Vennoot Fribro
- Lid Algemeen Bestuur Waterschap Roer en Overmaas
- Voorzitter Koninklijke Schippers Vereniging Schuttevaer afdeling Limburg/Brabant M.O.
- Voorzitter Stichting Staevensweert Culinair
- Voorzitter Stichting Kinder Vakantiewerk Maasbracht
- Voorzitter Stichting Beheer Secretariaatsvergoeding Europees Parlement
- Voorzitter Stichting Limburg zonder Grenzen


Gommans">Gommans,JoeyJ. CDA
Opmerkingen: Lid Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam van het Benelux-Midden-gebied

Student


Gordijn">Gordijn,MauriceM.M.J. CDA
Opmerkingen:
Functie:
Gemeenteambtenaar Maastricht

Nevenfunctie(s):
- Bestuurslid fanfare St. Barbara Brunssum
- Secretaris Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken afdeling Limburg

Haex-van der Vegt ,LindaL. SP
Opmerkingen:
Functie:
Ambtenaar Sociale Zaken

Nevenfunctie(s):
- Bestuurslid afdeling SP Nederweert
- Werkgroeplid hulpdienst SP


Heijmans,AlouisA.J.L. PVDA Functie:
Bedrijfsadviseur MKB

Nevenfunctie(s):
- Lid Raad voor Toezicht Koraal Groep
- Raadslid gemeente Weert


Heinrichs,WielJ.W. CDA
Opmerkingen: Voorzitter Statencommissie voor het Fysieke Domein

Functie:
Leraar Onderwijs Stichting Bernardinus Heerlen

Nevenfunctie(s):
- Raadslid gemeente Landgraaf
- Vice-voorzitter KSV Simson Landgraaf
- Lid vrienden Harmonie Stichting Caecilia Nieuwenhagen
- Lid vrienden fanfare Eendracht Nieuwenhagen
- Lid Vereniging Natuurmonumenten


Horen,PeterP.W.M.van CDA
Functie: Ambtenaar openbare orde en veiligheid/rampenbestrijding gemeente Gemert-Bakel

Nevenfunctie(s):
- Commissielid LZS gemeente Helden
- Plaatsvervangend commissielid BV
- Secretaris Gebuikersraad Gemeenschapshuis
- Secretaris carnavalsvereniging Beringe
- Coordinator gezamenlijke Beringse Buurten
- Bestuurslid CDA Helden
- Beschermheer van schutterij St. Hubertus Beringe


Huijts">Huijts,HarryH.H.M. CDA
Opmerkingen:
Functie
AgrariŽr

Nevenfunctie(s):
- Voorzitter CoŲperatieve vereniging voor afzet van Suiketbieten (COVOS)
- Bestuurslid CDA afdeling Voerendaal
- Lid J.V.N. afdeling Voerendaal
- Voorzitter en lid Kerkelijk zangkoor Cecilia van de Laurentinus parochie


Janssen">Janssen,Robdrs. R. SP
Opmerkingen: Lid Controlecommissie

Functie:
Adjunct-hoofdredacteur


Jonkhout">Jonkhout,AgnesA.M.A. CDA
Opmerkingen:
Functie:
Staflid HEMA

Nevenfunctie(s):
- Contactpersoon Nederlandse Hartstichting
- Voorzitter Vrouwenbond St. Apollonia Geulle
- Lid comite van aanbeveling t.b.v. restauratie kerk Waalsen, Moorveld


Koppe">Koppe,ErikE.J. VVD
Opmerkingen:
Functie:
IT Manager

Nevenfunctie(s):
- Commandant Schutterij Sint Gregorius de Grote
- Adviseur afdeling VVD Brunssum/Onderbanken
- Oud Prins CV de Koelkop


Leers-Poelmans">Leers-Poelmans,Genoveefdrs. G.H.G. CDA
Opmerkingen:
Functie:
Psycholoog

Nevenfunctie(s):
- Lid Raad van Toezicht Groenekruis Domicura
- Secretaris Steunpunt Mantelzorg ZZL
- Bestuurslid Stichting de Knoevel
- Beschermvrouwe Hospice Trajectum Maastricht
- Beschermvrouwe Mixed Harmony Maastricht
- Beschermvrouwe Platform HIV/AIDS Limburg
- Beschermvrouwe Jazz Maastricht educatief programma
- Lid comite van aanbeveling: Eetcafe Doe Gewoon
- Lid comite van aanbeveling: Roze loper project (Toon Hermans Huis)


Linden,JoepJ.H.C.van der CDA
Opmerkingen: Lid Euregioraad

Student


Litjens,WillW.C.J.VVD
Beleidsmedewerker Economische Zaken gemeente Venlo
Loonen">Loonen,Janir. J.W.G.M. CDA

Opmerkingen:

Functie:
Agrarisch adviseur

Nevenfunctie(s):
- Voorzitter CDA Venray
- Voorzitter Agribusiness Groep Venray
- Voorzitter Wild Beheer Eenheid Venray
- Lid Kerkbestuur RK Parochie St. Petrus Banden Venray
- Lid bestuur Stichting De Peelcompagnie Venray
- Lid voorzittersoverleg van Venrayse Ondernemers Verenigingen
- Lid organisatie nieuwjaarsbijeenkomst ondernemers Venray
- Lid bestuur Stichting Mooi land centrum voor LNME Venray


Luijn,Gerardir. G.A.A.van PVDA
Opmerkingen: Lid Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam van het Benelux-Midden-gebied

Functie:
Griffier gemeente Geldrop-Mierlo

Nevenfunctie(s):
- Raadslid Arcen en Velden


Medendorp,Weikedrs. W. PVDA
Opmerkingen:
Functie:
Senior beleidsmedewerker gemeente Maastricht


Muijs">Muijs,IngridI.E.J. VVD
Opmerkingen: Fractievoorzitter
Lid Presidium
Lid Seniorenconvent

Functie:
Belastingcontroleur

Nevenfunctie(s):
- Lid VVD Belastingcommissie
- Lid Algemeen Bestuur VVD Limburg


Nijsten">Nijsten,Mathdrs. M.M.J. CDA
Opmerkingen: Lid ALV IPO

Functie:
Directeur Bureau Bestuurszaken/Nijsten Bestuurszaken BV

Nevenfunctie(s):
- Voorzitter Harmonie Stichting Augustinus Geleen
- Lid Raad van Elf Flaarisse Geleen
- Lid Rotary Club Geleen


Pennings">Pennings,Roydrs. R.J.P. PVDA
Opmerkingen: Plv. Lid ALV IPO

Functie:
Subsidieadviseur EU-subsidies bij PNO Consultants BV

Nevenfunctie(s):
- Voorzitter Bewonersplatform Geleen-West


Prevoo">Prevoo,DaanD.M.M.T. SP
Opmerkingen: Lid ALV IPO

Functie:
Projectmanager Welzijn en Cultuur - zelfstandig ondernemer

Nevenfunctie(s):
- Bestuursfunctie Limbug Festival
- Bestuursfunctie Stichting Jazzin
- Bestuursfunctie Stichting Faciliteiten KL
- Bestuursfunctie SP Geleen


Rey">Rey,JosJ.F.B.van VVD
Opmerkingen: Lid controlecommissie
Lid Programmaraad Zuidelijke Rekenkamer
Lid Commissie van Voorbereiding

Functie:
Wethouder gemeente Roermond

Nevenfunctie(s):
- Adviseur Meeus
- Lid VNG commissie Wonen
- Lid bestuur Rampenfonds Limburg
- Diverse comites van Aanbeveling
- Lid Bestuurs Centrum Management Roermond
- Directeur Jos van Rey B.V.


Scheepens">Scheepens,WillW.P.G.M. CDA
Opmerkingen: Vice-voorzitter Provinciale Staten
Voorzitter Presidium
Lid Seniorenconvent

Functie:
Vut, doch werkzaam als Interimmanager en opleider lokale overheid

Nevenfunctie(s):
- Interimmanager
- Opleider Gemeente- en Bestuursrecht
- Lid diverse commissies van bezwaarschriften en klachten in Noord-Brabant en Limburg
- Secretaris Stichting Schouwburg Cuijk
- Secretaris CDA afdeling Arcen en Velden


Schroer">Schroer,CeesC.A.P. GroenLinks
Opmerkingen:
Functie:
Docent Universiteit Maastricht

Nevenfunctie(s):
- Voorzitter Stichting Horizon te Maastricht
- Voorzitter Ouderraad Porta Mosana VMBO te Maastricht
- Lid afdelingsbestuur GroenLinks Maastricht en Heuvelland
- Pleegouder Xonar
- Lid Lokaal Overlegorgaan Universiteit Maastricht namens Abvakabo


Tans,ElsE.M.J.J. PVDA
Opmerkingen: Voorzitter Statencommissie voor het Economische Domein

Functie:
Klinisch chemisch laborant


Thijssen,AlcuinA.P.J.A.M. VVD
Opmerkingen:
Functie:
Ondernemer

Nevenfunctie(s):
- Raadslid gemeente Maasgouw
- Voorzitter ondernemersvereniging sectie Stevensweert
- Voorzitter ondernemersvereniging Maasbracht


Titulaer">Titulaer,Jeuir. M.J.J. CDA
Opmerkingen: Lid Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam van het Benelux-Midden-gebied
Lid Euregioraad

Functie:
Bankemploye

Nevenfunctie(s):
- Plaatsvervangend Voorzitter Rabobank Pensioenfonds
- Bestuurslid Kon. Harmonie St. Cecilia Mheer
- Secretaris Stichting Dorpshuis Mheer
- Bestuurslid CDA afdeling Margraten


Tulder">Tulder,Magrietdr. M.A.T.M.van GroenLinks
Opmerkingen: Fractievoorzitter
Lid Controlecommissie
Lid Presidium
Lid Seniorenconvent

Functie:
Programmaleider VTB/Onderwijskundige

Nevenfunctie(s):
Bestuurslid Hall of sciene


Visser">Visser,Peterdrs. P.M.G. SP
Opmerkingen: Lid Euregioraad

Functie:
Docent Fontys Hogeschool

Nevenfunctie(s):
- Raadslid gemeente Valkenburg aan de Geul


Voncken-Janssen">Voncken-Janssen,Ingriding. I.D.A.M. CDA
Opmerkingen:
Functie:
Bedrijfsadviseur

Nevenfunctie(s):
- Ledenraadslid Rabobank Weerterland en Cranendonck
- Lid bestuur Jong Nederland Ospel
- Adviserend lid bestuur CDA Nederweert
- Adviserend lid bestuur CDA Weert


Vries, de-Becker">Vries, de-Becker,ElkeE. SP
Opmerkingen:
Nevenfunctie(s):
- Raadslid gemeente Valkenburg aan de Geul

Wassenberg,Frankdrs. F.P. Partij voor de Dieren
Opmerkingen: Fractievoorzitter
Lid Controlecommissie
Lid Presidium
Lid Seniorenconvent

Functie:
Beleidsmedewerker Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren, Amsterdam


Wessels">Wessels,PaulP.H.B. D66
Opmerkingen: Fractievoorzitter
Lid Controlecommissie
Lid Presidium
Lid Seniorenconvent

Functie:
Adviseur Huis voor de Zorg

Nevenfunctie(s):
- Lid raadscommissie gemeente Gennep
- Bestuurslid Jong Nederland Limburg
- Voorzitter D66 afdeling Gennep
- Werkgroep Stedenband Gelnica/San Pedro
- Secretaris/penningmeester stichting Totally Kidz
- Kledingbank Limburg commissie van Advies

Presidium Het Presidium vormt het dagelijks bestuur van Provinciale Staten. het bestaat uit 10 leden: de voorzitter van Provinciale Staten, de vice-voorzitter van Provinciale Staten en van elke fractie de fractievoorzitter of een plaatsvervanger.

Het Presidium heeft tot taak:
de vaststelling van de conceptagenda voor de vergaderingen van Provinciale Staten;
de bewaking van de afdoening van door Provinciale Staten genomen besluiten en door Gedeputeerde Staten gedane toezeggingen;
personele en organisatorische aangelegenheden met betrekking tot de statengriffie;
bewaking van budgetten;
bijzondere aangelegenheden zoals de organisatie van hoorzittingen, werkconferenties, werkbezoeken, ontvangsten e.d. Samenstelling Presidium: Dhr. F.M.A. van Ballegooij
Dhr. P.H. van Dijk
Dhr. P.H.J. Franssen
Dhr. drs. G.H.C. Frische
Dhr. L.J.P.M. Frissen
Mw. I.E.J. Muijs
Mw. dr. M.A.T.M. van Tulder
Dhr. drs. F.P. Wassenberg
Dhr. P.H.B. Wessels
Dhr. W.P.G.M. Scheepens, voorzitter

Dhr. mr. J.B.J.M. Stijnen, griffier/contactpersoon

Gemeente Sint-Anthonis
Raadsgriffier
mr.A.P.J.L.Keijzers=Dhr. mr. A.P.J.L. Keijzers ()
Raadslid
E.J.J.Teurlinx=Dhr. E.J.J. Teurlinx (CDA)
F.J.P.M.vanderHeijden=Dhr. F.J.P.M. van der Heijden (CDA)
J.W.J.Suijkerbuijk=Dhr. J.W.J. Suijkerbuijk (CDA)
P.H.Reijnen=Dhr. P.H. Reijnen (CDA)
R.A.P.F.Verhofstad=Dhr. R.A.P.F. Verhofstad (CDA)
W.J.H.Egelmeers=Dhr. W.J.H. Egelmeers (CDA)
P.T.G.M.vanHeijster=Dhr. P.T.G.M. van Heijster (Kern Punt)
W.G.M.vanErp=Dhr. W.G.M. van Erp (Kern Punt)
M.J.vanderZanden-vandeLaar=Mw. M.J. van der Zanden-van de Laar (Kern Punt)
H.J.vanPuffelen=Dhr. H.J. van Puffelen (Samen Welzijn)
R.W.M.Christiaans=Dhr. R.W.M. Christiaans (Samen Welzijn)
T.P.M.Wijnhoven=Dhr. T.P.M. Wijnhoven (Samen Welzijn)
A.F.N.deKort=Dhr. A.F.N. de Kort (Welzijn voor Iedereen)
C.H.Jozephs=Dhr. C.H. Jozephs (Welzijn voor Iedereen)
Gemeentesecretaris
/VACANT=VACANT ()
Wethouder
J.P.M.Willems=Dhr. J.P.M. Willems (CDA)
R.M.Aben-Bellemakers=Mw. R.M. Aben-Bellemakers (Samen Welzijn)

De functie van gemeentesecretaris is op dit moment vacant en waarnemer is afdelingshoofd FinanciŽn.
NEVENFUNCTIES
?
Bron gemeente Sint-Anthonis Sent: Monday, February 16, 2009 3:08 PM

Dhr. mr. A.P.J.L. Keijzersraadsgriffier gemeente Sint Anthonis
NEVENFUNCTIES

Vice voorzitter parochie H. Lambertus, Linden

Vice voorzitter jumelage Stichting Linden groet Linden

Bron: gemeente Sint Anthonis 27 november 2008 15:34


Archief
Datum: 24 juli 2006
LEDEN VAN DE RAAD: Beroep Nevenfuncties /
R.W.M. Christiaans fysiotherapeut - bestuurslid Sportvereniging DSV
W.J.H. Egelmeers agrariŽr - vice-voorzitter ZLTO afdeling Wanroij
voorzitter Stichting Cleanergy Wanroij
(biovergistingsinstallatie)
voorzitter Stichting “Wanroijs Nieuws”
W.G.M. van Erp agrariŽr - voorzitter ZLTO afdeling Sint Anthonis
voorzitter “Vereniging Schadeondervindende
Landbouwers”
F.J.P.M. van der Heijden trajectbegeleider gevangeniswezen
voorzitter Westerbeekse Dorpsraad
penningmeester Parochie Westerbeek
P.T.G.M. van Heijster - penningmeester Peelstar FM
C.H. Jozephs regiomanager bibliotheek
‘s-Hertogenbosch
lid Heemkundevereniging Wanrode’s Heem
lid / trainer voetbalvereniging Constantia
lid natuurvereniging IVN De Maasvallei
A.F.N. de Kort gemeenteambtenaar (Cuijk)
H.J. van Puffelen - voorzitter Kynologisch Trainingscentrum
Buitengewoon
lid bestuur Federatie Hondensport Nederland
trainingscentrum voor vrijwilligers met honden
voor sociale doeleinden
lid bestuur Stichting Dorpsraad Oploo
P.H. Reijnen inkoop / facilitaire zaken
RWE Obragas
penningmeester biljartclub Landhorst

E.J.J. Teurlinx senior product specialist
R.A.P.F. Verhofstad fiscalist - bestuurslid / penningmeester tafeltennisvereniging
Ping Pong Plo
bestuurslid / penningmeester Buurtvereniging
Steengoed
lid / penningmeester Restauratiecommissie
Kunst Matthiaskerk Oploo
voorzitter Fanfare Excelsior Oploo


T.P.M. Wijnhoven leraar
J.P.M. Willems consultant informatietechnologie
M.J. van der Zandenvan
de Laar
lid bestuur KBO Sint Anthonis
afgevaardigde namens bestuur KBO Sint
Anthonis in bestuur SWOSA
lid bestuur Kring Peel en Maasrand
afgevaardigde regionaal beraad KBO Den Bosch
namens bestuur Kring Peel en Maasrand
lid Commissie Zorg van SWOSA
ouderenadviseur
lid bestuur Stichting Mantelzorg
voorzitter Werkgroep Voorzieningen project
Ouderenproof
J.J.M. Zegers 1e medewerker Intervet Boxmeer - lid organisatie Alle Minse
voetbaltrainer dames Excellent / Westerbeek
voorzitter spelersraad Excellent
lid redactie clubblad Excellent
lid Stichting Oploo Actief
lid commissie meisjesvoetbal Excellent
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS: Beroep Nevenfuncties sint-anthonis
P.M.J.H. Bos wethouder - voorzitter De Twisse Dorsers (Oogstdag)
voorzitter Stichting Fokpaardendag
R.M. Aben-Bellemakers wethouder

Gemeente Sint-Michielsgestel
Raadsgriffier
N.A.Hoogerbrug-vanderVen=Mw. N.A. Hoogerbrug-van der Ven ()
Raadslid
/A.A.H.M.Kapteijns=A.A.H.M. Kapteijns (CDA)
C.Hooy=Dhr. C. Hooy (CDA)
H.J.W.vanBoxtel=Dhr. H.J.W. van Boxtel (CDA)
ir.S.Middelkamp=Dhr. ir. S. Middelkamp (CDA)
A.H.M.Maas=Dhr. A.H.M. Maas (Dorpsgoed)
G.A.M.Sieben=Dhr. G.A.M. Sieben (Dorpsgoed)
M.M.A.vanMeurs=Dhr. M.M.A. van Meurs (Dorpsgoed)
A.M.L.Pennings-Bekkers=Mw. A.M.L. Pennings-Bekkers (Dorpsgoed)
F.A.J.denOtter=Dhr. F.A.J. den Otter (Gestels Belang)
J.H.vanHelvoort=Dhr. J.H. van Helvoort (Gestels Belang)
A.J.M.Pennings=Dhr. A.J.M. Pennings (Lijst Gemonde)
E.H.J.M.Mathijssen=Dhr. E.H.J.M. Mathijssen (PPA)
T.C.M.A.vandenHout=Dhr. T.C.M.A. van den Hout (PPA)
W.L.A.Hairwassers=Dhr. W.L.A. Hairwassers (PPA)
F.Sterks=Dhr. F. Sterks (PvdA)
J.N.M.Verhoeven=Dhr. J.N.M. Verhoeven (PvdA)
drs.J.M.A.M.Boldewijn=Dhr. drs. J.M.A.M. Boldewijn (PvdA)
E.M.M.Kastelijn-vandenBrand=Mw. E.M.M. Kastelijn-van den Brand (PvdA)
W.J.M.Vlemmings=Dhr. W.J.M. Vlemmings (Senioren Gestel)
J.H.N.M.Meijs=Dhr. J.H.N.M. Meijs (VVD)
Mw. G. de Wal (VVD)
Wethouder
J.P.vanDoorn-vanTuijl=Mw. J.P. van Doorn-van Tuijl (CDA)
drs.B.A.G.Leenen=Dhr. drs. B.A.G. Leenen (Dorpsgoed)
drs.L.M.T.M.Nelissen=Dhr. drs. L.M.T.M. Nelissen (PvdA)

Mw. N.A. Hoogerbrug-van der Venraadsgriffier Sint-Michielsgestel
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemenete Sint Michielsgestel 11 november 2008

Gemeente Sint-Oedenrode
Raadsgriffier
H.A.M.Hendriks=Dhr. H.A.M. Hendriks ()
Raadslid
F.C.P.vanRooij=Dhr. F.C.P. van Rooij (CDA)
G.A.T.Tijmstra=Dhr. G.A.T. Tijmstra (CDA)
J.A.Verhagen=Dhr. J.A. Verhagen (CDA)
P.J.C.M.Bekkers=Dhr. P.J.C.M. Bekkers (CDA)
H.G.J.M.Huijbregts=Dhr. H.G.J.M. Huijbregts (DGS)
J.F.W.Hulsen=Dhr. J.F.W. Hulsen (DGS)
mr.drs.P.A.M.Verkuijlen=Dhr. mr. drs. P.A.M. Verkuijlen (Gemeentebelang Sint-Oedenrode)
J.A.V.Heisterkamp=Mw. J.A.V. Heisterkamp (Gemeentebelang Sint-Oedenrode)
A.C.Buiting=Dhr. A.C. Buiting (Hart voor Rooi/PvdA)
drs.ing.W.H.M.M.vanLaarhoven=Dhr. drs. ing. W.H.M.M. van Laarhoven (Hart voor Rooi/PvdA)
J.A.T.vandenHeuvel=Mw. J.A.T. van den Heuvel (Hart voor Rooi/PvdA)
drs.M.A.M.Meijs=Mw. drs. M.A.M. Meijs (Hart voor Rooi/PvdA)
F.A.vandenBoomen=Dhr. F.A. van den Boomen (Ouderenpartij Sint-Oedenrode)
M.M.vandenTillaar=Mw. M.M. van den Tillaar (Ouderenpartij Sint-Oedenrode)
F.A.H.Glorius=Dhr. F.A.H. Glorius (VVD)
drs.M.vanSeventerRA=Dhr. drs. M. van Seventer RA (VVD)
W.P.A.M.WagenaarsvanBeers=Mw. W.P.A.M. Wagenaars van Beers (VVD)
Gemeentesecretaris
drs.P.J.E.vandeLoo=Mw. drs. P.J.E. van de Loo ()
Wethouder
H.W.M.A.vandenBerkvandeLaar=Mw. H.W.M.A. van den Berk van de Laar (CDA)
ir.J.C.M.HendriksvanKemenade=Mw. ir. J.C.M. Hendriks van Kemenade (Hart voor Rooi/Partij van de Arbeid)
R.A.Dekkers=Dhr. R.A. Dekkers (VVD)

Gemeente Sittard-Geleen
Raadslid
J.H.J.Lutgens=Dhr. J.H.J. Lutgens (Balans)
ing.P.J.G.J.Veugen=Dhr. ing. P.J.G.J. Veugen (Balans)
J.H.W.KŲhlen=Dhr. J.H.W. KŲhlen (CDA)
J.P.G.Dols=Dhr. J.P.G. Dols (CDA)
P.H.M.M.Geenen=Dhr. P.H.M.M. Geenen (CDA)
T.W.J.Salden=Dhr. T.W.J. Salden (CDA)
W.M.M.P.Clerx=Dhr. W.M.M.P. Clerx (CDA)
F.M.M.U.Wijnen-Kivit=Mw. F.M.M.U. Wijnen-Kivit (CDA)
J.H.Y.Baetens-Derks=Mw. J.H.Y. Baetens-Derks (CDA)
J.H.M.Vroemen=Dhr. J.H.M. Vroemen (GOB)
J.J.Sluyter=Dhr. J.J. Sluyter (GOB)
L.G.A.J.Geilen=Dhr. L.G.A.J. Geilen (GOB)
P.G.Verjans=Dhr. P.G. Verjans (GOB)
W.G.M.Kremer=Dhr. W.G.M. Kremer (GOB)
C.G.M.Creemers=Mw. C.G.M. Creemers (GOB)
E.J.L.Meewis-Stans=Mw. E.J.L. Meewis-Stans (GOB)
J.L.M.Muijtjens=Dhr. J.L.M. Muijtjens (GroenLinks)
R.Snippe=Dhr. R. Snippe (GroenLinks)
C.A.Janssen=Mw. C.A. Janssen (GroenLinks)
H.Harzi=Mw. H. Harzi (GroenLinks)
R.J.P.Custers=Mw. R.J.P. Custers (GroenLinks)
/W.verhaag=W. verhaag (GroenLinks)
E.M.C.G.A.Duijkers=Dhr. E.M.C.G.A. Duijkers (PvdA)
H.deBoer=Dhr. H. de Boer (PvdA)
J.A.G.Peeters=Dhr. J.A.G. Peeters (PvdA)
M.Ichigui=Dhr. M. Ichigui (PvdA)
M.Lafnoune=Dhr. M. Lafnoune (PvdA)
M.G.Remmers=Dhr. M.G. Remmers (PvdA)
A.M.Celis-deRaad=Mw. A.M. Celis-de Raad (PvdA)
A.C.M.Raven=Dhr. A.C.M. Raven (SBG)
G.M.M.denRooijen=Dhr. G.M.M. den Rooijen (SPSGB)
H.G.J.Lemmens=Dhr. H.G.J. Lemmens (SPSGB)
W.G.M.Krekels=Dhr. W.G.M. Krekels (SPSGB)
mr.P.M.Boudewijn=Dhr. mr. P.M. Boudewijn (SPSGB)
drs.F.H.G.M.Wagemans=Dhr. drs. F.H.G.M. Wagemans (TransparanZ)
mr.J.W.Pieters=Dhr. mr. J.W. Pieters (VVD)
J.T.Moltmaker-Brinkhuizen=Mw. J.T. Moltmaker-Brinkhuizen (VVD)
Gemeentesecretaris
mr.M.G.J.Goldsmits-Brouns=Mw. mr. M.G.J. Goldsmits-Brouns ()
Wethouder
drs.I.R.W.M.Widdershoven=Mw. drs. I.R.W.M. Widdershoven (-)
P.M.Meekels=Dhr. P.M. Meekels (GOB)
L.W.vanRijswijk=Dhr. L.W. van Rijswijk (GroenLinks)
R.J.M.Guyt=Dhr. R.J.M. Guyt (PvdA)

Sittard-Geleen, Mw. mr. M.G.J. (Marlies) Goldsmits-Brounsgemeentesecretaris gemeente Sittard-Geleen miv 010106
NEVENFUNCTIES

Lid redactie VGS Vereniging van gemeentesecretarissen Den Haag

Lid Curatorium Graaf Huyn College, Geleen
Bron gemeente Sittard-Geleen 02-03-2009 11:14

Zij volgt hiermee Marcel Meijs op, die per 1 september dit jaar vertrok naar Enschede. Het college van burgemeester en wethouders benoemde mevrouw Goldsmits toen tot waarnemend gemeentesecretaris/algemeen directeur. Marlies Goldsmits is sinds vier jaar in diverse managementfuncties werkzaam bij de gemeente Sittard-Geleen. Tot nu toe vervult zij de functie van loco-secretaris en directeur van de sector

Dhr. drs. F.T.H.A. Coenenraadsgriffier gemeente Sittard-Geleen
NEVENFUNCTIES
- voorzitter Stichting Kasteel Montfort - voorzitter Stichting Vrienden van Kasteel Montfort - lid algemeen bestuur Stichting het Limburgs Landschap

Bron gemeente Sittard-Geleen 11 november 2008
Gemeentesecretaris/algemeen directeur, CMT-directeuren, Concerncontroller, Afdelingshoofden, directeur Museum, directeur


Stadsarchief, Stadsarchivaris en Hoofd Bestuurszaken.
Gemeentesecretaris/algemeen
directeur
Vereniging van
Gemeentesecretarissen,
Den Haag
Graaf Huyn College, Geleen
Lid redactie VGS
Lid Curatorium
Directeur Dienstverlening,
Zorg en Veiligheid
Geen Geen
Directeur Omgeving en
Economie
Geen Geen
Directeur Bedrijfsvoering
N.B.
Deze functie wordt tijdelijk ingevuld
via inhuur bij managementbureau
-- --
Raadsgriffier Vacature N.v.t.
De griffier valt onder
rechtstreekse competentie
van de Gemeenteraad.
Hoofd Bestuurszaken Stichting het Limburgs
Landschap
Lid Algemeen Bestuur
Directeur Museum Het Domein Stichting Restauratie Atelier
Limburg
Brabantse Museumstichting
Brand Cultuur Fonds
Kunstcommissie Atriumziekenhuis
te Heerlen
Secretaris en plv. voorzitter raad
van Toezicht (tot medio 2008)
Voorzitter commissie verdeling
museale subsidies (tot medio 2008)
Bestuurslid
Adviseur
Directeur Stadsschouwburg Stichting Limburgse
Schouwburgen
Voorzitter
StadsarchivarisKring van Limburgse
Archivarissen (KVAL)
Digitaal woonverleden
Stichting Beheer Limburgse
Archieftoegangen (BLAT)
Jaarboek voor het Land van
Zwentibold
Prof. Dr. Timmersstichting
Commissie naamgeving Sittard-
Geleen
Bestuurslid
Projectleider
Bestuurslid
Bestuurs-/redactielid
Adviseur van bestuur
Aan functie van stadsarchivaris
gebonden lidmaatschap
Concerncontroller Geen Geen
Hoofd afdeling Beheer
Openbare Ruimte
Vereniging voor afval- en
reinigingsmanagement Zuid
Nederland
Bestuurslid namens Limburgse
gemeenten
Hoofd afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling
Geen Geen
Hoofd afdeling Economie Geen Geen
Hoofd afdeling Vastgoed en
Projecten
Geen Geen
Hoofd afdeling
Maatschappelijke Ontwikkeling
Raad voor de Rechtsbijstand,
‘s Hertogenbosch
Bestuurslid
Hoofd afdeling Dienstverlening Harmonieorkest Concordia,
Treebeek-Brunssum
Bestuursvoorzitter
Hoofd afdeling Werk
Inkomen
Geen Geen
Hoofd afdeling Veiligheid en
Handhaving
Geen Geen
Hoofd afdeling Personeel,
Organisatie en Communicatie
Kleurrijk Limburg Voorzitter
Hoofd afdeling FinanciŽle en
Juridische Bedrijfsvoering
Geen Geen
Hoofd afdeling Interne
Services
Stichting Opera Zuid Bestuurslid
Versiedatum: 3 maart 2009

Nicolle Bisschoff


Waarnemend griffier

>Griffier van het presidium

Raadsadviseur

Commissie griffier Ruimte, Mobiliteit, Duurzaamheid en Sport

Commissie griffier Economie, Middelen en Wijkgericht Werken

Ondersteuning van de rekenkamercommissie
en de referendumcommissie Richard van der Weegen Raadsadviseur Commissie griffier Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Commissie griffier Dienstverlening, Openbare Ruimte, Veiligheid en Bestuur

Chantal Botinga

Raadsondersteuner >

Danielle Offermans

ManagementassistenteAmbtelijk secretaris van de rekenkamercommissie Annemie Vossen Administratief ondersteuner
P.M. (Pieter) Meekels
Wethouder
Lid algemeen bestuur gemeenschappelijk brandweerbureau Westelijke Mijnstreek
Voorzitter algemeen bestuur WGR Vixia
Deelnemer aandeelhoudersvergaderingen Vixia
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur GGD Zuid-Limburg
Lid algemeen bestuur Kredietbank Limburg
Nevenfunctie uit hoofde van het ambt
Voorzitter comitť van aanbeveling Wielercomitť Buchten
Bestuurslid HSV de Verenigde Vrienden Grevenbicht
Lid ZVVG
Lid VV Armada
R.J.M. (Ruud) Guyt
Wethouder
PvdA
Voormalige nevenactiviteiten
Voorzitter commissie voor Beroep-en bezwaarschriften, gemeente Sittard.
Voorzitter stichtingprooSes (primair openbaar onderwijs).
Gastdocent NCIV-opleidingen en de Leergangen Tilburg.
Bestuursfuncties bij huurdersbelangenorganisaties, instellingenjeugd-en jongerenwerk, sociaal-cultureel werk, welzijn en educatie en maatschappelijke activering en dienstverlening.


Nevenactiviteiten
Voorzitter amateur muziekgezelschap de MeuleraattroŲtesj.

Berry van Rijswijk
Wethouder
Nevenfuncties
Beschermheer van de voedselbanken Zuid-Limburg


drs. I.R.W.M. (Ingrid) Widdershoven
Wethouder
portefeuille: dienstverlening en beheer


Geen nevenfucties opgegeven maart 2008

mr. M.E.J. (Marlies) Goldsmits-Brouns
gemeentesecretaris / algemeen directeur
Geen nevenfucties opgegeven maart 2008
Versie 4 december 2007
NEVENFUNCTIES
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
SITTARD-GELEEN
Naam: P.M. Meekels Wethouder
Comitť van Aanbeveling Wielercomitť Buchten
Comitť van Aanbeveling (t.g.v. 25 jarig bestaan) Buchter Mannenkoor
Bestuurslid HSV de Verenigde Vrienden
Grevenbicht
Naam: R.J.M. Guyt
Hoofdfunctie(s)
Wethouder
Directeur / Eigenaar Ruud Guyt Management Consultancy BV
Fulltime
Voorzitter Stichting Jeugdolympiade 2008
Voorzitter amateur muziekgezelschap “De Meuleraattrootesj”


L.W. van Rijswijk
Wethouder
Fulltime
Beschermheer Voedselbanken Zuid-Limburg


drs. I.R.W.M. Widdershoven
Wethouder
Fulltime
Beschermvrouwe van Zanglust
Lid Raad van Toezicht Riagg Zuid
Versie 4 december 2007

Nevenfuncties raadsleden gemeente Sittard-Geleen

Artikel 12 van de Gemeentewet verplicht leden van het gemeentebestuur openbaar te maken

welke andere functies zij vervullen naast het lidmaatschap van de raad. Het betreft dan

zowel de beroepsmatige functies als functies op maatschappelijk terrein en in het

verenigingsleven.

Onderstaand overzicht is voor het laatst bijgewerkt op: 13 mei 2008

Raadsleden

Adams, D.M.P. (PvdA)
Geen nevenfuncties

Baetens-Derks, J.H.Y. (CDA)
Lid aanbevelingscommissie Ad Mosam
Lid St. Petruskoor Sittard
Bestuurslid Senioren Sittard Stad
Bestuurslid Stichting SociŽteit St. Rosa
Lid Projectgroep huisvesting Senioren Sittard Stad

Boer de, H. (PvdA)
Secretaris Raad van Beheer van Protestantse Gemeente Geleen-Beek-Urmond


Voorzitter ANBO Westelijke Mijnstreek
Voorzitter Stichting Dag voor de Ouderen Geleen
Voorzitter Stichting Dag voor de Ouderen Sittard-Geleen
Erelid TC Keerweide

Boudewijn, P.M. (Stadspartij SGB)
Docent Luzac College Maastricht
Lid Algemeen Bestuur Waterschap Roer en Overmaas Sittard
Bestuurslid Stichting Jacob Kritzraedt Sittard
Bestuurslid Veldeke Zitterd-Bor
Lid Culturele Vereniging Mander Zitterd
Redactielid Wijkblad De Hanewijzer Broeksittard
Lid Stichting Behoud Kolleberg Sittard

Celis-de Raad, A.M. (PvdA)
Eigenaar De Raad Consultancy

Clerx, W.M.M.P. (CDA)
Hoofd Bureau Belastingzaken Gemeente Heerlen
Voorzitter Stichtingsbestuur Buurthuis “De Oase”
Penningmeester Sjtadskapel “t Trumke en ’t TrŲŲtje Zitterd
Voorzitter Sjtadscarnavalsvereniging “De Marotte Zitterd”
Penningmeester Stichting Gala Prinsenbal Zitterd
Secretaris Stichting Vrienden Harmonie St. Joseph
Voorzitter Volkstuinvereniging Sittard
Voorzitter Organisatie Gehandicapten Carnaval
Voorzitter Samenwerkende Sittardse Kapellen

Creemers, C.G.M. (GOB)
Ambtenaar gemeente Maastricht, sector Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Custers, R.J.P. (GroenLinks)
Coach / Counsellor / Trainer
Trainer / Coach Landelijk Kader GroenLinks

Dielissen, M.M. (GroenLinks)
Maatschappelijk werkster Dacapo
Districtscommissie Natuurmonumenten
Voorzitter SON
Lid Tennisvereniging Grevenbicht
Lid Heemkundevereniging Grevenbicht
Lid Limburgs Landschap
Lid Stichting Mondiaal Beleid

Dols, J.P.G. (CDA)
Engineer Essent Lighting
Bestuurslid Harmonie St. Augustinus
Lid Wijkplatform Krawinkel

Duijkers, E.M.C.G.A. (PvdA)
Lid algemeen bestuur Waterschap Roer en Overmaas

Geenen, P.H.M.M. (CDA)
Docent Graaf Huyn College

Geilen, L.G.A.J. (GOB)
Ambtenaar Gemeente Maastricht
Voorzitter Stichting Streekomroep Start
Bestuurslid Stichting Bondsschuttersfeest 2009 Schutterij HH Marcellinus en Petrus

Geleen
Lid Awt-Prinse VV De Uule Awt-Gelaen
Lid Heemkundevereniging Geleen

Harzi, H. (GroenLinks)
Secretaris Provinciaal Platform Minderheden
Lid Klankbordgroep Palliative Terminale Zorg Westelijke Mijnsteek
Lid Werkgroep Vrijwilligersbeleid Huis van de Zorg
Lid van Allochtone Zorgvragers
Voorzitter Allochtone Geleen Breed
Bestuurslid Vereniging Mondiaal Beleid

Ichigui, M. (PvdA)
Eigenaar / Directeur Advies- en Bemiddelingsbureau Ichigui

Janssen, C.A. (GroenLinks)
Hoofd BHV / veiligheidsfunctionaris Vivre
Secretaris Provinciaal Bestuur GroenLinks

KŲhlen, J.H.W. (CDA)
Voorzitter Harmonie St. Cecilia 1866 Oud Geleen
Voorzitter Stichting Vrienden Harmonie St. Cecilia 1866 Oud Geleen
Adviseur Deelnemersraad Pensioenfonds UWV

Krekels, W.G.M. (Stadspartij SGB)
Voorzitter Stichting Behoud Kolleberg
Voorzitter W.O.L.O. Stichting Vrienden van Putpoort
Voorzitter Moneasa RoemeniŽ Stichting i.o. kinderen in nood
Voorzitter Wagenbouwers P.P.P. Carnaval

Kremer, W.G.M. (GOB)
Docent SBO-school Het MozaÔekte Sittard
Voorzitter Buurtvereniging Achter het Spoor Born

Lafnoune, M. (PvdA)
Geen nevenfuncties

Lemmens, H.G.J. (Stadspartij SGB)
Parttime docent basisonderwijs
Eigenaar assurantieportefeuille
Voorzitter Stichting Cultuur Historisch Born
Lid C.V. De Bessemebenjers
Voorzitter Schutterij St. Martinus Born
Voorzitter Stichting Gemeenschapshuis Kerkdorp Born

Lutgens, J.H.J. (Balans)
Directeur/aandeelhouder Lutgens Holding B.V. en Lutgens Consultancy B.V.


Concerncontroller Waterschap Roer en Overmaas

Meewis-Stans, E.J.L. (GOB)
Voorzitter Stichting Barbaracomitť Geleen
Voorzitter CliŽntenraad WZC Lindenheuvel

Moltmaker-Brinkhuizen, J.T. (VVD)
Lid Buurtvereniging Vrangendael
Lid Buurtvereniging Burg. Kampsstraat
Bestuurslid Liberaal Vrouwen Netwerk
Lid Project Bieb aan Huis

Muijtjens, J.L.M. (GroenLinks)
Medewerker Universiteit Maastricht

Peeters, J.A.G. (PvdA)
Operations Manager Intertek Polychemlab

Pieters, J.W. (VVD)
Advocaat
Curator
Voorzitter Oranjevereniging Geleen
Voorzitter Stichting Gepro
Lid Geleense jacht- en rijvereniging

Raven, A.C.M. (SBG)
Eigenaar eenmanszaak YourPrivateName.nl
Voorzitter Handbalvereniging V&L Geleen

Den Rooijen, G.M.M. (Stadspartij SGB)
Docent Da Capo College Sittard
Voorzitter C.V. De Narre Euverhaove
Voorzitter Stichting Wijkfeesten Overhoven
Voorzitter Sjtadssjotterie St. Rosa Sittard
Lid Bestuur Samewirkende Zittesje Vastelaovesvereiniginge
Lid Partij Nieuw Limburg
Voorzitter REBO-Limburg
Vice-voorzitter LOVOK

Salden, T.W.J. (CDA)
Lid G.V.C.G.

Sluyter, J.J. (GOB)
Lid Wijkplatform Lindenheuvel
Voorzitter Winkeliersvereniging

Snippe, R. (GroenLinks)
Docent CITAVERDE College
Trainer / Coach HV Born

Verjans, P.G. (GOB)
Adviseur Provinciaal Bestuur Stichting Jong Nederland
Vrijwilliger Stichting Jong Nederland Limburg
Secretaris Stichting Jeugd Buitenverblijf De Spar Haelen
Voorzitter Missiecomitť R.K. Parochie H. Martinus Born
Lid C.V. De Pierewieters Born
Lid Club van 100 Harmonie L’Union Born
Ere-kerkbestuurslid/adviseur Kerkbestuur R.K. Parochie H. Martinus Born

Veugen, P.J.G.J. (Balans)
Jan – Clara Nijssen Stichting Maastricht
Stichting Behoud Kollenberg Sittard
Voorzitter KBO Baandert
Voorzitter Centrale Ouderen Sittard
Voorzitter Stichting Wijkontmoetingscentrum Ouderen Leyenbroek
Lid Actiecomitť Mijnwerkerspensioenen

Vroemen, J.H.M. (GOB)
Bestuurslid Fanfare St. Cecilea Puth
Lid VV Geleen-Zuid
Erelid Schutterij Marcellinus en Petrus Oud-Geleen
Lid van verdienste VV De Uule Oud-Geleen
Lid van diverse standsorganisaties landbouw

Wagemans, F.H.G.M. (TransparanZ)
Geen nevenfuncties

Wijnen-Kivit, F.M.M.U. (CDA)
Beschermvrouwe Gemengd Koor Voces Vocales
Voorzitter Katholieke Vrouwengilde Geleen

Nevenfuncties burgerleden gemeente Sittard-Geleen

Artikel 12 van de Gemeentewet verplicht leden van het gemeentebestuur openbaar te maken

welke andere functies zij vervullen naast het lidmaatschap van de raad. Het betreft dan

zowel de beroepsmatige functies als functies op maatschappelijk terrein en in het

verenigingsleven.

Voor burgerleden (d.w.z. niet-raadsleden, die binnen de commissies actief zijn) wordt

dezelfde lijn gehanteerd. Daarom staan zij opgenomen in onderstaand overzicht.

Onderstaand overzicht is voor het laatst bijgewerkt op: 13 mei 2008

Burgerleden

Beemsterboer, F. (GroenLinks)

Bommel van, H.C.J.M. (GOB)

Bongers, A.J.M. (GOB)
Beleidsadviseur Integrale Veiligheid Gemeente Maastricht
Lid Raad van Toezicht Maaskant Wonen Stein
Lid Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof
Lid Buurtvereniging ’t AldenhŲfke

Claessen, J.E.M. (GOB)
Lid Kerkbestuur Parochie HH Marcellinus en Petrus Oud-Geleen
Penningmeester Stichting Buitenkans Geleen
Wijkhoofd KWF-Kankerbestrijding Haesselderveld/Janskamperveld Geleen


Penningmeester Diabetes Vereniging Nederland, afdeling Sittard-Geleen

El Mimouni, M. (PvdA)

Geradts-de Weerdt, A.E. (CDA)
Laborante K.N.F.

Haustermans, B.J.L. (Stadspartij SGB)
Voorzitter Buurtvereniging Kasteelbuurt Limbricht
Voorzitter Samewirkende Vastelaovesverenigingen Zitterd
Vrijwilliger aangepaste vakanties Nederlands Rode Kruis
Grootvorst Vastelaovesvereniging De Doale LŲmmerich

Hendriks, J.A.L. (Stadspartij SGB)
Garagehouder
Lid Raad van Toezicht Rabobank
Voorzitter Stichting Gemeenschapshuis Holtum
Penningmeester/vervangend voorzitter Vereniging van Oud Prinsen Holtum


Lid Contactgroep Holtum Noord
Bestuurslid 3VO Born

Hennekens, P. (SBG)
Medewerker Zandkuijl Beek
Stichting Elsmuseum

Hubens, P. (Balans)

Kretzers, L.J.G. (CDA)
Sr. Scientist Bakken Research Center

Kusters, J.F. (SBG)
Voorzitter KBO afd. H.H. Engelbewaarders Geleen
Bestuurslid Huurders Vereniging Geleen
Lid Vereniging Geleense Ouderen
Lid bewonerswerkgroep Burg. Lemmensstraat
Toezichthouder namens Zo Wonen bij Irishof e.o.

Limpens, K.J.A.F. (Stadspartij SGB)
Directeur/eigenaar Bouwbedrijf
Penningmeester St. Sport, Cultuur en Recreatie

Mol van, A.L.H. (TransparanZ)
Penningmeester Bridgeclub De Baandert Sittard
Penningmeester Seniorenvereniging Sittard Stad
Contactpersoon Voedselbank Sittard
Surveillant tentamens Hoge School Zuyd en Fontys
WMO-platform
Adviezen geven m.b.t. arbeidsovereenkomstenrecht en Sociaal Recht

Montfoort van, F.A. (VVD)
Rijschoolhouder
Lid Verkeerscommissie Sittard-Geleen
Voorzitter 3VO Afd. Sittard-Geleen
Commissielid Verkeer Educatief Basisonderwijs Sittard-Geleen

Pfennings, J.M.W.M. (Stadspartij SGB)
Staffunctionaris Divisie V&V Orbis
Secretaris/vice-voorzitter Steunstichting Partners in Welzijn
Lid Mander
Lid Acolythen College St. Michiel
Caeremoniarius Parochie H.H. Petrus en Michiel
Vice-voorzitter buurtbestuur Buurtvereniging Putstraat, Plakstraat, Pullestraat


Bestuurslid St. Rosacomitť
Bestuurslid Steunstichting Don Bosco
Bestuurslid Comitť 125 Jaar Basiliek Sittard
Voorzitter Missiecomitť Pater Frans Meulemans
Lid Comitť van aanbeveling Sittard-Rosa-Lima
Lid Pro Petri Sede

Raven-van Geelen, M. (SBG)

Reijners, W.J.M. (GroenLinks)

Reinaerdts, L. (GOB)
Eigenaar Huisschilderservice Lou Reinaerdts

Rijks-Soet, S.Y. (TransparanZ)
Lid Gezamenlijke Huurdersbelangenverenigingen Zo Wonen
Lid Project Ouderenwijzer Partners in Welzijn

Schillings, W.J.J. (Balans)
Secretaris Centrale Ouderen Sittard
Secretaris Stichting Dag van de Ouderen Sittard-Geleen
Secretaris Wonen, Zorg en Welzijn Munstergeleen
Secretaris Kegelclub ’t TweŽde Plenkske
Secretaris Sittardse Dag van de Ouderen
Ere bestuurslid Fanfare Juliana Munstergeleen
Lid WMO platform Sittard-Geleen
Lid Schutterij St. Joseph
Lid wijkraad Munstergeleen
Lid jury carnavalsoptochten Munstergeleen
Lid gemeentelijk platform vrijwilligers en mantelzorg
Vrijwilliger klein onderhoud instrumentarium fanfare Juliana
Vrijwilliger Pancratiuskerk Munstergeleen

Schols, D.R.E. (TransparanZ)
Lid Wijkplatform Oud-Geleen

SchŲrgers, H. (CDA)
Milieu-inspecteur Waterschap Roer en Overmaas
Voorzitter Voetbalvereniging Munstergeleen
Voorzitter Wijngenootschap Notre Reine Munstergeleen
Secretaris Wijngenootschap Sint Rosa Sittard

Schreurs, M.F.A.M. (VVD)
Contracting Officer Sabic Limburg B.V.
Jeugdleider Voetbalvereniging D.V.O.

Thelen, J.M.H. (Balans)
Jurist, medewerker algemene dienst Waterschap Roer en Overmaas
Vice-voorzitter Stichting Vrienden van het Domein
Secretaris Stichting Salon voor Sittardse Kunstenaars
Voorzitter Stichting CHOCart
Secretaris partijbestuur Balans
Lid Buurtvereniging Hoogveld

Verhaeg, W. (GroenLinks)
Contractdocent Academie van Bouwkunst Maastricht
Vrijwilliger Thuishulpcentrale De Brug Sittard-Geleen
Bestuurslid VVE Eisenhowerstraat 533-720

Vola, P. (VVD)
Eigenaar interieurzaak
Lid M.R. Basisschool ‘t Kempke Geleen

Gemeente Skarsterl‚n
Raadslid
D.T.G.Zwaga=Dhr. D.T.G. Zwaga (CDA)
H.B.Nota=Dhr. H.B. Nota (CDA)
R.deBruin=Dhr. R. de Bruin (CDA)
W.J.H.AlderseBaas=Dhr. W.J.H. Alderse Baas (CDA)
A.deJong-deJong=Mw. A. de Jong-de Jong (CDA)
N.H.Cnossen-Spoelstra=Mw. N.H. Cnossen-Spoelstra (CDA)
R.deJong=Dhr. R. de Jong (ChristenUnie)
H.P.deVries=Dhr. H.P. de Vries (FNP)
W.Hoekstra=Dhr. W. Hoekstra (FNP)
W.J.Kuipers=Dhr. W.J. Kuipers (FNP)
G.H.deVries-Suierveld=Mw. G.H. de Vries-Suierveld (FNP)
M.Meester-vanDijk=Mw. M. Meester-van Dijk (FNP)
J.vanHien=Dhr. J. van Hien (PvdA)
J.W.vanderPol=Dhr. J.W. van der Pol (PvdA)
M.vanAken=Dhr. M. van Aken (PvdA)
P.F.Westra=Dhr. P.F. Westra (PvdA)
S.Sigtema=Dhr. S. Sigtema (PvdA)
A.Couperus=Mw. A. Couperus (PvdA)
M.G.Knol-Bos=Mw. M.G. Knol-Bos (PvdA)
C.W.Rem-Bank=Mw. C.W. Rem-Bank (VVD)
J.Hoekstra-Sikkema=Mw. J. Hoekstra-Sikkema (VVD)


D.S.Hijlkema=Dhr. D.S. Hijlkema (CDA) Wethouder
G.J.H.Hemmes=Dhr. G.J.H. Hemmes (PvdA) Wethouder
J.Walrecht=Dhr. J. Walrecht (PvdA) Wethouder

Dhr. B.(Bť) de Winter (CDA) Wethouder
lid stuurgroep GGB Joure ((knooppunt Joure)
lid bestuur Stichting Iepenwacht Friesland
Aandeelhouder Afvalsturing NV
Voorzitter bestuur stichting Impuls
lid Raad van Toezicht Openbare Verlichting Frysl‚n
bestuurslid Molen De Hersteller, Sintjohannesga

Skarsterl‚n, Mw. drs. E. Evelien Blaauwgemeentesecretaris gemeente Skarsterl‚n
NEVENFUNCTIES
- CoŲrdinerend gemeentesecretaris Veiligheidsregio
- Lid van de selectiecommissie LMD Brandweer (Landelijk Management Programma)
- Lid van de redactie van het blad van de Vereniging Gemeentesecretarissen
- lid van het bestuur van het Hidde Nijland Museum te Hindeloopen
voorzitter Rotary Joure
Bron gemeente Skarsterlan Sent: Friday, February 27, 2009 9:06 AM

Skarsterl‚n,
Dhr. B. Keulen, raadsgriffier gemeente Skarsterlan
NEVENFUNCTIES
- voorzitter diakonie gereformeerde Kerk Synodaal IJsselmuiden;
- lid VNGcommissie Werk en inkomen.
Bron gemeente Skarsterlan 13 november 2008
Overzicht nevenfuncties raadsleden gemeente Skarsterl‚n per januari 2008
Dhr. M. van Aken PvdA
Fysiotherapeut ziekenhuis "De Tjongerschans"
Dhr. W.J.H. Alderse Baas CDA
bedrijfsadviseur;
commissaris Edelmetaal Waarborg Nederland BV te Joure;
commissaris Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland te Sneek;
voorzitter Commissie van Tucht van het Nederlands College van Belastingadviseurs te Culemborg;
lid van de Raad van Toezicht van de Zorginstelling Hof en Hiem te Sint Nicolaasga;
plaatsvervangend voorzitter Commissie van Beroep Examens Voortgezet Onderwijs te Leeuwarden;
docent Burgerlijk Procesrecht Nederlandse Orde van Advocaten te 's-Gravenhage;
voorzitter Stichtingen Bewaarder Aefides Vastgoed III, IV, V, VI en VIa te Groningen;
voorzitter Stichting Bewaarder Aefides Vastgoed te Groningen;
lid Promotieteam Zuidwest-Friesland Oikocredit Nederland;
secretaris Stichting Vrienden Boerebrulloft;
bestuurslid Stichting Talma Beheer;
bestuurslid Stichting Vrienden van Hof en Hiem;
bestuurslid Stichting Aanleunwoningen Hof en Hiem.
3
Dhr. F.A.J.M. van Beek
VVD
lid VNG-commissie rechtspositie raadsleden en wethouders;
voorzitter van de vereniging van Winkeliers, IndustriŽlen en Handelaren te Joure;
lid van het algemeen bestuur van de ontwikkelingsmaatschappij bedrijvenpark A7.
4
Dhr. R. de Bruin
CDA
kerkrentmeester en voorzitter Kerkenraad PKN gemeente Terkaple c.a.;
raadslid gemeente Skarsterl‚n en namens dezen lid van de Stichting Westermeer en lid van de reken≠kamercommissie. 5">
5
Mw. N.H. Cnossen-Spoelstra
CDA
hoofd financiŽn bij Rimato Reiniging te Hoogeveen. 6">
6
Mw. A. Couperus-Weerman
PvdA
huisvrouw;
raadslid.
Dhr. J. van Hien
PvdA
raadslid;
conciŽrge. 8">
8
Mw. J. Hoekstra-Sikkema
VVD
bestuurslid Vereniging Educatie FinanciŽle Diensten Noord (EFD Noord, Assurantieclub);
beroep: accountmanager Fortis ASR;
raadslid. 9">
9
Dhr. W. Hoekstra
FNP
raadslid;
voorzitter Stichting Sampaguita (stichting voor onderzoek naar niet-westerse cultuur en geneesmiddelen);
lid van het bestuur van Stichting Westermeer (als raadslid);
bestuurslid buurtvereniging. 10">
10
Mw. A. de Jong-de Jong
CDA
beroep: melkveehouder;
ontvangen van/geven van rondleidingen aan bezoekers op het melkveebedrijf;
schatter bij de Landinrichting Doniawerstal. 11">
11
Dhr. R. de Jong
CU
houder opfokbedrijf jongvee en vleesvee;
natuurbeheerder;
leverancier van benodigdheden voor barbecuen en gourmetten;
drager diverse begrafenisverenigingen. 1
12
Mw. M.G. Knol-Bos
PvdA
lid bestuur zwemvereniging Avena als TC-lid Res-zwemmers;
werkzaam als coŲrdinator zorgsystemen/kwaliteitsconsulent bij HEMA bakkerijen te Almere;
raadslid. 13">
13
Dhr. W.J. Kuipers
FNP
beroep: direkteur Knooppunt Internetdiensten;
raadslid. 1
14
Mw. M. Meester-van Dijk
FNP
secretaris/penningmeester van het negen dorpen toernooi;
financieel adviseur bij een intermediair in Bolsward. 15">
15
Dhr. H.B. Nota
CDA
raadslid;
secretaris IJsclub Donia.;
redacteur dorpsblad Zakenman. 16">
16
Dhr. J.W. van der Pol
PvdA
FNV kaderlidmaatschap inhoudende een aantal bestuursfuncties;
ministerie van defensie, actief reservist.
Dhr. S. Sigtema PvdA raadslid.
Mw. G.H. de Vries-Suierveld FNP
vice-voorzitter Basketballvereniging BV Oaters te Joure;
berop: Para veterinair. 19">
19
Dhr. H.P. de Vries FNP raadslid
commissaris Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland te Sneek.
Dhr. P.F. Westra PvdA
ontwikkelaar en opleider bij Caparis WGS. (Woon- en Groenservice (WGS) is het grootste van de in totaal vier bedrijfsonderdelen van Caparis. Het werkgebied van WGS beslaat alle acht gemeenten waarvoor Caparis de Wet Sociale Werkvoorziening uitvoert. WGS is opgedeeld in 5 Groenrayons, een afdeling Woondiensten en een Kwekerij voor Hedera's. In totaal werken bij WGS zo'n 800 medewerkers. Elk rayon kent zijn eigen hoofdlocatie van waaruit de diverse groen-werkzaamheden worden gecoŲrdineerd en aangestuurd. Het geheel wordt ondersteund door verschillende diensten vanuit het hoofdkantoor aan De Morra in Drachten.)
Dhr. D.T.G. Zwaga CDA
lid van de vertrouwenscommissie (2 leden) van S.C. Joure
lid van het bestuur van huurder-vereniging "De Haven" te Joure;
vrijwilliger (voor 20 uur) St. MattheŁsparochie te Joure
bestuurder Stichting It Flinkeboskje te Hemelum
voorzitter SKONN (Schoolraad Katholiek Onderwijs Noord Nederland) te Meppel
voorzitter adviescommissie "Identiteit en Catechese" Onderwijsbureau Meppel te Meppel;
raadslid.

Nevenfuncties collegeleden
G.J.H. Hemmes (Gerard) (PvdA)
Bestuurlid Vereniging Friese Gemeenten, portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid
Lid Dagelijks Bestuur Werkvoorzieningschap Frysl‚n-West (Empatec)
Gemeentelijk vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering NV Empatec
Voorzitter Raad van Advies van de Gemeenschappelijke Kredietbank Friesland
Voorzitter stuurgroep Project Noodopvang Friese Gemeenten
Lid de Tascforce huisvesting generaal pardon.
Lid Klein Bestuurlijk Overleg Maatschappelijke Opvang en WMO
Bestuurslid Stichting Westermeer
Bestuurslid Stichting Marge, bevordering culturele educatie

D.S. Hylkema (Dirk) (CDA) Wethouder Nevenfuncties Nevenfuncties gerelateerd aan wethouderschap
lid Dagelijks Bestuur Businesspark Friesland
lid Landinrichtingscommisie Doniawerstal
lid gebiedsplatform Plattelansprojecten Zuidwest Frysl‚n
lid Algemeen Bestuur HŻs en Hiem
voorzitter en woordvoerder jury Allegorische Optocht in Sint Nicolaasga
vice-voorzitter parochievergadering RK Parochie H.Nicolaas te Sint Nicolaasga

J. Walrecht(Jan) (PvdA) Wethouder
lid VFG commissie Openbare Verlichting
Aandeelhouder BNG
Aandeelhouder Essent
Voorzitter lokaal platform onderwijs lid pvdA werkgroep CLB Frysl‚n. CLB staat voor Centrum Lokaal bestuur

Gemeente Sliedrecht
Raadsgriffier
A.Overbeek=Dhr. A. Overbeek ()
/VACANT=VACANT ()
Raadslid
A.J.denBesten=Dhr. A.J. den Besten (CDA)
L.P.M.Dekker-deGraaff=Mw. L.P.M. Dekker-de Graaff (CDA)
J.C.Buchner=Dhr. J.C. Buchner (ChristenUnie/SGP)
L.vandeHeuvel=Dhr. L. van de Heuvel (ChristenUnie/SGP)
L.A.Huijser=Dhr. L.A. Huijser (ChristenUnie/SGP)
M.Visser=Dhr. M. Visser (ChristenUnie/SGP)
T.C.C.denBraanker=Dhr. T.C.C. den Braanker (ChristenUnie/SGP)
drs.D.vanMeeuwen=Dhr. drs. D. van Meeuwen (ChristenUnie/SGP)
M.J.Bisschop-Roodbeen=Mw. M.J. Bisschop-Roodbeen (ChristenUnie/SGP)
T.W.Pauw=Dhr. T.W. Pauw (PRO Sliedrecht)
G.J.Visser-Schlieker=Mw. G.J. Visser-Schlieker (PRO Sliedrecht)
A.vanGameren=Dhr. A. van Gameren (PvdA)
B.vanderPlas=Dhr. B. van der Plas (PvdA)
J.J.Huisman=Dhr. J.J. Huisman (PvdA)
W.H.Blanken=Dhr. W.H. Blanken (PvdA)
C.Galle-Prins=Mw. C. Galle-Prins (PvdA)
C.A.deBruin=Mw. C.A. de Bruin (PvdA)
F.vanderKlis=Dhr. F. van der Klis (VVD)
C.E.Verschoor=Mw. C.E. Verschoor (VVD)
Gemeentesecretaris
drs.M.J.Verhoef=Dhr. drs. M.J. Verhoef ()
Wethouder
J.P.Tanis=Dhr. J.P. Tanis (ChristenUnie/SGP)
J.A.Lavooi=Dhr. J.A. Lavooi (PvdA)
R.G.vandeVen=Dhr. R.G. van de Ven (VVD

Sliedrecht, Dhr. drs. M.J. Verhoefgemeentesecretaris gemeente Sliedrecht
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Sliedrecht Sent: Wednesday, February 25, 2009 11:28 AM

De heer A. Overbeek,PVDA raadsgriffier gemeente Sliedrecht per 1 januari 2009
KLOPPEN DE NEVENFUNCTIES ZOALS OPGEVEN IN HAARLEM EN SLIEDRECHT OP 1 DECEMBER 2008

Raadslid gemeente Haarlem GeÔnstalleerd: 28 juni 1995

Raadsfunctie en daaraan verwante nevenfuncties

Vice-voorzitter Raad
Voorzitter commissie Ontwikkeling
Lid van het Algemeen Bestuur Muziekcentrum Zuid-Kennemerland
Lid Raadspresidium

Hoofdfunctie

Projectmedewerker lokaal en provinciaalbestuur PvdA

Zelfstandige nevenfuncties

Bestuurslid van de Stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoorzieningen (EGV)
Bestuurslid van de Stichting Janna Bosselaarfonds
Bestuurslid van de Stichting Stedenband Haarlem-Mutare
Bestuurslid van de Stichting Slachthuisbuurt Digitaal Laatst bijgewerkt op08.09.2008 op de website gemeente Haarlem
De heer Overbeek heeft een juridische achtergrond en is momenteel werkzaam als secretaris van de landelijke Adviesraad Verenigingszaken van een partijbestuur en beleidsmedewerker lokaal en pro-vinciaal bestuur. Hij is tevens raadslid/vice-voorzitter van de gemeenteraad van Haarlem.
Bron gemeente Sliedrecht 10 oktober 2008
Klopt de onderstaande lijst van bestuurders met al hun nevenfuncties? Indien neen, wilt u een recent overzicht aan de redacteur sturen?
Nevenfuncties wethouder H. van Kooten
Lid Dagelijks bestuur Drechtsteden Voorzitter PFO middelen Portefeuillehoudersoverleg FinanciŽn ZHZ Plv. lid Algemeen bestuur Werkvoorziening Drechtsteden Plv. lid Algemeen bestuur Logopedische Dienst, Kring Sliedrecht Plv. lid Algemene Vergadering van Andeelhouders van zowel NV Eneco als NV Oasen Plaatsvervangend Lid Algemeen Bestuur Regio Zuid-Holland Zuid Voorzitter/secretaris SCP- wethouders Overleg Nederland Secretaris Verband van SGP-
bestuurders Zuid-Holland
Nevenfuncties wethouder J. Lavooi
Lid A.B. Sociale Werkvoorziening Drechtsteden Lid PFO.Wonen en Stedelijke Vernieuwing Drechtsteden Lid PFO.Sociaal Drechtsteden Voorzitter klankbordgroep Wmo | Lid PFO Ruimte, Groen en Milieu Drechtsteden Lid PFO Welzijn/Volksgezondheid/RAV Regio Z-ZH Lid Stuurgroep Merwedezone Lid Klankbordgroep Tablis Lid Bestuurlijk overleg Wonen, Zorg en Welzijn
Lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Vennoten Regionale Onwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D)
Lid van het Dagelijks Bestuur en vice-voorzitter van de taakgroep Rijn/Waal van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten (VNR) Lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Eneco N.V. Lid van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gevudo
Lid Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht (Gevudo) Lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Oasen Lid Dagelijks Bestuur Bedrijvencentrum Sliedrecht (BCS) Lid Stichting Bedrijvencentra Drechtsteden Plv. lid Algemeen bestuur Logopedische Dienst, Kring Sliedrecht Lid Dagelijks- en lid Algemeen bestuur Natuur- en Recreatieschap de Hollandse Biesbosch
Besten, (Ad) den
Raadslid Voorzitter bestuur SKC Merwede Voorzitter bestuur Ned. Rode Kruis Afd. Sliedrecht/Graafstroom Voorzitter bestuur St. Kruisgebouw Sliedrecht Lid scholengemeenschap de Grienden Lid kerkenraad wijk I van de Herv. gem. Sliedrecht Lid Drechtraad Plv. lid v.h. raadsledenplatform ZHZ
Bisschop-Roodbeen, (Marjan)
Raadslid
Secretaresse bestuur Stichting Huisvesting Secretaresse Gerefromeerd Jeugdwerk Sliedrecht
Blanken, (Wim)
Raadslid Lid Alg. bestuur Natuur- en Recreatieschap de Hollandse Biesbosch
Bouwman, (Nico)
Burgerraadslid Secr. OR C.W. Z.W.Z.W. Nederland, medewerker kerkelijk bureau Gereformeerde Kerk Sliedrecht, penningmeester cie. Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp
Braanker, (Theo) den
Raadslid Ouderling Hervormde Gemeente Voorzitter ICS (IZB commissie Sliedrecht)
Bruin, (Connie) de
Raadslid Bestuurslid bibliotheek Sliedrecht
Dekker- de Graaff,
(Marlijn)
Raadslid
Plv. lid Drechtraad
Lid van de adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen Lid van het Algemeen Bestuur van de Hollandsche Biesbosch
Bestuurslid Voedselbank
Eijk, (Jan) van
Burgerraadslid Eerste Secretaris Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen
Tweede Bestuurslid Onderling Fonds Sliedrecht (Uitvaartverzekering)
Galle-Prins, (Cora)
Raadslid
Plv. lid Drechtraad
Gameren, (Jos) van
Raadslid
Lid Drechtraad
Lid auditcommissie
Heuvel, (Lambrecht) van den
Raadslid Lid bestuur schoolvereniging
Lid raad Bethel-kerk Lid Raadsledenplatform Regio Z-ZH
Huisman, (Johan)
Raadslid 57">
Klis, (Frits) van der
Raadslid Plv. Lid Drechtraad Voorzitter St. Koffiebar 'De Schor' Papendrecht
Mak, (Flip)
Burgerraadslid 76">
Meeuwen, (Dick) van 76">
Raadslid
Voorzitter van de Stichting Ondersteuning Gereformeerd Onderwijs in Oost-Europa
Lid Drechtraad (vice-voorzitter)
Pauw, (Timo)
Raadslid
Lid Drechtraad
Plas, (Ben) van der
Raadslid
Secretaris OR gemeente Graafstroom
Sneijder, (Marthijn)
Burgerraadslid
Lid Rekenkamercommissie
Tanis, (Hans)
Raadslid
Voorzitter van het voorlichtingscentrum van de SGP
Lid van het hoofdbestuur van de SGP
Lid van de commissie Interne Organisatie binnen de SGP Lid Auditcommissie
Lid Rekenkamercommissie
Verschoor, (Karin)
Raadslid
Lid Drechtraad
Visser, (Rien)
Raadslid
Visser- Schlieker, (Hanny)
Onder andere:
Raadslid
Lid Auditcommissie
Lid stuurgroep Jumelage Sliedrecht-Orastie
Plv. lid Drechtraad Lid van de adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen
Waard, (Nelly) de
Burgerraadslid
Winter, (Bram) de
Burgerraadslid

Gemeente Sluis
Raadslid
J.A.Quaak=Dhr. J.A. Quaak (CDA)
R.A.deCroock=Dhr. R.A. de Croock (CDA)
L.E.Flikweert=Mw. L.E. Flikweert (CDA)
A.Vreeke=Dhr. A. Vreeke (Dorpsbelangen Toerisme)
A.H.M.Scheppers=Dhr. A.H.M. Scheppers (Dorpsbelangen Toerisme)
F.L.Th.Baarends=Dhr. F.L.Th. Baarends (Dorpsbelangen Toerisme)
M.E.Carels=Mw. M.E. Carels (Dorpsbelangen Toerisme)
A.C.Basting=Dhr. A.C. Basting (Gemeentebelangen)
W.C.M.Gijsel=Dhr. W.C.M. Gijsel (Gemeentebelangen)
J.Kesteloo=Dhr. J. Kesteloo (Helder Zeeuws)
J.G.Meijer=Dhr. J.G. Meijer (Helder Zeeuws)
L.H.vandenBroecke=Dhr. L.H. van den Broecke (Helder Zeeuws)
P.J.C.Loonen=Dhr. P.J.C. Loonen (Helder Zeeuws)
J.T.M.Wielakker=Dhr. J.T.M. Wielakker (PvdA)
R.P.Evers=Dhr. R.P. Evers (PvdA)
W.Kruidenier=Dhr. W. Kruidenier (PvdA)
drs.R.B.A.Beijersbergen=Dhr. drs. R.B.A. Beijersbergen (PvdA)
J.J.Provoost=Dhr. J.J. Provoost (VVD)
C.E.M.vandeVijver-Claerhoudt=Mw. C.E.M. van de Vijver-Claerhoudt (VVD)
Wethouder
C.R.A.F.A.Bolijn-Hertzberger=Mw. C.R.A.F.A. Bolijn-Hertzberger (Dorpsbelangen Toerisme)
M.leRoy=Mw. M. le Roy (PvdA)
drs.B.M.J.Hennekam=Dhr. drs. B.M.J. Hennekam (Wethouder namens CDA, Gemeentebelangen en VVD)

Dhr. mr. T.A.M. Reijnsgemeentesecretaris gemeente Sluis
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Sluis Sent: Tuesday, March 03, 2009 9:29 AM

Dhr. mr. P.T.G. Claeijs raadsgriffier gemeente Sluis
NEVENFUNCTIES

secretaris Stichting Roomsch Katholiek Beheer der Dischgoederen Sint Jan


secretaris plaatselijke commissie K.N.R.M. locatie Cadzand

Bron: gemeente Sluis 11 november 2008
Maria le Roy (PvdA) - voorzitter ICT-wijs

Henk Luijendijk (Helder - Trainer/coach bij 10 Coaching
Zeeuws)

Carien Bolijn (D&T) - voorzitter Stichting Speelkwartier West Zeeuwsch-Vlaanderen
- voorzitter Stichting Wereldwinkel
- zelfstandig ondernemer kledingzaak “Nou ťn?” te Oostburg
- bestuurslid Stichting Strandexpress
- bestuurslid Stichting Sport-, Recreatie- en Cultuurbelangen Sluis
Nevenfuncties werkzaamheden raadsleden
PvdA
Robert Evers - senior Plant Technician bij Air Liquide Industrie B.V.
- kaderlid FNV Bondgenoten
Wim Kruidenier - maaltijdbezorger bij “Tafeltje Dekje”
- secretaris van het “Zeeuws-Vlaams kamerkoor”
- voorganger bij diverse kerkgenootschappen Joop Wielakker - / Renť Beijersbergen - beheerder natuurgebieden bij Stichting Het Zeeuwsche
Landschap Sjaak Verhage - medewerker bij GL Sport Sluis
- zelfstandig ondernemer groothandel in hengelsport “Catch-it-Easy”
- bestuurslid oudervereniging basisschool “St. Jan”
- Freelance correspondent hengelsportmagazine “Zeehengelsport”
Helder Zeeuws Hans Meijer - / LuciŽn van den Broecke - zelfstandig horeca ondernemer
- secretaris commissie Visserijdagen Peter Loonen - directeur basisschool Johan Kesteloo - verhuur van containers en vrachtwagens
- Dorcas depothouder hulpgoederen
werkzaamheden bij inzamelpunt oud papier van muziek- margin-left:127.6pt;margin-bottom:.0001pt;line-height: vereniging Excelsior
- diverse vrijwilligersfuncties in kerk en bij maatschappelijke
instellingen Willy de Graaf - bouwkundig tekenaar bij raadgevend ingenieursbureau “Koch”
D&T Liber Baarends - secretaris van de VV Breskens
Marianne Carels- - peuterleidster/coŲrdinator stichting Peuterspeelzalen West
Steenbergen Zeeuwsch-Vlaanderen
- secretaris stichting Beheer Peuterspeelzalen West Zeeuwsch-
Vlaanderen Bram Vreeke - werkzaam bij het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
- secretaris stichting “De Sincfalbode”
- lid werkgroep PR en VVV Ondernemend Aardenburg Arnold Scheppers - hoofd Bedrijfsbureau Oostburg bij Dethon
- voorzitter Gemeenschappelijk medezeggenschapsraad “SCOBA”
- vice-voorzitter Ouderraad “Zwincollege”
- lid medezeggenschapsraad “Zwincollege” - lid stuurgroep “alcohol- en drugspreventie West Zeeuws- Vlaanderen Petra Jongman-Provoost - OK assistent bij ZHS Oostburg
- zelfstandig ondernemer in agrarisch bedrijf
CDA Lia Flikweert - opleidingsfunctionairs bij stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Sjaak Quaak - landbouwer
- bestuurslid van de Aardenburgse voetbalvereniging
- bestuurslid van de St. Baafskerk te Aardenburg Ronald de Croock - procesoperator bij Dow Chemical
- lid dorpsraad Eede Leo Verpaalen - docent Zwin College
VVD Johan Provoost - hoofdingelande Waterschap Zeeuws-Vlaanderen Chris van de Vijver - directeur BV
- lid algemeen bestuur Godshuizen Sluis Ineke Mulder-Bansema - secretaris stichting behoud Dorpskerk Cadzand

Gemeentebelangen William Gijssel - bestuur stichting Hof van Eede
- reg. budgetbeheer wom. geb. subsidies
- plv. arbeidsintegratie Dethon
- plv. Zeeuwse muziekschool Bram Basting - medewerker bij Dethon Vera de Baets-Van - verkoopmedewerker bij Modehuis Pandora Ommen - trainer bij BC Schepnet
- voorzitter BC Schepnet
- vrijwillig medewerker Slachtofferhulp Nederland

 

Gemeente Smallingerland
Raadsgriffier
drs.E.W.K.Meurs=Dhr. drs. E.W.K. Meurs ()
Raadslid
J.deBoer=Dhr. J. de Boer (CDA)
J.vanKampen=Dhr. J. van Kampen (CDA)
J.J.W.Mulder=Dhr. J.J.W. Mulder (CDA)
P.S.Fortuin=Dhr. P.S. Fortuin (CDA)
D.Groen-Tamminga=Mw. D. Groen-Tamminga (CDA)
K.vanderVelde-Ronda=Mw. K. van der Velde-Ronda (CDA)
T.Burggraaff-Schipstra=Mw. T. Burggraaff-Schipstra (CDA)
E.Berenst=Dhr. E. Berenst (ChristenUnie)
J.vanderWouden=Dhr. J. van der Wouden (ChristenUnie)
P.vanderSluis=Dhr. P. van der Sluis (ChristenUnie)
M.Krans=Mw. M. Krans (ChristenUnie)
D.Oosterhof=Dhr. D. Oosterhof (FNP)
B.H.vanPelt=Dhr. B.H. van Pelt (Gemeentebelangen Smallingerland)
M.Said-Brinkman=Mw. M. Said-Brinkman (GroenLinks)
A.J.A.Weitenberg=Dhr. A.J.A. Weitenberg (PvdA)
H.K.Balgobind=Dhr. H.K. Balgobind (PvdA)
J.Leegwater=Dhr. J. Leegwater (PvdA)
J.I.Pultrum=Dhr. J.I. Pultrum (PvdA)
L.vanderMeulen=Dhr. L. van der Meulen (PvdA)
P.H.A.Stoelinga=Dhr. P.H.A. Stoelinga (PvdA)
P.J.M.Huijskes=Dhr. P.J.M. Huijskes (PvdA)
R.P.vanDijk=Dhr. R.P. van Dijk (PvdA)
J.vanderHeide=Mw. J. van der Heide (PvdA)
S.Akkerman=Mw. S. Akkerman (PvdA)
T..Flapper=Mw. T. . Flapper (PvdA)
J.B.vanderHorst=Dhr. J.B. van der Horst (SP)
M.Schrier=Dhr. M. Schrier (SP)
P.Kramer=Mw. P. Kramer (SP)
F.deGroot=Dhr. F. de Groot (Smallingerlands Belang)
B.J.Potjer=Dhr. B.J. Potjer (VVD)
J.M.Aart,vanderDrost=Mw. J.M. Aart, van der Drost (VVD)
Gemeentesecretaris
mr.L.Maarleveld=Dhr. mr. L. Maarleveld ()
Wethouder
F.Veenstra=Dhr. F. Veenstra (CDA)
J.Rozema=Dhr. J. Rozema (ChristenUnie)
C.Kuipers=Dhr. C. Kuipers (PvdA)
N.G.Ketelaar=Mw. N.G. Ketelaar (PvdA)

 
Dhr. mr. L. (Leendert) Maarleveld, gemeentesecretaris gemeente Smallingerland
NEVENFUNCTIES
lid algemeen bestuur Vereniging van gemeentesecretarissen
- lid bezwarencommissie Leeuwarderadeel/Het Bildt
Bron gemeente Smallingerland Sent: Monday, February 23, 2009 9:18 AM

 

Dhr. drs. E.W.K. (Eric) Meurs, raadsgriffier gemeente Smallingerland
NEVENFUNCTIES
De raadsgriffier verricht activiteiten voor het BZK/VNG-project Actieprogramma Lokaal Bestuur

Voorzitter van de Friese kring van griffiers en (2x per jaar) columnist van het tijdschrift Raadsledennieuws.
Lid van de adviesraad bestuursacademie Nederland (Bestuursacademie Nederland wil graag samen met griffiers discussiŽren over het aanbod van de Bestuursacademie)
>Bron Hop/gemeente Smallingerland 25 november 2008 en "meneer google" 2008-3 september 2009

Nieske Ketelaar (PvdA) Wethouder
Nevenfuncties:
Wethouder Ketelaar heeft geen nevenfuncties.

CDA Wethouder Fred Veenstra:
Organist PKN Drachten, Bezoldigd, 1x per 3 weken
- Lid ledenraad Ouders en Coo, Onbezoldigd, 4 dagdelen
- Voorzitter  Taakgroep Organisatie en Communicatie van de Protestantse Gemeente Drachten-West,
  Onbezoldigd, 12 dagdelen
- (Plv) lid regionaal college voor behandeling van bezwaren en geschillen in Friesland van de Protestantse Kerk
 in Nederland, Onbezoldigd, incidenteel
- (Plv) lid van de Commissie van Beroep voor de eindexamens in het PC Voortgezet Onderwijs in Friesland,
  Onbezoldigd, incidenteel

Jan Rozema (ChristenUnie)wethouders
Nevenfuncties: Wethouder Rozema heeft geen nevenfuncties. Werkzaamheden die voortvloeien uit de portefeuiles zijn niet als nevenfunctie aangemerkt. Cees Kuipers (PvdA)wethouders Smallingerland
Nevenfuncties: Wethouder Kuipers heeft geen nevenfuncties. Werkzaamheden die voortvloeien uit de portefeuilles zijn niet als nevenfunctie aangemerkt.

 

Leendert Maarleveld Gemeentesecretaris gemeente Samllingerland

De gemeentesecretaris van Smallingerland laat in reactie weten zijn nevenfuncties niet bekend te maken, omdat openbaarmaking ervan voor hem niet verplicht is.

C190208 J. Hop

 

 

OVERZICHT NEVENFUNCTIES RAADSLEDEN
mevrouw M. van der Aart-Drost
bestuurder Van der Aart Personeel en Organisatie B.V.
lid van de Arbeidsmarktcommissie in de transportbranche
mevrouw S. Akkerman:

leerkracht Montessorischool Drachten
lid Algemeen Bestuur SW Frysl‚nde heer H. Balgobind:

adviseur Zorg en Welzijn, Partoer CMO Frysl‚n
secretaris St. Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Smallingerland
penningmeester stichting "De andere kant"
advies-, bemiddeling- en trainingwerkzaamheden Zorg en Welzijn (freelance)
de heer E. Berenst:
hoger Veiligheidskundige / Sr. adviseur Arbodienst: ArboNed
de heer J. de Boer:
landinrichting Drachten
landinrichting Alde Feanen
vz. Smelne's Singell‚n
Noardelike Fryske W‚lden, bestuurslid
mevrouw T. Burggraaff-Schipstra:

geen nevenfuncties
de heer R. van Dijk:

directeur basisschool "De Opslach" Arum
mevrouw T. Flapper:

preventiefunctionaris Thuiszorg De Friese Wouden Drachten
de heer P. Fortuin:

lid ledenraad WBV Smallingerland 26">


vanuit werk CNV betrokken bij verschillende Noordelijke overlegorganen, besturen en adviescolleges 27">


AB-lid exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten 28">


districtshoofd CNV BedrijvenBond Noord Nederland. Eindverantwoordelijke voor de sectoren vervoer, industrie, voedingsindustrie en facilitaire diensten in Noord Nederland
mevrouw D. Groen-Tamminga:
docent
de heer F. de Groot
mentor Startende Ondernemers via KvK
bedrijfsadviseur (fiscaal, subsidies, begeleiding) als FG Management Marketing Service
voorzitter Stichting Alertec Leerschool
mevrouw J. van der Heide
adviseur opleidingen en P&O bij het CJIB
de heer J. van der Horst
Supermarktmanager bij Super de Boer
reservelid AB SW Frysl‚n
lid DB SP afdeling Smallingerland
de heer P.J.M. Huijskes:
DGA GMT Scholing en Advies
directeur Stichting Jobschool Nederland
DGA Kiddy Space Gastouderbureau
DGA HBB B.V. (eigen beheer B.V.)
de heer J. van Kampen:
bestuurslid stichting huisvesting CDA partijbureau
bestuurslid/rentmeester Steunstichting Effatha Guyot te Haren (Groningen). Vermogenbeheer
voorzitter sportvereniging "De Oude Garde" Drachten
directeur Makelaardij en Assurantiekantoor. Vestigingen te Leeuwarden/Groningen/Siddeburen (reguliere baan)
voorzitter Prot. Chr. Ouderen Bond Drachten
mevrouw M. Krans:

zaakvoerder, trainer en coach Metanoia training coaching
buitensupervisor CH Ede
vakdocent Interculturele Communicatie Zeist
bestuurslid African Aid Noord Nederland
mevrouw P. Kramer:
de heer J. Leegwater:

financieel consulent gemeente Boarnsterhim
lid ledenraad Woningbouwvereniging Smallingerland
de heer L. van der Meulen:

projectmanager bij Rijkswaterstaat
de heer J.J.W. Mulder:
lid DB KvK Friesland (tot 31-12-2007)
directeur JoMu Beheer en Management B.V.
directeur J.J. W. Mulder HR Consultancy
lid Algemeen Bestuur SW Frysl‚n
lid SER-Noord Nederland
de heer D. Oosterhof
foarsitter begraffenisferiening it Sķd
biologysk boer
dosint AOC Friesland
foarsitter Themawerkgroep bodemvruchtbaarheid fan Biologica (Bioconnect)
de heer B. van Pelt
geen nevenfuncties
de heer B.J. Potjer
voorzitter H I
penningmeester Hedwig Carolina Stichting te Willemsoord (Stichting voor Natuurbeheer in Friesland en Groningen)
toezichthouder S2 Kwadraat te Groningen (CV voor onroerendgoedbeleggingen)
lid ledenraad woningbouwvereniging Smallingerland te Drachten
lid rekenkamercommissie gemeente Smallingerland
voorzitter Rotaryclub Drachten (juni 2007 – juni 2008)
de heer J.I. Pultrum
Adviseur (freelance)
mevrouw M. SaÔd-Brinkman
consulent bij gastouderbureau Kiddy Space
vrijwilliger Museum Smallingerland
de heer M. Schrier
technisch medewerker ontwikkelingsneurologie (Universitair Medisch Centrum Groningen)
freelance grafisch vormgever
de heer P. van der Sluis
directeur Beheermaatschappij V.d. Sluis B.V.
de heer P. Stoelinga
Trajectbegeleider / coach Jobschool NL
mevrouw K. van der Velde-Ronda
lid schoolcommissie PCOB
lid ledenraad PCOB
de heer A.J.A. Weitenberg
directeur IT Accent
de heer J. van der Wouden
docent Friese Poort

OVERZICHT NEVENFUNCTIES COMMISSIELEDEN
de heer A. Buiten
touringcarchauffeur /reisleider
ondernemer: recherche en adviesbureau Drachten
artiest (vocalist)
de heer W. Cnossen
projectmanager Athletes in Action
bestuurslid ChristenUnie Smallingerland
de heer S. Hoekstra
Wetterskip Frysl‚n
de heer S. Huitema:
geen nevenfuncties
de heer B.J. Leeftink
vertegenwoordiger ANBO in de werkgroep Regionaal Orgaan Consumentenbelangen Openbaar Vervoer Friesland
OSO (Overleg en Samenwerking Ouderenbonden in Friesland)
SeniorenAdviesRaad
Werkgroep Zorg en Welzijn
seniorenvoorlichter bij de MOS (Maatschappelijke Onderneming Smallingerland)
de heer R. Oeben:
(interim) P&O-manager
lid van de Raad van Toezicht van Stichting Hof Hiem te Joure
de heer P. de Ruiter:
kennistechnoloog/informatiemanager bij Vilans
lid ledenraad GroenLinks
de heer K. van Veelen:
directeur Van der Zee herenmode Drachten
lid ledenraad woningbouwvereniging Smallingerland te Drachten
de heer R. Vos:
Sales Engineer bij General Electric
de heer W.F. Walvius:

Gemeente Sneek
Raadsgriffier
P.H.deJong=Dhr. P.H. de Jong ()
Raadslid
G.Oldenbeuving=Dhr. G. Oldenbeuving (CDA)
G.T.H.Dikhoff=Dhr. G.T.H. Dikhoff (CDA)
H.J.Greven=Dhr. H.J. Greven (CDA)
J.T.Bons=Dhr. J.T. Bons (CDA)
P.B.vandenAkker=Mw. P.B. van den Akker (CDA)
L.A.vanderPol=Dhr. L.A. van der Pol (ChristenUnie)
K.Visser=Dhr. K. Visser (FNP)
C.J.Bergstra-Veldhuis=Mw. C.J. Bergstra-Veldhuis (FNP)
A.Kerver=Mw. A. Kerver (GroenLinks)
F.H.G.deBoer=Dhr. F.H.G. de Boer (PvdA)
J.Feenstra=Dhr. J. Feenstra (PvdA)
O.Kaya=Dhr. O. Kaya (PvdA)
S.Tolsma=Dhr. S. Tolsma (PvdA)
D.deJong=Mw. D. de Jong (PvdA)
S.C.vanGent=Mw. S.C. van Gent (PvdA)
T.Schuurmans=Mw. T. Schuurmans (PvdA)
drs.H.M.Medendorp=Mw. drs. H.M. Medendorp (PvdA)
drs.M.vanDriel=Dhr. drs. M. van Driel (SP)
G.terHorst-Meijer=Mw. G. ter Horst-Meijer (SP)
M.S.deJong=Mw. M.S. de Jong (SP)
F.Ringma=Dhr. F. Ringma (VVD)
S.Wijbenga=Dhr. S. Wijbenga (VVD)
T.Tjalsma-deWilde=Mw. T. Tjalsma-de Wilde (VVD)
Gemeentesecretaris
H.Meijering=Dhr. H. Meijering ()
mr.H.Meijering=Dhr. mr. H. Meijering ()
Wethouder
T.Metz=Dhr. T. Metz (CDA)
W.J.H.Bargboer=Dhr. W.J.H. Bargboer (CDA)
A.Ekhart=Dhr. A. Ekhart (PvdA)
B.J.vandenBroek=Dhr. B.J. van den Broek (PvdA)

De heer drs. W.R. (Wernert) Zuurbier (1971), lid rekenkamercommissie gemeente boarnsterhim.htm">Boarnsterhim is afgestudeerd als Bestuurskundige Universiteit Twente en woont in Sneek. Als adviseur en ondernemer participeert hij sinds 1996 in diverse projecten binnen overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Hij adviseerde eerder onder meer diverse ministeries, provincies, gemeenten, banken en nutsbedrijven. Tevens is hij werkzaam als docent Marketing en Ondernemen aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Hij is verder auteur van boeken en artikelen, workshopleider en gastspreker op diverse congressen. De heer Zuurbier is tevens voorzitter van de rekenkamercommissie sneek.htm">Sneek.
Ralph Ferwerda
Ralph Ferwerda (1968) studeerde Econometrie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als marktonderzoeker is hij werkzaam bij het Instituut Service Management, het onderzoeks- en trainingsbureau van de Christelijke Hogeschool Nederland (CHN). Hij verrichtte diverse onderzoeken voor gemeenten en bedrijfsleven, waarbij het accent lag op detailhandel: het functioneren van winkels en winkelgebieden. Ferwerda iswerkzaam als docent onderzoek en statistiek bij de School of Graduate Studies, de masteropleiding van de CHN.
Is dit dezelfde Ralph Ferwerda? Senior staf Deloitte Accountants B.V./Senior staf Deloitte/Senior staf Deloitte Isolectra/Salarisadministratie Stichting Thuiszorg Eemland
Esther Fogl
Esther Fogl (1966) is afgestudeerd als bedrijfseconoom aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en als Register Controller aan de Universiteit in Maastricht. Zij werkte ruim tien jaar bij de gemeente Den Haag bij de directie FinanciŽn en de Accountantsdienst en voerde daar veel doelmatigheidsonderzoeken uit. In de zomer 2005 verhuisde ze met haar gezin naar Sneek. Naast commissielid van de Rekenkamer Sneek is zecommissielid van de Rekenkamer Leeuwarden.
EG Gaarlandt
EG Gaarlandt (1948) is, na een studie politieke wetenschappen in Leiden, ruim dertig jaar werkzaam voor het lokaal- en regionaal bestuur. Onder meer als gemeentesecretaris en griffier. Hij heeft ruime ervaring in het bestuur van grote(re) regionale instellingen op het gebied van welzijn, zorg en volkshuisvesting. Gaarlandt voelt zich sterk betrokken bij processen van bestuurlijke vernieuwing. Hij was politiek actief, onder andere als statenlid in Frysl‚n en raadslid in Sneek.
Edgar Kuipers
Edgar Kuipers (1970) is geboren en getogen in Sneek en woont sinds enkele jaren in Groningen. Hij werkt bij de gemeente Smallingerland (Drachten) als senior financieel beleidsmedewerker en was daarvoor controller voor de gemeente Haren. In die functies had hij te maken met een breed scala aan gemeentelijke beleidsterreinen. Kuipers studeerde aan de Thorbecke Academie in Leeuwarden.

Grietsje Stegenga
Grietsje Stegenga is adjunct raadsgriffier en fungeert als secretaris van Rekenkamer.


Dhr. H. (Henri) Meijering, Gemeentesecretaris gemeente Sneek miv 010508
Lid van de bezwarencommissie, Raad voor de Rechtsbijstand,6 vrijdagmiddagen per jaar + voorbereiding(140 euro per zitting)
Voorzitter, Zwembad De Klomp, 4 uur per week (tot 01-01-2009)
Bestuurslid, ArgHis, 30 uur per jaar
Penningmeester, Tķnkersvereniging, 20 uur per jaar (tot 01-01-2009)
Bron gemeente Sneek 10 februari 2009
Was gemeente≠secretaris van Littenseradiel.


Oud: Algemeen directeur - gemeentesecretaris Gerard van den Berg

Dhr. P.H. de Jongraadsgriffier gemeente Sneek
NEVENFUNCTIES
secretaris/vice-voorzitter van de Sintrale Kommissje Skutsjesilen (SKS).
Bron gemeente Sneek 25 november 2008
Overzicht van de nevenfuncties van wethouder Tom Metz.
Alle functies zijn onbezoldigd, tenzij anders vermeld.
Directeur Metz Textiel BV
Commercieel vennoot Lincherie Metz
Lid stuurgroep A7 (weg)
Lid stuurgroep A7 (zone)
Lid bestuur starterscentrum
Lid Fries Meren Project
Lid OVVF (Overleg Verkeers Veiligheid Friesland)
Lid DB Marrekrite
Lid PVVP (Provinciaal Verkeer en Vervoersplan)

Ekhart, nevenfuncties
Overzicht van de nevenfuncties van wethouder Andries Ekhart.
Alle functies zijn onbezoldigd.
Bestuurslid VFG
Voorzitter VFG overleg Zorg Welzijn
Voorzitter VFG klein en groot bestuurlijk overleg WMO
Lid VFG-overleg Onderwijs
Lid VFG-overleg Sociale Zaken
Landelijk ambassadeur WMO
Lid VNG-commissie Zorg en Welzijn
Lid VNG-commissie de Toekomst van de Jeugdzorg
Lid bilateraal overleg VFG-GS
Lid Stuurgroep Jeugdzorg Friesland
Bestuurslid GGD
Voorzitter Provinciale Stuurgroep JGZ (Jeugdgezondheidszorg)
Lid Raad van Advies De Friesland zorgverzekeraar
Lid Raad van toezicht Foar Elkoar
Voorzitter ZW-hoek WSNS (Weer samen naar school)
Voorzitter ZW-hoek overleg Onderwijs, Soza. Zorg, Welzijn en WMO
Bestuurslid RPAF (Regionaal Platform Arbeidsmarkt Friesland)
Bestuurslid OBW (Old Burger Weeshuis)
Lid provinciaal Platvorm bestrijding Huiselijk Geweld
Lid stuurgroep Aanvullende Woonproducten
Lid Biljartclub SBS (Sneker Biljart SociŽteit)
Penningmeester Stichting Vrienden RSG Magister Alvinus

Bargboer, nevenfuncties
Overzicht van de nevenfuncties van wethouder Jan Bargboer.
Alle functies zijn onbezoldigd.
Voorzitter Gebiedscommissie Integrale gebiedsontwikkeling Dongeradeel
Lid (provinciale) stuurgroep externe veiligheid
Lid van het Provinciaal Bestuurlijk Overleg Water (PBOW)
Lid van het Regionaal Bestuurlijk Overleg (water) Noord (RBO Noord)
Lid Structureel (Bestuurlijk) Overweg Waterbodems
Lid VNG bestuurlijke adviescommissie water
Lid Fries Milieu Overleg
Lid Aandeelhoudersvergadering Omrin
Lid gemeentschappelijke regeling Afvalsturing Friesland
Lid Stichtiging voormalig aandeelhouder Westergo
Lid VEGANN (Vereniging Gemeentelijke Aandeelhouders (Essent) Noord Nederland)
Commissie voor het georganiseerd overleg
Lid N.V. Energie Samenwerking Friesland
Lid Vitens Frysl‚n
Bezoekbroeder wijkteams/ miniwijken CGK/ GKV Sneek
Lid van diverse Provinciale portefeuille-overleggen

Wethouder Hans van den Broek (1951),getrouwd en de (trotse) vader van een dochter (17).

Politieke carriŤre?
In 1990 werd ik lid van de commissie financiŽn van de gemeente Sneek en in '93 tot maart '94 was ik ook raadslid. Sinds 1995 maak ik weer deel uit van de gemeenteraad voor de Partij van de Arbeid. In 1998 in 2002 werd ik gekozen als wethouder.
De nevenfuncties van wethouder van den Broek zijn:
Lid van Raad van Commissarissen Afvalsturing Friesland N.V. (Omrin)
Bestuurslid Stichting Sociale HygiŽne Sneek
Lid Ondersteuning Algemene Gezondheidszorg Sneek
Lid Gebiedsplatform Plattel‚nsprojecten Zuidwest-Friesland
Lid Stichting Steun aan de kruisvereniging (in liquidatie)

Nevenfuncties raadsleden gemeente Sneek ontvangen moeten nog op internet worden gezet

Petra van den Akker
Raadslid

Secretaris CMV Top en Twel
MondhygiŽniste


Gea Akkerman-Wielinga
Lid commissie SOM

Beleidsmedewerker grondzaken in Skarsterl‚n
Eindredactie ledenblad CDA (Appel)


Geert Annema
Lid commissie SOM

Directeur openbare basisschool
Lid directieberaad openbaar primair onderwijs Sneek


Francisca Batstra
Lid commissie SOM

Voorzitster damesbiljartclub O.B.R.O.
Wijkhoofd Sperkhem Brandwondenstichting
Hooft van de huishouding (particuliere instelling)
Lid projectgroep Brede School Sperkhem


Corrie Bergstra-Veldhuis
Raadslid

Meiwurkster Bijlma BV Hommerts


Folkert H.G. de Boer
Raadslid

Docent Voortgezet Onderwijs


Jan Bons
Raadslid

Groepsleider/Zorgkundige


Marja Bos
Plv. lid commissie O&W

Radio-diagnostisch laborant in het Antonius Ziekenhuis


Corrie Dam
Raadslid

Manager regio Friesland Stichting De Noorderbrug
Bestuurslid Stichting Source


Ger Dickhoff
Raadslid

Directeur Ger Dikhoff Brillen BV
Directeur Dikhoff Holding BV
Lid klachtencommissie examens RSG
Lid Fundraisingcommissie Rotary Sneek


Rinus van Driel
Raadslid

Promovendus Rijks Universiteit Sneek


Sytse Durksz
Plv. lid commissie SOM

Hoofd ambulancedienst


Hans Feddema
Plv. lid commissie SOM

Activiteitenbegeleider


Johan Feenstra
Raadslid

Senior Adviseur Bestuur en Management bij de gemeente Leeuwarden
Vrijwilliger/kantinemedewerker voetbalvereniging ONS Sneek
Vrijwilliger Harley Davindsonclub Friesland


Stella van Gent
Raadslid

Beleidsmedewerker Plattel‚nsprojecten provincie Frysl‚n
Voorzitter Landelijk Vrouwennetwerk Kick


Henk Jan Greven
Raadslid

Opleidingsmanager CHN (HBO-instelling)
Directeur Greven Partners BV


Bert Hagting
Plv. lid commissie SOM

Directeur L. Hagting Beheer BV
Directeur H&M Vastgoed Beheer BV
Directeur H&M Houtbewerkingssystemen BV
Directeur H&M Service en Onderhoud BV


Jelle Enne Hiemstra
Lid commissie O&W

Docent


Willemyn Hiemstra
Raadslid

Studente European Studies, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Medewerker Salarisadministratie, Terpstra Kooi Accountants en Belastingadviseur
Algemeen bestuurslid SP Sneek


Geartsje Horjus-Vos
Plv. lid commissie O&W

Docent Bogerman
Docent AMV CvK Sneek


Sijbout Sjoerd Jaarsma
Plv. lid commissie O&W

Bestuurslid OCNV sectorgroep OOP/PBP


Djoke de Jong
Raadslid

Directeur o.s.b.o. Kompas/Klokslag
Lid lokale raad Patrimonium
Adviserend lid Stichting Leergeld Sneek
Adviserend lid Stichting Sint Nicolaas Sneek
Lid werkgroep V.O.O. Sneek


Marloes de Jong
Raadslid

Museummedewerker bij Het Nationaal Modelspoor Museum
Medewerker Poppodium Het Bolwerk


÷mer Kaya
Raadslid

Student


Angeline Kerver
Lid commissie O&W

Redacteur
Vrijwilliger Nierstichting


Herma Medendorp
Raadslid

Lid Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Sneek (WOSS)
Lid oudercommissie Kinderdagverblijf De Petteflet


Harry Nauta
Lid commissie O&W

Bestjourslid Gymnastykferiening de St‚nfries Drylts
Administrateur begraafplaatsen Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tims


Geert Oldenbeuving
Raadslid

Lid klachtencommissie A.Z.S.


Jannigje van der Ploeg-Hijlkema
Lid commissie O&W

Geen nevenfuncties


Lieuwe van der Pol
Raadslid

Docent ROC, afdeling ICT
Voorzitter Stichting Evangelisatie Kolmeersland te Sneek
Secretaris coŲperatieve vereniging tot stichting en instandhouding van schiphuizen u.a.


Frits Ringma
Raadslid

Pre-pensioen
Docent, BHV, VCA en Preventiemederwerkers
RAB Ringma Advies Brandbeveiliging


Albert Rijpma
Plv. lid commissie ABM

BTP’er, full time


Ella Robart-Haitsma
Plv. lid commissie SOM

Geen nevenfuncties


Gert Schouwstra
Lid commissie SOM

Beleidsadviseur/projectleider natte infrastructuur Provincie Frysl‚n, full time
Projectleider huisvesting Evangelische Gemeenschap Sneek (EGS)
Gastdocent van Hall-instituut
Gastprediker diverse kerken


Trynke Schuurman
Raadslid

Beleidsmedewerker gemeente Wymbritseradiel
Bestuurslid Kon. Watersportver. Sneek (KWS)
Wedstrijdcomitťlid KWS
Secretaris KWS-Schuttevaerrace


Klaas Sempionius
Lid commissie SOM

Medewerker burgerzaken gemeente Achtkarspelen
Lid CliŽntenplatform Sociale Zaken Sneek/Wymbritseradiel
Administratieve ondersteuner van ambtelijk secretaris OR van CIZ Regio 2 (niet gekozen OR-Lid


Boghos Tekeyan
Plv. lid commissie ABM

Student Bestuurskunde Overheidsmanagement aan de Thorbecke academie te Leeuwarden
Eigenaar van Emigratie en Management consulting bureau (CrossBording)
Lid steunfractie Christenunie Sneek


Titia Tjalsma-de Wilde
Raadslid

Mede eigenaar bedrijf in roestvaststaal
CoŲrdinator Tomke Sneek
Aandeelhouder Noflik


Sjoerd Tolsma
Raadslid

Ambtenaar gemeente Leeuwarden
Algemeen bestuurslid Vereniging Sneeker Zakenlieden


Pieter Geert Vermeulen
Plv. lid commissie ABM

Senior Forensisch Accountant bij het Bureau ontnemingswetgeving van het Openbaar Ministerie
Docent/Examinator Universiteit Nivra/Nijenrode
Vice-voorzitter Rekenkamercommissie Gemeente Tytsjerksteradiel
Examinator Nederlandse Politieacademie
Bestuurslid Waterpolo Opleiding Noord Nederland (WONN)
Penningmeester VVD Sneek
Lid van de Licentiecommissie Betaald Voetbal KNVB


Klaas Visser
Raadslid

Penintiair Inrichtingswerker bij de dienst JustitiŽle Inrichting van het Ministerie van Justitie
Kommisjelid Gearwurkingsferb‚n Sķd-West Frysl‚n


Auke Wouda
Lid commissie ABM
Plv. lid commissie SOM

Juridisch medewerker Waddenvereniging
Voorzitter Stichting Stevensfundatie Utrecht
Voorzitter Commissie Bezwaarschriften ISD Zwf
Voorzitter Sociale Kamer Commissie bezwaarschriften Boamsterhim
Penningmeester Stichting Jachthaven en Camping De Domp
Voorzitter liquidatiecommissie Woonwagenschap Friesland
Lid Lokale Raad Patrimonium
Secretaris coŲperatieve vereniging tot stichting en instandhouding van schiphuizen u.a.

Nevenfuncties 2008
Nevenfuncties raadsleden Sneek
Akker, Petra van den Raadslid
Sekretaris CMV Euphonia Top en Twel
MondhygiŽniste
Akkerman-Wielinga, Gea
Lid commissie SOM<
Beleidsmedewerker grondzaken in Skarsterl‚n
Eindredactie ledenblad CDA (Appel)
Annema, Geert
Lid commissie SOM
Directeur openbare basisschool
Lid directieberaad openbaar primair onderwijs Sneek

Batstra, Francisca Lid commissie SOM Voorzitster damesbiljartclub O.B.R.O. Wijkhoofd Sperkhem Brandwondenstichting Hoofd van de huishuiding (particuliere instelling) Lid projectgroep Brede School Sperkhem
Bergstra-Veldhuis, Corrie
Riedslid
Meiwurkster Bijlsma BV Hommerts
Boer, Folkert H.G. de
Raadslid
Docent Voortgezet Onderwijs
Bons, Jan
Raadslid
Groepsleider/zorgkundige
Bos, Marja
Plv lid commissie O&W
Radio-diagnostisch laborant in het Antonius Ziekenhuis
Dam, Corrie
Raadslid
Manager regio Friesland Stichting De Noorderbrug
Bestuurslid Stichting Source
Dikhoff, Ger
Raadslid
Directeur Ger Dikhoff Brillen BV
Directeur Dikhoff Holding BV
Lid klachtencommissie examens RSG<
Penningmeester stichting 24uur Cultuur<
Driel, Rinus van
Raadslid
Promovendus Rijks Universiteit Groningen
Durksz, Sytse
Plv lid commissie SOM
Hoofd ambulancedienst
Feddema, Hans
Plv lid commissie SOM
Activiteiten begeleider
Feenstra, Johan
Raadslid
Senior Adviseur Bestuur en Management bij de gemeente Leeuwarden
Vrijwilliger / kantinemedewerker voetbalvereniging ONS Sneek
Vrijwilliger Harley Davidsonclub Friesland
Gent, Stella van
Raadslid
Senior beleidsmedewerker Cultuur, Gemeente Leeuwarden
Voorzitter Landelijk Vrouwennetwerk Kick
Greven, Henk Jan
Raadslid
Projectmedewerker CHN Leeuwarden)
Secretaris Stichting Watersportcentrum
Houkemar Sneek
Directeur Greven partners training BV
Hagting, Bert
Plv lid commissie SOM
Directeur L.Hagting Beheer BV
Directeur H&M Vastgoed Beheer BV
Directeur H&M Houtbewerkingssystemen BV
Directeur H&M Service en Onderhoud BV
Hiemstra, Jelle Enne
Lid commissie O&W
Docent Marne College en Bornnego College

Hiemstra, Willemyn Raadslid
Studente European Studies, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Medewerker Salarisadministratie, Terpstra Kooi Accountants en Belastingadviseurs
Algemeen bestuurslid SP Sneek
Horjus-Vos, Geartsje
Plv lid commissie O&W
Docent Bogerman
Docent AMV CvK Sneek

Horst, Gerry ter Plv lid commissie SOM
geen nevenfunctie<
Jaasma, Sijbout Sjoerd
Plv lid commissie O&W
Bestuurslid CNV Onderwijs OOP /OBP<
Jong, Djoke de
Raadslid
Directeur o.s.b.o. Kompas/Klokslag
Lid lokale raad Patrimonium
Adviserend lid Stichting Leergeld Sneek
Adviserend lid Stichting Sint Nicolaas Sneek

Jong, Gerard de Plv lid commissie ABM
F&A CoŲrdinator, Hamilton Bright Holding B.V.
Lid werkgroep V.O.O. Sneek
Jong, Marloes de
Raadslid
Museummedewerker bij Het Nationaal Modelspoor Museum
Medewerker Poppodium Het Bolwerk
Kaya, ÷mer
Raadslid
Student
Kerver, Angeline
Lid commissie O&W
Redacteur
Vrijwilliger Nierstichting

Koopmans, Jelle Jan Plv commissielid O&W
Student
Medendorp, Herma
Raadslid
Lid Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Sneek (WOSS)
Oppasser speeltuinvereniging Noordoosthoek
Lid oudercommissie Kinderdagverblijf De Petteflet
Nauta, Harry
Lid commissie O&W
Bestjoerslid Gymnastykferiening de St‚nfries Drylts
Administrateur begraafplaatsen Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns
Oldenbeuving, Geert
Raadslid
Lid klachtencommissie A.Z.S.
Ploeg-Hijlkema, Jannigje van der
Lid commissie O&W
Geen
Pol, Lieuwe van der
Raadslid
Docent ROC, afdeling ICT
Voorzitter Stichting Evangelisatie Kolmeersland te Sneek
Secretaris coŲperatieve vereniging tot stichting en instandhouding van schiphuizen u.a.
Ringma, Frits
Raadslid
Pre-pensioen
Docent, BHV,VCA en Preventiemedewerkers
RAB RingmaAdviesBrandveiligheid
Rijpma, Albert
Plv lid commissie ABM
DTP' er, full time
Robart-Haitsma, Ella
Plv lid commissie SOM
Geen
Schouwstra, Gert
Lid commissie SOM
Beleidsadviseur/projectleider natte infrastructuur Provincie Frysl‚n, full-time
Projectleider huisvesting Evangelische Gemeenschap Sneek (EGS)
Gastdocent van Hall-instituut
Gastprediker diverse kerken
soms
Schuurman, Trynke
Raadslid
Beleidsmedewerker gemeenteWymbritseradiel
Bestuurslid Kon. Watersportver. Sneek (KWS)
Wedstrijdcomitťlid KWS
Secretaris Stichting De Domp
Sijtsma, Sijbren
Lid commissie SOM
Medewerker burgerzaken gemeente Achtkarspelen
Lid CliŽntenplatform Sociale Zaken Sneek / Wymbritseradiel
Tjalsma-de Wilde, Titia
Raadslid
Mede eigenaar bedrijf in roestvaststaal
CoŲrdinator Tomke Sneek
Tolsma, Sjoerd
Raadslid
Ambtenaar gemeente Leeuwarden
Secretaris stichting Sneek Promotion
Voorzitter cliŽntenraad Antonius Ziekenhuis
Algemeen bestuurslid Vereniging Sneeker Zakenlieden
Vermeulen, Geert
Pieter
Plv lid commissie ABM
Senior Forensisch Accountant bij het Bureau ontnemingswetgeving van het Openbaar Ministerie
Docent / Examinator Universiteit Nivra/ Nijenrode
Vice-voorzitter Rekenkamercommissie Gemeente Tytsjerksteradiel
Examinator Nederlandse Politieacademie
Bestuurslid Waterpolo Opleiding Noord Nederland (WONN)
Penningmeester VVD Sneek
Lid van de Licentiecommissie Betaald Voetbal KNVB<
Visser, Klaas
Raadslid
Penintiair Inrichtingswerker bij de dienst JustitiŽle Inrichtingen van het Ministerie van Justitie<
Kommisjelid Gearwurkingsferb‚n Sķd-West Frysl‚n

Waard, Mark de Raadslid
Voorzitter Stg Neerlands Goed
Penningmeester Stg Wadloopcentrum Pieterburen
Hoofdgids Wadloopcentrum Pieterburen
Voorzitter belegstudieclub Big Boom<
Voorzitter Stg Ontwikkeling 3e wereld
Deelnemer Stg
PUM

Werkman, Akkerita Plv lid commissie O&W
Wouda, Auke
Lid commissie ABM
Plv lid commissie SOM
Juridisch medewerker Waddenvereniging
Voorzitter Stichting Stevensfundatie Utrecht
Voorzitter Commissie Bezwaarschriften ISD Zwf
Voorzitter Sociale Kamer Commissie bezwaarschriften Boarnsterhim
Penningmeester Stichting Jachthaven en Camping De Domp Fiscaal en juridisch adviseur
Lid Lokale Raad Patrimonium
Voorzitter liquidatiecommissie van het Woonwagenschap Friesland

Wijbenga, Sijmen Raadslids
Geen nevenfuncties

Gemeente Soest
Raadsgriffier
M.vanVliet=Dhr. M. van Vliet ()
Raadslid
R.H.M.vanHal=Dhr. R.H.M. van Hal (CDA)
J.Oostrom-Wernsen=Mw. J. Oostrom-Wernsen (CDA)
N.C.deWaard-Fransooys=Mw. N.C. de Waard-Fransooys (CDA)
J.C.vanVuuren=Dhr. J.C. van Vuuren (ChristenUnie/SGP)
H.L.Witte=Dhr. H.L. Witte (Gemeentebelangen Groen Soest)
J.A.Paauw=Dhr. J.A. Paauw (Gemeentebelangen Groen Soest)
R.A.Corbeij=Dhr. R.A. Corbeij (Gemeentebelangen Groen Soest)
I.M.Koomen-Beerman=Mw. I.M. Koomen-Beerman (Gemeentebelangen Groen Soest)
Y.C.M.Gastelaars=Mw. Y.C.M. Gastelaars (Gemeentebelangen Groen Soest)
J.M.Mann-Voortman=Mw. J.M. Mann - Voortman (GroenLinks)
R.T.Coppes=Mw. R.T. Coppes (GroenLinks)
B.Kurt=Dhr. B. Kurt (Lijst Kurt)
H.Posthuma=Dhr. H. Posthuma (PvdA)
H.O.Suna=Dhr. H.O. Suna (PvdA)
M.Baskaya=Dhr. M. Baskaya (PvdA)
H.R.Brienesse=Mw. H.R. Brienesse (PvdA)
M.W.C.deGraaff=Mw. M.W.C. de Graaff (PvdA)
B.R.Groothuis=Dhr. B.R. Groothuis (Soest 2002)
G.vanDorp=Dhr. G. van Dorp (Soest 2002)
J.Boks=Dhr. J. Boks (Soest 2002)
J.A.Zwaanenburg=Dhr. J.A. Zwaanenburg (Soest 2002)
R.Christiaans=Dhr. R. Christiaans (Soest 2002)
T.Koelewijn=Dhr. T. Koelewijn (Soest 2002)
M.C.Huijbregtse-Klandermans=Mw. M.C. Huijbregtse - Klandermans (Soest 2002)
E.deWilde=Dhr. E. de Wilde (VVD)
H.E.J.J.vanWijck=Dhr. H.E.J.J. van Wijck (VVD)
M.K.vanGeet=Dhr. M.K. van Geet (VVD)
P.H.Hoebee=Dhr. P.H. Hoebee (VVD)
E.Huberts=Mw. E. Huberts (VVD)
Gemeentesecretaris
A.R.Veenstra=Dhr. A.R. Veenstra ()
Wethouder
drs.P.J.H.Lemmen=Dhr. drs. P.J.H. Lemmen (PvdA)
T.Middelkoop=Dhr. T. Middelkoop (Soest 2002)
A.F.M.Krijger=Dhr. A.F.M. Krijger (VVD)

 
 

Dhr. A.R. (Age) Veenstra, gemeentesecretaris gemeente Soest  
NEVENFUNCTIES

voorzitter van de OR
directeur.
Buiten de gemeente doceert dhr Veenstra aan de Bestuursacademie.

Bron: gemeente Soest december 2008

 

Dhr. M. van Vliet raadsgriffier gemeente Soest 
NEVENFUNCTIES

Bestuurslid van:
- Vereniging van Griffiers
- Rotaryclub Baarn-Soest
- CoŲperatieve exploitatievereniging Schouwse Duin (Burgh-Haamstede, Zeeland)

Bron gemeente Soest Wednesday, December 17, 2008 11:52 AM
 
ARCHIEF NEVENFUNCTIES VOOR DE VERKIEZINGEN VAN 7 MAART 2006
Nevenfuncties burgemeester, wethouders en raadsleden:
Opgave (on)betaalde functies burgemeester en wethouders 19 september 2005
dhr. J.J.L.M. Janssen (burgemeester)
Nevenfuncties voortvloeiend uit het ambt van burgemeester:
lid regionaal college Politie Regio Utrecht
lid districts college Eemland-Noord Politie Regio Utrecht
lid algemeen bestuur Brandweer Regio Utrechts Land
lid Stuurgroep Veiligheidsregio Utrecht
vice-voorzitter Gewest Eemland
(wnd) voorzitter Bestuurscommissie Gewestelijke Gezondheidsdienst Eemland
voorzitter dagelijks bestuur en algemeen bestuur Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)
lid van dagelijks bestuur en algemeen bestuur Afvalverwerking Utrecht (AVU)
bestuurslid Hydron
lid VNG-commissie Welzijn en Volksgezondheid
lid bestuur Fonds Openbare Gezondheidsvoorziening (op voordracht VNG)
lid bestuur VNG, afdeling Utrecht
Overige nevenfuncties:
voorzitter Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen Politie Regio Utrecht
lid redactie Brand Brandweer
voorzitter Commissie Ruilverkaveling met Administratief Karakter Kromme Rijn
vice-voorzitter Stichting Nationaal Contact Monumenten
vice-voorzitter Stichting Open Monumenten Dag
lid bestuur Departement Amersfoort van Nederlandse Maatschappij van Nijverheid en Handel
voorzitter Raad van Toezicht van het Regionaal Opleidingen Centrum Amsterdam-’t Sticht-Amersfoort, ROC-ASA
voorzitter ResponZ, voorheen genoemd Federatie van de Katholieke Centra voor Levensvorming
dhr. R.W. Krol (wethouder)
Nevenfuncties voortvloeiend uit het ambt van wethouder:
waarnemend voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ordening Gewest Eemland
Overige nevenfuncties:
voorzitter Provinciale Afdeling Utrecht CDA
lid van het Partijbestuur van het CDA
dhr. A.F.M. Krijger (wethouder)
Nevenfuncties voortvloeiend uit het ambt van wethouder:
lid dagelijks bestuur RWA-bedrijven
voorzitter Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid
bestuurslid BBS, samenwerking sociale diensten

1
Overige nevenfuncties:
lid VNG-commissie Lokaal Economisch Beleid
lid VNG-commissie Arbeidsmarktbeleid
lid VNG-commissie Rechtspositie Wethouders en Raadsleden
lid provinciale commissie Ouderenbeleid
dhr. H.L. Witte (wethouder)
Nevenfuncties voortvloeiend uit het ambt van wethouder:
lid bestuurscommissie Verkeer en Vervoer Gewest Eemland
lid raad van toezicht Eem- en Vallei Educatief
Overige nevenfuncties:
secretaris Gemeentebelangen Groen Soest

2
Opgave (on)betaalde functies en nevenfuncties van raadsleden
dhr. R.M. van Arkel (raadslid GGS)
Hoofdfunctie:
student Bestuurs- en Organisatiewetenschappen Universiteit Utrecht
Overige nevenfuncties:
stage bij Berenschot Public Mangement van 1 juni 2005 tot 30 november 2005 (stagevergoeding)
dhr. R. Bordewijk (raadslid VVD)
Overige nevenfuncties:
voorzitter Vereniging Oud-medewerkers Politie Regio Utrecht, VOPRU
dhr. M. van Buiten (raadslid CDA)
Hoofdfunctie:
directeur basisonderwijs bij de Stichting PCBO Baarn/Soest
Geen nevenfuncties
dhr. R.A. Corbeij (raadslid GGS)
Hoofdfunctie:
docent geschiedenis en maatschappijleer aan het Corderius College te Amersfoort
Geen nevenfuncties
mw. Y.C.M. Gastelaars (raadslid GGS)
Hoofdfunctie:
- tekstschrijver/communicatie-adviseur
Geen nevenfuncties
dhr. M.K. van Geet (raadslid VVD)
Hoofdfunctie:
hoofdofficier Koninklijke Luchtmacht bd
Nevenfunctie voortvloeiend uit het raadslidmaatschap:
lid algemeen bestuur Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen/Centrale Post Ambulances (GHOR/CPA, onbetaald)
Overige nevenfuncties:
vice-voorzitter Nederlandse Officieren Vereniging, Midden Nederland
voorzitter Provinciaal Overleg Rampenbestrijding
lid bestuur Nederlands Rode Kruis Utrecht
voorzitter Vrienden Stichting Zorgcentra Soest/Soesterberg
lid bestuur Officierscasino Soesterberg
voorzitter muziekvereniging Odeon te Soesterberg

3
mw. M.T. van Halen-Thoutenhoofd (raadslid GGS)
Hoofdfunctie:
freelance-leidster Meer Bewegen Voor Ouderen in Amersfoort en Baarn
Overige nevenfuncties:
docente Gronings Active Living Model
leidster AGV de Springbokken
secretaris Sportfederatie
secretaris Golfvereniging Soestduinen
voorzitter Natuurvriendenhuis Koos Vorrink, Lage Vuursche/Amsterdam
dhr. P.H. Hoebťe (raadslid VVD)
Overige nevenfuncties:
administratieve werkzaamheden bij Loodgieters- en dakdekkersbedrijf C.J. Hoebťe B.V.
mw. E. Huberts (raadslid VVD)
Hoofdfunctie:
diŽtist bij Meander Medisch Centrum te Amersfoort
Nevenfunctie voortvloeiend uit het raadslidmaatschap:
lid van het algemeen bestuur van Reinigingsbedrijf Midden Nederland
dhr. T. Koelewijn (raadslid Soest 2002)
Geen nevenfuncties:
mw. I.M. Koomen-Beerman (raadslid GGS)
Hoofdfunctie:
medewerker Rabobank Soest-Baarn
Geen nevenfuncties
dhr. P.J.H. Lemmen (raadslid PvdA)
Hoofdfunctie:
adviseur sociaal beleid
Overige nevenfuncties:
bestuurslid Landelijke PatiŽnten- en Bewonersraden in de GGZ (LPR, onbetaald)
mw. J.M. Mann-Voortman (raadslid GL)
Overige nevenfuncties:
voorzitter DerdeWereldgroep Soest
dhr. T. Middelkoop (raadslid Soest 2002)
Overige nevenfuncties:
president-commissaris Bollegraf Beheer B.V. te Appingedam

4
president-commissaris Lubo B.V. te Emmen
mevr. J.D. Mulder (raadslid VVD)
Hoofdfunctie:
doktersassistente bij Meander Medisch Centrum
Overige nevenfuncties:
lid cliŽntenraad Centrum voor Verpleeghuiszorg Daelhoven te Soest
dhr. G.J. Nijhoff (raadslid CDA)
Overige nevenfuncties:
bestuurslid van de Stichting De Drie Eiken te Soesterberg (vacatiegeldregeling)
adviseur Stichting Zorghart Soesterberg
dhr. H. ÷nal (raadslid GL)
Hoofdfunctie:
student Microbiologie Universiteit Utrecht
Overige nevenfuncties:
medewerker bij HIVRO te Bussum
dhr. M. Oosterveen (raadslid CDA)
Overige nevenfuncties:
voorzitter wijkbeheerraad SOW-kerk Noord
voorzitter Vereniging van Eigenaren Soestdijk
penningmeester oud-studentenvereniging
mw. J. Oostrom-Wernsen (raadslid CDA)
Overige nevenfuncties:
diverse vrijwilligerswerk
dhr. J.F.A. van den Pol (raadslid Soest 2002)
Overige nevenfuncties:
eigenaar/directeur van J.F.A. van den Pol Beheer B.V.
bestuurslid Stichting Vrienden van Daelhoven
voorzitter Vereniging de Zonnebloem, afdeling Soest
bestuurslid Soester Zakenkring
dhr. W.H. Roest (raadslid D66)
Geen nevenfuncties.
mw. M.T. van Roomen (raadslid CDA)
Hoofdfunctie:
consultant Human Resource Management bij MOD te Zoetermeer
Geen nevenfuncties

5
dhr. P.A. van der Torre (raadslid VVD)
Hoofdfunctie:
docent Economie aan de Hogeschool voor Economische Studies te Amsterdam
Overige nevenfuncties:
gastdocent NIVE-managementopleidingen, Voorburg
examinator SNME-managementexamens, Voorburg
auteur studieboeken, uitgeverij Thieme en Reed-Elsevier
dhr. A. Venema (raadslid GGS)
Hoofdfunctie:
medewerker huisvesting Amerpoort Asvz
Overige nevenfuncties:
voorzitter vogelvereniging te Baarn
vakbondsconsulent ABVAKABO FNV
dhr. C.W. Verkerk (raadslid PvdA)
Overige nevenfuncties:
voorzitter Club van 100 bij SO Soest
lid Amateur Voetbal Parlement KNVB
lid seniorencommissie Golfclub Zeewolde
dhr. J.C. van Vuuren (raadslid Christenunie/SGP)
Hoofdfunctie:
hoofd administratie van Stichting Timon te Zeist
eigenaar van Administratiekantoor J.C. van Vuuren te Soest
Nevenfunctie voortvloeiend uit het raadslidmaatschap:
lid van het dagelijks bestuur van Reinigingsbedrijf Midden Nederland
Overige nevenfuncties:
penningmeester bij de Stichting Overseas Mission Fellowship te Terschuur
mevr. N.C. de Waard-Fransooijs (raadslid CDA)
Overige nevenfuncties:
lid provinciaal bestuur Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen
bestuurslid werkgroep Vereenzaming Ouderen Soest (SWOS, onbetaald)
bestuurslid CDAV Soest/Soesterberg

6
Opgave (on)betaalde functies en nevenfuncties van fractie-assistenten
mw. H.R. Brienesse (fractie-assistent PvdA)
Hoofdfunctie:
telefoniste/receptioniste Ziekenhuis Gooi- Noord te Blaricum
Geen nevenfuncties
mw. R.T. Coppes (fractie-assistent GL)
Hoofdfunctie :
sociaal wetenschappelijk onderzoeker bij de GGD
Overige nevenfuncties:
secretaris afdeling Soest/Soesterberg van GL
dhr. G. van Dorp (fractie-assistent Soest 2002)
Hoofdfunctie:
manager Business Interaction Center TPG Post
Geen nevenfuncties
dhr. P.J. Frijling (fractie-assistent VVD)
Hoofdfunctie:
directeur NES Holding BV: participatie in milieuvriendelijke ondernemingen en een kwekerij in Boskoop
Overige nevenfuncties:
lid Medezeggenschapsraad Insingerschool
lid GMR Protestants Christelijk Basis Onderwijs Baarn-Soest
voorzitter bewonersvereniging Soest-Zuid
penningmeester Scouting Don Bosco
dhr. J. Honkoop (fractie-assistent D66)
Hoofdfunctie:
directeur/groot aandeelhouder van Honkoop Holding B.V.


deze B.V. heeft twee werkmaatschappijen:
Synthese B.V.: interim-management, consultancy, coaching, geschillenbeslechting informatica;
Hokatronics B.V.: levering producten automatisering
Overige nevenfuncties:
voorzitter commissie Toekomst Soc. Verz. Platform Zelfstandige Ondernemers, PZO
lid algemeen bestuur van het Platform Zelfstandige Ondernemers, PZO
penningmeester afdeling Zelfstandige IT’ers van het Nederlands Genootschap voor Informatica
penningmeester D66 Soest/Soesterberg

7
mw. Y.C.M. de Jong (fractie-assistent Soest 2002)
Overige nevenfuncties:
office-manager Wonnink Zonweringen B.V.
lid Medezeggenschapsraad Ludgerusschool
mw. A.J.M. Kruis (fractie-assistent GL)
dhr. B. Kurt (fractie-assistent CDA)
Hoofdfunctie :
projectadviseur juridische zaken via Robberts BV
Overige nevenfuncties:
vice-voorzitter van zaalvoetbalvereniging Firtina ’93 te Soest
dhr. P. Lucas (fractie-assistent CDA)
Hoofdfunctie :
onderwijscoŲrdinator Koninklijk Nederlands Aandrijkskundig Genootschap te Utrecht
Overige nevenfuncties:
redactie van het tijdschrift Geografie
redactieraad Kennisnet Community Aardrijkskunde
bestuurslid CDA afdeling Soest/Soesterberg
dhr. H. Posthuma (fractie-assistent PvdA)
dhr. A.J. van Schaik (fractie-assistent Christenunie-SGP)
Hoofdfunctie:
eigenaar schildersbedrijf Classique te Soest
Geen nevenfuncties
dhr. R.J. Sielcken (fractie-assistent D66)
Hoofdfunctie:
bestuursjurist bij Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland te Haarlem
Geen nevenfuncties
dhr. P.G.M. van der Weij (fractie-assistent VVD)
Overige nevenfuncties:
secretaris/penningmeester van de Stichting Vrienden van MariŽnburg
secretarieel medewerker Parochiesecretariaat Soest
lid werkgroep Open Monumentendag
incidenteel: rondleidingen op de toren van de Oude Kerk/op de Paltz
vice-voorzitter Historische Vereniging Soest

8
dhr. R.L. Wiekamp (fractie-assistent GGS)
Hoofdfunctie:
coŲrdinator afdeling bij Rabobank Nederland te Utrecht
Geen nevenfuncties

Gemeente Someren
Raadsgriffier
J.LaurensJanse-Oostdijk=Mw. J. Laurens Janse-Oostdijk ()
/VACANT=VACANT ()
Raadslid
A.H.Bennenbroek=Dhr. A.H. Bennenbroek (CDA)
B.M.C.vandenBoomen=Dhr. B.M.C. van den Boomen (CDA)
J.A.A.vandenBoer=Dhr. J.A.A. van den Boer (CDA)
E.M.C.vanDoorn-vanderVelden=Mw. E.M.C. van Doorn-van der Velden (CDA)
B.A.G.deGroot=Dhr. B.A.G. de Groot (Gemeenschapslijst Someren-Eind en Sluis XIII)
G.W.H.L.Schoolmeesters=Dhr. G.W.H.L. Schoolmeesters (Gemeenschapslijst Someren-Eind en Sluis XIII)
J.H.G.vanLeuken=Dhr. J.H.G. van Leuken (Gemeenschapslijst Someren-Eind en Sluis XIII)
W.H.vandenBoomen=Dhr. W.H. van den Boomen (Gemeenschapslijst Someren-Eind en Sluis XIII)
L.W.Blok=Dhr. L.W. Blok (Leefbaar Someren)
W.M.P.Steenbakkers=Dhr. W.M.P. Steenbakkers (Lieropse Lijst)
A.M.J.Wilde=Mw. A.M.J. Wilde (Lieropse Lijst)
W.C.P.H.Jaspers=Dhr. W.C.P.H. Jaspers (Lijst Someren-Heide)
M.G.Koppens=Mw. M.G. Koppens (Lijst Someren-Heide)
T.Maas=Dhr. T. Maas (PvdA)
W.Jonkers-Bolsenbroek=Mw. W. Jonkers-Bolsenbroek (PvdA)
J.A.H.M.Verhoijsen=Dhr. J.A.H.M. Verhoijsen (VVD)
L.J.M.vandeMoosdijk=Dhr. L.J.M. van de Moosdijk (VVD)
Gemeentesecretaris
drs.A.P.M.deKok=Dhr. drs. A.P.M. de Kok ()
Wethouder
drs.ing.W.L.G.Hanssen=Dhr. drs. ing. W.L.G. Hanssen (CDA)
A.M.F.vanderVelden-Coolen=Mw. A.M.F. van der Velden-Coolen (Gemeenschapslijst Someren-Eind en Sluis XIII)
M.C.M.Kusters=Dhr. M.C.M. Kusters (Lieropse Lijst)

 
 
Dhr. drs. A.P.M. de Kok, gemeentesecretaris gemeente Someren
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Someren Sent: Wednesday, February 18, 2009 10:08 AM

 
Mw. J. Laurens Janse-Oostdijk, raadsgriffier gemeente Someren en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft deze TOPambtenaar?
Worden de (bestuurlijke) nevenfuncties van de raadsgriffier geweigerd? Indien ja, waarom dan?
NEVENFUNCTIES
lid oudervereniging van RK Basisschool Budschop
Bron: Gemeente Someren 11 november 2008
ARCHIEF NEVENFUNCTIES VOOR DE VERKIEZINGEN VAN 7 MAART 2006

A.H. Bennenbroek
(raadslid)
Lid werkgroep avondwake Lambertusparochie
Lid PBO Programma Beleidsbepalend Orgaan Siris
Lid Carnavalsvereniging De Meerpoel
Bestuurslid SSN/VVV Stichting Someren Natuurlijk
CoŲrdinator VVV-infowinkel Someren
Lid CDA Afdeling Someren
Lid buurtvereniging Kolibriehof

J.A.A. van den Boer
(raadslid)
Melkveehouder
Bestuurslid Rijvereniging Zelden Rust
Lid werkgroep grondbank MilieucoŲperatie De Peel

I.H.M.J. van Duppen
(raadslid)
Freelance journalist
Hoofddocent Engels

J.P.H. Fens
(raadslid)
Secretaris Progressief Someren/PvdA

C. van Heugten
(raadslid)
Eigenaar V.O.F. C. van Heugten Glas en Verf
Eigenaar V.O.F. C. van Heugten Verhuur

W. Jaspers
(raadslid)
Agrarisch bedrijf
V.V.H. lid De Dommel

W. Jonkers-Bolsenbroek
(raadslid)
Docente Lichamelijke Opvoeding
- Stichting Welzijn Ouderen Asten/Someren
- Turnvereniging Someren
- Freelance groepen
Voorzitter Gehandicapten Organisatie Someren
Lid Districtsbestuur Algemene Nederlandse Gehandicapten Organsiatie

J. van der Kampen
(raadslid)
Verkoper

A.J.J. Kusters
(wethouder)
Directeur Acfis Beheer Toku
Voorzitter Dagelijks Bestuur Handbalvereniging Someren
Lid Dagelijks Bestuur Streekplatform De Peel
Algemeen Bestuur Hypotheekfonds NB-gemeenten

M.C.M. Kusters
(wethouder)
Plv. Lid Regioraad Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
Lid Alg. Bestuur GGD
Lid Dagelijks Bestuur GGD
Lid Stuurgroep Wet maatschappelijke Ondersteuning
Lid Samenwerkingsverband Atlant Helmond
Lid Raad van Advies Varendonck College

T.E.M. Kuijpers
(raadslid)
Penningmeester InterparochiŽle Vereniging dekenaat Asten IPV i.l.
Secretaris R.K. InterparochiŽle Caritasinstelling Someren
Administrateur Stichting Omroep Asten-Someren (SIRIS)
Administrateur De Springplank
Administrateur R.K. Kerkhof

J.H.G. Leuken
(raadslid)

Werkzaam bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen)
Voorzitter van S.S.E. (Sportvereniging Someren-Eind)
Voorzitter van het St. Nicolaas comitť Someren-Eind

G.W.H.L. Schoolmeesters
(raadslid)
Meteropnemer/Incasseerder Essent Brabant BV
Penningmeester Buurtschap D’n Haspel

W. Steenbakkers
(raadslid)
Riskmanager HV nderfoles
Bestuursvoorzitter bibliotheek

J.A.M. Thijs-Rademakers
(wethouder)
Plv. Lid Reconstructiecommissie
Plv. Lid Algemeen Bestuur Welstandszorg Noord-Brabant
Lid Raad van Toezicht St. Kempisch Heideschaap
Afgevaardigde Alg. Ledenvergadering Nederlandse Vereniging van Boseigenaren
Lid Dagelijks Bestuur Bosgroep Zuid

M. van de Tillaar
(raadslid)
Bestuurslid Maisbank Helmond e.o.
Bestuurslid C.V. De Keiepoal
Bestuurslid A.D.S. (Agrarische Dagen Someren)

A. van der Velden-Coolen (wethouder)
Lid Algemeen Bestuur Welstandszorg Noord-Brabant
Lid Reconstructiecommissie De Peel
Plv. Lid Algemeen Bestuur GGD
Lid Onderwijscommissie Vereniging Nederlandse Gemeenten
Stuurgroep Regiovisie Jeugd
Medewerkster melkveebedrijf partner
Stuurgroep Regionaal Structuurplan
Lid Stuurgroep glastuinbouw

H.W. Verhees
(raadslid)
Werkzaam/bestuur Agrarische bedrijven Verhees b.v., en Verhees Someren b.v.
Zaakvoerder Klepel b.v.b.a.
Bestuurslid / penningmeester bedrijfsverzorgingsdienst Zuid-Oost Brabant, en Platland uitzendbureau

M. Vinken
(raadslid)
Leerkracht basisonderwijs
Leescommissie Speledonckers

T. Wijnen
(raadslid)
Directeur Holding P.C.O. BV (is niet actief op de markt)
Vice voorzitter voetbalclub SSE
Voorzitter biljartclub Nooit Volleerd
Voorzitter Waarde(n)volle club (voetbal)
Competitieleider Somerense biljartclubs
Penningmeester St. Vrienden van de Harmonie

A. Wilde (raadslid)
Medewerkster educatie Gem. museum Helmond
Jeugdcommissie SV Lierop<

Gemeente Son en Breugel
Raadsgriffier
mr.F.denHengst=Dhr. mr. F. den Hengst ()
Raadslid
A.F.Vink=Dhr. A.F. Vink (CDA)
drs.H.C.G.Hulsen=Dhr. drs. H.C.G. Hulsen (CDA)
mr.T.G.DenBoer-Wapstra=Mw. mr. T.G. Den Boer-Wapstra (CDA)
M.J.A.vanBeek=Dhr. M.J.A. van Beek (Dorpsbelang Son en Breugel)
P.C.Messelaar=Dhr. P.C. Messelaar (Dorpsbelang Son en Breugel)
mr.J.D.vanArkel=Dhr. mr. J.D. van Arkel (Dorpsbelang Son en Breugel)
E.T.M.Brocken=Mw. E.T.M. Brocken (Dorpsbelang Son en Breugel)
P.Kleywegt=Dhr. P. Kleywegt (Dorpsvisie)
ing.F.P.J.Meulenbroeks=Dhr. ing. F.P.J. Meulenbroeks (Dorpsvisie)
A.M.W.Verschuren-Dirks=Mw. A.M.W. Verschuren-Dirks (Dorpsvisie)
drs.H.P.M.vanAken=Dhr. drs. H.P.M. van Aken (Partij Van Aken)
J.C.Bijlsma=Dhr. J.C. Bijlsma (PvdA/GroenLinks)
drs.W.J.Buurke=Dhr. drs. W.J. Buurke (PvdA/Groenlinks)
J.L.Busko-deBruin=Mw. J.L. Busko - de Bruin (PvdA/Groenlinks)
J.C.Vosshard=Dhr. J.C. Vosshard (VVD)
drs.A.C.J.Flapper=Dhr. drs. A.C.J. Flapper (VVD)
ing.B.A.P.Braam=Dhr. ing. B.A.P. Braam (VVD)
Gemeentesecretaris
drs.A.J.M.vanEtten=Dhr. drs. A.J.M. van Etten ()
Wethouder
mr.J.C.R.Verschelling=Mw. mr. J.C.R. Verschelling (CDA)
ir.J.C.H.Overbeek=Dhr. ir. J.C.H. Overbeek (PvdA)
drs.M.C.Starmans-Gelijns=Mw. drs. M.C. Starmans - Gelijns (VVD)

 
Son en Breugel, Dhr. drs. A.J.M. (Ad) van Etten gemeentesecretaris gemeente Son en Breugel
NEVENFUNCTIES
- Lid van het dagelijks bestuur (secretaris) van het Industrieschap Ekkersrijt
- Lid van het dagelijks bestuur (secretaris) van het Bureau Inkoop Zuid Oost Brabant (BIZOB) 
- Lid (oud president) Lionsclub Son en Breugel e.o.
- Vice voorzitter kunstvereniging Ars Longa
- Voorzitter Sonse Solex SociŽteit
- lidmaatschap meerdere verenigingen in Son en Breugel (zonder bestuursfunctie)
Bron gemeente Son en Breugel Sent: Wednesday, February 18, 2009 4:51 PM

 

Dhr. mr. F. den Hengst raadsgriffier gemeente Son en Breugel
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Son en Breugel 14 november 2008

Wethouder mevrouw drs. M.C. Starmans
Lid algemeen bestuur WSD Boxtel
Voorzitter Stichting begraafplaats en Uitvaartcentrum Wolfswinkel
Lid portefeuillehouderoverlegGezondheidszorg, Onderwijs, Cultuur, Cultuurhistorie statushouders/Asielzoekers
Wethouder ir. J.C.H. Overbeek
Lid dagelijks bestuur Industrieschap Ekkersrijt
Lid algemeen bestuur Industrieschap Ekkersrijt
Lid Reconstructiecommissie Meijerij
Lid van het algemeen bestuur Welstandszorg Noord-Brabant.
Lid stuurgroep BOSE
Lid stuurgroep het Nieuwe woud
Lid portefeuillehouderoverleg SRE: milieu en plattelandsontwikkeling en recreatie en toerisme verkeer en vervoer Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Gulbergen
Wethouder mevrouw mr. J.C.R.Verschelling
SRE:
Lid portefeuillehouderoverleg sociaal-economische zaken en brainport
Lid portefeuillehouderoverleg gezondheidszorg (WMO), financiŽn
regio overig:
Lid algemeen bestuur Stichting Regionaal Inkoopbureau (BIZOB)
Ekkersrijt:
Lid dagelijks bestuur Industrieschap Ekkersrijt
Lid algemeen bestuur Industrieschap Ekkersrijt
Gezondheidszorg:
Lid algemeen bestuur GGD Zuid-Oost Brabant
Lid algemeen bestuur GGD Brabant Zuidoost
VNG:
Lid beleidscommissie FinanciŽn

 

 


Nevenfuncties raadsleden ontvangen moeten nog op internet worden gezet.

 

 

 

Leden van de rekenkamercommissie:

 

Best, Heeze-Leende, Nuenen c.a., Son en Breugel en Waalre

De drie leden van de rekenkamer zijn:
Prof. Dr. Ir. F. (Fred ) Heemstra (voorzitter)
Fred Heemstra is hoogleraar bedrijfskunde en informatica aan de Open Universiteit Nederland en senior consultant bij KWD resultaatmanagement bv te Nieuwegein

 


Drs. W (Walter) Gouw
Na zijn studie beleids- en organisatiewetenschappen heeft Walter de eerste zeven jaren van zijn loopbaan diverse functies vervuld bij enkele gemeenten. Sinds 1998 is hij werkzaam als adviseur en interim-manager bij lokale overheden.

 


Drs. W.J.H.S. Lindelauf RA RO
Wil startte zijn loopbaan bij een van de grote accountantskantoren van Nederland. Vervolgens vervulde hij managementfuncties bij twee gemeenten. Sinds 2003 is Wil zelfstandig ondernemer en actief als controller, consultant en interim-manager bij de gemeentelijke overheid. Wil is tevens lid van de rekenkamer van Sittard-Geleen en de intergemeentelijke  rekenkamer van de gemeenten Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meersen, Nuth en Valkenburg a/d Geul.

Gemeente Spijkenisse
Raadsgriffier
mr.H.C.Landheer=Dhr. mr. H.C. Landheer ()
Raadslid
D.vanderSchaaf=Dhr. D. van der Schaaf (CDA)
E.Votsis-Kuijt=Mw. E. Votsis-Kuijt (CDA)
B.J.Tebrugge=Dhr. B.J. Tebrugge (ChristenUnie)
A.M.Koopman-vanKouwen=Mw. A.M. Koopman-van Kouwen (Groen Links)
C.A.Hottentot=Dhr. C.A. Hottentot (Lijst Fortuijn Spijkenisse)
M.J.M.vandenHeuvel=Mw. M.J.M. van den Heuvel (Lijst Fortuijn Spijkenisse)
A.J.J.Oomen=Dhr. A.J.J. Oomen (ONS (Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse)
C.J.Dijkman=Dhr. C.J. Dijkman (ONS (Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse)
D.Tijmstra=Dhr. D. Tijmstra (ONS (Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse)
D.J.Tholen=Dhr. D.J. Tholen (ONS (Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse)
E.Montenij=Dhr. E. Montenij (ONS (Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse)
H.N.KopJansen=Dhr. H.N. Kop Jansen (ONS (Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse)
J.vanDijk=Dhr. J. van Dijk (ONS (Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse)
J.H.H.Weggen=Dhr. J.H.H. Weggen (ONS (Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse)
M.Hamerslag=Dhr. M. Hamerslag (ONS (Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse)
M.Jongeneel=Dhr. M. Jongeneel (ONS (Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse)
R.Anker=Dhr. R. Anker (ONS (Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse)
R.vandeWetering=Dhr. R. van de Wetering (ONS (Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse)
R.E.vandenBos=Dhr. R.E. van den Bos (ONS (Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse)
W.M.Wuyster=Dhr. W.M. Wuyster (ONS (Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse)
J.S.Kroon=Mw. J.S. Kroon (ONS (Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse)
N.VonkNoordegraaf-vanDijk=Mw. N. Vonk Noordegraaf-van Dijk (ONS (Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse)
N.C.Schaasberg-BatenburgdeJong=Mw. N.C. Schaasberg-Batenburg de Jong (ONS (Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse)
E.Zoomer=Dhr. E. Zoomer (PvdA)
J.G.vanKleef=Dhr. J.G. van Kleef (PvdA)
W.Huizing=Dhr. W. Huizing (PvdA)
W.deKwant=Dhr. W. de Kwant (PvdA)
W.L.Tijl=Dhr. W.L. Tijl (PvdA)
dr.G.T.Witte=Dhr. dr. G.T. Witte (PvdA)
A.vanMil-Gerritsma=Mw. A. van Mil-Gerritsma (PvdA)
J.Nijhof=Mw. J. Nijhof (PvdA)
S.M.Broekmeulen-vanEnkhuijzen=Mw. S.M. Broekmeulen-van Enkhuijzen (PvdA)
E.Veenstra=Dhr. E. Veenstra (VVD)
E.H.A.Geurts=Dhr. E.H.A. Geurts (VVD)
P.W.Belinfante=Dhr. P.W. Belinfante (VVD)
Gemeentesecretaris
J.Pol=Dhr. J. Pol ()
Wethouder
C.J.H.M.Hamerslag-vanLingen=Mw. C.J.H.M. Hamerslag-van Lingen (CDA)
G.J.'tHart=Dhr. G.J. 't Hart (ONS (Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse)
J.W.Mijnans=Dhr. J.W. Mijnans (ONS (Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse)
drs.M.C.Lewis=Mw. drs. M.C. Lewis (ONS (Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse)
C.Mourik=Mw. C. Mourik (VVD)

 
Dhr. J. Pol, gemeentesecretaris gemeente Schiedam  
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Onderwijsgroep PRIMO vpr, de stichting voor openbaar primair onderwijs op Voorne Putten en Rozenburg
Bron gemeente Spijkenisse 15 december 2008

 

Dhr. mr. H.C. Landheer raadsgriffier gemeente Spijkenisse
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron: Gemeente Spijkenisse 7 januari 2009

Wethouder G.-J. (Gert-Jan) ’t Hart (O.N.S.)
Wethouder, 

 
Nevenfunctie(s)
Geen
CHop 27 mei 2008 om 11:38 uur
Wethouder drs. M.C. (Marjolijne) Lewis (O.N.S.)

 


Nevenfunctie(s)
Voorzitter van de raad van toezicht Theater Zuidplein .
Penningmeester van de Rotterdamse Kunst Stichting .
CHop 27 mei 2008 om 11:38 uur
Wethouder C. (Christel) Mourik (VVD)

 


Nevenfunctie(s)
Organisator van de jaarlijkse diabetescollecte in Spijkenisse voor het Diabetes Fonds.
CHop 27 mei 2008 om 11:38 uur
Wethouder C.H.J.M. (Hanneke) Hamerslag-van Lingen (CDA)

Wethouder, 4e Loco-burgemeester

 


Nevenfunctie(s):
Geen
CHop 27 mei 2008 om 11:38 uur
Wethouder J.W. (Jan Willem) Mijnans (O.N.S.)

Wethouder, 5e Loco-burgemeester

 


Nevenfunctie(s)
Geen
CHop 27 mei 2008 om 11:38 uur
Gemeentesecretaris J. (Joop) Pol
Gemeentesecretaris

 


Portefeuille
Secretaris en adviseur van het college
Hoofd gemeentelijke organisatie
Nevenfunctie(s)
Voorzitter Onderwijsgroep PRIMO vpr, de stichting voor openbaar primair onderwijs op Voorne Putten en Rozenburg  
CHop 27 mei 2008 om 11:38 uur

 


Raadsleden
R. (Richard) Anker
ONS
Nevenfunctie(s)
Groepleider

 


P.W. (Peter) Belinfante
(VVD)
Nevenfunctie(s)
Free-lancer bij TNS NIPO

 


A.B. (Alfred) Blokhuizen
(GroenLinks)
Nevenfunctie(s) Fractie vertegenwoordiger Provinciale Staten van Zuid Holland 
Voorzitter Stichting LUVA 
Voedselbank Spijkenisse

 

 


R.E. (Ruud) van den Bos
(ONS)
Nevenfunctie(s)
Projectleider Leefbaarheid

 


S.M. (Sylvia) Broekmeulen-van Enkhuijzen
(PvdA)
Nevenfunctie(s) Hoofd bewonerszaken 
Bestuurslid SWD

 

 


ing. J. (Jan) van Dijk
(ONS)
Nevenfunctie(s) Conrector Bedrijfsvoering 
Bestuurslid Stichting Leergeld

 

 


C.J. (Kees) Dijkman
ONS)
Nevenfunctie(s)
Docent Lichamelijke Opvoeding

 

 


E.H.A. (Emanuel) Geurts
(VVD)
Nevenfunctie(s)
Bestuurder bij vakbond De Unie

 

 


M. (Martijn) Hamerslag
(ONS)
Nevenfunctie(s)
Architect/tekenaar

 


M.J.M. (Marjan) van den Heuvel
(Lijst Pim Fortuyn Spijkenisse)
Nevenfunctie(s) Acceptant Hypotheken Verzekeringsmaatschappij
Bestuurslid (algemeen) Lijst Pim Fortuyn Spijkenisse 

 

 


C.A. (Chris) Hottentot
(Lijst Pim Fortuyn Spijkenisse)
Nevenfunctie(s) Beleidsmedewerker Algemeen ledenbelang ANWB 
Bewonerscommissie De Schenkel Maasdelta 

 

 


W. (Wim) Huizing
(PvdA)
Nevenfunctie(s)
Leraar openbaar basisonderwijs

 

 


M. (Marco) Jongeneel
(ONS)
Nevenfunctie(s) Directeur/eigenaar grafisch ontwerpbureau 
Voorzitter Stichting WSR

 

 


mr. J.G. (Hans) van Kleef
(PvdA)
Nevenfunctie(s) HCC – voorzitter Windows GG 
HCC – voorzitter Testbank 
HCC – voorzitter Raad van Arbitrage 
Voorzitter klachtencommissie Woningstichting in Schiedam 

 

 


H.M. (Henk) Kop Jansen
(ONS)
Nevenfunctie(s)
Taxichauffeur

 

 


J.S. (Annette) Kroon
(ONS)
Nevenfunctie(s) Hoofd bureau selectie detentie 
Hoofd educatie en vorming 

 

 


W. (Wouter) de Kwant
(PvdA)
Nevenfunctie(s) Secretaris JFV Grotius 
Medewerker Leidse Rechtswinkel 
Eindredacteur Facultair Maandblad NOVUM 
Student Fiscaal Recht/Rechtsgeleerdheid

 

 

 


A. (Ada) van Mil-Gerritsma
(PvdA)
Nevenfunctie(s)
Leerkracht

 

 


E. (Edwin) Montenij
(ONS)
Nevenfunctie(s)
Leerkracht basisonderwijs

 

 


J. (Hanneke) Nijhof
(PvdA)
Nevenfunctie(s)
Docente aardrijkskunde en engels

 

 


S. (Simon) van Nood
(ChristenUnie - SGP)
Nevenfunctie(s)

 

 


A.J.J. (Arno) Oomen
(ONS)
Nevenfunctie(s)
Organist Hervormde Gemeente Abbenbroek

 

 


D. (Dirk) van der Schaaf
(CDA)
Nevenfunctie(s) BeleidscoŲrdinator Verwerving bij het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam 
Directeur Grondbank RZG Zuidplas

 

 

 


N.C. (Nel) Schaasberg- Batenburg de Jong
(ONS)
Nevenfunctie(s) Lid Centraal College voor de Gezondheidszorg 
Lid medewerkersraad OZ Zorgverzekering 
Verloskundige

 

 

 


D.J. (Dave) Tholen
(ONS)
Nevenfunctie(s)
Logistic Analyst ExxonMobil Chemical Holland BV

 

 


W.L. (Wim) Tijl
(PvdA)
Nevenfunctie(s)
Leerkracht basisonderwijs

 

 


D. (Dick) Tijmstra
(ONS)
Nevenfunctie(s)
geen

 

 


E. (Bert) Veenstra
(VVD)
Nevenfunctie(s) Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Bernisse 
Voorzitter Stichting Promotie Winkelhart Spijkenisse

 

 

 


N.C. (Nelleke) Vonk Noordegraaf-van Dijk
(ONS)
Nevenfunctie(s) Fysiotherapeut 
Adviseur fysiotherapeut (NUND-Adfysoi) o.a. MEE 
Fitness/pilatis instructeur

 

 

 


E. (Elisabeth) Votsis-Kuijt
(CDA)
Nevenfunctie(s)
Begeleiding cursus (incidenteel) Zadkine College

 

 


J.H.H. (Harry) Weggen
(ONS)
Nevenfunctie(s)
Rayonmanager

 

 


R. (Ruud) van de Wetering
(ONS)
Nevenfunctie(s)
Geweigerd om nevenfuncties op te geven op 29 april 2008

 


Dr. G.T. (Toby) Witte
(PvdA)
Nevenfunctie(s) Manager/hoofdonderzoek kenniscentrum bij Hogeschool Rotterdam/Erasmus Universiteit 
Partner van het advies- en organisatiebureau PBD/De Klerk management

 

 


W.M. (Willem) Wuyster
(ONS)
Nevenfunctie(s)
Projectleider isolatie
E. (Evert) Zoomer
(PvdA)
Nevenfunctie(s) Voorzitter Museumwoning "Back to the sixties" 
Voorzitter "Groene Zes" (samenwerkende PvdA afd. Voorne-Putten-Rozenburg) 
Penningmeester Regiostrada West van de KNGV 
Lid financiŽle commissie encommissie NIVON 
Kascontrole CoŲp museum, PvdA afd. en gymvereniging AVGV 
Gastheer/beheer functie in 2 natuurvrienden huizen 
Vijwilligersfuncties o.a. S.W.C.

Gemeente Stadskanaal
Raadsgriffier
K.Willems=Dhr. K. Willems ()
Raadslid
J.Deuring=Dhr. J. Deuring (CDA)
J.F.Schulte=Dhr. J.F. Schulte (CDA)
R.P.Plieger=Dhr. R.P. Plieger (CDA)
E.Jansen-Wijnand=Mw. E. Jansen-Wijnand (CDA)
G.Brongers=Mw. G. Brongers (CDA)
H.J.Hamster=Dhr. H.J. Hamster (ChristenUnie)
H.J.Wubs=Dhr. H.J. Wubs (ChristenUnie)
O.J.Dijkstra=Dhr. O.J. Dijkstra (ChristenUnie)
I.J.Sterenborg-Kooij=Mw. I.J. Sterenborg-Kooij (ChristenUnie)
H.T.Bieze=Dhr. H.T. Bieze (Gemeentebelangen)
H.J.Hernamt-Stomphorst=Mw. H.J. Hernamt-Stomphorst (Gemeentebelangen)
B.Schenkel=Dhr. B. Schenkel (PvdA)
E.vanderVlag=Dhr. E. van der Vlag (PvdA)
G.H.Kremer=Dhr. G.H. Kremer (PvdA)
H.G.Oosterhuis=Dhr. H.G. Oosterhuis (PvdA)
J.C.deBoer=Dhr. J.C. de Boer (PvdA)
K.Verweij=Dhr. K. Verweij (PvdA)
R.J.Schoenmaker=Dhr. R.J. Schoenmaker (PvdA)
T.Kanter=Dhr. T. Kanter (PvdA)
A.A.Pieters=Mw. A.A. Pieters (PvdA)
C.Woortman-Oosting=Mw. C. Woortman-Oosting (PvdA)
G.Borgesius=Dhr. G. Borgesius (VVD)
H.Dijkman=Dhr. H. Dijkman (VVD)
Wethouder
J.Bessembinders=Dhr. J. Bessembinders (CDA)
J.J.Duit=Dhr. J.J. Duit (PvdA)
J.W.vandeKolk=Dhr. J.W. van de Kolk (PvdA)
F.F.Booij=Dhr. F.F. Booij (VVD)

Gemeente Staphorst
Raadsgriffier
J.H.Gerrits=Dhr. J.H. Gerrits ()
Raadslid
K.Kuiper=Dhr. K. Kuiper (CDA)
N.Gosker=Dhr. N. Gosker (CDA)
P.M.Mes=Dhr. P.M. Mes (CDA)
G.Korterink=Dhr. G. Korterink (ChristenUnie)
H.Koobs=Dhr. H. Koobs (ChristenUnie)
H.Vedder=Dhr. H. Vedder (ChristenUnie)
K.Harke=Dhr. K. Harke (ChristenUnie)
A.Hekman=Dhr. A. Hekman (Gemeentebelangen/VVD)
J.Talen=Dhr. J. Talen (Gemeentebelangen/VVD)
H.Messchendorp=Dhr. H. Messchendorp (PvdA)
H.A.vanLambalgen=Dhr. H.A. van Lambalgen (PvdA)
A.denOuden=Dhr. A. den Ouden (SGP)
J.Brakke=Dhr. J. Brakke (SGP)
J.Visscher=Dhr. J. Visscher (SGP)
K.Slager=Dhr. K. Slager (SGP)
L.Talen=Dhr. L. Talen (SGP)
W.Hoeve=Dhr. W. Hoeve (SGP)
Gemeentesecretaris
mr.J.Smit=Dhr. mr. J. Smit ()
Wethouder
K.Brand=Dhr. K. Brand (CDA)
H.Hutten=Dhr. H. Hutten (ChristenUnie)
S.deJong=Dhr. S. de Jong (SGP

Macht is recht! Geldstromen, netwerken en welstandscommissies. Groep Hop wil veel burgerleden in iedere welstandscommissie! Welke genootschap heeft in uw provincie een monopolypositie bij welstandcommissies gemeentes? Wie maken daar de dienst uit?
Wie met welke nevenfuncties zitten in de welstandcommissie? (Macht om te bepalen wie waar hoe en wanneer mag bouwen?)

OUD? Dhr. J.H. Gerrits, raadsgriffier gemeente Staphorst GOG 161208

Dhr. mr. J. Smit,gemeentesecretaris gemeente Staphorst
NEVENFUNCTIES
coŲrdinerend gemeentesecretaris Veiligheidsregio RIJV (Regio IJssel-Vecht) vanaf september 2005

Bron gemeente Staphorst Sent: Monday, February 16, 2009 4:10 PM

Mw. J.W. van Hoppe, raadsgriffier gemeente Staphorst
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Staphorst Tuesday, December 16, 2008 10:24 PM

OUD? Mw. J.W. van Hopperaadsgriffier gemeente Littenseradiel
mw. J. van Hoppe
raadsgriffier op 281108 Samenstelling In Littenseradiel is gekozen voor een rekenkamercommissie van vijf leden waarvan vier leden uit de raad of een steunfractie en een onafhankelijke voorzitter.

De leden zijn:
Dhr. J. Kersbergen, onafhankelijk lid en voorzitter.
Dhr. S. Dijkstra, steunfractielid CDA
Dhr. P. Prins, steunfractielid VVD
Dhr. A. van Vliet, fractielid PvdA
Dhr. T. Posthuma, steunfractielid FNP

Secretaris van de rekenkamercommissie is mevrouw J. van Hoppe, die ook raadsgriffier is.

Wethouders
Dhr. K. BrandCDA
Dhr. H. HuttenChristenUnie
Dhr. S. de JongSGP

Raadsleden
Dhr. K. KuiperCDA
Dhr. N. GoskerCDA
Dhr. P.M. MesCDA
Dhr. G. KorterinkChristenUnie
Dhr. H. KoobsChristenUnie
Dhr. H. VedderChristenUnie
Dhr. K. HarkeChristenUnie
Dhr. A. HekmanGemeentebelangen/VVD
Dhr. J. TalenGemeentebelangen/VVD
Dhr. H. MesschendorpPvdA
Dhr. H.A. van LambalgenPvdA
Dhr. A. den OudenSGP
Dhr. J. BrakkeSGP
Dhr. J. VisscherSGP
Dhr. K. SlagerSGP
Dhr. L. TalenSGP
Dhr. W. HoeveSGP Voorzitter WBE- Staphorst/Rouveen 2. Lid (politiek secretaris) landelijke bestuur ChristenUnie3. Voorzitter stichting 4 mei Staphorst 4. Ere- voorzitter Landmans Welvaart5. Voorzitter stichting Stien Eelsingh ">

J. Brakke Raadslid gemeente Staphorst
Bestuurslid plaatselijke kiesvereniging S.G.P.
2. Bestuurslid (commissaris) CoŲp De Eendracht
3. Vrijwilliger Dijkwacht

K. Brand Wethouder gemeente Staphorst
Geen

N. Gosker Raadslid gemeente Staphorst
Geen

K. Harke Raadslid gemeente Staphorst
Geen

A. Hekman Raadslid gemeente Staphorst
Werkt parttime bij Brink Industrial BV te Hoogeveen

H. Troost Welke functie? gemeente Staphorst

H. Hutten Wethouder gemeente Staphorst
…ťn dat in de week werkzaam bij Countus accountants + adviseurs te Zwolle. Taken: vaktechniek, coaching, begeleiding collega's bij praktijkstage van de AA-opleiding. ">1. …ťn dat in de week werkzaam bij Countus accountants +
adviseurs te Zwolle. Taken: vaktechniek, coaching, begeleiding collega's bij praktijkstage van de AA-opleiding.

S. de Jong Wethouder gemeente Staphorst
Lid van de Landelijk bestuur Nederlandse PatiŽnten Verenining. 2. Generale commissie voor het opzicht van de hersteld nederlandse hervormde kerk.">1. Lid van de Landelijk bestuur Nederlandse PatiŽnten Verenining.
2. Generale commissie voor het opzicht van de hersteld nederlandse hervormde kerk.

H. Koobs Raadslid gemeente Staphorst
Geen

G. Korterink Raadslid gemeente Staphorst
Geen

K. Kuiper Raadslid gemeente Staphorst
Geen

H.A. v. Lambalgen Raadslid gemeente Staphorst
Geen

H. Messchendorp Raadslid gemeente Staphorst
Stichting welzijn Meppel penningmeester

A. den Ouden Raadslid gemeente Staphorst
Voorzitter Stichting Jongeren Ontmoeting Staphorst

K. Slager Raadslid gemeente Staphorst
Voorzitter vereniging Landmans Welvaart.2. Secretaris/penningmeester jachtcommissie 3. 2e secretaris stichting: Ons eigen Staphorster dorp.4. Lid werkgroep: Een handreiking (Noord). 5. Lid provinciaal bestuur S.G.P. provincie Overijssel. ">1. Voorzitter vereniging Landmans Welvaart.
2. Secretaris/penningmeester jachtcommissie
3. 2e secretaris stichting: Ons eigen Staphorster dorp.
4. Lid werkgroep: Een handreiking (Noord).
5. Lid provinciaal bestuur S.G.P. provincie Overijssel.

Ing. J. Tale Raadslid gemeente Staphorst
Directeur/eigenaar ETB Talen
2. Consultant Dassin Twente BV
3. Consultant OTR Techniek BV
4. Voorzitter VVD regio IJssel-Vecht
5. Bestuurslid Verenining Logistiek Management
6. Bestuurslid TMPT -commissie - Kon. Ver. van Ned. Reserve- Officieren
7. Voorzitter KABE Club Nederland
8. Voorzitter Vereniging van Eigenaren "De Horst"

L. Talen G Raadslid gemeente Staphorst
Geen

H. Vedder Raadslid gemeente Staphorst
Geen

J. Visscher,Raadslid gemeente Staphorst
Bestuurslid/pennigmeester van de kiesvereniging SGP Staphorst - Rouveen
2. Bestuurslid van het Verband van Raadsleden SGP in Overijssel en Flevoland
3. Lid van de Raad van Advies van de landelijke SGP

J. SpikerWelke functie? gemeente Staphorst

Gemeente Stede Broec
Raadsgriffier
J.deJong=Dhr. J. de Jong ()
Raadslid
C.A.M.deWit=Dhr. C.A.M. de Wit (CDA)
G.J.Hibma=Dhr. G.J. Hibma (CDA)
J.P.N.Kroezen=Dhr. J.P.N. Kroezen (CDA)
N.U.Bousma=Dhr. N.U. Bousma (CDA)
G.T.B.Overmars=Dhr. G.T.B. Overmars (Gemeentebelangen Stede Broec)
P.G.Raven=Dhr. P.G. Raven (Gemeentebelangen Stede Broec)
I.P.vanBasten-Winkler=Mw. I.P. van Basten-Winkler (Gemeentebelangen Stede Broec)
A.J.J.Sneeboer=Dhr. A.J.J. Sneeboer (GroenLinks)
J.G.Bregman=Dhr. J.G. Bregman (Onafhankelijke Partij)
R.H.vanHouten=Dhr. R.H. van Houten (Onafhankelijke Partij)
H.J.vanderRaad=Dhr. H.J. van der Raad (Open en Duidelijk Stede Broec)
J.J.M.Ettes=Dhr. J.J.M. Ettes (Open en Duidelijk Stede Broec)
L.Hoek=Dhr. L. Hoek (Open en Duidelijk Stede Broec)
T.G.M.Visser=Dhr. T.G.M. Visser (Open en Duidelijk Stede Broec)
C.R.vanRavenzwaaij=Dhr. C.R. van Ravenzwaaij (PvdA)
J.F.M.Aker=Dhr. J.F.M. Aker (PvdA)
A.Slagter=Mw. A. Slagter (PvdA)
mr.Y.C.Koopen=Mw. mr. Y.C. Koopen (PvdA)
A.L.P.Schuitemaker=Dhr. A.L.P. Schuitemaker (VVD)
Gemeentesecretaris
W.A.deWeijer=Dhr. W.A. de Weijer ()
Wethouder
N.C.P.Slagter=Dhr. N.C.P. Slagter (CDA)
B.G.E.M.Reus-deWit=Mw. B.G.E.M. Reus-de Wit (CDA)
P.B.Zwaan=Dhr. P.B. Zwaan (Onafhankelijke Partij)
A.A.C.Groot=Mw. A.A.C. Groot (Open en Duidelijk Stede Broec)

 

 

A. Huisman-Vlaar.lid Rekenkamer WEDA (Wervershoof, Enkhuizen, Drechterland en Andijk)
Sectorhoofd Middelen gemeente Stede Broec
Secretaris commissie Middelen gemeente Stede Broec
Secretaris commissie Regionale en Algemeen Bestuurlijke Zake gemeente Stede Broec
Loco-secretaris gemeente Stede Broec

 

 
Stede Broec, W.A. de Weijer, gemeentesecretaris gemeente Stede Broec
NEVENFUNCTIES?
Docent aan de bestuursacademie Nederland.
Bron gemeente Stede Broec Sent: Tuesday, February 24, 2009 2:11 PM

 


 

Dhr. J. (Joh) de Jong raadsgriffier gemeente Stede Broec
NEVENFUNCTIES
Secretaris van de rekenkamercommissie Stede Broec, onbezoldigd.
Lid van de geschillencommissie van De Woonschakel, onbezoldigd.
Bron gemeente Stede Broec 15 december 2008

 
J.A. Wammes, Waarnemend raadsgriffier 
Nevenfuncties: ?

Lydia Groot, Wethouder, ODS

Portefeuille

Sociaal-cultureel werk, jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, gezondheidszorg (GGD), Sociale zaken, arbeidsmarktbeleid, WMO, WVG, vluchtelingenbeleid, vrijwilligersbeleid, verslavingszorg

Mw. A.A.C. Groot Open en Duidelijk Stede Broec, fulltime wethouder ZONDER NEVENFUNCTIES op 7 augustus 2008 Barbara Reus - de Wit, wethouder ) gemeente Stede Broec
Wethouder
CDA
Portefeuille
Sport en recreatie, onderwijs, Op/Maat, interne zaken en inkoop, kinderopvang en peuterspeelzalen, bestuurlijke vernieuwing
Nevenfunctie:
Geen opgave nevenfuncties gevonden op 231008 N.C.P. Nico Slagter, wethouder ) gemeente Stede Broec
Wethouder
CDA
Nevenfunctie:
Commissaris van Houdstermaatschappij GKNH P.B. Piet Zwaan, wethouder ) gemeente Stede Broec
Wethouder
OP
Nevenfunctie:
lid van dagelijks bestuur St. Hervormd Weeshuis "De Schuilhoeve"

 

 

 

 


Raadsleden:

J.P.N. Kroezen, CDA raadslid ) gemeente Stede Broec

Nevenfunctie:

Lid van de rekenkamercommissie Stede Broec C231008

 

 

C.A.M. de Wit, CDA raadslid ) gemeente Stede Broec

Nevenfunctie:

vvz Raad van Commissarissen van CNB te Lisse

C231008

 

 

N.U. Bousma, CDA raadslid ) gemeente Stede Broec

Nevenfunctie:Geen 231008

 

 

G.J. Hibma, CDA raadslid ) gemeente Stede Broec

Nevenfunctie: Geen C231008

 

 

J.J.M. Ettes

ODS

Nevenfunctie:

Adviserend bestuurslid Vereniging Oud Stede Broec,
lid van verdienste/kaderlid Streker Atletiek Vereniging (SAV)

C231008

 

L. Hoek
ODS
Nevenfunctie: Geen 231008

 

 


H.J. van der Raad
ODS
Nevenfunctie:

penningmeester Tourclub Grootebroek C231008

 


T.G.M. Visser
ODS
Nevenfunctie: Geen 231008

 

 


Y.C. Koopen
PvdA
Nevenfunctie:

Ik ben als ambtenaar werkzaam bij het ISW en bij de GGD Hollands Noorden. Daarnaast ben ik voorzitter van Stichting De Blauwe Schuit te Hoorn en zit in de klachtencommissie van de thuiszorginstelling Omring.

voorzitter St. Centrum voor Kunstzinnige vorming De Blauwe Schuit,
voorzitter van de klachtencommissie Corbis Plus

 


A. Slagter
PvdA
Nevenfunctie:

Lid van de rekenkamercommissie Stede Broec

 


C.R. van Ravenzwaaij
PvdA
Nevenfunctie: Geen C231008

 


B.R. van der Schoor
PvdA
Nevenfunctie:

 


G.T.B. Overmars
Gemeentebelangen
Nevenfunctie:

secretaris/penningmeester St. Muziekschool Stede Broec,
voorzitter st. Beheer 't Middelpunt,
voorzitter V.V. K.G.B.

 


I.P.van Basten-Winkler
Gemeentebelangen
Nevenfunctie:

Voorzitter Woonadviescommissie WAC

 


P.G. Raven
Gemeentebelangen
Nevenfunctie:

Diverse aan beroep gerelateerde bestuursfuncties al dan niet bezoldigd. C231008

 


R.H. van Houten
Onafhankelijke Partij
Nevenfunctie: Geen 231008

 

 


J.G. Bregman
Onafhankelijke Partij
Nevenfunctie: Geen 231008

 

 


A.L.P. Schuitemaker
VVD
Nevenfunctie:

Lid medezeggenschapsraad RK basisschool De Molenwiek C231008

 


A.J.J. Sneeboer
Groen Links
Nevenfunctie:

voorzitter jaarmarkt

 

 

J.F.M. Aker PvdA

Penningmeester van de Partij van de Arbeid gemeente Stede Broec C231008

Gemeente Steenbergen
Raadsgriffier
C.H.H.Franssen=Dhr. C.H.H. Franssen ()
Raadslid
C.J.M.vanGeel=Dhr. C.J.M. van Geel (CDA)
J.H.F.Weerdenburg=Dhr. J.H.F. Weerdenburg (CDA)
C.A.M.Korst-Dingemans=Mw. C.A.M. Korst-Dingemans (CDA)
V.J.vandenBosch=Dhr. V.J. van den Bosch (D66)
L.C.M.Baselier-Hamers=Mw. L.C.M. Baselier-Hamers (D66)
M.A.J.M.Veraart=Dhr. M.A.J.M. Veraart (Fractie Veraart)
A.F.C.J.vanElzakker=Dhr. A.F.C.J. van Elzakker (GB/DLP)
C.A.M.Aarts=Dhr. C.A.M. Aarts (GB/DLP)
M.H.H.I.Remery=Dhr. M.H.H.I. Remery (GB/DLP)
J.G.Ooms=Dhr. J.G. Ooms (Lijst Steenbergen Anders)
M.J.M.vanZundert=Dhr. M.J.M. van Zundert (Lijst Steenbergen Anders)
M.C.D.Ruijter=Mw. M.C.D. Ruijter (Lijst Steenbergen Anders)
A.L.deKrom=Dhr. A.L. de Krom (PvdA)
L.G.W.M.Aanraad=Dhr. L.G.W.M. Aanraad (PvdA)
L.M.Janssen-vanKempen=Dhr. L.M. Janssen-van Kempen (PvdA)
W.J.vandenBerge=Dhr. W.J. van den Berge (PvdA)
A.vandenBerg=Dhr. A. van den Berg (VVD)
M.H.C.M.Lambers=Dhr. M.H.C.M. Lambers (VVD)
P.W.A.Lepolder=Mw. P.W.A. Lepolder (VVD)
Gemeentesecretaris
R.S.M.Heintjes=Dhr. R.S.M. Heintjes ()
Wethouder
C.F.Zijlmans=Dhr. C.F. Zijlmans (GB/DLP)
W.A.M.Baartmans=Mw. W.A.M. Baartmans (PvdA)
G.G.deNeve=Dhr. G.G. de Neve (VVD
Steenbergen, Dhr. R.S.M. Heintjes gemeentesecretaris gemeente Steenbergen
NEVENFUNCTIES
Secretaris van de Commissie bestuurlijke ontwikkeling van de Vereniging van Gemeentesecretarissen.
Bron gemeente Steenbergen Sent: Tuesday, February 17, 2009 8:27 AM
Dhr. C.H.H. (Chrit) Franssen raadsgriffier gemeente Steenbergen
NEVENFUNCTIES
secretaris van de rekenkamercommissie gemeente Steenbergen
Bron gemeente Steenbergen 22 november 2008
W.A.M. Baartmans
lid portefeuillehoudersoverleg Gebiedsgerichte Aanpak Verkeer en  Vervoer
lid van de Westbrabantse Waterlinie
lid van de Stuurgroep Agro Food Dinteloord
lid van de Provinciale Stuurgroep Glastuinbouw
plv. lid van het portefeuillehoudersoverleg Kleinschalig Collectief Vervoer regio Breda
J.W. Boluijt
bestuurslid van de Stichting Samen-Werken
lid van het algemeen bestuur van het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant
lid van het algemeen bestuur van de gem. regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant
lid van de Stuurgroep Preventie Wonen, Welzijn en Zorg, subregio Bergen op Zoom
lid van de regiegroep Bedrijfsverzamelgebouw Centrum voor Werk en Inkomen
lid van de Raad van toezicht Regionale Opvang Nieuwkomers
lid van de vereniging Vaarroute West-Brabant
lid portefeuillehoudersoverleg Kleinschalig Collectief Vervoer Regio Breda
lid van het portefeuillehoudersoverleg recreatie van het SES
voorzitter van de Marktcommissie
plv. lid algemeen bestuur Welstandszorg Noord-Brabant
lid van de Gebiedscommissie Brabantse Delta
A.M.C. van Kesteren
(qualitate qua)
lid van het bestuur van de Stichting zoomweg noord/A4
plv. lid bestuur Stichting Samen Werken
lid van het algemeen bestuur van Welstandszorg Noord-Brabant
lid dagelijks bestuur van SES West-Brabant
lid van de aandeelhoudersvergadering van het regionaal
economisch instituut REWIN
L.G.W.M. Aanraad
docent aan het ROC West-Brabant
zelfstandig ondernemer Aanraad Computer Service
voorzitter tennisvereniging Dinteloord
mw. L.C.M. Baselier-Hamers

reÔntegratieconsulent bij Accessio reÔntegratiediensten bv in 
Roosendaal
bestuurslid Sector raad vrouwen ABVA/KABO (landelijk)
bestuurslid ABVAKabo, afd. Bergen op zoom/Roosendaal
bestuurslid v.v. s.c. Welberg
Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

A. van den Berg
medewerker bij Shell Nederland b.v.
medewerker bij Storm Beheer b.v.
juridisch adviseur advocatenkantoor te Lissabon
jurist in arbeids- en vreemdelingenzaken
gerechts- en gesprekstolk
beŽdigd vertaler/lid Ned. Genootschap van vertalers en tolken
Buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand
W.J. van den Berge
adjunct-directeur van Woonpartners Midden-Holland te Waddinxveen
vice-voorzitter van de Stichting RomeO te Rotterdam
voorzitter van de Stichting KOB te Rotterdam
penningmeester van de afd. Steenbergen van de PvdA
directeur van de Managementbeheer BV W.J. van den Berge
onbezodligd
V.J. van den Bosch
senior consultant bij PNO Consultants BV
A.F.C.J. van Elzakker
penningmeester Steenbergs Raskonijn
C.J.M. van Geel
hoofdprocesoperator bij Shell Nederland Chemie bv in Moerdijk
lid ontslagcommissie van het CWI te Breda
bestuurslid heemkundekring Ambachtsheerlijkheid
L.M. Janssen-van Kempen
anesthesiemedewerker
mw. C.A.M. Korst-Dingemans
medewerkster/mede-eigenaar akkerbouwbedrijf
eigenaar bureau agrarische excursies
bestuurslid Stichting R.K.-weeshuis Steenbergen
A.L. de Krom
zelfstandig ondernemer notulistenservice
M.H.C.M. Lambers
zelfstandig ondernemer expertise en onderzoeksbureau Lambers
tijdelijk directeur Nederlandse nierpatiŽntenvereniging
lid Stichting Transplantatie Nu
lid Commissie De Wachtlijst Korter
G.G. de Neve
lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant
J.G. Ooms
landelijk voorzitter Veertig Plus Nederland
voorzitter Steenbergens Mannenkoor ABS
voorzitter Intochtcomitť Steenbergen
penningmeester KNZV Noord-Brabant/Zeeland
M.H.H.I. Remery
projectmanager uitzendbureau Start
secretaris/penningmeester van de Stichting Jeugd- en
Jongerenwerk Nieuw-Vossemeer
mw. M.C.D. Ruijter
penningmeester Sasso Montanari (kamerkoor)
M.A.J.M. Veraart
begeleider van verstandelijk gehandicapten bij SDW
J.H.F. Weerdenburg
hoofdadministrateur bij Goldewijk Steenbergen BV
penningmeester gemeenschapshuis De Vossenburcht
penningmeester van de R.K. kerk te Nieuw-Vossemeer
C.F.Zijlmans
leerkracht Marklandcollege te Oudenbosch
M.J.M. van Zundert
chemisch technoloog Sensus Roosendaal
voorzitter bestuurslid Huurdersvereniging Dinteloord

Gemeente Steenwijkerland
Raadsgriffier
R.G.H.P.Moonen=Dhr. R.G.H.P. Moonen ()
Raadslid
E.Dedden=Dhr. E. Dedden (BuitenGewoon Leefbaar)
A.Doorenspleet=Mw. A. Doorenspleet (BuitenGewoon Leefbaar)
A.Klarenberg=Dhr. A. Klarenberg (CDA)
A.vanAndel=Dhr. A. van Andel (CDA)
H.W.J.Holweg=Dhr. H.W.J. Holweg (CDA)
J.W.Brus=Dhr. J.W. Brus (CDA)
T.G.Muurling-deJong=Dhr. T.G. Muurling-de Jong (CDA)
J.M.P.Wagteveld=Dhr. J.M.P. Wagteveld (Christelijke Partij Burgerbelangen)
P.Rook=Dhr. P. Rook (Christelijke Partij Burgerbelangen)
J.Willemsen-Post=Mw. J. Willemsen-Post (Christelijke Partij Burgerbelangen)
H.Belder=Dhr. H. Belder (ChristenUnie)
V.Bruining-Lok=Mw. V. Bruining-Lok (ChristenUnie)
F.S.Jellesma=Dhr. F.S. Jellesma (Progressief Alternatief Steenwijkerland)
J.Mulder=Dhr. J. Mulder (Progressief Alternatief Steenwijkerland)
G.Scharloo=Dhr. G. Scharloo (PvdA)
J.tenKloosterRA=Dhr. J. ten Klooster RA (PvdA)
J.B.H.Dalstra=Dhr. J.B.H. Dalstra (PvdA)
J.C.Cordes=Dhr. J.C. Cordes (PvdA)
J.G.Dirkzwager=Dhr. J.G. Dirkzwager (PvdA)
W.H.Sommer=Dhr. W.H. Sommer (PvdA)
G.Veenstra=Mw. G. Veenstra (PvdA)
T.Jongman-Smit=Mw. T. Jongman-Smit (PvdA)
HZevenhuizen=Dhr. H Zevenhuizen (SP)
P.A.vanRosmalen-Sterken=Mw. P.A. van Rosmalen-Sterken (SP)
J.G.vandenNouland=Dhr. J.G. van den Nouland (VVD)
drs.W.B.Groen=Dhr. drs. W.B. Groen (VVD)
I.A.Bakker=Mw. I.A. Bakker (VVD)
Wethouder
P.A.vanderTerp=Dhr. P.A. van der Terp (CDA)
H.J.Boxum=Dhr. H.J. Boxum (ChristenUnie)
drs.L.F.Greven=Dhr. drs. L.F. Greven (PvdA) 26 augustus installatie dhr. van de Nadort
De gemeenteraad van Ten Boer heeft in zijn vergadering van 3 juni jl. als nieuwe burgemeester voorgedragen de heer N.A. (Andrť) van de Nadort te Steenwijk. Bij Koninklijk Besluit van 3 juli jl. is hij benoemd tot burgemeester van onze gemeente. De installatievergadering is op woensdag 26 augustus aanstaande. De heer van de Nadort is 46 jaar. Vanaf 2006 is hij wethouder voor de PvdA in de gemeente Steenwijkerland. Nevenfuncties managementteam e regeling “openbaarmaking van nevenfuncties en financiŽle belangenverstrengeling” schrijft de publicatie van nevenwerkzaamheden van gemeentesecretaris en afdelingshoofden op het internet het van de organisatie voor. Per 1 januari 2009 geldt de volgende opgave: Afdelingshoofd Middelen: de heer T. van Amerongen Functies niet uit hoofde van de ambtelijke aanstelling:
- Statenlid Provincie Flevoland
- Bestuurslid welzijnsinstelling "3D" Lelystad
- Lid raad van toezicht schooladviesdienst "ABC" Amsterdam
Afdelingshoofd Middelen: de heer T. van Amerongen Functies niet uit hoofde van de ambtelijke aanstelling:
- Statenlid Provincie Flevoland
- Bestuurslid welzijnsinstelling "3D" Lelystad
- Lid raad van toezicht schooladviesdienst "ABC" Amsterdam

Dhr. R.G.H.P. Moonenraadsgriffier gemeente Steenwijkerland NEVENFUNCTIES
Official dopingcontrole bij de Dopingautoriteit Nederland
Bron gemeente Steenwijkerland 15 november 2009 Afdelingshoofd Middelen: de heer T. van Amerongen Functies niet uit hoofde van de ambtelijke aanstelling:
- Statenlid Provincie Flevoland
- Bestuurslid welzijnsinstelling "3D" Lelystad
- Lid raad van toezicht schooladviesdienst "ABC" Amsterdam Afdelingshoofd Middelen: de heer T. van Amerongen gemeente Steenwijkerland Functies niet uit hoofde van de ambtelijke aanstelling:
- Statenlid Provincie Flevoland
- Bestuurslid welzijnsinstelling "3D" Lelystad
- Lid raad van toezicht schooladviesdienst "ABC" Amsterdam
Sent: Monday, February 16, 2009 9:22 AM Wethouder N.A. van de Nadort Functies uit hoofde van het gemeentebestuur:
Lid Aandeelhoudersvergadering Vitens
Lid Aandeelhoudersvergadering RENDO
Lid Aandeelhoudersvergadering BNG
Lid RBO-Rijn Oost
Plv. AB-lid Regio IJssel-Vecht Functies niet uit hoofde van het gemeentebestuur:
Lid Raad van Toezicht TWT Wethouder P.A. van der Terp Functies uit hoofde van het gemeentebestuur:
Voorzitter GovUnited
Lid AB GGD IJsselland
Lid Aandeelhoudersvergadering Essent
Lid Aandeelhoudersvergadering Wadinko
Lid Commissie Sport VNG Functies niet uit hoofde van het gemeentebestuur:
Eigenaar freelance adviesbureau Wethouder L.F. Greven Functies uit hoofde van het gemeentebestuur:
Lid Aandeelhoudersvergadering ROVA
Deelnemer innovatieplatform ROVA
Lid klankbordgroep WMO van de VNG Overijssel
Lid AB IGSD Wethouder H.J. Boxum Functies uit hoofde van het gemeentebestuur:
Lid Overlegorgaan Nationaal Park Weerribben-Wieden
* Voorzitter Klankbordgroep PB's Nationaal Park
* Voorzitter Recreatie/Toerisme Nationaal Park
Lid Landinrichtingscommissie NWO
Lid (Leader+) Plaatselijke Groep NWO
Lid Stuurgroep Beheerplan Natura 2000 Wieden-Weerribben
Lid Bestuurlijk Gebiedsoverleg Provincie Overijssel
Lid Praktijkkring Wethouders Buitengebied Overijssel-Gelderland
Voorzitter AB IGSD
Voorzitter DB IGSD
Lid Overlegorgaan Sociaal Domein, VNG Overijssel
Lid RPA Regio IJssel-Vecht (Regionaal Platform Arbeidszaken)
Lid Aandeelhoudersvergadering Noordwestgroep
Lid Bestuurlijk Vervoersberaad Provincie Overijssel
Lid RUP-KOVO
Voorzitter Verkeerscommissie Gemeente Steenwijkerland

Wethouder W. De Vries AB-lid VNG-bestuur Overijssel ∑ Plv. AB-lid Regio IJssel Vecht ∑ Lid klankbordgroep WMO van de VNG Overijssel ∑ Lid aandeelhoudersvergadering RENDO ∑ Lid aandeelhoudersvergadering BNG ∑ Lid AB/DB IGSD ∑ Lid AB Scala Functie niet uit hoofde van het gemeentebestuur: ∑ Congresafgevaardigde PvdA voor de afdeling Steenwijkerland

Wethouder P.A. V.d. Terp Functies uit hoofde van het gemeentebestuur: ∑ Lid AB Regio IJssel-Vecht ∑ Lid Aandeelhoudersvergadering Essent ∑ Lid Commissie Sport VNG Functies niet uit hoofde van het gemeentebestuur: ∑ Eigenaar freelance adviesbureau

Wethouder N.A. van de Nadort Functies uit hoofde van het gemeentebestuur: ∑ Voorzitter AB Scala ∑ Voorzitter DB Scala ∑ Lid Aandeelhoudersvergadering ROVA ∑ Lid Aandeelhoudersvergadering Vitens ∑ Lid RBO-Rijn Oost ∑ Deelnemer innovatieplatform ROVA

Wethouder H.J. Boxum Functies uit hoofde van het gemeentebestuur: ∑ Lid Overlegorgaan Nationaal Park Weerribben-Wieden i.o.
a. Voorzitter Klankbordgroep PB's Nationaal Park i.o.
b. Voorzitter Recreatie/toerisme Nationaal Park i.o. ∑ Lid Landinrichtingscommissie NWO ∑ Lid (Leader+) Plaatselijke Groep NWO ∑ Lid stuurgroep Beheerplan Natura 2000 Wieden-Weerribben ∑ Lid Bestuurlijk Gebiedsoverleg Provincie Overijssel ∑ Lid Praktijkkring Wethouders Buitengebied Overijssel-Gelderland ∑ Lid AB IGSD ∑ Lid DB IGSD ∑ Lid Overlegorgaan Sociaal Domein, VNG-Overijssel ∑ Lid RPA regio IJssel-Vecht (Regionaal Platform Arbeidszaken) ∑ Lid Aandeelhoudersvergadering Noordwestgroep ∑ Lid Vervoersberaad Provincie Overijssel ∑ Lid RUP-KOVO ∑ Voorzitter Verkeerscommissie Gemeente Steenwijkerland

Fractie (Neven)functies c.a. Bezoldigd Zakelijke belangen Lidmaatschappen
J.B.H.Dalstra PvdA --Directielid RSG Tromp meesters Ja - Lid Triumph Club Holland
Lid Odd Fellows
Lid PvdA
T.Jongman-Smit PvdA - Groene Land Achmea Ja
L.F.Greven PvdA - Sardes BV te Utrecht Ja - Lid Historische Vereniging Steenwijk e.o.;
Lid VV Steenwijk;
G.Veenstra PvdA - Medewerkster Zorggroep Oude
en Nieuwe Land;
Lid van de Kamer voor de
binnenvisserij;
Bestuurslid Sportvisserij
Nederland;
Adviseur bestuur Wijkcentrum De
Korf;
Ja
Ja
Ja
Nee
Geen Geen
J.G.Dirkzwager PvdA - Arbeidsdeskundige UWV
Voorzitter Alg.Vereniging voor
liefhebbers van
Saarlooswolfshonden;
Ja
Nee
Geen
H.M.Speelman PvdA -Lid toeristisch platform De Wolden
Lid ledenraad Rabobank
Steenwijkerland/Meppel
Nee
Nee
Geen
W.H.Sommer PvdA - Medewerker Dijka
Steenwijk BV
Voorzitter huurdersplatform
Woonconcept
Voorzitter wijkplatform
Steenwijk-West
Ja
Nee
Nee
G.Scharloo PvdA geen Voorzitter Nederlandse teckelclub
Voorzitter Internationale Hondententoonstelling Bleiswijk
Lid Ledenraad van de Raad van Beheer op Kynologisch
Gebied
H.W.J.Holweg CDA -Voorzitter Vereniging van
eigenaren Nieuw Rollecate
Vollenhove
Nee
A.van Andel CDA
T.G.Muurling-de Jong CDA - Bedrijfsleider Kringloopwinkel
Steenwijk
Ja - vennoot Muurling Optiek VOF; - Lid MHC Steenwijk (trainer-coach);
Lid projectenfonds Rabobank Meppel-Steenwijkerland;
Lid Handelsvereniging Steenwijk;
Lid Historische Vereniging Steenwijk.
J.W.Brus CDA - Lid provinciaal bestuur
LTO Noord
Bestuurslid Stimuland
Overijssel
Lid College van
Kerkrentmeesters
Gereformeerde Kerk
Steenwijk
Vacatie
Vacatie
Nee
A.Klarenberg CDA - Provisor Hervormd Groot
Burger Weeshuis te
Vollenhove
Lid dagelijks bestuur
Openbare bibliotheek Kop
van Overijssel
Ja
Nee
Lid Lionsclub Steenwijk
Lid Plaatselijk Belang Blokzijl
Lid Stadsbelang Vollenhove
Lid Sportvereniging Blokzijl
Lid IJsvereniging Blokzijl
P.Rook CPB - Dir./Eigenaar Prepress
St.Jansklooster
Euro-Sportring (parttime)
Secr. Hervormd Groot
Burger Weeshuis
Vollenhove
Ja
Ja
Vacatie
Lid Plaatselijk Belang St.Jansklooster
Lid Chr. Oranjevereniging St.Jansklooster
J.Willemsen-Post CPB - Buitengewoon ambtenaar der
burgerlijke stand
Ja
J.M.P.Wagteveld CPB Zelfstandig ondernemer Ja Vennoot drogisterij De Vijzel
v.o.f
Lid Handelsvereniging Steenwijk
W.B.Groen VVD -DGA Wicherson -Groen Holding
BV;
Vice-voorzitter sociale commissie
VVNH (houtbranche);
Bestuurslid stichting WESP te
Woerden (opleidingen
houtbranche);
Plv.lid bestuur O&O houthandel;
Voorz./secr. Stichting
bedrijfstakpensioenfonds voor de
Houthandel;
Ja
Nee
Vacatie
Vacatie
Vacatie
Wicherson-Groen Holding BV
En haar dochters:
Houthandel Wicherson BV;
Timmerfabriek Kamminga BV;
Handelsmij Wicherson BV
de Wilg BV
WBG BV
Lid MHC Steenwijk;
Lid Businessclub Steenwijkerland;
Lid Rotary Steenwijk Regio;
Lid Historische Vereniging Steenwijk eo
vereniging van eigenaars Beulaeke Haven
Bestuurslid stichting
bedrijfsontwikkeling
Steenwijkerland;
Voorz. Stichting Mr.HC
Dresselhuysfonds;
Dagelijks Bestuurslid VNO-NCW
Midde n te Apeldoorn;
Stichting innovatiemakelaar;
Nee
Nee
Nee
Nee
J.G. van den Nouland VVD - Hoofd sectie planning
control en waarnemend
plv.commandant 43
Gemech. Brigade
Ministerie van Defensie
Vice-voorzitter
parochiebestuur
St.Clemens
Ja
Nee
Lid vv d’Olde Veste
F.K.L.Spijkervet VVD - Regioraad Royal Friesland
Food
Adviseur afd. juridische
zaken CWI Hengelo
Melkveehouder
Ja
Ja
Ja
Maatschap F.K.L. H.
Spijkervet
Lid klankbordgroep Dorpsbelang Wanneperveen
Lid LTO Noord
Lid Faunabeheerseenheid NW-Overijssel
Lid Agrarische studieclub Wanneperveen
Lid Motorclub Wanneperveen
Lid zeilvereniging ‘t Wiede
V.Bruining-Lok CU geen geen - Lid Plaatselijk Belang te St. Jansklooster
Lid Chr. Oranje Vereniging te St. Jansklooster
G.Bultje CU - Koster Chr. Gereformeerde
Kerk
Voorzitter St. ImmanuŽl te
Steenwijk
Secretaris
Psioriasisvereniging .
Centraal Nederland
Nee
Nee
Nee
E.Dedden BGL - Voorzitter Centrale
Ondernemingsraad/
ondernemingsraad woningbouw
Koninklijke BAM-groep
Ja
J.J.D.Corjanus BGL
F.S. Jellesma PAS - Opleidingsmanager Drenthe
college
Ja geen -Lid Plaatselijke groep Leader+;
Lid vv Steenwijkerwold;
Lid stichting Behoud de Kaampe;
J.Mulder jr. PAS -WoonzorgcoŲrdinator RIBW
Zwolle
Speaker KNSB en KNWU
Buitengewoon ambtenaar der
burgerlijke stand
Bestuurslid Biebtoernooi
Ja
Nee
Ja
Nee
Lid vv. Steenwijkerwold
Lid vv. Steenwijker Boys
W.Vis PAS -Lid Raad van toezicht Cultuurhistorisch centrum
Vollenhove;
H.Klaster SP Conducteur NS
OR lid NS reiszigers
Ja
Leider G-team VV d’Olde Veste
P.A. van Rosmalen SP Medewerkster B&R Autobeheer
Steenwijk;
Ja - B&R Autobeheer VOF; Nevenfuncties van de leden van de raad van commissarissen Nationale Hypotheek Garantie

Vanwege de positie van het WEW tussen markt en overheid en de vraag wat als relevant moet worden aangemerkt, heeft het WEW besloten opgave te doen van alle door de leden van de raad van commissarissen opgegeven nevenfuncties. Voorts heeft het WEW ervoor gekozende nevenfuncties niet in haar jaarverslag te publiceren, maar uitsluitend te plaatsen op haar website.

De nevenfuncties van de leden van de raad van commissarissen geven het volgende beeld:

De heer J. Kamminga heeft als hoofdfunctie voorzitter van de vereniging FME-CWM, tevens algemeen directeur van het bureau.

Daarnaast vervult de heer Kamminga de volgende nevenfuncties:
Lid raad van commissarissen NDC/ VBK - de Uitgevers
Lid raad van advies Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten
Lid raad van advies Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Lid bestuur Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen
Lid raad van commissarissen IPMMC (vastgoed projectontwikkeling)
Lid algemeen en dagelijks bestuur Vereniging VNO-NCW
Lid Sociaal-Economische Raad
Lid raad van advies Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart
Lid raad van commissarissen Woningnet NV

De heer drs. H.J. van Herwijnen is thans gepensioneerd. Zijn laatste hoofdfunctie was algemeen directeur van de Vereniging Eigen Huis van 1974 tot en met 2000.

Daarnaast vervult de heer Van Herwijnen de volgende nevenfuncties:
Erelid Vereniging Eigen Huis
Ere President Union Internationale de la Propriťtť ImmobiliŤre

De heer R.L.O. Linschoten heeft als hoofdfunctie directeur-grootaandeelhouder van Vemako Consultancy BV.

Daarnaast vervult de heer Linschoten de volgende nevenfuncties:
Vennoot en bestuurder Dutch Group Captive B.V.
Voorzitter Advies College Toetsing Administratieve Lasten
Kroonlid en lid dagelijks bestuur Sociaal-Economische Raad
Voorzitter Pensioen Commissie Sociaal-Economische Raad
Voorzitter raad van commissarissen PsyQ Nederland
Voorzitter raad van commissarissen Progresz Hogeschool voor Sociale Zekerheid
Voorzitter raad van commissarissen Vitago
Lid raad van commissarissen DBV verzekeringen
Lid raad van commissarissen DSB Bank
Lid raad van toezicht Stichting Cultureel Jongeren Paspoort
Lid raad van toezicht Voucher Centrale
Lid raad van advies Stichting Instituut GAK
Lid raad van advies Inter Access B.V.
Lid raad van advies Akkermans Partners
Lid raad van advies de Uitvaart Specialist
Lid raad van advies Pensioen en Ondernemen
Voorzitter Stichting verkiezing Overheidsmanager van het jaar
Lid bestuur Professional Speaker Association Holland
Voorzitter DIET comitť Inspectie Verkeer en Waterstaat

De heer F.A.H. van der Heijden heeft als hoofdfunctie directeur van de ABN AMRO Hypothekengroep.

Daarnaast vervult de heer Van der Heijden de volgende nevenfuncties:
Lid bestuur Stichting Erkend Hypotheekadviseur
Lid Comitť Hypothecair Financiers
Lid Europese Hypotheek Federatie

Nevenfuncties bestuurders provincie Overijssel op internet

Naam: Jansen
Voornamen: Geert Jan

Genoten opleiding
Middelbaar onderwijs (HBS-A)
Rechten (Universiteit van Utrecht);
specialisatie staats- en administratiefrecht

Loopbaan
1973 - 1975:
Directieassistent bij het Gelders Genootschap te Arnhem
begin 1975 - eind 1977:
Hoofd afdeling Algemene Zaken van de gemeente Vorden
1977 - 1982:
Wetenschappelijk medewerker en -onderzoeker bij de vakgroepstaatsrechtelijke vakken van de juridische faculteit van deRijksuniversiteit te Leiden. Specialismen: staats- enadministratiefrecht algemeen, het recht van de ruimtelijke ordening,rechtsbescherming burger t.o.v. overheden (diverse publicaties)
1982 - 1984:
Voorzitter Universiteitsraad Rijksuniversiteit te Leiden enwetenschappelijk onderzoeker
1984 - 1989:
Lid van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit te Leiden.
1989 - 1995:
Directeur-generaal Openbaar Bestuur van het ministerie vanBinnenlandse Zaken
1995 - 1 juni 2002:
Voorzitter van het regionaal openbaar lichaam KnooppuntArnhem-Nijmegen (KAN)
sedert 1 juni 2002:
Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel

Voorzitter Provinciale Overijsselse Stichting voor de bosbrandbestrijding
Voorzitter Overijsselse Kastelenstichting
Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel
Voorzitter Platform Criminaliteitsbeheersing Twente en IJsselland
Lid Algemeen bestuur fonds nazorg gesloten stortplaatsen
Hoorcommissaris voor indieners van bezwaarschriften op grond van de Awb
VoorzitterIPO Bestuurlijk Platform Europa
Voorzitter Nederlandse Delegatienaar het Comitť van de regio’s EU
Voorzitter Neue Hanze Interregio
Voorzitter Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij
Lid Raad van Commissarissen Philadelphia Zorg
Bestuurslid Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agroclusters
Lid bestuur Nationaal Groenfonds
Voorzitter Raad voor Verkeer en Waterstaat
Voorzitter Raad van Toezicht Unicef Nederland
Voorzitter Federatie Welstand
Toezichthouder Flora en Faunawet examens(LNV)
Voorzitter CDA Bestuurdersvereniging (m.i.v. 11-11-2005), incl. CDA Scoutingcommissie CV Nevenfuncties Curriculum Vitae
Opleiding

Na afronding van de middelbare school een aantal vakopleidingen gevolgd, waaronder een HBO-opleiding Hoger Bestuurs Ambtenaar (1980). Daarnaast diverse vakcursussen, onder meer op gebied van management en organisatie. Verder de Kaderschool CDA (leergang 1994/1995)

Werkervaring
Eerste werkervaring opgedaan bij Justitie (parket) in Almelo. Vervolgens een aantal jaren bij de gemeenten Rijssen en Hellendoorn, voornamelijk in leidinggevende-/managementfuncties. Sinds maart 2002 tot heden lid van het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel met de portefeuille Landelijk Gebied, Water en Energie.

Politieke ervaring
Na enkele jaren bestuurslid van CDA Overijssel te zijn geweest, vanaf 1995 lid van Provinciale Staten van Overijssel. Tijdens de eerste statenperiode secretaris van de CDA-statenfractie en woordvoerder voor o.a. bestuurlijke organisatie (stadsprovincie Twente en gemeentelijke herindeling). Van 1999 tot maart 2002 fractievoorzitter. En sinds maart 2002 lid van het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel in de portefeuille Landelijk Gebied, Water en Energie.
Andere activiteiten in CDA-verband onder andere: columnist Bestuursforum en tot 2002 voorzitter van de commissie “Holtense dagen” (bezinnings-/verdiepingsdagen CDA Overijssel)
1e algemeen gemachtigde voor vertegenwoordiging van de provincie in de aandeelhoudersvergadering van de NV Essent

Ranter G.J.H. (roepnaam Gert)
Politieke functies:
Lid voor het CDA van provinciale Staten sinds 1995; sinds 1999 fractiesecretaris
Vanaf maart 2002 fractievoorzitter
Adviseur bestuur CDA-Tubbergen

Maatschappelijke functie:
Secretaris beheerscommissie De Delle Nederlands Hervormde Kerk Tubbergen

Eerdere politieke activiteiten:
Lid raadscommissie Zorg, Welzijn c.a. gemeente Tubbergen
Bestuurslid CDA-Tubbergen
Oprichter en bestuurslid CDJA-Tubbergen
Lid (en later adviseur) bestuur CDJA-Overijssel

3.

het horen van indieners van bezwaarschriften op grond van de Awb, voor zover niet betrekking hebbend op de eigen portefeuille.

EMT/ BA

6.

lid Raad van Advies Zorgkantoor Achmea

GS

ZC

7.

lid Algemeen bestuur fonds nazorg gesloten stortplaatsen Overijssel

GS

EMT

8.

lid Bestuurlijk Overleg Openbare Gezondheidszorg Regio IJssel-Vecht

GS

ZC

9.

voorzitter*) Bestuurlijk overleg specifiek welzijn

GS

ZC

10.

plaatsvervangend voorzitter Commissie voor het georganiseerd overleg

GS

MI

11.

plaatsvervangend lid Algemeen bestuur IZR

GS

MI

12.

lid Adviescommissie Sociaal beleid IPO

GS

ZC

13.

lid Adviescommissie Veiligheid en handhaving IPO

GS

BA

14.

lid Adviescommissie Communicatie IPO

GS

BA

15.

lid Pijlergroep sociaal Netwerkstad Twente

GS

ZC

16.

lid Pijlergroep sociaal Zwolle-Kampen Netwerkstad

GS

ZC

17.

lid Pijlergroep sociaal Stedelijk Netwerk Stedendriehoek

GS

ZC

18.

voorzitter Stichting Ziekenhuis Ogre

GS

ZC

19.

Lid Raad van Advies Huiselijk geweld Twente

GS

ZC

*) Samen met gedeputeerde Kristen

J.G. (roepnaam Jan) Geboorteplaats Goor Geboortedatum

22 juli 1942 Kantooradres Provincie Overijssel
Opleiding

1960 HBS-A, Rijks HBS te Lochem 1967 Nederlandse Taal en Letterkunde Rijksuniversiteit Groningen
Loopbaan onderwijs

Tot 1996 Sectordirecteur Thorbecke Scholengemeenschap te Zwolle, afdelingen HAVO en VWO
Politieke functies

1974-1982 Raadslid/fractievoorzitter PvdA inDalfsen 1982-1984 Lid dagelijks bestuur regio IJssel Vecht
Delta: portefeuillehouder milieu 1984 heden Statenlid PvdA Vanaf 1987 fractievoorzitter Vanaf 1996 Lid van het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel. Portefeuille: Jeugdzorg, Cultuur, Welzijn, GSB, Integratiebeleid 1999 heden Voorzitter adviescommissie IPO ZCS Voorzitter kerndelegatie IPO Cultuur Vice-voorzitter IPO
Maatschappelijke functies

Tot 1996 Vice-voorzitter van de IJsselacademie
Kampen Secretaris van de Raad van Toezicht van het Sophia Ziekenhuis te Zwolle Bestuurslid van de Stichting Behoud en Herstel van de voormalige Synagoge te Dalfsen Commissaris bij IJsselmij te Zwolle Commissaris bij Edon te Zwolle

lid en voorzitter Adviescommissie Cultuur IPO; voorzitter Vaste onderhandelingsdelegatie Cultuur

GS;IPO

ZC

7.

lid Bestuurlijke Regiegroep GroteStedenbeleid

GS

PPGSB

8.

lid Stuurgroep Netwerkstad Twente

GS

PPGSB

9.

lid Stuurgroep Zwolle-Kampen Netwerkstad

GS

PPGSB

10.

lid Regiegroep Stedelijk Netwerk Stedendriehoek

GS

PPGSB

11.

lid Algemeen bestuur fonds nazorg gesloten stortplaatsen

GS

EMT

12.

lid Fonds Podiumprogrammering en marketing

OCW

ZC

13.

lid Algemeen bestuur IZR

GS

MI

14

voorzitter Commissie voor het georgani≠seerd overleg

GS

MI

15.

lid en vice-voorzitter van het Bestuur (en de algemene vergadering) van de vereniging IPO; portefeuillehouder cultuur en plv portefeuillehouder IWV.

IPO

BA
cv en nevenfuncties Naam: Rietkerk, (drs.) Theodoor Wolframp (roepnaam Theo)

Goes, 18-10-1962 Levensbeschouwing Protestant/Nederlands Gereformeerd Onderwijs VWO, HEAO, academische studie Bestuurskunde en recht, strategische beleidsvorming. Verdere opleiding diploma Hoger Bestuursambtenaar Arbeidsverleden

1984:

projectmedewerker Ministerie van Economische Zaken.

1985 :

stafmedewerker milieu provincie Overijssel.

1988 :

stafmedewerker landelijk gebied : R.O.

1991 :

algemeen juridisch medewerker landelijk gebied.

1993 :

bestuurlijk-juridisch medewerkerlandelijk gebied.

1994 :

projectleider Europees programma doelstelling 5b structuurversterking platteland.

1995 :

projectleider Gebiedsperspectief landbouw, natuur, landschap en toerisme Noord-oost Twente.

1996 :

tot verkiezing lid van de Tweede Kamer : beleidsmedewerker landelijk gebied


Contactfunctionaris (land) inrichting, grondverwerking en agrarisch natuurbeheer landelijk gebied.
Projectleider plattelandsvernieuwing
Lid interprovinciale adviesgroep landelijk gebied.

1998 :

Tweede Kamerlid CDA

2003 :

Gedeputeerde provincie Overijssel Ruimte en Milieu
Nevenactiviteiten verleden:

Voetballer vv.WHC Wezep,voetballer v.v. Go-ahead te Kampen, Actief binnen de N.G.-kerk ( o.a. jeugdwerk).
Eerdere partijpolitieke functie:

Diverse functies binnen CDA : Secretaris CDA-Kampen,lid CDA-commissie landbouw Overijssel,voorzitter programcommissie 1998-2002 CDA-Kampen, lid landelijke commissie gemeentelijke verkiezingsprogramma 1998-2002.
Lid van de Tweede Kamercommissies 1998-2003:
Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal ( lid CDA-fraktie ) sinds 19 mei 1998.Van mei 1998 2002: lid van de vaste kamercommissies BZK, Justitie, VROM, LNV, SoZaWe, VWS, en vice-voorzitter fractiecommissie BZK.
Vanaf 2002: Voorzitter van de CDA-fraktiecommissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Lid Presidium en Fraktiesecretaris van de CDA-Tweede Kamerfractie.
Lid van de vaste Kamercommissies BZK,Justitie, Vrom en Antillen.
Voorzitter partij-commissie duurzaamheid 2004-november 2005: manifest “Om een gezond, veilig en leefbaar bestaan” is bouwsteen verkiezingsprogramma 2007-2011.
Fraktiewoordvoerderschappen 1998-2003:

Algemeen woordvoerder BZK; Integraal veiligheidsbeleid/politie/voetbalvandalisme; Grondwet; Koninklijk Huis; huisvestingswet/ stedelijke vernieuwing; gevangeniswezen: justitiŽle inrichtingen.
Lid van voorbereidingscommissie verkiezingsprogramma 2007-2011, onderdeel duurzaamheid/RO, water, natuur, landbouw, landschap, recreatie, stad en land.

lid Stuurgroep Verstedelijking Twente

GS

RWB

6.

lid Raad van Toezicht Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

IPO

EMT

7.

lid Subcommissie Noord van de Nederlandse-Duitse commissie ruimtelijke orde≠ning

GS

RWB

8.

plaatsvervangend voorzitter Provinciale Commissie Fysieke Leefomgeving

GS

RWB

9.

lid Dagelijks bestuur fonds nazorg gesloten stortplaatsen

GS

EMT

10.

lid Stuurgroep IJsselzone-project

GS

RWB

11.

lid Noordelijk Milieu-overleg (milieu-gedeputeerden)

SNN

EMT

12.

voorzitter Commissie ex artikel 28 Luchtvaartwet vliegbasis Twente

GS

EMT

13.

voorzitter Stuurgroep Polder Mastenbroek

GS

RWB

14.

voorzitter Platform/ Stuurgroep Re-animatie Industrieel Erfgoed Overijssel

GS

RWB

15.

lid Stuurgroep spoorzones Twente

GS

RWB

16.

voorzitter Stuurgroep Windenergie Noordoost- Overijssel

GS

RWB

17.

voorzitter Stuurgroep externe veiligheid

GS

RWB

18.

lid Adviescommissie Milieu IPO

GS

EMT

19.

lid Adviescommissie Ruimtelijke ordening en wonen IPO

GS

RWB

20.

lid*) Pijlergroep ruimtelijk fysiek Netwerkstad Twente

GS

RWB

21.

lid**) Pijlergroep fysiek Zwolle- Kampen Netwerkstad

GS

RWB

22.

lid***) Pijlergroep fysiek Regionaal Stedelijk Netwerk Stedendriehoek

GS

RWB

23.

Voorzitter Provinciaal beraad Wonen

GS

RWB 24. Voorzitter regieraad Bouw Oost-Nederland

25.

Voorzitter raad van toezicht Aeres-groep,
groen, onderwijs en agri-business

*) Samen met gedeputeerde Klaasen

Carry Abbenhues
Opleiding

1966 HBS in Amsterdam 1970 Academie Lichamelijke Opvoeding Amsterdam 1978 tot heden

diverse cursussen op het terrein van bestuurlijk management, organisatie- en cultuurverandering 2003 doctoraal Bestuurskunde, beleid en politiek, Erasmus Universiteit Rotterdam, titel afstudeerscriptie; 'Kunnen oude schapen nog anders leren blŤren?' Politieke partijen en dualisering gemeentebestuur
Werkervaring

1970-1977 lerares Lichamelijke Opvoeding in Amsterdam 1986- 1993 wethouder, loco-burgemeester PvdA in Meppel, portefeuilles ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, stadsvernieuwing / stadsbeheer 1993 - 2003 burgemeester in Hattem, portefeuilles wettelijke taken, voorlichting/communicatie, juridische zaken, internationale samenwerking, financiŽn, personeel en organisatie, informatiebeleid en automatisering 2003

gedeputeerde PvdA voor economie en innovatie provincie Overijssel

beheerder portefeuille Economie en Innovatie

GS

CS

2.

medebewindvoerder portefeuille Landelijk gebied en Water

GS

CS

3.

plaatsvervangend voorzitter van de Kamer administratieve geschillen

GS

BA

4.

het horen van indieners van bezwaarschriften op grond van de Awb, voor zover niet betrekking hebbend op de eigen portefeuille.

GS

BA

5.

2e algemeen gemachtigde voor vertegenwoordiging van de provincie in de aandeelhoudersvergadering van de Vitens

GS

CS

6.

2e algemeen gemachtigde voor vertegen≠woordiging van de provincie in de aan≠deelhoudersvergadering van de NV Essent

GS

CS

7.

voorzitter Provinciale raad voor de recreatie

GS

EMT

8.

vice-voorzitter Comitť van toezicht EPD-Oost-Nederland

GS

EMT

9.

lid Regionaal platform arbeidsmarkt

p.m.

EMT

10.

voorzitter Comitť van Toezicht van het programma Interreg IIIa

GS

EMT

11.

lid Algemeen bestuur fonds nazorg gesloten stortplaatsen

GS

EMT

12.

lid Stuurgroep Kennispark Twente

GS

EMT

13.

1e algemeen gemachtigde voor de provincie in de aandeelhoudersvergadering van de ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland

GS

EMT

14.

lid Adviescommissie Electronische provincie IPO

GS

PPICT

15.

lid Adviescommissie Economische Zaken IPO; lid vaste onderhandelingsdelegatie Economie

GS

EMT

16

1e gemachtigde voor vertegenwoordiging van de provincie in de aandeelhoudersvergadering van WMO-beheer

GS

EMT

17.

lid Bestuur Stichting Oostland*

GS

EMT

18.

voorzitter Stuurgroep Regionaal bedrijventerrein Twente

GS

EMT

19.

lid Stuurgroep Nieuwe Hanze Interregio

GS

BA

20.
lid Monitoring Board Hanse passage

GS

BA

21.

1e vertegenwoordiger A.v.A. Zuiderzeehaven

GS

EMT

22.

vice-voorzitter Regio Zuid-Drenthe / Noord-Overijssel

GS / partners regio-visie

RWB

23.

lid Bestuurlijk Overleg Regionaal netwerk Zuid-Drentse Stedenband

GS

RWB

24.

lid Pijlergroep economie Netwerkstad Twente

GS

EMT

25.

lid Pijlergroep economie Zwolle-Kampen Netwerkstad

GS

EMT

26.

lid Pijlergroep economie Stedelijk Netwerk Stedendriehoek

GS

EMT
CV en nevenfuncties Job Klaasen

1.

beheerder portefeuille Bereikbaarheid en Bestuur

GS

CS

2.

medebewindvoerder portefeuille Ruimte en Milieu

GS

CS

3.

plaatsvervangend lid Kamer administratieve geschillen

GS

BA

4.

het horen van indieners van bezwaarschriften op grond van de Awb, voor zover niet betrekking hebbend op de eigen portefeuille

GS

BA

6.

voorzitter Regionaal orgaan voor de verkeersveiligheid in Overijssel

GS

RWB

7.

voorzitter Vervoersberaad West-Overijssel

GS

RWB

8.

voorzitter Bestuurlijke begeleidingsgroep Rw 35

GS

RWB

9.

vice-voorzitter Overlegplatform kanaal Almelo-Coevorden (OPAC)

GS

RWB/

WB

10.

lid Dagelijks bestuur fonds nazorg gesloten stortplaatsen

GS

EMT

11.

lid Adviescommissie Mobiliteit IPO

GS

RWB

12.

lid Adviescommissie Bestuur IPO; plv lid Vaste onderhandelingsdelegatie bestuur

GS; IPO

BA

13.

lid Adviescommissie FinanciŽn IPO

GS

Mi

14.

lid Adviescommissie Europa IPO

GS

BA

15.

lid Bestuurlijke begeleidingsgroep RW 34/36

GS

RWB

16

lid Bestuurlijke begeleidingsgroep A1

GS

RWB

17.

lid Bestuurlijke begeleidingsgroep RW 50 (Ens-Ramspol)

GS

RWB

18.

lid Taskforce A 28

GS

RWB

19.

plaatsvervangend lid Overleggroep aandeelhouders Essent

GS

CS

20.

lid Bestuur Huis van de Nederlandse Provincies

GS

BA

21.

lid*) Pijlergroep ruimtelijk fysiek Netwerkstad Twente

GS

RWB

22.

lid**)Pijlergroep fysiek Zwolle- Kampen Netwerkstad

GS

RWB

lid***)Pijlergroep fysiek Regionaal Stedelijk Netwerk Stedendriehoek

Gemeente Stein

2006-2010 Nevenfuncties bestuurders Stein ontvangen moesten nog op internet worden gezet!
Raadslid gemeente Stein Dhr. F.L.N. Cramers (CDA)Raadslid gemeente Stein
Dhr. J.H.G. Claessen (CDA)Raadslid gemeente Stein
Dhr. M.H.A. Horrichs (CDA)Raadslid gemeente Stein
Dhr. drs. P.J.C. Claessen RA (CDA)Raadslid gemeente Stein
Dhr. E.W.P.M. Janissen (CMB (Communiceren Met Burgers)Raadslid gemeente Stein
Dhr. G.M. Coumans (CMB (Communiceren Met Burgers)Raadslid gemeente Stein
Dhr. J.J.J.C.H. Meijers (CMB (Communiceren Met Burgers)Raadslid gemeente Stein
Mw. A. Smeets (CMB (Communiceren Met Burgers)Raadslid gemeente Stein
Dhr. D.M.M. Hendrix (DOS (Democratisch Onafhankelijken Stein)Raadslid gemeente Stein
Dhr. I.J.J. van der Bijl (DOS (Democratisch Onafhankelijken Stein)Raadslid gemeente Stein
Dhr. J.W.P.M. Dohmen (DOS (Democratisch Onafhankelijken Stein)
Dhr. P.H. Claessen (DOS (Democratisch Onafhankelijken Stein)Raadslid gemeente Stein
Mw. R.C.M. Van Mulken-van Lingen (DOS (Democratisch Onafhankelijken Stein)Raadslid gemeente Stein
Dhr. H.H.M. Vaessen (PvdA)Raadslid gemeente Stein
Dhr. J.M. Schouren (PvdA)Raadslid gemeente Stein
Mw. M.C.C. Driessen-Frederix (PvdA)Raadslid gemeente Stein
Dhr. E.S.M. van de Schoor (SPV (Steins Politiek Verbond)Raadslid gemeente Stein
Dhr. L.M.W. Ehrens (SPV (Steins Politiek Verbond)Raadslid gemeente Stein
Dhr. mr. H.J.S. Janssen (SPV (Steins Politiek Verbond)Raadslid gemeente Stein
Dhr. P.L.C.Salden (VVD) Raadslid gemeente Stein
Dhr.mr. drs. E.M.A. Gorissen (CDA) Wethouder gemeente Stein
Dhr. L.W.A. Feij (DOS (Democratisch Onafhankelijken Stein)Wethouder gemeente Stein
=Dhr. W.M.Janssen (DOS (Democratisch Onafhankelijken Stein)
Mw. J.A. Ie(PvdA)Wethouder gemeente Stein

Dhr. drs. T.J.M. Pierik raadsgriffier gemeente Stein GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Stein 20 november 2008

Gemeensecretaris mevrouw M.M.H. Bisschops Geen nevenfuncties op 19 mei 2008

Gemeente Strijen
Raadsgriffier
M.A.Bourdrez=Dhr. M.A. Bourdrez ()
Raadslid
A.Steenbergen=Dhr. A. Steenbergen (CDA)
C.W.vanSchelven=Dhr. C.W. van Schelven (CDA)
J.H.W.Schilt=Dhr. J.H.W. Schilt (CDA)
W.N.Moret=Dhr. W.N. Moret (CDA)
F.J.M.van'tHof=Dhr. F.J.M. van 't Hof (GroenLinks)
J.A.M.Lagendijk=Dhr. J.A.M. Lagendijk (PvdA)
J.C.W.Kramer=Dhr. J.C.W. Kramer (PvdA)
J.E.Huigen=Dhr. J.E. Huigen (PvdA)
H.Kwakernaat=Dhr. H. Kwakernaat (Strijens Belang)
J.F.Oosterkamp=Dhr. J.F. Oosterkamp (Strijens Belang)
E.Groenhoff=Dhr. E. Groenhoff (VVD)
J.vanEtten=Dhr. J. van Etten (VVD)
drs.W.J.Tuijnman=Dhr. drs. W.J. Tuijnman (VVD)
Gemeentesecretaris
C.J.deVisser=Dhr. C.J. de Visser ()
Wethouder
G.M.J.Janssen=Dhr. G.M.J. Janssen (CDA)
W.J.L.M.vanTilborg=Dhr. W.J.L.M. van Tilborg (VVD)

 

 

Strijen, Dhr. C.J. de Visser gemeentesecretaris gemeente Strijen
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Westhoeks Mannenkoor, gevestigd te Klundert
Voorzitter van de Stichting Klundert bij Kaarslicht, gevestigd te Klundert

Bron gemeente Strijen Sent: Friday, March 06, 2009 2:32 PM

Strijen, Dhr. M.A. Bourdrez raadsgriffier gemeente Strijen 
NEVENFUNCTIES
beleidsmedewerker gemeente Oostflakkee"> gemeente Oostflakkee
tijdelijk griffier (tot 22.12.2008) gemeente Oostflakkee

Bron gemeente Strijen November 28, 2008 3:51 PM
Nevenfuncties leden college gemeente Strijen

Wethouder Van Tilborg stelt functie bij RAD ter beschikking

(01-07-2008) De gemeenteraad van Strijen heeft zich dinsdagavond unaniem uitgesproken over het terugtreden van alle dagelijks bestuursleden uit het bestuur van de Regionale Afvalstoffen Dienst Hoeksche Waard (RAD). Dit naar aanleiding van het onlangs verschenen rapport van de Rekenkamercommissie Hoeksche Waard.

Wethouder Van Tilborg gaf in zijn eerste reactie meteen al aan zijn functie in het bestuur van de RAD ter beschikking te stellen en volledig terug te zullen treden. ,,Ik bestrijd het rapport zeker niet, maar schaam me wel voor de conclusies die worden getrokken. Dit is een slechte zaak en heeft de regionale politiek en de RAD geschaad. Hoewel ik ervan overtuigd ben zelf integer te hebben gehandeld, blijken er zaken rondom je te kunnen gebeuren waarvan je geen weet hebt,'' aldus Van Tilborg. Een voorbereidde motie van GroenLinks, waarin het aftreden werd verzocht, hoefde daarom niet te worden ingebracht. Alle Strijense fracties gaven verder aan enorm geschrokken te zijn van het rapport en vooral moeite te hebben met de kwalificaties integriteit en onprofessioneel bestuur. Wat de meeste raadsleden betreft moet de oubollige bestuurscultuur van de RAD worden aangepakt en is zij hard aan vernieuwing toe.
wethouder W.J.L.M. van Tilborg
sportstichting Strijen
GR Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard
GR Wegschap Tunnel Dordtse Kil (plv. lid)
GR Groenbeheer Hoeksche Waard (plv. lid)
GR openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard (plv. lid)
Commissie Hoeksche Waard
Adviescommissie VROM
Adviescommissie EZ (verkeer)
Projectgroep verkeersveiligheid Hoeksche Waard
portefeuillehoudersoverleg Milieudienst Zuid-Holland Zuid
rechercheur politie Rotterdam-Rijnmond
Wethouder G.M.J. Janssen
sportstichting Strijen
GR Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard
GR WHW-bedrijven
Commissie Hoeksche Waard
Verenigingsgebouw Mookhoek
Stichting Streekmuseum Hoeksche Waard
GR Groenbeheer Hoeksche Waard
GR openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard
gemeenschappelijk orgaan Ombudscommissie Hoeksche Waard (plv. lid)
GR Regio Zuid-Holland Zuid (plv. lid)
GR SVHW
GR GGD Zuid-Hollandse eilanden
erevoorzitter muziekvereniging Wilhelmina Numansdorp
GR = gemeenschappelijke regeling
14 maart 2008

Raadsleden gemeente Strijen

Datum: 8 juli 2008
J. van Etten
Intern lid Rekenkamercommissie Hoeksche Waard
Lid ledenraad Rabobank Hoeksche Waard
E. Groenhoff
Lid Raadsleden Platform
E. Groenhoff Advies
Voorzitter Raad van Commissarissen Bankinstelling
Voorzitter Stichting Apollo
Voorzitter IJsclub Steeds Vooruit Mookhoek-Schenkeldijk  
F.J.M. van ‘t Hof
Plaatsvervangend Lid RSD Hoeksche Waard
Directeur VMBO Novacollege- Slinge Rotterdam
Voorzitter S.V. ’t Springende Peert
Lid Commissie Toezicht Politiecellen (per schouw)
 
J.E. Huigen
Bestuurslid WHW-Bedrijven
Penningmeester PvdA afdeling
J.C.W. Kramer
Bestuur Stichting Jeugd- en Jongerencentrum De Klep

Beleidsmedewerker bij de Dienst JustitiŽle Inrichtingen, Ministerie van Justitie
Assisteren van echtgenote in haar bedrijf/ onbezoldigd
H. Kwakernaat
Bestuur Stichting Dorpshuis

Sales Engineer Bosman Watermanagement Piershil
Organist Hervormde gemeente Strijen
Secretaris commissie Lambertuskerk Concerten
J.A.M. Lagendijk
Plaatsvervangend lid Raadsleden Platform Z-H Z
Lid Wegschap Tunnel Dordtse Kil
Directeur UTIL BV
W.N. Moret
AB-lid van RSD Hoeksche Waard / onbezoldigd
CoŲrdinator ALPHA-cursus Hervormde Kerk Strijen
Voorzitter (ouderling) Kerkenraad Hervormde Kerk
Lid van de Algemene Kerkenraad Hervormde kerk Strijen
Lid van de CliŽntenraad Hoge Weide
Lid van de Centrale CliŽntenraad Trivalent
J.F. Oosterkamp
Stichting Samenlevings Strijen / onbezoldigd
Secretaris Stichting Wielerpromotie Hoekse Waard
C.W. van Schelven
BAM Civiel BV, functie Controller
Bestuurslid Hollands Particulier Grondbezit
J.H.W. Schilt
Locatiemanager over de locaties De Hoge Weide en ImmanuŽl van Trivalent en het onderdeel   Thuiszorg van Trivalent  
Voorzitter bestuur van het Dorpshuis Strijen
A. Steenbergen
AB-lid RAD Hoeksche Waard
Accountant bij Ernst Young
Accountant
Secretaris Stichting Nieuwe Bedrijvigheid Rotterdam
W. Tuijnman
Gemeente Rotterdam
Lid Monumentencommissie Strijen
bestuurslid van de Rotterdam Charter Foundation

BURGERCOMMISSIELEDEN
B. Biesheuvel
Senior Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling gemeente Breda
Lid Raad van Commissarissen Christelijk Woningstichting ’s Gravendeel
Lid Raad van Toezicht Basisbibliotheek Hoeksche Waard
Penningmeester dagelijks bestuur Watersportvereniging Westhaven te Strijensas
Deskundig burgerlid Monumentencommissie Gemeente Strijen
M. Bok
Afdelingshoofd Sociale Dienst Drechtsteden
Lid MR o.b.s. De Patrijspoort
L.M. Bouman
Secretaris Stichting Sportcentrum Apollo
Penningmeester Stichting Platform Ouderen en Gehandicapten Strijen /
  onbezoldigd
Bestuurslid Stichting Zorgboerderij Beversoord
Penningmeester Historische Vereniging Holland
F. Brongers - Lugt
Voorzitter PvdA afdeling
L. van Capel
Geen nevenfuncties
J. Doolaard
Politieambtenaar Rotterdam- Rijnmond
Voorzitter Stichting Jeugd- en Jongerencentrum (De Klep)
J.H. van Eeren
Secretaris PCOB afdeling
A.J. Hoek
Registeraccountant
Voorzitter VVD
Penningmeester VVD Regio Hoeksche Waard
C. Loendersloot-Hoogwerf
Bestuurslid confessionele Vereniging Hoeksche Waard
Commissielid Provinciale Commissie Zuid-Holland
  v/d Confessionele Vereniging
A.P. de Man
Senior Bankier – Bank Nederlandse Gemeenten
Bestuurslid ZV Strijen
D.V. Paaij
Bevolkingsadministratie P.I.
Bestuurslid Stichting Samenlevings Strijen
L. Overwater
Hoofdingeland Waterschap Hollandse Delta
Penningmeester VVD
N.A. de Pijper
Directeur/Bestuurder Trivalent
Restyle Commissie Salvatori (Nederlands Hervormde Kerk)
W.J.A. Tempelaars
Directeur Tempelaars Partner BV
Secretaris GroenLinks Hoeksche Waard
secretaris Bridge vereniging
C. in ’t Veld
Secretaris Het land van Strijen
Lid Klachtencommissie Hoeksche Waard Zorginstellingen
1.Sportstichting Strijen
2.Stichting tot exploitatie vanhet Dorpshuis
H. Kwakernaat
3. Stichting Streekmuseum Hoeksche Waard
G.M.J. Janssen
  Stichting Jongerencentrum De Klep
J.C.W. Kramer   Stichting Samenlevings Opbouw Strijen
J. Oosterkamp
Gemeenschappelijke regeling Werkvoorziening WHW   Bedrijven
G.M.J. Janssen
J.E. Huigen
J. Oosterkamp
7. Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil
J.A.M. Lagendijk
W.J.L.M. van Tilborg
J. van Etten
8. Een raadslid t.b.v Raadsledenplatform Regio Zuid-Holland Zuid
E. Groenhoff
J.A.M. Lagendijk
9. Gemeenschappelijke regeling Afvalstoffendienst
W.J.L.M. van Tilborg
A. Steenbergen
10. Gemeenschappelijke regeling   Groenbeheer Hoeksche Waard.
G.M.J. Janssen
W.J.L.M. van Tilborg
11. Gemeenschappelijke regeling   Regionale Sociale Dienst   Hoeksche Waard
G.M.J. Janssen (d.b. lid)
W.N. Moret (a.b. lid)
F.J.M. van ‘t Hof
12. Gemeenschappelijke regeling   openbaar primair Onderwijs   Hoeksche Waard
G.M.J. Janssen
W.J.L.M. van Tilborg Rekenkamercommissie Hoeksche Waard
J. van Etten
14.  Ombudscommissie Hoeksche Waard
G.M.J. Janssen Gemeenschappelijke regeling Regio Zuid-Holland Zuid
G.M.J. Janssen
2. SVHW
G.M.J. Janssen
3. Commissie Hoeksche Waard
Algemeen bestuur
G.M.J. Janssen
W.J.L.M. van Tilborg
Dagelijks bestuur
W.J.L.M. van Tilborg
Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Hollandse Eilanden
G.M.J. Janssen Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Vuilverbranding Dordrecht Omstreken (GeVuDo)
Gemeenschappelijke regeling Schadevergoedingsschap HSL-Zuid
Dhr. C.A. van Iperen (PvdA)raadslid Slochteren GOG 13-09-2010

Nevenfuncties onbekend:
Dhr. IJ.C.W. van der Leeuw (PvdA) raadslid Slochteren GOG 13-09-2010

Nevenfuncties onbekend:
Mw. S. van Dijk (PvdA)raadslid Slochteren GOG 13-09-2010

Nevenfuncties onbekend:
Mw. J. van der Meer (VVD) raadslid Slochteren GOG 13-09-2010

Nevenfuncties onbekend:

Dhr. J.W. Reilink, VVD raadslid Slochteren GOG 13-09-2010
Register makelaar/taxateur o.g.

S.W.P.J. Sengers wethouder gemeente Slochteren GOG 13-09-2010
Bestuurslid V.V.D. – Bestuurdersvereniging Groningen
Lid algemeen bestuur Landelijke V.V.D. Bestuurdersvereniging

G.M. van Dijk, raadslid Slochteren GOG 13-09-2010
Ambtelijk secretaris cliŽntenraden zorginstelling Directie
Ambtelijk secretaris klachtencommissie zorginstelling Directie

Mw. A.D. van Dijken-Boon, (PvdA) raadslid Slochteren GOG 13-09-2010
Lerares St. Guyot Onderwijs Noord Nederland

G. Jager, raadslid Slochteren GOG13-09-2010
Docent Nederlands O.C.S.W. Groningen
Recent toneel/cabaret Leeuwarder Courant Freelance
Voorzitter Fotoclub Daguerre Groningen

IJ.C.W. van der Leeuw, raadslid Slochteren GOG13-09-2010
Facilitymanager Noorderpoortcollege
Lid rekenkamer gemeente Slochteren Gemeenteraad van Slochteren

Dhr. G. Hooikammer, (ChristenUnie) raadslid Slochteren GOG 13-09-2010
AgrariŽr

 

 

 

Tot uw dienst. J. Hop Ermelo publiceert alle troonredes 1900-2019 voor u op internet!

Maar heeft u inmiddels ook heel goed begrepen?
50 Hop moet bloeden schrijft een "CHRISTELIJKE" jeugdzorgadvocaat in de landelijke strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd

Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Een FRONTALE OPSPORINGSACTIE op Hop, OPHALEN, DOEN BEKENNEN EN VERVOLGEN!
Ik beken geen letter! Hebben jullie dat allemaal heel goed begrepen!

581 Troonrede 2019
579 Troonrede 2018
562 Troonrede 2017
560 Troonrede 2016
514 Troonrede 2015
247 Troonrede 2014
567 Troonrede 2013
254 Troonrede 2012
477 Troonrede 2011
660 Troonrede 2010
616 Troonrede 2009
662 Troonrede 2008
Troonrede 2007
Troonrede 2006
Troonrede 2005
Troonrede 2004
Troonrede 2003
Troonrede 2002
Troonrede 2001
Troonrede 2000
Troonrede 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991,1990
Troonrede 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980
Troonrede 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970
Troonrede 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960
Troonrede 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950
Troonrede 1949, 1948, 1947 1946, 1945, geschiedenis omroepbijdrage
Troonrede 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930
Troonrede 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920
Troonrede 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910
Troonrede 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900

 

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 1997-2019 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.